Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 55: Xơ sợi staple nhân tạo

>> Chương 54 >> Chương 56
Chú giải.
1. Các nhóm 55.01 và 55.02 chỉ áp dụng với tô filament nhân tạo, bao gồm các filament song song có cùng chiều dài tương đương chiều dài của tô, thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây:
(a) Chiều dài của tô trên 2 m;
(b) Xoắn dưới 5 vòng trên mét;
(c) Độ mảnh mỗi filament dưới 67 decitex;
(d) Nếu là tô filament tổng hợp: tô phải được kéo duỗi nhưng không thể kéo dài hơn 100% chiều dài của nó;
(e) Tổng độ mảnh của tô trên 20.000 decitex.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 55012000: Vải 100% rayon k.53/54"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55012000: Sợi tô từ 100% Polyester Yarn loại B&C (100% Polyester Yarn "B&C" Grade).Hàng mới 100%... (mã hs sợi tô từ 100%/ mã hs của sợi tô từ 10)
- Mã HS 55021000: Tow filament- Bông xenlulo (CELLULOSE ACETATE TOW) dùng làm đầu lọc thuốc lá 4.0Y/35000... (mã hs tow filament b/ mã hs của tow filament)
- Mã HS 55021000: Sợi tô (Tow)- Acetate Tow 3.0 D/F Y 32000. Lô số: 3.0-320. (Hàng mẫu FOC). Hàng mới 100%... (mã hs sợi tô tow a/ mã hs của sợi tô tow)
- Mã HS 55021000: Tow làm đầu lọc thuốc lá (Acetate Tow): 5 bành.Nhãn hàng CA Demi Slim... (mã hs tow làm đầu lọc/ mã hs của tow làm đầu)
- Mã HS 55032000: HCS- Xơ tổng hợp chưa chải thô, 100% polyester (15D*64mm + 7D*64mm)... (mã hs hcs xơ tổng hợ/ mã hs của hcs xơ tổng)
- Mã HS 55032000: Sợi 100% polyester chưa chải kỹ, kích thước: 5D*51mm, mới 100%... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
- Mã HS 55032000: Bông xơ nhân tạo 100% polyester... (mã hs bông xơ nhân tạ/ mã hs của bông xơ nhân)
- Mã HS 55033000: Dây ép nhiệt (mét)... (mã hs dây ép nhiệt m/ mã hs của dây ép nhiệt)
- Mã HS 55039090: Nguyên liệu SX băng vệ sinh,tã vệ sinh:Xơ staple tổng hợp poly(ethylene:propylene)dạng cắt ngắn độ dài (+-15%):(0,4-6)cm(staple fibres)chưa chải thô,chưa chải kỹ,chưa gia công khác để kéo sợi,mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 55041000: Sợi nhân tạo từ Visco 72% Polyester 28%... (mã hs sợi nhân tạo từ/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 55049000: Bông nhồi(Xơ Staple tái tạo chưa chải kỹ 100% Recycled polyester)... (mã hs bông nhồixơ st/ mã hs của bông nhồixơ)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi POY bán thành phẩm được loại ra trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng.... (mã hs phế liệu sợi po/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 55062000: Bông nhân tạo (đánh tơi)... (mã hs bông nhân tạo/ mã hs của bông nhân tạ)
- Mã HS 55062000: Bông vụn từ xơ staple tổng hợp, thành phần 100% poly, hàng mới 100%... (mã hs bông vụn từ xơ/ mã hs của bông vụn từ)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi (Bông nhân tạo)... (mã hs bông nhồi bông/ mã hs của bông nhồi b)
- Mã HS 55062000: Bông gòn, bông vón- mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ mã hs của bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Bông gòn (bông vón)-mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ mã hs của bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Cục bông đã chải sẵn trang trí con hàng từ xơ polyeste... (mã hs cục bông đã chả/ mã hs của cục bông đã)
- Mã HS 55062000: Gòn bi... (mã hs gòn bi/ mã hs của gòn bi)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi 100% polyester (hàng mới 100%)... (mã hs bông nhồi 100%/ mã hs của bông nhồi 10)
- Mã HS 55062000: Bông đánh tơi 100% poly... (mã hs bông đánh tơi 1/ mã hs của bông đánh tơ)
- Mã HS 55069000: Vải không dệt (non- women fabric) (khổ 36"- 64")... (mã hs vải không dệt/ mã hs của vải không dệ)
- Mã HS 55069000: Sợi len (65% acrylic, 35% nylon)... (mã hs sợi len 65% ac/ mã hs của sợi len 65%)
- Mã HS 55081010: Chỉ may có lõi xơ ngắn 100% polyester (làm từ xơ staple tổng hợp, đã được đóng gói để bán lẻ) TEX21 53/2 5000M, 1 cuộn 5000 mét... (mã hs chỉ may có lõi/ mã hs của chỉ may có l)
- Mã HS 55081010: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ xơ staple nhân tạo,đã đóng gói bán lẻ) (2819 ROLL 534.2 KG)... (mã hs chỉ các loại h/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD BONNY FT0335A TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283176920/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 3... (mã hs chỉ thread bonn/ mã hs của chỉ thread b)
- Mã HS 55081010: Chỉ SOFT THREAD- POLY BLACK TEX70. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283855920/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 6... (mã hs chỉ soft thread/ mã hs của chỉ soft thr)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD-AN0268 TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102254711750/E31 ngày 04/10/2018, dòng hàng 9... (mã hs chỉ threadan02/ mã hs của chỉ threada)
- Mã HS 55081010: Chỉ THREAD-BONNY 036091 TEX350. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102322617610/E31 ngày 09/11/2018, dòng hàng 7... (mã hs chỉ threadbonn/ mã hs của chỉ threadb)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60s/3 (5000m/Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ May (1ROL 2500M)... (mã hs chỉ may 1rol 2/ mã hs của chỉ may 1ro)
- Mã HS 55081010: Chỉ may từ xơ stape (926 cuộn, 1 cuộn 5000 mét)... (mã hs chỉ may từ xơ s/ mã hs của chỉ may từ x)
- Mã HS 55081010: Chỉ khâu- THREAD-BONNY 35103 TEX350... (mã hs chỉ khâu threa/ mã hs của chỉ khâu th)
- Mã HS 55081010: Chỉ khâu SOFT THREAD- POLY BLACK TEX70... (mã hs chỉ khâu soft t/ mã hs của chỉ khâu sof)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY 45S/2 (5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 45s/2/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ may PS 60/2 100% Polyester, loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may ps 60/2/ mã hs của chỉ may ps 6)
- Mã HS 55081010: Chỉ may từ sợi nhân tạo (2500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may từ sợi/ mã hs của chỉ may từ s)
- Mã HS 55081010: Chỉ các lọai(5000m/Cone; 14907cone74535000mét)... (mã hs chỉ các lọai50/ mã hs của chỉ các lọai)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20s/3-2500m/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/32/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ (K.5000m/cuộn)... (mã hs chỉ k5000m/cu/ mã hs của chỉ k5000m)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (1865pcs, 2743m/pcs)... (mã hs chỉ may 1865pc/ mã hs của chỉ may 186)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 100% poly spun 20/2 (TEX60)Core5000M... (mã hs chỉ may 100% po/ mã hs của chỉ may 100%)
- Mã HS 55081010: Chỉ 150 Color 5000M... (mã hs chỉ 150 color 5/ mã hs của chỉ 150 colo)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20/3 Color 2000M... (mã hs chỉ 20/3 color/ mã hs của chỉ 20/3 col)
- Mã HS 55081010: Chỉ 40/2 Color 5000M... (mã hs chỉ 40/2 color/ mã hs của chỉ 40/2 col)
- Mã HS 55081010: Chỉ may viền ghế sofa làm từ xơ staple tổng hợp- Cotton rope (425m/roll)- hàng mới 100%... (mã hs chỉ may viền gh/ mã hs của chỉ may viền)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 5000m/cone... (mã hs chỉ may 5000m/c/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 55081010: Chỉ may công nghiệp Staple đã đóng gói bán lẻ ở dạng cuộn từ (2.000m-5.000m)/cuộn. Mới 100%... (mã hs chỉ may công ng/ mã hs của chỉ may công)
- Mã HS 55081010: Chi may cac loai... (mã hs chi may cac loa/ mã hs của chi may cac)
- Mã HS 55081090: Chỉ Ultra Dee 30T80 2500M làm từ xơ staple tổng hợp, phục vụ sản xuất gia công giầy dép... (mã hs chỉ ultra dee 3/ mã hs của chỉ ultra de)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may ASTRA 075T40 3000M, 8758075-Black, từ sợi Staple Polyester, mới 100%... (mã hs chỉ may astra 0/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3 từ xơ staple tổng hợp (100% polyester, 4000m/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 40s/3 t/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(nhận chuyển tiếp từ tờ khai xuất: 30293736210/E54)... (mã hs chỉ maynhận ch/ mã hs của chỉ maynhận)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loạ i- (2500m/Cuộn) SPUN THREAD 30S/3 làm từ xơ staple... (mã hs chỉ các loạ i/ mã hs của chỉ các loạ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may. 40S/2 (5000m/cuộn)- làm từ xơ staple nhân tạo.... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu- WHTE POLYESTER EMB THREAD(1CONE500MET, 522CONE)... (mã hs chỉ thêu whte/ mã hs của chỉ thêu wh)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500m/ cuộn- 60 cuộn... (mã hs chỉ may 2500m// mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ để may đệm ghế(1cuon300m)- Pull on the pearl thread 300D... (mã hs chỉ để may đệm/ mã hs của chỉ để may đ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2000-5000m/cuộn 2.1gr)... (mã hs chỉ may200050/ mã hs của chỉ may2000)
- Mã HS 55081090: Chỉ (6CUON, 1CUON 4000MET)... (mã hs chỉ 6cuon 1cu/ mã hs của chỉ 6cuon)
- Mã HS 55081090: Chỉ ALCAZAR làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, sử dụng trong may mặc 3000m/cuon, 2cuon... (mã hs chỉ alcazar làm/ mã hs của chỉ alcazar)
- Mã HS 55081090: Chỉ may, 2000m/1 cuộn, mới 100%... (mã hs chỉ may 2000m// mã hs của chỉ may 200)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại- 210d/2 summit white nylon thread(20LB186537.6MET)... (mã hs chỉ các loại 2/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ #5 820 (1 cuộn 1000 mét)... (mã hs chỉ #5 820 1 c/ mã hs của chỉ #5 820)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu 50/2 được làm từ xơ staple tổng hợp, trắng thô- Hàng mới 100%... (mã hs chỉ khâu 50/2 đ/ mã hs của chỉ khâu 50/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Sylko 180T18 2000M, 44 rol, hàng mới 100%... (mã hs chỉ sylko 180t1/ mã hs của chỉ sylko 18)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 120T27 5000M, 249 rol, hàng mới 100%... (mã hs chỉ astra 120t2/ mã hs của chỉ astra 12)
- Mã HS 55081090: Chỉ may20S/2 2000M/cuộn... (mã hs chỉ may20s/2 20/ mã hs của chỉ may20s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may40S/3 4000M/cuộn... (mã hs chỉ may40s/3 40/ mã hs của chỉ may40s/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may30S/2 (TEX40) 3000M/cuộn... (mã hs chỉ may30s/2 t/ mã hs của chỉ may30s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may50S/2 (TEX24) 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may50s/2 t/ mã hs của chỉ may50s/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu (5000m/cuộn) (Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK/ Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu 5000m/ mã hs của chỉ thêu 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (3,478 roll, 2,700m/roll, đơn giá: 0,0022296usd/m, trị giá: 20,919.50usd)... (mã hs chỉ may 3478/ mã hs của chỉ may 34)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Spun 5000 M/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly spun 5/ mã hs của chỉ poly spu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gral làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, sử dụng trong may mặc 3000m/cuon, 30cuon... (mã hs chỉ gral làm từ/ mã hs của chỉ gral làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ (1 cuộn 1800m)... (mã hs chỉ 1 cuộn 180/ mã hs của chỉ 1 cuộn)
- Mã HS 55081090: Chỉ (1 cuộn 50mét)... (mã hs chỉ 1 cuộn 50m/ mã hs của chỉ 1 cuộn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SYLKO 180T18 2000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sylko 1/ mã hs của chỉ may sylk)
- Mã HS 55081090: Chỉ nylon may giày SP 20#. Mới 100%... (mã hs chỉ nylon may g/ mã hs của chỉ nylon ma)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (các loại) 100% xơ Staple polyeste,PS 40/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ may các lo/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (100% Nylon, 1.500 mét/cuộn)... (mã hs chỉ may 100% n/ mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2.500m/cuộn)(2,588 cuộn 240.51kgs)... (mã hs chỉ may 2500m/ mã hs của chỉ may 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (3369 cone, 2500mt/ cone)... (mã hs chỉ may 3369 c/ mã hs của chỉ may 336)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000m/c... (mã hs chỉ may 5000m/c/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chi may 10000m/c... (mã hs chi may 10000m// mã hs của chi may 1000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may làm từ sơ staple tổng hợp. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic (2000m/cuon, 68cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ epic 2000m/ mã hs của chỉ epic 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic (5000m/cuon, 12cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ epic 5000m/ mã hs của chỉ epic 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gramax (5000m/cuon, 812cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ gramax 500/ mã hs của chỉ gramax)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu 60/3 từ xơ polyeste tổng hợp, dài 5000m/cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%.... (mã hs chỉ khâu 60/3 t/ mã hs của chỉ khâu 60/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Gral (5000m/cuon, 30cuon), hàng mới 100%... (mã hs chỉ gral 5000m/ mã hs của chỉ gral 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(1500m/cuộn)... (mã hs chỉ may1500m/c/ mã hs của chỉ may1500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2250m/cuộn)... (mã hs chỉ may2250m/c/ mã hs của chỉ may2250)
- Mã HS 55081090: Chỉ may- mới 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ mã hs của chỉ may mới)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(5000m) từ xơ staple nhân tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.... (mã hs chỉ may5000m/ mã hs của chỉ may5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ FADEN-116-1/5000M... (mã hs chỉ faden1161/ mã hs của chỉ faden11)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (mục 137, 1 pound 1,350M, 100% Polyester, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs chỉ may mục 13/ mã hs của chỉ may mục)
- Mã HS 55081090: Chỉ (10000m/Cuộn)... (mã hs chỉ 10000m/cuộ/ mã hs của chỉ 10000m/)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY THỬ MÀU ĐỎ (750M/ CUỘN)-80660... (mã hs chỉ may thử màu/ mã hs của chỉ may thử)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu các loại... (mã hs chỉ khâu các lo/ mã hs của chỉ khâu các)
- Mã HS 55081090: Chỉ đỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN #30/300M NO.13 (Cuộn cái 300 mét)... (mã hs chỉ đỏ dùng ch/ mã hs của chỉ đỏ dùng)
- Mã HS 55081090: Chỉ đỏ nhỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 30/100M NO.13 (Cuộn cái 100 mét)... (mã hs chỉ đỏ nhỏ dùn/ mã hs của chỉ đỏ nhỏ)
- Mã HS 55081090: Chỉ xanh dương (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 60/700M NO.81 (Cuộn cái 700 mét)... (mã hs chỉ xanh dương/ mã hs của chỉ xanh dươ)
- Mã HS 55081090: Chỉ màu vàng nhỏ (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/SCHAPPE SPUN 30/100M NO.29 (Cuộn cái 100 mét)... (mã hs chỉ màu vàng nh/ mã hs của chỉ màu vàng)
- Mã HS 55081090: Chỉ màu trắng cực lớn (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/TETORON SPUN #60 10000M NO.001-ZESGOZK0025SG (cuộncái10000m)... (mã hs chỉ màu trắng c/ mã hs của chỉ màu trắn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may EPIC 120T24 5000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may epic 12/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 55081090: Chỉ may mua nước ngoài... (mã hs chỉ may mua nướ/ mã hs của chỉ may mua)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2000 mét/cuộn; 2cuộn)... (mã hs chỉ may 2000 m/ mã hs của chỉ may 200)
- Mã HS 55081090: Chỉ may. RAYON EMBROIDERY THREAD "WIRE" 120D/1X2, 5000MTS/CONES... (mã hs chỉ may rayon/ mã hs của chỉ may ray)
- Mã HS 55081090: Chỉ May (từ xơ staple nhân tạo), hàng mới 100%... (mã hs chỉ may từ xơ/ mã hs của chỉ may từ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(1,500 M/Cuộn-10,025 Cuộn).Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may1500 m/ mã hs của chỉ may150)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2(2.500M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/22/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3(2.000-2.500M/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/32/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại(thread) SP THREAD (1LB13000 YDS)... (mã hs chỉ các loạith/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 1.250 M/Cuộn... (mã hs chỉ may 1250 m/ mã hs của chỉ may 125)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2.500 M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 2500/ mã hs của chỉ may 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ may thường, loại 5000m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may thường/ mã hs của chỉ may thườ)
- Mã HS 55081090: Chỉ thêu100% cotton, Mới 100%... (mã hs chỉ thêu100% co/ mã hs của chỉ thêu100%)
- Mã HS 55081090: Chỉ (100PCT SPUN POLYESTER NE60S/3 (99.5 kg 796 cuộn, 5000m/cuộn)... (mã hs chỉ 100pct spu/ mã hs của chỉ 100pct)
- Mã HS 55081090: Chỉ may.... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ may.Đơn giá:0.000453 usd/MTR... (mã hs chỉ mayđơn giá/ mã hs của chỉ mayđơn)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m-9500m/cuộn210gr- 400gr)... (mã hs chỉ may3000m9/ mã hs của chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (4000m/cuộn)(từ xơ Staple nhân tạo)... (mã hs chỉ may 4000m// mã hs của chỉ may 400)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 4000m(15 cuộn)... (mã hs chỉ may 4000m1/ mã hs của chỉ may 4000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500m(549 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m5/ mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (2500m) (264 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m/ mã hs của chỉ may 250)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (5000m) (111 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/ mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ THREAD (Resilon), 4000M/ CUỘN... (mã hs chỉ thread res/ mã hs của chỉ thread)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu (9000m/cuộn), hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs chỉ khâu 9000m/ mã hs của chỉ khâu 90)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2500m) từ xơ staple nhân tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.... (mã hs chỉ may2500m/ mã hs của chỉ may2500)
- Mã HS 55081090: CHỈ, DẠNG MÉT, BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO... (mã hs chỉ dạng mét/ mã hs của chỉ dạng mé)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NK... (mã hs chỉ may nk/ mã hs của chỉ may nk)
- Mã HS 55081090: Chỉ (500-7500 Yds/cuộn)... (mã hs chỉ 5007500 y/ mã hs của chỉ 500750)
- Mã HS 55081090: Chỉ may phụ liệu may quần áo, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may phụ liệ/ mã hs của chỉ may phụ)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m/1cuộn)làm từ sợi xơ staple nhân tạo... (mã hs chỉ may3000m/1/ mã hs của chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may,5000M/ROLL... (mã hs chỉ may5000m/r/ mã hs của chỉ may5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP40/2 85 cuộn (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may sp40/2/ mã hs của chỉ may sp40)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000M (548 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại- 5000 mét/ cuộn- 216 cuộn... (mã hs chỉ các loại 5/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NK(60s/3)... (mã hs chỉ may nk60s// mã hs của chỉ may nk6)
- Mã HS 55081090: Chỉ may polyeste/ SP77120-611AG(5000m/ cuộn)... (mã hs chỉ may polyest/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NYLTEX 3000M/CONE (mới 100%)... (mã hs chỉ may nyltex/ mã hs của chỉ may nylt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may co dãn (7 Cuộn 6216 mét)... (mã hs chỉ may co dãn/ mã hs của chỉ may co d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may, phụ kiện may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may phụ ki/ mã hs của chỉ may phụ)
- Mã HS 55081090: Chỉ #20 6536 (1Roll 1400M)... (mã hs chỉ #20 6536 1/ mã hs của chỉ #20 6536)
- Mã HS 55081090: Chỉ Eloflec làm từ xơ staple nhân tạo tổng hợp, dùng trong may mặc 3000m/cuon, 8cuon... (mã hs chỉ eloflec làm/ mã hs của chỉ eloflec)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 500M/cuộn phụ trợ dùng trong may mặc... (mã hs chỉ may 500m/cu/ mã hs của chỉ may 500m)
- Mã HS 55082090: Chỉ thoi màu xanh dương/ AU7184 (1 cuộn 5468 yard; chỉ may)- hàng mới 100%- NSX: SARLA OVERSEAS HOLDINGS LTD.... (mã hs chỉ thoi màu xa/ mã hs của chỉ thoi màu)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 1.000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 1000/ mã hs của chỉ loại 10)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2.500 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2500/ mã hs của chỉ loại 25)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2.000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2000/ mã hs của chỉ loại 20)
- Mã HS 55082090: Cuộn chỉ, kích thước: (10*13)mm, mới 100%... (mã hs cuộn chỉ kích/ mã hs của cuộn chỉ kí)
- Mã HS 55082090: Chỉ poly, nylon... (mã hs chỉ poly nylon/ mã hs của chỉ poly ny)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 2500M(có 5 cuộn 4000M/cuộn)... (mã hs chỉ may 2500mc/ mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 55082090: Chỉ may giầy từ sợi staple nhân tạo (1 cuộn 800m)... (mã hs chỉ may giầy từ/ mã hs của chỉ may giầy)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 (2.500-5.000M)... (mã hs chỉ may 40/2 2/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60S/3(5.000M/1Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/35/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 45S/2 (2.500-5.000M)... (mã hs chỉ may 45s/2/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 65S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 65s/3/ mã hs của chỉ may 65s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 55S/3 (5000M/COME)... (mã hs chỉ may 55s/3/ mã hs của chỉ may 55s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 52S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 52s/3/ mã hs của chỉ may 52s/)
- Mã HS 55082090: Chi may 42S/2 (2.500- 5.000M/cuộn)... (mã hs chi may 42s/2/ mã hs của chi may 42s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may làm từ xơ staple nhân tạo đã đóng gói 3000m/cuộn 70 cuộn... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55082090: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ mã hs của chỉ chun)
- Mã HS 55082090: Chỉ tơ (Chỉ may Polyester Texturised)... (mã hs chỉ tơ chỉ may/ mã hs của chỉ tơ chỉ)
- Mã HS 55092100: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ. Sợi đơn có tỷ trọng xơ staple Polyester 88%. T/W 40/1 (88/12) DRIRELEASE SIRO (88% POLYESTER 12% WOOL). Mới 100%.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ mã hs của sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55092100: Sợi 95%polyester(nylon) 5%wool... (mã hs sợi 95%polyeste/ mã hs của sợi 95%polye)
- Mã HS 55092100: Sợi 85%polyester(nylon) 15%wool... (mã hs sợi 85%polyeste/ mã hs của sợi 85%polye)
- Mã HS 55092100: Sợi 85% polyester 15% linen 30/1... (mã hs sợi 85% polyest/ mã hs của sợi 85% poly)
- Mã HS 55092100: Sợi (dùng để sx các loại bóng thể thao),sợi đơn từ xơ staple polyester,có tỷ trọng xơ trên 85%... (mã hs sợi dùng để sx/ mã hs của sợi dùng để)
- Mã HS 55092100: Sợi từ xơ staple tổng hợp 95% POLYESTER 5% CATIONIC POLYESTER các loại.... (mã hs sợi từ xơ stapl/ mã hs của sợi từ xơ st)
- Mã HS 55092100: Polyester (sợi 100% spun polyester Ne 20/1 sợi chưa chuốt sáp có tỷ trọng 100% polyester). Hàng mới 100%-... (mã hs polyester sợi/ mã hs của polyester s)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn từ xơ staplepolyester,tỷ trọng xơ staplepolyester trên 85%,loại TEX 59.05 raw white plastic cone(100%polyester),NSX:WUHAN HONEST CHANNEL,chưa được đóng gói bán lẻ, 25kg/túi,40 túi,mới100%... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ mã hs của sợi đơn từ x)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn 30/1 từ staple polyester, 100% POLYESTER SPUN YARN 30/1, dùng trong may mặc, hàng mới 100%.... (mã hs sợi đơn 30/1 từ/ mã hs của sợi đơn 30/1)
- Mã HS 55092100: Sợi Polyester Melange (đã qua xử lý), Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester m/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 55092100: sợi 100%Polyester... (mã hs sợi 100%polyest/ mã hs của sợi 100%poly)
- Mã HS 55092200: Sợi xe chải kỹ,100% polyester,chi số mét 102... (mã hs sợi xe chải kỹ/ mã hs của sợi xe chải)
- Mã HS 55092200: Sợi polyester 100% sewing yarn (145dtex./36 SDY), hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester 1/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 55092200: Sợi 100% spun polyester sewing thread AK63/3(1.0KG/DT)T393(sợi xe,có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên), hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% spun p/ mã hs của sợi 100% spu)
- Mã HS 55092200: Vải chần gòn (Vải 100% Polyester +gòn 100% polyseter)K.56-58... (mã hs vải chần gòn v/ mã hs của vải chần gòn)
- Mã HS 55092200: Sợi Polyester-20S/3, Sợi xe từ 02 sợi đơn, thành phần 100% sợi xơ staple polyester hướng xoắn Z màu trắng độ mảnh 279 dTex. Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester2/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 55092200: Sợi 100% xe từ polyeste- 100PERCENT MULTI FOLD POLYESTER YARN, 42/2, Hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% xe từ/ mã hs của sợi 100% xe)
- Mã HS 55092200: Sợi ngang dệt chăn PE 100 6.2/2 (Weft Yarn)... (mã hs sợi ngang dệt c/ mã hs của sợi ngang dệ)
- Mã HS 55092200: Sợi 20/2, 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 20/2 100%/ mã hs của sợi 20/2 10)
- Mã HS 55092200: Sợi 20/3, 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 20/3 100%/ mã hs của sợi 20/3 10)
- Mã HS 55092200: Sợi 60/3 (kí hiệu khác: 62/3), 100% Polyester, dùng để sản xuất chỉ may các loại. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi 60/3 kí hi/ mã hs của sợi 60/3 kí)
- Mã HS 55092200: Nguyên liệu sợi đã se 20s/3 (100% Spun Polyester dùng để SX chỉ may SP20/3)... (mã hs nguyên liệu sợi/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 55092200: Sợi dùng để sản xuất chỉ may Polyester (29s/2)... (mã hs sợi dùng để sản/ mã hs của sợi dùng để)
- Mã HS 55093100: Sợi hỗn hợp Acrylic Nilon Len (85%Acrylic, 15% Nilon, 5%len). Hàng mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp acr/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55093100: Sợi acrylic siêu mềm, được làm từ xơ staple, tỷ trọng xơ staple là 85% (200/2 tex)/ sợi đơn, dùng để dệt thảm, hàng TQ mới 100%.... (mã hs sợi acrylic siê/ mã hs của sợi acrylic)
- Mã HS 55093200: Sợi cáp từ xơ staple tổng hợp 100% Acrylic, chưa đóng gói để bán lẻ, hàng mới 100%... (mã hs sợi cáp từ xơ s/ mã hs của sợi cáp từ x)
- Mã HS 55093200: Sợi 95% acrylic 5% polyester... (mã hs sợi 95% acrylic/ mã hs của sợi 95% acry)
- Mã HS 55094100: Sợi đơn làm từ xơ staple tổng hợp 100% PVA (Poly-Vinyl Alcohol), không dún, chưa đóng gói để bán lẻ, chi số Ne 80/1 dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%.... (mã hs sợi đơn làm từ/ mã hs của sợi đơn làm)
- Mã HS 55094100: Sợi thun Elastane Fiber Dtex 800 Den 720 Type T837 TU (3000gr) Merge 1B580-Hàng chuyễn mục đích sử dụng từ tk 101737519810/E31 ngày 30/11/2017 mục 2... (mã hs sợi thun elasta/ mã hs của sợi thun ela)
- Mã HS 55094200: Chỉ may 60S/3 (536 cone- 5000m/cone)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55095100: Sợi 40%Modal + 60%Cotton... (mã hs sợi 40%modal/ mã hs của sợi 40%modal)
- Mã HS 55095100: Sợi đơn từ 65% xơ staple Polyester và 35% xơ staple rayon, 10'S- 40'S, loại C, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn từ 65%/ mã hs của sợi đơn từ 6)
- Mã HS 55095100: Sợi dệt vải từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo (YARN 70%POLYESTER 30%RAYON(30S,184dtex)).Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải từ/ mã hs của sợi dệt vải)
- Mã HS 55095100: Sợi đơn từ xơ stape polyester T/R (70/30) 16+70D (3.2) (66% Polyester 28% Viscose 6% Spandex). Nguyên phụ liệu để sản xuất vải. Khai báo theo KQ PTPL 884/TB-KĐ3(12/06/2017). Hơp đông 2200033442... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ mã hs của sợi đơn từ x)
- Mã HS 55095290: Sợi 30% Wool 70% Polyester... (mã hs sợi 30% wool 70/ mã hs của sợi 30% wool)
- Mã HS 55095290: Sợi 35% Wool 65% Polyester... (mã hs sợi 35% wool 65/ mã hs của sợi 35% wool)
- Mã HS 55095300: Sợi đơn từ xơ staple bằng 100% cotton, dùng làm vải lưới. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn từ xơ s/ mã hs của sợi đơn từ x)
- Mã HS 55095300: Sợi 105D P50 CST/C10(D:3.5) DUAL từ xơ staple tổng hợp, tỷ trọng 78%POLYESTER 16.5%COTTON 5.5%SPANDEX dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 105d p50 cs/ mã hs của sợi 105d p50)
- Mã HS 55095300: Sợi 65% Polyester (RECYCLE) 35% Cotton các loại... (mã hs sợi 65% polyest/ mã hs của sợi 65% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi 65%polyester 35%cotton... (mã hs sợi 65%polyeste/ mã hs của sợi 65%polye)
- Mã HS 55095300: Sợi (Polyester65%Cotton35%)... (mã hs sợi polyester6/ mã hs của sợi polyest)
- Mã HS 55095300: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói bán lẻ, từ xơ staple polyeste được pha duy nhất với bông: Sợi 85% polyester 15% cotton 30'S.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ mã hs của sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55095300: Sợi 25% Cotton (10%ORGANIC Cotton), 50% Polyeste, 25% Rayon B05A-F18 30S/1 Sợi khác, từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu với bông, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 25% cotton/ mã hs của sợi 25% cott)
- Mã HS 55095300: Sợi Peco 50/50 (Polyester 50%/Cotton 50%)... (mã hs sợi peco 50/50/ mã hs của sợi peco 50/)
- Mã HS 55095900: Sợi 50% Recycle Polyeste 50% Rayon... (mã hs sợi 50% recycle/ mã hs của sợi 50% recy)
- Mã HS 55095900: Sợi (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói bán lẻ, từ loại khác: Sợi 70% tencel 30% wool 40'S(Tencel/ Wool (70/30) 40's Siro yarn).Hàng mới 100%... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ mã hs của sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55095900: SỢI 60% POLYESTER 40% VISCOSE... (mã hs sợi 60% polyest/ mã hs của sợi 60% poly)
- Mã HS 55096100: Sợi tổng hợp Mohair20% Wool10% Nylon10% Acrylic60%... (mã hs sợi tổng hợp mo/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 55096100: Sợi tổng hợp Alpaca15% Wool15% Viscose10% Acrylic60%... (mã hs sợi tổng hợp al/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 55096100: Sợi bông có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông có tỷ/ mã hs của sợi bông có)
- Mã HS 55096100: Vải Bolen 48"... (mã hs vải bolen 48/ mã hs của vải bolen 48)
- Mã HS 55096100: Sợi len tổng hợp pha lông động vật Raccoon38%Ny18%Rayon18%Poly6%L.Wool20%... (mã hs sợi len tổng hợ/ mã hs của sợi len tổng)
- Mã HS 55096900: Sợi hỗn hợp Acrylic Cotton (60%Acrylic, 40% Cotton), đơn giá: 0.00909017686072218 USD... (mã hs sợi hỗn hợp acr/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55096900: Sợi len (55% acrylic, 45% cotton)... (mã hs sợi len 55% ac/ mã hs của sợi len 55%)
- Mã HS 55096900: Sợi 60%Acrylic 40%Rayon... (mã hs sợi 60%acrylic/ mã hs của sợi 60%acryl)
- Mã HS 55096900: Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple bằng acrylic, chưa đóng gói để bán lẻ: sợi đơn 30S A/R(60/40) thành phần 60% acrylic 40% vicose, mới 100%.... (mã hs sợi trừ chỉ kh/ mã hs của sợi trừ chỉ)
- Mã HS 55096900: Sợi 70% Rayon, 30% Polyester... (mã hs sợi 70% rayon/ mã hs của sợi 70% rayo)
- Mã HS 55099900: Sợi len nhân tạo thành phần tổng hợp Mohair12%Acrylic16%Nylon40%MPolyester32%... (mã hs sợi len nhân tạ/ mã hs của sợi len nhân)
- Mã HS 55099900: Sợi len (52% poly, 25% polyurethan, 23% linen)... (mã hs sợi len 52% po/ mã hs của sợi len 52%)
- Mã HS 55099900: Sợi len (100% acrylic)... (mã hs sợi len 100% a/ mã hs của sợi len 100)
- Mã HS 55099900: Sợi len (89% rayon, 11% nylon)... (mã hs sợi len 89% ra/ mã hs của sợi len 89%)
- Mã HS 55099900: Chỉ sợi (polyester)... (mã hs chỉ sợi polyes/ mã hs của chỉ sợi pol)
- Mã HS 55099900: Sợi thread (CORD#5-BLACK), chất liệu: polyeste... (mã hs sợi thread cor/ mã hs của sợi thread)
- Mã HS 55099900: Sợi 75%Nylon 25%Polyester... (mã hs sợi 75%nylon 25/ mã hs của sợi 75%nylon)
- Mã HS 55101100: Sợi 70%Modal 30%Polyester... (mã hs sợi 70%modal 30/ mã hs của sợi 70%modal)
- Mã HS 55101100: SỢI 100%RAYON... (mã hs sợi 100%rayon/ mã hs của sợi 100%rayo)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% Spandex... (mã hs sợi 100% spande/ mã hs của sợi 100% spa)
- Mã HS 55101100: Sợi từ xơ staple tái tạo/100% LENZING TENCEL YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi từ xơ stapl/ mã hs của sợi từ xơ st)
- Mã HS 55101100: SỢI MODAL 50S. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs sợi modal 50s/ mã hs của sợi modal 50)
- Mã HS 55101100: Sợi đơn có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85%, 40S/1 MODAL SIRO COMPACT SPINNING YARN, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi đơn có tỷ t/ mã hs của sợi đơn có t)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% Rayon... (mã hs sợi 100% rayon/ mã hs của sợi 100% ray)
- Mã HS 55101200: Sợi se từ xơ staple tái tạo 100% Bamboo chi số Ne 30/2, chưa đóng gói để bán lẻ, dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%.... (mã hs sợi se từ xơ st/ mã hs của sợi se từ xơ)
- Mã HS 55102000: Sợi nhân tạo được pha với lông động vật loại mịn (WS10%WO40%VI30%PA20%)... (mã hs sợi nhân tạo đư/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 55103000: Sợi từ xơ staple tái tạo, Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông, (YARN 50%COTTON 50%RAYON(30S,194dtex))mới 100%... (mã hs sợi từ xơ stapl/ mã hs của sợi từ xơ st)
- Mã HS 55109000: Sợi len (50% rayon, 22% nylon, 28% pbt)... (mã hs sợi len 50% ra/ mã hs của sợi len 50%)
- Mã HS 55109000: Sợi 83%Viscose 17%Elite... (mã hs sợi 83%viscose/ mã hs của sợi 83%visco)
- Mã HS 55109000: Soi 73%Rayon 27%Nylon... (mã hs soi 73%rayon 27/ mã hs của soi 73%rayon)
- Mã HS 55109000: Mẫu sợi tổng hợp dùng làm nguyên liệu trong sản xuất cọ trang điểm, 72.5g/cuộn, NCC: BEJING DAKAILE I&X CO.,LTD... (mã hs mẫu sợi tổng hợ/ mã hs của mẫu sợi tổng)
- Mã HS 55111010: Chỉ thêu (1 cuộn 5000 mét)... (mã hs chỉ thêu 1 cuộ/ mã hs của chỉ thêu 1)
- Mã HS 55111010: Cuộn len (màu đỏ), hàng mới 100%... (mã hs cuộn len màu đ/ mã hs của cuộn len mà)
- Mã HS 55111010: Cuộn len (màu trắng), hàng mới 100%... (mã hs cuộn len màu t/ mã hs của cuộn len mà)
- Mã HS 55112090: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 55112090: Sợi WOOL60%NYLON20%VISCOSE20%... (mã hs sợi wool60%nylo/ mã hs của sợi wool60%n)
- Mã HS 55112090: Sợi nhân tạo VISCOSE89% NYLON11%... (mã hs sợi nhân tạo vi/ mã hs của sợi nhân tạo)
- Mã HS 55112090: Sợi Wool10% Alpaca10% Acrylic40% Nylon24%... (mã hs sợi wool10% alp/ mã hs của sợi wool10%)
- Mã HS 55112090: Sợi tổng hợp Nylon24% Wool16% Visco16% Acrylic44%... (mã hs sợi tổng hợp ny/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 55112090: Sợi NYLON20%VISCOSE35%LAMSWOOL29%ANGORA8%CASHMERE8%... (mã hs sợi nylon20%vis/ mã hs của sợi nylon20%)
- Mã HS 55112090: Sợi CASHMERE4%LAMSWOOL20%COTTON20%VISCOSE33%NYLON23%... (mã hs sợi cashmere4%l/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 55112090: Sợi Cashmere10%MerinoExtraWool40% Viscose30% Nylon20%... (mã hs sợi cashmere10%/ mã hs của sợi cashmere)
- Mã HS 55112090: Sợi tổng hợp Acrylic50% Polies18% Alpaca12% VirginWool12% Visco8%... (mã hs sợi tổng hợp ac/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 55112090: Chỉ từ xơ staple tổng hợp, đóng gói để bán lẻ 5000m/cuộn... (mã hs chỉ từ xơ stapl/ mã hs của chỉ từ xơ st)
- Mã HS 55112090: Vải 70% Tencel 30% rayon khổ 57/58''... (mã hs vải 70% tencel/ mã hs của vải 70% tenc)
- Mã HS 55112090: VẢI CHÍNH 69% POLYESTER, 31% POLYURETHANE, KHỔ 145CM (18,455.30 MET 20,182.96 YDS)... (mã hs vải chính 69% p/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 55112090: Chỉ 150D- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 150d 5000/ mã hs của chỉ 150d 5)
- Mã HS 55112090: Chỉ 40S/2- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 40s/2 500/ mã hs của chỉ 40s/2 5)
- Mã HS 55112090: CHỈ MAY 100PCT SPUN POLYESTER NE40S/2 (5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 100pct/ mã hs của chỉ may 100p)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 50D/2 5,000M/CN... (mã hs chỉ may 50d/2 5/ mã hs của chỉ may 50d/)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 60S/3 5,000M/CN... (mã hs chỉ may 60s/3 5/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 2500M/CUON (6600 CUON), 5000M/CUON 3520 CUON... (mã hs chỉ may 2500m/c/ mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 55121100: Vải dệt xơ staple polyeste khổ 1,05m (stiffcloth)-00591-91000-00... (mã hs vải dệt xơ stap/ mã hs của vải dệt xơ s)
- Mã HS 55121100: Vải chống thấm- 100% Xơ Staple Polyester tổng hợp, dạng cuộn, dệt thoi, dùng để bọc lót ghế, 217G/m2, khổ 1.27-1.40m. Hàng mới 100%.... (mã hs vải chống thấm/ mã hs của vải chống th)
- Mã HS 55121100: Vải chính dệt thoi 100% polyester w57/58'' (59g/m2, 5668 yds) hàng mới 100% Art: JF290T... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 100% polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, OK4144, 100% Polyester, khổ vải 135cm, dài 51 m, 96g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi o/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải nhung dệt thoi, thành phần: 100% Polyester, khổ 50 inch, định lượng 249 g/m2, mới 100%, hsx: CHANGSHU TBC CO., LTD... (mã hs vải nhung dệt t/ mã hs của vải nhung dệ)
- Mã HS 55121900: Vải K: 70/75cm Polyester100%... (mã hs vải k 70/75cm/ mã hs của vải k 70/75)
- Mã HS 55121900: Vải K: 100/105cm Polyester100%... (mã hs vải k 100/105c/ mã hs của vải k 100/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 120/125cm Cupro56%Cotton44%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 140/145cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi > 85% Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: vải lót khổ 150(+/-2)cm (210T 100% polyester DT8888-58-210TBK- THT)... (mã hs vải lót khổ 150/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải tricot 100%polyester- khổ 58 inch- 338 mét... (mã hs vải tricot 100%/ mã hs của vải tricot 1)
- Mã HS 55121900: Vải chính 91% Poly 9%Spa đã nhuộm (vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp có trọng lượng 170g/m2), 58"... (mã hs vải chính 91% p/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 55121900: Vải 60%cotton 40% polyester (Khổ 64/70")... (mã hs vải 60%cotton 4/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải chính 90/10 Pct Poly/Spandex K.56/58"... (mã hs vải chính 90/10/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 55121900: Vải màn cửa Audiance Putty 10 (100% Polyester, K 315cm)... (mã hs vải màn cửa aud/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 55121900: Vải bọc nệm khổ 54" 100% Polyester (159.25 Yard 199.7299M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55121900: Vải bọc nệm 100% polyeste, khổ 1.4m (Hàng mới 100%)... (mã hs vải bọc nệm 100/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 55121900: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 55121900: Vải 65% Poly 35% cotton... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 90% Poly 10% cotton... (mã hs vải 90% poly 10/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 55121900: vải 59% Poly 31% Rayon 10% Nylon... (mã hs vải 59% poly 31/ mã hs của vải 59% poly)
- Mã HS 55121900: Tấm đan từ vải 100% wood, Hàng mới 100%... (mã hs tấm đan từ vải/ mã hs của tấm đan từ v)
- Mã HS 55121900: Vải chính 51% nylon 49% polyester... (mã hs vải chính 51% n/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 55121900: Vải chính 85% polyester 15% cotton... (mã hs vải chính 85% p/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 86% poly 14% PU khổ 42"(có tỷ trọng xơ staple polyeste trên 85%, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, thành phần 100% xơ staple polyester, đã nhuộm, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 120gr/m2, dạng cuộn, khổ (1,2-2,8)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lưới MESH Cloth 100% polyester 1.58M (Loại 150 mắt lưới/ inch,là vải dệt thoi có tỷ trọng sơ Staple polyester từ 85% trở lên,vải để làm khung in xoa- công cụ in nhãn mác trong gia công giầy)... (mã hs vải lưới mesh c/ mã hs của vải lưới mes)
- Mã HS 55121900: Vải lót,vải dệt thoi từ xơ staple, thành phần: 100%Polyester, khổ 57"... (mã hs vải lótvải dệt/ mã hs của vải lótvải)
- Mã HS 55121900: Vải F ALLANNA MIDNIGHT 19504- 100% polyester (Kho: 56inch, 1482met)... (mã hs vải f allanna m/ mã hs của vải f allann)
- Mã HS 55121900: Vải lót lining 100% Polyester khổ 44'', trọng lượng 90g/m2... (mã hs vải lót lining/ mã hs của vải lót lini)
- Mã HS 55121900: Vải dệt-HAS W1805-023 GALIO TEX(WOVEN)58" R.WHT(01F7)... (mã hs vải dệthas w18/ mã hs của vải dệthas)
- Mã HS 55121900: Vải dêt thoi 90% Nylon 10% Spande khổ 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 90/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót, 100% polyester, W: 128CM... (mã hs vải lót 100% p/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 55121900: Vải 99% Polyester 1% Metal khổ 56", hàng mới 100%... (mã hs vải 99% polyest/ mã hs của vải 99% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 69% Polyester 31% Cotton khổ 53",hàng mới 100%... (mã hs vải 69% polyest/ mã hs của vải 69% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 99% Cotton 1% Polyurethane khổ 53",hàng mới 100%... (mã hs vải 99% cotton/ mã hs của vải 99% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 65% Linen 33% Rayon 2% Polyurethane khổ 46",hàng mới 100%... (mã hs vải 65% linen 3/ mã hs của vải 65% line)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Nylon 28% Rayon 2% Polyurethane khổ 50",hàng mới 100%... (mã hs vải 70% nylon 2/ mã hs của vải 70% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Polyester 22% Rayon 4% Polyurethane khổ 41",hàng mới 100%... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 38% Linen 32% Polyester 28% Rayon 2% Polyurethane khổ 44",hàng mới 100%... (mã hs vải 38% linen 3/ mã hs của vải 38% line)
- Mã HS 55121900: Vải nỉ dệt thoi từ xơ staple 100%Polyester,khổ 147cm... (mã hs vải nỉ dệt thoi/ mã hs của vải nỉ dệt t)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi (Vải100% Silk) Khổ 140CM- Dài 832 Met... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải chính 100%polyester k.141 CM... (mã hs vải chính 100%p/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55121900: Vải 94%POLYESTER 6%ELASTANE K.50/57''... (mã hs vải 94%polyeste/ mã hs của vải 94%polye)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Poly 4% PU khổ 59"- mới 100%... (mã hs vải 96% poly 4%/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70%rayon 30% linen K54/55''... (mã hs vải 70%rayon 30/ mã hs của vải 70%rayon)
- Mã HS 55121900: Vải 89% Poly11% Span dệt thoi 58" 230GSM... (mã hs vải 89% poly11%/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Cotton (3129.1YDS).K57/58"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 55121900: Vải Nỉ 100% POLYESTER 2MM màu trắng khổ vải 58" (363 YDS) vải dệt thoi từ xơ staple polyester có tỷ trọng loại xơ 85% trở lên... (mã hs vải nỉ 100% pol/ mã hs của vải nỉ 100%)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Nylon(Vải dệt thoi,dùng làm vải chính,100%NYLON,WOVEN MAIN FABRIC,110 GR/M2,WIDTH 54")... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: VẢI CHÍNH 91.3% NYLON 8.7%POLYURETHANE, KHỔ 53/54" (70 MET 76.55 YDS)... (mã hs vải chính 913%/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 55121900: Vải Lót... (mã hs vải lót/ mã hs của vải lót)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Poly dệt thoi 57" 60GSM (NN2020003)... (mã hs vải 100% poly d/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi86% polyester 14% spandex (elastane) khổ 139.70cm 88g/m2, màu nimbus. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi86%/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI 95%POLY 5%SPAN K.56/58''... (mã hs vải 95%poly 5%s/ mã hs của vải 95%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 98% Poly 2% Spandex khổ 54'' (125 Yds)- mới 100%... (mã hs vải 98% poly 2%/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Pu (Khổ 54/56")... (mã hs vải 100% pu kh/ mã hs của vải 100% pu)
- Mã HS 55121900: Vải lót 80%polyester 20%cotton khổ 56/58" 89g/sgm... (mã hs vải lót 80%poly/ mã hs của vải lót 80%p)
- Mã HS 55121900: DÂY DỆT CÁC LOẠI... (mã hs dây dệt các loạ/ mã hs của dây dệt các)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 70% Rayon 30% Line đã nhuộm Khổ 52/53, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót 90% poly 10% spandex... (mã hs vải lót 90% pol/ mã hs của vải lót 90%)
- Mã HS 55121900: VẢI (DỆT THOI) 100% POLYESTER KHỔ 57"... (mã hs vải dệt thoi/ mã hs của vải dệt tho)
- Mã HS 55121900: Vải 65%Poly 35% Cotton kho 40-44"... (mã hs vải 65%poly 35%/ mã hs của vải 65%poly)
- Mã HS 55121900: Vải K: 122CM (48/50") Polyester100%... (mã hs vải k 122cm 4/ mã hs của vải k 122cm)
- Mã HS 55121900: VẢI 89% POLYESTER 11% SPANDEX 54"... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: VẢI(DỆT THOI) 90% POLYESTER 10% ELASTANE KHỔ 58"... (mã hs vảidệt thoi 9/ mã hs của vảidệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải K: 72cm(70/75cm) Polyester100%... (mã hs vải k 72cm70// mã hs của vải k 72cm)
- Mã HS 55121900: Vải thun Jersey, thành phần 100% Polyester loại đã in, rộng 1.55m, trọng lượng 230gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải thun jersey/ mã hs của vải thun jer)
- Mã HS 55121900: Vải keo POLYESTER 100% K.48-50"... (mã hs vải keo polyest/ mã hs của vải keo poly)
- Mã HS 55121900: Vải lót SE4774, 100% Polyester, khổ 163CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót se4774/ mã hs của vải lót se47)
- Mã HS 55121900: Vải có tỷ trọng >85% Nylon +TP khác (89%Nylon 11%Polyurethane) khổ 42"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55121900: Vải Ja tricot màu đen khổ rộng 54inch được dệt thoi từ sợi staple tổng hợp, đã tẩm polyure than... (mã hs vải ja tricot m/ mã hs của vải ja trico)
- Mã HS 55121900: Vải 94% polyester 06% elastane khổ 50" (mới 100%)... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 55121900: Vải chính POLYESTER-97% POLYURETHANE-3% DYED WOVEN FABRIC 142cm WIDTH (56INCH) 295g/M(270g/YD) (dệt thoi, đã nhuộm). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 55121900: vải 100%Nylon 54/56"... (mã hs vải 100%nylon 5/ mã hs của vải 100%nylo)
- Mã HS 55121900: Vải: 28% POLYESTER 72% RAYON (khổ vải: 57'')... (mã hs vải 28% polyes/ mã hs của vải 28% pol)
- Mã HS 55121900: Vải dệt từ xơ Staple tổng hợp 100% polyeste... (mã hs vải dệt từ xơ s/ mã hs của vải dệt từ x)
- Mã HS 55121900: Vải ren tuyn-Yurim Textile Power Mesh W/110cm... (mã hs vải ren tuynyu/ mã hs của vải ren tuyn)
- Mã HS 55121900: Vải 61.7% Polyester 38.3% Cotton 58"... (mã hs vải 617% polye/ mã hs của vải 617% po)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 99% Polyester 1% Polyurethane khổ 57/58" (YVN205130- 5,760.30mts- 2.60$- 184g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải nylon (vải dệt thoi 100% nylon, khổ 100*130cm)... (mã hs vải nylon vải/ mã hs của vải nylon v)
- Mã HS 55121900: vải lót được làm từ vải dệt thoi 100%polyester 58/60''... (mã hs vải lót được là/ mã hs của vải lót được)
- Mã HS 55121900: Vải chính được làm từ vải dệt thoi 90%POLYESTER 10%POLYURETHANE 59/60''... (mã hs vải chính được/ mã hs của vải chính đư)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 28"-30" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 28/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 41"-43" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 41/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 48"-50" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 48/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 58"-60" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 58/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Lót lưng (polyester & cotton) (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs lót lưng polye/ mã hs của lót lưng po)
- Mã HS 55121900: Vải lót dệt thoi 100% Polyester (đã nhuộm, khổ 59 inch/ 14 719 Yds/ TL: 50g/m2)... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 55121900: Vải lót trần bông 100% polyester... (mã hs vải lót trần bô/ mã hs của vải lót trần)
- Mã HS 55121900: Vải may Poly 54" 526 YDS 659.7m2, hàng mới 100%... (mã hs vải may poly 54/ mã hs của vải may poly)
- Mã HS 55121900: Vải LINEN/ các màu, khổ 58" (Vải dệt thoi 100% cotton. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải linen/ các/ mã hs của vải linen/ c)
- Mã HS 55121900: Vải SATIN/ các màu, khổ 58" (COATED. Vải dệt thoi 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải satin/ các/ mã hs của vải satin/ c)
- Mã HS 55121900: Vải 600 Polyester K58 (292 Yard 267 Met)... (mã hs vải 600 polyest/ mã hs của vải 600 poly)
- Mã HS 55121900: Vải Polyester 450 D K58 (1051 Yard 961.03 Met)... (mã hs vải polyester 4/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Rayon 4% Spandex 58/60''... (mã hs vải 96% rayon 4/ mã hs của vải 96% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải F MYLA EBONY 41501- 100% Polyester (Kho: 55inch, 2830.2met)... (mã hs vải f myla ebon/ mã hs của vải f myla e)
- Mã HS 55121900: Vải F WILLOWBROOK MISTY 30201- 100% Polyester (Kho: 56inch, 376.7met)... (mã hs vải f willowbro/ mã hs của vải f willow)
- Mã HS 55121900: Vải chính 76% Nylon, 24% Spandex, khổ 56/58" (165GSM)... (mã hs vải chính 76% n/ mã hs của vải chính 76)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi,thành phần vải 85% Polyester, 15% Polyurethane, trọng lượng 20.44g/m2, khổ vải 43"... (mã hs vải dệt thoith/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 92%poly 8%polyurthane, 44'' 75y vải dệt thoi... (mã hs vải 92%poly 8%p/ mã hs của vải 92%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88%poly 12%polyurthane, 48''210m vải dệt thoi... (mã hs vải 88%poly 12%/ mã hs của vải 88%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88%Nylon 12%Spandex K 48/50"... (mã hs vải 88%nylon 12/ mã hs của vải 88%nylon)
- Mã HS 55121900: Vải poly 100%K57"... (mã hs vải poly 100%k5/ mã hs của vải poly 100)
- Mã HS 55121900: Vải POLY 95% SPAN 5%.K58"... (mã hs vải poly 95% sp/ mã hs của vải poly 95%)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Outdoors UV Pear 051 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa out/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Fresh UV Aluminium 079 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa fre/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Abyssal UV Marzipan 015 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa aby/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Chỉ poly các loại (40S/2 5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ poly các lo/ mã hs của chỉ poly các)
- Mã HS 55122900: Vải lót khổ 60" #P5065C Black (100% Polyester), 10110 YRD. Hàng mới 100%.... (mã hs vải lót khổ 60/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55122900: Vải dệt thoi: Vải >85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55122900: Vải quấn quanh trục bàn chải lăn trong máy in (tỷ trọng acrylic từ 85% trở lên), chiều rộng 670mm... (mã hs vải quấn quanh/ mã hs của vải quấn qua)
- Mã HS 55122900: VẢI 100% POLYESTER (KHO 44" 2,169 YDS)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55122900: Vải lót đã qua xử lý thành phần 100% Polyester, khổ 57", 1080 YRD. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót đã qua/ mã hs của vải lót đã q)
- Mã HS 55122900: VẢI THUN 60"... (mã hs vải thun 60/ mã hs của vải thun 60)
- Mã HS 55129900: Vải K: 120/125cm Polyester100%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 55129900: Vải K: 150/155cm Polyester100%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 55129900: Vải lót các loại... (mã hs vải lót các loạ/ mã hs của vải lót các)
- Mã HS 55129900: Dải lông nhân tạo (pcs)... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 55129900: Vải lót dệt thoi đã nhuộm màu, 100% Polyester, khổ 150cm 151m... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 55129900: Vải AU gia cố vinylon, chất liệu polyester,khổ 1.58m- mới 100%... (mã hs vải au gia cố v/ mã hs của vải au gia c)
- Mã HS 55129900: Vải lót 320T 100%polyester,khổ 58~60`... (mã hs vải lót 320t 10/ mã hs của vải lót 320t)
- Mã HS 55129900: Vải TEX (100% POLYESTER, Khổ 44-54"), Hàng mới 100%... (mã hs vải tex 100% p/ mã hs của vải tex 100)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Polyester 12% Nylon... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 55129900: Vải chính 93% polyester 7% elastane/spandex/lycra (khổ 1.45 M)... (mã hs vải chính 93% p/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 85% Nylon (Polyamide) trở lên & các thành phần khác K119cm... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải lưới 100% Polyester (59")... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 55129900: Vải 70% Rayon 30% Tencel khổ 54/55''... (mã hs vải 70% rayon 3/ mã hs của vải 70% rayo)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 91.2% Polyester 8.8% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 912% polye/ mã hs của vải 912% po)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Lyocell... (mã hs vải 100% lyocel/ mã hs của vải 100% lyo)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Polyester 15% Metal Fiber... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 55129900: vải 90% Nylon 10% spand... (mã hs vải 90% nylon 1/ mã hs của vải 90% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100%Polyester (khổ 58''/60'') định lượng 90GR/YD... (mã hs vải lót 100%pol/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Nhãn bằng vải (nhãn chính, nhãn sử dụng, logo.)... (mã hs nhãn bằng vải/ mã hs của nhãn bằng vả)
- Mã HS 55129900: Vải F BRADSHAW SANDSTONE 15602- 65% Polyester 20%Acrylic 15% Linen (Kho: 57inch, 802.4met)... (mã hs vải f bradshaw/ mã hs của vải f bradsh)
- Mã HS 55129900: Vải dêt kim 100% Nylon khổ 58/60"- Mới 100%... (mã hs vải dêt kim 100/ mã hs của vải dêt kim)
- Mã HS 55129900: Vải 65% Poly 35% Cotton K44''... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 95% NYLON 5% SPANDEX KHỔ 60"... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Mex(vải dựng các loại, 477m khổ 59'')... (mã hs mexvải dựng cá/ mã hs của mexvải dựng)
- Mã HS 55129900: Trang trí mũ giầy bằng vải, Hàng mới 100%... (mã hs trang trí mũ gi/ mã hs của trang trí mũ)
- Mã HS 55129900: Vải 64% Polyester 27% Rayon 9% Linen 57/58"... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55129900: Dây chun (10mm)... (mã hs dây chun 10mm/ mã hs của dây chun 10)
- Mã HS 55129900: Vải Nylon 90% Pu 10% khổ 57"... (mã hs vải nylon 90% p/ mã hs của vải nylon 90)
- Mã HS 55129900: Vải lót TC Polyester 65% Cotton 35% khổ 44"... (mã hs vải lót tc poly/ mã hs của vải lót tc p)
- Mã HS 55129900: Vải 96% Nylon 4% PU (2065 Yds khổ 52")... (mã hs vải 96% nylon 4/ mã hs của vải 96% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi từ sơ staple tổng hợp 77% Polyester 23% Pu. Khổ 56"- 589,00YDS (90GSM/M2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: VẢI LÓT 85% POLYESTER 15% RAYON KHỔ 150CM... (mã hs vải lót 85% pol/ mã hs của vải lót 85%)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi POLY75% RAYON25% FABRIC 48" OUTSHELL... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải COOL SPAN POLY (80% Nylon, 20% Span), 44"... (mã hs vải cool span p/ mã hs của vải cool spa)
- Mã HS 55129900: VẢI 91% POLYESTER 9 % ELASTANE KHỔ 62... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 55129900: Vải phối các loại khổ 56"... (mã hs vải phối các lo/ mã hs của vải phối các)
- Mã HS 55129900: Vải dệt 54"... (mã hs vải dệt 54/ mã hs của vải dệt 54)
- Mã HS 55129900: Vải chính 96%Polyester 4%Spandex... (mã hs vải chính 96%po/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 55129900: Vải chính 98%Polyester 2%Spandex... (mã hs vải chính 98%po/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Vải lót (P100%)... (mã hs vải lót p100%/ mã hs của vải lót p10)
- Mã HS 55129900: Vải lót (P80%C20%) 44"... (mã hs vải lót p80%c2/ mã hs của vải lót p80)
- Mã HS 55129900: Vải K: 122CM (48/50") Cupro80%Polyester20%... (mã hs vải k 122cm 4/ mã hs của vải k 122cm)
- Mã HS 55129900: Vải gia cố, chất liệu polyester, khổ 1m... (mã hs vải gia cố chấ/ mã hs của vải gia cố)
- Mã HS 55129900: Vải gia cố Chesse cloth, chất liệu polyester,khổ 1.6m... (mã hs vải gia cố ches/ mã hs của vải gia cố c)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ Spinto C màu vàng, chất liệu polyester, khổ 1.4m, dệt thoi, định lượng 0.3 kg/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ spinto c/ mã hs của vải nỉ spint)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ dán mút LISCO 1.3mm (màu đen), chất liệu polyester, khổ 1.7m, định lượng 300g/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ dán mút/ mã hs của vải nỉ dán m)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ KLUG ALPHA dán mút 10T, chất liệu polyester, dệt thoi, định lượng 0.714 kg/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ klug alp/ mã hs của vải nỉ klug)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ/ DSE-11 (FELT) (1.2mmx980mmx50m).Hàng mới 100%... (mã hs vải nỉ/ dse11/ mã hs của vải nỉ/ dse)
- Mã HS 55129900: Vải COSMO (100% POLYESTER, Khổ 44"), Hàng mới 100%... (mã hs vải cosmo 100%/ mã hs của vải cosmo 1)
- Mã HS 55129900: Vải T-1000 (100% POLYESTER, Khổ 44-52"), Hàng mới 100%... (mã hs vải t1000 100/ mã hs của vải t1000)
- Mã HS 55129900: Vải 65%RAYON 35%POLYESTER 57/58"... (mã hs vải 65%rayon 35/ mã hs của vải 65%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 100%Polyester (khổ 60''), Định lượng 140G/Yds... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 63% Cotton 37% Polyester khổ 55" (YVN201874- 2697.40mts- 4.10$- 270g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: LOT TUI 100% POLY KHO 44 INCH, 85 G/YRD, HÀNG MỚI 100%... (mã hs lot tui 100% po/ mã hs của lot tui 100%)
- Mã HS 55129900: Vải 65% polyester 35% cotton kho 55/56"... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55131100: Vải 65% polyester 35% cotton (516m kho 150cm)... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55131100: Vải 90% Polyester 10% Cotton... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC6535SH White (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc6/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 55131100: Vải lót 80% polyster 20% cotton K62/63"... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 55131100: Vải-65% Polyester 35% Cotton 60/62"... (mã hs vải65% polyest/ mã hs của vải65% poly)
- Mã HS 55131100: Vải lót-80% Polyester 20% Cotton 63"... (mã hs vải lót80% pol/ mã hs của vải lót80%)
- Mã HS 55131100: Vải 80% polyester 20% cotton khổ 58/60''KC802 Snow White (1060 MTR1427.92 YRD)... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55131200: Vải phụ 35% Cotton 65% Polyester khổ 122cm/148cm... (mã hs vải phụ 35% cot/ mã hs của vải phụ 35%)
- Mã HS 55131300: Vải dệt thoi; POLYESTER 65%, VISCOSE 35%; WIDTH: 58/60"; định lượng: 160g/m2, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi; p/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55131900: Vải dệt thoi có vân đã nhuộm khổ 150cm. 45% COTTON 55% POLYESTER YARN DYED FABRICS WIDTH:150CM... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: Vải 76% nylon 24% polypropylene khổ 57-59"... (mã hs vải 76% nylon 2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55131900: Vải 66% cotton 30% nylon 4% elastane khổ 52-54"... (mã hs vải 66% cotton/ mã hs của vải 66% cott)
- Mã HS 55131900: Vải polyester 65% cotton 35% khổ 120-125cm... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55131900: Vải lót 90% Polyster 10% Cotton K: 58/59"... (mã hs vải lót 90% pol/ mã hs của vải lót 90%)
- Mã HS 55131900: Vải có tỷ trọng <85% polyester + TP khác(80% POLY 20% COMBED COTTON) khổ 43/44''(95y)... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55131900: VẢI CANVAS 160CM... (mã hs vải canvas 160c/ mã hs của vải canvas 1)
- Mã HS 55131900: Vài lót 70% polyester 30% cotton (175YDS K.44")... (mã hs vài lót 70% pol/ mã hs của vài lót 70%)
- Mã HS 55131900: Vải lót 50% polyester 50% cotton (1098YDS K.57/58")... (mã hs vải lót 50% pol/ mã hs của vải lót 50%)
- Mã HS 55132100: Vải chính ET41605 Polyester 70% Cotton 30% Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính et416/ mã hs của vải chính et)
- Mã HS 55132100: Vải màu dệt thoi 65% Polyester 35% Cotton khổ 61/62", định lượng 208 g/y (1033 yds)... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 55132100: Vải bọc nệm khổ 122 cm 30% Nylon 20% Polyester 50% Cotton (32 yards 35,6982 m2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 80% polyester, 17% cotton, 3% polyurethane, đã nhuộm, vân điểm w58'' (120g/m2, 2646m)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi có tỷ trọng 100% Polyester 60''... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Dây đệm bằng vải 65% Polyester 35% Cotton, khổ 20-40 mm... (mã hs dây đệm bằng vả/ mã hs của dây đệm bằng)
- Mã HS 55132100: VẢI CHÍNH 57%POLY 43%COTTON 56/58"... (mã hs vải chính 57%po/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 55132300: Vải lót quần Jean (vải dệt thoi) 70% polyester 30 % cotton (CHT405-58-SB), Weight: 3.3oz(112g), khổ: 57"/58", hàng mới 100%... (mã hs vải lót quần je/ mã hs của vải lót quần)
- Mã HS 55132300: Vải K: 140/145cm Cotton55%Polyester45%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55132300: Vải K 135/140Cm Polyester96% Polyurethane4%... (mã hs vải k 135/140cm/ mã hs của vải k 135/14)
- Mã HS 55132300: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55132300: Vải 64% Polyester 33% Rayon 3%Polyurethane khổ 56"... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 72% Polyester 13% Rayon 5% Polyurethane khổ 57"... (mã hs vải 72% polyest/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 55132300: Vải chính P30477 Polyester 55% Cotton 45% Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính p3047/ mã hs của vải chính p3)
- Mã HS 55132300: Vải 41% Poly 40% Cotton 19% Nylon... (mã hs vải 41% poly 40/ mã hs của vải 41% poly)
- Mã HS 55132300: Vải chính K.145/150cm (85% poly 15% cotton)... (mã hs vải chính k145/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: Vải <85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi Poly 80%, Cotton 20% (khổ 58", trọng lượng 140g/m2)... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 50% Poly/50% Cotton 150Cm... (mã hs vải 50% poly/50/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 3 lớp ((Polyester + PU + Polyester) 55/56"... (mã hs vải 3 lớp pol/ mã hs của vải 3 lớp)
- Mã HS 55132300: Vải chính K.110/115m (50 polyester 50% cotton)... (mã hs vải chính k110/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: 65% Poly, 35%Rayon, khổ 60", định lượng 190g/m2 (3043 YDS)... (mã hs vải dệt thoi 6/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 65% poly 35% cotton, đã nhuộm-khổ 143cm x 1575m.Trọng lượng 140g/m2 (PV4643)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 55%NYLON+24%POLY+21%PU 50"... (mã hs vải 55%nylon24/ mã hs của vải 55%nylon)
- Mã HS 55132300: Vải Nylon co giãn 89% Nylon + 11% Spandex 51"... (mã hs vải nylon co gi/ mã hs của vải nylon co)
- Mã HS 55132300: Vải K: 152CM (58/60") Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 152cm 5/ mã hs của vải k 152cm)
- Mã HS 55132300: VảI K: 147CM(145/155cm)_ Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 147cm14/ mã hs của vải k 147cm)
- Mã HS 55132300: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton 148 cm... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 55132300: Vải lót 65% polyester 35% cotton (vải dệt thoi từ xơ staple polyeste pha với bông, đã nhuộm, trọng lượng không quá 170g/m2, khổ 59'')... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55132900: Vải lót 60% polyester 40% cotton vải kate khổ 150cm (2324 yard 3187 mtk)... (mã hs vải lót 60% pol/ mã hs của vải lót 60%)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 100% Polyester, Woven 125G/M2 khổ 58/59", vải đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 100%poly, K56/60"... (mã hs vải 100%poly k/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55132900: Vải trên 85%poly và các thành phần khác, K56/60"... (mã hs vải trên 85%pol/ mã hs của vải trên 85%)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 75% Polyester 25% Spandex đã nhuộm 78' 340 Y... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải < 85% polyester + các thành phần khác- P80%,C20%- khổ 44 inch... (mã hs vải 85% polye/ mã hs của vải 85% po)
- Mã HS 55132900: Vải 73% Polyester, 20%Nylon, 7% Spandex 56/57''... (mã hs vải 73% polyest/ mã hs của vải 73% poly)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ các loại... (mã hs tăng đơ các loạ/ mã hs của tăng đơ các)
- Mã HS 55132900: VảI viền- 65% polyester 35% cotton (K: 1.02/3.02")... (mã hs vải viền 65% p/ mã hs của vải viền 65)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ cắt sẵn chưa may... (mã hs tăng đơ cắt sẵn/ mã hs của tăng đơ cắt)
- Mã HS 55132900: Vải lót 68% polyester 32% cotton khổ 43/45"... (mã hs vải lót 68% pol/ mã hs của vải lót 68%)
- Mã HS 55132900: Vải chính K.150/155cm (70% poly 30% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 51% Cotton 46% Polyester 3% Spandex khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 100 % polyester K 58 INCH (100G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100 % polye/ mã hs của vải 100 % po)
- Mã HS 55132900: Vải 100%polyester K 54/56 INCH (122G/YDS) HANG MOI 100%... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi POLYESTER 65% & COTTON 35% khổ 150 CM. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải lót 83% polyester 17% cotton(473M) Width: 1.50m... (mã hs vải lót 83% pol/ mã hs của vải lót 83%)
- Mã HS 55132900: Vải chính 65%polyester 35%cotton khổ 59/61" 225g/m... (mã hs vải chính 65%po/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT 54"... (mã hs vải dệt 54/ mã hs của vải dệt 54)
- Mã HS 55132900: Vai dêt thoi- lining... (mã hs vai dêt thoi l/ mã hs của vai dêt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI LÓT KHỔ 44", POLYESTER 100%... (mã hs vải lót khổ 44/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55132900: Vải 100% Poly- Vải dệt thoi đã nhuộm làm từ xơ staple tổng hợp khổ 57/58''- 170g/m2... (mã hs vải 100% poly/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55132900: Vải có tỷ trọng 82% Nylon 18% Spandex (Elastane) Mesh fabric width 52''... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi từ xơ stape tổng hợp pha với bông đã nhuộm 65% polyester 35% cotton 60Gr/M2 khổ 43'' (413 yds)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 65%Poly 35%Cotton K 54/56"... (mã hs vải 65%poly 35%/ mã hs của vải 65%poly)
- Mã HS 55133100: Vải dệt thoi vân điểm từ các sợi có các màu khác nhau, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 114cm, trọng lượng 155g/m2, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133100: Vải dệt thoi 75% polyester 22% cotton 3% spandex khổ 56/58"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133100: Vải 65%Polyester 35%Cotton Yarn Dyed K57/58'... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 60%Cotton 40%Poly (Khổ 59'')... (mã hs vải chính 60%c/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 54%Linen 45%Cotton 1%Spandex (Khổ 50'')... (mã hs vải chính 54%l/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 55133900: Vải chính: 85%Polyester 15%Cotton, k:150/155cm... (mã hs vải chính 85%p/ mã hs của vải chính 8)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 87% POLYESTER 13% SPANDEX KHỔ 53"... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 65%Cotton 35%Polyester (Khổ 59'')... (mã hs vải chính 65%c/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 32%Cotton 26%Poly 24%Acrylic 14%Wool 3%Nylon 1%Metallic (Khổ 58'')... (mã hs vải chính 32%c/ mã hs của vải chính 3)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi yarns of different colours 65% Polyester 35% Cotton khổ 57/58". Mới 100% (TC45 x TC45/ 130 x 80, DOBBY, 108 GSM, SOFT FINISH)... (mã hs vải dệt thoi ya/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 60% cotton 40% polyester khổ 148/152 cm... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI THÀNH PHẦN 49% NYLON VÀ 51% COTTON (KHO 56" 2,006 YDS)... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 84% nylon 16% pu khổ 50"... (mã hs vải 84% nylon 1/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải 55% poly 45% nylon khổ 47"... (mã hs vải 55% poly 45/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 65% POLYESTER 35% COTTON KHỔ 51/52"... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 80% Polyester 20% Cotton 58''-60"... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 86% NYLON 14% SPANDEX khổ 58/60''... (mã hs vải 86% nylon 1/ mã hs của vải 86% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 55%Linen 45%Rayon (Khổ 51'')... (mã hs vải chính 55%l/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 55134900: Vải 76% poly 24% span khổ 58/60", định lượng 290g/sqm... (mã hs vải 76% poly 24/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 86% polyester 14% spandex khổ 58/60", định lượng 270gsm... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 55134900: Vải chính: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp,thành phần vải 65% polyester 35% cotton, khổ 150cm, 150g/m2... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 55134900: Vải 42% Wool 36% Polyester 17% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 42% wool 36/ mã hs của vải 42% wool)
- Mã HS 55134900: Vải 71% Polyester 29% Nylon... (mã hs vải 71% polyest/ mã hs của vải 71% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 65% Polyester 32% Rayon 3% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 55% Polyester 45% Rayon... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dêt thoi 50% Nylon 30% Poly 20% PU khổ 56"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 50/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 82% Poly 18% Spandex khổ 60"-mới 100%... (mã hs vải 82% poly 18/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 55134900: Vải có tỷ trọng 100% nylon (2500YD, 44")... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55134900: Vải 48% Poly 26% Rayon 4% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 48% poly 26/ mã hs của vải 48% poly)
- Mã HS 55134900: Vải >85% rayon và các thành phần khác (Vải dệt thoi 90%RAYON10%NYLON,57/58") (4,512.8 YARD) (130.77 G/M2)... (mã hs vải 85% rayon/ mã hs của vải 85% ray)
- Mã HS 55134900: Vải 70% PE, 30% Rayon kho 50-52"... (mã hs vải 70% pe 30%/ mã hs của vải 70% pe)
- Mã HS 55134900: Vải lót T-190W 65% Polyester 35% Cotton, khổ 151CM (hàng mới 100%)... (mã hs vải lót t190w/ mã hs của vải lót t19)
- Mã HS 55134900: Vải lót TC6500, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 160CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót tc6500/ mã hs của vải lót tc65)
- Mã HS 55134900: Vải lót TC-6623, 65% Polyester 35% Cotton, Khổ 163CM-164CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót tc6623/ mã hs của vải lót tc6)
- Mã HS 55134900: Vải lót mesh 100% polyester 44"... (mã hs vải lót mesh 10/ mã hs của vải lót mesh)
- Mã HS 55134900: Vải TC 65-21 khổ 58-59" (Dệt thoi,<170g/m2,65/35 polyester/cotton)... (mã hs vải tc 6521 kh/ mã hs của vải tc 6521)
- Mã HS 55141100: Vải 53% Polyester 43% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 53% polyest/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 55141100: Vải 74% Polyester 19% Rayon 7% Polyurethane/ spandex... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55141100: VAI 76%POLYESTER,24%RAYON,KHO 50/52 INCH (155G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vai 76%polyeste/ mã hs của vai 76%polye)
- Mã HS 55141900: Vải cotton fabric(khổ 36"- 64")... (mã hs vải cotton fabr/ mã hs của vải cotton f)
- Mã HS 55141900: Vải mộc dệt thoi từ sợi staple tổng hợpTHE IN-GREY OF NEW WOOLY COMBED 3/1 TWILL 16'S TWILL SPANDEX 64% polyester, 34% cotton, 2% spandex khổ 82"... (mã hs vải mộc dệt tho/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 50% polyester 50% cotton K58" 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải lót EC1000, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 100CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót ec1000/ mã hs của vải lót ec10)
- Mã HS 55141900: Vải chính 7601 (6464) 65% polyester 35% rayon, khổ 150CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 7601/ mã hs của vải chính 76)
- Mã HS 55142200: Vải chính 35% Cotton 65% Polyester khổ 154cm... (mã hs vải chính 35% c/ mã hs của vải chính 35)
- Mã HS 55142200: Vải phối Polyester 65% cotton 35% K: 148cm... (mã hs vải phối polyes/ mã hs của vải phối pol)
- Mã HS 55142200: Vải chính Polyester 65% cotton 35% K: 140cm... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 55142200: Vải 65.15% Poly 30.84% Cotton 3.96% Spandex, 0.05% Nilon K145-147 cm... (mã hs vải 6515% poly/ mã hs của vải 6515% p)
- Mã HS 55142200: Vải ST7018 (65%Polyester/35% cotton), 153CM... (mã hs vải st7018 65%/ mã hs của vải st7018)
- Mã HS 55142200: Vải 50% polyester 31% cotton 17% rayon 2% polyurethane khổ 142cm... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi POLYESTER 50% COTTON 50% khổ 150 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi vân chéo 3 sợi từ xơ staple polyeste, đã nhuộm, 65% Polyester 35% Cotton, trọng lượng 260g/m2, khổ 150cm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142200: Vải chính 60T38650 60% Polyester 40% Cotton khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính 60t38/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 55142200: VẢI DỆT KIM SỢI TỔNG HỢP STAPLE 84%POLY 15%VISCOSE 1%SPANDEX 58/59" (5912,30 MET 6465,77 YARD)... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, tỷ trọng <85% 58"... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142300: Vải chính 81%Poly 19%Cotton 142cm... (mã hs vải chính 81%po/ mã hs của vải chính 81)
- Mã HS 55142300: Vải chính 65% poly 35% coton 55-60"... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 55142300: Vải 47% cotton, 31%polyester, 22% filament (T-400). 3/1 TWILL CVC 20 * CVC 16 + T400 330D, 92*58. WIDTH: 51/52" INFINISHED. W`T (INFINISHED): 320G/M (245 G/M2)... (mã hs vải 47% cotton/ mã hs của vải 47% cott)
- Mã HS 55142300: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 65% poly 35% cotton, đã nhuộm-khổ 143cm x 5311m.Trọng lượng 215g/m2 (VF0412)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt lưới... (mã hs vải dệt lưới/ mã hs của vải dệt lưới)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Spandex khổ 57/58''... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi đã nhuộm, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 114cm, trọng lượng 200g/m2, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 76% Nylon 24% Pu (hàng mới 100%, khổ 55)... (mã hs vải 76% nylon 2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55142900: Vải < 85% Polyester và các thành phần khác khổ 59" (FABRIC 78% POLYESTER, 22% SPANDEX/59", vải dệt thoi)... (mã hs vải 85% polye/ mã hs của vải 85% po)
- Mã HS 55142900: Vải 80% Polyester, 20% Cotton 56"... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55142900: Vải có tỷ trọng <85% Nylon +TP khác (78% Nylon 22% Polyurethane) khổ 56"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 95% Polyester 5% Spandex khổ 146cm... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi (bằng xơ stape tổng hợp có tỷ trọng dưới 85% pha với bông trọng lượng trên 170g/m2) các loại 54"... (mã hs vải dệt thoi b/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 66% Polyester 17% Line 17% Cotton khổ 51''... (mã hs vải 66% polyest/ mã hs của vải 66% poly)
- Mã HS 55143000: Vải K: 135/140cm Cotton47%Polyester31%Rayon17%Polyurethane5%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55143000: Vải khổ 140cm/32% arylic/29%cotton/26%viscose/10%linen/3%polyester-Navona col. 8... (mã hs vải khổ 140cm/3/ mã hs của vải khổ 140c)
- Mã HS 55143000: Vải F CHIWETELINDIGO U74500- 50% Polyester,50% Cotton(Khổ:1.5m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102468646120/E31 ngày 29/01/2019, dòng hàng 6... (mã hs vải f chiweteli/ mã hs của vải f chiwet)
- Mã HS 55143000: Nguyên phụ liệu may- Vải dệt S/No. EWGLR-03 màu C/#Navy khổ Width: 120cm... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 55143000: Vải F JILLINGS DENIM 22302- 80% Polyester 20% Cotton (Kho: 55inch, 1405.5met)... (mã hs vải f jillings/ mã hs của vải f jillin)
- Mã HS 55143000: Vải 50% polyester 31% cotton 17% rayon 2% polyurethane khổ 142cm... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55143000: Vải F IDRIS AZURE 99004- 65% Polyester 35% Cotton (Kho: 55inch, 1303.8met)... (mã hs vải f idris azu/ mã hs của vải f idris)
- Mã HS 55144200: Vải 50% Polyester 50% Cotton... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon co giãn 85% Nylon + 15% Spandex 45"... (mã hs vải nylon co gi/ mã hs của vải nylon co)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon các loại 58"... (mã hs vải nylon các l/ mã hs của vải nylon cá)
- Mã HS 55144200: vải 76% NYLON+24% PU 50"... (mã hs vải 76% nylon2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55144200: Vải 63% Nylon+ 37% PU 55"... (mã hs vải 63% nylon/ mã hs của vải 63% nylo)
- Mã HS 55144200: Vải lưới (100% Polyester Mesh Fabric) 58/60"... (mã hs vải lưới 100%/ mã hs của vải lưới 10)
- Mã HS 55144200: Vải Polyeste co giãn 88% Polyester + 12% Spandex 54"... (mã hs vải polyeste co/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55144300: Vải 65%Polyester 35%cotton (khổ 44''/46''), định lượng 140GR/YD... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 55144900: Vải 61% Nylon 39% Polyester... (mã hs vải 61% nylon 3/ mã hs của vải 61% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Nylon 35% Polyester... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 71% Nylon 29% Polyester... (mã hs vải 71% nylon 2/ mã hs của vải 71% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 76% Nylon 24% Polyester... (mã hs vải 76% nylon 2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 72% Nylon 14% Rayon 14% Polyurethane... (mã hs vải 72% nylon 1/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 80% Poly, 15% Rayon, 5% Cotton_58"... (mã hs vải 80% poly 1/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55144900: Vải dệt thoi bằng sơ staple tổng hợp, đã nhuộm, 65% polyester 35% cotton sử dụng trong sản xuất nón đội- 20x16 128x60, định lượng: 245gsm 57/58 (CW56"), màu NAVY, mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55144900: Vải 47% Polyester, 45% Cotton, 8% Linen_57/58"... (mã hs vải 47% polyest/ mã hs của vải 47% poly)
- Mã HS 55144900: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Polyester, 35% Cotton(150CM)... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55144900: Vải cắt... (mã hs vải cắt/ mã hs của vải cắt)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi từ 85% xơ Staple polyeste pha chủ yếu với 13% xơ staple tơ tái tạo Viscose và 2% elastane, mã A6540 001, định lượng 245GR/M2, khổ 142 cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi, thành phần gồm 63% xơ staple polyester, 32% xơ staple viscose và 5% sợi co giãn spandex, trọng lượng 294g/m2, khổ 143cm, mã hàng ACASH KD nhuộm màu xanh ghi, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải 52%Viscose 48%Polyester khổ 50/56"(k.134 cm)... (mã hs vải 52%viscose/ mã hs của vải 52%visco)
- Mã HS 55151100: Vải 53%Polyester 47%Viscose khổ 56/62"(k.142 cm)... (mã hs vải 53%polyeste/ mã hs của vải 53%polye)
- Mã HS 55151100: Vải 62% Polyester 34% Viscose 4% Elastane K.56/62" (k.142cm)... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 55151100: Vải 65% Viscose 31% Polyamid 4% Elastane K58/60"... (mã hs vải 65% viscose/ mã hs của vải 65% visc)
- Mã HS 55151100: VẢI (DỆT THOI) 60 % POLYESTER 10% VISCOSE 30% WOOL KHỔ 143CM... (mã hs vải dệt thoi/ mã hs của vải dệt tho)
- Mã HS 55151100: Vải Fabric H2466-2A, 73% polyester 27% viscose, width 1.45m... (mã hs vải fabric h246/ mã hs của vải fabric h)
- Mã HS 55151100: Vải 68%Polyester 28%Viscose 4%Elastane khổ 56/60"(k145cm)... (mã hs vải 68%polyeste/ mã hs của vải 68%polye)
- Mã HS 55151100: Vải 65%Polyester 29%Viscose 6%Elastane khổ 56/62"(K145CM)... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 55151100: Vải 63% Poly 32% Rayon 5% spandex khổ 57/58'... (mã hs vải 63% poly 32/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 55151100: Vải chính (65% Polyester 32% Rayon 3% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 65%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 55151100: Vải màu dệt thoi Staple 77% Poly 23% Viscose 305g/m2 Khổ 57"... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 55151100: Vải 86%Viscose (Rayon) 14%Nylon K.145/150cm (K.145cm)... (mã hs vải 86%viscose/ mã hs của vải 86%visco)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi 64% Polyester 33% Viscose 3% Elastane (spandex), khổ 52/53''... (mã hs vải dệt thoi 64/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi đã nhuộm khổ 150cm. POLYESTER/RAYON 65/35% DYED PLAIN FABRIC 30/1X30/1:77X70 150CM... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải 55%Viscose 45%Linen khổ 50/56" (K.54")... (mã hs vải 55%viscose/ mã hs của vải 55%visco)
- Mã HS 55151100: Vải chính mẫu 64% polyester 34% viscose 2% spandex khổ 54/56"... (mã hs vải chính mẫu 6/ mã hs của vải chính mẫ)
- Mã HS 55151100: Vải chính 95%RAYON 5%SPANDEX... (mã hs vải chính 95%ra/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 55151100: Vải lót 53%Poly 47%Viscose K 54/56"... (mã hs vải lót 53%poly/ mã hs của vải lót 53%p)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi 45% viscose 44% polyester 10% nylon 1% elastane khổ 146cm (YVN203738- 2,086.30mts- 2.95$- 210g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải 73% Polyester 23% Rayon 4% Polyurethane 57/58''... (mã hs vải 73% polyest/ mã hs của vải 73% poly)
- Mã HS 55151100: Vải 76% Polyester 18% Viscose 6% Elastane K.56/62"(k.57/58")... (mã hs vải 76% polyest/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 55151100: Vải chính 64% polyester 34% viscose 2% elastane khổ 147 CM... (mã hs vải chính 64% p/ mã hs của vải chính 64)
- Mã HS 55151100: Vải 93% Viscose 7% Polyester K.56/62" (k.144cm)... (mã hs vải 93% viscose/ mã hs của vải 93% visc)
- Mã HS 55151100: VẢI CHÍNH 65%POLY 33%RAYON 2%SPAN 55/57"... (mã hs vải chính 65%po/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 55151100: VẢI CHÍNH 76%POLY 20%RAYON 4%SPAN 56/58"... (mã hs vải chính 76%po/ mã hs của vải chính 76)
- Mã HS 55151100: Vải F ETHERIA FLAME 30803- 50%Poly 32% Rayon 10% Acrylic 8%Linen (Kho: 55inch, 403.4met)... (mã hs vải f etheria f/ mã hs của vải f etheri)
- Mã HS 55151100: VẢI DỆT THOI STAPLE TỔNG HỢP 72% POLYESTER 21% RAYON 7% SPANDEX 57/58"... (mã hs vải dệt thoi st/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151200: Vải K: 135/140cm Polyester93%Nylon7%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55151200: Vải K: 140/145cm Polyester92%Polyurethane8%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55151200: Vải K: 130/135cm Polyester60%Rayon33%Acrylic4%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 55151200: Vải F BOTANICAL BLOSSOM U66400- 23% Polyester Filament 47%Polyester Staple 21% Rayon Staple 9% Linen(Khổ:1.5m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102468646120/E31 ngày 29/01/2019, dòng hàng 11... (mã hs vải f botanical/ mã hs của vải f botani)
- Mã HS 55151200: Vải F FULFILLED NATURAL 12404- 100% Polyester(Khổ:1.4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102958859360/E31 ngày 31/10/2019, dòng hàng 1... (mã hs vải f fulfilled/ mã hs của vải f fulfil)
- Mã HS 55151200: Vải F GRIDBUTTERCUP 24302- 100% polyester(Khổ:55inch). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102294420060/E31 ngày 26/10/2018, dòng hàng 2... (mã hs vải f gridbutte/ mã hs của vải f gridbu)
- Mã HS 55151200: Vải FIL DOUX/ ELLIOT/ GRASS, 100% POLYESTER, khổ 1m4, dùng để sản xuất nệm các loại. Hàng mới 100%... (mã hs vải fil doux/ e/ mã hs của vải fil doux)
- Mã HS 55151200: Vải FIL DOUX/ SANTIAGO/ MORNING MIST, 100% POLYESTER, khổ 1m4, dùng để sản xuất nệm các loại. Hàng mới 100%... (mã hs vải fil doux/ s/ mã hs của vải fil doux)
- Mã HS 55151200: Vải GR-337 SOFA DEDAR- SANSONE- PAVONE,100% POLYESTER, khổ 1m4, dùng để sản xuất nệm các loại. Hàng mới 100%... (mã hs vải gr337 sofa/ mã hs của vải gr337 s)
- Mã HS 55151200: Vải sofa Suede Denim 26 (100% Polyester,K 142cm)... (mã hs vải sofa suede/ mã hs của vải sofa sue)
- Mã HS 55151200: Vải bọc nệm khổ 54" 63% Polyester/37% Acrylic (564 Yard 707.3637M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 55151200: Vải dệt thoi từ xơ staple polyester 60% polyester 40% nylon w144cm (43g/m2, 54m, MAG-BYST10474)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151200: Vải chính 80% Polyester 20% Rayon, K: 58" (997.3m). Mới 100%... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 55151200: Vải dệt thoi- F MYLA EBONY41501- 55 "- 408 G/SM- 100%POLYESTER... (mã hs vải dệt thoi f/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151200: Vải 80% polyester 20% cotton khổ 148cm... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55151200: Vải chính K.150/155CM (74% poly 26% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55151200: Vải F NIMAH HENNA 19202- 100% polyester (Kho: 56inch, 1351.4met)... (mã hs vải f nimah hen/ mã hs của vải f nimah)
- Mã HS 55151200: Vải F KAIA NATURAL 32302- 90%Polyester 10% Linen (Kho: 56inch, 788.6met)... (mã hs vải f kaia natu/ mã hs của vải f kaia n)
- Mã HS 55151200: Vải F SYREN DAYDREAM 76604- 75%Polyester 25%Acrylic (Kho: 54inch, 675.4met)... (mã hs vải f syren day/ mã hs của vải f syren)
- Mã HS 55151200: Vải F EMBRY NATURAL 32302- 89% Polyester 11% Acrylic (Kho: 56inch, 933.8met)... (mã hs vải f embry nat/ mã hs của vải f embry)
- Mã HS 55151300: Vải K: 150/155cm Wool50% Polyester50%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 155/160cm Wool50% Polyester50%... (mã hs vải k 155/160c/ mã hs của vải k 155/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 130/135cm Cotton75%Polyester22%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 145/150cm Wool44%Polyester54%Polyurethane2%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55151300: Vải chính:70%Polyester 30%Wool,k:150/155cm... (mã hs vải chính70%po/ mã hs của vải chính70)
- Mã HS 55151300: Vải chính:60%Polyester 40%Wool, k:150/155cm... (mã hs vải chính60%po/ mã hs của vải chính60)
- Mã HS 55151300: Vải 50% wool 50% polyester khổ 59-61" (kho 59/60")- 4020.6 met... (mã hs vải 50% wool 50/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 55151300: VẢI CHÍNH KHỔ 58",WOOL 44% POLYESTER 54 % POLYURETHANE 2%, khổ 57''/58'' (7.195 MTR)... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 55151300: Vải chính 48% Wool 50%Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 48% w/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 55151300: Vải chính 46% Wool 52% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 46% w/ mã hs của vải chính 46)
- Mã HS 55151300: Vải dệt thoi 46% modal 34% nylon 18% cotton 2% pu 52". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 46/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151300: Vải chính K.150/155 cm (50% wool 50% polyester)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55151300: Vải giả lông các loại... (mã hs vải giả lông cá/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 55151300: Vải dệt thoi 54% Polyester, 44% Wool (New Wool), 2% Elastane, khổ 151cm... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 46% Polyester 30%Nylon 16% Viscose 8% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 46% polyest/ mã hs của vải 46% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 49% Polyester 38% Rayon 10% Nylon 3% Spandex (4131 mét- khổ 56'')... (mã hs vải 49% polyest/ mã hs của vải 49% poly)
- Mã HS 55151900: Vải thun dệt thoi từ xơ staple polyester khổ 44" màu hồng đã nhuộm New Multispan (1.83M)... (mã hs vải thun dệt th/ mã hs của vải thun dệt)
- Mã HS 55151900: Vải khổ 140cm/46%viscose/20%cotton/12%arylic/12&polyester/10linen-Denice col. 2... (mã hs vải khổ 140cm/4/ mã hs của vải khổ 140c)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi <85% Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Băng vải dệt 50 yds/ cuộn khổ 15 mm... (mã hs băng vải dệt 50/ mã hs của băng vải dệt)
- Mã HS 55151900: Băng vải dệt 110 yds/ cuộn khổ 28 mm... (mã hs băng vải dệt 11/ mã hs của băng vải dệt)
- Mã HS 55151900: Vải bọc lót thành phần 100% polyeste (khổ: 1.5m)... (mã hs vải bọc lót thà/ mã hs của vải bọc lót)
- Mã HS 55151900: Nhãn chính hiệu "Uniform"... (mã hs nhãn chính hiệu/ mã hs của nhãn chính h)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 97% Polyester 3% Elastane (Spandex/lycra). Hàng mới 100%, khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải lót 50% Polyester 50% Cotton 58-59 inch... (mã hs vải lót 50% pol/ mã hs của vải lót 50%)
- Mã HS 55151900: Vải 95% Polyester 5% ELastane K.56/62" (k.144cm)... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 97% Polyester 3% Elastane K.56/62" (k.144cm)... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 55151900: Vải Katê (Vải 65% polyester 35% Viscorayon) dệt thoi dùng trong may mặc Khổ 44-45" (Định Lượng: 1 mét 0,1392 kg) Hàng mới 100%... (mã hs vải katê vải 6/ mã hs của vải katê vả)
- Mã HS 55151900: VẢI NYLON 44" (100% NYLON)... (mã hs vải nylon 44/ mã hs của vải nylon 44)
- Mã HS 55151900: BARE SOCK, 1.4MM, 1TONE, DULL/44"/WHITE(10A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs bare sock 14m/ mã hs của bare sock 1)
- Mã HS 55151900: INKEL SPAN KNIT, V7/44"/WHITE(10A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs inkel span knit/ mã hs của inkel span k)
- Mã HS 55151900: STRETCH RIPSTOP SATIN, POLY, TG-250/43"/WHITE(10A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs stretch ripstop/ mã hs của stretch rips)
- Mã HS 55151900: FREE RN 2018 (M)/VAMP/6-6/SU18, FR RN 3, CKJ16, 3TONE, POLY, SPANDEX/28"/WHITE(10A)/WHITE(10A)/WHITE(10A)/PURE PLATINUM(04Z)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs free rn 2018 m/ mã hs của free rn 2018)
- Mã HS 55151900: MINI IRREDGULAR SL KNIT 2, V2, 1TONE, DULL, DS14-79/48"/WHITE(10A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs mini irredgular/ mã hs của mini irredgu)
- Mã HS 55151900: ENTER MESHLER, POLY/44"/WHITE(10A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs enter meshler/ mã hs của enter meshle)
- Mã HS 55151900: AERO MULTILEX II, 1TONE/44"/SUMMIT WHITE(12J)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs aero multilex i/ mã hs của aero multile)
- Mã HS 55151900: SKYLON, 1TONE, DTY/44"/BLACK(00A)-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste... (mã hs skylon 1tone/ mã hs của skylon 1ton)
- Mã HS 55151900: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55151900: Vải Fabric H2076-8A, 100% polyester, width 1.45m... (mã hs vải fabric h207/ mã hs của vải fabric h)
- Mã HS 55151900: Vải Fabric H2477-65A, 100% polyester, width 1.4m... (mã hs vải fabric h247/ mã hs của vải fabric h)
- Mã HS 55151900: Vải chính 100%Rayon, khổ 50", hàng mới 100%... (mã hs vải chính 100%r/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 84% poly 16% PU khổ 42/43"(có tỷ trọng xơ staple polyeste dưới 85%, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 84/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 47%poly 29%rayon 22%nylon 2%spandex K56"... (mã hs vải dệt thoi 47/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi làm từ xơ staple polyeste 63% Polyester 33% Viscose 4% Elastane khổ 56/57'' (Vải chính) 73.3YDS; 240gsm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải chính: 65% Polyester 33% Viscose 2% Elastane, khổ vải 55/56" # 245.70 mét... (mã hs vải chính 65%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 55151900: Vải dệt đã cắt-VDC(K44")... (mã hs vải dệt đã cắt/ mã hs của vải dệt đã c)
- Mã HS 55151900: Vải lót dùng cho đồ nội thất, khổ 1.6m, 100% sợi terylen, định lượng 200g/m2. Nhà SX: Hao Xin. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót dùng ch/ mã hs của vải lót dùng)
- Mã HS 55151900: vải lót mũi (65% tetoron, 35% cotton)... (mã hs vải lót mũi 65/ mã hs của vải lót mũi)
- Mã HS 55151900: Vải chính 99% WOOL 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 99% w/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 55151900: Vải chính 99% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 99% p/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 55151900: Vải chính 51% Polyester 40% Wool 9% Acetate 57/60"... (mã hs vải chính 51% p/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 55151900: Vải chính 59% Polyester 40% Rayon 1% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 59% p/ mã hs của vải chính 59)
- Mã HS 55151900: Vải chính 66% Polyester 21% Cotton 13% Linen 57/60"... (mã hs vải chính 66% p/ mã hs của vải chính 66)
- Mã HS 55151900: Vải chính 72% Polyester 26% Rayon 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 72% p/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 55151900: Vải chính 80% Polyester 18% Rayon 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 55151900: Vải chính 32% wool 57% Polyester 11% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 32% w/ mã hs của vải chính 32)
- Mã HS 55151900: Vải chính 61% Polyester35% Wool 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 61% p/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 55151900: Vải chính 49% Wool 48% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 55151900: Vải chính 52% Polyester 46% Wool 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 52% p/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55151900: Vải chính 67% Polyester 30% Wool 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 67% p/ mã hs của vải chính 67)
- Mã HS 55151900: Vải chinh 92% Polyester 5% Rayon 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 92% p/ mã hs của vải chinh 92)
- Mã HS 55151900: Vải chính 96% Polyester 3% Linen 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% p/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 55151900: Vải chính 63% Polyester 32% Rayon 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 63% p/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 55151900: Vải chính 64% Polyester 33% Rayon 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 64% p/ mã hs của vải chính 64)
- Mã HS 55151900: Vải chính 69% Polyester 29% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% p/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 55151900: Vải chính 83% Polyester 15% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 83% p/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 55151900: Vải chính 86% Polyester 10% Rayon 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 86% p/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 55151900: Vải chính 84% Polyester 14% Cotton 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 84% p/ mã hs của vải chính 84)
- Mã HS 55151900: Vải chinh 46% Acrylic 34% Polyester 20% Virgin Wool 57/60"... (mã hs vải chinh 46% a/ mã hs của vải chinh 46)
- Mã HS 55151900: Vải chính 19% Polyester 41% Rayon 36% Nylon 4% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 19% p/ mã hs của vải chính 19)
- Mã HS 55151900: Vải chính 68% Polyester 21% Viscose 7% Wool 4% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 68% p/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 55151900: Vải chính 93% Polyester 4% Cotton 2% Linen1% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 93% p/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 55151900: Vải chính 48% Polyester 30% Linen 21% Rayon 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 48% p/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 55151900: Vải chính 62% Polyester 13% Rayon 12% Linen 10% Wool3% Polyurethane... (mã hs vải chính 62% p/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 55151900: Vải chính 43% Polyester 28% Linen 27% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 43% p/ mã hs của vải chính 43)
- Mã HS 55151900: Vải 73%Poly 22%Rayon 5%Spandex K 56/58"... (mã hs vải 73%poly 22%/ mã hs của vải 73%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 68%Poly 28%Rayon 4%Elastane K 56/58"... (mã hs vải 68%poly 28%/ mã hs của vải 68%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 68%Poly 29%Rayon 3%Elastane K 56/58"... (mã hs vải 68%poly 29%/ mã hs của vải 68%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 68% Poly 29% Rayon 3% Spandex K 56/58''... (mã hs vải 68% poly 29/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 55151900: Vải polyester (100% polyerter)... (mã hs vải polyester/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55151900: VẢI 70%POLYESTER 28%VISCOSE 2%ELASTANE 147CM... (mã hs vải 70%polyeste/ mã hs của vải 70%polye)
- Mã HS 55151900: Vải chính:100%POLYSETER 56/58"... (mã hs vải chính100%p/ mã hs của vải chính10)
- Mã HS 55151900: VẢI LÓT 90% POLY 10% COTTON 58/59"... (mã hs vải lót 90% pol/ mã hs của vải lót 90%)
- Mã HS 55151900: VẢI LÓT 65% POLYESTER 35% COTTON 58/59"... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55151900: Vải < 80% cotton + TP khác(63% cotton 37% polyester)_54"... (mã hs vải 80% cotto/ mã hs của vải 80% co)
- Mã HS 55151900: Vải chính:77%Rayon 20%Nylon 3%Spandex khổ 56" #2258 mét... (mã hs vải chính77%ra/ mã hs của vải chính77)
- Mã HS 55151900: Vải 78% Polyester 14% Linen 8% Cotton, khổ 54-56" (kho 142cm)... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 55151900: Vải ren 100%NYLON LACE K.57-59"... (mã hs vải ren 100%nyl/ mã hs của vải ren 100%)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 95%Polyester 5%Cotton 58/59"... (mã hs vải dệt thoi 95/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải nỉ khổ 100 CM... (mã hs vải nỉ khổ 100/ mã hs của vải nỉ khổ 1)
- Mã HS 55151900: VẢI CHÍNH 70%POLY 23%RAYON 7%SPAN 56/58"... (mã hs vải chính 70%po/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 55151900: Vải chính 82% Polyester 18% Triacetate... (mã hs vải chính 82% p/ mã hs của vải chính 82)
- Mã HS 55151900: Vải POLYESTER 100% khổ 44/46"... (mã hs vải polyester 1/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55151900: DÂY VIỀN ÁO KÍCH THƯỚC 27 MM... (mã hs dây viền áo kíc/ mã hs của dây viền áo)
- Mã HS 55151900: DÂY VIỀN QUẦN KÍCH THƯỚC 36 MM... (mã hs dây viền quần k/ mã hs của dây viền quầ)
- Mã HS 55151900: LƯNG QUẦN SIZE 55 MM, POLYESTER 65%, COTTON 35%... (mã hs lưng quần size/ mã hs của lưng quần si)
- Mã HS 55151900: Vải 83%Poly 15%Viscose 2%Elastane K 56/58"... (mã hs vải 83%poly 15%/ mã hs của vải 83%poly)
- Mã HS 55151900: Vải chính 70%Viscose 30%Linen... (mã hs vải chính 70%vi/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 55151900: Vải chính 52%Polyester 48%Rayon... (mã hs vải chính 52%po/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55151900: Vải lót 48%Poly 52%Viscose K 52/54"... (mã hs vải lót 48%poly/ mã hs của vải lót 48%p)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 70% modal, 30% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải lót 41%Poly 59%Viscose K 56/58"... (mã hs vải lót 41%poly/ mã hs của vải lót 41%p)
- Mã HS 55151900: Vải 68%Poly 30%Rayon 2%Spandex K 58/60"... (mã hs vải 68%poly 30%/ mã hs của vải 68%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 63%Poly 33%Rayon 4%Spandex K 60/62"... (mã hs vải 63%poly 33%/ mã hs của vải 63%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 73%Poly 21%Rayon 6%Spandex K 58/60"... (mã hs vải 73%poly 21%/ mã hs của vải 73%poly)
- Mã HS 55151900: Vải lót 70%Polyester 30%Cotton, Khổ 66/68"... (mã hs vải lót 70%poly/ mã hs của vải lót 70%p)
- Mã HS 55151900: Vải 99%Cotton 1%Spandex... (mã hs vải 99%cotton 1/ mã hs của vải 99%cotto)
- Mã HS 55151900: Vải 66%Polyester 34%Rayon... (mã hs vải 66%polyeste/ mã hs của vải 66%polye)
- Mã HS 55151900: Vải 98% Rayon 2% Spandex, khổ 53/54"... (mã hs vải 98% rayon 2/ mã hs của vải 98% rayo)
- Mã HS 55151900: Vải chính Cupra 80% Cotton 20% khổ 135-140 Cm... (mã hs vải chính cupra/ mã hs của vải chính cu)
- Mã HS 55151900: Vải 100% polyethylene... (mã hs vải 100% polyet/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi, chất liệu từ 73%poly 27%acrkhổ 55cm, trọng lượng 322g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: GIGA-R, PRIINTDYE 358, DTY/44"-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste khổ 44"... (mã hs gigar priintd/ mã hs của gigar prii)
- Mã HS 55151900: TEXPRENE, FDY-TB+DTY+FDY-BR, S10A892 44"-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste khổ 44"... (mã hs texprene fdyt/ mã hs của texprene fd)
- Mã HS 55151900: Vải lưới (khổ 1.60m)... (mã hs vải lưới khổ 1/ mã hs của vải lưới kh)
- Mã HS 55151900: Vải máy sàng chất liệu polyester woven fablic. Đường kính 656mm, dài 410mm. Mới 100%... (mã hs vải máy sàng ch/ mã hs của vải máy sàng)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 78% Polyester 18% Viscose 4% Elastane đã nhuộm, trọng lượng 210gsm, khổ 57/58'' (1929.7 MET)... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 75% polyester 19% viscose 6% elastane đã nhuộm, trọng lượng 210gsm, khổ 57/58'' (14076.5 MET)... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 100% PU (khổ 1.45m)... (mã hs vải 100% pu kh/ mã hs của vải 100% pu)
- Mã HS 55151900: OIN STRIPE CVS, SY-2351-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste khổ 44"... (mã hs oin stripe cvs/ mã hs của oin stripe c)
- Mã HS 55151900: Vải Polyester 93% Polyurethane 7%... (mã hs vải polyester 9/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55151900: Vải 53% Polyester 21% Rayon 13% Linen 10% Cotton 3% Sandex (khổ 51"), hàng mới 100%... (mã hs vải 53% polyest/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi Poly92% SPandex8% 148CM 145G/SQM 57/58"... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải chính 84%Rayon 16%Nylon, Khổ 55", hàng mới 100%... (mã hs vải chính 84%ra/ mã hs của vải chính 84)
- Mã HS 55151900: Vải 97% Poly 3% Spandex 58/60''... (mã hs vải 97% poly 3%/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 55151900: Vải chính 98% Polyester 2% POLYURETHANE... (mã hs vải chính 98% p/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 45% Polyester 45% Rayon 10% Linen, khổ 57/59", trọng lượng 80g/m2, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 56% Nylon 40% Polyester 4% Elastane... (mã hs vải 56% nylon 4/ mã hs của vải 56% nylo)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi Staple 77% Polyester 23% Rayon K55/56"... (mã hs vải dệt thoi st/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: VẢI CHÍNH 37%POLY 23%LINEN 20%COTTON 20%RAYON 56/58"... (mã hs vải chính 37%po/ mã hs của vải chính 37)
- Mã HS 55151900: Mex- dựng 100% polyester (khổ 44" 780 YDS)... (mã hs mex dựng 100%/ mã hs của mex dựng 10)
- Mã HS 55151900: MANU, 1TONE, DTY, LJ-A9186K-P+P368(CHEETAH)/54"-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste khổ 54"... (mã hs manu 1tone dt/ mã hs của manu 1tone)
- Mã HS 55151900: SURI, 1TONE, TWISTED 54"-Vải dệt thoi từ xơ staple polyste khổ 54"... (mã hs suri 1tone tw/ mã hs của suri 1tone)
- Mã HS 55151900: Vải chính 90% Polyester 10% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 55151900: Vải 92% polyester 8% elastane... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi65%POLYESTER35%COTTON,khổ 58/59"-122,282 g/m2... (mã hs vải dệt thoi65%/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 72.3% Polyester 26% Wool 1.7% Acrylic K.56/62" K.148/149CM... (mã hs vải 723% polye/ mã hs của vải 723% po)
- Mã HS 55151900: Vải chính: 97%Polyester 3%Spandex khổ 59" #11884.8 yds... (mã hs vải chính 97%p/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 55151900: Vải chính 56%Rayon 43%Polyester 1%Spandex, Khổ 55", hàng mới 100%... (mã hs vải chính 56%ra/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 55151900: Vải 45%nylon 45%poly 10%polyurthane, 56''640y vải dệt thoi... (mã hs vải 45%nylon 45/ mã hs của vải 45%nylon)
- Mã HS 55151900: Vải 77% Polyester 22% Viscose 1% Spandex K.57/59"... (mã hs vải 77% polyest/ mã hs của vải 77% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 37%Poly 59%Nylon 4%Spandex K 54/56"... (mã hs vải 37%poly 59%/ mã hs của vải 37%poly)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 63% Polyester, 35% Rayon, 2% Spandex (đã nhuộm, trọng lượng: 210g/m2),(khổ 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 98% Cotton 2% Spandex... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 55152100: Vải sofa Troy Dove 61 (46% Polyester, 52% Acrylic, 2% Latex,K 140cm)... (mã hs vải sofa troy d/ mã hs của vải sofa tro)
- Mã HS 55152900: Vải bọc nội thất R-415.1 Seat & Back Bernhardt Textiles Vista Granite 3525-001. Content: 62% Acrylic, 25% Viscose, 13% Polyester. Width: 56", hàng mới 100%... (mã hs vải bọc nội thấ/ mã hs của vải bọc nội)
- Mã HS 55152900: Nhãn mác bằng vải hàng mới 100%... (mã hs nhãn mác bằng v/ mã hs của nhãn mác bằn)
- Mã HS 55152900: Vải 100% nylon khổ 145 cm hàng mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55152900: Vải chính 97% Cashmere 3% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 55152900: VẢI CHÍNH 62% POLYESTER 36% WOOL 2% POLYURETHANE 57/60"... (mã hs vải chính 62% p/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 55152900: Vải chinh 90% Polyester 7% Linen 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 90% p/ mã hs của vải chinh 90)
- Mã HS 55152900: Vải chinh 26% Cotton 54% Polyester 17% Linen 3% Lycra 57/60"... (mã hs vải chinh 26% c/ mã hs của vải chinh 26)
- Mã HS 55152900: VẢI CHÍNH 61% POLYESTER 22% MODAL 16% LINEN 1% POLYURETHANE 57/60"... (mã hs vải chính 61% p/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 55152900: Vải GEWEBE-027-1 (50 % viscose (Lenzing),50 % kermel)... (mã hs vải gewebe027/ mã hs của vải gewebe0)
- Mã HS 55152900: VAI 83% POLYESTER, 17% COTTON KHO 56/58 INCH (275G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vai 83% polyest/ mã hs của vai 83% poly)
- Mã HS 55152900: Vải Q2-SPAN (NYLON 96.5% + SPANDEX 3.5%), 56"... (mã hs vải q2span ny/ mã hs của vải q2span)
- Mã HS 55152900: Vải 91% Polyester 9% Spandex 58/60''... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 55152900: Vải GC1801 ONE BEST (SILICONE 50%, SPAN 4% POLYESTER 46%), 58"... (mã hs vải gc1801 one/ mã hs của vải gc1801 o)
- Mã HS 55152900: Vải SINGLE SPAN NYLON 220G (94.3% nylon,5.7 % spandex), 58"... (mã hs vải single span/ mã hs của vải single s)
- Mã HS 55152900: Vải work span (Nylon 82%, Span 18%), 44"... (mã hs vải work span/ mã hs của vải work spa)
- Mã HS 55152900: Vải lọc 35% Acrylic 65% Polyeter, H5mm, W1700mm, L9440mm, (của hệ thống làm mát không khí trong nhà xưởng), hàng mới 100%... (mã hs vải lọc 35% acr/ mã hs của vải lọc 35%)
- Mã HS 55152900: vải 90% polyester 10% pu, k56/58"(320g/m)hàng mới 100%... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 55152900: Vải lót hàng mới 100%... (mã hs vải lót hàng mớ/ mã hs của vải lót hàng)
- Mã HS 55152900: Chỉ chun hàng mới 100%... (mã hs chỉ chun hàng m/ mã hs của chỉ chun hàn)
- Mã HS 55152900: Chỉ may các loại(3000M/cuộn) hàng mới 100%... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 55152900: Vải 100% cotton khổ 134/150 cm hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 55152900: Vải 96% cotton 4% spandex khổ 134 cm hàng mới 100%... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 55152900: Vải 80% polyester 20% cotton khổ 150 cm hàng mới 100%... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55152900: Vải 73% cotton 14% lyocell 10% polyester 3% spandex khổ 139 cm hàng mới 100%... (mã hs vải 73% cotton/ mã hs của vải 73% cott)
- Mã HS 55152900: Vải 100% Polyester 53/55''... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55152900: Vải 100%Acetate khổ 50/56" (K.53")... (mã hs vải 100%acetate/ mã hs của vải 100%acet)
- Mã HS 55159100: Vải F RAINDROP (T11651) POOL 12404- 100% Polyester(Khổ:1.42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102838243430/E31 ngày 28/08/2019, dòng hàng 4... (mã hs vải f raindrop/ mã hs của vải f raindr)
- Mã HS 55159100: Vải 55% Rayon 24% Nylon 19% Polyester 2% Metallic 54/56"... (mã hs vải 55% rayon 2/ mã hs của vải 55% rayo)
- Mã HS 55159910: VẢI MẪU 100%POLY, KHỔ 1.37M, MỚI 100%... (mã hs vải mẫu 100%pol/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi staple tổng hợp 36"... (mã hs vải dệt thoi st/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải K: 135/140cm Nylon48%Polyester46%Polyurethane6%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55159990: Vải (100% cotton Velvet, khổ 1m6)... (mã hs vải 100% cotto/ mã hs của vải 100% co)
- Mã HS 55159990: Vải chính 95% rayon 5% spandex khổ 58"... (mã hs vải chính 95% r/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 55159990: Vải 75% nylon 25% polyurethane khổ 56-58"- KHO 58"... (mã hs vải 75% nylon 2/ mã hs của vải 75% nylo)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 57% Nylon 43% polyester, khổ 50/52'' (600yds)... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải chính 75% nylon 24% rayon 1% polyester khổ 57"... (mã hs vải chính 75% n/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 55159990: Vải (94% Polyester 6% Elastane khổ " 58/60"... (mã hs vải 94% polyes/ mã hs của vải 94% pol)
- Mã HS 55159990: Vải chính 100% Cotton K.52/54"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55159990: Vải 65% Aramid 35% Rayon khổ 150cm... (mã hs vải 65% aramid/ mã hs của vải 65% aram)
- Mã HS 55159990: Vải lót K.120/125cm(100% cupra)... (mã hs vải lót k120/1/ mã hs của vải lót k12)
- Mã HS 55159990: Vải lót K.150/155cm (100% poly)... (mã hs vải lót k150/1/ mã hs của vải lót k15)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi:Vải lông nhân tạo... (mã hs vải dệt thoivả/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải: 86% Polyester 14% Elastic 54"... (mã hs vải 86% polyes/ mã hs của vải 86% pol)
- Mã HS 55159990: Vải T/C (80% TERYLENE 20% COTTON) 1MM màu hồng khổ vải 28" (169 YDS) vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp... (mã hs vải t/c 80% te/ mã hs của vải t/c 80%)
- Mã HS 55159990: Vải DREAM BOA in hình trang trí 100% POLYESTER 2MM màu trắng khổ vải 58" (232 YDS) vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp... (mã hs vải dream boa i/ mã hs của vải dream bo)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi POLYESTER 65% & RAYON 35% khổ 122 CM. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải 100% Polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55159990: Vải 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55159990: Vải 70% Polyester 30% Cotton... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 77% Viscose 20% Nylon 3% Spandex khổ 57"... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải 70/30% Pes/Tencel khổ 162 cm (60203-003)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 70/30% pes// mã hs của vải 70/30% p)
- Mã HS 55159990: Vải lót 65% Polyester 35% Cotton khổ 42-44"... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 66% polyester 22% cotton 12% linen khổ 42-44"... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải Rayon100%(W56'')... (mã hs vải rayon100%w/ mã hs của vải rayon100)
- Mã HS 55159990: Rayon 95% Spandex 5%(W66'')... (mã hs rayon 95% spand/ mã hs của rayon 95% sp)
- Mã HS 55159990: Rayon 70% Tencel 30% (W55'')... (mã hs rayon 70% tence/ mã hs của rayon 70% te)
- Mã HS 55159990: Vải Rayon 60% Cotton 40%(W55'')... (mã hs vải rayon 60% c/ mã hs của vải rayon 60)
- Mã HS 55159990: Vải Nylon 90% Spandex 10%(W57'')... (mã hs vải nylon 90% s/ mã hs của vải nylon 90)
- Mã HS 55159990: Vải Rayon 60% Nylon 30% Spandex 10%(W57'')... (mã hs vải rayon 60% n/ mã hs của vải rayon 60)
- Mã HS 55159990: Rayon 50% Cotton 30% Polyester 20% (W53'')... (mã hs rayon 50% cotto/ mã hs của rayon 50% co)
- Mã HS 55159990: Vải Polyester 83% Rayon 10% Spandex 5%(W58'')... (mã hs vải polyester 8/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55159990: Vải chính 80%Rayon 20%Nylon... (mã hs vải chính 80%ra/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 55159990: VẢI 65%VISCOSE 31%NYLON 4% ELASTANE KHỔ 58-59" (DỆT THOI)... (mã hs vải 65%viscose/ mã hs của vải 65%visco)
- Mã HS 55159990: Vải chính phụ đen (100% Polyester)(Khổ 1.6m)(P165T1)... (mã hs vải chính phụ đ/ mã hs của vải chính ph)
- Mã HS 55159990: Vải chính phụ xám (100% Polyester)(Khổ 1.6m)(P165T1)... (mã hs vải chính phụ x/ mã hs của vải chính ph)
- Mã HS 55159990: Vải 88% nylon 12% elastane... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 55159990: Vải textile (70% xơ tổng hợp và 30% polyeste) 58"... (mã hs vải textile 70/ mã hs của vải textile)
- Mã HS 55159990: Vải mẫu PE 40% RA60% Khổ 36cm.Nhà cung cấp:MIYAMOTO CO.,LTD.Hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải mẫu pe 40%/ mã hs của vải mẫu pe 4)
- Mã HS 55159990: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 55159990: Vải 64% Rayon 31% Nylon 5% Spandex(khổ 122cm), hàng mới 100%... (mã hs vải 64% rayon 3/ mã hs của vải 64% rayo)
- Mã HS 55159990: vải 53% Cotton 42% Nylon 5% Polyurethan(khổ 56"), hàng mới 100%... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 55159990: Vải 24% Rayon 8% Linen 42% Cotton 23% Polyetser 3% Polyurethan(khổ 109cm), hàng mới 100%... (mã hs vải 24% rayon 8/ mã hs của vải 24% rayo)
- Mã HS 55159990: Vai 63%polyester 32%Viscose 5%Elasthan, Khổ 145/147cm... (mã hs vai 63%polyeste/ mã hs của vai 63%polye)
- Mã HS 55159990: Vải 58%Polyester26%Linen15%Rayon1%Polyurethane khổ 145cm... (mã hs vải 58%polyeste/ mã hs của vải 58%polye)
- Mã HS 55159990: Vải chính 77%Rayon 23%Linen, khổ: 58/60"... (mã hs vải chính 77%ra/ mã hs của vải chính 77)
- Mã HS 55159990: Vải nylon (hàng mới 100%)- 44" WHITE 190D POLY W/PU COATING- 8YD 8.18M2... (mã hs vải nylon hàng/ mã hs của vải nylon h)
- Mã HS 55159990: Tấm Seura H001_759CAU-RB-56R... (mã hs tấm seura h001/ mã hs của tấm seura h0)
- Mã HS 55159990: Tấm Seura H002_759CAU-RB-54L... (mã hs tấm seura h002/ mã hs của tấm seura h0)
- Mã HS 55159990: Tấm Kamachi H003_759CAU-H-RC-56R... (mã hs tấm kamachi h00/ mã hs của tấm kamachi)
- Mã HS 55159990: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55159990: Vải giả lông các loại định lượng 332 g/m2, 54" (18 YRD)... (mã hs vải giả lông cá/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 55161100: Vải dệt thoi,100% RAYON khổ 54/55" trọng lượng 120GSM... (mã hs vải dệt thoi10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161100: Vải 96% Rayon4% Spandex khổ 58/60-mới 100%... (mã hs vải 96% rayon4%/ mã hs của vải 96% rayo)
- Mã HS 55161200: Vải 72% Rayon 28% Polyester K. 58/60"... (mã hs vải 72% rayon 2/ mã hs của vải 72% rayo)
- Mã HS 55161200: Vải 100% Tencel... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 55161200: Vải 98% Rayon 2% Spandex (vải dệt thoi), khổ 55", dài 1778.5 m... (mã hs vải 98% rayon 2/ mã hs của vải 98% rayo)
- Mã HS 55161200: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55161200: VAI CHINH 100% RAYON K 50/52 "... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 55161200: Vải 95% Viscose(Rayon) 5% Spandex (elastane) khổ 43"... (mã hs vải 95% viscose/ mã hs của vải 95% visc)
- Mã HS 55161200: VẢI DET THOI 100 PCT RAYON khổ 55'... (mã hs vải det thoi 10/ mã hs của vải det thoi)
- Mã HS 55161200: Vải Lyocell 92% Nylon 8% K: 140-145cm-LOẠI KHÁC... (mã hs vải lyocell 92%/ mã hs của vải lyocell)
- Mã HS 55161200: Vải chính 87% tencel 13% linen... (mã hs vải chính 87% t/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 55161200: Vải dệt thoi 75% Rayon 20% Nylon 5% Span 200GSM WIDTH 57/58'' (BLACK)... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161200: VẢI CHÍNH 84%RAYON 16%NYLON 56/58"... (mã hs vải chính 84%ra/ mã hs của vải chính 84)
- Mã HS 55161200: Vải lót 65%polyesetr 35%cotton, k: 44"... (mã hs vải lót 65%poly/ mã hs của vải lót 65%p)
- Mã HS 55161200: Băng trang trí khổ: 1 cm-> 3 cm... (mã hs băng trang trí/ mã hs của băng trang t)
- Mã HS 55161200: Vải dệt thoi, 100% rayon, đã nhuộm, khổ vải rộng từ 53 inch đến 54 inch, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 1/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161200: Vải 100%viscose; vải dệt thoi có tỷ trọng xơ stape tái tạo từ 85% trở lên; đã nhuộm; trọng lượng 130gsm; khổ vải 56/57"; 1m1.4478m2; hàng mới 100%... (mã hs vải 100%viscose/ mã hs của vải 100%visc)
- Mã HS 55161200: Vải màn cửa Arcadia Slate 03 (100% Polyester, K 298cm)... (mã hs vải màn cửa arc/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 55161200: Vải dệt thoi,100% rayon,từ xơ staple tái tạo,đã nhuộm,khổ vải 54/55''... (mã hs vải dệt thoi10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161200: Vải chính 99% Viscose (Rayon) 1% Other fiber... (mã hs vải chính 99% v/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 55161300: Vải 100% Rayon 56/57"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55161400: Vải chính: 100% Rayon K. 52/54"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 55161400: Vải 60% rayon 40% polyester k.50/52"... (mã hs vải 60% rayon 4/ mã hs của vải 60% rayo)
- Mã HS 55161400: Vải 62% rayon 38% polyester k.54"... (mã hs vải 62% rayon 3/ mã hs của vải 62% rayo)
- Mã HS 55161400: Vải 80%RAYON 20%LINEN khổ 56''... (mã hs vải 80%rayon 20/ mã hs của vải 80%rayon)
- Mã HS 55161400: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55161400: Vải chính Viscose 100% khổ 145-150cm... (mã hs vải chính visco/ mã hs của vải chính vi)
- Mã HS 55162100: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 50% Bamboo, 50% Polyester, khổ 57/58", 120.12 GSM... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162100: Vải lót 10P, màu ghi YEE087 (80% Poly, 20% Cotton) 58/60", dùng cho vải tráng nhựa PVC, hàng mới 100%... (mã hs vải lót 10p mà/ mã hs của vải lót 10p)
- Mã HS 55162100: Vải 100% Rayon khổ 54"-mới 100%... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55162100: Vải 75% Rayon 22% Nylon 3% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 75% rayon 2/ mã hs của vải 75% rayo)
- Mã HS 55162200: Vải 100% Rayon kho 52'... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55162200: Vải 64% Modal 36% Polyester... (mã hs vải 64% modal 3/ mã hs của vải 64% moda)
- Mã HS 55162200: Vải 74%Rayon 23%Nylon 3%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải 74%rayon 23/ mã hs của vải 74%rayon)
- Mã HS 55162200: Vải 80%Rayon 20%Linen (Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo, đã nhuộm) khổ 50"... (mã hs vải 80%rayon 20/ mã hs của vải 80%rayon)
- Mã HS 55162200: Vải Lyocell 84% Polyester 16% K: 140-145cm(- Đã nhuộm)... (mã hs vải lyocell 84%/ mã hs của vải lyocell)
- Mã HS 55162200: Vải 65% Poly 35% Nylon (Đã nhuộm)(Vải dệt thoi bằng sợi staple tái tạo dưới 85%, pha duy nhất với sợi filament tái tạo) khổ vải: 57/58". Dùng để may túi địu em bé.... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55162200: Vải 79% Poly 17% Rayon 4% Spandex (Đã nhuộm) (Vải dệt thoi bằng sợi staple tái tạo dưới 85%, pha chủ yếu với sợi filament tái tạo) khổ vải 57/58". Dùng để may túi địu em bé.... (mã hs vải 79% poly 17/ mã hs của vải 79% poly)
- Mã HS 55162200: Vải 65% RAYON 30%POLYESTER, 5% SPANDEX khổ 58"-Vải Dệt thoi... (mã hs vải 65% rayon 3/ mã hs của vải 65% rayo)
- Mã HS 55162300: Vải F LOVELETTERUMBER13000- 34% Polyester Filament 66 % Rayon Staple(Khổ:1.44m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283141330/E31 ngày 19/10/2018, dòng hàng 1... (mã hs vải f lovelette/ mã hs của vải f lovele)
- Mã HS 55162300: Vải dệt thoi từ các sợi màu khác nhau cupra 60% polyester 21% cotton 18% silk 1% khổ 110cm, 116g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162300: Vải dệt thoi yarns of different colours 50% Bamboo 50% Spun Polyester khổ 57/58". Mới 100% (50'S x 50'S/ 130 x 90, PLAIN, 112 GSM, SILKY ELASTOMER)... (mã hs vải dệt thoi ya/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162400: Vải có tỷ trọng 76% Rayon 21% nylon 3% spandex 54''... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55162400: Vải 77% Viscose 20% Nylon 3% Elastane K.56/58"... (mã hs vải 77% viscose/ mã hs của vải 77% visc)
- Mã HS 55162400: Vải dệt thoi 77% Viscose 20% Nylon 3% Elastane- 3441.50 mét(khổ 145/147cm,245g/m2,hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162400: Vải chính dệt thoi 71% rayon 27% nylon 2% spandex w55/56'' (175g/m2, 8767.20 yds), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 55162400: Vải Dệt thoi 62% Rayon 38% Polyester PD Fabrics 57/58''... (mã hs vải dệt thoi 62/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162400: Vải chính 100% Rayon (Khổ 54'', vải dệt thoi, 6739 yards)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55163200: Vải dệt thoi đã nhuộm wool 50% rayon 50% khổ 145cm, 212g/m2... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55164100: Vải chính Cotton 45% Cupro 28% Rayon 17% Nylon 10% 104-106 Cm... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 55164200: Vải 66% Nylon 24% Cotton 10% Spandex 53/55"... (mã hs vải 66% nylon 2/ mã hs của vải 66% nylo)
- Mã HS 55164200: Vải chính PTC 32/2.536 Polyester 80% Cotton 20% Woven Fabric W. 153cm... (mã hs vải chính ptc 3/ mã hs của vải chính pt)
- Mã HS 55164200: Vải 48% Rayon(Viscose) 48% Polyester 4% Spandex (Elastane) khổ 60"... (mã hs vải 48% rayonv/ mã hs của vải 48% rayo)
- Mã HS 55164200: Vải 65%polyester 35% cotton... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 55164200: Vải chính tencel 59% cotton 41% K140/142cm... (mã hs vải chính tence/ mã hs của vải chính te)
- Mã HS 55164200: Vải chính WET0237 Rayon 36% Cotton 45% Tel 17% Spandex 2% W.52/53"... (mã hs vải chính wet02/ mã hs của vải chính we)
- Mã HS 55164200: Vải 50% Cotton 50% Modal, khổ 54-56" (khổ 55/56")... (mã hs vải 50% cotton/ mã hs của vải 50% cott)
- Mã HS 55164200: Vải dệt thoi dyed 50% Cotton 50% Modal khổ 55/56". Mới 100% (110 x 80/ 40 x 40, 119 G/M2, POPLIN)... (mã hs vải dệt thoi dy/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55164200: VẢI DỆT THOI ĐÃ NHUỘM 60% RAYON 40% POLYESTER KHỔ 55/56", ĐỊNH LƯỢNG 85GSM... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55164300: VẢI DENIM 62% TENCEL 27% COTTON 11% POLYESTER KHỔ 55"... (mã hs vải denim 62% t/ mã hs của vải denim 62)
- Mã HS 55164300: Vải chính lyocell 68% cotton 32% K150/153cm... (mã hs vải chính lyoce/ mã hs của vải chính ly)
- Mã HS 55164300: Vải dệt thoi 43% Viscose 27% Cotton 20% Poil/Crin 10% Polyester, khổ 163 cm... (mã hs vải dệt thoi 43/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169100: Vải nylon (nylon fabric) (khổ 36"- 64")... (mã hs vải nylon nylo/ mã hs của vải nylon n)
- Mã HS 55169100: Vai 100% Rayon k.53-54"... (mã hs vai 100% rayon/ mã hs của vai 100% ray)
- Mã HS 55169100: VẢI 70% RAYON 30% POLYESTER WOVEN FABRIC (K; 40"-70")... (mã hs vải 70% rayon 3/ mã hs của vải 70% rayo)
- Mã HS 55169200: Vải 96% polyester 4% spandex khổ 57'' (STYLE#47548/49)... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 55169200: Vải 48% Bamboo, 48% Polyester 4% Spandex, khổ 57/58" (Vải chính, dệt thoi, định lượng khoảng 132 g/m2, dùng may áo sơ mi, hàng mới 100%)... (mã hs vải 48% bamboo/ mã hs của vải 48% bamb)
- Mã HS 55169200: Vải 70% Rayon 30% Linen- khổ 48''... (mã hs vải 70% rayon 3/ mã hs của vải 70% rayo)
- Mã HS 55169200: VẢI 100% POLYESTER- 58"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55169200: Vải chính khổ 56/57" 50% Rayon 38% Polyester 6% Nylon 6% Spandex... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 55169200: Vải 62% Nylon 35% Rayon 3%Polyurethane/Spandex (15176 Yds 56'')... (mã hs vải 62% nylon 3/ mã hs của vải 62% nylo)
- Mã HS 55169200: VẢI CHÍNH 85%RAYON 15%NYLON 56/58''... (mã hs vải chính 85%ra/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 55169200: Vải 76% viscose 24% linen, kh:1,28m... (mã hs vải 76% viscose/ mã hs của vải 76% visc)
- Mã HS 55169200: Vải chính K. 145/150cm (55% polyester 45% rayon)... (mã hs vải chính k 14/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55169200: Vải dệt thoi 70% MODAL 30% POLYESTER khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169200: VẢI CHÍNH 50%RAYON 40%POLY 10%NYLON 52/54"... (mã hs vải chính 50%ra/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 55169300: Vải dệt thoi từ xơ staple F CIRCLES(SE275A) MULTI 64902- 100% polyester (Kho: 142cm, 289.3met)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169300: Vải dệt thoi yarns of different colours 50% Eucalyptus tencel 25% Cotton 25% Spun Polyester khổ 57/58". Mới 100% (50'S x 50'S/ 140 x 90, DOBBY, 116 GSM, SILKY ELASTOMER)... (mã hs vải dệt thoi ya/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169400: VAI CHINH 100% RAYON K 53/55 "... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 55012000: Vải 50% len 50% Other... (mã hs vải 50% len 50%/ mã hs của vải 50% len)
- Mã HS 55012000: Vải 70% Silk 30% Cotton... (mã hs vải 70% silk 30/ mã hs của vải 70% silk)
- Mã HS 55012000: Vải 70% Polyester 30% nylon... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 55012000: Vải 35% Acrylic 35% Tencel 30% Rayon... (mã hs vải 35% acrylic/ mã hs của vải 35% acry)
- Mã HS 55032000: Sợi xơ tổng hợp từ Polyester.Kiểu 4Dx65mm.(POLYESTER STAPLE FIBER.Model: 4D x 65mm). Hàng mới 100%... (mã hs sợi xơ tổng hợp/ mã hs của sợi xơ tổng)
- Mã HS 55032000: Bông sợi nhân tạo từ Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs bông sợi nhân t/ mã hs của bông sợi nhâ)
- Mã HS 55032000: Gòn nhồi làm từ sợi xơ tổng hợp- Polyester Batting 60g. Hàng mới... (mã hs gòn nhồi làm từ/ mã hs của gòn nhồi làm)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi Polyester từ các xơ tổng hợp trong quá trình sản xuất sợi bố lốp xe ôtô/ POLYESTER YARN WASTE... (mã hs phế liệu sợi po/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi bện Polyester từ các sơ tổng hợp trong quá trình sản xuất sợi bố lốp xe ô tô/ POLYESTER TWISTING WASTE... (mã hs phế liệu sợi bệ/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế từ xơ nhân tạo (96 kiện x 250kg/kiện)... (mã hs phế liệu sợi và/ mã hs của phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế phẩm từ sợi Tirecord tổng hợp TC PET Yarn Weaving... (mã hs phế phẩm từ sợi/ mã hs của phế phẩm từ)
- Mã HS 55062000: Bông hạt (bông xơ/ viên) nhân tạo... (mã hs bông hạt bông/ mã hs của bông hạt bô)
- Mã HS 55062000: BONG HAT... (mã hs bong hat/ mã hs của bong hat)
- Mã HS 55062000: GÒN WELLON 100% POLYESTER... (mã hs gòn wellon 100%/ mã hs của gòn wellon 1)
- Mã HS 55062000: Bông xé 100% polyester (hàng mới 100%)... (mã hs bông xé 100% po/ mã hs của bông xé 100%)
- Mã HS 55062000: Bông (từ polyester)... (mã hs bông từ polyes/ mã hs của bông từ pol)
- Mã HS 55062000: Bông gòn, bông vón- mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ mã hs của bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Bông gòn (bông vón)-mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ mã hs của bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: GÒN (BÔNG) I-5017 LUXE ECO 100% POLYESTER... (mã hs gòn bông i50/ mã hs của gòn bông i)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi Fauxdown 100% polyester... (mã hs bông nhồi fauxd/ mã hs của bông nhồi fa)
- Mã HS 55062000: MICRO FIBER_Bông đánh tơi-làm từ 100% xơ polyester stample fiber... (mã hs micro fiberbôn/ mã hs của micro fiber)
- Mã HS 55062000: GÒN WELLON... (mã hs gòn wellon/ mã hs của gòn wellon)
- Mã HS 55062000: Bông xơ 100% polyester... (mã hs bông xơ 100% po/ mã hs của bông xơ 100%)
- Mã HS 55062000: gòn cuộn R100G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r100g// mã hs của gòn cuộn r10)
- Mã HS 55062000: gòn cuộn R200G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r200g// mã hs của gòn cuộn r20)
- Mã HS 55062000: gòn cuộn R400G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r400g// mã hs của gòn cuộn r40)
- Mã HS 55062000: Bông đánh tơi... (mã hs bông đánh tơi/ mã hs của bông đánh tơ)
- Mã HS 55063000: Vải 87% Modacrylic 13% Poly... (mã hs vải 87% modacry/ mã hs của vải 87% moda)
- Mã HS 55063000: Vải 2 lớp 100% Acrylic, 100% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 2 lớp 100%/ mã hs của vải 2 lớp 10)
- Mã HS 55064000: Sợi polypropylene (dùng để làm tóc búp bê)... (mã hs sợi polypropyle/ mã hs của sợi polyprop)
- Mã HS 55081010: Chỉ may... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 55081010: Chỉ 100% xơ Staple polyeste đã đóng gói để bán lẻ, PS 40/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% xơ sta/ mã hs của chỉ 100% xơ)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/3- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/3 500/ mã hs của chỉ 50s/3 5)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 29S/2 (2,500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 29s/2/ mã hs của chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/8- 1,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/8 100/ mã hs của chỉ 20s/8 1)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20S/3 (2,500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/3/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 16S/3- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 16s/3 250/ mã hs của chỉ 16s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 29S/3- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 29s/3 250/ mã hs của chỉ 29s/3 2)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY CorespunPolyester 150, 5000M/ CUỘN, HÀNG MỚI 100... (mã hs chỉ may corespu/ mã hs của chỉ may core)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60s/3 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 150d (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 150d q/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 40s/2 (quy cách 2500 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/9- 1,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/9 100/ mã hs của chỉ 20s/9 1)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (5000m/cone)... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 55081010: Chỉ 300D/1- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 300d/1 25/ mã hs của chỉ 300d/1)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY ASTRA 080T40 3000M COLOR... (mã hs chỉ may astra 0/ mã hs của chỉ may astr)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/2- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/2 250/ mã hs của chỉ 50s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 30S/2 (2,500M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/2/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 20S/2- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 20s/2 250/ mã hs của chỉ 20s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 45S/2- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 45s/2 250/ mã hs của chỉ 45s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 45S/2- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 45s/2 500/ mã hs của chỉ 45s/2 5)
- Mã HS 55081010: Chỉ 40S/2- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 40s/2 250/ mã hs của chỉ 40s/2 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 100% Core polyester 45'S/2 (01cuộn5000m)... (mã hs chỉ 100% core p/ mã hs của chỉ 100% cor)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 20S/4 (2,000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/4/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 150D- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 150d 2500/ mã hs của chỉ 150d 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 200D- 2,500M/ Cuộn... (mã hs chỉ 200d 2500/ mã hs của chỉ 200d 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ 60S/3- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 60s/3 250/ mã hs của chỉ 60s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may #60 5000m/c... (mã hs chỉ may #60 500/ mã hs của chỉ may #60)
- Mã HS 55081010: Chỉ 30S/3- 2,500M/Cuộn... (mã hs chỉ 30s/3 250/ mã hs của chỉ 30s/3 2)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 60S/2 (5,000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/2/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081010: Chỉ 50S/2- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 50s/2 500/ mã hs của chỉ 50s/2 5)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY EPIC 120T24 5000M... (mã hs chỉ may epic 12/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY EPIC 180T18 5000M... (mã hs chỉ may epic 18/ mã hs của chỉ may epic)
- Mã HS 55081010: Chỉ may, vắt sổ loại 1000 met/ cuộn (Từ xơ staple tổng hợp, Đóng gói để bán lẻ (số tờ khai 103033615640 ngày 06/12/2019)... (mã hs chỉ may vắt sổ/ mã hs của chỉ may vắt)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 40s/3 (quy cách 5000 mét/ cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/3/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081010: CHI MAY 8758080-COLOR 3000M... (mã hs chi may 8758080/ mã hs của chi may 8758)
- Mã HS 55081010: Chỉ may KING Polyester Spun #50/3000m Col... (mã hs chỉ may king po/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 55081010: CHỈ MAY Cometa 120T27 2500M... (mã hs chỉ may cometa/ mã hs của chỉ may come)
- Mã HS 55081010: Chỉ may cỏc loại... (mã hs chỉ may cỏc loạ/ mã hs của chỉ may cỏc)
- Mã HS 55081010: Chỉ may (làm từ xơ staple tổng hợp) 100% polyester 50s/3- 5000m/cuộn, (STQ0016),WHTE(D501)... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55081010: Chỉ may nilon 100D/2 5000M dyed (0.123kg)... (mã hs chỉ may nilon 1/ mã hs của chỉ may nilo)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 200D- 5,000M/ Cuộn... (mã hs chỉ may 200d 5/ mã hs của chỉ may 200d)
- Mã HS 55081010: Chỉ may có lõi xơ ngắn 100% polyester- P-SPUN 120 TEX27 60/3 2500M, 1 cuộn 2500M, dùng trong ngành công nghiệp may. Mới 100%... (mã hs chỉ may có lõi/ mã hs của chỉ may có l)
- Mã HS 55081010: Chỉ may 30s/3- 2500m/cuộn... (mã hs chỉ may 30s/3/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ nilon các loại... (mã hs chỉ nilon các l/ mã hs của chỉ nilon cá)
- Mã HS 55081090: Chỉ may làm từ xơ sợi stape (92cuộn, 1 cuộn 1200m, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102567574060, ngày 03/04/2019, STT 19... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(2000-5000m/cuộn 2.1gr)... (mã hs chỉ may200050/ mã hs của chỉ may2000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 5000m/cuộn (136 cuộn)... (mã hs chỉ may 5000m/c/ mã hs của chỉ may 5000)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (làm từ xơ staple tổng hợp), chuyển giao 1 phần của dòng hàng 12 thuộc TK 102923793930... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may Ace Spun 60 3000m làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ace spu/ mã hs của chỉ may ace)
- Mã HS 55081090: Chỉ may King core thread 20/6 500 làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may king co/ mã hs của chỉ may king)
- Mã HS 55081090: Chỉ Ultra Dee 15T180 1000M... (mã hs chỉ ultra dee 1/ mã hs của chỉ ultra de)
- Mã HS 55081090: Chỉ Nyltex 120T24 5000M... (mã hs chỉ nyltex 120t/ mã hs của chỉ nyltex 1)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star SLB30T105 1500M... (mã hs chỉ star slb30t/ mã hs của chỉ star slb)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3 (1250/cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/3/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Seamsoft 80T35 5000M... (mã hs chỉ seamsoft 80/ mã hs của chỉ seamsoft)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3, 100% Polyester, loại 1600YRD/cuộn (1463M). Đơn giá gia công: 0.20 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/3/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2, 100% Polyester, loại 4000YRD/cuộn (3656M). Đơn giá gia công: 0.19 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/3 loại 2500M/cuộn.hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/3/ mã hs của chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP40/3 loại 5000M/cuộn.hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp40/3/ mã hs của chỉ may sp40)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP30/3 loại 2500M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp30/3/ mã hs của chỉ may sp30)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP50/3 loại 5000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp50/3/ mã hs của chỉ may sp50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP60/3 loại 5000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp60/3/ mã hs của chỉ may sp60)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/2 loại 2500M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/2/ mã hs của chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/4 loại 2000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/4/ mã hs của chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP20/8 loại 1000M/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp20/8/ mã hs của chỉ may sp20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2, 100% Polyester, loại 3000YRD/cuộn (2742M). Đơn giá gia công: 0.20 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 30s/2/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50S/2, 100% Polyester, loại 5000YRD/cuộn (4570M). Đơn giá gia công: 0.22 USD/cuộn... (mã hs chỉ may 50s/2/ mã hs của chỉ may 50s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX60, 100% Polyester, loại 3000M/cuộn, đã được nhuộm lại (97 cuộn). Đơn giá gia công: 14,000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex60/ mã hs của chỉ may tex6)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX80, 100% Polyester, loại 2000M/cuộn, đã được nhuộm lại (127 cuộn). Đơn giá gia công: 16,500 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex80/ mã hs của chỉ may tex8)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX40 có độ bền cao, 100% Polyester, loại 3000M/cuộn, đã được nhuộm lại (297 cuộn). Đơn giá gia công: 15,000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex40 c/ mã hs của chỉ may tex4)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX105 có độ bền cao, 100% Polyester, loại 2000M/cuộn, đã được nhuộm lại (225 cuộn). Đơn giá gia công: 28,000 VND/cuộn... (mã hs chỉ may tex105/ mã hs của chỉ may tex1)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Tex 5000m/cuon. hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly tex 50/ mã hs của chỉ poly tex)
- Mã HS 55081090: Chỉ Poly Spun 5000m/cuon. hàng mới 100%... (mã hs chỉ poly spun 5/ mã hs của chỉ poly spu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may loại 5000m/cuộn... (mã hs chỉ may loại 50/ mã hs của chỉ may loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may từ xơ Staple nhân tạo... (mã hs chỉ may từ xơ s/ mã hs của chỉ may từ x)
- Mã HS 55081090: Chỉ may- mới 100%... (mã hs chỉ may mới 10/ mã hs của chỉ may mới)
- Mã HS 55081090: Chỉ May... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
- Mã HS 55081090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/2 (2000M/C)... (mã hs chỉ may 20/2 2/ mã hs của chỉ may 20/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3 (2000M/C)... (mã hs chỉ may 20/3 2/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50D/2 (5000M/C)... (mã hs chỉ may 50d/2/ mã hs của chỉ may 50d/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 150D(170D) (5000M/C)... (mã hs chỉ may 150d17/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ 100D/2- 5,000M/Cuộn (0.184 Kg/Cuộn)... (mã hs chỉ 100d/2 50/ mã hs của chỉ 100d/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ làm từ xơ staple tổng hợp (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ làm từ xơ s/ mã hs của chỉ làm từ x)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (1000M/C; 2000M/C; 2500M/C; 5000M/C), 100% Polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1000m// mã hs của chỉ may 100)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 60T30 5000M... (mã hs chỉ dymax 60t30/ mã hs của chỉ dymax 60)
- Mã HS 55081090: Chỉ ASTRA 20T150 2000M... (mã hs chỉ astra 20t15/ mã hs của chỉ astra 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/2(2.500M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 30s/22/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3(2.000-2.500M/cuộn)... (mã hs chỉ may 20/32/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ EPIC 80T 40 4000M... (mã hs chỉ epic 80t 40/ mã hs của chỉ epic 80t)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# 15/ mã hs của chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, 1640Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# 16/ mã hs của chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40#, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40# 19/ mã hs của chỉ may 40#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CD 30#, chỉ màu, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cd 30#/ mã hs của chỉ may cd 3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CD 40#, chỉ màu, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cd 40#/ mã hs của chỉ may cd 4)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CDT 30#, màu đen, 1586Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cdt 30#/ mã hs của chỉ may cdt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CDT 40#, chỉ đen, 1969Y/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may cdt 40#/ mã hs của chỉ may cdt)
- Mã HS 55081090: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60/3,5000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 60/350/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3 (1250m/cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/3/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/3-2500M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 20s/32/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ 150D- 5000m/cuộn màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 150d 5000m/ mã hs của chỉ 150d 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 150D/1- 5000M... (mã hs chỉ may 150d/1/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/2- 5000M White... (mã hs chỉ may 40s/2/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may thành phẩm đã nhuộm, đã se sợi, làm từ xơ staple tổng hợp Spun Polyeste 402 Tex27 Tk122 4000Y 0W011... (mã hs chỉ may thành p/ mã hs của chỉ may thàn)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/4- 2000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/4 2000m/ mã hs của chỉ 20/4 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ 30/3- 2000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 30/3 2000m/ mã hs của chỉ 30/3 20)
- Mã HS 55081090: Chỉ 75D/2- 5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 75d/2 5000/ mã hs của chỉ 75d/2 5)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 100PCT SPUN POLYESTER NE22S/3 (0.35 kg 4 cuộn, 1000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 100pct/ mã hs của chỉ may 100p)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 40T40 5000M... (mã hs chỉ dymax 40t40/ mã hs của chỉ dymax 40)
- Mã HS 55081090: Chỉ Dymax 50T35 5000M... (mã hs chỉ dymax 50t35/ mã hs của chỉ dymax 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Eloflex 120T27 3000M... (mã hs chỉ eloflex 120/ mã hs của chỉ eloflex)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star 10T270 750M... (mã hs chỉ star 10t270/ mã hs của chỉ star 10t)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star 20T135 1500M... (mã hs chỉ star 20t135/ mã hs của chỉ star 20t)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star AW 20T135 1500M... (mã hs chỉ star aw 20t/ mã hs của chỉ star aw)
- Mã HS 55081090: Chỉ Star AW 30T105 1500M... (mã hs chỉ star aw 30t/ mã hs của chỉ star aw)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 1000M/CUỘN... (mã hs chỉ thêu 1000m// mã hs của chỉ thêu 100)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 2500M/CuỘN... (mã hs chỉ thêu 2500m// mã hs của chỉ thêu 250)
- Mã HS 55081090: CHỈ THÊU 5000M/CUỘN... (mã hs chỉ thêu 5000m// mã hs của chỉ thêu 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/8 (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/8/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20#, chỉ trắng,1000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 20# ch/ mã hs của chỉ may 20#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 3*3, chỉ trắng, 450m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 3*3 ch/ mã hs của chỉ may 3*3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#, chỉ trắng,1400m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30# ch/ mã hs của chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40#, chỉ trắng,1700m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40# ch/ mã hs của chỉ may 40#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20/3, chỉ trắng, 2200m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 20/3 c/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 210D/16, chỉ màu, 420m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 210d/16/ mã hs của chỉ may 210d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30/3, chỉ trắng, 2850m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30/3 c/ mã hs của chỉ may 30/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 300D/16, chỉ màu, 338m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 300d/16/ mã hs của chỉ may 300d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may nến 300D/16, chỉ màu, 251m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may nến 300/ mã hs của chỉ may nến)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 50S/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 50s/2/ mã hs của chỉ may 50s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 140T21 5000M... (mã hs chỉ astra 140t2/ mã hs của chỉ astra 14)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra Qui140T21 5000M... (mã hs chỉ astra qui14/ mã hs của chỉ astra qu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra Qui180T18 5000M... (mã hs chỉ astra qui18/ mã hs của chỉ astra qu)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 90T30 5000M... (mã hs chỉ astra rd 90/ mã hs của chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/4 (1000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 20s/4/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Aptan 60T45 2250M... (mã hs chỉ aptan 60t45/ mã hs của chỉ aptan 60)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra 25T105 2000M... (mã hs chỉ astra 25t10/ mã hs của chỉ astra 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ Drybond AWF40T70 1500M... (mã hs chỉ drybond awf/ mã hs của chỉ drybond)
- Mã HS 55081090: Chỉ may TEX24(45S/2)... (mã hs chỉ may tex244/ mã hs của chỉ may tex2)
- Mã HS 55081090: Chỉ 45/2- 5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 45/2 5000m/ mã hs của chỉ 45/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/2- 5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/2 5000m/ mã hs của chỉ 50/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/2- 5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/2 5000m/ mã hs của chỉ 60/2 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 200D- 5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 200d 5000m/ mã hs của chỉ 200d 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu 50/ mã hs của chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu đen (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu đen/ mã hs của chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may màu trắng (5000m/cuộn), hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chỉ may màu trắ/ mã hs của chỉ may màu)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 40s/3/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Cometa 180T18 5000M... (mã hs chỉ cometa 180t/ mã hs của chỉ cometa 1)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3-2500M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 30s/32/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 100D/2-5000M... (mã hs chỉ may 100d/2/ mã hs của chỉ may 100d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (690c x 4000m, 102c x 5000m, 4c x 1000m)... (mã hs chỉ may 690c x/ mã hs của chỉ may 690)
- Mã HS 55081090: Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ (5000M). Theo tờ khai số 103023745860, ngày 02/12/2019, mục 01... (mã hs chỉ khâu làm từ/ mã hs của chỉ khâu làm)
- Mã HS 55081090: Chỉ may poly, nylon các loại... (mã hs chỉ may poly n/ mã hs của chỉ may poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/2-5000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/25000m// mã hs của chỉ 40/2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3-4000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/34000m// mã hs của chỉ 40/3400)
- Mã HS 55081090: Chỉ 30(39/2)- 5000m/c màu.Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 3039/2 5/ mã hs của chỉ 3039/2)
- Mã HS 55081090: Chỉ 150D-5000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 150d5000m// mã hs của chỉ 150d500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PF68D/2 loại 4000m/cuộn... (mã hs chỉ may pf68d/2/ mã hs của chỉ may pf68)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PC29S/2 loại 2500m/cuôn.hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pc29s/2/ mã hs của chỉ may pc29)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP60/2 loại 5000M/Cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may sp60/2/ mã hs của chỉ may sp60)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PF70D/2 loại 4000m/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pf70d/2/ mã hs của chỉ may pf70)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NY100D/2 loại 2500m/cuộn. hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ny100d// mã hs của chỉ may ny10)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/3-2500m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/32500m// mã hs của chỉ 20/3250)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/9-1000m/c màu. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/91000m// mã hs của chỉ 20/9100)
- Mã HS 55081090: Chỉ may PC45S/2 loại 2500m/cuôn.hàng mới 100%... (mã hs chỉ may pc45s/2/ mã hs của chỉ may pc45)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 560D NYLON (7.5 kg 15 cuộn, 2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 560d ny/ mã hs của chỉ may 560d)
- Mã HS 55081090: Chỉ may NF70D/3 loại 2500m/cuộn... (mã hs chỉ may nf70d/3/ mã hs của chỉ may nf70)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 30T80 2000M... (mã hs chỉ astra rd 30/ mã hs của chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 120T27 5000M... (mã hs chỉ astra rd 12/ mã hs của chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra RD 180T18 5000M... (mã hs chỉ astra rd 18/ mã hs của chỉ astra rd)
- Mã HS 55081090: Chỉ may SP50/2 loại 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may sp50/2/ mã hs của chỉ may sp50)
- Mã HS 55081090: Chỉ 20/9- 1000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 20/9 1000m/ mã hs của chỉ 20/9 10)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3- 5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/3 5000m/ mã hs của chỉ 40/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ Cometa 075T40 5000M... (mã hs chỉ cometa 075t/ mã hs của chỉ cometa 0)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra LL 180T18 5000M... (mã hs chỉ astra ll 18/ mã hs của chỉ astra ll)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/8- 1000M... (mã hs chỉ may 20s/8/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/2- 2500M... (mã hs chỉ may 29s/2/ mã hs của chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30S/3- 2500M... (mã hs chỉ may 30s/3/ mã hs của chỉ may 30s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3- 5000M, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 30#,1000m/cuộn, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 30#100/ mã hs của chỉ may 30#)
- Mã HS 55081090: Chỉ may V-GINBA SPUN 30 2000m, làm từ 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may vginba/ mã hs của chỉ may vgi)
- Mã HS 55081090: Chỉ may KINBA CORE 20 4000m, làm từ 46% polyester 54% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may kinba c/ mã hs của chỉ may kinb)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/9, loại 600M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G.W: 0.18 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/9/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/2, loại 2000M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G.W: 0.14 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 20s/2/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40S/3, loại 4000M/cuộn, 100% Polyester. Hàng mới: 100%. G.W: 0.21 kg/cuộn... (mã hs chỉ may 40s/3/ mã hs của chỉ may 40s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (5000M/ 1 cuộn) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103038837050... (mã hs chỉ may 5000m// mã hs của chỉ may 500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 40/3,4000m/cuộn, 40 cuộn/carton, làm từ xơ staple tổng hợp (polyester). Mới 100%... (mã hs chỉ may 40/340/ mã hs của chỉ may 40/3)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (THREAD) 5000M/Cuộn #23 cuộn... (mã hs chỉ may thread/ mã hs của chỉ may thr)
- Mã HS 55081090: Chỉ sợi Polyester TZ 300/2 B (Thread 20/2), màu trắng 970 cuộn, 1 cuộn 35,700 mét... (mã hs chỉ sợi polyest/ mã hs của chỉ sợi poly)
- Mã HS 55081090: Chỉ Astra LL 120T27 5000M... (mã hs chỉ astra ll 12/ mã hs của chỉ astra ll)
- Mã HS 55081090: Chỉ GRAL 10T270 1000M... (mã hs chỉ gral 10t270/ mã hs của chỉ gral 10t)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 300D NYLON (104.28 kg 1200 cuộn, 2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 300d ny/ mã hs của chỉ may 300d)
- Mã HS 55081090: CHỈ MAY 150D/48 POLYESTER (31.68 kg 396 cuộn, 5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 150d/48/ mã hs của chỉ may 150d)
- Mã HS 55081090: Chỉ 200D-5000m/cuộn màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 200d5000m// mã hs của chỉ 200d500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 40/3-5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 40/35000m// mã hs của chỉ 40/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/3-5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/35000m// mã hs của chỉ 50/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/3-5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/35000m// mã hs của chỉ 60/3500)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60/3- 5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 60/3 5000m/ mã hs của chỉ 60/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may (48 cuộn 2500m)... (mã hs chỉ may 48 cuộ/ mã hs của chỉ may 48)
- Mã HS 55081090: Chỉ May giầy (làm từ xơ staple tổng hợp polyester, 2000/cuộn... (mã hs chỉ may giầy l/ mã hs của chỉ may giầy)
- Mã HS 55081090: Chỉ may(3000m-9500m/cuộn210gr- 400gr)... (mã hs chỉ may3000m9/ mã hs của chỉ may3000)
- Mã HS 55081090: Chỉ 60S/3- 5,000M/Cuộn... (mã hs chỉ 60s/3 500/ mã hs của chỉ 60s/3 5)
- Mã HS 55081090: Chỉ 29/2- 2500m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 29/2 2500m/ mã hs của chỉ 29/2 25)
- Mã HS 55081090: Chỉ 50/3- 5000m/c màu,Hàng mới 100%... (mã hs chỉ 50/3 5000m/ mã hs của chỉ 50/3 50)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 2500M (39 cuộn)... (mã hs chỉ may 2500m/ mã hs của chỉ may 2500)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 39030 màu đen (1100M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 39030 m/ mã hs của chỉ may 3903)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 1012 màu trắng (2850M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1012 mà/ mã hs của chỉ may 1012)
- Mã HS 55081090: Chỉ may CH46855 màu đen (1100M/cuộn), dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may ch46855/ mã hs của chỉ may ch46)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3 (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/3/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ Epic AS 120T24 5000M... (mã hs chỉ epic as 120/ mã hs của chỉ epic as)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 45S/2- 2500M... (mã hs chỉ may 45s/2/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/3- 2500M... (mã hs chỉ may 29s/3/ mã hs của chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 20S/9-1000M... (mã hs chỉ may 20s/91/ mã hs của chỉ may 20s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 29S/3-2500M... (mã hs chỉ may 29s/32/ mã hs của chỉ may 29s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 45S/2-2500M... (mã hs chỉ may 45s/22/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 55081090: Chỉ may 60S/3-5000M... (mã hs chỉ may 60s/35/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 100% Polyester Ne 20/6... (mã hs chỉ may 100% po/ mã hs của chỉ may 100%)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 40/3-4000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 40/340/ mã hs của chỉ may 40/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 60/3-5000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 60/350/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 20/9-600M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 20/960/ mã hs của chỉ may 20/9)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 50/3-5000M # Các màu #mới 100%... (mã hs chỉ may 50/350/ mã hs của chỉ may 50/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 20/3-2000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 20/320/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 30/3-2000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 30/320/ mã hs của chỉ may 30/3)
- Mã HS 55082010: Chỉ may 40/2-5000M # Màu trắng #mới 100%... (mã hs chỉ may 40/250/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 1.000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 1000/ mã hs của chỉ loại 10)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2.500 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2500/ mã hs của chỉ loại 25)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 2.000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 2000/ mã hs của chỉ loại 20)
- Mã HS 55082090: Chỉ loại 5.000 mét/ cuộn... (mã hs chỉ loại 5000/ mã hs của chỉ loại 50)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 loại 2500m/cuộn.1... (mã hs chỉ may 40/2 lo/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 40/2 (2.500-5.000M)... (mã hs chỉ may 40/2 2/ mã hs của chỉ may 40/2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60S/3(5.000M/1Cuộn)... (mã hs chỉ may 60s/35/ mã hs của chỉ may 60s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 45S/2 (2.500-5.000M)... (mã hs chỉ may 45s/2/ mã hs của chỉ may 45s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 65S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 65s/3/ mã hs của chỉ may 65s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 55S/3 (5000M/COME)... (mã hs chỉ may 55s/3/ mã hs của chỉ may 55s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 52S/3 (2500-5000M/1 Cuộn)... (mã hs chỉ may 52s/3/ mã hs của chỉ may 52s/)
- Mã HS 55082090: Chi may 42S/2 (2.500- 5.000M/cuộn)... (mã hs chi may 42s/2/ mã hs của chi may 42s/)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 100% SPUN POLYESTER SP 50/2-5000M-WHITE, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 100% sp/ mã hs của chỉ may 100%)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 20/3 loại 2500m/cuộn.1... (mã hs chỉ may 20/3 lo/ mã hs của chỉ may 20/3)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60/3 loại 5.000m/cuộn.1... (mã hs chỉ may 60/3 lo/ mã hs của chỉ may 60/3)
- Mã HS 55082090: Chỉ may PE 20/9 trắng, mới 100%... (mã hs chỉ may pe 20/9/ mã hs của chỉ may pe 2)
- Mã HS 55082090: Chỉ may làm từ xơ staple nhân tạo đã đóng gói... (mã hs chỉ may làm từ/ mã hs của chỉ may làm)
- Mã HS 55082090: Chỉ may 60/2 loại 5000m/cuộn.1... (mã hs chỉ may 60/2 lo/ mã hs của chỉ may 60/2)
- Mã HS 55091100: Sợi 89.75% NYLON 10.25% SPANDEX... (mã hs sợi 8975% nylo/ mã hs của sợi 8975% n)
- Mã HS 55092100: Sợi đơn có tỷ trọng xơ 100% (Sợi NE 24/1 xơ chuốt sáp cho dệt kim)... (mã hs sợi đơn có tỷ t/ mã hs của sợi đơn có t)
- Mã HS 55092100: SỢI 8/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 8/1 100% po/ mã hs của sợi 8/1 100%)
- Mã HS 55092100: SỢI 13/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 13/1 100% p/ mã hs của sợi 13/1 100)
- Mã HS 55092100: SỢI 30/1 100% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 100% p/ mã hs của sợi 30/1 100)
- Mã HS 55092100: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 26S1HT13(MVST06S), 100% RECYCLE POLYESTER YARN, độ mảnh: 227.12 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 55092200: Chỉ may MT40/2 loại 5000M/cuộn... (mã hs chỉ may mt40/2/ mã hs của chỉ may mt40)
- Mã HS 55092200: Soi det:100% PE yarn 30/3 black... (mã hs soi det100% pe/ mã hs của soi det100%)
- Mã HS 55092200: CHỈ POLYESTER... (mã hs chỉ polyester/ mã hs của chỉ polyeste)
- Mã HS 55092200: Soi 100% Polyester Ne 20/2... (mã hs soi 100% polyes/ mã hs của soi 100% pol)
- Mã HS 55093100: SỢI ACRYLIC 100% 100PCT ACRYLIC MVS YARN NE 14/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi acrylic 100/ mã hs của sợi acrylic)
- Mã HS 55093100: Sợi Mộc Acrylic yarn (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi mộc acrylic/ mã hs của sợi mộc acry)
- Mã HS 55093200: Sợi Màu Acrylic 100% (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi màu acrylic/ mã hs của sợi màu acry)
- Mã HS 55093200: Sợi Mộc Acrylic yarn (Sợi kéo từ xơ STAPLE chưa chải thô làm từ 100% Acrylic)... (mã hs sợi mộc acrylic/ mã hs của sợi mộc acry)
- Mã HS 55093200: Sợi có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic từ 85% trở lên, thành phần sợi 95% acrylic 5% polyester... (mã hs sợi có tỷ trọng/ mã hs của sợi có tỷ tr)
- Mã HS 55094200: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 55094200: Sợi xe có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên... (mã hs sợi xe có tỷ tr/ mã hs của sợi xe có tỷ)
- Mã HS 55095100: Sợi 65% Recycled Polyester 35% Rayon... (mã hs sợi 65% recycle/ mã hs của sợi 65% recy)
- Mã HS 55095100: Sợi 65 % Polyester 35% Rayon... (mã hs sợi 65 % polyes/ mã hs của sợi 65 % pol)
- Mã HS 55095100: Sợi 15/1 60.99% Polyester 32.84% Rayon 6.17% Creora 70D, sợi đơn. NE15 POLYESTER 60.99% RAYON 32.84% CREORA 70D 6.17%... (mã hs sợi 15/1 6099%/ mã hs của sợi 15/1 60)
- Mã HS 55095100: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN ON CONES, 30S1HV505CY, 65% POLY 35% RAYON độ mảnh: 196.83 decitex Chải kỹ... (mã hs sợi màu thành p/ mã hs của sợi màu thàn)
- Mã HS 55095100: Sợi 35% RAYON, 65% Polyeste BTR0000(S) 30S/1 Sợi khác, từ xơ staple polyeste, được pha chủ yếu với xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 35% rayon/ mã hs của sợi 35% rayo)
- Mã HS 55095100: SỢI 30/1 65% POLYESTER 35% VISCOSE... (mã hs sợi 30/1 65% po/ mã hs của sợi 30/1 65%)
- Mã HS 55095100: SỢI 28/1 65% POLYESTER 35% VISCOSE... (mã hs sợi 28/1 65% po/ mã hs của sợi 28/1 65%)
- Mã HS 55095100: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 30S1HRT165R35, 65% RECYCEL POLY 35% RAYON) (Sợi có độ mảnh: 196.83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 55095100: Sợi tổng hợp- NE 30/1 POLYESTER VISCOSE (65/35) SPUN YARN FOR WEAVING... (mã hs sợi tổng hợp n/ mã hs của sợi tổng hợp)
- Mã HS 55095300: Sợi 55%polyester 45%cotton(55%polyester 45%carded cotton yarn NE22/1 slub waxed for knitting)... (mã hs sợi 55%polyeste/ mã hs của sợi 55%polye)
- Mã HS 55095300: SỢI NE.30/2 TCD (65% POLYESTER/35% COTTON... (mã hs sợi ne30/2 tcd/ mã hs của sợi ne30/2)
- Mã HS 55095300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 20S1HVT0665JC35T, 65%POLY35%COMBED COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295.25 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ mã hs của sợi trắng t)
- Mã HS 55095300: SỢI 10/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 10/1 65% po/ mã hs của sợi 10/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi TC26/1W (65% Polyester 35% Cotton combed waxed) YARN NE 26/1, WAXED FOR KNITTING, AA GRADE... (mã hs sợi tc26/1w 65/ mã hs của sợi tc26/1w)
- Mã HS 55095300: Sợi 50% Polyester 50% Cotton chải kỹ dùng cho dệt kim, chi số Ne 24/1... (mã hs sợi 50% polyest/ mã hs của sợi 50% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi 65% Polyester 35% cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ mã hs của sợi 65% poly)
- Mã HS 55095300: Sợi Peco 50/50... (mã hs sợi peco 50/50/ mã hs của sợi peco 50/)
- Mã HS 55095300: Sợi pha theo tỷ lệ 65% polyester và 35% bông Cotton MVS 20(65/35).NE 20/1 MVS PC 65% POLYESTER 35% COMBED COTTON BLENDED YARN FOR KNITTING.Hàng mới 100%... (mã hs sợi pha theo tỷ/ mã hs của sợi pha theo)
- Mã HS 55095300: SỢI NE.30/1 TCD (52% POLYESTER/ 48% COTTON)... (mã hs sợi ne30/1 tcd/ mã hs của sợi ne30/1)
- Mã HS 55095300: SỢI 12/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 12/1 65% po/ mã hs của sợi 12/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi 65%polyester 35%cotton(65%polyester 35%cotton carded yarn NE10/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 65%polyeste/ mã hs của sợi 65%polye)
- Mã HS 55095300: Sợi TCM(65/35) NE 26/1... (mã hs sợi tcm65/35/ mã hs của sợi tcm65/3)
- Mã HS 55095300: Sợi hỗn hợp Polyester Cotton 32/1 (65% polyester 35% cotton) đã nhuộm YB0172, mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp pol/ mã hs của sợi hỗn hợp)
- Mã HS 55095300: Sợi 20/1 65% Polyester, 35% Cotton (chải thô). NE 20/1 65% POLYESTER 35% COTTON CARDED RING SPUN YARN WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi 20/1 65% po/ mã hs của sợi 20/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi màu đậm 32/1 TC65/35- (32/1 TC65/35 Dark Colour Yarn)... (mã hs sợi màu đậm 32// mã hs của sợi màu đậm)
- Mã HS 55095300: Sợi màu trung 32/1 TC65/35- (32/1 TC65/35 Medium Colour Yarn)... (mã hs sợi màu trung 3/ mã hs của sợi màu trun)
- Mã HS 55095300: SỢI 16/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 65% po/ mã hs của sợi 16/1 65%)
- Mã HS 55095300: Sợi PC 30(65/35) tỉ lệ 65% polyesters và 35% cotton... (mã hs sợi pc 3065/35/ mã hs của sợi pc 3065)
- Mã HS 55095300: SỢI 36/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 36/1 65% po/ mã hs của sợi 36/1 65%)
- Mã HS 55095300: SỢI 35 PCT COMBED BCI COTTON 65 PCT POLYESTER YARN NE 32/1 WAXED FOR KNITTING, (CONTAMINATION FREE, ONE SIDE DYEING GUARANTEE). Hang moi 100%... (mã hs sợi 35 pct comb/ mã hs của sợi 35 pct c)
- Mã HS 55095300: SỢI 30/1 65% POLYESTER 35% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 65% po/ mã hs của sợi 30/1 65%)
- Mã HS 55095300: SỢI NE.24/1 TCM (65% POLYESTER/35% COTTON)... (mã hs sợi ne24/1 tcm/ mã hs của sợi ne24/1)
- Mã HS 55095300: SỢI NE.30/1 TCM (65% POLYESTER/35% COTTON)... (mã hs sợi ne30/1 tcm/ mã hs của sợi ne30/1)
- Mã HS 55095300: Sợi TC36/1W (65% Polyester 35% Cotton combed waxed) YARN NE 36/1, WAXED FOR KNITTING A GRADE... (mã hs sợi tc36/1w 65/ mã hs của sợi tc36/1w)
- Mã HS 55095900: Sợi 50% Recycle Polyeste 50% Rayon... (mã hs sợi 50% recycle/ mã hs của sợi 50% recy)
- Mã HS 55095900: Sợi Polyester... (mã hs sợi polyester/ mã hs của sợi polyeste)
- Mã HS 55096200: Sợi staple nhân tạo từ acrylic, được pha duy nhất với bông- ACRYLIC COTTON YARN A/JC 60/40 30SKTS... (mã hs sợi staple nhân/ mã hs của sợi staple n)
- Mã HS 55096900: Dây sợi acrylic màu đỏ kích thước 5mm*4m, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs dây sợi acrylic/ mã hs của dây sợi acry)
- Mã HS 55101100: SỢI 30/1 100% VISCOSE... (mã hs sợi 30/1 100% v/ mã hs của sợi 30/1 100)
- Mã HS 55101100: Sợi 40/1 100% Tencel, sợi đơn. 40'S 100% TENCEL A100 YARN FOR KNITING... (mã hs sợi 40/1 100% t/ mã hs của sợi 40/1 100)
- Mã HS 55101100: SỢI 40/1 100% VISCOSE... (mã hs sợi 40/1 100% v/ mã hs của sợi 40/1 100)
- Mã HS 55101100: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 30S1HVA108RCY, 100% RAYON) (Sợi có độ mảnh: 196.83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% MICRO Modal BM(100M)85 50S/1 Sợi đơn, làm từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 100% micro/ mã hs của sợi 100% mic)
- Mã HS 55103000: Sợi tencel cotton (sợi đơn), sợi có tỷ trọng tencel chiếm 60%, bông chiếm 40%- YARN 10/1 C40/LY060 AD YLK... (mã hs sợi tencel cott/ mã hs của sợi tencel c)
- Mã HS 55103000: SỢI TRẮNG thành phẩm BILLET YARN ON CONES, Chi số: 40S1HM60JC40, 60% MODAL 40% COMBED COTTON, Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex, chải kỹ... (mã hs sợi trắng thành/ mã hs của sợi trắng th)
- Mã HS 55109000: Sợi 16/1 51.69% Tencel 42.29% Polyester 6.02% Creora 70D. NE16 TENCEL 51.69% POLYESTER 42.29% CREORA 70D 6.02%... (mã hs sợi 16/1 5169%/ mã hs của sợi 16/1 51)
- Mã HS 55109000: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 40S1HC706Q202, 50% MODAL 50% POLY) (Sợi có độ mảnh: 147.63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ mã hs của sợi màu thà)
- Mã HS 55109000: Sợi từ xơ staple tái tạo, có tỷ trọng xơ staple viscose dưới 85%- RAYON/NYLON BLENDED YARN 30S+20DN*2... (mã hs sợi từ xơ stapl/ mã hs của sợi từ xơ st)
- Mã HS 55109000: Chỉ màu dạng taple (cuộn)... (mã hs chỉ màu dạng ta/ mã hs của chỉ màu dạng)
- Mã HS 55109000: SỢI 30/1 60% VISCOSE 40% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 60% vi/ mã hs của sợi 30/1 60%)
- Mã HS 55109000: Sợi 70% MODAL, 30% Polyeste BTM(70)0000 40S/1 Sợi khác, từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 70% modal/ mã hs của sợi 70% moda)
- Mã HS 55109000: Sợi 70% Rayon, 30% Polyeste BTR(70)0000 20S/1 Sợi khác, từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 70% rayon/ mã hs của sợi 70% rayo)
- Mã HS 55109000: SỢI 30/1 70% VISCOSE 30% POLYESTER MVS... (mã hs sợi 30/1 70% vi/ mã hs của sợi 30/1 70%)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 3.5. Mới 100%... (mã hs sợi tc 35 mới/ mã hs của sợi tc 35)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 5.0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 50 mới/ mã hs của sợi tc 50)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 6.0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 60 mới/ mã hs của sợi tc 60)
- Mã HS 55112010: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 55112010: Chỉ may, thread, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may thread/ mã hs của chỉ may thr)
- Mã HS 55112090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ mã hs của chỉ các loại)
- Mã HS 55112090: SỢI 30/1 75% VISCOSE 25% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 75% vi/ mã hs của sợi 30/1 75%)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 98%Nylon 2%Spandex từ xơ staple tổng hợp chưa tẩy trắng (732.5yds, khổ 51/53", định lượng 191g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102857413410, ngày 07/09/2019, STT 26... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121100: Vải đã nhuộm phủ tráng bạc 100% polyester loại 300D, khổ 56 inch, mới 100%... (mã hs vải đã nhuộm ph/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 100% polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121100: Vải G6045-10 (100% Polyester) 103 gr/ m2, Khổ 178 cm... (mã hs vải g604510 1/ mã hs của vải g604510)
- Mã HS 55121100: Vải G6307-1 (100% Polyester) 80 gr/ m2, Khổ 160 cm... (mã hs vải g63071 10/ mã hs của vải g63071)
- Mã HS 55121900: Vải K: 70/75cm Polyester100%... (mã hs vải k 70/75cm/ mã hs của vải k 70/75)
- Mã HS 55121900: Vải K: 110/115cm Polyester100%... (mã hs vải k 110/115c/ mã hs của vải k 110/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 120/125cm Cupro56%Cotton44%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 140/145cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55121900: Vải 53.9 % Wool 39.8% Polyester 3.8% Acrylic 2.5% other mới 100%... (mã hs vải 539 % wool/ mã hs của vải 539 % w)
- Mã HS 55121900: Vải 100% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: Vải 100% cotton (mới 100%)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 55121900: Vải 91% polyester 09% elastane... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 62% cotton 38% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 62% cotton/ mã hs của vải 62% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 97% cotton 3% spandex (mới 100%)... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 96% nylon 04% elastane (mới 100%)... (mã hs vải 96% nylon 0/ mã hs của vải 96% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 59% polyester 41% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 59% polyest/ mã hs của vải 59% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 55% polyester 45% cotton ((mới 100%)... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 65% polyester 35% cotton ((mới 100%)... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 94% polyester 06% elastane (mới 100%)... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 57%poly recyed,43%poly regular (mới 100%)... (mã hs vải 57%poly rec/ mã hs của vải 57%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 92% polyester 08% elastane/ hàng mới 100%... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 93% polyester 07% spandex (hàng mới 100%)... (mã hs vải 93% polyest/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 51%poly 49%nylon... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 87% Poly 13% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 92% poly 8% nylon đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 78% polyester 17% rayon 5% spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 88% Poly 12% Spandex 56"- Mới 100%... (mã hs vải 88% poly 12/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 55121900: Vai dêt thoi 90 Polyester 10% spandex 60/62''- mới 100%... (mã hs vai dêt thoi 90/ mã hs của vai dêt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Poly 4% PU khổ 59"- mới 100%... (mã hs vải 96% poly 4%/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 55121900: Vải lót 100% Polyester... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 55121900: Vải lót bao lông 100% Polyester... (mã hs vải lót bao lôn/ mã hs của vải lót bao)
- Mã HS 55121900: Vải chính 97%Polyester 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%po/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi từ sợi staple tổng hợp Cool & dry twill Spandex Vải chính POLY ESTER 97%, POLYURETHAN 3% KHO 44''... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 93% poly 7% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 93/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 96% poly 4% pu khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 96/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 91% poly 9% spandex khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 91/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 95% Poly 5% Elastan... (mã hs vải 95% poly 5%/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70%cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70%cotton 3/ mã hs của vải 70%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải 97%Polyester 3%Polyurethane... (mã hs vải 97%polyeste/ mã hs của vải 97%polye)
- Mã HS 55121900: Vải >85%Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải 85%polyest/ mã hs của vải 85%poly)
- Mã HS 55121900: Vải polyester các loại (Khổ 51-53") tái xuất theo tờ khai 102914170810/E31... (mã hs vải polyester c/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 55121900: Vải lót gối 100% Polyester tafetta 190, khổ: 29" màu Black... (mã hs vải lót gối 100/ mã hs của vải lót gối)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 97% COTTON 3% ELASTANE KHỔ 144.78CM... (mã hs vải dệt thoi 97/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 98% COTTON 2% SPANDEX KHỔ 119.00CM... (mã hs vải dệt thoi 98/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 70% NYLON 30% POLYESTER KHỔ 142.24 CM... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 85 %NYLON 15%POLYESTER KHỔ 142.24 CM... (mã hs vải dệt thoi 85/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 89 % POLYESTER 11% SPANDEX KHỔ 132CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 82 % POLYESTER 18% SPANDEX KHỔ 129.54CM... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 86 % POLYESTER 14% ELASTANE KHỔ 116.84CM... (mã hs vải dệt thoi 86/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 73% Polyamide 27% ELANSTANE KHỔ 111.76 CM... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 84% POLYESTER 15% RAYON 1% ACRYLATE KHỔ 157.48 cm... (mã hs vải dệt thoi 84/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 57% POLYESTER 43% NYLON KHỔ 124.46CM... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 65% COTTON 26% NYLON 9% ELASTANE KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 76% NYLON 9% POLYESTER 15% SPANDEX KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 76/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 63% COTTON 27% NYLON 10% ELASTANE KHỔ 132.08CM... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 58% COTTON 29% NYLON 13%ELASTANE KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 58/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót lên keo(Vải lót đã phủ keo 65%polyester+35%cotton)(6,650.0Y*56"8,649.27M2),(3,400.00Y*58"4,580.12M2)... (mã hs vải lót lên keo/ mã hs của vải lót lên)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Nylon.khổ 58"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55121900: Vải màu dệt thoi EM2204.00.17(VH0019A), 90% polyester, 10% cotton, SDSNA NAVY, 1009 SILVER GREY, khổ vải 150 cm, định lượng: 245.33G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 55121900: VAI 100% POLYESTER... (mã hs vai 100% polyes/ mã hs của vai 100% pol)
- Mã HS 55121900: Vải 62% Rayon 38% Nylon 57/58"... (mã hs vải 62% rayon 3/ mã hs của vải 62% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 85% Rayon 15% Linen 57/58"... (mã hs vải 85% rayon 1/ mã hs của vải 85% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 68% Rayon27% nylon5% spandex 58/60"... (mã hs vải 68% rayon27/ mã hs của vải 68% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Polyester 20% linen15% cotton 15% rayon 52/54"... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 80% COTTON 20% NYLON KHỔ 133CM... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 94% NYLON 6% SPANDEX KHỔ 134.62CM... (mã hs vải dệt thoi 94/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 88% NYLON 12% ELASTANE KHỔ 137.16CM... (mã hs vải dệt thoi 88/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 100% COTTON KHỔ 132.00CM... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT KIM 96% POLYESTER 4% LYCRA KHỔ 152CM... (mã hs vải dệt kim 96%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 55121900: Vải 90-95%Polyester 5-10% Spandex khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 9095%polye/ mã hs của vải 9095%po)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Cotton 25% Polyester 5%Spandex khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 55121900: Vải lưới 100%Polyester khố 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải lưới 100%po/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 55121900: Vải 98%Cotton 2%Elastane khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải 92% nylon 8% op... (mã hs vải 92% nylon 8/ mã hs của vải 92% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 86% Polyester 14% Spandex 56/58''... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Polyamide > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Pu, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% pu kh/ mã hs của vải 100% pu)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Linen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 55121900: Vải 55% Linen, 45% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Tencel (Lyocell), Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 55121900: Vải 32% Linen 68% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 32% linen 6/ mã hs của vải 32% line)
- Mã HS 55121900: Vải 45% Cotton, 55% Linen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 45% cotton/ mã hs của vải 45% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Wool, 50% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 50% wool 5/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 55121900: Vải 63% Cotton, 37% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 66% Cotton, 34% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 66% cotton/ mã hs của vải 66% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 95% Cotton, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Cotton, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 97% Cotton, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 98% Cotton, 2% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 58% Cotton, 42% Lyocell, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 57% Nylon, 43% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 57% nylon/ mã hs của vải 57% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 35% Cotton, 65% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 35% cotton/ mã hs của vải 35% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 55% Cotton, 45% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 61% Polyester, 39% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 61% polyest/ mã hs của vải 61% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Cotton, 30% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 71% Cotton, 29% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 71% cotton/ mã hs của vải 71% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 78% Cotton, 22% polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 78% cotton/ mã hs của vải 78% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 82% Polyester, 18% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 82% polyest/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 55121900: Vaỉ 40% Polyester, 60% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vaỉ 40% polyest/ mã hs của vaỉ 40% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 34% Acrylic, 66% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 34% acrylic/ mã hs của vải 34% acry)
- Mã HS 55121900: Vải 78% Polyester, 22% Acrylic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88% Polyester, 12% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 89% Polyester, 11% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 72% Cotton, 20% Nylon, 8% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% cotton/ mã hs của vải 72% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Wool,40% Polyester, 10% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 50% wool40/ mã hs của vải 50% wool)
- Mã HS 55121900: Vải 60% Cotton, 36% Rayon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Cotton, 22% Nylon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% cotton/ mã hs của vải 74% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 80% Polyester, 10% Wool, 10% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 58% Polyester, 40% Cotton, 2% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% polyest/ mã hs của vải 58% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 64% Polyester, 32 Rayon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Polyester, 14 cotton, 12% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 77% Polyester, 20% Rayon, 3%Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 77% polyest/ mã hs của vải 77% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 75% Polyester, 19% Rayon, 6% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 57% Cotton, 38% Polyester, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 73% Cotton, 23% Polyester, 4% Elastane, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 73% cotton/ mã hs của vải 73% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 51% Polyester, 41% Wool, 8% Other Fibers, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 51% polyest/ mã hs của vải 51% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 48% Modacrylic, 16% Acrylic, 36% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 48% modacry/ mã hs của vải 48% moda)
- Mã HS 55121900: Vải 72% Polyester, 18% Rayon, 8% Wool, 2% Polyuraethane, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% polyest/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, đã nhuộm, 100% Polyester khổ 145-147 cm (Poly Taffeta-P85304 Cire)... (mã hs vải dệt thoi đ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 83% Poly 15% Rayon 2% Spandex.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1184Yds/56"... (mã hs vải 83% poly 15/ mã hs của vải 83% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 52% Cotton, 45% Polyester 3% PU.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 48946Yds/56"... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Poly khổ 44"(1895yds)... (mã hs vải 100%poly kh/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55121900: Vải không dệt 100% polyester khổ 63"... (mã hs vải không dệt 1/ mã hs của vải không dệ)
- Mã HS 55121900: Vải > 85% Nylon + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% nylon/ mã hs của vải 85% ny)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Poly K 60/62" (tái xuất theo tk: 102747104610- E31 ngày 09/07/2019)... (mã hs vải 100%poly k/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 55122900: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 55122900: Vải dệt thoi: Vải >85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55122900: Vải thành phẩm dệt thoi từ xơ staple bằng Acrylic, 100% Acryl Serge khổ 59"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 55122900: DÂY TRANG TRÍ CÁC LOẠI... (mã hs dây trang trí c/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 55122900: Vải Nylon 54%, 46% Poly 55/57"- vải dệt thoi... (mã hs vải nylon 54%/ mã hs của vải nylon 54)
- Mã HS 55122900: Vải 68% Rayon 27%Nylon 5%Spandex 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 68% rayon 2/ mã hs của vải 68% rayo)
- Mã HS 55122900: Vải chính 100% poly... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 94% Nylon 6% Spandex từ xơ staple tổng hợp (9YDS, khổ 55/57", 135/140g/m2, mới 100%),hàng thuộc Tknk 102549824750, ngày 25/03/2019, STT01... (mã hs vải dệt thoi 94/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 87% Poly 13% Elastane từ xơ staple tổng hợp(202Y, khổ 58'', định lượng 160g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102428198500, ngày 07/01/2019, STT 02... (mã hs vải dệt thoi 87/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Spandex từ xơ staple tổng hợp(98Y, khổ 60/62'', định lượng 300g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102463119400, ngày 25/01/2019, STT 21... (mã hs vải dệt thoi 92/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải K: 120/125cm Polyester100%... (mã hs vải k 120/125c/ mã hs của vải k 120/1)
- Mã HS 55129900: Vải K: 150/155cm Polyester100%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Polyester 12% Nylon... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 91.2% Polyester 8.8% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 912% polye/ mã hs của vải 912% po)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Lyocell... (mã hs vải 100% lyocel/ mã hs của vải 100% lyo)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Polyester 15% Metal Fiber... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Nylon 60"- Mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Poly 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% poly 5/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55129900: Vải dêt kim 100% Nylon khổ 58/60"- mới 100%... (mã hs vải dêt kim 100/ mã hs của vải dêt kim)
- Mã HS 55129900: Vải lót- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester), (8577 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót tl8cb0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 55129900: Vải lót Elilon khổ 44" màu cam đã nhuộm... (mã hs vải lót elilon/ mã hs của vải lót elil)
- Mã HS 55129900: Vải thun New Multispan khổ 44" màu cam đã nhuộm... (mã hs vải thun new mu/ mã hs của vải thun new)
- Mã HS 55129900: Vải chính 96%Polyester 4%Spandex... (mã hs vải chính 96%po/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 55129900: Vải chính 98%Polyester 2%Spandex... (mã hs vải chính 98%po/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 89% poly 11% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 89/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 60% nylon 40% cotton khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dán 2 mặt (mặt trước 92% poly 8% pu, mặt sau 100% poly) khổ 54''... (mã hs vải dán 2 mặt/ mã hs của vải dán 2 mặ)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Nylon 15% PU... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải >85%Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải 85%nylon v/ mã hs của vải 85%nylo)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 73 % NYLON 15% POLYESTER 12 % SPANDEX KHỔ 137.16CM... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 54% NYLON 41% POLYESTER 5% Spandex KHỔ 124.46 CM... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Rayon 57/58"... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Cotton 57/58"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 55129900: Vải 90%RAYON 10%NYLON 57/58"... (mã hs vải 90%rayon 10/ mã hs của vải 90%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 30% LINEN 70% RAYON 52/53"... (mã hs vải 30% linen 7/ mã hs của vải 30% line)
- Mã HS 55129900: Vải 95% Rayon 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 55129900: Vải 62%RAYON 38%POLYESTER 57/58"... (mã hs vải 62%rayon 38/ mã hs của vải 62%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 50% Polyester 50% Nylon 57/58"... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Polyester 45% Rayon 57/58"... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 97% Polyester 3% Spandex 57/58"... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 96 % Polyester 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải 96 % polyes/ mã hs của vải 96 % pol)
- Mã HS 55129900: Vải 97.5% Polyester 2.5% Spandex 55/57"... (mã hs vải 975% polye/ mã hs của vải 975% po)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 22% POLYESTER 69% NYLON 9% SPANDEX KHỔ 144.78CM... (mã hs vải dệt thoi 22/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải nylon- 210D 7856 P 140G*58" (100% Nylon), hàng mới 100%... (mã hs vải nylon 210d/ mã hs của vải nylon 2)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Nylon 12% PU... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Nylon 8% Span... (mã hs vải 92% nylon 8/ mã hs của vải 92% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải 87% Nylon 13% Span... (mã hs vải 87% nylon 1/ mã hs của vải 87% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải lót 75D Jersey khổ 50" màu xanh... (mã hs vải lót 75d jer/ mã hs của vải lót 75d)
- Mã HS 55129900: Vải lót 75D Poly Jersey khổ 50" màu tím... (mã hs vải lót 75d pol/ mã hs của vải lót 75d)
- Mã HS 55129900: Vải 49% Polyester, 41% Cotton, 10% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 49% polyest/ mã hs của vải 49% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 74% Polyester, 18% Rayon, 8% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 82% Polyester, 15% rayon, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 82% polyest/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 83% Polyester, 14% Rayon, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 83% polyest/ mã hs của vải 83% poly)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 90% poly 10% cotton, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Nylon. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 8231Yds/56"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55129900: Vải 68% Wool 16% Nylon 10% Polyester 6% other.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1479Yds/56"... (mã hs vải 68% wool 16/ mã hs của vải 68% wool)
- Mã HS 55129900: Vải chịu nhiệt EN2X khổ vải 58''... (mã hs vải chịu nhiệt/ mã hs của vải chịu nhi)
- Mã HS 55129900: Vải Next 6000, Màu navi, dệt thoi, khổ 150cm, tỷ trọng: 100% polyester... (mã hs vải next 6000/ mã hs của vải next 600)
- Mã HS 55129900: Vải lót dệt thoi 100% polyester K56/57" 95g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 55129900: Vải lưới K57" 75g/m2... (mã hs vải lưới k57 7/ mã hs của vải lưới k57)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi (Vải lót túi) GS725SC (65% Polyester, 35% Cotton) màu Off White Khổ 157cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân điểm, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 151.6g/m2, khổ vải 1.82m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC1A0383... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi TC6535B (Vải lót túi) bằng sợi staple tổng hợp, (65% polyester, 35% cotton), White, khổ 147cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC6535SH White (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc6/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC8020HR Off white (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc8/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 55131200: Vải 80% Twill 20% Cotton.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm.2708Yds/56"... (mã hs vải 80% twill 2/ mã hs của vải 80% twil)
- Mã HS 55131200: Vai 73% polyester/26% rayon/1 %spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 9365Yds/56"... (mã hs vai 73% polyest/ mã hs của vai 73% poly)
- Mã HS 55131200: Vai 68% polyester/30% rayon/2 %spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 12248Yds/56"... (mã hs vai 68% polyest/ mã hs của vai 68% poly)
- Mã HS 55131300: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: Vải 51% Ramie 45% Viscose 4% Cotton K53"... (mã hs vải 51% ramie 4/ mã hs của vải 51% rami)
- Mã HS 55131900: Vải 76% nylon 24% polypropylene khổ 57-59"... (mã hs vải 76% nylon 2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55131900: Vải 41% cotton 55% nylon 4% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 41% cotton/ mã hs của vải 41% cott)
- Mã HS 55131900: Vải 66% cotton 30% nylon 4% elastane khổ 52-54"... (mã hs vải 66% cotton/ mã hs của vải 66% cott)
- Mã HS 55131900: Vải lót khổ 56'' (CHDSI-56-NLBR, 100% COTTON)... (mã hs vải lót khổ 56/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55131900: Vải lót khổ 55/56'' (LI3I-55-WEOBBR, 100% cotton)... (mã hs vải lót khổ 55// mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55131900: Vải dưới 85% Nylon.khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% ny/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 55131900: Vải trên 85% Polyester.khổ 58"... (mã hs vải trên 85% po/ mã hs của vải trên 85%)
- Mã HS 55131900: Đệm vai (1 Bộ 2 Chiếc)... (mã hs đệm vai 1 bộ 2/ mã hs của đệm vai 1 b)
- Mã HS 55131900: Vải có tỷ trọng <85% Poly +TP khác (Vải 75%Poly 20%rayon 5%polyurethane) khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 55131900: Vải dệt thoi 80% Polyester 20% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Tencel khổ 50"/60"... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 55131900: Vải 45% Wool 35% Polyester 8% Acrylic 6% Rayon 6% Cotton.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 3526yds/56"... (mã hs vải 45% wool 35/ mã hs của vải 45% wool)
- Mã HS 55131900: Vải < 85% Poly + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% poly/ mã hs của vải 85% po)
- Mã HS 55131900: Vải < 85% Nylon + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% nylon/ mã hs của vải 85% ny)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi (Vải lót túi) GS725SC (65% Polyester, 35% Cotton) màu Black Khổ 160cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi, 42%poly, 23%cotton, 35% recycle màu trắng 01.154 DT338, làm nguyên liệu may mặc, khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 4/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi, 65%poly, 35%cotton, dệt sợi màu, Roly cotton 8318 DT273A, làm nguyên liệu may mặc, khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 6/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải 40% Polyester 60% Cotton K44"-60"... (mã hs vải 40% polyest/ mã hs của vải 40% poly)
- Mã HS 55132100: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter FIBERBALL#3... (mã hs bông tấm sợi nh/ mã hs của bông tấm sợi)
- Mã HS 55132100: Vải 65% Polyester 35% Cotton (Màu Grey- 80yds)- 65% Polyester 35% Cotton K58"... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55132100: Vải 80%Polyester 20%Cotton khổ 57/59"- vải dệt thoi... (mã hs vải 80%polyeste/ mã hs của vải 80%polye)
- Mã HS 55132100: Vải lót 4586C, màu đen (80% polyester, 20% cotton, khổ 152.4cm)... (mã hs vải lót 4586c/ mã hs của vải lót 4586)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi TC6535B (Vải lót túi) bằng sợi staple tổng hợp, (65% polyester, 35% cotton), Beige, Khổ 147cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải K: 140/145cm Cotton55%Polyester45%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55132300: Vải K 135/140Cm Polyester96% Polyurethane4%... (mã hs vải k 135/140cm/ mã hs của vải k 135/14)
- Mã HS 55132300: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55132300: Vải 64% Polyester 33% Rayon 3%Polyurethane khổ 56"... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 72% Polyester 13% Rayon 5% Polyurethane khổ 57"... (mã hs vải 72% polyest/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 55132300: Vải lót 65% Poly 35% Cotton khổ 57/58''... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: Vải <85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 55% Linen 45% cotton (40-70")... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 55132300: Vải 55% Cotton 45% Polyester(K:40-70")... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 55132300: Vải 75% acrylic 25% polyester(K:40"-70")... (mã hs vải 75% acrylic/ mã hs của vải 75% acry)
- Mã HS 55132300: Vải 80% polyester 20% cotton (K:40"-70")... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 60%%POLYESTER 40%RAYON (K:40"-70")... (mã hs vải 60%%polyest/ mã hs của vải 60%%poly)
- Mã HS 55132300: Vải 77%RAYON 20%NYLON 3%SPANDEX (K:40"-70")... (mã hs vải 77%rayon 20/ mã hs của vải 77%rayon)
- Mã HS 55132300: VẢI 55% POLYESTER 45% RAYON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55132300: Vải lót < VN14119 > TC32 x TC32, 147 cm, (fabric Woven 35%cotton 65%polyester cut able)... (mã hs vải lót vn141/ mã hs của vải lót vn)
- Mã HS 55132300: Vải màu dệt thoi:VH0014W, 35%cotton, 65%Polyester, 900 White, khổ vải 150cm, định lượng 148G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 55132900: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton (đã nhuộm, trọng lượng 100g/m2) (khổ 57"). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 55132900: Vải 44% Polyester 42% Rayon 10% Nylon 4% Spandex k57/58"... (mã hs vải 44% polyest/ mã hs của vải 44% poly)
- Mã HS 55132900: Vải 65% polyester + 35% cotton, khổ 150cm(+/2), BE1711101 (A)N, GRADE B, hàng mới 100%... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55132900: Vải kate, 60% Polyester 40% Cotton, khổ 150cm, hàng mới 100%... (mã hs vải kate 60% p/ mã hs của vải kate 60)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 75% Polyester 25% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ cắt sẵn các loại đã may... (mã hs tăng đơ cắt sẵn/ mã hs của tăng đơ cắt)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 45% COTTON 42% NYLON 13% SPANDEX KHỔ 144.78 CM... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 57% COTTON 43% POLYESTER KHỔ 144.78 CM... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 60% POLYESTER 40% COTTON KHỔ 142.24 CM... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải chính 52% cotton 48% Nylon khổ 56''... (mã hs vải chính 52% c/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55132900: vải chính 85% poly 15% spandex 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 85% p/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 55132900: vải chính 86% poly 14% spandex 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 86% p/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 55132900: Vải chính 75% polyester 25% cotton khổ 50''-60"... (mã hs vải chính 75% p/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 55132900: Vải chính 90% NYLON 10% SPANDEX 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 90% n/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 55132900: Vải chính 60% NYLON 40% POLYESTER 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 60% n/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 55132900: Vải Chính 72% NYLON 28% POLYESTER 50 inch- 60 inch... (mã hs vải chính 72% n/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 55132900: vải chính 90% polyester 10% spandex 56 inch-60 inch... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 55132900: Vải 69% Polyester 31% Nylon 55''... (mã hs vải 69% polyest/ mã hs của vải 69% poly)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi TC4545 65%polyester 35%cotton khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải F TICKING 57IN 42000- 80% Polyester 20% Cotton/U01162/111067/dòng hàng 1, TK 103094999820/A42 ngày 08/01/2020... (mã hs vải f ticking 5/ mã hs của vải f tickin)
- Mã HS 55133100: Vải thun 65%poly/45% cotton, khổ 57. Hàng mới 100%... (mã hs vải thun 65%pol/ mã hs của vải thun 65%)
- Mã HS 55133100: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải vân điểm từ/ mã hs của vải vân điểm)
- Mã HS 55133100: VAI DET THOI 65% POLYESTER,35% COTTON KHO 150 CM-TL: 100 G/M2... (mã hs vai det thoi 65/ mã hs của vai det thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 80% polyester 18% rayon 2% spandex K58''... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55133900: Vải 65% Polyester 32% Rayon 3% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi POLYESTER:65% COTTON:35%, khổ 57/58", (14.217 yards 13 Mét),Trọng lượng 133.25 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi po/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 68% COTTON 29% NYLON 3% SPANDEX KHỔ 132.08 CM... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 36% NYLON 63% COTTON 1% SPANDEX KHỔ 127 CM... (mã hs vải dệt thoi 36/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ polyester dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2, khổ 57/58''... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 35% cotton 65% polyester, khổ 57/58",Trọng lượng 122.18 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 35/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 16%COTTON 75%POLYESTER 9%SPANDEX 170GSM 57/59" (147cm)... (mã hs vải dệt thoi 16/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 59.5%COTTON 39.5%POLYESTER 1%SPANDEX 170GSM 57/59" (147cm)... (mã hs vải dệt thoi 59/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 82% nylon18% polyester... (mã hs vải 82% nylon18/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải 80% NYLON 20% POLYESTER... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 69% Polyester 29% Viscose rayon 2% Spandex... (mã hs vải 69% polyest/ mã hs của vải 69% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 42% Wool 36% Polyester 17% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 42% wool 36/ mã hs của vải 42% wool)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 83% poly 17% cotton khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 83/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 55% Polyester 45% Rayon... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 48% Poly 26% Rayon 4% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 48% poly 26/ mã hs của vải 48% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dêt thoi 50% Nylon 30% Poly 20% PU khổ 56"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 50/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 82% Poly 18% Spandex khổ 60"-mới 100%... (mã hs vải 82% poly 18/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 55% poly 45% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 65% poly 35% cotton khổ 44''... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 80% poly 20% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 82% poly 18% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 84% poly 16% cotton khổ 59''... (mã hs vải dệt thoi 84/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải lót khổ 44" (70% polyester, 30% cotton)... (mã hs vải lót khổ 44/ mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55134900: Vải lót túi TC65% Polyester 35% Cotton, khổ: 58/60" màu natural... (mã hs vải lót túi tc6/ mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 52% POLYESTER 48% COTTON KHỔ 132 CM... (mã hs vải dệt thoi 52/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 79% NYLON 21% SPANDEX KHỔ 147.32 CM... (mã hs vải dệt thoi 79/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 60% NYLON 40% POLYESTER KHỔ 142.24CM... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 48% COTTON, 30% POLYESTER, 22% ELASTERELL KHỔ 132.08 CM (trọng lượng trên 170g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 48/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 63% COTTON 33% NYLON 4% SPANDEX KHỔ 124 CM... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dưới 85% Polyester.khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% po/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 55134900: Vải 67% polyester 31% cotton 2% polyurethane 147CM... (mã hs vải 67% polyest/ mã hs của vải 67% poly)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 71% NYLON 29% LYCRA KHỔ 147.00CM... (mã hs vải dệt thoi 71/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi dưới 85% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi dư/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 53% Metallic, 47% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 53% metalli/ mã hs của vải 53% meta)
- Mã HS 55134900: Vải lót khổ 58/59" (50%polyester, 50% cotton)... (mã hs vải lót khổ 58// mã hs của vải lót khổ)
- Mã HS 55134900: Vải 90% poly 10% span khổ 60" định lượng 220g/mt... (mã hs vải 90% poly 10/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 55141100: Vải 53% Polyester 43% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 53% polyest/ mã hs của vải 53% poly)
- Mã HS 55141100: Vải 74% Polyester 19% Rayon 7% Polyurethane/ spandex... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55141100: Vải dệt 50% polyester 50% cotton TC12(khổ 152cm)... (mã hs vải dệt 50% pol/ mã hs của vải dệt 50%)
- Mã HS 55141200: Vải dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 3 sợi, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 252.1g/m2, khổ vải 1.88m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC2A0903... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt (Khổ 46' x 200.50 Yds). Hàng mới 100%.Tái xuất 1 phần mục 4, TK số:102317975800-E31#... (mã hs vải dệt khổ 46/ mã hs của vải dệt khổ)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 73% nylon 27% poly khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 73/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 80% nylon 20 % spandex khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 67% pa 33% poly khổ 132cm... (mã hs vải dệt thoi 67/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 77% nylon 23% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 82% nylon 18% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 79% nylon 21% poly khổ 152 cm... (mã hs vải dệt thoi 79/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 70% nylon 15% poly 15% pu khổ 52''... (mã hs vải dệt thoi 70/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải 85% Polyester, 15% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 55141900: Vải dệt 85% polyester 15% cotton, khổ: 150- 152 cm- EM1029.01.07, mới 100%... (mã hs vải dệt 85% pol/ mã hs của vải dệt 85%)
- Mã HS 55141900: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân hoa, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 233.5g/m2, khổ vải 1.61m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC6A0208... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 55142100: Vải màu Polyester 50% Cotton 50%. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 271 G/M... (mã hs vải màu polyest/ mã hs của vải màu poly)
- Mã HS 55142200: Vải 60% Cotton 36% Polyester 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi bằng xơ sợi tổng hợp 50%poly 50% cotton, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142300: Vải 7N 65% polyester 35% cotton khổ 60 inch (YH005-1)... (mã hs vải 7n 65% poly/ mã hs của vải 7n 65% p)
- Mã HS 55142300: Vải 28LBS 65% polyester 35% cotton khổ 60 inch (YH005-1) PO: AKAV- 02567... (mã hs vải 28lbs 65% p/ mã hs của vải 28lbs 65)
- Mã HS 55142300: Vải 80% polyester 20%cotton(woven)... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55142300: Vải 65% Polyester 34% Cotton 1% Luana... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55142300: Vải 65% cotton 32% polyester 3% spandex... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 55142300: Vải màu dệt thoi VH0016W(ST342), 35%cotton, 65%Polyester, 900 White, khổ vải 150cm, định lượng 256G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ mã hs của vải màu dệt)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 60% nylon 40% poly khổ 50''... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 66% nylon 22% cotton 12% pu khổ 45''... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải lót 35%Cotton 65%Polyester khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải lót 35%cott/ mã hs của vải lót 35%c)
- Mã HS 55142900: Vải 54% Cotton 44% Rayon 2% Spandex khổ 1.39M- Vải dệt thoi khác... (mã hs vải 54% cotton/ mã hs của vải 54% cott)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 80%poly20%rayon... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Rayon < 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 47% Poly 53% Linen... (mã hs vải 47% poly 53/ mã hs của vải 47% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 74% Nylon 26% Cotton... (mã hs vải 74% nylon 2/ mã hs của vải 74% nylo)
- Mã HS 55142900: Vải lót TC 4545 65%polyester 35% cotton khổ 150cm... (mã hs vải lót tc 4545/ mã hs của vải lót tc 4)
- Mã HS 55142900: Vải 83% Acrylic, 17% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 83% acrylic/ mã hs của vải 83% acry)
- Mã HS 55142900: VẢI THÀNH PHẨM 100% COTTON B/TAPE 30' 58/59"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 55142900: Vải 65% Polyester 35% Cotton (TK NHAP 102989847810)... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 55% Acryl 44% Cotton 1% Polyester (TK NHAP 102978995600)... (mã hs vải 55% acryl 4/ mã hs của vải 55% acry)
- Mã HS 55143000: Vải K: 135/140cm Cotton47%Polyester31%Rayon17%Polyurethane5%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55144200: Vải 50% Polyester 50% Cotton... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon/PU 58" (tái xuất mục 18 tờ khai 102497027620/E21 ngày 22/02/2019)... (mã hs vải nylon/pu 58/ mã hs của vải nylon/pu)
- Mã HS 55144900: Vải 61% Nylon 39% Polyester... (mã hs vải 61% nylon 3/ mã hs của vải 61% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 82% Nylon 18% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 82% nylon 1/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 72% Nylon 14% Rayon 14% Polyurethane... (mã hs vải 72% nylon 1/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 68% Rayon 32% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 68% rayon 3/ mã hs của vải 68% rayo)
- Mã HS 55144900: Vải 58% Wool, 39% Polyester, 3% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% wool 3/ mã hs của vải 58% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 64% wool, 30% Polyester, 6% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% wool 3/ mã hs của vải 64% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Wool, 26% Polyester, 9% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 65% wool 2/ mã hs của vải 65% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Wool, 30% Polyester, 5% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 65% wool 3/ mã hs của vải 65% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 47% Wool, 30% Nylon, 23% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 47% wool 3/ mã hs của vải 47% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65.1% Polyester, 33.5% Rayon, 1.4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 651% polye/ mã hs của vải 651% po)
- Mã HS 55144900: Vải 33% Rayon, 25% Cotton, 34% Nylon, 8% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 33% rayon/ mã hs của vải 33% rayo)
- Mã HS 55144900: Hạt điều không hiệu, 1 thùng 10 bịt, 1 bịt 10 kgs, hàng mới 100%... (mã hs hạt điều không/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 55151100: Vải 65% polyester + 35% rayon, khổ 150cm(+/2), BL1804073 (A) N, hàng mới 100%... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55151100: Vải chính 100%Rayon... (mã hs vải chính 100%r/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55151100: Vải chính 95%RAYON 5%SPANDEX... (mã hs vải chính 95%ra/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 55151100: VAI VISCOSE/POLY/NYLON/ELAS... (mã hs vai viscose/pol/ mã hs của vai viscose/)
- Mã HS 55151100: VAI CHINH POLY/RAYON/SPANDEX... (mã hs vai chinh poly// mã hs của vai chinh po)
- Mã HS 55151100: Vải lót 64.2% polyester 35.8% viscose w56/60"... (mã hs vải lót 642% p/ mã hs của vải lót 642)
- Mã HS 55151100: VẢI WOVEN FABRIC ART NO. D13079A20 (IK233082) T/R32/- TWILL STRETCH POLYESTER 64%, RAYON 34%, POLYURETHANE 2% FULL WIDTH & LENGTH 142/145C X 50M COL NO. #60 CAMEL... (mã hs vải woven fabri/ mã hs của vải woven fa)
- Mã HS 55151100: Vải 30% Linen, 70% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 30% linen/ mã hs của vải 30% line)
- Mã HS 55151100: Vải 48% Polyester, 52% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 48% polyest/ mã hs của vải 48% poly)
- Mã HS 55151100: Vải 62% rayon, 38% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 62% rayon/ mã hs của vải 62% rayo)
- Mã HS 55151100: Vải 45% Viscose, 55% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 45% viscose/ mã hs của vải 45% visc)
- Mã HS 55151100: Vải 77% Rayon 20% Nylon, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 77% rayon 2/ mã hs của vải 77% rayo)
- Mã HS 55151100: Vải 50% Nilen, 48% Rayon, 2% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 50% nilen/ mã hs của vải 50% nile)
- Mã HS 55151100: Vải 55% Viscose, 31% Polyester, 13% Linen 1% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 55% viscose/ mã hs của vải 55% visc)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi bằng xơ sợi tổng hợp 65% poly 35% rayon, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải dệt thoi 66% rayon 34% linen K56" 224g/m2... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151100: Vải 66%Poly 32.5%Viscose 1.5%Spandex K 56/58" (tái xuất theo tk nhập: 102014321950 E31 ngày 18/05/2018)... (mã hs vải 66%poly 32/ mã hs của vải 66%poly)
- Mã HS 55151200: Vải K: 135/140cm Polyester93%Nylon7%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55151200: Vải K: 140/145cm Polyester92%Polyurethane8%... (mã hs vải k 140/145c/ mã hs của vải k 140/1)
- Mã HS 55151200: Vải K: 130/135cm Polyester60%Rayon33%Acrylic4%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 55151200: Vải 70% Polyester 30% nylon mới 100%... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 55151200: Vải dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân hoa, tỉ trọng polyester 70.8%, spandex 29.2%, trọng lượng 166.3g/m2, khổ vải 1.87m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TX6A0628... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151300: Vải K: 150/155cm Wool50% Polyester50%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 155/160cm Wool50% Polyester50%... (mã hs vải k 155/160c/ mã hs của vải k 155/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 130/135cm Cotton75%Polyester22%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ mã hs của vải k 130/1)
- Mã HS 55151300: Vải K: 145/150cm Wool44%Polyester54%Polyurethane2%... (mã hs vải k 145/150c/ mã hs của vải k 145/1)
- Mã HS 55151300: Vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp, pha chủ yếu với lông cừu RWD0017 A.W SPANDEX,56", khổ 56. Hàng mới 100% (theo tk số 102708514160/E11 (19/06/2019) dòng hàng số 08... (mã hs vải dệt thoi kh/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151300: Vải chính 48% Wool 50%Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 48% w/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 55151300: Vải chính 46% Wool 52% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 46% w/ mã hs của vải chính 46)
- Mã HS 55151300: Vải giả lông các loại... (mã hs vải giả lông cá/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 55151300: Vải chính K.150/155cm (70% poly 30% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 55151300: Vải pha len 60% polyester 40% wool AY6800P-C/#A1, K.158cm... (mã hs vải pha len 60%/ mã hs của vải pha len)
- Mã HS 55151300: Vải dệt thoi từ sợi tổng hợp 65% poly 35% wool, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 47%poly 29%rayon 22%nylon 2%spandex K56"... (mã hs vải 47%poly 29%/ mã hs của vải 47%poly)
- Mã HS 55151900: Bán thành phẩm nón các loại đã ép chuyển nhiệt(Múi nón)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 52% poly 48% nylon khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 52/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải lưới Hood khổ 44" màu đen đã nhuộm... (mã hs vải lưới hood k/ mã hs của vải lưới hoo)
- Mã HS 55151900: Vải chính 50% Wool 50% Polyester 57/60”... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 55151900: Vải chính 60% Wool 40% Polyester 57/60``... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 55151900: Vải chính 51% POLYESTER 40% WOOL 9% ACETATE... (mã hs vải chính 51% p/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 55151900: Vải chính 52% POLYESTER 46% WOOL 2% POLYURETHANE... (mã hs vải chính 52% p/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55151900: Vải chính 86% Polyester 10% Rayon 4% Polyurethane... (mã hs vải chính 86% p/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 55151900: Vải chính 84% Polyester 14% Cotton 2% Polyurethane... (mã hs vải chính 84% p/ mã hs của vải chính 84)
- Mã HS 55151900: Vải chính 59% Polyester 40% Rayon 1% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 59% p/ mã hs của vải chính 59)
- Mã HS 55151900: Vải chính 66% Polyester 21% Cotton 13% Linen 57/60"... (mã hs vải chính 66% p/ mã hs của vải chính 66)
- Mã HS 55151900: Vải chính 32% wool 57% Polyester 11% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 32% w/ mã hs của vải chính 32)
- Mã HS 55151900: Vải chính 72% Polyester 26% Rayon 2% Spandex 57/60``... (mã hs vải chính 72% p/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 55151900: Vải chính 67% Polyester 30% Wool 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 67% p/ mã hs của vải chính 67)
- Mã HS 55151900: Vải chinh 90% Polyester 7% Linen 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 90% p/ mã hs của vải chinh 90)
- Mã HS 55151900: VẢI CHÍNH 92% POLYESTER 5% RAYON 3% POLYURETHANE 57/60"... (mã hs vải chính 92% p/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 55151900: Vải chính 96% Polyester 3% Linen 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% p/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 55151900: Vải chính 64% Polyester 33% Rayon 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 64% p/ mã hs của vải chính 64)
- Mã HS 55151900: Vải chính 69% Polyester 29% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% p/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 55151900: Vải chính 83% Polyester 15% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 83% p/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 55151900: Vải chính 77% Polyester 20% Rayon 3% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 77% p/ mã hs của vải chính 77)
- Mã HS 55151900: Vải chính 93% Polyester 4% Cotton 2% Linen1% Polyurethane... (mã hs vải chính 93% p/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 55151900: Vải chinh 46% Acrylic 34% Polyester 20% Virgin Wool 27/60"... (mã hs vải chinh 46% a/ mã hs của vải chinh 46)
- Mã HS 55151900: Vải chính 19% Polyester 41% Rayon 36% Nylon 4% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 19% p/ mã hs của vải chính 19)
- Mã HS 55151900: Vải chính 68% Polyester 21% Viscose 7% Wool 4% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 68% p/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 55151900: Vải chính 48% Polyester 30% Linen 21% Rayon 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 48% p/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 55151900: VẢI CHÍNH 61% POLYESTER 22% MODAL 16% LINEN 1% POLYURETHANE 57/60"... (mã hs vải chính 61% p/ mã hs của vải chính 61)
- Mã HS 55151900: Vải chính 62% Polyester 13% Rayon 12% Linen 10% Wool 3% Polyurethane... (mã hs vải chính 62% p/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 55151900: Vải chính 43% Polyester 28% Linen 27% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 43% p/ mã hs của vải chính 43)
- Mã HS 55151900: Vải chính 99% Wool 1% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 99% w/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 55151900: Vải chính 99% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 99% p/ mã hs của vải chính 99)
- Mã HS 55151900: Vải chính 80% Polyester 18% Rayon 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 55151900: Vải chính 49% Wool 48% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
- Mã HS 55151900: VẢI ĐÃ CẮTVDC(K44'')... (mã hs vải đã cắtvdck/ mã hs của vải đã cắtvd)
- Mã HS 55151900: Vải lót Giga khổ 44" màu đỏ... (mã hs vải lót giga kh/ mã hs của vải lót giga)
- Mã HS 55151900: Vải lót Poly Pag II khổ 44" màu trắng đã nhuộm... (mã hs vải lót poly pa/ mã hs của vải lót poly)
- Mã HS 55151900: Vải TC45*TC45/ 130*80,vải dệt thoi, đã nhuộm, 35%cotton 65% polyester, code mầu UXT0003, khổ 58/59", trọng lượng riêng 122,282 g/m2... (mã hs vải tc45*tc45// mã hs của vải tc45*tc4)
- Mã HS 55151900: Vải chính 70%Viscose 30%Linen... (mã hs vải chính 70%vi/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 55151900: Vải chính 52%Polyester 48%Rayon... (mã hs vải chính 52%po/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55151900: Vải lót- TL8BV002 180G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lót tl8bv0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 55151900: Vải 60Z Canvas khổ 44" đã nhuộm (Vải dệt từ sợi Polyester)... (mã hs vải 60z canvas/ mã hs của vải 60z canv)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 75% poly 25% nylon khổ 57''... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55151900: Vải 100% Nylon lưới... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 55151900: Vải 100% polyethylene... (mã hs vải 100% polyet/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 55151900: Vải <85%Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải 85%polyest/ mã hs của vải 85%poly)
- Mã HS 55151900: Vải lưới JY Mesh khổ 44" màu đen đã nhuộm... (mã hs vải lưới jy mes/ mã hs của vải lưới jy)
- Mã HS 55151900: VẢI DỆT THOI 76% NYLON 24% PU KHỔ 129.54 CM... (mã hs vải dệt thoi 76/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Hạt nhựa đính trang trí (túi 3gr)... (mã hs hạt nhựa đính t/ mã hs của hạt nhựa đín)
- Mã HS 55151900: Vải 48% poly 48% rayon 4% Spand... (mã hs vải 48% poly 48/ mã hs của vải 48% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 98% poly 2% spand... (mã hs vải 98% poly 2%/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 99% poly 1% spand... (mã hs vải 99% poly 1%/ mã hs của vải 99% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 61% rayon 39% poly... (mã hs vải 61% rayon 3/ mã hs của vải 61% rayo)
- Mã HS 55151900: Vải 94% poly 6% Spandex... (mã hs vải 94% poly 6%/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 95% rayon 5% spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 55151900: Vải 92% polyester 8% spandex... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 95% Polyester 5% Spandex... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 62% poly 34% rayon 4% spand... (mã hs vải 62% poly 34/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 63% poly 33% rayon 4% spand... (mã hs vải 63% poly 33/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 55151900: VAI CHINH... (mã hs vai chinh/ mã hs của vai chinh)
- Mã HS 55151900: VAI CHINH LINEN/VISCOSE 53/54"... (mã hs vai chinh linen/ mã hs của vai chinh li)
- Mã HS 55151900: VẢI DỆT THOI 65% WOOL 35% POLYESTER KHỔ 147CM... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vai 100% Polyester, khổ: 58/60 inch(Art:Poly DHT7530)black... (mã hs vai 100% polyes/ mã hs của vai 100% pol)
- Mã HS 55151900: Vải lưới MS-F-F1 Fresno khổ 44" màu đen... (mã hs vải lưới msff/ mã hs của vải lưới ms)
- Mã HS 55151900: Vải thành phẩm 100& polyeter Vải lưới LJ-A0010-N 44" (63 Yd)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 55151900: Vải phủ keo VPK(K44'')... (mã hs vải phủ keo vpk/ mã hs của vải phủ keo)
- Mã HS 55151900: Vải 65% Nylon 35% PU... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Polyamide < 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải lưới Pilaren khổ 44" màu đen đã nhuộm... (mã hs vải lưới pilare/ mã hs của vải lưới pil)
- Mã HS 55151900: Vải lanh- LINEN COTTON FABRIC... (mã hs vải lanh linen/ mã hs của vải lanh li)
- Mã HS 55151900: Vải mộc BM khổ 58 inch màu trắng 65% polyester 35% cotton (1YARD 0.36 KG/YARD)... (mã hs vải mộc bm khổ/ mã hs của vải mộc bm k)
- Mã HS 55151900: Vải Scrumlex khổ 44" đã nhuộm (Vải tổng hợp từ sợi Polyester)... (mã hs vải scrumlex kh/ mã hs của vải scrumlex)
- Mã HS 55151900: Vải lưới Dimer Mesh II khổ 44" màu đen... (mã hs vải lưới dimer/ mã hs của vải lưới dim)
- Mã HS 55151900: Vải thun New Multispan khổ 44" màu cam đã nhuộm... (mã hs vải thun new mu/ mã hs của vải thun new)
- Mã HS 55151900: Vải lưới Heavy Merry Mesh khổ 44" màu đen đã nhuộm... (mã hs vải lưới heavy/ mã hs của vải lưới hea)
- Mã HS 55151900: Vải lưới Poly Pag II khổ 44" màu đen đã nhuộm (vải dệt)... (mã hs vải lưới poly p/ mã hs của vải lưới pol)
- Mã HS 55151900: Vải 130*80/TC45*TC45 Dobby 58/59'' vải dệt thoi, 65% POLYESTER & 35% COTTON, khổ 58/59",trọng lượng riêng 118.767g/m2... (mã hs vải 130*80/tc45/ mã hs của vải 130*80/t)
- Mã HS 55151900: Vải 55% Nylon 41% Polyester 4% Spandex khổ 57"... (mã hs vải 55% nylon 4/ mã hs của vải 55% nylo)
- Mã HS 55151900: Vải dệt kim đã nhuộm 95% Viscose 5% spandex... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 55151900: Vải 20% Nylon, 70% Rayon, 10% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 20% nylon/ mã hs của vải 20% nylo)
- Mã HS 55151900: VẢI 54%POLY 41%RAYON 5%SPANDEX khổ 50/60"... (mã hs vải 54%poly 41%/ mã hs của vải 54%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 93% Nylon 7% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 93% nylon 7/ mã hs của vải 93% nylo)
- Mã HS 55151900: VẢI 65% Poly 30% Wool 5% Cotton khổ 50/60''... (mã hs vải 65% poly 30/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 65% Poly 34% Vicose 1% Spandex khổ 50/60"... (mã hs vải 65% poly 34/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 60% Polyester 25%Wool 15% Cotton khổ 50/60"... (mã hs vải 60% polyest/ mã hs của vải 60% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 63% Polyester 33%Rayon 4%Spandex khổ 50/60"... (mã hs vải 63% polyest/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 68% Poly 25% Rayon 7% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 68% poly 25/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 50% Poly 48% Cotton 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 50% poly 48/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 65% Poly 33% Viscose 2% Spandex (EA)khổ 50/60''... (mã hs vải 65% poly 33/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 72%Poly 25% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 72%poly 25%/ mã hs của vải 72%poly)
- Mã HS 55151900: Vải 64% Poly 33% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 64% poly 33/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 64% Poly 34% Viscose 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 64% poly 34/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 68% Poly 30% Viscose 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 68% poly 30/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 72% Poly 26% Viscose 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 72% poly 26/ mã hs của vải 72% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 55% Polyester 43% Cotton 2%Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 63.5% Polyester 34% Vicose 2.5% Spandex (ea) khổ 50/60''... (mã hs vải 635% polye/ mã hs của vải 635% po)
- Mã HS 55151900: Vải 46% Polyester 30%Nylon 16% Viscose 8% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 46% polyest/ mã hs của vải 46% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 80% Poly 20% Wool khổ 50/60''... (mã hs vải 80% poly 20/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 75% Poly 22%rayon 3%spandex khổ 50/60"... (mã hs vải 75% poly 22/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 74% Poly 24% Rayon 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 74% poly 24/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 76% Poly 20% Rayon 4% Spandex (EA) khổ 60/65''... (mã hs vải 76% poly 20/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 81% Poly 17% Viscose 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 81% poly 17/ mã hs của vải 81% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 84% Poly 12% Viscose 4% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 84% poly 12/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 87% Poly 10% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 60/65''... (mã hs vải 87% poly 10/ mã hs của vải 87% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 78% Polyester 20% Vicose 2% Spandex (ea)khổ 50/60''... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 83% Polyester 15% Rayon 2% Spandex (EA) khổ 59/61''... (mã hs vải 83% polyest/ mã hs của vải 83% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 86% Polyester 12% Cotton 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 76% Polyester 19% Viscose 5% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 76% polyest/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 55151900: VẢI 77% Polyester 21% Viscose 2% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 77% polyest/ mã hs của vải 77% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 75% Polyester 14% Nylon 11% Cotton.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 9Yds/56"... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 55151900: Vải 97PCT POLYESTER 3PCT POLYURETHANE.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4453Yds/56"... (mã hs vải 97pct polye/ mã hs của vải 97pct po)
- Mã HS 55151900: Vải 64%POLY 23% RAYON 10% WOOL 3% SPANDEX.Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 872Yds/56'... (mã hs vải 64%poly 23%/ mã hs của vải 64%poly)
- Mã HS 55151900: Vải mộc 19P khổ 58 inch thuần đen 65% polyester 35% cotton... (mã hs vải mộc 19p khổ/ mã hs của vải mộc 19p)
- Mã HS 55151900: Vải mộc 603010TC khổ 58 inch màu trắng 65% polyester 35% cotton... (mã hs vải mộc 603010t/ mã hs của vải mộc 6030)
- Mã HS 55151900: Vải mộc 6428TC khổ 58 inch màu trắng 65% polyester 35% cotton... (mã hs vải mộc 6428tc/ mã hs của vải mộc 6428)
- Mã HS 55151900: Vải chính dệt thoi từ xơ stape tổng hợp 63% polyester 34% rayon 3% polyurethane khổ 120-160cm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 55151900: Vải lót 100% acetate- khổ: 55"... (mã hs vải lót 100% ac/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 55151900: Vải chính 58% linen 42% viscose- khổ: 55"... (mã hs vải chính 58% l/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 55151900: Vải lót 55% cotton 45% polyester- khổ: 146"... (mã hs vải lót 55% cot/ mã hs của vải lót 55%)
- Mã HS 55151900: Vải lót 65% cotton 35% polyester- khổ: 145 cm... (mã hs vải lót 65% cot/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55151900: Vải lót 65% polyester 35% cotton- khổ: 146 cm... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 55151900: Vải lót 80% polyester 20% cotton- khổ: 6.5 cm... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 55151900: Vải lót 55% polyester 45% viscose- khổ: 132 cm... (mã hs vải lót 55% pol/ mã hs của vải lót 55%)
- Mã HS 55151900: Vải lót 62% viscose 38% polyester- khổ: 155 cm... (mã hs vải lót 62% vis/ mã hs của vải lót 62%)
- Mã HS 55151900: Vải chính 52% cotton 41% viscose 7%elastane- khổ: 139cm... (mã hs vải chính 52% c/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 55151900: Vải chính 54% cotton 43% polyamide 3%elastane- khổ: 127cm... (mã hs vải chính 54% c/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 55151900: Vải chính 71% polyester 27% viscose 2% elastane- khổ: 149 cm... (mã hs vải chính 71% p/ mã hs của vải chính 71)
- Mã HS 55151900: Vải chính 75% polyester 20% viscose 5% elastane- khổ: 140 cm... (mã hs vải chính 75% p/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 55151900: Vải chính 70% polyester 25% rayon(viscose) 5% spandex(elastane)- khổ: 145 cm... (mã hs vải chính 70% p/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 55151900: Vải chính 62% wool 30% polyester 3% polyamide 3% acrylic 2% viscose- khổ: 57"... (mã hs vải chính 62% w/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 55151900: Vải chính 46% wool 47% polyester 3% viscose 2% polyacryl 2% polyamide- khổ: 142 cm... (mã hs vải chính 46% w/ mã hs của vải chính 46)
- Mã HS 55151900: Vải dệt thoi 77% Polyester 19% Rayon 4% Spandex- Khổ: 56/58"(trọng lượng 258g/m2) 1 phần tờ khai nhập số:102762298220 ngày 17/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55151900: Vải 30%Poly 67%Cotton 3%Elastane K 58/60" (tái xuất theo tk: 102541403530-E31 ngày 20/03/2019)... (mã hs vải 30%poly 67%/ mã hs của vải 30%poly)
- Mã HS 55152200: Vải dệt thoi khác từ sợi staple tổng hợp được pha chủ yếu với lông cừu AC/W serge 80/20 (80% Acryl, 20% wool), khổ 60"... (mã hs vải dệt thoi kh/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55152200: Vải dệt thoi từ sợi staple tổng hợp đã nhuộm AC/W(15%) SPANDEX,vải chính ACRYL 84%, WOOL 14%, SPANDEX 2% khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55152200: Vải 68% Polyester 32% Cotton... (mã hs vải 68% polyest/ mã hs của vải 68% poly)
- Mã HS 55152200: Vải <85%Wool và các thành phần khác... (mã hs vải 85%wool và/ mã hs của vải 85%wool)
- Mã HS 55152200: Vải thành phẩm dệt thoi từ sợi acrylic được pha chủ yếu với lông cừu- Ac/W(15%) Spandex: 84% Acryl 14% Wool 2% Spandex, Khổ 56"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 55152900: Vải chính 97% Cashmere 3% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 97% c/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 55152900: Vải chính 65% Polyester 31% Rayon 4% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 55152900: Vải lót túi 57/60"... (mã hs vải lót túi 57// mã hs của vải lót túi)
- Mã HS 55152900: Vải 100% Modacrylic... (mã hs vải 100% modacr/ mã hs của vải 100% mod)
- Mã HS 55152900: Vải 32% WoolMohair 24% Wool 24% Polyvinyl Chloride 20% Poly... (mã hs vải 32% woolmoh/ mã hs của vải 32% wool)
- Mã HS 55152900: Vải 80% Acrylic 20%Polyester 56/58''... (mã hs vải 80% acrylic/ mã hs của vải 80% acry)
- Mã HS 55152900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Acrylic < 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55152900: Miếng bo bằng vải các loại... (mã hs miếng bo bằng v/ mã hs của miếng bo bằn)
- Mã HS 55159910: Vải 53% Linen, 26% Cotton, 21% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 53% linen/ mã hs của vải 53% line)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi staple TH cắt thẳng lên keo 44" (VKC-44) (29)... (mã hs vải dệt thoi st/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải K: 135/140cm Nylon48%Polyester46%Polyurethane6%... (mã hs vải k 135/140c/ mã hs của vải k 135/1)
- Mã HS 55159990: VẢI 65% Viscose 31%Nylon 4% Spandex (EA) khổ 58/59''... (mã hs vải 65% viscose/ mã hs của vải 65% visc)
- Mã HS 55159990: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 55159990: Vải 65% Nylon 35% Polyester... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 55159990: Vải 71% Nylon 29% Polyester... (mã hs vải 71% nylon 2/ mã hs của vải 71% nylo)
- Mã HS 55159990: Vải 71% Polyester 29% Nylon... (mã hs vải 71% polyest/ mã hs của vải 71% poly)
- Mã HS 55159990: Vải 76% Nylon 24% Polyester... (mã hs vải 76% nylon 2/ mã hs của vải 76% nylo)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 80% nylon 20% poly khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải màu xám 100% polyester 175g/m2 TERRY khổ 58 inch (VTHM2)... (mã hs vải màu xám 100/ mã hs của vải màu xám)
- Mã HS 55159990: Vải màu trắng 100% polyester 175g/m2 TERRY khổ 58 inch (VTHM2)... (mã hs vải màu trắng 1/ mã hs của vải màu trắn)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi:Vải lông nhân tạo... (mã hs vải dệt thoivả/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 68%polyester 28%viscose 4%elastane, khổ 145 cm... (mã hs vải dệt thoi 68/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 64% Polyester 32% Viscose 4% Spandex, khổ 142 cm... (mã hs vải dệt thoi 64/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 83%polyester 17%rayon, khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 83/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 47%polyester 26%rayon 20%coolmax 7%spandex, khổ 57''... (mã hs vải dệt thoi 47/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải chính 80%Rayon 20%Nylon... (mã hs vải chính 80%ra/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 77% poly 23% pu khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 77/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải lót... (mã hs vải lót/ mã hs của vải lót)
- Mã HS 55159990: Vải chính... (mã hs vải chính/ mã hs của vải chính)
- Mã HS 55159990: vải (B3) cotton đánh bóng đế giày/ khổ 160cm... (mã hs vải b3 cotton/ mã hs của vải b3 cot)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi FR082P/320N006B(JP)- polyester 45%, Conjugated Fiber 55%, khổ vải 130cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi fr/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: VẢI DỆT THOI 81% POLYESTER 19% POLYURETHANE KHỔ 130 CM... (mã hs vải dệt thoi 81/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải màu xám 130g/m2 100% polyester khổ 48 inch (VTHM2)... (mã hs vải màu xám 130/ mã hs của vải màu xám)
- Mã HS 55159990: Vải màu Solid beige 180g/m2 recycle 100% polyester khổ 63 inch (VTHM2)... (mã hs vải màu solid b/ mã hs của vải màu soli)
- Mã HS 55159990: VAI CHINH VISCOSE/NYLON/ELAS... (mã hs vai chinh visco/ mã hs của vai chinh vi)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi từ sợi staple tổng hợp cắt thẳng lên keo 44" (VKC-44) (28)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải giả lông các loại... (mã hs vải giả lông cá/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 55159990: Vai chinh 77%POLY 18%VISC 5%ELAS... (mã hs vai chinh 77%po/ mã hs của vai chinh 77)
- Mã HS 55159990: Vải lót dệt thoi từ xơ staple tổng hợp 100% nylon khổ 120-150cm... (mã hs vải lót dệt tho/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 55159990: Vải 23% Spandex 77% Nylon Mesh... (mã hs vải 23% spandex/ mã hs của vải 23% span)
- Mã HS 55159990: Vải trắng 76g (100D x 45S) 100% polyester khổ 63 inch (VTHM2)... (mã hs vải trắng 76g/ mã hs của vải trắng 76)
- Mã HS 55159990: Vải dệt thoi 65% nylon 33% rayon 2% spandex K52" 100g/m2... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55159990: Vải trắng (đế lót giày), hàng mới 100%... (mã hs vải trắng đế l/ mã hs của vải trắng đ)
- Mã HS 55161100: Vải 96% Rayon4% Spandex khổ 58/60-mới 100%... (mã hs vải 96% rayon4%/ mã hs của vải 96% rayo)
- Mã HS 55161100: VAI CHINH POLY/VISC/ELASTANE... (mã hs vai chinh poly// mã hs của vai chinh po)
- Mã HS 55161200: Vải 100% Tencel... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
 Mã HS 55161200: VẢI DỆT THOI 100% RAYON KHỔ 56" ĐỊNH LƯỢNG 120G/M2... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161200: Vải chính 85%polyester 15% aluminium khổ (72~75)cm... (mã hs vải chính 85%po/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 55161200: Vải chính 100% tencel- khổ: 55"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 55161300: Vải dệt thoi 100% Rayon 36"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55161400: Vải 53% viscose 47% rayon... (mã hs vải 53% viscose/ mã hs của vải 53% visc)
- Mã HS 55161400: Vải dệt thoi đã nhuộm 100% Vicose Khổ 137cm... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55162100: Vải 74% rayon 22% nylon 4% spandex K55/57''... (mã hs vải 74% rayon 2/ mã hs của vải 74% rayo)
- Mã HS 55162100: Vải 75% Rayon 22% Nylon 3% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 75% rayon 2/ mã hs của vải 75% rayo)
- Mã HS 55162100: Vải 100% Rayon khổ 54"-mới 100%... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 55162200: Vải 64% Modal 36% Polyester... (mã hs vải 64% modal 3/ mã hs của vải 64% moda)
- Mã HS 55162200: VAI CHINH VISCOSE/NYLON/EALSTANE... (mã hs vai chinh visco/ mã hs của vai chinh vi)
- Mã HS 55162200: VAI CHINH RAYON/NYLON/SPANDEX... (mã hs vai chinh rayon/ mã hs của vai chinh ra)
- Mã HS 55162200: Vải chính 70% modal 30% polyester- khổ: 144cm... (mã hs vải chính 70% m/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 55162300: Vải dệt dạng bố mã DURATEX, dày 1.5mm, khổ 54", trọng lượng 0.01g/m2, dùng trong ngành may mặc, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt dạng bố/ mã hs của vải dệt dạng)
- Mã HS 55164100: Vải cotton dệt thoi, đã tẩy trắng, vải dệt vân chéo 3 sợi, pha chủ yếu với 47% cotton, 47% viscose, 6% spandex, khổ vải 1.32m, trọng lượng 285.9g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 55164200: Vải 65%polyester 35% cotton... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 55164200: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân chéo 3 sợi, pha chủ yếu với 47% cotton, 47% viscose, 6% spandex, khổ vải 1.32m, trọng lượng 285.9g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 55164200: VẢI DỆT THOI ĐÃ NHUỘM 60% RAYON 40% POLYESTER KHỔ 55/56", ĐỊNH LƯỢNG 85GSM... (mã hs vải dệt thoi đã/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169100: Vải Thành phẩm 100% Polyester VẢI THUN LJ-B0004-BLK 44" (17 YD) 17.37 M2... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 55169100: VẢI 70% RAYON 30% POLYESTER WOVEN FABRIC (K; 40"-70")... (mã hs vải 70% rayon 3/ mã hs của vải 70% rayo)
- Mã HS 55169200: Vải dệt thoi 61% Viscose 39% Silk khổ 137 cm(8628.4 mts)... (mã hs vải dệt thoi 61/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 55169300: Vải 50% polyester 50%cotton(woven)... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 55169300: Vải 85% Polyester 15% cotton(woven)... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 55169400: Vải phin lót F/JYG1461S (khổ 1,2- 1,6 m). Hàng mới 100%.... (mã hs vải phin lót f// mã hs của vải phin lót)
- Mã HS 55169400: Vải phin lót khổ 1,2- 1,6 m. Hàng mới 100%.... (mã hs vải phin lót kh/ mã hs của vải phin lót)
- Mã HS 55169400: Vải 55% viscose 45% rayon... (mã hs vải 55% viscose/ mã hs của vải 55% visc)


Chương tiếp theo…
Chương 54: Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo
Chương 56: Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản phẩm của chúng