Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Bản đồ tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu

Bản đồ Trade Map về thương mại toàn cầu là một cổng thông tin phân tích miễn phí cho phép người dùng truy cập, so sánh, phân tích và tải xuống các biểu thuế hải quan, hạn ngạch thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp phi thuế quan áp dụng cho một mặt hàng cụ thể ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới. Thậm chị người dung có thể xem và tại được lượng dữ liệu xuất nhập khẩu khổng lồ từ nguồn dữ liệu hải quan của các nước trên thế giới. Tuy nhiên với phiên bản miễn phí người dùng chỉ có thể tiếp cận được một số cột thông tin cơ bản để đánh giá và phân tích tổng quan về một thị trường xuất nhập khẩu cụ thể nào đó.

Tại sao tôi nên sử dụng Bản đồ tiếp cận thị trường Trade Map?

Nếu bạn là NHÀ XUẤT KHẨU hoặc NHÀ NHẬP KHẨU:

Tìm thông tin thuế quan và các yêu cầu tiếp cận thị trường khác một cách nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí trong Trang chủ. So sánh thuế quan áp dụng cho các sản phẩm của bạn trên nhiều thị trường bằng cách sử dụng các biểu đồ và bản đồ tương tác. So sánh thuế quan mà đối thủ cạnh tranh của bạn phải đối mặt tại thị trường đích và xem liệu bạn có lợi thế về thuế quan so với họ hay không.

Nếu bạn là NHÀ CHÍNH SÁCH hoặc CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI:

So sánh thuế quan và các yêu cầu tiếp cận thị trường khác giữa các thị trường. Xác định các thị trường tiềm năng để đa dạng hóa xuất khẩu. In kết quả của bạn hoặc Tải xuống dưới dạng biểu đồ và bảng Excel có thể được nhúng vào báo cáo hoặc đề xuất chính sách.

Nếu bạn là NHÀ NGHIÊN CỨU hoặc NHÀ PHÂN TÍCH THƯƠNG MẠI:

Tải xuống hàng loạt dữ liệu xuất nhập khẩu về thuế quan áp dụng, cung cấp cơ sở dữ liệu bảo hộ thuế quan GTAP, cũng như cơ sở dữ liệu ITC mới về thuế quan ưu đãi trong tương lai. Tìm hiểu lịch trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại.

Nếu bạn là NGƯỜI ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI:

Truy cập các biểu thuế hải quan trong những năm trước và hiện tại theo các chế độ ưu đãi, tối huệ quốc chung (nếu có), tối huệ quốc (MFN) và Tải xuống dữ liệu bằng cách sử dụng các truy vấn tùy chỉnh. Phân tích hơn 400 hiệp định thương mại xuất nhập khẩu đang có hiệu lực cũng như văn bản, lịch trình và các bên của chúng. Triển vọng đối với các đối tác tiềm năng trong các hiệp định thương mại mới và xác định những sản phẩm / lĩnh vực nào nên được đưa vào.

Trang chính thức: https://www.trademap.org/Index.aspx