Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 10: Ngũ cốc

>> Chương 9 >> Chương 11
Chú giải.
1.(A) Các sản phẩm kể tên trong các nhóm của Chương này chỉ được phân loại trong các nhóm đó khi ở dạng hạt, còn hoặc không còn ở trên bông hay trên thân cây.
(B) Chương này không bao gồm các loại hạt đã xát vỏ hoặc chế biến cách khác. Tuy nhiên, thóc, được xay để bỏ trấu, gạo được xát, đánh bóng, hồ (glazed), gạo đồ (1) hoặc gạo tấm vẫn được phân loại trong nhóm 10.06.
2. Nhóm 10.05 không bao gồm ngô ngọt (Chương 7).
Chú giải phân nhóm.
1. Khái niệm “lúa mì durum” có nghĩa là loại lúa mì thuộc loài Triticum durum và các giống lai tạo từ việc kết hợp giữa các loài của Triticum durum có cùng số nhiễm sắc thể (28) như loài đó.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 10019912: Lua my Uc, đã bỏ trấu, chưa qua xay xát chế biến, loại dùng chế biến thức ăn cho người.... (mã hs lua my uc đã b/ mã hs của lua my uc đ)
- Mã HS 10019912: LúA Mì Xá- nguyên liệu sản xuất bột mì thức ăn cho người (dạng hạt, đã bỏ trấu)... (mã hs lúa mì xá nguy/ mã hs của lúa mì xá n)
- Mã HS 10019912: HẠT LÚA MỲ CANADA (CPS PLUS). HÀNG ĐÓNG RỜI TRONG CONT CHƯA QUA SƠ CHẾ XAY XÁT, ĐÃ TÁCH VỎ TRẤU NGOÀI CÒN VỎ LỤA BÊN TRONG DÙNG CHO NGƯỜI.NHÀ SX GRAINCORP OPERATIONS LIMITED.... (mã hs hạt lúa mỳ cana/ mã hs của hạt lúa mỳ c)
- Mã HS 10019912: Lúa mì Úc (H2) không còn trên bông đã tách vỏ trấu ngoài còn vỏ lụa bên trong chưa qua xay xát, chế biến. Hàng rời dùng cho người. Độ ẩm 12.5 % Max. Protein: 11.5 % min... (mã hs lúa mì úc h2/ mã hs của lúa mì úc h)
- Mã HS 10019912: Lúa mì Úc (APW) không còn trên bông đã tách vỏ trấu ngoài còn vỏ lụa bên trong chưa qua xay xát, chế biến. Hàng rời dùng cho người. Độ ẩm 12.5 % Max. Protein: 10.5 % min... (mã hs lúa mì úc apw/ mã hs của lúa mì úc a)
- Mã HS 10019912: Lúa mỳ Úc (Hard Wheat) protein 11,5% min, độ ẩm 12,5% max, dùng cho người, (hàng rời chưa qua xay sát, chế biến, hạt lúa mỳ không còn trên bông, đã tách vỏ trấu ngoài)... (mã hs lúa mỳ úc hard/ mã hs của lúa mỳ úc h)
- Mã HS 10019912: Lúa mỳ Úc (Premium White Wheat) protein 10,5% min, độ ẩm 12,5% max, dùng cho người, (hàng rời chưa qua xay sát, chế biến, hạt lúa mỳ không còn trên bông, đã tách vỏ trấu ngoài)... (mã hs lúa mỳ úc prem/ mã hs của lúa mỳ úc p)
- Mã HS 10019912: Hạt lúa mì Úc APW, hàng xá, chưa qua sơ chế xay xát, đã tách vỏ trấu bên ngoài, còn vỏ lụa bên trong, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. Hàm lượng protein: 10.5%, độ ẩm: 12.5%. +/- 10%.... (mã hs hạt lúa mì úc a/ mã hs của hạt lúa mì ú)
- Mã HS 10019912: Hạt lúa mì Úc H2, hàng xá, chưa qua sơ chế xay xát, đã tách vỏ trấu bên ngoài, còn vỏ lụa bên trong, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. Hàm lượng protein: 11.5%, độ ẩm: 12.5%. +/- 10%.... (mã hs hạt lúa mì úc h/ mã hs của hạt lúa mì ú)
- Mã HS 10019912: HẠT LÚA MỲ AUSTRALIA (H1). HÀNG ĐÓNG RỜI TRONG CONT CHƯA QUA SƠ CHẾ XAY XÁT, ĐÃ TÁCH VỎ TRẤU NGOÀI CÒN VỎ LỤA BÊN TRONG DÙNG CHO NGƯỜI.NHÀ SX CHESTER COMMODITIES PTY LTD... (mã hs hạt lúa mỳ aust/ mã hs của hạt lúa mỳ a)
- Mã HS 10019912: Lúa mỳ Canada (Triticum spp) hàng rời đã tách vỏ trấu ngoài, còn vỏ lụa bên trong (chưa qua sơ chế, xay xát, chế biến. Mục đích sử dụng: làm nguyên liệu sản xuất bột mỳ. Dung sai: +/-10%... (mã hs lúa mỳ canada/ mã hs của lúa mỳ canad)
- Mã HS 10019919: Lúa Mì, nguyên hạt, chưa tách vỏ lụa, chưa xay xát, hàng xá đóng trong container, Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. CANADIAN WESTERN RED SPRING WHEAT (CWRS)... (mã hs lúa mì nguyên/ mã hs của lúa mì nguy)
- Mã HS 10019919: Lúa mì Canada- Canadian Western wheat- Sử dụng cho người, chưa qua xay xát, chưa bóc vỏ... (mã hs lúa mì canada/ mã hs của lúa mì canad)
- Mã HS 10019919: Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người: Lúa mì nguyên hạt (chưa tách vỏ lụa, chưa xay xát, hàng xá đóng trong container) Australian Hard Wheat (H2).... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10019919: Lúa mì Úc- Australian premium white wheat (APW)- Sử dụng cho người, chưa qua xay xát, chưa bóc vỏ... (mã hs lúa mì úc aust/ mã hs của lúa mì úc a)
- Mã HS 10019919: Lua mi Canada CWRS, đã bỏ trấu, chưa qua xay xát chế biến, loại dùng chế biến thức ăn cho người.... (mã hs lua mi canada c/ mã hs của lua mi canad)
- Mã HS 10019919: Lúa mì miền tây Canada, đã qua sơ chế, đã bóc vỏ trấu chỉ còn vỏ lụa, hàm lượng protein tối thiểu 13.5 PCT, độ ẩm tối đa 14.5 PCT, dùng trong sản xuất nội bộ, hàng mới 100%... (mã hs lúa mì miền tây/ mã hs của lúa mì miền)
- Mã HS 10019919: Lúa mì khô thích hợp dùng làm thức ăn cho người (4.88kg/túi), hàng mẫu... (mã hs lúa mì khô thíc/ mã hs của lúa mì khô t)
- Mã HS 10019919: Lúa mì (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNT, ngày 11/02/2019)... (mã hs lúa mì nguyên/ mã hs của lúa mì nguy)
- Mã HS 10019919: Lúa mì (dùng nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. Hàng nhập khẩu phù hợp TT 26/2012/TT-BNNPTNT)... (mã hs lúa mì dùng ng/ mã hs của lúa mì dùng)
- Mã HS 10019999: HẠT LÚA MÌ (mùa vụ 2018/2019)- Nguyên hạt, tách vỏ lụa, chưa qua xay xát. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs hạt lúa mì mùa/ mã hs của hạt lúa mì)
- Mã HS 10019999: Lúa mì (1kg/bao)... (mã hs lúa mì 1kg/bao/ mã hs của lúa mì 1kg/)
- Mã HS 10019999: Lúa mì (nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản). Hàng nhập khẩu phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs lúa mì nguyên/ mã hs của lúa mì nguy)
- Mã HS 10019999: Lúa mì chưa rang (nguyên liệu để sản xuất bia)... (mã hs lúa mì chưa ran/ mã hs của lúa mì chưa)
- Mã HS 10019999: Lúa mỳ hạt, không còn trên bông chưa qua sơ chế, đã tách vỏ trấu còn nguyên vỏ lụa, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới.... (mã hs lúa mỳ hạt khô/ mã hs của lúa mỳ hạt)
- Mã HS 10019999: LÚA MÌ HẠT (AUSTRALIAN WHEAT) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Hàng mới 100%, Nhập khẩu đúng theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs lúa mì hạt aus/ mã hs của lúa mì hạt)
- Mã HS 10019999: Hạt mỳ loại đã tách vỏ trấu, còn nguyên vỏ lụa (dùng làm nhân cho viên màu pháo hoa)... (mã hs hạt mỳ loại đã/ mã hs của hạt mỳ loại)
- Mã HS 10019999: Nguyên liệu SX TACN: Lúa mì milling đã tách vỏ trấu, chưa tách vỏ lụa, chưa qua chế biến- hàng xá trên tàu.Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10019999: Lúa mì hạt (Tên tiếng anh: CANADIAN WESTERN WHEAT, Tên khoa học: TRITICUM SPP). Dùng làm thức ăn chăn nuôi theo TT02/2019-TT-BNN& PTNT... (mã hs lúa mì hạt tên/ mã hs của lúa mì hạt)
- Mã HS 10039000: Lúa mạch hữu cơ dùng làm thức ăn cho bò sữa... (mã hs lúa mạch hữu cơ/ mã hs của lúa mạch hữu)
- Mã HS 10039000: LÚA ĐẠI MẠCH (BARLEY),vụ mùa 2019, chưa qua chế biến, chưa xác vỏ trấu. Dùng để sản xuất bia... (mã hs lúa đại mạch b/ mã hs của lúa đại mạch)
- Mã HS 10039000: Lúa đại mạch dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs lúa đại mạch dù/ mã hs của lúa đại mạch)
- Mã HS 10039000: Lúa đại mạch, vụ mùa 2018/2019, chưa qua chế biến, chưa xát vỏ trấu(chưa chế biến thành các sản phẩm khác) làm nguyên liệu để sản xuất malt Bia.... (mã hs lúa đại mạch v/ mã hs của lúa đại mạch)
- Mã HS 10039000: Lúa đại mạch nguyên hạt chưa tách vỏ (Barley), chưa qua sơ chế, dùng trong chế biến thức ăn cho người. Hàng mới 100%... (mã hs lúa đại mạch ng/ mã hs của lúa đại mạch)
- Mã HS 10039000: Hạt lúa mạch (Đại mạch) BARLEY, chỉ qua sơ chế thông thường(bóc vỏ, tách hạt, sấy khô), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1.1.8 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs hạt lúa mạch đ/ mã hs của hạt lúa mạch)
- Mã HS 10049000: Yến mạch nguyên hạt chưa tách vỏ (Oats), chưa qua sơ chế, dùng trong chế biến thức ăn cho người. Hàng mới 100%... (mã hs yến mạch nguyên/ mã hs của yến mạch ngu)
- Mã HS 10049000: Yến mạch (1kg/túi), hiệu Chantal Organics... (mã hs yến mạch 1kg/t/ mã hs của yến mạch 1k)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô SW1011 (25 kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt giống ngô s/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt ngô giống lai PAC 339 (TROPICAL CORN SEEDS PAC 339), bao 20 kg trong có 20 gói 1kg, Hàng mới 100%,... (mã hs hạt ngô giống l/ mã hs của hạt ngô giốn)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô CN3CPRWA790001. Hàng mới 100%... (mã hs hạt giống ngô c/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt Giống Ngô Nếp lai F1 HN88; tên khoa học: Zea mays; quy cách 50kg/bao; hàng mới 100%; do trung quốc sản xuất... (mã hs hạt giống ngô n/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô lai Pioneer Brand X40N612, tên khoa học Zea mays, 10 bao 10kg/BAO, mới 100%... (mã hs hạt giống ngô l/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 10059010: Bắp hạt không phải bắp giống.Tên khoa học: Zeamays.Loại dùng để nổ Argentina Yellow Popcorn,TC:1020 Bao(1bao22.68 kg).NSX:POP ARGENTINA S.A. Hàng mới 100%.Mới qua sơ chế Thông thường chưa qua tẩm ướp... (mã hs bắp hạt không p/ mã hs của bắp hạt khôn)
- Mã HS 10059010: BẮP SẤY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 13/TTR-ĐTTHCPN/02.JAN.2020, TK XUẤT 310414813110/CPNHANHHCM/12.DEC.2019... (mã hs bắp sấy hàng x/ mã hs của bắp sấy hàn)
- Mã HS 10059010: Hạt ngô dùng để rang nổ- Gold Butterfly Popcorn (50 lb/22.68 kg/bao), Hiệu Preferred Popcorn LLC, hàng mới 100%... (mã hs hạt ngô dùng để/ mã hs của hạt ngô dùng)
- Mã HS 10059010: Bắp hạt nổ dùng làm bắp nổ (50lbs/bao 22.68 kg/bao), hạn dùng đến 10/2021, hàng chưa tẩm ướp gia vị, hiệu: SHUMWAY FARMS THEATER STYLE POPCORN, Mới 100%... (mã hs bắp hạt nổ dùng/ mã hs của bắp hạt nổ d)
- Mã HS 10059010: Hạt Ngô loại dùng để rang nổ (Tên khoa học: Zea Mays).... (mã hs hạt ngô loại dù/ mã hs của hạt ngô loại)
- Mã HS 10059010: Ngô hạt dùng cho người ăn(Zea mays), chưa chế biến, không tẩm ướp, dùng để rang nổ. Hàng mới 100%. Hàng đóng bao 22,68 kg/bao, số lượng 2240 bao. NSX: AGT Foods Africa Pty Ltd. Đơn giá: 580USD/MT.... (mã hs ngô hạt dùng ch/ mã hs của ngô hạt dùng)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt (chưa xay xát- NLSXTAGS). Đã phơi khô nhưng chưa qua công đọan xử lý nào. Hàm lượng Aflatoxin <2.33ppb, độ ẩm 13.18%... (mã hs bắp hạt chưa x/ mã hs của bắp hạt chư)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bắp Hạt (Argentine Corn)... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ mã hs của ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (đã qua sơ chế, bóc tách hạt, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng mới... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (ngô hạt (Brazilian Maize) là nguyên liệu sx thức ăn Thủy sản.... (mã hs bắp hạt ngô hạ/ mã hs của bắp hạt ngô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (chỉ qua sơ chế thông thường, bóc vỏ, tách hạt, sấy khô, không rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, mới 100 %.... (mã hs ngô hạt chỉ qu/ mã hs của ngô hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: NGÔ HẠT (BRAZILIAN CORN), Độ ẩm: 14.5%max; Aflatoxin(max): < 20ppb. Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)... (mã hs ngô hạt brazil/ mã hs của ngô hạt bra)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt hữu cơ dùng bổ sung vào thức ăn trong chăn nuôi bò sữa... (mã hs ngô hạt hữu cơ/ mã hs của ngô hạt hữu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt mới qua sơ chế thông thường, tách hạt phơi khô không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qua/ mã hs của ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt Organic Maize (nguyên liệu SX thức ăn cho bò sữa). Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, mới 100%... (mã hs ngô hạt organic/ mã hs của ngô hạt orga)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt xá hàng xá NK làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019).... (mã hs bắp hạt xá hàng/ mã hs của bắp hạt xá h)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liêu thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp theo stt 1.1.1 danh mục TT số: 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bắp hạt argent/ mã hs của bắp hạt arg)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt đã qua sơ chế, tách hạt phơi khô không phải hạt giống, không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã q)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt(hàng xá) có hàm lượng Afatoxin max 20ppm và có độ ẩm max 14,5%.Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất TĂCN, hàng chưa qua sơ chế và không dùng rang nổ.... (mã hs ngô hạthàng xá/ mã hs của ngô hạthàng)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt: Chỉ qua sơ chế thông thường (bốc vỏ, tách hạt,sấy khô), không rang nổ, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt chỉ qu/ mã hs của bắp hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt xá (Argentine Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá arg/ mã hs của bắp hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt xá (Brazilian Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá bra/ mã hs của bắp hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (không phải loại rang nổ) hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; hàng nhập phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNN... (mã hs bắp hạt không/ mã hs của bắp hạt khô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt,nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT,hàng mới 100%... (mã hs ngô hạtnguyên/ mã hs của ngô hạtnguy)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Ngô hat. Hàng rời. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs ngô hat hàng r/ mã hs của ngô hat hàn)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (đã tách hạt phơi khô,mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt đã tác/ mã hs của ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- BRAZILIAN CORN đã qua sơ chế thông thường(bóc tách, sấy khô) không dùng để rang nổ. NLSX Thức ăn chăn nuôi- Hàng nhập khẩu theo danh mục TT 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)(STT 1.1.1)... (mã hs ngô hạt brazil/ mã hs của ngô hạt bra)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- Ngô hạt mới chỉ qua sơ chế thông thường nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt ngô hạ/ mã hs của ngô hạt ngô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Brazilian Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá bra/ mã hs của ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt argent/ mã hs của ngô hạt arg)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi_hàng qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt dạng rời, loại không để rang nổ).... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẠT (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo STT 1.1.1, TT 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bắp hạt nguyên/ mã hs của bắp hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt chỉ qua sơ chế thông thường (bóc vỏ, tách hạt, sấy khô), không để rang nổ. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt chỉ qua/ mã hs của ngô hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, đã qua sơ chế (bóc tách, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng chưa qua xay sát, chế biến, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẠT (BRAZILIAN CORN) KHÔNG PHẢI LOẠI DÙNG TRONG RANG NỔ, HÀNG NHẬP KHẨU PHÙ HỢP THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BNNPTNT, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI... (mã hs bắp hạt brazil/ mã hs của bắp hạt bra)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT.... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Arrgentine Maize) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arr/ mã hs của ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ.Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt nguy)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt:Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi (hàng chưa qua chế biến mới qua sơ chế thông thường).... (mã hs bắp hạtnguyên/ mã hs của bắp hạtnguy)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt: mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cho gia súc gia cầm, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ mã hs của ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (white corn crop 2018)mới qua sơ chế thông thường dùng xay làm bột bánh (dùng cho người), hiệu CLIC.Không dùng để rang nổ,đóng bao 23Kg/Bao.mới 100%. Tên khoa học Zea mays... (mã hs ngô hạt white/ mã hs của ngô hạt whi)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật: Ngô hạt (Brazilian Corn) (chưa qua xay xát, chế biến, không có mùi chua mốc)- NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Paraguayan Corn (Bắp Hạt) nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs paraguayan corn/ mã hs của paraguayan c)
- Mã HS 10059090: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Bắp hạt (Paraguayan corn). Hàng nhập phù hợp TT: 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019), HANG KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (sử dụng làm NLSX thức ăn chăn nuôi), độ ẩm cao nhất 14,5%, hàm lượng aflatoxin nhỏ hơn 20PPB, hàng chưa qua sơ chế, không dùng cho rang nổ, phù hợp với thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ngô hạt sử dụn/ mã hs của ngô hạt sử)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt Argentina, Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Argentine Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi; số tt 1.1.1 TT số 02/2019/TT-BNN&PTN. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arg/ mã hs của ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (Corn), dạng hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt corn/ mã hs của bắp hạt cor)
- Mã HS 10061010: hạt giống lúa lai đại dương 1 đóng bao 40kg/bao, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất(tên khoa học Oryza sativa)... (mã hs hạt giống lúa l/ mã hs của hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: Thóc giống lúa lai Nhị ưu 838... (mã hs thóc giống lúa/ mã hs của thóc giống l)
- Mã HS 10061010: Giống lúa lai N ưu 69... (mã hs giống lúa lai n/ mã hs của giống lúa la)
- Mã HS 10061010: Giống lúa lai Đắc Ưu 11... (mã hs giống lúa lai đ/ mã hs của giống lúa la)
- Mã HS 10061010: Hạt gống lúa. Tên kha học: Oryza Sativa.L. Loại: POKKALI. Nhà cung cấp: Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI. Mới 100%... (mã hs hạt gống lúa t/ mã hs của hạt gống lúa)
- Mã HS 10061010: Hạt lúa lai Nhị Ưu 838. Mã lô giống: 52.01.LL.F1.NK19.005. Trung Quốc sản xuất, hàng mới 100%, đóng bao đồng nhất 40kg/bao/PP; 1kg/PE... (mã hs hạt lúa lai nhị/ mã hs của hạt lúa lai)
- Mã HS 10061010: HẠT GIỐNG LÚA- KÈM GP KDTV SỐ 5603/BVTV-KD VÀ GP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG SỐ 1554/GPNK- TT-CLT... (mã hs hạt giống lúa/ mã hs của hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG NHỊ ƯU 838, HÀNG DO TRUNG QUỐC SẢN XUẤT, MỚI 100%, ĐÓNG 30KG/BAO... (mã hs giống lúa lai b/ mã hs của giống lúa la)
- Mã HS 10061090: Lúa (không dùng làm thức ăn chăn nuôi, xuất xứ: campuchia)... (mã hs lúa không dùng/ mã hs của lúa không d)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07.JAN.2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12.DEC.2019... (mã hs gạo lứt hàng x/ mã hs của gạo lứt hàn)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt sushi Nhật hạt ngắn hữu cơ Clearspring- Clearspring Organic Sushi Rice Short Grain Japanese Style (500g/hộp x 12 hộp/thùng). HSD: 11/06/2021... (mã hs gạo lứt sushi n/ mã hs của gạo lứt sush)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT RED CARGO 1KG*12/BAO RED CARGO RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo lứt red car/ mã hs của gạo lứt red)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC BROWN RICE 1KG*12/BAO THAI JASMINE BROWN RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo lức brown r/ mã hs của gạo lức brow)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT HIỆU AN GIA KHANG, 1 BAO 0.5KG... (mã hs gạo lứt hiệu an/ mã hs của gạo lứt hiệu)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP THÁI LAN (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 49kg/Bao)... (mã hs gạo nếp thái la/ mã hs của gạo nếp thái)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Lào 25% tấm (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào 25%/ mã hs của gạo nếp lào)
- Mã HS 10063030: Nếp (50KG/Bao)... (mã hs nếp 50kg/bao/ mã hs của nếp 50kg/ba)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp trắng thái lan đã xát (Thai White Glutinous Rice 10 %) Hàng đóng gói đồng nhất 49 kg/bao... (mã hs gạo nếp trắng t/ mã hs của gạo nếp trắn)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Lào (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào hà/ mã hs của gạo nếp lào)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP 1KG*12/BAO-THAI WHITE GLUTINOUS RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo nếp 1kg*12// mã hs của gạo nếp 1kg*)
- Mã HS 10063040: Gạo Tẻ đã xát (Thai hommali rice 100% grade B) Hàng đóng gói đồng nhất 49 kg/bao... (mã hs gạo tẻ đã xát/ mã hs của gạo tẻ đã xá)
- Mã HS 10063040: GẠO THAI HOM MALI, 5KG*4/BAO- THAI HOM MALI RICE 100% GRADE B, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo thai hom ma/ mã hs của gạo thai hom)
- Mã HS 10063040: Gạo Thái Hommali Rice (5kgs x 8 túi/ bao)... (mã hs gạo thái hommal/ mã hs của gạo thái hom)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu, xuất xứ: Singapore... (mã hs gạo mẫu xuất x/ mã hs của gạo mẫu xuấ)
- Mã HS 10063099: GẠO- DAWAAT BASMATI RICE (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs gạo dawaat bas/ mã hs của gạo dawaat)
- Mã HS 10063099: GẠO- TEMASEK GOLD BASMATI RICE (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs gạo temasek go/ mã hs của gạo temasek)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG IDLI RICE (20x 25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg idli ri/ mã hs của gạo pg idli)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG PONNI RICE (25x 25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg ponni r/ mã hs của gạo pg ponn)
- Mã HS 10063099: Gạo- DUBAR BASMATI RICE (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo dubar basm/ mã hs của gạo dubar b)
- Mã HS 10063099: Gạo- SUPER BASMATI RICE (20X1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo super basm/ mã hs của gạo super b)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG GOLD BASMATI RICE (25x25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg gold ba/ mã hs của gạo pg gold)
- Mã HS 10063099: Gạo- SUPPER BASMATI RICE (20x5kg/carton), hàng mới 100%... (mã hs gạo supper bas/ mã hs của gạo supper)
- Mã HS 10063099: Gạo cao cấp Basmati- Zeeba Premium Basmati Rice (1X20kg/carton)... (mã hs gạo cao cấp bas/ mã hs của gạo cao cấp)
- Mã HS 10063099: Gạo không vo trộn 16 loại ngũ cốc Miyagi Tsuya Hime- Miyagi Tsuya Hime 16 grain mix, 300g/túi. Nhà SX: Ohyama Co., Ltd., HSD: 15/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs gạo không vo tr/ mã hs của gạo không vo)
- Mã HS 10063099: Gạo Idly, hiệu Aachi, tên khoa học: Oryza sativa, đóng gói 5kg/ gói, 4 gói/ thùng (Pkg), 50 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs gạo idly hiệu/ mã hs của gạo idly hi)
- Mã HS 10063099: Gạo Ponni Boiled, hiệu Aachi, tên khoa học: Oryza sativa, đóng gói 5kg/ gói, 4 gói/ thùng (Pkg), 50 thùng xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs gạo ponni boile/ mã hs của gạo ponni bo)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng IR 64 (5% tấm)... (mã hs gạo trắng ir 64/ mã hs của gạo trắng ir)
- Mã HS 10063099: Mẫu gạo (0.9kg/túi)... (mã hs mẫu gạo 09kg// mã hs của mẫu gạo 09)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG,25% TẤM- dùng trong sản xuất bia- (50kgs/bag) hàng mới qua sơ chế thông thường và làm sạch; hàng mới 100%... (mã hs gạo trắng25% t/ mã hs của gạo trắng25)
- Mã HS 10063099: Gạo lào đã sát toàn bộ và đã được đánh bóng (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.02 kg/bao)... (mã hs gạo lào đã sát/ mã hs của gạo lào đã s)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng NIIGATAKEN SAN CHIHOMINORI đã xát và đánh bóng, 2 kgs/túi, mới 100%... (mã hs gạo trắng niiga/ mã hs của gạo trắng ni)
- Mã HS 10063099: Hạt gạo tẻ trắng (hạt dài) Myanmar Emata 25% tên khoa học là Oryza Sativa, đã xát trắng chưa chế biến cách khác, mới 100%. Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.Sp dùng cho người, 50kg/bao, mùa vụ 2019... (mã hs hạt gạo tẻ trắn/ mã hs của hạt gạo tẻ t)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine, 5% tấm, NW: 25 kg/bao, GW: 25.1kg/bao... (mã hs gạo jasmine 5%/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo sushi Nhật hạt ngắn hữu cơ Clearspring- Clearspring Organic Sushi Rice Short Grain Japanese Style (500g/hộp x 12 hộp/thùng). HSD: 11/06/2021... (mã hs gạo sushi nhật/ mã hs của gạo sushi nh)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật hạt ngắn Iwate Hitomebore Musenmai, đóng trong 200 túi giấy 20kg (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật hạt ng/ mã hs của gạo nhật hạt)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Komeyano Tokusen (Gạo Nhật hạt ngắn), đóng trong 175 túi giấy 20kg (4 bao PE x 5kg 20kg).... (mã hs gạo nhật komeya/ mã hs của gạo nhật kom)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu... (mã hs gạo mẫu/ mã hs của gạo mẫu)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu (1.06kg/túi)... (mã hs gạo mẫu 106kg/ mã hs của gạo mẫu 10)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu, dùng để làm mẫu thí nghiệm... (mã hs gạo mẫu dùng đ/ mã hs của gạo mẫu dùn)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu (1kg/túi)... (mã hs gạo mẫu 1kg/tú/ mã hs của gạo mẫu 1kg)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica trộn gạo, hàng đóng trong bao P.P, đồng nhất 20 kgs/bao... (mã hs gạo japonica tr/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Thái Pathumthani Frangrant rice (5kgs x 10 túi/ bao)... (mã hs gạo thái pathum/ mã hs của gạo thái pat)
- Mã HS 10063099: Nguyên liệu thực phẩm: Gạo lứt, 5 kg/ túi, 1 túi/ thùng, do Công ty TNHH ANBER sản xuất, SCB: 04/DF-CBSP/ 2019, mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10063099: Gạo Ý- Casa Rin Riso Arborio 6x1Kg... (mã hs gạo ý casa rin/ mã hs của gạo ý casa)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo IR 64... (mã hs tấm gạo ir 64/ mã hs của tấm gạo ir 6)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm loại B 2-3-4 (tên khoa học: Oryza sativa) dùng làm thức ăn cho người, 50kg/bao, hàng mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs gạo tấm loại b/ mã hs của gạo tấm loại)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp... (mã hs tấm nếp/ mã hs của tấm nếp)
- Mã HS 10064090: Hạt gạo tấm Myanmar tên khoa học là Oryza Sativa, mới qua sơ chế thông thường. Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sản phẩm dùng cho người, 50kg/bao,B 1:2, mới 100%, vụ 2019, hạt vỡ 1-2 mảnh... (mã hs hạt gạo tấm mya/ mã hs của hạt gạo tấm)
- Mã HS 10064090: GẠO TẤM THÁI LAN, nhãn hiệu Pelican (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao,560 bao)... (mã hs gạo tấm thái la/ mã hs của gạo tấm thái)
- Mã HS 10064090: Nếp Tấm (50 Kg/ Bao)... (mã hs nếp tấm 50 kg// mã hs của nếp tấm 50)
- Mã HS 10064090: Gạo Tấm Hương 50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm hương 5/ mã hs của gạo tấm hươn)
- Mã HS 10064090: Gạo Tấm giống nhật(50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm giống n/ mã hs của gạo tấm giốn)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm Thái Hom Mali Rice (2kgs x 25 túi/ bao)... (mã hs gạo tấm thái ho/ mã hs của gạo tấm thái)
- Mã HS 10081000: Hạt kiều mạch dùng làm thức ăn cho người,tên khoa học:Fagopyrum esculentum moench, không dùng để gieo trồng,không dùng làm thức ăn chăn nuôi, không thuộc danh mục cities,mới 100%... (mã hs hạt kiều mạch d/ mã hs của hạt kiều mạc)
- Mã HS 10082900: Hạt kê đỏ (Red millet in husk) dùng làm thức ăn chăn nuôi. Quy cách đóng gói: Net weight 25 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê đỏ red/ mã hs của hạt kê đỏ r)
- Mã HS 10082900: Hạt kê đỏ,tên khoa học: Panicum Miliaceuml, không thuộc danh mục cities,mới 100%... (mã hs hạt kê đỏtên k/ mã hs của hạt kê đỏtê)
- Mã HS 10082900: Hạt kê (30kg/bao,hàng chỉ qua sơ chế thông thường) dùng cho người, mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ mã hs của hạt kê 30kg)
- Mã HS 10082900: Hạt kê hữu cơ Organic Hulled Millet (sơ chế thông thường bằng cách sấy khô), 500g/gói; NSX: HEALTH PARADISE SDN;HSD: 17 tháng kể từ ngày SX. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê hữu cơ o/ mã hs của hạt kê hữu c)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa Đỏ Organic- Organic Red Quinoa, 500g, hàng mới 100%... (mã hs hạt quinoa đỏ o/ mã hs của hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa đỏ (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đỏ/ mã hs của hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa đen (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đen/ mã hs của hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa trắng (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao (25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa trắn/ mã hs của hạt quinoa t)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa hữu cơ (hạt diêm mạch hữu cơ), Organic white quinoa, tên khoa học: Chenopodium quinoa willd, 25 kgs/ Bao, Hàng Mới 100%... (mã hs hạt quinoa hữu/ mã hs của hạt quinoa h)
- Mã HS 10089000: HẠT KÊ ĐỎ- RED MILLET (25 KG/ BAO), HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH THÔNG THƯỜNG, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs hạt kê đỏ red/ mã hs của hạt kê đỏ r)
- Mã HS 10089000: HẠT KÊ TRẮNG- WHITE MILLET (25 KGS/ BAO), HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH THÔNG THƯỜNG, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs hạt kê trắng w/ mã hs của hạt kê trắng)
- Mã HS 10089000: Đậu quả vanilla đã sấy khô, dùng để làm gia vị, hàng sử dụng cho cá nhân (2kg/gói), hàng mới 100%, NCC: SPICEJUNGLE... (mã hs đậu quả vanilla/ mã hs của đậu quả vani)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 10019100: Hạt mắc ca TM 250g... (mã hs hạt mắc ca tm 2/ mã hs của hạt mắc ca t)
- Mã HS 10019100: Hạt mắc ca TM 500g... (mã hs hạt mắc ca tm 5/ mã hs của hạt mắc ca t)
- Mã HS 10019912: Nguyên liệu sx thức ăn cho người: Hạt lúa mì đã tách vỏ trấu, chưa tách vỏ lụa, chưa qua chế biến, hàng xà lan... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10019999: Feed Wheat-Lúa mì-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Không qui cách... (mã hs feed wheatlúa/ mã hs của feed wheatl)
- Mã HS 10019999: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Lúa mì (Feed Wheat)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô lai biến đổi gen DK6919S (GMO corn seeds DK6919S)... (mã hs hạt giống ngô l/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Giống ngô LVN10 NSC 1kg... (mã hs giống ngô lvn10/ mã hs của giống ngô lv)
- Mã HS 10059010: Bắp Xào Tôm Bò (F2G)... (mã hs bắp xào tôm bò/ mã hs của bắp xào tôm)
- Mã HS 10059010: Bắp sấy giòn, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (10 kg/thùng)... (mã hs bắp sấy giòn k/ mã hs của bắp sấy giòn)
- Mã HS 10059090: BẮP (CORNCOB)... (mã hs bắp corncob/ mã hs của bắp corncob)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu dẻo tí/ mã hs của bắp nấu dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp tím (30 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp tím 30/ mã hs của bắp nếp tím)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp trắng (20 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp trắng/ mã hs của bắp nếp trắn)
- Mã HS 10059090: BẮP DẺO LUỘC CÒN VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc cò/ mã hs của bắp dẻo luộc)
- Mã HS 10059090: BẮP DẺO LUỘC KHÔNG VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc kh/ mã hs của bắp dẻo luộc)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp đông lạnh (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp đông lạ/ mã hs của bắp nếp đông)
- Mã HS 10059090: Frozen Cooked Sweet Corn/ Bắp trắng đông lạnh, 24bagsx580gr... (mã hs frozen cooked s/ mã hs của frozen cooke)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu có vỏ (20 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu có vỏ/ mã hs của bắp nấu có v)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp dẻo tí/ mã hs của bắp nếp dẻo)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Bắp chà Viet San, 40 x 300g... (mã hs bắp chà viet sa/ mã hs của bắp chà viet)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu SX TACN: Ngô hạt.Hàng mới, chưa qua gia công, chế biến. Lấy hàng thực tế từ tàu MV DARYA DEVI... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, đã qua sơ chế tách hạt phơi khô (không dùng để rang nổ). Hàng đóng bao trong cont. Xuất xứ: Việt nam... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Bắp tươi dẻo luộc chín (30x3PCS)... (mã hs bắp tươi dẻo lu/ mã hs của bắp tươi dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp bào bịch (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào bịch 2/ mã hs của bắp bào bịch)
- Mã HS 10059090: Bắp bào dẽo chín (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào dẽo chí/ mã hs của bắp bào dẽo)
- Mã HS 10059090: Bắp tím không vỏ (24 x 625g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs bắp tím không v/ mã hs của bắp tím khôn)
- Mã HS 10059090: Bắp Giã_50 bags x 12oz (340g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs bắp giã50 bags/ mã hs của bắp giã50 b)
- Mã HS 10059090: Frozen Cooked Corn/ Bắp trắng có vỏ/ 20bags x 3pcs... (mã hs frozen cooked c/ mã hs của frozen cooke)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp nấu (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp nấu 70/ mã hs của bắp nếp nấu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẤP ĐÔNG LẠNH (VÀNG)-FROZEN BOILED CORN (3PCS/BAG), HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 560G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp hấp đông lạ/ mã hs của bắp hấp đông)
- Mã HS 10059090: Hạt Bắp(Ngô) vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên tàu rời, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắpngô và/ mã hs của hạt bắpngô)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp 16kg/thùng... (mã hs bắp nếp 16kg/th/ mã hs của bắp nếp 16kg)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp 1KG 20kg/thùng... (mã hs bắp nếp 1kg 20k/ mã hs của bắp nếp 1kg)
- Mã HS 10059090: Bắp rang bơ... (mã hs bắp rang bơ/ mã hs của bắp rang bơ)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu (15x800g)... (mã hs bắp nấu 15x800/ mã hs của bắp nấu 15x)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Trà khổ qua_48 bags x 3.5oz (100g)_nhãn hiệu First World... (mã hs trà khổ qua48/ mã hs của trà khổ qua)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp tím (20 Bịch x 3 pcs), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp tím 20/ mã hs của bắp nếp tím)
- Mã HS 10059090: Bắp hột hấp chín (20 Bịch x 454 gr), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp hột hấp chí/ mã hs của bắp hột hấp)
- Mã HS 10059090: Bắp trái nấu 3 Pcs (24 x 625g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 3/ mã hs của bắp trái nấu)
- Mã HS 10059090: Bắp bào đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp bào đông lạ/ mã hs của bắp bào đông)
- Mã HS 10059090: Bắp non dẻo đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp non dẻo đôn/ mã hs của bắp non dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp hấp đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 3 trái)... (mã hs bắp nếp hấp đôn/ mã hs của bắp nếp hấp)
- Mã HS 10059090: Bắp trắng đông lạnh- Frozen cooked sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp trắng đông/ mã hs của bắp trắng đô)
- Mã HS 10059090: Bắp tím đông lạnh- Frozen cooked color sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp tím đông lạ/ mã hs của bắp tím đông)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT áp dụng theo điều 3 luật 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: BẮP NẾP TRẮNG-WHITE BROKEN CORN, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp nếp trắngw/ mã hs của bắp nếp trắn)
- Mã HS 10059090: Bắp chà (20 x 400g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp chà 20 x 4/ mã hs của bắp chà 20)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ.Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt nguy)
- Mã HS 10059090: Hạt bắp vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên container, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắp vàng n/ mã hs của hạt bắp vàng)
- Mã HS 10059090: Bắp trái nấu 0 vỏ (24 x 3 Pcs), Hiệu FLYING HORSE, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 0/ mã hs của bắp trái nấu)
- Mã HS 10059090: Dried Corn/ Bắp giã, 400g x 30bags... (mã hs dried corn/ bắp/ mã hs của dried corn/)
- Mã HS 10061010: hạt giống lúa lai đại dương 1 đóng bao 40kg/bao, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất(tên khoa học Oryza sativa)... (mã hs hạt giống lúa l/ mã hs của hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: Hạt lúa giống OM5451 XN1, 40KG/Bao... (mã hs hạt lúa giống o/ mã hs của hạt lúa giốn)
- Mã HS 10061090: Cháo gấu Đỏ Cá 50gr x50... (mã hs cháo gấu đỏ cá/ mã hs của cháo gấu đỏ)
- Mã HS 10061090: Cháo gấu Đỏ Thịt Bằm 50gr x50... (mã hs cháo gấu đỏ thị/ mã hs của cháo gấu đỏ)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt Việt Nam giống Nhật 5% tấm, đóng trong 50 bao PP 20kg (4 bao PE x 5 kg20 kg) (nhãn bao NO HOOK 6 x 5KG)... (mã hs gạo lứt việt na/ mã hs của gạo lứt việt)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt (trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.02 kg/ bao)... (mã hs gạo lứt trọng/ mã hs của gạo lứt trọ)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT THƠM VIỆT NAM 5% TẤM (GẠO ĐÓNG XÁ TRONG CONTAINER, 24,5 TẤN/ CONTAINER)... (mã hs gạo lứt thơm vi/ mã hs của gạo lứt thơm)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC RANG KHÔ... (mã hs gạo lức rang kh/ mã hs của gạo lức rang)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC... (mã hs gạo lức/ mã hs của gạo lức)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT JAPONICA VIỆT NAM (GẠO ĐÓNG XÁ TRONG CONTINER, 24,5 TẤN/CONT)... (mã hs gạo lứt japonic/ mã hs của gạo lứt japo)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt sấy "Vegetarian Brown Rice" (250Gr x 48). Hàng mới 100%... (mã hs gạo lứt sấy ve/ mã hs của gạo lứt sấy)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT CHIÊN... (mã hs gạo lứt chiên/ mã hs của gạo lứt chiê)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐỎ 5% TẤM, HÀNG ĐÓNG 893,75 KG/ JUMBO BAG,KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt đỏ 5% t/ mã hs của gạo lứt đỏ 5)
- Mã HS 10062090: Gạo lức 10% tấm, gồm 4500 bao tịnh 1000kg/bao, cả bì 1003.40kg/bao. Đóng đồng nhất... (mã hs gạo lức 10% tấm/ mã hs của gạo lức 10%)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT JASMINE 5% TẤM, HÀNG ĐÓNG XÁ 24,5 TẤN/ CONTAINER, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt jasmine/ mã hs của gạo lứt jasm)
- Mã HS 10062090: Gạo lức xay không nhãn hiệu (mới 100%)... (mã hs gạo lức xay khô/ mã hs của gạo lức xay)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐEN 5% TẤM 0.5KGx12/CARTON, NUTRICHOICE BRAND... (mã hs gạo lứt đen 5%/ mã hs của gạo lứt đen)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt nếp, 5% tấm, tịnh 10kg/bao, hàng mới 100%,sản xuất tại Việt Nam. HĐ HĐ 347-019/AND-EX/JFC (19/12/2019)... (mã hs gạo lứt nếp 5%/ mã hs của gạo lứt nếp)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 347-019/AND-EX/JFC (19/12/2019)... (mã hs gạo lứt sushi/ mã hs của gạo lứt sus)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐỎ HẠT DÀI 5% TẤM 1000KG/ JUMBO BAG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt đỏ hạt/ mã hs của gạo lứt đỏ h)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT CHÁY TỎI... (mã hs gạo lứt cháy tỏ/ mã hs của gạo lứt cháy)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT... (mã hs gạo lứt/ mã hs của gạo lứt)
- Mã HS 10062090: BÁNH HỎI GẠO LỨT... (mã hs bánh hỏi gạo lứ/ mã hs của bánh hỏi gạo)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt hạt ngắn (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 354-019/AND-EX/JFC (ngày 25/12/2019)... (mã hs gạo lứt hạt ngắ/ mã hs của gạo lứt hạt)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo lứt 5% tấm/ mã hs của gạo lứt 5% t)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT NÂU JASMINE 5% TẤM 5KGx8, LOTUS BRAND... (mã hs gạo lứt nâu jas/ mã hs của gạo lứt nâu)
- Mã HS 10063030: NẾP THƠM Fragrant glutinous rice,12bags/ctn; 1bag36oz; 12kgs/CTN;, hàng mới 100%... (mã hs nếp thơm fragra/ mã hs của nếp thơm fra)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp... (mã hs gạo nếp/ mã hs của gạo nếp)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm. Đóng trong bao PP mới 50 kg/ 1 bao.... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: NÊP LONG AN 10% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS... (mã hs nêp long an 10%/ mã hs của nêp long an)
- Mã HS 10063030: NẾP 10% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO... (mã hs nếp 10% tấm xuấ/ mã hs của nếp 10% tấm)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 10% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo nếp 10% tấm/ mã hs của gạo nếp 10%)
- Mã HS 10063030: NÊP, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs nêp đóng đồng/ mã hs của nêp đóng đồ)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50.25kg/bao... (mã hs gạo nếp hàng đ/ mã hs của gạo nếp hàn)
- Mã HS 10063030: GAO NEP VIETNAM 10% TAM. GOM 10.000 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ mã hs của gao nep viet)
- Mã HS 10063030: Gạo trắng 5% tấm, đóng bao PP 25kg.bao... (mã hs gạo trắng 5% tấ/ mã hs của gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 15 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 15 % tấ/ mã hs của gạo nếp 15 %)
- Mã HS 10063030: Nếp hiệu KINGO. Đóng trong bao tịnh 2kg, 6 bao 2kg đóng trong 1 thùng carton tịnh 12kg/thùng. NW 3,60 MTS. Trị giá 3,546.00 USD... (mã hs nếp hiệu kingo/ mã hs của nếp hiệu kin)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Việt Nam hiệu Trái Dưa Hấu đóng bao 25kgs... (mã hs gạo nếp việt na/ mã hs của gạo nếp việt)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo nếp hàng đ/ mã hs của gạo nếp hàn)
- Mã HS 10063030: NẾP VIỆT NAM 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs nếp việt nam 5%/ mã hs của nếp việt nam)
- Mã HS 10063030: Nep, dong goi 18kg/bao... (mã hs nep dong goi 1/ mã hs của nep dong go)
- Mã HS 10063030: Nếp Premium 2% tấm (2000 bao 20 kg)... (mã hs nếp premium 2%/ mã hs của nếp premium)
- Mã HS 10063030: Gạo tẻ. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng bao cả bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ mã hs của gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063030: Nếp Việt Nam 10% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs nếp việt nam 10/ mã hs của nếp việt nam)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs gạo nếp xuất x/ mã hs của gạo nếp xuấ)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kgs. Tổng cộng 920 bao... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: NÊP 10% TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG... (mã hs nêp 10% tâm đó/ mã hs của nêp 10% tâm)
- Mã HS 10063030: NÊP. ĐÓNG BAO PP/PE 25KGS.... (mã hs nêp đóng bao p/ mã hs của nêp đóng ba)
- Mã HS 10063030: Nep 5% tam, đóng gói 1Kg x20/ bao#VN... (mã hs nep 5% tam đón/ mã hs của nep 5% tam)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp (đóng bao đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao; trọng lượng cả bì 50,1kg/bao)... (mã hs gạo nếp đóng b/ mã hs của gạo nếp đón)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 10 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 10 % tấ/ mã hs của gạo nếp 10 %)
- Mã HS 10063030: Nếp 5% tấm (Xuất xứ Việt Nam 100%). Hàng đóng đồng nhất 30 kgs/bao PP- Vietnamese Glutinous Rice (Crop 2019)... (mã hs nếp 5% tấm xuấ/ mã hs của nếp 5% tấm)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp (#180) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo nếp #180/ mã hs của gạo nếp #18)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP TÂY BẮC KHÔ... (mã hs gạo nếp tây bắc/ mã hs của gạo nếp tây)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp nguyên hạt 25%tấm (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 25kg/bao,trọng lượng cả bì 25.01kg/bao)... (mã hs gạo nếp nguyên/ mã hs của gạo nếp nguy)
- Mã HS 10063030: Nếp thơm 2% tấm (937 bao 40 LBS18.14 kg)... (mã hs nếp thơm 2% tấm/ mã hs của nếp thơm 2%)
- Mã HS 10063030: NÊP 5% TÂM. ĐÓNG BAO PP+PE 25KG... (mã hs nêp 5% tâm đón/ mã hs của nêp 5% tâm)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp tím than 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp tím tha/ mã hs của gạo nếp tím)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp trắng Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs... (mã hs gạo nếp trắng v/ mã hs của gạo nếp trắn)
- Mã HS 10063091: Gạo Trắng Japonica DS1 Việt Nam 5% Tấm, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 18.150Kg/Bao.... (mã hs gạo trắng japon/ mã hs của gạo trắng ja)
- Mã HS 10063091: Gạo Thơm KDM Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 20Kg/ Bao.... (mã hs gạo thơm kdm vi/ mã hs của gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063091: Gạo Lức Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 50Kg/ Bao... (mã hs gạo lức việt na/ mã hs của gạo lức việt)
- Mã HS 10063099: Gạo japonica, hàng đóng trong bao P.P, đồng nhất 1,05 tấn/bao... (mã hs gạo japonica h/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (Xuất xứ Việt Nam 100%) Hàng đóng đồng nhất 25kg/PP bag. White Rice 5% Broken... (mã hs gạo 5% tấm xuấ/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE, PACKING: 36 LBS/BAG... (mã hs gạo jasmine pa/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO TẤM JASMINE, PACKING: 25 KGS/BAG... (mã hs gạo tấm jasmine/ mã hs của gạo tấm jasm)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica bổ sung 1% vitamin, hàng đóng đồng nhất trong bao P.E 40 LB/bao (18,14 kg/bao), mỗi bao gồm 20 túi P.E loại 2 LB/túi. Số lượng: 23,999 tấn; Đơn giá: 555,82 USD/tấn... (mã hs gạo japonica bổ/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% Việt Nam, gồm 5,200 bao, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.155 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gạo 5% việt nam/ mã hs của gạo 5% việt)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng (5451) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo trắng 5451/ mã hs của gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: Gạo trộn (80% jaopnica và 20% gao hạt dài), xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong 10 bao 1kg trong 1 bao master 10kg)... (mã hs gạo trộn 80% j/ mã hs của gạo trộn 80)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Utage), 5% tấm, tịnh 05kg/túi, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 272-019/AND-EX/JFC ngày 10/12/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn u/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo DT8 5% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo dt8 5% tấm/ mã hs của gạo dt8 5% t)
- Mã HS 10063099: GAO HAT TRON 3% TAM (DONG BAO 25KG NET/BAO AL SONBOLA & MARANAH)... (mã hs gao hat tron 3%/ mã hs của gao hat tron)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM JASMINE 5% TẤM 44KG/BAG, SUPER ELEPHANT BRAND... (mã hs gạo thơm jasmin/ mã hs của gạo thơm jas)
- Mã HS 10063099: GAO THOM HAT DAI VIET NAM 5% TAM (5451) (GAO THANH PHAM DA XAT TRANG VA DANH BONG)(VIETNAM LONG GRAIN FRAGRANT RICE 5% BROKEN (5451))... (mã hs gao thom hat da/ mã hs của gao thom hat)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (#175) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm #175/ mã hs của gạo thơm #1)
- Mã HS 10063099: GẠO VIỆT NAM, 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP/PE TỊNH 20KG, 2 BAO PP/PE ĐÓNG VÀO 1 BAO PP MASTER (TỔNG 450 BAO MASTER)... (mã hs gạo việt nam 5/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng hạt ngắn Việt Nam 5% tấm, đóng trong 2000 bao PP 22,7kg (nhãn bao KOALA)... (mã hs gạo trắng hạt n/ mã hs của gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: GAO 5% TAM (DONG BAO 5KGx6TUI/BAO MASTER TICAM)... (mã hs gao 5% tam don/ mã hs của gao 5% tam)
- Mã HS 10063099: Gạo Hạt ngắn và Trung đánh bóng bằng dầu (đóng đồng nhất 50 kg; Không nhan hiêu; Xuất xứ Việt Nam; 2% bao rỗng dự phòng)... (mã hs gạo hạt ngắn và/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM LÀI 5% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO JUMBO, 1000 KG/BAO JUMBO)... (mã hs gạo thơm lài 5%/ mã hs của gạo thơm lài)
- Mã HS 10063099: GAO TRANG 15% TAM DONG TRONG BAO PAPE 5 X 10KG ĐỰNG TRONG BAO 50KG... (mã hs gao trang 15% t/ mã hs của gao trang 15)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (Japonica Rice 5% Broken) (đóng đồng nhất 2kg/bag, 10 bag/1 carton) xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạo 5% tấm jap/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 5% tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong 25kg)... (mã hs gạo japonica 5%/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 15% tấm. Đóng trong bao PP, 50 kg/bao.... (mã hs gạo 15% tấm đó/ mã hs của gạo 15% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Akitakomachi), 5% tấm, tịnh 5kg/túi, hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn a/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Shuji Sushi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn s/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Don Don), 5% tấm, tịnh 2.8kg/túi, 6 túi đóng trong 1 bao 16.8kgs, hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn d/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt vừa (JB Oishii), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 338-019/AND-EX/JFC (ngày 11/12/2019)... (mã hs gạo hạt vừa jb/ mã hs của gạo hạt vừa)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Takumi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao,hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ 326-019/AND-EX/JFC (ngày 03/12/2019).... (mã hs gạo hạt ngắn t/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Komachi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao,hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ 326-019/AND-EX/JFC (ngày 03/12/2019).... (mã hs gạo hạt ngắn k/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Fuji), 5% tấm, tịnh 10kg/bao, hàng mới 100%, hàng mẫu không thu phí, sx tại Việt Nam. HĐ 336-019/AND-EX/JFC (ngày 25/12/2019)... (mã hs gạo hạt ngắn f/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ(VIETNAMESE RICE)... (mã hs gạo tẻvietname/ mã hs của gạo tẻvietn)
- Mã HS 10063099: GẠO TRĂNG, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs gạo trăng đóng/ mã hs của gạo trăng đ)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng Việt Nam Jasmine 5% tấm, Vụ 2019 đóng gói 50kg/bao, hàng Việt Nam sản xuất mới 100%.20x20'ST... (mã hs gạo trắng việt/ mã hs của gạo trắng vi)
- Mã HS 10063099: Gạo hàm châu 5% tấm đóng bao 18kg... (mã hs gạo hàm châu 5%/ mã hs của gạo hàm châu)
- Mã HS 10063099: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Gạo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT DÀI 5% TẤM 800GRx25, FIVE RIVER BRAND... (mã hs gạo hạt dài 5%/ mã hs của gạo hạt dài)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA ĐÓNG BAO 25KG... (mã hs gạo japonica đó/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng (DT8) 5% tấm, (VIETNAMESE FRAGRANT RICE 5% BROKEN (DT8)) (đóng bao PP 30 Kg.... (mã hs gạo trắng dt8/ mã hs của gạo trắng d)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451 5% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo 5451 5% tấm/ mã hs của gạo 5451 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (KDM) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50.16Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm kdm/ mã hs của gạo thơm kd)
- Mã HS 10063099: GAO THONG VIET NAM 5% TAM (DT8). GOM 21.840 BAO BOPP 25KGS... (mã hs gao thong viet/ mã hs của gao thong vi)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#176) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #1/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: CỐM GẠO... (mã hs cốm gạo/ mã hs của cốm gạo)
- Mã HS 10063099: GAO NANG HOA 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS(HD:D86/PT-MLC/2019)... (mã hs gao nang hoa 5%/ mã hs của gao nang hoa)
- Mã HS 10063099: GAO OEM NANG HOA 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS(HD:D18/PT-MLC/2019)... (mã hs gao oem nang ho/ mã hs của gao oem nang)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng IR64 5% tấm... (mã hs gạo trắng ir64/ mã hs của gạo trắng ir)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT DÀI VIỆT NAM (VIETNAM LONG GRAIN RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 24.5 TẤN/ CONTAINER... (mã hs gạo hạt dài việ/ mã hs của gạo hạt dài)
- Mã HS 10063099: Gạo 504 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo 504 15% tấm/ mã hs của gạo 504 15%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo thơm 15% tấ/ mã hs của gạo thơm 15%)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 5% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo om5451 5% t/ mã hs của gạo om5451 5)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo om5451 15%/ mã hs của gạo om5451 1)
- Mã HS 10063099: Gạo Đải Thơm 8 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo đải thơm 8/ mã hs của gạo đải thơm)
- Mã HS 10063099: Gạo 504 (HT 2019) 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo 504 ht 201/ mã hs của gạo 504 ht)
- Mã HS 10063099: Gao nhat 2% tam, dong goi 5kg/PA x 4/bao... (mã hs gao nhat 2% tam/ mã hs của gao nhat 2%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM. (DUOC DONG TRONG 2300 BAO PP/PE 50 KG TỊNH/BAO)... (mã hs gạo thơm kdm/ mã hs của gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật... (mã hs gạo nhật/ mã hs của gạo nhật)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP+PE 25KGS(HD: D83/WYH-PT/2019)... (mã hs gạo kdm 5% tâm/ mã hs của gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: GAO HAM CHÂU 10% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP 25KGS(HD: D81/WYH-PT/2019)... (mã hs gao ham châu 10/ mã hs của gao ham châu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (1000 bao 25 kg)... (mã hs gạo 5% tấm 100/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo nếp 5% tấm đóng bao 8 x 5kg... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ mã hs của gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt trung 5% tấm đóng bao 25 kg... (mã hs gạo hạt trung 5/ mã hs của gạo hạt trun)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo trắng 5%tấm/ mã hs của gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Lài... (mã hs gạo lài/ mã hs của gạo lài)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng jasmine 5% tấm; Đóng gói 25Kg/bao; Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%... (mã hs gạo trắng jasmi/ mã hs của gạo trắng ja)
- Mã HS 10063099: Gạo ST24- 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PE 50kg)... (mã hs gạo st24 5%tấm/ mã hs của gạo st24 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE 25kgs. Tổng cộng 1000 bao... (mã hs gạo thơm kdm 5%/ mã hs của gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam bổ sung 0,55% vitamin, hàng đóng đồng nhất trong bao P.E 20 kg/bao (Mỗi bao 20 túi P.E loại 1 kg)... (mã hs gạo việt nam bổ/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: GẠO TRỘN VIỆT NAM (80% GẠO JAPONICA VÀ 20% GẠO HẠT DÀI) 5% TẤM, TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT(SKEL BRAND) 10KG... (mã hs gạo trộn việt n/ mã hs của gạo trộn việ)
- Mã HS 10063099: Gạo Calrose Việt Nam, hàng đóng trong bao đồng nhất 25KG gồm 5 túi, mỗi túi 5KG. Nhãn hiệu: GOLDEN SUN... (mã hs gạo calrose việ/ mã hs của gạo calrose)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine hiệu PAGODA. Đóng trong bao tịnh 8kg. NW 15,60 MTS. Trị giá 11,622.00 USD... (mã hs gạo jasmine hiệ/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Hoang Dã Hữu Cơ hiệu HS. Đóng trong bao tịnh 1kg, 10 bao 1kg đóng trong thùng carton tịnh 10kg/thùng. NW 0,50 MTS. Trị giá 1,753.50 USD... (mã hs gạo hoang dã hữ/ mã hs của gạo hoang dã)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM 2019 5% TẤM ĐÓNG BAO PP 25KG... (mã hs gạo thơm 2019 5/ mã hs của gạo thơm 201)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica- 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 40LBS)... (mã hs gạo japonica 5/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng 5% Tấm (Vietnam White Rice 5% Broken (5451)), hàng mới 100%. đóng gói 50 kg/bao.... (mã hs gạo trắng 5% tấ/ mã hs của gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063099: Gao Viet Nam Jasmine 20% tam, dong goi 4.54Kg x 8/bao... (mã hs gao viet nam ja/ mã hs của gao viet nam)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm OM4900 Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kgs... (mã hs gạo thơm om4900/ mã hs của gạo thơm om4)
- Mã HS 10063099: Gạo nhật 5% tấm xuất theo hợp đồng số 19148 đóng bao đồng nhất 1kg x 15... (mã hs gạo nhật 5% tấm/ mã hs của gạo nhật 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 3% tấm, xuất xứ Việt Nam, 25 kg bao net (5 kg x 5 bao), 25.255 kg bao gross... (mã hs gạo japonica 3%/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA 30% TẤM ĐÓNG TRONG BAO POPP 40LBS. ICHIBAN BRAND... (mã hs gạo japonica 30/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo JASMIN 5% tấm, (VIETNAM ORIGIN JASMIN RICE 5% BROKEN) (đóng bao OPP 5KGS, 5 bao của 5kg vô 1 bao 25kg.)... (mã hs gạo jasmin 5% t/ mã hs của gạo jasmin 5)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (Nàng Hoa) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm nàng/ mã hs của gạo thơm nà)
- Mã HS 10063099: Gạo JAPONICA, 5% tấm... (mã hs gạo japonica 5/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm. Đóng trong bao PP mới 50 kg/ 1 bao.... (mã hs gạo 5% tấm đón/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 5%. Đóng trong bao BOPP/PE mới, 25kg/1 bao,... (mã hs gạo thơm 5% đó/ mã hs của gạo thơm 5%)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG 5451_ 5% TẤM; ĐÓNG BAO PP 50KG/BAO; TỔNG CỘNG: 5.000 BAO.NHÃN HIỆU: MALAYSIA... (mã hs gạo trắng 5451/ mã hs của gạo trắng 54)
- Mã HS 10063099: Gạo jaopnica, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao đồng nhất)... (mã hs gạo jaopnica x/ mã hs của gạo jaopnica)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT NGẮN VIỆT NAM (VIETNAM SHORT GRAIN RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 20 KG/ BAO... (mã hs gạo hạt ngắn vi/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng (504), 5% tấm... (mã hs gạo trắng 504/ mã hs của gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: GẠO VIỆT NAM 15% TẤM, ĐÓNG BAO PP/PE TỊNH 50KG... (mã hs gạo việt nam 15/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM, 5% tấm... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ mã hs của gạo kdm 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo SUSHI, 5% tấm... (mã hs gạo sushi 5% t/ mã hs của gạo sushi 5)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM 4900 VIỆT NAM 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs gạo thơm 4900 v/ mã hs của gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Iwate Hitomebore, đóng trong 10 túi giấy 20kg (Nhãn bao"không nhãn") (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật iwate/ mã hs của gạo nhật iwa)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Niigata Koshihikari, đóng trong 02 túi giấy 20kg (Nhãn bao "không nhãn") (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật niigat/ mã hs của gạo nhật nii)
- Mã HS 10063099: Gạo đỏ 10% tấm. Đóng trong bao PP mới, 25 kg/1 bao.... (mã hs gạo đỏ 10% tấm/ mã hs của gạo đỏ 10% t)
- Mã HS 10063099: Gạo đen 10% tấm. Đóng trong bao PP mới, 25 kg/1 bao.... (mã hs gạo đen 10% tấm/ mã hs của gạo đen 10%)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine 5% tấm. Đóng bao BOPP 45.4 kg(100LBS)/bao, tổng cộng 2,292 bao... (mã hs gạo jasmine 5%/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng thơm Việt Nam 3% tấm (Nàng Hoa), đóng trong 1.075 bao PP 20kg (nhãn bao ASIAN BANQUET)... (mã hs gạo trắng thơm/ mã hs của gạo trắng th)
- Mã HS 10063099: Gạo giống Nhật (Takumi), 5% tấm, tịnh 03kg/túi, 6 túi đựng trong 1 kiện,hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. Hợp đồng 299-019/AND-EX/JFC (26/11/2019).... (mã hs gạo giống nhật/ mã hs của gạo giống nh)
- Mã HS 10063099: GAO VIETNAM (NANG HOA) 5% TAM. DONG GOI TRONG BAO PP +PE 25KGS... (mã hs gao vietnam na/ mã hs của gao vietnam)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ. (đã qua sơ chế). Hàng đóng bao tịnh đồng nhất 50Kg/bao, đống bao cả bì đồng nhất 50.06Kg/bao... (mã hs gạo tẻ đã qua/ mã hs của gạo tẻ đã)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (BLUE RIBBON FRAGRANT RICE) max 5% tấm; packing: 20lbs/bao x3bao/carton; PO: 5500165291... (mã hs gạo thơm blue/ mã hs của gạo thơm bl)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451, 5% tấm... (mã hs gạo 5451 5% tấ/ mã hs của gạo 5451 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 2% tấm (500 bao 20 kg)... (mã hs gạo japonica 2%/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GAO KDM.BAO 50KG PP+PE... (mã hs gao kdmbao 50k/ mã hs của gao kdmbao)
- Mã HS 10063099: Gao Nhat 3% tam, dong goi 25kg/bao... (mã hs gao nhat 3% tam/ mã hs của gao nhat 3%)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM (OM54510 5% TẤM 25KG/BAG, GOLDEN THREE STARS BRAND... (mã hs gạo thơm om545/ mã hs của gạo thơm om)
- Mã HS 10063099: Gạo ST 5% tấm/ ST RICE 5% BROKEN (đóng bao PP tịnh 40kg/bao)... (mã hs gạo st 5% tấm// mã hs của gạo st 5% tấ)
- Mã HS 10063099: Gạo ST21, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 50LBS/bao)... (mã hs gạo st21 xuất/ mã hs của gạo st21 xu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451 5 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo 5451 5 % tấ/ mã hs của gạo 5451 5 %)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (DUOC DONG TRONG 1000 BAO BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo thơm duoc/ mã hs của gạo thơm du)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam. (DUOC DONG TRONG 5000 BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo việt nam/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine. (DUOC DONG TRONG 1000 BAO BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo jasmine d/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM TRẮNG HẠT DÀI 5% TẤM 50KG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo thơm trắng/ mã hs của gạo thơm trắ)
- Mã HS 10063099: Gạo 100%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 22.68kg)... (mã hs gạo 100%tấm xu/ mã hs của gạo 100%tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam hạt dài 5% tấm (504), mùa vụ 2019. Đóng bao PP đồng nhất 50 kg/bao; cả bì 50,13 kg/bao... (mã hs gạo việt nam hạ/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng, 5% tấm, tịnh 25kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 199-019/AND-UT/NHT (02/08/2019), Phụ lục Hợp đồng số 01 (03/12/2019),... (mã hs gạo trắng 5% t/ mã hs của gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: GẠO TRÒN 5% TẤM 5KGx8/BAG, LOTUS CALROSE BRAND... (mã hs gạo tròn 5% tấm/ mã hs của gạo tròn 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM 5% tấm/ KDM Rice 5% Broken- Packing in Laminate bag of 15kg net each, (N.W: 21,225 TẤN)... (mã hs gạo kdm 5% tấm// mã hs của gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng Japonica Việt Nam 2% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs... (mã hs gạo trắng japon/ mã hs của gạo trắng ja)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 25kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 25,125kg/bao... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ mã hs của gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063099: GAO JASMINE 10% TAM DONG TRONG TUI PP (LONG PE BEN TRONG) 10KG... (mã hs gao jasmine 10%/ mã hs của gao jasmine)
- Mã HS 10063099: GAO THOM DONG TRONG BAO PP (LONG PE) 50KG TINH... (mã hs gao thom dong t/ mã hs của gao thom don)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng VN 5% tấm, hàng hóa đóng bao đồng nhất 25kg/bao... (mã hs gạo trắng vn 5%/ mã hs của gạo trắng vn)
- Mã HS 10063099: GẠO (RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 20KG/ BAO,... (mã hs gạo rice hàn/ mã hs của gạo rice)
- Mã HS 10063099: Calrose round rice 5% broken (Enriched vitamins), Packing 18kg/ bag... (mã hs calrose round r/ mã hs của calrose roun)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine 5%tấm, NW: 25 kg/bao, GW: 25.1kg/bao... (mã hs gạo jasmine 5%t/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt tròn Japonica, 5% tấm... (mã hs gạo hạt tròn ja/ mã hs của gạo hạt tròn)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TẤM 25KG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ mã hs của gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam 25% tấm. Đóng bao PP đơn 50 kg tịnh/bao. Giao hàng bằng tàu.... (mã hs gạo việt nam 25/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: GAO. ĐÓNG BAO PP/PE 25KGS.... (mã hs gao đóng bao p/ mã hs của gao đóng ba)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm thượng hạng số 4- 05% tấm, đóng đồng nhất trong bao BOPP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao... (mã hs gạo thơm thượng/ mã hs của gạo thơm thư)
- Mã HS 10063099: Gạo Đài Thơm Việt Nam, gồm 16,650 bao, trọng lượng tịnh 22.5kg/bao, trọng lượng cả bì 22.592 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gạo đài thơm vi/ mã hs của gạo đài thơm)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM(Gạo đóng bao BOPP/PE 25kg/bao... (mã hs gạo jasmine việ/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam 5% Tấm.... (mã hs gạo việt nam 5%/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo Paponica, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 25KG)... (mã hs gạo paponica x/ mã hs của gạo paponica)
- Mã HS 10063099: Gạo, hàng mẫu (500g/túi), hàng mới 100%... (mã hs gạo hàng mẫu/ mã hs của gạo hàng mẫ)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM LÀI VIỆT NAM KDM 5% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO BOPP 100 LBS (45.36KG), NET 399,89376 TẤN, TRỊ GIÁ 237.536,89 USD, NHÃN HIỆU MA FAMILLE)... (mã hs gạo thơm lài vi/ mã hs của gạo thơm lài)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm, gồm 5000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.14kg/bao. Đóng đồng nhất... (mã hs gạo 5% tấm gồm/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt tròn 5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo hạt tròn 5%/ mã hs của gạo hạt tròn)
- Mã HS 10063099: Gạo Hàm Châu,xuất xứ Việt Nam, 12 kg thung net (1kgs x 12 bags), 12.64 kg thung gross... (mã hs gạo hàm châuxu/ mã hs của gạo hàm châu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (20 bao,1tấn/bao/pallet)... (mã hs gạo 5% tấm 20/ mã hs của gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Fragrant 5% tấm (1265 bao 40 LBS18.14 kg)... (mã hs gạo fragrant 5%/ mã hs của gạo fragrant)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ (Xuất xứ Việt Nam 100%) Hàng đóng đồng nhất 25KG/BOPP bag. Mixed Japonica Rice... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ mã hs của gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063099: GẠO SIÊU JASMINE 5% TẤM 18KG, RICEFIELD BRAND... (mã hs gạo siêu jasmin/ mã hs của gạo siêu jas)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT NGẮN 5% TẤM, 10KG/BAG, NISSHIN MAI BRAND... (mã hs gạo hạt ngắn 5%/ mã hs của gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo 5% tấm đóng/ mã hs của gạo 5% tấm đ)
- Mã HS 10063099: GẠO SUSHI 5% TẤM, 1000KG/ JUMBO BAG, LOTUS BRAND... (mã hs gạo sushi 5% tấ/ mã hs của gạo sushi 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo đồ 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo đồ 5% tấm đ/ mã hs của gạo đồ 5% tấ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 4900- 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo thơm 4900/ mã hs của gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE, 5% TẤM... (mã hs gạo jasmine 5%/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm RVT, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng trong bao PP 50kg (5 bao 10kg trong một bao PP 50kg). Tổng cộng 440 bao PP 50kg... (mã hs gạo thơm rvt x/ mã hs của gạo thơm rvt)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#2) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #2/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 5lbs/bao x 8bao/thùng... (mã hs gạo thơm jasmi/ mã hs của gạo thơm ja)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (DT8) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm dt8/ mã hs của gạo thơm dt)
- Mã HS 10063099: GAO 5% TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG... (mã hs gao 5% tâm đón/ mã hs của gao 5% tâm)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TẤM, 1 TẤN/ JUMBO BAG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ mã hs của gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 4900-5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo thơm 49005/ mã hs của gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng 504-5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo trắng 5045/ mã hs của gạo trắng 50)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ... (mã hs gạo tẻ/ mã hs của gạo tẻ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (ST24) 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE 18kgs, tổng cộng 2716 bao... (mã hs gạo thơm st24/ mã hs của gạo thơm st)
- Mã HS 10063099: GAO THOM 5% TAM, DONG TRONG BAO BOPP 25KG... (mã hs gao thom 5% tam/ mã hs của gao thom 5%)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE... (mã hs gạo jasmine/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Tấm (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.02kg/bao)... (mã hs gạo tấm hàng đ/ mã hs của gạo tấm hàn)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#07) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #0/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm xuất khẩu. Đóng đồng nhất trong bao PP: tịnh 50kg/bao, cả bì 50,14kg/bao. Cấp miễn phí 0,5% bao PP rỗng dự phòng theo hàng... (mã hs gạo trắng hạt d/ mã hs của gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#8) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #8/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#9) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #9/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT VỪA 5% TẤM, 5KGx3/BAG, SUNGROW BRAND... (mã hs gạo hạt vừa 5%/ mã hs của gạo hạt vừa)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG HẠT VIỆT NAM 15% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO PP 25KG/BAO)... (mã hs gạo trắng hạt v/ mã hs của gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA VIỆT NAM 5%TẤM (GẠO ĐÓNG BAO PP/PE 22,68KG/BAO, NET 24,948 TẤN, TRỊ GIÁ 11.276,50 USD, NHÃN HIỆU GOLDEN TWIN STARS)... (mã hs gạo japonica vi/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG... (mã hs gạo trắng/ mã hs của gạo trắng)
- Mã HS 10063099: Gaọ thơm Việt Nam 5% tấm, gồm 3,750 bao, trọng lượng tịnh 40.00kg/bao, trọng lượng cả bì 40.12 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gaọ thơm việt n/ mã hs của gaọ thơm việ)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 10% tấm, trọng lượng tịnh: 9kg/bao, cả bì: 9.06kg/bao... (mã hs gạo japonica 10/ mã hs của gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 10% tấm, trọng lượng tịnh: 18kg/bao, cả bì: 18.11kg/bao... (mã hs gạo om5451 10%/ mã hs của gạo om5451 1)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451, 10% tấm, trọng lượng tịnh: 4.5kg/bao, cả bì: 4.535kg/bao... (mã hs gạo om5451 10%/ mã hs của gạo om5451)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE 4% TẤM XUẤT KHẨU, TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 40 KG (10 KG x 4), BAO GỒM 2.198 BAO... (mã hs gạo jasmine 4%/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GAO THOM. ĐÓNG BAO PP 25KGS.... (mã hs gao thom đóng/ mã hs của gao thom đó)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG VIETNAM, 50 KG/BAO,26 TẤN/CONT... (mã hs gạo trắng vietn/ mã hs của gạo trắng vi)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM Blended 5% tấm đóng đồng nhất trong túi BOPP + PE loại 45Kg tịnh... (mã hs gạo kdm blended/ mã hs của gạo kdm blen)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine Yasmina 5% tấm đóng đồng nhất trong túi BOPP + PE loại 4.5Kg tịnh. Sau đó, đóng 5 túi 4.5kg vào bao PP loại 22.5Kg tịnh... (mã hs gạo jasmine yas/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo tấm xuất x/ mã hs của gạo tấm xuấ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM Việt Nam 3% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kg... (mã hs gạo thơm kdm vi/ mã hs của gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo lứt (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 345-019/AND-EX/JFC ngày 10/01/2020... (mã hs gạo lứt sushi/ mã hs của gạo lứt sus)
- Mã HS 10063099: Gạo giống Nhật, 5% tấm, tịnh 25kg/bao, hàng mới 100%,sx tại Việt Nam. HĐ AN-ST ngày 05/01/2020.... (mã hs gạo giống nhật/ mã hs của gạo giống nh)
- Mã HS 10063099: Gạo ST24 5% Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo st24 5% tấm/ mã hs của gạo st24 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm Nàng Hoa 5% tấm. Đóng trong bao POPP/PE tịnh 17,62 Lbs (8kg)/bao. NW 42,00 MTS. Trị giá 25,410.00 USD... (mã hs gạo thơm nàng h/ mã hs của gạo thơm nàn)
- Mã HS 10064090: Gạo Việt Nam 100% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs gạo việt nam 10/ mã hs của gạo việt nam)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp... (mã hs tấm nếp/ mã hs của tấm nếp)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo IR64... (mã hs tấm gạo ir64/ mã hs của tấm gạo ir64)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp. Hàng đóng bao tịnh đồng nhất 50Kg/bao, đống bao cả bì đồng nhất 50.06Kg/bao... (mã hs tấm nếp hàng đ/ mã hs của tấm nếp hàn)
- Mã HS 10064090: Tấm. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50.25kg/bao... (mã hs tấm hàng đóng/ mã hs của tấm hàng đó)
- Mã HS 10064090: Gạo thom Việt Nam 100% tấm. Đóng bao BOPP 100 LBS tịnh/bao.2% bao rong du phong theo container. Giao hàng bằng container.... (mã hs gạo thom việt n/ mã hs của gạo thom việ)
- Mã HS 10064090: Gạo Jasmine 100% tấm, đóng bao 5kg và bao 20kg... (mã hs gạo jasmine 100/ mã hs của gạo jasmine)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm 504, 180 bao, hàng đóng trong bao PP 50kg, cả bì 50.12kg/bao... (mã hs gạo tấm 504 18/ mã hs của gạo tấm 504)
- Mã HS 10064090: TÂM GẠO 3/4, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tâm gạo 3/4 hà/ mã hs của tâm gạo 3/4)
- Mã HS 10064090: TẤM GẠO VIỆT NAM (HƯƠNG)... (mã hs tấm gạo việt na/ mã hs của tấm gạo việt)
- Mã HS 10064090: TẤM THƠM JASMINE VIỆT NAM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs tấm thơm jasmin/ mã hs của tấm thơm jas)
- Mã HS 10064090: TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs tâm đóng đồng/ mã hs của tâm đóng đồ)
- Mã HS 10064090: Gạo trắng Việt Nam 100% tấm (Gạo tấm), Vụ 2019 đóng gói 50kg/bao, hàng Việt Nam sản xuất mới 100%.15x20'ST... (mã hs gạo trắng việt/ mã hs của gạo trắng vi)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo, xuất xứ Việt Nam, 10 kg bao net, 10.07 kg bao gross... (mã hs tấm gạo xuất x/ mã hs của tấm gạo xuấ)
- Mã HS 10064090: GẠO TẤM TRẮNG 100% TẤM 50KG/BAG, BONNE SANTE BRAND... (mã hs gạo tấm trắng 1/ mã hs của gạo tấm trắn)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm; bao gồm 11,440 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao 15kg/bao, 3x15kg/bao BOPP, cả bì 45.43kg/bao... (mã hs gạo tấm; bao gồ/ mã hs của gạo tấm; bao)
- Mã HS 10064090: Gạo thơm 100% tấm, gồm 5200 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.10kg/bao (đóng đồng nhất)... (mã hs gạo thơm 100% t/ mã hs của gạo thơm 100)
- Mã HS 10064090: Gạo Nếp, 100% tấm... (mã hs gạo nếp 100% t/ mã hs của gạo nếp 100)
- Mã HS 10064090: Tấm. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs tấm xuất xứ vi/ mã hs của tấm xuất xứ)
- Mã HS 10064090: Tấm thơm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 40lbs. Tổng cộng 2640 bao... (mã hs tấm thơm hàng/ mã hs của tấm thơm hà)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo,xuất xứ Việt Nam, 50 kg bao net, 50.13 kg bao gross... (mã hs tấm gạoxuất xứ/ mã hs của tấm gạoxuất)
- Mã HS 10064090: Gạo Nếp 100% tấm (Vietnam Long Grain Glutinous Rice 100% Broken (Long An)), hàng mới 100%. đóng gói 50kg/bao... (mã hs gạo nếp 100% tấ/ mã hs của gạo nếp 100%)
- Mã HS 10064090: GAO NEP VIETNAM 100% TAM. GOM 6.240 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ mã hs của gao nep viet)
- Mã HS 10064090: Gạo (Tấm nếp). Được đóng trong 5000 bao PP 50KG tịnh/bao... (mã hs gạo tấm nếp/ mã hs của gạo tấm nếp)
- Mã HS 10064090: GAO TÂM VIÊT NAM. ĐÓNG BAO PP 50KGS.... (mã hs gao tâm viêt na/ mã hs của gao tâm viêt)
- Mã HS 10064090: Nếp Việt Nam, 100% tấm... (mã hs nếp việt nam 1/ mã hs của nếp việt nam)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo nếp Việt Nam 100%tấm xuất khẩu (Long An); Đóng trong bao PP: tịnh 50kg/bao, cả bì 50,12kg/bao. Cấp mien phi 1% bao rỗng dự phòng theo hàng. Cứơc tàu (F) 6,4usd/T, Bảo hiểm(I) 0,5643usd/T... (mã hs tấm gạo nếp việ/ mã hs của tấm gạo nếp)
- Mã HS 10064090: GẠO (504), 100% TẤM... (mã hs gạo 504 100%/ mã hs của gạo 504 1)
- Mã HS 10064090: Tấm (dùng để sản xuất bia). Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs tấm dùng để sả/ mã hs của tấm dùng để)
- Mã HS 10081000: Hạt kiều mạch dùng làm thức ăn cho người,tên khoa học:Fagopyrum esculentum moench, không dùng để gieo trồng,không dùng làm thức ăn chăn nuôi, không thuộc danh mục cities,mới 100%... (mã hs hạt kiều mạch d/ mã hs của hạt kiều mạc)
- Mã HS 10082900: Hạt kê (30kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ mã hs của hạt kê 30kg)
- Mã HS 10089000: Bột sắn dây- 1kg (12 hủ/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột sắn dây 1k/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 10089000: Bột sắn dây- 500gr (15 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột sắn dây 50/ mã hs của bột sắn dây)
- Mã HS 10089000: Bột ngũ cốc- 300gr (10 chai/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột ngũ cốc 30/ mã hs của bột ngũ cốc)
- Mã HS 10089000: Bột mè đen hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột mè đen hạt/ mã hs của bột mè đen h)
- Mã HS 10089000: Bột đậu nành hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu nành hạ/ mã hs của bột đậu nành)
- Mã HS 10089000: Bột đậu đen xanh lòng hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu đen xan/ mã hs của bột đậu đen)
- Mã HS 10089000: Bột đậu xanh hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu xanh hạ/ mã hs của bột đậu xanh)
- Mã HS 10089000: Bột 5 thứ đậu hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột 5 thứ đậu h/ mã hs của bột 5 thứ đậ)
- Mã HS 10089000: Hạt đậu phụng làm thực phẩm. 25 kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu phụng l/ mã hs của hạt đậu phụn)


Chương tiếp theo…
Chương 9: Cà phê, chè, chè paragoay và các loại gia vị
Chương 11: Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì