Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

BIỂU THUẾ

File Biểu thuế XNK năm 2024 đã tích hợp & cập nhật:

Link download tại đây: BIEU THUE XNK 2024 (cập nhật ngày 02/01/2024)
NỘI DUNG TÍCH HỢP TRONG FILE BIỂU THUẾ GỒM:
1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam song ngữ Việt - Anh (Thông tư 31/2022/TT-BTC).
2. Các biểu thuế năm 2024 liên quan đến hàng hóa XK, NK:
- Biểu thuế NK thông thường, NK ưu đãi;
- 16 biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt (ACFTA, ATIGA, AJCEP, VJEPA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VKFTA, VCFTA, VN-EAEU, CPTPP, AHKFTA, VNCU, EVFTA, UKVFTA, RCEPT);
- Biểu thuế XK, XK ưu đãi CPTPP, XK ưu đãi EVFTA, XK ưu đãi UKVFTA;
- Biểu thuế GTGT (cập nhật Nghị định 94/2023/NĐ-CP);
- Biểu thuế TTĐB, thuế BVMT.
(Tổng cộng 25 biểu thuế)
3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành.
CHÚC CÁC DOANH NGHIỆP NĂM MỚI THỊNH VƯỢNG & PHÁT TRIỂN!

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH CHUYÊN NGHIỆP HIỆU BIỀU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU AAP m 2024 HẠ LONG, 1/2024'
 
Đây là sản phẩm mà Hải quan Hòn Gai đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện & hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng. Thông qua sản phẩm này, chúng tôi muốn truyền tải đến các Doanh nghiệp thông điệp & phương châm hành động năm 2024 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: “Tận tụy nhất – Nhanh chóng nhất – Hài lòng nhất, Cam kết hỗ trợ Doanh nghiệp 24/7”.
Xin cảm ơn các bạn đã sử dụng, like và chia sẻ sản phẩm & xin gửi lời Chúc mừng năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG đến toàn thể CC-NLĐ trong Ngành Hải quan & Cộng đồng Doanh nghiệp hoạt động XNK.
Link download tại đây: BIEU THUE XNK 2024 (cập nhật ngày 02/01/2024)


PHỤ LỤC II: GIẢI THÍCH VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM DỰA TRÊN HỆ THỐNG HÀI HÒA MÔ TẢ VÀ MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) CỦA TỔ CHỨC HẢI QUAN THẾ GIỚI
Việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải tuân theo các qui tắc sau:
QUI TẮC 1
Tên của Phần, Chương hoặc Phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các Phần, Chương liên quan và theo các qui tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các Chú giải đó không có yêu cầu nào khác.
CHÚ GIẢI QUI TẮC 1
(I) Hàng hóa trong thương mại quốc tế được sắp xếp một cách có hệ thống trong Danh mục của Hệ thống hài hòa theo các phần, chương và phân chương. Tên của phần, chương và phân chương được ghi ngắn gọn, súc tích để chỉ ra loại hoặc chủng loại hàng hóa được xếp trong đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vì sự đa dạng của chủng loại và số lượng hàng hóa nên tên các phần, chương và phân chương không thể bao trùm hết toàn bộ hoặc liệt kê hết các hàng hóa trong đề mục đó.
(II) Ngay đầu Qui tắc 1 qui định rằng những tên đề mục “chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu”. Điều đó có nghĩa là tên các phần, chương và phân chương không có giá trị pháp lý trong việc phân loại hàng hóa.
(III) Phần thứ hai của Qui tắc này qui định rằng việc phân loại hàng hóa được xác định theo:
(a) nội dung của nhóm hàng và bất cứ chú giải Phần hoặc Chương nào có liên quan, và
(b) các quy định tại các Qui tắc 2, 3, 4 và 5 khi nội dung nhóm hàng hoặc các Chú giải không có yêu cầu nào khác.
(IV) Mục (III) (a) của Qui tắc 1 đã nêu rõ rằng nhiều hàng hóa được phân loại trong Danh mục mà không cần xem xét thêm bất cứ Qui tắc giải thích nào (ví dụ, ngựa sống (nhóm 01.01), dược phẩm được nêu cụ thể trong Chú giải 4 của Chương 30 (nhóm 30.06)).
(V) Trong chú giải Qui tắc 1 Phần (III) (b):
(a) Khái niệm “khi nội dung nhóm hàng hoặc các Chú giải không có yêu cầu nào khác” là nhằm khẳng định rằng nội dung của nhóm hàng và bất kỳ chú giải Phần hoặc Chương nào có liên quan có giá trị tối cao, nghĩa là chúng phải được xem xét trước tiên khi phân loại. Ví dụ, ở Chương 31, các chú giải nêu rằng các nhóm nhất định chỉ liên quan đến những hàng hóa nhất định. Vì vậy, những nhóm hàng đó không được mở rộng cho những mặt hàng khác bằng việc áp dụng Qui tắc 2 (b).
(b) Liên quan đến Qui tắc 2 tại khái niệm “theo các quy định tại các Qui tắc 2, 3, 4 và 5” có nghĩa là:
(1) hàng hóa ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện (ví dụ, một chiếc xe đạp mà không có yên xe và lốp xe), và
(2) hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời (ví dụ, một chiếc xe đạp, chưa lắp ráp hoặc tháo rời, toàn bộ các thành phần được trình bày cùng nhau) mà các thành phần của chúng có thể được phân loại riêng theo bản chất của chúng (ví dụ, lốp, săm) hoặc như là “các bộ phận” của các hàng hóa đó, 
được phân loại như các mặt hàng này ở dạng hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện, miễn là đáp ứng các điều khoản của Qui tắc 2 (a) và nội dung nhóm hoặc Chú giải không có yêu cầu khác.

QUI TẮC 2
(a) Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.
(b) Một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo Qui tắc 3.

Xem tiếp...