Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 9: Cà phê, chè, chè paragoay và các loại gia vị

>> Chương 8 >> Chương 10
Chú giải.
1. Hỗn hợp của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 09.04 đến 09.10 được phân loại như sau:
(a) Hỗn hợp của hai hay nhiều sản phẩm thuộc cùng một nhóm cũng được xếp trong nhóm đó;
(b) Hỗn hợp của hai hay nhiều sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau cũng được xếp trong nhóm 09.10.
Việc pha thêm các chất khác vào các sản phẩm thuộc các nhóm từ 09.04 đến 09.10 (hoặc vào hỗn hợp đã nêu trong mục (a) hoặc (b) trên đây) sẽ không ảnh hưởng tới việc phân loại sản phẩm nếu như hỗn hợp mới vẫn giữ được đặc tính cơ bản của các mặt hàng thuộc các nhóm đó. Trong các trường hợp khác các hỗn hợp mới đó không được phân loại trong Chương này; gia vị hỗn hợp hoặc bột canh hỗn hợp được phân loại trong nhóm 21.03.
2. Chương này không bao gồm hạt tiêu Cubeb (Piper cubeba) hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 12.11.


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN... (mã hs ca phe nhan/ mã hs của ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt- chưa rang... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt chưa qua rang xay... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ HẠT, CHƯA RANG, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê mẫu hạt chưa răng chưa khử (300Grm/ Túi)... (mã hs cà phê mẫu hạt/ mã hs của cà phê mẫu h)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân (chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%)... (mã hs cà phê nhân ch/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Arabica chưa rang say- Green Coffee Colombia Arabica (140KG- 02BAGS X 70KG)... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine(Arabica Coffee), Quy cách: 50 kg/bao.... (mã hs cà phê nhân ara/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Lao Arabica coffee (Cà phê nhân arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine), hàng đóng bao không đồng nhất... (mã hs lao arabica cof/ mã hs của lao arabica)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta loại C(LAO ROBUSTA COFFEE (TYPE C)), chưa rang, chưa khử chất caffeine. quy cách đóng gói: 50 kg/bao... (mã hs cà phê nhân rob/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ARABICA LÀO LOẠI 1- LAOS WASHED ARABICA COFFEE SCR 16 (HÀNG ĐÓNG TRONG BAO LOẠI 60 KG/BAO) HÀNG CHƯA RANG XAY, CHƯA KHỬ CAFEIN... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09011110: Ca phe chua rang, Chua khu chat ca-phe-in chung loai Robusta loai 3 (hang dong trong 7 bao day, hang thuoc to khai XK so: 301608032740)... (mã hs ca phe chua ran/ mã hs của ca phe chua)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân chưa rang LAO ARABICA COFFEE chưa khử chất ca- phe- in (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao.)... (mã hs cà phê nhân chư/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt chưa rang, đã khử cà- phê- in Green Arabica 16 Decaf (CAFE VERT DECAF), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Kenya 5LB/gói--HSD:05/2020--7321... (mã hs cà phê hạt đã r/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012120: Cà Phê rang xay dạng viên nén CUPST GIMOKA COLOMBIA X 100, 100 viên/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt đã rang (600g/túi), hiệu House Blend... (mã hs cà phê hạt đã r/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012210: Hạt cà phê (1kg/túi), hiệu Gravity Coffee Roasters... (mã hs hạt cà phê 1kg/ mã hs của hạt cà phê)
- Mã HS 09012220: Cafe Trung NGuyên sáng tạo số 5 (250g)... (mã hs cafe trung nguy/ mã hs của cafe trung n)
- Mã HS 09012220: Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê cof/ mã hs của bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD. 06/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang pr/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long (Roast Oolong Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà ô long roa/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09021010: Trà đen (Black Tea), 30 gói/thùng (600g/gói). HSD:17/11/2021. Nhà sản xuất YOUR LOVE CO., TLD... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09021010: Trà xanh (Green Tea),30 gói/thùng (600g/gói). HSD:16/12/2021. Nhà sản xuất DADONG TEA CO.,LTD... (mã hs trà xanh green/ mã hs của trà xanh gr)
- Mã HS 09021010: Trà xanh hoa nhài số 2 (Jasmine Green Tea No. 2) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh hoa nh/ mã hs của trà xanh hoa)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long Alisan túi lọc (Alisan Fresh Olong Tea) (9g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà ô long alis/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09021090: chè xanh nhãn hiệu Whittard 50 gói *125gam/ hộp, Mới 100%... (mã hs chè xanh nhãn h/ mã hs của chè xanh nhã)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Iced Green Tea 1,25 kg (24 túi)/thùng--HSD:06/2021--11034441... (mã hs trà túi lọc ice/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09021090: Chè xanh sấy khô đóng túi kín khí (Camellia sinensis), hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs chè xanh sấy kh/ mã hs của chè xanh sấy)
- Mã HS 09021090: Trà xanh kiều mạch túi lọc (Buckwheat Green Tea) (11g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh kiều m/ mã hs của trà xanh kiề)
- Mã HS 09021090: Trà Thiết Quan Âm hoa hồng túi lọc (Rose Tie-Guanyin) (9g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà thiết quan/ mã hs của trà thiết qu)
- Mã HS 09021090: Trà đen hương việt quốc (Blueberry Flavor Black Tea), 30 gói/thùng (600g/gói). HSD:01/09/2022. Nhà sản xuất YOUR LOVE CO., TLD... (mã hs trà đen hương v/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc hiệu Kirkland Signature- Kirkland Signature Green Tea Sencha & Matcha (150g (1,5g x 100 túi)/ hộp). HSD: 01/2021... (mã hs trà xanh túi lọ/ mã hs của trà xanh túi)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah hương Nhài loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 32/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah hươn/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09021090: Trà (chè) xanh đã sấy khô- Green Tea chưa pha hương liệu,thành phần: trà sấy khô,Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/ gói, 50 gói/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè xanh/ mã hs của trà chè xa)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah ô long truyền thống loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 31/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah ô lo/ mã hs của trà dilmah ô)
- Mã HS 09021090: Trà Dilmah Trà xanh nguyên chất loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng. số TCB 27/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah trà/ mã hs của trà dilmah t)
- Mã HS 09021090: Trà bá tước (50g/túi, 160 túi/carton). Công bố: 13/MIXUEBINGCHENG/2019 ngày 12/11/2019. NSX: Công ty TNHH Bangli Chaye thành phố Phúc Châu, TQ. Không hiệu, mới 100%... (mã hs trà bá tước 50/ mã hs của trà bá tước)
- Mã HS 09021090: Trà xanh chưa ủ men đã được chế biến đóng gói 2,5kg/gói.7gói/ CTnhãn hiệu:LAGI NATURE.Tên khoa học Camellia sinensis.(Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs trà xanh chưa ủ/ mã hs của trà xanh chư)
- Mã HS 09022010: Lá trà xanh Nhật Bản (CAMELLIA SINESIS), sấy khô, net weight: 30kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs lá trà xanh nhậ/ mã hs của lá trà xanh)
- Mã HS 09022090: Trà xanh (Green Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà xanh green/ mã hs của trà xanh gr)
- Mã HS 09022090: Trà Dermalogy Real Fresh Foam Green Tea 160g, mới 100%... (mã hs trà dermalogy r/ mã hs của trà dermalog)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh Matcha A Hamasaen 1 kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs bột trà xanh ma/ mã hs của bột trà xanh)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh Organic Matcha HL 1 kg/gói; 10 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs bột trà xanh or/ mã hs của bột trà xanh)
- Mã HS 09022090: Trà xanh gạo rang Macchairi Genmaicha 1kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs trà xanh gạo ra/ mã hs của trà xanh gạo)
- Mã HS 09022090: Lá trà ổi xay nhuyễn dùng để làm trà (chè),(Tên khoa học:Psidium Guajaval)... (mã hs lá trà ổi xay n/ mã hs của lá trà ổi xa)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- nguyên liệu sản xuất trà sữa (120g/bag, 40bags/cnts). Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh nguyê/ mã hs của trà xanh ng)
- Mã HS 09022090: Lá cây đỗ trọng cắt nhỏ dùng để làm trà (chè) (Tên khoa học: Eucommia ulmoides)... (mã hs lá cây đỗ trọng/ mã hs của lá cây đỗ tr)
- Mã HS 09022090: Hàng của văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh: Trà (1.36kg/hộp) dùng cho văn phòng... (mã hs hàng của văn ph/ mã hs của hàng của văn)
- Mã HS 09022090: (NLSX SP Nestle) Bột trà xanh (Green Tea powder Maccha Uji MOK 5). Hàng sử dụng KQGĐ số 9818/TB-TCHQ ngày 13/12/2016... (mã hs nlsx sp nestle/ mã hs của nlsx sp nes)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã được sấy khô, hàng được đóng trong 912 kiện, tên khoa học:camellia sinensis (hàng không nằm trong danh mục cites).... (mã hs chè xanh đã đượ/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Trà (lá trà khô) dùng để pha nước uống đựng trong gói giấy,200 gram/gói, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP.Z O.O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs trà lá trà khô/ mã hs của trà lá trà)
- Mã HS 09022090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà xanh (Matcha) (Green Tea Asahina No.4)- 10Kgs/ thùng- NSX: 12/2019- HSD: 10 tháng. Nhà sx : Meiyo CO.,LTD... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- Meiyo Japanese Green Tea- H-M4 (S) MET01 (Qui cách đóng gói : 9 Kgs/carton; 12bags/ carton; 1bag 0.75 Kgs). Dùng để sản xuất Trà xanh Matcha. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh meiyo/ mã hs của trà xanh me)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường(sấy khô), quy cách 40 kg/bao (tên khoa học: Camellia sinensis). Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs chè xanh khô c/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09023010: Trà đen Assam B (Assam Black Tea Leaf B) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen assam b/ mã hs của trà đen assa)
- Mã HS 09023010: Trà đen Plain Jade (Plain Jade Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen plain j/ mã hs của trà đen plai)
- Mã HS 09023010: Trà đen Royal Ceylon (Royal Ceylon Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà đen royal c/ mã hs của trà đen roya)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Barrys Tea (40 gói/hộp)... (mã hs trà túi lọc bar/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Oolong Alishan (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà oolong alis/ mã hs của trà oolong a)
- Mã HS 09023090: Trà Đen Himalaya Assam (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà đen himalay/ mã hs của trà đen hima)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Cao Cấp Assam Jasmine (600g/pack).Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh cao cấ/ mã hs của trà xanh cao)
- Mã HS 09023090: Trà nhúng Lyous Barrys Tea 40 gói/116g/hộp, hsd: 02/2021, mới 100%.... (mã hs trà nhúng lyous/ mã hs của trà nhúng ly)
- Mã HS 09023090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: trà túi lọc (20 gói 15g/hộp)... (mã hs hành lý cá nhân/ mã hs của hành lý cá n)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men), đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX.... (mã hs chè đenđã ủ me/ mã hs của chè đenđã ủ)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc TEAVANA EARL GREY BLACK TEA BLEND 12 gói/ hộp,36 g/hộp--HSD:09/2020--11057351... (mã hs trà túi lọc tea/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Yerba Mate, NCC: CACHAY SA, 500g/ 1 gói, HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà yerba mate/ mã hs của trà yerba ma)
- Mã HS 09023090: Trà đen Cachamai Clasico, NCC: CACHAY SA,(40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen cachama/ mã hs của trà đen cach)
- Mã HS 09023090: Trà thảo mộc Cachamai Tilo, NCC: CACHAY SA,(40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà thảo mộc ca/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09023090: Trà Yerba Mate hương vị cam, NCC: CACHAY SA, 500g/ 1 gói, HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà yerba mate/ mã hs của trà yerba ma)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Yerba Mate Siluet Plus, NCC: CACHAY SA,(50x 3 g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc yer/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà hoa quả túi lọc Cachamai Fruitilla, NCC: CACHAY SA, (40x2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà hoa quả túi/ mã hs của trà hoa quả)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men 0.5 kg/túi, 44 túi/ kiện, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đã/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà đen hương vị quýt Cachamai Mandrina, NCC: CACHAY SA, (40x 2g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen hương v/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09023090: Trà bá tước Cachamai O Clock Earl Grey, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà bá tước cac/ mã hs của trà bá tước)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) đen đã sấy khô-Black Tea,thành phần: trà sấy khô. Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang; 600g/ gói,50 gói/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè đen đ/ mã hs của trà chè đe)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Cachamai O Clock Black Tea Hibiscus, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc cac/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah hương Táo loại túi lọc 1.5G/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (APPLE), trà đen.số TCB 23/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah hươn/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09023090: Trà đen hương chanh sả Cachamai O Clock Lemon Grass, NCC: CACHAY SA,(40x 1.5g), HSD: 11/2021, dùng làm mẫu thử nghiệm sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs trà đen hương c/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Bá Tước loại túi lọc 1.5 g/gói, 20 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (EARL GREY) trà đen, số TCB 25/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah bá t/ mã hs của trà dilmah b)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) Ô Long đã sấy khô- Oolong Tea, thành phần : trà đen sấy khô, Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/gói, 50 gói/carton. Hàng mới 100%... (mã hs trà chè ô lon/ mã hs của trà chè ô)
- Mã HS 09023090: Trà đen Dilmah Premium Ceylon loại túi lọc 2G/gói, 25 gói/hộp, 12 hộp/thùng, (PREMIUM), trà đen, số TCB 34/imexco vietnam/2019, mới 100%, HSD 11/2022... (mã hs trà đen dilmah/ mã hs của trà đen dilm)
- Mã HS 09023090: Bột dùng để pha nước uống Wakodo vị trà Houji, 9,6g/ hộp(1,2g/gói nhỏ, 8 gói nhỏ/hộp), 24 hộp/thùng, NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Asahi Group. hàng mới 100%.... (mã hs bột dùng để pha/ mã hs của bột dùng để)
- Mã HS 09023090: Chè đen khô, đóng 19 kg/kiện (tên khoa học: Camellia sinensis). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT.... (mã hs chè đen khô đó/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô đóng dạng bánh (đã ủ men 1,1 kg/túi, 16 túi/ kiện, số lượng kiện: 991 kiện. hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đón/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Ceylon Gold loại túi lọc (trà đen) 2.0G/túi, 25 túi/hộp, 24 hộp/thùng, số TCB 38/IMEXCO VIỆT NAM/2019, mới 100%, nhà sản xuất: MJF Holdings Ltd, HSD: 11/2022... (mã hs trà dilmah ceyl/ mã hs của trà dilmah c)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Exceptional Hương quả mọng loại túi lọc 2.0 g/gói, 20 gói/hộp, 6 hộp/thùng. Số TCB 39/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF Holdings LTD. HSD thang 11/2021... (mã hs trà dilmah exce/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09023090: Trà đen đã ủ men sấy khô đóng trong túi kín khí, 2,5kg/túi nhãn hiệu :Lapsang Souchong.Tên khoa học Camellia sinensis.(Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs trà đen đã ủ me/ mã hs của trà đen đã ủ)
- Mã HS 09023090: Trà Dilmah Điểm Tâm Anh Quốc (English breakfast) loại túi lọc 2G/gói, 25 gói/hộp, 12 hộp/thùng (trà đen), số TCB 30/imexco vietnam/2019, mới 100%, Nhà sx MJF HOLDINGS LTD, HSD 11/2022... (mã hs trà dilmah điểm/ mã hs của trà dilmah đ)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (đã ủ men, 7,71 KG/KIỆN, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs lá chè đen khô/ mã hs của lá chè đen k)
- Mã HS 09024010: Trà Đại Hồng Bào mã hàng:LH1048 (thùng 40 gói,1 gói75 gram chia làm 2 gói nhỏ), Nsx:Nam Wan Tea-Singapore,Hsdụng 30/12/2021),th.phần chính:100% lá trà Ô long,dùng làm trà sữa, mới 100%... (mã hs trà đại hồng bà/ mã hs của trà đại hồng)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs trà hàng quà t/ mã hs của trà hàng qu)
- Mã HS 09024090: Trà đen (Black Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09024090: Trà Ô Long (Oolong Tea) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà ô long ool/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09024090: TRÀ ALISAN (ALISAN TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà alisan ali/ mã hs của trà alisan)
- Mã HS 09024090: TRÀ EARL GREY (EARL GREY TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs trà earl grey/ mã hs của trà earl gre)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Iced Black Tea 800g (20 túi)/thùng--HSD:07/2021--11034437... (mã hs trà túi lọc ice/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc PASSION ICED TEA 648g (24 túi)/thùng--HSD:07/2021--11036932... (mã hs trà túi lọc pas/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà đen- nguyên liệu sản xuất trà sữa (140g/bag; 50bags/ctn). Hàng mới 100%... (mã hs trà đen nguyên/ mã hs của trà đen ngu)
- Mã HS 09024090: Nguyyên liệu thực phẩm; Lá sen khô (15kg/thùng) Mới 100% HSD :Tháng 12/2021... (mã hs nguyyên liệu th/ mã hs của nguyyên liệu)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô chưa pha hương liệu, quy cách 15kg/thùng, hàng mới 100% TQSX... (mã hs chè đen sấy khô/ mã hs của chè đen sấy)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc TEAVANA YOUTHBERRY WHITE TEA BLEND 42g/hộp, 12 túi/ hộp, 3.5g/túi--HSD:08/2020--11057355... (mã hs trà túi lọc tea/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (đã ủ men, 20kg/kiện, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs chè đen khô đã/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Fujian oolong tea YGS-01. Qui cách đóng gói: 17,5 kg/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs lá trà ô long k/ mã hs của lá trà ô lon)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu), thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số: 301506549100 ngày 07/09/2017... (mã hs chè đen pf60kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu), thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số: 301445333730 ngày 28/07/2017... (mã hs chè đen pf62kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Mẫu chè đen, nhãn hiệu ; Tea Sample Grade OPA, đóng gói túi giấy 0.18 kg/ kiện, dùng làm mẫu thử nghiệm, mỚi 100%... (mã hs mẫu chè đen nh/ mã hs của mẫu chè đen)
- Mã HS 09024090: TRÀ TRÁI CÂY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 24/TTR-ĐTTHCPN//03.JAN.2020,TK XUẤT 310412333560/CPNHANHHCM/06.DEC.2019... (mã hs trà trái cây h/ mã hs của trà trái cây)
- Mã HS 09024090: Trà trái cây Nam việt quất và táo (Cranberry & Apple Fruit tea) (250g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs trà trái cây na/ mã hs của trà trái cây)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã ủ men, tên khoa học: Camellia sinensis (hàng không thuộc trong danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT, mới 100%.... (mã hs chè đen khô đã/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô (đã ủ men 3 kg/ túi, 6 túi/1kiện. hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs trà đen khô đã/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09024090: Bột trà đóng gói dạng túi lọc, 20gram/túi, 9kg/thùng, không nhãn hiệu. Tự công bố số: 03/KEVIN/2019. Nhà sx: ANQING YUEYANG TRADING CO., LTD. Hàng mới 100%... (mã hs bột trà đóng gó/ mã hs của bột trà đóng)
- Mã HS 09024090: Trà đen sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 12 kg/thùng, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà đen sấy khô/ mã hs của trà đen sấy)
- Mã HS 09024090: Trà oolong tea sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 1 thùng 15kg, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà oolong tea/ mã hs của trà oolong t)
- Mã HS 09024090: Trà đen black tea sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, 1 thùng 15kg, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs trà đen black t/ mã hs của trà đen blac)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu sọ chưa xay... (mã hs hạt tiêu sọ chư/ mã hs của hạt tiêu sọ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (Tên khoa học: Piper nigrum)- Hàng không nằm trong danh mục Cites)... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt (tiêu xô)... (mã hs tiêu hạt tiêu/ mã hs của tiêu hạt ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen ch/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hột (ID)... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BRAZIL 570GL ASTA... (mã hs hạt tiêu đen br/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu guinea khô (aframomum melegueta) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs hạt tiêu guinea/ mã hs của hạt tiêu gui)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu đỏ, loại chưa xay, dùng làm gia vị, 40 hộp (5 kgs/ hộp), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đỏ lo/ mã hs của hạt tiêu đỏ)
- Mã HS 09041190: Tất bạt khô chưa qua chế biến.Tên khoa học : Piper longum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs tất bạt khô chư/ mã hs của tất bạt khô)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng đã nghiền/Ground White Pepper KY #009073 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng (White Pepper Powder, 20kg x 15 thùng, NSX:12/12/2019- HSD:10/11/2021)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột tiêu trắng/ mã hs của bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay... (mã hs tiêu đen xay/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền Powder S60V- Ground Black Pepper Powder S60V... (mã hs tiêu đen nghiền/ mã hs của tiêu đen ngh)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đã nghiền/GR Black Pepper KY #009128 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu đen đã/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen gói- PEPPER PACKETS/BLACK (1 thùng 6000 gói, 1 thùng 3.628 kgs). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen gói p/ mã hs của tiêu đen gói)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen đã xay đóng gói thành phẩm, dùng để đóng gói cùng với bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần, gói 0.2 gram, mới 100%... (mã hs tiêu đen đã xay/ mã hs của tiêu đen đã)
- Mã HS 09041290: Bột tiêu/ Oreo Pepper N (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột tiêu/ oreo/ mã hs của bột tiêu/ or)
- Mã HS 09042110: ỚT KHÔ INDIA CHƯA SƠ CHẾ, LÀM THỨC ĂN CHO NGƯỜI, (MỚI 100%), ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ BAO... (mã hs ớt khô india ch/ mã hs của ớt khô india)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô còn cuống loại B- Indian Genus Capsium 334/Sannam S4 with stem/Grade B/Old crop (25kg/bao)... (mã hs quả ớt khô còn/ mã hs của quả ớt khô c)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả, 330 thùng x 5kg/thùng/5 túi. Nhà sản xuất: Shenzhen GuangMaoXin Import and Export Co.,Ldt. Hàng mới 100%... (mã hs ớt khô nguyên q/ mã hs của ớt khô nguyê)
- Mã HS 09042210: Bột ớt khô, 10kg/kiện. Hàng mới 100%.... (mã hs bột ớt khô 10k/ mã hs của bột ớt khô)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Ass Paprika 2200 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột ớt/ ass pap/ mã hs của bột ớt/ ass)
- Mã HS 09042210: Bột ớt- Red Pepper Powder #10 (5kg/bao, 2 bao/box). HSD: 19/06/2021. Nhà sản xuất: Dae Kyung Food.CO... (mã hs bột ớt red pep/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Ớt bột CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN.NSX:QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bột chackhan/ mã hs của ớt bột chack)
- Mã HS 09042210: Ớt bột-CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 500g*20 BAG/CTN.NSX:QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bộtchackhan/ mã hs của ớt bộtchack)
- Mã HS 09042210: Ơt bột CHEONGJEONG làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN.NSX::QINGDAO KANGJING FOOD CO.,LTD,Hàng mới 100%... (mã hs ơt bột cheongje/ mã hs của ơt bột cheon)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Red chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX:18/11/2019- HSD:17/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt red chi/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Yido chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX:29/11/2019- HSD:28/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt yido ch/ mã hs của bột ớt yido)
- Mã HS 09042290: Bột ớt- OHS Red Pepper Powder N (10kgs/ctn x 2 ctn)... (mã hs bột ớt ohs red/ mã hs của bột ớt ohs)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Essential Everyday Paprika (6 hủ x 60gr). Hsd 23.02.2021... (mã hs bột ớt essentia/ mã hs của bột ớt essen)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (Red pepper Powder 1LB) (454g x 30)/ CTN (HSD : 11- 2020)... (mã hs bột ớt red pep/ mã hs của bột ớt red)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (1kg/gói*10gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 1kg/gói/ mã hs của ớt bột 1kg/)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (500g/gói*20gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 500g/gó/ mã hs của ớt bột 500g)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (200g/gói*30gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD... (mã hs ớt bột 200g/gó/ mã hs của ớt bột 200g)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Chilli Powder, hiệu Aachi, đóng gói 50g/ gói, 48 gói/ thùng (Pkg), 10 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt chilli p/ mã hs của bột ớt chill)
- Mã HS 09042290: Ớt bột đã qua sơ chế dùng làm gia vị thực phẩm, đóng gói 10 kg/carton, nhà SX: Qingdao Jufengxianghe Food Co.,ltd, hàng mới 100% ngày sx 09/12/2019 hạn sử dụng 18 tháng... (mã hs ớt bột đã qua s/ mã hs của ớt bột đã qu)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế khô cắt đọan dài từ (5-50)cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs vỏ quế khô cắt/ mã hs của vỏ quế khô c)
- Mã HS 09061900: QUẾ THÔ... (mã hs quế thô/ mã hs của quế thô)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương (Eugenia aromatica) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs nụ đinh hương/ mã hs của nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (tên khoa học : Syzygium aromaticum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs đinh hương khô/ mã hs của đinh hương k)
- Mã HS 09071000: Đinh hương,tên khoa học : Syzygium aromaticum.Dạng khô chưa xay, nghiền,50 Kg/Bag. Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs đinh hươngtên/ mã hs của đinh hươngt)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu... (mã hs hạt nhục đậu kh/ mã hs của hạt nhục đậu)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (tên khoa học: Myristica fragrans). Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs nhục đậu khấu/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081200: Bột Nhục Đậu Khấu- Nutmeg Powder HC (10 kg/ctn x 5 ctns)... (mã hs bột nhục đậu kh/ mã hs của bột nhục đậu)
- Mã HS 09082100: Vỏ nhục đậu khấu... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ mã hs của vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09082100: Vỏ hạt nhục đậu khấu... (mã hs vỏ hạt nhục đậu/ mã hs của vỏ hạt nhục)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu (Amomum cardamomum) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs bạch đậu khấu/ mã hs của bạch đậu khấ)
- Mã HS 09083100: Hạt bạch đậu khấu khô (tên khoa học Amomum Cardamomum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs hạt bạch đậu kh/ mã hs của hạt bạch đậu)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu khô. tên khoa học: Amomum cardamomum, Gồm có 550 bao, mỗi bao chứa 25 kg, không dùng làm dược phẩm (Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs bạch đậu khấu k/ mã hs của bạch đậu khấ)
- Mã HS 09092100: Hạt rau mùi Canada (Chưa xay)... (mã hs hạt rau mùi can/ mã hs của hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: HẠT GIỐNG NGÒ RÍ (dùng để gieo trồng, đóng gói 25 kg/bao)... (mã hs hạt giống ngò r/ mã hs của hạt giống ng)
- Mã HS 09092100: Hạt rau mùi, tên khoa học: Coriander seeds (coriandrum sativum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt rau mùi tê/ mã hs của hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò khô (Hàng mới 100%, mới qua sơ chế thông thường, 25kg/bao, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt ngò khô hà/ mã hs của hạt ngò khô)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là, tên khoa học: Cumin seeds (cuminum cyminum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là tên/ mã hs của hạt thì là)
- Mã HS 09093200: Hạt cây thì là, đã nghiền thành bột/Fennel Powder G (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây thì là/ mã hs của hạt cây thì)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô chưa qua chế biến, xay, nghiền (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs hoa hồi khô chư/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi, tên khoa học: Fennel seeds (foeniculum vulgare), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiểu hồi t/ mã hs của hạt tiểu hồi)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô dùng làm nguyên liệu sản xuất hương đốt... (mã hs hoa hồi khô dùn/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096210: Hạt cây hoa hồi, đã nghiền thành bột/ Anise Powder GT (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây hoa hồi/ mã hs của hạt cây hoa)
- Mã HS 09101100: Gừng củ khô... (mã hs gừng củ khô/ mã hs của gừng củ khô)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi... (mã hs gừng củ tươi/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi TQSX... (mã hs gừng củ tươi tq/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi (TQSX)... (mã hs gừng củ tươi t/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi do TQSX... (mã hs gừng củ tươi do/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI ĐÓNG GÓI 10KG/THÙNG... (mã hs củ gừng tươi đó/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng củ tươi (quy cách đóng gói 35kg/bao nylon do TQSX)... (mã hs gừng củ tươi q/ mã hs của gừng củ tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng (Loại tươi, không làm giống) (Hàng miễn thuế GTGT theo CV 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014).... (mã hs củ gừng loại t/ mã hs của củ gừng loạ)
- Mã HS 09101200: Gừng nghiền đông lạnh (đóng thùng cartons 20kg) ... (mã hs gừng nghiền đôn/ mã hs của gừng nghiền)
- Mã HS 09101200: Bột gừng/ Ass Ginger Powder (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột gừng/ ass g/ mã hs của bột gừng/ as)
- Mã HS 09101200: Bột gừng ASP (Essence of Seasoning Powder) (bột gia vị nước sốt cơm bò). Quy cách đóng gói: 1Kg/túi nhựa PE đã đóng kín khí, 12 túi/thùng carton (Hàng mới 100%).... (mã hs bột gừng asp e/ mã hs của bột gừng asp)
- Mã HS 09102000: Nhụy hoa nghệ tây (200g/túi) để pha nước uống... (mã hs nhụy hoa nghệ t/ mã hs của nhụy hoa ngh)
- Mã HS 09103000: Củ nghệ đã sấy khô, 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs củ nghệ đã sấy/ mã hs của củ nghệ đã s)
- Mã HS 09109110: Bột cari sử dụng trong thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs bột cari sử dụn/ mã hs của bột cari sử)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri Spicy Curry Powder S&B 400g/hộp 20 hộp/thùng; HSD: 09/2022... (mã hs bột cà ri spicy/ mã hs của bột cà ri sp)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri (Curry Powder KA) 20kg/thùng-NPL dùng để sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs bột cà ri curr/ mã hs của bột cà ri c)
- Mã HS 09109190: Hỗn hợp gia vị- OHS Spice Mix NF-1 (10kg/ctn x 7 ctns)... (mã hs hỗn hợp gia vị/ mã hs của hỗn hợp gia)
- Mã HS 09109190: Sợi nhuỵ hoa nghệ- Saffron Thread, 1g/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sợi nhuỵ hoa ng/ mã hs của sợi nhuỵ hoa)
- Mã HS 09109190: Bột ớt hỗn hợp Assorted Chili Pepper S&B 300g/gói 30 gói/thùng; HSD: 10/2021... (mã hs bột ớt hỗn hợp/ mã hs của bột ớt hỗn h)
- Mã HS 09109190: Bột gia vị tổng hợp (TP: tiên đen, tiêu trắng,xô thơm, tỏi, cần tây,., 20kg x 1 thùng, NSX:23/12/2019- HSD:22/12/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột gia vị tổng/ mã hs của bột gia vị t)
- Mã HS 09109910: Bột Lá Nguyệt Quế- Bay Leaves Powder HC (8kg/ctn x 3 ctns)... (mã hs bột lá nguyệt q/ mã hs của bột lá nguyệ)
- Mã HS 09109910: Lá nguyệt quế khô (Tên khoa học: Laurus nobilis) Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs lá nguyệt quế k/ mã hs của lá nguyệt qu)
- Mã HS 09109910: Lá cây nguyệt quế, tên khoa học: Laurus nobilis L.Dùng làm gia vị, không làm dược liệu. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs lá cây nguyệt q/ mã hs của lá cây nguyệ)
- Mã HS 09109990: Bột rau kinh giới- Oregano Powder (8kg/ctn x 2 ctns)... (mã hs bột rau kinh gi/ mã hs của bột rau kinh)
- Mã HS 09109990: HOA TÍA TÔ. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.6KG/12PACK)... (mã hs hoa tía tô nhà/ mã hs của hoa tía tô)
- Mã HS 09109990: LÁ TIÊU NHẬT. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.2KG/9PACK)... (mã hs lá tiêu nhật n/ mã hs của lá tiêu nhật)
- Mã HS 09109990: LÁ BENI TADE. Nhà sản xuất: FUKUSUI SHOJI LTD; (0.50KG/25PACK)... (mã hs lá beni tade n/ mã hs của lá beni tade)
- Mã HS 09109990: Bột tỏi/ Garlic Powder TSK(BL)#290592 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột tỏi/ garlic/ mã hs của bột tỏi/ gar)
- Mã HS 09109990: Bột tỏi- Essential Everyday Garlic Powder (6 x 88 gr). Hsd 28.05.2021... (mã hs bột tỏi essent/ mã hs của bột tỏi ess)
- Mã HS 09109990: Bột hành Essential Everyday Onion powder (6 hủ x 74g). Hsd 05.08.2022... (mã hs bột hành essent/ mã hs của bột hành ess)
- Mã HS 09109990: Muối tỏi- Essential Everyday Garlic Salt (6 hủ x 148g). Hsd 09.09.2020... (mã hs muối tỏi essen/ mã hs của muối tỏi es)
- Mã HS 09109990: BỘT THẢO DƯỢC FENUGREEK (CỎ CÀ RI) CÔNG DỤNG DÙNG ĐỂ GỘI ĐẦU, DƯỠNG TÓC... (mã hs bột thảo dược f/ mã hs của bột thảo dượ)
- Mã HS 09109990: Lá húng quế Essential Everyday Basil Leaves (6 hủ x 17g). Hsd 22.05.2022... (mã hs lá húng quế ess/ mã hs của lá húng quế)
- Mã HS 09109990: Gia vị Taco Seasoning Mix hiệu Essential Everyday (24 gói x 35g). Hsd 30.07.2021... (mã hs gia vị taco sea/ mã hs của gia vị taco)
- Mã HS 09109990: Hạt ớt khô đã qua sơ chế thông thường, sấy khô, 50kg/bao, không phải hạt giống. Hàng mới 100%... (mã hs hạt ớt khô đã q/ mã hs của hạt ớt khô đ)
- Mã HS 09109990: TỎI ĐEN, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07.JAN.2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12.DEC.2019... (mã hs tỏi đen hàng x/ mã hs của tỏi đen hàn)
- Mã HS 09109990: Củ địa liền khô chưa qua chế biến.Tên khoa học : Kaempferia sp. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs củ địa liền khô/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Lá cây cà rị khô- Dry Fenugreek leaves (Kasuri Methi), hiệu Aachi, tên khoa học: Trigonella foenum-graecum, đóng gói 50g/ gói, 20 gói/ thùng (Pkg), 10 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs lá cây cà rị kh/ mã hs của lá cây cà rị)

2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 09011110: Cà phê hạt loại 1... (mã hs cà phê hạt loại/ mã hs của cà phê hạt l)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta VN... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09011110: CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs ca phe robusta/ mã hs của ca phe robus)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Robusta... (mã hs cà phê việt nam/ mã hs của cà phê việt)
- Mã HS 09011110: HAT CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs hat ca phe robu/ mã hs của hat ca phe r)
- Mã HS 09011110: CÀ PHE ROBUSTA COFFEE S18 ... (mã hs cà phe robusta/ mã hs của cà phe robus)
- Mã HS 09011110: CA PHE HAT CHUA RANG VIET NAM LOAI 2... (mã hs ca phe hat chua/ mã hs của ca phe hat c)
- Mã HS 09011110: Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Arabica Loại 1)... (mã hs cà phê chưa ran/ mã hs của cà phê chưa)
- Mã HS 09011110: CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 (HANG CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CAFEIN) ... (mã hs caphe robusta v/ mã hs của caphe robust)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN CHUA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN.CHUNG LOAI ROBUSTA,LOAI 1 (640BAO02CONT 20')... (mã hs ca phe nhan chu/ mã hs của ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 1, hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao. TC: 1280bao/4cont x 20ft... (mã hs cà phê hạt việt/ mã hs của cà phê hạt v)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân xô,robusta,loại 1(320bao,1bao60kg,01Cont20')(trọng lượng thực tế 19,200 tan)(don gia hoa don 1.547 usd/tan)... (mã hs cà phê nhân xô/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09011190: cà phê... (mã hs cà phê/ mã hs của cà phê)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê ... (mã hs hạt cà phê/ mã hs của hạt cà phê)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt Robusta R1 S18... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê Robusta, sàn 18, PACKING: 60KGS/BAG... (mã hs hạt cà phê robu/ mã hs của hạt cà phê r)
- Mã HS 09011190: CÀ PHÊ HẠT (CHƯA RANG CHƯA QUA CHẾ BIẾN) MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt chưa rang Arabica (còn vỏ lụa), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09011210: Café hạt Robusta gói 200 gr... (mã hs café hạt robust/ mã hs của café hạt rob)
- Mã HS 09011210: Café hạt Arabica gói 200 gr... (mã hs café hạt arabic/ mã hs của café hạt ara)
- Mã HS 09011210: Cà phê instant 200grm/1 gói ... (mã hs cà phê instant/ mã hs của cà phê insta)
- Mã HS 09011210: Cà phê Unwashed Arabica sàng 16 đã trích caffeine... (mã hs cà phê unwashed/ mã hs của cà phê unwas)
- Mã HS 09011210: Cà phê Arabica, Robusta Việt Nam loại 1 (đã trích caffeine)... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt đã khử chất cà-phê-in (1000KG/Túi)- Decaffeinated Green Coffee Class 7.2 Big Bag Bulk Slip Sheet... (mã hs cà phê hạt đã k/ mã hs của cà phê hạt đ)
- Mã HS 09011290: CÀ PHÊ RANG XAY... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09011290: Café hạt Espresso gói 200 gr... (mã hs café hạt espres/ mã hs của café hạt esp)
- Mã HS 09011290: Cà phê sữa linh chi (làm từ tinh chất cà phê, linh chi, đương, muối) nhãn hiệu vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cà phê sữa linh/ mã hs của cà phê sữa l)
- Mã HS 09012110: Café chồn bộ (300g/gói)... (mã hs café chồn bộ 3/ mã hs của café chồn bộ)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Robusta 200g... (mã hs coffee sóc robu/ mã hs của coffee sóc r)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Arabica 200g... (mã hs coffee sóc arab/ mã hs của coffee sóc a)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Espresso 200g... (mã hs coffee sóc espr/ mã hs của coffee sóc e)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Mokka, mới 100%... (mã hs cà phê hạt mokk/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Cappuccino, mới 100%... (mã hs cà phê hạt capp/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố G73 in, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố g73/ mã hs của cà phê phố g)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố sữa đá, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố sữa/ mã hs của cà phê phố s)
- Mã HS 09012110: Café chồn 300g bột, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 300g/ mã hs của café chồn 30)
- Mã HS 09012110: Cà phê G73 3 in hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g73 3 in/ mã hs của cà phê g73 3)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 hòa tan đen, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012110: Café chồn 3in1 20g*18g, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 3in1/ mã hs của café chồn 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Culi hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 3in 50 gói/bịch, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 3in 5/ mã hs của cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê rock 3in1 sầu riêng, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rock 3in/ mã hs của cà phê rock)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 4- Culi Premium (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 4/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 5- Culi Arabica (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 5/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Arabica hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 2- Arabica Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 2/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt rang hương Culi, chưa xay, mới 100%... (mã hs cà phê hạt rang/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt SUCCESS 2 đã rang- Bịch 1 kg (1000 gr/bịch; 10 bịch/thùng)... (mã hs cà phê hạt succ/ mã hs của cà phê hạt s)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt King coffee-Da Lat-12oz (340gr/bịch; 12 bịch/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê nguyên h/ mã hs của cà phê nguyê)
- Mã HS 09012110: Coffee Butter- Whole_Cà phê nguyên hạt, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee butter/ mã hs của coffee butte)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Coffee Đức Hưng Aroma. Nhãn hiệu Đức Hưng (48 túi/thùng, 13.2kg/carton), code CA-1, hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt coff/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Hạt cà phê đã rang, chưa xay, chưa khử chất caffeine- Coffee beans, roasted, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hạt cà phê đã r/ mã hs của hạt cà phê đ)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ... (mã hs cà phê/ mã hs của cà phê)
- Mã HS 09012120: TRÀ ĐÀO... (mã hs trà đào/ mã hs của trà đào)
- Mã HS 09012120: THẢM NHỰA... (mã hs thảm nhựa/ mã hs của thảm nhựa)
- Mã HS 09012120: TRÀ BÍ ĐAO... (mã hs trà bí đao/ mã hs của trà bí đao)
- Mã HS 09012120: DÂY ĐEO THẺ... (mã hs dây đeo thẻ/ mã hs của dây đeo thẻ)
- Mã HS 09012120: Netcafe LON... (mã hs netcafe lon/ mã hs của netcafe lon)
- Mã HS 09012120: Café đen đá... (mã hs café đen đá/ mã hs của café đen đá)
- Mã HS 09012120: Café đen đá ... (mã hs café đen đá/ mã hs của café đen đá)
- Mã HS 09012120: Cafe túi 50g... (mã hs cafe túi 50g/ mã hs của cafe túi 50g)
- Mã HS 09012120: Trà đào 156g... (mã hs trà đào 156g/ mã hs của trà đào 156g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá... (mã hs cà phê đen đá/ mã hs của cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3... (mã hs cà phê chồn 3/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 50gói... (mã hs cafe g7 50gói/ mã hs của cafe g7 50gó)
- Mã HS 09012120: CF chồn 3 VLH... (mã hs cf chồn 3 vlh/ mã hs của cf chồn 3 vl)
- Mã HS 09012120: Phin Cafe gốm... (mã hs phin cafe gốm/ mã hs của phin cafe gố)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ NAM SƠN... (mã hs cà phê nam sơn/ mã hs của cà phê nam s)
- Mã HS 09012120: Coffee sữa đặc... (mã hs coffee sữa đặc/ mã hs của coffee sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen... (mã hs cf hòa tan đen/ mã hs của cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: BỘT CÀ PHÊ RANG... (mã hs bột cà phê rang/ mã hs của bột cà phê r)
- Mã HS 09012120: Cà phê Dừa 240g... (mã hs cà phê dừa 240g/ mã hs của cà phê dừa 2)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 50gói... (mã hs cà phê g7 50gói/ mã hs của cà phê g7 50)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn GÓI... (mã hs cà phê chồn gói/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF MeTrang 500g... (mã hs cf metrang 500g/ mã hs của cf metrang 5)
- Mã HS 09012120: CF chồn GÓI VLH... (mã hs cf chồn gói vlh/ mã hs của cf chồn gói)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn 500g... (mã hs cf mc chồn 500g/ mã hs của cf mc chồn 5)
- Mã HS 09012120: Legendee hộp gỗ... (mã hs legendee hộp gỗ/ mã hs của legendee hộp)
- Mã HS 09012120: Coffee chocolate... (mã hs coffee chocolat/ mã hs của coffee choco)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Hạ 454g... (mã hs cà phê k hạ 454/ mã hs của cà phê k hạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin 250g... (mã hs cà phê phin 250/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Capu... (mã hs cà phê chồn cap/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cf chồn 2in1 nh/ mã hs của cf chồn 2in1)
- Mã HS 09012120: CF G7 Cappuccino... (mã hs cf g7 cappuccin/ mã hs của cf g7 cappuc)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe G7 hộp... (mã hs cb 3 cafe g7 hộ/ mã hs của cb 3 cafe g7)
- Mã HS 09012120: Café đen hòa tan ... (mã hs café đen hòa ta/ mã hs của café đen hòa)
- Mã HS 09012120: Coffee Matcha dừa... (mã hs coffee matcha d/ mã hs của coffee match)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 800g... (mã hs cafe g7 3in1 80/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: Coffee matcha sữa... (mã hs coffee matcha s/ mã hs của coffee match)
- Mã HS 09012120: Cà phê Cappuccino... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09012120: K coffee hộp 255g... (mã hs k coffee hộp 25/ mã hs của k coffee hộp)
- Mã HS 09012120: K coffee gói 227g... (mã hs k coffee gói 22/ mã hs của k coffee gói)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Luwak... (mã hs cà phê chồn luw/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee GÓI 454g... (mã hs k coffee gói 45/ mã hs của k coffee gói)
- Mã HS 09012120: CF Arch Cappucino... (mã hs cf arch cappuci/ mã hs của cf arch capp)
- Mã HS 09012120: CF hòa tan MC 24g... (mã hs cf hòa tan mc 2/ mã hs của cf hòa tan m)
- Mã HS 09012120: Cf.TNguyên G7 hộp... (mã hs cftnguyên g7 h/ mã hs của cftnguyên g)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 800g x 10... (mã hs cafe g7 800g x/ mã hs của cafe g7 800g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đá Việt Nam... (mã hs cà phê đá việt/ mã hs của cà phê đá vi)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Đông 454g... (mã hs cà phê k đông 4/ mã hs của cà phê k đôn)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan đen... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09012120: Café phin giấy đơn... (mã hs café phin giấy/ mã hs của café phin gi)
- Mã HS 09012120: CF legend CFSD S 9... (mã hs cf legend cfsd/ mã hs của cf legend cf)
- Mã HS 09012120: CF G7 100 gói 3in1... (mã hs cf g7 100 gói 3/ mã hs của cf g7 100 gó)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn cao cấp... (mã hs cf mc chồn cao/ mã hs của cf mc chồn c)
- Mã HS 09012120: Cafe star phin 250g... (mã hs cafe star phin/ mã hs của cafe star ph)
- Mã HS 09012120: Hạt Macca Brow 500g... (mã hs hạt macca brow/ mã hs của hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Filter105g... (mã hs cà phê k filter/ mã hs của cà phê k fil)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Black 227g... (mã hs cà phê k black/ mã hs của cà phê k bla)
- Mã HS 09012120: Cà phê Eros Premium... (mã hs cà phê eros pre/ mã hs của cà phê eros)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin sữa đơn... (mã hs cà phê phin sữa/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê 4in1 Mr Việt... (mã hs cà phê 4in1 mr/ mã hs của cà phê 4in1)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn VN 2in1... (mã hs cà phê chồn vn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legende 250g... (mã hs cà phê legende/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: CF Hello 5 Gift set... (mã hs cf hello 5 gift/ mã hs của cf hello 5 g)
- Mã HS 09012120: Coffee chồn gói 300g... (mã hs coffee chồn gói/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Phin pha coffee inox... (mã hs phin pha coffee/ mã hs của phin pha cof)
- Mã HS 09012120: Combo Cafe phin 250g... (mã hs combo cafe phin/ mã hs của combo cafe p)
- Mã HS 09012120: Coffee cappucino dừa... (mã hs coffee cappucin/ mã hs của coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A&R 100g... (mã hs cà phê chồn a&r/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn 2in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend sữa đá... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Black Mr Việt... (mã hs cà phê black mr/ mã hs của cà phê black)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin giấy đơn... (mã hs cà phê phin giấ/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend Editon... (mã hs cà phê legend e/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sóc 100% A 100g... (mã hs café sóc 100% a/ mã hs của café sóc 100)
- Mã HS 09012120: Cafe HC túi lọc 150g... (mã hs cafe hc túi lọc/ mã hs của cafe hc túi)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 300g A&R... (mã hs cafe hcccv 300/ mã hs của cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: CF legend classis 46... (mã hs cf legend class/ mã hs của cf legend cl)
- Mã HS 09012120: Cà phê bịch 100 gói ... (mã hs cà phê bịch 100/ mã hs của cà phê bịch)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin lọc sữa ... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Morning 227g... (mã hs cà phê k mornin/ mã hs của cà phê k mor)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Delight 612g... (mã hs cà phê k deligh/ mã hs của cà phê k del)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Robusta 200g... (mã hs cafe sóc robust/ mã hs của cafe sóc rob)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Aribica 200g... (mã hs cafe sóc aribic/ mã hs của cafe sóc ari)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 1- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 1/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 4- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 4/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 5- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 5/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Culi 100g... (mã hs cà phê chồn cul/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch cappucino... (mã hs cà phê arch cap/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê 3 in 1 Mr Việt... (mã hs cà phê 3 in 1 m/ mã hs của cà phê 3 in)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3in1 Huca... (mã hs cà phê chồn 3in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe HC 3 in 1 hộp 10... (mã hs cafe hc 3 in 1/ mã hs của cafe hc 3 in)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 350g Moka... (mã hs cafe hcccv 350/ mã hs của cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet GMN 250g... (mã hs caffe mr viet g/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hương chồn 500g... (mã hs cà phê hương ch/ mã hs của cà phê hương)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Espresso 200g... (mã hs cafe sóc espres/ mã hs của cafe sóc esp)
- Mã HS 09012120: Cà phê sóc 100% A 100g... (mã hs cà phê sóc 100%/ mã hs của cà phê sóc 1)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng tạo 1 340g... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09012120: Hộp quà Highlands 200g... (mã hs hộp quà highlan/ mã hs của hộp quà high)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe CCV 300g A&R... (mã hs cb 4 cafe ccv 3/ mã hs của cb 4 cafe cc)
- Mã HS 09012120: Café Con Sóc gói 100 gr... (mã hs café con sóc gó/ mã hs của café con sóc)
- Mã HS 09012120: Café TN Legend Classic ... (mã hs café tn legend/ mã hs của café tn lege)
- Mã HS 09012120: Café hiệu Chồn gói 300g... (mã hs café hiệu chồn/ mã hs của café hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 Capuchino 216gr... (mã hs cafe g7 capuchi/ mã hs của cafe g7 capu)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet chồn 250g... (mã hs caffe mr viet c/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Tiêu đen nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 hòa tan đen 30g... (mã hs cafe g7 hòa tan/ mã hs của cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012120: Arch Cà phê đá Việt Nam... (mã hs arch cà phê đá/ mã hs của arch cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A1 3in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn a1/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee phin giấy 105g... (mã hs k coffee phin g/ mã hs của k coffee phi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hello 5 Gift set... (mã hs cà phê hello 5/ mã hs của cà phê hello)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG truyền thống... (mã hs cà phê 1kg truy/ mã hs của cà phê 1kg t)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe phin giấy đơn... (mã hs cb 3 cafe phin/ mã hs của cb 3 cafe ph)
- Mã HS 09012120: Cà phê King 3in1*20 TD ... (mã hs cà phê king 3in/ mã hs của cà phê king)
- Mã HS 09012120: Thức uống hòa tan 15 gói... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09012120: Hạt macca Brown 250g lớn... (mã hs hạt macca brown/ mã hs của hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Wake-up 454g... (mã hs cà phê k vn wak/ mã hs của cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Morning 454g... (mã hs cà phê k vn mor/ mã hs của cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê chồn gói 300g... (mã hs at cà phê chồn/ mã hs của at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Robusta 100g... (mã hs cà phê chồn rob/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Arabica 150g... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn vàng C7 350g... (mã hs cà phê chồn vàn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch sữa đặc 216g... (mã hs cà phê arch sữa/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê Con sóc 120g ... (mã hs hộp cà phê con/ mã hs của hộp cà phê c)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet Đà Lạt 250g... (mã hs caffe mr viet đ/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Caffe capuchino 2in1 255g... (mã hs caffe capuchino/ mã hs của caffe capuch)
- Mã HS 09012120: Tiêu trắng nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu trắng nguy/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 3in 18g 4 gói... (mã hs coffee chồn 3in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn Mê Trang 500g... (mã hs coffee chồn mê/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 đen đá 2in1 240gr... (mã hs cafe g7 đen đá/ mã hs của cafe g7 đen)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 hộp 21 336gr... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Legendee 225g... (mã hs clm cà phê leg/ mã hs của clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa Highland 235ml... (mã hs cà phê sữa high/ mã hs của cà phê sữa h)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen Highland 185ml... (mã hs cà phê đen high/ mã hs của cà phê đen h)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 bịch 50gói*16g ... (mã hs cà phê g7 bịch/ mã hs của cà phê g7 bị)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet Arabica 250g... (mã hs caffe mr viet a/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên G7 hộp... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột,phin T.Tín 250g... (mã hs cà phê bộtphin/ mã hs của cà phê bộtp)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt Hương Chồn 250g... (mã hs cà phê hạt hươn/ mã hs của cà phê hạt h)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG Full city Roast... (mã hs cà phê 1kg full/ mã hs của cà phê 1kg f)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe HC 3 in 1 túi 22... (mã hs cb 4 cafe hc 3/ mã hs của cb 4 cafe hc)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hộp 21 gói *16g ... (mã hs cà phê g7 hộp 2/ mã hs của cà phê g7 hộ)
- Mã HS 09012120: Cà phê legendee 225g-chồn ... (mã hs cà phê legendee/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 1 gói 340 gr ... (mã hs café sáng tạo 1/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 4 gói 340 gr ... (mã hs café sáng tạo 4/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen- túi 100 gói... (mã hs cf hòa tan đen/ mã hs của cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: Café chồn hiệu Essenti 250g... (mã hs café chồn hiệu/ mã hs của café chồn hi)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 2in1 18g 20 gói... (mã hs coffee chồn 2in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arabica cầu đất 500g... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc đen đơn 300gr... (mã hs cafe phin lọc đ/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc nâu đơn 200gr... (mã hs cafe phin lọc n/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: CLM-Cà phê Sáng tạo 8 500gr... (mã hs clmcà phê sáng/ mã hs của clmcà phê s)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch matcha dừa 216g... (mã hs cà phê arch mat/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Sáng tạo 8 250gr... (mã hs clm cà phê sán/ mã hs của clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn hòa tan dừa 160g... (mã hs cà phê chồn hòa/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Con sóc Fla 35g-100g ... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Con Sóc (250g/gói)... (mã hs cà phê xay con/ mã hs của cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Café Trung Nguyên hiệu Legend... (mã hs café trung nguy/ mã hs của café trung n)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet hòa tan đen 40g... (mã hs caffe mr viet h/ mã hs của caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Coffee Rock vị dừa 3in 1 240g... (mã hs coffee rock vị/ mã hs của coffee rock)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Hancoffee bột 500g... (mã hs at cà phê hanc/ mã hs của at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Hancoffee hòa tan 3in1... (mã hs cà phê hancoffe/ mã hs của cà phê hanco)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá Highlands 185ml... (mã hs cà phê đen đá h/ mã hs của cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Legendee (250g/gói)... (mã hs cà phê xay lege/ mã hs của cà phê xay l)
- Mã HS 09012120: Cà phê Capuchino G8 (200g/hộp)... (mã hs cà phê capuchin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09012120: Ca phe Good morning 480gr x 21... (mã hs ca phe good mor/ mã hs của ca phe good)
- Mã HS 09012120: Cà phê Good morning 480gr x 21... (mã hs cà phê good mor/ mã hs của cà phê good)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 100g hàng mới 100%... (mã hs cà phê chồn 100/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê h.tan 3in1 Highland hộp... (mã hs cà phê htan 3i/ mã hs của cà phê htan)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp trống gỗ T.Tín 150g... (mã hs cà phê hộp trốn/ mã hs của cà phê hộp t)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa đá Highlands 235ml ... (mã hs cà phê sữa đá h/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch chocolate sữa 240g... (mã hs cà phê arch cho/ mã hs của cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê Mr Việt phin Asia 250g ... (mã hs cà phê mr việt/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê hòa tan 3in1 Mr Việt... (mã hs at cà phê hòa/ mã hs của at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Robusta 500g- HN100RH... (mã hs hancoffee robus/ mã hs của hancoffee ro)
- Mã HS 09012120: Cà phê (Mua trong nước: 2.775kg)... (mã hs cà phê mua tro/ mã hs của cà phê mua)
- Mã HS 09012120: Café Hello 5 gift set hộp 250 gr... (mã hs café hello 5 gi/ mã hs của café hello 5)
- Mã HS 09012120: Cafe TN Sáng tạo 1 hàng mới 100%... (mã hs cafe tn sáng tạ/ mã hs của cafe tn sáng)
- Mã HS 09012120: Cà phê King hòa tan đen 2g*15 TD ... (mã hs cà phê king hòa/ mã hs của cà phê king)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 2in1 đen đá hộp 15*16g ... (mã hs cà phê g7 2in1/ mã hs của cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hello giftset(250g/gói)... (mã hs cà phê xay hell/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê đà lạt 250g- sense asia... (mã hs at cà phê đà l/ mã hs của at cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cafe Capuccino Mocha hàng mới 100%... (mã hs cafe capuccino/ mã hs của cafe capucci)
- Mã HS 09012120: Cafe chồn hiệu Việt Lai Hương 200gr... (mã hs cafe chồn hiệu/ mã hs của cafe chồn hi)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay hiệu Trung Tín (250g/Hộp)... (mã hs cà phê xay hiệu/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Arbarica 250g- sense asia... (mã hs at cà phê arba/ mã hs của at cà phê a)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy đen 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy đe/ mã hs của cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy sữa 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy sữ/ mã hs của cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hoà tan đen- Hộp 15gói*2g ... (mã hs cà phê g7 hoà t/ mã hs của cà phê g7 ho)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn lon Việt lai hương 200g ... (mã hs cà phê chồn lon/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay chồn hiệu Vàng Ban Mê 250g... (mã hs cà phê xay chồn/ mã hs của cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Coffee Cappuccino dừa 1kg(20g*50 gói)... (mã hs coffee cappucci/ mã hs của coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cafe hiệu Chồn 3in1 hộp 20 gói x 18 gr... (mã hs cafe hiệu chồn/ mã hs của cafe hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt ARABICA 250gr hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 Cappucio các vị hộp 12g*18g ... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê con sóc phin giấy 10g*10 gói... (mã hs at cà phê con/ mã hs của at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 2in1- 15 stick hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 2in1/ mã hs của cafe tn g7 2)
- Mã HS 09012120: Cafe con sóc phin lọc sữa hàng mới 100%... (mã hs cafe con sóc ph/ mã hs của cafe con sóc)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Việt Lai Hương bột lon 200g... (mã hs cà phê chồn việ/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Premium (425gr/lon, 12 Lon/Thùng)... (mã hs cà phê premium/ mã hs của cà phê premi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 1- Culi Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 1/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09012120: Cà pheê Trung Nguyên Gourmet (500gr x 20)... (mã hs cà pheê trung n/ mã hs của cà pheê trun)
- Mã HS 09012120: MR VIET Cà phê đường phố rang xay túi 250g... (mã hs mr viet cà phê/ mã hs của mr viet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê túi lọc Arabica (10 gói/ hộp)- HND1... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê good morning VN 250g- sense asia... (mã hs at cà phê good/ mã hs của at cà phê g)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp Gift (Blend 250g + Phin)- Combo2... (mã hs cà phê hộp gift/ mã hs của cà phê hộp g)
- Mã HS 09012120: Cafe Cappucino vị dừa ARCHCAFE (20g x 12)x12... (mã hs cafe cappucino/ mã hs của cafe cappuci)
- Mã HS 09012120: AT-Cà phê Hancoffee túi lọc arabica 5 gói*10g... (mã hs atcà phê hanco/ mã hs của atcà phê ha)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê legend special edition hộp 18*25gr... (mã hs at cà phê lege/ mã hs của at cà phê l)
- Mã HS 09012120: Cà phê House Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê house bl/ mã hs của cà phê house)
- Mã HS 09012120: MR.VIET Cà phê Hương Hạt Dẻ-Rang xay túi 250g... (mã hs mrviet cà phê/ mã hs của mrviet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê gourmet/ mã hs của cà phê gourm)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Bao Minh No.1 (500G x 40). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bao minh/ mã hs của cà phê bao m)
- Mã HS 09012120: Cà phê Culi,chồn gói Việt lai hương 300g- 500g ... (mã hs cà phê culichồ/ mã hs của cà phê culi)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 Hòa tan đen- hộp 15 gói hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 hòa/ mã hs của cafe tn g7 h)
- Mã HS 09012120: Cà phê S-Chinh phục (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê schinh/ mã hs của cà phê schi)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- Khát vọng (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê i khát/ mã hs của cà phê i kh)
- Mã HS 09012120: Cafe Trung Nguyên sáng tạo1 (500gx40gói)x30thùng... (mã hs cafe trung nguy/ mã hs của cafe trung n)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legen Classic- Hộp 12 sticks hàng mới 100%... (mã hs cà phê legen cl/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nâu- Sức sống (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê nâu sức/ mã hs của cà phê nâu)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Cà phê rang xay Blend 1.000g- HNT70R30AB... (mã hs hancoffee cà ph/ mã hs của hancoffee cà)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hazelnut hiệu Con Sóc (100g bột cà phê+60g đường)/hộp... (mã hs cà phê xay haze/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cà phê bột (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09012120: Coffee Butter- Grounded_Cà phê đã xay, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%... (mã hs coffee butter/ mã hs của coffee butte)
- Mã HS 09012120: Cà phê DOLCE GUSTO ((16 viên * 104g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESC DLC GST Lungo 16Cap 3x104g XX... (mã hs cà phê dolce gu/ mã hs của cà phê dolce)
- Mã HS 09012120: Coffee- Cinnamon- Grounded_Cà phê đã xay hương quế. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee cinnamo/ mã hs của coffee cinn)
- Mã HS 09012120: Bột cà phê đã rang, đã xay, chưa khử chất caffeine-Coffee powder, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê đã r/ mã hs của bột cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Coffee Vietbeans Arabica. Nhãn hiệu VietBeans (48 túi/thùng, 13.2kg/carton), code VBAP-15, hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột coff/ mã hs của cà phê bột c)
- Mã HS 09012120: Hộp quà hiệu Highlands Coffee hộp vuông mẫu 1 gồm 1 bịch Cafe rang xay truyền thống + 1 phin Highlands Coffee + 1 hộp sữa Vinamilk 880g/hộp x 10 hộp/thùng... (mã hs hộp quà hiệu hi/ mã hs của hộp quà hiệu)
- Mã HS 09012210: Coffe chồn gói hạt 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ mã hs của coffe chồn g)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn hạt gói 250gr- Essenti... (mã hs cà phê chồn hạt/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr.Viet-Arabica-Cà phê hạt túi 500gr... (mã hs mrvietarabica/ mã hs của mrvietarab)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Expresso 200g(bao màu hồng)... (mã hs cà phê hạt expr/ mã hs của cà phê hạt e)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Culi 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt 100% Arabica 200g(bao màu vàng)... (mã hs cà phê hạt 100%/ mã hs của cà phê hạt 1)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Robusta 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn Arabica Bean (hạt) 250gr +phin... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê hạt (bean) túi 500gr... (mã hs mr vietgood mo/ mã hs của mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 100g... (mã hs coffee sóc 100g/ mã hs của coffee sóc 1)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 250g... (mã hs coffee sóc 250g/ mã hs của coffee sóc 2)
- Mã HS 09012220: Đậu cà phê 280g... (mã hs đậu cà phê 280g/ mã hs của đậu cà phê 2)
- Mã HS 09012220: Cà phê GiftSet 250g... (mã hs cà phê giftset/ mã hs của cà phê gifts)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Moka T.A. 250G... (mã hs cà phê moka ta/ mã hs của cà phê moka)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Legendee 225Gr... (mã hs cà phê legendee/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Coffee phin lọc sữa LG... (mã hs coffee phin lọc/ mã hs của coffee phin)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 1- 340gr... (mã hs café sáng tạo 1/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 2- 340gr... (mã hs café sáng tạo 2/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 3- 340gr... (mã hs café sáng tạo 3/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 4- 340gr... (mã hs café sáng tạo 4/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 5- 340gr... (mã hs café sáng tạo 5/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 8- 250gr... (mã hs café sáng tạo 8/ mã hs của café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Da Vn Arch. 500G... (mã hs cà phê da vn ar/ mã hs của cà phê da vn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sang Tao 8 250Gr... (mã hs cà phê sang tao/ mã hs của cà phê sang)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bo Thổ Cẩm Plong... (mã hs cà phê bo thổ c/ mã hs của cà phê bo th)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Robusta 250g... (mã hs cà phê 84 robu/ mã hs của cà phê 84 r)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Arabica 250g... (mã hs cà phê 84 arab/ mã hs của cà phê 84 a)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi... (mã hs cà phê g7 ht de/ mã hs của cà phê g7 ht)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vlh B.h 300g... (mã hs cà phê chồn vlh/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Arabica B.H 200Gr... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Robusta B.H 200Gr... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc nâu xanh 500g... (mã hs coffee sóc nâu/ mã hs của coffee sóc n)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn gói bột 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ mã hs của coffe chồn g)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột hàn/ mã hs của cà phê bột)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Emc2 A.k 100gr... (mã hs cà phê bột emc2/ mã hs của cà phê bột e)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá FLAFFE 288g... (mã hs cà phê sữa đá f/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch G20 A.k 100gr... (mã hs cà phê sạch g20/ mã hs của cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Nesc Cà phê 3in1 20grx10g... (mã hs nesc cà phê 3in/ mã hs của nesc cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hat Moka 250gr... (mã hs cà phê 84 hat/ mã hs của cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê túi lọc- One coffe... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê bột hone/ mã hs của cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê hat hone/ mã hs của cà phê hat h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Caramel Plong 200Gr... (mã hs cà phê caramel/ mã hs của cà phê caram)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hat Moka Plong 500G... (mã hs cà phê hat moka/ mã hs của cà phê hat m)
- Mã HS 09012220: Coffê chồn lon 200gr (bột)... (mã hs coffê chồn lon/ mã hs của coffê chồn l)
- Mã HS 09012220: Cà phê con sóc vỏ nâu 100g... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr. Viet- Chồn 250g... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr v)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1 bịch 50 gói TN... (mã hs cà phê 3in1 bịc/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Robusta P.h 200g... (mã hs cà phê hat robu/ mã hs của cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Arabica P.h 200g... (mã hs cà phê hat arab/ mã hs của cà phê hat a)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Sua Da 5gx25gr... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sr Psv. 30gx20gr... (mã hs rock cà phê sr/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chocolate Plong 200Gr... (mã hs cà phê chocolat/ mã hs của cà phê choco)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Trung Nguyen G7-50Goi... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dac Arch. 18grx12... (mã hs cà phê sua dac/ mã hs của cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch Punat Psv. 250gr... (mã hs cà phê sạch pun/ mã hs của cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 3in1 B.h 10gx16gr... (mã hs cà phê chồn 3in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Dua Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê dua/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê chồn vco/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G20â thượng hạng 100gr... (mã hs cà phê g20â thư/ mã hs của cà phê g20â)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Perfect Blend 250g... (mã hs cà phê 84 perf/ mã hs của cà phê 84 p)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Classic 12gx17gr... (mã hs cà phê legend c/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 3in1 Psv. 10gx17gr... (mã hs cà phê hren 3in/ mã hs của cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà phê Den Ly Giay G.v 28gx6ly... (mã hs cà phê den ly g/ mã hs của cà phê den l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 2in1 Psv. 15gx17gr... (mã hs cà phê hren 2in/ mã hs của cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà Phê 3In1 One B.H 24Goix16Gr... (mã hs cà phê 3in1 one/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Hop Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bột hop/ mã hs của cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Goi Trung Tin 500Gr... (mã hs cà phê bột goi/ mã hs của cà phê bột g)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Db So 1 Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà d/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hoa Tan 3In1 T.A. 24Goi... (mã hs cà phê hoa tan/ mã hs của cà phê hoa t)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn túi lọc 8 gói *10gr... (mã hs coffe chồn túi/ mã hs của coffe chồn t)
- Mã HS 09012220: Choco Latte (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs choco latte hò/ mã hs của choco latte)
- Mã HS 09012220: Cà phê Vinaspresso Dip 15gx8gr... (mã hs cà phê vinaspre/ mã hs của cà phê vinas)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hoa Tan 3in1 16gx20... (mã hs cà phê 84 hoa/ mã hs của cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Ly Giay G.v 67gx6ly... (mã hs cà phê sua ly g/ mã hs của cà phê sua l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Bot V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn bot/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hat V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn hat/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Sét Qùa tặng Cà phê Cafio Vovos... (mã hs sét qùa tặng cà/ mã hs của sét qùa tặng)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột+Phin Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bộtphin/ mã hs của cà phê bộtp)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Ara.-Robusta T.A. 250G/G... (mã hs cà phê ararob/ mã hs của cà phê ara)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Robusta Plong 200G... (mã hs cà phê kozip ro/ mã hs của cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Thuong Hang A.k 100gr... (mã hs cà phê bột thuo/ mã hs của cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Thuong Hang A.k 222gr... (mã hs cà phê hat thuo/ mã hs của cà phê hat t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Do Vcoffee Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn do/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Rang Meseta Vovos 1kg... (mã hs cà phê hat rang/ mã hs của cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Mokablen Plong 200G... (mã hs cà phê kozip mo/ mã hs của cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Gói Nesc Cafe Da 16Grx15G... (mã hs cà phê gói nesc/ mã hs của cà phê gói n)
- Mã HS 09012220: Hộp quà cà phê vuông (Highlands)... (mã hs hộp quà cà phê/ mã hs của hộp quà cà p)
- Mã HS 09012220: Cafe Legendee 225gr Trung Nguyên... (mã hs cafe legendee 2/ mã hs của cafe legende)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 8- 250gr HTXTMQ3... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09012220: Cà phê hòa tan 3in1 one 20gx16gr... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht 3in1 One B.h 11goix16gr... (mã hs cà phê ht 3in1/ mã hs của cà phê ht 3i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Culi Hat Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê culi hat/ mã hs của cà phê culi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Essenti Bot B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn ess/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Ht Vi Dam Hop/20Tui... (mã hs cà phê thu hà h/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn bột gói 250gr-Essenti... (mã hs cà phê chồn bột/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá lon Highlands 185ml... (mã hs cà phê sữa đá l/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Dừa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino dừa/ mã hs của cappuccino d)
- Mã HS 09012220: Café chồn túi bố Vietmade BH 250g... (mã hs café chồn túi b/ mã hs của café chồn tú)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Cappuccino Dua Arch. 20Gx12... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Thuong Hang Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà t/ mã hs của cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Túi Lọc One Coffee B.H 100G... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cafe sáng tạo 8- 250g Trung Nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 8/ mã hs của cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sữa G7 3in1- Hộp 21 sachets... (mã hs cà phê sữa g7 3/ mã hs của cà phê sữa g)
- Mã HS 09012220: Thức uống hòa tan 268,5gr Archcafe... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê Meet&more 3in1 Tc. 15gx18gr... (mã hs cà phê meet&mor/ mã hs của cà phê meet&)
- Mã HS 09012220: Cà phê Túi Loc One Coffee B.h 100g... (mã hs cà phê túi loc/ mã hs của cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Ca cao 3in1 trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao 3in1 trọ/ mã hs của ca cao 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Arabica B.h 18gr X 8goi... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Den One B.h 5goix5gr... (mã hs cà phê chồn ht/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê sầu/ mã hs của rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Lớn Bot V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn lớn/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Trong Go Trung Tin 150Gr... (mã hs cà phê bột tron/ mã hs của cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Robusta B.H 18Gr X 6Goi... (mã hs cà phê chồn rob/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: EMC2 coffee E5A nguyên chất (500gr)... (mã hs emc2 coffee e5a/ mã hs của emc2 coffee)
- Mã HS 09012220: Cà phê Rang Xay Suy Ngam Hga. 250gr... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09012220: Cà phê Arabica-rob Rang Xay G.v 250g... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Túi Bo Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn túi/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Tui Bo Essenti B.H 250Gr... (mã hs cà phê chồn tui/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sơn La Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê sơn la p/ mã hs của cà phê sơn l)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 hộp 18 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 2in1 hộp 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 2in1 hộ/ mã hs của cafe g7 2in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đặc 18g x 12 gói ARCHACFE... (mã hs cà phê sữa đặc/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 2in1- Hộp 15 sachets- 16gr... (mã hs cà phê g7 2in1/ mã hs của cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hancoffee instant 3 in 1 288g... (mã hs cà phê hancoffe/ mã hs của cà phê hanco)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hạt túi bố Vietmade 250g... (mã hs cà phê chồn hạt/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Thuan Khiet Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê thuan kh/ mã hs của cà phê thuan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Phin Giay Psv. 10goix15gr... (mã hs cà phê chồn phi/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột 200gr (1 hộp kèm phin) EMC... (mã hs cà phê bột 200g/ mã hs của cà phê bột 2)
- Mã HS 09012220: Legend Clasic hộp 12 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend clasic h/ mã hs của legend clasi)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 bịch 50 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 bị/ mã hs của cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 Hòa Tan Đen- Hộp 15 gói 2gr... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê đá VN Archcafe 13g X 12sachets... (mã hs cà phê đá vn ar/ mã hs của cà phê đá vn)
- Mã HS 09012220: Café chồn bột Robusta + phin 250g One... (mã hs café chồn bột r/ mã hs của café chồn bộ)
- Mã HS 09012220: Cafe hoà tan đen 100 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe hoà tan đe/ mã hs của cafe hoà tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 2in1 O Duong B.h 5goix14gr... (mã hs cà phê chồn 2in/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Khe Sanh Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê khe sanh/ mã hs của cà phê khe s)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Robusta Blen 2-250gr + phin... (mã hs cà phê bột robu/ mã hs của cà phê bột r)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Arabica Blen 1-250gr + phin... (mã hs cà phê bột arab/ mã hs của cà phê bột a)
- Mã HS 09012220: MR.Viet-Chon-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietchoncà/ mã hs của mrvietchon)
- Mã HS 09012220: Cà phê (Đã rang, đã khử chất caffeine)... (mã hs cà phê đã rang/ mã hs của cà phê đã r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht Capu Dua Essenti B.h 10gx17gr... (mã hs cà phê ht capu/ mã hs của cà phê ht ca)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Den Vcoffee +phin Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn den/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Mr Viet cà phê hòa tan 2 trong 1- 255gr... (mã hs mr viet cà phê/ mã hs của mr viet cà p)
- Mã HS 09012220: Cà phê-Combo Mr Viet Bag 1000gr-COMBO 4... (mã hs cà phêcombo mr/ mã hs của cà phêcombo)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 hòa tan đen 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 hòa tan/ mã hs của cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3in1 bịch 20 goi Trung Nguyên... (mã hs cà phê g7 3in1/ mã hs của cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Sầu Riêng (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino sầu/ mã hs của cappuccino s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Nhan Sam L.chi 5in1 B.h 10gx18gr... (mã hs cà phê nhan sam/ mã hs của cà phê nhan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Luxury V5+phin Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê luxury v/ mã hs của cà phê luxur)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hop Le 2 Lớn V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn hop/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Việt With Filter- Mua 3 tặng 1... (mã hs cà phê mr việt/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn hòa tan Vietmade 2in1 20x14g... (mã hs coffee chồn hòa/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Mr.Viet-Arabica-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietarabica/ mã hs của mrvietarab)
- Mã HS 09012220: Ca cao nguyên chất trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao nguyên c/ mã hs của ca cao nguyê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dua Fingiay Vikin Psv. 6gx30gr... (mã hs cà phê sua dua/ mã hs của cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê VCF gold (1 thùng 480 gr x 20 pack)... (mã hs cà phê vcf gold/ mã hs của cà phê vcf g)
- Mã HS 09012220: Cà phê hạt Arabica 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09012220: Legend cà phê sữa đá hộp 5 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend cà phê s/ mã hs của legend cà ph)
- Mã HS 09012220: Café hòa tan đen 100 gói (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café hòa tan đe/ mã hs của café hòa tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn + phin Flaffe Luwak Coffee 120g... (mã hs cà phê chồn p/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1- hộp 18 sachets 16g HTXTMQ3... (mã hs cà phê g7 3 in/ mã hs của cà phê g7 3)
- Mã HS 09012220: Cà phê xay Trung Nguyên sáng tạo 5 (340g/gói)... (mã hs cà phê xay trun/ mã hs của cà phê xay t)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hòa tan đen lớn 05 gói x 05gr-One... (mã hs cà phê chồn hòa/ mã hs của cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Legend special edition hộp 11 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend special/ mã hs của legend speci)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Cappucino hương Mocha- Hộp 12 sticks... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn 2in1 không đường (23 góix14g) (TTP)... (mã hs coffee chồn 2in/ mã hs của coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1, hàng đóng trong 110 thùng, mới 100%... (mã hs cà phê 3in1 hà/ mã hs của cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Capuccino Hương Mocha 12 gói Trung Nguyên... (mã hs cà phê capuccin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09012220: Café G7 3in1 bich 100 gói-16gr (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café g7 3in1 bi/ mã hs của café g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Viet- Cà phê Dalat- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mr vietgood mo/ mã hs của mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Ca cao nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 20gr)- One coffee... (mã hs ca cao nhân sâm/ mã hs của ca cao nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 18gr)- One coffee... (mã hs cà phê nhân sâm/ mã hs của cà phê nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê phin lọc đen đôi: 20 gói cà phê, 20 gói đường- 480gr... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09012220: Cà phê hoà tan Cappuccino dừa 10 gói*17gr (hộp 10 tép)-Dakmark... (mã hs cà phê hoà tan/ mã hs của cà phê hoà t)
- Mã HS 09012220: Cafe túi lọc Darlak. 15 G/Bag X 10 BAGS/ BOX x 10 BOX/ CARTON. Mới 100%... (mã hs cafe túi lọc da/ mã hs của cafe túi lọc)
- Mã HS 09012220: Bột cà phê (Thai Binh Duong-Sai gon Espresso)- 500g x 30 bags. Hàng mới 100 %... (mã hs bột cà phê tha/ mã hs của bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Gourmet lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê gourmet/ mã hs của cà phê gourm)
- Mã HS 09012220: Cà phê Houseblend lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột,500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê houseble/ mã hs của cà phê house)
- Mã HS 09012220: Cà phê TN G7 3 in 1 nhỏ- chất liệu bằng caffe, dạng bột,16gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê tn g7 3/ mã hs của cà phê tn g7)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐÁ... (mã hs cà phê đá/ mã hs của cà phê đá)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ NÓNG... (mã hs cà phê nóng/ mã hs của cà phê nóng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ... (mã hs cà phê sữa đá/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA NÓNG... (mã hs cà phê sữa nóng/ mã hs của cà phê sữa n)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc tím... (mã hs cafe phin lọc t/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc nâu... (mã hs cafe phin lọc n/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc sữa... (mã hs cafe phin lọc s/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc đen... (mã hs cafe phin lọc đ/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc xanh... (mã hs cafe phin lọc x/ mã hs của cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: CF Sáng tạo 5 340g... (mã hs cf sáng tạo 5 3/ mã hs của cf sáng tạo)
- Mã HS 09019020: Cà phê Wake Up (T)... (mã hs cà phê wake up/ mã hs của cà phê wake)
- Mã HS 09019020: Cafe hương chồn 250g... (mã hs cafe hương chồn/ mã hs của cafe hương c)
- Mã HS 09019020: CF chồn gói 300g bột... (mã hs cf chồn gói 300/ mã hs của cf chồn gói)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT CULI 250GR... (mã hs cà phê hạt culi/ mã hs của cà phê hạt c)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MOKA 250GR... (mã hs cà phê hạt moka/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 250g bột... (mã hs cf mr việt đl 2/ mã hs của cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt 3 in 1-255g... (mã hs cf mr việt 3 in/ mã hs của cf mr việt 3)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 500g bột... (mã hs cf mr việt đl 5/ mã hs của cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: Cà phê PHỐ 10 gói (T2)... (mã hs cà phê phố 10 g/ mã hs của cà phê phố 1)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2-340GR... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2-500GR... (mã hs cà phê chế phin/ mã hs của cà phê chế p)
- Mã HS 09019020: NCF CAFE VIỆT 170ML T30... (mã hs ncf cafe việt 1/ mã hs của ncf cafe việ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt Ara 250g bột... (mã hs cf mr việt ara/ mã hs của cf mr việt a)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn đậm đà 200g... (mã hs cafe h chồn đậm/ mã hs của cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN LỌC TÍM ĐƠN... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: Cà phê Trung Nguyên đen... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt chồn 250g bột... (mã hs cf mr việt chồn/ mã hs của cf mr việt c)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn tinh tế 200g... (mã hs cafe h chồn tin/ mã hs của cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊÂ PHIN LỌC NÂU ĐÔI... (mã hs cà phêâ phin lọ/ mã hs của cà phêâ phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA 250GR... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ARABICA 250GR... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt hòa tan đen 40g... (mã hs cf mr việt hòa/ mã hs của cf mr việt h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ KOFEE BI-PHIN 250GR... (mã hs cà phê kofee bi/ mã hs của cà phê kofee)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT RANG CULI 500GR... (mã hs cà phê hạt rang/ mã hs của cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen nhỏ 30g (26)... (mã hs cà phê tn đen n/ mã hs của cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: CF Cappuccino sầu dừa 240gr... (mã hs cf cappuccino s/ mã hs của cf cappuccin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN GIẤY SÁNG 100GR... (mã hs cà phê phin giấ/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT HƯƠNG CHỒN 250GR... (mã hs cà phê hạt hươn/ mã hs của cà phê hạt h)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN sữa mới 288g (26)... (mã hs cà phê tn sữa m/ mã hs của cà phê tn sữ)
- Mã HS 09019020: Cà phê con sóc nâu 100g (T)... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen 240g mới (26)... (mã hs cà phê tn đen 2/ mã hs của cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ SỮA 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê sữa/ mã hs của boss cà phê)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ ĐEN 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê đen/ mã hs của boss cà phê)
- Mã HS 09019020: NESCAFE RTD LATTE 30X180ML T30... (mã hs nescafe rtd lat/ mã hs của nescafe rtd)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê phin cầu/ mã hs của cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ DRIP(100% ARABICA)250GR... (mã hs cà phê drip100/ mã hs của cà phê drip)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MACA 4 IN 1 (THE ROYAL)... (mã hs cà phê maca 4 i/ mã hs của cà phê maca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ RANG XAY ĐƯỜNG PHỒ 250GR... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 2 IN 1-HOP 15 SACHETS... (mã hs ca phe g7 2 in/ mã hs của ca phe g7 2)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 3 IN 1-HOP 21 SACHETS... (mã hs ca phe g7 3 in/ mã hs của ca phe g7 3)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 GU MẠNH 3 IN 1-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 gu mạ/ mã hs của cà phê g7 gu)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 HÒA TAN ĐEN-HỘP 15 GÓI... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ LEGEND SỮA ĐÁ(HỘP 5 X 25GR)... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN MR VIET(430202)... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ESPRESSO CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê espresso/ mã hs của cà phê espre)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ 200GR... (mã hs cà phê xay hươn/ mã hs của cà phê xay h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ HIGHLANDS COFFEE 235ML... (mã hs cà phê sữa đá h/ mã hs của cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CA PHÊ HÒA TAN 2 IN 1 MRVIET(430219)... (mã hs ca phê hòa tan/ mã hs của ca phê hòa t)
- Mã HS 09019020: COMBO CÀ PHÊ & PHIN + SÔCÔLA XOÀI DỪA... (mã hs combo cà phê &/ mã hs của combo cà phê)
- Mã HS 09019020: Cà phê lon 5100002-Inspire Blend 250gr... (mã hs cà phê lon 5100/ mã hs của cà phê lon 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 CAPPUCCINO HƯƠNG MOCHA-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 PASSIONA HÒA TAN 4 IN 1-HỘP 14... (mã hs cà phê g7 passi/ mã hs của cà phê g7 pa)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MR VIET ARABICA 500GR(647875)... (mã hs cà phê hạt mr v/ mã hs của cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: THỨC UỐNG HÒA TAN ARCHCAFE(15 GÓIX12HỘP)... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐEN VIETNAMESE BLACK COFFEE 185ML... (mã hs cà phê đen viet/ mã hs của cà phê đen v)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5100016-Expert Blend 1- 500gr... (mã hs cà phê túi 5100/ mã hs của cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET-CÀ PHÊ DALAT 250GR(647561)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET RANG XAY ARABICA 250GR(647851)... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: Cà phê hộp 5200067- hòa tan Americano Premium... (mã hs cà phê hộp 5200/ mã hs của cà phê hộp 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPPUCCINO DỪA ARCHAFE(20GRX50TÚI) 1 KG... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5200090-hoà tan 3in1 Café Sữa (E/V)... (mã hs cà phê túi 5200/ mã hs của cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MATCHA DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X18GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê matcha d/ mã hs của cà phê match)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPUCHINO DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X20GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê capuchin/ mã hs của cà phê capuc)
- Mã HS 09021010: GREEN TEA 2G (TRÀ XANH TÚI 2G)... (mã hs green tea 2g t/ mã hs của green tea 2g)
- Mã HS 09021010: Trà Lài túi lọc (50gr/Hộp, 20 Hộp/thùng)... (mã hs trà lài túi lọc/ mã hs của trà lài túi)
- Mã HS 09021010: Trà Sen lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà sen lon giấ/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09021010: Trà Lài lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà lài lon giấ/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh lon giấy (100gr/lon, 30 lon/thùng)... (mã hs trà xanh lon gi/ mã hs của trà xanh lon)
- Mã HS 09021010: Chè xanh sấy khô, Dried Green Tea, đóng gói 150gram/gói, 24 gói/ thùng, hàng mới 100%.... (mã hs chè xanh sấy kh/ mã hs của chè xanh sấy)
- Mã HS 09021010: Miến dong 20 gói/thùng, hàng mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs miến dong 20 gó/ mã hs của miến dong 20)
- Mã HS 09021010: Chè xanh, 500gr/ gói, 36 gói/ thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs chè xanh 500gr/ mã hs của chè xanh 50)
- Mã HS 09021090: Trà Gừng... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09021090: Trà lipton... (mã hs trà lipton/ mã hs của trà lipton)
- Mã HS 09021090: Trà nhàu 40g... (mã hs trà nhàu 40g/ mã hs của trà nhàu 40g)
- Mã HS 09021090: Trà Lài 100gr... (mã hs trà lài 100gr/ mã hs của trà lài 100g)
- Mã HS 09021090: Trà Sen 100gr... (mã hs trà sen 100gr/ mã hs của trà sen 100g)
- Mã HS 09021090: Trà nhàu 240g... (mã hs trà nhàu 240g/ mã hs của trà nhàu 240)
- Mã HS 09021090: Trà Olong 100gr... (mã hs trà olong 100gr/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09021090: Trà đen 5 vị 50g... (mã hs trà đen 5 vị 50/ mã hs của trà đen 5 vị)
- Mã HS 09021090: Xà bông nhàu 80g... (mã hs xà bông nhàu 80/ mã hs của xà bông nhàu)
- Mã HS 09021090: Trà xanh 5 vị 50g... (mã hs trà xanh 5 vị 5/ mã hs của trà xanh 5 v)
- Mã HS 09021090: Trà atiso mới (T)... (mã hs trà atiso mới/ mã hs của trà atiso mớ)
- Mã HS 09021090: Bột nhàu xanh 400g... (mã hs bột nhàu xanh 4/ mã hs của bột nhàu xan)
- Mã HS 09021090: Bột nhàu vàng 500g... (mã hs bột nhàu vàng 5/ mã hs của bột nhàu vàn)
- Mã HS 09021090: Trà đen lá rời 100g... (mã hs trà đen lá rời/ mã hs của trà đen lá r)
- Mã HS 09021090: Trà xanh lá rời 100g... (mã hs trà xanh lá rời/ mã hs của trà xanh lá)
- Mã HS 09021090: Trà atiso mới T (T2)... (mã hs trà atiso mới t/ mã hs của trà atiso mớ)
- Mã HS 09021090: Trà Thái Nguyên 100gr... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09021090: Chè 10 teas (100g/hộp)... (mã hs chè 10 teas 10/ mã hs của chè 10 teas)
- Mã HS 09021090: Trà đen 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà đen 5 vị 8/ mã hs của trà đen 5 vị)
- Mã HS 09021090: Trà đen- dừa xoài 100g... (mã hs trà đen dừa xo/ mã hs của trà đen dừa)
- Mã HS 09021090: Nước chè xanh nóng/ đá... (mã hs nước chè xanh n/ mã hs của nước chè xan)
- Mã HS 09021090: Hồng trà bà cụ 100g PL... (mã hs hồng trà bà cụ/ mã hs của hồng trà bà)
- Mã HS 09021090: Trà xanh bà cụ 100g PL... (mã hs trà xanh bà cụ/ mã hs của trà xanh bà)
- Mã HS 09021090: Trà xanh 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà xanh 5 vị/ mã hs của trà xanh 5 v)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh I Wish You 50g... (mã hs trà xanh i wish/ mã hs của trà xanh i w)
- Mã HS 09021090: Trà sâm dứa mai hạc (T)... (mã hs trà sâm dứa mai/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09021090: Cao nước Atiso 100ml (26)... (mã hs cao nước atiso/ mã hs của cao nước ati)
- Mã HS 09021090: Trà hương vị 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà hương vị 5/ mã hs của trà hương vị)
- Mã HS 09021090: Trà thảo mộc 5 vị (80g/hộp)... (mã hs trà thảo mộc 5/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09021090: Trà làm từ trái nhàu (40g/hộp)... (mã hs trà làm từ trái/ mã hs của trà làm từ t)
- Mã HS 09021090: Viên nhàu nguyên chất 500g vàng... (mã hs viên nhàu nguyê/ mã hs của viên nhàu ng)
- Mã HS 09021090: Trà xanh đặc sản Tân Cương 100gr- Việt Anh... (mã hs trà xanh đặc sả/ mã hs của trà xanh đặc)
- Mã HS 09021090: Trà xanh đặc biệt Thái Nguyên 50gr-Bảo Hương... (mã hs trà xanh đặc bi/ mã hs của trà xanh đặc)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Thái Nguyên hương sen 80gr-Việt Anh... (mã hs trà xanh thái n/ mã hs của trà xanh thá)
- Mã HS 09021090: Trà Atiso thượng hạng hộp 50g x 2grVĩnh Tiến... (mã hs trà atiso thượn/ mã hs của trà atiso th)
- Mã HS 09021090: Trà lài Phương Vy (100g/gói, 100 gói/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs trà lài phương/ mã hs của trà lài phươ)
- Mã HS 09021090: CHÈ XANH PEKOE/SP57-3, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh pekoe// mã hs của chè xanh pek)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh Mê Trang 250g (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà xanh mê tra/ mã hs của trà xanh mê)
- Mã HS 09021090: Trà ô long 455ml/chai (sản xuất tại CN công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tỉnh Bắc Ninh)... (mã hs trà ô long 455m/ mã hs của trà ô long 4)
- Mã HS 09022010: CHE XANH STD6765... (mã hs che xanh std676/ mã hs của che xanh std)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 7665/30KG/1BAO... (mã hs chè xanh std 76/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022010: Trà xanh lài- Jasmine Green Tea... (mã hs trà xanh lài j/ mã hs của trà xanh lài)
- Mã HS 09022010: Chè đen (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 35 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè xanh hàng/ mã hs của chè xanh hà)
- Mã HS 09022010: BROKEN (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, 40.6kg/bao)... (mã hs broken trà xan/ mã hs của broken trà)
- Mã HS 09022010: VIETNAM GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, 35.6kg/bao)... (mã hs vietnam green t/ mã hs của vietnam gree)
- Mã HS 09022010: Chè Xanh đã sấy khô loại STD 7265, gồm 884 bao(35kg/bao), hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: TRÀ KHÔ... (mã hs trà khô/ mã hs của trà khô)
- Mã HS 09022090: TRÀ GỪNG... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh... (mã hs chè xanh/ mã hs của chè xanh)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh 1... (mã hs chè xanh 1/ mã hs của chè xanh 1)
- Mã HS 09022090: Chè Oolong... (mã hs chè oolong/ mã hs của chè oolong)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP... (mã hs chè xanh op/ mã hs của chè xanh op)
- Mã HS 09022090: Trà Olong 100g... (mã hs trà olong 100g/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam... (mã hs chè xanh vietna/ mã hs của chè xanh vie)
- Mã HS 09022090: Trà lài lon 150g... (mã hs trà lài lon 150/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09022090: Trà Atiso 20 tép... (mã hs trà atiso 20 té/ mã hs của trà atiso 20)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 3907... (mã hs chè xanh std 39/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 2801... (mã hs chè xanh std 28/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Trà Atiso 100 tép... (mã hs trà atiso 100 t/ mã hs của trà atiso 10)
- Mã HS 09022090: Trái nhàu khô 250g... (mã hs trái nhàu khô 2/ mã hs của trái nhàu kh)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu 100g... (mã hs trà trái nhàu 1/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: Trà Olong lon 150g... (mã hs trà olong lon 1/ mã hs của trà olong lo)
- Mã HS 09022090: Viên nhàu THD 250g... (mã hs viên nhàu thd 2/ mã hs của viên nhàu th)
- Mã HS 09022090: TRÀ LIPTON CHANH ĐÁ... (mã hs trà lipton chan/ mã hs của trà lipton c)
- Mã HS 09022090: TRÀ HOA CÚC MẬT ONG... (mã hs trà hoa cúc mật/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG 101 500GR... (mã hs trà olong 101 5/ mã hs của trà olong 10)
- Mã HS 09022090: Trà sữa Matcha 160g... (mã hs trà sữa matcha/ mã hs của trà sữa matc)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu HT 40g... (mã hs trà trái nhàu h/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: Set bột nhàu Premium... (mã hs set bột nhàu pr/ mã hs của set bột nhàu)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN 115GR(647042)... (mã hs trà đen 115gr6/ mã hs của trà đen 115g)
- Mã HS 09022090: Trà Olong túi lọc 50g... (mã hs trà olong túi l/ mã hs của trà olong tú)
- Mã HS 09022090: TRÀ OOLONG CHANH 455ML... (mã hs trà oolong chan/ mã hs của trà oolong c)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH 100GR(647417)... (mã hs trà xanh 100gr/ mã hs của trà xanh 100)
- Mã HS 09022090: Trà xanh hộp giấy 150g... (mã hs trà xanh hộp gi/ mã hs của trà xanh hộp)
- Mã HS 09022090: Trà lài Phúc Long 100g... (mã hs trà lài phúc lo/ mã hs của trà lài phúc)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phúc Long 100g... (mã hs trà sen phúc lo/ mã hs của trà sen phúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN-BÁ TƯỚC(647462)... (mã hs trà đenbá tước/ mã hs của trà đenbá t)
- Mã HS 09022090: TRÀ LÀI BAO THIẾC 100GR... (mã hs trà lài bao thi/ mã hs của trà lài bao)
- Mã HS 09022090: TRÀ LÀI LON THIẾC 100GR... (mã hs trà lài lon thi/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Phúc Long 100g... (mã hs trà xanh phúc l/ mã hs của trà xanh phú)
- Mã HS 09022090: Trà bà cụ các loại 100g... (mã hs trà bà cụ các l/ mã hs của trà bà cụ cá)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH BAO THIẾC 125GR... (mã hs trà xanh bao th/ mã hs của trà xanh bao)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH LON THIẾC 100GR... (mã hs trà xanh lon th/ mã hs của trà xanh lon)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy sen 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy sen 25/ mã hs của trà cozy sen)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy đào 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy đào 25/ mã hs của trà cozy đào)
- Mã HS 09022090: Trà nhàu túi lọc THD 50g... (mã hs trà nhàu túi lọ/ mã hs của trà nhàu túi)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Việt Nam BKD-OP2... (mã hs chè xanh việt n/ mã hs của chè xanh việ)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG BAO THIẾC 200GR... (mã hs trà olong bao t/ mã hs của trà olong ba)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG LON THIẾC 200GR... (mã hs trà olong lon t/ mã hs của trà olong lo)
- Mã HS 09022090: TRÀ OLONG TEA+ PLUS 455ML... (mã hs trà olong tea/ mã hs của trà olong te)
- Mã HS 09022090: TRÀ IWY 6 TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà iwy 6 teas/ mã hs của trà iwy 6 te)
- Mã HS 09022090: TRÀ HƯƠNG VỊ 115GR(647202)... (mã hs trà hương vị 11/ mã hs của trà hương vị)
- Mã HS 09022090: TRÀ THẢO DƯỢC 90GR(647226)... (mã hs trà thảo dược 9/ mã hs của trà thảo dượ)
- Mã HS 09022090: Trà hương Sen 50g-Việt Anh... (mã hs trà hương sen 5/ mã hs của trà hương se)
- Mã HS 09022090: TRÀ ĐEN-XOÀI VÀ DỪA(647431)... (mã hs trà đenxoài và/ mã hs của trà đenxoài)
- Mã HS 09022090: Trà hương Nhài 50g-Việt Anh... (mã hs trà hương nhài/ mã hs của trà hương nh)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy hoa cúc 20g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy hoa cú/ mã hs của trà cozy hoa)
- Mã HS 09022090: Trà I Wish You- Mua 3 tặng 1... (mã hs trà i wish you/ mã hs của trà i wish y)
- Mã HS 09022090: TRÀ MANGO COCONUT SENSE ASIA... (mã hs trà mango cocon/ mã hs của trà mango co)
- Mã HS 09022090: Chè khô 40kg/ kiện, mới 100%... (mã hs chè khô 40kg/ k/ mã hs của chè khô 40kg)
- Mã HS 09022090: TRÀ ATISO TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà atiso túi l/ mã hs của trà atiso tú)
- Mã HS 09022090: LIPTON TRÀ ĐEN VỊ CHANH 455ML... (mã hs lipton trà đen/ mã hs của lipton trà đ)
- Mã HS 09022090: Trà Cozy hoa nhài 25g*2g*1hộp... (mã hs trà cozy hoa nh/ mã hs của trà cozy hoa)
- Mã HS 09022090: Trà Hồng trà Cozy 25g*2g*1hộp... (mã hs trà hồng trà co/ mã hs của trà hồng trà)
- Mã HS 09022090: Trà Lipton Chamomile 1G*25goi... (mã hs trà lipton cham/ mã hs của trà lipton c)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- SV F, hàng mới 100%... (mã hs trà xanh sv f/ mã hs của trà xanh sv)
- Mã HS 09022090: Matcha Sữa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs matcha sữa hòa/ mã hs của matcha sữa)
- Mã HS 09022090: NGK LIPTON TRÀ ĐEN VỊ ĐÀO 455ML... (mã hs ngk lipton trà/ mã hs của ngk lipton t)
- Mã HS 09022090: TRÀ HOA CÚC TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà hoa cúc túi/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH NHẬT KHÔNG ĐƯỜNG 345ML... (mã hs trà xanh nhật k/ mã hs của trà xanh nhậ)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Cầu Đất lon thiếc 100g... (mã hs trà xanh cầu đấ/ mã hs của trà xanh cầu)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH MATCHA TEA + PLUS 455ML... (mã hs trà xanh matcha/ mã hs của trà xanh mat)
- Mã HS 09022090: Trà xanh- SV F(S), hàng mới 100%... (mã hs trà xanh sv f/ mã hs của trà xanh sv)
- Mã HS 09022090: Matcha Dừa 18g x 12 gói Archcafe... (mã hs matcha dừa 18g/ mã hs của matcha dừa 1)
- Mã HS 09022090: TRÀ SENSE ASIA I WISH U-N(647394)... (mã hs trà sense asia/ mã hs của trà sense as)
- Mã HS 09022090: TRÀ TRÁI NHÀU TÚI LỌC 20 TÉP 40GR... (mã hs trà trái nhàu t/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09022090: TRÀ GỪNG TÚI LỌC 20 TÉP L'ANGFARM... (mã hs trà gừng túi lọ/ mã hs của trà gừng túi)
- Mã HS 09022090: Trà Lipton E.Breakfast 2,4G*25goi... (mã hs trà lipton ebr/ mã hs của trà lipton e)
- Mã HS 09022090: TRÀ THẢO DƯỢC GỪNG- XẢ 70GR(647479)... (mã hs trà thảo dược g/ mã hs của trà thảo dượ)
- Mã HS 09022090: TRÀ VD BOX 5 HERBAL TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà vd box 5 he/ mã hs của trà vd box 5)
- Mã HS 09022090: TRÀ TIM SEN TÚI LỌC 20 TÉP L'ANGFARM... (mã hs trà tim sen túi/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09022090: Trà Xanh túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà xanh túi lọ/ mã hs của trà xanh túi)
- Mã HS 09022090: Trà dâu đá Archcafe 18g X 12 sachets... (mã hs trà dâu đá arch/ mã hs của trà dâu đá a)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH HƯƠNG CHANH WONDERFARM 345ML... (mã hs trà xanh hương/ mã hs của trà xanh hươ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS(42Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè xanh bps42/ mã hs của chè xanh bps)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh 1080 bao. 35 kg/bao, Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh 1080 b/ mã hs của chè xanh 108)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh hàng m/ mã hs của chè xanh hàn)
- Mã HS 09022090: Trà đào đá hòa tan Archcafe 20g X 12sachets... (mã hs trà đào đá hòa/ mã hs của trà đào đá h)
- Mã HS 09022090: TRÀ TÚI LỌC OLONG NAM ĐÔNG CÔ LON THIẾC 80GR... (mã hs trà túi lọc olo/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH F, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh f đón/ mã hs của chè xanh f)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô 35kg/bao (559 Bao). Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh khô 35/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09022090: Chè cám loại 50 KGS/PKGS 20 PKGS. Hàng mới 100%... (mã hs chè cám loại 50/ mã hs của chè cám loại)
- Mã HS 09022090: Trà xanh nguyên chất Flaffe Green Tea Leaf 200g... (mã hs trà xanh nguyên/ mã hs của trà xanh ngu)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH KHÔ.chưa ủ men hàng do việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh khôch/ mã hs của chè xanh khô)
- Mã HS 09022090: CHE XANH DONG DONG NHAT 35KG/BAO SAN PHAM VIET NAM... (mã hs che xanh dong d/ mã hs của che xanh don)
- Mã HS 09022090: Trà sen 57g (48 x 57g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà sen 57g 48/ mã hs của trà sen 57g)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh hữu cơ 6 hộp/thùng)... (mã hs green tea organ/ mã hs của green tea or)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH FG145-1, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè xanh fg145/ mã hs của chè xanh fg1)
- Mã HS 09022090: Trà sen 150g (24 x 150g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà sen 150g 2/ mã hs của trà sen 150g)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô 35kgs/bao, 514 bao. Hàng mới 100%... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA,đóng 35kg/bao, đã sấy khô. Mới 100%... (mã hs chè xanh green/ mã hs của chè xanh gre)
- Mã HS 09022090: Chè viên cắt loại 18 KGS/PKGS 1200 PKGS. Hàng mới 100%... (mã hs chè viên cắt lo/ mã hs của chè viên cắt)
- Mã HS 09022090: Chè mảnh (Green Tea Grade Broken) được đóng 50 kg/bao ... (mã hs chè mảnh green/ mã hs của chè mảnh gr)
- Mã HS 09022090: Chè peko (Vietnam Green Tea peko) được đóng 35 kg/bao ... (mã hs chè peko vietn/ mã hs của chè peko vi)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua bịch (50 x 57g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà khổ qua bịc/ mã hs của trà khổ qua)
- Mã HS 09022090: Trà xanh xuất xứ Việt Nam, đóng 35Kg/Bao. Hàng mới 100%... (mã hs trà xanh xuất x/ mã hs của trà xanh xuấ)
- Mã HS 09022090: CINNAMON GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh quế 6 hộp/thùng)... (mã hs cinnamon green/ mã hs của cinnamon gre)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài TH (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W)... (mã hs chè xanh nhài t/ mã hs của chè xanh nhà)
- Mã HS 09022090: Trà thái nguyên hương sen 30g x 30 ống/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09022090: Trà vinatea hoa nhài túi lọc 50g x 24 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs trà vinatea hoa/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09022090: GINGER GREEN TEA ORGANIC N20 (Trà xanh gừng hữu cơ 6 hộp/thùng)... (mã hs ginger green te/ mã hs của ginger green)
- Mã HS 09022090: JASMINE GREEN TEA ORGANIC 50 G (Trà xanh nhài 50g 50 hộp/thùng)... (mã hs jasmine green t/ mã hs của jasmine gree)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc (36 x 20 bag x 2g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs trà khổ qua túi/ mã hs của trà khổ qua)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhãn hiệu GREEN TEA BT,đóng 35kg/bao, đã sấy khô. Mới 100%... (mã hs chè xanh nhãn h/ mã hs của chè xanh nhã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh chưa ủ men trọng lượng 35kg/ bao(bao gồm cọng chè và lá chè)... (mã hs chè xanh chưa ủ/ mã hs của chè xanh chư)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/bao. Hàng mới 100%)... (mã hs green tea bt t/ mã hs của green tea bt)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BT đã sấy khô gồm 339 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100%... (mã hs chè xanh loại b/ mã hs của chè xanh loạ)
- Mã HS 09022090: Chè khô GREEN TEA PEKOE (đóng 35kg/bao). Mới 100% doViệt Nam sản xuất ... (mã hs chè khô green t/ mã hs của chè khô gree)
- Mã HS 09022090: Chè xanh thành phẩm. 231 bao. 42kg/bao Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè xanh thành/ mã hs của chè xanh thà)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT chưa ủ men, đóng gói 35 Kg x 530 bao(Gồm cọng chè và lá chè)... (mã hs chè xanh bt chư/ mã hs của chè xanh bt)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH 333-M (HÀNG MỚI 100%, N.W: 22KGS/1CARTON; G.W: 23.60KGS/1CARTON)... (mã hs chè xanh 333m/ mã hs của chè xanh 333)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Nghệ An loại Pekoe (đóng gói tịnh 35 kg/bao, sản xuất mới 100%), ... (mã hs chè xanh nghệ a/ mã hs của chè xanh ngh)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ZAFRANI đã sấy khô gồm 508 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100%... (mã hs chè xanh loại z/ mã hs của chè xanh loạ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế đã sấy khô loại Zafrani gồm 577 bao(35kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs chè xanh sơ chế/ mã hs của chè xanh sơ)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD333 đã sấy khô, đóng gói 40kg/ túi, tổng: 429 túi, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh std333/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BB2 (hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 35kg/bao x 1.350 bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs chè xanh bb2 h/ mã hs của chè xanh bb2)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã héo, vò và sấy khô, đóng gói 35kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh đã héo/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Viet Nam green tea RIL đóng bao 35 kg/ bao, hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%... (mã hs chè xanh viet n/ mã hs của chè xanh vie)
- Mã HS 09022090: CHÈ CÁM XANH ĐÃ SẤY KHÔ F LOẠI III- XUẤT XỨ TẠI VIỆT NAM- MỚI 100%- QUI CÁCH ĐÓNG GÓI 55KG/BAO... (mã hs chè cám xanh đã/ mã hs của chè cám xanh)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Std. 902 (Lot: BC-G902- 191213) (đóng 28kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè xanh std 9/ mã hs của chè xanh std)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GO71 (8) (100% sản xuất tại Việt Nam), 185 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, ... (mã hs chè xanh go71/ mã hs của chè xanh go7)
- Mã HS 09022090: Chè xanh do Việt Nam sản xuất FV571 (đã qua chế biến) 1464 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao)... (mã hs chè xanh do việ/ mã hs của chè xanh do)
- Mã HS 09022090: Chè xanh, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ men, đóng gói (36 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè xanh sấy k/ mã hs của chè xanh sấ)
- Mã HS 09022090: Chè OOLONG, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ men, đóng gói (40 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè oolong sấy/ mã hs của chè oolong)
- Mã HS 09023010: BLACK TEA (TRÀ ĐEN DILMAH TÚI 2G)... (mã hs black tea trà/ mã hs của black tea t)
- Mã HS 09023010: TRÀ SÂM DỨA NHÃN HIỆU CON TRÂU 8X1KG... (mã hs trà sâm dứa nhã/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà sen... (mã hs trà sen/ mã hs của trà sen)
- Mã HS 09023090: Trà nhài... (mã hs trà nhài/ mã hs của trà nhài)
- Mã HS 09023090: Trà gừng... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa... (mã hs trà sâm dứa/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa 70g... (mã hs trà sâm dứa 70g/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà Lài B.H 50Gr... (mã hs trà lài bh 50g/ mã hs của trà lài bh)
- Mã HS 09023090: Trà Sen B.H 50Gr... (mã hs trà sen bh 50g/ mã hs của trà sen bh)
- Mã HS 09023090: Trà Lan Đình 120... (mã hs trà lan đình 12/ mã hs của trà lan đình)
- Mã HS 09023090: Trà sâm dứa 350g... (mã hs trà sâm dứa 350/ mã hs của trà sâm dứa)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh B.H 50Gr... (mã hs trà xanh bh 50/ mã hs của trà xanh bh)
- Mã HS 09023090: Trà Oi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà oi hp 25gx/ mã hs của trà oi hp 2)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Hop Hh 100G... (mã hs trà lài hop hh/ mã hs của trà lài hop)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Hop Hh 100G... (mã hs trà sen hop hh/ mã hs của trà sen hop)
- Mã HS 09023090: Combo Trà I wish you... (mã hs combo trà i wis/ mã hs của combo trà i)
- Mã HS 09023090: Trà Mãng Cầu Tui 50Gr... (mã hs trà mãng cầu tu/ mã hs của trà mãng cầu)
- Mã HS 09023090: Trà Lài One B.H 100Gr... (mã hs trà lài one bh/ mã hs của trà lài one)
- Mã HS 09023090: Trà Sen One B.H 100Gr... (mã hs trà sen one bh/ mã hs của trà sen one)
- Mã HS 09023090: Sơn Trà Đen 100gr CBX... (mã hs sơn trà đen 100/ mã hs của sơn trà đen)
- Mã HS 09023090: Trà Gao Lut Bsds 200Gr... (mã hs trà gao lut bsd/ mã hs của trà gao lut)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Novi Psv. 50G... (mã hs trà gung novi p/ mã hs của trà gung nov)
- Mã HS 09023090: Trà Tim Sen N.D 20Gx2G... (mã hs trà tim sen nd/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long A2 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long a2 h/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long A1 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long a1 h/ mã hs của trà ô long a)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long E1 Hh 200Gr... (mã hs trà ô long e1 h/ mã hs của trà ô long e)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long C1 Hh 250Gr... (mã hs trà ô long c1 h/ mã hs của trà ô long c)
- Mã HS 09023090: Sơn Trà Xanh 100gr CBX... (mã hs sơn trà xanh 10/ mã hs của sơn trà xanh)
- Mã HS 09023090: Trà Kho Qua N.D 20Gx2Gr... (mã hs trà kho qua nd/ mã hs của trà kho qua)
- Mã HS 09023090: Trà Hoa Cuc H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà hoa cuc hp/ mã hs của trà hoa cuc)
- Mã HS 09023090: Trà Rau Bap H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà rau bap hp/ mã hs của trà rau bap)
- Mã HS 09023090: Trà xanh Tân Cương 150g... (mã hs trà xanh tân cư/ mã hs của trà xanh tân)
- Mã HS 09023090: Trà Linh Chi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà linh chi h/ mã hs của trà linh chi)
- Mã HS 09023090: Hồng Trà Plong L 2Grx25G... (mã hs hồng trà plong/ mã hs của hồng trà plo)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Hop N.D 100Gr... (mã hs trà ô long hop/ mã hs của trà ô long h)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long One B.H 100Gr... (mã hs trà ô long one/ mã hs của trà ô long o)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Lan Đình120g... (mã hs trà túi lọc lan/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09023090: Trà Chuoi Hot H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà chuoi hot h/ mã hs của trà chuoi ho)
- Mã HS 09023090: Trà Rong Bien H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà rong bien h/ mã hs của trà rong bie)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh h/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Hao Hang T.A 250G... (mã hs trà lài hao han/ mã hs của trà lài hao)
- Mã HS 09023090: Trà Tuyet One B.H 8Grx10G... (mã hs trà tuyet one b/ mã hs của trà tuyet on)
- Mã HS 09023090: Trà xanh Thái Nguyên 200g... (mã hs trà xanh thái n/ mã hs của trà xanh thá)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Tui Loc T.A. 20Tui... (mã hs trà lài tui loc/ mã hs của trà lài tui)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Sam Dua N.D 200Gr... (mã hs trà xanh sam du/ mã hs của trà xanh sam)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Uop Lài N.D 200Gr... (mã hs trà xanh uop là/ mã hs của trà xanh uop)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Uop Sen N.D 200Gr... (mã hs trà xanh uop se/ mã hs của trà xanh uop)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Hao Hang T.A. 250G... (mã hs trà sen hao han/ mã hs của trà sen hao)
- Mã HS 09023090: Trà Moutain Ancent 70g CBX... (mã hs trà moutain anc/ mã hs của trà moutain)
- Mã HS 09023090: Trà Akbar Gold HT 225g/hộp... (mã hs trà akbar gold/ mã hs của trà akbar go)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà lài tl phúc/ mã hs của trà lài tl p)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà sen tl phúc/ mã hs của trà sen tl p)
- Mã HS 09023090: Trà Thái Nguyên H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà thái nguyên/ mã hs của trà thái ngu)
- Mã HS 09023090: Trà Dao Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà dao phúc lo/ mã hs của trà dao phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Lài Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà lài phúc lo/ mã hs của trà lài phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Sen Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà sen phúc lo/ mã hs của trà sen phúc)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Novi Psv. 50G... (mã hs trà trái nhàu n/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Tui Loc T.A. 20Tui... (mã hs trà xanh tui lo/ mã hs của trà xanh tui)
- Mã HS 09023090: Trà Mãng Cầu Hop Giay 100Gr... (mã hs trà mãng cầu ho/ mã hs của trà mãng cầu)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Hao Hang T.A. 250G... (mã hs trà xanh hao ha/ mã hs của trà xanh hao)
- Mã HS 09023090: Trà Moc Cau One B.H 8Grx10G... (mã hs trà moc cau one/ mã hs của trà moc cau)
- Mã HS 09023090: Bộ Tứ Quý Trà One B.H 160Gr... (mã hs bộ tứ quý trà o/ mã hs của bộ tứ quý tr)
- Mã HS 09023090: Trà Non Tom One B.H 8Grx10G... (mã hs trà non tom one/ mã hs của trà non tom)
- Mã HS 09023090: Chè sen túi lọc 45g-Kim Anh... (mã hs chè sen túi lọc/ mã hs của chè sen túi)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Tui Loc 15Tx2Gr N.D... (mã hs trà gung tui lo/ mã hs của trà gung tui)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Tl Phúc Long 2Grx8G... (mã hs trà xanh tl phú/ mã hs của trà xanh tl)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà xanh phúc l/ mã hs của trà xanh phú)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Tui Loc T.A. 50Tui... (mã hs trà atiso tui l/ mã hs của trà atiso tu)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Tp. Hinh Cn 160Gr... (mã hs trà ô long tp/ mã hs của trà ô long t)
- Mã HS 09023090: Bộ Đệ Nhất Trà One B.H 160Gr... (mã hs bộ đệ nhất trà/ mã hs của bộ đệ nhất t)
- Mã HS 09023090: Chè nhài túi lọc 45g-Kim Anh... (mã hs chè nhài túi lọ/ mã hs của chè nhài túi)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea gừng túi lọc 40g... (mã hs trà vinatea gừn/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: AT- Trà nhàu hương thanh 40g... (mã hs at trà nhàu hư/ mã hs của at trà nhàu)
- Mã HS 09023090: Trà Tây Nguyên hương sen 50G... (mã hs trà tây nguyên/ mã hs của trà tây nguy)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Tui Loc Hh 20Tx25G... (mã hs trà ô long tui/ mã hs của trà ô long t)
- Mã HS 09023090: Trà Gung Hoa Tan H.P 20Gx10Gr... (mã hs trà gung hoa ta/ mã hs của trà gung hoa)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Dao Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito dao hu/ mã hs của trà fito dao)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Den Huu Co 1,8Grx20G... (mã hs trà fito den hu/ mã hs của trà fito den)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Lài Huu Co 1,8Grx20G... (mã hs trà fito lài hu/ mã hs của trà fito lài)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Que Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh q/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Th 100Tx2Gr Cam N.D... (mã hs trà atiso th 10/ mã hs của trà atiso th)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Sac Xuan 4Grx25G... (mã hs trà allherbs sa/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Giam Beo 4Grx25G... (mã hs trà allherbs gi/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Dinh Ngoc One B.H 8Grx10G... (mã hs trà dinh ngoc o/ mã hs của trà dinh ngo)
- Mã HS 09023090: Combo(1+1) Trà trái nhàu 100g... (mã hs combo11 trà/ mã hs của combo11 t)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Nhan Sam H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà atiso nhan/ mã hs của trà atiso nh)
- Mã HS 09023090: Trà Ô Long Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà ô long phúc/ mã hs của trà ô long p)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Gung Huu Co 50Gr... (mã hs trà fito xanh g/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Good Khop 4Grx25G... (mã hs trà allherbs go/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Ô long hộp cứng 100g (CBX)... (mã hs trà ô long hộp/ mã hs của trà ô long h)
- Mã HS 09023090: PL- Trà các loại 80g Phúc Long... (mã hs pl trà các loạ/ mã hs của pl trà các)
- Mã HS 09023090: Combo(3+1) Trà sữa Arch Matcha... (mã hs combo31 trà/ mã hs của combo31 t)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Cat Lat A.K 100Gr... (mã hs trà trái nhàu c/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso La Han Qua H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà atiso la ha/ mã hs của trà atiso la)
- Mã HS 09023090: Trà Tim Sen Linh Chi H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà tim sen lin/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09023090: Trà Hoa Hong Phúc Long L 2Grx25G... (mã hs trà hoa hong ph/ mã hs của trà hoa hong)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso Db Tui Loc N.D 50Tx2Gr... (mã hs trà atiso db tu/ mã hs của trà atiso db)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Bac Ha Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito bac ha/ mã hs của trà fito bac)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs An Ngu Ngon 4Grx25G... (mã hs trà allherbs an/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Combo(5+1)Nước nhàu Flaffe 320ml... (mã hs combo51nước/ mã hs của combo51nư)
- Mã HS 09023090: Trà Trái Nhàu Dakmark B.H 20Gx2Gr... (mã hs trà trái nhàu d/ mã hs của trà trái nhà)
- Mã HS 09023090: Trà Fito Xanh Sa Huu Co 1,5Grx20G... (mã hs trà fito xanh s/ mã hs của trà fito xan)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Cuc Dt Ha Thao 400Gr... (mã hs trà allherbs cu/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà OOLONG (250gr). Hàng mới 100%... (mã hs trà oolong 250/ mã hs của trà oolong)
- Mã HS 09023090: Trà Tl Dt Ha Thao H.Go Hlb 3Grx20G... (mã hs trà tl dt ha th/ mã hs của trà tl dt ha)
- Mã HS 09023090: Chè Thái Nguyên hương sen (50g/Hộp)... (mã hs chè thái nguyên/ mã hs của chè thái ngu)
- Mã HS 09023090: Trà Day Dau Xuong(Khop) H.P 25Gx2Gr... (mã hs trà day dau xuo/ mã hs của trà day dau)
- Mã HS 09023090: Trà bờm ướp (350gx110gói/bao): 3bao... (mã hs trà bờm ướp 35/ mã hs của trà bờm ướp)
- Mã HS 09023090: Trà Allherbs Bo Gan Giai Ruou 4Grx25G... (mã hs trà allherbs bo/ mã hs của trà allherbs)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea hoa cúc mật ong túi lọc 40g... (mã hs trà vinatea hoa/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: Trà Shan xanh Greenfair hộp quế CBX 30g... (mã hs trà shan xanh g/ mã hs của trà shan xan)
- Mã HS 09023090: AT- Trà xanh I wish you 50g- sense asia... (mã hs at trà xanh i/ mã hs của at trà xanh)
- Mã HS 09023090: Trà Bắc Thái tâm sen đặc biệt (200g/túi)... (mã hs trà bắc thái tâ/ mã hs của trà bắc thái)
- Mã HS 09023090: Trà Trai Cay Vi Vai Dakmark B.H 10Gx20Gr... (mã hs trà trai cay vi/ mã hs của trà trai cay)
- Mã HS 09023090: Trà Vinatea Ướp nhài tự nhiên Lon Giấy 100g... (mã hs trà vinatea ướp/ mã hs của trà vinatea)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN BOP/FB230-2-2, ĐÓNG GÓI 2.4 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bop/fb2/ mã hs của chè đen bop/)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN OP/FB110-2-2, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen op/fb11/ mã hs của chè đen op/f)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN CTC BP/FC030-3, ĐÓNG GÓI 2.4 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen ctc bp// mã hs của chè đen ctc)
- Mã HS 09023090: CHÈ ĐEN PEKOE/FB453-2-2, ĐÓNG GÓI 2.16 KGS/THÙNG,HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen pekoe/f/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09023090: Hồng trà bà cụ 100g (sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phúc Linh)... (mã hs hồng trà bà cụ/ mã hs của hồng trà bà)
- Mã HS 09023090: Trà Xanh Mê Trang 250g (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà xanh mê tra/ mã hs của trà xanh mê)
- Mã HS 09023090: Trà đen Mê Trang 250g/hộp (sản xuất tại Chi nhánh công ty CP café Mê Trang miền Bắc) ... (mã hs trà đen mê tran/ mã hs của trà đen mê t)
- Mã HS 09023090: Quế khô, 10 gói/thùng, hàng mới 100%nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs quế khô 10 gói/ mã hs của quế khô 10)
- Mã HS 09023090: Thảo quả đã sấy khô, 12 gói/thùng, hàng mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs thảo quả đã sấy/ mã hs của thảo quả đã)
- Mã HS 09024010: Trà đen- Black Tea... (mã hs trà đen black/ mã hs của trà đen bla)
- Mã HS 09024010: Trà đen Bergamot 100% VN... (mã hs trà đen bergamo/ mã hs của trà đen berg)
- Mã HS 09024010: Trà đen hương dâu 100% VN... (mã hs trà đen hương d/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09024010: Trà đen hương sữa, mới 100%... (mã hs trà đen hương s/ mã hs của trà đen hươn)
- Mã HS 09024010: Chè khô 21 kg/thùng, mới 100%... (mã hs chè khô 21 kg/t/ mã hs của chè khô 21 k)
- Mã HS 09024010: Chè khô 40 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs chè khô 40 gói// mã hs của chè khô 40 g)
- Mã HS 09024010: Trà xanh Ô Long hương sữa, mới 100%... (mã hs trà xanh ô long/ mã hs của trà xanh ô l)
- Mã HS 09024010: CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen sản xuấ/ mã hs của chè đen sản)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô), hàng mới 100%, ... (mã hs chè đen việt na/ mã hs của chè đen việt)
- Mã HS 09024010: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 36kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen đã héo/ mã hs của chè đen đã h)
- Mã HS 09024010: Chè đen BROKEN, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen broken/ mã hs của chè đen brok)
- Mã HS 09024010: Chè Xanh đã ủ men dạng cám loại DUST TEA 1 (PU- ERH) gồm 42 bao(30kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè xanh đã ủ m/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09024090: TRÀ CAM... (mã hs trà cam/ mã hs của trà cam)
- Mã HS 09024090: KHÔ MỰC... (mã hs khô mực/ mã hs của khô mực)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐEN... (mã hs trà đen/ mã hs của trà đen)
- Mã HS 09024090: Chè Đen... (mã hs chè đen/ mã hs của chè đen)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ... (mã hs trà khô/ mã hs của trà khô)
- Mã HS 09024090: TÚI TRÀ... (mã hs túi trà/ mã hs của túi trà)
- Mã HS 09024090: Đĩa hoa... (mã hs đĩa hoa/ mã hs của đĩa hoa)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÀI... (mã hs trà lài/ mã hs của trà lài)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN... (mã hs trà sen/ mã hs của trà sen)
- Mã HS 09024090: TRÀ THÁI... (mã hs trà thái/ mã hs của trà thái)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH... (mã hs trà xanh/ mã hs của trà xanh)
- Mã HS 09024090: TRÀ ÔLONG... (mã hs trà ôlong/ mã hs của trà ôlong)
- Mã HS 09024090: TRÀ ATISO... (mã hs trà atiso/ mã hs của trà atiso)
- Mã HS 09024090: LƯƠNG KHÔ... (mã hs lương khô/ mã hs của lương khô)
- Mã HS 09024090: Trà ly vừa... (mã hs trà ly vừa/ mã hs của trà ly vừa)
- Mã HS 09024090: TRÀ Ô LONG... (mã hs trà ô long/ mã hs của trà ô long)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÒA TAN... (mã hs trà hòa tan/ mã hs của trà hòa tan)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC... (mã hs trà túi lọc/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC... (mã hs trà hoa cúc/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀI LOAN... (mã hs trà đài loan/ mã hs của trà đài loan)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO MỘC... (mã hs trà thảo mộc/ mã hs của trà thảo mộc)
- Mã HS 09024090: Trà Phủ (20g)... (mã hs trà phủ 20g/ mã hs của trà phủ 20g)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NHOÀI... (mã hs trà hoa nhoài/ mã hs của trà hoa nhoà)
- Mã HS 09024090: Lót ly tròn vẽ... (mã hs lót ly tròn vẽ/ mã hs của lót ly tròn)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN... (mã hs chè dưỡng nhan/ mã hs của chè dưỡng nh)
- Mã HS 09024090: TRÀ NỤ VÔI KHÔ... (mã hs trà nụ vôi khô/ mã hs của trà nụ vôi k)
- Mã HS 09024090: Chè đen Vietnam... (mã hs chè đen vietnam/ mã hs của chè đen viet)
- Mã HS 09024090: Khăn chiffon vẽ... (mã hs khăn chiffon vẽ/ mã hs của khăn chiffon)
- Mã HS 09024090: TRÀ THANH NHIỆT... (mã hs trà thanh nhiệt/ mã hs của trà thanh nh)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN THÁI SƠN... (mã hs trà sen thái sơ/ mã hs của trà sen thái)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ BÔNG CÚC... (mã hs trà khô bông cú/ mã hs của trà khô bông)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá vừa... (mã hs trà chanh đá vừ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá lớn... (mã hs trà chanh đá lớ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà chanh cỡ đại... (mã hs trà chanh cỡ đạ/ mã hs của trà chanh cỡ)
- Mã HS 09024090: Trà nóng bán kèm... (mã hs trà nóng bán kè/ mã hs của trà nóng bán)
- Mã HS 09024090: TRÀ COZY TÚI LỌC... (mã hs trà cozy túi lọ/ mã hs của trà cozy túi)
- Mã HS 09024090: Đĩa hoa sâu lòng... (mã hs đĩa hoa sâu lòn/ mã hs của đĩa hoa sâu)
- Mã HS 09024090: Ly DN City Vuông... (mã hs ly dn city vuôn/ mã hs của ly dn city v)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC... (mã hs trà hoa đậu biế/ mã hs của trà hoa đậu)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH HÒA TAN... (mã hs trà xanh hòa ta/ mã hs của trà xanh hòa)
- Mã HS 09024090: NGHỆ KHÔ HÒA TAN... (mã hs nghệ khô hòa ta/ mã hs của nghệ khô hòa)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly nhỏ... (mã hs trà bạc hà ly n/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly vừa... (mã hs trà bạc hà ly v/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà bạc hà ly lớn... (mã hs trà bạc hà ly l/ mã hs của trà bạc hà l)
- Mã HS 09024090: Trà Thiết Quan Âm... (mã hs trà thiết quan/ mã hs của trà thiết qu)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly nhỏ... (mã hs trà sencha ly n/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly vừa... (mã hs trà sencha ly v/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha ly lớn... (mã hs trà sencha ly l/ mã hs của trà sencha l)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH HOA NHÀI... (mã hs trà xanh hoa nh/ mã hs của trà xanh hoa)
- Mã HS 09024090: Bộ ống hút 10 cái... (mã hs bộ ống hút 10 c/ mã hs của bộ ống hút 1)
- Mã HS 09024090: Hạt sen sấy 200gr... (mã hs hạt sen sấy 200/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 09024090: KHOAI MÔN HÒA TAN... (mã hs khoai môn hòa t/ mã hs của khoai môn hò)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah hoa cúc... (mã hs trà dilmah hoa/ mã hs của trà dilmah h)
- Mã HS 09024090: Trà gừng sả ly nhỏ... (mã hs trà gừng sả ly/ mã hs của trà gừng sả)
- Mã HS 09024090: Trà sả gừng ly lớn... (mã hs trà sả gừng ly/ mã hs của trà sả gừng)
- Mã HS 09024090: Quạt tre tim 21/28... (mã hs quạt tre tim 21/ mã hs của quạt tre tim)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá cỡ đại... (mã hs trà chanh đá cỡ/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: Trà Pu'er Trung Hoa... (mã hs trà puer trung/ mã hs của trà puer tr)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM F2... (mã hs chè đen việt na/ mã hs của chè đen việt)
- Mã HS 09024090: Trà ấm Thiết Quan Âm... (mã hs trà ấm thiết qu/ mã hs của trà ấm thiết)
- Mã HS 09024090: Trà sen cao cấp 100G... (mã hs trà sen cao cấp/ mã hs của trà sen cao)
- Mã HS 09024090: Túi mây tròn lót vải... (mã hs túi mây tròn ló/ mã hs của túi mây tròn)
- Mã HS 09024090: Trà mâm xôi đá ly vừa... (mã hs trà mâm xôi đá/ mã hs của trà mâm xôi)
- Mã HS 09024090: Trà sen hộp giấy 150g... (mã hs trà sen hộp giấ/ mã hs của trà sen hộp)
- Mã HS 09024090: TRÀ PHỦ (hộp gỗ) 100G... (mã hs trà phủ hộp gỗ/ mã hs của trà phủ hộp)
- Mã HS 09024090: Trà lài lon 5kg/thùng... (mã hs trà lài lon 5kg/ mã hs của trà lài lon)
- Mã HS 09024090: Trà sen lon 5kg/thùng... (mã hs trà sen lon 5kg/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09024090: Trà chanh 32oz bán kèm... (mã hs trà chanh 32oz/ mã hs của trà chanh 32)
- Mã HS 09024090: Trà ấm Pu'er Trung Hoa... (mã hs trà ấm puer tr/ mã hs của trà ấm puer)
- Mã HS 09024090: Trà chanh ly lớn costa... (mã hs trà chanh ly lớ/ mã hs của trà chanh ly)
- Mã HS 09024090: Trà hoa nhài Trung Hoa... (mã hs trà hoa nhài tr/ mã hs của trà hoa nhài)
- Mã HS 09024090: Trà Tropical đá ly nhỏ... (mã hs trà tropical đá/ mã hs của trà tropical)
- Mã HS 09024090: Trà xanh đá xay ly nhỏ... (mã hs trà xanh đá xay/ mã hs của trà xanh đá)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN. ... (mã hs tra lên men một/ mã hs của tra lên men)
- Mã HS 09024090: Hạt điều rang củi 100g... (mã hs hạt điều rang c/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah chanh cỡ vừa... (mã hs trà dilmah chan/ mã hs của trà dilmah c)
- Mã HS 09024090: Trà đá hương vải ly vừa... (mã hs trà đá hương vả/ mã hs của trà đá hương)
- Mã HS 09024090: Trà Nestea Peach cỡ vừa... (mã hs trà nestea peac/ mã hs của trà nestea p)
- Mã HS 09024090: Trà Sencha Green ly vừa... (mã hs trà sencha gree/ mã hs của trà sencha g)
- Mã HS 09024090: Trà sữa Lavender ly vừa... (mã hs trà sữa lavende/ mã hs của trà sữa lave)
- Mã HS 09024090: Túi mây lót vải khóa nơ... (mã hs túi mây lót vải/ mã hs của túi mây lót)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah bạc hà cỡ vừa... (mã hs trà dilmah bạc/ mã hs của trà dilmah b)
- Mã HS 09024090: Lồng bàn đan hoa kèm đĩa... (mã hs lồng bàn đan ho/ mã hs của lồng bàn đan)
- Mã HS 09024090: Trà ấm hoa nhài Trung Hoa... (mã hs trà ấm hoa nhài/ mã hs của trà ấm hoa n)
- Mã HS 09024090: Trà chanh đá ly nhỏ costa... (mã hs trà chanh đá ly/ mã hs của trà chanh đá)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÁM LÊN MEN MỘT PHẦN.... (mã hs trà cám lên men/ mã hs của trà cám lên)
- Mã HS 09024090: Trà lài tea book Mori 50g... (mã hs trà lài tea boo/ mã hs của trà lài tea)
- Mã HS 09024090: Trà quế tea book Mori 50g... (mã hs trà quế tea boo/ mã hs của trà quế tea)
- Mã HS 09024090: Trà lài bịch 10.8kg/thùng... (mã hs trà lài bịch 10/ mã hs của trà lài bịch)
- Mã HS 09024090: Trà Chamomile ly nhỏ costa... (mã hs trà chamomile l/ mã hs của trà chamomil)
- Mã HS 09024090: Trà Earl Grey ly nhỏ costa... (mã hs trà earl grey l/ mã hs của trà earl gre)
- Mã HS 09024090: TRA CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN. ... (mã hs tra cắt lên men/ mã hs của tra cắt lên)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN STD 3337/50KG/1BAO... (mã hs chè đen std 333/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Thượng Viện Ngự Trà (100g)... (mã hs thượng viện ngự/ mã hs của thượng viện)
- Mã HS 09024090: Trà Lotus tea book 20x2.5g... (mã hs trà lotus tea b/ mã hs của trà lotus te)
- Mã HS 09024090: TRÀ MILK OOLONG SENSE ASIA... (mã hs trà milk oolong/ mã hs của trà milk ool)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah Earl Grey cỡ vừa... (mã hs trà dilmah earl/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09024090: Trà Citron Lychee đá ly nhỏ... (mã hs trà citron lych/ mã hs của trà citron l)
- Mã HS 09024090: Trà đá dilmah E Grey cỡ lớn... (mã hs trà đá dilmah e/ mã hs của trà đá dilma)
- Mã HS 09024090: Trà Nestea Blueberry cỡ vừa... (mã hs trà nestea blue/ mã hs của trà nestea b)
- Mã HS 09024090: Trà Mango Tango nóng ly nhỏ... (mã hs trà mango tango/ mã hs của trà mango ta)
- Mã HS 09024090: Trà quế sấy khô Flaffe 150g... (mã hs trà quế sấy khô/ mã hs của trà quế sấy)
- Mã HS 09024090: Trà Lemongrass Ginger ly nhỏ... (mã hs trà lemongrass/ mã hs của trà lemongra)
- Mã HS 09024090: Trà English Breakfast cỡ lớn... (mã hs trà english bre/ mã hs của trà english)
- Mã HS 09024090: Trà Moringa Tea Book 20x1.5g... (mã hs trà moringa tea/ mã hs của trà moringa)
- Mã HS 09024090: Trà gừng sả Tea Book 20x2.5g... (mã hs trà gừng sả tea/ mã hs của trà gừng sả)
- Mã HS 09024090: Trà Jasmine tea book 30x2.5g... (mã hs trà jasmine tea/ mã hs của trà jasmine)
- Mã HS 09024090: Trà đá dilmah hoa nhài cỡ lớn... (mã hs trà đá dilmah h/ mã hs của trà đá dilma)
- Mã HS 09024090: Trà sữa Cherry Bloosom ly vừa... (mã hs trà sữa cherry/ mã hs của trà sữa cher)
- Mã HS 09024090: Trà Icd Tea English đá cỡ vừa... (mã hs trà icd tea eng/ mã hs của trà icd tea)
- Mã HS 09024090: Trà sen lon giấy 100g- loại 1... (mã hs trà sen lon giấ/ mã hs của trà sen lon)
- Mã HS 09024090: Bộ trộn salad màu cam 2 chiếc... (mã hs bộ trộn salad m/ mã hs của bộ trộn sala)
- Mã HS 09024090: Trà hoa cúc tea book Mori 50g... (mã hs trà hoa cúc tea/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè Hồng liên túi lọc 50g/hộp... (mã hs chè hồng liên t/ mã hs của chè hồng liê)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso Vĩnh Tiến 4kg/thùng... (mã hs trà atiso vĩnh/ mã hs của trà atiso vĩ)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN (LOẠI M) ... (mã hs trà lên men một/ mã hs của trà lên men)
- Mã HS 09024090: Trà lài Cầu Đất bao thiếc 100g... (mã hs trà lài cầu đất/ mã hs của trà lài cầu)
- Mã HS 09024090: Trà lài túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà lài túi lọc/ mã hs của trà lài túi)
- Mã HS 09024090: Trà đào túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà đào túi lọc/ mã hs của trà đào túi)
- Mã HS 09024090: Trà Artichoke Tea Book 30x2.5g... (mã hs trà artichoke t/ mã hs của trà artichok)
- Mã HS 09024090: Tịnh Tâm Liên Hoa Ngự Trà (20g)... (mã hs tịnh tâm liên h/ mã hs của tịnh tâm liê)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso Hoàng Nhung 2kg/thùng... (mã hs trà atiso hoàng/ mã hs của trà atiso ho)
- Mã HS 09024090: Trà Olong Cầu Đất bao thiếc 100g... (mã hs trà olong cầu đ/ mã hs của trà olong cầ)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng Flaffe Rose Tea 80g... (mã hs trà hoa hồng fl/ mã hs của trà hoa hồng)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso túi lọc hộp 20 tép- 40g... (mã hs trà atiso túi l/ mã hs của trà atiso tú)
- Mã HS 09024090: Trà xanh bạc hà tea book Mori 50g... (mã hs trà xanh bạc hà/ mã hs của trà xanh bạc)
- Mã HS 09024090: TRÀ VD BOX 5 BLACK TEAS SENSE ASIA... (mã hs trà vd box 5 bl/ mã hs của trà vd box 5)
- Mã HS 09024090: Trà dilmah English Breakfast cỡ vừa... (mã hs trà dilmah engl/ mã hs của trà dilmah e)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng túi lọc 2g x 25 gói PL... (mã hs trà hoa hồng tú/ mã hs của trà hoa hồng)
- Mã HS 09024090: Trà hoa nhài Flaffe Jasmine Tea 50g... (mã hs trà hoa nhài fl/ mã hs của trà hoa nhài)
- Mã HS 09024090: Trà oolong L'angfarm signature 150g... (mã hs trà oolong lan/ mã hs của trà oolong l)
- Mã HS 09024090: Trà gừng túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà gừng túi lọ/ mã hs của trà gừng túi)
- Mã HS 09024090: Matcha Dừa (18g*12goi) hàng mới 100%... (mã hs matcha dừa 18g/ mã hs của matcha dừa)
- Mã HS 09024090: Trà tim sen L'angfarm túi lọc 20 tép... (mã hs trà tim sen la/ mã hs của trà tim sen)
- Mã HS 09024090: Trà hoa đào Flaffe Cherry Blossom 50g... (mã hs trà hoa đào fla/ mã hs của trà hoa đào)
- Mã HS 09024090: Chè đen PD(66Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pd66kg/ mã hs của chè đen pd6)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(61Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf61kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Trà lipton nhãn vàng 2gx100 gói/36 hộp... (mã hs trà lipton nhãn/ mã hs của trà lipton n)
- Mã HS 09024090: Trà Oolong túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà oolong túi/ mã hs của trà oolong t)
- Mã HS 09024090: Trà dùng trong thờ cúng. (5 kgs/thùng)... (mã hs trà dùng trong/ mã hs của trà dùng tro)
- Mã HS 09024090: Trà oolong đỏ L'angfarm signature 150g... (mã hs trà oolong đỏ l/ mã hs của trà oolong đ)
- Mã HS 09024090: Trà shan tuyết L'angfarm signature 80g... (mã hs trà shan tuyết/ mã hs của trà shan tuy)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF(63Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf63kg/ mã hs của chè đen pf6)
- Mã HS 09024090: Trà Hoa cúc túi lọc hộp 20 tép LANGFARM... (mã hs trà hoa cúc túi/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pf162k/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Trà sen Tân Cương- TL25gói hàng mới 100%... (mã hs trà sen tân cươ/ mã hs của trà sen tân)
- Mã HS 09024090: Trà hoa cúc trắng Flaffe White Daisy 40g... (mã hs trà hoa cúc trắ/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA3 (20Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen opa3 2/ mã hs của chè đen opa3)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE(36Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)... (mã hs chè đen pekoe3/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 527, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs chè đen std 527/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3324, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs chè đen std 332/ mã hs của chè đen std)
- Mã HS 09024090: Chè đen hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè đen hàng mớ/ mã hs của chè đen hàng)
- Mã HS 09024090: Trà Matcha Sữa (13.5g*12goi) hàng mới 100%... (mã hs trà matcha sữa/ mã hs của trà matcha s)
- Mã HS 09024090: Trà hoa Hibicus Flaffe Hibiscus Tea Box 50g... (mã hs trà hoa hibicus/ mã hs của trà hoa hibi)
- Mã HS 09024090: Trà táo cozy,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs trà táo cozyxu/ mã hs của trà táo cozy)
- Mã HS 09024090: Hạt điều Nam xanh phủ dừa mật ong 130g(170g)... (mã hs hạt điều nam xa/ mã hs của hạt điều nam)
- Mã HS 09024090: Trà Túi Lọc Everyday Face tea bags INDOCHINE... (mã hs trà túi lọc eve/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Trà hoa mẫu đơn Flaffe Benefits of Peony 80g... (mã hs trà hoa mẫu đơn/ mã hs của trà hoa mẫu)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BPS, ĐÓNG GÓI 40 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bps đó/ mã hs của chè đen bps)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA, ĐÓNG GÓI 25 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa đó/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc lá ổi đóng trong gói, hàng mới 100%... (mã hs trà túi lọc lá/ mã hs của trà túi lọc)
- Mã HS 09024090: Cozy trà xanh TN,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cozy trà xanh t/ mã hs của cozy trà xan)
- Mã HS 09024090: Chè Đen (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 30kg N.W)... (mã hs chè đen hàng m/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN FB731, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen fb731/ mã hs của chè đen fb73)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 2 (LÁ, CỌNG TRÀ). ... (mã hs trà cắt lên men/ mã hs của trà cắt lên)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng đồng nhất 45 kg/bao), mới 100%... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: Hạt Điều Vỏ Lụa rang muối hộp nhựa dẻo 500gr Windy... (mã hs hạt điều vỏ lụa/ mã hs của hạt điều vỏ)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BOP/FB230, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen bop/fb2/ mã hs của chè đen bop/)
- Mã HS 09024090: Cozy hương hoa quả Dâu,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cozy hương hoa/ mã hs của cozy hương h)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA(3502) Y, ĐÓNG GÓI 26 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa350/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Chè đen PF1.Hàng đóng đồng nhất 60 kgs/bao. Hàng mới 100%... (mã hs chè đen pf1hàn/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Chè sấy khô chưa ủ men, đóng bao 35kg/bao, hàng mới 100% ... (mã hs chè sấy khô chư/ mã hs của chè sấy khô)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN CODE HFS#74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen code hf/ mã hs của chè đen code)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô, NW: 50kg/bao, chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100%... (mã hs trà đen khô nw/ mã hs của trà đen khô)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OPA CODE HFS#65, ĐÓNG GÓI 25 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chè đen opa cod/ mã hs của chè đen opa)
- Mã HS 09024090: Đồ trang trí làm bằng thép hình xe khung ảnh_1410E-4709 Herbie 53... (mã hs đồ trang trí là/ mã hs của đồ trang trí)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, hàng đóng đồng nhất 30kgs/bao x 504 bao, xuất xứ Việt Nam ... (mã hs chè đen hàng đ/ mã hs của chè đen hàn)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN PF1, 400 BAO: ĐÓNG GÓI 01P.E/02PP: TRỌNG LƯỢNG TỊNH 68KG/BAO... (mã hs chè đen pf1 40/ mã hs của chè đen pf1)
- Mã HS 09024090: Chè xanh mảnh đã sấy khô chưa ủ men, đóng bao 50kg/bao, hàng mới 100% ... (mã hs chè xanh mảnh đ/ mã hs của chè xanh mản)
- Mã HS 09024090: Chè xanh đã sấy khô loại BWL, Việt Nam, 44 bao, 50kg/ bao, hàng Mới 100%... (mã hs chè xanh đã sấy/ mã hs của chè xanh đã)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (60KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC... (mã hs chè đen đóng tr/ mã hs của chè đen đóng)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô loại BPS, Việt Nam, 464 bao, 25 kg/ bao, hàng Mới 100%... (mã hs chè đen đã sấy/ mã hs của chè đen đã s)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP Std. 860 (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen op std/ mã hs của chè đen op s)
- Mã HS 09024090: Chè đen vụn thành phẩm. 224 bao. 27kg/bao Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs chè đen vụn thà/ mã hs của chè đen vụn)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô, hàng đóng đồng nhất 32 kg/bao x 670 bao, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs chè đen khô hà/ mã hs của chè đen khô)
- Mã HS 09024090: Chè đen hữu cơ đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 20 hộp.... (mã hs chè đen hữu cơ/ mã hs của chè đen hữu)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE đóng bao (488 bao), 33 kg/ bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100%. ... (mã hs chè đen pekoe đ/ mã hs của chè đen peko)
- Mã HS 09024090: Chè đen F (Lot. VN7BF2001) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen f lot/ mã hs của chè đen f l)
- Mã HS 09024090: Chè đen lá (Lot: BG19122801) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs chè đen lá lot/ mã hs của chè đen lá)
- Mã HS 09024090: CAO ATISO DẠNG NƯỚC (10ML/1 ỐNG) 70 THÙNG,1 THÙNG 40 HỘP, 1 HỘP 10 ỐNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs cao atiso dạng/ mã hs của cao atiso dạ)
- Mã HS 09024090: Chè đen ORT(B)STD.320 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 50kg/bao x 414 bao xuất xứ Việt Nam... (mã hs chè đen ortbs/ mã hs của chè đen ort)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO02 (100% sản xuất tại Việt Nam), 250 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, ... (mã hs chè đen bo02 1/ mã hs của chè đen bo02)
- Mã HS 09024090: Chè đen do Việt Nam sản xuất Pekoe P (L) Y (đã qua chế biến) hàng đóng đồng nhất 31kg/sack... (mã hs chè đen do việt/ mã hs của chè đen do v)
- Mã HS 09024090: CHÈ CÁM ĐEN ĐÃ SẤY KHÔ F LOẠI III- XUẤT XỨ TẠI VIỆT NAM- MỚI 100%- QUI CÁCH ĐÓNG GÓI 55KG/BAO... (mã hs chè cám đen đã/ mã hs của chè cám đen)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen đã héo/ mã hs của chè đen đã h)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP (đóng 25 kg/bao), Mới 100% hàng do Cty Phú Nguyên Việt Nam sản xuất. HSD 12/2022. ... (mã hs chè đen bop đó/ mã hs của chè đen bop)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS (Black tea PS) đóng bao trọng lượng net 36 kgs. Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chè đen ps bla/ mã hs của chè đen ps)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 25kg/thùng, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chè đen bps đã/ mã hs của chè đen bps)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF-DB03 (đóng 25 kg/bao), Mới 100% hàng do Cty Phú Nguyên Việt Nam sản xuất. HSD 12/2022. ... (mã hs chè đen pnfdb0/ mã hs của chè đen pnf)
- Mã HS 09024090: chè đen PS3 19102103 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 474bao, 45kg/bao tương đương 21.330.00kg, mới 100%... (mã hs chè đen ps3 191/ mã hs của chè đen ps3)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS-0913 Việt Nam đóng bao. Tổng 601 bao, mỗi bao 30kg tương đương 18 030 kg. Hàng mới 100% #VN... (mã hs chè đen ps0913/ mã hs của chè đen ps0)
- Mã HS 09024090: chè đen BPS1 19112201 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 500bao, 40kg/bao tương đương 20.000.00kg, mới 100%... (mã hs chè đen bps1 19/ mã hs của chè đen bps1)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Loại DSC 2) (trọng lượng tịnh (net weight): 36 kgs/bao), Hàng sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chè đen loại d/ mã hs của chè đen loạ)
- Mã HS 09024090: Chè đen sơ chế đã sấy khô loại Black Tea OPN, 720 boxes (25kg/box), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs chè đen sơ chế/ mã hs của chè đen sơ c)
- Mã HS 09024090: PARTLY FERMENTED TEA (FOR HUMAN USE)- CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN, LOẠI 18KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs partly fermente/ mã hs của partly ferme)
- Mã HS 09024090: Chè đen, sấy khô, đã qua chế biến, đã ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs chè đen sấy kh/ mã hs của chè đen sấy)
- Mã HS 09041110: TIEU TRANG... (mã hs tieu trang/ mã hs của tieu trang)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG HẠT... (mã hs tiêu trắng hạt/ mã hs của tiêu trắng h)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng #VN... (mã hs tiêu trắng #vn/ mã hs của tiêu trắng #)
- Mã HS 09041110: TIÊU XAY VIÊT NAM... (mã hs tiêu xay viêt n/ mã hs của tiêu xay viê)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ hữu cơ 55g... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ mã hs của tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG 630 G/L ... (mã hs tiêu trắng 630/ mã hs của tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen hữu cơ 55g... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ mã hs của tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG NGUYÊN HẠT... (mã hs tiêu trắng nguy/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 540/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (200 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 200/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang.Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trangxuất/ mã hs của tiêu trangx)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG DUNG TRỌNG 630 G/L... (mã hs tiêu trắng dung/ mã hs của tiêu trắng d)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang xuất/ mã hs của tiêu trang x)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (600 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 600/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (320 BAO, 50KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 320/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu hột trắng Lotus (100gr x 24)... (mã hs tiêu hột trắng/ mã hs của tiêu hột trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang 80/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 120 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu trang 120/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. Xuất xứ Viet Nam. 50 kgs/bao ... (mã hs tiêu trang xuấ/ mã hs của tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ tiệt trùng NL0005 Y20 (22.68 kg/bao PE)... (mã hs tiêu sọ tiệt tr/ mã hs của tiêu sọ tiệt)
- Mã HS 09041110: Tiêu Trắng Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu trắng việt/ mã hs của tiêu trắng v)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng (tiêu hạt), White whole pepper, Double Washed. Mới 100%... (mã hs tiêu trắng tiê/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG- VIETNAM ORIGIN WHITE PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630GL (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng 630g/ mã hs của tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Peppercorns- White_Tiêu trắng nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns wh/ mã hs của peppercorns)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao.Tổng cộng: 280 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu trắng sản/ mã hs của tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (5 MM), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao.Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 5 mm/ mã hs của tiêu đen 5)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (500 GL), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 30 kg/ bao.Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 500 g/ mã hs của tiêu đen 50)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (550 GL sạch), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao.Tổng cộng: 250 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs tiêu đen 550 g/ mã hs của tiêu đen 55)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng(hàng đồng nhất,chưa xay nhỏ,trọng lượng tịnh 60.0 kgs/bao,trọng lượng cả bì 60.2 kgs/bao)hàng mới 100%,xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu trắng/ mã hs của hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN... (mã hs tieu den/ mã hs của tieu den)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ mã hs của tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570... (mã hs tiêu đen 570/ mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU HẠT ĐEN... (mã hs tiêu hạt đen/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN HẠT... (mã hs tiêu đen hạt/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs tiêu đen 5mm/ mã hs của tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN ... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU DEN ... (mã hs hat tieu den/ mã hs của hat tieu den)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN XK... (mã hs hạt tiêu đen xk/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 580 G/L... (mã hs tiêu đen 580 g// mã hs của tiêu đen 580)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 500 G/L... (mã hs tiêu đen 500 g// mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs hạt tiêu đen 5m/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570 G/L... (mã hs tiêu đen 570 g// mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN SÀNG 5MM... (mã hs tiêu đen sàng 5/ mã hs của tiêu đen sàn)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550 GL MC... (mã hs tiêu đen 550 gl/ mã hs của tiêu đen 550)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN THÀNH PHẨM... (mã hs tiêu đen thành/ mã hs của tiêu đen thà)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 500G/L... (mã hs hạt tiêu đen 50/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 570G/L... (mã hs hạt tiêu đen 57/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550gr/l... (mã hs hạt tiêu đen 55/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen vi/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VIÊT NAM 5MM ... (mã hs tiêu đen viêt n/ mã hs của tiêu đen viê)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (BAO ĐAY 50KG)... (mã hs tiêu đen bao đ/ mã hs của tiêu đen ba)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- LOẠI 500 MC... (mã hs hạt tiêu đen l/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, đóng gói 59kg/bao... (mã hs tiêu đen đóng/ mã hs của tiêu đen đó)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 540 b/ mã hs của tiêu đen 54)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen túi 100g (CBX)... (mã hs hạt tiêu đen tú/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (120 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 120 b/ mã hs của tiêu đen 12)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN DUNG TRỌNG 500GR/L... (mã hs tiêu đen dung t/ mã hs của tiêu đen dun)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen xuất/ mã hs của tiêu đen xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu sọ hạt 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 6 túi x2.27 kg ... (mã hs tiêu đen hạt 6/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (1120 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu đen 1120/ mã hs của tiêu đen 11)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt 40/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đã được tiệt trùng... (mã hs hạt tiêu đen đã/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen tiệt t/ mã hs của tiêu đen tiệ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen loại 550 G/L Clean... (mã hs hạt tiêu đen lo/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TDEN_NK_TP HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs tdennktp hạt/ mã hs của tdennktp h)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU 550G/L(ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu 550g/l/ mã hs của hạt tiêu 550)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 92 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 92 ba/ mã hs của tiêu đen 92)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 80 ba/ mã hs của tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt ch/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 932 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 932 b/ mã hs của tiêu đen 93)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 800 BAO Xuất xứ Viet Nam. ... (mã hs tiêu đen 800 b/ mã hs của tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 5mm, bao gói 50 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 5mm b/ mã hs của tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN KHÔ CHƯA XAY(60 KG/ BAO)... (mã hs hạt tiêu đen kh/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (25kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 2/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 5/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 100gr (tiêu chín 2) Bảo Hương... (mã hs tiêu đen 100gr/ mã hs của tiêu đen 100)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l FAQ... (mã hs hạt tiêu đen xu/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 560 G/L (ĐÓNG 16LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu đen 56/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 575 G/L ĐÓNG BAO GIẤY 25KG/BAO... (mã hs tiêu đen 575 g// mã hs của tiêu đen 575)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500g/l FAQ, bao gói 25 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 500g/l/ mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen chưa xay- 1080 bao (25kg/bao) ... (mã hs tiêu hạt đen ch/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 25KG/BAO)... (mã hs hạt tiêu đen h/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570G/L sạch, bao gói 50 kg/ bao PP ... (mã hs tiêu đen 570g/l/ mã hs của tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: Tiêu den. Xuất xứ Viet Nam. 800 Bao. 25 kgs/bao ... (mã hs tiêu den xuất/ mã hs của tiêu den xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen (tiêu hạt), Black pepper 580 g/l. Mới 100%... (mã hs tiêu đen tiêu/ mã hs của tiêu đen ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, thuộc chi Piper, chưa nghiền, chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen t/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu đen VN sấy khô(sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs hạt tiêu đen vn/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hột_24 jars x 5.18oz (147g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu đen hột24/ mã hs của tiêu đen hột)
- Mã HS 09041120: Tiêu Đen Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu đen việt n/ mã hs của tiêu đen việ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đầu đinh, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đầu đi/ mã hs của hạt tiêu đầu)
- Mã HS 09041120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Tiêu xay (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- VIETNAM ORIGIN BLACK PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen v/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt Organic 55g- Lọ thủy tinh có cối xay Ceramic, 6 lọ/thùng nhỏ... (mã hs tiêu đen hạt or/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: ASTA Hạt tiêu đen 570g/l asta.hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 50kg/bao.... (mã hs asta hạt tiêu đ/ mã hs của asta hạt tiê)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, loại 500G/L asta, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đen l/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BOLD; 5MM; (hàng mới, đóng gói bao giấy Kraft đồng nhất 10kg/bao net).... (mã hs hạt tiêu đen bo/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen đầu đinh (Pinhead), đóng hàng đồng nhất bao PP 30kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen đầu đi/ mã hs của tiêu đen đầu)
- Mã HS 09041120: Peppercorns- Black_Tiêu đen nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns bl/ mã hs của peppercorns)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen- BLACK PEPPER WHOLE (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen b/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL FAQ (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen 500gl/ mã hs của tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu khô chưa xay hoặc nghiền, có màu đen. Đóng gói 50kg/bao,Tổng 1.620 bao. hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu khô ch/ mã hs của hạt tiêu khô)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen Việt Nam xuất khẩu, hàng đóng trong bao Double PP 25kg/bao. TC: 640bao/1cont x 20ft.... (mã hs tiêu hạt đen vi/ mã hs của tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đinh sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao, tổng cộng 40 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đinh sản x/ mã hs của tiêu đinh sả)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen nguyên hạt 500 G/L FAQ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, tổng số 540 bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen ng/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, khô (hàng đồng nhất, chưa xay nhỏ, trọng lượng tịnh 60.0kgs/ bao, trọng lượng cả bì 60.2kgs/bao) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu đen k/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: TIÊU KHÔ... (mã hs tiêu khô/ mã hs của tiêu khô)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ mã hs của tiêu đen)
- Mã HS 09041190: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: TIÊU SẤY KHÔ... (mã hs tiêu sấy khô/ mã hs của tiêu sấy khô)
- Mã HS 09041190: Tiêu hạt 30gr-BH... (mã hs tiêu hạt 30grb/ mã hs của tiêu hạt 30g)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu 30gr-BH... (mã hs hồng tiêu 30gr/ mã hs của hồng tiêu 30)
- Mã HS 09041190: TRÁI TIÊU XANH TƯƠI... (mã hs trái tiêu xanh/ mã hs của trái tiêu xa)
- Mã HS 09041190: TIÊU XANH ĐÔNG LẠNH... (mã hs tiêu xanh đông/ mã hs của tiêu xanh đô)
- Mã HS 09041190: HAT TIEU DEN DAU DINH... (mã hs hat tieu den da/ mã hs của hat tieu den)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt 40g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt 4/ mã hs của hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ xay 50g/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hạt 50/ mã hs của tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen xay 50/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ mã hs của tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ (tiêu hạt) 100gr-Bảo Hương... (mã hs tiêu sọ tiêu h/ mã hs của tiêu sọ tiê)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt cha/ mã hs của tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ mã hs của tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt c/ mã hs của hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Hồng Tiêu 100gr(tiêu chín 1)-Bảo Hương... (mã hs hồng tiêu 100gr/ mã hs của hồng tiêu 10)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu xanh sấy khô(Hàng đóng đồng nhất: 7kg/carton)... (mã hs hạt tiêu xanh s/ mã hs của hạt tiêu xan)
- Mã HS 09041190: Tiêu Trộn Tiệt Trùng Y20 Trắng- Đen- Xanh- Hồng (474 kg/bao)... (mã hs tiêu trộn tiệt/ mã hs của tiêu trộn ti)
- Mã HS 09041190: Tiêu hỗn hợp (150 túi/thùng,9.8kg/carton), code MP-1, hàng mới 100%... (mã hs tiêu hỗn hợp 1/ mã hs của tiêu hỗn hợp)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG NGHIỀN... (mã hs tiêu trắng nghi/ mã hs của tiêu trắng n)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng Phú Quốc... (mã hs tiêu trắng phú/ mã hs của tiêu trắng p)
- Mã HS 09041210: Tiêu sọ xay tiệt trùng (625 kg/bao)... (mã hs tiêu sọ xay tiệ/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay_24 jars x 5.50oz (156g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay Việt Nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu trắng xay/ mã hs của tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng bột (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng bột/ mã hs của tiêu trắng b)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng- WHITE PEPPER POWDER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu trắng/ mã hs của bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 80g... (mã hs tiêu đen xay 80/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen xay ... (mã hs hạt tiêu đen xa/ mã hs của hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Phú Quốc... (mã hs tiêu đen phú qu/ mã hs của tiêu đen phú)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu đen xay 50/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY (ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs tiêu đen xay đ/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen xay ch/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen xay ti/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng hơi nước... (mã hs tiêu đen brazil/ mã hs của tiêu đen bra)
- Mã HS 09041220: Tiêu Xay Đen Nguyên Chất(500Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs tiêu xay đen ng/ mã hs của tiêu xay đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay-Coarse black pepper, hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen xayco/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 18-25 mesh, bao gói 50 Lb/ bao giấy ... (mã hs tiêu đen xay 18/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay Việt nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu đen xay vi/ mã hs của tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nguyên hột sấy khô, đóng gói 700gr/ bịch. Hết hạn: 02/01/2022... (mã hs tiêu đen nguyên/ mã hs của tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041220: Tiêu xay (20 x 500g). Hiệu: Tùng thúy. Quy cách: 500g/gói, 20 gói/thùng. Hàng mới 100% ... (mã hs tiêu xay 20 x/ mã hs của tiêu xay 20)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen vỡ đôi- BLACK PEPPER HALF CRACKED (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen vỡ đôi/ mã hs của tiêu đen vỡ)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen mesh 10/16- BLACK PEPPER BUTCHER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu đen me/ mã hs của bột tiêu đen)
- Mã HS 09041290: Tiêu sọ xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ xay cha/ mã hs của tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041290: Hồng tiêu xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu xay c/ mã hs của hồng tiêu xa)
- Mã HS 09041290: NĂM LOẠI TIÊU DÙNG LÀM GIA VỊ(ĐÓNG 24 LỌ/CARTON)... (mã hs năm loại tiêu d/ mã hs của năm loại tiê)
- Mã HS 09041290: Vỏ bụi tiêu đen Việt Nam loại(60% 450G/l,40% pinhead), hàng đóng đồng nhất 25kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs vỏ bụi tiêu đen/ mã hs của vỏ bụi tiêu)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô... (mã hs quả ớt khô/ mã hs của quả ớt khô)
- Mã HS 09042110: Ớt quả khô... (mã hs ớt quả khô/ mã hs của ớt quả khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô đã bỏ cuống... (mã hs quả ớt khô đã b/ mã hs của quả ớt khô đ)
- Mã HS 09042110: Ớt trái khô Lotus (100gr x 30)... (mã hs ớt trái khô lot/ mã hs của ớt trái khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô thuộc chi Capsicum, chưa qua chế biến, dùng làm gia vị... (mã hs quả ớt khô thuộ/ mã hs của quả ớt khô t)
- Mã HS 09042190: Pimento Tiệt Trùng NL0025 Y20 (20 kg/baoPE)... (mã hs pimento tiệt tr/ mã hs của pimento tiệt)
- Mã HS 09042190: Ớt trái khô (70 túi/thùng, 3.9kg/carton), code OK-9, hàng mới 100%... (mã hs ớt trái khô 70/ mã hs của ớt trái khô)
- Mã HS 09042210: Ớt tươi xay Ngọc Liên (385gr x 24)... (mã hs ớt tươi xay ngọ/ mã hs của ớt tươi xay)
- Mã HS 09042210: Đậu bắp- Okra; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu bắp okra;/ mã hs của đậu bắp okr)
- Mã HS 09042290: Tương ớt Chinsu 250g(26)... (mã hs tương ớt chinsu/ mã hs của tương ớt chi)
- Mã HS 09042290: Xì dầu Chinsu 250ml (26)... (mã hs xì dầu chinsu 2/ mã hs của xì dầu chins)
- Mã HS 09042290: Dried Chilli/ Ớt khô, 85g x 30 bags... (mã hs dried chilli/ ớ/ mã hs của dried chilli)
- Mã HS 09042290: Pimento xay tiệt trùng NL0025 Y20 (15kg/bao GR)... (mã hs pimento xay tiệ/ mã hs của pimento xay)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code OB-3, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt 150 túi/ mã hs của bột ớt 150)
- Mã HS 09052000: Bột Thơm Vani 50 x 25gr Thương Hiệu Vianco... (mã hs bột thơm vani 5/ mã hs của bột thơm van)
- Mã HS 09061100: QUẾ CHẺ... (mã hs quế chẻ/ mã hs của quế chẻ)
- Mã HS 09061100: Quế điếu... (mã hs quế điếu/ mã hs của quế điếu)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g... (mã hs quế vỏ 100g/ mã hs của quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế ống Yên Bái... (mã hs quế ống yên bái/ mã hs của quế ống yên)
- Mã HS 09061100: QUẾ VỤN VIỆT NAM... (mã hs quế vụn việt na/ mã hs của quế vụn việt)
- Mã HS 09061100: Quế cây Viet Pepper 200g... (mã hs quế cây viet pe/ mã hs của quế cây viet)
- Mã HS 09061100: Quấ cây Lotus (100gr x 30)... (mã hs quấ cây lotus/ mã hs của quấ cây lotu)
- Mã HS 09061100: Quế ống cuộn (1kg x 10Bags)... (mã hs quế ống cuộn 1/ mã hs của quế ống cuộn)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX3 (30kgs/ bao)... (mã hs quế vỏ khô mnx3/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX1 (30kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnx1/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNK4 (17kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnk4/ mã hs của quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế Điếu thuốc lá Việt Nam #VN... (mã hs quế điếu thuốc/ mã hs của quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế thanh 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs quế thanh 11 kg/ mã hs của quế thanh 11)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY 3.5INCHES(ĐÓNG 16 BAO/CARTON... (mã hs quế cây 35inch/ mã hs của quế cây 35i)
- Mã HS 09061100: Quế Sri Lanka tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs quế sri lanka t/ mã hs của quế sri lank)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ khô là/ mã hs của quế chẻ khô)
- Mã HS 09061100: Quế điếu,đóng 20KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế điếuđóng 2/ mã hs của quế điếuđón)
- Mã HS 09061100: Quế vụn khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế vụn khô là/ mã hs của quế vụn khô)
- Mã HS 09061100: Hoa hồi khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi khô là/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, đóng 10KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đóng 1/ mã hs của quế chẻ đón)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ,(đóng gói 9.5 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế chẻđóng g/ mã hs của quế chẻđón)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g Cty TNHH sx- tm- dv Châu Thông... (mã hs quế vỏ 100g cty/ mã hs của quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế bột 100g cty tnhh sx-tm và dv Châu Thông... (mã hs quế bột 100g ct/ mã hs của quế bột 100g)
- Mã HS 09061100: Que. Xuất xứ Viet Nam. 100 thung. 10 kg/thung... (mã hs que xuất xứ vi/ mã hs của que xuất xứ)
- Mã HS 09061100: Quế khô vụn,(đóng gói 25 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế khô vụnđó/ mã hs của quế khô vụn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo hà/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế YB3 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb3 cắt vuô/ mã hs của quế yb3 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB2 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb2 cắt vuô/ mã hs của quế yb2 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB1 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb1 cắt vuô/ mã hs của quế yb1 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế ống (khô, chưa xay chưa nghiền) hàng mới 100%... (mã hs quế ống khô c/ mã hs của quế ống khô)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế vụn đóng 5/ mã hs của quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Lá quế,hàng đóng trong 472 túi (30kg/túi).Hàng mới 100%... (mã hs lá quếhàng đón/ mã hs của lá quếhàng)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, hàng mới 100%, hàng đóng 3000 thùng, 10kg/thùng... (mã hs quế chẻ hàng m/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: quế ống sáo, quy cách đóng gói 5kg/carton, hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo qu/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế miếng, Đóng 150 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng đóng/ mã hs của quế miếng đ)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, Đóng 3 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo đó/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế dạng thanh- cinnamon, 1235 hộp * 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng thanh/ mã hs của quế dạng tha)
- Mã HS 09061100: Quế cành hàng mới 100%, hàng đóng trong 629 túi (30kg/túi)... (mã hs quế cành hàng m/ mã hs của quế cành hàn)
- Mã HS 09061100: Quế cành chặt thẳng loại B khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế cành chặt t/ mã hs của quế cành chặ)
- Mã HS 09061100: Quế (cát nhỏ, vụn) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cát nhỏ v/ mã hs của quế cát nhỏ)
- Mã HS 09061100: Quế miếng mảnh, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng mảnh/ mã hs của quế miếng mả)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo thanh dài, Đóng 690 Bags, 25kg/Bag. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo tha/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: HÀNG QUẾ ỐNG (NW: 25KG/ BAGS, GW:25.1 KG/ BAGS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng quế ống n/ mã hs của hàng quế ống)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế hàng đóng trong 705 thùng loại 15kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế hàng đón/ mã hs của vỏ quế hàng)
- Mã HS 09061100: Quế vụn (3%) (20kg/carton), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế vụn 3% 2/ mã hs của quế vụn 3%)
- Mã HS 09061100: Quế trà vỏ cắt đôi, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế trà vỏ cắt/ mã hs của quế trà vỏ c)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng mếng cắt vuông) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng mếng/ mã hs của quế dạng mế)
- Mã HS 09061100: Quế vụn ép sản xuất tại Việt Nam, đóng 25 kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn ép sản/ mã hs của quế vụn ép s)
- Mã HS 09061100: Quế miếng bào vỏ sâu, Đóng 70 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế miếng bào v/ mã hs của quế miếng bà)
- Mã HS 09061100: Quế bào vỏ thanh dài, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế bào vỏ than/ mã hs của quế bào vỏ t)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ- CINNAMON FLAT (Packing in 22.10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ cinnam/ mã hs của quế chẻ cin)
- Mã HS 09061100: Quế ống. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 400 carton. ... (mã hs quế ống hàng m/ mã hs của quế ống hàn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo cắt 10 CM, Đóng 385 Cartons, 20kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế ống sáo cắt/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ chưa x/ mã hs của quế chẻ chư)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 255 carton. ... (mã hs quế chẻ hàng m/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 645 carton. ... (mã hs quế vụn hàng m/ mã hs của quế vụn hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn đóng b/ mã hs của quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Quế (cạo vỏ dạng thanh, miéng) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cạo vỏ dạn/ mã hs của quế cạo vỏ)
- Mã HS 09061100: Quế sáo 8cm, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo 8cm ch/ mã hs của quế sáo 8cm)
- Mã HS 09061100: Quế sáo- CINNAMON STICKS 3'' (Packing in 22.1lbs net/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cinnam/ mã hs của quế sáo cin)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt cành h/ mã hs của quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ,chưa xay. không dùng để làm dược liệu, Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻchưa xa/ mã hs của quế chẻchưa)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu, loại 6cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs quế ống điếu l/ mã hs của quế ống điếu)
- Mã HS 09061100: Quế cắt vuông. Đóng thùng carton, 30 kg/ thùng. hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs quế cắt vuông/ mã hs của quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061100: Quế Vụn,độ ẩm 13.5%, dài 3-10 cm,đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%, ... (mã hs quế vụnđộ ẩm 1/ mã hs của quế vụnđộ ẩ)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ hàng đóng trong 1500 carton,net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ hàng đó/ mã hs của quế chẻ hàng)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuôc hàng đóng trong 799 carton,net 20KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu thuôc/ mã hs của quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ dạng thanh,độ ẩm 13.5%, dài 20-45 cm,đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%, ... (mã hs quế chẻ dạng th/ mã hs của quế chẻ dạng)
- Mã HS 09061100: quế dạng ống đã phơi khô, chưa xay nghiền,đóng 736 bao, độ dầu 5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 40 kg/ bao, mới 100%... (mã hs quế dạng ống đã/ mã hs của quế dạng ống)
- Mã HS 09061100: quế dạng vụn đã phơi khô, chưa xay nghiền, đóng 800 bao, độ dầu 4,5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 35kg/bao, mới 100%... (mã hs quế dạng vụn đã/ mã hs của quế dạng vụn)
- Mã HS 09061100: Quế bào qua vỏ. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng thùng carton, 30kg/ thùng. Tổng cộng 33 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế bào qua vỏ/ mã hs của quế bào qua)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành dùng trong chế biến thực phẩm(YBCC2). Đóng thùng carton 20kg/ thùng. Tổng cộng 34 thùng. Mới 100%... (mã hs quế cắt cành dù/ mã hs của quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8cm(20kg/carton),hàng mới 100% SX tại Việt Nam,tên KH: Cinnamomum cassia,hàng không thuộc DM Cites... (mã hs quế ống sáo 8cm/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: Quế Vụn Việt Nam, mới 100%... (mã hs quế vụn việt na/ mã hs của quế vụn việt)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ đã qua sơ chế, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã q)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đã qua sơ chế (đóng 25kg/bao). Mới 100%... (mã hs quế vụn đã qua/ mã hs của quế vụn đã q)
- Mã HS 09061900: Tube Cinnamomi Cortex with skin (quế ống còn vỏ)... (mã hs tube cinnamomi/ mã hs của tube cinnamo)
- Mã HS 09061900: Quế ep, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế ep hàng sả/ mã hs của quế ep hàng)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, Đóng 1500 Cartons, 10kg/Carton. Hàng mới 100% ... (mã hs quế chẻ đóng 1/ mã hs của quế chẻ đón)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đóng trong 1500 hộp(mỗi hộp nặng 10 kg), Mới 100%... (mã hs quế vụn đóng tr/ mã hs của quế vụn đóng)
- Mã HS 09061900: QUẾ VỤN SẠCH LOẠI 1, HÀNG BAO, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES ... (mã hs quế vụn sạch lo/ mã hs của quế vụn sạch)
- Mã HS 09061900: Quế che đa qua sơ chê, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế che đa qua/ mã hs của quế che đa q)
- Mã HS 09061900: Quế VIETNAM SPLIT CASSIA, đóng gói 10 kg/carton. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế vietnam spl/ mã hs của quế vietnam)
- Mã HS 09061900: QUẾ ỐNG SÁO CẮT 5CM, HÀNG THÙNG, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES ... (mã hs quế ống sáo cắt/ mã hs của quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: Quế điếu (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu 10 kg/ mã hs của quế điếu 10)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, chưa xay chưa nghiền, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% ... (mã hs quế chẻ chưa x/ mã hs của quế chẻ chư)
- Mã HS 09061900: Cinnamon_Quế dạng thanh. Tên khoa học: Cinnamomum cassia. Hàng mới 100%... (mã hs cinnamonquế dạ/ mã hs của cinnamonquế)
- Mã HS 09061900: Shaved Square cut Cinnamomi(quế cắt vuông), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs shaved square c/ mã hs của shaved squar)
- Mã HS 09061900: Stick Cinnamomi Cortex (15cm) (Quế sáo 15cm), hàng mới 100%, origin:Việt Nam... (mã hs stick cinnamomi/ mã hs của stick cinnam)
- Mã HS 09061900: Quế cắt vuông YB3, đóng carton 20kg, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt vuông y/ mã hs của quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPILIT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100%... (mã hs quế chẻ vietnam/ mã hs của quế chẻ viet)
- Mã HS 09061900: Quế vụn VIETNAM BROKEN CASSIA, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế vụn vietnam/ mã hs của quế vụn viet)
- Mã HS 09061900: Quế ép (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 25kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế ép đã qua/ mã hs của quế ép đã q)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 9kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ đã qua/ mã hs của quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế sáo CIGARETTE CASSIA AA 8CM, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế sáo cigaret/ mã hs của quế sáo ciga)
- Mã HS 09061900: Vỏ quế khô hàng đóng trong 1500 carton, net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế khô hàng/ mã hs của vỏ quế khô h)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng.Tổng cộng:1,500 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs quế chẻ hàng đ/ mã hs của quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061900: Quế vụn sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng: 400 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế vụn sản xuấ/ mã hs của quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế cành sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:15 kg/ bao.Tổng cộng: 158 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế cành sản xu/ mã hs của quế cành sản)
- Mã HS 09061900: quế chẻ sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 750 thùng. Trọng lượng tịnh 7kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xuấ/ mã hs của quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10 kg/thùng, tổng số 650 thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xu/ mã hs của quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: quế sáo sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 2906 thùng. Trọng lượng tịnh 5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo sản xuấ/ mã hs của quế sáo sản)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng Carton. Tổng cộng 400 thùng. Trọng lượng tịnh 10kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn sản xu/ mã hs của quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế ống ép sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:25 kg/ thùng.Tổng cộng:680 thùng. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế ống ép sản/ mã hs của quế ống ép s)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 10cm sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng số 100 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cắt 10c/ mã hs của quế sáo cắt)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 8cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 419 thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs quế sáo cắt 8cm/ mã hs của quế sáo cắt)
- Mã HS 09062000: Quế nghiền... (mã hs quế nghiền/ mã hs của quế nghiền)
- Mã HS 09062000: QUẾ NGHIỀN ... (mã hs quế nghiền/ mã hs của quế nghiền)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế 100gr... (mã hs vỏ quế 100gr/ mã hs của vỏ quế 100gr)
- Mã HS 09062000: Bột quế 100g... (mã hs bột quế 100g/ mã hs của bột quế 100g)
- Mã HS 09062000: Bột quế hũ 100g... (mã hs bột quế hũ 100g/ mã hs của bột quế hũ 1)
- Mã HS 09062000: Quế cây 200g PL... (mã hs quế cây 200g pl/ mã hs của quế cây 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột 400g PL... (mã hs quế bột 400g pl/ mã hs của quế bột 400g)
- Mã HS 09062000: Hoa hồi 200g PL... (mã hs hoa hồi 200g pl/ mã hs của hoa hồi 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột, 2% dầu... (mã hs quế bột 2% dầu/ mã hs của quế bột 2%)
- Mã HS 09062000: Quế bột hũ (35g/hũ)... (mã hs quế bột hũ 35g/ mã hs của quế bột hũ)
- Mã HS 09062000: Quế bột độ dầu 2.5%... (mã hs quế bột độ dầu/ mã hs của quế bột độ d)
- Mã HS 09062000: Quế cây hũ (200g/hũ)... (mã hs quế cây hũ 200/ mã hs của quế cây hũ)
- Mã HS 09062000: Nụ TD viên đạn quế Ma... (mã hs nụ td viên đạn/ mã hs của nụ td viên đ)
- Mã HS 09062000: Gia vị nấu phở 25g PL... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09062000: Bột quế cạo vỏ L1 200g... (mã hs bột quế cạo vỏ/ mã hs của bột quế cạo)
- Mã HS 09062000: QUẾ VỤN (XX: VIỆT NAM)... (mã hs quế vụn xx vi/ mã hs của quế vụn xx)
- Mã HS 09062000: Bột quế, hàng mới 100% ... (mã hs bột quế hàng m/ mã hs của bột quế hàn)
- Mã HS 09062000: Quế thanh cạo vỏ L1 200g... (mã hs quế thanh cạo v/ mã hs của quế thanh cạ)
- Mã HS 09062000: Quế bột Viet Pepper 400g... (mã hs quế bột viet pe/ mã hs của quế bột viet)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế xay tiệt trùng (474 kg/bao)... (mã hs vỏ quế xay tiệt/ mã hs của vỏ quế xay t)
- Mã HS 09062000: Quế dạng bột, loại 2%. Hàng mới 100%.... (mã hs quế dạng bột l/ mã hs của quế dạng bột)
- Mã HS 09062000: Quế xay Indomesia tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs quế xay indomes/ mã hs của quế xay indo)
- Mã HS 09062000: Quế bột 0.5% dầu thấp nhất, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế bột 05% dầ/ mã hs của quế bột 05%)
- Mã HS 09062000: Quế bột (3%)(25kg/bag), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế bột 3%25/ mã hs của quế bột 3%)
- Mã HS 09062000: Bột quế (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs bột quế đóng 2/ mã hs của bột quế đón)
- Mã HS 09062000: Quế bột CASSIA POWDER (không dùng làm dược liệu), đóng 25kg/bag.Mới 100%... (mã hs quế bột cassia/ mã hs của quế bột cass)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 2% qua sàng 60, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 2%/ mã hs của quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 3% qua sàng 40, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 3%/ mã hs của quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Bột quế- CINNAMON GROUND (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột quế cinnam/ mã hs của bột quế cin)
- Mã HS 09062000: quế bột sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng:1000 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs quế bột sản xuấ/ mã hs của quế bột sản)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương đã được làm sạch thanh trùng... (mã hs nụ đinh hương đ/ mã hs của nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh Hương Tiệt Trùng NL0003 Y20 (15kg/carton)... (mã hs đinh hương tiệt/ mã hs của đinh hương t)
- Mã HS 09071000: Đinh hương gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs đinh hương gia/ mã hs của đinh hương g)
- Mã HS 09072000: Đinh hương Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs đinh hương braz/ mã hs của đinh hương b)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu tiệt trùng Y20 (15 kg/bao GR)... (mã hs nhục đậu khấu t/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081200: NHỤC ĐẦU KHẤU NGHIỀN... (mã hs nhục đầu khấu n/ mã hs của nhục đầu khấ)
- Mã HS 09081200: Nhục đậu khấu xay tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs nhục đậu khấu x/ mã hs của nhục đậu khấ)
- Mã HS 09082200: Vỏ Nhục Đậu Khấu Xay NL0012 Y20 (20 kg/bao)... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ mã hs của vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09083100: Thảo quả khô (Black Cardamon). Đóng gói 50kg/bao x 152 bao7.600kg. Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%... (mã hs thảo quả khô b/ mã hs của thảo quả khô)
- Mã HS 09083100: Thảo quả sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh: 50 kg/ bao, Tổng cộng: 153 bao. Hàng mới 100%. ... (mã hs thảo quả sản xu/ mã hs của thảo quả sản)
- Mã HS 09083200: Hạt thảo quả gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thảo quả gi/ mã hs của hạt thảo quả)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt ngò gia vị/ mã hs của hạt ngò gia)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là gia vị chưa xay, 50g/hủ, 24hủ/hộp, 6 hộp/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là gia/ mã hs của hạt thì là g)
- Mã HS 09093200: Thì là xay Ấn độ tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs thì là xay ấn đ/ mã hs của thì là xay ấ)
- Mã HS 09093200: Thì Là Xay Tiệt Trùng NL0017 Y20 (25kg/bao GR)... (mã hs thì là xay tiệt/ mã hs của thì là xay t)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi... (mã hs hoa hồi/ mã hs của hoa hồi)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô nguyên cánh... (mã hs hoa hồi khô ngu/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hoa Hồi 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs hoa hồi 11 kg/t/ mã hs của hoa hồi 11 k)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi nguyên khô (1kg x 10 Bags) ... (mã hs hoa hồi nguyên/ mã hs của hoa hồi nguy)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi hàng đ/ mã hs của hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096110: STAR ANISE (HOA HỒI), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs star anise hoa/ mã hs của star anise)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi 10 kg// mã hs của hoa hồi 10)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi vụn. Hàng đóng bao 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn hà/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi- STAR ANISEEDS WHOLE (Packing in 22.10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi star a/ mã hs của hoa hồi sta)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi. Đóng thùng carton, 30klg/ thùng. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đóng t/ mã hs của hoa hồi đón)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 5kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi đã qua/ mã hs của hoa hồi đã)
- Mã HS 09096110: Ngũ vị hương, 20 gói/thùng, mới 100%.nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs ngũ vị hương 2/ mã hs của ngũ vị hương)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi sấy khô, 14 gói/thùng, hàng mới 100%nhà sx:Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs hoa hồi sấy khô/ mã hs của hoa hồi sấy)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi chưa x/ mã hs của hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Quế vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn chưa x/ mã hs của quế vụn chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn ch/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa thu, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa thu/ mã hs của hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 800 carton. ... (mã hs hoa hồi hàng m/ mã hs của hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096120: HÀNG HOA HỒI (NW: 10KG/ CARTONS, GW: 10.9 KG/ CARTONS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng hoa hồi n/ mã hs của hàng hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao tải. Tổng cộng 100 bao. Trọng lượng tịnh 20kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi sản xuấ/ mã hs của hoa hồi sản)
- Mã HS 09096120: Vụn hoa hồi sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 15kg/thùng, tổng số 67 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs vụn hoa hồi sản/ mã hs của vụn hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hồi vụn sản xuất tại Việt nam. Hàng đóng trong thùng carton. Trọng lượng tịnh là 10 kg/thùng. Tổng 500 thùng, Hàng mới 100%, ... (mã hs hồi vụn sản xuấ/ mã hs của hồi vụn sản)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carotn, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 250 bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi khô sản/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi (chưa xay chưa nghiền),hàng đóng trong thùng carton 5kg/thùng. Tổng cộng 400 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs hoa hồi chưa x/ mã hs của hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 1,500 carton. Trọng lượng tịnh 10kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa sản/ mã hs của hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096190: Hoa Hồi 50g (144 chai/thùng)... (mã hs hoa hồi 50g 14/ mã hs của hoa hồi 50g)
- Mã HS 09096190: Hạt cây thì là 6 gói x2.27kg ... (mã hs hạt cây thì là/ mã hs của hạt cây thì)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi thu (10kg/Carton), hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi thu 10/ mã hs của hoa hồi thu)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đã qua/ mã hs của hoa hồi đã)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi vụn, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn đã/ mã hs của hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096210: Hoa hồi nghiền... (mã hs hoa hồi nghiền/ mã hs của hoa hồi nghi)
- Mã HS 09096220: Hoa hồi xay tiệt trùng NLVN NY20 (25 kg/bao PE)... (mã hs hoa hồi xay tiệ/ mã hs của hoa hồi xay)
- Mã HS 09101100: Củ gừng... (mã hs củ gừng/ mã hs của củ gừng)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi ... (mã hs gừng tươi/ mã hs của gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ ĐỊA LIỀN ... (mã hs củ địa liền/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI ... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng (6 kgs/thùng)... (mã hs củ gừng 6 kgs// mã hs của củ gừng 6 k)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi- Bịch 5kg... (mã hs củ gừng tươi b/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng cắt xí ngầu đông IQF... (mã hs gừng cắt xí ngầ/ mã hs của gừng cắt xí)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, (20kg/ bao) ... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, đóng gói N.W 20kg/carton... (mã hs củ gừng tươi đ/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI. HÀNG VIỆT NAM MỚI 100%. ... (mã hs củ gừng tươi h/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CU GUNG TUOI, HANG MOI 100%, SX TAI VN... (mã hs cu gung tuoi h/ mã hs của cu gung tuoi)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi, đóng gói 8 KGS/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi đóng/ mã hs của gừng tươi đ)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao... (mã hs củ gừng tươi c/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Củ gừng tươi. Đóng gói N.W: 30kg/bag; xuất xứ: Việt Nam.... (mã hs củ gừng tươi đ/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI DONDS GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ 1 THÙNG 14 THÙNG GIẤY... (mã hs củ gừng tươi do/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Gừng (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 09101100: CỦ GỪNG TƯƠI (CHƯA XAY HOẶC CHƯA NGHIỀN, KHÔNG DÙNG ĐỂ LÀM GIỐNG)... (mã hs củ gừng tươi c/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi, chưa thái lát hoặc xay nhuyễn (10kg/ 1 thùng, size S, hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi chưa/ mã hs của gừng tươi c)
- Mã HS 09101100: Gừng tươi (Fresh Ginger), tên khoa học: Zingiber officinale. 9kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs gừng tươi fres/ mã hs của gừng tươi f)
- Mã HS 09101100: Gừng Tươi, nguyên củ (FRESH GINGER) Size: (Net: 30 kgs; Gross: 31.00 kgs/BAG). Hàng Mới 100%... (mã hs gừng tươi nguy/ mã hs của gừng tươi n)
- Mã HS 09101100: Gừng muối (JS-1, JS-3-1, JM-1, JB-2, JB-5, JB-1-B.) dạng cắt lát, cắt tăm đã được sơ chế, đóng trong thùng gỗ. ... (mã hs gừng muối js1/ mã hs của gừng muối j)
- Mã HS 09101200: GỪNG NGHIỀN... (mã hs gừng nghiền/ mã hs của gừng nghiền)
- Mã HS 09101200: Bột Gừng M10... (mã hs bột gừng m10/ mã hs của bột gừng m10)
- Mã HS 09101200: GỪNG XAY 500GR 10KGS/CTN... (mã hs gừng xay 500gr/ mã hs của gừng xay 500)
- Mã HS 09101200: GỪNG XAY 500GR, 10KGS/CTN... (mã hs gừng xay 500gr/ mã hs của gừng xay 500)
- Mã HS 09101200: Gừng khô xay tiệt trùng NL0009 Y20 (25kg/bao GR)... (mã hs gừng khô xay ti/ mã hs của gừng khô xay)
- Mã HS 09102000: NHỤY NGHỆ... (mã hs nhụy nghệ/ mã hs của nhụy nghệ)
- Mã HS 09102000: CỦ NGHÊ (TURMERIC)... (mã hs củ nghê turmer/ mã hs của củ nghê tur)
- Mã HS 09102000: CỦ RIỀNG (GALANGAL ROOT)... (mã hs củ riềng galan/ mã hs của củ riềng ga)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ... (mã hs củ nghệ/ mã hs của củ nghệ)
- Mã HS 09103000: BỘT NGHỆ ... (mã hs bột nghệ/ mã hs của bột nghệ)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ TƯƠI... (mã hs củ nghệ tươi/ mã hs của củ nghệ tươi)
- Mã HS 09103000: Lạc Nhân (20kg/1 Thùng)... (mã hs lạc nhân 20kg// mã hs của lạc nhân 20)
- Mã HS 09103000: Nghệ Bột 50g (144 chai/thùng)... (mã hs nghệ bột 50g 1/ mã hs của nghệ bột 50g)
- Mã HS 09103000: Bột cà phê hòa tan (10kg/1 Thùng)... (mã hs bột cà phê hòa/ mã hs của bột cà phê h)
- Mã HS 09103000: BỘT NGHỆ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột nghệ nhãn h/ mã hs của bột nghệ nhã)
- Mã HS 09103000: BỘT ĐIỀU ĐỎ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột điều đỏ nhã/ mã hs của bột điều đỏ)
- Mã HS 09103000: BỘT NGỦ VỊ HƯƠNG NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G... (mã hs bột ngủ vị hươn/ mã hs của bột ngủ vị h)
- Mã HS 09103000: Bột nghệ (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code KKM-1, hàng mới 100%... (mã hs bột nghệ 150 t/ mã hs của bột nghệ 15)
- Mã HS 09103000: CỦ NGHỆ-FROZEN TURMERIC, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 100G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs củ nghệfrozen/ mã hs của củ nghệfroz)
- Mã HS 09109110: LÁ CÀ RY... (mã hs lá cà ry/ mã hs của lá cà ry)
- Mã HS 09109110: LÁ CÀ RI... (mã hs lá cà ri/ mã hs của lá cà ri)
- Mã HS 09109110: Bột cari-01... (mã hs bột cari01/ mã hs của bột cari01)
- Mã HS 09109110: Bột cà ri Vianco, 100x100g... (mã hs bột cà ri vianc/ mã hs của bột cà ri vi)
- Mã HS 09109110: Bột cari XK (1 thùng 50 gr x 200 pack)... (mã hs bột cari xk 1/ mã hs của bột cari xk)
- Mã HS 09109110: Bột cari (500g/gói, 20 gói/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs bột cari 500g// mã hs của bột cari 50)
- Mã HS 09109110: Hạt điều màu (150 túi/thùng, 9.8kg/carton), code HCR-3, hàng mới 100%... (mã hs hạt điều màu 1/ mã hs của hạt điều màu)
- Mã HS 09109190: SA TẾ... (mã hs sa tế/ mã hs của sa tế)
- Mã HS 09109190: GIA VỊ... (mã hs gia vị/ mã hs của gia vị)
- Mã HS 09109190: ỚT XAY... (mã hs ớt xay/ mã hs của ớt xay)
- Mã HS 09109190: Sả cây... (mã hs sả cây/ mã hs của sả cây)
- Mã HS 09109190: TỎI PHI... (mã hs tỏi phi/ mã hs của tỏi phi)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM... (mã hs hạt nêm/ mã hs của hạt nêm)
- Mã HS 09109190: HỒI KHÔ... (mã hs hồi khô/ mã hs của hồi khô)
- Mã HS 09109190: QUẾ KHÔ... (mã hs quế khô/ mã hs của quế khô)
- Mã HS 09109190: BỘT NÊM... (mã hs bột nêm/ mã hs của bột nêm)
- Mã HS 09109190: Củ gừng ... (mã hs củ gừng/ mã hs của củ gừng)
- Mã HS 09109190: ỚT SA TẾ... (mã hs ớt sa tế/ mã hs của ớt sa tế)
- Mã HS 09109190: NƯỚC MẮM... (mã hs nước mắm/ mã hs của nước mắm)
- Mã HS 09109190: SA TẾ TÔM... (mã hs sa tế tôm/ mã hs của sa tế tôm)
- Mã HS 09109190: BỘT CÀ RY... (mã hs bột cà ry/ mã hs của bột cà ry)
- Mã HS 09109190: BỘT CÀ RI... (mã hs bột cà ri/ mã hs của bột cà ri)
- Mã HS 09109190: Củ Giềng ... (mã hs củ giềng/ mã hs của củ giềng)
- Mã HS 09109190: ĐƯỜNG NHO... (mã hs đường nho/ mã hs của đường nho)
- Mã HS 09109190: NƯỚC TƯƠNG... (mã hs nước tương/ mã hs của nước tương)
- Mã HS 09109190: BỘT GIA VỊ... (mã hs bột gia vị/ mã hs của bột gia vị)
- Mã HS 09109190: ỚT SẤY KHÔ... (mã hs ớt sấy khô/ mã hs của ớt sấy khô)
- Mã HS 09109190: ỚT BỘT KHÔ... (mã hs ớt bột khô/ mã hs của ớt bột khô)
- Mã HS 09109190: SỐT RANG ME... (mã hs sốt rang me/ mã hs của sốt rang me)
- Mã HS 09109190: RAU SẤY KHÔ... (mã hs rau sấy khô/ mã hs của rau sấy khô)
- Mã HS 09109190: CỦ KIỆU TƯƠI... (mã hs củ kiệu tươi/ mã hs của củ kiệu tươi)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM CHAY... (mã hs hạt nêm chay/ mã hs của hạt nêm chay)
- Mã HS 09109190: Gừng củ lớn ... (mã hs gừng củ lớn/ mã hs của gừng củ lớn)
- Mã HS 09109190: Củ Gừng tươi... (mã hs củ gừng tươi/ mã hs của củ gừng tươi)
- Mã HS 09109190: SA TẾ NẤU LẨU... (mã hs sa tế nấu lẩu/ mã hs của sa tế nấu lẩ)
- Mã HS 09109190: GIA VỊ NẤU PHỞ... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09109190: HẠT NÊM CHAY THỰC DƯỠNG... (mã hs hạt nêm chay th/ mã hs của hạt nêm chay)
- Mã HS 09109190: Hạt Nêm Knorr 8 x 31.2oz (900g) Thương Hiệu Knorr... (mã hs hạt nêm knorr 8/ mã hs của hạt nêm knor)
- Mã HS 09109190: Gia Vị Phở Thập Cẩm_36 bags x 1.6oz (46g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs gia vị phở thập/ mã hs của gia vị phở t)
- Mã HS 09109190: Tai vị gà- Bột gia vị nấu phở (88 gram/gói, 1UNK1 gói), hiệu:PHỞ 24, hàng mới 100%... (mã hs tai vị gà bột/ mã hs của tai vị gà b)
- Mã HS 09109190: Tai vị bò- Bột gia vị nấu phở (240 gram/gói, 1UNK1 gói), hiệu:PHỞ 24, hàng mới 100%... (mã hs tai vị bò bột/ mã hs của tai vị bò b)
- Mã HS 09109910: Ngò nhí... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109910: Ngò nhí ... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109910: Ngò tây lá xoăn ... (mã hs ngò tây lá xoăn/ mã hs của ngò tây lá x)
- Mã HS 09109910: Ngò tây lá thẳng ... (mã hs ngò tây lá thẳn/ mã hs của ngò tây lá t)
- Mã HS 09109910: Lá Húng Tây 6/2.27 kg... (mã hs lá húng tây 6/2/ mã hs của lá húng tây)
- Mã HS 09109910: Lá nguyệt quế sạch (Ibaragi Genkei)- HS... (mã hs lá nguyệt quế s/ mã hs của lá nguyệt qu)
- Mã HS 09109990: LÁ CARI... (mã hs lá cari/ mã hs của lá cari)
- Mã HS 09109990: Quế tây... (mã hs quế tây/ mã hs của quế tây)
- Mã HS 09109990: Húng quế... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 09109990: Rau răm ... (mã hs rau răm/ mã hs của rau răm)
- Mã HS 09109990: Quế tây ... (mã hs quế tây/ mã hs của quế tây)
- Mã HS 09109990: Ngò xoăn... (mã hs ngò xoăn/ mã hs của ngò xoăn)
- Mã HS 09109990: Húng lủi... (mã hs húng lủi/ mã hs của húng lủi)
- Mã HS 09109990: Ngò nhí ... (mã hs ngò nhí/ mã hs của ngò nhí)
- Mã HS 09109990: Húng quế ... (mã hs húng quế/ mã hs của húng quế)
- Mã HS 09109990: Húng lủi ... (mã hs húng lủi/ mã hs của húng lủi)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY TƯƠI... (mã hs sả cây tươi/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGẢI BÚN... (mã hs củ ngải bún/ mã hs của củ ngải bún)
- Mã HS 09109990: CỦ NÉN TƯƠI... (mã hs củ nén tươi/ mã hs của củ nén tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGÃI BÚN... (mã hs củ ngãi bún/ mã hs của củ ngãi bún)
- Mã HS 09109990: SẢ BÀO TƯƠI... (mã hs sả bào tươi/ mã hs của sả bào tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ RIỀNG TƯƠI... (mã hs củ riềng tươi/ mã hs của củ riềng tươ)
- Mã HS 09109990: Rau thơm sage... (mã hs rau thơm sage/ mã hs của rau thơm sag)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Sage ... (mã hs rau thơm sage/ mã hs của rau thơm sag)
- Mã HS 09109990: SẢ CAY X 10KGS... (mã hs sả cay x 10kgs/ mã hs của sả cay x 10k)
- Mã HS 09109990: Rau thơm thyme... (mã hs rau thơm thyme/ mã hs của rau thơm thy)
- Mã HS 09109990: Rau mùi, ngò rí... (mã hs rau mùi ngò rí/ mã hs của rau mùi ngò)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Thyme ... (mã hs rau thơm thyme/ mã hs của rau thơm thy)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (20x1kg)... (mã hs sả bằm 20x1kg/ mã hs của sả bằm 20x1)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (20x400g)... (mã hs sả bằm 20x400g/ mã hs của sả bằm 20x4)
- Mã HS 09109990: Sả cây (20x454g)... (mã hs sả cây 20x454g/ mã hs của sả cây 20x4)
- Mã HS 09109990: Sả cây (50x200g)... (mã hs sả cây 50x200g/ mã hs của sả cây 50x2)
- Mã HS 09109990: Sả cây 12kg/thùng... (mã hs sả cây 12kg/thù/ mã hs của sả cây 12kg/)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Oregano ... (mã hs rau thơm oregan/ mã hs của rau thơm ore)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Rosemary... (mã hs rau thơm rosema/ mã hs của rau thơm ros)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Chervil ... (mã hs rau thơm chervi/ mã hs của rau thơm che)
- Mã HS 09109990: Rau thơm tarragon... (mã hs rau thơm tarrag/ mã hs của rau thơm tar)
- Mã HS 09109990: Lá húng lủi (mint)... (mã hs lá húng lủi mi/ mã hs của lá húng lủi)
- Mã HS 09109990: Rau thơm Marjoram ... (mã hs rau thơm marjor/ mã hs của rau thơm mar)
- Mã HS 09109990: Gia vị nấu phở 25g... (mã hs gia vị nấu phở/ mã hs của gia vị nấu p)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (24 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 24 x 14/ mã hs của sả bằm 24 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (40 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 40 x 14/ mã hs của sả bằm 40 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (50 X 14 OZ)... (mã hs sả bằm 50 x 14/ mã hs của sả bằm 50 x)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM (36 X 16 OZ)... (mã hs sả bằm 36 x 16/ mã hs của sả bằm 36 x)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY (40 X 227 GR)... (mã hs sả cây 40 x 22/ mã hs của sả cây 40 x)
- Mã HS 09109990: Rể ngò bằm (10x908g)... (mã hs rể ngò bằm 10x/ mã hs của rể ngò bằm)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (2kg/box)... (mã hs sả cây tươi 2k/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: CỦ NGÃI (50 X 200 GR)... (mã hs củ ngãi 50 x 2/ mã hs của củ ngãi 50)
- Mã HS 09109990: CỦ RIỀNG (50 X 200 GR)... (mã hs củ riềng 50 x/ mã hs của củ riềng 50)
- Mã HS 09109990: SẢ BẰM ỚT (36 X 16 OZ)... (mã hs sả bằm ớt 36 x/ mã hs của sả bằm ớt 3)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (25kgs/ctn)... (mã hs sả cây tươi 25/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: BỘT GIA VỊ (8 X 900 GR)... (mã hs bột gia vị 8 x/ mã hs của bột gia vị)
- Mã HS 09109990: Sả cây tươi (28kgs/ctn)... (mã hs sả cây tươi 28/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: SẢ CÂY TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs sả cây tươi ne/ mã hs của sả cây tươi)
- Mã HS 09109990: Tỏi phi (24 hũ/thùng x 225g)... (mã hs tỏi phi 24 hũ// mã hs của tỏi phi 24)
- Mã HS 09109990: Thảo quả 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs thảo quả 11 kg// mã hs của thảo quả 11)
- Mã HS 09109990: Hạt điều màu Lotus (100gr x 24)... (mã hs hạt điều màu lo/ mã hs của hạt điều màu)
- Mã HS 09109990: Sả cắt lát đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs sả cắt lát đông/ mã hs của sả cắt lát đ)
- Mã HS 09109990: Riềng cắt lát đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs riềng cắt lát đ/ mã hs của riềng cắt lá)
- Mã HS 09109990: sả xay_30 bags x 200g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs sả xay30 bags/ mã hs của sả xay30 ba)
- Mã HS 09109990: Frozen Pandan Leaf/ Lá dứa/ 200g x 50bags... (mã hs frozen pandan l/ mã hs của frozen panda)
- Mã HS 09109990: Ngũ vị hương XK (1 thùng 50 gr x 200 pack)... (mã hs ngũ vị hương xk/ mã hs của ngũ vị hương)
- Mã HS 09109990: Hat nem hương thịt heo Aji- Ngon 400gr x 24... (mã hs hat nem hương t/ mã hs của hat nem hươn)
- Mã HS 09109990: Bột sả, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-10kg/ctn... (mã hs bột sả hàng mơ/ mã hs của bột sả hàng)
- Mã HS 09109990: Sả Bằm- 24 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs sả bằm 24 x 16/ mã hs của sả bằm 24 x)
- Mã HS 09109990: Frozen Minced Lemongrass/ Sả bằm, 500gx10bags... (mã hs frozen minced l/ mã hs của frozen mince)
- Mã HS 09109990: Sả bằm đông lạnh (hiệu Super) 2 LBS x 20 Bịch... (mã hs sả bằm đông lạn/ mã hs của sả bằm đông)
- Mã HS 09109990: Sả Ớt Bằm- 24 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs sả ớt bằm 24 x/ mã hs của sả ớt bằm 2)
- Mã HS 09109990: Sả cây (50 x 200g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả cây 50 x 20/ mã hs của sả cây 50 x)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (100 x 100g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 100 x 1/ mã hs của sả bằm 100)
- Mã HS 09109990: Frozen Grated Lemongrass/ Sả bằm/ 900g x 20bags... (mã hs frozen grated l/ mã hs của frozen grate)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (40 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 40 x 16/ mã hs của sả bằm 40 x)
- Mã HS 09109990: ĐỊA LIỀN TƯƠI (HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 30KG/BAG)... (mã hs địa liền tươi/ mã hs của địa liền tươ)
- Mã HS 09109990: GIA VI BỘT NÊM NẤM HƯƠNG NHÃN HIỆU MAGGI 14X450G... (mã hs gia vi bột nêm/ mã hs của gia vi bột n)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (100 x 100g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 100/ mã hs của sả khoanh 1)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (40 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 40 x/ mã hs của sả khoanh 4)
- Mã HS 09109990: Sả khoanh (30 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs sả khoanh 30 x/ mã hs của sả khoanh 3)
- Mã HS 09109990: Sả bằm hủ (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm hủ 24 x/ mã hs của sả bằm hủ 2)
- Mã HS 09109990: Sả bằm 1 kg (10 x 1 kg), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs sả bằm 1 kg 10/ mã hs của sả bằm 1 kg)
- Mã HS 09109990: Sả bằm (60 hũ x 200 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs sả bằm 60 hũ x/ mã hs của sả bằm 60 h)
- Mã HS 09109990: Sả bằm bịch (20 x 500g), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs sả bằm bịch 20/ mã hs của sả bằm bịch)
- Mã HS 09109990: Đậu rồng- Wing bean; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu rồng wing/ mã hs của đậu rồng wi)
- Mã HS 09109990: Củ riềng miếng (50 x 113g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs củ riềng miếng/ mã hs của củ riềng miế)
- Mã HS 09109990: Bột ngũ vị hương (500g/gói, 20 gói/thùng).Hàng mới 100%... (mã hs bột ngũ vị hươn/ mã hs của bột ngũ vị h)
- Mã HS 09109990: Củ địa liền tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao. ... (mã hs củ địa liền tươ/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Ngò ôm- Limnophila aromatica; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò ôm limnoph/ mã hs của ngò ôm limn)
- Mã HS 09109990: Quế Ống Dried Cinamon,50 Bags/ctn; 1 bag 3,5oz;, hàng mới 100%... (mã hs quế ống dried c/ mã hs của quế ống drie)
- Mã HS 09109990: 'Củ địa liền tươi, chưa xay, chưa nghiền, đóng bao 30 kg/bao. ... (mã hs củ địa liền tư/ mã hs của củ địa liền)
- Mã HS 09109990: Xả cây cắt đùi đông lạnh không nhãn mác (250g x 50 gói/ thùng)... (mã hs xả cây cắt đùi/ mã hs của xả cây cắt đ)
- Mã HS 09109990: Hoa hồi gia vị chưa xay, 28g/hủ, 24hủ/hộp, 6hộp/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi gia vị/ mã hs của hoa hồi gia)


Chương tiếp theo…
Chương 8: Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa
Chương 10: Ngũ cốc