Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 43: Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo

>> Chương 42 >> Chương 44
Chú giải.
1. Trong toàn bộ Danh mục những nội dung liên quan đến “da lông”, trừ da lông sống thuộc nhóm 43.01, áp dụng cho da sống còn lông của các loài động vật, đã thuộc hoặc chuội.
2. Chương này không bao gồm:
(a) Da chim hoặc các phần của da chim, có lông vũ hoặc lông tơ (nhóm 05.05 hay 67.01);
(b) Da sống, còn lông, thuộc Chương 41 (xem Chú giải 1(c) Chương đó);
(c) Găng tay, găng hở ngón và găng tay bao, bằng da thuộc và da lông hoặc bằng da thuộc và da lông nhân tạo (nhóm 42.03);
(d) Các vật phẩm thuộc Chương 64;
(e) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 65; hoặc
(f) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao).
3. Nhóm 43.03 kể cả da lông và các phần da lông, được ghép cùng với vật liệu khác, và da lông và các phần da lông, được may lại với nhau tạo thành quần áo hay các chi tiết hoặc phụ trợ quần áo hoặc dưới dạng sản phẩm khác.
4. Hàng may mặc và phụ trợ quần áo (trừ các sản phẩm mà phần Chú giải 2 đã loại trừ) được lót bằng da lông hoặc da lông nhân tạo hoặc ở mặt ngoài được đính da lông hoặc da lông nhân tạo trừ đồ trang trí thuần túy được xếp vào nhóm 43.03 hay 43.04 tùy theo từng trường hợp.
5. Trong toàn bộ Danh mục cụm từ “da lông nhân tạo” là loại giả da lông gồm lông cừu, lông động vật hay các loại sợi khác được gắn hoặc may lên da thuộc, lên vải dệt hoặc lên các loại vật liệu khác, nhưng không bao gồm giả da lông làm bằng cách dệt thoi hay dệt kim (thông thường, thuộc nhóm 58.01 hay 60.01).


1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 43011000: Da lông chồn chưa thuộc nguyên con đã qua xử lý loài chồn- Mustela Vison- Hàng mới 100% (Nguyên liệu SX da thuộc các loại)... (mã hs da lông chồn ch/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43016000: DAI LONG THU (LONG CAO)... (mã hs dai long thu l/ mã hs của dai long thu)
- Mã HS 43016000: DAI LONG THU(LONG CAO DA QUA XU LY)... (mã hs dai long thulo/ mã hs của dai long thu)
- Mã HS 43018000: DAI LONG THU (LONG GAU TRUC DA QUA XU LY)... (mã hs dai long thu l/ mã hs của dai long thu)
- Mã HS 43021100: Lông chồn cắt sẵn... (mã hs lông chồn cắt s/ mã hs của lông chồn cắ)
- Mã HS 43021100: Da lông chồn nuôi đã thuộc, hàng không thuộc danh mục cites. Hàng mới 100%... (mã hs da lông chồn nu/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43021100: Da lông đã thuộc của loài chồn nuôi (Mustela Vison). Hàng mới 100% (Hàng không thuộc danh mục Cites).... (mã hs da lông đã thuộ/ mã hs của da lông đã t)
- Mã HS 43021900: Da cừu thuộc... (mã hs da cừu thuộc/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 43021900: Da tổng hợp đã cắt... (mã hs da tổng hợp đã/ mã hs của da tổng hợp)
- Mã HS 43021900: Da lông cừu đã thuộc... (mã hs da lông cừu đã/ mã hs của da lông cừu)
- Mã HS 43021900: Da cừu thuộc thành phẩm (1.0-1.2) mm... (mã hs da cừu thuộc th/ mã hs của da cừu thuộc)
- Mã HS 43021900: Da bò thuộc còn lông Hair on cow hides, color Snow TR1 (Grade 1), 1.0-1.2mm thickness... (mã hs da bò thuộc còn/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 43021900: Da bò thuộc Hair on cow hides, color Grey Beige TR1 (Grade 1), short hair, 1.0-1.2mm thickness... (mã hs da bò thuộc hai/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 43021900: Da bò đã thuộc có lông(kích thước:34feet2/1pce), hàng mới 100%... (mã hs da bò đã thuộc/ mã hs của da bò đã thu)
- Mã HS 43023000: Da lông cừu đã thuộc loại: Large Genuine Icelandic Natural White. Mới 100%... (mã hs da lông cừu đã/ mã hs của da lông cừu)
- Mã HS 43031000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ mã hs của nhãn da)
- Mã HS 43031000: Lông gấu... (mã hs lông gấu/ mã hs của lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông thú... (mã hs lông thú/ mã hs của lông thú)
- Mã HS 43031000: LÔNG CHỒN... (mã hs lông chồn/ mã hs của lông chồn)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo... (mã hs dải lông cáo/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Dây thắt lưng... (mã hs dây thắt lưng/ mã hs của dây thắt lưn)
- Mã HS 43031000: Bo cổ lông thú... (mã hs bo cổ lông thú/ mã hs của bo cổ lông t)
- Mã HS 43031000: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu trúc... (mã hs dải lông gấu tr/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông thú(Lông thỏ)... (mã hs lông thúlông t/ mã hs của lông thúlôn)
- Mã HS 43031000: Viền bằng lông cáo... (mã hs viền bằng lông/ mã hs của viền bằng lô)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông cáo)... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43031000: lông thỏ dạng chiếc... (mã hs lông thỏ dạng c/ mã hs của lông thỏ dạn)
- Mã HS 43031000: Dây kéo khóa bằng da... (mã hs dây kéo khóa bằ/ mã hs của dây kéo khóa)
- Mã HS 43031000: Viền mũ bằng da lông... (mã hs viền mũ bằng da/ mã hs của viền mũ bằng)
- Mã HS 43031000: Lông thú cắt sẵn 80cm... (mã hs lông thú cắt sẵ/ mã hs của lông thú cắt)
- Mã HS 43031000: Mác trang trí bằng da... (mã hs mác trang trí b/ mã hs của mác trang tr)
- Mã HS 43031000: Chốt chặn dây bằng da... (mã hs chốt chặn dây b/ mã hs của chốt chặn dâ)
- Mã HS 43031000: Mác da, hàng mới 100%... (mã hs mác da hàng mớ/ mã hs của mác da hàng)
- Mã HS 43031000: Nhãn giả da (nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ mã hs của nhãn giả da)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông gấu trúc... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Vành mũ có gắn lông cáo... (mã hs vành mũ có gắn/ mã hs của vành mũ có g)
- Mã HS 43031000: Lông gấu (đã qua xử lý)... (mã hs lông gấu đã qu/ mã hs của lông gấu đã)
- Mã HS 43031000: Lông cáo (đã qua xử lý)... (mã hs lông cáo đã qu/ mã hs của lông cáo đã)
- Mã HS 43031000: Đap lông 100% Polyester... (mã hs đap lông 100% p/ mã hs của đap lông 100)
- Mã HS 43031000: Lông Thú (đã qua xử lý)... (mã hs lông thú đã qu/ mã hs của lông thú đã)
- Mã HS 43031000: Lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs lông nhân tạo d/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43031000: Dây lông trang trí cổ áo... (mã hs dây lông trang/ mã hs của dây lông tra)
- Mã HS 43031000: Dải trang trí từ lông gấu... (mã hs dải trang trí t/ mã hs của dải trang tr)
- Mã HS 43031000: Túi lông thỏ (1 bộ 2 cái)... (mã hs túi lông thỏ 1/ mã hs của túi lông thỏ)
- Mã HS 43031000:  Dải Lông thú đã qua xử lý... (mã hs dải lông thú đ/ mã hs của dải lông th)
- Mã HS 43031000: LÔNG THÚ THẬT ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs lông thú thật đ/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú thật(lông gấu)... (mã hs dải lông thú th/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Lông Gấu Trúc (đã qua xử lý)... (mã hs lông gấu trúc/ mã hs của lông gấu trú)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú cắt sẵn (chiếc)... (mã hs dải lông thú cắ/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Vành nón lông cáo đã qua xử lý... (mã hs vành nón lông c/ mã hs của vành nón lôn)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu trúc đã qua xử lý... (mã hs dải lông gấu tr/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo đã cắt tỉa sơ chế... (mã hs dải lông cáo đã/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Lông cửa mũ (Dải Lông gấu nuôi)... (mã hs lông cửa mũ dả/ mã hs của lông cửa mũ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ đã cắt tỉa, sơ chế... (mã hs dải lông thỏ đã/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Lông vũ đã qua xử lý (lông vịt)... (mã hs lông vũ đã qua/ mã hs của lông vũ đã q)
- Mã HS 43031000: Viền cổ áo từ lông động vật nuôi... (mã hs viền cổ áo từ l/ mã hs của viền cổ áo t)
- Mã HS 43031000: Lông thú dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông thú dạng c/ mã hs của lông thú dạn)
- Mã HS 43031000: DẢI LÔNG CÁO CẮT SẴN ĐÃ QUA XỬ LÝ... (mã hs dải lông cáo cắ/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo đã qua xử lý-4215pcs... (mã hs dải lông cáo đã/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: Cổ áo lông gấu thật. Hàng mới 100%... (mã hs cổ áo lông gấu/ mã hs của cổ áo lông g)
- Mã HS 43031000: Lông chuột dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông chuột dạng/ mã hs của lông chuột d)
- Mã HS 43031000: Vành nón lông gấu trúc đã qua xử lý... (mã hs vành nón lông g/ mã hs của vành nón lôn)
- Mã HS 43031000: Viền cổ áo từ lông gấu đã qua xử lý... (mã hs viền cổ áo từ l/ mã hs của viền cổ áo t)
- Mã HS 43031000: Lông thú nhân tạo(lông giả) khổ 58"... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43031000: Dải lông giả cắt sẵn. Hàng mới 100%... (mã hs dải lông giả cắ/ mã hs của dải lông giả)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông thỏ đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông cáo đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông thú nhân tạo cắt sẳn/ LAMB TRIM... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43031000: Lông gấu mèo đã qua xử lý (Dạng dải)... (mã hs lông gấu mèo đã/ mã hs của lông gấu mèo)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs dải lông thỏ dạ/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Lớp lót bằng lông Thỏ. Hàng mới 100%... (mã hs lớp lót bằng lô/ mã hs của lớp lót bằng)
- Mã HS 43031000: Lông chồn gấu đã qua xử lý (dạng dải)... (mã hs lông chồn gấu đ/ mã hs của lông chồn gấ)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu cắt sẵn (Raccoon Collar)... (mã hs dải lông gấu cắ/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: LÔNG CÀI ÁO (LÔNG CHỒN, ĐÃ QUA XỬ LÝ)... (mã hs lông cài áo lô/ mã hs của lông cài áo)
- Mã HS 43031000: Lớp lót bằng lông (lông Thỏ, lông Chồn... (mã hs lớp lót bằng lô/ mã hs của lớp lót bằng)
- Mã HS 43031000: dải lông gấu chúc cắt sẵn(đã qua sử lý)... (mã hs dải lông gấu ch/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu mèo dạng chiếc cắt sẵn 55cm... (mã hs dải lông gấu mè/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Lông gấu trúc- Dải lông gấu đã qua xử lý... (mã hs lông gấu trúc/ mã hs của lông gấu trú)
- Mã HS 43031000: Viền mũ thành phẩm từ lông động vật nuôi... (mã hs viền mũ thành p/ mã hs của viền mũ thàn)
- Mã HS 43031000: Chòm lông cáo hình quả bóng đã qua xử lý... (mã hs chòm lông cáo h/ mã hs của chòm lông cá)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật(lông gấu trúc đã qua xử lý)... (mã hs lông thú thậtl/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ cắt sẵn đã qua xử lý-1000pcs... (mã hs dải lông thỏ cắ/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Da Lông gấu trúc nuôi 63cm (Hàng mới 100%)... (mã hs da lông gấu trú/ mã hs của da lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu đã qua xử lý, kích thước 59cm... (mã hs dải lông gấu đã/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu đã qua xử lý, kích thước 65cm... (mã hs dải lông cừu đã/ mã hs của dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ đã qua xử lý, kích thước 78cm... (mã hs dải lông thỏ đã/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Dải lông gấu cửa mũ, cổ (cắt sẵn dạng chiếc)... (mã hs dải lông gấu cử/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú nuôi (lông cáo nuôi) đã qua xử lý... (mã hs dải lông thú nu/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Dây trang trí từ lông thú thật (15 ~20cm x 10 cm)... (mã hs dây trang trí t/ mã hs của dây trang tr)
- Mã HS 43031000: Lông gấu đã qua xử lý(tên khoa học: PROCYON LOTOR)... (mã hs lông gấu đã qua/ mã hs của lông gấu đã)
- Mã HS 43031000: Cá treo quần (TK: 100982193430/E31 ngày 08/08/2016)... (mã hs cá treo quần t/ mã hs của cá treo quần)
- Mã HS 43031000: Bán thành phẩm làm từ lông cừu 57.7~60.7 cm X 7.7 cm... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
- Mã HS 43031000: Lông cáo đã qua xử lý (Tên khoa học: ALOPEX LAGOPUS)... (mã hs lông cáo đã qua/ mã hs của lông cáo đã)
- Mã HS 43031000: Lông gấu nuôi cắt sẵn đã qua xử lý (2 x 40- 5 x 100)cm... (mã hs lông gấu nuôi c/ mã hs của lông gấu nuô)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông gấu mèo)dạng chiếc đã qua xử lý/ Real Fur... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Dây lông từ động vật nuôi (Dải Lông Gấu cắt sẵn đã qua xử lý)... (mã hs dây lông từ độn/ mã hs của dây lông từ)
- Mã HS 43031000: Lớp lót lông: thân lông thỏ, cổ lông chuột lông cáo. hàng mới 100%... (mã hs lớp lót lông t/ mã hs của lớp lót lông)
- Mã HS 43031000: Dải lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý (tên khoa học Lyncodon patagonicus)... (mã hs dải lông chồn c/ mã hs của dải lông chồ)
- Mã HS 43031000: Lông thú (Lông cáo may vào mũ áo jacket. Chiều dài lông 80 cm = 216 kg)... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43031000: Miếng trang trí bằng lông thú đã qua xử lý (Tên hoa học: ALOPEX LAGOPUS)... (mã hs miếng trang trí/ mã hs của miếng trang)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu sẵn, (đã qua xử lý), tên khoa học Ovis Dalli; 101.9kg/ 1854 chiếc... (mã hs dải lông cừu sẵ/ mã hs của dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Dài lông trang trí (lông gấu mèo) (KT:rộng 2.5 dài từ 56-67cm; trọng lượng 96 kg... (mã hs dài lông trang/ mã hs của dài lông tra)
- Mã HS 43031000: Lông thú các loại(Lông cáo may vào mũ áo jacket. Chiều dài lông 80 cm = 288 kgs)... (mã hs lông thú các lo/ mã hs của lông thú các)
- Mã HS 43031000: Lông thú(Lông gấu mèo, Tên khoa học: Procyon lotor) dạng chiếc đã qua xử lý/ Real Fur... (mã hs lông thúlông g/ mã hs của lông thúlôn)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú thật (Lông gấu) đã qua xử lý nhiệt,tên khoa học Procyon lotor, size 64.5 cm. N.W= 97 KGS... (mã hs dải lông thú th/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Dải lông thỏ dùng để làm lót áo. Hàng không thuộc danh mục xin CITES theo thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013... (mã hs dải lông thỏ dù/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43031000: Dải lông chuột xạ hương (Muskrat Collar) dùng để làm viền mũ, cổ áo khoác. Hàng không thuộc danh mục xin CITES theo thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013... (mã hs dải lông chuột/ mã hs của dải lông chu)
- Mã HS 43031000: lông gấu cắt sẵn thành chiếc đã qua xử lý dùng trong may mặc (mđ: trang trí. PROCYON LOTOR:gấu trúc mỹ, không thuộc cites quản lý, W76cm x 5cm), hàng mới 100%... (mã hs lông gấu cắt sẵ/ mã hs của lông gấu cắt)
- Mã HS 43031000: Dải lông cừu cắt sẵn đã qua xử lý(Dài 65-70cm, bản rộng 8cm, không nằm trong danh sách các loài động vật hoang dã quy định tại thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs dải lông cừu cắ/ mã hs của dải lông cừu)
- Mã HS 43031000: Khăn choàng nữ,mã chất liệu 1N8X, 100%lông chồn-30%len Cashmere-70%len, mã hàng 167333, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100%... (mã hs khăn choàng nữ/ mã hs của khăn choàng)
- Mã HS 43031000: Áo khoác da nam (Leather jacket4u Mens) cỡ nhỏ 008 màu nâu đậm.Hàng mới 100%... (mã hs áo khoác da nam/ mã hs của áo khoác da)
- Mã HS 43031000: Áo thun PoLo màu xám, size S có in chữ hiệu nước rửa chén Lipon F, hàng mới 100%, 25 cái/thùng (F.O.C)... (mã hs áo thun polo mà/ mã hs của áo thun polo)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật (lông chồn, lông thỏ)... (mã hs lông thú thật/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43039090: Dây đai... (mã hs dây đai/ mã hs của dây đai)
- Mã HS 43039090: Nhãn phu... (mã hs nhãn phu/ mã hs của nhãn phu)
- Mã HS 43039090: lông cừu... (mã hs lông cừu/ mã hs của lông cừu)
- Mã HS 43039090: Lông gấu... (mã hs lông gấu/ mã hs của lông gấu)
- Mã HS 43039090: Nhãn logo... (mã hs nhãn logo/ mã hs của nhãn logo)
- Mã HS 43039090: Lông gấu trúc... (mã hs lông gấu trúc/ mã hs của lông gấu trú)
- Mã HS 43039090: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (4EFCDA-580-00)... (mã hs dây kéo 4efcda/ mã hs của dây kéo 4ef)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (4EFCDA-501-00)... (mã hs dây kéo 4efcda/ mã hs của dây kéo 4ef)
- Mã HS 43039090: Dây kéo (3CFOPDA-501-00)... (mã hs dây kéo 3cfopd/ mã hs của dây kéo 3cf)
- Mã HS 43039090: Lông thỏ đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thỏ đã qua/ mã hs của lông thỏ đã)
- Mã HS 43039090: Dây đệm vai (dây treo, viền)... (mã hs dây đệm vai dâ/ mã hs của dây đệm vai)
- Mã HS 43039090: Dải lông cáo đã thuộc cắt sẵn... (mã hs dải lông cáo đã/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43039090: Lông cáo (đã qua xử lý nhiệt)... (mã hs lông cáo đã qu/ mã hs của lông cáo đã)
- Mã HS 43039090: Nhãn da hiệu POLO. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn da hiệu po/ mã hs của nhãn da hiệu)
- Mã HS 43039090: Lông gấu trúc(đã qua xử lý nhiệt)... (mã hs lông gấu trúcđ/ mã hs của lông gấu trú)
- Mã HS 43039090: Lông thú (lông cáo) đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43039090: Lông thú (lông gấu) đã qua tẩy trùng... (mã hs lông thú lông/ mã hs của lông thú lô)
- Mã HS 43039090: Dải lông gấu cắt sẵn dạng chiếc 50-80cm... (mã hs dải lông gấu cắ/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43039090: Dải công cáo cắt sẵn dạng chiếc (tên loài: Vulpes corsac)... (mã hs dải công cáo cắ/ mã hs của dải công cáo)
- Mã HS 43039090: Dải Lông thỏ đã qua xử lý nhiệt, size 8cmx60cm. N.W= 10.45 KGS... (mã hs dải lông thỏ đã/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Dải Lông cáo đã qua xử lý nhiệt, size 8cmx60cm. N.W= 34.24 KGS... (mã hs dải lông cáo đã/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43039090: Da lông cừu thành phẩm trang trí giày (đã qua xử lý, đã thuộc)... (mã hs da lông cừu thà/ mã hs của da lông cừu)
- Mã HS 43039090: Bùi nhùi dùng để đánh bóng #811 7.5" Tie-On Lambskin polishing pad... (mã hs bùi nhùi dùng đ/ mã hs của bùi nhùi dùn)
- Mã HS 43039090: Dải lông thỏ cắt sẵn dạng chiếc (tên la tinh Oryctolagus cuniculus)... (mã hs dải lông thỏ cắ/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Da lông thỏ thành phẩm để trang trí giày (đã qua xử lý và đã nhuộm màu)... (mã hs da lông thỏ thà/ mã hs của da lông thỏ)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú cắt sẵn dạng chiếc 30-90 cm (lông thỏ, gấu, cáo, chuột, cừu.)... (mã hs dải lông thú cắ/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Dải lông trang trí(lông gấu mèo) (kt:rộng 2.5 dài từ 56-67cm; trọng lượng 96 kg)... (mã hs dải lông trang/ mã hs của dải lông tra)
- Mã HS 43039090: (Dải Lông gấu- Tên khoa học Procyon lotor), đã qua xử lý nhiệt, size 8cmx60cm. N.W= 10.45... (mã hs dải lông gấu/ mã hs của dải lông gấ)
- Mã HS 43039090: Da lông nhân tạo (Vải lông thú giả) 100% Acrylic- khổ 58/60"... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43039090: Tấm thuộc da (Tấm da thuộc) Leather dia140xdia80x4 (1209080004)... (mã hs tấm thuộc da t/ mã hs của tấm thuộc da)
- Mã HS 43039090: Logo da trang trí-LEATHER PATCH... (mã hs logo da trang t/ mã hs của logo da tran)
- Mã HS 43039090: Logo da trang trí-S171 LEATHER PH... (mã hs logo da trang t/ mã hs của logo da tran)
- Mã HS 43040010: Da phai... (mã hs da phai/ mã hs của da phai)
- Mã HS 43040010: DA THÊU... (mã hs da thêu/ mã hs của da thêu)
- Mã HS 43040010: Giả da PU... (mã hs giả da pu/ mã hs của giả da pu)
- Mã HS 43040010: Giả da PVC... (mã hs giả da pvc/ mã hs của giả da pvc)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo... (mã hs da nhân tạo/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: LÔNG THÚ NHÂN TẠO... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Vải giả da khổ 54"... (mã hs vải giả da khổ/ mã hs của vải giả da k)
- Mã HS 43040010: Nhãn da (nhân tạo)... (mã hs nhãn da nhân t/ mã hs của nhãn da nhâ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA = 729 YDS... (mã hs vai gia da = 72/ mã hs của vai gia da =)
- Mã HS 43040010: Da tổng hợp các loại... (mã hs da tổng hợp các/ mã hs của da tổng hợp)
- Mã HS 43040010: Lông thú nhân tạo (NK)... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Giả da PU, khổ 54 inch... (mã hs giả da pu khổ/ mã hs của giả da pu k)
- Mã HS 43040010: Giả da PU, khổ 52 inch... (mã hs giả da pu khổ/ mã hs của giả da pu k)
- Mã HS 43040010: Giả da PVC, khổ 54 inch... (mã hs giả da pvc khổ/ mã hs của giả da pvc)
- Mã HS 43040010: VẢI LÔNG CỬA MŨ NHÂN TẠO... (mã hs vải lông cửa mũ/ mã hs của vải lông cửa)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (dạng dải)... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA 52" = 2463 YDS... (mã hs vai gia da 52/ mã hs của vai gia da 5)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhận tạo cắt sẵn... (mã hs dải lông nhận t/ mã hs của dải lông nhậ)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo các loại... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 60'' (15 yrd)... (mã hs lông thú giả 60/ mã hs của lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo (khổ 58")... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-JD khổ 1.37m... (mã hs da nhân tạo mj/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-YB khổ 1.45m... (mã hs da nhân tạo my/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-DM khổ 1.46m... (mã hs da nhân tạo ad/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-GB khổ 1.46m... (mã hs da nhân tạo ag/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-GD khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo ag/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-OS khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo ao/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo M-OS khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo mo/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-JF khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo aj/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-DE khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo ad/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-RP khổ 1.47m... (mã hs da nhân tạo ar/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo gắn cổ áo... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo khổ rộng 1.37 m... (mã hs da nhân tạo khổ/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo (100%Poly)... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-SLS khổ 1.40m... (mã hs da nhân tạo as/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo A-YB khổ 1.45cm... (mã hs da nhân tạo ay/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông các loại dạng chiếc... (mã hs dải lông các lo/ mã hs của dải lông các)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 100% Wool (3 yrd)... (mã hs lông thú giả 10/ mã hs của lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo, item: JKJDW17652... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: VAI GIA DA PU LEATHER = 1050 YDS... (mã hs vai gia da pu l/ mã hs của vai gia da p)
- Mã HS 43040010: Dải trang trí bằng lông nhân tạo... (mã hs dải trang trí b/ mã hs của dải trang tr)
- Mã HS 43040010: Vải kết lông nhân tạo dạng miếng... (mã hs vải kết lông nh/ mã hs của vải kết lông)
- Mã HS 43040010: 53%Acrylic 47%Polyester.K58/60''... (mã hs 53%acrylic 47%p/ mã hs của 53%acrylic 4)
- Mã HS 43040010: Dải lông thú nhân tạo (lông giả)... (mã hs dải lông thú nh/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43040010: Lông mũ nhân tạo Cỡ 30 Cm- 85 Cm)... (mã hs lông mũ nhân tạ/ mã hs của lông mũ nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo đã cắt AE (14 x 5 cm)... (mã hs da nhân tạo đã/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: 55%Acrylic 45%Polyester. K58/60''... (mã hs 55%acrylic 45%p/ mã hs của 55%acrylic 4)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (9511 Yd kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 9/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Dải lông trang trí nhân tạo 67*4cm... (mã hs dải lông trang/ mã hs của dải lông tra)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (4203 Yds kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 4/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suededa lô/ mã hs của top suededa)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo khổ 54"- KITE UMT... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo đã cắt M-OS (5 x 15 cm)... (mã hs da nhân tạo đã/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (4798.2 Yd kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 4/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông (7713.9Yds kho 58/60")... (mã hs vải giả lông 7/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SUNLYTE-II-CARBON-Q5... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN S-100-Da lông nhân tạo khổ 47"... (mã hs softlin s100d/ mã hs của softlin s10)
- Mã HS 43040010: Lông viền các loại (giả lông)- mới 100%... (mã hs lông viền các l/ mã hs của lông viền cá)
- Mã HS 43040010: 55%Acrylic 42%Polyester 3%Wool.K58/60''... (mã hs 55%acrylic 42%p/ mã hs của 55%acrylic 4)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo mã 6012-12# khổ 145CM... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: MERISKIN AR-156-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs meriskin ar156/ mã hs của meriskin ar)
- Mã HS 43040010: KITE, UM-T, ANO-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite umt ano/ mã hs của kite umt)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1.2MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede 12m/ mã hs của top suede 1)
- Mã HS 43040010: RICO BUCK, 1.3MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs rico buck 13m/ mã hs của rico buck 1)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1.0MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede 10m/ mã hs của top suede 1)
- Mã HS 43040010: KITE BRS 2, 0.6MM-Da lông nhân tạo khổ 52"... (mã hs kite brs 2 06/ mã hs của kite brs 2)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 0.8MM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs top suede sp 0/ mã hs của top suede sp)
- Mã HS 43040010: VEIL SKIN LITE R-131-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs veil skin lite/ mã hs của veil skin li)
- Mã HS 43040010: NEO GREEN-V 2.0*54" (WHITE)- Da lông nhân tạo... (mã hs neo greenv 20/ mã hs của neo greenv)
- Mã HS 43040010: Dây lông trang trí(Từ lông động vật- Lông cáo)... (mã hs dây lông trang/ mã hs của dây lông tra)
- Mã HS 43040010: Dây lông trang trí(Dây kết bằng lông nhận tạo)... (mã hs dây lông trang/ mã hs của dây lông tra)
- Mã HS 43040010: NASA-600, 0.1MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs nasa600 01mm/ mã hs của nasa600 0)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1.2MM/54"/FLAX(20M)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede 12m/ mã hs của top suede 1)
- Mã HS 43040010: Lông cửa mũ (lông nhân tạo, kích thước: 10-15cm)... (mã hs lông cửa mũ lô/ mã hs của lông cửa mũ)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả 95% Mod Acrylic 5% Acrylic (10 yrd)... (mã hs lông thú giả 95/ mã hs của lông thú giả)
- Mã HS 43040010: MERISKIN, 0.7MM, AR-156-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs meriskin 07mm/ mã hs của meriskin 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 1.0MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 10m/ mã hs của highflex 1)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE, 1.0MM/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede 10m/ mã hs của top suede 1)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0.5MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 05m/ mã hs của highflex 0)
- Mã HS 43040010: SUPER VIDAN SUEDE, 1.2MM-Da lông nhân tạo khổ 43"... (mã hs super vidan sue/ mã hs của super vidan)
- Mã HS 43040010: KITE, WET BASE, NO SCRIM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite wet base/ mã hs của kite wet ba)
- Mã HS 43040010: KITE BRS 2, 0.6MM/52"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs kite brs 2 06/ mã hs của kite brs 2)
- Mã HS 43040010: Tóc lông nhân tạo dạng cuộn bằng sợi monofilament... (mã hs tóc lông nhân t/ mã hs của tóc lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông thú (Dải lông cổ được sản xuất nhân tạo)... (mã hs dải lông thú d/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43040010: KITE WET, 1.0MM, NO SCRIM-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite wet 10mm/ mã hs của kite wet 1)
- Mã HS 43040010: (MASTER) SOFT SUEDE, 0.7MM-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs master soft s/ mã hs của master sof)
- Mã HS 43040010: POP SUEDE II, 1.0MM/43"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs pop suede ii 1/ mã hs của pop suede ii)
- Mã HS 43040010: SN KITE BUCK, 0.9MM/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn kite buck 0/ mã hs của sn kite buck)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 1.0MM/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 1/ mã hs của top suede sp)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 1.2MM/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 1/ mã hs của top suede sp)
- Mã HS 43040010: SN SOFT SUEDE, 0.7MM/54"/SAIL(11K)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn soft suede/ mã hs của sn soft sued)
- Mã HS 43040010: KITE BUCK, 1.1MM, BUFF HIDE-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs kite buck 11m/ mã hs của kite buck 1)
- Mã HS 43040010: SN SOFT SUEDE, 1.2MM/44"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs sn soft suede/ mã hs của sn soft sued)
- Mã HS 43040010: (FP) SUPER VIDAN SUEDE 1.2MM-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs fp super vida/ mã hs của fp super v)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 95A, 0.7MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 95a/ mã hs của highflex 9)
- Mã HS 43040010: YONG40-P 0.4 x 54" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p 04 x/ mã hs của yong40p 04)
- Mã HS 43040010: SEMI BUCK, 1.2MM, PORE/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs semi buck 12m/ mã hs của semi buck 1)
- Mã HS 43040010: CK10-M2-BCM 1.2 x 54" COLOR: 00A/10A- Da lông nhân tạo... (mã hs ck10m2bcm 12/ mã hs của ck10m2bcm)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- DURAGON-R-D44-CLEAR(91B) 138CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: GB AURORA SYN 1.3MM/40"/ANTHRACITE(06F)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb aurora syn 1/ mã hs của gb aurora sy)
- Mã HS 43040010: TOP SUEDE SP, 0.8MM/0.8MM,54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs top suede sp 0/ mã hs của top suede sp)
- Mã HS 43040010: YONG40-P SIZE: 0.4 X 27" COLOR: 00A/45B- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p size/ mã hs của yong40p siz)
- Mã HS 43040010: SPZ180N-B01(TIRRENINA SUEDE 0.8MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spz180nb01tir/ mã hs của spz180nb01)
- Mã HS 43040010: SPF180-M01(TIRRENINA NUBUCK 0.8MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf180m01tirr/ mã hs của spf180m01t)
- Mã HS 43040010: SPF110-M01(TIRRENINA NUBUCK 1.0MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf110m01tirr/ mã hs của spf110m01t)
- Mã HS 43040010: SPF130N-Y52 (TIRRENINA SPLIT 13MM #40I)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf130ny52 ti/ mã hs của spf130ny52)
- Mã HS 43040010: Gỉa da (65% polyurethane & 35% polyester), size 320x340mm... (mã hs gỉa da 65% pol/ mã hs của gỉa da 65%)
- Mã HS 43040010: SPF150-M01 (TIRRENINA NUBUCK 0.5MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf150m01 tir/ mã hs của spf150m01)
- Mã HS 43040010: HOLA-GLASSINE 1.2 x 54" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs holaglassine 1/ mã hs của holaglassin)
- Mã HS 43040010: SPF110-M01 (TIRRENINA NUBUCK 1.0MM #10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf110m01 tir/ mã hs của spf110m01)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- KX8742-07K(KX8742 1.4MM 9GT) 130CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: E9633H-13ZH00 DS-30JET 1.35MM WHITE (10A)- Da lông nhân tạo... (mã hs e9633h13zh00 d/ mã hs của e9633h13zh0)
- Mã HS 43040010: SEMISUEDE SIZE: 0.5 X 56" COLOR: 00A BLACK- Da lông nhân tạo... (mã hs semisuede size/ mã hs của semisuede si)
- Mã HS 43040010: YONG40-P 0.4 x 27" COLOR: 6HN BURGUNDY ASH- Da lông nhân tạo... (mã hs yong40p 04 x/ mã hs của yong40p 04)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (INKO#DJ-02)FAKE FUR TRIMMING(S/#: CX4-YMM394)... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: NK MILLON, 0.3MM, UMT(NASA-T, 0.2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs nk millon 03m/ mã hs của nk millon 0)
- Mã HS 43040010: CK10-NEON-M2-BCM SIZE: 1.1 X 27" COLOR: 6GL- Da lông nhân tạo... (mã hs ck10neonm2bc/ mã hs của ck10neonm2)
- Mã HS 43040010: Dải lông nhân tạo nhân tạo cắt sẵn (thành phần 100% polyester)... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: HOLA-GLASSINE SIZE: 1.2 X 54" COLOR: 06F/40I- Da lông nhân tạo... (mã hs holaglassine s/ mã hs của holaglassin)
- Mã HS 43040010: NK MILLON, 0.3MM, R-231(NASA-T, 0.2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs nk millon 03m/ mã hs của nk millon 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0.7MM+NASA-600, 0.2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 07m/ mã hs của highflex 0)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 1.0MM+NASA-600, 0.2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 10m/ mã hs của highflex 1)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0.5MM+NASA-600, 0.2MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 05m/ mã hs của highflex 0)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SPF510-500 (TIRRENINA LM 1.1MM 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông 100% polyester w60'' (2 yds, 717g/m2), hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông 10/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Vải lông thú 2 mặt: trước 100%Acrylic, sau 100%Polyester. K61/63"... (mã hs vải lông thú 2/ mã hs của vải lông thú)
- Mã HS 43040010: HIGH-FLEX, 0.3MM+NASA-600, 0.15MM/47"/CLEAR(91B)-Da lông nhân tạo... (mã hs highflex 03m/ mã hs của highflex 0)
- Mã HS 43040010: ZO-U1101 (SPF150) (TIRRENINA NUBUCK 0.5MM #77B)- Da lông nhân tạo... (mã hs zou1101 spf15/ mã hs của zou1101 sp)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, 3S, 0.35MM, UMT(NASA-T, 0.2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon 3s/ mã hs của hm millon 3)
- Mã HS 43040010: GB AURORA NS, 0.3MM(NASA-T, 0.2MM)/40"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb aurora ns 0/ mã hs của gb aurora ns)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-SPZ180-B32 (TIRRENINA SUEDE 0.8MM 01E)140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông vành mũ nhân tạo (Làm từ sợi Poly, trọng lượng 48.33g/1 chiếc)... (mã hs lông vành mũ nh/ mã hs của lông vành mũ)
- Mã HS 43040010: Vành mũ bằng vải không dệt có gắn lông nhân tạo (fake fur trimming)... (mã hs vành mũ bằng vả/ mã hs của vành mũ bằng)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN, 0.8MM, BUFF (PLAIN, S-100)/47"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin 08mm/ mã hs của softlin 08)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN, 0.6MM, BUFF (PLAIN, S-100)/47"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin 06mm/ mã hs của softlin 06)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- SPF130-R01(TIRRENINA SPLIT 1.3MM 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: GB NS-S, TPU, 0.3MM(NASA-600, 0.2MM)/40"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs gb nss tpu 0/ mã hs của gb nss tpu)
- Mã HS 43040010: TP MILLON, 0.5MM, UMT(WINMELT, 0.4MM)/40"/CONE(85J)-Da lông nhân tạo... (mã hs tp millon 05m/ mã hs của tp millon 0)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, 2S, 0.3MM, R-231(NASA-600, 0.2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon 2s/ mã hs của hm millon 2)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.SPF150-R08(TIRRENINA NUBUCK 0.5MM # 00A)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ mã hs của article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.SPF180-P4J(TIRRENINA NUBUCK 0.8MM # 06I)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ mã hs của article nos)
- Mã HS 43040010: SPF150-M31(TIRRENINA NUBUCK 0.5MM #08C/07G/4NS/6GM)- Da lông nhân tạo... (mã hs spf150m31tirr/ mã hs của spf150m31t)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, BRS2, 2S, 0.3MM(NASA-T, 0.2MM)/44"-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs hm millon brs2/ mã hs của hm millon b)
- Mã HS 43040010: HM MILLON BRS 2 2S 0.3MM(NASA T 0.2MM) #78181-Da lông nhân tạo khổ 44"... (mã hs hm millon brs 2/ mã hs của hm millon br)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, NS, 2S, 0.3MM, R-231(NASA-T, 0.2MM)-Da lông nhân tạo khổ 54"... (mã hs hm millon ns/ mã hs của hm millon n)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.SPF130N-N3R(TIRRENINA SPLIT 1.3MM 01V/45B)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ mã hs của article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.ZO-F2035(SLF210)(TIRRENINA LM 1.1MM # 76I)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ mã hs của article noz)
- Mã HS 43040010: LJ-C1216K-Y,2TONE,DD 58" COLOR: 00A/01V/34T/44B/6GP/3AF- Da lông nhân tạo... (mã hs ljc1216ky2to/ mã hs của ljc1216ky)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.SPF180N-M2K(TIRRENINA NUBUCK 0.8MM # 22A/2DH)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ mã hs của article nos)
- Mã HS 43040010: ZO-F2072(SPF110) (TIRRENINA NUBUCK 1.0MM #78H/4MS/56N/85T)- Da lông nhân tạo... (mã hs zof2072spf110/ mã hs của zof2072spf)
- Mã HS 43040010: HM MILLON, MF, 3S, 0.35MM, UMT(NASA-T, 0.2MM)/54"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo... (mã hs hm millon mf/ mã hs của hm millon m)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN MF, 0.8MM, BUFF(PLAIN, S-100)/47"/PARTICLE ROSE(6GV)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin mf 08/ mã hs của softlin mf)
- Mã HS 43040010: SOFTLIN MF, 1.2MM, BUFF(PLAIN, S-100)/43"/PARTICLE ROSE(6GV)-Da lông nhân tạo... (mã hs softlin mf 12/ mã hs của softlin mf)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông 77% acrylic 23% polyester W56'' (618g/m2, 557.6yds) hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông 77/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.ZO-F2007(SPF110) (TIRRENINA NUBUCK 1.0MM 65N/3EE)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ mã hs của article noz)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo-PF180-50-0000 (TIRRENINA NUBUCK DIAMOND 0.5MM 10A)140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.SPF150-M82(TIRRENINA NUBUCK 0.5MM 07G/77B/67P/03C)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nospf1/ mã hs của article nos)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.ZO-F2073(SPF110)(TIRRENINA NUBUCK 1.0MM 41H/01P/52M)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozof/ mã hs của article noz)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- E9425H-13ZH00-4W000 (SOFTIE 2000 PE-87 1.4MM BLK 00A 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo- EW9425H-13ZH00-4W000 (SOFTIE 2000 PE-87 1.4MM BLK 00A) 140CM WIDTH... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông mặt trước 100%acrylic mặt sau 100%polyester W60'' (41.2M), hàng mới 100%... (mã hs vải giả lông mặ/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: LONG THU NHAN TAO: 80% MODACRYLIC 20% ACRYLIC (FACE), 100% POLYESTER (BACK), KHO 59/61"... (mã hs long thu nhan t/ mã hs của long thu nha)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông thú 2 mặt, mặt trước 91%Modacrylic 9%Acrylic, mặt sau 100%Polyester. K61/63''... (mã hs vải giả lông th/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: ARTICLE NO.ZO-U1093(SPF150)(TIRRENINA NUBUCK 0.5MM 4NS/73P/4EW/00A/41S/04R)- Da lông nhân tạo... (mã hs article nozou/ mã hs của article noz)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo chất liệu vải PVC, kích thước 1,4m x 15m- Hàng mới 100%... (mã hs da nhân tạo chấ/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo dùng để làm viền mũ áo khoác. Hàng mới 100%... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Da lông nhân tạo, Hàng nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa (một phẩn) của TK: 608/NSX01-06/05/2014.... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040010: Lông thú giả- khổ 60"... (mã hs lông thú giả k/ mã hs của lông thú giả)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo 100% poly cắt sẵn... (mã hs lông nhân tạo 1/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo bằng PU tổng hợp Size: 1.2M/Mx54 B35 White... (mã hs da nhân tạo bằn/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo 100% acrylic khổ 152cm (10.7 yds)... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040020: lông mũ... (mã hs lông mũ/ mã hs của lông mũ)
- Mã HS 43040020: Dây kết lông nhân tạo... (mã hs dây kết lông nh/ mã hs của dây kết lông)
- Mã HS 43040020: Da lông nhân tạo (ch)... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo (nguyên tấm)... (mã hs da nhân tạo ng/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Nhãn mác chất liệu giả da... (mã hs nhãn mác chất l/ mã hs của nhãn mác chấ)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạoT1.2mm*1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạot12/ mã hs của da nhân tạot)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo T1.2mm,1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạo t1/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo T1.2mm, 1030mm*1500mm... (mã hs da nhân tạo t1/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Dải trang trí từ lông thú nhân tạo... (mã hs dải trang trí t/ mã hs của dải trang tr)
- Mã HS 43040020: Trang trí viền mũ bằng lông nhân tạo... (mã hs trang trí viền/ mã hs của trang trí vi)
- Mã HS 43040020: Dây lông trang trí (dây kết bằng lông nhân tạo)... (mã hs dây lông trang/ mã hs của dây lông tra)
- Mã HS 43040020: Da nhân tạo (dùng bọc nệm cho đồ nội thất) qc (dài 50 X rộng 1.37)m... (mã hs da nhân tạo dù/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: DÂY DA DÁN HỘP THOI PHẢI 20*2 cm CẢU MÁY DỆT (BOX FRONT LEATHER-RIGHT) HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây da dán hộp/ mã hs của dây da dán h)
- Mã HS 43040020: DÂY ĐAI BẰNG DA RỘNG 90MM DÀI 1647MM CỦA MÁY DỆT (TWISTING BELT) HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây đai bằng da/ mã hs của dây đai bằng)
- Mã HS 43040099: Giả da... (mã hs giả da/ mã hs của giả da)
- Mã HS 43040099: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ mã hs của nhãn da)
- Mã HS 43040099: Mác giả da... (mã hs mác giả da/ mã hs của mác giả da)
- Mã HS 43040099: Đệm giả da... (mã hs đệm giả da/ mã hs của đệm giả da)
- Mã HS 43040099: Da nhân tạo... (mã hs da nhân tạo/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040099: Dải dả lông... (mã hs dải dả lông/ mã hs của dải dả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Vải giả da 56"... (mã hs vải giả da 56/ mã hs của vải giả da 5)
- Mã HS 43040099: Nhãn ép các loại... (mã hs nhãn ép các loạ/ mã hs của nhãn ép các)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông thỏ... (mã hs vải giả lông th/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Dai long nhan tao... (mã hs dai long nhan t/ mã hs của dai long nha)
- Mã HS 43040099: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Giả da PU các loại... (mã hs giả da pu các l/ mã hs của giả da pu cá)
- Mã HS 43040099: Nhãn phụ (nhãn da)... (mã hs nhãn phụ nhãn/ mã hs của nhãn phụ nh)
- Mã HS 43040099: Cổ áo lông nhân tạo... (mã hs cổ áo lông nhân/ mã hs của cổ áo lông n)
- Mã HS 43040099: vòng đai bằng simili... (mã hs vòng đai bằng s/ mã hs của vòng đai bằn)
- Mã HS 43040099: Vải giả da, khổ 40~60"... (mã hs vải giả da khổ/ mã hs của vải giả da)
- Mã HS 43040099: Nhãn giả da (Nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ mã hs của nhãn giả da)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông 100% nilon... (mã hs vải giả lông 10/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Vải bo dạng dải khổ 44"... (mã hs vải bo dạng dải/ mã hs của vải bo dạng)
- Mã HS 43040099: Giả da PU các loại khổ 1m... (mã hs giả da pu các l/ mã hs của giả da pu cá)
- Mã HS 43040099: Vải lông nhân tạo(khổ 58")... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Dải dả lông, KT: 2 x 55 CM... (mã hs dải dả lông kt/ mã hs của dải dả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả lông(Khổ 1.45 mét)... (mã hs vải giả lôngkh/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040099: Vải giả da lông thú nhân tạo... (mã hs vải giả da lông/ mã hs của vải giả da l)
- Mã HS 43040099: Da cá sấu nhân tạo 54" x 260m... (mã hs da cá sấu nhân/ mã hs của da cá sấu nh)
- Mã HS 43040099: Giả da, hiệu Ying Sheng Leather... (mã hs giả da hiệu yi/ mã hs của giả da hiệu)
- Mã HS 43040099: Dải lông mũ nhân tạo 100%acrylic... (mã hs dải lông mũ nhâ/ mã hs của dải lông mũ)
- Mã HS 43040099: Đệm loa tai nghe bằng da nhân tạo... (mã hs đệm loa tai ngh/ mã hs của đệm loa tai)
- Mã HS 43040099: Viền cổ mũ 5CM x 56~62CM. Mới 100%... (mã hs viền cổ mũ 5cm/ mã hs của viền cổ mũ 5)
- Mã HS 43040099: Vải Lông nhân tạo các loại khổ 58"... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Viền lót mũ 35CM x 32~35CM. Mới 100%... (mã hs viền lót mũ 35c/ mã hs của viền lót mũ)
- Mã HS 43040099: lông Vành mũ nhân tạo (bằng vải dệt)... (mã hs lông vành mũ nh/ mã hs của lông vành mũ)
- Mã HS 43040099: Viền mũ lông 5CM x 54CM ~57CM. Mới 100%... (mã hs viền mũ lông 5c/ mã hs của viền mũ lông)
- Mã HS 43040099: Viền mũ lông gấu thật (1 PCS = 0.0490196 KG)... (mã hs viền mũ lông gấ/ mã hs của viền mũ lông)
- Mã HS 43040099: Lông thú giả (may phối hoặc viền với sản phẩm)... (mã hs lông thú giả m/ mã hs của lông thú giả)
- Mã HS 43040099: Dải lông thú thật(Lông thỏ, lông cáo.)-Lông Gấu... (mã hs dải lông thú th/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43040099: Vòng đai túi cần câu bằng simili ROD BELT 230*25... (mã hs vòng đai túi cầ/ mã hs của vòng đai túi)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 54"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ mã hs của da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Da nhân tạo tổng hợp synthetic leather khổ 54'-60'... (mã hs da nhân tạo tổn/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040099: Miếng lót túi giả da bò (8.5x15.5cm), hàng mới 100%... (mã hs miếng lót túi g/ mã hs của miếng lót tú)
- Mã HS 43040099: Dải lông nhân tạo dạng chiếc (100% arcrylic)30-90cm... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43040099: Lông cáo cắt sẵn đã qua xử lý (1 PCS = 0.0295833 KG)... (mã hs lông cáo cắt sẵ/ mã hs của lông cáo cắt)
- Mã HS 43040099: Lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0.055 KG)... (mã hs lông gấu cắt sẵ/ mã hs của lông gấu cắt)
- Mã HS 43040099: Lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1PCS = 0.0218949 KG)... (mã hs lông chồn cắt s/ mã hs của lông chồn cắ)
- Mã HS 43040099: Lông thỏ cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0.06468949 KG)... (mã hs lông thỏ cắt sẵ/ mã hs của lông thỏ cắt)
- Mã HS 43040099: Dải lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0.09625 KG)... (mã hs dải lông gấu cắ/ mã hs của dải lông gấu)
- Mã HS 43040099: Da lông nhân tạo (trên nền vải dệt kim 100% polyester) 1.55m... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040099: Lông cáo, lông gấu cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0.0675 KG)... (mã hs lông cáo lông/ mã hs của lông cáo lô)
- Mã HS 43040099: Vải dệt kim giả lông nhân tạo 100%Chemical-Khổ 58"~ 60". Mới 100%... (mã hs vải dệt kim giả/ mã hs của vải dệt kim)
- Mã HS 43040099: Dải lông thỏ, lông chồn cắt sẵn đã qua xử lý nhiệt (1 PCS = 0.04350649 KG)... (mã hs dải lông thỏ l/ mã hs của dải lông thỏ)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo (Vải lông nhân tạo) (100% Modacrylic fake fur) (121.6 MET- Khổ 180CM)... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Vành mũ làm bằng da lông nhân tạo 80% Acrylic 10% Acrylic Faction 10% Polyester(6cm x 70cm)... (mã hs vành mũ làm bằn/ mã hs của vành mũ làm)
- Mã HS 43040099: Găng tay bảo hộ bằng da nhân tạo,C24-P2,C24-P5,B12-11,B12-13 & B12-15,RFQ: DDP-APG-GEN-PF-MEC-SPE-1009, hàng mới 100%... (mã hs găng tay bảo hộ/ mã hs của găng tay bảo)
- Mã HS 43040099: MCZ035- vòng đai cần câu bằng simili ROD BELT 230 X 25- hàng mới 100%... (mã hs mcz035 vòng đa/ mã hs của mcz035 vòng)
- Mã HS 43040099: Linh kiện của máy massage lưng cổ(Okia eMove Pro), Vỏ bọc máy massage(Leather cover), hàng mới 100%... (mã hs linh kiện của m/ mã hs của linh kiện củ)
- Mã HS 43040099: Bóp đựng bộ cọ vẽ. chất liệu giả da mầu Đen. hiệu Odyssey nail systems. hàng mới 100%... (mã hs bóp đựng bộ cọ/ mã hs của bóp đựng bộ)
- Mã HS 43040099: Da nhận tạo (khổ 1.4M); (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs da nhận tạo kh/ mã hs của da nhận tạo)
- Mã HS 43040099: Miếng bao phần lưng tựa của ghế trong rạp chiếu phim... (mã hs miếng bao phần/ mã hs của miếng bao ph)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 43021100: Da lông chồn nguyên con đã thuộc... (mã hs da lông chồn ng/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43021100: Da lông chồn đã qua xử lý bề mặt (Dressed Mink Skins)... (mã hs da lông chồn đã/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43021900: Da bò thuộc có lông... (mã hs da bò thuộc có/ mã hs của da bò thuộc)
- Mã HS 43021900: Da thuộc (da cừu có lông)... (mã hs da thuộc da cừ/ mã hs của da thuộc da)
- Mã HS 43021900: Da lông cáo nguyên con đã thuộc... (mã hs da lông cáo ngu/ mã hs của da lông cáo)
- Mã HS 43021900: BTP má giày đã in ép AIR 720 (IN)... (mã hs btp má giày đã/ mã hs của btp má giày)
- Mã HS 43021900: Nhựa trang trí đế giày AIR MAX 98-TPU... (mã hs nhựa trang trí/ mã hs của nhựa trang t)
- Mã HS 43021900: Da lông chồn nguyên con đã thuộc-Sable skins... (mã hs da lông chồn ng/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43021900: Da lông chồn đã qua xử lý bề mặt (Dressed Fisher Skins- MARTES PENNANTI)... (mã hs da lông chồn đã/ mã hs của da lông chồn)
- Mã HS 43021900: Da lông cừu đã thuộc (nguyên con chưa ghép nối) (Hàng không thuộc danh mục xin Cites) (đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu giầy dép)... (mã hs da lông cừu đã/ mã hs của da lông cừu)
- Mã HS 43031000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ mã hs của nhãn da)
- Mã HS 43031000: Lông vịt... (mã hs lông vịt/ mã hs của lông vịt)
- Mã HS 43031000: Lông thú thật... (mã hs lông thú thật/ mã hs của lông thú thậ)
- Mã HS 43031000: Lông chồn cắt sẵn... (mã hs lông chồn cắt s/ mã hs của lông chồn cắ)
- Mã HS 43031000: Lông thỏ (cắt sẵn)... (mã hs lông thỏ cắt s/ mã hs của lông thỏ cắ)
- Mã HS 43031000: Cổ áo bẵng lông cáo... (mã hs cổ áo bẵng lông/ mã hs của cổ áo bẵng l)
- Mã HS 43031000: Lông chuột (cắt sẵn)... (mã hs lông chuột cắt/ mã hs của lông chuột)
- Mã HS 43031000: Nhãn giả da (nhãn phụ)... (mã hs nhãn giả da nh/ mã hs của nhãn giả da)
- Mã HS 43031000: Lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs lông nhân tạo d/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43031000: Lông thú dạng chiếc đã qua xử lý... (mã hs lông thú dạng c/ mã hs của lông thú dạn)
- Mã HS 43031000: Dây tay kéo khóa chất liệu giả da... (mã hs dây tay kéo khó/ mã hs của dây tay kéo)
- Mã HS 43031000: Dải lông thú (làm từ động vật nuôi)... (mã hs dải lông thú l/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43031000: Đệm chất liệu giả da/ Washer Fake leather... (mã hs đệm chất liệu g/ mã hs của đệm chất liệ)
- Mã HS 43031000: LAMB TRIMMING (Miếng trang trí bằng da lông)... (mã hs lamb trimming/ mã hs của lamb trimmin)
- Mã HS 43031000: Dải lông cáo cắt sẵn đã qua sử lý (8718 chiếc)... (mã hs dải lông cáo cắ/ mã hs của dải lông cáo)
- Mã HS 43031000: 1 bộ bao gồm lót lông thỏ cắt sẵn và cổ lông chuột cắt sẵn... (mã hs 1 bộ bao gồm ló/ mã hs của 1 bộ bao gồm)
- Mã HS 43031000: ROCCOON FUR TRIMMING (MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG DA LÔNG CHỒN ĐÃ QUA SỬ LÝ)... (mã hs roccoon fur tri/ mã hs của roccoon fur)
- Mã HS 43031000: Aó khoác nam,mã chất liệu 1QNF, 100%Lông cừu-100%da cừu-01%Elastan 01%Polyamide 98%Len Virgin, mã hàng UKV44, mã màu F0008 BLEU, size 50, hiệu Prada, mới 100%, TKNK 102302577750, Mục 6... (mã hs aó khoác nammã/ mã hs của aó khoác nam)
- Mã HS 43031000: Áo khoác nam,mã chất liệu 1TR3, 100%Lông chồn nâu-30%Len Cashmere 70%Len Virgin, mã hàng UKV48, mã màu F0002 NERO, size 46, hiệu Prada, mới 100%, TKNK 102313893510, Mục 34... (mã hs áo khoác nammã/ mã hs của áo khoác nam)
- Mã HS 43039090: Dây đai... (mã hs dây đai/ mã hs của dây đai)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú... (mã hs dải lông thú/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Nhãn trang trí... (mã hs nhãn trang trí/ mã hs của nhãn trang t)
- Mã HS 43039090: Dải lông nhân tạo... (mã hs dải lông nhân t/ mã hs của dải lông nhâ)
- Mã HS 43039090: Dải lông thú cắt sẵn... (mã hs dải lông thú cắ/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43039090: Lông thú nhân tạo cắt sẵn... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43039090: Áo tựa đầu của ghế bằng da... (mã hs áo tựa đầu của/ mã hs của áo tựa đầu c)
- Mã HS 43039090: Áo bọc của ghế Codi bằng Da... (mã hs áo bọc của ghế/ mã hs của áo bọc của g)
- Mã HS 43039090: Áo trùm đầu của ghế bằng da... (mã hs áo trùm đầu của/ mã hs của áo trùm đầu)
- Mã HS 43039090: Áo trùm tay của ghế bằng da... (mã hs áo trùm tay của/ mã hs của áo trùm tay)
- Mã HS 43039090: Da lông cắt sẵn đã qua sử lý... (mã hs da lông cắt sẵn/ mã hs của da lông cắt)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế Sofa bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ mã hs của áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Dây da giáp mặt/Men Chichikawa... (mã hs dây da giáp mặt/ mã hs của dây da giáp)
- Mã HS 43039090: Áo tay của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo tay của ghế/ mã hs của áo tay của g)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ mã hs của áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Áo lưng của ghế relaxer bằng Da... (mã hs áo lưng của ghế/ mã hs của áo lưng của)
- Mã HS 43039090: Da lông thú cắt sẵn đã sử lý (cừu)... (mã hs da lông thú cắt/ mã hs của da lông thú)
- Mã HS 43039090: Áo ngồi của ghế wall saver bằng Da... (mã hs áo ngồi của ghế/ mã hs của áo ngồi của)
- Mã HS 43039090: Áo bọc của ghế Relaxer RG200 bằng Da... (mã hs áo bọc của ghế/ mã hs của áo bọc của g)
- Mã HS 43039090: Miếng da trang trí(chuyển giao 1 phần dòng hàng số 06, TK số 102389383610)... (mã hs miếng da trang/ mã hs của miếng da tra)
- Mã HS 43040010: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ mã hs của vải giả lông)
- Mã HS 43040010: Lông thú (nhân tạo)... (mã hs lông thú nhân/ mã hs của lông thú nh)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo 54"- đã in... (mã hs da nhân tạo 54/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040010: Lông thú nhân tạo cắt sẵn... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43040010: Dải lông các loại dạng chiếc... (mã hs dải lông các lo/ mã hs của dải lông các)
- Mã HS 43040010: Vải lông nhân tạo dạng chiếc... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: Cổ áo jacket làm từ lông thú giả... (mã hs cổ áo jacket là/ mã hs của cổ áo jacket)
- Mã HS 43040010: Lông nhân tạo (100%poly), k57/58"... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040010: Dải trang trí bằng lông nhân tạo (60cm- 90cm)... (mã hs dải trang trí b/ mã hs của dải trang tr)
- Mã HS 43040010: Vải có tỷ trọng 65% rayon 31% nylon 4% spandex 50"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 43040010: Miếng giả da dạng nguyên chiếc/ Fake Leather Pieces... (mã hs miếng giả da dạ/ mã hs của miếng giả da)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp khổ 40 inch, dày 1.3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu tổng hợ/ mã hs của da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp phản quangkhổ 40 inch, dày 1.3 mm (Phoenix W)... (mã hs da pu tổng hợ/ mã hs của da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da phun nhân tạo, không lộn các loại;Khổ rộng 54'; Hàng mới 100%... (mã hs da phun nhân tạ/ mã hs của da phun nhân)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợp có phản quang khổ 40 inch, dày 1.3 mm (Phoenix)... (mã hs da pu tổng hợ/ mã hs của da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Da (PU) có phản quang tổng hợp khổ 40 inch, dày 1.3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu có phản/ mã hs của da pu có p)
- Mã HS 43040010:  Da (PU) tổng hợp phản quang khổ 40 inch, dày 1.1-1.3 mm (GB8200S)... (mã hs da pu tổng h/ mã hs của da pu tổn)
- Mã HS 43040010:  Da (PU) tổng hợp có phản quang khổ 40 inch, dày 1.3 mm (Phoenix B)... (mã hs da pu tổng h/ mã hs của da pu tổn)
- Mã HS 43040010: Da (PU) tổng hợpcó phản quang khổ 40 inch, dày 1.1-1.3 mm (GB8200 W)... (mã hs da pu tổng hợ/ mã hs của da pu tổng)
- Mã HS 43040010: Vải giả da về theo cuộn khổ 40 inch đến 80 inch/ Neoprenene (Fake leather)... (mã hs vải giả da về t/ mã hs của vải giả da v)
- Mã HS 43040010: Da tổng hợp các loại khổ 44 inch. Xuất thanh lý theo TKNK 102500267920 ngày 25/02/2019. Mục 2: 1 M... (mã hs da tổng hợp các/ mã hs của da tổng hợp)
- Mã HS 43040010: BARE SOCK, 2.5MM/44"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 49 tk nhập 102476376110 ngày 11/02/2019... (mã hs bare sock 25m/ mã hs của bare sock 2)
- Mã HS 43040010: BAMBY SKIN, 1TONE/44"/WHITE(10A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 33 tk nhập 102476387860 ngày 11/02/2019... (mã hs bamby skin 1to/ mã hs của bamby skin)
- Mã HS 43040010: AQUA SUEDE, CDP, 0.8MM/51"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 01 tk nhập 102476509700 ngày 11/02/2019... (mã hs aqua suede cdp/ mã hs của aqua suede)
- Mã HS 43040010: KITE BUCK, 1.1MM, MIRAGE/54"/BLACK(00A)-Da lông nhân tạo tái xuất từ mục 45 tk nhập 102102487861560 ngày 18/02/2019... (mã hs kite buck 11m/ mã hs của kite buck 1)
- Mã HS 43040010: Vải dệt thoi giả lông (gồm phần lông: 100% Acrylie, và phần vải cắm lông: 100% Polyester) HP-30701, xuất theo mục 4 TK số 102468619300/E23 ngày 29/01/2019... (mã hs vải dệt thoi gi/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 43040010: VẢI LÔNG NHÂN TẠO, MỚI 100%#&... (mã hs vải lông nhân t/ mã hs của vải lông nhâ)
- Mã HS 43040010: THẮT LƯNG DA NHÂN TẠO, HÀNG MỚI 100%#&... (mã hs thắt lưng da nh/ mã hs của thắt lưng da)
- Mã HS 43040010: Da nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs da nhân tạo hà/ mã hs của da nhân tạo)
- Mã HS 43040020: Dây kết lông nhân tạo... (mã hs dây kết lông nh/ mã hs của dây kết lông)
- Mã HS 43040020: Da lông nhân tạo (ch)... (mã hs da lông nhân tạ/ mã hs của da lông nhân)
- Mã HS 43040020: Nhãn Logo chất liệu giả da/ Label Logo Fake Leather... (mã hs nhãn logo chất/ mã hs của nhãn logo ch)
- Mã HS 43040020: BTP Lót thân sau áo, bằng lông giả (size: 95,100,105,110,115), Hàng mới 100%... (mã hs btp lót thân sa/ mã hs của btp lót thân)
- Mã HS 43040091: TÚI THỂ THAO... (mã hs túi thể thao/ mã hs của túi thể thao)
- Mã HS 43040099: Vải giả da... (mã hs vải giả da/ mã hs của vải giả da)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: vải giả da dạng chiếc... (mã hs vải giả da dạng/ mã hs của vải giả da d)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo các loại ... (mã hs lông nhân tạo c/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Da TPU mạ bạc/ TPU FILM... (mã hs da tpu mạ bạc// mã hs của da tpu mạ bạ)
- Mã HS 43040099: Dây đai da/ Leather Strap ... (mã hs dây đai da/ lea/ mã hs của dây đai da/)
- Mã HS 43040099: Dải lông thú nhân tạo/ giả lông... (mã hs dải lông thú nh/ mã hs của dải lông thú)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 54"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ mã hs của da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Da hóa học PU, PVC 60"W/ PU, PVC Synthetic leather... (mã hs da hóa học pu/ mã hs của da hóa học p)
- Mã HS 43040099: Lông nhân tạo (Vải lông nhân tạo) (890 YDS- Khổ 60'')... (mã hs lông nhân tạo/ mã hs của lông nhân tạ)
- Mã HS 43040099: Lông thú nhân tạo K:145cm-150cm.TKN:102186932740(XUAT 1 PHAN)... (mã hs lông thú nhân t/ mã hs của lông thú nhâ)
- Mã HS 43040099: Miếng da trang trí(da nhân tạo)(là cả dòng hàng số 27 tờ khai 102561495960)... (mã hs miếng da trang/ mã hs của miếng da tra)
- Mã HS 43040099: Túi da 607046M0VN... (mã hs túi da 607046m0/ mã hs của túi da 60704)
- Mã HS 43040099: Túi đeo 607049M0VN... (mã hs túi đeo 607049m/ mã hs của túi đeo 6070)
- Mã HS 43040099: Lông mi nhân tạo, mới 100%... (mã hs lông mi nhân tạ/ mã hs của lông mi nhân)
Chương tiếp theo…
Chương 42: Các sản phẩm bằng da thuộc; yên cương và bộ yên cương; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tương tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ ruột con tằm)
Chương 44: Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ