Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 65: Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng

>> Chương 64 >> Chương 66
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Mũ và các vật đội đầu khác đã qua sử dụng thuộc nhóm 63.09;
(b) Mũ và các vật đội đầu khác, bằng amiăng (nhóm 68.12); hoặc
(c) Mũ búp bê, mũ đồ chơi khác, hoặc các mặt hàng dùng trong lễ hội carnival của Chương 95.
2. Nhóm 65.02 không bao gồm thân mũ được làm bằng cách khâu, trừ các thân mũ được làm một cách đơn giản bằng cách khâu các dải theo hình xoáy ốc.
Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng phớt (nỉ, dạ), chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành; thân mũ chóp bằng và thân mũ hình trụ (kể cả thân mũ hình trụ đa giác), bằng phớt (nỉ, dạ).
Các loại thân mũ, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng vật liệu bất kỳ, chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành, chưa có lót, chưa có trang trí.
Các loại mũ và các vật đội đầu khác, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí.
Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim hoặc móc, hoặc làm từ ren, nỉ hoặc vải dệt khác, ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí.


2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước:


- Mã HS 65010000: THÂN NÓN... (mã hs thân nón/ mã hs của thân nón)
- Mã HS 65010000: BT- Nón vải... (mã hs bt nón vải/ mã hs của bt nón vải)
- Mã HS 65010000: Mũ katket bằng dạ, hàng mới 100%... (mã hs mũ katket bằng/ mã hs của mũ katket bằ)
- Mã HS 65020000: Mặt nón CSCL (đã in ép logo)... (mã hs mặt nón cscl đ/ mã hs của mặt nón cscl)
- Mã HS 65020000: Bán thành nón đã thêu... (mã hs bán thành nón đ/ mã hs của bán thành nó)
- Mã HS 65020000: Miếng vải cắt sẵn (đã ép logo)... (mã hs miếng vải cắt s/ mã hs của miếng vải cắ)
- Mã HS 65020000: Đỉnh nón vải các loại (đã giặt)... (mã hs đỉnh nón vải cá/ mã hs của đỉnh nón vải)
- Mã HS 65020000: Mặt nón cắt sẵn các loại đã may ... (mã hs mặt nón cắt sẵn/ mã hs của mặt nón cắt)
- Mã HS 65020000: Mặt nón bằng vải cắt sẵn các loại (đã đục lỗ)... (mã hs mặt nón bằng vả/ mã hs của mặt nón bằng)
- Mã HS 65020000: Mặt nón bằng vải các loại (đã in, ép)... (mã hs mặt nón bằng vả/ mã hs của mặt nón bằng)
- Mã HS 65020000: Bán thành phẩm mũ (nón) đã may (thân nón)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 65040000: Mũ lưỡi trai làm tại VN (mới 100%)... (mã hs mũ lưỡi trai là/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65040000: Mũ lá bàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs mũ lá bàng mới/ mã hs của mũ lá bàng m)
- Mã HS 65040000: MẤN NAM... (mã hs mấn nam/ mã hs của mấn nam)
- Mã HS 65040000: MẤN NỮ... (mã hs mấn nữ/ mã hs của mấn nữ)
- Mã HS 65040000: Mũ lưỡi trai... (mã hs mũ lưỡi trai/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65040000: Nón-6 Panel Cap... (mã hs nón6 panel cap/ mã hs của nón6 panel)
- Mã HS 65040000: MŨ... (mã hs mũ/ mã hs của mũ)
- Mã HS 65040000: Nón bằng bàng có sọc đen... (mã hs nón bằng bàng c/ mã hs của nón bằng bàn)
- Mã HS 65040000: Mũ lá bàng người lớn các màu. Hàng TCMN đã qua ngâm tẩm sấy, Hàng Việt Nam sx mới 100%... (mã hs mũ lá bàng ngườ/ mã hs của mũ lá bàng n)
- Mã HS 65040000: NÓN... (mã hs nón/ mã hs của nón)
- Mã HS 65040000: Nón Lá, mới 100%... (mã hs nón lá mới 100/ mã hs của nón lá mới)
- Mã HS 65040000: Mũ lưỡi trai(Hàng mới 100%)... (mã hs mũ lưỡi traihà/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65040000: Nón trang trí bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs nón trang trí b/ mã hs của nón trang tr)
- Mã HS 65040000: CONICAL LEAF HAT- Nón lá Con Công (50psc/ carton)... (mã hs conical leaf ha/ mã hs của conical leaf)
- Mã HS 65040000: NON BANG BUONG 99419.60#$VN... (mã hs non bang buong/ mã hs của non bang buo)
- Mã HS 65040000: NON BANG BUONG 99423.60... (mã hs non bang buong/ mã hs của non bang buo)
- Mã HS 65040000: NON BANG BUONG, PO#HT28408LOW#1&VN... (mã hs non bang buong/ mã hs của non bang buo)
- Mã HS 65040000: Bọc tóc con sâu... (mã hs bọc tóc con sâu/ mã hs của bọc tóc con)
- Mã HS 65040000: Nón vải (100% polyester)... (mã hs nón vải 100% p/ mã hs của nón vải 100)
- Mã HS 65040000: NÓN CÓI- 0489-2931 (Thành phần vải: Dây cói)... (mã hs nón cói 04892/ mã hs của nón cói 048)
- Mã HS 65040000: NÓN CÓI- 0189-2932 (Thành phần vải: Dây cói)... (mã hs nón cói 01892/ mã hs của nón cói 018)
- Mã HS 65040000: Nón lá ... (mã hs nón lá/ mã hs của nón lá)
- Mã HS 65040000: Nón hiệu aldo mới 100% (vải polyester)... (mã hs nón hiệu aldo m/ mã hs của nón hiệu ald)
- Mã HS 65040000: Nón hiệu adlo mới 100% (vải polyester)... (mã hs nón hiệu adlo m/ mã hs của nón hiệu adl)
- Mã HS 65040000: KHĂN ĐÓNG... (mã hs khăn đóng/ mã hs của khăn đóng)
- Mã HS 65040000: Nón lá trơn trung... (mã hs nón lá trơn tru/ mã hs của nón lá trơn)
- Mã HS 65040000: Nón lá Huế... (mã hs nón lá huế/ mã hs của nón lá huế)
- Mã HS 65040000: Nón lá vẽ trung... (mã hs nón lá vẽ trung/ mã hs của nón lá vẽ tr)
- Mã HS 65040000: Nón lá hoa văn... (mã hs nón lá hoa văn/ mã hs của nón lá hoa v)
- Mã HS 65040000: Nón lá (24 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs nón lá 24 pcs/ mã hs của nón lá 24 p)
- Mã HS 65040000: NÓN RƠM, HAT 20S Straw Kimmer, SIZE: ONE SIZE HÀNG MỚI 100%... (mã hs nón rơm hat 20/ mã hs của nón rơm hat)
- Mã HS 65050010: USK-TW2-CP(TELWEL WORK CAP)#&Nón vải (Vải chính 100% polyester K: 150 cm)... (mã hs usktw2cptelw/ mã hs của usktw2cpt)
- Mã HS 65050010: 32893648(MURATA FACTORY ESD CAP)#&Nón vải (Vải chính 100% polyester K: 144cm)... (mã hs 32893648murata/ mã hs của 32893648mur)
- Mã HS 65050090: NÓN- SAMPLE CAP... (mã hs nón sample cap/ mã hs của nón sample)
- Mã HS 65050090: NÓN-9A0282... (mã hs nón9a0282/ mã hs của nón9a0282)
- Mã HS 65050090: NÓN-8A0282... (mã hs nón8a0282/ mã hs của nón8a0282)
- Mã HS 65050090: NÓN- UAC-1911003... (mã hs nón uac191100/ mã hs của nón uac191)
- Mã HS 65050090: NÓN- 50251244F... (mã hs nón 50251244f/ mã hs của nón 5025124)
- Mã HS 65050090: NÓN-8A2791... (mã hs nón8a2791/ mã hs của nón8a2791)
- Mã HS 65050090: Nón vải các loại (đã giặt)... (mã hs nón vải các loạ/ mã hs của nón vải các)
- Mã HS 65050090: Nón Thành Phẩm... (mã hs nón thành phẩm/ mã hs của nón thành ph)
- Mã HS 65050090: Nón Thành Phẩm ... (mã hs nón thành phẩm/ mã hs của nón thành ph)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Kids Fun Bucket... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Adventure Hat... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Sundancer Hat... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Ultra Adventure Storm Hat... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: NÓN-0BQ0737... (mã hs nón0bq0737/ mã hs của nón0bq0737)
- Mã HS 65050090: nón vải không nhãn hiệu (Hàng mới 100% sản xuất tại việt nam chất liệu vải) Midcode: VNLONVAN57HOC... (mã hs nón vải không n/ mã hs của nón vải khôn)
- Mã HS 65050090: NÓN-AJ3651... (mã hs nónaj3651/ mã hs của nónaj3651)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M3-950... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M1-940... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M2-940... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M6-950... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: NÓN- SAMPLE CAP SHOW3... (mã hs nón sample cap/ mã hs của nón sample)
- Mã HS 65050090: FUNCAP CARS RED DI18S5 (Chiếc mũ FUNCAP CARS RED DI18S5)... (mã hs funcap cars red/ mã hs của funcap cars)
- Mã HS 65050090: SRDO FUNCAP HANK DI17S1(Mũ hình con thú SRDO FUNCAP HANK DI17S1)... (mã hs srdo funcap han/ mã hs của srdo funcap)
- Mã HS 65050090: NÓN- 022213... (mã hs nón 022213/ mã hs của nón 022213)
- Mã HS 65050090: Mũ (Iman: 106073)... (mã hs mũ iman 10607/ mã hs của mũ iman 10)
- Mã HS 65050090: Nón vải có thêu (100%Cotton)Hàng mới sản xuất tại Việt nam;logo:R;cam kết không vi phạm nhãn hiệu;Mã MID:VNDONTAM211HOC... (mã hs nón vải có thêu/ mã hs của nón vải có t)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 308375694 (chất liệu vải dệt thoi, màu: HEATHER,size: L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 30837/ mã hs của nón caps 30)
- Mã HS 65050090: Mũ phớt (HN-146)... (mã hs mũ phớt hn146/ mã hs của mũ phớt hn)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-251)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-246)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nút nón- CAPS BP20 (chất liệu vải dệt thoi, màu: ORANGE NW,size:).Hàng mới 100%... (mã hs nút nón caps b/ mã hs của nút nón cap)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 1722 (chất liệu vải dệt thoi, màu: MAROON/WHITE,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 1722/ mã hs của nón caps 17)
- Mã HS 65050090: Nút nón- CAPS B20 (chất liệu vải dệt thoi, màu: KELLY,TEXAS ORANGE,size:).Hàng mới 100%... (mã hs nút nón caps b/ mã hs của nút nón cap)
- Mã HS 65050090: Nút nón- CAPS BP30 (chất liệu vải dệt thoi, màu: GOLD NW,ORANGE NW,size:).Hàng mới 100%... (mã hs nút nón caps b/ mã hs của nút nón cap)
- Mã HS 65050090: Thân nón- CAPS P30 (chất liệu vải dệt thoi, màu: PURPLE,size: SM-MED,XS-SM).Hàng mới 100%... (mã hs thân nón caps/ mã hs của thân nón ca)
- Mã HS 65050090: Nón-CAPS PTS20CU(chất liệu vải dệt thoi,màu:WHITE/GOLD/PURPLE/NAVY/VEGAS/ORANGE/ROYAL/RED/CHARCOAL/MAROON/DK.GREEN/COL.BLUE/BLACK,size:ONE SIZE,YOUTH,L-XLL,XXS-S).Hàng mới 100%... (mã hs nóncaps pts20c/ mã hs của nóncaps pts)
- Mã HS 65050090: MAU9-PTS30CU-4320404CUO#&Nón- CAPS PTS30CU-4320404CUO (chất liệu vải dệt thoi, màu: COLUMBIA/NAVY,size: L-XLL,ONE SIZE,XXS-S).Hàng mới 100%... (mã hs mau9pts30cu43/ mã hs của mau9pts30cu)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M8-3930... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: NÓN BERETS THÀNH PHẨM- HÀNG MỚI 100%... (mã hs nón berets thàn/ mã hs của nón berets t)
- Mã HS 65050090: Nón vải có thêu(65%Polyester+35%Cotton) Hàng mới sản xuất tại Việt Nam;logo:Fromagie Boivin;hai lớp;Cam kết không vi phạm nhãn hiệu;Mã MID:VNDONTAM211HOC... (mã hs nón vải có thêu/ mã hs của nón vải có t)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV6956... (mã hs nónav6956/ mã hs của nónav6956)
- Mã HS 65050090: NÓN LEN... (mã hs nón len/ mã hs của nón len)
- Mã HS 65050090: NÓN-892469... (mã hs nón892469/ mã hs của nón892469)
- Mã HS 65050090: NÓN CÁC LOẠI... (mã hs nón các loại/ mã hs của nón các loại)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV8014... (mã hs nónav8014/ mã hs của nónav8014)
- Mã HS 65050090: NÓN-AQ9879... (mã hs nónaq9879/ mã hs của nónaq9879)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV6720... (mã hs nónav6720/ mã hs của nónav6720)
- Mã HS 65050090: NÓN-BQ1314... (mã hs nónbq1314/ mã hs của nónbq1314)
- Mã HS 65050090: Nón nam 100% polyester, HTS6505902590, CAT859, Mid VNDKPRO235HOC, Xuất xứ: Việt nam, hàng mới, hiệu: Mercedes... (mã hs nón nam 100% po/ mã hs của nón nam 100%)
- Mã HS 65050090: Nón vải- CZ68-Role 2-v3 cotton Blue, hàng sx tại Việt nam mới 100% ... (mã hs nón vải cz68r/ mã hs của nón vải cz6)
- Mã HS 65050090: Nón vải- CZ68-Role 4 cotton Dk Green, hàng sx tại Việt nam mới 100% ... (mã hs nón vải cz68r/ mã hs của nón vải cz6)
- Mã HS 65050090: Nón vải- CZ68-Role 6 cotton ICE, hàng sx tại Việt nam mới 100% ... (mã hs nón vải cz68r/ mã hs của nón vải cz6)
- Mã HS 65050090: Nón vải- CZ68-011-MICROFIBER WARM GREY 1C, hàng sx tại Việt nam mới 100% ... (mã hs nón vải cz680/ mã hs của nón vải cz6)
- Mã HS 65050090: NÓN-892482... (mã hs nón892482/ mã hs của nón892482)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai bằng vải (Bán thành phẩm)... (mã hs nón lưỡi trai b/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: NÓN-BQ1299... (mã hs nónbq1299/ mã hs của nónbq1299)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPV2931-F3 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-SHVL,size: 6 3/4").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cpv/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPV7931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-PSLV/PLPK,size: 6 3/8").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cpv/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPVC931-F3 (chất liệu vải dệt thoi, màu: LA.DODGERS-WHTE/BRCA,size: 6 3/4").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cpv/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CP85931-A-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: LA.DODGERS-WHTE/WHTE,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cp8/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CP15931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-BLAK/DKNA,B.REDSOX-DKNA/SCRD,LA.DODGERS-DKRY,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cp1/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón-CAPS 72CP24931-F2(chất liệu vải dệt thoi,màu:NY.YANKEES-BLAK,LTPP/WHTE,STNA/SNDN,LA.DODGERS-COBL/WHTE/VPBL/PRPK/CBLU/BLAK/BLTT,B.REDSOX-BSNA/FLRD,size:6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nóncaps 72cp24/ mã hs của nóncaps 72c)
- Mã HS 65050090: Mũ lưới trai thời trang... (mã hs mũ lưới trai th/ mã hs của mũ lưới trai)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai trơn 422L... (mã hs nón lưỡi trai t/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón vải 100% Polyester, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu IN GONG... (mã hs nón vải 100% po/ mã hs của nón vải 100%)
- Mã HS 65050090: Nón vải 100% Cotton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu IN GONG... (mã hs nón vải 100% co/ mã hs của nón vải 100%)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCP5CUPE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCP5SNPE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCP6CUBE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCT3CUBE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCT5CUBE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao TTCT6CUPE190401... (mã hs nón thể thao tt/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón nam 100% cotton, HTS6505902590, CAT859, Mid VNDKPRO235HOC, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới, hiệu: Không hiệu... (mã hs nón nam 100% co/ mã hs của nón nam 100%)
- Mã HS 65050090: Nón nam 51% cotton 49% polyester, HTS6505902590, CAT859, Mid VNDKPRO235HOC, Xuất xứ: Việt Nam, hàng mới, hiệu: Không hiệu... (mã hs nón nam 51% cot/ mã hs của nón nam 51%)
- Mã HS 65050090: Nón-943091... (mã hs nón943091/ mã hs của nón943091)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV5311... (mã hs nónbv5311/ mã hs của nónbv5311)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108088... (mã hs nón vải #108088/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107470... (mã hs nón vải #107470/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108064... (mã hs nón vải #108064/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: NÓN- BQ1301... (mã hs nón bq1301/ mã hs của nón bq1301)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV8441... (mã hs nónav8441/ mã hs của nónav8441)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV6419... (mã hs nónbv6419/ mã hs của nónbv6419)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV6425... (mã hs nónbv6425/ mã hs của nónbv6425)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV2659... (mã hs nónbv2659/ mã hs của nónbv2659)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV6428... (mã hs nónbv6428/ mã hs của nónbv6428)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4320... (mã hs nónbv4320/ mã hs của nónbv4320)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI3198... (mã hs nón ci3198/ mã hs của nón ci3198)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4264... (mã hs nónbv4264/ mã hs của nónbv4264)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI3932... (mã hs nón ci3932/ mã hs của nón ci3932)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI4462... (mã hs nón ci4462/ mã hs của nón ci4462)
- Mã HS 65050090: NÓN- 58379P... (mã hs nón 58379p/ mã hs của nón 58379p)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV6699... (mã hs nónav6699/ mã hs của nónav6699)
- Mã HS 65050090: NÓN-AJ5451... (mã hs nónaj5451/ mã hs của nónaj5451)
- Mã HS 65050090: Nón-867308... (mã hs nón867308/ mã hs của nón867308)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-112D... (mã hs nón rc112d/ mã hs của nón rc112d)
- Mã HS 65050090: BĂNG RON (vải 89% polyester 11% spandex,58/60"; nhãn Trail Heads)... (mã hs băng ron vải 8/ mã hs của băng ron vả)
- Mã HS 65050090: BĂNG RON (vải 40% nylon 53% polyester 7% spandex,58/60"; nhãn Trail Heads)... (mã hs băng ron vải 4/ mã hs của băng ron vả)
- Mã HS 65050090: BĂNG RON (vải 100% polyester,k: 150cm; vải 85% polyester 15% spandex,58/60"; nhãn Trail Heads)... (mã hs băng ron vải 1/ mã hs của băng ron vả)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-511C... (mã hs nón rc511c/ mã hs của nón rc511c)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-115B... (mã hs nón rc115b/ mã hs của nón rc115b)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-113C... (mã hs nón rc113c/ mã hs của nón rc113c)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-C52... (mã hs nón rcc52/ mã hs của nón rcc52)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-213A... (mã hs nón rc213a/ mã hs của nón rc213a)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-168C... (mã hs nón rc168c/ mã hs của nón rc168c)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-C51A... (mã hs nón rcc51a/ mã hs của nón rcc51a)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-112PB... (mã hs nón rc112pb/ mã hs của nón rc112p)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-510WC... (mã hs nón rc510wc/ mã hs của nón rc510w)
- Mã HS 65050090: Mũ vải... (mã hs mũ vải/ mã hs của mũ vải)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV2192... (mã hs nónbv2192/ mã hs của nónbv2192)
- Mã HS 65050090: nón vải nhãn hiệu Calhoun (Hàng mới 100% sản xuất tại việt nam chất kiệu vải)... (mã hs nón vải nhãn hi/ mã hs của nón vải nhãn)
- Mã HS 65050090: MŨ ĐỘI... (mã hs mũ đội/ mã hs của mũ đội)
- Mã HS 65050090: NÓN- 25238... (mã hs nón 25238/ mã hs của nón 25238)
- Mã HS 65050090: NÓN- 23009... (mã hs nón 23009/ mã hs của nón 23009)
- Mã HS 65050090: NÓN- 25240... (mã hs nón 25240/ mã hs của nón 25240)
- Mã HS 65050090: NÓN- 25241... (mã hs nón 25241/ mã hs của nón 25241)
- Mã HS 65050090: NÓN- 21974A... (mã hs nón 21974a/ mã hs của nón 21974a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 68138F... (mã hs nón 68138f/ mã hs của nón 68138f)
- Mã HS 65050090: nón kết #1084... (mã hs nón kết #1084/ mã hs của nón kết #108)
- Mã HS 65050090: nón kết #1080... (mã hs nón kết #1080/ mã hs của nón kết #108)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai 0050011041... (mã hs nón lưỡi trai 0/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: NÓN NỈ... (mã hs nón nỉ/ mã hs của nón nỉ)
- Mã HS 65050090: Nón VJ màu xanh bằng vải. Hàng mới 100%... (mã hs nón vj màu xanh/ mã hs của nón vj màu x)
- Mã HS 65050090: Nón 106073... (mã hs nón 106073/ mã hs của nón 106073)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Synergy Cap), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp s/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Couture Cap), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp c/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Scarf Beanie), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp s/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Easy-on Scarf), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp e/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Slip on Scarf), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp s/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Twist Headband), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp t/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Wired Headband), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp w/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Reversible Hat), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp r/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Flapper Turban), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp f/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Creativity Hat), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp c/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (So Simple Scarf), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp s/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Versatility Bows), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp v/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Bamboo Cadet Hat), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp b/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Instant-Tie Scarf), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp i/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Mod Slouchy Snood), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp m/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Double Braid Turban), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp d/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Classic Comfort Cap), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp c/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Slouchy Newsboy Hat), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp s/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Florette Newsboy Hat), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp f/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 1 lớp (Pleated Tab Baseball Cap), mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs mũ vải 1 lớp p/ mã hs của mũ vải 1 lớp)
- Mã HS 65050090: Nón bán thành phẩm- CAP 8... (mã hs nón bán thành p/ mã hs của nón bán thàn)
- Mã HS 65050090: Nón vành (Vải 100% Polyester,Vải lưới 100% Polyester)... (mã hs nón vành vải 1/ mã hs của nón vành vả)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai (Vải 100% Polyester,Vải lưới 100% Polyester)... (mã hs nón lưỡi trai/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón vải 100% cotton & 100% polyeste (Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam, hàng không có nhãn hiệu, có thêu trang trí)... (mã hs nón vải 100% co/ mã hs của nón vải 100%)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Acrylic- CAR19 BEANIE, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% acrylic/ mã hs của mũ 100% acry)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Polyester Woven cap- STK19-YOUTH CAP, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% polyest/ mã hs của mũ 100% poly)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Acrylic- WBU19 BEANIE, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% acrylic/ mã hs của mũ 100% acry)
- Mã HS 65050090: Nón vải lưỡi trai, polyester, WOVEN, MADE IN VIETNAM. Hàng mới 100%... (mã hs nón vải lưỡi tr/ mã hs của nón vải lưỡi)
- Mã HS 65050090: Nón bán thành phẩm đã thêu... (mã hs nón bán thành p/ mã hs của nón bán thàn)
- Mã HS 65050090: Mũ vải mã 101004... (mã hs mũ vải mã 10100/ mã hs của mũ vải mã 10)
- Mã HS 65050090: NÓN KẾT LƯỠI TRAI 100% COTTON, KHÔNG NHÃN HIỆU HÀNG MỚI 100% MADE IN VIETNAM#$VN... (mã hs nón kết lưỡi tr/ mã hs của nón kết lưỡi)
- Mã HS 65050090: NÓN LEN 100% ACRYLIC, KHÔNG NHÃN HIỆU HÀNG MỚI 100% MADE IN VIETNAM... (mã hs nón len 100% ac/ mã hs của nón len 100%)
- Mã HS 65050090: Mũ bảo hộ lao động... (mã hs mũ bảo hộ lao đ/ mã hs của mũ bảo hộ la)
- Mã HS 65050090: Mũ chùm đầu bằng vải dùng trong phòng sạch... (mã hs mũ chùm đầu bằn/ mã hs của mũ chùm đầu)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 110P (chất liệu vải dệt thoi, màu: NAVY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 110p/ mã hs của nón caps 11)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 180LX (chất liệu vải dệt thoi, màu: NAVY,size: LXL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 180lx/ mã hs của nón caps 18)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 180SM (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: SM).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 180sm/ mã hs của nón caps 18)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6210LX (chất liệu vải dệt thoi, màu: BROWN,size: LXL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6210l/ mã hs của nón caps 62)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6277XS (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: XS-S).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6277x/ mã hs của nón caps 62)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6477LX (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6477l/ mã hs của nón caps 64)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6297FSM (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: S/M).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6297f/ mã hs của nón caps 62)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 110F (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: NOT REG).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 110f/ mã hs của nón caps 11)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 5001LX (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: NOT REG).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 5001l/ mã hs của nón caps 50)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6277SM (chất liệu vải dệt thoi, màu: DARK NAVY,size: S/M).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6277s/ mã hs của nón caps 62)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6006T (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK/WHITE,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6006t/ mã hs của nón caps 60)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6606T (chất liệu vải dệt thoi, màu: HEATHER/BLACK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6606t/ mã hs của nón caps 66)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6006W (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK/WH/BLACK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6006w/ mã hs của nón caps 60)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6089MT (chất liệu vải dệt thoi, màu: HEATHER/BLACK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6089m/ mã hs của nón caps 60)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Chi Black Flexfit (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1651BK,size: S/M).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps chi b/ mã hs của nón caps ch)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Coach Navy Flexfit (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1662NV,size: S/M).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps coach/ mã hs của nón caps co)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS GG14 Blk/Blk 6P TRK (chất liệu vải dệt thoi, màu: GG014,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps gg14/ mã hs của nón caps gg)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CR41 Blue/Blk 5P W/P (chất liệu vải dệt thoi, màu: CR041,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cr41/ mã hs của nón caps cr)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CACTUS ROPES ORNG/BL (chất liệu vải dệt thoi, màu: CR038,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cactu/ mã hs của nón caps ca)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS El Camino Gray/Gray (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1818T-GY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps el ca/ mã hs của nón caps el)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS GRY/WHT FLEX MESH W/ (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1775GYWH,size: S/M).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps gry/w/ mã hs của nón caps gr)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CHRIS KYLE BLK CAMO (chất liệu vải dệt thoi, màu: CK016,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps chris/ mã hs của nón caps ch)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CK16 HOOEY BLK FLEXF (chất liệu vải dệt thoi, màu: CK016-Y,size: YOUTH).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps ck16/ mã hs của nón caps ck)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Doc Gry/Gry 6P TRK O (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1803T-GY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps doc g/ mã hs của nón caps do)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CODY OHL HOOEY GRY/B (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1005T-GY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cody/ mã hs của nón caps co)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS BUCKSKIN TAN TRK OSF (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1861T-TN,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps bucks/ mã hs của nón caps bu)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Guadalupe Olive 5P O (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1823T-OL,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps guada/ mã hs của nón caps gu)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CR44 Blk Flexfit W/P (chất liệu vải dệt thoi, màu: CR044,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cr44/ mã hs của nón caps cr)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Doc Navy/Wht 6P Trk (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1803T-NVWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps doc n/ mã hs của nón caps do)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Cheyenne Blk/Wht 5P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1844T-BKWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cheye/ mã hs của nón caps ch)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Doc, Hooey Gray/Blk (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1803T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps doc/ mã hs của nón caps do)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Coach Hooey GR/WH Fl (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1662GY,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps coach/ mã hs của nón caps co)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Arc Gray/Black 6P Tr (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1862T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps arc g/ mã hs của nón caps ar)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Arc Blk/Wht 6P Trk O (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1862T-BKWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps arc b/ mã hs của nón caps ar)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Earl Marn/Gray 5P OS (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1816T-MAGY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps earl/ mã hs của nón caps ea)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Earl Blue/Gry 5P OSF (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1816T-BLGY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps earl/ mã hs của nón caps ea)
- Mã HS 65050090: Nón Kết SNAP BACK- COTTON size 57.5 cm... (mã hs nón kết snap ba/ mã hs của nón kết snap)
- Mã HS 65050090: Nón Kết UNSTRUCTURED CAP- COTTON size 57.5 cm... (mã hs nón kết unstruc/ mã hs của nón kết unst)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Kalahari Blk/Blk 6P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1843T-BK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps kalah/ mã hs của nón caps ka)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS O Classic Blk 6P w/w (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1884T-BK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps o cla/ mã hs của nón caps o)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Quake Print/Black 6P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1842T-BL,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps quake/ mã hs của nón caps qu)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Liberty Roper Blk/bl (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1905T-BK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps liber/ mã hs của nón caps li)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hawk Roughy Gry 6P w (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4002T-GY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hawk/ mã hs của nón caps ha)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Roughy 2.0 Blk/Blk 5 (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4340T-BK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps rough/ mã hs của nón caps ro)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hooey Black 5P w/log (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1886T-BK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Solo Black Flexfit Y (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1721BK-Y,size: YOUTH).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps solo/ mã hs của nón caps so)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Knox Punchy Gry/Wht (chất liệu vải dệt thoi, màu: 5025T-GYWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps knox/ mã hs của nón caps kn)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS ROSE HOG TAN/BLK 5P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 3021T-TNBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps rose/ mã hs của nón caps ro)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Sterling Gry/Blk 6P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1812T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps sterl/ mã hs của nón caps st)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS SOLOIII BLK/BLK FLEX (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1721BK,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps soloi/ mã hs của nón caps so)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS HOOEY, BRWN RUST/CRE (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1803T-BRCR,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Strap Roughy Gry/Blk (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4028T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps strap/ mã hs của nón caps st)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS MAVERICK ROUGHY NAV/ (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4024T-NVWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps maver/ mã hs của nón caps ma)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS MAVERICK,ROUGHY GR/W (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4024T-GYWH,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps maver/ mã hs của nón caps ma)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Sterling Blue/Gry 6P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1812T-BLGY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps sterl/ mã hs của nón caps st)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS ROUGHY, GRY/BLK SNAP (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4026T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps rough/ mã hs của nón caps ro)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hometown Brwn/Blk 5P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1807T-BRBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps homet/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Oil Money HOG Brwn/B (chất liệu vải dệt thoi, màu: 3026T-BRBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps oil m/ mã hs của nón caps oi)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hometown Navy/Blk 5P (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1807T-NVBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps homet/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS HOOEY ORIGINAL AQUA/ (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1830T-AQGY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hooey WHT/Blue TRK O (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1918T-WHBL,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hooey Olive/Olive Fl (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1883OL,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS HOOEY RD/BRWN DIAMON (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1812T-RDBR,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS O.B HOOEY GOLF BLK 5 (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1800T-BKCA,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps ob h/ mã hs của nón caps o)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS O Fade Gry/Blk 6P W/ (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1633T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps o fad/ mã hs của nón caps o)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Hooey Blue/Gray Flex (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1662BLGY-Y,size: YOUTH).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps hooey/ mã hs của nón caps ho)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS SOLOIII HOOEY MARN/G (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1721MAGY,size: S/M,L/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps soloi/ mã hs của nón caps so)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Texican Gry/Blk Trk (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1909T-GYBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps texic/ mã hs của nón caps te)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Texican Wht/Blue Trk (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1909T-WHBL,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps texic/ mã hs của nón caps te)
- Mã HS 65050090: Mũ trẻ em cỡ 1-3 màu trung 100% cotton (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam ... (mã hs mũ trẻ em cỡ 1/ mã hs của mũ trẻ em cỡ)
- Mã HS 65050090: Mũ trẻ em cỡ 1-3 100% cotton màu trắng (hàng mới 100%, sản xuất tại việt Nam ... (mã hs mũ trẻ em cỡ 1/ mã hs của mũ trẻ em cỡ)
- Mã HS 65050090: SAMPLE CAP- NÓN MẪU... (mã hs sample cap nón/ mã hs của sample cap)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 172 (chất liệu vải dệt thoi, màu: RED/WHITE NW,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 172/ mã hs của nón caps 17)
- Mã HS 65050090: Thân nón- CAPS P20 (chất liệu vải dệt thoi, màu: MAROON,size: SM-MED,LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs thân nón caps/ mã hs của thân nón ca)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 439 (chất liệu vải dệt thoi, màu: DARK GREEN/WHITE/CHA,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 439/ mã hs của nón caps 43)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 52-O57A (chất liệu vải dệt thoi, màu: YELLOWISH GREY/NAVY/,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 52o5/ mã hs của nón caps 52)
- Mã HS 65050090: Lưỡi trai nón- CAPS P27F (chất liệu vải dệt thoi, màu: COLUMBIA BLUE,size: NOT REG).Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi trai nón/ mã hs của lưỡi trai nó)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS20CX (chất liệu vải dệt thoi, màu: NAVY,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts20/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 5851 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NAVY/RED,size: SM-MED).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 5851/ mã hs của nón caps 58)
- Mã HS 65050090: Thân nón- CAPS P20C (chất liệu vải dệt thoi, màu: RED/BLACK NW,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs thân nón caps/ mã hs của thân nón ca)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 933 BANDON (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: SM/MD,LG/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 933 b/ mã hs của nón caps 93)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107192, 105770-2 EB, 105747-2 EB... (mã hs nón vải #107192/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107179... (mã hs nón vải #107179/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107178... (mã hs nón vải #107178/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107297... (mã hs nón vải #107297/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107029... (mã hs nón vải #107029/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107191... (mã hs nón vải #107191/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107293... (mã hs nón vải #107293/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107291... (mã hs nón vải #107291/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107189... (mã hs nón vải #107189/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: NÓN-1328552... (mã hs nón1328552/ mã hs của nón1328552)
- Mã HS 65050090: NÓN-2182140... (mã hs nón2182140/ mã hs của nón2182140)
- Mã HS 65050090: NÓN-1285293... (mã hs nón1285293/ mã hs của nón1285293)
- Mã HS 65050090: Nón-1283150... (mã hs nón1283150/ mã hs của nón1283150)
- Mã HS 65050090: NÓN-1305017... (mã hs nón1305017/ mã hs của nón1305017)
- Mã HS 65050090: nón-1305459... (mã hs nón1305459/ mã hs của nón1305459)
- Mã HS 65050090: NÓN-1328671... (mã hs nón1328671/ mã hs của nón1328671)
- Mã HS 65050090: NÓN BẢO HIỂM... (mã hs nón bảo hiểm/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65050090: Nón Vải- Cap-Hàng Việt Nam Sản Xuất,mới 100%-Hàng không nhãn hiệu... (mã hs nón vải caphà/ mã hs của nón vải cap)
- Mã HS 65050090: NÓN-1325822... (mã hs nón1325822/ mã hs của nón1325822)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 5850 (chất liệu vải dệt thoi, màu: RED,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 5850/ mã hs của nón caps 58)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 533 (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: SM-MED).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 533/ mã hs của nón caps 53)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 185XEA (chất liệu vải dệt thoi, màu: NAVY,size: LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 185xe/ mã hs của nón caps 18)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 115XE (chất liệu vải dệt thoi, màu: Ink Blue,size: ADJ).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 115xe/ mã hs của nón caps 11)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 115XEA (chất liệu vải dệt thoi, màu: CHARCOAL/BLACK,size: ONE).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 115xe/ mã hs của nón caps 11)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 112XEA (chất liệu vải dệt thoi, màu: CHARCOAL/BLACK,size: ADJ).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 112xe/ mã hs của nón caps 11)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 163 (chất liệu vải dệt thoi, màu: CHARCOAL/GREY/GREY,size: ADJ).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 163/ mã hs của nón caps 16)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CX-PTS203 (chất liệu vải dệt thoi, màu: WHITE/BLACK,size: SM-MED).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cxpt/ mã hs của nón caps cx)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS CX-PTS204 (chất liệu vải dệt thoi, màu: WHITE/ROYAL/RED NW,size: SM-MED).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps cxpt/ mã hs của nón caps cx)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 213XE (chất liệu vải dệt thoi, màu: White/Brown/Brown/Black/Black,size: ADJ).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 213xe/ mã hs của nón caps 21)
- Mã HS 65050090: Băng thun nón- CAPS P21 (chất liệu vải dệt thoi, màu: CHARCOAL,WHITE,size: SM-MED,XS-SM,LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs băng thun nón/ mã hs của băng thun nó)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS20S2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: WHITE/NAVY,size: YOUTH).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts20/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS30S1 (chất liệu vải dệt thoi, màu: GREY/ROYAL(XS/SM),size: XS/SM).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts30/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS30S (chất liệu vải dệt thoi, màu: GREY(SM/MD),size: SM/MD).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts30/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 172XE (chất liệu vải dệt thoi, màu: WHITE/NAVY/RED,size: SM-MED,XS-SM,LG-XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 172xe/ mã hs của nón caps 17)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS20XE (chất liệu vải dệt thoi, màu: GREY/RED/NAVY,size: SM/MED,XS/SM,LG/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts20/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: NÓN VẢI LƯỞI TRAI- 65-20147 (Thành phần vải: Vải cotton 100%, Vải polyester 100%)... (mã hs nón vải lưởi tr/ mã hs của nón vải lưởi)
- Mã HS 65050090: Mũ phòng sạch... (mã hs mũ phòng sạch/ mã hs của mũ phòng sạc)
- Mã HS 65050090: Mũ phòng sạch nam... (mã hs mũ phòng sạch n/ mã hs của mũ phòng sạc)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV8439... (mã hs nónav8439/ mã hs của nónav8439)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4326... (mã hs nónbv4326/ mã hs của nónbv4326)
- Mã HS 65050090: Nón vải trùm đầu 100% polyester (101x26cm) không nhãn hiệu. Xuất xứ: Việt Nam- DURAG (HAIR CAP) HDUPPM01... (mã hs nón vải trùm đầ/ mã hs của nón vải trùm)
- Mã HS 65050090: Mũ phòng sạch. Hàng mới 100%... (mã hs mũ phòng sạch/ mã hs của mũ phòng sạc)
- Mã HS 65050090: Nón trùm đầu (dùng trong phòng sạch, 1 bịch/100 cái)... (mã hs nón trùm đầu d/ mã hs của nón trùm đầu)
- Mã HS 65050090: NÓN-1295126... (mã hs nón1295126/ mã hs của nón1295126)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. M7-5950... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón kết 100% ACRYLIC FABRIC CAP... (mã hs nón kết 100% ac/ mã hs của nón kết 100%)
- Mã HS 65050090: Nón kết 100% POLYESTER FABRIC CAP... (mã hs nón kết 100% po/ mã hs của nón kết 100%)
- Mã HS 65050090: NÓN VÀNH NỮ- 19SSTF27 (Thành phần vải: Vải polyester 100%, Vải polyester 80%, cotton 20%)... (mã hs nón vành nữ 19/ mã hs của nón vành nữ)
- Mã HS 65050090: NÓN- PMAM2422HW... (mã hs nón pmam2422hw/ mã hs của nón pmam242)
- Mã HS 65050090: NÓN- PMLI239HWA... (mã hs nón pmli239hwa/ mã hs của nón pmli239)
- Mã HS 65050090: NÓN- PMLI1238HWA... (mã hs nón pmli1238hw/ mã hs của nón pmli123)
- Mã HS 65050090: Mũ bảo hộ dùng trong phòng sạch làm từ vải R (HC-14,R).Hàng mới 100%... (mã hs mũ bảo hộ dùng/ mã hs của mũ bảo hộ dù)
- Mã HS 65050090: (58202) Mũ lưỡi trai, hàng mới 100%... (mã hs 58202 mũ lưỡi/ mã hs của 58202 mũ l)
- Mã HS 65050090: (105745) Mũ lưỡi trai, hàng mới 100%... (mã hs 105745 mũ lưỡ/ mã hs của 105745 mũ)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 2019 HONDA TRIAL (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLUE/ORANGE,size: 7 1/8").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 2019/ mã hs của nón caps 20)
- Mã HS 65050090: MŨ TRÙM (STYLE #FH449C-01)... (mã hs mũ trùm style/ mã hs của mũ trùm sty)
- Mã HS 65050090: MŨ TRÙM (STYLE #3K2351-KW)... (mã hs mũ trùm style/ mã hs của mũ trùm sty)
- Mã HS 65050090: MŨ LƯỠI TRAI (STYLE #FH455A-02)... (mã hs mũ lưỡi trai s/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón các loại (CAP)... (mã hs nón các loại c/ mã hs của nón các loại)
- Mã HS 65050090: NÓN (KHĂN ĐÓNG)... (mã hs nón khăn đóng/ mã hs của nón khăn đó)
- Mã HS 65050090: MŨ#KT-80POOUC185324&0.60USD... (mã hs mũ#kt80poouc18/ mã hs của mũ#kt80poou)
- Mã HS 65050090: MŨ PHỚT 100% COTTON... (mã hs mũ phớt 100% co/ mã hs của mũ phớt 100%)
- Mã HS 65050090: MŨ LƯỠI TRAI 100% COTTON... (mã hs mũ lưỡi trai 10/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón vải- hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. bex. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT... (mã hs nón vải hàng s/ mã hs của nón vải hàn)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm TP-1-2... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu VCR-046S size 54 cm bằng vải 100% cotton, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu vcr04/ mã hs của nón kiểu vcr)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu VS8-041S size 54 cm bằng vải 100% cotton, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu vs804/ mã hs của nón kiểu vs8)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu VS3-069S size 54 cm bằng vải 100% cotton, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu vs306/ mã hs của nón kiểu vs3)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-062 size 59 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo06/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu CS1-002 size 58 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu cs100/ mã hs của nón kiểu cs1)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu CS5-009 size 58 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu cs500/ mã hs của nón kiểu cs5)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-029 size 59 cm bằng vải 100% Polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo02/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-100 size 59 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo10/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu JHDP9202 size 58 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu AMINA... (mã hs nón kiểu jhdp92/ mã hs của nón kiểu jhd)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu JHDP9201 size 59 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu AMINA... (mã hs nón kiểu jhdp92/ mã hs của nón kiểu jhd)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-062S size 54 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo06/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-100S size 54 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo10/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu TYO-100L size 61 cm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu tyo10/ mã hs của nón kiểu tyo)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu E-logo3 size 58 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu BULLISH... (mã hs nón kiểu elogo/ mã hs của nón kiểu el)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu E-logo2 size 58 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu BULLISH... (mã hs nón kiểu elogo/ mã hs của nón kiểu el)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu E-logo1 size 58 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu BULLISH... (mã hs nón kiểu elogo/ mã hs của nón kiểu el)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu 10226 size 60 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu SILVER EYE... (mã hs nón kiểu 10226/ mã hs của nón kiểu 102)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu 10227 size 61 cm bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu SILVER EYE... (mã hs nón kiểu 10227/ mã hs của nón kiểu 102)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu LAND-002 size 52 cm bằng vải 100% cotton, nhãn hiệu SUNY PLACE... (mã hs nón kiểu land0/ mã hs của nón kiểu lan)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu VS3-077S size 54 cm bằng vải 70%cotton 30%polyester, không nhãn hiệu... (mã hs nón kiểu vs307/ mã hs của nón kiểu vs3)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu JHDP9203 size 58 cm bằng vải 50% polyester 50% cotton, nhãn hiệu AMINA... (mã hs nón kiểu jhdp92/ mã hs của nón kiểu jhd)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu EM953645A002 size 58 cm bằng vải 65% Polyester 35% Cotton, nhãn hiệu CASITA... (mã hs nón kiểu em9536/ mã hs của nón kiểu em9)
- Mã HS 65050090: Nón kiểu LAND-020 size 58 cm bằng vải 65% Polyester 35% Cotton, nhãn hiệu SUNY PLACE... (mã hs nón kiểu land0/ mã hs của nón kiểu lan)
- Mã HS 65050090: Mũ vải đội đầu, mã SFP-69, nhãn hiệu NIKKO (Hàng mới 100%)... (mã hs mũ vải đội đầu/ mã hs của mũ vải đội đ)
- Mã HS 65050090: Mũ vải 100% cotton. Nhãn hiệu TNC: BASE BALL CAP... (mã hs mũ vải 100% cot/ mã hs của mũ vải 100%)
- Mã HS 65050090: NÓN-AR2118... (mã hs nónar2118/ mã hs của nónar2118)
- Mã HS 65050090: NÓN-CQ9436 SS... (mã hs nóncq9436 ss/ mã hs của nóncq9436 s)
- Mã HS 65050090: Nón Trẻ em Phi Cong Jp.ln2031... (mã hs nón trẻ em phi/ mã hs của nón trẻ em p)
- Mã HS 65050090: Nón kết L Vl.481a... (mã hs nón kết l vl48/ mã hs của nón kết l vl)
- Mã HS 65050090: Nón kết thêu Cac Loai Lan100b... (mã hs nón kết thêu ca/ mã hs của nón kết thêu)
- Mã HS 65050090: Nón kết Bộ Chữ Dlxkg.504... (mã hs nón kết bộ chữ/ mã hs của nón kết bộ c)
- Mã HS 65050090: Nón kết Co Dlxkg.500... (mã hs nón kết co dlxk/ mã hs của nón kết co d)
- Mã HS 65050090: Nón kết La Co Vn Bak.nkc... (mã hs nón kết la co v/ mã hs của nón kết la c)
- Mã HS 65050090: Nón Bộ đôi Td.385... (mã hs nón bộ đôi td3/ mã hs của nón bộ đôi t)
- Mã HS 65050090: Nón các loại Vl.57b... (mã hs nón các loại vl/ mã hs của nón các loại)
- Mã HS 65050090: Nón các loại Vl.56c... (mã hs nón các loại vl/ mã hs của nón các loại)
- Mã HS 65050090: Nón Nữ Vanh No Bak.nvn... (mã hs nón nữ vanh no/ mã hs của nón nữ vanh)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai trơn 747... (mã hs nón lưỡi trai t/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai trơn 285C... (mã hs nón lưỡi trai t/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón vải 100% Nylong, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu IN GONG... (mã hs nón vải 100% ny/ mã hs của nón vải 100%)
- Mã HS 65050090: Nón vải 100% Plyester, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu IN GONG... (mã hs nón vải 100% pl/ mã hs của nón vải 100%)
- Mã HS 65050090: (U1903/025/044) Nón Lưỡi Trai_100%cotton... (mã hs u1903/025/044/ mã hs của u1903/025/0)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao LLAW6CUBE190401... (mã hs nón thể thao ll/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao LLCT6CUPE190401... (mã hs nón thể thao ll/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PIPL6CUBE190401... (mã hs nón thể thao pi/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PICT6CUBE190401... (mã hs nón thể thao pi/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107186 F19... (mã hs nón vải #107186/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107320... (mã hs nón vải #107320/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107022 F19... (mã hs nón vải #107022/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: NÓN-CQ9519 SS... (mã hs nóncq9519 ss/ mã hs của nóncq9519 s)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm DXCP 37911... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: NÓN-AH9621... (mã hs nónah9621/ mã hs của nónah9621)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV2169... (mã hs nónbv2169/ mã hs của nónbv2169)
- Mã HS 65050090: NÓN-941910... (mã hs nón941910/ mã hs của nón941910)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV2169 ... (mã hs nónbv2169/ mã hs của nónbv2169)
- Mã HS 65050090: NÓN- K5165HTB... (mã hs nón k5165htb/ mã hs của nón k5165ht)
- Mã HS 65050090: NÓN VÀNH NỮ- UA OUTLET (Thành phần vải: Dây cói)... (mã hs nón vành nữ ua/ mã hs của nón vành nữ)
- Mã HS 65050090: NÓN- BARNES CAP... (mã hs nón barnes cap/ mã hs của nón barnes)
- Mã HS 65050090: NÓN- MADISON LOGO CAP... (mã hs nón madison lo/ mã hs của nón madison)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Vantage Point Trucker... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. Charter Escape Hat... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Nón kết nam... (mã hs nón kết nam/ mã hs của nón kết nam)
- Mã HS 65050090: NÓN- XL0805... (mã hs nón xl0805/ mã hs của nón xl0805)
- Mã HS 65050090: NÓN- XU0091... (mã hs nón xu0091/ mã hs của nón xu0091)
- Mã HS 65050090: Nón # CAP BA6MAGPLB00IR00... (mã hs nón # cap ba6ma/ mã hs của nón # cap ba)
- Mã HS 65050090: Nón # CAP BA6JMCPLB00IR00... (mã hs nón # cap ba6jm/ mã hs của nón # cap ba)
- Mã HS 65050090: Nón # CAP BA4SZ1PLB00IR00... (mã hs nón # cap ba4sz/ mã hs của nón # cap ba)
- Mã HS 65050090: Nón # CAP SB74WEPLB00IR00... (mã hs nón # cap sb74w/ mã hs của nón # cap sb)
- Mã HS 65050090: NÓN VẢI LƯỞI TRAI- 14198321 (Thành phần vải: Vải 100% cotton)... (mã hs nón vải lưởi tr/ mã hs của nón vải lưởi)
- Mã HS 65050090: NÓN VÀNH NỮ- 12432321 DOJ (Thành phần vải: Vải 100% cotton, Vải 55% polyester 40% rayon 5% span)... (mã hs nón vành nữ 12/ mã hs của nón vành nữ)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV4716... (mã hs nón av4716/ mã hs của nón av4716)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV4453... (mã hs nón av4453/ mã hs của nón av4453)
- Mã HS 65050090: NÓN- 1MQ133... (mã hs nón 1mq133/ mã hs của nón 1mq133)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV4718... (mã hs nón av4718/ mã hs của nón av4718)
- Mã HS 65050090: NÓN- 892018A... (mã hs nón 892018a/ mã hs của nón 892018a)
- Mã HS 65050090: NÓN- MHAOVERL... (mã hs nón mhaoverl/ mã hs của nón mhaover)
- Mã HS 65050090: NÓN- MHAMIXTL... (mã hs nón mhamixtl/ mã hs của nón mhamixt)
- Mã HS 65050090: NÓN- MHATRADL... (mã hs nón mhatradl/ mã hs của nón mhatrad)
- Mã HS 65050090: NÓN- MHANATUL... (mã hs nón mhanatul/ mã hs của nón mhanatu)
- Mã HS 65050090: NÓN- WEAR6511B... (mã hs nón wear6511b/ mã hs của nón wear651)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6511C... (mã hs nón cap6511c/ mã hs của nón cap651)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6777B... (mã hs nón cap6777b/ mã hs của nón cap677)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6311B... (mã hs nón cap6311b/ mã hs của nón cap631)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-180SMC... (mã hs nón cap180smc/ mã hs của nón cap180)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6277SMB... (mã hs nón cap6277sm/ mã hs của nón cap627)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6577CDB... (mã hs nón cap6577cd/ mã hs của nón cap657)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-5001LXB... (mã hs nón cap5001lx/ mã hs của nón cap500)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-5001SMB... (mã hs nón cap5001sm/ mã hs của nón cap500)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6560SMA... (mã hs nón cap6560sm/ mã hs của nón cap656)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6277LXC... (mã hs nón cap6277lx/ mã hs của nón cap627)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6377LXB... (mã hs nón cap6377lx/ mã hs của nón cap637)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6533LXC... (mã hs nón cap6533lx/ mã hs của nón cap653)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6533SMB... (mã hs nón cap6533sm/ mã hs của nón cap653)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6355SMA... (mã hs nón cap6355sm/ mã hs của nón cap635)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6477LXB... (mã hs nón cap6477lx/ mã hs của nón cap647)
- Mã HS 65050090: NÓN- CAP-6210SMB... (mã hs nón cap6210sm/ mã hs của nón cap621)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-256)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón bằng vải (Hat), không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs nón bằng vải h/ mã hs của nón bằng vải)
- Mã HS 65050090: Nón len (QUAKE)... (mã hs nón len quake/ mã hs của nón len qua)
- Mã HS 65050090: NÓN- 33762A... (mã hs nón 33762a/ mã hs của nón 33762a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 34355A... (mã hs nón 34355a/ mã hs của nón 34355a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 33764A... (mã hs nón 33764a/ mã hs của nón 33764a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 33763A... (mã hs nón 33763a/ mã hs của nón 33763a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 33760A... (mã hs nón 33760a/ mã hs của nón 33760a)
- Mã HS 65050090: NÓN- 33759B... (mã hs nón 33759b/ mã hs của nón 33759b)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. TTDSA-285... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: NÓN (MẤN ĐỘI TRUYỀN THỐNG)... (mã hs nón mấn đội tr/ mã hs của nón mấn đội)
- Mã HS 65050090: NÓN VẢI LƯỞI TRAI CÁC LOẠI- 81-20145 (Thành phần vải: Vải cotton 100%, Vải polyester 100%)... (mã hs nón vải lưởi tr/ mã hs của nón vải lưởi)
- Mã HS 65050090: Nón (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs nón dùng khi c/ mã hs của nón dùng kh)
- Mã HS 65050090:  Nón kết CAP (SJ-950 SMBWCK0406BG FRE)... (mã hs nón kết cap s/ mã hs của nón kết cap)
- Mã HS 65050090: NÓN BƠI... (mã hs nón bơi/ mã hs của nón bơi)
- Mã HS 65050090: Nón Kết BALL CAP- PU size 57.5 cm... (mã hs nón kết ball ca/ mã hs của nón kết ball)
- Mã HS 65050090: Nón Kết BALL CAP- MESH size 57.5 cm... (mã hs nón kết ball ca/ mã hs của nón kết ball)
- Mã HS 65050090: Nón Kết PLAIN CAP- Y4361 size 57.5 cm... (mã hs nón kết plain c/ mã hs của nón kết plai)
- Mã HS 65050090: Nón Kết PLAIN CAP- H1421 size 57.5 cm... (mã hs nón kết plain c/ mã hs của nón kết plai)
- Mã HS 65050090: Nón Kết PLAIN CAP- C1463 size 57.5 cm... (mã hs nón kết plain c/ mã hs của nón kết plai)
- Mã HS 65050090: Nón Kết BALL CAP- COTTON size 57.5 cm... (mã hs nón kết ball ca/ mã hs của nón kết ball)
- Mã HS 65050090: Nón Kết PLAIN CAP- K1464H size 57.5 cm... (mã hs nón kết plain c/ mã hs của nón kết plai)
- Mã HS 65050090: Nón Kết BALL CAP- POLYESTER size 57.5 cm... (mã hs nón kết ball ca/ mã hs của nón kết ball)
- Mã HS 65050090: Nón Kết SNAP BACK- POLYESTER size 57.5 cm... (mã hs nón kết snap ba/ mã hs của nón kết snap)
- Mã HS 65050090: Nón Kết BALL CAP JUNIOR- POLYESTER size 54 cm... (mã hs nón kết ball ca/ mã hs của nón kết ball)
- Mã HS 65050090: Nón kết sao mới không nhãn hiệu... (mã hs nón kết sao mới/ mã hs của nón kết sao)
- Mã HS 65050090: Nón Kết chữ S (Sài gòn) không nhãn hiệu... (mã hs nón kết chữ s/ mã hs của nón kết chữ)
- Mã HS 65050090: Nón kết có chữ Việt Nam không nhãn hiệu... (mã hs nón kết có chữ/ mã hs của nón kết có c)
- Mã HS 65050090: Nón kết sao nổi không nhãn hiệu... (mã hs nón kết sao nổi/ mã hs của nón kết sao)
- Mã HS 65050090: Nón kết sao lớn không nhãn hiêu... (mã hs nón kết sao lớn/ mã hs của nón kết sao)
- Mã HS 65050090: Nón kết ngôi sao không nhãn hiệu... (mã hs nón kết ngôi sa/ mã hs của nón kết ngôi)
- Mã HS 65050090: Nón kết sài gòn nổi không nhãn hiệu... (mã hs nón kết sài gòn/ mã hs của nón kết sài)
- Mã HS 65050090: Nón kết Việt Nam nổi không nhãn hiệu... (mã hs nón kết việt na/ mã hs của nón kết việt)
- Mã HS 65050090: NÓN HEADWEAR HAT... (mã hs nón headwear ha/ mã hs của nón headwear)
- Mã HS 65050090: Nón vải- TTD-190215-Cedric kids Black, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. Cedric. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT... (mã hs nón vải ttd19/ mã hs của nón vải ttd)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS HT00446 (chất liệu vải dệt thoi, màu: MULTI,BLACK,size: 7 1/8").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps ht004/ mã hs của nón caps ht)
- Mã HS 65050090: (U1903/068) Nón lưỡi trai (Cap)_100%polyester... (mã hs u1903/068 nón/ mã hs của u1903/068)
- Mã HS 65050090: Mũ len nữ nhãn hiệu Smartwool, hàng mới 100%... (mã hs mũ len nữ nhãn/ mã hs của mũ len nữ nh)
- Mã HS 65050090: (U1903/039/071) Nón lưỡi trai (Visor)_100%polyester... (mã hs u1903/039/071/ mã hs của u1903/039/0)
- Mã HS 65050090: (U1903/040) Nón lưỡi trai (Cap)_65%polyester35%cotton... (mã hs u1903/040 nón/ mã hs của u1903/040)
- Mã HS 65050090: (U1903/036/037/038/070) Nón lưỡi trai (Cap)_100%polyester... (mã hs u1903/036/037// mã hs của u1903/036/0)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2166... (mã hs nón bv2166/ mã hs của nón bv2166)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2183... (mã hs nón bv2183/ mã hs của nón bv2183)
- Mã HS 65050090: NÓN- CD9275... (mã hs nón cd9275/ mã hs của nón cd9275)
- Mã HS 65050090: Nón lưới trắng (L) bằng vải chính... (mã hs nón lưới trắng/ mã hs của nón lưới trắ)
- Mã HS 65050090: Nón y tá màu xanh bằng vải không dệt... (mã hs nón y tá màu xa/ mã hs của nón y tá màu)
- Mã HS 65050090: Nón y tá màu trắng bằng vải không dệt... (mã hs nón y tá màu tr/ mã hs của nón y tá màu)
- Mã HS 65050090: Nón vải các loại- hiệu SoftBankHAWKS (DN cam kết không vi phạm bản quyền trên nhãn hiệu)- Mới 100%... (mã hs nón vải các loạ/ mã hs của nón vải các)
- Mã HS 65050090: Mũ vải, Vải chính 100%Cotton Khổ 44/46"... (mã hs mũ vải vải chí/ mã hs của mũ vải vải)
- Mã HS 65050090: (U1904/001) Nón lưỡi trai_100%cotton... (mã hs u1904/001 nón/ mã hs của u1904/001)
- Mã HS 65050090: (U1903/125) Nón lưỡi trai_65%cotton35%polyester... (mã hs u1903/125 nón/ mã hs của u1903/125)
- Mã HS 65050090: Mũ vải, xuất xứ Việt Nam, mới 100%... (mã hs mũ vải xuất xứ/ mã hs của mũ vải xuất)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108201, 108144... (mã hs nón vải #108201/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #6-107582-T, 108061... (mã hs nón vải #61075/ mã hs của nón vải #61)
- Mã HS 65050090: Nón vải #106883S, 6-107583-T... (mã hs nón vải #106883/ mã hs của nón vải #106)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108021, 108062... (mã hs nón vải #108021/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải DF-5*... (mã hs nón vải df5*/ mã hs của nón vải df5)
- Mã HS 65050090: Nón vải 9-945... (mã hs nón vải 9945/ mã hs của nón vải 994)
- Mã HS 65050090: Nón vải FA9463... (mã hs nón vải fa9463/ mã hs của nón vải fa94)
- Mã HS 65050090: Nón vải FA9668... (mã hs nón vải fa9668/ mã hs của nón vải fa96)
- Mã HS 65050090: Nón vải FA9669... (mã hs nón vải fa9669/ mã hs của nón vải fa96)
- Mã HS 65050090: Nón vải FA9663... (mã hs nón vải fa9663/ mã hs của nón vải fa96)
- Mã HS 65050090: Nón vải B21-LM03-JAFS... (mã hs nón vải b21lm0/ mã hs của nón vải b21)
- Mã HS 65050090: Nón vải IJM-533-VUTEQ-MESH... (mã hs nón vải ijm533/ mã hs của nón vải ijm)
- Mã HS 65050090: Nón vải IJM-00*-SAFETY-HAT... (mã hs nón vải ijm00*/ mã hs của nón vải ijm)
- Mã HS 65050090: Mũ làm từ sợi tổng hợp... (mã hs mũ làm từ sợi t/ mã hs của mũ làm từ sợ)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm 100% Polyester không nhãn hiệu SN-15218, Hàng mới 100%... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: Mũ đầu bếp- CHEF HATS... (mã hs mũ đầu bếp che/ mã hs của mũ đầu bếp)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107572... (mã hs nón vải #107572/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107577... (mã hs nón vải #107577/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107000, 107001, 107003... (mã hs nón vải #107000/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #106999, 107002, 107004... (mã hs nón vải #106999/ mã hs của nón vải #106)
- Mã HS 65050090: Nón vải #106914... (mã hs nón vải #106914/ mã hs của nón vải #106)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107789, 108054... (mã hs nón vải #107789/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107201... (mã hs nón vải #107201/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #106913... (mã hs nón vải #106913/ mã hs của nón vải #106)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107579, 107580... (mã hs nón vải #107579/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107603... (mã hs nón vải #107603/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107637, 107638, 107639, 107640... (mã hs nón vải #107637/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107641, 107642... (mã hs nón vải #107641/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107295... (mã hs nón vải #107295/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107604... (mã hs nón vải #107604/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Mũ vải bảo hộ lao động 97% Nylon 3% PU (Versa inner net-vn/ Nylon 97% Pu 3% mesh for Unisex) size: SS, S, M, L... (mã hs mũ vải bảo hộ l/ mã hs của mũ vải bảo h)
- Mã HS 65050090: Nón vải- Baseball cap JP-190221-Eric Clapton, hàng sx tại Việt nam mới 100%, thêu chữ. Eric Clapton, cam kết không vi phạm bản quyền SHTT... (mã hs nón vải baseba/ mã hs của nón vải bas)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao KBCT6SNPE190401... (mã hs nón thể thao kb/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: NÓN-CWACH9104... (mã hs nóncwach9104/ mã hs của nóncwach910)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PRAW6SNPE190401... (mã hs nón thể thao pr/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PRCT6CUBE190401... (mã hs nón thể thao pr/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PRCT6SNPE190401... (mã hs nón thể thao pr/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao PRCTBUKSN190401... (mã hs nón thể thao pr/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: NÓN RỘNG VÀNH... (mã hs nón rộng vành/ mã hs của nón rộng vàn)
- Mã HS 65050090: Mũ vải chùm đầu cho đánh bóng mã KL-18 hãng Yamamoto... (mã hs mũ vải chùm đầu/ mã hs của mũ vải chùm)
- Mã HS 65050090: NÓN- CHS2071... (mã hs nón chs2071/ mã hs của nón chs2071)
- Mã HS 65050090: NÓN- BL1839B... (mã hs nón bl1839b/ mã hs của nón bl1839b)
- Mã HS 65050090: NÓN- 10003540... (mã hs nón 10003540/ mã hs của nón 1000354)
- Mã HS 65050090: NÓN- 10003541... (mã hs nón 10003541/ mã hs của nón 1000354)
- Mã HS 65050090: NÓN HEADWEAR CAP... (mã hs nón headwear ca/ mã hs của nón headwear)
- Mã HS 65050090: NÓN- FPAP-002... (mã hs nón fpap002/ mã hs của nón fpap00)
- Mã HS 65050090: NÓN- FPAP-001... (mã hs nón fpap001/ mã hs của nón fpap00)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI7513... (mã hs nón ci7513/ mã hs của nón ci7513)
- Mã HS 65050090: NÓN- CK0772... (mã hs nón ck0772/ mã hs của nón ck0772)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV1861... (mã hs nón bv1861/ mã hs của nón bv1861)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV1865... (mã hs nón bv1865/ mã hs của nón bv1865)
- Mã HS 65050090: NÓN- 892025A... (mã hs nón 892025a/ mã hs của nón 892025a)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2163... (mã hs nón bv2163/ mã hs của nón bv2163)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI7096... (mã hs nón ci7096/ mã hs của nón ci7096)
- Mã HS 65050090: NÓN-CI9905... (mã hs nónci9905/ mã hs của nónci9905)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV1075... (mã hs nónbv1075/ mã hs của nónbv1075)
- Mã HS 65050090: NÓN-CN9487... (mã hs nóncn9487/ mã hs của nóncn9487)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV8229... (mã hs nónbv8229/ mã hs của nónbv8229)
- Mã HS 65050090: NÓN-CK2758... (mã hs nónck2758/ mã hs của nónck2758)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV1072... (mã hs nónbv1072/ mã hs của nónbv1072)
- Mã HS 65050090: NÓN-CN2319... (mã hs nóncn2319/ mã hs của nóncn2319)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2185... (mã hs nón bv2185/ mã hs của nón bv2185)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI7514... (mã hs nón ci7514/ mã hs của nón ci7514)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2175... (mã hs nón bv2175/ mã hs của nón bv2175)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2167... (mã hs nón bv2167/ mã hs của nón bv2167)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV1016... (mã hs nón bv1016/ mã hs của nón bv1016)
- Mã HS 65050090: NÓN- CI7094... (mã hs nón ci7094/ mã hs của nón ci7094)
- Mã HS 65050090: NÓN- CJ1721... (mã hs nón cj1721/ mã hs của nón cj1721)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2168... (mã hs nón bv2168/ mã hs của nón bv2168)
- Mã HS 65050090: NÓN- AT8568A... (mã hs nón at8568a/ mã hs của nón at8568a)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV4716A... (mã hs nón av4716a/ mã hs của nón av4716a)
- Mã HS 65050090: NÓN- AH9624A... (mã hs nón ah9624a/ mã hs của nón ah9624a)
- Mã HS 65050090: NÓN- AH9627A... (mã hs nón ah9627a/ mã hs của nón ah9627a)
- Mã HS 65050090: NÓN- MHAOCNFL... (mã hs nón mhaocnfl/ mã hs của nón mhaocnf)
- Mã HS 65050090: Nón vành tròn làm bằng vải phi bòng và vải nỉ. 74 thùng mỗi thùng 20 cái. 4 thùng 10 cái.1 thùng 15 cái. Hàng mới 100%... (mã hs nón vành tròn l/ mã hs của nón vành trò)
- Mã HS 65050090: NÓN- 25239... (mã hs nón 25239/ mã hs của nón 25239)
- Mã HS 65050090: NÓN- 68073G... (mã hs nón 68073g/ mã hs của nón 68073g)
- Mã HS 65050090: NÓN- 25455... (mã hs nón 25455/ mã hs của nón 25455)
- Mã HS 65050090: NÓN- 21788A... (mã hs nón 21788a/ mã hs của nón 21788a)
- Mã HS 65050090: Nón # VISOR... (mã hs nón # visor/ mã hs của nón # visor)
- Mã HS 65050090: Nón # VISOR JUNIOR... (mã hs nón # visor jun/ mã hs của nón # visor)
- Mã HS 65050090: Nón # BASIC LOGO CAP... (mã hs nón # basic log/ mã hs của nón # basic)
- Mã HS 65050090: Nón # MICROFIBER CAP... (mã hs nón # microfibe/ mã hs của nón # microf)
- Mã HS 65050090: Mũ con sâu 21 inch; 2 chun; trắng... (mã hs mũ con sâu 21 i/ mã hs của mũ con sâu 2)
- Mã HS 65050090: Mũ bảo hộ... (mã hs mũ bảo hộ/ mã hs của mũ bảo hộ)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 1921T-TNBK (chất liệu vải dệt thoi, màu: 1921T-TNBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 1921t/ mã hs của nón caps 19)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS Roughy, Navy/Grey tr (chất liệu vải dệt thoi, màu: 4038T-NVGY,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps rough/ mã hs của nón caps ro)
- Mã HS 65050090: NÓN- FJP-001... (mã hs nón fjp001/ mã hs của nón fjp001)
- Mã HS 65050090: NÓN- FJP-003... (mã hs nón fjp003/ mã hs của nón fjp003)
- Mã HS 65050090: NÓN- FJP-002... (mã hs nón fjp002/ mã hs của nón fjp002)
- Mã HS 65050090: NÓN- 102699... (mã hs nón 102699/ mã hs của nón 102699)
- Mã HS 65050090: NÓN- 102700... (mã hs nón 102700/ mã hs của nón 102700)
- Mã HS 65050090: NÓN- 384409... (mã hs nón 384409/ mã hs của nón 384409)
- Mã HS 65050090: NÓN- 867308... (mã hs nón 867308/ mã hs của nón 867308)
- Mã HS 65050090: NÓN- 633158... (mã hs nón 633158/ mã hs của nón 633158)
- Mã HS 65050090: NÓN- 102702... (mã hs nón 102702/ mã hs của nón 102702)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384427995... (mã hs nón 0003844279/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384443995... (mã hs nón 0003844439/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384446995... (mã hs nón 0003844469/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384426995... (mã hs nón 0003844269/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384429995... (mã hs nón 0003844299/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384431995... (mã hs nón 0003844319/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384441995... (mã hs nón 0003844419/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: NÓN- 000384450995... (mã hs nón 0003844509/ mã hs của nón 0003844)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-415)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-148)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-362)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: nón vải (mũ vải) vải chính lưới 100% poly không nhãn chính... (mã hs nón vải mũ vải/ mã hs của nón vải mũ)
- Mã HS 65050090: 18052:Mũ đội đầu bằng vải... (mã hs 18052mũ đội đầ/ mã hs của 18052mũ đội)
- Mã HS 65050090: nón vải nhãn hiệu LEGEND (Hàng mới 100% sản xuất tại việt nam chất kiệu vải)... (mã hs nón vải nhãn hi/ mã hs của nón vải nhãn)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao SCCT6CUPE190401... (mã hs nón thể thao sc/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao KBAA6SNSE190401... (mã hs nón thể thao kb/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao KBCT3CUSN190401... (mã hs nón thể thao kb/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-011)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón bán thành phẩm-CAP9... (mã hs nón bán thành p/ mã hs của nón bán thàn)
- Mã HS 65050090: Mũ vải chung cỡ... (mã hs mũ vải chung cỡ/ mã hs của mũ vải chung)
- Mã HS 65050090: Mũ vải dệt kim (Shanti turban)... (mã hs mũ vải dệt kim/ mã hs của mũ vải dệt k)
- Mã HS 65050090: (U1903/098) Nón lưỡi trai (Cap)_100%polyester... (mã hs u1903/098 nón/ mã hs của u1903/098)
- Mã HS 65050090: (U1903/096) Nón trùm đầu (Beanie)_100%polyester... (mã hs u1903/096 nón/ mã hs của u1903/096)
- Mã HS 65050090: (U1903/117) Nón trùm đầu (Beanie)_90%polyester10%spandex... (mã hs u1903/117 nón/ mã hs của u1903/117)
- Mã HS 65050090: Nón 100% Cotton-NZW19 CAP, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs nón 100% cotton/ mã hs của nón 100% cot)
- Mã HS 65050090: Mũ 95% Polyester, 5% Elastane Woven Cap- HAW19 Adults Members Cap. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 95% polyeste/ mã hs của mũ 95% polye)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Acrylic- SHA19 BEANIE, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% acrylic/ mã hs của mũ 100% acry)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- 510325... (mã hs mũ vải 510325/ mã hs của mũ vải 5103)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- 510324... (mã hs mũ vải 510324/ mã hs của mũ vải 5103)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- 510323... (mã hs mũ vải 510323/ mã hs của mũ vải 5103)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- JF3L702... (mã hs mũ vải jf3l702/ mã hs của mũ vải jf3l)
- Mã HS 65050090: Mũ len- JF3L703... (mã hs mũ len jf3l703/ mã hs của mũ len jf3l)
- Mã HS 65050090: Mũ len- 272L502... (mã hs mũ len 272l502/ mã hs của mũ len 272l)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- 971L020... (mã hs mũ vải 971l020/ mã hs của mũ vải 971l)
- Mã HS 65050090: Mũ vải- 971H371... (mã hs mũ vải 971h371/ mã hs của mũ vải 971h)
- Mã HS 65050090: Nón kết lưỡi trai. Mới 100%... (mã hs nón kết lưỡi tr/ mã hs của nón kết lưỡi)
- Mã HS 65050090: Nón vải- Cotton cap-hàng Việt Nam sản xuất,mới 100%- Hàng không nhãn hiệu... (mã hs nón vải cotton/ mã hs của nón vải cot)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107468... (mã hs nón vải #107468/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107471... (mã hs nón vải #107471/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón vải #107409... (mã hs nón vải #107409/ mã hs của nón vải #107)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao KBCT6CUBE0301... (mã hs nón thể thao kb/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi chai, mã hàng L-104: 21-KYO-88010S, hàng mẫu#&... (mã hs mũ lưỡi chai m/ mã hs của mũ lưỡi chai)
- Mã HS 65050090: Nón nam 51% cotton, 49% polyester. HTS6505902590, CAT859, Mid VNDKPRO235HOC, Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới. không hiệu... (mã hs nón nam 51% cot/ mã hs của nón nam 51%)
- Mã HS 65050090: NON (Style# 70006)... (mã hs non style# 700/ mã hs của non style#)
- Mã HS 65050090: NÓN-CK8619... (mã hs nónck8619/ mã hs của nónck8619)
- Mã HS 65050090: NÓN- SAMPLE CAPS (nón mẫu dùng để làm mẫu gửi khách hàng trước khi ký hợp đồng).Hàng mới 100... (mã hs nón sample cap/ mã hs của nón sample)
- Mã HS 65050090: NÓN- SAMPLE CAPA... (mã hs nón sample cap/ mã hs của nón sample)
- Mã HS 65050090: 14361805:Mũ đội đầu bằng vải... (mã hs 14361805mũ đội/ mã hs của 14361805mũ)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao 7UCP4SNPE190401... (mã hs nón thể thao 7u/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: Nón thể thao 7UAW4SNBE190401... (mã hs nón thể thao 7u/ mã hs của nón thể thao)
- Mã HS 65050090: NÓN VẢI CÁC LOẠI- 14278021 DO (Thành phần vải: Vải 100% polyester)... (mã hs nón vải các loạ/ mã hs của nón vải các)
- Mã HS 65050090: Nón vải- MD-190220-Redding Trucker, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. Redding. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT... (mã hs nón vải md190/ mã hs của nón vải md)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm BRAMA... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm HAPPY Q... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: Nón vải, made in Vietnam, mới 100%... (mã hs nón vải made i/ mã hs của nón vải mad)
- Mã HS 65050090: Che tai nón (Vải 100% Polyester)... (mã hs che tai nón vả/ mã hs của che tai nón)
- Mã HS 65050090: MŨ... (mã hs mũ/ mã hs của mũ)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai, cotton/polyester/acrylic, made in VietNam. Hàng mới 100%... (mã hs nón lưỡi trai/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108907... (mã hs nón vải #108907/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108056... (mã hs nón vải #108056/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108967... (mã hs nón vải #108967/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108906, 6-108028... (mã hs nón vải #108906/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108143... (mã hs nón vải #108143/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108121... (mã hs nón vải #108121/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108120... (mã hs nón vải #108120/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón# HAT DUSTING... (mã hs nón# hat dustin/ mã hs của nón# hat dus)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-5479)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-198)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: 57022: Mũ đội đầu... (mã hs 57022 mũ đội đ/ mã hs của 57022 mũ độ)
- Mã HS 65050090: NÓN VẢI LƯỞI TRAI- 45004-302 (Thành phần vải: Vải 100% polyester)... (mã hs nón vải lưởi tr/ mã hs của nón vải lưởi)
- Mã HS 65050090: Mũ chất liệu vải 20 GA PELOTON CAP, mới 100%... (mã hs mũ chất liệu vả/ mã hs của mũ chất liệu)
- Mã HS 65050090: Nón thời trang nam nữ size 58 cm- 1300 cái, size 60 cm- 2550 cái... (mã hs nón thời trang/ mã hs của nón thời tra)
- Mã HS 65050090: Mũ len nghiệp vụ (mới 100%)... (mã hs mũ len nghiệp v/ mã hs của mũ len nghiệ)
- Mã HS 65050090: Nón Cap 100%Cotton (NERDY)... (mã hs nón cap 100%cot/ mã hs của nón cap 100%)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 186711611... (mã hs nónadidas 1867/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 196711605... (mã hs nónadidas 1967/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 196711604... (mã hs nónadidas 1967/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 100211405... (mã hs nónadidas 1002/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: Nón-ADIDAS 166711641... (mã hs nónadidas 1667/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 175211001... (mã hs nónadidas 1752/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN-ADIDAS 176211202... (mã hs nónadidas 1762/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: Nón-ADIDAS 167711510... (mã hs nónadidas 1677/ mã hs của nónadidas 1)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6089M-JPB... (mã hs nón 6089mjpb/ mã hs của nón 6089mj)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6245CM-JPB... (mã hs nón 6245cmjpb/ mã hs của nón 6245cm)
- Mã HS 65050090: NÓN- 7005WP-JPLTA... (mã hs nón 7005wpjpl/ mã hs của nón 7005wp)
- Mã HS 65050090: Nón vải có thêu (65%Polyester+35%Cotton)Hàng mới sản xuất tại Việt Nam; Logo:CDA;CalWater;Agri;Yosemite;cam kết không vi phạm nhãn hiệu; Mã MID:VNDONTAM211HOC... (mã hs nón vải có thêu/ mã hs của nón vải có t)
- Mã HS 65050090: NÓN- 00173C... (mã hs nón 00173c/ mã hs của nón 00173c)
- Mã HS 65050090: NÓN- 00267C... (mã hs nón 00267c/ mã hs của nón 00267c)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6311(4155)F... (mã hs nón 63114155/ mã hs của nón 631141)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6301(4140)E... (mã hs nón 63014140/ mã hs của nón 630141)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6300(4140)F... (mã hs nón 63004140/ mã hs của nón 630041)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7460... (mã hs nónav7460/ mã hs của nónav7460)
- Mã HS 65050090: NÓN- K4327SM... (mã hs nón k4327sm/ mã hs của nón k4327sm)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6006-JP... (mã hs nón 6006jp/ mã hs của nón 6006jp)
- Mã HS 65050090: NÓN- 7005DM-JPLT... (mã hs nón 7005dmjpl/ mã hs của nón 7005dm)
- Mã HS 65050090: NÓN- 6245DM-JPLTA... (mã hs nón 6245dmjpl/ mã hs của nón 6245dm)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-256... (mã hs nón rc256/ mã hs của nón rc256)
- Mã HS 65050090: Solar Escape UV Explorer Bucket#&Nón Thành Phẩm... (mã hs solar escape uv/ mã hs của solar escape)
- Mã HS 65050090: BT 1934-1 PREMIUM BALACLAVA#&Mũ các loại... (mã hs bt 19341 premi/ mã hs của bt 19341 pr)
- Mã HS 65050090: Mũ chất liệu vải 19 GA PELOTON CAP, mới 100%... (mã hs mũ chất liệu vả/ mã hs của mũ chất liệu)
- Mã HS 65050090: Mũ phớt (HN-361)... (mã hs mũ phớt hn361/ mã hs của mũ phớt hn)
- Mã HS 65050090: Mũ phớt (HN-359)... (mã hs mũ phớt hn359/ mã hs của mũ phớt hn)
- Mã HS 65050090: Nón vải thành phẩm NE3CK02J... (mã hs nón vải thành p/ mã hs của nón vải thàn)
- Mã HS 65050090: Mũ phớt (HN-715)... (mã hs mũ phớt hn715/ mã hs của mũ phớt hn)
- Mã HS 65050090: Mũ bơi. Hàng mới 100%... (mã hs mũ bơi hàng mớ/ mã hs của mũ bơi hàng)
- Mã HS 65050090: Nón trẻ em. Hiệu: BLUE CURRENT... (mã hs nón trẻ em hiệ/ mã hs của nón trẻ em)
- Mã HS 65050090: Nón vải Style no. PROMO EVENT CAP... (mã hs nón vải style n/ mã hs của nón vải styl)
- Mã HS 65050090: Mũ phớt (HN-92)... (mã hs mũ phớt hn92/ mã hs của mũ phớt hn)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-122)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón vải,không nhãn hiệu hàng mới 100%/C-267-10000... (mã hs nón vảikhông n/ mã hs của nón vảikhôn)
- Mã HS 65050090: Nón phẫu thuật, mã NH3001-V03A01, mới 100%... (mã hs nón phẫu thuật/ mã hs của nón phẫu thu)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai... (mã hs mũ lưỡi trai/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Thân nón- SAMPLE CAPS (nón mẫu dùng để làm mẫu gửi khách hàng trước khi ký hợp đồng).Hàng mới 100%... (mã hs thân nón sampl/ mã hs của thân nón sa)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai 100% coton- GIENIO CAMPLE CAPS; Hàng mới 100%... (mã hs nón lưỡi trai 1/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Acrylic- ADE19 MEMBERS HAT, không nhãn hiệu.Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% acrylic/ mã hs của mũ 100% acry)
- Mã HS 65050090: Mũ 100% Polyester- ADE19 MEMBERS CAP, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs mũ 100% polyest/ mã hs của mũ 100% poly)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPVD931-F3 (chất liệu vải dệt thoi, màu: LA.DODGERS-BLAK,size: 6 3/4").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cpv/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPS4931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-WHTE/LEMN,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cps/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CP24931-F3 (chất liệu vải dệt thoi, màu: LA.DODGERS-COBL/WHTE,size: 6 3/4").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cp2/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPM4931-F3 (chất liệu vải dệt thoi, màu: H.ASTROS-WHTE/PINK/PUPL,size: 6 3/4'').Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cpm/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPS5931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-BLAK/BLAK/NEYL/NEAC,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cps/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPSB931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-COBL/BLAK/NEYL/BLAK,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cps/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 72CPSA931-F2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: NY.YANKEES-BLAK/OLBL/WHTE/LEMN,size: 6 1/2").Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 72cps/ mã hs của nón caps 72)
- Mã HS 65050090: (U1902/077) Nón lưỡi trai_100%cotton... (mã hs u1902/077 nón/ mã hs của u1902/077)
- Mã HS 65050090: (U1902/075) Nón lưỡi trai_100%polyester... (mã hs u1902/075 nón/ mã hs của u1902/075)
- Mã HS 65050090: (U1902/074/076) Nón lưỡi trai_65%cotton35%polyester... (mã hs u1902/074/076/ mã hs của u1902/074/0)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108089... (mã hs nón vải #108089/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Nón vải #108090... (mã hs nón vải #108090/ mã hs của nón vải #108)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai- VIE DE FRANCE CAP NAVY #1789-CAP... (mã hs mũ lưỡi trai v/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Mũ nhân viên thêu logo Unitel, Hàng mới 100%... (mã hs mũ nhân viên th/ mã hs của mũ nhân viên)
- Mã HS 65050090: Nón len TD143... (mã hs nón len td143/ mã hs của nón len td14)
- Mã HS 65050090: Nón len TD174... (mã hs nón len td174/ mã hs của nón len td17)
- Mã HS 65050090: Nón len TD242... (mã hs nón len td242/ mã hs của nón len td24)
- Mã HS 65050090: Mũ (nón) vải bán thành phẩm,thành phẩm bao gồm: chóp, lưỡi trai, vải đai, dây kéo, vải nút đã giặt (wash)... (mã hs mũ nón vải bá/ mã hs của mũ nón vải)
- Mã HS 65050090: Nón lá in hình cờ VN... (mã hs nón lá in hình/ mã hs của nón lá in hì)
- Mã HS 65050090: Nón tai bèo chất liệu vải... (mã hs nón tai bèo chấ/ mã hs của nón tai bèo)
- Mã HS 65050090: Mũ không nóc mầu... (mã hs mũ không nóc mầ/ mã hs của mũ không nóc)
- Mã HS 65050090: Nón in họa tiết... (mã hs nón in họa tiết/ mã hs của nón in họa t)
- Mã HS 65050090: NÓN THỜI TRANG CAO CẤP CC-02... (mã hs nón thời trang/ mã hs của nón thời tra)
- Mã HS 65050090: NÓN BÀI THƠ... (mã hs nón bài thơ/ mã hs của nón bài thơ)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ THÊU(NHỎ)... (mã hs nón lá thêunhỏ/ mã hs của nón lá thêu)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ THÊU(TRUNG)... (mã hs nón lá thêutru/ mã hs của nón lá thêu)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ VẼ(NHỎ)... (mã hs nón lá vẽnhỏ/ mã hs của nón lá vẽnh)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ THÊU(LỚN)... (mã hs nón lá thêulớn/ mã hs của nón lá thêu)
- Mã HS 65050090: NÓN KẾT VIỆT NAM... (mã hs nón kết việt na/ mã hs của nón kết việt)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ VẼ (TRUNG)... (mã hs nón lá vẽ trun/ mã hs của nón lá vẽ t)
- Mã HS 65050090: NÓN LÁ VẼ (LỚN)... (mã hs nón lá vẽ lớn/ mã hs của nón lá vẽ l)
- Mã HS 65050090: NÓN BO CÓI NƠ IN CHỮ... (mã hs nón bo cói nơ i/ mã hs của nón bo cói n)
- Mã HS 65050090: NÓN BO CÓI BÔNG VOAN... (mã hs nón bo cói bông/ mã hs của nón bo cói b)
- Mã HS 65050090: NÓN BO VIỆT NAM... (mã hs nón bo việt nam/ mã hs của nón bo việt)
- Mã HS 65050090: NÓN KẾT SUPER... (mã hs nón kết super/ mã hs của nón kết supe)
- Mã HS 65050090: NÓN KẾT FASHION... (mã hs nón kết fashion/ mã hs của nón kết fash)
- Mã HS 65050090: NÓN KẾT MAC LS... (mã hs nón kết mac ls/ mã hs của nón kết mac)
- Mã HS 65050090: NÓN CAO BỒI ĐAI DA NHỎ... (mã hs nón cao bồi đai/ mã hs của nón cao bồi)
- Mã HS 65050090: Nón-CI4460... (mã hs nónci4460/ mã hs của nónci4460)
- Mã HS 65050090: Nón-CI2967... (mã hs nónci2967/ mã hs của nónci2967)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4267 ... (mã hs nónbv4267/ mã hs của nónbv4267)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV4269... (mã hs nón bv4269/ mã hs của nón bv4269)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV6421 ... (mã hs nónbv6421/ mã hs của nónbv6421)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4274 ... (mã hs nónbv4274/ mã hs của nónbv4274)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV6698... (mã hs nónav6698/ mã hs của nónav6698)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV6429 ... (mã hs nónbv6429/ mã hs của nónbv6429)
- Mã HS 65050090: NÓN-BV4272 ... (mã hs nónbv4272/ mã hs của nónbv4272)
- Mã HS 65050090: NÓN NỮ... (mã hs nón nữ/ mã hs của nón nữ)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9179... (mã hs nón av9179/ mã hs của nón av9179)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9211... (mã hs nón av9211/ mã hs của nón av9211)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2458... (mã hs nón bv2458/ mã hs của nón bv2458)
- Mã HS 65050090: NÓN- MI-NOTAX... (mã hs nón minotax/ mã hs của nón minota)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai JAHT7PIT... (mã hs nón lưỡi trai j/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai MAHWVBAR... (mã hs nón lưỡi trai m/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS PTS30S2 (chất liệu vải dệt thoi, màu: GREY/BLACK,size: LG/XL).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps pts30/ mã hs của nón caps pt)
- Mã HS 65050090: NÓN- RC-C12... (mã hs nón rcc12/ mã hs của nón rcc12)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7577... (mã hs nónav7577/ mã hs của nónav7577)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2490... (mã hs nón bv2490/ mã hs của nón bv2490)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7545... (mã hs nónav7545/ mã hs của nónav7545)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9215... (mã hs nón av9215/ mã hs của nón av9215)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9203... (mã hs nón av9203/ mã hs của nón av9203)
- Mã HS 65050090: NÓN-MHACUTIB... (mã hs nónmhacutib/ mã hs của nónmhacutib)
- Mã HS 65050090: nón vải nhãn hiệu RAW (Hàng mới 100% sản xuất tại việt nam chất kiệu vải)... (mã hs nón vải nhãn hi/ mã hs của nón vải nhãn)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7581... (mã hs nónav7581/ mã hs của nónav7581)
- Mã HS 65050090: nón vải nhãn hiệu: Jhats (Hàng mới 100% sản xuất tại việt nam chất kiệu vải) Midcode: VNLONVAN57HOC... (mã hs nón vải nhãn hi/ mã hs của nón vải nhãn)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9214... (mã hs nón av9214/ mã hs của nón av9214)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2494... (mã hs nón bv2494/ mã hs của nón bv2494)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2493... (mã hs nón bv2493/ mã hs của nón bv2493)
- Mã HS 65050090: Nón Vải- HAT, không nhãn hiệu, Size: 56-59CM (Mới 100%) ... (mã hs nón vải hat k/ mã hs của nón vải hat)
- Mã HS 65050090: Nón vải không hiệu,hàng mới 100%/C-289-10000... (mã hs nón vải không h/ mã hs của nón vải khôn)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9216... (mã hs nón av9216/ mã hs của nón av9216)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7582... (mã hs nónav7582/ mã hs của nónav7582)
- Mã HS 65050090: Nón 9900... (mã hs nón 9900/ mã hs của nón 9900)
- Mã HS 65050090: Nón 9700... (mã hs nón 9700/ mã hs của nón 9700)
- Mã HS 65050090: Nón FK-G3... (mã hs nón fkg3/ mã hs của nón fkg3)
- Mã HS 65050090: Nón RA5006... (mã hs nón ra5006/ mã hs của nón ra5006)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2495... (mã hs nón bv2495/ mã hs của nón bv2495)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai 7800... (mã hs nón lưỡi trai 7/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai 7810... (mã hs nón lưỡi trai 7/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Nón lưỡi trai 7800-10... (mã hs nón lưỡi trai 7/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65050090: Mũ vải bán thành phẩm (bao gồm: chóp, lưỡi trai, vải đai, dây khóa, vải nút) đã thêu... (mã hs mũ vải bán thàn/ mã hs của mũ vải bán t)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9180... (mã hs nón av9180/ mã hs của nón av9180)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2459... (mã hs nón bv2459/ mã hs của nón bv2459)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9178... (mã hs nón av9178/ mã hs của nón av9178)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2457... (mã hs nón bv2457/ mã hs của nón bv2457)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV7571... (mã hs nón av7571/ mã hs của nón av7571)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9205... (mã hs nón av9205/ mã hs của nón av9205)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7544... (mã hs nónav7544/ mã hs của nónav7544)
- Mã HS 65050090: Mũ trùm đầu dùng một lần trong Y tế Z-1700-HM-L/XL, vải không dệt... (mã hs mũ trùm đầu dùn/ mã hs của mũ trùm đầu)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2484... (mã hs nón bv2484/ mã hs của nón bv2484)
- Mã HS 65050090: (U1903/031) Nón lưỡi trai_65%cotton35%polyester... (mã hs u1903/031 nón/ mã hs của u1903/031)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2475... (mã hs nón bv2475/ mã hs của nón bv2475)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7562... (mã hs nónav7562/ mã hs của nónav7562)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9199... (mã hs nón av9199/ mã hs của nón av9199)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2478... (mã hs nón bv2478/ mã hs của nón bv2478)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9196... (mã hs nón av9196/ mã hs của nón av9196)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV7565... (mã hs nón av7565/ mã hs của nón av7565)
- Mã HS 65050090: NÓN- AV9200... (mã hs nón av9200/ mã hs của nón av9200)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2482... (mã hs nón bv2482/ mã hs của nón bv2482)
- Mã HS 65050090: NÓN-AV7566... (mã hs nónav7566/ mã hs của nónav7566)
- Mã HS 65050090: NÓN- BV2479... (mã hs nón bv2479/ mã hs của nón bv2479)
- Mã HS 65050090: NÓN-HONMA 995633001... (mã hs nónhonma 99563/ mã hs của nónhonma 99)
- Mã HS 65050090: Mũ lưỡi trai (CN-139)... (mã hs mũ lưỡi trai c/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6511 (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6511/ mã hs của nón caps 65)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6320W (chất liệu vải dệt thoi, màu: BKWHBK,size: OSFA).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6320w/ mã hs của nón caps 63)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 5001 (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: NOT REG).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 5001/ mã hs của nón caps 50)
- Mã HS 65050090: Nón- CAPS 6245PT (chất liệu vải dệt thoi, màu: BLACK,size: NOT REG).Hàng mới 100%... (mã hs nón caps 6245p/ mã hs của nón caps 62)
- Mã HS 65061010: MŨ BẢO HIỂM... (mã hs mũ bảo hiểm/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm (Vic), dùng cho người đi xe máy, mới 100%... (mã hs mũ bảo hiểm vi/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm (Jet), dùng cho người đi xe máy, mới 100%... (mã hs mũ bảo hiểm je/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm GIVI M30.3 D-VISOR (611) (W) (size M)... (mã hs nón bảo hiểm gi/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm RO9(HELMET RO9 BOXXER UNI)... (mã hs nón bảo hiểm ro/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm RO32(HELMET RO32 DESMO UNI)... (mã hs nón bảo hiểm ro/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-388A (size L)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Thân nón bảo hiểm 108 (1 size)... (mã hs thân nón bảo hi/ mã hs của thân nón bảo)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-126DC (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-801 (size M)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-813 (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-1200H (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-613B (W) (size L)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm REX-210K (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm re/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm VKH-ZERO (303E) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm vk/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm BARKIN 2017 (210K) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm ba/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm CLIMBORDER (385A) (W) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm cl/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ROUT 66 (R66H 1501) (385) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm ro/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm TXJ (size M)... (mã hs nón bảo hiểm tx/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm STAR II (size M)... (mã hs nón bảo hiểm st/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm TXJ FLAT (size M)... (mã hs nón bảo hiểm tx/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm M3J FLAT (size S)... (mã hs nón bảo hiểm m3/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm M5XJ (W) (size L)... (mã hs nón bảo hiểm m5/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm M3J SOLID (size S)... (mã hs nón bảo hiểm m3/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm M5XJ FLAT (size L)... (mã hs nón bảo hiểm m5/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZEALOT ZS-1300 CARBON (size S)... (mã hs nón bảo hiểm ze/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm xe mô tô HELMET AIRFORM BLACK M... (mã hs mũ bảo hiểm xe/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-108M-E (W) (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-210A (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-210B (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-215A (size M)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-1600 (size L)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-813A (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-3100 (size M)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-1800B (size M)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZS-205 (W) (size S)... (mã hs nón bảo hiểm zs/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm YF-9 hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm yf/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm logo Canon (Dùng cho người đi xe máy). Hàng mới 100%. ... (mã hs mũ bảo hiểm log/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm in logo 4G, Hàng mới 100%... (mã hs mũ bảo hiểm in/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm C70 hàng Solid... (mã hs mũ bảo hiểm c70/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm CL-Y hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm cl/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm C 70 hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm c 7/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm C 90 hàng Solid... (mã hs mũ bảo hiểm c 9/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm I 70 hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm i 7/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm FG-ST hàng Solid... (mã hs mũ bảo hiểm fg/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm FG-17 hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm fg/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm FG-JET hàng Solid... (mã hs mũ bảo hiểm fg/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm CL-XY II hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm cl/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm IS-33 II hàng Solid... (mã hs mũ bảo hiểm is/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Mũ bảo hiểm CS-MX II hàng Decal... (mã hs mũ bảo hiểm cs/ mã hs của mũ bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZJ-3 (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm zj/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZJ-2 (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm zj/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZR-11 (1size)... (mã hs nón bảo hiểm zr/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm TS-28 (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm ts/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZK-1 (W) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm zk/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm VJ-5 (609) (size M)... (mã hs nón bảo hiểm vj/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm ZRV (202DA) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm zr/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061010: Nón bảo hiểm EJ-71 (202DA) (1 size)... (mã hs nón bảo hiểm ej/ mã hs của nón bảo hiểm)
- Mã HS 65061020: Thân nón bảo hiểm 613 (1 size)... (mã hs thân nón bảo hi/ mã hs của thân nón bảo)
- Mã HS 65061020: Thân nón bảo hiểm 1900 CARBON (1 size)... (mã hs thân nón bảo hi/ mã hs của thân nón bảo)
- Mã HS 65061020: Thân nón bảo hiểm 103B (1 size)... (mã hs thân nón bảo hi/ mã hs của thân nón bảo)
- Mã HS 65061020: Thân nón bảo hiểm 3020 (1 size)... (mã hs thân nón bảo hi/ mã hs của thân nón bảo)
- Mã HS 65061020: Mũ bảo hộ công nghiệp DAX (1 size)... (mã hs mũ bảo hộ công/ mã hs của mũ bảo hộ cô)
- Mã HS 65061020: Nón bảo hộ, hàng mới 100%... (mã hs nón bảo hộ hàn/ mã hs của nón bảo hộ)
- Mã HS 65061020: Mũ vải tĩnh điện màu xanh, Hàng mới 100%... (mã hs mũ vải tĩnh điệ/ mã hs của mũ vải tĩnh)
- Mã HS 65061020: Mũ an toàn ANSIZ89 (chất liệu nhựa ABS cao cấp, dùng trong nhà máy); Hàng mới 100%... (mã hs mũ an toàn ansi/ mã hs của mũ an toàn a)
- Mã HS 65061020: Nón bảo hộ lao động 3M H- 701R(không van)... (mã hs nón bảo hộ lao/ mã hs của nón bảo hộ l)
- Mã HS 65061090: BT- Nón bộ đội... (mã hs bt nón bộ đội/ mã hs của bt nón bộ đ)
- Mã HS 65061090: Mũ màu ghi... (mã hs mũ màu ghi/ mã hs của mũ màu ghi)
- Mã HS 65061090: Mũ màu hồng... (mã hs mũ màu hồng/ mã hs của mũ màu hồng)
- Mã HS 65061090: Mũ màu trắng... (mã hs mũ màu trắng/ mã hs của mũ màu trắng)
- Mã HS 65061090: Mũ màu vàng... (mã hs mũ màu vàng/ mã hs của mũ màu vàng)
- Mã HS 65061090: Mũ màu xanh... (mã hs mũ màu xanh/ mã hs của mũ màu xanh)
- Mã HS 65061090: MŨ BẢO HỘ 1054738 WHT S19 NME-IX GOAL MASK (SIZE#: FT3)... (mã hs mũ bảo hộ 10547/ mã hs của mũ bảo hộ 10)
- Mã HS 65061090: MŨ BẢO HỘ 1055151 BLU BAUER RE-AKT 150 HELMET (SIZE#: S~L) (Sử dụng TB size#: M)... (mã hs mũ bảo hộ 10551/ mã hs của mũ bảo hộ 10)
- Mã HS 65061090: MŨ BẢO HỘ 1055151 WHT BAUER RE-AKT 150 HELMET (SIZE#: S~L) (Sử dụng TB size#: M)... (mã hs mũ bảo hộ 10551/ mã hs của mũ bảo hộ 10)
- Mã HS 65061090: Bộ dụng cụ hàn tay (hiệu Fronius) mũ bảo hộ... (mã hs bộ dụng cụ hàn/ mã hs của bộ dụng cụ h)
- Mã HS 65061090: IV-15136: Mũ bảo hộ lao động bằng nhựa... (mã hs iv15136 mũ bả/ mã hs của iv15136 mũ)
- Mã HS 65061090: Mũ bảo hộ size 39. Mới 100%... (mã hs mũ bảo hộ size/ mã hs của mũ bảo hộ si)
- Mã HS 65061090: Mũ bảo hộ lao động (model: M007-màu trắng)... (mã hs mũ bảo hộ lao đ/ mã hs của mũ bảo hộ la)
- Mã HS 65061090: NÓN BẢO HỘ... (mã hs nón bảo hộ/ mã hs của nón bảo hộ)
- Mã HS 65061090: Nón bảo hộ lao động #1-1... (mã hs nón bảo hộ lao/ mã hs của nón bảo hộ l)
- Mã HS 65061090: Mũ phòng sạch(Hat). Hàng mới 100%... (mã hs mũ phòng sạchh/ mã hs của mũ phòng sạc)
- Mã HS 65061090: Mũ trùm đầu(Hat). Hàng mới 100%... (mã hs mũ trùm đầuhat/ mã hs của mũ trùm đầu)
- Mã HS 65061090: Mũ tai bèo, bằng vải, dùng cho công nhân khai thác mủ cao su... (mã hs mũ tai bèo bằn/ mã hs của mũ tai bèo)
- Mã HS 65061090: Mũ BHLĐ, Hàng mới 100%... (mã hs mũ bhlđ hàng m/ mã hs của mũ bhlđ hàn)
- Mã HS 65061090: Mũ chống tĩnh điện... (mã hs mũ chống tĩnh đ/ mã hs của mũ chống tĩn)
- Mã HS 65069100: Nún bảo hộ bằng nhựa tổng hợp, V-Gard, màu xanh, sử dụng trên giàn khoan, hàng mới 100%... (mã hs nún bảo hộ bằng/ mã hs của nún bảo hộ b)
- Mã HS 65069100: Nón bảo hộ bằng nhựa tổng hợp,MSA, V-Gard, màu xanh, sử dụng trên giàn khoan, hàng mới 100%... (mã hs nón bảo hộ bằng/ mã hs của nón bảo hộ b)
- Mã HS 65069100: Mũ trùm băng nylon, hàng mối 100%... (mã hs mũ trùm băng ny/ mã hs của mũ trùm băng)
- Mã HS 65069100: Mũ chụp tóc Smile (chất liệu: màng PE)... (mã hs mũ chụp tóc smi/ mã hs của mũ chụp tóc)
- Mã HS 65069100: MŨ CHỤP TÓC CHIYODA (CHẤT LIỆU: MÀNG PE)... (mã hs mũ chụp tóc chi/ mã hs của mũ chụp tóc)
- Mã HS 65069100: MŨ CHỤP TÓC METROPOLITAN (CHẤT LIỆU: MÀNG PE)... (mã hs mũ chụp tóc met/ mã hs của mũ chụp tóc)
- Mã HS 65069990: 607045M0VN- Mũ lưỡi chai, phụ kiện xe máy Piaggio. Hàng mới 100%... (mã hs 607045m0vn mũ/ mã hs của 607045m0vn)
- Mã HS 65069990: Mũ đội đầu bằng vật liệu dệt, mã 5863, dụng cụ y tế do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs mũ đội đầu bằng/ mã hs của mũ đội đầu b)
- Mã HS 65069990: Tai Nón bảo hộ... (mã hs tai nón bảo hộ/ mã hs của tai nón bảo)
- Mã HS 65069990: Nón bảo hộ 3036244034,3036244037,3036244038,3036244039... (mã hs nón bảo hộ 3036/ mã hs của nón bảo hộ 3)
- Mã HS 65069990: Mũ bảo hộ lao động... (mã hs mũ bảo hộ lao đ/ mã hs của mũ bảo hộ la)
- Mã HS 65069990: Mũ bảo hộ lao đông... (mã hs mũ bảo hộ lao đ/ mã hs của mũ bảo hộ la)
- Mã HS 65069990: Nón màu trẻ em mã 53326-00 (100% Polyester, không nhãn hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs nón màu trẻ em/ mã hs của nón màu trẻ)
- Mã HS 65069990: Nón- Hats for Men ... (mã hs nón hats for m/ mã hs của nón hats fo)
- Mã HS 65069990: 51508- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu hồng- Free size (Hàng mới 100%)... (mã hs 51508 mũ chụp/ mã hs của 51508 mũ ch)
- Mã HS 65069990: 51505- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu trắng- Free size (Hàng mới 100%)... (mã hs 51505 mũ chụp/ mã hs của 51505 mũ ch)
- Mã HS 65069990: 51516- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu xanh Blue- Size L(Hàng mới 100%)... (mã hs 51516 mũ chụp/ mã hs của 51516 mũ ch)
- Mã HS 65069990: 51506- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu xanh Blue- Free size (Hàng mới 100%)... (mã hs 51506 mũ chụp/ mã hs của 51506 mũ ch)
- Mã HS 65069990: 51507- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu xanh Green- Free size (Hàng mới 100%)... (mã hs 51507 mũ chụp/ mã hs của 51507 mũ ch)
- Mã HS 65069990: 51570- Mũ chụp tóc dùng một lần, màu xanh Blue- Hakujyu 44017 (Hàng mới 100%)... (mã hs 51570 mũ chụp/ mã hs của 51570 mũ ch)
- Mã HS 65069990: FS-10817: Mũ bao tóc, trùm đầu bằng giấy (100 cái/túi, 20 túi/thùng)... (mã hs fs10817 mũ ba/ mã hs của fs10817 mũ)
- Mã HS 65069990: FS-10956: Mũ phòng sạch bằng vải polyester chống tĩnh điện, màu xanh, có viền màu hồng, loại ngắn... (mã hs fs10956 mũ ph/ mã hs của fs10956 mũ)
- Mã HS 65069990: FS-11697: Mũ bảo hộ lao động bằng vải phòng sạch polyester WR(TEFNON), chống tĩnh điện, có lưới ở tai... (mã hs fs11697 mũ bả/ mã hs của fs11697 mũ)
- Mã HS 65069990: Nón len nhãn hiệu NT, 100% wool. Hàng mới 100%... (mã hs nón len nhãn hi/ mã hs của nón len nhãn)
- Mã HS 65069990: Nón mềm nhãn hiệu NT, 100% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs nón mềm nhãn hi/ mã hs của nón mềm nhãn)
- Mã HS 65069990: Mũ trùm đầu bảo hộ chống cháy bằng vải. (P/N:INNO373). Hàng mới 100%,hiệu: Innotex... (mã hs mũ trùm đầu bảo/ mã hs của mũ trùm đầu)
- Mã HS 65069990: Mũ phòng sạch, mới 100%... (mã hs mũ phòng sạch/ mã hs của mũ phòng sạc)
- Mã HS 65069990: Nón Vải- Cap (50% Cotton + 50% Polyester)-Hàng Việt Nam Sản Xuất, mới 100%- Hàng Không nhãn hiệu. ... (mã hs nón vải cap 5/ mã hs của nón vải cap)
- Mã HS 65069990: Mũ trùm bằng vải (36 pcs/cs)-661... (mã hs mũ trùm bằng vả/ mã hs của mũ trùm bằng)
- Mã HS 65069990: Mũ trùm bằng vải (24 pcs/cs)-206... (mã hs mũ trùm bằng vả/ mã hs của mũ trùm bằng)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá thêu nhỏ... (mã hs bt nón lá thêu/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá trơn... (mã hs bt nón lá trơn/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá trơn M... (mã hs bt nón lá trơn/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá trơn L... (mã hs bt nón lá trơn/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: AT- Nón vẽ nhỏ... (mã hs at nón vẽ nhỏ/ mã hs của at nón vẽ n)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá thêu L... (mã hs bt nón lá thêu/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: BT- Nón lá thêu M... (mã hs bt nón lá thêu/ mã hs của bt nón lá t)
- Mã HS 65069990: AT- Nón vẽ trung... (mã hs at nón vẽ trun/ mã hs của at nón vẽ t)
- Mã HS 65069990: Mũ con sâu 2 chun, hàng mới 100%... (mã hs mũ con sâu 2 ch/ mã hs của mũ con sâu 2)
- Mã HS 65069990: Nón đầu bếp 35%cotton 65%polyester ... (mã hs nón đầu bếp 35%/ mã hs của nón đầu bếp)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai tĩnh điện màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai tĩ/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ tính điện nam màu trắng... (mã hs mũ tính điện na/ mã hs của mũ tính điện)
- Mã HS 65069990: Mũ tính điện nữ màu xanh... (mã hs mũ tính điện nữ/ mã hs của mũ tính điện)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai làm bằng vải (cap), hàng mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai là/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ vải... (mã hs mũ vải/ mã hs của mũ vải)
- Mã HS 65069990: Nón chống tĩnh điện (bằng vải polyester, dùng để bảo hộ)- hàng mới 100%#&VN ... (mã hs nón chống tĩnh/ mã hs của nón chống tĩ)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai 100% cotton, logo Cloos, màu đen, vành cam, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai 10/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Nón con giống 12*40cm NTH... (mã hs nón con giống 1/ mã hs của nón con giốn)
- Mã HS 65069990: Mũ BHLĐ (mũ công nhân) ... (mã hs mũ bhlđ mũ côn/ mã hs của mũ bhlđ mũ)
- Mã HS 65069990: Dây nón cỡ trung 5 nón NTH... (mã hs dây nón cỡ trun/ mã hs của dây nón cỡ t)
- Mã HS 65069990: Dây nón cỡ dài 7 nón NTH... (mã hs dây nón cỡ dài/ mã hs của dây nón cỡ d)
- Mã HS 65069990: Nón lá 30cm NTH-KG... (mã hs nón lá 30cm nth/ mã hs của nón lá 30cm)
- Mã HS 65069990: Nón lá 35cm NTH-KG... (mã hs nón lá 35cm nth/ mã hs của nón lá 35cm)
- Mã HS 65069990: Nón lá 40cm NTH-KG... (mã hs nón lá 40cm nth/ mã hs của nón lá 40cm)
- Mã HS 65069990: Nón vải Kaki không viền, không nhãn hiệu, màu xanh, xuất xứ: Việt Nam- Hat (no line); hàng mới 100%... (mã hs nón vải kaki kh/ mã hs của nón vải kaki)
- Mã HS 65069990: Mũ BHLĐ Nữ-Xanh lá... (mã hs mũ bhlđ nữxanh/ mã hs của mũ bhlđ nữx)
- Mã HS 65069990: Nón lưỡi trai bằng vải, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% ... (mã hs nón lưỡi trai b/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65069990: Nón bếp, 65%Polyester & 35% cotton, hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs nón bếp 65%pol/ mã hs của nón bếp 65%)
- Mã HS 65069990: Nón bơi 3241... (mã hs nón bơi 3241/ mã hs của nón bơi 3241)
- Mã HS 65069990: Nón bơi 3428... (mã hs nón bơi 3428/ mã hs của nón bơi 3428)
- Mã HS 65069990: Nón bơi 3447... (mã hs nón bơi 3447/ mã hs của nón bơi 3447)
- Mã HS 65069990: Nón bơi 3448... (mã hs nón bơi 3448/ mã hs của nón bơi 3448)
- Mã HS 65069990: Nón lưỡi trai thành phẩm... (mã hs nón lưỡi trai t/ mã hs của nón lưỡi tra)
- Mã HS 65069990: Mũ bảo hộ lao động phòng sạch bằng vải BAST, màu xanh đen. Hàng mới 100%... (mã hs mũ bảo hộ lao đ/ mã hs của mũ bảo hộ la)
- Mã HS 65069990: Mũ bơi. Size: OS... (mã hs mũ bơi size o/ mã hs của mũ bơi size)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo RP, màu đen, lưới đen, vành cong, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo DI-CORP, màu đen, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo GRAHAM, màu đen, lưới đen, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo MPI, màu đen, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo XLT ENRGY RENTALS, màu đen, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Mũ lưỡi trai, logo SOAKERS, màu xanh đen, lưới đen, mới 100%... (mã hs mũ lưỡi trai l/ mã hs của mũ lưỡi trai)
- Mã HS 65069990: Nón Vải- Cap(50% Cotton + 50% Polyester)-Hàng Việt Nam Sản Xuất,mới 100%- Hàng không nhãn hiệu... (mã hs nón vải cap50/ mã hs của nón vải cap)
- Mã HS 65069990: Nón vải, hàng sản xuất việt nam, không nhãn mác, không vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng mới 100%... (mã hs nón vải hàng s/ mã hs của nón vải hàn)
- Mã HS 65069990: Nón vải... (mã hs nón vải/ mã hs của nón vải)
- Mã HS 65069990: Nón y tá... (mã hs nón y tá/ mã hs của nón y tá)
- Mã HS 65069990: Mũ thổ cẩm... (mã hs mũ thổ cẩm/ mã hs của mũ thổ cẩm)
- Mã HS 65069990: Nón vải lá cờ... (mã hs nón vải lá cờ/ mã hs của nón vải lá c)
- Mã HS 65069990: Nón I love... (mã hs nón i love/ mã hs của nón i love)
- Mã HS 65069990: Mũ em bé đủ kiểu... (mã hs mũ em bé đủ kiể/ mã hs của mũ em bé đủ)
- Mã HS 65069990: Mũ vải đủ loại... (mã hs mũ vải đủ loại/ mã hs của mũ vải đủ lo)
- Mã HS 65069990: Mũ cói nam nữ M04... (mã hs mũ cói nam nữ m/ mã hs của mũ cói nam n)
- Mã HS 65069990: Nón lá to... (mã hs nón lá to/ mã hs của nón lá to)
- Mã HS 65069990: Nón lá nhỏ... (mã hs nón lá nhỏ/ mã hs của nón lá nhỏ)
- Mã HS 65069990: Nón lá có thêu hình cô gái... (mã hs nón lá có thêu/ mã hs của nón lá có th)
- Mã HS 65069990: Mũ nam bằng Polyester. Hàng mới 100%... (mã hs mũ nam bằng pol/ mã hs của mũ nam bằng)
- Mã HS 65069990: Mũ vải xanh lá cây... (mã hs mũ vải xanh lá/ mã hs của mũ vải xanh)
- Mã HS 65069990: Mũ vải đỏ... (mã hs mũ vải đỏ/ mã hs của mũ vải đỏ)
- Mã HS 65069990: Mũ vải màu sữa... (mã hs mũ vải màu sữa/ mã hs của mũ vải màu s)
- Mã HS 65070000: Lớp lót bằng mốp xốp dùng cho nón bảo hộ.Hàng mới 100%... (mã hs lớp lót bằng mố/ mã hs của lớp lót bằng)
- Mã HS 65070000: EXO-R420-1 NECK COVER (Bộ Phận cổ Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.285/pc... (mã hs exor4201 neck/ mã hs của exor4201 n)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 NECK COVER (Bộ Phận cổ Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo4902 neck/ mã hs của exo4902 ne)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CROWN (Bộ Phận Chóp đầu Lót Mũ Bảo Hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo4902 crown/ mã hs của exo4902 cr)
- Mã HS 65070000: EXO-R420-1 CHIN COVER (Bộ Phận che cằm lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.285/pc... (mã hs exor4201 chin/ mã hs của exor4201 c)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CHIN COVER (Bộ Phận che cằm lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo4902 chin/ mã hs của exo4902 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-490 PRINT-2 CROWN (Bộ Phận Chóp đầu Lót Mũ Bảo Hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo490 print2/ mã hs của exo490 prin)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CHIN CURTAIN#&EXO-490-2 CHIN CURTAIN (Bộ phận cài cằm lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo4902 chin/ mã hs của exo4902 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-R420-1 CHIN CURTAIN#&EXO-R420-1 CHIN CURTAIN (Bộ phận cài cằm lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.285/pc... (mã hs exor4201 chin/ mã hs của exor4201 c)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CHEEK PAD (R/L)#&EXO-490-2 CHEEK PAD (R/L) (Bộ Phận Ốp tai Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/set... (mã hs exo4902 cheek/ mã hs của exo4902 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CHIN STRAP (R/L)#&EXO-490-2 CHIN STRAP (R/L) (Bộ Phận Quai Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/set... (mã hs exo4902 chin/ mã hs của exo4902 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-490 PRINT-2 NECK COVER#&EXO-490 PRINT-2 NECK COVER (Bộ Phận cổ Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo490 print2/ mã hs của exo490 prin)
- Mã HS 65070000: EXO-490 PRINT-2 CHIN COVER#&EXO-490 PRINT-2 CHIN COVER (Bộ Phận che cằm lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/pc... (mã hs exo490 print2/ mã hs của exo490 prin)
- Mã HS 65070000: EXO-490-2 CHEEK COVER (R/L)#&EXO-490-2 CHEEK COVER (R/L) (Bộ phận ốp vành lót Mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/set... (mã hs exo4902 cheek/ mã hs của exo4902 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-R420-1 CHIN STRAP (R/L)#&EXO-R420-1 CHIN STRAP (R/L) (Bộ Phận Quai Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.285/set... (mã hs exor4201 chin/ mã hs của exor4201 c)
- Mã HS 65070000: EXO-R420-1 CHEEK COVER (R/L)#&EXO-R420-1 CHEEK COVER (R/L) (Bộ phận ốp vành lót Mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.285/set... (mã hs exor4201 chee/ mã hs của exor4201 c)
- Mã HS 65070000: EXO-490 PRINT-2 CHEEK PAD (R/L)#&EXO-490 PRINT-2 CHEEK PAD (R/L) (Bộ Phận Ốp tai Lót mũ bảo hiểm), gia gia cong $0.22429/set... (mã hs exo490 print2/ mã hs của exo490 prin)
- Mã HS 65070000: Băng đô #104189 S19, 104454 S19... (mã hs băng đô #104189/ mã hs của băng đô #104)
- Mã HS 65070000: Băng thun Luxe Flexfit Black(866- màu đen),độ rộng 32mm ... (mã hs băng thun luxe/ mã hs của băng thun lu)
- Mã HS 65070000: Băng thun Blank Black (686- màu đen),độ rộng 32mm ... (mã hs băng thun blank/ mã hs của băng thun bl)
- Mã HS 65070000: Băng thun Blank Navy (686- màu xanh),độ rộng 32mm ... (mã hs băng thun blank/ mã hs của băng thun bl)
- Mã HS 65070000: Băng thun Blank White (686- màu trắng),độ rộng 32mm ... (mã hs băng thun blank/ mã hs của băng thun bl)
- Mã HS 65070000: Tăng đơ vải các loại (đã giặt)... (mã hs tăng đơ vải các/ mã hs của tăng đơ vải)
- Mã HS 65070000: Vành nón vải các loại (đã giặt)... (mã hs vành nón vải cá/ mã hs của vành nón vải)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón 611 (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: NON THANH PHAM 80%... (mã hs non thanh pham/ mã hs của non thanh ph)
- Mã HS 65070000: Luoi trai non nhua cong den (PVC-15W-2.4)... (mã hs luoi trai non n/ mã hs của luoi trai no)
- Mã HS 65070000: Khóa đai sau nón-18MM CASTING BUCKLE-Tái xuất tkhq nhập.102476840540/E11. ngày 11/02/2019, mục 22... (mã hs khóa đai sau nó/ mã hs của khóa đai sau)
- Mã HS 65070000: Mút xốp nón 613 (1 size)... (mã hs mút xốp nón 613/ mã hs của mút xốp nón)
- Mã HS 65070000: Mút xốp nón 3020 (1 size)... (mã hs mút xốp nón 302/ mã hs của mút xốp nón)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón 210C (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Đệm lót nón ASTONE-MJ (1 size)... (mã hs đệm lót nón ast/ mã hs của đệm lót nón)
- Mã HS 65070000: Đệm lót nón ASTONE-RST (1 size)... (mã hs đệm lót nón ast/ mã hs của đệm lót nón)
- Mã HS 65070000: Đệm lót nón bảo hiểm 610 (1 size)... (mã hs đệm lót nón bảo/ mã hs của đệm lót nón)
- Mã HS 65070000: Đệm lót nón ASTONE-SPORSTER (1 size)... (mã hs đệm lót nón ast/ mã hs của đệm lót nón)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón 610 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón 613 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón DJ10 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Dây đai Nón bảo hiểm 125 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs dây đai nón bảo/ mã hs của dây đai nón)
- Mã HS 65070000: Mút xốp tai trang nón 613 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs mút xốp tai tra/ mã hs của mút xốp tai)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón ASTONE-MJ (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Đệm lót tai nón bảo hiểm 125 (1 bộ 2 cái) (1 size)... (mã hs đệm lót tai nón/ mã hs của đệm lót tai)
- Mã HS 65070000: Túi vải không dệt chống trầy đựng nón bảo hiểm (1 size)... (mã hs túi vải không d/ mã hs của túi vải khôn)
- Mã HS 65070000: Mút xốp nón bảo hiểm 210 (1 size)... (mã hs mút xốp nón bảo/ mã hs của mút xốp nón)
- Mã HS 65070000: Vành nón cắt sẵn các loại đã may... (mã hs vành nón cắt sẵ/ mã hs của vành nón cắt)
- Mã HS 65070000: Miếng nhựa ốp kính dùng cho mũ bảo hiểm xe máy AIRFRAME/ALLIANCE SIDEPLATES BLACK... (mã hs miếng nhựa ốp k/ mã hs của miếng nhựa ố)
- Mã HS 65070000: Thanh dẫn không khí DEFLECTOR-BREATH RPHA 11... (mã hs thanh dẫn không/ mã hs của thanh dẫn kh)
- Mã HS 65070000: Choàng che sau cổ B21-SS113-JAFS... (mã hs choàng che sau/ mã hs của choàng che s)
- Mã HS 65070000: Lót mũ bảo hiểm DS-X1... (mã hs lót mũ bảo hiểm/ mã hs của lót mũ bảo h)
- Mã HS 65070000: Vỏ mũ bảo hiểm có sơn AR-10 III... (mã hs vỏ mũ bảo hiểm/ mã hs của vỏ mũ bảo hi)
- Mã HS 65070000: Bộ lót mũ bảo hiểm LINER SET CH-5... (mã hs bộ lót mũ bảo h/ mã hs của bộ lót mũ bả)
- Mã HS 65070000: Bánh cóc mũ bảo hiểm RATCHET HJ-26... (mã hs bánh cóc mũ bảo/ mã hs của bánh cóc mũ)
- Mã HS 65070000: Viền mũ bảo hiểm BAND SHELL RPHA 70... (mã hs viền mũ bảo hiể/ mã hs của viền mũ bảo)
- Mã HS 65070000: Đệm gáy mũ bảo hiểm ASSY/NEEK CUTAIN... (mã hs đệm gáy mũ bảo/ mã hs của đệm gáy mũ b)
- Mã HS 65070000: Chi tiết thông gió mũ bảo hiểm BODY-TOP(LH)... (mã hs chi tiết thông/ mã hs của chi tiết thô)
- Mã HS 65070000: Vỏ mũ bảo hiểm không sơn RPHA 11 EP B1-B1-1... (mã hs vỏ mũ bảo hiểm/ mã hs của vỏ mũ bảo hi)
- Mã HS 65070000: Lót mũ bảo hiểm SPONGE (EPS)XXS... (mã hs lót mũ bảo hiểm/ mã hs của lót mũ bảo h)
- Mã HS 65070000: Lót mũ bảo hiểm REAR HOLDER HD-H29... (mã hs lót mũ bảo hiểm/ mã hs của lót mũ bảo h)
- Mã HS 65070000: Đệm cằm mũ bảo hiểm CHIN PAD RPHA 11... (mã hs đệm cằm mũ bảo/ mã hs của đệm cằm mũ b)
- Mã HS 65070000: Lót mũ bảo hiểm ASSY/ COMFORT PAD HD-H29... (mã hs lót mũ bảo hiểm/ mã hs của lót mũ bảo h)
- Mã HS 65070000: Dây liền khóa mũ bảo hiểm ASSY/CHIN STRAP... (mã hs dây liền khóa m/ mã hs của dây liền khó)
- Mã HS 65070000: Bộ đệm cằm mũ bảo hiểm ASSY/ HANG TAG 2 RPHA-11 PRO PIXAR... (mã hs bộ đệm cằm mũ b/ mã hs của bộ đệm cằm m)
- Mã HS 65070000: Kính chắn gió bằng nhựa của mũ bảo hiểm... (mã hs kính chắn gió b/ mã hs của kính chắn gi)
- Mã HS 65070000: Lưỡi trai nón (BTP)... (mã hs lưỡi trai nón/ mã hs của lưỡi trai nó)
- Mã HS 65070000: DÂY QUAI... (mã hs dây quai/ mã hs của dây quai)
- Mã HS 65070000: Băng thun Blank 686 (màu đen)... (mã hs băng thun blank/ mã hs của băng thun bl)
- Mã HS 65070000: Băng thun New Fox 865 (màu đen)... (mã hs băng thun new f/ mã hs của băng thun ne)
- Mã HS 65070000: Khung nón bảo hộ lao động #1... (mã hs khung nón bảo h/ mã hs của khung nón bả)
- Mã HS 65070000: Miếng lót nón bảo hiểm không có nhãn mác- helmet liner- hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs miếng lót nón b/ mã hs của miếng lót nó)
- Mã HS 65070000: VX-16EVO-2 NECK COVER (Bộ Phận cổ Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.328/pc... (mã hs vx16evo2 neck/ mã hs của vx16evo2 n)
- Mã HS 65070000: VX-16EVO-2 CROWN (Bộ Phận Chóp đầu Lót Mũ Bảo Hiểm), giá gia công $0.328/pc... (mã hs vx16evo2 crow/ mã hs của vx16evo2 c)
- Mã HS 65070000: EXO-390-3 CROWN (Bộ Phận Chóp đầu Lót Mũ Bảo Hiểm), giá gia công $0.23107/pc... (mã hs exo3903 crown/ mã hs của exo3903 cr)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 NECK COVER (Bộ Phận cổ Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/pc... (mã hs exotech1 neck/ mã hs của exotech1 n)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 CROWN (Bộ Phận Chóp đầu Lót Mũ Bảo Hiểm), giá gia công $0.35143/pc... (mã hs exotech1 crow/ mã hs của exotech1 c)
- Mã HS 65070000: VX-16EVO-2 CHEEK PAD (Bộ Phận Ốp tai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.328/set... (mã hs vx16evo2 chee/ mã hs của vx16evo2 c)
- Mã HS 65070000: EXO-390-3 CHEEK PAD (Bộ Phận Ốp tai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.23107/set... (mã hs exo3903 cheek/ mã hs của exo3903 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 CHIN CURTAIN#&EXO-TECH-1 CHIN CURTAIN (Bộ phận cài cằm lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/pc... (mã hs exotech1 chin/ mã hs của exotech1 c)
- Mã HS 65070000: EXO-390-3 CHIN STRAP (R/L)#&EXO-390-3 CHIN STRAP (R/L) (Bộ Phận Quai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.23107/set... (mã hs exo3903 chin/ mã hs của exo3903 ch)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 CHEEK PAD (R/L)#&EXO-TECH-1 CHEEK PAD (R/L) (Bộ Phận Ốp tai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/set... (mã hs exotech1 chee/ mã hs của exotech1 c)
- Mã HS 65070000: VX-16EVO-2 CHIN STRAP (R/L)#&VX-16EVO-2 CHIN STRAP (R/L) (Bộ Phận Quai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.328/set... (mã hs vx16evo2 chin/ mã hs của vx16evo2 c)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 CHIN STRAP (R/L)#&EXO-TECH-1 CHIN STRAP (R/L) (Bộ Phận Quai Lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/set... (mã hs exotech1 chin/ mã hs của exotech1 c)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 CHEEK COVER (R/L)#&EXO-TECH-1 CHEEK COVER (R/L) (Bộ phận ốp vành lót Mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/set... (mã hs exotech1 chee/ mã hs của exotech1 c)
- Mã HS 65070000: EXO-COVERT-2 CHEEK COVER (R/L)#&EXO-COVERT-2 CHEEK COVER (R/L) (Bộ phận ốp vành lót Mũ bảo hiểm), giá gia công $0.23429/set... (mã hs exocovert2 ch/ mã hs của exocovert2)
- Mã HS 65070000: EXO-TECH-1 PROTECK NOISE (R/L)#&EXO-TECH-1 PROTECK NOISE (R/L) (Bộ phận chống tiếng ồn lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.35143/set... (mã hs exotech1 prot/ mã hs của exotech1 p)
- Mã HS 65070000: VX-16EVO-2 CHECK COVER-CHINCOVER#&VX-16EVO-2 CHECK COVER-CHINCOVER (Bộ phận ốp vành và che cằm lót mũ bảo hiểm), giá gia công $0.328/pc... (mã hs vx16evo2 chec/ mã hs của vx16evo2 c)
- Mã HS 65070000: Kính mũ bảo hiểm SHIELD HJ-09... (mã hs kính mũ bảo hiể/ mã hs của kính mũ bảo)
- Mã HS 65070000: Thông gió mũ bảo hiểm REAR VENT I 70... (mã hs thông gió mũ bả/ mã hs của thông gió mũ)
- Mã HS 65070000: Dây liền khóa của mũ bảo hiểm TEXTURE STRAP RPHA 11... (mã hs dây liền khóa c/ mã hs của dây liền khó)
- Mã HS 65070000: Lưỡi nón bảo hiểm 108A (1 size)... (mã hs lưỡi nón bảo hi/ mã hs của lưỡi nón bảo)
- Mã HS 65070000: Vành mũ vải bảo hộ mặt... (mã hs vành mũ vải bảo/ mã hs của vành mũ vải)
Chương tiếp theo…
Chương 64: Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên
Chương 66: Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên