Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.


Là một trong những trang có thể tìm kiếm mã hàng HS Code nhanh và khá tiện dụng.


Đây là một trang tìm kiếm của nước ngoài sử dụng dữ liệu thương mại dựa trên vận đơn hàng hóa xuất nhập khẩu cập nhật. 
Ưu điểm: có thể dễ dàng tìm kiếm mã hàng HS code một cách nhanh chóng bằng cách tra cứu trực tiếp, có nhiều phần dữ liệu được kết nối với nguồn dữ liệu thực tế của Việt Nam
Nhược điểm: dữ liệu khá rời rạc, và không được cập nhật thường xuyên và sẽ bị tính phí nếu muốn xem thêm nhiều cột thông tin khác.


Là một trong những trang cung cấp data xuất nhập khẩu hàng đầu của USA, và có luôn tính năng tìm kiếm nhanh các lô hàng xuất nhập khẩu trên phạm vi không chỉ ở USA.