Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 16: Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác

>> Chương 15 >> Chương 17
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm các loại thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác, đã chế biến hay bảo quản theo các quy trình đã ghi trong Chương 2 hoặc Chương 3 hoặc nhóm 05.04.
2. Chế phẩm thực phẩm được xếp vào Chương này với điều kiện các chế phẩm này chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên. Nếu chế phẩm có chứa hai hay nhiều thành phần trên, thì xếp vào nhóm tương ứng với thành phần hoặc những thành phần chiếm trọng lượng lớn hơn trong chế phẩm đó thuộc Chương 16. Những quy định này không áp dụng với các sản phẩm nhồi thuộc nhóm 19.02 hay các chế phẩm thuộc nhóm 21.03 hay 21.04.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của phân nhóm 1602.10, khái niệm “chế phẩm đồng nhất” được hiểu là chế phẩm từ thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, được làm đồng nhất mịn, phù hợp làm thực phẩm cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ với trọng lượng tịnh không quá 250g. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có trọng lượng nhỏ thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt có thể nhìn thấy được. Phân nhóm này được ưu tiên xem xét trước trong các phân nhóm của nhóm 16.02.
2. Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác được ghi theo tên thông thường trong các phân nhóm của nhóm 16.04 hoặc 16.05, là các loài cùng tên tương ứng được chi tiết ở Chương 3.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 16010010: Xúc xích ăn liền Vienna Sausage (4.6oz x 18/box)... (mã hs xúc xích ăn liề/ mã hs của xúc xích ăn)
- Mã HS 16010010: Pate đóng hộp hiệu MaLing (397g x 48hộp/thùng)Mới 100% HSD: Tháng 08/2019... (mã hs pate đóng hộp h/ mã hs của pate đóng hộ)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Mini 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ mã hs của xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo De Pamplona Extra 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salchichón Extra 100gr... (mã hs xúc xích salchi/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salchichón Extra + Chorizo Extra 100gr... (mã hs xúc xích salchi/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra Fort 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Pimienta Verde 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ mã hs của xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Queso Cabrales 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ mã hs của xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Higos 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ mã hs của xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra- Collar 250gr... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo De La Sierra- Cular Extra 1.5kg... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Lomo Embuchado Blanco De Matanza ~1.5kg... (mã hs xúc xích lomo e/ mã hs của xúc xích lom)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Napoli Dolce, trọng lượng mỗi gói: 2.5-3kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Milano Oro, trọng lượng mỗi gói: 2.5-3kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Tipo Calabro, trọng lượng mỗi gói: 1-1.2kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích dry loste/ tui... (mã hs xúc xích dry lo/ mã hs của xúc xích dry)
- Mã HS 16010090: Xúc xích chorizo strong bern/ túi... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích salami danish style/ tui... (mã hs xúc xích salami/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Jambon rosette 2.5kg/ túi... (mã hs jambon rosette/ mã hs của jambon roset)
- Mã HS 16010090: Xúc xích dry cahor 250g/ túi... (mã hs xúc xích dry ca/ mã hs của xúc xích dry)
- Mã HS 16010090: Xúc xích curly dry 4.13kgs/ túi... (mã hs xúc xích curly/ mã hs của xúc xích cur)
- Mã HS 16010090: Jambon bayone bonless 22.48 kgs/ túi... (mã hs jambon bayone b/ mã hs của jambon bayon)
- Mã HS 16010090: Jambon bayone bonless 5.34kgs/ túi... (mã hs jambon bayone b/ mã hs của jambon bayon)
- Mã HS 16010090: Jambon pancetta italian 1.2kg/pcs... (mã hs jambon pancetta/ mã hs của jambon pance)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHORIZO CULAR IBERICO BELLOTA ADMIRACION/ Iberian Acorn Chorizo ADM 1116g.HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SALCHICHON CULAR IBERICO BELLOTA ADMIRACION/ Iberian Acorn Salami ADM 1129g.HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích salchi/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHORIZO DE BELLOTA IBERICO LONCH/Sliced Iberian Acorn chorizo 100g.HSD 25/08/2017... (mã hs xúc xích choriz/ mã hs của xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SALCHICHON DE BELLOTA IBERICO LON/ Sliced Iberian Acorn Salchichon 100g.HSD 25/08/2017... (mã hs xúc xích salchi/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích LOMO DE CEBO IBERICO 50% RAZA IBERICA/ Iberian Cebo Loin 1344g.HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích lomo d/ mã hs của xúc xích lom)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Mort Festa Cil Pist 3162g.HSD 15/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Cotto Grangourmet OV 8468g.HSD 18/01/2017... (mã hs thịt nguội vill/ mã hs của thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani S. Milano Export 1998g.HSD 15/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Speck Original Val Venosta 2303g.HSD 21/12/2016... (mã hs thịt nguội vill/ mã hs của thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Porchetta EP 2634g.HSD 22/02/2017... (mã hs thịt nguội vill/ mã hs của thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Ventricina 2550g.HSD 28/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Napoli 1757g.HSD 28/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Felino Gentile 1127g.HSD 28/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani AFF Crudo Horeca 304g.HSD 14/01/2017... (mã hs thịt nguội vill/ mã hs của thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Milano 70g.HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Montanaro 70g.HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Fiocco Del 70g.HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani Presliced Antipasto 120g.HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ mã hs của thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani AFF Coppa Stag 70g.HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ mã hs của thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Felino 80g.HSD 07/12/2016... (mã hs xúc xích villan/ mã hs của xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani AFF Pastor 70g.HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ mã hs của thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Presliced Parma Ham 100g.HSD 14/12/2016... (mã hs thịt nguội vill/ mã hs của thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng- Kam Yen Jan Chinese Style Sausage (1lb 5 oz/túi) (lốc 2 túi)(Hàng mới 100%)... (mã hs lạp xưởng kam/ mã hs của lạp xưởng k)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo- Pork Sausage/Breakfast- HSD: 02/01/2017 (1 thùng = 324 cái, 1 thùng = 16.329 kg, Hàng mới 100%.... (mã hs xúc xích heo p/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Saucisson Sec Supérieur 200gr... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Saucisse sèche de tradition 300gr... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Rosette PP 2.5K AU Jambon ~2.5kg... (mã hs xúc xích rosett/ mã hs của xúc xích ros)
- Mã HS 16010090: Xúc xích- Mortadella Di Puro. Date: 05/10/2016- Expiry: 02/02/2017, trọng lượng mỗi gói: 2.5-3kg... (mã hs xúc xích morta/ mã hs của xúc xích mo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Milano Oro. Date: 05/10/2016- Expiry: 03/04/2017, trọng lượng mỗi gói: 2.5-3kg... (mã hs xúc xích heosa/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo- Salame Tipo Calabro. Date: 05/10/2016- Expiry: 03/04/2017, trọng lượng mỗi gói: 1-1.2kg... (mã hs xúc xích heo s/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON SUPERIEUR DD 14960g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ mã hs của thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSE DE TOULOUSE X3 140g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: thịt nguội JAMBON CUIT MICHE BEAUJO 3470g. Hsd 15/12/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ mã hs của thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHIPOLATAS NATURE X6 703g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích chipol/ mã hs của xúc xích chi)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội PAVE NATURE 2647g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ mã hs của thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: thịt nguội PAVE AU POIVRE 2739g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ mã hs của thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: thịt nguội PAVE AUX HERBES 2500g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ mã hs của thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC SUPERIEUR BOYAU NATUREL 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHIPOLATAS AUX HERBES X6 294g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích chipol/ mã hs của xúc xích chi)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON SUPERIEUR DD LABEL ROUGE 7533g. Hsd 11/11/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ mã hs của thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội POULET AU CITRON 2938g. Hsd 19/11/2016... (mã hs thịt nguội poul/ mã hs của thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSE SECHE DROITE DE CAMPAGNE 200g. Hsd 17/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: thịt nguội SAUCISSON A L'ANCIENNE 320g. Hsd 17/12/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ mã hs của thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC BOYAU 200g. Hsd 13/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC AUX HERBES 200g. Hsd 13/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON PP AU 250g. Hsd 23/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội SAUCISSON SEC PP FUME 200g. Hsd 18/12/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ mã hs của thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JESUS DE CAMPAGNE 354g. Hsd 17/12/2016... (mã hs thịt nguội jesu/ mã hs của thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: thịt nguội JAMBON CRU DE SAVOIE 2808g. Hsd 12/01/2017... (mã hs thịt nguội jamb/ mã hs của thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: thịt nguội SAUCISSON SEC AUX NOIX 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ mã hs của thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: thịt nguội SAUCISSON AUX NOIX 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ mã hs của thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: thịt nguội LONZO CORSE 355g. Hsd 13/12/2016... (mã hs thịt nguội lonz/ mã hs của thịt nguội l)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SECHE A 300g. Hsd 17/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ mã hs của xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích từ thịt lợn Saucisson au Noix, 250gam, hsd:19/12/2016, mới 100%... (mã hs xúc xích từ thị/ mã hs của xúc xích từ)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng Kam Yen Jan Chinese Style Sausage (lốc 2 bịch). Hàng mới 100%... (mã hs lạp xưởng kam y/ mã hs của lạp xưởng ka)
- Mã HS 16021090: Thịt dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm... (mã hs thịt dùng để ph/ mã hs của thịt dùng để)
- Mã HS 16021090: Bánh heo giòn Crispy pork (70grx35 bịchx1 thùng), mới 100%... (mã hs bánh heo giòn c/ mã hs của bánh heo giò)
- Mã HS 16021090: JambonTerrin cul noir 180g/ chiếc... (mã hs jambonterrin cu/ mã hs của jambonterrin)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Bloc of duck foie gras 75gr... (mã hs patê gan vịt ch/ mã hs của patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan ngỗng chế biến Bloc of goose foie gras 75gr 2 slices... (mã hs patê gan ngỗng/ mã hs của patê gan ngỗ)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Mousse of duck liver 320gr 50%... (mã hs patê gan vịt ch/ mã hs của patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan ngỗng chế biến Mousse of goose liver 320gr 50%... (mã hs patê gan ngỗng/ mã hs của patê gan ngỗ)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Bloc of duck foie gras, mirabelle plum and "dacquoise" with coco-nuts (60% bloc of foie gras) 360gr... (mã hs patê gan vịt ch/ mã hs của patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Whole duck foie gras with 2 peppers and champagne 500gr... (mã hs patê gan vịt ch/ mã hs của patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Pate heo hộp hiệu Tulip Liver Paté (Tulip Liverpaste) (Tulip Liver Paté) (48 hộp/thùng x 125g); 27/6/2016-27/6/2021; hàng mới 100%... (mã hs pate heo hộp hi/ mã hs của pate heo hộp)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE LYONNAIS 1238g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ mã hs của pate pate cr)
- Mã HS 16022000: Pate TERRINE FORESTIERE 4600g. Hsd 24/11/2016... (mã hs pate terrine fo/ mã hs của pate terrine)
- Mã HS 16022000: pate PATE DE CAMPAGNE 3000g. Hsd 20/11/2016... (mã hs pate pate de ca/ mã hs của pate pate de)
- Mã HS 16022000: pate MOUSSE PUR CANARD 2000g. Hsd 15/11/2016... (mã hs pate mousse pur/ mã hs của pate mousse)
- Mã HS 16022000: Pate TERRINE DE CAMPAGNE AU POIVRE VERT 6000g. Hsd 24/11/2016... (mã hs pate terrine de/ mã hs của pate terrine)
- Mã HS 16022000: pate RILLETTES DU MANS PUR 2500g. Hsd 08/11/2016... (mã hs pate rillettes/ mã hs của pate rillett)
- Mã HS 16022000: pate TERRINE DE GRAND MERE 3929g. Hsd 31/11/2016... (mã hs pate terrine de/ mã hs của pate terrine)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE RICHELIEU CANARD SUP 1150g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ mã hs của pate pate cr)
- Mã HS 16022000: pate RILLETTES DE CANARD 80% 2500g. Hsd 12/11/2016... (mã hs pate rillettes/ mã hs của pate rillett)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE LUNCH NATURE 41g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ mã hs của pate pate cr)
- Mã HS 16023199: Thit gà quay Villani Arrosto Di Tacchino 1782g.HSD 09/12/2016... (mã hs thit gà quay vi/ mã hs của thit gà quay)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Roll with Olives 2500g.HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Salami Style 1942g.HSD 22/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Breast Moroccan Style 2500g.HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Roast Chicken Meat 1792g.HSD 06/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Strips 1054g.HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Vacuum Cooked Turkey Breast 2562g.HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Ovenbaked Chicken Breast 1673g.HSD 14/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Peppered Turkey Roast 1764g.HSD 17/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Roll with Paprika 2185g.HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Thigh with Parsley 2149g.HSD 14/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Breast 2013g.HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Roll with olives 150g.HSD 12/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Salami style 150g.HSD 15/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Chicken Breast 150g.HSD 21/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Breast with Herbs 150g.HSD 16/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Fried Turkey Breast 150g.HSD 12/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023210: Ca-ri gà đóng hộp kín, 400g/gói, hàng mới 100%... (mã hs cari gà đóng h/ mã hs của cari gà đón)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến ăn liền Nongwoo thịt vịt không xương (900g+/- 100g)/túi *10 túi/ CTNS mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến ăn liền Nongwoo thịt vịt không xương, 600g/túi x15 túi i/ CTNS mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà tẩm bột rán.160G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà nướng.210g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà rán.300G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà chua ngọt.450G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-31... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt Gà tẩm bột cay rán giòn.550G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) Thịt gà kho tàu 135g/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Gà miếng tẩm bột spicy Mcdeluxe... (mã hs gà miếng tẩm bộ/ mã hs của gà miếng tẩm)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn luộc (Suppullim).300g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-19... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn xào (Suppullim).300g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà viên chiên.550g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-13... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà viên chiên cay.550g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-21... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà miếng chiên.550g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-23... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút xương chiên (Suppullim).220g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút xương hầm (Suppullim).220g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-23... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn nướng (Suppullim).200g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-21... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn nướng (Suppullim).220g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-07... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Mề gà tẩm gia vị (Suppullim).300g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút tẩm gia vị (Suppullim).300g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Đùi vịt chế biến Confit de canard 3825gr... (mã hs đùi vịt chế biế/ mã hs của đùi vịt chế)
- Mã HS 16023900: Thịt gà nướng đóng hộp hiệu Beta-homu, loại 210g. Hàng mới 100%... (mã hs thịt gà nướng đ/ mã hs của thịt gà nướn)
- Mã HS 16023900: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt Gà sốt chua ngọt.250G/gói. date(yy/mm/dd).2017-08-14... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16023900: Cánh gà tẩm bột wing stick- Phần cánh trong... (mã hs cánh gà tẩm bột/ mã hs của cánh gà tẩm)
- Mã HS 16023900: Cánh gà tẩm bột middle wing- Phần cánh giữa... (mã hs cánh gà tẩm bột/ mã hs của cánh gà tẩm)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột chiên giòn DM- Crispy Fried Chicken DM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 0.9 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột chiê/ mã hs của gà tẩm bột c)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Flamin DM- Flamin Fried Chicken DM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 0.9kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột flam/ mã hs của gà tẩm bột f)
- Mã HS 16023900: Burger gà- Fully Cooked Chicken Burger. Hàng mới 100%. (8 gói/thùng, 2 kg/gói).... (mã hs burger gà full/ mã hs của burger gà f)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột McNugget- Fully Cooked Chicken McNugget. Hàng mới 100%. (18 gói/thùng, 0.961 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột mcnu/ mã hs của gà tẩm bột m)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Patties- Fully Cooked McChicken Patties. Hàng mới 100%. (12 gói/thùng, 1.53 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột patt/ mã hs của gà tẩm bột p)
- Mã HS 16023900: Gà viên tẩm bột- Fully Cooked Tempura Chicken Nugget. Hàng mới 100%. (15 gói/thùng, 1 kg/gói).... (mã hs gà viên tẩm bột/ mã hs của gà viên tẩm)
- Mã HS 16023900: Gà Patties đông lạnh- Frozen chicken patties. Hàng mới 100%. (6 gói/thùng, 2.52 kg/gói).... (mã hs gà patties đông/ mã hs của gà patties đ)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột chiên giòn WM- Crispy Fried Chicken WM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1.35kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột chiê/ mã hs của gà tẩm bột c)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Flamin WM- Flamin Fried Chicken WM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1.35kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột flam/ mã hs của gà tẩm bột f)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột cay- Fully Cooked Spicy TenderCrisp. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1.32 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột cay/ mã hs của gà tẩm bột c)
- Mã HS 16024290: Thịt hộp CJ Spam Classic (340g/gói, 24 gói/thùng)... (mã hs thịt hộp cj spa/ mã hs của thịt hộp cj)
- Mã HS 16024911: Thịt hộp Dak Danish Canned Hams (16oz x 3/pack)... (mã hs thịt hộp dak da/ mã hs của thịt hộp dak)
- Mã HS 16024911: Thịt heo hộp hiệu Tulip Pork Luncheon Meat (Tulip Pork Luncheon Meat) (48 hộp/thùng x 200g); 23/5/16-23/5/21; 27/5/16-27/5/21; hàng mới 100%... (mã hs thịt heo hộp hi/ mã hs của thịt heo hộp)
- Mã HS 16024911: Thịt hộp hiệu Tulip Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium (Tulip Premium Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium)(Tulip Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium) (24 hộp/thùng x 340g) 19/04/2016-19/04/2021;mớI 100%... (mã hs thịt hộp hiệu t/ mã hs của thịt hộp hiệ)
- Mã HS 16024999: SK Trading Co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON.340G/hộp.date(yy/mm/dd)2018-12-25... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn SPAM.200g/Hộp.date(yy/mm/dd).2019-05-01... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến JL (dạng gói) Jinju thịt lợn.15g/gói*20gói/bịch.date(yy/mm/dd).2016-12-07... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn SPAM.340g/Hộp.date(yy/mm/dd).2019-05-01... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán.160G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán.160G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn xông khói.160G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ thịt lợn ăn liền.180G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-20... (mã hs sktrading co h/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ thịt lợn ăn liền.200G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-20... (mã hs sktrading co h/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn viên.220g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến ăn liền CJ thịt lợn.375G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co h/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn viên tẩm bột rán.450G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn ăn liền.375g/gói+75G/gói/bịch.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ.525g/gói+75g/gói/bịch.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co h/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn viên.600g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-16... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn nướng.600g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-16... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán.600G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn cắt lát.600g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna.170g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng hộp) thịt lợn KIMBOBO HAM.200g/Hộp.date(yy/mm/dd).2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn ăn liền Frank.230g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-27... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna.460g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn viên bít tết.540g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn champion.500g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-21... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna.700g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn champion.1KG/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-21... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) giăm bông hun khói.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-18... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna.1kg/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền GIMBOB HAM.1kg/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt lợn ăn liền SMOKED HAM.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến S&B (dạng gói) thịt Dồi lợn Onnuri.2KG/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-16... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) thịt lợn kho cùng Trứng cút và tương 135g/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Bộ quà tặng thực phẩm (CJ) 6 hộp thịt 200g và 2 chai nước sốt 500ml 2.5kg/hộp mới 100%... (mã hs bộ quà tặng thự/ mã hs của bộ quà tặng)
- Mã HS 16024999: Bộ quà tặng thực phẩm (CJ) 6 hộp thịt 200g và 3 chai nước sốt 500ml 3kg/hộp mới 100%... (mã hs bộ quà tặng thự/ mã hs của bộ quà tặng)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) thịt lợn BEKSUL HAM 160G/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co thịt lợn Maxbong 35G*10EA/hộp mới 100%... (mã hs hỗn hợp thịt đã/ mã hs của hỗn hợp thịt)
- Mã HS 16024999: Chà bông heo loại thường (1kgx10pktxctn),hàng mới 100%... (mã hs chà bông heo lo/ mã hs của chà bông heo)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt lợn cốt lết tẩm bột chiên.450g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Hotdog.375g/gói+75g/gói/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-04... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn cốt lết Bibigo.375g/gói+75g/gói/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-08... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn viên nướng ăn liền Bibigo.490g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn lát Bibigo nướng ăn liền.460g/gói+92g gói/Bịch. date(yy/mm/dd).2017-07-10... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt viên Meat Ball.500/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-11... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt viên Burger Steak.540g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn nướng ăn liền.560g/gói+40g/gói/Bịch. date(yy/mm/dd).2017-07-17... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt lợn cốt lết tẩm bột chiên.600g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-06... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến Sajo Daerim Sk Trading Co (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn.180G/gói. date(yy/mm/dd).2016-12-05... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Bì lợn xào cay (Suppullim).220g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-26... (mã hs thịt đã chế biế/ mã hs của thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Ruốc thịt heo Pork Flossy Kid(20grx120bịchx1thùng), mới 100%... (mã hs ruốc thịt heo p/ mã hs của ruốc thịt he)
- Mã HS 16024999: Sk trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền SPAM.200G/gói*4 gói/Hộp.date(yy/mm/dd).2018-01-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON.115G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM.115G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON.190G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM.190G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM.330G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON.340G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Freeze Dried Hamburger- Hamburger sấy khô (Thịt lợn đã chế biến)... (mã hs freeze dried ha/ mã hs của freeze dried)
- Mã HS 16024999: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền.340G/hộp. date(yy/mm/dd).2018-06-05... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn rán.340G/gói. date(yy/mm/dd).2017-08-03... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham sliced, 80g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ mã hs của thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Giăm bông lợn cắt lát- Air-Dried Ham Sliced, 80g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs giăm bông lợn c/ mã hs của giăm bông lợ)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Streaky Bacon Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ mã hs của thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ mã hs của thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Giăm bông lợn cắt lát- Air-Dried Ham Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs giăm bông lợn c/ mã hs của giăm bông lợ)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham sliced, 500g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD:04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ mã hs của thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói- Black Forest Streaky Bacon- halved with Rind- Wein's 1.2kg/gói, NSX: 05/10/2016, HSD:13/01/2017, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ mã hs của thịt lợn xôn)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.30G/Gói.date(yy/mm/dd).2016-12-08... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.170G/Gói.date(yy/mm/dd).2016-12-08... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.100g/Gói.date(yy/mm/dd).2016-12-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.100g/Gói.date(yy/mm/dd).2016-12-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) sườn lợn nướng.165g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt bò ăn liền Bulgogi Ham.250g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt bò ăn liền Bulgogi Ham.500g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) Thịt bò khô vị hoa quả SAVZAK.30G/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-22... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16025000: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) Thịt bò khô vị truyền thống SAVZAK.30G/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-22... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16025000: Thịt bò khô tẩm gia vị, hiệu Jerky, 100gam/ gói, 12 gói/ carton, hàng mới 100%.... (mã hs thịt bò khô tẩm/ mã hs của thịt bò khô)
- Mã HS 16025000: Thịt bò khô xé mảnh, tẩm gia vị, ăn ngay được, hiệu Jerky, 200g/gói, 36 gói/carton, hàng mới 100%.... (mã hs thịt bò khô xé/ mã hs của thịt bò khô)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.27g/gói. date(yy/mm/dd).2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.30G/gói. date(yy/mm/dd).2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY.170G/gói. date(yy/mm/dd).2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16025000: Thịt bò hầm, nguội, đóng hộp kín, 400g/gói, hàng mới 100%... (mã hs thịt bò hầm ng/ mã hs của thịt bò hầm)
- Mã HS 16029090: Pate gan vịt EDSCALOPE F.G.CANARD SURG Fr. HSD 01/02/2018. FOC,... (mã hs pate gan vịt ed/ mã hs của pate gan vịt)
- Mã HS 16029090: Pate gan vịt FG.CANARD DEV. SURG. FR A PLAT.HSD 03/08/2018.FOC... (mã hs pate gan vịt fg/ mã hs của pate gan vịt)
- Mã HS 16030090: AM-739#Nước cốt bò- Beef Soup Stock (30 pails = 750 kgs)... (mã hs am739#nước cốt/ mã hs của am739#nước)
- Mã HS 16030090: CRAB EXTRACT VN- 2. Chiết Xuất Cua- Nguyên liệu thức phẩm. Qui cách đóng gói: 20kg/ thùng carton.... (mã hs crab extract vn/ mã hs của crab extract)
- Mã HS 16041110: Cá hồi đóng hộp hiệu Alaska, 150g/ can, 3can/ hộp giấy, 12 hộp/carton, hàng mới 100%.... (mã hs cá hồi đóng hộp/ mã hs của cá hồi đóng)
- Mã HS 16041190: Chả cá chiên (450g x 20 x 60 ctns), (300g x 20 x 50 ctns), (1kg x 10 x 180 ctns)... (mã hs chả cá chiên 4/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 24 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 36 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Chả cá chiên (300g x 20 x 40 ctns), (1 kg x 10 x 240 ctns)... (mã hs chả cá chiên 3/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 12 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 36 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA305#Cá hồi tẩm gia vị-SALMON HOTSMOKED PEPPERMIX (CREOLE) (HSD:17/01/2016)... (mã hs snodtsa305#cá/ mã hs của snodtsa305)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA002#Cá hồi có da- SALMONFILLET TRIM C SKIN-ON (HSD: 18/04/2016)... (mã hs snodtsa002#cá/ mã hs của snodtsa002)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA001#Cá hồi không da- SALMON FILLET TRIM E DEEP SKINNING (HSD: 15/08/2016)... (mã hs snodtsa001#cá/ mã hs của snodtsa001)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ mã hs của sumaco sardi)
- Mã HS 16041311: Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 10/04/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ mã hs của cá mòi đóng)
- Mã HS 16041311: Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (dang năp khui) (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 11/08/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ mã hs của cá mòi đóng)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ mã hs của sumaco sardi)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ mã hs của sumaco sardi)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ măng ngâm dầu. Mới 100% (1Thùng = 24 hộp, 1 hộp = 170g).Hsd: 02/09/2019... (mã hs cá ngừ măng ngâ/ mã hs của cá ngừ măng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ mã hs của cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp- 1 thùng/ 6 hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Hướng dương 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ mã hs của cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Đóng hộp 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2020)... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Olive 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ mã hs của cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Hướng dương 160g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2021;12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ mã hs của cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Olive 160g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ mã hs của cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041490: Sk trading co Cá đã chế biến Dongwon (dạng hộp) cá thu ăn liền.400G/Hộp.date(yy/mm/dd).2018-08-14... (mã hs sk trading co c/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16041490: Sk trading co Cá đã chế biến Dongwon (dạng hộp) cá thu ăn liền.400G/Hộp.date(yy/mm/dd).2018-08-18... (mã hs sk trading co c/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16041490: 16-10CNLH#Cá ngừ loin hấp đông lạnh... (mã hs 1610cnlh#cá ng/ mã hs của 1610cnlh#cá)
- Mã HS 16041490: 16-10CNLH1#CÁ NGỪ LOIN HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs 1610cnlh1#cá n/ mã hs của 1610cnlh1#c)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái khui muỗng (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ mã hs của cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái nắp giựt (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ mã hs của cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá thu đóng hộp hiệu Stabburet, 40g/hộp, hsd: 11/03/2019. Mới 100%.... (mã hs cá thu đóng hộp/ mã hs của cá thu đóng)
- Mã HS 16041510: Cá nục sốt cà Eastern Star (145gr x 100 lon/)... (mã hs cá nục sốt cà e/ mã hs của cá nục sốt c)
- Mã HS 16041510: Cá nục sốt cà SC (155gr x 100 lon/thùng)... (mã hs cá nục sốt cà s/ mã hs của cá nục sốt c)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái khui muỗng (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ mã hs của cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái nắp giựt (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ mã hs của cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041590: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá thu.350g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: SK Trading Co Cá đã chế biến Daesang (dạng gói) Cá cơm rim thập cẩm.100G/Gói.date(yy/mm/dd)2016-10-10... (mã hs sk trading co c/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Sempio (dạng hộp) Cá cơm xào ăn liền.50G/Hộp.date(yy/mm/dd).2016-12-19... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm loại nhỏ.200G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm loại trung.200G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm.150G/gói+110G/gói+110G/gói+90G/gói/bịch.date(yy/mm/dd).2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm.300G/gói+250G/gói/bịch.date(yy/mm/dd).2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm.150G/gói+110G/gói+120G/gói+110G/gói+90G/gói+90G/gói/bịch.date(yy/mm/dd).2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm khô.1.5kg/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16041690: Cá đã chế biến Bosung SK Trading Co (dạng gói) Cá cơm khô (loại nhỏ).200G/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-09... (mã hs cá đã chế biến/ mã hs của cá đã chế bi)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron traditional style 45-70gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ mã hs của cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron in vinegar & sunflower oil 500-570gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ mã hs của cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron traditional style 500-570gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ mã hs của cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: SK Trading Co Cá đã chế biến Daesang (dạng gói) Cá cơm xào hạnh nhân.100G/gói. date (yy/mm/dd).2017-02-20... (mã hs sk trading co c/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16041710: Cá chinh nướng đóng hộp. Mới 100% (1Thùng = 48 hộp, 1 hộp = 100g).Hsd: 19/08/2019... (mã hs cá chinh nướng/ mã hs của cá chinh nướ)
- Mã HS 16041790: Cá chình đông lạnh frozen roasted eel 10kg/thùng... (mã hs cá chình đông l/ mã hs của cá chình đôn)
- Mã HS 16041920: Cá thu xốt cà. Mới 100% (1Thùng = 24 hộp, 1 hộp = 230g).Hsd: 30/08/2019... (mã hs cá thu xốt cà/ mã hs của cá thu xốt c)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Dầu Hộp 100GX36.Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ dầu hộp/ mã hs của cá ngừ dầu h)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Ottogi 150GX36.Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ ottogi 1/ mã hs của cá ngừ ottog)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Hộp Nấu Canh Kim Chi 150GX36.Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ hộp nấu/ mã hs của cá ngừ hộp n)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ mã hs của cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041990: Xương cá bò khô tẩm gia vị-Hàng tái nhập sửa chữa tái chế theo TK xuat: 300942850410/B11- Tái xuất trong vòng 120 ngày... (mã hs xương cá bò khô/ mã hs của xương cá bò)
- Mã HS 16041990: Cá mòi cà NIXE 125g, mới 100%... (mã hs cá mòi cà nixe/ mã hs của cá mòi cà ni)
- Mã HS 16041990: Cá mòi cà NIXE 125g, mới 100%... (mã hs cá mòi cà nixe/ mã hs của cá mòi cà ni)
- Mã HS 16041990: Cá Bò khô tẩm gia vị (hàng trả về theo tờ khai XK 300937255310/B11, ngày 03/8/2016)... (mã hs cá bò khô tẩm g/ mã hs của cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị. Hàng trả về của Tờ khai xuất số: 300960226620/B11 tại Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái, ngày 22/08/2016).... (mã hs cá bò khô tẩm g/ mã hs của cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị... (mã hs cá bò khô tẩm g/ mã hs của cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị (Tái nhập mặt hàng số 1 trên tờ khai xuất số: 300989362020)... (mã hs cá bò khô tẩm g/ mã hs của cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá thu đao ướp tương miso, 2 con * 25 túi/ thùng, 2 thùng/10 KG/ kiện, NSX-HSD: 06.08.16- 05.08.17,NSX:KANEKOMETAKAOKA STORE CO., LTD HANASAKI FACTOR. tên khoa học: Cololabis saira. mới 100%... (mã hs cá thu đao ướp/ mã hs của cá thu đao ư)
- Mã HS 16041990: Cá thu đao nhồi trứng cá tuyết cay, 2 con * 12 túi/ thùng, 3 thùng/10.8 KG/kiện, NSX-HSD: 31.08.16- 30.08.17,NSX:KANEMA HAMAYA SYOUTEN CO.,LTD tên khoa học: Cololabis saira. mới 100%... (mã hs cá thu đao nhồi/ mã hs của cá thu đao n)
- Mã HS 16042029: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) SP.SEA STIX 145G 1 x 40 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ mã hs của thanh cua c)
- Mã HS 16042029: CHA CA AGE BALL 120G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca age ball/ mã hs của cha ca age b)
- Mã HS 16042029: CHA CA GOBO MAKI 160G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca gobo mak/ mã hs của cha ca gobo)
- Mã HS 16042093: TCNSDNMDT3021#Thịt cá ngừ sọc dưa ngâm muối đóng túi... (mã hs tcnsdnmdt3021#t/ mã hs của tcnsdnmdt302)
- Mã HS 16042093: 16-10CNSDLH#CÁ NGỪ SỌC DƯA LOIN HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs 1610cnsdlh#cá/ mã hs của 1610cnsdlh#)
- Mã HS 16042093: 16-10CNSDLH1#CÁ NGỪ SỌC DƯA LOIN HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs 1610cnsdlh1#cá/ mã hs của 1610cnsdlh1)
- Mã HS 16042099: Cá hộp... (mã hs cá hộp/ mã hs của cá hộp)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) Katsoubushi cá bào Nhật.500G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-05... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến CJ chả cá.90G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-12-30... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến CJ chả cá.110G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-12-30... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến CJ (dạng gói) cá Samheung.10KG/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-25... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá.230g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-19... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng.300g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá.280g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-04-16... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá dài.350g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá Imyeonsu.300g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng.600g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá Cá Dongthe.500g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá cá pollack.500g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-19... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá dài.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16042099: Cá bào Kasuobushi 100g, trọng lượng: 100g/ gói, kt: 360 x 230 x 80 mm/ gói, 20 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs cá bào kasuobus/ mã hs của cá bào kasuo)
- Mã HS 16042099: Dried Fish Cake (Naruto) C-14- Chả cá sấy đã qua chế biến... (mã hs dried fish cake/ mã hs của dried fish c)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Itohana Katsuo 500g 5 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ mã hs của cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá thu đao ướp gia vị cay- Frozen Pacific Saury (Hot Spicy) 200g/gói, 50 gói/thùng đôi; HSD: 07/2017... (mã hs cá thu đao ướp/ mã hs của cá thu đao ư)
- Mã HS 16042099: Cá Saba chế biến đông lạnh- Vinegared Mackerel Marunushi Tokudai Shimesaba 135gx15/gói 4gói/thùng; HSD: 02/2017... (mã hs cá saba chế biế/ mã hs của cá saba chế)
- Mã HS 16042099: Cá tuyết phi lê ướp tương Miso- Frozen Pacific Cod (Saikyouduke) 200g/gói, 40 gói/thùng đôi; HSD: 07/2017... (mã hs cá tuyết phi lê/ mã hs của cá tuyết phi)
- Mã HS 16042099: Chả cá giả cua chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fishes Hanasaki Salad Azuma Foods 1Kg/gói 12gói/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs chả cá giả cua/ mã hs của chả cá giả c)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen Seasoned Herring Osushiya Nishin (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 12/2017... (mã hs cá trích chế bi/ mã hs của cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen seasoned Herring Osushiya Nishin Pink (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 03,12/2017... (mã hs cá trích chế bi/ mã hs của cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ mã hs của cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Ito Hana Katsuo 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ mã hs của cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Itohana Katsuo 500g 5 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Vina-E Pack Katsuo 525g x 4/gói, 6 gói/thùng; HSD: 02/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ mã hs của cá ngừ đóng)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá phô mai chiên.90g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-08... (mã hs chả hải sản đã/ mã hs của chả hải sản)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá cay chiên.110g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-15... (mã hs chả hải sản đã/ mã hs của chả hải sản)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá rau củ viên chiên.640g/gói. date(yy/mm/dd).2017-07-18... (mã hs chả hải sản đã/ mã hs của chả hải sản)
- Mã HS 16042099: CHA CA ODEN NABE (S) 440G 1 x 12 PCS/CTN... (mã hs cha ca oden nab/ mã hs của cha ca oden)
- Mã HS 16042099: CHA CA NARUTO MAKI 160G 1 x 50 PCS/CTN... (mã hs cha ca naruto m/ mã hs của cha ca narut)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) HOSO MAKI 18 CM 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ mã hs của thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA KAMABOKO RED 160G 1 x 50 PCS/CTN... (mã hs cha ca kamaboko/ mã hs của cha ca kamab)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) SP.SEA STIX 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ mã hs của thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA YASAI TENPURA 120G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca yasai te/ mã hs của cha ca yasai)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) OCEANA STICK 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ mã hs của thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA HANPEN 100G 1 x 100 PCS/CTN... (mã hs cha ca hanpen 1/ mã hs của cha ca hanpe)
- Mã HS 16042099: CHA CA GOMOKU AGE 140G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca gomoku a/ mã hs của cha ca gomok)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) KANIFUMI KAMABOKO 250G 1 x 40 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ mã hs của thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA YAKI CHIKUWA 140G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca yaki chi/ mã hs của cha ca yaki)
- Mã HS 16042099: Surimi phối chế ớt cay xiên que đông lạnh (Nhập khẩu theo tờ khai xuất khẩu số: 300960341640/E62/CCATLOVT, ngày 22/08/2016)... (mã hs surimi phối chế/ mã hs của surimi phối)
- Mã HS 16042099: Surimi phối chế tôm xiên que đông lạnh (Nhập khẩu theo tờ khai xuất khẩu số: 300960341640/E62/CCATLOVT, ngày 22/08/2016)... (mã hs surimi phối chế/ mã hs của surimi phối)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị Pizza phô mai 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Pizza Cheese). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị piz/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị mè 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Sesame). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị mè/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị Pizza phô mai 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Pizza Cheese). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị piz/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị mè 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Sesame). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị mè/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ mã hs của snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Chả cá mini- Mini Fish Cake. Hàng mới 100%. (28 gói/thùng, 200g/gói).... (mã hs chả cá mini mi/ mã hs của chả cá mini)
- Mã HS 16042099: Cá viên nhân phô mai- Cheese Fish Ball (20 gói/thùng, 250g/gói).... (mã hs cá viên nhân ph/ mã hs của cá viên nhân)
- Mã HS 16042099: Cá viên nhân trứng cá- Egg Fish Ball (28 gói/thùng, 200g/gói).... (mã hs cá viên nhân tr/ mã hs của cá viên nhân)
- Mã HS 16042099: Đậu hủ cá phô mai- Cheese Fish Tofu. Hàng mới 100%. (28 gói/thùng, 250g/gói).... (mã hs đậu hủ cá phô m/ mã hs của đậu hủ cá ph)
- Mã HS 16042099: Chả cá vị cua- King Crab Claw (20 gói/thùng, 500g/gói)... (mã hs chả cá vị cua/ mã hs của chả cá vị cu)
- Mã HS 16042099: Cá bào Kasuobushi 100g, trọng lượng: 100g/ gói, kt: 360 x 230 x 80 mm/ gói, 24 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs cá bào kasuobus/ mã hs của cá bào kasuo)
- Mã HS 16042099: PHI LÊ CÁ TẨM BỘT TIÊU ĐEN- BLACK PEPPER FISH FILLET 12x425g... (mã hs phi lê cá tẩm b/ mã hs của phi lê cá tẩ)
- Mã HS 16042099: PHI LÊ CÁ TẨM BỘT- TEMPURA FISH FILLET 12x550g... (mã hs phi lê cá tẩm b/ mã hs của phi lê cá tẩ)
- Mã HS 16042099: CÁ TẨM BỘT COCKTAIL- TEMPURA FISH COCKTAIL 12x500g... (mã hs cá tẩm bột cock/ mã hs của cá tẩm bột c)
- Mã HS 16042099: CÁ TUYẾT TẨM BỘT- COD FISH FINGER 300g x 12... (mã hs cá tuyết tẩm bộ/ mã hs của cá tuyết tẩm)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua.Hiệu:"KANI FRESH" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (250 X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi rau cá.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU VEGETABLE (200G X 25/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi rau cá.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU VEGETABLE (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi mè đen.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU BLACK SESAME (200G X 25/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên tôm hùm surimi.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN LOBSTER BALL (SURIMI) (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên surimi hương sò điệp tẩm bột.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN BREADED SURIMI SCALLOPS (1KG X 10/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua.Hiệu:"KANI SUPREME" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (250G X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua.Hiệu:"OKANI" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên tôm hùm surimi.Hiệu:"VENTUNA SEAFOOD" FROZEN LOBSTER BALL (SURIMI) (250G X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Cá mai khô tẩm gia vị ăn liền (Hàng nhập từ tờ khai xuất: 300350740010/b11 ngày 09/04/2015... (mã hs cá mai khô tẩm/ mã hs của cá mai khô t)
- Mã HS 16042099: Cá giòn Fun-Fish (Bánh Snack cá giòn Fun Fish- thịt cá 82%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Original Flavour) (1 thùng 72 gói x 12g) NSX: 25/08/2016; HSD:25/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn funfis/ mã hs của cá giòn fun)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị cay Fun-Fish (Bánh Snack cá vị cay Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Spicy Flavour) (1 thùng 72 gói x 12g) NSX: 25/08/2016; HSD:25/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn vị cay/ mã hs của cá giòn vị c)
- Mã HS 16042099: Cá giòn Fun-Fish (Bánh Snack cá giòn Fun Fish- thịt cá 82%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Original Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) NSX: 30/08/2016; HSD:30/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn funfis/ mã hs của cá giòn fun)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị cay Fun-Fish (Bánh Snack cá vị cay Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Spicy Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) NSX: 30/08/2016; HSD:30/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn vị cay/ mã hs của cá giòn vị c)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị rong biển Fun-Fish (Bánh Snack cá vị rong biển Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Nori Seaweed Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) 30/8/16- 30/8/17, 22/9/16-22/9/17, mới 100%... (mã hs cá giòn vị rong/ mã hs của cá giòn vị r)
- Mã HS 16042099: 16-01CNCHLH#Cá ngừ chù hấp đông lạnh... (mã hs 1601cnchlh#cá/ mã hs của 1601cnchlh#)
- Mã HS 16042099: Cá ngừ bào- SHREDDED TUNA (100g*15Bag/Carton) HSD: 2017. Hàng mới 100%.... (mã hs cá ngừ bào shr/ mã hs của cá ngừ bào)
- Mã HS 16042099: Lươn nướng đông lạnh Frozen Eel- Sample Unagi 200g/gói, 5 gói/thùng- Hàng mẫu... (mã hs lươn nướng đông/ mã hs của lươn nướng đ)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào dried sh/ mã hs của cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô SK Pack 150g (Y) 150g/gói x10, 8 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá Saba chế biến đông lạnh- Vinegared Mackerel Marunushi Tokudai Shimesaba 135gx15/gói 4gói/thùng; HSD: 03/2017... (mã hs cá saba chế biế/ mã hs của cá saba chế)
- Mã HS 16042099: Chả cá giả cua chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fishes Hanasaki Salad Azuma Foods 1Kg/gói 12gói/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs chả cá giả cua/ mã hs của chả cá giả c)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Vina-E Pack Katsuo 525g x 4/gói, 6 gói/thùng; HSD: 03/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ mã hs của cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen Seasoned Herring Osushiya Nishin (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 01/2018... (mã hs cá trích chế bi/ mã hs của cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Chả cá chế biến Pescadish Crab Flavored Shreds 500g/gói, 10 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs chả cá chế biến/ mã hs của chả cá chế b)
- Mã HS 16042099: Cá trích ép trứng hạn sử dụng 26.10.2017, hàng mới 100%... (mã hs cá trích ép trứ/ mã hs của cá trích ép)
- Mã HS 16042099: Ruốc cá hồi (Salmon Flake), Hãng SX: Happy Foods, loại (55g*2/gói/12 gói/thùng), hàng mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi sa/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour15G(15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị nướng BBQ Fish snack TARO: Bar B-Q Flavour15G (15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh Cá Sợi Taro Vị Rong Biển Hàn Quốc Fish snack TARO: Korean Seaweed Flavour15G (15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị nướng BBQ Fish snack TARO: Bar B-Q Flavour 30G(30g/bịchx06 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour 30G(30g/bịchx06 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh Cá Sợi Taro Vị Rong Biển Hàn Quốc Fish snack TARO: Korean Seaweed Flavour 30G (30g/bịchx6 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour 52G(52g/bịchx36 bịch/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Bar B-Q flavour 52G(52g/bịchx36 bịch/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ mã hs của bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục)Thanh cua Surimi vị cua.FROZEN IMITATION CRAB STICK(FROZEN CRAB FILAMENT STICK) 250G X 40/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Thanh cua Surimi vị cua.FROZEN IMITATION CRAB STICK(FROZEN CRAB FILAMENT STICK) 500G X 20/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) chả cá Mini.Hiệu:CHIKUWA. FROZEN MINI CHIKUWA(THREADFIN BEAM) 250 X 40/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ mã hs của chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Ruốc cá hồi, 110g*12 lọ/Thùng, 2 thùng/2.64kg/Kiện. NSX-HSD: 01.09.2016- 31.08.2017, NSX:KANEHIRO CO.,LTD, tên khoa học: Oncorhynchus keta. mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 11/ mã hs của ruốc cá hồi)
- Mã HS 16042099: Cá tuyết cắt lát ướp tương miso, 2 miếng * 20 túi/thùng, 2 thùng/8 KG/ kiện,NSX-HSD: 29.07.16- 28.07.17, NSX:KANEKOMETAKAOKA STORE CO., LTD HANASAKI FACTOR.tên khoa học: Gadus Macrocephalus. mới 100%... (mã hs cá tuyết cắt lá/ mã hs của cá tuyết cắt)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Thịt cua cây,(chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị) (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên (nhỏ),(chả cá surimi, tinh bột, gia vị) (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Vi cá bắc hải (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh cá rau chiên (chả cá surimi, tinh bột, rau), (9.6kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Hải sản rau viên (chả cá surimi, tinh bột, rau củ, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá hồi viên (chả cá surimi, tinh bột, hương cá hồi, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên nấm đông cô (chả cá surimi, tinh bột, nấm), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Tôm viên (chả cá surimi, tinh bột, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cua hoàng đế cắt khoanh (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên cà ri (chả cá surimi, tinh bột, mực), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Hải sản đậu hủ (chả cá surimi, tinh bột, tàu hủ, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Càng cua (chả cá surimi, tinh bột, càng cua, gia vị), (9.6kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Mực cắt khoanh (chả cá surimi, tinh bột, hương mực, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá hồi sandwich (chả cá surimi, tinh bột, hương cá hồi, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Chả cua cuốn (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh bao trứng (chả cá surimi, tinh bột, trứng cá, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh bao trứng chiên (chả cá surimi, tinh bột, mực, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Tôm hùm viên (chả cá surimi, tinh bột, tôm, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ mã hs của chả cá surim)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Red) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 11/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Gold) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 05/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasonned Capelin Roe Masago Orange 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 10,11/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Black 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 12/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Wasabi 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 06/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá chuồn chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Flying Fish Roe Orange Tobikko 500g/hộp 16hộp/thùng; HSD: 06/2017... (mã hs trứng cá chuồn/ mã hs của trứng cá chu)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trích chế biến đông lạnh Seasoned Herring Roe Ajitsuke Kazunoko 200g/hộp 50hộp/thùng; HSD: 07/2018... (mã hs trứng cá trích/ mã hs của trứng cá trí)
- Mã HS 16043200: Trứng cá tẩm gia vị- FROZEN COD ROE MENTAIKO HOT (1 thùng = 1 g x 8 gói) hạn sử dụng 25.10.2017 do công ty Nakahito co.,ltd sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs trứng cá tẩm gi/ mã hs của trứng cá tẩm)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Red) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Gold) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasonned Capelin Roe Masago Orange 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Black 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Wasabi 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs trứng cá trứng/ mã hs của trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá chuồn chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Flying Fish Roe Orange Tobikko 500g/hộp 16hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs trứng cá chuồn/ mã hs của trứng cá chu)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trích chế biến đông lạnh Seasoned Herring Roe Ajitsuke Kazunoko 200g/hộp 50hộp/thùng; HSD: 07/2018... (mã hs trứng cá trích/ mã hs của trứng cá trí)
- Mã HS 16051090: Cua chế biến đông lạnh- Frozen crab misopaste 500g/gói... (mã hs cua chế biến đô/ mã hs của cua chế biến)
- Mã HS 16051090: Chả cua ăn liền (1kg x 10 x 60 ctns), (150g x 30 x 60 ctns)... (mã hs chả cua ăn liền/ mã hs của chả cua ăn l)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.90g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-28... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.150g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.180g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-28... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.300G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.500g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Sk-trading co Thịt cua đã chế biến Sajo Daerim.1000g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-14... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16051090: Cua chế biến Kani Miso- 400G/thùng- Hàng mẫu... (mã hs cua chế biến ka/ mã hs của cua chế biến)
- Mã HS 16051090: Thịt cua đã chế biến Dealim SK Trading Co tẩm gia vị (Onggolchan).200g/hộp. date(yy/mm/dd).2017-07-12... (mã hs thịt cua đã chế/ mã hs của thịt cua đã)
- Mã HS 16051090: Chả cua ăn liền (150g x 30 x 40 ctns), (1kg x 10 x 120 ctns)... (mã hs chả cua ăn liền/ mã hs của chả cua ăn l)
- Mã HS 16052190: Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột đông lạnh (10c/khayx20khay/ctn) Size 30GR: 500thùng.... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052190: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt Tôm chien chua ngot.210G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-25... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16052190: Thịt tôm đã chế biến Daesang Sk Trading Co (dạng gói) Tôm kho chua ngọt.100G/gói.date(yy/mm/dd).2017-07-18... (mã hs thịt tôm đã chế/ mã hs của thịt tôm đã)
- Mã HS 16052190: TÔM THẺ PTO HẤP ĐÔNG LẠNH Size: 61/70 (Hàng trả về toàn bộ theo TK XK số 300840871610/B11,ngày 24/05/2016)... (mã hs tôm thẻ pto hấp/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052190: Freeze Dried Shrimp 300/500- Tôm sấy khô đã qua chế biến... (mã hs freeze dried sh/ mã hs của freeze dried)
- Mã HS 16052190: ôm Thẻ chân trắng hấp đông lạnh (Hàng nhập trả về theo tờ khai xuất số 300793710400/B11 ngày 18/04/2016)... (mã hs ôm thẻ chân trắ/ mã hs của ôm thẻ chân)
- Mã HS 16052190: Tôm Thẻ chân trắng hấp đông lạnh (Hàng nhập trả về theo tờ khai xuất số 300793710400/B11 ngày 18/04/2016)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052190: Freeze Dried Shrimp 300/500- Tôm sấy khô đã qua chế biến... (mã hs freeze dried sh/ mã hs của freeze dried)
- Mã HS 16052190: Tôm chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Crawfish Lobster Salad Azuma Foods 1Kg/gói 12 gói/thùng; HSD: 12/2017... (mã hs tôm chế biến đô/ mã hs của tôm chế biến)
- Mã HS 16052190: TÔM THẺ HẤP ĐÔNG LẠNH XUẤT XỨ VIỆT NAM SIZE 100/200. HÀNG TRẢ VỀ CỦA TK XUẤT 300903136130 NGÀY 08/07/2016... (mã hs tôm thẻ hấp đôn/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052190: TÔM THẺ HẤP ĐÔNG LẠNH XUẤT XỨ VIỆT NAM SIZE 80/120. HÀNG TRẢ VỀ CỦA TK XUẤT 300903136130 NGÀY 08/07/2016... (mã hs tôm thẻ hấp đôn/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052190: TÔM THẺ HẤP ĐÔNG LẠNH XUẤT XỨ VIỆT NAM SIZE 90/120. HÀNG TRẢ VỀ CỦA TK XUẤT 300903136130 NGÀY 08/07/2016... (mã hs tôm thẻ hấp đôn/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052190: TÔM THẺ HẤP ĐÔNG LẠNH XUẤT XỨ VIỆT NAM SIZE 60/90. HÀNG TRẢ VỀ CỦA TK XUẤT 300903136130 NGÀY 08/07/2016... (mã hs tôm thẻ hấp đôn/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 71/90. Xuất trả về của mục 2 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300771743000/B11 ngày 30/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 71/90. Xuất trả về của mục 2 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300771743000/B11 ngày 30/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 71/90. Xuất trả về của mục 1 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300736854850/B11 ngày 03/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 41/50. Xuất trả về của mục 1 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300771743000/B11 ngày 30/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 41/50. Xuất trả về của mục 1 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300771743000/B11 ngày 30/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh 41/50. Xuất trả về của mục 2 phụ lục 3/3 tờ khai xuất khẩu số: 300736854850/B11 ngày 03/03/2016... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: VN7071#Tôm thẻ tẩm bột đông lạnh... (mã hs vn7071#tôm thẻ/ mã hs của vn7071#tôm t)
- Mã HS 16052990: Tôm Thẻ chân trắng tẩm bột (Hàng trả về theo tk xuất số 300963330050/B11 ngày 23/08/2016)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052990: Tôm Thẻ chân trắng tẩm bột (Hàng trả về theo tk xuất số 300963330050/B11 ngày 23/08/2016)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ chân trắng PD hấp đông lạnh có hóa chất 512NEW size 90-120.Packing: 5Kg/Bag x 2/Ctn.Hàng trả về TK: 300858244760/E62/16.Hàng tiêu thụ nội địa... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ chân trắng PD hấp đông lạnh có hóa chất NP-N-FOS. Size 90-120.Packing: 5Kg/Bag x 2/Ctn.Hàng trả về TK: 300836142960/E62/16.Hàng tiêu thụ nội địa... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052990: Trứng tôm tẩm gia vị- SEASONED SHRIM EGG (1 thùng = 500 g x 18 gói) hạn sử dụng 16.10.2017, do công ty AZUMA FOODS CO.,LTD sản xuất hàng mới 100%... (mã hs trứng tôm tẩm g/ mã hs của trứng tôm tẩ)
- Mã HS 16052990: Tôm sú hấp đông lạnh có 512 New, bao bì MIRABEL, Hàng trả về thuộc tờ khai xuất khẩu 300880150820/E62/16... (mã hs tôm sú hấp đông/ mã hs của tôm sú hấp đ)
- Mã HS 16052990: Trứng tôm tẩm gia vị hạn sử dụng 24.11.2017, hàng mới 100%... (mã hs trứng tôm tẩm g/ mã hs của trứng tôm tẩ)
- Mã HS 16055100: Hào luộc đông lạnh hạn sử dụng 10.11.2017, hàng mới 100%... (mã hs hào luộc đông l/ mã hs của hào luộc đôn)
- Mã HS 16055300: Vẹm luộc nguyên con ướp lạnh Cooked wholeshell greenshell vacpac mussels... (mã hs vẹm luộc nguyên/ mã hs của vẹm luộc ngu)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ lạc.17G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa Râu mực nướng cay.20g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-06... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa Râu mực nướng.23g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-06... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa tẩm bơ mật ong.35G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa Râu mực ép nướng.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-06... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng hun khói.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-15... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng cay nguyên con.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng cay.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ nguyên con.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng nguyên con.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng.35g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng nguyên con.55g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ lạc.50g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa Râu mực hun khói.50g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-06... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa mềm tẩm bơ nướng.60G/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng xé nhỏ.65g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa tẩm gia vị.70g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Sk-trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng cay.70g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-01-11... (mã hs sktrading co m/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055400: Mực chế biến đông lạnh- Frozen Cuttlefish Picked in Salt Reitou Shiokara 1KG/hộp 6x3 hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs mực chế biến đô/ mã hs của mực chế biến)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ lạc.17G/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa tẩm bơ mật ong.35G/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ.35g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng bơ nguyên con.35g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng nguyên con.35g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-21... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng nguyên con.55g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng xé nhỏ.65g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-20... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa tẩm gia vị.70g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-22... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Sk trading co Mực đã chế biến Jeong Hwa nướng.70g/gói.date(yy/mm/dd).2017-06-21... (mã hs sk trading co m/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055400: Mực thái lát ướp muối hiệu Momoya, loại 240g. Hàng mới 100%... (mã hs mực thái lát ướ/ mã hs của mực thái lát)
- Mã HS 16055400: Mực cắt khoanh đông lạnh (Frozen Tempura Calamari Rings in crispy crumb). (5 kg x 1)... (mã hs mực cắt khoanh/ mã hs của mực cắt khoa)
- Mã HS 16055400: Mực cắt khoanh chiên giòn đông lạnh (Tempura Calamari Rings). (500g/gói, 10 gói/thùng)... (mã hs mực cắt khoanh/ mã hs của mực cắt khoa)
- Mã HS 16055400: mực ống ring trụng đông lạnh... (mã hs mực ống ring tr/ mã hs của mực ống ring)
- Mã HS 16055400: Cá (mực ống) ăn liền vị cay ngọt- Bento Squid Seafood Snack 24g (Sweet & Spicy), (1x36pck)/thùng, nhà sx: Siam Daily Food Co.,Ltd, NSX-HSD: 3/9/2016-3/5/2017, mới 100%... (mã hs cá mực ống ăn/ mã hs của cá mực ống)
- Mã HS 16055400: Cá (mực ống) ăn liền vị thái- Bento Squid Seafood Snack 20g (Thai Chilli Sauce), (1x36pck)/thùng, nhà sx: Siam Daily Food Co.,Ltd, NSX-HSD: 3/9/2016-3/5/2017, mới 100%... (mã hs cá mực ống ăn/ mã hs của cá mực ống)
- Mã HS 16055400: Cá (mực ống) ăn liền vị cay ngọt- Bento Squid Seafood Snack 5g (Sweet & Spicy), (12+1x24)/thùng, nhà sx: Siam Daily Food Co.,Ltd, NSX-HSD: 3/9/2016-3/5/2017, mới 100%... (mã hs cá mực ống ăn/ mã hs của cá mực ống)
- Mã HS 16055400: Cá (mực ống) ăn liền vị thái- Bento Squid Seafood Snack 6g (Thai Chilli Sauce), (12+1x24)/thùng, nhà sx: Siam Daily Food Co.,Ltd, NSX-HSD: 3/9/2016-3/5/2017, mới 100%... (mã hs cá mực ống ăn/ mã hs của cá mực ống)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc chế biến đông lạnh Seasoned Octopus Tako Wasabi 1 kg/hộp 10hộp/thùng; HSD: 02/2017... (mã hs bạch tuộc chế b/ mã hs của bạch tuộc ch)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc chế biến đông lạnh Seasoned Octopus Tako Wasabi 1kg/hộp 12hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs bạch tuộc chế b/ mã hs của bạch tuộc ch)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc luộc hạn sử dụng 15.11.2017, hàng mới 100%... (mã hs bạch tuộc luộc/ mã hs của bạch tuộc lu)
- Mã HS 16055600: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Thịt sò.800g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-03-25... (mã hs sktrading co t/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16055600: Sò chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Scallop Hotate Kimchi 1kg/hộp 12hộp/thùng; HSD: 06,07/2017... (mã hs sò chế biến đôn/ mã hs của sò chế biến)
- Mã HS 16055600: Sò chế biến Negi Shio Hotate Azuma 1kg/gói 12 gói/thùng; HSD: 12/2017... (mã hs sò chế biến neg/ mã hs của sò chế biến)
- Mã HS 16055600: Thịt nghêu lụa luộc đông lạnh IQF, 10kg bulk/ctn... (mã hs thịt nghêu lụa/ mã hs của thịt nghêu l)
- Mã HS 16055600: TNDL#THỊT NGHÊU LỤA LUỘC ĐÔNG LẠNH... (mã hs tndl#thịt nghêu/ mã hs của tndl#thịt ng)
- Mã HS 16055600: Sò chế biến Negi Shio Hotate Azuma 1kg/gói 12 gói/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs sò chế biến neg/ mã hs của sò chế biến)
- Mã HS 16055600: Sò tẩm gia vị hạn sử dụng 16. 11.2017, hàng mới 100%... (mã hs sò tẩm gia vị h/ mã hs của sò tẩm gia v)
- Mã HS 16055800: Ốc sên đóng hộp Escargots 800gr... (mã hs ốc sên đóng hộp/ mã hs của ốc sên đóng)
- Mã HS 16055800: Sk trading co Ốc đã chế biến Yutong.400g/Hộp.date(yy/mm/dd).2017-08-16... (mã hs sk trading co ố/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16055900: Snack mực tẩm gia vị cay ngọt Bento- SeaFood Snack Sweet & Spicy Bento.Hàng mới 100%. (1Carton = 36bags x 24g)... (mã hs snack mực tẩm g/ mã hs của snack mực tẩ)
- Mã HS 16055900: Snack mực tẩm gia vị cay Bento- Seafood Snack Hot & Spicy Bento.Mới 100%. (1Carton = 36bags x 24g)... (mã hs snack mực tẩm g/ mã hs của snack mực tẩ)
- Mã HS 16055900: Snack mực tẩm gia vị cay ngọt Bento- SeaFood Snack Sweet & Spicy Bento.Hàng mới 100%. (1Carton = 36bags x 24g)... (mã hs snack mực tẩm g/ mã hs của snack mực tẩ)
- Mã HS 16056200: TCG1100#Trứng cầu gai đông lạnh... (mã hs tcg1100#trứng c/ mã hs của tcg1100#trứn)
- Mã HS 16056300: Sứa trộn gia vị Seasoned Jelly Fish Chukakurage 1kg/hộp 10hộp/thùng; HSD: 12/2017... (mã hs sứa trộn gia vị/ mã hs của sứa trộn gia)
- Mã HS 16056300: Sứa trộn gia vị Seasoned Jelly Fish Chukakurage 1kg/hộp 10hộp/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs sứa trộn gia vị/ mã hs của sứa trộn gia)
- Mã HS 16056900: Sk-trading co Nhộng ăn liền Yutong.280g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-06-21... (mã hs sktrading co n/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16056900: Sk-trading co Nhộng ăn liền Yutong.900g/Gói.date(yy/mm/dd).2017-07-20... (mã hs sktrading co n/ mã hs của sktrading c)
- Mã HS 16056900: Sk trading co Nhộng ăn liền Yutong.130g/Hộp.date(yy/mm/dd).2017-08-16... (mã hs sk trading co n/ mã hs của sk trading c)
- Mã HS 16056900: Sk trading co Nhộng ăn liền Yutong cay.280g/Hộp.date(yy/mm/dd).2017-08-16... (mã hs sk trading co n/ mã hs của sk trading c)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 16010010: XÚC XÍCH HEO... (mã hs xúc xích heo/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010010: Pate Lucheon Meat 400g... (mã hs pate lucheon me/ mã hs của pate lucheon)
- Mã HS 16010010: xúc xích bò Chipo- bịch 500g... (mã hs xúc xích bò chi/ mã hs của xúc xích bò)
- Mã HS 16010010: xúc xích gà Chipo- bịch 500g... (mã hs xúc xích gà chi/ mã hs của xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích heo Chipo- bịch 500gr... (mã hs xúc xích heo ch/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010010: Dăm bông nguyên khối Kingmeat- bịch-1kg... (mã hs dăm bông nguyên/ mã hs của dăm bông ngu)
- Mã HS 16010010: Pate chicken Luncheon Meat 400g... (mã hs pate chicken lu/ mã hs của pate chicken)
- Mã HS 16010010: Lạp xưởng heo. Hàng mới 100%... (mã hs lạp xưởng heo/ mã hs của lạp xưởng he)
- Mã HS 16010010: Xúc xích nướng. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích nướng/ mã hs của xúc xích nướ)
- Mã HS 16010010: Xúc xích gà nấu táo. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích gà nấu/ mã hs của xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích gà, 15 oz/ gói. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích gà 15/ mã hs của xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích Ý cắt lát, 4 lb/ gói. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích ý cắt/ mã hs của xúc xích ý c)
- Mã HS 16010010: Xúc xích lát Pepperoni, 6 gói x 500gr/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích lát pe/ mã hs của xúc xích lát)
- Mã HS 16010010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Xúc xích gà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16010090: Frozen barbecued pork sticks (Nem đông lạnh 500G/gói, 22 kg/thùng)... (mã hs frozen barbecue/ mã hs của frozen barbe)
- Mã HS 16010090: Frozen boiled pork & hog head meat paste (Giò lụa thủ đông lạnh 500G/cây, 28 kg/thùng)... (mã hs frozen boiled p/ mã hs của frozen boile)
- Mã HS 16010090: COMBO XÚC XÍCH... (mã hs combo xúc xích/ mã hs của combo xúc xí)
- Mã HS 16010090: Xúc xích to 15g Đức Việt... (mã hs xúc xích to 15g/ mã hs của xúc xích to)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Cocktail Happy price 1kg... (mã hs xúc xích cockta/ mã hs của xúc xích coc)
- Mã HS 16010090: Xúc xích khô đan mạch cắt lát 250g... (mã hs xúc xích khô đa/ mã hs của xúc xích khô)
- Mã HS 16010090: Xúc xích xông khói Trường Vinh 500gr... (mã hs xúc xích xông k/ mã hs của xúc xích xôn)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo (Mortadella)... (mã hs xúc xích heo m/ mã hs của xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Prosciutto... (mã hs dăm bông prosci/ mã hs của dăm bông pro)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salami Milano... (mã hs xúc xích salami/ mã hs của xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Chả lụa- Pork Sausage (hàng đóng thống nhất 9kg/ bao)... (mã hs chả lụa pork s/ mã hs của chả lụa por)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng... (mã hs lạp xưởng/ mã hs của lạp xưởng)
- Mã HS 16010090: Frozen Jambon (Jambon da bao đông lạnh 600/cây, 27kg/thùng)... (mã hs frozen jambon/ mã hs của frozen jambo)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Coppa Cured... (mã hs dăm bông coppa/ mã hs của dăm bông cop)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Salami Milano... (mã hs dăm bông salami/ mã hs của dăm bông sal)
- Mã HS 16021010: Thịt hộp Hormel Spam Classic 340... (mã hs thịt hộp hormel/ mã hs của thịt hộp hor)
- Mã HS 16021090: Xúc xích Đức Việt rán... (mã hs xúc xích đức vi/ mã hs của xúc xích đức)
- Mã HS 16021090: GIÒ LỤA KHÔNG HIỆU,loại 1kg/cái MỚI 100%... (mã hs giò lụa không h/ mã hs của giò lụa khôn)
- Mã HS 16021090: Xúc xích bò. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích bò hà/ mã hs của xúc xích bò)
- Mã HS 16021090: Chả bò bao bột. Hàng mới 100%... (mã hs chả bò bao bột/ mã hs của chả bò bao b)
- Mã HS 16021090: Thịt hộp Hormel Spam Classic 340g... (mã hs thịt hộp hormel/ mã hs của thịt hộp hor)
- Mã HS 16022000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Pate gan (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16023199: Chả giò rau... (mã hs chả giò rau/ mã hs của chả giò rau)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên 1pcs... (mã hs cánh gà chiên 1/ mã hs của cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên 2pcs... (mã hs cánh gà chiên 2/ mã hs của cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Cánh gà mexico 2pc... (mã hs cánh gà mexico/ mã hs của cánh gà mexi)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên mắm ruốc... (mã hs cánh gà chiên m/ mã hs của cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Chả giò tôm thịt chiên giòn... (mã hs chả giò tôm thị/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16023199: Thịt xông khói... (mã hs thịt xông khói/ mã hs của thịt xông kh)
- Mã HS 16023199: Thêm thịt nguội... (mã hs thêm thịt nguội/ mã hs của thêm thịt ng)
- Mã HS 16023199: Thịt bò xào nấm... (mã hs thịt bò xào nấm/ mã hs của thịt bò xào)
- Mã HS 16023199: Thịt heo giòn da... (mã hs thịt heo giòn d/ mã hs của thịt heo giò)
- Mã HS 16023199: Thịt vịt bán kèm... (mã hs thịt vịt bán kè/ mã hs của thịt vịt bán)
- Mã HS 16023199: Thịt heo xào thơm... (mã hs thịt heo xào th/ mã hs của thịt heo xào)
- Mã HS 16023199: Thịt ba chỉ heo quay... (mã hs thịt ba chỉ heo/ mã hs của thịt ba chỉ)
- Mã HS 16023199: Thịt heo quay mật ong... (mã hs thịt heo quay m/ mã hs của thịt heo qua)
- Mã HS 16023199: Thịt heo xíu trong combo... (mã hs thịt heo xíu tr/ mã hs của thịt heo xíu)
- Mã HS 16023199: Xíu mại... (mã hs xíu mại/ mã hs của xíu mại)
- Mã HS 16023199: Xúc xích... (mã hs xúc xích/ mã hs của xúc xích)
- Mã HS 16023199: Vịt quay nữa con... (mã hs vịt quay nữa co/ mã hs của vịt quay nữa)
- Mã HS 16023199: Vịt quay phần nhỏ... (mã hs vịt quay phần n/ mã hs của vịt quay phầ)
- Mã HS 16023199: Vịt quay theo suất... (mã hs vịt quay theo s/ mã hs của vịt quay the)
- Mã HS 16023199: Vịt quay nguyên con... (mã hs vịt quay nguyên/ mã hs của vịt quay ngu)
- Mã HS 16023199: Vịt quay trong combo... (mã hs vịt quay trong/ mã hs của vịt quay tro)
- Mã HS 16023290: Chân gà tẩm gia vị... (mã hs chân gà tẩm gia/ mã hs của chân gà tẩm)
- Mã HS 16023290: Thịt gà đã chế biến chín, đông lạnh/OB TORITEN (CHICKEN)... (mã hs thịt gà đã chế/ mã hs của thịt gà đã c)
- Mã HS 16023290: Fillet ức gà không da, đông lạnh. Đóng gói 7.5Kg/gói... (mã hs fillet ức gà kh/ mã hs của fillet ức gà)
- Mã HS 16023290: Đùi gà bán kèm... (mã hs đùi gà bán kèm/ mã hs của đùi gà bán k)
- Mã HS 16023290: Chan ga say chin, che bien tai VN... (mã hs chan ga say chi/ mã hs của chan ga say)
- Mã HS 16023290: Thịt gà... (mã hs thịt gà/ mã hs của thịt gà)
- Mã HS 16023290: Chân gà chao (rán)... (mã hs chân gà chao r/ mã hs của chân gà chao)
- Mã HS 16023290: Chân gà rút xương, nấu chín... (mã hs chân gà rút xươ/ mã hs của chân gà rút)
- Mã HS 16023290: Bàn chân gà chao dầu đông lạnh (đóng gói: 10kg 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà cha/ mã hs của bàn chân gà)
- Mã HS 16023290: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Pate gà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16023290: Bàn chân gà chín rút xương đông lạnh (đóng gói 16kg trong 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà chí/ mã hs của bàn chân gà)
- Mã HS 16023900: Chân gà nấu chín đã rút xương... (mã hs chân gà nấu chí/ mã hs của chân gà nấu)
- Mã HS 16023900: Chân gà đã làm sạch, luộc chín, gia công đóng gói... (mã hs chân gà đã làm/ mã hs của chân gà đã l)
- Mã HS 16023900: Bàn Chân gà đã làm sạch, chao chín... (mã hs bàn chân gà đã/ mã hs của bàn chân gà)
- Mã HS 16023900: Chân gà rút xương, nấu chín... (mã hs chân gà rút xươ/ mã hs của chân gà rút)
- Mã HS 16023900: Khô gà xé 50g Cty tnhh TPP Global... (mã hs khô gà xé 50g c/ mã hs của khô gà xé 50)
- Mã HS 16023900: Khô gà xé 100g Cty tnhh TPP Global... (mã hs khô gà xé 100g/ mã hs của khô gà xé 10)
- Mã HS 16023900: BÁNH XẾP THỊT GÀ... (mã hs bánh xếp thịt g/ mã hs của bánh xếp thị)
- Mã HS 16024911: Thịt lợn hấp Hạ long (150gr x 48hộp/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt lợn hấp hạ/ mã hs của thịt lợn hấp)
- Mã HS 16024911: Thịt lợn xay Hạ long (170gr x 48hộp/thùng) 90 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt lợn xay hạ/ mã hs của thịt lợn xay)
- Mã HS 16024919: CHẢ GIÒ LỤA... (mã hs chả giò lụa/ mã hs của chả giò lụa)
- Mã HS 16024919: Pork luncheon 170gr x 72 cans (Pate thịt lơn 170gr x 72 hộp)... (mã hs pork luncheon 1/ mã hs của pork luncheo)
- Mã HS 16024919: Chân giò xông khói đông lạnh. SL: 1529.75 x$0.81. Hàng mới 100%... (mã hs chân giò xông k/ mã hs của chân giò xôn)
- Mã HS 16024991: Khô gà 200g hiệu Tuyền ký... (mã hs khô gà 200g hiệ/ mã hs của khô gà 200g)
- Mã HS 16024999: Bàn chân lợn nấu chín tẩm ướp gia vị... (mã hs bàn chân lợn nấ/ mã hs của bàn chân lợn)
- Mã HS 16024999: Chân lợn nấu chín... (mã hs chân lợn nấu ch/ mã hs của chân lợn nấu)
- Mã HS 16024999: Chân lợn đã làm sạch, luộc chín, gia công đóng gói... (mã hs chân lợn đã làm/ mã hs của chân lợn đã)
- Mã HS 16024999: Nem nướng đông lạnh-Packing: 400g/box x 18/ctn (7.20kg/ctn)-thương hiệu VISSAN... (mã hs nem nướng đông/ mã hs của nem nướng đô)
- Mã HS 16024999: Chả giò lụa đông lạnh-Packing: 500g/pc x 24/ctn (12.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò lụa đôn/ mã hs của chả giò lụa)
- Mã HS 16024999: Chả giò túi tiền đông lạnh-Packing: 15g/pc x 1kg/box 10/ctn (10.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò túi tiề/ mã hs của chả giò túi)
- Mã HS 16024999: Chả Giò lụa quấn lá chuối đông lạnh-Packing: 500g/pc x 24/ctn (12.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò lụa quấ/ mã hs của chả giò lụa)
- Mã HS 16024999: Nem chua không hiệu 12 cái/ gói. Mới 100%... (mã hs nem chua không/ mã hs của nem chua khô)
- Mã HS 16025000: Thịt trâu đã chế biến sấy khô, gia công tại Việt Nam... (mã hs thịt trâu đã ch/ mã hs của thịt trâu đã)
- Mã HS 16025000: Thịt trâu sấy khô (Đơn giá gia công 0.1 USD/kg)... (mã hs thịt trâu sấy k/ mã hs của thịt trâu sấ)
- Mã HS 16025000: Chà Bông Heo Tv. 100G... (mã hs chà bông heo tv/ mã hs của chà bông heo)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng 250Gr... (mã hs khô bò miếng 25/ mã hs của khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Gà Cay Tv. 100G... (mã hs khô gà cay tv/ mã hs của khô gà cay t)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Db Tv. 120G... (mã hs khô bò sợi db t/ mã hs của khô bò sợi d)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Xe Bx100. 100Gr... (mã hs khô bò xe bx100/ mã hs của khô bò xe bx)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng Db Tv. 200G... (mã hs khô bò miếng db/ mã hs của khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Que Myna A.K 125Gr... (mã hs khô bò que myna/ mã hs của khô bò que m)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Myna A.K 125Gr... (mã hs khô bò sợi myna/ mã hs của khô bò sợi m)
- Mã HS 16025000: Khô Gà Cay Myna A.K 100Gr... (mã hs khô gà cay myna/ mã hs của khô gà cay m)
- Mã HS 16025000: Khô Nai Essenti B.H 150Gr... (mã hs khô nai essenti/ mã hs của khô nai esse)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Lat Essenti B.H 200G... (mã hs khô bò lat esse/ mã hs của khô bò lat e)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng Myna A.K 125Gr... (mã hs khô bò miếng my/ mã hs của khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Essenti B.H 100G... (mã hs khô bò sợi esse/ mã hs của khô bò sợi e)
- Mã HS 16025000: Khô Heo Thap Vi Myna A.K 125Gr... (mã hs khô heo thap vi/ mã hs của khô heo thap)
- Mã HS 16025000: Trứng gà ăn kèm... (mã hs trứng gà ăn kèm/ mã hs của trứng gà ăn)
- Mã HS 16025000: Trứng ốp lết & tôm... (mã hs trứng ốp lết &/ mã hs của trứng ốp lết)
- Mã HS 16025000: Chả bò... (mã hs chả bò/ mã hs của chả bò)
- Mã HS 16025000: Chả bò bà Ngọc db 500g... (mã hs chả bò bà ngọc/ mã hs của chả bò bà ng)
- Mã HS 16025000: Khô bò sợi BSS 200g hiệu tuyền ký... (mã hs khô bò sợi bss/ mã hs của khô bò sợi b)
- Mã HS 16025000: Khô bò mật ong 250g... (mã hs khô bò mật ong/ mã hs của khô bò mật o)
- Mã HS 16025000: Thịt bò sấy khô 300g... (mã hs thịt bò sấy khô/ mã hs của thịt bò sấy)
- Mã HS 16025000: Thịt bò xay Hạ long (170gr x 48hộp/thùng) 2 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt bò xay hạ/ mã hs của thịt bò xay)
- Mã HS 16025000: Thịt Trâu luộc... (mã hs thịt trâu luộc/ mã hs của thịt trâu lu)
- Mã HS 16025000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Bò xay hộp (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16025000: Thịt bò 2 lát Hạ long (150gr x 48hộp/thùng) 40 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt bò 2 lát h/ mã hs của thịt bò 2 lá)
- Mã HS 16029090: Thịt trâu sấy khô, đóng gói 5kg/thùng... (mã hs thịt trâu sấy k/ mã hs của thịt trâu sấ)
- Mã HS 16029090: Bún bò... (mã hs bún bò/ mã hs của bún bò)
- Mã HS 16029090: Bún chả... (mã hs bún chả/ mã hs của bún chả)
- Mã HS 16029090: Thức ăn rau Beansprouts... (mã hs thức ăn rau bea/ mã hs của thức ăn rau)
- Mã HS 16029090: Thức ăn từ thịt Beef Flat... (mã hs thức ăn từ thịt/ mã hs của thức ăn từ t)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fresh Sroll 1Pc 2T... (mã hs chả giò fresh s/ mã hs của chả giò fres)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Egg... (mã hs chả giò fried e/ mã hs của chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Friedrice Veg... (mã hs chả giò friedri/ mã hs của chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Sroll 1Pc... (mã hs chả giò fried s/ mã hs của chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Rice Yang Chow... (mã hs chả giò fried r/ mã hs của chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Springroll Omelette 1Pc... (mã hs chả giò springr/ mã hs của chả giò spri)
- Mã HS 16029090: Xúc Xích Mama (F2G)... (mã hs xúc xích mama/ mã hs của xúc xích mam)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Tôm P.H 200G... (mã hs chả giò tôm ph/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Ăn Liền B.H 100G... (mã hs chả giò ăn liền/ mã hs của chả giò ăn l)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Tôm Ăn Liền P.D 100G... (mã hs chả giò tôm ăn/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16029090: Lạp Xưởng Essenti B.H 700Gr... (mã hs lạp xưởng essen/ mã hs của lạp xưởng es)
- Mã HS 16029090: NHỘNG TẰM SẤY KHÔ,MỚI 100%... (mã hs nhộng tằm sấy k/ mã hs của nhộng tằm sấ)
- Mã HS 16029090: Khô nai 150gr-Essenti... (mã hs khô nai 150gre/ mã hs của khô nai 150g)
- Mã HS 16029090: Khô Gà Lá Chanh 48 x 3.5oz (100g) Thương Hiệu CEAF... (mã hs khô gà lá chanh/ mã hs của khô gà lá ch)
- Mã HS 16029090: Chả lụa đông lạnh... (mã hs chả lụa đông lạ/ mã hs của chả lụa đông)
- Mã HS 16029090: Nước yến sào Sanest 70ml... (mã hs nước yến sào sa/ mã hs của nước yến sào)
- Mã HS 16029090: Nước yến sào Thiên Hoàng 12%- có đường 6x70ml... (mã hs nước yến sào th/ mã hs của nước yến sào)
- Mã HS 16030000: Sản phẩm chiết xuất từ cá cơm- Anchovy Extract/Fish sauce (Đóng túi Flexibag trong container 20). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm chiết/ mã hs của sản phẩm chi)
- Mã HS 16030000: Nước mắm không hiệu, 20 tấn/bao (sản phẩm chiết xuất từ cá)- Fish Extract [1.55 TN UP]. Mới 100%... (mã hs nước mắm không/ mã hs của nước mắm khô)
- Mã HS 16030000: Nước mắm (độ đạm 18N)- ANCHOVY FISH SAUCE 18N (mới 100%)... (mã hs nước mắm độ đạ/ mã hs của nước mắm độ)
- Mã HS 16041190: Thịt vụn nướng cá hồi PLUS đông lạnh... (mã hs thịt vụn nướng/ mã hs của thịt vụn nướ)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi vụn tẩm gia vị xào đông lạnh FK2.5... (mã hs thịt cá hồi vụn/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi tẩm gia vị nướng BBQ Flake QM16 đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi tẩm/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi hấp CO1 đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi hấp/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi đỏ nướng BBQ Flake AE đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi đỏ/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Xương mang cá hồi thành phẩm đông lạnh 0.40 Kg/PE... (mã hs xương mang cá h/ mã hs của xương mang c)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi cắt khúc thành phẩm đông lạnh 0.24 Kg/Khay... (mã hs bụng cá hồi cắt/ mã hs của bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi nướng cắt lát thành phẩm đông lạnh 0.07 Kg/khay... (mã hs bụng cá hồi nướ/ mã hs của bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi nướng BBQ Flake FP đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi nướ/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Lườn Cá Hồi còn da chiên cắt vụn tẩm gia vị đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi còn/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt vụn cá hồi cắt nhỏ nướng tẩm gia vị thành phẩm đông lanh 0.297 Kg/PE... (mã hs thịt vụn cá hồi/ mã hs của thịt vụn cá)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi tẩm gia vị cắt lát thành phẩm đông lạnh 0.322 Kg/PE... (mã hs bụng cá hồi tẩm/ mã hs của bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi lát thành phẩm đông lạnh 0.16 Kg/Khay... (mã hs bụng cá hồi lát/ mã hs của bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Xương vây cá hồi thành phẩm đông lạnh 0.5 Kg/PE... (mã hs xương vây cá hồ/ mã hs của xương vây cá)
- Mã HS 16041190: THỊT CÁ HỒI CHẾ BIẾN... (mã hs thịt cá hồi chế/ mã hs của thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Chà bông cá hồi CHUM đông lạnh... (mã hs chà bông cá hồi/ mã hs của chà bông cá)
- Mã HS 16041210: KPLSSIO_KFC14:Cá trích xông khói ngâm dầu đóng túi-Net 100gr(POUCHED SARDINES IN OIL (LIGHTLY SMOKED, SKIN-ON AND BONE-IN)(24/3.53 OZ))Hang tai xuat tu lo hang tai nhap 102745120665 ngay 8/7/2019... (mã hs kplssiokfc14c/ mã hs của kplssiokfc1)
- Mã HS 16041210: KPLSSIO_KFCIC1:Cá nục hoa xông khói ngâm dầu đóng túi-Net 100gr(POUCHED SARDINES IN OIL (LIGHTLY SMOKED,SKIN-ON AND BONE-IN)(24/3.53 OZ))Hang tai xuat tu lo hang tai nhap 102745120665 ngay 8/7/19... (mã hs kplssiokfcic1/ mã hs của kplssiokfci)
- Mã HS 16041290: Thức ăn từ cá Fish Ball... (mã hs thức ăn từ cá f/ mã hs của thức ăn từ c)
- Mã HS 16041290: Ghẹ Sấy Ngu Coc Essenti 200Gr... (mã hs ghẹ sấy ngu coc/ mã hs của ghẹ sấy ngu)
- Mã HS 16041290: Ghẹ Sấy Chua Ngot Essenti 200Gr... (mã hs ghẹ sấy chua ng/ mã hs của ghẹ sấy chua)
- Mã HS 16041319: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cá trích cà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16041411: TGWS: Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (170gr/hộp)... (mã hs tgws cá ngừ ng/ mã hs của tgws cá ngừ)
- Mã HS 16041411: TGBC:Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (1885gr/hộp)... (mã hs tgbccá ngừ ngâ/ mã hs của tgbccá ngừ)
- Mã HS 16041411: Thịt cá ngừ xông khói (4P)... (mã hs thịt cá ngừ xôn/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041411: Thịt cá ngừ mắt to đóng lon sắt 307x112 (1 thùng 48 lon) ("CHICKEN OF THE SEA" BRAND; P.O.NO.: 54670-1-1)... (mã hs thịt cá ngừ mắt/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041411: Vụn cá ngừ ngâm dầu hướng dương đóng túi NW/ DW: 7000/6850g (3 túi/ thùng) (DPA-La)... (mã hs vụn cá ngừ ngâm/ mã hs của vụn cá ngừ n)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x113 (1 thùng 48 lon) ("BLUE SEA" BRAND; P.O. NO.: 25/2019)... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ phi lê ngâm dầu đóng lon sắt 211X109 (1 thùng 48 lon) ("HAPPY TUNA" BRAND; P.O. NO.: 23/2019)... (mã hs thịt cá ngừ phi/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ đóng lon sắt 603x408 (1 thùng 6 lon) (" CHOICE" BRAND, P.O.: DCUC191115)... (mã hs thịt cá ngừ đón/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: cá ngừ dầu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ vằn đóng lon sắt 307x112 (1 thùng 48 lon) ("CHICKEN OF THE SEA" BRAND; P.O.NO.: 54670-2-2)... (mã hs thịt cá ngừ vằn/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041490: Thịt cá ngừ vằn đóng trong bao nhựa đã hấp đông lạnh (FR001/2020)... (mã hs thịt cá ngừ vằn/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041590: Saba miso... (mã hs saba miso/ mã hs của saba miso)
- Mã HS 16041590: Thịt cá saba vụn xào đông lạnh BOM... (mã hs thịt cá saba vụ/ mã hs của thịt cá saba)
- Mã HS 16041590: Thịt cá saba tẩm gia vị thành phẩm đông lạnh... (mã hs thịt cá saba tẩ/ mã hs của thịt cá saba)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ ĐỤC... (mã hs khô cá đục/ mã hs của khô cá đục)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MỐI... (mã hs khô cá mối/ mã hs của khô cá mối)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHAI... (mã hs khô cá chai/ mã hs của khô cá chai)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ TRÁP ĐỎ... (mã hs khô cá tráp đỏ/ mã hs của khô cá tráp)
- Mã HS 16041990: Tempura cá tra đông lạnh(1kg/bag x 8/ctn)... (mã hs tempura cá tra/ mã hs của tempura cá t)
- Mã HS 16041990: Khô cá đuối 500g tẩm gia vị, 12kg/thùng,... (mã hs khô cá đuối 500/ mã hs của khô cá đuối)
- Mã HS 16041990: Tôm tẩm bột đông lạnh (Penaeus Vannamei)... (mã hs tôm tẩm bột đôn/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16041990: XƯƠNG CÁ BÒ KHÔ TẨM GIA VỊ... (mã hs xương cá bò khô/ mã hs của xương cá bò)
- Mã HS 16041990: PICKLED WHOLE ANCHOVY FISH & CHILLI IN BRINE- Mắm cá cơm chua ngọt Vasifood (400g x24)... (mã hs pickled whole a/ mã hs của pickled whol)
- Mã HS 16041990: Ghẹ sữa sấy 150gr-Trường Minh... (mã hs ghẹ sữa sấy 150/ mã hs của ghẹ sữa sấy)
- Mã HS 16041990: Khô cá bò tẩm gia vị SIZE 2S-VN... (mã hs khô cá bò tẩm g/ mã hs của khô cá bò tẩ)
- Mã HS 16041990: Khô cá đét tẩm gia vị... (mã hs khô cá đét tẩm/ mã hs của khô cá đét t)
- Mã HS 16041990: Khô cá đục tẩm gia vị... (mã hs khô cá đục tẩm/ mã hs của khô cá đục t)
- Mã HS 16041990: Khô cá lìm kìm tẩm gia vị... (mã hs khô cá lìm kìm/ mã hs của khô cá lìm k)
- Mã HS 16041990: Khô cá đuối tẩm gia vị 7-10CM... (mã hs khô cá đuối tẩm/ mã hs của khô cá đuối)
- Mã HS 16041990: Tàu hủ cá đông lạnh(9kg/ctn)... (mã hs tàu hủ cá đông/ mã hs của tàu hủ cá đô)
- Mã HS 16041990: Tempura cá đông lạnh (30g-4.5kg/ctn)... (mã hs tempura cá đông/ mã hs của tempura cá đ)
- Mã HS 16041990: SHRIMP SAUCE (SPECIALITY IN HANOI) IN BRINE-Mắm tôm bắc Châu Gia Food (180g x30)... (mã hs shrimp sauce s/ mã hs của shrimp sauce)
- Mã HS 16041990: FROZEN CRAB WITH SHELL COOKED- Cua đồng xay Xích Lô(340g x24)... (mã hs frozen crab wit/ mã hs của frozen crab)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ &VN... (mã hs khô cá chỉ &vn/ mã hs của khô cá chỉ &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ LOẠI B &VN... (mã hs khô cá chỉ loại/ mã hs của khô cá chỉ l)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ TẨM... (mã hs khô cá chỉ tẩm/ mã hs của khô cá chỉ t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MAI TẨM... (mã hs khô cá mai tẩm/ mã hs của khô cá mai t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MAI TẨM MÊM... (mã hs khô cá mai tẩm/ mã hs của khô cá mai t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CƠM &VN... (mã hs khô cá cơm &vn/ mã hs của khô cá cơm &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ LẠT &VN... (mã hs khô cá lạt &vn/ mã hs của khô cá lạt &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MẮT KIẾNG &VN... (mã hs khô cá mắt kiến/ mã hs của khô cá mắt k)
- Mã HS 16041990: HẢI SẢN XIÊN QUE ĐÔNG LẠNH GỒM: CÁ TRA; CÁ HỒI VÀ ỚT XANH- SIZE: 150GR... (mã hs hải sản xiên qu/ mã hs của hải sản xiên)
- Mã HS 16041990: Thịt vụn cá hồi nướng thành phẩm đông lạnh 0.5 Kg/PE... (mã hs thịt vụn cá hồi/ mã hs của thịt vụn cá)
- Mã HS 16042020: Hỗn hợp bánh cá và nước chấm chay 130g-hàng có nhãn hướng dânx sử dụng sản phẩm... (mã hs hỗn hợp bánh cá/ mã hs của hỗn hợp bánh)
- Mã HS 16042020: Chả giò cá chẻm 40g-16kg/ctn... (mã hs chả giò cá chẻm/ mã hs của chả giò cá c)
- Mã HS 16042040: Chả cá chiên đông lạnh... (mã hs chả cá chiên đô/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042091: Surimi rau củ đông lạnh 50G(FROZEN GROUND FISH CAKE WITH VEGETABLE 50G SK)- PACKING: 6KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi rau củ đ/ mã hs của surimi rau c)
- Mã HS 16042091: Surimi gừng hồng đông lạnh 50G(FROZEN GROUND FISH CAKE WITH WITH RED PICKLED GINGER 50G-PACKING: 6 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi gừng hồn/ mã hs của surimi gừng)
- Mã HS 16042091: Surimi bạch tuộc đông lạnh 80G(FROZEN SKEWERED GROUND FISH CAKE WITH OCTOPUS 80G)-PACKING: 6 PE X 0.8 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi bạch tuộ/ mã hs của surimi bạch)
- Mã HS 16042091: Surimi đậu nành đông lạnh 80G(FROZEN SKEWERED GROUND FISH CAKE WITH WITH WITH GREEN SOYBEANS 80G-PACKING: 6 PE X 0.8 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi đậu nành/ mã hs của surimi đậu n)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn từ lườn cá hồi fillet, khò cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn từ lườ/ mã hs của thịt vụn từ)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn (còn mỡ) từ lườn cá hồi fillet, khò cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn còn m/ mã hs của thịt vụn cò)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn (không mỡ) từ lườn cá hồi fillet, lột da cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn không/ mã hs của thịt vụn kh)
- Mã HS 16042091: Chả cá thát lát đông lạnh (30Lbs/thùng)... (mã hs chả cá thát lát/ mã hs của chả cá thát)
- Mã HS 16042091: Lườn cá hồi fillet, khò cắt lát 7g cấp đông... (mã hs lườn cá hồi fil/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16042091: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x108 (1 thùng 48 lon) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 12056239... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042091: Lườn khò Slice 9G cấp đông... (mã hs lườn khò slice/ mã hs của lườn khò sli)
- Mã HS 16042091: Lườn lột da Slice 9G cấp đông... (mã hs lườn lột da sli/ mã hs của lườn lột da)
- Mã HS 16042091: Thịt Vụn từ cá Hồi 120g cấp đông #&PGC: 1611.84USD#&VN... (mã hs thịt vụn từ cá/ mã hs của thịt vụn từ)
- Mã HS 16042091: Rẻo vụn không da từ Cá hồi 500g Aburi Cấp đông #&PGC: 108USD#&VN... (mã hs rẻo vụn không d/ mã hs của rẻo vụn khôn)
- Mã HS 16042091: Rẻo vụn từ Cá Hồi xông khói Tokuyo 200G cấp đông #&PGC: 160USD#&VN... (mã hs rẻo vụn từ cá h/ mã hs của rẻo vụn từ c)
- Mã HS 16042091: Lườn cá Hồi Cắt Harasu còn da Size: 1000Gm cấp đông #&PGC: 814USD#&VN... (mã hs lườn cá hồi cắt/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16042091: Lườn cá Hồi Harasu Loin không da Size:1000Gm cấp đông #&PGC: 2085.50USD#&VN... (mã hs lườn cá hồi har/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16042091: Surimi bắp đông lạnh 70G(SSF47 FROZEN KAISEN EXTRA CORN STICK 70G N)-Packing: 70 gX 10PC X 8 5.6 KG/CT... (mã hs surimi bắp đông/ mã hs của surimi bắp đ)
- Mã HS 16042091: Surimi ngưu bàng đông lạnh 70G(SSSF49 FROZEN KAISEN EXTRA BURDOCK STICK 70G N)-Packing: 70 gX 10PC X 8 5.6 KG/CT... (mã hs surimi ngưu bàn/ mã hs của surimi ngưu)
- Mã HS 16042091: Surimi càng cua mô phỏng đông lạnh- FROZEN HOT CRAB TASTE STICK110G (Surimi: 52% + (Miến, Carot, hành tây, hẹ, càng cua mô phỏng): 45% + Gia vị cay: 3%297 kg)... (mã hs surimi càng cua/ mã hs của surimi càng)
- Mã HS 16042091: Surimi tôm mô phỏng đông lạnh- FROZEN HOT SHRIMP TASTE STICK 110G (Surimi: 56% + (Ngưu bàng, Carot, hành tây, hẹ, tôm mô phỏng): 40% + Gia vị cay: 4%443.08 kg)... (mã hs surimi tôm mô p/ mã hs của surimi tôm m)
- Mã HS 16042099: Mắm Tom Bắc (PET) 255gr x 24... (mã hs mắm tom bắc pe/ mã hs của mắm tom bắc)
- Mã HS 16042099: Mắm Tôm Trí Hải 225gx48... (mã hs mắm tôm trí hải/ mã hs của mắm tôm trí)
- Mã HS 16042099: Mắm Ruốc Trí Hải 300gx24... (mã hs mắm ruốc trí hả/ mã hs của mắm ruốc trí)
- Mã HS 16042099: KHÔ CÁ MỐI NƯỚNG (5KG/CTN)... (mã hs khô cá mối nướn/ mã hs của khô cá mối n)
- Mã HS 16042099: KHÔ CÁ ĐỔNG NƯỚNG (5KG/CTN)... (mã hs khô cá đổng nướ/ mã hs của khô cá đổng)
- Mã HS 16042099: Lườn cá hồi nướng cắt đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi nướ/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ DẠNG DÀI... (mã hs chả cá dạng dài/ mã hs của chả cá dạng)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH(DẠNG ĐẬU HỦ)... (mã hs chả cá chế biến/ mã hs của chả cá chế b)
- Mã HS 16042099: Rẻo Vụn Cá Hồi Vân Xào Đông Lạnh 500g (Đơn giá GC: 3.20/kg)... (mã hs rẻo vụn cá hồi/ mã hs của rẻo vụn cá h)
- Mã HS 16042099: Mắm ruốc chay (24 x 7 oz), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm ruốc chay/ mã hs của mắm ruốc cha)
- Mã HS 16042099: Mắm cá cơm (chai T.Tinh) (12 x 250g), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm cá cơm cha/ mã hs của mắm cá cơm)
- Mã HS 16042099: Mắm nêm ăn liền (chai T.Tinh) (24 x 250g), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm nêm ăn liền/ mã hs của mắm nêm ăn l)
- Mã HS 16042099: SỦI CẢO CÁ... (mã hs sủi cảo cá/ mã hs của sủi cảo cá)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ NGŨ VỊ... (mã hs chả cá ngũ vị/ mã hs của chả cá ngũ v)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ LÀM THỦ CÔNG... (mã hs chả cá làm thủ/ mã hs của chả cá làm t)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ MÔ PHỎNG THANH CUA... (mã hs chả cá mô phỏng/ mã hs của chả cá mô ph)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN(DẠNG HOÀNH THÁNH)... (mã hs chả cá chiêndạ/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: THANH CHẢ CÁ HƯƠNG CUA(HÌNH CHÂN CUA)... (mã hs thanh chả cá hư/ mã hs của thanh chả cá)
- Mã HS 16042099: Tép sấy (24x200g)... (mã hs tép sấy 24x200/ mã hs của tép sấy 24x)
- Mã HS 16042099: Cua đồng xay (24x340g)... (mã hs cua đồng xay 2/ mã hs của cua đồng xay)
- Mã HS 16042099: KHOAI TÂY CUỘN TÔM 30G... (mã hs khoai tây cuộn/ mã hs của khoai tây cu)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CUỘN... (mã hs chả cá cuộn/ mã hs của chả cá cuộn)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN... (mã hs chả cá chiên/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VỊ CUA... (mã hs chả cá vị cua/ mã hs của chả cá vị cu)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ SÒ ĐIỆP... (mã hs chả cá sò điệp/ mã hs của chả cá sò đi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CUA VIÊN... (mã hs chả cá cua viên/ mã hs của chả cá cua v)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN CHIÊN... (mã hs chả cá viên chi/ mã hs của chả cá viên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN(HÌNH THỎI VÀNG)... (mã hs chả cá chiênhì/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: Snack Da Cá Chiên Giòn (50gr x 40bag)... (mã hs snack da cá chi/ mã hs của snack da cá)
- Mã HS 16042099: Khô cá bò 500g PDK... (mã hs khô cá bò 500g/ mã hs của khô cá bò 50)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay phối chế rau củ vị tôm cay xiên que đông lạnh... (mã hs thịt cá xay phố/ mã hs của thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: Thit cá xay trộn mực chê biên gia tri tăng cao... (mã hs thit cá xay trộ/ mã hs của thit cá xay)
- Mã HS 16042099: Mắm Nem pha san (PET) 250ml x24... (mã hs mắm nem pha san/ mã hs của mắm nem pha)
- Mã HS 16042099: Tôm cuộn khoai tây (30g/cái, 10cái/300g/khay/PA, 20PA/thùng/6kg)... (mã hs tôm cuộn khoai/ mã hs của tôm cuộn kho)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN... (mã hs chả cá viên/ mã hs của chả cá viên)
- Mã HS 16042099: Rẻo Cá Hồi Vân Xay Tẩm Đông Lạnh 300g; Phí gia công: $3.36/kg... (mã hs rẻo cá hồi vân/ mã hs của rẻo cá hồi v)
- Mã HS 16042099: Lườn Cá Hồi Đại Tây Dương Khò Cắt Miếng C Đông Lạnh 500g; Phí gia công: $2.2/kg... (mã hs lườn cá hồi đại/ mã hs của lườn cá hồi)
- Mã HS 16042099: Chả viên cá tra f đông lạnh, 500g/PA 10kgs/thùng)... (mã hs chả viên cá tra/ mã hs của chả viên cá)
- Mã HS 16042099: Chả cá tra chiên đông lạnh, 6pcs/PE/kg, 10kgs/thùng)... (mã hs chả cá tra chiê/ mã hs của chả cá tra c)
- Mã HS 16042099: Chả cá cuộn khoai tây (20g/cái, 10cái/200g/khay/PA, 20PA/thùng/4kg)... (mã hs chả cá cuộn kho/ mã hs của chả cá cuộn)
- Mã HS 16042099: Chả giò tôm cá (20g/cái, 20cái/400g/khay/PA, 5PA/hộp, 4hộp/thùng/8kg)... (mã hs chả giò tôm cá/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16042099: HOÀNH THÁNH TÔM 9.5G... (mã hs hoành thánh tôm/ mã hs của hoành thánh)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá chiên đô/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ RAU CỦ CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá rau củ c/ mã hs của chả cá rau c)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CÀNG CUA LUỘC ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá càng cua/ mã hs của chả cá càng)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ SÒ ĐIỆP CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá sò điệp/ mã hs của chả cá sò đi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ ĐẬU HỦ PHÔ MAI CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá đậu hủ p/ mã hs của chả cá đậu h)
- Mã HS 16042099: Ruốc sấy (12 x 200g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs ruốc sấy 12 x/ mã hs của ruốc sấy 12)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN LOẠI LỚN... (mã hs chả cá viên loạ/ mã hs của chả cá viên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ MỰC VIÊN LOẠI TRUNG... (mã hs chả cá mực viên/ mã hs của chả cá mực v)
- Mã HS 16042099: Hàng mẫu da cá tẩm trứng muối golden fish (48 PKS/ CTNS, 105GR/PKG). Hàng mới 100%... (mã hs hàng mẫu da cá/ mã hs của hàng mẫu da)
- Mã HS 16042099: TRỨNG CÁ TRÍCH CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH... (mã hs trứng cá trích/ mã hs của trứng cá trí)
- Mã HS 16042099: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042099: Khô mực (50x170g)... (mã hs khô mực 50x170/ mã hs của khô mực 50x)
- Mã HS 16042099: Mắm ruốc chà Huế 400gr x 24 hũ hiệu Vasifood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs mắm ruốc chà hu/ mã hs của mắm ruốc chà)
- Mã HS 16042099: HẢI SẢN VIÊN ÁO BỘT 20G... (mã hs hải sản viên áo/ mã hs của hải sản viên)
- Mã HS 16042099: Thịt cá Ngừ vây vàng tẩm xay đông lạnh 1 KG... (mã hs thịt cá ngừ vây/ mã hs của thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ TÔM VIÊN... (mã hs chả cá tôm viên/ mã hs của chả cá tôm v)
- Mã HS 16042099: Trứng cá tuyết muối trộn vụn khè đông lạnh... (mã hs trứng cá tuyết/ mã hs của trứng cá tuy)
- Mã HS 16042099: Mắm cá lóc xay 420gr x 24 lọ/ thùng sản xuất tại Công ty Vasifood, hàng Việt Nam, sản xuất mới 100%... (mã hs mắm cá lóc xay/ mã hs của mắm cá lóc x)
- Mã HS 16042099: Mắm cá sặc xay 420gr x 24 lọ/ thùng sản xuất tại Công ty Vasifood, hàng Việt Nam, sản xuất mới 100%... (mã hs mắm cá sặc xay/ mã hs của mắm cá sặc x)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay mô phỏng càng cua đông lạnh... (mã hs thịt cá xay mô/ mã hs của thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: Xíu mại mực 25g... (mã hs xíu mại mực 25g/ mã hs của xíu mại mực)
- Mã HS 16042099: Mực nướng 60g... (mã hs mực nướng 60g/ mã hs của mực nướng 60)
- Mã HS 16042099: Tép sấy giòn 90g... (mã hs tép sấy giòn 90/ mã hs của tép sấy giòn)
- Mã HS 16042099: seafood net spring rolls (chả giò)... (mã hs seafood net spr/ mã hs của seafood net)
- Mã HS 16042099: Trứng cá minh thái mentaiko 90gr/tray. (Tên khoa học: Theragra chalcogramma)... (mã hs trứng cá minh t/ mã hs của trứng cá min)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay chế biến giá trị tăng cao... (mã hs thịt cá xay chế/ mã hs của thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN SOYA... (mã hs chả cá chiên so/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN PHỒNG... (mã hs chả cá chiên ph/ mã hs của chả cá chiên)
- Mã HS 16051010: Thịt ghẹ và tôm đóng hộp, nhãn hiệu "U", 24 lon/ thùng, 200 g/ lon... (mã hs thịt ghẹ và tôm/ mã hs của thịt ghẹ và)
- Mã HS 16051010: Thịt ghẹ đóng hộp, nhãn hiệu "Bumble Bee", 12 lon/ thùng, 170 g/ lon... (mã hs thịt ghẹ đóng h/ mã hs của thịt ghẹ đón)
- Mã HS 16051010: THỊT GHẸ ĐÔNG LẠNH (SIZE BODY MEAT)... (mã hs thịt ghẹ đông l/ mã hs của thịt ghẹ đôn)
- Mã HS 16051010: Thịt ghẹ tiệt trùng đóng lon sắt 401x301.5 (1 thùng 12 lon) ("Chicken of the sea" brand; P.O.: 161131)... (mã hs thịt ghẹ tiệt t/ mã hs của thịt ghẹ tiệ)
- Mã HS 16051010: Bánh ghẹ nhồi (8.0kg/ctn)... (mã hs bánh ghẹ nhồi/ mã hs của bánh ghẹ nhồ)
- Mã HS 16051010: thịt ghẹ quấn da bánh tráng chiên đông lạnh (7.0kg/ctn)... (mã hs thịt ghẹ quấn d/ mã hs của thịt ghẹ quấ)
- Mã HS 16051090: Cua xay đông lạnh- FROZEN FRESHWATER CRAB MINCE (9 kgs/carton)... (mã hs cua xay đông lạ/ mã hs của cua xay đông)
- Mã HS 16051090: Cua tuyết đỏ tách vỏ thành phẩm đông lạnh 0.24Kg/Khay... (mã hs cua tuyết đỏ tá/ mã hs của cua tuyết đỏ)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ thanh trùng... (mã hs thịt ghẹ thanh/ mã hs của thịt ghẹ tha)
- Mã HS 16051090: CHẢ GIÒ RẾ CÀNG GHẸ... (mã hs chả giò rế càng/ mã hs của chả giò rế c)
- Mã HS 16051090: Ghẹ ram 250gr Tấn Thịnh... (mã hs ghẹ ram 250gr t/ mã hs của ghẹ ram 250g)
- Mã HS 16051090: Chạo tôm đông lạnh-Packing: 25g/pc x 10pcs x 24pkt/ctn (6.00 kgs/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chạo tôm đông l/ mã hs của chạo tôm đôn)
- Mã HS 16051090: Bánh mì chiên tôm đông lạnh-Packing: 15g/pc x 1kg/box x 10/ctn (10.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs bánh mì chiên t/ mã hs của bánh mì chiê)
- Mã HS 16051090: Chả giò rế hải sản đông lạnh-Packing: 18g/pc x 20pc/tray x 30/ctn (10.8 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò rế hải/ mã hs của chả giò rế h)
- Mã HS 16051090: Tôm xẻ bướm tẩm bột đông lạnh-Packing: 20g/pc x 50kg/box x 10/ctn (10.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs tôm xẻ bướm tẩm/ mã hs của tôm xẻ bướm)
- Mã HS 16051090: Chả giò tôm bánh rế vàng đông lạnh-Packing: 30g/pc x 10pc/tray x 30/ctn (9.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò tôm bán/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16051090: Ghẹ sữa nhỏ sấy khô, hàng mới 100%- Baby Crab Dried Slice... (mã hs ghẹ sữa nhỏ sấy/ mã hs của ghẹ sữa nhỏ)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ ngâm nước muối đóng lon (145Gr/lon) 1 thùng đóng 24 lon... (mã hs thịt ghẹ ngâm n/ mã hs của thịt ghẹ ngâ)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ đóng hộp, CANNIED CRAB MEAT AND SHRIMP IN BRINE- S19048A (1 hộp 150g), C19148A (1 hộp 150gr). ghẹ dĩa, ghẹ bơi ba đốm, Tép bạc nghệ,Tôm đuôi xanh... (mã hs thịt ghẹ đóng h/ mã hs của thịt ghẹ đón)
- Mã HS 16051090: Ghẹ sữa... (mã hs ghẹ sữa/ mã hs của ghẹ sữa)
- Mã HS 16051090: Ghẹ làm sạch tẩm bột đông lạnh (PACKING: 1KG/BOX X 10/CTN)... (mã hs ghẹ làm sạch tẩ/ mã hs của ghẹ làm sạch)
- Mã HS 16051090: Chả giò ghẹ (20g/cái, 20cái/400g/khay/PA, 5PA/hộp, 4hộp/thùng/8kg)... (mã hs chả giò ghẹ 20/ mã hs của chả giò ghẹ)
- Mã HS 16051090: Điệp gratin (22g/cái, 10cái/khay/PA, 5PA/thùng nhỏ, 4PA/thùng lớn/4.4kg)... (mã hs điệp gratin 22/ mã hs của điệp gratin)
- Mã HS 16051090: CHẢ GIÒ GHẸ 30G... (mã hs chả giò ghẹ 30g/ mã hs của chả giò ghẹ)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ đỏ thanh trùng đóng lon thiếc... (mã hs thịt ghẹ đỏ tha/ mã hs của thịt ghẹ đỏ)
- Mã HS 16051090: Đùi ghẹ trung thanh trùng đóng lon nhựa... (mã hs đùi ghẹ trung t/ mã hs của đùi ghẹ trun)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ chuối thanh trùng đóng lon nhựa... (mã hs thịt ghẹ chuối/ mã hs của thịt ghẹ chu)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ trắng thanh trùng đóng lon nhựa... (mã hs thịt ghẹ trắng/ mã hs của thịt ghẹ trắ)
- Mã HS 16051090: Nước cốt cua đồng đông lạnh [ 01 UNK (BAG) 0.75 LB]... (mã hs nước cốt cua đồ/ mã hs của nước cốt cua)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ đông lạnh, 334 thùng (333 thùng x 15 kg + 01 thùng x 5 kg)... (mã hs thịt ghẹ đông l/ mã hs của thịt ghẹ đôn)
- Mã HS 16051090: Bánh Ghẹ35g-14kg/ctn... (mã hs bánh ghẹ35g14k/ mã hs của bánh ghẹ35g)
- Mã HS 16051090: Thịt ghẹ xanh thanh trùng đông lạnh đóng túi: Jumbo lump (714 thùng); Lump (1,326 thùng);Claw (125 thùng) Đóng 1Lb,4Lb/túi/12,6,8 túi/thùng lon/thùng... (mã hs thịt ghẹ xanh t/ mã hs của thịt ghẹ xan)
- Mã HS 16051090: Cua tuyết tách vỏ thành phẩm đông lạnh 0.32 Kg/Khay... (mã hs cua tuyết tách/ mã hs của cua tuyết tá)
- Mã HS 16052100: Hải sản xiên que tẩm bột đông lạnh... (mã hs hải sản xiên qu/ mã hs của hải sản xiên)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PTO tẩm bột cấp đông... (mã hs tôm thẻ pto tẩm/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052100: Tôm thè chế biến đông lạnh... (mã hs tôm thè chế biế/ mã hs của tôm thè chế)
- Mã HS 16052100: Tôm sú Tempura đông lạnh size 50+/-2G/PC (qui cách: 10P X 10, 464ctns)... (mã hs tôm sú tempura/ mã hs của tôm sú tempu)
- Mã HS 16052100: TÔM SANDWICH IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 15G/PC X 40PCS/TRAY/(600G) X 10TRAY/CTN, (ĐÓNG GÓI KHÔNG KÍN KHÍ). SIZE 15. ĐH:200-1... (mã hs tôm sandwich iq/ mã hs của tôm sandwich)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ tươi tẩm bột đông lạnh size 60G (qui cách: 60g/con, 5 con/khay, 20 khay/thùng, 45 thùng)... (mã hs tôm thẻ tươi tẩ/ mã hs của tôm thẻ tươi)
- Mã HS 16052100: Mắm tôm Hà Nội (200g x 24 Jars)... (mã hs mắm tôm hà nội/ mã hs của mắm tôm hà n)
- Mã HS 16052100: Mắm tôm Hậu Lộc (200g x 24 Jars)... (mã hs mắm tôm hậu lộc/ mã hs của mắm tôm hậu)
- Mã HS 16052100: Mắm ruốc Minh Hà (200g x 24 Jars)... (mã hs mắm ruốc minh h/ mã hs của mắm ruốc min)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ tẩm bột đông lạnh... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052100: Hỗn hợp hải sản chế biến đông lạnh... (mã hs hỗn hợp hải sản/ mã hs của hỗn hợp hải)
- Mã HS 16052100: TÔM THẺ LUỘC, LỘT VỎ, BỎ ĐẦU, BỎ ĐUÔI (PD) ĐÔNG LẠNH (SIZE: 100/200 CON/LB, 160 THÙNG). QC: IQF, 700 G/TÚI, 10 TÚI/THÙNG... (mã hs tôm thẻ luộc l/ mã hs của tôm thẻ luộc)
- Mã HS 16052100: Tôm đông lạnh luộc- AR Red Shrimp CP PD 4L 500g x 10 x 2... (mã hs tôm đông lạnh l/ mã hs của tôm đông lạn)
- Mã HS 16052100: TÔM VIÊN 25G... (mã hs tôm viên 25g/ mã hs của tôm viên 25g)
- Mã HS 16052100: CHẢ GIÒ RẾ TÔM 16G... (mã hs chả giò rế tôm/ mã hs của chả giò rế t)
- Mã HS 16052100: Tôm chiên tempura 18g/cái. (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm chiên tempu/ mã hs của tôm chiên te)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PDTO luộc, đông lạnh, đóng gói 220g x 10/ctn, size 71/90... (mã hs tôm thẻ pdto lu/ mã hs của tôm thẻ pdto)
- Mã HS 16052100: SỦI CẢO TÔM HẸ 35G... (mã hs sủi cảo tôm hẹ/ mã hs của sủi cảo tôm)
- Mã HS 16052100: Dimsum thập cẩm hấp... (mã hs dimsum thập cẩm/ mã hs của dimsum thập)
- Mã HS 16052100: SỦI CẢO TÔM GỪNG 25G... (mã hs sủi cảo tôm gừn/ mã hs của sủi cảo tôm)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ hấp PD đông lạnh size 31/40 (quy cách:10 X 1KG (800G NW)/CTN, 358ctns)... (mã hs tôm thẻ hấp pd/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PD hấp đông lạnh size 26/30, quy cách 1kg/bag (700g net weight), 2bag... (mã hs tôm thẻ pd hấp/ mã hs của tôm thẻ pd h)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Tempura đông lạnh size 30g/pc, quy cách 10pcs/tray (300G/tray), 2tray... (mã hs tôm thẻ tempura/ mã hs của tôm thẻ temp)
- Mã HS 16052100: CHẠO TÔM... (mã hs chạo tôm/ mã hs của chạo tôm)
- Mã HS 16052100: CÀNG BAO TÔM... (mã hs càng bao tôm/ mã hs của càng bao tôm)
- Mã HS 16052100: DIMSUM HẤP 500G/TRAY... (mã hs dimsum hấp 500g/ mã hs của dimsum hấp 5)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt nguyên con tẩm bột 50G cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt ng/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ chân trắng Sushi đông lạnh (size: 3L).... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052100: Mắm tôm (Công ty Trung Thành) 300gr/ chai, 24 chai/ thùng, hàng 100%... (mã hs mắm tôm công t/ mã hs của mắm tôm côn)
- Mã HS 16052100: Tôm sú hấp PTO đông lạnh size 16/20, quy cách 1KG/BOX X 10 PER CARTON, 15CTN... (mã hs tôm sú hấp pto/ mã hs của tôm sú hấp p)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ còn đầu tẩm bột đông lạnh size 50g (qui cách: 50g/con, 6 con/khay, 20 khay/thùng, 668 thùng)... (mã hs tôm thẻ còn đầu/ mã hs của tôm thẻ còn)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm bột đông lạnh... (mã hs tôm tẩm bột đôn/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052100: Tôm sú tẩm bột còn đầu đông lạnh size 55G, quy cách 5P X 20/CTN, 82ctn... (mã hs tôm sú tẩm bột/ mã hs của tôm sú tẩm b)
- Mã HS 16052100: Tôm sú tươi tẩm bột đông lạnh size 70G (qui cách: 70g/con, 5 con/khay, 20 khay/thùng, 240 thùng)... (mã hs tôm sú tươi tẩm/ mã hs của tôm sú tươi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Sushi, còn thịt đầu hấp đông lạnh size 6LH (qui cách: 170g/khay, 20 khay/thùng, 200 thùng)... (mã hs tôm thẻ sushi/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ sấy khô, đã bỏ phần đầu, hàng mới 100%- Shrimp Dried Slice... (mã hs tôm thẻ sấy khô/ mã hs của tôm thẻ sấy)
- Mã HS 16052100: CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN 30G... (mã hs chả giò rế hải/ mã hs của chả giò rế h)
- Mã HS 16052100: CHẢ GIÒ BỘT MÌ HẢI SẢN PHOMAI 25G... (mã hs chả giò bột mì/ mã hs của chả giò bột)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Breaded đông lạnh size 30+/-2G/PC (qui cách: 10P X 10, 200ctns)... (mã hs tôm thẻ breaded/ mã hs của tôm thẻ brea)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ EBI KATSU đông lạnh size 55+/-2G/PC (qui cách: 24P X 8, 301ctns)... (mã hs tôm thẻ ebi kat/ mã hs của tôm thẻ ebi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt tẩm bột 30g cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt tẩ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt luộc size 71/90 cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt lu/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm cuộn da pastry đông lạnh 10g (Filo)... (mã hs tôm cuộn da pas/ mã hs của tôm cuộn da)
- Mã HS 16052100: Hỗn hợp tôm cuộn da pastry đông lạnh 10g (Bon bon,Samosa,Spring roll,money bag)... (mã hs hỗn hợp tôm cuộ/ mã hs của hỗn hợp tôm)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ lột thịt luộc đông lạnh(size100/200- 10KGS/CTN)... (mã hs tôm thẻ lột thị/ mã hs của tôm thẻ lột)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm gia vị đông lạnh (code DL17)... (mã hs tôm tẩm gia vị/ mã hs của tôm tẩm gia)
- Mã HS 16052100: Tôm viên tẩm bột đông lạnh (code DL17)... (mã hs tôm viên tẩm bộ/ mã hs của tôm viên tẩm)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ vụn vo viên tẩm bôt đông lạnh size 20G (Quy cách: 20g/viên tôm, 50 viên tôm/hộp, 10 hộp/thùng, 1242 thùng)... (mã hs tôm thẻ vụn vo/ mã hs của tôm thẻ vụn)
- Mã HS 16052100: Tôm Đóng Bánh Tẩm Bột (EBI KATSU 120GR-N)... (mã hs tôm đóng bánh t/ mã hs của tôm đóng bán)
- Mã HS 16052100: Hải sản nhồi mai ghẹ đông lạnh... (mã hs hải sản nhồi ma/ mã hs của hải sản nhồi)
- Mã HS 16052100: Tôm sú PTO tươi xiên que, tẩm gia vị đông lạnh size 16/20 (Qui cách: 4X2.5LBS/CTN, 2432 ctns, 8.50 USD/LB)... (mã hs tôm sú pto tươi/ mã hs của tôm sú pto t)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi tẩm bột đông lạnh size 20G, quy cách 10P(200g) X 24Trays/Ctn, 100ctn... (mã hs tôm thẻ tươi bỏ/ mã hs của tôm thẻ tươi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ tươi băm vụn cuộn bánh filo đông lạnh size 25G, quy cách 40Pcs (1KG)/box X 10/CTN,13ctn... (mã hs tôm thẻ tươi bă/ mã hs của tôm thẻ tươi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt PTO tẩm bột cấp đông size 30G... (mã hs tôm thẻ thịt pt/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm còn đầu tẩm bột đông lạnh 50g... (mã hs tôm còn đầu tẩm/ mã hs của tôm còn đầu)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PTO ring hấp có nước sốt đông lạnh size 41/50 (Qui cách: 11OZ/ Ring, 6 Ring/thùng, 3.00 usd/ Ring, 5019 CTNS)... (mã hs tôm thẻ pto rin/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052100: Tôm sú tươi PDTO tẳm bột đông lạnh size 16/20 (Qui cách: 1Kg/ hộp, 10 hộp/ thùng, 95 thùng)... (mã hs tôm sú tươi pdt/ mã hs của tôm sú tươi)
- Mã HS 16052100: Tôm duỗi tẩm bột chiên đông lạnh(1kg/hộp x 4ctn)... (mã hs tôm duỗi tẩm bộ/ mã hs của tôm duỗi tẩm)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm bột tempura chiên đông lạnh(1kg/hộp x 4ctn)... (mã hs tôm tẩm bột tem/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh size 100/200 (100-200 con tôm thành phẩm/Lb) (qui cách: 1KG X 10/CTN, 496ctns)... (mã hs tôm thẻ sản phẩ/ mã hs của tôm thẻ sản)
- Mã HS 16052100: Tôm lăn bột khô đông lạnh... (mã hs tôm lăn bột khô/ mã hs của tôm lăn bột)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ hấp bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh size 71/90, quy cách 10 X 1KG/CTN, 499ctn... (mã hs tôm thẻ hấp bỏ/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm bột xù 75gr/cái. (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm tẩm bột xù/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052100: Tôm xẻ bướm tẩm bột chiên đông lạnh (01kg/Hộp x 04Hộp/Thùng)... (mã hs tôm xẻ bướm tẩm/ mã hs của tôm xẻ bướm)
- Mã HS 16052100: Tôm pto tẩm bột xiên que chiên đông lạnh (01kg/Hộp x 04Hộp/Thùng)... (mã hs tôm pto tẩm bột/ mã hs của tôm pto tẩm)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm bột size 20g cấp đông... (mã hs tôm tẩm bột siz/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052100: Tôm sú PTO ring hấp có nước sốt đông lạnh size 26/30 (Qui cách: 16OZ/ Ring, 8 Ring/thùng, 7.80 usd/ Ring, 2202 CTNS)... (mã hs tôm sú pto ring/ mã hs của tôm sú pto r)
- Mã HS 16052100: Tôm sush đông lạnh size L... (mã hs tôm sush đông l/ mã hs của tôm sush đôn)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PD tẩm bột đông lạnh size 16/20 (Qui cách: 1kg/hộp, 10 hộp/thùng, 147 thùng)... (mã hs tôm thẻ pd tẩm/ mã hs của tôm thẻ pd t)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt PD gia vị tỏi cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt pd/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột đông lạnh; Size 26/30 con/lb; 1 kg/hộp x 10/thùng; 1200 thùng... (mã hs tôm thẻ pto lộ/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi tẩm bột chiên đông lạnh (size 37+/-g/pc, qui cách: 10P x 10, 1250 ctns, 0.405 usd/pc)... (mã hs tôm thẻ bỏ đầu/ mã hs của tôm thẻ bỏ đ)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PTO xẻ bướm, tẩm bột, chiên sơ đông lạnh size 14/17 (Qui cách: 12X1.33LB/CTN, 64.60 USD/CTN, 1480 CTNS)... (mã hs tôm thẻ pto xẻ/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ sushi hấp đông lạnh size 3L (qui cách: 30con/khay;40 khay/thùng. 180.9 g/khay; 885 thùng)... (mã hs tôm thẻ sushi h/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052100: Tôm sú Sushi đông lạnh size 2L, quy cách 20PX30X2/BDL, 52 bdl, cont SZLU6001476... (mã hs tôm sú sushi đô/ mã hs của tôm sú sushi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Sushi đông lạnh size 2L, quy cách 20PX20X2/BDL, 50 bdl, cont SZLU6001476... (mã hs tôm thẻ sushi đ/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052100: Đầu tôm tẩm bột chiên đông lạnh... (mã hs đầu tôm tẩm bột/ mã hs của đầu tôm tẩm)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ hấp PTO đông lạnh size 41/55 (Quy cách: 10X2LBS/CTN, 1608 thùng)... (mã hs tôm thẻ hấp pto/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052100: Tôm chế biến đông lạnh... (mã hs tôm chế biến đô/ mã hs của tôm chế biến)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Sushi thịt đầu hấp đông lạnh, Size 9L (Quy cách: 20 con/khay (vỉ), 5 khay/ túi PA, 210g/khay,10 túi/ thùng, 108 thùng)... (mã hs tôm thẻ sushi t/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052100: Tôm Torpedo tẩm bột đông lạnh 26/30 (1kg/hộp)... (mã hs tôm torpedo tẩm/ mã hs của tôm torpedo)
- Mã HS 16052100: Tôm viên phô mai tẩm bột Tempura đông lạnh... (mã hs tôm viên phô ma/ mã hs của tôm viên phô)
- Mã HS 16052100: Bánh hải sản hấp đông lạnh (22g x 25pcs/bag x 20/ctn)... (mã hs bánh hải sản hấ/ mã hs của bánh hải sản)
- Mã HS 16052100: Hakau hải sản hấp đông lạnh (size 17g 10.2kg/ctn)... (mã hs hakau hải sản h/ mã hs của hakau hải sả)
- Mã HS 16052100: Tôm Tempura 240g... (mã hs tôm tempura 240/ mã hs của tôm tempura)
- Mã HS 16052100: Tôm uyên ương 250g... (mã hs tôm uyên ương 2/ mã hs của tôm uyên ươn)
- Mã HS 16052100: Pate tôm tẩm bột đông lạnh... (mã hs pate tôm tẩm bộ/ mã hs của pate tôm tẩm)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi có nước sốt, màng co đông lạnh size 31/40,quy cách 26 Oz/tray,6 tray/ctn... (mã hs tôm thẻ hấp lột/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu còn đuôi hấp đông lạnh size 51/60... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
- Mã HS 16052100: Tôm sú chần PDTO đông lạnh size 26/30 (quy cách: 1kg/túi, 10 túi/thùng, 850 thùng... (mã hs tôm sú chần pdt/ mã hs của tôm sú chần)
- Mã HS 16052100: TÔM SÚ NHÚNG ĐÔNG LẠNH (PDTO; 1KG/BAG X 10/CTN). SIZE: 26/30... (mã hs tôm sú nhúng đô/ mã hs của tôm sú nhúng)
- Mã HS 16052100: TÔM THẺ NGUYÊN CON (HOSO) LUỘC ĐÔNG LẠNH. (SIZE: 60/80, CON/KG). QC: IQF, 500G/TÚI, 5 TÚI/THÙNG... (mã hs tôm thẻ nguyên/ mã hs của tôm thẻ nguy)
- Mã HS 16052100: Tôm sú hấp bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh size 16/20 quy cách 10 x 1 lbs,137 ctn... (mã hs tôm sú hấp bỏ đ/ mã hs của tôm sú hấp b)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ vụn hấp lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi vụn đông lạnh size 60/200 (60- 200 con tôm thành phẩm/Lb) đơn giá: 6.25 Usd/bag, quy cách: 850g/túi, 10 túi/thùng, 120 thùng)... (mã hs tôm thẻ vụn hấp/ mã hs của tôm thẻ vụn)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ thịt hấp size 100/200 đông lạnh IQF... (mã hs tôm thẻ thịt hấ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PTO hấp đông lạnh size 31/40 (Qui cách: 1Kg (800G net), 10 túi/thùng, 200 thùng)... (mã hs tôm thẻ pto hấp/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ tươi còn đầu tẩm bột đông lạnh size 50G (Quy cách: 50g/con, 6 con/khay (vỉ) X 20khay/thùng, 480 thùng)... (mã hs tôm thẻ tươi cò/ mã hs của tôm thẻ tươi)
- Mã HS 16052100: Tôm fritter sốt ớt (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm fritter sốt/ mã hs của tôm fritter)
- Mã HS 16052100: Tôm tẩm bột KOEBI TEMPURA 50PCS... (mã hs tôm tẩm bột koe/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052100: Tôm tempura (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm tempura tê/ mã hs của tôm tempura)
- Mã HS 16052100: Tôm sú Sushi hấp đông lạnh size 6L (Qui cách:20 con/khay, 20 khay (210g)/thùng, 206 thùng)... (mã hs tôm sú sushi hấ/ mã hs của tôm sú sushi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh size 26/30 (Qui cách: 1kg x 10 hộp/thùng, 179 thùng)... (mã hs tôm thẻ xẻ bướm/ mã hs của tôm thẻ xẻ b)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ, sú đông lạnh, Tên khoa học: Litopenaeus vannamei... (mã hs tôm thẻ sú đôn/ mã hs của tôm thẻ sú)
- Mã HS 16052100: Tôm sú Sushi còn đầu đông lạnh size 6L, quy cách 10PX40/CTN, 41 ctn... (mã hs tôm sú sushi cò/ mã hs của tôm sú sushi)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ vụn sushi hấp đông lạnh size m(Quy cách: 250g/khay;40 khay/thùng; 14 thùng)... (mã hs tôm thẻ vụn sus/ mã hs của tôm thẻ vụn)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ hấp sushi đông lạnh size 3L(Quy cách: 20 con/ khay; 20 khay/ 1 thùng; 204 thùng)... (mã hs tôm thẻ hấp sus/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052100: Tôm chân trắng luộc PDTO đông lạnh... (mã hs tôm chân trắng/ mã hs của tôm chân trắ)
- Mã HS 16052100: Rau củ trộn tôm 1... (mã hs rau củ trộn tôm/ mã hs của rau củ trộn)
- Mã HS 16052100: TÔM QUE XÙ 70G. (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm que xù 70g/ mã hs của tôm que xù 7)
- Mã HS 16052100: TÔM QUE XÙ 100G. (Tên khoa học: Penaeus vannamei)... (mã hs tôm que xù 100g/ mã hs của tôm que xù 1)
- Mã HS 16052100: Tôm nguyên con lăn bột khô đông lạnh 60/80... (mã hs tôm nguyên con/ mã hs của tôm nguyên c)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ PD luộc đông lạnh; cỡ:90/120 (10kg/carton)... (mã hs tôm thẻ pd luộc/ mã hs của tôm thẻ pd l)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ Sushi còn thịt đầu hấp đông lạnh size 8LH (qui cách: 190g/khay, 20 khay/thùng, 50 thùng)... (mã hs tôm thẻ sushi c/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052100: Tôm sú PTO hấp đông lạnh (đóng gói không kín khí) size: 31/40. PACKED 6x 340G/CTN... (mã hs tôm sú pto hấp/ mã hs của tôm sú pto h)
- Mã HS 16052100: Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh có nước sốt size 21/25 (Qui cách: 8x515g/ctn, 361ctns, 10.2usd/ring)... (mã hs tôm sú hấp lột/ mã hs của tôm sú hấp l)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ vụn tẩm bột đông lạnh size 35G (Quy cách: 28 miếng/hộp X 10/thùng, 101 thùng)... (mã hs tôm thẻ vụn tẩm/ mã hs của tôm thẻ vụn)
- Mã HS 16052100: Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi áo bột chiên đông lạnh Size 71/90 Đóng gói: 1kg/túi x 6/thùng x 2/kiện (800 thùng)... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ mã hs của tôm thẻ lột)
- Mã HS 16052100: Bánh mì nhân tôm... (mã hs bánh mì nhân tô/ mã hs của bánh mì nhân)
- Mã HS 16052920: Tôm viên bọc bột đông lạnh 20g. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm viên bọc bộ/ mã hs của tôm viên bọc)
- Mã HS 16052920: Tôm thẻ tẩm bột vị tỏi hình viên bi chiên đông lạnh (1.08kg/ctn)... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052920: Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052920: Mắm tôm Bắc- Ngọc Liên 500gr (500gr x 24) mới 100%... (mã hs mắm tôm bắc ng/ mã hs của mắm tôm bắc)
- Mã HS 16052930: Tôm duỗi tẩm bột đông lạnh (300g/tray x 20/ctn)... (mã hs tôm duỗi tẩm bộ/ mã hs của tôm duỗi tẩm)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ nguyên con tẩm bột đông lạnh 50g... (mã hs tôm thẻ nguyên/ mã hs của tôm thẻ nguy)
- Mã HS 16052930: TÔM VIÊN TẨM BỘT XIÊN QUE ĐÔNG LẠNH (PACKING: 15G/PC * 3BALL/45GR/SKEWER * 10 SKEWERS/450G PA BAG X 10/CARTON, STICK: 15CM)... (mã hs tôm viên tẩm bộ/ mã hs của tôm viên tẩm)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt chần duỗi tẩm bột đông lạnh 20G... (mã hs tôm thẻ thịt ch/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ Tempura áo bột; bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 16/20... (mã hs tôm thẻ tempura/ mã hs của tôm thẻ temp)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột đông lạnh. Size 13 Gr (Code: 616142). Số lượng: 246 bó (984 thùng). QC: 60Con/khay x 3 Khay/thùng (2.34kg) x 4 thùng/bó... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ mã hs của tôm thẻ lột)
- Mã HS 16052930: TÔM SÚ NGUYÊN CON (HOSO) LỘT GIỮA THÂN LĂN BỘT ĐÔNG LẠNH QUY CÁCH 8PCS/TRAY X 24TRAY/CARTON SIZE 50G CÓ SỬ DỤNG HÓA CHẤT 512NEW... (mã hs tôm sú nguyên c/ mã hs của tôm sú nguyê)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ Nobashi tẩm bột 4L đông lạnh... (mã hs tôm thẻ nobashi/ mã hs của tôm thẻ noba)
- Mã HS 16052930: Tôm lăn bột chế biến đông lạnh... (mã hs tôm lăn bột chế/ mã hs của tôm lăn bột)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ Ebifry áo bột, bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 27g up... (mã hs tôm thẻ ebifry/ mã hs của tôm thẻ ebif)
- Mã HS 16052930: Bánh mì kẹp tôm thẻ thịt đông lạnh 50g... (mã hs bánh mì kẹp tôm/ mã hs của bánh mì kẹp)
- Mã HS 16052930: Tôm chì thịt bỏ đầu còn đuôi tẩm bột tươi đông lạnh, size 2L... (mã hs tôm chì thịt bỏ/ mã hs của tôm chì thịt)
- Mã HS 16052930: Tôm biển duỗi tẩm bột đông lạnh 42.5g... (mã hs tôm biển duỗi t/ mã hs của tôm biển duỗ)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột đông lạnh; Size 16/20 con/lb; 30 con/hộp x 4/thùng; 2,88 kg/thùng; 300 thùng (Nhãn STARLIGHT)... (mã hs tôm thẻ pto lộ/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052930: Tông thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi chả tôm, tẩm bột đông lạnh, size 100/500, đóng gói: 20 miếng/túi (700g) x 8/thùng x 2/bó. 590 thùng (295 bó)... (mã hs tông thẻ thịt b/ mã hs của tông thẻ thị)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ phủ bột chế biến đông lạnh... (mã hs tôm thẻ phủ bột/ mã hs của tôm thẻ phủ)
- Mã HS 16052930: TÔM SÚ PTO TẨM BỘT CHỪA ĐẦU ĐÔNG LẠNH, PACKING: 8PCS/TRAY X 12 TRAY/CTN, SIZE: 50 GR/PCS... (mã hs tôm sú pto tẩm/ mã hs của tôm sú pto t)
- Mã HS 16052930: Tôm sú Tempura áo bột PTO bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh. Size 3L... (mã hs tôm sú tempura/ mã hs của tôm sú tempu)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột Ebi Fry 13/15 BT... (mã hs tôm tẩm bột ebi/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm sú hấp đông lạnh... (mã hs tôm sú hấp đông/ mã hs của tôm sú hấp đ)
- Mã HS 16052930: Tôm đỏ không đầu, lột vỏ, chừa đuôi tẩm bột bánh mì đông lạnh. Size 8/12... (mã hs tôm đỏ không đầ/ mã hs của tôm đỏ không)
- Mã HS 16052930: TÔM SÚ TẨM BỘT TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 10PCS/TRAY X 20/CTN, SIZE 21/25... (mã hs tôm sú tẩm bột/ mã hs của tôm sú tẩm b)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt tẩm bột đông lạnh 30g... (mã hs tôm thẻ thịt tẩ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt PTO xẻ bướm tẩm bột cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt pt/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột TK EBI FRY 25G... (mã hs tôm tẩm bột tk/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột HO EBI FRY 105G... (mã hs tôm tẩm bột ho/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột HT EBIKATSU 30G... (mã hs tôm tẩm bột ht/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm sú phủ bột chế biến đông lạnh... (mã hs tôm sú phủ bột/ mã hs của tôm sú phủ b)
- Mã HS 16052930: Tôm mực cuộn bắp cải tẩm bột đông lạnh 65G... (mã hs tôm mực cuộn bắ/ mã hs của tôm mực cuộn)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ chân trắng (PTO) lăn bột đông lạnh cở 26/30 (10con/khay x 20khay/ctn)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ duỗi tẩm bột chiên đông lạnh 10-15... (mã hs tôm thẻ duỗi tẩ/ mã hs của tôm thẻ duỗi)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột chiên đông lạnh 10-15... (mã hs tôm thẻ xẻ bướm/ mã hs của tôm thẻ xẻ b)
- Mã HS 16052930: Tôm sú tẩm bộ t cở 3L(13/15) đông lạnh (0.3kg x 20/ctn)... (mã hs tôm sú tẩm bộ t/ mã hs của tôm sú tẩm b)
- Mã HS 16052930: Tôm chế biến đông lạnh... (mã hs tôm chế biến đô/ mã hs của tôm chế biến)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột DELICA EBI FRY 28G 26/30 NA... (mã hs tôm tẩm bột del/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh (0.64kg/ctn)... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052930: Tôm xẻ bướm tẩm bột đông lạnh (766g/box x 6/ctn)... (mã hs tôm xẻ bướm tẩm/ mã hs của tôm xẻ bướm)
- Mã HS 16052930: Tempura Tôm đông lạnh (42pcs/box-7kg/ctn)... (mã hs tempura tôm đôn/ mã hs của tempura tôm)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột (tôm thẻ chân trắng, tôm thịt còn đuôi đã tẩm bột, đông lạnh, size: 10/12), đơn giá gia công: 0.69USD/KG... (mã hs tôm tẩm bột tô/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Hải sản hỗn hợp đông lạnh... (mã hs hải sản hỗn hợp/ mã hs của hải sản hỗn)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ HOPTO (Lột vỏ còn đầu còn đuôi) tẩm bột đông lạnh; Size 50 gr/con; 300 gr/khay x 20/thùng; 50 thùng... (mã hs tôm thẻ hopto/ mã hs của tôm thẻ hopt)
- Mã HS 16052930: Bánh tôm tẩm bột chiên sơ đông lạnh 70g... (mã hs bánh tôm tẩm bộ/ mã hs của bánh tôm tẩm)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ PTO tẩm bột đông lạnh size P31/40V... (mã hs tôm thẻ pto tẩm/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052930: Tôm nâu không đầu lột vỏ, chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh. Size 500 G/Túi... (mã hs tôm nâu không đ/ mã hs của tôm nâu khôn)
- Mã HS 16052930: Bánh mì kẹp nhân tôm đông lạnh 15g... (mã hs bánh mì kẹp nhâ/ mã hs của bánh mì kẹp)
- Mã HS 16052930: Tôm sú Ebifry bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 13/15... (mã hs tôm sú ebifry b/ mã hs của tôm sú ebifr)
- Mã HS 16052930: Tôm sú và thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi áo bột và bánh mì chưa chiên "OOKINA EBI-FRY" đông lạnh (size: 75-82gr/con) [QC: 5 con/khay x 6/thùng 2,25kg)], SL: 754 Thùng... (mã hs tôm sú và thẻ c/ mã hs của tôm sú và th)
- Mã HS 16052930: Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura "NB Mới" đông lạnh. Size: M (31/40) [QC: 5 con/khay x 10 khay/thùng (1,5kg) x 2 thùng/kiện], SL: 916 Thùng... (mã hs tôm sú không đầ/ mã hs của tôm sú không)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ bóc vỏ không đầu, chừa đuôi tẩm bột chưa chiên, nhúng đuôi đông lạnh; đóng gói: 250g net/tray x 20/ctn; size: 16/20; số kiện: 1,998 ctns... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ không đầu lột vỏ, bỏ đuôi tẩm bột bánh mì đông lạnh. Size 18-22 G/Con... (mã hs tôm thẻ không đ/ mã hs của tôm thẻ khôn)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu chừa đuôi tẩm bột chưa chiên đông lạnh; đóng gói: 10pcs/tray x 10/layer x 2/ctn; size: 2L; số kiện: 205 ctns... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt duỗi tẩm bột đông lạnh 12g... (mã hs tôm thẻ thịt du/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052930: Bánh tôm thẻ thịt tẩm bột đông lạnh 65g... (mã hs bánh tôm thẻ th/ mã hs của bánh tôm thẻ)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ PD tẩm gia vị đông lạnh; cỡ:61/70 (400gr/bag x12 bag/carton)... (mã hs tôm thẻ pd tẩm/ mã hs của tôm thẻ pd t)
- Mã HS 16052930: TÔM TẨM BỘT ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm tẩm bột đôn/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột PANKO EBI 13/15... (mã hs tôm tẩm bột pan/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột TEMPURA SHRIMP 41/50... (mã hs tôm tẩm bột tem/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột (Filo) đông lạnh cở 16gr (800gr/hộp x 10/ctn)... (mã hs tôm tẩm bột fi/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm tẩm bột (Tempura) đông lạnh cở 18gr (18gr/con, 0.9kg/hộp x 10/ctn)... (mã hs tôm tẩm bột te/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052930: Tôm sú đã qua sơ chế đông lạnh (Penaeus monodon)- Code TS 854... (mã hs tôm sú đã qua s/ mã hs của tôm sú đã qu)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuội, tẩm bột tươi đông lạnh, size: 82 con/lbs, đóng gói: 15con/túi x 24/thùng x 2/bó. 18 thùng (9 bó)... (mã hs tôm thẻ thịt bỏ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052930: Bánh tôm biển thịt đông lạnh 90G... (mã hs bánh tôm biển t/ mã hs của bánh tôm biể)
- Mã HS 16052930: Tôm thẻ thịt xẻ bướm tẩm bột đông lạnh 10-15... (mã hs tôm thẻ thịt xẻ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm sú nhúng đông lạnh size 26/30... (mã hs tôm sú nhúng đô/ mã hs của tôm sú nhúng)
- Mã HS 16052990: Tôm sú đã qua sơ chế đông lạnh (Penaeus monodon)- Code TS 854... (mã hs tôm sú đã qua s/ mã hs của tôm sú đã qu)
- Mã HS 16052990: Tôm sú HOSL hấp đông lạnh (Size 40PCS). PK: 20 X 500G/CTN... (mã hs tôm sú hosl hấp/ mã hs của tôm sú hosl)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm đông lạnh... (mã hs chả giò tôm đôn/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm phô mai đông lạnh... (mã hs chả giò tôm phô/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm mayonnaise đông lạnh... (mã hs chả giò tôm may/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Bánh mì quết tôm chiên đông lạnh... (mã hs bánh mì quết tô/ mã hs của bánh mì quết)
- Mã HS 16052990: Hoành thánh tôm mayonnaise chiên đông lạnh... (mã hs hoành thánh tôm/ mã hs của hoành thánh)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi hấp đông lạnh Size 31/40 (12 Oz/túi x 18 túi/ctn).31725lbs... (mã hs tôm thẻ không đ/ mã hs của tôm thẻ khôn)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh size 61/70... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
- Mã HS 16052990: GHẸ FARCI (Mai ghẹ nhồi tôm, thịt ghẹ và rau củ)... (mã hs ghẹ farci mai/ mã hs của ghẹ farci m)
- Mã HS 16052990: Tép khô đã chế biến... (mã hs tép khô đã chế/ mã hs của tép khô đã c)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột rán đông lạnh... (mã hs tôm tẩm bột rán/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Bánh cuốn tôm hấp đông lạnh... (mã hs bánh cuốn tôm h/ mã hs của bánh cuốn tô)
- Mã HS 16052990: Chả giò rế tôm hấp đông lạnh... (mã hs chả giò rế tôm/ mã hs của chả giò rế t)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt (gãy) bỏ đầu, bỏ đuôi hấp đông lạnh, size 100/200... (mã hs tôm thẻ thịt g/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Thức ăn hải sản Shrimp Broken... (mã hs thức ăn hải sản/ mã hs của thức ăn hải)
- Mã HS 16052990: Gia Vị 6 Viên Pho Bo 6X96Gr... (mã hs gia vị 6 viên p/ mã hs của gia vị 6 viê)
- Mã HS 16052990: Ruốc Sấy Tv. 150G... (mã hs ruốc sấy tv 15/ mã hs của ruốc sấy tv)
- Mã HS 16052990: Tôm Sấy B.H 100G... (mã hs tôm sấy bh 100/ mã hs của tôm sấy bh)
- Mã HS 16052990: Tép Sấy 100G Th100... (mã hs tép sấy 100g th/ mã hs của tép sấy 100g)
- Mã HS 16052990: Tép Sấy 200G Th200... (mã hs tép sấy 200g th/ mã hs của tép sấy 200g)
- Mã HS 16052990: Tôm Tẩm Sốt Tv. 130G... (mã hs tôm tẩm sốt tv/ mã hs của tôm tẩm sốt)
- Mã HS 16052990: Tôm Me Sấy 100Gr Tmh100... (mã hs tôm me sấy 100g/ mã hs của tôm me sấy 1)
- Mã HS 16052990: Tôm Me Sấy 200Gr Tmh200... (mã hs tôm me sấy 200g/ mã hs của tôm me sấy 2)
- Mã HS 16052990: Tôm khô, (100g/bao x 40 bao/thùng)... (mã hs tôm khô 100g// mã hs của tôm khô 10)
- Mã HS 16052990: Tép sấy, (200g/hộp x 20 hộp/thùng)... (mã hs tép sấy 200g// mã hs của tép sấy 20)
- Mã HS 16052990: Pate tôm đông lạnh... (mã hs pate tôm đông l/ mã hs của pate tôm đôn)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ biển hấp đông lạnh... (mã hs tôm thẻ biển hấ/ mã hs của tôm thẻ biển)
- Mã HS 16052990: Hỗn hợp hải sản chế biến đông lạnh... (mã hs hỗn hợp hải sản/ mã hs của hỗn hợp hải)
- Mã HS 16052990: BÁNH CUỐN TÔM 48GR... (mã hs bánh cuốn tôm 4/ mã hs của bánh cuốn tô)
- Mã HS 16052990: XÍU MẠI TÔM... (mã hs xíu mại tôm/ mã hs của xíu mại tôm)
- Mã HS 16052990: DIM SUM THẬP CẨM HẤP... (mã hs dim sum thập cẩ/ mã hs của dim sum thập)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ Sushi hấp đông lạnh size 5L (Quy cách: 30 PCS/TRAY X 40/CTN, 37Ctns)... (mã hs tôm thẻ sushi h/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ Sushi luộc đông lạnh size 3L (1 kiện 3.6 kgs)... (mã hs tôm thẻ sushi l/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ còn đuôi, tẩm bột vị tỏi, xiên que, chiên chín, đông lạnh. Size: 17.5G/ PC, tên khoa học: LITOPENAEUS VANNAMEI, DL 790... (mã hs tôm thẻ còn đuô/ mã hs của tôm thẻ còn)
- Mã HS 16052990: GỎI CUỐN TÔM QUE 20G... (mã hs gỏi cuốn tôm qu/ mã hs của gỏi cuốn tôm)
- Mã HS 16052990: CÀNG BAO TÔM 41.7G... (mã hs càng bao tôm 41/ mã hs của càng bao tôm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ hấp (Sushi vụn) đông lạnh. Size BM. (Code: 88486). Số lượng: 452 thùng. QC: 40túi/thùng (10kg)... (mã hs tôm thẻ hấp su/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052990: Chả giò khoai lang đông lạnh (7.2kg/ctn)... (mã hs chả giò khoai l/ mã hs của chả giò khoa)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột đông lạnh (Penaeus Vannamei)... (mã hs tôm tẩm bột đôn/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Tôm Khô, Hàng mới 100%, VN sản xuất... (mã hs tôm khô hàng m/ mã hs của tôm khô hàn)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột tempura 16g... (mã hs tôm tẩm bột tem/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột xẻ bướm 20g (ASC)-có nhãn hướng dẫn sử dụng sản phẩm in trên thùng... (mã hs tôm tẩm bột xẻ/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Chả tôm tẩm bột đông lạnh 9.6kgs/ctn... (mã hs chả tôm tẩm bột/ mã hs của chả tôm tẩm)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm tẩm cốm đông lạnh 8.4kgs/ctn... (mã hs bánh tôm tẩm cố/ mã hs của bánh tôm tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm viên phô mai tẩm bột Tempura đông lạnh 5kgs/ctn... (mã hs tôm viên phô ma/ mã hs của tôm viên phô)
- Mã HS 16052990: GỎI CUỐN TÔM 45GR... (mã hs gỏi cuốn tôm 45/ mã hs của gỏi cuốn tôm)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ ỐNG TRÚC 8GR,1KG/PA... (mã hs chả giò ống trú/ mã hs của chả giò ống)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ TÔM CUA 25 GR,1 KG/PA... (mã hs chả giò tôm cua/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: TÔM XÙ PANKO 15G, 230G/TRAY/ BOX... (mã hs tôm xù panko 15/ mã hs của tôm xù panko)
- Mã HS 16052990: TÔM CUỘN 50G... (mã hs tôm cuộn 50g/ mã hs của tôm cuộn 50g)
- Mã HS 16052990: TÔM CHÌ HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm chì hấp đôn/ mã hs của tôm chì hấp)
- Mã HS 16052990: TÔM SÚ PD HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm sú pd hấp đ/ mã hs của tôm sú pd hấ)
- Mã HS 16052990: TÔM SÚ PDTO HẤP ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm sú pdto hấp/ mã hs của tôm sú pdto)
- Mã HS 16052990: Tôm khô-Packing: 5kg/bag x 4/ctn (20.00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs tôm khôpacking/ mã hs của tôm khôpack)
- Mã HS 16052990: Mắm tôm 300gr x 24 chai/thùng,mới 100%,nhãn hiệu TrungThành Foods... (mã hs mắm tôm 300gr x/ mã hs của mắm tôm 300g)
- Mã HS 16052990: Chả giò túi tôm 25g... (mã hs chả giò túi tôm/ mã hs của chả giò túi)
- Mã HS 16052990: Tôm banh nhân chua ngọt 25g... (mã hs tôm banh nhân c/ mã hs của tôm banh nhâ)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt duỗi tẩm bột đông lạnh 20g... (mã hs tôm thẻ thịt du/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: TÔM PTO CU65N RẾ 9GR... (mã hs tôm pto cu65n r/ mã hs của tôm pto cu65)
- Mã HS 16052990: TÀU HỦ HI CUỘN TÔM 16GR... (mã hs tàu hủ hi cuộn/ mã hs của tàu hủ hi cu)
- Mã HS 16052990: MĂNG CUỘN TÔM XIÊN QUE 15GR... (mã hs măng cuộn tôm x/ mã hs của măng cuộn tô)
- Mã HS 16052990: SỦI CẢO TÔM GỪNG 30GR... (mã hs sủi cảo tôm gừn/ mã hs của sủi cảo tôm)
- Mã HS 16052990: Rau củ cuôn tôm đông lạnh- Size 12GR+/-1... (mã hs rau củ cuôn tôm/ mã hs của rau củ cuôn)
- Mã HS 16052990: Ghẹ farci (40g/cái, 6cái/240g/khay/PA, 25PA/thùng/6kg)... (mã hs ghẹ farci 40g// mã hs của ghẹ farci 4)
- Mã HS 16052990: Bánh farci vỏ sò điệp (40g/cái, 6cái/240g/khay/PA, 25PA/thùng/6kg)... (mã hs bánh farci vỏ s/ mã hs của bánh farci v)
- Mã HS 16052990: Con ruốc sấy đông lạnh, (2.4 Kg/thùng)... (mã hs con ruốc sấy đô/ mã hs của con ruốc sấy)
- Mã HS 16052990: Thịt tôm đóng hộp, nhãn hiệu "COTE MER" 24 lon/ thùng, 200 g/ lon... (mã hs thịt tôm đóng h/ mã hs của thịt tôm đón)
- Mã HS 16052990: Tôm sú thịt bỏ đầu bỏ đuôi, hấp đông lạnh, size 90/120, đóng gói: 1kg (750g net)/túi x 10/thùng. 152 thùng... (mã hs tôm sú thịt bỏ/ mã hs của tôm sú thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm sú SUSHI hấp đông lạnh (Size 9L (11.0-12.0 CM)). PK:10P X 5 X 10/CTN... (mã hs tôm sú sushi hấ/ mã hs của tôm sú sushi)
- Mã HS 16052990: Chả giò cuộn tôm, 300 gr/ gói, 30 gói/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs chả giò cuộn tô/ mã hs của chả giò cuộn)
- Mã HS 16052990: Bánh mì sandwich tôm tẩm mè (115g/khay)... (mã hs bánh mì sandwic/ mã hs của bánh mì sand)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt hấp size 100/150 đông lạnh IQF... (mã hs tôm thẻ thịt hấ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: CHẠO TÔM 62.5GR... (mã hs chạo tôm 625gr/ mã hs của chạo tôm 62)
- Mã HS 16052990: XÍU MẠI TÔM 25GR... (mã hs xíu mại tôm 25g/ mã hs của xíu mại tôm)
- Mã HS 16052990: CÀNG CUA BAO TÔM 31.25GR... (mã hs càng cua bao tô/ mã hs của càng cua bao)
- Mã HS 16052990: SỦI CẢO TÔM 30GRx10PCS/PA... (mã hs sủi cảo tôm 30g/ mã hs của sủi cảo tôm)
- Mã HS 16052990: SỦI CẢO TÔM 40GRx25PCS/PA... (mã hs sủi cảo tôm 40g/ mã hs của sủi cảo tôm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh; Size 90/120 con/lb; 350 g/túi x 6/thùng; 720 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt lu/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt tẩm gia vị luộc đông lạnh; Size 41/50 con/lb; 500 gr/túi x 16/thùng; 140 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt tẩ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Ruốc sấy "Happy Brand" (100Gr x 50). Hàng mới 100%... (mã hs ruốc sấy happy/ mã hs của ruốc sấy ha)
- Mã HS 16052990: TÔM SÚ PDTO.IQF HẤP ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 1KG(80%.NW)/BAG X 10/CTN, SIZE 26/30... (mã hs tôm sú pdtoiqf/ mã hs của tôm sú pdto)
- Mã HS 16052990: TÔM SÚ PD.IQF HẤP ĐỐNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 500G(80%.NW)/BAG X 10/CTN, SIZE 200/300... (mã hs tôm sú pdiqf h/ mã hs của tôm sú pdiq)
- Mã HS 16052990: TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SELVA SHRIMP", IQF COOK PDTO BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 26-30(DONG GOI: 10 X1 KG(20%GLAZED)/CTN), XUAT XU: VIET NAM... (mã hs tom su dong lan/ mã hs của tom su dong)
- Mã HS 16052990: Tôm, cá tra quấn khoai tây đông lạnh... (mã hs tôm cá tra quấ/ mã hs của tôm cá tra)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt vụn luộc đông lạnh; Size 70/250 con/lb; 850 g/túi x 10/thùng; 115 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt vụ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt xiên que, tẩm gia vị luộc đông lạnh; Size 61/70 con/lb; 250 gr/túi x 20/thùng; 105 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt xi/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm sú (Penaeus monodon) luộc đông lạnh các loại, 158 kiện (hàng đóng bao bì kín khí)... (mã hs tôm sú penaeus/ mã hs của tôm sú pena)
- Mã HS 16052990: MAI GHẸ NHỒI CƠM... (mã hs mai ghẹ nhồi cơ/ mã hs của mai ghẹ nhồi)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN 15GR... (mã hs chả giò rế hải/ mã hs của chả giò rế h)
- Mã HS 16052990: MAI GHE NHỒI HẢI SẢN KHÔNG TỎI... (mã hs mai ghe nhồi hả/ mã hs của mai ghe nhồi)
- Mã HS 16052990: Tôm nobashi tẩm bột 5kg/ctn-nhãn EXOSTAR... (mã hs tôm nobashi tẩm/ mã hs của tôm nobashi)
- Mã HS 16052990: TÔM THẺ PD HẤP ĐÔNG LẠNH, PACKING: IQF- 20 X 0.225 KG- 100 PCT... (mã hs tôm thẻ pd hấp/ mã hs của tôm thẻ pd h)
- Mã HS 16052990: Tôm sú CPDTO hấp đông lạnh... (mã hs tôm sú cpdto hấ/ mã hs của tôm sú cpdto)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột- Prawn Scampi (4bag0.8kg)... (mã hs tôm tẩm bột pr/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Xíu mại tôm- Prawn Shiumai (5bag0.8kg)... (mã hs xíu mại tôm pr/ mã hs của xíu mại tôm)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột- Tempura Prawn (4bag0.80kg)... (mã hs tôm tẩm bột te/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Bánh nhân tôm- Red Prawn cup (1bag0.2kg)... (mã hs bánh nhân tôm/ mã hs của bánh nhân tô)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm Gyoza- Prawn Gyoza (25bag3.00kg)... (mã hs bánh tôm gyoza/ mã hs của bánh tôm gyo)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột bắp- Prawn Popcorn (1bag0.2kg)... (mã hs tôm tẩm bột bắp/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Tôm vị ớt- Hot and Spicy Prawn (1bag0.11kg)... (mã hs tôm vị ớt hot/ mã hs của tôm vị ớt h)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm- Prawn Lollipop Selection (2bag0.4kg)... (mã hs bánh tôm prawn/ mã hs của bánh tôm pr)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm túi tiền- Prawn Money Bag (1bag0.2kg)... (mã hs bánh tôm túi ti/ mã hs của bánh tôm túi)
- Mã HS 16052990: Tôm duỗi tẩm crumb- Prawn Selection (3bag0.76kg)... (mã hs tôm duỗi tẩm cr/ mã hs của tôm duỗi tẩm)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm hỗn hợp- Oriental Selection (4bag0.92kg)... (mã hs bánh tôm hỗn hợ/ mã hs của bánh tôm hỗn)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm cuốn filo- Iceland Filo Prawn (2bag0.24kg)... (mã hs bánh tôm cuốn f/ mã hs của bánh tôm cuố)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm vị ớt- Iceland Hot Spicy Prawn (2bag0.22kg)... (mã hs bánh tôm vị ớt/ mã hs của bánh tôm vị)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm kèm sốt ớt- Chilli prawn + ramen (2bag0.70kg)... (mã hs bánh tôm kèm số/ mã hs của bánh tôm kèm)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột- Iceland Tempura Prawn 13gr OPT 1 (2bag0.26kg)... (mã hs tôm tẩm bột ic/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Hỗn hợp bánh tôm- Iceland Prawn Toast Selection (2bag0.40kg)... (mã hs hỗn hợp bánh tô/ mã hs của hỗn hợp bánh)
- Mã HS 16052990: TÔM LĂN BỘT CHIÊN 12G... (mã hs tôm lăn bột chi/ mã hs của tôm lăn bột)
- Mã HS 16052990: TÔM TẨM BỘT 35G... (mã hs tôm tẩm bột 35g/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ TÔM 20G... (mã hs chả giò tôm 20g/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: TÔM XÙ PANKO PTO 20G... (mã hs tôm xù panko pt/ mã hs của tôm xù panko)
- Mã HS 16052990: Tôm sú PD luộc đông lạnh; cỡ:91/120 (10KG/CARTON)... (mã hs tôm sú pd luộc/ mã hs của tôm sú pd lu)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ TÔM 16.67G... (mã hs chả giò tôm 16/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ MINI TÔM CUA 12.5G... (mã hs chả giò mini tô/ mã hs của chả giò mini)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm que 25g(9kg/ctn)... (mã hs chả giò tôm que/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Chả giò rế pho mai khoai tây 25g (5kg/ctn)... (mã hs chả giò rế pho/ mã hs của chả giò rế p)
- Mã HS 16052990: Bánh mì tôm mè 36g đông lạnh (5.184kg/ctn)... (mã hs bánh mì tôm mè/ mã hs của bánh mì tôm)
- Mã HS 16052990: Hoành thánh hải sản15g đông lạnh (6kg/ctn)... (mã hs hoành thánh hải/ mã hs của hoành thánh)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ vỏ bỏ đầu còn đuôi, xẻ bướm tẩm gia vị đông lạnh, size 16/20, đóng gói: 2kg net/túi x 6/thùng. 741 thùng... (mã hs tôm thẻ vỏ bỏ đ/ mã hs của tôm thẻ vỏ b)
- Mã HS 16052990: TÔM VIÊN XÙ... (mã hs tôm viên xù/ mã hs của tôm viên xù)
- Mã HS 16052990: Điểm tâm sáng (Há cảo, Xíu mại, Hoành thánh) đông lạnh (6kg/thùng),... (mã hs điểm tâm sáng/ mã hs của điểm tâm sán)
- Mã HS 16052990: Tôm sắt luộc đông lạnh IQF- Size: 200/300 (500g/PE bag x 10/ctns), không có nhãn hàng- (Tên khoa học: Parapenaeopsis hardwickii)... (mã hs tôm sắt luộc đô/ mã hs của tôm sắt luộc)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PDTO hấp đông lạnh size 21/25, 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING. Packing: IQF, 900g/ bag with rider x 12/Ctn... (mã hs tôm thẻ pdto hấ/ mã hs của tôm thẻ pdto)
- Mã HS 16052990: Nem tôm đông lạnh, 24gr/cái... (mã hs nem tôm đông lạ/ mã hs của nem tôm đông)
- Mã HS 16052990: Nem tôm PTO đông lạnh, 25gr/cái... (mã hs nem tôm pto đôn/ mã hs của nem tôm pto)
- Mã HS 16052990: Nem rế tôm cua đông lạnh, 25gr/cái... (mã hs nem rế tôm cua/ mã hs của nem rế tôm c)
- Mã HS 16052990: Chả giò túi tiền đông lạnh, 22.5gr/cái... (mã hs chả giò túi tiề/ mã hs của chả giò túi)
- Mã HS 16052990: Nem tôm cua mini đông lạnh, 12.5gr/cái... (mã hs nem tôm cua min/ mã hs của nem tôm cua)
- Mã HS 16052990: Tôm sú chế biến đông lạnh... (mã hs tôm sú chế biến/ mã hs của tôm sú chế b)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ chế biến đông lạnh... (mã hs tôm thẻ chế biế/ mã hs của tôm thẻ chế)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt bỏ đầu còn đuôi hấp (sushi) đông lạnh, size 4L, đóng gói: 24con/vĩ(165g) x 20/thùng. 20 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt bỏ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ Sushi đông lạnh size 4L, quy cách 100PCS(566G)/TRAY X 30/CTN, 47ctn... (mã hs tôm thẻ sushi đ/ mã hs của tôm thẻ sush)
- Mã HS 16052990: TOM THE HAP PD DONG LANH SIZE 100/200... (mã hs tom the hap pd/ mã hs của tom the hap)
- Mã HS 16052990: TOM THE HAP PDTO DONG LANH SIZE 41/50... (mã hs tom the hap pdt/ mã hs của tom the hap)
- Mã HS 16052990: XÔI HẢI SẢN 40GR... (mã hs xôi hải sản 40g/ mã hs của xôi hải sản)
- Mã HS 16052990: KHAOI TÂY CUỘN TÔM 30G... (mã hs khaoi tây cuộn/ mã hs của khaoi tây cu)
- Mã HS 16052990: Tôm khô... (mã hs tôm khô/ mã hs của tôm khô)
- Mã HS 16052990: Chạo mực 200g-2.4kg/ctn... (mã hs chạo mực 200g2/ mã hs của chạo mực 200)
- Mã HS 16052990: Tôm Tempura 160g-1.92kg/ctn... (mã hs tôm tempura 160/ mã hs của tôm tempura)
- Mã HS 16052990: Hải sãn chế biến (hàng mẫu) 5.3kg/ctn... (mã hs hải sãn chế biế/ mã hs của hải sãn chế)
- Mã HS 16052990: Tôm PTO cuộn khoai tây 300g-3.6kg/ctn... (mã hs tôm pto cuộn kh/ mã hs của tôm pto cuộn)
- Mã HS 16052990: Chả gò ăn liền hải sản 250grs PACKING: 15 BOXES x 250 GRS; 3.75 KGS/CTN... (mã hs chả gò ăn liền/ mã hs của chả gò ăn li)
- Mã HS 16052990: Bánh mì chả tôm (40% tôm)(20g/cái, 16 cái/320g/khay/PA, 16PA/thùng/5.12 kg)... (mã hs bánh mì chả tôm/ mã hs của bánh mì chả)
- Mã HS 16052990: Tôm ép nướng đông lạnh... (mã hs tôm ép nướng đô/ mã hs của tôm ép nướng)
- Mã HS 16052990: Tôm ép duỗi đông lạnh 2L... (mã hs tôm ép duỗi đôn/ mã hs của tôm ép duỗi)
- Mã HS 16052990: Tôm chế biến đông lạnh... (mã hs tôm chế biến đô/ mã hs của tôm chế biến)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ chân trắng hấp PTO Ring cỡ 51/60 đóng gói 16 x 14Oz (11 Oz tôm, 3Oz nước sốt)/Hộp (UNK), có nước sốt NK... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
- Mã HS 16052990: Mắm ruốc. Qui cách: 20kg/thùng... (mã hs mắm ruốc qui c/ mã hs của mắm ruốc qu)
- Mã HS 16052990: Tôm nâu không đầu lột vỏ, bỏ đuôi luộc đông lạnh. Size 41/50... (mã hs tôm nâu không đ/ mã hs của tôm nâu khôn)
- Mã HS 16052990: TOM THE PDTL LUOC DONG LANH; SIZE 200/300 PACKING: N.W.5KG/BAG X 2 BAGS/CTN... (mã hs tom the pdtl lu/ mã hs của tom the pdtl)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PD luộc tẩm gia vị thành phẩm đông lạnh... (mã hs tôm thẻ pd luộc/ mã hs của tôm thẻ pd l)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) luộc đông lạnh; Size 41/60 con/lb; 12 oz (0,75 lb)/túi x 30/thùng; 1314 thùng... (mã hs tôm thẻ pto lộ/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052990: CHẢ GIÒ TÔM ỐNG TRÚC 8GR... (mã hs chả giò tôm ống/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm bánh rế (20g/cái, 24cái/480g/khay/PA, 12PA/thùng/5.76kg)... (mã hs chả giò tôm bán/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Tôm lăn bột... (mã hs tôm lăn bột/ mã hs của tôm lăn bột)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ luộc đông lạnh size 71/90... (mã hs tôm thẻ luộc đô/ mã hs của tôm thẻ luộc)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PDTO luộc đông lạnh; cỡ: 61/90... (mã hs tôm thẻ pdto lu/ mã hs của tôm thẻ pdto)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt đã qua chế biến đông lạnh kèm xốt cocktail 4oz (6 hộp/thùng)#&IN, size 61/70... (mã hs tôm thẻ thịt đã/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: Tôm sushi hấp đông lạnh (size S/ 20Tray/ 2.4kg/ Ctn)... (mã hs tôm sushi hấp đ/ mã hs của tôm sushi hấ)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ quấn da bánh tráng chiên đông lạnh (12kgs/ctn)... (mã hs tôm thẻ quấn da/ mã hs của tôm thẻ quấn)
- Mã HS 16052990: TÔM XÙ... (mã hs tôm xù/ mã hs của tôm xù)
- Mã HS 16052990: TÔM XÙ TẨM GỪNG... (mã hs tôm xù tẩm gừng/ mã hs của tôm xù tẩm g)
- Mã HS 16052990: SẢN PHẨM HỖN HỢP (Bánh khọt, Chả giò chay, Chả giò tôm)... (mã hs sản phẩm hỗn hợ/ mã hs của sản phẩm hỗn)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PTO luộc, nước xốt, bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh. Size 41/50... (mã hs tôm thẻ pto luộ/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052990: Tôm sú tẩm bột dừa #97... (mã hs tôm sú tẩm bột/ mã hs của tôm sú tẩm b)
- Mã HS 16052990: Tôm cuộn khoai tây đông lạnh #1702... (mã hs tôm cuộn khoai/ mã hs của tôm cuộn kho)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ tẩm bột sốt mayo-TV Retort Ebimayo 135g... (mã hs tôm thẻ tẩm bột/ mã hs của tôm thẻ tẩm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ PTO hấp-NON ASC CTO Pin deveined VANNAMEI (300g x 30 pack)... (mã hs tôm thẻ pto hấp/ mã hs của tôm thẻ pto)
- Mã HS 16052990: Tôm cuộn bánh tráng đông lạnh tên khoa học: PENAEUS VANNAMEI, DL 790... (mã hs tôm cuộn bánh t/ mã hs của tôm cuộn bán)
- Mã HS 16052990: Tôm Sú hấp đông lạnh. Packing: 20P X 30 X 2/BDL... (mã hs tôm sú hấp đông/ mã hs của tôm sú hấp đ)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ hấp lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi (Sushi hấp) đông lạnh. Size 4L. (Code # 4965). Số lượng: 325 thùng. QC: 30Con/khay x 20 khay/thùng(4.4kg)... (mã hs tôm thẻ hấp lột/ mã hs của tôm thẻ hấp)
- Mã HS 16052990: Chả giò tôm PTO đông lạnh (500gr/bag, 20bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 50ctns)... (mã hs chả giò tôm pto/ mã hs của chả giò tôm)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm Laya tẩm bột đông lạnh 12kgs/ctn... (mã hs bánh tôm laya t/ mã hs của bánh tôm lay)
- Mã HS 16052990: Chả giò hải sản đông lạnh... (mã hs chả giò hải sản/ mã hs của chả giò hải)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm hình que (2bag200grs)... (mã hs bánh tôm hình q/ mã hs của bánh tôm hìn)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm đông lạnh (2bag300grs)... (mã hs bánh tôm đông l/ mã hs của bánh tôm đôn)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm tẩm gia vị (2bag300grs)... (mã hs bánh tôm tẩm gi/ mã hs của bánh tôm tẩm)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm tẩm bột bắp (2bag150grs)... (mã hs bánh tôm tẩm bộ/ mã hs của bánh tôm tẩm)
- Mã HS 16052990: Bánh tôm crumbed đông lạnh (2bag150grs)... (mã hs bánh tôm crumbe/ mã hs của bánh tôm cru)
- Mã HS 16052990: Bánh hải sản đông lạnh (233bag46.53kgs)... (mã hs bánh hải sản đô/ mã hs của bánh hải sản)
- Mã HS 16052990: Tôm sú hấp bỏ đầu lột vỏ, còn đuôi. Size 41/50... (mã hs tôm sú hấp bỏ đ/ mã hs của tôm sú hấp b)
- Mã HS 16052990: Tôm sú PDTO luộc đông lạnh, PACKING: BULK PACK 6KGS/CTN, size 41/45... (mã hs tôm sú pdto luộ/ mã hs của tôm sú pdto)
- Mã HS 16052990: Tép sấy (20x200g)... (mã hs tép sấy 20x200/ mã hs của tép sấy 20x)
- Mã HS 16052990: Tôm sấy khô (300-500) (HÀNG GIA CÔNG)... (mã hs tôm sấy khô 30/ mã hs của tôm sấy khô)
- Mã HS 16052990: Tôm sú PTO hấp đông lạnh size: 31/40. PACKED 10x 300G/CTN... (mã hs tôm sú pto hấp/ mã hs của tôm sú pto h)
- Mã HS 16052990: Bánh túi tôm chiên sơ đông lạnh với xốt sweet chili... (mã hs bánh túi tôm ch/ mã hs của bánh túi tôm)
- Mã HS 16052990: Tôm tẩm bột xiên que chiên sơ đông lạnh với xốt sweet chili... (mã hs tôm tẩm bột xiê/ mã hs của tôm tẩm bột)
- Mã HS 16052990: Tôm xẻ bướm tẩm bột lemon grass chiên sơ đông lạnh với xốt sweet chili... (mã hs tôm xẻ bướm tẩm/ mã hs của tôm xẻ bướm)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ thịt lột vỏ đã qua chế biến đông lạnh kèm xốt tỏi... (mã hs tôm thẻ thịt lộ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
- Mã HS 16052990: TÔM THẺ SUHI HẤP ĐÔNG LẠNH; PACKING: 140GR/TRAY (20PCS) X 30/CTN; SIZE 4L... (mã hs tôm thẻ suhi hấ/ mã hs của tôm thẻ suhi)
- Mã HS 16052990: Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi cuộn bánh tráng đông lạnh. Size 21/25. Số lượng: 100 thùng. QC: 500g/hộp x 10 hộp/thùng... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ mã hs của tôm thẻ lột)
- Mã HS 16052990: Burger hải sản (Tôm, cá minh thái) đông lạnh... (mã hs burger hải sản/ mã hs của burger hải s)
- Mã HS 16052990: Chả tôm đông lạnh 9.6kgs/ctn... (mã hs chả tôm đông lạ/ mã hs của chả tôm đông)
- Mã HS 16052990: Chạo mía đông lạnh... (mã hs chạo mía đông l/ mã hs của chạo mía đôn)
- Mã HS 16052990: Chả giò PTO đông lạnh... (mã hs chả giò pto đôn/ mã hs của chả giò pto)
- Mã HS 16052990: Khoai tây cuốn tôm đông lạnh... (mã hs khoai tây cuốn/ mã hs của khoai tây cu)
- Mã HS 16054000: Tôm (bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi) PD Amaebi đông lạnh cỡ BM (6.0 up), loại 0.500 kg/túi x 20/kiện... (mã hs tôm bóc vỏ bỏ/ mã hs của tôm bóc vỏ)
- Mã HS 16054000: Tép Sấy Khô- 24 x 7oz (200g)- Nhãn Hiệu: TRADY... (mã hs tép sấy khô 24/ mã hs của tép sấy khô)
- Mã HS 16054000: Ruốc Sấy Khô- 24 x 4.9oz (140g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs ruốc sấy khô 2/ mã hs của ruốc sấy khô)
- Mã HS 16054000: Tép sấy ăn liền hiệu "3 MIỀN" ("3 MIEN" BRD crispy tiny shrimp), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng gói đồng nhất 200g (7 Oz) x 24, hàng mới 100%... (mã hs tép sấy ăn liền/ mã hs của tép sấy ăn l)
- Mã HS 16055100: Chả giò hàu 240A... (mã hs chả giò hàu 240/ mã hs của chả giò hàu)
- Mã HS 16055100: Hàu tẩm bột que 300A1... (mã hs hàu tẩm bột que/ mã hs của hàu tẩm bột)
- Mã HS 16055100: Hàu tẩm bột tròn 300A1... (mã hs hàu tẩm bột trò/ mã hs của hàu tẩm bột)
- Mã HS 16055100: Hàu chiên không ngò 26g... (mã hs hàu chiên không/ mã hs của hàu chiên kh)
- Mã HS 16055200: BÁNH SAMOSA RẾ SÒ ĐIỆP... (mã hs bánh samosa rế/ mã hs của bánh samosa)
- Mã HS 16055300: Vẹm xanh nửa mảnh đông lạnh FROZEN GREEN MUSSEL HALF SHELL(100%)... (mã hs vẹm xanh nửa mả/ mã hs của vẹm xanh nửa)
- Mã HS 16055300: Vẹm xanh... (mã hs vẹm xanh/ mã hs của vẹm xanh)
- Mã HS 16055410: Thủy sản phối trộn đông lạnh (60% mực ống, 20% nghêu, 10% mực tuộc, 10% tôm)... (mã hs thủy sản phối t/ mã hs của thủy sản phố)
- Mã HS 16055410: Thủy sản hỗn hợp chế biến đông lạnh(Mực 80%,nghêu 10%,tôm 10%)-PACKING: IQF 1KG/PLAIN BAG X 10 BAGS/CARTON(Dùng nấu soup, lẩu.)... (mã hs thủy sản hỗn hợ/ mã hs của thủy sản hỗn)
- Mã HS 16055410: Hải sản hỗn hợp đông lạnh... (mã hs hải sản hỗn hợp/ mã hs của hải sản hỗn)
- Mã HS 16055410: Hỗn hợp hải sản chế biến đông lạnh... (mã hs hỗn hợp hải sản/ mã hs của hỗn hợp hải)
- Mã HS 16055410: MỰC NƯỚNG. HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực nướng hàng/ mã hs của mực nướng h)
- Mã HS 16055410: MỰC NƯỚNG TẨM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực nướng tẩm/ mã hs của mực nướng tẩ)
- Mã HS 16055410: Mực nang cắt răng lược đông lạnh... (mã hs mực nang cắt ră/ mã hs của mực nang cắt)
- Mã HS 16055410: HẢI SẢN TRỘN ĐÔNG LẠNH: MỰC ỐNG, TÔM, SÒ... (mã hs hải sản trộn đô/ mã hs của hải sản trộn)
- Mã HS 16055410: Mực chế biến đông lạnh... (mã hs mực chế biến đô/ mã hs của mực chế biến)
- Mã HS 16055410: THỦY SẢN TRÒN ĐÔNG LẠNH, PACKING:1KG/BAG X 6 BAGS/CTN... (mã hs thủy sản tròn đ/ mã hs của thủy sản trò)
- Mã HS 16055410: Mực khô đã tẩm gia vị, không nhãn hiệu, NSX: 3/1/2020. HSD: 6 tháng(4bag x 5kg)/carton. Hàng mới 100%... (mã hs mực khô đã tẩm/ mã hs của mực khô đã t)
- Mã HS 16055410: Mực ống làm sạch, luộc trộn hành tây 60G đông lạnh (SQUID AJILO)... (mã hs mực ống làm sạc/ mã hs của mực ống làm)
- Mã HS 16055410: Mực nướng tẩm gia vị (bơ)... (mã hs mực nướng tẩm g/ mã hs của mực nướng tẩ)
- Mã HS 16055410: Hải sản thập cẩm đông lạnh(Đầu mực ống trụng 25%,mực ống cắt khoanh trụng 20%,bạch tuộc cắt miếng trụng 20%,thịt nghêu lụa luộc 20%,tôm gậy luộc 15%)... (mã hs hải sản thập cẩ/ mã hs của hải sản thập)
- Mã HS 16055410: Mực ống chế biến đông lạnh... (mã hs mực ống chế biế/ mã hs của mực ống chế)
- Mã HS 16055410: Mực ống cắt khoanh luộc đông lạnh... (mã hs mực ống cắt kho/ mã hs của mực ống cắt)
- Mã HS 16055490: Mực ống chế biến đông lạnh... (mã hs mực ống chế biế/ mã hs của mực ống chế)
- Mã HS 16055490: Mực nang chế biến đông lạnh... (mã hs mực nang chế bi/ mã hs của mực nang chế)
- Mã HS 16055490: Thức ăn hải sản Nigiri Omelet 1Pc... (mã hs thức ăn hải sản/ mã hs của thức ăn hải)
- Mã HS 16055490: Mực Can Tam Ni90 90Gr... (mã hs mực can tam ni9/ mã hs của mực can tam)
- Mã HS 16055490: Mực Can Tam Ni200 200Gr... (mã hs mực can tam ni2/ mã hs của mực can tam)
- Mã HS 16055490: Mực Kho Tam Gia Vi Tv. 50G... (mã hs mực kho tam gia/ mã hs của mực kho tam)
- Mã HS 16055490: Mực Xe Gion Essenti B.H 240G... (mã hs mực xe gion ess/ mã hs của mực xe gion)
- Mã HS 16055490: Đầu Mực Ống tẩm bột đông lạnh... (mã hs đầu mực ống tẩm/ mã hs của đầu mực ống)
- Mã HS 16055490: Hỗn hợp Thủy sản hút chân không đông lạnh... (mã hs hỗn hợp thủy sả/ mã hs của hỗn hợp thủy)
- Mã HS 16055490: Râu mực RS, Hàng mới 100%, VN sản xuất... (mã hs râu mực rs hàn/ mã hs của râu mực rs)
- Mã HS 16055490: Mực xé giòn 140gr- Truong Minh... (mã hs mực xé giòn 140/ mã hs của mực xé giòn)
- Mã HS 16055490: Râu mực khô tẩm gia vị nướng... (mã hs râu mực khô tẩm/ mã hs của râu mực khô)
- Mã HS 16055490: Mực đông lạnh luộc- Boiled Squid 500g x 20... (mã hs mực đông lạnh l/ mã hs của mực đông lạn)
- Mã HS 16055490: Mực rim me 150gr- Trường Minh... (mã hs mực rim me 150g/ mã hs của mực rim me 1)
- Mã HS 16055490: Mực tẩm sấy AL 200gr- Bảo Hương... (mã hs mực tẩm sấy al/ mã hs của mực tẩm sấy)
- Mã HS 16055490: Thủy sản chế biến hỗn hợp đông lạnh (Mực 40%, Tôm 20%, Vẹm 20%, Nghêu 20%)... (mã hs thủy sản chế bi/ mã hs của thủy sản chế)
- Mã HS 16055490: Mực Tôm tẩm bột xiên que chiên đông lạnh (01kg/Hộp x 04Hộp/Thùng)... (mã hs mực tôm tẩm bột/ mã hs của mực tôm tẩm)
- Mã HS 16055490: Mực ống làm sạch cắt miếng, khè lửa tạo hình, đông lạnh cỡ 6g (FROZEN GRILLED ARROW SQUID). Quy cách: 4.8kg/kiện. Hàng thực phẩm (tên khoa học: loligo chinensis)... (mã hs mực ống làm sạc/ mã hs của mực ống làm)
- Mã HS 16055490: Thân mực ống cắt khoanh tẩm bột đông lạnh 25-35g... (mã hs thân mực ống cắ/ mã hs của thân mực ống)
- Mã HS 16055490: Mực chế biến đông lạnh... (mã hs mực chế biến đô/ mã hs của mực chế biến)
- Mã HS 16055490: Mực khô... (mã hs mực khô/ mã hs của mực khô)
- Mã HS 16055490: Mực xà ép nướng tẩm gia vị đông lạnh... (mã hs mực xà ép nướng/ mã hs của mực xà ép nư)
- Mã HS 16055490: Thân mực xà ép nướng tẩm gia vị đông lạnh... (mã hs thân mực xà ép/ mã hs của thân mực xà)
- Mã HS 16055490: Mực cán nướng tẩm gia vị... (mã hs mực cán nướng t/ mã hs của mực cán nướn)
- Mã HS 16055490: MỰC ỐNG TRỤNG ĐÔNG LẠNH #&... (mã hs mực ống trụng đ/ mã hs của mực ống trụn)
- Mã HS 16055490: VIÊN MỰC 25G... (mã hs viên mực 25g/ mã hs của viên mực 25g)
- Mã HS 16055490: VIÊN MỰC VÀ RAU CỦ 25G... (mã hs viên mực và rau/ mã hs của viên mực và)
- Mã HS 16055490: Mưc chê biên gia tri tăng cao... (mã hs mưc chê biên gi/ mã hs của mưc chê biên)
- Mã HS 16055500: TÍP BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG LẠNH... (mã hs típ bạch tuộc c/ mã hs của típ bạch tuộ)
- Mã HS 16055500: Chóp râu Bạch tuộc cắt luộc đông lạnh... (mã hs chóp râu bạch t/ mã hs của chóp râu bạc)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc tẩm bột đông lạnh... (mã hs bạch tuộc tẩm b/ mã hs của bạch tuộc tẩ)
- Mã HS 16055500: MỰC NÚT ĐÃ QUA SƠ CHẾ ĐÔNG LẠNH ĐÓNG 5KG/KIỆN CẢ BÌ 5,5KG/KIỆN... (mã hs mực nút đã qua/ mã hs của mực nút đã q)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc cắt nấu chín đông lạnh, 1KG*12/CTNS... (mã hs bạch tuộc cắt n/ mã hs của bạch tuộc cắ)
- Mã HS 16055500: BẠCH TUỘC KHÔ TẨM GIA VỊ(SIZE: 10-15CM, 15-20 CM, 20-25 CM)... (mã hs bạch tuộc khô t/ mã hs của bạch tuộc kh)
- Mã HS 16055500: BẠCH TUỘC XÒE KHÔ TẨM GIA VỊ(SIZE:25-30 CM,30-35 CM,35-40 CM)... (mã hs bạch tuộc xòe k/ mã hs của bạch tuộc xò)
- Mã HS 16055500: Hải sản hỗn hợp đông lạnh(gồm 50% mực, 20% bạch tuộc, 15% tôm, 15% nghêu)... (mã hs hải sản hỗn hợp/ mã hs của hải sản hỗn)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc đã cắt nhỏ làm sushi, 22lb/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs bạch tuộc đã cắ/ mã hs của bạch tuộc đã)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc cắt luộc đông lạnh... (mã hs bạch tuộc cắt l/ mã hs của bạch tuộc cắ)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc chế biến đông lạnh... (mã hs bạch tuộc chế b/ mã hs của bạch tuộc ch)
- Mã HS 16055500: BẠCH TUỘC ĐÃ QUÁ SƠ CHẾ ĐÔNG LẠNH ĐÓNG 10KG/KIỆN CẢ BÌ 10,5KG/KIỆN (CÓ 1000 KIỆN)... (mã hs bạch tuộc đã qu/ mã hs của bạch tuộc đã)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc đông lạnh đóng 10,5kg/kiện, cả bì 11kg/kiện... (mã hs bạch tuộc đông/ mã hs của bạch tuộc đô)
- Mã HS 16055500: Thực phẩm cung ứng cho tàu Tai Xing: bạch tuộc Code: (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 16055500: Râu bạch tuộc luộc đông lạnh... (mã hs râu bạch tuộc l/ mã hs của râu bạch tuộ)
- Mã HS 16055500: Bạch tuộc luộc cắt đông lạnh... (mã hs bạch tuộc luộc/ mã hs của bạch tuộc lu)
- Mã HS 16055600: Thịt Nghêu Lụa hấp đông lạnh, bao gói 10kg/túi/Carton. Size: >1000 con/kg... (mã hs thịt nghêu lụa/ mã hs của thịt nghêu l)
- Mã HS 16055600: Thịt sò loco chế biến đông lạnh... (mã hs thịt sò loco ch/ mã hs của thịt sò loco)
- Mã HS 16055600: Nghêu nâu nguyên con đông lạnh đã nấu chín đóng túi 10kg/1 túi/1carton, 90-110 con/kg (hàng không thuộc danh mục CITES). Hàng mới 100%... (mã hs nghêu nâu nguyê/ mã hs của nghêu nâu ng)
- Mã HS 16055600: Thịt hến đông lạnh (30Lbs/thùng)... (mã hs thịt hến đông l/ mã hs của thịt hến đôn)
- Mã HS 16055600: Ngao (trắng+nâu) luộc đông lạnh cỡ 60/80, 400grs/ túi hút chân không x 20 túi/ thùng. tên KH: MERETRIX LYRATA, hàng mới 100%... (mã hs ngao trắngnâu/ mã hs của ngao trắng)
- Mã HS 16055600: Ngao nguyên con luộc đông lạnh-404... (mã hs ngao nguyên con/ mã hs của ngao nguyên)
- Mã HS 16055600: NGHÊU NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH... (mã hs nghêu nguyên co/ mã hs của nghêu nguyên)
- Mã HS 16055600: Ngao trắng luộc đông lạnh cỡ 27/36, 2lb/ túi hút chân không x 15 túi/ thùng. tên KH: MERETRIX LYRATA, Hàng mới 100%... (mã hs ngao trắng luộc/ mã hs của ngao trắng l)
- Mã HS 16055600: THỊT NGHÊU CHẾ BIẾN LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH (Packed: IQF, Bulk pack in 10kgs per master carton.(9kgs N.W without glazing))... (mã hs thịt nghêu chế/ mã hs của thịt nghêu c)
- Mã HS 16055600: Nghêu vỏ nâu nguyên con luộc đông lạnh... (mã hs nghêu vỏ nâu ng/ mã hs của nghêu vỏ nâu)
- Mã HS 16055600: Nghêu hấp đông lạnh, 10 kgs/ctn(Size 1000/1500)... (mã hs nghêu hấp đông/ mã hs của nghêu hấp đô)
- Mã HS 16055600: Ngheu tẩm gia vị đông lạnh... (mã hs ngheu tẩm gia v/ mã hs của ngheu tẩm gi)
- Mã HS 16055600: Thịt nghêu hấp chín đông lạnh đóng túi 1kg/túi, 10 túi/1carton, 400-600 miếng/kg. (hàng không thuộc danh mục CITES). Hàng mới 100%... (mã hs thịt nghêu hấp/ mã hs của thịt nghêu h)
- Mã HS 16055600: Nghêu xiên que chế biến đông lạnh... (mã hs nghêu xiên que/ mã hs của nghêu xiên q)
- Mã HS 16055600: Ngao luộc đông lạnh cỡ 17/22, 900 grs/ túi hút chân không x 10 túi/ thùng, tên KH: MERETRIX LYRATA, Hàng mới 100%... (mã hs ngao luộc đông/ mã hs của ngao luộc đô)
- Mã HS 16055600: Ngao sốt bơ tỏi đông lạnh 0.45kg/túi (1 pound/túi), 10 túi/thùng, 20- 30 con/ pound, (hàng không thuộc danh mục CITES), Hàng mới 100%... (mã hs ngao sốt bơ tỏi/ mã hs của ngao sốt bơ)
- Mã HS 16055600: Nghêu trắng nguyên con đông lạnh đóng túi 5pounds/ 1 túi, 2 túi/ 1 carton, 20- 30 con/ pound, (hàng không thuộc danh mục CITES), Hàng mới 100%... (mã hs nghêu trắng ngu/ mã hs của nghêu trắng)
- Mã HS 16055600: Ngao nâu luộc đông lạnh cỡ 90/120, 10 kgs/ túi x 1kg/ thùng. tên KH: MERETRIX LYRATA, hàng mới 100%... (mã hs ngao nâu luộc đ/ mã hs của ngao nâu luộ)
- Mã HS 16055600: Thịt Hến hấp đông lạnh (26.25Lbs/Ctn)... (mã hs thịt hến hấp đô/ mã hs của thịt hến hấp)
- Mã HS 16055600: Hải sản hỗn hợp đông lạnh (gồm: 10% tôm, 10% bạch tuộc, 40% mực, 40% nghêu), 1KG/ PLAIN BAG WITH COLOURED RIDER LABEL X 10/ CTN... (mã hs hải sản hỗn hợp/ mã hs của hải sản hỗn)
- Mã HS 16055600: Nghêu nâu luộc đông lạnh PACKING: V.P. (VACUUM PACKED) 1 KG RIDER BAG X 10 KGS/CARTON. 10 PERCENT GLAZING SIZE (PCS/KG): 60/80... (mã hs nghêu nâu luộc/ mã hs của nghêu nâu lu)
- Mã HS 16055600: Nước hấp nghêu đóng trong túi, mỗi túi 1kg (1kg x 9 túi,kèm 6kg đá khô giữ lạnh). Hàng mới 100%... (mã hs nước hấp nghêu/ mã hs của nước hấp ngh)
- Mã HS 16055600: Nghêu nâu đông lạnh nguyên con, chưa bóc vỏ, đã được nấu chín, đóng túi 10kg/1túi. 1túi/1carton 60-80 con/kg (hàng không thuộc danh mục CITES). Hàng mới 100%... (mã hs nghêu nâu đông/ mã hs của nghêu nâu đô)
- Mã HS 16055800: Thịt ốc bươu, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Traysx400G(14oz)... (mã hs thịt ốc bươu h/ mã hs của thịt ốc bươu)
- Mã HS 16055800: Thịt ốc bươu chần đông lạnh [ 01 UNK (TRAY) 0.875 LB]... (mã hs thịt ốc bươu ch/ mã hs của thịt ốc bươu)
- Mã HS 16055800: Thịt ốc bươu 450g/túi x 20/thùng đông lạnh... (mã hs thịt ốc bươu 45/ mã hs của thịt ốc bươu)
- Mã HS 16055900: NGHÊU ĐÔNG LẠNH... (mã hs nghêu đông lạnh/ mã hs của nghêu đông l)
- Mã HS 16055900: Bánh xèo mực 90g/cái... (mã hs bánh xèo mực 90/ mã hs của bánh xèo mực)
- Mã HS 16055900: Thủy sản hỗn hợp đông lạnh(tôm 10%,surimi crab 35%, mực 35%,nghêu 20%)-PACKING: 0.5KG/PRINTED PA X 20/CTN,(Dùng nấu soup,lẩu.)... (mã hs thủy sản hỗn hợ/ mã hs của thủy sản hỗn)
- Mã HS 16055900: CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN... (mã hs chả giò rế hải/ mã hs của chả giò rế h)
- Mã HS 16055900: Mực cắt bông 1kg/túi. (Tên khoa học: Dosidicus Gigas)... (mã hs mực cắt bông 1k/ mã hs của mực cắt bông)
- Mã HS 16055900: Râu mực tẩm bột karaage 1kg/túi. (Tên khoa học: Theragra chalcogramma)... (mã hs râu mực tẩm bột/ mã hs của râu mực tẩm)
- Mã HS 16055900: HẢI SẢN TRỘN ĐÔNG RỜI (TÔM, BẠCH TUỘC, MỰC NÚT, NGHÊU), PACKING: 1Kgs/Bag x 12/Ctn,70% N.W+30Glz (8.4/12Kgs)... (mã hs hải sản trộn đô/ mã hs của hải sản trộn)
- Mã HS 16055900: Frozen boiled seasnail (Ốc đinh luộc đông lạnh)... (mã hs frozen boiled s/ mã hs của frozen boile)
- Mã HS 16055900: Thực phẩm thủy hải sản đông lạnh (Gồm: Mực ống cắt khoanh, cồi điệp, tôm thẻ)... (mã hs thực phẩm thủy/ mã hs của thực phẩm th)
- Mã HS 16055900: Thịt ốc chế biến đông lạnh... (mã hs thịt ốc chế biế/ mã hs của thịt ốc chế)
- Mã HS 16055900: Thịt ốc Topshell chế biến đông lạnh... (mã hs thịt ốc topshel/ mã hs của thịt ốc tops)
- Mã HS 16055900: THỊT ỐC BƯƠU ĐÔNG LẠNH- SIZE: 150-250PCS/KG... (mã hs thịt ốc bươu đô/ mã hs của thịt ốc bươu)
- Mã HS 16055900: Mực chiên tempura 1kg/pe. (Tên khoa học: Dosidicus Gigas)... (mã hs mực chiên tempu/ mã hs của mực chiên te)
- Mã HS 16055900: Mực tẩm bột chiên Fritter 1kg/pe. (Tên khoa học: Dosidicus Gigas)... (mã hs mực tẩm bột chi/ mã hs của mực tẩm bột)
- Mã HS 16055900: THỊT HẾN ĐÔNG LẠNH (35 LBS/ CTNS)... (mã hs thịt hến đông l/ mã hs của thịt hến đôn)
- Mã HS 16055900: Mực tempura 30g/cái (Tên khoa học: Dosidicus Gigas)... (mã hs mực tempura 30g/ mã hs của mực tempura)
- Mã HS 16056900: SHRIMP SAUCE IN BRINE- Mắm ruốc Vasifood(180g x30)... (mã hs shrimp sauce in/ mã hs của shrimp sauce)



Chương tiếp theo…
Chương 15: Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
Chương 17: Đường và các loại kẹo đường