Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 46: Sản phẩm làm từ rơm, cỏ giấy hoặc từ các loại vật liệu tết bện khác; các sản phẩm bằng liễu gai và song mây

>> Chương 45 >> Chương 47
Chú giải.
1. Trong Chương này khái niệm “vật liệu tết bện” dùng để chỉ các loại vật liệu ở trạng thái hoặc hình dạng thích hợp cho việc tết bện hoặc gia công tương tự; kể cả rơm, liễu gai hoặc liễu, tre, bấc, sậy, dải gỗ mỏng, dải từ vật liệu gốc thực vật khác (ví dụ, dải vỏ cây, các lá dài hẹp chiều ngang, cây cọ sợi hoặc các dải khác thu được từ các lá to), sợi dệt tự nhiên chưa xe, sợi monofilamen, dải và dạng tương tự bằng plastic và dải giấy, nhưng không bao gồm dải bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp hoặc dải bằng nỉ hay sản phẩm không dệt, tóc, lông đuôi hoặc bờm ngựa, sợi dệt thô hoặc sợi dệt, hoặc monofilament, dải và dạng tương tự thuộc Chương 54.
2. Chương này không bao gồm:
(a) Tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14;
(b) Dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, đã hoặc chưa tết bện (nhóm 56.07);
(c) Giày, dép hoặc mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 64 hoặc 65;
(d) Xe hoặc thân xe bằng song mây (thuộc Chương 87); hoặc
(e) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, các loại đèn và bộ đèn).
3. Theo mục đích của nhóm 46.01, khái niệm “vật liệu tết bện, dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã kết lại với nhau thành các tao dây song song” dùng để chỉ các vật liệu tết bện, các dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã được xếp kề cạnh và liên kết với nhau, thành dạng tấm, có hoặc không có vật liệu kết nối là vật liệu dệt đã xe.


2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước:


- Mã HS 46012100: Tấm Trãi bàn-Tre- Chỉ nâu đất- 35x45... (mã hs tấm trãi bàntr/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012100: Mành bằng tre. Hàng mới 100%.... (mã hs mành bằng tre/ mã hs của mành bằng tr)
- Mã HS 46012100: Tăm trúc... (mã hs tăm trúc/ mã hs của tăm trúc)
- Mã HS 46012100: Khăn lót bàn bằng tre to... (mã hs khăn lót bàn bằ/ mã hs của khăn lót bàn)
- Mã HS 46012900: Chiếu lát... (mã hs chiếu lát/ mã hs của chiếu lát)
- Mã HS 46012900: Tấm Trãi bàn- Buông se-Oval- Tự Nhiên- 35x45... (mã hs tấm trãi bàn b/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn- Cói se-R37... (mã hs tấm trãi bàn c/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Thùng bèo... (mã hs thùng bèo/ mã hs của thùng bèo)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói bộ 2 L phi 20H15... (mã hs giỏ cói bộ 2 l/ mã hs của giỏ cói bộ 2)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói bộ 2 L phi 40H20... (mã hs giỏ cói bộ 2 l/ mã hs của giỏ cói bộ 2)
- Mã HS 46012900: Làn bèo màu TN L 47x22H27... (mã hs làn bèo màu tn/ mã hs của làn bèo màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ bèo màu bộ 3 L 47x22H27... (mã hs giỏ bèo màu bộ/ mã hs của giỏ bèo màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói 50x16/23x12H76... (mã hs giỏ cói 50x16/2/ mã hs của giỏ cói 50x1)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói tự nhiên phi 35H17... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói màu phi 35H17... (mã hs giỏ cói màu phi/ mã hs của giỏ cói màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ ció bộ 3 L: 51x38H51... (mã hs giỏ ció bộ 3 l/ mã hs của giỏ ció bộ 3)
- Mã HS 46012900: Nút thắt thủ công (100% Polyster)... (mã hs nút thắt thủ cô/ mã hs của nút thắt thủ)
- Mã HS 46012900: N919-16A/Mành đay/250cm*1830cm (Hàng mới 100%)... (mã hs n91916a/mành đ/ mã hs của n91916a/màn)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn- Lục bình-tự nhiên-35x45... (mã hs tấm trãi bàn l/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Thảm Cói se Băng buông trắng Sợi Đen 75x200... (mã hs thảm cói se băn/ mã hs của thảm cói se)
- Mã HS 46012900: Thảm cói mới 100%... (mã hs thảm cói mới 10/ mã hs của thảm cói mới)
- Mã HS 46012900: Chiếu cói kích thước 0,8x1,9m, hàng mới 100%... (mã hs chiếu cói kích/ mã hs của chiếu cói kí)
- Mã HS 46019290: Mành dệt nan tre, KT: 40x30 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs mành dệt nan tr/ mã hs của mành dệt nan)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TB 11.1. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs thừng làm bằng/ mã hs của thừng làm bằ)
- Mã HS 46019410: Dây tết bện làm từ cói SG (hàng đã sấy khô), mới 100%... (mã hs dây tết bện làm/ mã hs của dây tết bện)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Zowa (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ mã hs của dây bện từ r)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Hosonawa Tare 1 (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ mã hs của dây bện từ r)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Bese 3 (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ mã hs của dây bện từ r)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu xanh (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SBL, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu xan/ mã hs của giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu nâu (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SBR, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu nâu/ mã hs của giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu hồng (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SPI, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu hồn/ mã hs của giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu tự nhiên (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SNA, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu tự/ mã hs của giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/0- R4 X H6 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/1- R5 X H7 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/2- R7 X H9 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/3- R7.5 X H11 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/4- R8 X H13 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/5- R9.5 X 16 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/6- R11 X H19 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/7- R14 X H21 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// mã hs của quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói, (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng BB4-GR01, hàng mới 100%, %&VN.... (mã hs giỏ cói hàng/ mã hs của giỏ cói hà)
- Mã HS 46019490: VN.... (mã hs vn/ mã hs của vn)
- Mã HS 46019490: Giỏ lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng CD172DEK15, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ lục bình h/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46019910: Chiếu cói (25 cái/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chiếu cói 25 c/ mã hs của chiếu cói 2)
- Mã HS 46019910: Tấm chiếu khổ 54"~56"(đã qua xử lý)... (mã hs tấm chiếu khổ 5/ mã hs của tấm chiếu kh)
- Mã HS 46019910: Chiếu nhựa Nam Định (kích thước: dài 3m, rộng 2m)... (mã hs chiếu nhựa nam/ mã hs của chiếu nhựa n)
- Mã HS 46019990: Dây thừng phi 8.0mm... (mã hs dây thừng phi 8/ mã hs của dây thừng ph)
- Mã HS 46019990: Dây thừng phi 10.0mm... (mã hs dây thừng phi 1/ mã hs của dây thừng ph)
- Mã HS 46019990: Tạp dề bằng bạt để chống hóa chất (Apron). Hàng mới 100%.... (mã hs tạp dề bằng bạt/ mã hs của tạp dề bằng)
- Mã HS 46019990: GD060106- Đũa tre... (mã hs gd060106 đũa t/ mã hs của gd060106 đũ)
- Mã HS 46019990: Thảm dính bụi 24 inch x 36 inch... (mã hs thảm dính bụi 2/ mã hs của thảm dính bụ)
- Mã HS 46021100: Tô bằng tre (3916100),xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tô bằng tre 39/ mã hs của tô bằng tre)
- Mã HS 46021100: 30264886///////////////#&Hộp tre BULLIG 32x35x32, mới 100%... (mã hs 30264886//////// mã hs của 30264886////)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H30 màu nâu... (mã hs lọ tre h30 màu/ mã hs của lọ tre h30 m)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H30 màu đỏ... (mã hs lọ tre h30 màu/ mã hs của lọ tre h30 m)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H60.5 màu đỏ... (mã hs lọ tre h605 mà/ mã hs của lọ tre h605)
- Mã HS 46021100: Bát tre cuốn Rundlig màu trắng phi 30cm/10234862, mới 100%,... (mã hs bát tre cuốn ru/ mã hs của bát tre cuốn)
- Mã HS 46021100: Hộp tre BULLIG kích thước 32X35X16 cm/90264888, mới 100%,... (mã hs hộp tre bullig/ mã hs của hộp tre bull)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 966032, phi 8xH3 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9660/ mã hs của giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 14600, phi 6xH6 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1460/ mã hs của giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 14601, phi 6xH6 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1460/ mã hs của giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16747, phi 15xH5.5 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1674/ mã hs của giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 921424, 31x24xH1.5 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9214/ mã hs của giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16690, phi 13xH9.5 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1669/ mã hs của hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16695, phi 13xH9.5 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1669/ mã hs của hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921470, 16x16xH6 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9214/ mã hs của hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 913484, phi 25xH4.5 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9134/ mã hs của hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16634, 15x15xH7 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1663/ mã hs của hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16651, 7.5x21xH5.5 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1665/ mã hs của giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16541, 29.5x18.5xH6 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1654/ mã hs của hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16638, 23x15.5xH5 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1663/ mã hs của giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 931011,34.7x20.5xH5 cm,mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9310/ mã hs của giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921390, 28x21xH2 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ mã hs của hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921345, 29.5x22.5xH3 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ mã hs của hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16631, 23.5x23.5xH5 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1663/ mã hs của hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921318, 31x24xH7 cm,mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ mã hs của hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Bình sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ D18xH50 cm- B2720-C, hàng mới 100%... (mã hs bình sơn mài cố/ mã hs của bình sơn mài)
- Mã HS 46021100: Chân đèn sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ 40x16xH4 cm- F1503-ROST10-V1, hàng mới 100%... (mã hs chân đèn sơn mà/ mã hs của chân đèn sơn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre GA 62 36/4; 3 chiếc/bộ; KT: 42 cm x 30 cm x 25/30 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre ga 62 3/ mã hs của giỏ tre ga 6)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre GA 62 31/3; 3 chiếc/bộ; KT: Dia 40 cm x 60/70 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre ga 62 3/ mã hs của giỏ tre ga 6)
- Mã HS 46021100: Que sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ L90cm- Tolerance Dia 8~10 MM- J071... (mã hs que sơn mài cốt/ mã hs của que sơn mài)
- Mã HS 46021100: Lồng bàn tre TL12 3; KT: Dia 38cm x 5 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs lồng bàn tre tl/ mã hs của lồng bàn tre)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 633; KT: 36 cm x 27 cm x 20 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre 633; kt/ mã hs của giỏ tre 633;)
- Mã HS 46021100: Làn tre nhỏ, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre nhỏ xu/ mã hs của làn tre nhỏ)
- Mã HS 46021100: Làn tre, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre xuất x/ mã hs của làn tre xuấ)
- Mã HS 46021100: Mũ tre nhỏ, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mũ tre nhỏ xuấ/ mã hs của mũ tre nhỏ)
- Mã HS 46021100: Mũ tre, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mũ tre xuất xứ/ mã hs của mũ tre xuất)
- Mã HS 46021100: Sàng tre bộ 2 (2 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sàng tre bộ 2/ mã hs của sàng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Sảo tre bộ 4 (4 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sảo tre bộ 4 4/ mã hs của sảo tre bộ 4)
- Mã HS 46021100: Nong tre bộ 5 (5chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nong tre bộ 5/ mã hs của nong tre bộ)
- Mã HS 46021100: Nong tre bộ 8 (8chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nong tre bộ 8/ mã hs của nong tre bộ)
- Mã HS 46021100: Sọt tre PARANOT phi 24 màu nâu/ 40186609, mới 100%... (mã hs sọt tre paranot/ mã hs của sọt tre para)
- Mã HS 46021100: Đĩa tre cuốn Hultet phi 30cm/ 40065160, mới 100%,... (mã hs đĩa tre cuốn hu/ mã hs của đĩa tre cuốn)
- Mã HS 46021100: Rổ tre tròn đáy nông-Đen, hàng mới 100%... (mã hs rổ tre tròn đáy/ mã hs của rổ tre tròn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre SHIO ASHIA (có chân- dây buộc nâu), hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre shio as/ mã hs của giỏ tre shio)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre SHIO G (miệng xanh dây buộc trắng), hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre shio g/ mã hs của giỏ tre shio)
- Mã HS 46021100: Khay tre sơn mài mã TLC61010/2-M (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre sơn mà/ mã hs của khay tre sơn)
- Mã HS 46021100: Lọ tre sơn mài mã TLC-150808-L (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs lọ tre sơn mài/ mã hs của lọ tre sơn m)
- Mã HS 46021100: Mành trúc... (mã hs mành trúc/ mã hs của mành trúc)
- Mã HS 46021100: Tầm vông cắt khúc dài 12', mới SX tại Việt Nam... (mã hs tầm vông cắt kh/ mã hs của tầm vông cắt)
- Mã HS 46021100: Tre gai cắt khúc dài 20', mới SX tại Việt Nam... (mã hs tre gai cắt khú/ mã hs của tre gai cắt)
- Mã HS 46021100: Hàng rào tre 4'H-8'H x 4'L-8'L, mới SX tại Việt Nam... (mã hs hàng rào tre 4/ mã hs của hàng rào tre)
- Mã HS 46021100: Sọt tre Paranot màu nâu/ 00197006 phi 32cm cao 50cm, mới 100%, #& vn... (mã hs sọt tre paranot/ mã hs của sọt tre para)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 90X200/65 DÂY... (mã hs mành trúc 90x20/ mã hs của mành trúc 90)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 90X200/90 DÂY... (mã hs mành trúc 90x20/ mã hs của mành trúc 90)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 115X220/115 DÂY... (mã hs mành trúc 115x2/ mã hs của mành trúc 11)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 4.6 x L200mm (76 X 30/carton) Hàng mới 100%... (mã hs đũa tre 46 x l/ mã hs của đũa tre 46)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 5.0 x L200mm (76 X 30/carton) Hàng mới 100%... (mã hs đũa tre 50 x l/ mã hs của đũa tre 50)
- Mã HS 46021100: Tăm tre 2.5 x L200mm (5kgs X 4/carton) Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 25 x l/ mã hs của tăm tre 25)
- Mã HS 46021100: Tăm tre 2.5 x L130mm (0.5kgs X 40/carton) Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 25 x l/ mã hs của tăm tre 25)
- Mã HS 46021100: Khay tre (một bộ 2 chiếc) mã CVN-WB0614 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre một b/ mã hs của khay tre mộ)
- Mã HS 46021100: Khay tre mã CVN-WB0713 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre mã cvn/ mã hs của khay tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F170 D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f170 d5/ mã hs của giỏ tre f170)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F534 D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f534 d5/ mã hs của giỏ tre f534)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F111 D53xh4 cm, D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f111 d5/ mã hs của giỏ tre f111)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F535 D60xh5 cm, D70xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f535 d6/ mã hs của giỏ tre f535)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-01 nẹp gỗ KT 15 x 12.5/15.4... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-03 nẹp gỗ KT 23.5 x 15/20.5... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-04 nẹp gỗ KT 26 x 20/24.5... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-05 nẹp gỗ KT 33.5 x 25/31.8... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-01 nẹp gỗ KT 32 x 25/34.5... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-06 nẹp gỗ KT 46 x 32/41.5... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-05 nẹp gỗ KT 52 x 45/59.5... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-11A nguyên liệu KT 95 x 71/89.5... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-12A nguyên liệu KT 95 x 75/93.5... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2673 kích thước 30 x 23 x H21.5/36... (mã hs làn tre ag 2673/ mã hs của làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-03 nẹp gỗ KT 41 x 37/46... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-07 nẹp gỗ KT 52.5 x 39/47... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-06A nguyên liệu 58 x 47/60... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-06 nẹp gỗ KT 58 x 47/60... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-09A nguyên liệu KT 81 x 56/71... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-10A nguyên liệu KT 91 x 61/76... (mã hs cào tre ag 1702/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2675 kích thuwóc 24 x 16 x H10... (mã hs làn tre ag 2675/ mã hs của làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 1676 kích thước 31 x 16 x H10... (mã hs làn tre ag 1676/ mã hs của làn tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2832 kích thước Fi 8 x H15... (mã hs rá tre ag 2832/ mã hs của rá tre ag 28)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1411-15iso... (mã hs cào tre ag 1411/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 5423 kích thước 16 x 14 x H4.5... (mã hs rủi tre ag 5423/ mã hs của rủi tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3913 kích thước FI 13 x H4.5... (mã hs rá tre ag 3913/ mã hs của rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2679 kích thước 30 x 24 x H9.5... (mã hs làn tre ag 2679/ mã hs của làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 1309-10 kích thước 43 x 38 x 10... (mã hs rủi tre ag 1309/ mã hs của rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-02 nẹp gỗ KT 18.5 x 18... (mã hs cào tre ag 1701/ mã hs của cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 5435 kích thước 52 x 52 x 20... (mã hs rủi tre ag 5435/ mã hs của rủi tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2634 kích thước Fi 11 x H2... (mã hs rá tre ag 2634/ mã hs của rá tre ag 26)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 2083 kích thước 29 x 20 x H2... (mã hs khay tre ag 208/ mã hs của khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 3704 kích thước 25 x 20 x H2... (mã hs khay tre ag 370/ mã hs của khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 2217 kích thước 25.5 x 17.5 x H3... (mã hs khay tre ag 221/ mã hs của khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2080 kích thước Fi 8 x H4... (mã hs rá tre ag 2080/ mã hs của rá tre ag 20)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2026 kích thước Fi 19 x H4... (mã hs rá tre ag 2026/ mã hs của rá tre ag 20)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3906 kích thước Fi 13 x H4... (mã hs rá tre ag 3906/ mã hs của rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Khay tre S-1B kích thước 25 x 20 x H4... (mã hs khay tre s1b k/ mã hs của khay tre s1)
- Mã HS 46021100: Khay tre S-2B kích thước 28 x 21 x H4... (mã hs khay tre s2b k/ mã hs của khay tre s2)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3915 kích thước Fi 15 x H5... (mã hs rá tre ag 3915/ mã hs của rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 2659 kích thước 20/16 x 18 x H5... (mã hs rủi tre ag 2659/ mã hs của rủi tre ag 2)
- Mã HS 46021100: rủi tre AG 1309-06 kích thước 29 x 24 x H6... (mã hs rủi tre ag 1309/ mã hs của rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 1309-07 kích thước 29 x 24 x H6... (mã hs rủi tre ag 1309/ mã hs của rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 5444 kích thước 27 x 19 x H9... (mã hs hộp tre ag 5444/ mã hs của hộp tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 1605-11 kích thước 31x24xH10/32.5x25.5xH10... (mã hs hộp tre ag 1605/ mã hs của hộp tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 1606-08 kích thước 36 x24.5xH13/37.5x26xH13... (mã hs hộp tre ag 1606/ mã hs của hộp tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Bat tre(30x30xh10cm)... (mã hs bat tre30x30xh/ mã hs của bat tre30x3)
- Mã HS 46021100: Lo tre(24x24xh60cm)... (mã hs lo tre24x24xh6/ mã hs của lo tre24x24)
- Mã HS 46021100: Nhang cây không tẩm trầm 26kg/thùng- hàng 100% sản xuất Việt Nam... (mã hs nhang cây không/ mã hs của nhang cây kh)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 10xH1 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 10x/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 7xH19cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 7xh/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 16x10xH8.5/16 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 16x10xh/ mã hs của giỏ tre 16x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 18xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 18x/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 19x14xH7/21x16xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 19x14xh/ mã hs của giỏ tre 19x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 23x20xH6.5/25x21.5xH4 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 23x20xh/ mã hs của giỏ tre 23x2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 19x13xH7/21x14.5xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 19x13xh/ mã hs của giỏ tre 19x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 38.5x26xH6 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 385x26/ mã hs của giỏ tre 385)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre T1020; KT: Dia 45xH8 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre t1020;/ mã hs của giỏ tre t102)
- Mã HS 46021100: Que tre AZ-04; KT:80cm; Hàng mới 10%.... (mã hs que tre az04;/ mã hs của que tre az0)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre đan bằng tay HL-01 (Sản phẩm làm từ TRE)- Đường kính 530mm x Cao 510mm.... (mã hs giỏ tre đan bằn/ mã hs của giỏ tre đan)
- Mã HS 46021100: Hàng thủ công mỹ nghệ: Lọ hoa bằng tre cuốn, kích thước D11xH46 cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hàng thủ công m/ mã hs của hàng thủ côn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre TR64392 D12xh10cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre tr64392/ mã hs của giỏ tre tr64)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre TR64393 D19xh17cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre tr64393/ mã hs của giỏ tre tr64)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (10.5x7.5x4 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 105x7/ mã hs của giỏ tre 10)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 16xH6 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 16/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 14.6xH3.5cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 14/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (28.5x24.5x7.5 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 285x2/ mã hs của giỏ tre 28)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 25xH7/ Phi 26.5xH4 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 25/ mã hs của giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: khay sơn mài bằng tre- hàng mới 100%, SXVN... (mã hs khay sơn mài bằ/ mã hs của khay sơn mài)
- Mã HS 46021100: bình sơn mài bằng tre- hàng mới 100%, SXVN... (mã hs bình sơn mài bằ/ mã hs của bình sơn mài)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 11, KT: D11xH6cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 14, KT: D14xH6.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW30S, KT: 11x11xH9.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw30s/ mã hs của giỏ tre fw30)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW11R, KT:D11xH6cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw11r/ mã hs của giỏ tre fw11)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 16, KT: D16xH7.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre có quai FZ03- 14R, KT: D14xH6.5/24cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre có quai/ mã hs của giỏ tre có q)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 40D, KT: D16xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 4/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW40D, KT: D16xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw40d/ mã hs của giỏ tre fw40)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 19, KT: D19xH8.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW19, KT:D19xH8.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw19 k/ mã hs của giỏ tre fw19)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-50D, KT: D19xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0350/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW-22F, KT:D21xH9cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw22f/ mã hs của giỏ tre fw2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW50D, KT: D19xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw50d/ mã hs của giỏ tre fw50)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW35W, KT: 27x15xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw35w/ mã hs của giỏ tre fw35)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 25, KT: D25xH11cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 2/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW-25F, KT:D24xH9cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw25f/ mã hs của giỏ tre fw2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW19SR, KT: 19x19xH8.5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw19sr/ mã hs của giỏ tre fw19)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-40W, KT:31x17xH14cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0340/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-60D, KT: D22xH19cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0360/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW40W, KT: 31x17xH14cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw40w/ mã hs của giỏ tre fw40)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-50W, KT:37x21xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0350/ mã hs của giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW50W, KT: 37x21xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw50w/ mã hs của giỏ tre fw50)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại 57.Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại 5/ mã hs của khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 22A.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 22/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 22B.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 22/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại24A.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại24a/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại24B.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại24b/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 6-136 (sets3).Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 6/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 163(sets3).Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 16/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 69 (sets5).Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 69/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 74A(sets5).Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 74/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 74B(sets5).Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 74/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 58.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 58/ mã hs của giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại 6-200(sets7).Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại 6/ mã hs của khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại BA-1(sets7).Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại b/ mã hs của khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: SỌT TRE 45 CÁI KIỆN; HÀNG MỚI 100%... (mã hs sọt tre 45 cái/ mã hs của sọt tre 45 c)
- Mã HS 46021100: Tấm lót bằng tre, 15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng tr/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 46021100: Hộp trang trí bằng tre, 50x55x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp trang trí b/ mã hs của hộp trang tr)
- Mã HS 46021100: Thùng bằng tre, 45x50x40 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng tre/ mã hs của thùng bằng t)
- Mã HS 46021100: Khay bằng tre 50x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay bằng tre 5/ mã hs của khay bằng tr)
- Mã HS 46021100: Giỏ bằng tre 25x35x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng tre 25/ mã hs của giỏ bằng tre)
- Mã HS 46021100: Tấm lót tre, 25 x 25 cm, mới 100%... (mã hs tấm lót tre 25/ mã hs của tấm lót tre)
- Mã HS 46021100: Thùng tre, 35 x 25 x 20 cm, mới 100%... (mã hs thùng tre 35 x/ mã hs của thùng tre 3)
- Mã HS 46021100: Khay tre 20 x 20 cm, mới 100%... (mã hs khay tre 20 x 2/ mã hs của khay tre 20)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 15 x 20 x 15 cm, mới 100%... (mã hs giỏ tre 15 x 20/ mã hs của giỏ tre 15 x)
- Mã HS 46021100: Đôn tre sơn mài, mã 9900 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs đôn tre sơn mài/ mã hs của đôn tre sơn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre hình chữ nhật, màu nâu đậm, mã hàng 6207, kích thước: 25cm x 16.5 H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre hình ch/ mã hs của giỏ tre hình)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre có tay cầm, màu tự nhiên, mã hàng 6206, kích thước: 25cm x 17cm x 6/9/15cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre có tay/ mã hs của giỏ tre có t)
- Mã HS 46021100: Lồng chim bằng tre do VNSX hàng để rời (trọng lượng 0,5kg/cái)... (mã hs lồng chim bằng/ mã hs của lồng chim bằ)
- Mã HS 46021100: THÙNG TRE TRÒN, HÀNG TCMN ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs thùng tre tròn/ mã hs của thùng tre tr)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre,mã hàng 224- 0182, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tremã hàng/ mã hs của giỏ tremã h)
- Mã HS 46021100: Hộp tre màu nâu,mã hàng 99- 1354, Hàng mới 100%... (mã hs hộp tre màu nâu/ mã hs của hộp tre màu)
- Mã HS 46021100: Que xiên tre 6.0 x 200 mm (200 chiếc x 30 túi)/thùng- mới 100%... (mã hs que xiên tre 6/ mã hs của que xiên tre)
- Mã HS 46021100: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Chao đèn bằng tre đan màu ghi, mã hàng CAST-24275- SHR, kích thước 35Dx21H (cm), xuất xứ Việt Nam, Mới 100%... (mã hs sản phẩm thủ cô/ mã hs của sản phẩm thủ)
- Mã HS 46021100: Hộp sơn mài, cốt tre bộ đôi mới 100%, kích thước (25x25x21)cm; (30x30x25)cm... (mã hs hộp sơn mài cố/ mã hs của hộp sơn mài)
- Mã HS 46021100: Đĩa sơn mài, cốt tre, mới 100%, kích thước (50x34x7)cm... (mã hs đĩa sơn mài cố/ mã hs của đĩa sơn mài)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: phi12 (cm),mã: B12, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt p/ mã hs của lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: 30x25xH15/37 (cm),mã: B561, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt 3/ mã hs của lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi30xH14 (cm),mã: C230, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ mã hs của nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi48xH19 (cm),mã: C248, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ mã hs của nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi55xH21 (cm),mã: C255, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ mã hs của nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: 34x27xH13/36 (cm),mã: F530-2WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt 3/ mã hs của lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: phi31xH13/37 (cm),mã: F532-2WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt p/ mã hs của lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Sàng tre bộ 3 chiếc, KT: phi54xH6 (cm),mã: B163/3, mới 100%... (mã hs sàng tre bộ 3 c/ mã hs của sàng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Mẹt tre bộ 3 chiếc, KT: phi54xH6 (cm),mã: B165/3, mới 100%... (mã hs mẹt tre bộ 3 ch/ mã hs của mẹt tre bộ 3)
- Mã HS 46021100: Rổ tre bộ 5 chiếc, KT: phi37xH12 (cm),mã: B140/5L, mới 100%... (mã hs rổ tre bộ 5 chi/ mã hs của rổ tre bộ 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre bộ 5 chiếc, KT: phi37xH12 (cm),mã: B140/5K, mới 100%... (mã hs rá tre bộ 5 chi/ mã hs của rá tre bộ 5)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre bộ 3 chiếc, KT: 38x30xH14/40 (cm),mã: F530/3WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre bộ 3 c/ mã hs của lẵng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Rá tre bộ 8 chiếc, KT: phi46xH15 (cm),mã: B140/8K, mới 100%... (mã hs rá tre bộ 8 chi/ mã hs của rá tre bộ 8)
- Mã HS 46021100: Đũa tre (Hàng Việt Nam) 125 Bao/40kg/01bao... (mã hs đũa tre hàng v/ mã hs của đũa tre hàn)
- Mã HS 46021100: Bát sơn mài, cốt tre, kích thước (13x13x5)cm;... (mã hs bát sơn mài cố/ mã hs của bát sơn mài)
- Mã HS 46021100: Bát tre QM610 86; KT: Dia 25cm; hàng mới 100%.... (mã hs bát tre qm610 8/ mã hs của bát tre qm61)
- Mã HS 46021100: Lọ sơn mài cốt tre; KT: Dia 15cm x H65cm; hàng mới 100%.... (mã hs lọ sơn mài cốt/ mã hs của lọ sơn mài c)
- Mã HS 46021100: Chén tre đựng gia vị Dlxkg.208... (mã hs chén tre đựng g/ mã hs của chén tre đựn)
- Mã HS 46021100: Chén tre Dlxkg.80... (mã hs chén tre dlxkg/ mã hs của chén tre dlx)
- Mã HS 46021100: Sọt tre có nắp (52cm x 42cm x 52cm), hàng sản xuất tại Việt Nam. Mới100%... (mã hs sọt tre có nắp/ mã hs của sọt tre có n)
- Mã HS 46021100: Rổ tre: mã 02.246 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ tre mã 022/ mã hs của rổ tre mã 0)
- Mã HS 46021100: Rổ tre: mã 02.248 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ tre mã 022/ mã hs của rổ tre mã 0)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre W14" X H12.5" X D5.3", mới 100%... (mã hs giỏ tre w14 x/ mã hs của giỏ tre w14)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre W18.75"X H16" X D7.1", mới 100%... (mã hs giỏ tre w1875/ mã hs của giỏ tre w18)
- Mã HS 46021100: Đèn tre (TL6134/W) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất)... (mã hs đèn tre tl6134/ mã hs của đèn tre tl6)
- Mã HS 46021100: Đèn tre (TL6134/DBR) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất)... (mã hs đèn tre tl6134/ mã hs của đèn tre tl6)
- Mã HS 46021100: Tô bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:6", hàng mới 100%... (mã hs tô bằng gỗ cao/ mã hs của tô bằng gỗ c)
- Mã HS 46021100: Cây lăn bột bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:19", hàng mới 100%... (mã hs cây lăn bột bằn/ mã hs của cây lăn bột)
- Mã HS 46021100: Cối va chay bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:12cm, hàng mới 100%... (mã hs cối va chay bằn/ mã hs của cối va chay)
- Mã HS 46021100: Tấm thớt tron bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:40cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm thớt tron b/ mã hs của tấm thớt tro)
- Mã HS 46021100: Dĩa bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:12", hàng mới 100%... (mã hs dĩa bằng gỗ cao/ mã hs của dĩa bằng gỗ)
- Mã HS 46021100: Tô có nắp bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi:9", hàng mới 100%... (mã hs tô có nắp bằng/ mã hs của tô có nắp bằ)
- Mã HS 46021100: Miếng cạo da màu đen bằng sừng bò nhà (hàng mới 100%, SXVN)... (mã hs miếng cạo da mà/ mã hs của miếng cạo da)
- Mã HS 46021100: Bình tre--(1cái/thùng)... (mã hs bình tre1cái/ mã hs của bình tre1)
- Mã HS 46021100: Vòng hạt đeo tay (chất liệu được làm từ gốc cây tre, 12 hạt/ vòng), mới 100%... (mã hs vòng hạt đeo ta/ mã hs của vòng hạt đeo)
- Mã HS 46021100: muỗng gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs muỗng gỗ xà cừ/ mã hs của muỗng gỗ xà)
- Mã HS 46021100: rế gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs rế gỗ xà cừ th/ mã hs của rế gỗ xà cừ)
- Mã HS 46021100: thớt gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs thớt gỗ xà cừ/ mã hs của thớt gỗ xà c)
- Mã HS 46021100: giường tháo rời bằng gỗ tràm (đầu,đuôi,vai, vạt) (thu mua hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs giường tháo rời/ mã hs của giường tháo)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14021S (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ mã hs của bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14018 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ mã hs của bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14008 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ mã hs của bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Laminated Bamboo Veneer mat 3900 x 2200 x 60... (mã hs laminated bambo/ mã hs của laminated ba)
- Mã HS 46021100: Hộp đũa gỗ (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs hộp đũa gỗ hàn/ mã hs của hộp đũa gỗ)
- Mã HS 46021100: Thùng tre mành tăm tre, KT: 32x32xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre mành/ mã hs của thùng tre mà)
- Mã HS 46021100: Tăm tre xiên thịt 15cm (hiệu con voi)- 100bags x 100pcs... (mã hs tăm tre xiên th/ mã hs của tăm tre xiên)
- Mã HS 46021100: Tăm tre xiên thịt 20cm (hiệu con voi)- 100bags x 100pcs... (mã hs tăm tre xiên th/ mã hs của tăm tre xiên)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 5.5mm x 200mm (3000 đôi x 1 bịch) = 1 kiện, Sản phẩm mới 100%.... (mã hs đũa tre 55mm x/ mã hs của đũa tre 55m)
- Mã HS 46021100: Tô- D12.5 H8cm Màu cam/xanh/vàng, hàng sơn mài làm bằng tre, hàng mới 100%... (mã hs tô d125 h8cm/ mã hs của tô d125 h8)
- Mã HS 46021100: Đĩa- D23 H2.8cm- Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng tre, hàng mới 100%... (mã hs đĩa d23 h28cm/ mã hs của đĩa d23 h2)
- Mã HS 46021100: Thang tre. KT: 55/45x180cmH. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thang tre kt/ mã hs của thang tre k)
- Mã HS 46021100: Đũa tre (luồng)... (mã hs đũa tre luồng/ mã hs của đũa tre luồ)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-11, kích thước: 19cm x 13cm x H 4 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-11DB, kích thước: 19cm x 13cm x H 4 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-23, kích thước: 21.5cm x 14.cm5 x H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-13, kích thước:24cm x 16.5cm x H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-32, kích thước: 25x20x7.5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-14, kích thước: 29.5cm x 20cm x H6cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-26, kích thước: 32.5cm X 24.5cm X H7 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-40, kích thước: 37cm x 27cm x H7 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-41, kích thước: 42cm x 31cm x H9 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-98, kích thước: (Dia) 38/20cm x 20cm x H32cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-93, kích thước: (Dia) 35cm x 13cmcm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-95, kích thước: (Dia) 48cm X H16cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-99, kích thước: (Dia) 40/32cm x H45/54cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ mã hs của giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Thang tre, kích thước 30/40x3x170 (cm) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs thang tre kích/ mã hs của thang tre k)
- Mã HS 46021100: Làn tre V546 23x14xH15/28 cm.Hàng mới 100%... (mã hs làn tre v546 23/ mã hs của làn tre v546)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre V230 Fi 21xh14/24 cm.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre v230 fi/ mã hs của giỏ tre v230)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre V207 Fi 24xH37 cm.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre v207 fi/ mã hs của giỏ tre v207)
- Mã HS 46021100: Làn tre V546A 23x14xH15/28 cm.Hàng mới 100%... (mã hs làn tre v546a 2/ mã hs của làn tre v546)
- Mã HS 46021100: Làn tre 43-300B 27x12xH21/35 cm.Hàng mới 100%... (mã hs làn tre 43300b/ mã hs của làn tre 433)
- Mã HS 46021200: Lẵng dao 4 ngăn giang xiên, dây nhựa màu xanh lam... (mã hs lẵng dao 4 ngăn/ mã hs của lẵng dao 4 n)
- Mã HS 46021200: Khay chữ nhật giang xiên, miệng khâu dây nhựa xanh lam... (mã hs khay chữ nhật g/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46021200: Hộp Mây vỏ 32x34x32... (mã hs hộp mây vỏ 32x3/ mã hs của hộp mây vỏ 3)
- Mã HS 46021200: Hộp làm bằng mây 32x34x32 xam... (mã hs hộp làm bằng mâ/ mã hs của hộp làm bằng)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-12... (mã hs chậu mây ruột q/ mã hs của chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây bộ 6, KT: L: 55x45xH90 cm, S (5): 37/25x37/25xH40 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%... (mã hs khay mây bộ 6/ mã hs của khay mây bộ)
- Mã HS 46021200: Sọt mây Ragkorn cao 48cm, phi 24cm/00213488, mới 100%,... (mã hs sọt mây ragkorn/ mã hs của sọt mây ragk)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây tự nhiên. Mã sản phẩm: R 12 05 004 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây tự nhiê/ mã hs của giỏ mây tự n)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây tự nhiên màu trắng. Mã sản phẩm: R 12 05 004 5. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây tự nhiê/ mã hs của giỏ mây tự n)
- Mã HS 46021200: 884221 Bát song cuốn 24x13x8cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 884221 bát song/ mã hs của 884221 bát s)
- Mã HS 46021200: 884253 Bát song cuốn 32x13xH7cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 884253 bát song/ mã hs của 884253 bát s)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, mã hàng: DCM- RB 00, kích thươc (17x26H12) cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây mã hàn/ mã hs của giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, mã hàng: 03-90, kích thươc (17x26H12) cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây mã hàn/ mã hs của giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Sọt mây đơn chiếc, HG0513A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây đơn chi/ mã hs của sọt mây đơn)
- Mã HS 46021200: Sọt mây đơn chiếc, BH3147S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây đơn chi/ mã hs của sọt mây đơn)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 3, BH3147A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 3 b/ mã hs của sọt mây bộ 3)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2815A/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ mã hs của sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2814A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ mã hs của sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2132B/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ mã hs của sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Túi xách tay mặt ngoài làm bằng sợi mây tết bện và da, kích thước 250x210x130mm... (mã hs túi xách tay mặ/ mã hs của túi xách tay)
- Mã HS 46021200: Khay mây chữ nhật: mã: R030 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây chữ nh/ mã hs của khay mây chữ)
- Mã HS 46021200: Khay mây chữ nhật có tay nắm: mã: R149 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây chữ nh/ mã hs của khay mây chữ)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06.155 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ mã hs của rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06.152 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ mã hs của rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06.154 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ mã hs của rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-24... (mã hs chậu mây ruột q/ mã hs của chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x35xH3... (mã hs khay mây 36x35x/ mã hs của khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 22x15xH9... (mã hs khay mây 22x15x/ mã hs của khay mây 22x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH12... (mã hs khay mây 26x36x/ mã hs của khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH16... (mã hs khay mây 26x36x/ mã hs của khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x35xH16... (mã hs khay mây 36x35x/ mã hs của khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH31... (mã hs khay mây 26x36x/ mã hs của khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Chậu mây kết hợp chậu nhựa 25/20/15H18/15/11 cm mới 100%... (mã hs chậu mây kết hợ/ mã hs của chậu mây kết)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây (một bộ 3 chiếc). Mã sản phẩm: R 13 05 102 6. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây một bộ/ mã hs của giỏ mây một)
- Mã HS 46021200: Tấm lót bằng mây 15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng mâ/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 46021200: Khay bằng mây 40x25 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay bằng mây 4/ mã hs của khay bằng mâ)
- Mã HS 46021200: Lọ bằng mây 15x15x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs lọ bằng mây 15x/ mã hs của lọ bằng mây)
- Mã HS 46021200: Hộp bằng mây 20x25x10, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp bằng mây 20/ mã hs của hộp bằng mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa bằng mây, đường kính 20cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs đĩa bằng mây đ/ mã hs của đĩa bằng mây)
- Mã HS 46021200: Thùng bằng mây 45x50x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng mây/ mã hs của thùng bằng m)
- Mã HS 46021200: Giỏ bằng mây 25x10 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng mây 25/ mã hs của giỏ bằng mây)
- Mã HS 46021200: Tấm lót bằng mây 35 x 45 cm, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng mâ/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 46021200: Khay mây 25 x 30 cm, mới 100%... (mã hs khay mây 25 x 3/ mã hs của khay mây 25)
- Mã HS 46021200: Lọ mây, 40 x 35 x 20 cm, mới 100%... (mã hs lọ mây 40 x 35/ mã hs của lọ mây 40 x)
- Mã HS 46021200: Hộp mây 25 x 30 x 30 cm, mới 100%... (mã hs hộp mây 25 x 30/ mã hs của hộp mây 25 x)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây 25 x 25 cm, mới 100%... (mã hs đĩa mây 25 x 25/ mã hs của đĩa mây 25 x)
- Mã HS 46021200: Thùng mây 45 x 50 x 40 cm, mới 100%... (mã hs thùng mây 45 x/ mã hs của thùng mây 45)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây 30 x 28 x 35 cm, mới 100%... (mã hs giỏ mây 30 x 28/ mã hs của giỏ mây 30 x)
- Mã HS 46021200: Bát mây tròn, màu xám chùi, mã hàng: 6209, kích thước: (Dia) 26/13.5 H10cm, hàng mới 100%... (mã hs bát mây tròn m/ mã hs của bát mây tròn)
- Mã HS 46021200: Bát mây ovan, mã 0310A, kích thước: 40cm x 10 H6cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây ovan m/ mã hs của bát mây ovan)
- Mã HS 46021200: Bát mây tròn, mã 0304, kích thước: (DIA) 22 H8.5cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây tròn m/ mã hs của bát mây tròn)
- Mã HS 46021200: Bát mây ovan, mã 0305A, kích thước: 25cm x 14.5cm H8cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây ovan m/ mã hs của bát mây ovan)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 250x110xH65 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 2/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: Dia 180/120xH75 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt d/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: Dia 215/140xH75 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt d/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 300x120xH65 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 245x165xH80mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 2/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 310x135xH70 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 360x130xH60 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 355x140xH70 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ mã hs của khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-32... (mã hs chậu mây ruột q/ mã hs của chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x26xH3... (mã hs khay mây 36x26x/ mã hs của khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 28x18xH12... (mã hs khay mây 28x18x/ mã hs của khay mây 28x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x18xH16... (mã hs khay mây 26x18x/ mã hs của khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Gối mây, KT: 38x24xH11 (cm),mã: R510, mới 100%... (mã hs gối mây kt 38/ mã hs của gối mây kt)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W710/C292 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w710/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W224/ W334 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w224/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W223/ W333 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w223/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Khay mây: mã C229/ W331 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây mã c2/ mã hs của khay mây mã)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C501/C503-510 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c501/ mã hs của rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W 712/ C294 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w 71/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W 704/ C290 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w 70/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C502 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c502/ mã hs của rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C504 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c504/ mã hs của rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C511 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c511/ mã hs của rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã R.392 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã r39/ mã hs của rổ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R.257 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r25/ mã hs của lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C518 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c518/ mã hs của rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R.259 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r25/ mã hs của lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R.244 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r24/ mã hs của lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây hàng m/ mã hs của rổ mây hàn)
- Mã HS 46021200: Hàng thủ công mỹ nghệ: gối mây đan kín,mã: R4513, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs hàng thủ công m/ mã hs của hàng thủ côn)
- Mã HS 46021200: Đĩa song mây tròn D60cm màu nâu... (mã hs đĩa song mây tr/ mã hs của đĩa song mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa song mây tròn D80cm màu nâu... (mã hs đĩa song mây tr/ mã hs của đĩa song mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây giang tròn D33cm... (mã hs đĩa mây giang t/ mã hs của đĩa mây gian)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây tròn màu nâu 1660149J, size 33x33x2cm, 4PCS/SET, 2SET/CTN, hàng mới 100%... (mã hs đĩa mây tròn mà/ mã hs của đĩa mây tròn)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây Tự Nhiên/Xám 10.5... (mã hs chậu mây tự nhi/ mã hs của chậu mây tự)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 3.5Rx6.2R... (mã hs chiếu trúc đm/ mã hs của chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 5Rx6.2R... (mã hs chiếu trúc đm/ mã hs của chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 6Rx6.2R... (mã hs chiếu trúc đm/ mã hs của chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã S.1044 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã s10/ mã hs của rổ mây mã s)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây: mã 02.214 (hàng mới 100%)... (mã hs giỏ mây mã 02/ mã hs của giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Kệ tre đơn chiếc, BH3303A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs kệ tre đơn chiế/ mã hs của kệ tre đơn c)
- Mã HS 46021200: Ghe mây nhỏ (Làm bằng mây tre, dùng để trang trí)... (mã hs ghe mây nhỏ là/ mã hs của ghe mây nhỏ)
- Mã HS 46021200: Ghe mây lớn (Làm bằng mây tre, dùng để trang trí)... (mã hs ghe mây lớn là/ mã hs của ghe mây lớn)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W.054 (hàng mới 100 %)... (mã hs rổ mây mã w05/ mã hs của rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Thùng mây tròn: mã 41.115(hàng mới 100%)... (mã hs thùng mây tròn/ mã hs của thùng mây tr)
- Mã HS 46021200: Thùng mây chữ nhật: mã R.227 (hàng mới 100%)... (mã hs thùng mây chữ n/ mã hs của thùng mây ch)
- Mã HS 46021200: Thùng vuông đan bằng mây (40x40x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng vuông đan/ mã hs của thùng vuông)
- Mã HS 46021200: Thùng tròn đan bằng mây (40x40x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng tròn đan/ mã hs của thùng tròn đ)
- Mã HS 46021200: Thùng chữ nhật đan bằng mây (38x55x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng chữ nhật/ mã hs của thùng chữ nh)
- Mã HS 46021200: Hộp tròn đan bằng mây (15x15x36cm)... (mã hs hộp tròn đan bằ/ mã hs của hộp tròn đan)
- Mã HS 46021200: Sọt mây Ragkorn RU cao 48cm, phi 24cm/ 50371932, mới 100%,... (mã hs sọt mây ragkorn/ mã hs của sọt mây ragk)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây tre đan thủ công GB10601#&... (mã hs giỏ mây tre đan/ mã hs của giỏ mây tre)
- Mã HS 46021200: Hộp làm bằng mây vỏ trắng 32x34x32 cm... (mã hs hộp làm bằng mâ/ mã hs của hộp làm bằng)
- Mã HS 46021200: 23737662 Khay mây chữ nhật 25x15xH5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737662 khay m/ mã hs của 23737662 kha)
- Mã HS 46021200: 23737600 Giỏ mây chữ nhật 33x25xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737600 giỏ mâ/ mã hs của 23737600 giỏ)
- Mã HS 46021200: 23737778 Sọt rác mây D28/21xH25cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737778 sọt rá/ mã hs của 23737778 sọt)
- Mã HS 46021200: 23737884 Bát mây tròn bộ 2 chiếc D24xH13cm/D19xH10.5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737884 bát mâ/ mã hs của 23737884 bát)
- Mã HS 46021200: 23737327 Giỏ mây tròn D30/40xH36cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737327 giỏ mâ/ mã hs của 23737327 giỏ)
- Mã HS 46021200: 23737341 Thùng mây tròn D43xH61cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737341 thùng/ mã hs của 23737341 thù)
- Mã HS 46021200: 23737853 Giỏ mây vuông bộ 2 chiếc 32x32xH49cm/28x28xH42cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737853 giỏ mâ/ mã hs của 23737853 giỏ)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, kích thước D34/40/46XH25/28/31 (cm) (1 bộ = 2 cái) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs giỏ mây kích t/ mã hs của giỏ mây kíc)
- Mã HS 46021200: Rương làm bằng mây, kích thước 70X40XH45 (cm) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs rương làm bằng/ mã hs của rương làm bằ)
- Mã HS 46021200: Sọt làm bằng mây, kích thước D56/45XH56/45 (cm) (1 bộ = 2 cái) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs sọt làm bằng mâ/ mã hs của sọt làm bằng)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây 16-254 18x60 cm.hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây 16254/ mã hs của giỏ mây 162)
- Mã HS 46021200: Khay Mây VR103 S/2 34x26xH6/12 cm.Bộ gồm 2 chiếc hàng mới 100%... (mã hs khay mây vr103/ mã hs của khay mây vr1)
- Mã HS 46021900: Giỏ bèo GL161041, Sine: D40xH40, hàng sử dụng làm mẩu, hàng mới 100%... (mã hs giỏ bèo gl16104/ mã hs của giỏ bèo gl16)
- Mã HS 46021900: Hộp Cói se 32x33x32... (mã hs hộp cói se 32x3/ mã hs của hộp cói se 3)
- Mã HS 46021900: Hộp Chiếu cói 16x16x9... (mã hs hộp chiếu cói 1/ mã hs của hộp chiếu có)
- Mã HS 46021900: Chậu Cói xiên 30x36x25... (mã hs chậu cói xiên 3/ mã hs của chậu cói xiê)
- Mã HS 46021900: Chậu Cói Xám/Tự Nhiên 24... (mã hs chậu cói xám/tự/ mã hs của chậu cói xám)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình Chữ V-12... (mã hs chậu lục bình c/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tấm trãi bàn Băng buông trắng R37... (mã hs tấm trãi bàn bă/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình đan dây treo xám-14... (mã hs chậu lục bình đ/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tấm trãi bàn Cói xiên Đen 37... (mã hs tấm trãi bàn có/ mã hs của tấm trãi bàn)
- Mã HS 46021900: Lọ bèo H45 màu nâu... (mã hs lọ bèo h45 màu/ mã hs của lọ bèo h45 m)
- Mã HS 46021900: Đệm nằm cho chó bằng cói, kích thước 44x65 cm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%.... (mã hs đệm nằm cho chó/ mã hs của đệm nằm cho)
- Mã HS 46021900: Đệm nằm cho mèo bằng cói, kích thước 45x45 cm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%.... (mã hs đệm nằm cho mèo/ mã hs của đệm nằm cho)
- Mã HS 46021900: Hộc xếp bằng lục bình (53SNR4102HAZ), size: 32.5*37*12.7 cm, 02 cái/bộ.... (mã hs hộc xếp bằng lụ/ mã hs của hộc xếp bằng)
- Mã HS 46021900: Hộp cói bộ 3 LJUSNAN/70013462 (3 chiếc một bộ), kích thước hộp to: phi 145mm, cao 120mm, hộp trung bình phi: 110 mm, cao 90mm, hộp nhỏ: phi 75mm, cao 60mm, mới 100%... (mã hs hộp cói bộ 3 lj/ mã hs của hộp cói bộ 3)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình đan xám-12... (mã hs chậu lục bình đ/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tụng Cói đan có quai tự nhiên 25... (mã hs tụng cói đan có/ mã hs của tụng cói đan)
- Mã HS 46021900: Hộp- Dừa- Vải đen 32X35XH32... (mã hs hộp dừa vải đ/ mã hs của hộp dừa vả)
- Mã HS 46021900: KHAY LỤC BÌNH HÌNH CHỮ NHẬT 29X29X11 CM... (mã hs khay lục bình h/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Rổ Lục Bình (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs rổ lục bình hà/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs giỏ cói hàng m/ mã hs của giỏ cói hàn)
- Mã HS 46021900: Giỏ Lục Bình (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình h/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 38x38x22 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 38/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 55x36x55 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 55/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 44x44x53 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 44/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay cói đan 3 sợi cặp lại (23x17x15.5). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay cói đan 3/ mã hs của khay cói đan)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình xếp được đan hạt đậu (30x30x30). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay lục bình x/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình đan hạt đậu hai màu: tự nhiên và hồng xếp được (30x30x30). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay lục bình đ/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: SG 10 05 071 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên sơn nửa màu trắng, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 10 05 072 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên màu đen, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 10 05 074 2. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Làn guột, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột xuất/ mã hs của làn guột xu)
- Mã HS 46021900: Làn guột bộ 2 (2 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột bộ 2/ mã hs của làn guột bộ)
- Mã HS 46021900: Làn guột bộ 3 (3 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột bộ 3/ mã hs của làn guột bộ)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C901/15CBS 33.84 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c90/ mã hs của đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C1212 CBS. 399 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c12/ mã hs của đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C901 CS 37. 84 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c90/ mã hs của đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C117 CBS. 44 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c11/ mã hs của đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Bộ cơi xiên Fryken bằng cói (3 chiếc/1 bộ)/ 80328145 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%,... (mã hs bộ cơi xiên fry/ mã hs của bộ cơi xiên)
- Mã HS 46021900: Ổ chó mèo lục bình đơn chiếc, SD5729A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs ổ chó mèo lục b/ mã hs của ổ chó mèo lụ)
- Mã HS 46021900: Bộ ba cơi cói xiên Fryken AP CN/60328146 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%,... (mã hs bộ ba cơi cói x/ mã hs của bộ ba cơi có)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 2, SD8719A/2NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 4, SD9040A/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Tranh lục bình, BW17-W003/0 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs tranh lục bình/ mã hs của tranh lục bì)
- Mã HS 46021900: Tô lục bình- bộ 2, BA17-W002/2 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs tô lục bình bộ/ mã hs của tô lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình- bộ 3, BB17-W008/3 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình b/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói- bộ 3, BB17-C002/3 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ cói bộ 3/ mã hs của giỏ cói bộ)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói- bộ 2, BH17-S007/2R (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ cói bộ 2/ mã hs của giỏ cói bộ)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình- bộ 2, BH17-W008/2 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình b/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ đan bằng mây (Hàng mới 100%) Size: 23*15.25*15.25... (mã hs rổ đan bằng mây/ mã hs của rổ đan bằng)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S14 Thùng cói 29 x 29 x H29cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs14 thùn/ mã hs của bxtsqs14 t)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S15 Thùng cói 29 x 29 x H29Cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs15 thùn/ mã hs của bxtsqs15 t)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S16 Thùng cói 29 x 29 x H29cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs16 thùn/ mã hs của bxtsqs16 t)
- Mã HS 46021900: BXT-S15 Thùng cói D38 X H53 hàng mới 100%... (mã hs bxts15 thùng c/ mã hs của bxts15 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-S16 Thùng cói D38 X H53 hàng mới 100%... (mã hs bxts16 thùng c/ mã hs của bxts16 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-M14 Thùng cói D45 X H63 hàng mới 100%... (mã hs bxtm14 thùng c/ mã hs của bxtm14 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-M15 Thùng cói D45 X H63cm hàng mới 100%... (mã hs bxtm15 thùng c/ mã hs của bxtm15 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-L14 Thùng cói D54 x H76cm hàng mới 100%... (mã hs bxtl14 thùng c/ mã hs của bxtl14 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-L15 Thùng cói D54 x H76 hàng mới 100%... (mã hs bxtl15 thùng c/ mã hs của bxtl15 thùn)
- Mã HS 46021900: Thảm lục bình đơn chiếc, SD6439A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs thảm lục bình đ/ mã hs của thảm lục bìn)
- Mã HS 46021900: Thảm cói đơn chiếc, SD3243A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs thảm cói đơn ch/ mã hs của thảm cói đơn)
- Mã HS 46021900: Sọt cói bộ 4, SD8614C/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt cói bộ 4 s/ mã hs của sọt cói bộ 4)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 3, SD8288A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 5, SD8249B/5NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Cỏ tranh lợp nhà, mới SX tại Việt Nam... (mã hs cỏ tranh lợp nh/ mã hs của cỏ tranh lợp)
- Mã HS 46021900: Ván ép đập dập 4-8'Hx 4-8'L, mới SX tại Việt Nam... (mã hs ván ép đập dập/ mã hs của ván ép đập d)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói và lục bình bộ 6 (57 x 48 x 66 Cm) hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói và lục/ mã hs của giỏ cói và l)
- Mã HS 46021900: Mây tre đan do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 10kg/hộp)... (mã hs mây tre đan do/ mã hs của mây tre đan)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 3 tầng lục bình, HG0263A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 3 t/ mã hs của sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 4 tầng lục bình, HG0265A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 4 t/ mã hs của sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 2 tầng đôi lục bình, HG0264A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 2 t/ mã hs của sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Thảm bính thang cói 70x140... (mã hs thảm bính thang/ mã hs của thảm bính th)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 23x23... (mã hs khay lục bình đ/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Hộp Chiếu cói 25x16xH16... (mã hs hộp chiếu cói 2/ mã hs của hộp chiếu có)
- Mã HS 46021900: 3033175 Thùng cói D33 x H19cm hàng mới 100%... (mã hs 3033175 thùng c/ mã hs của 3033175 thùn)
- Mã HS 46021900: 3036470 Thùng cói D41 x H70cm hàng mới 100%... (mã hs 3036470 thùng c/ mã hs của 3036470 thùn)
- Mã HS 46021900: 3044084 Thùng cói D41 x H70cm hàng mới 100%... (mã hs 3044084 thùng c/ mã hs của 3044084 thùn)
- Mã HS 46021900: Đệm cói QM02R-3; KT:Dia 45 cm x H3 cm; Hàng mới 10%.... (mã hs đệm cói qm02r3/ mã hs của đệm cói qm02)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 4, Mã 01510040, KT 40.5x34.5x17 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 3, Mã 00950008, KT 49.5x33x26.5 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 5, Mã 07030052, KT 48.5x35.5x9 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 7, Mã 03740024, KT 48.5x33x11.5/16.50 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói DA62 11/2 bộ 2 chiếc; KT: DIA33x34.5/43; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói da62 11/ mã hs của giỏ cói da62)
- Mã HS 46021900: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ xếp cói, art DS-K1689S(139292), Mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs hàng thủ công m/ mã hs của hàng thủ côn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình bộ 3, KT: 32x21xH18/36 cm, 26x16xh15/24 cm, 21x12xh12/22 cm. Hang SX tai VN, mơi 100%... (mã hs khay lục bình b/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình, KT: 28/24/18x19/14xH11/15/20 cm... (mã hs khay lục bình/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình, mã OHC16622. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ lục bình m/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên đựng hoa quả. Mã sản phẩm: SG 06 05 152 3. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Túi cói. Mã sản phẩm: SG 06 11 007 2. Hàng mới 100%... (mã hs túi cói mã sản/ mã hs của túi cói mã)
- Mã HS 46021900: Sọt đan bằng cói (Hàng mới 100%)... (mã hs sọt đan bằng có/ mã hs của sọt đan bằng)
- Mã HS 46021900: Giờ guột loại 78.Hàng mới 100%... (mã hs giờ guột loại 7/ mã hs của giờ guột loạ)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói loại 4-801.Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói loại 4/ mã hs của giỏ cói loại)
- Mã HS 46021900: Tấm lót lá buông,15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót lá buôn/ mã hs của tấm lót lá b)
- Mã HS 46021900: Hộp lá buông, 35x20x10 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp lá buông 3/ mã hs của hộp lá buông)
- Mã HS 46021900: Khay lá buông 25x35 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay lá buông 2/ mã hs của khay lá buôn)
- Mã HS 46021900: Hộp bằng cói, 35x35x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp bằng cói 3/ mã hs của hộp bằng cói)
- Mã HS 46021900: Tấm lót bằng cói, 12x12 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng có/ mã hs của tấm lót bằng)
- Mã HS 46021900: Giỏ bằng cói, 45x20x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng cói 4/ mã hs của giỏ bằng cói)
- Mã HS 46021900: Giỏ lá buông 23x10x35 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ lá buông 23/ mã hs của giỏ lá buông)
- Mã HS 46021900: Bình hoa bằng cây lục bình, 15x15x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs bình hoa bằng c/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 46021900: Thùng bằng cây lục bình, 55x55x40 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng cây/ mã hs của thùng bằng c)
- Mã HS 46021900: Nón lá buông, 45x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs nón lá buông 4/ mã hs của nón lá buông)
- Mã HS 46021900: Tấm lót lá buông, 30 x 30 cm mới 100%... (mã hs tấm lót lá buôn/ mã hs của tấm lót lá b)
- Mã HS 46021900: Hộp lá buông, 35 x 20 x 30cm, mới 100%... (mã hs hộp lá buông 3/ mã hs của hộp lá buông)
- Mã HS 46021900: Khay lá buông 35 x 30 cm, mới 100%... (mã hs khay lá buông 3/ mã hs của khay lá buôn)
- Mã HS 46021900: Hộp cói, 25 x 15 x 20 cm mới 100%... (mã hs hộp cói 25 x 1/ mã hs của hộp cói 25)
- Mã HS 46021900: Tấm lót cói, 20 x 20 cm mới 100%... (mã hs tấm lót cói 20/ mã hs của tấm lót cói)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói 25 x 30 x 20 cm, mới 100%... (mã hs giỏ cói 25 x 30/ mã hs của giỏ cói 25 x)
- Mã HS 46021900: Hộp trang trí bằng tre, 35 x 20 x 25 cm, mới 100%... (mã hs hộp trang trí b/ mã hs của hộp trang tr)
- Mã HS 46021900: Giỏ lá buông 28 x 30 x 20 cm, mới 100%... (mã hs giỏ lá buông 28/ mã hs của giỏ lá buông)
- Mã HS 46021900: Bình hoa bằng lục bình 25 x 20 x 45, mới 100%... (mã hs bình hoa bằng l/ mã hs của bình hoa bằn)
- Mã HS 46021900: Thùng lục bình 25 x 28 x 15 cm, mới 100%... (mã hs thùng lục bình/ mã hs của thùng lục bì)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói có tay cầm, hình chữ nhật, màu tự nhiên, mã hàng 6205, kích thước: 25cm x 16cm x H9/14cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói có tay/ mã hs của giỏ cói có t)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 2 Dia 40x30xH31cm, đóng gói 4bộ/thùng = 40 thùng hàng Việt Nam sản xuất mới 100%.... (mã hs sọt lục bình bộ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 22x13... (mã hs khay lục bình đ/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay làm bằng cói 31x31h31. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay làm bằng c/ mã hs của khay làm bằn)
- Mã HS 46021900: THÙNG ĐAN CÓI CÓ NẮP NHỎ HÀNG MỚI 100%... (mã hs thùng đan cói c/ mã hs của thùng đan có)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã 18063SS. Hàng TCMN đã qua xử lý mớii 100%.... (mã hs giỏ cói mã 180/ mã hs của giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guôt, mã 18063FS. Hàng TCMN đã qua xử lí mới 100%.... (mã hs giỏ guôt mã 18/ mã hs của giỏ guôt mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guôt, mã 18063FMB. Hàng TCMN đã qua xử lý mới 100%.... (mã hs giỏ guôt mã 18/ mã hs của giỏ guôt mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột (1 bô 2 chiêc), mã 18063FLMB. Hàng TCMN đã qua xử lí, mới 100%.... (mã hs giỏ guột 1 bô/ mã hs của giỏ guột 1)
- Mã HS 46021900: Khay guột, mã 141008. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs khay guột mã 1/ mã hs của khay guột m)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột, mã EHB059. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã eh/ mã hs của giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột HCN, mã 141001. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột hcn m/ mã hs của giỏ guột hcn)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột, mã 141012. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã 14/ mã hs của giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột mã 141011. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã 141/ mã hs của giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Khay guot, mã 141007. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs khay guot mã 1/ mã hs của khay guot m)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói BNEM6201; KT:50 cm x40 cm x28/40 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói bnem620/ mã hs của giỏ cói bnem)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình đơn chiếc, SD7217A-S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình đơ/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.504 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.512 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.520 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.252 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.228 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J.406 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Gối gòn (hàng mới 100%)... (mã hs gối gòn hàng m/ mã hs của gối gòn hàn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 38x29H28 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 38/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình kết hợp chậu nhựa 49H102 cm mới 100%... (mã hs chậu lục bình k/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình 45/35H23/18 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs chậu lục bình 4/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Thùng để đựng quần áo giặt ủi bằng lục bình 45x34H60 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs thùng để đựng q/ mã hs của thùng để đựn)
- Mã HS 46021900: Gió bèo QM610 99/3; KT: Dia 40 cm x 15 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs gió bèo qm610 9/ mã hs của gió bèo qm61)
- Mã HS 46021900: Gió bèo QM610 86; KT: 30 cm x 20 cm x 8 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs gió bèo qm610 8/ mã hs của gió bèo qm61)
- Mã HS 46021900: Bàn làm đồ chơi cho thú bằng chuối (10x10h10)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn làm đồ chơi/ mã hs của bàn làm đồ c)
- Mã HS 46021900: Lồng chim làm bằng sơ dừa (dia6h15)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs lồng chim làm b/ mã hs của lồng chim là)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ làm bằng chuối (10x10x10)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ làm/ mã hs của chuồng thỏ l)
- Mã HS 46021900: Hang thỏ nằm làm bằng cỏ tranh (24x23x17)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs hang thỏ nằm là/ mã hs của hang thỏ nằm)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ nhỏ làm bằng cỏ tranh (21x25h20)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ nhỏ/ mã hs của chuồng thỏ n)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ lớn làm bằng cỏ tranh (29x28h22)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ lớn/ mã hs của chuồng thỏ l)
- Mã HS 46021900: Hộp cói bộ ba Ljusnan AP CN/ 50172881(3 chiếc một bộ) cao 15cm phi 16cm, mơi 100%,... (mã hs hộp cói bộ ba l/ mã hs của hộp cói bộ b)
- Mã HS 46021900: Miếng lót chậu bằng lục bình 28x28x10 cm mới 100%... (mã hs miếng lót chậu/ mã hs của miếng lót ch)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 32x32x18 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 32/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chuồng chim bằng lục bình 28x28x30 cm để trang trí mới 100%... (mã hs chuồng chim bằn/ mã hs của chuồng chim)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 48x33x41 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 48/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 43x40x35 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 43/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 43x43x70 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 43/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 70x39x25 cm bộ 5 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 70/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã 02.277 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã S.1051 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã S.1107 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình: mã 02.214 (hàng mới 100%)... (mã hs giỏ lục bình m/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chậu trồng cây bằng cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 09 05 184 1. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs chậu trồng cây/ mã hs của chậu trồng c)
- Mã HS 46021900: Khay cói tự nhiên (một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: SG 09 03 001 1. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs khay cói tự nhi/ mã hs của khay cói tự)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên (một bộ 3 chiếc). Mã sản phẩm: SG 09 05 133 2. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ mã hs của giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Đôn bèo,mã hàng VC7.11.16WH13,kích thước (Dia 35 x H44)cm, hàng mới 100%... (mã hs đôn bèomã hàng/ mã hs của đôn bèomã h)
- Mã HS 46021900: Giỏ bèo bộ 3 chiếc,mã hàng: VC10.16WH36, kích thước (Dia.40 x H32,Dia.35 x H30,Dia.30 x H28)cm,hàng mới 100%... (mã hs giỏ bèo bộ 3 ch/ mã hs của giỏ bèo bộ 3)
- Mã HS 46021900: Làn cói EV-17SM-BK(RD) Fi14xH9/14 cm.hàng mới 100%... (mã hs làn cói ev17sm/ mã hs của làn cói ev1)
- Mã HS 46021900: Làn cói EV-17SM-BK(BL) Fi14xH9/14 cm.hàng mới 100%... (mã hs làn cói ev17sm/ mã hs của làn cói ev1)
- Mã HS 46021900: Rổ tròn bằng xơ dừa(kích thước:60cm x 42cm x 48cm), hàng mới 100%... (mã hs rổ tròn bằng xơ/ mã hs của rổ tròn bằng)
- Mã HS 46021900: Đĩa cói- HL6211. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa cói hl6211/ mã hs của đĩa cói hl6)
- Mã HS 46021900: Đĩa cói- HL6211S. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa cói hl6211/ mã hs của đĩa cói hl6)
- Mã HS 46021900: Bát cói- HL5835. Hàng mới 100%... (mã hs bát cói hl5835/ mã hs của bát cói hl5)
- Mã HS 46021900: Bát cói- HL4000. Hàng mới 100%... (mã hs bát cói hl4000/ mã hs của bát cói hl4)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6365L. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6365/ mã hs của giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6365M. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6365/ mã hs của giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6337S. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6337/ mã hs của giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL4705S- BL. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl4705/ mã hs của giỏ cói hl4)
- Mã HS 46021900: Lồng bàn mây- LTTB606. Hàng mới 100%... (mã hs lồng bàn mây l/ mã hs của lồng bàn mây)
- Mã HS 46021900: Đĩa mây- LTTB605. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mây lttb60/ mã hs của đĩa mây ltt)
- Mã HS 46021900: Làn mây- HL6145. Hàng mới 100%... (mã hs làn mây hl6145/ mã hs của làn mây hl6)
- Mã HS 46021900: Làn mây- HL6145L. Hàng mới 100%... (mã hs làn mây hl6145/ mã hs của làn mây hl6)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL6222A. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl622/ mã hs của thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL4705BL. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl470/ mã hs của thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói- HL4000BW. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cói hl40/ mã hs của thùng cói h)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL6596. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl659/ mã hs của thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL18. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl18/ mã hs của thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6622. Hàng mới 100% (01 bộ = 2 chiếc)... (mã hs giỏ cói hl6622/ mã hs của giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình 26H30 cm mới 100%... (mã hs chậu lục bình 2/ mã hs của chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 32/27/22H14/12/10 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 32/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 44x34/39x29/34x25/29x19H17/16/14/10 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 44/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 42/38/34/30/26H28 cm bộ 5 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 42/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ mây BAC107-S3; 3 chiếc/bộ; KT: Dia 50 cm x 5 cm x 2 1/3 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ mây bac107/ mã hs của giỏ mây bac1)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740S (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ mã hs của giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740M (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ mã hs của giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740L (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ mã hs của giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã 20.124 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ mã hs của rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình bộ 2 mới sản xuất... (mã hs giỏ lục bình bộ/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: VN50572.Giỏ cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50572giỏ cói/ mã hs của vn50572giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50576.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50576túi cói/ mã hs của vn50576túi)
- Mã HS 46021900: VN50559.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50559túi cói/ mã hs của vn50559túi)
- Mã HS 46021900: VN50586.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50586túi cói/ mã hs của vn50586túi)
- Mã HS 46021900: VN50589.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50589túi cói/ mã hs của vn50589túi)
- Mã HS 46021900: VN50592.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50592túi cói/ mã hs của vn50592túi)
- Mã HS 46021900: VN50590.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50590túi cói/ mã hs của vn50590túi)
- Mã HS 46021900: VN50588.Túi cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50588túi cói/ mã hs của vn50588túi)
- Mã HS 46021900: VN50562.Giỏ cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50562giỏ cói/ mã hs của vn50562giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50563.Giỏ cói.hàng mới 100%.... (mã hs vn50563giỏ cói/ mã hs của vn50563giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50569-ML.Bộ giỏ cói (gồm 2 cái).hàng mới 100%.... (mã hs vn50569mlbộ g/ mã hs của vn50569mlb)
- Mã HS 46021900: VN50570-ML.Bộ giỏ cói (gồm 2 cái).hàng mới 100%.... (mã hs vn50570mlbộ g/ mã hs của vn50570mlb)
- Mã HS 46021900: VN50564.Giỏ bèo tây.hàng mới 100%.... (mã hs vn50564giỏ bèo/ mã hs của vn50564giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50575.Bộ giỏ cói (gồm 3 cái).hàng mới 100%.... (mã hs vn50575bộ giỏ/ mã hs của vn50575bộ g)
- Mã HS 46021900: Mành 10 (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs mành 10 hàng t/ mã hs của mành 10 hàn)
- Mã HS 46021900: Mành 6... (mã hs mành 6/ mã hs của mành 6)
- Mã HS 46021900: Giỏ dừa L41x24H19 cm mới 100%... (mã hs giỏ dừa l41x24h/ mã hs của giỏ dừa l41x)
- Mã HS 46021900: Thùng đựng quần áo giặt ủi bằng lục bình D44H54 cm mới 100%... (mã hs thùng đựng quần/ mã hs của thùng đựng q)
- Mã HS 46021900: Thùng tre, KT: 30x30xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre kt/ mã hs của thùng tre k)
- Mã HS 46021900: Thùng tre, KT: 32x32xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre kt/ mã hs của thùng tre k)
- Mã HS 46021900: Hôp lục bình, KT: 33x28xH36 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs hôp lục bình k/ mã hs của hôp lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay cói bộ 3, KT: 39,5x34,5xH26,5 cm, 33,5x28,5xH24,5 cm, 27,5x21,5xH21,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay cói bộ 3/ mã hs của khay cói bộ)
- Mã HS 46021900: Rương cói bộ 2, KT: 47x37xH58 cm, 40,5x30xH53 cm. Hàng SX tại VN, mơi 100%. Hàng đã đươc sơn và sấy khô... (mã hs rương cói bộ 2/ mã hs của rương cói bộ)
- Mã HS 46021900: Sọt Lục Bình (hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs sọt lục bình h/ mã hs của sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan... (mã hs khay lục bình đ/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 18X18... (mã hs khay lục bình đ/ mã hs của khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình Item WH209049 (120 x 48 x 48 Cm) hàng mới 100%... (mã hs giỏ lục bình it/ mã hs của giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Nón lá Huế (hiệu thuyền buồm) 24PCS/CTN... (mã hs nón lá huế hiệ/ mã hs của nón lá huế)
- Mã HS 46021900: Hộp lục bình đơn chiếc, SD3272S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs hộp lục bình đơ/ mã hs của hộp lục bình)
- Mã HS 46021900: 23737259 Sọt rác cói tròn D30xH25cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737259 sọt rá/ mã hs của 23737259 sọt)
- Mã HS 46021900: 23737266 Giỏ cói ôvan 43x35.5xH27cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737266 giỏ có/ mã hs của 23737266 giỏ)
- Mã HS 46021900: 23737242 Thùng cói tròn D43xH62cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23737242 thùng/ mã hs của 23737242 thù)
- Mã HS 46021900: 23547728 Thùng cói D41xH53/70cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs 23547728 thùng/ mã hs của 23547728 thù)
- Mã HS 46021900: Khay bèo... (mã hs khay bèo/ mã hs của khay bèo)
- Mã HS 46021900: Khay cói... (mã hs khay cói/ mã hs của khay cói)
- Mã HS 46021900: Khay bèo VS104 Fi 35xH2 cm.Hàng mới 100%... (mã hs khay bèo vs104/ mã hs của khay bèo vs1)
- Mã HS 46021900: Hộp cói VS103 S/3 Fi 20xH11.Bộ gồm 3 chiếc hàng mới 100%... (mã hs hộp cói vs103 s/ mã hs của hộp cói vs10)
- Mã HS 46029000: Sọt đan dây nhựa, KT (11x11x17)cm, Hàng Mới 100%... (mã hs sọt đan dây nhự/ mã hs của sọt đan dây)
- Mã HS 46029000: Gáo dừa mới 100%... (mã hs gáo dừa mới 100/ mã hs của gáo dừa mới)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật vát đáy (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật v/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay vuông nhỏ (lục bình)... (mã hs khay vuông nhỏ/ mã hs của khay vuông n)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật nhỏ (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật n/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật lớn (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật l/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay vuông lớn (lục bình)... (mã hs khay vuông lớn/ mã hs của khay vuông l)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật bộ 3 (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật b/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Giỏ đựng đồ oval (lục bình)... (mã hs giỏ đựng đồ ova/ mã hs của giỏ đựng đồ)
- Mã HS 46029000: Giỏ tròn có quai (lục bình)... (mã hs giỏ tròn có qua/ mã hs của giỏ tròn có)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 50x39x22 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 50/ mã hs của giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 50x43x25 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 50/ mã hs của giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 44x44x63 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 44/ mã hs của giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 49x49x49 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 49/ mã hs của giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi nhỏ (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ mã hs của thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con cú nhỏ (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ mã hs của thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi trung (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ mã hs của thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi lớn (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ mã hs của thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Rổ đan bằng dây nhựa,hàng VNSX mới 100%... (mã hs rổ đan bằng dây/ mã hs của rổ đan bằng)
- Mã HS 46029000: Rổ đan bằng dây nhưa,hàng VNSX mới 100%... (mã hs rổ đan bằng dây/ mã hs của rổ đan bằng)
- Mã HS 46029000: Rổ (khung sắt đan mây) hàng mới 100%... (mã hs rổ khung sắt đ/ mã hs của rổ khung sắ)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval (cói)... (mã hs giỏ oval cói/ mã hs của giỏ oval có)
- Mã HS 46029000: Hộp trái tim (lục bình)... (mã hs hộp trái tim l/ mã hs của hộp trái tim)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval (lục bình và mây)... (mã hs giỏ oval lục b/ mã hs của giỏ oval lụ)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật có vách ngăn (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật có/ mã hs của giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt trái dứa (cói)... (mã hs thùng giặt trái/ mã hs của thùng giặt t)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt cú mèo (lục bình và cói)... (mã hs thùng giặt cú m/ mã hs của thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Giỏ tròn (lục bình)... (mã hs giỏ tròn lục b/ mã hs của giỏ tròn lụ)
- Mã HS 46029000: Giỏ xách (lá buông)... (mã hs giỏ xách lá bu/ mã hs của giỏ xách lá)
- Mã HS 46029000: Hàng thủ công mỹ nghệ, Chậu đan dây nhựa có khung sắt, art DS-K4100A, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs hàng thủ công m/ mã hs của hàng thủ côn)
- Mã HS 46029000: Hợp đan dây nhựa đơn chiếc, CH3600A/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hợp đan dây nhự/ mã hs của hợp đan dây)
- Mã HS 46029000: Hộp đan dây nhựa đơn chiếc, CH3600B/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hộp đan dây nhự/ mã hs của hộp đan dây)
- Mã HS 46029000: Thùng đan dây nhựa đơn chiếc, CH2822E-S/1LGY, hàng mới 100%... (mã hs thùng đan dây n/ mã hs của thùng đan dâ)
- Mã HS 46029000: Hộp dân dây nhựa đơn chiếc, CH3601B/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hộp dân dây nhự/ mã hs của hộp dân dây)
- Mã HS 46029000: Chậu đan dây nhựa, KT (40x24x21)cm, Hàng Mới 100%... (mã hs chậu đan dây nh/ mã hs của chậu đan dây)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng đồ Havana đan bằng sợi nhựa, khung nhôm, kích thước sp (85 x 67 x 85 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN.... (mã hs thùng đựng đồ h/ mã hs của thùng đựng đ)
- Mã HS 46029000: Giường cho mèo nằm một chân màu nâu bằng sợi Poly đan (500*500*480mm), mới 100%... (mã hs giường cho mèo/ mã hs của giường cho m)
- Mã HS 46029000: Nhà tròn cho chó nằm màu nâu bằng sợi Poly đan (620*620*350cm), mới 100%... (mã hs nhà tròn cho ch/ mã hs của nhà tròn cho)
- Mã HS 46029000: Mã Hàng: 8027501031908, Tên Hàng: Nón làm bằng lá buông nam,Hàng mới 100% SX tại VN... (mã hs mã hàng 802750/ mã hs của mã hàng 802)
- Mã HS 46029000: Mã Hàng: 8027501033025 Tên Hàng: Nón làm bằng lá buông,nữ,Hàng mới 100% SX tại VN... (mã hs mã hàng 802750/ mã hs của mã hàng 802)
- Mã HS 46029000: Rương chữ nhật (lục bình)... (mã hs rương chữ nhật/ mã hs của rương chữ nh)
- Mã HS 46029000: Giỏ vuông (lục bình)... (mã hs giỏ vuông lục/ mã hs của giỏ vuông l)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật l/ mã hs của giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval trung (lục bình)... (mã hs giỏ oval trung/ mã hs của giỏ oval tru)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval nhỏ (lục bình)... (mã hs giỏ oval nhỏ l/ mã hs của giỏ oval nhỏ)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật lớn (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật lớ/ mã hs của giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Khung gương mỹ nghệ,75x60 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khung gương mỹ/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 46029000: Khung gương mỹ nghệ 35 x 35 x 45, mới 100%... (mã hs khung gương mỹ/ mã hs của khung gương)
- Mã HS 46029000: Lót đĩa hình tròn (lục bình)... (mã hs lót đĩa hình tr/ mã hs của lót đĩa hình)
- Mã HS 46029000: Rổ khung sắt đan dây nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs rổ khung sắt đa/ mã hs của rổ khung sắt)
- Mã HS 46029000: Chậu hoa khung sắt đan dây nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa khung/ mã hs của chậu hoa khu)
- Mã HS 46029000: Chổi đót (Mã hàng HB-6802) hàng sản xuất mới 100% tại Việt Nam... (mã hs chổi đót mã hà/ mã hs của chổi đót mã)
- Mã HS 46029000: Giỏ vuông lớn (lục bình)... (mã hs giỏ vuông lớn/ mã hs của giỏ vuông lớ)
- Mã HS 46029000: GIỎ ĐAN LÁT... (mã hs giỏ đan lát/ mã hs của giỏ đan lát)
- Mã HS 46029000: Chậu dây nhựa kết hợp chậu nhựa 90x35x70 cm mới 100%... (mã hs chậu dây nhựa k/ mã hs của chậu dây nhự)
- Mã HS 46029000: Chậu đan lục bình(32.5*28*28 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu đan lục bì/ mã hs của chậu đan lục)
- Mã HS 46029000: Chậu đan lục bình(40*28*28 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu đan lục bì/ mã hs của chậu đan lục)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình tròn, màu tự nhiên, kích thước phi29xH21/29 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình tr/ mã hs của giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo màu tự nhiên và nâu, hình oval, kích thước 45x17xH17/25 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo màu tự/ mã hs của giỏ bèo màu)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình tròn màu tự nhiên và nâu, kích thước phi35xH30/38 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình tr/ mã hs của giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình chữ nhật, màu tự nhiên, kích thước 56x35xH21 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình ch/ mã hs của giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng đồ khung thép đan dây nhựa màu đen 118x54x19cm... (mã hs thùng đựng đồ k/ mã hs của thùng đựng đ)
- Mã HS 46029000: Đệm bèo, hình tròn, màu tự nhiên, kích thước phi40xH15 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs đệm bèo hình t/ mã hs của đệm bèo hìn)
- Mã HS 46029000: Bát sơn mài (2 chiếc/ 1 bộ, phi 11.5cm) mới 100%... (mã hs bát sơn mài 2/ mã hs của bát sơn mài)
- Mã HS 46029000: Đĩa sơn mài (phi 15cm) mới 100%... (mã hs đĩa sơn mài ph/ mã hs của đĩa sơn mài)
- Mã HS 46029000: Đũa tre (11.5kgs/thùng)... (mã hs đũa tre 115kg/ mã hs của đũa tre 11)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật/ mã hs của khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt tròn (lục bình)... (mã hs thùng giặt tròn/ mã hs của thùng giặt t)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 36H20 cm mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 36/ mã hs của giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng quần áo giặt ủi bằng dây nhựa D45H54 cm mới 100%... (mã hs thùng đựng quần/ mã hs của thùng đựng q)
- Mã HS 46029000: Tượng sơn mài trang trí cốt MDF (cô gái) H80cm. Hàng mới 100%... (mã hs tượng sơn mài t/ mã hs của tượng sơn mà)
- Mã HS 46029000: Tranh trang trí mỹ nghệ sơn mài cốt MDF H50cm. Hàng mới 100%... (mã hs tranh trang trí/ mã hs của tranh trang)Chương tiếp theo…
Chương 45: Lie và các sản phẩm bằng lie
Chương 47: Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)