Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 74: Đồng và các sản phẩm bằng đồng

>> Chương 73 >> Chương 75
Chú giải.
1. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa:
(a) Đồng tinh luyện
Kim loại có ít nhất 99,85% tính theo trọng lượng là đồng; hoặc
Kim loại có ít nhất 97,5% tính theo trọng lượng là đồng, với điều kiện hàm lượng các tạp chất không vượt quá giới hạn ghi trong bảng sau:
Bảng - Các nguyên tố khác (XEM BẢNG 4)
(*) Các nguyên tố khác, ví dụ: Al (nhôm). Be (Benli), Co (Cobal), Fe( Sắt), Mn (Mangan), Ni (Niken), Si (Silic)
(b) Hợp kim đồng
Vật liệu kim loại trừ đồng chưa tinh luyện trong đó hàm lượng đồng tính theo trọng lượng lớn hơn so với từng nguyên tố khác, với điều kiện:
(i) hàm lượng của ít nhất một trong các nguyên tố khác phải lớn hơn giới hạn đã nêu trong bảng trên; hoặc
(ii) tổng hàm lượng của các nguyên tố khác lớn hơn 2,5%.
(c) Các hợp kim đồng chủ
Hợp kim chứa các nguyên tố khác với hàm lượng lớn hơn 10% tính theo trọng lượng của đồng, không có tính rèn và thường sử dụng như chất phụ gia trong sản xuất các hợp kim khác hoặc như tác nhân khử ô-xi, khử lưu huỳnh hoặc tác dụng tương tự trong ngành luyện kim màu. Tuy nhiên, đồng photphua (phosphor copper) có hàm lượng phospho trên 15% tính theo trọng lượng phải xếp vào nhóm 28.53.
(d) Thanh và que
Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả “hình tròn phẳng” và “hình chữ nhật biến dạng”, có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả “hình chữ nhật biến dạng”) phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.
Các loại que và thanh dây có các đầu được làm nhọn hay được xử lý đơn giản khác để dễ đưa vào máy cho quá trình gia công tiếp theo, ví dụ, thành thanh kéo (thanh dây) hoặc ống, được đưa vào đồng chưa gia công thuộc nhóm 74.03.
(e) Dạng hình
Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, rèn hoặc tạo hình, ở dạng cuộn hoặc không, mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài, và khác với định nghĩa về thanh, que, dây, tấm, phiến, dải, lá mỏng, ống hoặc ống dẫn. Khái niệm này cũng kể cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết, có cùng hình dạng, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.
(f) Dây
Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả “hình tròn phẳng” và “hình chữ nhật biến dạng”, có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm này có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả “hình chữ nhật biến dạng”) phải trên 1/10 chiều rộng.
(g) Tấm, lá, dải và lá mỏng
Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 74.03), ở dạng cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả “hình chữ nhật biến dạng”, có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau, cụ thể:
- với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng,
- với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi loại kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.
Các nhóm 74.09 và 74.10, ngoài các đề cập khác, áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã được gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, kẻ carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.
(h) Ống và ống dẫn
Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, mép, đai hoặc vòng.
Chú giải phân nhóm.
1. Trong Chương này, các khái niệm sau có nghĩa:
(a) Hợp kim trên cơ sở đồng-kẽm (đồng thau)
Hợp kim đồng và kẽm, có hoặc không có các nguyên tố khác. Khi có các nguyên tố khác:
- hàm lượng kẽm trội hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố khác;
- hàm lượng niken dưới 5% tính theo trọng lượng (xem phần hợp kim đồng-niken-kẽm (bạc niken)); và
- hàm lượng thiếc dưới 3% tính theo trọng lượng (xem phần hợp kim đồng-thiếc (đồng thanh)).
(b) Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh)
Hợp kim đồng và thiếc, có hoặc không có các nguyên tố khác. Trường hợp có nguyên tố khác, hàm lượng thiếc phải trội hơn so với hàm lượng của từng nguyên tố khác, trừ trường hợp khi thành phần thiếc từ 3% trở lên thì hàm lượng kẽm có thể cao hơn thiếc nhưng phải dưới 10% tính theo trọng lượng.
(c) Hợp kim trên cơ sở đồng-niken-kẽm (bạc niken)
Hợp kim đồng, niken và kẽm, có hoặc không có các nguyên tố khác. Hàm lượng niken từ 5% tính theo trọng lượng trở lên (xem phần hợp kim đồng kẽm (đồng thau)).
(d) Hợp kim trên cơ sở đồng-niken
Hợp kim đồng và niken, có hoặc không có các nguyên tố khác nhưng trong mọi trường hợp, hàm lượng kẽm chứa trong đó không quá 1% tính theo trọng lượng. Trong trường hợp có nguyên tố khác, hàm lượng của niken phải trội hơn so với hàm lượng của từng nguyên tố khác.
Sten đồng; đồng xi măng hóa (đồng kết tủa).


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước
- Mã HS 74031100: Cực âm bằng đồng tinh luyện, dạng tấm, chưa được gia công, hiệu ISA, kích thước tương đối: 1cmx1mx1m, dùng trong sản xuất dây và cáp điện, hàng mới 100%.... (mã hs cực âm bằng đồn/ mã hs của cực âm bằng)
- Mã HS 74031900: Đồng tinh luyện COPPER ANODE dùng để tạo bề mặt đồng trong quá trình mạ, thành phần: Copper 99.9%, Photpho 0.040~0.065%, kích thước: đường kính là 38mm. Hàng mới 100% (20kg1 BOX)... (mã hs đồng tinh luyện/ mã hs của đồng tinh lu)
- Mã HS 74031900: Đồng(phụ kiện vòng tay)... (mã hs đồngphụ kiện v/ mã hs của đồngphụ kiệ)
- Mã HS 74032100: Cuộn gia nhiệt (V5309Y453E)... (mã hs cuộn gia nhiệt/ mã hs của cuộn gia nhi)
- Mã HS 74032100: phôi hợp kim đồng thau... (mã hs phôi hợp kim đồ/ mã hs của phôi hợp kim)
- Mã HS 74032200: Hợp kim đồng mạ thiếc dạng cuộn MSP1-1/2H 0.8X90... (mã hs hợp kim đồng mạ/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74032900: Miếng bảo vệ... (mã hs miếng bảo vệ/ mã hs của miếng bảo vệ)
- Mã HS 74040000: Đồng (từ mẩu cắt vụn mạ trằng) phế liệu loại bỏ từ sản xuât (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng từ mẩu cắ/ mã hs của đồng từ mẩu)
- Mã HS 74040000: Phế liệu tấm đồng (tỉ lệ phần trăm gồm: Cu 99.8309%,Cl 0.1116%. Ca 0.0169%, Co 0.0337%, Cr 0.00153%) loại từ quá trình sản xuất, tỷ lệ vật liệu còn lẫn không quá 5% KL... (mã hs phế liệu tấm đồ/ mã hs của phế liệu tấm)
- Mã HS 74040000: Đồng kim phế liệu... (mã hs đồng kim phế li/ mã hs của đồng kim phế)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng loại 17 (Phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất)... (mã hs phế liệu đồng l/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Đồng vụn phế liệu loại 5 (Dây mấu cục cắt vụn còn lẫn phế liệu loại bỏ từ sản xuất).... (mã hs đồng vụn phế li/ mã hs của đồng vụn phế)
- Mã HS 74040000: Phế liệu dây điện hỏng thu hồi từ sản xuất và hàng tiêu dùng, tỷ lệ tạp chất trong mối lô hàng không quá 5% khối lượng... (mã hs phế liệu dây đi/ mã hs của phế liệu dây)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng (dạng dây, sợi, vụn. được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu đồng/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: đồng thau phế liệu (loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs đồng thau phế l/ mã hs của đồng thau ph)
- Mã HS 74040000: đồng vụn đen phế liệu (loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs đồng vụn đen ph/ mã hs của đồng vụn đen)
- Mã HS 74040000: lõi đồng dây điện phế liệu (loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs lõi đồng dây đi/ mã hs của lõi đồng dây)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng, thu hồi đồng từ khung bán dẫn Sunyea... (mã hs phế liệu đồng/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu(lõi mạ)/ Copper scrap(plating code)(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs đồng phế liệul/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Lõi dây đồng thau phế liệu/core of brass copper wire(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs lõi dây đồng th/ mã hs của lõi dây đồng)
- Mã HS 74040000: Dây điện Densen phế liệu (lõi bằng đồng phế liệu)/ Densen electric wire scrap (scrap copper core)(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs dây điện densen/ mã hs của dây điện den)
- Mã HS 74040000: Dây điện bọc nhựa có Inox (lõi bằng đồng phế liệu)/ Electric wire covered plastic holding stainless steel (scrap copper core)(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs dây điện bọc nh/ mã hs của dây điện bọc)
- Mã HS 74040000: Dây đồng pha thép phế liệu (Phế liệu từ DNCX được loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs dây đồng pha th/ mã hs của dây đồng pha)
- Mã HS 74040000: Hợp kim đồng phế liệu... (mã hs hợp kim đồng ph/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu... (mã hs đồng phế liệu/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Mẩu tuýt đồng phế liệu- OA... (mã hs mẩu tuýt đồng p/ mã hs của mẩu tuýt đồn)
- Mã HS 74040000: Dây điện lõi đồng phế liệu đã cắt có mẩu tuýt- OA... (mã hs dây điện lõi đồ/ mã hs của dây điện lõi)
- Mã HS 74040000: Đồng (từ dây nối gắn đầu rắc) phế liệu (phát sinh từ tiêu hủy hàng hỏng) (đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng từ dây nố/ mã hs của đồng từ dây)
- Mã HS 74040000: Đồng (từ dây đồng sợi nhỏ, dây điện) phế liệu (phát sinh từ tiêu hủy hàng tiêu hao) (đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng từ dây đồ/ mã hs của đồng từ dây)
- Mã HS 74040000: Dây cáp, dây điện phế liệu dạng vụn,(đồng phế liệu thu được từ lõi dây cáp dây điện, nằm trong tỷ lệ hao hụt, tỷ lệ tạp chất không phải là đồng còn lẫn trong mỗi lô hàng không quá 5%khối lượng)... (mã hs dây cáp dây đi/ mã hs của dây cáp dây)
- Mã HS 74040000: Dây đồng phế liệu thu hồi sau quá trình sản xuất (thành phần tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs dây đồng phế li/ mã hs của dây đồng phế)
- Mã HS 74040000: Đồng cục phế liệu thu hồi sau quá trình sản xuất (thành phần tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs đồng cục phế li/ mã hs của đồng cục phế)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng hợp kim dạng phoi lẫn thép (sợi, vụn) tỷ lệ vật liệu không phải là đồng không quá 5% KL... (mã hs phế liệu đồng h/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Copper dust_Đồng bazớ phế liệu (loại 2)... (mã hs copper dustđồn/ mã hs của copper dust)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu(phế liệu là nguyên vật liệu hỏng thu hồi từ quá trình sản xuất, tỷ lệ tạp chất không phải là đồng còn lẫn trong mỗi lô hàng không quá 5%kl)... (mã hs đồng phế liệup/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Phoi tiện đồng phế liệu... (mã hs phoi tiện đồng/ mã hs của phoi tiện đồ)
- Mã HS 74061000: Bột hỗn hợp kim loại 2161 Mix Powder Metal,Thành phần đồng chiếm 40%,nguyên liệu sản xuất phanh, hàng mới 100%... (mã hs bột hỗn hợp kim/ mã hs của bột hỗn hợp)
- Mã HS 74062000: Bột đồng có cấu trúc vảy... (mã hs bột đồng có cấu/ mã hs của bột đồng có)
- Mã HS 74071030: Phụ tùng của bơm ly tâm KMEFNDU-5, hiệu: CAPRARI: Cánh bơm bằng đồng D.131/129.... (mã hs phụ tùng của bơ/ mã hs của phụ tùng của)
- Mã HS 74071030: Đồng tinh luyện dạng cuộn (hàm lượng 99,98% Cu), tiêu chuẩn ASTM B-49-15, UNS No.C10200, đường kính 12.5mm, xuất xứ Malaysia, hàng mới 100%... (mã hs đồng tinh luyện/ mã hs của đồng tinh lu)
- Mã HS 74071030: Đồng dạng thỏi... (mã hs đồng dạng thỏi/ mã hs của đồng dạng th)
- Mã HS 74071030: Phôi kẹp kính bằng đồng (Hàng mới 100%)... (mã hs phôi kẹp kính b/ mã hs của phôi kẹp kín)
- Mã HS 74071040: Thanh nối đất bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nối đất b/ mã hs của thanh nối đấ)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng dẫn dây (linh kiện của máy hàn lưới thép). Mới 100%... (mã hs thanh đồng dẫn/ mã hs của thanh đồng d)
- Mã HS 74071040: Đồng ở dạng thanh có mặt cắt ngang hình tròn kích thước C3604R 11.1mm... (mã hs đồng ở dạng tha/ mã hs của đồng ở dạng)
- Mã HS 74071040: Thanh treo bằng đồng kt 120x15x2cm dùng làm thanh năng lượng cho sản phẩm, mới 100%... (mã hs thanh treo bằng/ mã hs của thanh treo b)
- Mã HS 74071040: Đồng tinh luyện 99.9%, dạng thanh, kích thước 38mm *96mm *208mm. SX tại Trung Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs đồng tinh luyện/ mã hs của đồng tinh lu)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng đặc nguyên chất sử dụng cho lò nướng- Neutral Block incl 2 feet. Hàng mới 100%.... (mã hs thanh đồng đặc/ mã hs của thanh đồng đ)
- Mã HS 74071040: Que đồng dung đê sx ôc vit (Copper Stick) mới 100%... (mã hs que đồng dung đ/ mã hs của que đồng dun)
- Mã HS 74072100: Đồng thau hợp kim dạng thanh tròn (JIS C3604 BD) 8mm X 2500mm,nhà sản xuất KUON CHEN HARDWARE,hàng mới 100%... (mã hs đồng thau hợp k/ mã hs của đồng thau hợ)
- Mã HS 74072100: Đồng bằng hợp kim đồng-kẽm(đồng thau)- ASTM C46400 ở dạng thanh kích thước: 24.8mmx3m.Nhà sản xuất: YUANG-HSIAN METAL INDUSTRIAL CORP.Hàng mới 100%... (mã hs đồng bằng hợp k/ mã hs của đồng bằng hợ)
- Mã HS 74072100: Thanh đồng hợp kim (đồng thau), dùng sản xuất vít đồng, mặt cắt hình tròn, đường kính: 12mm- brass bar 12mm (hàng mới 100%)... (mã hs thanh đồng hợp/ mã hs của thanh đồng h)
- Mã HS 74072100: Đồng thanh (Hợp kim đồng kẽm, dạng thanh, mặt cắt ngang hình lục giác), size: 22.5mm *2800mm... (mã hs đồng thanh hợp/ mã hs của đồng thanh)
- Mã HS 74072100: HỢP KIM ĐỒNG DẠNG THANH/ C3604(Cd-less) Cold Drawn Round Bar (h9) D15x2000/ 10 pcs (dùng để sản xuất chi tiết, linh kiện cơ khí). Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng dạ/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74072100: Đồng 32x127 (đồng thau hợp kim đồng kẽm dạng thanh)... (mã hs đồng 32x127 đồ/ mã hs của đồng 32x127)
- Mã HS 74072100: Đồng 38x150 (đồng thau hợp kim đồng kẽm dạng thanh)... (mã hs đồng 38x150 đồ/ mã hs của đồng 38x150)
- Mã HS 74072100: Thanh đồng thau Brass board 10x55x500mm (1217014001)... (mã hs thanh đồng thau/ mã hs của thanh đồng t)
- Mã HS 74072900: Chân gá bằng hợp kim đồng LEENO/ POGO PIN dùng cho gá cố định dùng kiểm tra các vi mạch bán dẫn trong quá trình sản xuất ăng ten điện thoại di động, Hàng mới 100%... (mã hs chân gá bằng hợ/ mã hs của chân gá bằng)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (10 x 60 x 107 mm) (1 thanh 0.578 kgs)- 6 thanh... (mã hs đồng hợp kim 1/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Thanh hợp kim đồng (CuSn), hình tròn, kích thước 2,4X1000mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh hợp kim đ/ mã hs của thanh hợp ki)
- Mã HS 74072900: Đĩa đồng hợp kim Beryllium dùng để làm điện cực hàn lăn phi 255 x30mm C17510-FH, hàng mới 100%... (mã hs đĩa đồng hợp ki/ mã hs của đĩa đồng hợp)
- Mã HS 74072900: Cây đồng-(đường kính-8 mm, dài 2500mm) dùng để phục vụ tay cầm xe lăn... (mã hs cây đồngđường/ mã hs của cây đồngđư)
- Mã HS 74072900: Đồng vàng dạng thanh tròn, kt D10*1M, 0.6 KG/EA. Hàng mới 100%... (mã hs đồng vàng dạng/ mã hs của đồng vàng dạ)
- Mã HS 74072900: Đầu kim loại bằng đồng, dùng SX tai nghe, mới 100%... (mã hs đầu kim loại bằ/ mã hs của đầu kim loại)
- Mã HS 74072900: Chân NO 89212-1 (chất liệu hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no 892121/ mã hs của chân no 8921)
- Mã HS 74072900: Chân đầu quấn dây 77111 (Chất liệu hợp kim đồng, linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân đầu quấn d/ mã hs của chân đầu quấ)
- Mã HS 74072900: Chân NC 89211-1 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân nc 892111/ mã hs của chân nc 8921)
- Mã HS 74072900: Chân COM 30211-2 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân com 30211/ mã hs của chân com 302)
- Mã HS 74072900: Chân NC phải 89411-1 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân nc phải 89/ mã hs của chân nc phải)
- Mã HS 74072900: Chân NO phải 89413-1 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no phải 89/ mã hs của chân no phải)
- Mã HS 74072900: Chân NO trái 89412-1 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no trái 89/ mã hs của chân no trái)
- Mã HS 74072900: Chân NO 30212-2(Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no 302122/ mã hs của chân no 3021)
- Mã HS 74072900: Chân NO 83512-7 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no 835127/ mã hs của chân no 8351)
- Mã HS 74072900: Chân NO 89212-2 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân no 892122/ mã hs của chân no 8921)
- Mã HS 74072900: Thanh khả động 30236 (Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs thanh khả động/ mã hs của thanh khả độ)
- Mã HS 74072900: Chân cắm cố định NC 89902(Chất liệu bằng hợp kim đồng, là linh kiện dùng cho lắp ráp Rơ le)... (mã hs chân cắm cố địn/ mã hs của chân cắm cố)
- Mã HS 74072900: Linh kiện bằng đồng, dùng để tiếp điện từ chân cắm đến bản mạch,070-140200-042R... (mã hs linh kiện bằng/ mã hs của linh kiện bằ)
- Mã HS 74072900: Thanh đồng c3604 phi 19.0*2500mm (đồng ở dạng thanh- bằng hợp kim đồng)... (mã hs thanh đồng c360/ mã hs của thanh đồng c)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim,dạng hình hộp rỗng,kích thước 2.36mm*1.0mm*2.20mm.Hàng mới 100%.... (mã hs đồng hợp kimdạ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Thanh kẹp dẫn hướng của thanh cấp nguyên liệu máy gắn chíp, kích thước 20mm*120mm. Chất liệu bằng hợp kim đồng, mã HH-J90652096A, Hàng mới 100%... (mã hs thanh kẹp dẫn h/ mã hs của thanh kẹp dẫ)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (41 x 105 x 111 mm) (1 thanh 4.3 kgs)- 4 thanh... (mã hs đồng hợp kim 4/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (39.1 x 63.7 x 101.6 mm) (1 thanh 2.28 kgs)- 8 thanh... (mã hs đồng hợp kim 3/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (63.5 x 223 x 1262.3 mm) (1 thanh 160.9 kgs)- 4 thanh... (mã hs đồng hợp kim 6/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (20 x 108 x 110 mm) (1 thanh 2.138 kgs)- 32 thanh... (mã hs đồng hợp kim 2/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng thanh (dạng hợp kim; kích thước bán kính: 5.50mm).Hàng mới 100%... (mã hs đồng thanh dạn/ mã hs của đồng thanh)
- Mã HS 74072900: Đồng thanh tròn 14mm*2.5m.Mới 100%... (mã hs đồng thanh tròn/ mã hs của đồng thanh t)
- Mã HS 74072900: Thanh đồng AH17x2500mm... (mã hs thanh đồng ah17/ mã hs của thanh đồng a)
- Mã HS 74072900: Thanh đồng phi 11.5x2500mm... (mã hs thanh đồng phi/ mã hs của thanh đồng p)
- Mã HS 74072900: Thanh nối nhận tín hiệu FS15-A1 R0 ANT_RX_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nối nhận/ mã hs của thanh nối nh)
- Mã HS 74072900: Thanh nối truyền tín hiệu FS15-A1 R0 ANT_TX_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nối truyề/ mã hs của thanh nối tr)
- Mã HS 74072900: Đồng dập... (mã hs đồng dập/ mã hs của đồng dập)
- Mã HS 74072900: Thanh Đồng (VTTH), C6801_12.2mm... (mã hs thanh đồng vtt/ mã hs của thanh đồng)
- Mã HS 74072900: Thanh đồng ren C3604 phi 14 x 2500mm (có mặt căt ngang hình tròn)... (mã hs thanh đồng ren/ mã hs của thanh đồng r)
- Mã HS 74081110: Dây dẫn bằng đồng,dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs dây dẫn bằng đồ/ mã hs của dây dẫn bằng)
- Mã HS 74081110: Dây đồng 2 lớp cách điện dùng để sản xuất sản phẩm PFA Double Insulated Wire/X5/UTWA-2X-34- Mới 100%... (mã hs dây đồng 2 lớp/ mã hs của dây đồng 2 l)
- Mã HS 74081110: Dây đồng.1000030128... (mã hs dây đồng100003/ mã hs của dây đồng100)
- Mã HS 74081110: Dây đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng/ mã hs của dây đồng hà)
- Mã HS 74081190: Dây đồng hút chì (dây hút thiếc hàn) CP-3015 TAIYO. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hút ch/ mã hs của dây đồng hút)
- Mã HS 74081190: Cuộn dây đồng Dùng cho động cơ MS712-4... (mã hs cuộn dây đồng d/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081190: Cuộn dây đồng(kèm vòng bi) Dùng cho động cơ MS712-4... (mã hs cuộn dây đồngk/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.30... (mã hs dây đồng f030/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.35... (mã hs dây đồng f035/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.40... (mã hs dây đồng f040/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.45... (mã hs dây đồng f045/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.60... (mã hs dây đồng f060/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.65... (mã hs dây đồng f065/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.70... (mã hs dây đồng f070/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.75... (mã hs dây đồng f075/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.80... (mã hs dây đồng f080/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.85... (mã hs dây đồng f085/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.90... (mã hs dây đồng f090/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.95... (mã hs dây đồng f095/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.00... (mã hs dây đồng f100/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.05... (mã hs dây đồng f105/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.10... (mã hs dây đồng f110/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.15... (mã hs dây đồng f115/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.20... (mã hs dây đồng f120/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng mềm (linh kiện của máy hàn lưới thép). Mới 100%... (mã hs dây đồng mềm l/ mã hs của dây đồng mềm)
- Mã HS 74081190: Dây đồng dùng trong động cơ để SX đồ nội thất 0.41. Kích thước:Fi 0.41mm... (mã hs dây đồng dùng t/ mã hs của dây đồng dùn)
- Mã HS 74081190: Dây hút thiếc. Hàng mới 100%... (mã hs dây hút thiếc/ mã hs của dây hút thiế)
- Mã HS 74081190: DÂY ĐỒNG TRÁNG MEN 1PE/AIW 0.35... (mã hs dây đồng tráng/ mã hs của dây đồng trá)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (TIW)... (mã hs dây đồng tiw/ mã hs của dây đồng ti)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW)... (mã hs dây đồng uew/ mã hs của dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (EI-AIW)... (mã hs dây đồng eiai/ mã hs của dây đồng ei)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2.6 MM... (mã hs dây đồng 26 mm/ mã hs của dây đồng 26)
- Mã HS 74081900: dây đồng, cút nối bằng đồng mới 100%... (mã hs dây đồng cút n/ mã hs của dây đồng cú)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (Đồng tinh luyện, 0.05mmPP155 G1M NATURAL159/45R, linh kiện dùng SX thiết bị diệt côn trùng)-mới 100%... (mã hs dây đồng đồng/ mã hs của dây đồng đồ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng/ Cu enamel wire c 1.3 d 0.25... (mã hs dây đồng/ cu en/ mã hs của dây đồng/ cu)
- Mã HS 74081900: Dây đồng đã tráng men các loại... (mã hs dây đồng đã trá/ mã hs của dây đồng đã)
- Mã HS 74081900: Cuộn dây đồng kích thước rộng1.0 * dày 0.35mm (370m/cuộn/1200g). Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đồng k/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mạ niken các loại 0.6F, 0.8F, 1.0F... (mã hs dây đồng mạ nik/ mã hs của dây đồng mạ)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng TL (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, kích thước 4,2mm*30,6mm)... (mã hs dây chảy đồng t/ mã hs của dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng 060T & 060TN (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 2,5mm, chiều dài 40,7mm)... (mã hs dây chảy đồng 0/ mã hs của dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mềm mạ thiếc TANSEN 1/0.18 TA S... (mã hs dây đồng mềm mạ/ mã hs của dây đồng mềm)
- Mã HS 74081900: Cuộn đồng080451A... (mã hs cuộn đồng080451/ mã hs của cuộn đồng080)
- Mã HS 74081900: Cuộn đồng080452B... (mã hs cuộn đồng080452/ mã hs của cuộn đồng080)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 1717/ Wire mag, elec cop, 17, rnd (1lb 0.4536 kg)... (mã hs dây đồng 1717// mã hs của dây đồng 171)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 1722/ Wire mag, elec cop, 22, rnd (1lb 0.4536 kg)... (mã hs dây đồng 1722// mã hs của dây đồng 172)
- Mã HS 74081900: Dây đồng/COPPER KAPTON FOIL... (mã hs dây đồng/copper/ mã hs của dây đồng/cop)
- Mã HS 74081900: Dây đồng AWG28 (PO số 85012484, ngày 08.11.2019)... (mã hs dây đồng awg28/ mã hs của dây đồng awg)
- Mã HS 74081900: Dây đồng Copper wire 2PEW- F0.O9-HK... (mã hs dây đồng copper/ mã hs của dây đồng cop)
- Mã HS 74081900: Đồng sợi 2,9 mm... (mã hs đồng sợi 29 mm/ mã hs của đồng sợi 29)
- Mã HS 74081900: dây đồng mới 100%... (mã hs dây đồng mới 10/ mã hs của dây đồng mới)
- Mã HS 74081900: Dây đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng/ mã hs của dây đồng hà)
- Mã HS 74081900: Dây đồng phi 0.04, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng phi 0/ mã hs của dây đồng phi)
- Mã HS 74081900: Dây đồng cho loa US-3616A/3608A, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng cho lo/ mã hs của dây đồng cho)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (dạng cuộn)... (mã hs dây đồng dạng/ mã hs của dây đồng dạ)
- Mã HS 74081900: Phụ kiện máy hàn: Dây đồng dạng cuộn, Kích thước: (phi 1.0- 5.0)mm. NSX: SHUN XIN WELDING. Mới 100%... (mã hs phụ kiện máy hà/ mã hs của phụ kiện máy)
- Mã HS 74081900: Dây đồng hàng mới 100%... (mã hs dây đồng hàng m/ mã hs của dây đồng hàn)
- Mã HS 74081900: Dây đồng, WIRE-AD_USTC-2UEW/155_0.06mm*65 Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng wire/ mã hs của dây đồng wi)
- Mã HS 74081900: Dây đồng hc 1.2... (mã hs dây đồng hc 12/ mã hs của dây đồng hc)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2USTC 0.10 x 20... (mã hs dây đồng 2ustc/ mã hs của dây đồng 2us)
- Mã HS 74082100: Dây cắt (BRASS CUT 1000) dùng trong máy cắt dây CNC chuyên dụng. Đường kính dây 0.25mm,5kg/cuộn, chất liệu: Hợp kim đồng-kẽm,PN 950313920, mới 100%.... (mã hs dây cắt brass/ mã hs của dây cắt bra)
- Mã HS 74082100: Dây đồng (bằng hợp kim đồng- kẽm) 1.46*6.25mm.Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng bằng/ mã hs của dây đồng bằ)
- Mã HS 74082100: Sợi dây đồng (Brass Wire 65/35, size: #3 YZIP (K2). Hàng mới 100%... (mã hs sợi dây đồng b/ mã hs của sợi dây đồng)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0.25mm-Wire cutter... (mã hs dây đồng 025mm/ mã hs của dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Điện cực dây bằng đồng (dây đồng dùng làm dây cắt, 20kg/cuộn) MBWB0.2-20-P. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực dây bằ/ mã hs của điện cực dây)
- Mã HS 74082100: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dây đồng dùng để buộc sản phẩm, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 74082100: Điện cực bằng hợp kim đồng kẽm loại một lỗ, đường kính ngoài 0.3mm, dài 300mm. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng h/ mã hs của điện cực bằn)
- Mã HS 74082100: Dây cắt bằng đồng đường kính 0.25mm- Sodick (dùng để xung tia lửa điện tạo hình cắt trên kim loại cho máy dây CNC)... (mã hs dây cắt bằng đồ/ mã hs của dây cắt bằng)
- Mã HS 74082100: Dây treo nhãn bằng đồng thau kích thước 2.4*100mm- KEY CHAIN 2.4MMX100MM... (mã hs dây treo nhãn b/ mã hs của dây treo nhã)
- Mã HS 74082100: Dây đồng thau: 0.20HP5 (hợp kim đồng kẽm)... (mã hs dây đồng thau/ mã hs của dây đồng tha)
- Mã HS 74082100: Dây bằng hợp kim đồng kẽm,quy cách 1mm-1.2mm, hàng mới 100%... (mã hs dây bằng hợp ki/ mã hs của dây bằng hợp)
- Mã HS 74082100: Dây đồng, bằng hợp kim đồng- kẽm (đồng thau), tiết diện ngang hình chữ nhật (Brass Wire) (BRASS WIRE) 5CFBW-B2-V3 0.600X4.200M/M CU-65%,ZN-35%,7551694. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng bằng/ mã hs của dây đồng bằ)
- Mã HS 74082100: Dây bắn lỗ phôi bằng hợp kim đồng kẽm (Phi 0.4mm) phi0.4 (hàng mới 100%)... (mã hs dây bắn lỗ phôi/ mã hs của dây bắn lỗ p)
- Mã HS 74082100: Đồng thau- COPPER WIRE 0.5 MM; Hàng mới 100%, phục vụ sản xuất. (M.952101)... (mã hs đồng thau copp/ mã hs của đồng thau c)
- Mã HS 74082200: Dây chảy (Ag+Cu+Zn, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 4,0mm)... (mã hs dây chảy agcu/ mã hs của dây chảy ag)
- Mã HS 74082200: Dây đồng (dạng hợp kim đồng- niken) dùng để quấn lõi của biến trở.Loại: 2UEW/F kích thước:0.2mm, hãng sản xuất: GUANGZHOU YOUYI TRADING CO.,LTD, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng dạng/ mã hs của dây đồng dạ)
- Mã HS 74082200: Dây hợp kim đồng-nickel TANSEN 1/0.110 CN49W S... (mã hs dây hợp kim đồn/ mã hs của dây hợp kim)
- Mã HS 74082900: Dây đấu nối lèo bằng Dây đồng trần, kích cỡ 50mm2, hàng mới 100%... (mã hs dây đấu nối lèo/ mã hs của dây đấu nối)
- Mã HS 74082900: Dây Jumper tiết diện 1.2mm, kích thước 4mm*11mm*4mm, chất liệu hợp kim đồng. Hàng mới 100%... (mã hs dây jumper tiết/ mã hs của dây jumper t)
- Mã HS 74082900: Dây đồng PIN 161203S. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng pin 16/ mã hs của dây đồng pin)
- Mã HS 74082900: Dây bằng hợp kim đồng- bạc, dạng cuộn dày 0.1mm, rộng 1.25 mm (BCUP 5), dùng để sản xuất công tắc thiết bị điện... (mã hs dây bằng hợp ki/ mã hs của dây bằng hợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng rộng1.5mm T0.3mm(C2680) T0.3*1.5mm/3101700XAFKA... (mã hs dây đồng rộng1/ mã hs của dây đồng rộn)
- Mã HS 74082900: Cuộn dây hợp kim đồng (đường kính 0.4mm) (01 cuộn dây có độ dài 5000 Feet)... (mã hs cuộn dây hợp ki/ mã hs của cuộn dây hợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng có tráng phủ thiếc NSL-TA0.6-PT20 (Hàng nhập theo mục 1 tờ khai KNQ số: 102998354430 ngày 20/11/2019)... (mã hs dây đồng có trá/ mã hs của dây đồng có)
- Mã HS 74082900: Dây đồng P180, M65-002-0.07 (0.07 phi Y), đường kính 0.07mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng p180/ mã hs của dây đồng p18)
- Mã HS 74082900: Dây đồng E180, M76-001-0.11 (0.11 phi E180), đường kính 0.11 mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng e180/ mã hs của dây đồng e18)
- Mã HS 74082900: Dây đồng- P6131203 1UEW 50/0.120 P20.00... (mã hs dây đồng p6131/ mã hs của dây đồng p6)
- Mã HS 74082900: Vòng âm bằng đồng, dùng SX tai nghe, mới 100%... (mã hs vòng âm bằng đồ/ mã hs của vòng âm bằng)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (Đường kính mặt cắt ngang 0.051mm)... (mã hs dây đồng đường/ mã hs của dây đồng đư)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (dùng gia công cơ khí, cắt khuôn mẫu, vật tư hao mòn trong máy cắt dây EDM). Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng dùng/ mã hs của dây đồng dù)
- Mã HS 74082900: Dây chuyền đồng... (mã hs dây chuyền đồng/ mã hs của dây chuyền đ)
- Mã HS 74082900: Cuộn dây đồng... (mã hs cuộn dây đồng/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74082900: Dây đồng mạ thiếc... (mã hs dây đồng mạ thi/ mã hs của dây đồng mạ)
- Mã HS 74082900: Dây dẫn điện đồng hợp kim dạng cuộn. (Độ dày lõi đồng 0.06mm/180)... (mã hs dây dẫn điện đồ/ mã hs của dây dẫn điện)
- Mã HS 74082900: Dây đồng(hợp kim đồng, sản xuất trục dẫn hướng), 2.6mm... (mã hs dây đồnghợp ki/ mã hs của dây đồnghợp)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đường kính 0.361mm bằng hợp kim đồng, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đường/ mã hs của dây đồng đườ)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (kay17t1302 b42)... (mã hs dây đồng kay17/ mã hs của dây đồng ka)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (kks0411101 b42)... (mã hs dây đồng kks04/ mã hs của dây đồng kk)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (sle0122001 b42)... (mã hs dây đồng sle01/ mã hs của dây đồng sl)
- Mã HS 74082900: Dây đồng (ksm0162114 b42)... (mã hs dây đồng ksm01/ mã hs của dây đồng ks)
- Mã HS 74082900: Dây dẫn điện (bằng đồng, kích cỡ: phi 0.3mm, để quấn động cơ điện)/ E-WIRE (1EIW 0.30)... (mã hs dây dẫn điện b/ mã hs của dây dẫn điện)
- Mã HS 74091100: Băng dính 1 mặt bằng đồng dạng cuộn SGT(BS) 4535CS, kích thước 520mm X 100M, Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 1 mặt/ mã hs của băng dính 1)
- Mã HS 74091100: NPLPVSX- Đồng tinh chế dạng lá, dải ở dạng cuộn- COPPER PLATE (dày0.6mm x rộng82.5mm; 0.7mm x105;125;135 mm,0.8x145;160;175mm,1.0x180;190;210;240;250;300)NPLSX két làm mát xe ô tô tải.Hàng mới 100%.... (mã hs nplpvsx đồng t/ mã hs của nplpvsx đồn)
- Mã HS 74091100: Đồng tinh chế (dạng cuộn) C1020-H-Sn t3.0mmx100.00mmxC... (mã hs đồng tinh chế/ mã hs của đồng tinh ch)
- Mã HS 74091100: Đồng nguyên liệu dạng cuộn, dày 2.3mm rộng 88mm, dùng sản xuất đầu nối thiết bị điện ô tô... (mã hs đồng nguyên liệ/ mã hs của đồng nguyên)
- Mã HS 74091100: Tấm đồng hợp kim định hình hoàn chỉnh làm mạch thu phát sóng chưa phủ mạ Airline cover 3.5 GHZ GC70MF0039A0V_P0. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng hợp ki/ mã hs của tấm đồng hợp)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng FA-7664... (mã hs miếng đồng fa7/ mã hs của miếng đồng f)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng FA-11677... (mã hs miếng đồng fa1/ mã hs của miếng đồng f)
- Mã HS 74091900: Đồng lá/ Met, strip, copper,110 ETP... (mã hs đồng lá/ met s/ mã hs của đồng lá/ met)
- Mã HS 74092100: Đồng thau dạng cuộn C2680R- SOFT, kích thước 0.7mm x 600mm x cuộn, mới 100%... (mã hs đồng thau dạng/ mã hs của đồng thau dạ)
- Mã HS 74092100: Hợp kim đồng- kẽm (đồng thau) dạng dải, cuộn, chiều dày trên 0.15mm, hàng mới 100%, PTPL: 79/PTPLMN-NV... (mã hs hợp kim đồng k/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim (BRASS) dạng cuộn kích thước dày 1.2mm * rộng 23mm * cuộn... (mã hs đồng hợp kim b/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Dải đồng (đồng thau) kích thước: 360x140x270mm- Copper Strap. Hàng mới 100%... (mã hs dải đồng đồng/ mã hs của dải đồng đồ)
- Mã HS 74092100: Bản đồng cán phẳng dạng cuộn (hợp kim đồng-kẽm) COPPER ROLL C2680 H/2 (dày 1.5mm*rộng 35mm*Cuộn) (KQGĐ 1806/TB-PTPL ngày 13/08/2015)... (mã hs bản đồng cán ph/ mã hs của bản đồng cán)
- Mã HS 74092100: Đồng thau hợp kim dạng cuộn_BRASS STRIP C2680R-1/2H, kích thước: 1mm x 600mm x Coil, hàng mới 100%... (mã hs đồng thau hợp k/ mã hs của đồng thau hợ)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim (Đồng- Kẽm) dạng cuộn C2801R 1/2H. Kích thước: Dày 1.0mm, bề rộng 35mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hợp kim đ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Đồng thau (hợp kim đồng- kẽm) cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn C2680R 1/2H dày 1mm,rộng 412mm (Cu 64.37%;Zn 35.6115%;Pb 0.0001%;Fe 0.0037%,P 0.0001, Cd 0.0001, Ni 0.0019, tạp chất).Mới 100%... (mã hs đồng thau hợp/ mã hs của đồng thau h)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim kẽm C2680R-H (đồng thau) hàm lượng kẽm 35%,dạng cuộn có chiều dày 0.5mm.chiều rộng 57.5mm.mới 100%... (mã hs đồng hợp kim kẽ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74092100: Hơp kim đồng kẽm dạng cuộn Brass Strip C2680R-EH 0.7mmx94mmxCoil. Hàng mới 100%... (mã hs hơp kim đồng kẽ/ mã hs của hơp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng hợp kim đồng- kẽm dạng cuộn C2600R1/2 H 0.5x30. Kích thước dày 0.5mm, rộng 30mm... (mã hs đồng hợp kim đồ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74092900: Đồng tấm- 600x1000x0.3mm... (mã hs đồng tấm 600x1/ mã hs của đồng tấm 60)
- Mã HS 74092900: Đồng thau 65B- dạng tấm- kích thước 2x600x2000mm (hàng mới 100%)... (mã hs đồng thau 65b/ mã hs của đồng thau 65)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim (20.5 x 79 x 80 mm) (1 tấm 1.17 kgs)... (mã hs đồng hợp kim 2/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng- thiếc C5210R EH, dạng cuộn, chiều dày 0.3mm x rộng 16mm. Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng t/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng hợp kim đồng-thiếc nguyên liệu sản xuất cầu dao điện dạng cuộn SN1.5SW t1.0*6.8/ Copper alloy strip... (mã hs đồng hợp kim đồ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Cuộn đồng hợp kim C5210R-EH 0.3x62.5. 'Tương ứng với mục hàng số 1 của TKK số: 102852705540 ngày 05.09.2019... (mã hs cuộn đồng hợp k/ mã hs của cuộn đồng hợ)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng mạ thiếc dạng cuộn C1020R-H 0.8x74mm. Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng mạ/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng hợp kim phosphor C5210 1/2H ở dạng cuộn, kích thước: 0.4mm x 42mm x COIL, mới 100%... (mã hs đồng hợp kim ph/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74093900: Tấm hợp kim đồng-thiếc (T: 0,5mm x W:19,5 mm), dùng để làm thanh tiếp xúc cho rơ-le... (mã hs tấm hợp kim đồn/ mã hs của tấm hợp kim)
- Mã HS 74093900: Dây đồng xi thiếc (Mới 100%)... (mã hs dây đồng xi thi/ mã hs của dây đồng xi)
- Mã HS 74094000: Miếng lót cụm cảm biến nhiệt bằng hợp kim đồng và niken, CP TAPE BATTERY. Hàng chuyển đổi mục đính sử dụng từ mục hàng số 7 thuộc TK 102493603810/E31 ngày 21/02/2019... (mã hs miếng lót cụm c/ mã hs của miếng lót cụ)
- Mã HS 74094000: Cuộn hợp kim đồng- niken... (mã hs cuộn hợp kim đồ/ mã hs của cuộn hợp kim)
- Mã HS 74094000: Bạc-niken (hợp kim đồng-niken-kẽm) cán phẳng dạng cuộn C7521 1/2H dày 0.3mm, rộng 400mm (Cu: 62.1%, Zn: 20.5%, Ni: 17.04%, Pb: 0.007%, Mn: 0.17%, Fe: 0.17%, Sn: 0.009%). Hàng mới 100%... (mã hs bạcniken hợp/ mã hs của bạcniken h)
- Mã HS 74099000: tản nhiệt hợp kim đồng kích thước dài 18.5mm, rộng 3mm, độ dài chân 4 mm, dày 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt hợp k/ mã hs của tản nhiệt hợ)
- Mã HS 74099000: Tấm đồng dùng cho bộ gia nhiệt. Mới 100%... (mã hs tấm đồng dùng c/ mã hs của tấm đồng dùn)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim cuộn, C2801- 1/4H (1.2 x 33)mm... (mã hs đồng hợp kim cu/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74099000: Đồng dạng cuộn(BCUP-5) thành phần 80%cu,15%Ag, 5%P, chiều dày 0.2mm, rộng 5mm. Hàng mới 100%.... (mã hs đồng dạng cuộn/ mã hs của đồng dạng cu)
- Mã HS 74099000: Phiến đồng... (mã hs phiến đồng/ mã hs của phiến đồng)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim nguyên liệu sản xuất cầu dao điện dạng cuộn/C194R-1/2H 1.0mm*36.5mm*Coil... (mã hs đồng hợp kim ng/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74099000: Dải dây hợp kim đồng dùng để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, kích thước 6*0.35mm. Hàng mới 100%... (mã hs dải dây hợp kim/ mã hs của dải dây hợp)
- Mã HS 74099000: Miếng đồng 243-A8101521-000... (mã hs miếng đồng 243/ mã hs của miếng đồng 2)
- Mã HS 74099000: Đầu dây ăng ten 331-A8100701-000... (mã hs đầu dây ăng ten/ mã hs của đầu dây ăng)
- Mã HS 74099000: Đầu kim sạc điện 331-A8030201-000... (mã hs đầu kim sạc điệ/ mã hs của đầu kim sạc)
- Mã HS 74099000: Dây ăng teng FPC A810-15 243-A8101521-000... (mã hs dây ăng teng fp/ mã hs của dây ăng teng)
- Mã HS 74099000: Tấm tiếp điện bằng đồng (DJ71-10105A)... (mã hs tấm tiếp điện b/ mã hs của tấm tiếp điệ)
- Mã HS 74099000: Miếng đồng(GROUNDING 13*12.3*0.4)... (mã hs miếng đồnggrou/ mã hs của miếng đồngg)
- Mã HS 74099000: Đồng hợp kim đồng- phot pho mạ kẽm dạng cuộn C5191R1/2H0.64x36P. Kích thước: Dày 0.64mm, rộng 36 mm.... (mã hs đồng hợp kim đồ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74101100: Tấm đồng tiếp địa,200mm*40mm*0.1mm,dùng để làm liên kết dẫn điện,chất liệu đồng đỏ tinh luyện,mới 100%... (mã hs tấm đồng tiếp đ/ mã hs của tấm đồng tiế)
- Mã HS 74101200: tản nhiệt hợp kim đồng, chưa được bồi, kích thước dài 45mm, rộng 40mmm dày 0.025MM. Hàng mới 100%... (mã hs tản nhiệt hợp k/ mã hs của tản nhiệt hợ)
- Mã HS 74101200: NPLPVSX- Đồng xanh- BRASS FOIL (Đồng lá mỏng cuộn dày 0.12mm x rộng 31mm) đồng hợp kim chưa được bồi.NPLSX két làm mát xe ô tô tải.Hàng mới 100%.... (mã hs nplpvsx đồng x/ mã hs của nplpvsx đồn)
- Mã HS 74101200: Tấm đồng mỏng dùng cho sản xuất bản mạch, Code: FRFC01-000004, FCCL_E1810S PM, làm bằng hợp kim đồng, chưa được bồi, dày 25-75 micromet, 25m28kg. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng mỏng d/ mã hs của tấm đồng mỏn)
- Mã HS 74101200: Bạc-niken (hợp kim đồng-niken-kẽm) cán phẳng dạng cuộn C7521 1/2H dày 0.15mm, rộng 400mm (Cu: 62.0%, Zn: 20.94%, Ni: 16.67%, Pb: 0.008%, Mn: 0.15%, Fe: 0.22%, Sn: 0.01%). Hàng mới 100%... (mã hs bạcniken hợp/ mã hs của bạcniken h)
- Mã HS 74101200: Hợp kim đồng- kẽm- niken mạ bạc (dày 0,1mm, rộng 13mm)... (mã hs hợp kim đồng k/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74101200: Tấm đồng phía dưới,kích thước 24.51 * 26.58 * 0.08,dùng để sản xuất tấm đậy pin mặt sau của điện thoại di động.Hàng mới 100%.... (mã hs tấm đồng phía d/ mã hs của tấm đồng phí)
- Mã HS 74101200: Tấm đồng phía trên,kích thước 30.58 * 26.58 * 0.08 mm,dùng để sản xuất tấm đậy pin mặt sau của điện thoại di động.Hàng mới 100%.... (mã hs tấm đồng phía t/ mã hs của tấm đồng phí)
- Mã HS 74101200: Đồng lá mỏng phủ niken dạng miếng được gắn trên bề mặt bảng mạch điện tử tích hợp dùng cho điện thoại máy tính JGC-3020-11SSE-01. Hàng mới 100%.... (mã hs đồng lá mỏng ph/ mã hs của đồng lá mỏng)
- Mã HS 74101200: Miếng lá đồng các loại... (mã hs miếng lá đồng c/ mã hs của miếng lá đồn)
- Mã HS 74102110: Màng phim tráng phủ đồng dùng cho bản mạch in mềm chưa đục lỗ, code B0103800517-MLA-01-CUS0001-1, model, VTG0935-0201010-(1L)CUS-1... (mã hs màng phim tráng/ mã hs của màng phim tr)
- Mã HS 74102110: ĐỒNG Lá (phế liệu thải ra từ qtsx không dính chất thải nguy hại)... (mã hs đồng lá phế li/ mã hs của đồng lá phế)
- Mã HS 74102190: Miếng dán tản nhiệt bằng đồng của điện thoại di động MF05848, Mới 100%... (mã hs miếng dán tản n/ mã hs của miếng dán tả)
- Mã HS 74102190: Băng keo bằng đồng tinh luyện, chiều dày 0.06mm, kích thước 5mm x 50m (Copper foil tape/ mới 100%)... (mã hs băng keo bằng đ/ mã hs của băng keo bằn)
- Mã HS 74102190: miếng đồng cán mỏng đã dc bồi giấy chưa được in 12VL42941... (mã hs miếng đồng cán/ mã hs của miếng đồng c)
- Mã HS 74102190: Đồng dát mỏng dạng cuộn loại AT035SC, khổ rộng 1000mm... (mã hs đồng dát mỏng d/ mã hs của đồng dát mỏn)
- Mã HS 74102190: Băng keo đồng DOUHAKU TAPE #2245 15MM... (mã hs băng keo đồng d/ mã hs của băng keo đồn)
- Mã HS 74102190: Băng keo đồng, model COPPER-PET 0.012/2.0... (mã hs băng keo đồng/ mã hs của băng keo đồn)
- Mã HS 74102190: Miếng đồng dẫn điện, 308000429743... (mã hs miếng đồng dẫn/ mã hs của miếng đồng d)
- Mã HS 74102200: Băng dính chất liệu hợp kim đồng, đã được bồi, khổ 20mm*50m, tổng trọng lượng 1 cuộn 0.5 kg, bề mặt lớp đồng dày 0.065mm nặng 0,4kg, lớp đế dày 0.05mm, nặng 0,1 kg, mới 100%.... (mã hs băng dính chất/ mã hs của băng dính ch)
- Mã HS 74102200: Băng dính hợp kim đồng LT5080EC dạng cuộn, kt:165mm*100m*60roll, hàng mới 100%.... (mã hs băng dính hợp k/ mã hs của băng dính hợ)
- Mã HS 74102200: Miếng trang trí (K.60")- (CU):Bằng hợp kim đồng đã được bồi... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 74102200: Băng dính đồng,240-001320-003H... (mã hs băng dính đồng/ mã hs của băng dính đồ)
- Mã HS 74102200: Màng mỏng bằng hợp kim đồng- niken, bề dầy 0.15mm, kích thước: 375*500mm dùng để sản xuất tấm ngăn điện tích(BE) của điện thoại di động.Hàng mới 100%.... (mã hs màng mỏng bằng/ mã hs của màng mỏng bằ)
- Mã HS 74102200: Dải đồng tự dính CU-E035S, Kích thước: 500mm*90M. Hàng mới 100%... (mã hs dải đồng tự dín/ mã hs của dải đồng tự)
- Mã HS 74102200: Mực inAT010SC,KT:500MM X 100M... (mã hs mực inat010sck/ mã hs của mực inat010s)
- Mã HS 74102200: Mực inCU-N012SP,KT:500MM X 100M... (mã hs mực incun012sp/ mã hs của mực incun01)
- Mã HS 74111000: Ống đồng hiệu Crane phi 12 mm, dài 5.8 m. Hãng Nungwon Metal Ind Co., Ltd sản xuất.SX: năm 2019, Hàng mới 100%,... (mã hs ống đồng hiệu c/ mã hs của ống đồng hiệ)
- Mã HS 74111000: ống đồng nguyên chất 501143228... (mã hs ống đồng nguyên/ mã hs của ống đồng ngu)
- Mã HS 74111000: Ống đồng dạng cuộn, đường kính (phi) 7.00mm x dày 0.273mm, mã LD07.0X0.27XC-nguyên liệu để sản xuất máy điều hòa không khí Daikin (ống bằng đồng tinh luyện). Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng dạng c/ mã hs của ống đồng dạn)
- Mã HS 74111000: Ống đệm lót (bằng đồng)- BUSHING (AL034300)- nguyên liệu phục vụ sản xuất, mới 100%... (mã hs ống đệm lót bằ/ mã hs của ống đệm lót)
- Mã HS 74111000: Ống đồng trong thân bơm nén khí D11.1*8*H23mm, mới 100% (MUS-C-0-MVP-AA124-A)... (mã hs ống đồng trong/ mã hs của ống đồng tro)
- Mã HS 74111000: Ống dẫn bằng đồng tinh luyện 25.4x0.91x5800mm.... (mã hs ống dẫn bằng đồ/ mã hs của ống dẫn bằng)
- Mã HS 74111000: Ống đồng, kích thước: 12.7x0.71x1,858 mm, bằng đồng tinh luyện... (mã hs ống đồng kích/ mã hs của ống đồng kí)
- Mã HS 74111000: Ống đồng nhỏ, kích thước: 9.52x0.71x2,148mm, bằng đồng tinh luyện.... (mã hs ống đồng nhỏ k/ mã hs của ống đồng nhỏ)
- Mã HS 74111000: Cút khớp nối bằng đồng, phi 22mm, mã TC55112, hiệu Tecofi, 1 hộp gồm 10 chiếc, hàng mới 100%... (mã hs cút khớp nối bằ/ mã hs của cút khớp nối)
- Mã HS 74111000: Ống dẫn làm bằng 99,9% đồng.P/N: CUOO7271806-199-92. Hãng: Goodfelow. Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn làm bằn/ mã hs của ống dẫn làm)
- Mã HS 74111000: Ống tiếp xúc bằng đồng nguyên chất Đường kính Ngoài 153 (mm) x Đường kính Trong 124 (mm) x Chiều dài 315 (mm) 2GBD001068-001... (mã hs ống tiếp xúc bằ/ mã hs của ống tiếp xúc)
- Mã HS 74112100: ống hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) có mặt cát ngang hình tròn, dùng làm NLSX1.0mm*400mm (BRASS PIPE)... (mã hs ống hợp kim đồn/ mã hs của ống hợp kim)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thau 0.5x400 (mm), hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thau 0/ mã hs của ống đồng tha)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thau 1.0x400 (mm), hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thau 1/ mã hs của ống đồng tha)
- Mã HS 74112100: Cuộn ống đồng 711502, 6X1mm (20m), 711506, 10X1mm (20m) (hàng mới 100%)... (mã hs cuộn ống đồng 7/ mã hs của cuộn ống đồn)
- Mã HS 74112100: Đồng đỏ#4*1000 (V6129Y0050)... (mã hs đồng đỏ#4*1000/ mã hs của đồng đỏ#4*10)
- Mã HS 74112100: Ống đồng cao áp là linh kiện phụ tùng lắp ráp xe khách từ 42- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng cao áp/ mã hs của ống đồng cao)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thấp áp là linh kiện phụ tùng lắp ráp xe khách từ 42- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thấp á/ mã hs của ống đồng thấ)
- Mã HS 74112100: ỐNG ĐỒNG. KÍCH THƯỚC: PHI 2.5MM*80MM... (mã hs ống đồng kích/ mã hs của ống đồng kí)
- Mã HS 74112100: Ống đồng phi 28.58 X 2000mm(Ống đồng)... (mã hs ống đồng phi 28/ mã hs của ống đồng phi)
- Mã HS 74112100: Ống lăn ROLLER PIPE (BLAST) (1.5*7.9)... (mã hs ống lăn roller/ mã hs của ống lăn roll)
- Mã HS 74112100: Ống đỡ suốt chỉ, chất liệu bằng hợp kim kẽm và đồng C2700T của cuộn dây điện từ TDS-K06B-01-V... (mã hs ống đỡ suốt chỉ/ mã hs của ống đỡ suốt)
- Mã HS 74112100: Ống đúc bằng hợp kim đồng-kẽm, mác: C2720, kt: OD (đk ngoài): 34mm, ID(đk trong): 13mm, dài:3000mm, tiêu chuẩn: JIS H3100:2006, NSX: Changshu Fengyang Special steel Co., Ltd,mới 100%... (mã hs ống đúc bằng hợ/ mã hs của ống đúc bằng)
- Mã HS 74112100: ống thải vệ sinh 32mm, góc 90độ, L680 x 220mm, bằng đồng thau... (mã hs ống thải vệ sin/ mã hs của ống thải vệ)
- Mã HS 74112900: Ống nối của máy nước nóng bằng đồng/ ADX432B-30HAM0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100%... (mã hs ống nối của máy/ mã hs của ống nối của)
- Mã HS 74112900: Ống nối đồng 6 (đồng tinh luyện)... (mã hs ống nối đồng 6/ mã hs của ống nối đồng)
- Mã HS 74112900: Đồng đỏ (Ống đồng) Dia 8.0*1000mm... (mã hs đồng đỏ ống đồ/ mã hs của đồng đỏ ống)
- Mã HS 74112900: Đồng thau (Ống đồng) Dia 90*50*1000mm... (mã hs đồng thau ống/ mã hs của đồng thau ố)
- Mã HS 74112900: Ống đồng + loe... (mã hs ống đồng loe/ mã hs của ống đồng l)
- Mã HS 74112900: Ống đồng Phi 32-22*40cm... (mã hs ống đồng phi 32/ mã hs của ống đồng phi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng bọc bảo ôn cách nhiệt dày 19mm, kích thước: phi 15.88mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng bọc bả/ mã hs của ống đồng bọc)
- Mã HS 74112900: Ống đồng cho điều hòa âm trần công suất 18000BTU/H, kích thước: phi 6.53mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng cho đi/ mã hs của ống đồng cho)
- Mã HS 74112900: Ống đồng,model: W-10040054, dùng cho máy tạo mọc Alumina,mới 100%... (mã hs ống đồngmodel/ mã hs của ống đồngmod)
- Mã HS 74112900: Ống đồng mạ niken 0.12F (đường kính 1,2mm, chiều dài 2,7mm)... (mã hs ống đồng mạ nik/ mã hs của ống đồng mạ)
- Mã HS 74112900: Ống dẫn hơi bằng đồng hợp kim của máy lắp ráp/ PIPE (Model: 2050313 (d0.6))... (mã hs ống dẫn hơi bằn/ mã hs của ống dẫn hơi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng... (mã hs ống đồng/ mã hs của ống đồng)
- Mã HS 74112900: Ống đồng D6-10mm kèm bảo ôn bằng simili... (mã hs ống đồng d610m/ mã hs của ống đồng d6)
- Mã HS 74112900: Ống cáp đồng 1/8'' (hàng mới 100%)... (mã hs ống cáp đồng 1// mã hs của ống cáp đồng)
- Mã HS 74112900: Ống đồng phi 19.05mm (hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng phi 19/ mã hs của ống đồng phi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng đỏ 9.52mm*7dzem (hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng đỏ 95/ mã hs của ống đồng đỏ)
- Mã HS 74112900: Ống đồng dùng để chạy gấp cho điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng dùng đ/ mã hs của ống đồng dùn)
- Mã HS 74112900: Trục đồng 100x60, hàng mới 100%... (mã hs trục đồng 100x6/ mã hs của trục đồng 10)
- Mã HS 74112900: Ống đồng- Copper strip (5.0x3x15)mm.Hàng mới 100%.... (mã hs ống đồng coppe/ mã hs của ống đồng co)
- Mã HS 74112900: Ống đồng làm mát bằng hơi nước (Dùng để chiết xuất aceton)... (mã hs ống đồng làm má/ mã hs của ống đồng làm)
- Mã HS 74112900: Ống bọc ngoài pít tông, vật liệu bằng đồng, mã 94081, (phụ kiện bơm màng), hiệu INGERSOLL RAND, hàng mới 100%... (mã hs ống bọc ngoài p/ mã hs của ống bọc ngoà)
- Mã HS 74112900: Thanh đồng (NEGATIVE PLATE (FOR SULFURIC ACID LINE)), hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng neg/ mã hs của thanh đồng)
- Mã HS 74112900: Ống đồng tiết diện tròn DKE16-1000 (V5149Z0019)... (mã hs ống đồng tiết d/ mã hs của ống đồng tiế)
- Mã HS 74112900: Ống dẫn hướng bằng đồng... (mã hs ống dẫn hướng b/ mã hs của ống dẫn hướn)
- Mã HS 74121000: Đầu nối 90độ đường kính 12mm dùng trong hệ thống khí y tế, đạt tiêu chuẩn BS EN1254. Hãng sản xuất: Lawton- Anh. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối 90độ đư/ mã hs của đầu nối 90độ)
- Mã HS 74121000: Đầu nối thẳng bằng đồng đường kính 12mm dùng trong hệ thống khí y tế, đạt tiêu chuẩn BS EN1254. Hãng sản xuất: Lawton- Anh. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối thẳng b/ mã hs của đầu nối thẳn)
- Mã HS 74121000: Khớp nối 90 độ bằng đồng tinh luyện size: 9.52 (3/8") Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối 90 độ/ mã hs của khớp nối 90)
- Mã HS 74121000: Khớp nối 45 độ bằng đồng tinh luyện size: 15.88 (5/8"). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối 45 độ/ mã hs của khớp nối 45)
- Mã HS 74121000: Khớp nối chữ T bằng đồng tinh luyện size: 15.88 (5/8"). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chữ t/ mã hs của khớp nối chữ)
- Mã HS 74121000: Khớp nối ống nước bằng đồng,code:6306005-00,hiệu: KLUDI. Hàng mới 100%.... (mã hs khớp nối ống nư/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74121000: Ống đồng cho bình chữa cháy, hiệu Nittan phi 4. (85m/cuộn). hàng mới 100%.... (mã hs ống đồng cho bì/ mã hs của ống đồng cho)
- Mã HS 74122020: Đầu kết nối FVPL15-M5-ITV-K bằng đồng.... (mã hs đầu kết nối fvp/ mã hs của đầu kết nối)
- Mã HS 74122020: Góc ren 13-6 chất liệu bằng đồng... (mã hs góc ren 136 ch/ mã hs của góc ren 136)
- Mã HS 74122020: Nối ren khí 16-16 chất liệu bằng đồng... (mã hs nối ren khí 16/ mã hs của nối ren khí)
- Mã HS 74122020: Nối ren khí 13-16, chất liệu bằng đồng... (mã hs nối ren khí 13/ mã hs của nối ren khí)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PC10-01 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối pc1001/ mã hs của đầu nối pc10)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PC12-03 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối pc1203/ mã hs của đầu nối pc12)
- Mã HS 74122020: Đầu nối KC8-01-1 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối kc801/ mã hs của đầu nối kc8)
- Mã HS 74122020: Nối ống bằng đồng (phụ kiện ghép nối ống)... (mã hs nối ống bằng đồ/ mã hs của nối ống bằng)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống bằng đồng... (mã hs đầu nối ống bằn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 21 đuôi chuột 14mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 21 đ/ mã hs của răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 27 đuôi chuột 20mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 27 đ/ mã hs của răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 34 đuôi chuột 27mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 34 đ/ mã hs của răng ngoài 3)
- Mã HS 74122020: Đầu nối (cút nối) bằng đồng có ren M-POL10-03, 1 đầu bằng nhựa, dùng cho máy đúc nhựa. phi 10, size(3/8*10), hàng mới 100%... (mã hs đầu nối cút nố/ mã hs của đầu nối cút)
- Mã HS 74122020: Đầu nối mức nước của vòi nước bằng hợp kim đồng, mã 5635Q360A0ANT, dùng để nối thân chính với ống nước, quy cách 16*7 mm, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối mức nướ/ mã hs của đầu nối mức)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 3033-06B, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 303/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 06/08/3081, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 06// mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 3013-0406B, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 301/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Cút nối ống dùng để giảm âm, bằng đồng hợp kim C1220TS-H, kích thước: phi 19.05 x T0.8, mã 4P088228-1-Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin... (mã hs cút nối ống dùn/ mã hs của cút nối ống)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống GPC 1002 bằng đồng,mới 100%... (mã hs khớp nối ống gp/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122020: Ống nối bằng hợp kim đồng, dùng để nối thân chính với ống nước, quy cách 65.5*44mm, hàng mới 100%... (mã hs ống nối bằng hợ/ mã hs của ống nối bằng)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống loại TI-6, đường kính trong 6mm, bằng hợp kim đồng, dùng cho bộ phận bôi trơn máy CNC, mới 100%.... (mã hs đầu nối ống loạ/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối bằng đồng thau (M33F*DN15), dài 33mm.... (mã hs chi tiết nối bằ/ mã hs của chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Đầu nối (R1/2M x R1/2M), bằng đồng thau, đã được ren.... (mã hs đầu nối r1/2m/ mã hs của đầu nối r1/)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối (R1/2M- DN15), dài 32.5mm, bằng đồng thau.... (mã hs chi tiết nối r/ mã hs của chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối hình tròn bằng đồng thau, đường kính 31.2mm... (mã hs chi tiết nối hì/ mã hs của chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối chứ T(R3/4M- DN15), dài 63mm, bằng đồng thau, đã có ren.... (mã hs chi tiết nối ch/ mã hs của chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Nối giảm thau- 3/4inchx1/2inch... (mã hs nối giảm thau/ mã hs của nối giảm tha)
- Mã HS 74122091: Nối thau-1/8inchx6mm... (mã hs nối thau1/8inc/ mã hs của nối thau1/8)
- Mã HS 74122091: Khớp nối ống nước bằng đồng thau (25A), hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống nư/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122091: Đầu nối đồng thau- CAC406C Nipple 13SU. D-S40-SU401... (mã hs đầu nối đồng th/ mã hs của đầu nối đồng)
- Mã HS 74122091: Ống nối đồng (Cu Fittings)... (mã hs ống nối đồng c/ mã hs của ống nối đồng)
- Mã HS 74122091: Phụ tùng máy chế biến, rót sữa: Ống lót bằng đồng thau dùng nối với đoạn cuối ống, D6mm/ d4mm Stiffener sleeve, 01270600; 351585-0600. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ch/ mã hs của phụ tùng máy)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống, 3/4 inch BSPP, bằng đồng thau, di19mm... (mã hs đầu nối ống 3// mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Cút khuỷu nối ống góc 90 độ, 1/2" (15), di212mm, ren ngoài BSPP, bằng đồng thau... (mã hs cút khuỷu nối ố/ mã hs của cút khuỷu nố)
- Mã HS 74122091: Cút hạ bậc nối ống bằng đồng thau, 1 1/4inch (32), 1inch (25), DIN 2353/ ISO 8434... (mã hs cút hạ bậc nối/ mã hs của cút hạ bậc n)
- Mã HS 74122091: Khớp nối bằng đồng 1S-A NBR BRASS... (mã hs khớp nối bằng đ/ mã hs của khớp nối bằn)
- Mã HS 74122091: Đầu nối bằng đồng 101410K. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối bằng đồ/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Linh kiện sản xuất bình nước nóng Thái Dương Năng: Măng xông bịt bằng đồng hợp kim, ren ngoài 1/2, mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ mã hs của linh kiện sả)
- Mã HS 74122099: Đầu nối trong bằng đồng- Push-in connector QS-G1/4-8-I-K-CS; P/N: 0-904-70-376-1. Phụ tùng của máy xếp thùng lên pallet (PRESSANT UNIVERSAL 1N KR51A54). Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối trong b/ mã hs của đầu nối tron)
- Mã HS 74122099: Khuỷu nối ống bằng đồng-COPPER TUBE-CLOS/RING D9/11- Code SAP: 718016001A... (mã hs khuỷu nối ống b/ mã hs của khuỷu nối ốn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối dây sen tắm kèm gác sen bằng đồng mạ crom niken, kích thước 70*210mm, hiệu Grohe, mã 27621000, mới 100%... (mã hs đầu nối dây sen/ mã hs của đầu nối dây)
- Mã HS 74122099: Ống nối bằng đồng dùng cho tiểu nam, đường kính 21mm, chiều dài 70mm, hiệu Grohe, mã 37044000, mới 100%... (mã hs ống nối bằng đồ/ mã hs của ống nối bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối có ren, nối với dây sen tắm bằng đồng mạ crom, đường kính ngõ vào/ ra 21mm, hiệu Grohe, mã 27057000, mới 100%... (mã hs đầu nối có ren/ mã hs của đầu nối có r)
- Mã HS 74122099: Đầu nối hơi ren 13-8 (Dùng để nối từ máy hoặc đàu ống ra dây hơi, bằng đồng), Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối hơi ren/ mã hs của đầu nối hơi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối (bằng đồng- phụ kiện ghép nối cho dụng cụ hàn), 350A(300A)/ 16MM. Mới 100%... (mã hs khớp nối bằng/ mã hs của khớp nối bằ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống kim loại-Pipe fitting. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối ống kim/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Ống định vị RZ-832 (đồng thau) 6mm, dài 6mm... (mã hs ống định vị rz/ mã hs của ống định vị)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nước (chất liệu bằng đồng)... (mã hs đầu nối nước c/ mã hs của đầu nối nước)
- Mã HS 74122099: Ống hồi dầu bằng đồng,bộ phận của máy bơm chân không, nhà sản xuất WONCHANG VACUUM.Hàng mới 100% Oil return tube... (mã hs ống hồi dầu bằn/ mã hs của ống hồi dầu)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí (dùng để kết nối các đường ống dẫn khí với nhau, chất liệu: hợp kim đồng) phi 8*1/4 hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí dù/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng hợp kim đồng dùng cho ống dẫn khí nén. Model: 122-800 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối bằng hợ/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối giảm bằng đồng 732202, 732203 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối giảm bằ/ mã hs của đầu nối giảm)
- Mã HS 74122099: Đầu nối lục giác bằng đồng 732216, 732217, 732218 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối lục giá/ mã hs của đầu nối lục)
- Mã HS 74122099: Đầu nối giảm lục giác bằng đồng 732366, 732367, 732368 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối giảm lụ/ mã hs của đầu nối giảm)
- Mã HS 74122099: Đầu nối 90 độ bằng đồng 734081, 734082, 734083, 734085, 734086, 734087, 734088, 734089 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối 90 độ b/ mã hs của đầu nối 90 đ)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng A CK 50MM bằng đồng, QC:48~87* cao 75mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng a ck/ mã hs của nối thẳng a)
- Mã HS 74122099: Khớp nối CK 50MM bằng đồng, QC:phi 55~87* cao 155mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ck 50m/ mã hs của khớp nối ck)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 50MM bằng đồng, QC:phi 48~87* cao 150mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 50m/ mã hs của khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 65MM bằng đồng, QC:phi 62~110* cao 182mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 65m/ mã hs của khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 75MM bằng đồng, QC:phi 78~110* cao 220mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 75m/ mã hs của khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng A GT 100MM bằng đồng, QC:phi 100* cao 155mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng a gt/ mã hs của nối thẳng a)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng B GT 100MM bằng đồng, QC:phi 100* cao 160mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng b gt/ mã hs của nối thẳng b)
- Mã HS 74122099: Khớp nối CK 65MM bằng đồng, QC:phi 68~100 x cao 182mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ck 65m/ mã hs của khớp nối ck)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng B CK 50MM bằng đồng, QC:phi 55~87* cao 80 mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng b ck/ mã hs của nối thẳng b)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi F106 65MM bằng đồng, QC:phi 110* cao 64mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi f1/ mã hs của đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi D104 38MM bằng đồng, QC:phi 45~72* cao 58mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi d1/ mã hs của đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi C103 38MM bằng đồng, QC:phi 49*rộng 86*cao 70mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi c1/ mã hs của đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu nối biến đổi C103 25MM bằng đồng, QC:phi 40*rộng 59.5*cao 70mm, dùng cho đường ống nước hàng mới100%... (mã hs đầu nối biến đổ/ mã hs của đầu nối biến)
- Mã HS 74122099: Ống nối (đồng) của máy nội soi dạ dày EG-250WR5/ SLEEVE/ FW12G42B632243A- Hàng mới 100%... (mã hs ống nối đồng/ mã hs của ống nối đồn)
- Mã HS 74122099: Phụ kiện nối ống dầu thủy lực (bằng đồng hợp kim) của máy lắp ráp/ ONE-TOUCH JOINT (Model: KQ2S06-M5A)... (mã hs phụ kiện nối ốn/ mã hs của phụ kiện nối)
- Mã HS 74122099: Thanh nối bát sen bằng đồng mạ crom, kích thước f24*186mm, hiệu Grohe, mã 27559000. Mới 100%... (mã hs thanh nối bát s/ mã hs của thanh nối bá)
- Mã HS 74122099: Đầu nối có ren bằng đồng, nối ống cấp nước với dây sen tắm, đương kinh trong ngo vao/ ra 21mm, hiệu Grohe, mã 28671000. Mới 100%... (mã hs đầu nối có ren/ mã hs của đầu nối có r)
- Mã HS 74122099: Nút bít Pexfit D16,Model:4756-Mã:608569- Hàng mới 100%.... (mã hs nút bít pexfit/ mã hs của nút bít pexf)
- Mã HS 74122099: Nối ren trong D16*1/2- Model:4712-Mã:607937. Hàng mới 100%... (mã hs nối ren trong d/ mã hs của nối ren tron)
- Mã HS 74122099: Nối răng ngoài D16*3/4,Model:4711-Mã:607869- Hàng mới 100%.... (mã hs nối răng ngoài/ mã hs của nối răng ngo)
- Mã HS 74122099: Nối giảm Pexfi D20 x 16,Model:4715-Mã:608729- Hàng mới 100%.... (mã hs nối giảm pexfi/ mã hs của nối giảm pex)
- Mã HS 74122099: Rắc co bằng đồng, CD-73-0001 (hiệu Denyo) Bộ phận của súng hàn. hàng mới 100%... (mã hs rắc co bằng đồn/ mã hs của rắc co bằng)
- Mã HS 74122099: Linh kiện bàn là: cút nối dây hơi bằng thép, model: #33 2012816, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bàn l/ mã hs của linh kiện bà)
- Mã HS 74122099: Măng sông bằng đồng 406 603 4... (mã hs măng sông bằng/ mã hs của măng sông bằ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối BNC69... (mã hs đầu nối bnc69/ mã hs của đầu nối bnc6)
- Mã HS 74122099: Khớp nối JS16-5-080... (mã hs khớp nối js165/ mã hs của khớp nối js1)
- Mã HS 74122099: Khớp nối MCGLCWK40-14-15... (mã hs khớp nối mcglcw/ mã hs của khớp nối mcg)
- Mã HS 74122099: Khớp nối DBM21-D32-D8-E15... (mã hs khớp nối dbm21/ mã hs của khớp nối dbm)
- Mã HS 74122099: Khớp nối DCQ01-D40-D18-E18... (mã hs khớp nối dcq01/ mã hs của khớp nối dcq)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng ống đồng: Connector... (mã hs đầu nối bằng ốn/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Ống đồng trong ống bơm dầu, mới 100% (MUS-OTH-AA1242-A)... (mã hs ống đồng trong/ mã hs của ống đồng tro)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nhanh dây khí phi 8 ren đồng 3/8 loại thẳng KQ2H08-03AS, phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối nhanh d/ mã hs của đầu nối nhan)
- Mã HS 74122099: Mặt bích bằng hợp kim đồng niken, kích thước: đường kính ngoài 159.0mm X dày 3.5 mm, loại:ASTM A105N,CUNI 90/10 #300,dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bích bằng h/ mã hs của mặt bích bằn)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống hình chữ T bằng hợp kim đồng niken,kích thước: đk ngoài 323.9 mm X dày 7.0 mm, loại:EEMUA 234 UNS 7060X,CUNI 90/10 (20BAR), dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống hì/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Khớp nối giảm đk ống bằng hợp kim đồng niken,kích thước: OD323.9mm X OD159mm X 7.0mmT X 3.5T, loại:EEMUA 234 UNS 7060X, CUNI 90/10 (20BAR),dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối giảm đ/ mã hs của khớp nối giả)
- Mã HS 74122099: Đầu nối đồng PH-515 (Linh kiện máy hàn TIG); Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối đồng ph/ mã hs của đầu nối đồng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối đồng SH-40 1/2" hose (linh kiện máy hàn TIG). Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối đồng sh/ mã hs của đầu nối đồng)
- Mã HS 74122099: Bép phun liệu bằng đồng Model:NS-30N.KT:30mm x phi 20mm.Nhà cung cấp:SONG JI YONG.Hàng mẫu mới 100%... (mã hs bép phun liệu b/ mã hs của bép phun liệ)
- Mã HS 74122099: Đầu tim nối (sleeve) (Đầu nối bằng đồng) H37138-07-CF FSE-14SH(NI)... (mã hs đầu tim nối sl/ mã hs của đầu tim nối)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí KFL10N-03S bằng đồng, đường ren 1,7 cm. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kfl/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống dẫn dây điện bằng đồng niken chống cháy nổ 9,5- 16mm, nhãn hiệu WAROM, (DQM-II M20x1.5B) mới 100%... (mã hs đầu nối ống dẫn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SPL4-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí spl/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SNS SPC6-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí sns/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Khớp đồng nối ống, 3/4" (20), di122mm, L36mm... (mã hs khớp đồng nối ố/ mã hs của khớp đồng nố)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống CW024A (2.0090), DN20, di122mm, PN10, bằng đồng... (mã hs khớp nối ống cw/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống DN12, 1/2" (15), di115mm, L38mm, PN10, ren trong, bằng đồng... (mã hs khớp nối ống dn/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Cút khuỷu nối ống góc 45 độ, bằng đồng hợp kim CW024A, DN25, di128mm, PN10, EN 12449... (mã hs cút khuỷu nối ố/ mã hs của cút khuỷu nố)
- Mã HS 74122099: Cút chữ T nối ống, 90 độ, bằng đồng hợp kim, DN25, DN20, DN25, di128mm, di222mm, di328mm, PN10, EN 12449... (mã hs cút chữ t nối ố/ mã hs của cút chữ t nố)
- Mã HS 74122099: Đai ốc bằng đồng mạ nickel, M25X1,5, dùng trên tàu, hàng mới 100%... (mã hs đai ốc bằng đồn/ mã hs của đai ốc bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí M-5AN-6, bằng đồng mạ niken, là phụ kiện để nối ống, đường kính ngoài 6mm, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí m5/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Tách lỏng (Phụ kiện để ghép nối của ống dẫn lạnh, bằng hợp kim đồng) ACCUMULATOR, HÀNG NK MỚI 100%... (mã hs tách lỏng phụ/ mã hs của tách lỏng p)
- Mã HS 74122099: Cút chữ T, 1/4" (8), 1/2" (15), PN10, bằng đồng... (mã hs cút chữ t 1/4/ mã hs của cút chữ t 1)
- Mã HS 74122099: Khớp xoay 45 độ bằng đồng, NPT3/4"(Dùng cho cần bơm xăng)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp xoay 45 độ/ mã hs của khớp xoay 45)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đôi bằng đồng JGHB, NPT3/4"x3/4" (Dùng cho cần bơm xăng dầu)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp nối đôi bằ/ mã hs của khớp nối đôi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đơn bằng đồng, 36S7 NPT3/4"xNPT3/4" (Dùng cho cần bơm xăng dầu)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp nối đơn bằ/ mã hs của khớp nối đơn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống thẳng bằng đồng TC-240-FMH-75... (mã hs đầu nối ống thẳ/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74130010: Dây đồng tinh luyện tráng thiếc đã bện loại 37*2.4mm- hàng mới 100%. Tin coated annealed copper wire 37*2.4mm... (mã hs dây đồng tinh l/ mã hs của dây đồng tin)
- Mã HS 74130010: DÂY MÁT/Ankle Strap- 125/4603181800... (mã hs dây mát/ankle s/ mã hs của dây mát/ankl)
- Mã HS 74130090: Dây đồng bọc thiếc... (mã hs dây đồng bọc th/ mã hs của dây đồng bọc)
- Mã HS 74130090: Dây cáp đồng chưa được cách điện (dây cáp đồng mạ thiếc đa sợi 65/0.08 mm, đã xoắn bện). Hàng mới 100%... (mã hs dây cáp đồng ch/ mã hs của dây cáp đồng)
- Mã HS 74151010: Đinh tán bằng đồng 3.2MM(1BOX:200PC), hàng mới 100%... (mã hs đinh tán bằng đ/ mã hs của đinh tán bằn)
- Mã HS 74151010: Đinh làm bằng chất liệu thép, có mũ nhựa nhỏ kích thước dài 19mm(P03-19) lắp cho tem cứng tần số hoạt động 8.2 Mhz (là bộ phận của thiết bị chống trộm) Hàng mới 100% do Wuyi Yeda sản xuất... (mã hs đinh làm bằng c/ mã hs của đinh làm bằn)
- Mã HS 74151020: Ghim 13/8 (Dùng cho súng bắn ghim). Hàng mới 100%... (mã hs ghim 13/8 dùng/ mã hs của ghim 13/8 d)
- Mã HS 74151090: Con tán bằng thau M3 (BRASS NUT M3) Part No: 23050. Hàng mới 100%... (mã hs con tán bằng th/ mã hs của con tán bằng)
- Mã HS 74151090: Ron đồng 3/8 22x17x3 của máy pha cà phê (Gasket Copper 3/8 22x17x3) Part no: 12101. Hàng mới 100%... (mã hs ron đồng 3/8 22/ mã hs của ron đồng 3/8)
- Mã HS 74151090: Miếng đàn hồi-Earth plate... (mã hs miếng đàn hồie/ mã hs của miếng đàn hồ)
- Mã HS 74151090: Miếng đàn hồi- Earth plate... (mã hs miếng đàn hồi/ mã hs của miếng đàn hồ)
- Mã HS 74151090: Chốt đồng-Brass pin H-42075/H 1.2*1.6*L10.56-L11.36... (mã hs chốt đồngbrass/ mã hs của chốt đồngbr)
- Mã HS 74151090: Con tán chết bằng đồng thau... (mã hs con tán chết bằ/ mã hs của con tán chết)
- Mã HS 74151090: Đinh tán mũ bằng (bằng đồng)... (mã hs đinh tán mũ bằn/ mã hs của đinh tán mũ)
- Mã HS 74151090: Chốt rivet bằng đồng 3*4-9mm,nguyên liệu sản xuất đèn trang trí.Mới 100%... (mã hs chốt rivet bằng/ mã hs của chốt rivet b)
- Mã HS 74151090: Ghim cài bằng đồng... (mã hs ghim cài bằng đ/ mã hs của ghim cài bằn)
- Mã HS 74151090: SCREWS (đinh ốc)... (mã hs screws đinh ốc/ mã hs của screws đinh)
- Mã HS 74151090: Chân kim... (mã hs chân kim/ mã hs của chân kim)
- Mã HS 74151090: Chấu ghim điện bằng hợp kim đồng mạ nikel (FD03.0116)... (mã hs chấu ghim điện/ mã hs của chấu ghim đi)
- Mã HS 74152100: Vòng đai bằng kim loại dùng cho công tắc xe máy (CO FORM D)/XL02992... (mã hs vòng đai bằng k/ mã hs của vòng đai bằn)
- Mã HS 74152100: Phụ tùng cho xe ô tô: Vòng đệm bằng đồng của ông dẫn dầu turbo tăng áp dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, 19 chỗ, tải van 3 chỗ 3,5 tấn, tải 4,6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng 5291706F... (mã hs phụ tùng cho xe/ mã hs của phụ tùng cho)
- Mã HS 74152100: Bạc giữ dao kéo căng bằng kim loại(Tension Adj.Hook).Mã hàng 0609-02.Phụ tùng của máy đóng gói.Hàng mới 100%... (mã hs bạc giữ dao kéo/ mã hs của bạc giữ dao)
- Mã HS 74152100: Đệm lò xo... (mã hs đệm lò xo/ mã hs của đệm lò xo)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm bằng đồng... (mã hs vòng đệm bằng đ/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm (lông đền) bằng đồng, đường kính 5mm- BALANCING WASHER, BRASS, CZ-3000,ID: 5.0MM,FLANGE. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm lông/ mã hs của vòng đệm lô)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm gắn kết các bộ phận của thấu kính (bằng đồng thau, đường kính 3mm)... (mã hs vòng đệm gắn kế/ mã hs của vòng đệm gắn)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm hình tròn bằng đồng, đường kính ngoài 17mm dùng cho hộp số của xe ô tô (0030)... (mã hs vòng đệm hình t/ mã hs của vòng đệm hìn)
- Mã HS 74152100: Miếng đệm (482SO1 SPACER 4(32T). Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 482s/ mã hs của miếng đệm 4)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm (bằng đồng)... (mã hs vòng đệm bằng/ mã hs của vòng đệm bằ)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm tròn bằng đồng dùng cho máy nén khí công suất 120 KW (Hàng mới 100%)... (mã hs vòng đệm tròn b/ mã hs của vòng đệm trò)
- Mã HS 74152900: Vòng cố định vị trí giữa hai lá thép khi gia công bằng đồng-middle plate zig 200Fr(Hàng mới 100%)... (mã hs vòng cố định vị/ mã hs của vòng cố định)
- Mã HS 74152900: Rivet Đinh tán bằng đồng, có đầu không ren, kích thước 11.5*21.5mm, dùng cho đồ nội thất hàng mới 100%... (mã hs rivet đinh tán/ mã hs của rivet đinh t)
- Mã HS 74152900: Long đền P4... (mã hs long đền p4/ mã hs của long đền p4)
- Mã HS 74152900: Long đền P11... (mã hs long đền p11/ mã hs của long đền p11)
- Mã HS 74152900: Long đền... (mã hs long đền/ mã hs của long đền)
- Mã HS 74152900: Chốt đồng dùng cho ổ cắm điện (1 bộ 3 chi tiết) T1213 (qc: 27.1*15.01*7.54mm)... (mã hs chốt đồng dùng/ mã hs của chốt đồng dù)
- Mã HS 74152900: Long đen phẳng M6 SUS304 DIN125-A, chất liệu thép... (mã hs long đen phẳng/ mã hs của long đen phẳ)
- Mã HS 74152900: Bạc thau 3430023620... (mã hs bạc thau 343002/ mã hs của bạc thau 343)
- Mã HS 74152900: Chốt để cố định các bộ phận trong điện thoại với nhau... (mã hs chốt để cố định/ mã hs của chốt để cố đ)
- Mã HS 74152900: Giắc cốt, đệm, chốt định vị bằng đồng để sx chế hòa khí, cụm công tắc, công tắc có độ dài 2mm-45mm.hàng mới 100%... (mã hs giắc cốt đệm/ mã hs của giắc cốt đệ)
- Mã HS 74152900: Bạc lót C-10500-16129-DFP, bằng đồng... (mã hs bạc lót c10500/ mã hs của bạc lót c10)
- Mã HS 74152900: Chén thau của máy chà sàn bằng đồng, 28 x 28 x 12mm,5.112-726.0, hàng mới 100%... (mã hs chén thau của m/ mã hs của chén thau củ)
- Mã HS 74152900: Vòng đệm không có ren bằng đồng dùng cho máy chà sàn, 12 x 12 x 11 mm,8.635-010.0, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm không/ mã hs của vòng đệm khô)
- Mã HS 74152900: Tiếp điểm... (mã hs tiếp điểm/ mã hs của tiếp điểm)
- Mã HS 74152900: Vòng chặn đồng thau- Stop ring 13SU. D-S40-S2091... (mã hs vòng chặn đồng/ mã hs của vòng chặn đồ)
- Mã HS 74152900: Phụ tùng lò đồng- Vòng lặp bằng đồng (Coil 500kg, 46 loop Pet lining plate (oil type) SL16 (9000 tons))- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng lò đồn/ mã hs của phụ tùng lò)
- Mã HS 74152900: Vòng kẹp bằng đồng thau, dùng để kẹp bên ngoài nồi nấu đồng, đường kính 670mm, hàng mới 100%... (mã hs vòng kẹp bằng đ/ mã hs của vòng kẹp bằn)
- Mã HS 74152900: Đệm SN1629 bằng hợp kim đồng cho cụm thấu kính camera điện thoại di động 1... (mã hs đệm sn1629 bằng/ mã hs của đệm sn1629 b)
- Mã HS 74152900: Chốt lõi cáp (đồng) AN10191B0 dài 3mm, đường kính 3mm cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%)... (mã hs chốt lõi cáp đ/ mã hs của chốt lõi cáp)
- Mã HS 74152900: Bạc lót bằng đồng 090075530... (mã hs bạc lót bằng đồ/ mã hs của bạc lót bằng)
- Mã HS 74152900: Bạc lót bằng hợp kim của đồng... (mã hs bạc lót bằng hợ/ mã hs của bạc lót bằng)
- Mã HS 74152900: Chốt định vị bằng đồng (PIN)... (mã hs chốt định vị bằ/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 74152900: Trục đồng A YOKUJIKU A N4017200... (mã hs trục đồng a yok/ mã hs của trục đồng a)
- Mã HS 74152900: Trục đồng B YOKUJIKU B N4017100... (mã hs trục đồng b yok/ mã hs của trục đồng b)
- Mã HS 74152900: Đinh các loại- Insert nut 6.00x12.70 mm, AL6061-T6... (mã hs đinh các loại/ mã hs của đinh các loạ)
- Mã HS 74152900: Đầu nối sau hợp kim mạ niken SCH, SBH, SEH... (mã hs đầu nối sau hợp/ mã hs của đầu nối sau)
- Mã HS 74153310: Đinh U-410J (1box5000pc)... (mã hs đinh u410j 1b/ mã hs của đinh u410j)
- Mã HS 74153310: Đinh công nghiệp NPL J1013 (5000/hộp)... (mã hs đinh công nghiệ/ mã hs của đinh công ng)
- Mã HS 74153310: Vít đồng Brass screw- size: head dia 5mm x undersized body, Rolled Thread Dia 2.7mm x 9mmL x Slotted flat head... (mã hs vít đồng brass/ mã hs của vít đồng bra)
- Mã HS 74153310: Đinh tán 1.6x10, hàng mơi 100%, Mã số 2505013... (mã hs đinh tán 16x10/ mã hs của đinh tán 16)
- Mã HS 74153310: Chốt bằng đồng BRASS PIN 1.2*L9.10*1.6*0.7 H-47170/ H-42076... (mã hs chốt bằng đồng/ mã hs của chốt bằng đồ)
- Mã HS 74153320: Đai ốc, bù lon con tán, lo xo sắt các lọai mới 100%... (mã hs đai ốc bù lon/ mã hs của đai ốc bù l)
- Mã HS 74153320: đai ốc 37-1477-VN (bằng đồng,phi 47.5)... (mã hs đai ốc 371477/ mã hs của đai ốc 3714)
- Mã HS 74153320: Bulong kèm đai ốc bằng thép có đường kính ngoài ren là 20mm, bước ren là 2.5, chiều dài là 80mm. NSX Tristar. Hàng VSP Lô 09-1... (mã hs bulong kèm đai/ mã hs của bulong kèm đ)
- Mã HS 74153320: Bulong lục giác 3*30(12.9)... (mã hs bulong lục giác/ mã hs của bulong lục g)
- Mã HS 74153320: Bulong đồng M10 x 38... (mã hs bulong đồng m10/ mã hs của bulong đồng)
- Mã HS 74153320: Con ốc bằng đồng (HC13-12N) TERMINAL HC13-12N, Hàng mới 100%... (mã hs con ốc bằng đồn/ mã hs của con ốc bằng)
- Mã HS 74153320: Đai ốc (đồng) của máy nội soi dạ dày EG-530NW/ NUT ASSY/ FW12G54A3792390- Hàng mới 100%... (mã hs đai ốc đồng c/ mã hs của đai ốc đồng)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M3(UBMXM9Z012)... (mã hs trượt bi 20m3u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M4(UPLM9X1062)... (mã hs trượt bi 20m4u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M5(UBMXM9Z011)... (mã hs trượt bi 20m5u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 30M5(UPLM9Z0031)... (mã hs trượt bi 30m5u/ mã hs của trượt bi 30m)
- Mã HS 74153320: đai ốc đồng của máy điều hòa nhiệt độ... (mã hs đai ốc đồng của/ mã hs của đai ốc đồng)
- Mã HS 74153320: Đai ốc của vòi nước bằng hợp kim đồng để cố định linh kiện của vòi nước mã 5625B265A0ANT, quy cách 11*12mm, hàng mới 100%... (mã hs đai ốc của vòi/ mã hs của đai ốc của v)
- Mã HS 74153320: Đai ốc TR 16*3, hàng mới 100%... (mã hs đai ốc tr 16*3/ mã hs của đai ốc tr 16)
- Mã HS 74153320: Bạc đồng phi 6, L6, hàng mới 100%... (mã hs bạc đồng phi 6/ mã hs của bạc đồng phi)
- Mã HS 74153320: Đai ốc lắp ghép bằng đồng 5004CD... (mã hs đai ốc lắp ghép/ mã hs của đai ốc lắp g)
- Mã HS 74153900: Chốt lắp máy (Lock of Acrylic door- AS6.156.0200030) dùng cho máy Ly tâm TD2-24, mới 100%... (mã hs chốt lắp máy l/ mã hs của chốt lắp máy)
- Mã HS 74153900: Chốt liên động bằng đồng MP004480-E000... (mã hs chốt liên động/ mã hs của chốt liên độ)
- Mã HS 74153900: Chốt (Bằng đồng) 745388920... (mã hs chốt bằng đồng/ mã hs của chốt bằng đ)
- Mã HS 74153900: Vít đệm bằng thau 7x20.5mm, mới 100%... (mã hs vít đệm bằng th/ mã hs của vít đệm bằng)
- Mã HS 74153900: Miếng chêm cho thanh cái, dùng để chêm vào khoảng trống giữa thanh cái và IGBT, Kích thước:8x40x40mm, Chất liệu: đồng, mới 100%... (mã hs miếng chêm cho/ mã hs của miếng chêm c)
- Mã HS 74153900: Căn đệm bằng đồng (dùng cho xe nâng người làm việc trên cao Boomlift)/Washer, Thrust, 1.5 x3.5x.187- Hàng mới 100%.... (mã hs căn đệm bằng đồ/ mã hs của căn đệm bằng)
- Mã HS 74153900: Cos 25 dầy (chất liệu bằng Đồng)... (mã hs cos 25 dầy chấ/ mã hs của cos 25 dầy)
- Mã HS 74153900: Đầu vú bơm mỡ Sch 10 cỡ 1/2". Hàng mới 100%... (mã hs đầu vú bơm mỡ s/ mã hs của đầu vú bơm m)
- Mã HS 74153900: Chốt nối bằng đồng mạ bạc (GC47MD2283A0C) 5.0*23.2mm. Hàng mới 100%... (mã hs chốt nối bằng đ/ mã hs của chốt nối bằn)
- Mã HS 74153900: Vít bằng đồng 304000815582... (mã hs vít bằng đồng 3/ mã hs của vít bằng đồn)
- Mã HS 74153900: Nắp bịt có ren bằng đồng 732176, 732177, 732178, 732179 (hàng mới 100%)... (mã hs nắp bịt có ren/ mã hs của nắp bịt có r)
- Mã HS 74153900: Vít đồng M4 x 7,5 x 5,5 dùng sx công tắc, mới 100%... (mã hs vít đồng m4 x 7/ mã hs của vít đồng m4)
- Mã HS 74153900: Chốt định vị R33 (có ren) chất liệu bằng đồng, dùng để chốt pin. Kích thước phi 1.5mm, dài 12mm. Hàng mới 100%, hàng mẫu không thanh toán... (mã hs chốt định vị r3/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 74153900: Con đệm 10x16x2 bằng đồng dùng trong máy chà sàn, 16 x 16 x 2 mm,6.997-019.0, hàng mới 100%... (mã hs con đệm 10x16x2/ mã hs của con đệm 10x1)
- Mã HS 74153900: Con đệm 5-200HV-A3E ISO 7089 bằng đồng dùng trong máy phun cao áp, 10 x 10 x 1 mm,7.312-002.0, hàng mới 100%... (mã hs con đệm 5200hv/ mã hs của con đệm 520)
- Mã HS 74153900: Trụ đồng bằng hợp kim, kích thước 13x22.65 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-SUB-ASSEMBLY 2WITH COPPER PLATE; HRB37205... (mã hs trụ đồng bằng h/ mã hs của trụ đồng bằn)
- Mã HS 74153900: Cụm trụ đồng vuông cực nóng, kích thước 17.6x10 mm (bộ phận dùng cho sx công tắc ổ cắm điện áp <1000V)-SQUARE TERMINAL & CONTACT PALTE ASSY; IN84226U-A01... (mã hs cụm trụ đồng vu/ mã hs của cụm trụ đồng)
- Mã HS 74153900: đai ốc lục giác kích thước M12 dùng cho van điều khiển,part: 3014861 nhãn hiệu ARCA, xuất xứ Đức, hàng mới 100%... (mã hs đai ốc lục giác/ mã hs của đai ốc lục g)
- Mã HS 74153900: Đầu plug dùng cho lắp ráp tai nghe (CHQ-B4NW4509A)... (mã hs đầu plug dùng c/ mã hs của đầu plug dùn)
- Mã HS 74153900: Chốt kim loại chất liệu đồng mạ kẽm dùng cho loại dây cáp quang 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs chốt kim loại c/ mã hs của chốt kim loạ)
- Mã HS 74153900: Đai ốc đồng thau- CAC406C Nut 13-G. D-S40-S2101... (mã hs đai ốc đồng tha/ mã hs của đai ốc đồng)
- Mã HS 74153900: Vòng chặn đồng thau- CAC406C Ring 13SU. D-S40-SU4011... (mã hs vòng chặn đồng/ mã hs của vòng chặn đồ)
- Mã HS 74153900: Khoá đồng(2 chi tiết/bộ)... (mã hs khoá đồng2 chi/ mã hs của khoá đồng2)
- Mã HS 74153900: Đinh ốc... (mã hs đinh ốc/ mã hs của đinh ốc)
- Mã HS 74153900: CON ỐC M3*0.5mm... (mã hs con ốc m3*05mm/ mã hs của con ốc m3*0)
- Mã HS 74153900: Nắp trang trí của vòi nước bằng hợp kimđồng, mã 5614B230A0ACP, dùng lắp cho vòi nước, quy cách 37*11mm.Hàng mới 100%... (mã hs nắp trang trí c/ mã hs của nắp trang tr)
- Mã HS 74153900: Chụp ty van bằng hợp kim đồng mã 5627B348A0ACP, dùng cho vòi nước bằng hợp kim đồng, quy cách 40*44mm, hàng mới 100%... (mã hs chụp ty van bằn/ mã hs của chụp ty van)
- Mã HS 74153900: Nắp trang trí bằng hợp kim đồng, mã 5614B526A0ANT, dùng cho vòi nước bằng hợp kim đồng, quy cách 32.5*10mm, hàng mới 100%... (mã hs nắp trang trí b/ mã hs của nắp trang tr)
- Mã HS 74153900: Núm kéo của vòi nước bằng hợp kim đồng kẽm, dùng để điều khiển bộ chia nước của vòi nước mã 5623Q084A0TCP, quy cách 19*20*14mm, hàng mới 100%... (mã hs núm kéo của vòi/ mã hs của núm kéo của)
- Mã HS 74153900: Nắp ép của vòi nước bằng hợp kim đồng mã 5613B187A0ANT, sản phẩm đã ren quy cách 37*13.5mm, hàng mới 100%... (mã hs nắp ép của vòi/ mã hs của nắp ép của v)
- Mã HS 74153900: Chân pin nối bo mạch bằng đồng (hàng mới 100%)... (mã hs chân pin nối bo/ mã hs của chân pin nối)
- Mã HS 74153900: Tấm ốp tường vệ sinh bằng đồng thau kích thước 1/2 inch, H32mm... (mã hs tấm ốp tường vệ/ mã hs của tấm ốp tường)
- Mã HS 74153900: Chốt đồng... (mã hs chốt đồng/ mã hs của chốt đồng)
- Mã HS 74153900: Nắp đậy của vòi nước bằng hợp kim đồng, quy cách 30*9.42mm, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy của vòi/ mã hs của nắp đậy của)
- Mã HS 74181010: Miếng chà sàn bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs miếng chà sàn b/ mã hs của miếng chà sà)
- Mã HS 74181090: Phụ kiện bếp gas AC78 bao gồm (nắp chia lửa, ống đồng, đầu đốt) chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện bếp ga/ mã hs của phụ kiện bếp)
- Mã HS 74181090: Vòng hoa sen dùng cho bếp gas D90 (gồm 1 vòng hoa sen và 1 cục trung tâm) chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs vòng hoa sen dù/ mã hs của vòng hoa sen)
- Mã HS 74182000: Vòi xịt Inax, hàng mới 100%... (mã hs vòi xịt inax h/ mã hs của vòi xịt inax)
- Mã HS 74182000: Dây cấp nước caesar, hàng mới 100%... (mã hs dây cấp nước ca/ mã hs của dây cấp nước)
- Mã HS 74182000: Nút ấn xả lavabo, item: ALD-CHR-727, xuất xứ Ấn Độ, hãng sản xuất JAQUAR & CO. PVT. LTD, mới 100%... (mã hs nút ấn xả lavab/ mã hs của nút ấn xả la)
- Mã HS 74182000: Móc treo khăn bằng đồng mạ crom, dài 55mm, hiệu Grohe, mã 40461001, mới 100%... (mã hs móc treo khăn b/ mã hs của móc treo khă)
- Mã HS 74182000: Thanh treo khăn bằng đồng mạ crom niken, dài 600mm, hiệu Grohe, mã 40802001, mới 100%... (mã hs thanh treo khăn/ mã hs của thanh treo k)
- Mã HS 74182000: Nút nhấn xả cho chậu rửa bằng đồng, đường kính 64mm, hiệu Grohe, mã 65807000, mới 100%... (mã hs nút nhấn xả cho/ mã hs của nút nhấn xả)
- Mã HS 74182000: Ống thải bằng đồng mạ crom niken, kích thước f32*330mm, mã 28961000. hiệu Grohe, mới 100%... (mã hs ống thải bằng đ/ mã hs của ống thải bằn)
- Mã HS 74182000: Thanh trượt của sen tắm dài 600mm bằng đồng mạ crom niken, hiệu Grohe, mã 27521000, mới 100%... (mã hs thanh trượt của/ mã hs của thanh trượt)
- Mã HS 74182000: Giá để xà phòng bằng đồng thau mạ crom, kích thước 202*32mm, hiệu Grohe, mã 40664001, mới 100%... (mã hs giá để xà phòng/ mã hs của giá để xà ph)
- Mã HS 74182000: Thanh vịn dùng trong nhà tắm (màu Chrome) bằng đồng mạ crom, dài 349mm, hiệu Grohe, mã 40421001, mới 100%... (mã hs thanh vịn dùng/ mã hs của thanh vịn dù)
- Mã HS 74182000: Bát sen tắm 3 chế độ bằng đồng mạ crom, kích thước 381 mm *17 mm * 456 mm, hiệu Grohe, mã 27939001, mới 100%... (mã hs bát sen tắm 3 c/ mã hs của bát sen tắm)
- Mã HS 74182000: Bát sen bằng đồng mạ crom, 2 chế độ, đường kính 360mm, kèm thanh nối dài 450mm, hiệu Grohe, mã 26254000, mới 100%... (mã hs bát sen bằng đồ/ mã hs của bát sen bằng)
- Mã HS 74182000: Móc treo khăn kèm nắp chụp, linh kiện hổ trợ lắp bằng đồng mạ crom niken, dài 45mm, hiệu Grohe, mã 40364001, mới 100%... (mã hs móc treo khăn k/ mã hs của móc treo khă)
- Mã HS 74182000: Tay sen 1 chế độ, đường kính trong 21mm, dài 215mm, bằng đồng mạ crom, hiệu Grohe, mã 28034000, mới 100%... (mã hs tay sen 1 chế đ/ mã hs của tay sen 1 ch)
- Mã HS 74182000: Móc treo giấy kèm nắp chụp bằng đồng mạ crom niken, kích thước 123*186mm, hiệu Grohe, mã 40510001, mới 100%... (mã hs móc treo giấy k/ mã hs của móc treo giấ)
- Mã HS 74182000: Nút nhấn xả bồn cầu gắn tường.Bằng đồng mạ Chrome. KT: 245x165mm.NSX Bravat. Hiệu Bravat.,Mã:P69231CP-ENG,mới 100%... (mã hs nút nhấn xả bồn/ mã hs của nút nhấn xả)
- Mã HS 74182000: Móc treo đồ, dùng lắp trong nhà tắm,KT: 122mm Bằng đồng mạ chrome, gồm vít, PK lắp đặt. Hiệu Bravat. NSX bravat.,Mã:D7592CP-ENG,mới 100%... (mã hs móc treo đồ dù/ mã hs của móc treo đồ)
- Mã HS 74182000: Thoát sàn, chất liệu đồng mạ chrome,kích thước 100x100x3mm, công dụng thoát nước, chắn rác trong phòng vệ sinh, không bao gồm phụ kiện,nhà sx BRAVAT, nhãn hiệu BRAVAT,Mã:D810C-ENG,mới 100%... (mã hs thoát sàn chất/ mã hs của thoát sàn c)
- Mã HS 74182000: Bát sen trần,Bằng đồng mạ Chrome, bán kính 245mm,không kèm dây,van vòi PK,Hiệu Bravat, NSX Bravat,Mã:P7084C-ENG,mới 100%... (mã hs bát sen trầnbằ/ mã hs của bát sen trần)
- Mã HS 74182000: Giá treo khăn,dùng trong nhà tắm, KT: 70mm. Bằng đồng mạ chrome, PK lắp đặt là ốc vít, Hiệu Bravat, Nsx Bravat,Mã:D783C-1-ENG,mới 100%... (mã hs giá treo khănd/ mã hs của giá treo khă)
- Mã HS 74182000: Tay sen,Bằng đồng mạ chrome, không đi kèm PK, không kèm vòi van, KT: dài 54mm, lắp trong phòng tắm, Hiệu Bravat, NSX Bravat,Mã:D314CP-4-ENG,mới 100%... (mã hs tay senbằng đồ/ mã hs của tay senbằng)
- Mã HS 74182000: Mặt nạ âm tường của bộ chia nước,để đóng mở nguồn nước,Đ/chỉnh c/năng của sen tắm,KT:200x300mm. Bằng đồng mạ Chrome. Ko gồm PK. Hiệu Bravat. NSX Bravat.,Mã:PB865104CP-2-ENG,mới 100%... (mã hs mặt nạ âm tường/ mã hs của mặt nạ âm tư)
- Mã HS 74182000: Khớp nối tay sen, Bằng đồng mạ chrome, KT:42mm, đường kính 52mm, công dụng cấp nước cho Sen tay,lắp trong nhà tắm, NSX BRAVAT, Hiệu BRAVAT, không hàn nối, có ren,Mã:P7402C-2-ENG,mới 100%... (mã hs khớp nối tay se/ mã hs của khớp nối tay)
- Mã HS 74182000: Phễu thu nước sàn phòng tắm, bằng đồng, mạ ni-ken mờ, mã số sản phẩm: F12Q8-N, Hãng sản xuất: MAGdrain, mới 100%, kích thước 120x120mm... (mã hs phễu thu nước s/ mã hs của phễu thu nướ)
- Mã HS 74182000: Phụ kiện cho phễu thu nước sàn phòng tắm (lõi thoát nước), bằng đồng, mạ màu đồng xanh giả cổ, mã số sản phẩm: G60, Hãng sản xuất: MAGdrain, mới 100%... (mã hs phụ kiện cho ph/ mã hs của phụ kiện cho)
- Mã HS 74182000: Nắp che thân van bằng đồng loại 1A178X dùng cho van xả tự động của bồn cầu... (mã hs nắp che thân va/ mã hs của nắp che thân)
- Mã HS 74182000: Nắp lọc rác bằng đồng mạ crome loại CKH5479 của chậu rửa... (mã hs nắp lọc rác bằn/ mã hs của nắp lọc rác)
- Mã HS 74182000: Tay sen bằng đồng mạ crom, hiệu Grohe, mã 26465GL0. Mới 100%... (mã hs tay sen bằng đồ/ mã hs của tay sen bằng)
- Mã HS 74182000: Ống thải chậu bằng đồng mạ crom niken, f32mm, hiệu Grohe,mã 40564000. Mới 100%... (mã hs ống thải chậu b/ mã hs của ống thải chậ)
- Mã HS 74182000: Bát sen tắm 1 chế độ bằng đồng ma crom, kích thước 254*254 mm, hiệu Grohe, mã 27271000. Mới 100%... (mã hs bát sen tắm 1 c/ mã hs của bát sen tắm)
- Mã HS 74182000: Khớp nối bằng đồng mạ crome của bộ vòi sen tắm loại B80110-002, kèm 1 vòng đệm bằng cao su... (mã hs khớp nối bằng đ/ mã hs của khớp nối bằn)
- Mã HS 74182000: Ống xả thải bằng đồng mạ crome loại TVLF401, chiều dài 308 mm, dùng cho chậu rửa... (mã hs ống xả thải bằn/ mã hs của ống xả thải)
- Mã HS 74182000: Ống thải mã 43-65 bằng đồng mạ crôm niken phi 32mm, cho chậu rửa trong nhà vệ sinh. Mới 100%... (mã hs ống thải mã 43/ mã hs của ống thải mã)
- Mã HS 74182000: Ống thải mã A-674 bằng đồng mạ crôm niken phi 32mm, dùng cho chậu rửa trong nhà vệ sinh. Mới 100%... (mã hs ống thải mã a6/ mã hs của ống thải mã)
- Mã HS 74182000: Nắp chụp mã 74-03 bằng đồng mạ crôm niken 21x40mm, chụp trang trí cho chậu rửa trong nhà vệ sinh. Mới 100%... (mã hs nắp chụp mã 74/ mã hs của nắp chụp mã)
- Mã HS 74182000: Ống nối thân vòi chậu bằng đồng mạ crome loại VM2E043.Hàng mới 100%... (mã hs ống nối thân vò/ mã hs của ống nối thân)
- Mã HS 74182000: Phụ kiện Móc giấy vệ sinh CT0125(HM) (bằng đồng thau, hàng mới 100%)... (mã hs phụ kiện móc gi/ mã hs của phụ kiện móc)
- Mã HS 74182000: Ống xả chậu rửa bằng kim loại CT665(HM) (bằng đồng thau, hiệu Cotto, 1 bộ 1 cái), hàng mới 100%... (mã hs ống xả chậu rửa/ mã hs của ống xả chậu)
- Mã HS 74182000: Móc áo KF-641V bằng đồng mạ crom niken, kích thước 38x38x33mm, hiệu Inax,mới 100%... (mã hs móc áo kf641v/ mã hs của móc áo kf64)
- Mã HS 74182000: Bát sen tắm mưa gắn tường bằng đồng, Mã hàng: MA0204-400. Nhãn hiệu Meir. Hàng mới 100%... (mã hs bát sen tắm mưa/ mã hs của bát sen tắm)
- Mã HS 74182000: Cây sen tắm đứng gồm bát sen, tay sen bằng đồng, mã hàng: MZ0704. Nhãn hiệu Meir. Hàng mới 100%... (mã hs cây sen tắm đứn/ mã hs của cây sen tắm)
- Mã HS 74182000: Dây cấp nước cho vòi chậu bằng đồng, mã A-BFV7000B-4. Mới 100%... (mã hs dây cấp nước ch/ mã hs của dây cấp nước)
- Mã HS 74182000: cột sen tắm BFV-2D-S (bằng đồng mạ niken crom)... (mã hs cột sen tắm bfv/ mã hs của cột sen tắm)
- Mã HS 74182000: Vòi nước vệ sinh bằng đồng thau, kích thước 1/2inch x 3/4inch.... (mã hs vòi nước vệ sin/ mã hs của vòi nước vệ)
- Mã HS 74182000: Sen tắm như thác nước gắn tường bằng đồng thau,màu đồng cổ xưa (236x153x57mm) 20293_713, nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs sen tắm như thá/ mã hs của sen tắm như)
- Mã HS 74182000: Tấm ốp đồng thau 1/2inch, H 5 mm cho vòi vệ sinh... (mã hs tấm ốp đồng tha/ mã hs của tấm ốp đồng)
- Mã HS 74182000: Đầu vòi hoa sen bằng đồng thau, loại đơn, Costa-L, 1/2 inch x 3/4 inch... (mã hs đầu vòi hoa sen/ mã hs của đầu vòi hoa)
- Mã HS 74191000: Xích giữ nút chậu rửa bằng đồng thau, L300mm... (mã hs xích giữ nút ch/ mã hs của xích giữ nút)
- Mã HS 74199190: KHUÔN ĐỒNG 2.0+1.3CM... (mã hs khuôn đồng 20/ mã hs của khuôn đồng 2)
- Mã HS 74199190: Miếng đệm bằng đồng-dày 2.3mm; dài 40mm; rộng 32mm... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 74199190: Trục kim lửa (bằng đồng) RZ-820S... (mã hs trục kim lửa b/ mã hs của trục kim lửa)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn (đồng mạ niken, kích thước 2,0mm*4,0mm)... (mã hs đầu nối tròn đ/ mã hs của đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối 187 (đồng mạ niken, kích thước 10,6mm*17,4mm)... (mã hs đầu nối 187 đồ/ mã hs của đầu nối 187)
- Mã HS 74199190: Đầu nối HVTN 187 (đồng mạ niken,kích thước 6,0mm*14,3mm)... (mã hs đầu nối hvtn 18/ mã hs của đầu nối hvtn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 190-2 (đồng mạ niken, kích thước 8,1mm*16mm)... (mã hs đầu nối ket 190/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn 250 (đồng mạ niken, kích thước 7,4mm*18,7mm)... (mã hs đầu nối tròn 25/ mã hs của đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối AMP 019-1 (đồng mạ niken, kích thước 5,6mm*15,6mm)... (mã hs đầu nối amp 019/ mã hs của đầu nối amp)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cuộn HVTN (đồng mạ niken, kích thước 5.4mm*11,6mm)... (mã hs đầu nối cuộn hv/ mã hs của đầu nối cuộn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 119-2 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*17,0mm)... (mã hs đầu nối ket 119/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 245-2 (đồng mạ niken, kích thước 5,8mm*15,4mm)... (mã hs đầu nối ket 245/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 568-3 (đồng mạ niken, kích thước 5,6mm*19,2mm)... (mã hs đầu nối ket 568/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 571-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*22,8mm)... (mã hs đầu nối ket 571/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 598-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*19,4mm)... (mã hs đầu nối ket 598/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 620-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*22,8mm)... (mã hs đầu nối ket 620/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 649-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*15,8mm)... (mã hs đầu nối ket 649/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Miếng kết nối bằng đồng, đã được rập nhưng chưa gia công gì thêm, rộng 6mm dày 0.3mm- CONNECTING PLATE. Hàng mới 100%... (mã hs miếng kết nối b/ mã hs của miếng kết nố)
- Mã HS 74199190: Vòng đồng (W2mm SM HCT 50), mới 100%... (mã hs vòng đồng w2mm/ mã hs của vòng đồng w)
- Mã HS 74199190: Vòng đồng (Copper Coin 3mm), mới 100%... (mã hs vòng đồng copp/ mã hs của vòng đồng c)
- Mã HS 74199190: Chấu điện bằng đồng hợp kim, là linh kiện để sản xuất loa (kích thước: 13.6 x 2.5 x 2.64 mm) TKF1552-B/VI-QA... (mã hs chấu điện bằng/ mã hs của chấu điện bằ)
- Mã HS 74199190: Tiếp điểm bằng đồng dùng để sản xuất Stato 5LW-H5563... (mã hs tiếp điểm bằng/ mã hs của tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199190: Khuôn logo bằng đồng sử dụng trong máy in cao tần, mới 100%... (mã hs khuôn logo bằng/ mã hs của khuôn logo b)
- Mã HS 74199931: Kẹp bột 24 inch, làm bằng đồng, kẹp bột trong hộp khuôn, sử dung cho máy kéo thép,mới 100%... (mã hs kẹp bột 24 inch/ mã hs của kẹp bột 24 i)
- Mã HS 74199931: Kẹp bột 16 inch, làm bằng đồng, kẹp bột trong hộp khuôn, sử dung cho máy kéo thép, mới 100%... (mã hs kẹp bột 16 inch/ mã hs của kẹp bột 16 i)
- Mã HS 74199939: Đầu cốt vật liệu đồng, cỡ dây 16mm2: 8 cái, cỡ dây 2.5mm2: 4 cái, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt vật liệ/ mã hs của đầu cốt vật)
- Mã HS 74199939: Copper/ Bluetooth shield Roger Pen... (mã hs copper/ bluetoo/ mã hs của copper/ blue)
- Mã HS 74199939: Miếng nối tiếp điện cực, bằng đồng... (mã hs miếng nối tiếp/ mã hs của miếng nối ti)
- Mã HS 74199939: Lưới bằng đồng, 1 Roll~ 1kg, dùng trong sản xuất loa/ COPPER MESH... (mã hs lưới bằng đồng/ mã hs của lưới bằng đồ)
- Mã HS 74199939: Bản comi... (mã hs bản comi/ mã hs của bản comi)
- Mã HS 74199939: Lưới đồng trong hộp nối cáp 24 khổ 1" X 15', 3M ID số 80012024016... (mã hs lưới đồng trong/ mã hs của lưới đồng tr)
- Mã HS 74199939: Ống dẫn keo máy tẻ keo bằng đồng-BRONZE PIPE TY-747... (mã hs ống dẫn keo máy/ mã hs của ống dẫn keo)
- Mã HS 74199940: Phi hút rác đường kính 3mm (CCDC phục vụ sx in tem nhãn). Hàng mới 100%... (mã hs phi hút rác đườ/ mã hs của phi hút rác)
- Mã HS 74199970: BÌNH ĐỰNG NƯỚC CÚNG BẰNG ĐỒNG, MỚI 100%... (mã hs bình đựng nước/ mã hs của bình đựng nư)
- Mã HS 74199970: CHÉN CÚNG ĐỰNG NƯỚC BẰNG ĐỒNG, MỚI 100%... (mã hs chén cúng đựng/ mã hs của chén cúng đự)
- Mã HS 74199970: CỐC CÚNG BẰNG ĐỒNG CÓ KÈM NẮP VÀ ĐẾ, MỚI 100%... (mã hs cốc cúng bằng đ/ mã hs của cốc cúng bằn)
- Mã HS 74199991: Lưới kim loại theo GOST 6613-86, vật liệu đồng nhãn hiệu 6,5- 0,4 theo GOST 5017 mới 100%, sản xuất 2019, hãng sx neftekhimavtomatika... (mã hs lưới kim loại t/ mã hs của lưới kim loạ)
- Mã HS 74199991: Bạc lót bằng đồng STM-1525-0788, bộ phận trong máy dập kim loại, mới 100%... (mã hs bạc lót bằng đồ/ mã hs của bạc lót bằng)
- Mã HS 74199999: Ống nối đồng dây 4, kt: 50x4mm. Hàng mới 100%... (mã hs ống nối đồng dâ/ mã hs của ống nối đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt vật liệu đồng, cỡ dây 16mm2: 6 cái, cỡ dây 6: 4 cái, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt vật liệ/ mã hs của đầu cốt vật)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 6mm2,hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 6m/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 10mm2,hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 10/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 16mm2,hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 16/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 25mm2,hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 25/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 35mm2,hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 35/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Sợi hàn đồng (Đồng),hàng mới 100%... (mã hs sợi hàn đồng đ/ mã hs của sợi hàn đồng)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện sx máy bơm dầu R 1/8 throat-8.8grade: ron vặn bằng hợp kim đồng và sắt,hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ mã hs của phụ kiện sx)
- Mã HS 74199999: Ren đồng 21-13... (mã hs ren đồng 2113/ mã hs của ren đồng 21)
- Mã HS 74199999: Khớp nối xoay làm bằng đồng, mã số 35013613. Phụ tùng máy Polytex. Hàng mới 100% (Rotary connection)... (mã hs khớp nối xoay l/ mã hs của khớp nối xoa)
- Mã HS 74199999: Chân rắc bằng đồng, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs chân rắc bằng đ/ mã hs của chân rắc bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu chụp pittong dùng cho máy khoan đá bằng khí nén, ký hiệu: YT29-8, Chất liệu: đồng, đường kính: 3.5cm, dài 3.2cm, hàng mới 100% do TQSX... (mã hs đầu chụp pitton/ mã hs của đầu chụp pit)
- Mã HS 74199999: Cuộn lưới đánh bóng sản phẩm bằng đồng M-RCG-5.Hàng mới 100%... (mã hs cuộn lưới đánh/ mã hs của cuộn lưới đá)
- Mã HS 74199999: COPPER BRAISED BAR- Đầu nối dẫn điện bằng đồng- Linh kiện SX thanh cái dẫn điện (Hàng mẫu cho SX)- Hàng mới 100%.... (mã hs copper braised/ mã hs của copper brais)
- Mã HS 74199999: Phanh bằng đồng gắn vào bánh quay, dùng trong máy dập đầu đinh vít, hàng mới 100% BRAKE COPPER SIZE: YH-1552... (mã hs phanh bằng đồng/ mã hs của phanh bằng đ)
- Mã HS 74199999: Nút đậy ống nước, kích thước: 21mm x 17mm, bằng hợp kim đồng.... (mã hs nút đậy ống nướ/ mã hs của nút đậy ống)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng gá đỡ điện cực-42x32mm(Phụ tùng thay thế máy cắt dập) 48HW32B038 Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng gá đ/ mã hs của miếng đồng g)
- Mã HS 74199999: Ống lót mặt bích chất liệu bằng đồng,mã hàng:SINTF-20/26X25-32X3.NSX:SANKYO OILLESS,mới 100%... (mã hs ống lót mặt bíc/ mã hs của ống lót mặt)
- Mã HS 74199999: Ống cấp nước- Cupfiller Nozzle... (mã hs ống cấp nước c/ mã hs của ống cấp nước)
- Mã HS 74199999: Khớp nối nhanh D10, làm bằng đồng... (mã hs khớp nối nhanh/ mã hs của khớp nối nha)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 120sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 120/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 150sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 150/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 200sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 200/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 300sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 300/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Thanh cái, chất liệu đồng, kích thước dày 10mm, rộng 40mm... (mã hs thanh cái chất/ mã hs của thanh cái c)
- Mã HS 74199999: Miếng nối liệu bằng đồng,4000 cái/hộp, kt:2.5*22mm, dùng để nối linh kiện điện tử, mới 100%.... (mã hs miếng nối liệu/ mã hs của miếng nối li)
- Mã HS 74199999: Khớp nối cực pin của ắc quy bằng đồng (TERMINAL ADAPTOR)... (mã hs khớp nối cực pi/ mã hs của khớp nối cực)
- Mã HS 74199999: Đầu phun lửa mồi/ PILOT BURNER PRINTED SIT 3 FLAMES; P/N: 5078427, hàng mới 100%... (mã hs đầu phun lửa mồ/ mã hs của đầu phun lửa)
- Mã HS 74199999: Vành cổ bằng đồng, phụ tùng thay thế của khuôn thổi chai thủy tinh, O-I BJC 331 Neck ring. Hàng mới 100%... (mã hs vành cổ bằng đồ/ mã hs của vành cổ bằng)
- Mã HS 74199999: Bàn chải vòng chỉnh nét bằng đồng MP006112-0000... (mã hs bàn chải vòng c/ mã hs của bàn chải vòn)
- Mã HS 74199999: Chấu đồng T039 (qc: 32mm*4.8mm * 4.72 mm)... (mã hs chấu đồng t039/ mã hs của chấu đồng t0)
- Mã HS 74199999: Chấu cắm điện bằng đồng T015 (QC: 29mm*6.3mm*4.6mm)... (mã hs chấu cắm điện b/ mã hs của chấu cắm điệ)
- Mã HS 74199999: Chấu đồng T1004 (quy cách:3.5MM*3.5MM*3.5MM)... (mã hs chấu đồng t1004/ mã hs của chấu đồng t1)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 95sqmm, Làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 95s/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 240sqmm, Làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 240/ mã hs của đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu gắn dao (bằng đồng) của máy tỉa biên (hàng mới 100%)- TRIMMING MACHINE PARTS TY-202 NO.25... (mã hs đầu gắn dao bằ/ mã hs của đầu gắn dao)
- Mã HS 74199999: Trục đồng trục bằng đồng kích thước rộng 5mm x cao 5mm x dài 25.5mm AE10303-A-H01... (mã hs trục đồng trục/ mã hs của trục đồng tr)
- Mã HS 74199999: Khung tản nhiệt bằng đồng kích thước rộng 130mm x dài 187mm x dày 40mm, dùng để sản xuất máy nguồn cao tần Plasma 14LS14-7W... (mã hs khung tản nhiệt/ mã hs của khung tản nh)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng cân bằng ly hợp của máy khoan-STAMPING,BALANCE SPRING, BE-CU\ 018285. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng cân/ mã hs của miếng đồng c)
- Mã HS 74199999: Miếng đàn hồi bằng đồng của máy mài kích thước L16.0 x W3.4 x H3.5-STAMPING,SPRING PLATE BE-CU0.4MM/ 018092.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đàn hồi b/ mã hs của miếng đàn hồ)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm bằng đồng NC-5310 (590-53101)... (mã hs tiếp điểm bằng/ mã hs của tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199999: Miếng kẹp bằng đồng của ổ cắm điện NC-1501 (540-40020)... (mã hs miếng kẹp bằng/ mã hs của miếng kẹp bằ)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng dùng tiếp điện của máy ép cao tầng (hàng mới 100%)- COPPER STRIP 12KW (UP)... (mã hs thanh đồng dùng/ mã hs của thanh đồng d)
- Mã HS 74199999: Chổi đồng bằng đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs chổi đồng bằng/ mã hs của chổi đồng bằ)
- Mã HS 74199999: Copper/ Shielding 2.4 GH inspiroV3... (mã hs copper/ shieldi/ mã hs của copper/ shie)
- Mã HS 74199999: Que đồng kiểm tra độ dẫn điện của bảng mạch hàng mới 100%-JIG PIN... (mã hs que đồng kiểm t/ mã hs của que đồng kiể)
- Mã HS 74199999: Đầu phun bằng đồng của Ụ phun lò nung nhôm YLP/ PBX-3, hàng mới 100% (stt137)... (mã hs đầu phun bằng đ/ mã hs của đầu phun bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đấu điện bằng đồng, Model: R1.25-S4. dùng để lắp đặt tủ điện công nghiệp, Nsx: DST, hàng mới: 100%... (mã hs đầu cốt đấu điệ/ mã hs của đầu cốt đấu)
- Mã HS 74199999: Chân đồng các loại (D2 2GU 45 GROUND TERMINAL)... (mã hs chân đồng các l/ mã hs của chân đồng cá)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng các loại (D2 2GU 45 CONTACT TERMINAL)... (mã hs miếng đồng các/ mã hs của miếng đồng c)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng dài sử dụng hai bên đế cầu dao các loại (Mov Contact Ass'y)... (mã hs miếng đồng dài/ mã hs của miếng đồng d)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng ngắn sử dụng hai bên đế cầu dao các loại (Fix Contact Ass'y)... (mã hs miếng đồng ngắn/ mã hs của miếng đồng n)
- Mã HS 74199999: Nút đồng các loại (D2 CONTACT TIP-F)... (mã hs nút đồng các lo/ mã hs của nút đồng các)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng các loại (GROUNDING SOCKET)... (mã hs thanh đồng các/ mã hs của thanh đồng c)
- Mã HS 74199999: Đầu nối dây điện bằng đồng thau (19.5x5.4mm)-STAMPING,TINNED BRASS RECEPTACLE6.3mm SLIP-ON 0.4mm. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối dây điệ/ mã hs của đầu nối dây)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng tiếp diện... (mã hs miếng đồng tiếp/ mã hs của miếng đồng t)
- Mã HS 74199999: Đồng vàng tấm dùng sx đồ gá, hàng mới 100%... (mã hs đồng vàng tấm d/ mã hs của đồng vàng tấ)
- Mã HS 74199999: Bạc trượt bằng đồng sử dụng cho giá nâng... (mã hs bạc trượt bằng/ mã hs của bạc trượt bằ)
- Mã HS 74199999: Đầu ép nhiệt chất liệu bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs đầu ép nhiệt ch/ mã hs của đầu ép nhiệt)
- Mã HS 74199999: Dưỡng ấn sản phẩm bằng đồng JAA1435-01... (mã hs dưỡng ấn sản ph/ mã hs của dưỡng ấn sản)
- Mã HS 74199999: Huy hiệu (bằng đồng, KT: D30mm, dày1.2mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs huy hiệu bằng/ mã hs của huy hiệu bằ)
- Mã HS 74199999: Thoát khí mỏ hàn TIG WP2.4, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs thoát khí mỏ hà/ mã hs của thoát khí mỏ)
- Mã HS 74199999: Cos tròn 5.5- 5, Hàng mới 100%... (mã hs cos tròn 55 5/ mã hs của cos tròn 55)
- Mã HS 74199999: Linh kiện bằng đồng... (mã hs linh kiện bằng/ mã hs của linh kiện bằ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 5.1 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 5/ mã hs của đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 6.35 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 6/ mã hs của đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Khuôn chứa thiếc (đồng mạ niken, đường kính 3,05mm)... (mã hs khuôn chứa thiế/ mã hs của khuôn chứa t)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 4.5F (đồng mạ niken, đường kính 4,5mm, chiều dài 4,8mm)... (mã hs đầu mũ 45f đồ/ mã hs của đầu mũ 45f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 5.1F (đồng mạ niken, đường kính 5,1mm, chiều dài 5,5mm)... (mã hs đầu mũ 51f đồ/ mã hs của đầu mũ 51f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6.5F (đồng mạ niken, đường kính 6,5mm, chiều dài 10,0mm)... (mã hs đầu mũ 65f đồ/ mã hs của đầu mũ 65f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6.35F (đồng mạ niken, đường kính 6,35mm, chiều dài 6,8mm)... (mã hs đầu mũ 635f đ/ mã hs của đầu mũ 635f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có đuôi 6.5F (đồng mạ niken, đường kính 6,5mm, chiều dài 12,8mm)... (mã hs đầu mũ có đuôi/ mã hs của đầu mũ có đu)
- Mã HS 74199999: Tấm định vị dao ngang 2- BLOCK, SAM1222P04249 (phụ tùng thay thế máy in bao bì carton), hàng mới 100%... (mã hs tấm định vị dao/ mã hs của tấm định vị)
- Mã HS 74199999: Phụ tùng xe ô tô chở khách trên 30 người- Áo kim phun bằng đồng 2213884002, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe ô t/ mã hs của phụ tùng xe)
- Mã HS 74199999: Đầu phun TR 25047 bằng đồng của máy phun rửa áp lực, 125 x 90 mm,2.113-009.0, hàng mới 100%... (mã hs đầu phun tr 250/ mã hs của đầu phun tr)
- Mã HS 74199999: Chân tiếp điện bằng đồng của đồ gá thông điện JMC110C-4B-2... (mã hs chân tiếp điện/ mã hs của chân tiếp đi)
- Mã HS 74199999: Nút xả áp lắp trên đường ống, đường kính trong 1/8", mã NCI00271226, dùng cho nhà máy cán thép, (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs nút xả áp lắp t/ mã hs của nút xả áp lắ)
- Mã HS 74199999: Sản phẩm cơ khí chính xác dùng trong máy mạ,DVLPL-VSP01-008-002, Cốt trục bằng đồng,hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm cơ khí/ mã hs của sản phẩm cơ)
- Mã HS 74199999: Đầu cos tròn bằng đồng mạ thiếc 1.5SQ*8, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos tròn bằ/ mã hs của đầu cos tròn)
- Mã HS 74199999: Đầu cosse pin rỗng 0.5*8 bằng đồng mạ thiếc, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cosse pin r/ mã hs của đầu cosse pi)
- Mã HS 74199999: Đầu cos chẻ trần bằng đồng mạ thiếc 1.5SQ*3Y, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos chẻ trầ/ mã hs của đầu cos chẻ)
- Mã HS 74199999: Đệm bằng đồng, dạng đai trụ dùng cho van ổn nhiệt CA-0390-0051A00, bộ phận của van ổn nhiệt... (mã hs đệm bằng đồng/ mã hs của đệm bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bối lau mũi hàn 30gr bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs bối lau mũi hàn/ mã hs của bối lau mũi)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng kê khuôn kích thước: 0.1x300x6000 mm... (mã hs tấm đồng kê khu/ mã hs của tấm đồng kê)
- Mã HS 74199999: Kẹp tiếp xúc bằng đồng, để kết nối giữa main của điện thoại với các bộ phận khác,kích thước 1.45mmx1mmx1.6mm,model EAG64691401 Micro Clip 1.6T,mục hàng số 4 trên CO. Hàng mới 100%... (mã hs kẹp tiếp xúc bằ/ mã hs của kẹp tiếp xúc)
- Mã HS 74199999: Kim chuyển động của máy 5 kim bằng đồng KT80x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs kim chuyển động/ mã hs của kim chuyển đ)
- Mã HS 74199999: Miếng kết nối micro trong điện thoại di động bằng đồng 0.8H C-CLIP MICRO. Hàng mới 100%... (mã hs miếng kết nối m/ mã hs của miếng kết nố)
- Mã HS 74199999: Vành chắn dầu- Vật liệu bằng đồng. Dạng tròn, đường kính 230mm dầy 78mm. Mới 100%... (mã hs vành chắn dầu/ mã hs của vành chắn dầ)
- Mã HS 74199999: Chân Pin đo điện trở, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs chân pin đo điệ/ mã hs của chân pin đo)
- Mã HS 74199999: Thanh bi trượt của máy cắt ICL tự động, bi thép, thanh đồng, hàng mới 100%... (mã hs thanh bi trượt/ mã hs của thanh bi trư)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng làm bằng hợp kim đồng, dùng để nối đầu dây điện, không hiệu, mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng là/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Phụ tùng lò đồng- Giải nhiệt cảm ứng lò bằng đồng, bao ngoài vòng lặp dùng để giải nhiệt bằng nước (Brass water jacket 500kg SL16 (9000 tons))- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng lò đồn/ mã hs của phụ tùng lò)
- Mã HS 74199999: Đầu hàn máy hàn (bằng đồng)... (mã hs đầu hàn máy hàn/ mã hs của đầu hàn máy)
- Mã HS 74199999: Vòng hình nón bằng đồng 404 611 4... (mã hs vòng hình nón b/ mã hs của vòng hình nó)
- Mã HS 74199999: Ăng ten ANTENNA CU:0.8MM L30.8MM RoHS, chất liệu bằng đồngmã liệu: 743Z025... (mã hs ăng ten antenna/ mã hs của ăng ten ante)
- Mã HS 74199999: Trụ nối dây bằng đồng 1123343-1... (mã hs trụ nối dây bằn/ mã hs của trụ nối dây)
- Mã HS 74199999: Vòng tiếp xúc, chất liệu đồng nguyên chất có mạ bạc, kích thước Dngoài 102 (mm) x Dtrong 68 (mm) x L 51 (mm)... (mã hs vòng tiếp xúc/ mã hs của vòng tiếp xú)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm dẫn điện bằng đồng TKF1097-A/CN... (mã hs tiếp điểm dẫn đ/ mã hs của tiếp điểm dẫ)
- Mã HS 74199999: Chổi tiếp điểm (bằng đồng hợp kim, mạ bạc-niken)... (mã hs chổi tiếp điểm/ mã hs của chổi tiếp đi)
- Mã HS 74199999: Đầu cực âm bằng đồng của máy mạ cuộn cảm, hàng mới 100%... (mã hs đầu cực âm bằng/ mã hs của đầu cực âm b)
- Mã HS 74199999: Bóng đồng, đường kính 15mm dùng để mạ cuộn cảm. Hàng mới 100%... (mã hs bóng đồng đườn/ mã hs của bóng đồng đ)
- Mã HS 74199999: Bạc đồng tự bôi trơn #500, kích thước: 38 x 48 x 25 mm. Hãng sx: GUANGDE BORAN TECHNOLOGY CO.,LTD. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đồng tự bôi/ mã hs của bạc đồng tự)
- Mã HS 74199999: Tấm trượt bằng đồng FPLB, kích thước: 60 x 340 x 15.3 mm. Hãng sx: GUANGDE BORAN TECHNOLOGY CO.,LTD. Hàng mới 100%... (mã hs tấm trượt bằng/ mã hs của tấm trượt bằ)
- Mã HS 74199999: Bản lề bằng đồng (2.55x2.55x10.45cm)... (mã hs bản lề bằng đồn/ mã hs của bản lề bằng)
- Mã HS 74199999: Khung bằng đồng (111.90x119.90x72.00cm)... (mã hs khung bằng đồng/ mã hs của khung bằng đ)
- Mã HS 74199999: Miếng dán chuyên dụng (cho bo mạch phụ) trong điện thoại di động, bằng đồng,KT:40.69x14.81x0.12mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 18 DMMT,code:N77000019... (mã hs miếng dán chuyê/ mã hs của miếng dán ch)
- Mã HS 74199999: Viền ngoài lõi thép dẫn từ bằng đồng.1230019471... (mã hs viền ngoài lõi/ mã hs của viền ngoài l)
- Mã HS 74199999: Nắp bảo vệ tấm mạch in của điện thoại di động... (mã hs nắp bảo vệ tấm/ mã hs của nắp bảo vệ t)
- Mã HS 74199999: Khớp nối đôi bằng đồng, kích thước (20x50)mm, phụ tùng cho tụ điện/ Receptical with housing, mới 100%... (mã hs khớp nối đôi bằ/ mã hs của khớp nối đôi)
- Mã HS 74199999: Nối van chân không bằng đồng của máy làm đế giày (hàng mới 100%)- SC-5-1 AC220V1A1B CONNECTOR... (mã hs nối van chân kh/ mã hs của nối van chân)
- Mã HS 74199999: Vách ngăn bằng đồng, kích thước 1800*2900; 1585*1255, không nhãn hiệu. hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn bằng/ mã hs của vách ngăn bằ)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng mã sản phẩm: 152623-32131, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng m/ mã hs của bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Ống nối 3 đường bằng đồng phi 5/8" * 5/8" * 3/4" của máy điều hòa không khí (hàng mới 100%)... (mã hs ống nối 3 đường/ mã hs của ống nối 3 đư)
- Mã HS 74199999: KIM CÀI ÁO BẰNG ĐỒNG MẠ NICKEL- HÀNG CÓ C/O FORM AJ SỐ 190161367224401991... (mã hs kim cài áo bằng/ mã hs của kim cài áo b)
- Mã HS 74199999: Khớp nối chữ thập bằng đồng 11009220/0124.20413 (bằng đồng, liên kết bộ visai với lô cán mực) (Phụ kiện, bộ phận máy in). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chữ th/ mã hs của khớp nối chữ)
- Mã HS 74199999: Mẫu chuẩn bằng đồng, có hình trụ tròn đặc, dùng để hiệu chỉnh máy phân tích quang phổ phân tích thành phần kim loại. Mã: MBH 36X CCR1 E- nhà cung cấp: QS INSTRUMENTS SDN BHD Hàng mới 100%... (mã hs mẫu chuẩn bằng/ mã hs của mẫu chuẩn bằ)
- Mã HS 74199999: Bát hát bằng đồng không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs bát hát bằng đồ/ mã hs của bát hát bằng)
- Mã HS 74199999: Vòi phun bằng đồng thau, đường kính vòi phun 100mm-NOZZLE 15012, BRASS, Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun bằng đ/ mã hs của vòi phun bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu nối chân kim (chất liệu đồng), hàng mới 100%. ERP: 2951500047... (mã hs đầu nối chân ki/ mã hs của đầu nối chân)
- Mã HS 74199999: Thanh dẫn điện bằng đồng, Hàng mới 100%- Trolley bar Insulated conductor rail 320A... (mã hs thanh dẫn điện/ mã hs của thanh dẫn đi)
- Mã HS 74199999: Cầu nối hợp kim dùng sản xuất bộ sạc nguồn JUMPER, BARE WIRE phi 0.6 x 52mm TAPE MCWR0009200T... (mã hs cầu nối hợp kim/ mã hs của cầu nối hợp)
- Mã HS 74199999: Búp bằng đồng dùng để ghép nối ống loại 15A-19.Mới 100%... (mã hs búp bằng đồng d/ mã hs của búp bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Cos SV 2-4, chất liệu Đồng thau phủ nhựa.Mới 100%... (mã hs cos sv 24 chấ/ mã hs của cos sv 24)
- Mã HS 74199999: Búp đồng 15A-19 dùng để ghép nối ống Mới 100%.Mới 100%... (mã hs búp đồng 15a19/ mã hs của búp đồng 15a)
- Mã HS 74199999: Thanh nối điện cực bằng hợp kim đồng kẽm (CKP)... (mã hs thanh nối điện/ mã hs của thanh nối đi)
- Mã HS 74199999: Đầu bắt ống xuyên thân bằng đồng 1/2"... (mã hs đầu bắt ống xuy/ mã hs của đầu bắt ống)
- Mã HS 74199999: Gia cố cổ bằng đồng... (mã hs gia cố cổ bằng/ mã hs của gia cố cổ bằ)
- Mã HS 74199999: Nắp chặn nguồn phóng xạ, bằng đồng hợp kim- N52952-001 (Hàng mới 100%)... (mã hs nắp chặn nguồn/ mã hs của nắp chặn ngu)
- Mã HS 74199999: Phíp đồng FR1 1.6MM A4 một mặt. Hàng mới 100%... (mã hs phíp đồng fr1 1/ mã hs của phíp đồng fr)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng tráng nhựa polyurethane, mã:DWF-C1, kích thước 30x40x1.5mm, sử dụng cùng máy ép nhiệt. Hàng mới 100%.... (mã hs miếng đồng trán/ mã hs của miếng đồng t)
- Mã HS 74199999: Đầu dẫn bằng đồng mã 8100-2700... (mã hs đầu dẫn bằng đồ/ mã hs của đầu dẫn bằng)
- Mã HS 74199999: Tấm gia nhiệt, bằng đồng- 30mm x 35mm x 45mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gia nhiệt/ mã hs của tấm gia nhiệ)
- Mã HS 74199999: Tấm nhiệt dưới 10mm, bằng đồng- 23mm x 147mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhiệt dưới/ mã hs của tấm nhiệt dư)
- Mã HS 74199999: Tấm nhiệt trên 10mm, bằng đồng- 23mm x 147mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhiệt trên/ mã hs của tấm nhiệt tr)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lắp vào van trong phanh ô tô 412-217-40010... (mã hs miếng đồng lắp/ mã hs của miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Bánh đai để chạy dây nhám (bánh đai bằng đồng) của máy mài cầm tay #9031 (#34, MAKITA30-25) (mới 100%)... (mã hs bánh đai để chạ/ mã hs của bánh đai để)
- Mã HS 74199999: Nút bịt bằng đồng, TEF794/650 M25/9mm, hàng mới 100%... (mã hs nút bịt bằng đồ/ mã hs của nút bịt bằng)
- Mã HS 74199999: Đầu bơm bằng đồng thau dùng trong máy thổi (D6x13mm)- PUMP INSERT,BRASS. Hàng mới 100%... (mã hs đầu bơm bằng đồ/ mã hs của đầu bơm bằng)
- Mã HS 74199999: Chân cắm đầu nối FS23-A9 R0_TBM_MALE PIN, bằng đồng hợp kim mạ Niken dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs chân cắm đầu nố/ mã hs của chân cắm đầu)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng dát mỏng đã khoan xuyên lỗ, loại 2 địa tầng, Chưa mạ... (mã hs tấm đồng dát mỏ/ mã hs của tấm đồng dát)
- Mã HS 74199999: Tay nối nhận tín hiệu FS15-A1 R0 RX_OUT_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs tay nối nhận tí/ mã hs của tay nối nhận)
- Mã HS 74199999: Tay nối truyền tín hiệu FS15-A1 R0 TX_IN_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs tay nối truyền/ mã hs của tay nối truy)
- Mã HS 74199999: Trục dẫn băng tần thấp FS15-A1 R0 LPF bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs trục dẫn băng t/ mã hs của trục dẫn băn)
- Mã HS 74199999: Cụm trục nối FS15-A1 R0_C-BAR_ASSY_A bằng đồng, nhựa dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs cụm trục nối fs/ mã hs của cụm trục nối)
- Mã HS 74199999: Chân cắm truyền tín hiệu FS15-A1 R0 TX FEEDTHRU bằng đồng, nhựa dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs chân cắm truyền/ mã hs của chân cắm tru)
- Mã HS 74199999: Miếng ép nhiệt tạo hoa văn trên mũ giày bằng đồng phục vụ sản xuất giày, mới 100%... (mã hs miếng ép nhiệt/ mã hs của miếng ép nhi)
- Mã HS 74199999: Miếng kim loại bằng đồng mỏng, một mặt có dán băng dính hai mặt để dính vào sản phẩm, kích thước 15*5.6mm, dùng để kết nối các chi tiết máy... (mã hs miếng kim loại/ mã hs của miếng kim lo)
- Mã HS 74199999: Thanh tiếp điểm cố định bằng đồng SCH, SBH, SEH... (mã hs thanh tiếp điểm/ mã hs của thanh tiếp đ)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm đầu vào bằng đồng Open... (mã hs tiếp điểm đầu v/ mã hs của tiếp điểm đầ)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây đồng... (mã hs cuộn dây đồng/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc lót sườn bằng đồng dùng cho xe lăn điện (mới 100%)/C01-075-01201... (mã hs bạc lót sườn bằ/ mã hs của bạc lót sườn)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lò xo nhỏ dùng cho xe scooter điện (mới 100%)/C12-069-00100... (mã hs miếng đồng lò x/ mã hs của miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Linh kiện máy hàn: Típ hàn, bằng đồng: TIP 1.2 45MM TOKIN 1.2... (mã hs linh kiện máy h/ mã hs của linh kiện má)
- Mã HS 74199999: Đầu đồng linh kiên sạc điện thoại... (mã hs đầu đồng linh k/ mã hs của đầu đồng lin)
- Mã HS 74199999: Đầu cực bình ắc quy bằng đồng/ Terminal Copper F1... (mã hs đầu cực bình ắc/ mã hs của đầu cực bình)
- Mã HS 74199999: Thanh Bar A bằng đồng tín hiệu TRI-1008-126... (mã hs thanh bar a bằn/ mã hs của thanh bar a)
- Mã HS 74199999: Thanh Bar B bằng đồng tín hiệu TRI-1008-127... (mã hs thanh bar b bằn/ mã hs của thanh bar b)
- Mã HS 74199999: Thanh cực bằng đồng của bộ lọc tín hiệu DUP-1058-105B... (mã hs thanh cực bằng/ mã hs của thanh cực bằ)
- Mã HS 74199999: Đồng trục cộng hưởng tín hiệu bằng đồng C-NFG0046MR04B... (mã hs đồng trục cộng/ mã hs của đồng trục cộ)
- Mã HS 74199999: Chỉ viền bàn bằng đồng 32.39 x 32.39 x 2.22 cm... (mã hs chỉ viền bàn bằ/ mã hs của chỉ viền bàn)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước
- Mã HS 74020000: Đồng điện cực C1100(KT: phi 6 x 500mm)... (mã hs đồng điện cực c/ mã hs của đồng điện cự)
- Mã HS 74031100: Đồng tinh luyện, cực âm, hàng mới 100%... (mã hs đồng tinh luyện/ mã hs của đồng tinh lu)
- Mã HS 74031300: Thanh dong phi 200mm- phi 400mm(Thanh dong tron, hang moi 100%)... (mã hs thanh dong phi/ mã hs của thanh dong p)
- Mã HS 74031900: Sản phẩm COIL đồng (MCE99-BO)... (mã hs sản phẩm coil đ/ mã hs của sản phẩm coi)
- Mã HS 74032900: Đồng đỏ hợp kim, kt: 0.13m x 0.75m, đơn giá gia công 230 USD/ Tấn... (mã hs đồng đỏ hợp kim/ mã hs của đồng đỏ hợp)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng C5210 dạng vụn thu hồi sau quá trình sản xuất, nằm trong tỉ lệ hao hụt (thành phần tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs phế liệu đồng c/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng màu vàng dạng vụn thu hồi sau quá trình sản xuất, nằm trong tỉ lệ hao hụt (thành phần tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng... (mã hs phế liệu đồng m/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Đồng (dây hàn) sau sơ hủy (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)/ Số cân thực tế là 1,049.516... (mã hs đồng dây hàn/ mã hs của đồng dây hà)
- Mã HS 74040000: Phế liệu có chứa đồng CarrierTape... (mã hs phế liệu có chứ/ mã hs của phế liệu có)
- Mã HS 74040000: Phế liệu tụ điện chứa đồng CAPACITOR... (mã hs phế liệu tụ điệ/ mã hs của phế liệu tụ)
- Mã HS 74040000: Phế liệu điện trở có chứa đồng VARISTOR... (mã hs phế liệu điện t/ mã hs của phế liệu điệ)
- Mã HS 74040000: Phế liệu công tắc hạn dòng có chứa đồng PTC... (mã hs phế liệu công t/ mã hs của phế liệu côn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu Khung dẫn điện bằng đồng Leadframe... (mã hs phế liệu khung/ mã hs của phế liệu khu)
- Mã HS 74040000: Phế liệu chứa đồng dây cáp lối bản mạch Sensor... (mã hs phế liệu chứa đ/ mã hs của phế liệu chứ)
- Mã HS 74040000: Phế liệu linh kiện điện tử có chứa đồng Saw Wafer... (mã hs phế liệu linh k/ mã hs của phế liệu lin)
- Mã HS 74040000: ĐỒNG VỤN ĐEN PHẾ LIỆU (loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs đồng vụn đen ph/ mã hs của đồng vụn đen)
- Mã HS 74040000: Lõi đồng dây điện phế liệu (loại ra từ quá trình sản xuất)... (mã hs lõi đồng dây đi/ mã hs của lõi đồng dây)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu... (mã hs đồng phế liệu/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Đồng thau sản xuất 2 (đồng phế liệu)... (mã hs đồng thau sản x/ mã hs của đồng thau sả)
- Mã HS 74040000: Phế liệu vụn đồng, phế liệu dư ra trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, trong định mức... (mã hs phế liệu vụn đồ/ mã hs của phế liệu vụn)
- Mã HS 74040000: Đồng cục (Đồng thu được từ quá trình sơ hủy theo biên bản sơ hủy NL số: 1410/BBCN ngày 19/12/2019)... (mã hs đồng cục đồng/ mã hs của đồng cục đồ)
- Mã HS 74040000: Đồng ba via, mảnh vụn các loại, (phế liệu được loại ra trong quá trình sản xuất)... (mã hs đồng ba via mả/ mã hs của đồng ba via)
- Mã HS 74040000: Phế liệu của thành phẩm I/M (GU07D-7P/7S/G/H/J/Q,GU315/319,GRC101/102-S/P, GF04A/201,GCA26K,GSB259/350/550/330, GB304/045/046/351/355/358/35A/GB35R/04P/35D/35F,GF05S) trong quá trình sx, bằng Đồng... (mã hs phế liệu của th/ mã hs của phế liệu của)
- Mã HS 74040000: Phoi đồng thau C36010-0-29-4M/ Copper chips... (mã hs phoi đồng thau/ mã hs của phoi đồng th)
- Mã HS 74040000: Đồng thau phế liệu... (mã hs đồng thau phế l/ mã hs của đồng thau ph)
- Mã HS 74040000: Phoi tiện đồng phế liệu... (mã hs phoi tiện đồng/ mã hs của phoi tiện đồ)
- Mã HS 74040000: Đồng hợp kim phế liệu... (mã hs đồng hợp kim ph/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74040000: Cuộn dây thải (Đoạn dây điện có lõi đồng phế liệu)... (mã hs cuộn dây thải/ mã hs của cuộn dây thả)
- Mã HS 74040000: Phế liệu mạt đồng (bronze chip block)... (mã hs phế liệu mạt đồ/ mã hs của phế liệu mạt)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng phoi thừa (bronze remnants)... (mã hs phế liệu đồng p/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng (Phế liệu thu hồi từ hàng tiêu dùng. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu đồng/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu cáp FFC (Phế liệu thu hồi từ hàng tiêu dùng. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu cáp ff/ mã hs của phế liệu cáp)
- Mã HS 74040000: Phế liệu dây điện hỏng (Phế liệu thu hồi từ sản xuất và hàng tiêu dùng. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu dây đi/ mã hs của phế liệu dây)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng... (mã hs phế liệu đồng/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đầu mẩu đồng dây điện... (mã hs phế liệu đầu mẩ/ mã hs của phế liệu đầu)
- Mã HS 74040000: Đồng vàng (brass) phế liệu thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn (tỷ lệ vật liệu không phải là kim loại lẫn trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs đồng vàng bras/ mã hs của đồng vàng b)
- Mã HS 74040000: Phế liệu bản mạch in hỏng HDI... (mã hs phế liệu bản mạ/ mã hs của phế liệu bản)
- Mã HS 74040000: Đồng (Phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs đồng phế liệu/ mã hs của đồng phế li)
- Mã HS 74040000: Dây nhiệt (Phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs dây nhiệt phế/ mã hs của dây nhiệt p)
- Mã HS 74040000: Phế liệu Lá đồng hợp kim FUH076... (mã hs phế liệu lá đồn/ mã hs của phế liệu lá)
- Mã HS 74040000: Phế liệu nhựa của Dây cáp NW038... (mã hs phế liệu nhựa c/ mã hs của phế liệu nhự)
- Mã HS 74040000: SXB-Clip(Phế liệu đồng thu từ Chíp bằng đồng các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử)... (mã hs sxbclipphế li/ mã hs của sxbclipphế)
- Mã HS 74040000: SXG-Clip(Phế liệu đồng thu từ Chíp bằng đồng các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử)... (mã hs sxgclipphế li/ mã hs của sxgclipphế)
- Mã HS 74040000: SXJ-Clip(Phế liệu đồng thu từ Chíp bằng đồng các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử)... (mã hs sxjclipphế li/ mã hs của sxjclipphế)
- Mã HS 74040000: SXN-Clip(Phế liệu đồng thu từ Chíp bằng đồng các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử)... (mã hs sxnclipphế li/ mã hs của sxnclipphế)
- Mã HS 74040000: SXB-Pipe(Phế liệu đồng thu từ ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử... (mã hs sxbpipephế li/ mã hs của sxbpipephế)
- Mã HS 74040000: SXG-Pipe(Phế liệu đồng thu từ ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử... (mã hs sxgpipephế li/ mã hs của sxgpipephế)
- Mã HS 74040000: SXJ-Pipe(Phế liệu đồng thu từ ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử... (mã hs sxjpipephế li/ mã hs của sxjpipephế)
- Mã HS 74040000: SXN-Pipe(Phế liệu đồng thu từ ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, trong quá trình gia công chíp điện tử... (mã hs sxnpipephế li/ mã hs của sxnpipephế)
- Mã HS 74040000: SXB-Plunger(Phế liệu đồng thu từ Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) trong quá trinh gia công chíp điện tử)... (mã hs sxbplungerphế/ mã hs của sxbplunger)
- Mã HS 74040000: SXG-Plunger(Phế liệu đồng thu từ Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) trong quá trinh gia công chíp điện tử)... (mã hs sxgplungerphế/ mã hs của sxgplunger)
- Mã HS 74040000: SXJ-Plunger(Phế liệu đồng thu từ Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) trong quá trinh gia công chíp điện tử)... (mã hs sxjplungerphế/ mã hs của sxjplunger)
- Mã HS 74040000: SXN-Plunger(Phế liệu đồng thu từ Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) trong quá trinh gia công chíp điện tử)... (mã hs sxnplungerphế/ mã hs của sxnplunger)
- Mã HS 74040000: Đoạn và mẩu vụn của dây điện... (mã hs đoạn và mẩu vụn/ mã hs của đoạn và mẩu)
- Mã HS 74040000: Đồng và mảnh vụn đồng vàng phế liệu... (mã hs đồng và mảnh vụ/ mã hs của đồng và mảnh)
- Mã HS 74040000: Hợp kim đồng phế liệu... (mã hs hợp kim đồng ph/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng dạng dây, vụn, sợi... (mã hs phế liệu đồng d/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Đồng vụn loại 1 phế liệu loại bỏ từ SX (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng vụn loại 1/ mã hs của đồng vụn loạ)
- Mã HS 74040000: Đồng vụn loại 2 phế liệu loại bỏ từ SX (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng vụn loại 2/ mã hs của đồng vụn loạ)
- Mã HS 74040000: Đồng đỏ phế liệu dính dầu... (mã hs đồng đỏ phế liệ/ mã hs của đồng đỏ phế)
- Mã HS 74040000: Dây điện vụn loại bỏ từ quá trình sản xuất... (mã hs dây điện vụn lo/ mã hs của dây điện vụn)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu vụn loại bỏ từ quá trình sản xuất... (mã hs đồng phế liệu v/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Đồng phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất (tỷ lệ tạp chất khác còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs đồng phế liệu p/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Đồng (dạng que hàn) phế liệu loại bỏ từ SX (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng dạng que/ mã hs của đồng dạng q)
- Mã HS 74040000: ĐỒNG PHẾ LIỆU LOẠI 1... (mã hs đồng phế liệu l/ mã hs của đồng phế liệ)
- Mã HS 74040000: Phế liệu viền lá đồng, thu được trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty... (mã hs phế liệu viền l/ mã hs của phế liệu viề)
- Mã HS 74040000: Dây đồng loại bỏ trong quá trình sản xuất... (mã hs dây đồng loại b/ mã hs của dây đồng loạ)
- Mã HS 74040000: Dây đồng tráng thiếc loại bỏ trong quá trình sản xuất... (mã hs dây đồng tráng/ mã hs của dây đồng trá)
- Mã HS 74040000: Phế liệu dây cáp điện (thu hồi từ dây điện đã được sơ hủy theo BB)... (mã hs phế liệu dây cá/ mã hs của phế liệu dây)
- Mã HS 74040000: LÕI DÂY ĐỒNG THAU PHẾ LIỆU/CORE OF BRASS COPPER WIRE(PHẾ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DNCX)... (mã hs lõi dây đồng th/ mã hs của lõi dây đồng)
- Mã HS 74040000: DÂY ĐIỆN DENSEN PHẾ LIỆU(LÕI BẰNG ĐỒNG PHẾ LIỆU)/DENSEN ELECTRIC WIRE SCRAP(SCRAP COPPER CORE)(PHẾ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DNCX)... (mã hs dây điện densen/ mã hs của dây điện den)
- Mã HS 74040000: DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA CÓ INOX PHẾ LIỆU(LÕI BẰNG ĐỒNG PHẾ LIỆU)/ELECTRIC WIRE COVERED PLASTIC HOLDING STAINLESS STEEL(SCRAP COPPER CORE)(PHẾ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DNCX)... (mã hs dây điện bọc nh/ mã hs của dây điện bọc)
- Mã HS 74040000: Vụn đồng phế liệu- (Phôi dư chân IC)/IPM Lead Frame cut/flakes. Phế liệu trong tỷ lệ hao hụt, thu được trong quá trình sản xuất(Lot 259)... (mã hs vụn đồng phế li/ mã hs của vụn đồng phế)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng Au loại 1... (mã hs phế liệu đồng a/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng Sn loại 2... (mã hs phế liệu đồng s/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu đồng Wire loại 2... (mã hs phế liệu đồng w/ mã hs của phế liệu đồn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu Phoi C3604BD loại 1 chất liệu Đồng (phát sinh trong sản xuất, tỷ lệ tạp chất lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu phoi c/ mã hs của phế liệu pho)
- Mã HS 74040000: Phế liệu Hàng hỏng NG C3604BD chất liệu Đồng (phát sinh trong sản xuất, tỷ lệ tạp chất lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu hàng h/ mã hs của phế liệu hàn)
- Mã HS 74040000: Phế liệu Đầu phôi thừa C3604BD chất liệu Đồng (phát sinh trong sản xuất, tỷ lệ tạp chất lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu đầu ph/ mã hs của phế liệu đầu)
- Mã HS 74040000: Sắt phế liệu... (mã hs sắt phế liệu/ mã hs của sắt phế liệu)
- Mã HS 74040000: Đồng (chân cắm vít) phế liệu loại bỏ từ hàng hủy (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs đồng chân cắm/ mã hs của đồng chân c)
- Mã HS 74050000: HỢP KIM ĐỒNG CHỦ... (mã hs hợp kim đồng ch/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74071030: Đồng (Cu) loại 1, thu được trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty, dạng ống... (mã hs đồng cu loại/ mã hs của đồng cu lo)
- Mã HS 74071040: Đồng thanh 5x20... (mã hs đồng thanh 5x20/ mã hs của đồng thanh 5)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng kích thước dày 2.5mm rộng 20mm dài 1474mm... (mã hs thanh đồng kích/ mã hs của thanh đồng k)
- Mã HS 74071040: Thanh cái bằng đồng trong tủ điện, dùng để dẫn điện, kt: 3mmx15mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh cái bằng/ mã hs của thanh cái bằ)
- Mã HS 74071040: Đồng thanh cái, mã DTC/15x5x4000, Mới 100%... (mã hs đồng thanh cái/ mã hs của đồng thanh c)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng nối đất (10 chiếc/gói) TS11... (mã hs thanh đồng nối/ mã hs của thanh đồng n)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng dùng cho hộp cầu chì mã 8100-5180... (mã hs thanh đồng dùng/ mã hs của thanh đồng d)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng... (mã hs thanh đồng/ mã hs của thanh đồng)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng vệ sinh khuôn 100x10x3mm, hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng vệ s/ mã hs của thanh đồng v)
- Mã HS 74071040: Que (ống) đồng xúc tác... (mã hs que ống đồng/ mã hs của que ống đồ)
- Mã HS 74071040: Đồng thanh cái DTC 10x2, là đồng tinh luyện dạng thanh que. Mới 100%... (mã hs đồng thanh cái/ mã hs của đồng thanh c)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng tiếp địa cho bàn thao tác 1.8m x 10mm x 2mm... (mã hs thanh đồng tiếp/ mã hs của thanh đồng t)
- Mã HS 74071040: Thanh đồng đỏ Red copper bar dia 45x45*400mm,Hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng đỏ r/ mã hs của thanh đồng đ)
- Mã HS 74072100: Dây đồng quấn lưỡi 3 chia... (mã hs dây đồng quấn l/ mã hs của dây đồng quấ)
- Mã HS 74072100: Cây hàn lưỡi câu (đồng thau)... (mã hs cây hàn lưỡi câ/ mã hs của cây hàn lưỡi)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (12.7 x 61 x 105 mm) (1 thanh 0.73 kgs)- 24 thanh... (mã hs đồng hợp kim 1/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (41 x 105 x 111 mm) (1 thanh 4.3 kgs)- 4 thanh... (mã hs đồng hợp kim 4/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (20 x 108 x 110 mm) (1 thanh 2.138 kgs)- 32 thanh... (mã hs đồng hợp kim 2/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (39.1 x 63.7 x 101.6 mm) (1 thanh 2.28 kgs)- 8 thanh... (mã hs đồng hợp kim 3/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim (63.5 x 223 x 1262.3 mm) (1 thanh 160.9 kgs)- 4 thanh... (mã hs đồng hợp kim 6/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Đồng hợp kim dạng hình ASSAB MM40; 7 x 59 x 97 mm (1 thanh 0.31 kgs)- 24 thanh... (mã hs đồng hợp kim dạ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74072900: Ống đồng (copper tube)... (mã hs ống đồng coppe/ mã hs của ống đồng co)
- Mã HS 74072900: Dây chuyền đồng... (mã hs dây chuyền đồng/ mã hs của dây chuyền đ)
- Mã HS 74072900: Thanh kẹp dẫn hướng của thanh cấp nguyên liệu máy gắn chíp, kích thước 20mm*120mm. Chất liệu bằng hợp kim đồng, mã J90652096A, Hàng mới 100% (TAPE GUIDE M 08 ASSY)... (mã hs thanh kẹp dẫn h/ mã hs của thanh kẹp dẫ)
- Mã HS 74072900: Đồng tròn 12*1000. Hàng mới 100%... (mã hs đồng tròn 12*10/ mã hs của đồng tròn 12)
- Mã HS 74072900: Đồng tròn D12*1000mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng tròn d12*1/ mã hs của đồng tròn d1)
- Mã HS 74072900: TẤM CHẮN NHIỄU BẰNG HỢP KIM ĐỒNG DÙNG LẮP GHÉP TRONG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ... (mã hs tấm chắn nhiễu/ mã hs của tấm chắn nhi)
- Mã HS 74072900: Đồng đỏ, kt 30*20*1000mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng đỏ kt 30*/ mã hs của đồng đỏ kt)
- Mã HS 74072900: Đồng đỏ phi 10*2500mm... (mã hs đồng đỏ phi 10*/ mã hs của đồng đỏ phi)
- Mã HS 74072900: Đồng miếng... (mã hs đồng miếng/ mã hs của đồng miếng)
- Mã HS 74081110: Dây đồng đơn (bằng đồng tinh luyện hàm lượng 99,95%) dạng cuộn, đường kính 8 mm, gồm 6 pallets (1cuộn/ pallet), trọng lượng cuộn không đồng nhất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đơn b/ mã hs của dây đồng đơn)
- Mã HS 74081110: Dây đồng mặt cắt ngang 8mm dùng để sản xuất dây cáp điện- Copper Wire 8.0mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng mặt cắ/ mã hs của dây đồng mặt)
- Mã HS 74081110: Dây đồng đơn(bằng đồng tinh luyện, hàm lượng 99.88%), dạng cuộn, đường kính 8mm. Hàng mới 100... (mã hs dây đồng đơnbằ/ mã hs của dây đồng đơn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.30... (mã hs dây đồng f030/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.35... (mã hs dây đồng f035/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.40... (mã hs dây đồng f040/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.45... (mã hs dây đồng f045/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.60... (mã hs dây đồng f060/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.65... (mã hs dây đồng f065/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.70... (mã hs dây đồng f070/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.75... (mã hs dây đồng f075/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.80... (mã hs dây đồng f080/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.85... (mã hs dây đồng f085/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.90... (mã hs dây đồng f090/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F0.95... (mã hs dây đồng f095/ mã hs của dây đồng f0)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.00... (mã hs dây đồng f100/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.05... (mã hs dây đồng f105/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.10... (mã hs dây đồng f110/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.15... (mã hs dây đồng f115/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng- F1.20... (mã hs dây đồng f120/ mã hs của dây đồng f1)
- Mã HS 74081190: Dây đồng đơn (bằng đồng tinh luyện hàm lượng 99,95%) dạng cuộn, đường kính 16 mm, gồm 5 pallets (1cuộn/ pallet), trọng lượng cuộn không đồng nhất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đơn b/ mã hs của dây đồng đơn)
- Mã HS 74081190: Dây đồng 2.6mm2... (mã hs dây đồng 26mm2/ mã hs của dây đồng 26)
- Mã HS 74081190: Dây đồng màu đỏ 0.20mm... (mã hs dây đồng màu đỏ/ mã hs của dây đồng màu)
- Mã HS 74081190: Dây đồng màu vàng 0.20mm... (mã hs dây đồng màu và/ mã hs của dây đồng màu)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (TIW)... (mã hs dây đồng tiw/ mã hs của dây đồng ti)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW)... (mã hs dây đồng uew/ mã hs của dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (UEW 0.12)... (mã hs dây đồng uew 0/ mã hs của dây đồng ue)
- Mã HS 74081900: DÂY ĐỒNG (AI-EIW 1.1)... (mã hs dây đồng aiei/ mã hs của dây đồng ai)
- Mã HS 74081900: Cuộn dây đồng(0.5mm,200g/1 cái, P/N:677796-0001, hàng mới 100%)... (mã hs cuộn dây đồng0/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74081900: Khay cuộn dây cuốn bằng đồng (Coil ass'y X), Model SO1960... (mã hs khay cuộn dây c/ mã hs của khay cuộn dâ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng mạ niken các loại 0.6F, 0.8F, 1.0F... (mã hs dây đồng mạ nik/ mã hs của dây đồng mạ)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng TL (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, kích thước 4,2mm*30,6mm)... (mã hs dây chảy đồng t/ mã hs của dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây chảy đồng 060T & 060TN (đồng mạ niken, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 2,5mm, chiều dài 40,7mm)... (mã hs dây chảy đồng 0/ mã hs của dây chảy đồn)
- Mã HS 74081900: Dây tiếp địa. Ground cord Dây lò xo, màu đen, dài 1.8m... (mã hs dây tiếp địa g/ mã hs của dây tiếp địa)
- Mã HS 74081900: Đồng dây 1.2mm cứng... (mã hs đồng dây 12mm/ mã hs của đồng dây 12)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần đường kính 2.6mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng trần đ/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng... (mã hs dây đồng/ mã hs của dây đồng)
- Mã HS 74081900: Dây cắt bằng đồng D0.25 Tsubame (20kg/cuộn)... (mã hs dây cắt bằng đồ/ mã hs của dây cắt bằng)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần 1.65 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng trần 1/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần 2.07 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng trần 2/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng kéo tinh cỡ dây 0.511mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng kéo ti/ mã hs của dây đồng kéo)
- Mã HS 74081900: Dây tiếp địa đại... (mã hs dây tiếp địa đạ/ mã hs của dây tiếp địa)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 0.1mm (đồng nguyên chất dùng trong quá trình sản xuất dây điện).Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng 01mm/ mã hs của dây đồng 01)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 0.08mm (đồng nguyên chất dùng trong quá trình sản xuất dây điện),Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng 008mm/ mã hs của dây đồng 00)
- Mã HS 74081900: Dây đồng 2.10mm- MW CU WIRE C1100W D2.1 D291000005- Hàng mới 100%- Xuất xứ VN... (mã hs dây đồng 210mm/ mã hs của dây đồng 21)
- Mã HS 74081900: Dây đồng (tráng men) sx biến thế trung tần (mục 1)... (mã hs dây đồng tráng/ mã hs của dây đồng tr)
- Mã HS 74081900: Dây đồng tinh luyện dạng cuộn loại CPT, 1 sợi đơn, có kích thước mặt cắt ngang tối đa không quá 0.160mm... (mã hs dây đồng tinh l/ mã hs của dây đồng tin)
- Mã HS 74081900: Dây đồng trần cỡ dây 2.6mm (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đồng trần c/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74081900: Dây đồng tròn trần ủ, đường kính 0.90mm... (mã hs dây đồng tròn t/ mã hs của dây đồng trò)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0.20mm... (mã hs dây đồng 020mm/ mã hs của dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Dây đồng 0.25mm... (mã hs dây đồng 025mm/ mã hs của dây đồng 02)
- Mã HS 74082100: Điện cực bằng hợp kim đồng kẽm loại một lỗ, đường kính ngoài 0.3mm, dài 300mm. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng h/ mã hs của điện cực bằn)
- Mã HS 74082100: Dây đồng mạ kẽm EC Wire Gamma Brass Soft 500N 0.25MM P5 5KG... (mã hs dây đồng mạ kẽm/ mã hs của dây đồng mạ)
- Mã HS 74082100: Dây đồng Brass wire BRASS CuZn40 HARD 900N 0.20MM P10 10KG... (mã hs dây đồng brass/ mã hs của dây đồng bra)
- Mã HS 74082100: Dây đồngBrass wire,Thermo Brass 900.010'' P10 10KG... (mã hs dây đồngbrass w/ mã hs của dây đồngbras)
- Mã HS 74082100: Dây đông thau EDM 0.25mm (Dây cứng, lọai 5kg/cuộn), hàng mới 100%... (mã hs dây đông thau e/ mã hs của dây đông tha)
- Mã HS 74082100: Dây đồng cắt tốc độ cao Bracut1000-0.2 (MOQ5KGS), hàng mới 100%... (mã hs dây đồng cắt tố/ mã hs của dây đồng cắt)
- Mã HS 74082100: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dây đồng dùng để buộc sản phẩm, mới 100%thuộc dòng hàng 6 tờ khai 103012073620... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 74082200: Dây chảy (Ag+Cu+Zn, dây dẫn điện trong ruột cầu chì, đường kính 4,0mm)... (mã hs dây chảy agcu/ mã hs của dây chảy ag)
- Mã HS 74082200: Dây đồng mạ Niken (ĐK: 0.16mm). Tái xuất mục 8 của tờ khai 102607161640/E11 (24/04/19)... (mã hs dây đồng mạ nik/ mã hs của dây đồng mạ)
- Mã HS 74082900: Dây đồng,mạ thiếc TBC- 3.5sq (320/0.12), thiết diện 10 mm, hàng mới 100%... (mã hs dây đồngmạ thi/ mã hs của dây đồngmạ)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đã được mạ PIN 120608P. Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng đã đượ/ mã hs của dây đồng đã)
- Mã HS 74082900: Dây Cu/PVC/PVC 4 x 6... (mã hs dây cu/pvc/pvc/ mã hs của dây cu/pvc/p)
- Mã HS 74082900: Dây đồng phi 8mm, bằng hợp kim đồng, hàng mới 100%... (mã hs dây đồng phi 8m/ mã hs của dây đồng phi)
- Mã HS 74082900: Dây đồng đục lỗ phi 1.0x300... (mã hs dây đồng đục lỗ/ mã hs của dây đồng đục)
- Mã HS 74082900: ROLL JUMPER (0.0423g) (Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc đường kính 0.58+_0.02mm)... (mã hs roll jumper 0/ mã hs của roll jumper)
- Mã HS 74082900: Dây làm sạch mỏ hàn bằng đồng hợp kim (1SET 2PCE) ST-40BW* hàng mới 100%, hãng sản xuất TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD... (mã hs dây làm sạch mỏ/ mã hs của dây làm sạch)
- Mã HS 74082900: Dây cắt bằng đồng (dùng cho máy cắt dây) EDM Brass Wire- Hard1000N/mm2... (mã hs dây cắt bằng đồ/ mã hs của dây cắt bằng)
- Mã HS 74082900: Dây đồng cắt dây D0.5(100 chiếc/ hộp)... (mã hs dây đồng cắt dâ/ mã hs của dây đồng cắt)
- Mã HS 74082900: Dây đồng- 0.26 UEW1 Phi 0.26... (mã hs dây đồng 026/ mã hs của dây đồng 0)
- Mã HS 74091100: Tấm đồng hợp kim định hình hoàn chỉnh làm mạch thu phát sóng đã phủ mạ Airline cover 3.5 GHZ GC70MF0039A0V_P0. Hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng hợp ki/ mã hs của tấm đồng hợp)
- Mã HS 74091100: Đồng tinh chế (đồng đỏ), dạng cuộn C1100R 1/2H 0.8*30mm... (mã hs đồng tinh chế/ mã hs của đồng tinh ch)
- Mã HS 74091900: Miếng đồng 20x80x1.0t (Copper Sheet), dùng để nối/truyền điện giữa các thang máng cáp 20x80x1.0t WxHxt, xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng 20x8/ mã hs của miếng đồng 2)
- Mã HS 74091900: BRASS COIL (đồng lá)... (mã hs brass coil đồn/ mã hs của brass coil)
- Mã HS 74091900: MIẾNG ĐÀN HỒI EARTH-PLATE 2W110141A00... (mã hs miếng đàn hồi e/ mã hs của miếng đàn hồ)
- Mã HS 74091900: Tấm tản nhiệt bằng đồng (Dày trên 0.15mm) (đã được định hình) GH02-12509A, KT (73.39*51.28)mm... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 74091900: Tấm đồng TLG1-036-0001J-128, 450mm x 525mm x 30mm... (mã hs tấm đồng tlg10/ mã hs của tấm đồng tlg)
- Mã HS 74091900: Vấu móc bằng đồng mạ đồng và Niken (TAB) DHA-582... (mã hs vấu móc bằng đồ/ mã hs của vấu móc bằng)
- Mã HS 74091900: Đồng tinh chế tấm lá, C1100- 1/2H (2 x 1000 x 2000)mm... (mã hs đồng tinh chế t/ mã hs của đồng tinh ch)
- Mã HS 74092100: Hợp kim đồng- kẽm (đồng thau) dạng dải, cuộn chiều dày trên 0.15mm, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồng k/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74092100: Đồng vàng cuộn 0.8x30.1x C (C2680-1/2H)... (mã hs đồng vàng cuộn/ mã hs của đồng vàng cu)
- Mã HS 74092100: Đồng thau, dạng cuộn C2680R Sn 1/2H 0.6*23mm... (mã hs đồng thau dạng/ mã hs của đồng thau d)
- Mã HS 74092900: Đồng tấm- 600x1000x0.3mm... (mã hs đồng tấm 600x1/ mã hs của đồng tấm 60)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim (20.5 x 79 x 80 mm) (1 tấm 1.17 kgs)... (mã hs đồng hợp kim 2/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74092900: Đồng dạng tấm... (mã hs đồng dạng tấm/ mã hs của đồng dạng tấ)
- Mã HS 74092900: Đồng ở dạng tấm,có chiều dày trên 0.15MM,Sản phẩm bằng hợp kim đồng-kẽm BRASS PLATE.Hàng Việt Nam Sản Xuất mới 100%... (mã hs đồng ở dạng tấm/ mã hs của đồng ở dạng)
- Mã HS 74092900: Đồng hợp kim tấm lá (đồng thau) C2680-1/2H (0.3 x 70 x 100)mm; Hàng mới 100%... (mã hs đồng hợp kim tấ/ mã hs của đồng hợp kim)
- Mã HS 74093100: Hợp kim đồng-Thiếc, C5210 EH, dạng cuộn, chiều dày 0.18mm x rộng 16mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim đồngth/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74093100: Đồng cuộn hợp kim đồng thiếc kích thước: 0.35MMx45.5MMxCoil... (mã hs đồng cuộn hợp k/ mã hs của đồng cuộn hợ)
- Mã HS 74093900: Đầu nối cáp bằng đồng mạ thiếc 946HP PVU-B80S-TR-MS... (mã hs đầu nối cáp bằn/ mã hs của đầu nối cáp)
- Mã HS 74093900: Thiết bị đầu cuối bằng hợp kim đồng mạ vàng 250 3F WP INTERLOCK TERMINAL, hàng mới 100% (xuất trả dòng hàng số 15 của tk 10287340782/E11 ngày 16/09/2019)... (mã hs thiết bị đầu cu/ mã hs của thiết bị đầu)
- Mã HS 74099000: Đồng Miếng 20*20*2cm... (mã hs đồng miếng 20*2/ mã hs của đồng miếng 2)
- Mã HS 74099000: Tấm đồng mạ bạc đã định hình hoàn chỉnh-GC70FT5796A0V... (mã hs tấm đồng mạ bạc/ mã hs của tấm đồng mạ)
- Mã HS 74099000: Đồng tấm E... (mã hs đồng tấm e/ mã hs của đồng tấm e)
- Mã HS 74099000: Đồng tấm H... (mã hs đồng tấm h/ mã hs của đồng tấm h)
- Mã HS 74099000: Thanh đồng mạ H... (mã hs thanh đồng mạ h/ mã hs của thanh đồng m)
- Mã HS 74099000: Đồng cuộn hợp kim 0.2MMx33.5MMxCoil... (mã hs đồng cuộn hợp k/ mã hs của đồng cuộn hợ)
- Mã HS 74099000: Tấm đàn hồi bằng đồng dùng cho cụm máy ảnh 4-424-667-01, Hàng mới 100%... (mã hs tấm đàn hồi bằn/ mã hs của tấm đàn hồi)
- Mã HS 74101200: Miếng lá đồng các loại... (mã hs miếng lá đồng c/ mã hs của miếng lá đồn)
- Mã HS 74101200: Hợp kim đồng dạng dải loại C7521, kích thước: 0.2*54*cuộn (mm)... (mã hs hợp kim đồng dạ/ mã hs của hợp kim đồng)
- Mã HS 74102110: Đồng lá phế liệu (phế liệu từ QTSX không dính chất thải nguy hại)... (mã hs đồng lá phế liệ/ mã hs của đồng lá phế)
- Mã HS 74102110: Màng phim tráng phủ đồng dùng cho bản mạch in mềm đã được đục lỗ, code B0103800517-MLA-01-CUS0001-1, model VTG0935-0201010-(1L)CUS-1... (mã hs màng phim tráng/ mã hs của màng phim tr)
- Mã HS 74102110: Tấm phíp đồng đã bồi dùng để sản xuất tấm mạch in PCB (Copper clad laminates), CCL-KB-5150, CEM-1 thickness 1.0mm, 1030mm*1230mm, (Copper: 35 Micromet), mới 100%... (mã hs tấm phíp đồng đ/ mã hs của tấm phíp đồn)
- Mã HS 74102190: ĐỒNG LÁ (0.35tx6)... (mã hs đồng lá 035tx/ mã hs của đồng lá 03)
- Mã HS 74102190: Miếng đồng tiếp điện, code TAP-CU-A-0009 (CU TAPE 3mm*20mm*0.05T), hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng tiếp/ mã hs của miếng đồng t)
- Mã HS 74102200: Băng keo nối đất 1.Hàng mới 100%... (mã hs băng keo nối đấ/ mã hs của băng keo nối)
- Mã HS 74102200: Miếng bảo vệ bằng hợp kim đồng GH02-20389A... (mã hs miếng bảo vệ bằ/ mã hs của miếng bảo vệ)
- Mã HS 74102200: TẤM TẢN NHIỆT BẰNG ĐỒNG... (mã hs tấm tản nhiệt b/ mã hs của tấm tản nhiệ)
- Mã HS 74111000: ống đồng tinh luyện(dùng cho ngành điện lạnh) 91.00mm... (mã hs ống đồng tinh l/ mã hs của ống đồng tin)
- Mã HS 74111000: Ống đồng dùng cho máy lạnh- 19.1, dài: 2.9 m/ống, Hiệu: Hailiang, mới 100%... (mã hs ống đồng dùng c/ mã hs của ống đồng dùn)
- Mã HS 74111000: BREATHER TUBE (ống thông hơi)... (mã hs breather tube/ mã hs của breather tub)
- Mã HS 74111000: ống làm lạnh, cách nhiệt phi 6.39*9.53, bằng hợp kim đồng kẽm hàng mới 100%... (mã hs ống làm lạnh c/ mã hs của ống làm lạnh)
- Mã HS 74111000: Ống đồng M68A537A04. Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng m68a53/ mã hs của ống đồng m68)
- Mã HS 74111000: Đồng tinh luyện dạng ống mã 59R080028, kích thước 90*40*2000mm... (mã hs đồng tinh luyện/ mã hs của đồng tinh lu)
- Mã HS 74111000: Ống bảo ôn bằng đồng tinh luyện, bọc xốp nhựa, kích thước: 6.35*0.7 x 9.52*0.7, hàng mới 100%... (mã hs ống bảo ôn bằng/ mã hs của ống bảo ôn b)
- Mã HS 74111000: Ong dong phi 4.00mm- phi 6.34mm(Ong nhang muoi, hang moi 100%)... (mã hs ong dong phi 4/ mã hs của ong dong phi)
- Mã HS 74112100: Ống đồng đỏ D0.7x400(mm), hàng mới 100%... (mã hs ống đồng đỏ d0/ mã hs của ống đồng đỏ)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thau D0.8x400(mm), hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thau d/ mã hs của ống đồng tha)
- Mã HS 74112100: Ống đồng#8 (V61296007)... (mã hs ống đồng#8 v61/ mã hs của ống đồng#8)
- Mã HS 74112100: Ống đồng dẫn môi chất lạnh D9.52 x 0.71mm (bằng đồng thau, dùng dẫn môi chất lạnh trong điều hòa, đường kính ngoài 9.52mm)... (mã hs ống đồng dẫn mô/ mã hs của ống đồng dẫn)
- Mã HS 74112100: Ống dẫn bằng đồng 133A10248-00... (mã hs ống dẫn bằng đồ/ mã hs của ống dẫn bằng)
- Mã HS 74112100: Ống đồng AMCN fi0.4x400mm, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng amcn f/ mã hs của ống đồng amc)
- Mã HS 74112100: Ống đồng (bằng đồng)-2601496630- Copper pipe B52... (mã hs ống đồng bằng/ mã hs của ống đồng bằ)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thau 2.5x400 (mm) dùng cho máy edm,hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thau 2/ mã hs của ống đồng tha)
- Mã HS 74112100: Ống đồng thau 3.0x400 (mm) dùng cho máy edm,hàng mới 100%... (mã hs ống đồng thau 3/ mã hs của ống đồng tha)
- Mã HS 74112100: Ong dong phi 4mm- phi 126mm(Ong thang dong thau, hang moi 100%)... (mã hs ong dong phi 4m/ mã hs của ong dong phi)
- Mã HS 74112900: Ống nối P2 bằng đồng phi 4.1 mm, hàng mới 100%... (mã hs ống nối p2 bằng/ mã hs của ống nối p2 b)
- Mã HS 74112900: Ống đồng dùng để chạy gấp cho điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng dùng đ/ mã hs của ống đồng dùn)
- Mã HS 74112900: Trục đồng 100x60, hàng mới 100%... (mã hs trục đồng 100x6/ mã hs của trục đồng 10)
- Mã HS 74112900: Ống đồng mạ niken 0.12F (đường kính 1,2mm, chiều dài 2,7mm)... (mã hs ống đồng mạ nik/ mã hs của ống đồng mạ)
- Mã HS 74112900: Ống cáp đồng 1/8'' (hàng mới 100%)... (mã hs ống cáp đồng 1// mã hs của ống cáp đồng)
- Mã HS 74112900: Ống đồng phi 19.05mm (hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng phi 19/ mã hs của ống đồng phi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng đỏ 9.52mm*7dzem (hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng đỏ 95/ mã hs của ống đồng đỏ)
- Mã HS 74112900: Ống đồng tiết diện tròn, code: DKE16-1000... (mã hs ống đồng tiết d/ mã hs của ống đồng tiế)
- Mã HS 74112900: SXB-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxbpipeống dẫ/ mã hs của sxbpipeống)
- Mã HS 74112900: SXG-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxgpipeống dẫ/ mã hs của sxgpipeống)
- Mã HS 74112900: SXH-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxhpipeống dẫ/ mã hs của sxhpipeống)
- Mã HS 74112900: SXJ-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxjpipeống dẫ/ mã hs của sxjpipeống)
- Mã HS 74112900: SXN-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxnpipeống dẫ/ mã hs của sxnpipeống)
- Mã HS 74112900: SXO-Pipe(Ống dẫn bằng đồng hợp kim(Cu+Sn+P) các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxopipeống dẫ/ mã hs của sxopipeống)
- Mã HS 74112900: Ống đồng M81A633A04. Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng m81a63/ mã hs của ống đồng m81)
- Mã HS 74112900: Ống đồng + cách nhiệt + dây điện... (mã hs ống đồng cách/ mã hs của ống đồng c)
- Mã HS 74112900: Ống đồng dẫn khí lạnh, phi 6mm... (mã hs ống đồng dẫn kh/ mã hs của ống đồng dẫn)
- Mã HS 74112900: Ống đồng, đường kính 12mm... (mã hs ống đồng đường/ mã hs của ống đồng đư)
- Mã HS 74112900: Ống đồng mạ crom trắng,kích thước: chiều dài: 82mm,đường kính:27mm,hsx: Fei Teng Wireless Technology Co.,Ltd, mới 100%, linh kiện dùng để sản xuất ăng ten... (mã hs ống đồng mạ cro/ mã hs của ống đồng mạ)
- Mã HS 74112900: Ống đồng bảo ôn (dùng cho ngành điện lạnh) 6.35mm x 0.80mm x 7.62m; 12.70mm x 0.80mm x 7.62m (hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng bảo ôn/ mã hs của ống đồng bảo)
- Mã HS 74112900: Đồng ống PC 12.7x0.81, dùng để dẫn môi chất lạnh của máy điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs đồng ống pc 12/ mã hs của đồng ống pc)
- Mã HS 74112900: Đồng ống PC 6.35x0.81, dùng để dẫn môi chất lạnh của máy điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs đồng ống pc 63/ mã hs của đồng ống pc)
- Mã HS 74112900: Đồng ống PC 9.52x0.81, dùng để dẫn môi chất lạnh của máy điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs đồng ống pc 95/ mã hs của đồng ống pc)
- Mã HS 74112900: Đồng ống PC 15.88x1.00, dùng để dẫn môi chất lạnh của máy điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs đồng ống pc 15/ mã hs của đồng ống pc)
- Mã HS 74112900: Đồng ống thẳng 19.05x1.00, dùng để dẫn môi chất lạnh của máy điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs đồng ống thẳng/ mã hs của đồng ống thẳ)
- Mã HS 74112900: Ống đồng cách nhiệt, đường kính: 6.35mm và linh kiện đồng bộ, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng cách n/ mã hs của ống đồng các)
- Mã HS 74112900: ỐNG PHUN GA BẰNG ĐỒNG D13*L38-MAIN GAS NOZZLE-D13*L38 13A/H990004-20... (mã hs ống phun ga bằn/ mã hs của ống phun ga)
- Mã HS 74112900: Ống nối xoắn bằng đồng 15' V830301, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam... (mã hs ống nối xoắn bằ/ mã hs của ống nối xoắn)
- Mã HS 74112900: Ống đồng fi 10x500mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng fi 10x/ mã hs của ống đồng fi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng fi 8x1000mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống đồng fi 8x1/ mã hs của ống đồng fi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng pi 6. hàng mới 100%... (mã hs ống đồng pi 6/ mã hs của ống đồng pi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng pi 16. hàng mới 100%... (mã hs ống đồng pi 16/ mã hs của ống đồng pi)
- Mã HS 74112900: Ống đồng 0.5mmx400mm (đồng đỏ)... (mã hs ống đồng 05mmx/ mã hs của ống đồng 05)
- Mã HS 74112900: Ống đồng kèm bảo ôn phi 6.4 x 0.81mm x15m/cuộn (Hàng mới 100%)... (mã hs ống đồng kèm bả/ mã hs của ống đồng kèm)
- Mã HS 74112900: ỐNG ĐỒNG LOẠI L, D19.1... (mã hs ống đồng loại l/ mã hs của ống đồng loạ)
- Mã HS 74112900: Ống thoát hơi ngoài-2601496320- DISCHARGE PIPE B52-415V... (mã hs ống thoát hơi n/ mã hs của ống thoát hơ)
- Mã HS 74121000: ĐẦU NỐI (VJ, HOUSING,BRASS 1/4'- NPT) BẰNG ĐỒNG... (mã hs đầu nối vj ho/ mã hs của đầu nối vj)
- Mã HS 74121000: Ống nối bằng đồng các loại... (mã hs ống nối bằng đồ/ mã hs của ống nối bằng)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 21 đuôi chuột 14mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 21 đ/ mã hs của răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 27 đuôi chuột 20mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 27 đ/ mã hs của răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 34 đuôi chuột 27mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 34 đ/ mã hs của răng ngoài 3)
- Mã HS 74122020: Đầu nối GPC 06M5 bằng đồng... (mã hs đầu nối gpc 06m/ mã hs của đầu nối gpc)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PLL180-M5M bằng đồng... (mã hs đầu nối pll180/ mã hs của đầu nối pll1)
- Mã HS 74122020: Đầu nối RMI 09.2102/JV bằng đồng... (mã hs đầu nối rmi 09/ mã hs của đầu nối rmi)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống dẫn khí bằng đồng PCF601... (mã hs đầu nối ống dẫn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống GPC 1002 bằng đồng,mới 100%... (mã hs khớp nối ống gp/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122020: Sang A Cút nối khí GPL 04M5 bằng đồng... (mã hs sang a cút nối/ mã hs của sang a cút n)
- Mã HS 74122020: Đầu nối thẳng PC6-04, chất liệu chính bằng đồng dùng để kết nối ống khí, đường kính trong 6mm... (mã hs đầu nối thẳng p/ mã hs của đầu nối thẳn)
- Mã HS 74122020: Sang A Khớp nối khí GWS6-6/PC6-01 ren 1/8, bằng đồng hợp kim. Hàng mới 100%... (mã hs sang a khớp nối/ mã hs của sang a khớp)
- Mã HS 74122020: Đầu nối khí kèm ren chân 1/8' bằng đồng dùng để sửa chữa máy móc, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kèm/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122020: Nối ren ngoài, đuôi chuột bằng đồng 25-35, đường kích của 2 đầu nối là: 25mm và 35mm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs nối ren ngoài/ mã hs của nối ren ngoà)
- Mã HS 74122020: Cút đồng nối vuông fi 21mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng nối vu/ mã hs của cút đồng nối)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống bằng đồng hợp kim GPC 0803 "SANG A". Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống bằ/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122091: Nối giảm thau- 3/4inchx1/2inch... (mã hs nối giảm thau/ mã hs của nối giảm tha)
- Mã HS 74122091: Khớp nối bằng đồng H1021/GV.01... (mã hs khớp nối bằng đ/ mã hs của khớp nối bằn)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống bằng đồng thau... (mã hs đầu nối ống bằn/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Đầu nối socket bằng đồng thau... (mã hs đầu nối socket/ mã hs của đầu nối sock)
- Mã HS 74122091: Đầu nối bằng đồng thau (Adaptor)... (mã hs đầu nối bằng đồ/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74122091: Đầu nối Kaihouben bằng đồng thau... (mã hs đầu nối kaihoub/ mã hs của đầu nối kaih)
- Mã HS 74122091: Đầu nối lồi socket 7 bằng đồng thau... (mã hs đầu nối lồi soc/ mã hs của đầu nối lồi)
- Mã HS 74122091: Đầu nối van thoát đầu ra bằng đồng thau... (mã hs đầu nối van tho/ mã hs của đầu nối van)
- Mã HS 74122091: FITTING BRASS-CU T2... (mã hs fitting brassc/ mã hs của fitting bras)
- Mã HS 74122091: Khớp nối làm quay đồng hồ gas bằng đồng hợp kim mã N4180900... (mã hs khớp nối làm qu/ mã hs của khớp nối làm)
- Mã HS 74122091: Cút nối bằng đồng dùng cho vòi lọc nước loại Q100AVQ02-7, hàng mới 100%... (mã hs cút nối bằng đồ/ mã hs của cút nối bằng)
- Mã HS 74122091: Kẹp tiếp địa bằng đồng... (mã hs kẹp tiếp địa bằ/ mã hs của kẹp tiếp địa)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nước (chất liệu bằng đồng)... (mã hs đầu nối nước c/ mã hs của đầu nối nước)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí KQG2H04-M5nối ống dẫn khí dẫn vào xy lanh. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kqg/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí M-3ALU-4 nối ống dẫn khí dẫn vào xy lanh. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí m3/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Cút nối POC4M5 (Đầu nối khí, bằng đồng, đường kính 4mm)... (mã hs cút nối poc4m5/ mã hs của cút nối poc4)
- Mã HS 74122099: Đầu nối PC6-01 (Đầu nối khí, bằng đồng, đường kính trong 6mm)... (mã hs đầu nối pc601/ mã hs của đầu nối pc6)
- Mã HS 74122099: Nối khí CJPB6-5, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs nối khí cjpb65/ mã hs của nối khí cjpb)
- Mã HS 74122099: Nối khí AS1301F-M5-04A, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs nối khí as1301f/ mã hs của nối khí as13)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống bằng đồng (đồng hợp kim, đường kính trong 4mm) PC401... (mã hs khớp nối ống bằ/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: INSERT (Khớp nối ống bằng đồng)... (mã hs insert khớp nố/ mã hs của insert khớp)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống khí HOSN62... (mã hs đầu nối ống khí/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SPL4-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí spl/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SNS SPC6-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí sns/ mã hs của đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Kép 21-13 đồng... (mã hs kép 2113 đồng/ mã hs của kép 2113 đồ)
- Mã HS 74122099: Khớp nối nhanh 19MM... (mã hs khớp nối nhanh/ mã hs của khớp nối nha)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đồng cái có ron (kich thước 65mm)... (mã hs khớp nối đồng c/ mã hs của khớp nối đồn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng hợp kim đồng dài 22.6mm... (mã hs đầu nối bằng hợ/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Cút đồng ren ngoài D10, chất liệu bằng Đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng ren ng/ mã hs của cút đồng ren)
- Mã HS 74122099: Giắc cắm nhanh dây khí phi 8, chất liệu bằng đồng, kích thước phi 8mm. Hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm nhanh/ mã hs của giắc cắm nha)
- Mã HS 74122099: Cút nối 2 phân 8MM, hàng mới 100%... (mã hs cút nối 2 phân/ mã hs của cút nối 2 ph)
- Mã HS 74122099: Khởi động từ MC-12B-220V... (mã hs khởi động từ mc/ mã hs của khởi động từ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối, M13*46mm, Ren 13mm,dài 46mm, chất liệu đồng, mới 100%... (mã hs đầu nối m13*46/ mã hs của đầu nối m13)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 8 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 8 ren/ mã hs của cút đồng 8 r)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 10 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 10 ren/ mã hs của cút đồng 10)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 12 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 12 ren/ mã hs của cút đồng 12)
- Mã HS 74122099: Ông định vị bằng đồng dài 6.5mm của đầu khò ga... (mã hs ông định vị bằn/ mã hs của ông định vị)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ren trong đồng PVC phi21mm... (mã hs đầu nối ren tro/ mã hs của đầu nối ren)
- Mã HS 74122099: Cút nối bằng đồng, kích thước M5*D4, mới 100%... (mã hs cút nối bằng đồ/ mã hs của cút nối bằng)
- Mã HS 74122099: Cút nối JXYDT1 bằng đồng, kích thước M5*D4, mới 100%... (mã hs cút nối jxydt1/ mã hs của cút nối jxyd)
- Mã HS 74122099: Phụ kiện của bộ Anôt bằng đồng ICAF dùng cho hộp làm mát 4706059(bao gồm 218 pcs giắc co bằng đồng lõi bằng cao su)... (mã hs phụ kiện của bộ/ mã hs của phụ kiện của)
- Mã HS 74122099: Đầu trên của van chính, Main master valve cap, FALC40A0... (mã hs đầu trên của va/ mã hs của đầu trên của)
- Mã HS 74122099: Ống đồng phi 34... (mã hs ống đồng phi 34/ mã hs của ống đồng phi)
- Mã HS 74122099: Mang sông đồng... (mã hs mang sông đồng/ mã hs của mang sông đồ)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 19... (mã hs cút đồng phi 19/ mã hs của cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Dây điện chuyên dùng màu hồng PFG1169 1*4mm2... (mã hs dây điện chuyên/ mã hs của dây điện chu)
- Mã HS 74122099: ĐẦU PHUN GA DÙNG CHO NỒI CƠM MỚI Q5301441/ (Q5351441)... (mã hs đầu phun ga dùn/ mã hs của đầu phun ga)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 22*1.2mm, phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng phi 22/ mã hs của cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 34*1.2mm, phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng phi 34/ mã hs của cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đồng phi 22 (1.2mm), phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối đồng p/ mã hs của khớp nối đồn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nhanh bằng Đồng. Mới 100%... (mã hs đầu nối nhanh b/ mã hs của đầu nối nhan)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống dẫn bằng đồng... (mã hs khớp nối ống dẫ/ mã hs của khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Nối đồng T 21, hàng mới 100%... (mã hs nối đồng t 21/ mã hs của nối đồng t 2)
- Mã HS 74130010: Dây điện có 7 lõi bằng đồng, đã bọc cách điện bằng plastic, đã gắn với đầu nối, điện áp 30V, dùng để sản xuất loa. BN83-10897A (Wire). Hàng mới 100%... (mã hs dây điện có 7 l/ mã hs của dây điện có)
- Mã HS 74130010: Dây đồng trần bện kích thước 8mm2, mã C8R2, mới 100%... (mã hs dây đồng trần b/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74130010: Lõi dây bằng đồng YORISEN 10/.26 NA S RYUYOU... (mã hs lõi dây bằng đồ/ mã hs của lõi dây bằng)
- Mã HS 74130010: Dây đồng xoắn 7/2.55 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng xoắn 7/ mã hs của dây đồng xoắ)
- Mã HS 74130010: Dây đồng xoắn 18/2.02 mm dùng cho sản xuất dây điện (hàng mới 100%). Nhà sản xuất: Công ty TNHH Kim Loại Màu Bảo Thịnh... (mã hs dây đồng xoắn 1/ mã hs của dây đồng xoắ)
- Mã HS 74130010: Dây cáp bằng đồng AC7/ phi 2.3 mm... (mã hs dây cáp bằng đồ/ mã hs của dây cáp bằng)
- Mã HS 74130010: Dây đồng mềm mạ bạc YORISEN 7/0.08 SA #32 SUC 04... (mã hs dây đồng mềm mạ/ mã hs của dây đồng mềm)
- Mã HS 74130090: Dây đồng 0.8mm.Hàng mới 100%... (mã hs dây đồng 08mm/ mã hs của dây đồng 08)
- Mã HS 74130090: Dây đồng trần bện có nén kích thước 150mm2, mã C150R2C, mới 100%... (mã hs dây đồng trần b/ mã hs của dây đồng trầ)
- Mã HS 74130090: Dây chuyền bằng đồng... (mã hs dây chuyền bằng/ mã hs của dây chuyền b)
- Mã HS 74151010: Đinh 70, 9000 chiếc/ hộp... (mã hs đinh 70 9000 c/ mã hs của đinh 70 900)
- Mã HS 74151010: Đinh ghim mũ nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs đinh ghim mũ nh/ mã hs của đinh ghim mũ)
- Mã HS 74151010: Đinh bằng đồng... (mã hs đinh bằng đồng/ mã hs của đinh bằng đồ)
- Mã HS 74151010: Đinh đồng máy hàn nhiệt... (mã hs đinh đồng máy h/ mã hs của đinh đồng má)
- Mã HS 74151090: Con tán chết bằng đồng thau... (mã hs con tán chết bằ/ mã hs của con tán chết)
- Mã HS 74151090: PIN (Chốt pin)... (mã hs pin chốt pin/ mã hs của pin chốt pi)
- Mã HS 74151090: Đầu dập Tanshi dạng cuộn 57G-R00-101 (bằng đồng)... (mã hs đầu dập tanshi/ mã hs của đầu dập tans)
- Mã HS 74151090: Tán liên kết đèn trần bằng đồng 60145.Mới 100%... (mã hs tán liên kết đè/ mã hs của tán liên kết)
- Mã HS 74151090: Miếng đàn hồi- Plug Spring... (mã hs miếng đàn hồi/ mã hs của miếng đàn hồ)
- Mã HS 74151090: SCREWS (đinh ốc)... (mã hs screws đinh ốc/ mã hs của screws đinh)
- Mã HS 74151090: Ghim 1010J, hàng mới 100%... (mã hs ghim 1010j hàn/ mã hs của ghim 1010j)
- Mã HS 74151090: Bọp 6. bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs bọp 6 bằng đồn/ mã hs của bọp 6 bằng)
- Mã HS 74151090: Cốt + Bọp 10. bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cốt bọp 10 b/ mã hs của cốt bọp 10)
- Mã HS 74151090: Cốt + Bọp 16. bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cốt bọp 16 b/ mã hs của cốt bọp 16)
- Mã HS 74151090: Ôzê các loại (02 chi tiết/ bộ)... (mã hs ôzê các loại 0/ mã hs của ôzê các loại)
- Mã HS 74152100: Vành làm kín (vòng đệm), bằng đồng, chưa ren,P/N:0523, mới 100%... (mã hs vành làm kín v/ mã hs của vành làm kín)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm lót bằng đồng, dùng cho máy tàu,P/N:9871-000-1300-4, mới 100%... (mã hs vòng đệm lót bằ/ mã hs của vòng đệm lót)
- Mã HS 74152100: Vòng làm kín (vòng đệm) bằng đồng, không có ren,P/N:130605-11330, mới 100%... (mã hs vòng làm kín v/ mã hs của vòng làm kín)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm AS3M-8(linh kiện máy lạnh)... (mã hs vòng đệm as3m8/ mã hs của vòng đệm as3)
- Mã HS 74152100: Ống lót bằng đồng (phi 12mm, dài 15mm) C-MPBZ12-15... (mã hs ống lót bằng đồ/ mã hs của ống lót bằng)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm bằng kim loại đã xi mạ... (mã hs vòng đệm bằng k/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm lót phía dưới cánh tay cân bằng (phi 22x20 mm) bằng đồng, Balance arm lower cover colour, 1A0DSWA0... (mã hs vòng đệm lót ph/ mã hs của vòng đệm lót)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm phía trên của trục cánh tay đỡ đèn nha khoa (phi30xphi37x70 mm) (B0) bằng đồng, Sub link shaft collar bottom, 1A0CXWB0... (mã hs vòng đệm phía t/ mã hs của vòng đệm phí)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm phía dưới của trục cánh tay đỡ đèn nha khoa (phi 30x phi 37x60 mm) (B0) bằng đồng, Sub link shaft collar end (Top) L, 1A0CXTB0... (mã hs vòng đệm phía d/ mã hs của vòng đệm phí)
- Mã HS 74152100: Vòng đệm M57A730A01... (mã hs vòng đệm m57a73/ mã hs của vòng đệm m57)
- Mã HS 74152900: Chốt nối bằng đồng mạ bạc-GC30CP5095A0... (mã hs chốt nối bằng đ/ mã hs của chốt nối bằn)
- Mã HS 74152900: Chốt định vị bằng đồng... (mã hs chốt định vị bằ/ mã hs của chốt định vị)
- Mã HS 74152900: Trục đồng Yoku Jiku A (linh kiện trong đồng hồ gas)... (mã hs trục đồng yoku/ mã hs của trục đồng yo)
- Mã HS 74152900: WASHER P-4 (Long den P4-Đường kính 7.95 x 1.2)... (mã hs washer p4 lon/ mã hs của washer p4)
- Mã HS 74152900: WASHER P-11 (Long den P11-Đường kính 15.95 x 1.2)... (mã hs washer p11 lo/ mã hs của washer p11)
- Mã HS 74152900: SXB-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxbplungerpit/ mã hs của sxbplunger)
- Mã HS 74152900: SXG-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxgplungerpit/ mã hs của sxgplunger)
- Mã HS 74152900: SXH-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxhplungerpit/ mã hs của sxhplunger)
- Mã HS 74152900: SXJ-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxjplungerpit/ mã hs của sxjplunger)
- Mã HS 74152900: SXN-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxnplungerpit/ mã hs của sxnplunger)
- Mã HS 74152900: SXO-Plunger(Pittong bằng đồng các loại, dùng để làm chốt hãm (không có ren) của chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxoplungerpit/ mã hs của sxoplunger)
- Mã HS 74152900: Vòng đệm bằng đồng thau... (mã hs vòng đệm bằng đ/ mã hs của vòng đệm bằn)
- Mã HS 74152900: Vít bằng đồng K071-2000391 (chi tiết xuất thanh lý theo CV đính kèm)... (mã hs vít bằng đồng k/ mã hs của vít bằng đồn)
- Mã HS 74152900: Chốt đồng 132-4-01, đường kính 2.6mm, dài 2mm... (mã hs chốt đồng 1324/ mã hs của chốt đồng 13)
- Mã HS 74152900: Chốt đồng 86-3491-01, đường kính 5.19mm, dài 31.8mm... (mã hs chốt đồng 8634/ mã hs của chốt đồng 86)
- Mã HS 74152900: Chốt đồng 160-563-01, đường kính 5.25mm, chiều dài 5.4mm... (mã hs chốt đồng 1605/ mã hs của chốt đồng 16)
- Mã HS 74152900: Chốt đẩy, vật liệu hợp kim đồng bery 25, theo bản vẽ... (mã hs chốt đẩy vật l/ mã hs của chốt đẩy vậ)
- Mã HS 74152900: Chốt đầu dây bằng kim loại đồng DFP023828000... (mã hs chốt đầu dây bằ/ mã hs của chốt đầu dây)
- Mã HS 74153310: Vít bắn tôn 3cm... (mã hs vít bắn tôn 3cm/ mã hs của vít bắn tôn)
- Mã HS 74153310: Vít bắn tôn 7cm... (mã hs vít bắn tôn 7cm/ mã hs của vít bắn tôn)
- Mã HS 74153310: Vít bắn gỗ dài 7cm... (mã hs vít bắn gỗ dài/ mã hs của vít bắn gỗ d)
- Mã HS 74153310: Vít đuôi cá đầu dù 1,2cm... (mã hs vít đuôi cá đầu/ mã hs của vít đuôi cá)
- Mã HS 74153310: Đinh vít... (mã hs đinh vít/ mã hs của đinh vít)
- Mã HS 74153310: Đinh ốc vít bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs đinh ốc vít bằn/ mã hs của đinh ốc vít)
- Mã HS 74153320: Bulong đồng M10 x 38... (mã hs bulong đồng m10/ mã hs của bulong đồng)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M3(UBMXM9Z012)... (mã hs trượt bi 20m3u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M4(UPLM9X1062)... (mã hs trượt bi 20m4u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 20M5(UBMXM9Z011)... (mã hs trượt bi 20m5u/ mã hs của trượt bi 20m)
- Mã HS 74153320: Trượt bi 30M5(UPLM9Z0031)... (mã hs trượt bi 30m5u/ mã hs của trượt bi 30m)
- Mã HS 74153320: INSERT NUT 10 X 20 (Con ốc bằng đồng-10)... (mã hs insert nut 10 x/ mã hs của insert nut 1)
- Mã HS 74153320: INSERT NUT 12 x 20 (Con ốc bằng đồng-12)... (mã hs insert nut 12 x/ mã hs của insert nut 1)
- Mã HS 74153320: Bulong nở M8, L5cm... (mã hs bulong nở m8 l/ mã hs của bulong nở m8)
- Mã HS 74153320: Bulong nở M12, L10cm... (mã hs bulong nở m12/ mã hs của bulong nở m1)
- Mã HS 74153320: Bulong móc câu M10, L7cm... (mã hs bulong móc câu/ mã hs của bulong móc c)
- Mã HS 74153320: Đai ốc bằng inox M3. Hàng mới 100%... (mã hs đai ốc bằng ino/ mã hs của đai ốc bằng)
- Mã HS 74153320: BUSH FERRLUE (Trục đồng)... (mã hs bush ferrlue t/ mã hs của bush ferrlue)
- Mã HS 74153320: Bản lề inox 51*83mm... (mã hs bản lề inox 51*/ mã hs của bản lề inox)
- Mã HS 74153320: Bulon 10.9 M12x60... (mã hs bulon 109 m12x/ mã hs của bulon 109 m)
- Mã HS 74153320: Bulon 10.9 M16x50... (mã hs bulon 109 m16x/ mã hs của bulon 109 m)
- Mã HS 74153320: Bulon 10.9 M20x70... (mã hs bulon 109 m20x/ mã hs của bulon 109 m)
- Mã HS 74153900: Gioăng nắp máy (vòng đệm) bằng đồng, loại có ren, P/N:152673-01350, mới 100%... (mã hs gioăng nắp máy/ mã hs của gioăng nắp m)
- Mã HS 74153900: Êcu chặn ống lồng bằng đồng, có ren, P/N:125, mới 100%... (mã hs êcu chặn ống lồ/ mã hs của êcu chặn ống)
- Mã HS 74153900: gioang kín (vòng đệm) bằng đồng, loại có ren, P/N:310075, mới 100%... (mã hs gioang kín vòn/ mã hs của gioang kín)
- Mã HS 74153900: Gioăng đệm van cao áp D48 X d40 X 1 bằng đồng, P/N:48 X 40 X 1, mới 100%... (mã hs gioăng đệm van/ mã hs của gioăng đệm v)
- Mã HS 74153900: Móc đồng. Hàng mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs móc đồng hàng/ mã hs của móc đồng hà)
- Mã HS 74153900: Vòng đồng. Hàng mới 100%. Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs vòng đồng hàng/ mã hs của vòng đồng h)
- Mã HS 74153900: Trục bánh răng của máy bán hàng tự động... (mã hs trục bánh răng/ mã hs của trục bánh ră)
- Mã HS 74153900: INSERT M6x1.0 (Ốc bằng đồng thau)... (mã hs insert m6x10/ mã hs của insert m6x1)
- Mã HS 74153900: FVC-1.25-080 Chốt bằng đồng Solderless Terminal FVC1.25... (mã hs fvc125080 ch/ mã hs của fvc125080)
- Mã HS 74153900: Đầu cos 6mm... (mã hs đầu cos 6mm/ mã hs của đầu cos 6mm)
- Mã HS 74153900: Đầu cos 10mm... (mã hs đầu cos 10mm/ mã hs của đầu cos 10mm)
- Mã HS 74153900: Đầu cos 16mm... (mã hs đầu cos 16mm/ mã hs của đầu cos 16mm)
- Mã HS 74153900: Nắp pin bằng đồng... (mã hs nắp pin bằng đồ/ mã hs của nắp pin bằng)
- Mã HS 74153900: Đinh ốc thuộc tk 102853214660 dòng hàng số 4... (mã hs đinh ốc thuộc t/ mã hs của đinh ốc thuộ)
- Mã HS 74153900: Chốt đồng V3-002094-03 (chốt sản xuất ăng-ten cho xe ô tô) (dài 11mm, rộng 8.4mm)... (mã hs chốt đồng v300/ mã hs của chốt đồng v3)
- Mã HS 74153900: Đầu cốt: Vật liệu đồng, cỡ 3.5mm2, đóng hộp 100 cái/ hộp... (mã hs đầu cốt vật li/ mã hs của đầu cốt vật)
- Mã HS 74153900: Đầu cốt ống nối dây, vật liệu đồng, cỡ 5.5mm2... (mã hs đầu cốt ống nối/ mã hs của đầu cốt ống)
- Mã HS 74153900: Con tán bằng đồng- INSERT X-BOLT LEAD FREE BRASS 72GN- ACXBI72... (mã hs con tán bằng đồ/ mã hs của con tán bằng)
- Mã HS 74153900: Long đền rz840 bằng đồng dài 0.8mm của đầu khò ga... (mã hs long đền rz840/ mã hs của long đền rz8)
- Mã HS 74153900: Long đền kim lửa bằng đồng dài 0.5mm của đầu khò ga... (mã hs long đền kim lử/ mã hs của long đền kim)
- Mã HS 74153900: Kim nắp vặn bình xăng bằng đồng dài 52mm của động cơ máy... (mã hs kim nắp vặn bìn/ mã hs của kim nắp vặn)
- Mã HS 74153900: Đầu kẹp bằng đồng CMJ PIN (PN0844A01)... (mã hs đầu kẹp bằng đồ/ mã hs của đầu kẹp bằng)
- Mã HS 74153900: Chốt chặn... (mã hs chốt chặn/ mã hs của chốt chặn)
- Mã HS 74153900: Lục giác kim loại/BOLT SOCKET M3X10/018301032... (mã hs lục giác kim lo/ mã hs của lục giác kim)
- Mã HS 74153900: Chốt đồng, mới 100%... (mã hs chốt đồng mới/ mã hs của chốt đồng m)
- Mã HS 74153900: Đầu cốtĐầu cốt: Vật liệu đồng, cỡ 6mm2, đóng hộp 100 cái/ hộp... (mã hs đầu cốtđầu cốt/ mã hs của đầu cốtđầu c)
- Mã HS 74153900: Đầu cốt Vật liệu đồng, các cỡ 2.5mm2 đến 3.5mm2, đóng hộp 100 cái/ hộp... (mã hs đầu cốt vật liệ/ mã hs của đầu cốt vật)
- Mã HS 74153900: Đầu cốt đồng cỡ dây 2.5mm, hộp 100 cái, tổng số 15 hộp... (mã hs đầu cốt đồng cỡ/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74153900: Chốt HSP 921018(Bằng đồng)... (mã hs chốt hsp 921018/ mã hs của chốt hsp 921)
- Mã HS 74153900: CHỐT SHAFT Tfi4 (bằng đồng) (Hàng mới 100%)... (mã hs chốt shaft tfi4/ mã hs của chốt shaft t)
- Mã HS 74181010: MIẾNG CHÙI NỒI... (mã hs miếng chùi nồi/ mã hs của miếng chùi n)
- Mã HS 74181010: Búi đồng lau thiếc hàn 30g/cái... (mã hs búi đồng lau th/ mã hs của búi đồng lau)
- Mã HS 74181010: Bùi nhùi bằng đồng để làm sạch mỏ hàn thiếc 599-029- hàng mới 100%... (mã hs bùi nhùi bằng đ/ mã hs của bùi nhùi bằn)
- Mã HS 74181030: Đầu phun bằng đồng dùng cho bếp ga... (mã hs đầu phun bằng đ/ mã hs của đầu phun bằn)
- Mã HS 74181030: Đầu phun ga bằng đồng thau (linh kiện bếp ga)- Heishi... (mã hs đầu phun ga bằn/ mã hs của đầu phun ga)
- Mã HS 74181090: Cước hotlight/ Chén cước chà đồng phi 100, hàng mới 100%... (mã hs cước hotlight// mã hs của cước hotligh)
- Mã HS 74181090: Đũa bằng đồng mạ bạc... (mã hs đũa bằng đồng m/ mã hs của đũa bằng đồn)
- Mã HS 74181090: PHIN CÀ PHÊ... (mã hs phin cà phê/ mã hs của phin cà phê)
- Mã HS 74182000: Vòi phun dạng hoa sen ĐK 9.5mm, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs vòi phun dạng h/ mã hs của vòi phun dạn)
- Mã HS 74182000: Vòi sen nóng lạnh... (mã hs vòi sen nóng lạ/ mã hs của vòi sen nóng)
- Mã HS 74182000: Vòi xịt đồng VG822(VG-XP2), chất liệu đồng, dùng xịt nước trong nhà vệ sinh, hàng mới 100%... (mã hs vòi xịt đồng vg/ mã hs của vòi xịt đồng)
- Mã HS 74182000: Vòi bồn tắm: AS143C SHOWER... (mã hs vòi bồn tắm as/ mã hs của vòi bồn tắm)
- Mã HS 74182000: Chụp trang trí: E06 FITTING... (mã hs chụp trang trí/ mã hs của chụp trang t)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn (đồng mạ niken, kích thước 2,0mm*4,0mm)... (mã hs đầu nối tròn đ/ mã hs của đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối 187 (đồng mạ niken, kích thước 10,6mm*17,4mm)... (mã hs đầu nối 187 đồ/ mã hs của đầu nối 187)
- Mã HS 74199190: Đầu nối HVTN 187 (đồng mạ niken,kích thước 6,0mm*14,3mm)... (mã hs đầu nối hvtn 18/ mã hs của đầu nối hvtn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn 250 (đồng mạ niken, kích thước 7,4mm*18,7mm)... (mã hs đầu nối tròn 25/ mã hs của đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối AMP 019-1 (đồng mạ niken, kích thước 5,6mm*15,6mm)... (mã hs đầu nối amp 019/ mã hs của đầu nối amp)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cuộn HVTN (đồng mạ niken, kích thước 5.4mm*11,6mm)... (mã hs đầu nối cuộn hv/ mã hs của đầu nối cuộn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 119-2 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*17,0mm)... (mã hs đầu nối ket 119/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 245-2 (đồng mạ niken, kích thước 5,8mm*15,4mm)... (mã hs đầu nối ket 245/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 568-3 (đồng mạ niken, kích thước 5,6mm*19,2mm)... (mã hs đầu nối ket 568/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 598-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*19,4mm)... (mã hs đầu nối ket 598/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 190-2 (đồng mạ niken, kích thước 8,1mm*16mm)... (mã hs đầu nối ket 190/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 571-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*22,8mm)... (mã hs đầu nối ket 571/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 620-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*22,8mm)... (mã hs đầu nối ket 620/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 649-3 (đồng mạ niken, kích thước 7,6mm*15,8mm)... (mã hs đầu nối ket 649/ mã hs của đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: KHUÔN ĐỒNG... (mã hs khuôn đồng/ mã hs của khuôn đồng)
- Mã HS 74199190: Chấu điện bằng đồng hợp kim, kích thước: (12.54 x 9.2 x 3.3)mm... (mã hs chấu điện bằng/ mã hs của chấu điện bằ)
- Mã HS 74199190: Tiếp điểm bằng đồng dùng để sản xuất Stato 5LW-H5568... (mã hs tiếp điểm bằng/ mã hs của tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-2... (mã hs ống gas mt2/ mã hs của ống gas mt2)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-4... (mã hs ống gas mt4/ mã hs của ống gas mt4)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-5... (mã hs ống gas mt5/ mã hs của ống gas mt5)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-10... (mã hs ống gas mt10/ mã hs của ống gas mt1)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-15... (mã hs ống gas mt15/ mã hs của ống gas mt1)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cấp nước ((Sozai) HAIKAN- SETSUZOKU- KUCHI)... (mã hs đầu nối cấp nướ/ mã hs của đầu nối cấp)
- Mã HS 74199190: Thân van bằng đồng thau-(Sozai)KYUTOKO-YW7 (bán thành phẩm chỉ qua công đoạn dập thành hình, cắt ba dớ)... (mã hs thân van bằng đ/ mã hs của thân van bằn)
- Mã HS 74199190: NHẪN BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs nhẫn bằng đồng/ mã hs của nhẫn bằng đồ)
- Mã HS 74199190: BÔNG TAI BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs bông tai bằng đ/ mã hs của bông tai bằn)
- Mã HS 74199190: DÂY ĐEO CỔ BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs dây đeo cổ bằng/ mã hs của dây đeo cổ b)
- Mã HS 74199190: VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs vòng đeo tay bằ/ mã hs của vòng đeo tay)
- Mã HS 74199190: MẶT DÂY CHUYỀN BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs mặt dây chuyền/ mã hs của mặt dây chuy)
- Mã HS 74199190: Van chặn kim lửa bằng đồng dài 4.9mm của đầu khò ga... (mã hs van chặn kim lử/ mã hs của van chặn kim)
- Mã HS 74199190: Thân chính kim lửa bằng đồng dài 24.1mm của đầu khò ga... (mã hs thân chính kim/ mã hs của thân chính k)
- Mã HS 74199190: Ống nối van thoát nước nóng và van dẫn nước lạnh- Connection Pipe Assy (Inlet Outlet). (1 Bộ 2 Cái)... (mã hs ống nối van tho/ mã hs của ống nối van)
- Mã HS 74199190: Chuông lưu niệm trang trí bằng đồng... (mã hs chuông lưu niệm/ mã hs của chuông lưu n)
- Mã HS 74199190: Chân cắm bằng đồng hợp kim, kích thước: (11.5 x 4 x 0.5)mm... (mã hs chân cắm bằng đ/ mã hs của chân cắm bằn)
- Mã HS 74199190: Thanh đồng 1HSB442632-1 dùng làm chi tiết của máy thiết bị điện cao thế, hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng 1hsb/ mã hs của thanh đồng 1)
- Mã HS 74199190: Vòng đệm dẫn hướng bằng đồng 1HSB442171-6 dùng làm chi tiết của máy thiết bị điện cao thế, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm dẫn hư/ mã hs của vòng đệm dẫn)
- Mã HS 74199190: Que đồng 30*25cm... (mã hs que đồng 30*25c/ mã hs của que đồng 30*)
- Mã HS 74199190: Que đồng 40*25cm... (mã hs que đồng 40*25c/ mã hs của que đồng 40*)
- Mã HS 74199931: Vòng mang lực đẩy (là bộ phận của trục bạc không khí), chất liệu bằng đồng, phi 60, Hàng mới 100%... (mã hs vòng mang lực đ/ mã hs của vòng mang lự)
- Mã HS 74199931: Vòng mang trục xuyên tâm (là bộ phận của trục bạc không khí), chất liệu bằng đồng, kích thước phi 60, dài 130mm, Hàng mới 100%... (mã hs vòng mang trục/ mã hs của vòng mang tr)
- Mã HS 74199939: Dây tết bằng đồng FR100-05 Hàng mới 100%... (mã hs dây tết bằng đồ/ mã hs của dây tết bằng)
- Mã HS 74199939: Bản comi-TX theo mục 4 của TK số:102873231200/E11-Ngày 16/09/2019... (mã hs bản comitx the/ mã hs của bản comitx)
- Mã HS 74199939: Chổi điện các loại/ Tái xuất theo TK: 102628293500/ E11, Ngày 07/05/2019. Mục 35: 70,000 cái... (mã hs chổi điện các l/ mã hs của chổi điện cá)
- Mã HS 74199939: Chân pin bằng đồng Terminal 0156-0181... (mã hs chân pin bằng đ/ mã hs của chân pin bằn)
- Mã HS 74199939: Cút nối hơi 4 phân 6mm 21-6, hàng mới 100%... (mã hs cút nối hơi 4 p/ mã hs của cút nối hơi)
- Mã HS 74199939: Dây đồng hút thiếc,Chất liệu bằng đồng,Xuất xứ:VN... (mã hs dây đồng hút th/ mã hs của dây đồng hút)
- Mã HS 74199939: Miếng đệm bằng đồng 01572 A2AH276R900A00 (A08012B1800000)... (mã hs miếng đệm bằng/ mã hs của miếng đệm bằ)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4-120545A00 BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY: 0.5MM... (mã hs vật đàn hồi 41/ mã hs của vật đàn hồi)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4W120082A00 BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY: 0.50MM... (mã hs vật đàn hồi 4w1/ mã hs của vật đàn hồi)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4TW320002B BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY 0.35MM... (mã hs vật đàn hồi 4tw/ mã hs của vật đàn hồi)
- Mã HS 74199970: Chân đèn V-008-380 (16 x 16 x 39) cm đồng thau phủ sơn (Part for lamp bronze V-008-380 (16 x 16 x 39)cm. dùng trong thờ cúng, hàng mới 100%, do công ty SX... (mã hs chân đèn v008/ mã hs của chân đèn v0)
- Mã HS 74199991: Đầu code 1.5 (Bằng đồng) (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu code 15 b/ mã hs của đầu code 15)
- Mã HS 74199991: Đầu code SC 4-6 (Bằng đồng) (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu code sc 46/ mã hs của đầu code sc)
- Mã HS 74199991: NỐI MỀM, vật liệu dây đồng bện, dòng định mức 1000A,... (mã hs nối mềm vật li/ mã hs của nối mềm vật)
- Mã HS 74199991: ĐẦU NỐI ỐNG PHUN GA BẰNG ĐỒNG NOZLE JOINT Q5351801/PG50230-00... (mã hs đầu nối ống phu/ mã hs của đầu nối ống)
- Mã HS 74199991: Đầu nối bằng đồng có gắn dây điện 15m dùng cho thiết bị chống bám phủ đường nước biển 6703038... (mã hs đầu nối bằng đồ/ mã hs của đầu nối bằng)
- Mã HS 74199999: Chân pin của đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra tính năng điện thoại, bằng đồng... (mã hs chân pin của đồ/ mã hs của chân pin của)
- Mã HS 74199999: đĩa lai bằng đồng, P/N:248154001, mới 100%... (mã hs đĩa lai bằng đồ/ mã hs của đĩa lai bằng)
- Mã HS 74199999: dẫn hướng van bằng đồng, P/N:386059001, mới 100%... (mã hs dẫn hướng van b/ mã hs của dẫn hướng va)
- Mã HS 74199999: ống phun đĩa chia nước bằng đồng, P/N:374467001, mới 100%... (mã hs ống phun đĩa ch/ mã hs của ống phun đĩa)
- Mã HS 74199999: bạc trục bơm bằng đồng, P/N:201/1, mới 100%... (mã hs bạc trục bơm bằ/ mã hs của bạc trục bơm)
- Mã HS 74199999: Bạc đỡ phần đáy bằng đồng, P/N:203, mới 100%... (mã hs bạc đỡ phần đáy/ mã hs của bạc đỡ phần)
- Mã HS 74199999: Khung dẫn điện bằng Đồng (chưa gắn chíp), (IMS7902-WT)... (mã hs khung dẫn điện/ mã hs của khung dẫn đi)
- Mã HS 74199999: Đệm lót bằng đồng thau, dùng cho máy tàu,P/N:6042, mới 100%... (mã hs đệm lót bằng đồ/ mã hs của đệm lót bằng)
- Mã HS 74199999: Bạc lót dưới bằng đồng thau, dùng cho máy tàu,P/N:9872-000-1300-4, mới 100%... (mã hs bạc lót dưới bằ/ mã hs của bạc lót dưới)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm (pin) 1-175218-5 (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin/ mã hs của giắc cắm pi)
- Mã HS 74199999: Chân cắm (pin) 1-917511-5 [#16#14] (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân cắm pin/ mã hs của chân cắm pi)
- Mã HS 74199999: Chân Chân giắc cắm (pin) AI 1.0-6 RD (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân chân giắc/ mã hs của chân chân gi)
- Mã HS 74199999: Chân Giắc cắm(Pin) JL04V-6A20-4SE-EBR (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắmp/ mã hs của chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Chân giắccắm (Pin) R1.25-3.5(M3) (bằng đồng)... (mã hs chân giắccắm p/ mã hs của chân giắccắm)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin (bằng đồng) B1.25, hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin b/ mã hs của giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 170363-3(6HA05/170359-3) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 17/ mã hs của giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 50079-8100 (C49B2/50079-8000), bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 50/ mã hs của giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Chân giắc pin 1-175217-3(6HA01/1-175195-3) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân giắc pin 1/ mã hs của chân giắc pi)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin DF1B-2428PC(6HA14/DF1B-2428PCF) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin df/ mã hs của giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 60-9021-0313-00-891(6HA12/60-9021-0323-99-891) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 60/ mã hs của giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Băng dính đồng #1245, hàng mới 100%... (mã hs băng dính đồng/ mã hs của băng dính đồ)
- Mã HS 74199999: Cáp đồng bện phẳng TBC-10 (5.5mm),hàng mới 100%... (mã hs cáp đồng bện ph/ mã hs của cáp đồng bện)
- Mã HS 74199999: Chân giắc cắm (pin) 0.5-3.7 bằng đồng hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắm/ mã hs của chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Chân giắc cắm pin (bằng đồng) R1.25-3N, hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắm p/ mã hs của chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Tấm bảng cố định bằng đồng 16 lỗN510013515AA, hàng mới 100%... (mã hs tấm bảng cố địn/ mã hs của tấm bảng cố)
- Mã HS 74199999: Dụng cụ giữ dây dẫn NCW-1.25 bằng đồng bọc nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ giữ dây/ mã hs của dụng cụ giữ)
- Mã HS 74199999: Đầu phun Sprinkler, chất liệu đồng... (mã hs đầu phun sprink/ mã hs của đầu phun spr)
- Mã HS 74199999: Bối lau mũi hàn 30gr bằng đồng... (mã hs bối lau mũi hàn/ mã hs của bối lau mũi)
- Mã HS 74199999: Tấm linh kiện dùng cho điện thoại di động bằng hợp kim đồng SHIELD CAN WIFI, model: SM-J600F, code: GH63-15742A... (mã hs tấm linh kiện d/ mã hs của tấm linh kiệ)
- Mã HS 74199999: Que đồng #7 x 30cm bằng Đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs que đồng #7 x 3/ mã hs của que đồng #7)
- Mã HS 74199999: Dây nối Profile, chất liệu bằng đồng... (mã hs dây nối profile/ mã hs của dây nối prof)
- Mã HS 74199999: Que đồng #8 x 0.5cm bằng Đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs que đồng #8 x 0/ mã hs của que đồng #8)
- Mã HS 74199999: Miếng đỡ chổi quét cho bơm nước rửa kính xe ôtô- EW17001,HOLDER,BRUSH... (mã hs miếng đỡ chổi q/ mã hs của miếng đỡ chổ)
- Mã HS 74199999: Vòi đầu dài Sanwa bằng đồng 1/2" mạ Crom Hàng mới 100%... (mã hs vòi đầu dài san/ mã hs của vòi đầu dài)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 5.1 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 5/ mã hs của đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 6.35 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 6/ mã hs của đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Khuôn chứa thiếc (đồng mạ niken, đường kính 3,05mm)... (mã hs khuôn chứa thiế/ mã hs của khuôn chứa t)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 4.5F (đồng mạ niken, đường kính 4,5mm, chiều dài 4,8mm)... (mã hs đầu mũ 45f đồ/ mã hs của đầu mũ 45f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 5.1F (đồng mạ niken, đường kính 5,1mm, chiều dài 5,5mm)... (mã hs đầu mũ 51f đồ/ mã hs của đầu mũ 51f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6.5F (đồng mạ niken, đường kính 6,5mm, chiều dài 10,0mm)... (mã hs đầu mũ 65f đồ/ mã hs của đầu mũ 65f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6.35F (đồng mạ niken, đường kính 6,35mm, chiều dài 6,8mm)... (mã hs đầu mũ 635f đ/ mã hs của đầu mũ 635f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có đuôi 6.5F (đồng mạ niken, đường kính 6,5mm, chiều dài 12,8mm)... (mã hs đầu mũ có đuôi/ mã hs của đầu mũ có đu)
- Mã HS 74199999: Tay nắm cửa bằng gang mạ đồng... (mã hs tay nắm cửa bằn/ mã hs của tay nắm cửa)
- Mã HS 74199999: Dây treo tem (bằng đồng) TKN:102803749160M2... (mã hs dây treo tem b/ mã hs của dây treo tem)
- Mã HS 74199999: Dây tiếp địa 600V F-GV 6SQ dùng cho dòng điện 30A, bằng đồng, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn thông, hàng mới 100%... (mã hs dây tiếp địa 60/ mã hs của dây tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Đồng vàng tấm, dùng cho sản xuất đồ gá, hàng mới 100%... (mã hs đồng vàng tấm/ mã hs của đồng vàng tấ)
- Mã HS 74199999: Thanh đẩy- tự động lắp đơn thể,chất liệu:Đồng,hàng mới 100%... (mã hs thanh đẩy tự đ/ mã hs của thanh đẩy t)
- Mã HS 74199999: Đầu Cos 10, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos 10 hàn/ mã hs của đầu cos 10)
- Mã HS 74199999: Trục cố định giữa hai bản mạch 4070212587000S (4*M2*14.2), chất liệu: đồng. Hàng mới 100%... (mã hs trục cố định gi/ mã hs của trục cố định)
- Mã HS 74199999: MIẾNG GẮN KẾT BẰNG ĐỒNG... (mã hs miếng gắn kết b/ mã hs của miếng gắn kế)
- Mã HS 74199999: Sản phẩm bằng hợp kim đồng là linh kiện để bảo vệ các bo mạch điện thoại di động (SM-N973U SMD SUS 1; GH61-13928A). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng h/ mã hs của sản phẩm bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu bịt ống bằng đồng MPLGN... (mã hs đầu bịt ống bằn/ mã hs của đầu bịt ống)
- Mã HS 74199999: Hoa văn bằng đồng2.54x2.54x0.47 cm... (mã hs hoa văn bằng đồ/ mã hs của hoa văn bằng)
- Mã HS 74199999: Đệm nối bằng đồng6.35x6.35x1.25 cm... (mã hs đệm nối bằng đồ/ mã hs của đệm nối bằng)
- Mã HS 74199999: Tấm gắn bằng hợp kim đồng dùng cho vỏ hộp điện với kích thước 175.9mmLx64mmW-L23430B15. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gắn bằng hợ/ mã hs của tấm gắn bằng)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng tiết diện tròn (đặc, đã gọt mép và làm nhẵn, dùng làm trụ đỡ cho máy, phi 6mm, dài 150mm) RDOG6-150... (mã hs thanh đồng tiết/ mã hs của thanh đồng t)
- Mã HS 74199999: Giác hút bằng đồng MVBKN30... (mã hs giác hút bằng đ/ mã hs của giác hút bằn)
- Mã HS 74199999: Thanh điện cực bằng đồng CU-R-6-80... (mã hs thanh điện cực/ mã hs của thanh điện c)
- Mã HS 74199999: Linh kiện khuôn 860-TS74-C510-001;dùng làm đồ gá phụ trợ cho máy ép; chất liệu đồng; hàng mới 100%... (mã hs linh kiện khuôn/ mã hs của linh kiện kh)
- Mã HS 74199999: Xtato sau bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0115. kích thước: 280 x 95 x 22 (cm). hàng mới 100%... (mã hs xtato sau bằng/ mã hs của xtato sau bằ)
- Mã HS 74199999: Xtato trước bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0116. kích thước: 280 x 95 x 22 (cm). hàng mới 100%... (mã hs xtato trước bằn/ mã hs của xtato trước)
- Mã HS 74199999: Bánh công tác hình tròn bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0123. kích thước: 260 x 95 x 25 (cm). hàng mới 100%... (mã hs bánh công tác h/ mã hs của bánh công tá)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng tiếp đất, code: CUB-120... (mã hs thanh đồng tiếp/ mã hs của thanh đồng t)
- Mã HS 74199999: Tay nắm công tắc đèn trần bằng đồng 60242.Mới 100%... (mã hs tay nắm công tắ/ mã hs của tay nắm công)
- Mã HS 74199999: Cực nối bằng đồng GN229724-0210... (mã hs cực nối bằng đồ/ mã hs của cực nối bằng)
- Mã HS 74199999: Vòng kẹp đầu trục chân vịt bằng hợp kim đồng C015084... (mã hs vòng kẹp đầu tr/ mã hs của vòng kẹp đầu)
- Mã HS 74199999: Mũi kim đồng hồ áp suất, bằng đồng, mã 141712... (mã hs mũi kim đồng hồ/ mã hs của mũi kim đồng)
- Mã HS 74199999: Tấm chắn bảo vệ chân vịt bằng hợp kim đồng C014765... (mã hs tấm chắn bảo vệ/ mã hs của tấm chắn bảo)
- Mã HS 74199999: Đầu vặn giảm thanh bằng đồng MSSL5... (mã hs đầu vặn giảm th/ mã hs của đầu vặn giảm)
- Mã HS 74199999: Bện dây đồng 1823-5F... (mã hs bện dây đồng 18/ mã hs của bện dây đồng)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng bọc nhựa gắn ốc vít dùng để kết nối hộp điện.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng bọc/ mã hs của miếng đồng b)
- Mã HS 74199999: SXB-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxbclipchíp b/ mã hs của sxbclipchí)
- Mã HS 74199999: SXG-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxgclipchíp b/ mã hs của sxgclipchí)
- Mã HS 74199999: SXH-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxhclipchíp b/ mã hs của sxhclipchí)
- Mã HS 74199999: SXJ-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxjclipchíp b/ mã hs của sxjclipchí)
- Mã HS 74199999: SXN-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxnclipchíp b/ mã hs của sxnclipchí)
- Mã HS 74199999: SXO-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxoclipchíp b/ mã hs của sxoclipchí)
- Mã HS 74199999: Điện cực đồng DC15500 (dùng để xung điện tạo hình linh kiện từ phôi thép cho máy xung điện)... (mã hs điện cực đồng d/ mã hs của điện cực đồn)
- Mã HS 74199999: Điện cực DC15500 (dùng để xung điện tạo hình linh kiện từ phôi thép cho máy xung điện, chất liệu đồng)... (mã hs điện cực dc1550/ mã hs của điện cực dc1)
- Mã HS 74199999: Tay vặn ren trái W22.3 (linh kiện trong van điều áp gas)... (mã hs tay vặn ren trá/ mã hs của tay vặn ren)
- Mã HS 74199999: BRM-00035.DAE (Vật trang trí bằng đồng 1/4 x 1/2x L inch)... (mã hs brm00035dae/ mã hs của brm00035da)
- Mã HS 74199999: BRM-00016.DAE (Vật trang trí bằng đồng 3/8 x 1/8 x L Inch)... (mã hs brm00016dae/ mã hs của brm00016da)
- Mã HS 74199999: BRM-00023.FVB (Vật trang trí bằng đồng 1/8 x 7/8 x L inch)... (mã hs brm00023fvb/ mã hs của brm00023fv)
- Mã HS 74199999: BRM-00028.DAE (Vật trang trí bằng đồng 5/8 x 1/8 x L Inch)... (mã hs brm00028dae/ mã hs của brm00028da)
- Mã HS 74199999: BRC-11683.FVB (Vật trang trí bằng đồng (379mmx78.5mmx23mm))... (mã hs brc11683fvb/ mã hs của brc11683fv)
- Mã HS 74199999: BRC-20337.DAE (Vật trang trí bằng đồng 23-3/4 x 5/16 x 2-1/2)... (mã hs brc20337dae/ mã hs của brc20337da)
- Mã HS 74199999: BRC-08587.FVB (Vật trang trí bằng đồng 7-1/4 x x 35-7/8 x 3/8)... (mã hs brc08587fvb/ mã hs của brc08587fv)
- Mã HS 74199999: BRC-10913.DAE (Chỉ viền bàn bằng đồng 32.39 x 32.39 x 2.22 cm)... (mã hs brc10913dae/ mã hs của brc10913da)
- Mã HS 74199999: BRC-24705.MCF406A (Vật trang trí bằng đồng 3/4 x 2-3/8 x 2-3/8)... (mã hs brc24705mcf40/ mã hs của brc24705mc)
- Mã HS 74199999: Chốt giữ van mã hàng WP300-AW(N-22)-13,chất liệu bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs chốt giữ van mã/ mã hs của chốt giữ van)
- Mã HS 74199999: Bản lề bằng đồng (4.13x0.64x7.62cm)... (mã hs bản lề bằng đồn/ mã hs của bản lề bằng)
- Mã HS 74199999: Tay cầm bằng đồng (12.90x1.60x3.30cm)... (mã hs tay cầm bằng đồ/ mã hs của tay cầm bằng)
- Mã HS 74199999: Cục đồng điện cực dùng cho khuôn ép nhựa-Denkyoku for mold OK BUTTON... (mã hs cục đồng điện c/ mã hs của cục đồng điệ)
- Mã HS 74199999: Cút thép W150xH75... (mã hs cút thép w150xh/ mã hs của cút thép w15)
- Mã HS 74199999: Cút lên thang cáp W500xH100... (mã hs cút lên thang c/ mã hs của cút lên than)
- Mã HS 74199999: Cọc tiếp địa mạ đồng D16L2400... (mã hs cọc tiếp địa mạ/ mã hs của cọc tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Cút xuống thang cáp W500xH100... (mã hs cút xuống thang/ mã hs của cút xuống th)
- Mã HS 74199999: Cọc kiểm tra tiếp địa D16L1200... (mã hs cọc kiểm tra ti/ mã hs của cọc kiểm tra)
- Mã HS 74199999: Thanh nối dùng cho hộp cầu đấu dây bằng đồng ET533WW-01. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nối dùng/ mã hs của thanh nối dù)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng vàng tròn Phi 10mm*1M, hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng vàng/ mã hs của thanh đồng v)
- Mã HS 74199999: Spindle-Trục đỡ bằng đồng... (mã hs spindletrục đỡ/ mã hs của spindletrục)
- Mã HS 74199999: Đầu bịt giảm thanh bằng đồng, code: MSSL1... (mã hs đầu bịt giảm th/ mã hs của đầu bịt giảm)
- Mã HS 74199999: Chân zắc bằng hợp kim đồng linh kiện lắp ráp bộ phận thiết bị sử dụng ga 48-70118-00... (mã hs chân zắc bằng h/ mã hs của chân zắc bằn)
- Mã HS 74199999: Điện cực cắt H839M00 (bằng đồng), (hiệu OTC) Bộ phận của máy cắt khí Plasma. hàng mới 100%... (mã hs điện cực cắt h8/ mã hs của điện cực cắt)
- Mã HS 74199999: Chân nối bằng đồng (IPE-13030-01A-NP)... (mã hs chân nối bằng đ/ mã hs của chân nối bằn)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng nối nguyên liệu 8mm... (mã hs miếng đồng nối/ mã hs của miếng đồng n)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng dát mỏng đã khoan xuyên lỗ, hàng 2 địa tầng, đã mạ... (mã hs tấm đồng dát mỏ/ mã hs của tấm đồng dát)
- Mã HS 74199999: Đầu đo PROBE ERCU N bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs đầu đo probe er/ mã hs của đầu đo probe)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng mã sản phẩm: 152623-32131, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng m/ mã hs của bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bàn chải đồng, hàng mới 100%... (mã hs bàn chải đồng/ mã hs của bàn chải đồn)
- Mã HS 74199999: Đầu nối CONT PIN #16 REV B, part number K96058, chất liệu đồng thau, dùng để nối dây dẫn sóng, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối cont pi/ mã hs của đầu nối cont)
- Mã HS 74199999: Đầu hàn RM2-6962-E45 Ac contact welder lower touch, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs đầu hàn rm2696/ mã hs của đầu hàn rm2)
- Mã HS 74199999: Miếng lá đồng, kích thước 40*30*15.Hàng mới 100%... (mã hs miếng lá đồng/ mã hs của miếng lá đồn)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện VL1910-FPGS-0201 lưới đồng, kích thước12*10*5.Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện vl1910/ mã hs của phụ kiện vl1)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện đóng AP-0001MT-0020, kích thước 90*30*22 bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện đóng a/ mã hs của phụ kiện đón)
- Mã HS 74199999: Khối cố định F6FT C TO C94-02-03, kích thước 65*25*10 bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs khối cố định f6/ mã hs của khối cố định)
- Mã HS 74199999: Khối cố định FL3TU2115-CS-R-US-02-01, kích thước 65*25*10 bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs khối cố định fl/ mã hs của khối cố định)
- Mã HS 74199999: Cốt chĩa 2.5mm có bọc bằng đồng được bọc nhựa bên ngoài... (mã hs cốt chĩa 25mm/ mã hs của cốt chĩa 25)
- Mã HS 74199999: kẹp ren DN 40 (đường kính 40mm), chất liệu bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs kẹp ren dn 40/ mã hs của kẹp ren dn 4)
- Mã HS 74199999: Đầu của bình khò ga Gas Burner RZ-730-TPHL5, bằng đồng... (mã hs đầu của bình kh/ mã hs của đầu của bình)
- Mã HS 74199999: Kẹp tiếp địa... (mã hs kẹp tiếp địa/ mã hs của kẹp tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Thanh ray dẫn hướng bằng đồng, code: SRTL15-60... (mã hs thanh ray dẫn h/ mã hs của thanh ray dẫ)
- Mã HS 74199999: TAPE GUIDE SHAFT HOLDER (B)-Mâm cặp bằng đồng 50400-2431... (mã hs tape guide shaf/ mã hs của tape guide s)
- Mã HS 74199999: Chân thú trang trí bằng đồng3.7x4.2x0.64 cm... (mã hs chân thú trang/ mã hs của chân thú tra)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đấu nốiNichiful... (mã hs đầu cốt đấu nối/ mã hs của đầu cốt đấu)
- Mã HS 74199999: Ống đẩy khí (bằng đồng) linh kiện bộ điều chỉnh nhiệt cho hệ thống làm mát của xe máy(phi 11+/-0.02)... (mã hs ống đẩy khí bằ/ mã hs của ống đẩy khí)
- Mã HS 74199999: Tấm trang trí bằng đồng (1-1/8 dia x 1cm)... (mã hs tấm trang trí b/ mã hs của tấm trang tr)
- Mã HS 74199999: Chân đế bằng đồng (4.1 x 4.1 x 6.5cm)... (mã hs chân đế bằng đồ/ mã hs của chân đế bằng)
- Mã HS 74199999: Kim định vị bằng đồng dài 37.5mm... (mã hs kim định vị bằn/ mã hs của kim định vị)
- Mã HS 74199999: Trục nối kim định vị bằng đồng dài 8.3mm... (mã hs trục nối kim đị/ mã hs của trục nối kim)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây đồng trong bộ dẫn động của camera Module (đồng và nhựa). Hàng tái xuất mục 5 theo Tk: 102441845220 E11 (15/01/2019)... (mã hs cuộn dây đồng t/ mã hs của cuộn dây đồn)
- Mã HS 74199999: Tấm gá sản phẩm bằng đồng... (mã hs tấm gá sản phẩm/ mã hs của tấm gá sản p)
- Mã HS 74199999: HÍT TRE... (mã hs hít tre/ mã hs của hít tre)
- Mã HS 74199999: HÍT ĐỒNG BẢN ĐỒ... (mã hs hít đồng bản đồ/ mã hs của hít đồng bản)
- Mã HS 74199999: HÍT ĐỒNG CỜ CÔ GÁI... (mã hs hít đồng cờ cô/ mã hs của hít đồng cờ)
- Mã HS 74199999: Khớp nối van tiết kiệm khí gas, bằng hợp kim đồng, dài 3cm.hãng sản xuất GASIQ AB. No. 37080012. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối van ti/ mã hs của khớp nối van)
- Mã HS 74199999: Thanh nối bằng đồng (14mm x 08mm) PAUX37802/V1... (mã hs thanh nối bằng/ mã hs của thanh nối bằ)
- Mã HS 74199999: Khóa pin bằng đồng (lock pin) 17J-011-FA(VN) đã mạ hợp kim thiếc bạc... (mã hs khóa pin bằng đ/ mã hs của khóa pin bằn)
- Mã HS 74199999: vít/ ADJUST SCREW/ ST-0010-P-70-010-2 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs vít/ adjust scr/ mã hs của vít/ adjust)
- Mã HS 74199999: Dây nhảy (nối) tiếp địa bằng đồng dùng để tiếp địa cho thiết bị (BONDING JUMPER_38SQ (Below)), Hàng mới 100%... (mã hs dây nhảy nối/ mã hs của dây nhảy nố)
- Mã HS 74199999: Kẹp bằng đồng hình chữ C (dùng kết nối cáp)("C" Type Sleeve_95mm2), Hàng mới 100%... (mã hs kẹp bằng đồng h/ mã hs của kẹp bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Kẹp giữ an toàn bằng đồng của máy cưa lọng hoạt động bằng pin 18v, no: 324233-6... (mã hs kẹp giữ an toàn/ mã hs của kẹp giữ an t)
- Mã HS 74199999: Tấm đế làm khung cắm tay khoan bàn bác sỹ, Assistant holder brock (unpainted), 1A0C80BA... (mã hs tấm đế làm khun/ mã hs của tấm đế làm k)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng COUPLNG BUSH, part no: 304, phụ tùng tàu biển. HãngTAIKOKIKAI, mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng c/ mã hs của bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng BEARING METAL, part no: 201/1, phụ tùng tàu biển. HãngTAIKOKIKAI, mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng b/ mã hs của bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc trục bằng đồng CRANK PIN METAL BEST METAL, part no: 152673-23351, phụ tùng tàu biển. Hãng MITSUBISHI, mới 100%... (mã hs bạc trục bằng đ/ mã hs của bạc trục bằn)
- Mã HS 74199999: trục bằng đồng/ MEASURING SCOPE ADAPTER/ FM_X-Z002A-0008 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs trục bằng đồng// mã hs của trục bằng đồ)
- Mã HS 74199999: tấm giữ cân bằng/ BALANCE WEIGHT SUPPORT/ 014-0039-001-2 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs tấm giữ cân bằn/ mã hs của tấm giữ cân)
- Mã HS 74199999: Trục đồng dùng để đỡ cần gạt/ LOAD CHANGING LEVER BLOCK (LARGE)/ FM_X-Z005B-0008 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs trục đồng dùng/ mã hs của trục đồng dù)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng phay định hình bằng chữ nhật R6-70 kích thước 16 x 26 x 40 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng phay đ/ mã hs của tấm đồng pha)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt tròn 2-4... (mã hs đầu cốt tròn 2/ mã hs của đầu cốt tròn)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt chĩa 1.25-3.3... (mã hs đầu cốt chĩa 1/ mã hs của đầu cốt chĩa)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt tròn Nichifu 4-6... (mã hs đầu cốt tròn ni/ mã hs của đầu cốt tròn)
- Mã HS 74199999: Vòng bảo vệ bằng đồng dùng trong sản xuất mạch in điện tử, model: SM-T865, code: GH61-14775A, hàng mới 100%... (mã hs vòng bảo vệ bằn/ mã hs của vòng bảo vệ)
- Mã HS 74199999: Jig đồng tâm Mã hàng: 9630, chất liệu đồng. Hàng mới 100%... (mã hs jig đồng tâm mã/ mã hs của jig đồng tâm)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cho đấu nối Nichiful... (mã hs đầu cốt cho đấu/ mã hs của đầu cốt cho)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt nối cáp và phụ kiện cố định... (mã hs đầu cốt nối cáp/ mã hs của đầu cốt nối)
- Mã HS 74199999: Mâm tiền vàng may mắn, chất liệu đồng thau, kích thước: cao 55cm, ngang 100cm, hàng mới 100%... (mã hs mâm tiền vàng m/ mã hs của mâm tiền vàn)
- Mã HS 74199999: Bình điêu khắc nghệ thuật, chất liệu đồng thau, bên trong rỗng, kích thước: cao 120cm, ngang 126cm, hàng mới 100%... (mã hs bình điêu khắc/ mã hs của bình điêu kh)
- Mã HS 74199999: Chôt đồng máy hàn nhiệt... (mã hs chôt đồng máy h/ mã hs của chôt đồng má)
- Mã HS 74199999: Bạc đồng. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đồng hàng/ mã hs của bạc đồng hà)
- Mã HS 74199999: Cọc đồng M3-10-6mm... (mã hs cọc đồng m310/ mã hs của cọc đồng m3)
- Mã HS 74199999: Cọc đồng M3-25-6mm... (mã hs cọc đồng m325/ mã hs của cọc đồng m3)
- Mã HS 74199999: đầu nối hơi gen đồng phi 12(Hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối hơi gen/ mã hs của đầu nối hơi)
- Mã HS 74199999: Kẹp đầu dây NUT 4, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs kẹp đầu dây nut/ mã hs của kẹp đầu dây)
- Mã HS 74199999: Kim, P-111A, Chất liệu bằng đồng mới 100%... (mã hs kim p111a ch/ mã hs của kim p111a)
- Mã HS 74199999: Tâm phát nhiệt, 969 967, chất liệu đồng, mới 100%... (mã hs tâm phát nhiệt/ mã hs của tâm phát nhi)
- Mã HS 74199999: Chân bằng đồng3-1/4 dia x1 "... (mã hs chân bằng đồng3/ mã hs của chân bằng đồ)
- Mã HS 74199999: Khung ghế bằng đồng4.24x4.87x6.09 cm... (mã hs khung ghế bằng/ mã hs của khung ghế bằ)
- Mã HS 74199999: Chân phích cắm bằng đồng.Hàng mới 100%... (mã hs chân phích cắm/ mã hs của chân phích c)
- Mã HS 74199999: ống đồng tròn để kết nối dây điện.Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng tròn đ/ mã hs của ống đồng trò)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lỗ tròn để kết nối dây điện.Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng lỗ t/ mã hs của miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện trang trí bằng đồng mua trong nước, kích thước(68*58*32)cm.Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện trang/ mã hs của phụ kiện tra)
- Mã HS 74199999: Đầu kiểm tra thông dòng bằng đồng NP60HD-B... (mã hs đầu kiểm tra th/ mã hs của đầu kiểm tra)
- Mã HS 74199999: Miếng giải nhiệt bằng đồng-BN62-00839A-HEAT SINK HEAT PIPE. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giải nhiệ/ mã hs của miếng giải n)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây bằng đồng mã GD217731-D, kích thước: 204mm x phi 80mm, dùng trong bộ phận khởi động. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây bằng đ/ mã hs của cuộn dây bằn)
- Mã HS 74199999: PCB Bo mạch chưa gắn linh kiện (bằng đồng lát). Hàng mới 100%... (mã hs pcb bo mạch chư/ mã hs của pcb bo mạch)
- Mã HS 74199999: Công tắc Phonak, kích thước 0,5x3.55mm, Vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2... (mã hs công tắc phonak/ mã hs của công tắc pho)
- Mã HS 74199999: Công tắc, kết nối thiết bị phát, vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2, kích thước 6.5x2.21mm... (mã hs công tắc kết n/ mã hs của công tắc kế)
- Mã HS 74199999: Công tắc Linum minijack, kết nối thiết bị nhận, vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2, kích thước 4.5x20mm... (mã hs công tắc linum/ mã hs của công tắc lin)
- Mã HS 74199999: Miếng phản sóng bằng đồng dùng cho máy in-302RVJ1170-01... (mã hs miếng phản sóng/ mã hs của miếng phản s)
- Mã HS 74199999: Cầu đấu tiếp địa, (DELIXI/dày*rộng2x15mm), dùng để tiếp đất hợp tại kiện tổng bộ, làm bằng đồng, mới 100%... (mã hs cầu đấu tiếp đị/ mã hs của cầu đấu tiếp)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng cho phần đáy túi (3 chiếc/ bộ), Hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng cho/ mã hs của thanh đồng c)
- Mã HS 74199999: Cốt trần (bằng đồng, 1000 chiếc/ 1 gói); hàng mới 100%... (mã hs cốt trần bằng/ mã hs của cốt trần bằ)
- Mã HS 74199999: Pít tông... (mã hs pít tông/ mã hs của pít tông)
- Mã HS 74199999: Trục piston... (mã hs trục piston/ mã hs của trục piston)
- Mã HS 74199999: Tấm màng ngăn... (mã hs tấm màng ngăn/ mã hs của tấm màng ngă)
- Mã HS 74199999: Thân chụp trên... (mã hs thân chụp trên/ mã hs của thân chụp tr)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng 10x12mm mới 100%... (mã hs thanh đồng 10x1/ mã hs của thanh đồng 1)
- Mã HS 74199999: Chân bằng đồng4.4x4.4x7 cm... (mã hs chân bằng đồng4/ mã hs của chân bằng đồ)
- Mã HS 74199999: Điệm nối bằng đồng10.6x10.6x2 cm... (mã hs điệm nối bằng đ/ mã hs của điệm nối bằn)
- Mã HS 74199999: Dĩa cắm nến bằng đồng30.5x30.5x24.8 cm... (mã hs dĩa cắm nến bằn/ mã hs của dĩa cắm nến)
- Mã HS 74199999: Chiếc giày trang trí bằng đồng7 dia x 3/4"... (mã hs chiếc giày tran/ mã hs của chiếc giày t)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng Phi phi2.5, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng ph/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 70 mm- dài 70mm, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 70/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 50 mm2- dài 60mm, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 50/ mã hs của đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Kẹp cọc tiếp địa bằng đồng... (mã hs kẹp cọc tiếp đị/ mã hs của kẹp cọc tiếp)
- Mã HS 74199999: Cọc tiếp địa bằng đồng, phi 16*2M... (mã hs cọc tiếp địa bằ/ mã hs của cọc tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Lẫy tiếp xúc bằng đồng của khe cắm thẻ nhớ 5021040099 (chưa mạ)... (mã hs lẫy tiếp xúc bằ/ mã hs của lẫy tiếp xúc)
- Mã HS 74199999: Miếng tải dòng rò dùng trong máy ảnh (bằng đồng có keo, nhựa pet tổng hợp)... (mã hs miếng tải dòng/ mã hs của miếng tải dò)
- Mã HS 74199999: Miếng chống thấm bằng đồng dùng trong máy ảnh (chất liệu đồng, mặt sau có keo, nhựa pet tổng hợp)... (mã hs miếng chống thấ/ mã hs của miếng chống)
- Mã HS 74199999: bạc lót bằng đồng... (mã hs bạc lót bằng đồ/ mã hs của bạc lót bằng)
- Mã HS 74199999: Khớp nối bằng đồng... (mã hs khớp nối bằng đ/ mã hs của khớp nối bằn)
- Mã HS 74199999: Tấm bằng đồng (6.4 x 2.6 x 3.2cm)... (mã hs tấm bằng đồng/ mã hs của tấm bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Đầu cos đồng Cu16... (mã hs đầu cos đồng cu/ mã hs của đầu cos đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cos tiếp địa cho dây M16... (mã hs đầu cos tiếp đị/ mã hs của đầu cos tiếp)


Chương tiếp theo…
Chương 73: Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép
Chương 75: Niken và các sản phẩm bằng niken