Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 32: Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và véc ni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực

>> Chương 31 >> Chương 33
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Các nguyên tố hoặc hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, (trừ loại thuộc nhóm 32.03 hoặc 32.04, các sản phẩm vô cơ của loại được sử dụng như chất phát quang (nhóm 32.06), thủy tinh thu được từ thạch anh nấu chảy hoặc silica nấu chảy khác ở các dạng đã nêu trong nhóm 32.07, và kể cả thuốc nhuộm và các loại chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đóng gói để bán lẻ thuộc nhóm 32.12);
(b) Tanat hoặc các dẫn xuất ta nanh khác của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 29.36 đến 29.39, 29.41 hoặc 35.01 đến 35.04; hoặc
(c) Matit của asphalt hoặc matit có chứa bi-tum khác (nhóm 27.15).
2. Nhóm 32.04 kể cả các hỗn hợp của muối diazoni ổn định và các chất tiếp hợp để sản xuất các thuốc nhuộm azo.
3. Các nhóm 32.03, 32.04, 32.05 và 32.06 cũng áp dụng cho các chế phẩm dựa trên các chất màu (kể cả trường hợp thuộc nhóm 32.06, các chất màu thuộc nhóm 25.30 hoặc Chương 28, vảy kim loại và bột kim loại), loại sử dụng để tạo màu mọi chất liệu hoặc dùng như là nguyên liệu trong việc sản xuất các chế phẩm màu. Tuy nhiên các nhóm này không áp dụng cho các thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng lỏng hoặc dạng nhão, loại dùng để sản xuất sơn, kể cả men tráng (nhóm 32.12), hoặc cho các chế phẩm khác thuộc nhóm 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 hoặc 32.15.
4. Nhóm 32.08 kể cả các dung dịch (trừ collodions) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch.
5. Khái niệm “chất màu” trong Chương này không bao gồm các sản phẩm dùng như chất phụ trợ (extenders) trong các loại sơn dầu, mặc dù có hoặc không phù hợp cho các chất keo màu.
6. Khái niệm “lá phôi dập” trong nhóm 32.12 chỉ áp dụng cho các tấm mỏng thuộc loại dùng để in, ví dụ, bìa sách hoặc dải băng mũ, và làm bằng:
(a) Bột kim loại (kể cả bột của các kim loại quý) hoặc thuốc màu, đông kết bằng keo, gelatin hoặc chất kết dính khác; hoặc
(b) Kim loại (kể cả kim loại quý) hoặc thuốc màu, kết tủa trên một tấm làm nền bằng vật liệu bất kỳ.

1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 32019000: Axit Tanic AL,(Tanic acid CAS 1401-55-4: >45%,PTPL:2638/PTPLMB-NV (25/12/2009)... (mã hs axit tanic al/ mã hs của axit tanic a)
- Mã HS 32019000: Tannic acid KT/ Ta nanh, dạng bột, hàm lượng tro 6.83% (Làm NLSX HC xử lý bề mặt kim lọai. Chống ăn mòn, gỉ sét, mã CAS: 1401-55-4)(PTPL 1207, 06/02/2015)... (mã hs tannic acid kt// mã hs của tannic acid)
- Mã HS 32021000: Chất làm cứng da (ACTAN FP) (Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp có thành phần từ sản phẩm ngưng tụ của phenol, dạng bột, dùng để sản xuất da)... (mã hs chất làm cứng d/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32021000: Chất ngâm da NUBUCTAN SCK (Chất thuộc da hửu cơ tổng hợp có thành phần từ dẩn xuất aldehyde với hôp chất sulfonate dạng lõng) TBKQ số: 9444/TB-TCHQ ngày:13/10/2015... (mã hs chất ngâm da nu/ mã hs của chất ngâm da)
- Mã HS 32029000: Chất thuộc da(chế phẩm da BATE CHB-P), hàng mới 100%, 25kg/bag, xuất xứ Trung Quốc, dùng trong công nghiệp thuộc da... (mã hs chất thuộc dac/ mã hs của chất thuộc d)
- Mã HS 32029000: Chất thuộc da Chromosal B (TP gồm Crom Sulfat và Natri Sulfat)... (mã hs chất thuộc da c/ mã hs của chất thuộc d)
- Mã HS 32029000: Chất thuộc da RETINGAN R12 (TP chính là dẫn xuất của muối napthalene, sulfonate, bột talc)... (mã hs chất thuộc da r/ mã hs của chất thuộc d)
- Mã HS 32029000: Chất xử lý da thuộc UNIFYL B (Chế phẩm dùng trong thuộc da có chứa enzym. KQPTPL:830/TB-KĐ3 ngày 15/05/2018... (mã hs chất xử lý da t/ mã hs của chất xử lý d)
- Mã HS 32030010: NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG SẢN XUẤT MỸ PHẨM: BỘT LÁ CHÀM- INDIGO POWDER. DẠNG BỘT. HÀNG MỚI. BATCH NO: NIP01/19. NSX:DEC,2019. HSD: NOV,2022... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32030010: Nguyên liệu tự nhiên thực phẩm OLEORESIN CAPSICUM OSL. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu tự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32030010: MÀU TỰ NHIÊN ALTRATENE 1% WSC- PHỤ GIA DÙNG TRONG THỰC PHẨM, HẠN SỬ DỤNG: 27/06/2023 HÀNG MỚI 100%.... (mã hs màu tự nhiên al/ mã hs của màu tự nhiên)
- Mã HS 32030010: Màu thực phẩm... (mã hs màu thực phẩm/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 32030010: Màu thực phẩm (màu vàng) 15g/túi. Hàng mới 100%... (mã hs màu thực phẩm/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 32041190: Chất nhuộm màu phân tán dùng cho vải(Disperse Cyan KD1), CAS No.: 7732-18-5, hàng mới 100%... (mã hs chất nhuộm màu/ mã hs của chất nhuộm m)
- Mã HS 32041190: Thuốc nhuộm Sumifix S Yellow 3RF.Thành phần:sumfix supra yellow 3RF 150% gran,dùng để nhuộm khăn.Hàng mới 100%... (mã hs thuốc nhuộm sum/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041190: SYNOLON VIOLET E-RLE: Chất màu hữu cơ tổng hợp, thường được dùng trong ngành dệt, nhuộm... (mã hs synolon violet/ mã hs của synolon viol)
- Mã HS 32041190: Thuốc nhuộm AUXILIARIES(thay đổi mục đích sử dụng dòng hàng số 23 của tờ khai 102209078860/E31 ngày 07/09/2018)... (mã hs thuốc nhuộm aux/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041190: Thuốc nhuộm DYESTUFF VSF600%(thay đổi mục đích sử dụng dòng hàng số 47 của tờ khai 102209078860/E31 ngày 07/09/2018)... (mã hs thuốc nhuộm dye/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041190: Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp dùng để sản xuất đồ chơi (CM 9172), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm màu hữ/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32041210: Phụ gia thực phẩm- Phẩm màu tổng hợp từ dẫn xuất của tartrazine, dạng bột TARTRAZINE SUPRA EX. 25KG/BOX. HSD: 22/08/2022... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
- Mã HS 32041210: Thuốc nhuộm hữu cơ tổng hợp dùng cho ngành thuộc da- SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF- ACID BLACK 210. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc nhuộm hữu/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041210: Chếphẩm thuốcnhuộmaxit,tp:phứccromcủathuốcnhuộmazo,natri acetat,silicon,TAC BLACK-SLH-AN(415-AN),dạngbột15kg/2carton,mới100%(cas74920-95-9,1330-39-8,50-99-7,127-09-3)... (mã hs chếphẩm thuốcnh/ mã hs của chếphẩm thuố)
- Mã HS 32041210: Thuốc màu (thuốc nhuộm axit-BLACK PS) dùng để nhuộm da, hàng mới 100%... (mã hs thuốc màu thuố/ mã hs của thuốc màu t)
- Mã HS 32041290: Chất tạo màu dùng trong thực phẩm có thành phần gồm hỗn hợp 2 thuốc nhuộm acid (muối Natri) Tartrazine, Sunset yellow và chất mang (Sodium Chloride) PINEAPPLE YELLOW VTM. 25KG/BOX. HSD: 01/09/2022... (mã hs chất tạo màu dù/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32041300: Chất nhuộm dạng bọt, sử dụng trong quá trình nhuộm vải (Foaming Binder F-180WS). Hàng mới 100%.... (mã hs chất nhuộm dạng/ mã hs của chất nhuộm d)
- Mã HS 32041400: Thuốc màu dùng để nhuộm da (BLUE P-R, thuốc nhuộm truc tiep, thành phần: C.I Solubilised Sulphur), hàng mới 100%... (mã hs thuốc màu dùng/ mã hs của thuốc màu dù)
- Mã HS 32041400: Thuốc nhuộm Carta Yellow RS liq, màu vàng, dạng lỏng, dùng trong sản xuất giấy, mới 100%... (mã hs thuốc nhuộm car/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041400: OPTICAL BRIGHTENING AGENT OBA 2B: Thuốc nhuộm trực tiếp (1THUNG 25 kg) dùng trong nghành nhuộm vải. (hàng mới 100%)... (mã hs optical brighte/ mã hs của optical brig)
- Mã HS 32041600: Thuốc nhuộm màu hữu cơ hoạt tính- DAYDEL NAVY BLUE R... (mã hs thuốc nhuộm màu/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041600: CATIONICBLACKX-FDL300%- Thuốc nhuộm đạt được độ bền màu Cationic Yellow GL,54060-92-3,Basic Red 46,12221-69-1,BASIC BLUE 159,81921-84-8, mới 100%... (mã hs cationicblackx/ mã hs của cationicblac)
- Mã HS 32041600: REACTIVE DYES RED 10B (Thuốc nhuộm hoạt tính để sợi đạt được độ bền màu thành phần: Reactive Red 83 mã CAS:70210-00-3 hàm lượng 85%,Sodium sulphate mã CAS:7757-82-6 hàm lượng 15%)... (mã hs reactive dyes r/ mã hs của reactive dye)
- Mã HS 32041600: REACTIVE DYES PURPLE A-B(Thuốc nhuộm hoạt tính để sợi đạt được độ bền màu thành phần: Reactive Violet 5 mã CAS:12226-38-9 hàm lượng 85%,Sodium sulphate mã CAS:7757-82-6 hàm lượng 15%), mới 100%... (mã hs reactive dyes p/ mã hs của reactive dye)
- Mã HS 32041600: KIN(PXN THUOC NHUOM 1672PTPL 28.7.2015 MUC 9... (mã hs kinpxn thuoc n/ mã hs của kinpxn thuo)
- Mã HS 32041600: KIN(ZNR THUOC NHUOM 1672PTPL 28.7.2015 MUC 9... (mã hs kinznr thuoc n/ mã hs của kinznr thuo)
- Mã HS 32041600: KIN (THUYOC NHUOM 1672PTPL 28.7.2015 MUC 9... (mã hs kin thuyoc nhu/ mã hs của kin thuyoc)
- Mã HS 32041600: KIN(JBN THUOC NHUOM 1672PTPL 28.7.2015 MUC 9... (mã hs kinjbn thuoc n/ mã hs của kinjbn thuo)
- Mã HS 32041600: KIN(SNC YHUOC NHUO, 1672PTPL 28.7.2015 MUC 9... (mã hs kinsnc yhuoc n/ mã hs của kinsnc yhuo)
- Mã HS 32041710: CAROPHYLL YELLOW 10%- Màu hữu cơ tổng hợp dạng bột- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, (Kết quả giám định: 2021/TB-KD3)... (mã hs carophyll yello/ mã hs của carophyll ye)
- Mã HS 32041710: NLSX SƠN: Chất màu 8887216 4 ORANGES BLUE E 1LT, dạng lỏng hiệu CHROMAFLO, Hàng mới 100%. (Cas No. 107-21-1, không KBHC)... (mã hs nlsx sơn chất/ mã hs của nlsx sơn ch)
- Mã HS 32041710: HANSA BRILLIANT YELLOW 5GX 03-CN09- Thuốc màu hữu cơ tổng hợp, dạng bột. Cas 6358-31-2. Nhập kiểm TQ TK102896345902 (27/09/19)... (mã hs hansa brilliant/ mã hs của hansa brilli)
- Mã HS 32041710: CARMINE 6BT 3164B (PR 57:1),Thành phần Thuốc màu hữu cơ tổng hợp ở dạng bột dùng trong ngành sản xuất mực in,10kg/Bag,Hàng mới 100%,Mã Cas 5281-04-9.... (mã hs carmine 6bt 316/ mã hs của carmine 6bt)
- Mã HS 32041710: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ tổng hợp, dạng bột- UNIFAST BLUE 15:3 (BLUE U2B1), 25Kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32041710: Bột màu Black Pigment Powder, sử dụng làm mẫu thử nghiệm trong gia công sản xuất hạt nhựa phụ gia, NCC: FINSTER CARBON PVT LTD, 0.5kg/ 1 gói, hàng mới 100%... (mã hs bột màu black p/ mã hs của bột màu blac)
- Mã HS 32041710: Thuốc màu đỏ PV FAST RED HB (nguyên liệu dùng để sản xuất hạt nhựa màu)- CAS No.: 43035-18-3. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc màu đỏ pv/ mã hs của thuốc màu đỏ)
- Mã HS 32041710: Bột màu cam Pigment Orange 13, sử dụng làm mẫu trong ngành sản xuất nhựa, nhà cung cấp: TIMAJIN BRAHMAN, 200 gam/ túi, hàng mới 100%... (mã hs bột màu cam pig/ mã hs của bột màu cam)
- Mã HS 32041790: Remafin Grey DS180733-05 (thuốc màu hữu cơ tổng hợp phân tán trong polyetylen,dạng hạt)ng.liệu sx hạt màu:GĐ3327... (mã hs remafin grey ds/ mã hs của remafin grey)
- Mã HS 32041790: Chất màu PIGMENT (TONER PT-5716).theo kgqđ số: 721/TB-PTPLHCM ngày 02/04/2014... (mã hs chất màu pigmen/ mã hs của chất màu pig)
- Mã HS 32041790: Thuốc màu- DAYMIN RED KNRC... (mã hs thuốc màu daym/ mã hs của thuốc màu d)
- Mã HS 32041790: Phụ gia H-327 PAIL 17K, đóng gói 17kg/xô, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39587819-61700E020... (mã hs phụ gia h327 p/ mã hs của phụ gia h32)
- Mã HS 32041790: Chế phẩm màu phthalocyanine blue phân tán trong sáp polyethylen (PIGMENT, dạng bột, Công dụng:Tạo màu cho các sản phẩm nhựa,Hàng mới 100%)... (mã hs chế phẩm màu ph/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32041790: Màu các loại... (mã hs màu các loại/ mã hs của màu các loại)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EVA ED4504... (mã hs hạt màu eva ed4/ mã hs của hạt màu eva)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EVA EH8506... (mã hs hạt màu eva eh8/ mã hs của hạt màu eva)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EVA EG7504N... (mã hs hạt màu eva eg7/ mã hs của hạt màu eva)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EVA EA1372AB... (mã hs hạt màu eva ea1/ mã hs của hạt màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất pha màu pigment(chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp)- EVA-6991 BLACK PIGMENT (có KQGĐ 3272/TB-TCHQ của tk:10063199791/A12)... (mã hs chất pha màu pi/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32041790: Chất màu đen hữu cơ tổng hợp, dạng lỏng, dùng để phủ màu cho ván MDF. Hàng mới 100%.... (mã hs chất màu đen hữ/ mã hs của chất màu đen)
- Mã HS 32041790: Phân nhóm chất màu hữu cơ tổng hợp, thuốc màu và các chế phẩm từ chúng.- Colors Orange 209C (Chuyển kiểm tại TK số: 102965314211/A12, ngày 05/11/19, nhưng không giám định)... (mã hs phân nhóm chất/ mã hs của phân nhóm ch)
- Mã HS 32041790: Chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp- E 9000 BLACK... (mã hs chế phẩm làm từ/ mã hs của chế phẩm làm)
- Mã HS 32041790: Chất tạo màu xanh M.BLU 161831,sử dụng để sản xuất hạt nhựa EVA tổng hợp,tp:polyethylene,sodium alumino sulpho silicate,dạnghạt 25kg/bao,nsx:Teknomast SRL,mới100%... (mã hs chất tạo màu xa/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32041900: Phẩm màu hữu cơ tổng hợp OIL GREEN M LIQUID dùng để tạo màu cho xăng, đóng 20kg/thùng, mã CAS: 1330-20-7; 100-41-4; NSX: innospec limited. Hàng mới 100%... (mã hs phẩm màu hữu cơ/ mã hs của phẩm màu hữu)
- Mã HS 32041900: Chất pha màu- f025-904 mtl gold pigment formaldehyde(KH 102307913961/A12,05/11/2018)... (mã hs chất pha màu f/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32041900: Thuốc nhuộm- Dianix Black YKD-N- KH: 102948022441/A12, 25/10/2019... (mã hs thuốc nhuộm di/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041900: Màu dùng cho sản xuất gốm sứ, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs màu dùng cho sả/ mã hs của màu dùng cho)
- Mã HS 32041900: Chất pha màu pigment(chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp)- RM-27020 BLUE RUBBER MASTER BATCH(có KQGĐ 668/N3.11/TĐ của tk:2741/NSX01)... (mã hs chất pha màu pi/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32041900: Canxi carbonate (mua trong nước)... (mã hs canxi carbonate/ mã hs của canxi carbon)
- Mã HS 32041900: Dyestuffs (Thuốc nhuộm solvent dyes), mã CAS: 20865-29-1, CAS: 17804-49-8, CAS: 12225-26-2, (dùng để sx sơn), mới 100%, (GĐ: 3225/N3.4/TĐ)... (mã hs dyestuffs thuố/ mã hs của dyestuffs t)
- Mã HS 32041900: Chất dùng nhuộm da dạng bột (Dyestuff powder). KQPTPL: 420/TB-PTPLHCM 05/03/2014... (mã hs chất dùng nhuộm/ mã hs của chất dùng nh)
- Mã HS 32041900: Sơn DRILUBE FC-5210 COLORANT, có chứa: N,N-Dimethylacetamide, 1-Methyl-2-pyrrolidone, Methylethylketone, hàng mới 100%.... (mã hs sơn drilube fc/ mã hs của sơn drilube)
- Mã HS 32042000: Chất tạo màu các loại EVA-713 (dùng trong ngành giày)... (mã hs chất tạo màu cá/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32042000: Chếphẩm hóachất có chứachất tăngsáng huỳnhquang,tp:cationic dyes,ethylene glycol,axit sulphuric0.5%TOP LUCINA 2000A,dạnglỏng18 lít/can,mới100%(107-21-1,7664-93-9,7732-18-5)(KQPTPL:459/TB-TCHQ)... (mã hs chếphẩm hóachất/ mã hs của chếphẩm hóac)
- Mã HS 32042000: Chất trợ nhuộm BLANCOLUX EN CONC (Chế phẩm chất hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, mới 100%)... (mã hs chất trợ nhuộm/ mã hs của chất trợ nhu)
- Mã HS 32042000: Chất làm trắng... (mã hs chất làm trắng/ mã hs của chất làm trắ)
- Mã HS 32042000: Leucophor BMF.PK liq (Chất tăng sáng huỳnh quang dùng trong dệt nhuộm). Hàng mới 100%... (mã hs leucophor bmfp/ mã hs của leucophor bm)
- Mã HS 32042000: Hoá chất xử lý vải, chất dùng để làm tăng độ trắng CLARITE ONE. TP: TRIDECANOL,BRANCHED,ETHOXYLATED CAS: 69011-36-5,Undecan-1-ol,ethoxylated CAS 34398-01-1,Sodiumpolyacrylate CAS 9003-04-7... (mã hs hoá chất xử lý/ mã hs của hoá chất xử)
- Mã HS 32042000: Chất màu hữu cơ tổng hợp dạng bột- dùng trong ngành sản xuất sơn PEARL PIGMENT KW6302 Platinum Fine Gold... (mã hs chất màu hữu cơ/ mã hs của chất màu hữu)
- Mã HS 32042000: Phụ gia làm sáng chất hữu cơ tổng hợp (OB-501F), (25KG/BAG).Cas 12224-12-3, 9002-88-4. Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ gia làm sán/ mã hs của phụ gia làm)
- Mã HS 32042000: Chất hữu cơ (OPTICAL BRIGHTENER OB-602) có tác dụng làm phát sáng cho sản phẩm,Cas 261716-94-3, 12224-12-3, 9002-88-4. Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất.Hàng mới 100%.... (mã hs chất hữu cơ op/ mã hs của chất hữu cơ)
- Mã HS 32042000: Chất tăng trắng huỳnh quang 30108XXD7110 D711 FP-127, mới 100%... (mã hs chất tăng trắng/ mã hs của chất tăng tr)
- Mã HS 32042000: Chất ổn định uv (Mua trong nước)... (mã hs chất ổn định uv/ mã hs của chất ổn định)
- Mã HS 32042000: Chất pha màu- 07F W/B FLUORESCENT AGENT (theo thông báo kết quả giám định 3101/N3.12/TĐ ngày 01/12/2012)(hàng chưa cógiámđịnh,công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất,HCNH)... (mã hs chất pha màu 0/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32042000: LEMONITE CBUS POWDER (TINOPAL DMA-X) (Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang- trong sản xuất bột giặt).Hãng sx: Khyati.Hàng mới 100%.CAS NO: 16090-02-1.... (mã hs lemonite cbus p/ mã hs của lemonite cbu)
- Mã HS 32049000: Chất tạo màu (chế phẩm màu trộn chất màu xanh)... (mã hs chất tạo màu c/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32049000: Chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp, dạng hạt- WHITE COLOR(25KG/EACH). NLSX cáp viễn thông, 1487/N3.12/TĐ.... (mã hs chế phẩm làm từ/ mã hs của chế phẩm làm)
- Mã HS 32049000: Chất nhuộm tế bào EA-50, 0.95L, 0.95L/lọ,dùng trong phòng thí nghiệm, code 3801622, hàng mới 100%, hãng sx: Leica- USA... (mã hs chất nhuộm tế b/ mã hs của chất nhuộm t)
- Mã HS 32049000: CHẾ PHẨM CHO SƠN CHỐNG THẤM... (mã hs chế phẩm cho sơ/ mã hs của chế phẩm cho)
- Mã HS 32049000: CHẤT LÀM ĐÔNG CỨNG H2. HÀNG MỚI 100%... (mã hs chất làm đông c/ mã hs của chất làm đôn)
- Mã HS 32049000: Chất thử nhanh dùng cho thú y- Sterile blue Dye (10x20ml)/ 070010T01 (Batch: 82627A HSD: 24.09.20201 (mới 100%)... (mã hs chất thử nhanh/ mã hs của chất thử nha)
- Mã HS 32049000: Hạt nhuộm màu dùng cho nhựa màu đen 00700-97... (mã hs hạt nhuộm màu d/ mã hs của hạt nhuộm mà)
- Mã HS 32049000: Hóa chất dùng phòng thí nghiệm: 1610406 COOM BRILL BLUE G-250,10G... (mã hs hóa chất dùng p/ mã hs của hóa chất dùn)
- Mã HS 32049000: Chất phụ gia,giúp tăng cường độ bền cơ học của nguyên liệu nhựa đã nóng chảy.1000028408... (mã hs chất phụ giagi/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32050000: Chất màu PU. MÃ: 1040 (TP: Black pigments, Blue pigments, Polyester polyols), dùng trong sản xuất tấm lót đế giày. Mới 100%... (mã hs chất màu pu mã/ mã hs của chất màu pu)
- Mã HS 32050000: Bột màu các loại (TP chính: Amorphous Silica, Carbon Black, Titanium Dioxide).Hàng mới 100%... (mã hs bột màu các loạ/ mã hs của bột màu các)
- Mã HS 32050000: Chất làm đục trong mỹ phẩm EMACOL VZ-3176, nguyên liệu sx mỹ phẩm dành cho tóc, CAS no.: 36653-82-4/112-03-8, mới 100%... (mã hs chất làm đục tr/ mã hs của chất làm đục)
- Mã HS 32050000: Chất màu phức (COLOR MASTERBATCH)... (mã hs chất màu phức/ mã hs của chất màu phứ)
- Mã HS 32050000: Nguyên phụ liệu nhuộm (Chất nhuộm màu): DISPERSE DYE... (mã hs nguyên phụ liệu/ mã hs của nguyên phụ l)
- Mã HS 32061110: Pigments (thuốc màu từ dioxit titan,chứa hàm lượng dioxit titan từ>80% tình theo trọng lượng thô)GĐ:3448... (mã hs pigments thuốc/ mã hs của pigments th)
- Mã HS 32061110: Titanium dioxit đã được xử lý bề mặt R-103, (nguyên liệu dùng để sx nhựa màu và cao su màu cho ngành giày)... (mã hs titanium dioxit/ mã hs của titanium dio)
- Mã HS 32061110: NLSX Sơn: chất màu vô cơ CR-828 Titanium Dioxide Rutile (25Kg/Bao); Hàng mới 100%... (mã hs nlsx sơn chất/ mã hs của nlsx sơn ch)
- Mã HS 32061110: Chất phụ gia tổng hợp-TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R103... (mã hs chất phụ gia tổ/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32061110: Bột màu trắng Titanium Dioxide (Chuyển đổi mục đích sử dụng một phần hàng hóa thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số 101572457930/E31 ngày 24/08/2017)... (mã hs bột màu trắng t/ mã hs của bột màu trắn)
- Mã HS 32061110: Chất titan 134 (TITANIUM DIOXIDE TIONA 134)... (mã hs chất titan 134/ mã hs của chất titan 1)
- Mã HS 32061110: Chất màu dạng bột chế phẩm từ titanium dioxide, làm phụ gia cho sản xuất nhựa, mã hàng DCF-T-17007.CAS No.13463-67-7 & 21645-51-2... (mã hs chất màu dạng b/ mã hs của chất màu dạn)
- Mã HS 32061110: Bột Titan R-298, TP: TiO2 98% (25 KG/Bao, 5000kg 5pallet). Mới 100%... (mã hs bột titan r298/ mã hs của bột titan r)
- Mã HS 32061110: Bột màu Ti-pure rutile titanium dioxide R902+EX55, thành phần chính titanium dioxide (80-98%) không cháy, nổ. 25 kg/ bao. Công dụng: dùng sản xuất sơn, tạo màu, mới 100%... (mã hs bột màu tipure/ mã hs của bột màu tip)
- Mã HS 32061110: THUỐC MÀU TỪ TITAN (TITAN DIOXIT)... (mã hs thuốc màu từ ti/ mã hs của thuốc màu từ)
- Mã HS 32061110: Bột màu Titanium Dioxide JTR-539, sử dụng làm mẫu trong sản xuất sơn và nhựa, nhà cung cấp: Shanghai Jiuta Chemical, hàng mới 100%... (mã hs bột màu titaniu/ mã hs của bột màu tita)
- Mã HS 32061110: Titan dioxit đã xử lý bề mặt, hàm lượng titan dioxit~98.9%, dạng bột (STR-100A-LP _9187/TB-TCHQ)- NPL SX mỹ phẩm... (mã hs titan dioxit đã/ mã hs của titan dioxit)
- Mã HS 32061190: Chất màu dạng bột là chất màu đi từ dioxit titan có hàm lượng dioxit titan lớn hơn 80% trọng lượng khô (theo KQPT số 3460/TB-KĐ2 ngày 20/11/2017)... (mã hs chất màu dạng b/ mã hs của chất màu dạn)
- Mã HS 32061190: Chất màu vô cơ, dạng bột, chứa hàm lượng Titan dioxit từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô- Titanium Dioxide R-996, dùng trong sản xuất sơn, 25kg/bao, hàng mới 100%, Cas 13463-67-7... (mã hs chất màu vô cơ/ mã hs của chất màu vô)
- Mã HS 32061190: Bột Titanium dioxitde, nguyên liệu mẫu trong sản xuất sơn,Hãng cung cấp CHINA CHANGSHA ZHONGLONG CHEMICAL CO., LTD. Hàng mẫu, 2 kg/ kiện, hàng mới 100%... (mã hs bột titanium di/ mã hs của bột titanium)
- Mã HS 32061190: Chế phẩm thuốc màu (dạng bột) có hàm lượng titan dioxit trên 80% theo khối lượng(TITANIUM DIOXIDE (TIPAQUE CR-97))(25kg/1 túi)... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32061190: Chất phụ gia cao su TITANIUM DIOXIDE CR-60-2,chế phẩm từ dioxit titan chứa hàm lượng dioxit titan 95% tính theo trọng lượng khô.25kg/1bao, 800bao20pallets.... (mã hs chất phụ gia ca/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32061190: Chất màu từ dioxit titan dùng trong sản xuất kem mỹ phẩm SENSIBRIGHT DUAL WHITE WD.CAS:13463-67-7,84380-01-8.BATCH:5549066.... (mã hs chất màu từ dio/ mã hs của chất màu từ)
- Mã HS 32061190: Chất màu đi từ titan dioxit R-5566 TITANIUM DIOXIDE (Quá hạn giám định)... (mã hs chất màu đi từ/ mã hs của chất màu đi)
- Mã HS 32061190: Titanium Dioxide (R666).Nguyên liệu sản xuất trong ngành nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs titanium dioxid/ mã hs của titanium dio)
- Mã HS 32061190: Chất xúc tác (TiO2) TI-PURE TITANIUM DIOXIDE R-103, dùng trong sản xuất gia công đế giầy, hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác t/ mã hs của chất xúc tác)
- Mã HS 32061910: Bột màu xanh Pigment Blue 15.1 dùng cho ngành nhựa, cao su, sơn, mực in, không tan trong nước. trọng lượng: 25 kg/ bao, nhà sản xuất: AMI PHARMA (AMD) Hàng mới 100%... (mã hs bột màu xanh pi/ mã hs của bột màu xanh)
- Mã HS 32061910: Bột màu loại P01K047(Black pigment (113721), P01K047). Mới 100%... (mã hs bột màu loại p0/ mã hs của bột màu loại)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu dạng bột, WHITE CARBON(ISNP-400), tp Talc 100% đang đi PTPL tk 102819342363 ngày 17.08.19... (mã hs chế phẩm màu dạ/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu WHITE CARBON(KC-2000) dạng bột, thành phần Talc 100% đang đi PTPL tk 102819342363 ngày 17.08.19... (mã hs chế phẩm màu wh/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu chứa Silicon dioxide,hàm lượng dioxit titan lớn hơn 80% trọng lượng dạng bột. WHITE CARBON(P-802Y), thành phần Silicon dioxide 85-95%, Ethene homopolymer, oxidized 5-15%... (mã hs chế phẩm màu ch/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Thuốc màu đi từ Titan dioxit,Hàm lượng Titan dioxit dưới 80% trọng lượng dạng lỏng,PIGMENT(SSAP-BLUE 230), thành phần 4-Methyl-2-pentanone 75-85%, Copper, phthalocyanine 5-15%,ellulose acetate.5-10%... (mã hs thuốc màu đi từ/ mã hs của thuốc màu đi)
- Mã HS 32061910: Bột màu tím Methyl Violet VA5B dùng cho ngành nhựa, cao su, sơn, mực in, không tan trong nước. trọng lượng: 25kg/ thùng, nhà sản xuất: DYE CHEM HOUSE. Hàng mới 100%... (mã hs bột màu tím met/ mã hs của bột màu tím)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm thuốc màu đi từ dioxit titan có hàm lượng dioxit titan nhỏ hơn 80% tính theo trọng lượng khô, phân tán trong polyme silicone CP-11 WHITE (Cas:13463-67-7. PTPL so 626/TB-KĐ2 ngày18/4/18)... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32061910: Bột màu xanh IRON.O BLUE 4370.VF dùng để tạo bút màu, thành phần Fe2o3, cas: 1309-37-1... (mã hs bột màu xanh ir/ mã hs của bột màu xanh)
- Mã HS 32061910: bột màu cam ORANGE 16(X COLOR).VF dùng tạo bút sáp màu, thành phần C34H32N6O6, cas: 6505-28-8... (mã hs bột màu cam ora/ mã hs của bột màu cam)
- Mã HS 32061910: bột màu lam ULTRAMARINE.B 501.VF dùng để tạo bút sáp màu, thành phần C32H16CuN8, cas: 147-14-8... (mã hs bột màu lam ult/ mã hs của bột màu lam)
- Mã HS 32061990: Màu thực phẩm (không có nguồn gốc từ động thực vật) DC033- Colorant Liposoluble Jaune 25g, hiệu/NSX: PCB Création., HSD: 30/09/24, 31/10/24... (mã hs màu thực phẩm/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 32061990: Hạt màu (RED MASTERBATCH), dạng hạt, màu đỏ, tỉ trọng riêng: 0.99 g/cm3, nhà sản xuất: POLYONE(THAILAND)CO.,LTD, không hiệu, dùng trong ngành sản xuất bao bì nhựa, mới 100%... (mã hs hạt màu red ma/ mã hs của hạt màu red)
- Mã HS 32061990: Phụ gia tạo màu RENOL WHITE 113837-16 (dùng trong sản xuất nhựa, không dùng trong thực phẩm), đóng gói 25kg/bao. NSX: CLARIANT (SINGAPORE) PTE.LTD, số CAS 110-30-5. Mới 100%... (mã hs phụ gia tạo màu/ mã hs của phụ gia tạo)
- Mã HS 32061990: Chất pha màu pigment-Chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp- PW-08-2 white pigment((có kết quả 2287/N3.12/TĐ của tk:11353/NSX01)... (mã hs chất pha màu pi/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm màu từ dioxit titan phân tán trong nhựa polyetylen dạng hạt với hàm lượng dioxit titan nhỏ hơn 80%(White Masterbatch, dạng hạt,đường kính 2mm, dài 3mm, CD: tạo màu cho các sản phẩm nhựa)... (mã hs chế phẩm màu từ/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm từ dioxit titan- PW-08-2 white pigment(2155/N3.12/TD, 14/08/2012)... (mã hs chế phẩm từ dio/ mã hs của chế phẩm từ)
- Mã HS 32061990: Chất pha màu (chất phẩm từ dioxit titan) (hàng mới 100%)- NP 625 W/B WHITE COLOR PASTE (có KQGD: 1867/N3.13/TD của tờ khai 3611/NKD)... (mã hs chất pha màu c/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32061990: Thuốc màu và chế phẩm từ dioxit titan (hàng mới 100%)- NUV 10A WHITE TPU MASTER BATCH (theo KQGD 0090/N3.19/TD ngày 04/07/2019)... (mã hs thuốc màu và ch/ mã hs của thuốc màu và)
- Mã HS 32061990: Hạt màu REMAFIN YELLOW M1041(R) dùng để tạo màu cho hạt nhựa nguyên sinh, đóng gói 25 kg/bao,hàng mới 100%... (mã hs hạt màu remafin/ mã hs của hạt màu rema)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm màu chứa titan dioxit hàm lượng dưới 80% theo trọng lượng. Hàng mới 100%. dùng cho sx sản phẩm ngành nhựa.... (mã hs chế phẩm màu ch/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32061990: Bột màu dùng trong công nghiệp sx nhựa(M/B PEARLESCENT PO1133D COLOR:MAIN),hàng mới 100%... (mã hs bột màu dùng tr/ mã hs của bột màu dùng)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu EMPE5731. Là chế phẩm màu dạng hạt dùng trong ngành CN nhựa,... (mã hs hạt nhựa màu em/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Chất tạo màu... (mã hs chất tạo màu/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu dạng bột... (mã hs chất màu dạng b/ mã hs của chất màu dạn)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm tạo màu dùng cho cao su CP-14 GRAY (Silica 1-10%, Titanium dioxide 40-50%, Cacrbon black <1%, Octamethylcyclotetrasiloxane 0.1-1%, mã CAS:13463-67-7, 1333-86-4, 556-67-2)... (mã hs chế phẩm tạo mà/ mã hs của chế phẩm tạo)
- Mã HS 32061990: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Opadry (II WHITE). Lô: SH624502. Năm sx: 12/2019. Hạn dùng: 12/2021... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32062090: Chế phẩm thuốc màu vô cơ từ hợp chất crom, dạng bột- Unifast Middle Chrome, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32064110: Chế phẩm màu vô cơ có thành phần chính là ultramarine blue phân tán trong polyme silicone CP-2 Blue (Octamcthylcyclotetrasiloxane, mã CAS: 556-67-2. PTPL so 626/TB-KĐ2 ngày 18/4/18)... (mã hs chế phẩm màu vô/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32064910: Bột màu (chế phẩm màu vô cơ chứa crom, titan oxit, dạng bột)- HEUCODUR GELB G 9239- NPL SX sơn bột tĩnh điện- 2617/PTPLHCM-NV... (mã hs bột màu chế ph/ mã hs của bột màu chế)
- Mã HS 32064910: Chế phẩm màu từ carbon black phân tán trong polyete ở dạng nhão, dùng trong ngành sản xuất mút xốp- Pigment (Black Color Pate 3U-600Z) KQGĐ: 161/TB-KD9 NGÀY 1/11/2016... (mã hs chế phẩm màu từ/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32064910: Chất màu vô cơ thành phần chính là oxit sắt, dạng lỏng, dùng sản xuất keo dán gỗ, 25kg/ thùng, mới 100% TQSX... (mã hs chất màu vô cơ/ mã hs của chất màu vô)
- Mã HS 32064910: Chất nhuộm,dạng bột-CABON BLACK 1170... (mã hs chất nhuộmdạng/ mã hs của chất nhuộmd)
- Mã HS 32064910: Chất nhuộm (chế phẩm chất màu vô cơ có thành phần từ carbon black phân tán trong chất mang là polyethylene, dạng viên nhỏ-BLACK-K... (mã hs chất nhuộm chế/ mã hs của chất nhuộm)
- Mã HS 32064910: Bột màu 307 (PIGMENT 307), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 307 pi/ mã hs của bột màu 307)
- Mã HS 32064910: Bột màu 308 (PIGMENT 308), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 308 pi/ mã hs của bột màu 308)
- Mã HS 32064910: Bột màu 601 (PIGMENT 601), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 601 pi/ mã hs của bột màu 601)
- Mã HS 32064910: Bột màu F5RK (PIGMENT F5RK), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 2786-76-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu f5rk p/ mã hs của bột màu f5rk)
- Mã HS 32064910: Bột màu 900LP (PIGMENT 900LP), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 133-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 900lp/ mã hs của bột màu 900l)
- Mã HS 32064910: Bột màu CS-12A (PIGMENT CS-12A), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 24937-78-8, hàng mới 100%... (mã hs bột màu cs12a/ mã hs của bột màu cs1)
- Mã HS 32064910: Bột màu FL-805 (PIGMENT FL-805), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 25035-72-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu fl805/ mã hs của bột màu fl8)
- Mã HS 32064910: Bột màu NF301-1 (PIGMENT NF301-1), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 5468-75-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu nf3011/ mã hs của bột màu nf30)
- Mã HS 32064910: Hạt nhựa màu (Color masterbatch)(895610)... (mã hs hạt nhựa màu c/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064910: Kim tuyến dạng bột tráng phủ ánh kim dùng để trang trí bao bì... (mã hs kim tuyến dạng/ mã hs của kim tuyến dạ)
- Mã HS 32064990: NLSX SƠN: Chất màu 8881800 4 ORANGES C YELLOW OXIDE 1LT, dạng lỏng hiệu CHROMAFLO, Hàng mới 100%.(Cas no. 68154-97-2, không KBHC)... (mã hs nlsx sơn chất/ mã hs của nlsx sơn ch)
- Mã HS 32064990: GREEN MASTERBATCH (259062 GN PEARL PE MASTERBATCH)- Chất tạo màu xanh lá dạng hạt dùng cho ngành nhựa, (25kg/bag). Hàng mới 100%... (mã hs green masterbat/ mã hs của green master)
- Mã HS 32064990: Hạt màu (chất tạo màu)... (mã hs hạt màu chất t/ mã hs của hạt màu chấ)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-B-1(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011705... (mã hs bột màu hvb1/ mã hs của bột màu hvb)
- Mã HS 32064990: Bột màu U-22GY-236(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011813... (mã hs bột màu u22gy/ mã hs của bột màu u22)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-11BK-233(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011833... (mã hs bột màu hv11bk/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-11PKT-52(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011771... (mã hs bột màu hv11pk/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-14PK-30C(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011749... (mã hs bột màu hv14pk/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu U-6GY-GP-215(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011792... (mã hs bột màu u6gyg/ mã hs của bột màu u6g)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18R-114/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011837... (mã hs bột màu hv18r/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18W-249/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011835... (mã hs bột màu hv18w/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18GY-282/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011836... (mã hs bột màu hv18gy/ mã hs của bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Chất pha màu-eva-6991 black pigment(đã kiểm hóa ở tk 101632374802 ngày 02/10/2017)... (mã hs chất pha màuev/ mã hs của chất pha màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu khác-ge05 w/b mat 90v gum md brwn color paste(chưa giám định,chưa kiểm hóa)... (mã hs chất màu khácg/ mã hs của chất màu khá)
- Mã HS 32064990: Màu pha nguyên liệu- Chất màu xanh lục EVA5505-2.... (mã hs màu pha nguyên/ mã hs của màu pha nguy)
- Mã HS 32064990: Chất màu dùng cho nghành sản xuất sơn; Loại khác- (A-660K-SP) AutomotiveTM Splendor Russet [Cas:12003-38-2;Mg3K[AlF2O(SiO3)3] (Tạm áp mã HS chưa GĐ)... (mã hs chất màu dùng c/ mã hs của chất màu dùn)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu 431, Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu 43/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất phụ gia tạo màu đen dùng trong ngành công nghiệp cao su X-CP-18 (Black iron oxide: 50- 60%, Octamethylcyclotetrasiloxane: 0.1- 1%), hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia tạ/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32064990: BLACK MASTERBATCH A20- Hạt màu đen dùng trong sản xuất Masterbatch (mã Cas:9002-88-4,1333-86-4. 9002-88-4, 471-34-1). Hàng mới 100%... (mã hs black masterbat/ mã hs của black master)
- Mã HS 32064990: Hạt màu dùng để trộn hạt nhựa, hàng mới 100%: Masterbatch 891504C045... (mã hs hạt màu dùng để/ mã hs của hạt màu dùng)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu PP,MASTERBATCH, MB Snow White,01-0022, Maker: N.I. MỚI 100%... (mã hs chất tạo màu pp/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu cô đặc Master batch black PE4003 (dùng để sản xuất sản phẩm nhựa) hàng mới 100%... (mã hs chất màu cô đặc/ mã hs của chất màu cô)
- Mã HS 32064990: Thuốc màu (hàng chưa có giám định)/ PU COLOR PASTE 2FV NP-625... (mã hs thuốc màu hàng/ mã hs của thuốc màu h)
- Mã HS 32064990: Bột màu VIET TRUNG COLOR MASTERBART BA308 (3.3%)... (mã hs bột màu viet tr/ mã hs của bột màu viet)
- Mã HS 32064990: Chế phẩm vô cơ bột mầu men dùng trong sx gốm sứ, Hàng do Trung Quốc sản xuất mới 100%... (mã hs chế phẩm vô cơ/ mã hs của chế phẩm vô)
- Mã HS 32065010: Chất phát quang Aluminate phosphor SM-7, thành phần Aluminium oxide (Al2O3)(1344-28-1),Yttrium oxide (Y2O3)(1314-36-9),Cerium dioxide (CeO2)(1306-38-3). Hàng mới 100%... (mã hs chất phát quang/ mã hs của chất phát qu)
- Mã HS 32065090: Chất cảm quang CHEM DNR-L300-40 3.8L(Propylene glycol methyl ether acetate:108-65-6,Cyclohexanone:108-94-1), (1UNL3.8L), hàng mới 100%... (mã hs chất cảm quang/ mã hs của chất cảm qua)
- Mã HS 32071000: NLSX gạch: Thuốc màu đã pha chế, dạng bột, loại NB-2DP PIGMENT, mới 100%... (mã hs nlsx gạch thuố/ mã hs của nlsx gạch t)
- Mã HS 32071000: Bột màu da đổ nhựa cho chân giả (Pigment Paste Beige), Mã hàng: 617Z20.180... (mã hs bột màu da đổ n/ mã hs của bột màu da đ)
- Mã HS 32072010: Men đã được Frit hóa, thành phần nguyên tố chính gồm SiO2, Al2O3, B2O, BaO,CaO,Na2O, MgO,K2O, dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc, hàng mới 100%... (mã hs men đã được fri/ mã hs của men đã được)
- Mã HS 32072090: Men frit mờ PGB1288B dùng trong sản xuất gạch Ceramic. Hàng mới100 %... (mã hs men frit mờ pgb/ mã hs của men frit mờ)
- Mã HS 32072090: Men đường CANDY GLAZE 818A là nguyên liệu dùng để sx gạch men, đóng gói 25000kg/500 bao, 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs men đường candy/ mã hs của men đường ca)
- Mã HS 32072090: Men CANDY GLAZE 7580-1A (thành phần chính SiO2 62.66%), dùng trong sản xuất gạch Ceramic, mới 100%. Hàng thuộc diện không phải khai báo hóa chất... (mã hs men candy glaze/ mã hs của men candy gl)
- Mã HS 32072090: Men E31- Glaze E31- Nguyên liệu men dùng trong dây chuyền sản xuất gạch... (mã hs men e31 glaze/ mã hs của men e31 gla)
- Mã HS 32072090: Men P59- Glaze P59- Nguyên liệu men dùng trong dây chuyền sản xuất gạch... (mã hs men p59 glaze/ mã hs của men p59 gla)
- Mã HS 32074000: Grain Frit(Frit thủy tinh), mã AD119/1, dạng hạt dùng sản xuất men trong sản xuất gạch men,nhà cung cấp VETRICERAMICI-FERRO, mới 100%... (mã hs grain fritfrit/ mã hs của grain fritf)
- Mã HS 32081019: Men tráng dây (Vecni làm từ polyester tổng hợp, đã hòa tan trong môi trường không chứa nước, dùng trong sản xuất dây đồng (WIRE ENAMEL TONGVAR 355/40G))... (mã hs men tráng dây/ mã hs của men tráng dâ)
- Mã HS 32081019: Vecni làm từ các loại polyme tổng hợp đã phân tán trong môi trường không chứa nước.dùng phủ lên tem nhãn sau khi in-Soft Touch Varnish-4200-9.20kg/ thùng.... (mã hs vecni làm từ cá/ mã hs của vecni làm từ)
- Mã HS 32081019: Dầu tạo độ bóng bề mặt phủ keo 510 Fluid,500CST(18KG/PAIL),thành phần Poly(dimethylsiloxane)copolymer(100%).Hàng mới 100%... (mã hs dầu tạo độ bóng/ mã hs của dầu tạo độ b)
- Mã HS 32081019: Vecni tráng phủ dây đồng- LITON 3330J (dùng để phủ bề mặt dây đồng,loại chịu được nhiệt độ trên 100 độ C)-Hàng mới 100%. Hàng đã có kết quả giám định theo CV số 1153/KD4-TH ngày 14/08/2019.... (mã hs vecni tráng phủ/ mã hs của vecni tráng)
- Mã HS 32081019: Vecni cách điện dùng tráng phủ bên ngoài dây (lam từ Polyeste, hòa tan trong môi trường không chứa nước, chịu nhiệt trên 100 độ C) TPE 3000-35L, hàng mới 100%... (mã hs vecni cách điện/ mã hs của vecni cách đ)
- Mã HS 32081019: Dầu bóng XD 7809 B... (mã hs dầu bóng xd 780/ mã hs của dầu bóng xd)
- Mã HS 32081019: Dầu bóng MID GOLD 100... (mã hs dầu bóng mid go/ mã hs của dầu bóng mid)
- Mã HS 32081019: Dầu bóng MID Copper 100 AC... (mã hs dầu bóng mid co/ mã hs của dầu bóng mid)
- Mã HS 32081090: Sơn chống gỉ NIHON RUSPERT DRALL BRUSH PAINTING TYPE (1KG/CAN)... (mã hs sơn chống gỉ ni/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32081090: Sơn chống gỉ từ polyester LLOYD TOUCH UP SPRAY M15-541 (300ML/chai)... (mã hs sơn chống gỉ từ/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32081090: Sơn từ poly alkyd, chất màu. Phân tán trong hỗn hợp dung môi hữu cơ.đóng gói dạng bình xịt Spot PP (Black) (420ml/bình)... (mã hs sơn từ poly alk/ mã hs của sơn từ poly)
- Mã HS 32081090: Sơn chịu nhiệt chống ăn mòn, chịu được nhiệt độ đến 700 độ C, không hòa tan trong môi trường nước, hàng mới 100%.... (mã hs sơn chịu nhiệt/ mã hs của sơn chịu nhi)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu bạc,NH:ATM- A300 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu bạc/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xám chịu nhiệt- EZ90-DNA3000 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn xám chịu nh/ mã hs của sơn xám chịu)
- Mã HS 32081090: Sơn xanh hòa bình-NH: DONA,DLF8000 (3 kg/hộp)... (mã hs sơn xanh hòa bì/ mã hs của sơn xanh hòa)
- Mã HS 32081090: Sơn xanh chịu nhiệt-EZ90-B217 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn xanh chịu n/ mã hs của sơn xanh chị)
- Mã HS 32081090: Sơn trắng chịu nhiệt-EZ90- RW245(5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn trắng chịu/ mã hs của sơn trắng ch)
- Mã HS 32081090: Chất xử lý 311PW1 là polyeste: Mek 43-53%,Dimethylformamide 5-15%,Cyclohexannone 5-15%,Toluene 5-15%,Acetone 11-17%,Ethyl acetate 2-10%) (đóng gói 15 kg/1pkg)... (mã hs chất xử lý 311p/ mã hs của chất xử lý 3)
- Mã HS 32081090: Sơn màu xanh lá,NH:DONA- DLF-9000 (3 kg/hộp)... (mã hs sơn màu xanh lá/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu đỏ,NH:ATM- A211 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu đỏ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu đen,NH:ATM- A210 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu đen/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu xám,NH:ATM- A215 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu xám/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu xanh,NH:ATM- A213 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu xan/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn phủ màu đỏ- EZ90- RD133 (5 kg/bộ)(dùng phủ nền nhà xưởng sx)... (mã hs sơn phủ màu đỏ/ mã hs của sơn phủ màu)
- Mã HS 32081090: Sơn vàng chịu nhiệt-EZ90- DNA6000 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn vàng chịu n/ mã hs của sơn vàng chị)
- Mã HS 32081090: Sơn dạng lỏng dùng để sơn các sản phẩm bằng gỗ, kính không phản quang, không phải sơn chống hà, chống ăn mòn. nhà sx: Guang xi. Mới 100%... (mã hs sơn dạng lỏng d/ mã hs của sơn dạng lỏn)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu trắng,NH:ATM- A200 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu trắ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu vàng,NH:ATM- A218 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu vàn/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn đi từ alkyt trong dung môi hữu cơ (PILOT II BASE 5 18L)... (mã hs sơn đi từ alkyt/ mã hs của sơn đi từ al)
- Mã HS 32081090: Sơn màu ghi EZ9-GR484 (1 Bộ 5kg... (mã hs sơn màu ghi ez9/ mã hs của sơn màu ghi)
- Mã HS 32081090: Sơn màu vàng 509 (1 lon 3kg)... (mã hs sơn màu vàng 50/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32081090: Sơn màu xám EZ90-GR484 (1 bộ 5kg)... (mã hs sơn màu xám ez9/ mã hs của sơn màu xám)
- Mã HS 32081090: Sơn màu xanh (1 thùng 3kg)... (mã hs sơn màu xanh 1/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32081090: Sơn vàng V-03, 5kgs/ hộp. Hàng mới 100%... (mã hs sơn vàng v03/ mã hs của sơn vàng v0)
- Mã HS 32081090: Primers (258H8)- Dung dịch Polyester trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi với hàm lượng dung môi lớn hơn 50% tinh theo trọng lượng. Theo TB431/TB-KĐ 3 ngày 24/03/2017... (mã hs primers 258h8/ mã hs của primers 258)
- Mã HS 32081090: Chất làm sạch bề mặt 312NT1 (thành phần cấu tạo: Ethyl acetate 10-20%, Methyl Ethyl Ketone 40-50%, Acetone 15-25%, cyclohexanone 0-10%, Resin 10-20%)... (mã hs chất làm sạch b/ mã hs của chất làm sạc)
- Mã HS 32081090: Sơn lót điền đầy 2K Acrylic màu xám HS 5: 1,dùng để sơn ô tô, hãng Chamaeleon, code: 14881, 1lit/ lon, mã CAS: 123-86-4, 1330-20-7, Mới 100% (FOC)... (mã hs sơn lót điền đầ/ mã hs của sơn lót điền)
- Mã HS 32081090: Sơn lót 2K Acryl 4: 1 màu xám, dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code: 14441, 800ml/ lon, mã CAS: 123-86-4, 1330-20-7, Mới 100% (FOC)... (mã hs sơn lót 2k acry/ mã hs của sơn lót 2k a)
- Mã HS 32081090: SƠN PHỦ... (mã hs sơn phủ/ mã hs của sơn phủ)
- Mã HS 32081090: Sơn pad paint 750 dùng cho sản xuất đồ chơi trẻ em TP:Methyl ethyl ketone 78-93-3 (0-5), Methyl isobutyl ketone 108-10-1(0-5) methyl methacrylate 80-62-6 (15-25).(mới 100%)... (mã hs sơn pad paint 7/ mã hs của sơn pad pain)
- Mã HS 32081090: Sơn phủ đi từ nhựa polyester nguyên sinh (dạng bột) (Paint POWDAX P510 PAINT G GREEN) (15Kg/1 carton)... (mã hs sơn phủ đi từ n/ mã hs của sơn phủ đi t)
- Mã HS 32081090: Sơn nhũ bạc. Dung tích: 12Lít/thùng. Hiệu: TOA dùng để sơn nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn nhũ bạc du/ mã hs của sơn nhũ bạc)
- Mã HS 32081090: Sơn sàn màu xanh. Dung tích: 12Lít/thùng. Hiệu: TOA dùng để sơn nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn sàn màu xan/ mã hs của sơn sàn màu)
- Mã HS 32081090: Sơn màu xanh đậm. Dung tích 18 lít/thùng. Hiệu: TOA, dùng để sơn nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh đậ/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 911... (mã hs nước sơn 911/ mã hs của nước sơn 911)
- Mã HS 32082090: Chất phủ bo mạch đồng có tác dụng cách điện và chịu nhiệt tốt thành phần gồm Diethylene glycol ethyl ether acetate, Naphtha solvent, Ethyl 3-ethoxypropionate... (mã hs chất phủ bo mạc/ mã hs của chất phủ bo)
- Mã HS 32082090: Chất xử lý VNP-UV-8N có chứa Methyl Ethyl Ketone 25-35%, Ethyl acetate 25-35%, Methyl Cyclohexane 25-45%, Nhựa Modified Acrylate 1-3%. Mới 100%... (mã hs chất xử lý vnp/ mã hs của chất xử lý v)
- Mã HS 32082090: Hóa chất Acryl Mold Liquid 1l/ chai. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất acryl/ mã hs của hóa chất acr)
- Mã HS 32082090: Hóa chất đúc nguội Acryl Mold Powder 2,5kg/ thùng (CAS 9011-14-7).Mới 100%... (mã hs hóa chất đúc ng/ mã hs của hóa chất đúc)
- Mã HS 32082090: Dầu bóng 2K nhanh khô dùng cho sơn ô tô- 02084107 STCryl Express Premium Clr- (1 lit/bình), mới 100%... (mã hs dầu bóng 2k nha/ mã hs của dầu bóng 2k)
- Mã HS 32082090: Dầu bóng chậm khô dùng cho sơn ô tô-02084141 B5LT STCRYL 2K EASY CLEAR K9020- (5 lit/bình), mới 100%... (mã hs dầu bóng chậm k/ mã hs của dầu bóng chậ)
- Mã HS 32082090: SƠN BÓNG DẠNG NỀN NƯỚC, MÃ: LA-1802. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sơn bóng dạng n/ mã hs của sơn bóng dạn)
- Mã HS 32082090: Sơn màu đen CCS-459TJ(SZ)BLACK,hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đen ccs/ mã hs của sơn màu đen)
- Mã HS 32082090: Hhợp dmôi hcơ LOCTITE BONDACE P-7-2 thành phần gồm: Butanone (Methyl ethyl ketone): 30-60 %,Ethyl acetate: 30-60%, Methylcyclohexane: 10-30 %, Methoxypropyl acetate: 1-10%, và chất khác... (mã hs hhợp dmôi hcơ l/ mã hs của hhợp dmôi hc)
- Mã HS 32082090: Sơn từ polyme (Paint by polyme: Xylene 15% CTHH: C8H10, n-butyl Acetate 8% CTHH: C6H12O2, Toluene 20% CTHH: C7H8 dùng để vẽ sản phẩm)... (mã hs sơn từ polyme/ mã hs của sơn từ polym)
- Mã HS 32082090: Chất phủ từ polyacrylate trong dung môi hữu cơ, dạng lỏng hàm lượng rắn 13.4% (PIONER TC BASE 6 4.5L)-theo kết quả PTPL số 287/KĐ3-TH (01/02/2019)... (mã hs chất phủ từ pol/ mã hs của chất phủ từ)
- Mã HS 32082090: Chất phủ đi từ Oligomer acrylat, đóng rắn bằng tia UV, phân tán trong môi trường không chứa nước-WESSCO Tobacco 37.323.39. Mới 100%.... (mã hs chất phủ đi từ/ mã hs của chất phủ đi)
- Mã HS 32082090: Chất xử lý UV-33(M) thành phần gồm: Ethyl Alcohol: 1-5%,Methyl Ethyl Ketone: 30-35%, Ethyl acetate: 30-35%, Methyl Cyclohexane: 30-35%, Modified Acrylate Resin: 1- 5%, và chất khác: 1-3%... (mã hs chất xử lý uv3/ mã hs của chất xử lý u)
- Mã HS 32082090: Chất tráng phủ cách điện UC-100 UV TYPE, 18 lit/ thùng, hàng mới 100% (thành phần:Xylene 30-40%)... (mã hs chất tráng phủ/ mã hs của chất tráng p)
- Mã HS 32082090: Polyacrylate trong dung môi hữu cơ OLIGOMA RESIN CLEAR(HON-8948), TP Methyl Ethyl Ketone 15-25%, Nitrocellulose 15-25%, Toluene 15-25%,Acetic acid ethyl ester 5-15%, Ethanol 5-15%.... (mã hs polyacrylate tr/ mã hs của polyacrylate)
- Mã HS 32082090: Sơn màu vàng bóng (Lacquer yellow (glossy) thành phần Alkyd resin 30-40%, Methyl Ethyl Ketone 5-15%, Lead sulfochromate yellow (pigment yellow 34) 10-20%, Nitrocellulose 10-20%, Toluene 5-15%,.... (mã hs sơn màu vàng bó/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32082090: Sơn chống gỉ AK Đại Bàng 3kg/ hộp, thành phần hóa học: nhựa epoxy, bụi kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt... (mã hs sơn chống gỉ ak/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32082090: Sơn nước Đại bàng, loại 3kg/1 hộp, thành phần hóa học: nhựa epoxy, bụi kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt... (mã hs sơn nước đại bà/ mã hs của sơn nước đại)
- Mã HS 32082090: Chất tẩy sơn, dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code: 26730, 400ml/ lon, mã CAS: 115-10-6, 109-87-5, Mới 100% (FOC)... (mã hs chất tẩy sơn d/ mã hs của chất tẩy sơn)
- Mã HS 32082090: Bình xịt lớp dày, dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code 26040, 400ml/lon, mã CAS: 67-64-1, 123-86-4, Mới 100%. (FOC)... (mã hs bình xịt lớp dà/ mã hs của bình xịt lớp)
- Mã HS 32082090: Bình xịt chịu nhiệt màu bạc, dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code 26602, 400ml/lon, mã CAS: 67-64-1, 74-98-6, Mới 100%. (FOC)... (mã hs bình xịt chịu n/ mã hs của bình xịt chị)
- Mã HS 32082090: Sơn gốc 2K ánh đỏ rực, phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng pha sơn ô tô, CAS: 123-86-4, 1330-20-7, hãng PPG, code: P433-XR12/E0.33, 0.33lit/lon, hàng mới 100%... (mã hs sơn gốc 2k ánh/ mã hs của sơn gốc 2k á)
- Mã HS 32082090: Sơn gốc 2K CARMINE 0.5L, phân tán trong môi trường ko chứa nước, màu đỏ son, dùng để pha sơn ô tô, hãng PPG, code: T441/0.5L, mã CAS: 111-76-2, 126-86-3, loại 0.5 lit/ lon, hàng mới 100%... (mã hs sơn gốc 2k carm/ mã hs của sơn gốc 2k c)
- Mã HS 32082090: Sơn gốc 2K BRIGHT MAROON 1 LITRE màu nâu đỏ tươi, phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng pha sơn ô tô, hãng PPG, code: P429-923/1L, mã CAS: 123-86-4, 100-41-4, 1lit/ lon, hàng mới 100%... (mã hs sơn gốc 2k brig/ mã hs của sơn gốc 2k b)
- Mã HS 32082090: Vecni (Chất phủ đi từ Oligomer acrylat, đóng rắn bằng tia UV), phân tán trong môi trường không chứa nước-WESSCO Tobacco 37.323.39 UV Coating High Gloss Inert. Mới 100%.... (mã hs vecni chất phủ/ mã hs của vecni chất)
- Mã HS 32082090: Sơn trong nhà 18kg... (mã hs sơn trong nhà 1/ mã hs của sơn trong nh)
- Mã HS 32082090: Sơn sắt Deco paint yellow, hàng mới 100%... (mã hs sơn sắt deco pa/ mã hs của sơn sắt deco)
- Mã HS 32082090: Sơn nền epoxy màu vàng 17kg, hàng mới 100%... (mã hs sơn nền epoxy m/ mã hs của sơn nền epox)
- Mã HS 32082090: Sơn UV dùng để sơn phủ bề mặt ván gỗ ép, có nguồn gốc từ polyme, đã hòa tan trong môi trường không chứa nước, Hiệu: Bai du. Trọng lượng tịnh 20Kg/thùng +_2%. Sản xuất năm 2019, mới 100%... (mã hs sơn uv dùng để/ mã hs của sơn uv dùng)
- Mã HS 32082090: YUKAFORMER 301- Dung dịch Copolyme Methacryloy Ethyl Betain/ Methacrylate trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi Ethanol (KQGD: 4652/TB-TCHQ-25/05/2016)... (mã hs yukaformer 301/ mã hs của yukaformer 3)
- Mã HS 32082090: Sơn phủ UV_VSN-682BF. Hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ uvvsn/ mã hs của sơn phủ uvv)
- Mã HS 32082090: Vecni đi từ polyme acrylic phân tán trong môi trường không chứa nước dùng để sx nến,KQ PTPL số 1188/TB-KĐHQ ngày 04/10/2017; CAS# Chi tiết MSDS đính kèm(cam kết NL không chứa tiền chất CN)... (mã hs vecni đi từ pol/ mã hs của vecni đi từ)
- Mã HS 32089019: Vecni Gốc Dầu Dùng Trong Ngành In.P-8101 UV High Gloss Coating, Đóng Gói 25 Kg/ Thùng(Hàng Mới 100%)... (mã hs vecni gốc dầu d/ mã hs của vecni gốc dầ)
- Mã HS 32089019: Véc ni DVB-2085(C)-A đi từ toluene 43%, xylene 9%, aceton 4%... (mã hs véc ni dvb2085/ mã hs của véc ni dvb2)
- Mã HS 32089019: Dầu bóng ASC (hộp 2.5 L)- Dùng cho ngành ô tô- P190-8080/2.5L- Hiệu ACS- AC PU BLENDING CLEAR.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20%... (mã hs dầu bóng asc h/ mã hs của dầu bóng asc)
- Mã HS 32089019: Dầu bóng nhanh khô (hộp 5L)- Dùng cho ngành ô tô- D8112/5L- Hiệu Deltron- D8112 HP CLEARCOAT/ 5L.Thành phần toluen (C7-H8) chiếm 0.1- <0.3... (mã hs dầu bóng nhanh/ mã hs của dầu bóng nha)
- Mã HS 32089019: Vec ni chịu nhiệt trên 100 độ C (Hộp 1 L)- Dùng cho ngành ô tô- P190-AC28141/1L- Hiệu ACS- 4 TO 1 CLEARCOAT 1 LITRE.Thành phần toluen (C7-H8) chiếm 20- <25%. GPTC số 11067/GP-HC... (mã hs vec ni chịu nhi/ mã hs của vec ni chịu)
- Mã HS 32089019: Men tráng dây (Vecni, loại chịu được nhiệt trên 100oC dùng trong sản xuất dây đồng(WIRE ENAMEL TONGSOLD 215/30))... (mã hs men tráng dây/ mã hs của men tráng dâ)
- Mã HS 32089019: OPV WET HI-RUB- Vecni- Đã NK, KH và TQ tại TK 102237749021 (24/09/18)... (mã hs opv wet hirub/ mã hs của opv wet hir)
- Mã HS 32089019: Dầu Bóng Ngành In.Nhãn Hiệu Roller Tiger, Đóng gói 18kg/Thùng. UV Coat Varnish TH-3 (Hàng Mới 100%)... (mã hs dầu bóng ngành/ mã hs của dầu bóng ngà)
- Mã HS 32089019: Vecni trong suốt chịu nhiệt trên 100 độ C (dùng để quét trên trục cán Thép) 20kg/Bình Model: D-520 nhãn hiệu: T-MEX- NPL sản xuất thép ống hàng mới 100%... (mã hs vecni trong suố/ mã hs của vecni trong)
- Mã HS 32089019: Sơn lót Epoxy,dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code: 26032, 400ml/ lon, mã CAS: 115-10-6, 67-64-1, Mới 100% (FOC)... (mã hs sơn lót epoxyd/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32089019: Vecni tráng phủ dây đồng- TPE 3000-35 (dùng để phủ bề mặt dây đồng,loại chịu được nhiệt độ trên 100 độ C)-Hàng mới 100%. Hàng chưa giám định.... (mã hs vecni tráng phủ/ mã hs của vecni tráng)
- Mã HS 32089019: Dầu bóng mờ D8115 (1 Lít)- Dùng cho ngành ô tô- D8115/1L- Hiệu Deltron- D8115 MATT CLEARCOAT/ 1L. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 3- <5%... (mã hs dầu bóng mờ d81/ mã hs của dầu bóng mờ)
- Mã HS 32089019: Vecni cách điện dùng tráng phủ bên ngoài dây (lam từ Polyurethane, hòa tan trong môi trường không chứa nước, chịu nhiệt trên 100 độ C) FPU 35VN, hàng mới 100%... (mã hs vecni cách điện/ mã hs của vecni cách đ)
- Mã HS 32089019: Chất phủ màng Covercoat L-406 MS màu vàng (Vecni làm từ Polyme tổng hợp, phân tán trong mội trường không chứa nước, chịu nhiệt trên 100 độ C (Covercoat L-406 MS), mới 100... (mã hs chất phủ màng c/ mã hs của chất phủ màn)
- Mã HS 32089019: Sơn DRILUBE FC-5210 SPRAYMIX, 4L/1 CAN, có chứa: 1-Butanol, N,N-Dimethylacetamide,N, 1-Methyl-2-pyrrolidone, Isopropanol, Ethylbenzene, Phenol, Methanol, hàng mới 100%... (mã hs sơn drilube fc/ mã hs của sơn drilube)
- Mã HS 32089019: Sơn Drilube M-211, dùng để cho gia công sơn phủ bề mặt sản phẩm, chứa: Acetone-C3H6O, Toluene-C7H8, Epoxy modified acrylic resin, Carbon black,Silicon dioxide-SiO2, Hàng mới 100%.... (mã hs sơn drilube m2/ mã hs của sơn drilube)
- Mã HS 32089019: Sơn (P-BLUE, [A/T#1100 HBM-BLUE,3KG/0.6KG(UN-50)])... (mã hs sơn pblue [a/ mã hs của sơn pblue)
- Mã HS 32089019: Sơn màu xanh (P-GREEN, A/T#1100 N/GREEN,15KG/3KG(UN-50)... (mã hs sơn màu xanh p/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32089019: PAINT-WHITE | (Sơn trắng dùng sơn vỏ mũ bảo hiểm xe máy)... (mã hs paintwhite/ mã hs của paintwhite)
- Mã HS 32089019: Sơn màu trắng sứ (PAINT-CLEAR(MATT) [A/T#3000 HJC (NEW07)-1]... (mã hs sơn màu trắng s/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32089019: Sơn (P-GRAY SILVER, [A/T#1100 HD GRAY SILVER, 3KG/0.6KG(UN-50)])... (mã hs sơn pgray sil/ mã hs của sơn pgray)
- Mã HS 32089019: sơn PAINT-JT PINK(UNDER) [A/T 1100, JT PINK(UNDER) 15KG/3KG(UN-50)]... (mã hs sơn paintjt pi/ mã hs của sơn paintjt)
- Mã HS 32089019: Sơn dùng cho mũ bảo hiểm (P-E9322 A/T #1100 E9322, 4KG/0.6KG(UN-50))... (mã hs sơn dùng cho mũ/ mã hs của sơn dùng cho)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu đen dùng để sơn linh kiện xe đạp (NNV76A1-DA107)... (mã hs sơn bột màu đen/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu trắng dùng để sơn linh kiện xe đạp (NNV76D6-WA106)... (mã hs sơn bột màu trắ/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Hỗn hợp dung môi hữu cơ LOCTITE BONDACE 008-2 (thành phần chính gồm: Butanone: 30-60%, Ethyl acetate: 10-30 %, Methylcyclohexane: 10-30 %, Orthophosphoric acid: 01-1 %)... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý LOCTITE BONDACE 232F-2 14KG (Dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Ethyl acetate: 30-60%, Butanone: 30-60%, Dimethyl glutarate: 1-10%, Dimethyl succinate: 1-10%.), 14Kg/thùng... (mã hs chất xử lý loct/ mã hs của chất xử lý l)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ- Coating, dạng lỏng, màu trắng, dùng trong sản xuất sản phẩm bí ngô PU, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ coatin/ mã hs của sơn phủ coa)
- Mã HS 32089090: Sơn RSP-408 (dùng trong ngành giày)... (mã hs sơn rsp408 dù/ mã hs của sơn rsp408)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý CXL18 VNP-RFE/ HARDENER VNP-RFE... (mã hs chất xử lý cxl1/ mã hs của chất xử lý c)
- Mã HS 32089090: CHẤT XỬ LÝ E-650 (XỬ LÝ PHỦ BÓNG BỀ MẶT VẢI)/ PRIMER E650... (mã hs chất xử lý e65/ mã hs của chất xử lý e)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý CL-16/ CL-16 WB HARDENER... (mã hs chất xử lý cl1/ mã hs của chất xử lý c)
- Mã HS 32089090: Chất hoàn tất dùng để xử lý da thuộc... (mã hs chất hoàn tất d/ mã hs của chất hoàn tấ)
- Mã HS 32089090: Sơn nền chống cháy M90/02 (FIRETEX M90/02 EPOXY INTUMESCENT COATING BASE), 21.1kg/bag, Hàng mới 100%... (mã hs sơn nền chống c/ mã hs của sơn nền chốn)
- Mã HS 32089090: Sơn Chic Stain PG White... (mã hs sơn chic stain/ mã hs của sơn chic sta)
- Mã HS 32089090: Sơn Eco V-120 Filler Natural... (mã hs sơn eco v120 f/ mã hs của sơn eco v12)
- Mã HS 32089090: Sơn Polyurex Eco V-0622 Sanding Sealer P... (mã hs sơn polyurex ec/ mã hs của sơn polyurex)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ Fujihard PG3360A-R DW T-503, dùng sơn phủ cho sản phẩm nhựa, đóng gói 4kg/can hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ fujihar/ mã hs của sơn phủ fuji)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt màu 75ML. Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt màu 75m/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32089090: Sơn lót (Hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- P565-15280/1L- Hiệu Nexa Autocolor- 2K WHITE HI-DUR RAPIDE 1 LITRE Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20%... (mã hs sơn lót hộp 1l/ mã hs của sơn lót hộp)
- Mã HS 32089090: Sơn PE lót trắng dùng để phun lên sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ, code: IPE2011 (PE PRIMER WHITE), đóng gói: 25kgs 1 thùng, 2000kgs/80 thùng, hàng mới 100%... (mã hs sơn pe lót trắn/ mã hs của sơn pe lót t)
- Mã HS 32089090: Sơn PU lót trắng dùng để phun lên sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ, code: SD1261B (PU PRIMER WHITE), đóng gói: 25kgs 1 thùng, 3000kgs/120 thùng, hàng mới 100%... (mã hs sơn pu lót trắn/ mã hs của sơn pu lót t)
- Mã HS 32089090: Sơn PU bóng trong dùng để phun lên sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ, code:YM521, (PU TOPCOAT CLEAR (10% GLOSS)), đóng gói:20kg 1 thùng, 2000kg/100 thùng, hàng mới 100%... (mã hs sơn pu bóng tro/ mã hs của sơn pu bóng)
- Mã HS 32089090: Sơn PU bông trắng dùng để phun lên sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ, code: IMM5101, (PU TOPCOAT WHITE (10% GLOSS)),đóng gói: 20kg1 thùng, 2000kg/ 100 thùng, hàng mới 100%... (mã hs sơn pu bông trắ/ mã hs của sơn pu bông)
- Mã HS 32089090: Sơn gốc màu bạc- Dùng cho ngành ô tô- P552-10/0.1K- Hiệu ACS- SM SILVER... (mã hs sơn gốc màu bạc/ mã hs của sơn gốc màu)
- Mã HS 32089090: Phụ gia làm mờ (hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- P549-060/1L- Hiệu ACS- SC MATTING AGENT.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 25- <50%... (mã hs phụ gia làm mờ/ mã hs của phụ gia làm)
- Mã HS 32089090: Sơn lút Belco Plus- Dùng cho ngành ô tô- BP200P/3.2L- Hiệu Belco- BELCO PLUS VALUE PU PRIMER.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20%... (mã hs sơn lút belco p/ mã hs của sơn lút belc)
- Mã HS 32089090: Sơn lót (Hôp 3L)- Dùng cho ngành ô tô- D8046/3L- Hiệu Deltron- D8046 2K HIGH BUILD PRIMER/ 3L.Thành phần butylaxetat (C6-H12-O2) chiếm 10- <20%... (mã hs sơn lót hôp 3l/ mã hs của sơn lót hôp)
- Mã HS 32089090: Sơn lót gốc 2K (Hộp 1L)-Dùng cho ngành ô tô-P565-895/1L-Hiệu Nexa Autocolor- CHROMATE-FREE EPOXY ADHESION PRIMER/ 1L.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 5-<10%... (mã hs sơn lót gốc 2k/ mã hs của sơn lót gốc)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý VNP-111YCN có chứa Methyl Ethyl Ketone 39-43%, Buthyl Acetate 19-23%, Acetone 16-20%, Tetrahydrofuran (THF) 15-18%, Resin 1-3%. Mới 100%... (mã hs chất xử lý vnp/ mã hs của chất xử lý v)
- Mã HS 32089090: Sơn C-Lacquer Cream hàng mới 100%... (mã hs sơn clacquer c/ mã hs của sơn clacque)
- Mã HS 32089090: sơn trắng đục, 18 Oz PER CAN, p/n: LOCTITE790, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng đục/ mã hs của sơn trắng đụ)
- Mã HS 32089090: Sơn lót Epoxy NHC, hàng mới 100%... (mã hs sơn lót epoxy n/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32089090: Sơn nước M5000 dùng để sơn sản phẩm gioăng đệm bằng thép (1 can/17 lít) (Hàng mới 100%) (Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt theo NĐ 155/2017/NĐ-CP)... (mã hs sơn nước m5000/ mã hs của sơn nước m50)
- Mã HS 32089090: Sơn nhũ chịu nhiệt 500 độ (Sơn dầu, chịu được nhiệt độ 500, 5k/thùng), Hàng mới 100%.... (mã hs sơn nhũ chịu nh/ mã hs của sơn nhũ chịu)
- Mã HS 32089090: Chất pha keo KR-13D (có thành phần Modified Polyisocynate 25%, Ethyl acetate 75%),1KG/1CAN(10CAN/1BOX)... (mã hs chất pha keo kr/ mã hs của chất pha keo)
- Mã HS 32089090: Sơn phun màu đen: Sơn xịt ATM màu đen chịu nhiệt, sơn phủ phản quang, sơn lót chống rỉ sét... (mã hs sơn phun màu đe/ mã hs của sơn phun màu)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt đỏ... (mã hs sơn xịt đỏ/ mã hs của sơn xịt đỏ)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt đen... (mã hs sơn xịt đen/ mã hs của sơn xịt đen)
- Mã HS 32089090: Sơn vàng 3kg... (mã hs sơn vàng 3kg/ mã hs của sơn vàng 3kg)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt vàng... (mã hs sơn xịt vàng/ mã hs của sơn xịt vàng)
- Mã HS 32089090: EPOXY 2085 B_ Dung môi để hoà tan sơn (15Kg/Drum), dùng trong ngành sản xuất sơn. Mã CAS 108-88-3 có giấy phép nhập khẩu số: 11094/GP-HC, ngày: 23/12/2019. Hàng mới 100%... (mã hs epoxy 2085 b d/ mã hs của epoxy 2085 b)
- Mã HS 32089090: EPOXY THINNER 2085_ Hỗn hợp dung môi pha sơn (15Kg/Drum), dùng trong ngành sản xuất Sơn. Mã CAS 108-88-3 có giấy phép nhập khẩu số: 11094/GP-HC, ngày: 23/12/2019. Hàng mới 100%... (mã hs epoxy thinner 2/ mã hs của epoxy thinne)
- Mã HS 32089090: EPOXY 2085 A_ Sơn dùng để sơn lên bề mặt kim loại (15Kg/Drum), dùng trong ngành sản xuất Sơn. Mã CAS 108-88-3 và 67-64-1 có giấy phép nhập khẩu số: 11094/GP-HC, ngày: 23/12/2019. Hàng mới 100%... (mã hs epoxy 2085 a s/ mã hs của epoxy 2085 a)
- Mã HS 32089090: Sơn nước (từ polymer tổng hợp, không tan trong nước,tan trong dung môi): R04 Paint. Hàng mới 100%... (mã hs sơn nước từ po/ mã hs của sơn nước từ)
- Mã HS 32089090: Xịt chống rỉ RP7... (mã hs xịt chống rỉ rp/ mã hs của xịt chống rỉ)
- Mã HS 32089090: Sơn lót EH204T/25K/SB0012/EJ249T (Không có thành phần phải khai báo hóa chất và tiền chất), hàng mới 100% (stt106), ERP: SB0012-BT... (mã hs sơn lót eh204t// mã hs của sơn lót eh20)
- Mã HS 32089090: Nước xử lý FJ-137S (15kg/th) (Ethyl Acetate: 30%, Methyl Acetate: 40%, Toluene: 20%, Polyurethane: 10%)... (mã hs nước xử lý fj1/ mã hs của nước xử lý f)
- Mã HS 32089090: Chất pha keo FJ-258 (0,8Kg/lọ) (Ethyl Acetate: 45-60%, Methyl Ethyl Ketone: 25-40%, Polyisocyanate: 12-20%)... (mã hs chất pha keo fj/ mã hs của chất pha keo)
- Mã HS 32089090: Chat xu ly Primer KP-102 Tp: Methyl ethyl ketone 28%, Methyl acetate 27%, Dimethyl carbonate 22%, Polyurethane Resin 23%, hàng mới 100%.... (mã hs chat xu ly prim/ mã hs của chat xu ly p)
- Mã HS 32089090: Chất sơn phủ bề mặt bản mạch in có tác dụng tăng tính đàn hồi cho bản mạch in, trong môi trường không chứa nước (TP;Urethane resin,2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate.)(1 lọ1 kg)... (mã hs chất sơn phủ bề/ mã hs của chất sơn phủ)
- Mã HS 32089090: Sơn 2 thành phần từ nhựa epoxy trong dung môi hữu cơ (PENGUARD TC BASE 5 A 14.4L) (NLSX Sơn)... (mã hs sơn 2 thành phầ/ mã hs của sơn 2 thành)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ hai thành phần gốc acrylic không chứa chất isocyanate (HARDTOP OPTIMA BASE 1 A 3.6L)... (mã hs sơn phủ hai thà/ mã hs của sơn phủ hai)
- Mã HS 32089090: Sơn gốc số 5 của Jota QD TC, phân tán trong môi trường không chứa nước (HARDTOP AX BASE 5A 3.6L) (NLSX SƠN)... (mã hs sơn gốc số 5 củ/ mã hs của sơn gốc số 5)
- Mã HS 32089090: Sơn gốc số 6 của HARDTOP AX, phân tán trong môi trường không chứa nước (HARDTOP AX BASE 6A 14.4L) (NLSX SƠN)... (mã hs sơn gốc số 6 củ/ mã hs của sơn gốc số 6)
- Mã HS 32089090: Sơn nền chịu nhiệt 400 độ N400-94, hòa tan trong môi trường không chứa nước (dùng trong công nghiệp) (18Kg/thùng) CAS: 67763-03-5, 1330-20-7,13463-67-7,14807-96-6,1333-86-4 MỚI 100%... (mã hs sơn nền chịu nh/ mã hs của sơn nền chịu)
- Mã HS 32089090: Sơn lót chịu nhiệt 400 độ N400F-MIO,hòa tan trong môi trường không chứa nước (dùng trong công nghiệp) (23Kg/thùng) CAS: 67763-03-5, 1330-20-7,13463-67-7,14807-96-6,1309-37-1, MỚI 100%... (mã hs sơn lót chịu nh/ mã hs của sơn lót chịu)
- Mã HS 32089090: Sơn giàu kẽm vô cơ, 965PR, hòa tan trong môi trường không chứa nước (dùng trong công nghiệp) (1 Bộ2 Thùng; A: 13.36Kg, B: 22.67Kg) CAS: 78-10-4, 7440-66-6,7727-43-7,1330-20-7,8-83-1,MỚI 100%... (mã hs sơn giàu kẽm vô/ mã hs của sơn giàu kẽm)
- Mã HS 32089090: Sơn dạng lỏng, dùng để vẽ, tô tượng, không hòa tan trong môi trường nước, không phản quang, nhà sản xuất SHANGHAI SIIC MARIE (đóng gói 14kg/thùng). Mới 100%.... (mã hs sơn dạng lỏng/ mã hs của sơn dạng lỏn)
- Mã HS 32089090: Vẹc ni (DK0200_MS1926_GLOSS VARNISH #15)... (mã hs vẹc ni dk0200/ mã hs của vẹc ni dk02)
- Mã HS 32089090: Sơn bột EX8816(S)-RAL7035(LS)... (mã hs sơn bột ex8816/ mã hs của sơn bột ex88)
- Mã HS 32089090: SƠN BỘT EX8700-BLACK(DW)(2011)... (mã hs sơn bột ex8700/ mã hs của sơn bột ex87)
- Mã HS 32089090: MERLER- Sơn phủ dùng để sơn dụng cụ nhà máy #30 Meler 5Y7/1 50G.U, 16L/thùng, đã phân tán trong môi trường không chứa nước. Hàng mới 100%... (mã hs merler sơn phủ/ mã hs của merler sơn)
- Mã HS 32089090: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Hỗn hợp dung môi pha sơn, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32089090: Sơn sịt, Hàng mới 100%... (mã hs sơn sịt hàng m/ mã hs của sơn sịt hàn)
- Mã HS 32089090: Sơn lót dùng cho xe P166 1 Lít, thành phần: Acrylic Resin, Titanium Dioxide, Additives- mới 100%... (mã hs sơn lót dùng ch/ mã hs của sơn lót dùng)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu từ polyme tổng hợp đã phân tán trong môi trường không chứa nước, chịu nhiệt trên 100 độ C dùng cho xe IM31 1 Lít- mới 100%... (mã hs sơn dầu từ poly/ mã hs của sơn dầu từ p)
- Mã HS 32089090: Sơn EP118PTB(1drum8L). Hàng mới 100%... (mã hs sơn ep118ptb1d/ mã hs của sơn ep118ptb)
- Mã HS 32089090: Sơn ET5660-B(1drum5,3L). Hàng mới 100%... (mã hs sơn et5660b1d/ mã hs của sơn et5660b)
- Mã HS 32089090: Sơn EP118PTA Clear(1drum8L). Hàng mới 100%... (mã hs sơn ep118pta cl/ mã hs của sơn ep118pta)
- Mã HS 32089090: Sơn ET5660-A-D40434(1drum10,7L). Hàng mới 100%... (mã hs sơn et5660ad4/ mã hs của sơn et5660a)
- Mã HS 32089090: Chất tráng phủ chống gỉ SS-COAT 909, 420ml/lọ. chứa tiền chất Toluen 20-30% trong 168 lit hỗn hợp,IV:NBk-404 ngày 09.12.2019, Hàng mới 100% (TBKQ: 149/TB-KĐ1) (Dimethyl ether:45-55%)... (mã hs chất tráng phủ/ mã hs của chất tráng p)
- Mã HS 32089090: CHẤT PHỦ: AQUALURE G1 50 BEVERAGE SPRAY LINER U119100085 NON REGULATED (Mã hàng: PCV214680T)... (mã hs chất phủ aqual/ mã hs của chất phủ aq)
- Mã HS 32089090: Sơn đen A210. Hàng mới 100%... (mã hs sơn đen a210 h/ mã hs của sơn đen a210)
- Mã HS 32089090: Sơn phun màu trắng A200. Hàng mới 100%... (mã hs sơn phun màu tr/ mã hs của sơn phun màu)
- Mã HS 32089090: Nước xử lý MDW11 (Isophorone,Polyurethane resin,Purified water,Poloxyvinyl ether)... (mã hs nước xử lý mdw1/ mã hs của nước xử lý m)
- Mã HS 32089090: Sơn GR1F- 2801(BLACK), dùng để sơn bản mạch điện tử (Carbon black:1~5%, Modified epoxy resin:30~40%, Methyl isobutyl ketone:5~15%, 2-Butoxyethanol:5~15%, Xylene:20~30%, Soufstone:5~15%, Secret: 1~10%... (mã hs sơn gr1f 2801/ mã hs của sơn gr1f 28)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt gầm màu đen, dùng để sơn ô tô, phân tán trong môi trường không chứa nước, hãng Chamaeleon, code 37235, 1 kg/lon, mã CAS: 123-86-4, 85535- 85-9, Mới 100%.... (mã hs sơn xịt gầm màu/ mã hs của sơn xịt gầm)
- Mã HS 32089090: Sơn PU 01. Hàng mới 100%... (mã hs sơn pu 01 hàng/ mã hs của sơn pu 01 h)
- Mã HS 32089090: Sơn PU 02. Hàng mới 100%... (mã hs sơn pu 02 hàng/ mã hs của sơn pu 02 h)
- Mã HS 32089090: Sơn màu đen XM-BK-08099SU. Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đen xm/ mã hs của sơn màu đen)
- Mã HS 32089090: Sơn-923000013356_NN81-1024-B3/PLA-ACE HAC BLACK B3(16Kg/Can), Hàng mới 100%... (mã hs sơn92300001335/ mã hs của sơn92300001)
- Mã HS 32089090: Mẫu sơn bóng dùng cho gỗ (Woodkote S3048 Gloss (80%)), 5KG/hộp, NCC: SilkFlex Polymers Sdn Bhd- hàng mới 100%... (mã hs mẫu sơn bóng dù/ mã hs của mẫu sơn bóng)
- Mã HS 32089090: Mẫu sơn lót ATM dùng cho gỗ (Woodkote S3055 AM Sealer (M)), 5KG/hộp, NCC: SilkFlex Polymers Sdn Bhd- hàng mới 100%... (mã hs mẫu sơn lót atm/ mã hs của mẫu sơn lót)
- Mã HS 32089090: Mẫu sơn lót trong dùng cho gỗ (Woodkote S3053 Sealer HS(M)), 5KG/hộp, NCC: SilkFlex Polymers Sdn Bhd- hàng mới 100%... (mã hs mẫu sơn lót tro/ mã hs của mẫu sơn lót)
- Mã HS 32089090: Sơn tạo độ bền cho mặt phủ keo hòa tan trong môi trường không chứa nước SL200(200KG/PAIL),thành phần Ethynylcyclohexanol.Hàng mới 100%... (mã hs sơn tạo độ bền/ mã hs của sơn tạo độ b)
- Mã HS 32089090: Sơn lót UHS màu xám từ polyme tổng hợp, phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng để pha sơn xe ô tô, CAS: 14807-96-6, 14807-96-6, hãng PPG, code: D8024/3L, 3lit/ lon, hàng mới 100%... (mã hs sơn lót uhs màu/ mã hs của sơn lót uhs)
- Mã HS 32089090: Sơn phun đế, gót, lót mặt giầy dép.Thành phần bao gồm Cyclohexanone 15%, n-Butyl acetate 35%, Synthetic resin 30%, Pigment 10%, mới 100%.... (mã hs sơn phun đế gó/ mã hs của sơn phun đế)
- Mã HS 32089090: NPLPVSX- Sơn- PAINT (TUNG BEN) (màu đen, hiệu Tung Ben,thành phần chính là nhựa polyme tổng hợp,phân tán trong môi trường không chứa nước, hàng mới 100%)... (mã hs nplpvsx sơn p/ mã hs của nplpvsx sơn)
- Mã HS 32089090: Sơn lót EPOXY (hộp 3L)- Dùng cho ngành ô tô- D834/3L- Hiệu Deltron- D834 DP40 EPOXY PRIMER/ 3L. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 5- <10%... (mã hs sơn lót epoxy/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32089090: Sơn lót xám (Hộp 3L)- Dùng cho ngành ô tô- D8505/3L- Hiệu Deltron- D8505 DP4000 2K PRIMER GREY G5/3L. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 1- <3%... (mã hs sơn lót xám hộ/ mã hs của sơn lót xám)
- Mã HS 32089090: Sơn gốc nước màu đen trong (hộp 0.5L)- Dùng cho ngành ô tô- T404/0.5L- Hiệu PPG- T404 TRACE BLUE BLACK 0.5L. Thành phần 2-butoxyethanol (C6-H14-O2) chiếm 5- <10%... (mã hs sơn gốc nước mà/ mã hs của sơn gốc nước)
- Mã HS 32089090: Sơng gốc nước màu xanh dương mạnh (hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- T412/1L- Hiệu PPG- T412 TRANSPARENT BLUE 1L. Thành phần 2-butoxyethanol (C6-H14-O2) chiếm 3- <5%... (mã hs sơng gốc nước m/ mã hs của sơng gốc nướ)
- Mã HS 32089090: Chất phụ gia tạo gai nhuyễn (Hộp1L)- Dùng cho ngành ô tô- P565-768/1L- Hiệu Nexa Autocolor- COARSE TEXTURING BASE FOR PLASTICS. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 5- <10%... (mã hs chất phụ gia tạ/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32089090: Sơn Mixing phủ gốc 2K, màu bạc nhuyễn (Hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- P425-985/1L- Hiệu Nexa Autocolor- 2K HS MIXING BASIC FINE ALUMINIUM. Thành phần butylaxetat (C6-H12-O2) chiếm 25- <50%... (mã hs sơn mixing phủ/ mã hs của sơn mixing p)
- Mã HS 32089090: Sơn Màu Đỏ RUBY- Dùng cho ngành ô tô- VM4350/4OZ- Hiệu PPG- VIVID RUBY TINTER/ 4OZ. Thành phần butylaxetat (C6-H12-O2) chiếm 50- 100%... (mã hs sơn màu đỏ ruby/ mã hs của sơn màu đỏ r)
- Mã HS 32089090: Chất làm cứng WB-7025 (Chất pha keo dung dịch Polyisocyanat trong dung môi hữu cơ có chứa: M-3171W-100 Poly(Hexame thylene Diisocyanate)70-90%, Ethyl acetate 10-30%)... (mã hs chất làm cứng w/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32089090: Chất làm cứng RFE (thành phần chính RFE-3000 Tris pisocyanatophenyl thiophospate in ethyl acetate 60-80%, E.A.C. ethyl acetate 20-40%), mới 100%, (đóng gói 15KG/PK).... (mã hs chất làm cứng r/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32089090: Sơn GLAZE... (mã hs sơn glaze/ mã hs của sơn glaze)
- Mã HS 32089090: Sơn BLACK TOP COAT... (mã hs sơn black top c/ mã hs của sơn black to)
- Mã HS 32089090: Sơn GLAZE BASE CH-15... (mã hs sơn glaze base/ mã hs của sơn glaze ba)
- Mã HS 32089090: Sơn từ Nitrocellulose trong dung môi hữu cơ 25 SHEEN NC TOP COAT... (mã hs sơn từ nitrocel/ mã hs của sơn từ nitro)
- Mã HS 32089090: Dung dịch pha sơn (làm sơn lâu phai)- DURCISSEUR 649/9024-0721ZX... (mã hs dung dịch pha s/ mã hs của dung dịch ph)
- Mã HS 32089090: Chất phụ gia Isocyanate (dung dịch polyisocyanat trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi trên 50% theo trọng lượng dung dịch.)... (mã hs chất phụ gia is/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32089090: Nhựa polyurethan nguyên sinh dạng lỏng (dung dịch polyurethan trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi trên 50% theo trọng lượng dung dịch.)... (mã hs nhựa polyuretha/ mã hs của nhựa polyure)
- Mã HS 32089090: Nhựa Epoxit (Mã HS theo kết quả PTPL số. 11790/TB-TCHQ, ngày 14/12/2015),hàng mới 100%... (mã hs nhựa epoxit mã/ mã hs của nhựa epoxit)
- Mã HS 32089090: Sơn nước MC-156G High Gloss Ceramic Clear (40GL160KG)... (mã hs sơn nước mc156/ mã hs của sơn nước mc)
- Mã HS 32089090: Sơn bột tĩnh điện... (mã hs sơn bột tĩnh đi/ mã hs của sơn bột tĩnh)
- Mã HS 32089090: Sơn nội thất NIPPON màu kem VATEX 17 lít/ 1 thùng mới 100%... (mã hs sơn nội thất ni/ mã hs của sơn nội thất)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu 520 3 Lít/Lon... (mã hs sơn dầu 520 3 l/ mã hs của sơn dầu 520)
- Mã HS 32089090: Nhựa Polyester dạng lỏng chưa no (Unsaturated polyester Resin) loại Gelcoat màu xanh Green có mã sản phẩm: 3B-6724PLF. Sử dụng sơn phủ bề mặt sản phẩm nhựa composite.... (mã hs nhựa polyester/ mã hs của nhựa polyest)
- Mã HS 32089090: PAINT (SƠN) AQ-S-8217; 16KG/CAN... (mã hs paint sơn aq/ mã hs của paint sơn)
- Mã HS 32089090: COMPOSITE SOLVENTS NB-106F (Dung dịch Polyurethane trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi lớn hơn 50% theo trọng lượng)... (mã hs composite solve/ mã hs của composite so)
- Mã HS 32089090: Sơn chống rỉ Acric 1584(1CN 16000 GRM, TC 5CN 80000GRM)_ORDER_467494... (mã hs sơn chống rỉ ac/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32089090: Sơn màu đen (BLACK) dùng sản xuất mũ bảo hiểm, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đen bl/ mã hs của sơn màu đen)
- Mã HS 32089090: Sơn bề mặt loại CLEAR dùng sản xuất mũ bảo hiểm, hàng mới 100%... (mã hs sơn bề mặt loại/ mã hs của sơn bề mặt l)
- Mã HS 32089090: Sơn từ nhưa Epoxy, trong dung môi hữu cơEPOCRONPRIMER BLACK... (mã hs sơn từ nhưa epo/ mã hs của sơn từ nhưa)
- Mã HS 32089090: Sơn màu trắng (P-CLEARA/T#3000 HJC-CLEAR(VIET), 15KG/3KG(PS-60))... (mã hs sơn màu trắng/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32089090: Sơn trắng 1kg/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng 1kg/h/ mã hs của sơn trắng 1k)
- Mã HS 32089090: Sơn epoxy lớp lót (không dung môi): Sơn hai thành phần từ nhựa epoxy, thành phần chính là nhựa epoxy dùng kết hợp với mặt hàng chất làm rắn, dùng để sơn nền nhà xưởng, hàng mới 100%.... (mã hs sơn epoxy lớp l/ mã hs của sơn epoxy lớ)
- Mã HS 32089090: Sơn epoxy lớp phủ (không dung môi): Sơn hai thành phần từ nhựa epoxy, thành phần chính là nhựa epoxy dùng kết hợp với mặt hàng chất làm rắn, dùng để sơn nền nhà xưởng, hàng mới 100%.... (mã hs sơn epoxy lớp p/ mã hs của sơn epoxy lớ)
- Mã HS 32089090: Chất làm rắn bề mặt sàn bê tông epoxy (dạng lỏng): Sơn hai thành phần từ nhựa epoxy, thành phần chính là hợp chất amin dùng kết hợp với sơn epoxy, dùng để sơn nền nhà xưởng, hàng mới 100%.... (mã hs chất làm rắn bề/ mã hs của chất làm rắn)
- Mã HS 32089090: DUNG DỊCH PHỦ BỀ MẶT TẠO TÍNH KỴ NƯỚC DÙNG CHO THIẾT BỊ VI LƯU SỐ, NHÃN HIỆU: CYTONIX, MODEL: PFC1101V, MỚI 100%... (mã hs dung dịch phủ b/ mã hs của dung dịch ph)
- Mã HS 32091010: Hợp chất xi mạ làm từ polymer chịu nhiệt UV resin AL168 chất liệu vecni, không cần dung môi (18kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs hợp chất xi mạ/ mã hs của hợp chất xi)
- Mã HS 32091010: Vecni Gốc Nước Dùng Trong Ngành In.P-7042-60 Protective Coating, Đóng Gói 25 Kg/ Thùng(Hàng Mới 100%)... (mã hs vecni gốc nước/ mã hs của vecni gốc nư)
- Mã HS 32091010: Vecni từ copolyme acrylic phân tán trong môi trường nước, dùng phủ lên tem nhãn sau khi in-DECORATE MATERIAL 4142.20kg/ thùng. Kết quả PTPL 829/TB-KD3, ngày 15/05/2018... (mã hs vecni từ copoly/ mã hs của vecni từ cop)
- Mã HS 32091010: MEGACOAT L100- 25KG POLY- Vecni đi từ polyacrylic dạng phân tán trong môi trường nước- GĐ 956/TB-KĐ4 (28/06/19). Đã kiểm TQ TK102840048142(28/8/19)... (mã hs megacoat l100/ mã hs của megacoat l10)
- Mã HS 32091010: Vecni "HYDROKETT 2000;TECHNOLOGY VARNISH" HKD0-0065-108N dùng trong ngành mực in. hàng mới 100%... (mã hs vecni hydroket/ mã hs của vecni hydro)
- Mã HS 32091010: Vecni phủ lon 46900SV/ F980W58403L, loại chịu nhiệt trên 100 độ C (1 Thùng 200 kg)... (mã hs vecni phủ lon 4/ mã hs của vecni phủ lo)
- Mã HS 32091010: Sơn gỗ hệ nước- AQUASILK 40 SHEEN TOPCOAT (680-40TJ-448)... (mã hs sơn gỗ hệ nước/ mã hs của sơn gỗ hệ nư)
- Mã HS 32091040: Sơn quét da làm từ polyme acrylic(Hàng mới 100%)... (mã hs sơn quét da làm/ mã hs của sơn quét da)
- Mã HS 32091040: Sơn thuốc (INK) 14.729 Kilogam. Hàng mới 100%... (mã hs sơn thuốc ink/ mã hs của sơn thuốc i)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ nộii thất PREMIUM CLEAN màu trắng,16kg/can, sử dụng để trang trí tường,đã phân tán trong môi trường nước, tổng số 50 cans, nsx Suzuka Fine Co., Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ nộii th/ mã hs của sơn phủ nộii)
- Mã HS 32091090: Sơn lót nội thất CLEAR PRIMER không màu, 14 kg/can, sử dụng để trang trí tường, đã phân tán trong môi trường nước, tổng số 150 cans, nsx Suzuka Fine Co., Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót nội thấ/ mã hs của sơn lót nội)
- Mã HS 32091090: Sơn- PRIMARY WHITE ENAMEL (hàng có KQGD 1325/N3.12/TĐ của tk:11715/NSX01)... (mã hs sơn primary wh/ mã hs của sơn primary)
- Mã HS 32091090: Sơn- W/B MATTING PASTE (hàng chưa có giám định,công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, HCNH)... (mã hs sơn w/b mattin/ mã hs của sơn w/b mat)
- Mã HS 32091090: Sơn- WF16 W/B PAINT BLACK (hàng chưa có giám định,công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, HCNH)... (mã hs sơn wf16 w/b p/ mã hs của sơn wf16 w/)
- Mã HS 32091090: Sơn UV chét 3014 dùng để sơn lớp mặt ván gỗ, hàng mới 100%.... (mã hs sơn uv chét 301/ mã hs của sơn uv chét)
- Mã HS 32091090: Sơn B (Làm từ polyme tổng hợp đã phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng sx gương bạc)... (mã hs sơn b làm từ p/ mã hs của sơn b làm t)
- Mã HS 32091090: Sơn EPR-759-L/F (Làm từ polyme tổng hợp đã phân tán trong môi trường không chứa nước, dùng sx gương bạc)... (mã hs sơn epr759l/f/ mã hs của sơn epr759)
- Mã HS 32091090: Sơn Dulux A936, 18L... (mã hs sơn dulux a936/ mã hs của sơn dulux a9)
- Mã HS 32091090: Sơn Dulux WS BJ9-A,5L... (mã hs sơn dulux ws bj/ mã hs của sơn dulux ws)
- Mã HS 32091090: Bán thành phẩm của sơn đi từ polymer acrylic, pigment trong môi trường nước dạng lỏng (JOTASHIELD AF COLOURS BASE GY 4.5L) (1thùng 0.9L)-CT 536/TB-KĐ3 (21/03/2019)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 32091090: Phụ gia làm lỏng cho sơn tường thạch cao, model: AF3, 90ml/ hộp, Hãng sx: YSHIELD, hàng mới 100%... (mã hs phụ gia làm lỏn/ mã hs của phụ gia làm)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ màu đen bảo vệ tường thạch cao, model: HSF54, 5 liter/ thùng, Hãng sx: YSHIELD, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ màu đen/ mã hs của sơn phủ màu)
- Mã HS 32091090: Sơn dạng bột được làm từ polyme tổng hợp, (không phải dạng sơn loại nhũ tương), hòa tan trong môi trường nước dùng để sơn gỗ, (10-30kg/bao), NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs sơn dạng bột đư/ mã hs của sơn dạng bột)
- Mã HS 32091090: sơn màu bạc SV-582, dùng sơn linh kiện nhựa xuất khẩu, mới 100%... (mã hs sơn màu bạc sv/ mã hs của sơn màu bạc)
- Mã HS 32091090: Sơn lót hiệu YUGEN (SEALER BASE. TP: nhựa epoxy và chất đóng rắn dạng phân tán trong môi trường nước) dạng lỏng, 4kg/thùng, dùng để sơn ngói xi măng.Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót hiệu yu/ mã hs của sơn lót hiệu)
- Mã HS 32091090: Chất làm đông sơn lót hiệu YUGEN (SEALER HARDENER,TP: polyamide amine, methyl isobutyl ketone,butoxyethanol,solvent naphtha;1,2,4-trimethylbenzene) dạng lỏng, 4kg/thùng, dùng sơn ngói xi măng.Mới 100%... (mã hs chất làm đông s/ mã hs của chất làm đôn)
- Mã HS 32091090: Sơn nước chống ăn mòn và hoàn thiện bề mặt gỗ, màu nâu đậm. Thành phần chính Acrylic emulsion và nước. Không chứa TOLUEN. CAS-9003-01-4. Nhà SX: Xiamen Yuanjiu. Xuất xứ China. hàng mới 100%... (mã hs sơn nước chống/ mã hs của sơn nước chố)
- Mã HS 32091090: Sơn cản từ dùng cho thiết bị điện, 5lit/thùng. Nhà xs: YSHIELD GMBH & CO. KG. Hàng mới 100%.... (mã hs sơn cản từ dùng/ mã hs của sơn cản từ d)
- Mã HS 32091090: Chất phụ gia dùng cho sơn cản từ, 0.09lit/thùng. Nhà xs: YSHIELD GMBH & CO. KG. Hàng mới 100%.... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM... (mã hs sơn xịt atm/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 16kg... (mã hs sơn xám 16kg/ mã hs của sơn xám 16kg)
- Mã HS 32091090: Sơn trắng 16kg... (mã hs sơn trắng 16kg/ mã hs của sơn trắng 16)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM xanh lá... (mã hs sơn xịt atm xan/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 3kg... (mã hs sơn xám 3kg/ mã hs của sơn xám 3kg)
- Mã HS 32091090: Sơn vàng 3kg... (mã hs sơn vàng 3kg/ mã hs của sơn vàng 3kg)
- Mã HS 32091090: Sơn trắng 3kg... (mã hs sơn trắng 3kg/ mã hs của sơn trắng 3k)
- Mã HS 32091090: Sơn chống rỉ 3kg... (mã hs sơn chống rỉ 3k/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 3 kg... (mã hs sơn xám 3 kg/ mã hs của sơn xám 3 kg)
- Mã HS 32091090: Sơn đen 2,8 kg... (mã hs sơn đen 28 kg/ mã hs của sơn đen 28)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM màu xanh... (mã hs sơn xịt atm màu/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Nước sơn(PAINT)... (mã hs nước sơnpaint/ mã hs của nước sơnpai)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ-Thinner (GTA713), 5lit/chai, NSX International,CAS Number: 1330-20-7. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủthinner/ mã hs của sơn phủthin)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ- Thinner (GTA007), 5lit/chai, NSX International,CAS Number: 1330-20-7. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ thinne/ mã hs của sơn phủ thi)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ- Interthane 990 Part B, 2.7L/chai, NSX International,CAS Number: 28182-81-2. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ intert/ mã hs của sơn phủ int)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ-Intergard 475HS Part A, 2.7 lit/Chai, NSX International,CAS Number: 67989-52-0. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủinterga/ mã hs của sơn phủinte)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ- Intergard 475HS Part B, 2.7 LIT/chai, NSX International,CAS Number: 0001330-20-7. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ interg/ mã hs của sơn phủ int)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ Interthane 990 Part A (RAL 9004),2.7 lit/Chai, NSX International,CAS Number: 1330-20-7. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ interth/ mã hs của sơn phủ inte)
- Mã HS 32091090: Sơn phủ-Interthane 990 Part A (RAL 8003) 2.7 lit/Chai, NSX International,CAS Number: 1330-20-7. dùng cho thiết bị hổ trợ của lò hơi dầu. Sử dụng cho nhà máy điện, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủinterth/ mã hs của sơn phủinte)
- Mã HS 32099000: Nước sơn màu (Water base coloring paint), hàng mới 100%... (mã hs nước sơn màu w/ mã hs của nước sơn màu)
- Mã HS 32099000: Nước sơn kháng kiềm (Water base paint primer), hàng mới 100%... (mã hs nước sơn kháng/ mã hs của nước sơn khá)
- Mã HS 32099000: Nước sơn phủ bảo vệ (water base paint finish coat), hàng mới 100%%... (mã hs nước sơn phủ bả/ mã hs của nước sơn phủ)
- Mã HS 32099000: Nước sơn nền giả đá (Water base paint textural coat), hàng mới 100%... (mã hs nước sơn nền gi/ mã hs của nước sơn nền)
- Mã HS 32099000: Sơn nhũ bạc (thùng 3kg)... (mã hs sơn nhũ bạc th/ mã hs của sơn nhũ bạc)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt màu đỏ... (mã hs sơn xịt màu đỏ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt màu trắng... (mã hs sơn xịt màu trắ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32099000: Sơn nền màu xanh lá (5 Lít/ hộp),hàng mới 100%... (mã hs sơn nền màu xan/ mã hs của sơn nền màu)
- Mã HS 32099000: VECNI đi từ nhựa epoxy, phân tán trong môi trường nước, dùng để phủ lon nhôm- Mã sản phẩm: 4020W01D- ECODEX WATERBASED INSIDE SPRAY LACQUER... (mã hs vecni đi từ nhự/ mã hs của vecni đi từ)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt (Thành phần là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer),hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt thành/ mã hs của sơn xịt thà)
- Mã HS 32099000: Sơn trắng bóng KOVA-k360-20kg, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng bóng/ mã hs của sơn trắng bó)
- Mã HS 32099000: Sơn lót WeatherGard Base A 18L, hàng mới 100%... (mã hs sơn lót weather/ mã hs của sơn lót weat)
- Mã HS 32099000: Sơn nước Weathergard Sealer 18L, hàng mới 100%... (mã hs sơn nước weathe/ mã hs của sơn nước wea)
- Mã HS 32099000: Sơn Weathergard 5L Base C-38C-5L, hàng mới 100%... (mã hs sơn weathergard/ mã hs của sơn weatherg)
- Mã HS 32099000: Sơn Nippon Super Matex 5L SM30350-5L, hàng mới 100%... (mã hs sơn nippon supe/ mã hs của sơn nippon s)
- Mã HS 32099000: Chất xử lý LOCTITE AQUACE PR-607 V8 (thành phần: n-Butyl acetate:10-30%, Ethoxyethyl acetate: 10-30%, 1-Methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate: 1-10%, Butanone: 0.1-1%)... (mã hs chất xử lý loct/ mã hs của chất xử lý l)
- Mã HS 32099000: Sơn chống rỉ 3Kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ 3k/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn bạc- sơn đại bàng AB28 2.5kg/hộp, dùng để sơn ống. Hàng mới 100%... (mã hs sơn bạc sơn đạ/ mã hs của sơn bạc sơn)
- Mã HS 32099000: Sơn bạc (sơn đại bàng) AB28 2.5kg/hộp dùng để sơn ống. Hàng mới 100%... (mã hs sơn bạc sơn đạ/ mã hs của sơn bạc sơn)
- Mã HS 32099000: Sơn chịu nhiệt, dùng sơn cho ống giảm âm xe máy (thành phần: ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE,XILENE,ETILBENZENE,METANOLO,ALCOL ISOBUTILICO). Hàng mới 100%... (mã hs sơn chịu nhiệt/ mã hs của sơn chịu nhi)
- Mã HS 32099000: Sơn- Med yellow enamel... (mã hs sơn med yellow/ mã hs của sơn med yel)
- Mã HS 32099000: Sơn- Primary U blue enamel... (mã hs sơn primary u/ mã hs của sơn primary)
- Mã HS 32099000: Sơn- wf16 water base flnt yellow enamel... (mã hs sơn wf16 water/ mã hs của sơn wf16 wa)
- Mã HS 32099000: Sơn (hàng mới 100%)- WF16 10A W/B ANTI-YELLOW PAINT (Mặt hàng đã kiểm tra thực tế hàng hóa ở tờ khai 102296838341/E31)... (mã hs sơn hàng mới 1/ mã hs của sơn hàng mớ)
- Mã HS 32099000: Sơn ống màu xanh, nhãn hiệu Đại Bàng... (mã hs sơn ống màu xan/ mã hs của sơn ống màu)
- Mã HS 32099000: Sơn thành phần Styrene copolymer, phân tán trong môi trường có nước. (MAJESTIC TB SHEEN (NEW) BASE Y 4.5L) (NLSX Sơn)... (mã hs sơn thành phần/ mã hs của sơn thành ph)
- Mã HS 32099000: GWE-300T/NONE-Vecni... (mã hs gwe300t/nonev/ mã hs của gwe300t/non)
- Mã HS 32099000: SWS-80, LOW/CLEAR(91B)-Vecni... (mã hs sws80 low/cle/ mã hs của sws80 low/)
- Mã HS 32099000: Sơn chống rỉ AK 5L/THÙNG. Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ ak/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn hoàn thiện Alkyd- LT313, 20L/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn hoàn thiện/ mã hs của sơn hoàn thi)
- Mã HS 32099000: Sơn chống gỉ... (mã hs sơn chống gỉ/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn (dùng cho giường, tủ,thành phần H319,H340,H350.)... (mã hs sơn dùng cho g/ mã hs của sơn dùng ch)
- Mã HS 32099000: Sơn đi từ polytetra fluoroethylene phân tán trong môi trường nước kim loại, nhà sx: benzhou. Hàng mới 100%... (mã hs sơn đi từ polyt/ mã hs của sơn đi từ po)
- Mã HS 32099000: Sơn Cova mầu trắng (sơn tổng hợp, đã phân tán trong môi trường nước)... (mã hs sơn cova mầu tr/ mã hs của sơn cova mầu)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt màu đen KORE... (mã hs sơn xịt màu đen/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32099000: Sơn lăn tường K771 18l/thung... (mã hs sơn lăn tường k/ mã hs của sơn lăn tườn)
- Mã HS 32099000: Sơn kẻ vạch EPOXY 2 thành phần 4 kg sơn+1 kg chất đóng rắn... (mã hs sơn kẻ vạch epo/ mã hs của sơn kẻ vạch)
- Mã HS 32099000: Sơn phủ lon nhôm,(NPL sx lon nhôm rổng)mới 100%... (mã hs sơn phủ lon nhô/ mã hs của sơn phủ lon)
- Mã HS 32099000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi:Sơn dạng lỏng, mã hàng: AAC-6475, nhà sản xuất: Công ty TNHH Sơn và mực in Giai Thăng Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32099000: sơn silicone tsr1126a <15KG>... (mã hs sơn silicone ts/ mã hs của sơn silicone)
- Mã HS 32099000: Men tráng đáy nồi (19003-ROSE GOLD)... (mã hs men tráng đáy n/ mã hs của men tráng đá)
- Mã HS 32099000: Chất chống gỉ sét ăn mòn (dùng trong ngành công nghiệp mạ tôn). Anti-Corrosion Agent (UNICOAT-GLC-101H). Mới 100%... (mã hs chất chống gỉ s/ mã hs của chất chống g)
- Mã HS 32099000: Bán thành phẩm của sơn (dạng lỏng) đi từ nhựa epoxy((SEMI-PRODUCT) PAINT (POWERLOAT 1200 F-1 GRAY))(20kg/1 thùng)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 32099000: Sơn bảng dry erase paint white:1g k. hộp 2lon nho 1galon) Hàng mới 100%... (mã hs sơn bảng dry er/ mã hs của sơn bảng dry)
- Mã HS 32099000: Sơn bảng Monochem dry erase: clr 1g. (hộp 2lon nho 1galon)Hàng mới 100%... (mã hs sơn bảng monoch/ mã hs của sơn bảng mon)
- Mã HS 32099000: dung dịch chống dính dùng để quét lên vỏ xe- OUTSIDE TIRE PAINT AGENT (1227/TB-KD4, ngay: 02/08/19)... (mã hs dung dịch chống/ mã hs của dung dịch ch)
- Mã HS 32099000: Sơn Nippon ngoại thất 60A-1A 18L/thùng... (mã hs sơn nippon ngoạ/ mã hs của sơn nippon n)
- Mã HS 32099000: Vecni UNITHANE MJT-HV (Vecni từ polyurethan phân tán trong môi trường có chứa nước, ở dạng lỏng). KQPTPL: 821/TB-KĐ3 ngày 10/05/2018. KBHC: HC2020000157 ngày 02/01/2020... (mã hs vecni unithane/ mã hs của vecni unitha)
- Mã HS 32100010: Vecni,dòng hàng số 1 thuộc TKNK:102958542301/E31 ngày 30/10/2019... (mã hs vecnidòng hàng/ mã hs của vecnidòng h)
- Mã HS 32100010: Vecni phủ bóng, làm mới bề mặt Ceramic PRO Nano Cleaner- 300ml, nhãn hiệu Nanoshine, hàng mới 100%... (mã hs vecni phủ bóng/ mã hs của vecni phủ bó)
- Mã HS 32100010: Vecnni BONDING GLUE PANCURE-1570-20... (mã hs vecnni bonding/ mã hs của vecnni bondi)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 1044-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 10/ mã hs của vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 1216-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 12/ mã hs của vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 8118-2) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 81/ mã hs của vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 271015-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 27/ mã hs của vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q HB811A001) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq hb/ mã hs của vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (Branton C 21107-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni branton/ mã hs của vecni brant)
- Mã HS 32100010: Vẹc ni trắng trong "LITHOCURE PREMIUM;TRANSP. WHITE " UOP0-0061-409N. hàng mới 100%... (mã hs vẹc ni trắng tr/ mã hs của vẹc ni trắng)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHY110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghy110/ mã hs của dầu bóng ghy)
- Mã HS 32100010: Vecni UV780 VG OP Varnish. Là NLSX in tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs vecni uv780 vg/ mã hs của vecni uv780)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu các loại... (mã hs thuốc màu các l/ mã hs của thuốc màu cá)
- Mã HS 32100099: Chất xử lý A628W (thành phần: water (mã CAS: 7732-18-5) 53-58%, Polyurethane resin: 42-47%, dùng để xử lý da, mới 100%)... (mã hs chất xử lý a628/ mã hs của chất xử lý a)
- Mã HS 32100099: Sơn ghi trong nhà.Hàng mới 100%... (mã hs sơn ghi trong n/ mã hs của sơn ghi tron)
- Mã HS 32100099: Sơn trắng trong nhà loại 5l.Hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng trong/ mã hs của sơn trắng tr)
- Mã HS 32100099: Sơn Trắng... (mã hs sơn trắng/ mã hs của sơn trắng)
- Mã HS 32100099: Epoxy (Chất phủ từ nhựa epoxy hai thành phần, không chứa nước, dung môi, nguyên sinh, dạng lỏng. Hàng dùng kết hợp với Epoxy (nhựa epoxit) (5242A-2)-mới 100%... (mã hs epoxy chất phủ/ mã hs của epoxy chất)
- Mã HS 32100099: Sơn mạ kẽm màu ghi Indu... (mã hs sơn mạ kẽm màu/ mã hs của sơn mạ kẽm m)
- Mã HS 32100099: Sơn nước 25kg/ hộp (xây dựng xưởng sản xuất)... (mã hs sơn nước 25kg// mã hs của sơn nước 25k)
- Mã HS 32100099: Sơn màu ghi 5lit/ hộp,hàng mới 100%... (mã hs sơn màu ghi 5li/ mã hs của sơn màu ghi)
- Mã HS 32100099: Sơn màu xanh dương 5 lit/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh dư/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32100099: Sơn màu trắng (3kg/Oga) 4 Oga... (mã hs sơn màu trắng/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32100099: Chất làm cứng (0.6kg/Oga) 90 Oga... (mã hs chất làm cứng/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32100099: Sơn dầu giảm bóng (3kg/Oga) 2 Oga... (mã hs sơn dầu giảm bó/ mã hs của sơn dầu giảm)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu trắng (3kg/Oga) 10 Oga... (mã hs sơn lót màu trắ/ mã hs của sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu đỏ 400ml... (mã hs sơn xịt màu đỏ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu vàng 400ml... (mã hs sơn xịt màu vàn/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu xanh 400ml... (mã hs sơn xịt màu xan/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn cách điện-CPU 700A/B... (mã hs sơn cách điệnc/ mã hs của sơn cách điệ)
- Mã HS 32100099: Nước xử lý A628W (thành phần: water (mã CAS: 7732-18-5) 53-58%, Polyurethane resin: 42-47%, dùng để xử lý da)... (mã hs nước xử lý a628/ mã hs của nước xử lý a)
- Mã HS 32100099: Nhựa tổng hợp (Epoxy Resin), kết hợp phụ gia, chất đóng rắn từ hỗn hợp của amin, poly (propylen glycol) tạo thành chất phủ hai thành phần. Hàng mới 100%, mã (S-041 0062878 SN300A),25kg/thùng.... (mã hs nhựa tổng hợp/ mã hs của nhựa tổng hợ)
- Mã HS 32100099: Chất phụ gia (Hardener), kết hợp nhựa Epoxy, chất đóng rắn từ hỗn hợp của amin, poly (propylen glycol) tạo thành chất phủ hai thành phần. Hàng mới 100%, mã (SS-022 0062881 SN500B) 25kg/thùng.... (mã hs chất phụ gia h/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32100099: Sơn EMS-DARK GRAY (CCTV)-81839 MF000002264 (15kg/thùng x 40 thùng)... (mã hs sơn emsdark gr/ mã hs của sơn emsdark)
- Mã HS 32100099: Sơn HN CLEAR PRIMER (M) MF000002282/ MF000002403 (15kg/thùng x 1 thùng)... (mã hs sơn hn clear pr/ mã hs của sơn hn clear)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt bóng dw40, mới 100%... (mã hs sơn xịt bóng dw/ mã hs của sơn xịt bóng)
- Mã HS 32100099: Sơn lót sàn, loại epoxy Samhwa, trọng lượng 18kg/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs sơn lót sàn lo/ mã hs của sơn lót sàn)
- Mã HS 32100099: Nước sơn... (mã hs nước sơn/ mã hs của nước sơn)
- Mã HS 32100099: Sơn phủ tường, POLYISOCYANATE RW-10, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ tường/ mã hs của sơn phủ tườn)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng PU K99, chống trầy xước... (mã hs sơn bóng pu k99/ mã hs của sơn bóng pu)
- Mã HS 32100099: Sơn để phun bề mặt sản phẩm, loại 9650-271. Mới 100%... (mã hs sơn để phun bề/ mã hs của sơn để phun)
- Mã HS 32100099: Sơn/ PAINT (CF190) WF16 (Gđ số 0048-07/01/2013)... (mã hs sơn/ paint cf1/ mã hs của sơn/ paint)
- Mã HS 32100099: Sơn (COLORANT 5210 BLEU)... (mã hs sơn colorant 5/ mã hs của sơn coloran)
- Mã HS 32100099: SƠN: Beckrythin synthem thinner... (mã hs sơn beckrythin/ mã hs của sơn beckryt)
- Mã HS 32100099: Sơn dầu- Natural oil 18L... (mã hs sơn dầu natura/ mã hs của sơn dầu nat)
- Mã HS 32110000: NLSX Sơn: chất làm khô đã điều chế (chất đóng rắn) CURING AGENT T105 (25Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs nlsx sơn chất/ mã hs của nlsx sơn ch)
- Mã HS 32110000: Chất làm khô (VM Hardener XB)... (mã hs chất làm khô v/ mã hs của chất làm khô)
- Mã HS 32110000: Hạt chống ẩm... (mã hs hạt chống ẩm/ mã hs của hạt chống ẩm)
- Mã HS 32121000: Giấy ép phôi màu vàng óng ánh, FOIL HY-G002 (Foil paper). Dùng trong ngành in. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ép phôi mà/ mã hs của giấy ép phôi)
- Mã HS 32121000: TẤM FILM DẬP... (mã hs tấm film dập/ mã hs của tấm film dập)
- Mã HS 32129011: Bột nhão nhôm phân tán trong môi trường không có nước dùng trong sơn- ALUMINIUM PASTE AP 010. CAS 7429-90-5 thuộc 113/2017/NĐ-CP... (mã hs bột nhão nhôm p/ mã hs của bột nhão nhô)
- Mã HS 32129011: Nhũ (bột nhão nhôm)... (mã hs nhũ bột nhão n/ mã hs của nhũ bột nhã)
- Mã HS 32129011: Bột nhôm RX8252D8-8. dùng trong công nghệ sản xuất tế bảo quang điện mặt trời (thành phần: bột nhôm 70-80%, Ethyl cellulose:1-5%, Diethylene glycol: 10-30%), hàng mới 100%... (mã hs bột nhôm rx8252/ mã hs của bột nhôm rx8)
- Mã HS 32129014: Chất nhuộm da LE-50 (Chế phẩm thuốc màu vô cơ từ cacbon black, polyurethan phân tán trong dung môi Dimetylforamid dùng để sản xuất chất phủ cho da thuộc)... (mã hs chất nhuộm da l/ mã hs của chất nhuộm d)
- Mã HS 32129019: Thuốc màu dùng để pha sơn CP2 được phân tán trong môi trường không có nước.Dạng lỏng,đóng gói 7kg/lon,Hãng sx: Foshan Vedeco Colour Decoration Painting co.,ltd, Mới 100%.... (mã hs thuốc màu dùng/ mã hs của thuốc màu dù)
- Mã HS 32129019: Sơn từ Nitrocellulose trong dung môi hữu cơ YELLOW OXIDE TINT PASTE CH. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102293962260/E31 ngày 29/10/2018, dòng hàng 18... (mã hs sơn từ nitrocel/ mã hs của sơn từ nitro)
- Mã HS 32129019: GLITTER (Bột kim tuyến)... (mã hs glitter bột ki/ mã hs của glitter bột)
- Mã HS 32129019: hợp chất thuốc màu hữu cơ và polyurethan-chất phủ cho da nhân tạo-loại khác... (mã hs hợp chất thuốc/ mã hs của hợp chất thu)
- Mã HS 32129019: INFUSE 9107/NONE-Màu các loạI... (mã hs infuse 9107/non/ mã hs của infuse 9107/)
- Mã HS 32129019: SWS-60/PINK-E-Màu các loạI... (mã hs sws60/pinkem/ mã hs của sws60/pink)
- Mã HS 32129019: SWS-60/U/BLUE-Màu các loạI... (mã hs sws60/u/bluem/ mã hs của sws60/u/blu)
- Mã HS 32129019: SWS-60/P.CLEAR-Màu các loạI... (mã hs sws60/pclear/ mã hs của sws60/pcle)
- Mã HS 32129019: SWS-60/HARDENER-Màu các loạI... (mã hs sws60/hardener/ mã hs của sws60/harde)
- Mã HS 32129019: SWS-60/UT.F/PINK-Màu các loạI... (mã hs sws60/utf/pin/ mã hs của sws60/utf/)
- Mã HS 32129019: SWS-60/#10A WHITE-Màu các loạI... (mã hs sws60/#10a whi/ mã hs của sws60/#10a)
- Mã HS 32129019: SWS-60/VIOLET(54E)-Màu các loạI... (mã hs sws60/violet5/ mã hs của sws60/viole)
- Mã HS 32129019: SWS-60/GLOSSY CLEAR-Màu các loạI... (mã hs sws60/glossy c/ mã hs của sws60/gloss)
- Mã HS 32129019: SWS-60/#405 METALLIC SILVER-Màu các loạI... (mã hs sws60/#405 met/ mã hs của sws60/#405)
- Mã HS 32129019: Hạt kim tuyến... (mã hs hạt kim tuyến/ mã hs của hạt kim tuyế)
- Mã HS 32129019: Màu các loại Rb U/BLUE 2350... (mã hs màu các loại rb/ mã hs của màu các loại)
- Mã HS 32129019: Colanyl Yellow HR 131 _ Chất tạo màu (15Kg/Drum) dùng trong công nghiệp sản xuất sơn. Hàng mới 100%... (mã hs colanyl yellow/ mã hs của colanyl yell)
- Mã HS 32129019: Chế phẩm chất mầu phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng,dùng trong sản xuất sơn,tp gồm bột nhũ nhôm và dung môi hữu cơ PIGMENT(STARBRITE 6108 NPAC)(KQ PTPL số 422/TB-KĐHQ ngày 10.12.19)... (mã hs chế phẩm chất m/ mã hs của chế phẩm chấ)
- Mã HS 32129019: Tinh màu dùng pha sơn các loại-RALSTON UNI PLUS 200 BLACK (240 x 1 litre/can).Hàng mới 100%.... (mã hs tinh màu dùng p/ mã hs của tinh màu dùn)
- Mã HS 32129019: Thuốc màu được phân tán trong môi trường không chứa nước ở dạng bột nhão, dùng để sản xuất mực in... (mã hs thuốc màu được/ mã hs của thuốc màu đư)
- Mã HS 32129019: Chất màu BLUE CH-1... (mã hs chất màu blue c/ mã hs của chất màu blu)
- Mã HS 32129019: Chất màu BRUSH SILVER POWDER... (mã hs chất màu brush/ mã hs của chất màu bru)
- Mã HS 32129019: Chất màu YELLOW ALCOHOL TINT PASTE CH... (mã hs chất màu yellow/ mã hs của chất màu yel)
- Mã HS 32129019: Bột kim tuyến(không dùng trong nghành thực phẩm), mới 100%... (mã hs bột kim tuyếnk/ mã hs của bột kim tuyế)
- Mã HS 32129019: Thuốc màu (PIGMENT BLEU PHT 074ZX- 23)... (mã hs thuốc màu pigm/ mã hs của thuốc màu p)
- Mã HS 32129021: Màu thực phẩm RESILIENT RED A (0.5kg/10 túi), dùng làm mẫu trong sản phẩm nước giải khát... (mã hs màu thực phẩm r/ mã hs của màu thực phẩ)
- Mã HS 32129022: Printing paste 3711C-1 50KG- Thuốc nhuộm- dùng để in xoa hoặc nhuộm vải GS-3711C-1, thành phần CAS: 9009-54-5; 8002-74-2; 57-55-6; 25035-69-2; 8008-20-6; 2634-33-5; 1336-21-6; 7732-18-5... (mã hs printing paste/ mã hs của printing pas)
- Mã HS 32129029: Hóa chất Giemsa's azur eosin methylene blue solution, dùng trong phòng thí nghiệm 35 X 1,000 L 35L, batch no: HX90351204, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất giemsa/ mã hs của hóa chất gie)
- Mã HS 32129029: Thuốc nhuộm NK... (mã hs thuốc nhuộm nk/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32129029: Chất tạo màu- MS 109 Silver (NPL dùng để SX mặt hàng Da nhân tạo). Cty cam kết hàng này không phải là tiền chất, hóa chất nguy hiểm.... (mã hs chất tạo màu m/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32129029: Thuốc màu hữu cơ phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng bột, màu vàng, dùng trong sản xuất mực in PY 9004C PERMANENT YELLOW GRY 1174-LF, mới 100%... (mã hs thuốc màu hữu c/ mã hs của thuốc màu hữ)
- Mã HS 32129029: Chế phẩm màu trộn/ TREATMENT PIGMENTS N-1... (mã hs chế phẩm màu tr/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32129029: Hat màu- pigment... (mã hs hat màu pigmen/ mã hs của hat màu pig)
- Mã HS 32129029: Bột màu vàng mẫu (Popco U.Yellow 8000) dùng trong công nghiệp sản xuất sơn giao thông phản quang, nhà cung cấp: KYUNGKEE COLOR, 200g/ chai, mới 100%... (mã hs bột màu vàng mẫ/ mã hs của bột màu vàng)
- Mã HS 32129029: Chất màu đen (UCBE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Black) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu đen u/ mã hs của chất màu đen)
- Mã HS 32129029: Chất màu tím (UCJE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Violet) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu tím u/ mã hs của chất màu tím)
- Mã HS 32129029: Chất màu trắng (UCKE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco White) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu trắng/ mã hs của chất màu trắ)
- Mã HS 32129029: Chất màu đỏ (UCFE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Red Oxide) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu đỏ uc/ mã hs của chất màu đỏ)
- Mã HS 32129029: Chất màu đỏ sẩm (UCME) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Magenta) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu đỏ sẩm/ mã hs của chất màu đỏ)
- Mã HS 32129029: Chất màu nâu (UCIE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Brown Oxide) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu nâu u/ mã hs của chất màu nâu)
- Mã HS 32129029: Chất màu nâu đen (UCLE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Raw Umber) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu nâu đe/ mã hs của chất màu nâu)
- Mã HS 32129029: Chất màu vàng (UCCE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Yellow Oxide) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu vàng/ mã hs của chất màu vàn)
- Mã HS 32129029: Chất màu Magenta (UCMLD) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco LD Magenta) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu magent/ mã hs của chất màu mag)
- Mã HS 32129029: Chất màu xanh da trời (UCELD) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco LD Blue) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu xanh d/ mã hs của chất màu xan)
- Mã HS 32129029: Chất màu xanh lá cây (UCDLD) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco LD Green) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu xanh l/ mã hs của chất màu xan)
- Mã HS 32129029: Chất màu đỏ tươi (UCHE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Interior Bright Red) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu đỏ tươ/ mã hs của chất màu đỏ)
- Mã HS 32129029: Chất màu cam (UCGLFE) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco Light Fast Bright Orange) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu cam u/ mã hs của chất màu cam)
- Mã HS 32129029: Chất màu vàng tươi (UCALD) dạng nhão nguyên liệu dùng sản xuất sơn (1 PCE1 Lọ) (Pigments Ultracol Eco LD Interior Bright Yellow) (CAS:9004-98-2 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs chất màu vàng t/ mã hs của chất màu vàn)
- Mã HS 32129029: Bột màu... (mã hs bột màu/ mã hs của bột màu)
- Mã HS 32129029: Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa PVC- Bột màu vàng DA EP- 4401, dạng bột... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32139000: Sơn xịt ATM A200... (mã hs sơn xịt atm a20/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32139000: Hộp mực trắng, POSTER COLOR, 250ML WHITE (12EA/SET). Mới 100%... (mã hs hộp mực trắng/ mã hs của hộp mực trắn)
- Mã HS 32139000: Mẫu màu vẽ các loại hiệu Omega, hàng mới 100%... (mã hs mẫu màu vẽ các/ mã hs của mẫu màu vẽ c)
- Mã HS 32139000: Phẩm (phẩm màu dùng để in lên giấy vàng mã)... (mã hs phẩm phẩm màu/ mã hs của phẩm phẩm m)
- Mã HS 32139000: Chế phẩm tạo màu dạng bột(TPTitanium:35%,N,N'-Ethy:15%,Pigment29: 5%,Solvent114:3%,Solvent60: 4%,Disperse9:1%,Pigment7:1%,Disperse26:1%,Copper:1%, Carbon:1.5%,Fluo:2.5%)mới100%dùng để sx đồ chơi... (mã hs chế phẩm tạo mà/ mã hs của chế phẩm tạo)
- Mã HS 32141000: Keo Silicon dùng để chèn vào các khe hở khi lắp đặt phòng sấy. Mới 100%... (mã hs keo silicon dùn/ mã hs của keo silicon)
- Mã HS 32141000: Chất gắn nhựa, dùng trong công nghiệp điện tử ADHESIVE KE-445T... (mã hs chất gắn nhựa/ mã hs của chất gắn nhự)
- Mã HS 32141000: Matit để gắn nối đi từ poly(vinylclorua), dạng tấm Anti dent pad(cloth) 300*140*1.5T, (kích thước: chiều dài 300 mm, chiều rộng 140 mm, chiều dày: 1.5mm)nhà sản xuất Henkel Technologies, không nhãn hi... (mã hs matit để gắn nố/ mã hs của matit để gắn)
- Mã HS 32141000: Matit gắn nhôm kính gốc silicone trung tính, model: WACKER VS LC 104 WHITE, 270ml/ tuýp, hàng mới 100%... (mã hs matit gắn nhôm/ mã hs của matit gắn nh)
- Mã HS 32141000: Matít trét láng (Hộp 0,5 Kg)- Dùng cho ngành ô tô- P083-22/0.5K- Hiệu Nexa Autocolor- N/C HARD PUTTY GREY 0.5 KILO.Thành phần toluen (C7-H8) chiếm 5- <10%. GPTC số 11067/GP-HC... (mã hs matít trét láng/ mã hs của matít trét l)
- Mã HS 32141000: Chất kết dính 2 thành phần-Dung dịch urethane AD-7000W dạng nguyên sinh, dùng trong sx lõi lọc khí, 18kg/1can, mới 100%... (mã hs chất kết dính 2/ mã hs của chất kết dín)
- Mã HS 32141000: Chất đóng rắn tên hóa học Polymeric Diphenylmethane diisocyanate dùng trong sản xuất lõi lọc khí, Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate chiếm 70%, Diphen 30%. 20kg/1can, hàng mới 100%... (mã hs chất đóng rắn t/ mã hs của chất đóng rắ)
- Mã HS 32141000: Keo silicon (300 g/EA, 24 EA/ Box), X TRASEAL 750 F GRAY RTV, Mới 100%... (mã hs keo silicon 30/ mã hs của keo silicon)
- Mã HS 32141000: Keo Silicone Solarsil S501, dạng ống: 300ml/lọ (Hàng mới 100%)... (mã hs keo silicone so/ mã hs của keo silicone)
- Mã HS 32141000: Keo một thành phần Silicone Solarsil S201, dạng ống: 300ml/lọ (Hàng mới 100%)... (mã hs keo một thành p/ mã hs của keo một thàn)
- Mã HS 32141000: Keo silicone trung tính KCC SL907, dạng ống: 300ml/lọ (Hàng mới 100%)... (mã hs keo silicone tr/ mã hs của keo silicone)
- Mã HS 32141000: Keo kính trắng Silicone Solarsil S501, dạng ống: 300ml/lọ (Hàng mới 100%)... (mã hs keo kính trắng/ mã hs của keo kính trắ)
- Mã HS 32141000: Bột bả ma tít dùng trong xây dựng, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bột bả ma tít d/ mã hs của bột bả ma tí)
- Mã HS 32141000: Bột trét matít trét trước khi sơn dùng cho xe S333 1 Kg- mới 100%... (mã hs bột trét matít/ mã hs của bột trét mat)
- Mã HS 32141000: Matiz đi từ Silicon (keo Silicon Sealant đen) dùng để gắn gỗ, kính,. nhà sản xuất: Shanghai Huitian, nhãn hiệu: Huitian, 300ml/pc. Silicone sealant 9335 black. Hàng mới 100%.... (mã hs matiz đi từ sil/ mã hs của matiz đi từ)
- Mã HS 32141000: Matit (chất chèn khe hở MAGICSEAL PU FOAM), chế phẩm chất gắn đi từ Dimethyl ether, 750ml/chai, 15 chai/thùng carton (loại chai sử dụng bằng súng bắn), hiệu MAGICSEAL, mới 100%... (mã hs matit chất chè/ mã hs của matit chất)
- Mã HS 32141000: Matit DOWSIL 991 Silicone Hi-Performance Sealant Grey dùng sản xuất vật liệu xây dựng (dùng chống nước cho bề mặt đá, kính),1 hộp 15.7 kg, hàng Mới 100%... (mã hs matit dowsil 99/ mã hs của matit dowsil)
- Mã HS 32141000: Dung dịch phủ lên bề mặt phần gầm cabin xe BMW (bằng kim loại), để chống gỉ sét, loại 400 ml/Bình, mới 100%_Mã số: 51 91 0 411 026... (mã hs dung dịch phủ l/ mã hs của dung dịch ph)
- Mã HS 32141000: Chất chèn khe hở PU Foam Magicseal 750ml/800g GW (15 chai/thùng) dạng vòi, hàng mới 100%... (mã hs chất chèn khe h/ mã hs của chất chèn kh)
- Mã HS 32141000: Chất bịt kín-No More Cracks Ext Wood Filler 450g.Hàng mới 100%... (mã hs chất bịt kínno/ mã hs của chất bịt kín)
- Mã HS 32141000: Vữa chà ron,Hiệu Hicem (Hicem Standard- White) (1 thùng 24 bao x 1 kg) hàng mới 100%... (mã hs vữa chà ronhiệ/ mã hs của vữa chà ron)
- Mã HS 32141000: BLACK RTV... (mã hs black rtv/ mã hs của black rtv)
- Mã HS 32141000: Matít đi từ polyeste (Unsaturated polyester 35-45%;Talc 20-30%;Styrene Monomer 5-10%Titanium dioxide 15-25%) dùng đánh bóng vỏ mũ, hàng mới 100%... (mã hs matít đi từ pol/ mã hs của matít đi từ)
- Mã HS 32141000: Keo trét kẻ 2 tuýp mỗi tuýp 250ml (Sealing Compound)... (mã hs keo trét kẻ 2 t/ mã hs của keo trét kẻ)
- Mã HS 32149000: Hợp chất phủ bề mặt, thành phần chính gồm: butylacrylate/styrene copolymer và cement đã biến đổi- MASTERSEAL 555 PART B 25KG, hàng mới 100%... (mã hs hợp chất phủ bề/ mã hs của hợp chất phủ)
- Mã HS 32149000: Matit ép góc Akfix 510, 310ml. Hàng mới 100%... (mã hs matit ép góc ak/ mã hs của matit ép góc)
- Mã HS 32149000: Matit gắn đá 962P, 800ml (loại dùng súng). Hàng mới 100%... (mã hs matit gắn đá 96/ mã hs của matit gắn đá)
- Mã HS 32149000: Matit trám khe Akfix AC590, 310ml, màu xám. Hàng mới 100%... (mã hs matit trám khe/ mã hs của matit trám k)
- Mã HS 32149000: Matit chống cháy Akfix 820P B1, 750ml (loại dùng súng). Hàng mới 100%... (mã hs matit chống chá/ mã hs của matit chống)
- Mã HS 32149000: Matit silicone Akfix 918N, kháng nấm mốc, 310ml, màu trắng. Hàng mới 100%... (mã hs matit silicone/ mã hs của matit silico)
- Mã HS 32149000: Hợp chất để phủ bề mặt sàn không chịu nhiệt dùng cho xây dựng (US CRETE MF GREEN), (1 bộ/20kgs gồm 2 can dung môi (3kg/ 1can) và 1 túi bột màu xanh lá cây (14kgs), hàng mới 100%... (mã hs hợp chất để phủ/ mã hs của hợp chất để)
- Mã HS 32149000: Polymethylene Polyphenyl Polyisocyanate under (TN 6200 C-B) 250kg/kiện, dùng làm vật cách nhiệt trong sản xuất cửa nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs polymethylene p/ mã hs của polymethylen)
- Mã HS 32149000: Vật liệu chống thấm phủ bề mặt dùng trong xây dựng LM7001, gốc polyacrylic, chất phủ 2 thành phần: part A 30kg bột/bao, part B: 20kg lỏng/thùng, phân tán trong môi trường nước. Hàng mới 100%.... (mã hs vật liệu chống/ mã hs của vật liệu chố)
- Mã HS 32149000: Nguyên vật liệu dùng trong luyện kim CORE ADHESIVES- Matit để xử lý khuôn đúc kim loại,gồm chất độn vô cơ, chất kết dính... (mã hs nguyên vật liệu/ mã hs của nguyên vật l)
- Mã HS 32149000: Vữa nền nhà, tự phẳng Ardex K310, đóng bao, 25kg/1 bao. Hàng mới 100%... (mã hs vữa nền nhà tự/ mã hs của vữa nền nhà)
- Mã HS 32149000: Matít khác dùng dán khuôn sứ-corfix 9 oulding material(gd 0483/N3.12/TD ngày 02/03/2012)(hàng mới 100%)... (mã hs matít khác dùng/ mã hs của matít khác d)
- Mã HS 32149000: Vật liệu để sữa chữa trám trét vết nứt bê tông trong xây dựng (dạng bột) PowerJet-W... (mã hs vật liệu để sữa/ mã hs của vật liệu để)
- Mã HS 32149000: Matit trám khe, dùng để sơn ô tô, hãng Chamaeleon, code: 15026, 1,85kg/ lon, mã CAS: 100-42-5, 7727-43-7, Mới 100%... (mã hs matit trám khe/ mã hs của matit trám k)
- Mã HS 32149000: Matit để trám mịn bề mặt vỏ xe ô tô, hãng Chamaeleon, code 15646, 1.85kg/lon, mã CAS: 100-42-5, 2687-91-4, Mới 100% (FOC)... (mã hs matit để trám m/ mã hs của matit để trá)
- Mã HS 32149000: Matit gắn nhựa/kim loại, dùng để sơn ô tô, hãng Chamaeleon, code: 15056, 1,85kg/ lon, mã CAS: 100-42-5, 7727-43-7, Mới 100%... (mã hs matit gắn nhựa// mã hs của matit gắn nh)
- Mã HS 32149000: Conmik Acrylic (Grey)- Màu ghi sáng,vật liệu chống thấm dạng lỏng dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông, có tác dụng chống thấm, 3000 kgs, hàng mới 100%... (mã hs conmik acrylic/ mã hs của conmik acryl)
- Mã HS 32149000: Conmik Seal 100: Vật liệu chống thấm, hai thành phần đã điều chế dùng cho bê tông, tăng cường khả năng chống thấm, kháng nước,12500 kgs (Part A: 9500kgs bột; Part B: 3000kgs liquid)... (mã hs conmik seal 100/ mã hs của conmik seal)
- Mã HS 32151110: Mực In Offset UV.Nhãn Hiệu Roller Tiger, Đóng gói 1kg/lon. UV 161 Process Black S (Hàng Mới 100%)... (mã hs mực in offset u/ mã hs của mực in offse)
- Mã HS 32151110: Mực in Uvokett màu đen "EBONY DENSE BLACK" dạng đặc- UKB8-0085-409N, Hàng mới 100%... (mã hs mực in uvokett/ mã hs của mực in uvoke)
- Mã HS 32151190: Mực in (1 Chai 1 Lít), (Hàng đã kiểm hóa tại tk: 101686430751/A12 (01/11/2017)-PRINTING INK NO.830 LOT.10291 NET.1KG-(mới 100%)... (mã hs mực in 1 chai/ mã hs của mực in 1 ch)
- Mã HS 32151190: Mực máy in 6230; hàng mới 100%... (mã hs mực máy in 6230/ mã hs của mực máy in 6)
- Mã HS 32151190: Mực máy in Canon; hàng mới 100%... (mã hs mực máy in cano/ mã hs của mực máy in c)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-WIT INK 90 BLACK (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenwit/ mã hs của mực in đenw)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-DCL INK 90 BLACK (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đendcl/ mã hs của mực in đend)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-J-WIN INK 90 BLACK (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenjwi/ mã hs của mực in đenj)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-PET TH INK 92 BLACK (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenpet/ mã hs của mực in đenp)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-RC SL 61 SERIES 61-92 BLACK (0.5KG/CAN X 4 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenrc s/ mã hs của mực in đenr)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-2000 SERIES AP INK 2090 BLACK (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen2000/ mã hs của mực in đen2)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-5600 SERIES OPS INK 5690 BLACK (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen5600/ mã hs của mực in đen5)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-8300 SERIES EMA INK 8392 BLACK (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen8300/ mã hs của mực in đen8)
- Mã HS 32151190: Mực in màn hình, dùng để in lên màn hình điện thoại, SG740 710 BLACK,hãng SX: Seiko Advange LTD, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in màn hình/ mã hs của mực in màn h)
- Mã HS 32151190: Mực in dạng cuộn (300 m/cuộn)... (mã hs mực in dạng cuộ/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151190: Mực in resin cho máy in mã vạch kích thước: 50mm*300m... (mã hs mực in resin ch/ mã hs của mực in resin)
- Mã HS 32151190: Mực in màu hồng "Pink WS-2604R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu hồng/ mã hs của mực in màu h)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ "Original red WS-2601R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực in màu xanh lá cây "Green WS-2201G", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu xanh/ mã hs của mực in màu x)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ cam "Mandarin red WS-2607R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ c/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực in màu vàng chanh "Lemon Yellow WS-2301Y', dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu vàng/ mã hs của mực in màu v)
- Mã HS 32151190: Mực in xanh nước biển "Ultramarine Blue WS-2505B", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh nướ/ mã hs của mực in xanh)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-T dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hyt dùn/ mã hs của mực in hyt)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-5A dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hy5a dù/ mã hs của mực in hy5a)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-505 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d505/ mã hs của mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực in ribon 80*300m, mới 100%... (mã hs mực in ribon 80/ mã hs của mực in ribon)
- Mã HS 32151190: Mực cho máy making 2D (domino TIJ-BK118 42ml), mới 100%... (mã hs mực cho máy mak/ mã hs của mực cho máy)
- Mã HS 32151190: Mực in (chưa cô đặc)... (mã hs mực in chưa cô/ mã hs của mực in chưa)
- Mã HS 32151190: Mực in (4340 FL- BLUE)... (mã hs mực in 4340 fl/ mã hs của mực in 4340)
- Mã HS 32151190: Mực in mẫu (INK SAMPLE)... (mã hs mực in mẫu ink/ mã hs của mực in mẫu)
- Mã HS 32151190: Mực in (SM 4244 NAVY BLUE)... (mã hs mực in sm 4244/ mã hs của mực in sm 4)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ (NP-SM 4213 SUPER RED)... (mã hs mực in màu đỏ/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực bạc... (mã hs mực bạc/ mã hs của mực bạc)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng phun hoa văn lên khuôn-spray ink(2chai4kg)(hàng mới 100%)... (mã hs mực in dùng phu/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Giấy in nhãn TZE 621 PT-D450 vàng 9mm... (mã hs giấy in nhãn tz/ mã hs của giấy in nhãn)
- Mã HS 32151190: Giấy in chuyển T-240 (500m/cuộn)... (mã hs giấy in chuyển/ mã hs của giấy in chuy)
- Mã HS 32151190: Mực in công nghiệp 6447 (dùng trong ngành giày, in bán thành phẩm má giày)... (mã hs mực in công ngh/ mã hs của mực in công)
- Mã HS 32151190: Mực in laser canon 303, dùng trên văn phòng. Hàng mới 100%... (mã hs mực in laser ca/ mã hs của mực in laser)
- Mã HS 32151190: Mực in thường màu đen, dạng bột, không nhũ, (không dùng để in tiền), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs mực in thường m/ mã hs của mực in thườn)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng trong quảng cáo và công nghiệp (không dùng để in tiền), dang mực nước, Matta Black (dark black), không hiệu, 1000ml/chai, mới 100%... (mã hs mực in dùng tro/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Mực in UV dùng cho máy in Offset, hiệu: JET UV 16 PROCESS BLACK (Mực màu đen, không dùng để in tiền). Hiệu: JET UV, nhà sản xuất: IMPERIAL. Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in uv dùng/ mã hs của mực in uv dù)
- Mã HS 32151190: Mực in (70000-00101)(đóng gói 950ml/chai), (CTHH- C4H8O). Dùng cho máy in trong xưởng in công nghiệp (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in 700000/ mã hs của mực in 7000)
- Mã HS 32151190: Mực in Dye cho máy in phun loại bình 1lít E0010-01LB (đen) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in dye cho/ mã hs của mực in dye c)
- Mã HS 32151190: Mực in Pigment cho máy in phun loại bình 1 lít H5970-01LB (đen) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in pigment/ mã hs của mực in pigme)
- Mã HS 32151190: Mực in HP CE260A... (mã hs mực in hp ce260/ mã hs của mực in hp ce)
- Mã HS 32151900: Mực in màu Rubine- Uni Fs Rubine R57:1, dùng cho máy in thùng carton... (mã hs mực in màu rubi/ mã hs của mực in màu r)
- Mã HS 32151900: Mực in YC-280-2090 (màu vàng, thể lỏng được làm khô bằng tia hồng ngoại)... (mã hs mực in yc2802/ mã hs của mực in yc28)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV BK 013... (mã hs mực in cav bk 0/ mã hs của mực in cav b)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV GRAY GY 003... (mã hs mực in cav gray/ mã hs của mực in cav g)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV GY 005 Gray... (mã hs mực in cav gy 0/ mã hs của mực in cav g)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV WHITE WT-001... (mã hs mực in cav whit/ mã hs của mực in cav w)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 BL-016 Blue... (mã hs mực in sg740 bl/ mã hs của mực in sg740)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV DARK GRAY GY011... (mã hs mực in cav dark/ mã hs của mực in cav d)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV MB(Z) CONC BLUE... (mã hs mực in cav mbz/ mã hs của mực in cav m)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV-000 (909-004 T) White... (mã hs mực in cav000/ mã hs của mực in cav0)
- Mã HS 32151900: Mực in màu CAV (M) 800 Medium Clear... (mã hs mực in màu cav/ mã hs của mực in màu c)
- Mã HS 32151900: Mực in-JELCON INK CH-8 (0.3KG/CAN X 3 CAN),hiệu JUJO CHEMICAL.Hàng mới 100%... (mã hs mực injelcon i/ mã hs của mực injelco)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-DCL INK 38 RED(0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏdcl i/ mã hs của mực in đỏdc)
- Mã HS 32151900: Mực in-DCL INK 00 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực indcl ink/ mã hs của mực indcl i)
- Mã HS 32151900: Mực in-WIT INK 00 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inwit ink/ mã hs của mực inwit i)
- Mã HS 32151900: Mực in-J-WIN INK 00 CLEAR (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực injwin in/ mã hs của mực injwin)
- Mã HS 32151900: Mực in-PET TH INK 00 CLEAR (0.5KG/CAN X10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inpet th i/ mã hs của mực inpet t)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-PET TH INK 08 RED (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏpet t/ mã hs của mực in đỏpe)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-DCL INK 12 YELLOW (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàngdcl/ mã hs của mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC VX 47 SERIES REDUCER (0.5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc vx 47/ mã hs của mực inrc vx)
- Mã HS 32151900: Mực in- RC LP 47 SERIES REDUCER (0.5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in rc lp 4/ mã hs của mực in rc l)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC GA 41 SERIES 00 CLEAR (0.5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc ga 41/ mã hs của mực inrc ga)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-PET TH INK 12 YELLOW (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàngpet/ mã hs của mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC LP 47 SERIES 00 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc lp 47/ mã hs của mực inrc lp)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC SL 61 SERIES 61-00 CLEAR (0.5KG/CAN X 4 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc sl 61/ mã hs của mực inrc sl)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-2000 SERIES AP INK 2008 RED (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ2000/ mã hs của mực in đỏ20)
- Mã HS 32151900: Mực in-2000 SERIES AP INK 2000 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in2000 ser/ mã hs của mực in2000)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-5600 SERIES OPS INK 5608 RED (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ5600/ mã hs của mực in đỏ56)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-8300 SERIES EMA INK 8308 RED (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ8300/ mã hs của mực in đỏ83)
- Mã HS 32151900: Mực in-5600 SERIES OPS INK 5600 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in5600 ser/ mã hs của mực in5600)
- Mã HS 32151900: Mực in-8300 SERIES EMA INK 8300 CLEAR (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in8300 ser/ mã hs của mực in8300)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-DCL INK 10 SUPER WHITE(2) (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắngdc/ mã hs của mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh-2000 SERIES AP INK 2046 BLUE. (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh200/ mã hs của mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh-5600 SERIES OPS INK 5646 BLUE (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh560/ mã hs của mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-8300 SERIES EMA INK EXO WHITE (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắng83/ mã hs của mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-2000 SERIES AP INK 2002 YELLOW (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng200/ mã hs của mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-5600 SERIES OPS INK 5602 YELLOW (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng560/ mã hs của mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-8300 SERIES EMA INK 8314 YELLOW (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng830/ mã hs của mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-5600 SERIES OPS INK 5601 WHITE (0.5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắng56/ mã hs của mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh nước biển-DCL INK 87 MARINE BLUE (0.5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh nướ/ mã hs của mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in PSR tác dụng cách điện bề mặt tấm mạch in (mục 1 Tk102484708430/E31 ngày 15.02.2019)... (mã hs mực in psr tác/ mã hs của mực in psr t)
- Mã HS 32151900: Mực in SPI 000(SG 740 PT 432C). Hàng mới 100%... (mã hs mực in spi 000/ mã hs của mực in spi 0)
- Mã HS 32151900: Băng mực Tepra 12mm*8mm Đỏ... (mã hs băng mực tepra/ mã hs của băng mực tep)
- Mã HS 32151900: Mực in màn hình, dùng để in lên màn hình điện thoại, 1300 120 WITE, hãng SX: Seiko Advange LTD, màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs mực in màn hình/ mã hs của mực in màn h)
- Mã HS 32151900: Mực in 9176(0.8 lít/bình nhựa). Hàng mới 100%... (mã hs mực in 917608/ mã hs của mực in 9176)
- Mã HS 32151900: NPP- PLASTISOL INK(Mực in lụa dạng màu, không nhũ không dạ quang,dùng trong ngành in công nghiệp)Hàng mới 100%... (mã hs npp plastisol/ mã hs của npp plastis)
- Mã HS 32151900: Mực in màu lục- UV 161 PROCESS CYAN S- Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu lục/ mã hs của mực in màu l)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF PRT MAGENTA HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại... (mã hs fdo new tbf prt/ mã hs của fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF RST H BR-RED HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại... (mã hs fdo new tbf rst/ mã hs của fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO EMBOSS MEDIUM HF1 T- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm thông quan tk102237749021(24/09/18)... (mã hs fdo emboss medi/ mã hs của fdo emboss m)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF MEDIUM HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại- Đã nhập kiểm thông quan tk 101746453211(04/12/17)... (mã hs fdo new tbf med/ mã hs của fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF YELLOW HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm thông quan TK102418626811 (02/01/19)... (mã hs fdo new tbf yel/ mã hs của fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF WHITE HF1 *1.5- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm và thông quan tk 102190967061 (28/08/18)... (mã hs fdo new tbf whi/ mã hs của fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: Mực in lưới SCREEN SPI- 000 (SG740- Black) nhà máy sản xuất Seiko (Vietnam) Co., Ltd. Số lượng 3(hộp)... (mã hs mực in lưới scr/ mã hs của mực in lưới)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(NAK GOO CLEAR), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới.Hàng mới 100%... (mã hs mực in inknak/ mã hs của mực in ink)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(MIP HF 80 BK (LOW), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới.Hàng mới 100%... (mã hs mực in inkmip/ mã hs của mực in ink)
- Mã HS 32151900: Mực in,INK(NAKG DB190403 GRAY-C), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới.Hàng mới 100%... (mã hs mực ininknakg/ mã hs của mực ininkn)
- Mã HS 32151900: Mực in,INK(HML HF SERIES DBL CV7AS D/GRAY 190503), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới.Hàng mới 100%... (mã hs mực ininkhml/ mã hs của mực ininkh)
- Mã HS 32151900: Mực in SK4; loại mực dầu; 4 màu C, M, Y, và K, không dùng để in tiền, hiệu Taimes, hàng mới 100%... (mã hs mực in sk4; loạ/ mã hs của mực in sk4;)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng lỏng) INQ-HF979 Black (01kg/thùng)... (mã hs mực in dạng lỏ/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực nước Rotring Ink So 194-660, 23ml/ lọ (C; Na2B4O7H20)... (mã hs mực nước rotrin/ mã hs của mực nước rot)
- Mã HS 32151900: Mực khô dạng cây Zekka Kuretake AA9-10 20x9x77mm, 20 chiếc/ hộp... (mã hs mực khô dạng câ/ mã hs của mực khô dạng)
- Mã HS 32151900: Mực màu máy in thường LVP613CDW: 045BK: 02, 045C: 02, 045M: 02, 045Y: 02, hàng mới 100%... (mã hs mực màu máy in/ mã hs của mực màu máy)
- Mã HS 32151900: Mựa Ribbon... (mã hs mựa ribbon/ mã hs của mựa ribbon)
- Mã HS 32151900: Mực in/INK PLH 90 BLACK/10018... (mã hs mực in/ink plh/ mã hs của mực in/ink p)
- Mã HS 32151900: Mực in/PLH PANTONE 281C/11155... (mã hs mực in/plh pant/ mã hs của mực in/plh p)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-0110 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f100110/ mã hs của mực in f100)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng cuộn film) (300m)... (mã hs mực in dạng cu/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực In Offset UV.Nhãn Hiệu Roller Tiger, Đóng gói 1,5kg/lon. UV HY-BD White HS-2 (Hàng Mới 100%)... (mã hs mực in offset u/ mã hs của mực in offse)
- Mã HS 32151900: Mực in. Hàng mới 100%. dùng cho sx sản phẩm ngành nhựa.... (mã hs mực in hàng mớ/ mã hs của mực in hàng)
- Mã HS 32151900: Nước pha mực TR-006.Hàng mới 100%... (mã hs nước pha mực tr/ mã hs của nước pha mực)
- Mã HS 32151900: Dung dịch rửa lưới 718.Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch rửa l/ mã hs của dung dịch rử)
- Mã HS 32151900: Mực in màu ABS-110 (Thành phần: Synthesis of acrylic resin 9005-09-8, isophorone 9003-4-1, DIBK 78-59-1, Defoaming agent 108-83-8,.). Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu abs/ mã hs của mực in màu a)
- Mã HS 32151900: Mực in SR-500 DMK20/CA-66 HA-4 dùng để in trên bản mạch điện tử... (mã hs mực in sr500 d/ mã hs của mực in sr50)
- Mã HS 32151900: Ruy băng đã phủ mực in Wax 110mmx300m, mới 100%... (mã hs ruy băng đã phủ/ mã hs của ruy băng đã)
- Mã HS 32151900: Mực Filler No.2 chứa poly (vinyl alcohol), chất màu tổng hợp và nước, dùng để sửa lưới in (1 chai 1 Kg)... (mã hs mực filler no2/ mã hs của mực filler n)
- Mã HS 32151900: MỰC IN SG 740 P420 C GRAY. HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực in sg 740 p/ mã hs của mực in sg 74)
- Mã HS 32151900: Mực màu đen (XPL7020/7030/4020/XAL4014/7015) 36-666... (mã hs mực màu đen xp/ mã hs của mực màu đen)
- Mã HS 32151900: Mực in (DK0200_AWA142_ACCUBATCH BLACK CONC #1)... (mã hs mực in dk0200/ mã hs của mực in dk02)
- Mã HS 32151900: Mực in (NW: 2,5kgs/hộp*4 hộp/kiện, total: 40 kiện), màu xanh, hàng mới 100%... (mã hs mực in nw 25/ mã hs của mực in nw)
- Mã HS 32151900: Mực in (In trên vải: Plastisol, Rubber, Ga2, Ny)... (mã hs mực in in trên/ mã hs của mực in in t)
- Mã HS 32151900: Bột mực in... (mã hs bột mực in/ mã hs của bột mực in)
- Mã HS 32151900: Mực in nâu: 8 ống (0.3Kg/ống)... (mã hs mực in nâu 8 ố/ mã hs của mực in nâu)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh 3 ống (0.3kg/ống)... (mã hs mực in xanh 3 ố/ mã hs của mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in Fixer V, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in fixer v/ mã hs của mực in fixer)
- Mã HS 32151900: Mực in Trial VN TOP, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in trial vn/ mã hs của mực in trial)
- Mã HS 32151900: Mực in Trial Core Navy, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in trial co/ mã hs của mực in trial)
- Mã HS 32151900: Mực in, dạng lỏng Phrozen Resin: Wax Like Resin (Acrylate resin), màu xanh đen, sử dụng cho máy in 3D, NCC: PHROZEN TECH CO LTD, 500g/ 1 lọ, hàng mới 100%... (mã hs mực in dạng lỏ/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực in UV Flexo màu trắng trong dạng lỏng- "VCF 02B"- RXA0-7762Hàng mới 100%.... (mã hs mực in uv flexo/ mã hs của mực in uv fl)
- Mã HS 32151900: Mực in Uvokett Ivory màu trắng "HV 2 White" dạng đặc- UKB9-0102-409N, Hàng mới 100%... (mã hs mực in uvokett/ mã hs của mực in uvoke)
- Mã HS 32151900: Mực in GHYGXS101-1 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Caco3,Purified Water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghygxs10/ mã hs của mực in ghygx)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY102 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Titanium dioxide,Polyurethane resin,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy102 c/ mã hs của mực in ghy10)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY203 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Pigment color,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy203 c/ mã hs của mực in ghy20)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY308 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Pigment color,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy308 c/ mã hs của mực in ghy30)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Pigment color,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy500 c/ mã hs của mực in ghy50)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY702 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Pigment color,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy702 c/ mã hs của mực in ghy70)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY09788 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Pigment color,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghy09788/ mã hs của mực in ghy09)
- Mã HS 32151900: Mực in-GW-999... (mã hs mực ingw999/ mã hs của mực ingw99)
- Mã HS 32151900: Mực in MRX-HF 919 Black... (mã hs mực in mrxhf 9/ mã hs của mực in mrxh)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF COVER GRAY... (mã hs mực in gpi hf c/ mã hs của mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in GLS-GLASS PROMOTER... (mã hs mực in glsglas/ mã hs của mực in glsg)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF SDG PT-427C... (mã hs mực in gpi hf s/ mã hs của mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in IRX HF 160920 NOK IR BLACK... (mã hs mực in irx hf 1/ mã hs của mực in irx h)
- Mã HS 32151900: Mực in GLS HF 01007 TKI BLACK (VM)... (mã hs mực in gls hf 0/ mã hs của mực in gls h)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF 180511 SDG COVER GRAY... (mã hs mực in gpi hf 1/ mã hs của mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in NK 703G MIRROR SILVER T-141111... (mã hs mực in nk 703g/ mã hs của mực in nk 70)
- Mã HS 32151900: Mực in ABS-110, dùng in chữ lên linh kiện nhựa... (mã hs mực in abs110/ mã hs của mực in abs1)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11682... (mã hs mực in 6801168/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12795... (mã hs mực in 6801279/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 020... (mã hs mực in 020/ mã hs của mực in 020)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10495(GRAY 11C)... (mã hs mực in 6801049/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in nhựa màu trắng; White Ink for PVC; Dạng lỏng; QC 5kg/hộp sắt; Dùng để in chữ màu trắng lên lớp vỏ dây điện; Hàng hóa đã có KQ PTPL số 1393/TB-KĐ2 ngày 27/08/2019; Mới 100%... (mã hs mực in nhựa màu/ mã hs của mực in nhựa)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đỏ tươi để in trên quần áo, mã P5200M, hiệu DUPONT, (chai 10 lít, dạng lỏng), hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ t/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực DYH-102B1... (mã hs mực dyh102b1/ mã hs của mực dyh102b)
- Mã HS 32151900: Mực F-411 Vàng ánh bạc... (mã hs mực f411 vàng/ mã hs của mực f411 và)
- Mã HS 32151900: MỰC IN/ INKS (All kinds of color) 2099... (mã hs mực in/ inks a/ mã hs của mực in/ inks)
- Mã HS 32151900: Mực in/ (B50)... (mã hs mực in/ b50/ mã hs của mực in/ b50)
- Mã HS 32151900: Mực in/ 11-4202TC... (mã hs mực in/ 114202/ mã hs của mực in/ 114)
- Mã HS 32151900: MỰC IN/ INK WF16 SBM... (mã hs mực in/ ink wf1/ mã hs của mực in/ ink)
- Mã HS 32151900: Mực in/ U17KG/ (B20)... (mã hs mực in/ u17kg// mã hs của mực in/ u17k)
- Mã HS 32151900: Mực in T-015... (mã hs mực in t015/ mã hs của mực in t015)
- Mã HS 32151900: Mực in T-1100... (mã hs mực in t1100/ mã hs của mực in t110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-12068... (mã hs mực in c12068/ mã hs của mực in c120)
- Mã HS 32151900: Mực in C-13048... (mã hs mực in c13048/ mã hs của mực in c130)
- Mã HS 32151900: Mực in C-14088... (mã hs mực in c14088/ mã hs của mực in c140)
- Mã HS 32151900: Mực in C-17028... (mã hs mực in c17028/ mã hs của mực in c170)
- Mã HS 32151900: Mực in C-18078... (mã hs mực in c18078/ mã hs của mực in c180)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008A... (mã hs mực in c11008a/ mã hs của mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in không chứa tiền chất: SG740 PANTONE 431C... (mã hs mực in không ch/ mã hs của mực in không)
- Mã HS 32151900: Mực in chống ký dùng cho máy in Offset, không dùng để in tiền, hiệu: D-INK FOR PROTECT AGAINST SIGNING. Hiệu: D-ink, NSX: IMPERIAL, Đóng gói 01kg/hộp/12 hộp/thùng. Mới 100%... (mã hs mực in chống ký/ mã hs của mực in chống)
- Mã HS 32151900: Mực in UV dùng cho máy in Offset, hiệu: JET UV 16 PROCESS MEDIUM (Mực màu trắng trong, không dùng để in tiền). Hiệu: JET UV, nhà sản xuất: IMPERIAL.Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in uv dùng/ mã hs của mực in uv dù)
- Mã HS 32151900: Mực in bền sáng dùng cho máy in Offset, hiệu: LIGHTFAST PROCESS YELLOW (Mực màu vàng, không dùng để in tiền). Hiệu: LIGHTFAST, nhà sản xuất: IMPERIAL.Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in bền sáng/ mã hs của mực in bền s)
- Mã HS 32151900: Mực nước Epson 664 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực nước epson/ mã hs của mực nước eps)
- Mã HS 32151900: Mực in FDO New TBF White HF-1. Là NLSX in tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs mực in fdo new/ mã hs của mực in fdo n)
- Mã HS 32151900: Mực in: BC 10. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in bc 10/ mã hs của mực in bc 1)
- Mã HS 32151900: Mực in: SG740 HDN. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in sg740 h/ mã hs của mực in sg74)
- Mã HS 32151900: Mực in: HF-H04 OPAQUE WHITE.Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh04/ mã hs của mực in hfh)
- Mã HS 32151900: Mực in: 606 Z METALLIC POWDER. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in 606 z m/ mã hs của mực in 606)
- Mã HS 32151900: Mực in: PLASTAR SCSZ0881 WHITE.Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in plastar/ mã hs của mực in plas)
- Mã HS 32151900: Mực in: VIC-120 White (1can15kg). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic120/ mã hs của mực in vic)
- Mã HS 32151900: Lưới in: VIC-120 Conc White (1can15kg). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in vic12/ mã hs của lưới in vic)
- Mã HS 32151900: Mực in: HSV107 (VIC 800 MEDIUM CLEAR SMOKE). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hsv107/ mã hs của mực in hsv1)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 Canon Neutral 4.5 NU-0069... (mã hs mực in sg740 ca/ mã hs của mực in sg740)
- Mã HS 32151900: Mực dành cho bút đánh dấu/INK PK 33 Black/6065140033... (mã hs mực dành cho bú/ mã hs của mực dành cho)
- Mã HS 32151900: Mực in chưa được cô đặc (màu bạc mã 877C) dùng trong quá trình sản xuất bao bì carton loại 1kg/1 hộp (UV SAMSUNG DREAM SILVER 877C)... (mã hs mực in chưa đượ/ mã hs của mực in chưa)
- Mã HS 32151900: Mực in Vải các loại... (mã hs mực in vải các/ mã hs của mực in vải c)
- Mã HS 32151900: Mực in Dye cho máy in phun loại bình 1lít E0010-01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in dye cho/ mã hs của mực in dye c)
- Mã HS 32151900: Mực in Pigment cho máy in phun loại bình 1 lít H5971-01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in pigment/ mã hs của mực in pigme)
- Mã HS 32151900: Mực in Eco Solvent cho máy in phun loại bình 1 lít EEC-B01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in eco solv/ mã hs của mực in eco s)
- Mã HS 32151900: HGA 2(Mực in lụa, không nhũ không dạ quang, dùng trong ngành in công nghiệp), dạng keo, hiệu KWANGJIN Hàng mới 100%... (mã hs hga 2mực in lụ/ mã hs của hga 2mực in)
- Mã HS 32151900: HGA 9000(Mực in lụa, không nhũ không dạ quang, dùng trong ngành in công nghiệp), dạng keo, hiệu KWANGJIN Hàng mới 100%... (mã hs hga 9000mực in/ mã hs của hga 9000mực)
- Mã HS 32151900: Mực dùng máy in (không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs mực dùng máy in/ mã hs của mực dùng máy)
- Mã HS 32151900: Mực nước màu (không hiệu), Hàng mới 100%... (mã hs mực nước màu k/ mã hs của mực nước màu)
- Mã HS 32151900: Cuộn mực in, 50x300... (mã hs cuộn mực in 50/ mã hs của cuộn mực in)
- Mã HS 32151900: Mực in dành cho bút lông dầu/AB-TP INK 158 V-III/6073147158... (mã hs mực in dành cho/ mã hs của mực in dành)
- Mã HS 32151900: Mực in SV9... (mã hs mực in sv9/ mã hs của mực in sv9)
- Mã HS 32151900: Mực in S-719... (mã hs mực in s719/ mã hs của mực in s719)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10107... (mã hs mực in 6801010/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 980-13391... (mã hs mực in 9801339/ mã hs của mực in 9801)
- Mã HS 32159060: Mực viết màu đen chuyên nghiệp Mã 90041, 1 Hộp 6 lọ, 1 lọ 200 ml Dùng cho máy tự ghi mực nước. Do hãng STEVENS WATER MONITORING SYSTEMS sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs mực viết màu đe/ mã hs của mực viết màu)
- Mã HS 32159060: Mực vẽ, các màu ký mã hiệu Y, C, M, K, ZHONG YI (không dùng để in tiền), 10 ~ 30kg/thùng(mới 100%)... (mã hs mực vẽ các màu/ mã hs của mực vẽ các)
- Mã HS 32159060: Mực viết dùng cho bút đánh dấu sản phẩm/ INK (Model: KR-ND 70214; Màu đen; 3 Gram/Lọ/Cái)... (mã hs mực viết dùng c/ mã hs của mực viết dùn)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-OR301-Dowstone, dạng lỏng, màu cam, (thành phần chính: solvent 56%; Aluminum Oxide 15%;Zinc Oxide 16%), mực dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsior301/ mã hs của mực dsior3)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-YW317- Dowstone, dạng lỏng, màu vàng, (thành phần chính: solvent 54%; Zirconium Oxide 25%;Silicon Dioxide 15%). Dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsiyw317/ mã hs của mực dsiyw3)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-CN105i-Dowstone, dạng lỏng, màu xanh lam,(thành phần chính: solvent 64%;Cobaltous Oxide 15.5%;Aluminum Oxide 12.5%), mực để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsicn105i/ mã hs của mực dsicn1)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-MA201-Dowstone, dạng lỏng, màu nâu,(thành phần chính: solvent 57%;Ferri Oxide 14%;Choromium Oxide 15%;ZincOxide 13.5%),mực dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsima201/ mã hs của mực dsima2)
- Mã HS 32159090: Mực in HP CB543A Magenta; hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cb543/ mã hs của mực in hp cb)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Shiny màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny m/ mã hs của mực dấu shin)
- Mã HS 32159090: Mực dấu không cọ (SI-62,S-42,S-43) hiệu Shiny (Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu không c/ mã hs của mực dấu khôn)
- Mã HS 32159090: Mực in, dùng để in nhãn mác. Hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng để/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32159090: Dung môi pha mực H-1016 thành phần gồm Cyclohexanone 62% (C16H10O) và Butyl Acetate 38%(C6H12O2), nguyên liệu dùng trong sản xuất dây viền. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi pha mự/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 32159090: Mực MHJ60B-T3 bỏ vào con dấu mực dùng đóng dấu tên, dấu số sử dụng trong nhà xưởng (1 cái 1 lọ 83g), hàng mới 100%... (mã hs mực mhj60bt3 b/ mã hs của mực mhj60bt)
- Mã HS 32159090: SWS-60, DILUENT/NONE-Mực các loạI... (mã hs sws60 diluent/ mã hs của sws60 dilu)
- Mã HS 32159090: SWS-60, STITCHING/WHITE(10A)-Mực các loạI... (mã hs sws60 stitchi/ mã hs của sws60 stit)
- Mã HS 32159090: Mực in OPP NT-PP 23 Yellow (dùng để in bao bì), hàng mới 100%)... (mã hs mực in opp ntp/ mã hs của mực in opp n)
- Mã HS 32159090: Mực Photocopy dùng cho máy Shap AR 163/200/201/205/206 (500gr/chai) hàng mới 100%... (mã hs mực photocopy d/ mã hs của mực photocop)
- Mã HS 32159090: Mực in nhãn... (mã hs mực in nhãn/ mã hs của mực in nhãn)
- Mã HS 32159090: Mực in nhãn 80*450... (mã hs mực in nhãn 80*/ mã hs của mực in nhãn)
- Mã HS 32159090: Mực các loại-industry ink... (mã hs mực các loạiin/ mã hs của mực các loại)
- Mã HS 32159090: GBB Marker Ink Base (chất nền dùng làm nguyên liêu sản xuất sơn và mực in, dạng lỏng màu vàng nâu hòa tan trong nước). Mới 100%... (mã hs gbb marker ink/ mã hs của gbb marker i)
- Mã HS 32159090: Mực in (RV-X55001)... (mã hs mực in rvx550/ mã hs của mực in rvx)
- Mã HS 32159090: Mực in màu trong suốt (tăng cứng), ký hiệu 240 TP: Ethyl acetate 20%, TMCH isocyanate 1%,HM-diisocyanate 1%,Denatured polyisocyanate 80-90%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu tron/ mã hs của mực in màu t)
- Mã HS 32159090: Mực in không màu, ký hiệu F- 003 TP: EPOXY RESIN21-32%, UREA FORMALDEHYDE RESIN 16-20%,ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER25-28%, ISO BUTANOL17-19%.Hàng mới 100%... (mã hs mực in không mà/ mã hs của mực in không)
- Mã HS 32159090: Mực in series IPX, màu trắng, ký hiệu 675 TP: Coal tar naphtha >40%,Silicon dioxide>10%, Trimethylbenzene>10%, 1,2,4-Trimethylbenzene 1.1%, Naphthalene 0.5%,Polyester resin 20-50%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in series i/ mã hs của mực in serie)
- Mã HS 32159090: Mực in series SG 740, màu trắng, ký hiệu 120 TP: VINYL URETHANE RESIN 22-35%, ISOPHORONE 13-23%, CYCLOHEXANONE13-24%,ESTER SOLVENT 5-11%,AROMATIC HYDROCARBON SOLVENT 4-9%,PIGMENT 0-42%.Hàng mới 100%... (mã hs mực in series s/ mã hs của mực in serie)
- Mã HS 32159090: Mực nước của bút lông dầu hai đầu PK màu 38... (mã hs mực nước của bú/ mã hs của mực nước của)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu cam của bút lông PK#5... (mã hs mực nước màu ca/ mã hs của mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu vàng của bút lông PK#3... (mã hs mực nước màu và/ mã hs của mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu nâu của bút lông PK#12,... (mã hs mực nước màu nâ/ mã hs của mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu đen của bút lông dầu hai đầu PK màu 49... (mã hs mực nước màu đe/ mã hs của mực nước màu)
- Mã HS 32159090: mực M615 White Offset Ink 1quart/ pc Made in USA... (mã hs mực m615 white/ mã hs của mực m615 whi)
- Mã HS 32159090: Mực in- INK, hàng mới 100%... (mã hs mực in ink hà/ mã hs của mực in ink)
- Mã HS 32159090: Bình mực dấu 500ml... (mã hs bình mực dấu 50/ mã hs của bình mực dấu)
- Mã HS 32159090: Mực EMI-1 DARKGREY... (mã hs mực emi1 darkg/ mã hs của mực emi1 da)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 32021000: PROVOL BA- CHẤT THUỘC DA... (mã hs provol ba chất/ mã hs của provol ba c)
- Mã HS 32021000: DOLATAN F1- CHẤT THUỘC DA... (mã hs dolatan f1 chấ/ mã hs của dolatan f1)
- Mã HS 32021000: ENSUL AM 90- CHẤT THUỘC DA... (mã hs ensul am 90 ch/ mã hs của ensul am 90)
- Mã HS 32021000: PELLASTOL ES- CHẤT THUỘC DA... (mã hs pellastol es c/ mã hs của pellastol es)
- Mã HS 32021000: PELGRASSOL MB- CHẤT THUỘC DA... (mã hs pelgrassol mb/ mã hs của pelgrassol m)
- Mã HS 32021000: PALLASTOL 94S- CHẤT THUỘC DA... (mã hs pallastol 94s/ mã hs của pallastol 94)
- Mã HS 32030010: Nước mầu dừa Thăng quyen 100ml x48... (mã hs nước mầu dừa th/ mã hs của nước mầu dừa)
- Mã HS 32041190: Thuốc nhuộm Sumifix S Yellow 3RF... (mã hs thuốc nhuộm sum/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041190: Màu nhuộm kiềm hóa dùng trong ngành dêtj, dạng lỏng, Mã CAS: 17095-24-8, Hiệu DISPERSE BLACK R, NSX: PINNACLE, đóng gói trong thùng nhựa, (30KG/DRUM, 17 drum). Hàng mới 100%... (mã hs màu nhuộm kiềm/ mã hs của màu nhuộm ki)
- Mã HS 32041190: Thuốc Nhuộm Ngành Dệt: thuốc nhuộm màu xanh da trời (hữu cơ tổng hợp)_TERATOP BLUE BGE-01 BOX 25KG, hàng mới 100%... (mã hs thuốc nhuộm ngà/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041210: Thuốc màu axit cho ngành dệt Erionyl Red A-2BF, Công thức hóa học: C10H7NNa2O6S2, Cas No: 103241-64-1, Hàng mới 100%... (mã hs thuốc màu axit/ mã hs của thuốc màu ax)
- Mã HS 32041210: Chếphẩm thuốcnhuộmAxit,tp:Phức Crom của thuốcnhuộm azo,Natri acetat, silicon,TAC BLUE BRL(507),dạng bột,1kg/túi,dùngtrong cn ximạ,Mới100%... (mã hs chếphẩm thuốcnh/ mã hs của chếphẩm thuố)
- Mã HS 32041210: Chế phẩm thuốc nhuộm axit dạng bột, thành phần chính gồm phức Crom của thuốc nhuộm azo, natri acetat,silicon/ Tac Black GLH (402),mới 100%... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32041400: Chất màu tổng hợp dùng để nhuộm da... (mã hs chất màu tổng h/ mã hs của chất màu tổn)
- Mã HS 32041600: Chất màu hữu cơ tổng hợp (dùng nhuộm vải) COLVAZOL BLUE ED-R... (mã hs chất màu hữu cơ/ mã hs của chất màu hữu)
- Mã HS 32041600: Thuốc nhuộm vải Imperon Green K-G (35 kgs/box) hàng mới 100%, số CAS: 107-21-1, CTHH: C2H6O2... (mã hs thuốc nhuộm vải/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041600: Thuốc nhuộm hoạt tính PRD... (mã hs thuốc nhuộm hoạ/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32041710: BỘT MÀU DÙNG TRONG NGÀNH SƠN: PIGMENT TITAN- HITOX STD... (mã hs bột màu dùng tr/ mã hs của bột màu dùng)
- Mã HS 32041710: Hạt màu đen EVA8502-1 (Thuốc màu trộn hạt nhựa EVA-Chất pha màu)... (mã hs hạt màu đen eva/ mã hs của hạt màu đen)
- Mã HS 32041790: Màu hữu cơ tổng hợp dùng trong ngành công nghiệp nhựa: LUCONYL RED 2817 (30kg/Jerrican) hàng mới 100%... (mã hs màu hữu cơ tổng/ mã hs của màu hữu cơ t)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Blue MG, mới 100%... (mã hs mực màu neo blu/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Black MK, mới 100%... (mã hs mực màu neo bla/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Orange MGD, mới 100%... (mã hs mực màu neo ora/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Violet MFB, mới 100%... (mã hs mực màu neo vio/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Yellow M3G, mới 100%... (mã hs mực màu neo yel/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Mực màu Neo Gold Yellow MFR, mới 100%... (mã hs mực màu neo gol/ mã hs của mực màu neo)
- Mã HS 32041790: Hạt màu Renol-Red 101290-14... (mã hs hạt màu renolr/ mã hs của hạt màu reno)
- Mã HS 32041790: Hạt màu Renol-Blue 101291-14... (mã hs hạt màu renolb/ mã hs của hạt màu reno)
- Mã HS 32041790: Chất tạo màu các loại (dùng để sản xuất gia công vật tư ngành giầy)... (mã hs chất tạo màu cá/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32041790: Hạt nhựa màu red dùng trong quá trình sản xuất nhựa, mã hàng VC3081, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu re/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32041790: Chất màu kim tuyến G1001, mới 100%... (mã hs chất màu kim tu/ mã hs của chất màu kim)
- Mã HS 32041790: CHẤT TẠO MÀU RF-711... (mã hs chất tạo màu rf/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32041790: CHẤT TẠO MÀU EVA-713... (mã hs chất tạo màu ev/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32041790: PIGMENT FOR RUBBER MASTER BATCH (chất tạo màu)RF-713... (mã hs pigment for rub/ mã hs của pigment for)
- Mã HS 32041790: Bột màu... (mã hs bột màu/ mã hs của bột màu)
- Mã HS 32041790: Hạt phụ gia màu đỏ (nhựa màu cô đặc) dùng trong ngành sản xuất nhựa, mã hàng NOVALREDVC3139B, hàng mới 100%... (mã hs hạt phụ gia màu/ mã hs của hạt phụ gia)
- Mã HS 32041790: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Bột đổ khuôn... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EA376... (mã hs hạt màu ea376/ mã hs của hạt màu ea37)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EC513... (mã hs hạt màu ec513/ mã hs của hạt màu ec51)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EG504... (mã hs hạt màu eg504/ mã hs của hạt màu eg50)
- Mã HS 32041790: Hạt màu EA0017... (mã hs hạt màu ea0017/ mã hs của hạt màu ea00)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-112... (mã hs chất màu rf112/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-314... (mã hs chất màu rf314/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-345... (mã hs chất màu rf345/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-513... (mã hs chất màu rf513/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-713... (mã hs chất màu rf713/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-867... (mã hs chất màu rf867/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-113... (mã hs chất màu eva11/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-148... (mã hs chất màu eva14/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-224... (mã hs chất màu eva22/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-255... (mã hs chất màu eva25/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-314... (mã hs chất màu eva31/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất Màu EVA-324... (mã hs chất màu eva32/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-344... (mã hs chất màu eva34/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-812... (mã hs chất màu eva81/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-866... (mã hs chất màu eva86/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-212-1... (mã hs chất màu rf212/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-623-1... (mã hs chất màu eva62/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-145... (mã hs chất màu rf145/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-156... (mã hs chất màu rf156/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-223... (mã hs chất màu rf223/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-282... (mã hs chất màu rf282/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-412... (mã hs chất màu rf412/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-822... (mã hs chất màu rf822/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-847... (mã hs chất màu rf847/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-991... (mã hs chất màu rf991/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-413... (mã hs chất màu eva41/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-515... (mã hs chất màu eva51/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-835... (mã hs chất màu eva83/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-847... (mã hs chất màu eva84/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-1708... (mã hs chất màu rf170/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-815A... (mã hs chất màu rf815/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-711... (mã hs chất màu rf711/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-871... (mã hs chất màu rf871/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-281... (mã hs chất màu eva28/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-711... (mã hs chất màu eva71/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu EVA-1507... (mã hs chất màu eva15/ mã hs của chất màu eva)
- Mã HS 32041790: Chất màu RF-854-50... (mã hs chất màu rf854/ mã hs của chất màu rf)
- Mã HS 32041900: Màu hữu cơ ELASTRON WHITE L-01 P màu trắng,dùng trong ngành dệt nhuộm.Cas:13463-67-7(70%),99734-09-5(14%),7732-18-5(15%),9003-01-4(1%).Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất.Mới 100%... (mã hs màu hữu cơ elas/ mã hs của màu hữu cơ e)
- Mã HS 32041900: Màu hữu cơ(PICOLON BLACK RBP-T H/C),màu đen,dùng trong ngành in cas:1333-86-4(35%),55901-03-6(16%),7732-18-5 (48.6%),55965-84-9 (0.4%). Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất.Mới 100%... (mã hs màu hữu cơpico/ mã hs của màu hữu cơp)
- Mã HS 32041900: Màu hữu cơ (PICOLON PINK HEC-AT), màu hồng, dùng trong ngành in. Cas: 980-26-7 (32%), 3005-99-0 (15%), 7732-18-5 (52.6%), 55965-84-9 (0.4%). Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất. Mới 100%... (mã hs màu hữu cơ pic/ mã hs của màu hữu cơ)
- Mã HS 32042000: Hạt Phụ gia Cesa-Lazer 116691-16... (mã hs hạt phụ gia ces/ mã hs của hạt phụ gia)
- Mã HS 32042000: Chất Tạo Màu RF- 345... (mã hs chất tạo màu rf/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32042000: Chất Tạo Màu EVA- 344... (mã hs chất tạo màu ev/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32049000: Chất nhuộm... (mã hs chất nhuộm/ mã hs của chất nhuộm)
- Mã HS 32049000: Hạt màu hữu cơ- CALCIUM CARBONATE MASTERBATCH II-501. Hàng mới 100%... (mã hs hạt màu hữu cơ/ mã hs của hạt màu hữu)
- Mã HS 32049000: Thuốc nhuộm Everanod Black 08... (mã hs thuốc nhuộm eve/ mã hs của thuốc nhuộm)
- Mã HS 32061110: bột màu titan-RUTILE TITANIUM DIOXIDE (hàng mới 100%)... (mã hs bột màu titanr/ mã hs của bột màu tita)
- Mã HS 32061110: Thuốc màu titan dioxit có chứa hàm lượng titan dioxit lớn hơn 80% tính theo trọng lượng khô, dạng bột dùng trong công nghiệp sản xuất sơn:TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R900, mới100%... (mã hs thuốc màu titan/ mã hs của thuốc màu ti)
- Mã HS 32061110: Hóa chất TITAN DIOXIDE. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất titan/ mã hs của hóa chất tit)
- Mã HS 32061110: Chất màu từ Titandioxit loại TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R104 (W18) (dạng bôt): Titanium dioxit chiếm nhỏ nhất 90%. Hàng mới 100%... (mã hs chất màu từ tit/ mã hs của chất màu từ)
- Mã HS 32061110: Chất titan CR 60-2... (mã hs chất titan cr 6/ mã hs của chất titan c)
- Mã HS 32061110: Chất titan 134... (mã hs chất titan 134/ mã hs của chất titan 1)
- Mã HS 32061190: Chất phụ gia TI-PURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R-103 (là chế phẩm màu từ dioxit titan (TiO2) chứa hàm lượng dioxit titan 90%, dùng trong gia công sản xuất giầy)... (mã hs chất phụ gia ti/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm B80 TiO2 (Có thành phần chính là dioxit titan, polyme, dạng hạt)... (mã hs chế phẩm b80 ti/ mã hs của chế phẩm b80)
- Mã HS 32061910: Chất màu B60 TiO2 (Dạng hạt)... (mã hs chất màu b60 ti/ mã hs của chất màu b60)
- Mã HS 32061910: Chất màu B50 TiO2 (dạng hạt)... (mã hs chất màu b50 ti/ mã hs của chất màu b50)
- Mã HS 32061910: Phẩm màu... (mã hs phẩm màu/ mã hs của phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Thuốc màu các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs thuốc màu các l/ mã hs của thuốc màu cá)
- Mã HS 32061990: Hạt phụ gia màu Color Masterbatch PM 30, dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Sản xuất tại Việt Nam. Đóng gói: 25kg/ bao... (mã hs hạt phụ gia màu/ mã hs của hạt phụ gia)
- Mã HS 32061990: Chất tạo màu... (mã hs chất tạo màu/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu cô đặc PS... (mã hs chất màu cô đặc/ mã hs của chất màu cô)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu WHITE 50% kích thước 3x3mm. Là chế phẩm màu có chứa titan dioxit, nhựa nguyên sinh," Dùng trong ngành CN sản xuất nhựa. hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu wh/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt màu... (mã hs hạt màu/ mã hs của hạt màu)
- Mã HS 32061990: Bột màu... (mã hs bột màu/ mã hs của bột màu)
- Mã HS 32061990: Chất Phụ gia... (mã hs chất phụ gia/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32061990: Hỗn hợp bột màu (PIGMENT ABD VD0176 BEIGE 226Y)... (mã hs hỗn hợp bột màu/ mã hs của hỗn hợp bột)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu RED 402 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu re/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu ORANGE 3048 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu or/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu YELLOW 2164 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu ye/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt màu- PPM 1TA084 E-WHT- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 1 TK103065458640/A41 (23/12/19)... (mã hs hạt màu ppm 1t/ mã hs của hạt màu ppm)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu- WHITE MASTER BATCH WM 162... (mã hs hạt nhựa màu w/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu đỏ SFK1018T-3 (Hạt kim tuyến)... (mã hs chất màu đỏ sfk/ mã hs của chất màu đỏ)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu VCGPE 1020 kích thước 3x3mm. Là chế phẩm màu có chứa titan dioxit, hàm lượng titan chiếm trên 80% tính theo trọng lượng, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu vc/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064910: YELLOW OXIDE C26 Chế phẩm màu vô cơ dùng trong sơn... (mã hs yellow oxide c2/ mã hs của yellow oxide)
- Mã HS 32064910: Chế phẩm thuốc màu vô cơ EVA8502-1 có thành phần từ cacbon phân tán trong nhựa, dạng hạt)... (mã hs chế phẩm thuốc/ mã hs của chế phẩm thu)
- Mã HS 32064910: Hạt nhựa màu/ Masterbatch VN4998, mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu/ m/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu PP,MASTERBATCH, MB Snow White,01-0022, Maker: N.I, hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu pp/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22Y-75(V)... (mã hs chất màu u22y/ mã hs của chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-2PK-53(V)... (mã hs chất màu hv2pk/ mã hs của chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22O-20B(V)... (mã hs chất màu u22o/ mã hs của chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6GN-61D(V)... (mã hs chất màu u6gn/ mã hs của chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6BE-44A(V)... (mã hs chất màu hv6be/ mã hs của chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22BL-180(V)... (mã hs chất màu u22bl/ mã hs của chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu A6NC-030/GF(V)... (mã hs chất màu a6nc0/ mã hs của chất màu a6n)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6BK-121C(V)... (mã hs chất màu hv6bk/ mã hs của chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6GY-255A(V)... (mã hs chất màu hv6gy/ mã hs của chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1PK-GP-20(V)... (mã hs chất màu u1pk/ mã hs của chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1RT-GP-33(V)... (mã hs chất màu u1rt/ mã hs của chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6O-GP-21D(V)... (mã hs chất màu u6og/ mã hs của chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-45GY-266A(V)... (mã hs chất màu hv45g/ mã hs của chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1YT-GP-36A(V)... (mã hs chất màu u1yt/ mã hs của chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6GY-131/-2(V)... (mã hs chất màu u6gy/ mã hs của chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa ABS U-6NC-GP-757(V)... (mã hs hạt nhựa abs u/ mã hs của hạt nhựa abs)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa VOABS HV-22BK-138/-2(V)... (mã hs hạt nhựa voabs/ mã hs của hạt nhựa voa)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa màu... (mã hs hạt nhựa màu/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu (5U-210 RED COLOR PASTE (Polyether polyol > 65%, Red Pigment < 35%)... (mã hs chất màu 5u21/ mã hs của chất màu 5u)
- Mã HS 32064990: Chế phẩm màu trộn-Chất màu cam EVA2039. (Hạt nhựa trộn thuốc màu)... (mã hs chế phẩm màu tr/ mã hs của chế phẩm màu)
- Mã HS 32064990: Nhựa màu EVA... (mã hs nhựa màu eva/ mã hs của nhựa màu eva)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa màu đen (được làm từ than đen và nhựa Polyethylene) MBV-T60LPG-C1, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu đe/ mã hs của hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu dùng trong sản xuất miếng đệm lót giày (Thành phần chính 4-aminoazobenzene, số CAS 60-09-3)... (mã hs chất tạo màu dù/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu P0021 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu p0/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu 3U-1220 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu 3u/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu FC-3U-701BK (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu fc/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu WS.P15-1360 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu ws/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32065010: Chất phát quang (POSP MW540K8SD),CT hóa học: Si3_5.99Al0.01_3O0.01_3N5_7.99Eu0.001_0.1, (51184-13-5 (Sialon)), mới 100 %,hàng trả lại thuộc TKN 102693734250/E11, dòng số 2... (mã hs chất phát quang/ mã hs của chất phát qu)
- Mã HS 32071000: Bột màu dùng trong Công nghiệp gốm sứ mới 100%- Ceramic Pigment RZ-140 White... (mã hs bột màu dùng tr/ mã hs của bột màu dùng)
- Mã HS 32071000: Bột màu dùng cho công nghiệp CHROME ANTIMONY TITANIUM 42-118A (CHROME ANTIMONY TITANIUM BUFF RUTILE), mới 100%... (mã hs bột màu dùng ch/ mã hs của bột màu dùng)
- Mã HS 32071000: Dung môi. Mới 100%... (mã hs dung môi mới 1/ mã hs của dung môi mớ)
- Mã HS 32072090: Nguyên liệu sản xuất gạch Ceramic: men Frit FV124/149, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32072090: Men sứ; Opaque Frit; FO-9626; Mới 100%... (mã hs men sứ; opaque/ mã hs của men sứ; opaq)
- Mã HS 32072090: Men sứ; Transparent Frit; FT-2907; Mới 100%... (mã hs men sứ; transpa/ mã hs của men sứ; tran)
- Mã HS 32072090: Men sứ; COLOR; CM2300230; Mới 100%... (mã hs men sứ; color;/ mã hs của men sứ; colo)
- Mã HS 32072090: BỘT SƠN... (mã hs bột sơn/ mã hs của bột sơn)
- Mã HS 32072090: Phụ gia gạch men- cải thiện tính lưu động của phôi gạch men, gốm sứ (GLAZE FRIT- VCT-03), Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia gạch me/ mã hs của phụ gia gạch)
- Mã HS 32073000: Sơn tạo màu (cmpd, meta gloss crm, 1 QT)... (mã hs sơn tạo màu cm/ mã hs của sơn tạo màu)
- Mã HS 32074000: MEN FRIT VS28, PHỐI LIỆU DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ DẠNG HẠT... (mã hs men frit vs28/ mã hs của men frit vs2)
- Mã HS 32074000: MEN FRIT VE90, PHỐI LIỆU DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ DẠNG HẠT... (mã hs men frit ve90/ mã hs của men frit ve9)
- Mã HS 32074000: Frit dùng trong công nghiệp gốm sứ- CERAMIC FRIT, hàng mới 100%... (mã hs frit dùng trong/ mã hs của frit dùng tr)
- Mã HS 32074000: Men Frit PS-45- Phối liệu dùng trong công nghiệp gốm sứ dạng hạt... (mã hs men frit ps45/ mã hs của men frit ps)
- Mã HS 32074000: Men Frit PS-65- Phối liệu dùng trong công nghiệp gốm sứ dạng hạt... (mã hs men frit ps65/ mã hs của men frit ps)
- Mã HS 32074000: Men Frit WT-1637- Phối liệu dùng trong công nghiệp gốm sứ dạng hạt... (mã hs men frit wt163/ mã hs của men frit wt)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu bạc,NH:ATM- A300 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu bạc/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn đen-Hàng mới 100%... (mã hs sơn đenhàng mớ/ mã hs của sơn đenhàng)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu đen-210-Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt màu đen/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu xanh-A42-Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt màu xan/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xám chịu nhiệt- EZ90-DNA3000 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn xám chịu nh/ mã hs của sơn xám chịu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu đỏ,NH:ATM- A211 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu đỏ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu xám,NH:ATM- A215 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu xám/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xanh hòa bình-NH: DONA,DLF8000 (3 kg/hộp)... (mã hs sơn xanh hòa bì/ mã hs của sơn xanh hòa)
- Mã HS 32081090: Sơn phủ màu đen- EZ90-Black (5 kg/bộ)(dùng phủ nền nhà xưởng sx)... (mã hs sơn phủ màu đen/ mã hs của sơn phủ màu)
- Mã HS 32081090: Sơn phủ màu đỏ- EZ90- RD133 (5 kg/bộ)(dùng phủ nền nhà xưởng sx)... (mã hs sơn phủ màu đỏ/ mã hs của sơn phủ màu)
- Mã HS 32081090: Sơn xanh chịu nhiệt-EZ90-B217 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn xanh chịu n/ mã hs của sơn xanh chị)
- Mã HS 32081090: Sơn trắng chịu nhiệt-EZ90- RW245(5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn trắng chịu/ mã hs của sơn trắng ch)
- Mã HS 32081090: Sơn vàng chịu nhiệt-EZ90- DNA6000 (5 kg/bộ) (chịu được nhiệt độ ngoài trời)... (mã hs sơn vàng chịu n/ mã hs của sơn vàng chị)
- Mã HS 32081090: Sơn nước ngoài trời Exterior trắng-18 lít/thùng... (mã hs sơn nước ngoài/ mã hs của sơn nước ngo)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt màu trắng,NH:ATM- A200 (280 gram/chai)... (mã hs sơn xịt màu trắ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32081090: Sơn dạng keo. Đơn giá hóa đơn: 7,24 USD/KGS... (mã hs sơn dạng keo đ/ mã hs của sơn dạng keo)
- Mã HS 32081090: Sơn dạng lỏng. Đơn giá hóa đơn: 3,96 USD/KGS... (mã hs sơn dạng lỏng/ mã hs của sơn dạng lỏn)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 011(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 011sơ/ mã hs của nước sơn 011)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 023(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 023sơ/ mã hs của nước sơn 023)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 181(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 181sơ/ mã hs của nước sơn 181)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 427(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 427sơ/ mã hs của nước sơn 427)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 456(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 456sơ/ mã hs của nước sơn 456)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 499(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 499sơ/ mã hs của nước sơn 499)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 566(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 566sơ/ mã hs của nước sơn 566)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 911(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 911sơ/ mã hs của nước sơn 911)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 913(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 913sơ/ mã hs của nước sơn 913)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 916(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 916sơ/ mã hs của nước sơn 916)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 5003-2(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 50032/ mã hs của nước sơn 500)
- Mã HS 32081090: SƠN FP1850-GRAY PRIMER. Hàng mới 100%... (mã hs sơn fp1850gray/ mã hs của sơn fp1850g)
- Mã HS 32081090: SƠN UT6750-ANOTEX#S(MATT). Hàng mới 100%... (mã hs sơn ut6750anot/ mã hs của sơn ut6750a)
- Mã HS 32081090: SƠN AT5800-KC180623MA/PPSU. Hàng mới 100%... (mã hs sơn at5800kc18/ mã hs của sơn at5800k)
- Mã HS 32081090: SƠN UT6750-KU1000 MATT(B)(EX-6). Hàng mới 100%... (mã hs sơn ut6750ku10/ mã hs của sơn ut6750k)
- Mã HS 32081090: SƠN UT6350-COTTONTOUCH (SF10000)-W(MATT)(EX-1). Hàng mới 100%... (mã hs sơn ut6350cott/ mã hs của sơn ut6350c)
- Mã HS 32081090: Sơn lót TJ màu trắng (200kg/drum x 16 drum)... (mã hs sơn lót tj màu/ mã hs của sơn lót tj m)
- Mã HS 32081090: Sơn lót FV-60S màu trắng (16kg/can x 160 can)... (mã hs sơn lót fv60s/ mã hs của sơn lót fv6)
- Mã HS 32081090: Sơn lót HM-60 màu trắng (200kg/drum x 21 drum)... (mã hs sơn lót hm60 m/ mã hs của sơn lót hm6)
- Mã HS 32081090: Dung dịch sơn có chứa 22% Toluene (Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, chất màu vô cơ, phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs dung dịch sơn c/ mã hs của dung dịch sơ)
- Mã HS 32081090: Sơn dùng cho sản phẩm nhựa M40122... (mã hs sơn dùng cho sả/ mã hs của sơn dùng cho)
- Mã HS 32081090: Chất xử lý VNP-P138... (mã hs chất xử lý vnp/ mã hs của chất xử lý v)
- Mã HS 32081090: Sơn xịt. Spray Paint Màu kem trắng, hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt spray/ mã hs của sơn xịt spr)
- Mã HS 32081090: Sơn lót Nippon EA9 (05 lit/thùng)... (mã hs sơn lót nippon/ mã hs của sơn lót nipp)
- Mã HS 32081090: Sơn Nippon EP4 mã màu 2038 (05 lit/thùng)... (mã hs sơn nippon ep4/ mã hs của sơn nippon e)
- Mã HS 32081090: Sơn phủ các loại (làm bút chì) (Đơn giá 3.65)... (mã hs sơn phủ các loạ/ mã hs của sơn phủ các)
- Mã HS 32081090: Sơn chuyên dùng... (mã hs sơn chuyên dùng/ mã hs của sơn chuyên d)
- Mã HS 32081090: Sơn RSP-102... (mã hs sơn rsp102/ mã hs của sơn rsp102)
- Mã HS 32081090: Sơn RSP-206... (mã hs sơn rsp206/ mã hs của sơn rsp206)
- Mã HS 32081090: Sơn mầu trắng... (mã hs sơn mầu trắng/ mã hs của sơn mầu trắn)
- Mã HS 32081090: Sơn mầu RAL 4002... (mã hs sơn mầu ral 400/ mã hs của sơn mầu ral)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 168(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 168sơ/ mã hs của nước sơn 168)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 484(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 484sơ/ mã hs của nước sơn 484)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 535(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 535sơ/ mã hs của nước sơn 535)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 578(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 578sơ/ mã hs của nước sơn 578)
- Mã HS 32081090: Nước sơn 579(Sơn từ nhựa Alkyd, thành phần chính gồm chất tạo màng nhựa Alkyd, Chất màu vô cơ, Phụ gia trong dung môi hữu cơ)... (mã hs nước sơn 579sơ/ mã hs của nước sơn 579)
- Mã HS 32081090: Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 312NT1 (15kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ mã hs của chất xử lýd)
- Mã HS 32081090: Bình sơn phun (màu trắng, dung tích 400ml), (HSX:ATM-Việt Nam);hàng mới 100%... (mã hs bình sơn phun/ mã hs của bình sơn phu)
- Mã HS 32081090: Sơn bột tĩnh điện NN002V- Màu đen (Mới 100%)... (mã hs sơn bột tĩnh đi/ mã hs của sơn bột tĩnh)
- Mã HS 32082040: Sơn chống rỉ RP7,1 chai 400 ml, hàng mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ rp/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32082040: Sơn chống ăn mòn- EP1760-A-1135... (mã hs sơn chống ăn mò/ mã hs của sơn chống ăn)
- Mã HS 32082090: Sơn màu bạc H-10040. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn màu bạc h1/ mã hs của sơn màu bạc)
- Mã HS 32082090: Sơn H-10103. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn h10103 hà/ mã hs của sơn h10103)
- Mã HS 32082090: Sơn H-10104. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn h10104 hà/ mã hs của sơn h10104)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-1508A. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv1508a h/ mã hs của sơn uv1508a)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-6602D. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv6602d h/ mã hs của sơn uv6602d)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-6617A. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv6617a h/ mã hs của sơn uv6617a)
- Mã HS 32082090: Sơn lì MEA-102. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn lì mea102/ mã hs của sơn lì mea1)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-1682-1A. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv16821a/ mã hs của sơn uv1682)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-1805B-11A. Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv1805b11/ mã hs của sơn uv1805b)
- Mã HS 32082090: Sơn UV-1682-1A (ABS). Hàng mới: 100%... (mã hs sơn uv16821a/ mã hs của sơn uv1682)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-SW... (mã hs sơn sgwsw/ mã hs của sơn sgwsw)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-8200SW... (mã hs sơn sgw8200sw/ mã hs của sơn sgw8200)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-8205SW... (mã hs sơn sgw8205sw/ mã hs của sơn sgw8205)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-8618RW... (mã hs sơn sgw8618rw/ mã hs của sơn sgw8618)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-8600-M85... (mã hs sơn sgw8600m8/ mã hs của sơn sgw8600)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-8600-M95... (mã hs sơn sgw8600m9/ mã hs của sơn sgw8600)
- Mã HS 32082090: Sơn SGW-BASE COAT SMCH... (mã hs sơn sgwbase co/ mã hs của sơn sgwbase)
- Mã HS 32082090: CHẤT XỬ LÝ GIÀY-LOCTITE BONDACE P-10-2... (mã hs chất xử lý giày/ mã hs của chất xử lý g)
- Mã HS 32082090: Sơn (LBK-JB213(385)-1(15KG))... (mã hs sơn lbkjb213/ mã hs của sơn lbkjb2)
- Mã HS 32082090: Sơn (UVICHEM VM7255(EL) CLEAR(15KG))... (mã hs sơn uvichem vm/ mã hs của sơn uvichem)
- Mã HS 32082090: Dung môi (MOBILE THINNER 500A(15KG))... (mã hs dung môi mobil/ mã hs của dung môi mo)
- Mã HS 32082090: Chất làm cứng (JUH-250 HARDNER (3KG)... (mã hs chất làm cứng/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32082090: Dung môi IPA(13.5KG/CAN)... (mã hs dung môi ipa13/ mã hs của dung môi ipa)
- Mã HS 32082090: Dung môi THINNER #720(15KG/CAN)... (mã hs dung môi thinne/ mã hs của dung môi thi)
- Mã HS 32082090: Sơn JUT-700 JS-2 CLEAR(14.4KG/CAN)... (mã hs sơn jut700 js/ mã hs của sơn jut700)
- Mã HS 32082090: Sơn PRILUX #925 BK PRIMER(15KG/CAN)... (mã hs sơn prilux #925/ mã hs của sơn prilux #)
- Mã HS 32082090: Sơn DECALUX #900 HUD BLACK(15KG/CAN)... (mã hs sơn decalux #90/ mã hs của sơn decalux)
- Mã HS 32082090: Dung môi HIGH CLEAN #HANMI(15KG/CAN)... (mã hs dung môi high c/ mã hs của dung môi hig)
- Mã HS 32082090: Sơn JBL 800 JVN C/S PRIMER(PC)(15KG/CAN)... (mã hs sơn jbl 800 jvn/ mã hs của sơn jbl 800)
- Mã HS 32082090: Sơn JBT550 JVN 6005 (LUXURY SILVER)(15KG/CAN)... (mã hs sơn jbt550 jvn/ mã hs của sơn jbt550 j)
- Mã HS 32082090: Sơn JBT600 JVN 6007 (STAINLESS SILVER)(15KG/CAN)... (mã hs sơn jbt600 jvn/ mã hs của sơn jbt600 j)
- Mã HS 32082090: Sơn JBL 800 JNV 8804 (MATT SPARKLE SILVER)(15KG/CAN)... (mã hs sơn jbl 800 jnv/ mã hs của sơn jbl 800)
- Mã HS 32082090: Sơn dạng lỏng,đã phân tán trong môi trường không chứa nước, PCU-A7564 P5 Black(gồm:Acryl polyol resin,Polyester resin,Toluene 108- 88- 3,Xylene 1330- 20- 7.). Hàng mới 100%... (mã hs sơn dạng lỏngđ/ mã hs của sơn dạng lỏn)
- Mã HS 32082090: SƠN JK # 3000 BLACK(PAS)... (mã hs sơn jk # 3000 b/ mã hs của sơn jk # 300)
- Mã HS 32082090: SƠN JK # 3000 SILVER (PAS)-B... (mã hs sơn jk # 3000 s/ mã hs của sơn jk # 300)
- Mã HS 32082090: SƠN JK # 3000 GRAY(PANASONIC)-A... (mã hs sơn jk # 3000 g/ mã hs của sơn jk # 300)
- Mã HS 32082090: SƠN: HCQW 007(626): Dust Glaze-... (mã hs sơn hcqw 0076/ mã hs của sơn hcqw 00)
- Mã HS 32082090: SƠN: ML Stain KB01-3: Black ML Stain-... (mã hs sơn ml stain k/ mã hs của sơn ml stai)
- Mã HS 32082090: SƠN: Glaze KB01 (NS): Black Glaze (low odor series)-... (mã hs sơn glaze kb01/ mã hs của sơn glaze k)
- Mã HS 32082090: Sơn phủ #41 H Uretaxe màu trắng (16kg/can x 40 can)... (mã hs sơn phủ #41 h u/ mã hs của sơn phủ #41)
- Mã HS 32082090: Sơn chống gỉ AK Đại Bàng 3kg/ hộp, thành phần hóa học: nhựa epoxy, bụi kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt... (mã hs sơn chống gỉ ak/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32082090: Sơn nước Đại bàng, loại 3kg/1 hộp, thành phần hóa học: nhựa epoxy, bụi kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt... (mã hs sơn nước đại bà/ mã hs của sơn nước đại)
- Mã HS 32082090: Chất xử lý LOCTITE BONDACE 167-2 15KG... (mã hs chất xử lý loct/ mã hs của chất xử lý l)
- Mã HS 32082090: sơn bột,1 thùng 25 kg, hàng mới 100%... (mã hs sơn bột1 thùng/ mã hs của sơn bột1 th)
- Mã HS 32082090: sơn bóng, 1 thùng 25 kg,hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 1 thù/ mã hs của sơn bóng 1)
- Mã HS 32082090: sơn nước, 1 thùng 25 kg,hàng mới 100%... (mã hs sơn nước 1 thù/ mã hs của sơn nước 1)
- Mã HS 32082090: Sơn chống thấm và cách nhiệt (20l/thùng),màu ghi sáng, Hãng sx: APT- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống thấm/ mã hs của sơn chống th)
- Mã HS 32082090: Sơn từ polyme acrylic, thành phần gồm polyme acrylic, carbon black, butyl alcohol, xylene, toluen, dạng lỏng... (mã hs sơn từ polyme a/ mã hs của sơn từ polym)
- Mã HS 32082090: Sơn Acrylic (nguyên liệu sản xuất xe đạp), hàng mới 100%... (mã hs sơn acrylic ng/ mã hs của sơn acrylic)
- Mã HS 32082090: Sơn tàu biển loại HEMPATHANE TOPCOAT(Sơn tàu biển làm từ polyme acrylic), 55210, 5L. Hàng mới 100%... (mã hs sơn tàu biển lo/ mã hs của sơn tàu biển)
- Mã HS 32082090: Sơn phủ AK-D, Trắng, mã CAS 64742-82-1, thể tích thực 5 lít, có tác dụng chống rỉ, nsx công ty cổ phần sơn Hải Phòng, mới 100%... (mã hs sơn phủ akd t/ mã hs của sơn phủ akd)
- Mã HS 32082090: Chất xử lý (EV-78N)... (mã hs chất xử lý ev/ mã hs của chất xử lý)
- Mã HS 32089019: DVB-2085(KS) A (15KG/THÙNG)._Sơn dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dvb2085ks a/ mã hs của dvb2085ks)
- Mã HS 32089019: DVB-2085(KS) B (15KG/THÙNG)._Sơn dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dvb2085ks b/ mã hs của dvb2085ks)
- Mã HS 32089019: Varnish UV. No. 2 UV Flexo V FT-P... (mã hs varnish uv no/ mã hs của varnish uv)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng CB PAINT-CB, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng cb pai/ mã hs của sơn bóng cb)
- Mã HS 32089019: Sơn màu đen PAINT-VM903, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đen pai/ mã hs của sơn màu đen)
- Mã HS 32089019: Sơn màu đỏ PAINT-YS7434, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đỏ pain/ mã hs của sơn màu đỏ p)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng 30% PAINT-VM910, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 30% pa/ mã hs của sơn bóng 30%)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng 50% PAINT-VM909, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 50% pa/ mã hs của sơn bóng 50%)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng 60% PAINT-VM907, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 60% pa/ mã hs của sơn bóng 60%)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng 90% PAINT-VM906, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 90% pa/ mã hs của sơn bóng 90%)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng sáng PAINT-VM908, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng sáng p/ mã hs của sơn bóng sán)
- Mã HS 32089019: Sơn màu trắng PAINT-VM902, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu trắng p/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32089019: Sơn màu xanh PAINT-YS7444, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh pa/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32089019: Sơn bóng 100% PAINT-VM-905, Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng 100% p/ mã hs của sơn bóng 100)
- Mã HS 32089019: Sơn màu đỏ cam PAINT-PT164, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đỏ cam/ mã hs của sơn màu đỏ c)
- Mã HS 32089019: Sơn màu vàng PAINT-VM191009, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu vàng pa/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32089019: Sơn màu xám bạc PAINT-YS9309-1, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xám bạc/ mã hs của sơn màu xám)
- Mã HS 32089019: Sơn màu xanh ngọc PAINT-YS2050-6, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh ng/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32089019: Sơn màu vàng trân châu PAINT-YS763, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu vàng tr/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32089019: Sơn màu xanh da trời PAINT-PT3248C, Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh da/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý giầy Loctite Bondace 224-2 (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Ethyl acetate 30-60%, Butanone 30-60%) TKN:103006491450M1... (mã hs chất xử lý giầy/ mã hs của chất xử lý g)
- Mã HS 32089090: Dung dịch polyurethan trong d.môi hữu cơ hàm lượng trên 50% tính theo khối lượng,tp:Methyl Ethyl Ketone 75-85%, Ethyl acetate 3-9%,.(Chất xử lý giầy VNP-129FN) TKN:102994527640M1... (mã hs dung dịch polyu/ mã hs của dung dịch po)
- Mã HS 32089090: Sơn vàng 4l/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn vàng 4l/thù/ mã hs của sơn vàng 4l/)
- Mã HS 32089090: Sơn vàng 5l/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn vàng 5l/thù/ mã hs của sơn vàng 5l/)
- Mã HS 32089090: Sơn (V-03)... (mã hs sơn v03/ mã hs của sơn v03)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu Galant 3L/Lon... (mã hs sơn dầu galant/ mã hs của sơn dầu gala)
- Mã HS 32089090: Sơn DESMON Q/D BLUE (93-6)... (mã hs sơn desmon q/d/ mã hs của sơn desmon q)
- Mã HS 32089090: Sơn trắng 1kg/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng 1kg/h/ mã hs của sơn trắng 1k)
- Mã HS 32089090: DHDC-9600-NR7107 (16 Lt/ Bộ)._ Sơn dùng trong công nghiệp (Mới 100%)... (mã hs dhdc9600nr710/ mã hs của dhdc9600nr)
- Mã HS 32089090: Chat dong cung (keo) E-620... (mã hs chat dong cung/ mã hs của chat dong cu)
- Mã HS 32089090: Sơn- EH2560-B... (mã hs sơn eh2560b/ mã hs của sơn eh2560)
- Mã HS 32089090: Sơn- EH2350PTB... (mã hs sơn eh2350ptb/ mã hs của sơn eh2350p)
- Mã HS 32089090: SƠN- MP120-1105... (mã hs sơn mp1201105/ mã hs của sơn mp1201)
- Mã HS 32089090: Sơn- QT606-1999... (mã hs sơn qt6061999/ mã hs của sơn qt6061)
- Mã HS 32089090: sơn- RT546-1128... (mã hs sơn rt5461128/ mã hs của sơn rt5461)
- Mã HS 32089090: Sơn- RT546-E57286... (mã hs sơn rt546e572/ mã hs của sơn rt546e)
- Mã HS 32089090: Sơn EH2560-A-LIGHT... (mã hs sơn eh2560ali/ mã hs của sơn eh2560a)
- Mã HS 32089090: Sơn- EH2350PTA-1128... (mã hs sơn eh2350pta/ mã hs của sơn eh2350p)
- Mã HS 32089090: Sơn- UT6581(K1)PTB(M)... (mã hs sơn ut6581k1/ mã hs của sơn ut6581)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt màu đen, 300ml/lọ, hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt màu đen/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32089090: Sơn Epoxy DS- 3... (mã hs sơn epoxy ds 3/ mã hs của sơn epoxy ds)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu 520 3 Lít/Lon... (mã hs sơn dầu 520 3 l/ mã hs của sơn dầu 520)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt TV A242 Xanh Blue (270 g/lọ/300 ml)... (mã hs sơn xịt tv a242/ mã hs của sơn xịt tv a)
- Mã HS 32089090: Sơn DC-1931, 15 kg/thùng,hàng mới 100%... (mã hs sơn dc1931 15/ mã hs của sơn dc1931)
- Mã HS 32089090: Chất đông cứng... (mã hs chất đông cứng/ mã hs của chất đông cứ)
- Mã HS 32089090: Sơn Evamarine Black- Sơn tàu biển. Hàng mới 100% (03 thùng x 20 lít/ thùng)... (mã hs sơn evamarine b/ mã hs của sơn evamarin)
- Mã HS 32089090: Sơn Evamarine Grey CS-614- Sơn tàu biển. Hàng mới 100% (25 thùng x 20 lít/ thùng)... (mã hs sơn evamarine g/ mã hs của sơn evamarin)
- Mã HS 32089090: Sơn Evamarine Exterior White- Sơn tàu biển. Hàng mới 100% (10 thùng x 20 lít/ thùng)... (mã hs sơn evamarine e/ mã hs của sơn evamarin)
- Mã HS 32089090: Sơn Acri 700 FN Yellow CS-622- Sơn tàu biển. Hàng mới 100% (04 thùng x 20 lít/ thùng)... (mã hs sơn acri 700 fn/ mã hs của sơn acri 700)
- Mã HS 32089090: Sơn Umeguard SX Red Brown CS-511 (B,H)- Sơn tàu biển. Hàng mới 100% (10 cặp x 20 lít/ cặp)... (mã hs sơn umeguard sx/ mã hs của sơn umeguard)
- Mã HS 32089090: Sơn nội thất NIPPON màu kem VATEX 17 lít/ 1 thùng mới 100%... (mã hs sơn nội thất ni/ mã hs của sơn nội thất)
- Mã HS 32089090: Chất dạ quang... (mã hs chất dạ quang/ mã hs của chất dạ quan)
- Mã HS 32089090: CHẤT XỬ LÝ- LOCTITE BONDACE 8009TF... (mã hs chất xử lý loc/ mã hs của chất xử lý)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT NC-312P (18Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat nc3/ mã hs của clear coat n)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT NC-GAEA (18Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat ncg/ mã hs của clear coat n)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT MN-BLACK (20Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat mnb/ mã hs của clear coat m)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT SC906-JFPZ-4K (4Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat sc90/ mã hs của clear coat s)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT SPS301-JFPZ-25K (25Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat sps3/ mã hs của clear coat s)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT SPS501-JFPZ-25K (25Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat sps5/ mã hs của clear coat s)
- Mã HS 32089090: CLEAR COAT SPS703-JFPZ-25K (25Kg/Drum)._Sơn dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs clear coat sps7/ mã hs của clear coat s)
- Mã HS 32089090: Sơn-P792NB/HAIUREX P GLOSS BLACK(16Kg/Can)... (mã hs sơnp792nb/haiu/ mã hs của sơnp792nb/h)
- Mã HS 32089090: Sơn-N894-B19-10165/PANUCO PA BLACK(4Kg/Can)... (mã hs sơnn894b1910/ mã hs của sơnn894b19)
- Mã HS 32089090: Sơn-EXE-2824-B1/MPC SHADE BLACK #2 B1(4Kg/Can)... (mã hs sơnexe2824b1/ mã hs của sơnexe2824)
- Mã HS 32089090: Sơn-P792-00NB/HAIUREX P MAT BLACK NB(16Kg/Can)... (mã hs sơnp79200nb/h/ mã hs của sơnp79200n)
- Mã HS 32089090: Sơn-N781-B18-10098-B2/NEORABASAN MATT CLEAR B2(16Kg/Can)... (mã hs sơnn781b1810/ mã hs của sơnn781b18)
- Mã HS 32089090: Sơn-P79-30868-B1/HAIREX P TM AB023 BLACK #6 B1(16Kg/Can)... (mã hs sơnp7930868b/ mã hs của sơnp793086)
- Mã HS 32089090: Sơn-P79-32018-B1/HAIUREX P TM OF BLACK #4-4 B1(16Kg/Can)... (mã hs sơnp7932018b/ mã hs của sơnp793201)
- Mã HS 32089090: Sơn-P79-B16-10067/HAIUREX P LEATHER TONE TAMRON BLACK E-1(B)(4Kg/Can)... (mã hs sơnp79b16100/ mã hs của sơnp79b16)
- Mã HS 32089090: Sơn-EC-P79-33418-B1/ECO HAIUREX P MATT METALLIC DARK SILVER 2 B1(4Kg/Can)... (mã hs sơnecp793341/ mã hs của sơnecp793)
- Mã HS 32089090: Sơn_855-B16-10207/PANUCO SMG GRAY(16Kg/Can)... (mã hs sơn855b16102/ mã hs của sơn855b16)
- Mã HS 32089090: Sơn_855-B17-10048/PANUCO SMG BLACK(16Kg/Can)... (mã hs sơn855b17100/ mã hs của sơn855b17)
- Mã HS 32089090: Sơn_B20-B16-10276/RYLCON B Z-2 BLACK (16Kg/Can)... (mã hs sơnb20b16102/ mã hs của sơnb20b16)
- Mã HS 32089090: Sơn_B20-B17-10087/RYLCON B S-23 LIGHT GRAY (16Kg/Can)... (mã hs sơnb20b17100/ mã hs của sơnb20b17)
- Mã HS 32089090: Sơn_XT20-B17-10171-B6/ARMOR TOP IRON SHINING NICKEL B6 (16Kg/Can)... (mã hs sơnxt20b1710/ mã hs của sơnxt20b17)
- Mã HS 32089090: Sơn_K716-101092-B1/PLA-ACE WARM SILVER B1 (16Kg/Can)... (mã hs sơnk716101092/ mã hs của sơnk716101)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý CL-01... (mã hs chất xử lý cl0/ mã hs của chất xử lý c)
- Mã HS 32089090: Sơn mạ kẽm màu ghi sáng... (mã hs sơn mạ kẽm màu/ mã hs của sơn mạ kẽm m)
- Mã HS 32089090: SƠN DẦU EXCEL 100 5L #3 (#3-EXL-EML)- 5 lít/ can- Order NO. 466686... (mã hs sơn dầu excel 1/ mã hs của sơn dầu exce)
- Mã HS 32089090: SƠN EXCEL 100 5L T284 (T284-NKS-EXL-EML)- 5 lít/ can- Order NO. 466685... (mã hs sơn excel 100 5/ mã hs của sơn excel 10)
- Mã HS 32089090: Chất sơn phủ bề mặt bản mạch in có tác dụng tăng tính đàn hồi cho bản mạch in, trong môi trường không chứa nước(TP:Poly[2-(chloromethyl)(mục2TK103072949560)... (mã hs chất sơn phủ bề/ mã hs của chất sơn phủ)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý VNP-111FT(A)... (mã hs chất xử lý vnp/ mã hs của chất xử lý v)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý (NB-106F)(Composite Solvents)... (mã hs chất xử lý nb/ mã hs của chất xử lý)
- Mã HS 32089090: Sơn Epoxy dùng cho nền. Hàng mới 100%... (mã hs sơn epoxy dùng/ mã hs của sơn epoxy dù)
- Mã HS 32089090: Sơn Aibar dùng cho tường. Hàng mới 100%... (mã hs sơn aibar dùng/ mã hs của sơn aibar dù)
- Mã HS 32089090: PAINT FOR DENTIL SHELF (Sơn Dentil shelf)... (mã hs paint for denti/ mã hs của paint for de)
- Mã HS 32089090: Sơn chống gỉ... (mã hs sơn chống gỉ/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32089090: Sơn ghi AK-D30... (mã hs sơn ghi akd30/ mã hs của sơn ghi akd)
- Mã HS 32089090: sơn các loại (RM/1701669)... (mã hs sơn các loại r/ mã hs của sơn các loại)
- Mã HS 32089090: Sơn Univan HS Primer Grey (B,H)- Sơn lót làm từ Polyme tổng hợp trong dung môi hữu cơ. Hàng mới 100% (45 cặp x 20 lít/ cặp)... (mã hs sơn univan hs p/ mã hs của sơn univan h)
- Mã HS 32089090: Sơn Uny Marine No.300 FN Green RAL 5018 (B,H)- Sơn phủ làm từ Polyme tổng hợp trong dung môi hữu cơ. Hàng mới 100% (08 cặp x 15 lít/ cặp)... (mã hs sơn uny marine/ mã hs của sơn uny mari)
- Mã HS 32089090: Sơn Đỏ AD 15- Sơn phủ làm từ Polyme tổng hợp trong dung môi hữu cơ. Hàng mới 100% (04 thùng x 05 lít/ thùng)... (mã hs sơn đỏ ad 15 s/ mã hs của sơn đỏ ad 15)
- Mã HS 32089090: Sơn Vàng AK-D 77- Sơn phủ làm từ Polyme tổng hợp trong dung môi hữu cơ. Hàng mới 100% (03 thùng x 05 lít/ thùng)... (mã hs sơn vàng akd 7/ mã hs của sơn vàng ak)
- Mã HS 32089090: Sơn bột EX8816(S)-10GY8/4... (mã hs sơn bột ex8816/ mã hs của sơn bột ex88)
- Mã HS 32089090: Sơn bột EX4505(S)-TX-BLACK(TW-1)... (mã hs sơn bột ex4505/ mã hs của sơn bột ex45)
- Mã HS 32089090: Bột sơn màu xám (EP9088-GREY N-5 SMO) 1204617PX20... (mã hs bột sơn màu xám/ mã hs của bột sơn màu)
- Mã HS 32089090: CHẤT LÀM ĐÔNG CỨNG C.A310. Hàng mới 100%... (mã hs chất làm đông c/ mã hs của chất làm đôn)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu bạc Item PCTM-73948A/20K-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn bột màu bạc/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu nâu Item PCTM-20481A/20K-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn bột màu nâu/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu trắng Item PCTM-80386A/20K-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn bột màu trắ/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Sơn bột màu xám mica Item PCTV-73914/20K-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn bột màu xám/ mã hs của sơn bột màu)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) 2K SEAL... (mã hs sơnvecni 2k s/ mã hs của sơnvecni 2)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) 2K PS-OFF WT... (mã hs sơnvecni 2k p/ mã hs của sơnvecni 2)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) AB BC-1040 MIX WT... (mã hs sơnvecni ab b/ mã hs của sơnvecni a)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) BC-JET BK... (mã hs sơnvecni bcj/ mã hs của sơnvecni b)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) X:1 LDC SEAL... (mã hs sơnvecni x1/ mã hs của sơnvecni x)
- Mã HS 32089090: Sơn-R3407_EXE-B17-10077-B5/MPC SILVER B5(3Kg/Can)... (mã hs sơnr3407exeb/ mã hs của sơnr3407ex)
- Mã HS 32089090: Sơn-HAIUREX P CLEAR B1/P79-B18-10054-B1 (4Kg/Can)... (mã hs sơnhaiurex p c/ mã hs của sơnhaiurex)
- Mã HS 32089090: Sơn-ECO HAIUREX P BLACK/EC-P79-B19-10154 (4Kg/Can)... (mã hs sơneco haiurex/ mã hs của sơneco haiu)
- Mã HS 32089090: Sơn-HAIUREX P S0061 BLACK/P79-B15-10068LE (16Kg/Can)... (mã hs sơnhaiurex p s/ mã hs của sơnhaiurex)
- Mã HS 32089090: Sơn-HAIUREX P T4055 BLACK/P79-B14-10211LE (16Kg/Can)... (mã hs sơnhaiurex p t/ mã hs của sơnhaiurex)
- Mã HS 32089090: Sơn-HAIUREX P GRANDE BONUL D4593 SILVER/GPX79-B16-10131LE (16Kg/Can)... (mã hs sơnhaiurex p g/ mã hs của sơnhaiurex)
- Mã HS 32089090: Sơn A/F7950-REDBROWN... (mã hs sơn a/f7950red/ mã hs của sơn a/f7950)
- Mã HS 32089090: Sơn-923000013356_NN81-1024-B3/PLA-ACE HAC BLACK B3(16Kg/Can)... (mã hs sơn92300001335/ mã hs của sơn92300001)
- Mã HS 32089090: SƠN CHỐNG CHÁY... (mã hs sơn chống cháy/ mã hs của sơn chống ch)
- Mã HS 32089090: Sơn_UV1100-125/ULTRA VIN FLEXIBLE MATT CLEAR(4Kg/Can)... (mã hs sơnuv1100125// mã hs của sơnuv11001)
- Mã HS 32089090: Sơn_P79-32529LE-B1/HAIUREX P KB55 SILVER B/C I-FIX B1(4Kg/Can)... (mã hs sơnp7932529le/ mã hs của sơnp793252)
- Mã HS 32089090: Sơn_GPX79-13711LE-B1/HAIUREX P GRANDE BONUL ST BLACK T3-1 B1(4Kg/Can)... (mã hs sơngpx7913711/ mã hs của sơngpx7913)
- Mã HS 32089090: Sơn_GPX79-13712-B7/HAIUREX P GRANDE BONUL DB05 WHTE M/C I-FIX B7(4Kg/Can)... (mã hs sơngpx7913712/ mã hs của sơngpx7913)
- Mã HS 32089090: Bột sơn... (mã hs bột sơn/ mã hs của bột sơn)
- Mã HS 32089090: Sơn các loại (Thành phần chính gồm Sec Butyl Acetate, chất màu dạng nhão, bột màu, nitrocellulose)... (mã hs sơn các loại t/ mã hs của sơn các loại)
- Mã HS 32089090: Sơn hai thành phần loại Hempadur Quattro XO Beige code: 17634 22090 0020 (gồm thành phần A:17636 22090 size 16l/thùng và thành phần B: 97334 00000 size 4l/thùng), đóng 20l/cặp.Mới 100%... (mã hs sơn hai thành p/ mã hs của sơn hai thàn)
- Mã HS 32089090: Nước xử lí NX-RN (chất xúc tác) dùng trong sản xuất giày, hàng mới 100%... (mã hs nước xử lí nxr/ mã hs của nước xử lí n)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP- 102... (mã hs sơn rsp 102/ mã hs của sơn rsp 102)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu 529 (3 lít/lon)... (mã hs sơn dầu 529 3/ mã hs của sơn dầu 529)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-102... (mã hs sơn rsp102/ mã hs của sơn rsp102)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-131... (mã hs sơn rsp131/ mã hs của sơn rsp131)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-159... (mã hs sơn rsp159/ mã hs của sơn rsp159)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-200... (mã hs sơn rsp200/ mã hs của sơn rsp200)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-203... (mã hs sơn rsp203/ mã hs của sơn rsp203)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-209... (mã hs sơn rsp209/ mã hs của sơn rsp209)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-300... (mã hs sơn rsp300/ mã hs của sơn rsp300)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-302... (mã hs sơn rsp302/ mã hs của sơn rsp302)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-404... (mã hs sơn rsp404/ mã hs của sơn rsp404)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-408... (mã hs sơn rsp408/ mã hs của sơn rsp408)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-500... (mã hs sơn rsp500/ mã hs của sơn rsp500)
- Mã HS 32089090: SƠN RSP-601... (mã hs sơn rsp601/ mã hs của sơn rsp601)
- Mã HS 32089090: Chất phụ gia (dầu) RSP-110... (mã hs chất phụ gia d/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32089090: Nước sơn bề mặt nút áo... (mã hs nước sơn bề mặt/ mã hs của nước sơn bề)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ BL-19 (20 kg/ thùng). Hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ bl19/ mã hs của sơn phủ bl1)
- Mã HS 32089090: Sơn chống cháy BL-19 (22 kg/ thùng). Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống cháy/ mã hs của sơn chống ch)
- Mã HS 32089090: Dầu mờ... (mã hs dầu mờ/ mã hs của dầu mờ)
- Mã HS 32089090: Dầu bóng... (mã hs dầu bóng/ mã hs của dầu bóng)
- Mã HS 32089090: Chất phủ bề mặt, kiểm tra NL:CR-18T-KT1,(Alkyd resin 28-32%,Melamine resin 9-11%, Epoxy resin 3.5-4.5%,Inorgani-26*32%,2-methoxy-1-methylethyl acetate),mục 1 TK 102998793440/E21... (mã hs chất phủ bề mặt/ mã hs của chất phủ bề)
- Mã HS 32089090: Sơn ống nhựa trắng, sơn dầu alkyd. Hàng mới 100%... (mã hs sơn ống nhựa tr/ mã hs của sơn ống nhựa)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu Expo _ Màu trắng (18L/thùng)... (mã hs sơn dầu expo/ mã hs của sơn dầu expo)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) PU HARDENER... (mã hs sơnvecni pu h/ mã hs của sơnvecni p)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) 3:1 PU PS, WT... (mã hs sơnvecni 31/ mã hs của sơnvecni 3)
- Mã HS 32089090: Sơn màu nâu XM-BW-08069SU(B). Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu nâu xm/ mã hs của sơn màu nâu)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ Epoxy Sài gòn, 20kg/thùng, mới 100%... (mã hs sơn phủ epoxy s/ mã hs của sơn phủ epox)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt ATM 236... (mã hs sơn xịt atm 236/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt KOBE 223... (mã hs sơn xịt kobe 22/ mã hs của sơn xịt kobe)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt KOBE A242... (mã hs sơn xịt kobe a2/ mã hs của sơn xịt kobe)
- Mã HS 32089090: Sơn màu-Interbuild Hardwax Oil Dusk Grey/471-1093D-0.25V.Hàng mới 100%... (mã hs sơn màuinterbu/ mã hs của sơn màuinte)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu 529 (hàng mới 100%)... (mã hs sơn dầu 529 hà/ mã hs của sơn dầu 529)
- Mã HS 32089090: Dầu pha sơn Nippon SA65 (05 lit/thùng)... (mã hs dầu pha sơn nip/ mã hs của dầu pha sơn)
- Mã HS 32089090: Sơn NEGO (1 hộpx5 lít). Hàng Mới 100%... (mã hs sơn nego 1 hộp/ mã hs của sơn nego 1)
- Mã HS 32089090: Sơn vạch đường giao thông (1801, #18 màu vàng), TRAFFIC PAINT 1801#18 (18L/Thùng)... (mã hs sơn vạch đường/ mã hs của sơn vạch đườ)
- Mã HS 32089090: Sơn lót trong suốt Epoxy (1073) EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER 1073 (1 SET18L/ Sơn chống dính + 4L/ Chất đông cứng)... (mã hs sơn lót trong s/ mã hs của sơn lót tron)
- Mã HS 32089090: Sơn Epoxy lớp phủ ngoài (EP-04) (1001, #6) EPOXY TOPCOAT (EP-04) 1001#6 (1 SET18L/ Sơn chống dính + 4L/ Chất đông cứng)... (mã hs sơn epoxy lớp p/ mã hs của sơn epoxy lớ)
- Mã HS 32089090: Sơn các loại- PAINTS... (mã hs sơn các loại p/ mã hs của sơn các loại)
- Mã HS 32089090: Vải bọc nệm (140*200)mm... (mã hs vải bọc nệm 14/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 32089090: Thùng sơn vàng 20L, Hàng mới 100%... (mã hs thùng sơn vàng/ mã hs của thùng sơn và)
- Mã HS 32089090: Sơn lót GRAY SURFACER (903)... (mã hs sơn lót gray su/ mã hs của sơn lót gray)
- Mã HS 32089090: Sơn Alkyd RAD Primer Grey, 20L/thùng, dùng để sơn thép, nhôm... (mã hs sơn alkyd rad p/ mã hs của sơn alkyd ra)
- Mã HS 32089090: CHẤT ĐÓNG RẮN- LOCTITE BONDACE 120... (mã hs chất đóng rắn/ mã hs của chất đóng rắ)
- Mã HS 32089090: Sơn nhũ màu bạc bằng acrylic polyol dùng để sửa chữa máy móc, hàng mới 100%... (mã hs sơn nhũ màu bạc/ mã hs của sơn nhũ màu)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ màu vàng bằng acrylic polyol dùng để sửa chữa máy móc, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ màu vàn/ mã hs của sơn phủ màu)
- Mã HS 32089090: Sơn KP U#210 T/C CLEAR (PL) (BTX FREETYPE) (12.2Kg/Thùng).mới 100%... (mã hs sơn kp u#210 t// mã hs của sơn kp u#210)
- Mã HS 32089090: Chất làm cứng KU-210B HARDENER(PL)(BTX FREE TYPE) (6.1Kg/Thùng). Mới 100%... (mã hs chất làm cứng k/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32089090: Sơn nhũ (đã hòa tan trong môi trường không chứa nước, thành phần gồm bột tạo màu, chất phụ gia, dung môi và các chất liên kết, dùng để sơn bề mặt ngoài của ống thép, 1.5kg/lọ)... (mã hs sơn nhũ đã hòa/ mã hs của sơn nhũ đã)
- Mã HS 32089090: SƠN DÙNG CHO GỖ SEALER PUSS-1512 KD A3 MLY-20LP hàng mới 100%... (mã hs sơn dùng cho gỗ/ mã hs của sơn dùng cho)
- Mã HS 32089090: SƠN BỘT EX8816-BLACK(N)... (mã hs sơn bột ex8816/ mã hs của sơn bột ex88)
- Mã HS 32089090: Hardener-Chất đông cứng C528. Hàng mới 100% (1UNL0.8kg)... (mã hs hardenerchất đ/ mã hs của hardenerchấ)
- Mã HS 32089090: Sơn-N8942/PANUCO PA BLACK (16Kg/Can)... (mã hs sơnn8942/panuc/ mã hs của sơnn8942/pa)
- Mã HS 32089090: Sơn-EC-P79-27474-B2/ECO HAIUREX P NH-900L NO.3 B2 (16Kg/Can)... (mã hs sơnecp792747/ mã hs của sơnecp792)
- Mã HS 32089090: Sơn-P79-32214-E3-B12-T1/HAIUREX P S BLACK HF FIX B12 T1(16Kg/Can)... (mã hs sơnp7932214e/ mã hs của sơnp793221)
- Mã HS 32089090: Sơn-EC-P79-29043LE-B1/ECO HAIUREX P NH-190L (OFF WHITE) B1(16Kg/Can)... (mã hs sơnecp792904/ mã hs của sơnecp792)
- Mã HS 32089090: Sơn-EC-LP79-29529LE-B1/ECO HAIUREX P LASER ETCHING G-71L 2014.12.8 B1(16Kg/Can)... (mã hs sơneclp79295/ mã hs của sơneclp79)
- Mã HS 32089090: Sơn chống sét đã hòa tan trong môi trường không chứa nước, hiệu WD-40, quy cách 24chai/thùng, mới 100%... (mã hs sơn chống sét đ/ mã hs của sơn chống sé)
- Mã HS 32089090: SƠN-E8S... (mã hs sơne8s/ mã hs của sơne8s)
- Mã HS 32089090: Sơn cho đồ gỗ gia dụng- CHIC STAIN PG FK- WALNUT TOP- 10 (15 Kg/ Thùng)... (mã hs sơn cho đồ gỗ g/ mã hs của sơn cho đồ g)
- Mã HS 32089090: SƠN DẦU ORGA M8000 C4039S GLOSS 5L/CAN... (mã hs sơn dầu orga m8/ mã hs của sơn dầu orga)
- Mã HS 32089090: SƠN-D15S... (mã hs sơnd15s/ mã hs của sơnd15s)
- Mã HS 32089090: SON-D17S-5G(PAINT-D17S-5G)... (mã hs sond17s5gpai/ mã hs của sond17s5g)
- Mã HS 32089090: SON D18S-5G(PAINT-D18S-5G)... (mã hs son d18s5gpai/ mã hs của son d18s5g)
- Mã HS 32089090: SON-D38S-5G (PAINT-D38S-5G)... (mã hs sond38s5g pa/ mã hs của sond38s5g)
- Mã HS 32089090: SON-D39S-5G (PAINT-D39S-5G)... (mã hs sond39s5g pa/ mã hs của sond39s5g)
- Mã HS 32089090: SON-E64S-5G (PAINT-E64S-5G)... (mã hs sone64s5g pa/ mã hs của sone64s5g)
- Mã HS 32089090: SƠN-E14S-5G (PAINT-E14S-5G)... (mã hs sơne14s5g pa/ mã hs của sơne14s5g)
- Mã HS 32089090: SON-E180S-5G (PAINT-E180S-5G)... (mã hs sone180s5g p/ mã hs của sone180s5g)
- Mã HS 32089090: SON-E241S-5G (PAINT-E241S-5G)... (mã hs sone241s5g p/ mã hs của sone241s5g)
- Mã HS 32089090: SON-E395S-5G (PAINT-E395S-5G)... (mã hs sone395s5g p/ mã hs của sone395s5g)
- Mã HS 32089090: Sơn nhũ. Hàng mới 100%... (mã hs sơn nhũ hàng m/ mã hs của sơn nhũ hàn)
- Mã HS 32089090: Bình sơn xịt màu đen. Hàng mới 100%... (mã hs bình sơn xịt mà/ mã hs của bình sơn xịt)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt màu trắng bạc. Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt màu trắ/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32089090: Sơn xịt ATM Spray A-242. Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt atm spr/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32089090: Sơn bột (EXTREME WHITE)- Viet Nam- Mới 100% (thành phần chính nhựa Polyester dạng vảy vụn)... (mã hs sơn bột extrem/ mã hs của sơn bột ext)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 299AVN (2.5kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ mã hs của chất xử lýd)
- Mã HS 32089090: Sơn Epoxy KCC tự phẳng ET5635. Hàng mới 100%... (mã hs sơn epoxy kcc t/ mã hs của sơn epoxy kc)
- Mã HS 32089090: Sơn lót Epoxy KCC Primer EP118. Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót epoxy k/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32089090: Sơn Epoxy tự san phẳng KCC Unipoxy Lining. Hàng mới 100%... (mã hs sơn epoxy tự sa/ mã hs của sơn epoxy tự)
- Mã HS 32089090: SƠN BT, LON 3KG... (mã hs sơn bt lon 3kg/ mã hs của sơn bt lon)
- Mã HS 32089090: SƠN (LÀM TỪ CÁC LOẠI POLYMER TỔNG HỢP)... (mã hs sơn làm từ các/ mã hs của sơn làm từ)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) NC HS SEALER... (mã hs sơnvecni nc h/ mã hs của sơnvecni n)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) NC BSCT BLACK... (mã hs sơnvecni nc b/ mã hs của sơnvecni n)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) NC WHITE TITACERA... (mã hs sơnvecni nc w/ mã hs của sơnvecni n)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) NC SURFACER, OFF WT... (mã hs sơnvecni nc s/ mã hs của sơnvecni n)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) LACQUER CLEAR, 20SH(MAT)... (mã hs sơnvecni lacq/ mã hs của sơnvecni l)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) UV SHIELD TOP, 20SH(MAT)... (mã hs sơnvecni uv s/ mã hs của sơnvecni u)
- Mã HS 32089090: Sơn Epicon Finish HB Yellow RAL 1007 (B,H)- Sơn phủ làm từ Polyme tổng hợp trong dung môi hữu cơ. Hàng mới 100%. (08 cặp x 15 lít/ cặp)... (mã hs sơn epicon fini/ mã hs của sơn epicon f)
- Mã HS 32089090: Sơn làm từ các loại Polyme tổng hợp Wood Paint AC Hardener... (mã hs sơn làm từ các/ mã hs của sơn làm từ c)
- Mã HS 32089090: Dung dịch Polymer có thành phần chính từ Polycarbonate trong hỗn hợp dung môi hữu cơ F-755 PU ADDITIVES (KQGĐ: 417/TB-PTPL Ngày:14/04/2016) Wood Paint F-755... (mã hs dung dịch polym/ mã hs của dung dịch po)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B18-10026/RYLCON B PNT-SV (16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b18100/ mã hs của sơnb20b18)
- Mã HS 32089090: Sơn-855-B18-10099/PANUCO PRIMER GY (16KG/CAN)... (mã hs sơn855b18100/ mã hs của sơn855b18)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B18-10100/RYLCON B YKK-DKG (16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b18101/ mã hs của sơnb20b18)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B14-10081-B1/RYLCON B PYK-CH (16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b14100/ mã hs của sơnb20b14)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B14-10158-B1/RYLCON B PYK-B7 (16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b14101/ mã hs của sơnb20b14)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B16-10241-B1/RYLCON B PYK-YS B1(16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b16102/ mã hs của sơnb20b16)
- Mã HS 32089090: Sơn-B20-B15-10246-B1/RYLCON B PLX-MB B1 (16KG/CAN)... (mã hs sơnb20b15102/ mã hs của sơnb20b15)
- Mã HS 32089090: Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) AE-302... (mã hs chat xu ly hon/ mã hs của chat xu ly)
- Mã HS 32089090: Sơn-855-B16-10207/PANUCO SMG GRAY (16Kg/Can)... (mã hs sơn855b16102/ mã hs của sơn855b16)
- Mã HS 32089090: Sơn-855-B18-10157/PANUCO SMG WHITE(16Kg/Can)... (mã hs sơn855b18101/ mã hs của sơn855b18)
- Mã HS 32089090: Sơn màu xanh... (mã hs sơn màu xanh/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32089090: Sơn vàng AK- D77... (mã hs sơn vàng ak d7/ mã hs của sơn vàng ak)
- Mã HS 32089090: Sơn(vecni) AB CC 15... (mã hs sơnvecni ab c/ mã hs của sơnvecni a)
- Mã HS 32089090: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Chất xử lý keo PP, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32089090: Nippon Pu 2037 (Gồm 4 lít sơn và 1 lít dung môi đóng rắn, HSX: Nippon);hàng mới 100%... (mã hs nippon pu 2037/ mã hs của nippon pu 20)
- Mã HS 32089090: Sơn Rainbown: màu 65 (1001) (gồm sơn và dung môi: 4l/box), hsx:Rainbow-Việt Nam;hàng mới 100%... (mã hs sơn rainbown m/ mã hs của sơn rainbown)
- Mã HS 32089090: Sơn MY-524 PU hàng mới 100%... (mã hs sơn my524 pu h/ mã hs của sơn my524 p)
- Mã HS 32089090: Sơn phủ ACRYSAIT UB-50 B047 N-1 40G.U(16Kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ acrysai/ mã hs của sơn phủ acry)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý 111GN... (mã hs chất xử lý 111g/ mã hs của chất xử lý 1)
- Mã HS 32089090: Nhựa PU(Thành phần là Dung dịch polyurethane trong dung môi dimethylformamide)... (mã hs nhựa puthành p/ mã hs của nhựa puthàn)
- Mã HS 32089090: chất xử lý (Thành phần là Chất phủ từ polyurethane và silic dioxit, ở dạng lỏng)... (mã hs chất xử lý thà/ mã hs của chất xử lý)
- Mã HS 32089090: Sơn dầu (trắng 3l,vàng 3l, đỏ tươi 6l,ghi 6l). Hàng mới 100%... (mã hs sơn dầu trắng/ mã hs của sơn dầu trắ)
- Mã HS 32089090: Nước xử lý GHY-LH108 (thành phần: Cyclohexanone, Ethyl Acetate,Purified water,Polyoxyvinyl ether)... (mã hs nước xử lý ghy/ mã hs của nước xử lý g)
- Mã HS 32089090: Sơn-P7959/HAIUREX P OCHER(4Kg/Can)... (mã hs sơnp7959/haiur/ mã hs của sơnp7959/ha)
- Mã HS 32089090: Sơn-P791NB/HAIUREX P WHITE NB (16Kg/Can)... (mã hs sơnp791nb/haiu/ mã hs của sơnp791nb/h)
- Mã HS 32089090: Sơn-P79501/HAIUREX P YELLOW-8GN (4Kg/Can)... (mã hs sơnp79501/haiu/ mã hs của sơnp79501/h)
- Mã HS 32089090: Sơn-ZOHV01000009_P79-B14-10011LE-B1... (mã hs sơnzohv0100000/ mã hs của sơnzohv0100)
- Mã HS 32089090: Sơn-ZOH611350009_P79-B18-10145LE-B3/HAIUREX P BLACK B3(4KG/CAN)... (mã hs sơnzoh61135000/ mã hs của sơnzoh61135)
- Mã HS 32089090: Sơn-ZOHV01680009_P79-B16-10238LE-B3/HAIUREX P BLACK L1063 B3 (4KG/CAN)... (mã hs sơnzohv0168000/ mã hs của sơnzohv0168)
- Mã HS 32089090: Sơn-ZOH613850009_GPX79-B18-10143LE-B1/HAIUREX P GRANDE BONUL SILVER B1(4KG/CAN)... (mã hs sơnzoh61385000/ mã hs của sơnzoh61385)
- Mã HS 32089090: Sơn-ZOH613860009_GPX79-B18-10144LE-B4/HAIUREX P GRANDE BONUL P753 RED B4(4KG/CAN)... (mã hs sơnzoh61386000/ mã hs của sơnzoh61386)
- Mã HS 32089090: Sơn công nghiệp 15 in 1 màu kem DCP-016, 1lon/ 1kg... (mã hs sơn công nghiệp/ mã hs của sơn công ngh)
- Mã HS 32089090: Sơn đại bàng (màu vàng) 2.5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn đại bàng m/ mã hs của sơn đại bàng)
- Mã HS 32089090: Sơn latex (màu trắng) Nano 18L/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn latex màu/ mã hs của sơn latex m)
- Mã HS 32089090: Chất làm cứng AFE-367 (Chất pha keo,dung dịch Polyisocyanat trong dung môi hữu cơ có chứa tris(pisocyanatophenyl)thiophospate in ethyl acetate 80-90%, ethyl acetate 10-20%) mới 100%... (mã hs chất làm cứng a/ mã hs của chất làm cứn)
- Mã HS 32089090: Chất xử lý RFE... (mã hs chất xử lý rfe/ mã hs của chất xử lý r)
- Mã HS 32089090: Sơn sắt màu ghi (Sơn Đại Bàng) loại 5 kgs, dùng để sơn sắt... (mã hs sơn sắt màu ghi/ mã hs của sơn sắt màu)
- Mã HS 32089090: Sơn Nippon Vatex màu trắng loại 18 lít (loại Acrylic Copolymer Emulsion)... (mã hs sơn nippon vate/ mã hs của sơn nippon v)
- Mã HS 32089090: Polyurethane dạng keo hỗn hợp nhựa Polyurethane trong dung môi ISW-580V Cam kết không phải T- chất, Chất Cấm... (mã hs polyurethane dạ/ mã hs của polyurethane)
- Mã HS 32091010: Chất phủ bóng AV-208M _Over Print Varnish Water Based (Matte)... (mã hs chất phủ bóng a/ mã hs của chất phủ bón)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM... (mã hs sơn xịt atm/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 16kg... (mã hs sơn xám 16kg/ mã hs của sơn xám 16kg)
- Mã HS 32091090: Sơn trắng 16kg... (mã hs sơn trắng 16kg/ mã hs của sơn trắng 16)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM xanh lá... (mã hs sơn xịt atm xan/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 3kg... (mã hs sơn xám 3kg/ mã hs của sơn xám 3kg)
- Mã HS 32091090: Sơn vàng 3kg... (mã hs sơn vàng 3kg/ mã hs của sơn vàng 3kg)
- Mã HS 32091090: Sơn trắng 3kg... (mã hs sơn trắng 3kg/ mã hs của sơn trắng 3k)
- Mã HS 32091090: Sơn chống rỉ 3kg... (mã hs sơn chống rỉ 3k/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32091090: Sơn xám 3 kg... (mã hs sơn xám 3 kg/ mã hs của sơn xám 3 kg)
- Mã HS 32091090: Sơn đen 2,8 kg... (mã hs sơn đen 28 kg/ mã hs của sơn đen 28)
- Mã HS 32091090: Sơn xịt ATM màu xanh... (mã hs sơn xịt atm màu/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32091090: Hóa chất phủ bóng sàn (1 can 18,75 lít) Thành phần chính: Polyacrylate 9003-04-7 50-70%, Laurylalcohol ethoxylate 9002-92-0 1-5%, Nước 25-50% (Hàng mới 100%)... (mã hs hóa chất phủ bó/ mã hs của hóa chất phủ)
- Mã HS 32091090: WBXXBBASEBXXX5L: WEATHERBOND BASE B (EP) 5L... (mã hs wbxxbbasebxxx5l/ mã hs của wbxxbbasebxx)
- Mã HS 32091090: WBXXBBASEBXXX18L: WEATHERBOND BASE B (EP) 18L... (mã hs wbxxbbasebxxx18/ mã hs của wbxxbbasebxx)
- Mã HS 32091090: WBXXBBASEAXXX18L: SƠN WEATHERBOND BASE A (EP) 18L... (mã hs wbxxbbaseaxxx18/ mã hs của wbxxbbaseaxx)
- Mã HS 32091090: SƠN WEATHERBOND BASE B (EP) 5L... (mã hs sơn weatherbond/ mã hs của sơn weatherb)
- Mã HS 32091090: Sơn tường, MG930 18 lít/thùng, mykolor. Hàng mới 100%... (mã hs sơn tường mg93/ mã hs của sơn tường m)
- Mã HS 32091090: Sơn nước... (mã hs sơn nước/ mã hs của sơn nước)
- Mã HS 32091090: Sơn màu kem301(V61396055)... (mã hs sơn màu kem301/ mã hs của sơn màu kem3)
- Mã HS 32091090: Sơn màu trắng9191(V61396056)... (mã hs sơn màu trắng91/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32091090: Sơn phun ATM màu Trắng A200, 400ml/lọ, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sơn phun atm mà/ mã hs của sơn phun atm)
- Mã HS 32091090: Sơn pha sơn Màu Xanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sơn pha sơn màu/ mã hs của sơn pha sơn)
- Mã HS 32091090: Sơn phun chịu nhiệt, 400ml/lọ, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sơn phun chịu n/ mã hs của sơn phun chị)
- Mã HS 32091090: Sơn Nippon PU Ral1004 (5kg/hộp), dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sơn nippon pu r/ mã hs của sơn nippon p)
- Mã HS 32091090: Sơn Đại Bàng màu xanh nước biển (3kg), dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sơn đại bàng mà/ mã hs của sơn đại bàng)
- Mã HS 32099000: Sơn nước ngoại thất Galant màu 17.5 lít TR... (mã hs sơn nước ngoại/ mã hs của sơn nước ngo)
- Mã HS 32099000: Sơn chống rỉ AK 5L/THÙNG. Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ ak/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn hoàn thiện Alkyd- LT313, 20L/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn hoàn thiện/ mã hs của sơn hoàn thi)
- Mã HS 32099000: Sơn chống gỉ màu xanh lam (thùng 3kg), hàng mới 100%... (mã hs sơn chống gỉ mà/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32099000: Dung môi pha sơn... (mã hs dung môi pha sơ/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 32099000: Sơn SAMURAI 164.Hàng mới 100%... (mã hs sơn samurai 164/ mã hs của sơn samurai)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt ATM... (mã hs sơn xịt atm/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32099000: Sơn ET 5660-B... (mã hs sơn et 5660b/ mã hs của sơn et 5660)
- Mã HS 32099000: Sơn trắng EP Tr-01... (mã hs sơn trắng ep tr/ mã hs của sơn trắng ep)
- Mã HS 32099000: Sơn ET 5660-A-D40434... (mã hs sơn et 5660ad/ mã hs của sơn et 5660)
- Mã HS 32099000: Sơn ET 5660-A-G473505(HS)... (mã hs sơn et 5660ag/ mã hs của sơn et 5660)
- Mã HS 32099000: SƠN PUH-56135 S VN, tái xuất từ TKN102392285700, dong hang 11... (mã hs sơn puh56135 s/ mã hs của sơn puh5613)
- Mã HS 32099000: SON PU PUC-52239 WHITE 90 VN 20KG, tái xuất từ TKN102749182430, dong hang 9... (mã hs son pu puc5223/ mã hs của son pu puc5)
- Mã HS 32099000: SON PU (Chat cung PU PUH-56139 VN, tái xuất từ TKN102749182430, dong hang 10... (mã hs son pu chat cu/ mã hs của son pu chat)
- Mã HS 32099000: Sơn dành cho sản phẩm gỗ làm từ polyme, hòa tan trong dung dịch nước(PUSS-51241 VN), tái xuất từ TKN102875625900, dòng hàng 1... (mã hs sơn dành cho sả/ mã hs của sơn dành cho)
- Mã HS 32099000: Sơn Nippon ngoại thất 60A-1A 18L/thùng... (mã hs sơn nippon ngoạ/ mã hs của sơn nippon n)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt trắng... (mã hs sơn xịt trắng/ mã hs của sơn xịt trắn)
- Mã HS 32099000: Sơn chống gỉ... (mã hs sơn chống gỉ/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt vàng.Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt vànghà/ mã hs của sơn xịt vàng)
- Mã HS 32099000: Sơn vàng SACP-1, 20kg.Hàng mới 100%... (mã hs sơn vàng sacp1/ mã hs của sơn vàng sac)
- Mã HS 32099000: Sơn xanh lam nhạt 9kg.Hàng mới 100%... (mã hs sơn xanh lam nh/ mã hs của sơn xanh lam)
- Mã HS 32099000: Sơn trắng SACP-1, 20Kg.Hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng sacp/ mã hs của sơn trắng sa)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG NC NM1550-0080HVBF, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (1lít/tin), hàng F.O.C, mới 100%... (mã hs sơn bóng nc nm1/ mã hs của sơn bóng nc)
- Mã HS 32099000: WAX HỆ NƯỚC EX89001-18.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (10kgs/pail), hàng F.O.C, mới 100%... (mã hs wax hệ nước ex8/ mã hs của wax hệ nước)
- Mã HS 32099000: Sơn dầu 1kg/lon... (mã hs sơn dầu 1kg/lon/ mã hs của sơn dầu 1kg/)
- Mã HS 32099000: Sơn dầu 3kg/lon... (mã hs sơn dầu 3kg/lon/ mã hs của sơn dầu 3kg/)
- Mã HS 32099000: Sơn phản quang màu trắng 5L/lon Nippon, hàng mới 100%... (mã hs sơn phản quang/ mã hs của sơn phản qua)
- Mã HS 32099000: Sơn dùng để sơn vỏ điện thoại VN- PC PRIMER 01 (RE.2) (WJ)... (mã hs sơn dùng để sơn/ mã hs của sơn dùng để)
- Mã HS 32099000: Sơn từ polyme đã phân tán trong nước (Vinyl chloride copolymer: 40-50%, Methyl Ethyl Katone: 8-10%, Cyclohexanone: 15-25%, Bột màu: 10-30%), mã hàng: AAC-22083, nhãn hiệu: Giai Thăng. Mới 100%... (mã hs sơn từ polyme đ/ mã hs của sơn từ polym)
- Mã HS 32099000: Sơn màu đen, thành phần: Poly Urethane + Titan dyoxit, 1kg/hộp. Mới 100%... (mã hs sơn màu đen th/ mã hs của sơn màu đen)
- Mã HS 32099000: Sơn màu vàng, thành phần: Poly Urethane + Titan dyoxit, 1kg/hộp. Mới 100%... (mã hs sơn màu vàng t/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32099000: Sơn màu trắng, thành phần: Poly Urethane + Titan dyoxit, 1kg/hộp. Mới 100%... (mã hs sơn màu trắng/ mã hs của sơn màu trắn)
- Mã HS 32099000: Sơn nội thất nano màu trắng.Hàng mới 100%... (mã hs sơn nội thất na/ mã hs của sơn nội thất)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt A203... (mã hs sơn xịt a203/ mã hs của sơn xịt a203)
- Mã HS 32099000: Sơn xịt màu đen... (mã hs sơn xịt màu đen/ mã hs của sơn xịt màu)
- Mã HS 32099000: Sơn xanh da trời ĐB 3kg/ hộp... (mã hs sơn xanh da trờ/ mã hs của sơn xanh da)
- Mã HS 32099000: Sơn chống rỉ màu ghi 0.8kg/hộp... (mã hs sơn chống rỉ mà/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn màu vàng, dùng kẻ vạch sơn màu vàng dành cho người đi bộ trong khuôn viên công ty, độ rộng vạch sơn 10cm. Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu vàng d/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32099000: Sơn chống gỉ, dùng để sơn 37 bộ lưới sắt lắp đặt bảo vệ khuôn viên khu A, B, C, D của nhà xưởng, chống gỉ (37 bộ lưới bảo vệ dùng 6kg sơn). Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống gỉ d/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn chống gỉ, sử dụng sơn khung mái tôn lắp đặt sửa chữa trong nhà xưởng M06, chống gỉ (1 lô 1.6kg). Hàng mới 100%... (mã hs sơn chống gỉ s/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32099000: Sơn epoxy 932-B... (mã hs sơn epoxy 932b/ mã hs của sơn epoxy 93)
- Mã HS 32099000: Sơn lót epoxy 711-B... (mã hs sơn lót epoxy 7/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32099000: Sơn epoxy 932-TS1404 (màu xám)-A... (mã hs sơn epoxy 932t/ mã hs của sơn epoxy 93)
- Mã HS 32099000: Sơn điện di EC3100; USAE-coat resin; USA... (mã hs sơn điện di ec3/ mã hs của sơn điện di)
- Mã HS 32099000: Sơn VPP 301 màu trắng VNSC-00101-90-00-00... (mã hs sơn vpp 301 màu/ mã hs của sơn vpp 301)
- Mã HS 32099000: Bình sơn xịt màu vàng 412ml, hàng mới 100%... (mã hs bình sơn xịt mà/ mã hs của bình sơn xịt)
- Mã HS 32099000: Sơn epoxy (sơn tường) (20lit/thùng)... (mã hs sơn epoxy sơn/ mã hs của sơn epoxy s)
- Mã HS 32099000: sơn lót epoxy (sơn tường) (20lit/thùng)... (mã hs sơn lót epoxy/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32099000: Sơn Acrylic nội thất trong nhà (17 lít/thùng),màu trắng,Hãng sx: Jotun- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn acrylic nội/ mã hs của sơn acrylic)
- Mã HS 32099000: Sơn nội thất dùng trong nhà,mã: RAL-3020,màu đỏ tươi (5l/lon),Hãng sx: Jotun- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn nội thất dù/ mã hs của sơn nội thất)
- Mã HS 32099000: Sơn Acrylic trong nhà (18 lít/thùng),mã:A991 50GY 51/437,màu xanh,Hãng sx: Dulux- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn acrylic tro/ mã hs của sơn acrylic)
- Mã HS 32099000: Sơn ngoại thất bề mặt ngoài nhà (17 lít/thùng),Hãng sx: Jotun- Việt Nam,mã: 1188,màu kem,Hãng sx: Jotun- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn ngoại thất/ mã hs của sơn ngoại th)
- Mã HS 32099000: Sơn dạng lỏng các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs sơn dạng lỏng c/ mã hs của sơn dạng lỏn)
- Mã HS 32099000: Vecni loại chịu được nhiệt trên 100 độ C... (mã hs vecni loại chịu/ mã hs của vecni loại c)
- Mã HS 32099000: Sơn màu 3Kg/hộp... (mã hs sơn màu 3kg/hộp/ mã hs của sơn màu 3kg/)
- Mã HS 32099000: Sơn thành phần: bột màu, bộn độn, nhựa Alkyd, nhựa hydrocacbon và phụ gia khác, nhãn hiệu Đại Bàng, hàng mới 100%... (mã hs sơn thành phần/ mã hs của sơn thành ph)
- Mã HS 32099000: Sơn phủ #21 ECO Lacquer(Lead- Free) BTEX- Free- Yellow 37.4 Kg/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ #21 eco/ mã hs của sơn phủ #21)
- Mã HS 32099000: Máy nghiền mẫu khô,model: A 11 basic Analytical mill,hãng: IKA,điện áp:22V,50/60Hz.Hàng mới 100%... (mã hs máy nghiền mẫu/ mã hs của máy nghiền m)
- Mã HS 32099000: Sơn gốc EPOXY (đóng rắn) (UMEGUARD SX, HARDENER) (2.7 kg/hộp) dùng sơn sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs sơn gốc epoxy/ mã hs của sơn gốc epox)
- Mã HS 32099000: Sơn (UMEGUARD SX BLACK, BASE) (20 lít/thùng), đã hòa tan trong môi trường nước dùng sơn sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs sơn umeguard s/ mã hs của sơn umeguar)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG UV UC1163-C, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (20lít/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng uv uc1/ mã hs của sơn bóng uv)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG AC H66WD9489-20, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (20kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng ac h66/ mã hs của sơn bóng ac)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT UV UL1711-23.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (23kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót uv ul17/ mã hs của sơn lót uv u)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT HỆ AC 704C4078K-20, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (18kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót hệ ac 7/ mã hs của sơn lót hệ a)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT PU 230:077/A-18.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (18kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót pu 230/ mã hs của sơn lót pu 2)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT NC P61FY0060-200.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (200kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót nc p61f/ mã hs của sơn lót nc p)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT NC T65FN0015-200.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (200kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót nc t65f/ mã hs của sơn lót nc t)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG PU 130:10470/A-18.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (18kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng pu 130/ mã hs của sơn bóng pu)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG UV UM89001-0090-20.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (20kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng uv um8/ mã hs của sơn bóng uv)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT TRẮNG P61WN0025-200.00K hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (200kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót trắng p/ mã hs của sơn lót trắn)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG AC- 30 705C34053K-RS-20, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (18kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng ac 30/ mã hs của sơn bóng ac)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT PU 130:019:10000/A-18.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (18kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót pu 130/ mã hs của sơn lót pu 1)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG NC (05) T75FN0240-180.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (180kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng nc 05/ mã hs của sơn bóng nc)
- Mã HS 32099000: SƠN LÓT NC- TRẮNG P61WN0024-200.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (200kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót nc trắ/ mã hs của sơn lót nc)
- Mã HS 32099000: SƠN BÓNG CHẬM NGẢ VÀNG (90) T70CN0309-180.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (180kgs/drum). Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng chậm n/ mã hs của sơn bóng chậ)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng... (mã hs dầu bóng/ mã hs của dầu bóng)
- Mã HS 32100010: Vecni chịu nhiệt trên 100độ C... (mã hs vecni chịu nhiệ/ mã hs của vecni chịu n)
- Mã HS 32100010: Vecni. UV Gloss Op V CP- 3... (mã hs vecni uv gloss/ mã hs của vecni uv gl)
- Mã HS 32100010: Chất vecni shellac... (mã hs chất vecni shel/ mã hs của chất vecni s)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHJ-B110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghjb1/ mã hs của dầu bóng ghj)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHY-LH110 (Cyclohexanone,Polyurethane resin,Caco3,Purified water,FAPE,Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghylh/ mã hs của dầu bóng ghy)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 255 Red... (mã hs thuốc màu mu 25/ mã hs của thuốc màu mu)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 607 Blue... (mã hs thuốc màu mu 60/ mã hs của thuốc màu mu)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MS F-Red... (mã hs thuốc màu ms f/ mã hs của thuốc màu ms)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 830(YL) Black... (mã hs thuốc màu mu 83/ mã hs của thuốc màu mu)
- Mã HS 32100099: Sơn cách điện-CPU 700A/B... (mã hs sơn cách điệnc/ mã hs của sơn cách điệ)
- Mã HS 32100099: Sơn màu đỏ Item 336-18230/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đỏ item/ mã hs của sơn màu đỏ i)
- Mã HS 32100099: Dung môi pha sơn, hàng mới 100%... (mã hs dung môi pha sơ/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 32100099: Sơn Kova màu vàng (Sơn nước, dùng để sơn tường)... (mã hs sơn kova màu và/ mã hs của sơn kova màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng PU K99, chống trầy xước... (mã hs sơn bóng pu k99/ mã hs của sơn bóng pu)
- Mã HS 32100099: SƠN: BECKRYTHIN SYNTHEM THINNER... (mã hs sơn beckrythin/ mã hs của sơn beckryt)
- Mã HS 32100099: SƠN: BeckryCryl Acr Medium Matt 13... (mã hs sơn beckrycryl/ mã hs của sơn beckryc)
- Mã HS 32100099: Sơn chống gỉ... (mã hs sơn chống gỉ/ mã hs của sơn chống gỉ)
- Mã HS 32100099: Sơn màu vàng... (mã hs sơn màu vàng/ mã hs của sơn màu vàng)
- Mã HS 32100099: Sơn tường mầu trắng... (mã hs sơn tường mầu t/ mã hs của sơn tường mầ)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 C3... (mã hs sơn wf9 c3/ mã hs của sơn wf9 c3)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 W1... (mã hs sơn wf9 w1/ mã hs của sơn wf9 w1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F11... (mã hs sơn wf16 f11/ mã hs của sơn wf16 f11)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK W1... (mã hs sơn wf16 puck w/ mã hs của sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK F23... (mã hs sơn wf16 puck f/ mã hs của sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK K10... (mã hs sơn wf16 puck k/ mã hs của sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn để sơn sắt, màu vàng/ Yellow Painting... (mã hs sơn để sơn sắt/ mã hs của sơn để sơn s)
- Mã HS 32100099: Sơn màu ghi đậm DCP-019, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu ghi đậm/ mã hs của sơn màu ghi)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 62... (mã hs sơn wf16 62/ mã hs của sơn wf16 62)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 M10... (mã hs sơn wf16 m10/ mã hs của sơn wf16 m10)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF 62... (mã hs sơn acb tf 62/ mã hs của sơn acb tf 6)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF G1... (mã hs sơn acb tf g1/ mã hs của sơn acb tf g)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF B20... (mã hs sơn acb tf b20/ mã hs của sơn acb tf b)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F11... (mã hs sơn acb tf f11/ mã hs của sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F13... (mã hs sơn acb tf f13/ mã hs của sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF K10... (mã hs sơn acb tf k10/ mã hs của sơn acb tf k)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF M10... (mã hs sơn acb tf m10/ mã hs của sơn acb tf m)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R18... (mã hs sơn acb tf r18/ mã hs của sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R25... (mã hs sơn acb tf r25/ mã hs của sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R50... (mã hs sơn acb tf r50/ mã hs của sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF Y17... (mã hs sơn acb tf y17/ mã hs của sơn acb tf y)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF W1 2B... (mã hs sơn acb tf w1 2/ mã hs của sơn acb tf w)
- Mã HS 32100099: Sơn màu 3 kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu 3 kg/hộ/ mã hs của sơn màu 3 kg)
- Mã HS 32100099: Sơn màu nâu Item 336-18539/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu nâu ite/ mã hs của sơn màu nâu)
- Mã HS 32100099: Sơn màu xanh Item 336-18236/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh it/ mã hs của sơn màu xanh)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 W1... (mã hs sơn wf16 w1/ mã hs của sơn wf16 w1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 B30... (mã hs sơn wf9 b30/ mã hs của sơn wf9 b30)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 B50... (mã hs sơn wf9 b50/ mã hs của sơn wf9 b50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 F11... (mã hs sơn wf9 f11/ mã hs của sơn wf9 f11)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 K10... (mã hs sơn wf9 k10/ mã hs của sơn wf9 k10)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 Y17... (mã hs sơn wf9 y17/ mã hs của sơn wf9 y17)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 B50... (mã hs sơn wf16 b50/ mã hs của sơn wf16 b50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F13... (mã hs sơn wf16 f13/ mã hs của sơn wf16 f13)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F23... (mã hs sơn wf16 f23/ mã hs của sơn wf16 f23)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 K10... (mã hs sơn wf16 k10/ mã hs của sơn wf16 k10)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 R50... (mã hs sơn wf16 r50/ mã hs của sơn wf16 r50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 Y17... (mã hs sơn wf16 y17/ mã hs của sơn wf16 y17)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 Y18... (mã hs sơn wf16 y18/ mã hs của sơn wf16 y18)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 RFL M10... (mã hs sơn wf16 rfl m1/ mã hs của sơn wf16 rfl)
- Mã HS 32100099: Sơn chống rỉ, mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ m/ mã hs của sơn chống rỉ)
- Mã HS 32100099: Sơn vàng+ghi, mới 100%... (mã hs sơn vàngghi m/ mã hs của sơn vàngghi)
- Mã HS 32100099: Sơn mạ kẽm dạng bột 3kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn mạ kẽm dạng/ mã hs của sơn mạ kẽm d)
- Mã HS 32100099: Sơn tường nhà trắng My Kolor... (mã hs sơn tường nhà t/ mã hs của sơn tường nh)
- Mã HS 32100099: Sơn kansai I decor 3 (18L/BT) trắng... (mã hs sơn kansai i de/ mã hs của sơn kansai i)
- Mã HS 32100099: Sơn phun màu 270g ATM Spray màu đen... (mã hs sơn phun màu 27/ mã hs của sơn phun màu)
- Mã HS 32100099: Sơn 2 thành phần Black CS-650 15l/Bal... (mã hs sơn 2 thành phầ/ mã hs của sơn 2 thành)
- Mã HS 32100099: Sơn ngoại thất JotunJo (màu trắng 13.5L/BT)... (mã hs sơn ngoại thất/ mã hs của sơn ngoại th)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt ATM, hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt atm hà/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32100099: Sơn RAD HI-Gloss loại 20L PP02-510/20L, hàng mới 100%... (mã hs sơn rad higlos/ mã hs của sơn rad hig)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt ATM Spray A200, màu trắng đục... (mã hs sơn xịt atm spr/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32100099: Sơn gờ giảm tốc màu vàng dày 5mm (1 thùng 18kg)... (mã hs sơn gờ giảm tốc/ mã hs của sơn gờ giảm)
- Mã HS 32100099: Sơn giao thông nhiệt dẻo vạch thường màu vàng dày 2mm (1 thùng 18kg)... (mã hs sơn giao thông/ mã hs của sơn giao thô)
- Mã HS 32100099: Sơn nền vàng 4kg... (mã hs sơn nền vàng 4k/ mã hs của sơn nền vàng)
- Mã HS 32100099: Sơn nền xanh 4kg... (mã hs sơn nền xanh 4k/ mã hs của sơn nền xanh)
- Mã HS 32100099: Bột nhựa epoxy cách điện SC260C (Bột Sơn 97-325)... (mã hs bột nhựa epoxy/ mã hs của bột nhựa epo)
- Mã HS 32100099: Sơn trắng Hải Phòng 5kg, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng hải p/ mã hs của sơn trắng hả)
- Mã HS 32100099: Sơn lót epoxy gốc nước APT Wb50(2lon/thùng,12l/thùng),Hãng sx: APT- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót epoxy g/ mã hs của sơn lót epox)
- Mã HS 32100099: Sơn phủ epoxy gốc nước APT WB 20, màu xanh (2lon/thùng,23l/thùng),Hãng sx: APT- Việt Nam.Hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ epoxy g/ mã hs của sơn phủ epox)
- Mã HS 32100099: Sơn đen NC dùng để sơn sắt.Mới 100%... (mã hs sơn đen nc dùng/ mã hs của sơn đen nc d)
- Mã HS 32100099: Dầu bóng NC dùng để làm bóng. Mới 100%... (mã hs dầu bóng nc dùn/ mã hs của dầu bóng nc)
- Mã HS 32100099: Sơn lót (Primer), Hiệu Youhan, mới 100%... (mã hs sơn lót primer/ mã hs của sơn lót pri)
- Mã HS 32100099: Sơn Cạnh (Edge Painting), mới 100%... (mã hs sơn cạnh edge/ mã hs của sơn cạnh ed)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt các màu 500ml... (mã hs sơn xịt các màu/ mã hs của sơn xịt các)
- Mã HS 32100099: Sơn chống ăn mòn màu ghi... (mã hs sơn chống ăn mò/ mã hs của sơn chống ăn)
- Mã HS 32100099: Sơn Đại bàng màu nhũ 3kg... (mã hs sơn đại bàng mà/ mã hs của sơn đại bàng)
- Mã HS 32100099: Sơn đại bàng chống gỉ 3kg... (mã hs sơn đại bàng ch/ mã hs của sơn đại bàng)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 G1... (mã hs sơn wf16 g1/ mã hs của sơn wf16 g1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 B30... (mã hs sơn wf16 b30/ mã hs của sơn wf16 b30)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF B50... (mã hs sơn acb tf b50/ mã hs của sơn acb tf b)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F23... (mã hs sơn acb tf f23/ mã hs của sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF UAR... (mã hs sơn acb tf uar/ mã hs của sơn acb tf u)
- Mã HS 32100099: Sơn Hải Phòng màu xanh AD23 (500ml/lọ) AK-D23, Hàng mới 100%... (mã hs sơn hải phòng m/ mã hs của sơn hải phòn)
- Mã HS 32100099: Sơn HP 1KG Trắng, Hàng mới 100%... (mã hs sơn hp 1kg trắn/ mã hs của sơn hp 1kg t)
- Mã HS 32100099: Trợ chất AC8 dùng trong ngành sơn gỗ (10Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs trợ chất ac8 dù/ mã hs của trợ chất ac8)
- Mã HS 32100099: Bột trét dùng trong ngành sơn gỗ W8045 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs bột trét dùng t/ mã hs của bột trét dùn)
- Mã HS 32100099: Trợ chất ZD-28004 dùng trong ngành sơn gỗ (10Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs trợ chất zd280/ mã hs của trợ chất zd)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đen dùng trong ngành sơn gỗ U9442 (3Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đen dù/ mã hs của tinh màu đen)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đỏ EX dùng trong ngành sơn gỗ U9265 (3Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đỏ ex/ mã hs của tinh màu đỏ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đỏ SD dùng trong ngành sơn gỗ U9430 (4Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đỏ sd/ mã hs của tinh màu đỏ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu tím dùng trong ngành sơn gỗ U9552 (7Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu tím dù/ mã hs của tinh màu tím)
- Mã HS 32100099: Chất chậm khô dùng trong ngành sơn gỗ W8116 (10Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất chậm khô d/ mã hs của chất chậm kh)
- Mã HS 32100099: Tinh màu trắng dùng trong ngành sơn gỗ U9394 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu trắng/ mã hs của tinh màu trắ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu vàng chanh dùng trong ngành sơn gỗ U9431 (2Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu vàng c/ mã hs của tinh màu vàn)
- Mã HS 32100099: Tinh màu vàng đất dùng trong ngành sơn gỗ U9383 (18Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu vàng đ/ mã hs của tinh màu vàn)
- Mã HS 32100099: Tinh màu xanh lá cây dùng trong ngành sơn gỗ U9443 (2Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu xanh l/ mã hs của tinh màu xan)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Navy dùng trong ngành sơn gỗ JW137.200 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu nav/ mã hs của sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Chất làm căng bề mặt dùng trong ngành sơn gỗ W8503 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất làm căng b/ mã hs của chất làm căn)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Navy dùng trong ngành sơn gỗ JW137.201 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu na/ mã hs của sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn lót phun cạnh dùng trong ngành sơn gỗ GH114.132 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót phun cạ/ mã hs của sơn lót phun)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Simply White dùng trong ngành sơn gỗ W8032 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu sim/ mã hs của sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Simply White dùng trong ngành sơn gỗ W8033 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu si/ mã hs của sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Blush Pink dùng trong ngành sơn gỗ AC197.51 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu blu/ mã hs của sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Blush Pink dùng trong ngành sơn gỗ AC197.52 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu bl/ mã hs của sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Chất pha loãng DS dùng trong ngành sơn gỗ W8044 (2x180Kg/Drum, 2x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất pha loãng/ mã hs của chất pha loã)
- Mã HS 32100099: Sơn lót chống ố dùng trong ngành sơn gỗ W7015ATM (7x200Kg/Drum, 5x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót chống ố/ mã hs của sơn lót chốn)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Gray dùng trong ngành sơn gỗ CN65 JW137.00 (3x200Kg/Drum, 1x180Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu gra/ mã hs của sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Gray CN65 dùng trong ngành sơn gỗ JW137.01 (3x200Kg/Drum, 5x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu gr/ mã hs của sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng trong dùng trong ngành sơn gỗ V1 15%- W7019-15% (8x200Kg/Drum, 4x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng trong/ mã hs của sơn bóng tro)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt 280g, Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt 280g h/ mã hs của sơn xịt 280g)
- Mã HS 32110000: Gói hạt chống ẩm- Mới 100%... (mã hs gói hạt chống ẩ/ mã hs của gói hạt chốn)
- Mã HS 32110000: chất tăng cứng (CPH-IN#100)... (mã hs chất tăng cứng/ mã hs của chất tăng cứ)
- Mã HS 32110000: Chất men phun teflon... (mã hs chất men phun t/ mã hs của chất men phu)
- Mã HS 32121000: Phôi dập nhiệt 60mmx300m B110A... (mã hs phôi dập nhiệt/ mã hs của phôi dập nhi)
- Mã HS 32129011: Bột màu ngọc trai (Thành phần là Bột nhão nhôm)... (mã hs bột màu ngọc tr/ mã hs của bột màu ngọc)
- Mã HS 32129014: Aqua 5000 White... (mã hs aqua 5000 white/ mã hs của aqua 5000 wh)
- Mã HS 32129014: Thuốc màu MS F-Pink... (mã hs thuốc màu ms f/ mã hs của thuốc màu ms)
- Mã HS 32129014: Chất màu phân tán trong môi trường không nước MS 1004 (HD) White... (mã hs chất màu phân t/ mã hs của chất màu phâ)
- Mã HS 32129019: Chất màu dạng keo được phân tán trong môi trường không có nước SU BLACK B-7809V Cam kết không phải T- chất, Chất Cấm... (mã hs chất màu dạng k/ mã hs của chất màu dạn)
- Mã HS 32129019: Chất màu vàng Item 768-S4929 (NLSX Sơn); Hàng mới 100%... (mã hs chất màu vàng i/ mã hs của chất màu vàn)
- Mã HS 32129019: Chất tạo màu... (mã hs chất tạo màu/ mã hs của chất tạo màu)
- Mã HS 32129019: Màu các loại- STAINS... (mã hs màu các loại s/ mã hs của màu các loại)
- Mã HS 32129019: Bột kim tuyến... (mã hs bột kim tuyến/ mã hs của bột kim tuyế)
- Mã HS 32129019: Chất màu phân tán trong môi trường không nước... (mã hs chất màu phân t/ mã hs của chất màu phâ)
- Mã HS 32129019: DECOColor Grey (thành phần chính: Bột màu), mã CAS:1309 37 1, chất nhuộm màu bê tông màu xám,nhãn hiệu: DecoCrete, 5kg/Can, xuất xứ: Việt Nam- (FOC) Hàng mới 100%... (mã hs decocolor grey/ mã hs của decocolor gr)
- Mã HS 32129019: DECOColor Yellow (thành phần chính:Bột màu), mã CAS: 1309 37 1, chất nhuộm màu bê tông màu vàng,nhãn hiệu: DecoCrete, 5kg/Can, xuất xứ: Việt Nam- (FOC) Hàng mới 100%... (mã hs decocolor yello/ mã hs của decocolor ye)
- Mã HS 32129019: DECOColor Green (thành phần chính:Bột màu), mã CAS: 1308 38 9, chất nhuộm màu bê tông màu xanh lá,nhãn hiệu: DecoCrete, 5kg/Can, xuất xứ: Việt Nam- (FOC) Hàng mới 100%... (mã hs decocolor green/ mã hs của decocolor gr)
- Mã HS 32129019: BỘT MÀU D-8018... (mã hs bột màu d8018/ mã hs của bột màu d80)
- Mã HS 32129019: BỘT MÀU D-8101... (mã hs bột màu d8101/ mã hs của bột màu d81)
- Mã HS 32129019: MÀU UV XX1700-P9043-B5.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (5kgs/tin). Hàng mới 100%... (mã hs màu uv xx1700p/ mã hs của màu uv xx170)
- Mã HS 32129019: MÀU HỆ UV- ĐỎ XX1705-2668-B5.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (5kgs/tin). Hàng mới 100%... (mã hs màu hệ uv đỏ x/ mã hs của màu hệ uv đ)
- Mã HS 32129019: MÀU HỆ UV- ĐEN XX1705-7215-B5.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (5kgs/tin). Hàng mới 100%... (mã hs màu hệ uv đen/ mã hs của màu hệ uv đ)
- Mã HS 32129019: MÀU HỆ UV- VÀNG XX1705-1068-B5.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (5kgs/tin). Hàng mới 100%... (mã hs màu hệ uv vàng/ mã hs của màu hệ uv v)
- Mã HS 32129019: MÀU TRẮNG PASTE HỆ NƯỚC V70WY0550-25.00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (25kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs màu trắng paste/ mã hs của màu trắng pa)
- Mã HS 32129029: Hạt màu... (mã hs hạt màu/ mã hs của hạt màu)
- Mã HS 32129029: Bột màu... (mã hs bột màu/ mã hs của bột màu)
- Mã HS 32129029: Chất màu trắng White YQ-110 thùng 20kgs... (mã hs chất màu trắng/ mã hs của chất màu trắ)
- Mã HS 32139000: Màu sơn dùng trong nghệ thuật hội hoạ... (mã hs màu sơn dùng tr/ mã hs của màu sơn dùng)
- Mã HS 32139000: SILVER PULP (NHũ BạC)... (mã hs silver pulp nh/ mã hs của silver pulp)
- Mã HS 32139000: BỘT MÀU CÁC LOẠI (PHẨM MÀU CÁC LOẠI)... (mã hs bột màu các loạ/ mã hs của bột màu các)
- Mã HS 32139000: NHŨ BẠC... (mã hs nhũ bạc/ mã hs của nhũ bạc)
- Mã HS 32139000: PHẨM MẦU... (mã hs phẩm mầu/ mã hs của phẩm mầu)
- Mã HS 32139000: Sơn xịt ATM... (mã hs sơn xịt atm/ mã hs của sơn xịt atm)
- Mã HS 32141000: Keo dán Silicon trung tính màu trong dùng cho mái tôn, mới 100%... (mã hs keo dán silicon/ mã hs của keo dán sili)
- Mã HS 32141000: Chất ma tít dùng để làm kín bề mặt máy công nghiệp-TB1215B (333ml/tuýp)... (mã hs chất ma tít dùn/ mã hs của chất ma tít)
- Mã HS 32141000: Matit có thành phần từ polyme silicon, chất độn vô cơ, đóng chai 300ml, chịu nhiệt 300 độ C, mới 100%... (mã hs matit có thành/ mã hs của matit có thà)
- Mã HS 32141000: TRÁM TRÉT... (mã hs trám trét/ mã hs của trám trét)
- Mã HS 32141000: Keo Silicon dùng để gắn nhôm kính và các loại vật liệu xây dựng có thành phần từ Polyme Silicon... (mã hs keo silicon dùn/ mã hs của keo silicon)
- Mã HS 32141000: Keo Hichem 601 màu trắng (300ml/tuýp), NSX: SHINWOO CHEMICAL CO., LTD, hàng mới 100%... (mã hs keo hichem 601/ mã hs của keo hichem 6)
- Mã HS 32141000: Chất matit- TB1225B (250g/tuýp)... (mã hs chất matit tb1/ mã hs của chất matit)
- Mã HS 32141000: Chất Matit-TB.2222P (20kg/lon)... (mã hs chất matittb2/ mã hs của chất matitt)
- Mã HS 32141000: Bột trét tường Nội & Ngoại thất 25kg/túi, hàng mới 100%... (mã hs bột trét tường/ mã hs của bột trét tườ)
- Mã HS 32149000: Bot Tram Tret(64-56 MICRO FILLER VN 20KG), tái xuất từ TKN102976736920, dòng hàng 1... (mã hs bot tram tret6/ mã hs của bot tram tre)
- Mã HS 32149000: Bột Bả MH 380.Hàng mới 100%... (mã hs bột bả mh 380h/ mã hs của bột bả mh 38)
- Mã HS 32149000: POWDER COATING (Bột sơn tĩnh điện)... (mã hs powder coating/ mã hs của powder coati)
- Mã HS 32149000: Bột trét tường (bên ngoài và bên trong), (25kg/bao)- Hàng mới 100%... (mã hs bột trét tường/ mã hs của bột trét tườ)
- Mã HS 32149000: Bột trét các loại- FILLERS... (mã hs bột trét các lo/ mã hs của bột trét các)
- Mã HS 32149000: Bột trám trét epoxy KCC Unipoxy Putty (dùng để trám lỗ thủng sàn). Hàng mới 100%... (mã hs bột trám trét e/ mã hs của bột trám tré)
- Mã HS 32149000: Sơn BT xám loại 16 kgs. Hàng mới 100%,Việt Nam sản xuất... (mã hs sơn bt xám loại/ mã hs của sơn bt xám l)
- Mã HS 32149000: Chất Matít 1207B(100g/Tuyp) (dùng để matit nắp chịu tải của moto) (silicon)... (mã hs chất matít 1207/ mã hs của chất matít 1)
- Mã HS 32149000: Chất Matít 1102D(1kg/Lon) (dùng để matit nắp chịu tải của moto) (Toluene, Alkyd,Isopropyl alcohol)... (mã hs chất matít 1102/ mã hs của chất matít 1)
- Mã HS 32151110: Mực in TOP- màu đen... (mã hs mực in top màu/ mã hs của mực in top)
- Mã HS 32151110: Mực in SL- 6U màu đen... (mã hs mực in sl 6u m/ mã hs của mực in sl 6)
- Mã HS 32151110: Mực in SDC màu đen... (mã hs mực in sdc màu/ mã hs của mực in sdc m)
- Mã HS 32151190: Giấy in chuyển T-240 (500m/cuộn)... (mã hs giấy in chuyển/ mã hs của giấy in chuy)
- Mã HS 32151190: Mực In HR dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hr dùng/ mã hs của mực in hr dù)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-T dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hyt dùn/ mã hs của mực in hyt)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-5A dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hy5a dù/ mã hs của mực in hy5a)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-505 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d505/ mã hs của mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-506 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d506/ mã hs của mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực in SPI-000 (VIC-710 Black (1can15kg))... (mã hs mực in spi000/ mã hs của mực in spi0)
- Mã HS 32151190: Băng mực in nhãn Tepra 6mm (Mực in màu xanh dạng thanh, dùng để in nhân bản). Hàng mới 100%... (mã hs băng mực in nhã/ mã hs của băng mực in)
- Mã HS 32151190: Mực hộp máy in laser HP_CF226A, hàng mới 100%... (mã hs mực hộp máy in/ mã hs của mực hộp máy)
- Mã HS 32151190: Hộp mực in Epson LQ310. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in epso/ mã hs của hộp mực in e)
- Mã HS 32151190: Hộp mực in Brother LC39C. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in brot/ mã hs của hộp mực in b)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: DX60V 994 BLACK (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 9/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151190: Mực in nhãn dán RIBBON WAXRESIN, kt: 110mm(W)x 300M(L); 60mm(W)x 300M(L). Hàng mới 100%... (mã hs mực in nhãn dán/ mã hs của mực in nhãn)
- Mã HS 32151190: MỰC IN HP CE260A... (mã hs mực in hp ce260/ mã hs của mực in hp ce)
- Mã HS 32151190: Mực in DIGISTAR HI-PRO (Đen), hàng mới 100%... (mã hs mực in digistar/ mã hs của mực in digis)
- Mã HS 32151190: Mực in trắng JP-W89 (Hợp chất hữu cơ gồm nhiều thành phần dùng cho máy in phun công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs mực in trắng jp/ mã hs của mực in trắng)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: XA55VN BLACK 1000G (dùng để in bao bì)... (mã hs mực in xa55vn/ mã hs của mực in xa55)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: BELLE COLOR R BLACK 1000 VER.2... (mã hs mực in belle c/ mã hs của mực in bell)
- Mã HS 32151190: Mực in HP CZ129A, màu đen 38ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz129/ mã hs của mực in hp cz)
- Mã HS 32151190: Mực in: BLACK... (mã hs mực in black/ mã hs của mực in blac)
- Mã HS 32151190: Mực in: ULTRA BLACK... (mã hs mực in ultra b/ mã hs của mực in ultr)
- Mã HS 32151190: Mực in máy samsung màu đen CLT-K606S, Dung lượng: In khoảng 25000 tờ với độ phủ 5%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in máy sams/ mã hs của mực in máy s)
- Mã HS 32151190: Mực màu đen HSF 1010 (DH50 FRONT)... (mã hs mực màu đen hsf/ mã hs của mực màu đen)
- Mã HS 32151190: Mực in HP-M402, màu đen. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hpm402/ mã hs của mực in hpm4)
- Mã HS 32151190: Mực in cho máy in Brother HL-L2366DW, màu đen. Hàng mới 100%... (mã hs mực in cho máy/ mã hs của mực in cho m)
- Mã HS 32151190: Mực TAT STSG-1... (mã hs mực tat stsg1/ mã hs của mực tat stsg)
- Mã HS 32151190: Mực in nhãn SB 165 (Black)... (mã hs mực in nhãn sb/ mã hs của mực in nhãn)
- Mã HS 32151190: Mực in: PRIDE- 50 BLACK... (mã hs mực in pride/ mã hs của mực in prid)
- Mã HS 32151190: Mực in Canon GI- 790 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực in canon gi/ mã hs của mực in canon)
- Mã HS 32151190: Nguyên liệu máy in phun: Mực in đen V410-D, 750 ml/ chai. Hiệu Vidoejet. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu máy/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32151190: Mực in SG740-423 C dùng để in... (mã hs mực in sg74042/ mã hs của mực in sg740)
- Mã HS 32151190: Mực in SG740-710 màu đen dùng để in... (mã hs mực in sg74071/ mã hs của mực in sg740)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng cho máy in Offset, hiệu: DRUCKMEISTER 8801, màu đen (không dùng để in tiền), loại đóng gói chân không. Đóng gói: 1kg/hộp/12 hộp/thùng. Mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Mực in bao bì hệ nước, màu đen/ Water Based Black pigment Dispersion CD-2728... (mã hs mực in bao bì h/ mã hs của mực in bao b)
- Mã HS 32151190: Mực in samsung MLT-D111S/SEE, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in samsung/ mã hs của mực in samsu)
- Mã HS 32151190: Mực in tương thích samsung MLT D111S, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in tương th/ mã hs của mực in tương)
- Mã HS 32151190: Mực in- SSNSA 911 Black VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 8 và 9 của TK102893478700/A41 (26/09/19)... (mã hs mực in ssnsa 9/ mã hs của mực in ssns)
- Mã HS 32151190: Mực in đen JP-K117 (hỗn hợp hữu cơ dùng cho máy in phun Hitachi. Hàng mới 100%)... (mã hs mực in đen jpk/ mã hs của mực in đen j)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đen dạng lỏng chưa được cô đặc... (mã hs mực in màu đen/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: MỰC IN NƯỚC MÀU ĐEN FD-01... (mã hs mực in nước màu/ mã hs của mực in nước)
- Mã HS 32151190: Mực in phun HP51645. Hàng mới 100%... (mã hs mực in phun hp5/ mã hs của mực in phun)
- Mã HS 32151190: Mực đổ máy in Laser (màu đen). Hàng mới 100%... (mã hs mực đổ máy in l/ mã hs của mực đổ máy i)
- Mã HS 32151900: Mực đỏ 450ml... (mã hs mực đỏ 450ml/ mã hs của mực đỏ 450ml)
- Mã HS 32151900: Mực in màu Epson 672 Black. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu epso/ mã hs của mực in màu e)
- Mã HS 32151900: Mực đổ 140g,hàng mới 100%... (mã hs mực đổ 140ghàn/ mã hs của mực đổ 140g)
- Mã HS 32151900: Mực đổ TP03 140g... (mã hs mực đổ tp03 140/ mã hs của mực đổ tp03)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đỏ nhạt (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ n/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực in màu lam nhạt (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu lam/ mã hs của mực in màu l)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đen (BLACK TOP), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đen/ mã hs của mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực in huỳnh quang màu vàng (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%.... (mã hs mực in huỳnh qu/ mã hs của mực in huỳnh)
- Mã HS 32151900: Mực in SPI-000 (VIC-120 Conc White (1can15kg))... (mã hs mực in spi000/ mã hs của mực in spi0)
- Mã HS 32151900: Mực SDC không màu... (mã hs mực sdc không m/ mã hs của mực sdc khôn)
- Mã HS 32151900: Mực in POP E màu trắng... (mã hs mực in pop e mà/ mã hs của mực in pop e)
- Mã HS 32151900: Mực in SL- Hoka màu xanh... (mã hs mực in sl hoka/ mã hs của mực in sl h)
- Mã HS 32151900: Mực in TOP- màu xanh lam... (mã hs mực in top màu/ mã hs của mực in top)
- Mã HS 32151900: Mực in 110... (mã hs mực in 110/ mã hs của mực in 110)
- Mã HS 32151900: Mực in 500... (mã hs mực in 500/ mã hs của mực in 500)
- Mã HS 32151900: Mực in C-01... (mã hs mực in c01/ mã hs của mực in c01)
- Mã HS 32151900: Mực in C-02... (mã hs mực in c02/ mã hs của mực in c02)
- Mã HS 32151900: Mực in C-01D... (mã hs mực in c01d/ mã hs của mực in c01d)
- Mã HS 32151900: Mực in C-02D... (mã hs mực in c02d/ mã hs của mực in c02d)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008... (mã hs mực in c11008/ mã hs của mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11048... (mã hs mực in c11048/ mã hs của mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11088T... (mã hs mực in c11088t/ mã hs của mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-15008W... (mã hs mực in c15008w/ mã hs của mực in c150)
- Mã HS 32151900: Mực in C-15058R... (mã hs mực in c15058r/ mã hs của mực in c150)
- Mã HS 32151900: Mực in C-17008R... (mã hs mực in c17008r/ mã hs của mực in c170)
- Mã HS 32151900: Mực in C-19028R... (mã hs mực in c19028r/ mã hs của mực in c190)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-0110 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f100110/ mã hs của mực in f100)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-2030 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f102030/ mã hs của mực in f102)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-5010 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f105010/ mã hs của mực in f105)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-6010 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f106010/ mã hs của mực in f106)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H80 xanh, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh80 x/ mã hs của mực in hfh8)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H70 Violet màu tím, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh70 v/ mã hs của mực in hfh7)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC- 440 Blue màu xanh, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic 440/ mã hs của mực in vic)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC-580 Magenta màu đỏ, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic580/ mã hs của mực in vic5)
- Mã HS 32151900: Mực in UV 161 305 màu xanh tím, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv 161 3/ mã hs của mực in uv 16)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H10 Mid Yellow màu vàng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh10 m/ mã hs của mực in hfh1)
- Mã HS 32151900: Mực in UV 161 Dense Black màu đen, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv 161 d/ mã hs của mực in uv 16)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC-NC 550 Ruby Red màu đỏ, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vicnc 5/ mã hs của mực in vicn)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H03 Opaque Black màu đen, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh03 o/ mã hs của mực in hfh0)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H90 Green màu xanh lá cây, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh90 g/ mã hs của mực in hfh9)
- Mã HS 32151900: Mực in HF H04 Opaque White màu trắng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hf h04 o/ mã hs của mực in hf h0)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC NC 265 Ultra Orange màu cam, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic nc 2/ mã hs của mực in vic n)
- Mã HS 32151900: Mực in Plastar SCSZ 0881 màu trong suốt, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in plastar/ mã hs của mực in plast)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC 200 Primrose yellow màu vàng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic 200/ mã hs của mực in vic 2)
- Mã HS 32151900: Mực in dạng nhão dùng để in bao bì- MUC IN FINART AP R MEDIUM-120000153645 (DRUM,170 KG X 9). Mới 100%... (mã hs mực in dạng nhã/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực nước Epson 664 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực nước epson/ mã hs của mực nước eps)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DLO WHITE 115 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dlo whi/ mã hs của mực in dlo)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V SOLVENT (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v s/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V WHITE 115 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v w/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NK 3990 VARNISH (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in nk 3990/ mã hs của mực in nk 3)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 923 YELLOW (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 9/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 0002 MEDIUM (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 0/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V MEDIUM RE15 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v m/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 3567 BLUE (2) (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 3/ mã hs của mực in dx60)
- Mã HS 32151900: Mực in IC-2BK006 (825ml), mới 100%... (mã hs mực in ic2bk00/ mã hs của mực in ic2b)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 BJ 190921 BEM188 REAR BLACK-1 (Mực in thành phẩm, dùng in lên điện thoại.)... (mã hs mực in sg740 bj/ mã hs của mực in sg740)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: OPV M001... (mã hs mực in opv m00/ mã hs của mực in opv)
- Mã HS 32151900: Mực in SV9... (mã hs mực in sv9/ mã hs của mực in sv9)
- Mã HS 32151900: Mực in S-719... (mã hs mực in s719/ mã hs của mực in s719)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-102... (mã hs mực in 680102/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10107... (mã hs mực in 6801010/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10586... (mã hs mực in 6801058/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11454... (mã hs mực in 6801145/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12262... (mã hs mực in 6801226/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12283... (mã hs mực in 6801228/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 980-13391... (mã hs mực in 9801339/ mã hs của mực in 9801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10559B... (mã hs mực in 6801055/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11836(114C)... (mã hs mực in 6801183/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10256 (877C)... (mã hs mực in 6801025/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12036 (422C)... (mã hs mực in 6801203/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-13354 (Gray 1C)... (mã hs mực in 6801335/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Túi mực in 676K 35990(một bộ gồm túi mực in, hộp carton, túi nhựa đóng gói)(thành phần gồm:Ferrite powder,Amorphous silica,Titaniium dioxide)Linh kiện sản xuất máy in,máy photocopy... (mã hs túi mực in 676k/ mã hs của túi mực in 6)
- Mã HS 32151900: Mực in DIGISTAR HI-PRO (Xanh), hàng mới 100%... (mã hs mực in digistar/ mã hs của mực in digis)
- Mã HS 32151900: Dung môi- SOLVENT FLEXO NO.3/ 10-618392-4.1500... (mã hs dung môi solve/ mã hs của dung môi so)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-199C, Màu đỏ. Mới 100%... (mã hs mực in snd199c/ mã hs của mực in snd1)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-501, Màu đen. Mới 100%... (mã hs mực in snd501/ mã hs của mực in snd5)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-102, màu trắng. Mới 100%... (mã hs mực in snd102/ mã hs của mực in snd1)
- Mã HS 32151900: Mực in PP-130/135, Màu vàng. Mới 100%... (mã hs mực in pp130/1/ mã hs của mực in pp13)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-281C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd281c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-287C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd287c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-349C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd349c/ mã hs của mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-446C, Màu xám đen. Mới 100%... (mã hs mực in snd446c/ mã hs của mực in snd4)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-296C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd296c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-350C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd350c/ mã hs của mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-3435C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd3435/ mã hs của mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-288C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd288c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-289C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd289c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-294C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd294c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-295C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd295c/ mã hs của mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực đóng dấu TAT-STSM-1N-K (55ml/box), khô nhanh (20s), hãng Shachihata dùng để đóng dấu lên vật liệu kim loại, kính... (mã hs mực đóng dấu ta/ mã hs của mực đóng dấu)
- Mã HS 32151900: Mực in 3103 (500ml/ bình, thành phần 40-60% Aceton, 20-40% Ethanol), hàng mới 100%... (mã hs mực in 3103 50/ mã hs của mực in 3103)
- Mã HS 32151900: Mực in Canon GI-790BK (200ml/hộp), mới 100%... (mã hs mực in canon gi/ mã hs của mực in canon)
- Mã HS 32151900: Mực in: 1069 (Thành phần gồm: Butanon: 60-100%, Tetrabulylammonium Hexafluorophosphate: 1-5%, N-Bultyl-2-Hydroxypropionate: 1-5%, nước) (500mml/hộp), mới 100%... (mã hs mực in 1069 t/ mã hs của mực in 1069)
- Mã HS 32151900: Mực in dùng trong ngành dệt 4511 (Keo in), mới 100%... (mã hs mực in dùng tro/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Mực in IC-2BK119 (825ml)... (mã hs mực in ic2bk11/ mã hs của mực in ic2b)
- Mã HS 32151900: Mực in 1079 cho máy in phun Linx, 500ml/bình, 10 bình/ thùng (1 thùng 5 lít), Hàng mới 100%... (mã hs mực in 1079 cho/ mã hs của mực in 1079)
- Mã HS 32151900: Mực in(khô) 500mL/Hộp... (mã hs mực inkhô 500/ mã hs của mực inkhô)
- Mã HS 32151900: Mực in màu bạc 877C 1 Kg/ hộp... (mã hs mực in màu bạc/ mã hs của mực in màu b)
- Mã HS 32151900: Mực điều chỉnh độ nhờn 1 Kg/ hộp... (mã hs mực điều chỉnh/ mã hs của mực điều chỉ)
- Mã HS 32151900: Mực in R32312 màu xanh lam 1 Kg/ hộp... (mã hs mực in r32312 m/ mã hs của mực in r3231)
- Mã HS 32151900: Mực in SB888... (mã hs mực in sb888/ mã hs của mực in sb888)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: VN-A682... (mã hs mực in vna682/ mã hs của mực in vna)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: A03-1000... (mã hs mực in a03100/ mã hs của mực in a03)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NCC-0900... (mã hs mực in ncc090/ mã hs của mực in ncc)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-0110... (mã hs mực in nis011/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-1020... (mã hs mực in nis102/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2030... (mã hs mực in nis203/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2090... (mã hs mực in nis209/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2100... (mã hs mực in nis210/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2880... (mã hs mực in nis288/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3000... (mã hs mực in nis300/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3020... (mã hs mực in nis302/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3730... (mã hs mực in nis373/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3883... (mã hs mực in nis388/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4010... (mã hs mực in nis401/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4040... (mã hs mực in nis404/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4080... (mã hs mực in nis408/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-6880... (mã hs mực in nis688/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-8010... (mã hs mực in nis801/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-9010... (mã hs mực in nis901/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-9020... (mã hs mực in nis902/ mã hs của mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: XA55VN GERANIUM 360G (dùng để in bao bì)... (mã hs mực in xa55vn/ mã hs của mực in xa55)
- Mã HS 32151900: MỰC NƯỚC LẬP THỂ 116- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực nước lập th/ mã hs của mực nước lập)
- Mã HS 32151900: mực in 110*450m... (mã hs mực in 110*450m/ mã hs của mực in 110*4)
- Mã HS 32151900: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 32151900: Mực in trên bao bì catron màu đen 1046(378)... (mã hs mực in trên bao/ mã hs của mực in trên)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: LAMIALL HARDENER 100... (mã hs mực in lamiall/ mã hs của mực in lami)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: HARDENER NO.3000 CO-2... (mã hs mực in hardene/ mã hs của mực in hard)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: ANTI STATIC ADDITIVE T... (mã hs mực in anti st/ mã hs của mực in anti)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: BELLE COLOR R MEDIUM DT8... (mã hs mực in belle c/ mã hs của mực in bell)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: XGS-0713 MATTE MEDIUM OPV... (mã hs mực in xgs071/ mã hs của mực in xgs)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: MATT MEDIUM B-NSL FOR PET RE5... (mã hs mực in matt me/ mã hs của mực in matt)
- Mã HS 32151900: Mực in lên vải... (mã hs mực in lên vải/ mã hs của mực in lên v)
- Mã HS 32151900: mực in HP CZ130A, màu xanh 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz130/ mã hs của mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in HP CZ131A, màu hồng 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz131/ mã hs của mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in HP CZ132A, màu vàng 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz132/ mã hs của mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in T122300/T85300 màu tím 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122300// mã hs của mực in t1223)
- Mã HS 32151900: Mực in T122200/T085200 màuxanh 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122200// mã hs của mực in t1222)
- Mã HS 32151900: Mực in T122400/T085400 màu vàng 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122400// mã hs của mực in t1224)
- Mã HS 32151900: Mực in: CYAN... (mã hs mực in cyan/ mã hs của mực in cyan)
- Mã HS 32151900: Mực in: MAGENTA... (mã hs mực in magenta/ mã hs của mực in mage)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA CYAN... (mã hs mực in ultra c/ mã hs của mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA MAGENTA... (mã hs mực in ultra m/ mã hs của mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in: YELLOW (NORMAL)... (mã hs mực in yellow/ mã hs của mực in yell)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA YELLOW (NORMAL)... (mã hs mực in ultra y/ mã hs của mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in máy samsung màu vàng CLT-Y606S/SEE, Dung lượng: In khoảng 20000 tờ với độ phủ 5%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in máy sams/ mã hs của mực in máy s)
- Mã HS 32151900: Mực in HGI RX002 120 CONC WHITE (XYLENE LS THAN 1%; 2-PROPANOL, 1-METHOXY- 5- 10%; TITANIUM OXIDE 31- 41%)... (mã hs mực in hgi rx00/ mã hs của mực in hgi r)
- Mã HS 32151900: Mực máy in epson 1310-664, dùng thay thế cho máy in, hàng mới 100%... (mã hs mực máy in epso/ mã hs của mực máy in e)
- Mã HS 32151900: Mực in CPH-IN#700 (RE.SEVT)... (mã hs mực in cphin#7/ mã hs của mực in cphi)
- Mã HS 32151900: Mực in HSM 190325 LOGO MIRROR... (mã hs mực in hsm 1903/ mã hs của mực in hsm 1)
- Mã HS 32151900: Mực màu xanh (VN-HSF 191019 (BLUE) (NO.9))... (mã hs mực màu xanh v/ mã hs của mực màu xanh)
- Mã HS 32151900: Mực dấu Shiny 28ml, nhiều màu: đỏ, đen, xanh da trời. Hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny 2/ mã hs của mực dấu shin)
- Mã HS 32151900: Mực in trên giấy màu đen SCI BK12/P... (mã hs mực in trên giấ/ mã hs của mực in trên)
- Mã HS 32151900: Mực in trên màng PP dệt màu xám SGR11/APW_SCI... (mã hs mực in trên màn/ mã hs của mực in trên)
- Mã HS 32151900: Mực in lên quần áo dùng trong ngành công nghiệp may mặc, mới 100%... (mã hs mực in lên quần/ mã hs của mực in lên q)
- Mã HS 32151900: Mực In UV. No. 3 UV 161 Dense Black... (mã hs mực in uv no/ mã hs của mực in uv n)
- Mã HS 32151900: Mực in NP Reduce... (mã hs mực in np reduc/ mã hs của mực in np re)
- Mã HS 32151900: Mực in NP FL Pink... (mã hs mực in np fl pi/ mã hs của mực in np fl)
- Mã HS 32151900: Mực in NP FL Magenta... (mã hs mực in np fl ma/ mã hs của mực in np fl)
- Mã HS 32151900: Mực in Silicone Base 300G... (mã hs mực in silicone/ mã hs của mực in silic)
- Mã HS 32151900: Mực In UV. UV 161 White S... (mã hs mực in uv uv 1/ mã hs của mực in uv u)
- Mã HS 32151900: Mực in nhãn SB 160HD (White)... (mã hs mực in nhãn sb/ mã hs của mực in nhãn)
- Mã HS 32151900: Mực in 206... (mã hs mực in 206/ mã hs của mực in 206)
- Mã HS 32151900: Mực in 304... (mã hs mực in 304/ mã hs của mực in 304)
- Mã HS 32151900: Mực in 901... (mã hs mực in 901/ mã hs của mực in 901)
- Mã HS 32151900: Mực in T-1100... (mã hs mực in t1100/ mã hs của mực in t110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008A... (mã hs mực in c11008a/ mã hs của mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in màu tím- NC 661-6 VIOLET G65/ 11-107488-6.2200... (mã hs mực in màu tím/ mã hs của mực in màu t)
- Mã HS 32151900: Mực in- UV Opaque White Ink (OSR10-03057/2). Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv opaq/ mã hs của mực in uv o)
- Mã HS 32151900: Mực in- UV Red Ink GS (OSR20-33113). Hàng F.O.C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv red/ mã hs của mực in uv r)
- Mã HS 32151900: Mực in- Process Yellow Ink (OSO30-11007).Hàng F.O.C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in process/ mã hs của mực in proc)
- Mã HS 32151900: Mực in- Anti Oxidant Agent (ATVO90-00008).Hàng F.O.C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in anti ox/ mã hs của mực in anti)
- Mã HS 32151900: Mực in- Oil Based Duct Matte LM (OSO10-03086/1).Hàng F.O.C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in oil bas/ mã hs của mực in oil)
- Mã HS 32151900: Mực in (Dùng để in trên các loại bao bì) thành phần chính gồm:Ptaloxianyl;pigment;axit linolenic 44-61%; không có toluen, hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng để/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Máy in màu Epson L1300,hàng mới 100%... (mã hs máy in màu epso/ mã hs của máy in màu e)
- Mã HS 32151900: Mực in MSP # 60 white 80%... (mã hs mực in msp # 60/ mã hs của mực in msp #)
- Mã HS 32151900: Mực in SDC màu vàng... (mã hs mực in sdc màu/ mã hs của mực in sdc m)
- Mã HS 32151900: Mực in SDC dầu mực không màu... (mã hs mực in sdc dầu/ mã hs của mực in sdc d)
- Mã HS 32151900: Dung dịch không cồn loại A (20kg/thùng)... (mã hs dung dịch không/ mã hs của dung dịch kh)
- Mã HS 32151900: Mực In WFJ-102F màu trắng (dạng lỏng sử dụng để in hoa văn trên giày thể thao)... (mã hs mực in wfj102f/ mã hs của mực in wfj1)
- Mã HS 32151900: Mực in: PRIDE- 50 YELLOW (POWDER)... (mã hs mực in pride/ mã hs của mực in prid)
- Mã HS 32151900: Mực in phun công nghiệp, hàng mới 100%_SoluJET2701B... (mã hs mực in phun côn/ mã hs của mực in phun)
- Mã HS 32151900: Mực in M02... (mã hs mực in m02/ mã hs của mực in m02)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16... (mã hs mực in wf16/ mã hs của mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in PU DB... (mã hs mực in pu db/ mã hs của mực in pu db)
- Mã HS 32151900: Mực in PU MT... (mã hs mực in pu mt/ mã hs của mực in pu mt)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK... (mã hs mực in sb ink/ mã hs của mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 C3... (mã hs mực in wf8 c3/ mã hs của mực in wf8 c)
- Mã HS 32151900: Mực in PU 4202... (mã hs mực in pu 4202/ mã hs của mực in pu 42)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 C3... (mã hs mực in wf16 c3/ mã hs của mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 DB... (mã hs mực in wf16 db/ mã hs của mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 MT... (mã hs mực in wf16 mt/ mã hs của mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 C000... (mã hs mực in wf8 c000/ mã hs của mực in wf8 c)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 E NE... (mã hs mực in wf8 e ne/ mã hs của mực in wf8 e)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK C3D... (mã hs mực in sb ink c/ mã hs của mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK M02... (mã hs mực in sb ink m/ mã hs của mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK 815D... (mã hs mực in sb ink 8/ mã hs của mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK GLOW... (mã hs mực in sb ink g/ mã hs của mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Hộp mực in Canon GI-790 C. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in cano/ mã hs của hộp mực in c)
- Mã HS 32151900: Mực in 101-1 dùng trong nghành in lụa... (mã hs mực in 1011 dù/ mã hs của mực in 1011)
- Mã HS 32151900: Mực in 930B-2 dùng trong nghành in lụa... (mã hs mực in 930b2 d/ mã hs của mực in 930b)
- Mã HS 32151900: Muc In: NCC 0900... (mã hs muc in ncc 090/ mã hs của muc in ncc)
- Mã HS 32151900: Mực In: G09 1020... (mã hs mực in g09 102/ mã hs của mực in g09)
- Mã HS 32151900: Muc In: G09 0120N... (mã hs muc in g09 012/ mã hs của muc in g09)
- Mã HS 32151900: Mực In: G09- 2031N... (mã hs mực in g09 20/ mã hs của mực in g09)
- Mã HS 32151900: Mực in 010... (mã hs mực in 010/ mã hs của mực in 010)
- Mã HS 32151900: Mực in 020... (mã hs mực in 020/ mã hs của mực in 020)
- Mã HS 32151900: Mực in 8CG1... (mã hs mực in 8cg1/ mã hs của mực in 8cg1)
- Mã HS 32151900: Mực in 8GC2... (mã hs mực in 8gc2/ mã hs của mực in 8gc2)
- Mã HS 32151900: Mực in PD-112... (mã hs mực in pd112/ mã hs của mực in pd11)
- Mã HS 32151900: Mực in TR-003... (mã hs mực in tr003/ mã hs của mực in tr00)
- Mã HS 32151900: Mực in AC-2210... (mã hs mực in ac2210/ mã hs của mực in ac22)
- Mã HS 32151900: Mực in VSP-002... (mã hs mực in vsp002/ mã hs của mực in vsp0)
- Mã HS 32151900: Mực in VSP-003... (mã hs mực in vsp003/ mã hs của mực in vsp0)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-1932... (mã hs mực in 6801932/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-9003... (mã hs mực in 6809003/ mã hs của mực in 6809)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-A071... (mã hs mực in 680a071/ mã hs của mực in 680a)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10058... (mã hs mực in 6801005/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10287... (mã hs mực in 6801028/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10880... (mã hs mực in 6801088/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12546... (mã hs mực in 6801254/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12653... (mã hs mực in 6801265/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12677... (mã hs mực in 6801267/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12996... (mã hs mực in 6801299/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11087(A071)... (mã hs mực in 6801108/ mã hs của mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in dùng cho máy in Offset, màu trắng, (không dùng để in tiền), loại PEONY (KELE-40), mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Mực in dạ quang dùng cho máy in Offset, màu hồng. Loại 806C, không dùng để in tiền. Đóng gói: 01kg/hộp. Mới 100%... (mã hs mực in dạ quang/ mã hs của mực in dạ qu)
- Mã HS 32151900: Mực in UV loại ND-5204MJ, dùng để sản xuất vỏ sau điện thoại di động (4Kg/lọ) (Tái xuất từ mục hàng 01 tk nhập khẩu số 102534826000/A12)... (mã hs mực in uv loại/ mã hs của mực in uv lo)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: VNH-A866... (mã hs mực in vnha86/ mã hs của mực in vnh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-0119S... (mã hs mực in neh011/ mã hs của mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-1020-1... (mã hs mực in neh102/ mã hs của mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-2060-1... (mã hs mực in neh206/ mã hs của mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-5010-1... (mã hs mực in neh501/ mã hs của mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-3039-1... (mã hs mực in neh303/ mã hs của mực in neh)
- Mã HS 32151900: Mực in bao bì hệ nước, màu trắng trong/ Water based TA Pigment (1008)... (mã hs mực in bao bì h/ mã hs của mực in bao b)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP Red M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 11 của TK102565526560/A41 (02/05/19)... (mã hs mực in fd mp r/ mã hs của mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP Medium M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 14 của TK102987691660/A41(15/10/19)... (mã hs mực in fd mp m/ mã hs của mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP LF Magenta M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 33 của TK102803023520/A41 (08/08/19)... (mã hs mực in fd mp l/ mã hs của mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD Reddish Gold ESM VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 3 của TK102374480501/A41 (07/12/18)... (mã hs mực in fd redd/ mã hs của mực in fd r)
- Mã HS 32151900: Mực in- FDO New TBF Green HF1- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 26 của TK101966021030/A41 (20/04/18)... (mã hs mực in fdo new/ mã hs của mực in fdo)
- Mã HS 32151900: Mực in samsung MLT-D111S, hàng mới 100%... (mã hs mực in samsung/ mã hs của mực in samsu)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA 238 Yellow VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 7 của TK103086177940 (03/01/20)... (mã hs mực in ssnsa 2/ mã hs của mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA 121 Magenta VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 1 của TK103035434460/A41 (09/12/19)... (mã hs mực in ssnsa 1/ mã hs của mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA Conc611 White VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 2 của TK102334871110/A41 (28/09/18)... (mã hs mực in ssnsa c/ mã hs của mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng cuộn film)... (mã hs mực in dạng cu/ mã hs của mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực in 1056 cho máy in phun Linx, 500ml/bình, 10 bình/ thùng 5 lít. Hàng mới 100%... (mã hs mực in 1056 cho/ mã hs của mực in 1056)
- Mã HS 32151900: Mực dấu chuyên dùng Shiny... (mã hs mực dấu chuyên/ mã hs của mực dấu chuy)
- Mã HS 32151900: Mực in Linx 1079 cho máy in phun (500ml/bình, 10 bình/thùng).Hàng mới 100%... (mã hs mực in linx 107/ mã hs của mực in linx)
- Mã HS 32151900: Mực in T-700R... (mã hs mực in t700r/ mã hs của mực in t700)
- Mã HS 32151900: Mực in bao bì- Q-ENVIMAK OPP/W001C-PP (20KGS/THÙNG). Hàng mới 100%... (mã hs mực in bao bì/ mã hs của mực in bao b)
- Mã HS 32151900: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Mực cho máy in màu, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-09-VM F/X 023 JPT Blue 09 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki09vm/ mã hs của mực in ki09)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-14- VM F/X 159 JPT Green 14 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki14 v/ mã hs của mực in ki14)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-01-VM F/X 435 JPT HCM Orange KI-01 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki01vm/ mã hs của mực in ki01)
- Mã HS 32151900: Mực dấu Shiny S61, Hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny s/ mã hs của mực dấu shin)
- Mã HS 32151900: Mực in HP 1005-1006 (35A), Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp 1005/ mã hs của mực in hp 10)
- Mã HS 32151900: Mực in RZ đen, 1 ống 1000ml... (mã hs mực in rz đen/ mã hs của mực in rz đe)
- Mã HS 32151900: Chất phụ gia dùng để trộn với mực in để giảm độ bóng in trên chất liệu vải may quần áo, HC KVA. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia dù/ mã hs của chất phụ gia)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH102 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Titanium dioxide,Polyurethane resin,Purified water,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh10/ mã hs của mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHS-LH500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Purified water,Waterborne polyurethane rein,Caco3,DMAC,Pigment color,Triethylamine,Polyoxyvinyl ether,FAPE,Poly silicon)... (mã hs mực in ghslh50/ mã hs của mực in ghsl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH203 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh20/ mã hs của mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh50/ mã hs của mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH708 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh70/ mã hs của mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Hộp mực in 88A Number one cho máy HP P1007/P1008... (mã hs hộp mực in 88a/ mã hs của hộp mực in 8)
- Mã HS 32151900: Mực in 9485 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 9485 dùn/ mã hs của mực in 9485)
- Mã HS 32151900: Mực in 2400-9236 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 2400923/ mã hs của mực in 2400)
- Mã HS 32151900: Mực in 20*20CM 1466 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 20*20cm/ mã hs của mực in 20*20)
- Mã HS 32151900: Mực in 35*30CM T-1100 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 35*30cm/ mã hs của mực in 35*30)
- Mã HS 32151900: Mực in Canon MK-RS100B... (mã hs mực in canon mk/ mã hs của mực in canon)
- Mã HS 32159060: Mực của bút đánh dấu, màu đỏ 16oz/hộp, 6 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs mực của bút đán/ mã hs của mực của bút)
- Mã HS 32159090: Mực in giầy... (mã hs mực in giầy/ mã hs của mực in giầy)
- Mã HS 32159090: Mực dấu văn phòng phẩm, hàng mới 100%... (mã hs mực dấu văn phò/ mã hs của mực dấu văn)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 BLACK... (mã hs mực inhap60 b/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 CLEAR... (mã hs mực inhap60 c/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 A/BOND... (mã hs mực inhap60 a/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 ORANGE... (mã hs mực inhap60 o/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 SILVER... (mã hs mực inhap60 s/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 UT/RED... (mã hs mực inhap60 u/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-SWS-60 PT/WAX... (mã hs mực insws60 p/ mã hs của mực insws6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 3MPOWDER... (mã hs mực inhap60 3/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 WHITE100%... (mã hs mực inhap60 w/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-SWS-60 CLEAR LOW... (mã hs mực insws60 c/ mã hs của mực insws6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 TRANSFER PAPER... (mã hs mực inhap60 t/ mã hs của mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Trodat.(Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu trodat/ mã hs của mực dấu trod)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Trodaf (Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu trodaf/ mã hs của mực dấu trod)
- Mã HS 32159090: Mưc in 9184J 0.8L/bình, mới 100%... (mã hs mưc in 9184j 0/ mã hs của mưc in 9184j)
- Mã HS 32159090: MỰC DẦU BÓNG TPU-110- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực dầu bóng tp/ mã hs của mực dầu bóng)
- Mã HS 32159090: MỰC DẦU IN SNT-501 (MÀU ĐEN)- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực dầu in snt/ mã hs của mực dầu in s)
- Mã HS 32159090: Cuộn mực in tem... (mã hs cuộn mực in tem/ mã hs của cuộn mực in)
- Mã HS 32159090: Mực in- HAP-60 DILUENT... (mã hs mực in hap60/ mã hs của mực in hap)
- Mã HS 32159090: Nguyên liệu nhựa Polymes acrylic DC-189... (mã hs nguyên liệu nhự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 32159090: Mực in UV161(mực in 9000-IN), dùng để in trên giấy làm bảng biểu, sổ sách, hàng mới 100%... (mã hs mực in uv161mự/ mã hs của mực in uv161)
- Mã HS 32159090: Mực dùng để đóng dấu, xuất xứ Việt Nam, mới 100%... (mã hs mực dùng để đón/ mã hs của mực dùng để)
- Mã HS 32159090: Mực in 3D... (mã hs mực in 3d/ mã hs của mực in 3d)
- Mã HS 32159090: Mực dấu dạng nước; mới 100%... (mã hs mực dấu dạng nư/ mã hs của mực dấu dạng)
- Mã HS 32159090: Mực in dùng cho thiết bị kiểm tra độ cứng của nước (loại CMU-H2), Hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ mã hs của mực in dùng)
- Mã HS 32159090: Mực bút sơn B.PX-20UN GRAY... (mã hs mực bút sơn bp/ mã hs của mực bút sơn)
- Mã HS 32159090: Mực in tăm bông Shachihata TAT STSG-3, màu đen, 330ml... (mã hs mực in tăm bông/ mã hs của mực in tăm b)
- Mã HS 32159090: Mực in.Hàng mới 100%... (mã hs mực inhàng mới/ mã hs của mực inhàng)
- Mã HS 32159090: Mực bút sơn INK YPS WHITE... (mã hs mực bút sơn ink/ mã hs của mực bút sơn)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-102... (mã hs mực in sub102/ mã hs của mực in sub1)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-209&VN... (mã hs mực in sub209&/ mã hs của mực in sub2)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-302&VN... (mã hs mực in sub302&/ mã hs của mực in sub3)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-404&VN... (mã hs mực in sub404&/ mã hs của mực in sub4)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-501&VN... (mã hs mực in sub501&/ mã hs của mực in sub5)
- Mã HS 32159090: DUNG MÔI PHA MỰC A-401... (mã hs dung môi pha mự/ mã hs của dung môi pha)
- Mã HS 32159090: Mực in màu cho máy in Zebra ZXP7- YMCKO... (mã hs mực in màu cho/ mã hs của mực in màu c)


Chương tiếp theo…
Chương 31: Phân bón
Chương 33: Tinh dầu và các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh