Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 84: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng

>> Chương 83 >> Chương 85
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm: 
(a) Đá nghiền, đá mài hoặc các sản phẩm khác của Chương 68;
(b) Máy móc hoặc thiết bị (ví dụ, bơm) bằng vật liệu gốm sứ và các bộ phận bằng gốm sứ của máy hoặc thiết bị bằng vật liệu bất kỳ (Chương 69);
(c) Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm (nhóm 70.17); máy, thiết bị hoặc các sản phẩm khác dùng cho các mục đích kỹ thuật hoặc các bộ phận của chúng, bằng thủy tinh (nhóm 70.19 hoặc 70.20);
(d) Các sản phẩm thuộc nhóm 73.21 hoặc 73.22 hoặc các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản khác (từ Chương 74 đến Chương 76 hoặc từ 78 đến 81);
(e) Máy hút bụi thuộc nhóm 85.08;
(f) Thiết bị cơ điện gia dụng thuộc nhóm 85.09; camera kỹ thuật số thuộc nhóm 85.25;
(g) Bộ tản nhiệt cho các hàng hóa của Phần XVII; hoặc
(h) Máy quét sàn cơ khí thao tác bằng tay, không có động cơ (nhóm 96.03).
2. Theo nội dung của Chú giải 3 Phần XVI và Chú giải 9 của Chương này, máy móc hoặc thiết bị thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84.01 đến 84.24, hoặc nhóm 84.86 và đồng thời thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84.25 đến 84.80 thì được phân loại vào một nhóm thích hợp trong số các nhóm từ 84.01 đến 84.24 hoặc 84.86, mà không được phân loại vào một trong các nhóm 84.25 đến 84.80.
Tuy nhiên, nhóm 84.19 không bao gồm:
(a) Máy ươm hạt giống, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở (nhóm 84.36);
(b) Máy làm ẩm hạt (nhóm 84.37);
(c) Máy khuếch tán dùng để chiết xuất đường quả (nhóm 84.38);
(d) Máy để xử lý nhiệt đối với sợi dệt, vải hoặc các sản phẩm dệt (nhóm 84.51); hoặc
(e) Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy móc, thiết bị, được thiết kế để hoạt động bằng cơ khí, trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung.
Nhóm 84.22 không bao gồm:
(a) Máy khâu dùng để đóng túi hoặc các loại bao bì tương tự (nhóm 84.52); hoặc
(b) Máy văn phòng thuộc nhóm 84.72.
Nhóm 84.24 không bao gồm:
(a) Máy in phun mực (nhóm 84.43); hoặc
(b) Máy cắt bằng tia nước (nhóm 84.56).
3. Máy công cụ để gia công loại vật liệu nào đó mà nó đáp ứng mô tả trong nhóm 84.56 và đồng thời đáp ứng mô tả trong nhóm 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 hoặc 84.65 được phân loại trong nhóm 84.56.
4. Nhóm 84.57 chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công kim loại, trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện), loại này có thể thực hiện được các kiểu thao tác gia công khác nhau:
(a) bằng cách thay đổi công cụ công tác tự động từ hộp đựng hoặc tương tự theo đúng chương trình gia công (trung tâm gia công),
(b) bằng việc sử dụng tự động, đồng thời hoặc tuần tự các đầu gia công tổ hợp khác nhau để tác động lên một vật gia công ở vị trí cố định (máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công)), hoặc
(c) bằng cách di chuyển tự động vật gia công đến các đầu gia công tổ hợp khác nhau (máy gia công chuyển dịch đa vị trí).
5. (A) Theo mục đích của nhóm 84.71, khái niệm “máy xử lý dữ liệu tự động” là máy có khả năng:
(i) Lưu trữ chương trình xử lý hoặc các chương trình và ít nhất lưu trữ các dữ liệu cần ngay cho việc thực hiện chương trình;
(ii) Lập chương trình tùy theo yêu cầu của người sử dụng;
(iii) Thực hiện các phép tính số học tùy theo yêu cầu của người sử dụng; và
(iv) Thực hiện một chương trình xử lý đòi hỏi máy phải biến đổi quy trình thực hiện, bằng các quyết định lôgíc trong quá trình chạy chương trình, mà không có sự can thiệp của con người.
(B) Máy xử lý dữ liệu tự động có thể ở dạng hệ thống bao gồm một số lượng biến thiên các khối chức năng riêng biệt.
(C) Theo đoạn (D) và (E) dưới đây, khối chức năng được xem như là bộ phận của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
(i) Là loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động;
(ii) Có khả năng kết nối với bộ xử lý trung tâm hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hay nhiều khối chức năng khác; và
(iii) Có khả năng tiếp nhận hoặc cung cấp dữ liệu theo định dạng (mã hoặc tín hiệu) mà hệ thống có thể sử dụng được.
Những khối chức năng riêng biệt của máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm 84.71.
Tuy nhiên, bàn phím, thiết bị nhập tọa độ và bộ (ổ) lưu trữ dạng đĩa đáp ứng các điều kiện của đoạn (C) (ii) và (C) (iii) ở trên, trong mọi trường hợp đều được phân loại như khối chức năng của nhóm 84.71.
(D) Nhóm 84.71 không bao gồm các hàng hóa sau đây khi nó được trình bày riêng rẽ, ngay cả khi nó đáp ứng tất cả các điều kiện trong Chú giải 5 (C) nêu trên:
(i) Máy in, máy photocopy, máy fax, có hoặc không liên hợp;
(ii) Thiết bị truyền dẫn hay nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị để giao tiếp trong mạng có dây hoặc không dây (như mạng nội bộ hoặc diện rộng);
(iii) Loa và microphone;
(iv) Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh;
(v) Màn hình và máy chiếu, không kết hợp thiết bị thu truyền hình.
(E) Các máy kết hợp hoặc làm việc kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện một chức năng riêng biệt không phải là chức năng xử lý dữ liệu được phân loại vào nhóm thích hợp với chức năng tương ứng của chúng hoặc, nếu không, sẽ được phân loại vào các nhóm còn lại.
6. Không kể những mặt hàng khác, nhóm 84.82 áp dụng cho các bi thép đã đánh bóng, có dung sai lớn nhất và nhỏ nhất so với đường kính danh nghĩa không quá 1% hoặc không quá 0,05 mm, theo mức dung sai nhỏ hơn.
Các loại bi thép khác được xếp vào nhóm 73.26.
7. Theo yêu cầu của phân loại, máy móc sử dụng cho hai mục đích trở lên được phân loại theo mục đích sử dụng chính và mục đích này được coi như mục đích sử dụng duy nhất.
Theo Chú giải 2 của Chương này và Chú giải 3 của Phần XVI, loại máy mà công dụng chính của nó không được mô tả trong bất kỳ nhóm nào hoặc không có công dụng nào là chủ yếu, nếu nội dung nhóm không có yêu cầu khác, thì được phân loại vào nhóm 84.79.
Nhóm 84.79 cũng bao gồm các máy để làm thừng hoặc cáp (ví dụ, máy bện, xoắn hoặc đánh cáp) bằng dây kim loại, sợi dệt hoặc bất kỳ vật liệu nào khác hoặc bằng các vật liệu kết hợp.
8. Theo nội dung của nhóm 84.70, khái niệm “loại bỏ túi” chỉ áp dụng cho máy móc có kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.
9. (A) Chú giải 9 (a) và 9 (b) Chương 85 cũng áp dụng đối với khái niệm “thiết bị bán dẫn” và “mạch điện tử tích hợp”, như đã được sử dụng trong Chú giải này và trong nhóm 84.86. Tuy nhiên, theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “thiết bị bán dẫn” cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn nhạy sáng (cảm quang) và đi-ốt phát quang (LED).
(B) Theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.86, khái niệm “sản xuất màn hình dẹt” bao gồm chế tạo các lớp nền (các lớp cơ bản cấu thành) của tấm dẹt màn hình. Nó không bao gồm công đoạn gia công, sản xuất kính hoặc lắp ráp các tấm mạch in hoặc các bộ phận điện tử khác vào tấm dẹt màn hình. Khái niệm “màn hình dẹt” không áp dụng cho loại sử dụng công nghệ ống đèn hình ca-tốt.
(C) Nhóm 84.86 cũng bao gồm những máy móc và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để:
(i) sản xuất hoặc sửa chữa màn (khuôn in) và lưới quang;
(ii) lắp ghép thiết bị bán dẫn hoặc các mạch điện tử tích hợp;
(iii) bộ phận nâng, giữ, xếp vào hoặc tháo dỡ khối bán dẫn, tấm bán dẫn mỏng, thiết bị bán dẫn, mạch điện tử tích hợp và màn hình dẹt.
(D) Theo Chú giải 1 Phần XVI và Chú giải 1 Chương 84, máy móc và thiết bị đáp ứng mô tả của nhóm 84.86 được phân loại trong nhóm này và không phân loại vào nhóm khác của Danh mục.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của phân nhóm 8465.20, khái niệm “trung tâm gia công” chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hoặc các vật liệu cứng tương tự, có thể thực hiện các kiểu hoạt động nguyên công khác nhau bằng việc thay đổi dao cụ tự động từ hộp/khay đựng hoặc loại tương tự theo đúng chương trình gia công.
2. Theo mục đích của phân nhóm 8471.49, khái niệm “hệ thống” nghĩa là các máy xử lý dữ liệu tự động mà các khối chức năng của nó đáp ứng các điều kiện nêu tại Chú giải 5 (C) Chương 84 và nó gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm, một bộ nhập (ví dụ, bàn phím hoặc bộ quét), và một bộ xuất (ví dụ, một bộ hiển thị hoặc máy in).
3. Theo mục đích của phân nhóm 8481.20, khái niệm “van dùng trong truyền động dầu thủy lực hoặc truyền động khí nén” là van chuyên dụng truyền động “thủy lực/khí nén” (1) trong hệ thủy lực hoặc khí nén mà từ đó nguồn năng lượng được cung cấp dưới dạng chất lưu nén (chất lỏng hoặc khí). Các van này có thể là loại bất kì (ví dụ, van giảm áp, van kiểm tra). Phân nhóm 8481.20 được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm thuộc nhóm 84.81.
4. Phân nhóm 8482.40 chỉ áp dụng cho ổ bi đũa có đường kính đồng nhất của các bi đũa không quá 5 mm và có chiều dài ít nhất gấp 3 lần đường kính. Hai đầu bi đũa có thể được tiện tròn.
1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước
- Mã HS 84021211: Nồi hơi đồng bộ tháo rời, Model: SHL35-1.6-AII công suất hơi nước 35tấn/giờ, điện áp 380V50HZ, hãng WANDA, năm sản xuất: 2019, mới 100%... (mã hs nồi hơi đồng bộ/ mã hs của nồi hơi đồng)
- Mã HS 84021229: BOILER(SVS-300) NỒI HƠI HiỆU SAM-HO;Model SVS-300 Pressure:7kg/cm2&capacity:300kg/hr.không hoạt động bằng điện.(Nhập từ tờ khai:60/NK/NĐT/I434 NGÀY 30/07/2009)... (mã hs boilersvs300/ mã hs của boilersvs3)
- Mã HS 84021229: BOILER(SVS-500)-NỒI HƠI HiỆU SAM-HO;Model: SVS-500,Pressure:7kg/cm2&capacity:500kg/hr,Không hoạt động bằng điện.(Nhập từ tờ khai:260/NK/NĐT/I434 NGÀY 20/10/2008)... (mã hs boilersvs500/ mã hs của boilersvs5)
- Mã HS 84051000: Máy tạo khí oxy và hydro, model GF-560, công suất 3.3KW,1 bộ bằng 1 máy,sản xuất năm 2019, mới 100%... (mã hs máy tạo khí oxy/ mã hs của máy tạo khí)
- Mã HS 84073471: Tổng thành động cơ xăng Model: BJ413A, công suất 69kW, dung tích xi lanh 1342cc dùng cho xe ô tô tải, tải trọng từ 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs tổng thành động/ mã hs của tổng thành đ)
- Mã HS 84081020: Động cơ máy thủy hiệu YANMAR 6HA2M đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs động cơ máy thủ/ mã hs của động cơ máy)
- Mã HS 84081030: Động cơ thủy YANMAR công suất 200HP, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs động cơ thủy ya/ mã hs của động cơ thủy)
- Mã HS 84081090: Máy thủy hiệu Mitsubishi 170hp năm sx 2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy thủy hiệu m/ mã hs của máy thủy hiệ)
- Mã HS 84082023: Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs động cơ isde270/ mã hs của động cơ isde)
- Mã HS 84082094: Động cơ của máy cày, máy xới nông nghiệp hiệu YANMAR YH800, SS70, NS60, KUBOTA NM40, E6 đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2014. Nước sản xuất: Nhật Bản... (mã hs động cơ của máy/ mã hs của động cơ của)
- Mã HS 84089010: Động cơ xuồng jetski hiệu Yamaha 3hp năm sx 2010-hàng đã qua sử dụng... (mã hs động cơ xuồng j/ mã hs của động cơ xuồn)
- Mã HS 84089010: Động cơ máy nổ hiệu Yanmar 6-8hp năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs động cơ máy nổ/ mã hs của động cơ máy)
- Mã HS 84089010: Động cơ của máy kéo bánh xích chạy dầu đã qua sử dụng dùng trục tiếp sàn xuất trong công trình không tham gia giao thông,Hiệu-KUBOTA,Model-RT 110DI,Công suất-15HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs động cơ của máy/ mã hs của động cơ của)
- Mã HS 84089091: Động cơ chạy dầu dùng cho máy xới hiệu KUBOTA, YANMAR 3.5-4HP, sản xuất 2012 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs động cơ chạy dầ/ mã hs của động cơ chạy)
- Mã HS 84089099: Động cơ của máy kéo bánh xích chạy dầu đã qua sử dụng dùng trục tiếp sàn xuất trong công trình không tham gia giao thông,Hiệu-YANMAR,Model-YM351A,Công suất-51HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs động cơ của máy/ mã hs của động cơ của)
- Mã HS 84099119: Cụm ống hút của động cơ cháy do nén hay tia lửa điện-VG1092080401- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs cụm ống hút của/ mã hs của cụm ống hút)
- Mã HS 84099131: Phụ tùng lắp ráp xe gắn máy hiệu Suzuki, dành cho xe có dung tích xi lanh dưới 150cc (hàng mới 100%)- bộ chế hòa khí- CARBURETOR FOR MOTORCYCLE PO.NO. 6A2550-13200-13H12(BS26-246)... (mã hs phụ tùng lắp rá/ mã hs của phụ tùng lắp)
- Mã HS 84099131: Giữ kim ga của van tiết lưu (bằng nhựa), part no.1019-KANH-7710-VN... (mã hs giữ kim ga của/ mã hs của giữ kim ga c)
- Mã HS 84099137: pít tông phụ tùng cho động cơ xe máy Honda piston 13101-KYZ-9000, hàng mới 100%... (mã hs pít tông phụ tù/ mã hs của pít tông phụ)
- Mã HS 84099139: Cần nâng cam lifter assy, tensioner 14520-GFC-7712-M1 Phụ tùng xe máy Honda mới 100%... (mã hs cần nâng cam li/ mã hs của cần nâng cam)
- Mã HS 84099947: Piston- 420-B32+B42-VG1246030015- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs piston 420b32/ mã hs của piston 420)
- Mã HS 84099948: Chốt piston-B32+B42-VG1246030002- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs chốt pistonb32/ mã hs của chốt piston)
- Mã HS 84099949: Xéc măng- 420-B26 (Cái)-VG1540030005- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs xéc măng 420b/ mã hs của xéc măng 42)
- Mã HS 84099977: PISTON HƠI- PHỤ TÙNG MÁY XÂU GO- MỚI 100%- Z50601760 CYLINDER CDU6-25D REPLACEMENT FOR Z149261 00625... (mã hs piston hơi phụ/ mã hs của piston hơi)
- Mã HS 84099977: Piston bằng thép- Phụ tùng của hệ thống nấu bia- Hàng mới 100%... (mã hs piston bằng thé/ mã hs của piston bằng)
- Mã HS 84118100: Tua-bin tăng áp sử dụng nhiên liệu khí-4955156-Phụ tùng động cơ Diesel-Hàng mới 100%... (mã hs tuabin tăng áp/ mã hs của tuabin tăng)
- Mã HS 84122900: Động cơ trạm bơm thủy lực di động dùng cho NM điện/ Mobile hydraulic pump station, Hàng mới 100%... (mã hs động cơ trạm bơ/ mã hs của động cơ trạm)
- Mã HS 84123100: Xylanh MHZ2-6D, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh mhz26d/ mã hs của xylanh mhz2)
- Mã HS 84123100: Xylanh NHC1D-10, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh nhc1d10/ mã hs của xylanh nhc1d)
- Mã HS 84123100: Xylanh NHBDPGY-16, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh nhbdpgy/ mã hs của xylanh nhbdp)
- Mã HS 84123100: Xylanh CDAS10x10-B, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh cdas10x1/ mã hs của xylanh cdas1)
- Mã HS 84123100: Xylanh MGAPGS6x10-R, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh mgapgs6x/ mã hs của xylanh mgapg)
- Mã HS 84123100: Xylanh CRB2BW30-180SZ, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh crb2bw30/ mã hs của xylanh crb2b)
- Mã HS 84123100: Xylanh EZSM3LD015AZAC, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh ezsm3ld0/ mã hs của xylanh ezsm3)
- Mã HS 84123100: Xylanh 10S-1R SD32N25-00, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs xylanh 10s1r s/ mã hs của xylanh 10s1)
- Mã HS 84123100: Xylanh MGAES10x10-R, dùng cho máy ép phun, chất liệu bằng thép... (mã hs xylanh mgaes10x/ mã hs của xylanh mgaes)
- Mã HS 84123100: Động cơ khí nén chuyển động tịnh tiến (xi lanh khí), bộ phận của máy đóng gói. Chất liệu:Nhôm. Hàng mới 100%.... (mã hs động cơ khí nén/ mã hs của động cơ khí)
- Mã HS 84131910: Máy bơm định lượng 0-800CC/min, hàng mới 100%... (mã hs máy bơm định lư/ mã hs của máy bơm định)
- Mã HS 84132010: Moto bơm 2hp (nhãn hiệu TECO, công suất: 2hp,1,5KW, type: AEEFUK F,), hàng mới 100%... (mã hs moto bơm 2hp n/ mã hs của moto bơm 2hp)
- Mã HS 84132090: Đầu bơm bằng nhựa của chai đựng mỹ phẩm, đường kính 20mm,dùng cho bình xịt mỹ phẩm dạng nước, mới 100%... (mã hs đầu bơm bằng nh/ mã hs của đầu bơm bằng)
- Mã HS 84132090: Thiết bị bơm thủy lực lấy mẫu dầu thô,phụ tùng của thiết bị đo địa vật lý SERIAL NO: MRHY-XBA # 1000, PART NO: 100192194. (Hàng đã qua sử dụng), Trừ mục 8.1... (mã hs thiết bị bơm th/ mã hs của thiết bị bơm)
- Mã HS 84133030: Bơm nhiên liệu-3964555RX-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA-Hàng mới 100%... (mã hs bơm nhiên liệu/ mã hs của bơm nhiên li)
- Mã HS 84133051: Bơm nhiên liệu có đường kính cửa hút 1.5 cm-4983584-Phụ tùng máy phát điện công suất 250KVA-Hàng mới 100%... (mã hs bơm nhiên liệu/ mã hs của bơm nhiên li)
- Mã HS 84135031: Bơm Nước Chạy Điện >0.5HP hiệu HONDA, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs bơm nước chạy đ/ mã hs của bơm nước chạ)
- Mã HS 84136032: Máy bơm nước chạy bằng xăng đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp, lưu lượng 30-60 m3/giờ,Hiệu- Yokohama,Model-YK50/YK80,Công suất- 5,5HP- 6,5 HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy bơm nước ch/ mã hs của máy bơm nước)
- Mã HS 84137011: Bơm nước dùng cho máy làm mát không khí bằng bay hơi Model DKA-00800A, đường kính cửa hút không quá 200mm, bảo hành miễn phí theo hợp đồng, hàng mới 100%- F.O.C... (mã hs bơm nước dùng c/ mã hs của bơm nước dùn)
- Mã HS 84137011: Bơm nước ly tâm đơn tầng trục ngang, Model: MS60/0.55DSC điện áp 220V, 0.55KW, công suất 3.6m3/h, đường kính cửa hút dưới 200mm, nhà sản xuất CNP, hàng mới 100%... (mã hs bơm nước ly tâm/ mã hs của bơm nước ly)
- Mã HS 84137031: Bơm của máy pha cà phê 50 lít/h. Part No: 4626303. Hàng mới 100%... (mã hs bơm của máy pha/ mã hs của bơm của máy)
- Mã HS 84137039: Máy bơm công suất 1HP, 0.75 kw, model: HSF250-1.75205ST, hiệu Nation Pump, hàng mới 100%... (mã hs máy bơm công su/ mã hs của máy bơm công)
- Mã HS 84137042: Máy bơm nước hoạt động bằng điện hiệu PanasonicGP-15HCN1SVN (Công suất 1110W,Lưu lượng tối đa 137 l/phút,chiều sâu hút 24m,chiều cao đẩy 42.6m,Motor dây đồng) mới 100%... (mã hs máy bơm nước ho/ mã hs của máy bơm nước)
- Mã HS 84137042: Bơm nước ly tâm đa tầng trục ngang, Model: CHL4-40LSWSR, điện áp 380V, 0.75KW, công suất 4.0m3/h, đường kính cửa hút dưới 200mm, nhà sản xuất CNP, hàng mới 100%... (mã hs bơm nước ly tâm/ mã hs của bơm nước ly)
- Mã HS 84137099: Máy bơm nước nóng SHL2-20LSWSR,công suất 7.5kw, hàng mới 100%(03.03.2469)... (mã hs máy bơm nước nó/ mã hs của máy bơm nước)
- Mã HS 84137099: Bơm u rê dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs bơm u rê dùng c/ mã hs của bơm u rê dùn)
- Mã HS 84138113: Máy bơm nước hoạt động bằng điện hiệu Panasonic GP-129JXK-SV5(Công suất 125W,Lưu lượng 1.8m3/h,Chiều sâu hút 9m,Chiều cao đẩy 21m,không phải bơm ly tâm,trục đứng),không tự động,không dây.Hàng mới 100%... (mã hs máy bơm nước ho/ mã hs của máy bơm nước)
- Mã HS 84138113: Bơm tăng áp chạy điện lưu lượng bơm 40-52 lít/phút không quá 8.000m3/h đã qua sử dụng dùng phuc vụ trực tiếp trong kho xưởng,Hiệu- Hitachi,Model-W-P200NH,Công suất-200W, Năm sản xuất 2014.... (mã hs bơm tăng áp chạ/ mã hs của bơm tăng áp)
- Mã HS 84138113: Máy bớm nước hiệu Ebara 10m3/h năm sx 2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy bớm nước hi/ mã hs của máy bớm nước)
- Mã HS 84138113: Bơm nước rửa kính chắn gió cabin dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn gồm: bơm, vòi dẫn nước, núm phun. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs bơm nước rửa kí/ mã hs của bơm nước rửa)
- Mã HS 84138119: Bơm (phun sơn) màng dùng để bơm sơn DP40SW, lưu lượng max 15L/min, áp suất bơm sơn max 1.0Mpa (Diaphragm Pump PD40SW)... (mã hs bơm phun sơn/ mã hs của bơm phun sơ)
- Mã HS 84138210: Máy tra dầu cho máy lưu hóa cao su-Hydraulic unit-(Bộ = Cái; mới 100%)... (mã hs máy tra dầu cho/ mã hs của máy tra dầu)
- Mã HS 84139140: Phụ kiện máy bơm ly tâm:Bệ đỡ phớt bơm cho máy bơm ly tâm đơn tầng trục ngang (ZS50-32-200/4 6#), hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện máy bơ/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 84139140: Phụ tùng bơm ly tâm dùng trong thực phẩm- Lòng trục quay Stator, vật liệu NBR PRN823 CHIARO/NBR PRN823 CHIARO, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm ly/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 84139190: Cánh gió của máy bơm nước-0132-0498-Phụ tùng động cơ máy thủy, công suất 400-500hp-Hàng mới 100%... (mã hs cánh gió của má/ mã hs của cánh gió của)
- Mã HS 84139190: Van đóng mở nhiên liệu-3021420-Phụ tùng bơm nhiên liệu của máy phát điện, công suất 1000-1200 KVA- Hàng mới 100%... (mã hs van đóng mở nhi/ mã hs của van đóng mở)
- Mã HS 84141000: Thiết bị hút chân không để lắp vào trong khuôn thạch cao, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị hút ch/ mã hs của thiết bị hút)
- Mã HS 84141000: Bơm chân không 230V, mã hàng: 13158, Hiệu PALL, mới 100%; dùng trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công ty hóa... (mã hs bơm chân không/ mã hs của bơm chân khô)
- Mã HS 84142010: Bơm xe đạp bằng chân có đồng hồ. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs bơm xe đạp bằng/ mã hs của bơm xe đạp b)
- Mã HS 84142090: Máy căng, Stretching machine,380V,Model:FAST-2620 nhà sx:Rugao tianyuan clothing printing co. LTD, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy căng stret/ mã hs của máy căng st)
- Mã HS 84142090: Máy nén khí không chạy bằng điện không kèm bình nén khí, Compressor,Model: manual operation, nhà sx:Nantong equipment manufacturing group, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy nén khí khô/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84143040: Máy nén lạnh công nghiệp hiệu HITACHI công suất 22KW không sử dụng CFC, năm sản xuất: 2012 (đã qua sử dụng), dùng sản xuất máy công cụ.... (mã hs máy nén lạnh cô/ mã hs của máy nén lạnh)
- Mã HS 84143040: Máy nén khí dạng piston (không có bình khí kèm theo) dùng trong hệ thống lạnh công nghiệp- REFCOMP COMPRESSOR, Model: SP6H4000, Power supply: 460V/3/60Hz, 40HP, hiệu REFCOMP, mới 100%... (mã hs máy nén khí dạn/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84143090: Đầu nén lạnh công nghiệp hiệu CARIER (không sử dụng CFC)(năm sản xuất 2010-2012, model CA250) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs đầu nén lạnh cô/ mã hs của đầu nén lạnh)
- Mã HS 84143090: Máy nén khí không có bình nén hiệu HITACHI công suất 5KW, năm sản xuất: 2012 (đã qua sử dụng), dùng sản xuất máy công cụ.... (mã hs máy nén khí khô/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84143090: Máy nén lạnh công nghiệp HITACHI, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy nén lạnh cô/ mã hs của máy nén lạnh)
- Mã HS 84145191: Quạt thông gió hiệu Panasonic FV-15TGU104 (10W, 220V, 50 Hz), có lưới bảo vệ. Hàng mới 100%... (mã hs quạt thông gió/ mã hs của quạt thông g)
- Mã HS 84145191: Quạt sạc cầm tay min màu trắngi, Model: Mita Fan 02, công suất 5W, điện áp 3.7V, Pin 2600mAh, Kích thước: 110x230x35mm... (mã hs quạt sạc cầm ta/ mã hs của quạt sạc cầm)
- Mã HS 84145191: Quạt sạc CRF0705, 5W hiệu COMET mới 100%.... (mã hs quạt sạc crf070/ mã hs của quạt sạc crf)
- Mã HS 84145191: Quạt sạc CRF0804, 3W hiệu COMET mới 100%.... (mã hs quạt sạc crf080/ mã hs của quạt sạc crf)
- Mã HS 84145920: Quạt gió phòng nổ sử dụng trong hầm lò hiệu HITACHI (năm sản xuất 2010-2012, model HH16) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs quạt gió phòng/ mã hs của quạt gió phò)
- Mã HS 84145930: Máy thổi khí model: YDW420L, hiệu HENG TONG, công suất 4kw, hàng đã qua sử dụng năm SX 2018... (mã hs máy thổi khí mo/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145930: Máy thổi khí HITACHI 300W, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. model: HTC300, đã qua sử dụng... (mã hs máy thổi khí hi/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145930: Máy thổi khí loại cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO. Model: Q1F-KD12-25, công suất 800W, dùng điện 220V. Hàng mới 100%... (mã hs máy thổi khí lo/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145949: Quạt công nghiệp HITACHI >5HP, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs quạt công nghiệ/ mã hs của quạt công ng)
- Mã HS 84145949: Linh kiện bảo hành Bếp điện từ đôi- Quạt tản nhiệt. Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bảo h/ mã hs của linh kiện bả)
- Mã HS 84145949: Quạt làm mát, 4710PS-20T-B30-B00, P/N: 042-60424-23, HSX: Shimadzu, hàng mới 100%... (mã hs quạt làm mát 4/ mã hs của quạt làm mát)
- Mã HS 84145949: Quạt cấp gió đầu đốt sử dụng trong phòng sấy, dùng điện áp 380V-công suất 1kw, model U100B-H26-R343, hàng mới 100%... (mã hs quạt cấp gió đầ/ mã hs của quạt cấp gió)
- Mã HS 84145950: Quạt tạo ẩm dùng cho phòng sấy, bằng thép, chạy điện 220V-470W, model TP-23U, hàng mới 100%... (mã hs quạt tạo ẩm dùn/ mã hs của quạt tạo ẩm)
- Mã HS 84145999: Motor quạt dùng thổi/ hút cho núm hút trong hệ thống băng tải, Model: VB-040-E3; 3.6 KW; 3 pha; NSX: HITACHI, hàng mới 100%... (mã hs motor quạt dùng/ mã hs của motor quạt d)
- Mã HS 84145999: Quạt gió (15kW)- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs quạt gió 15kw/ mã hs của quạt gió 15)
- Mã HS 84146019: Máy hút mùi âm tủ bếp, hiệu TEKA, model:TL 6310 S, chất liệu bằng inox, điện áp 230V, 50Hz, 1 động cơ CS 231W, 2 đèn Halogen, kích thước:280x600x181mm, CS hút 332m3/h. Mới 100%... (mã hs máy hút mùi âm/ mã hs của máy hút mùi)
- Mã HS 84146019: Máy hút mùi (dạng kính cong) Electrolux EFC736GAR,điều khiển chạm,đèn LED,3 tốc độ quạt,công suất 274W,(RxCxS)700mm x (565-1055)mm x 500mm,đk ống 150mm,lực hút tối đa 800 m3/h,mới 100%.... (mã hs máy hút mùi dạ/ mã hs của máy hút mùi)
- Mã HS 84146019: Máy hút mùi gia đình hiệu Electrolux EFT7516K,dài 76cm,2 motor 2 quạt,cs motor 60W,2 bộ lọc,màng lọc 5 lớp, đường kính ống thoát 150mm,màu đen,điện 220-240V/50Hz,vỏ bằng thép không gỉ,mới 100%... (mã hs máy hút mùi gia/ mã hs của máy hút mùi)
- Mã HS 84146019: Máy hút mùi hiệu REDSUN,Model HM90C, thân Inox, mặt kính, KT:90cm,motor 1 x180w,2 bóng đèn halogen,1 lưới lọc làm bằng inox,1 lồng quạt,động cơ 222W, 220-240V/50hz,1ống khói bằng nhựa phi 153.Mới 100%... (mã hs máy hút mùi hiệ/ mã hs của máy hút mùi)
- Mã HS 84146019: Chụp hút mùi nhà bếp bằng thép không gỉ (bộ phận của máy hút mùi), dài (1,4-2,3)m, hiệu HH-TG, mới 100%... (mã hs chụp hút mùi nh/ mã hs của chụp hút mùi)
- Mã HS 84148019: Núm hút dùng hút để chuyển sản phẩm trong hệ thống băng tải, Model: VP40PBS25, NSX: PISCO, hàng mới 100%... (mã hs núm hút dùng hú/ mã hs của núm hút dùng)
- Mã HS 84148042: Lốc điều hòa A7-WG1500139008- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lốc điều hòa a7/ mã hs của lốc điều hòa)
- Mã HS 84148042: Lốc điều hòa HW-WG1500139006- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lốc điều hòa hw/ mã hs của lốc điều hòa)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí kiểu Piston, kèm bình khí nén 100 lít, không lắp trên thiết bị bánh xe, không dùng trong thiết bị lạnh, hiệu JAGUAR, Model: EV51H100, 2HP/100L/220V, mới 100%... (mã hs máy nén khí kiể/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: MÁY NÉN KHÍ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP,MODEL:AS50;380V.50HZ,37KW-50HP.(Nhập từ tờ khai:260/NK/NĐT/I434 NGÀY 20/10/2008)... (mã hs máy nén khí dùn/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí không bình nén hiệu KOBELCO VS660, HITACHI OSP-15, OSP-37 đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2012. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs máy nén khí khô/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí,Công suất 10kW, dùng trong hệ thống ổ đĩa của máy sx giấy, nhãn hiệu:HanYue, Model: SM185S4CC,hàng mới 100%... (mã hs máy nén khícôn/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí dạng xoắn ốc dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu: SWAN, model: TS-22-S, công suất: 30HP. Hàng mới 100%... (mã hs máy nén khí dạn/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí-4918898-Phụ tùng máy công trình 250hp-Hàng mới 100%... (mã hs máy nén khí491/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148049: MÁY NÉN KHÍ, MODEL: V-0.17/8, NHÃN HIỆU ETOP, CÔNG SUẤT 1500W-220V/50Hz, HÀNG MỚI 100%, KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ LÀM LẠNH VÀ KHÔNG LẮP TRÊN KHUNG CÓ BÁNH XE DI CHUYỂN.... (mã hs máy nén khí mo/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148050: Máy bơm không khí hiệu MARCH (năm sản xuất 2010-2012, model PDS655) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy bơm không k/ mã hs của máy bơm khôn)
- Mã HS 84148090: Máy nén khí không kèm bình, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: ARS200, đã qua sử dụng... (mã hs máy nén khí khô/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148090: Turbo tăng áp-VG1034110054- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs turbo tăng ápv/ mã hs của turbo tăng á)
- Mã HS 84148090: Máy nén khí hoạt động bằng điện đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công nghiệp,Hiệu-HITACHI,Model-OSP-37S5ANA,Công suất-37 kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy nén khí hoạ/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148090: Máy nén khí HITACHI (không bình khí), sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy nén khí hit/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148090: Lốc QJ208PBA bộ phận của máy nén khí (50HP). Hàng mới 100%... (mã hs lốc qj208pba bộ/ mã hs của lốc qj208pba)
- Mã HS 84149029: Lọc gió cho quạt, bằng nhựa, Đường kính 40X40cm, model 3FM-4A, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió cho quạ/ mã hs của lọc gió cho)
- Mã HS 84149029: IMPELLER- Cánh quạt bằng thép dùng cho dây chuyền mạ kẽm. size: 800mm, Mới 100%... (mã hs impeller cánh/ mã hs của impeller cá)
- Mã HS 84149029: Cánh quạt (C5368463-VPT950), sử dụng cho động cơ xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs cánh quạt c536/ mã hs của cánh quạt c)
- Mã HS 84149029: Lồng quạt, Part No: 167110P230, phụ tùng thay thế của xe HIGHLANDER, mới 100%.... (mã hs lồng quạt part/ mã hs của lồng quạt p)
- Mã HS 84149041: Két làm mát dùng trong máy nén khí của hệ thống máy sx giấy, Nhãn hiệu FSELLIOTT, MODEL: S0505175-400;S0505176-400;S3842001,hàng mới 100%... (mã hs két làm mát dùn/ mã hs của két làm mát)
- Mã HS 84149091: Lọc khí T40P (linh kiện đồng bộ của máy nén khí trục vít), hàng mới 100%.... (mã hs lọc khí t40p l/ mã hs của lọc khí t40p)
- Mã HS 84149091: Lọc khí T40U (linh kiện đồng bộ của máy nén khí trục vít), hàng mới 100%.... (mã hs lọc khí t40u l/ mã hs của lọc khí t40u)
- Mã HS 84149091: Bình chứa khí nén, mã hiệu DT-700, số chế tạo: NABI-1283, áp suất thiết kế: 10kg/cm2, áp suất làm việc<=8.5 kg/cm2, dung tích 700 lit (linh kiện đồng bộ của máy nén khí trục vít), hàng mới 100%.... (mã hs bình chứa khí n/ mã hs của bình chứa kh)
- Mã HS 84151010: Cục lạnh máy điều hòa không khí hiệu Panasonic treo tường (CS-N9UKH-8), một chiều, công suất lạnh 3.37 Kw, 9,040 btu/h, 220V, 50Hz, môi chất lạnh R32, mới 100%... (mã hs cục lạnh máy đi/ mã hs của cục lạnh máy)
- Mã HS 84151010: Cục nóng máy điều hòa không khí hiệu Panasonic loại treo tường (CU-N9UKH-8), một chiều, công suất lạnh 3.37 Kw, 9,040 btu/h, 220V, 50Hz, môi chất lạnh R32, mới 100%... (mã hs cục nóng máy đi/ mã hs của cục nóng máy)
- Mã HS 84151010: Khối ngoài trời máy điều hòa không khí Panasonic treo tường(CU-YZ9UKH-8),hai chiều, inverter,c.suất lạnh: 2.64 Kw/ 9.000 btu/h,c.suất sưởi:3.15 Kw/10.700 btu/h,220V,50Hz,môi chất lạnh R32,mới 100%... (mã hs khối ngoài trời/ mã hs của khối ngoài t)
- Mã HS 84151010: Khối trong nhà máy điều hòa không khí Panasonic treo tường(CS-YZ9UKH-8), hai chiều, inverter, c.suất lạnh: 2.64 Kw/ 9.000 btu/h,c.suất sưởi: 3.15 Kw/10.700 btu/h,220V,50Hz,môi chất lạnh R32,mới 100%... (mã hs khối trong nhà/ mã hs của khối trong n)
- Mã HS 84151010: ĐHKK 2 chiều hiệu Hitachi, âm trần, nối ống gió, công suất lạnh/sưởi 16/18kw (54,594/61,419btu/h), model RAS-6.0HNBRKQ/RPIH-6.0HNAUNQ, điện áp 220V/1P/50HZ, cường độ dòng điện tối đa 31A, mới 100%... (mã hs đhkk 2 chiều hi/ mã hs của đhkk 2 chiều)
- Mã HS 84151090: Máy ĐHKK tủ đứng hiệu Gree (1 chiều/1 cục nóng/ 1 cục lạnh/không Inverter/không ống dẫn khí) model: LF28WY/B-M(I)/ LF28WY/B-M(O), CS: 95563 Btu (28KW), ga R22 (8.3 Kgs/Bộ), mới 100%... (mã hs máy đhkk tủ đứn/ mã hs của máy đhkk tủ)
- Mã HS 84151090: Máy bơm nhiệt 2 chiều loại đặt sàn, có trang bị van đảo chiều chu trình nóng/lạnh dùng để điều hòa không khi, model GRS-Dm40/NaA-m(bộ điều khiển CF92),hiệu gree,cs 40kw,3 pha,380-415V,ga 410a,mới 100%... (mã hs máy bơm nhiệt 2/ mã hs của máy bơm nhiệ)
- Mã HS 84152010: Máy điều hòa không khí Model: WXH-066-J24, CS: 6600BTU (1.93kW), chưa nạp môi chất dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn, môi chất làm lạnh R134. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs máy điều hòa kh/ mã hs của máy điều hòa)
- Mã HS 84158193: Dàn lạnh điều hòa trung tâm hiệu Hitachi, loại âm trần, nối ống gió, model RCI-3.0FSKDNQ, c/s lạnh/sưởi 8/9kw(27,297/30,709btu/h),đ/áp 220V/1Ph/50Hz, mới 100%... (mã hs dàn lạnh điều h/ mã hs của dàn lạnh điề)
- Mã HS 84158199: Điều khiển nối dây hiệu Hitachi, Model: HCWA10NEGQ- Dùng trong hệ thống điều hòa trung tâm nhãn hiệu HITACHI- Hàng mới 100%... (mã hs điều khiển nối/ mã hs của điều khiển n)
- Mã HS 84158199: HTĐHTT 2chiều hiệu HITACHI,c/s lạnh/sưởi 101/113Kw(344,626/385,572btu/h) gồm 2d/nóng,10d/lạnh,gas R410, k/l 21.2kg: d/lạnh RCI-4.0FSKDNQ,c/s lạnh/sưởi 11.2/12.5kw(38,216/42,652btu/h),đ/áp 220V/1Ph/50... (mã hs htđhtt 2chiều h/ mã hs của htđhtt 2chiề)
- Mã HS 84158399: Điều hòa không khí dùng cho nhà xưởng,không gồm bộ làm mát,model AHU-01,CSDL1: 139.56 Kw(476,198 BTU),CSDL2: 976.92Kw(3,333,389BTU) l.lượng gió1720CMM,380V 50Hz,3PH,USUNG, 2019, mới 100%... (mã hs điều hòa không/ mã hs của điều hòa khô)
- Mã HS 84162000: Đầu đốt dùng để đốt khí gas cho phòng sấy công nghiêp, bằng thép, không dùng điện, đường kính 235mm, áp suất 100,000Kpa, model HSGB-10A, hàng mới 100%... (mã hs đầu đốt dùng để/ mã hs của đầu đốt dùng)
- Mã HS 84178000: Buồng đốt dùng cho phòng sấy công nghiêp, bằng thép,không dùng điện, áp suất 100,000Kpa, model HSGB-10A, hàng mới 100%... (mã hs buồng đốt dùng/ mã hs của buồng đốt dù)
- Mã HS 84186100: Bơm nhiệt- (HEAT PUMP), Công suất: 48.5kw, Model: ATW0121-B, Hiệu: Climaveneta, Hàng mới 100%... (mã hs bơm nhiệt hea/ mã hs của bơm nhiệt)
- Mã HS 84186910: Thiết bị làm lạnh đồ uống Model SSRH-TC40, công suất 75W, dung tích 50L, không sử dụng CFC 12 (R12), hàng mới 100%, sản xuất năm 2019.... (mã hs thiết bị làm lạ/ mã hs của thiết bị làm)
- Mã HS 84186990: Máy làm lạnh nước có công suất làm lạnh dưới 21.10 kw, Model:AC-15WD,Số serial: 676915WD; 3 pha, AC380V 50HZ,15.6 kw,Hàng đã qua sử dụng,Năm SX: 2017, NSX:Suzhou Aotiancheng Machinery Co.,Ltd... (mã hs máy làm lạnh nư/ mã hs của máy làm lạnh)
- Mã HS 84186990: Máy nén lạnh dùng trong công nghiệp (3 PHA- 380V) đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong kho xưởng,Hiệu-DAIKIN,Model-JT170GBBY1L,Công suất-5.5 HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy nén lạnh dù/ mã hs của máy nén lạnh)
- Mã HS 84186990: Máy làm lạnh khuôn gia công nhựa bằng khí gas R22, Quy cách: TIC-8W, hàng mới 100% Cooling machine (Bộ = Cái)... (mã hs máy làm lạnh kh/ mã hs của máy làm lạnh)
- Mã HS 84186990: Máy Slush làm kem đá trộn, làm sinh tố, đồ uống, hiệu SPACE XSC-2, Dung tích: 2 ngăn x 15L. Hàng mới 100%... (mã hs máy slush làm k/ mã hs của máy slush là)
- Mã HS 84186990: Máy làm đá viên- CUBER 380#,AIR COOLED,208-230V/50Hz,Part Number MANIYT0620A-251,mới 100%... (mã hs máy làm đá viên/ mã hs của máy làm đá v)
- Mã HS 84186990: Máy làm lạnh định hình LJ-767LL nhãn hiệu Liang Qiang, 10.29KW, 380V, mới 100%, sx năm 2019, hoạt động bằng điện dùng làm lạnh đế giầy trong ngành sản xuất gia công giầy dép (1set=1 máy)... (mã hs máy làm lạnh đị/ mã hs của máy làm lạnh)
- Mã HS 84189100: Thanh giữ bản lề cửa (AD-354011), nguyên liệu để sản xuất tủ lạnh... (mã hs thanh giữ bản l/ mã hs của thanh giữ bả)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201038:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL0... (mã hs arbgba201038hộ/ mã hs của arbgba201038)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201633:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL8... (mã hs arbgba201633hộ/ mã hs của arbgba201633)
- Mã HS 84189100: ARBGBA202123:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BA8... (mã hs arbgba202123hộ/ mã hs của arbgba202123)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201213:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL9 PH... (mã hs arbgba201213hộ/ mã hs của arbgba201213)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201873:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BC0 VN... (mã hs arbgba201873hộ/ mã hs của arbgba201873)
- Mã HS 84189100: ARBGBA202193:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL8 NZ... (mã hs arbgba202193hộ/ mã hs của arbgba202193)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201481:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BV-QSPH... (mã hs arbgba201481hộ/ mã hs của arbgba201481)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201491:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BV-XSPH... (mã hs arbgba201491hộ/ mã hs của arbgba201491)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201183:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL9VN/WA... (mã hs arbgba201183hộ/ mã hs của arbgba201183)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201204:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL9MY/SG... (mã hs arbgba201204hộ/ mã hs của arbgba201204)
- Mã HS 84189100: ARBGBB400053:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BA8... (mã hs arbgbb400053hộ/ mã hs của arbgbb400053)
- Mã HS 84189100: ARBGLA100073:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BL0... (mã hs arbgla100073hộ/ mã hs của arbgla100073)
- Mã HS 84189100: ARBGBB400033:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BL307... (mã hs arbgbb400033hộ/ mã hs của arbgbb400033)
- Mã HS 84189100: ARBGBB400043:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BL347... (mã hs arbgbb400043hộ/ mã hs của arbgbb400043)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200361:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh,model BC360X... (mã hs arbgla200361hộ/ mã hs của arbgla200361)
- Mã HS 84189100: ARBGBA202256:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model B270 TAIWAN... (mã hs arbgba202256hộ/ mã hs của arbgba202256)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200101:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV368X... (mã hs arbgla200101hộ/ mã hs của arbgla200101)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200111:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV288A... (mã hs arbgla200111hộ/ mã hs của arbgla200111)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200281:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV280G... (mã hs arbgla200281hộ/ mã hs của arbgla200281)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200311:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV280Q... (mã hs arbgla200311hộ/ mã hs của arbgla200311)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200321:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV320Q... (mã hs arbgla200321hộ/ mã hs của arbgla200321)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201883:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BV0Q/BV0G VN... (mã hs arbgba201883hộ/ mã hs của arbgba201883)
- Mã HS 84189100: ARBGBA202163:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL8 MY/SG/HK... (mã hs arbgba202163hộ/ mã hs của arbgba202163)
- Mã HS 84189100: ARBHCBQ00155:Cụm hướng gió làm mát trong ngăn mát tủ lạnh, model BL0... (mã hs arbhcbq00155cụ/ mã hs của arbhcbq00155)
- Mã HS 84189100: ARBHCBQ00190:Cụm hướng gió làm mát trong ngăn mát tủ lạnh, model BL0... (mã hs arbhcbq00190cụ/ mã hs của arbhcbq00190)
- Mã HS 84189100: ARBDCA100132:Bản mạch điều khiển trong tủ dùng cho tủ lạnh, Model BL9... (mã hs arbdca100132bả/ mã hs của arbdca100132)
- Mã HS 84189100: ARBGLA100054:Bản mạch điều khiển trong tủ dùng cho tủ lạnh, model BL9... (mã hs arbgla100054bả/ mã hs của arbgla100054)
- Mã HS 84189100: ARBDCA100112:Bản mạch điều khiển trong tủ dùng cho tủ lạnh, model BV-A... (mã hs arbdca100112bả/ mã hs của arbdca100112)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201802:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BL9VN/WA R600A... (mã hs arbgba201802hộ/ mã hs của arbgba201802)
- Mã HS 84189100: ARBGBB400063:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BL BL 267... (mã hs arbgbb400063hộ/ mã hs của arbgbb400063)
- Mã HS 84189100: ARBGLA200331:Hộp điều khiển nhiệt độ dùng cho tủ lạnh, model BV/BC360Q... (mã hs arbgla200331hộ/ mã hs của arbgla200331)
- Mã HS 84189100: ARBGBA201913:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BCX0 MY (VOLEX)... (mã hs arbgba201913hộ/ mã hs của arbgba201913)
- Mã HS 84189100: ARBDCA100151:Bản mạch điều khiển trong tủ dùng cho tủ lạnh, model BVQ-V2... (mã hs arbdca100151bả/ mã hs của arbdca100151)
- Mã HS 84189100: ARBDCM300123:Bản mạch điều khiển cánh tủ dùng cho tủ lạnh, model BV GlASS... (mã hs arbdcm300123bả/ mã hs của arbdcm300123)
- Mã HS 84189100: ARBGBA300373:Hộp bản mạch chính dùng cho tủ lạnh, model BJ8 (158/178/188)... (mã hs arbgba300373hộ/ mã hs của arbgba300373)
- Mã HS 84189100: ARBDDP100042:Bản mạch điều khiển cánh tủ dùng cho tủ lạnh, model BVX/BC-V2... (mã hs arbddp100042bả/ mã hs của arbddp100042)
- Mã HS 84189100: ARBCBAE00072:Cụm vách ngăn đông mềm model BV0G (gồm:chi tiết nhựa,dây điện và 3 bóng đèn led đã lắp ráp)... (mã hs arbcbae00072cụ/ mã hs của arbcbae00072)
- Mã HS 84189910: Thiết bị ngưng tụ dạng bay hơi cho kho lạnh- Hiệu: Shejiang. Model: WXRD-3200B. 01 bộ gồm: bể nước giải nhiệt bằng thép không gỉ 304 và dàn ống. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị ngưng/ mã hs của thiết bị ngư)
- Mã HS 84193919: Máy sấy khí (dùng sấy không khí của máy nén)-(1 bộ= 3 cái/1 sấy khô,1 sấy lạnh,1 lọc khí)- AIR DRYER.Model: FX18,serial: COX800260,năm 2017(hàng qua s/d còn 85% NK theo 18/2019/QĐ-Ttg).Hàng tạo TSCĐ... (mã hs máy sấy khí dù/ mã hs của máy sấy khí)
- Mã HS 84193919: Máy sấy bằng không khí lạnh, Refrigerated dryer,380V,Model:HY-250 FH nhà sx:Shanghai hanyan machinery co. LTD, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy sấy bằng kh/ mã hs của máy sấy bằng)
- Mã HS 84193919: Máy sấy phễu và tủ điện điều khiển kèm theo, Drying machine, 380V, Model:XHD-50KG nhà sản xuất:Ningbo Tongsheng, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy sấy phễu và/ mã hs của máy sấy phễu)
- Mã HS 84193919: Máy sấy khô model: FR-030APX, số series: J191100309106 công suất: 1.3KW, hàng mới 100%... (mã hs máy sấy khô mod/ mã hs của máy sấy khô)
- Mã HS 84193919: Máy sấy khô linh kiện bằng tia cực tím dùng trong sản xuất camera, model: USHINO, đ.áp: AC 220V,1phase,50/60Hz, NSX: KBIT,Kt: 200x 400x300mm,(Hàng QSD.NSX:2016) thuoc TK 101497880962, D10... (mã hs máy sấy khô lin/ mã hs của máy sấy khô)
- Mã HS 84194010: Rotavapor R-100 SJ29/32,V,230V-Máy cô quay chân không dùng trong p.TN, phụ kiện đồng bộ đi kèm(chi tiết xem DSĐK), hãng Buchi,công suất 30w,điện áp 230V.Model R-100. P/N: 11100V1011.Mới 100%... (mã hs rotavapor r100/ mã hs của rotavapor r)
- Mã HS 84194010: Thiết bị chưng cất nước (hoạt động bằng điện 1 pha, 220V, công suất: 10 lít/giờ) dùng trong phòng thí nghiệm- Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị chưng/ mã hs của thiết bị chư)
- Mã HS 84198110: Máy pha cà phê ở quầy hàng hiệu NUOVA SIMONELLI, Model: Appia Life VOL 2GR Black, công suất 3150W, điện áp 220-230 V, tần số 50Hz, tần suất 180 ly/giờ. Hàng mới 100%... (mã hs máy pha cà phê/ mã hs của máy pha cà p)
- Mã HS 84198110: máy hấp trứng- EGG COOKER(MANUAL)208/220-240/50/60/1,Part Number ANTMES-1200-PS,mới 100%.... (mã hs máy hấp trứng/ mã hs của máy hấp trứn)
- Mã HS 84198919: Máy sấy khô keo bằng tia UV,Model:SIUV1501,S/N:2012111402,220V,50/60HZ,NSX:SAMIL UV,DATE:2012 hàng đã qua sử dụng (1 SET=1 CHIẾC)... (mã hs máy sấy khô keo/ mã hs của máy sấy khô)
- Mã HS 84198919: HydrolEx H-506 Standard WJ, 230V-Máy thủy phân Acid dùng để thủy phân mẫu thực phẩm bằng acid dùng trong P. TN,hãng Buchi,công suất 1200w,230V,50-60Hz,Model:HydrolEx H-506-H506.P/N:11H5061001.Mới 100%... (mã hs hydrolex h506/ mã hs của hydrolex h5)
- Mã HS 84198919: Thiết bị khống chế nhiệt độ, dạng thùng, điều chỉnh nhiệt độ của nhựa trong khuôn, hàng mới 100% Temperature control box... (mã hs thiết bị khống/ mã hs của thiết bị khố)
- Mã HS 84198919: Lauda Microcool MC 1200-Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ của nước (nhiệt độ lạnh-10 độ C, nhiệt độ nóng 40 độ C),hãng Lauda,công suất 800w,điện áp 230V; 50Hz,model:MC 1200. P/N: L001049.Mới 100%... (mã hs lauda microcool/ mã hs của lauda microc)
- Mã HS 84198919: Máy gia nhiệt bằng điện Digital Dry Baths dùng trong phòng thí nghiệm, code: D1304-230V,dùng để duy trì nhiệt độ, do Labnet sx, mới 100%... (mã hs máy gia nhiệt b/ mã hs của máy gia nhiệ)
- Mã HS 84199019: Phụ kiện dùng theo máy gia nhiệt mã D1304-230V: Khối (block) 12 vị trí ống 15 ml dùng trong phòng thí nghiệm dùng để chứa ống 15 ml, code: D1115-Tall,do Labnet sx, mới 100%.... (mã hs phụ kiện dùng t/ mã hs của phụ kiện dùn)
- Mã HS 84199019: phim lọc hút khói của lò chiên- HOOD FILTER, CASCADE FILTER 15.5X9.5,Part Number FCG19001954,mới 100%... (mã hs phim lọc hút kh/ mã hs của phim lọc hút)
- Mã HS 84199019: thiết bị cấp dầu của lò chiên- SHORTENING DISPOSAL F/FRYMASTER FRYER,Part Number FPMSDU50-CV,mới 100%... (mã hs thiết bị cấp dầ/ mã hs của thiết bị cấp)
- Mã HS 84199029: Linh kiện sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình: Bộ tấm hấp thụ nhiệt dạng phẳng máy nước nóng năng lượng mặt trời, KT:2050x1100x90mm, mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 84211990: Máy vắt ly tâm,bộ= cái nhập nguyên cái, hàng mới 100% (mục 1 C/O)- Frequency conversion automatic centrifugal machine, Model: HS-1200A... (mã hs máy vắt ly tâm/ mã hs của máy vắt ly t)
- Mã HS 84211990: Máy ly tâm Spindown dùng trong phòng thí nghiệm để ly tâm các ống nhỏ, code: C1601-B, do Labnet sx, mới 100%... (mã hs máy ly tâm spin/ mã hs của máy ly tâm s)
- Mã HS 84212321: Lọc dầu kèm gia nhiệt dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs lọc dầu kèm gia/ mã hs của lọc dầu kèm)
- Mã HS 84212321: Phụ tùng xe ô tô con Suzuki CELERIO-Số chỗ 04-DTXL 998CC(hàng mới 100%)-bộ lọc dầu-FILTER ASSY,OIL-16510-84M00-000... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 84212329: Loc 375- Thô-VG1540080311- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs loc 375 thôvg/ mã hs của loc 375 thô)
- Mã HS 84212329: Lọc 420- Thô-VG1540080211- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 420 thôvg/ mã hs của lọc 420 thô)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Thô-WG9925550105- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g thôwg/ mã hs của lọc t5g thô)
- Mã HS 84212329: Loc 420- Tinh-VG1540080110- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs loc 420 tinhv/ mã hs của loc 420 tin)
- Mã HS 84212329: Lọc 420- Nhớt-VG1246070031- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 420 nhớtv/ mã hs của lọc 420 nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc 375- Nhớt-VG61000070005- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 375 nhớtv/ mã hs của lọc 375 nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Nhớt-080V05504-6096- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g nhớt0/ mã hs của lọc t5g nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Tinh-201V12503-0061- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g tinh2/ mã hs của lọc t5g tin)
- Mã HS 84212329: Lọc 375- Tinh 962/7-VG1560080012- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 375 tinh 9/ mã hs của lọc 375 tin)
- Mã HS 84212329: Lọc nhiên liệu, lắp cho xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs lọc nhiên liệu/ mã hs của lọc nhiên li)
- Mã HS 84212399: Lọc nhớt-LF9070-Phụ tùng động cơ thủy, động cơ đa năng-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớtlf9070/ mã hs của lọc nhớtlf9)
- Mã HS 84212399: Lọc nhớt-LF747-Phụ tùng động cơ thủy công suất 76-1800hp-Hàng mới 100%-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớtlf747/ mã hs của lọc nhớtlf7)
- Mã HS 84212399: Lọc dung dịch giải nhiệt-WF2075-Phụ tùng động cơ máy phát điện, Công suất 750hp-1200hp- Hàng mới 100%... (mã hs lọc dung dịch g/ mã hs của lọc dung dịc)
- Mã HS 84212950: Lọc dầu 56645910, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu 5664591/ mã hs của lọc dầu 5664)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu dùng cho máy cắt dây Super 340FK (F350x300mm). Hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu dùng ch/ mã hs của lọc dầu dùng)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu PS-CE11-501 (dùng cho máy nén khí)... (mã hs lọc dầu psce11/ mã hs của lọc dầu psc)
- Mã HS 84213120: Bầu lọc gió dùng cho xe tải Auman,TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs bầu lọc gió dùn/ mã hs của bầu lọc gió)
- Mã HS 84213920: Máy lọc không khí YL-12, điện áp 220V 50Hz 35W, hàng mới 100%... (mã hs máy lọc không k/ mã hs của máy lọc khôn)
- Mã HS 84213990: thiết bị lọc bui (dùng cho máy kiểm tra hình ảnh),S/N:I-IB12071213,220V,60HZ,NSX:INT,Date:2012 hàng đã qua sử dụng (1 SET=1 CHIẾC)... (mã hs thiết bị lọc bu/ mã hs của thiết bị lọc)
- Mã HS 84213990: Đầu lọc khí Nitrogen dùng cho máy cắt laser, 3.5 Mpa, model ELH30-04, mới 100%... (mã hs đầu lọc khí nit/ mã hs của đầu lọc khí)
- Mã HS 84213990: Lọc gió A2706, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió a2706/ mã hs của lọc gió a270)
- Mã HS 84213990: Lọc tách 52303020, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách 523030/ mã hs của lọc tách 523)
- Mã HS 84213990: Lọc hút P-CE05-576 (dùng cho máy nén khí)... (mã hs lọc hút pce05/ mã hs của lọc hút pce)
- Mã HS 84213990: Phin lọc khí DD525 (8102-2951-39), phụ kiện máy nén khí. Hàng mới 100%... (mã hs phin lọc khí dd/ mã hs của phin lọc khí)
- Mã HS 84219921: Lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) 17801-3380P (hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 10.4-26 tấn. Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí thành/ mã hs của lọc khí thà)
- Mã HS 84219930: Túi lọc bụi chịu nhiệt, loại vải BS-FMS800F gồm sợi thủy tinh + PTFE, tỉ trọng 800g/m2, dùng cho máy lọc bụi của nhà máy xi măng, kích thước D130mm x 2500mm, hàng mới 100%... (mã hs túi lọc bụi chị/ mã hs của túi lọc bụi)
- Mã HS 84219930: Màn lụa lọc bụi, lắp vào hệ thống lọc bụi. Mới 100%... (mã hs màn lụa lọc bụi/ mã hs của màn lụa lọc)
- Mã HS 84219930: Màng lọc bằng mút xốp,lắp vào hệ thống lọc bụi máy hút bụi. Mới 100%... (mã hs màng lọc bằng m/ mã hs của màng lọc bằn)
- Mã HS 84219930: Màng lưới mảnh bằng kẽm để chắn vật dụng lớn khi hút vào máy hút bụi,lắp vào đầu hút của tay vòi hút. Mới 100%... (mã hs màng lưới mảnh/ mã hs của màng lưới mả)
- Mã HS 84219998: Tấm lọc dùng cho máy nén khí 0451EP. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc dùng ch/ mã hs của tấm lọc dùng)
- Mã HS 84219998: Tấm Lọc, dùng cho máy nén khí (SMD 40A-1300) 0.01 MICRO. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc dùng c/ mã hs của tấm lọc dùn)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc của máy pha cà phê (5x20 stainless steel flathead screw). Part no: 23514. Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc của máy/ mã hs của lõi lọc của)
- Mã HS 84219999: Lưới lọc vòi máy pha cà phê (COMPETITION SHOWER PLATE WITH MEMBRANE). Part No: 27100002. Hàng mới 100%... (mã hs lưới lọc vòi má/ mã hs của lưới lọc vòi)
- Mã HS 84219999: Miếng lọc inox dùng cho máy pha cà phê loại 2 tách H22 (2 Cup Stainless Steel Filter H.22). Part No: 27176. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc inox/ mã hs của miếng lọc in)
- Mã HS 84219999: phụ tùng của máy lọc nước: Cây lấy nước từ máy lọc nước, mã hàng: LWFS32604, hiệu PALL, mới 100%... (mã hs phụ tùng của má/ mã hs của phụ tùng của)
- Mã HS 84221100: Máy rửa bát hiệu BOSCH, model: SPS25CI03E,chất liệu:inox, dung tích rửa:9 bộ ăn Châu Âu, 5 chương trình rửa, điện áp 220-240V/50-60Hz, CS 2400W,kích thước:845 x 450 x 600 mm, mới 100%... (mã hs máy rửa bát hiệ/ mã hs của máy rửa bát)
- Mã HS 84223000: Máy dán màng nhựa trên thước, Nhãn hiệu: không có, Model: TM-211, Công suất: 1.5KW, hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2019... (mã hs máy dán màng nh/ mã hs của máy dán màng)
- Mã HS 84224000: Máy đóng bao (dùng đóng gói dây thép) (1 bộ = 1 cái)- STEEL WIRE WRAPPING MACHINERY.Model: A516G, năm sx: 10/2017 (hàng đã qua s/d còn trên 85% NK theo số 18/2019/QĐ-TTg 19/4/2019). Hàng tạo TSCĐ... (mã hs máy đóng bao d/ mã hs của máy đóng bao)
- Mã HS 84224000: Máy đóng gói, tháo rời bao gồm- Máy chính-PACK MACHINE PO-2629, Bộ phận ra hàng-OUTLET I26-1, Đai tải-BELT BG560P8M15 (mới 100%)... (mã hs máy đóng gói t/ mã hs của máy đóng gói)
- Mã HS 84224000: Máy đóng gói FUJI IMPULSE, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy đóng gói fu/ mã hs của máy đóng gói)
- Mã HS 84224000: Thiết bị đóng gói chân không, model NW-V1n2, hãng sản xuất Nac Won, kích thước 400x600x200mm,điện áp 220V,chất liệu bằng thép (hàng đã qua sử dụng.NSX:2013) thuộc TK 101497874112, D1... (mã hs thiết bị đóng g/ mã hs của thiết bị đón)
- Mã HS 84224000: Máy đóng đai thùng dùng trong quá trình đóng gói-Double motor strapping machine,công suất: 150W Hàng mới 100%... (mã hs máy đóng đai th/ mã hs của máy đóng đai)
- Mã HS 84224000: Máy đóng gói, dùng để đóng gói hàng hóa-Plastic bags machine, model: không có, công suất: 25KW,nhãn hiệu:SHUNFENG. Hàng mới 100%... (mã hs máy đóng gói d/ mã hs của máy đóng gói)
- Mã HS 84224000: Phễu rung xả liệu, model: MFVK-125, được làm bằng thép thường, đường kính 125 cm của hệ thống đóng gói bột mì thuộc mục 2 danh mục 04/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs phễu rung xả li/ mã hs của phễu rung xả)
- Mã HS 84224000: Vít tải đôi, model: MWSQ-200/100, đkcủa vít dòng chính: 200 mm, chiều dài băng tải: 1500 mm của hệ thống đóng gói bột mì thuộc mục 4 danh mục 04/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs vít tải đôi mo/ mã hs của vít tải đôi)
- Mã HS 84224000: Cân đóng bao tự động, model: MSDD-120D PL, thang đo đóng bao tự động là thang đo tác động kép của hệ thống đóng gói bột mì thuộc mục 7.1 danh mục 04/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs cân đóng bao tự/ mã hs của cân đóng bao)
- Mã HS 84224000: Máy đóng bao 6 họng xả, model: MWPM-6, có 6 họng xả, 3 máy lắc để nén sản phẩm, công suất đóng bao 15 tấn/h của hệ thống đóng gói bột mì thuộc mục 8 danh mục 04/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs máy đóng bao 6/ mã hs của máy đóng bao)
- Mã HS 84231010: Cân sức khỏe điện tử SECA874 Flat scale, code: 8741321009, hàng mới 100%, Hãng:SECA GmbH & CO.KG, Xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs cân sức khỏe đi/ mã hs của cân sức khỏe)
- Mã HS 84231010: Cân điện tử SECA803 Flat scale, code: 8031321009, độ chính xác 100g, hàng mới 100%,Hãng: SECA GmbH & CO.KG, Xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs cân điện tử sec/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84231010: Cân đo chiều cao điện tử SECA769 Column scale, code: 7691321998, độ chính xác 100g; 1mm, hàng mới 100%,Hãng: SECA GmbH & CO.KG, Xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs cân đo chiều ca/ mã hs của cân đo chiều)
- Mã HS 84231010: Cân đo sức khỏe SECA354 Baby Scale, code: 3541317614, Độ chính xác: 5g (trọng lượng<10g), 10g (trọng lượng>10g) hàng mới 100%,Hãng: SECA GmbH & CO.KG, Xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs cân đo sức khỏe/ mã hs của cân đo sức k)
- Mã HS 84231010: Cân trẻ em điện tử SECA334 Baby scale, code:3341321008, Độ chính xác: 5g (trọng lượng <10kg); 10g (trọng lượng >10kg)hàng mới 100%,Hãng: SECA GmbH & CO.KG, Xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs cân trẻ em điện/ mã hs của cân trẻ em đ)
- Mã HS 84238110: Cân đĩa điện tử kiểu SC II 200, cấp chính xác 3, hãng BIZERBA, mức cân tối đa 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs cân đĩa điện tử/ mã hs của cân đĩa điện)
- Mã HS 84238110: Cân điện tử dùng để cân mẫu lõi khoan phụ vụ đo địa vật lý giếng khoan, SCALE ELECTRONIC WEIGHTING. P/N:660417. Mới 100%... (mã hs cân điện tử dùn/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84238211: Cân điện tử kiểu loại 3DT1812S, phạm vi đo 60kgs, cấp chính xác 20gr, điện áp 220V, hãng sản xuất: 3DTIM Elektronik A.S Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng mới 100%... (mã hs cân điện tử kiể/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84239010: Quả cân trọng lượng cân chuẩn 0.68 kg, sản xuất năm 2019. Hàng mới 100%... (mã hs quả cân trọng l/ mã hs của quả cân trọn)
- Mã HS 84242019: Một phần của dây chuyền máy phun sơn tự động Model: FY-SPD-2-2-118 dùng trong công nghiệp sản xuất nến thơm: Thiết bị phun đi kèm tủ phun bằng inox W4000*D3000*H2400, 3800m3/h, điện áp 15HP. Mới 100%... (mã hs một phần của dâ/ mã hs của một phần của)
- Mã HS 84242019: Một phần dây chuyền máy phun sơn tự động Model: FY-SPD-2-2-118 dùng trong CNSX nến: Thiết bị cấp khí cho phòng phun đa cấp, thể tích không khí 48000m3/h, áp suất gió 900Pa, Đ.A: 25HP, 960rpm. Mới 100%... (mã hs một phần dây ch/ mã hs của một phần dây)
- Mã HS 84242019: Súng phun sơn LS30(20.) hàng mới 100%... (mã hs súng phun sơn l/ mã hs của súng phun sơ)
- Mã HS 84242019: Thiết bị phun keo nhãn hiệu SHOP VAC CO.LTD,điện áp 220V,dùng để sản xuất túi giấy lọc bụi,chỉ sử dụng tại nhà máy,sản xuất năm 2018,đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị phun k/ mã hs của thiết bị phu)
- Mã HS 84242019: Vòi phun nước bằng cao su DN100x500mm dùng cho công trình xây dựng nhà xưởng, hiệu: AIRpipe, mới 100%... (mã hs vòi phun nước b/ mã hs của vòi phun nướ)
- Mã HS 84242029: Đầu phun rửa 360 độ lắp cho máy Karcher K5 EU (VP160S), Hàng mới 100%... (mã hs đầu phun rửa 36/ mã hs của đầu phun rửa)
- Mã HS 84243000: Máy phun sơn. Model: RP210. Công suất: 63KW, điện áp 380V. Hsx: Zhanyi Machinery CO.,LTD. Năm sản xuất: 2017. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy phun sơn m/ mã hs của máy phun sơn)
- Mã HS 84243000: Máy sơn phủ PU. Nhãn hiệu: POLESH; Size: (3600*3200*1650)MM. P: 15KW. Hàng đã qua sử dụng năm sản xuất 2016.... (mã hs máy sơn phủ pu/ mã hs của máy sơn phủ)
- Mã HS 84243000: Máy phun cát lốc xoáy dạng xe đẫy dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu: SHINN WEI, model: SP1090, hoạt động bằng điện 380V, công suất: 1HP, nsx: 2019. Hàng mới 100%... (mã hs máy phun cát lố/ mã hs của máy phun cát)
- Mã HS 84243000: MÁY PHUN NƯỚC ÁP LỰC DÙNG ĐIỆN, MODEL: M18, CÔNG SUẤT 2400W- 220V/50Hz, NHÃN HIỆU ETOP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs máy phun nước á/ mã hs của máy phun nướ)
- Mã HS 84248130: Thiết bị phun bảo vệ cây trồng hoạt động không bằng điện (Bình phun thuốc trừ sâu đeo vai chất lượng cao. Dung tích: 16 lít +/- 15%. Ký hiệu: GN- 4 A. Sx theo CN NB. Hàng mới 100% do TQ sx... (mã hs thiết bị phun b/ mã hs của thiết bị phu)
- Mã HS 84248950: Máy điểm keo,công suất:220V/3000W, model:AD-16-DSW, hiệu:Anda, hàng đã qua sử dụng, năm sx:2019... (mã hs máy điểm keocô/ mã hs của máy điểm keo)
- Mã HS 84248950: Máy tra keo dùng để lắp ráp màn hình điện thoại, Model: NDW, Công suất: 4000W, Điện áp: 220V 50-60Hz Serial No. ND-378-S4, hãng sx: PROTEC CO., LTD, năm sx 2019... (mã hs máy tra keo dùn/ mã hs của máy tra keo)
- Mã HS 84248950: Máy tra keo tự động model SJR 13038, điện áp 220V, 50Hz, hãng sx:, năm sx 2016... (mã hs máy tra keo tự/ mã hs của máy tra keo)
- Mã HS 84248950: Máy chấm keo phun lên sản phẩm hoạt động bằng, Nhãn hiệu: JND, Model: YQ983A, Công suất: 0.008 KW, sản xuất năm 2019. Hàng mới 100%... (mã hs máy chấm keo ph/ mã hs của máy chấm keo)
- Mã HS 84248950: Thiết bị chữa cháy (thuộc mục 13 DMMT số 07-ĐC/TQTH-NV, thuộc mục 13.1 DM số 19/HQCNS-DMMT03). Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị chữa c/ mã hs của thiết bị chữ)
- Mã HS 84248950: Máy gắn keo tự động model: MUSHASHI 200DS dùng cho vi động cơ chuyển động trong sản xuất module camera, NSX: MPS, Đ.áp 100V~240V/10A (hàng đã qua sử dụng.Nsx:2015) thuoc TK 101497880962, D3... (mã hs máy gắn keo tự/ mã hs của máy gắn keo)
- Mã HS 84248990: Thiết bị bơm keo bằng tay(linh kiện chuyên dùng cho máy chấm keo), mã CS-170C-HK, không dùng điện. Hãng sản xuất Musashi. Mới 100%... (mã hs thiết bị bơm ke/ mã hs của thiết bị bơm)
- Mã HS 84251100: Máy tời điện Mini model PA200: hiệu phananh,tải trọng nâng 100kg,công suất: 580 W (không thuộc quy định tt41BGTVT) mới 100%... (mã hs máy tời điện mi/ mã hs của máy tời điện)
- Mã HS 84251100: Máy tời điện model KCD100/200KG: hiệu phananh,tải trọng nâng 100kg, công suất: 2200 W(không thuộc quy định tt41BGTVT) mới 100%... (mã hs máy tời điện mo/ mã hs của máy tời điện)
- Mã HS 84251900: Tời (Pálang) bằng tay HITACHI, sức kéo 500 kgs, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. model: AHT500, đã qua sử dụng... (mã hs tời pálang bằ/ mã hs của tời pálang)
- Mã HS 84251900: Tời xích (Pálang) bằng tay, sức kéo 500 kgs, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: 7-5DT5, đã qua sử dụng... (mã hs tời xích pálan/ mã hs của tời xích pá)
- Mã HS 84251900: Tời kéo tay bằng hệ xích cơ học, 0.5Tx2.5M (Sức nâng 0.5 Tấn, xích dài 2,5 Mét), hàng mới 100%... (mã hs tời kéo tay bằn/ mã hs của tời kéo tay)
- Mã HS 84253100: Tời nâng hạ bằng điện (Công suất:2.0t, Chiều cao nâng: 24m). Motor công suất 1.5kW, Motor công suất 0.2kw. Ray di chuyển.). hàng mới 100%. Mã PLHD 641b.19.điểm 26 mục IX phần B.... (mã hs tời nâng hạ bằn/ mã hs của tời nâng hạ)
- Mã HS 84253100: Tời xích hiệu Kito 5 tấn năm sx 2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs tời xích hiệu k/ mã hs của tời xích hiệ)
- Mã HS 84253100: Tời kéo tay hiệu NIPPON có sức kéo 850 KG, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs tời kéo tay hiệ/ mã hs của tời kéo tay)
- Mã HS 84253100: Tời xích hiệu Meiden/nihon 5 tấn năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs tời xích hiệu m/ mã hs của tời xích hiệ)
- Mã HS 84253900: Palang xích kéo tay Model 1,5Tx2.5M: hiệu phananh,tải trọng nâng 1500kg, (không thuộc quy định tt41BGTVT) mới 100%... (mã hs palang xích kéo/ mã hs của palang xích)
- Mã HS 84253900: Tời kéo tay hiệu NIPPON có sức kéo 850 KG, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs tời kéo tay hiệ/ mã hs của tời kéo tay)
- Mã HS 84253900: Palăng kéo tay sức nâng 1Tấn * 2.5M.Hàng mới 100%... (mã hs palăng kéo tay/ mã hs của palăng kéo t)
- Mã HS 84254290: Cầu nâng cắt kéo VSLI3000,Hiệu: HIDI, Model: VSLI3000, Hàng mới 100%... (mã hs cầu nâng cắt ké/ mã hs của cầu nâng cắt)
- Mã HS 84254290: Cầu nâng 2 trụ cổng dưới VTLB4000,Hiệu: VIMET, Model: VTLB4000, Hàng mới 100%... (mã hs cầu nâng 2 trụ/ mã hs của cầu nâng 2 t)
- Mã HS 84254290: Cầu nâng 4 trụ loại cầu nâng có chức năng kiểm tra góc lái,Hiệu: HIDI, Model: VFLW4500, Hàng mới 100%... (mã hs cầu nâng 4 trụ/ mã hs của cầu nâng 4 t)
- Mã HS 84254910: Sàn nâng người. Mã hiệu SJY0.5-14, công suất 2.2KW-380V, điện áp: 50HZ, tải trọng 500kg, chiều cao nâng 14m. Tốc độ nâng 4-6m/phút, hoạt động bằng điện. Hàng mới 100%... (mã hs sàn nâng người/ mã hs của sàn nâng ngư)
- Mã HS 84254920: Thiết bị nâng hiệu Mitsubishi 2 tấn năm sx 2012-hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị nâng h/ mã hs của thiết bị nân)
- Mã HS 84261920: Cầu trục bằng điện (công suất50t, chiều cao nâng12m). Khung xe con di chuyển. Ray di chuyển; Tải trọng nâng: 50t). Hàng mới 100%. Mã PLHD 561b.25-1. điểm 29 mục V phần B.... (mã hs cầu trục bằng đ/ mã hs của cầu trục bằn)
- Mã HS 84264100: Cần trục bánh lốp đã qua sử dụng hiệu KATO, Model: SS500SPV (KR50H) S/N: 3810061, E/N: 6D24-276999 động cơ diesel, sản xuất năm 1998,... (mã hs cần trục bánh l/ mã hs của cần trục bán)
- Mã HS 84264900: Máy trục bánh xích IHI CCH50T (HF-1027), đã qua sử dụng... (mã hs máy trục bánh x/ mã hs của máy trục bán)
- Mã HS 84264900: Cần trục bánh xích đã qua sử dụng hiệu SUMITOMO, model: SC-50, serial: 160T2-5284, động cơ diesel, năm sản xuất: 1992... (mã hs cần trục bánh x/ mã hs của cần trục bán)
- Mã HS 84269900: Cẩu rời không tự hành, Hiệu KANGLIM, Model KS1256, đã qua SD, trọng tải nâng 6,6 tấn, Hàn Quốc sản xuất năm 2015, Dùng lắp trên xe tải, hàng nhập phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của công ty.... (mã hs cẩu rời không t/ mã hs của cẩu rời khôn)
- Mã HS 84279000: Dụng cụ kéo tay (để kéo nguyên phụ liệu dùng trong nhà xưởng). Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ kéo tay/ mã hs của dụng cụ kéo)
- Mã HS 84279000: Máy cắt giấy, hiệu: ITO, model: FC-100 năm sản xuất: 2011, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt giấy h/ mã hs của máy cắt giấy)
- Mã HS 84281031: Thang máy điện (tháo rời, kèm theo vật tư bổ trợ) dùng tải khách- (nhãn hiệu: VILTECH/ mã hiệu: VILTECH MRL) mới 100%... (mã hs thang máy điện/ mã hs của thang máy đi)
- Mã HS 84281031: Thang máy đồng bộ chở người hiệu Schindler. Model: S3300 MRL (AP) VNM0011276724. 4 điểm dừng, tải trọng 630kg, tốc độ 1.0m/s, Mới 100%.... (mã hs thang máy đồng/ mã hs của thang máy đồ)
- Mã HS 84281031: Thang máy dân dụng, nhãn hiệu LOTUSLIFT, Model: AXEL, tải trọng 400 kg, vận tốc 0.6 m/s, 4 điểm dừng, tháo rời đồng bộ. Hàng mới 100%.... (mã hs thang máy dân d/ mã hs của thang máy dâ)
- Mã HS 84281031: Thang máy tải khách hiệu Zhujiang Fuji: hàng đồng bộ tháo rời, model: GSTJW, tải trọng: 400 kg, tốc độ: 0.4m/s, 3 điểm dừng. Hàng mới 100%... (mã hs thang máy tải k/ mã hs của thang máy tả)
- Mã HS 84281031: Thang máy chở người trọn bộ hiệu NIDEC, model NIDEC-P13(1000kg)- CO60-4:4, tải trọng 1000 kg, tốc độ 60m/Phút, 4 điểm dừng (hàng mới 100%, Tháo rời đồng bộ)... (mã hs thang máy chở n/ mã hs của thang máy ch)
- Mã HS 84281031: Thang máy Mitsubishi NEXIEZ-MRL, Tải trọng 630Kg/8 người, cửa mở từ trung tâm, tốc độ 60m/p, số điểm dừng/tầng: 3, ECL,MELD (Hàng đồng bộ tháo rời và mới 100%).... (mã hs thang máy mitsu/ mã hs của thang máy mi)
- Mã HS 84281039: Sàn nâng hàng, mode:SJD2-3.7,điện áp công suất: 380V-50Hz/3kw, tải trọng 2000kg, dùng trong kho để bốc hàng hoặc lấy hàng,mới 100%... (mã hs sàn nâng hàng/ mã hs của sàn nâng hàn)
- Mã HS 84283390: Băng tải lắp ráp nguyên liệu 20M- tốc độ chậm,để thử nghiệm, lắp ráp & chuyển tải NPL,Model HHLYJS-19N-31 nsx:Jiangsu Haohang Leiyou Automation Equipment Co.,Ltd,380V,1500W,mới 100%... (mã hs băng tải lắp rá/ mã hs của băng tải lắp)
- Mã HS 84283390: Băng tải và khung tải của máy đột gồm BPDBTR,The conveyor belt and loading frame of punching machine,380V, Model:2000*8000 2.2KW NSX:Nantong equipment manufacturing group,đã sử dụng,năm sx 2017... (mã hs băng tải và khu/ mã hs của băng tải và)
- Mã HS 84283390: Băng chuyền hoạt động lên tục để tải vật liệu hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: Heng de, Model: HD-Conveyor-4, Công suất: 2 KW, hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2017... (mã hs băng chuyền hoạ/ mã hs của băng chuyền)
- Mã HS 84283390: Băng tải sơn tĩnh điện trên cao, sử dụng trong ngành gỗ để vận chuyển hàng hóa ra vào phòng sơn, nhà sản xuất: WEIFANG CHENXIANG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD. Hàng mới 100%... (mã hs băng tải sơn tĩ/ mã hs của băng tải sơn)
- Mã HS 84283390: Máy nâng hạ,giữ,xếp dỡ hàng hóa, hoạt động liên tục, phục vụ cho quá trình sản xuất nhựa, hiệu Blue Arrow, điện áp:220V, NSX:2019, công suất 3000W, Model:AS700M5D-II, mới 100%... (mã hs máy nâng hạgiữ/ mã hs của máy nâng hạ)
- Mã HS 84283390: Máy băng tải cao su hoạt động liên tục 4M(L) LJ-639 nhãn hiệu Liang Qiang, 0.735KW, 220V, mới 100%, sx năm 2019, hoạt động bằng điện để vận chuyển giầy dép(trọng tải150kg/lượt) (1set=1 máy)... (mã hs máy băng tải ca/ mã hs của máy băng tải)
- Mã HS 84283990: Thiết bị vận chuyển bản mạch, công suất:220V/45W, model:GBC-65-1C, hiệu:GLENN, hàng đã qua sử dụng,năm sx:2018... (mã hs thiết bị vận ch/ mã hs của thiết bị vận)
- Mã HS 84283990: Băng tải di chuyển sản phẩm, kích thước: 3.5M*270MM, hãng sx:, năm sx 2012... (mã hs băng tải di chu/ mã hs của băng tải di)
- Mã HS 84283990: Máy nâng vận chuyển nguyên liệu sản phẩm dùng trong công nghiệp (JACK-UP CARRIER, Model: HSTM-000-12KW, 380V, mới 100%... (mã hs máy nâng vận ch/ mã hs của máy nâng vận)
- Mã HS 84283990: MÁY NÂNG HÀNG HÓA VÀ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ (M.A18) (Mục 1 TK 1201) (MÁY NÂNG HÀNG HÓA BẲNG TAY, KHÔNG ĐỘNG CƠ)... (mã hs máy nâng hàng h/ mã hs của máy nâng hàn)
- Mã HS 84283990: Xích tải để chuyển lúa vào Silo, công suất: 400t/h, chiều dài 50m, hàng thuộc hệ thống nhập NL vào bồn trữ, thuộc mục 5 danh mục 01/DM/HQHG. Mới 100%. CHAIN CONVEYOR AHKG-400Z... (mã hs xích tải để chu/ mã hs của xích tải để)
- Mã HS 84289090: Nâng tay dùng trong nhà xưởng, sức nâng 700 kg, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs nâng tay dùng t/ mã hs của nâng tay dùn)
- Mã HS 84289090: SCISSOR LIFT TABLE- Bàn nâng hình cây kéo hoạt động bằng điện/ Model: CH2012/ Serial number: CH19111509. Máy mới 100%... (mã hs scissor lift ta/ mã hs của scissor lift)
- Mã HS 84291100: Máy ủi bánh xích MITSUBISHI BD2F (1B200675), đã qua sử dụng... (mã hs máy ủi bánh xíc/ mã hs của máy ủi bánh)
- Mã HS 84291100: Máy ủi đã qua sử dụng và phụ kiện đồng bộ kèm theo, số khung: 1B601797, model: BD2F, sử dụng động cơ diezel, nhãn hiệu: MITSUBISHI. Sx năm: chưa xác định.... (mã hs máy ủi đã qua s/ mã hs của máy ủi đã qu)
- Mã HS 84295100: Máy xúc bánh xích FURUKAWA CT5Q (1126), đã qua sử dụng... (mã hs máy xúc bánh xí/ mã hs của máy xúc bánh)
- Mã HS 84295100: Máy xúc lật bánh lốp đã qua sử dụng hiệu KOMATSU SD07L-3, SK: 15148... (mã hs máy xúc lật bán/ mã hs của máy xúc lật)
- Mã HS 84295200: Máy đào bánh xích, hiệu SUMITOMO Model: SH200-5, số khung: 200A5-1419, sử dụng động cơ Diesel, máy có cơ cấu phần trên quay được 360 độ. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy đào bánh xí/ mã hs của máy đào bánh)
- Mã HS 84295200: Máy xúc đất bằng gầu tự xúc, bánh lốp,động cơ diezel. loại có kết cấu phần trên xoay được 360 độ. YANMAR.model: B50W.S/N:00622, sx năm 1997.Hàng đã qua sử dụng chất lượng >80%... (mã hs máy xúc đất bằn/ mã hs của máy xúc đất)
- Mã HS 84295200: Máy đào bánh lốp hiệu DOOSAN DX55WACE,đã qua sử dụng, số khung:DX55WACE-5321 động cơ diezel.... (mã hs máy đào bánh lố/ mã hs của máy đào bánh)
- Mã HS 84295900: Máy đào bánh xích đã qua sử dụng, nhãn hiệu DOOSAN SOLAR 55-VSUPER, số khung SL55VS35500. Động cơ diesel.... (mã hs máy đào bánh xí/ mã hs của máy đào bánh)
- Mã HS 84295900: Máy đào bánh lốp đã qua sử dụng, nhãn hiệu VOLVO EW60C, số khung VCEEW60CJ00110695. Động cơ diesel.... (mã hs máy đào bánh lố/ mã hs của máy đào bánh)
- Mã HS 84304100: Máy khoan xúc đa năng bánh xích trọn bộ dùng để khoan xúc dọn đất đá than trong hầm mỏ, loại tự hành mã hiệu CMZY2-100/10, động cơ dùng điện công suất 55kw; 660V/1140V, TrungQuốc sx năm 2019, mới 100%... (mã hs máy khoan xúc đ/ mã hs của máy khoan xú)
- Mã HS 84304990: Máy khoan để bàn HITACHI, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy khoan để bà/ mã hs của máy khoan để)
- Mã HS 84306100: Máy đầm hiệu MIX (năm sản xuất 2010-2012, model MT55) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy đầm hiệu mi/ mã hs của máy đầm hiệu)
- Mã HS 84306100: Máy đầm rung bằng tay chạy bằng xăng đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu- Mikasa,Model-MT55L/MT72FW,Công suất- 2.8HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy đầm rung bằ/ mã hs của máy đầm rung)
- Mã HS 84306900: Máy đầm chạy dầu Diesel hiệu MIKASA, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy đầm chạy dầ/ mã hs của máy đầm chạy)
- Mã HS 84311013: Phụ kiện máy tời; motor tời KCD500/1000FAST,hàng FOC mới 100%... (mã hs phụ kiện máy tờ/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 84311022: Phụ kiện cầu nâng 2 trụ (Núm tròn 2B-308),Hiệu: HIDI, Model: 2B-308, Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện cầu nâ/ mã hs của phụ kiện cầu)
- Mã HS 84312090: Nâng tay, sức nâng 500 kgs dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: MSB500, đã qua sử dụng... (mã hs nâng tay sức n/ mã hs của nâng tay sứ)
- Mã HS 84313120: Cabin của thang máy kiểu dân dụng, mã hàng: 96J84, kích thước (W1250*D900*H2100); HSX: Suzhou Nova Imp.& Rxp.Co.,Ltd, hàng mới 100%... (mã hs cabin của thang/ mã hs của cabin của th)
- Mã HS 84313120: Máy dẫn động bao gồm: motor, puly, cuộn phanh và hộp số GEARLESS TRACTION MACHINE, tải trọng 320kg, tốc độ 1m/giây, 2.1kw, 380V, mã hàng: 96J29, HSX: Suzhou Nova Imp.& Rxp.Co.,Ltd, hàng mới 100%... (mã hs máy dẫn động ba/ mã hs của máy dẫn động)
- Mã HS 84313120: Shoe dẫn hướng dùng cho thang máy, mã hàng D-08F-NA, hiệu NAGAOKA, hàng mới 100%... (mã hs shoe dẫn hướng/ mã hs của shoe dẫn hướ)
- Mã HS 84313120: Tời kéo tay hiệu HITACHI không có model sức nâng dưới 1000kg đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2014. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs tời kéo tay hiệ/ mã hs của tời kéo tay)
- Mã HS 84313120: Cảm BiếnSensor step E2B-M30LN30-WZ-C1 Dùng Cho Thang Cuốn Hàng Mới 100%... (mã hs cảm biếnsensor/ mã hs của cảm biếnsens)
- Mã HS 84313120: Lược Comb plate-left 22Teeth L47312024A Dùng Cho Thang Cuốn Hàng Mới 100%... (mã hs lược comb plate/ mã hs của lược comb pl)
- Mã HS 84313120: Tay Vịn AF-OTIS800 escalator handrail L=60.70M Dùng Cho Thang Cuốn Hàng Mới 100%... (mã hs tay vịn afotis/ mã hs của tay vịn afo)
- Mã HS 84313120: Bước Của Bậc Thang Cuốn Step moving walk FY-TB266 Dùng Cho Thang Cuốn Hàng Mới 100%... (mã hs bước của bậc th/ mã hs của bước của bậc)
- Mã HS 84313120: Kẹp Cáp M6 Dùng Cho Thang Máy Hàng Mới 100%... (mã hs kẹp cáp m6 dùng/ mã hs của kẹp cáp m6 d)
- Mã HS 84313120: Kẹp Rày T3 Dùng Cho Thang Máy Hàng Mới 100%... (mã hs kẹp rày t3 dùng/ mã hs của kẹp rày t3 d)
- Mã HS 84313120: Kẹp Rày T127-1/B Dùng Cho Thang Máy Hàng Mới 100%... (mã hs kẹp rày t1271// mã hs của kẹp rày t127)
- Mã HS 84313990: Rulo có bạc đạn dùng đỡ dây băng tải, Model: TPBSN60-30, NSX: MISUMI, hàng mới 100%... (mã hs rulo có bạc đạn/ mã hs của rulo có bạc)
- Mã HS 84313990: Rulo trượt đỡ thiết bị trượt trong hệ thống băng tải, Model: MRU6012-600W, NSX: CENTRAL, hàng mới 100%... (mã hs rulo trượt đỡ t/ mã hs của rulo trượt đ)
- Mã HS 84313990: Đệm giảm chán, giúp giảm chán khi nâng hạ trong hệ thống băng tải, Model: FD40*7, NSX: IMAO, hàng mới 100%... (mã hs đệm giảm chán/ mã hs của đệm giảm chá)
- Mã HS 84313990: Giảm chấn, giúp giảm chấn khi nâng hạ trong hệ thống băng tải, Model: FWM-2530GBD-S, NSX: FUJILATEX, hàng mới 100%... (mã hs giảm chấn giúp/ mã hs của giảm chấn g)
- Mã HS 84313990: Đai tải bộ phận của băng tải hoạt động liên tục vận chuyển bulong dùng cho dây chuyền tôi (không đi kèm động cơ) (kích thước: 800mmx25mmx28m), bằng thép, Hàng mới 100%... (mã hs đai tải bộ phận/ mã hs của đai tải bộ p)
- Mã HS 84313990: Dầm ngang 400/34 dùng cho thanh gạt máng cào sau SGZ 800/630, bằng sắt, kích thước (490x80x52)mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs dầm ngang 400/3/ mã hs của dầm ngang 40)
- Mã HS 84313990: Lược chải xích dùng cho máng cào trước SGZ 764/400; Mã hiệu: 146S01/020101,bằng sắt, kích thước (420x400x240)mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs lược chải xích/ mã hs của lược chải xí)
- Mã HS 84313990: Tấm lưỡi của máng cào SGZ 764/400 (bao gồm cả bu lông liên kết); Mã hiệu: 146S01/020102, kích thước (720x370x52)mm, bằng sắt, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs tấm lưỡi của má/ mã hs của tấm lưỡi của)
- Mã HS 84314990: Cần của máy cẩu hiệu HITACHI (năm sản xuất 2010-2012, model DRS150) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs cần của máy cẩu/ mã hs của cần của máy)
- Mã HS 84321000: Máy cày nông nghiệp đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp,Hiệu-YANMAR,Model-FF245,Công suất-24,5HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cày nông ng/ mã hs của máy cày nông)
- Mã HS 84321000: Máy cày dùng trong nông nghiệp hiệu ISEKI TS3110, TL3201, TL2500, TL2700, YANMAR YM 2610, YM1820D, FX22D, KUBOTA L1-24, ZL1-24, B1-14 đã qua sử dụng. năm sản xuất: 2010-2014. Nước sản xuất: Nhật Bản... (mã hs máy cày dùng tr/ mã hs của máy cày dùng)
- Mã HS 84322900: Máy xới đất từ dưới lên dùng trong nông nghiệp hiệu SHIBAURA,HONDA 5.5-6.5HP, Sản xuất 2011 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy xới đất từ/ mã hs của máy xới đất)
- Mã HS 84322900: Máy xới đất cầm tay hiệu Honda/yanmar 3-5hp năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy xới đất cầm/ mã hs của máy xới đất)
- Mã HS 84323100: Máy cấy loại cấy trực tiếp không cần xới đất đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp,Hiệu-KUBOTA,Model-SPW48C,Công suất-4.3 HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cấy loại cấ/ mã hs của máy cấy loại)
- Mã HS 84331100: Máy cắt cỏ dùng cho bãi cỏ, công viên, sân chơi thể thao hiệu STIHL, TOSHIBA, MITSUBISHI(năm sản xuất 2010-2012; model HD006) công suất 0,1 HP đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt cỏ dùng/ mã hs của máy cắt cỏ d)
- Mã HS 84331100: Máy cắt cỏ hiệu ZENOAH dùng làm nông, công suất 300W, năm sản xuất: 2012 (đã qua sử dụng)... (mã hs máy cắt cỏ hiệu/ mã hs của máy cắt cỏ h)
- Mã HS 84332000: Máy cắt cỏ hiệu HONDA,OSHIWA 750-1000w, sản xuất 2013 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy cắt cỏ hiệu/ mã hs của máy cắt cỏ h)
- Mã HS 84332000: Máy cắt cỏ dùng trong bãi cỏ và công viên HITACHI, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy cắt cỏ dùng/ mã hs của máy cắt cỏ d)
- Mã HS 84332000: Máy cắt cỏ cầm tay hiệu Echo/ryobi/komatsu 2hp năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt cỏ cầm/ mã hs của máy cắt cỏ c)
- Mã HS 84332000: Máy cắt cỏ chạy bằng xăng đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp,Hiệu-ROBIN,Model-NB411,Công suất- 1.45 KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cắt cỏ chạy/ mã hs của máy cắt cỏ c)
- Mã HS 84335100: Máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp,Hiệu-ISEKI,Model-HFG447,Công suất-47 HP, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy gặt đập liê/ mã hs của máy gặt đập)
- Mã HS 84335200: Máy cắt lúa hiệu KANEKO,(năm sản xuất 2010-2012, model MK600, 600D) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy cắt lúa hiệ/ mã hs của máy cắt lúa)
- Mã HS 84378059: Ống chuyển liệu bằng khí cao áp. Thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, mới 100% (PRESSURE PNEUMATIC CONVEYING LINE). Hàng thuộc mục 101 danh mục số 02/DM/HQHG.... (mã hs ống chuyển liệu/ mã hs của ống chuyển l)
- Mã HS 84378059: Máy tách khí và bột, thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, mới 100%(DOSING WHEEL MZDH-26/25-9). Model: MZDH-26/25-9. Hàng thuộc mục 102 danh mục số 02/DM/HQHG.... (mã hs máy tách khí và/ mã hs của máy tách khí)
- Mã HS 84378059: Khóa khí dạng cánh khế, thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, mới 100%(DISCHARGE AIRLOCK MPSJ-36/38 PL). Model: MPSJ-36/38 PL. Hàng thuộc mục 107 danh mục số 02/DM/HQHG... (mã hs khóa khí dạng c/ mã hs của khóa khí dạn)
- Mã HS 84378059: Vít tải cám mì, công suất 24 t/h, thuộc danh mục làm sạch lúa mì và xay xát. Mới 100% (TUBULAR SCREW CONVEYOR AHSG-160 WITH MOT). Model: AHSG-160. Hàng thuộc mục 103 danh mục số 02/DM/HQHG... (mã hs vít tải cám mì/ mã hs của vít tải cám)
- Mã HS 84378059: Lọc bụi dạng tay áo, gồm 15 túi lọc dài 1,8m thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát. Mới 100%(HIGH PRESSURE-SMALL FILTER MVTB-15/18). Model: MVTB-15/18. Hàng thuộc mục 98 danh mục số 02/DM/HQHG... (mã hs lọc bụi dạng ta/ mã hs của lọc bụi dạng)
- Mã HS 84378059: Sàng phân tách hạt lúa, để tách các hạt lúa theo kích cỡ khác nhau, thuộc HT làm sạch lúa mì và xay xát, mới 100%(NEW SIEVES FOR MTRC IN CLEANING SECTION). Hàng thuộc mục 95 danh mục số 02/DM/HQHG.... (mã hs sàng phân tách/ mã hs của sàng phân tá)
- Mã HS 84378059: Sàng bột tinh, model: MPAV-4, điện áp 400v/3pha của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 57 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs sàng bột tinh/ mã hs của sàng bột tin)
- Mã HS 84378059: Sàng bột đơn, model: MPAW-4, có 4 khoang sàng, điện áp 400v/3pha, của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 2 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs sàng bột đơn m/ mã hs của sàng bột đơn)
- Mã HS 84378059: Lọc bụi áp lực cao, model: MVTB-4/8,có 4 túi lọc dài 0.8m, điện áp 24v của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 30 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs lọc bụi áp lực/ mã hs của lọc bụi áp l)
- Mã HS 84378059: Cân tự động, model: MSDM-120, điện áp 24v, Công suất: 22 tấn/ giờ của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 73 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs cân tự động mo/ mã hs của cân tự động)
- Mã HS 84378059: Máy bắn và phân tách hạt bằng ảnh quang học, công suất máy: 23 tấn/giờ của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 35 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs máy bắn và phân/ mã hs của máy bắn và p)
- Mã HS 84378059: Xích tải lúa,công suất máy: 23 tấn/giờ, động cơ: 1.1kw, model: AHKA-50 của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 46.2 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs xích tải lúacô/ mã hs của xích tải lúa)
- Mã HS 84378059: Cảm biến báo mức dạng que, chỉ nhựa poly, tín hiệu 0/4 đến 20mA, nguồn 24v; 0-20mA, của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 17 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs cảm biến báo mứ/ mã hs của cảm biến báo)
- Mã HS 84378059: Lọc bụi loại tay áo, model: MVTA-104/24, số túi lọc: 104 túi, chiều dài túi lọc: 2.4m của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 74 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs lọc bụi loại ta/ mã hs của lọc bụi loại)
- Mã HS 84378059: Khóa khí cho lọc bụi dạng cánh khế, model: MPSN-25/23 PL, để phân tách bụi và không khí của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 28 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs khóa khí cho lọ/ mã hs của khóa khí cho)
- Mã HS 84378059: Phễu xả đáy bin lúa, model: MFVK-125, có t/dụng rung-xả nhiên liệu, đ/k cửa xả 125cm, của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 114 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs phễu xả đáy bin/ mã hs của phễu xả đáy)
- Mã HS 84378059: Thiết bị đo và kiểm soát lưu lượng lúa để kiểm soát lượng lúa đưa vào sx, model: MZAL-15 của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 45 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs thiết bị đo và/ mã hs của thiết bị đo)
- Mã HS 84378059: Thiết bị tách hình côn, để tách bụi, tạp chất theo hình xoáy gió, công suất động cơ 15 kW của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 27 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs thiết bị tách h/ mã hs của thiết bị tác)
- Mã HS 84378059: Vít tải lúa, model: AHAS-400. Chiều dài: 4m. Chất liệu: Thép, kích thước động cơ: 5,5kW, thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 10 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs vít tải lúa mo/ mã hs của vít tải lúa)
- Mã HS 84378059: Máy sàng tách đá, model: MTCG-150/150, công suất sàng: 28 tấn/giờ, công suất động cơ: 0,75 KW của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 25 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs máy sàng tách đ/ mã hs của máy sàng tác)
- Mã HS 84378059: Thiết bị tách bụi, model: MVSI-150,vật liệu: thép thường- sơn tĩnh điện, lắp đặt theo hệ thống của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 31 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs thiết bị tách b/ mã hs của thiết bị tác)
- Mã HS 84378059: Vít tải bột, model: MNKA-50, công suất 36 t/h, điện áp 400v/3pha, chiều dài 12 m, công suất động cơ 1,5kw của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 45 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs vít tải bột mo/ mã hs của vít tải bột)
- Mã HS 84378059: Máy sàng làm sạch tạp chất LAAB TAS 204A-4, bốn lớp sàng, điện áp 230/400V, model: LAAB TAS 204A-4 của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 7 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs máy sàng làm sạ/ mã hs của máy sàng làm)
- Mã HS 84378059: Xích tải để chuyển lúa vào Silo, công suất: 100t/h, chiều dài 50m, hàng thuộc hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 3 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%. CHAIN CONVEYOR AHKG-100Z... (mã hs xích tải để chu/ mã hs của xích tải để)
- Mã HS 84378059: Máy rung, model:MFVK-125, kèm động cơ rung và phụ kiện đấu nối, mặt bích lắp đk 125cm, vật liệu: thép của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 110 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs máy rung model/ mã hs của máy rung mo)
- Mã HS 84378059: Thiết bị kiểm soát lượng nước (thêm vào lúa trong quá trình gia ẩm), model:MOZH-1000-N,nguồn điều khiển 24V của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 51 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs thiết bị kiểm s/ mã hs của thiết bị kiể)
- Mã HS 84378059: Thiết bị đo lưu lượng lúa tự động, model: MZAL-15, nguồn điện sử dụng: 24v, tín hiệu điều khiển 0/4 đến 20mA của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 17 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%... (mã hs thiết bị đo lưu/ mã hs của thiết bị đo)
- Mã HS 84378059: Sàng bột thô, model:MPAV-8, công suất 3 tấn/h, điện áp 3 pha/400V, công suất động cơ:11kW, số khoang sàng: 8 của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 87 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs sàng bột thô m/ mã hs của sàng bột thô)
- Mã HS 84378059: Lọc bụi tay áo, model:MVTA-104/24, phụ kiện đi kèm gồm 1 bộ giá đỡ cao 400mm và 1 phễu rung xả liệu MFVK-125, của hệ thống làm sạch lúa mì và xay xát, thuộc mục 108 danh mục 02/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs lọc bụi tay áo/ mã hs của lọc bụi tay)
- Mã HS 84378059: Vít tải bột/cám, model: AHSG-160,chiều dài: 5 m, chất liệu: thép, động cơ: 1.5 kW, điện áp 400v/3pha, công suất: 24 tấn/h của hệ thống phối trộn bột mì thuộc mục 18 danh mục 03/DM/HQHG. Mới 100%.... (mã hs vít tải bột/cám/ mã hs của vít tải bột/)
- Mã HS 84388021: Máy bào da cá,Nhãn hiệu: Cretel, Số Seri 64.60.00.29,Kích thước:110x80x60cm,Điện thế:460V-50Hz.Năm sản xuất:2015.Hàng đã qua sử dụng.(NK trực tiếp để phục vụ các hoạt động sản xuất của Doanh Nghiệp).... (mã hs máy bào da cán/ mã hs của máy bào da c)
- Mã HS 84399100: Dao ghiền dùng cho máy sản xuất giấy- FDD600 Grinding Blade, hàng mới 100%... (mã hs dao ghiền dùng/ mã hs của dao ghiền dù)
- Mã HS 84411010: Máy cắt giấy, Paper cutting machine, 380V, Model:GQZK104 nhà sx:Zhejiang Daishi, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2017... (mã hs máy cắt giấy p/ mã hs của máy cắt giấy)
- Mã HS 84412010: Máy làm túi giấy loại có quai. Hiệu Sunhope, năm SX: 2019, Model SBH330B-5HD, Công suất: 14.5KW, dòng điện 220V, 3 pha. hoạt động bằng điện. Hàng đồng bộ tháo rời. Hàng mới 100%... (mã hs máy làm túi giấ/ mã hs của máy làm túi)
- Mã HS 84413010: Máy dùng trong sản xuất thùng carton: Máy cột dây (220V). Hàng mới 100% (Hãng sản xuất: Chang Yong)... (mã hs máy dùng trong/ mã hs của máy dùng tro)
- Mã HS 84418010: Máy cột dây, năm sản xuất: 2011, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cột dây nă/ mã hs của máy cột dây)
- Mã HS 84418010: Máy vô bìa, hiệu: HORIZON, model: BQ-250P, năm sản xuất: 2011, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy vô bìa hiệ/ mã hs của máy vô bìa)
- Mã HS 84418010: Máy bế giấy tự động, hiệu: IJIMA, model: BFP-1000S, năm sản xuất: 2012, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy bế giấy tự/ mã hs của máy bế giấy)
- Mã HS 84423010: Thiết bị tạo khuôn in cho vải (plate making machine), model: GT-FA3, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2016... (mã hs thiết bị tạo kh/ mã hs của thiết bị tạo)
- Mã HS 84425000: Khuôn in 8 lỗ bằng sắt dùng in size quần áo trong ngành may mặc, kích thước 100*250*0.3 mm. Phụ kiện của máy in tampon pad (ONE COLOR PAD PRINTER) 1 cái/1 mặt khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn in 8 lỗ b/ mã hs của khuôn in 8 l)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MP-10000288-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mp/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM DXSERIES-2951A, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem dx/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ALM65-10017281-C, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem al/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ECS65-10020208-A, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ec/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM AHM250-10009691-E, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ah/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CCB200-10013042-G, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cc/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CHD250-10015643-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ch/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CSERIES-2116N-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cs/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ESERIES-3214K-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem es/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GCS265-10015962-B, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gc/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GSP500-10015017D0, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gs/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MFA350-10005584B0, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mf/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MHP650-10008686-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mh/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CASERIES-4568L-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ca/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM FCB100-10024871-03, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem fc/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 4200SERIES-D0660A00, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 42/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CBSERIES-D0334A00-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cb/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GFR1K5-10006632H0-TOP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gf/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM SHP650-003-101866-01-15, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem sh/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM EMA212-P PB80 065 07-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem em/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 10003257C1-MP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 10/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 30-0130-002B0-MP-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 30/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- 10014776A-CCM250-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 1/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 80-80005-04-BOT-CCM250, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 80/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM FLEX POWER-10002159-C1, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem fl/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- 80-80002 ISS1-CCM250-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 8/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM NÂNG HẠ BẬC 10000088D1-MP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem nâ/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM HPD1K5-003-102365-03-01-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem hp/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- P-PB80-101 ISS 4-RCL 175 BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem p/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM HÀN HẠ BẬC FLEX-POWER-10001309D1 (Step up), HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem hà/ mã hs của khuôn in kem)
- Mã HS 84431600: Máy dùng trong ngành in thùng carton:Máy in 4 màu flexo (380V), công suất: 27HP. Hàng đã qua sử dụng (Hãng sản xuất:CHUN-LI MACHINERY CO.,LTD, Model:PS-120, số seri: 015, Năm sản xuất: 2014... (mã hs máy dùng trong/ mã hs của máy dùng tro)
- Mã HS 84431600: Máy in cuộn Flexo 9 màu (mặt 5 màu và mặt 4 màu)- ROLL TO ROLL FLEXO PRINTING MACHINE WITH ACCESSORY, model: OG800-RW954E, series: 19070213, năm SX: 2019 (1 bộ=1 cái tháo rời thành 12 kiện), mới 100%... (mã hs máy in cuộn fle/ mã hs của máy in cuộn)
- Mã HS 84431700: Máy in ống đồng 12 màu, Model: DGE7280, GPNK: 7887/GP-CXBIPH ngày 20/12/2019. hàng mới 100%- Rotary screen printing machine... (mã hs máy in ống đồng/ mã hs của máy in ống đ)
- Mã HS 84433239: Máy in HP Laserjet Pro, model: MFP M227, S/N: VNH4Y00635, tốc độ in: 28 tờ/ phút, hàng mới 100%... (mã hs máy in hp laser/ mã hs của máy in hp la)
- Mã HS 84433290: Máy in chữ lên sản phẩm (in ngày tháng năm sản xuất), hàng mới 100% Coding machine jig... (mã hs máy in chữ lên/ mã hs của máy in chữ l)
- Mã HS 84433290: Máy in lụa (dùng để in tên, model lên sản phẩm nhựa), hàng mới 100% Screen printing machine... (mã hs máy in lụa dùn/ mã hs của máy in lụa)
- Mã HS 84433290: Máy in nhiệt ZT410 (có kết nối mạng, dùng để in tem mã vạch)... (mã hs máy in nhiệt zt/ mã hs của máy in nhiệt)
- Mã HS 84433940: MÁY IN RẬP TƯ ĐỘNG (IN PHUN)\Model:SP-200, Công suất:47-63hz,115/230 VAC.(Nhập từ tờ khai:66/NK/NĐT/I434 NGÀY 08/09/2009)... (mã hs máy in rập tư đ/ mã hs của máy in rập t)
- Mã HS 84440010: Máy cắt lông vải hiệu suất cao, hàng tháo rời đồng bộ chi tiết phụ lục đính kèm, hàng mới 100%- SHEARING MACHINE WITH ACCESSORIES, MODEL: RN300C... (mã hs máy cắt lông vả/ mã hs của máy cắt lông)
- Mã HS 84452010: Máy kéo sợi PP, PE đa chức năng. Mã hiệu MAH-300, công suất 300KW-380V. Hàng mới 100%... (mã hs máy kéo sợi pp/ mã hs của máy kéo sợi)
- Mã HS 84471210: Máy dệt kim tròn, có đường kính trục cuốn trên 165mm, hoạt động bằng điện (KNITTING MACHINE), model:DY-0014, hàng đã qua sử dụng, hàng tháo rời đồng bộ theo bảng kê đính kèm, năm sản xuất 2015... (mã hs máy dệt kim trò/ mã hs của máy dệt kim)
- Mã HS 84479010: Máy dệt dây lõi- YTZ-8/6 CORD KNITTING MACHINE WITH NO BACKCREELS AND STANDARD SPARE PARTS. Model: YTZ-8/6, nhãn hiệu: YITAI, hoạt động bằng điện, hàng mới 100%, năm sx: 2019... (mã hs máy dệt dây lõi/ mã hs của máy dệt dây)
- Mã HS 84479010: Máy dệt dây giày- YTS-4/16 HIGH SPEED BRAIDING MACHINE WITH STANDARD SPARE PARTS (WITH BOARD).Model: YTS-4/16, nhãn hiệu: YITAI, hoạt động bằng điện, hàng mới 100%, năm sx: 2019... (mã hs máy dệt dây già/ mã hs của máy dệt dây)
- Mã HS 84483200: Phụ tùng máy dệt: Bộ lắp đặt của máy kéo sợi Rotor (không nhãn hiệu). Part #: EL-765600896. Hàng mới 100 %.... (mã hs phụ tùng máy dệ/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 84483900: thiết bị hộp gió hút bông hàng đồng bộ tháo rời chi tiết phụ lục đính kèm-cotton sucking box device-hàng mới 100%... (mã hs thiết bị hộp gi/ mã hs của thiết bị hộp)
- Mã HS 84485900: Phe bộ phận của máy dệt kim, 287007_SEEGERxINT d=62 DIN 472 UNI7437_seeger, hàng mới 100%... (mã hs phe bộ phận của/ mã hs của phe bộ phận)
- Mã HS 84502000: Máy giặt Whirlpool 3LWTW4815FW(15kg vải khô, cửa trên, tốc độ 12 vòng/phút, lồng xoay inox, có đường nước nóng, không sấy, bộ điều khiển bằng cơ, 220V/50Hz/1Ph) dùng trong phòng thí nghiệm- mới 100%... (mã hs máy giặt whirlp/ mã hs của máy giặt whi)
- Mã HS 84509020: Top Cover 21 (Đế trên của máy giặt 21)(đã sơn), mới 100%... (mã hs top cover 21 đ/ mã hs của top cover 21)
- Mã HS 84509020: Cover,Top(Mặt trên bằng nhựa của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs covertopmặt t/ mã hs của covertopmặ)
- Mã HS 84509020: Box Deteg 21(Hộp đựng xà phòng của máy giặt 21)(đã sơn), mới 100%... (mã hs box deteg 21hộ/ mã hs của box deteg 21)
- Mã HS 84509020: Box,Detergent(Hộp đựng xà phòng của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs boxdetergenth/ mã hs của boxdetergen)
- Mã HS 84509020: Rear 1van(Tấm nhựa ốp bên trên của máy giặt 21 1 van)(đã sơn), mới 100%... (mã hs rear 1vantấm n/ mã hs của rear 1vantấ)
- Mã HS 84509020: Rear 2van(Tấm nhựa ốp bên trên của máy giặt 21 2 van)(đã sơn), mới 100%... (mã hs rear 2vantấm n/ mã hs của rear 2vantấ)
- Mã HS 84509020: Handle (Cabinet)(Tấm tay cầm của cửa máy giặt cửa ngang)(đã sơn), mới 100%... (mã hs handle cabinet/ mã hs của handle cabi)
- Mã HS 84509020: Cabinet Red(Mặt trước của máy giặt cửa ngang (bằng sắt))(đã sơn), mới 100%... (mã hs cabinet redmặt/ mã hs của cabinet red)
- Mã HS 84509020: Box,Detergent 23 (STS)(Hộp đựng xà phòng của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs boxdetergent 2/ mã hs của boxdetergen)
- Mã HS 84509020: Panel,Front(Vỏ bảng điều khiển bằng nhựa của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs panelfrontvỏ/ mã hs của panelfront)
- Mã HS 84509020: Panel,Rear 1v(Tấm nhựa ốp bên trên của máy giặt 23 1 van)(đã sơn), mới 100%... (mã hs panelrear 1vt/ mã hs của panelrear 1)
- Mã HS 84509020: Panel,Rear 2v(Tấm nhựa ốp bên trên của máy giặt 23 2 van)(đã sơn), mới 100%... (mã hs panelrear 2vt/ mã hs của panelrear 2)
- Mã HS 84509020: Rear 23 (STS)(Tấm nhựa ốp bên trên của máy giặt 23 2 van)(đã sơn), mới 100%... (mã hs rear 23 stst/ mã hs của rear 23 sts)
- Mã HS 84509020: Decor,Side(Nắp đậy bằng nhựa bên phải của cửa máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs decorsidenắp/ mã hs của decorsiden)
- Mã HS 84509020: Front 21(Vỏ của bảng điều khiển của máy giặt cửa trên 21inh)(đã sơn), mới 100%... (mã hs front 21vỏ của/ mã hs của front 21vỏ)
- Mã HS 84509020: Cap,Softener(Tấm nắp đậy của hộp chứa nước xả của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs capsoftenertấ/ mã hs của capsoftener)
- Mã HS 84509020: Deco side L 21(Nắp đậy bằng nhựa bên trái của cửa máy giặt 21)(Đã sơn), mới 100%... (mã hs deco side l 21/ mã hs của deco side l)
- Mã HS 84509020: Deco side R 21(Nắp đậy bằng nhựa bên phải của cửa máy giặt 21)(Đã sơn), mới 100%... (mã hs deco side r 21/ mã hs của deco side r)
- Mã HS 84509020: Front 23 (STS)(Vỏ của bảng điều khiển của máy giặt cửa trên 23 inh)(đã sơn), mới 100%... (mã hs front 23 sts/ mã hs của front 23 st)
- Mã HS 84509020: Deco Panel 21(Nắp đậy bằng nhựa mặt trên phía sau của cửa máy giặt 21)(đã sơn), mới 100%... (mã hs deco panel 21n/ mã hs của deco panel 2)
- Mã HS 84509020: Cap,Softener 23 (STS)(Tấm nắp đậy của hộp chứa nước xả của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs capsoftener 23/ mã hs của capsoftener)
- Mã HS 84509020: Cover,Top 23 (STS)(Nắp đậy bằng nhựa bên phải đằng sau của máy giặt 23)(đã sơn), mới 100%... (mã hs covertop 23 s/ mã hs của covertop 23)
- Mã HS 84509020: Decor,Panel 23(Nắp đậy bằng nhựa mặt trên phía sau của cửa máy giặt 23)(Đã sơn), mới 100%... (mã hs decorpanel 23/ mã hs của decorpanel)
- Mã HS 84509020: Decor,Side L 23 (STS)(Nắp đậy bằng nhựa bên trái của cửa máy giặt 23 inh)(đã sơn), mới 100%... (mã hs decorside l 23/ mã hs của decorside l)
- Mã HS 84509020: Decor,Side R 23 (STS)(Nắp đậy bằng nhựa bên phải của cửa máy giặt 23 inh)(đã sơn), mới 100%... (mã hs decorside r 23/ mã hs của decorside r)
- Mã HS 84509020: Frame,Door(Outer) Victor 2(Khung phía bên ngoài cửa máy giặt 27 inch Victor 2)(đã sơn), mới 100%... (mã hs framedooroute/ mã hs của framedooro)
- Mã HS 84509020: Frame,Door 24(Khung phía ngoài cửa máy giặt 24 inh bằng nhựa, màu luxury Silver)(đã sơn), mới 100%... (mã hs framedoor 24k/ mã hs của framedoor 2)
- Mã HS 84512900: Máy sấy vải nhãn hiệu Whirlpool 3LWED4815FW (15kg vải khô/lần, 220V/50Hz/1Ph) dùng trong phòng thí nghiệm- Hàng mới 100%... (mã hs máy sấy vải nhã/ mã hs của máy sấy vải)
- Mã HS 84514000: Máy giặt công nghiệp cửa ngang, không có chức năng sấy, ký hiệu XTQ- 15, công suất 15kg/ mẻ, công suất điện 1,5 kW. Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất... (mã hs máy giặt công n/ mã hs của máy giặt côn)
- Mã HS 84514000: Máy nhuộm vải loại nhỏ, hiệu: Tong Geng, model HAF-S2, công suất 0.75KW, sử dụng trong nhà máy dệt nhuộm,dạng đồng bộ tháo rời. mới 100%... (mã hs máy nhuộm vải l/ mã hs của máy nhuộm vả)
- Mã HS 84514000: Máy nhuộm vải, hiệu: Tong Geng, model HEAP-1-250, công suất 15KW, sử dụng trong nhà máy dệt nhuộm,hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2018, hàng đồng bộ tháo rời. Cam kết nhập về phục vụ sản xuất... (mã hs máy nhuộm vải/ mã hs của máy nhuộm vả)
- Mã HS 84514000: Máy giặt vải YAMAMOTO 200KGS, dùng trong công nghiệp dệt may, sản xuất 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản-Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy giặt vải ya/ mã hs của máy giặt vải)
- Mã HS 84515000: Máy cuốn vải/ WINDING MACHINE. Model: DJ2500. Nhãn hiệu: WUYANG. Hàng mới 100%... (mã hs máy cuốn vải/ w/ mã hs của máy cuốn vải)
- Mã HS 84515000: Máy trải vải/ UNCOILING MACHINE. Model: TJ1800. Nhãn hiệu: WUYANG. Hàng mới 100%... (mã hs máy trải vải/ u/ mã hs của máy trải vải)
- Mã HS 84515000: Máy cắt NHC 14D, hàng mới 100%... (mã hs máy cắt nhc 14d/ mã hs của máy cắt nhc)
- Mã HS 84515000: Máy cắt dây đai vải (ULTRASONIC PLASTIC WELDING MACHINE), model: 2020, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2014... (mã hs máy cắt dây đai/ mã hs của máy cắt dây)
- Mã HS 84515000: MÁY XẢ VẢI TỰ ĐỘNG MODEL:SMR-1200,CÔNG SUẤT:8METTER/MINUTER,VOLTAGE:220V,1 PHASE.(Nhập từ tờ khai:277NK/NĐT/I434 NGÀY 10/11/2008)... (mã hs máy xả vải tự đ/ mã hs của máy xả vải t)
- Mã HS 84515000: MÁY TRẢI-XẢ VẢI TỰ ĐỘNG,MODEL:SMR-1572N, CÔNG SUẤT:8METTER/MINUTER, VOLTAGE:220V,1 PHASE,50/60 HZ.(Nhập từ tờ khai:268/NK/NĐT/I434 NGÀY 31/10/2008).... (mã hs máy trảixả vải/ mã hs của máy trảixả)
- Mã HS 84515000: Máy cắt, dùng trong ngành công nghiệp may mặc, hiệu WINDA, mới 100%, model: WD-TC1509... (mã hs máy cắt dùng t/ mã hs của máy cắt dùn)
- Mã HS 84515000: Máy cắt lông vải và linh kiện đồng bộ đi kèm hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: LAFER. MODEL: CMI100. SERI: 10CM13236, 10CM13373, Năm sản xuất: 2018 (Mới 100%)... (mã hs máy cắt lông vả/ mã hs của máy cắt lông)
- Mã HS 84518000: Máy ép chất lỏng từ vải/ PADDER. Model: ZN2500. Nhãn hiệu: WUYANG. Hàng mới 100%... (mã hs máy ép chất lỏn/ mã hs của máy ép chất)
- Mã HS 84518000: Máy xử lý làm bóng và mịn vải/Polishing Machine. Nhãn hiệu WUYANG, model: TG2500. Hàng mới 100%.... (mã hs máy xử lý làm b/ mã hs của máy xử lý là)
- Mã HS 84518000: Máy ép nhiệt dán nhãn logo (HEAT TRANSFER MACHINE), model: RJ-901C-K1, công suất: 35-100W, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2014... (mã hs máy ép nhiệt dá/ mã hs của máy ép nhiệt)
- Mã HS 84518000: Máy làm mểm vải và linh kiện đồng bộ đi kèm hoạt động bằng điện. Nhãn hiệu: BIANCALANI, MODEL: AIRO QUATTRO SL-BSL4XVBE. SERI: B130152, Năm sản xuất: 2018 (Mới 100%)... (mã hs máy làm mểm vải/ mã hs của máy làm mểm)
- Mã HS 84518000: Máy xới lông vải và linh kiện đồng bộ đi kèm hoạt động bằng điện. Nhãn hiệu: LAFER. MODEL: GRI124. SERI: 10GR13402;10GR13403;10GR13404;10GR13405;10GR13486, Năm sản xuất: 2018. (Mới 100%)... (mã hs máy xới lông vả/ mã hs của máy xới lông)
- Mã HS 84518000: Máy tự động trả vải, hàng nhập nguyên cái, hàng mới 100%- Cloth removal machine, Model: 2000... (mã hs máy tự động trả/ mã hs của máy tự động)
- Mã HS 84518000: Máy xả tở vải tự động, hàng nhập nguyên cái, hàng mới 100%- FABRIC RELEASING MACHINE, Model: HS-300... (mã hs máy xả tở vải t/ mã hs của máy xả tở vả)
- Mã HS 84518000: Máy nối biên vải tự động, hàng nhập nguyên cái, hàng mới 100%- Trimming machine, Model: HS-2500C-2600... (mã hs máy nối biên vả/ mã hs của máy nối biên)
- Mã HS 84518000: Máy mở biên vải tự động,hàng nhập nguyên cái, hàng mới 100%- FULL AUTOMATIC CUTTING CLOTH SCUTCHING MACHINE, Model: HS-760D... (mã hs máy mở biên vải/ mã hs của máy mở biên)
- Mã HS 84518000: Máy ép nhiệt,(Nhãn hiệu:WEIJIAN,Model:1526,Công suất:2.6KW,dòng điện: 220V,(Dùng để ép logo cho balo,túi xách.),máy không tháo rời,mới 100%.... (mã hs máy ép nhiệtn/ mã hs của máy ép nhiệt)
- Mã HS 84518000: Máy cào lông, loại bỏ lông xù trên mặt vải dệt, hàng tháo rời đồng bộ chi tiết phụ lục đính kèm, hàng mới 100%- BRUSHING MACHINE WITH ACCESSORIES, MODEL: RN230... (mã hs máy cào lông l/ mã hs của máy cào lông)
- Mã HS 84522100: Máy may công nghiệp, dùng cho may công nghiệp. công suất:750W/220V, model: YLK-2516, sản xuất năm: 2019, Mới 100%, do TQSX.... (mã hs máy may công ng/ mã hs của máy may công)
- Mã HS 84522900: Máy may, dùng trong ngành công nghiệp may mặc, hiệu WINDA, mới 100%, model:WD-T-XH-8040... (mã hs máy may dùng t/ mã hs của máy may dùn)
- Mã HS 84522900: Máy may kim công nghiệp: kiểu CS-2180 (dùng để sản xuất giày dép) thuộc Tờ Khai: 133/NĐT ngày 19/03/2007, Phụ lục: 1 Mục; 1, Thuộc mục 01 đến 09 của HĐ 2019/12-HĐ-AL ngày 12/12/2019... (mã hs máy may kim côn/ mã hs của máy may kim)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa máy may-FEED DOG ST-1452- 6.0MM... (mã hs bàn lừa máy may/ mã hs của bàn lừa máy)
- Mã HS 84529099: Suốt máy may-BOBBING-DPK-3-6-29 DPK-3-6-29... (mã hs suốt máy maybo/ mã hs của suốt máy may)
- Mã HS 84529099: Thuyền máy may vi tính-BOBBIN CASE-SPS/A-1306 SPS/A1306-E22... (mã hs thuyền máy may/ mã hs của thuyền máy m)
- Mã HS 84529099: Mặt nguyệt máy may vi tính-NEEDLE HOLE PLATE-SPS/A-1306-J40 SPS/A-1306-J40... (mã hs mặt nguyệt máy/ mã hs của mặt nguyệt m)
- Mã HS 84529099: Chân vịt máy may-PRESSER FOOT SPS/F-1310 (C)-SPS/F-1310 (C) SPS/F-1310-D57 (S42845-001)(C) (Suntech)... (mã hs chân vịt máy ma/ mã hs của chân vịt máy)
- Mã HS 84529099: Chân vịt, bộ phận máy may trần Yamato, bằng sắt, mới 100%... (mã hs chân vịt bộ ph/ mã hs của chân vịt bộ)
- Mã HS 84529099: Lưỡi gà kèm ốc chân vịt, bộ phận máy may trần, bằng sắt, mới 100%... (mã hs lưỡi gà kèm ốc/ mã hs của lưỡi gà kèm)
- Mã HS 84532010: Máy dập bằng,model:CH-321,Cs:375W,Năm sx:2014,Nsx:CHEN SHIN MACHINE CO.,LTD/After Needing Rubbing Machine CH-321... (mã hs máy dập bằngmo/ mã hs của máy dập bằng)
- Mã HS 84532010: Máy lạng mouse xốp,model:YM-7018D,Cs:1.01KW,Năm sx:2014,Nsx:NEW YU MING MACHINERY CO./FOAM CUTTING MACHINE YM-7018D... (mã hs máy lạng mouse/ mã hs của máy lạng mou)
- Mã HS 84532010: Máy lăn keo tự động,model:HF-00268A,Cs:750W,Năm sx:2013,Nsx:KAO SEN ENTERPRISE CO./ELECTRON AUTO SPREADS HAMMER MACHINE PT.DEANSHOES HF-00268A... (mã hs máy lăn keo tự/ mã hs của máy lăn keo)
- Mã HS 84532010: Máy gia lưu thành hình LJ-616L, nhãn hiệu Liang Qiang, 32KW, 380V, mới 100%, sx năm 2019, hoạt động bằng điện dùng để gia nhiệt, lưu hóa thành hình giầy tăng cường độ bền của giầy (1set=1 máy)... (mã hs máy gia lưu thà/ mã hs của máy gia lưu)
- Mã HS 84543000: Máy đúc nhôm (tự động đưa nhôm, dàn phun tự động, tay gắp sản phẩm tự động). Model: 66NT,điện áp 220V-70A-60HZ,pump motor 15HP. Hãng sx: Techmire. Hàng đã qua sử dụng. SX năm 2001... (mã hs máy đúc nhôm t/ mã hs của máy đúc nhôm)
- Mã HS 84561100: Máy khắc Laser, model: NL-TA-010, hàng mới: 100%, đồng bộ tháo rời gồm: máy chính: 01 cái, Bộ phận hút bụi: 01 cái, ống dẫn bụi: 01 cái. Laser Marking System... (mã hs máy khắc laser/ mã hs của máy khắc las)
- Mã HS 84569090: Máy cắt thủy lực hiệu Aizawa 3hp năm sx 2002-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt thủy lự/ mã hs của máy cắt thủy)
- Mã HS 84569090: Máy cắt dây EDM dùng để gia công khuôn, model: Alpha-C400iA, No: P1324A253, dòng điện 3 pha 50/60 Hz, nhãn hiệu: FANUC, điện áp: 220V/10KW, hàng đã qua sử dụng, xuất xứ Japan, năm sản xuất 2013... (mã hs máy cắt dây edm/ mã hs của máy cắt dây)
- Mã HS 84571090: MÁY CẮT GỌT TỔNG HỢP DẠNG ĐỨNG (M.A25), đã qua sd, (Mục 20 TK 1277)... (mã hs máy cắt gọt tổn/ mã hs của máy cắt gọt)
- Mã HS 84581110: Máy tiện kim loại hiệu Akebono 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy tiện kim lo/ mã hs của máy tiện kim)
- Mã HS 84581190: Máy tiện ngang điều khiển số, Model: CA6140A, hiệu SHENYANG, công suất 5.5kw dùng để sản xuất kim loại, hàng đã qua sử dụng, năm SX 2012.... (mã hs máy tiện ngang/ mã hs của máy tiện nga)
- Mã HS 84581190: Máy tiện kim loại hiệu MORISEIKI MV-45, MS-850, TAKISAWA TAL-460 loại điều khiển số đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2012. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs máy tiện kim lo/ mã hs của máy tiện kim)
- Mã HS 84581990: Máy tiện CNC bán kính tiện trên 300 mm đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu-CHUBU KOKI,Model-CLL 1000-No1033,Công suất-11kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy tiện cnc bá/ mã hs của máy tiện cnc)
- Mã HS 84589100: Máy tiện kim loại điều khiển số CNC KAWASAKI có bán kính gia công tiện 310mm, sản xuất 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của DN... (mã hs máy tiện kim lo/ mã hs của máy tiện kim)
- Mã HS 84589100: Máy tiện số kim loại YAMAZAKI MAZAK QT-20 NO-137887 tâm cao <300 mm, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: QT-20, đã qua sử dụng... (mã hs máy tiện số kim/ mã hs của máy tiện số)
- Mã HS 84589910: Máy tiện CNC bán kính tiện dưới 300 mm đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu-TAKISAWA 550,Model-TSL,Công suất-8kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy tiện cnc bá/ mã hs của máy tiện cnc)
- Mã HS 84589910: Máy tiện tốc độ chính xác cao dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu: TMT, model: HL-430x760, công suất: 5HP, bán kính tiện: 150MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy tiện tốc độ/ mã hs của máy tiện tốc)
- Mã HS 84589990: Máy tiện kim loại hiệu MITSUBISHI 10.5HP,sản xuất 2011 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy tiện kim lo/ mã hs của máy tiện kim)
- Mã HS 84589990: Máy tiện bằng cơ (Máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: JIN DA; P: 2.2KW. Size: (190*60*120)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy tiện bằng c/ mã hs của máy tiện bằn)
- Mã HS 84592100: Máy khoan xuyên tâm điều khiển số, model: HC-800, hiệu HUENCHEN, công suất 1.5kw, dùng để sản xuất kim loại, hàng đã qua sử dụng năm SX 2016... (mã hs máy khoan xuyên/ mã hs của máy khoan xu)
- Mã HS 84592910: Máy khoan kim loại hiệu OKUMA 10.5HP,sản xuất 2011 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy khoan kim l/ mã hs của máy khoan ki)
- Mã HS 84592910: Máy khoan phay kết hợp, Table drilling and milling machine,380V,Model:ZXL-16 nhà sản xuất:Tengzhou huali machinery factory, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy khoan phay/ mã hs của máy khoan ph)
- Mã HS 84592910: Máy khoan để bàn, Bench drilling machine,380V,Model:Z516 nhà sản xuất:Jiangsu dongcheng electromechanical tools co. LTD, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2017... (mã hs máy khoan để bà/ mã hs của máy khoan để)
- Mã HS 84592910: Máy khoan bàn hiệu IKEDA(năm sản xuất 2010-2012, model ACE9) đã qua sử dụng Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy khoan bàn h/ mã hs của máy khoan bà)
- Mã HS 84592910: Máy khoan hướng tâm dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu TPR, model: TPR-720A, hoạt động bằng điện: 380V. Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan hướng/ mã hs của máy khoan hư)
- Mã HS 84592910: Máy khoan đá loại cố định- Hiệu DCA- Model: AZZ250- Công suất: 3800W- Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan đá lo/ mã hs của máy khoan đá)
- Mã HS 84592910: MÁY KHOAN ĐỨNG (Mục 1 TK 1908)... (mã hs máy khoan đứng/ mã hs của máy khoan đứ)
- Mã HS 84593910: Máy phay kim loại HOWA 1H NO-67044 1971, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: 1H, đã qua sử dụng... (mã hs máy phay kim lo/ mã hs của máy phay kim)
- Mã HS 84595910: Máy chấn tôn hiệu ORII LCC04HB4 đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs máy chấn tôn hi/ mã hs của máy chấn tôn)
- Mã HS 84595910: Máy phay kim loại.Hiệu ZHONG RUO. Model 1580 (380V/50HZ/7.5KW), hoạt động bằng điện, không điều khiển số, dùng để phay kim loại (1cái=1bộ), sản xuất: 2019, mới 100%... (mã hs máy phay kim lo/ mã hs của máy phay kim)
- Mã HS 84596910: Máy phay HOWA, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy phay howa/ mã hs của máy phay how)
- Mã HS 84596910: Máy phay kim loại đã qua sử dụng hoạt động bằng điện tốc độ trục chính 4000 rpm dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công nghiệp,Hiệu-OKUMA,Model-HOWA MILLAC 3VA,Công suất- 19KVA, NămSX 2014.... (mã hs máy phay kim lo/ mã hs của máy phay kim)
- Mã HS 84596910: Máy phay hiệu IWADA (năm sản xuất 2010-2012, model TS66D) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy phay hiệu i/ mã hs của máy phay hiệ)
- Mã HS 84596910: Máy phay đứng ngang, MODEL: PBM-GEVS500A, Xuất xứ: Đài Loan, NSX: Phoebus machinary Inc, Kích thước máy: 2070x1900x2600 mm, mới 100%.... (mã hs máy phay đứng n/ mã hs của máy phay đứn)
- Mã HS 84597010: Máy cắt ren ống sắt, model: MQD3220C, hiệu JINFENG, công suất 0.75kw, dùng để sản xuất kim loại, hàng đã qua sử dụng năm SX 2019.... (mã hs máy cắt ren ống/ mã hs của máy cắt ren)
- Mã HS 84601900: Máy mài cầm tay hiệu STIHL, SHINDAIWA, TOSHIBA, MITSUBISHI (năm sản xuất 2010-2012, Model SS6 SS8) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy mài cầm tay/ mã hs của máy mài cầm)
- Mã HS 84601900: Máy mài ECONOMY, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy mài economy/ mã hs của máy mài econ)
- Mã HS 84601900: Máy mài hiệu OKAMOTO (năm sản xuất 2010-2012, model TMO320) đã qua sử dụng Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy mài hiệu ok/ mã hs của máy mài hiệu)
- Mã HS 84601900: Máy mài kim loại không hiệu 1hp năm sx 2002-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy mài kim loạ/ mã hs của máy mài kim)
- Mã HS 84601900: Máy mài dùng để mài phẳng khuôn, model: YGS-65A, điện áp 380v, 50hz, nhãn hiệu: Youil Grinding Machine Co.,Ltd, xuất xứ korea, hàng mới 100%... (mã hs máy mài dùng để/ mã hs của máy mài dùng)
- Mã HS 84602910: Máy mài HIL-G351(6"), 410W, 210V, hoạt động bằng điện, hàng mới 100%... (mã hs máy mài hilg35/ mã hs của máy mài hil)
- Mã HS 84602910: Máy mài kim loại đã qua sử dụng đường kính đá mài 180 mm dùng trực tiếp phục vụ sản xuất trong công nghiệp hoạt động bằng điện,Hiệu- NICCO,Model-NSG-550B,Công suất-0.75kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy mài kim loạ/ mã hs của máy mài kim)
- Mã HS 84602910: Máy mài bề mặt da. Model: MP365. Công suất: 70KW, điện áp 380V Hsx: Zhanyi Machinery CO.,LTD. Năm sản xuất: 2017. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy mài bề mặt/ mã hs của máy mài bề m)
- Mã HS 84602910: Máy mài bàn trục đứng và tủ điện kèm theo, Floor type grinder, 380V, Model:MQ3025 nhà sx:Jiangsu dongcheng electromechanical tools co. LTD, đã qua sử dụng,năm sx 2015... (mã hs máy mài bàn trụ/ mã hs của máy mài bàn)
- Mã HS 84609010: Máy làm bóng bề mặt da. Model: G0ZZINI. Công suất: 3KW, điện áp 380V. Hsx: Zhanyi Machinery CO.,LTD. Năm sản xuất: 2017. Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy làm bóng bề/ mã hs của máy làm bóng)
- Mã HS 84609010: Máy mài 2 đá dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu: CHENG CHANG, công suất: 1/2HP, hoạt động bằng điện 220V, vòng xoay: 60/50. Hàng mới 100%... (mã hs máy mài 2 đá dù/ mã hs của máy mài 2 đá)
- Mã HS 84609010: Máy mài dạng bút, điện áp 220V, dùng để mài các vật liệu kim loại, mới 100%... (mã hs máy mài dạng bú/ mã hs của máy mài dạng)
- Mã HS 84612010: Máy xọc kim loại hiệu Nakabo 1hp năm sx 2002-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy xọc kim loạ/ mã hs của máy xọc kim)
- Mã HS 84615010: Dụng cụ và đồ nghề máy cắt, máy mài cầm tay, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012, không model, đã qua sử dụng... (mã hs dụng cụ và đồ n/ mã hs của dụng cụ và đ)
- Mã HS 84615010: Máy Cắt Kim Loại đã qua sử dụng dùng trực tiếp phục vụ sản xuất trong công nghiệp hoạt động bằng điện,Hiệu-DAITO,Model-ST4565,Công suất-3.7 KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cắt kim loạ/ mã hs của máy cắt kim)
- Mã HS 84615010: Máy cắt sắt bàn, Abrasive cutting off machine và tủ điện kèm theo,380V,Model:YE2-100L-2 nhà sx:Jiangsu dongcheng electromechanical tools co. LTD, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2017... (mã hs máy cắt sắt bàn/ mã hs của máy cắt sắt)
- Mã HS 84615010: Máy cưa kim loại hiệu Ryobi 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cưa kim loạ/ mã hs của máy cưa kim)
- Mã HS 84615010: Máy cắt hiệu PANAPOWER, TOKIWA, HEIAN, SHODA (năm sản xuất 2010-2012, model PP150, TS16, H250, SM123) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy cắt hiệu pa/ mã hs của máy cắt hiệu)
- Mã HS 84615010: Máy cắt hiệu IWADA (năm sản xuất 2010-2012, model IDA115) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs máy cắt hiệu iw/ mã hs của máy cắt hiệu)
- Mã HS 84615010: Máy cắt dây ROBUCUT OIA, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012, không model, đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt dây rob/ mã hs của máy cắt dây)
- Mã HS 84615010: Máy cắt dây thước, hoạt động bằng điện,phục vụ sản xuất thước cuộn, Nhãn hiệu: WEIAN, Model: WA-4in1-4, Công suất: 10 KW.Sx năm 2018.Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt dây thư/ mã hs của máy cắt dây)
- Mã HS 84615010: Máy cưa vòng dùng trong công nghiệp, nhãn hiệu: WAY TRAIN, model: UE-916A,công suất: 1.5HP, hoạt động bằng điện 220V. Hàng mới 100%... (mã hs máy cưa vòng dù/ mã hs của máy cưa vòng)
- Mã HS 84615010: Máy cắt nhôm 2 đầu. Model: JIH-T5, nhà sản xuất: JIH-I MACHINERY CO.,LTD. Công suất: 5x2HP. Điện áp: 380v, Sản xuất năm 2017, Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy cắt nhôm 2/ mã hs của máy cắt nhôm)
- Mã HS 84615010: MÁY CẮT SẮT DÙNG ĐIỆN, MODEL: XH-800, NHÃN HIỆU ETOP, CÔNG SUẤT 2400W- 220V/50HZ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs máy cắt sắt dùn/ mã hs của máy cắt sắt)
- Mã HS 84619019: Máy cắt thép 220V1.5Kw.Thương hiệu AAC.Model:SPS1115G-J-01.Sản xuất năm 2019.Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy cắt thép 22/ mã hs của máy cắt thép)
- Mã HS 84619019: Máy cắt tự động,dùng để cắt thép.220V1.5Kw.Thương hiệu AAC.Model:SPS1217H06-J-27.Sản xuất năm 2019.Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs máy cắt tự động/ mã hs của máy cắt tự đ)
- Mã HS 84619019: Máy mài góc Makita 9553B, Hàng mới 100%... (mã hs máy mài góc mak/ mã hs của máy mài góc)
- Mã HS 84621010: Máy dập OKOMOTO, công suất 5.1KW, năm sản xuất: 2010 (đã qua sử dụng), dùng sản xuất máy công cụ.... (mã hs máy dập okomoto/ mã hs của máy dập okom)
- Mã HS 84622910: Máy uốn kim loại hoạt động bằng điện đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu- TOYO,Model-B32,Công suất- 2.2KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy uốn kim loạ/ mã hs của máy uốn kim)
- Mã HS 84622910: Máy cắt laser (hàng đồng bộ tháo rời cho tiện việc xếp dỡ vận chuyển), Laser platemaker, 380V, Model:2818 nhà sx:Hangzhou Anglo-American technology co. LTD, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy cắt laser/ mã hs của máy cắt lase)
- Mã HS 84622910: Máy ép kim loại ITPAC, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy ép kim loại/ mã hs của máy ép kim l)
- Mã HS 84622910: Máy ép thủy lực (Máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: JIN DA; Model: 50T; P: 3KW. Size: (95*95*135)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy ép thủy lực/ mã hs của máy ép thủy)
- Mã HS 84622910: Máy ép nhựa ITPAC, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy ép nhựa itp/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84622910: Máy đột dập dùng gia công kim loại. Nhãn hiệu: AMADA, Model: A34; P:13 KW, AC: 220V. Size:(4000*2200*2100) MM. Hàng đã qua sử dụng.Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy đột dập dùn/ mã hs của máy đột dập)
- Mã HS 84622910: Máy uốn ống mini (Máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: BOHAI; Model: 125/3200; P: 5.5 KW; AC: 220 V. Size: (3200*1500*2400)MM.Hàng đã qua sử dụng.Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy uốn ống min/ mã hs của máy uốn ống)
- Mã HS 84623910: Máy xén nguyên liệu sản xuất vỏ, ruột xe, tháo rời gồm-Máy chính-TRIMMING MACHINE PW-1620, Dao xén dạng đĩa-COLLECTION PLATE, Đồng hồ đo áp lực-PRESSURE GAUGE (mới 100%)... (mã hs máy xén nguyên/ mã hs của máy xén nguy)
- Mã HS 84623910: Máy dập kim loại không hiệu 1hp năm sx 2010-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy dập kim loạ/ mã hs của máy dập kim)
- Mã HS 84623910: Máy xén kim lọai ITPAC, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy xén kim lọa/ mã hs của máy xén kim)
- Mã HS 84623910: Máy chấn kim loại AMADA, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy chấn kim lo/ mã hs của máy chấn kim)
- Mã HS 84623910: Máy ép kim loại ITPAC, sản xuất năm 2012, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy ép kim loại/ mã hs của máy ép kim l)
- Mã HS 84623910: Máy ép thủy lực hiệu AIWATA NCP-55, SHINOHARA 50AC, KOMATSU OBS110-2 đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2014. Nước sản xuất: Nhật Bản.... (mã hs máy ép thủy lực/ mã hs của máy ép thủy)
- Mã HS 84624100: MÁY ĐỘT,DẬP,THỦY LỰC THÉP TẤM CNC, MODEL: CPD104 (CPD104 CNC PLATE PUNCHING MARKING DRILLING MACHINE),TỔNG CÔNG SUẤT: 28 KW, HÀNG MỚI 100 %, CÓ C/O E: 171219 E197275545490003, CATALOGUE ĐÍNH KÈM)... (mã hs máy độtdậpthủ/ mã hs của máy độtdập)
- Mã HS 84624910: Máy chấn (đột dập kim loại) không có điều khiển số đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công nghiệp,Hiệu-AMADA,Model-S94C,Công suất-5.5kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy chấn đột d/ mã hs của máy chấn độ)
- Mã HS 84624910: Máy đột kim loại hiệu Amada 1hp năm sx 2002-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy đột kim loạ/ mã hs của máy đột kim)
- Mã HS 84624910: Máy dập kim loại SATO, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012. Model: AM701, đã qua sử dụng... (mã hs máy dập kim loạ/ mã hs của máy dập kim)
- Mã HS 84624910: Máy đột dập (Máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: HUSHUAI; Model: J23-12T; P: 2.2 KW; AC: 220 V. Size: (1000*750*1400)MM. Hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2015... (mã hs máy đột dập má/ mã hs của máy đột dập)
- Mã HS 84624910: Máy đột dập dùng để gia công kim loại-Punch press, model: J16-21, công suất:160kw, nhãn hiệu: HONGXING. Hàng mới 100%... (mã hs máy đột dập dùn/ mã hs của máy đột dập)
- Mã HS 84629950: Máy uốn kim loại hiệu OGURA 2.5HP,sản xuất 2012 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy uốn kim loạ/ mã hs của máy uốn kim)
- Mã HS 84629950: Máy chấn kim loại hiệu Amada 1hp năm sx 2002-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy chấn kim lo/ mã hs của máy chấn kim)
- Mã HS 84629950: Máy dập ốc vít (máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: JIN DA; P: 7.5KW. Size: (300*150*150)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy dập ốc vít/ mã hs của máy dập ốc v)
- Mã HS 84629950: Máy tán đinh (BUTTON SEWING MACHINE), model: 206, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2017... (mã hs máy tán đinh b/ mã hs của máy tán đinh)
- Mã HS 84632010: Máy lăn ren (Máy gia công kim loại). Nhãn hiệu: JIN DA; Model: 3/16; P: 2.2KW. Size: (160*110*145)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016.... (mã hs máy lăn ren má/ mã hs của máy lăn ren)
- Mã HS 84632010: Máy lăn ren 2 đầu- Rolling machine, Model:MP 002, nhãn hiệu SAKAMURA, công suất 7.5 Kw/h, kích thước (1870 X 1200 X 1540) mm. Năm sản xuất: 2011. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy lăn ren 2 đ/ mã hs của máy lăn ren)
- Mã HS 84639010: Máy tán đinh, hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: CHIAOSTW, Model: JS-721, Công suất: 0.18 KW.Sx năm 2016.Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy tán đinh h/ mã hs của máy tán đinh)
- Mã HS 84649010: Máy CNC siêu tốc dùng để gia công mài bề ngoài bản tấm kính model JTGK-500E, điện áp 380V, 9.5Kw, nhà sx: Kejie Machinery Automation co., Ltd, năm sx 2014, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cnc siêu tố/ mã hs của máy cnc siêu)
- Mã HS 84649020: Máy cắt gạch men loại để bàn, hoạt động bằng tay, không dùng điện, kích thước (80x24x15)cm, hiệu KEN, mới 100%... (mã hs máy cắt gạch me/ mã hs của máy cắt gạch)
- Mã HS 84651000: Máy liên hợp gỗ hiệu Makita 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy liên hợp gỗ/ mã hs của máy liên hợp)
- Mã HS 84651000: Máy gia công gỗ công suất 2KW, dùng phục vụ sản xuất, năm sản xuất: 2012, không model, đã qua sử dụng... (mã hs máy gia công gỗ/ mã hs của máy gia công)
- Mã HS 84659120: Máy cắt 2 đầu (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: MA SHI; Model: MJ123; P: 6KW; AC: 220V. Size: (2700*1200*700)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cắt 2 đầu/ mã hs của máy cắt 2 đầ)
- Mã HS 84659120: Máy cưa tay (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: JIA XING; Model: MJ-640; P: 3KW; AC: 220V. Size: (1100*900*700)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa tay má/ mã hs của máy cưa tay)
- Mã HS 84659120: Máy cắt gỗ (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: ZHUO LONG; Model: FJ-01; P: 5.5KW; AC: 220V. Size: (700*700*1300)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cắt gỗ máy/ mã hs của máy cắt gỗ)
- Mã HS 84659120: Máy cưa đa năng (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: JIA XING; Model: B002; P: 3KW; AC: 220V. Size: (700*800*750)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa đa năng/ mã hs của máy cưa đa n)
- Mã HS 84659120: Máy cưa lọng bàn (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: TAI ZHAN; Model: TB-28; P: 3KW; AC: 220V. Size: (1400*630*2100)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa lọng bà/ mã hs của máy cưa lọng)
- Mã HS 84659120: Máy cắt 2 đầu 1m8 (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: TAI ZHAN; Model: MS-226; P: 6KW; AC: 220V. Size: (2700*1200*700)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cắt 2 đầu 1/ mã hs của máy cắt 2 đầ)
- Mã HS 84659120: Máy cưa nhiều lưỡi (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: DE YI; Model: RS-250B; P: 22KW; AC: 220V. Size: (1400*1400*1500)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa nhiều l/ mã hs của máy cưa nhiề)
- Mã HS 84659120: Máy cưa bàn trượt gỗ (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: OU DUAN DUO; Model: WA8; P: 5.5KW; AC: 220V. Size: (3200*1200*900)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa bàn trư/ mã hs của máy cưa bàn)
- Mã HS 84659120: Máy cưa lưỡi trên (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: ZHAN CHANG; Model: CS-769; P: 7.5KW; AC: 220V. Size: (1600*1150*1400)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cưa lưỡi tr/ mã hs của máy cưa lưỡi)
- Mã HS 84659120: Máy cắt 2 đầu 4 trục 1m2 (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: JIA CHONG; Model: MS-224; P: 12KW; AC: 220V. Size: (2000*1300*700)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy cắt 2 đầu 4/ mã hs của máy cắt 2 đầ)
- Mã HS 84659120: Máy cắt gỗ hiệu Showa 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt gỗ hiệu/ mã hs của máy cắt gỗ h)
- Mã HS 84659120: Máy cắt gỗ không hiệu 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt gỗ khôn/ mã hs của máy cắt gỗ k)
- Mã HS 84659120: Máy cắt CNC (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: XINGLONG; Model: CNC-K2; P: 19 KW. Size: (3800*2200*2150)MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt cnc má/ mã hs của máy cắt cnc)
- Mã HS 84659120: Máy cắt CNC(máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: XINGLONG; Model: CNC-ZDL; P: 19 KW. Size: (3800*2200*2150)MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt cncmáy/ mã hs của máy cắt cnc)
- Mã HS 84659120: Máy cắt gỗ theo chiều ngang(Máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: XINGLONG. P: 3 KW. AC: 380V; Size:(1500*1200*850) MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt gỗ theo/ mã hs của máy cắt gỗ t)
- Mã HS 84659220: Máy bào thẩm gỗ (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: YONG XING; Model: MB524; P: 3KW; AC: 220V. Size: (2000*500*850)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy bào thẩm gỗ/ mã hs của máy bào thẩm)
- Mã HS 84659220: Maý bào cuốn 500MM (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: QIANG JING; Model: J9-500; P: 3KW; AC: 220V. Size: (800*700*1100)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs maý bào cuốn 50/ mã hs của maý bào cuốn)
- Mã HS 84659220: Máy phay gỗ cầm tay đã qua sử dụng hoạt động bằng điện dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu-Makita,Model-RP0900,Công suất- 900W, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy phay gỗ cầm/ mã hs của máy phay gỗ)
- Mã HS 84659220: Máy bào gỗ hiệu Minami 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy bào gỗ hiệu/ mã hs của máy bào gỗ h)
- Mã HS 84659220: Máy bào gỗ không hiệu 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy bào gỗ khôn/ mã hs của máy bào gỗ k)
- Mã HS 84659220: Máy gia công gỗ bằng cách bào gỗ hai bên. Nhãn hiệu: GAO HENG; Model: SMP200 P:9.68 KW; AC: 380V. Size: (1000*1500*1800) MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy gia công gỗ/ mã hs của máy gia công)
- Mã HS 84659310: Máy chà nhám rung (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: YING CAI; Model: HC-48; P: 3KW; AC: 220V. Size: (2100*800*1000)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy chà nhám ru/ mã hs của máy chà nhám)
- Mã HS 84659310: Máy chà nhám gỗ hình cong(máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: RONG DE; Model: GB-625; P: 3KW; AC: 220V. Size: (1300*1100*1000)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy chà nhám gỗ/ mã hs của máy chà nhám)
- Mã HS 84659310: Máy mài đĩa loại 4.5 inch, GRINDER,AGL,4-1/2 DISC,DEWALT. P/N:101367855. Mới 100%... (mã hs máy mài đĩa loạ/ mã hs của máy mài đĩa)
- Mã HS 84659410: VERNEER SPLICER MH1114- Máy may ván lạng hoạt động bằng điện/ Model: MH1114/ Serial # CH19111506. Bao gồm 1 Máy may ván lạng và 24 cuộn keo (gồm 2 thùng carton, 12 cuôn/thùng). Máy mới 100%... (mã hs verneer splicer/ mã hs của verneer spli)
- Mã HS 84659410: Máy lắp ráp sản phẩm, hàng mới 100% Single station hydraulic press... (mã hs máy lắp ráp sản/ mã hs của máy lắp ráp)
- Mã HS 84659510: Máy khoan gỗ không hiệu 1hp năm sx 2001-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy khoan gỗ kh/ mã hs của máy khoan gỗ)
- Mã HS 84659530: Máy khoan ngang nhỏ (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: JIA XINGI; Model: ZJ03; P: 3KW; AC: 220V. Size: (1100*900*800)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy khoan ngang/ mã hs của máy khoan ng)
- Mã HS 84659530: MULTI HEAD DRILLING MACHINE- Máy khoan nhiều đầu hoạt động bằng điện/ Model: MZ54110/ Serial number: CH19111507 (Bao gồm 1 máy khoan và 3 bộ mũi khoan cho máy). Máy mới 100%... (mã hs multi head dril/ mã hs của multi head d)
- Mã HS 84659530: Máy khoan tự động theo chiều ngang. Nhãn hiệu: XINGLONG; Model:Z1; P: 2.35KW; AC: 220 V; Size(3200*1850*1310)MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan tự độ/ mã hs của máy khoan tự)
- Mã HS 84659530: Khoan điện 110 vôn, 110V DRILL. P/N:346840. Mới 100%... (mã hs khoan điện 110/ mã hs của khoan điện 1)
- Mã HS 84659610: VENEER CLIPPER- Máy cắt ván lạng hoạt động bằng điện/ Model: CH268/ Serial # CH19111505. gồm máy cắt Vneer và 1 lưỡi cắt thay thế. Máy mới 100%... (mã hs veneer clipper/ mã hs của veneer clipp)
- Mã HS 84659930: Máy tiện gỗ hoạt động bằng điện đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nhà xưởng,Hiệu-GY,Model- MCF 3015A,Công suất-0.37KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy tiện gỗ hoạ/ mã hs của máy tiện gỗ)
- Mã HS 84659960: Máy dập cắt thủy lực,model:CF-405C,Cs:3.7KW,Năm sx:2013,Nsx:CHENFULL INTERNATIONAL CO., LTD/Hydraulic swing arm cutting press CF-405C... (mã hs máy dập cắt thủ/ mã hs của máy dập cắt)
- Mã HS 84659960: CHAIN TYPE GLUE SPREADER- Máy trải keo hoạt động bằng điện/ Model: CH-400/ Serial number: CH19111508. Máy mới 100%... (mã hs chain type glue/ mã hs của chain type g)
- Mã HS 84659960: GLUE SPREADER WITH OUTLET TABLE- Máy trải keo có bàn lăn hoạt động bằng điện/ Model: CH-6213/ Serial number: CH19111503 (1 máy trải keo & 1 bộ tải phôi). Máy mới 100%... (mã hs glue spreader w/ mã hs của glue spreade)
- Mã HS 84659960: Hydraulic press(1600x1000mm of HF Plywood Bending Press-Máy ép thủy lực cho máy uốn cong gỗhđbằng điện/Model:HFPB-1610-CH/Serial #3CH19111502(2bộ gồm:1máy ép thủy lực trái/phải,1bơm thuỷ lực). Mới100%... (mã hs hydraulic press/ mã hs của hydraulic pr)
- Mã HS 84659960: Máy khắc laser lên gỗ. Nhãn hiệu: XINGLONG; Model: CNC-KJ; P: 8 KW. Size: (3800*2200*2150)MM. Hàng mới 100%... (mã hs máy khắc laser/ mã hs của máy khắc las)
- Mã HS 84659990: Máy cắt gỗ hoạt động bằng điện đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nhà xưởng,Hiệu-ACCTEK,Model-AKG1212,Công suất-1.5kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cắt gỗ hoạt/ mã hs của máy cắt gỗ h)
- Mã HS 84659990: Máy đánh mộng (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: HUAN MEI; Model: HM-N612; P: 12KW; AC: 220V. Size: (3400*900*1000)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy đánh mộng/ mã hs của máy đánh mộn)
- Mã HS 84659990: Máy cắt dây kéo nhựa điều khiển bằng nút lệnh,hđ bằng điện,(dùng để cắt dây kéo nhựa cho ba lô,túi xách),(Nhãn hiệu:YAMANHAO,model:Y6680,c.suất:2.6KW,dòng điện:220V),máy đồng bộ không tháo rời,mới100%... (mã hs máy cắt dây kéo/ mã hs của máy cắt dây)
- Mã HS 84669290: Mũi khoan dùng cho máy khoan công nghiệp, code: GSD0.8... (mã hs mũi khoan dùng/ mã hs của mũi khoan dù)
- Mã HS 84669390: Khuôn cố định vị trí lá thép khi gia công, phụ tùng máy tiện CNC gia công vỏ motor-matching jig 200Fr(Hàng mới 100%)... (mã hs khuôn cố định v/ mã hs của khuôn cố địn)
- Mã HS 84669390: Khuôn cố định bề mặt trên của lá thép, phụ tùng máy gia công vỏ motor, tiện cnc-Lower plate and copperplate ring zig 200Fr(Hàng mới 100%)... (mã hs khuôn cố định b/ mã hs của khuôn cố địn)
- Mã HS 84669390: Khuôn cân chỉnh độ cân bằng đồ gá, phụ tùng máy tiện CNC gia công vỏ motor; chỉ sử dụng khi cài đặt loại vỏ mới.-OP 30 SETTING MASTER 80Fr(Hàng mới 100%)... (mã hs khuôn cân chỉnh/ mã hs của khuôn cân ch)
- Mã HS 84669390: Khuôn giữa cố định vỏ motor khi gia công, phụ tùng máy gia công vỏ motor, tiện cnc, tháo lắp khi sử dụng để gia công loại vỏ mới-OP 40 SETTING MASTER 80Fr(Hàng mới 100%)... (mã hs khuôn giữa cố đ/ mã hs của khuôn giữa c)
- Mã HS 84671100: Dụng cụ vặn bu lông cầm tay DIW-14N2, hoạt động bằng nén khí, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ vặn bu/ mã hs của dụng cụ vặn)
- Mã HS 84671100: Dụng cụ khoan thông khí cầm tay Air chipper DCH-240, hoạt động bằng nén khí, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ khoan t/ mã hs của dụng cụ khoa)
- Mã HS 84671900: Súng hơi cầm tay KDS-100S dùng để tháo đinh vít, hoạt động bằng nén khí, hàng mới 100%... (mã hs súng hơi cầm ta/ mã hs của súng hơi cầm)
- Mã HS 84671900: Máy cưa tay khí nén NITTO, công suất 0.4KW, 200/220V, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy cưa tay khí/ mã hs của máy cưa tay)
- Mã HS 84671900: Dụng cụ cầm tay (máy khoan, máy mài.) hoạt động bằng khí nén hiệu MAKITA TD0101F, HP1630, TOTAL TH308266, MITTO L-25B, BOSCH GSB13RE đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2010-2014; Nước sản xuất: Nhật Bản... (mã hs dụng cụ cầm tay/ mã hs của dụng cụ cầm)
- Mã HS 84671900: Súng bắn đinh U dùng hơi- Hiệu DCA- Model: A1013J- Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn đinh u/ mã hs của súng bắn đin)
- Mã HS 84671900: Súng bắn đinh gim dùng hơi- Hiệu DCA- Model: AP625- Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn đinh g/ mã hs của súng bắn đin)
- Mã HS 84671900: Súng bắn đinh thẳng dùng hơi- Hiệu: DCA- Model: AF30- Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn đinh t/ mã hs của súng bắn đin)
- Mã HS 84671900: Súng bắn đinh bê tông dùng hơi- Hiệu DCA- Model: AST64C- Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn đinh b/ mã hs của súng bắn đin)
- Mã HS 84672100: Khoan bê tông cầm tay PHD-283B, hàng mới 100%... (mã hs khoan bê tông c/ mã hs của khoan bê tôn)
- Mã HS 84672100: Khoan cầm tay GRM-13RE, 600W, hoạt động bằng điện, hàng mới 100%... (mã hs khoan cầm tay g/ mã hs của khoan cầm ta)
- Mã HS 84672100: Máy khoan cầm tay 2 chiều bằng điện, Rechargeable electric drill,Bosch,220V,Model:GBM 13RE Professional nhà sản xuất:Bosch power tools (chengdu) co. LTD, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy khoan cầm t/ mã hs của máy khoan cầ)
- Mã HS 84672100: Máy khoan đa năng cầm tay gắn liền động cơ điện, không điều khiển số, dùng pin xạc 12V,(kèm phụ kiện), hiệu T-FENG, mới 100%... (mã hs máy khoan đa nă/ mã hs của máy khoan đa)
- Mã HS 84672100: Máy khoan góc dùng pin- Hiệu DCA- Model: ADJZ14-10E- 12V- Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan góc d/ mã hs của máy khoan gó)
- Mã HS 84672100: Máy khoan bê tông dùng pin- Hiệu DCA- Model: ADJZ13E- 18V- Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan bê tô/ mã hs của máy khoan bê)
- Mã HS 84672100: Máy khoan điện- Hiệu DCA- Model: AJZ05-10A- Công suất: 500W- Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan điện/ mã hs của máy khoan đi)
- Mã HS 84672200: Máy cưa gỗ cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO, Model: M1Y-KD76-185, công suất 1250W, dùng điện 220V, mới 100%. Năm sản xuất: 2019... (mã hs máy cưa gỗ cầm/ mã hs của máy cưa gỗ c)
- Mã HS 84672200: Máy cưa kiếm dùng pin- Hiệu DCA- Model: ADJF15E- 12V- Hàng mới 100%... (mã hs máy cưa kiếm dù/ mã hs của máy cưa kiếm)
- Mã HS 84672200: Máy cưa lọng- Hiệu DCA- Model: AMQ65- Công suất: 600W- Hàng mới 100%... (mã hs máy cưa lọng h/ mã hs của máy cưa lọng)
- Mã HS 84672900: Dụng cụ mài cầm tay ACT-100M, 710W, hoạt động bằng điện, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ mài cầm/ mã hs của dụng cụ mài)
- Mã HS 84672900: Máy bắn vít (dụng cụ cầm tay) hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: Conos, Model: RE-4500, Công suất: 0.04KW, hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2017... (mã hs máy bắn vít dụ/ mã hs của máy bắn vít)
- Mã HS 84672900: Máy cắt kim loại cầm tay, công suất: 670W, điện áp: 220V, nhãn hiệu: KEN, Model: 9913B, có động cơ gắn liền, dùng trong nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs máy cắt kim loạ/ mã hs của máy cắt kim)
- Mã HS 84672900: Máy bào gỗ có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO, Model: J1Z-KD48-82, công suất: 710W, dùng điện 220V, Hàng mới 100%... (mã hs máy bào gỗ có g/ mã hs của máy bào gỗ c)
- Mã HS 84672900: Máy cắt gạch cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO. Model: Z1E- KD75- 110, công suất 1600W, dùng điện 220V. Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt gạch cầ/ mã hs của máy cắt gạch)
- Mã HS 84672900: Máy mài góc loại cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO Model: S1M- KD02-100, công suất 720W, dùng điện 220V.Hàng mới 100%.... (mã hs máy mài góc loạ/ mã hs của máy mài góc)
- Mã HS 84672900: Dụng cụ chà tường cầm tay, có động cơ gắn điện, nhãn hiệu KYNKO. Model: S1P-KD59-230,công suất 710W, dùng điện 220V.Hàng mới 100%.... (mã hs dụng cụ chà tườ/ mã hs của dụng cụ chà)
- Mã HS 84672900: Dụng cụ đục phá bê tông loại cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO. Model: Z1G-KD24-80, công suất 1500 W, dùng điện 220V. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ đục phá/ mã hs của dụng cụ đục)
- Mã HS 84672900: Máy cắt sắt loại cầm tay có gắn động cơ điện, nhãn hiệu KYNKO. Model: J1G- KD41- 355, công suất 2000W, dùng điện 220V. Hàng mới 100% Năm sản xuất: 2019... (mã hs máy cắt sắt loạ/ mã hs của máy cắt sắt)
- Mã HS 84672900: Máy đục- Hiệu DCA- Model: AZC05-26B- Công suất: 720W- Hàng mới 100%... (mã hs máy đục hiệu d/ mã hs của máy đục hiệ)
- Mã HS 84672900: Máy cắt mép- Hiệu DCA- Model: AMP03-6- Công suất: 530W- Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt mép hi/ mã hs của máy cắt mép)
- Mã HS 84672900: Máy chà nhám- Hiệu DCA- Model: ASB100- Công suất: 150W- Hàng mới 100%... (mã hs máy chà nhám h/ mã hs của máy chà nhám)
- Mã HS 84672900: Máy trộn sơn- Hiệu DCA- Model: AQU160- Công suất: 800W- Hàng mới 100%... (mã hs máy trộn sơn h/ mã hs của máy trộn sơn)
- Mã HS 84672900: Máy mài góc- Hiệu DCA- Model: ASM08-100- Công suất: 800W- Hàng mới 100%... (mã hs máy mài góc hi/ mã hs của máy mài góc)
- Mã HS 84672900: Máy mài thẳng- Hiệu DCA- Model: ASS125B- Công suất: 710W- Hàng mới 100%... (mã hs máy mài thẳng/ mã hs của máy mài thẳn)
- Mã HS 84672900: Máy đục bê tông- Hiệu DCA- Model: AZG15- Công suất: 1240W- Hàng mới 100%... (mã hs máy đục bê tông/ mã hs của máy đục bê t)
- Mã HS 84672900: Máy mài khuôn- Hiệu DCA- Model: ASJ03-10- Công suất: 105W- Hàng mới 100%... (mã hs máy mài khuôn/ mã hs của máy mài khuô)
- Mã HS 84672900: Máy chà đĩa tròn- Hiệu DCA- Model: ASA125- Công suất: 300W- Hàng mới 100%... (mã hs máy chà đĩa trò/ mã hs của máy chà đĩa)
- Mã HS 84672900: Máy siết buloong- Hiệu: DCA- Model: APB20C- Công suất: 340W- Hàng mới 100%... (mã hs máy siết buloon/ mã hs của máy siết bul)
- Mã HS 84672900: Máy mài khuôn mẫu- Hiệu DCA- Model: ASJ03-25- Công suất: 400W- Hàng mới 100%... (mã hs máy mài khuôn m/ mã hs của máy mài khuô)
- Mã HS 84672900: Máy chà nhám hình vuông- Hiệu DCA- Model: ASB03-100- Công suất: 240W- Hàng mới 100%... (mã hs máy chà nhám hì/ mã hs của máy chà nhám)
- Mã HS 84672900: MÁY MÀI GÓC CẦM TAY, MODEL: XH-918S, NHÃN HIỆU ETOP, CÔNG SUẤT: 980W- 220V/50Hz,HÀNG MỚI 100%... (mã hs máy mài góc cầm/ mã hs của máy mài góc)
- Mã HS 84678100: Máy cưa cầm tay hiệu ASTAR,MAKITA 750-1000W, sản xuất 2014 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs máy cưa cầm tay/ mã hs của máy cưa cầm)
- Mã HS 84678100: Cưa xích dùng xawmg hiệu STIHL, (năm sản xuất 2010-2012, model T101) đã qua sử dụng. Xuất sứ Nhật Bản... (mã hs cưa xích dùng x/ mã hs của cưa xích dùn)
- Mã HS 84678100: Máy cưa xích cầm tay hiệu Komatsu/echo/ryobi/stihl 3hp năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cưa xích cầ/ mã hs của máy cưa xích)
- Mã HS 84678100: Cưa xích cầm tay chạy bằng xăng đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp,Hiệu- Oshima,Model-OS 25,Công suất- 0.8 kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs cưa xích cầm ta/ mã hs của cưa xích cầm)
- Mã HS 84688000: Máy hàn kim loại đã qua sử dụng hoạt động bằng điện (3 pha-380V) dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu-DAIHEN,Model-XD500,Công suất- 32KVA, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy hàn kim loạ/ mã hs của máy hàn kim)
- Mã HS 84688000: Máy nóng chảy, Fuse machine,220V,model: Shuang qiang tou, nhà sản xuất:Suzhou bolun hot melt adhesive machinery co. LTD, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy nóng chảy/ mã hs của máy nóng chả)
- Mã HS 84714110: Máy tính đồng bộ Dell Vostro 3470 Đen- CPU: Intel Core i3-9100 (3.60 GHz Upto 4.20GHz, 4 Cores 4 Threads, 6MB Cache)- Dram4 8GB- Ổ cứng: SSD 480Gb kingston- VGA: Intel UHD Graph; hàng mới 100%... (mã hs máy tính đồng b/ mã hs của máy tính đồn)
- Mã HS 84714190: MÁY TÍNH CHỦ DÙNG ĐỂ HỌC TẬP NGHIÊN CỨU, NHÃN HIỆU: DELL, MODEL: POWEREDGE R710, MỚI 100%... (mã hs máy tính chủ dù/ mã hs của máy tính chủ)
- Mã HS 84714190: Máy Tính POS Dùng Tính Tiền Trong Siêu Thị Hiệu Toshiba- Mới 100%: SurePOS 500 Series 4852-570 (4852-E70): CPU- Intel Celeron Dual Core G540 2.5Ghz, DDR3 2GB, HDD 500GB, 15 Inch... (mã hs máy tính pos dù/ mã hs của máy tính pos)
- Mã HS 84714910: Máy tính để bàn 400G5PONeA/i59500T/1hq/4G/ofL20 A/P.RMN:TPC-W055-20. Product No: 8GA08PA. Cấu hình:400G5 AIO NT/i5 9500T/4GB/1TB7200/20 HD+ NT/wifi/Multi/Adjust Stand/W10H SL/1y onsite. Hàng mới 100%... (mã hs máy tính để bàn/ mã hs của máy tính để)
- Mã HS 84715090: máy tính bàn hiệu Compuzone model: PC_R002... (mã hs máy tính bàn hi/ mã hs của máy tính bàn)
- Mã HS 84716040: Phụ tùng máy in 3D: Màn hình cảm ứng điều khiển máy in 3d... (mã hs phụ tùng máy in/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 84716090: Màn hình tương tác, model: BOCO-FLP65, 65'' (bao gồm màn hình và bảng phụ trợ), dùng cho việc dạy học, hàng mới 100%.... (mã hs màn hình tương/ mã hs của màn hình tươ)
- Mã HS 84716090: Màn hình vi tính HP 22F 3AJ92AA. Hàng mới 100%... (mã hs màn hình vi tín/ mã hs của màn hình vi)
- Mã HS 84717099: Máy tính chủ PU211 dùng quản lý các yêu cầu in, hiệu ZO TECH. Mới 100%... (mã hs máy tính chủ pu/ mã hs của máy tính chủ)
- Mã HS 84719010: Thiết bị đọc mã vạch, Nhãn hiệu: Comet, Model: PT-218, Công suất: 0.05KW, sản xuất năm 2019. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị đọc mã/ mã hs của thiết bị đọc)
- Mã HS 84719090: Máy quét tài liệu MASTERED BOOK SCAN 4.0, tốc độ quét 1.500 trang/giờ, công suất 73W, điện áp 220V, ko có chức năng in và photo,không có chức năng thu phát, S/N: QA2-V4-0156, hiệu Qidenus, mới 100%... (mã hs máy quét tài li/ mã hs của máy quét tài)
- Mã HS 84719090: Đầu đọc thẻ đa năng 35in 1 USB2.0, hàng mới 100%... (mã hs đầu đọc thẻ đa/ mã hs của đầu đọc thẻ)
- Mã HS 84719090: Đầu đọc thẻ từ, Part: 296100107AB, dòng hàng số 1 của tờ khai 10234398905/E31... (mã hs đầu đọc thẻ từ/ mã hs của đầu đọc thẻ)
- Mã HS 84719090: Đầu đọc thẻ cảm ứng từ 6992, không có chức năng nhận dạng vô tuyến, hiệu Fermax, mới 100%... (mã hs đầu đọc thẻ cảm/ mã hs của đầu đọc thẻ)
- Mã HS 84719090: Thiết bị đọc mã vạch và gửi lên hệ thống, Model: TOHKEN, Hãng SX: KBIT, điện áp: 220V,1phase, 50/60Hz, Kt: 80x200x200mm (hàng đã qua sử dụng.NSX:2017) thuoc TK 101497874112, D6... (mã hs thiết bị đọc mã/ mã hs của thiết bị đọc)
- Mã HS 84723010: Máy gấp 2 đầu giấy,nhãn hiệu SHENZHEN JIULI MACHINERY EQUIPMENT CO.LTD,model FC-11,serial JL-F-1045,công suất 20W,điện áp 220V,sản xuất năm 2014,đã sử dụng... (mã hs máy gấp 2 đầu g/ mã hs của máy gấp 2 đầ)
- Mã HS 84733090: Đầu in nhiệt, Part: 296167680, dòng hàng số 1 của tờ khai 10233512974/E31... (mã hs đầu in nhiệt p/ mã hs của đầu in nhiệt)
- Mã HS 84733090: SKT-SU001: Phần thay thế của đế nạp MS01-SU001 (là bo mạch phụ kiện của máy nạp Rom)... (mã hs sktsu001 phần/ mã hs của sktsu001 p)
- Mã HS 84741010: Thiết bị phân tách sắt RCYD-1200 dùng để tách sắt ra khỏi than và hỗn hợp kim loại trong dây chuyền chế biến than, chạy bằng điện, c/suất 4kw, điện áp 380V/50Hz. Hàng mới 100%.... (mã hs thiết bị phân t/ mã hs của thiết bị phâ)
- Mã HS 84742019: Silo đá vôi (Thiết bị xử lý đá vôi và thạch cao của khử khí lưu huỳnh mục 3.5 DMMT 07-ĐC/HQTH-NV), mục 3.5.2.5 DM 38/HQCNS-DMMT03. Hàng mới 100%... (mã hs silo đá vôi th/ mã hs của silo đá vôi)
- Mã HS 84743920: Thiết bị trộn hỗ trợ cân bằng không hoạt động bằng điện, MIXER,DOUBLE BALANCE,GENERAL. P/N:120037988. Mới 100%... (mã hs thiết bị trộn h/ mã hs của thiết bị trộ)
- Mã HS 84771039: Máy ép nhựa Model M860/260G, công suất 17KW-380V/50HZ, 3 PHASE gồm 1 máy chính và linh kiện tháo rời đi kèm theo máy goomg phểu sấy SHD 50, bộ lọc HCF. hàng mới 100%.... (mã hs máy ép nhựa mod/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84771039: Máy đúc phun sản phẩm plastic, Model: HY-1700, Hiệu: Haiying, Cs: 33500W-380V (MMTB phục vụ Sx dụng cụ thể dục, thể thao, giầy patin) đã qua sử dụng, năm sx: 2018... (mã hs máy đúc phun sả/ mã hs của máy đúc phun)
- Mã HS 84771039: Máy đúc phun nhựa 80T dùng để sản xuất đồ chơi,model: PT80,nhãn hiệu: L.K.GROUP,điện áp: 380V,công suất: 7.5KW,nhà SX: Zhongshan L.K.Machinery Co,Ltd, Máy đã qua sử dụng. Sản xuất năm 2018.... (mã hs máy đúc phun nh/ mã hs của máy đúc phun)
- Mã HS 84772010: Máy tạo hạt nhựa,Model: SHJ-72,nhà sản xuất:Nanjing Jieya Extrusion Equipment Co.,Ltd, chất lượng 85%,máy công nghiệp,Dùng tạo hạt màu để sản xuất thảm cỏ, hàng đã qua sử dụng sản xuất năm 2016... (mã hs máy tạo hạt nhự/ mã hs của máy tạo hạt)
- Mã HS 84772010: Máy đùn cao su- RUBBER EXTRUDER SIZE: 90*115*64 (3.5' * 4.5' *2.5') WITH TRIAL OPERATION ESTIMATE SPECIFICATION #18146A (mới 100%); (Tháo rời bao gồm: Máy chính, Tủ điện, Tủ điều khiển)... (mã hs máy đùn cao su/ mã hs của máy đùn cao)
- Mã HS 84772020: Dây chuyền sản xuất gioăng nhựa PVC, sử dụng điện 3 pha 380V, 50 Hz, NSX:JINGDONG PLASTIC MACHINERY hàng đồng bộ tháo rời, hàng mới 100%... (mã hs dây chuyền sản/ mã hs của dây chuyền s)
- Mã HS 84775910: Máy trộn liệu, model: WSB-260T, nhà sản xuất: Maguire Products Inc, chất lượng 85%, máy công nghiệp, Dùng để trộn nguyên phụ liệu, hàng đã qua sử dụng sản xuất năm 2016... (mã hs máy trộn liệu/ mã hs của máy trộn liệ)
- Mã HS 84775920: Máy ép nhựa hiệu Niigata 1hp năm sx 2010-hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy ép nhựa hiệ/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84778010: Máy lưu hóa cao su-Bicycle tire BOM curing press 36-(mới 100%), Chi tiết tháo rời phụ lục đính kèm.... (mã hs máy lưu hóa cao/ mã hs của máy lưu hóa)
- Mã HS 84778020: Máy cắt màng nhựa tự động (HDBTR cho tiện việc XDVC), Mattress inner sling automatic blanking machine, 380V,Model:25kw nhà sx:Nantong equipment manufacturing group, đã qua sử dụng, năm sx 2019... (mã hs máy cắt màng nh/ mã hs của máy cắt màng)
- Mã HS 84778039: Máy cắt dao thẳng, Straight knife slitting machine, 380V, Model:HPFQ nhà sx:Yancheng hantian hongpeng, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2017... (mã hs máy cắt dao thẳ/ mã hs của máy cắt dao)
- Mã HS 84778039: Máy đột lỗ tấm vải nhựa, Punching machine, 380V, Model:XCLP3-1500 11KW nhà sx:Yancheng hantian hongpeng, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy đột lỗ tấm/ mã hs của máy đột lỗ t)
- Mã HS 84778039: Máy ép nhựa và tủ điện điều khiển kèm theo, Injection molding machine, 380V, Model:MA900IIS/280 nhà sản xuất:Ningbo Haitian, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy ép nhựa và/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84778039: Máy ép nhựa, Injection molding machine và tủ điện điều khiển kèm theo, 380V, Model:MA1600IIS/570 nhà sản xuất:Ningbo Haitian, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy ép nhựa in/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84778039: Máy cắt màng nhựa thủy lực, Hydraulic swinging arm cutting machine,380V,Model:XLCB2-250 1.5KW nhà sx:Yancheng hantian hongpeng, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2017... (mã hs máy cắt màng nh/ mã hs của máy cắt màng)
- Mã HS 84778039: Máy cắt tự động (hàng đồng bộ tháo rời cho tiện việc xếp dỡ vận chuyển), Automatic cutting, 380V machine, Model:3600*2400 13KW nhà sx:Shanghai Boyu, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs máy cắt tự động/ mã hs của máy cắt tự đ)
- Mã HS 84778039: Máy ép nhựa cao tần (hàng đồng bộ tháo rời cho tiện việc xếp dỡ vận chuyển),High-frequency machine, 380V Model:100KW nhà sx:Nantong equipment manufacturing group,đã qua sử dụng,năm sx 2019... (mã hs máy ép nhựa cao/ mã hs của máy ép nhựa)
- Mã HS 84778039: Máy ép nén nguyên vật liệu nhựa đúc khuôn, nhà sx: Shaoxing Goldidea Plastic&Electric Appliance Co.,Ltd; model: JCYYJ-50; công suất: 5.5kW. Hàng đã qua sử dụng. Năm sx: 09/2017... (mã hs máy ép nén nguy/ mã hs của máy ép nén n)
- Mã HS 84778039: Máy cắt miệng chai nhựa (CUTTING MACHINE), model: GK-866, công suất: 2 KW, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2016... (mã hs máy cắt miệng c/ mã hs của máy cắt miện)
- Mã HS 84778039: Máy bằm nhựa đã qua sử dụng dùng trong công xưởng,Hiệu-Holon Seiko,Model-MC 400-15,Công suất-1.5kW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy bằm nhựa đã/ mã hs của máy bằm nhựa)
- Mã HS 84778039: Máy ép đơn tự động dùng để ép vỏ điện thoại, bằng nhôm, model V3.0, KT: 345x1100x1000 mm Serial No. SM-V3.OS-0025, hãng sx:, năm sx 2017... (mã hs máy ép đơn tự đ/ mã hs của máy ép đơn t)
- Mã HS 84778039: Máy ép dùng trong bước ép vỏ điện thoại (vỏ điện thoại bằng nhựa), (máy ép bằng nhôm, model:[V3I-S11], KT: 280*800*950 mm) Serial No. SM-V3I-S11 0010, hãng sx:, năm sx 2017... (mã hs máy ép dùng tro/ mã hs của máy ép dùng)
- Mã HS 84778039: Máy trộn hạt nhựa, hàng mới 100% Mixing machine... (mã hs máy trộn hạt nh/ mã hs của máy trộn hạt)
- Mã HS 84791010: Máy thay vỏ xe STANDARD, sản xuất năm 2010, hàng đã qua sử dụng; không model, xuất xứ Nhật Bản- Japan; cam kết nhập khẩu phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp... (mã hs máy thay vỏ xe/ mã hs của máy thay vỏ)
- Mã HS 84793010: Máy ép hoạt động bằng khí dùng để xữ lý gỗ hoạt động bằng điện (Air- Comperssor) Model " SCD-150JH- Hiệu Iwata- Năm SX: 2008- Hàng đã qua sữ dụng- công suất: 15KW... (mã hs máy ép hoạt độn/ mã hs của máy ép hoạt)
- Mã HS 84793010: Máy dán biên tự động (máy gia công đồ gỗ gia dụng). Nhãn hiệu: HONG SHEN; Model: HS-360; P: 8KW; AC: 220V. Size: (5200*1000*1600)MM. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất 2016... (mã hs máy dán biên tự/ mã hs của máy dán biên)
- Mã HS 84794010: Máy đùn,ép nhựa để sản xuất vỏ dây điện(Hàng tháo rời gồm phụ kiện đồng bộ đi kèm),model ZD-90,380V/50Hz,75KW,NH:ZHONG DING,Nsx:WUXI ZHONGDING ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD,Nsx2019,mới100%... (mã hs máy đùnép nhựa/ mã hs của máy đùnép n)
- Mã HS 84795000: Robot điều khiển chà nhám & hàn trong ngành công nghệ chế biển gỗ (Robot Controller)Robot Controller- Model: MRP-3000K- Hiệu: Panasonic- Năm SX: 2008- Hàng đã qua sữ dụng- Điện áp: 200v-400w... (mã hs robot điều khiể/ mã hs của robot điều k)
- Mã HS 84795000: Cánh tay Rô bốt công nghiệp, dùng để gấp sản phẩm, hàng mới 100% REDSTONE TRAVERSE BEAM ROBOT... (mã hs cánh tay rô bốt/ mã hs của cánh tay rô)
- Mã HS 84798110: Máy uốn và bóc tách dây điện tự động AUTO-CRIMPING MACHINE, model: PT-165A, điên áp 1.5A 220V 50Hz sản xuất năm 2014 (Hàng đã qua sử dụng).... (mã hs máy uốn và bóc/ mã hs của máy uốn và b)
- Mã HS 84798110: Máy cắt và bóc tách ép dây cáp điện tự động AUTO-CRIMPING MACHINE, Model BW-2TP-2N, điên ap 1.5A 220V 50HZ, năm sản xuất 2013 (Hàng đã qua sử dụng).... (mã hs máy cắt và bóc/ mã hs của máy cắt và b)
- Mã HS 84798110: Máy cuộn kim loại hoạt động bằng điện đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công trình,Hiệu-Kunwoo,Model-KMB-32,Công suất- 2.2KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy cuộn kim lo/ mã hs của máy cuộn kim)
- Mã HS 84798110: Máy bóc vỏ dây điện model: MYX-3F công suất: 220V, năm sản xuất: 2019, hàng mới 100%... (mã hs máy bóc vỏ dây/ mã hs của máy bóc vỏ d)
- Mã HS 84798210: Máy nhào nguyên liệu nhựa BMC, nhà sx: RUGAO KNEADER DEVELOPMENT & APPLICATION INSTITUTE; model: NH-300; công suất: 12.5kW. Hàng đã qua sử dụng. Năm sx: 04/2019... (mã hs máy nhào nguyên/ mã hs của máy nhào ngu)
- Mã HS 84798210: Máy nghiền nhựa (dùng để nghiền mảnh nhựa lớn thành nhỏ), hàng mới 100% PLASTIC CRUSHER... (mã hs máy nghiền nhựa/ mã hs của máy nghiền n)
- Mã HS 84798920: Máy lật bản mạch, công suất:220V/300W,model:NGIN-400, hiệu:GLENN, hàng đã qua sử dụng, năm sx:2018... (mã hs máy lật bản mạc/ mã hs của máy lật bản)
- Mã HS 84798920: Máy lắp ráp các bo mạch nhánh của bộ sử lý trung tâm SHAFT-30,220V... (mã hs máy lắp ráp các/ mã hs của máy lắp ráp)
- Mã HS 84798939: Máy tháo vỏ xe tự động đã qua sử dụng dùng phục vụ trức tiếp trong nhà xưởng,Hiệu-HASEGAWA,Model-TP2000,Công suất-1.5 KW, Năm sản xuất 2014.... (mã hs máy tháo vỏ xe/ mã hs của máy tháo vỏ)
- Mã HS 84798939: Máy hút liệu và tủ điện điều khiển kèm theo, Suction machine, 220V, Model:XTL-300GN nhà sản xuất:Ningbo Tongsheng, hàng đã qua sử dụng,năm sx 2018... (mã hs máy hút liệu và/ mã hs của máy hút liệu)
- Mã HS 84798939: Máy lắp ráp khung giày trượt băng tự động, Model: INLINE-1, Hiệu: Yongcaili, Cs:1500W-220v/50Hz (MMTB phục vụ Sx dụng cụ thể dục, thể thao, giầy patin) đã qua sử dụng, năm sx: 2018... (mã hs máy lắp ráp khu/ mã hs của máy lắp ráp)
- Mã HS 84798939: Máy tự động xếp tấm điện cực vào vỏ bình ắc quy, model MC-TCA01,công suất 3kW (1bộ gồm1phần trước.1phần sau,1băng tải,1khuôn),tháo rời,mới 100%,sản xuất năm 2019... (mã hs máy tự động xếp/ mã hs của máy tự động)
- Mã HS 84798939: Máy cân mâm HD 1820,Hiệu: HIDI, Model: HD 1820, Hàng mới 100%... (mã hs máy cân mâm hd/ mã hs của máy cân mâm)
- Mã HS 84798939: Máy ra vỏ xe VM-1206,Hiệu: VIMET, Model: VM-1206, Hàng mới 100%... (mã hs máy ra vỏ xe vm/ mã hs của máy ra vỏ xe)
- Mã HS 84798939: Máy sấy UV, hãng sx: DREAM CORPORATION, năm sx 2018... (mã hs máy sấy uv hãn/ mã hs của máy sấy uv)
- Mã HS 84798939: Máy sấy UV model: GLS-UVHFR3652525, hãng sx: GLS INC, năm sx 2019... (mã hs máy sấy uv mode/ mã hs của máy sấy uv m)
- Mã HS 84798939: Máy dán tem lên điện thoại, loại không có model riêng, dòng điện 1 pha 220V Serial No. SEV- V2.0- 002, hãng sx: WOOSHIN HITECH CO LTD, năm sx 2017... (mã hs máy dán tem lên/ mã hs của máy dán tem)
- Mã HS 84798939: Máy làm nhang mới 100% (chạy bằng điện, công suất: 1,5KW/380V)... (mã hs máy làm nhang m/ mã hs của máy làm nhan)
- Mã HS 84798939: Thiết bị chèn miệng ống thoát nước vào thùng hút bụi,nhãn hiệu SHOP VAC,serial 2178800,chỉ sử dụng tại nhà máy,sản xuất năm 2018,đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị chèn m/ mã hs của thiết bị chè)
- Mã HS 84798939: Máy cuộn dây thước hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: Heng de, Model: HD-OEM Tape-W, Công suất: 0.4KW.Sx năm 2018.Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cuộn dây th/ mã hs của máy cuộn dây)
- Mã HS 84798939: Máy quấn lò xo và thước đồng thời thế hệ 3, hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: MKD, Model: JH-211, Công suất: 0.4KW.Sx năm 2018.Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy quấn lò xo/ mã hs của máy quấn lò)
- Mã HS 84798939: Máy tăng lực xoắn, hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: Index, Model: TL400, Công suất: 0.4KW, hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2018... (mã hs máy tăng lực xo/ mã hs của máy tăng lực)
- Mã HS 84798939: Máy khóa vít tự động, hoạt động bằng điện, Nhãn hiệu: WEIAN, Model: ZDH201904013-1, Công suất: 2.5 KW, hàng đã qua sử dụng, sản xuất năm 2019... (mã hs máy khóa vít tự/ mã hs của máy khóa vít)
- Mã HS 84798939: Thiết bị định tâm cho thiết bị địa vật lý giếng khoan đo bằng cảm ứng từ, Serial Number: LCME-BA#ENP025, Part Number: J964730,hàng đã qua sử dụng,trừ mục 8.1... (mã hs thiết bị định t/ mã hs của thiết bị địn)
- Mã HS 84798939: Máy tiếp liệu tự động dùng để sản xuất đồ chơi,model: 900G,nhãn hiệu: TAI HONG,điện áp: 380V,công suất:1.1KW,nhà SX:Hongwei Plastic Mechanic Cooling Instrument. Máy đã qua sử dụng, sản xuất năm 2016.... (mã hs máy tiếp liệu t/ mã hs của máy tiếp liệ)
- Mã HS 84798940: Thiết bị chịu lực đo địa chấn. S/N: VSIB-PA#8183. (Hàng đã qua sử dụng) Trừ mục 8.1... (mã hs thiết bị chịu l/ mã hs của thiết bị chị)
- Mã HS 84798940: Thiết bị bảo vệ thiết bị đo mật độ quang phổ cho thiết bị đo điạ vật lý. S/N: HECH-KD#306. (Hàng đã qua sử dụng) Trừ mục 8.1... (mã hs thiết bị bảo vệ/ mã hs của thiết bị bảo)
- Mã HS 84799020: Thiết bị cấp liệu của máy gắn CHIP Model: BOWL FEEDER B155 LENS, dùng cho sản xuất linh kiện tivi, điện áp 220V, Công suất 0.3KVA, 50/60Hz, hàng đã qua sử dụng, sx 2015... (mã hs thiết bị cấp li/ mã hs của thiết bị cấp)
- Mã HS 84799030: Phụ kiện máy cân mâm (cây nối X000447),Hiệu: HIDI, Model: X000447, Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện máy câ/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 84799030: Phụ kiện máy phân phối khí (bo mạch X001493),Hiệu: HIDI, Model: X001493, Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện máy ph/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 84799030: Thiết bị lấy mẫu dầu thô. Bằng thép, Serial Number: MPSR-BA#30053, Part Number: H433947,hàng đã qua sử dụng,trừ mục 7.1... (mã hs thiết bị lấy mẫ/ mã hs của thiết bị lấy)
- Mã HS 84799030: Thiết bị Đầu dưới thiết bị lấy mẫu dầu, Serial Number: MRBN-NAA#049, Part Number: 100390333,hàng đã qua sử dụng, trừ mục 7.1... (mã hs thiết bị đầu dư/ mã hs của thiết bị đầu)
- Mã HS 84799030: Đầu lấy mẫu dầu kéo dài, phụ tùng cho thiết bị lấy mẫu dầu thô, Serial Number: MRLH-AA#223, Part Number: H708152, hàng đã qua sử dụng; trừ mục 7.1... (mã hs đầu lấy mẫu dầu/ mã hs của đầu lấy mẫu)
- Mã HS 84801000: Khuôn đúc bằng gang và kệ khuôn, Cast iron platform, kích thước 3M*4M, nhà sx:Botou hongbo mechanical equipment co. LTD, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs khuôn đúc bằng/ mã hs của khuôn đúc bằ)
- Mã HS 84803090: Khuôn đột dập, Model PTC(4), hãng sản xuất: Diptronics, kích thước 402mm*282mm*205mm, đã qua sử dụng, sản xuất năm 2011... (mã hs khuôn đột dập/ mã hs của khuôn đột dậ)
- Mã HS 84803090: Khuôn đột dập Model LTSC-6A2, hãng sản xuất: Diptronics, kích thước 372mm*282mm*205mm, đã qua sử dụng, sản xuất năm 2013... (mã hs khuôn đột dập m/ mã hs của khuôn đột dậ)
- Mã HS 84803090: KHUÔN LÒ HÀN VÀ NẮP CHỤP 10006742 (GFR1K5), HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn lò hàn và/ mã hs của khuôn lò hàn)
- Mã HS 84804100: Thân trên khuôn đúc nén, phụ tùng máy đúc rotor-UP GATE PLATE Fr80.4P(Hàng mới 100%)... (mã hs thân trên khuôn/ mã hs của thân trên kh)
- Mã HS 84804100: Thân dưới khuôn đúc nén, phụ tùng máy đúc rotor-DOWN GATE PLATE Fr112.6P(Hàng mới 100%)... (mã hs thân dưới khuôn/ mã hs của thân dưới kh)
- Mã HS 84804900: Khuôn dập của máy ép, hàng mới 100%/ TOOL FOR PRESS M/C DIE BLOCK 32T*50*60 (C/O form AK: K018-19-0973569; 24/12/2019)... (mã hs khuôn dập của m/ mã hs của khuôn dập củ)
- Mã HS 84806000: Khuôn làm nệm hơi, kích thước 1.89m*1.36m, 1.93m*0.995m,1.87m*0.995m, The mattress mould, nhà sản xuất:Nantong equipment manufacturing group, hàng mới 100%,năm sx 2019... (mã hs khuôn làm nệm h/ mã hs của khuôn làm nệ)
- Mã HS 84806000: Ván khuôn bằng nhôm định hình khép kín (vách giữa) 150x900 mm/ MIDDLE BEAM, hàng mới 100%... (mã hs ván khuôn bằng/ mã hs của ván khuôn bằ)
- Mã HS 84807190: Khuôn đúc dùng cho máy đúc phun sp plastic (dùng trong sx giày patin) hàng đã qua sử dụng năm sx:2016... (mã hs khuôn đúc dùng/ mã hs của khuôn đúc dù)
- Mã HS 84807190: Khuôn ép nhựa bằng kim loại KTS20866-05.Sản xuất năm 2019.Hàng mới 100%... (mã hs khuôn ép nhựa b/ mã hs của khuôn ép nhự)
- Mã HS 84807190: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi:Khuôn đúc nhựa bằng thép FUV19415-GNG60-Q502-01 size 450mm*400mm*350mm... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 84807190: Khuôn dạng nén bằng thép, vật liệu nhựa vào trong khuôn, dựa theo hình trạng của khuôn, sẽ cho ra sản phẩm như yêu cầu sau khi làm nguội, hàng mới 100% Mould (Bộ = Cái)... (mã hs khuôn dạng nén/ mã hs của khuôn dạng n)
- Mã HS 84807190: Khuôn máy đột dập nhựa, chất liệu bằng thép, MODEL 171201030460-001, sx 05/2018, đã qua sử dụng còn giá trị sử dụng... (mã hs khuôn máy đột d/ mã hs của khuôn máy độ)
- Mã HS 84807190: Khuôn ép nhựa, vật liệu bằng thép, Model AT1801A110,kích thước (350*350*381)mm, sx 01-2018, hàng đã qua sử dụng, còn giá trị sử dụng... (mã hs khuôn ép nhựa/ mã hs của khuôn ép nhự)
- Mã HS 84807910: Khuôn đúc cốc bụi của máy hút bụi bằng sắt, hiệu Fujia, model Simba 2, kích thước 700x600x960mm. Năm sản xuất 2019. Mới 100%... (mã hs khuôn đúc cốc b/ mã hs của khuôn đúc cố)
- Mã HS 84807990: Khuôn dùng thành hình lốp xe (Bộ = 2 Cái)-TIRE MOLD 27.5x2.6 M-344P-2-(mới 100%)... (mã hs khuôn dùng thàn/ mã hs của khuôn dùng t)
- Mã HS 84807990: Khuôn để thử nghiệm độ bền của sản phẩm bằng thép không gỉ (CUP TEST MOULD), model: A01, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2016... (mã hs khuôn để thử ng/ mã hs của khuôn để thử)
- Mã HS 84807990: Khuôn đúc cho các sản phẩm bằng cao su hoặc plastic dùng cho máy ép khuôn bình nước (mould), model: OTH-720C, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2019... (mã hs khuôn đúc cho c/ mã hs của khuôn đúc ch)
- Mã HS 84807990: Khuôn nút chọn mẫu M1A0493000, Đúc ra sp bằng nhựa, quy cách: 375*350*350 cm, Chuyển mục đích sử dụng từ TK 155 năm 2010, 1 PCE = 240 KGM... (mã hs khuôn nút chọn/ mã hs của khuôn nút ch)
- Mã HS 84807990: Khuôn cam chọn (A-C08-000159) V810083000, Đúc ra sp bằng nhựa, quy cách: 250*230*230 cm, Chuyển mục đích sử dụng từ TK 105 năm 2010, 1 PCE = 72 KGM... (mã hs khuôn cam chọn/ mã hs của khuôn cam ch)
- Mã HS 84807990: Khuôn pát mặt (A-C08-000078) V640353210, Đúc ra sp bằng nhựa, quy cách: 310*350*420 cm, Chuyển mục đích sử dụng từ TK 2679 năm 2007, 1 PCE = 268 KGM... (mã hs khuôn pát mặt/ mã hs của khuôn pát mặ)
- Mã HS 84807990: Khuôn đế máy (A-C08-000077) V610265210, Đúc ra sp bằng nhựa, quy cách: 350*270*380 cm, Chuyển mục đích sử dụng từ TK 2679 năm 2007, 1 PCE = 211.50 KGM... (mã hs khuôn đế máy a/ mã hs của khuôn đế máy)
- Mã HS 84807990: Khuôn nắp đóng mở (A-C08-000079) V610283210, Đúc ra sp bằng nhựa, quy cách: 300*235*340 cm, Chuyển mục đích sử dụng từ TK 2679 năm 2007, 1 PCE = 122.5 KGM... (mã hs khuôn nắp đóng/ mã hs của khuôn nắp đó)
- Mã HS 84807990: Khuôn đúc- DWR No: 2014-0979-30 (dùng để đúc Thanh đỡ bằng Plastics) (350x220x80mm)- Hàng mới 100%... (mã hs khuôn đúc dwr/ mã hs của khuôn đúc d)
- Mã HS 84807990: Khuôn dập bằng thép (dùng dập sản phẩm nhôm của công ty)có thể tháo lắp thay thế được- dạng khuôn đơn L130W124H58/A6063S-T5... (mã hs khuôn dập bằng/ mã hs của khuôn dập bằ)
- Mã HS 84807990: Khuôn đúc nhựa, dùng để làm lòng định tâm, MOULD STAMPS, PLASTIC, PROTECH. P/N:670034. Mới 100%... (mã hs khuôn đúc nhựa/ mã hs của khuôn đúc nh)
- Mã HS 84807990: Khuôn ép nhựa bằng thép 810-CJK51-P0101(CJK51-Q501-01)quy cách 286*270*270MM, dùng để sản xuất đồ chơi trẻ em, hàng mới 100%... (mã hs khuôn ép nhựa b/ mã hs của khuôn ép nhự)
- Mã HS 84811011: Van điều chỉnh áp suất, có thể tăng hoặc giảm áp, bằng thép, đường kính trong 27.2mm, đường kính ngoài 40mm, mã A20Z-2.Mới 100%... (mã hs van điều chỉnh/ mã hs của van điều chỉ)
- Mã HS 84811019: Van giảm áp cho hệ thốn bơm, nsx: FRAMO AS, mã 405... (mã hs van giảm áp cho/ mã hs của van giảm áp)
- Mã HS 84812090: Van chia 06 đường hơi ra mooc-WG9000360525- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs van chia 06 đườ/ mã hs của van chia 06)
- Mã HS 84812090: Van điện từ khí nén, model:SS-G01-C5-R-C1-31, hàng mới 100%... (mã hs van điện từ khí/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van điều tiết khí tự động SMC cho máy cắt laser ITVX2030-313L, mới 100%... (mã hs van điều tiết k/ mã hs của van điều tiế)
- Mã HS 84812090: Van điện từ Airtac 24VDC 2WH050-10B dùng trong truyền động khí nén, mới 100%... (mã hs van điện từ air/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van điện từ solenoid SMC dùng trong truyền động khí nén, model VX223QAXHH, mới 100%... (mã hs van điện từ sol/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van, Mã: SY5120-5LZE-01 Hãng SMC dùng trong chuyển động khí nén. Hàng mới 100%... (mã hs van mã sy5120/ mã hs của van mã sy5)
- Mã HS 84813020: Van kiểm tra SMC AKH12B một chiều bằng đồng, đường kính 22 mm, dùng rong truyền động khí nén, mới 100%... (mã hs van kiểm tra sm/ mã hs của van kiểm tra)
- Mã HS 84813090: Van tiết lưu AS1002F-06, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs van tiết lưu as/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84813090: Linh kiện sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình:Van một chiều (van kiểm tra), bằng đồng, đường kính DN20.Mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 84813090: Van một chiều (vl: cao su), dk 50 mm, dùng cho bơm model 50 SQPB, hiệu Ebara, xuất xứ Indonesia, hàng mới 100%... (mã hs van một chiều/ mã hs của van một chiề)
- Mã HS 84814090: Linh kiện sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình:Van xả áp lực làm giảm áp lực trong bình bảo ôn, bằng đồng, đường kính DN20.Mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 84814090: Van xả khí, lắp cho xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs van xả khí lắp/ mã hs của van xả khí)
- Mã HS 84818030: van giảm áp dùng cho bếp ga AC78, hàng mới 100%... (mã hs van giảm áp dùn/ mã hs của van giảm áp)
- Mã HS 84818050: Vòi nước rubile bằng nhựa, phi (1/2- 3/4)inch, hiệu RBI, mới 100%... (mã hs vòi nước rubile/ mã hs của vòi nước rub)
- Mã HS 84818050: Vòi rửa vệ sinh bằng thép không gỉ, Model:H3113880041301, Hiệu:Laufen, Hàng mới 100%... (mã hs vòi rửa vệ sinh/ mã hs của vòi rửa vệ s)
- Mã HS 84818062: van bướm- Phụ tùng dây truyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs van bướm phụ t/ mã hs của van bướm ph)
- Mã HS 84818062: Van bướm DN80 bằng thép không gỉ dùng cho công trình xây dựng nhà xưởng,hiệu: AIRpipe, mới 100%... (mã hs van bướm dn80 b/ mã hs của van bướm dn8)
- Mã HS 84818063: VAN XẢ DẠNG GÓC CỦA ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC BẰNG KIM LOẠI,SIZE:DN65(2.1/2 INCH),HIỆU HY,HÀNG MỚI 100%... (mã hs van xả dạng góc/ mã hs của van xả dạng)
- Mã HS 84818063: Van đường ống nước có bộ phận điều khiển, bằng thép, đường kính trong 1.5", dùng cho cụm cấp nước cao áp cạo xỉ trong chuyền cán Section, mới 100%/ CHECK VALVE CV CST 04 A A 00 A- Q4394572... (mã hs van đường ống n/ mã hs của van đường ốn)
- Mã HS 84818065: Van chống chân không V.A.R (Anti-Eddy Valve V.A.R) Part No. 4956150. Hàng mới 100%... (mã hs van chống chân/ mã hs của van chống ch)
- Mã HS 84818065: Đầu phun hơi inox D.10 (S.Steel Steam Sprayer D.10) Part No: 25763004. Hàng mới 100%... (mã hs đầu phun hơi in/ mã hs của đầu phun hơi)
- Mã HS 84818072: Van điều khiển bằng tay, chất liệu nhựa, hàng mới 100%... (mã hs van điều khiển/ mã hs của van điều khi)
- Mã HS 84818072: Van bi bằng inox 0210049009 dùng cho đường ống dẫn khí CO2, hàng mới 100%... (mã hs van bi bằng ino/ mã hs của van bi bằng)
- Mã HS 84818082: Van tiết lưu TSC04M5... (mã hs van tiết lưu ts/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84818082: Van điện từ 4V210-08-24Vdc... (mã hs van điện từ 4v2/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ 110-4E1, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs van điện từ 110/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ 113-4E2-13, dùng cho máy ép phun, chất liệu thép... (mã hs van điện từ 113/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ cho mỏ đốt bằng thép, loại VNA-20, Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ cho/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Vòi ra cà phê (Water spout unit support). Part No: 4825627. Hàng mới 100%... (mã hs vòi ra cà phê/ mã hs của vòi ra cà ph)
- Mã HS 84818099: Van dạng cốc (cup valve), dùng để thu hồi khí than, chiều cao: 4870 mm, đường kính xilanh: 120mm, đường kính piston: 90mm, lắp cho dây chuyền nhà máy luyện thép, mã D2P 1007459586, mới 100%... (mã hs van dạng cốc c/ mã hs của van dạng cốc)
- Mã HS 84818099: Phụ tùng thay thế máy làm kem: Van điều khiển điện từ- PILOT VALVE CVQ 583SR047A, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng thay t/ mã hs của phụ tùng tha)
- Mã HS 84818099: Vòi rửa bằng thép không rỉ dùng trong phòng thí nghiệm- Hàng mới 100%... (mã hs vòi rửa bằng th/ mã hs của vòi rửa bằng)
- Mã HS 84818099: van điện từ- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ ph/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van thủy lực- Hydraulic Valve 4WE6D61B/CG24N9Z5L, hàng mới 100%... (mã hs van thủy lực h/ mã hs của van thủy lực)
- Mã HS 84818099: Van điện từ dùng cho máy nén khí 50HP- 100HP, dài 9cm, rộng 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ dùn/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84819021: Thân vòi nước nóng/hơi nước (Water/Steam Tap Unit Body) Part No: 4656102R. Hàng mới 100%... (mã hs thân vòi nước n/ mã hs của thân vòi nướ)
- Mã HS 84819021: thân vòi nước B-2513-VN... (mã hs thân vòi nước b/ mã hs của thân vòi nướ)
- Mã HS 84819029: Linh kiện van vòi nước không đồng bộ bằng sắt mạ + nhựa gồm: Đầu xả, cần xả,đường kính trong < 2cm, hiệu ANSUIZI, mới 100%.... (mã hs linh kiện van v/ mã hs của linh kiện va)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn NK302, NP633221 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs bạc đạn nk302/ mã hs của bạc đạn nk30)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn dùng trong công nghiệp không hiệu năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs bạc đạn dùng tr/ mã hs của bạc đạn dùng)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn giảm ma sát khi truyền động trong hệ thống băng tải, Model: 6202ZZ, NSX: NACHI, hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn giảm ma/ mã hs của bạc đạn giảm)
- Mã HS 84821000: Vòng bi công nghiệp bằng thép phi (5-<10)cm, dày 3cm, hiệu BZK, mới 100%... (mã hs vòng bi công ng/ mã hs của vòng bi công)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn 608ZZ của máy massage cầm tay cán ngắn 4 đầu thay UCW-3002. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn 608zz c/ mã hs của bạc đạn 608z)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn máy may-CROSS ROLLER ST-1310HS-C3.5 (SA8632001) (L35MM)... (mã hs bạc đạn máy may/ mã hs của bạc đạn máy)
- Mã HS 84821000: Vòng bi koyo 6005zz, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi koyo 60/ mã hs của vòng bi koyo)
- Mã HS 84828000: Vòng bi đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công nghiệp(dùng cho các loại máy tiện,máy phay,máy mài),quy cách Phi 80-130 MM x170-210MMx39-45MM,Hiệu-NSK,Model-6316VV/VVNZ,Năm SX 2014.... (mã hs vòng bi đã qua/ mã hs của vòng bi đã q)
- Mã HS 84828000: BẠC ĐẠN 6001 CỦA MÁY SE SỢI YICHANG, VẬT LIỆU THÉP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bạc đạn 6001 củ/ mã hs của bạc đạn 6001)
- Mã HS 84828000: BẠC ĐẠN 6302 CỦA MÁY SE SỢI YICHANG, VẬT LIỆU THÉP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bạc đạn 6302 củ/ mã hs của bạc đạn 6302)
- Mã HS 84828000: Bạc đạn- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn phụ tù/ mã hs của bạc đạn phụ)
- Mã HS 84828000: Bạc thau- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs bạc thau phụ t/ mã hs của bạc thau ph)
- Mã HS 84831090: Trục bằng thép, dùng để cố định đai băng tải, kích thước: đường kính 65mm*dài 780mm, dùng cho hệ thống băng tải trong nhà xưởng, mới 100%... (mã hs trục bằng thép/ mã hs của trục bằng th)
- Mã HS 84831090: Trục cố định bằng thép, dùng để cuộn ống giấy, kích thước: phi 125.7*1985mm,Bộ phận của máy cuộn ống giấy hoạt động bằng điện- hàng mới 100%... (mã hs trục cố định bằ/ mã hs của trục cố định)
- Mã HS 84831090: Trục khuỷu dạng bi xoay 90 độ hay rotuyn trục khuỷu. Tác dụng: Truyền chuyển động cho các cơ cấu cam lai chuyển động thẳng đứng. Hàng mới 100%, bộ phận của máy đóng gói... (mã hs trục khuỷu dạng/ mã hs của trục khuỷu d)
- Mã HS 84831090: Trục Khí Dài 1842 mm, Hàng mới 100%... (mã hs trục khí dài 18/ mã hs của trục khí dài)
- Mã HS 84831090: Trục Khí Dài 3038 mm, Hàng mới 100%... (mã hs trục khí dài 30/ mã hs của trục khí dài)
- Mã HS 84831090: Trục thép- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs trục thép phụ/ mã hs của trục thép p)
- Mã HS 84831090: Trục dẫn động cánh quạt, lắp cho xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs trục dẫn động c/ mã hs của trục dẫn độn)
- Mã HS 84832030: bạc tay biên e, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 13215-5A2-A01, hàng mới 100%... (mã hs bạc tay biên e/ mã hs của bạc tay biên)
- Mã HS 84832030: bạc biên f (hồng), phụ tùng của xe ô tô Honda CITY2014, mã hàng 13216-RBB-003, hàng mới 100%... (mã hs bạc biên f hồn/ mã hs của bạc biên f)
- Mã HS 84833030: Thân ổ trục bên dưới phía ngoài của xe đua địa hình 5142549A, thuộc dòng xe SXS... (mã hs thân ổ trục bên/ mã hs của thân ổ trục)
- Mã HS 84833030: Gối đỡ trục dùng để lắp bộ lọc dầu, Model:LVZZ-190-2.HSX:SHANGHAI ZHONGLONG HYDRAULIC MACHINERY. Mới 100%... (mã hs gối đỡ trục dùn/ mã hs của gối đỡ trục)
- Mã HS 84833030: bạc biên h chính trên, phụ tùng của xe ô tô Honda CITY2014, mã hàng 13328-RB0-003, hàng mới 100%... (mã hs bạc biên h chín/ mã hs của bạc biên h c)
- Mã HS 84833090: Cụm bạc đạn giảm ma sát khi truyền động trong hệ thống băng tải, Model: UCF204D1, NSX: ASAHI, hàng mới 100%... (mã hs cụm bạc đạn giả/ mã hs của cụm bạc đạn)
- Mã HS 84834090: Hộp giảm tốc không đi kèm động cơ. Model: P3NA14. Lắp vào động cơ công suất 42kW dùng cho lò luyện thép. Hàng mới 100% hãng Flender sản xuất.... (mã hs hộp giảm tốc kh/ mã hs của hộp giảm tốc)
- Mã HS 84834090: Vòng bi lựa, bằng thép, có tác dụng truyền chuyển động. Hàng mới 100%, bộ phận của máy đóng gói... (mã hs vòng bi lựa bằ/ mã hs của vòng bi lựa)
- Mã HS 84834090: Bánh răng nhựa- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs bánh răng nhựa/ mã hs của bánh răng nh)
- Mã HS 84834090: Bánh răng máy cắt cầm tay YJ-100, bằng sắt, mới 100%... (mã hs bánh răng máy c/ mã hs của bánh răng má)
- Mã HS 84835000: Puly băng tải với con lăn bằng nhôm và thép, có tác dụng truyền chuyển động. Đường kính con lăn 36mm. Hàng mới 100%, bộ phận của máy đóng gói.... (mã hs puly băng tải v/ mã hs của puly băng tả)
- Mã HS 84835000: PULY Máy dập mép giày-HAMMERING PULLEY (M-type-45mm-29mm SS-109)... (mã hs puly máy dập mé/ mã hs của puly máy dập)
- Mã HS 84835000: Buly máy thêu vi tính bằng thép-Y TIMING PULLEY B (18-S5M-32F SWF/D-O144 (04500200B000) (L44MM)... (mã hs buly máy thêu v/ mã hs của buly máy thê)
- Mã HS 84835000: cụm pu li tăng cu roa tổng, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 31170-R0A-025, hàng mới 100%... (mã hs cụm pu li tăng/ mã hs của cụm pu li tă)
- Mã HS 84836000: Khớp nối phụ tùng máy in công nghiệp (Coupling male). Mới 100%... (mã hs khớp nối phụ tù/ mã hs của khớp nối phụ)
- Mã HS 84836000: Con lắc trục cam-3931623-Phụ tùng máy phát điện 150-250hp-Hàng mới 100%... (mã hs con lắc trục ca/ mã hs của con lắc trục)
- Mã HS 84836000: Khớp nối mô men xoắn bằng thép, mã 59901512... (mã hs khớp nối mô men/ mã hs của khớp nối mô)
- Mã HS 84836000: Phụ tùng bơm ly tâm dùng trong thực phẩm- Bộ khớp nối trục bơm, vật liệu NBR, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm ly/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 84839015: Trục trợ lực số trục Ngắn (L= 330)-AZ2203210317- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs trục trợ lực số/ mã hs của trục trợ lực)
- Mã HS 84839099: Ống dẫn hướng dạng côn, bằng Inox. Đường kính 48mm. Có tác dụng truyền chuyển động cho kẹp hàn nhiệt. Hàng mới 100%, bộ phận của máy đóng gói... (mã hs ống dẫn hướng d/ mã hs của ống dẫn hướn)
- Mã HS 84839099: Cốt chân vịt máy may-PRESSER BAR ST-77-B21... (mã hs cốt chân vịt má/ mã hs của cốt chân vịt)
- Mã HS 84841000: Gioăng Mặt máy 420 (16,3Kg)-AZ1246040010D/S- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs gioăng mặt máy/ mã hs của gioăng mặt m)
- Mã HS 84842000: Phụ tùng bơm ly tâm dùng trong thực phẩm- Phốt chống rò rỉ, vậ liệu U3SC/CA/EPDM 24R, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm ly/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 84842000: Phụ tùng bơm pít tông cao áp hiệu KAMAT- Vòng đệm làm kín, vật liệu cao su- Mã hàng 1060029, mới 100%... (mã hs phụ tùng bơm pí/ mã hs của phụ tùng bơm)
- Mã HS 84842000: Phớt dầu hộp số (kim loại nhiều lớp), Part No: 9031122009, phụ tùng thay thế của xe COASTER, mới 100%.... (mã hs phớt dầu hộp số/ mã hs của phớt dầu hộp)
- Mã HS 84849000: Phốt bụi Dia 17*25*5.0mm... (mã hs phốt bụi dia 17/ mã hs của phốt bụi dia)
- Mã HS 84849000: Phốt xilanh SC80*6 cái/bộ... (mã hs phốt xilanh sc8/ mã hs của phốt xilanh)
- Mã HS 84849000: Phốt piston Dia 40*32*3.25mm... (mã hs phốt piston dia/ mã hs của phốt piston)
- Mã HS 84849000: Phốt ben trục máy 16*26*10.4mm... (mã hs phốt ben trục m/ mã hs của phốt ben trụ)
- Mã HS 84849000: Bạc lót tay dên-4095983-Phụ tùng máy thiết bị công trình công suất 700hp-Hàng mới 100%... (mã hs bạc lót tay dên/ mã hs của bạc lót tay)
- Mã HS 84861040: Máy cắt linh kiện (chân linh kiện trên bản mạch) dùng trong sản xuất camera, model TE-RO-VA-002, đ.áp 220V/1A, nhà sản xuất Techbase (hàng đã qua sử dụng.NSX:2015) thuoc TK 101497880962, D6... (mã hs máy cắt linh ki/ mã hs của máy cắt linh)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước


- Mã HS 84099135: Nắp che dầu xy lanh/ 2BM-E1190-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs nắp che dầu xy/ mã hs của nắp che dầu)
- Mã HS 84099138: Chốt piston/ 1FC-E1633-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs chốt piston/ 1f/ mã hs của chốt piston/)
- Mã HS 84099138: Chốt piston/ 2ND-E1633-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs chốt piston/ 2n/ mã hs của chốt piston/)
- Mã HS 84099139: Dẫn hướng lắp ở vỏ động cơ/ 16S-E5377-01/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs dẫn hướng lắp ở/ mã hs của dẫn hướng lắ)
- Mã HS 84099139: Đầu phun dầu làm mát dùng cho xe máy Yamaha/ 16S-E5155-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs đầu phun dầu là/ mã hs của đầu phun dầu)
- Mã HS 84099139: Tấm chặnPLATE,STOPPER12211KPH 9001, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm chặnplates/ mã hs của tấm chặnplat)
- Mã HS 84099139: Tấm chặn dầuPLATE,OIL STOPPER11218KYZ 9000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm chặn dầupla/ mã hs của tấm chặn dầu)
- Mã HS 84099139: Cam ly hợpCAM PLATE COMP CLUTCH22820KYZ 9000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs cam ly hợpcam p/ mã hs của cam ly hợpca)
- Mã HS 84099139: Ống dẫn hướng xu pápGUIDE,VALVE12204KYZ 9001H1, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs ống dẫn hướng x/ mã hs của ống dẫn hướn)
- Mã HS 84099139: Dẫn hướng ly hợpGUIDE,CLUTCH OUTER22115KPH 9003, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs dẫn hướng ly hợ/ mã hs của dẫn hướng ly)
- Mã HS 84099139: Ông dẫn tăng camPUSH ROD COMP.TENSIONER14550GB0 9111, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs ông dẫn tăng ca/ mã hs của ông dẫn tăng)
- Mã HS 84099139: Đầu bịt ống tăng camHEAD,TENSIONER PUSH ROD14566086 0304, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs đầu bịt ống tăn/ mã hs của đầu bịt ống)
- Mã HS 84099139: Ống nối chế hoà khí dùng cho xe máy Yamaha 55P-E3586-00, mới 100%... (mã hs ống nối chế hoà/ mã hs của ống nối chế)
- Mã HS 84099153: Xilanh bằng sắt- thép B005288, hàng mới 100% PTTB cấp cho tàu Mv Confidence quốc tịch Panama... (mã hs xilanh bằng sắt/ mã hs của xilanh bằng)
- Mã HS 84099155: Thân pít tông PISTON SKIRT, P/N: 231 232 101 001(Mới 100%, dùng cho tàu BEXPETRO I QT:Panama)... (mã hs thân pít tông p/ mã hs của thân pít tôn)
- Mã HS 84099969: Phụ tùng vật tư tàu biển (Hàng mới 100%): Bạc đỡ lót bằng thép kết hợp với thordon (giống nhựa cứng)... (mã hs phụ tùng vật tư/ mã hs của phụ tùng vật)
- Mã HS 84099969: Vòi phun dầu bằng thép, dùng cho động cơ máy tàu có công suất trên 22.38kw,P/N:133670-53020, mới 100%... (mã hs vòi phun dầu bằ/ mã hs của vòi phun dầu)
- Mã HS 84099979: Thân van bằng nhôm của van tái tuần hoàn khí thải dùng cho ô tô dưới 16 chỗ ngồi (VN135011-1961)... (mã hs thân van bằng n/ mã hs của thân van bằn)
- Mã HS 84099979: Thân trên bằng nhôm của van điều chỉnh lưu lượng dầu trong hộp số của xe ôtô dưới 10 chỗ (VN082021-0110)... (mã hs thân trên bằng/ mã hs của thân trên bằ)
- Mã HS 84099979: Vành lỗ xả của động cơ/ TURBINE NOZZLE RING. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs vành lỗ xả của/ mã hs của vành lỗ xả c)
- Mã HS 84099979: Vòng gợt váng dầu/ SET SCRAPPER RINGS FOR GLAND BOX. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs vòng gợt váng d/ mã hs của vòng gợt ván)
- Mã HS 84119900: Cánh tĩnh của tua-bin dãy 2- Vane 2, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs cánh tĩnh của t/ mã hs của cánh tĩnh củ)
- Mã HS 84119900: Cánh động của tua-bin dãy 5- Blade 5, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs cánh động của t/ mã hs của cánh động củ)
- Mã HS 84119900: Miếng chắn trước buồng đốt của tua-bin- Front segment, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs miếng chắn trướ/ mã hs của miếng chắn t)
- Mã HS 84119900: Đoạn chắn nhiệt Rotor của tua-bin dãy A- Rotor Heat Shield A, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs đoạn chắn nhiệt/ mã hs của đoạn chắn nh)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ ngoài 1, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 outer segment 1, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ ngoài 1/ mã hs của tấm vỏ ngoài)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ ngoài 2, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 outer segment 2, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ ngoài 2/ mã hs của tấm vỏ ngoài)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ ngoài 3, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 outer segment 3, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ ngoài 3/ mã hs của tấm vỏ ngoài)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ trong 1, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 inner segment 1, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ trong 1/ mã hs của tấm vỏ trong)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ trong 2, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 inner segment 2, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ trong 2/ mã hs của tấm vỏ trong)
- Mã HS 84119900: Tấm vỏ trong 3, vùng 1 của buồng đốt tua-bin- Zone 1 inner segment 3, bộ phận của tua-bin khí, sử dụng trong nhà máy nhiệt điện, hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm vỏ trong 3/ mã hs của tấm vỏ trong)
- Mã HS 84123100: Xylanh khi MXQ16-40B,hàng mới 100%... (mã hs xylanh khi mxq1/ mã hs của xylanh khi m)
- Mã HS 84123100: Xylanh khí CJ2B16-30Z,hàng mới 100%... (mã hs xylanh khí cj2b/ mã hs của xylanh khí c)
- Mã HS 84123100: Xylanh khí (gồm XCDQ2A100-150DCMZ (1 cái) và Cảm biến đóng ngắt D-M9N (2 cái)) CDQ2A100-150DCMZ-M9N,hàng mới 100%... (mã hs xylanh khí gồm/ mã hs của xylanh khí)
- Mã HS 84128000: Động cơ 86HS85D... (mã hs động cơ 86hs85d/ mã hs của động cơ 86hs)
- Mã HS 84128000: Động cơ giảm tốc NICLAS AB090-10-S2-P1... (mã hs động cơ giảm tố/ mã hs của động cơ giảm)
- Mã HS 84129090: Đầu motor-103H7126-0740-Hàng mới 100%... (mã hs đầu motor103h7/ mã hs của đầu motor10)
- Mã HS 84129090: Giảm thanh SCEL 04 phụ kiện của xi lanh... (mã hs giảm thanh scel/ mã hs của giảm thanh s)
- Mã HS 84132090: Thiết bị bơm thủy lực lấy mẫu dầu thô,phụ tùng của thiết bị đo địa vật lý SERIAL NO: MRHY-XBA # 1000, PART NO: 100192194. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị bơm th/ mã hs của thiết bị bơm)
- Mã HS 84132090: Bơm dầu-I-14-44-150A-2500-Hàng mới 100%... (mã hs bơm dầui1444/ mã hs của bơm dầui14)
- Mã HS 84132090: Bơm bằng tay tự động (HAND OPERATED SUCTION PUMP; hàng mới 100%)... (mã hs bơm bằng tay tự/ mã hs của bơm bằng tay)
- Mã HS 84132090: Súng bơm mỡ THK mg-70, bơm tay, không có thiết bị đo. Hàng mới 100%... (mã hs súng bơm mỡ thk/ mã hs của súng bơm mỡ)
- Mã HS 84133051: Bơm dầu 520 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs bơm dầu 520 bộ/ mã hs của bơm dầu 520)
- Mã HS 84133051: Bơm nhớt bánh răng 850 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs bơm nhớt bánh r/ mã hs của bơm nhớt bán)
- Mã HS 84133090: Cây bơm mỡ- 300CC... (mã hs cây bơm mỡ 300/ mã hs của cây bơm mỡ)
- Mã HS 84133090: Bơm nhiên liệu cho máy chính của tàu,P/N:6000, mới 100%... (mã hs bơm nhiên liệu/ mã hs của bơm nhiên li)
- Mã HS 84133090: Bơm tay DP14. Hàng mới 100%... (mã hs bơm tay dp14 h/ mã hs của bơm tay dp14)
- Mã HS 84133090: Bơm dầu bôi trơn VCM-KW2-P-A2 24V(Dùng cho máy giao công kim loại, công suất 0.00006M3/h, đường kính cửa hút 9,5mm). Hàng mới 100%... (mã hs bơm dầu bôi trơ/ mã hs của bơm dầu bôi)
- Mã HS 84133090: Bơm xăng điện tử xe gắn máy- FP26A046A,PUMP ASSY,FUEL,W/FLANGE... (mã hs bơm xăng điện t/ mã hs của bơm xăng điệ)
- Mã HS 84133090: Bơm dầu điện động xe ô tô, hàng mẫu, mơi 100%- OP02A003,MOTOR ASSY,OIL PUMP,W/PUMP/ A3971-415-00... (mã hs bơm dầu điện độ/ mã hs của bơm dầu điện)
- Mã HS 84135090: Máy bơm bù áp: 3KW Q1,55l/s, H90m... (mã hs máy bơm bù áp/ mã hs của máy bơm bù á)
- Mã HS 84135090: Bơm chữa cháy động cơ điện (bơm chính): Lưu lượng (Q) 108l/s; Cột áp (H) 60 mcn... (mã hs bơm chữa cháy đ/ mã hs của bơm chữa chá)
- Mã HS 84135090: Máy bơm chữa cháy động cơ diesel (dự phòng)Lưu lượng (Q) 108l/s; Cột áp (H) 60 mcn... (mã hs máy bơm chữa ch/ mã hs của máy bơm chữa)
- Mã HS 84137019: Bơm màng AP-100 dùng sản xuất máy lọc nước trong gia đình 10l/h, điện áp 24 VDC hãng sản xuất Penca hàng mới 100%... (mã hs bơm màng ap100/ mã hs của bơm màng ap)
- Mã HS 84137019: Bơm màng HF-8367 24 VDC dùng sản xuất máy lọc nước trong gia đình 10l/h, điện áp 24 VDC, hãng sản xuất Penca hàng mới 100%... (mã hs bơm màng hf836/ mã hs của bơm màng hf)
- Mã HS 84137042: Bơm hóa chất Lowara, model CEA120/3N/A, lưu lượng 60-160l/min, điện áp 3x 230/400V, công suất 0.55kW, đường kính cửa hút 1 1/4inch, hàng mới 100%... (mã hs bơm hóa chất lo/ mã hs của bơm hóa chất)
- Mã HS 84137099: Bơm cánh gạt NSP-10E-15V0A3-22(Hãng sản xuất: Nachi. Kiểu bơm ly tâm, dùng để bơm dầu thủy lực, dùng cho máy gia công kim loại, công suất 1.26M3/h, đường kính của hút 21mm). Hàng mới 100%... (mã hs bơm cánh gạt ns/ mã hs của bơm cánh gạt)
- Mã HS 84139140: cánh bơm bằng thép-Bộ phận của máy bơm ly tâm, P/N:387136001, mới 100%... (mã hs cánh bơm bằng t/ mã hs của cánh bơm bằn)
- Mã HS 84139140: cánh bơm bằng đồng-Bộ phận của máy bơm ly tâm, P/N:003, mới 100%... (mã hs cánh bơm bằng đ/ mã hs của cánh bơm bằn)
- Mã HS 84139140: Trục bơm bằng thép- Bộ phận của máy bơm ly tâm, P/N:101, mới 100%... (mã hs trục bơm bằng t/ mã hs của trục bơm bằn)
- Mã HS 84139140: Kiềng đỡ trục bằng đồng-Bộ phận của máy bơm ly tâm, P/N:022, mới 100%... (mã hs kiềng đỡ trục b/ mã hs của kiềng đỡ trụ)
- Mã HS 84139140: Kiềng cánh bơm bằng đồng- Bộ phận của máy bơm ly tâm, P/N:020, mới 100%... (mã hs kiềng cánh bơm/ mã hs của kiềng cánh b)
- Mã HS 84139190: Bơm nước có màng chắn (WILDEN Pump, Plastic Proflo Series; hàng mới 100%)... (mã hs bơm nước có màn/ mã hs của bơm nước có)
- Mã HS 84139190: Màng máy bơm hút 230mm... (mã hs màng máy bơm hú/ mã hs của màng máy bơm)
- Mã HS 84139190: Khớp nối môtơ 194-2952S (bằng inox)(Bộ phận của máy bơm nước)... (mã hs khớp nối môtơ 1/ mã hs của khớp nối môt)
- Mã HS 84139190: Cánh quạt máy bơm 1614-021S (bằng inox) (Bộ phận của máy bơm nước)... (mã hs cánh quạt máy b/ mã hs của cánh quạt má)
- Mã HS 84139190: Tay bơm dầu... (mã hs tay bơm dầu/ mã hs của tay bơm dầu)
- Mã HS 84139200: Buồng bơm bằng thép dùng để bơm lốp máy bay. P/N: CAGIFL. Hàng mới 100%... (mã hs buồng bơm bằng/ mã hs của buồng bơm bằ)
- Mã HS 84141000: Thiết bị tạo chân không VQ030B61 (1 gói 10 chiếc)... (mã hs thiết bị tạo ch/ mã hs của thiết bị tạo)
- Mã HS 84145110: Quạt công nghiệp đứng Vinawin 750,hàng mới 100%... (mã hs quạt công nghiệ/ mã hs của quạt công ng)
- Mã HS 84145199: Quạt treo tường-Hàng mới 100%... (mã hs quạt treo tường/ mã hs của quạt treo tư)
- Mã HS 84145199: Quạt đảo- 47Wx220V... (mã hs quạt đảo 47wx2/ mã hs của quạt đảo 47)
- Mã HS 84145199: Quạt đứng D20001. Nhãn hiệu ASIAVINA, 220V-50HZ. Hàng mới sản xuất 100%... (mã hs quạt đứng d2000/ mã hs của quạt đứng d2)
- Mã HS 84145930: Máy thổi khí tự động Air Blow Machine,S/N: UN-VA-30411,công suất 1.5KW,nhà sản xuất UNIQ CO., LTD-theo dòng hàng 2 của tờ khai nhập 327/NDT11 ngày 26/04/2013... (mã hs máy thổi khí tự/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145930: Quạt thổi HANONA05 (Part No.EB1D1SPCAA05)- điện áp 12V-DC, công suất 250W, mới 100%... (mã hs quạt thổi hanon/ mã hs của quạt thổi ha)
- Mã HS 84145930: Phụ tùng máy thổi khí NX100-C060: quạt thổi khí- Công suất động cơ: 380-480V, 3 pha, 50/60HZ, hàng đã qua sử dụng... (mã hs phụ tùng máy th/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 84145941: Quạt vuông thông gió nhà xưởng SHK 620, có lưới bảo vệ, công suất 0.37KW, lưu lượng 6000m3/h, 380V, Mới 100%... (mã hs quạt vuông thôn/ mã hs của quạt vuông t)
- Mã HS 84145941: Quạt hướng trục, công suất 6W, có lưới bảo vệ- Hàng mới... (mã hs quạt hướng trục/ mã hs của quạt hướng t)
- Mã HS 84145949: Quạt 4710PS-20T-B30-B00, P/N: 042-60424-23. HSX: Shimadzu... (mã hs quạt 4710ps20t/ mã hs của quạt 4710ps)
- Mã HS 84145949: Quạt cấp gió công nghiệp Soffnet SH2T-60, Đường kính cánh 600mm, Điện áp 380v, Công suất 2000w, Lưu lượng gió (m3/h): 14400. Hàng mới 100%... (mã hs quạt cấp gió cô/ mã hs của quạt cấp gió)
- Mã HS 84145949: Quạt hướng trục, 400m3/h, điện áp: 380V, hàng mới 100%... (mã hs quạt hướng trục/ mã hs của quạt hướng t)
- Mã HS 84145949: Quạt gió A90L-0001-0510 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs quạt gió a90l0/ mã hs của quạt gió a90)
- Mã HS 84145949: Quạt kèm lọc bụi PTF1000 Plastim... (mã hs quạt kèm lọc bụ/ mã hs của quạt kèm lọc)
- Mã HS 84145949: Quạt hút nhãn hiệu SANYO DENKI, điện áp 24VDC, kích thước 40*40*15mm, mới 100%... (mã hs quạt hút nhãn h/ mã hs của quạt hút nhã)
- Mã HS 84145949: Quạt giải nhiệt của máy nén khí, dùng trong công nghiệp... (mã hs quạt giải nhiệt/ mã hs của quạt giải nh)
- Mã HS 84145950: Máy thổi khí (38*15*59 cm) hoạt động bằng pin, nhãn hiệu: HART, model: HLBL021VNM, công suất: 144W. Hàng mới 100%... (mã hs máy thổi khí 3/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145950: Máy thổi khí (2 tầng) (40*20*45 cm), hoạt động bằng pin, nhãn hiệu: HART, model: HLBL031VNM, công suất: 144W. Hàng mới 100%... (mã hs máy thổi khí 2/ mã hs của máy thổi khí)
- Mã HS 84145999: Quạt làm mát 100359362 (PUDC14B3CM-L43)... (mã hs quạt làm mát 10/ mã hs của quạt làm mát)
- Mã HS 84145999: Quạt giải nhiệt 2G1238V50BGYP-741 (sử dụng động cơ điện)... (mã hs quạt giải nhiệt/ mã hs của quạt giải nh)
- Mã HS 84146019: MÁY HÚT MÙI; NHÃN HIỆU SANKO- MODEL SC 372 B. HÀNG MỚI 100%... (mã hs máy hút mùi; nh/ mã hs của máy hút mùi;)
- Mã HS 84148049: Máy nén khí trục vít, không dầu, làm mát bằng gió, sử dụng công nghệ biến tần (VSD) nhãn hiệu Atlas Copco. Model: ZT90VSD-8.6 công suất 90Kw, điện áp 400V/3pha/50Hz Mới 100%.... (mã hs máy nén khí trụ/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148090: Máy nén khí, cấu hình: K28.0 4 3 cylinder,làm mát bằng không khí 125 SCFM, áp suất hoạt động 5000 psi, part no: J970921, serial no: WAC-QB # 001807 WDR-59, (Hàng đã qua sử dụng)... (mã hs máy nén khí cấ/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84148090: Máy hút ép chân không bán tự dộng (Mới 100%)... (mã hs máy hút ép chân/ mã hs của máy hút ép c)
- Mã HS 84148090: Quạt thổi ion SL-003 Hàng mới 100%... (mã hs quạt thổi ion s/ mã hs của quạt thổi io)
- Mã HS 84148090: Máy Nén Khí AS50... (mã hs máy nén khí as5/ mã hs của máy nén khí)
- Mã HS 84149029: Ống quạt... (mã hs ống quạt/ mã hs của ống quạt)
- Mã HS 84149029: Thân quạt... (mã hs thân quạt/ mã hs của thân quạt)
- Mã HS 84149029: Nút kéo quạt... (mã hs nút kéo quạt/ mã hs của nút kéo quạt)
- Mã HS 84149029: Định vị quạt... (mã hs định vị quạt/ mã hs của định vị quạt)
- Mã HS 84149029: Tán cánh quạt... (mã hs tán cánh quạt/ mã hs của tán cánh quạ)
- Mã HS 84149029: Tán lồng quạt... (mã hs tán lồng quạt/ mã hs của tán lồng quạ)
- Mã HS 84149029: Mặt thảo quạt... (mã hs mặt thảo quạt/ mã hs của mặt thảo quạ)
- Mã HS 84149029: Bầu quạt, Nạ quạt... (mã hs bầu quạt nạ qu/ mã hs của bầu quạt nạ)
- Mã HS 84149029: Chụp tay chuồn quạt... (mã hs chụp tay chuồn/ mã hs của chụp tay chu)
- Mã HS 84149029: Vòng niềng lồng quạt... (mã hs vòng niềng lồng/ mã hs của vòng niềng l)
- Mã HS 84149029: Nút đế, Nút nguồn quạt... (mã hs nút đế nút ngu/ mã hs của nút đế nút)
- Mã HS 84149029: cánh quạt 5376000027 (bp của quạt làm mát/động cơ bước)-part code 60000853... (mã hs cánh quạt 53760/ mã hs của cánh quạt 53)
- Mã HS 84149029: khung quạt (bp của quạt làm mát/ động cơ bước) 3310000U53-part code 60000797... (mã hs khung quạt bp/ mã hs của khung quạt)
- Mã HS 84149029: Khung quạt 3310000U27 (bp của quạt làm mát/ động cơ bước)-part code 60000742... (mã hs khung quạt 3310/ mã hs của khung quạt 3)
- Mã HS 84149029: Khung quạt 3311000077 (bp của quạt làm mát/ động cơ bước)-part code 60000851... (mã hs khung quạt 3311/ mã hs của khung quạt 3)
- Mã HS 84151010: Máy điều hòa không khí treo tường GREE (1 chiều/1 cục nóng/ 1 cục lạnh/không Inverter). Model:GWC12IC-K3N9B2J/I, GWC12IC-K3N9B2J/O công suất: 3619W, 12348 Btu/h, Gas R410a, Hàng mới 100%... (mã hs máy điều hòa kh/ mã hs của máy điều hòa)
- Mã HS 84151010: Điều hòa tủ LG 18000 BTU- 1 chiều Inverter Model: APUQ100LFAO/ APNQ100LFAO. công suất 2000W (điều hòa cây để sàn, gồm cục nóng và cục lạnh), hàng mới 100%... (mã hs điều hòa tủ lg/ mã hs của điều hòa tủ)
- Mã HS 84158299: Điều hòa Gree 12000 BTU,1 chiều inveter,GWC12CA-K3DNC2I, hàng mới 100%... (mã hs điều hòa gree 1/ mã hs của điều hòa gre)
- Mã HS 84159014: Lốc điều hòa HOWO bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs lốc điều hòa ho/ mã hs của lốc điều hòa)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A270 18x18 qui cách 457x457mm... (mã hs cửa gió a270 18/ mã hs của cửa gió a270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A270 24x18 qui cách 610x457mm... (mã hs cửa gió a270 24/ mã hs của cửa gió a270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A210V 12x06 qui cách 305x152mm... (mã hs cửa gió a210v 1/ mã hs của cửa gió a210)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A302M 10x10 qui cách 254x254mm... (mã hs cửa gió a302m 1/ mã hs của cửa gió a302)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A301HM 10x06 qui cách 254x152mm... (mã hs cửa gió a301hm/ mã hs của cửa gió a301)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SU1A-S 14x06 qui cách 356x152mm... (mã hs cửa gió su1as/ mã hs của cửa gió su1a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A210V-AL 12x06 qui cách 305x152mm... (mã hs cửa gió a210va/ mã hs của cửa gió a210)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 2000PD-R6 quy cách 603x603mm... (mã hs cửa gió 2000pd/ mã hs của cửa gió 2000)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 2003CD-R6 quy cách 610x610mm... (mã hs cửa gió 2003cd/ mã hs của cửa gió 2003)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 102M 12x04 quy cách 305x102mm... (mã hs cửa gió 102m 12/ mã hs của cửa gió 102m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 103M 10x06 quy cách 254x152mm... (mã hs cửa gió 103m 10/ mã hs của cửa gió 103m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 290- 14x14 quy cách 356x356mm... (mã hs cửa gió 290 14/ mã hs của cửa gió 290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 290- 30x24 quy cách 762x610mm... (mã hs cửa gió 290 30/ mã hs của cửa gió 290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 401M 08x06 quy cách 203x152mm... (mã hs cửa gió 401m 08/ mã hs của cửa gió 401m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 401M 10x06 quy cách 254x152mm... (mã hs cửa gió 401m 10/ mã hs của cửa gió 401m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 101MD 10x04 quy cách 254x102mm... (mã hs cửa gió 101md 1/ mã hs của cửa gió 101m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190RF 12x20 quy cách 305x508mm... (mã hs cửa gió 190rf 1/ mã hs của cửa gió 190r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190RF 20x25 quy cách 508x635mm... (mã hs cửa gió 190rf 2/ mã hs của cửa gió 190r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190RF 30x20 quy cách 762x508mm... (mã hs cửa gió 190rf 3/ mã hs của cửa gió 190r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VO 06x04 quy cách 152x101mm... (mã hs cửa gió 210vo 0/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Chi tết cửa gió VP-SD-G 30x08(12) quy cách 762x203mm... (mã hs chi tết cửa gió/ mã hs của chi tết cửa)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 30x6 qui cách 762x152mm... (mã hs cửa gió 170 30/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 173- 14x6 qui cách 356x152mm... (mã hs cửa gió 173 14/ mã hs của cửa gió 173)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 20x20 qui cách 508x508mm... (mã hs cửa gió 170 20/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 24x14 qui cách 610x356mm... (mã hs cửa gió 170 24/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 173- 12x12 qui cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 173 12/ mã hs của cửa gió 173)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 118SRB 18 quy cách 115x457mm... (mã hs cửa gió 118srb/ mã hs của cửa gió 118s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 121SW-48 quy cách 115x1219mm... (mã hs cửa gió 121sw4/ mã hs của cửa gió 121s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MB 2x12 quy cách 51x305mm... (mã hs cửa gió 150mb 2/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 102M 10x04 quy cách 254x102mm... (mã hs cửa gió 102m 10/ mã hs của cửa gió 102m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 102M 14x04 quy cách 356x102mm... (mã hs cửa gió 102m 14/ mã hs của cửa gió 102m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 132M 10x04 quy cách 254x102mm... (mã hs cửa gió 132m 10/ mã hs của cửa gió 132m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 132M 14x06 quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió 132m 14/ mã hs của cửa gió 132m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió 150mb 4/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MW 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió 150mw 4/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 153MB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió 153mb 4/ mã hs của cửa gió 153m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 153MW 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió 153mw 4/ mã hs của cửa gió 153m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 154R 06x24 quy cách 152x610mm... (mã hs cửa gió 154r 06/ mã hs của cửa gió 154r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 154R 10x20 quy cách 254x508mm... (mã hs cửa gió 154r 10/ mã hs của cửa gió 154r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 154R 12x30 quy cách 305x762mm... (mã hs cửa gió 154r 12/ mã hs của cửa gió 154r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 173- 18x08 quy cách 457x203mm... (mã hs cửa gió 173 18/ mã hs của cửa gió 173)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 20x30 quy cách 508x762mm... (mã hs cửa gió 190 20/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220V 10x06 quy cách 254x152mm... (mã hs cửa gió 220v 10/ mã hs của cửa gió 220v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MB 06x10 quy cách 152x254mm... (mã hs cửa gió 150mb 0/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VM 14x04 quy cách 356x102mm... (mã hs cửa gió 210vm 1/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VO 14X10 quy cách 356x254mm... (mã hs cửa gió 210vo 1/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220HO 12x08 quy cách 305x203mm... (mã hs cửa gió 220ho 1/ mã hs của cửa gió 220h)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SU2A- 14x06 quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió su2a 1/ mã hs của cửa gió su2a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF1W 14x06-10 quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió sf1w 14/ mã hs của cửa gió sf1w)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF2AN 12x06-10 quy cách 305x152mm... (mã hs cửa gió sf2an 1/ mã hs của cửa gió sf2a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF2WS 16x08-18 quy cách 406x203mm... (mã hs cửa gió sf2ws 1/ mã hs của cửa gió sf2w)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF1ANS 16x06-16 quy cách 406x152mm... (mã hs cửa gió sf1ans/ mã hs của cửa gió sf1a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 6x6 qui cách 152x152mm... (mã hs cửa gió 170 6x/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 18x10 qui cách 457x254mm... (mã hs cửa gió 170 18/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 25x14 qui cách 635x356mm... (mã hs cửa gió 170 25/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 303M 16x10 qui cách 406x254mm... (mã hs cửa gió 303m 16/ mã hs của cửa gió 303m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 103-O 08x06 qui cách 203x152 mm... (mã hs cửa gió 103o 0/ mã hs của cửa gió 103)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 103-O 14x06 qui cách 356x152 mm... (mã hs cửa gió 103o 1/ mã hs của cửa gió 103)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SU2A-S 12x04 qui cách 305x102mm... (mã hs cửa gió su2as/ mã hs của cửa gió su2a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 1210RG-1 quy cách 605x300mm... (mã hs cửa gió 1210rg/ mã hs của cửa gió 1210)
- Mã HS 84159049: Cửa gió AAD-24L quy cách 1454x698mm... (mã hs cửa gió aad24l/ mã hs của cửa gió aad)
- Mã HS 84159049: Cửa gió AAD-25L quy cách 1301x698mm... (mã hs cửa gió aad25l/ mã hs của cửa gió aad)
- Mã HS 84159049: Cửa gió CAP-1-AM quy cách 714x1105mm... (mã hs cửa gió cap1a/ mã hs của cửa gió cap)
- Mã HS 84159049: Cửa gió CAP-2-AM quy cách 714x1265mm... (mã hs cửa gió cap2a/ mã hs của cửa gió cap)
- Mã HS 84159049: Cửa gió WAD-2-AM quy cách 710x1220mm... (mã hs cửa gió wad2a/ mã hs của cửa gió wad)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 102M 08x04 quy cách 203x102mm... (mã hs cửa gió 102m 08/ mã hs của cửa gió 102m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 103M 12x06 quy cách 305x152mm... (mã hs cửa gió 103m 12/ mã hs của cửa gió 103m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 12x10 quy cách 305x254mm... (mã hs cửa gió 190 12/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 14x20 quy cách 356x508mm... (mã hs cửa gió 190 14/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 24x24 quy cách 610x610mm... (mã hs cửa gió 190 24/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 290- 20x08 quy cách 508x203mm... (mã hs cửa gió 290 20/ mã hs của cửa gió 290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 454M 10x10 quy cách 254x254mm... (mã hs cửa gió 454m 10/ mã hs của cửa gió 454m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 454M 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 454m 12/ mã hs của cửa gió 454m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 461M 10x08 quy cách 254x203mm... (mã hs cửa gió 461m 10/ mã hs của cửa gió 461m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170 T 20x30 quy cách 508x762mm... (mã hs cửa gió 170 t 2/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 192RF 30x20 quy cách 762x508mm... (mã hs cửa gió 192rf 3/ mã hs của cửa gió 192r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió ACD690 20x20 quy cách 508x508mm... (mã hs cửa gió acd690/ mã hs của cửa gió acd6)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF2W 12x06-10 quy cách 305x152mm... (mã hs cửa gió sf2w 12/ mã hs của cửa gió sf2w)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SF2W 14x06-16 quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió sf2w 14/ mã hs của cửa gió sf2w)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 303M 8x4 qui cách 203x102mm... (mã hs cửa gió 303m 8x/ mã hs của cửa gió 303m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150TSB 2x14 qui cách 51x356mm... (mã hs cửa gió 150tsb/ mã hs của cửa gió 150t)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150TSW 2x12 qui cách 51x305mm... (mã hs cửa gió 150tsw/ mã hs của cửa gió 150t)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 14x12 qui cách 356x305mm... (mã hs cửa gió 170 14/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 303M 10x10 qui cách 254x254mm... (mã hs cửa gió 303m 10/ mã hs của cửa gió 303m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 304M 10x10 qui cách 254x254mm... (mã hs cửa gió 304m 10/ mã hs của cửa gió 304m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 304M 12x12 qui cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 304m 12/ mã hs của cửa gió 304m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 304-O 10x10 qui cách 254x254mm... (mã hs cửa gió 304o 1/ mã hs của cửa gió 304)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A304-O 06x06 qui cách 152x152mm... (mã hs cửa gió a304o/ mã hs của cửa gió a304)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 118SW 18 quy cách 115x457mm... (mã hs cửa gió 118sw 1/ mã hs của cửa gió 118s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 120SW-24 quy cách 115x610mm... (mã hs cửa gió 120sw2/ mã hs của cửa gió 120s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 121SW-24 quy cách 115x610mm... (mã hs cửa gió 121sw2/ mã hs của cửa gió 121s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 121SB-48 quy cách 115x1219mm... (mã hs cửa gió 121sb4/ mã hs của cửa gió 121s)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MW 2x14 quy cách 51x356mm... (mã hs cửa gió 150mw 2/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 102M 16x10 quy cách 406x254mm... (mã hs cửa gió 102m 16/ mã hs của cửa gió 102m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 103M 14x06 quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió 103m 14/ mã hs của cửa gió 103m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 155MM 4x08 quy cách 102x203mm... (mã hs cửa gió 155mm 4/ mã hs của cửa gió 155m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 36x04 quy cách 914x102mm... (mã hs cửa gió 170 36/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 18x18 quy cách 457x457mm... (mã hs cửa gió 190 18/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 30x20 quy cách 762x508mm... (mã hs cửa gió 190 30/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 36x14 quy cách 914x356mm... (mã hs cửa gió 190 36/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 101ML 12x06 quy cách 305x152mm... (mã hs cửa gió 101ml 1/ mã hs của cửa gió 101m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 104-O 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 104o 1/ mã hs của cửa gió 104)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 150MW 06x14 quy cách 152x356mm... (mã hs cửa gió 150mw 0/ mã hs của cửa gió 150m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 160MBP 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió 160mbp/ mã hs của cửa gió 160m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 40x20 quy cách 1016x508mm... (mã hs cửa gió 190 40/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 192RF 20x36 quy cách 508x914mm... (mã hs cửa gió 192rf 2/ mã hs của cửa gió 192r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VM 08x06 quy cách 203x152mm... (mã hs cửa gió 210vm 0/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió TA104M 10x10 quy cách 254x254mm... (mã hs cửa gió ta104m/ mã hs của cửa gió ta10)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 122RW 14x06-W quy cách 356x152mm... (mã hs cửa gió 122rw 1/ mã hs của cửa gió 122r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 801-12 quy cách 305mm... (mã hs cửa gió 80112/ mã hs của cửa gió 801)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 800-6 quy cách 152x152mm... (mã hs cửa gió 8006 q/ mã hs của cửa gió 800)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 270- 10x10 quy cách 254x254mm... (mã hs cửa gió 270 10/ mã hs của cửa gió 270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 270- 24x10 quy cách 610x254mm... (mã hs cửa gió 270 24/ mã hs của cửa gió 270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 270- 30x20 quy cách 762x508mm... (mã hs cửa gió 270 30/ mã hs của cửa gió 270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 290- 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 290 12/ mã hs của cửa gió 290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 290- 24x10 quy cách 610x254mm... (mã hs cửa gió 290 24/ mã hs của cửa gió 290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 4030FG-2DB quy cách 603x603mm... (mã hs cửa gió 4030fg/ mã hs của cửa gió 4030)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 560M 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 560m 12/ mã hs của cửa gió 560m)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A170-08x08 quy cách 203x203mm... (mã hs cửa gió a17008/ mã hs của cửa gió a170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VM 20x06 quy cách 508x152mm... (mã hs cửa gió 210vm 2/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 210VO 20x06 quy cách 508x152mm... (mã hs cửa gió 210vo 2/ mã hs của cửa gió 210v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220VO 08x08 quy cách 203x203mm... (mã hs cửa gió 220vo 0/ mã hs của cửa gió 220v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220VO 10x06 quy cách 254x152mm... (mã hs cửa gió 220vo 1/ mã hs của cửa gió 220v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220VO 20x14 quy cách 508x356mm... (mã hs cửa gió 220vo 2/ mã hs của cửa gió 220v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A290- 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió a290 1/ mã hs của cửa gió a290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A290- 24X12 quy cách 610x305mm... (mã hs cửa gió a290 2/ mã hs của cửa gió a290)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A503M 08x08 quy cách 203x203mm... (mã hs cửa gió a503m 0/ mã hs của cửa gió a503)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A270ALG 20X12 quy cách 508x305mm... (mã hs cửa gió a270alg/ mã hs của cửa gió a270)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1401-AB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1401a/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1401-BN 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1401b/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1401-OB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1401o/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1402-OB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1402o/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1402-PB 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1402p/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1404-BN 4x12 quy cách 102x305mm... (mã hs cửa gió e1404b/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió LD-24-A-2 quy cách 665x101mm... (mã hs cửa gió ld24a/ mã hs của cửa gió ld2)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1448-M 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1448m/ mã hs của cửa gió e144)
- Mã HS 84159049: Cửa gió E1405-BN 4x10 quy cách 102x254mm... (mã hs cửa gió e1405b/ mã hs của cửa gió e140)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 12x12 qui cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 170 12/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A303M 10x06 qui cách 254x152mm... (mã hs cửa gió a303m 1/ mã hs của cửa gió a303)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A210VM 06x04 qui cách 152x102mm... (mã hs cửa gió a210vm/ mã hs của cửa gió a210)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 804-10 quy cách 254mm... (mã hs cửa gió 80410/ mã hs của cửa gió 804)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A1210RG 2x2 quy cách 51x51mm... (mã hs cửa gió a1210rg/ mã hs của cửa gió a121)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 190- 16x16 quy cách 406x406mm... (mã hs cửa gió 190 16/ mã hs của cửa gió 190)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 220V 06x04 quy cách 152x102mm... (mã hs cửa gió 220v 06/ mã hs của cửa gió 220v)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 122RW 24x06 quy cách 610x152mm... (mã hs cửa gió 122rw 2/ mã hs của cửa gió 122r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 193RF 12x12 quy cách 305x305mm... (mã hs cửa gió 193rf 1/ mã hs của cửa gió 193r)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A504M 08x08 quy cách 203x203mm... (mã hs cửa gió a504m 0/ mã hs của cửa gió a504)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A504M 10X10 quy cách 254x254mm... (mã hs cửa gió a504m 1/ mã hs của cửa gió a504)
- Mã HS 84159049: Cửa gió A544F 09x09 quy cách 229x229mm... (mã hs cửa gió a544f 0/ mã hs của cửa gió a544)
- Mã HS 84159049: Cửa gió SU1A- 16x04 quy cách 406x102mm... (mã hs cửa gió su1a 1/ mã hs của cửa gió su1a)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 10x08 quy cách 254x203mm... (mã hs cửa gió 170 10/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84159049: Cửa gió 170- 16x16 quy cách 406x406mm... (mã hs cửa gió 170 16/ mã hs của cửa gió 170)
- Mã HS 84189990: Miếng ốp đèn tủ lạnh DA63-07368A. Mới 100%... (mã hs miếng ốp đèn tủ/ mã hs của miếng ốp đèn)
- Mã HS 84189990: Ống nối xã nước trong tủ lạnh DA67-03601A. Mới 100%... (mã hs ống nối xã nước/ mã hs của ống nối xã n)
- Mã HS 84189990: Thân tủ đông lạnh, không máy nén(Compressor), (JW-245F, 905x615x845mm)... (mã hs thân tủ đông lạ/ mã hs của thân tủ đông)
- Mã HS 84192000: Máy khử trùng ozon... (mã hs máy khử trùng o/ mã hs của máy khử trùn)
- Mã HS 84193190: Máy sấy khí J2E-40GP, dùng cho hệ thống khí nén,lưu lượng 5.5nm3/phút, điện áp:220V/1pha/50Hz,hàng mới 100%... (mã hs máy sấy khí j2e/ mã hs của máy sấy khí)
- Mã HS 84193919: Máy sấy khí dạng làm lạnh, làm mát bằng gió, nhãn hiệu Atlas Copco Model: FX19.5, công suất 5.8 Kw, điện áp 400V/3pha/50Hz, hàng mới 100%... (mã hs máy sấy khí dạn/ mã hs của máy sấy khí)
- Mã HS 84212111: Máy lọc nước RO-100 AQUALIFE (7S), công suất 6-10l/h, mới 100%... (mã hs máy lọc nước ro/ mã hs của máy lọc nước)
- Mã HS 84212119: Máy lọc nước cho hồ cá bằng inox hiệu FREERUM FILTER, FREE 100, FREE 60, FREE 35, FREE 20 hàng mới 100%... (mã hs máy lọc nước ch/ mã hs của máy lọc nước)
- Mã HS 84212311: Lọc tách dầu hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu hà/ mã hs của lọc tách dầu)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu bộ phận/ mã hs của lọc dầu bộ p)
- Mã HS 84212311: Lọc nhiên liệu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhiên liệu/ mã hs của lọc nhiên li)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu thô HD520 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu thô hd5/ mã hs của lọc dầu thô)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu thô HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu thô hd8/ mã hs của lọc dầu thô)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu tinh HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu tinh hd/ mã hs của lọc dầu tinh)
- Mã HS 84212311: Lọc tách dầu bình tích bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu bì/ mã hs của lọc tách dầu)
- Mã HS 84212319: lọc đầu phun mực 363010 xuất 2 cái mục 23 của tk 102689930010/A12 ngày 08/06/2019(hàng mới chưa sử dụng)... (mã hs lọc đầu phun mự/ mã hs của lọc đầu phun)
- Mã HS 84212319: Lọc nhớt HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớt hd850/ mã hs của lọc nhớt hd8)
- Mã HS 84212329: Lọc nhớt thủy lực D60 H-5601 bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớt thủy l/ mã hs của lọc nhớt thủ)
- Mã HS 84212391: Lọc dầu P-CE13-526, cho máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu pce13/ mã hs của lọc dầu pce)
- Mã HS 84212391: Lọc tách dầu PCE13-596, cho máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu pc/ mã hs của lọc tách dầu)
- Mã HS 84212391: Lọc dầu bằng vải, dùng cho máy tàu,P/N:SS400, mới 100%... (mã hs lọc dầu bằng vả/ mã hs của lọc dầu bằng)
- Mã HS 84212399: Lọc chân không của máy nén khí.Mã hàng:F-1450.Nhà sản xuất: TANABE.Hàng mới 100%... (mã hs lọc chân không/ mã hs của lọc chân khô)
- Mã HS 84212950: Lọc dầu (2.5MPA, 80 L/P) (Hàng mới 100%)... (mã hs lọc dầu 25mpa/ mã hs của lọc dầu 25)
- Mã HS 84212990: Lọc tách dầu 0532140157 dùng cho máy nén khí, Hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu 05/ mã hs của lọc tách dầu)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu máy nén khí... (mã hs lọc dầu máy nén/ mã hs của lọc dầu máy)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu... (mã hs lọc dầu/ mã hs của lọc dầu)
- Mã HS 84212990: Lọc tách dầu... (mã hs lọc tách dầu/ mã hs của lọc tách dầu)
- Mã HS 84212990: Tách dầu, dùng cho máy nén khí (Hàng mới 100%)... (mã hs tách dầu dùng/ mã hs của tách dầu dù)
- Mã HS 84213110: Lọc gió HD850 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió hd850 b/ mã hs của lọc gió hd85)
- Mã HS 84213110: Lọc khí 04016 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc khí 04016 b/ mã hs của lọc khí 0401)
- Mã HS 84213110: Lọc khí 12003 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc khí 12003 b/ mã hs của lọc khí 1200)
- Mã HS 84213110: Lọc tách nước nhiên liệu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách nước n/ mã hs của lọc tách nướ)
- Mã HS 84213120: Lọc gió A89050 + lọc trong Daewoo bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió a89050/ mã hs của lọc gió a890)
- Mã HS 84213120: CỤM LỌC GIÓ-17200-AAA8-BA0-AIR/C ASSY. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs cụm lọc gió172/ mã hs của cụm lọc gió)
- Mã HS 84213190: Lọc nước-WML-01-047-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nướcwml01/ mã hs của lọc nướcwml)
- Mã HS 84213920: MÀNG LỌC KHÔNG KHÍ... (mã hs màng lọc không/ mã hs của màng lọc khô)
- Mã HS 84213990: Thiết bị lọc không khí tự động cho máy rang cà phê Jupiter roaster 4000, Mới 100%... (mã hs thiết bị lọc kh/ mã hs của thiết bị lọc)
- Mã HS 84213990: Lọc dầu- Oil filter- 36210502... (mã hs lọc dầu oil fi/ mã hs của lọc dầu oil)
- Mã HS 84213990: Phin lọc gas- Gas filter- 48DC... (mã hs phin lọc gas g/ mã hs của phin lọc gas)
- Mã HS 84213990: Túi lọc AHU kích thước 590*290, tiêu chuẩn: EN 779- F9, cấp độ lọc: 95-99%, vật liệu sợi tổng hợp, hàng mới 100%... (mã hs túi lọc ahu kíc/ mã hs của túi lọc ahu)
- Mã HS 84213990: Lõi lọc AF40P-060S dùng lọc sạch khí nén. Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc af40p0/ mã hs của lõi lọc af40)
- Mã HS 84213990: Phin lọc acid- catridge- vapor- organic. Hàng mới 100%... (mã hs phin lọc acid/ mã hs của phin lọc aci)
- Mã HS 84213990: Lọc khí AW30-03DE-B(Dùng để làm sạch khí nén, dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí aw3003/ mã hs của lọc khí aw30)
- Mã HS 84213990: Lọc khí AL30-3(Bộ lọc khí nén dùng để làm sạch khí nén, dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí al303/ mã hs của lọc khí al30)
- Mã HS 84213990: Lọc khí... (mã hs lọc khí/ mã hs của lọc khí)
- Mã HS 84213990: Ruột lọc khí ELS700... (mã hs ruột lọc khí el/ mã hs của ruột lọc khí)
- Mã HS 84213990: Ruột lọc khí EMS700... (mã hs ruột lọc khí em/ mã hs của ruột lọc khí)
- Mã HS 84213990: Lọc khí, dùng cho máy nén khí (Hàng mới 100%)... (mã hs lọc khí dùng c/ mã hs của lọc khí dùn)
- Mã HS 84219921: Linh kiện kiểm tra sản phẩm 11145 (MAT114)-22270-160 (Linh kiện của bộ lọc dầu xe ô tô). Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện kiểm/ mã hs của linh kiện ki)
- Mã HS 84219929: Lõi lọc KT8 (Dùng để lọc dầu cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc kt8 dù/ mã hs của lõi lọc kt8)
- Mã HS 84219929: Túi lọc dầu N15 (Dùng để lọc dầu cho máy gia công kim loại). Hãng sản xuất Kambara. Hàng mới 100%... (mã hs túi lọc dầu n15/ mã hs của túi lọc dầu)
- Mã HS 84219994: Lõi lọc CPP 10 inch-1um... (mã hs lõi lọc cpp 10/ mã hs của lõi lọc cpp)
- Mã HS 84219994: Lõi lọc than hoạt tính RO2 dùng sản xuất máy lọc nước trong gia đình,hãng sản xuất Penca hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc than ho/ mã hs của lõi lọc than)
- Mã HS 84219994: Linh kiện của thiết bị lọc nước công suất 6-10l/h, Lõi PP 10" G120 trơn 5u SUPER PRO, mới 100%... (mã hs linh kiện của t/ mã hs của linh kiện củ)
- Mã HS 84219998: Ruột lọc khí (phi 300*230*215L) (Hàng mới 100%)... (mã hs ruột lọc khí p/ mã hs của ruột lọc khí)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc hóa chất công nghiệp CP2-01-250mm... (mã hs lõi lọc hóa chấ/ mã hs của lõi lọc hóa)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc dầu của máy nén khí.Mã hàng:FO-600.Nhà sản xuất: TANABE.Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc dầu của/ mã hs của lõi lọc dầu)
- Mã HS 84222000: Máy Làm Sạch Siêu Âm... (mã hs máy làm sạch si/ mã hs của máy làm sạch)
- Mã HS 84224000: Máy đóng gói chân không,Model:AZ-C600E-K,C/S:200W, Đ/a 220V 50-60Hz,CODE Q230-107162,seri W180116... (mã hs máy đóng gói ch/ mã hs của máy đóng gói)
- Mã HS 84229090: Thanh trượt- Back T-Rail (AT-1370-368)... (mã hs thanh trượt ba/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 84229090: Vòng trục- Shaft collar (AT-1370-205-01)... (mã hs vòng trục shaf/ mã hs của vòng trục s)
- Mã HS 84229090: Thanh trượt- SlidingT-Rail, F (AT-1370-343)... (mã hs thanh trượt sl/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 84231020: Cân đồng hồ (DIGITAL WEIGHT SCALE WITH CALIBRATION CERTICATE; hàng mới 100%)... (mã hs cân đồng hồ di/ mã hs của cân đồng hồ)
- Mã HS 84231020: Cân đồng hồ 120 kg... (mã hs cân đồng hồ 120/ mã hs của cân đồng hồ)
- Mã HS 84238110: Cân điện tử model HR-200(thông số kỹ thuật 0~210G, 0.1Mg,code Q410-084271,seri D303600302... (mã hs cân điện tử mod/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84238110: Cân điện tử, NH: Jadever, Model: KD-TBED, 150 Kg... (mã hs cân điện tử nh/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84238120: Cân đồng hồ lò xo hiệu Nhơn Hòa 8''-NHS 5KG (S.S Round Pan), mới 100%... (mã hs cân đồng hồ lò/ mã hs của cân đồng hồ)
- Mã HS 84238221: Cân đồng hồ lò xo hiệu Nhơn Hòa 8'' NHGS.1F-200KG (Hook), mới 100%... (mã hs cân đồng hồ lò/ mã hs của cân đồng hồ)
- Mã HS 84238910: Cân phân tích GS323... (mã hs cân phân tích g/ mã hs của cân phân tíc)
- Mã HS 84238920: Cân điện tử 3kg/0.1g dài: 28.5cm, rộng: 10cm... (mã hs cân điện tử 3kg/ mã hs của cân điện tử)
- Mã HS 84241090: Bình chữa cháy MFZL8... (mã hs bình chữa cháy/ mã hs của bình chữa ch)
- Mã HS 84242019: Súng bắn keo Silicon-Finix 214XL (thiết bị cơ khí dùng điện)... (mã hs súng bắn keo si/ mã hs của súng bắn keo)
- Mã HS 84242019: Súng khí và nước bằng Nhựa PVC, hàng mới 100%... (mã hs súng khí và nướ/ mã hs của súng khí và)
- Mã HS 84242029: Súng phun cát (thiết bị cơ khí dùng xịt hơi)... (mã hs súng phun cát/ mã hs của súng phun cá)
- Mã HS 84242029: Súng xịt sơn Gravity- F75(Thiết bị cơ khí thổi cát dùng hơi)... (mã hs súng xịt sơn gr/ mã hs của súng xịt sơn)
- Mã HS 84242029: Súng xịt sơn YUNICA K-100, 1.1mm (Thiết bị cơ khí thổi cát dùng hơi)... (mã hs súng xịt sơn yu/ mã hs của súng xịt sơn)
- Mã HS 84242029: Dụng cụ xịt hơi DG-10... (mã hs dụng cụ xịt hơi/ mã hs của dụng cụ xịt)
- Mã HS 84242029: Súng bắn keo Silicon-WYNNS WF0105-Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn keo si/ mã hs của súng bắn keo)
- Mã HS 84242029: Súng bơm mỡ bằng thép, dung tích: 400cc, model: 70-604, hàng mới 100%... (mã hs súng bơm mỡ bằn/ mã hs của súng bơm mỡ)
- Mã HS 84242029: Súng khí EA122VB-10 không hoạt động bằng điện, dùng phun khí làm sạch thiết bị trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs súng khí ea122v/ mã hs của súng khí ea1)
- Mã HS 84243000: Máy phun sương (dung tích 1.5L; điện áp 220V, 125W)... (mã hs máy phun sương/ mã hs của máy phun sươ)
- Mã HS 84243000: Máy bắn hạt dùng để làm sạch bề mặt bánh xe và phanh máy bay. P/N: INSAKO-1200. Hàng mới 100%.... (mã hs máy bắn hạt dùn/ mã hs của máy bắn hạt)
- Mã HS 84243000: Máy xịt rửa áp lực chạy bằng điện 1900 PSI, (52*31.5*32)cm dùng để xịt rửa mặt sàn, áp suất: 1900 PSI, nhãn hiệu RYOBI. Model: RY1419MTVNM. Hàng mới 100%... (mã hs máy xịt rửa áp/ mã hs của máy xịt rửa)
- Mã HS 84248920: Vòi phun của nồi hơi.Mã hàng:2-2 (8.0G).Nhà sản xuất: MIURA.Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun của nồ/ mã hs của vòi phun của)
- Mã HS 84248920: Vòi phun nhiên liệu dầu FO của động cơ máy chính.Mã hàng:06473-013.Nhà sản xuất: DAIHATSU.Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun nhiên/ mã hs của vòi phun nhi)
- Mã HS 84248950: Thiết bị phun nước nghệ thuật dùng cho bể bơi (1 bộ bao gồm máy bơm, vòi phun, thiết bị đầu cuối, Booster, thiết bị chia tín hiệu, thiết bị điều khiển, cáp dẫn tín hệu). Hiệu Avant. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị phun n/ mã hs của thiết bị phu)
- Mã HS 84248990: Súng sơn dùng để sơn bánh xe và cụm phanh máy bay. Hàng mới 100%... (mã hs súng sơn dùng đ/ mã hs của súng sơn dùn)
- Mã HS 84249023: đầu phun mực 371675 xuất 1 cái mục 22 của tk 102689930010/A12 ngày 08/06/2019(hàng mới chưa sử dụng)... (mã hs đầu phun mực 37/ mã hs của đầu phun mực)
- Mã HS 84249029: Đầu béc phun cát- Sang A No 2.0... (mã hs đầu béc phun cá/ mã hs của đầu béc phun)
- Mã HS 84249029: Péc phun của súng phun hơi (NOZZLE GARDEN HOSE PLASTIC HOSE END 15MM; hàng mới 100%)... (mã hs péc phun của sú/ mã hs của péc phun của)
- Mã HS 84249099: Kim phun NOZZLE, P/N: 231 143 101 001(Mới 100%, dùng cho tàu BEXPETRO I QT:Panama)... (mã hs kim phun nozzle/ mã hs của kim phun noz)
- Mã HS 84249099: NEEDLE CARBIDE & SEAT,TAPERED (Used)... (mã hs needle carbide/ mã hs của needle carbi)
- Mã HS 84251900: Ròng rọc 200kg... (mã hs ròng rọc 200kg/ mã hs của ròng rọc 200)
- Mã HS 84253900: Tời quay tay... (mã hs tời quay tay/ mã hs của tời quay tay)
- Mã HS 84253900: Tời nâng xích kéo tay tải trọng 2 tấn, độ cao nâng 5m, model: Kt-C. Hàng mới 100%... (mã hs tời nâng xích k/ mã hs của tời nâng xíc)
- Mã HS 84254920: Tời tay 1-5 910kg... (mã hs tời tay 15 910/ mã hs của tời tay 15)
- Mã HS 84262000: Cần trục cẩu tháp, tải trọng: 60 tấn. NSX: Zhengzhou Kerun Electromechanical Engineering Co.,Ltd. Hàng đồng bộ tháo rời, về cùng một chuyến. Mục hàng số 1... (mã hs cần trục cẩu th/ mã hs của cần trục cẩu)
- Mã HS 84269900: Cẩu cứu sinh loại PRH 55 AP SB- Kết cấu thép (SWL 5000kg, 0-35 m/min, 400V/3Ph/60Hz)... (mã hs cẩu cứu sinh lo/ mã hs của cẩu cứu sinh)
- Mã HS 84289090: Thiết bị cẩu bằng thép,bộ phận của thiết bị nâng hạ dùng để di chuyển thiết bị trong nhà xưởng sản xuất ô tô 268 009;12000kg PFEIFER SEIL Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị cẩu bằ/ mã hs của thiết bị cẩu)
- Mã HS 84289090: Máy giữ dùng để giữ bánh xe máy bay. P/N: WL. Hàng mới 100%... (mã hs máy giữ dùng để/ mã hs của máy giữ dùng)
- Mã HS 84289090: Máy lắp lốp dùng cho bánh xe máy bay. P/N: WA. Hàng mới 100%... (mã hs máy lắp lốp dùn/ mã hs của máy lắp lốp)
- Mã HS 84295200: Máy đào bánh xích đã qua sử dụng hiệu Caterpillar 312B, Số khung: 9HR05224, Số máy: 6LK23439, Sx;2001... (mã hs máy đào bánh xí/ mã hs của máy đào bánh)
- Mã HS 84311013: Cục dẫn hướng của thiết bị trượt cửa tự động, mã: PL08, hàng mới 100%... (mã hs cục dẫn hướng c/ mã hs của cục dẫn hướn)
- Mã HS 84311013: Cảm biến an toàn Plus (chống kẹt) của thiết bị trượt cửa tự động, mã: PL04, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến an toà/ mã hs của cảm biến an)
- Mã HS 84311013: Cảm biến tín hiệu Plus (mắt thần) của thiết bị trượt cửa tự động, mã: PL03, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến tín hi/ mã hs của cảm biến tín)
- Mã HS 84312010: Bánh xe 343 x 114, hàng mới 100%... (mã hs bánh xe 343 x 1/ mã hs của bánh xe 343)
- Mã HS 84313120: Phụ kiện của thang máy: Giá chắn bánh răng,hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của th/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 84314190: răng gầu PC450+ chốt bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs răng gầu pc450/ mã hs của răng gầu pc4)
- Mã HS 84314190: răng gầu PC850+ chốt bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs răng gầu pc850/ mã hs của răng gầu pc8)
- Mã HS 84314300: Hàm kẹp định tâm và tháo cần, làm bằng sắt, bộ phận của cần máy khoan, hàng mới 100%... (mã hs hàm kẹp định tâ/ mã hs của hàm kẹp định)
- Mã HS 84314990: Cụm giảm tốc di chuyển bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs cụm giảm tốc di/ mã hs của cụm giảm tốc)
- Mã HS 84329090: Máy kéo nông nghiệp công suất 157HP. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019... (mã hs máy kéo nông ng/ mã hs của máy kéo nông)
- Mã HS 84339020: Cần phía dưới bằng thép ống dùng cho máy cắt cỏ(23.8 x 748.3 mm) (Steel Tube Down boom Part no: 698577001)Hàng mới 100%... (mã hs cần phía dưới b/ mã hs của cần phía dướ)
- Mã HS 84339020: Cần phía trên hai đường ra bằng thép ống dùng cho máy cắt cỏ (Upper boom with two acess feature Part no:697585003-01)Hàng mới 100%... (mã hs cần phía trên h/ mã hs của cần phía trê)
- Mã HS 84369911: Phụ tùng của máy ép viên: Vỏ quả lô dạnh rãnh mở 2 đầu- Roller shell for CPM7932-5, mới 100%. Dòng hàng thứ 2 của TK 102669023220/A11 (29/05/2019)... (mã hs phụ tùng của má/ mã hs của phụ tùng của)
- Mã HS 84411010: Máy cắt băng keo ZCUT-9GR 110V,(hàng mới 100%)... (mã hs máy cắt băng ke/ mã hs của máy cắt băng)
- Mã HS 84425000: Khuôn in METAL MASK[FG]-NORMAL [BOT];SUS-0.09T 55... (mã hs khuôn in metal/ mã hs của khuôn in met)
- Mã HS 84425000: Khuôn in MCR612 MAIN Metal Mask TOP... (mã hs khuôn in mcr612/ mã hs của khuôn in mcr)
- Mã HS 84425000: Khuôn in SMT METAL MASK chất liệu Nhôm, Model: A51, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn in smt me/ mã hs của khuôn in smt)
- Mã HS 84431200: Máy in canon 2900,hàng mới 100%... (mã hs máy in canon 29/ mã hs của máy in canon)
- Mã HS 84431600: Máy in nhãn vải Flexo ba màu. Hiệu: Young Sun, Model: TRB-321A, Công suất: 5.5kw, Dòng điện: 220V.(mục 1 tờ khai nhập số 100480743861/A12 ngày 17/07/2015)... (mã hs máy in nhãn vải/ mã hs của máy in nhãn)
- Mã HS 84431900: MÁY IN NHÃN, CÓ SỬ DỤNG KHUÔN IN, IN NHIỆT, model SLP-DX220. Hàng mới 100%... (mã hs máy in nhãn có/ mã hs của máy in nhãn)
- Mã HS 84431900: Máy in nhãn (in nhiệt, AVERY DENNISION, sử dụng điện 220V) SNAP 700 MULTIMEDIA (serial no: 16061299)... (mã hs máy in nhãn in/ mã hs của máy in nhãn)
- Mã HS 84433199: Máy Photocopy Fuji Xerox kỹ thuật số đa chức năng màu DCVC2276CPSF: gồm in, copy, scan và fax,seri:510459,... (mã hs máy photocopy f/ mã hs của máy photocop)
- Mã HS 84433199: Máy in mã vạch Zebra ZT410 600dpi, hàng mới 100%... (mã hs máy in mã vạch/ mã hs của máy in mã vạ)
- Mã HS 84433199: Máy in HP LaserJet Pro 400 M402N, hàng mới 100%... (mã hs máy in hp laser/ mã hs của máy in hp la)
- Mã HS 84433219: Máy in canon (CANON IR2525 A4/A3 COPIER, C/W COPY, NETWORK PRINT; hàng mới 100%)... (mã hs máy in canon c/ mã hs của máy in canon)
- Mã HS 84433229: Máy in phun công nghiệp, hàng mới 100%_MA1020004_Vjet1020 Thermal Inkjet Coder, series no.: A3109J2P086N110... (mã hs máy in phun côn/ mã hs của máy in phun)
- Mã HS 84433239: Máy in Brother HL-2366DW, hàng mới 100%... (mã hs máy in brother/ mã hs của máy in broth)
- Mã HS 84433239: Máy in HL-L6200DW GULF-3 hiệu Brother... (mã hs máy in hll6200/ mã hs của máy in hll6)
- Mã HS 84433239: Máy in HL-1208 CHN-20 hiệu Brother... (mã hs máy in hl1208/ mã hs của máy in hl12)
- Mã HS 84433239: Máy in laze đen trắng L1066... (mã hs máy in laze đen/ mã hs của máy in laze)
- Mã HS 84433239: Máy in HL-L5100DN FRA/BEL/HOL-6 hiệu Brother... (mã hs máy in hll5100/ mã hs của máy in hll5)
- Mã HS 84433239: Máy in HL-1212W-13 hiệu Brother... (mã hs máy in hl1212w/ mã hs của máy in hl12)
- Mã HS 84433239: Máy in HL-2560DN CHN hiệu Brother... (mã hs máy in hl2560d/ mã hs của máy in hl25)
- Mã HS 84433290: Máy in mã vạch,hiệu:ZEBRA,model:GK420T,Điện áp: 24V/2.5A,độ phângiải: 203dpi, size: 36*25*22cm. Hàng mới 100%... (mã hs máy in mã vạch/ mã hs của máy in mã vạ)
- Mã HS 84433290: Máy in nhiệt- Heat Printer (Model:TSC 300; năm sx:2019; Hàng mới 100%)... (mã hs máy in nhiệt h/ mã hs của máy in nhiệt)
- Mã HS 84433290: Máy in nhiệt Epson- Heat Printer (Model: L1300; Năm sx: 2018; Hàng mới 100%)... (mã hs máy in nhiệt ep/ mã hs của máy in nhiệt)
- Mã HS 84439100: Trục Anilox cho cây kéo màu- bộ phận máy in, kích thước: đường kích: 63.025mm*100mm (100mm), no Z19010381, hàng mới 100%... (mã hs trục anilox cho/ mã hs của trục anilox)
- Mã HS 84439100: Trống máy in A4,hàng mới 100%... (mã hs trống máy in a4/ mã hs của trống máy in)
- Mã HS 84439100: Trống máy in Samsung SL-M2028,hàng mới 100%... (mã hs trống máy in sa/ mã hs của trống máy in)
- Mã HS 84439920: Hộp mực máy photocopy Fuji Xerox S2058. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực máy pho/ mã hs của hộp mực máy)
- Mã HS 84439920: Băng mực Brother FX 241-18mm trắng,hàng mới 100%... (mã hs băng mực brothe/ mã hs của băng mực bro)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-223C US... (mã hs hộp mực tn223c/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-223M US... (mã hs hộp mực tn223m/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-223Y US... (mã hs hộp mực tn223y/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-820 US-2... (mã hs hộp mực tn820/ mã hs của hộp mực tn8)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-660 US-14... (mã hs hộp mực tn660/ mã hs của hộp mực tn6)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-2420 EUR... (mã hs hộp mực tn2420/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-730 US... (mã hs hộp mực tn730/ mã hs của hộp mực tn7)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-760 US... (mã hs hộp mực tn760/ mã hs của hộp mực tn7)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN8502PK... (mã hs hộp mực tn8502p/ mã hs của hộp mực tn85)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-227BK US... (mã hs hộp mực tn227b/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-273Y GULF... (mã hs hộp mực tn273y/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-2305 GULF-7... (mã hs hộp mực tn2305/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-B020 CHN... (mã hs hộp mực tnb020/ mã hs của hộp mực tnb)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN7502PK... (mã hs hộp mực tn7502p/ mã hs của hộp mực tn75)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-227Y US... (mã hs hộp mực tn227y/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-850 US-1... (mã hs hộp mực tn850/ mã hs của hộp mực tn8)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-420 US-16... (mã hs hộp mực tn420/ mã hs của hộp mực tn4)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-2410 EUR... (mã hs hộp mực tn2410/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-3512 EUR-3... (mã hs hộp mực tn3512/ mã hs của hộp mực tn3)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-3480P EUR-1... (mã hs hộp mực tn3480/ mã hs của hộp mực tn3)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-221C US-5... (mã hs hộp mực tn221c/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN6602PK... (mã hs hộp mực tn6602p/ mã hs của hộp mực tn66)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-221M US-7... (mã hs hộp mực tn221m/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-221Y US-7... (mã hs hộp mực tn221y/ mã hs của hộp mực tn2)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-630 US-16... (mã hs hộp mực tn630/ mã hs của hộp mực tn6)
- Mã HS 84439920: Mực hộp máy in phun HP 933XL Magenta (CN055AA), hàng mới 100%... (mã hs mực hộp máy in/ mã hs của mực hộp máy)
- Mã HS 84439920: Hộp mực TN-1050 EUR-13... (mã hs hộp mực tn1050/ mã hs của hộp mực tn1)
- Mã HS 84439930: Cụm cảm biến lấy giấy của máy in LY9326001... (mã hs cụm cảm biến lấ/ mã hs của cụm cảm biến)
- Mã HS 84439990: Giá đỡ_bộ phận máy Photocopy... (mã hs giá đỡbộ phận/ mã hs của giá đỡbộ ph)
- Mã HS 84439990: Trống hộp mực in 05. Hàng mới 100%... (mã hs trống hộp mực i/ mã hs của trống hộp mự)
- Mã HS 84439990: Cụm sấy máy photocopy Fuji Xerox S2520. Hàng mới 100%... (mã hs cụm sấy máy pho/ mã hs của cụm sấy máy)
- Mã HS 84439990: Trục sạc PCR HP 1200... (mã hs trục sạc pcr hp/ mã hs của trục sạc pcr)
- Mã HS 84439990: Cụm sấy- dùng cho máy in... (mã hs cụm sấy dùng c/ mã hs của cụm sấy dùn)
- Mã HS 84439990: Trục sạc HP M402 (CF 226A)... (mã hs trục sạc hp m40/ mã hs của trục sạc hp)
- Mã HS 84439990: Trục từ HP M102/130A (CF 217A)... (mã hs trục từ hp m102/ mã hs của trục từ hp m)
- Mã HS 84439990: Ruy băng mực WAX Premium ATW121-110x300... (mã hs ruy băng mực wa/ mã hs của ruy băng mực)
- Mã HS 84439990: Bản mạch chính của máy in LT3936001... (mã hs bản mạch chính/ mã hs của bản mạch chí)
- Mã HS 84439990: Khay đựng giấy của máy in D007DK001... (mã hs khay đựng giấy/ mã hs của khay đựng gi)
- Mã HS 84439990: Thiết bị quét ảnh của máy in LT3860001... (mã hs thiết bị quét ả/ mã hs của thiết bị qué)
- Mã HS 84439990: Trống mực DR-820 US-1... (mã hs trống mực dr82/ mã hs của trống mực dr)
- Mã HS 84439990: Trống mực DR-3400 EUR-2... (mã hs trống mực dr34/ mã hs của trống mực dr)
- Mã HS 84439990: Miếng làm sạch bằng nỉ dùng trong máy in... (mã hs miếng làm sạch/ mã hs của miếng làm sạ)
- Mã HS 84439990: Lẫy tách giấy AE04 4062... (mã hs lẫy tách giấy a/ mã hs của lẫy tách giấ)
- Mã HS 84439990: Đầu in màu,in nhiệt,240dpi,mã 554033-002P,hàng mới 100%... (mã hs đầu in màuin n/ mã hs của đầu in màui)
- Mã HS 84439990: Thanh gạt mực làm sạch cho trống- 033K 99100... (mã hs thanh gạt mực l/ mã hs của thanh gạt mự)
- Mã HS 84439990: Trống mực DR-730 US... (mã hs trống mực dr73/ mã hs của trống mực dr)
- Mã HS 84439990: Trống mực DR-630 US-4... (mã hs trống mực dr63/ mã hs của trống mực dr)
- Mã HS 84439990: Gạt mực Samsung SL-M2028,hàng mới 100%... (mã hs gạt mực samsung/ mã hs của gạt mực sams)
- Mã HS 84439990: Trống mực DR-1000 ASA-6... (mã hs trống mực dr10/ mã hs của trống mực dr)
- Mã HS 84439990: Phụ kiện (bộ cấp mực) dùng cho máy in phun công nghiệp, hàng mới 100%_MAIFD8003_InkFeeder8 Compact (without input & outputs), series no.: K0199J1P003N010... (mã hs phụ kiện bộ cấ/ mã hs của phụ kiện bộ)
- Mã HS 84439990: Tấm che cảm biến RC5-4202-000000... (mã hs tấm che cảm biế/ mã hs của tấm che cảm)
- Mã HS 84439990: Giá đỡ của máy in RC5-4195-000000... (mã hs giá đỡ của máy/ mã hs của giá đỡ của m)
- Mã HS 84439990: Nắp che của máy in RC4-4004-000000... (mã hs nắp che của máy/ mã hs của nắp che của)
- Mã HS 84439990: Cần liên kết cầu chì RC5-4208-000000... (mã hs cần liên kết cầ/ mã hs của cần liên kết)
- Mã HS 84439990: Bánh răng của máy in RC5-1982-000000... (mã hs bánh răng của m/ mã hs của bánh răng củ)
- Mã HS 84439990: Thanh chặn nhựa máy in- Rc5-3986-000... (mã hs thanh chặn nhựa/ mã hs của thanh chặn n)
- Mã HS 84439990: Giá đỡ thân cuốn giấy của máy in QC3-6000-000... (mã hs giá đỡ thân cuố/ mã hs của giá đỡ thân)
- Mã HS 84439990: Cửa truyền giấy hai mặt của máy in RC4-3921-000000... (mã hs cửa truyền giấy/ mã hs của cửa truyền g)
- Mã HS 84439990: Tấm dẫn hướng bằng nhựa của máy in RC5-1953-000000... (mã hs tấm dẫn hướng b/ mã hs của tấm dẫn hướn)
- Mã HS 84439990: Thanh dẫn giấy bằng nhựa của máy in RC4-4915-000000... (mã hs thanh dẫn giấy/ mã hs của thanh dẫn gi)
- Mã HS 84439990: Khóa cửa hộp mực bằng nhựa của máy in RC4-4860-000000... (mã hs khóa cửa hộp mự/ mã hs của khóa cửa hộp)
- Mã HS 84439990: Tấm đỡ giấy bằng nhựa của máy in, máy photocopy RC5-2015-000000... (mã hs tấm đỡ giấy bằn/ mã hs của tấm đỡ giấy)
- Mã HS 84440010: Máy khắc cắt laser (LASER ENGRAVING MACHINE) MODEL: GEMINI 100P,9W) (Đã qua sử dụng)... (mã hs máy khắc cắt la/ mã hs của máy khắc cắt)
- Mã HS 84440010: Người mẫu giã (MANOCANH) Model: INV# SO-HK- 31476 (G0105343). AVF-44349. Đã qua sử dụng... (mã hs người mẫu giã/ mã hs của người mẫu gi)
- Mã HS 84452010: Dây chuyền máy kéo sợi PP SJPL-Z130X33-1300/1300X1 (hàng đã qua sử dụng, xuất theo tờ khai nhập khẩu số: 62/NĐT ngày 16/08/2011... (mã hs dây chuyền máy/ mã hs của dây chuyền m)
- Mã HS 84485900: Mặt nguyệt-7-2150H-Hàng mới 100%... (mã hs mặt nguyệt721/ mã hs của mặt nguyệt7)
- Mã HS 84485900: Tấm ép chân vịt máy vắt sổ công nghiệp.201.21-01-18 # AXOHXT0020. P/o:6930001418.Mới 100%... (mã hs tấm ép chân vịt/ mã hs của tấm ép chân)
- Mã HS 84501190: MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC HIỆU SAMSUNG 7 KG... (mã hs máy giặt cửa tr/ mã hs của máy giặt cửa)
- Mã HS 84509020: Ống xả nước máy giặt DC97-18175B. Mới 100%... (mã hs ống xả nước máy/ mã hs của ống xả nước)
- Mã HS 84513090: Bàn là hơi BSP-600 Silverstar (HQ),sử dụng trong ngành công nghiệp may mặc, hàng mới 100%... (mã hs bàn là hơi bsp/ mã hs của bàn là hơi b)
- Mã HS 84515000: Máy cắt và tách vải bắng sóng siêu âm. Model: KTHU-200U. Đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt và tách/ mã hs của máy cắt và t)
- Mã HS 84518000: Máy ép dây viền Model: SAH-850T. Đã qua sử dụng. Sử dụng trong ngành may công nghiệp... (mã hs máy ép dây viền/ mã hs của máy ép dây v)
- Mã HS 84518000: Máy ép nóng TPU- HEAT PRESSING MACHINE (sử dụng bằng điện). Hiệu: VIMA. Model: HPM-55 Xuất xứ Việt nam. Hàng đã qua sử dụng. Năm sản xuất: 2017... (mã hs máy ép nóng tpu/ mã hs của máy ép nóng)
- Mã HS 84522100: Máy may điện tử công nghiệp.Hiệu: JUKI: model: DDL-900BS-WBK (Đầu máy, mô tơ + hộp điện tử).Mới 100%... (mã hs máy may điện tử/ mã hs của máy may điện)
- Mã HS 84522100: Máy may công nghiệp loại tự động, nhãn hiệu: SunStar, model: KM-2522BL, công suất 550W, điện áp 220V,Hàng mới 100%... (mã hs máy may công ng/ mã hs của máy may công)
- Mã HS 84522900: Máy vắt gấu BS-812... (mã hs máy vắt gấu bs/ mã hs của máy vắt gấu)
- Mã HS 84522900: Máy khâu đính mũi SP-1400... (mã hs máy khâu đính m/ mã hs của máy khâu đín)
- Mã HS 84522900: Máy định hình may nhám UAS-H1407... (mã hs máy định hình m/ mã hs của máy định hìn)
- Mã HS 84522900: Máy may đường diễu 25 kim DTN-2520... (mã hs máy may đường d/ mã hs của máy may đườn)
- Mã HS 84523000: Kim máy may công nghiệp.Organ DPX17 70/10S # AXA0020108. P/o:6530029915.Mới 100%... (mã hs kim máy may côn/ mã hs của kim máy may)
- Mã HS 84529011: Suốt-1530C-61-Hàng mới 100%... (mã hs suốt1530c61h/ mã hs của suốt1530c6)
- Mã HS 84529011: Suốt-25-2180183200-Hàng mới 100%... (mã hs suốt252180183/ mã hs của suốt252180)
- Mã HS 84529011: Nắp ổ- E-46-152686201-Hàng mới 100%... (mã hs nắp ổ e46152/ mã hs của nắp ổ e46)
- Mã HS 84529011: Suốt-E-25-07S026S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs suốte2507s02/ mã hs của suốte2507)
- Mã HS 84529011: Suốt-F-29-07-017A-2302-Hàng mới 100%... (mã hs suốtf290701/ mã hs của suốtf2907)
- Mã HS 84529011: Suốt-H-41-07-060A-7500-Hàng mới 100%... (mã hs suốth410706/ mã hs của suốth4107)
- Mã HS 84529011: Suốt-C-28-2-07-005A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs suốtc28207/ mã hs của suốtc282)
- Mã HS 84529011: Nắp đậy-B-14-01S093S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs nắp đậyb1401/ mã hs của nắp đậyb14)
- Mã HS 84529011: Nắp chụp-Q-52-10-008A-PT10-Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụpq521/ mã hs của nắp chụpq5)
- Mã HS 84529011: Thanh nối-F-32-10-105C-2500-Hàng mới 100%... (mã hs thanh nốif32/ mã hs của thanh nốif)
- Mã HS 84529011: Dây nhấn kim-L-8-12-003A-7507-Hàng mới 100%... (mã hs dây nhấn kiml/ mã hs của dây nhấn kim)
- Mã HS 84529011: Dây dẫn solenoid-J-77-10-057A-7507-Hàng mới 100%... (mã hs dây dẫn solenoi/ mã hs của dây dẫn sole)
- Mã HS 84529011: Điều chỉnh bằng chân (bàn đạp máy may) 100V-120V, mới 100%... (mã hs điều chỉnh bằng/ mã hs của điều chỉnh b)
- Mã HS 84529019: Nắp đậy mặt nguyệt-J-40-10S042S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy mặt ngu/ mã hs của nắp đậy mặt)
- Mã HS 84529091: Đũa bàn đạp máy may-D-50-91-008C-1701-Hàng mới 100%... (mã hs đũa bàn đạp máy/ mã hs của đũa bàn đạp)
- Mã HS 84529099: Thuyền-0627-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền0627hàn/ mã hs của thuyền0627)
- Mã HS 84529099: Chân vịt-5mm-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt5mmhà/ mã hs của chân vịt5mm)
- Mã HS 84529099: Cần gạt- PIC 9-Hàng mới 100%... (mã hs cần gạt pic 9/ mã hs của cần gạt pic)
- Mã HS 84529099: Trục nối- PIC 5-Hàng mới 100%... (mã hs trục nối pic 5/ mã hs của trục nối pi)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa-23-2150H-Hàng mới 100%... (mã hs bàn lừa232150/ mã hs của bàn lừa232)
- Mã HS 84529099: Đồng tiền- PIC 8-Hàng mới 100%... (mã hs đồng tiền pic/ mã hs của đồng tiền p)
- Mã HS 84529099: Thuyền-O-J6105-0A-Hàng mới 100%... (mã hs thuyềnoj6105/ mã hs của thuyềnoj61)
- Mã HS 84529099: Móc-K-21-S10470201-Hàng mới 100%... (mã hs móck21s10470/ mã hs của móck21s10)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa-2mm (lỗ xéo)-Hàng mới 100%... (mã hs bàn lừa2mm lỗ/ mã hs của bàn lừa2mm)
- Mã HS 84529099: Trục dẫn chỉ- PIC 11-Hàng mới 100%... (mã hs trục dẫn chỉ p/ mã hs của trục dẫn chỉ)
- Mã HS 84529099: Thanh kéo chỉ- PIC 3-Hàng mới 100%... (mã hs thanh kéo chỉ/ mã hs của thanh kéo ch)
- Mã HS 84529099: Thuyền-24-2180185305-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền2421801/ mã hs của thuyền2421)
- Mã HS 84529099: Chân vịt-E-12-05-005A-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịte120/ mã hs của chân vịte1)
- Mã HS 84529099: Tay dên- B-2-SA3499001-Hàng mới 100%... (mã hs tay dên b2sa/ mã hs của tay dên b2)
- Mã HS 84529099: Chân vịt điện tử-AS PIC-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt điện t/ mã hs của chân vịt điệ)
- Mã HS 84529099: Thuyền-E-22-07S023S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs thuyềne2207s/ mã hs của thuyềne22)
- Mã HS 84529099: Mặt nối-N-14-22-015A-2516-Hàng mới 100%... (mã hs mặt nốin1422/ mã hs của mặt nốin14)
- Mã HS 84529099: Tay quay-G-67-06-041A-7400-Hàng mới 100%... (mã hs tay quayg670/ mã hs của tay quayg6)
- Mã HS 84529099: Càng nối- J-53-10-034A-8677-Hàng mới 100%... (mã hs càng nối j53/ mã hs của càng nối j)
- Mã HS 84529099: Chỉnh chỉ-A-47-40-201A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs chỉnh chỉa47/ mã hs của chỉnh chỉa)
- Mã HS 84529099: Chỉnh chỉ-A-55-40-104A-2350-Hàng mới 100%... (mã hs chỉnh chỉa55/ mã hs của chỉnh chỉa)
- Mã HS 84529099: Bàn tay(cử mặt nguyệt)-AF6053-0C-Hàng mới 100%... (mã hs bàn taycử mặt/ mã hs của bàn taycử m)
- Mã HS 84529099: Chân vịt bánh xe-E-46-05-E-51-05-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt bánh x/ mã hs của chân vịt bán)
- Mã HS 84529099: Thuyền zig zag-H-34-09-031A-8577-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền zig zag/ mã hs của thuyền zig z)
- Mã HS 84529099: Trụ chỉnh chỉ thưa dày-G-1-16-006A-7500-Hàng mới 100%... (mã hs trụ chỉnh chỉ t/ mã hs của trụ chỉnh ch)
- Mã HS 84529099: Thuyền máy may 1 kim-C-29-2-07-104A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền máy may/ mã hs của thuyền máy m)
- Mã HS 84529099: Bánh xe máy may- F50x20mm-PU201... (mã hs bánh xe máy may/ mã hs của bánh xe máy)
- Mã HS 84529099: Linh kiện (gá) Yamato 2100533 # AXO03G0043. P/o:6530030614.Mới 100%... (mã hs linh kiện gá/ mã hs của linh kiện g)
- Mã HS 84529099: Suốt máy may công nghiệp 1 kim.BC-DB1 # AXI0010019. P/o:6530030993.Mới 100%... (mã hs suốt máy may cô/ mã hs của suốt máy may)
- Mã HS 84529099: Răng cưa nhựa máy may công nghiệp.12481R # AXC0010001. P/o:6530029817.Mới 100%... (mã hs răng cưa nhựa m/ mã hs của răng cưa nhự)
- Mã HS 84529099: Trụ đỡ máy may công ngiệp. Juki 400-24081 # AXL28A0036. P/o:6530031137.Mới 100%... (mã hs trụ đỡ máy may/ mã hs của trụ đỡ máy m)
- Mã HS 84529099: Gạt chỉ máy may công nghiệp.Brother SA3459101 # AXN43D0010. P/o:6530031137.Mới 100%... (mã hs gạt chỉ máy may/ mã hs của gạt chỉ máy)
- Mã HS 84529099: Trụ kim máy may công nghiệp. Brother SB4149-001 # AXN43F0078. P/o:6530029977.Mới 100%... (mã hs trụ kim máy may/ mã hs của trụ kim máy)
- Mã HS 84529099: Miếng kẹp chỉ máy may công nghiệp. Yamato 37108 # AXP2500050. P/o:6530031137.Mới 100%... (mã hs miếng kẹp chỉ m/ mã hs của miếng kẹp ch)
- Mã HS 84529099: Trụ chân vịt máy may công nghiệp. Juki 401-25469 # AXM84N0008. P/o:6530029977.Mới 100%... (mã hs trụ chân vịt má/ mã hs của trụ chân vịt)
- Mã HS 84529099: Cụm đồng tiền máy may công nghiệp. Juki 401-25651 # AXM84N0073. P/o:6530030842.Mới 100%... (mã hs cụm đồng tiền m/ mã hs của cụm đồng tiề)
- Mã HS 84529099: Cần nhảy chỉ máy may công nghiệp.Brother SB1002301 # AXN43F0104. P/o:6530030997.Mới 100%... (mã hs cần nhảy chỉ má/ mã hs của cần nhảy chỉ)
- Mã HS 84529099: Bảo vệ kim máy may công nghiệp. Brother 'SA4130001 # AXN43D0015. P/o:6530030450.Mới 100%... (mã hs bảo vệ kim máy/ mã hs của bảo vệ kim m)
- Mã HS 84529099: Miếng kẹp máy may công nghiệp. Yamato 000177 # AXO03G0117. P/o:6930002259.Mới 100%... (mã hs miếng kẹp máy m/ mã hs của miếng kẹp má)
- Mã HS 84529099: Thoi suốt máy may công nghiệp. Juki 137-82065 # AXR1790081. P/o:6730008948.Mới 100%... (mã hs thoi suốt máy m/ mã hs của thoi suốt má)
- Mã HS 84529099: Đĩa kẹp chỉ máy may công nghiệp. Brother 145446001 # AXN43F0066. P/o:6930001941.Mới 100%... (mã hs đĩa kẹp chỉ máy/ mã hs của đĩa kẹp chỉ)
- Mã HS 84529099: Móc giữ ruột ổ máy may công nghiệp. Juki 235-03402 # AXM84N0005. P/o:6530031137.Mới 100%... (mã hs móc giữ ruột ổ/ mã hs của móc giữ ruột)
- Mã HS 84529099: Tấm sắt dưới máy may công nghiệp.Brother SA3263101 # AXN43F0051. P/o:6730009363.Mới 100%... (mã hs tấm sắt dưới má/ mã hs của tấm sắt dưới)
- Mã HS 84529099: Cụm đánh chỉ máy may công nghiệp.Brother SB4589001 # AXN43F0050. P/o:6930002233.Mới 100%... (mã hs cụm đánh chỉ má/ mã hs của cụm đánh chỉ)
- Mã HS 84529099: Linh kiện (mặt nguyệt) máy may công nghiệp.Juki 400-27553 # AXR1790082. P/o:6730008948.Mới 100%... (mã hs linh kiện mặt/ mã hs của linh kiện m)
- Mã HS 84529099: Linh kiện cây luồn chỉ máy may công nghiệp.Yamato 0090812 # AXP2560028. P/o:6930002259.Mới 100%... (mã hs linh kiện cây l/ mã hs của linh kiện câ)
- Mã HS 84529099: Móc máy may công nghiệp. Juki 235-03402 # AXM84N0005. P/o:6330000992.Mới 100%... (mã hs móc máy may côn/ mã hs của móc máy may)
- Mã HS 84529099: Lẫy lò xo máy may công nghiệp.Juki 198-01406 # AXM84N0025. P/o:6330001015.Mới 100%... (mã hs lẫy lò xo máy m/ mã hs của lẫy lò xo má)
- Mã HS 84529099: Lưỡi gà máy may công nghiệp. Yamato 3028003*3028052 # AYP62G0009. P/o:6330001017.Mới 100%... (mã hs lưỡi gà máy may/ mã hs của lưỡi gà máy)
- Mã HS 84539000: Puly- A-37-06-001A-9000-Hàng mới 100%... (mã hs puly a37060/ mã hs của puly a370)
- Mã HS 84539000: Giá treo TV... (mã hs giá treo tv/ mã hs của giá treo tv)
- Mã HS 84592910: Máy khoan kim loại BMB-A-WKZ-STBO-1, Hãng sản xuất Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy khoan kim l/ mã hs của máy khoan ki)
- Mã HS 84592910: Máy khoan Bosch, Model: GSB-16RE (750Wx220V)... (mã hs máy khoan bosch/ mã hs của máy khoan bo)
- Mã HS 84592910: Máy khoan... (mã hs máy khoan/ mã hs của máy khoan)
- Mã HS 84592920: Máy khoan pin,NH:Makita,Model: 6281,CS:14Vx750W... (mã hs máy khoan pinn/ mã hs của máy khoan pi)
- Mã HS 84601900: Máy mài (dùng để gia công kim loại) BMB-A-WKZ-DISK-1, hoạt động bằng điện Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy mài dùng đ/ mã hs của máy mài dùn)
- Mã HS 84602910: Máy mài Bosch,Model: F100 (550Wx220V)... (mã hs máy mài boschm/ mã hs của máy mài bosc)
- Mã HS 84602920: Máy mài hơI, MSG-3BSN (750W) (1 cái/bộ)... (mã hs máy mài hơi ms/ mã hs của máy mài hơi)
- Mã HS 84602920: Máy mài hơI, Model: UHT-121 (750W) (1 cái/bộ)... (mã hs máy mài hơi mo/ mã hs của máy mài hơi)
- Mã HS 84609010: Đầu mài nhỏ 6*15... (mã hs đầu mài nhỏ 6*1/ mã hs của đầu mài nhỏ)
- Mã HS 84615010: Máy cắt kim loại, hoạt động bằng điện BPS160-A, Hãng sản xuất Werth, Công suất tiêu thụ 2000W, điện áp 230V Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt kim loạ/ mã hs của máy cắt kim)
- Mã HS 84615010: Máy cắt băng keo Z870... (mã hs máy cắt băng ke/ mã hs của máy cắt băng)
- Mã HS 84615010: Máy cưa lộng Bosch, Model: GST 80PBE (750Wx220V)... (mã hs máy cưa lộng bo/ mã hs của máy cưa lộng)
- Mã HS 84619019: Máy cắt bản mạch pcb modeL: MAESTRO 4S, điện áp sử dụng: 100- 240 VAC, 50/60 Hz. Hàng mới 100%... (mã hs máy cắt bản mạc/ mã hs của máy cắt bản)
- Mã HS 84621010: Máy dập cúc... (mã hs máy dập cúc/ mã hs của máy dập cúc)
- Mã HS 84622910: Máy uốn ống kim loại BMB-F-WKZ-ROHRB-1 220V0-2,5 KW, Hãng sản xuất Tubomat Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy uốn ống kim/ mã hs của máy uốn ống)
- Mã HS 84622910: Máy Dập Ma Sát... (mã hs máy dập ma sát/ mã hs của máy dập ma s)
- Mã HS 84622920: Thiết bị uốn kim loại BM-03-41, hoạt động bằng tay, Hãng sản xuất Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị uốn ki/ mã hs của thiết bị uốn)
- Mã HS 84622920: Máy cắt ren đầu ống kim loại, hoạt động bằng khí nén BMB-F-WKZ-EOKA-1 Hãng sản xuất Parker Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cắt ren đầu/ mã hs của máy cắt ren)
- Mã HS 84622920: Dụng cụ cắt và uốn ống (PIPE CUTTER HEAVY- DUTY RIDGID; hàng mới 100%)... (mã hs dụng cụ cắt và/ mã hs của dụng cụ cắt)
- Mã HS 84629100: Máy ép thủy lực dùng để gia công kim loại S BMB-E-WKZ-STAN-1 Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy ép thủy lực/ mã hs của máy ép thủy)
- Mã HS 84629950: Máy ép dùng để ép lốp của máy bay. P/N: TBB. Hàng mới 100%... (mã hs máy ép dùng để/ mã hs của máy ép dùng)
- Mã HS 84629950: Máy tháo lắp vòng bi cho bánh xe máy bay. P/N: RBC. Hàng mới 100%... (mã hs máy tháo lắp vò/ mã hs của máy tháo lắp)
- Mã HS 84629950: Máy bơm mỡ cho vòng bi của bánh xe máy bay. P/N: GE/FLL. Hàng mới 100%... (mã hs máy bơm mỡ cho/ mã hs của máy bơm mỡ c)
- Mã HS 84639010: Máy gia công kim loại, tạo rãnh ống kim loại Vossform 100, 400V, 50 Hz Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy gia công ki/ mã hs của máy gia công)
- Mã HS 84649010: Máy chà nhám,NH: Apex, Model: DMJ-700-1,CS: 200Wx220V... (mã hs máy chà nhámnh/ mã hs của máy chà nhám)
- Mã HS 84649010: Máy trộn bê tông (841x674x1150) mm... (mã hs máy trộn bê tôn/ mã hs của máy trộn bê)
- Mã HS 84649010: Máy cắt Đá FUSION ATC4220L (hoạt động bằng điện)... (mã hs máy cắt đá fusi/ mã hs của máy cắt đá f)
- Mã HS 84649010: Máy cắt đá vacuum lifters (hoạt động bằng điện)... (mã hs máy cắt đá vacu/ mã hs của máy cắt đá v)
- Mã HS 84659120: Máy cưa đĩa BMB-B-WKZ-KS-Alu-2 (máy cố định có lỗ bắt vít để gắn bàn, cưa gỗ) hoạt động bằng điện, Hãng sản xuất Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cưa đĩa bmb/ mã hs của máy cưa đĩa)
- Mã HS 84659310: Máy Mài (B-Type)... (mã hs máy mài btype/ mã hs của máy mài bt)
- Mã HS 84659310: Máy Mài (K-Type)... (mã hs máy mài ktype/ mã hs của máy mài kt)
- Mã HS 84659310: Máy Mài (S-Type)... (mã hs máy mài stype/ mã hs của máy mài st)
- Mã HS 84659410: Máy uốn mica UMC-03SJ (Mã NSX: UMC-03SJ; NSX: Kim Đô; công suất, điện áp 220V; Mã KH: 15171)... (mã hs máy uốn mica um/ mã hs của máy uốn mica)
- Mã HS 84661090: Cán dao tiện bằng thép SF16-DRA130M-5 dùng cho máy gia công kim loại... (mã hs cán dao tiện bằ/ mã hs của cán dao tiện)
- Mã HS 84661090: Cán dao tiện SCA32, dùng để kẹp dụng cụ khi gia công, cho máy gia công cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs cán dao tiện sc/ mã hs của cán dao tiện)
- Mã HS 84661090: Dao móc lỗ D25 (A35xD25xS13), dùng để kẹp dụng cụ khi gia công, cho máy gia công cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs dao móc lỗ d25/ mã hs của dao móc lỗ d)
- Mã HS 84661090: Khuôn lõi đột các loại (LKCKCX)... (mã hs khuôn lõi đột c/ mã hs của khuôn lõi độ)
- Mã HS 84661090: Đầu kẹp dao phay SK: SK1003A bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs đầu kẹp dao pha/ mã hs của đầu kẹp dao)
- Mã HS 84661090: Bầu kẹp dao phay BT30-SK10-90: SKB-204 bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs bầu kẹp dao pha/ mã hs của bầu kẹp dao)
- Mã HS 84662090: Miếng đệm bằng kim loại dùng cho bộ phận kẹp của máy mài (4-DWS-0025), mã phụ kiện: ZCOS8636. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 84662090: Linh kiện khuôn của máy kiểm áp (Đầu kẹp sản phẩm DSNI90A332, bằng nhựa phi 25/55x39.8), hàng mới 100%... (mã hs linh kiện khuôn/ mã hs của linh kiện kh)
- Mã HS 84669290: Máng- Chute (SK-AT-1008-038)... (mã hs máng chute sk/ mã hs của máng chute)
- Mã HS 84669290: Tấm chia- SEPARATOR (SK-AT-1008-113)... (mã hs tấm chia separ/ mã hs của tấm chia se)
- Mã HS 84669290: Thanh trượt- SLIDE ROD (AT-1008-044)... (mã hs thanh trượt sl/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 84669290: Miếng chèn- Shim set (AT-1063-084-XX)... (mã hs miếng chèn shi/ mã hs của miếng chèn)
- Mã HS 84669290: Miếng chặn- FFSD Stop plate (AT-1063-038)... (mã hs miếng chặn ffs/ mã hs của miếng chặn)
- Mã HS 84669290: Khuôn dẫn hướng- FFSDTrack assembly (AT-1063-801)... (mã hs khuôn dẫn hướng/ mã hs của khuôn dẫn hư)
- Mã HS 84669390: Tấm lắp đặt, tấm gá dẫn hướng cho máy gia công kim loại loại máy G300E/G305E/G320E/G325/G325E BM-03-100-G3-215 Hàng đã qua sử dụng... (mã hs tấm lắp đặt tấ/ mã hs của tấm lắp đặt)
- Mã HS 84669390: Dụng cụ tạo răng/ BROACH TOOL. Tạm xuất sửa chữa 1 cái theo mục 5 TK: 13898/NSX02 ngày 11/12/2013... (mã hs dụng cụ tạo răn/ mã hs của dụng cụ tạo)
- Mã HS 84669390: Tay khoan A290-8112-X656 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs tay khoan a290/ mã hs của tay khoan a2)
- Mã HS 84669390: Đầu dẫn hướng của máy cắt dây A290-8119-Y715 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs đầu dẫn hướng c/ mã hs của đầu dẫn hướn)
- Mã HS 84669390: Đầu dẫn hướng đai của máy cắt kim loại A290-8110-X715 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs đầu dẫn hướng đ/ mã hs của đầu dẫn hướn)
- Mã HS 84669390: Đầu kẹp dao CKB2-C0525C (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu kẹp dao ckb/ mã hs của đầu kẹp dao)
- Mã HS 84671100: Cần mở ốc dùng hơI- 1/2inch... (mã hs cần mở ốc dùng/ mã hs của cần mở ốc dù)
- Mã HS 84671900: Thiết bị hút chân không hoạt động bằng khí nén điều khiển bằng tay... (mã hs thiết bị hút ch/ mã hs của thiết bị hút)
- Mã HS 84671900: Súng khí nén 02MP, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs súng khí nén 02/ mã hs của súng khí nén)
- Mã HS 84671900: Súng khí VMG11W-02-32, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs súng khí vmg11w/ mã hs của súng khí vmg)
- Mã HS 84671900: Bơm hoạt động khí nén (DIAPHRAGM PUMP AIR-OPERATED WILDEN M 2; hàng mới 100%)... (mã hs bơm hoạt động k/ mã hs của bơm hoạt độn)
- Mã HS 84671900: Máy mài cầm tay hoạt động bằng khí nén (GRINDER ANGLE PNEUMATIC NITTO MAGL; hàng mới 100%)... (mã hs máy mài cầm tay/ mã hs của máy mài cầm)
- Mã HS 84671900: Súng bắn bulong dùng cho bánh xe và phanh máy bay. Hàng mới 100%... (mã hs súng bắn bulong/ mã hs của súng bắn bul)
- Mã HS 84671900: Súng xiết bu long. Hàng mới 100%... (mã hs súng xiết bu lo/ mã hs của súng xiết bu)
- Mã HS 84672100: Máy khoan khí nén ONPIN OP-102... (mã hs máy khoan khí n/ mã hs của máy khoan kh)
- Mã HS 84672100: MÁY KHOAN TP-043F, công suất 240W. Hàng mới 100%... (mã hs máy khoan tp04/ mã hs của máy khoan tp)
- Mã HS 84672900: Dụng cụ bắn keo cầm tay, có động cơ điện gắn liền, hoạt động bằng pin, điện áp 22V, HDE 500-A22, Hãng sản xuất Hilti Hàng đã qua sử dụng... (mã hs dụng cụ bắn keo/ mã hs của dụng cụ bắn)
- Mã HS 84672900: Bán thành phẩm của máy thổi cầm tay: Thân cùa máy (bao gồm động cơ), model: N757195 (CMCBL700D1), nhãn hiệu: CRAFTSMAN, công suất 400W, Hàng mới 100%... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 84672900: Máy mài góc ACT-100SN... (mã hs máy mài góc act/ mã hs của máy mài góc)
- Mã HS 84678900: Công cụ tháo dỡ linh kiện hộp cáp quang bằng tay, không dùng điện (MPO disassembly tool(RH)-Main), mã phụ kiện: ZCOS8750. Hàng mới 100%... (mã hs công cụ tháo dỡ/ mã hs của công cụ tháo)
- Mã HS 84679190: Lưỡi cưa xích STIHL 3652 (30 thùng)... (mã hs lưỡi cưa xích s/ mã hs của lưỡi cưa xíc)
- Mã HS 84679910: Đầu máy mài minimo. Hàng mới 100%... (mã hs đầu máy mài min/ mã hs của đầu máy mài)
- Mã HS 84679910: Tay máy mài minimo. Hàng mới 100%... (mã hs tay máy mài min/ mã hs của tay máy mài)
- Mã HS 84689090: Đầu mũi hàn 1.70-5.48 màu trắng... (mã hs đầu mũi hàn 17/ mã hs của đầu mũi hàn)
- Mã HS 84713020: Máy tính xách tay model: NP300E4Z-S06VN,seri HRZJ91AC200010... (mã hs máy tính xách t/ mã hs của máy tính xác)
- Mã HS 84713090: Máy tính DELL Vostro 3670 Desktop Core I3 9100 (3.6GHz,6M), 4G RAM, 1T HDD, DVDRW, WL+BT, Keymouse, McAfee Ecard, Ubuntu, 1Yr. Hàng mới 100%... (mã hs máy tính dell v/ mã hs của máy tính del)
- Mã HS 84713090: MAY TINH BẢNG SAMSUNG... (mã hs may tinh bảng s/ mã hs của may tinh bản)
- Mã HS 84714110: Máy tính để bàn DB-Z400-PB02VN... (mã hs máy tính để bàn/ mã hs của máy tính để)
- Mã HS 84714110: Máy chủ Dell PowerEdge R440 Bronze 3204/2x8GB/ 2x1TB HDD/ 240GB SSD/ H730P RAID, 2GB NV Cache, Adapter, 550W/ Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter/ 36 Months ProSupport... (mã hs máy chủ dell po/ mã hs của máy chủ dell)
- Mã HS 84714110: Hộp máy tính NUC Kit BOXNUC8i3BEH2(gồm Mạch chính có tích hợp chíp xử lý Intel Core i3-8109U lên đến 3.6Ghz,vỏ/Bộ nhớ trong Kingston 8GB bus 2666/Ổ cứng Kingston SSD SA400S37-240GB, mới 100%... (mã hs hộp máy tính nu/ mã hs của hộp máy tính)
- Mã HS 84714110: Hộp máy tính Intel NUC kit box 7i5BNH(bao gồm mạch chính có tích hợp Chíp xử lý Intel Core i5-7260U upto 3.4Ghz,vỏ)/Bộ nhớ trong Kingston 8GB bus 2666/Ổ cứng Kingston SSD SA400S37-120GB, mới 100%... (mã hs hộp máy tính in/ mã hs của hộp máy tính)
- Mã HS 84714190: Máy vi tính- CPU (Hàng mới 100%) (bộ Cái)... (mã hs máy vi tính cp/ mã hs của máy vi tính)
- Mã HS 84714190: Máy tính cá nhân để bàn (được lắp ráp từ các bộ linh kiện) utek: Main h310 on board Vga 2GB ddram 8gb PC4 cpu i3 9100f ssd 120gb hdd 1T nguồn raimax 300w 300mb màn Dell 2016hv, hàng mới 100%... (mã hs máy tính cá nhâ/ mã hs của máy tính cá)
- Mã HS 84714190: Cây máy tính (CPU I7 9700/ Kingmax DDR4 16GBx2/ 256GB SSD M2 Kingmax PCIe/ Gigabyte C246-WU4/ Vicom X5/ Xigmatek X-Power II 650/ CM T400i). Mới 100%. Hàng mới 100%... (mã hs cây máy tính c/ mã hs của cây máy tính)
- Mã HS 84714190: Máy tính để bàn Dell Vostro 3670, Intel Core i3-9100 (3.60 GHz, 6MB), 4GB RAM, 1TB HDD, DVDRW, WL+BT, Keyboard & Mouse, McAfee eCard, Ubuntu, 1Yr... (mã hs máy tính để bàn/ mã hs của máy tính để)
- Mã HS 84714990: Máy chủ Dell PowerEdge R340 Server (Bộ Cái) (chi tiết theo hóa đơn VAT 0000304 đính kèm)... (mã hs máy chủ dell po/ mã hs của máy chủ dell)
- Mã HS 84714990: Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB-10TVA007VA Intel Core i3-8100/4GB DDR4/1TB72/K&M/Serial Port/VGA+HDMI+DP/Dos, hàng mới 100%... (mã hs máy tính để bàn/ mã hs của máy tính để)
- Mã HS 84714990: Máy tính trạm HP IDS Z8-G4 WKS (4HJ56AV). (Không chứa mật mã dân sự)Hàng mới 100%... (mã hs máy tính trạm h/ mã hs của máy tính trạ)
- Mã HS 84714990: Máy chủ Fujitsu DB Svr_PY RX2540 M5 8x 2.5' (S26361-K1655-V408) bao gồm chip Intel Xeon Gold 5222, 2 RAM 16GB, ổ DVD-RW, 3 ổ cứng 600GB, 2 nguồn 800W, cáp nguồn,mới 100%... (mã hs máy chủ fujitsu/ mã hs của máy chủ fuji)
- Mã HS 84715010: Cạc mạng Intel Pro/1000PT Giabit Ethernet Single Port, hàng mới 100%... (mã hs cạc mạng intel/ mã hs của cạc mạng int)
- Mã HS 84715010: CHÍP MÁY TINH BOXED INTEL XEON W3175X P/N:BX80673W3175X, S/N:M9KF884200497... (mã hs chíp máy tinh b/ mã hs của chíp máy tin)
- Mã HS 84715010: CPU Intel Core I5-9400,hàng mới 100%... (mã hs cpu intel core/ mã hs của cpu intel co)
- Mã HS 84715090: Cây máy tính để bàn hiệu Samsung _CPU i3, RAM 4GB, HDD 1TB, không bao gồm chuột, bàn phím, màn hình Model: DP400S7B-D02VN,seri 0UA091OJC00693... (mã hs cây máy tính để/ mã hs của cây máy tính)
- Mã HS 84715090: Cây máy tính công nghiệp, không màn hình,chuột,CPU Intel(R) Core(TM) i5-3570 3.4Hz;4GB;Win7 32bit;220V 50-60Hz,40W;Model:YOI-323AGS,Code: Q430-074530,seri181323AGS000116... (mã hs cây máy tính cô/ mã hs của cây máy tính)
- Mã HS 84715090: Modul thông tin FX2N-16EX,hàng mới 100%... (mã hs modul thông tin/ mã hs của modul thông)
- Mã HS 84715090: Tấm mạch in đã gắn linh kiện của máy tính xách tay, C202XA, hàng mới 100%... (mã hs tấm mạch in đã/ mã hs của tấm mạch in)
- Mã HS 84716030: Bàn phím-B-5-30-0000-SE55-Hàng mới 100%... (mã hs bàn phímb530/ mã hs của bàn phímb5)
- Mã HS 84716030: Bàn phím A20B-1006-0272... (mã hs bàn phím a20b1/ mã hs của bàn phím a20)
- Mã HS 84716030: Bàn phím A98L-0001-0519... (mã hs bàn phím a98l0/ mã hs của bàn phím a98)
- Mã HS 84716030: Bàn phím số R8... (mã hs bàn phím số r8/ mã hs của bàn phím số)
- Mã HS 84716030: Bàn phím số IBM. Hàng mới 100%... (mã hs bàn phím số ibm/ mã hs của bàn phím số)
- Mã HS 84716030: Bàn phím tiếng hàn,hàng mới 100%... (mã hs bàn phím tiếng/ mã hs của bàn phím tiế)
- Mã HS 84716030: Bàn phím kiêm chuột UKB (P/N: UKB-500; Mã KH: 50140)... (mã hs bàn phím kiêm c/ mã hs của bàn phím kiê)
- Mã HS 84716030: Nguồn máy tính Hunkey 500W,hàng mới 100%... (mã hs nguồn máy tính/ mã hs của nguồn máy tí)
- Mã HS 84716040: Chuột vi tính Logitech B100... (mã hs chuột vi tính l/ mã hs của chuột vi tín)
- Mã HS 84716040: Chuột Fuhlen L102 USB. Hàng mới 100%... (mã hs chuột fuhlen l1/ mã hs của chuột fuhlen)
- Mã HS 84716040: Chuột Genius DX110 USB. Hàng mới 100%... (mã hs chuột genius dx/ mã hs của chuột genius)
- Mã HS 84716040: Chuột Logitech B100 USB. Hàng mới 100%... (mã hs chuột logitech/ mã hs của chuột logite)
- Mã HS 84716040: Chuột vi tính có dây Mitsumi... (mã hs chuột vi tính c/ mã hs của chuột vi tín)
- Mã HS 84716040: Chuột có dây Fuhlen L102,hàng mới 100%... (mã hs chuột có dây fu/ mã hs của chuột có dây)
- Mã HS 84716090: Chuột bay và bàn phím điều khiển chuột từ xa-RASPBERRY PI-Hàng mới 100%... (mã hs chuột bay và bà/ mã hs của chuột bay và)
- Mã HS 84716090: Chuột vi tính logitech B100... (mã hs chuột vi tính l/ mã hs của chuột vi tín)
- Mã HS 84716090: ASSY MODULE-BIOMETRIC FINGER PRINT (Cụm linh kiện cảm biến dấu vân tay)... (mã hs assy modulebio/ mã hs của assy module)
- Mã HS 84716090: ASSY US FP-OPTICAL FINGER SCAN SENSOR (Cụm linh kiện cảm biến dấu vân tay)... (mã hs assy us fpopti/ mã hs của assy us fpo)
- Mã HS 84716090: ASSY MODULE-OPTICAL FINGER SCAN SENSOR (Cụm linh kiện cảm biến dấu vân tay)... (mã hs assy moduleopt/ mã hs của assy module)
- Mã HS 84717040: Ram Gskill 8GB bus 2400,hàng mới 100%... (mã hs ram gskill 8gb/ mã hs của ram gskill 8)
- Mã HS 84717040: Ram DDR3 Dato 4G bus 1600,hàng mới 100%... (mã hs ram ddr3 dato 4/ mã hs của ram ddr3 dat)
- Mã HS 84717050: Băng tape lưu trữ dữ liệu 3TB, dùng cho thiết bị lưu trữ IBM Tape Library 3310. Hãng IBM. Mới 100%... (mã hs băng tape lưu t/ mã hs của băng tape lư)
- Mã HS 84718010: Chìa khóa dạng USB dùng để mở chức năng điều khiển dùng cho máy siêu âm (Service Key, Complete), hàng mới... (mã hs chìa khóa dạng/ mã hs của chìa khóa dạ)
- Mã HS 84718090: Thanh Ram 16 Gb dùng cho máy tính chủ, Hãng Dell. Mới 100%... (mã hs thanh ram 16 gb/ mã hs của thanh ram 16)
- Mã HS 84718090: Converter 10/100/1000... (mã hs converter 10/10/ mã hs của converter 10)
- Mã HS 84718090: Swith TP Link 16 port... (mã hs swith tp link 1/ mã hs của swith tp lin)
- Mã HS 84718090: card mạng i350-T4, hàng mới 100%... (mã hs card mạng i350/ mã hs của card mạng i3)
- Mã HS 84718090: Trạm kết nối các thiết bị ngoại vi cho máy tính, Brand: Dell, 130W, DPN: Y13HM... (mã hs trạm kết nối cá/ mã hs của trạm kết nối)
- Mã HS 84719010: Máy đọc mã vạch... (mã hs máy đọc mã vạch/ mã hs của máy đọc mã v)
- Mã HS 84719040: Thiết bị nhận dạng khuôn mặt và quẹt thẻ dùng để kiểm soát cửa ra vào FS2-D... (mã hs thiết bị nhận d/ mã hs của thiết bị nhậ)
- Mã HS 84719090: Smart Terminal Z1-Thiết bị đọc thẻ từ dùng cho hệ thống quản lý năng suất của ngành may công nghiệp(gồm thiết bị đọc và dây cáp)(Hàng không chứa chức năng mật mã dân sự).Mới100%.Hiệu:GPRO.Model:Z1... (mã hs smart terminal/ mã hs của smart termin)
- Mã HS 84719090: Máy scanner (CANON SCANNER MODEL LIDE 110; hàng mới 100%)... (mã hs máy scanner ca/ mã hs của máy scanner)
- Mã HS 84719090: Đầu DVD (DVD + VCD + CD PLAYER+ FM RADIO MULTICODE, hàng mới 100%)... (mã hs đầu dvd dvd/ mã hs của đầu dvd dvd)
- Mã HS 84719090: Đầu đọc thẻ nhớ SSK, hàng mới 100%... (mã hs đầu đọc thẻ nhớ/ mã hs của đầu đọc thẻ)
- Mã HS 84729060: Máy hủy tài liệu Nikatei PS-900C (hoạt động bằng điện). Hàng mới 100%... (mã hs máy hủy tài liệ/ mã hs của máy hủy tài)
- Mã HS 84733010: BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ KẾT NỐI... (mã hs board mạch điện/ mã hs của board mạch đ)
- Mã HS 84733010: MẠCH ĐIỆN TỬ CHO Ổ CẮM 6 LỖ AF 2... (mã hs mạch điện tử ch/ mã hs của mạch điện tử)
- Mã HS 84733010: Tấm mạch in đã lắp ráp... (mã hs tấm mạch in đã/ mã hs của tấm mạch in)
- Mã HS 84733010: Bảng mạch in đã lắp ráp... (mã hs bảng mạch in đã/ mã hs của bảng mạch in)
- Mã HS 84733090: Frame of the storage- Bộ khung dùng để chứa thiết bị lưu trữ, hiệu GDC, dùng trong phòng chiếu phim; Model: PSD-3000-U2; Serial No: U25971 (Hàng cũ đã qua sử dụng)... (mã hs frame of the st/ mã hs của frame of the)
- Mã HS 84733090: CỤC CẮM 4 ĐIỂM... (mã hs cục cắm 4 điểm/ mã hs của cục cắm 4 đi)
- Mã HS 84733090: Bảng mạch PB-310. (Dùng để sản xuất cuộn cảm)... (mã hs bảng mạch pb31/ mã hs của bảng mạch pb)
- Mã HS 84733090: Bảng mạch PB-339. (Dùng để sản xuất cuộn cảm)... (mã hs bảng mạch pb33/ mã hs của bảng mạch pb)
- Mã HS 84733090: Đầu mã hóa trên dải từ,mã 597400-034P,hàng mới 100%... (mã hs đầu mã hóa trên/ mã hs của đầu mã hóa t)
- Mã HS 84733090: Card màn hình VGA N710,hàng mới 100%... (mã hs card màn hình v/ mã hs của card màn hìn)
- Mã HS 84733090: Cụm lắp ráp vỏ cho máy đọc mã vạch... (mã hs cụm lắp ráp vỏ/ mã hs của cụm lắp ráp)
- Mã HS 84733090: Cụm lắp ráp đầu đọc cho máy đọc mã vạch... (mã hs cụm lắp ráp đầu/ mã hs của cụm lắp ráp)
- Mã HS 84733090: Cụm lắp ráp nắp đậy cho máy đọc mã vạch... (mã hs cụm lắp ráp nắp/ mã hs của cụm lắp ráp)
- Mã HS 84733090: Cụm lắp ráp thấu kính cho máy đọc mã vạch... (mã hs cụm lắp ráp thấ/ mã hs của cụm lắp ráp)
- Mã HS 84733090: Cụm lắp ráp bộ phận điều khiển cho máy đọc mã vạch... (mã hs cụm lắp ráp bộ/ mã hs của cụm lắp ráp)
- Mã HS 84733090: Bảng chuyển đổi tín hiệu của máy tính xách tay, C202XA, hàng mới 100%... (mã hs bảng chuyển đổi/ mã hs của bảng chuyển)
- Mã HS 84742029: CỐI XAY CÀ PHÊ COFFEE GRINDER,20 Sets/ctn; 1 set 7oz; 4 kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs cối xay cà phê/ mã hs của cối xay cà p)
- Mã HS 84743120: MÁY TRỘN TỤ CẤP LIỆU 9 BAO 2 CẦU ĐỘNG CƠ NỔI D40, HÀNG MỚI 100% DO CTY TNHH SX VÀ TM CƠ KHÍ HỒNG HÀ (VIỆT NAM) SẢN XUẤT... (mã hs máy trộn tụ cấp/ mã hs của máy trộn tụ)
- Mã HS 84743910: Máy trộn hạt màu model HDE30-16,công suất 30W, điện áp 220V,50-60Hz,hàng mới 100%... (mã hs máy trộn hạt mà/ mã hs của máy trộn hạt)
- Mã HS 84743910: Máy Rửa Run Trộn Hạt... (mã hs máy rửa run trộ/ mã hs của máy rửa run)
- Mã HS 84749010: Cối gang bộ phận của máy nghiền hoạt động bằng điện, hàng mới 100%... (mã hs cối gang bộ phậ/ mã hs của cối gang bộ)
- Mã HS 84779039: Khuôn gia nhiệt- Heater (ASP3507MS)... (mã hs khuôn gia nhiệt/ mã hs của khuôn gia nh)
- Mã HS 84779039: Khuôn định hình vật tư đóng gói- POCKET TOOL (CT-TMM003MS)... (mã hs khuôn định hình/ mã hs của khuôn định h)
- Mã HS 84779039: Khối khóa ngoại chuẩn các loại (LKCKCX)... (mã hs khối khóa ngoại/ mã hs của khối khóa ng)
- Mã HS 84791010: Máy chà sàn liên hợp công nghiệp, model C50B, hiệu Clepro, Điện áp: 24V.DC; Công suất động cơ hút nước: 24V/450W; Động cơ bàn chải chà: 24V/550W, mới 100%... (mã hs máy chà sàn liê/ mã hs của máy chà sàn)
- Mã HS 84796000: Điều hòa bảo vệ môi trường Công suất:1.1KW... (mã hs điều hòa bảo vệ/ mã hs của điều hòa bảo)
- Mã HS 84798120: Máy vặn ốc bằng khí nén đầu vuông 12.5mm... (mã hs máy vặn ốc bằng/ mã hs của máy vặn ốc b)
- Mã HS 84798210: Máy khuấy từ gia nhiệt RSH-1DN (1-4606-42,300W,100VAC), hàng mới 100%... (mã hs máy khuấy từ gi/ mã hs của máy khuấy từ)
- Mã HS 84798939: Thiết bị định tâm cho thiết bị địa vật lý giếng khoan đo bằng cảm ứng từ, Serial Number: LCME-BA#ENP025, Part Number: J964730,hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị định t/ mã hs của thiết bị địn)
- Mã HS 84798939: Máy dán băng dính tự động lên trên điện thoại,Model: MTH-160021-001, Điện áp 220V,seriMM161128-001... (mã hs máy dán băng dí/ mã hs của máy dán băng)
- Mã HS 84798939: Máy dập cúc(Model N-6S, seri #11514) Năm sản xuất 2019 hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy dập cúcmod/ mã hs của máy dập cúc)
- Mã HS 84798939: Máy dập cúc bán tự động (nhãn hiệu YKK, Model-140, số serial: 2958, 3673, 3757, 5086, đã qua sử dụng, xuất xứ: Nhật Bản.hàng mượn theo HĐGC.(Tai xuat TKN 102458199540 G13 ngay 24/1/2019)... (mã hs máy dập cúc bán/ mã hs của máy dập cúc)
- Mã HS 84798939: Máy lắp Bản Mạch (dùng điện 220) Model: HEATING MACHINE SO2730, S/N: UAT1802M-HEU77-101, nhà sản xuất UAT KOREA CO., LTD-theo dòng hàng số 1 tờ khai nhập 101878708410/E13 Ngày 28/02/2018... (mã hs máy lắp bản mạc/ mã hs của máy lắp bản)
- Mã HS 84798939: Máy dán nhiệt dùng gắn linh kiện vào bản mạch (dùng điện 220V)HEATING MACHINE Model:SO2732,S/N:UAT1803M-HEU01-102,NSX: UAT Factory Automation-theo dòng hàng 2 TKNK 101912996250/E13 Ngày 21/03/2018... (mã hs máy dán nhiệt d/ mã hs của máy dán nhiệ)
- Mã HS 84798939: Máy đóng nhãn ST-9000- AVERY DENNISON (hàng mới 100%)... (mã hs máy đóng nhãn s/ mã hs của máy đóng nhã)
- Mã HS 84798939: Cây CPU của Máy xoay tiêu cự của Camera (Focus machine S200 PC)... (mã hs cây cpu của máy/ mã hs của cây cpu của)
- Mã HS 84798939: Máy chà sàn công nghiệp hiệu Comac Antea 50B kèm phụ kiện gồm: 01 bàn chải, 02 mâm gá giữ, 01 sạc ắc quy, 02 ắc quy 12V,công suất 920W, chiều rộng vùng chà 508mm, áp lực bàn chà 23kg, mới 100%... (mã hs máy chà sàn côn/ mã hs của máy chà sàn)
- Mã HS 84798939: MAY BOI KEO, Destop robot, SM200SX-3A(TK NHẬP:102609261420/E13, DONG 1; 102617195330/E13, DONG 1;102581152661/E13, DONG 1)... (mã hs may boi keo de/ mã hs của may boi keo)
- Mã HS 84798939: Máy cải tiến bóc tách cho dây chuyền V, điện áp 3 pha 200VAC, công suất 3kw. Hàng mới 100%... (mã hs máy cải tiến bó/ mã hs của máy cải tiến)
- Mã HS 84798940: Thiết bị chịu lực đo địa chấn. S/N: VSIB-PA#8183. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị chịu l/ mã hs của thiết bị chị)
- Mã HS 84798940: Thiết bị bảo vệ thiết bị đo mật độ quang phổ cho thiết bị đo điạ vật lý. S/N: HECH-KD#306. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị bảo vệ/ mã hs của thiết bị bảo)
- Mã HS 84798940: Thiết bị doa và mở rộng thành giếng khoan 1x GU 3673 8 1/2", No.R20935, Trị giá hàng 7200USD/cái; giá thuê 4.5USD/ngày *731 ngày (không hoạt động bằng điện),hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị doa và/ mã hs của thiết bị doa)
- Mã HS 84798940: Thiết bị tuần hoàn điều hướng dung dịch giếng khoan loại 6 3/4" Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị tuần h/ mã hs của thiết bị tuầ)
- Mã HS 84798940: Thiết bị điều hướng dòng dung dịch 3-1/8" (không HĐ bằng điện), kèm bộ bi thả. S/N#NOR312BP64,SN#NOR3125BP65; hàng đã qua sử dụng.i... (mã hs thiết bị điều h/ mã hs của thiết bị điề)
- Mã HS 84799030: Thiết bị lấy mẫu dầu thô. Bằng thép, Serial Number: MPSR-BA#30053, Part Number: H433947,hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị lấy mẫ/ mã hs của thiết bị lấy)
- Mã HS 84799030: Thiết bị Đầu dưới thiết bị lấy mẫu dầu, Serial Number: MRBN-NAA#049, Part Number: 100390333,hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị đầu dư/ mã hs của thiết bị đầu)
- Mã HS 84799030: Đầu lấy mẫu dầu kéo dài, phụ tùng cho thiết bị lấy mẫu dầu thô, Serial Number: MRLH-AA#223, Part Number: H708152, hàng đã qua sử dụng... (mã hs đầu lấy mẫu dầu/ mã hs của đầu lấy mẫu)
- Mã HS 84799030: Khay nạp rung vật liệu IC... (mã hs khay nạp rung v/ mã hs của khay nạp run)
- Mã HS 84799030: Tấm đỡ bằng nhựa (phụ kiện cho robot) 4A-PT6663520... (mã hs tấm đỡ bằng nhự/ mã hs của tấm đỡ bằng)
- Mã HS 84799030: Tấm đỡ bằng nhôm hợp kim (phụ kiện cho robot) 3A-FL8514610N0... (mã hs tấm đỡ bằng nhô/ mã hs của tấm đỡ bằng)
- Mã HS 84799030: Tấm đỡ bằng thép không gỉ (phụ kiện cho robot)2FR836901104F0... (mã hs tấm đỡ bằng thé/ mã hs của tấm đỡ bằng)
- Mã HS 84799030: Thanh gá lắp ráp máy công nghiệp bằng thép S45C, mã hàng BB59K902-0020-0011, mới 100%... (mã hs thanh gá lắp rá/ mã hs của thanh gá lắp)
- Mã HS 84799030: Đầu hút cho máy gắn linh kiện AJRG0831. Hàng mới 100%... (mã hs đầu hút cho máy/ mã hs của đầu hút cho)
- Mã HS 84801000: PCB IRON MOULD G15A100A01- Khuôn dập bo mạch điện tử dùng cho máy dập PCB, bằng sắt (155*320*125)mm, hàng mới 100%... (mã hs pcb iron mould/ mã hs của pcb iron mou)
- Mã HS 84801000: Khuôn dao bằng thép- (Die Mold A1_3_S.M._#2/#2)... (mã hs khuôn dao bằng/ mã hs của khuôn dao bằ)
- Mã HS 84801000: Khuôn ép nắp trước 920 (sản xuất nắp trước vệ động cơ motor 001) (Model: AC02172, Nhà sx: Nidec Servo Changzhou)... (mã hs khuôn ép nắp tr/ mã hs của khuôn ép nắp)
- Mã HS 84804100: Khuôn đúc (đúc nén,đúc nắp tản nhiệt máy năng lượng mặt trời) (Bộ 1 cái) DIE CASTING MOLD YMY-20 (SE995-01 WATERPROOF ENCLOSURE)(Tạm xuất theo mục 1 của TK 102987519130/A12 (14/11/2019)... (mã hs khuôn đúc đúc/ mã hs của khuôn đúc đ)
- Mã HS 84807110: Moulds for shoes soles ALS20-05(FF)/Khuôn ép đế giày ALS20-05(FF), Hàng mới 100%... (mã hs moulds for shoe/ mã hs của moulds for s)
- Mã HS 84807110: Khuôn ép đế giày 0037RB... (mã hs khuôn ép đế già/ mã hs của khuôn ép đế)
- Mã HS 84807110: Khuôn làm đế giày (1 đôi 2 bộ, gồm bộ trái và bộ phải, mỗi bộ gồm phần trên và phần dưới)... (mã hs khuôn làm đế gi/ mã hs của khuôn làm đế)
- Mã HS 84807190: Khuôn bằng thép, dùng để đúc các bộ phận bằng nhựa của loa TMB1152... (mã hs khuôn bằng thép/ mã hs của khuôn bằng t)
- Mã HS 84807190: Khuôn đúc plastic loại phun, đúc thành vỏ bọc nhựa bảo vệ đế đỡ mạch in của bộ đề xe đạp INJECTION MOLD FOR BASE COVER (refer to part code 47GP02000/40GR02000), (bộcái), hàng mới 100%... (mã hs khuôn đúc plast/ mã hs của khuôn đúc pl)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế giữa (Hàng đã qua sử dụng)(Hàng tái xuất theo tờ khai số: 102291601640/G13 ngày 24/10/2018, mục 8)... (mã hs khuôn đế giữa/ mã hs của khuôn đế giữ)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế ngoài (Hàng đã qua sử dụng)(Hàng tái xuất theo tờ khai số: 102291601640/G13 ngày 24/10/2018, mục 7)... (mã hs khuôn đế ngoài/ mã hs của khuôn đế ngo)
- Mã HS 84807910: Khuôn đúc giày dép bằng kim loại (1Bộ2Cái)... (mã hs khuôn đúc giày/ mã hs của khuôn đúc gi)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế giày REACT MILER (M,W) IPF BOT PL AL 285 x 425 x 70... (mã hs khuôn đế giày r/ mã hs của khuôn đế già)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế giày AIR MAX WARP FK (M,W) OS TOP PL STEEL 350 x 430 x 50... (mã hs khuôn đế giày a/ mã hs của khuôn đế già)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế giày JORDAN ZOOM TRUNNER ULTIMATE (M,W) PHYLON TOP PL AL 430 x 450 x 80... (mã hs khuôn đế giày j/ mã hs của khuôn đế già)
- Mã HS 84807910: Khuôn đế giày Nano1... (mã hs khuôn đế giày n/ mã hs của khuôn đế già)
- Mã HS 84807990: Khuôn in tem ép nhiệt bằng thép hiệu: 1603-ph-0008 (Đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn in tem ép/ mã hs của khuôn in tem)
- Mã HS 84807990: Khuôn đúc bằng thép dùng để sản xuất linh kiện nhựa (#3) D001HP001... (mã hs khuôn đúc bằng/ mã hs của khuôn đúc bằ)
- Mã HS 84807990: Khuôn dùng để đúc vòng đệm cao su(dùng cho máy đúc cao su)... (mã hs khuôn dùng để đ/ mã hs của khuôn dùng đ)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Nút xả- F7 (Serial No.: 17236 KVB 9000)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt nút/ mã hs của khuôn cskt n)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Cục đỡ- H57 (Serial No.: 5310 KR3 7702 B)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt cục/ mã hs của khuôn cskt c)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Kẹp ecu- H54 (Serial No.: 80124-KPH-7001 B)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt kẹp/ mã hs của khuôn cskt k)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Ống xả cặn- F5 (Serial No.: 17234-KCW-8711 E)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt ống/ mã hs của khuôn cskt ố)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Nắp đậy khóa- H44 (Serial No.: 81133-GCC-C501)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt nắp/ mã hs của khuôn cskt n)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Khung đèn- H62 (Serial No.: 61304-415-0001 MOLD A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt khun/ mã hs của khuôn cskt k)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Ốp đuôi sau- H27 (Serial No.: 83515-KPH-7000-H1 A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt ốp đ/ mã hs của khuôn cskt ố)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Chân chống chính- H21 (Serial No.: 50524-397-0003 D)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt chân/ mã hs của khuôn cskt c)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Giảm chấn bánh xe- H18 (Serial No.: 41241-KFL-8500 S)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt giảm/ mã hs của khuôn cskt g)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Hộp đựng túi dụng cụ- H34 (Serial No.: 80123-GN5-9001)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt hộp/ mã hs của khuôn cskt h)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Phớt chắn bụi cổ lái- H42 (Serial No.: 53214 250 0001)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt phớt/ mã hs của khuôn cskt p)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Tấm chắn bùn- H60 (Serial No.: 80108 K01A 9004 MOLD B)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt tấm/ mã hs của khuôn cskt t)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT B đệm bản lề yên xe- H30 (Serial No.: 77207 GN5 9101 B)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt b đệ/ mã hs của khuôn cskt b)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Đai móc treo đồ trước- H45 (Serial No.: 89012 GFM 9001)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt đai/ mã hs của khuôn cskt đ)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Gioăng cụm phao xăng- H13 (Serial No.: 3780-GA7-7003 C)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt gioă/ mã hs của khuôn cskt g)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Núm cao su cài cốp xe- H29 (Serial No.: 83551-300-0002 C)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt núm/ mã hs của khuôn cskt n)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Đệm giá để chân sau dưới- H14 (Serial No.: 50622-KBA-9000 A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt đệm/ mã hs của khuôn cskt đ)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Bạc cao su B giảm chấn còi xe- H22 (Serial No.: 61106-KW6-8401)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt bạc/ mã hs của khuôn cskt b)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Vòng chắn bụi trong cụm bánh sau- G6 (Serial No.: 42653 001 0041)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt vòng/ mã hs của khuôn cskt v)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Cao su gối bánh trục mô tơ đề- H39 (Serial No.: 11344 GW3 9801 H1)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt cao/ mã hs của khuôn cskt c)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Chi tiết chống rung cho cụm treo động cơ (60)- G8 (Serial No.: 50352-KVB-9000)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt chi/ mã hs của khuôn cskt c)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Đèn xi nhan- H72 (Serial No.: 64431 KVR C000 MOLD B)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt đèn/ mã hs của khuôn cskt đ)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Vỏ bọc cao su- Y11 (Serial No.: 2VP-F811G-00-00-80 A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt vỏ b/ mã hs của khuôn cskt v)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Dây chằng túi dụng cụ- H65 (Serial No.: 80124-K26-9000 A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt dây/ mã hs của khuôn cskt d)
- Mã HS 84807990: Khuôn CSKT Đầu chụp bằng cao su- T4 (Serial No.: G04129-02-30510-MENR-A)(hàng đã qua sử dụng)... (mã hs khuôn cskt đầu/ mã hs của khuôn cskt đ)
- Mã HS 84807990: KHUON DAO DAP (Khuôn cắt vải L2)... (mã hs khuon dao dap/ mã hs của khuon dao da)
- Mã HS 84807990: Khuôn đúc vỏ hộp số R-1 (AA103LG), Chất liệu: thép S50C, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn đúc vỏ hộ/ mã hs của khuôn đúc vỏ)
- Mã HS 84807990: Khuôn vách ngăn(294x250x40)... (mã hs khuôn vách ngăn/ mã hs của khuôn vách n)
- Mã HS 84807990: Khuôn nhôm PL_6.7 Ver.1... (mã hs khuôn nhôm pl6/ mã hs của khuôn nhôm p)
- Mã HS 84807990: Khuôn nhôm INTRAY NS541-OCA2... (mã hs khuôn nhôm intr/ mã hs của khuôn nhôm i)
- Mã HS 84811019: Van Khí (4V210-06) Để điều chỉnh áp lực khí... (mã hs van khí 4v210/ mã hs của van khí 4v2)
- Mã HS 84811019: van điều áp YQAr-66 (02)... (mã hs van điều áp yqa/ mã hs của van điều áp)
- Mã HS 84811019: Van bướm điện DN100, FBYD100W1E02A1... (mã hs van bướm điện d/ mã hs của van bướm điệ)
- Mã HS 84811019: Van bướm khí DN125 tấm thép không rỉ... (mã hs van bướm khí dn/ mã hs của van bướm khí)
- Mã HS 84811022: van đồng DN20... (mã hs van đồng dn20/ mã hs của van đồng dn2)
- Mã HS 84811022: van đồng DN50... (mã hs van đồng dn50/ mã hs của van đồng dn5)
- Mã HS 84811022: van đồng DN65... (mã hs van đồng dn65/ mã hs của van đồng dn6)
- Mã HS 84811022: van đồng DN100... (mã hs van đồng dn100/ mã hs của van đồng dn1)
- Mã HS 84811099: Van điều áp(van giảm áp bằng Nhựa, đường kính 0.5mm,P/N:1301309-57,hàng mới 100%)... (mã hs van điều ápvan/ mã hs của van điều áp)
- Mã HS 84811099: Van điều áp (van giảm áp bằng Nhựa, đường kính 0.5mm,P/N:1301309-57,hàng mới 100%)... (mã hs van điều áp va/ mã hs của van điều áp)
- Mã HS 84812020: Van chỉnh khí DSC-8-6 (Dùng trong chuyền động khí nén, vật liệu bằng hợp kim đồng, đường kính trong 0.4 cm, dùng cho máy gia công kim loại)Hàng mới 100%... (mã hs van chỉnh khí d/ mã hs của van chỉnh kh)
- Mã HS 84812020: Van điều khiển lưu lượng khí SC3W 8-8(Dùng trong chuyền động khí nén, vật liệu bằng hợp kim đồng, đường kính trong 0.4 cm, dùng cho máy gia công kim loại)Hàng mới 100%... (mã hs van điều khiển/ mã hs của van điều khi)
- Mã HS 84812020: Van đồng 1/2... (mã hs van đồng 1/2/ mã hs của van đồng 1/2)
- Mã HS 84812090: Van tiết lưu M16 phi 10. Hàng mới 100%... (mã hs van tiết lưu m1/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84812090: Van tiết lưu ren 1/4 ra phi 6. Hàng mới 100%... (mã hs van tiết lưu re/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84812090: Van điện từ 4V110-06 DC 2.5W Air tac. Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ 4v1/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van thủy lực-MPC-02-B-Hàng mới 100%... (mã hs van thủy lựcmp/ mã hs của van thủy lực)
- Mã HS 84812090: Van thủy lực-DFA-01-2B2-Hàng mới 100%... (mã hs van thủy lựcdf/ mã hs của van thủy lực)
- Mã HS 84812090: Van thủy lực-Yuken-DSG-03-3C60-A200-Hàng mới 100%... (mã hs van thủy lựcyu/ mã hs của van thủy lực)
- Mã HS 84812090: Van định hướng VX230GD, dùng trong truyền động khí nén, hàng mới 100%... (mã hs van định hướng/ mã hs của van định hướ)
- Mã HS 84812090: Van điện từ bằng đồng- thép 1153118, hàng mới 100% PTTB cấp cho tàu Mv Confidence quốc tịch Panama... (mã hs van điện từ bằn/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van tiết lưu AS1211F-M5-06A dùng để điều khiển lưu lượng khí nén. Hàng mới 100%... (mã hs van tiết lưu as/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84812090: Van khí ASV2000-AA-03 làm bằng hợp kim, dùng đóng mở khí nén, dùng điện 24VDC. Hàng mới 100%... (mã hs van khí asv2000/ mã hs của van khí asv2)
- Mã HS 84812090: Van tay VHS30-03A dùng để đóng ngắt khí nén, làm bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs van tay vhs300/ mã hs của van tay vhs3)
- Mã HS 84812090: Van điện từ 4GB240R-08-3 (Dùng trong truyền động khí nén, dùng cho máy đúc nhôm, đường kính 4mm, vật liệu bằng nhôm đúc). Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ 4gb/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van tay VH202-02 (Dùng trong truyền động khí nén, vật liệu bằng thép đúc, đường kính trong 6.35mm, dùng cho máy gia công kim loại.) Hàng mới 100%... (mã hs van tay vh2020/ mã hs của van tay vh20)
- Mã HS 84812090: Van điện từ SS-G03-C6-FR-E1-J22(Dùng trong truyền động dầu thủy lực, dùng cho máy gia công kim loại, đường kính van 7.5mm, vật liệu bằng thép đúc). Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ ss/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van khí phi 110... (mã hs van khí phi 110/ mã hs của van khí phi)
- Mã HS 84812090: Van điện từ JICI 25... (mã hs van điện từ jic/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84812090: Van dùng trong truyền động khí nén 2W03006B... (mã hs van dùng trong/ mã hs của van dùng tro)
- Mã HS 84813090: Van một chiều bằng thép, dùng cho tàu biển, P/N:310054, mới 100%... (mã hs van một chiều b/ mã hs của van một chiề)
- Mã HS 84813090: Van kiểm tra chân không- F1.2... (mã hs van kiểm tra ch/ mã hs của van kiểm tra)
- Mã HS 84813090: Van dẫn hướng 1 chiều bằng thép, dùng cho máy tàu,P/N:317750001, mới 100%... (mã hs van dẫn hướng 1/ mã hs của van dẫn hướn)
- Mã HS 84813090: Van khóa đồng D50... (mã hs van khóa đồng d/ mã hs của van khóa đồn)
- Mã HS 84813090: Van 1 chiều đồng D50... (mã hs van 1 chiều đồn/ mã hs của van 1 chiều)
- Mã HS 84813090: Van khóa D100 van kiểm tra... (mã hs van khóa d100 v/ mã hs của van khóa d10)
- Mã HS 84813090: Van 1 chiều D150 Hàng tiêu chuẩn... (mã hs van 1 chiều d15/ mã hs của van 1 chiều)
- Mã HS 84813090: Van điện từ 1 chiều G1/4-220V... (mã hs van điện từ 1 c/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84813090: Van kiểm tra... (mã hs van kiểm tra/ mã hs của van kiểm tra)
- Mã HS 84813090: Van kiểm soát bay hơi dùng cho xe máy Yamaha 1DW-F4180-02, mới 100%... (mã hs van kiểm soát b/ mã hs của van kiểm soá)
- Mã HS 84814090: van supap khí xả bằng thép, P/N:143003, mới 100%... (mã hs van supap khí x/ mã hs của van supap kh)
- Mã HS 84814090: Van khóa bi đồng D15... (mã hs van khóa bi đồn/ mã hs của van khóa bi)
- Mã HS 84814090: Van xả khí tự động D25... (mã hs van xả khí tự đ/ mã hs của van xả khí t)
- Mã HS 84814090: Van an toàn của máy chưng cất nước ngọt trên tàu.Mã hàng: 0000-AKR-1320-0.Nhà sản xuất:MIURA.Hàng mới 100%... (mã hs van an toàn của/ mã hs của van an toàn)
- Mã HS 84814090: Van an toàn 24 bar... (mã hs van an toàn 24/ mã hs của van an toàn)
- Mã HS 84818061: Van bướm tay quay KVS- 300 (DN150). Hàng mới 100%... (mã hs van bướm tay qu/ mã hs của van bướm tay)
- Mã HS 84818062: Van bướm Din DN40 ss316 bằng thép không gỉ dùng cho đường ống, Đường kính: 73mm. Hàng mới 100%... (mã hs van bướm din dn/ mã hs của van bướm din)
- Mã HS 84818063: Van bướm inox STS, kích thước 80A*10K. Hàng mới 100%... (mã hs van bướm inox s/ mã hs của van bướm ino)
- Mã HS 84818063: Van bướm inox (loại tay quay, bích 10k), kích thước 100A. Hàng mới 100%... (mã hs van bướm inox/ mã hs của van bướm ino)
- Mã HS 84818063: Van búa nước bằng thép KT 100A, làm giảm áp lực nước cho đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs van búa nước bằ/ mã hs của van búa nước)
- Mã HS 84818063: Van nhựa PPR, đường kính 2.5cm, hàng mới 100%... (mã hs van nhựa ppr đ/ mã hs của van nhựa ppr)
- Mã HS 84818063: Van bi nhựa PPR, đường kính ngoài D20, hàng mới 100%... (mã hs van bi nhựa ppr/ mã hs của van bi nhựa)
- Mã HS 84818063: Van bi nhựa HPDE, đường kính ngoài D40, hàng mới 100%... (mã hs van bi nhựa hpd/ mã hs của van bi nhựa)
- Mã HS 84818072: Van bi tay nhựa Phi 114mm AG1140-S (TJ), hàng mới 100%... (mã hs van bi tay nhựa/ mã hs của van bi tay n)
- Mã HS 84818072: Van bi (inox AP dạng ren), kích thước 15A. Hàng mới 100%... (mã hs van bi inox ap/ mã hs của van bi inox)
- Mã HS 84818072: Van bi bằng thép không gỉ 316 BA kích thước 1/4inch. Hàng mới 100%... (mã hs van bi bằng thé/ mã hs của van bi bằng)
- Mã HS 84818072: Van bi ren inox 304 phi 50mm dùng cho hệ thống khí nén, hàng mới 100%... (mã hs van bi ren inox/ mã hs của van bi ren i)
- Mã HS 84818082: Van điện từ-1inch US-Hàng mới 100%... (mã hs van điện từ1in/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818082: Van điện từ-SY7120-5LZ-02-Hàng mới 100%... (mã hs van điện từsy7/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818082: Van điện từ-SF2303-IP-SG1-A2-Hàng mới 100%... (mã hs van điện từsf2/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818082: Van khí YPC SP 5101 IP + giảm thanh... (mã hs van khí ypc sp/ mã hs của van khí ypc)
- Mã HS 84818082: Van khí nén AS2002F-06, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén as2/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van khí nén AS3002F-08, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén as3/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van khí nén ASV220F-M5-04, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén asv/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van khí nén AS1201F-M5-06A, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén as1/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van khí nén SY5320-5LZD-C6, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén sy5/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van khí nén FWB42-8-5-02C 24VDC, hàng mới 100%... (mã hs van khí nén fwb/ mã hs của van khí nén)
- Mã HS 84818082: Van hút chân không ZM131H-Q5 (van khí), hàng mới 100%... (mã hs van hút chân kh/ mã hs của van hút chân)
- Mã HS 84818082: Van điều áp IR1020-01BG-A làm bằng thép, dùng để điều chỉnh áp suất khí, hàng mới 100%... (mã hs van điều áp ir1/ mã hs của van điều áp)
- Mã HS 84818088: Van nhựa PPR- 1inch (F34)... (mã hs van nhựa ppr 1/ mã hs của van nhựa ppr)
- Mã HS 84818088: Van nhựa PPR- F34 1 inch... (mã hs van nhựa ppr f/ mã hs của van nhựa ppr)
- Mã HS 84818089: Van cầu bằng thép không gỉ (BALL VALVE STAINLESS STEEL; hàng mới 100%)... (mã hs van cầu bằng th/ mã hs của van cầu bằng)
- Mã HS 84818089: Van giảm áp bằng gang, sắt- thép 400023204, hàng mới 100% PTTB cấp cho tàu Mv Confidence quốc tịch Panama... (mã hs van giảm áp bằn/ mã hs của van giảm áp)
- Mã HS 84818091: Vòi sen 18 (Dùng cho ghế mát xa làm móng chân, móng tay). Hàng mới 100%... (mã hs vòi sen 18 dùn/ mã hs của vòi sen 18)
- Mã HS 84818091: Vít lạnh 4.2* 25mm... (mã hs vít lạnh 42* 2/ mã hs của vít lạnh 42)
- Mã HS 84818091: Vít lạnh 4.2* 32mm... (mã hs vít lạnh 42* 3/ mã hs của vít lạnh 42)
- Mã HS 84818099: Van xoay-HR-1001(20A-8A)-Hàng mới 100%... (mã hs van xoayhr100/ mã hs của van xoayhr)
- Mã HS 84818099: Van tiết lưu AS4002F-12,hàng mới 100%... (mã hs van tiết lưu as/ mã hs của van tiết lưu)
- Mã HS 84818099: van dẫn hướng bằng đồng, dùng cho tàu biển, P/N:420935001, mới 100%... (mã hs van dẫn hướng b/ mã hs của van dẫn hướn)
- Mã HS 84818099: Bơm cao áp bằng thép không gỉ, dùng cho tàu biển, phi 32,D172, P/N:310051, mới 100%... (mã hs bơm cao áp bằng/ mã hs của bơm cao áp b)
- Mã HS 84818099: Van điều khiển hướng điện từ, DSG-01-3C2-A220-N1-50... (mã hs van điều khiển/ mã hs của van điều khi)
- Mã HS 84818099: Van thau-1inch... (mã hs van thau1inch/ mã hs của van thau1in)
- Mã HS 84818099: Van thau-1/2inch... (mã hs van thau1/2inc/ mã hs của van thau1/2)
- Mã HS 84818099: Van điều chỉnh keo- X-14xF16... (mã hs van điều chỉnh/ mã hs của van điều chỉ)
- Mã HS 84818099: Van thau-2inch... (mã hs van thau2inch/ mã hs của van thau2in)
- Mã HS 84818099: Van an toàn-1/4inch... (mã hs van an toàn1/4/ mã hs của van an toàn)
- Mã HS 84818099: Van dùng để điều chỉnh khí 4GA110R-M5-A2NPS-FL630984-3-ST... (mã hs van dùng để điề/ mã hs của van dùng để)
- Mã HS 84818099: Van điện từ(p/n:021526-0001, hàng mới 100%)... (mã hs van điện từp/n/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van báo động (Alavan) D100... (mã hs van báo động a/ mã hs của van báo động)
- Mã HS 84818099: Van khóa D125 hàng tiêu chuẩn cho đường đẩy... (mã hs van khóa d125 h/ mã hs của van khóa d12)
- Mã HS 84818099: Van bướm tay quay phi 80mm,chất liệu bằng thép, dùng cho hệ thống khí nén, hàng mới 100%... (mã hs van bướm tay qu/ mã hs của van bướm tay)
- Mã HS 84818099: Van 6 cổng-ASSY,VLV,6PORT,MIGHTY,RHEODYNE,T STD- 057968T, hàng mới 100%... (mã hs van 6 cổngassy/ mã hs của van 6 cổnga)
- Mã HS 84818099: Vòi phun chính/ NOZZLE BODY. Phụ tùng trên tàu AAL BRISBANE (IMO: 9498341. Cờ và quốc tịch: Liberia [LR]. Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun chính// mã hs của vòi phun chí)
- Mã HS 84818099: Van (Hàng mới 100%)... (mã hs van hàng mới 1/ mã hs của van hàng mớ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ 220V 50Hz (Hàng mới 100%)... (mã hs van điện từ 220/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ 1/8", 10Bar, 220V (Hàng mới 100%)... (mã hs van điện từ 1/8/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ 1/4 inch, điện áp AC-220V, mới 100%... (mã hs van điện từ 1/4/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van điện từ đường nước 3/8inch, model 2W-040-10, mới 100%... (mã hs van điện từ đườ/ mã hs của van điện từ)
- Mã HS 84818099: Van khóa RMP32.13-RMI209... (mã hs van khóa rmp32/ mã hs của van khóa rmp)
- Mã HS 84819023: Van dẫn hướng giảm áp lực dầu (bằng thép)... (mã hs van dẫn hướng g/ mã hs của van dẫn hướn)
- Mã HS 84819023: Thân van điều áp SKL-5B BODY. Hàng mới 100%... (mã hs thân van điều á/ mã hs của thân van điề)
- Mã HS 84819029: Vòi nước bằng inox AN-3 dùng sản xuất máy lọc nước trong gia đình,hãng sản xuất Penca hàng mới 100%... (mã hs vòi nước bằng i/ mã hs của vòi nước bằn)
- Mã HS 84819029: Cụm lõi van 1 chiều hoàn chỉnh... (mã hs cụm lõi van 1 c/ mã hs của cụm lõi van)
- Mã HS 84819029: Thân van bằng kim loại (A 190 492 02 00)... (mã hs thân van bằng k/ mã hs của thân van bằn)
- Mã HS 84819029: Nắp van điều áp 15K COVER No.1. Hàng mới 100%... (mã hs nắp van điều áp/ mã hs của nắp van điều)
- Mã HS 84819029: Sản phẩm van cần gạt làm bằng gỗ (Cần gạt gỗ vuông trắng chữ Southern Heights 5.1x6.1x27.9 cm)... (mã hs sản phẩm van cầ/ mã hs của sản phẩm van)
- Mã HS 84819090: lõi van bằng đồng, P/N:420926001, mới 100%... (mã hs lõi van bằng đồ/ mã hs của lõi van bằng)
- Mã HS 84819090: thân van khởi động bằng thép, P/N:144003, mới 100%... (mã hs thân van khởi đ/ mã hs của thân van khở)
- Mã HS 84819090: Vòng đệm của van hơi bằng nhôm P/N: TBVIQ-011... (mã hs vòng đệm của va/ mã hs của vòng đệm của)
- Mã HS 84819090: Thân van hơi bằng thép không gỉ P/N: ESVP-200-12... (mã hs thân van hơi bằ/ mã hs của thân van hơi)
- Mã HS 84819090: Trục của van hơi bằng thép không gỉ P/N: 35-00371-1... (mã hs trục của van hơ/ mã hs của trục của van)
- Mã HS 84819090: Chân đế van hơi bằng thép không gỉ P/N: ESVP-200-38... (mã hs chân đế van hơi/ mã hs của chân đế van)
- Mã HS 84819090: Mặt bích của van hơi bằng thép không gỉ P/N: ESVP-200-14... (mã hs mặt bích của va/ mã hs của mặt bích của)
- Mã HS 84819090: Thân van điện từ(bằng thép, chiều dài tổng 78mm,đường kính ngoài 39mm)... (mã hs thân van điện t/ mã hs của thân van điệ)
- Mã HS 84819090: Tay vặn van nước phi 55 Green. Hàng mới 100%... (mã hs tay vặn van nướ/ mã hs của tay vặn van)
- Mã HS 84819090: Van khóa phi 6 (HVFF-6)... (mã hs van khóa phi 6/ mã hs của van khóa phi)
- Mã HS 84819090: Đầu nối van đường ống (TA-16-BODY-P20A)... (mã hs đầu nối van đườ/ mã hs của đầu nối van)
- Mã HS 84819090: Van áp suất... (mã hs van áp suất/ mã hs của van áp suất)
- Mã HS 84819090: Cửa van áp suất... (mã hs cửa van áp suất/ mã hs của cửa van áp s)
- Mã HS 84819090: Lõi của van điều chỉnh nhiệt độ dầu... (mã hs lõi của van điề/ mã hs của lõi của van)
- Mã HS 84821000: Vòng bi 6001zz hãng NSK. Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 6001zz/ mã hs của vòng bi 6001)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn SS626-2RS, hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ss6262/ mã hs của bạc đạn ss62)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn (Vòng bi)-6204ZZ-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn vòng b/ mã hs của bạc đạn vòn)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn đầu-L940ZZ-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn đầul94/ mã hs của bạc đạn đầu)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F8-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf8/ mã hs của bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn 6310zz... (mã hs bạc đạn 6310zz/ mã hs của bạc đạn 6310)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F12-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf12/ mã hs của bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F16-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf16/ mã hs của bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F20-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf20/ mã hs của bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F30-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf30/ mã hs của bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Vòng bi SKF 6301-2Z, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi skf 630/ mã hs của vòng bi skf)
- Mã HS 84821000: Vòng bi, đường kính trong 2mm, nhãn hiệu MISUMI, dùng cho máy đóng cuộn linh kiện trong nhà máy điện tử, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi đường/ mã hs của vòng bi đườ)
- Mã HS 84821000: Vòng bi YAR211-2F... (mã hs vòng bi yar211/ mã hs của vòng bi yar2)
- Mã HS 84821000: Vòng bi YAR 205 2F... (mã hs vòng bi yar 205/ mã hs của vòng bi yar)
- Mã HS 84821000: Vòng bi SKF 6212-2RS1... (mã hs vòng bi skf 621/ mã hs của vòng bi skf)
- Mã HS 84821000: Gối đỡ vòng bi SYJ 55TF... (mã hs gối đỡ vòng bi/ mã hs của gối đỡ vòng)
- Mã HS 84821000: Vòng bi A97L-0201-0910#6003 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi a97l02/ mã hs của vòng bi a97l)
- Mã HS 84821000: Vòng bi A97L-0001-0670#DRF2280H (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi a97l00/ mã hs của vòng bi a97l)
- Mã HS 84821000: Vòng bi công nghiệp bằng thép, mã 609 ZZ, KT: 9x24x7(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi công ng/ mã hs của vòng bi công)
- Mã HS 84821000: Vòng bi chặn bằng thép, mã 108905, KT: 25.5x51.5x15.875(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi chặn bằ/ mã hs của vòng bi chặn)
- Mã HS 84821000: Vòng bi 600722. Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 600722/ mã hs của vòng bi 6007)
- Mã HS 84821000: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc bằng thép, mã 7244 ACM, KT: 220x400x65(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đỡ chặn/ mã hs của vòng bi đỡ c)
- Mã HS 84821000: Vòng bi gối F216... (mã hs vòng bi gối f21/ mã hs của vòng bi gối)
- Mã HS 84821000: Trục bi gối UCP 206... (mã hs trục bi gối ucp/ mã hs của trục bi gối)
- Mã HS 84821000: Vòng bi... (mã hs vòng bi/ mã hs của vòng bi)
- Mã HS 84822000: Vòng bi đũa côn bằng thép, mã 97741 M, KT: 205x320x149(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa côn/ mã hs của vòng bi đũa)
- Mã HS 84822000: Vòng bi đũa dạng hình trụ bằng thép, mã 3004264M, KT: 320x580x208(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa dạn/ mã hs của vòng bi đũa)
- Mã HS 84823000: Vòng bi đũa cầu bằng thép, mã 22308 MW33, KT: 40x90x33(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa cầu/ mã hs của vòng bi đũa)
- Mã HS 84825000: Vòng bi đũa dạng hình trụ bằng thép, mã 502207, KT: 35x61.8x17(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa dạn/ mã hs của vòng bi đũa)
- Mã HS 84825000: Vòng bi bằng thép KT 10x15x4 (mm), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi bằng th/ mã hs của vòng bi bằng)
- Mã HS 84828000: Vòng Bi NSK 6907z... (mã hs vòng bi nsk 690/ mã hs của vòng bi nsk)
- Mã HS 84828000: Vòng bi quạt gió li tâm 9-12... (mã hs vòng bi quạt gi/ mã hs của vòng bi quạt)
- Mã HS 84828000: Vòng bi UCFCX10(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi ucfcx10/ mã hs của vòng bi ucfc)
- Mã HS 84828000: Vòng bi 4T-30211(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 4t3021/ mã hs của vòng bi 4t3)
- Mã HS 84828000: Vòng bi 22213 EXW33(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 22213 e/ mã hs của vòng bi 2221)
- Mã HS 84828000: Bạc trượt các loại(linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs bạc trượt các l/ mã hs của bạc trượt cá)
- Mã HS 84828000: Khối trượt các loại (linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs khối trượt các/ mã hs của khối trượt c)
- Mã HS 84831090: Trục các loại. Mới 100%. Chuyển giao theo mục 7 của TKNK 102662554040... (mã hs trục các loại/ mã hs của trục các loạ)
- Mã HS 84831090: Trục máy may công nghiệp. Brother 110367001 # AXN43F0018. P/o:6530030842.Mới 100%... (mã hs trục máy may cô/ mã hs của trục máy may)
- Mã HS 84831090: Trục kim máy may công nghiệp. Brother SB1019201 # AXN43F0054. P/o:6530030842.Mới 100%... (mã hs trục kim máy ma/ mã hs của trục kim máy)
- Mã HS 84831090: Trục lăn A290-8101-X765 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs trục lăn a2908/ mã hs của trục lăn a29)
- Mã HS 84831090: Trục quay truyền động bằng thép (có ren), hàng mới 100%. (SHAFT) PART NO: A0000561... (mã hs trục quay truyề/ mã hs của trục quay tr)
- Mã HS 84831090: Khối truyền động các loại (linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs khối truyền độn/ mã hs của khối truyền)
- Mã HS 84832090: Gối đỡ vòng bi-NTN/UCP 204-Hàng mới 100%... (mã hs gối đỡ vòng bi/ mã hs của gối đỡ vòng)
- Mã HS 84832090: Thanh trượt SHS20V1SS(GK) có ổ bi dùng cho máy CNC... (mã hs thanh trượt shs/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 84833090: Gối đỡ trục các loại (Linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs gối đỡ trục các/ mã hs của gối đỡ trục)
- Mã HS 84834020: bánh răng chủ động và trục bằng thép, dùng cho tàu biển, P/N:104/102, mới 100%... (mã hs bánh răng chủ đ/ mã hs của bánh răng ch)
- Mã HS 84834030: Gear Bevel 15T (Bánh răng nón)... (mã hs gear bevel 15t/ mã hs của gear bevel 1)
- Mã HS 84834030: Gear Bevel 30T (Bánh răng nón)... (mã hs gear bevel 30t/ mã hs của gear bevel 3)
- Mã HS 84834040: Cụm bánh răng răng trong, 22630-KWB-6010-M1. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs cụm bánh răng r/ mã hs của cụm bánh răn)
- Mã HS 84834090: Cốt nhông-B-13-01-023A-7600-Hàng mới 100%... (mã hs cốt nhôngb13/ mã hs của cốt nhôngb)
- Mã HS 84834090: Nhông-35Z-16-F15 SOC THEN 5-Hàng mới 100%... (mã hs nhông35z16f1/ mã hs của nhông35z16)
- Mã HS 84834090: Nhông-35Z-18-F15 SOC THEN 5-Hàng mới 100%... (mã hs nhông35z18f1/ mã hs của nhông35z18)
- Mã HS 84834090: Bánh răng máy may công nghiệp. Brother SB0717001 # AXN43F0026. P/o:6930002554.Mới 100%... (mã hs bánh răng máy m/ mã hs của bánh răng má)
- Mã HS 84834090: Nhông đơn tiêu chuẩn 32 răng RS40-2B32TQ... (mã hs nhông đơn tiêu/ mã hs của nhông đơn ti)
- Mã HS 84834090: Phụ tùng sản xuất máy nông nghiệp: Bánh răng hành tinh loại 44 răng (Utra Torque T-100 Series Planetary gear 44-tooth... (mã hs phụ tùng sản xu/ mã hs của phụ tùng sản)
- Mã HS 84834090: Bánh dẫn động bơm dầuGEAR,OIL PUMP DRIVE15341KPH 9001, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs bánh dẫn động b/ mã hs của bánh dẫn độn)
- Mã HS 84835000: Khối puli truyền động HHTA32S5M150-E-14,hàng mới 100%... (mã hs khối puli truyề/ mã hs của khối puli tr)
- Mã HS 84835000: Puly truyền động, mã: PL06, hàng mới 100%... (mã hs puly truyền độn/ mã hs của puly truyền)
- Mã HS 84835000: Bánh đà các loại (Linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs bánh đà các loạ/ mã hs của bánh đà các)
- Mã HS 84839014: Trục khuỷu truyền chuyển động 2/ 2ND-E1422-10/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs trục khuỷu truy/ mã hs của trục khuỷu t)
- Mã HS 84839019: Trục truyền động riêng biệt bằng thép (có ren), hàng mới 100%. (SHAFT BUSHING) PART NO: A0000263... (mã hs trục truyền độn/ mã hs của trục truyền)
- Mã HS 84839099: Bánh răng- KMH-01-017-1-Hàng mới 100%... (mã hs bánh răng kmh/ mã hs của bánh răng k)
- Mã HS 84839099: Bánh răng-E-4-SA4782001-Hàng mới 100%... (mã hs bánh rănge4s/ mã hs của bánh rănge)
- Mã HS 84839099: Đầu trục vít phi 45 bằng thép SCREW HEAD 45 DIA- linh kiện cho máy phun ép nhựa, hàng mới 100%,... (mã hs đầu trục vít ph/ mã hs của đầu trục vít)
- Mã HS 84841000: Gioăng đầu xi lanhGASKET,CYLINDERHEAD12251KYZ 9010M1, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs gioăng đầu xi l/ mã hs của gioăng đầu x)
- Mã HS 84841000: Vòng gioăng vách máy tráiGSKT,L CRANK CASE COVER11395KPH 9012, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs vòng gioăng vác/ mã hs của vòng gioăng)
- Mã HS 84842000: Phốt 65x80x10 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt 65x80x10 l/ mã hs của phốt 65x80x1)
- Mã HS 84842000: Phốt 75x100x10 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt 75x100x10/ mã hs của phốt 75x100x)
- Mã HS 84842000: Phốt 85x105x16 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt 85x105x16/ mã hs của phốt 85x105x)
- Mã HS 84842000: Phốt 150x180x15 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt 150x180x15/ mã hs của phốt 150x180)
- Mã HS 84842000: Phốt ty arm PC850-8 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt ty arm pc8/ mã hs của phốt ty arm)
- Mã HS 84842000: Phốt ty gầu PC850-8 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt ty gầu pc8/ mã hs của phốt ty gầu)
- Mã HS 84842000: Phốt ty nâng PC850-8 làm kín kiểu cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs phốt ty nâng pc/ mã hs của phốt ty nâng)
- Mã HS 84849000: phớt kín dầu (vòng đệm) bằng thép và cao su, P/N:K10266A, mới 100%... (mã hs phớt kín dầu v/ mã hs của phớt kín dầu)
- Mã HS 84849000: Gioăng kín cán van (vòng đệm) bằng thép và cao su, P/N:133654-11150, mới 100%... (mã hs gioăng kín cán/ mã hs của gioăng kín c)
- Mã HS 84849000: vòng kín khí bằng Teflon, P/N:133010, mới 100%... (mã hs vòng kín khí bằ/ mã hs của vòng kín khí)
- Mã HS 84849000: vòng kín khí buồng đốt bằng gang, P/N:245007, mới 100%... (mã hs vòng kín khí bu/ mã hs của vòng kín khí)
- Mã HS 84849000: Phớt kín trục bằng thép và cao su, dùng cho bơm nước tàu biển, P/N:531, mới 100%... (mã hs phớt kín trục b/ mã hs của phớt kín trụ)
- Mã HS 84849000: Vòng làm kín bằng thép và cao su, dùng cho máy tàu,P/N:P442-000-1460-0, mới 100%... (mã hs vòng làm kín bằ/ mã hs của vòng làm kín)
- Mã HS 84849000: Giảm chấn FWM-1008VBD-S làm bằng thép hợp kim, kết hợp miếng lót cao su, dùng để giảm chấn va đập cho các chi tiết máy chuyển động. Hàng mới 100%... (mã hs giảm chấn fwm1/ mã hs của giảm chấn fw)
- Mã HS 84849000: Gioăng đệm bằng thép không gỉ dùng trong ống xả bô xe máy... (mã hs gioăng đệm bằng/ mã hs của gioăng đệm b)
- Mã HS 84869016: Shaft 15x85 (Trục)... (mã hs shaft 15x85 tr/ mã hs của shaft 15x85)
- Mã HS 84869016: Shaft 17x170 (Trục)... (mã hs shaft 17x170 t/ mã hs của shaft 17x170)
- Mã HS 84869016: Trục máy Filterpress... (mã hs trục máy filter/ mã hs của trục máy fil)
- Mã HS 84869016: Trục máy ép chân không... (mã hs trục máy ép châ/ mã hs của trục máy ép)
- Mã HS 84869049: ASSY,SMB,RIGHT (USED)... (mã hs assysmbright/ mã hs của assysmbrig)
- Mã HS 84879000: Ron- phốt bạc đạn chịu lực bằng thép 35BG5220DLTK2-T-J (đk49.4mm)... (mã hs ron phốt bạc đ/ mã hs của ron phốt bạ)Chương tiếp theo…
Chương 83: Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản
Chương 85: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên