Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 53: Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy

>> Chương 52 >> Chương 54
1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 53011000: Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Vải 100% Linen, Khổ 53/54"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53012900: Sợi gai dầu dùng để trám keo 200G- 0876007200... (mã hs sợi gai dầu dùn/ mã hs của sợi gai dầu)
- Mã HS 53031000: Đay nguyên liệu thô tự nhiên BANGLADESH BWC, chỉ qua sơ chế thông thường: bóc vỏ, phơi khô, mới 100%... (mã hs đay nguyên liệu/ mã hs của đay nguyên l)
- Mã HS 53031000: Đay thô nguyên liệu (chưa qua sơ chế), Hàng mới 100%... (mã hs đay thô nguyên/ mã hs của đay thô nguy)
- Mã HS 53039000: Đai thun- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun elast/ mã hs của đai thun el)
- Mã HS 53039000: Đai thun (2mm)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 2mm/ mã hs của đai thun 2m)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5cm)_ Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ mã hs của đai thun 5c)
- Mã HS 53039000: Đai thun (5CM)- Elastic Band. Hàng mới 100%... (mã hs đai thun 5cm/ mã hs của đai thun 5c)
- Mã HS 53050010: Xơ Sisal... (mã hs xơ sisal/ mã hs của xơ sisal)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050023: Bánh xơ dừa phi 350, hàng mới 100%... (mã hs bánh xơ dừa phi/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn 100% linen... (mã hs sợi đơn 100% li/ mã hs của sợi đơn 100%)
- Mã HS 53061000: SỢI ĐƠN- LINEN COTTON YARN... (mã hs sợi đơn linen/ mã hs của sợi đơn lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84.3 decitex, chi số mét 120.05... (mã hs sợi lca70d 100/ mã hs của sợi lca70d)
- Mã HS 53061000: Vải dệt thoi 55% Linen 45% Cotton (Khổ 1.35 MET/ 6071 Yds/ trọng lượng 335.5g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn lanh NM20 100% semi- bleached long fiber Linen Yarn, dùng sản xuât vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi đơn lanh nm/ mã hs của sợi đơn lanh)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53062000: Sợi len 36/2NM linen... (mã hs sợi len 36/2nm/ mã hs của sợi len 36/2)
- Mã HS 53062000: Chỉ sợi lanh (linen yarn)... (mã hs chỉ sợi lanh l/ mã hs của chỉ sợi lanh)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil saphir 50/3 orange... (mã hs chỉ đai/ fil sa/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Ruban de frettage 723S... (mã hs chỉ đai/ ruban/ mã hs của chỉ đai/ rub)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil nylon LOH 2 blanc cire... (mã hs chỉ đai/ fil ny/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ fibre de verre rc10800p109... (mã hs chỉ đai/ fibre/ mã hs của chỉ đai/ fib)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tresse de frettage 22DW noir... (mã hs chỉ đai/ tresse/ mã hs của chỉ đai/ tre)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil frein FO111-23320CA50 SB001... (mã hs chỉ đai/ fil fr/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen các loại (62% linen 38% viscose)... (mã hs sợi linen các l/ mã hs của sợi linen cá)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tie cord TYV FIN B AA52084 (750ft)... (mã hs chỉ đai/ tie co/ mã hs của chỉ đai/ tie)
- Mã HS 53062000: Bánh đánh bóng bằng sợi se dạng tròn 250x24x24... (mã hs bánh đánh bóng/ mã hs của bánh đánh bó)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil etfe AWG18 blanc BMS13-48 T10 CO1G018... (mã hs chỉ đai/ fil et/ mã hs của chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi có thành phần chính là Linen- 100%LINE DYED STRING (NM26)... (mã hs sợi có thành ph/ mã hs của sợi có thành)
- Mã HS 53062000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi se tròn WHITE SCROLL BUFFSOFT250X24lX24... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 53062000: Sợi, chất liệu 55% linen 45% cotton, sợi xe, gồm 2 sợi đơn, chi số sợi đơn trung bình 50Nm tương đương 200 decitex, mã màu: SW100, mới 100%... (mã hs sợi chất liệu/ mã hs của sợi chất li)
- Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ mã hs của dây đay dùn)
- Mã HS 53071000: Sợi đay đã xử lý, dùng để lắp đặt hệ thống nước, 150*150*5MM (hàng mới 100%)... (mã hs sợi đay đã xử l/ mã hs của sợi đay đã x)
- Mã HS 53071000: Sợi đay tự nhiên đơn (14 LBS/1 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ mã hs của sợi đay tự n)
- Mã HS 53071000: Sợi đay dạng đơn, (tên KH: Corchorus spp) loại 28 LBS (Pound)/1 Ply HESIAN, dùng để sản xuất bao đay đóng hàng nguyên liệu dầu thực vật, hàng mới 100%... (mã hs sợi đay dạng đơ/ mã hs của sợi đay dạng)
- Mã HS 53071000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ mã hs của sợi đay)
- Mã HS 53071000: SỢI ĐAY ĐƠN 28LBS/1PLY(SACKING)... (mã hs sợi đay đơn 28l/ mã hs của sợi đay đơn)
- Mã HS 53071000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ mã hs của sợ đay food)
- Mã HS 53071000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ mã hs của sợi đay foo)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-80)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-148)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-254)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-687)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-694)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (150D) (Y-69)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (250D) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (750D*16) (Y-65)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (600D*16) (Y-66)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi nhân tạo FLAP WHEEL... (mã hs bánh vải đánh b/ mã hs của bánh vải đán)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (phụ kiện cửa tấm rèm cửa) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây dù cord/ mã hs của dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 3Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// mã hs của sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Dây đay dùng cuốn rơm, model: BESTSTRONG 16BLS2PLY. Mới 100%... (mã hs dây đay dùng cu/ mã hs của dây đay dùng)
- Mã HS 53072000: Dây đay cuốn rơm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay cuốn rơ/ mã hs của dây đay cuốn)
- Mã HS 53072000: Sợi đay tự nhiên xe 2: (14 LBS/2 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ mã hs của sợi đay tự n)
- Mã HS 53072000: Sợi xe dây đay 16lbs/2ply-16mm, loại 2 sợi xe, hàng mới 100%... (mã hs sợi xe dây đay/ mã hs của sợi xe dây đ)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 2Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// mã hs của sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ mã hs của sợi đay)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ mã hs của dây đay)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (đã xe thành sợi) 2 ply, lực chịu 16LBSchất lượng hessian,100%tossa độ ẩm 14%dầu tối đa 2%mới 100% dùng trong đóng bó rơm rạ.... (mã hs sợi đay đã xe/ mã hs của sợi đay đã)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8,0mm... (mã hs dây dù trắng/ mã hs của dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Cáp OHP/OCP, P/N: 5-23743. Hàng mới 100%.... (mã hs cáp ohp/ocp p// mã hs của cáp ohp/ocp)
- Mã HS 53072000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ mã hs của sợ đay food)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ mã hs của sợi đay foo)
- Mã HS 53072000: Sợi xơ đay dùng để sản xuất bao bì. Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs sợi xơ đay dùng/ mã hs của sợi xơ đay d)
- Mã HS 53082000: Sợi gai dầu dạng cuộn... (mã hs sợi gai dầu dạn/ mã hs của sợi gai dầu)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ mã hs của dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Sợi có thành phần chính là giấy- 57%PAPER 43%POLYESTER DYED STRING (TAKUMI)... (mã hs sợi có thành ph/ mã hs của sợi có thành)
- Mã HS 53089090: Sợi 55% Linen 45% Viscose... (mã hs sợi 55% linen 4/ mã hs của sợi 55% line)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45%Rayon khổ 51/53"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45% Rayon khổ 57/59"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Sợi các loại(Rayon60% Acrylic40%)... (mã hs sợi các loạira/ mã hs của sợi các loại)
- Mã HS 53089090: Vải 98% cotton 2% spandex khổ 55/56"... (mã hs vải 98% cotton/ mã hs của vải 98% cott)
- Mã HS 53089090: Sợi len các loại (55% linene 45% polyester)... (mã hs sợi len các loạ/ mã hs của sợi len các)
- Mã HS 53089090: Sợi dệt từ gốc thực vật 64% Linen 36% Rayon/ Viscose/Modal... (mã hs sợi dệt từ gốc/ mã hs của sợi dệt từ g)
- Mã HS 53089090: Sợi lõi cáp đơn chịu lực yarn 1.25g/m, sợi từ xơ dệt gốc thực vật/ 21JY1.25... (mã hs sợi lõi cáp đơn/ mã hs của sợi lõi cáp)
- Mã HS 53089090: Chỉ bông treo túi lọc trà (Cotton thread), 4250m/cuộn), mới 100%... (mã hs chỉ bông treo t/ mã hs của chỉ bông tre)
- Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm... (mã hs vải lanh khổ 1/ mã hs của vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải 100% LINEN_56/57"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 56"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 57/58"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải lót linen 100% K: 120cm... (mã hs vải lót linen 1/ mã hs của vải lót line)
- Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải lanh khổ 1/ mã hs của vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải chính 100% Linen K.58/59"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091100: Vải 100% Linen K.57-59" (K.57/58")... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% nylon 50% K: 130cm... (mã hs vải phối rayon/ mã hs của vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% linen 50% K: 135cm... (mã hs vải phối rayon/ mã hs của vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải Cotton 58% Linen 25% Rayon 17% 48''... (mã hs vải cotton 58%/ mã hs của vải cotton 5)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh đã tẩy trắng chất liệu 100% linen khổ 51/52"(3598M, trọng lượng: 123.5G/M2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091100: Vải Fabric S-Harris 93254-01 (from Fabricut), pattern name: Gondolier-PL, color: Salt Plain, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ mã hs của vải fabric s)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi 100% linen(Vải dệt thoi từ sợi lanh chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng);Art: 1119 8530;Col: 8532 blue;141.22 g/m2(550m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100 % Linen 55''... (mã hs vải 100 % linen/ mã hs của vải 100 % li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%linen K.52/54"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53091900: VAI 100% LINEN K:144CM... (mã hs vai 100% linen/ mã hs của vai 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Nilen khổ 53"... (mã hs vải 100% nilen/ mã hs của vải 100% nil)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen K53/54"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K.140cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K.150cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN 100%, 52"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh khổ 270 cm... (mã hs vải 100% lanh k/ mã hs của vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58''-60''... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: vải 100% linen, khổ 150cm... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen, kho 55/56"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VAI CHINH 100% LINEN 55/56"... (mã hs vai chinh 100%/ mã hs của vai chinh 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% LINEN 51"... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen. Khổ 52/54''... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VẢI CHÍNH 100%LINEN 56/58''... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%Linen (Flax) (58/60")... (mã hs vải 100%linen/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53091900: Vải chính 60% linen 40% cotton... (mã hs vải chính 60% l/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53091900: Vải bọc sofa 100% LINEN, 140cm... (mã hs vải bọc sofa 10/ mã hs của vải bọc sofa)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi (100%Linen,56/57")... (mã hs vải dệt thoi 1/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính khổ 52/53" 100% Linen... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 100% K125/127cm... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53091900: Chỉ may các loại (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may các loạ/ mã hs của chỉ may các)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 51".hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 54".hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 305cm (50 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 237cm (10 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 135cm (80 met)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen K.57-59" (K.57/58")... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải sợi lanh (linen fabric) khổ 1m40... (mã hs vải sợi lanh l/ mã hs của vải sợi lanh)
- Mã HS 53091900: Vải linen 53" (KH201-14- 100% linen)... (mã hs vải linen 53/ mã hs của vải linen 53)
- Mã HS 53091900: Vải 35% Cotton 65% Polyester K.57/58"... (mã hs vải 35% cotton/ mã hs của vải 35% cott)
- Mã HS 53091900: Vải chính 52%LINEN 48%COTTON- K:53/54"... (mã hs vải chính 52%li/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 99% cotton 1% K: 150cm... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% rayon/viscose (khổ 1.44M)... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% sợi lanh 140cm * 513.1M... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 100% K:140-145 cm(-- Loại khác)... (mã hs vải linen 100%/ mã hs của vải linen 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi linen 100% khổ 130cm, 205g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100%Linen, khổ 52/54" (193g/1yds)... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải Bố- 14OZ WAXED CANVAS (1 Yard 0.9144 mét)... (mã hs vải bố 14oz wa/ mã hs của vải bố 14oz)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi FW53091900- 100%LINEN- 147/148CM... (mã hs vải dệt thoi fw/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ 53/54" (7832 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 15% Polyester 85%Linen K.53-55" (K.53/54")... (mã hs vải 15% polyest/ mã hs của vải 15% poly)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 50% Ramie 50% K: 105-110cm-- Loại khác... (mã hs vải linen 50% r/ mã hs của vải linen 50)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (100% lanh), khổ:165CM.... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 79% tencel (lyocell) 19% poly 2% spandex... (mã hs vải chính 79% t/ mã hs của vải chính 79)
- Mã HS 53091900: Vải 85%- 100% Rayon các loại và thành phần khác K50/60... (mã hs vải 85% 100% r/ mã hs của vải 85% 100)
- Mã HS 53091900: Vải 55% Linen 45% Rayon khổ 56/57" (24140 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính_WOVEN FABRIC LINEN 100% W: 138/140CM_F1M04-132... (mã hs vải chínhwoven/ mã hs của vải chínhwo)
- Mã HS 53091900: Vải chính/ Shell Fabric, Linen 100% khổ 57/58'' (WSSH8BS08)... (mã hs vải chính/ shel/ mã hs của vải chính/ s)
- Mã HS 53091900: Vải 93% linen 7% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 10269.81 mét... (mã hs vải 93% linen 7/ mã hs của vải 93% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính (phối) dệt thoi 100% Linen, khổ 52", trọng lượng 195g/m2... (mã hs vải chính phối/ mã hs của vải chính p)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% linen w58'' (135.8g/m2, 10m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ 100% linen đã nhuộm khổ 54"-55", trọng lượng 172 g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải KRAVET-34241.35.0, 50% cupro rayon 30% cotton 20% rayon, width 54"... (mã hs vải kravet3424/ mã hs của vải kravet3)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoii 100% linen w57/58'' (170g/m2, 21715.9 yds), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh (558.8 mét dài khổ 150 cm, quy ra bằng 838.2 mét vuông, hàng mới 100%)... (mã hs vải 100% lanh/ mã hs của vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 99%Linen 1%Cotton đã qua xử lý chống nhàu,định lượng 135g/m2 khổ 56''(1737.2y)... (mã hs vải dệt thoi 99/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Fabric S-Harris 96170-01 (from Fabricut), pattern name: Goowin-SH, color: Hunter Jade, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ mã hs của vải fabric s)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi, thành phần: 100% lanh, loại đã nhuộm và từ các sợi có màu khác nhau, 190 g/m2, khổ: 297 cm, mã hàng HMOR132308, dùng để sản xuất mành rèm, hiệu Harlequin, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi C-3-3328-BIO 100% linen khổ 52/54,định lượng: 242g/yard, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải bọc đầu giường, đuôi giường, dệt thoi từ sợi lanh (Tess.Lisboa- 90LI 10PA). Hàng mới 100%... (mã hs vải bọc đầu giư/ mã hs của vải bọc đầu)
- Mã HS 53091900: Vải dùng trang trí nội thất (bọc gối sofa), Mã Glow green 42002-009. FABRIC WIDTH: 56.5 ".Thành phần 100% Linen. Hàng mới 100%... (mã hs vải dùng trang/ mã hs của vải dùng tra)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- 100% linen fabric mosaique red... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen khổ 52/53"... (mã hs vải mẫu 100% li/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải dùng cho đồ nội thất mã JT013698017 Corded Velvet, thành phần 100% cotton, khổ vải 137cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ mã hs của vải dùng cho)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu dùng cho mã hàng SUMIKIN VL6242R, vải 100%linen, W:126cm... (mã hs vải mẫu dùng ch/ mã hs của vải mẫu dùng)
- Mã HS 53091900: Vải bọc ghế và sofa-UPHOLSTERY FABRICS (LOOM 100% LINEN WIDTH 140 CM) (201.4M*1.4M281.96M2)... (mã hs vải bọc ghế và/ mã hs của vải bọc ghế)
- Mã HS 53091900: Vải lanh làm mẫu- thành phần:Lanh 100% (khổ rộng:150cm)/100% LINEN FABRIC... (mã hs vải lanh làm mẫ/ mã hs của vải lanh làm)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ vải 140cm- AMALFIA FARFALLE Tendre accord... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen... (mã hs vải mẫu 100% li/ mã hs của vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Polyester, khổ vải 143cm- Sherborne Aqua- CHAMBRE ERIC ET HA OREILLERS... (mã hs vải 100% polyes/ mã hs của vải 100% pol)
- Mã HS 53091900: Vải 87% linen 13% Cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION Un raffinement nomade... (mã hs vải 87% linen 1/ mã hs của vải 87% line)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP-Charvet, xuât xư Phap, 97% linen, 3% cotton- vichy torchon rouge,... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải 87%Linen 13% cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION A l'approche du vent... (mã hs vải 87%linen 13/ mã hs của vải 87%linen)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 54/56"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 56/58"... (mã hs vải 100%linen k/ mã hs của vải 100%line)
- Mã HS 53092100: VAI 55% LINEM 45% COTTON 58"... (mã hs vai 55% linem 4/ mã hs của vai 55% line)
- Mã HS 53092100: VẢI 55% LINEN 45% COTTON K55/58"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính 51%linen 49%viscose-54"... (mã hs vải chính 51%li/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 53092100: Vải 51% linen 49% cotton K: 57/58"... (mã hs vải 51% linen 4/ mã hs của vải 51% line)
- Mã HS 53092100: Vải 80% linen 20% polyester woven w48/53"... (mã hs vải 80% linen 2/ mã hs của vải 80% line)
- Mã HS 53092100: Vải 55% linen 45% rayon 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính_76% LINEN 24% COTTON Width: 148 cm_M1E32-197... (mã hs vải chính76% l/ mã hs của vải chính76)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi, 55% Rayon, 45% Linen, hàng mới 100%, khổ 54/55", dài 24038.4 yard... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi chưa tẩy trắng 55% Linen 42% Rayon 3% spandex khổ 52'' 9810Y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi từ sợi lanh, 55% linen 45% cotton, đã tẩy trắng, trọng lượng 188G/M2, khổ 52/54" (9248.5YDS)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải chính 55% Linen 45%cotton, khổ 56-58"... (mã hs vải chính 55% l/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải lanh, Mới 100%... (mã hs vải lanh mới 1/ mã hs của vải lanh mớ)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINE 54'-56'... (mã hs vải 100% line 5/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vai 52% line 48% rayon... (mã hs vai 52% line 48/ mã hs của vai 52% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh LINEN/VISCOSE... (mã hs vai chinh linen/ mã hs của vai chinh li)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 100% Linen 54"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53092900: vải CLOTH 100% LINEN 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
- Mã HS 53092900: Vải 55% linen 45% cotton... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Poly_54"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen K.150/155cm... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen (W1.4m)... (mã hs vải bọc 100% li/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 46% Rayon K51"... (mã hs vải 54% linen 4/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% woven, khổ 1.4m... (mã hs vải bọc 100% wo/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen, khổ 1.4m... (mã hs vải bọc 100% li/ mã hs của vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 49%Rayon khổ 52"... (mã hs vải 51%linen 49/ mã hs của vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 45% Cotton_43"... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 67% Rayon 33% Linen_52.5"... (mã hs vải 67% rayon 3/ mã hs của vải 67% rayo)
- Mã HS 53092900: Vải chính 55% Linen 45% Cotton... (mã hs vải chính 55% l/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen 45%Cotton K 54/56"... (mã hs vải 55%linen 45/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 53% linen 47% cotton, kh:52"... (mã hs vải 53% linen 4/ mã hs của vải 53% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% linen 48% cotton khổ 56'... (mã hs vải 52% linen 4/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: VÀI 45% COTTON 55% LINEN K57/58"... (mã hs vài 45% cotton/ mã hs của vài 45% cott)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 58%COTTON 42%LINEN 57"... (mã hs vải chính 58%co/ mã hs của vải chính 58)
- Mã HS 53092900: Vải 50%Cotton 50%Linen k: 42-44''... (mã hs vải 50%cotton 5/ mã hs của vải 50%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải 65% Linen 32% Nylon 3% PU_52"... (mã hs vải 65% linen 3/ mã hs của vải 65% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Viscose K:51/53"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 57% Linen 43% Viscose K.50/52"... (mã hs vải 57% linen 4/ mã hs của vải 57% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 48% Viscose K.50/52"... (mã hs vải 52% linen 4/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen khổ 130cm- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53%LINEN 47%RAYON 51/53''... (mã hs vải chính 53%li/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 55%LINEN 45%RAYON 56/58''... (mã hs vải chính 55%li/ mã hs của vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% LINEN 45%COTTON 55"... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 88% Polyester 12% Elastane 143CM... (mã hs vải 88% polyest/ mã hs của vải 88% poly)
- Mã HS 53092900: Vai 55% linen 45% viscose kho 51/53"... (mã hs vai 55% linen 4/ mã hs của vai 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 60% Linen 40% Cotton 52/54"... (mã hs vải chính 60% l/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải chính 51%LINEN 49%RAYON- K:58/60"... (mã hs vải chính 51%li/ mã hs của vải chính 51)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57%LINEN 43%VISCOSE 51/53''... (mã hs vải chính 57%li/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải 66% Linen 34% Cotton K.140/145 cm... (mã hs vải 66% linen 3/ mã hs của vải 66% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 80% rayon 20% linen k.53-55"... (mã hs vai chinh 80% r/ mã hs của vai chinh 80)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 55% linen 45% rayon k.54-56"... (mã hs vai chinh 55% l/ mã hs của vai chinh 55)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 50% linen 50% rayon k.54-56"... (mã hs vai chinh 50% l/ mã hs của vai chinh 50)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53.5%LINEN 46.5%RAYON 51/53"... (mã hs vải chính 535%/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải chính: 55% linen 45% viscose rayon... (mã hs vải chính 55%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 50.1%LINEN 49.9%COTTON 53/55"... (mã hs vải chính 501%/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% Linen 47% Cotton 57/58... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 56%LINEN 44%COTTON 146cm (Mới 100%)... (mã hs vải 56%linen 44/ mã hs của vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính khổ 51/52" 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53.9%LINEN 46.1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 539%/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57.9%LINEN 42.1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 579%/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải chính 70% Linen 30% Nylon khổ 136 cm... (mã hs vải chính 70% l/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56%Linen 44%Rayon, khổ: 56/58"... (mã hs vải chính 56%li/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57% VISCOSE 43% LINEN W: 140CM... (mã hs vải chính 57% v/ mã hs của vải chính 57)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 70% VISCOSE 30% LINEN W: 53/54"... (mã hs vải chính 70% v/ mã hs của vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải K: 129CM (125/130cm) Linen55%Cotton45%... (mã hs vải k 129cm 1/ mã hs của vải k 129cm)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi từ sợi lanh- 100% Linen, 54''... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55% Linen 45% Cotton, K.57/58")... (mã hs vải chính 55%/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: Vải 51% Linen 49% Visco (Rayon), khổ 48/50"... (mã hs vải 51% linen 4/ mã hs của vải 51% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 54% LINEN 43% RAYON 3% SPAN K.46"... (mã hs vải chính 54% l/ mã hs của vải chính 54)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 44% Cotton, 1% Polyester_56"... (mã hs vải 55% linen/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% Linen 40% Viscose K.53-54"... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 30% Poly 16% Viscose 2% El K55... (mã hs vải 52% linen 3/ mã hs của vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải 75% Cotton 25% Linen K.57-59" (k.57/58")... (mã hs vải 75% cotton/ mã hs của vải 75% cott)
- Mã HS 53092900: Vải 55 % linen 45% cotton khổ 55/56", 174GSM... (mã hs vải 55 % linen/ mã hs của vải 55 % lin)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Viscose-K53/54" (1937,10 YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 28% Cotton 18% Viscose K 55/57"... (mã hs vải 54% linen 2/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45% viscose-K53/54" (2790,70YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 50% Linen 50% Cotton Khổ 145CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 50% linen 5/ mã hs của vải 50% line)
- Mã HS 53092900: Vải 20% Polyester 80%Linen K.53-55" (K.53/54")... (mã hs vải 20% polyest/ mã hs của vải 20% poly)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 75% Linen 25% Cotton REF.8340A 56"... (mã hs vải dệt thoi 75/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% cotton, 45%lanh), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% viscose 45% polyester 3% elastane 150CM... (mã hs vải 52% viscose/ mã hs của vải 52% visc)
- Mã HS 53092900: Vải chính 82% rayon/viscose 18% nylon (khổ 1.4M)... (mã hs vải chính 82% r/ mã hs của vải chính 82)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% lanh, 45% cotton), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (70% cotton, 30% lanh), khổ: 128CM.... (mã hs vải dệt thoi 7/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 80%Cotton, 20%Linen-K140cm (3697.4 YD)/FABRIC... (mã hs vải 80%cotton/ mã hs của vải 80%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải chính 53% linen 45% rayon (viscose) 2%spandex... (mã hs vải chính 53% l/ mã hs của vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải 41%LINEN 37%SISAL 22%RAYON FABRIC WIDTH:59/60"... (mã hs vải 41%linen 37/ mã hs của vải 41%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 70% cotton 30% linen-K142cm (5952.9 YD)/FABRIC... (mã hs vải 70% cotton/ mã hs của vải 70% cott)
- Mã HS 53092900: Vải lót 53% rayon/viscose 47% polyester (khổ 1.48M)... (mã hs vải lót 53% ray/ mã hs của vải lót 53%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Rayon- vải đã nhuộm khổ 57... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi: 55% Linen 45% rayon 185GSM khổ:52/53"... (mã hs vải dệt thoi 5/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí 65% Cotton 35% polyester W1200*H900mm... (mã hs vải trang trí 6/ mã hs của vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi linen 57% cotton 43% khổ 134cm, 268g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 52% Linen 48% Cotton khổ 56/57" 160G/M2... (mã hs vải dệt thoi 52/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 53% linen 47% cotton khổ 108-110cm... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 75% rayon 21% polyester 4% spandex k.54-56"... (mã hs vai chinh 75% r/ mã hs của vai chinh 75)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Cotton-K140/142 cm (8291.7 YD)/FABRIC... (mã hs vải 55%linen 4/ mã hs của vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi FW53092900- 53%TENCEL47%LINEN- (56")57/8"... (mã hs vải dệt thoi fw/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải lót 50% rayon/viscose 45% modal 5% linen (KHỔ 1.4M)... (mã hs vải lót 50% ray/ mã hs của vải lót 50%)
- Mã HS 53092900: Vải dêt thoi 55% Linen 45% cotton khổ 56/57" (19424 yds)... (mã hs vải dêt thoi 55/ mã hs của vải dêt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 55% linen 45% cotton; KHỔ 55"; 9793.2 YDS... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 40% linen 34% cotton 26% polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 40/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính Linen 74% Cotton 26% khổ 135-140 cm (98WA106-4)... (mã hs vải chính linen/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53092900: Vải Fabric Petham Almond, 67% linen 33% cotton, width 54"... (mã hs vải fabric peth/ mã hs của vải fabric p)
- Mã HS 53092900: Vải chính 88% nylon 12% elastane/spandex/lycra (khổ 1.45M)... (mã hs vải chính 88% n/ mã hs của vải chính 88)
- Mã HS 53092900: Vải 16% silk, 84% linen, khổ 140cm, số lượng:31.3m 43.82m2... (mã hs vải 16% silk 8/ mã hs của vải 16% silk)
- Mã HS 53092900: Tấm vải trang trí 65% cotton 35% polyester (1260 x 2030mm)... (mã hs tấm vải trang t/ mã hs của tấm vải tran)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 63% linen 19% cotton 17% nylon 1% pu khổ 134cm... (mã hs vải dệt thoi 63/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí (65% cotton 35 % polyester) (W1460 x H1060mm)... (mã hs vải trang trí/ mã hs của vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải 40% Linen 34% Cotton 26% Polyester Khổ 150CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 40% linen 3/ mã hs của vải 40% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 50%Linen 50%Cotton, trọng lượng 165g/m2, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 81% linen 19% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 6382.24 mét... (mã hs vải 81% linen 1/ mã hs của vải 81% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 38% polyamide 32% linen 30% rayon/viscose (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 38% p/ mã hs của vải chính 38)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54% linen 46% cotton khổ: 56/57 inch (từ sợi lanh)... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, định lượng 230g/m2, khổ 132cm... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 18% silk, 82% linen, khổ 140cm, số lượng: 5m 7m2, code: 82W359... (mã hs vải 18% silk 8/ mã hs của vải 18% silk)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 45% Cotton 55% Linen khổ 57/58" 164.27gsm đã được nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 45/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 45% Viscose 1% Metallic khổ 55/56" (7216 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 54% linen 4/ mã hs của vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 82% linen 18% cotton, khổ 57/58'', định lượng 139.31g/m2... (mã hs vải dệt thoi 82/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính 52% Linen 45% Rayon (Viscose) 3% Spandex (Elastane) K48-50"... (mã hs vải chính 52% l/ mã hs của vải chính 52)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH KHỔ 59",LINEN 59%/ POLYESTER 31%/ RAYON 7%/ POLYURETHANE 3%... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Nilen 46% Viscose. (Khổ 53/54" 1569 MTR) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Line 45% Cotton (Vải dệt thoi, trọng lượng 105g/m2, khổ 137 cm)... (mã hs vải 55% line 45/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56% linen 43% rayon/viscose 1% elastane/spandex/lycra khổ 48"... (mã hs vải chính 56% l/ mã hs của vải chính 56)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 34% cotton 33% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 168.48g/m2... (mã hs vải 33% linen 3/ mã hs của vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 23% cotton 44% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 149.76g/m2... (mã hs vải 33% linen 2/ mã hs của vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải F TEAHOUSEBLACK 16600- 55% Linen, 45% Viscose (Kho: 142cm, 2453.9met)... (mã hs vải f teahouseb/ mã hs của vải f teahou)
- Mã HS 53092900: Vải chính 62% linen 35% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 62% l/ mã hs của vải chính 62)
- Mã HS 53092900: Vải chính 63% linen 35% rayon/viscose 2% elastane/spandex/lycra (khổ 1.3M)... (mã hs vải chính 63% l/ mã hs của vải chính 63)
- Mã HS 53092900: Vải chính 68% linen 29% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1.4M)... (mã hs vải chính 68% l/ mã hs của vải chính 68)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane đã nhuộm Khổ 43'' 4175Yds... (mã hs vải dệt thoi 49/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 51% linen 46% Rayon 4% Spandex khổ 52/53" 211.23g/m2 (7003.6 yds)... (mã hs vải dệt thoi 51/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 57%LINEN 43%VISCOSE-6027.70 mét(khổ 130/135cm,172gsm, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 57/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 44% Linen 22% Cotton 19% Rayon 13% Poly 2% PU check, khổ 44": 678 Yds... (mã hs vải dệt thoi 44/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: vải dệt thoi 58% LINEN 22% LYOCELL 20% COTTON, đã nhuộm, khổ 60", trọng lượng 190g/m2... (mã hs vải dệt thoi 58/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 59% Linen + 41% Viscose, đã nhuộm màu, khổ 131cm, dài 5146.9 mét (190.9g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 59/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 66% LINEN 34% COTTON, đã nhuộm(2444Y, khổ 55/56'', định lượng 215g/m2, mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 66/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 61% Linen 39% Cotton;Art: PM-0417-0230;Col: WHITE;119.3 g/m2(2192.8m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 61/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 60" (55% Linen 45% Cotton-Vai det thoi QK: 3020,6 Yard kho 58" 2.919,91 Yard kho 60")... (mã hs vải chính 60/ mã hs của vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 100% polyester khổ 142/145cm 79.7g/m2 (670 m) thuộc dòng hàng 1 của tk 101220480210... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính_COTTON LINEN Y/D JARUARD CLOTH YARN DYED FABRIC COTTON 45% LINEN 55% W: 112/114 cm_M1M53-162... (mã hs vải chínhcotto/ mã hs của vải chínhco)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 48%Viscose 1%Elastane, Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ vải 47", 1yds 1.09161072m2, hàng mới 100%)... (mã hs vải 51%linen 48/ mã hs của vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 38%LINEN 30%VISCOSE 20%NYLON 9%POLYESTER 3%ELASTANE W56/58";(260G/M2, 3346 YDS), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55%Linen 45%Cotton) Vải dệt thoi từ sợi lanh, có tỉ trọng lanh dưới 85%; khổ: 56"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải chính 55%l/ mã hs của vải chính 5)
- Mã HS 53092900: WOKM07V_(0260003800B.)#&Vải chính_LINEN 50% COTTON 47% POLYURETHANE 3% TWILL WEAVE DYED W120cm (C/#193/194/196/197)... (mã hs wokm07v026000/ mã hs của wokm07v026)
- Mã HS 53092900: AH-NOB/2019 198834 VAI1#&Vải 55% linen 45% rayon khổ 50/52"... (mã hs ahnob/2019 198/ mã hs của ahnob/2019)
- Mã HS 53092900: DR0248_VC01_NAVY FLORAL#&Vải 55% Linen 45% Viscose màu Navy Floral khổ 53/54"... (mã hs dr0248vc01nav/ mã hs của dr0248vc01)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi C-4-4068 60% linen 40 % poly khổ 58/60,định lượng: 242g/yard,mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% COTTON 40% LINEN, định lượng 115gsm, K: 57/58". Dùng sản xuất áo sơ mi. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 60/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 55% Flax(Linen) 42% Viscose Rayon 3% Spandex khổ 46"... (mã hs vải mẫu 55% fla/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải đầu cây 55% flax (linen) 45% cotton khổ 49/50", dùng để kiểm tra màu. Hàng mẫu... (mã hs vải đầu cây 55%/ mã hs của vải đầu cây)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu, 55% Linen 45% Cotton, khổ: 57/58"... (mã hs vải mẫu 55% li/ mã hs của vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 16YD406, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, đã nhuộm, trọng lượng 174g/m2, khổ vải 1.30m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 16/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi LCC-13027-401C, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1.42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi lc/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 17CF0526HY-1-XY, thành phần 53% sợi lanh 47% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1.42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 17/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 52% LI 45% C 3% PU khổ 110cm... (mã hs vải mẫu 52% li/ mã hs của vải mẫu 52%)
- Mã HS 53092900: Vải 56%linen, 42%cotton,2%elasthan 140cm... (mã hs vải 56%linen 4/ mã hs của vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi bleached 65% Linen 35% Cotton khổ 53/54". Mới 100% (64 x 54/ 32S x 17L, 109 GSM, PLAIN, SOFT FINISH)... (mã hs vải dệt thoi bl/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- pepite naturel 80% linen, 12% cotton, 8% polyester... (mã hs vai dêt hiêu tr/ mã hs của vai dêt hiêu)
- Mã HS 53092900: Vải... (mã hs vải/ mã hs của vải)
- Mã HS 53101090: Vải bạt khổ 54"... (mã hs vải bạt khổ 54/ mã hs của vải bạt khổ)
- Mã HS 53101090: Vải bò Denim 54"... (mã hs vải bò denim 54/ mã hs của vải bò denim)
- Mã HS 53101090: Vải bạt 58" (vải dệt thoi từ sợi đay)... (mã hs vải bạt 58 vả/ mã hs của vải bạt 58)
- Mã HS 53109000: Vải dệt gai-RAMIE 100%... (mã hs vải dệt gairam/ mã hs của vải dệt gai)
- Mã HS 53109000: Vải lót TC 186T K.56/57"... (mã hs vải lót tc 186t/ mã hs của vải lót tc 1)
- Mã HS 53109000: Vải lót 100% Poly K.58/60"... (mã hs vải lót 100% po/ mã hs của vải lót 100%)
- Mã HS 53109000: Dây chặn rotor/ Fil d'arret rotor... (mã hs dây chặn rotor// mã hs của dây chặn rot)
- Mã HS 53109000: Vai chinh 97% poly 3% span K 58/60"... (mã hs vai chinh 97% p/ mã hs của vai chinh 97)
- Mã HS 53109000: Vải 55% ramie, 45% rayon-K53/54" (3240,60YD)... (mã hs vải 55% ramie/ mã hs của vải 55% rami)
- Mã HS 53109000: 03-FAB-HESS-300- Vải bố HESSIAN (khổ 1.6m, dài 4000m)... (mã hs 03fabhess300/ mã hs của 03fabhess)
- Mã HS 53109000: 03-FAB-HESS-380- Vải bố HESSIAN (khổ 1.6m, dài 7000m)... (mã hs 03fabhess380/ mã hs của 03fabhess)
- Mã HS 53109000: Vải nội thất dùng để may rèm cửa GRANUM 12, chất liệu vải 75% polyester- khổ vải 138 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất dù/ mã hs của vải nội thất)
- Mã HS 53109000: Vải dệt bằng sợi đay dày. Mới 100%... (mã hs vải dệt bằng sợ/ mã hs của vải dệt bằng)
- Mã HS 53109000: 'Vải nội thất dùng để may rèm cửa LD2296D-11, chất liệu vải 100% polyester- khổ vải 280 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250 GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất d/ mã hs của vải nội thấ)
- Mã HS 53109000: Vải dệt thoi ZI Z431/03 DUKE REVERSIBLE MINERAL. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi zi/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110010: Vải chính 50%Cotton,50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50%co/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53110020: Vải bố làm từ xơ chuối Abaca- ABACA PLACEMAT, màu đỏ, hàng nhập làm mẫu, mới 100%... (mã hs vải bố làm từ x/ mã hs của vải bố làm t)
- Mã HS 53110090: Vải 100% hemp 56... (mã hs vải 100% hemp 5/ mã hs của vải 100% hem)
- Mã HS 53110090: Vải viền đế giày 10mm... (mã hs vải viền đế già/ mã hs của vải viền đế)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57''... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: vải CLOTH 100% HEMP 54"... (mã hs vải cloth 100%/ mã hs của vải cloth 10)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57/59"... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% paper (K.155cm)... (mã hs vải 100% paper/ mã hs của vải 100% pap)
- Mã HS 53110090: Vải 55% hemp 45% cotton 56... (mã hs vải 55% hemp 45/ mã hs của vải 55% hemp)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Lyocell K57"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Cotton 54/56"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải 55% Linen 45% Rayon- K55"... (mã hs vải 55% linen 4/ mã hs của vải 55% line)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% ramie- khổ: 53"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% LINEN, khổ 1.35m... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57/58" 100% Lyocell... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính LI 76% LYO 24%, khổ 1.4m... (mã hs vải chính li 76/ mã hs của vải chính li)
- Mã HS 53110090: Vải lót ghế/LINEN FABRIC 170*70*2MM... (mã hs vải lót ghế/lin/ mã hs của vải lót ghế/)
- Mã HS 53110090: Vải có thành phần 100% LINEN khổ 52"... (mã hs vải có thành ph/ mã hs của vải có thành)
- Mã HS 53110090: Vải chính L 55% C 40% PU 5%, khổ 1.12m... (mã hs vải chính l 55%/ mã hs của vải chính l)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel (Vải dệt thoi, khổ 57")... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 20%Cotton 80%Cây gai (khổ rộng: 0.36 m)... (mã hs vải 20%cotton 8/ mã hs của vải 20%cotto)
- Mã HS 53110090: Vải chính Cotton 70% Polyester 30% W125/130CM... (mã hs vải chính cotto/ mã hs của vải chính co)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57" 100% Lyocell (TencelLyocell)... (mã hs vải chính khổ 5/ mã hs của vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng <85% Modal + TP khác khổ 138cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng >85% Modal + TP khác khổ 147cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi ramie 100% khổ 124/126cm, 140g/m2... (mã hs vải dệt thoi ra/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải 100% ORGANIC COTTON (K hổ 57/58" 6343.20 met)... (mã hs vải 100% organi/ mã hs của vải 100% org)
- Mã HS 53110090: Vải 60% ramie 31% rayon 9%cotton (Vải dệt thoi, khổ 53")... (mã hs vải 60% ramie 3/ mã hs của vải 60% rami)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 53% Hemp 44% Recycled poly 3% Elastane (48/49")... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 55% linen 45% rayon, định lượng 190g/m2, khổ 129cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi từ sợi cây gai, 14 inch, 110440m, 142g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải không dệt thấm nước làm từ sợi gỗ dùng trong may mặc y tế 40CM*3300M*82GSM... (mã hs vải không dệt t/ mã hs của vải không dệ)
- Mã HS 53110090: VẢI CHÍNH-TRNDLVY1241-RAYON 53% POLYESTER 45% POLYURETAN 2% KHỔ 58/60 (0.2KG/1YD)... (mã hs vải chínhtrndl/ mã hs của vải chínhtr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 78%Tencel 22%Nylon(dệt từ các sợi mầu trong lượng 106g/m2 271y khổ 57 ")... (mã hs vải dệt thoi 78/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Bao gáy vải dệt từ sợi giấy (màu đen, 45mm, 500m/cuộn, 100 cuộn), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bao gáy vải dệt/ mã hs của bao gáy vải)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel RST073, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel CLOUDY NIGHT, dệt thoi từ thực vật đã in hoa,trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ mã hs của vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Túi đeo chéo cho nam nữ, thương hiệu DRIFTWOOD, chất liệu vải bố, kích thước 28x22cm, mới 100%... (mã hs túi đeo chéo ch/ mã hs của túi đeo chéo)
- Mã HS 53110090: Vải xơ dệt từ sợi thực vật (dùng làm bánh xơ đánh bóng, tỳ lệ- 100% xơ dứa, định lượng sợi xe để dệt: 500x520, dệt thoi, khổ vải 1m5, khoảng cách dệt:8x7, độ dày: 2.5- 2.7) hàng mới 100%, 121 cuộn... (mã hs vải xơ dệt từ s/ mã hs của vải xơ dệt t)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 53039000: Dây đay 100m, hàng đã qua sử dụng... (mã hs dây đay 100m h/ mã hs của dây đay 100m)
- Mã HS 53050010: Chỉ xơ dừa... (mã hs chỉ xơ dừa/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (850 kiện, mỗi kiện 100kg)... (mã hs xơ dừa 850 kiệ/ mã hs của xơ dừa 850)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn, bán kính: 3" (1540 cái/ thùng), hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA 17 LÍT (960KG/PALLET, 20 PALLET)... (mã hs mụn dừa 17 lít/ mã hs của mụn dừa 17 l)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-CDN,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3457,1 kiện4 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3391-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3392-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3454,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3384-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3455,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3456,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3489,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3488,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3459,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3452,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3259,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3364-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3365-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3449,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3490,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3448,1 kiện7 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313,1 kiện10 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3289,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3377-CDN,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3491,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3253,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3492,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3258,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3450,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3451,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3257,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3453,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3485,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3496,1 kiện152 viên, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 34/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3069,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3370-USA,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3393-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa 3030,1 kiện1000 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs viên mụn dừa 30/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3261,1 kiện20 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3255,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3140,1 kiện264 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3486,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3432,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3226,1 kiện1 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3369-CDN,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3247,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3248,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3249,1 kiện9 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3087,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3260PQD,1 kiện12 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3264-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3265-USA,1 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3313PQD,24 kiện10 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3388-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3389-CDN,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3493-USA,1 kiện6 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3256PQD,24 kiện24 bộ, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3033,1 kiện660 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3073,1 kiện448 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3097,1 kiện200 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa 3143,1 kiện504 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs ly chỉ xơ dừa 3/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Bộ ly chỉ xơ dừa (strip 10),1 kiện300 cái, dùng để trồng lan,mới 100%, VNSX... (mã hs bộ ly chỉ xơ dừ/ mã hs của bộ ly chỉ xơ)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (152 VIÊN/PALLET, TC 42 PALLET, 3.750KG/VIÊN)... (mã hs mụn dừa 152 vi/ mã hs của mụn dừa 152)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA (42 PALLET, 152 Viên/pallet, 3.750kg/viên)... (mã hs mụn dừa 42 pal/ mã hs của mụn dừa 42)
- Mã HS 53050021: MỤN DỪA ÉP VIÊN (3.750 KG/VIÊN, 152 VIÊN/PALLET, 42 PALLET.)... (mã hs mụn dừa ép viên/ mã hs của mụn dừa ép v)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680 kiện, mỗi kiện 100.47kg... (mã hs xơ dừa 680 kiệ/ mã hs của xơ dừa 680)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn trung mã RZR04001, bán kính 4.25", (6 cái/bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa vuông mã 3289, bán kính: 3" (8 cái/ bộ), hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa vuô/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn lớn mã RZR06000, bán kính 6 ", (6 cái/bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa tròn mã 3253, (22 cái/ bộ) hàng mới 100% ... (mã hs chậu xơ dừa trò/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN ... (mã hs xơ dừa đóng ép/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Chỉ Xơ Dừa Đóng Kiện.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ mã hs của chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: CHỈ XƠ DỪA... (mã hs chỉ xơ dừa/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ mã hs của xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa hàng mớ/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: Dây xơ dừa dệt lưới, double yarns 5mm, 519m/roll, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa dệt/ mã hs của dây xơ dừa d)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 12". hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 12/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 14",hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 14/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Chậu xơ dừa 16",hàng mới 100%... (mã hs chậu xơ dừa 16/ mã hs của chậu xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Viên mụn dừa, dùng để trồng lan,mới 100%... (mã hs viên mụn dừa d/ mã hs của viên mụn dừa)
- Mã HS 53050021: Ly chỉ xơ dừa dùng để trồng lan, hàng mới 100%... (mã hs ly chỉ xơ dừa d/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 53050021: Chỉ sơ dừa đóng thành cuộn (843 Cuộn). Hàng mới 100%. ... (mã hs chỉ sơ dừa đóng/ mã hs của chỉ sơ dừa đ)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (680kiện mỗi kiện 98.79kg)... (mã hs xơ dừa 680kiện/ mã hs của xơ dừa 680k)
- Mã HS 53050021: Chỉ xơ dừa, hàng mới 100%... (mã hs chỉ xơ dừa hàn/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa (hàng đóng kiện cột bằng dây đai nhựa không bao bì đóng trực tiếp vào container) ... (mã hs xơ dừa hàng đó/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050021: 'XƠ DỪA ĐÓNG (ÉP) KIỆN ... (mã hs xơ dừa đóng é/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050021: Vỏ dừa cắt ... (mã hs vỏ dừa cắt/ mã hs của vỏ dừa cắt)
- Mã HS 53050021: Xơ dừa đóng kiện ... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa hàng mới 100% #&VN,... (mã hs xơ dừa hàng mới/ mã hs của xơ dừa hàng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa... (mã hs xơ dừa/ mã hs của xơ dừa)
- Mã HS 53050022: XƠ DỪA DẠNG THẢM... (mã hs xơ dừa dạng thả/ mã hs của xơ dừa dạng)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa đóng kiện (Coconut Fiber)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53050022: Dây xơ dừa, kích thước 16mm x 200m, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa kíc/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53050022: Dây thừng làm từ xơ dừa-COCONUT ROPE 16mm X 200m (17 kgs/roll), hàng mới 100%... (mã hs dây thừng làm t/ mã hs của dây thừng là)
- Mã HS 53050022: Bánh xơ dừa 152mm (dùng đánh bóng inox)- Sisal disc 4sisal, 5 cotton... (mã hs bánh xơ dừa 152/ mã hs của bánh xơ dừa)
- Mã HS 53050022: CHỈ XƠ DỪA XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs chỉ xơ dừa xuất/ mã hs của chỉ xơ dừa x)
- Mã HS 53050022: Xơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs xơ dừa được đón/ mã hs của xơ dừa được)
- Mã HS 53050022: Sơ dừa được đóng bao đồng nhất 20kg/bao, xuất xứ Việt Nam... (mã hs sơ dừa được đón/ mã hs của sơ dừa được)
- Mã HS 53050090: Mụn xơ dừa ép khối... (mã hs mụn xơ dừa ép k/ mã hs của mụn xơ dừa é)
- Mã HS 53050090: xơ dừa dùng để trồng cây 10kg/bao- hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa dùng để/ mã hs của xơ dừa dùng)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa đóng kiện... (mã hs chỉ xơ dừa đóng/ mã hs của chỉ xơ dừa đ)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa phi 350... (mã hs xơ dừa phi 350/ mã hs của xơ dừa phi 3)
- Mã HS 53050090: Xơ dừa ép kiện bằng dây đai- loại C- Hàng mới 100%... (mã hs xơ dừa ép kiện/ mã hs của xơ dừa ép ki)
- Mã HS 53050090: Chỉ xơ dừa (99kg net/kiện) 1800kiện... (mã hs chỉ xơ dừa 99k/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53050090: XƠ DỪA ĐÓNG KIỆN LOẠI C (COCONUT FIBER)... (mã hs xơ dừa đóng kiệ/ mã hs của xơ dừa đóng)
- Mã HS 53061000: S?i 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 2... (mã hs s?i 100% linen/ mã hs của s?i 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 1... (mã hs sợi 100% linen/ mã hs của sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84.3 decitex, chi số mét 120.05 (Hàng tái xuất theo tờ khai nhập số 101206656830/E21 ngày 30/12/2016, Dòng hàng số 1)... (mã hs sợi lca70d 100/ mã hs của sợi lca70d)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi LINEN 100% ... (mã hs sợi linen 100%/ mã hs của sợi linen 10)
- Mã HS 53071000: Đay tơ thành phẩm (KENAF FIBER) 70 mm... (mã hs đay tơ thành ph/ mã hs của đay tơ thành)
- Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ mã hs của dây đay dùn)
- Mã HS 53072000: Sợi đay se ANJC Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay se anjc/ mã hs của sợi đay se a)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8,0mm... (mã hs dây dù trắng/ mã hs của dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Dây dù dẹt_Trắng 3mm... (mã hs dây dù dẹttrắn/ mã hs của dây dù dẹtt)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ mã hs của dây đay)
- Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA (180M/KG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa 180/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53081000: CHỈ XƠ DỪA, MỚI 100% ... (mã hs chỉ xơ dừa mới/ mã hs của chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa hàn/ mã hs của dây xơ dừa)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ mã hs của dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1.1mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ mã hs của dây đai giấy)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1.18mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ mã hs của dây đai giấy)
- Mã HS 53089090: Dây buộc KAMIASHI-24 bằng sợi giấy, dài 24cm ... (mã hs dây buộc kamias/ mã hs của dây buộc kam)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh có tỷ trọng 100% Linen chưa tẩy trắng khổ 54'', 96.3Y... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN K.56/57"... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại K56/57... (mã hs vải 100% rayon/ mã hs của vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ 158cm)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% Rayon, dệt từ sợi cây lanh, khổ 56/57 inch, trọng lượng 160g/ yard... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen (dệt thoi) K51/54'', xuất trả của TK nhập: 101624993260 (26/09/2017), dòng hàng số 1... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53092100: Vải 55% lanh 45% cotton 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% lanh 45/ mã hs của vải 55% lanh)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINEN K.140/145CM (143 cm)... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% Line 45% Cotton, dòng 1 tờ khai 102389220620... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, dòng thứ 2 tờ khai 102406721540... (mã hs vải dệt thoi 80/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Linen 46%cotton, khổ 57/58",Trọng lượng 122 Gam/mét vuông ... (mã hs vải dệt thoi 54/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% LINEN 47% COTTON, khổ 57/58",Trọng lượng 122.66 Gam/mét vuông ... (mã hs vải dệt thoi 53/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose; khổ 58":50%Linen 50%Viscose woven fabric(CU028-S50-0328)... (mã hs vải có tỷ trọng/ mã hs của vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Cotton đã in,định lượng 138g/m2 khổ 57/58'' (chuyển giao từ TK 102332816830 E21)... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52%Linen 30%Polyester 16%Viscose 2%Elastan 140cm(dòng hàng số 1, TK số 101888407240/E31 ngày 06/03/2018)... (mã hs vải 52%linen 30/ mã hs của vải 52%linen)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.15m X 15m) X 30 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.60m X 15m) X 9 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.30m X 15m) X 18 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (1m X 15m) X 6 cuộn/ bao ... (mã hs vải manh đay 1/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0.40m X 15m) X 15 cuộn/ hộp ... (mã hs vải manh đay 0/ mã hs của vải manh đay)
- Mã HS 53109000: Manh đay 70cm x 70cm... (mã hs manh đay 70cm x/ mã hs của manh đay 70c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 90cm x 90cm... (mã hs manh đay 90cm x/ mã hs của manh đay 90c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 80cm x 80cm ... (mã hs manh đay 80cm x/ mã hs của manh đay 80c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 100cm x 100cm... (mã hs manh đay 100cm/ mã hs của manh đay 100)
- Mã HS 53109000: Manh đay 120cm x 120cm... (mã hs manh đay 120cm/ mã hs của manh đay 120)
- Mã HS 53109000: MAnh đay 140cm x 140cm... (mã hs manh đay 140cm/ mã hs của manh đay 140)
- Mã HS 53110010: Vải chính 50% Cotton,50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50% c/ mã hs của vải chính 50)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA (COIR MAT A TYPE (1M X 10M)), 60KGS/KIỆN#&V... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Rayon (dệt thoi) K57, xuất trả của TK nhập: 101829230200 (22/01/2018), dòng hàng sô 6... (mã hs vải chính 100%/ mã hs của vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 26 đơnxđơn, 2mx20m, 8cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 26/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36 đôixđơn, 2mx20m, 5cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA (COIR NET (2M X 20.5M)), 8KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa co/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA CHỐNG TRƯỢT (ANTI-SLIP COIR MAT (1M X 10M)), 71KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa chố/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa&VN... (mã hs lưới xơ dừa&vn/ mã hs của lưới xơ dừa&)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa ... (mã hs lưới xơ dừa/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-S36x36... (mã hs lưới xơ dừas36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/B grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/A grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa size: 1m x 20m(01 roll) ... (mã hs lưới xơ dừa siz/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 18 ... (mã hs lưới xơ dừa 18/ mã hs của lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36 ... (mã hs lưới xơ dừa 36/ mã hs của lưới xơ dừa)Chương tiếp theo…
Chương 52: Bông
Chương 54: Sợi filament nhân tạo; dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo