Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 60: Các loại hàng dệt kim hoặc móc

>> Chương 59 >> Chương 61
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Hàng ren, móc thuộc nhóm 58.04;
(b) Các loại nhãn, phù hiệu hoặc các sản phẩm tương tự, dệt kim hoặc móc, thuộc nhóm 58.07; hoặc
(c) Vải dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, thuộc Chương 59. Tuy nhiên, các loại vải dệt kim hoặc móc có tạo vòng lông, được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, vẫn được phân loại vào nhóm 60.01.
2. Chương này cũng kể cả các loại vải làm từ sợi kim loại và được sử dụng trong trang trí, như vải trang trí nội thất hoặc dùng cho các mục đích tương tự.
3. Trong toàn bộ Danh mục, bất kỳ sự liên quan nào đến hàng “dệt kim” kể cả hàng khâu đính trong đó các mũi khâu móc xích đều được tạo thành bằng sợi dệt.
Chú giải phân nhóm.
1. Phân nhóm 6005.35 bao gồm vải từ monofilament polyetylen hoặc từ multifilament polyeste, có trọng lượng từ 30g/m2 đến 55g/m2, có kích cỡ lưới từ 20 lỗ/cm2 đến 100 lỗ/cm2, và được tẩm hoặc phủ alpha-cypermethrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), deltamethrin (INN, ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), permethrin (ISO) hoặc pirimiphos-methyl (ISO).


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 60011000: Vải dệt kim vòng lông dài một mặt, 100% polyester, khổ 150cm, định lượng 1050+-15 g/m, mã KLPF100P,màu vàng sáng,chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ ép lớp, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim vòn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải dệt kim lông dài 100% Polyeste... (mã hs vải dệt kim lôn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải giả lông thú(Vải dệt kim tạo lông dài một mặt), 100% polyester, lớp lông bề mặt dài 8mm, chưa ngâm tẩm, tráng phủ, ép lớp, khổ rộng 1,5m-1,7m, định lượng 190g/m2. Hàng mới 100%.... (mã hs vải giả lông th/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 60011000: Vải dệt kim giả lông thú, tạo lông dài 1 mặt dạng cuộn, 100% polyester, khổ 1.60m, 1Kg tương đương 2.50m. Chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp. Mới 100%.... (mã hs vải dệt kim giả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải bọc ghế sofa, dệt từ sợi có vòng lông dài (khổ 1.5m, thành phần sợi: 15% acrylic, 85% polyester), dùng trong sản xuất ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 60012200: Vải nỉ 100% Pes khổ 150 cm (NJF23-B60)- Hàng mới 100%... (mã hs vải nỉ 100% pes/ mã hs của vải nỉ 100%)
- Mã HS 60012200: Vải 3 lớp 100%Pes khổ 144 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 100%p/ mã hs của vải 3 lớp 10)
- Mã HS 60012200: Vải F BOXBERG BARK 33802- 2% PU 98% Polyester (Kho: 142cm, 20656.6met)... (mã hs vải f boxberg b/ mã hs của vải f boxber)
- Mã HS 60012200: Vải NIAROBI(DT900-5) ALLOY 40600- 94% Polyester 6% Poloyurethane (Kho: 142cm, 2370.5met)... (mã hs vải niarobidt9/ mã hs của vải niarobi)
- Mã HS 60012200: Vải dệt-TERRY 43" 100% POLY (75D) KNIT RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải dệtterry 4/ mã hs của vải dệtterr)
- Mã HS 60012200: Vải lót vòng lông- ESTER LOOP-00086-04050-00... (mã hs vải lót vòng lô/ mã hs của vải lót vòng)
- Mã HS 60012200: Vải tạo vòng lông bằng dệt kim từ xơ nhân tạo 100% polyester, trọng lượng 495g/m2, 58" (995.5Y)... (mã hs vải tạo vòng lô/ mã hs của vải tạo vòng)
- Mã HS 60012900: VẢI DỆT KIM 100% POLYESTER, KHỔ 64", 1.58 MET/KGS, ĐÃ NHUỘM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60012900: Vải 100% Polyester K.58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60012900: Vải chính 100% Polyester- K63": 15,241Y... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60012900: Vải chính 95% Polyester 5%Spandex- K58": 1,310Y... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60012900: Vải chính 92% Polyester 8%Spandex- K58": 17,218Y... (mã hs vải chính 92% p/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60012900: Vải bọc ghế (100% polyester) (khổ 57")... (mã hs vải bọc ghế 10/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 60019100: Vải chính 92% cotton 8% span 42-44"... (mã hs vải chính 92% c/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60019100: Vải chinh: 70%cotton 30 %polyester 58-60"... (mã hs vải chinh 70%c/ mã hs của vải chinh 7)
- Mã HS 60019100: Vải 100% polyester knit mesh khổ 58-60" (kho 59.05")... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60019100: Vải dệt sợi bông... (mã hs vải dệt sợi bôn/ mã hs của vải dệt sợi)
- Mã HS 60019220: Vải TRICOT (100% POLYESTER) 2MM mau vang kho vai 58" (267 YDS), vai co tao vong long tu xo staple... (mã hs vải tricot 100/ mã hs của vải tricot)
- Mã HS 60019230: Vải 60% cotton 40% polyester khổ 67"... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim 100% Polyeste... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải F FOXFIELD STONE 10404- 100%Polyester (Kho: 142cm, 51.5met)... (mã hs vải f foxfield/ mã hs của vải f foxfie)
- Mã HS 60019290: Vải F CLONMEL CHARCOAL 36505- 100% Polyester (Kho: 142cm, 46063.5met)... (mã hs vải f clonmel c/ mã hs của vải f clonme)
- Mã HS 60019290: Vải F NIMMONS CHOCOLATE 36304- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1266.1met)... (mã hs vải f nimmons c/ mã hs của vải f nimmon)
- Mã HS 60019290: Vải F BRAYBURN CHOCOLATE 77701- 100% polyester (Kho: 142cm, 3396.5met)... (mã hs vải f brayburn/ mã hs của vải f braybu)
- Mã HS 60019290: Vải F DRAKESTONE CHARCOAL 35402- 100% Polyester (Kho: 142cm, 517.7met)... (mã hs vải f drakeston/ mã hs của vải f drakes)
- Mã HS 60019290: Vải F ROTATION(PHOENIX)SMOKE 97501- 95% Polyester 5% Pu (Kho: 142cm, 309.7met)... (mã hs vải f rotation/ mã hs của vải f rotati)
- Mã HS 60019290: Vải F BRONWYN (SHAZAM) ALLOY 26002- 100% polyester (Kho: 142cm, 1163.3met)... (mã hs vải f bronwyn/ mã hs của vải f bronwy)
- Mã HS 60019290: Vải F Cossette (Fuse)Midnight67304- 100% polyester (Kho: 142cm, 1965.2met)... (mã hs vải f cossette/ mã hs của vải f cosset)
- Mã HS 60019290: Vải F Cossette(Fuse)Chocolate67302- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1694.1met)... (mã hs vải f cossette/ mã hs của vải f cosset)
- Mã HS 60019290: Vải F LARKINHURSTEARTH 31901- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 10628.9met)... (mã hs vải f larkinhur/ mã hs của vải f larkin)
- Mã HS 60019290: Vải F LONGDON PLACE ESPRESSO 32901- 100% polyester (Kho: 142cm, 15725.8met)... (mã hs vải f longdon p/ mã hs của vải f longdo)
- Mã HS 60019290: Vải F TAMBO PEWTER(SEAL) 27801- 95% Polyester 5% Pu (Kho: 142cm, 10097.9met)... (mã hs vải f tambo pew/ mã hs của vải f tambo)
- Mã HS 60019290: Vải F CARRARSE (BRAIR) TEAK18702- Polyester 95% PU 5% (Kho: 142cm, 4895.8met)... (mã hs vải f carrarse/ mã hs của vải f carrar)
- Mã HS 60019290: Vải F BLADEN(HEYDAY)COFFEE 12000- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 59898.7met)... (mã hs vải f bladenhe/ mã hs của vải f bladen)
- Mã HS 60019290: Vải F DARSHMORE(PADRE)ALMOND 56801- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 11314.4met)... (mã hs vải f darshmore/ mã hs của vải f darshm)
- Mã HS 60019290: Vải F ALZENA GUNSMOKE 71400- 95% polyester 5% polyurethane (Kho: 142cm, 7429.5met)... (mã hs vải f alzena gu/ mã hs của vải f alzena)
- Mã HS 60019290: Vải F STREHELA SILVER 33101- 100% Polyester (Kho: 145cm, 1167met)... (mã hs vải f strehela/ mã hs của vải f strehe)
- Mã HS 60019290: Vải F BRAXLIN CHARCOAL(D)88502- 100% polyester (Kho: 142cm, 3732.5met)... (mã hs vải f braxlin c/ mã hs của vải f braxli)
- Mã HS 60019290: Vải F CORALPIKE(SHARPEI)DUNE10102- 100% polyester (Kho: 142cm, 6460.6met)... (mã hs vải f coralpike/ mã hs của vải f coralp)
- Mã HS 60019290: Vải F Fielding(BD038)Chocolat42101- 100% Polyester (Kho: 142cm, 5028.7met)... (mã hs vải f fielding/ mã hs của vải f fieldi)
- Mã HS 60019290: Vải V RYLER STEEL 40201- 2% Polyurethane 98% Polyester (Kho: 142cm, 4533.1met)... (mã hs vải v ryler ste/ mã hs của vải v ryler)
- Mã HS 60019290: Vải V NARZOLE COFFEE 74402- 98% Polyester 2% Polyurethane (Kho: 142cm, 6659.2met)... (mã hs vải v narzole c/ mã hs của vải v narzol)
- Mã HS 60019290: Vải 94% NYLON 6% EL khổ 130cm mới 100%... (mã hs vải 94% nylon 6/ mã hs của vải 94% nylo)
- Mã HS 60019290: VAI LOT 92%POLYESTER8%SPANDEX/ELASTANE K:61/63"... (mã hs vai lot 92%poly/ mã hs của vai lot 92%p)
- Mã HS 60019290: Vải 100% cotton knit khổ 61-63" (kho 62.99")... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim sợi tổng hợp, TL trên 250g/m2 (88%CORDURA 12%LYCRA; W:60''; 7673Y)... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim-100%Recycled Polyester63.0"/63.5"/64.0"/64.5"/65.0"... (mã hs vải dệt kim100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải Polyester... (mã hs vải polyester/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60019290: Vải 100% POLYESTER... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60019290: Vải chính 75% COTTON 22%POLY 3%SPX 48/50'' (2464 YARD 2861 MTK)... (mã hs vải chính 75% c/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60019290: Vải chính 74.8%COTTON 24.1%POLYESTER 1.1%SPANDEX WEIGHT:10.1OZ 55/56'' (203 YARD 264 MTK)... (mã hs vải chính 748%/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 60019290: Vải dạ (nỉ) FELT 44"... (mã hs vải dạ nỉ fel/ mã hs của vải dạ nỉ)
- Mã HS 60019290: Vải KNIT GORE-TEX SFN75VC 2L HTP khổ 140-145Cm (100% polyester warp knit texturised filament yarns dyed) (Chính)... (mã hs vải knit goret/ mã hs của vải knit gor)
- Mã HS 60019290: Vải Polyester 92% Polyurethane 8%... (mã hs vải polyester 9/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim tạo lông ngắn 1 mặt, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 130g/m2, dạng cuộn, khổ (1-2)m, dùng may vỏ chăn, mới 100%... (mã hs vải dệt kim tạo/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: VAI CAT SAN CHUA IN... (mã hs vai cat san chu/ mã hs của vai cat san)
- Mã HS 60019290: Vải K.52-54" (100% POLYESTER) (#62615168)... (mã hs vải k5254 1/ mã hs của vải k5254)
- Mã HS 60019990: VẢI 100%POLYESTER TRICCOT KHỔ 60"... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60019990: Vải VELVET/ các màu, khổ 58" (Vải dệt kim 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải velvet/ các/ mã hs của vải velvet/)
- Mã HS 60019990: Vải EF/ các màu, khổ 58" (1.5mm. Vải dệt kim 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải ef/ các màu/ mã hs của vải ef/ các)
- Mã HS 60024000: Vải hem 30cm (Nylon 72%, Spandex 28%)... (mã hs vải hem 30cm n/ mã hs của vải hem 30cm)
- Mã HS 60024000: Ren K: 32MM (0.1"-10")... (mã hs ren k 32mm 0/ mã hs của ren k 32mm)
- Mã HS 60024000: Vải dệt kim các loại có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên, khổ không quá 30 cm... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60029000: Vải dệt kim 100% Polyester (Bo len)... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60029000: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 60029000: vải chính K160cm;100%cotton)... (mã hs vải chính k160c/ mã hs của vải chính k1)
- Mã HS 60033000: Khăn lau được làm từ vải dệt kim sợi tổng hợp polyeste, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ,định lượng 160g/m2,được cắt bằng dao nhiệt chống sổ thành dạng mảnh, kt (20x20)cm+/-10%.Mới 100%... (mã hs khăn lau được l/ mã hs của khăn lau đượ)
- Mã HS 60033000: Dây viền TC Bias (Polyester 65%, Cotton 35%)... (mã hs dây viền tc bia/ mã hs của dây viền tc)
- Mã HS 60033000: Vải dệt kim, (Thành phần: 96% Nylon, 4% elastane, khổ 3/8''), Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim t/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60033000: Vải dệt kim các loại từ xơ tổng hợp có khổ rộng không quá 30 cm... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60039000: Dây luồn gọng các loại... (mã hs dây luồn gọng c/ mã hs của dây luồn gọn)
- Mã HS 60039000: Vải dệt kim, 100% Rayon, hàng mới 100%, khổ 53/54, dài 1373.3 yard... (mã hs vải dệt kim 10/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60039000: Dây vải các loại... (mã hs dây vải các loạ/ mã hs của dây vải các)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 93% Cotton 7% Spandex Single (M)... (mã hs vải dệt kim 93%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 56% Cotton 37% Polyester 7% Spandex/Elastane Single... (mã hs vải dệt kim 56%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 75% Cotton 18% Polyester 7% Spandex/Elastane Single... (mã hs vải dệt kim 75%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 54% Cotton 34% Polyester 7% Viscose 5% Elastane Fleece... (mã hs vải dệt kim 54%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim các loại 92% Polyester+8% Spandex PL1014 61"*145-150g/m2 215g/y (77.8M2).Muc hàng 5 của TK: 302044006740... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 98% polyester 2% Spandex; TL 277 gsm-khổ 42/44" (DỆT KIM ĐÃ NHUỘM)... (mã hs vải 98% polyest/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 60041010: Vải 94/6% Pes/Spandex khổ 147 cm (NJF49-B61-001)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 94/6% pes/s/ mã hs của vải 94/6% pe)
- Mã HS 60041010: Vải 92% polyester 8% EA (spandex) khổ 145cm (511-006)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60041010: Vải (1 mặt nỉ, 1 mặt dệt kim) 94/6% Pes/Elastane khổ 164 cm (10316-54822)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 1 mặt nỉ/ mã hs của vải 1 mặt n)
- Mã HS 60041010: VẢI DỆT KIM 83% POLYESTER 17% SPANDEX KHỔ 58/60" TL 220G/M2... (mã hs vải dệt kim 83%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 86%Polyester 14%Elastane-Knit (L: 240 yds, W: 59 inch) 1811301B... (mã hs vải 86%polyeste/ mã hs của vải 86%polye)
- Mã HS 60041010: FOC- Vải 91% Polyester 9% Elastane-knit (L: 14 yds, W: 58 inch) 1811301A... (mã hs foc vải 91% po/ mã hs của foc vải 91%)
- Mã HS 60041010: FOC-Vải 85% Polyester, 15% Elastane- knit (L:101 yds, W:57 inc)... (mã hs focvải 85% pol/ mã hs của focvải 85%)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 92% Nylon, 8% Spandex khổ 160 cm; 230g/m2... (mã hs vải dệt kim 92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải, Nylon Span K.60"/62" (Nylon 85%, Spandex 15%)... (mã hs vải nylon span/ mã hs của vải nylon s)
- Mã HS 60041010: Vải tơ Span Solid K. 60"/62" (Rayon 95%, Spandex 5%)... (mã hs vải tơ span sol/ mã hs của vải tơ span)
- Mã HS 60041010: Vải 90% polyester 10% elastane- Knit (L: 193 yds, W: 58 inc)... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 60041010: FOC-Vải 90% polyester 10% elastane- Knit (L: 3 yds, W: 58 inc)... (mã hs focvải 90% pol/ mã hs của focvải 90%)
- Mã HS 60041010: Vải 95%cotton 5%spandex 74/76" (11686 YDS)... (mã hs vải 95%cotton 5/ mã hs của vải 95%cotto)
- Mã HS 60041010: VẢI DỆT KIM 89% NYLON 11% SPANDEX KHỔ 152.40CM... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 57% cotton 38% modal 5% spandex, width: 62", 975.69 yds 1404.99 m2... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 60041010: Vải 94% polyester 6% span, khổ 58", 3190 YD, có tỉ trọng sợi đàn hồi 17%, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 60041010: Vải chính Polyamide/Nylon/PA80-82%; Spandex/EOL/EA20-18%, khổ 59/62"... (mã hs vải chính polya/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 60041010: Vải 56% Cotton 37% Polyester 7% Spandex (Elastane/Polyurethane) khổ 64/66"... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 60041010: Vải 89%polyester 11%spandex- knit (L: 1800 yds, W: 130 cm)... (mã hs vải 89%polyeste/ mã hs của vải 89%polye)
- Mã HS 60041010: VẢI DỆT KIM 62% NYLON 38% SPANDEX KHỔ 142.24 CM... (mã hs vải dệt kim 62%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim đan ngang, thành phần 94,6% polyeste, 5,4% spandex, đã in, khổ vải 154cm, khối lượng 222,8g/m2. Vải dùng trong may mặc do Trung Quốc sản xuất mới 100%.... (mã hs vải dệt kim đan/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải chính 92%Nylon 8%Spandex, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 92%ny/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60041010: Vải 85% Polyester 15% Spandex... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 60041010: Vải chính (84.3% Nylon, 15.7% Spandex) khổ 152 cm... (mã hs vải chính 843/ mã hs của vải chính 8)
- Mã HS 60041010: Vai 65% polyester 31% Rayon 4% spandex k.58-60... (mã hs vai 65% polyest/ mã hs của vai 65% poly)
- Mã HS 60041010: VẢI DỆT KIM 81% NYLON 19% LYCRA KHỔ 116.84CM... (mã hs vải dệt kim 81%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: VẢI DỆT KIM 49% NYLON 32% POLYESTER 19% LYCRA KHỔ 142.24CM... (mã hs vải dệt kim 49%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 85% cotton 15% polyester... (mã hs vải 85% cotton/ mã hs của vải 85% cott)
- Mã HS 60041010: Vải chính 81% Polyamide 19% Spandex K: 150cm59", vải dệt kim, 2,032yds596.10kgs, weight: 190gm/m2... (mã hs vải chính 81% p/ mã hs của vải chính 81)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim (93% Cotton, 7% Spandex) khổ 175cm (175g/m2)... (mã hs vải dệt kim 93/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 57% sợi polyester, 37% sợi cotton và 6% sợi đàn hồi, bề mặt không tráng phủ, màu xám, trọng lượng 311g/m2, dạng cuộn, khổ 1,8m.hiệu chữ Trung Quốc.Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim(95% Cotton, 5% Spandex) khổ 152/157cm (160g/m2)... (mã hs vải dệt kim95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim (59%Cotton, 39%Poly, 2%Spandex) 165g/m2 khổ 160 cm (63")... (mã hs vải dệt kim 59/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: vải dệt kim 51% cotton 41% Polyester 8% spandex đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt kim 51%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải chính (vải dệt kim 57% cotton 38% polyester 5% spandex khổ 50/52 inch có tỷ trọng sợi đàn hồi không quá 20%) mới 100%... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 60041010: Vải thô chưa nhuộm 53% Recycle Polyester17%Polyester 25%cotton 5% spandex W"60... (mã hs vải thô chưa nh/ mã hs của vải thô chưa)
- Mã HS 60041010: Vải bọc khổ 20-62" (dệt kim từ sợi thun 5%, polyester 95%, định lượng 200g/m2, 1kg từ 1.7m-5.2m, kích thước không đồng nhất, dùng làm túi lót trong của nệm). Mới 100%... (mã hs vải bọc khổ 20/ mã hs của vải bọc khổ)
- Mã HS 60041010: Vải 100% polyester, K: 59-60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 91.0%POLYESTER/9.0%SPANDEX, 215g/m2 Knit (L: 193 yds,W: 152 cm)... (mã hs vải dệt kim 91/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải(75% polyester 19%Modal 6% Elastane W:20~92")... (mã hs vải75% polyest/ mã hs của vải75% poly)
- Mã HS 60041010: Vải(84%Polyester 16%Spandex/elastance/lycra W:20~92"... (mã hs vải84%polyeste/ mã hs của vải84%polye)
- Mã HS 60041010: Vải- FABRIC- 58% COTTON 37% POLYESTER 5% SPANDEX 59/61"... (mã hs vải fabric 58/ mã hs của vải fabric)
- Mã HS 60041010: Vải 92% Cotton 8% Elastane... (mã hs vải 92% cotton/ mã hs của vải 92% cott)
- Mã HS 60041010: Vải 95% Polyester 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60041010: Vải K.55-57" (65% POLYESTER 35% RAYON) (#62692148)... (mã hs vải k5557 6/ mã hs của vải k5557)
- Mã HS 60041010: Vải K.58-60" (65% POLYESTER 35% RAYON) (#62695040)... (mã hs vải k5860 6/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60041010: Vải K.49-51" (84% POLYESTER 16% ELASTIC) (#60038740)... (mã hs vải k4951 8/ mã hs của vải k4951)
- Mã HS 60041010: Vải K.58-60" (70% POLYESTER 25% COTTON 5% ELASTIC) (#70002549)... (mã hs vải k5860 7/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60041010: Vải K.52-54" (89% POLYESTER 11% ELASTIC) (#60042069)... (mã hs vải k5254 8/ mã hs của vải k5254)
- Mã HS 60041010: Vải K.55-57" (84% POLYESTER 16% ELASTIC) (#62704844)... (mã hs vải k5557 8/ mã hs của vải k5557)
- Mã HS 60041010: Vải K.58-60" (90% POLYESTER 10% ELASTIC) (#60041686)... (mã hs vải k5860 9/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60041010: Vải K.58-60" (88% RECYCLE POLYESTER 12% ELASTIC) (#62715488)... (mã hs vải k5860 8/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 94.0% POLYESTER 6.0%SPANDEX, 220g/m2 Knit (L: 41 yds,W: 152.4 cm)... (mã hs vải dệt kim 94/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 82% nylon 18% spandex... (mã hs vải 82% nylon 1/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 60041090: Vải(92%polyester 8%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải92%polyeste/ mã hs của vải92%polye)
- Mã HS 60041090: Vải dùng để may đồ lót bằng 93% cotton 7% spandex, công nghệ vải dệt kim, khổ 70", 160GSM/M2, Code: H1MKS00119002-SK01, Màu: BLACK, NSX: NAN YANG KNITTING FACTORY COMPANY LIMITED, mới 100%... (mã hs vải dùng để may/ mã hs của vải dùng để)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim có khổ rộng 50 inch (78%Polyamide66, 22%Elastan)- Soft nude (100g/m2)... (mã hs vải dệt kim có/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 91% cotton 5 % polyester 4% spandex khổ 68''... (mã hs vải 91% cotton/ mã hs của vải 91% cott)
- Mã HS 60041090: Vải chính 95%Rayon 5%Spandex K58/60"... (mã hs vải chính 95%ra/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60041090: Vải chính 95%Polyester 5%Spandex K58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60041090: Vải (2217)(Nylon 100%). Khổ: 150-155cm... (mã hs vải 2217nylo/ mã hs của vải 2217n)
- Mã HS 60041090: Vải (1455)(Nylon:80%; Spandex:20%). K: 125-130cm... (mã hs vải 1455nylo/ mã hs của vải 1455n)
- Mã HS 60041090: Vải chính (100% Cotton)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim, khổ >30cm, sợi đàn hồi >5%-POLYESTER 95%, POLYURETHANE 5%-POLY SPAN MESH,56"... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải, COTTON POLY SPAN K.58''/60''(Cotton 57% Polyester 38%, Spandex 5%)... (mã hs vải cotton pol/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 60041090: Vải 100% Nylon, K60"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60041090: Vải chính: 95% Polyester 5% Spandex khổ 58" #8881 yds... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60041090: Vải chính: 100% Polyester khổ 56" #30 yds... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 60041090: Vải 95% Rayon 5% Spandex (Elastance) K.58/60"... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60041090: Vải PS-16164 (Cotton 89%, Creora11%). Khổ: 155-160 cm... (mã hs vải ps16164 c/ mã hs của vải ps16164)
- Mã HS 60041090: Vải 95% Poly 5% Elastane: 58/60"... (mã hs vải 95% poly 5%/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60041090: Vải(78%Polyester 22%Spandex/elastance/lycra W:20~92"... (mã hs vải78%polyeste/ mã hs của vải78%polye)
- Mã HS 60041090: Vải (76% polyester 24%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải 76% polyes/ mã hs của vải 76% pol)
- Mã HS 60041090: Vải 93% Cotton 7% Spandex (Elastane/Polyurethane) khổ 68/70"... (mã hs vải 93% cotton/ mã hs của vải 93% cott)
- Mã HS 60041090: Vải 72.5-73% PA 27.5-27% EA K55"... (mã hs vải 72573% pa/ mã hs của vải 72573%)
- Mã HS 60041090: Vải chính Nylon 85% Polyurethane 15% khổ 135/140 cm (82-6510)... (mã hs vải chính nylon/ mã hs của vải chính ny)
- Mã HS 60041090: Vải 92% Polyester 8% Spandex 56/58"... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60041090: Vải (100%polyester)... (mã hs vải 100%polyes/ mã hs của vải 100%pol)
- Mã HS 60041090: Vải 92%Cotton 8%Polyurethane 42/44"... (mã hs vải 92%cotton 8/ mã hs của vải 92%cotto)
- Mã HS 60041090: Vải 95%Cotton 5%Polyurethane 42/44"... (mã hs vải 95%cotton 5/ mã hs của vải 95%cotto)
- Mã HS 60041090: Vải 92%Polyester 8%Polyurethane 58/60"... (mã hs vải 92%polyeste/ mã hs của vải 92%polye)
- Mã HS 60041090: Vải 81%Polyester 19%Polyurethane 58/60"... (mã hs vải 81%polyeste/ mã hs của vải 81%polye)
- Mã HS 60041090: Vai chinh 92% polyester 8% elastane K60''... (mã hs vai chinh 92% p/ mã hs của vai chinh 92)
- Mã HS 60041090: Vải 80% cotton 15% polyester 5% PU khổ 58-60"... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cott)
- Mã HS 60041090: Vải chính 90% Polyester 10% Spandex, 52"... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 60041090: Vải chính 79% Polyamide 21% Spandex K: 140cm55", vải dệt kim, 12,946yds3,918.10kgs, weight: 210gm/m2... (mã hs vải chính 79% p/ mã hs của vải chính 79)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim (72% Polyester, 28%Spandex) 250g/m2 Khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 72/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải(77%nylon 23%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải77%nylon 23/ mã hs của vải77%nylon)
- Mã HS 60041090: Vải lót (100%Polyester) vải dệt kim có khổ rộng hơn 30cm; khổ: 59"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải lót 100%po/ mã hs của vải lót 100)
- Mã HS 60041090: Vải(95%polyester 5%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải95%polyeste/ mã hs của vải95%polye)
- Mã HS 60041090: Vải dệt- DJT 4856 BEIT SPAN CDP 52"... (mã hs vải dệt djt 48/ mã hs của vải dệt djt)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 82% Cotton 18% Poly, khổ vải 68 inch... (mã hs vải dệt kim 82%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 95% Polyester 5% Spandex (Elastane/Polyurethane)... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60041090: Vải lưới... (mã hs vải lưới/ mã hs của vải lưới)
- Mã HS 60041090: Vải lưới 100% polyester 58" (1161.2 M2)... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60041090: Vải 70%Cotton 30% Polyeste K' 58/60"... (mã hs vải 70%cotton 3/ mã hs của vải 70%cotto)
- Mã HS 60041090: Vải 91%Polyester 9%Polyurethane K.58/60"... (mã hs vải 91%polyeste/ mã hs của vải 91%polye)
- Mã HS 60041090: Vải(90%polyester 10%spandex/elastance/lycra)... (mã hs vải90%polyeste/ mã hs của vải90%polye)
- Mã HS 60041090: Vải chính 75% Viscose 21% Polyester 4% Elastane,56/58"... (mã hs vải chính 75% v/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60041090: Vải thành phẩm đã nhuộm 100% Polyester fabric tricot (suede), wil 58 "... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim-51%Nylon, Polyamide49%Lycra, Spandex, Elastane43.0"/43.5"/44.0"/44.5"/45.0"... (mã hs vải dệt kim51%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 93%Polyester 7% Elastance (Spandex) K.58/60"... (mã hs vải 93%polyeste/ mã hs của vải 93%polye)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 92% Nylon, 08% Spandex Khổ 140/142 cm (56") 130 g/m2, color: Black NS16-60444I... (mã hs vải dệt kim 92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải bo (từ vải dệt kim 100% poly) 44' 87 Y... (mã hs vải bo từ vải/ mã hs của vải bo từ v)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 94% cotton 6% spandex (Khổ 72", số lượng 2,449.80 Yds)... (mã hs vải dệt kim 94%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 100% Cotton (Khổ 66")... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 97% Cotton 3% Elastane (Khổ 72")... (mã hs vải dệt kim 97%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 60% Cotton 40% Polyester (Khổ 71")... (mã hs vải dệt kim 60%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 97% POLYESTER 3% SPANDEX K.57/58"... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60041090: Vải 95% Cotton 5% Span Rib... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60041090: Vải chính 93% COTTON 7% SPANDEX, 58/60"... (mã hs vải chính 93% c/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 60041090: Vải 98% POLYESTER 2%SPANDEX K.58/60"... (mã hs vải 98% polyest/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 60041090: Vải MAKOGAI KIRA&SHIRA (Polyamide/Nylon/PA 80-82%,Spandex/EOL/EA 18-20%), Khổ 150cm-157cm... (mã hs vải makogai kir/ mã hs của vải makogai)
- Mã HS 60041090: Vải chính 95% RAYON 5% SPANDEX, 67/69"... (mã hs vải chính 95% r/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60041090: VẢI DỆT KIM ĐÃ NHUỘM 86% RAYON 10% POLY 3% NYLON 1% SPAN, KHỔ: 58/60"... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 95% poly, 5% span... (mã hs vải 95% poly 5/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60041090: Vải 90% nylon, 10% span... (mã hs vải 90% nylon/ mã hs của vải 90% nylo)
- Mã HS 60041090: Vải ren 90% nylon, 10% span... (mã hs vải ren 90% nyl/ mã hs của vải ren 90%)
- Mã HS 60041090: Vải 80-82% PA 20-18% EA K59-62"... (mã hs vải 8082% pa 2/ mã hs của vải 8082% p)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim (80% Polyamide 20% Elastane) khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 80/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải(84%Polyester 16%Spandex/elastance/lycra W:20~92"... (mã hs vải84%polyeste/ mã hs của vải84%polye)
- Mã HS 60041090: Vải(80%polyester 20%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải80%polyeste/ mã hs của vải80%polye)
- Mã HS 60041090: Vải chính 60% Polyester 40% Metallic 57/58"... (mã hs vải chính 60% p/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 60041090: Vải(79%Nylon 21%spandex/elastane/lycra W:20~92")... (mã hs vải79%nylon 21/ mã hs của vải79%nylon)
- Mã HS 60041090: Vải (71%Nylon 29%Spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải 71%nylon 2/ mã hs của vải 71%nylo)
- Mã HS 60041090: Vải Chính 65% POLY 35% ELASTANE 58-60"... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 60041090: Vải chính 80% Nylon 20% Spandex k 56/58''... (mã hs vải chính 80% n/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 60041090: Vải chính 100 % polyester (K:58-60")... (mã hs vải chính 100 %/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 80% Polyamide 20% Elastane khổ 155 cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 95% Polyester 5% Spandex (Vải dệt kim đã in hoa văn 95M-HT9, trọng lượng 320g/yd, khổ 58")- hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải thun (dệt kim DTMM, 95% poly 5% spandex, cuộn to nhỏ, kích thước không đồng đều stock, 16,806.8Kg50,421Mét) khổ 58/60" mới 100%... (mã hs vải thun dệt k/ mã hs của vải thun dệ)
- Mã HS 60049000: Dựng, mex,60"... (mã hs dựng mex60/ mã hs của dựng mex60)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim 89% Pes 11% Spandex khổ 170 cm(10305-010)- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Bolen dạng chiếc... (mã hs bolen dạng chiế/ mã hs của bolen dạng c)
- Mã HS 60049000: Vải chính 95% Rayon 5% Spandex 64"- 66"... (mã hs vải chính 95% r/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60049000: Vải 97% Rayon(Viscose) 2% Polyester 1% Elastane (Spandex) khổ 48''... (mã hs vải 97% rayonv/ mã hs của vải 97% rayo)
- Mã HS 60049000: VẢI CHÍNH K.88" (100% POLYESTER KNIT) (116620)... (mã hs vải chính k88/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60049000: Vải 83% Rayon 12% Polyester 5% Span khổ 47/49''... (mã hs vải 83% rayon 1/ mã hs của vải 83% rayo)
- Mã HS 60049000: Vải chính 95% Poly 5% spandex (Elastance)... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60049000: Vải chính 48% Poly 46% Cotton 6% spandex... (mã hs vải chính 48% p/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 60049000: Vải 56% Cotton 40% Polyester 4% Spandex/Elastane/Lycra... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 60049000: Vải 88% Polyester 12% Spandex/Elastane/Lycra... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60049000: Vải 95% Rayon/Viscose/Modal 5% Spandex/Elastane/Lycra... (mã hs vải 95% rayon/v/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60049000: Vải 65% Rayon/Viscose/ Modal 30% Nylon/ Polyamide 5% Elastane/ Spandex/ Lycra... (mã hs vải 65% rayon/v/ mã hs của vải 65% rayo)
- Mã HS 60049000: Vải 100% Cottton K74" (488 YDS)... (mã hs vải 100% cottto/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60049000: Vải chính 100%cotton... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60049000: Vải chính 95%cotton 5%elastane... (mã hs vải chính 95%co/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60049000: Vải chính 96%cotton 4%elastane... (mã hs vải chính 96%co/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 60049000: Vải lót các loại... (mã hs vải lót các loạ/ mã hs của vải lót các)
- Mã HS 60049000: Vải 98% Cotton 2% Spandex/Elastane/Lycra... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 60049000: Vải thun(NPL008)(139, 117, 182, 152, 149 CM)... (mã hs vải thunnpl008/ mã hs của vải thunnpl)
- Mã HS 60049000: Vải lưới Mesh các loại(dệt kim bằng sợi Polyester,chưa tráng phủ); Khổ rộng 54', hàng mới 100%... (mã hs vải lưới mesh c/ mã hs của vải lưới mes)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim tổng hợp 96% poly 4% spandx 240g/m2 57"... (mã hs vải dệt kim tổn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Vải tricot(NPL005)(137, 140, 145, 183, 200 CM)... (mã hs vải tricotnpl0/ mã hs của vải tricotn)
- Mã HS 60049000: Vải dưới 85% Nylon trên 15% Polyurethane, Vải 77% Nylon 23% polyurethane, khổ 58-60", 10829 YD, có tỉ trọng sợi đàn hồi 17%, từ sợi tổng jopwj, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải dưới 85% ny/ mã hs của vải dưới 85%)
- Mã HS 60049000: Vải elasthan, k. 60/62" (80% nylon 20% elasthan)- Printed swimwear fabric, KIRA... (mã hs vải elasthan k/ mã hs của vải elasthan)
- Mã HS 60049000: Vải Elastan, K.60"- Printed swimwear fabric, REVOLUTIONAL 406, 79% nylon 21% spandex... (mã hs vải elastan k/ mã hs của vải elastan)
- Mã HS 60049000: Vải 100% Polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60049000: Vải 100% coton... (mã hs vải 100% coton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60049000: Vải chính (76% Polyamide, 24% Elastane)... (mã hs vải chính 76%/ mã hs của vải chính 7)
- Mã HS 60049000: Vải chính (85% Polyamide, 15% Elastane)... (mã hs vải chính 85%/ mã hs của vải chính 8)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim 100% cotton 215g/m2 70"... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: VAI CHINH 85% POLYESTER 15% SPANDEX 58/60"... (mã hs vai chinh 85% p/ mã hs của vai chinh 85)
- Mã HS 60049000: Vải 95% poyester 5% spandex K60"(444 yds)... (mã hs vải 95% poyeste/ mã hs của vải 95% poye)
- Mã HS 60049000: Vải Tricot (100% polyester, khổ 160cm)... (mã hs vải tricot 100/ mã hs của vải tricot)
- Mã HS 60049000: Dây viền... (mã hs dây viền/ mã hs của dây viền)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim 94% Polyester 6% Spandex 58/60"... (mã hs vải dệt kim 94%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Vải 50% cotton 50% modal (khổ 60'') (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 50% cotton/ mã hs của vải 50% cott)
- Mã HS 60049000: Vải 95% cotton 5% Polyurethane đã cắt thành hình (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60049000: Vải chính 92% polyester 8% spandex W60'' (1,264Yds)... (mã hs vải chính 92% p/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60049000: Vải chính 88% polyester 12% spandex... (mã hs vải chính 88% p/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 60049000: Vải chính 87% polyester 13% spandex knit... (mã hs vải chính 87% p/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim 96% Cotton 4% Elastane khổ 178 cm... (mã hs vải dệt kim 96%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Vải chính 86% polyester 14 % spandex W58/60'' (1700Yds)... (mã hs vải chính 86% p/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 60049000: Vải chính-95%polyester 5%Spandex-58/60"... (mã hs vải chính95%po/ mã hs của vải chính95)
- Mã HS 60049000: Vải satinette(NPL006)(210 CM)... (mã hs vải satinetten/ mã hs của vải satinett)
- Mã HS 60049000: Vải powernet(NPL003)(124, 147 CM)... (mã hs vải powernetnp/ mã hs của vải powernet)
- Mã HS 60052200: Vải (1418)(Cotton:94%;Spandex:6%). Khổ: 160 cm... (mã hs vải 1418cott/ mã hs của vải 1418c)
- Mã HS 60052200: Vải (2323/2423)(Polyester 100%). Khổ: 150-155cm... (mã hs vải 2323/2423/ mã hs của vải 2323/24)
- Mã HS 60052200: Vải (2985/2943)(Polyester:80%;Cotton:20%). K: 160-165cm... (mã hs vải 2985/2943/ mã hs của vải 2985/29)
- Mã HS 60052200: Vải 64% cotton 36% poly (214 YDS)... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 60052200: Vai chinh 71% Cotton 26% Poly 3% Span, 58/60''- 1104 YDS... (mã hs vai chinh 71% c/ mã hs của vai chinh 71)
- Mã HS 60052200: Vai chinh 95% Cotton 5% Spandex, 62/64''- 1811 YDS... (mã hs vai chinh 95% c/ mã hs của vai chinh 95)
- Mã HS 60052200: Vai chinh 78% Cotton 19% Poly 3% Span, 64/66''- 2321 YDS... (mã hs vai chinh 78% c/ mã hs của vai chinh 78)
- Mã HS 60052200: Vai chinh 92% Cotton, 8% Span, 64/66''- 5985 YDS... (mã hs vai chinh 92% c/ mã hs của vai chinh 92)
- Mã HS 60052200: Vải 100%Cotton 58/60"... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 60052200: Vải 89%Cotton 11%Nylon 60/62"... (mã hs vải 89%cotton 1/ mã hs của vải 89%cotto)
- Mã HS 60052200: Vải 60%Cotton 40%Polyester 70/72"... (mã hs vải 60%cotton 4/ mã hs của vải 60%cotto)
- Mã HS 60052200: Vải 57% cotton 38% poly 5% span khổ 50~60"... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 60052200: Vải 6OZ CANVAS (100% cotton)#&Hàng mới 100%... (mã hs vải 6oz canvas/ mã hs của vải 6oz canv)
- Mã HS 60052200: Vải 100% Polyester K.150-155cm (K.155 CM)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60052200: Vải 100% Cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60052200: Vải 58% Cotton 38% Polyester 4% Elastane... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 60052200: VảI 92% poly 8%spandex (22 yds)... (mã hs vải 92% poly 8%/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60052300: Vải bo dạng tấm100%P... (mã hs vải bo dạng tấm/ mã hs của vải bo dạng)
- Mã HS 60052300: Vải dệt kim 94% poly, 6% PU 50"... (mã hs vải dệt kim 94%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60052300: Vải dệt kim 85% poly, 15% PU 56"... (mã hs vải dệt kim 85%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60052300: Vải dệt kim 86% nylon, 14% PU 52"... (mã hs vải dệt kim 86%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60052400: VẢI CHÍNH 97%COTTON 3%ELASTANE-K:138CM/140CM... (mã hs vải chính 97%co/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 60053500: Vải 100% polyester (K.58/60")... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053500: Vải chính (50%Polyester 37%Cotton 13%%Rayon(Viscose))... (mã hs vải chính 50%p/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 60053500: Vải chính (95% Polyester 5% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60053500: Vải sofa Warlock Latte 06 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa warloc/ mã hs của vải sofa war)
- Mã HS 60053500: Vải sofa Magician FL Sepia 08 (100% Polyester,K 146cm)... (mã hs vải sofa magici/ mã hs của vải sofa mag)
- Mã HS 60053500: Vải dệt- BST CORE BIT S/M 52" GREY SIX(ABZU)... (mã hs vải dệt bst co/ mã hs của vải dệt bst)
- Mã HS 60053610: Vải 100% poly K56-63"... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053690: Vải chainsaw 100% PET khổ 145 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải chainsaw 10/ mã hs của vải chainsaw)
- Mã HS 60053690: Vải dệt kim sợi dọc từ xơ tổng hợp 100% polyester, đã nhuộm 44"... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053690: Vải FR0011- 100%POLYESTER SINGLE KNIT CUTTABLE WIDTH 127CM, 62G/M2... (mã hs vải fr0011 100/ mã hs của vải fr0011)
- Mã HS 60053690: Vải FR1900- 100%POLYESTER DOUBLE KNIT CUTTABLE WIDTH 145CM, 165G/M2... (mã hs vải fr1900 100/ mã hs của vải fr1900)
- Mã HS 60053690: Vải FR1926- 100%POLYESTER DOUBLE KNIT CUTTABLE WIDTH 140CM, 178G/M2... (mã hs vải fr1926 100/ mã hs của vải fr1926)
- Mã HS 60053690: Vải FR2365- 100%POLYESTER SINGLE KNIT CUTTABLE WIDTH 163CM (+/- 3CM), 160G/M2... (mã hs vải fr2365 100/ mã hs của vải fr2365)
- Mã HS 60053690: Vải 59% PA 41% EA K55"... (mã hs vải 59% pa 41%/ mã hs của vải 59% pa 4)
- Mã HS 60053690: Vải 100% Poly khổ 50~60"... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053690: Vải dệt kim 100% polyester khổ 59"... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053690: Vải dệt kim đan dọc từ xơ tổng hợp 95%NYLON, 5%Spandex, 60" 53 Yds. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim đan/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053690: Vải tăng cường (vải dệt kim từ xơ tổng hợp) dùng sx giày dạng cuộn khổ 44", hàng mới 100%... (mã hs vải tăng cường/ mã hs của vải tăng cườ)
- Mã HS 60053690: Vải dệt- FABRIC 54"... (mã hs vải dệt fabric/ mã hs của vải dệt fab)
- Mã HS 60053790: VẢI BO 97% POLYESTER 3% ELASTANE KHỔ 40"... (mã hs vải bo 97% poly/ mã hs của vải bo 97% p)
- Mã HS 60053790: Vải nỉ, dệt kim đan dọc (100% polyester) (khổ: 1.7m) đã nhuộm,định lượng 353g/m2 dùng để may vỏ ghế xe ô tô... (mã hs vải nỉ dệt kim/ mã hs của vải nỉ dệt)
- Mã HS 60053790: Vải lót dệt kim 100% PES khổ 164 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải lót dệt kim/ mã hs của vải lót dệt)
- Mã HS 60053790: Vải K.61-63" (100% POLYESTER)(#70002868)... (mã hs vải k6163 1/ mã hs của vải k6163)
- Mã HS 60053790: Vải K.58-60" (55% RECYCLE POLYESTER 45% POLYESTER)(#70001236)... (mã hs vải k5860 5/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60053790: Vải K.58-60" (100% POLYESTER)(#70002431)... (mã hs vải k5860 1/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60053790: Vải K.52-54" (100% RECYCLE POLYESTER)(#70008245)... (mã hs vải k5254 1/ mã hs của vải k5254)
- Mã HS 60053790: Vải K.49-51" (92% POLYESTER 8% ELASTIC)(#62612670)... (mã hs vải k4951 9/ mã hs của vải k4951)
- Mã HS 60053790: Vải K.61-63" (86% POLYESTER 14% ELASTIC)(#60044659)... (mã hs vải k6163 8/ mã hs của vải k6163)
- Mã HS 60053790: Vải lót 100% nylon khổ 150cm... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60053790: Vải chính polyester 100% khổ 150cm... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 60053790: Vải viền 100% polyester khổ 18- 20mm... (mã hs vải viền 100% p/ mã hs của vải viền 100)
- Mã HS 60053790: Vải lưới Nylon 80%, Spandex 20% khổ 150cm... (mã hs vải lưới nylon/ mã hs của vải lưới nyl)
- Mã HS 60053790: Vải lót 65% polyester, 35% polyurethane khổ 150cm... (mã hs vải lót 65% pol/ mã hs của vải lót 65%)
- Mã HS 60053790: Vải F FORCHEIM ASH 48602- 100% Polyester (Kho: 140cm, 2282met)... (mã hs vải f forcheim/ mã hs của vải f forche)
- Mã HS 60053790: Vải F MANZANI GRAPHITE 30304- 100% Polyester (Kho: 140cm, 2119.5met)... (mã hs vải f manzani g/ mã hs của vải f manzan)
- Mã HS 60053790: Vải F KUMASI (WESLEY)SMOKE33202- 100% polyester (Kho: 140cm, 6194.5met)... (mã hs vải f kumasi w/ mã hs của vải f kumasi)
- Mã HS 60053790: Vải bọc ghế sofa, dệt từ sợi tổng hợp (khổ 1.38m, thành phần: 100% polyester), dùng trong sản xuất ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 60053790: Vải Bo Thun K.59" (100% POLYESTER)... (mã hs vải bo thun k5/ mã hs của vải bo thun)
- Mã HS 60053790: Vải K.73-75" (100% RECYCLE POLYESTER)(#62703314)... (mã hs vải k7375 1/ mã hs của vải k7375)
- Mã HS 60053790: Vải K.40-42" (76% POLYESTER 24% ELASTIC)(#70007978)... (mã hs vải k4042 7/ mã hs của vải k4042)
- Mã HS 60053790: Vải K.61-63" (62% POLYESTER 38% ELASTIC)(#62748472)... (mã hs vải k6163 6/ mã hs của vải k6163)
- Mã HS 60053790: Vải K.64-66" (69% RECYCLE POLYESTER 20% RAYON 11% POLYESTER)(#70003553)... (mã hs vải k6466 6/ mã hs của vải k6466)
- Mã HS 60053790: Vải dệt-P.TRICOT (100% POLYESTER)54" RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải dệtptrico/ mã hs của vải dệtptr)
- Mã HS 60053790: Vải 100% Poly W: 60"/62"... (mã hs vải 100% poly w/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053790: Vải dùng để sản xuất mũ bảo hiểm... (mã hs vải dùng để sản/ mã hs của vải dùng để)
- Mã HS 60053790: Vải dệt kim đan dọc 100% Polyeste từ sợi xơ tổng hợp đã qua nhuộm. Khổ 54", 149Y... (mã hs vải dệt kim đan/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải 85% polyester 15% spandex (EL)... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 60053790: Vải 100% Rec Poly W: 58"/60"... (mã hs vải 100% rec po/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 60053790: Vải 51% Poly 49% Rec Poly W: 58"/60"... (mã hs vải 51% poly 49/ mã hs của vải 51% poly)
- Mã HS 60053790: Vải Spint 0Q4 khổ 1.35m- 25YWC-D50Q4-00... (mã hs vải spint 0q4 k/ mã hs của vải spint 0q)
- Mã HS 60053790: Vải Spint 1DY khổ 1.35m- 25YWC-D51DY-00... (mã hs vải spint 1dy k/ mã hs của vải spint 1d)
- Mã HS 60053790: Vải Spint đen khổ 1.32m-D44-YWCD5-1KDH1-00... (mã hs vải spint đen k/ mã hs của vải spint đe)
- Mã HS 60053790: Vải 65% polyester 35% cotton... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60053790: Vải 88% polyester 12% elastane... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60053790: Vải 89% polyester 11% elastane... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 60053790: Vải dệt kim sợi dọc (dùng trong ngành giày)... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải K.64-66" (100% RECYCLE POLYESTER) (#62712093)... (mã hs vải k6466 1/ mã hs của vải k6466)
- Mã HS 60053790: Vải 100%Polyester 68/70"... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60053790: Vải chính 48% polyester 48% rayon 4% spandex khổ 60"-62"... (mã hs vải chính 48% p/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 60053790: Vải marquisette(NPL007)(140 CM)... (mã hs vải marquisette/ mã hs của vải marquise)
- Mã HS 60053790: Vải 100% Polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053790: Vải đệm dệt kim đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải đệm dệt kim/ mã hs của vải đệm dệt)
- Mã HS 60053790: Vải dệt kim (đã nhuộm, vải lót) khổ 54/.... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải 92% polyester 8% elastane... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60053790: Vải 86% polyester 14% elastane... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 60053790: Vải 87% polyester 13% elastane... (mã hs vải 87% polyest/ mã hs của vải 87% poly)
- Mã HS 60053790: VẢI DỆT (100% POLYESTER. KHỔ 38")... (mã hs vải dệt 100% p/ mã hs của vải dệt 100)
- Mã HS 60053790: Vải K.58-60" (91% POLYESTER 9% ELASTIC)(#60011571)... (mã hs vải k5860 9/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60053790: Vải 85% Nylon 15% OP- Cloth 85% Nylon 15% OP- CY5838 vải dệt kim sợi dọc, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 60053790: Vải 50% Polyester 50% Nylon- Cloth 50% Polyester 50% Nylon- CY71822 vải dệt kim sợi dọc, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 60053790: Vải bo_100% Polyester, khổ 56"_B8... (mã hs vải bo100% pol/ mã hs của vải bo100%)
- Mã HS 60053790: VẢI LÓT 100%POLYESTER 58/60"... (mã hs vải lót 100%pol/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60053790: Vải chính 100%polyester K.60-62"... (mã hs vải chính 100%p/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60053790: Vải phụ 80% POLYESTER 20% COTTON, khổ:60". Dòng hàng 2, tờ khai 101989248800/E31... (mã hs vải phụ 80% pol/ mã hs của vải phụ 80%)
- Mã HS 60053890: Vải 100% polyester (Dệt kim) (Khổ 58'')... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053890: Vải Polyester 87%, Span 13%- Dệt kim (Khổ 56'')... (mã hs vải polyester 8/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60053890: Vải Polyester 60%, Cotton 19%, M 15%, Pu 15%-Dệt kim (Khổ 58'')... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60053890: Vải chính 100% Polyester 58/60"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60053890: Vải chính 47% Polyester 47% Rayon 6% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 47% p/ mã hs của vải chính 47)
- Mã HS 60053890: Vải chính 65% Polyester 35% Rayon 58/60"... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 60053890: Vải chính 53% Polyester 47% Cotton 64/66"... (mã hs vải chính 53% p/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 60053990: Lưới 100% Polyester (NL chính). Hàng mới 100% chưa sử dụng, được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tái chế... (mã hs lưới 100% polye/ mã hs của lưới 100% po)
- Mã HS 60054200: Vải 100% recycled polyester... (mã hs vải 100% recycl/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 60054200: Vải dệt kim 100% Poly... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60054200: Vải 58% Rayon 36% Polyester 6% Spandex khổ 58"-60"... (mã hs vải 58% rayon 3/ mã hs của vải 58% rayo)
- Mã HS 60054300: Vải bọc ghế sofa (khổ: 1.42m, thành phần 100% polyester), dùng trong sản xuất ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 60054400: Vải 95% Rayon 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60059090: Vải dệt kim làm dây đai khổ 12mm... (mã hs vải dệt kim làm/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60059090: Vải 95% nylon 5% spandex (EL)... (mã hs vải 95% nylon 5/ mã hs của vải 95% nylo)
- Mã HS 60059090: Vải 87% nylon 13% spandex (EL)... (mã hs vải 87% nylon 1/ mã hs của vải 87% nylo)
- Mã HS 60059090: Vải 81% polyester 19% spandex (EL)... (mã hs vải 81% polyest/ mã hs của vải 81% poly)
- Mã HS 60059090: Vải lưới... (mã hs vải lưới/ mã hs của vải lưới)
- Mã HS 60059090: Vải 85% Poly 15% Span... (mã hs vải 85% poly 15/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 60059090: Vải 92% poly 8% span khổ 50~60"... (mã hs vải 92% poly 8%/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60059090: Vải 95% rayon 5% span khổ 50~60"... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60059090: Vải 87% Rayon 8% Poly 5% Span khổ 60~70"... (mã hs vải 87% rayon 8/ mã hs của vải 87% rayo)
- Mã HS 60059090: Vải dệt kim > 85% polyester và các thành phần khác (85% poly 15% spandex 21041.1 y khổ 60'' 348gm/yd 250gm/m2)... (mã hs vải dệt kim 8/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60059090: VẢI LƯỚI 100% POLYESTER KHỔ 60"... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60059090: Dây các loại bằng vải (viền, dệt, luồn, trang trí), 6mm cotton, hàng mới 100%... (mã hs dây các loại bằ/ mã hs của dây các loại)
- Mã HS 60059090: Vải có tỷ trọng bằng hoặc lớn hơn 85% cotton pha với các thành phần khác(cotton 96% polyurethan 4%), khổ 58 inch, hàng mới 100%... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60059090: Vải t-100 (100% polyester)#&Hàng mới 100%... (mã hs vải t100 100%/ mã hs của vải t100 1)
- Mã HS 60059090: Vải tricot (100% polyester)#&Hàng mới 100%... (mã hs vải tricot 100/ mã hs của vải tricot)
- Mã HS 60059090: Vải poly pak (100% polyester)#&Hàng mới 100%... (mã hs vải poly pak 1/ mã hs của vải poly pak)
- Mã HS 60061000: Vải dệt kim 100% Merino Wool (150CM)... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60061000: Vải lót lưới 100% Polyester_K58/60''... (mã hs vải lót lưới 10/ mã hs của vải lót lưới)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100% Cotton... (mã hs vải mộc 100% co/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 60% Cotton 40% Modal... (mã hs vải mộc 60% cot/ mã hs của vải mộc 60%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 96% Cotton 4% Spandex... (mã hs vải mộc 96% cot/ mã hs của vải mộc 96%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 90% Cotton 10% Polyester... (mã hs vải mộc 90% cot/ mã hs của vải mộc 90%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải mộc 58% cot/ mã hs của vải mộc 58%)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim 100% Cotton chưa nhuộm khổ 32''... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim chưa nhuộm 60% Cotton 40% Polyester 1X1 RIB... (mã hs vải dệt kim chư/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải Cotton 100% (32'')... (mã hs vải cotton 100%/ mã hs của vải cotton 1)
- Mã HS 60062100: Vải COTTON 95%, POLYURETHANE 5% (30'')... (mã hs vải cotton 95%/ mã hs của vải cotton 9)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim(các loại khổ) 60% COTTON 40% POLYESTER WIDTH: 68/70"... (mã hs vải dệt kimcác/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 82%nylon 18% Spandex _ 64/65"... (mã hs vải 82%nylon 18/ mã hs của vải 82%nylon)
- Mã HS 60062200: Vải chính (60%Cotton, 40% Polyester)... (mã hs vải chính 60%c/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 93% Cotton 7% Polyester Fleece... (mã hs vải dệt kim 93%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 55% Cotton 34% Polyester 11% Viscose 1x1 Rib... (mã hs vải dệt kim 55%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải:Fleece 60%Cotton 40% Polyester 68/70"... (mã hs vảifleece 60%c/ mã hs của vảifleece 6)
- Mã HS 60062200: Vải: Frenh Terry 60%Cotton 40%Polyester 67/69"... (mã hs vải frenh terr/ mã hs của vải frenh t)
- Mã HS 60062200: Vải: Rib 2X2 60% Cotton 37% polyester 3% elastane 47/48"... (mã hs vải rib 2x2 60/ mã hs của vải rib 2x2)
- Mã HS 60062200: Vảii 60% Cotton 37% polyester 3% spandex 1* 1 rib 58/60"... (mã hs vảii 60% cotton/ mã hs của vảii 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải chính (100% Cotton)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 60062200: Vải Dệt Kim PIQUE, Dệt ngang. (dùng may áo Phông Polo) chất liệu 100% Cotton (bông) Double Mercerized, sợi 70s/2, Khổ 170cm, trọng lượng 155g/m2, Mã BFAN002 gồm nhiều màu khác nhau. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim piq/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 100% cotton (Khổ 66/68") (Vải đã nhuộm màu)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: VẢI DỆT KIM TỪ 100% COTTON,135g/m2, đơn giá hóa đơn:49.706,58vnđ... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 100% Cotton... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 60062200: Vải (100%CTN-Vải dệt kim, từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 100%ctnvả/ mã hs của vải 100%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (57%CTN 38%POLY 5%ELASTANE.từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 57%ctn 38%/ mã hs của vải 57%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (60% COTTON 40% POLYESTER.)từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải (99%CTN 1%SPDX-Vải dệt kim- từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 99%ctn 1%s/ mã hs của vải 99%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (87%CTN 13%POLY.)Vải dệt kim- từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 87%ctn 13%/ mã hs của vải 87%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải chính K.59"-60" (95% Cotton 5% Elastane)... (mã hs vải chính k59/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60062200: Vải chính (vải dệt kim đã nhuộm 100% cotton 70/72 ") mới 100%... (mã hs vải chính vải/ mã hs của vải chính v)
- Mã HS 60062200: Cotton fabric- Vải dệt kim 100% Cotton CS-0096 63", hàng mới 100%... (mã hs cotton fabric/ mã hs của cotton fabri)
- Mã HS 60062200: Cotton+Polyester+Spa fabric- Vải dệt kim 56%Cotton38%poiyester6%spandex TJ6667SG 59", hàng mới 100%... (mã hs cottonpolyeste/ mã hs của cottonpolye)
- Mã HS 60062200: Vải chính 60"-100% cotton (vải dệt kim, đã nhuộm, 120g/m2, khổ vải 155/160cm, White)... (mã hs vải chính 601/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95 % Nylon 5 % spandex, K: 56" (401m). Mới 100%... (mã hs vải chính 95 %/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 85% Polyester 15% Cotton, K: 61/62" (584.9m). Mới 100%... (mã hs vải chính 85% p/ mã hs của vải chính 85)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim (các loại khổ) 100% COTTON WIDTH: 46/48"... (mã hs vải dệt kim cá/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 94% Poly 6% Spandex K:58/60"... (mã hs vải chính 94%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60062200: Vải Chính 57% Cotton 38% poly 5% spand... (mã hs vải chính 57% c/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 36% Polyester 6% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 63% Polyester 34% Cotton 3% Spandex... (mã hs vải 63% polyest/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 97%cotton 3% spandex (480 YDS)... (mã hs vải 97%cotton 3/ mã hs của vải 97%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải chính 100%Cotton, K: 160 cm... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 95% Cotton 5% Spandex K:67/69"... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60062200: Vải dệt 57% COTTON 38% MODAL 5% SPANDEX W:50-80``... (mã hs vải dệt 57% cot/ mã hs của vải dệt 57%)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95% cotton 5% polyrethan... (mã hs vải chính 95% c/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 48% cotton 48% modal 4%polyurethan... (mã hs vải chính 48% c/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 60062200: Vải 50%Cotton 50%Modal K.63"... (mã hs vải 50%cotton 5/ mã hs của vải 50%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 53% cotton 42% polyester 5% Pu 56"... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 100%Cotton, khổ ống 48cm... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải thun 100% cotton (FOC)... (mã hs vải thun 100% c/ mã hs của vải thun 100)
- Mã HS 60062200: Vải 92% Cotton 8% Span khổ 60~70"... (mã hs vải 92% cotton/ mã hs của vải 92% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 68% Polyester 28% Rayon 4% Spandex, Vải dệt kim, khổ 58/60", 16989.2 yds... (mã hs vải chính 68% p/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 60062200: Vải thun 58% cotton 40% poly 2% others fibers (FOC)... (mã hs vải thun 58% co/ mã hs của vải thun 58%)
- Mã HS 60062200: Vai 100% Cotton K: 57/58"... (mã hs vai 100% cotton/ mã hs của vai 100% cot)
- Mã HS 60062200: VẢI (CÁC LOẠI KHỔ) 100% COTTON... (mã hs vải các loại k/ mã hs của vải các loạ)
- Mã HS 60062200: Vai 95%cotton 5%spandex... (mã hs vai 95%cotton 5/ mã hs của vai 95%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 60% Cotton 40% Poly khổ 72" (198 Yds)- mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey 100% Cotton, 70"/72", mới 100%... (mã hs vải jersey 100%/ mã hs của vải jersey 1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1 CO 100% Cotton, 70", mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 co/ mã hs của vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải baby french terry 100% cotton, 71"/73", mới 100%... (mã hs vải baby french/ mã hs của vải baby fre)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1 95% Cotton 5% spandex, 51"/53", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 95%/ mã hs của vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey 60% Cotton, 40% Polyester, 72"/74", mới 100%... (mã hs vải jersey 60%/ mã hs của vải jersey 6)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1 60% Cotton 40% Polyester, 60"/62", mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 60%/ mã hs của vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1 Spandex, thành phần 96% cotton 4% spandex, 51"/53", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 spa/ mã hs của vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1, thành phần 97% cotton 3% spandex, 60"/62", #69 NAVY, mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 th/ mã hs của vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải Fleece CVC, thành phần 60% Cotton 40% Polyester, 71"/73", #03 GRAY, mới 100%... (mã hs vải fleece cvc/ mã hs của vải fleece c)
- Mã HS 60062200: Vải french terry thông thường, thành phần 80% Cotton 20% Polyester, 60"/62", mới 100%... (mã hs vải french terr/ mã hs của vải french t)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1, thành phần 58% cotton 38% polyester 4% spandex, 51"/53", #03 GRAY, mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 th/ mã hs của vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải chính 55% Cotton 34% Polyester 11% Rayon 65''... (mã hs vải chính 55% c/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 60062200: Vải chính 54% Cotton 34% Polyester 10% Rayon 2% Spandex 65"... (mã hs vải chính 54% c/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 60062200: Vải chính 74%Cotton 26%Polyester Khổ: 150CM... (mã hs vải chính 74%co/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 60062200: Vải(100%cotton W:20~92")... (mã hs vải100%cotton/ mã hs của vải100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 60% Cotton 40% Poly K:68"... (mã hs vải chính 60%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 60062200: FOC-Vải 100% COTTON- knit (L: 83 yds,W: 64 inch)... (mã hs focvải 100% co/ mã hs của focvải 100%)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim sợi bông 100% Cotton, TL không quá 250g/m2 (W:44''; 30Y)... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Phụ liệu trang trí (Ghi chú: ren)... (mã hs phụ liệu trang/ mã hs của phụ liệu tra)
- Mã HS 60062200: vải chính(vải dệt kim đã nhuộm 57% cotton 43% poly 64/66") mới 100%... (mã hs vải chínhvải d/ mã hs của vải chínhvả)
- Mã HS 60062200: Vải chính 77% Cotton 18% Polyester 5% Spandex,61/62"... (mã hs vải chính 77% c/ mã hs của vải chính 77)
- Mã HS 60062200: Vải dệt đã nhuộm 100% polyester, FVN01000 185g/M2 X 62"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60062200: Vải 65%Cotton 35%Polyeste K'58/60"... (mã hs vải 65%cotton 3/ mã hs của vải 65%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 100%Cotton (khổ: 62/64") hàng mới 100%... (mã hs vải 100%cotton/ mã hs của vải 100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95%Polyester 5%Elastane khổ 58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 48% Rayon 48% poly 4% Spandex K:60/62"... (mã hs vải chính 48%/ mã hs của vải chính 4)
- Mã HS 60062200: Vải 98%Cotton 2%Spandex (khổ: 84/86") hàng mới 100%... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải chính 73% Nylon 27% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 73% n/ mã hs của vải chính 73)
- Mã HS 60062200: Vải chính 76%Polyester, 24%Rayon (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 76%po/ mã hs của vải chính 76)
- Mã HS 60062200: Vải chính 78% Polyester 22% Lycra (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 78% p/ mã hs của vải chính 78)
- Mã HS 60062200: Vải chính 53%Polyester 37%Cotton 10%Spandex 40-78"... (mã hs vải chính 53%po/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 60062200: Vải chính 92% Polyester 8% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 92% p/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95% Polyester 5% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 79% Polyester 21% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 79% p/ mã hs của vải chính 79)
- Mã HS 60062200: Vải chính 80% Polyester 20% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 60062200: Vải chính 83% Polyester 17% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 83% p/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 60062200: Vải chính 90% Polyester 10% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% Nylon 25% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 75% n/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60062200: Vải chính 90% Nylon 10% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 90% n/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 60062200: Vải chính 74% Polyester 26% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 74% p/ mã hs của vải chính 74)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% Polyester 25% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 75% p/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60062200: Vải chính 87% Polyester 13% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 87% p/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 60062200: Vải chính 88% Polyester 12% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 88% p/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 60062200: Vải chính 89% Polyester 11% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 89% p/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 60062200: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 70% Cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 54% Cotton 41% Polyester 5% Rayon... (mã hs vải 54% cotton/ mã hs của vải 54% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 5% Rayon 31% Polyester... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 52% Cotton 46% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 60062200: Vải K.58-60" (96% COTTON 2% POLYESTER 2% ELASTIC)(#70008051)... (mã hs vải k5860 9/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim_100.00%COTTON... (mã hs vải dệt kim100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 91% cotton 9% spandex... (mã hs vải 91% cotton/ mã hs của vải 91% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 96% cotton 4% spandex... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 62% cotton 38% polyester... (mã hs vải 62% cotton/ mã hs của vải 62% cott)
- Mã HS 60062200: Vải(57%cotton 38%poly 5%spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải57%cotton 3/ mã hs của vải57%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải mẫu 96% cotton 4% spandex khổ 66"... (mã hs vải mẫu 96% cot/ mã hs của vải mẫu 96%)
- Mã HS 60062200: Vải mẫu 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex khổ 64''... (mã hs vải mẫu 58% cot/ mã hs của vải mẫu 58%)
- Mã HS 60062200: Vải 95% COTTON,5% POLYURETANE (khổ 30'') (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 94% Cotton 6% Polyurethane... (mã hs vải 94% cotton/ mã hs của vải 94% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 92.6% Cotton 6.2% polyester 1.2% polyurethane... (mã hs vải 926% cotto/ mã hs của vải 926% co)
- Mã HS 60062200: Vải COTTON... (mã hs vải cotton/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 60062200: Vải 91% polyester, 9% PU 56"... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 95% cotton 5% elastane... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 67% modal 28% polyester 5% spandex... (mã hs vải 67% modal 2/ mã hs của vải 67% moda)
- Mã HS 60062200: Vải 87% Cotton 13% Polyester (khổ:68")... (mã hs vải 87% cotton/ mã hs của vải 87% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim (Vải 97% Cotton 3% Spandex) Khổ 65"- Dài 7640.9 yds... (mã hs vải dệt kim vả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 65%poly 35%rayon... (mã hs vải 65%poly 35%/ mã hs của vải 65%poly)
- Mã HS 60062200: Vải 52%cotton 48%poly... (mã hs vải 52%cotton 4/ mã hs của vải 52%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim các loại... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 66% Cotton 27% Nylon 7% PU khổ 56''... (mã hs vải 66% cotton/ mã hs của vải 66% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 88% Cotton 12% Polyester 68/70"... (mã hs vải chính 88% c/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 60062200: Vải chính 96% Cotton 4% Spandex 66/68"(vải dệt kim đã nhuộm màu thành phẩm)(2,759.84 KGS)... (mã hs vải chính 96% c/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 60062200: Vải chính 93% Cotton 7% Spandex 64/66"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 93% c/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 60062200: Vải 50% cotton 44% Rayon 6% Linen_56/57''... (mã hs vải 50% cotton/ mã hs của vải 50% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 58% Cotton 38% Modal 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 58% c/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 60062200: Vải chính 60% Cotton 40% Modal 58/60"... (mã hs vải chính 60% c/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 60062200: Vải chính 69% Cotton 17% Polyester 14% Modal 70/72"... (mã hs vải chính 69% c/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 60062200: Vải chính 80% Cotton 20% Polyester 64/66"... (mã hs vải chính 80% c/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 60062200: Vải chính 98% Cotton 2% Spandex 68/70"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 98% c/ mã hs của vải chính 98)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim đã nhuộm 100% cotton khổ 62 inch, 190g/m2... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim JACQUARD, đan ngang, chất liệu 100% Cotton Filodiscozia (bông) kiểu sợi 70/2, Khổ 145 cm. mã KK0521, để may mặc. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim jac/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim PIQUE MAKO, đan ngang, chất liệu 100% Cotton Filodiscozia (bông) kiểu sợi 120/2, Khổ 190 cm. mã 002881, để may mặc. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim piq/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải COTTON 95%, POLYURETHAN 5% (C30'S*SP 20D SINGLE SPAN) Khổ 60''... (mã hs vải cotton 95%/ mã hs của vải cotton 9)
- Mã HS 60062300: Vải 56% cotton, 40% polyester, 4% polyurethane... (mã hs vải 56% cotton/ mã hs của vải 56% cott)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim 95%COTTON 5% SPANDEX chưa in (Khổ: 55"-75")... (mã hs vải dệt kim 95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim(các loại khổ) 96% COTTON 4% SPANDEX(ELASTANE) WIDTH: 58/60"... (mã hs vải dệt kimcác/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim thành phần từ 100% cotton (đã in), 135g/m2, đơn giá hóa đơn: 74.001,35vnđ... (mã hs vải dệt kim thà/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải 100% cotton (5480 YDS)... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim đã in (100% cotton) khổ 160cm (185g/m2)... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải 96% cotton 4% spandex (25 yds)... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim (Vải mộc) 100% Polyester, khổ 58/60"... (mã hs vải dệt kim vả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải lót 100% Polyester K.57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 100% polyester, màu trắng, chưa ngâm tẩy hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 29g/m2, dạng cuộn khổ 1600mm, dùng để may vỏ ghế xe ôtô, FINE- 75... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 94% POLYESTER 6% POLYURETHAN KHỔ 54-56"... (mã hs vải chính 94% p/ mã hs của vải chính 94)
- Mã HS 60063190: Vải T2-8065 KNIT FABRIC- 100% Polyester (Kho: 225cm, 1589.6met)... (mã hs vải t28065 kni/ mã hs của vải t28065)
- Mã HS 60063190: Vải chính 60"- 40% nylon, 50% rayon, 10% spandex (vải dệt kim, 145/150cm, pink as gsf002331)... (mã hs vải chính 60/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 65% POLYESTER 35% COTTON, K74/76"... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 86% NYLON 14% POLYURETHANE, K56/58"... (mã hs vải chính 86% n/ mã hs của vải chính 86)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH POLYESTER97% POLYURETHANE3%, K52/54"... (mã hs vải chính polye/ mã hs của vải chính po)
- Mã HS 60063190: Vải chính 92%polyester 8%polyurethane k 58/60''... (mã hs vải chính 92%po/ mã hs của vải chính 92)
- Mã HS 60063190: Vải chính 91% polyester 9% polyurethane,K58/60''... (mã hs vải chính 91% p/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 60063190: Vải chính 89% Polyester 11% Polyurethane, K58/60''... (mã hs vải chính 89% p/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 97% Polyester 3% Span (chưa nhuộm, chải, sấy, đánh bóng)... (mã hs vải mộc 97% pol/ mã hs của vải mộc 97%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 74% Polyester,20% Rayon 6%Spandex (chưa nhuộm,chải,sấy,đánh bóng)... (mã hs vải mộc 74% pol/ mã hs của vải mộc 74%)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Poly 4% Span (Elastane), khổ 66/68", định lượng: 180 G/M2... (mã hs vải 96% poly 4%/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Poly 26% Rayon (Viscose) 4% Span (Elastane), khổ 58/60", định lượng: 200 G/M2... (mã hs vải 70% poly 26/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải chính 95% Polyester 5% Elastane, 58/60"... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải 82% Nylon 18% span (Elastane), khổ 58/60. Định lượng: 265 G/YD.... (mã hs vải 82% nylon 1/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 60063190: Vai chinh 100% polyester K58''... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 60063190: Vải mộc dệt kim 100% polyester 33X-17 K# 16"-18" x 2... (mã hs vải mộc dệt kim/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 60063190: Vải thun 32"-62"... (mã hs vải thun 3262/ mã hs của vải thun 32)
- Mã HS 60063190: Vải thô chưa nhuộm 100% POLYESTER PEACHED W"70... (mã hs vải thô chưa nh/ mã hs của vải thô chưa)
- Mã HS 60063190: Vải 92% poly 8% span khổ 60"X230G/MTS... (mã hs vải 92% poly 8%/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim, Thành phần 94% Cotton, 6% Spandex, khổ 59.5/61'', Mới 100%... (mã hs vải dệt kim th/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 73% Polyester 21% Rayon 6% Spandex khổ vải 56/58''... (mã hs vải dệt kim 73%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chính 55% Linen 45% Rayon, 55"... (mã hs vải chính 55% l/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 60063190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Modal 25% Polyester... (mã hs vải 75% modal 2/ mã hs của vải 75% moda)
- Mã HS 60063190: Vải 90%polyester 10%Spandex... (mã hs vải 90%polyeste/ mã hs của vải 90%polye)
- Mã HS 60063190: Vải 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 92% Polyester 8% Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Polyester 5% Spendex... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 89% Polyester 11% Spandex... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 62% Polyester 33% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Polyester 30% Cotton... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 56% Polyester 34% Cotton 10% Rayon... (mã hs vải 56% polyest/ mã hs của vải 56% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 20% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 76% Rayon 21% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 76% rayon 2/ mã hs của vải 76% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải chính k.160/165 cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k160/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim polyester (khổ vải 2.1m) dùng để bọc ra, bọc nêm (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt kim pol/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Nylon 54" (từ sơ xợi tổng hợp)(chưa tẩy trắng, tỉ trong 450g/m2)... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Poly, khổ 56/58" định lượng: 75 G/M2... (mã hs vải 100% poly/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 75% nylon, 25% PU 56"... (mã hs vải dệt kim 75%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 87% nylon, spandex 13% 48"... (mã hs vải dệt kim 87%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải may mẫu (hàng mới 100%) 14OZ (50mx1.48m) COTTON 100%... (mã hs vải may mẫu hà/ mã hs của vải may mẫu)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 56% Cotton 37% Polyester 7% Spandex K 57"... (mã hs vải dệt kim 56%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim từ xơ sợi tổng hợp 100% Polyester (5.087 Yds, khổ 58/60")... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chinh 63% Polyester 33% Rayon 4% Spandex K.62/64"... (mã hs vải chinh 63% p/ mã hs của vải chinh 63)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim100% Nylon khổ 205 cm... (mã hs vải dệt kim100%/ mã hs của vải dệt kim1)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Nylon, 20% Lycra khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Nylon, 26% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Nylon, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 77% Nylon Mesh, 23% Spandex khổ 109cm... (mã hs vải dệt kim 77%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52% polyester, 48% Polyester Bright Trilobal khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 52%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 81% Nylon, 19% Spandex khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 81%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% Nylon, 18% Spandex khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89%Polyester, 11%Spandex khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 83% Polyester, 17% Spandex khổ 132 cm0... (mã hs vải dệt kim 83%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 140cmx105gsm... (mã hs vải dệt nhuộm t/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063190: Vải chính 48% Rayon 48% Polyester 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 48% r/ mã hs của vải chính 48)
- Mã HS 60063190: Vải chính 93% Modal 7% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 93% m/ mã hs của vải chính 93)
- Mã HS 60063190: Vải chính 72% Modal 28% Polyester 58/60"... (mã hs vải chính 72% m/ mã hs của vải chính 72)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 67% Nylon 33% Spandex khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 67%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52.5% Nylon, 36.5% Poly, 11% Spandex 158cm (220g/m2)... (mã hs vải dệt kim 52/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chính 95% Modal 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 95% m/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải chính 96% Rayon 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 96% r/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 60063190: Vải chính 88% Lyocell 12% Spandex 48/50"... (mã hs vải chính 88% l/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 60063190: Vải lót TB36 dùng sản xuất vải tráng PVC khổ 58/60" (100% polyester) (fabric) (4,149.6KGS)... (mã hs vải lót tb36 dù/ mã hs của vải lót tb36)
- Mã HS 60063190: Vải 80% Rayon(Viscose) 20% Poly. khổ 48/50'', định lượng: 130 G/M2... (mã hs vải 80% rayonv/ mã hs của vải 80% rayo)
- Mã HS 60063210: Vải 92% poly, 8% span... (mã hs vải 92% poly 8/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063220: Vải dệt kim từ xơ sợi tổng hợp 75%cotton 25%poly,đã nhuộm-khổ 181cm x 8940m (LBA1237)... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063220: Vải 55% Cotton 37% Polyester 8% Spandex khổ 60"-62"... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 96 % poly 4% spandex từ sơ sợi tổng hợp, khổ 58/60" 22198yds, đã nhuôm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 96/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 48% Polyester 47% Rayon 5% Spandex K.56/58"... (mã hs vải dệt kim 48%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 48% polyester 48% rayon 4% spandex... (mã hs vải 48% polyest/ mã hs của vải 48% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62% polyester 33% rayon 5% spandex... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim các loại 100% Polyester AT170 60"*115-120g/m2 170g/y (138.5M2).Muc hàng 5 của TK: 302085735400... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 88%Polyester 12%Spandex Knit, K58/60"... (mã hs vải 88%polyeste/ mã hs của vải 88%polye)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: VẢI COTTON, 15.3 YARD/CUỘN... (mã hs vải cotton 15/ mã hs của vải cotton)
- Mã HS 60063290: Vải F MILLINGAR SMOKE 78202- 100% polyester (Kho: 142cm, 8932.5met)... (mã hs vải f millingar/ mã hs của vải f millin)
- Mã HS 60063290: Vải lót lưới dệt kim 100% Pes khổ 170 cm(10324-009)- Hàng mới 100%... (mã hs vải lót lưới dệ/ mã hs của vải lót lưới)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 51% poly 49% nylon khổ 60" (470yds)... (mã hs vải dệt kim 51%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải cá sấu 100% polyester, kiểu dệt kim, định lượng 90g/M2, khổ rộng 220 cm (số lượng: 524,2 Kg tương đương 5824,44m2; đơn giá xấp xỉ 8604 vnd/m2)... (mã hs vải cá sấu 100%/ mã hs của vải cá sấu 1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt bằng sợi tổng hợp (Polymesh)MESH W290PCNG,KT:160MMX1M... (mã hs vải dệt bằng sợ/ mã hs của vải dệt bằng)
- Mã HS 60063290: Vải chính100% Polyester 58"- 60"... (mã hs vải chính100% p/ mã hs của vải chính100)
- Mã HS 60063290: Polyester + SPANDEX fabric- Vải dệt kim 88%Polyester12%SPANDEX 62716561 58", hàng mới 100%... (mã hs polyester spa/ mã hs của polyester)
- Mã HS 60063290: VẢI KHÚC COTTON GỒM 5 MIẾNG 4 MÉT, 9 MIẾNG 2 MÉT... (mã hs vải khúc cotton/ mã hs của vải khúc cot)
- Mã HS 60063290: Vải dệt-DJT-3445 RELIC MESH P-CDP(PES 66%, CDP 34%) 44"... (mã hs vải dệtdjt344/ mã hs của vải dệtdjt)
- Mã HS 60063290: Vải chính 97%Polyester 3%Spandex K55/56"... (mã hs vải chính 97%po/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 60063290: Vải 92 polyester 8 % spandex khổ 66/68... (mã hs vải 92 polyeste/ mã hs của vải 92 polye)
- Mã HS 60063290: Vải (2525/2572/2599)(Polyester 100%). Khổ: 157.5cm... (mã hs vải 2525/2572// mã hs của vải 2525/25)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim (100% Polyester) W: 46"/ Polyester Mesh Fabric... (mã hs vải dệt kim 10/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: FOC-Vải 100% Polyester- knit (L: 193 yds, W: 152.4 cm)... (mã hs focvải 100% po/ mã hs của focvải 100%)
- Mã HS 60063290: FOC-Vải 95% Polyester 5% Rayon- knit (L: 114 yds, W: 152.4 cm)... (mã hs focvải 95% pol/ mã hs của focvải 95%)
- Mã HS 60063290: Vải lót TC 58"/60" (Polyester 65%, Cotton 35%)... (mã hs vải lót tc 58// mã hs của vải lót tc 5)
- Mã HS 60063290: Vải lót TC 68"/70" (Polyester 65%, Cotton 35%)... (mã hs vải lót tc 68// mã hs của vải lót tc 6)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 75% POLYESTER 18% TENCEL 7% SPANDEX KHỔ 137.16 CM... (mã hs vải dệt kim 75%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 47% NYLON 51%POLYESTER 2% LYCRA KHỔ 157.48 CM... (mã hs vải dệt kim 47%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải T/C Polyester 65%/ Cotton 35%... (mã hs vải t/c polyest/ mã hs của vải t/c poly)
- Mã HS 60063290: Vải chính GD339P,100%polyester, Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính gd339/ mã hs của vải chính gd)
- Mã HS 60063290: Vải chính KD2T944, 100%polyester, Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính kd2t9/ mã hs của vải chính kd)
- Mã HS 60063290: Vải chính KS5T527-1, 92%polyester8%elastane. Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính ks5t5/ mã hs của vải chính ks)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Nylon 35% Polyurethane (Khổ 35-37")... (mã hs vải 65% nylon 3/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 80% Nylon 20% Polyurethane Khổ (58-60")... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 75% polyester 12% rayon 13% cotton (Khổ: 61")... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95% rayon 5% spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vải dệt 100% polyester 58"... (mã hs vải dệt 100% po/ mã hs của vải dệt 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 88% Nylon 12% Spand... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 91%Polyester, 9%Spandex, khổ 60/61''... (mã hs vải 91%polyeste/ mã hs của vải 91%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim (vải lót)... (mã hs vải dệt kim vả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính: 95% Polyester, 5% Spandex... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 97% polyester 3% spandex k.58-60"... (mã hs vai chinh 97% p/ mã hs của vai chinh 97)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Poly K.62/64"... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 55% Cotton 45% Poly K.70/72"... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Cotton 21% Poly K.62/64"... (mã hs vải 79% cotton/ mã hs của vải 79% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 63% Poly 33% Cotton 4% Polyurethane K.70/72"... (mã hs vải 63% poly 33/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm 100% polyester, khổ 143cm... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải sợi tổng hợp... (mã hs vải sợi tổng hợ/ mã hs của vải sợi tổng)
- Mã HS 60063290: Vải #GKR003 (88%POLYESTER + 12%SPANDEX), 58"... (mã hs vải #gkr003 88/ mã hs của vải #gkr003)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 88% Cotton 10% Polyester 2% Spandex/Elastance/Lycra... (mã hs vải 88% cotton/ mã hs của vải 88% cott)
- Mã HS 60063290: Vải (SAP-015BB/23)(89%Polyester; 11% Spandex).Khổ: 155cm... (mã hs vải sap015bb// mã hs của vải sap015)
- Mã HS 60063290: Vải 84% polyester 16% Pu 58"... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 88% polyester 12% spandex 58/60"... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 67% rayon 28% polyester 5% Pu 58/60"... (mã hs vải 67% rayon 2/ mã hs của vải 67% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 67.1% rayon 29.7% polyester 3.2% Pu 44/46"... (mã hs vải 671% rayon/ mã hs của vải 671% ra)
- Mã HS 60063290: Vải chính 95%Polyester 5%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải 100% poly(534 YDS)... (mã hs vải 100% poly5/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 96% Cotton 4% Elastane chưa in (khổ 44" đến 80")... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 69%Cotton 31% Polyester chưa in (khổ 44" đến 80")... (mã hs vải 69%cotton 3/ mã hs của vải 69%cotto)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 81% NYLON 19% LYCRA KHỔ 139.7CM... (mã hs vải dệt kim 81%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải: 78% Nylon 22% Spandex... (mã hs vải 78% nylon/ mã hs của vải 78% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải thân 100%POLYESTER WIDTH 174CM, 185GRM/M2... (mã hs vải thân 100%po/ mã hs của vải thân 100)
- Mã HS 60063290: Vải AB618- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 168GRM/M2... (mã hs vải ab618 100%/ mã hs của vải ab618 1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 87% cotton 13% Poly khổ 66/70", 120g/m2... (mã hs vải dệt kim 87%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100%Nylon khổ 56"... (mã hs vải 100%nylon k/ mã hs của vải 100%nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 90%Nylon 10%Spandex khổ 56"... (mã hs vải 90%nylon 10/ mã hs của vải 90%nylon)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100%Polyester khổ 58/60"... (mã hs vải lót 100%pol/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải chính 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex 58/60"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 57% c/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 60063290: Vải 53% cotton 34% modal 13% polyester... (mã hs vải 53% cotton/ mã hs của vải 53% cott)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim dạng lưới từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm (100%polyester) trọng lượng 241g/m2, khổ 54, 394 yds... (mã hs vải dệt kim dạn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% rayon(K.60")... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vai 100% Rayon k.57-58"... (mã hs vai 100% rayon/ mã hs của vai 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vai 94% polyester 6% spandex k.58-60"... (mã hs vai 94% polyest/ mã hs của vai 94% poly)
- Mã HS 60063290: Vải lót (vải thành phẩm dệt kim) 100% Polyester- KNITTING FABRICS KDJ0007- 44"... (mã hs vải lót vải th/ mã hs của vải lót vải)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 69% NYLON 31% LYCRA KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt kim 69%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính 95% Poly 5% spandex (Elastance)... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải chính: 97% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải chính 97%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim(100%POLYESTER) 75%POLY HEATHER25%POLY,khổ 60'',80G/M2... (mã hs vải dệt kim100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Nylon fabric- Dải dệt kim 100%Nylon PR09423 54", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric d/ mã hs của nylon fabric)
- Mã HS 60063290: Nylon fabric- Vải dệt kim 100%Nylon PR09423A 54", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric v/ mã hs của nylon fabric)
- Mã HS 60063290: Other (looped fabric)- Vải dêt kim 82% NYLON 18% SPANDEX PN44070CGEXY 52", hang mơi 100%... (mã hs other looped f/ mã hs của other loope)
- Mã HS 60063290: Nylon+Polyester+Span fabric- Vải dệt kim 45%Nylon 45%PES 10%Spandex KJ2876653 150CM, hàng mới 100%... (mã hs nylonpolyester/ mã hs của nylonpolyes)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim trên 85% Polyester dưới 15% Polyurethane, Vải 93% polyester 7% polyurethane, khổ 52-54", 327 YD, từ sợi toonge hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim trê/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Đệm lót... (mã hs đệm lót/ mã hs của đệm lót)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim lọai:100% polyester,width 60"... (mã hs vải dệt kim lọa/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 92% CUPRO 8% ELASTANE KHỔ 145CM... (mã hs vải dệt kim 92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 100% polyester K61''... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 72% RAYON 28%... (mã hs vải polyester 7/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Vải nỷ 100% polyester 60''... (mã hs vải nỷ 100% pol/ mã hs của vải nỷ 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 62%POLYESTER 33%RAYON 5%SPAN... (mã hs vải 62%polyeste/ mã hs của vải 62%polye)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 61% RAYON 35% SPAN 4%... (mã hs vải polyester 6/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Knitting fabric- Vải dệt kim 77.8% Polyester 22.2% Spandex 7420 60", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ mã hs của knitting fab)
- Mã HS 60063290: vải dệt kim 91% Poly 9% Spandex khổ 52-54"... (mã hs vải dệt kim 91%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót tricot 100% polyester 60''... (mã hs vải lót tricot/ mã hs của vải lót tric)
- Mã HS 60063290: Vải 84% nylon, 16% polyurethane... (mã hs vải 84% nylon/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 93% Polyester 7% Polyurethane khổ: 58/60"... (mã hs vải 93% polyest/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 97% Polyester 3% Polyurethane khổ: 66/68"... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95% viscose (rayon) 5% spandex (elastane) (k:65")... (mã hs vải 95% viscose/ mã hs của vải 95% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 52% viscose (rayon) 44% polyester 4% spandex (elastane) (k:60")... (mã hs vải 52% viscose/ mã hs của vải 52% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 77% cotton 23% polyester... (mã hs vải 77% cotton/ mã hs của vải 77% cott)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 85% POLYURETHANE 15%... (mã hs vải polyester 8/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane 44/46"... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 100% Nylon, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 70.5% Nylon 29.5% Elastane (Spandex/Lycra). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 70/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính K.145/150cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k145/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim sơi dọc từ xơ tổng hợp đã nhuộm (100% Polyester) 62 gm/m2, không cào lông khổ 60" (2475y)... (mã hs vải dệt kim sơi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 96% polyester 4% polyurethane khổ 61"... (mã hs vải dệt kim 96%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VảI 35% cotton 65% polyester, K: 160cm... (mã hs vải 35% cotton/ mã hs của vải 35% cott)
- Mã HS 60063290: Vải cắt sẳn để may mũ giày (WHITE C/ROYAL 400 WLW C6 GS #4 UPPER)... (mã hs vải cắt sẳn để/ mã hs của vải cắt sẳn)
- Mã HS 60063290: VẢI CHÍNH 75%POLYESTER 21%RAYON 4%SPANDEX-K:56/58"... (mã hs vải chính 75%po/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Nylon (2WAY STRETCH-N 44")... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim... (mã hs vải dệt kim/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Recycle Polyester... (mã hs vải lót 100% re/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải chính 100%Recycle Polyester... (mã hs vải chính 100%r/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60063290: Vải chính K.150/155 cm (88% polyester 12% wool)... (mã hs vải chính k150/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60063290: Vải 76% Polyester 21% Lyocell 3% Spandex K:58"... (mã hs vải 76% polyest/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 60063290: Vải chính (91%polyester 9%elastane 60")... (mã hs vải chính 91%p/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vải (83%recycle polyester 17%elastane 52"-54")... (mã hs vải 83%recycle/ mã hs của vải 83%recy)
- Mã HS 60063290: Vải 100%polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 60% CO 40% PE, trọng lượng 160gr/ m2, khổ 160 cm, Màu: White 180095/000. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim_60.81%COTTON/39.19%COTTON AND LINEN... (mã hs vải dệt kim60/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim100% polyester (Khổ 60", Số lượng: 1011 Yds)... (mã hs vải dệt kim100%/ mã hs của vải dệt kim1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim làm từ sơ xợi tổng hợp 100% polyester, đã nhuộm, 58" (178Y)... (mã hs vải dệt kim làm/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Nylon- Cloth 100% Nylon- CYL31011-N Vải dệt kim đan ngang, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải 78% Polyester 22% Nylon- Cloth 78% Polyester 22% Nylon- CY8611 Vải dệt kim, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim BODDULE (43/44")... (mã hs vải dệt kim bod/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải nhung S/VELVET BRIM BRIM(ONE WAY) (58" S/WHITE)... (mã hs vải nhung s/vel/ mã hs của vải nhung s/)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-92%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax8%Lycra, Spandex, Elastane58.0"/58.5"/59.0"/59.5"/60.0"... (mã hs vải dệt kim92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-94%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax6%Lycra, Spandex, Elastane58.0"/58.5"/59.0"/59.5"/60.0"... (mã hs vải dệt kim94%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-88%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax12%Lycra, Spandex, Elastane58.0"/58.5"/59.0"/59.5"/60.0"... (mã hs vải dệt kim88%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-87%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax13%Lycra, Spandex, Elastane58.0"/58.5"/59.0"/59.5"/60.0"... (mã hs vải dệt kim87%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim đã nhuộm (59 %RECYCLE POLYESTER + 41 %VIRGIN POLYESTER DOUBLE KNITTED JACQUARD MESH 61"),122 G/M2. Dùng trong ngành may mặc.... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Poly W:64/66" (2-36)... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 95% Cotton 5% Polyurethane 42"... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 82% Cotton 14% Polyester 4% Polyurethane 50"... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 60063290: Vải Miro Bemberg MICRO TRICOT BRUSHED (2263-200) (100% Polyester), 58"/60"... (mã hs vải miro bember/ mã hs của vải miro bem)
- Mã HS 60063290: Polyester fabric- Vải dệt kim 100%Polyester C8019 60", hàng mới 100%... (mã hs polyester fabri/ mã hs của polyester fa)
- Mã HS 60063290: Vải 95% poly 5% cotton (1327.5 yds)... (mã hs vải 95% poly 5%/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 44" (3322Y) 100% polyester, từ xơ sợi tổng hợp, đã nhuộm, trọng lượng: 174g/m2... (mã hs vải dệt kim 44/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải (100% polyester 58"-60")... (mã hs vải 100% polye/ mã hs của vải 100% po)
- Mã HS 60063290: Vải chính 89% Polyester 11% Elastane... (mã hs vải chính 89% p/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 60063290: Vải chính K.160/165 cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k160/ mã hs của vải chính k)
- Mã HS 60063290: Polyester+Spandex fabric- Vải dệt kim 72%Polyester SD 28%Elastane PWK01139 (T148766FX8) 157CM, hàng mới 100%... (mã hs polyesterspand/ mã hs của polyestersp)
- Mã HS 60063290: Vải 96%Polyester 4%PU K 55/56... (mã hs vải 96%polyeste/ mã hs của vải 96%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 92%Polyester 8%Pu K 58/60"... (mã hs vải 92%polyeste/ mã hs của vải 92%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt móc từ xơ sợi tổng hợp 100% poly đã nhuộm (vải lưới) khổ 60' x 242m... (mã hs vải dệt móc từ/ mã hs của vải dệt móc)
- Mã HS 60063290: Vải đúc đế giày 47' (100% polyester, đã nhuộm; chưa ngâm tẩm, tráng, phủ, ép lớp, dạng cuộn)... (mã hs vải đúc đế giày/ mã hs của vải đúc đế g)
- Mã HS 60063290: Vải 62% POLY 34% RAYON 4% SPAN... (mã hs vải 62% poly 34/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 63% polyester 33% rayon 4% spandex... (mã hs vải 63% polyest/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 92% Poly 8% Spandex... (mã hs vải 92% poly 8%/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95%polyester 5%cotton... (mã hs vải 95%polyeste/ mã hs của vải 95%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 95%poly 5%span 2x2 rib... (mã hs vải 95%poly 5%s/ mã hs của vải 95%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 50%poly 37%cotton 13%rayon... (mã hs vải 50%poly 37%/ mã hs của vải 50%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 65% poly 35% rayon 1x1 rib... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62.5% poly 35% rayon 2.5%span... (mã hs vải 625% poly/ mã hs của vải 625% po)
- Mã HS 60063290: Vải chính 65% Polyester 35% Rayon 66"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 65% p/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 60063290: Vải 97% poly, 3% span... (mã hs vải 97% poly 3/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 58% poly, 42% cotton... (mã hs vải 58% poly 4/ mã hs của vải 58% poly)
- Mã HS 60063290: vải chính 95% viscose 5% elastane,k: 150 cm... (mã hs vải chính 95% v/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 88% Nylon 12% PU khổ 56''... (mã hs vải dệt kim 88%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 68% Nylon 32% Polyester khổ 56''... (mã hs vải dệt kim 68%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính 52% Cotton 48% Polyester... (mã hs vải chính 52% c/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyeser Khổ: 58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 94%Polyester 6%Pu K 52/54"... (mã hs vải 94%polyeste/ mã hs của vải 94%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 90%Polyester 10%Pu K 58/60"... (mã hs vải 90%polyeste/ mã hs của vải 90%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 72% viscose 19% polyester 9% elastane... (mã hs vải 72% viscose/ mã hs của vải 72% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 75% viscose 21% polyester 4% elastane... (mã hs vải 75% viscose/ mã hs của vải 75% visc)
- Mã HS 60063290: Vải K.64-66" (100% RECYCLE POLYESTER) (#62712093)... (mã hs vải k6466 1/ mã hs của vải k6466)
- Mã HS 60063290: Vải Interlock (100% Polyester)... (mã hs vải interlock/ mã hs của vải interloc)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 94% Nylon 6% Spandex... (mã hs vai chinh 94% n/ mã hs của vai chinh 94)
- Mã HS 60063290: Vải Bo Thun (K.56" 100% POLYESTER)... (mã hs vải bo thun k/ mã hs của vải bo thun)
- Mã HS 60063290: Vải K.58-60" (100% POLYESTER) (#62727389)... (mã hs vải k5860 1/ mã hs của vải k5860)
- Mã HS 60063290: Vải K.55-57" (65% POLYESTER 35% RAYON) (#62692148)... (mã hs vải k5557 6/ mã hs của vải k5557)
- Mã HS 60063290: VẢI 72% NYLON 28% POLYURETHANE KHỔ 54/56"... (mã hs vải 72% nylon 2/ mã hs của vải 72% nylo)
- Mã HS 60063290: VẢI 73% NYLON 27% POLYURETHANE KHỔ 54/56"... (mã hs vải 73% nylon 2/ mã hs của vải 73% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải chính 78% Polyester 22% Spandex... (mã hs vải chính 78% p/ mã hs của vải chính 78)
- Mã HS 60063290: Vải chính 69% Nylon 31% Lycra (Spandex)... (mã hs vải chính 69% n/ mã hs của vải chính 69)
- Mã HS 60063290: Vải chính 83.5% Polyester 16.5% Lycra (Spandex)... (mã hs vải chính 835%/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 100 %Polyester... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063310: Dây thun... (mã hs dây thun/ mã hs của dây thun)
- Mã HS 60063390: Vải chính 58% cotton, 42% polyester khổ 54"... (mã hs vải chính 58% c/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 60063390: Vải gấm xốp, 100% polyester, khổ 215-225... (mã hs vải gấm xốp 10/ mã hs của vải gấm xốp)
- Mã HS 60063390: Vải dệt kim sợi ngang,TP 96,7% xơ polyeste và 3,3% sợi đàn hồi polyurethane,bề mặt chưa tráng phủ,thấm tẩm hay ép lớp với vật liệu khác,từ xơ có màu khác nhau,TL 229g/m2,dạng cuộn, khổ > 50cm.Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063410: Vải 55% polyester 40% rayon 5%spandex, Vải dệt kim từ sợi tổng hợp, đã in, có đàn hồi, khổ vải: 150cms... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp YKD033, khổ 58/60", định lượng 250g/m2 (Mixed Polyamit fabric (stock)- vải thun đã in hoa) (Sản xuất năm 2015 lỗi thời, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải chính 94% Polyester 6% Spandex K.57/58"... (mã hs vải chính 94% p/ mã hs của vải chính 94)
- Mã HS 60063490: vải chính 100% polyester k58/60" KNI... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60063490: Vải 660G58A- 100%POLYESTER WIDTH 63" (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 660g58a 10/ mã hs của vải 660g58a)
- Mã HS 60063490: Vải AB618P- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 168GRM/M2... (mã hs vải ab618p 100/ mã hs của vải ab618p)
- Mã HS 60063490: Vải 180G58BA- 100%POLYESTER WIDTH 64.5" (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 180g58ba 1/ mã hs của vải 180g58ba)
- Mã HS 60063490: Vải chính (95% Polyester 5% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60063490: Vải chính 83% Nylon 17% Spandex (60/62")... (mã hs vải chính 83% n/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 60063490: Vải Polyester 92%, Polyurethane 8%... (mã hs vải polyester 9/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60063490: Vải 93.5%Polyester 6.5%Polyurethane... (mã hs vải 935%polyes/ mã hs của vải 935%pol)
- Mã HS 60063490: Vải chính 95% Poly 5% spandex (Elastance)... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063490: Vải Polyester Pha K44/64"(Dệt kim:75% Poly 25% Spandex;315g/m2->495g/m2,NMM,hàng chưa qua sử dụng:sắp xếp lẫn lộn,nhiều kích cỡ,chủng loại,màu sắc khác nhau,chiều dài và khổ không đều)... (mã hs vải polyester p/ mã hs của vải polyeste)
- Mã HS 60063490: Vải chính (63% Polyester 33% Rayon 4% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 63%/ mã hs của vải chính 6)
- Mã HS 60063490: Vải chính- 95% Polyester 5% Spandex- 58/60"... (mã hs vải chính 95%/ mã hs của vải chính 9)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim sợi ngang từ sợi multifilament,polyester 96,8% và sợi đàn hồi polyurethane 3,2%,đã in hoa văn 1 mặt,chưa ngâm tẩm,tráng phủ hay kết hợp với vật liệu khác,228g/m2,dạng cuộnkhổ>70cm.Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải 100% polyester (K.55")... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063490: Vải 180P58B- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 180p58b 10/ mã hs của vải 180p58b)
- Mã HS 60064190: Vải dệt kim, từ xơ tái tạo, chưa tẩy trắng,VICTORIA CASHMERE I884A WHITE, viscose 53%, cashmere 3%, polyester 44%, khổ 225cm, dùng sx nệm.... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064190: Vải thô chưa nhuộm 100% INTERLOCK HEATHER W"60... (mã hs vải thô chưa nh/ mã hs của vải thô chưa)
- Mã HS 60064210: Vải dệt kim 96% Viscose 4% Elastane 2x2 Rib... (mã hs vải dệt kim 96%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Vải dệt kim sợi ngang (hàng xếp lộn xộn, nhiều kích cở), thành phần: 72% Viscose 25,8% Polyamide 2,2% Spandex, Khổ 57"-64", 39413M, 1kg 1.516m (Hàng chưa qua sử dụng)... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Nylon fabric- Vải dệt kim 100% Nylon AA46-120N 55", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric v/ mã hs của nylon fabric)
- Mã HS 60064290: Vải Nylon 80%, Span 20%- Dệt kim (Khổ 57'')... (mã hs vải nylon 80%/ mã hs của vải nylon 80)
- Mã HS 60064290: Vải 63%Rayon 33%Polyester 4%Spandex K.60"... (mã hs vải 63%rayon 33/ mã hs của vải 63%rayon)
- Mã HS 60064290: Vải 94% Modal 6% Spandex (Elastane/Polyurethane) khổ 58/60"... (mã hs vải 94% modal 6/ mã hs của vải 94% moda)
- Mã HS 60064290: Knitting fabric- Vải dệt kim 100% Nilon WK4016/58015A 58", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ mã hs của knitting fab)
- Mã HS 60064290: Vải dệt-vải lưới dệt kim đã nhuộm 100%polyester khổ 43" 354.50YARD 354.04 M2... (mã hs vải dệtvải lướ/ mã hs của vải dệtvải)
- Mã HS 60064290: Polyester fabric- Vải dệt kim 100% Polyester KJ2876627 60", hàng mới 100%... (mã hs polyester fabri/ mã hs của polyester fa)
- Mã HS 60064290: VẢI DỆT KIM 95% POLY 5% SPAN, KHỔ: 58/60"... (mã hs vải dệt kim 95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: VẢI DỆT KIM 100% POLYESTER (60'')... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064390: Vải 75%rayon 21%polyester 4%polyurethane 52/54" (760 YDS)... (mã hs vải 75%rayon 21/ mã hs của vải 75%rayon)
- Mã HS 60064390: Vải dệt kim sợi ngang,được dệt từ sợi có màu khác nhau,TP: staple rayon 96,0% và sợi đàn hồi polyurethan 4,0%,chưa ngâm tẩm,tráng phủ hay ép lớp vật liệu khác,TL 280g/m2,dạng cuộn khổ > 80cm.Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064490: Vải 100% Polyester (60% recycled)- knit (L:1,321 yds, W: 152 cm)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60064490: Vải chính 95% Modal 5% Spandex 60"- 62"... (mã hs vải chính 95% m/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- MINKLON MESH 44" (Hàng mới 100% dùng để sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa)... (mã hs vải lưới minkl/ mã hs của vải lưới mi)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm JC MESH II... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- MERRY MESH 44" (Hàng mới 100% dùng để sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa)... (mã hs vải lưới merry/ mã hs của vải lưới me)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% poly khổ vải: 148cm... (mã hs vải mẫu 100% po/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu dạng miếng... (mã hs vải mẫu dạng mi/ mã hs của vải mẫu dạng)
- Mã HS 60069000: VAI DA, NCC: RUSTY/OP, CODE: C4182, MỚI 100%... (mã hs vai da ncc ru/ mã hs của vai da ncc)
- Mã HS 60069000: Miếng Vải mẫu... (mã hs miếng vải mẫu/ mã hs của miếng vải mẫ)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 76% POLYESTER 20% ELASTANE 4% CARBON, khổ 60"... (mã hs vải mẫu 76% po/ mã hs của vải mẫu 76%)
- Mã HS 60069000: Vải may mẫu, 100 % pure new wool, khổ 148cm... (mã hs vải may mẫu 10/ mã hs của vải may mẫu)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu cắt nhỏ, 100% cotton, khổ 53/54"... (mã hs vải mẫu cắt nhỏ/ mã hs của vải mẫu cắt)
- Mã HS 60069000: vải mẫu 100% nylon. Khổ vải: 140cm... (mã hs vải mẫu 100% ny/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải may mẫu 82% polyamide 18% elastane, khổ 58"... (mã hs vải may mẫu 82%/ mã hs của vải may mẫu)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 100% COTTON, trọng lượng 140G/M2; khổ 66"... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 62% Poly 33% Rayon 5% Span (khổ 61/63")... (mã hs vải 62% poly 33/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60069000: VAI THUN 100% POLYESTER 50'... (mã hs vai thun 100% p/ mã hs của vai thun 100)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% nylon, khổ 140cm... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% ny)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 98%cotton, 2% polyester, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 98%cott/ mã hs của vải mẫu 98%c)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 100% polyester, khổ 60'', mã: ALSK-1054... (mã hs vải mẫu 100% p/ mã hs của vải mẫu 100)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 64% Poly, 34% Viscose, 2% Lycra, khổ 145cm... (mã hs vải mẫu 64% po/ mã hs của vải mẫu 64%)
- Mã HS 60069000: Keo dựng 100%polyester... (mã hs keo dựng 100%po/ mã hs của keo dựng 100)
- Mã HS 60069000: Vải 78/14/8% PA/CO/EL khổ 130 cm (10123-009&10123-010-46746&10123-010-47973-item 30)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 78/14/8% pa/ mã hs của vải 78/14/8%)
- Mã HS 60069000: VẢI DỆT (100% POLYESTER. KHỔ 44")... (mã hs vải dệt 100% p/ mã hs của vải dệt 100)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 98% Cotton 2% Polyester, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 98% co/ mã hs của vải mẫu 98%)
- Mã HS 60069000: vải thô chưa xử lý, khổ 1.5m... (mã hs vải thô chưa xử/ mã hs của vải thô chưa)
- Mã HS 60069000: vải mẫu 100% PE khổ vải: 56''... (mã hs vải mẫu 100% pe/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 65% poly 35% cotton, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 65% po/ mã hs của vải mẫu 65%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 86%Polyester 14%Elastane, khổ 148cm... (mã hs vải mẫu 86%poly/ mã hs của vải mẫu 86%p)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 89%Polyester 11%Elastane, khổ 148cm... (mã hs vải mẫu 89%poly/ mã hs của vải mẫu 89%p)
- Mã HS 60069000: vải mẫu kích thước 10x15cm có tờ giấy ghi thông tin... (mã hs vải mẫu kích th/ mã hs của vải mẫu kích)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu Polyester 85% Cotton 15% khổ vải: 10m x 1.5m... (mã hs vải mẫu polyest/ mã hs của vải mẫu poly)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu Cotton 98% Polyurethane 2% khổ vải: 10m x 1.5m... (mã hs vải mẫu cotton/ mã hs của vải mẫu cott)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 62% Cotton 33% Polyester 3% Rayon 2% Spandex, khổ 52"... (mã hs vải mẫu 62% co/ mã hs của vải mẫu 62%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 68% Cotton 28% Polyester 2% Rayon 2% Spandex, khổ 52"... (mã hs vải mẫu 68% co/ mã hs của vải mẫu 68%)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (36"- 623Y 520.9M2) (LJ-A7073)... (mã hs vải lưới 36/ mã hs của vải lưới 36)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (40"- 17Y 15.8M2) (LJ-A8291-3-Y-JQ)... (mã hs vải lưới 40/ mã hs của vải lưới 40)
- Mã HS 60069000: Vải thun_100% polyester (100% recycle polyester), khổ 70"... (mã hs vải thun100% p/ mã hs của vải thun100)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khác-POLYESTER 100%-100% POLY DIA DOUBLE MESH,42"... (mã hs vải dệt kim khá/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (44"- 2568Y 2624.33M2) (FP EPM Merry Mesh 44")... (mã hs vải lưới 44/ mã hs của vải lưới 44)
- Mã HS 60069000: Vải thun (44"- 1595Y 1629.98M2) (MULTI SPANDEX, LJ-A28-1, 1TONE, DTY 44")... (mã hs vải thun 44/ mã hs của vải thun 44)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-HF-1080 CDP FLEXING MESH 42"... (mã hs vải lướihf108/ mã hs của vải lướihf)
- Mã HS 60069000: Vải chính 54% Polyester 44% Wool 2% Lycra, K: 59" (58.6m). Mới 100%... (mã hs vải chính 54% p/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 60069000: Vải 68%Rayon 28%Nylon 4%spandex K.58/60"... (mã hs vải 68%rayon 28/ mã hs của vải 68%rayon)
- Mã HS 60069000: Vài chính- 95% Polyester 5% Spandex Khổ 61/63"... (mã hs vài chính 95%/ mã hs của vài chính 9)
- Mã HS 60069000: Vải 76% Polyester 19% Rayon 5% Spandex K.58/60"... (mã hs vải 76% polyest/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 60069000: Vải Cotton khổ 110CM... (mã hs vải cotton khổ/ mã hs của vải cotton k)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 76 % Li 24 % Co Khổ 150'... (mã hs vải mẫu 76 % li/ mã hs của vải mẫu 76 %)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% Cotton khổ 150cm (Bao gồm cước: 42.84 EUR)... (mã hs vải mẫu 100% co/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 100% Cotton, dạng miếng khổ A4... (mã hs vải mẫu 100% c/ mã hs của vải mẫu 100)
- Mã HS 60069000: Vải may 20% len và 80% sợi tổng hợp, khổ 1.4m, nhà cung cấp: HUDDERSFIELD CLOTH, mới 100 %... (mã hs vải may 20% len/ mã hs của vải may 20%)
- Mã HS 60069000: Vải 82% cotton 14% polyester 4% polyurethane, khổ 50-52", 902.75 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 82% cotton/ mã hs của vải 82% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dưới 45% cotton trên 55% polyester, Vải 43% cotton 57% polyester, khổ 66", 537 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải dưới 45% co/ mã hs của vải dưới 45%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 55% cotton dưới 45% polyester, Vải 56% cotton 44% polyester, khổ 58", 223 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 55% co/ mã hs của vải trên 55%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 65% cotton dưới 35% polyester, Vải 74% cotton 26% polyester, khổ 58", 2333 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 65% co/ mã hs của vải trên 65%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 85% polyester dưới 15% polyurethane, Vải 91% polyester 9% polyurethane, khổ 56-58", 3422.5 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 85% po/ mã hs của vải trên 85%)
- Mã HS 60069000: Vải 92% cotton 8% Lycra... (mã hs vải 92% cotton/ mã hs của vải 92% cott)
- Mã HS 60069000: Vải chính (51% Modal 45% Cotton 4% Spandex)... (mã hs vải chính 51%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% polyester, khổ 59"... (mã hs vải 100% polye/ mã hs của vải 100% po)
- Mã HS 60069000: VẢI 34% RAYON (VISCOSE) 62% POLYESTER 4% SPANDEX (VẢI DỆT KIM) K58-60"... (mã hs vải 34% rayon/ mã hs của vải 34% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải-89%Cotton 11%Spandex K:64" (Vải dệt kim.295g/m2)... (mã hs vải89%cotton 1/ mã hs của vải89%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải-96%Polyester 4%Spandex K:58" (Vải dệt kim.245g/m2)... (mã hs vải96%polyeste/ mã hs của vải96%polye)
- Mã HS 60069000: Vải-55%Cotton 43%Polyester 2%Spandex K:64" (Vải dệt kim.220g/m2)... (mã hs vải55%cotton 4/ mã hs của vải55%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải chính 52% cotton 48% polyester (56"). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 52% c/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 60069000: vải 100% poly khổ vải: 52''... (mã hs vải 100% poly k/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60069000: Vải bo thun khổ 46'' # & CN... (mã hs vải bo thun khổ/ mã hs của vải bo thun)
- Mã HS 60069000: Vải 75% cotton, 25% poly, khổ 145/147cm... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 83% Polyester 17% Spandex khổ 60" (làm vải chính, 380gm, mới 100%... (mã hs vải dệt kim 83%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 90% polyester 10 % spandex khổ 58"(làm vải chính,153gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim 90%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 65% cotton 33% polyester 2% span, khổ 69", 30 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 44% cotton 54% polyester 3% span, khổ 62", 2526 YD, từ sợi toongw ợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 44% cotton/ mã hs của vải 44% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 48% cotton 46% polyester 6% span, khổ 58-60", 505.75 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 48% cotton/ mã hs của vải 48% cott)
- Mã HS 60069000: Vải các loại (100% Polyester)... (mã hs vải các loại 1/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải khổ 140cm, pe 100%... (mã hs mẫu vải khổ 140/ mã hs của mẫu vải khổ)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 2464 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 2464/ mã hs của mẫu vải # 24)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 46149 khổ 136cm PO100%... (mã hs mẫu vải # 46149/ mã hs của mẫu vải # 46)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 13257 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 13257/ mã hs của mẫu vải # 13)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 17000 Khổ 112cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 17000/ mã hs của mẫu vải # 17)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 26195 khổ 108cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 26195/ mã hs của mẫu vải # 26)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 41178 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 41178/ mã hs của mẫu vải # 41)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải #85-7001 khổ 142cm CO100%... (mã hs mẫu vải #85700/ mã hs của mẫu vải #85)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải #26-79390 khổ 134cm WO 100%... (mã hs mẫu vải #26793/ mã hs của mẫu vải #26)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 85-78003 khổ 140cm WO 100%... (mã hs mẫu vải # 8578/ mã hs của mẫu vải # 85)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải ICM- 32100 khổ 136cm CO 100%... (mã hs mẫu vải icm 32/ mã hs của mẫu vải icm)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 61%Polyester 39%Polyureth, khổ 146cm... (mã hs vải mẫu 61%pol/ mã hs của vải mẫu 61%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 24%Polyester38% Glass 38% polyureth, khổ 146cm... (mã hs vải mẫu 24%pol/ mã hs của vải mẫu 24%)
- Mã HS 60069000: Vải 93% Rayon 7% Elastane khổ 60''... (mã hs vải 93% rayon 7/ mã hs của vải 93% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải (84%nylon 16%elastane 54"-56")... (mã hs vải 84%nylon 1/ mã hs của vải 84%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 72% rayon 28% polyester khổ 58-60"... (mã hs vải 72% rayon 2/ mã hs của vải 72% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải double knit 76% Polyeste 24% cotton, 63"/35", mới 100%... (mã hs vải double knit/ mã hs của vải double k)
- Mã HS 60069000: Vải Dre-fit pique 58% Polyester, 42% cotton, 70"/72", #00 WHITE, mới 100%... (mã hs vải drefit piq/ mã hs của vải drefit)
- Mã HS 60069000: Vải Rib 2x1 Slub Twisted 53% Polyester, 45% cotton, 2% spandex, 48"/50", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 slu/ mã hs của vải rib 2x1)
- Mã HS 60069000: Vải French Terry Slub Twisted 51% Polyeste 49% cotton, 73"/75", #08 DARK GRAY, mới 100%... (mã hs vải french terr/ mã hs của vải french t)
- Mã HS 60069000: Vải 87.5% Poly 12.5% Spandex 60/62"... (mã hs vải 875% poly/ mã hs của vải 875% po)
- Mã HS 60069000: Vải chính (77% Cotton, 19% Poly, 4% Spandex, K60")... (mã hs vải chính 77%/ mã hs của vải chính 7)
- Mã HS 60069000: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 93% Wool 7% Nylon, khổ 120cm... (mã hs vải mẫu 93% wo/ mã hs của vải mẫu 93%)
- Mã HS 60069000: Vải 97%Polyester 3%Spandex(Elastane) Knitted khổ 60"... (mã hs vải 97%polyeste/ mã hs của vải 97%polye)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-LJ-A5452K-1 325G 44'' MESH... (mã hs vải lướilja54/ mã hs của vải lướilj)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 73% cotton 27% silk, khổ 140cm... (mã hs vải mẫu 73% co/ mã hs của vải mẫu 73%)
- Mã HS 60069000: Vải thun-BETA DD, TSCI 1547 C5 44" MESH... (mã hs vải thunbeta d/ mã hs của vải thunbet)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-FP STEN,S090,1TONE,TWISTED 54" MESH... (mã hs vải lướifp ste/ mã hs của vải lướifp)
- Mã HS 60069000: Vải thun-MIST HOWDY-N OP019, 1 TONE 54" MESH... (mã hs vải thunmist h/ mã hs của vải thunmis)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-SOOKIE, S109, 1TONE, TWISTED 54" MESH... (mã hs vải lướisookie/ mã hs của vải lướisoo)
- Mã HS 60069000: Vải thun-(FP) HEAVY 2-WAY STRETCH, 1TONE 44" MESH... (mã hs vải thunfp h/ mã hs của vải thunfp)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-RACE MESH II, RX9431MTXX, 1TONE, POLY 54" MESH... (mã hs vải lướirace m/ mã hs của vải lướirac)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-SU19, PEG 36, SLEM ELITE, GLITCH, 2TONE, TONGUE LD 58" MESH... (mã hs vải lướisu19/ mã hs của vải lướisu1)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng xơ staple polyester 100%, 52" * 447Y (315 G/M2)... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 100%Rayon... (mã hs vải 100%rayon/ mã hs của vải 100%rayo)
- Mã HS 60069000: Vải dệt khổ 58 inch, nguyên liệu sx giầy. FABRIC 58''... (mã hs vải dệt khổ 58/ mã hs của vải dệt khổ)
- Mã HS 60069000: Vải 90% viscose 9% polyester 1% elasthan, Khổ 158 cm... (mã hs vải 90% viscose/ mã hs của vải 90% visc)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% cotton, khổ 140cm... (mã hs vải 100% cotto/ mã hs của vải 100% co)
- Mã HS 60069000: Vải thun-RB82213SN (330G/36") MESH... (mã hs vải thunrb8221/ mã hs của vải thunrb8)
- Mã HS 60069000: Vải thun-TLFBD014 (240 G) 44" MESH... (mã hs vải thuntlfbd0/ mã hs của vải thuntlf)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-RB0034VTXE (470G/50") MESH... (mã hs vải lướirb0034/ mã hs của vải lướirb0)
- Mã HS 60069000: Vải thun- CDP HV Elabon Span 54"... (mã hs vải thun cdp h/ mã hs của vải thun cd)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- DANANG MESH, JA38-072 44"... (mã hs vải lưới danan/ mã hs của vải lưới da)
- Mã HS 60069000: Vải W 150cm 100%nylon... (mã hs vải w 150cm 100/ mã hs của vải w 150cm)
- Mã HS 60069000: Vải 60% poly 40% nylon K. 58/60" (Vải dệt kim đã nhuộm, dùng may trang phục, định lượng 180G/Y)... (mã hs vải 60% poly 40/ mã hs của vải 60% poly)
- Mã HS 60069000: Vải may trắng cuộn lớn (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/ #4000 CLOTH 91.5CM*55M (NEW), khổ (91.5CM*55M)... (mã hs vải may trắng c/ mã hs của vải may trắn)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 60"... (mã hs vải dệt kim 60/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt móc đã nhuộm (Vải làm từ 100% Polyester khổ 54")... (mã hs vải dệt móc đã/ mã hs của vải dệt móc)
- Mã HS 60069000: Vải-50%Recycled Polyester 50%Polyester K:58-60" (Vải dệt kim.135g/m2)... (mã hs vải50%recycled/ mã hs của vải50%recyc)
- Mã HS 60069000: Vải-92%Recycled Oyster Shell 8%Spandex K:58-60" (Vải dệt kim.237g/m2)... (mã hs vải92%recycled/ mã hs của vải92%recyc)
- Mã HS 60069000: Vải chính 91% Polyester 9% Spandex khổ 57/59"... (mã hs vải chính 91% p/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 60069000: Vải-60%Cotton 40%Polyester K:64" (Vải dệt kim.180g/m2)... (mã hs vải60%cotton 4/ mã hs của vải60%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim/ YY 15541 MILLET KNIT P-CDP 44" (Tolerance:1.2mm-1.6mm) (4.00YARD4.00YARD)... (mã hs vải dệt kim/ yy/ mã hs của vải dệt kim/)
- Mã HS 60069000: Vải 65%polyester(nylon) 35%cotton... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- 44" WHITE POLYPAG 2 COATED (1 yard)... (mã hs vải lưới 44 w/ mã hs của vải lưới 44)
- Mã HS 60069000: Vai 95% Cotton 5% Spandex, 60-62"... (mã hs vai 95% cotton/ mã hs của vai 95% cott)
- Mã HS 60069000: vải: 97% Cotton 3% Spandex 56/58"... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cot)
- Mã HS 60069000: vải: 80% Cotton 20% Polyester 58/60"... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cot)
- Mã HS 60069000: vải: 53% Polyester 46% Cotton 1% Spandex 60/62"... (mã hs vải 53% polyes/ mã hs của vải 53% pol)
- Mã HS 60069000: vải: 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex 56/58"... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cot)
- Mã HS 60069000: VAI THUN 94% POLYESTER 6% ELASTANE KHO 54''... (mã hs vai thun 94% po/ mã hs của vai thun 94%)
- Mã HS 60069000: VAI 54% COTTON 26% POLYESTER 20% ELASTERELL-P, 61-63... (mã hs vai 54% cotton/ mã hs của vai 54% cott)
- Mã HS 60069000: VAI 68% COTTON 20% ELASTERELL-P 12% POLYESTER, 63-65... (mã hs vai 68% cotton/ mã hs của vai 68% cott)
- Mã HS 60069000: Vải (92%polyester 8%spandex/elastance/lycra W:20~92") hàng mới 100%... (mã hs vải 92%polyest/ mã hs của vải 92%poly)
- Mã HS 60069000: Vải dệt móc 37% Nylon 60% Polyester 3% Spandex khổ 53-55"... (mã hs vải dệt móc 37%/ mã hs của vải dệt móc)
- Mã HS 60069000: Vải thun (2708 yards, khổ 44", 1 yard 1.0219334 M2)hàng mới 100%... (mã hs vải thun 2708/ mã hs của vải thun 27)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (20159 yards, khổ 44", 1 yard 1.0219334 M2)Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới 20159/ mã hs của vải lưới 20)
- Mã HS 60069000: vải 65% PE 35% cotton khổ vải: 147cm... (mã hs vải 65% pe 35%/ mã hs của vải 65% pe 3)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Nylon 58/60"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60069000: Vải ren 100% Nylon 58/60"... (mã hs vải ren 100% ny/ mã hs của vải ren 100%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- FABRIC 56''... (mã hs vải dệt fabric/ mã hs của vải dệt fab)
- Mã HS 60069000: Vải(100%nylon W:20~92")... (mã hs vải100%nylon w/ mã hs của vải100%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải(79%Nylon 21%spandex/elastane/lycra W:20~92")... (mã hs vải79%nylon 21/ mã hs của vải79%nylon)
- Mã HS 60069000: Vải(89%nylon 11%spandex/elastance/lycra W:20~92"... (mã hs vải89%nylon 11/ mã hs của vải89%nylon)
- Mã HS 60069000: Vải (71%Nylon 29%Spandex/elastance/lycra W:20~92")... (mã hs vải 71%nylon 2/ mã hs của vải 71%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải chính 58%Acrylic 36%Polyester 6%Wool, Khổ 54/56"... (mã hs vải chính 58%ac/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 60069000: vải: 60% Cotton 40% Polyester 70/72"... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cot)
- Mã HS 60069000: Vải 95%Polyester 5%Spandex... (mã hs vải 95%polyeste/ mã hs của vải 95%polye)
- Mã HS 60069000: Vải 60% cotton 40% poly (10 yds)... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim có tỷ trọng 60% cotton 40% polyester-KNIT JERSEY FRABIC; 8044.816 YDS khổ 175cm... (mã hs vải dệt kim có/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 65% poly 35% rayon (11768 yds)... (mã hs vải 65% poly 35/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 88% Nylon 12% Spandex W: 132 cm... (mã hs vải 88% nylon 1/ mã hs của vải 88% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Wool K58-60"... (mã hs vải 100% wool k/ mã hs của vải 100% woo)
- Mã HS 60069000: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60069000: Vải 55% cotton 45% polyester... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 77% cotton 23% polyester... (mã hs vải 77% cotton/ mã hs của vải 77% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 80% polyester 20% spandex... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 63% Cotton 33% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 63% cotton/ mã hs của vải 63% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 62% Rayon 31% Polyester 7% Cotton... (mã hs vải 62% rayon 3/ mã hs của vải 62% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 63% Rayon 29% Polyester 8% Cotton... (mã hs vải 63% rayon 2/ mã hs của vải 63% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 64% Rayon 28% Polyester 8% Cotton... (mã hs vải 64% rayon 2/ mã hs của vải 64% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 50% Rayon 31% Polyester 19% Cotton... (mã hs vải 50% rayon 3/ mã hs của vải 50% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 52% Cotton 29% Rayon 19% Polyester... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 60069000: Vải bọc nệm khổ 1.37m (100%polyester)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ mã hs của vải bọc nệm)
- Mã HS 60069000: Vải 97% poly 3% spandex K. 58/60" (Vải dệt kim đã in/ đã nhuộm, dùng may trang phục)... (mã hs vải 97% poly 3%/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60069000: Vải lót 100% POLYESTER... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60069000: Vải 59% polyester, 41% cotton... (mã hs vải 59% polyest/ mã hs của vải 59% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 84% nylon, 16% polyurethane... (mã hs vải 84% nylon/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 94% polyester, 6% polyurethane... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 87% polyester, 13% polyurethane... (mã hs vải 87% polyest/ mã hs của vải 87% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 39% polyester, 38% nylon, 23%polyurethane... (mã hs vải 39% polyest/ mã hs của vải 39% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 90% Nylon 10% Cotton K58-59"... (mã hs vải 90% nylon 1/ mã hs của vải 90% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 95% Polyester 5% Spandex K58-60"... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 61% polyester 33% Nylon 6% Spandex K58/60 "... (mã hs vải 61% polyest/ mã hs của vải 61% poly)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 54% Cotton 46% polyester khổ 60"(vải chính, 230gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim 54%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (44'': 4.603 Yard)... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải lót... (mã hs vải lót/ mã hs của vải lót)
- Mã HS 60069000: Vải lót 80% POLYESTER 20% COTTON, khổ:60". Dòng hàng 3, tờ khai 101989248800/E31... (mã hs vải lót 80% pol/ mã hs của vải lót 80%)
- Mã HS 60069000: VẢI 60%COTTON 40%POLYESTER VẢI DỆT KIM K68"... (mã hs vải 60%cotton 4/ mã hs của vải 60%cotto)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 60012100: Vải 57% cotton 38% polyester 5% elastane (5157YDS; W.68")... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 100% Cotton Knit, khổ 63"... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60012100: Vải 73% Cotton 27% Nylon Knit, khổ 89"... (mã hs vải 73% cotton/ mã hs của vải 73% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 77% Cotton 23% Polyester Knit, khổ 74"... (mã hs vải 77% cotton/ mã hs của vải 77% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 70% Cotton 30% Polyester Knit, khổ 70"... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 60012200: Vải 78% POLYESTER 22% ACRYLIC K.58/60"... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 60012200: Vải thành phẩm khổ 119 cm (47")... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60012200: Vải dệt kim các loại (đã nhuộm) T 100 30ST(MVS):50.18%;75D/72F(DTY):15.25%;150D/144F/2(DTY):34.57%... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60012200: Vải dệt kim có tạo vòng lông 89% Polyester,11% Spandex khổ 61 inch (200g/m2)... (mã hs vải dệt kim có/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60012200: Vải 88% polyester 12% spandex knit khổ 58-60"... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 84% polyester 16% spandex knit khổ 53-55"... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 60012200: Vải giả lông thú 83% polyester 17% acrylic knit khổ 58-60"... (mã hs vải giả lông th/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 60012200: Vải 92% polyester 8% spandex knit khổ 60-62"... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 85% polyester 15% spandex knit khổ 61-63"... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 100% Polyester Knit, khổ 60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60012200: Vải 100%Polyester Knitted, khổ 71/73"... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60012200: Vải 65% Polyester 35% Cotton Knit, khổ 65"... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60012200: VẢI MERRY MESH 44" BLACK (100% POLYESTER,Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải merry mesh/ mã hs của vải merry me)
- Mã HS 60012200: VẢI TW-535 44" (ANTI-BAC) TAN (100% POLYESTER,Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải tw535 44/ mã hs của vải tw535 4)
- Mã HS 60012200: VẢI HONEY MESH 60" TAN (100% POLYESTER,Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải honey mesh/ mã hs của vải honey me)
- Mã HS 60012200: VẢI TWW-535 44" (100% POLYESTER,Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải tww535 44/ mã hs của vải tww535)
- Mã HS 60012900: Vải 88% MODACRYLIC 12% POLYESTER K.58/60"... (mã hs vải 88% modacry/ mã hs của vải 88% moda)
- Mã HS 60019100: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 63 inch... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim, 100% Polyester/Knitted fabric AWB0379-0004 JV-B0572 190G*58"... (mã hs vải dệt kim 10/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 67%Cotton 33%Polyester khổ rộng 65 inch... (mã hs knitted vải 67/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải F LARKINHURSTEARTH 31901- 95% Polyester 5% PU MH#U01421/111450/ dòng hàng 1-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f larkinhur/ mã hs của vải f larkin)
- Mã HS 60019290: Vải F ROTATION(PHOENIX)SMOKE 97501- 95% Polyester 5% Pu MH#U01644/111640/ dòng hàng 3-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f rotation/ mã hs của vải f rotati)
- Mã HS 60019290: Vải F TAMBO PEWTER(SEAL) 27801- 95% Polyester 5% Pu MH#U01523/111538/ dòng hàng 2-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f tambo pew/ mã hs của vải f tambo)
- Mã HS 60019290: Knitted-Vải 65% Recycled Polyester 35% Cotton, khổ rộng 60 inch... (mã hs knittedvải 65%/ mã hs của knittedvải)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 98% Polyester 2% Spandex, khổ rộng 65 inch... (mã hs knitted vải 98/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải 100% Polyester KNIT, khổ rộng 62 inch... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60019290: Vải 98% Polyester/ 2% Spandex KNIT RIB, khổ rộng 64.96 inch ... (mã hs vải 98% polyest/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 100% Recycled Polyester, khổ rộng 59 inch... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải thành phẩm đã nhuộm 100% polyester W"59... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60019290: Vải thun 100% Recycle Polyester khổ 60" ... (mã hs vải thun 100% r/ mã hs của vải thun 100)
- Mã HS 60019919: Vải EF Velboa 100% polyester khổ 60"... (mã hs vải ef velboa 1/ mã hs của vải ef velbo)
- Mã HS 60019919: Vải Polymo 100% polyester khổ 60"... (mã hs vải polymo 100%/ mã hs của vải polymo 1)
- Mã HS 60019990: Vải Lót dán Vải Lót (K38'')... (mã hs vải lót dán vải/ mã hs của vải lót dán)
- Mã HS 60019990: Vải Lót lên keo đã cắt (K60'')... (mã hs vải lót lên keo/ mã hs của vải lót lên)
- Mã HS 60019990: Vải Lót dán 1 lớp màng PE (K56'')... (mã hs vải lót dán 1 l/ mã hs của vải lót dán)
- Mã HS 60019990: Vải 100% polyester khổ 40"-80"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60019990: Vải 96% Polyester 4% Spandex 40"-80"... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 60019990: Vải 88% Polyester 12% Spandex 40"-80"... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60019990: Vải 83% Nylon 17% Spandex khổ 40"-80"... (mã hs vải 83% nylon 1/ mã hs của vải 83% nylo)
- Mã HS 60024000: Thun SEC00869 (Vải dệt kim chứa sợi đàn hồi khổ 13mm nền đen- KV50021B1.13), hàng mới 100%... (mã hs thun sec00869/ mã hs của thun sec0086)
- Mã HS 60024000: Thun SEC00868 (Vải dệt kim chứa sợi đàn hồi khổ 50mm nền đen SEC00868 KV50020B1.50), hàng mới 100%... (mã hs thun sec00868/ mã hs của thun sec0086)
- Mã HS 60024000: Dây thun màu, khổ 12mm, color: WHITE 002; article no.: 12 7191/4720, part: AK 1532, hàng mới 100%. ... (mã hs dây thun màu k/ mã hs của dây thun màu)
- Mã HS 60024000: Bo cắt sẵn; TX tu muc 2 TK: 100845588540 (06/05/2016)... (mã hs bo cắt sẵn; tx/ mã hs của bo cắt sẵn;)
- Mã HS 60029000: DL7120-VN 05-17FW GRAY#&Dây băng trang trí màu xám ((Tape (DL7120-VN) 2WAY TAPE 18MM COL. 05-17FW(Gray))... (mã hs dl7120vn 0517/ mã hs của dl7120vn 05)
- Mã HS 60029000: Lưới đựng thực phẩm NETTING SUPER BOIL 180/12 WHITE... (mã hs lưới đựng thực/ mã hs của lưới đựng th)
- Mã HS 60029000: Dây dệt 6mm theo mẫu, Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt 6mm the/ mã hs của dây dệt 6mm)
- Mã HS 60029000: Dây dệt 10mm theo mẫu, Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt 10mm th/ mã hs của dây dệt 10mm)
- Mã HS 60029000: Dây dệt 3/8" theo mẫu màu. Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt 3/8 th/ mã hs của dây dệt 3/8)
- Mã HS 60029000: Đai thun- 91667S-38 (SEC00402.APR) Black Setting/Sealth 82P... (mã hs đai thun 91667/ mã hs của đai thun 91)
- Mã HS 60029000: Băng chun các loại... (mã hs băng chun các l/ mã hs của băng chun cá)
- Mã HS 60039000: Đai dán: 3M Dual lock W-25mm (Làm bằng vải dệt kim, có bề rộng 25mm) Hàng mới 100%... (mã hs đai dán 3m dua/ mã hs của đai dán 3m)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim: 95% rayon 5% spandex 160GSM khổ 58/60"... (mã hs vải dệt kim 95/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 53 " 217G/Y (84%POLYESTER 16%SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải chính 90% Polyester 10% Spandex Vải dệt kim 152CM K:60', 175GM/M2, TKN 102242305320, 26/09/2018... (mã hs vải chính 90% p/ mã hs của vải chính 90)
- Mã HS 60041010: Vải chính 80% Polyamide 20% Spandex K:58", vải dệt kim, weight: 245GM/M2, TKN 102238858960/E31, 25/09/2018... (mã hs vải chính 80% p/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 60041010: Vải chính 91% Polyamide 9% Spandex K: 56", vải dệt kim, weight: 163GM/M2, TKN 102262245150/E31, 08/10/2018 ... (mã hs vải chính 91% p/ mã hs của vải chính 91)
- Mã HS 60041010: Vải chính 83% Polyamide 17% Spandex K:58", vải dệt kim, weight: 208 GM/M2, TKN 102314901840/E31, 06/11/2018... (mã hs vải chính 83% p/ mã hs của vải chính 83)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 84%Polyester 16% Spandex khổ 54inch x 155gsm... (mã hs vải dệt kim 84%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 92%COTTON 8% ELASTANE WIDTH:68.5" WEIGHT:344G/YD 210g/m2, 880846446 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải thành phẩm:95% POLYESTER 5% SPANDEX SINGLE JERSEY 58-60" 200G/M2... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041010: 2019 KARIMA-ShiraLIGHT-2#&Vải dệt kim co dãn các màu KARIMA,ShiraLIGHT: Polyamide/Nylon/PA 80-82%; Spandex/EOL/EA 20-18%, khổ 150-157cm, 175g/m2 (+/-3% t.phần, đ.lượng & khổ vải)... (mã hs 2019 karimashi/ mã hs của 2019 karima)
- Mã HS 60041010: Vải dệt nhuộm 96% Polyester 4% Spandex khổ 60 inch... (mã hs vải dệt nhuộm 9/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60041010: Vải 91% Polyester 9% Elastane khổ 183 cm... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 60041010: Vải dệt nhuộm 92% Polyester 8% Spandex khổ 56 inch... (mã hs vải dệt nhuộm 9/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60041010: Vải dệt nhuộm 92 %Polyester 8% Spandex khổ 56 inch x 200gsm... (mã hs vải dệt nhuộm 9/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60041010: Vải dệt nhuộm 84% Polyester 16% Spandex khổ 54 inch x 155 gsm... (mã hs vải dệt nhuộm 8/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60041010: Vải thành phẩm in hoa đã nhuộm 91%Polyester 9%Elastane W"60... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim VS61450 R/S SPACE DYE S/JSY RD213637 94% RAYON 6% SPANDEX WIDTH:64" WEIGHT:307G/YD 200.00g/m2 mới 100%... (mã hs vải dệt kim vs6/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 81% Cotton 19% Polyester... (mã hs vải 81% cotton/ mã hs của vải 81% cott)
- Mã HS 60041010: Vải 93%cotton 7%spandex (từ dòng 39 tkn 102297831420)... (mã hs vải 93%cotton 7/ mã hs của vải 93%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải 95%cotton 5%elastane (từ dòng 7 tkn 102297861520)... (mã hs vải 95%cotton 5/ mã hs của vải 95%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải 90%polyester 10%spandex (từ dòng 1 tkn 102297861520)... (mã hs vải 90%polyeste/ mã hs của vải 90%polye)
- Mã HS 60041010: Vải 80%nylon 20%polyurethane (từ dòng 37 tkn 102297861520)... (mã hs vải 80%nylon 20/ mã hs của vải 80%nylon)
- Mã HS 60041010: Vải 90%nylon 10%polyurethane (từ dòng 23 tkn 102297861520)... (mã hs vải 90%nylon 10/ mã hs của vải 90%nylon)
- Mã HS 60041010: Vải 92%cotton 8%polyurethane (từ dòng 39 tkn 102297861520)... (mã hs vải 92%cotton 8/ mã hs của vải 92%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải 88%polyester 12%polyurethane (từ dòng 41 tkn 102297861520)... (mã hs vải 88%polyeste/ mã hs của vải 88%polye)
- Mã HS 60041010: Vải 56%cotton 38%rayon 6%spandex (từ dòng 43 tkn 102297831420)... (mã hs vải 56%cotton 3/ mã hs của vải 56%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải 51%cotton 33%poly 11%lurex 5%spandex (từ dòng 47 tkn 102297861520)... (mã hs vải 51%cotton 3/ mã hs của vải 51%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải 46%rayon 49%polyester 5%polyurethane (từ dòng 34 tkn 102297861520)... (mã hs vải 46%rayon 49/ mã hs của vải 46%rayon)
- Mã HS 60041010: Vải 83%polyester 12%rayon 5%polyurethane (từ dòng 28 tkn 102297861520)... (mã hs vải 83%polyeste/ mã hs của vải 83%polye)
- Mã HS 60041010: Vải 52%polyester 35%cotton 13%polyurethane (từ dòng 43 tkn 102297861520)... (mã hs vải 52%polyeste/ mã hs của vải 52%polye)
- Mã HS 60041010: Vải 51%cotton 41%rayon 8%spandex (từ dòng 5 tkn 102297872611)... (mã hs vải 51%cotton 4/ mã hs của vải 51%cotto)
- Mã HS 60041010: Vải dệt các loại(Vải dệt có sợi đàn hồi)(44'':6 Yard)Theo TKNK số:102077642440/E21(23/06/18) (Mục 1)... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60041010: M361 Vải 93% POLYESTER 7% SPANDEX W:58" X190G/Y ... (mã hs m361 vải 93% po/ mã hs của m361 vải 93%)
- Mã HS 60041010: Vải- 39%VISCOSE (RAYON) 54%POLYESTER 7%LYCRA KNITTED FABRIC DYED 163CM +/-3CM 145 GM/M2... (mã hs vải 39%viscose/ mã hs của vải 39%visc)
- Mã HS 60041010: Vải- 32%ACRYLIC 38%POLYESTER 21%VISCOSE (RAYON) 9%LYCRA KNITTED FABRIC DYED 157CM +/-3CM 145GM/M2... (mã hs vải 32%acrylic/ mã hs của vải 32%acry)
- Mã HS 60041010: Vải- 33%VISCOSE (RAYON) 13%POLYESTER 50%ACRYLIC 4%LYCRA KNITTED FABRIC DYED 154CM +/-3CM 210 GM/M2... (mã hs vải 33%viscose/ mã hs của vải 33%visc)
- Mã HS 60041010: Vải- 46%VISCOSE (RAYON) 19%POLYESTER 30%ACRYLIC 5%LYCRA KNITTED FABRIC DYED 155CM +/-3CM 200 GM/M2... (mã hs vải 46%viscose/ mã hs của vải 46%visc)
- Mã HS 60041010: Vải- 34%VISCOSE (RAYON) 33%POLYESTER 28%ACRYLIC 5%SPANDEX KNITTED FABRIC DYED 150CM +/-3CM 150GM/M2... (mã hs vải 34%viscose/ mã hs của vải 34%visc)
- Mã HS 60041010:  ITY-F#& Vải mộc dệt kim 95% poly 5% spandex.khổ 60/64 inch ... (mã hs ityf#& vải mộ/ mã hs của ityf#& vải)
- Mã HS 60041010: Vải các loại- 95% POLY 5% SPANDEX Khổ 58/60''... (mã hs vải các loại 9/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60041010: 84% RECYCLE POLYESTER 16% SPANDEX WIDTH:56" WEIGHT:216G/YD 160.00g/m2, 880841464 mới 100%... (mã hs 84% recycle pol/ mã hs của 84% recycle)
- Mã HS 60041010: Vải 95% Nylon/ 5% Spandex KNIT RIB, khổ rộng 57.87 inch... (mã hs vải 95% nylon// mã hs của vải 95% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 89% Polyester,11% Spandex khổ 61 inch (200g/m2)... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải các loại, thành phần 90% Polyester 10% Elastane, khổ vải: 155/61 (cm/inch)... (mã hs vải các loại t/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 56'' 128G/Y (75%POLYESTER 16%LYOCEL(TENCEL) 9% SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010:  Vải dệt kim khổ 52" 253G/Y (72%POLYESTER 18%LYOCELL(TENCEL)10%SPANDEX(LYCRA))... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim: 95% poly 5% span 190GSM khổ: 58/60"... (mã hs vải dệt kim 95/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: 2019 MRN+JTM+MOREA+Other-2#&Vải dệt kim co dãn các màu MRN+JTM+MOREA+Other:Polyamide/Nylon/PA80%; Spandex/EOL/EA20%,khổ150-157cm,165-170g/m2 (+/-3% t.phần, đ.lượng&khổ)... (mã hs 2019 mrnjtmmo/ mã hs của 2019 mrnjtm)
- Mã HS 60041010: Vải mộc 95% Cotton 5% Spandex, khổ 70"... (mã hs vải mộc 95% cot/ mã hs của vải mộc 95%)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim (vải môc chưa nhuộm), thành phần 95% poly 5% spandex, Khổ 80cm, Hàng mới 100%. ... (mã hs vải dệt kim vả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải thành phẩm: 95 PCT POLYESTER 5PCT SPANDEX SINGLE JERSEY 58/60INCH (DTY150/48+SPAN20D SINGLE)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041010:  Vải dệt kim 95% poly 5% spandex khổ60/64 " ... (mã hs vải dệt kim 95/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010:  Vải mộc dệt kim 95% poly 5% spandex khổ 60/64 inch... (mã hs vải mộc dệt ki/ mã hs của vải mộc dệt)
- Mã HS 60041010: Vải mộc INTERLOCK dệt kim(DTY/75/72) 100 % polyester khổ 58/60... (mã hs vải mộc interlo/ mã hs của vải mộc inte)
- Mã HS 60041010: Knitted- Vải 82% Polyester 18% Spandex, khổ rộng 60 icnh... (mã hs knitted vải 82/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60041010:  Vải dệt kim khổ 60'' 245G/Y (85% POLYESTER 15% SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 53" 217G/Y (84%POLYESTER 16%SPANDEX(LYCRA))... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải 74% Modal 26% Polyester... (mã hs vải 74% modal 2/ mã hs của vải 74% moda)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 52'' 207G/Y (74% POLYESTER 19%MODAL 7%SPANDEX/LYCRA)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 80%Nylon, 20%spandex khổ 152cm 05 mét, xuất một phần từ mục 1 tờ khai số 102252499640... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 80% Nylon 20% Spandex khổ 152cm-05 mét, xuất một phần từ mục 1 tờ khai số 102313007161... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 89% Nylon, 11% spandex khổ 107cm-1 mét, xuất một phần từ mục 1 tờ khai số 102081506700... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010:  Vải dệt kim khổ 52 " 188G/Y (76% POLYESTER 18%LYOCELL(TENCEL) 6% LYCRA/SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 87% Cotton 13% Spandex Single... (mã hs vải dệt kim 87%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 66'' 292G/Y (95%POLYESTER 5%ELASTANDEX(SPANDEX))... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim 58% POLYESTER 42% COTTON WIDTH:62" WEIGHT:338G/YD 227.00g/m2, 880851144 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 58%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải đã nhuộm 33% Recycled Polyester 50%Polyester 17%Spandex W"52... (mã hs vải đã nhuộm 33/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60041010: Vải đã nhuộm 70% RECYCLE POLYESTER 19% POLYESTER 11% ELASTANE W"54... (mã hs vải đã nhuộm 70/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 54" 325G/Y (92%POLYESTER 8%SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: Vải đã nhuộm 86% Polyester 14% Spandex W"56... (mã hs vải đã nhuộm 86/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60041010: Vải đã nhuộm 88% POLYESTER 12% SPANDEX W"58... (mã hs vải đã nhuộm 88/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60041010: Vải đã nhuộm 91% RECYCLED POLYESTER 9%SPANDEX W"48... (mã hs vải đã nhuộm 91/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60041010: SP-A12-E62-CDP O/S MESHLER 2#&Vải dệt kim (đã nhuộm) 85% POLYESTER 15% SPANDEX, CDP O/S MESHLER 2, Khổ 44"... (mã hs spa12e62cdp/ mã hs của spa12e62c)
- Mã HS 60041010: Vai thanh pham:95 PCT POLYESTER 5PCT SPANDEX SINGLE JERSEY 58/60INCH (DTY150/48(SD)+SPAN20D SINGLE)... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 60041010: Vải dệt kim khổ 52 " 190G/Y (75% POLYESTER 19%MODAL 6%ELASTANE(SPANDEX/LYCRA)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041010: VJ10380A01(P108665_46)#&Vải dệt kim34%VISCOSE(RAYON)33%CDPOLYESTER28%ACRYLIC5%SPANDEX,175cm,150g/m2... (mã hs vj10380a01p108/ mã hs của vj10380a01p)
- Mã HS 60041010: Vải các loại (Vải dệt kim)thành phần 91%Polyamide 9%Elaster, Khổ vải: 152/60 (cm/inch)... (mã hs vải các loại v/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60041010: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60041010: Vải 80% nylon 20% spandex... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải 81% nylon 19% spandex... (mã hs vải 81% nylon 1/ mã hs của vải 81% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải 82% nylon 18% spandex... (mã hs vải 82% nylon 1/ mã hs của vải 82% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải 83% nylon 17% spandex... (mã hs vải 83% nylon 1/ mã hs của vải 83% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải 84% nylon 16% spandex... (mã hs vải 84% nylon 1/ mã hs của vải 84% nylo)
- Mã HS 60041010: Vải 95% Polyester 5% Spandex... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60041090: Vải 100% Nylon, K60"... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60041090: Vải 100% polyester khổ 60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60041090: Vải K: 165cm (64/66") Cotton95%Spandex5%... (mã hs vải k 165cm 6/ mã hs của vải k 165cm)
- Mã HS 60041090: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60041090: Vải chính 68% Polyamide 32 % Spandex K: 51"-60''/(129 cm- 153 cm)/Vải dệt kim, TKN 101870885540/E31, 22/02/2018... (mã hs vải chính 68% p/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 60041090: Vải chính 79% Polyamide 21% Spandex K: 140CM55", vải dệt kim, Weight: 210GM/M2, TKN 102329383700/E31, 14/11/2018... (mã hs vải chính 79% p/ mã hs của vải chính 79)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim (80% Polyamide 20% Elastane) khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 80/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 89% Polyester 11% Elastane khổ 107 cm... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 82% Polyester 18% Spandex khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 92% Supplex 8% Lycra khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 92%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 80% Polyamide 20% Elastane khổ 155 cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim Cool & dry pique jersey spandex 52"... (mã hs vải dệt kim coo/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 76% POLYESTER 19% RAYON 5% SPANDEX khổ 61" (MSP:SP0469)... (mã hs vải dệt kim 76%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim, khổ >30cm, sợi đàn hồi >5%-POLYESTER 87%, SPANDEX 13%-POLY SANDWICH MESH SPAN,42"-Tái xuất tkhq nhập.102208988010/E11. ngày 07/09/2018, mục 04... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: 2019 WESTEROS+NAUTILUS#&Vải dệt kim co dãn các màu WESTEROS+NAUTILUS: Polyester/PL78%; Spandex/EOL22%, khổ150-152cm, 190-193g/m2(+/-3% về t.phần, đ.lượng & khổ vải)... (mã hs 2019 westerosn/ mã hs của 2019 westero)
- Mã HS 60041090: Vải thành phẩm 100%polyester (75D/72F AEROCOOL) 212g/yd 68/70''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 64% COTTON 31% POLYESTER 5% SPANDEX khổ 58/64" (MSP:SP0478) ... (mã hs vải dệt kim 64%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải Fabirc Single Jersey 100%Polyester SD,khổ vải 152/60CM/inch.Hàng mới 100%... (mã hs vải fabirc sing/ mã hs của vải fabirc s)
- Mã HS 60041090: Vải chính 87% nylon 13% spandex (elastane) 56/58" (Dòng số 1 của TKN 102206337330 ngày 06/09/2018)... (mã hs vải chính 87% n/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 60041090: Vải 78% Nylon 22% Span (58/60'')... (mã hs vải 78% nylon 2/ mã hs của vải 78% nylo)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim 93/7% COTTON/SPANDEX khổ 68"(MSP: SP0150)... (mã hs vải dệt kim 93// mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải 77% Cotton 23% Polyester khổ 72" 265GR/M2... (mã hs vải 77% cotton/ mã hs của vải 77% cott)
- Mã HS 60041090: Vải có tỷ trọng <85% Rayon+TP khác... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim khổ 50" 290G/Y (77% NYLON 23% LYCRA/SPANDEX)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải dệt kim đã in hoa văn 100-6N6 (100% Polyester,280g/y khổ 58/60")... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60041090: Vải thành phẩm đã nhuộm 84% polyester 16% spandex W"50... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60041090: Vải (AP41360)(N:57%; UN:43%). K: 190 cm... (mã hs vải ap41360n/ mã hs của vải ap41360)
- Mã HS 60041090: Vải (TYS-2001)(E:81%; UN:19%). K: 192 cm... (mã hs vải tys2001/ mã hs của vải tys200)
- Mã HS 60041090: Vải (AP82220)(N: 85%,UN: 15%)K: 195-200 cm... (mã hs vải ap82220n/ mã hs của vải ap82220)
- Mã HS 60041090: Vải (AP25470A/AP25470)(N:55%; UN:45%). K: 170 cm... (mã hs vải ap25470a/a/ mã hs của vải ap25470)
- Mã HS 60041090: Vải (SUP8030A/ 70060)(N: 85%,UN: 15%)K: 170-175 cm... (mã hs vải sup8030a// mã hs của vải sup8030)
- Mã HS 60041090: Vải (MO9493C)(Nylon:69%;Polyurethane:31%). K:185cm... (mã hs vải mo9493cn/ mã hs của vải mo9493c)
- Mã HS 60041090: Vải (4000/4100)(Nylon58%,C:29%,UN:13%)K: 185-190 cm... (mã hs vải 4000/4100/ mã hs của vải 4000/41)
- Mã HS 60041090: Vải (CNZ1585W)(Nylon:75%; Polyurethane:25%). K: 206 cm... (mã hs vải cnz1585w/ mã hs của vải cnz1585)
- Mã HS 60041090: Vải (KNZ1020W)(Nylon 85%, Polyurethane15%)K: 185-190cm... (mã hs vải knz1020w/ mã hs của vải knz1020)
- Mã HS 60041090: Vải (AP4222Y/AP4222T/AP42220)(N:85%; UN:15%). K: 195-200 cm... (mã hs vải ap4222y/ap/ mã hs của vải ap4222y)
- Mã HS 60041090: Vải (S5598-170)(Polyester:89%;Polyurethane:11%).Khổ:165-170cm... (mã hs vải s5598170/ mã hs của vải s55981)
- Mã HS 60041090: Vải (PS-17127)(Organic Cotton:95%; Creora:5%). Khổ: 165-170cm... (mã hs vải ps17127/ mã hs của vải ps1712)
- Mã HS 60041090: Vải (AP4265A/AP42650)(Nylon 39%, Cotton35%,Polyurethane26%)K: 185-190 cm... (mã hs vải ap4265a/ap/ mã hs của vải ap4265a)
- Mã HS 60041090: Vải ICEFIL ICT-7296 (Nylon 81%, Span 19%)... (mã hs vải icefil ict/ mã hs của vải icefil i)
- Mã HS 60049000: Vải tricot (NPL005),THUỘC DH1,TKNK SỐ:102250569301/E31 Ngày (01/10/2018)... (mã hs vải tricot npl/ mã hs của vải tricot)
- Mã HS 60049000: Vải Tricot (100% polyester, khổ 160cm)... (mã hs vải tricot 100/ mã hs của vải tricot)
- Mã HS 60049000: vải các loại (Vải thun(NPL008) khổ vải 137 cm),thành phần 64% Polyamide RB 36% Elastane... (mã hs vải các loại v/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60049000: vải dệt kim 88% polyester 12%spandex ... (mã hs vải dệt kim 88%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Vải 52%cotton 43%polyester 5%polyurethane (từ dòng 36 tkn 102297861520)... (mã hs vải 52%cotton 4/ mã hs của vải 52%cotto)
- Mã HS 60049000: Vải cắt sẵn các loại chưa in (GC:0.27 USD/CÁI)... (mã hs vải cắt sẵn các/ mã hs của vải cắt sẵn)
- Mã HS 60049000: vải lót 100% polyester 56 inch- 60 inch... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60049000: Vải Lưới (100% Polyester) mới 100% thuộc dòng hàng số 16 của TKN: 102350575720... (mã hs vải lưới 100%/ mã hs của vải lưới 10)
- Mã HS 60049000: Vải dệt kim 96% Cotton 4% Elastane khổ 178 cm... (mã hs vải dệt kim 96%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60049000: Bo Cổ 100% Polyester (đã định hình)... (mã hs bo cổ 100% poly/ mã hs của bo cổ 100% p)
- Mã HS 60049000: Vải thành phẩm đã nhuộm 100% POLYESTER INTERLOCK W"60... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60049000: Vải rib dệt kim 97% cotton 3% spandex... (mã hs vải rib dệt kim/ mã hs của vải rib dệt)
- Mã HS 60049000: Vải chính 100%poly(mục 2 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 100%p/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60049000: Vải chính 100%cotton(mục 1 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 100%c/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60049000: Vải chính 96%cotton 4%span(mục 5 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 96%co/ mã hs của vải chính 96)
- Mã HS 60049000: Vải chính 80%cotton 20%poly(mục 8 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 80%co/ mã hs của vải chính 80)
- Mã HS 60049000: Vải chính 55%cotton 45%poly(mục 13 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 55%co/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 60049000: Vải chính 60%cotton 40%poly(mục 12 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 60%co/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 60049000: Vải chính 65%cotton 35%poly(mục 10 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 65%co/ mã hs của vải chính 65)
- Mã HS 60049000: Vải chính 97%cotton 3%elastane(mục 4 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 97%co/ mã hs của vải chính 97)
- Mã HS 60049000: Vải chính 95%cotton 5%elastane(mục 7 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 95%co/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60049000: Vải chính 53%cotton 47%elastane(mục 37 TKN 102083468210/E23)... (mã hs vải chính 53%co/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 60049000: Vải chính 58%cotton 38%poly 4%elastane(mục 4 TKN 102046372260/E21)... (mã hs vải chính 58%co/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 60049000: Keo Dựng khổ 60'' (keo dựng vải, dùng trong sx may mặc)... (mã hs keo dựng khổ 60/ mã hs của keo dựng khổ)
- Mã HS 60049000: Vải (FE47832)(N: 86%,UN:14%)K: 210 cm... (mã hs vải fe47832n/ mã hs của vải fe47832)
- Mã HS 60049000: Vải (AP35328)(N 63% UN 21% C 16%)Khổ: 23 cm... (mã hs vải ap35328n/ mã hs của vải ap35328)
- Mã HS 60049000: Vải (AP35310)(N 65% UN 19% C 16%)Khổ: 197 cm... (mã hs vải ap35310n/ mã hs của vải ap35310)
- Mã HS 60049000: Vải (KNA7380SS)(N 61% UN 14% C 25%)Khổ: 189 cm... (mã hs vải kna7380ss/ mã hs của vải kna7380)
- Mã HS 60049000: Vải (AP82613)(Nylon:58%; Cotton:24%; Polyurethane:18%).Khổ:190 cm... (mã hs vải ap82613n/ mã hs của vải ap82613)
- Mã HS 60049000: Vải (4025G)(Nylon 57% Polyurethane 23% Cotton 20%)Khổ: 185-190 cm... (mã hs vải 4025gnyl/ mã hs của vải 4025g)
- Mã HS 60049000: Vải Lưới ICEIFIL ICK-K568 (100% Polyester)... (mã hs vải lưới iceifi/ mã hs của vải lưới ice)
- Mã HS 60049000: vải các loại, (Vải thun(NPL008) khổ vải 137 cm), thành phần: 64% Polyamide RB 36% Elastane, ... (mã hs vải các loại/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60052200: Vải K: 160cm (61"-63") Cotton100%... (mã hs vải k 160cm 6/ mã hs của vải k 160cm)
- Mã HS 60052200: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60052200: Vải 70% cotton 30% polyester... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 60052200: Vải (EC341)(E: 74%, C: 26%)K: 100-105 cm... (mã hs vải ec341e/ mã hs của vải ec341)
- Mã HS 60052200: Vải (EC300)(E: 74%, C: 26%)K: 105-110 cm... (mã hs vải ec300e/ mã hs của vải ec300)
- Mã HS 60053500: Vải dệt kim đan dọc từ xơ tổng hợp,từ các sợi màu giống nhau 75% nylon 18%polyester 7% spandex... (mã hs vải dệt kim đan/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053690: Vải 100% Polyester HC-TML (IV) (khổ: 150cm) sử dụng để may màn cửa, nguyên liệu mua trong nước... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053690: Vải 100% Polyester Catch C Hold (khổ: 150cm) sử dụng để may màn cửa, nguyên liệu mua trong nước... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053690: FABRIC SAMPLE- 100%POLYESTER DOUBLE KNIT CUTTABLE WIDTH 140CM, 178G/M2- VẢI DÙNG ĐỂ MAY MẪU... (mã hs fabric sample/ mã hs của fabric sampl)
- Mã HS 60053690: Vải Chính 100% POLYESTER (TX của TKNK 102056358351 (12/06/2018)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60053690: FR0011-SP#&FABRIC SAMPLE- 100%POLYESTER SINGLE KNIT CUTTABLE WIDTH 127CM, 62G/M2- VẢI DÙNG ĐỂ MAY MẪU ... (mã hs fr0011sp#&fabr/ mã hs của fr0011sp#&f)
- Mã HS 60053690: Vải dệt kim khổ 160cm, thành phần 87% polyester & 13% Spandex. Hàng không nhãn mác. ... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053710: Vải chính 100% Polyester K: 160cm63", vải dệt kim, weight: 180g/m2, TKN 102166075910/E31, 13/08/2018... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60053710: VẢI TRICOT 44" BLACK (100% POLYESTER,Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải tricot 44/ mã hs của vải tricot 4)
- Mã HS 60053710: Vải dệt kim sợi dọc: 53%POLY, 47%PBT- mục 2 tờ khai 102286756020- 16 mét... (mã hs vải dệt kim sợi/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải dệt kim từ polyester- 100% Polyester, 63''-Tái xuất trả theo tờ khai số 101764858640 ngày 14/12/2017 Số lượng 11.0 YDS mục 01... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải 100% Polyester mã VN1215(PT002)-Beige, Khổ 60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053790: Vải 51%Polyester 49%Recycle Polyester đã nhuộm (khổ 58'',dạng cuộn)/E6098D/38996... (mã hs vải 51%polyeste/ mã hs của vải 51%polye)
- Mã HS 60053790: Vải 60%Polyester 40%Recycle Polyester đã nhuộm (khổ 60'',dạng cuộn)/E6102DF/47977... (mã hs vải 60%polyeste/ mã hs của vải 60%polye)
- Mã HS 60053790: CK Mesh Print Unbacked (Vải 100% polyester) 44": 95 yard... (mã hs ck mesh print u/ mã hs của ck mesh prin)
- Mã HS 60053790: Golfer EPM5 Unbacked (Vải 100% polyester) 47" (Vải lưới): 9 yard... (mã hs golfer epm5 unb/ mã hs của golfer epm5)
- Mã HS 60053790: Vải dệt các loại(Vải dệt kim)(44'': 50 Yard)Theo TKNK số:102120171160/E21(18/07/18)(Mục 1)... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60053790: Vải dệt các loại (Vải dệt kim)(44'':1.031,30 Yard)Theo TKNK số:102012713460/E21(17/05/2018)(Mục 1)... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60053790: Vải dệt các loại (dệt kim) (54" x 51.2 YDS 64.21 m2)- (Xuất theo tờ khai nhập 102069168830 (19/06/2018)))... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60053790: Vải ren dệt kim thành phẩm 98% nylon 2% spandex FV-1002 (khổ 52-54'')... (mã hs vải ren dệt kim/ mã hs của vải ren dệt)
- Mã HS 60053790: Sanded Mesh x Agion (Vải 100% polyester) 46" (Vải lót giày): 5 yard... (mã hs sanded mesh x a/ mã hs của sanded mesh)
- Mã HS 60053790: Sherpa(8mm) Unbacked (Vải 100% polyester) 60'' (Vải lót giày): 5 yard... (mã hs sherpa8mm unb/ mã hs của sherpa8mm)
- Mã HS 60053790: CK Mesh (Vải 100% Polyester) 46": 2.614 yard... (mã hs ck mesh vải 10/ mã hs của ck mesh vải)
- Mã HS 60053790: Stretch Knit Unbacked (Vải 100% Polyester) 60": 265 yard... (mã hs stretch knit un/ mã hs của stretch knit)
- Mã HS 60053790: Vải 51% Polyester 49% Recycle Polyester đã nhuộm (khổ 70'',dạng cuộn)/E6147D/43151... (mã hs vải 51% polyest/ mã hs của vải 51% poly)
- Mã HS 60053790: Vải nhung dùng để may rèm đã cắt,may gấu và gán nhãn mác sau kiểm tra,dệt thoi, 100% cotton, trọng lượng trên 500g/m2... (mã hs vải nhung dùng/ mã hs của vải nhung dù)
- Mã HS 60053790:  Vải 100% polyester đã nhuộm (khổ 46": 43999.00 yards, khổ 47": 1418.00 yards, khổ 60": 7829.00 yards) ... (mã hs vải 100% polye/ mã hs của vải 100% po)
- Mã HS 60053790: Cosmo Spacer x Agion (Vải 100% polyester) 54" (Vải dệt kim): 227 yard... (mã hs cosmo spacer x/ mã hs của cosmo spacer)
- Mã HS 60053790: Chimney Chain Spacer x Agion (Vải 100% polyester) 54" (Vải dệt kim): 30 yard... (mã hs chimney chain s/ mã hs của chimney chai)
- Mã HS 60053790:  Landtex(Recycled 50% post consumer/Virgin) Unbacked (Vải 100% polyester) 46" (Vải dệt kim): 237 yard... (mã hs landtexrecycl/ mã hs của landtexrec)
- Mã HS 60053790: Vải ren 100% polyester, 8 M... (mã hs vải ren 100% po/ mã hs của vải ren 100%)
- Mã HS 60053790: vải chính 100%polyester khổ 144-149cm... (mã hs vải chính 100%p/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60053790: CDP TOP SWEM-K40-112018#&Vải dệt kim (đã nhuộm),100% POLYESTER (32 % POLY 68 % CDP) CDP TOP SWEM, Khổ 40"... (mã hs cdp top swemk4/ mã hs của cdp top swem)
- Mã HS 60053790: POLY TOP SWEM-K40-112018#&Vải dệt kim (đã nhuộm), 100% POLYESTER (54 %POLY 46% CDP), POLY TOP SWEM, Khổ 40"... (mã hs poly top swemk/ mã hs của poly top swe)
- Mã HS 60053790: POLY 1-TONE SWEM-K40-112018#&Vải dệt kim (đã nhuộm) 100% POLY, POLY 1-TONE SWEM, Khổ 40"... (mã hs poly 1tone swe/ mã hs của poly 1tone)
- Mã HS 60053790: Bullseye Plus Unbacked (Vải 100% polyester) 58'' (Vải lót giày): 5 yard... (mã hs bullseye plus u/ mã hs của bullseye plu)
- Mã HS 60053790: Vải đã nhuộm 100% Polyester Micro W"60 (Đơn giá cmp: 0.53 usd)... (mã hs vải đã nhuộm 10/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60053790: Vải 100% polyester; 209yds; TX tu muc 1 TK: 100722961620 (27/01/2016)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053790: VẢI MÀN CỬA SỔ KÍCH THƯỚC: 150CM, LOẠI MÀU: IV... (mã hs vải màn cửa sổ/ mã hs của vải màn cửa)
- Mã HS 60053790: Vải 100% polyester dệt kim sợi dọc đã nhuộm khổ 56" (vải mộc dạng lưới) (dài 180.7 m)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60053790: Sandal Unbacked (Vải 100% Polyester-Vải dệt kim) (Vải thun) 60'': 4.966 yard... (mã hs sandal unbacked/ mã hs của sandal unbac)
- Mã HS 60053790: Vải 86% polyester 14% elastane... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 60053790: Sketch Mesh EPM5 (Vải 100% polyester) 46": 4.128 yard... (mã hs sketch mesh epm/ mã hs của sketch mesh)
- Mã HS 60053790: HQ-PLAIN S/W MESH-102018#&Vải dệt kim (đã nhuộm) 100% POLYESTER, PLAIN S/W MESH, COLOR: 10A WHITE, Khổ 54"... (mã hs hqplain s/w me/ mã hs của hqplain s/w)
- Mã HS 60053790: Vải dệt kim các loại (đã nhuộm) T 100 75D/72F(DTY):100% XUAT THEO TK NHAP: 102149304020/E11 THEO CV SO: 1322/UBND-KTTC (05/06/2018)... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60053790: Vải lưới100% Recycle polyester 63" ... (mã hs vải lưới100% re/ mã hs của vải lưới100%)
- Mã HS 60053790: Vải lưới 100% Recycle polyester 63" ... (mã hs vải lưới 100% r/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60053790:  Landtex (Recycled 50% post consumer/Virgin) Unbacked (Vải 100% polyester) 46" (Vải dệt kim): 158 yard... (mã hs landtex recyc/ mã hs của landtex re)
- Mã HS 60053790: Golfer (Vải 100% polyester) 47" (Vải thun): 451 yard... (mã hs golfer vải 100/ mã hs của golfer vải)
- Mã HS 60053790: TC2000 Tricot x WPN (Vải 100% polyester) 60" (Vải lưới): 4 yard... (mã hs tc2000 tricot x/ mã hs của tc2000 trico)
- Mã HS 60053990: VẢI 84% POLY 16% SPANDEX 193CM... (mã hs vải 84% poly 16/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 60053990: Vải 100% Recycle Polyester đã nhuộm,in (khổ 68'',dạng cuộn)/E6168D/8504... (mã hs vải 100% recycl/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 60053990: Vải 92% Poly 8% Spandex... (mã hs vải 92% poly 8%/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60053990: Vải 100% Polyester (TRICOT RESU SHIDAGARA (GN) (khổ: 150cm) sử dụng để may màn cửa, nguyên liệu mua trong nước... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60054100: Vải TRANG 36GT/C 54''... (mã hs vải trang 36gt// mã hs của vải trang 36)
- Mã HS 60059090: Vải- 100% POLYESTER 73''... (mã hs vải 100% polye/ mã hs của vải 100% po)
- Mã HS 60059090: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60059090: Vải dêt kim từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm 88% polyester 12%spandex... (mã hs vải dêt kim từ/ mã hs của vải dêt kim)
- Mã HS 60061000: Vải 45%Wool 45%Polycarbonate 10% Nylon 56/58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 45%wool 45%/ mã hs của vải 45%wool)
- Mã HS 60061000: Vải dệt kim 16G SJ 21M MERINO 100% 270 gsm, khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 16g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60061000: Vải dệt kim 25G INT 18.9SW MERINO 100% 250 gsm, khổ 142cm... (mã hs vải dệt kim 25g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải 84% Polyester 16% Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 60062100: VẢI THUN SINGLE PE 40 102 gsm, W210, CM... (mã hs vải thun single/ mã hs của vải thun sin)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs vải mộc 60% cot/ mã hs của vải mộc 60%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs vải mộc 100% co/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải 100% cotton DN45E-19-1ZZ... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062100: Vải 100% cotton 514L-13-003... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062100: Vải thun LTEX425 Khổ 165 cm 95% coton & 5% spadex (90 KG 351 MET)... (mã hs vải thun ltex42/ mã hs của vải thun lte)
- Mã HS 60062100: Vải Hạt mè 16W-34 100% polyester 75/72 (Navy Blue- Z6H). Hàng mới 100%... (mã hs vải hạt mè 16w/ mã hs của vải hạt mè 1)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim các loại C 100 14SJC:100%... (mã hs vải dệt kim các/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON PEACHED JERSEY 72''... (mã hs vải mộc 100%cot/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON JERSEY 70''... (mã hs vải mộc 100%cot/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON 1*1 RIB 64/66"... (mã hs vải mộc 100%cot/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100%Cotton... (mã hs vải mộc 100%cot/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 98%cotton 2% Elastane... (mã hs vải mộc 98%cott/ mã hs của vải mộc 98%c)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 95% cotton 5% Elastane... (mã hs vải mộc 95% cot/ mã hs của vải mộc 95%)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 55% Cotton 45% Rayon... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 40% Rayon... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 95% Cotton 5% Spendex... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 55% Cotton 45% Polyester... (mã hs vải 55% cotton/ mã hs của vải 55% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 70% Cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 57% Cotton 38% Polyester 5% Spen... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 5% Rayon 31% Polyester... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 54% Cotton 41% Polyester 5% Rayon... (mã hs vải 54% cotton/ mã hs của vải 54% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 40% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 57% Cotton 42% Polyester 1% Spandex... (mã hs vải 57% cotton/ mã hs của vải 57% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 52% Cotton 46% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: VẢI- 60% COTTON, 40% POLYESTER 68"... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 96% cotton 4% spandex... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 67% cotton 30% polyester 3% spandex... (mã hs vải 67% cotton/ mã hs của vải 67% cott)
- Mã HS 60062200: Vải nhuộm màu thành phẩm 100% Cotton Single, khổ 70/72 (60 YDS)... (mã hs vải nhuộm màu t/ mã hs của vải nhuộm mà)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 74% COTTON 26% POLYESTER khổ 71" (MSP:SP0461)... (mã hs vải dệt kim 74%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải đan kim 50% cotton 50% polyester, khổ 180 cm- SB0244.14.09, mới 100% (511,10 mét)... (mã hs vải đan kim 50%/ mã hs của vải đan kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim đã in hoa văn VS-5583L_1S-150G khổ 62/64"/60% COTTON 40% POLY/ 156 YDS... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 36% Polyester K.76"... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dêt kim 60% COTTON 40% POLYESTER khổ 66/68", 330GR/M2 (MSP:4772)... (mã hs vải dêt kim 60%/ mã hs của vải dêt kim)
- Mã HS 60062200: Vải nhuộm 100% Cotton K.64-66"... (mã hs vải nhuộm 100%/ mã hs của vải nhuộm 10)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 84% COTTON 16% POLYESTER khổ 62" (MSP:SP0467)... (mã hs vải dệt kim 84%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: V?i d?t kim 100% cotton dã nhu?m- CM 30S/1 SINGLE JERSEY WIDTH: 70/72'', (4,737.00YDS)... (mã hs v?i d?t kim 100/ mã hs của v?i d?t kim)
- Mã HS 60062200: Vải 98%cotton 2%polyester (từ dòng 4 tkn 102297861520)... (mã hs vải 98%cotton 2/ mã hs của vải 98%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 53%cotton 47%polyester (từ dòng 44 tkn 102297831420)... (mã hs vải 53%cotton 4/ mã hs của vải 53%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 75%cotton 25%polyester (từ dòng 14 tkn 102297861520)... (mã hs vải 75%cotton 2/ mã hs của vải 75%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 85%cotton 15%polyester (từ dòng 38 tkn 102297831420)... (mã hs vải 85%cotton 1/ mã hs của vải 85%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 67%cotton 33%polyester (từ dòng 33 tkn 102297831420)... (mã hs vải 67%cotton 3/ mã hs của vải 67%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 59%cotton 41%polyester (từ dòng 30 tkn 102297831420)... (mã hs vải 59%cotton 4/ mã hs của vải 59%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 68%polyester 32%cotton (từ dòng 16 tkn 102297861520)... (mã hs vải 68%polyeste/ mã hs của vải 68%polye)
- Mã HS 60062200: Vải 62%cotton 38%polyester (từ dòng 47 tkn 102297831420)... (mã hs vải 62%cotton 3/ mã hs của vải 62%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 55%cotton 45%polyester (từ dòng 23 tkn 102297831420)... (mã hs vải 55%cotton 4/ mã hs của vải 55%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 82%cotton 18%polyester (từ dòng 37 tkn 102297831420)... (mã hs vải 82%cotton 1/ mã hs của vải 82%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 97%cotton 3%polyurethane (từ dòng 26 tkn 102297861520)... (mã hs vải 97%cotton 3/ mã hs của vải 97%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 96%cotton 4%polyurethane (từ dòng 45 tkn 102297831420)... (mã hs vải 96%cotton 4/ mã hs của vải 96%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 84%cotton 16%polyester 64" (từ dòng 1 tkn 102226122940)... (mã hs vải 84%cotton 1/ mã hs của vải 84%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 68%cotton 28%poly 4%spandex (từ dòng 32 tkn 102297861520)... (mã hs vải 68%cotton 2/ mã hs của vải 68%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 59%cotton 39%polyester 2%spandex (từ dòng 29 tkn 102297831420)... (mã hs vải 59%cotton 3/ mã hs của vải 59%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 65%cotton 31%polyester 4%polyurethane (từ dòng 40 tkn 102297861520)... (mã hs vải 65%cotton 3/ mã hs của vải 65%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 65%polyester 32%cotton 3%polyurethane (từ dòng 27 tkn 102297861520)... (mã hs vải 65%polyeste/ mã hs của vải 65%polye)
- Mã HS 60062200: Vải 75%cotton 21%polyester 4%polyurethane (từ dòng 8 tkn 102297872611)... (mã hs vải 75%cotton 2/ mã hs của vải 75%cotto)
- Mã HS 60062200:  Vải 65%cotton 32%polyester 3%polyurethane (từ dòng 2 tkn 102297872611)... (mã hs vải 65%cotton/ mã hs của vải 65%cott)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P108746_04)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p108/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P126858_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p126/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A09(P124611_03)#&Vải dệt kim100%COTTON,188cm,145g/m2... (mã hs dj00101a09p124/ mã hs của dj00101a09p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A09(P124649_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,188cm,145g/m2... (mã hs dj00101a09p124/ mã hs của dj00101a09p)
- Mã HS 60062200: DR05320A02(P125291_13)#&Vải dệt kim65%COTTON35%POLYESTER,173cm,225g/m2... (mã hs dr05320a02p125/ mã hs của dr05320a02p)
- Mã HS 60062200: DR05320A02(P108746_05)#&Vải dệt kim65%COTTON35%POLYESTER,173cm,225g/m2... (mã hs dr05320a02p108/ mã hs của dr05320a02p)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 95%Cotton 5% Spandex Rib, khổ 48/50''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 92% COTTON 8% SPANDEX- 62/64''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton open End Jersey khổ 72... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton Carded Ring Spun Jersey khổ 68... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 69% Cotton 28% Polyester 3% Spandex 60/62''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton Single Jersey. Khổ 72 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton Mini zurry stripes. Khổ 83 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton(khổ 78")... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Cotton fabric- Vải dệt kim 100%COTTON CNJ0593MS1 144CM, hàng mới 100%... (mã hs cotton fabric/ mã hs của cotton fabri)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey, thành phần 60% Cotton, 40% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 4, tờ khai số 101193337820 ngày 23/12/2016... (mã hs vải jersey thà/ mã hs của vải jersey)
- Mã HS 60062200: Vải Fleece, thành phần: 80% Cotton, 20% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 6, tờ khai số 101187876310 ngày 20/12/2016... (mã hs vải fleece thà/ mã hs của vải fleece)
- Mã HS 60062200: Vải 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 68% COTTON 32% POLYESTER khổ 64/66", 280GR/M2 (MSP:4792)... (mã hs vải dệt kim 68%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: VẢI dệt kim 57% COTTON 43% POLYESTER KHỔ 68/70" 285GR/M2 (MSP 4790)... (mã hs vải dệt kim 57%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P127839_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p127/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: DR05320A02(P126858_02)#&Vải dệt kim65%COTTON35%POLYESTER,173cm,225g/m2... (mã hs dr05320a02p126/ mã hs của dr05320a02p)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 97%Cotton 3%Spandex, khổ rộng 58 INC... (mã hs knitted vải 97/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 90% Cotton 10% Polyester Rib, khổ 44/66''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 94% Cotton 6% Polyester, khổ 74/76''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 100.0%COTTON (10.0% ORGANIC) khổ rộng 56 inch... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 84% COTTON 11% POLYESTER 5% SPANDEX- 68/70''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 54 INC... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P127690_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p127/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P127840_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p127/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A09(P124654_01)#&Vải dệt kim100%COTTON,188cm,145g/m2... (mã hs dj00101a09p124/ mã hs của dj00101a09p)
- Mã HS 60062200: DJ00101A09(P124721_03)#&Vải dệt kim100%COTTON,188cm,145g/m2... (mã hs dj00101a09p124/ mã hs của dj00101a09p)
- Mã HS 60062200: DR05320A02(P127838_02)#&Vải dệt kim65%COTTON35%POLYESTER,173cm,225g/m2... (mã hs dr05320a02p127/ mã hs của dr05320a02p)
- Mã HS 60062200: Vải 65% polyester 35% cotton (160.30 m); TX tu muc 2 TK. 100585078420 (14/10/2015)... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 40% Modal... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 97% cotton 3% spandex... (mã hs vải 97% cotton/ mã hs của vải 97% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 92% cotton 8% spandex... (mã hs vải 92% cotton/ mã hs của vải 92% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 59% cotton 41% polyester... (mã hs vải 59% cotton/ mã hs của vải 59% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 37% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% cotton 38% polyester 4% spandex... (mã hs vải 58% cotton/ mã hs của vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 68% Cotton 27% Polyester 2% Spandex 3% Modacrylic... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 68% cotton 28% nylon 4% spandex _ 53/54"... (mã hs vải 68% cotton/ mã hs của vải 68% cott)
- Mã HS 60062200: VAI CHINH 95%VISCOSE 5% ELASTANE K58, xuất trả của TK nhập: 101610293630 (16/09/2017), dòng hàng số 1... (mã hs vai chinh 95%vi/ mã hs của vai chinh 95)
- Mã HS 60062200: Vải 80% Cotton 20% Polyester CVC Fleece K.71-73"... (mã hs vải 80% cotton/ mã hs của vải 80% cott)
- Mã HS 60062200: 97CT 3Polyurethan W.44-46"#&Vải 97% Cotton 3% Polyurethan 2x2 Rib K.44-46"... (mã hs 97ct 3polyureth/ mã hs của 97ct 3polyur)
- Mã HS 60062200: 007#Vải dệt kim 100% cotton (tái xuất từ tk nhập:102337593520/E31 17/11/2018 ... (mã hs 007#vải dệt kim/ mã hs của 007#vải dệt)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim tổng hợp đã nhuộm 98% Cotton 2% Elastane K.68"... (mã hs vải dệt kim tổn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 60%COTTON 40%POLYESTER khổ 62/64"Tái xuất theo tkhai nhập 102218059310 ngày 12/09/2018 (dòng hàng 2)... (mã hs vải dệt kim 60%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 100% COTTON khổ: 62" ... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 67% MODAL 28%POLYESTER 5%SPANDEX- 64/66''... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60062200: TR+SP(95/5)-62/33/5R2X2#&Vải nhuộm màu thành phẩm 62% Cotton 33% Rayon 5% Spandex 2x2 Rib, khổ 58/60"(991.70 YDS)... (mã hs trsp95/562// mã hs của trsp95/5)
- Mã HS 60062200: DJ00101A10(P125291_12)#&Vải dệt kim100%COTTON,183cm,135g/m2... (mã hs dj00101a10p125/ mã hs của dj00101a10p)
- Mã HS 60062200: FABRIC(546-13-5345)_JQD#&Vải 65% polyester 35% cotton(khổ 54")... (mã hs fabric546135/ mã hs của fabric5461)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton khổ 74" 130GR/M2... (mã hs vải 100% cotton/ mã hs của vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thun 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải thun 60% co/ mã hs của vải thun 60%)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 100% Polyester... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 1)
- Mã HS 60062200: Vải 100% polyester k: 61-63'' (6,304 kgs 41,379.46 yard)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60062200: Vải cotton dệt kim, đã nhuộm, vải vân điểm, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 170g/m2, khổ vải 1.7m, dạng cuộn. COTTON KNITTING FABRIC 80A100013... (mã hs vải cotton dệt/ mã hs của vải cotton d)
- Mã HS 60062200: VẢI DỆT KIM 100% COTTON... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: VẢI 67% VISCOSE/ 31% POLY/ 2% SPAN KHỔ 60/62"... (mã hs vải 67% viscose/ mã hs của vải 67% visc)
- Mã HS 60062200: Vải 84% COTTON 16 % POLYESTER; khổ:77"... (mã hs vải 84% cotton/ mã hs của vải 84% cott)
- Mã HS 60062200: Vải Poly Mesh 100% polyester khổ 160/165cm... (mã hs vải poly mesh 1/ mã hs của vải poly mes)
- Mã HS 60062200: Vải có tỷ trọng 100% cotton Vải nhuộm màu; khổ 70/72"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60062200: Vải có tỷ trọng 77% cotton 23% polyeste Vải nhuộm màu; khổ 64/66"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60062200: Vải bo các loại Vải bo có tỷ trọng 98% cotton 2% spandex 1x1 Rib, khổ 68/70"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải bo các loại/ mã hs của vải bo các l)
- Mã HS 60062200: Vải (CP8030N)(C: 100%)K: 115-120 cm... (mã hs vải cp8030nc/ mã hs của vải cp8030n)
- Mã HS 60062200: Vải (CSF3718)(Cotton:100%). Khổ: 153cm... (mã hs vải csf3718c/ mã hs của vải csf3718)
- Mã HS 60062200: Vải (CK80007)(Cotton: 100%).Khổ: 170 cm... (mã hs vải ck80007c/ mã hs của vải ck80007)
- Mã HS 60062200: Vải (FCC1400-SC-42)(Cotton100%)K: 107cm... (mã hs vải fcc1400sc/ mã hs của vải fcc1400)
- Mã HS 60062200: Vải (PR-1107)(Cotton 68%; Polyester 32%) K: 159 cm... (mã hs vải pr1107c/ mã hs của vải pr1107)
- Mã HS 60062200: Vải (KYC8458D)(Polyester 69% Cotton 31%)Khổ: 165-170 cm... (mã hs vải kyc8458d/ mã hs của vải kyc8458)
- Mã HS 60062200: Vải (CT6044-2)(Cotton:88%;Polyurethane:12%). Khổ: 188cm... (mã hs vải ct60442/ mã hs của vải ct6044)
- Mã HS 60062200: Vải (PS-16139)(Cotton:67%;Tencel:28%; Roica:5%). Khổ: 176cm... (mã hs vải ps16139/ mã hs của vải ps1613)
- Mã HS 60062200: Vải (PS-1792)(Cotton 65%; Tencel 28%; Polyurethane 7%). Khổ: 150-155cm... (mã hs vải ps1792c/ mã hs của vải ps1792)
- Mã HS 60062200: Vải:<608039> SINGLE JERSEY 40/2 100% COTTON (10% ORGANIC) CPCM(finished width: 64''/ 66'', weight:180~195 g/m2) GREY... (mã hs vải608039 si/ mã hs của vải608039)
- Mã HS 60062200: SDF18003-15(15)Vải dệt kim 100% cotton đã nhuộm- CM 26S/1 WIDTH: 64/66", (3,184.00YDS)... (mã hs sdf180031515/ mã hs của sdf1800315)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% VISCOSE 21% POLYESTER 4% ELASTANE, 58/60"(DONG HANG 01, MOT PHAN CUA TO KHAI NHAP 102282648750/E21(19/10/2018)... (mã hs vải chính 75% v/ mã hs của vải chính 75)
- Mã HS 60062300: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 66 inch... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim đã nhuộm 95% Cotton 5% Elastane K.42"... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải 78% cotton 22% polyester; TX tu muc 1 TK.100925987520(30/06/2016)... (mã hs vải 78% cotton/ mã hs của vải 78% cott)
- Mã HS 60062400: Vải in 94% Cotton 6% spandex trọng lượng 220 GSM 6.49 OZ khổ 62 INCH 157 CM", mã S-CM3S3(220)- P ... (mã hs vải in 94% cott/ mã hs của vải in 94% c)
- Mã HS 60063120: VẢI TỔNG HỢP DỆT KIM 57% COTTON 38% POLYESTER 5% SPANDEX CHƯA NHUỘM KHỔ 59"... (mã hs vải tổng hợp dệ/ mã hs của vải tổng hợp)
- Mã HS 60063120: Vải dệt kim từ bông các loại (đã nhuộm) mới 100%, RIB 96%COTTON 4%SPANDEX... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063120: Dây thun- dùng để buộc hàng... (mã hs dây thun dùng/ mã hs của dây thun dù)
- Mã HS 60063190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ mã hs của vải 100% nyl)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 90%polyester 10%Spandex... (mã hs vải 90%polyeste/ mã hs của vải 90%polye)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Polyester 30% Rayon... (mã hs vải 70% polyest/ mã hs của vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải 65% polyest/ mã hs của vải 65% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Modal 25% Polyester... (mã hs vải 75% modal 2/ mã hs của vải 75% moda)
- Mã HS 60063190: Vải 92% Polyester 8% Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ mã hs của vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Polyester 5% Spendex... (mã hs vải 95% polyest/ mã hs của vải 95% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 25% Cotton ... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 89% Polyester 11% Spandex... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 62% Polyester 33% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 76% Rayon 21% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 76% rayon 2/ mã hs của vải 76% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 56% Polyester 34% Cotton 10% Rayon... (mã hs vải 56% polyest/ mã hs của vải 56% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 20% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Poly, khổ 58/60" định lượng: 139 G/Y... (mã hs vải 100% poly/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 80% Modal 20% Poly, khổ 58/60", định lượng: 207 G/Y... (mã hs vải 80% modal 2/ mã hs của vải 80% moda)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim100% Nylon khổ 205 cm... (mã hs vải dệt kim100%/ mã hs của vải dệt kim1)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Nylon, 20% Lycra khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Nylon, 26% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 77% Nylon Mesh, 23% Spandex khổ 109cm... (mã hs vải dệt kim 77%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52% polyester, 48% Polyester Bright Trilobal khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 52%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 81% Nylon, 19% Spandex khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 81%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% polyester, 18% Lycra khổ 148 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Polyester 26% Spandex khổ 130 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 87% Polyester, 13% Spandex khổ 170 cm... (mã hs vải dệt kim 87%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 140cmx105gsm... (mã hs vải dệt nhuộm t/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063190: THUN CỘT TÓC... (mã hs thun cột tóc/ mã hs của thun cột tóc)
- Mã HS 60063190: Cổ áo 65% cotton 35% polyester (38.6cm x 7.5cm đến 45.4cm x 7.5cm)... (mã hs cổ áo 65% cotto/ mã hs của cổ áo 65% co)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 85% Nylon, 15% Spandex khổ 129 cm... (mã hs vải dệt kim 85%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Spandex, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Polyester khổ 183cm... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 91%Polyester, 9%Elastane... (mã hs vải dệt kim 91%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89% Polyester,11% Spandex khổ 135 cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Polyester 20% Elastane khổ 172 cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52.5% Nylon, 36.5% Poly, 11% Spandex 158cm (220g/m2)... (mã hs vải dệt kim 52/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải mộc 65% pol/ mã hs của vải mộc 65%)
- Mã HS 60063190: Mex(100% Polyester khổ 60")... (mã hs mex100% polyes/ mã hs của mex100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester Mesh X2, khổ 70"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Nylon khổ 113 cm... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Polyester khổ 155cm... (mã hs vải dệt kim 100/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 67% Nylon 33% Spandex khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 67%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% Nylon, 18% Spandex khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89%Polyester, 11%Spandex khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Nylon, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 90% Polyester 10% Spandex khổ 135cm... (mã hs vải dệt kim 90%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 83% Polyester, 17% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 83%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim đã nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 60 inch x188g/m2 (xơ tổng hợp)... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 100% Cotton K.70/72"... (mã hs vải mộc 100% co/ mã hs của vải mộc 100%)
- Mã HS 60063190: Vải 81% Nylon 19% Spandex... (mã hs vải 81% nylon 1/ mã hs của vải 81% nylo)
- Mã HS 60063190: CVC 57CT 38PL 5SP W.60"#&Vải mộc dệt kim tổng hợp 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex 1x1 Rib K.60"... (mã hs cvc 57ct 38pl 5/ mã hs của cvc 57ct 38p)
- Mã HS 60063190: Vải 94% polyester 6% span khổ 60"... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Viscose, 5% Spandex 200gsm/m2, khổ 175/180cm... (mã hs vải 95% viscose/ mã hs của vải 95% visc)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 95% CO, 5% SP KHỔ 165 CM... (mã hs vải chính 95% c/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải mộc Bo Thun (YOKO) 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải mộc bo thun/ mã hs của vải mộc bo t)
- Mã HS 60063190: Vải mộc INTERLOCK dệt kim(D75) 100 % polyester khổ 58/60... (mã hs vải mộc interlo/ mã hs của vải mộc inte)
- Mã HS 60063190: VẢI MỘC60% COTTON 40% POLYESTER JERSEY 64/66''... (mã hs vải mộc60% cott/ mã hs của vải mộc60% c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc78%Cotton 22%Polyester... (mã hs vải mộc78%cotto/ mã hs của vải mộc78%co)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 73% cotton 27% polyester... (mã hs vải mộc 73% cot/ mã hs của vải mộc 73%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 60%cotton 40% polyester... (mã hs vải mộc 60%cott/ mã hs của vải mộc 60%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 64%cotton 36% Polyester... (mã hs vải mộc 64%cott/ mã hs của vải mộc 64%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 63%Cotton 37% Polyester)... (mã hs vải mộc 63%cott/ mã hs của vải mộc 63%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 59% Cotton 39% Polyester 2% Elastane... (mã hs vải mộc 59% cot/ mã hs của vải mộc 59%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 79% cotton 21% polyester... (mã hs vải mộc 79% cot/ mã hs của vải mộc 79%)
- Mã HS 60063220: Vải thành phẩm đã nhuộm 64/32/4 PES/RAYON/ELASTANE 1x1 RIB W"60... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063220: CVC+SP(92/8)-55/37/8R2X2#&Vải nhuộm màu thành phẩm 55% Cotton 37% Polyester 8% Spandex 2x2 Rib, khổ 60/62" (2026 YDS)... (mã hs cvcsp92/855/ mã hs của cvcsp92/8)
- Mã HS 60063290: Vải chính 89% Polyester_11% Polyurethane_K54/60''... (mã hs vải chính 89% p/ mã hs của vải chính 89)
- Mã HS 60063290: Vải chính 39% Nylon_48% Polyester_13% Polyurethane_K54/60''... (mã hs vải chính 39% n/ mã hs của vải chính 39)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% POLYESTER K.58/60"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải K: 190cm (73"-75") Nylon77%Polyurethane23%... (mã hs vải k 190cm 7/ mã hs của vải k 190cm)
- Mã HS 60063290: Vải K: 189cm (73"-75") Nylon85%Polyurethane15%... (mã hs vải k 189cm 7/ mã hs của vải k 189cm)
- Mã HS 60063290: VẢI LƯỚI 100% POLYESTER 60"... (mã hs vải lưới 100% p/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60063290: VẢI 74% NYLON 26% SPANDEX 52"... (mã hs vải 74% nylon 2/ mã hs của vải 74% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 95% cotton 5% sapndex... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 89% POLYESTER.11% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: AK1595Q(62696410)-1, Vải 100% Rec Polyester khổ 70" (vải dệt kim)... (mã hs ak1595q6269641/ mã hs của ak1595q6269)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm đã cào lông, căng kim và nhuộm (Simili) 44D/VIDAN 1.1, (1.1mm*350g/m2*120cm)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: VẢI TRẮNG 6868 58"(65%COTTON, 35%POLYESTER)... (mã hs vải trắng 6868/ mã hs của vải trắng 68)
- Mã HS 60063290: VẢI TRẮNG 6OZ CANVAS 54" (65%COTTON, 35%POLYESTER)... (mã hs vải trắng 6oz c/ mã hs của vải trắng 6o)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Recycle Polyester đã nhuộm (khổ 58'',dạng cuộn)/E6077F/148... (mã hs vải 100% recycl/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 88% REC POLYESTER 12% POLYESTER WIDTH:70" WEIGHT:250G/YD 150.00g/m2 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 88%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải Poly/Rec.Poly 51/49% khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải poly/recpo/ mã hs của vải poly/rec)
- Mã HS 60063290: VẢI 78% NYLON 22% POLYURETHANE KHỔ 55/57''... (mã hs vải 78% nylon 2/ mã hs của vải 78% nylo)
- Mã HS 60063290: Golfer x Agion (Vải 100% Polyester) 47" (vải dệt kim):137 yard... (mã hs golfer x agion/ mã hs của golfer x agi)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ 100% polyester tổng hợp, mã DL0336-1, khổ vải 60''x115g/m2, màu 08 DARK GRAY, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VAI THANH PHAM: 100% POLYESTER SINGLE JERSEY 62/64" 140G/M2 ... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim có tỷ trọng 100% polyester KHỔ 60/62"; 845.6 YDS; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102323951660... (mã hs vải dệt kim có/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thun (in hoa) 100% Recycle Polyester W: 60" ... (mã hs vải thun in ho/ mã hs của vải thun in)
- Mã HS 60063290: Vải lót- K8126 125G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót k8126/ mã hs của vải lót k81)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TJ002-2 230G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tj002/ mã hs của vải lót tj0)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8BV015 200G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tl8bv0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8EV008 270G*54" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tl8ev0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải 63% Polyester 33% Cotton 4% spandex (T/C30/1+SP70D/1) 2*1 RIB 42/44" 310G/M2 KG18-022... (mã hs vải 63% polyest/ mã hs của vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: AK1607Q(KNT-220559), Vải 100% Polyester khổ 68~70" (Vải dệt kim)... (mã hs ak1607qknt220/ mã hs của ak1607qknt)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 83%polyester 14%rayon 3%spandex 391g/yd 58/60"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải nhuộm 97% Cotton 3% Polyurethane (Spandex) K.62-64"... (mã hs vải nhuộm 97% c/ mã hs của vải nhuộm 97)
- Mã HS 60063290:  Velvetex (Vải 100% Polyester) 60" (Vải dệt kim): 193 yard... (mã hs velvetex vải/ mã hs của velvetex v)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 46% cotton 54% polyester DN23X-19 nhuộm màu RZS K# 19"-21" x 2... (mã hs vải dệt kim 46%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim dệt kim 55% POLYESTER 45% COTTON khổ 70/72", 165GR/M2 (MSP:5078)... (mã hs vải dệt kim dệt/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Terry (Towel Mesh) Unbacked (Vải 100% Polyester) 45'' (Vải dệt kim): 98 yard... (mã hs terry towel me/ mã hs của terry towel)
- Mã HS 60063290: Vải đúc đế giày 60' (100% polyester, đã nhuộm; chưa ngâm tẩm, tráng, phủ, ép lớp, dạng cuộn)... (mã hs vải đúc đế giày/ mã hs của vải đúc đế g)
- Mã HS 60063290: Vải 61%polyester 39%cotton (từ dòng 9 tkn 102297861520)... (mã hs vải 61%polyeste/ mã hs của vải 61%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 45%cotton 55%polyester (từ dòng 32 tkn 102297831420)... (mã hs vải 45%cotton 5/ mã hs của vải 45%cotto)
- Mã HS 60063290: Vải 37%cotton 63%polyester (từ dòng 35 tkn 102297861520)... (mã hs vải 37%cotton 6/ mã hs của vải 37%cotto)
- Mã HS 60063290: Vải 55% rayon 42% poly 3%spandex (từ dòng 48 tkn 102297861520)... (mã hs vải 55% rayon 4/ mã hs của vải 55% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 68%polyester 28%rayon 4%spandex (từ dòng 24 tkn 102297831420)... (mã hs vải 68%polyeste/ mã hs của vải 68%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 60%poly 37%cotton 3%polyurethane 58" (từ dòng 5 tkn 102155504030)... (mã hs vải 60%poly 37%/ mã hs của vải 60%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 71%polyester 25%rayon 4%polyurethane (từ dòng 50 tkn 102297861520)... (mã hs vải 71%polyeste/ mã hs của vải 71%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 64%polyester 33%cotton 3%polyurethane 45" (từ dòng 2 tkn 102147197460)... (mã hs vải 64%polyeste/ mã hs của vải 64%polye)
- Mã HS 60063290: Vải chần gòn (mặt trước 70%polyester 30%acrylic-mặt sau 100% polyester) (từ dòng 30 tkn 102297861520)... (mã hs vải chần gòn m/ mã hs của vải chần gòn)
- Mã HS 60063290: Vải 52%polyester 46%cotton 2%polyurethane 52" (từ dòng 6 tkn 102297872611)... (mã hs vải 52%polyeste/ mã hs của vải 52%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm fleck tex khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm HUM SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm TURBO SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm MELBA SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: CDL0094 Vải 100% POLYESTER 60''X205G/Y... (mã hs cdl0094 vải 100/ mã hs của cdl0094 vải)
- Mã HS 60063290: Vải lưới (dệt kim) 100% polyester, khổ 60''... (mã hs vải lưới dệt k/ mã hs của vải lưới dệ)
- Mã HS 60063290: Vải 52% Rec Pes + 48% Pes khổ 60~62" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 52% rec pes/ mã hs của vải 52% rec)
- Mã HS 60063290: Vải 83% Wool 17% Nylon W1HA552202 135g/m2X60"... (mã hs vải 83% wool 17/ mã hs của vải 83% wool)
- Mã HS 60063290: CVC+SP(95/5)-57/38/5R2X2#&Vải nhuộm màu thành phẩm 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex 2x2 Rib, khổ 58/60 (50.1 YDS)... (mã hs cvcsp95/557/ mã hs của cvcsp95/5)
- Mã HS 60063290: Vải đã nhuộm 100%Polyester Denim French W"62... (mã hs vải đã nhuộm 10/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60063290: Vai thanh pham:100PCT POLYESTER BOA FLEECE 58/60 INCH ... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: GA01028A/ Vải dệt kim (VTA01028A) 100% Polyester khổ 60''... (mã hs ga01028a/ vải d/ mã hs của ga01028a/ vả)
- Mã HS 60063290: TR+SP(62/33/5)-95/5R2X2#&Vải nhuộm màu thành phẩm 62% Polyester 33% Rayon 5% Spandex 2x2 Rib, khổ 58/60" (7,834.93 m2)... (mã hs trsp62/33/5/ mã hs của trsp62/33/)
- Mã HS 60063290: Vải lưới dệt kim đã nhuộm 100% Polyester khổ 56" (49 YARD)... (mã hs vải lưới dệt ki/ mã hs của vải lưới dệt)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 86% cotton 14% polyuretan U937-34 nhuộm màu HM0 K# 66"-68"... (mã hs vải dệt kim 86%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 43% cotton 51% polyester 6% polyuretan DN38L-30 nhuộm màu FDN K# 66"-68"... (mã hs vải dệt kim 43%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 68% polyester 32 % cotton A506-18 nhuộm màu 2VE K (16"-18") x 2... (mã hs vải dệt kim 68%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI dệt kim 56% POLYESTER 44%COTTON KHỔ 65/67" 280GR/M2 (MSP 4781)... (mã hs vải dệt kim 56%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 76% POLYESTER 24% COTTON khổ 69/72" (MSP:SP0473)... (mã hs vải dệt kim 76%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm89% POLYESTER. 11% SPANDEX khổ 59-61"... (mã hs vải thành phẩm8/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: RB140090A/ Vải dệt kim 100% Polyester, khổ 62'', hàng mới 100%... (mã hs rb140090a/ vải/ mã hs của rb140090a/ v)
- Mã HS 60063290: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 60" (2237 Yard)... (mã hs vải dệt nhuộm t/ mã hs của vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063290: Vải SOLTON#DS18-3264B/58/60*330 G/YD Description: 95 % polyester, 5 % spandex.W 58/60''... (mã hs vải solton#ds18/ mã hs của vải solton#d)
- Mã HS 60063290: Vải ITY SOLID 305G/ YD, VSIHK-8552 Description: 96% polyester, 4% spandex.W 58/60''... (mã hs vải ity solid 3/ mã hs của vải ity soli)
- Mã HS 60063290: Vải SOLTON DS18-3264B-1/58/60*330G/YD Description: 95 % polyester, 5 % spandex.W 60''... (mã hs vải solton ds18/ mã hs của vải solton d)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100% Recycled Polyester, khổ rộng 59 inch... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester- 57/59"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester HEAVY MERRY MESH 60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải Fleece 61", thành phần: 100% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 1, tờ khai số 101209067260 ngày 02/01/2017... (mã hs vải fleece 61/ mã hs của vải fleece 6)
- Mã HS 60063290: Vải Fleece 60", thành phần: 100% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 1, tờ khai số 101179025360 ngày 14/12/2016... (mã hs vải fleece 60/ mã hs của vải fleece 6)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100%Polyester, khổ rộng 58INC... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100% Polyester, khổ rộng 58 INC... (mã hs knitted vải 10/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim đã giặt tẩy 63% Cotton 37% Polyester K.76"... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290:  Nylon+Spandex fabric-Vải dệt kim 71%Polyamide 29%Elastan 129211MFX5 157CM, hàng mới 100%... (mã hs nylonspandex/ mã hs của nylonspand)
- Mã HS 60063290: Vải thành phần 95% Poly 5% Spandex, Khổ 58/60 inch, Hàng mới 100%... (mã hs vải thành phần/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU FB230D (230G/SQM) 100% POLYESTER KHỔ 50/52" (4,268YDS)... (mã hs vải khăn lau fb/ mã hs của vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU FBNP160 (280G/SQM) 85% POLYESTER 15%POLYAMIDE KHỔ 50/52" (427YDS)... (mã hs vải khăn lau fb/ mã hs của vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU SP320C (320G/SQM) 80% POLYESTER 20% POLYAMIDE KHỔ 50/52" (3,403YDS)... (mã hs vải khăn lau sp/ mã hs của vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: DL0431 Vải 100%Polyester mesh (76''*105G/Y) ... (mã hs dl0431 vải 100%/ mã hs của dl0431 vải 1)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester FVN01000 78g/m2X60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải dệt- vải lưới- TLDBB006 MESH 355Gx44''- (100% polyester)... (mã hs vải dệt vải lư/ mã hs của vải dệt vải)
- Mã HS 60063290: Vải các loại 100% polyester W1H9961101 80g/m2 X60"... (mã hs vải các loại 10/ mã hs của vải các loại)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 48%cotton 47%polyester 5%spandex 417g/yd 62/64" ... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Knitting fabric- Vải dệt kim 72%Polyester SD 28%Elastane TEI8281FC5X2 58", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ mã hs của knitting fab)
- Mã HS 60063290: Vải 81% nylon 19% spandex knit mesh khổ 40-42"... (mã hs vải 81% nylon 1/ mã hs của vải 81% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 100%Polyester Knit Mesh, khổ 54"... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Rec Polyeste khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 100% rec po/ mã hs của vải 100% rec)
- Mã HS 60063290: Vải 92%POLYESTER/8%SPANDEX khổ 56" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 92%polyeste/ mã hs của vải 92%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 51% POLYESTER 49% RECYCLE POLYESTER khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 51% polyest/ mã hs của vải 51% poly)
- Mã HS 60063290: AK1605Q21PNTH-18(62743151-A)-1#&Vải 51% POLYESTER 49% RECYCLE POLYESTERr khổ 70"(Vải dệt ... (mã hs ak1605q21pnth1/ mã hs của ak1605q21pnt)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester Mesh, khổ 62"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 81%Nylon 19%Spandex Knit Mesh, khổ 42"... (mã hs vải 81%nylon 19/ mã hs của vải 81%nylon)
- Mã HS 60063290: Vải 81%Polyester 19%Spandex Knit Mesh, khổ 58"... (mã hs vải 81%polyeste/ mã hs của vải 81%polye)
- Mã HS 60063290: VẢI MẪU MỚI 100%... (mã hs vải mẫu mới 100/ mã hs của vải mẫu mới)
- Mã HS 60063290: Vải nhuộm 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex K.42"... (mã hs vải nhuộm 57% c/ mã hs của vải nhuộm 57)
- Mã HS 60063290: Vải len cắt sẵn-Size M(65%POLYESTER,35%COTTON);1bộ7chi tiết:1 thân sau áo(66x53)cm+1 bo lai sau(35x13.5)cm+2bo lai trước(18x13.5)cm x2 +1cổ áo(35x16.5)cm+2bo nách(41x6.5)cmx2... (mã hs vải len cắt sẵn/ mã hs của vải len cắt)
- Mã HS 60063290: POLYAMIDE+ELASTAN- Vải dệt kim 2-way 80% Polyamide RB 20%Elastane khổ vải 140/55cm/inch, hàng mới 100%... (mã hs polyamideelast/ mã hs của polyamideel)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim Elastic Jersey 78%Polyeste,16%Lyocell Tencel,6%Elastane khổ vải 152/60cm/inch, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim ela/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: CSJ-200-1800: vải dệt kim 100% polyester khổ 60/62"... (mã hs csj2001800 v/ mã hs của csj2001800)
- Mã HS 60063290: MF-440-2APF:Vải dệt kim 100% polyester khổ 59/61"... (mã hs mf4402apfvải/ mã hs của mf4402apf)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim hoặc móc khác- 100% Nylon, 40"-Tái xuất trả theo tờ khai số 44929/NSX ngày 30/12/2013 Số lượng 55.50 YDS mục 07... (mã hs vải dệt kim hoặ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester. Khổ 68 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: INTERLOCK M-100S WHITE- Vải dệt kim 100% Polyeste từ xơ sợi tổng hợp, Hàng mới 100%, (Cty mua nguyên liệu vải mộc và qua quá trình sản xuất nhuộm, căng kim).0.65mm*195g/m2*152.00 cm... (mã hs interlock m100/ mã hs của interlock m)
- Mã HS 60063290: INTERLOCK M-100S BLACK- Vải dệt kim 100% Polyeste từ xơ sợi tổng hợp, Hàng mới 100%, (Cty mua nguyên liệu vải mộc và qua quá trình sản xuất nhuộm, căng kim).0.65mm*195g/m2*152.00 cm... (mã hs interlock m100/ mã hs của interlock m)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 79% POLYESTER 21% COTTON khổ 58/59" (MSP:SP0482)... (mã hs vải dệt kim 79%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290:  Vải 100% polyester RMAB161AA 150G/M2 x 58"(PO NO: EP18044-D506)... (mã hs vải 100% polye/ mã hs của vải 100% po)
- Mã HS 60063290: Vải 52% cotton 48% polyester (900.20 m); TX tu muc 2 TK. 100380066030 (27/04/2015)... (mã hs vải 52% cotton/ mã hs của vải 52% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 95% rayon 5% spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ mã hs của vải 95% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 85% nylon 15% spandex... (mã hs vải 85% nylon 1/ mã hs của vải 85% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 87% nylon 13% spandex... (mã hs vải 87% nylon 1/ mã hs của vải 87% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 80% nylon 20% spandex... (mã hs vải 80% nylon 2/ mã hs của vải 80% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 97% polyester 3% spandex... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 85% polyester 15% cotton... (mã hs vải 85% polyest/ mã hs của vải 85% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 76% Polyester 24% Cotton... (mã hs vải 76% polyest/ mã hs của vải 76% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 80% polyester 20%spandex... (mã hs vải 80% polyest/ mã hs của vải 80% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 98% polyester 2% Spandex... (mã hs vải 98% polyest/ mã hs của vải 98% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 94% polyester 6% spandex... (mã hs vải 94% polyest/ mã hs của vải 94% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 96% polyester 4% spandex... (mã hs vải 96% polyest/ mã hs của vải 96% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 93% polyester 7% spandex... (mã hs vải 93% polyest/ mã hs của vải 93% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Polyester 21% Spandex... (mã hs vải 79% polyest/ mã hs của vải 79% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 88% polyester 12% spandex... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 90% polyester 10% spandex... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 84% polyester 16% spandex... (mã hs vải 84% polyest/ mã hs của vải 84% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 83% polyester 17% spandex... (mã hs vải 83% polyest/ mã hs của vải 83% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 86% polyester 14% spandex... (mã hs vải 86% polyest/ mã hs của vải 86% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 78% Polyester 22% Spandex... (mã hs vải 78% polyest/ mã hs của vải 78% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 81% polyester 19% spandex... (mã hs vải 81% polyest/ mã hs của vải 81% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 89% polyester 11% spandex... (mã hs vải 89% polyest/ mã hs của vải 89% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 90% Polyester 5% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 75% polyester 12% rayon 13% cotton... (mã hs vải 75% polyest/ mã hs của vải 75% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62% polyester 33% rayon 5% spandex... (mã hs vải 62% polyest/ mã hs của vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 51% Polyester 43% Rayon 6% Spandex... (mã hs vải 51% polyest/ mã hs của vải 51% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 67% Polyester 29% Rayon 4% Spandex... (mã hs vải 67% polyest/ mã hs của vải 67% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 64% Polyester 35% Rayon 1% Acrylic... (mã hs vải 64% polyest/ mã hs của vải 64% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Nylon 26% Polyester 9% Spandex... (mã hs vải 65% nylon 2/ mã hs của vải 65% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 50% polyester 25% cotton 25% rayon... (mã hs vải 50% polyest/ mã hs của vải 50% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 51% rayon 41% polyester 8% spandex... (mã hs vải 51% rayon 4/ mã hs của vải 51% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Polyester 12% Cotton 9% Spandex... (mã hs vải 79% polyest/ mã hs của vải 79% poly)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 90% POLYESTER.10% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100%polyester 60"*90g/y DL0220 (VT710) (WHITE) ... (mã hs vải 100%polyest/ mã hs của vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: IA01292A/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01292a/vải dệ/ mã hs của ia01292a/vải)
- Mã HS 60063290: IA01041A/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01041a/vải dệ/ mã hs của ia01041a/vải)
- Mã HS 60063290: IA01025B/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01025b/vải dệ/ mã hs của ia01025b/vải)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 85% Merino Wool 15% Nylon K.165cm (đã tinh luyện, nhuộm, in, định hình, đóng gói bao bì)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 90% Merino Wool 10% Nylon K.155cm (đã tinh luyện, nhuộm, in, định hình, đóng gói bao bì)... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải đã nhuộm 100% PES 1X1 CIRCULAR W"53... (mã hs vải đã nhuộm 10/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60063290: vải dệt thoi, dệt từ sợi tổng hợp 100% polyester, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi d/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 60063290: VẢI LƯỚI P (NL17)... (mã hs vải lưới p nl1/ mã hs của vải lưới p)
- Mã HS 60063290: VẢI CANVAS 6OZ (NL18)... (mã hs vải canvas 6oz/ mã hs của vải canvas 6)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm- 100% Polyester Brush, Width: 64"/66", Weigh: 385 GR/YD... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: DL0572 Vải 100% POLYESTER KLUFT W:60" ... (mã hs dl0572 vải 100%/ mã hs của dl0572 vải 1)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 89% RECYCLE POLYESTER.11% RECYCLE SPANDEX khổ 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 65% POLYESTER 35% RAYON khổ 62" (MSP:SP0486)... (mã hs vải dệt kim 65%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 50% COTTON 50% POLYESTER khổ 60" (MSP:SP0484)... (mã hs vải dệt kim 50%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 57% POLYESTER 25% COTTON 18% RAYON khổ 71" (MSP:SP0485)... (mã hs vải dệt kim 57%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 75% Polyester 25% Cotton; WIDTH: 70"x 250g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 75%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải RIB 73% Polyester 24% Cotton 3% Spandex RIB; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 73% pol/ mã hs của vải rib 73%)
- Mã HS 60063290: Vải RIB 80% Polyester 17% Cotton 3% Spandex; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 80% pol/ mã hs của vải rib 80%)
- Mã HS 60063290: Velvetex EPM5 Unbacked (Vải 100% Polyester) 60" (Vải dệt kim): 53 yard... (mã hs velvetex epm5 u/ mã hs của velvetex epm)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester đã nhuộm (khổ 60'',dạng cuộn)/EV1624/121... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim- Knitted (M009 VẢI VÂN ĐIỂM), 65%cotton 35% Polyester, khổ 56". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim kn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 70%polyester 30%cotton 402g/yd 54/56"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyeser K 58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 82% Polyester 18% spandex K 58/60"... (mã hs vải 82% polyest/ mã hs của vải 82% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ xơ tái tạo đã nhuộm không kết hợp với cao su 48% Polyester 48% Rayon 4% Spandex 58/60" (1388.52 Yds), Theo TK nhập số 101587382520, mục 01... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 77% POLY 23% RAYON (VISCOSE) khổ 68/70" 488G/YD.Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 77%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 86% NYLON.14% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyeste 187g khổ 60" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Miếng lót giày dạng cuộn (Vải dệt kim)... (mã hs miếng lót giày/ mã hs của miếng lót gi)
- Mã HS 60063290: Vải lưới 100% Recycle polyester 63" ... (mã hs vải lưới 100% r/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60063290: Terry Unbacked (Vải 100% Polyester) 45'' (Vải dệt kim): 375 yard... (mã hs terry unbacked/ mã hs của terry unback)
- Mã HS 60063290: X-NET:Vải dệt kim 100% polyester khổ 64/66"... (mã hs xnetvải dệt k/ mã hs của xnetvải dệ)
- Mã HS 60063290: Vai thanh pham: 100PCT POLYESTER BOA FLEECE 58/60 INCH ... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: 'Vải dệt kim 95% Polyester 5% Cotton trọng lượng Weight 160 GSM 4.72 OZ Width 70 INCH 178 CM, mã S-MONACO... (mã hs vải dệt kim 95/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI NHUỘM 62% POLYESTER 33% RAYON 5% SPANDEX 2X2 RIB K.42" TRỌNG LƯỢNG 255G/Y... (mã hs vải nhuộm 62% p/ mã hs của vải nhuộm 62)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8BV010 210G*44" (100% Polyester) (7Yd*44"7.15m2)... (mã hs vải lót tl8bv0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8DE001 180G*44" (100% Polyester) (15Yd*44"15.33m2)... (mã hs vải lót tl8de0/ mã hs của vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: T/R 65/35 Weight 71"-1#&Vải dệt kim đã giặt tấy 65% Polyester 35% Rayon K.71"... (mã hs t/r 65/35 weigh/ mã hs của t/r 65/35 we)
- Mã HS 60063290: CVC 60/40 Weight 71"-1#&Vải dệt kim đã giặt tẩy 60% Cotton 40% Polyester K.71"... (mã hs cvc 60/40 weigh/ mã hs của cvc 60/40 we)
- Mã HS 60063290: PTM024-7 Vải 100% Polyester W:64''... (mã hs ptm0247 vải 10/ mã hs của ptm0247 vải)
- Mã HS 60063290: Vải thun (dệt kim)100% Polyester W: 60" ... (mã hs vải thun dệt k/ mã hs của vải thun dệ)
- Mã HS 60063290: Vải thun (dệt kim) 95% Pes 5% EL Circular Knit 1x1 W:42" ... (mã hs vải thun dệt k/ mã hs của vải thun dệ)
- Mã HS 60063290: 'Vải dệt kim 90% NILON, 10% POLYURETHANE (Khổ 57" 1142 mét 1249 YDS, làm từ xơ sợi tổng hợp. TKN 102052132820)... (mã hs vải dệt kim 90/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: AK1595Q21(62696410)-C, Vải 100% Rec Polyeste khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs ak1595q2162696/ mã hs của ak1595q2162)
- Mã HS 60063290: VAI 100% POLYESTER W44"... (mã hs vai 100% polyes/ mã hs của vai 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 85% Wool 15% Nylon W3HA737201 125g/m2X65"... (mã hs vải 85% wool 15/ mã hs của vải 85% wool)
- Mã HS 60063290: SMOOTH FINE MESH-CJV VẢI 100% POLYESTER FVN01000 70g/m2x60"... (mã hs smooth fine mes/ mã hs của smooth fine)
- Mã HS 60063290: Vai Kate dan giay 44"(cat thang 1.5cm) 100% coton... (mã hs vai kate dan gi/ mã hs của vai kate dan)
- Mã HS 60063290: Vai GB-A005 dan giay 60" (100% Polyester)... (mã hs vai gba005 dan/ mã hs của vai gba005)
- Mã HS 60063290: KHA1190-V2(FID KNIT 3D KENDEN)#&Vải công nghiệp thành phẩm dệt kim KHA1190-V2 (FID KNIT 3D KENDEN)-40”... (mã hs kha1190v2fid/ mã hs của kha1190v2f)
- Mã HS 60063290: Vải (M40000)(E: 100%)K: 120-125 cm... (mã hs vải m40000e/ mã hs của vải m40000)
- Mã HS 60063290: Vải (31KP441)(E: 100%)K: 230- 235cm... (mã hs vải 31kp441e/ mã hs của vải 31kp441)
- Mã HS 60063290: Vải (EF2000-65)(E: 100%)K: 120-125 cm... (mã hs vải ef200065/ mã hs của vải ef2000)
- Mã HS 60063290: Vải (SW11270)(Polyester 100%). Khổ: 164cm... (mã hs vải sw11270p/ mã hs của vải sw11270)
- Mã HS 60063290: Vải (WV771-M)(Polyester:100%). Khổ: 232 cm... (mã hs vải wv771mp/ mã hs của vải wv771m)
- Mã HS 60063290: Vải (KM4080)(Polyester:86%; Cotton:14%). Khổ: 155cm... (mã hs vải km4080po/ mã hs của vải km4080)
- Mã HS 60063290: Vải AP8871A(Polyester 85%; Polyurethane 15%). Khổ: 180-185 cm... (mã hs vải ap8871apol/ mã hs của vải ap8871a)
- Mã HS 60063290: Vải chính 100% Polyester (dệt thoi)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60063290: Vải dêt kim từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm 100% polyester ... (mã hs vải dêt kim từ/ mã hs của vải dêt kim)
- Mã HS 60063290: Nylon + Spandex fabric- Vải dệt kim 81% Polyester 19% Spandex 60037124 56'', hàng mới 100%... (mã hs nylon spandex/ mã hs của nylon span)
- Mã HS 60063290: Polyester + Spandex fabric- Vải dệt kim 80% Polyester 20% Elastane 60042480 46", hàng mới 100%... (mã hs polyester spa/ mã hs của polyester)
- Mã HS 60063290: Vải chính (55% Linen 45% rayon), khổ 57-58''... (mã hs vải chính 55%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm 49% Rayon 44%polyester 7% spandex ... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệtt đã nhuộm MELBA SPACER khổ 52''... (mã hs vải dệtt đã nhu/ mã hs của vải dệtt đã)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm HEAVY NYLEX khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm TARGET SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm VINCENT SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm JC MESH II EPM5 khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm SASOL MESH II DTY khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm MENTON SPACER SD Khổ 54''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm ROCHE SPACER P REVERSED khổ 52''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp đã nhuộm chất liệu 100% polyester khổ 58/60" (20339Yds, trọng lượng: 107.95G/M2)... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063390: Vải dệt kim dạng tấm từ sợi màu các loại... (mã hs vải dệt kim dạn/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063390: Vải chính 87% Polyester 10% Rayon 3% Spandex (K: 58-60")... (mã hs vải chính 87% p/ mã hs của vải chính 87)
- Mã HS 60063390: Vải 100%Wool... (mã hs vải 100%wool/ mã hs của vải 100%wool)
- Mã HS 60063390: Vải có tỷ trọng >85% Wool+TP khác... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60063490: vải dệt (TELA) đã nhuộm thành phần:65% PoLyester 35 % RayonSTYLE NO:DG91A008R-001/KNITTED FABRIC (TELA)65PCT POLYESTER 35PCT RAYON #STYLE NO:DG91A008R-001#Color:DK MIN HTR (B25 PSD).Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt tela/ mã hs của vải dệt tel)
- Mã HS 60063490: Vải thành phần 100% sợi CVC (60%cotton/40%poly), Khổ 64/66 inch, Hàng mới 100%... (mã hs vải thành phần/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim (vải in) 95% Polyester 5% Spandex, khổ 58/60... (mã hs vải dệt kim vả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: vải dệt (TELA)đã nhuộm thành phần:65% PoLyester 35 % Rayon.STYLE NO:DG91A008R-001/KNITTED FABRIC (TELA)65PCT POLYESTER 35PCT RAYON #STYLE NO:DG91A008R-001#Color:DK MIN HTR (B25 PSD).hàng mới 100%... (mã hs vải dệt telađ/ mã hs của vải dệt tel)
- Mã HS 60063490: Vải đã in hoa (100% Polyester)- JBVET-20065- 60"/ 73-78 GSM... (mã hs vải đã in hoa/ mã hs của vải đã in ho)
- Mã HS 60063490: Vải in hoa 88% Polyester 12% Spandex Khổ 58" x 205 G/M2 (không cào lông)... (mã hs vải in hoa 88%/ mã hs của vải in hoa 8)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp đã in không kết hợp với sợi cao su 95% Poly 5% Spandex 58/60" (10722.12 Yds), Theo TK nhập số 102080820810, mục 01... (mã hs vải dệt kim từ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải in hoa đã nhuộm 100% POLYESTER INTERLOCK W"58... (mã hs vải in hoa đã n/ mã hs của vải in hoa đ)
- Mã HS 60064290: Vải 67% VISCOSE 29% NYLON 4% ELASTANE K.60/62"... (mã hs vải 67% viscose/ mã hs của vải 67% visc)
- Mã HS 60064290: VẢI TRẮNG 6868 44" ... (mã hs vải trắng 6868/ mã hs của vải trắng 68)
- Mã HS 60064290: Knitted- Vải 65% Recycled Polyester 35%Cotton, khổ rộng 60INC... (mã hs knitted vải 65/ mã hs của knitted vải)
- Mã HS 60064290: VN01525A04(P109942_02)#&Vải dệt kim54%VISCOSE(RAYON)42%POLYESTER4%LYCRA, 160cm, 200g/m2... (mã hs vn01525a04p109/ mã hs của vn01525a04p)
- Mã HS 60064290: Vải lưới dệt kim đã nhuộm 100% Polyester khổ 38"... (mã hs vải lưới dệt ki/ mã hs của vải lưới dệt)
- Mã HS 60064290: Vải dệt kim 70% Rayon 30% Polyester đã nhuộm màu- WIDTH: 68"... (mã hs vải dệt kim 70%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: VN01525A04(C01C217_11)#&Vải dệt kim54%VISCOSE(RAYON)42%POLYESTER4%LYCRA, 160cm, 200g/m2... (mã hs vn01525a04c01c/ mã hs của vn01525a04c)
- Mã HS 60064290: VN01634A01(C01C217_15)#&Vải dệt kim54%VISCOSE(RAYON) 42%POLYESTER 4%LYCRA,166cm,200g/m2... (mã hs vn01634a01c01c/ mã hs của vn01634a01c)
- Mã HS 60064290: VN01634A01(P04Y969_13)#&Vải dệt kim54%VISCOSE(RAYON) 42%POLYESTER 4%LYCRA,166cm,200g/m2... (mã hs vn01634a01p04y/ mã hs của vn01634a01p)
- Mã HS 60064290: Vải có tỷ trọng <85% Wool+TP khác... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 60064390: Vải 94% cotton 6% spandex 61" (+-1inch)... (mã hs vải 94% cotton/ mã hs của vải 94% cott)
- Mã HS 60064390: Vải 95% cotton 5% spandex 74" (+-1inch)... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60064390: Vải 76%viscose 21%polyester 3%spandex (từ dòng 1 tkn 102297872611)... (mã hs vải 76%viscose/ mã hs của vải 76%visco)
- Mã HS 60064490: Vải dệt kim 70% Rayon 30% Polyester đã in- R/T(70/30) 30S/1 WIDTH: 68"... (mã hs vải dệt kim 70%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải K: 58" (56/58") Polyester81%Elastan19%... (mã hs vải k 58 56// mã hs của vải k 58)
- Mã HS 60069000: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 60069000: Vải 93% PE 7% PU... (mã hs vải 93% pe 7% p/ mã hs của vải 93% pe 7)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Viscose... (mã hs vải 100% viscos/ mã hs của vải 100% vis)
- Mã HS 60069000: Vải 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 97% polyester 3% spandex... (mã hs vải 97% polyest/ mã hs của vải 97% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 70% cotton 30% polyester... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 55% polyester 45% cotton... (mã hs vải 55% polyest/ mã hs của vải 55% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 72% cotton 28% polyester... (mã hs vải 72% cotton/ mã hs của vải 72% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 64% cotton 36% polyester... (mã hs vải 64% cotton/ mã hs của vải 64% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 74% cotton 26% polyester... (mã hs vải 74% cotton/ mã hs của vải 74% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 65% cotton 35% polyester... (mã hs vải 65% cotton/ mã hs của vải 65% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 51% cotton 49% polyester... (mã hs vải 51% cotton/ mã hs của vải 51% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 90% polyester 10% spandex... (mã hs vải 90% polyest/ mã hs của vải 90% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 95% cotton 5% polyurethane... (mã hs vải 95% cotton/ mã hs của vải 95% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 96% cotton 4% polyurethane... (mã hs vải 96% cotton/ mã hs của vải 96% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 91% polyester 9% polyurethane... (mã hs vải 91% polyest/ mã hs của vải 91% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 74% polyester 18% rayon 8% spandex... (mã hs vải 74% polyest/ mã hs của vải 74% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 69% polyester 28% cotton 3% spandex... (mã hs vải 69% polyest/ mã hs của vải 69% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 71% polyester 25% cotton 4% spandex... (mã hs vải 71% polyest/ mã hs của vải 71% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 83% polyester 12% rayon 5% polyurethane... (mã hs vải 83% polyest/ mã hs của vải 83% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 30% cotton 22% rayon 23% nylon 22% acrylic 3% polyester... (mã hs vải 30% cotton/ mã hs của vải 30% cott)
- Mã HS 60069000: Bo thun... (mã hs bo thun/ mã hs của bo thun)
- Mã HS 60069000: Vải (100%nylon W:20~92")-chuyển liệu một phần TK 102133012440/E23, MỤC 26... (mã hs vải 100%nylon/ mã hs của vải 100%nyl)
- Mã HS 60069000: Vải (89%nylon 11%spandex/elastance/lycra W:20~92"- chuyển liệu một phầnTK 102049576860/E21, MỤC 36... (mã hs vải 89%nylon 1/ mã hs của vải 89%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải (79%Nylon 21%Spandex/elastance/lycra W:20~92")- chuyển liệu một phầnTK TK 102090130810/E21, MỤC 3... (mã hs vải 79%nylon 2/ mã hs của vải 79%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải (71%Nylon/Polyamide 29%Spandex/elastance/lycra W:20~92")- chuyển liệu một phầnTK 102133079750/E23, MỤC 10... (mã hs vải 71%nylon/p/ mã hs của vải 71%nylo)
- Mã HS 60069000: Bán thành phẩm áo thun 100% cotton đã in hình 484022... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 86% Polyester 14% Spandex W"56... (mã hs vải đã nhuộm 86/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 88% POLYESTER 12% SPANDEX W"58... (mã hs vải đã nhuộm 88/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 91% RECYCLED POLYESTER 9%SPANDEX W"48... (mã hs vải đã nhuộm 91/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải thành phẩm đã nhuộm 90% Polyester 10% Spandex W"60... (mã hs vải thành phẩm/ mã hs của vải thành ph)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 33% Recycled Polyester 50%Polyester 17%Spandex W"52... (mã hs vải đã nhuộm 33/ mã hs của vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Váy bầu ngoài phòng sạch bằng vải,hàng mới 100%... (mã hs váy bầu ngoài p/ mã hs của váy bầu ngoà)
- Mã HS 60069000: Vải lau phòng sạch 6 inch,hàng mới 100%... (mã hs vải lau phòng s/ mã hs của vải lau phòn)
- Mã HS 60069000: Vải lau phòng sạch 9 inch,hàng mới 100%... (mã hs vải lau phòng s/ mã hs của vải lau phòn)
- Mã HS 60069000: Vải RIB 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 58% cot/ mã hs của vải rib 58%)
- Mã HS 60069000: Vải Nylon 51%, Polyurethane 49%,khổ 38CM... (mã hs vải nylon 51%/ mã hs của vải nylon 51)
- Mã HS 60069000: Vải thun mộc: C1804099- P000000984 SK-PIQUE C1804099/G 020S/1-Z 50C150 MM(W&L) (+/-2mm) Yarn lot: 1807285 20G30:1872 kim... (mã hs vải thun mộc c/ mã hs của vải thun mộc)
- Mã HS 60069000: Vải dệtt đã nhuộm VISA PILE khổ 44"... (mã hs vải dệtt đã nhu/ mã hs của vải dệtt đã)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 95% COTTON 5% SPANDEX, 400G/Y, khổ 48", tái xuất một phần dòng hàng số 2, tờ khai số 102248832820; E21, 01/10/2018... (mã hs vải dệt kim 95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 88% Polyester 12% Spandex khổ 60"(112 Kg 410 Yard; "1Kg 3.66 Yard"),190G/M2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 88%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải thun (44% Rec PES+ 56% CD PES) W: 60"... (mã hs vải thun 44% r/ mã hs của vải thun 44)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 24G 3C JAQ 19.3M MERINO/CD POLYESTER 52/48% 235 gsm, khổ 145cm... (mã hs vải dệt kim 24g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Sketch Mesh EPM5 Unbacked (Vải 100% Polyester) 46" (Vải dệt móc): 889 yard... (mã hs sketch mesh epm/ mã hs của sketch mesh)
- Mã HS 60069000: Vải phủ keo VPK(K54'')(VẢI DỆT) 2 YARD... (mã hs vải phủ keo vpk/ mã hs của vải phủ keo)
- Mã HS 60069000: Màng lụa lọc sơn #300 KT W62CMxL50M. Hàng mới 100%... (mã hs màng lụa lọc sơ/ mã hs của màng lụa lọc)
- Mã HS 60069000: Vải tổng hợp dệt kim 60% Cotton 40% Polyester, đã nhuộm khổ 71".60% COTTON 40% POLYESTER CVC JERSEY FULL WIDTH: 71" X 231G/Y X 140G/M2(ĐGGC:1.75USD, SL: 3837.57YDS)... (mã hs vải tổng hợp dệ/ mã hs của vải tổng hợp)
- Mã HS 60069000: Vải 55%linen 45%rayon (từ dòng 42 tkn 102297861520)... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm PULSAR SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm ROCHE SPACER P REVERSED khổ 52''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải thun (vải dệt kim) 100% Recycle Polyester W: 60"... (mã hs vải thun vải d/ mã hs của vải thun vả)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (vải dệt kim) 100% Polyester W: 60"... (mã hs vải lưới vải d/ mã hs của vải lưới vả)
- Mã HS 60069000: Vải bo (vải dệt kim) 95% Polyester 5% Spandex W:38"... (mã hs vải bo vải dệt/ mã hs của vải bo vải)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 67% MODAL 29% POLYESTER 4% SPANDEX WIDTH:64" WEIGHT:276G/YD 180.00g/m2... (mã hs vải dệt kim 67%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (Vải dệt kim)(44'':85,60 Yard87,48 M2;52'':69 Yard83,33 M2;60'':110 Yard153,29 M2)Theo TKNK số:101968419600/E21(21/04/18)(Mục 1)... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải dệt Dimer Mesh khổ 44" đã nhuộm... (mã hs vải dệt dimer m/ mã hs của vải dệt dime)
- Mã HS 60069000: Thân trước áo đã in- UUUNJA66... (mã hs thân trước áo đ/ mã hs của thân trước á)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (dệt kim) (44" x 4560 YDS 4660.01 m2; 54" x 874.8 YDS 1097.17 m2)- (Xuất theo tờ khai nhập 102238277260 (24/9/18),102065732160(16/6/18),101934937160(3/4/18))... (mã hs vải dệt các loạ/ mã hs của vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm MEPSY 3D MESH khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm POLY PAG 3 khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: VR01082A01(P124611_03)R1#&Vải dệt kim96%COTTON4%SPANDEX,170cm,240g/m2... (mã hs vr01082a01p124/ mã hs của vr01082a01p)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khác- POLY C&D CALOCKS TRICOT,48", khổ 48.Hàng mới 100% (theo tờ khai nhập số: 102309322360/E11(02/11/2018) dòng hàng số 07... (mã hs vải dệt kim khá/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt-Stretch Knit Unbacked-60"-Vải 100% Polyester: 109 yard... (mã hs vải dệtstretch/ mã hs của vải dệtstre)
- Mã HS 60069000: Vải dệt-CK Mesh 46"- Vải 100% Polyester: 20 yard... (mã hs vải dệtck mesh/ mã hs của vải dệtck m)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 63'' 204G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8GV015 670G*54" (100% Polyester) (184 Yard)... (mã hs vải dệt tl8gv0/ mã hs của vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8HV015 510G*54" (100% Polyester) (1816 Yard)... (mã hs vải dệt tl8hv0/ mã hs của vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- A18HV033 970G*46"- 100% polyester (2 lớp) dán mút xốp (77 Yard)... (mã hs vải dệt a18hv0/ mã hs của vải dệt a18)
- Mã HS 60069000: Vải thun 87% Polyester 13%Spandex khổ W60"-W62"x 235 g/m2, 340g/yd, dệt kim. Hàng mới 100%... (mã hs vải thun 87% po/ mã hs của vải thun 87%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 28G SJJAC 18.9IB MERINO/NYLON 84/16% 150 gsm, khổ 155cm... (mã hs vải dệt kim 28g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm (vải dệt kim 100% polyester) các loại- spenco khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm CORK MESH khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm SIERRA MESH II khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: VẢI DỆT YH-S266 KHỔ 44"... (mã hs vải dệt yhs266/ mã hs của vải dệt yhs)
- Mã HS 60069000: Vải chính 95% Polyester 5% Spandex (Khổ 59/60' vải dệt kim, 7100Y)... (mã hs vải chính 95% p/ mã hs của vải chính 95)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 25G INT 19.3M MERINO/CD POLYESTER 56/44% 210 gsm, khổ 170cm... (mã hs vải dệt kim 25g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: VR01082A01(P124649_01)R1#&Vải dệt kim96%COTTON4%SPANDEX,170cm,240g/m2... (mã hs vr01082a01p124/ mã hs của vr01082a01p)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim- TL8BV008 180G*44" (100% Polyester) (77 Yard)... (mã hs vải dệt kim tl/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải tổng hợp 86% Cotton 14% Nylon U937-34-CZZ... (mã hs vải tổng hợp 86/ mã hs của vải tổng hợp)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu khổ nhỏ dạng miếng#&... (mã hs vải mẫu khổ nhỏ/ mã hs của vải mẫu khổ)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Polyester 58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 86% polyester 14% spandex, 430G/Y, khổ 64", tái xuất một phần dòng hàng số 2, tờ khai số 102187825240; E21, 27/08/2018... (mã hs vải dệt kim 86%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vai thun_100% cotton, khô 68"_T173, Tái xuất dòng hàng 1, TK: 102335730340/E11 (16/11/2018). Hàng mới 100%... (mã hs vai thun100% c/ mã hs của vai thun100)
- Mã HS 60069000: Vai thun_100% polyester (100% recycle polyester), khô 68"_T51, Tái xuất dòng hàng 3, TK: 102335781550/E11 (16/11/2018). Hàng mới 100%... (mã hs vai thun100% p/ mã hs của vai thun100)
- Mã HS 60069000: Vải lót làm giày (STO), chất liệu 100% polyester, dệt kim, 60 gr/Y, khổ 60"/ GTC-28*60" (màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót làm già/ mã hs của vải lót làm)
- Mã HS 60069000: Vải bo thun 95% POLYESTER 5% SPANDEX khổ W38",350GM/M2,325GM/YD, Hàng mới 100%... (mã hs vải bo thun 95%/ mã hs của vải bo thun)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 55" 173G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8DE001 180G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải dệt tl8de0/ mã hs của vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: VR01082A01(P124654_01)R1#&Vải dệt kim96%COTTON4%SPANDEX,170cm,240g/m2... (mã hs vr01082a01p124/ mã hs của vr01082a01p)
- Mã HS 60069000: VR01082A01(P124721_03)R1#&Vải dệt kim96%COTTON4%SPANDEX,170cm,240g/m2... (mã hs vr01082a01p124/ mã hs của vr01082a01p)
- Mã HS 60069000: Vải chống tĩnh điện- 10 class khổ 61 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống tĩnh/ mã hs của vải chống tĩ)
- Mã HS 60069000: Vai chinh 70%Polyester25%Viscose5%Elastane(det kim) K56, xuât trả của TK nhập: 102020992620 (22/05/2018), dòng hàng số 1... (mã hs vai chinh 70%po/ mã hs của vai chinh 70)
- Mã HS 60069000: Bo thun 100% POLYESTER khổ W59" 255GM/M2... (mã hs bo thun 100% po/ mã hs của bo thun 100%)
- Mã HS 60069000: Vải thun 100% POLYESTER khổ 60"X125GM/M2, 180GM/YD... (mã hs vải thun 100% p/ mã hs của vải thun 100)
- Mã HS 60069000: Vải kiểm soát, model: JH 750-709 (25 cái/ bộ), kt: 100 x 30 mm... (mã hs vải kiểm soát/ mã hs của vải kiểm soá)
- Mã HS 60069000: Vải lót làm giày, chất liệu 100% polyester dệt kim, khổ 47"/ GTC-32*47" (màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót làm già/ mã hs của vải lót làm)
- Mã HS 60069000: Vải thun 50%RECYCLE POLYESTER 50%POLYESTER W: 60" ... (mã hs vải thun 50%rec/ mã hs của vải thun 50%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim đã nhuộm 35% Cotton 65% Polyester, khổ rộng 62 inch, 150G/M2. Xuất trả một phần của dòng hàng số 01 TK nhập số 102289550310... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 60'' 190G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 65" 249G/Y (100% POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 70 " 220G/Y (100% POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải lưới 100% Recycle Polyester W: 63" ... (mã hs vải lưới 100% r/ mã hs của vải lưới 100)
- Mã HS 60069000: VẢI 60% COTTON, 40% POLYESTER GREY A506-18... (mã hs vải 60% cotton/ mã hs của vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: VẢI 62.7% COTTON, 37.3% POLYESTER GREY 18X-21... (mã hs vải 627% cotto/ mã hs của vải 627% co)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuom TRICOT (T-100) khổ 36''... (mã hs vải dệt đã nhuo/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000:  Vải dệt kim khác Cool & dry p/p jersey Spandex ... (mã hs vải dệt kim kh/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vai thanh pham: 65PCT POLYESTER 35PCT COTTON SINGLE JERSEY SOLID 68/70 INCH (TC(65/35)30'S SINGLE)... (mã hs vai thanh pham/ mã hs của vai thanh ph)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim- TL8FB043 380G*60" (100% polyester)... (mã hs vải dệt kim tl/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt 70% Nylon, 26% Polyester, 3 % Spandex#&... (mã hs vải dệt 70% nyl/ mã hs của vải dệt 70%)
- Mã HS 60069000: Vải chính 100% Nylon, K: 58"(519 m). MỚI 100 %... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 60069000: Vải dệt Kim 95% BCI COTTON 5% SPANDEX WIDTH:40" WEIGHT:225G/YD 230.00g/m2 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 95%/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 24G DJ EYE 19.3M MERINO/LYCRA 98/2% 290 gsm (Zesty Auburn), khổ 145cm... (mã hs vải dệt kim 24g/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Velvetex Unbacked (Vải 100% polyester) 60": 22 yard... (mã hs velvetex unback/ mã hs của velvetex unb)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm LIME MESH khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm RADER MESH khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải lướipoly pag II khổ 44''... (mã hs vải lướipoly pa/ mã hs của vải lướipoly)
- Mã HS 60069000: Vải nhun HEAVY NYLEX khổ 44''... (mã hs vải nhun heavy/ mã hs của vải nhun hea)
- Mã HS 60069000: Vải nhun HV NYLEX EPM5 khổ 44''... (mã hs vải nhun hv nyl/ mã hs của vải nhun hv)
- Mã HS 60069000: Vải lướiMOIRE TRANT MESH khổ 44"... (mã hs vải lướimoire t/ mã hs của vải lướimoir)
- Mã HS 60069000: Vải lướiSAMOS SPACER 1 TONE khổ 52''... (mã hs vải lướisamos s/ mã hs của vải lướisamo)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm CANDY 3D MESH khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm MOIRE TRANT MESH khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ mã hs của vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Chi tiết áo chưa in MLB BMD45... (mã hs chi tiết áo chư/ mã hs của chi tiết áo)
- Mã HS 60069000: Vải vụn đã cắt, nhiều màu khác nhau, mã hàng W9SB049#&... (mã hs vải vụn đã cắt/ mã hs của vải vụn đã c)
- Mã HS 60069000: Vải chống tĩnh điện khổ vải 61 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống tĩnh/ mã hs của vải chống tĩ)
- Mã HS 60069000: VẢI 85%Polyester,15% Elastane(Polyester/Nylon; Elastane/Spandex).Khổ 58".Hàng mới 100%... (mã hs vải 85%polyeste/ mã hs của vải 85%polye)
- Mã HS 60069000: Chi tiết áo đã in NFL-1... (mã hs chi tiết áo đã/ mã hs của chi tiết áo)Chương tiếp theo…
Chương 59: Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp
Chương 61: Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc