Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 23: Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến

>> Chương 22 >> Chương 24
Chú giải.
1. Nhóm 23.09 kể cả các sản phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác, thu được từ quá trình chế biến nguyên liệu gốc thực vật hoặc động vật đến mức các nguyên liệu đó mất hết tính chất cơ bản của nguyên liệu ban đầu, trừ các phế liệu thực vật, phế thải thực vật và các sản phẩm phụ từ quá trình chế biến đó.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của phân nhóm 2306.41, khái niệm “hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp” có nghĩa là các loại hạt đã được định nghĩa trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương 12.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 23011000: Bột đạm từ gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng Mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột đạm từ gia/ mã hs của bột đạm từ g)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm: bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: POULTRY BY PRODUCT MEAL (POULTRY MEAL-BỘT GIA CẦM) MỤC 1.2.2 THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019. HÀNG MỚI 100%... (mã hs poultry by prod/ mã hs của poultry by p)
- Mã HS 23011000: POULTRY MEAL (BỘT GIA CẦM) MỤC 1.2.2 THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019. HÀNG MỚI 100%... (mã hs poultry meal b/ mã hs của poultry meal)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (0.16kg/túi). Hàng mẫu, thuộc danh mục 1.2.2 số 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bột gia cầm dùn/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột Đạm Từ Lợn- Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)... (mã hs bột đạm từ lợn/ mã hs của bột đạm từ l)
- Mã HS 23011000: Bột đạm từ lợn (Bột thịt xương lợn) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột đạm từ lợn/ mã hs của bột đạm từ l)
- Mã HS 23011000: Bột thịt xương lợn- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột thịt xương/ mã hs của bột thịt xươ)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn, gia cầm:Bột thịt xương bò, không có melamine, hhàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột Lông Vũ Thủy Phân (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhập khẩu theo TT02/2019/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột lông vũ thủ/ mã hs của bột lông vũ)
- Mã HS 23011000: Bột đạm thủy phân từ lợn(Bột thịt xương lợn)(Công dụng: Làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm)(Porcine Meat And Bone Meal).Hàng không có Melamine. Phù hợp theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bột đạm thủy ph/ mã hs của bột đạm thủy)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bột Gia Cầm 58%P. Điều kiện nhập khẩu theo TT02/2019/BNN&PTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (đã qua sử lý nhiệt- Phụ phẩm chế biến thịt- Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc) Độ ẩm 5.31%, protein 67.43%, không có E.coli, salmonella... (mã hs bột gia cầm đã/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (Poultry by product meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs bột gia cầm po/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột Xương Thịt Lợn (Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Cho Lợn, Gia Cầm, Thủy Sản)... (mã hs bột xương thịt/ mã hs của bột xương th)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu SXTACN,Bột thịt xương lợn(Pork meat and bone meal)- Để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn,gia cầm-hàng nhập khẩu phù hợp mục1.2.2 thuộc thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm- Làm nguyên liệu sx thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột gia cầm là/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột gia cầm ng/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột huyết tương bò sấy phun (Bột huyết tương) (Công dụng: dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi) Phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bột huyết tương/ mã hs của bột huyết tư)
- Mã HS 23011000: Bột huyết gia cầm và lợn- nguyên liệu thức ăn thủy sản (Hàng mới 100%)... (mã hs bột huyết gia c/ mã hs của bột huyết gi)
- Mã HS 23011000: Bột thịt gia cầm quy cách 1 túi/500gr... (mã hs bột thịt gia cầ/ mã hs của bột thịt gia)
- Mã HS 23011000: Bột huyết lợn sấy phun- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột huyết lợn s/ mã hs của bột huyết lợ)
- Mã HS 23011000: Poultry Meal- Bột thịt xương gia cầm nguyên liệu sản xuất TĂCN. Đóng gói trong bao.... (mã hs poultry meal b/ mã hs của poultry meal)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột gia cầm bộ/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23012010: BộT Cá- FISH MEAL (Nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi tôm cá). Độ ẩm 6.09%, Protein 65.50%... (mã hs bột cá fish me/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: PERUVIAN STEAM DRIED FISHMEAL- Bột cá. NK đúng theo TT26/2018/TT-BNNPTNT. 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012020: Bột cá- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột cá nguyên/ mã hs của bột cá nguy)
- Mã HS 23012020: Bột cá phèn khô (làm nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi), 50 kg/ Bag- Hàm lượng Protein 60% tính theo trọng lượng (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột cá phèn khô/ mã hs của bột cá phèn)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Protêin: 65% Min.)- Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Hàng NK theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột cá protêin/ mã hs của bột cá prot)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Steam Dried Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn Thủy sản.... (mã hs bột cá steam d/ mã hs của bột cá stea)
- Mã HS 23012020: Bột cá- HIGH PROTEIN TUNA FISH MEAL. Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn chăn nuôi gia súc thủy sản,hàng nhập khẩu theo stt 1.2.1 danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bột cá high pr/ mã hs của bột cá high)
- Mã HS 23012020: Peruvian Steam Dried Fishmeal(Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản.hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018... (mã hs peruvian steam/ mã hs của peruvian ste)
- Mã HS 23012020: Bột Cá- Peruvian Steam Dried Red Fish Meal, Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs bột cá peruvia/ mã hs của bột cá peru)
- Mã HS 23012020: Bột cá thủy phân- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột cá thủy phâ/ mã hs của bột cá thủy)
- Mã HS 23012020: Fishmeal 60% (Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs fishmeal 60% b/ mã hs của fishmeal 60%)
- Mã HS 23012020: Fishmeal 60 PCT (Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs fishmeal 60 pct/ mã hs của fishmeal 60)
- Mã HS 23012020: Bột Cá. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Hàng nhập khẩu theo TT 26/2018/TT-BNNPTNT; TT 02/2019/BNN-PTNT... (mã hs bột cá nguyên/ mã hs của bột cá nguy)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Fish meal)- nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%.Hàng phù hợp với tt 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bột cá fish me/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn Thủy sản.... (mã hs bột cá fishmea/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Peruvian Steam Dried Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho Thủy sản.... (mã hs bột cá peruvia/ mã hs của bột cá peru)
- Mã HS 23012090: FISH SOLUBLE LIQUID FOR FEED PURPOSE (DỊCH CÁ)- phụ phẩm thu được từ quá trình sản xuất bột cá- Hàng phù hợp TT26/2018/TT-BNNPTNN,Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC... (mã hs fish soluble li/ mã hs của fish soluble)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột gan mực ng/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Gan Mực (Squid Liver Powder).(25kg/bao) Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Squid Liver Paste), hàng mới 100%... (mã hs bột gan mực nhã/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực-Squid Liver Powder,nguyên liệu SX thức ăn gia súc,gia cầm.không chịu thuế GTGT theo Đ3,L71/2014/QH13,ngày26/11/2014,vàK2,Đ1,TT26/2015-BTC,hàng NK phù hợpTT02/2019/TT-BNNPTNT.hàng mới 100%... (mã hs bột gan mựcsqu/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực dẻo (Squid liver paste) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho thủy sản.... (mã hs bột gan mực dẻo/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: SQUID LIVER PASTE FOR FEED ONLY (Bột gan mực nhão), 220kg/thùng. Mới 100%. NSX: Qingdao Xinhaiyayuan Bio-Technology Co., LTD, China... (mã hs squid liver pas/ mã hs của squid liver)
- Mã HS 23012090: Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản: Bột gan mực (Squid Liver Powder) (25 kg/bao)- NK theo TT26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1.2.1 thông tư 02/2019/ TT-BNNPTNT ngày 11/026/2019, hàng bao, 25 Kgs/bao.... (mã hs bột gan mực ng/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực (Protêin: 45% Min.)- Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Hyundai Special Feed Ind. Co., Ltd. Hàng nhập khẩu theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột gan mực pr/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012... (mã hs bột đầu tôm dùn/ mã hs của bột đầu tôm)
- Mã HS 23012090: Dịch gan mực- Squid Liver Paste, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT Ngày 15/11/2018... (mã hs dịch gan mực s/ mã hs của dịch gan mực)
- Mã HS 23021000: Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi: Gluten ngô (Corn Gluten Meal), hàng nhập phù hợp TT 21/2019/TT-BNNPTNT(28/11/2019). Hàng KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23023010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Cám mì viên (INDONESIAN WHEAT BRAN PELLETS), Hàng xá, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23023010: WHEAT BRAN PELLETS (CÁM MÌ VIÊN, NGUYÊN LIỆU SÀN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI) Moisture:13%max, Protein:12.5%min, fiber: 11%max, Aflatoxin: 50%max.... (mã hs wheat bran pell/ mã hs của wheat bran p)
- Mã HS 23023010: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Cám mì (dạng bột, 40kg/bao, hàng NK phù hợp theo quy định 26/2012 TT- BNNPT NT, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp mục 1.1.3 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs cám mỳ nguyên/ mã hs của cám mỳ nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ,nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT02/2019/TT-BNN Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.... (mã hs cám mỳnguyên l/ mã hs của cám mỳnguyê)
- Mã HS 23023010: Cám từ lúa mì (Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)... (mã hs cám từ lúa mì/ mã hs của cám từ lúa m)
- Mã HS 23023010: Cám mì, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1.1.3 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs cám mì nguyên/ mã hs của cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran/Pollard (Cám Mì) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs wheat bran/poll/ mã hs của wheat bran/p)
- Mã HS 23023010: cám mì bột (wheat bran),nguyên liệu dùng để sản xuất TACN.cho gia súc,gia cầm hàng không chịu thuế GTGT, hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNN,thuộc mục 1.1.3... (mã hs cám mì bột whe/ mã hs của cám mì bột)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ- nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs cám mỳ nguyên/ mã hs của cám mỳ nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mì (Wheat bran), Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, Hàng phù hợp TT02/2019/TT-BNNPTNT.45kg/bao, hàng mới 100%.... (mã hs cám mì wheat b/ mã hs của cám mì whea)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran (Cám Mì)-NL dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs wheat bran cám/ mã hs của wheat bran)
- Mã HS 23023010: Cám mì viên- Nguyên liệu sản xuất TĂCN- Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời... (mã hs cám mì viên ng/ mã hs của cám mì viên)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ bột- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs cám mỳ bột ngu/ mã hs của cám mỳ bột)
- Mã HS 23023010: CÁM MÌ- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs cám mì nguyên/ mã hs của cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mì: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với TT02/2019- BNNPTNT, hàng mới 100%. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo điều 3 Luật 71/2014/QH13... (mã hs cám mì nguyên/ mã hs của cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: WHEAT BRAN: Cám mì. Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đóng bao: 45kg/bao. Hàng mới 100%. Hàng nhập phù hợp TT02/2019 BNNPTNT ngày 24/02/2019.... (mã hs wheat bran cám/ mã hs của wheat bran)
- Mã HS 23023090: Cám Mỳ viên (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo số 1.1.3 TT 02.2019/TT-BNNPTN. Shipper Protean Lanka (Pvt) Ltd... (mã hs cám mỳ viên ng/ mã hs của cám mỳ viên)
- Mã HS 23023090: Cám lúa mì viên ((dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)... (mã hs cám lúa mì viên/ mã hs của cám lúa mì v)
- Mã HS 23023090: Cám mì... (mã hs cám mì/ mã hs của cám mì)
- Mã HS 23023090: Cám mì dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs cám mì dùng làm/ mã hs của cám mì dùng)
- Mã HS 23023090: CÁM MÌ (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÀNG THUỘCTT 02/2019/TT-BNNPTNT) PROTEIN: 15.51%; MOISTURE: 13.0%: FIBRE:9.63%... (mã hs cám mì nguyên/ mã hs của cám mì nguy)
- Mã HS 23024010: Cám gạo (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)... (mã hs cám gạo nguyên/ mã hs của cám gạo ngu)
- Mã HS 23024010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 09/09/2021. Nhập khẩu theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT, ngày 11/02/2019.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23024010: Indian Deoiled Rice Bran Extraction Meal- Cám gạo trích ly, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mơi 100%, phù hợp TT 02/2019-BNN-PTNT. 6.115 bao X 50 kg/ bao... (mã hs indian deoiled/ mã hs của indian deoil)
- Mã HS 23024010: Cám gạo trích ly dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (1 bao 50kg)- hàng nhập theo thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs cám gạo trích l/ mã hs của cám gạo tríc)
- Mã HS 23031090: Gluten ngô, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi- CORN GLUTEN FEED (40 kg/bao). Hàng mới 100%, Tên hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 (số TT hàng 4)... (mã hs gluten ngô ngu/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Gluten Ngô- Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, muc 1.1 4. Hàng mới 100%.... (mã hs gluten ngô ngu/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Gluten Ngô chế biến thức ăn gia súc... (mã hs gluten ngô chế/ mã hs của gluten ngô c)
- Mã HS 23031090: Cám bắp (Corn Gluten Feed) dùng để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, 6300 bao, 40kg/bao.... (mã hs cám bắp corn g/ mã hs của cám bắp cor)
- Mã HS 23031090: Bột Gluten Ngô(Corn Gluten Meal)nguyên liệu sản xuất TĂCN,phù hợp TT 02/2019/-BNN và PTNT,hàng mới 100%... (mã hs bột gluten ngô/ mã hs của bột gluten n)
- Mã HS 23031090: Corn Gluten Feed (Gluten ngô)- Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT. mới 100%... (mã hs corn gluten fee/ mã hs của corn gluten)
- Mã HS 23031090: GLUTEN NGÔ. Nguyên liệu sản xuất tăcn cho gia súc gia cầm,Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNN. Hàng mới 100%... (mã hs gluten ngô ngu/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Nguyên liệu SXTĂCN: GLUTEN NGÔ(CORN GLUTEN FEED) mới 100%.(Phù hợp TT02/2019/TT-BNNPTNT), NSX Shandong Tianli Pharmaceutical Co.,Ltd- China... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23031090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Gluten ngô- Corn Gluten Meal,USA.Hàng mới 100%, hàng nhập khẩu theo stt 1.1.4 danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23031090: Corn Gluten Meal; Bột Gluten Ngô làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi... (mã hs corn gluten mea/ mã hs của corn gluten)
- Mã HS 23031090: Gluten ngô (US corn gluten meal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn Thủy sản.... (mã hs gluten ngô us/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Gluten ngô, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 40kg/bao. Hàng phù hợp với thông tư 02/2019 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Nhà sx: SHANDONG HAOFUXING INTERNATIONAL TRADING CO., LTD... (mã hs gluten ngô dùn/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Bột Gluten Ngô dùng làm thức ăn cho gia súc (corn gluten meal)- Hàng mới 100%... (mã hs bột gluten ngô/ mã hs của bột gluten n)
- Mã HS 23031090: Bột Gluten Ngô- Corn Gluten Feed (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc).Đóng bao 40kg/bao. Hàng nhập khẩu theo danh mục 1.1.4-TT02-2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%.... (mã hs bột gluten ngô/ mã hs của bột gluten n)
- Mã HS 23031090: Gluten Ngô- Corn Gluten Feed- dùng làm thức ăn chăn nuôi (01 bao 40 kg) hàng nhập khẩu phù hợp với 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019, Hàng mới 100%.... (mã hs gluten ngô cor/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Nguyên liệu SX TĂCN: Gluten ngô (CORN GLUTEN FEED), 40kg/bao. Hàng phù hợp TT02/2019/BNNPTNT, hàng không chịu thuế GTGT theo TT26/2015/TT-BTC và CV17709/BTC-TCT.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23031090: Gluten ngô- Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT.... (mã hs gluten ngô bố/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Gluten ngô (Corn Gluten Feed) dùng để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp với TT 02/2019/TT-BNNPTNN. Hàng mới 100%, 40kg/bao.... (mã hs gluten ngô cor/ mã hs của gluten ngô)
- Mã HS 23031090: Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Gluten ngô- Corn Gluten Meal.... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23033000: Phụ phẩm của ngành sản xuất cồn ethylic từ hạt cốc (DDGS-Distillers dried grain with solubles)-Bã ngô-nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc danh mục số: STT 1.1.10 TT02/2019/TT BNNPTNT... (mã hs phụ phẩm của ng/ mã hs của phụ phẩm của)
- Mã HS 23033000: Bột bã ngô (Tên tiếng Anh: DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS), Tên khoa học: ZEA MAYS), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT02/2019/TT-BNN... (mã hs bột bã ngô tên/ mã hs của bột bã ngô)
- Mã HS 23033000: DDGS: phụ phẩm của ngành sản xuất cồn ethylic từ hạt cốc, nguyên liệu sử dụng cho thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp- TT02/2019/BNNPTNT, hàng mới 100%... (mã hs ddgs phụ phẩm/ mã hs của ddgs phụ ph)
- Mã HS 23033000: Ngũ cốc lên men (DDGS) Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. hàm lượng protein 28.78%, độ ẩm 11.91%... (mã hs ngũ cốc lên men/ mã hs của ngũ cốc lên)
- Mã HS 23033000: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT.... (mã hs phụ phẩm công n/ mã hs của phụ phẩm côn)
- Mã HS 23033000: Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs phụ phẩm chế bi/ mã hs của phụ phẩm chế)
- Mã HS 23033000: DDGS- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc TT02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ddgs phụ phẩm/ mã hs của ddgs phụ ph)
- Mã HS 23033000: DDGS (Bã ngô). Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs ddgs bã ngô/ mã hs của ddgs bã ngô)
- Mã HS 23033000: Distillers dried grains with solubles (DDGS) Bã Ngô. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs distillers drie/ mã hs của distillers d)
- Mã HS 23033000: DDGS (Bột bã ngô)- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs ddgs bột bã ng/ mã hs của ddgs bột bã)
- Mã HS 23033000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS. NK đúng theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 (1.1.10).Dạng bột, mảnh.Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23033000: Bột bã ngô (DDGS), nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs bột bã ngô ddg/ mã hs của bột bã ngô)
- Mã HS 23033000: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô- (DDGS)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23033000: DDGS- BãNgô (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs ddgs bãngô dù/ mã hs của ddgs bãngô)
- Mã HS 23033000: DDGS- Bã Ngô (Distillers Dried Grains With Solubles).Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo STT 1.1.10 TT 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs ddgs bã ngô d/ mã hs của ddgs bã ngô)
- Mã HS 23033000: Distiller Dried Grains with Solubles (DDGS) nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Số HĐ:SEW047443C ngày 12/08/2019... (mã hs distiller dried/ mã hs của distiller dr)
- Mã HS 23033000: nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô-DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23033000: Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs phụ phẩm ngũ cố/ mã hs của phụ phẩm ngũ)
- Mã HS 23033000: Bột bã ngô-DDGS (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo TT 02.2019/TT-BNNPTN. Shipper Santa Siena Exports LLC... (mã hs bột bã ngôddgs/ mã hs của bột bã ngôd)
- Mã HS 23033000: Bột Gluten Ngô (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Hàm lượng Protein 8.6%, Độ ẩm 62.7%... (mã hs bột gluten ngô/ mã hs của bột gluten n)
- Mã HS 23033000: Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi:Bã Ngô- Distillers Dried Grains With Solubles (DDGS). Nhà sản xuất: POET NUTRITION LLC- United States of America... (mã hs nguyên liệu ph/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23033000: Bột bã ngô (phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019, mới 100%. Hàng rời đóng trong container.... (mã hs bột bã ngô phụ/ mã hs của bột bã ngô)
- Mã HS 23033000: DDGS- Distillers Dried Grains with Solubles (Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư TT02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ddgs distiller/ mã hs của ddgs distil)
- Mã HS 23033000: Cám mì (WHEAT BRAN): Nguyên liệu sx tăcn. Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13; Phù hợp theo thông tư TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs cám mì wheat b/ mã hs của cám mì whea)
- Mã HS 23040010: Bột đậu tương đã được khử chất béo (BAKER SOY FLOUR)- Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng thực phẩm.... (mã hs bột đậu tương đ/ mã hs của bột đậu tươn)
- Mã HS 23040010: Sốt tương đậu nành (GENMAI-Miso Paste)... (mã hs sốt tương đậu n/ mã hs của sốt tương đậ)
- Mã HS 23040010: Bột đậu tương Nguyên liệu thực phẩm Toasted Soy Bean Meal 25 kg/1 bao Nhà SX:Soon Soon Oilmills SDN BHD Nhà SX:12/2020... (mã hs bột đậu tương n/ mã hs của bột đậu tươn)
- Mã HS 23040010: BỘT ĐẬU NÀNH SẤY KINAKO,1 kg/gói,12 gói/thùng, hsd:10 tháng, nhà sx:Matsumoto food Co., Ltd.Hàng mới 100%... (mã hs bột đậu nành sấ/ mã hs của bột đậu nành)
- Mã HS 23040090: Khô Dầu Đậu Nành (Nguyên liệu SX TĂ chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.... (mã hs khô dầu đậu nàn/ mã hs của khô dầu đậu)
- Mã HS 23040090: ESP 500 (khô dầu đậu tương lên men,đã tách béo):Bổ sung đạm thực vật trong thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu theo công văn 139/CN-TĂCN.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo điều 3 Luật 71/2014/QH13... (mã hs esp 500 khô dầ/ mã hs của esp 500 khô)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu SX TACN: Khô dầu đậu nành. Hàng xá trên tàu. Hàng nhập khẩu phù hợp thông thư TT02/2019/ TT-BNNPTN... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Đậu tương dạng mảnh, đã xử lý ở nhiệt độ thấp, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương, đã được khử chất béo, dùng làm thức ăn cho người. Hàng mới 100%... (mã hs đậu tương dạng/ mã hs của đậu tương dạ)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản: Khô Dầu Đậu Tương (hàng xá trong hầm tàu).Hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT.... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: PROVISOY (Code 1009, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu số 300-08/09-CN/19 theo công văn số 277/CN-TĂCN ngày 28/02/2019, 25kg/ bao... (mã hs provisoy code/ mã hs của provisoy co)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Khô dầu đậu tương- Soyabean Meal. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT.... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Bột bã nành, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs bột bã nành hà/ mã hs của bột bã nành)
- Mã HS 23040090: Khô dầu đậu tương- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs khô dầu đậu tươ/ mã hs của khô dầu đậu)
- Mã HS 23040090: Khô đậu nành dạng mảnh Indian Defatted soya grits (non-gmo), mới 100%. Nguyên liệu sx nội bộ, không tiêu thụ nội địa... (mã hs khô đậu nành dạ/ mã hs của khô đậu nành)
- Mã HS 23040090: Đạm đậu nành cô đặc (Soy Protein Concentrate- Pro: 60% Min.), dùng làm NL SXTĂ cho tôm, cá (Nhà SX: CJ Selecta S.A, Hàng NK theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT).... (mã hs đạm đậu nành cô/ mã hs của đạm đậu nành)
- Mã HS 23040090: Argentine Soyabean Meal (Khô Dầu Đậu Nành) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs argentine soyab/ mã hs của argentine so)
- Mã HS 23040090: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Khô dầu đậu tương (Argentine hipro Soybean Meal), hàng nhập phù hợp TT: 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019). Hang KTCL.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Soybean Meal (Khô Dầu Đậu Nành) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs soybean meal k/ mã hs của soybean meal)
- Mã HS 23040090: Khô đậu tương (đậu nành) (nguyên liệu SX thức ăn cho bò sữa). Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, mới 100%... (mã hs khô đậu tương/ mã hs của khô đậu tươn)
- Mã HS 23050000: Khô dầu lạc (sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nước tương,đóng gói bằng bao PP)... (mã hs khô dầu lạc sử/ mã hs của khô dầu lạc)
- Mã HS 23063000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hướng dương (SUNFLOWER MEAL). Hàng nhập theo Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23063000: Khô dầu hạt hướng dương (Sunflơerseed meal)-Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT NGÀY 11/02/2019- hàng mới 100%... (mã hs khô dầu hạt hướ/ mã hs của khô dầu hạt)
- Mã HS 23063000: Khô dầu hướng dương: Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT. NSX: ENTERPRISE WITH FOREIGN INVESTMENTS GLENCORE AGRICULTURE UKRAINE.... (mã hs khô dầu hướng d/ mã hs của khô dầu hướn)
- Mã HS 23064110: Khô dầu hạt cải (NLSX TACN- Indian Rapeseed Extraction Meal) hàng mới 100% phù hợp DM đính kèm TT02/2019/BNNP&NT. Hàng xá trong 03 cont 20 FeetNhà SX: Shree Agro Industries Ltd, India.Hàng mới 100%.... (mã hs khô dầu hạt cải/ mã hs của khô dầu hạt)
- Mã HS 23064110: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- RAPESEED MEAL- Khô dầu hạt cải, mục 1.1.6 theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23064110: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: khô dầu hạt cải- Indian Rapeseed Meal. Hàng nhập phù hợp với TT 26/2012/BNNPTNT và TT50/2014/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT áp dụng theo CV17709/BTC-TCT và CV222/TCT-CS... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23064110: Canola Meal (Khô Dầu Hạt cải) nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/01/2015.... (mã hs canola meal kh/ mã hs của canola meal)
- Mã HS 23064910: India Rapeseed Extraction meal (Khô dầu hạt cải, nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi), hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 02/2019/ TT-BNNPTNT.... (mã hs india rapeseed/ mã hs của india rapese)
- Mã HS 23064910: Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: KHÔ DẦU HẠT CẢI (RAPESEED MEAL). GW: 314.33 tấn; NW: 313.763 tấn... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23064910: Khô dầu hạt cải (Indian rapeseed extraction meal).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTN.... (mã hs khô dầu hạt cải/ mã hs của khô dầu hạt)
- Mã HS 23064910: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải. NK đúng theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 (1.1.6).Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23064920: CANOLA MEAL- Khô dầu hạt cải- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT trang 1, mục 1.1.6... (mã hs canola meal kh/ mã hs của canola meal)
- Mã HS 23064920: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải, NK phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019 (ô số 1.1.6). Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23065000: Khô dầu dừa (COPRA EXPELLERS IN BULK),Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp theo TT số: 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs khô dầu dừa co/ mã hs của khô dầu dừa)
- Mã HS 23065000: Copra Meal (Khô Dầu Dừa) nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.... (mã hs copra meal khô/ mã hs của copra meal)
- Mã HS 23065000: KHÔ DẦU DỪA, Có chỉ tiêu nhập khẩu như sau: Fat (max) 5%, Protein (min) 19%, Moisture (max) 12%, Fiber (max) 18%, Hàm lượng Aflatoxin (max) 100 Ppb... (mã hs khô dầu dừa có/ mã hs của khô dầu dừa)
- Mã HS 23065000: Copra Extraction Pellets (Khô Dầu Dừa) Độ ẩm:12.0%max, Xơ:15.0 %max, Cát/sạn:2.5%,max Aflatoxin:100PPB max. Béo:6.0%,max Đạm:19%.max.... (mã hs copra extractio/ mã hs của copra extrac)
- Mã HS 23065000: Copra Expellers Pellets (Khô Dầu Dừa) Độ ẩm:12.0%max, Xơ:15.0 %max, Cát/sạn:2.5%,max Aflatoxin:100PPB max. Đạm:19.0%.max.Béo:6.0% max.... (mã hs copra expellers/ mã hs của copra expell)
- Mã HS 23065000: Khô Dầu Dừa(Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi)Xơ:15%max Béo thô: 6% max,Protein:19%min, Độ ẩm: 12.%max,Cát/Sạn: 2.5% max,Aflatoxin:100ppb max.... (mã hs khô dầu dừangu/ mã hs của khô dầu dừa)
- Mã HS 23065000: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Khô dầu dừa (cám dừa). Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm 12% max; đạm 19% min; Đạm béo 6% min,Xơ 165% Max,Sand/silica 2.5% max.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23065000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Dừa- Copra Expellers... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23065000: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Dừa (hàng xá trong hầm tàu). Hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23065000: Khô Dầu Dừa (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Màu, mùi đặc trưng của khô dầu dừa, không có mùi chua mốc. Hàm lượng Protein 20.94%, độ ẩm 8.46%,... (mã hs khô dầu dừa ng/ mã hs của khô dầu dừa)
- Mã HS 23065000: Philippine Copra Expeller Cake/Meal (Khô Dầu Dừa) Béo:25 % Min, Độ ẩm:12% Max, Xơ:16% Max, Cát/sạn:1.0% Max, Đạm:18 % Min... (mã hs philippine copr/ mã hs của philippine c)
- Mã HS 23065000: Khô Dầu Dừa (Philippine Copra Expeller Cake/Meal) Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng Protein 18PCT Min, Profat 25PCT Min, Moisture 12PCT Max, Fiber 16PCT Max, Sand/Silica 1PCT Max.... (mã hs khô dầu dừa ph/ mã hs của khô dầu dừa)
- Mã HS 23066010: Khô dầu cọ (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc- phù hợp thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT ngày 11/02/2019).... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066010: Khô dầu cọ- NL sản xuất TĂCN,hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3, luật số 71/2014/QH13, ngày 01/01/2015, Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs khô dầu cọ nl/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066010: Khô dầu cọ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066010: Palm Kernel Expellers (Khô Dầu Cọ) Độ ẩm:11.0%max, Xơ:20.0 %max, Cát/sạn:3%,max Aflatoxin:50PPB max. Béo:10.0%,max Đạm:14%.max. Protein Béo 21.0%min... (mã hs palm kernel exp/ mã hs của palm kernel)
- Mã HS 23066010: Khô dầu cọ- Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn kỹ thuật phù hợp Theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066010: Khô Dầu Cọ (PALM KERNEL EXPELLER) Chất béo:min21%,Chất xơ:max20%,Độ ẩm:max12%,Cát sạn:max3%,Aflatoxin:max50ppb, NLSX TACN,mới 100%, NK 1.1.6 TT số 02/2019/TT-BNNPTNT 11/02/2019.... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066010: PALM KERNEL MEAL EXPELLER (Khô Dầu Cọ dạng xay) Béo:21.0% min, Độ ẩm:10 %, max Xơ:18%max, Cát/sạn:2.5%max Aflatoxin:20ppb max ppb. Đạm 14%min... (mã hs palm kernel mea/ mã hs của palm kernel)
- Mã HS 23066010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ (PALM KERNEL EXPELLERS); Hàng xá trên tàu. Chỉ tiêu chất lượng:Protein 14% max, Fibre 20% max; Profat 21% min; Moisture 12% max; Aflatoxin 50 ppb max... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23066010: Khô dầu cọ nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, miễn thuế theo điều 3 luật thuế GTGTmới 100%... (mã hs khô dầu cọ nguy/ mã hs của khô dầu cọ n)
- Mã HS 23066090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ (Palm Kernel Expeller)- Fibre 18.0% max, Profat 21.0% min, Moisture 12.0%max, Aflatoxin 50 ppb max. Hàng KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23066090: Khô dầu cọ. Mục 1.1.6. Sản xuất bởi PT SUKAJADI SAWIT MEKAR. Hàng mới 100%. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi theo TT số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 02 năm 2019.... (mã hs khô dầu cọ mục/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066090: NLSX TĂCN:Kho dau co-Palm Kernel Meal Expeller.Hang nhap phu hop voi thong tu 02/2019/TT-BNNPTNT.Profat22.01%,Dam14.76%,Beo7.25%,Xo15.55%,Am9.21%,Catsan1.02%,Tro3.6%,Aflatoxin (<2ppb)... (mã hs nlsx tăcnkho d/ mã hs của nlsx tăcnkh)
- Mã HS 23066090: Khô dầu cọ (Palm Kernel Expeller) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp TT02/2019/ TT-BNNPTNT. Hàng rời trên tàu.... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066090: Khô dầu cọ- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT02/2019 TT BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066090: Khô Dầu Cọ (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng thuộc tt 02/2019/TT-BNNPTNT) Profat: 22.01%; Protein: 14.76%; Moisture: 9.21%;... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066090: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Cọ (Hàng Xá).Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23066090: Khô dầu cọ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNNPTNN.Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23066090: Nguyên liệu SX thức ăn Chăn Nuôi. Khô dầu cọ.Hàng đóng xá. Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23069010: DDGS (Distillers Dried Grains With Soluble)- Bột bã ngô, NK làm thức ăn chăn nuôi. Phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng xá trong 10 cont 40 Feet. Hàng mới 100%... (mã hs ddgs distiller/ mã hs của ddgs distil)
- Mã HS 23069090: Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction)-Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT NGÀY 11/02/2019- hàng mới 100%... (mã hs cám gạo trích l/ mã hs của cám gạo tríc)
- Mã HS 23069090: Nguyên liệu sản xuất sản phẩm xử lý nước NTTS: TEA SEED MEAL (50kg/bao)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23069090: Cám gạo đã chiết dầu(cám gạo trích ly)Nguyên liệu sản xuất TĂCN.Hàng phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNTngày 11/02/19 của BộNNPNT. hàng đóng bao 50kg +- 10%... (mã hs cám gạo đã chiế/ mã hs của cám gạo đã c)
- Mã HS 23069090: Indian De-Oiled Rice Bran Extraction (Cám Gạo Trích Ly) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.... (mã hs indian deoiled/ mã hs của indian deoi)
- Mã HS 23069090: India De-Oiled Rice Bran Extraction Meal (Grade 2) (Cám Gạo Trích Ly) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.... (mã hs india deoiled/ mã hs của india deoil)
- Mã HS 23069090: Cám Gạo Chiết dầu (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) don gia:203 usd,trong luong: 198.716 TNE,theo quy định điều 3 luật số 71/2014/QH 13 Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs cám gạo chiết d/ mã hs của cám gạo chiế)
- Mã HS 23069090: Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%... (mã hs cám gạo chiết l/ mã hs của cám gạo chiế)
- Mã HS 23069090: Bột bã trà (Tea Seed Meal), đóng gói 50kg/bao, dùng để diệt con giun trên các đồng cỏ.... (mã hs bột bã trà tea/ mã hs của bột bã trà)
- Mã HS 23069090: Bột hạt bã trà (Tea Seed Meal) là nguyên liệu sản xuất chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản... (mã hs bột hạt bã trà/ mã hs của bột hạt bã t)
- Mã HS 23080000: Caroba- Phế phẩm Caromic (phụ gia thức ăn chăn nuôi, bổ sung chất tạo ngọt) NK làm TACN. Phù hợp TT 02/2019/BNNPTNT. Theo CV 2771/TB-KD3 ngày 02.11.2018. Hàng mới 100%. 1.000 bao X 25 kg/bao... (mã hs caroba phế phẩ/ mã hs của caroba phế)
- Mã HS 23080000: Phụ gia dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi: ARBOCEL RC Fine,làm từ bột gỗ cây lá kim đã được chế biến,dùng làm nguyên liệu bổ sung chất xơ chống táo bón cho lợn,mới 100%, 20kg/bao... (mã hs phụ gia dùng tr/ mã hs của phụ gia dùng)
- Mã HS 23080000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật (Nguyên liệu hỗn hợp: Vỏ trấu, bột hoa). hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23080000: Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi: ARBOCEL RC FINE- bột gỗ cây lá kim (Picea abies) đã được chế biến CV số:495/CN-TĂCN ngày 30/03/2018, Mã số Sp: 390-12/12-CN/18.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23091010: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó trên 12 tháng tuổi (Dog mania Adult), 1.5 kg/túi, chứa thịt, nhập khẩu theo mã số công nhận 100-10/19-CN,NSX: Jeil Feed Co,Ltd., mới 100%... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23091010: BÁNH XƯƠNG CHĂM SÓC RĂNG DÀNH CHO CHÓ KIỂNG (60g/gói, 48 gói/thùng)- PEDIGREE DENTASTIX TOY DOGS 60g (4x12). Hàng mới 100%, Hãng sx: Mars Petcare(Thailand) Co., Ltd... (mã hs bánh xương chăm/ mã hs của bánh xương c)
- Mã HS 23091010: Sốt cho mèo tuổi 1+ vị gà và cá ngừ (85g/gói, 24 gói/thùng)-Whiskas 1+ years with CHICKEN & TUNA in Gravy 85g (2x12). Hàng mới 100%. Hãng sx: Mars Petcare(Thailand) Co., Ltd... (mã hs sốt cho mèo tuổ/ mã hs của sốt cho mèo)
- Mã HS 23091010: Sốt cho chó con vị gà, gan, trứng và rau (80g/gói, 120 gói/ thùng)- Pedigree Puppy Chicken, Liver, Egg loaf flavour with vegetables 80g (12x10).Hàng mới 100%. Hãng sx: Mars Petcare(Thailand) Co., Ltd... (mã hs sốt cho chó con/ mã hs của sốt cho chó)
- Mã HS 23091010: Thức ăn vặt cho chó Pedigree Meat Jerky vị bò xông khói dạng que (60g/gói,48 gói/thùng)- PEDIGREE MEAT JERKY STIX SMOKY BEEF FLAVOR 60G (4x12).Hàng mới 100%. Hãng sx: Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd... (mã hs thức ăn vặt cho/ mã hs của thức ăn vặt)
- Mã HS 23091010: Thức ăn cho chó- Smartheart Dog treat shiny & healthy coat (100g x 24 gói)/thùng.... (mã hs thức ăn cho chó/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091010: Thức ăn cho mèo- Me-O Persian (1.1kg x 6 gói)/thùng.... (mã hs thức ăn cho mèo/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091010: Thức ăn bổ sung cho mèo hương vị cá ngừ và thịt gà, dạng thạch,hiệu Nekko- Nekko Tuna Topping Sasami in Jelly 70g-. Hàng mới 100%.... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23091010: hức ăn cho mèo KITEKAT hương cá ngừ, dạng túi (1.4 kg/túi, 6 túi/ thùng)- KITEKAT TUNA FLAVOUR 1.4KG (1x6). Hàng mới 100%. Hãng sx: Mars Petcare(Thailand) Co., Ltd... (mã hs hức ăn cho mèo/ mã hs của hức ăn cho m)
- Mã HS 23091010: Sốt cho chó lớn vị bò nướng và rau (80g/gói, 120 gói/ thùng)- Pedigree Roasted Beef Chunks flavour in Gravy with vegetables 80g (12x10). Hàng mới 100%. Hãng sx: Mars Petcare(Thailand) Co., Ltd... (mã hs sốt cho chó lớn/ mã hs của sốt cho chó)
- Mã HS 23091010: Thức ăn dành cho thú cảnh (Thỏ, chuột lang) hiệu OXBOW,WELLNESS (16kg/kiện) mới 100%... (mã hs thức ăn dành ch/ mã hs của thức ăn dành)
- Mã HS 23091090: Sản phẩm thức ăn chăn nuôi DR.PETZ CAL-MAG,dạng viên,màu nâu,10 viên/vỉ, 10 vỉ/ hộp,1hộp1UNK.Bổ sung Premix vitamin và khoáng hữu cơ chó và mèo,phù hợp cv1914/CN-TĂCN.B/N:191102-HSD:25/11/21.Mới100%,... (mã hs sản phẩm thức ă/ mã hs của sản phẩm thứ)
- Mã HS 23091090: Thức ăn bổ sung cho mèo hương vị cá ngừ, dạng thạch, hiệu Nekko- Nekko Tuna in Jelly 70g-. Hàng mới 100%.... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23091090: THỨC ĂN ĐÓNG HỘP CHO THÚ CƯNG, NHÃN HIỆU: ACTIVE DOG, MỚI 100% (TRỌNG LƯỢNG- 6LBS)... (mã hs thức ăn đóng hộ/ mã hs của thức ăn đóng)
- Mã HS 23091090: Thức ăn cho chó đã đóng gói bán lẻ, hiệu Royal Canin (2,5 kg- 10 kg/kiện), hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho chó/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091090: Thức ăn cho mèo đã đóng gói bán lẻ, hiệu Fuma Valley (2,5 kg- 10 kg/kiện), hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho mèo/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091090: KMR Powder (#99511): Thức ăn bổ sung cho thú cưng loại 340g/lon, 12 lon/thùng do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs kmr powder #99/ mã hs của kmr powder)
- Mã HS 23091090: Esbilac Powder (#99500): Thức ăn bổ sung cho thú cưng loại 340g/lon,12 lon/hộp do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs esbilac powder/ mã hs của esbilac powd)
- Mã HS 23091090: Petlac Powder (#99300): Thức ăn bổ sung cho chó mèo, loại 300g/lon, 6 lon/ thùng do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs petlac powder/ mã hs của petlac powde)
- Mã HS 23091090: Esbilac Liquid (#99502): Thức ăn bổ sung cho thú cưng loại 325 ml/lon, 12 lon/hộp do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs esbilac liquid/ mã hs của esbilac liqu)
- Mã HS 23091090: KMR Powder- Emergency Pack (#99526): Thức ăn bổ sung cho thú cưng loại 21g/gói, 48 gói/hộp do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs kmr powder eme/ mã hs của kmr powder)
- Mã HS 23091090: Ben-Bac Gel (#99517): Chất bổ sung hỗn hợp vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa của chó, mèo loại 15g/ tuýp,12 tuýp/ hộp do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs benbac gel #9/ mã hs của benbac gel)
- Mã HS 23091090: Bene-Bac Gel (#99522): Chất bổ sung hỗn hợp vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa của chó mèo loại 1g/tuýp, 4 tuýp/vĩ, 12 vĩ/ hộp do PetAg, Inc.-USA sản xuất, mới 100%... (mã hs benebac gel #/ mã hs của benebac gel)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho chim- Smartheart Singing Bird Enhanced Immunity & Reduced Stress (100g x 60 gói)/thung.... (mã hs thức ăn cho chi/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: BỘT GIA CẦM, LÀ NGUYÊN LIỆU ĐỂ SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI, HÀNG MẪU, MỚI 100% (MỤC 1.2.2 THÔNG TƯ 02/2019/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột gia cầm là/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23099011: BỘT GIA CẦM, HÀNG MẪU, DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI, MỚI 100% (MỤC 1.2.2 THÔNG TƯ SỐ 022019/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột gia cầm hà/ mã hs của bột gia cầm)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho gà chọi- Maxwin gamecock feed endurance combat mix (1kg x 20 goi)/ Bao... (mã hs thức ăn cho gà/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà:Salto Powermix 3. (25kg/bao), số lô 052019.NSX: 28-10-2019, HSD: 28-04-2020,nhà sản xuấtPilmico Animal Nutrition Corporation (Pilmico Feeds), Philippines, mới 100%... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099012: MICROLACTA ANT(Thức ăn cho heo con)... (mã hs microlacta ant/ mã hs của microlacta a)
- Mã HS 23099012: Nutrilac-thức ăn thay thế sữa cho lợn con(bổ sung các chất dinh dưỡng trong thức ăn), đóng gói 10kg/bao, nsx: Joosten Products B.V. Số đk nk: 167-6/13-CN/18 Cục CN- Bộ NNPTNT... (mã hs nutrilacthức ă/ mã hs của nutrilacthứ)
- Mã HS 23099012: Nuklospray Yoghurt:Thức ăn chăn nuôi (sản phẩm thay thế sữa cho heo con từ 01 ngày tuổi)dạng bột mịn 10kg x1408 bao.Lô7101099, Hàng mới 100%. Hàng phù hợp 619/CN-TACN. NSX STOTEN BV. Mã 46-02/11-CN/19... (mã hs nuklospray yogh/ mã hs của nuklospray y)
- Mã HS 23099012: Melior- thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, hàng mới 100%, phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT.... (mã hs melior thức ăn/ mã hs của melior thức)
- Mã HS 23099012: Microlacta ANT- thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, hàng mới 100%, phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT.... (mã hs microlacta ant/ mã hs của microlacta a)
- Mã HS 23099012: THỨC ĂN HOÀN CHỈNH DÀNH CHO LỢN CON (PERFECT MILK REPLACER 100 1-14 NGÀY)... (mã hs thức ăn hoàn ch/ mã hs của thức ăn hoàn)
- Mã HS 23099013: Thức ăn cho tôm LANSY-Shrimp PL, can 1250g, 8 cans/case, Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho tôm/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099013: Thức ăn cho luân trùng để nuôi tôm Selco S.parkle,alubag 1kg, 5bags/case. Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho luâ/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099013: Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng giai đoạn 0,1-0,2g/con (VANNAMEI FEED NO.0 8880), 10 Kg/Bag, Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099013: Thức ăn cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng: ROYAL CAVIAR 100-200um (10 pet jars x 0.4kg). Hàng nhập khẩu theo Quyết định 76/QĐ-TCTS-TTKN ngày 02/02/2017.... (mã hs thức ăn cho ấu/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099013: GAP-FLAKE, thức ăn cho ấu trùng tôm (18 kg/ thùng carton), hàng mới 100%... (mã hs gapflake thức/ mã hs của gapflake t)
- Mã HS 23099013: Chất bổ sung vào thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản: Liver-protective choleretic.20kg/thùng. Mới 100%. NSX: WUXI HANOVE ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO.,LTD... (mã hs chất bổ sung và/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099013: Thức ăn bổ sung dùng cho tôm, cá dạng bột SP-AGREEN-AF POWDER EEGTF-0001, NSX: PYUNG KANG B. I. M CO., LTD., 5kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23099013: Thức ăn tôm giống Encap Microencapsulated (Mysis)... (mã hs thức ăn tôm giố/ mã hs của thức ăn tôm)
- Mã HS 23099019: Sữa bột công thức dành cho bê- JOOSTEN MILK PREMIUM. 25KG/BAG. HSD: 21/10/2020.... (mã hs sữa bột công th/ mã hs của sữa bột công)
- Mã HS 23099019: Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho thỏ thịt từ sau cai sữa tới xuất chuồng (Presence T110). Số TCCS: 48:2018/GUYO-VCN, mã số công nhận: 408-01/17 CNVN, 25kg/1bag.... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho chim, hiệu VERSELE-LAGE EXOTIC FRUIT, đóng gói bán lẻ 3,892 kg/ túi, hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho chi/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: Thức ăn bổ sung cho mồi sống: W3ALGAE (8 pet jars x 0.5kg). Hàng nhập khẩu theo Quyết định 194/QĐ-TCTS-TTKN ngày 31/03/2016.... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23099019: Phụ gia thức ăn chăn nuôi: Benfeed 300 (1kg/túi)... (mã hs phụ gia thức ăn/ mã hs của phụ gia thức)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho cá Koi, GOLDFISH WHEAT-GERM. Hiệu Kyorin. Loại 200gr/túi. Xuất xứ Nhật Bản. Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099020: Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn chăn nuôi dùng trong ngành nuôi trồng thủy sản, hàng mới 100%- NUTRAOLIGOS... (mã hs chất tổng hợp/ mã hs của chất tổng hợ)
- Mã HS 23099020: Mia Bond- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs mia bond nguyê/ mã hs của mia bond ng)
- Mã HS 23099020: Miavita Gold- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs miavita gold n/ mã hs của miavita gold)
- Mã HS 23099020: Mia-Electrolyte- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs miaelectrolyte/ mã hs của miaelectrol)
- Mã HS 23099020: MIAVITA SOLUBLE- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs miavita soluble/ mã hs của miavita solu)
- Mã HS 23099020: MIA-VITAMINO FORTIFY- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs miavitamino fo/ mã hs của miavitamino)
- Mã HS 23099020: MIA-Poultry VTM Layer- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm- Bổ sung trong TĂCN. hàng mới 100%... (mã hs miapoultry vtm/ mã hs của miapoultry)
- Mã HS 23099020: Chất phụ gia thức ăn gia súc:SUCRAM(R) 200, Code6830.Batch:CH018235.Ngày sãn xuất:20/09/2019.Hạn sữ dụng:19/09/2022.Batch:CH016731.Ngày sãn xuất:05/08/2019.Hạn sữ dụng:04/08/2022.PANCOSMA S.A... (mã hs chất phụ gia th/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099020: DABOMB-P nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs dabombp nguyên/ mã hs của dabombp ngu)
- Mã HS 23099020: Feed sweetener T500S: Bổ sung chất tạo ngọt trong thức ăn cho lợn. Số ĐKNK: 411-12/12-CN/17 do Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co, Ltd. sản xuất. 20kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs feed sweetener/ mã hs của feed sweeten)
- Mã HS 23099020: Chiết xuất từ cá ngừ dạng sệt (Tuna Soluble Extract)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs chiết xuất từ c/ mã hs của chiết xuất t)
- Mã HS 23099020: Cinergy Fit 3S (CC) (Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu số 136-4/10-CN/19 theo công văn số 678/CN-TACN ngày 23/04/2019, 25kg/ bao... (mã hs cinergy fit 3s/ mã hs của cinergy fit)
- Mã HS 23099020: Dabomb-P (Bột đậu nành đã lên mem và đã chiết béo,dùng bổ sung đạm trong sản xuất thức ăn thủy sản) Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs dabombp bột đ/ mã hs của dabombp bộ)
- Mã HS 23099020: Acid béo mạch vừa: Bổ sung năng lượng trong thức ăn chăn nuôi STARMATE. 20kg/bag. HSD: 18/10/2021... (mã hs acid béo mạch v/ mã hs của acid béo mạc)
- Mã HS 23099020: MICROGRAN CO 5% BMP: Chế phẩm bổ sung khoáng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. (Kết quả giám định: 2596/KD3-TH)... (mã hs microgran co 5%/ mã hs của microgran co)
- Mã HS 23099020: MICROGRAN I 10% BMP: Chế phẩm bổ sung khoáng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. (Kết quả giám định: 2021/TB-KD3)... (mã hs microgran i 10%/ mã hs của microgran i)
- Mã HS 23099020: MICROGRAN SE 4.5% BMP: Chế phẩm bổ sung khoáng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.(Kết quả giám định: 2596/KD3-TH)... (mã hs microgran se 4/ mã hs của microgran se)
- Mã HS 23099020: Feed Sweetener-Vị ngọt tố dùng trong thức ăn chăn nuôi (Hàng mới 100% do Dadhank (Chengdu) Biotech Corp sản xuất, đóng gói 25kg/bao); Hàng có nguồn gốc từ thực vật.... (mã hs feed sweetener/ mã hs của feed sweeten)
- Mã HS 23099020: Feed Acidifier-Hỗn hợp axit hữu cơ dùng trong thức ăn chăn nuôi (Hàng mới 100% do Dadhank (Chengdu) Biotech sản xuất, đóng gói 25kg/bao); Hàng có nguồn gốc từ thực vật.... (mã hs feed acidifier/ mã hs của feed acidifi)
- Mã HS 23099020: FORMI (R) NDF(Axit Formic-CH2O2-mã 64-18-6 (Chất bổ sung trong TăCN).Gp số:9186/GP-HC ngày 30/10/2019 cơ quan cấp Cục Hóa Chất.Sử dụng kết quà PTPL số: 255/TB-KĐ 4 ngày 24/11/2016... (mã hs formi r ndfa/ mã hs của formi r nd)
- Mã HS 23099020: FORMI (R) NDF (Axit Formic-CH2O2-mã 64-18-6 (Chất bổ sung trong TăCN).Gp số:9186/GP-HC ngày 30/10/2019 cơ quan cấp Cục Hóa Chất.Sử dụng kết quà PTPL số: 255/TB-KĐ 4 ngày 24/11/2016... (mã hs formi r ndf/ mã hs của formi r nd)
- Mã HS 23099020: FORMYCINE GOLD PX (bổ sung các chất bảo quản (Formaldehyde và axit Propionic) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, hàng mới 100%... (mã hs formycine gold/ mã hs của formycine go)
- Mã HS 23099020: XAMACOL 40 (bổ sung chất tạo màu từ chiết xuất hoa cúc vạn thọ (Lutein, Zeaxanthin) trong thức ăn chăn nuôi gia cầm nhằm cải thiện màu lòng đỏ trứng và màu da, hàng mới 100%... (mã hs xamacol 40 bổ/ mã hs của xamacol 40)
- Mã HS 23099020: Bột bánh vụn(Biscuit meal): Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,Hàng nhập khẩu theo giấy lưu hành số 422-10/10-CN/19 trong danh mục TĂCN, 50kg/bao.NSX: CHEUNG CHEAN RECYCLE SDN. BHD.... (mã hs bột bánh vụnbi/ mã hs của bột bánh vụn)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sug thức ăn làm tăg màu cho san hô của bể cá cảnh(Coral System 1 250ml),250ml/lọ,dạng lỏg,chứa Marine Polysaccharides (70-80%),Algae Hydrocolloids(20-30%),mới 100%... (mã hs chất bổ sug thứ/ mã hs của chất bổ sug)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung chất kết dính dùng trong thức ăn chăn nuôi- SANIPELL HP (500g/gói)... (mã hs chất bổ sung ch/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: PROSID MI 203 (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu số 1/Mục 3/Phụ Lục I Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, 25kg/bao... (mã hs prosid mi 203/ mã hs của prosid mi 20)
- Mã HS 23099020: SELACID GREEN GROWTH- MP- Phụ gia thức ăn chăn nuôi bổ sung axít hữu cơ cho cá và tôm. Số giấy phép 543/QĐ-TCTS-TTKN... (mã hs selacid green g/ mã hs của selacid gree)
- Mã HS 23099020: HILYSES-Sản phẩm nấm men thủy phân, dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo CV số 346/CN-TĂCN Cục chăn nuôi- Hàng mới 100%-. KQGĐ: 1309/TB-KĐ4 ngày 29/09/2014... (mã hs hilysessản phẩ/ mã hs của hilysessản)
- Mã HS 23099020: ALPHASOY PIG 530,non-GMO (Đậu nành ép đùn lên men) bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi.... (mã hs alphasoy pig 53/ mã hs của alphasoy pig)
- Mã HS 23099020: SODIUM SELENITE FEED GRADE (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), Hàng nhập khẩu số 16-01/18-CN theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 5 năm 2012, 25 kg/Bao.... (mã hs sodium selenite/ mã hs của sodium selen)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp vi sinh vật (Probiotic) bổ sung trong thức ăn chăn nuôi GUARDIZEN-M X 1KG. Số lô:F19H101. Ngày sản xuất: 21/11/2019. Hạn sử dụng: 20/11/2022.... (mã hs hỗn hợp vi sinh/ mã hs của hỗn hợp vi s)
- Mã HS 23099020: MINTREX PSE: Nguyên liệu bổ sung cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%. Thành phần không chứa nguồn gốc động vật. Lot No: NE91921226 (28.08.2019-28.08.2022). Không chứa th/phần nguồn gốc động vật... (mã hs mintrex pse ng/ mã hs của mintrex pse)
- Mã HS 23099020: Bột bánh (BISCUIT MEAL) nguyên liệu cung cấp năng lượng, đạm và chất béo dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.... (mã hs bột bánh biscu/ mã hs của bột bánh bi)
- Mã HS 23099020: STEAROLAC 90. Sản phẩm bổ sung axit béo có nguồn gốc từ dầu cọ dùng bổ sung thức ăn chăn nuôi bò sữa... (mã hs stearolac 90 s/ mã hs của stearolac 90)
- Mã HS 23099020: Oxido De Zinc Maximo 720 (Zinc Oxide Maximum 720) 25kg/bao, phụ gia TĂCN, Bổ sung khoáng Kẽm trong thức ăn cho gia súc, gia cầm, ĐK lưu hành số: 358-11/12-CN/17, hàng mới 100%... (mã hs oxido de zinc m/ mã hs của oxido de zin)
- Mã HS 23099020: Aquatic Trace Mineral Premix Shrimp Mineral- 5000, Dùng để sản xuất thức ăn hỗn hợp cho tôm và tỷ lệ bổ sung là 1%, mới 100%... (mã hs aquatic trace m/ mã hs của aquatic trac)
- Mã HS 23099020: Aquatic Vitamins Premix Shrimp Multi-Vitamin- 9110, Dùng để sản xuất thức ăn hỗn hợp cho tôm và tỷ lệ bổ sung là 1%, mới 100%... (mã hs aquatic vitamin/ mã hs của aquatic vita)
- Mã HS 23099020: PoultryStar(R) me: Nguyên liệu bổ sung trong TĂCN do hãng Biomin Singapore Pte Ltd sản xuất, NK đúng theo đăng ký số 205-5/10-CN/19 của Cục Chăn Nuôi. Hàng mới 100%.... (mã hs poultrystarr/ mã hs của poultrystar)
- Mã HS 23099020: Dabomb- P:Nguyên liệu bổ sung đạm trong TACN cho gia súc gia cầm.Hàng phù hợp công văn số 371/CN-TACN ngày 08/03/2019.Hãng sản xuất:Dabomb protein Corp,... (mã hs dabomb pnguyê/ mã hs của dabomb png)
- Mã HS 23099020: Phụ gia dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản (Chất kết dính) Aquabond 910P... (mã hs phụ gia dùng tr/ mã hs của phụ gia dùng)
- Mã HS 23099020: LAYER VITAMIN PREMIX (A9400V) (cung cấp Vitamin trong TACN)-Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs layer vitamin p/ mã hs của layer vitami)
- Mã HS 23099020: BROILER MINERAL PREMIX (A9205M) (cung cấp khoáng trong TACN)- Hàng NK theo thông tu 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs broiler mineral/ mã hs của broiler mine)
- Mã HS 23099020: DUCK BREEDER VITAMIN PREMIX (A9510V) (cung cấp Vitamin trong TACN)-Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs duck breeder vi/ mã hs của duck breeder)
- Mã HS 23099020: Swin Starter Vitamin Premix (A9120V) (cung cấp vitamin trong TACN) Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs swin starter vi/ mã hs của swin starter)
- Mã HS 23099020: SWINE BREEDER MINERAL PREMIX (A9155M) (cung cấp khoáng trong TACN)- Hàng NK theo thông tu 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs swine breeder m/ mã hs của swine breede)
- Mã HS 23099020: SWINE STARTER MINERAL PREMIX (A9125M) (cung cấp khoáng trong TACN)- Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs swine starter m/ mã hs của swine starte)
- Mã HS 23099020: SWINE GROWER/ FINISHER VITAMIN PREMIX (A9130V) (cung cấp Vitamin trong TACN)-Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs swine grower/ f/ mã hs của swine grower)
- Mã HS 23099020: BROILER/LAYER GROWER/BREEDER GROWER VITAMIN PREMIX (A9200V) (cung cấp Vitamin trong TACN); Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT BNNPTNT.... (mã hs broiler/layer g/ mã hs của broiler/laye)
- Mã HS 23099020: Chế phẩm bổ sung chất tạo ngọt ECO SWEET 30% (30% Sodium saccharin) trong thức ăn chăn nuôi (480 Bag x 25 kg), lot: 43922561. Mã số lưu hành sản phẩm: 217-6/18-CN. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm bổ sun/ mã hs của chế phẩm bổ)
- Mã HS 23099020: SUPERSOY (Chất phụ gia vào thức ăn thuỷ sản), đã chiết béo. Bao 25Kg. Hàng mới 100%... (mã hs supersoy chất/ mã hs của supersoy ch)
- Mã HS 23099020: Phụ gia thức ăn thủy sản- Vannagen- FOC... (mã hs phụ gia thức ăn/ mã hs của phụ gia thức)
- Mã HS 23099020: EMPYREAL 75- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bổ sung protein trong TĂGS, gia cầm. Hàng phù hợp QĐ số 87/QĐ-CN-TĂCN ngày 03/02/2016 của BNN&PTNT... (mã hs empyreal 75 ng/ mã hs của empyreal 75)
- Mã HS 23099020: Đậu nành cao đạm (X-Soy 600) dạng bột đã chiết béo dùng bổ sung đạm trong TĂCN động vật (25kg/bao).... (mã hs đậu nành cao đạ/ mã hs của đậu nành cao)
- Mã HS 23099020: ACIDAL NC (Bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hoá)., hàng mới 100%... (mã hs acidal nc bổ s/ mã hs của acidal nc b)
- Mã HS 23099020: Protigen F100 dùng để bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi, Nhà sản xuất: TOTAL NUTRITION TECHNOLOGIES CO.,LTD, Taiwan, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT. Hàng mới 100%... (mã hs protigen f100 d/ mã hs của protigen f10)
- Mã HS 23099020: THỰC PHẨM BỔ SUNG CHO CHÓ MASIVET 150MG... (mã hs thực phẩm bổ su/ mã hs của thực phẩm bổ)
- Mã HS 23099020: MFEED+: bổ sung chất phụ gia, giúp cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi,25kg/bag,Batch: 47310192 HSD: 05/11/2021,Hàng mới 100%,... (mã hs mfeed bổ sung/ mã hs của mfeed bổ s)
- Mã HS 23099020: TACN MT.x AA- Bổ sung chất hấp thụ độc tố nấm mốc trong TACN gia súc gia cầm (25 kg/ bag).Batch no: 48316191; HSD 11.11.2021... (mã hs tacn mtx aa b/ mã hs của tacn mtx aa)
- Mã HS 23099020: SELISSEO 0.1% SE 25KG BAO (Bổ sung Selen (Se) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.) Kết Quả PTPL số: 630/ TB-KĐ 3 ngày 21/10/2016.... (mã hs selisseo 01% s/ mã hs của selisseo 01)
- Mã HS 23099020: Biscuit Meal (Bột bánh- Cung cấp năng lượng, đạm và chất béo trong TĂCN) Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. GPNK Số: PM-266-8/01-KNKL/19... (mã hs biscuit meal b/ mã hs của biscuit meal)
- Mã HS 23099020: Zinc Oxide (chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi) Số GPNK: 439-11/10-CN/17.Kết Quả PTPL: 12122/ TB-TCHQ ngày 28/12/2016.... (mã hs zinc oxide chấ/ mã hs của zinc oxide)
- Mã HS 23099020: Lipase:(Lipase> 10000 U/g. độ ẩm < 8% Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu đúng theo CV 80/CV-TĂCN ngày 25/01/2019. mới 100%... (mã hs lipaselipase/ mã hs của lipaselipa)
- Mã HS 23099020: Bacillus subtilis + Bacillus licheniformis:(Độ ẩm< 10,0 %;Bacillus subtilis> 5 x10^9 CFU/G;Bacillus licheniformis>5 x10^9 CFU/G, NK đúng theo CV 80/CN-TĂCN ngày 25/01/2019. mới 100%... (mã hs bacillus subtil/ mã hs của bacillus sub)
- Mã HS 23099020: Thức ăn cho tôm giống MARS 7 704... (mã hs thức ăn cho tôm/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099020: Durelax Liquid- Phụ gia thức ăn thủy sản giúp giảm căng thẳng trên vật nuôi. Đóng gói 5L/ chai. Hàng mới 100%... (mã hs durelax liquid/ mã hs của durelax liqu)
- Mã HS 23099020: Nor-grape 80- Phụ gia thức ăn thủy sản, chiết xuất từ nho, giàu chất oxy hóa tự nhiên. Đóng gói 20kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs norgrape 80 p/ mã hs của norgrape 80)
- Mã HS 23099020: Nor-grape PX100- Phụ gia thức ăn thủy sản, chiết xuất từ nho, giàu chất oxy hóa tự nhiên. Đóng gói 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs norgrape px100/ mã hs của norgrape px)
- Mã HS 23099020: NORPONIN OPTI- Phụ gia thức ăn thuỷ sản,chiết xuất các hoạt chất giàu Saponin, giúp giảm thải ammonia. Đóng gói 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs norponin opti/ mã hs của norponin opt)
- Mã HS 23099020: NORPONIN XO2- Phụ gia thức ăn thủy sản giàu các hoạt chất saponin giúp giảm thải ammonia. Đóng gói: 25kg/ bao, Nhà sản xuất: Nor Feed, Hàng mới 100%... (mã hs norponin xo2 p/ mã hs của norponin xo2)
- Mã HS 23099020: Uni- Multivita gold (1kg) (Bổ sung Premix vitamin, axit amin trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm) (Batch no: 201K02, Mfg date: 14/11/2019, Exp date: 14/11/2021)... (mã hs uni multivita/ mã hs của uni multivi)
- Mã HS 23099020: COMPOUND ANTI-OXIDANT TREASURE:bổ sung chất chống oxy hóa trong TĂCN do hãng Skystone Feed Co.,Ltd SX.Số ĐKNK 15-01/09-CN/19.Hàng đóng 25kg/bao.Mới 100%... (mã hs compound antio/ mã hs của compound ant)
- Mã HS 23099020: MEGACID-S- Chế phẩm bổ sung trong thưc ăn chăn nuôi có thành phần chính là axit photphoric. Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, hàng phù hợp theo quyết định 609/QĐ-CN-TĂCN.... (mã hs megacids chế/ mã hs của megacids c)
- Mã HS 23099020: Nguyên l;iệu dùng Sx thức ăn chăn nuôi:Poulacid(bổ sung các axit hữu cơ,vô cơ và muối axit).Nhà Sx:Shanghai Menon Animal Nutrition technology Co.,ltd... (mã hs nguyên l;iệu dù/ mã hs của nguyên l;iệu)
- Mã HS 23099020: Bột trấu dùng làm chất mang trong sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm: CARRY-FM (700 kg/kiện, lô:1912695, HD: 12/2020)- Nhà sản xuất: Neo Pharma Chem Co., Ltd- Thailand... (mã hs bột trấu dùng l/ mã hs của bột trấu dùn)
- Mã HS 23099020: NUTRACOR (CALCIUM SALTS OF LONG CHAIN FATTTY ACIDS MARKING) NLSX TĂCN 25kg/bao,bổ sung năng lượng cho bò sữa,NSX:WAWASAN AGROLIPIDS SDN BHD,hàng NK theo CV178/CN-TĂCN,hàng mới 100%.HĐ WT/S/CS84/37746.... (mã hs nutracor calci/ mã hs của nutracor ca)
- Mã HS 23099020: Chất nhũ hóa bổ sung trong thức ăn thủy sản: FULIVEBAO(Deoxycholic acid).Nhà sản xuất:SHANGDONG LONGCHANG ANIMAL HEALTH PRODUCT CO., LTD. Nhập khẩu theo TT26/2018... (mã hs chất nhũ hóa bổ/ mã hs của chất nhũ hóa)
- Mã HS 23099020: MICROSAL-PO (Khoáng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi), nhập theo 1052/CN-TACN ngày 25/6/2019, 25KG/BAO, hàng mới 100%... (mã hs microsalpo kh/ mã hs của microsalpo)
- Mã HS 23099020: Sản phẩm bổ sung thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản: ENVOMIN 10kg/bao... (mã hs sản phẩm bổ sun/ mã hs của sản phẩm bổ)
- Mã HS 23099020: TACN PRECIPITATED SILICA MFIL-P (U)- Phụ gia trong thức ăn cho gia súc,gia cầm. Batch no: 441141. HSD 16.11.2022,Hàng mới 100%... (mã hs tacn precipitat/ mã hs của tacn precipi)
- Mã HS 23099020: ENDOX 5X CONCENTRATE DRY (Chế phẩm bổ sung chất chống ôxy hóa, dùng trong thức ăn chăn nuôi). Theo KQ PTPL: 664/PTPLMN-NV, GPLH 370/CN-TĂCN Ngày 12/03/2018... (mã hs endox 5x concen/ mã hs của endox 5x con)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung vào thức ăn thuỷ sản- Qualimin-S (25 kg/bao), NSX: ADVANCED AQUA BIO TECHNOLOGIES, HSD: 11/2019->10/2022, Batch no.: 125, hàng mới 100%, đơn giá: 0.709091 USD... (mã hs chất bổ sung và/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung trong thức ăn thủy sản: Premix B228 For Fish, hàng mới 100%... (mã hs chất bổ sung tr/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung TĂCN VIGOUR D (CV 1961/CN-TACN ngày 23/11/2017); Hàng mới 100%; HSD: 12/2022... (mã hs chất bổ sung tă/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Trace Mineral Premix For Laying Hen. NL bổ sung Premix khoáng trong TĂCN do hãng EastHope (Singapore) Animal Nutrition Pte. Ltd sản xuất. Số đăng kí nhập khẩu 414-10/CN-10/19. Mới 100%.... (mã hs trace mineral p/ mã hs của trace minera)
- Mã HS 23099020: ROVIMIX HY-D 1.25%(Dẫn chất vitamin D3 hàm lượng 1.25%, chất độn và phụ gia- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), KQ PTPL:360/PTPLMN, GPLH: 492//CN-TĂCN... (mã hs rovimix hyd 1/ mã hs của rovimix hyd)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Bio-Mins (25kg/ bao),dạng bột, màu nâu.1bao1UNK.Bổ sung premix khoáng (Fe,Zn,Mn,Cu,Se,Cr) trong TĂCN gà thịt, cv 482/CN-TĂCN.B/N: 191201-HD:08/12/21.mới100%... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: ALLPLEX S (25KG/BAO): chế phẩm bổ sung khoáng vi lượng trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột... (mã hs allplex s 25kg/ mã hs của allplex s 2)
- Mã HS 23099020: ALLPLEX GF (25KG/BAO): chế phẩm bổ sung khoáng vi lượng trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột... (mã hs allplex gf 25k/ mã hs của allplex gf)
- Mã HS 23099020: Choline Chloride 60% Corn Cob: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao,. Hàng được phép lưu hành tại Việt Nam theo công văn 06/CN-TĂCN ngày 03/01/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs choline chlorid/ mã hs của choline chlo)
- Mã HS 23099020: SWINE STARTER VITAMIN PREMIX(A9120V) chế phẩm bổ sung vitamin cho TĂ gia súc. Hàng NK phù hợp MS:MA-355-10/01/19;CV 247/CN-TĂCN. PTPL:1017/TB-KĐ4(28/07/2017)... (mã hs swine starter v/ mã hs của swine starte)
- Mã HS 23099020: SWINE GROWER/FINISHER MINERAL PREMIX(A9135M) chế phẩm bổ sung khoáng chất cho TĂ gia súc.Hàng NK phù hợp MS:MA-352-10/01/19;CV 247/CN-TĂCN. PTPL:1017/TB-KĐ4(28/07/2017)... (mã hs swine grower/fi/ mã hs của swine grower)
- Mã HS 23099020: SWINE BREEDER VITAMIN PREMIX(A9150V) chế phẩm bổ sung vitamin cho TĂ gia súc.NL SX TĂ chăn nuôi.Hàng NK phù hợp MS:MA-351-10/01/19;CV 247/CN-TĂCN. PTPL:625/KĐ4-TH(04/12/2017)... (mã hs swine breeder v/ mã hs của swine breede)
- Mã HS 23099020: Choline Cholride 60% On Vegetable Carrier- phụ gia thức ăn chăn nuôi, Batch no: 201910071, NSX 25.10.2019, HSD: 24.10.2021, 640 bao X 25 kg/bao.... (mã hs choline cholrid/ mã hs của choline chol)
- Mã HS 23099020: Megacid-S(Bổ sung axit vô cơ (axit phosphoric) trong thức ăn chăn nuôi.) Kết quả PTPL số: 148/TB-KĐ 4 ngày 24/01/2017. số giấy phép NK: 299-6/17-CN... (mã hs megacidsbổ su/ mã hs của megacidsbổ)
- Mã HS 23099020: BETAIN 96- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs betain 96 nguy/ mã hs của betain 96 n)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung khoáng hữu cơ (Crôm) trong thức ăn cho gia súc,gia cầm KEMTRACE CHROMIUM DRY 0.4% 25KG/BAO NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÙ HỢP CV484/CN- TĂCN, HÀNG MỚI 100%(HANG KHUYẾN MẠI).... (mã hs chất bổ sung kh/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Thức ăn bổ sung Asta-P (F.O.C)... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23099020: MULTI-VITAMINS PREMIX Q FOR PIG: NL bổ sung premix vitamin trongTĂCN do hãng Guangdong Hinter Biotechnology Group Co., ltd., China sản xuất. NK theo cv số 1768/CN-TACN ngày 27/10/2017 (ô số 07)... (mã hs multivitamins/ mã hs của multivitami)
- Mã HS 23099020: GROPRO NX 101 phụ gia dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản) Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs gropro nx 101 p/ mã hs của gropro nx 10)
- Mã HS 23099020: Bgmos, bổ sung prebiotic vào thức ăn giúp ngăn cản mầm bệnh đường tiêu hoá tăng sức đề kháng cho vật nuôi, 25KG/bag. HSD: 04/2021. Hàng mới 100%... (mã hs bgmos bổ sung/ mã hs của bgmos bổ su)
- Mã HS 23099020: MONOCALCIUM PHOSPHATE FEED GRADE:Nguyên liệu bổ sung trong TĂCN do hãng Guizhou Chanhen Chemical Corporation sản xuất.25kg/bao.NK đúng theo TT02/2019/TT-BNNPTNT (ô số 2.3.3) ngay 11/2/2019. mới 100%... (mã hs monocalcium pho/ mã hs của monocalcium)
- Mã HS 23099020: Bột sữa cung cấp chất béo, protein, acid amin thiết yếu và các acid hữu cơ cho heo con: PORCOMIX PLUS (Nukamel). Nhập theo 234/CN-TĂCN... (mã hs bột sữa cung cấ/ mã hs của bột sữa cung)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp bổ sung các chất dinh dưỡng trong nước uống cho gia cầm con mới nở Chick Gel 500g. Số lô: 1219/001. Ngày sản xuất: 12/2019. Hạn sử dụng: 12/2020.... (mã hs hỗn hợp bổ sung/ mã hs của hỗn hợp bổ s)
- Mã HS 23099020: Supersoy:Bột đậu nành lên men bổ sung đạm trong TACN,nguyên liệu SXTACN,hàng phù hợp với mục 231-07/09-CN/19,hàng mới 100%.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo điều 3 Luật 71/2014/QH13... (mã hs supersoybột đậ/ mã hs của supersoybột)
- Mã HS 23099020: Promilk (Skimmed Milk Replacer) (Bột thay thế sữa bồ sung đạm, năng lương trong TĂCN)Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, thủy sản và gia cầmKết quả PT:963/TB-KĐ 3 ngày 18/11/2016... (mã hs promilk skimme/ mã hs của promilk ski)
- Mã HS 23099020: Chất bổ trợ dùng trong chăn nuôi PRO-PEP F, (25 kg/bao), NSX: International Nutrition... (mã hs chất bổ trợ dùn/ mã hs của chất bổ trợ)
- Mã HS 23099020: PLEXOMIN FE20, nguyen lieu san xuat tacn, moi 100%. so giay phep: 74-6/15-CN, nha SX Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH Germany.... (mã hs plexomin fe20/ mã hs của plexomin fe2)
- Mã HS 23099020: Kemtrace Chromium Dry 4%- Chất bổ sung Crom (Cr) hữu cơ trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs kemtrace chromi/ mã hs của kemtrace chr)
- Mã HS 23099020: Termox 2B Liquid- Chất chống ôxy hóa trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Drum. (Free of Charge: 50Kg)... (mã hs termox 2b liqui/ mã hs của termox 2b li)
- Mã HS 23099020: VANTIPEARL 201- Bổ sung chất nhằm cải thiện đường tiêu hóa cho gia cầm trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bao. (Free of Charge: 150Kg)... (mã hs vantipearl 201/ mã hs của vantipearl 2)
- Mã HS 23099020: Clostat SP Dry- Chất bổ sung vi khuẩn có lợi (Bacillus subtilis) trong TĂCN. (Foc: 2.500Kg)... (mã hs clostat sp dry/ mã hs của clostat sp d)
- Mã HS 23099020: Barox Liquid- Chất chống ôxy hóa trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Drum.... (mã hs barox liquid c/ mã hs của barox liquid)
- Mã HS 23099020: Menotrib: Bổ sung Tributyrin trong thức ăn chăn nuôi lợn, gia cầm. Số ĐKNK: 473-8/17-CN do Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co.,Ltd sản xuất.20kg/bao. Mới 100%... (mã hs menotrib bổ su/ mã hs của menotrib bổ)
- Mã HS 23099020: Organacid Plus: Bổ sung các axit hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi lợn Số ĐKNK: 51-01/17-CN do Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co, Ltd. sản xuất. Mã CAS: 64-18-6. 25kg/bao. Hàng Mới 100%... (mã hs organacid plus/ mã hs của organacid pl)
- Mã HS 23099020: Motionacid:bổ sung axit trong thức ăn cho lợn.Số ĐKNK:346-11/12-CN/17 do Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co.,Ltd sản xuất. Mã CAS 7664-38-2. 25kg/bao. mới 100%... (mã hs motionacidbổ s/ mã hs của motionacidb)
- Mã HS 23099020: Phụ Gia SX thức ăn chăn nuôi (TOXFIN DRY). Hàng mới 100%.Công dụng bổ sung hổn hợp Bentonite và Sepiolite nhằm hấp thụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi... (mã hs phụ gia sx thức/ mã hs của phụ gia sx t)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Chế phẩm bổ sung Choline Chloride 60% Powder Feed Grade dùng trong thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo số DK 39-3/15-CN... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: Intella Fit (CC) (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), Hàng nhập khẩu số 201-7/11-CN/19 theo thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 5 năm 2012, 25Kg/ Bao.... (mã hs intella fit cc/ mã hs của intella fit)
- Mã HS 23099020: Fortide: Nguyên liệu bổ sung trong sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm. Số đăng ký NK 277-9/07-CN/18. Đóng bao 25kg/bao.Hàng mới 100%.... (mã hs fortide nguyên/ mã hs của fortide ngu)
- Mã HS 23099020: ROVIMIX K3 MNB(Chế phẩm hỗn hợp dùng làm chất bổ trợ trong TĂCN.Thành phần chứa dẫn xuất từ MenadioneBisulfitevàNicotinamide) hàm lượng 100%. KQ 1928/PTPLHCM-NV,GPLH 1845/CN-TĂCN... (mã hs rovimix k3 mnb/ mã hs của rovimix k3 m)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp Vitamin A và Vitamin D đã tạo hạt với Gelatin, Glycerin, Carbonhydrate và Canxi Silicate.)- Dùng làm chất bổ sung vitamin trong SX TĂCN. (Rovimix AD3 1000/200), GPLH số:395. KQ PTPL số:804... (mã hs hỗn hợp vitamin/ mã hs của hỗn hợp vita)
- Mã HS 23099020: Wisdem Vitamin-BT:Chất bổ sung trong TĂCN giúp giải độc gan cải thiện năng suất vật nuôi, dạng bột,màu trắng.Số dknk: 31-01/16-CN theo QĐ 58/QĐ-CN-TĂCN.Số lô19112742. NSX:27/11/19.HSD:2 năm... (mã hs wisdem vitamin/ mã hs của wisdem vitam)
- Mã HS 23099020: Thức ăn thủy sản: SHRIMP POWER (20kg/bag)... (mã hs thức ăn thủy sả/ mã hs của thức ăn thủy)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Mt.x + (25kg/bao) (mã CAS: 14808-60-7/ 123-92-2)- NK theo số đăng ký 177-06/06-CN/18 hiệu lực đến 20/11/2023 (DM điện tử)... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: KULACTIC- Chế phẩm bổ sung trong thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc DM: FU-298-8/01/19 CV: 251/CN-TĂCN (27/02/2019). PTPL:2184/TB-TCHQ (16/03/2015)... (mã hs kulactic chế p/ mã hs của kulactic ch)
- Mã HS 23099020: MEGACID-S (bổ sung axit vô cơ _axit phosphoric trong thức ăn chăn nuôi). Nhập khẩu theo QĐ số: 609/QĐ-CN-TĂCN (05/06/2017). Kết quả giám định số: 561/TB-KĐ4 (28/04/2017)... (mã hs megacids bổ s/ mã hs của megacids b)
- Mã HS 23099020: DABOMB-P- Bột đậu nành lên men dùng bổ sung đạm trong thức ăn gia súc- Nguyên liệu SXTĂCN- Hàng phù hợp công văn số 164/CN-TĂCN ngày 18/2/2019 (Mã số sản phẩm: DD-726-10/02/19)... (mã hs dabombp bột đ/ mã hs của dabombp bộ)
- Mã HS 23099020: Đậu nành lên men ESP 500 (bổ sung đạm trong chăn nuôi), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,25kg/bao. Hàng phù hợp với thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11.02.2019. Mới 100%... (mã hs đậu nành lên me/ mã hs của đậu nành lên)
- Mã HS 23099020: Chất bổ trợ thức ăn chăn nuôi(BESOW)((20kg/carton(2kg/gói))(Nguyên liệu SX TĂCN theo khoản3,điều10,TT219/2013/TT-BTC,danh mục hàng được phép lưu hành ở VN theo QĐ396//QĐ-CN-TĂCN ngày 10/6/2015)... (mã hs chất bổ trợ thứ/ mã hs của chất bổ trợ)
- Mã HS 23099020: Mixed Feed Additive Betaine Hydrochloride 98%:Nguyên liệu bổ sung Betaine trong TĂCN do Sunwin Biotech Shandong Co.,ltd SX.NK đúng theo số ĐK 161-3/17-CN của Cục chăn nuôi.Mới 100%.... (mã hs mixed feed addi/ mã hs của mixed feed a)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệuSXTACN: DABOMB- P (bột đậu nành đã lên men và chiết béo, bổ sung đạm trong TĂCN, màu nâu nhạt,25kg1/bao); Hàng nhập theo CV số 371/CN-TĂCN; NSX Dabomb Protein Corp,.Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệusxta/ mã hs của nguyên liệus)
- Mã HS 23099020: ASHITOX-H- bao 25 kg, bổ sung khóang tự nhiên trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhằm hấp phụ độc tố nấm mốc số lô: HL02619002 NSX 11/19 HSD 10/2022... (mã hs ashitoxh bao/ mã hs của ashitoxh b)
- Mã HS 23099020: AASHITOX-H, bao 25 kg, bổ sung khóang tự nhiên trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhầm hấp phụ độc tố nấm mốc số lô: HL02619003 NSX 11/19 HSD 10/2022... (mã hs aashitoxh bao/ mã hs của aashitoxh)
- Mã HS 23099020: Khoáng bổ sung thức ăn chăn nuôi: QILI-FE; Lot: 19121041D005; NSX: 12/2019, HSD: 12/2021, Quy cách: 25kg/Bao. Số DKNK: 01-01/16-CN... (mã hs khoáng bổ sung/ mã hs của khoáng bổ su)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung Protein, Lactose và các dưỡng chất trong thức ăn chăn nuôi: PIGIPRO MILK. Số đăng ký nhập khẩu 126-4/12-CN/17.(25kg/bao). Hàng mới 100%. CSSX: Schils B.V- The Netherlands... (mã hs chất bổ sung pr/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu sản xuất TĂCN: Chất bổ sung Protein trong thức ăn chăn nuôi lợn con Protilac 42. Số đăng ký nhập khẩu 191-4/19-CN, 25kg/bao. Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuất: Schils B.V- The Netherlands... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: Mycofix (R) Plus 3.0: Nguyên liệu bổ sung trong TĂCN do hãng Biomin Singapore Pte Ltd sản xuất, NK đúng theo CV 133/CN-TĂCN. Hàng mới 100%.... (mã hs mycofix r plu/ mã hs của mycofix r)
- Mã HS 23099020: SEROLAT 50 (Nguyên liệu SXTĂCN) Nhà sản xuất Nutrifeed, Hàng phù hợp giấy xác nhận TACN số 679/CN-TACN ngày 13/04/19... (mã hs serolat 50 ngu/ mã hs của serolat 50)
- Mã HS 23099020: Biomin (R) P.E.P 125: chế phẩm bổ sung hỗn hợp tinh dầu thực vật dùng trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột, NK đúng theo Công văn số 121 cấp ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ NN&PTNT, hàng mới 100%.... (mã hs biomin r pe/ mã hs của biomin r p)
- Mã HS 23099020: BỘT ĐẠM THỦY PHÂN TỪ LỢN (PALBIO 50RD),NLSXTĂCN- Bổ sung protein dễ tiêu trong TĂCN.Số đăng ký nhập khẩu 205-3/05-NN/19,cv số 301/CN-TĂCN ngày 01/03/2019. nhà sản xuất BIOIBERICA S.A.U, SPAIN... (mã hs bột đạm thủy ph/ mã hs của bột đạm thủy)
- Mã HS 23099020: BISCUIT MEAL- Bột bánh- Chế phẩm bổ sung dùng trong sản xuất TĂCN có thành phần chính là đạm,chất béo,tinh bột- Phù hợp với công văn xác nhận TĂCN được phép lưu hành tại Việt nam số 194/CN-TĂCN.... (mã hs biscuit meal b/ mã hs của biscuit meal)
- Mã HS 23099020: NPL sx thức ăn thủy sản: LS ANTI WFD (25kg/bao)... (mã hs npl sx thức ăn/ mã hs của npl sx thức)
- Mã HS 23099020: Manganese- Glycinate (thức ăn thủy sản- bổ sung mangan trong thức ăn thủy sản), nhập khẩu theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%, xuất xứ BASF SE, Germany, đóng gói 25kg/bao... (mã hs manganese glyc/ mã hs của manganese g)
- Mã HS 23099020: Compound Premix For Fish F111A:Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.NK đúng theo CV:2280/TCTS-TTKN ngày 28/08/2017.NSX: CHENGDU TONGWEI ANIMAL NUTRITION TECHNOLOGY CO.,Ltd 20kg/bao. Mới 100%... (mã hs compound premix/ mã hs của compound pre)
- Mã HS 23099020: Effer-grape- Phụ gia bổ sung chất chống oxy hóa trong thức ăn thủy sản. Đóng gói 120 viên/thùng, mỗi viên 50g. Hàng mới 100%... (mã hs effergrape ph/ mã hs của effergrape)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp khoáng chất dành cho cá nước ngọt- NEW HOPE ANIMAMIN FFM316, hàng mới 100%... (mã hs hỗn hợp khoáng/ mã hs của hỗn hợp khoá)
- Mã HS 23099020: Vitamin trộn sẵn dành cho cá nước ngọt FFV318- NEW HOPE VITAMIN FFV318, hàng mới 100%... (mã hs vitamin trộn sẵ/ mã hs của vitamin trộn)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu, Phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi: 60% CHOLINE CHLORIDE POWDER. Nhập khẩu theo mã lưu hành số 313-11/16-CN. Nhà sản xuất: LIAONING BIOCHEM CO., LTD.... (mã hs nguyên liệu ph/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung (Choline Chloride 60% Corn Cob) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho Thủy sản.... (mã hs chất bổ sung c/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Ultracid Lac Plus Dry- Chế phẩm chứa hỗn hợp các axit hữu cơ trên chất mang silica, dùng để bổ sung trong TACN, dạng bột, Phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT.... (mã hs ultracid lac pl/ mã hs của ultracid lac)
- Mã HS 23099020: Dabomb-P (25kg/bao): Bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi.... (mã hs dabombp 25kg// mã hs của dabombp 25)
- Mã HS 23099020: Organacid Plus- Nguyên liệu bổ trợ/bổ sung dùng trong SX TĂCN. Hàng NK DM: 51-01/17-CN, CV:140/QĐ-CN-TĂCN (24/01/2017). PTPL: 1245/TB-KĐ4 (13/08/2019)... (mã hs organacid plus/ mã hs của organacid pl)
- Mã HS 23099020: Bột đậu nành lên men Soytide (độ đạm 55%), dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs bột đậu nành lê/ mã hs của bột đậu nành)
- Mã HS 23099020: EMPYREAL 75 (Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản (Bổ sung protein)- Cargill Incorporated, Mỹ... (mã hs empyreal 75 ng/ mã hs của empyreal 75)
- Mã HS 23099020: SACOLI 10% (dạng thuốc bột) (25kg/bao) nhãn hiệu ZHEJIANG APELOA. Thành phần: Colistin sulphate. Công dụng: trị viêm dạ dày trên heo, gia cầm. EXP: DEC./2021. Hàng mới 100%... (mã hs sacoli 10% dạn/ mã hs của sacoli 10%)
- Mã HS 23099020: Termox Dry- Chất chống ôxy hóa trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs termox dry chấ/ mã hs của termox dry)
- Mã HS 23099020: Kemwet OW Liquid- Bổ sung chất nhủ hóa trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đóng gói: 25Kg/Drum... (mã hs kemwet ow liqui/ mã hs của kemwet ow li)
- Mã HS 23099020: ALETA- Bổ sung Beta glucan nhằm cảI thiện đường tiêu hóa vật nuôi trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs aleta bổ sung/ mã hs của aleta bổ su)
- Mã HS 23099020: Bio curb Dry- Chất ức chế hoạt động của men ureasa, nhằm giảm mùi hôi của chất thải vật nuôi trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs bio curb dry c/ mã hs của bio curb dry)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu bổ sung khoáng trong thức ăn thủy sản: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2018... (mã hs nguyên liệu bổ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu phục vụ SX TĂGS- Bổ sung trong TACN- Luctarom D. Batch No: G285179. HSD: 13.05.2021. NSX: LUCTA(GUANGZHOU)FLAVOURS CO., LTD-CHINA... (mã hs nguyên liệu phụ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: BIO SANTRIX- Phụ gia dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo CV:1302/CN-TĂCN (03/08/2017). PTPL: 146/TB-KĐ4 (29/01/2019)... (mã hs bio santrix ph/ mã hs của bio santrix)
- Mã HS 23099020: Herbanoplex CP. Phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo CV 1302/CN-TĂCN ngày 03/08/2017. PTPL: 1074/TB-KĐ4 (16/07/2019)... (mã hs herbanoplex cp/ mã hs của herbanoplex)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp Pontiplus dạng bột màu hơi sám, b.xg Mangan và kẽm trong thức ăn chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. Do hg IDENA (Pháp) s.x. P.hợp theo QĐ số 145/QĐ-CN-TĂCN của Cục chăn nuôi, mới 100%... (mã hs hỗn hợp pontipl/ mã hs của hỗn hợp pont)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp AL462 ValiMP+ (AL462), d. bột m.trắng, b.x Mangan trg t.ă.c.nuôi lợn s. trưởng và vỗ béo. Do hg IDENA(Pháp)s.x p.hợp theo QĐ số 145/QĐ-CN-TĂCN và 360/QĐ-CN-TĂCN của Cục C. nuôi, h. mới 100%... (mã hs hỗn hợp al462 v/ mã hs của hỗn hợp al46)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp BUTINOV (AL860) d. bột màu trắng bổ xung Sodium Butyrate trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm. Do hãng IDENA (Pháp) s. x, phù hợp theo QĐ số 468/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs hỗn hợp butinov/ mã hs của hỗn hợp buti)
- Mã HS 23099020: Hỗn hợp AL RED'MEAT (AL447) d.bột m.tím, b.x c.xuất từ thực vật và sắt trg t.ă.c.n lợn nhằm c. thiện m, sắc của thịt. Do hg IDENA (Pháp) s.x p. hợp theo QĐ số 1464/CN-TĂCN của Cục c. nuôi, h.mới 100%... (mã hs hỗn hợp al red/ mã hs của hỗn hợp al r)
- Mã HS 23099020: Avitoxin (25 lít) (Bổ sung Beta-glucan và các axit hữu cơ trong nước uống cho gia cầm nhằm cải thiện đưởng tiêu hóa của vật nuôi) (Batch no: 1922619, Mfg date:09/2019, Exp date: 09/2021)... (mã hs avitoxin 25 lí/ mã hs của avitoxin 25)
- Mã HS 23099020: Thức ăn gia súc Gold Naturalis (chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi gia súc), 25kgs/bao, hàng mới 100%. NSX: Vet-Nutrition Consulting Kft, Hungary.... (mã hs thức ăn gia súc/ mã hs của thức ăn gia)
- Mã HS 23099020: Formula-HP (1 lít/chai)- Bổ sung vitamin A, D và E cho gia cầm và lợn.Nhập theo CV số 1680/CN-TĂCN HSD:4/2021 Batch No:3049877A... (mã hs formulahp 1 l/ mã hs của formulahp)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu SXTA chăn nuôi gia súc, gia cầm: Bột đậu nành đã lên men với HL Protein lớn hơn 50% dùng BS đạm trong TĂCN (FERMENTED SOYBEAN MEAL) mới 100%,NSX JIANGSU YANCHENG YUANYAO BIOLOGICAL CO.,LTD... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: Pigred-Phụ gia thức ăn chăn nuôi đã chế biến (20 kg/ bao), thuộc dòng 6086 Danh mục thức ăn nhập khẩu 2019, mới 100%.NSX:Guangzhou Numega Nutrition Co.,ltd.NSX:28/12/2019. HSD:28/12/2021... (mã hs pigredphụ gia/ mã hs của pigredphụ g)
- Mã HS 23099020: Calcium Chloride powder 94%- sản phẩm thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản, 25kg/ bao, Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Inner Mongolia Dixing Chemical Co.,ltd... (mã hs calcium chlorid/ mã hs của calcium chlo)
- Mã HS 23099020: Magnesium Chloride powder 99%- sản phẩm thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản, 25kg/ bao, Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Inner Mongolia Dixing Chemical Co.,ltd... (mã hs magnesium chlor/ mã hs của magnesium ch)
- Mã HS 23099020: Sodium Bicarbonate- sản phẩm thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản, 25kg/ bao, Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Kirns Chemical ltd... (mã hs sodium bicarbon/ mã hs của sodium bicar)
- Mã HS 23099020: Chất bổ trợ sắt Iron-G 100 (25 kg/bao, dùng trong thú y, hàng miễn thuế VAT theo công văn số 4583/TCT-CS ngày 04/11/2015), hàng mới 100%... (mã hs chất bổ trợ sắt/ mã hs của chất bổ trợ)
- Mã HS 23099020: EMPYREAL 75: nguyên liệu bổ sung protein trong sx thức ăn thủy sản,hàng NK theo DM lưu hành số 4834/TCTS-TTKN ngày 26/12/2018,... (mã hs empyreal 75 ng/ mã hs của empyreal 75)
- Mã HS 23099020: ELITOX (Bổ sung chất hấp thụ độc tố nấm mốc (HSCAS) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm), hàng mới 100%... (mã hs elitox bổ sung/ mã hs của elitox bổ s)
- Mã HS 23099020: Sal Curb E Liquid- Chất bảo quảntrong nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, số đăng ký nhập khẩu 119-3/19-CN theo công văn số 443/CN/TĂCN ngày 15/03/2019... (mã hs sal curb e liqu/ mã hs của sal curb e l)
- Mã HS 23099020: Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc- WDDGS (Wheat Distillers Dried Grains With Solubles) nguyên liệu dùng sản xuất TACN,hợp với TT 02/2019/TT-BNNPTNT,ngày 11/02/2019.Mới 100%... (mã hs lúa mỳ phụ phẩm/ mã hs của lúa mỳ phụ p)
- Mã HS 23099020: Deproteinized Whey- Nguyên liệu bổ trợ/bổ sung dùng trong SX TĂCN. Hàng NK theo mục 1.3.1 thông tư 02/2019/TT BNNPTNT. Theo KQGĐ của TK 102255630300 ngày 03/10/2018.... (mã hs deproteinized w/ mã hs của deproteinize)
- Mã HS 23099020: Bột bánh (Bakery Meal), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019 của Bộ NNPTNT... (mã hs bột bánh baker/ mã hs của bột bánh ba)
- Mã HS 23099020: Proliant 1000 Deproteinized Whey Powder- Nguyên liệu bổ trợ/bổ sung dùng trong SX TĂCN. Hàng NK theo mục 1.3.1 thông tư 02/2019/TT BNNPTNT. Theo KQGĐ của TK 102255630300 ngày 03/10/2018.... (mã hs proliant 1000 d/ mã hs của proliant 100)
- Mã HS 23099020: BIOTRONIC TOP LIQUID: Nguyên liệu bổ sung trong TĂCN, nhập khẩu đúng theo CV 1393/CN-TĂCN ngày 22/08/2018 của Cục chăn nuôi. Hàng mới 100%... (mã hs biotronic top l/ mã hs của biotronic to)
- Mã HS 23099020: Oxicap E2 (chất phụ gia vào thức ăn gia súc). Bao 25kgs. Hàng mới 100%.... (mã hs oxicap e2 chất/ mã hs của oxicap e2 c)
- Mã HS 23099020: ALLPLEX B (25KG/BAO): chế phẩm bổ sung khoáng vi lượng trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột... (mã hs allplex b 25kg/ mã hs của allplex b 2)
- Mã HS 23099020: MDCP (MONODICALCIUM PHOSPHATE): chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, có nguồn gốc thực vật, dạng bột (1000kg/bao).... (mã hs mdcp monodical/ mã hs của mdcp monodi)
- Mã HS 23099020: PROMILK- Chế phẩm bổ sung dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, dạng bột- Phù hợp với công văn xác nhận TĂCN nhập khẩu số 325/CN-TĂCN. nhà sản xuất: Profeed Agronutrition Sdn Bhd.... (mã hs promilk chế ph/ mã hs của promilk chế)
- Mã HS 23099020: TOXO-MX- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (chất phụ gia chống lại các độc tố nấm mốc)... (mã hs toxomx nguyên/ mã hs của toxomx ngu)
- Mã HS 23099020: VISTABET 91 (bổ sung Betaine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm) Lô hàng đã kiểm tra thực tế mã số HS theo tờ khai thuộc số:102784398030 ngày 29/07/2019.... (mã hs vistabet 91 bổ/ mã hs của vistabet 91)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu dùng trong SX TACN gia súc gia cầm: BERGAFAT HTL-306. Nhập theo Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT. Nhà sản xuất: Berg & Schmidt Nutrition SDN BHD.... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: TRACE ELEMENT PREMIX FOR MARINE FISH (F41M)- Khoáng chất trộn sẵn, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản-Hàng phù hợp TT26/2018/TT-BNNPTNT.Hàng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC... (mã hs trace element p/ mã hs của trace elemen)
- Mã HS 23099020: VITAMIN PREMIX FOR MARINE FISH (F41V)- Vitamin trộn sẵn, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản-Hàng phù hợp TT26/2018/TT-BNNPTNT.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC... (mã hs vitamin premix/ mã hs của vitamin prem)
- Mã HS 23099020: SANOLAC-thức ăn bổ sung cho lợn con đến 6 tháng tuổi, bao 25 kg, số lô: 1334629 NSX 11/19 HSD 11/20... (mã hs sanolacthức ăn/ mã hs của sanolacthức)
- Mã HS 23099020: PIGIPLUS- thức ăn bổ sung cho lợn con đến 6 tháng tuổi, bao 25 kg, số lô: 1334628 NSX 11/19 HSD 11/20... (mã hs pigiplus thức/ mã hs của pigiplus th)
- Mã HS 23099020: PROTILAC 20/40- thức ăn bổ sung cho lợn con đến 6 tháng tuổi, bao 25 kg, số lô: 1334627 NSX 11/19 HSD 11/20... (mã hs protilac 20/40/ mã hs của protilac 20/)
- Mã HS 23099020: Luctacid: Nguyên liệu bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, NK đúng theo cv 1083/CN-TĂCN ngày 28/06/2019 của Cục chăn nuôi, mới 100%... (mã hs luctacid nguyê/ mã hs của luctacid ng)
- Mã HS 23099020: SANOLAC- thức ăn bổ sung cho lợn con đến 6 tháng tuổi, bao 25 kg, số lô 1335363 NSX 11/19 HSD 11/20... (mã hs sanolac thức ă/ mã hs của sanolac thứ)
- Mã HS 23099020: Pigred. Bổ sung sắt hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đóng gói: 25kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs pigred bổ sung/ mã hs của pigred bổ s)
- Mã HS 23099020: MEGACID-P. Bổ sung các axit hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi. Quy cách: 25kg/bao. NSX: Guangzhou Numega Nutrition Co.,LTD, mới 100%.... (mã hs megacidp bổ s/ mã hs của megacidp b)
- Mã HS 23099020: Optimin ZMC- Phụ gia bổ sung khoáng hữu cơ chelate kẽm, đồng, mangan, trong TĂCN.Phù hợp theo CV số 497/CN-TĂCN ngày 30/03/2018 (đknk: 437-12/12-CN/18).Số lô: LB111519. NSX:15/11/2019. HSD:2 năm... (mã hs optimin zmc ph/ mã hs của optimin zmc)
- Mã HS 23099020: Optimin Iron 15%- Phụ gia bổ sung khoáng hữu cơ chelate sắt trong TĂCN (hàng phù hợp theo công văn số 497/CN-TĂCN 30/03/20, Số đk nk: 436-12/12-CN/18) Số lô: LL110419, NSX: 04/11/2019, HSD: 2 năm... (mã hs optimin iron 15/ mã hs của optimin iron)
- Mã HS 23099020: Optimin Zinc 15%- Phụ gia bổ sung khoáng hữu cơ chelate kẽm trong TĂCN (hàng phù hợp theo công văn số 497/CN-TĂCN 30/03/2018, Số đký nk: 433-12/12-CN/18) Số lô: LL102119 NSX: 21/10/2019, HSD: 2 năm... (mã hs optimin zinc 15/ mã hs của optimin zinc)
- Mã HS 23099020: PROKEL SELENIO- Chất bổ sung Selen (SE) trong thức ăn cho gia súc, gia cầm. Đóng gói: 15/thùng. (F.o.c: 240Kg).... (mã hs prokel selenio/ mã hs của prokel selen)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung các chất xơ và khoáng chất vào thức ăn thủy sản- Lactophytos (để làm nguyên liệu SXTĂ cho tôm, cá. Hàng NK theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT).... (mã hs chất bổ sung cá/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: TopEnrich, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi thủy sản, dạng bột, 20kg/bao, NSX: Enriching Innovation Biotech CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs topenrich thức/ mã hs của topenrich t)
- Mã HS 23099020: EnrichTide, thức ăn bổ sung dùng trong chăn nuôi thủy sản, dạng bột, 25kg/bao, NSX: Enriching Innovation Biotech CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs enrichtide thứ/ mã hs của enrichtide)
- Mã HS 23099020: Phụ gia TĂCN(CHOLINE CHLORIDE 60% ON VEGETABLE CARRIER)bổ sung Choline Chloride hàng phù hợp với số Đki 171-6/15-CN trong DM TĂCN nhập khẩu,25kg/bag,hãng sx Yixing Taminco Feed Additives Co,LTD... (mã hs phụ gia tăcnch/ mã hs của phụ gia tăcn)
- Mã HS 23099020: Phụ gia bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- BIOSTRONG 510 (25kg/bag). Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia bổ sung/ mã hs của phụ gia bổ s)
- Mã HS 23099020: MEGACID-P bổ sung cac axit hữu cơ trong thưc ăn chăn nuôi nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi, 25kg/bao,NSX:Guangzhou Numega Nutrition co.,Ltd,mới 100%... (mã hs megacidp bổ su/ mã hs của megacidp bổ)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung vi sinh vật có lợi(bacillus subtilis)có lợi đường tiêu hóa trong thức ăn cho gia súc,gia cầm CLOSTAT HC DRY 25KG/BAO NLXS TĂCN PHÙ HỢP CV218/CN- TĂCN,HÀNG MỚI 100%(HÀNG KHUYẾN MẠI).... (mã hs chất bổ sung vi/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Chất tạo màu dùng trong thức ăn thủy sản, giúp cải thiện màu sắc bên ngoài và màu của cơ thịt cá và giáp xác- Lucantin Pink CWD 20KG,Nhà sx BASF SE,Đức, NSX: 06/09/2019, HSD: 24 tháng. Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu dù/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 23099020: PRICHEMIN MIX (bổ xung các khoáng hữu cơ trong TACN) theo QĐ số 1463/CN-TĂCN (16-09-2019).Hàng mới 100%... (mã hs prichemin mix/ mã hs của prichemin mi)
- Mã HS 23099020: PRICHEMIN-PLUS (bổ sung hỗn hợp khoáng hữu cơ trong TACN) theo QĐ số 10/QĐ-CN-TACN (05/01/2017). Hàng mới 100%... (mã hs pricheminplus/ mã hs của pricheminpl)
- Mã HS 23099020: PRICHEMIN FE 20 (IRON CHELATE OF AMINO ACIDS 20%) (bổ sung Sắt hữu cơ trong TACN) theo QĐ số 10/QĐ-CN-TACN(05-01-2017).Hàng mới 100%... (mã hs prichemin fe 20/ mã hs của prichemin fe)
- Mã HS 23099020: PRICHEMIN SE 2.0 (SELENIUM CHELATE OF AMINO ACIDS 2.0) (bổ sung Selen hữu cơ trong TACN) theo QĐ số 10/QĐ-CN-TACN(05-01-2017). Hàng mới 100%... (mã hs prichemin se 2/ mã hs của prichemin se)
- Mã HS 23099020: PRICHEMIN CR 2.0 (CHROMIUM CHELATE OF AMINO ACIDS 2.0) (bổ sung Crôm hữu cơ trong TACN) theo QĐ số 10/QĐ-CN-TACN (05-01-2017) hãng, nước sản xuất Pryia Chemicals, India. Hàng mới 100%... (mã hs prichemin cr 2/ mã hs của prichemin cr)
- Mã HS 23099020: Sản phẩm từ sữa- chất bổ sung dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi: Prelac, 25 Kg/Bao, NSX: Tháng 11/2019, HSD: Tháng 5/2021, Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm từ sữa/ mã hs của sản phẩm từ)
- Mã HS 23099020: NEW HOPE VITAMIN LPV128. Bổ sung Premix vitamin trong thức ăn cho gà mái và vịt đẻ. Hàng Nhập khẩu theo Mã TACN 226-5/19-CN ngày 07/05/2019. (25kg/BAO)... (mã hs new hope vitami/ mã hs của new hope vit)
- Mã HS 23099020: NEW HOPE ANIMAMIN CPM116. Bổ sung Premix khoáng trong thức ăn chăn nuôi cho gia cầm thịt và đẻ trứng. Hàng Nhập khẩu theo Mã TACN 232-5/19-CN ngày 07/05/2019. (25kg/bao)... (mã hs new hope animam/ mã hs của new hope ani)
- Mã HS 23099020: AXION FEEDSTIM (bổ sung dưỡng chất trong thức ăn cho gà). Số đăng ký nhập khẩu 246-6/16-CN.Hàng mới 100%.NSX: CCPA- PHÁP... (mã hs axion feedstim/ mã hs của axion feedst)
- Mã HS 23099020: CREA ADVANCE (bổ sung các chiết xuất từ thực vật trong thức ăn chăn nuôi). Số đăng ký nhập khẩu 327-8/18-CN.Hàng mới 100%.NSX: CCPA-PHÁP... (mã hs crea advance b/ mã hs của crea advance)
- Mã HS 23099020: AXION START (bổ sung Vitamin C và chiết xuất hạt nho trong thức ăn chăn nuôi). Số đăng ký nhập khẩu 326-8/18-CN.Hàng mới 100%.NSX: CCPA-PHÁP... (mã hs axion start bổ/ mã hs của axion start)
- Mã HS 23099020: VIVACTIV'(bổ sung khoáng và saponin thức ăn chăn nuôi cho gia súc- Vivactiv' amiviv brand),NSX: CCPA (Pháp).Đăng ký nhập khẩu số 342-11/16-CN.Hàng mới 100%... (mã hs vivactivbổ su/ mã hs của vivactivbổ)
- Mã HS 23099020: AXION THERMOCONTROL HC (bổ sung chất chống ôxy hóa trong thức ăn chăn nuôi cho lợn nái và lợn vỗ béo). Số đăng ký nhập khẩu 245-6/16-CN.Hàng mới 100%.NSX: CCPA-PHÁP... (mã hs axion thermocon/ mã hs của axion thermo)
- Mã HS 23099020: Thức ăn chăn nuôi NOVINOX (25kg/bao, 500 bao,dạng bột, màu nâu nhạt,).Bổ sung các chất chống ôxy hóa trong TĂCN gia súc, gia cầm. Phù hợp với cv 524/CN-TĂCN. B/N: 97911-HSD:26/11/2022.Mới 100%... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung thức ăn chăn nuôiESCENT L(200kg/thùng),dạng lỏng,màu nâu,Bổ sung axit hữu cơ,vô cơ trong thức ăn,nước uống gia súc,gia cầm.cv872/CN-TĂCN.B/N:98907-HD:19/11/22,B/N:94605-HD:21/5/22.Mới100%... (mã hs chất bổ sung th/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Clostat 11 Dry- Chất bổ sung vi khuẩn có lợi trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bao. (Foc: 400Kg)... (mã hs clostat 11 dry/ mã hs của clostat 11 d)
- Mã HS 23099020: Clostat HC Dry- Chất bổ sung vi khuẩn có lợi trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bag. (F.o.c: 1000 Kg)... (mã hs clostat hc dry/ mã hs của clostat hc d)
- Mã HS 23099020: RUMIFAT PLUS (Bổ sung hỗn hợp axit béo hữu cơ trong thức ăn cho bò, dê, cừu). Hàng NK theo công văn số 240/CN- TĂCN. Mã số sản phẩm 466-11/10-CN/19. Hàng mới 100%, đóng bao 25kg... (mã hs rumifat plus b/ mã hs của rumifat plus)
- Mã HS 23099020: Phụ gia TĂCN: NT-GP01 Bổ sung chất tạo màu canthaxanthin trong TĂCN: Hàng NK theo GP: 666/CN-TĂCN ngày 27/4/2018, mã số SP 133-4/18-CN. Nhà SX Guangzhou Nutech Bio Tech Co., Ltd mới 100%... (mã hs phụ gia tăcn n/ mã hs của phụ gia tăcn)
- Mã HS 23099020: Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE) 25KG/BAG. HSD: 11/2021... (mã hs chất tổng hợp b/ mã hs của chất tổng hợ)
- Mã HS 23099020: SUSFAT(Bổ sung chất béo trong thức ăn chăn nuôi).Số đăng ký NK 278-7/10-CN/19. Hàng mới 100%, đóng bao 25kg, xuất xứ Malaysia... (mã hs susfatbổ sung/ mã hs của susfatbổ su)
- Mã HS 23099020: Luctasweet: Nguyên liệu bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, NK đúng theo số ĐK 26-02/10-CN/19 của Cục chăn nuôi, mới 100%... (mã hs luctasweet ngu/ mã hs của luctasweet)
- Mã HS 23099020: BROILER/ LAYER GROWER/ BREEDER GROWER VITAMIN PREMIX (A9200V)-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo CV 247/CN-TĂCN ngày 27/02/2019. KQGĐ số: 557/TB-PTPLHCM. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs broiler/ layer/ mã hs của broiler/ lay)
- Mã HS 23099020: MICOFUNG-Bổ sung các axit hữu cơ nhằm kiểm soát nấm mốc trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs micofungbổ sun/ mã hs của micofungbổ)
- Mã HS 23099020: ELECTRO- DEX- Bổ sung khoán vô cơ (Mn, Cu) trong thức ăn, nước uống cho gia súc gia cầm. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs electro dex b/ mã hs của electro dex)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu bổsung tăcn giasúc giacầm LIPIDIN (bổ sung Lecithin đậu tương thủy phân trong tăcn)theo CV số 171/CN-TĂCN ngày 19/2/2019.SX: Avitech Nutrition Pvt Ltd, Ấn Độ. Mới 100%... (mã hs nguyên liệu bổs/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: DABOMB- P (Bột đậu nành, bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi), Hàng phù hợp TT02/2019/TT-BNNPTNN, Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13. Hàng mới 100%... (mã hs dabomb p bột/ mã hs của dabomb p b)
- Mã HS 23099020: CLOMERIA- Chất bồ sung acid Gallic và vi sinh vật cú lợi trong TĂCN. Đóng gói: 20kg/bao... (mã hs clomeria chất/ mã hs của clomeria ch)
- Mã HS 23099020: Sal Curb RM E Liquid- Bổ sung chát chống khuẩn (hổn hợp axit hữu cơ và muối của chúng) trong Tăcn. Đóng gói: 1000Kg/Tote.... (mã hs sal curb rm e l/ mã hs của sal curb rm)
- Mã HS 23099020: MANGANESE OXIDE 60-62% FEED GRADE (Bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi), nhập theo Bộ NNPTNT- Cục chăn nuôi, 1 big bao/1250kg, hàng mới 100%... (mã hs manganese oxide/ mã hs của manganese ox)
- Mã HS 23099020: Organacid plus (NLSX trong TACN hàng bổ sung axit lactic và axit photphoric trong TA CN, hàng phù hợp CV số: 140/QĐ-CN-TĂCN, Ngày 24/01/2017, BNNPTNT)... (mã hs organacid plus/ mã hs của organacid pl)
- Mã HS 23099020: PROTIGEN F100 (Đạm đậu nành lên men, NLSXTĂCN, hàng phù hợp QĐ 774/QĐ-CN-TĂCN ngày 20/10/2015 và CV 1851/CN-TĂCN ngày 21/12/2015, số đăng ký nhập khẩu 309-10/15-CN)... (mã hs protigen f100/ mã hs của protigen f10)
- Mã HS 23099020: ROVIMIX AD3 1000/200:- Hỗn hợp Vitamin A và Vitamin D đã tạo hạt với Gelatin, Glycerin, Carbonhydrate và Canxi Silicate. Dùng làm chất bổ sung trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.(Giám định:804/PTPLMN)... (mã hs rovimix ad3 100/ mã hs của rovimix ad3)
- Mã HS 23099020: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi: Pepsoygen. Dạng bột màu vàng nhạt; 500kg/Bag. ML: 12101911225. SX: 12/2019. HD: 12/2020; NSX: Genebiotech Co.... (mã hs chế phẩm dùng t/ mã hs của chế phẩm dùn)
- Mã HS 23099020: ZINC OXIDE (Hỗn hợp các chất vô cơ, thành phần chính là Zinc oxide, nhôm ôxit. dùng làm nguyên liệu bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi- Hàm lượng Kẽm (Zn): 71,674%). Kết quả giám định: 1839/KĐ3-TH... (mã hs zinc oxide hỗn/ mã hs của zinc oxide)
- Mã HS 23099020: PROHACID ADVANCE(2.0) (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc),Hàng nhập khẩu số 44-01/16-CN theo quyết đinh 55/ QĐ-CN-TACN ngày 28/01/2016, 25kg/bao... (mã hs prohacid advanc/ mã hs của prohacid adv)
- Mã HS 23099020: Endox C Dry- Chất chống Ôxy hóa trong TĂCN. Đóng gói 25Kg/Bao.... (mã hs endox c dry ch/ mã hs của endox c dry)
- Mã HS 23099020: Lysoforte Dry- Bổ sung chất nhũ hóa nhằm làm tăng khã năng hấp thụ thức ăn trong TĂCN. Đóng gói 25Kg/Bao. (F.o.c: 3000Kg)... (mã hs lysoforte dry/ mã hs của lysoforte dr)
- Mã HS 23099020: LINKACID Premium, bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ trong TĂCN. Hàng phù hợp quyết định 712/QĐ-CN-TĂCN. Đóng bao 25kg/bao... (mã hs linkacid premiu/ mã hs của linkacid pre)
- Mã HS 23099020: Endox V Dry- Chất chống Ôxy hóa trong TĂCN. (Foc: 4000Kg). Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs endox v dry ch/ mã hs của endox v dry)
- Mã HS 23099020: Vách tế bào nấm men (MAXIMOS), Chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn trong chăn nuôi, thủy sản. Nhà SX: ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S/A.... (mã hs vách tế bào nấm/ mã hs của vách tế bào)
- Mã HS 23099020: Chất phụ gia bổ trợ trong SX thức ăn chăn nuôi: KOLIN PLUS POWDER. Nhà sx: NATURAL REMEDIES PVT. Ltd... (mã hs chất phụ gia bổ/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu SXTACN,Bột lông vũ thủy phân gia cầm(Hydrolyzed feather poultry meal)- Để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn,gia cầm-hàng nhập khẩu phù hợp mục1.2.2 thuộc thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: Đạm cá hồi thuỷ phân (dạng lỏng) (H-Pro-Salmon Protein Concentrate) giúp tăng dẫn dụ và cung cấp dinh dưỡng cho tôm, cá và động vật. Được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản. Mới 100%... (mã hs đạm cá hồi thuỷ/ mã hs của đạm cá hồi t)
- Mã HS 23099090: Prelac (Chất bổ sung dinh dưỡng trong thức ăn cho lợn con), nguyên liệu SX TĂCN, đóng gói 25kg/ bao. Hàng mới 100%. Cty Nutrifeed, Hà Lan SX. Hàng theo CV số:195/CN-TACN ngày 22/02/2019 của CCN... (mã hs prelac chất bổ/ mã hs của prelac chất)
- Mã HS 23099090: SEWON PROTAM: Phụ gia bổ sung trong thức ăn thủy sản, hàng nhập khẩu theo giấy phép lưu hành số 2012/TCTS-TTKN ngày 11/06/2018 của tổng cục thủy sản.... (mã hs sewon protam p/ mã hs của sewon protam)
- Mã HS 23099090: Phụ gia NIASHURE bổ sung Niacin trong thức ăn chăn nuôi bò sữa. Hàng mới 100 %... (mã hs phụ gia niashur/ mã hs của phụ gia nias)
- Mã HS 23099090: Phụ gia REASHURE bổ sung Choline trong thức ăn chăn nuôi bò sữa. Hàng mới 100 %... (mã hs phụ gia reashur/ mã hs của phụ gia reas)
- Mã HS 23099090: Chât khoáng đệm (Acid Buf10) có nguồn gốc từ tảo biển dùng bổ sung khoáng chất thức ăn chăn nuôi bò sữa. 1100 kg/bao... (mã hs chât khoáng đệm/ mã hs của chât khoáng)
- Mã HS 23099090: AVAILA ZN 120 Phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi bò sữa... (mã hs availa zn 120 p/ mã hs của availa zn 12)
- Mã HS 23099090: BICAR Z (Sodium Bicarbonate) Phụ gia bổ sung Bicarbonate trong thức ăn chăn nuôi bò sữa... (mã hs bicar z sodium/ mã hs của bicar z sod)
- Mã HS 23099090: Porcolac20 (chất thay thế sữa)-nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, đóng gói 25kg/bao, hàng mới 100%,nhà sx Nukamel Productions B.V., số đk nk 263-5/19-CN Cục chăn nuôi-Bộ NNPTNT... (mã hs porcolac20 chấ/ mã hs của porcolac20)
- Mã HS 23099090: Phụ gia thức ăn chăn nuôi FASTAZYME 3210 (Bổ sung enzymes trong thức ăn chăn nuôi) 20kg/bao, số lô: 8972, NSX: 03/12/2019,HSD: 03/12/2020,Nhà SX: Crown Pacific Biotechnology Pte. Ltd., Singapore... (mã hs phụ gia thức ăn/ mã hs của phụ gia thức)
- Mã HS 23099090: Phụ gia TĂCN (bổ sung vi sinh vật có lợi đường tiêu hóa vật nuôi trongTACN gia súc gia cầm (TOPENRICH) (20kg/bao), Lô:122191215 NSX: 20191218, HSD: 20211217 Enriching Innovation Biotech Co.,Ltd... (mã hs phụ gia tăcn b/ mã hs của phụ gia tăcn)
- Mã HS 23099090: Bakery Meal. Bột bánh mì, sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất bánh, dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.Số lượng trên hóa đơn: 154.767 Tấn, Đơn giá trên invoice:223.96 usd/tấn.... (mã hs bakery meal bộ/ mã hs của bakery meal)
- Mã HS 23099090: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật, thủy sản- Enviro plus, hàng mới 100%, 6.8kgs/thùng... (mã hs chế phẩm dùng t/ mã hs của chế phẩm dùn)
- Mã HS 23099090: METASMART DRY- Phụ gia bổ sung Methionine vào thức ăn cho bò sữa (25 kg/bao)... (mã hs metasmart dry/ mã hs của metasmart dr)
- Mã HS 23099090: Dịch cá ngừ- TSE (TUNA SOLUBLE EXTRACT AND FISH SOLUBLE EXTRACT)- Hàng mới 100%-(Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm, thủy sản)-Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT.... (mã hs dịch cá ngừ ts/ mã hs của dịch cá ngừ)
- Mã HS 23099090: Moldkiller (phụ gia bổ sung chất chống mốc). Nguyên liệu phụ gia dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.... (mã hs moldkiller phụ/ mã hs của moldkiller)
- Mã HS 23099090: Bột lông vũ- nguyên liệu thức ăn thủy sản.(Hàng mới 100%)... (mã hs bột lông vũ ng/ mã hs của bột lông vũ)
- Mã HS 23099090: Bột đạm từ gia cầm (Bột lông vũ thủy phân)- Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột đạm từ gia/ mã hs của bột đạm từ g)
- Mã HS 23099090: MẪU NGUYÊN LIỆU BỔ SUNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI,MIXED FEED ADDITIVES SACCHARIN SODIUM... (mã hs mẫu nguyên liệu/ mã hs của mẫu nguyên l)
- Mã HS 23099090: Chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi: PHOSCAL (1 Lít/ Chai). Hàng mới 100%(NSX: Artimon, France)... (mã hs chất bổ sung ch/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099090: Chất bổ sung acid amin vào thức ăn cho tôm: NUTRI PRO (25Kg/Bao). Hàng mới 100% (NSX: Bretagne Chimie Fine(BCF)-France)... (mã hs chất bổ sung ac/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn, gia cầm:Bột lông vũ thủy phân, không có melamine, hhàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: SNF+ (15kg/Carton- Thức ăn thủy sản dùng cho tôm cá).Batch no: SNF-VN7, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021. Quy cách 15kg/Carton X 100 Carton.Nhà sx Lexington Enterprises Pte, Ltd, Singapore.... (mã hs snf 15kg/cart/ mã hs của snf 15kg/c)
- Mã HS 23099090: BIOPRO (08 KG/CARTON- Thức ăn thủy sản dùng cho tôm cá).Batch no: BRA-VN10, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021. Quy cách 08kg/Carton X 100 Carton.Nhà sx Lexington Enterprises Pte, Ltd, Singapore.... (mã hs biopro 08 kg/c/ mã hs của biopro 08 k)
- Mã HS 23099090: Trace Mineral Premix for Laying Hen (Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi), Hàng nhập khẩu số 414-10/CN-10/19 theo công công văn 374/CN-TACN ngày 08/03/2019, 50kg/bao.... (mã hs trace mineral p/ mã hs của trace minera)
- Mã HS 23099090: Vitamin Premix Feed for Broiler (V4#),(Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu số 294-11/16-CN theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 5 năm 2012, 40Kg/bao... (mã hs vitamin premix/ mã hs của vitamin prem)
- Mã HS 23099090: Bột thịt xương lợn (Pork Processed animal proteins)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật. Hàng nhập khẩu theo thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT.Đóng trong 84 big bag.Hàng mới 100%... (mã hs bột thịt xương/ mã hs của bột thịt xươ)
- Mã HS 23099090: Bột đạm gia cầm thủy phân (Chicken Protein Hydrolysate). Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng phù hợp với CV 880/TCTS-TTKN ngày 26/03/2018. Hàng mới 100%... (mã hs bột đạm gia cầm/ mã hs của bột đạm gia)
- Mã HS 23099090: Bột lông vũ (Feather Meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn, gia cầm. Hàng nhập khẩu theo thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng đóng trực tiếp trong 5 cont.Hàng mới 100%... (mã hs bột lông vũ fe/ mã hs của bột lông vũ)
- Mã HS 23099090: Bột bánh (Biscuit meal): Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp sô 422-10/10-CN/19, hàng mới 100%.Nhà sản xuất: CHEUNG CHEAN RECYCLE SDN.BHD.- Malaysia... (mã hs bột bánh biscu/ mã hs của bột bánh bi)
- Mã HS 23099090: Bột gan mực nhão (SQUID LIVER PASTE),dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (tôm,cá).... (mã hs bột gan mực nhã/ mã hs của bột gan mực)
- Mã HS 23099090: Chất phụ gia bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- CALSPORIN (Animal Feed Additive), Hàng phù hợp với thông tư 26/BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia bổ/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099090: Dịch cá-Fish soluble paste-Hàng mới 100%-(Nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm, thủy sản)-Hàng nhập khẩu theo danh mục TĂCN: 458-11/18-CN... (mã hs dịch cáfish so/ mã hs của dịch cáfish)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- MINERAL PREMIX (380g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: Chất bổ sung Axit Formic (Diformate Kali) và thức ăn cho tôm, cá.- Aquaform. Nhà sản xuất Addcon Nordic AS (nauy). Hàng mới 100%... (mã hs chất bổ sung ax/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099090: LEIBER BETA-S, bổ sung Glucans trong thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, nhằm cải thiện đường tiêu hóa. Hãng sản xuất LEIBER GMBH, Đức. 25KG/BAO. Hàng mới 100%... (mã hs leiber betas/ mã hs của leiber beta)
- Mã HS 23099090: Chất phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản (không chứa thành phần động vật)- POULTRYGROW 250, Item no: X011S25, (NSX: 10/2019- NHH: 10/2021), Hãng sx: JEFO NUTRITION INC. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099090: FEATHER MEAL (BỘT LONG VŨ) MỤC 1.2.2 THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019. HÀNG MỚI 100%... (mã hs feather meal b/ mã hs của feather meal)
- Mã HS 23099090: Aviance (bổ sung tinh dầu thực vật trong thức ăn chăn nuôi). Quy cách 25Kg/bao. Danh mục TĂCN 242-5/05-NN/19- nhà SX: TECHNA. Hàng mới 100%.... (mã hs aviance bổ sun/ mã hs của aviance bổ)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: PROTIGEN F100. Mã số công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành: 309-10/15-CN Protigen-F100. Nhà SX: TOTAL NUTRITION TECHNOLOGIES CO., LTD... (mã hs nguyên liệu ph/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: Dịch cá, (Fish soluble paste). Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nhà SX: Janatha Inter Fish Proteins Sarl... (mã hs dịch cá fish/ mã hs của dịch cá fi)
- Mã HS 23099090: Bột bánh mì, sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất bánh, dùng làm nguyên liệu sản xuất TĂCN mã số nhập khẩu 229-08/06-CN/19... (mã hs bột bánh mì sả/ mã hs của bột bánh mì)
- Mã HS 23099090: Bột lông vũ quy cách 1 túi/ 500gr... (mã hs bột lông vũ quy/ mã hs của bột lông vũ)
- Mã HS 23099090: Acid Lac Premium Dry- Bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi, số đăng ký nhập khẩu 88-3/12-CN/19 theo công văn số 218/CN/TĂCN ngày 26/02/2019... (mã hs acid lac premiu/ mã hs của acid lac pre)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm: bột lông vũ thủy phân melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: Phụ gia RUMINER bổ sung chất béo trong thức ăn chăn nuôi bò sữa. Hàng mới 100 %... (mã hs phụ gia ruminer/ mã hs của phụ gia rumi)
- Mã HS 23099090: Mẫu phụ gia dùng cho thức ăn chăn nuôi (SANDALWOOD POWDER), dạng bột, NCC: CPNT LUMBER LTD- hàng mới 100%... (mã hs mẫu phụ gia dùn/ mã hs của mẫu phụ gia)
- Mã HS 23099090: Phụ gia AJIPRO-L dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi bò sữa. Hàng mới 100 % (Thành phần nguyên liệu: L-Lysine Monohydrochloride, Lecithin)... (mã hs phụ gia ajipro/ mã hs của phụ gia ajip)
- Mã HS 23099090: Technolat Extra 42- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn con, đóng gói 25kg/bao, hàng mới 100%, nsx P.C.van Tuijl Kesteren B.V., số đknk 267-5/19-CN Cục chăn nuôi, bộ NNPTNT... (mã hs technolat extra/ mã hs của technolat ex)
- Mã HS 23099090: Chế phẩm bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi- Drop off. Nhà SX: TAV VETERINARIA. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm bổ sun/ mã hs của chế phẩm bổ)
- Mã HS 23099090: Chất điện giải dạng bột hòa tan trong nước cho gia súc, gia cầm AA-Nutri Lyte P X 1KG. Số lô: 19110620. Ngày sản xuất: 18/11/2019. Hạn sử dụng: 17/11/2021.... (mã hs chất điện giải/ mã hs của chất điện gi)
- Mã HS 23099090: Chất bổ sung protein trong thức ăn chăn nuôi: AP920 Spray Dried Animal Blood Plasma Pork Only. Nhà sản xuất: APC Nutrition, Inc. Mã công nhận: 08-01/06-CN/18... (mã hs chất bổ sung pr/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099090: Chất bổ sung dùng trong thức ăn chăn nuôi MICRO-COMPLETE. 25KG/BAG. 400 UNK 400 BAG 10.000 KG. HSD: 10/2021... (mã hs chất bổ sung dù/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099090: Dịch tôm thủy phân dùng làm mồi câu cá (SHRIMP SOLUBLE EXTRACT)... (mã hs dịch tôm thủy p/ mã hs của dịch tôm thủ)
- Mã HS 23099090: Nguyên liệu SX TĂCN:Bổ sung acid Benzoic trong thức ăn chăn nuôi,VEVOVITALL 25 kg/bao,số lô 1938,mới 100%(stt3626 danh mục 2019 CCN công bố số lưu hành 233-4/05-NN/17 NSX:EMERALD KALAMA CHEMICAL B.V.)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099090: Chất tạo độ tươi cho tôm... (mã hs chất tạo độ tươ/ mã hs của chất tạo độ)
- Mã HS 23099090: ESP 500 (bột đậu nành lên men Lactobacilus nhằm bổ sung Protein) nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs esp 500 bột đậ/ mã hs của esp 500 bột)
- Mã HS 23099090: Bột lông vũ thủy phân- Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm.Hàng mới 100%.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột lông vũ thủ/ mã hs của bột lông vũ)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 23011000: Bột nêm gà Maggi Chicken seasoning (8x900g). Hàng mới 100%... (mã hs bột nêm gà magg/ mã hs của bột nêm gà m)
- Mã HS 23011000: Hạt nem từ thịt Knorr granule seasoning (8x900g). Hàng mới 100%... (mã hs hạt nem từ thịt/ mã hs của hạt nem từ t)
- Mã HS 23011000: Hạt nêm nấm hương Knorr mushroom seasoning powder (16x400g). Hàng mới 100%... (mã hs hạt nêm nấm hươ/ mã hs của hạt nêm nấm)
- Mã HS 23011000: Bột thịt xương lợn, nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật(Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 49,878 kg/bao, TL cả bì 49,978 kg/bao)... (mã hs bột thịt xương/ mã hs của bột thịt xươ)
- Mã HS 23011000: Bột xương thịt (Meat Bone Meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs bột xương thịt/ mã hs của bột xương th)
- Mã HS 23012010: Bột cá tra dùng làm thức ăn gia súc (50kg/bao). mới 100%... (mã hs bột cá tra dùng/ mã hs của bột cá tra d)
- Mã HS 23012010: Bột cá biển (thức ăn dành cho gia súc, độ đạm: Min 52%, hàng mới 100%, do công ty sản xuất tại Việt Nam). đóng gói: 50kg/bao... (mã hs bột cá biển th/ mã hs của bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá biển nguyên chất 55% đạm (đóng gói: 50 kgs/ PP. bags)... (mã hs bột cá biển ngu/ mã hs của bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá (Sản xuất từ nguyên liệu trong nước) (25kg/bao) (Protein: 56%)... (mã hs bột cá sản xuấ/ mã hs của bột cá sản)
- Mã HS 23012010: Bot cá tra (dùng làm thức ăn cho gia súc)... (mã hs bot cá tra dùn/ mã hs của bot cá tra)
- Mã HS 23012010: Bột cá (FISHMEAL) có hàm lượng protein nhỏ hơn 60% theo trọng lượng (kg)... (mã hs bột cá fishmea/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012010: Fish meal 60%-Bột cá 60%-Không qui cách... (mã hs fish meal 60%b/ mã hs của fish meal 60)
- Mã HS 23012010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột cá... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012010: BỘT CÁ BIỂN (ĐỘ ĐẠM 55%) (2,400 BAGS; GW:120,360.00KGS,GW:50,15KGS/BAG)... (mã hs bột cá biển độ/ mã hs của bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá. Hàng mới 100%... (mã hs bột cá hàng mớ/ mã hs của bột cá hàng)
- Mã HS 23012010: Bột cá/ Fish meal... (mã hs bột cá/ fish me/ mã hs của bột cá/ fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá (FISHMEAL) có hàm lượng protein 60% theo trọng lượng (kg)... (mã hs bột cá fishmea/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá tra (Fish meal protein 62 percent min.and TVBN 60mg/100g max.), dùng làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc... (mã hs bột cá tra fis/ mã hs của bột cá tra)
- Mã HS 23012020: Fish meal 65%-Bột cá 65%-Không qui cách... (mã hs fish meal 65%b/ mã hs của fish meal 65)
- Mã HS 23012020: Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: Bột cá (Fish meal 65), (50 KG/Bao), Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012020: NGUYÊN LIỆU DÙNG CHO THỨC ĂN GIA SÚC: BỘT CÁ TRA BASA CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN 60% TRỞ LÊN TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG (STEAM DRIED RED FISH MEAL) ĐÓNG BAO PP TRONG CONTAINER 20'(50KG/BAG)... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: Bột cá, nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc (Hàng đóng gói gồm 460 bao loại TL tịnh 39,861 kg/bao)... (mã hs bột cá nguyên/ mã hs của bột cá nguy)
- Mã HS 23012090: Gan mực nhão (nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, hàng đóng gói đồng nhất, 44 thùng TL tịnh 227,82kg/thùng, TL cả bì 246,82 kg/thùng... (mã hs gan mực nhão n/ mã hs của gan mực nhão)
- Mã HS 23012090: Bột cua (vỏ sấy khô) (dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón), Hàng mới 100%... (mã hs bột cua vỏ sấy/ mã hs của bột cua vỏ)
- Mã HS 23012090: Bột cá- Fishl Meal (Steam Pried) 53% Đạm/ 50kg... (mã hs bột cá fishl m/ mã hs của bột cá fish)
- Mã HS 23012090: Bột phế liệu cá sấy khô (50kg/bao)... (mã hs bột phế liệu cá/ mã hs của bột phế liệu)
- Mã HS 23012090: NỘI TẠNG MỰC KHÔ (DÙNG LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI), PACKING 25 KGS/BAG... (mã hs nội tạng mực kh/ mã hs của nội tạng mực)
- Mã HS 23012090: BỘT ĐẦU VỎ TÔM ĐẠM 42%... (mã hs bột đầu vỏ tôm/ mã hs của bột đầu vỏ t)
- Mã HS 23012090: Bột vỏ đầu tôm. Hàng có xuất xứ tại Việt Nam... (mã hs bột vỏ đầu tôm/ mã hs của bột vỏ đầu t)
- Mã HS 23012090: Bột đạm nhộng, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi (H-meal (Animal feed ingredient)), Hàng mới 100%... (mã hs bột đạm nhộng/ mã hs của bột đạm nhộn)
- Mã HS 23021000: Cùi bắp và bã mía ép kiện... (mã hs cùi bắp và bã m/ mã hs của cùi bắp và b)
- Mã HS 23021000: Lõi bắp ngô xay,đóng bao 30kg/bao (Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs lõi bắp ngô xay/ mã hs của lõi bắp ngô)
- Mã HS 23021000: Lõi ngô băm nhỏ, ép viên. (120 bao jumbo x 650 kg). Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs lõi ngô băm nhỏ/ mã hs của lõi ngô băm)
- Mã HS 23023010: Cám mì (WHEAT BRAN)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs cám mì wheat b/ mã hs của cám mì whea)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran-Cám mì-Không qui cách... (mã hs wheat brancám/ mã hs của wheat branc)
- Mã HS 23024010: Cám gạo sử dụng làm thức ăn cho gia súc, mới 100%... (mã hs cám gạo sử dụng/ mã hs của cám gạo sử d)
- Mã HS 23024010: Cám gạo RICE BRAN Hàng mới 100%... (mã hs cám gạo rice br/ mã hs của cám gạo rice)
- Mã HS 23025000: Bột gạo Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột gạo vinh th/ mã hs của bột gạo vinh)
- Mã HS 23025000: Bột bánh cuốn Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh cuốn v/ mã hs của bột bánh cuố)
- Mã HS 23025000: Bột bánh bò Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh bò vin/ mã hs của bột bánh bò)
- Mã HS 23025000: Bột chiên xù Vinh Thuan (200g x 20)... (mã hs bột chiên xù vi/ mã hs của bột chiên xù)
- Mã HS 23025000: Bột chiên tôm Vinh Thuan (150g x 60)... (mã hs bột chiên tôm v/ mã hs của bột chiên tô)
- Mã HS 23025000: Bột béo thượng hạng Tài Ký (1kg x 10)... (mã hs bột béo thượng/ mã hs của bột béo thượ)
- Mã HS 23025000: Bột bánh da lợn Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh da lợn/ mã hs của bột bánh da)
- Mã HS 23025000: Bột bánh chuối hấp Vinh Thuan (340g x 30)... (mã hs bột bánh chuối/ mã hs của bột bánh chu)
- Mã HS 23025000: Bột rau câu con cá dẻo Hiep Long 144g (10PCS/CTNS)... (mã hs bột rau câu con/ mã hs của bột rau câu)
- Mã HS 23025000: Bột bánh xèo Mikko Hương Xưa (500g x 40)... (mã hs bột bánh xèo mi/ mã hs của bột bánh xèo)
- Mã HS 23031010: Bột bã mì làm nhang muỗi (đóng đồng nhất 50kg/bao)hàng xuất xứ 100%.Doanh nghiệp cam kết xuất bột bả mì không trầm... (mã hs bột bã mì làm n/ mã hs của bột bã mì là)
- Mã HS 23031090: Nguyên liệu SX TACN: Corn gluten Feed (50KG/ Bao), hàng mới 100% l... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23032000: Viên bã mã dạng mảnh... (mã hs viên bã mã dạng/ mã hs của viên bã mã d)
- Mã HS 23032000: Ống hút bằng bã mía, đầu bằng, không bọc giấy, kích thước 6mm*210mm, Hàng mới 100%... (mã hs ống hút bằng bã/ mã hs của ống hút bằng)
- Mã HS 23033000: Soytide-Bột đậu nành lên men-25kg/bag... (mã hs soytidebột đậu/ mã hs của soytidebột)
- Mã HS 23033000: BỘT BÃ MÍA ÉP BÀNH.HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột bã mía ép b/ mã hs của bột bã mía é)
- Mã HS 23033000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô- Distillers Dried Grains With Solubles (DDGs)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Bột đậu tương (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)Non-Dehulled Full Fat Soybean Meal(Raw material for animal feed)... (mã hs bột đậu tương/ mã hs của bột đậu tươn)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Khô dầu đậu tương. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SOYTIDE (Khô dầu đậu nành đã được lên men)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu SX TACN: KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH. Hàng mới, chưa qua gia công, chế biến. Lấy hàng thực tế từ tàu MV CL RIZHAO.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Khô dầu đậu tương, nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc(hàng đóng gói đồng nhất, 3100 bao TL tịnh 49,984 kg/bao, TL cả bì 50,084 kg/bao)... (mã hs khô dầu đậu tươ/ mã hs của khô dầu đậu)
- Mã HS 23040090: Bột bã nành, hàng mới 100%... (mã hs bột bã nành hà/ mã hs của bột bã nành)
- Mã HS 23040090: Nguyên liệu làm thức ăn gia súc: Vỏ đậu nành, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu làm/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23040090: Khô dầu đậu nành (Nguyên liệu sx TACN/TATS). Hàng thuộc quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN01-78:2011/BNNPTNT. Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs khô dầu đậu nàn/ mã hs của khô dầu đậu)
- Mã HS 23064110: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu hạt cải- Rapeseed Meal... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23064910: Khô dầu hạt cải (nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, hàng đóng gói đồng nhất,599 bao TL tịnh 49,9 kg/bao; TL cả bì 50 kg/bao)... (mã hs khô dầu hạt cải/ mã hs của khô dầu hạt)
- Mã HS 23064910: Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: KHÔ DẦU HẠT CẢI (Rape seed Meal)... (mã hs nguyên liệu sxt/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23065000: Hạt Sen Sấy 2Kg x5... (mã hs hạt sen sấy 2kg/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 23065000: Cơm dừa khô, có màu trắng. Đóng gói 25kg/bao,Tổng 1240 bao. hàng mới 100%... (mã hs cơm dừa khô có/ mã hs của cơm dừa khô)
- Mã HS 23065000: Cơm dừa nạo sấy dùng làm thức ăn chăn nuôi, Coconut Oil Meal Solvent Extract (Defatted) Variety, hàng mới 100%... (mã hs cơm dừa nạo sấy/ mã hs của cơm dừa nạo)
- Mã HS 23065000: Cơm dừa sấy khô bao 25kg net Origin: Việt Nam... (mã hs cơm dừa sấy khô/ mã hs của cơm dừa sấy)
- Mã HS 23065000: Cám dừa dùng trong thức ăn chăn nuôi: Coconut meal (used for animal feed), 40kg/bao... (mã hs cám dừa dùng tr/ mã hs của cám dừa dùng)
- Mã HS 23065000: Cám dừa- 25kg/bao (Net)... (mã hs cám dừa 25kg/b/ mã hs của cám dừa 25k)
- Mã HS 23066010: Palm Kernel Expellers (Khô Dầu Cọ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. (Hàng xá salan)... (mã hs palm kernel exp/ mã hs của palm kernel)
- Mã HS 23066090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ- Palm Kernel Expeller... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23066090: Khô dầu cọ (Palm Meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
- Mã HS 23069090: Phân hữu cơ làm bằng bã của khô dầu thực vật (thành phần 212)... (mã hs phân hữu cơ làm/ mã hs của phân hữu cơ)
- Mã HS 23069090: Nguyên liệu SX TACN: Khô dầu cọ (Palm Kernel Meal)(50KG/ BAO), Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23080000: Bột bã mía sấy khô... (mã hs bột bã mía sấy/ mã hs của bột bã mía s)
- Mã HS 23080000: Phụ gia thức ăn chăn nuôi dạng lỏng (MSG-By Product) (Bulk Liquid Tanker Vessel),(dung sai +/- 5% hđ); (Sản xuất tại công ty);)... (mã hs phụ gia thức ăn/ mã hs của phụ gia thức)
- Mã HS 23080000: lõi ngô sấy khô ép viên (40 bao jumbo x 650 kgs). sản xuất tại việt nam... (mã hs lõi ngô sấy khô/ mã hs của lõi ngô sấy)
- Mã HS 23080000: Lõi bắp ngô xay (Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam, Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)... (mã hs lõi bắp ngô xay/ mã hs của lõi bắp ngô)
- Mã HS 23080000: Thức ăn gia súc (đậu phộng phế hỏng)... (mã hs thức ăn gia súc/ mã hs của thức ăn gia)
- Mã HS 23080000: Bắp ủ chua... (mã hs bắp ủ chua/ mã hs của bắp ủ chua)
- Mã HS 23080000: Thịt của trái sơ ri sau khi đã tách lấy nước, phù hợp để dùng trong chăn nuôi động vật, Acerola Pulp, mới 100% (F.O.C)... (mã hs thịt của trái s/ mã hs của thịt của trá)
- Mã HS 23080000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật (Nguyên liệu hỗn hợp: Vỏ trấu, bột hoa). hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23091010: Thức ăn cho Chó: DOG FOOD- FIB'S- 20KG (20KGS/BAG)... (mã hs thức ăn cho chó/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091010: Tthức ăn cho Chó: Dog Food- Ganador Puppy Milk with DHA- 20Kg (20kg/bag)... (mã hs tthức ăn cho ch/ mã hs của tthức ăn cho)
- Mã HS 23091010: Thức ăn cho mèo, CAT FOOD- MININO TUNA FLAVORED- 20KG (20kgs/bag)... (mã hs thức ăn cho mèo/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091090: THƯC ĂN CHO THÚ CƯNG... (mã hs thưc ăn cho thú/ mã hs của thưc ăn cho)
- Mã HS 23091090: Gân gà tết tóc cuộn tròn (11g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà tết tóc/ mã hs của gân gà tết t)
- Mã HS 23091090: Thức ăn thú cưng... (mã hs thức ăn thú cưn/ mã hs của thức ăn thú)
- Mã HS 23091090: Que da xiên thịt gà (140g/túi,+-5%)... (mã hs que da xiên thị/ mã hs của que da xiên)
- Mã HS 23091090: Thịt gà cắt sợi nhỏ (115g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà cắt sợi/ mã hs của thịt gà cắt)
- Mã HS 23091090: Thịt gà hình chiếc lá (115g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà hình ch/ mã hs của thịt gà hình)
- Mã HS 23091090: Que thịt xoắn loại ngắn (300g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt xoắn l/ mã hs của que thịt xoắ)
- Mã HS 23091090: Que chay loại dài màu xanh (300g/túi, +-5%)... (mã hs que chay loại d/ mã hs của que chay loạ)
- Mã HS 23091090: Que chay loại ngắn màu xanh (300g/túi,+-5%)... (mã hs que chay loại n/ mã hs của que chay loạ)
- Mã HS 23091090: Que thịt loại nhỏ có phomat (12 cái/túi,+-5%)... (mã hs que thịt loại n/ mã hs của que thịt loạ)
- Mã HS 23091090: Que thịt tròn 5 cạnh có pho mát (200g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt tròn 5/ mã hs của que thịt trò)
- Mã HS 23091090: Hình xương nhỏ (200g/túi,+-5%)... (mã hs hình xương nhỏ/ mã hs của hình xương n)
- Mã HS 23091090: Thịt gà hình ống hút (88g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà hình ốn/ mã hs của thịt gà hình)
- Mã HS 23091090: Que thịt lõi có bí ngô (180g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt lõi có/ mã hs của que thịt lõi)
- Mã HS 23091090: Que thịt thêm B carotene (200g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt thêm b/ mã hs của que thịt thê)
- Mã HS 23091090: Thịt gà hấp hình chiếc lá (140g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà hấp hìn/ mã hs của thịt gà hấp)
- Mã HS 23091090: Thịt gà pho mát cắt miếng nhỏ (200g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà pho mát/ mã hs của thịt gà pho)
- Mã HS 23091090: Thức ăn cho chó hoặc mèo đã đóng gói để bán lẻ (Heartgard BLUE for Dog), 1 UNK 1 hộp 0,07kg. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng đến tháng 09/2021... (mã hs thức ăn cho chó/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23091090: Que gân (150g/túi,+-5%)... (mã hs que gân 150g/t/ mã hs của que gân 150)
- Mã HS 23091090: Hỗn hợp lườn gà (80g/hộp)... (mã hs hỗn hợp lườn gà/ mã hs của hỗn hợp lườn)
- Mã HS 23091090: Hỗn hợp thịt gà (80g/hộp)... (mã hs hỗn hợp thịt gà/ mã hs của hỗn hợp thịt)
- Mã HS 23091090: Gân gà sấy (100g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà sấy 100/ mã hs của gân gà sấy)
- Mã HS 23091090: Gân gà tết dây (130g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà tết dây/ mã hs của gân gà tết d)
- Mã HS 23091090: Gân gà nghiền thắt nơ số 3 (130g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà nghiền t/ mã hs của gân gà nghiề)
- Mã HS 23091090: Gân gà nghiền hình chữ nhật (120g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà nghiền h/ mã hs của gân gà nghiề)
- Mã HS 23091090: Xương gân ép số 4 (4 cái/túi)... (mã hs xương gân ép số/ mã hs của xương gân ép)
- Mã HS 23091090: Thịt gà + cá ngừ (30g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà cá ng/ mã hs của thịt gà cá)
- Mã HS 23091090: Gân gà hình ống nhỏ (40g/túi,+-5%)... (mã hs gân gà hình ống/ mã hs của gân gà hình)
- Mã HS 23091090: Gân gà xếp thẳng (8 hộp/thùng,+-5%)... (mã hs gân gà xếp thẳn/ mã hs của gân gà xếp t)
- Mã HS 23091090: Que thịt tròn 6 cạnh (200g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt tròn 6/ mã hs của que thịt trò)
- Mã HS 23091090: Que cốm trộn thịt có gan (145g/túi,+-5%)... (mã hs que cốm trộn th/ mã hs của que cốm trộn)
- Mã HS 23091090: Thanh thịt 6 cạnh có pho mát (200g/túi,+-5%)... (mã hs thanh thịt 6 cạ/ mã hs của thanh thịt 6)
- Mã HS 23091090: Hỗn hợp cá basa (80g/hộp)... (mã hs hỗn hợp cá basa/ mã hs của hỗn hợp cá b)
- Mã HS 23091090: Hỗn hợp cá ngừ + glucozamin (70g/hộp)... (mã hs hỗn hợp cá ngừ/ mã hs của hỗn hợp cá n)
- Mã HS 23091090: Que thịt gà (70g/túi,+-5%)... (mã hs que thịt gà 70/ mã hs của que thịt gà)
- Mã HS 23091090: Dây thịt xoắn (160g/túi,+-5%)... (mã hs dây thịt xoắn/ mã hs của dây thịt xoắ)
- Mã HS 23091090: Thịt gà nghiền (115g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà nghiền/ mã hs của thịt gà nghi)
- Mã HS 23091090: Que da bọc thịt (160g/túi,+-5%)... (mã hs que da bọc thịt/ mã hs của que da bọc t)
- Mã HS 23091090: Thịt gà sấy khô (120g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà sấy khô/ mã hs của thịt gà sấy)
- Mã HS 23091090: Que thịt 6 cạnh (230g/ túi,+-5%)... (mã hs que thịt 6 cạnh/ mã hs của que thịt 6 c)
- Mã HS 23091090: Thịt gà + dầu dừa (30g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà dầu d/ mã hs của thịt gà dầ)
- Mã HS 23091090: Thịt gà cuộn tròn (115g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà cuộn tr/ mã hs của thịt gà cuộn)
- Mã HS 23091090: Thịt gà miếng vụn (115g/túi,+-5%)... (mã hs thịt gà miếng v/ mã hs của thịt gà miến)
- Mã HS 23091090: Thắt nơ gân số 2.5 (2.5g/túi,+-5%)... (mã hs thắt nơ gân số/ mã hs của thắt nơ gân)
- Mã HS 23091090: Dây thịt thắt nơ số 3 (30 cái/ túi)... (mã hs dây thịt thắt n/ mã hs của dây thịt thắ)
- Mã HS 23091090: Thắt nơ gân nghiền loại nhỏ(17g/cái,+-5%)... (mã hs thắt nơ gân ngh/ mã hs của thắt nơ gân)
- Mã HS 23099011: Crumble copound feed, used for broiler from 1- 21 kg days old (Thức ăn hỗn hợp dạng hạt mảnh, dùng cho gà thịt giai đoạn 1- 21 ngày tuổi) 30kg/ Bao (8202)... (mã hs crumble copound/ mã hs của crumble copo)
- Mã HS 23099011: Cám gà- A57m (25kg/bao)... (mã hs cám gà a57m 2/ mã hs của cám gà a57m)
- Mã HS 23099011: Cám gà- A57v (25kg/bao)... (mã hs cám gà a57v 2/ mã hs của cám gà a57v)
- Mã HS 23099011: Cám vit- A20 super (30kg/bao)... (mã hs cám vit a20 su/ mã hs của cám vit a20)
- Mã HS 23099011: Thức ăn dạng viên dùng cho gà- Morokot 23- 30kg/bao... (mã hs thức ăn dạng vi/ mã hs của thức ăn dạng)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho Gà: Chicken feed- C421 PELLET- 25KG (25KGS/BAG)... (mã hs thức ăn cho gà/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên dùng cho gà công nghiệp da vàng, chân vàng từ 23 ngày đến 07 ngày trước khi xuất bán (1503). Bao 25kg... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099011: Mash concentrate feed for duck layer, from 18 weeks age and above (Thức ăn đậm đặc dùng cho vịt đẻ siêu trứng giai đoạn từ 18 tuần tuổi trở lên) 30 kg/ Bao... (mã hs mash concentrat/ mã hs của mash concent)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho gia cầm (White Broiler Pre- starter from 1-21 days) 6140 (30kg/bao)... (mã hs thức ăn cho gia/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: Thức ăn chăn nuôi, loại nhãn hiệu Minermax liquid, 1 litre, NSX: 02/01/2020 HSD: 02/01/2022, hàng mới 100%... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 23099011: Cám hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất... (mã hs cám hỗn hợp dùn/ mã hs của cám hỗn hợp)
- Mã HS 23099011: Thức ăn Cút Conco 34 bao 25 kg... (mã hs thức ăn cút con/ mã hs của thức ăn cút)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho gà- Laser 6625 (30kg)... (mã hs thức ăn cho gà/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: Mash crumble compound feed, first stage of layer 18 to 50 weeks (Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà đẻ giai đoạn 1: từ 18- 50 tuần tuổi) 30kg/bao... (mã hs mash crumble co/ mã hs của mash crumble)
- Mã HS 23099011: Crumble complete feed, used for broiler from 1- 21 kg days old (Thức ăn hỗn hợp dạng hạt mảnh, dùng cho gà thịt giai đoạn 1- 21 ngày tuổi) 25kg/ Bao... (mã hs crumble complet/ mã hs của crumble comp)
- Mã HS 23099011: Pellet complete feed, used for super-meat young ducks from 1-28 days old(Thức ăn hỗn hợp dạng viên, dùng cho vịt con siêu thịt giai đoạn từ 1-28 ngày tuổi) 25kg/ Bao... (mã hs pellet complete/ mã hs của pellet compl)
- Mã HS 23099011: Cám HH gà thịt 22 ngày-XC- Viên 25kg/bao- Hàng mới 100%... (mã hs cám hh gà thịt/ mã hs của cám hh gà th)
- Mã HS 23099011: TAHH viên Vịt đẻ thương phẩm A&M 82 CPC 30kg/bao- Hàng mới 100%... (mã hs tahh viên vịt đ/ mã hs của tahh viên vị)
- Mã HS 23099011: TAHH viên Gà ta, Gà tàu, Gà vỗ béo A&M 23L CPC 30kg/bao- Hàng mới 100%... (mã hs tahh viên gà ta/ mã hs của tahh viên gà)
- Mã HS 23099011: TAHH mảnh Gà ta, Gà tàu A&M 13L CPC từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng 5kg- Hàng mới 100%... (mã hs tahh mảnh gà ta/ mã hs của tahh mảnh gà)
- Mã HS 23099011: Cám Vịt đẻ VINA 380 B40kg... (mã hs cám vịt đẻ vina/ mã hs của cám vịt đẻ v)
- Mã HS 23099011: Thức ăn vịt FF61 đậm đặc bao 30 kg... (mã hs thức ăn vịt ff6/ mã hs của thức ăn vịt)
- Mã HS 23099011: Thức ăn gia cầm, cho vịt thịt 7700 hàng đóng bao PP 30kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thức ăn gia cầm/ mã hs của thức ăn gia)
- Mã HS 23099011: Thức ăn cho vịt đẻ/Layer duck feed... (mã hs thức ăn cho vịt/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099011: Thưc ăn cho gà lông màu/Color chicken feed- (22-end)... (mã hs thưc ăn cho gà/ mã hs của thưc ăn cho)
- Mã HS 23099012: Thức ăn gia súc chỉ dành cho lợn hiệu Green Feed (25kg/bao) Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn gia súc/ mã hs của thức ăn gia)
- Mã HS 23099012: Thức ăn cho Gà 221C... (mã hs thức ăn cho gà/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099012: Thức ăn cho Vịt Per 431... (mã hs thức ăn cho vịt/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099012: Cám heo- A1200 (30kg/bao)... (mã hs cám heo a1200/ mã hs của cám heo a12)
- Mã HS 23099012: Thức ăn dạng bột dùng cho heo- Morokot 007- 30 kg/bao... (mã hs thức ăn dạng bộ/ mã hs của thức ăn dạng)
- Mã HS 23099012: Thức ăn Heo Conco 48% DD tui 5 kg... (mã hs thức ăn heo con/ mã hs của thức ăn heo)
- Mã HS 23099012: Cám Đậm đặc heo nái cao sản- 37% đạm... (mã hs cám đậm đặc heo/ mã hs của cám đậm đặc)
- Mã HS 23099012: Thức ăn cho gia súc (Prestarter weaning- 15 kg) 3815 (30kg/bao)... (mã hs thức ăn cho gia/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099012: Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho heo từ 12KG-25KG, TB268SD-25,dạng viên, đóng bao 25kg, nhãn hiệu BEEGOLD, hàng mới 100%... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 23099012: Cám HH heo thịt 20kg-50kg- viên... (mã hs cám hh heo thịt/ mã hs của cám hh heo t)
- Mã HS 23099012: Cám Gain 2- heo con 9kg-20kg- viên... (mã hs cám gain 2 heo/ mã hs của cám gain 2)
- Mã HS 23099012: Cám ĐĐ heo siêu nạc 5kg-XC- 44% đạm... (mã hs cám đđ heo siêu/ mã hs của cám đđ heo s)
- Mã HS 23099012: Thức ăn cho Heo: PIG FEED- JOLIE 1, GRANULAR- 30kg (30 kg/bag)... (mã hs thức ăn cho heo/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099012: Thức ăn Heo AMI 1600 vien bao 30 kg... (mã hs thức ăn heo ami/ mã hs của thức ăn heo)
- Mã HS 23099012: Cám heo sữa 550- 30kg Hang moi 100%... (mã hs cám heo sữa 550/ mã hs của cám heo sữa)
- Mã HS 23099012: Cám heo sữa 660- 30kg Hang moi 100%... (mã hs cám heo sữa 660/ mã hs của cám heo sữa)
- Mã HS 23099012: Cám heo sữa 901- 30kg Hang moi 100%... (mã hs cám heo sữa 901/ mã hs của cám heo sữa)
- Mã HS 23099012: Mash concentrate, pig from 5kg to depopulate (Thức ăn đậm đặc dạng bột, dùng cho heo thịt siêu nạc giai đoạn từ 5kg- xuất chuồng) 25 kg/ Bao... (mã hs mash concentrat/ mã hs của mash concent)
- Mã HS 23099012: Thức ăn đậm đặc siêu cao đạm (Heo từ 7kg-110kg) (1 bao 20kg)... (mã hs thức ăn đậm đặc/ mã hs của thức ăn đậm)
- Mã HS 23099012: Tthức ăn cho Heo: Pig Feed- Jolie 1, Granular, 30Kg (30kg/bag)... (mã hs tthức ăn cho he/ mã hs của tthức ăn cho)
- Mã HS 23099012: Cám heo- Baby B (30kg/bao)... (mã hs cám heo baby b/ mã hs của cám heo bab)
- Mã HS 23099012: Thức ăn dạng viên dùng cho heo- Morokot 992- 30kg/bao... (mã hs thức ăn dạng vi/ mã hs của thức ăn dạng)
- Mã HS 23099012: Pellet complete feed, used for 15-20 kg porkers.(Thức ăn hỗn hợp dạng viên, dùng cho heo thịt ở giai đoạn từ 20kg đến 40kg thể trọng.) 30kg/Bao... (mã hs pellet complete/ mã hs của pellet compl)
- Mã HS 23099012: Thức ăn thành phẩm cho Heo (U89). Hàng đóng bao PP-PE 25kg/bao. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs thức ăn thành p/ mã hs của thức ăn thàn)
- Mã HS 23099012: Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn- 20kg_SS801 (30kg/bao, hàng mới 100%)... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099013: Thức ăn Tôm thẻ Dragon DTI315 (đóng gói trong bao OPP, 20 kg)... (mã hs thức ăn tôm thẻ/ mã hs của thức ăn tôm)
- Mã HS 23099013: Chế phẩm nội tạng hải sản đã được cô đặc. dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh cho động vật (SQUID LIVER PASTE... (mã hs chế phẩm nội tạ/ mã hs của chế phẩm nội)
- Mã HS 23099013: Thức ăn tôm sú tăng trọng số GA844 (đóng gói trong bao OPP, 20 kg)... (mã hs thức ăn tôm sú/ mã hs của thức ăn tôm)
- Mã HS 23099013: Chất bổ sung khoáng cho tôm-LIFE-HC(Feed additives)(05kg/bao), mới 100%... (mã hs chất bổ sung kh/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099013: Vannamei Shrimp Feed NEW HOPE T704 Shrimp Body (T704-1.6) (thành phẩm thức ăn chăn nuôi cho Tôm 20kg/bao)... (mã hs vannamei shrimp/ mã hs của vannamei shr)
- Mã HS 23099013: Thức ăn cho Tôm số LTI713 (đóng gói trong bao OPP, 20 kg)... (mã hs thức ăn cho tôm/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099013: Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng EVERGREEN- EG801, dạng viên (1.0mm), quy cách 1 bao 20kg, hàng mới 100%... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099014: Completed feed pellets for monkey (852-20 kg/bag). (thành phẩm thức ăn chăn nuôi cho Khỉ 25kg/bao)... (mã hs completed feed/ mã hs của completed fe)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho cá- 6mm Money 06 (25kg)... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: Thức ăn thủy sản (thức ăn viên cho cá, Pilmico Aquamax Lite Fish Finex)... (mã hs thức ăn thủy sả/ mã hs của thức ăn thủy)
- Mã HS 23099019: CÂY BẮP Ủ CHUA LÀM THỨC ĂN GIA SÚC... (mã hs cây bắp ủ chua/ mã hs của cây bắp ủ ch)
- Mã HS 23099019: HON HOP CAY BAP U CHUA, DUNG LAM THUC AN CHO BO SUA. HON HOP BAO GOM CAY BAP, TRAI BAP CAT NHO, VO KHOM XAY NHUYEN.... (mã hs hon hop cay bap/ mã hs của hon hop cay)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho cá Poly Culture 18% 4.5mm... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: Bắp ủ chua (MIXED FIBER FEEDS FOR BOVINE). Hàng mới 100%... (mã hs bắp ủ chua mix/ mã hs của bắp ủ chua)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho gia súc (Beef cattle feed 14% protein) 5950S (25kg/bao)... (mã hs thức ăn cho gia/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng viên Cho Cá Da Trơn Từ 500g Trở Lên (DT06). Bao 25kg... (mã hs thức ăn hỗn hợp/ mã hs của thức ăn hỗn)
- Mã HS 23099019: Thức ăn thành phẩm cho Cá U20 6 ly 20 đạm (25kg/ bag). Hàng đóng bao PP-PE 25kg/bao. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs thức ăn thành p/ mã hs của thức ăn thàn)
- Mã HS 23099019: Thức ăn nuôi cá rô phi và cá diêu hồng 1332A (1.5 mm/25Kg)... (mã hs thức ăn nuôi cá/ mã hs của thức ăn nuôi)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cao cấp cho cá (trên 400gr)- dạng ép viên- 40kg/bag- Premium Feed for fish (above 400gr)- size 6mm- in pellet- 6346 (6")... (mã hs thức ăn cao cấp/ mã hs của thức ăn cao)
- Mã HS 23099019: Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp+bã khóm+cỏ vôi+bã mì) dành cho bò sữa- MIXED FEED FOR BOVINE(PERFECT FEED NO.3) BULK IN JUMBO BAGS... (mã hs thức ăn gia súc/ mã hs của thức ăn gia)
- Mã HS 23099019: CÁM CÁ HALAN 7122 (25KG/BAO, 6MM)... (mã hs cám cá halan 71/ mã hs của cám cá halan)
- Mã HS 23099019: Thức ăn chăn nuôi (Nhãn hiệu 8888)... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 23099019: THỨC ĂN CHO CÁ, Til 450A... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: BẮP Ủ CHUA(THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI)... (mã hs bắp ủ chuathức/ mã hs của bắp ủ chuat)
- Mã HS 23099019: BẮP Ủ CHUA (THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI)... (mã hs bắp ủ chua thứ/ mã hs của bắp ủ chua)
- Mã HS 23099019: Ngô ủ chua (dùng làm thức ăn gia súc)... (mã hs ngô ủ chua dùn/ mã hs của ngô ủ chua)
- Mã HS 23099019: Feed For Tilapia (INTER BF003(Floating feed) 6mm) Thức ăn cho cá rô phi (cám thành phẩm dạng viên)... (mã hs feed for tilapi/ mã hs của feed for til)
- Mã HS 23099019: Thức ăn cho cá: EWOS 4340- 8MM, quy cách 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099019: CÁM CÁ VASAFEED F918 (25KG/BAO, 6MM), hàng mới 100%... (mã hs cám cá vasafeed/ mã hs của cám cá vasaf)
- Mã HS 23099019: Bắp Ủ Chua (thân cây và trái bắp băm nhuyễn,ủ chua,dùng làm thức ăn gia súc)... (mã hs bắp ủ chua thâ/ mã hs của bắp ủ chua)
- Mã HS 23099019: Completed feed pellets for fish (6360-25 kg/bag). (thành phẩm thức ăn chăn nuôi cho cá 25kg/bao)... (mã hs completed feed/ mã hs của completed fe)
- Mã HS 23099020: Protein mix 2 (Dùng làm thức ăn cho gia súc), thành phần gồm khoai mì lát và cám gạo, được sản xuất tại Việt Nam... (mã hs protein mix 2/ mã hs của protein mix)
- Mã HS 23099020: Thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản (VIMAX- đóng gói trong bao OPP, 0.5 kg)... (mã hs thức ăn bổ sung/ mã hs của thức ăn bổ s)
- Mã HS 23099020: Thức ăn bổ dưỡng cho chó: VEGGIEDENT FR3SH XS (1 gói 15 thanh)... (mã hs thức ăn bổ dưỡn/ mã hs của thức ăn bổ d)
- Mã HS 23099020: Protein mix: Bột tấm gạo với (10%) bã đậu nành. dùng làm thức ăn gia súc, được đóng vào bao mới.... (mã hs protein mix bộ/ mã hs của protein mix)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung thức ăn Chăn nuôi- NUTRIBIND AQUA DRY (25 kgs/bag) mới 100%... (mã hs chất bổ sung th/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: PREMIX BA 112: Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%... (mã hs premix ba 112/ mã hs của premix ba 11)
- Mã HS 23099020: Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn bò- WSD Trough Blox (hàng mới 100%) (4KG/BOX)... (mã hs chất tổng hợp/ mã hs của chất tổng hợ)
- Mã HS 23099020: Sodium Bicarbonat-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs sodium bicarbon/ mã hs của sodium bicar)
- Mã HS 23099020: Bacillus (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 4 bao TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs bacillus phụ g/ mã hs của bacillus ph)
- Mã HS 23099020: Phytase(Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng đóng gói 24 bao, TL tịnh 25kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs phytasephụ gia/ mã hs của phytasephụ)
- Mã HS 23099020: Futiekang (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 5 bao, TL tịnh 20 kg/bao, TL cả bì 20,02 kg/bao)... (mã hs futiekang phụ/ mã hs của futiekang p)
- Mã HS 23099020: Feed Acidifier (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 60 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs feed acidifier/ mã hs của feed acidifi)
- Mã HS 23099020: Feed Sweetener (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 8 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025 kg/bao)... (mã hs feed sweetener/ mã hs của feed sweeten)
- Mã HS 23099020: Salinomycin (nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 6 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025 kg/bao)... (mã hs salinomycin ng/ mã hs của salinomycin)
- Mã HS 23099020: LACTO-BUTYRIN POWDER (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 4 bao TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025 kg/bao)... (mã hs lactobutyrin p/ mã hs của lactobutyri)
- Mã HS 23099020: Newhope Vitamin MPV118(Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 8 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs newhope vitamin/ mã hs của newhope vita)
- Mã HS 23099020: New Hope Vitamin FFV318(Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 12 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs new hope vitami/ mã hs của new hope vit)
- Mã HS 23099020: Keyangning (Antioxidant) (Phụ gia để sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng đóng gói 75 bao, TL tịnh 20kg/bao, TL cả bì 20,02 kg/bao)... (mã hs keyangning ant/ mã hs của keyangning)
- Mã HS 23099020: Mildew Retarding Treasure (nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 40 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025 kg/bao)... (mã hs mildew retardin/ mã hs của mildew retar)
- Mã HS 23099020: VITAMIN PREMIX-83190 (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs vitamin premix/ mã hs của vitamin prem)
- Mã HS 23099020: Chất bổ sung dùng trong thức ăn gia súc- BIO-RANTEL (600mg/Tuýp)... (mã hs chất bổ sung dù/ mã hs của chất bổ sung)
- Mã HS 23099020: Vitamins Concentrate (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs vitamins concen/ mã hs của vitamins con)
- Mã HS 23099020: Minerals Concentrate (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs minerals concen/ mã hs của minerals con)
- Mã HS 23099020: Lian Foo Mineral Premix (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs lian foo minera/ mã hs của lian foo min)
- Mã HS 23099020: Lian Foo Vitamin Premix (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs lian foo vitami/ mã hs của lian foo vit)
- Mã HS 23099020: PSS POULTRY VITAMIN PREMIX (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs pss poultry vit/ mã hs của pss poultry)
- Mã HS 23099020: Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi BS01 (1% SOW PREMIX). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm bổ sun/ mã hs của chế phẩm bổ)
- Mã HS 23099020: BMD 10%-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs bmd 10%chất bổ/ mã hs của bmd 10%chất)
- Mã HS 23099020: Endox V-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs endox vchất bổ/ mã hs của endox vchất)
- Mã HS 23099020: Alterion-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs alterionchất b/ mã hs của alterionchấ)
- Mã HS 23099020: Flavoring-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs flavoringchất/ mã hs của flavoringch)
- Mã HS 23099020: XPC Diamond V-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs xpc diamond vc/ mã hs của xpc diamond)
- Mã HS 23099020: Canthaxanthin-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-20kg/bag... (mã hs canthaxanthinc/ mã hs của canthaxanthi)
- Mã HS 23099020: Yellow Pigment-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs yellow pigment/ mã hs của yellow pigme)
- Mã HS 23099020: Vedafeed Tablet-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-50kg/bag... (mã hs vedafeed tablet/ mã hs của vedafeed tab)
- Mã HS 23099020: Salinomycin 12%-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-20kg/bag... (mã hs salinomycin 12%/ mã hs của salinomycin)
- Mã HS 23099020: Meat Duck Premix-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs meat duck premi/ mã hs của meat duck pr)
- Mã HS 23099020: Calcium propionate-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs calcium propion/ mã hs của calcium prop)
- Mã HS 23099020: Laying Duck Premix-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs laying duck pre/ mã hs của laying duck)
- Mã HS 23099020: Ronozyme Hiphos GT-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-20kg/bag... (mã hs ronozyme hiphos/ mã hs của ronozyme hip)
- Mã HS 23099020: Mineral MD121/MB121-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs mineral md121/m/ mã hs của mineral md12)
- Mã HS 23099020: Mineral MD902/MB902-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs mineral md902/m/ mã hs của mineral md90)
- Mã HS 23099020: Mineral MD912/MB912-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs mineral md912/m/ mã hs của mineral md91)
- Mã HS 23099020: Mineral MD951/MB951-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs mineral md951/m/ mã hs của mineral md95)
- Mã HS 23099020: Rovabio excel AP Tflex 25%-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs rovabio excel a/ mã hs của rovabio exce)
- Mã HS 23099020: Lasaloc Avatec (Salinomicin 120g)... (mã hs lasaloc avatec/ mã hs của lasaloc avat)
- Mã HS 23099020: Chất phụ gia dùng trong SX TACN: Sodium Bicarbonate (NaHCO3)... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099020: VITAMIN PREMIX 0.05% (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs vitamin premix/ mã hs của vitamin prem)
- Mã HS 23099020: MINERAL PREMIX 0.05% (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs mineral premix/ mã hs của mineral prem)
- Mã HS 23099020: Chất phụ gia thức ăn chăn nuôi- MOLD ZAP POWDER (hàng mới 100%)... (mã hs chất phụ gia th/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 23099020: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- PROTEAQ STOMI 10 KG- EX KR. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 23099020: BIO SANTRIX- Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, 20kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs bio santrix ng/ mã hs của bio santrix)
- Mã HS 23099020: ORGANACID PLUS- Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, 25kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs organacid plus/ mã hs của organacid pl)
- Mã HS 23099020: LAYER VITAMIN (A9400V)- Chế phẩm bổ sung vitamin cho thức ăn gia súc. 25kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs layer vitamin/ mã hs của layer vitami)
- Mã HS 23099020: Sản phẩm chất khoáng bổ sung cho thủy sản- CAPCIMAX 1L (bình 1 lít)... (mã hs sản phẩm chất k/ mã hs của sản phẩm chấ)
- Mã HS 23099020: Sản phẩm nước bổ sung các Vitamin và axit amin cho thủy sản- AVIT 1L (bình 1 lít)... (mã hs sản phẩm nước b/ mã hs của sản phẩm nướ)
- Mã HS 23099020: Dịch mật đường lên men cô đặc dùng làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (Condensed Molasses Solubles. Vinasses- Condensed Molasses Solubles (Granule)(Vedafeed CMS); dung sai +/- 10% hđ);flexi bag... (mã hs dịch mật đường/ mã hs của dịch mật đườ)
- Mã HS 23099020: Choline Chloride 60%- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Jujia- HSD: 20/11/2021... (mã hs choline chlorid/ mã hs của choline chlo)
- Mã HS 23099020: Nupro-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs nuprochất bổ s/ mã hs của nuprochất b)
- Mã HS 23099020: Biofil Yellow-Chất bổ sung thức ăn chăn nuôi-25kg/bag... (mã hs biofil yellowc/ mã hs của biofil yello)
- Mã HS 23099020: PREMIX N80 (1KG) (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs premix n80 1kg/ mã hs của premix n80)
- Mã HS 23099020: POWERLAY (MN) (25KG) (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs powerlay mn/ mã hs của powerlay mn)
- Mã HS 23099020: PROMIX FISH SAVE 0.5% (25KG) (Hỗn hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs promix fish sav/ mã hs của promix fish)
- Mã HS 23099020: Vách tế bào tách chiết từ men bia làm phụ gia thức ăn chăn nuôi (12000 Kgs 20 Kgs * 600 Bao). Hàng mới 100%... (mã hs vách tế bào tác/ mã hs của vách tế bào)
- Mã HS 23099090: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi thủy sản Victor Aqua Plus, quy cách đóng gói 100g/gói, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dùng t/ mã hs của chế phẩm dùn)
- Mã HS 23099090: Dịch tôm thủy phân dùng làm thức ăn thuỷ sản. Hàng mới 100%... (mã hs dịch tôm thủy p/ mã hs của dịch tôm thủ)
- Mã HS 23099090: Thức ăn chăn nuôi dạng bột, bố sung vi khuẩn có lợi, Vitamin B1 và Sorbitol cho gia súc, gia cầm Five-Men song, 100g/gói, nsx 17/12/2019, hsd 2 năm, số lô: 201912710, mới 100%... (mã hs thức ăn chăn nu/ mã hs của thức ăn chăn)
- Mã HS 23099090: Betaine Hydrocloride 98%(nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng đóng gói 80 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,15kg/bao)... (mã hs betaine hydrocl/ mã hs của betaine hydr)
- Mã HS 23099090: Choline Chloride 60% Corn Cob (nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng đóng gói 80 bao, TL tịnh 25 kg/bao, TL cả bì 25,025kg/bao)... (mã hs choline chlorid/ mã hs của choline chlo)
- Mã HS 23099090: Cám thức ăn chăn nuôi N18... (mã hs cám thức ăn chă/ mã hs của cám thức ăn)
- Mã HS 23099090: Sản phẩm hỗ trợ dùng trong thủy sản GAS CLEAN MAX-L, (200 ml x 24 lọ/carton), hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm hỗ trợ/ mã hs của sản phẩm hỗ)
- Mã HS 23099090: Bắp ủ chua, Làm thức ăn cho gia Súc... (mã hs bắp ủ chua làm/ mã hs của bắp ủ chua)
- Mã HS 23099090: Thức ăn cho tôm I801 (Chiết khấu thương mại: 276 USD.Thực tế thanh toán: 2.986 USD.Trị giá tính thuế: 69.006.460 VND)... (mã hs thức ăn cho tôm/ mã hs của thức ăn cho)
- Mã HS 23099090: Chế phẩm nội tạng hải sản đã được cô đặc. dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh cho động vật (SQUID LIVER PASTE... (mã hs chế phẩm nội tạ/ mã hs của chế phẩm nội)
- Mã HS 23099090: Boganox, Phụ gia thức ăn chăn nuôi, thành phần gồm sorbitol và vitamin, hàng mới 100%... (mã hs boganox phụ gi/ mã hs của boganox phụ)
- Mã HS 23099090: Sakan-Permasol, Phụ gia thức ăn chăn nuôi, thành phần gồm các loại Vitamin, gói 100g, hàng mới 100%... (mã hs sakanpermasol/ mã hs của sakanpermas)
- Mã HS 23099090: Sản phẩ hỗ trợ dùng trong thú y Thuốc thú y APA Butavit I, (100 ml x 48 lọ/ carton), hàng mới 100%... (mã hs sản phẩ hỗ trợ/ mã hs của sản phẩ hỗ t)
- Mã HS 23099090: Chất tạo độ tươi cho tôm... (mã hs chất tạo độ tươ/ mã hs của chất tạo độ)
- Mã HS 23099090: Thức ăn cho cá B5002... (mã hs thức ăn cho cá/ mã hs của thức ăn cho)


Chương tiếp theo…
Chương 22: Đồ uống, rượu và giấm
Chương 24: Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến