Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

Chương 8: Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

>> Chương 7 >> Chương 9
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm các loại quả hạch (nuts) hoặc quả không ăn được.
2. Quả và quả hạch (nuts) ướp lạnh được xếp cùng nhóm với quả và quả hạch (nuts) tươi tương ứng.
3. Quả hoặc quả hạch (nuts) khô thuộc Chương này có thể được hydrat hóa lại một phần, hoặc xử lý nhằm các mục đích sau:
(a) Tăng cường bảo quản hoặc làm ổn định (ví dụ, xử lý bằng nhiệt vừa phải, bằng lưu huỳnh, bằng cách cho thêm axit socbic hoặc socbat kali),
(b) Cải thiện hoặc duy trì bề ngoài của chúng (ví dụ, bằng cách cho thêm dầu thực vật hoặc một lượng nhỏ xirô glucoza), với điều kiện là chúng vẫn giữ được đặc tính của quả và quả hạch (nuts) khô.

1/ Kê khai thực tế của các đơn vị nhập khẩu trong nước

- Mã HS 08011100: Cơm dừa sấy khô dạng sợi (Desiccated coconut)... (mã hs cơm dừa sấy khô/ mã hs của cơm dừa sấy)
- Mã HS 08011990: Cùi dừa khô (không có nước, tên khoa học Cocos nucifera), hàng không thuộc danh mục cites, đóng gói 15kg/hộp... (mã hs cùi dừa khô kh/ mã hs của cùi dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái chỉ qua sơ chế lột vỏ thông thường (dùng chế biến tinh dầu,nước cốt dừa). H.hóa là ng.liệu vật tư DN NK trực tiếp p.vụ sx quy định tại khoản 2 Điều 4,khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP.Mới 100%... (mã hs dừa trái chỉ qu/ mã hs của dừa trái chỉ)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô... (mã hs hạt điều thô/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều chưa b/ mã hs của hạt điều chư)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô nguên vỏ... (mã hs hạt điều thô ng/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Điều thô chưa tách vỏ... (mã hs điều thô chưa t/ mã hs của điều thô chư)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô. Mới 100%... (mã hs hạt điều thô m/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: HAT DIEU THO NGUYEN VO... (mã hs hat dieu tho ng/ mã hs của hat dieu tho)
- Mã HS 08013100:  hạt điều thô nguyên vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ mã hs của hạt điều th)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô ch/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều khô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều khô ch/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 08013100: Hạt điêu thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điêu thô ch/ mã hs của hạt điêu thô)
- Mã HS 08013100: HAT DIEU THO CHUA BOC VO... (mã hs hat dieu tho ch/ mã hs của hat dieu tho)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô(chưa bốc vỏ)... (mã hs hạt điều thôch/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (chưa bóc vỏ)... (mã hs hạt điều thô c/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô h/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt diều thô chưa bóc vỏ Indonesia... (mã hs hạt diều thô ch/ mã hs của hạt diều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (nguyên liệu) chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô Indonesia (chưa bốc vỏ). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều thô in/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô- DRIED RAW CASHEW NUTS IN SHELL(hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô d/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: HẠT ĐIỂU THÔ, CHƯA QUA CHẾ BIẾN, CÒN VỎ, CHỈ MỚI QUA SƠ CHẾ PHƠI KHÔ... (mã hs hạt điểu thô c/ mã hs của hạt điểu thô)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI SP... (mã hs hạt điều nhân l/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Điều nhân còn vỏ lụa NIGERIA ... (mã hs điều nhân còn v/ mã hs của điều nhân cò)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân Các loại,đã sơ chế chưa chế)... (mã hs hạt điều nhân c/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân (,đã qua sơ chế, chưa chế biến)... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều lụa, chưa qua chế biến (còn vỏ lụa)... (mã hs nhân điều lụa/ mã hs của nhân điều lụ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân(các loại,đã qua sơ chế chưa chế biến)... (mã hs hạt điều nhânc/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều loại WW320(35.000 LBS Tương đương 15.876 Kg)... (mã hs nhân điều loại/ mã hs của nhân điều lo)
- Mã HS 08013200: CASHEW KERNELS NIGERIA #LBS (Điều nhân không vỏ lụa Nigeria)... (mã hs cashew kernels/ mã hs của cashew kerne)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều SSP- Đóng gói: 50 LBS/Carton(22.68 KGS/Carton)... (mã hs nhân hạt điều s/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều loại WW320 (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang),... (mã hs nhân hạt điều l/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân trắng, đã bóc vỏ, nguyên hạt, chưa rang loại OLP India Cashew nut kernels of OLP... (mã hs hạt điều nhân t/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08021100: Hạt hạnh nhân thô, sống chưa bóc vỏ, đóng gói 22.68kg/bao... (mã hs hạt hạnh nhân t/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021100: Quả Hạnh nhân chưa bóc vỏ (Prunus dulcis), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả hạnh nhân c/ mã hs của quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân khô chưa bóc vỏ, chưa qua chế biến. Đóng bao, 22.68 kg/bao. Mới 100%. Hàng không thuộc danh mục kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT.... (mã hs hạnh nhân khô c/ mã hs của hạnh nhân kh)
- Mã HS 08021200: HẠNH NHÂN ĐÃ BÓC VỎ... (mã hs hạnh nhân đã bó/ mã hs của hạnh nhân đã)
- Mã HS 08021200: Quả hạnh nhân đã bóc vỏ... (mã hs quả hạnh nhân đ/ mã hs của quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân đã bóc vỏ 25/27... (mã hs hạt hạnh nhân đ/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạnh nhân tự nhiên rang- Roasted Almond, 200g/12, hàng mới 100%... (mã hs hạnh nhân tự nh/ mã hs của hạnh nhân tự)
- Mã HS 08021200: QUẢ HẠNH NHÂN, ĐÃ BÓC VỎ, (CÒN VỎ LỤA) (50 LB/ 1 CASE- 220 CASE) HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH, NHÃN HIỆU MINTURN; HÀNG MỚI 100%... (mã hs quả hạnh nhân/ mã hs của quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân khô dang bột (Đã bóc vỏ,chưa qua chế biến hoặc ngâm tẩm) không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo TT 219/2013/TT-BTC (11.34kg/thùng) HSD: 08/05/2021... (mã hs hạt hạnh nhân k/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08022100: Quả phỉ (Corylus sp), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả phỉ corylu/ mã hs của quả phỉ cor)
- Mã HS 08023100: QUẢ ÓC CHÓ CHƯA BÓC VỎ... (mã hs quả óc chó chưa/ mã hs của quả óc chó c)
- Mã HS 08023100: Quả óc chó thương phẩm (chưa bóc vỏ) do TQSX... (mã hs quả óc chó thươ/ mã hs của quả óc chó t)
- Mã HS 08023100: Hạt óc chó- chưa bóc vỏ, chỉ qua sơ chế thông thường (25 kg/ 1 bao) (21,825.54 LB 9,900 kg(Net.W)).... (mã hs hạt óc chó chư/ mã hs của hạt óc chó)
- Mã HS 08023200: Nhan hat Walnuts nguyen/be da tach vo... (mã hs nhan hat walnut/ mã hs của nhan hat wal)
- Mã HS 08024100: Hạt dẻ tươi còn vỏ, chưa qua chế biến, 40kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt dẻ tươi còn/ mã hs của hạt dẻ tươi)
- Mã HS 08024100: Hạt dẻ tươi (chưa bóc vỏ, chưa qua ngâm tẩm chưa qua chế biến) do TQSX... (mã hs hạt dẻ tươi ch/ mã hs của hạt dẻ tươi)
- Mã HS 08025100: HẠT HỒ TRĂN (HẠT DẺ CƯỜI) CHƯA BÓC VỎ... (mã hs hạt hồ trăn hạ/ mã hs của hạt hồ trăn)
- Mã HS 08025100: Hạt hồ trăn nhân chưa bóc vỏ (Tên khoa học: Pistacia vera)... (mã hs hạt hồ trăn nhâ/ mã hs của hạt hồ trăn)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười cao cấp tách vỏ- Pistachio Kernals, 150g/24, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười cao/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười (quả hồ trăn), tên khoa học: Pistacia vera, thô, chưa được làm chín, sạch, chưa bóc vỏ, hàng loại I, mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười qu/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười- Pistacia VERA (chưa bóc vỏ), 9.8kg/ thùng, nhãn hiêu: Rainbow, nsx: Guangdong nan xing rainbow nut co., ltd, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười pi/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025200: Hạt dẻ cười đã bóc vỏ, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười đã/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025200: Hạt hồ trăn nhân đã bóc vỏ (Tên khoa học: Pistacia vera)... (mã hs hạt hồ trăn nhâ/ mã hs của hạt hồ trăn)
- Mã HS 08026100: Hạt Macadamia chưa tách vỏ... (mã hs hạt macadamia c/ mã hs của hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Hạt macadamia khô chưa bóc vỏ (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs hạt macadamia k/ mã hs của hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Quả hạch MACADAMIA (Đã bóc vỏ), tên khoa học Macadamia intergrifolia, hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs quả hạch macada/ mã hs của quả hạch mac)
- Mã HS 08026100: Quả Macadamia chưa bóc vỏ- Tên khoa học: Macadamia ternifolia,(Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT)... (mã hs quả macadamia c/ mã hs của quả macadami)
- Mã HS 08026100: Hạt macadamia (chưa bóc vỏ, chưa qua ngâm tẩm chế biến, hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNN&PTNT) do TQSX... (mã hs hạt macadamia/ mã hs của hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Quả Macadamia khô chưa bóc vỏ. Tên khoa học: Macadamia integrifolia. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs quả macadamia k/ mã hs của quả macadami)
- Mã HS 08026200: Hạt macadamia đã bóc vỏ- Hàng mới 100%... (mã hs hạt macadamia đ/ mã hs của hạt macadami)
- Mã HS 08026200: Nhân quả macadamia khô- MACADAMIA KERNEL 11.34KG (hàng chỉ qua sơ chế thông thường)- (hàng mới 100%)... (mã hs nhân quả macada/ mã hs của nhân quả mac)
- Mã HS 08026200: Quả Macadamia- Tên khoa học: Macadamia integrifolia,(Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT)... (mã hs quả macadamia/ mã hs của quả macadami)
- Mã HS 08029000: SEN SẤY, KÈM TỜ TRÌNH, TK XUẤT 310398766420/CPNHANHHCM/01.NOV.2019... (mã hs sen sấy kèm tờ/ mã hs của sen sấy kèm)
- Mã HS 08029000: HẠT SEN SẤY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07.JAN.2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12.DEC.2019... (mã hs hạt sen sấy hà/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08039090: MUSA ACUMINATA (QUẢ CHUỐI TƯƠI)... (mã hs musa acuminata/ mã hs của musa acumina)
- Mã HS 08039090: Nguyên liệu thực phẩm: Chuối dạng vảy (100g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi loai CL, được đóng thùng đồng nhất 13kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ mã hs của quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô thái lát. (Dùng được ngay, hàng đóng trong 4800 Cartons, 4.989kg/carton). Nhãn hiệu DONG ZHENG (Tên khoa học: Musa paradisiaca). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs chuối sấy khô t/ mã hs của chuối sấy kh)
- Mã HS 08041000: Chà là khô, tách hạt nguyên liệu tự nhiên- Dried Pitted Dates, 300g/12, hàng mới 100%... (mã hs chà là khô tác/ mã hs của chà là khô)
- Mã HS 08041000: Quả chà là khô nguyên cành chưa chế biến tẩm ướp(đóng gói: 1 thùng/5Kgs) Hàng mới 100%... (mã hs quả chà là khô/ mã hs của quả chà là k)
- Mã HS 08041000: CHÀ LÀ SẤY KHÔ ĐÓNG HỘP HIỆU NATURAL DELIGHTS--- KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6783/20.DEC.2019... (mã hs chà là sấy khô/ mã hs của chà là sấy k)
- Mã HS 08041000: Quả chà là- Bahareya Oasis Egyptian Semi Dry Dates (sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị, 10 kgs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quả chà là bah/ mã hs của quả chà là)
- Mã HS 08041000: Quả chà là(dates halved) sấy khô,đóng gói trong bao kín,10kg/carton,640 carton, là nguyên liệu sản xuất sữa uống,sản xuất tháng12/2019, hạn sử dụng10/2021xuất xứ ở PAKISTAN, hàng mới 100%... (mã hs quả chà làdate/ mã hs của quả chà làd)
- Mã HS 08041000: Chà là khô không hạt-Kluth Datteln (200g x 10 gói/thùng),(đã qua chế biến, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác,đã đóng gói trong bao bì kín khí có ghi nhãn) mới100%,NSX:Herbert Kluth (GmbH & Co... (mã hs chà là khô khôn/ mã hs của chà là khô k)
- Mã HS 08042000: Quả Sung khô (Ficus carica), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả sung khô f/ mã hs của quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Sung tây hữu cơ (Organic dried figs) đóng gói bán lẻ 1kg, hàng mới 100%... (mã hs sung tây hữu cơ/ mã hs của sung tây hữu)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô, tên khoa học:Ficus carica.Hàng không nằm trong danh mục cites.... (mã hs qủa sung khô t/ mã hs của qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô- ENTEGRE DRIED FIGS 10KG (hàng chỉ qua sơ chế thông thường)- (hàng mới 100%)... (mã hs quả sung khô e/ mã hs của quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô bảo quản lạnh- Ficus carica (hàng không nằm trong danh mục Cites và thuế GTGT)... (mã hs quả sung khô bả/ mã hs của quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả vả khô (tên khoa học Ficus carica, hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs quả vả khô tên/ mã hs của quả vả khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô (tên khoa học Ficus carica; hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs quả sung khô t/ mã hs của quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô bảo quản lạnh (Ficus carica). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs qủa sung khô bả/ mã hs của qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô (Tên khoa học: Ficus carica).Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT.... (mã hs qủa sung khô t/ mã hs của qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung sấy khô. (Hàng đóng trong 2800 Cartons: 2000ct x 9kg/carton, 800ct x 8kg/carton, tên khoa học: Ficus carica). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs quả sung sấy kh/ mã hs của quả sung sấy)
- Mã HS 08044000: Bơ trái... (mã hs bơ trái/ mã hs của bơ trái)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI TƯƠI... (mã hs trái xoài tươi/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: FRESH MANGO FRUITS (QUẢ XOÀI TƯƠI)... (mã hs fresh mango fru/ mã hs của fresh mango)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi (loại xoài ép nước, xuất xứ CAMBODIA... (mã hs quả xoài tươi/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả xoài keo (loại xoài ép nước), xuất xứ: campuchia... (mã hs quả xoài keo l/ mã hs của quả xoài keo)
- Mã HS 08045020: Nguyên liệu thực phẩm: Xoài dạng vảy (100g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo- Dried Mango (500 G X 10 Bags/ thùng). Hiệu HERITAGE. Hàng mới 100%... (mã hs xoài sấy dẻo d/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI KEO TƯƠI XUẤT XỨ CAMPUCHIA, Áp dụng thuế suất 0% theo NĐ: 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017,... (mã hs quả xoài keo tư/ mã hs của quả xoài keo)
- Mã HS 08045020: Xoài cắt lắt, sấy khô,đóng trong thùng carton kín,có nhãn mác (nhà sx:Shuang Xiong Yi Chan Pin,(2590Hx10kgs); sản xuất: 10/10/2019, hạnSD 12 tháng) hàng mới 100%,xuất xứ:Cambodia... (mã hs xoài cắt lắt s/ mã hs của xoài cắt lắt)
- Mã HS 08045020: Puree xoài đã tiệt trùng ASEPTIC ALPHONSO MANGO PUREE chứa 100% xoài đã chế biến và tiệt trùng, HSX RNGALLA FAMILY PRIVATE LIMITED (GALLA FOODS DIVISION), mới 100%. Đóng gói 215kg/thùng.hiệu Galla... (mã hs puree xoài đã t/ mã hs của puree xoài đ)
- Mã HS 08051010: Cam quả tươi... (mã hs cam quả tươi/ mã hs của cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: Quýt quả tươi... (mã hs quýt quả tươi/ mã hs của quýt quả tươ)
- Mã HS 08051010: Cam quả tươi (TQSX)... (mã hs cam quả tươi t/ mã hs của cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: CAM QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs cam quả tươi do/ mã hs của cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: Quả Cam tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả cam tươi h/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: QUẢ CAM TƯƠI KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU... (mã hs quả cam tươi kh/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Cam tươi(hiệu sunkist,size: 48-72)... (mã hs cam tươihiệu s/ mã hs của cam tươihiệ)
- Mã HS 08051010: Quả cam tươi, hiệu: Navel, (14 kg/ctn)... (mã hs quả cam tươi h/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: TRÁI CAM TƯƠI (HIÊU SUNFARE) 15KG/THÙNG, TC 1300 THÙNG... (mã hs trái cam tươi/ mã hs của trái cam tươ)
- Mã HS 08051010: Quả Cam Tươi- (1.080CTNS- NW: 18 KGS/CTN).Tên khoa học: Citrus sinnensis... (mã hs quả cam tươi/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Quả Cam Tươi (2.600 CTNS, NW: 15.5KGS/CTN) Tên khoa học: Citrus sinensis... (mã hs quả cam tươi 2/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Trái Cam Tươi- (NAVEL ORANGES- Size: 88, 1 Thùng 88 trái 18 kg)- Mới 100%... (mã hs trái cam tươi/ mã hs của trái cam tươ)
- Mã HS 08051010: Cam ruột vàng quả tươi, net 17kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs cam ruột vàng q/ mã hs của cam ruột vàn)
- Mã HS 08051010: Quả cam tươi (tên khoa học: Citrus sinensis) size 80; NW: 18kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs quả cam tươi t/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: QUẢ CAM TƯƠI (Citrus Sinensis) khối lượng net: 12KG/thùng, sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả cam tươi c/ mã hs của quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Cam tươi hiệu VALENCIA/AUSTRALIAN FRESH ORANGES/CLASS 1/VARIETY: VALENCIA/SIZE: 72/18KG/CARTON. Hàng mới 100%.... (mã hs cam tươi hiệu v/ mã hs của cam tươi hiệ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi... (mã hs quýt quả tươi/ mã hs của quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt qủa tươi... (mã hs quýt qủa tươi/ mã hs của quýt qủa tươ)
- Mã HS 08052100: Quất quả tươi... (mã hs quất quả tươi/ mã hs của quất quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi TQSX... (mã hs quýt quả tươi t/ mã hs của quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt qủa tươi TQSX... (mã hs quýt qủa tươi t/ mã hs của quýt qủa tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi (TQSX)... (mã hs quýt quả tươi/ mã hs của quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi do TQSX... (mã hs quýt quả tươi d/ mã hs của quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: QUẢ QUÝT TƯƠI DO TQSX... (mã hs quả quýt tươi d/ mã hs của quả quýt tươ)
- Mã HS 08052100: Quả quýt tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả quýt tươi/ mã hs của quả quýt tươ)
- Mã HS 08052100: Trái quýt tươi. TC: 2700 thùng x 9kg/th. Nhãn hiệu: " 2.P.H. CITRUS "... (mã hs trái quýt tươi/ mã hs của trái quýt tư)
- Mã HS 08054000: Bưởi quả tươi... (mã hs bưởi quả tươi/ mã hs của bưởi quả tươ)
- Mã HS 08054000: Bưởi chùm ruột đỏ... (mã hs bưởi chùm ruột/ mã hs của bưởi chùm ru)
- Mã HS 08061000: Nho quả tươi... (mã hs nho quả tươi/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: Nho qủa tươi... (mã hs nho qủa tươi/ mã hs của nho qủa tươi)
- Mã HS 08061000: Nho đỏ không hạt... (mã hs nho đỏ không hạ/ mã hs của nho đỏ không)
- Mã HS 08061000: Nho quả tươi TQSX... (mã hs nho quả tươi tq/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: NHO QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs nho quả tươi do/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: Quả nho đen tươi 4.5kg/thùng... (mã hs quả nho đen tươ/ mã hs của quả nho đen)
- Mã HS 08061000: quả nho xanh tươi, 4.33 kg/thùng... (mã hs quả nho xanh tư/ mã hs của quả nho xanh)
- Mã HS 08061000: Quả nho shine muscat tươi, net 2 kg/thùng... (mã hs quả nho shine m/ mã hs của quả nho shin)
- Mã HS 08061000: Nho xanh shine muscat quả tươi Net 2kg/thùng... (mã hs nho xanh shine/ mã hs của nho xanh shi)
- Mã HS 08061000: TRÁI NHO ĐỎ TƯƠI (5 KGS/THÙNG),HIỆU:CANDY HEARTS... (mã hs trái nho đỏ tươ/ mã hs của trái nho đỏ)
- Mã HS 08061000: Nho đen quả tươi (vitis vinifera) Net 4.5kg/thùng... (mã hs nho đen quả tươ/ mã hs của nho đen quả)
- Mã HS 08061000: nho quả tươi. hàng mới 100% do trung quốc sản xuất.... (mã hs nho quả tươi h/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: Trái nho đen tươi, Hieu: FRESHWORLD, (4.5 kg/thùng)... (mã hs trái nho đen tư/ mã hs của trái nho đen)
- Mã HS 08061000: Trái nho xanh tươi- Fresh Grapes (2kg/thùng).Nông trại In... (mã hs trái nho xanh t/ mã hs của trái nho xan)
- Mã HS 08061000: Quả nho tươi- Shine Muscat (2kg/2PC/ctn). Hàng tươi mới 100%... (mã hs quả nho tươi s/ mã hs của quả nho tươi)
- Mã HS 08061000: Nho đỏ quả tươi (Vitis vinifera), Net 8.2kg/Thùng, Hiệu Fegurri... (mã hs nho đỏ quả tươi/ mã hs của nho đỏ quả t)
- Mã HS 08061000: Quả Nho tươi- Nam Phi, 4.5 kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả nho tươi n/ mã hs của quả nho tươi)
- Mã HS 08061000: TRÁI NHO DEN TƯƠI.TC: 3780THÙNG X 4.5 KGS/THÙNG.NHÃN HIỆU:SUGAR THIRTEEN... (mã hs trái nho den tư/ mã hs của trái nho den)
- Mã HS 08061000: Quả nho tươi Nam Phi 5 kg/ thùng- South Africa Grapes 5 kg/CTN- Vitis vinifera... (mã hs quả nho tươi na/ mã hs của quả nho tươi)
- Mã HS 08061000: Quả nho đen Nam Phi 4 kg/ thùng- South African Black Grapes 4 kg/CTN- Vitis vinifera... (mã hs quả nho đen nam/ mã hs của quả nho đen)
- Mã HS 08061000: Nho quả tươi 2 kg (2 chùm/ thùng)- Fresh grapes 2 kg (2 bunches/carton)- Vitis vinifera... (mã hs nho quả tươi 2/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: Quả Nho đỏ tươi- Mỹ (Vitis vinifera), sản phẩm từ trồng trọt, 8.6 kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs quả nho đỏ tươi/ mã hs của quả nho đỏ t)
- Mã HS 08061000: Nho SHINE MUSCAT quả tươi- Vitis vinifera, 600gam/túi, 1 thùng/8 túi/4.8kgs. Sản phẩm trồng trọt.... (mã hs nho shine musca/ mã hs của nho shine mu)
- Mã HS 08061000: Nho quả tươi 2.4 kg/thùng (3 hộp/thùng)- Fresh Grapes 2.4 kg/carton(3 packs/ carton)- Vitis vinifera... (mã hs nho quả tươi 2/ mã hs của nho quả tươi)
- Mã HS 08061000: Quả Nho đỏ không hạt tươi Timco (tên khoa học: Vitis vinifera), size: 19#, 8.6 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quả nho đỏ khôn/ mã hs của quả nho đỏ k)
- Mã HS 08061000: Quả Nho đỏ có hạt tươi Red Globe (tên khoa học: Vitis vinifera), size: 19#, 8.6 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quả nho đỏ có h/ mã hs của quả nho đỏ c)
- Mã HS 08061000: Trái Nho tươi, nho đỏ không hạt- RED GRAPES SEEDLESS (Allison)- Size: 19-22mm+, 1 Thùng8.6 kg) Grade 1- Mới 100%... (mã hs trái nho tươi/ mã hs của trái nho tươ)
- Mã HS 08061000: Quả nho tươi màu xanh tổng trọng lượng 2 kg (2 kg/ thùng),Shine muscat Grapes, Nhà cấp TOP FRUIT CO.,LTD,hàng mới 100%... (mã hs quả nho tươi mà/ mã hs của quả nho tươi)
- Mã HS 08061000: Quả nho xanh Nam Phi 4.5 kg/ thùng, nhà sản xuất: KARSTEN MARKETING (PTY) LTD- South African Green Grapes 4.5 kg/CTN- Vitis vinifera... (mã hs quả nho xanh na/ mã hs của quả nho xanh)
- Mã HS 08061000: Quả nho tươi tổng trọng lượng 544 kg,Korean Shine muscat Grape,1.7kg/2pc/ctn (1.7kg/thùng),Nhà cấp EVERFARM AGRICUL TURAL CORP,hàng mới 100%, hàng có C/o Form KV, số C/O: K005-19-0994453... (mã hs quả nho tươi tổ/ mã hs của quả nho tươi)
- Mã HS 08062000: Nho khô Mỹ chưa lặt cuống, phân loại... (mã hs nho khô mỹ chưa/ mã hs của nho khô mỹ c)
- Mã HS 08062000: Nho khô không hạt nguyên cành, 1 thùng 4 kg.... (mã hs nho khô không h/ mã hs của nho khô khôn)
- Mã HS 08062000: Nho khô nguyên cành Gold Thompson (4kg/hộp). Mới 100%... (mã hs nho khô nguyên/ mã hs của nho khô nguy)
- Mã HS 08062000: Quả nho khô,Hàng chưa qua ngâm tẩm,Chế biến.(do TQSX)... (mã hs quả nho khôhàn/ mã hs của quả nho khô)
- Mã HS 08062000: Nho xanh quả khô (chưa qua ngâm tẩm chế biến) do TQSX... (mã hs nho xanh quả kh/ mã hs của nho xanh quả)
- Mã HS 08062000: Nho Khô Bakery Raisins A Grade, packing: 10kg/thùng, HSD: 11/2020... (mã hs nho khô bakery/ mã hs của nho khô bake)
- Mã HS 08062000: Nho Khô Yellow Raisins Sangli A Grade, packing: 10kg/thùng, HSD: 11/2020... (mã hs nho khô yellow/ mã hs của nho khô yell)
- Mã HS 08062000: Nho khô Crimson Cluster Grape (tên khoa học: Vitis spp); 5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs nho khô crimson/ mã hs của nho khô crim)
- Mã HS 08062000: Nho khô Thompson Cluster Grape (tên khoa học: Vitis spp); 4kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs nho khô thompso/ mã hs của nho khô thom)
- Mã HS 08062000: Nho khô Raisin. Đóng gói: 10 kg/ box, 800 box. Nhà sản xuất: DEV ENTERPRISE. Hàng mới 100%... (mã hs nho khô raisin/ mã hs của nho khô rais)
- Mã HS 08062000: Nho khô- LION FANCY GOLDEN RAISIN 11.34KG (hàng chỉ qua sơ chế thông thường)- (hàng mới 100%)... (mã hs nho khô lion f/ mã hs của nho khô lio)
- Mã HS 08062000: Nho sấy khô, chưa qua tẩm ướp, 10kg/túi/carton,hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1, điều 5 luật thuế GTGT... (mã hs nho sấy khô ch/ mã hs của nho sấy khô)
- Mã HS 08062000: Quả nho khô (Vitis sp), hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất, 416g/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng sơ chế thông thường (phơi khô). Sử dụng ngay... (mã hs quả nho khô vi/ mã hs của quả nho khô)
- Mã HS 08062000: QUẢ NHO KHÔ (30 LB/ 1 CASE- 366 CASE) HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH, NHÃN HIỆU RIVER RANCH RAISINS; HÀNG MỚI 100%... (mã hs quả nho khô 30/ mã hs của quả nho khô)
- Mã HS 08062000: Nho khô, loại vàng, mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp (13.6Kg/thùng). NSX: LION RAISINS- USA; HSD: 20/05/2021.... (mã hs nho khô loại v/ mã hs của nho khô loạ)
- Mã HS 08062000: Quả Nho Khô (SUNVIEW RAISINS, 2.400 CTNS- NW: 425 Gram/Hộp x12 Hộp 5,1 KGS/CTN,) Sản phẩm đã qua sơ chế, chưa qua chế biến, tẩm ướp. Tên khoa học: Vitis sp.... (mã hs quả nho khô su/ mã hs của quả nho khô)
- Mã HS 08062000: Quả nho đen khô mới qua sơ chế thông thường (vittis vinifera): rửa sạch, sấy khô, chưa qua chế biến, ngâm tẩm, Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất (hiệu JMB- RAISINS, 1200 CTNS), net 5KGS/CTN... (mã hs quả nho đen khô/ mã hs của quả nho đen)
- Mã HS 08071900: Dưa lưới... (mã hs dưa lưới/ mã hs của dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Dưa vàng quả tươi... (mã hs dưa vàng quả tư/ mã hs của dưa vàng quả)
- Mã HS 08081000: Táo đỏ... (mã hs táo đỏ/ mã hs của táo đỏ)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi... (mã hs táo quả tươi/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo xanh Nam Phi... (mã hs táo xanh nam ph/ mã hs của táo xanh nam)
- Mã HS 08081000: Táo qủa tươi TQSX... (mã hs táo qủa tươi tq/ mã hs của táo qủa tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi TQSX... (mã hs táo quả tươi tq/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi (TQSX)... (mã hs táo quả tươi t/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO TƯƠI DO TQSX... (mã hs quả táo tươi do/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: TÁO QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs táo quả tươi do/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi (do TQSX)... (mã hs táo quả tươi d/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi. Hàng mới 100%... (mã hs táo quả tươi h/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs táo quả tươi h/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả táo tươi h/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái táo tươi (Fresh Apples).... (mã hs trái táo tươi/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO TƯƠI NHÃN HIỆU HEALTH APPLE... (mã hs quả táo tươi nh/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: TRÁI TÁO ĐỎ (QUY CÁCH: 18 KG NET/THÙNG)... (mã hs trái táo đỏ qu/ mã hs của trái táo đỏ)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO TƯƠI (size M) KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU... (mã hs quả táo tươi s/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo tươi(táo mỹ đỏ,hiệu HP, size 100-138)... (mã hs táo tươitáo mỹ/ mã hs của táo tươitáo)
- Mã HS 08081000: TRÁI TÁO GALA (QUY CÁCH: 18 KG NET/THÙNG)... (mã hs trái táo gala/ mã hs của trái táo gal)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO TƯƠI, SIZE: 20-25 PCS/10KGS/CARTON.... (mã hs quả táo tươi s/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Envy Tươi-Fresh Envy Apples (9kg/thùng)... (mã hs táo envy tươif/ mã hs của táo envy tươ)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO TUOI, SIZE: 31- 35 PCS/10KGS/CARTON.... (mã hs quả táo tuoi s/ mã hs của quả táo tuoi)
- Mã HS 08081000: Táo Red Delicious quả tươi (Malus sp),Net 9 kg/thùng... (mã hs táo red delicio/ mã hs của táo red deli)
- Mã HS 08081000: TRÁI TÁO GALA TƯƠI 20KGS/THÙNG X 168 S.125 HIEU WXPB... (mã hs trái táo gala t/ mã hs của trái táo gal)
- Mã HS 08081000: Qủa TÁO tươi (6,7kg/ RỔ) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs qủa táo tươi 6/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: TRÁI TÁO ĐỎ TƯƠI (576 THUNG X 10KGS/THÙNG)Hiệu: TANDAI... (mã hs trái táo đỏ tươ/ mã hs của trái táo đỏ)
- Mã HS 08081000: TRAI TAO DO TUOI (HIEU LEFORE) 18KG/THUNG, TC 735 THUNG... (mã hs trai tao do tuo/ mã hs của trai tao do)
- Mã HS 08081000: quả táo tươi (10 kg/ thùng) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả táo tươi 1/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Envy quả tươi, Hiệu Enza, Size 72, Net 18.00kg/thùng... (mã hs táo envy quả tư/ mã hs của táo envy quả)
- Mã HS 08081000: quả táo tươi (8,5 kg/ thùng) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả táo tươi 8/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi- hiệu Koru Apples (300 CTNS- NW: 12 KGS/CTN)... (mã hs quả táo tươi h/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái táo tươi Royal Gala size 100, 18 kg/thùng, 472 thùng... (mã hs trái táo tươi r/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi, hiệu: Rainier, (19 kg/ ctn), size: 100s-125s... (mã hs quả táo tươi h/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Sekaiichi tươi loại I (11trái/5kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs táo sekaiichi t/ mã hs của táo sekaiich)
- Mã HS 08081000: Quả táo Gala tươi (21,5kg/CTN, 72- 88 quả/CTN). Hàng mới 100%... (mã hs quả táo gala tư/ mã hs của quả táo gala)
- Mã HS 08081000: Quả táo Crimson tươi (18 kg/CT, 48-88 quả/ CT). Hàng mới 100%... (mã hs quả táo crimson/ mã hs của quả táo crim)
- Mã HS 08081000: Táo Fuji (Aomori) tươi loại I (40trái/10kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs táo fuji aomor/ mã hs của táo fuji ao)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi Junami (sản phẩm trồng trọt) loại hộp 18kg. Mới 100%... (mã hs quả táo tươi ju/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Ohrin (Aomori) tươi loại I (46trái/10kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs táo ohrin aomo/ mã hs của táo ohrin a)
- Mã HS 08081000: Táo Mutsu (Aomori) tươi loại I (28trái/10kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs táo mutsu aomo/ mã hs của táo mutsu a)
- Mã HS 08081000: Táo Pacific Rose quả tươi, Hiệu Enza, Size 113, Net 18.00kg/thùng... (mã hs táo pacific ros/ mã hs của táo pacific)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi,Jeongseon,tên khoa học malus domestica (5kg/ 15 quả)... (mã hs quả táo tươije/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi Joly Red (sản phẩm trồng trọt) loại hộp 9kg. Mới 100%... (mã hs quả táo tươi jo/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Kinsei (Aomori) tươi loại I (40trái/10kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs táo kinsei aom/ mã hs của táo kinsei)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Mutsu, size 26-28-32, 10kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi m/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo Snap Dragon tươi (12.2 kg/CT, 55-70 quả/ CT). Hàng mới 100%... (mã hs quả táo snap dr/ mã hs của quả táo snap)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Sekaiichi, size 9-10-11, 5kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi s/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo Ambrosia tươi, size 125, 18.19 kg/thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả táo ambrosi/ mã hs của quả táo ambr)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Gala- size 72/80/88/100. 20kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi g/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Jonagold, size 28-32-36, 10kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi j/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi,Hamyang Apple,tên khoa học malus domestica (5kg/ 15 quả)... (mã hs quả táo tươiha/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Fuji, size26-28-32-36-40, 10kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi f/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi Ambrosia, xấp xỉ 18.1796kgs/thùng, size 64,72,80, mới 100%... (mã hs táo quả tươi am/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Fuji Tươi (437 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs táo fuji tươi/ mã hs của táo fuji tươ)
- Mã HS 08081000: Táo Mutsu Tươi (48 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs táo mutsu tươi/ mã hs của táo mutsu tư)
- Mã HS 08081000: Táo Kinsei Tươi (288CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs táo kinsei tươi/ mã hs của táo kinsei t)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi-Jazz Apples(1,029Ctns- NW: 18Kgs/Ctn).Tên khoa học:Malus sp.... (mã hs quả táo tươija/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Jonagol Tươi (96 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs táo jonagol tươ/ mã hs của táo jonagol)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi- Kiku Apples(1,260ctns- Nw: 9 Kgs/Ctn)Tên khoa học: Malus sp.... (mã hs quả táo tươi k/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi-Gala Apples (6,174CTNS, NW: 19KGS/CTN).Tên khoa học:Malus sp.... (mã hs quả táo tươiga/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Fuji Tươi (480 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs quả táo fuji tư/ mã hs của quả táo fuji)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Mutsu Tươi (48 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs quả táo mutsu t/ mã hs của quả táo muts)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi- Gala Apples(1.029 Ctns- NW: 20 Kgs/Ctn).Tên khoa học:Malus sp.... (mã hs quả táo tươi g/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi Breeze- Mỹ, sản phẩm từ trồng trọt, 18 kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs quả táo tươi br/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Red Deliciuous quả tươi (Malus spp) Hiệu LeFore 4 Brand Net 9.00kg/thùng... (mã hs táo red deliciu/ mã hs của táo red deli)
- Mã HS 08081000: QUẢ TÁO LOLIPOP TƯƠI (1176THÙNG. 18 kg/ thùng), tên khoa học Malus Domestica... (mã hs quả táo lolipop/ mã hs của quả táo loli)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi (Malus spp), Red Delicious, net 18kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả táo tươi m/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái Táo tươi(RED DELICIOUS APPLES- Size 80: 1 Thùng 80 Trái 20 kg)- Mới 100%... (mã hs trái táo tươir/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi (Gala Apples- 1.029 CTNS- NW: 19KGS/CTN) Tên khoa học: Malus sp.... (mã hs quả táo tươi g/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Kinsei Tươi (288 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs quả táo kinsei/ mã hs của quả táo kins)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi (Envy Apples1.029 CTNS- NW: 18 KGS/CTN- Tên khoa học- Malus sp.)... (mã hs quả táo tươi e/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi (Rose Apples1.029 CTNS- NW: 18 KGS/CTN- Tên khoa học- Malus sp.)... (mã hs quả táo tươi r/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi (Jazz Apples-1.029CTNS- NW: 18 KGS/CTN- Tên khoa học- Malus sp.)... (mã hs quả táo tươi j/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái táo tươi-Fresh Red Delicious Apples (18 kgs/thùng, size 100, hiệu Galaxy)... (mã hs trái táo tươif/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Sekaiichi Tươi (78 CTNS- NW: 5KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs quả táo sekaiic/ mã hs của quả táo seka)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Kinsei, size 22-24-26-28-32-36-40, 10kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi k/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Jonagold Tươi (144 CTNS- NW: 10KGS/CTN) Tên khoa học: Malus pumila Mill... (mã hs quả táo jonagol/ mã hs của quả táo jona)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi (Ambrosia Apples- 1.764 CTNS- NW: 9KGS/CTN) Tên khoa học: Malus sp.... (mã hs quả táo tươi a/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi- Organic Juliet- Size 88/100/113/125. 18kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa táo tươi o/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo đỏ tươi (Tên khoa học: Malus sp.,10kg/CTN, 24- 36 quả/CTN). Hàng mới 100%... (mã hs quả táo đỏ tươi/ mã hs của quả táo đỏ t)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi- Ambrosia Apples- (1.764ctns- Nw: 9 Kgs/Ctn).Tên khoa học: Malus sp.... (mã hs quả táo tươi a/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi (loại táo GALA(763 thùng, khoảng 19kg/ thùng), tên khoa học Malus Sp... (mã hs qủa táo tươi l/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi- (MINI APPLE, 120 THÙNG- NET: 6.0 KGS/CTN)Tên khoa học: Malus domestica... (mã hs quả táo tươi/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Táo Granny quả tươi, quy cách đóng gói 18kg/thùng, sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs táo granny quả/ mã hs của táo granny q)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi Koru- Mỹ (Malus sp), sản phẩm từ trồng trọt, 18 kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs quả táo tươi ko/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi Gala- Mỹ (Malus sp), sản phẩm từ trồng trọt, 20 kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs quả táo tươi ga/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái Táo tuoi(RED DELICIOUS APPLES)- Size 88: 1 Thùng 88Trái18kg), Premium TP,mới 100%... (mã hs trái táo tuoir/ mã hs của trái táo tuo)
- Mã HS 08081000: Trái táo xanh tươi. TC: 1.029 thùng x 17kg/thùng. Nhãn hiệu: Granny Smith Starr Ranch.... (mã hs trái táo xanh t/ mã hs của trái táo xan)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi (fresh apples), size 125, (18.19 kg/carton), sản phẩm trồng trọt, mới 100%... (mã hs quả táo tươi f/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái Táo tươi(GALA APPLES- Size 100: 1 Thùng 100 Trái 18.0 kg NW), Finest Grade- Mới 100%... (mã hs trái táo tươig/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi hiệu Ambrosia, quy cách đóng gói 19.5 kg/thùng, xuất xứ Canada, hàng mới 100%... (mã hs quả táo tươi hi/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Qủa táo tươi Ambrosia, loại 56 quả/thùng, đóng gói 18kg/thùng, Do CANADA sản xuất, mới 100%... (mã hs qủa táo tươi am/ mã hs của qủa táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi Apple Fresh (Malus domestica) 1 thùng 20 Kgs NW.Size 113 trái/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs quả táo tươi ap/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi,Boram aggricultural association,tên khoa học malus domestica, APPLE 10KG(30-31PCS)... (mã hs quả táo tươibo/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái Táo tươi(APPLES GRANNY SMITH)- Size 90: 1 Thùng 90 Trái 17.8 kg NW), Finest Grade- Mới 100%... (mã hs trái táo tươia/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: TRÁI TÁO AMBROSIA TƯƠI 1029 THÙNG X 18 KGS/THÙNG, NHÃN HIỆU: SMILING MONKEY APPLEOOSA S.80-88-100... (mã hs trái táo ambros/ mã hs của trái táo amb)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi Red Delicious HP- WAXFAAAA 113s, tên khoa học: Malus sp, 21.5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quả táo tươi re/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi- Red Delicious HP- WAXFAAAA 100s, tên khoa học: Malus sp, 21.5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quả táo tươi r/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi-Envy Apples(3.360Ctns- NW: 9Kgs/Ctn)(5.243Ctns- NW: 18Kgs/Ctn).Tên khoa học:Malus sp.... (mã hs quả táo tươien/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo Tươi (Kiku Apples- 182 CTNS- NW: 9KGS/CTN, 931 CTNS- NW: 18KGS/CTN) Tên khoa học: Malus sp.... (mã hs quả táo tươi k/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi, 5 kg/thùng, 864 Thùng. Xuất xứ Hàn Quốc. Tên khoa học: Malus domestica. Hàng mới 100%.... (mã hs quả táo tươi 5/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả Táo tươi Ambrosia- Canada (Malus domestica), sản phẩm từ trồng trọt, 20 kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs quả táo tươi am/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Quả táo tươi (loại táo AMBROSIA) (5586 thùng, khoảng 18kg/ thùng và 9kg/ thùng) tên khoa học Malus Sp... (mã hs quả táo tươi l/ mã hs của quả táo tươi)
- Mã HS 08081000: Trái Táo tươi(BRAEBURN APPLES- Size 70/80/90: 1 Thùng 70/80/90 Trái 17.8 kg NW), Finest Grade- Mới 100%... (mã hs trái táo tươib/ mã hs của trái táo tươ)
- Mã HS 08081000: Quả táo xanh tươi (Malus sp), Green Fresh Granny Smith Apples, 18kg net carton, sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả táo xanh tư/ mã hs của quả táo xanh)
- Mã HS 08081000: Táo Dragon quả tươi- Malus sp. (Apples 8x3lb-EX. Fancy Dragonberry Green Dragon). 10.89kgs/thùng. Sản phẩm trồng trọt.... (mã hs táo dragon quả/ mã hs của táo dragon q)
- Mã HS 08081000: Táo Gala quả tươi- Malus sp. (GALA WXFY 100 TP USA Mexico Smiling Monkey). Size quả: 100 quả/thùng/18kg. Sản phẩm trồng trọt.... (mã hs táo gala quả tư/ mã hs của táo gala quả)
- Mã HS 08081000: Quả táo đỏ Delicious tươi (Malus sp)- Mỹ, sản phẩm từ trồng trọt, 9 kg/thùng, hàng mới 100%. Hàng không nằm trong danh mục CITES.... (mã hs quả táo đỏ deli/ mã hs của quả táo đỏ d)
- Mã HS 08081000: Quả táo Granny Smith tươi (Malus sp)- Mỹ, sản phẩm từ trồng trọt, 18 kg/thùng, hàng mới 100%. Hàng không nằm trong danh mục CITES.... (mã hs quả táo granny/ mã hs của quả táo gran)
- Mã HS 08081000: Táo quả tươi (Korea Bagged Apple)- Malus domestica, 4-6 quả/túi, 10 túi/ thùng/10kgs. Sản phẩm trồng trọt.Nhà SX GYEONG BUK CORPORATION... (mã hs táo quả tươi k/ mã hs của táo quả tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi... (mã hs lê quả tươi/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Lê qủa tươi TQSX... (mã hs lê qủa tươi tqs/ mã hs của lê qủa tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi TQSX... (mã hs lê quả tươi tqs/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi (TQSX)... (mã hs lê quả tươi tq/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi do TQSX... (mã hs lê quả tươi do/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi (do TQSX)... (mã hs lê quả tươi do/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả lê tươi hà/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: QUẢ LÊ TƯƠI KHÔNG NHÃN HIỆU... (mã hs quả lê tươi khô/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Trái lê; KOREAN SHINGO PEARS... (mã hs trái lê; korean/ mã hs của trái lê; kor)
- Mã HS 08083000: QUẢ LÊ TƯƠI ĐÓNG GÓI 9 KG/THÙNG... (mã hs quả lê tươi đón/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: QUẢ LÊ TƯƠI NHÃN HIỆU ROYAL PEAR... (mã hs quả lê tươi nhã/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi (Hàng do Trung Quốc sản xuất)... (mã hs lê quả tươi hà/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Trái lê tươi Xingo, 13.5 kg/thùng, 1465 thùng... (mã hs trái lê tươi xi/ mã hs của trái lê tươi)
- Mã HS 08083000: Trái lê tươi, size 60, 17kg/thùng, 1250 thùng... (mã hs trái lê tươi s/ mã hs của trái lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi (size 22/24/26/28/30, 15kg/thùng)... (mã hs quả lê tươi si/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi- (5kg/hộp) size 7-8PCS, hàng mới 100%... (mã hs quả lê tươi 5/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi, size 8, 5 kg/thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả lê tươi si/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Trái Lê tươi- Fresh Pear (5kg/ thùng).Hiệu YUNGCHENG.... (mã hs trái lê tươi f/ mã hs của trái lê tươi)
- Mã HS 08083000: Lê Quả tươi (Pyrus pyrifolia) size 7-8 net 5 kg/thùng... (mã hs lê quả tươi py/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: quả lê tươi (9 kg/ thùng) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả lê tươi 9/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Qủa lê tươi (Pyrus communis) Net 5 kg/ thùng, size 7-8... (mã hs qủa lê tươi py/ mã hs của qủa lê tươi)
- Mã HS 08083000: quả lê tươi (9.1 kg/ thùng) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả lê tươi 9/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: quả lê tươi (10.5 kg/ thùng) xuât xứ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả lê tươi 10/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi (Pyrus communis), Net 15 kg/thùng, size 22-38... (mã hs quả lê tươi py/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả Lê tươi, 13.3kg/thùng (tên khoa học: Pyrus Pyrifolia). Hàng mới 100%... (mã hs quả lê tươi 13/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả Lê tươi (fresh pears), size 8,(5kg/carton), sản phẩm trồng trọt, mới 100%... (mã hs quả lê tươi fr/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả Lê tươi(fresh pears), size 25, (15kg/carton), sản phẩm trồng trọt, mới 10%... (mã hs quả lê tươifre/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi Anseong Pear tên khoa học Pyrus pyrifolia var 5KG/thùng (1 thùng 6 quả)... (mã hs quả lê tươi ans/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê Singo Hàn Quốc (Korean singo pears), đóng gói: 6-8 quả/5 kgs/CTN, hàng mới 100%... (mã hs quả lê singo hà/ mã hs của quả lê singo)
- Mã HS 08083000: Quả Lê Tươi- Korea Shingo Pears (1.200CTNS- NW: 13 KGS/CTN- Tên Khoa Học Pyrus pyrifolia... (mã hs quả lê tươi ko/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Trái Lê tươi- (FRESH FORELLE PEARS- Size: 60, 1 Thùng 60 trái 12.5 kg), Class 1- Mới 100%... (mã hs trái lê tươi/ mã hs của trái lê tươi)
- Mã HS 08083000: QUẢ LÊ TƯƠI (Tên khoa học: Pyrus pyrifolia),sản phẩm trồng trọt,1080 thùng, khoảng 15kg/ thùng... (mã hs quả lê tươi tê/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi Boram aggricultural association tên khoa học Pyrus pyrifolia var 5kg(6-8pcs)/thùng... (mã hs quả lê tươi bor/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Lê quả tươi, loại 18- 24 quả/thùng/15 kgs, sở sản xuất: TAE BONG INC (INTERNATIONAL), hàng mới 100%... (mã hs lê quả tươi lo/ mã hs của lê quả tươi)
- Mã HS 08083000: Quả Lê tươi, 5 kg/thùng, 5568 Thùng. Xuất xứ Hàn Quốc. Tên khoa học: Pyrus pyrifolia. Hàng mới 100%.... (mã hs quả lê tươi 5/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi tổng trọng lượng 30 kg (15 kg/ thùng),Korean Shingo pear, Nhà cấp JOON TOP FRUIT CO.,LTD,hàng mới 100%... (mã hs quả lê tươi tổn/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08083000: Quả lê tươi xuất xứ Hàn Quốc (tên khoa học: Pyrus pyrifolia), 1 thùng 5Kg, Size 6-7 quả/ thùng, hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng mới 100%... (mã hs quả lê tươi xuấ/ mã hs của quả lê tươi)
- Mã HS 08092100: Trái Cherry tươi size: 26+mm (Net 5KG Loose x 3 boxes)... (mã hs trái cherry tươ/ mã hs của trái cherry)
- Mã HS 08092900: Anh Đào quả tươi Net 5kg/thùng... (mã hs anh đào quả tươ/ mã hs của anh đào quả)
- Mã HS 08092900: Quả anh đào tươi 28mm 5kg/thùng... (mã hs quả anh đào tươ/ mã hs của quả anh đào)
- Mã HS 08092900: Anh đào tươi(5kg/thùng,hiệu Stella, size: 26-28)... (mã hs anh đào tươi5k/ mã hs của anh đào tươi)
- Mã HS 08092900: Anh đào tươi(2kg/thùng,hiệu Lapins, size: 28-30)... (mã hs anh đào tươi2k/ mã hs của anh đào tươi)
- Mã HS 08092900: TRAI CHERRY TUOI (5KGS/THUNG)SIZE: 24MM HIEU: STARLETTA... (mã hs trai cherry tuo/ mã hs của trai cherry)
- Mã HS 08092900: Trái Anh Đào Đỏ Tươi-Fresh CHERRIES (Big size),5kg/thùng.... (mã hs trái anh đào đỏ/ mã hs của trái anh đào)
- Mã HS 08092900: Qủa anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg. Sản phẩm trồng trọt... (mã hs qủa anh đào đỏ/ mã hs của qủa anh đào)
- Mã HS 08092900: Quả anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả anh đào đỏ/ mã hs của quả anh đào)
- Mã HS 08092900: Trái anh đào tươi(cherry đỏ tươi, 5kg net/thùng, hiệu: Australiafruits WVF,size 28-30mm)... (mã hs trái anh đào tư/ mã hs của trái anh đào)
- Mã HS 08092900: Qủa Anh đào tươi (Fresh Red Cherries-Size 26 mm, Class 1, (1 Thùng 15 Kg Net Weight), Van + Sylvia, Hàng mới 100%... (mã hs qủa anh đào tươ/ mã hs của qủa anh đào)
- Mã HS 08093000: Đào quả tươi... (mã hs đào quả tươi/ mã hs của đào quả tươi)
- Mã HS 08094010: Mận đỏ... (mã hs mận đỏ/ mã hs của mận đỏ)
- Mã HS 08101000: Dâu tây quả tươi do TQSX... (mã hs dâu tây quả tươ/ mã hs của dâu tây quả)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tây tươi 2 kg/thùng... (mã hs quả dâu tây tươ/ mã hs của quả dâu tây)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tươi, Net 2kg/thùng (250 g* 8 packs)... (mã hs quả dâu tươi n/ mã hs của quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: TRÁI DÂU TÂY TƯƠI (1.32KG/THÙNG)(MÃ NHÀ VƯỜN:P-36-03->G-36-127).... (mã hs trái dâu tây tư/ mã hs của trái dâu tây)
- Mã HS 08101000: Trái dâu Tươi-Fresh strawberry (250gx8Hộp2kg/thùng).Nông trại Daegu.... (mã hs trái dâu tươif/ mã hs của trái dâu tươ)
- Mã HS 08101000: Qủa dâu tươi (Fresh strawberry- 1 Thùng 2 Kg Net Weight 250gx8pack),Hàng mới 100%... (mã hs qủa dâu tươi f/ mã hs của qủa dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Qủa dâu tươi, 2kg/ thùng, (Korean Fresh Strawberry), tên khoa học: Fragaria ananassa... (mã hs qủa dâu tươi 2/ mã hs của qủa dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Dâu tây tươi Hàn Quốc 2 kg/ thùng (250gr x 8pack). Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs dâu tây tươi hà/ mã hs của dâu tây tươi)
- Mã HS 08101000: Quả Dâu Tươi- (FRESH STRAWBERRY,150 THÙNG- NET: 2.0 KGS/CTN) Tên Khoa Học: Fragaria ananassa... (mã hs quả dâu tươi/ mã hs của quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tươi FRESH STRAWBERRY tên khoa học: Fragaria ananassa duchense. 350g/khay x10 khay/thùng... (mã hs quả dâu tươi fr/ mã hs của quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Trái dâu tây quả tươi, trong lượng: 2kg/thùng (500gx4EA), cơ sở sản xuất: ATN KOREA CO. Hàng mới 100%... (mã hs trái dâu tây qu/ mã hs của trái dâu tây)
- Mã HS 08101000: Quả Dây Tây tươi 2 kg (250 gr x 8 gói/ thùng)- Fresh strawberry 2 kg (250 gr x 8 pack/carton)- Fragaria ananassa Duchense... (mã hs quả dây tây tươ/ mã hs của quả dây tây)
- Mã HS 08104000: Qủa việt quất tươi- 1.5kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa việt quất t/ mã hs của qủa việt quấ)
- Mã HS 08104000: Trái Việt Quất tươi- Fresh Bluebberries (1.5 kg/thùng).... (mã hs trái việt quất/ mã hs của trái việt qu)
- Mã HS 08104000: Quả Việt Quất Tươi (FRESH BLUEBERRY: 228THÙNG-NW:1.5KGS/CTNS)... (mã hs quả việt quất t/ mã hs của quả việt quấ)
- Mã HS 08104000: Việt quất Cranberries cao cấp- Dried whole Cranberries, 200g/12, hàng mới 100%... (mã hs việt quất cranb/ mã hs của việt quất cr)
- Mã HS 08104000: Việt Quốc quả tươi 125gx12Tray/case- Fresh NZ Blueberries 12x125g Tray (UNKTHÙNG)... (mã hs việt quốc quả t/ mã hs của việt quốc qu)
- Mã HS 08104000: Việt quất quả tươi- Fresh Nz Bluberries (Vaccinium corymbosum),125g/1 hộp, 12 hộp/1 trays/1.5kgs. Sản phẩm trồng trọt.... (mã hs việt quất quả t/ mã hs của việt quất qu)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi vàng tươi, size 27, 3.47 kg/thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả kiwi vàng t/ mã hs của quả kiwi vàn)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi xanh tươi Hayward Count 25 (3.25kgs/thùng), hàng tươi mới 100%... (mã hs quả kiwi xanh t/ mã hs của quả kiwi xan)
- Mã HS 08105000: QUẢ KIWI VÀNG (ZESPRI SUNGOLD, SIZE 25- 192(CTNS/668KGS ~ 3,47KGS/CTN).Tên khoa học:Actinidia Chinensis... (mã hs quả kiwi vàng/ mã hs của quả kiwi vàn)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi... (mã hs hồng quả tươi/ mã hs của hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi do TQSX... (mã hs hồng quả tươi d/ mã hs của hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi (do TQSX)... (mã hs hồng quả tươi/ mã hs của hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi 10 kg/thùng... (mã hs quả hồng tươi 1/ mã hs của quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng giòn tươi, 10 kg/ thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả hồng giòn t/ mã hs của quả hồng giò)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi- Sweet Persimmon (10kg/ctn). Hàng tươi mới 100%... (mã hs quả hồng tươi/ mã hs của quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi (Diospyros kaki), net 2kg. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả hồng tươi/ mã hs của quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng giòn tươi, 10kg/ thùng, (Korean Fresh Persimmons), tên khoa học: Diospyros kaki... (mã hs hồng giòn tươi/ mã hs của hồng giòn tư)
- Mã HS 08109010: Qủa nhãn tươi(trọng lượng tịnh 10 kg/sọt, trọng lượng cả bì 10,5 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươit/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi(Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 5kg/sọt, TL cả bì 6kg/sọt).... (mã hs quả nhãn tươih/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi(Hàng đóng gói đồng nhấtTL tịnh 2.5 kg/sọt,TL cả bì 3 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươih/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa NhãnTươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 19 kg/sọt,TL cả bì 22 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãntươi h/ mã hs của qủa nhãntươi)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi (hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12kg/sọt, TL cả bì 13kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi,(Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 2.8kg/sọt,TL cả bì 3kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa nhãn tươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12 kg/sọt,TL cả bì 13 kg/ sọt)... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi(Trọng lượng từ 9- 11kg/quả)... (mã hs quả mít tươitr/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi (Trọng lượng từ 9kg-11kg/quả)... (mã hs quả mít tươi t/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa Mít Tươi(Trọng lượng từ 9kg/quả-11kg/quả)... (mã hs qủa mít tươitr/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: MÍT NON ĐÓNG TRONG TÚI NHÔM, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs mít non đóng tr/ mã hs của mít non đóng)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi (trọng lượng tịnh từ 12 kg/quả- 14 kg/quả)... (mã hs qủa mít tươi t/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109092: HYLOCEREUS COSTARICENSIS(quả Thanh Long tươi, sản phẩm từ trồng trọt)... (mã hs hylocereus cost/ mã hs của hylocereus c)
- Mã HS 08109094: Lựu qủa tươi TQSX... (mã hs lựu qủa tươi tq/ mã hs của lựu qủa tươi)
- Mã HS 08109094: Táo ta qủa tươi TQSX... (mã hs táo ta qủa tươi/ mã hs của táo ta qủa t)
- Mã HS 08109094: LỰU QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs lựu quả tươi do/ mã hs của lựu quả tươi)
- Mã HS 08109094: Táo ta quả tươi (TQSX)... (mã hs táo ta quả tươi/ mã hs của táo ta quả t)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả lựu tươi h/ mã hs của quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi, sản phẩm từ trồng trọt, 5kg/ctn, hàng mới 100%... (mã hs quả lựu tươi s/ mã hs của quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi đóng thùng carton (Punica granatum) hàng được bảo quản lạnh, không nằm trong danh mục cites.... (mã hs quả lựu tươi đó/ mã hs của quả lựu tươi)
- Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh (IQF Strawberry Whole)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC)... (mã hs dâu đông lạnh/ mã hs của dâu đông lạn)
- Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh 100% (dạng cắt lát)- IQF Strawberry (Sliced) (10kg/thùng). HSD: 27/10/2022... (mã hs dâu đông lạnh 1/ mã hs của dâu đông lạn)
- Mã HS 08111000: Quả dâu tây đông lạnh (10 kg/1 carton- 2400 carton), hàng mới qua sơ chế thông thường (bảo quản lạnh) và làm sạch, mới 100%... (mã hs quả dâu tây đôn/ mã hs của quả dâu tây)
- Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh-TDMDSDSP- thuộc dòng hàng số 1 của TKNK: 102477445450E31-đông lạnh,ăn ngay. Theo PL 03-TT:24/2017/TT-BNNPTNT-Miễn trừ KDTV. Theo PL02-Mục 12-TT15/2018/TT-BNNPTNT-Miễn trừ KTATTP.... (mã hs dâu đông lạnht/ mã hs của dâu đông lạn)
- Mã HS 08129090: MƠ MUỐI SHIN SHIN AJI UME 1 KG 1 X 6 PCS./CTN... (mã hs mơ muối shin sh/ mã hs của mơ muối shin)
- Mã HS 08129090: Quả mơ khô, đã được ngâm nước muối để bảo quản,chưa qua chế biến,chưa qua tẩm ướp, chưa ăn được. Đóng trong thùng carton(18kg/thùng) Hàng mới 100%... (mã hs quả mơ khô đã/ mã hs của quả mơ khô)
- Mã HS 08131000: Mơ tây khô tự nhiên (Sun dried apricots), đóng gói bán lẻ 250gr, hàng mới 100%... (mã hs mơ tây khô tự n/ mã hs của mơ tây khô t)
- Mã HS 08131000: Mơ tây sấy dẻo (Sulphured dried apricots), đóng gói bán lẻ 250gr, hàng mới 100%... (mã hs mơ tây sấy dẻo/ mã hs của mơ tây sấy d)
- Mã HS 08131000: Quả mơ sấy khô, tên khoa học: Prunus spp (Hàng không thuộc danh mục Cites/TT04/2017/TT-BNNPTNT) đóng gói 50,9kgs/Bao.... (mã hs quả mơ sấy khô/ mã hs của quả mơ sấy k)
- Mã HS 08131000: Mơ vàng khô- Kluth Aprikosen (500g x 6 gói/thùng), (đã qua chế biến, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, đã đóng gói trong bao bì kín khí có nhãn), mới 100%, NSX: Herbert Kluth (GmbH & Co.KG)... (mã hs mơ vàng khô kl/ mã hs của mơ vàng khô)
- Mã HS 08132000: Mận sấy Prunes cao cấp- Dried Pitted Prunes, 350g/12, hàng mới 100%... (mã hs mận sấy prunes/ mã hs của mận sấy prun)
- Mã HS 08132000: Mận khô- Kluth Pflaumen (200g x 10 gói/thùng), (đã qua chế biến, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, đã đóng gói trong bao bì kín khí có nhãn)mới 100%, NSX: Herbert Kluth (GmbH & Co.KG)... (mã hs mận khô kluth/ mã hs của mận khô klu)
- Mã HS 08133000: QUẢ TÁO ĐỎ TÂN CƯƠNG SẤY KHÔ CHƯA QUA CHẾ BIẾN (10 KGS/ THÙNG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs quả táo đỏ tân/ mã hs của quả táo đỏ t)
- Mã HS 08133000: TÁO SẤY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH, TK XUẤT 310398766420/CPNHANHHCM/01.NOV.2019... (mã hs táo sấy hàng x/ mã hs của táo sấy hàn)
- Mã HS 08133000: Táo đỏ khô (RED DATES), mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp (10kg/Ctn).... (mã hs táo đỏ khô red/ mã hs của táo đỏ khô)
- Mã HS 08133000: Táo đen khô (BLACK DATES), mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp (10kg/Ctn).... (mã hs táo đen khô bl/ mã hs của táo đen khô)
- Mã HS 08134010: NHÃN SẤY, KÈM TỜ TRÌNH, TK XUẤT 310398766420/CPNHANHHCM/01.NOV.2019... (mã hs nhãn sấy kèm t/ mã hs của nhãn sấy kè)
- Mã HS 08134010: Qủa nhãn khô (Không dùng làm dược liệu,chưa bóc vỏ,chưa bỏ hạt TL tịnh 16,8 kg/bao, TL cả bì 17 kg/bao)... (mã hs qủa nhãn khô k/ mã hs của qủa nhãn khô)
- Mã HS 08134010: Qủa nhãn khô (hàng chỉ sấy khô, chưa qua chế biến, được đóng thành bao, dùng làm thực phẩm, tổng: 2,053 bao)... (mã hs qủa nhãn khô h/ mã hs của qủa nhãn khô)
- Mã HS 08134010: Quả nhãn khô (Hàng không dùng để làm dược liệu, Chưa bóc vỏ,chưa bỏ hạt, hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 10kg/thùng, TL cả bì 11kg/thùng,)... (mã hs quả nhãn khô h/ mã hs của quả nhãn khô)
- Mã HS 08134020: Trái me (Sweet Tamarind), 10 kg/thùng, 816 thùng... (mã hs trái me sweet/ mã hs của trái me swe)
- Mã HS 08134020: Me ngọt, chín tự nhiên, nguyên trái (12 kg/ thùng).... (mã hs me ngọt chín t/ mã hs của me ngọt chí)
- Mã HS 08134020: Me Thái ngọt FITO (450g/ hộp x 20 hộp/carton)_SWEET TAMARIND 450g, hàng mới 100%... (mã hs me thái ngọt fi/ mã hs của me thái ngọt)
- Mã HS 08134020: Quả me khô (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 10 kg/sọt, trọng lượng cả bì 12 kg/sọt)... (mã hs quả me khô hàn/ mã hs của quả me khô)
- Mã HS 08134090: Quả Anh Đào sấy khô (Tên khoa học: Prunus sp.)... (mã hs quả anh đào sấy/ mã hs của quả anh đào)
- Mã HS 08134090: Nguyên liệu thực phẩm: Sầu riêng dạng vảy (100g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 08134090: Qủa hồng sấy, tên khoa học Diospyros kaki. (40g-45g/18pc/10/ctn)... (mã hs qủa hồng sấy t/ mã hs của qủa hồng sấy)
- Mã HS 08134090: NHO KHÔ NGUYÊN CÀNH, DÙNG LÀM THỰC PHẨM, 4KG/THÙNG, hàng mới 100%... (mã hs nho khô nguyên/ mã hs của nho khô nguy)
- Mã HS 08134090: Dried Korean Jujubes: Táo đỏ khô Hàn Quốc, 500gram/túi. NSX 12/2019.... (mã hs dried korean ju/ mã hs của dried korean)
- Mã HS 08134090: Cherry đỏ chua sấy khô cao cấp- Dried Red Sour Cherries, 200g/12, hàng mới 100%... (mã hs cherry đỏ chua/ mã hs của cherry đỏ ch)
- Mã HS 08134090: Quả táo đỏ sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm.Hạn sử dụng 1 năm. mới 100%... (mã hs quả táo đỏ sấy/ mã hs của quả táo đỏ s)
- Mã HS 08134090: Quả hồng sấy khô đã cắt lát (1 thùng12Kg Nw;1 thùng 30 hộp;1 hộp400gr).Hàng mới 100%... (mã hs quả hồng sấy kh/ mã hs của quả hồng sấy)
- Mã HS 08134090: Qủa táo tàu sấy khô chưa qua chế biến, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thực phẩm, hàng mới 100% TQSX... (mã hs qủa táo tàu sấy/ mã hs của qủa táo tàu)
- Mã HS 08134090: Đại táo(Quả)dùng làm dược liệu TKH:Fructus Ziziphi jujubae,thuộc đơn hàng số:01/2019-NKDL,Mục hàng số: 16... (mã hs đại táoquảdùn/ mã hs của đại táoquả)
- Mã HS 08134090: Hồng lát sấy dẻo (Dried Persimmon, premium Grade), Size: 12-18mm, 1 thùng 4.2 kg Net Weight 200G X 21 hộp, hàng mới 100%... (mã hs hồng lát sấy dẻ/ mã hs của hồng lát sấy)
- Mã HS 08134090: Hồng sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị. NSX: Pingle County Jintudi Farm Produce. HSD: 01 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs hồng sấy khô c/ mã hs của hồng sấy khô)
- Mã HS 08134090: Quả nam việt quất khô đã được chế biến, sơ chế. được đóng gói trong bao bì kín (Vaccinium sp), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả nam việt qu/ mã hs của quả nam việt)
- Mã HS 08134090: Trái táo khô chưa qua chế biến- không hiệu-10kg/túi/carton,hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1, điều 5 luật thuế GTGT... (mã hs trái táo khô ch/ mã hs của trái táo khô)
- Mã HS 08134090: Quả táo khô chưa qua chế biến, (1 Thùng 10Kg) Hàng mới 100% (Đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 16/12/2008)... (mã hs quả táo khô chư/ mã hs của quả táo khô)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả; Fructus Ziziphi jujubae), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: 19120605, HSD: 2022.12.05, NSX: 2019.12.06. Hàng khô, mới 100%... (mã hs đại táo quả; f/ mã hs của đại táo quả)
- Mã HS 08134090: HỒNG KHÔ- (Dried Persimmons: 30 Ctns- NW:4.5 Kgs/Ctn, 24 Ctns- NW: 6.75 Kgs/Ctn) Sản Phẩm Chưa Qua Chế Biến,Tẩm Ướp-Tên khoa học: Diospyros kaki... (mã hs hồng khô drie/ mã hs của hồng khô d)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả) Fructus Ziziphi jujubae; HSD 11/2021 (Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô chưa: thái, cắt, lát, nghiền, Đóng gói không đồng nhất. Xuất xứ TQ. Hàng mới 100%... (mã hs đại táo quả f/ mã hs của đại táo quả)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả): Fructus Ziziphi jujubae (Ziziphus jujuba). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói không đồng nhất. NSX: 05/12/2019, HSD: 04/12/2021... (mã hs đại táo quả/ mã hs của đại táo quả)
- Mã HS 08134090: Quả hồng sấy dẻo (diospyros kaki)- Half dried persimmon, mới qua sơ chế thông thường: rửa sạch, sấy khô, chưa qua chế biến, ngâm tẩm. Net 16.5kg/ thùng. NSX: NH TRADING CO., LTD... (mã hs quả hồng sấy dẻ/ mã hs của quả hồng sấy)
- Mã HS 08134090: HỒNG KHÔ (Half Dried Persimmons: 120 Ctns- NW:10.5 Kgs/Ctn, 48 Ctns- NW: 15.75 Kgs/Ctn, 64 Ctns- NW: 14.7 Kgs/Ctn) Sản Phẩm Chưa Qua Chế Biến,Tẩm Ướp- Tên khoa học: Diospyros kaki... (mã hs hồng khô half/ mã hs của hồng khô ha)
- Mã HS 08135090: Quả việt quất sấy khô (Tên khoa học: Vaccinium sp.)... (mã hs quả việt quất s/ mã hs của quả việt quấ)
- Mã HS 08135090: Trái cây hỗn hợp sấy khô- Mixed Fruits (Dry) (1kg x10 Bags/Thùng). Hiệu HERITAGE. Hàng mới 100%... (mã hs trái cây hỗn hợ/ mã hs của trái cây hỗn)
- Mã HS 08135090: Hạt tổng hợp hạnh nhân, điều, mắc ca, óc chó. 500g/1 túi, hạn sử dụng tháng 10/2020, hãng sx Mourads Coffee & Nuts, mới 100%... (mã hs hạt tổng hợp hạ/ mã hs của hạt tổng hợp)
- Mã HS 08135090: Trái cây cao cấp trộn hạt(Mix Fruit and Nuts) không qua tẩm ướp, trọng lượng 500g/1 bag, 10 bag/ 1 thùng, HSD: T10/2020.NSX: Mourad's Coffee and Nuts Pty.,Ltd, hàng mới 100%.... (mã hs trái cây cao cấ/ mã hs của trái cây cao)
2/ Kê khai thực tế của các đơn vị xuất khẩu trong nước

- Mã HS 08011100: Quả dừa khô, 1,5kg/quả... (mã hs quả dừa khô 1/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011100: Bột dừa (COCONUT FLOUR POWER)... (mã hs bột dừa coconu/ mã hs của bột dừa coc)
- Mã HS 08011100: Dừa sấy giòn- Coconut Chip (100g/bag)... (mã hs dừa sấy giòn c/ mã hs của dừa sấy giòn)
- Mã HS 08011100: Sữa dừa (COCONUT MILK 17% FAT- 330ML/BOX)... (mã hs sữa dừa coconu/ mã hs của sữa dừa coc)
- Mã HS 08011100: Cơm dừa nạo sấy béo cao- Fine Grade- 20kg/bao (Net)... (mã hs cơm dừa nạo sấy/ mã hs của cơm dừa nạo)
- Mã HS 08011100: Cơm dừa khô, có màu trắng. Đóng gói 25 kg/bao,Tổng 620 bao. hàng mới 100%... (mã hs cơm dừa khô có/ mã hs của cơm dừa khô)
- Mã HS 08011200: Quả dừa... (mã hs quả dừa/ mã hs của quả dừa)
- Mã HS 08011200: Trái dừa khô... (mã hs trái dừa khô/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011200: Qua dua tuoi... (mã hs qua dua tuoi/ mã hs của qua dua tuoi)
- Mã HS 08011200: DỪA KHÔ LỘT VỎ (62.500 QUẢ)... (mã hs dừa khô lột vỏ/ mã hs của dừa khô lột)
- Mã HS 08011200: Dừa nắp khoen (PQ)-Cocolala... (mã hs dừa nắp khoen/ mã hs của dừa nắp khoe)
- Mã HS 08011200: Dừa trái khô đã lột vỏ (29-31 kgs/bao)... (mã hs dừa trái khô đã/ mã hs của dừa trái khô)
- Mã HS 08011200: Quả dừa tươi- WHOLE COCONUT 2(10pcs/bag)... (mã hs quả dừa tươi w/ mã hs của quả dừa tươi)
- Mã HS 08011200: Quả dừa tươi gọt vỏ, (11kgs/ 1hộp; 1hộp 9trái)... (mã hs quả dừa tươi gọ/ mã hs của quả dừa tươi)
- Mã HS 08011200: quả dừa khô đóng trong bao lưới gần 30kg/bao 25 quả/bao ... (mã hs quả dừa khô đón/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011200: Dừa khô bóc vỏ; 12 kgs/bao, 10-12 trái/bao, hàng mới 100%... (mã hs dừa khô bóc vỏ;/ mã hs của dừa khô bóc)
- Mã HS 08011200: Trái dừa tươi. Loại: 9 trái/Carton, 9kg net/ Carton. Hàng mới 100 %... (mã hs trái dừa tươi/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011200: Quả dừa còn nguyên sọ (Quy cách: 400 gram- 900 gram- đã tách vỏ)- Hàng mới 100%... (mã hs quả dừa còn ngu/ mã hs của quả dừa còn)
- Mã HS 08011200: Dừa tươi nguyên trái bảo quản lạnh (20kg/ thùng), hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất... (mã hs dừa tươi nguyên/ mã hs của dừa tươi ngu)
- Mã HS 08011200: Trái dừa khô; quy cách: đóng hàng bằng bao lưới; 1220 bao/ container; hàng mới 100%... (mã hs trái dừa khô; q/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011200: Dừa tươi cao cấp Hamona The premium coconut- Size Large (100 mm) (14 trái/thùng) (mới 100%)... (mã hs dừa tươi cao cấ/ mã hs của dừa tươi cao)
- Mã HS 08011910: Dừa trái 17kg/thùng... (mã hs dừa trái 17kg/t/ mã hs của dừa trái 17k)
- Mã HS 08011910: Dừa trái 18kg/thùng... (mã hs dừa trái 18kg/t/ mã hs của dừa trái 18k)
- Mã HS 08011910: Trái Dừa tươi gọt vỏ... (mã hs trái dừa tươi g/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Nước Cốt Dừa (10kg/1 Thùng)... (mã hs nước cốt dừa 1/ mã hs của nước cốt dừa)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi (9 trái/thùng)... (mã hs trái dừa tươi/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: QUẢ DỪA TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả dừa tươi 9/ mã hs của quả dừa tươi)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi cắt nắp (9KGS/CTN)... (mã hs trái dừa tươi c/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi, net weight 9kgs/carton... (mã hs trái dừa tươi/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: TRÁI DỪA TƯƠI XUẤT XỨ VIỆT NAM (ĐÓNG GÓI: 09 TRÁI/CARTON)... (mã hs trái dừa tươi x/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Dừa gọt trọc(Coconut Paring Bare),20trái/hộp, hàng mới 100%... (mã hs dừa gọt trọcco/ mã hs của dừa gọt trọc)
- Mã HS 08011910: Dừa gọt trọc (Coconut Paring Bare),20trái/hộp, hàng mới 100%... (mã hs dừa gọt trọc c/ mã hs của dừa gọt trọc)
- Mã HS 08011910: Dừa tươi chưa bóc vỏ trồng ở Việt Nam, 12 trái/pack (20 kg/pack), mới 100%... (mã hs dừa tươi chưa b/ mã hs của dừa tươi chư)
- Mã HS 08011990: Dừa quả... (mã hs dừa quả/ mã hs của dừa quả)
- Mã HS 08011990: Dừa Tươi... (mã hs dừa tươi/ mã hs của dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Dừa xiêm... (mã hs dừa xiêm/ mã hs của dừa xiêm)
- Mã HS 08011990: Dừa trái ... (mã hs dừa trái/ mã hs của dừa trái)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.040 bao)... (mã hs dừa trái 3040/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.030 bao)... (mã hs dừa trái 3030/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.020 bao)... (mã hs dừa trái 3020/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.051 bao)... (mã hs dừa trái 3051/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.000 bao)... (mã hs dừa trái 3000/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3.010 bao)... (mã hs dừa trái 3010/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô. Mới 100% ... (mã hs quả dừa khô mớ/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Nước dừa Cocoxim 330ml... (mã hs nước dừa cocoxi/ mã hs của nước dừa coc)
- Mã HS 08011990: Qủa Dừa khô,Hàng mới 100%... (mã hs qủa dừa khôhàn/ mã hs của qủa dừa khô)
- Mã HS 08011990: quả dừa khô, hàng mới 100%... (mã hs quả dừa khô hà/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi (10trái/bao)... (mã hs trái dừa tươi/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Nước cốt dừa- COCONUT MILK... (mã hs nước cốt dừa c/ mã hs của nước cốt dừa)
- Mã HS 08011990: TRÁI DỪA KHÔ XUẤT XỨ VIỆT NAM ... (mã hs trái dừa khô xu/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4,935 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4935/ mã hs của dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3,950 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 3950/ mã hs của dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4,972 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4972/ mã hs của dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4,981 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4981/ mã hs của dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: AT- Dừa sấy giòn hộp giấy 100g... (mã hs at dừa sấy giò/ mã hs của at dừa sấy)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4,954 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4954/ mã hs của dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (2,983 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 2983/ mã hs của dừa trái 2)
- Mã HS 08011990: Sữa dừa Cocoxim Chocolate 330ml... (mã hs sữa dừa cocoxim/ mã hs của sữa dừa coco)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô lột vỏ (25kgs/ctn)... (mã hs trái dừa khô lộ/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa khô bóc vỏ (25.5- 26 kg/bao)... (mã hs dừa khô bóc vỏ/ mã hs của dừa khô bóc)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô gọt sạch(10 trái/bao)... (mã hs trái dừa khô gọ/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái khô đã lột vỏ(29-31 kgs/bao) ... (mã hs dừa trái khô đã/ mã hs của dừa trái khô)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô- DRIED COCONUT (10 pcs/bag)... (mã hs quả dừa khô dr/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa Sợi_30 bags x 500g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs dừa sợi30 bags/ mã hs của dừa sợi30 b)
- Mã HS 08011990: Dưà có vỏ- Coconut with husk (20 quả/bao)... (mã hs dưà có vỏ coco/ mã hs của dưà có vỏ c)
- Mã HS 08011990: Quả dừa tươi- WHOLE YOUNG COCONUT (10pcs/bag)... (mã hs quả dừa tươi w/ mã hs của quả dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Mãng cầu xiêm_24 jars x 300ml_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs mãng cầu xiêm2/ mã hs của mãng cầu xiê)
- Mã HS 08011990: Nước dừa tươi_40 bags x 400ml_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs nước dừa tươi4/ mã hs của nước dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Dưà không vỏ- Coconut without husk (45 quả/bao)... (mã hs dưà không vỏ c/ mã hs của dưà không vỏ)
- Mã HS 08011990: Dừa non bào (30 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs dừa non bào 30/ mã hs của dừa non bào)
- Mã HS 08011990: Cơm dừa nạo sấy Lương Quới (1 thùng 200 gr x 24 pack)... (mã hs cơm dừa nạo sấy/ mã hs của cơm dừa nạo)
- Mã HS 08011990: Dừa bào (bột) (40 x 454g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs dừa bào bột/ mã hs của dừa bào bột)
- Mã HS 08011990: Dừa Sợi (Dừa Non) 60 x 7oz (200g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs dừa sợi dừa no/ mã hs của dừa sợi dừa)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi lột vỏ, Xuất xứ: Việt Nam, đóng gói: 25 trái/ bao... (mã hs trái dừa tươi l/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Qủa dừa tươi (Net Weight: 9 kg/thùng, Gross Weight: 10 kg/thùng)... (mã hs qủa dừa tươi n/ mã hs của qủa dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Dừa nạo sợi đông lạnh (250gr/bag, 48bag/ctn, 12kg/ctn, sl: 213ctns)... (mã hs dừa nạo sợi đôn/ mã hs của dừa nạo sợi)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 30 trái/ thùng 30.00 kg tịnh (hộp)... (mã hs trái dừa tươi/ mã hs của trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô, lột vỏ. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng bao, 10 trái/bao 8 kgs net (1 bao 1 kiện)... (mã hs trái dừa khô l/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: DỪA BÀO ĐÔNG LẠNH-FROZEN COCONUT SHREDDED, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:25BAGS * 200G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dừa bào đông lạ/ mã hs của dừa bào đông)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô, đóng trong 286 thùng carton, mỗi thùng carton đóng 20 trái, tổng cộng 5720 trái. Hàng mới 100%. ... (mã hs quả dừa khô đó/ mã hs của quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa tươi gọt vỏ để uống, đóng trong 708 thùng carton, mỗi thùng carton đóng 9 trái dừa, tổng cộng 6372 trái dừa. Hàng mới 100%. ... (mã hs dừa tươi gọt vỏ/ mã hs của dừa tươi gọt)
- Mã HS 08011990: TRÁI DỪA KHÔ LOẠI A 500 GR- 800 GR- XUẤT XỨ VIỆT NAM HÀNG MỚI 100 % (PACKING: N.W 17 KGS/ BAO; G.W 17.1 KGS/ BAO; 1550 BAO; 38750 TRÁI/ 01 CONTAINER 40 RH)... (mã hs trái dừa khô lo/ mã hs của trái dừa khô)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU... (mã hs hạt điều/ mã hs của hạt điều)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU KHÔ... (mã hs hạt điều khô/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG... (mã hs hạt điều rang/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 08012200: HẠT BÍ SẤY KHÔ... (mã hs hạt bí sấy khô/ mã hs của hạt bí sấy k)
- Mã HS 08012200: HẠT DƯA SẤY KHÔ... (mã hs hạt dưa sấy khô/ mã hs của hạt dưa sấy)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG KHÔ... (mã hs hạt điều rang k/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG MUỐI... (mã hs hạt điều rang m/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 08013100: Hạt điều 100g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 100g h/ mã hs của hạt điều 100)
- Mã HS 08013100: Hạt điều 250g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 250g h/ mã hs của hạt điều 250)
- Mã HS 08013100: Hạt điều vỏ lụa 100gr Essenti... (mã hs hạt điều vỏ lụa/ mã hs của hạt điều vỏ)
- Mã HS 08013100: Hạt Điều Original Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều origin/ mã hs của hạt điều ori)
- Mã HS 08013100: Hạt Điều Sea Salt Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều sea sa/ mã hs của hạt điều sea)
- Mã HS 08013100: Hạt điều không vỏ hộp OVAL 300GR hàng mới 100%... (mã hs hạt điều không/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều lụa rang muối OVAL 400GR(480GR) hàng mới 100%... (mã hs hạt điều lụa ra/ mã hs của hạt điều lụa)
- Mã HS 08013100: HẠT ĐIỀU THÔ (Raw Cashew nuts, đóng 22.68kgs/thùng carton)... (mã hs hạt điều thô r/ mã hs của hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Điều rang muối Tám Bình Dương (AE600) loại AA 450gr-Essenti... (mã hs điều rang muối/ mã hs của điều rang mu)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU... (mã hs nhân điều/ mã hs của nhân điều)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LG... (mã hs nhân điều lg/ mã hs của nhân điều lg)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU DW... (mã hs nhân điều dw/ mã hs của nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU KHÔ... (mã hs hạt điều khô/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU DW2... (mã hs nhân điều dw2/ mã hs của nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LBW... (mã hs nhân điều lbw/ mã hs của nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN ... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W450... (mã hs nhân điều w450/ mã hs của nhân điều w4)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W240... (mã hs nhân điều w240/ mã hs của nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W210... (mã hs nhân điều w210/ mã hs của nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU TPW2... (mã hs nhân điều tpw2/ mã hs của nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU TPW1... (mã hs nhân điều tpw1/ mã hs của nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W320... (mã hs nhân điều w320/ mã hs của nhân điều w3)
- Mã HS 08013200:  HẠT ĐIỀU NHÂN ... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nh)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN SS ... (mã hs hạt điều vn ss/ mã hs của hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN WS ... (mã hs hạt điều vn ws/ mã hs của hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN LP ... (mã hs hạt điều vn lp/ mã hs của hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều WS... (mã hs nhân hạt điều w/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU TP... (mã hs nhan hat dieu t/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU DW... (mã hs nhan hat dieu d/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN&VN... (mã hs hạt điều nhân&v/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân DW... (mã hs hạt điều nhân d/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (W320)... (mã hs nhân điều w320/ mã hs của nhân điều w)
- Mã HS 08013200: Nhân điều sơ chế... (mã hs nhân điều sơ ch/ mã hs của nhân điều sơ)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LBW240... (mã hs nhân điều lbw24/ mã hs của nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN SL... (mã hs hạt điều nhân s/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN BB... (mã hs hạt điều nhân b/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN WS... (mã hs hạt điều nhân w/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU SK2... (mã hs nhan hat dieu s/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU LBW... (mã hs nhan hat dieu l/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân(SK)... (mã hs hạt điều nhâns/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (WW320)... (mã hs nhân điều ww32/ mã hs của nhân điều w)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (WW240)... (mã hs nhân điều ww24/ mã hs của nhân điều w)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU DW ... (mã hs nhân hạt điều d/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt đều nhân (SP)... (mã hs hạt đều nhân s/ mã hs của hạt đều nhân)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN W320 ... (mã hs hạt điều vn w32/ mã hs của hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN LP ... (mã hs hat dieu nhan l/ mã hs của hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU W450... (mã hs nhan hat dieu w/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU A300... (mã hs nhan hat dieu a/ mã hs của nhan hat die)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều A170... (mã hs nhân hạt điều a/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU TP2 ... (mã hs nhân hạt điều t/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN W320... (mã hs hat dieu nhan w/ mã hs của hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hat điêu A 240... (mã hs nhân hat điêu a/ mã hs của nhân hat điê)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU CHIÊN ... (mã hs nhân hạt điều c/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU ĐÃ BÓC VỎ-WS... (mã hs hạt điều đã bóc/ mã hs của hạt điều đã)
- Mã HS 08013200: YN- Hạt điều gói 200g... (mã hs yn hạt điều gó/ mã hs của yn hạt điều)
- Mã HS 08013200: YN- Hạt Điều sấy 500g... (mã hs yn hạt điều sấ/ mã hs của yn hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân đã bóc vỏ.... (mã hs hạt điều nhân đ/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHAN DIEU SO CHE LOAI WS... (mã hs nhan dieu so ch/ mã hs của nhan dieu so)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WS NHÂN 2/25LBS... (mã hs hạt điều ws nhâ/ mã hs của hạt điều ws)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân(đa boc vo)... (mã hs hạt điều nhânđ/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều WW450, mới 100%... (mã hs hạt điều ww450/ mã hs của hạt điều ww4)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỂU NHÂN.LOẠI WW240... (mã hs hạt điểu nhânl/ mã hs của hạt điểu nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều chưa bóc vỏ lụa... (mã hs nhân điều chưa/ mã hs của nhân điều ch)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU VIỆT NAM WS... (mã hs nhân hạt điều v/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 25LBS... (mã hs hạt điều ww320/ mã hs của hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW240 NHÂN 25LBS... (mã hs hạt điều ww240/ mã hs của hạt điều ww2)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân Việt Nam WS... (mã hs hạt điều nhân v/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều đã qua sơ chế- WS... (mã hs nhân điều đã qu/ mã hs của nhân điều đã)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 100gr Essenti... (mã hs hạt điều vàng 1/ mã hs của hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: AT- Hạt điều lương gia 500g... (mã hs at hạt điều lư/ mã hs của at hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều cay 150gr- Bảo Hương... (mã hs hạt điều cay 15/ mã hs của hạt điều cay)
- Mã HS 08013200: Hạt điều muối 150gr-Bảo Hương... (mã hs hạt điều muối 1/ mã hs của hạt điều muố)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 300gr- An Khang... (mã hs hạt điều vàng 3/ mã hs của hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 450gr Hoàng Phú... (mã hs hạt điều vàng 4/ mã hs của hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều SP nhân 2góix11.34kg... (mã hs hạt điều sp nhâ/ mã hs của hạt điều sp)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều đã bóc vỏ lụa WS... (mã hs nhân hạt điều đ/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều sống Lotus (1kg x 10)... (mã hs hạt điều sống l/ mã hs của hạt điều sốn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 230gr- Hoàng Phú... (mã hs hạt điều vàng 2/ mã hs của hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU LOẠI SP... (mã hs hạt điều nhân x/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: At- Hạt điều vàng 100gr Essenti... (mã hs at hạt điều và/ mã hs của at hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W450 nhân 2góix11.34kg... (mã hs hạt điều w450 n/ mã hs của hạt điều w45)
- Mã HS 08013200: Nhân điều các loại đã qua sơ chế... (mã hs nhân điều các l/ mã hs của nhân điều cá)
- Mã HS 08013200: Hạt điều mật ong 150gr-Bảo Hương... (mã hs hạt điều mật on/ mã hs của hạt điều mật)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân.(Cashewnut kernel)... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: AT- Hạt điều vỏ lụa 100g essenti... (mã hs at hạt điều vỏ/ mã hs của at hạt điều)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN MR CASHEW WW240-20KG... (mã hs hạt điều nhân m/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều rang muối BAZAN (300g/gói)... (mã hs hạt điều rang m/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 08013200: Hạt điều (đã bóc vỏ). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều đã bó/ mã hs của hạt điều đã)
- Mã HS 08013200:  Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại LBW240... (mã hs nhân hạt điều/ mã hs của nhân hạt đi)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vị muối lon 200gr-Vietnuts... (mã hs nhân điều vị mu/ mã hs của nhân điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN KHÔNG VỎ LỤA#LBS #NIGERIA18... (mã hs điều nhân không/ mã hs của điều nhân kh)
- Mã HS 08013200: Nhân Hạt Điều-LP, 20kgs/thùng.Mới 100%... (mã hs nhân hạt điềul/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều (Hạt điều nhân). Mới 100%... (mã hs nhân hạt điều/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 4 (còn vỏ lụa, rang muối)... (mã hs nhân hạt điều 4/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 5 (còn vỏ lụa, rang muối)... (mã hs nhân hạt điều 5/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vị mật ong lon 200gr-Vietnuts... (mã hs nhân điều vị mậ/ mã hs của nhân điều vị)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vỏ lụa vị muối 430gr- Vietnuts... (mã hs nhân điều vỏ lụ/ mã hs của nhân điều vỏ)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều ROASTED WW 240, hàng mới 100%... (mã hs nhân hạt điều r/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vị mật ong hiệu Pan Food (200g/gói)... (mã hs hạt điều vị mật/ mã hs của hạt điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN LP (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân lp 7/ mã hs của điều nhân lp)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vị cay Thái hiệu Pan Food (200g/gói)... (mã hs hạt điều vị cay/ mã hs của hạt điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W320 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w320/ mã hs của điều nhân w3)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W450 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w450/ mã hs của điều nhân w4)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W240 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w240/ mã hs của điều nhân w2)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN WW320 (788 THÙNG CARTON, 20KG/THÙNG)... (mã hs điều nhân ww320/ mã hs của điều nhân ww)
- Mã HS 08013200: Nhân điều sấy mè trắng hộp nhựa 280gr- Vietnuts... (mã hs nhân điều sấy m/ mã hs của nhân điều sấ)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều CG, hàng đóng đồng nhất 22.68kg/carton... (mã hs nhân điều cg h/ mã hs của nhân điều cg)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều TPW, hàng đóng đồng nhất 21 kgs/carton... (mã hs nhân điều tpw/ mã hs của nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: Điều nhân loại WS, hàng đồng nhất 22.68kg/carton... (mã hs điều nhân loại/ mã hs của điều nhân lo)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân, hang dong dong nhat 22.68 kg/carton... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều DW, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/ carton... (mã hs nhân điều dw h/ mã hs của nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN SP1. HANG DONG DONG NHAT 20 KG/CARTON... (mã hs hat dieu nhan s/ mã hs của hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 1 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 1/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 6 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 6/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 3 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 3/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 2 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 2/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN WS (700 THÙNG CARTON, 48LBS/THÙNG CARTON)... (mã hs điều nhân ws 7/ mã hs của điều nhân ws)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W450, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w450/ mã hs của nhân điều w4)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W320, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w320/ mã hs của nhân điều w3)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W240, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w240/ mã hs của nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều SW320, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều sw320/ mã hs của nhân điều sw)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều SW240, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều sw240/ mã hs của nhân điều sw)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W320 loại A (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều w320 l/ mã hs của hạt điều w32)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều LBW320, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều lbw32/ mã hs của nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều DW GẠCH, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton... (mã hs nhân điều dw gạ/ mã hs của nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN NUT W320, DONG GOI 20KG/ CARTON HANG MOI 100%... (mã hs hat dieu nhan n/ mã hs của hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều BB- Đóng gói: 50 LBS/carton (22.68 KGS/carton)... (mã hs nhân hạt điều b/ mã hs của nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU SP (NW: 22.68KG/ THÙNG, TỔNG 20 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều sp nw/ mã hs của hạt điều sp)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WS (NW: 22.68KG/ THÙNG, TỔNG 30 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ws nw/ mã hs của hạt điều ws)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU SK2 (NW: 20KG/ THÙNG, TOTAL: 800 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều sk2 n/ mã hs của hạt điều sk2)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU LP2 (NW: 20KG/ THÙNG, TOTAL: 200 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều lp2 n/ mã hs của hạt điều lp2)
- Mã HS 08013200: WW450#Nhân Hạt Điều Loại WW450 (Hạt điều thô đã bóc vỏ,chua rang)... (mã hs ww450#nhân hạt/ mã hs của ww450#nhân h)
- Mã HS 08013200: LBW # NHAN HAT DIEU LOAI LBW (HAT DIEU THO DA BOC VO, CHUA RANG) ... (mã hs lbw # nhan hat/ mã hs của lbw # nhan h)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW450 (NW: 22.68KG/ THÙNG, TỔNG 90 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww450/ mã hs của hạt điều ww4)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW210 (NW: 22.68KG/ THÙNG, TỔNG 110 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww210/ mã hs của hạt điều ww2)
- Mã HS 08013200: W240 # NHAN HAT DIEU LOAI W240 (HAT DIEU THO DA BOC VO, CHUA RANG) ... (mã hs w240 # nhan hat/ mã hs của w240 # nhan)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vỡ đã bóc vỏ LP- Broken Cashew LP, 20kg/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều vỡ đã/ mã hs của hạt điều vỡ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W320 đã bóc vỏ, mã GA-W320, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt điều w320 đ/ mã hs của hạt điều w32)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân- Organic Cashew Kernels W320, 1 bag x 5kgs, hàng mới 100% ... (mã hs hạt điều nhân/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW320, (NW: 22.68 KG/ CARTON, GW: 23.70 KG/ CARTONS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww320/ mã hs của hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: Nhân điều Cashew nut shell A320, Origin: Vietnam; 20 kg/ thùng, hàng mới 100% ... (mã hs nhân điều cashe/ mã hs của nhân điều ca)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU LP (NW: 22.68KG/ THÙNG, GW: 23.20 KGS/ THÙNG, TỔNG 660 THÙNG) HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều lp nw/ mã hs của hạt điều lp)
- Mã HS 08013200: Nhân điều xô W320 (đóng trong thùng thiếc kín khí 10 kg, 2 thùng thiếc trong 1 thùng carton).... (mã hs nhân điều xô w3/ mã hs của nhân điều xô)
- Mã HS 08013200: Nhân điều xô W240 (đóng trong thùng thiếc kín khí 10 kg, 2 thùng thiếc trong 1 thùng carton).... (mã hs nhân điều xô w2/ mã hs của nhân điều xô)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều WW360 Hàng đóng PE đồng nhất 22.68 kg/thùng; 700 thùng. Hàng Việt Nam sx mới 100%.01x20'FCL. ... (mã hs hạt điều ww360/ mã hs của hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: Hạt điều khô đã bóc vỏ, có màu trắng, loại 320 hạt/kg. Đóng gói 20kg/carton,Tổng 390 cartons. hàng mới 100%... (mã hs hạt điều khô đã/ mã hs của hạt điều khô)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân Organic cashew kernels WS, 1 bag x 0.2 kgs, hàng mẫu không có giá trị thương mại F.O.C, mới 100% ... (mã hs hạt điều nhân o/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân-Organic cashew kernels LWP, 1 bag x 0.2 kgs, hàng mẫu không có giá trị thương mại F.O.C, mới 100% ... (mã hs hạt điều nhâno/ mã hs của hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 450 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 100 thùng. Trọng lượng tịnh 22.68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 4/ mã hs của hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 320 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 400 thùng. Trọng lượng tịnh 22.68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 3/ mã hs của hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 240 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 200 thùng. Trọng lượng tịnh 22.68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 2/ mã hs của hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nguyên hạt bóc vỏ sản xuất tại Việt Nam. Hang đong trong thung thiếc 11.34 kg/thung, 2 thung thiec đong trong 1 thung carton,Net: 22.68kg/thùng, tổng cộng 200 thung. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều nguyên/ mã hs của hạt điều ngu)
- Mã HS 08021100: Mắc ca rang mộc 350g (sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phúc Linh)... (mã hs mắc ca rang mộc/ mã hs của mắc ca rang)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân rang muối 30g Blue Diamond (sản xuất tại Công ty Ludwing schokola GMBH&CO.KG)... (mã hs hạnh nhân rang/ mã hs của hạnh nhân ra)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân vị xông khói 30g Blue Diamond (sản xuất tại Công ty Ludwing schokola GMBH&CO.KG)... (mã hs hạnh nhân vị xô/ mã hs của hạnh nhân vị)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân cắt lát... (mã hs hạt hạnh nhân c/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân tẩm gia vị 30g... (mã hs hạt hạnh nhân t/ mã hs của hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạnh nhân Lương Gia rang mật ong (hạt) 150g... (mã hs hạnh nhân lương/ mã hs của hạnh nhân lư)
- Mã HS 08023100: Hạt dẻ 100g... (mã hs hạt dẻ 100g/ mã hs của hạt dẻ 100g)
- Mã HS 08023100: HẠT É NHÃN HIỆU CON TRÂU 10X454G... (mã hs hạt é nhãn hiệu/ mã hs của hạt é nhãn h)
- Mã HS 08023200: Nhân hạt óc chó... (mã hs nhân hạt óc chó/ mã hs của nhân hạt óc)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ 200g... (mã hs hạt dẻ 200g/ mã hs của hạt dẻ 200g)
- Mã HS 08025100: Hạt Macca 250g NTV... (mã hs hạt macca 250g/ mã hs của hạt macca 25)
- Mã HS 08025100: HẠT DẺ CƯỜI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI (CÒN VỎ)... (mã hs hạt dẻ cười đã/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025200: NHÂN HẠT DẺ CƯỜI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI... (mã hs nhân hạt dẻ cườ/ mã hs của nhân hạt dẻ)
- Mã HS 08025200: Hạt dẻ cười Lương Gia rang muối 150g... (mã hs hạt dẻ cười lươ/ mã hs của hạt dẻ cười)
- Mã HS 08026100: Hạt Macca Mattiaca hộp 240g... (mã hs hạt macca matti/ mã hs của hạt macca ma)
- Mã HS 08026100: Hạt macca sấy túi 300g (CBX)... (mã hs hạt macca sấy t/ mã hs của hạt macca sấ)
- Mã HS 08026100: Hạt điều rang muối hộp 300g (CBX)... (mã hs hạt điều rang m/ mã hs của hạt điều ran)
- Mã HS 08026100: Hạt Macca (macadamia) khô chưa bóc vỏ, đóng gói đồng nhất 24 kg/bao.... (mã hs hạt macca maca/ mã hs của hạt macca m)
- Mã HS 08026200: Nhân hạt Macadamia... (mã hs nhân hạt macada/ mã hs của nhân hạt mac)
- Mã HS 08026200: Macadamia nữ hoàng 250g... (mã hs macadamia nữ ho/ mã hs của macadamia nữ)
- Mã HS 08026200: Macca 400g, hàng mới 100%... (mã hs macca 400g hàn/ mã hs của macca 400g)
- Mã HS 08026200: Hạt Macca Viet's Nuts 500g... (mã hs hạt macca viet/ mã hs của hạt macca vi)
- Mã HS 08026200: Nhan hat Maccadamia da tach vo... (mã hs nhan hat maccad/ mã hs của nhan hat mac)
- Mã HS 08026200: Hạt mắc ca sấy khô, đã tách vỏ, quy cách Style 2, 11.34 kg/thùng, NSX: 02/01/2020, HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.... (mã hs hạt mắc ca sấy/ mã hs của hạt mắc ca s)
- Mã HS 08028000: hạt Cau khô C: (40kg/ Bao), 663 bao, mới 100%... (mã hs hạt cau khô c/ mã hs của hạt cau khô)
- Mã HS 08028000: NHÂN TRÁI CAU KHÔ (450 BAO ĐAY, HÀNG MỚI 100%)... (mã hs nhân trái cau k/ mã hs của nhân trái ca)
- Mã HS 08029000: Mắc ca rang mộc 350g... (mã hs mắc ca rang mộc/ mã hs của mắc ca rang)
- Mã HS 08029000: Trái ca cao tươi, mới 100% (1PKG 15.5 KG)... (mã hs trái ca cao tươ/ mã hs của trái ca cao)
- Mã HS 08029000: Cau non đông lạnh (hiệu Super) 16 OZ x 30 Bịch... (mã hs cau non đông lạ/ mã hs của cau non đông)
- Mã HS 08031000: Chuối Dole... (mã hs chuối dole/ mã hs của chuối dole)
- Mã HS 08031000: Lá chuối tươi... (mã hs lá chuối tươi/ mã hs của lá chuối tươ)
- Mã HS 08031000: LÁ CHUỐI (BANANA LEAF)... (mã hs lá chuối banan/ mã hs của lá chuối ba)
- Mã HS 08031000: Lá chuối đông lạnh (1kg/bag, 6bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 35ctns)... (mã hs lá chuối đông l/ mã hs của lá chuối đôn)
- Mã HS 08039010: Chuối sấy Vinamit 100g... (mã hs chuối sấy vinam/ mã hs của chuối sấy vi)
- Mã HS 08039010: Trái cây sấy Vinamit 100g... (mã hs trái cây sấy vi/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08039010: Chuối tươi, đóng gói 13kg/thùng... (mã hs chuối tươi đón/ mã hs của chuối tươi)
- Mã HS 08039010: Quả chuối tươi, đóng gói 13 kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ mã hs của quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Chuối xứ... (mã hs chuối xứ/ mã hs của chuối xứ)
- Mã HS 08039090: Chuối sứ... (mã hs chuối sứ/ mã hs của chuối sứ)
- Mã HS 08039090: BẮP CHUỐI... (mã hs bắp chuối/ mã hs của bắp chuối)
- Mã HS 08039090: Chuối chín... (mã hs chuối chín/ mã hs của chuối chín)
- Mã HS 08039090: Trái chuố sứ... (mã hs trái chuố sứ/ mã hs của trái chuố sứ)
- Mã HS 08039090: trái chuối sứ... (mã hs trái chuối sứ/ mã hs của trái chuối s)
- Mã HS 08039090: Chuối quả tươi... (mã hs chuối quả tươi/ mã hs của chuối quả tư)
- Mã HS 08039090: CHUỐI (BANANA)... (mã hs chuối banana/ mã hs của chuối banan)
- Mã HS 08039090: Quả chuối Saba... (mã hs quả chuối saba/ mã hs của quả chuối sa)
- Mã HS 08039090: CHUỐI QUẢ TƯƠI ... (mã hs chuối quả tươi/ mã hs của chuối quả tư)
- Mã HS 08039090: Trái chuối tươi... (mã hs trái chuối tươi/ mã hs của trái chuối t)
- Mã HS 08039090: Kẹo chuối cố đô... (mã hs kẹo chuối cố đô/ mã hs của kẹo chuối cố)
- Mã HS 08039090: CHUỐI TƯƠI LOẠI B... (mã hs chuối tươi loại/ mã hs của chuối tươi l)
- Mã HS 08039090: Chuối giai đoạn 4... (mã hs chuối giai đoạn/ mã hs của chuối giai đ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy 100g(26)... (mã hs chuối sấy 100g/ mã hs của chuối sấy 10)
- Mã HS 08039090: Chuối xanh,130grm+... (mã hs chuối xanh130g/ mã hs của chuối xanh1)
- Mã HS 08039090: Trái chuối sứ tươi... (mã hs trái chuối sứ t/ mã hs của trái chuối s)
- Mã HS 08039090: Quả Chuối xanh tươi... (mã hs quả chuối xanh/ mã hs của quả chuối xa)
- Mã HS 08039090: Trái chuối già tươi... (mã hs trái chuối già/ mã hs của trái chuối g)
- Mã HS 08039090: Bắp chuối trái tươi... (mã hs bắp chuối trái/ mã hs của bắp chuối tr)
- Mã HS 08039090: Quả chuối xiêm tươi... (mã hs quả chuối xiêm/ mã hs của quả chuối xi)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy 6kg/thùng... (mã hs chuối sấy 6kg/t/ mã hs của chuối sấy 6k)
- Mã HS 08039090: Chuối chín giai đoạn 4... (mã hs chuối chín giai/ mã hs của chuối chín g)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy (1kg x 6 gói)... (mã hs chuối sấy 1kg/ mã hs của chuối sấy 1)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy Hòa Phát 250g... (mã hs chuối sấy hòa p/ mã hs của chuối sấy hò)
- Mã HS 08039090: BẮP CHUỐI (BANANA FLOWER)... (mã hs bắp chuối bana/ mã hs của bắp chuối b)
- Mã HS 08039090: Chuối xiêm ép 7.5kg/thùng... (mã hs chuối xiêm ép 7/ mã hs của chuối xiêm é)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (9.0 kgs/thùng)... (mã hs chuối tươi 90/ mã hs của chuối tươi)
- Mã HS 08039090: NFD Chuối sấy khô 1/6 (5MM)... (mã hs nfd chuối sấy k/ mã hs của nfd chuối sấ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (13.0 kgs/thùng)... (mã hs chuối tươi 13/ mã hs của chuối tươi)
- Mã HS 08039090: Chuối hườm chín giai đoạn 3... (mã hs chuối hườm chín/ mã hs của chuối hườm c)
- Mã HS 08039090: QUẢ CHUỐI XANH. 1 THÙNG 13KG... (mã hs quả chuối xanh/ mã hs của quả chuối xa)
- Mã HS 08039090: Chuối bóc vỏ cắt lát sấy 6.35kg... (mã hs chuối bóc vỏ cắ/ mã hs của chuối bóc vỏ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy cắt (02kg/05PA/carton) ... (mã hs chuối sấy cắt/ mã hs của chuối sấy cắ)
- Mã HS 08039090: Chuối già tươi-Class B. Hàng mới 100%... (mã hs chuối già tươi/ mã hs của chuối già tư)
- Mã HS 08039090: Chuối xanh, đóng kiểu mỹ 2/3, 130grm+... (mã hs chuối xanh đón/ mã hs của chuối xanh)
- Mã HS 08039090: Chuối già tươi (Class B)- Hàng mới 100%... (mã hs chuối già tươi/ mã hs của chuối già tư)
- Mã HS 08039090: Chuối tây tươi (Đóng hộp 20-21kg/1 hộp) ... (mã hs chuối tây tươi/ mã hs của chuối tây tư)
- Mã HS 08039090: Chuối hấp cắt lát đông lạnh (12kg/thùng), ... (mã hs chuối hấp cắt l/ mã hs của chuối hấp cắ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi chưa qua chế biến Loại C. Mới 100%... (mã hs chuối tươi chưa/ mã hs của chuối tươi c)
- Mã HS 08039090: Chuối Khô Miếng 50x7oz(200g) Thương Hiệu CEAF... (mã hs chuối khô miếng/ mã hs của chuối khô mi)
- Mã HS 08039090: Chuối tiêu quả xanh tươi. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs chuối tiêu quả/ mã hs của chuối tiêu q)
- Mã HS 08039090: ORGANIC DRIED BANANA (Chuối sấy 160 cái/thùng)... (mã hs organic dried b/ mã hs của organic drie)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (13kg/ctn, mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs chuối tươi 13k/ mã hs của chuối tươi)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy nguyên trái, đóng xá (02kg/05PA/carton) ... (mã hs chuối sấy nguyê/ mã hs của chuối sấy ng)
- Mã HS 08039090: Chuối chiên (48 x 5 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs chuối chiên 48/ mã hs của chuối chiên)
- Mã HS 08039090: Lá dong- Sago leaves; đóng gói:500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs lá dong sago l/ mã hs của lá dong sag)
- Mã HS 08039090: Trái cây tươi: chuối già (9kg/thùng), sản phẩm Việt Nam... (mã hs trái cây tươi/ mã hs của trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối Nam Mỹ Xanh, Size:13.5 kgs/thùng, thương hiệu KDA... (mã hs chuối nam mỹ xa/ mã hs của chuối nam mỹ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi Việt Nam- Fresh Banana, 14kg/thùng. Mới 100%... (mã hs chuối tươi việt/ mã hs của chuối tươi v)
- Mã HS 08039090: Trái cây tươi- chuối già (13kg/thùng), sản phẩm Việt Nam... (mã hs trái cây tươi/ mã hs của trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối xiêm trái (20 x 2.2 Lbs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs chuối xiêm trái/ mã hs của chuối xiêm t)
- Mã HS 08039090: Quả chuối lá còn xanh; 5kg/thùng (Hàng mới cắt còn tươi 100%)... (mã hs quả chuối lá cò/ mã hs của quả chuối lá)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi xanh loại Tropix,B, (Musa acuminate), Hàng mới 100% ... (mã hs chuối tươi xanh/ mã hs của chuối tươi x)
- Mã HS 08039090: Chuối Chiên (Ngắn) 4Pcs 48 x 8oz (230g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs chuối chiên ng/ mã hs của chuối chiên)
- Mã HS 08039090: Chuối già hương loại C.Trọng lượng: NW: 13 KG/CTN; G.W: 14 KG/CTN... (mã hs chuối già hương/ mã hs của chuối già hư)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô (200g/Bịch- 44 bịch/Thùng. Hiệu Nanu. Hàng mới 100%. ... (mã hs chuối sấy khô/ mã hs của chuối sấy kh)
- Mã HS 08039090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Chuối già (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08039090: CHUỐI CAVENDISH TƯƠI LOẠI A.TỔNG 2560 THÙNG, 13KG/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chuối cavendish/ mã hs của chuối cavend)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi nguyên trái loại 13kg/carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs chuối tươi nguy/ mã hs của chuối tươi n)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi- Banana Fresh (Gred B), packing: 15 Kg Net/ CTN. Hàng mới 100%.... (mã hs quả chuối tươi/ mã hs của quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi, được đóng thùng đồng nhất 13kg/thùng, trọng lượng 14.5 kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ mã hs của quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Trái Cây tươi, chuối Già, 13 kgs/ThÙNG (PREMIUM CLASS A-CAVENDISH BANANAS 14CL) HÀNG MỚI 100%... (mã hs trái cây tươi/ mã hs của trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô nguyên trái,đóng 0.1 Kg/bao, 100 bao x 0.1 10.0 kg/carton. Hàng hóa có xuất xứ Việt nam.... (mã hs chuối sấy khô n/ mã hs của chuối sấy kh)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tiêu tươi Cavendish Banana,Small Size tên khoa học: Musa acuminata, 540 thùng, 13kg/ thùng, mới 100%... (mã hs quả chuối tiêu/ mã hs của quả chuối ti)
- Mã HS 08039090: Chuối nguyên trái đông lạnh,giống:cavendish,Đóng gói 5kgs/Túi PE-2 Túi PE/Carton(1.300 carton/Net Weight:13.000kgs.Hàng Việt Nam sản xuất,mới 100%... (mã hs chuối nguyên tr/ mã hs của chuối nguyên)
- Mã HS 08041000: Chà là, mới 100%... (mã hs chà là mới 100/ mã hs của chà là mới)
- Mã HS 08042000: Sung sấy dẻo- Dried Fig (100g/bag)... (mã hs sung sấy dẻo d/ mã hs của sung sấy dẻo)
- Mã HS 08043000: LÁ DỨA (PANCLAN)... (mã hs lá dứa panclan/ mã hs của lá dứa panc)
- Mã HS 08043000: THƠM TRÁI (PEANAPPLE)... (mã hs thơm trái pean/ mã hs của thơm trái p)
- Mã HS 08043000: Dứa vàng, không cuống... (mã hs dứa vàng không/ mã hs của dứa vàng kh)
- Mã HS 08043000: Dứa ngọt, không cuống, 10ct/ 1,5-2.0kg... (mã hs dứa ngọt không/ mã hs của dứa ngọt kh)
- Mã HS 08043000: Dứa sấy dẻo đóng thùng 20kg/thùng carton ... (mã hs dứa sấy dẻo đón/ mã hs của dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08043000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Thơm (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08043000: Dứa sấy dẻo nữ hoàng (gói 500gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs dứa sấy dẻo nữ/ mã hs của dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08044000: Bơ sáp... (mã hs bơ sáp/ mã hs của bơ sáp)
- Mã HS 08044000: Bơ chín ... (mã hs bơ chín/ mã hs của bơ chín)
- Mã HS 08044000: BƠ (AVOCADO)... (mã hs bơ avocado/ mã hs của bơ avocado)
- Mã HS 08044000: Trái bơ tươi... (mã hs trái bơ tươi/ mã hs của trái bơ tươi)
- Mã HS 08044000: Quả bơ- Bịch 5kg... (mã hs quả bơ bịch 5k/ mã hs của quả bơ bịch)
- Mã HS 08044000: Trái bơ sáp tươi... (mã hs trái bơ sáp tươ/ mã hs của trái bơ sáp)
- Mã HS 08044000: Bơ, hàng mới 100%... (mã hs bơ hàng mới 10/ mã hs của bơ hàng mới)
- Mã HS 08044000: Quả bơ Việt Nam 01 thùng x 10kg,hàng mới 100%... (mã hs quả bơ việt nam/ mã hs của quả bơ việt)
- Mã HS 08044000: Bơ trái. Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng t/ mã hs của bơ trái hàn)
- Mã HS 08044000: Bơ trái Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng tá/ mã hs của bơ trái hàng)
- Mã HS 08045010: Quả ổi... (mã hs quả ổi/ mã hs của quả ổi)
- Mã HS 08045010: Rau má... (mã hs rau má/ mã hs của rau má)
- Mã HS 08045010: Qủa Ổi... (mã hs qủa ổi/ mã hs của qủa ổi)
- Mã HS 08045010: Trái Ổi... (mã hs trái ổi/ mã hs của trái ổi)
- Mã HS 08045010: Rau đay... (mã hs rau đay/ mã hs của rau đay)
- Mã HS 08045010: Củ Gừng... (mã hs củ gừng/ mã hs của củ gừng)
- Mã HS 08045010: Rau dền... (mã hs rau dền/ mã hs của rau dền)
- Mã HS 08045010: Lá dong... (mã hs lá dong/ mã hs của lá dong)
- Mã HS 08045010: Rau dền ... (mã hs rau dền/ mã hs của rau dền)
- Mã HS 08045010: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
- Mã HS 08045010: Rau nhút... (mã hs rau nhút/ mã hs của rau nhút)
- Mã HS 08045010: Ổi xá lị... (mã hs ổi xá lị/ mã hs của ổi xá lị)
- Mã HS 08045010: Ổi hồng ... (mã hs ổi hồng/ mã hs của ổi hồng)
- Mã HS 08045010: Rau Hành ... (mã hs rau hành/ mã hs của rau hành)
- Mã HS 08045010: Rau nhút ... (mã hs rau nhút/ mã hs của rau nhút)
- Mã HS 08045010: Cọng Bạc ... (mã hs cọng bạc/ mã hs của cọng bạc)
- Mã HS 08045010: Củ Sả cây... (mã hs củ sả cây/ mã hs của củ sả cây)
- Mã HS 08045010: Rau ngót ... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
- Mã HS 08045010: Rau muống ... (mã hs rau muống/ mã hs của rau muống)
- Mã HS 08045010: Trái chuối... (mã hs trái chuối/ mã hs của trái chuối)
- Mã HS 08045010: Quả ổi tươi... (mã hs quả ổi tươi/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Qủa ổi tươi... (mã hs qủa ổi tươi/ mã hs của qủa ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Rau Cần ta ... (mã hs rau cần ta/ mã hs của rau cần ta)
- Mã HS 08045010: Cọng bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ mã hs của cọng bạc hà)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI... (mã hs trái ổi tươi/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái cà pháo... (mã hs trái cà pháo/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 08045010: Rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ mã hs của rau cần nước)
- Mã HS 08045010: Rau hành lá ... (mã hs rau hành lá/ mã hs của rau hành lá)
- Mã HS 08045010: Rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 08045010: Trái đậu đũa... (mã hs trái đậu đũa/ mã hs của trái đậu đũa)
- Mã HS 08045010: Hoa thiên lý... (mã hs hoa thiên lý/ mã hs của hoa thiên lý)
- Mã HS 08045010: Trái Sapoche... (mã hs trái sapoche/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08045010: Bắp chuối bào... (mã hs bắp chuối bào/ mã hs của bắp chuối bà)
- Mã HS 08045010: Rau Mồng tơi ... (mã hs rau mồng tơi/ mã hs của rau mồng tơi)
- Mã HS 08045010: Trái Đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ mã hs của trái đậu rồn)
- Mã HS 08045010: Bánh đậu xanh... (mã hs bánh đậu xanh/ mã hs của bánh đậu xan)
- Mã HS 08045010: Trái Chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08045010: Rau muống cọng... (mã hs rau muống cọng/ mã hs của rau muống cọ)
- Mã HS 08045010: Quả đu đủ xanh... (mã hs quả đu đủ xanh/ mã hs của quả đu đủ xa)
- Mã HS 08045010: Trái mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ mã hs của trái mướp hư)
- Mã HS 08045010: Trái xoài tượng... (mã hs trái xoài tượng/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045010: Ổi, hàng mới 100%... (mã hs ổi hàng mới 10/ mã hs của ổi hàng mới)
- Mã HS 08045010: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08045010: Quả ổi tươi- Guava... (mã hs quả ổi tươi gu/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi ruột đỏ... (mã hs trái ổi tươi ru/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (3kgs/box)... (mã hs trái ổi tươi 3/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Ổi- Guava, hàng mới 100%... (mã hs ổi guava hàng/ mã hs của ổi guava h)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI (9KGS/THÙNG)... (mã hs trái ổi tươi 9/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (4.5KGS/CTN)... (mã hs trái ổi tươi 4/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI- THÙNG 10 KGS... (mã hs trái ổi tươi t/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái Thanh Long ruột trắng... (mã hs trái thanh long/ mã hs của trái thanh l)
- Mã HS 08045010: Ổi Tươi, Đóng gói 9kg/ Kiện... (mã hs ổi tươi đóng g/ mã hs của ổi tươi đón)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI TƯƠI (9KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả ổi tươi 9k/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi- Psidium guajava ... (mã hs quả ổi tươi ps/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI TƯƠI (10KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả ổi tươi 10/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI XUẤT XỨ VIỆT NAM.... (mã hs trái ổi tươi xu/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI RUỘT ĐỎ (2KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả ổi ruột đỏ/ mã hs của quả ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Ổi tươi, đóng thùng carton 9 kg ... (mã hs ổi tươi đóng t/ mã hs của ổi tươi đón)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI RUỘT TRẮNG (2.5KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả ổi ruột trắ/ mã hs của quả ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (6 khay x 300 gr/thùng)... (mã hs trái ổi tươi 6/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI (RUỘT ĐỎ) XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái ổi tươi r/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 5kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 5k/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 9kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 9k/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Qủa ổi tươi. 9kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs qủa ổi tươi 9k/ mã hs của qủa ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 10kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 10/ mã hs của quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trai Ôi tươi (Psidium guajava), hang mơi 100%... (mã hs trai ôi tươi p/ mã hs của trai ôi tươi)
- Mã HS 08045010: 'Quả ổi Việt Nam 01 thùng x 15kg, hàng mới 100%... (mã hs quả ổi việt na/ mã hs của quả ổi việt)
- Mã HS 08045010: Quả ổi (GUAVA-1 thùng 4 kgs net- Hàng mới:100%- Made in Vietnam... (mã hs quả ổi guava1/ mã hs của quả ổi guav)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 10 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi tươi x/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi ruột đỏ tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1.6 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi ruột đỏ/ mã hs của trái ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Trái ổi ruột trắng tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1.6 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi ruột tr/ mã hs của trái ổi ruột)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI- XUẤT XỨ VIỆT NAM HÀNG MỚI 100 % (PACKING: N.W 9 KGS/ CARTON; G.W: 10 KGS/ CARTON; 700 CARTONS)... (mã hs trái ổi tươi x/ mã hs của trái ổi tươi)
- Mã HS 08045020: Quả xoài... (mã hs quả xoài/ mã hs của quả xoài)
- Mã HS 08045020: Xoài chín... (mã hs xoài chín/ mã hs của xoài chín)
- Mã HS 08045020: Xoài tượng... (mã hs xoài tượng/ mã hs của xoài tượng)
- Mã HS 08045020: Xoài chín ... (mã hs xoài chín/ mã hs của xoài chín)
- Mã HS 08045020: XOÀI (MANGO)... (mã hs xoài mango/ mã hs của xoài mango)
- Mã HS 08045020: xoài quả tươi... (mã hs xoài quả tươi/ mã hs của xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: quả xoài tượng... (mã hs quả xoài tượng/ mã hs của quả xoài tượ)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tượng... (mã hs trái xoài tượng/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 100g... (mã hs xoài sấy vz 100/ mã hs của xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Xoài cay 200g LG... (mã hs xoài cay 200g l/ mã hs của xoài cay 200)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 200g... (mã hs xoài sấy vz 200/ mã hs của xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Xoài cay 500g LG... (mã hs xoài cay 500g l/ mã hs của xoài cay 500)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 500g... (mã hs xoài sấy vz 500/ mã hs của xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Quả xoài cát chu... (mã hs quả xoài cát ch/ mã hs của quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo 100g... (mã hs xoài sấy dẻo 10/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo 200g... (mã hs xoài sấy dẻo 20/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát tươi... (mã hs trái xoài cát t/ mã hs của trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy 200g (GDF)... (mã hs xoài sấy 200g/ mã hs của xoài sấy 200)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy Yummy 200g... (mã hs xoài sấy yummy/ mã hs của xoài sấy yum)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI (5KGS NET)... (mã hs trái xoài 5kgs/ mã hs của trái xoài 5)
- Mã HS 08045020: Cơm dừa sấy giòn 30g... (mã hs cơm dừa sấy giò/ mã hs của cơm dừa sấy)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI TƯƠI DO VNSX... (mã hs quả xoài tươi d/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài cát Bịch 5kg... (mã hs quả xoài cát bị/ mã hs của quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Trái cây sấy 220g PDK... (mã hs trái cây sấy 22/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08045020: Dừa sấy dẻo 100g (GDF)... (mã hs dừa sấy dẻo 100/ mã hs của dừa sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VN Fruit 100g... (mã hs xoài sấy vn fru/ mã hs của xoài sấy vn)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát chu tươi... (mã hs trái xoài cát c/ mã hs của trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài lương gia 500... (mã hs at xoài lương/ mã hs của at xoài lươ)
- Mã HS 08045020: Xoài phủ Sô cô la 120g... (mã hs xoài phủ sô cô/ mã hs của xoài phủ sô)
- Mã HS 08045020: Bộ 3 (xoài cay 500g LG)... (mã hs bộ 3 xoài cay/ mã hs của bộ 3 xoài c)
- Mã HS 08045020: Qủa xoài, hàng mới 100%... (mã hs qủa xoài hàng/ mã hs của qủa xoài hà)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi (tách hạt)... (mã hs xoài quả tươi/ mã hs của xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: AT-Xoài sấy Fruitee 500g... (mã hs atxoài sấy fru/ mã hs của atxoài sấy)
- Mã HS 08045020: Trái cây sấy Vinamit 250g... (mã hs trái cây sấy vi/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy Apple Mango 500g... (mã hs xoài sấy apple/ mã hs của xoài sấy app)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy fruitee 200g... (mã hs at xoài sấy fr/ mã hs của at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy dẻo BH 100gr... (mã hs at xoài sấy dẻ/ mã hs của at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi (3KGS/CTN)... (mã hs trái xoài tươi/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tươi, (01hộp 5kg)... (mã hs quả xoài tươi/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát Hòa Lộc tươi... (mã hs trái xoài cát h/ mã hs của trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: Xoài dẻo Gia phát 100g/gói... (mã hs xoài dẻo gia ph/ mã hs của xoài dẻo gia)
- Mã HS 08045020: Xoài Miên sấy mộc 120g (PL)... (mã hs xoài miên sấy m/ mã hs của xoài miên sấ)
- Mã HS 08045020: Qủa hồng xiêm, hàng mới 100%... (mã hs qủa hồng xiêm/ mã hs của qủa hồng xiê)
- Mã HS 08045020: Combo(4+1) xoài sấy Dẻo 100g... (mã hs combo41 xoài/ mã hs của combo41 x)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy BH essenti 240gr... (mã hs at xoài sấy bh/ mã hs của at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi.20 kg/ rổ9000 rổ... (mã hs xoài quả tươi2/ mã hs của xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài miên sấy dẻo 100g CF (PL)... (mã hs xoài miên sấy d/ mã hs của xoài miên sấ)
- Mã HS 08045020: Bộ xoài GDF 200g(bộ gồm 6 gói)... (mã hs bộ xoài gdf 200/ mã hs của bộ xoài gdf)
- Mã HS 08045020: AT- Thạch pudding các loại 405g... (mã hs at thạch puddi/ mã hs của at thạch pu)
- Mã HS 08045020: Bộ 6 (Xoài sấy VZ 100g)(Bộ 6 gói)... (mã hs bộ 6 xoài sấy/ mã hs của bộ 6 xoài s)
- Mã HS 08045020: Bộ 4 (Xoài sấy VZ 500g)(Bộ 4 gói)... (mã hs bộ 4 xoài sấy/ mã hs của bộ 4 xoài s)
- Mã HS 08045020: quả xoài tươi 30kg/1 rổ nhựa3000 rổ ... (mã hs quả xoài tươi 3/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI XANH- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN... (mã hs quả xoài xanh/ mã hs của quả xoài xan)
- Mã HS 08045020: Trái xoài hòa lộc tươi (5.0 kgs/thùng)... (mã hs trái xoài hòa l/ mã hs của trái xoài hò)
- Mã HS 08045020: Xoài cát tươi (Mangifera), hàng mới 100%... (mã hs xoài cát tươi/ mã hs của xoài cát tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tươi- Đóng gói 5.0KG NET/CARTON... (mã hs quả xoài tươi/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI; Size 5- 9 pcs/ ctn. (5KGS NET)... (mã hs trái xoài; size/ mã hs của trái xoài; s)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo đóng thùng 20kg/thùng carton ... (mã hs xoài sấy dẻo đó/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi đóng đồng nhất 30kg/1 rổ nhựa... (mã hs quả xoài tươi đ/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: AT-Trái cây sấy fruitee 100g (Xoài sấy dẻo)... (mã hs attrái cây sấy/ mã hs của attrái cây)
- Mã HS 08045020: Quả xoài Việt Nam 01 thùng x 20 kg,hàng mới 100%... (mã hs quả xoài việt n/ mã hs của quả xoài việ)
- Mã HS 08045020: Xoài sợi (48 x 400g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs xoài sợi 48 x/ mã hs của xoài sợi 48)
- Mã HS 08045020: Trái xoài Đài Loan size nhỏ, đóng gói NET: 5kg/thùng... (mã hs trái xoài đài l/ mã hs của trái xoài đà)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo (Dried mango), 0.5kg/túi. Hàng mới 100%... (mã hs xoài sấy dẻo d/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi đóng gói đồng nhất 30kg/rổ. Tổng 2000 rổ ... (mã hs xoài quả tươi đ/ mã hs của xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo (gói 500gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs xoài sấy dẻo g/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài thái lát. (hàng đóng gói đồng nhất 30kg/ 1 kiện) 2000kiện... (mã hs xoài thái lát/ mã hs của xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Xoài thái lát (hàng đóng gói đồng nhất 27,5kg/kiện) 1050 kiện ... (mã hs xoài thái lát/ mã hs của xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi. (hàng đóng gói đồng nhất 30kg/ 1 kiện) 5000 kiện... (mã hs quả xoài tươi/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài Tứ quí tươi (Mangifera indica)- Đóng gói NET 5.0KG/CTN... (mã hs quả xoài tứ quí/ mã hs của quả xoài tứ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tượng tươi (Mangifera indica)- đóng gói Net 01hộp 5kg.... (mã hs quả xoài tượng/ mã hs của quả xoài tượ)
- Mã HS 08045020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Xoài (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08045020: Dứa sấy dẻo nữ hoàng (gói 100gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs dứa sấy dẻo nữ/ mã hs của dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 5 kg tịnh/thùng (hộp... (mã hs trái xoài tươi/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài đài loan tươi (Mangifera indica)- Đóng gói NET 5.0KG/CTN... (mã hs quả xoài đài lo/ mã hs của quả xoài đài)
- Mã HS 08045020: xoài thái lát,đóng gói đồng nhất 30kg/thùng,hàng việt nam sản xuất... (mã hs xoài thái látđ/ mã hs của xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi, Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 5.00 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái xoài tươi/ mã hs của trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài Cát Hòa Lộc tươi (Mangifera indica)- đóng gói Net 01hộp 5kg.... (mã hs quả xoài cát hò/ mã hs của quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Mangoes (quả xoài tươi loại 2, sản phẩm từ trồng trọt xuất xứ Việt Nam) ... (mã hs mangoes quả xo/ mã hs của mangoes quả)
- Mã HS 08045020: Qủa xoài tươi,đóng rổ nhựa đồng nhất,30kg/ 01 rổ nhựa. Nguồn gốc Việt Nam.... (mã hs qủa xoài tươiđ/ mã hs của qủa xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài Keo cắt hạt lựu 20 x 20mm đông lạnh hiệu GREATIVE GOURMET (500g x 8 gói) ... (mã hs xoài keo cắt hạ/ mã hs của xoài keo cắt)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo sản xuất tại Việt Nam, khối lượng tịnh 20kg/carton, tổng cộng 1225 cartons, hàng mới 100%#... (mã hs xoài sấy dẻo sả/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045030: Măng cụt ... (mã hs măng cụt/ mã hs của măng cụt)
- Mã HS 08051010: Quả Cam... (mã hs quả cam/ mã hs của quả cam)
- Mã HS 08051010: Cam ngon... (mã hs cam ngon/ mã hs của cam ngon)
- Mã HS 08051010: CAM (OGRANE)... (mã hs cam ograne/ mã hs của cam ograne)
- Mã HS 08051010: Cam vắt nước ... (mã hs cam vắt nước/ mã hs của cam vắt nước)
- Mã HS 08051010: Cam.Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 11... (mã hs camhàng tái xu/ mã hs của camhàng tái)
- Mã HS 08051010: Cam Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 11.... (mã hs cam hàng tái xu/ mã hs của cam hàng tái)
- Mã HS 08051010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Cam (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08051020: Cam Sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs cam sấy nsx s/ mã hs của cam sấy nsx)
- Mã HS 08051020: Chanh sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs chanh sấy nsx/ mã hs của chanh sấy n)
- Mã HS 08051020: Vỏ Quýt khô, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs vỏ quýt khô ns/ mã hs của vỏ quýt khô)
- Mã HS 08052100: TRÁI TẮC... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
- Mã HS 08052100: Quýt nhỏ ... (mã hs quýt nhỏ/ mã hs của quýt nhỏ)
- Mã HS 08052100: TRÁ TẮC TƯƠI... (mã hs trá tắc tươi/ mã hs của trá tắc tươi)
- Mã HS 08052100: TRÁI TẮC TƯƠI... (mã hs trái tắc tươi/ mã hs của trái tắc tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt vỏ xanh ... (mã hs quýt vỏ xanh/ mã hs của quýt vỏ xanh)
- Mã HS 08052100: Tắc (12kg/kiện)... (mã hs tắc 12kg/kiện/ mã hs của tắc 12kg/ki)
- Mã HS 08052100: QUÝT (TANGERINE)... (mã hs quýt tangerine/ mã hs của quýt tanger)
- Mã HS 08052100: Quýt tiều- Bịch 5kg... (mã hs quýt tiều bịch/ mã hs của quýt tiều b)
- Mã HS 08052100: Tắc (quất) (12kg/kiện)... (mã hs tắc quất 12k/ mã hs của tắc quất)
- Mã HS 08052100: Trái quất tươi (100gr bag)... (mã hs trái quất tươi/ mã hs của trái quất tư)
- Mã HS 08052100: Nấm đông cô- Mushrooms Shi Take, hàng mới 100%... (mã hs nấm đông cô mu/ mã hs của nấm đông cô)
- Mã HS 08052100: Trái tắc (Calamensi); Packing: 27 kg/ctn (N.W)... (mã hs trái tắc calam/ mã hs của trái tắc ca)
- Mã HS 08052100: Quít Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 12... (mã hs quít hàng tái x/ mã hs của quít hàng tá)
- Mã HS 08052100: Quít. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 12.... (mã hs quít hàng tái/ mã hs của quít hàng t)
- Mã HS 08052100: Tắc tươi size LLL.Trọng lượng: NW:10 KG/CTN. GW: 10.7 KG/CTN... (mã hs tắc tươi size l/ mã hs của tắc tươi siz)
- Mã HS 08052100: Quả quýt tươi nhãn hiệu Gấu trúc, số lượng: 530 két (17 kg/két)... (mã hs quả quýt tươi n/ mã hs của quả quýt tươ)
- Mã HS 08052900: TRÁI TẮC (KUMQUAT)... (mã hs trái tắc kumqu/ mã hs của trái tắc ku)
- Mã HS 08052900: VÚ SỮA (STAR APPLE)... (mã hs vú sữa star ap/ mã hs của vú sữa star)
- Mã HS 08052900: TRÁI GẤC (MOMORDICA)... (mã hs trái gấc momor/ mã hs của trái gấc mo)
- Mã HS 08052900: Calamondin (Trái Quất)... (mã hs calamondin trá/ mã hs của calamondin)
- Mã HS 08054000: Trái Bưởi... (mã hs trái bưởi/ mã hs của trái bưởi)
- Mã HS 08054000: Bưởi hồng... (mã hs bưởi hồng/ mã hs của bưởi hồng)
- Mã HS 08054000: Trái bười ... (mã hs trái bười/ mã hs của trái bười)
- Mã HS 08054000: Bưởi 5 roi ... (mã hs bưởi 5 roi/ mã hs của bưởi 5 roi)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi da xanh tươi... (mã hs trái bưởi da xa/ mã hs của trái bưởi da)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi tươi (11 kg/thùng)... (mã hs trái bưởi tươi/ mã hs của trái bưởi tư)
- Mã HS 08054000: QUẢ BƯỞI TƯƠI (7 KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả bưởi tươi/ mã hs của quả bưởi tươ)
- Mã HS 08054000: TRÁI BƯỞI XANH XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái bưởi xanh/ mã hs của trái bưởi xa)
- Mã HS 08054000: Bưởi năm roi tươi (Citrus maxima), hàng mới 100%... (mã hs bưởi năm roi tư/ mã hs của bưởi năm roi)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi tươi, Xuất xứ: Việt Nam, đóng gói: 9 trái/thùng... (mã hs trái bưởi tươi/ mã hs của trái bưởi tư)
- Mã HS 08054000: Bưởi 5 roi- size (0.9- 1.1 kg/trái), (16 trái/thùng/16 kgs net)... (mã hs bưởi 5 roi siz/ mã hs của bưởi 5 roi)
- Mã HS 08054000: Bưởi năm roi tách múi (250gram/hộp/12 hộp/carton). TC: 2 carton ... (mã hs bưởi năm roi tá/ mã hs của bưởi năm roi)
- Mã HS 08054000: Bưởi da xanh tách múi (250gram/hộp/12 hộp/carton). TC: 13 carton ... (mã hs bưởi da xanh tá/ mã hs của bưởi da xanh)
- Mã HS 08054000: BƯỞI TƯƠI LOẠI 1, Citrus maxima, (BRAND: WILDBOI),SIZE 10, NW: 11KG/THÙNG, TC:672 THÙNG... (mã hs bưởi tươi loại/ mã hs của bưởi tươi lo)
- Mã HS 08054000: BƯỞI NĂM ROI LOẠI 1, (BRAND: WILDBOI), SIZE 12, NW: 11KG/THÙNG, TC: 280 THÙNG (Citrus maxima)... (mã hs bưởi năm roi lo/ mã hs của bưởi năm roi)
- Mã HS 08055010: Quả chanh... (mã hs quả chanh/ mã hs của quả chanh)
- Mã HS 08055010: Chanh vàng... (mã hs chanh vàng/ mã hs của chanh vàng)
- Mã HS 08055010: Chanh vàng ... (mã hs chanh vàng/ mã hs của chanh vàng)
- Mã HS 08055010: LEMON (CHANH XANH KHÔNG HẠT)... (mã hs lemon chanh xa/ mã hs của lemon chanh)
- Mã HS 08055010: TRÁI CHANH TƯƠI- THÙNG 7.5 KGS... (mã hs trái chanh tươi/ mã hs của trái chanh t)
- Mã HS 08055010: TRAI CHANH TUOI KHONG HAT X 5 KGS... (mã hs trai chanh tuoi/ mã hs của trai chanh t)
- Mã HS 08055020: Chanh trái... (mã hs chanh trái/ mã hs của chanh trái)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh... (mã hs chanh xanh/ mã hs của chanh xanh)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh ... (mã hs chanh xanh/ mã hs của chanh xanh)
- Mã HS 08055020: CHANH TUOI ... (mã hs chanh tuoi/ mã hs của chanh tuoi)
- Mã HS 08055020: CHANH (LEMON)... (mã hs chanh lemon/ mã hs của chanh lemon)
- Mã HS 08055020: Chanh da xanh... (mã hs chanh da xanh/ mã hs của chanh da xan)
- Mã HS 08055020: Qua chanh tuoi... (mã hs qua chanh tuoi/ mã hs của qua chanh tu)
- Mã HS 08055020: chanh quả tươi... (mã hs chanh quả tươi/ mã hs của chanh quả tư)
- Mã HS 08055020: Chanh không hạt... (mã hs chanh không hạt/ mã hs của chanh không)
- Mã HS 08055020: Trai Chanh Tươi... (mã hs trai chanh tươi/ mã hs của trai chanh t)
- Mã HS 08055020: TRÁI CHANH XANH TƯƠI... (mã hs trái chanh xanh/ mã hs của trái chanh x)
- Mã HS 08055020: Tea leaf (Lá Trà Xanh)... (mã hs tea leaf lá tr/ mã hs của tea leaf lá)
- Mã HS 08055020: chanh tươi (5kg,10kg/ thùng)... (mã hs chanh tươi 5kg/ mã hs của chanh tươi)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH XANH (5 KGS/THÙNG)... (mã hs quả chanh xanh/ mã hs của quả chanh xa)
- Mã HS 08055020: Trái chanh tươi(7.0kg/1carton)... (mã hs trái chanh tươi/ mã hs của trái chanh t)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh không hạt (5kg/kiện)... (mã hs chanh xanh khôn/ mã hs của chanh xanh k)
- Mã HS 08055020: Trái chanh không hạt (5 kg/thùng)... (mã hs trái chanh khôn/ mã hs của trái chanh k)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH KHÔNG HẠT TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả chanh không/ mã hs của quả chanh kh)
- Mã HS 08055020: CÀ PHÁO- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN, 10KG/TÚI... (mã hs cà pháo tươi c/ mã hs của cà pháo tươ)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN. LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs quả chanh tươi/ mã hs của quả chanh t)
- Mã HS 08055020: CHANH TƯƠI KHÔNG HẠT (6.5KG/BOX). Hàng mới 100%... (mã hs chanh tươi khôn/ mã hs của chanh tươi k)
- Mã HS 08055020: Qủa chanh tươi không hạt. 8kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs qủa chanh tươi/ mã hs của qủa chanh tư)
- Mã HS 08055020: Quả Chanh tươi không hạt. 6.5kg net/Carton.Hàng mới 100%... (mã hs quả chanh tươi/ mã hs của quả chanh tư)
- Mã HS 08055020: Chanh tươi size L.Trọng lượng: NW:10 KG/CTN. GW: 10.7 KG/CTN... (mã hs chanh tươi size/ mã hs của chanh tươi s)
- Mã HS 08055020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Chanh (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08055020: Qủa chanh không hạt tươi (Net Weight: 8 kg/thùng, Gross Weight: 8.7 kg/thùng)... (mã hs qủa chanh không/ mã hs của qủa chanh kh)
- Mã HS 08055020: Chanh tươi chưa qua xử lý sấy, xuất xứ Việt Nam, 8kg/thùng. Hàng mới 100 % Việt Nam... (mã hs chanh tươi chưa/ mã hs của chanh tươi c)
- Mã HS 08059000: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
- Mã HS 08059000: QUẢ QUÝT... (mã hs quả quýt/ mã hs của quả quýt)
- Mã HS 08059000: Chanh dây... (mã hs chanh dây/ mã hs của chanh dây)
- Mã HS 08059000: Chanh dây ... (mã hs chanh dây/ mã hs của chanh dây)
- Mã HS 08059000: CHANH DÂY (LIME)... (mã hs chanh dây lime/ mã hs của chanh dây l)
- Mã HS 08059000: Chanh dây đông lạnh, (16.34 Kg/thùng).... (mã hs chanh dây đông/ mã hs của chanh dây đô)
- Mã HS 08059000: TRÁI CHANH TƯƠI- KHÔNG HẠT THÙNG 7.5 KGS... (mã hs trái chanh tươi/ mã hs của trái chanh t)
- Mã HS 08059000: Chanh vàng FD sấy khô- FD Lemon (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs chanh vàng fd s/ mã hs của chanh vàng f)
- Mã HS 08059000: Chanh xanh FD sấy khô- Chanh xanh FD (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs chanh xanh fd s/ mã hs của chanh xanh f)
- Mã HS 08059000: Quả phật thủ Citrus medicavar.sarcodactylis. Hàng mới 100%... (mã hs quả phật thủ ci/ mã hs của quả phật thủ)
- Mã HS 08059000: Trái Phật Thủ tươi (FRESH BUDDHA FINGER FRUIT) 4 quả/ hộp, Hàng mới 100%... (mã hs trái phật thủ t/ mã hs của trái phật th)
- Mã HS 08061000: Nho đỏ... (mã hs nho đỏ/ mã hs của nho đỏ)
- Mã HS 08061000: Nho đen... (mã hs nho đen/ mã hs của nho đen)
- Mã HS 08061000: Quả Nho... (mã hs quả nho/ mã hs của quả nho)
- Mã HS 08061000: Nho xanh... (mã hs nho xanh/ mã hs của nho xanh)
- Mã HS 08061000: Nho trắng... (mã hs nho trắng/ mã hs của nho trắng)
- Mã HS 08061000: Nho Mỹ không hạt... (mã hs nho mỹ không hạ/ mã hs của nho mỹ không)
- Mã HS 08061000: Nho đen không hạt ... (mã hs nho đen không h/ mã hs của nho đen khôn)
- Mã HS 08061000: Nho xanh không hạt ... (mã hs nho xanh không/ mã hs của nho xanh khô)
- Mã HS 08062000: Nho Mỹ Hoàng Gia 190g... (mã hs nho mỹ hoàng gi/ mã hs của nho mỹ hoàng)
- Mã HS 08062000: Nho khô Raisin 1x10kg... (mã hs nho khô raisin/ mã hs của nho khô rais)
- Mã HS 08062000: Nho khô Mỹ đã lặt cuống, phân loại ... (mã hs nho khô mỹ đã l/ mã hs của nho khô mỹ đ)
- Mã HS 08062000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Nho khô (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu... (mã hs dưa hấu/ mã hs của dưa hấu)
- Mã HS 08071100: roi quả tươi... (mã hs roi quả tươi/ mã hs của roi quả tươi)
- Mã HS 08071100: DƯA QUẢ TƯƠI... (mã hs dưa quả tươi/ mã hs của dưa quả tươi)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu có hạt... (mã hs dưa hấu có hạt/ mã hs của dưa hấu có h)
- Mã HS 08071100: dưa hấu quả tươi... (mã hs dưa hấu quả tươ/ mã hs của dưa hấu quả)
- Mã HS 08071100: Dưa kim cô nương... (mã hs dưa kim cô nươn/ mã hs của dưa kim cô n)
- Mã HS 08071100: Quả dưa hấu tươi... (mã hs quả dưa hấu tươ/ mã hs của quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Qủa dưa hấu tươi ... (mã hs qủa dưa hấu tươ/ mã hs của qủa dưa hấu)
- Mã HS 08071100: dua hau quả tươi ... (mã hs dua hau quả tươ/ mã hs của dua hau quả)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu không hạt... (mã hs dưa hấu không h/ mã hs của dưa hấu khôn)
- Mã HS 08071100: DƯA HẤU (WATER MELON)... (mã hs dưa hấu water/ mã hs của dưa hấu wat)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu, hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu hàng m/ mã hs của dưa hấu hàn)
- Mã HS 08071100: TRÁI DƯA HẤU TƯƠI- THÙNG 17 KGS... (mã hs trái dưa hấu tư/ mã hs của trái dưa hấu)
- Mã HS 08071100: QUẢ DƯA HẤU RUỘT ĐỎ TƯƠI (13KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả dưa hấu ruộ/ mã hs của quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu Việt Nam 01 thùng x 20kg,hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu việt na/ mã hs của dưa hấu việt)
- Mã HS 08071100: Quả dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22kg/hộp)... (mã hs quả dưa hấu do/ mã hs của quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Qủa dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22 kg/hộp)... (mã hs qủa dưa hấu do/ mã hs của qủa dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Dưa hấu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08071900: Dưa ngọt... (mã hs dưa ngọt/ mã hs của dưa ngọt)
- Mã HS 08071900: Quả Dưa Lưới... (mã hs quả dưa lưới/ mã hs của quả dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới... (mã hs trái dưa lưới/ mã hs của trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới.... (mã hs trái dưa lưới/ mã hs của trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Trái dưa gang tươi... (mã hs trái dưa gang t/ mã hs của trái dưa gan)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới tươi.... (mã hs trái dưa lưới t/ mã hs của trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Quả dưa lưới- Bịch 5kg... (mã hs quả dưa lưới b/ mã hs của quả dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Dưa lưới. Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 07.... (mã hs dưa lưới hàng/ mã hs của dưa lưới hà)
- Mã HS 08071900: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Dưa bở (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08072000: Quả đu đủ... (mã hs quả đu đủ/ mã hs của quả đu đủ)
- Mã HS 08072000: Trái đu đủ... (mã hs trái đu đủ/ mã hs của trái đu đủ)
- Mã HS 08072000: Đu đủ chín... (mã hs đu đủ chín/ mã hs của đu đủ chín)
- Mã HS 08072000: Đu đủ chín ... (mã hs đu đủ chín/ mã hs của đu đủ chín)
- Mã HS 08072000: Đu đủ to ngon... (mã hs đu đủ to ngon/ mã hs của đu đủ to ngo)
- Mã HS 08072000: ĐU ĐỦ (PAPAYA)... (mã hs đu đủ papaya/ mã hs của đu đủ papay)
- Mã HS 08072000: Qủa đu đủ xanh... (mã hs qủa đu đủ xanh/ mã hs của qủa đu đủ xa)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sấy 100g... (mã hs đu đủ sấy 100g/ mã hs của đu đủ sấy 10)
- Mã HS 08072000: Quả đu đủ non tươi... (mã hs quả đu đủ non t/ mã hs của quả đu đủ no)
- Mã HS 08072000: ĐU DỦ XANH CẮT 1KG, 10KGS/CTN... (mã hs đu dủ xanh cắt/ mã hs của đu dủ xanh c)
- Mã HS 08072000: Đu đủ đông lạnh (18.5 kg/thùng), hàng mới 100% ... (mã hs đu đủ đông lạnh/ mã hs của đu đủ đông l)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sợi khô (48 x 100g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sợi khô/ mã hs của đu đủ sợi kh)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sợi tươi (30 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sợi tươi/ mã hs của đu đủ sợi tư)
- Mã HS 08072000: Đu đủ (tươi) bào đông lạnh (200gr/bag, 30bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 40ctns)... (mã hs đu đủ tươi bà/ mã hs của đu đủ tươi)
- Mã HS 08072000: ĐU ĐỦ SỢI-FROZEN FRESH SHREDDED PAPAYA, HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:24BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs đu đủ sợifroze/ mã hs của đu đủ sợifr)
- Mã HS 08081000: Táo đỏ ... (mã hs táo đỏ/ mã hs của táo đỏ)
- Mã HS 08081000: Táo xanh... (mã hs táo xanh/ mã hs của táo xanh)
- Mã HS 08081000: Táo xanh ... (mã hs táo xanh/ mã hs của táo xanh)
- Mã HS 08081000: Quả Táo đỏ... (mã hs quả táo đỏ/ mã hs của quả táo đỏ)
- Mã HS 08081000: Táo đỏ. Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 02.... (mã hs táo đỏ hàng tá/ mã hs của táo đỏ hàng)
- Mã HS 08081000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Táo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08083000: Quả Lê... (mã hs quả lê/ mã hs của quả lê)
- Mã HS 08083000: Lê trái... (mã hs lê trái/ mã hs của lê trái)
- Mã HS 08083000: Lê Trung Quốc... (mã hs lê trung quốc/ mã hs của lê trung quố)
- Mã HS 08083000: Quả Lê- Bịch 5kg... (mã hs quả lê bịch 5k/ mã hs của quả lê bịch)
- Mã HS 08083000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Lê (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08084000: Trái táo ta... (mã hs trái táo ta/ mã hs của trái táo ta)
- Mã HS 08084000: Khổ qua (10kgs/thùng)... (mã hs khổ qua 10kgs// mã hs của khổ qua 10k)
- Mã HS 08084000: Trái táo ta (10KGS/BOX)... (mã hs trái táo ta 10/ mã hs của trái táo ta)
- Mã HS 08091000: XÍ MUỘI ME, hàng mới 100%, (5 kg/thùng)... (mã hs xí muội me hàn/ mã hs của xí muội me)
- Mã HS 08091000: Ô mai không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (20 kg/thùng)... (mã hs ô mai không nhã/ mã hs của ô mai không)
- Mã HS 08091000: CHÙM RUỘT, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (20 kg/thùng)... (mã hs chùm ruột khôn/ mã hs của chùm ruột k)
- Mã HS 08092900: CÓC (AMBARELLA)... (mã hs cóc ambarella/ mã hs của cóc ambarel)
- Mã HS 08094010: Trái mận tươi ... (mã hs trái mận tươi/ mã hs của trái mận tươ)
- Mã HS 08094010: Mận sấy dẻo 200g... (mã hs mận sấy dẻo 200/ mã hs của mận sấy dẻo)
- Mã HS 08094010: Trái mận Hà Nội tươi... (mã hs trái mận hà nội/ mã hs của trái mận hà)
- Mã HS 08094010: QUẢ MẬN ĐỎ (1KG/THÙNG N.W)... (mã hs quả mận đỏ 1kg/ mã hs của quả mận đỏ)
- Mã HS 08094010: Trái mận tươi(7.5kgs/thùng)... (mã hs trái mận tươi7/ mã hs của trái mận tươ)
- Mã HS 08094010: Mận đỏ Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 09.... (mã hs mận đỏ hàng tái/ mã hs của mận đỏ hàng)
- Mã HS 08094010: Mận đỏ. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 09.... (mã hs mận đỏ hàng tá/ mã hs của mận đỏ hàng)
- Mã HS 08094010: Trái Mận tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái mận tươi/ mã hs của trái mận tươ)
- Mã HS 08101000: Dâu tây... (mã hs dâu tây/ mã hs của dâu tây)
- Mã HS 08101000: Dâu tây ... (mã hs dâu tây/ mã hs của dâu tây)
- Mã HS 08102000: Dâu đen ... (mã hs dâu đen/ mã hs của dâu đen)
- Mã HS 08104000: Quả việt quất ... (mã hs quả việt quất/ mã hs của quả việt quấ)
- Mã HS 08104000: Qủa Việt quất ... (mã hs qủa việt quất/ mã hs của qủa việt quấ)
- Mã HS 08105000: Qủa Kiwi... (mã hs qủa kiwi/ mã hs của qủa kiwi)
- Mã HS 08105000: Qủa Kiwi ... (mã hs qủa kiwi/ mã hs của qủa kiwi)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi tươi- Bịch 5kg... (mã hs quả kiwi tươi/ mã hs của quả kiwi tươ)
- Mã HS 08105000: Kiwi. Hàng tái xuất theo TK TN số:103083938750, mục 05.... (mã hs kiwi hàng tái/ mã hs của kiwi hàng t)
- Mã HS 08105000: Kiwi.Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 05.... (mã hs kiwihàng tái x/ mã hs của kiwihàng tá)
- Mã HS 08106000: SẦU RIÊNG... (mã hs sầu riêng/ mã hs của sầu riêng)
- Mã HS 08106000: Cơm sầu riêng... (mã hs cơm sầu riêng/ mã hs của cơm sầu riên)
- Mã HS 08106000: Trái sầu riêng... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng tươi ... (mã hs sầu riêng tươi/ mã hs của sầu riêng tư)
- Mã HS 08106000: TRÁI SẦU RIÊNGTƯƠI... (mã hs trái sầu riêngt/ mã hs của trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng sấy 100g... (mã hs sầu riêng sấy 1/ mã hs của sầu riêng sấ)
- Mã HS 08106000: TRÁI SẦU RIÊNG TƯƠI... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: QK- Sầu riêng sấy 180g... (mã hs qk sầu riêng s/ mã hs của qk sầu riên)
- Mã HS 08106000: Long nhãn sấy 300g (Hộp)... (mã hs long nhãn sấy 3/ mã hs của long nhãn sấ)
- Mã HS 08106000: Trái sầu riêng(11kg/box)... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: QN-Sầu riêng sấy quê nhà 95g... (mã hs qnsầu riêng sấ/ mã hs của qnsầu riêng)
- Mã HS 08106000: Combo(5+1) Sầu riêng sấy 100g... (mã hs combo51 sầu/ mã hs của combo51 s)
- Mã HS 08106000: Quả chanh tươi, Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs quả chanh tươi/ mã hs của quả chanh tư)
- Mã HS 08106000: Quả Sầu riêng đông lạnh, (01hộp 12.5kg)... (mã hs quả sầu riêng đ/ mã hs của quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng trái đông lạnh, (15.9Kg/thùng).... (mã hs sầu riêng trái/ mã hs của sầu riêng tr)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng tươi_RIPE DURIAN, Hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng tươi/ mã hs của sầu riêng tư)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng không hạt đông lạnh (7.2kg/thùng), ... (mã hs sầu riêng không/ mã hs của sầu riêng kh)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng Ri6 tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng r/ mã hs của quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng quả tươi đóng thùng đồng nhất 10kg/ thùng. Tổng 3.000 thùng... (mã hs sầu riêng quả t/ mã hs của sầu riêng qu)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng Monthong tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng m/ mã hs của quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng, hàng dóng kiện đồng nhất 10 kg/kiện. xuất xứ tại việt nam... (mã hs quả sầu riêng/ mã hs của quả sầu riên)
- Mã HS 08107000: Quả hồng ... (mã hs quả hồng/ mã hs của quả hồng)
- Mã HS 08109010: QUẢ NHÃN... (mã hs quả nhãn/ mã hs của quả nhãn)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ mã hs của trái nhãn)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn ... (mã hs qủa nhãn/ mã hs của qủa nhãn)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả NhãnTươi ... (mã hs quả nhãntươi/ mã hs của quả nhãntươi)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi ... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi ... (mã hs qủa nhãn tươi/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi ... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn xuồng tươi... (mã hs quả nhãn xuồng/ mã hs của quả nhãn xuồ)
- Mã HS 08109010: nhãn quả tươi (đóng rổ)... (mã hs nhãn quả tươi/ mã hs của nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi (02kg/box)... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: quả nhãn tươi thương phẩm ... (mã hs quả nhãn tươi t/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi, (01hộp 5kg)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi xuất xứ Thái Lan... (mã hs quả nhãn tươi x/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi đóng rổ đồng nhất... (mã hs nhãn quả tươi đ/ mã hs của nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi.(hàng xuất xứ THAILAND)... (mã hs quả nhãn tươi/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: TRAI CAY TUOI: NHAN (3,6KG/KIEN. SO LUONG 4.676 KIEN)... (mã hs trai cay tuoi/ mã hs của trai cay tuo)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam ... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: quả nhãn tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ,hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả nhãn tươi đ/ mã hs của quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: quả mít tươi đóng gói không đồng nhất 9- 11kg/quả,hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả mít tươi đó/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109020: THANH LONG QUẢ TƯƠI... (mã hs thanh long quả/ mã hs của thanh long q)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm... (mã hs chôm chôm/ mã hs của chôm chôm)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm ... (mã hs chôm chôm/ mã hs của chôm chôm)
- Mã HS 08109030: Quả chôm chôm... (mã hs quả chôm chôm/ mã hs của quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109030: TRÁI NHÃN TƯƠI ... (mã hs trái nhãn tươi/ mã hs của trái nhãn tư)
- Mã HS 08109030: Trái chôm chôm ... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109030: CHÔM CHÔM THƯỜNG... (mã hs chôm chôm thườn/ mã hs của chôm chôm th)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm quả tươi ... (mã hs chôm chôm quả t/ mã hs của chôm chôm qu)
- Mã HS 08109030: Qủa nhãn tươi do VNSX... (mã hs qủa nhãn tươi d/ mã hs của qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109030: Trái chanh dây (5kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109030: Hàng mẫu quả chôm chôm tươi... (mã hs hàng mẫu quả ch/ mã hs của hàng mẫu quả)
- Mã HS 08109030: QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (1KG/THÙNG N.W)... (mã hs quả chôm chôm t/ mã hs của quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm (2.0kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm 20k/ mã hs của chôm chôm 2)
- Mã HS 08109030: quả chôm chôm đóng thùng đồng nhất 10kg/thùng... (mã hs quả chôm chôm đ/ mã hs của quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm Việt nam 01 thùng x 10 kg,hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm việt/ mã hs của chôm chôm vi)
- Mã HS 08109030: Ngò rí- Coriander; đóng gói:100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò rí coriand/ mã hs của ngò rí cori)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm nhãn (Nephelium lappaceum), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm nhãn/ mã hs của chôm chôm nh)
- Mã HS 08109030: quả chôm chôm 20kg/1 thúng đóng gói đồng nhất 750 thùng... (mã hs quả chôm chôm 2/ mã hs của quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: CHÔM CHÔM TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 20KG_MỘT THÙNG. 750 THÙNG... (mã hs chôm chôm tươi/ mã hs của chôm chôm tư)
- Mã HS 08109040: TRÁI CHÔM CHÔM TƯƠI... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109040: MÍT THÁI (JACK FRUIT)... (mã hs mít thái jack/ mã hs của mít thái ja)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT... (mã hs quả mít/ mã hs của quả mít)
- Mã HS 08109050: Trái mít... (mã hs trái mít/ mã hs của trái mít)
- Mã HS 08109050: Mít lột ... (mã hs mít lột/ mã hs của mít lột)
- Mã HS 08109050: Mít trái ... (mã hs mít trái/ mã hs của mít trái)
- Mã HS 08109050: Mứt mít dẻo... (mã hs mứt mít dẻo/ mã hs của mứt mít dẻo)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi... (mã hs quả mít tươi/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: TRÁI MÍT TƯƠI... (mã hs trái mít tươi/ mã hs của trái mít tươ)
- Mã HS 08109050: Mít nghệ (24x400g)... (mã hs mít nghệ 24x40/ mã hs của mít nghệ 24)
- Mã HS 08109050: Mít lột vỏ không hột... (mã hs mít lột vỏ khôn/ mã hs của mít lột vỏ k)
- Mã HS 08109050: Trái mít tươi (7.85KGS/CTN)... (mã hs trái mít tươi/ mã hs của trái mít tươ)
- Mã HS 08109050: quả mít tươi để trần 10kg/quả ... (mã hs quả mít tươi để/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: quả mít tươi 10kg/1 quả1500 quả... (mã hs quả mít tươi 10/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi.10 kg/ quả2000 quả... (mã hs mít quả tươi10/ mã hs của mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI HÀNG RỜI. 20000 KGM... (mã hs quả mít tươi hà/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: NB- Trái cây sấy 250gr (Mít sấy)... (mã hs nb trái cây sấ/ mã hs của nb trái cây)
- Mã HS 08109050: Qủa Mít Tươi(TL 9kg/quả- 11kg/quả)... (mã hs qủa mít tươitl/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI (FRESH JACKFRUIT) CLASS C... (mã hs quả mít tươi f/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: MÍT QUẢ TƯƠI (10KG/QUẢ, TỔNG 6000 QUẢ)... (mã hs mít quả tươi 1/ mã hs của mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: Mít đông lạnh, 300g/bag, 20 bags/ctns.... (mã hs mít đông lạnh/ mã hs của mít đông lạn)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi để rời,6-10kg/quả. Hàng VNSX ... (mã hs qủa mít tươi để/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: Frozen jackfruit strips. Mít sợi đông lạnh ... (mã hs frozen jackfrui/ mã hs của frozen jackf)
- Mã HS 08109050: quả mít để trần trọng lượng trung bình 10kg/quả... (mã hs quả mít để trần/ mã hs của quả mít để t)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi hàng để rời 10kg/quả. Tổng 5500 quả... (mã hs mít quả tươi hà/ mã hs của mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: Thịt mít (40 x 250g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs thịt mít 40 x/ mã hs của thịt mít 40)
- Mã HS 08109050: QUẢ MIT TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 10KG/1 QUA 2000 QUA... (mã hs quả mit tươi đó/ mã hs của quả mit tươi)
- Mã HS 08109050: quả xoài tươi đóng rổ trọng lượng trung bình 30kg/rổ... (mã hs quả xoài tươi đ/ mã hs của quả xoài tươ)
- Mã HS 08109050: Mít Nghệ 60 x 8.8oz (250g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs mít nghệ 60 x 8/ mã hs của mít nghệ 60)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi (2400 quả, trọng lượng tịnh từ 9-11kg) ... (mã hs quả mít tươi 2/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi do VNSX hàng để rời (trọng lượng 8-12 kg/quả)... (mã hs quả mít tươi do/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi (hàng đóng gói đồng nhất 10kg/1 quả) 6000 quả ... (mã hs mít quả tươi h/ mã hs của mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI.TRỌNG LƯỢNG TỪ 8 ĐẾN 10 KG/1 QUẢ.HÀNG VN 100 %... (mã hs quả mít tươitr/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả Mít Tươi (Hàng để rời trung bình 10kg/quả) Tổng 3000 quả... (mã hs quả mít tươi h/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi. (hàng đóng gói đồng nhất 10kg/ 1 kiện) 2000 kiện... (mã hs quả mít tươi/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít tách múi (Múi mít 250gram/hộp/12 hộp/carton).TC: 6 carton ... (mã hs mít tách múi m/ mã hs của mít tách múi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT TỪ 8KG ĐẾN 12KG/QUẢ 6000 ... (mã hs quả mít tươi đó/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi được đóng đồng nhất trong hộp carton 10kg/ hộp 2000 qua... (mã hs qủa mít tươi đư/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: QUA MÍT TƯƠI ĐỂ TRẦN BỌC GIẤY TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH 9-12KG_MỘT QUẢ. 22000 QUẢ... (mã hs qua mít tươi để/ mã hs của qua mít tươi)
- Mã HS 08109050: mít cắt sợi (bỏ vỏ bỏ hạt) đông lạnh, đóng gói:500gr/túi x20/ thùng, số lượng: 2200 thùng... (mã hs mít cắt sợi bỏ/ mã hs của mít cắt sợi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi, hàng việt nam sản xuất,Trọng lượng trung bình từ 9kg- 11kg/quả. Hàng để rời... (mã hs qủa mít tươi h/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi được đóng đồng nhất trong thùng carton 10kg/quả, 4000 quả. Nguồn gốc Việt Nam.... (mã hs quả mít tươi đư/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi loại 4, Hàng để trần, trọng lượng không đồng nhất 8.5kg/quả,.Nguồn gốc Việt Nam ... (mã hs quả mít tươi lo/ mã hs của quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi loại 1A, Hàng để trần, trọng lượng không đồng nhất khoảng 8.5kg/quả. Nguồn gốc Việt Nam ... (mã hs qủa mít tươi lo/ mã hs của qủa mít tươi)
- Mã HS 08109060: QUẢ ME- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN ... (mã hs quả me tươi ch/ mã hs của quả me tươi)
- Mã HS 08109070: Qủa Khế ... (mã hs qủa khế/ mã hs của qủa khế)
- Mã HS 08109070: trái khế chua... (mã hs trái khế chua/ mã hs của trái khế chu)
- Mã HS 08109070: TRÁI KHẾ TƯƠI... (mã hs trái khế tươi/ mã hs của trái khế tươ)
- Mã HS 08109092: Thanh long... (mã hs thanh long/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109092: Thanh long ... (mã hs thanh long/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109092: Quả thanh long... (mã hs quả thanh long/ mã hs của quả thanh lo)
- Mã HS 08109092: Qua thanh long... (mã hs qua thanh long/ mã hs của qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: TRÁI THANH LONG... (mã hs trái thanh long/ mã hs của trái thanh l)
- Mã HS 08109092: Nho đỏ- Bịch 5kg... (mã hs nho đỏ bịch 5k/ mã hs của nho đỏ bịch)
- Mã HS 08109092: Qủa chôm chôm tươi... (mã hs qủa chôm chôm t/ mã hs của qủa chôm chô)
- Mã HS 08109092: THANH LONG RUỘT ĐỎ... (mã hs thanh long ruột/ mã hs của thanh long r)
- Mã HS 08109092: Táo xanh- Bịch 5kg... (mã hs táo xanh bịch/ mã hs của táo xanh bị)
- Mã HS 08109092: TRÁI CHÔM CHÔM TƯƠI... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109092: Thanh long quả tươi... (mã hs thanh long quả/ mã hs của thanh long q)
- Mã HS 08109092: Quả thanh long tươi ... (mã hs quả thanh long/ mã hs của quả thanh lo)
- Mã HS 08109092: Thanh long tươi do VNSX... (mã hs thanh long tươi/ mã hs của thanh long t)
- Mã HS 08109092: Trái chanh dây (2kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109092: THANH LONG (DRAGON FRUIT)... (mã hs thanh long dra/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109092: Qua Thanh Long Ruot Trang... (mã hs qua thanh long/ mã hs của qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: Qua Thanh long(ruot trang)... (mã hs qua thanh long/ mã hs của qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: TRAI THANH LONG RUOT TRANG... (mã hs trai thanh long/ mã hs của trai thanh l)
- Mã HS 08109092: Thanh Long, hàng mới 100% ... (mã hs thanh long hàn/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109092: Hàng mẫu quả thanh long tươi... (mã hs hàng mẫu quả th/ mã hs của hàng mẫu quả)
- Mã HS 08109092: THANH LONG (RUỘT TRẮNG) QUẢ TƯƠI... (mã hs thanh long ruộ/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109092: Qủa Thanh Long Tươi Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs qủa thanh long/ mã hs của qủa thanh lo)
- Mã HS 08109092: Thanh long miền tây loại 1 ruột trắng... (mã hs thanh long miền/ mã hs của thanh long m)
- Mã HS 08109092: Trái thah long tươi (Ruột trắng, 17.5kg/thùng)... (mã hs trái thah long/ mã hs của trái thah lo)
- Mã HS 08109092: 'Thanh long Việt Nam 01 thùng x 20 kg,hàng mới 100%... (mã hs thanh long việ/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109093: Sapoche... (mã hs sapoche/ mã hs của sapoche)
- Mã HS 08109093: trái sapoche... (mã hs trái sapoche/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08109093: Sabuche tươi... (mã hs sabuche tươi/ mã hs của sabuche tươi)
- Mã HS 08109093: Quả hồng xiêm... (mã hs quả hồng xiêm/ mã hs của quả hồng xiê)
- Mã HS 08109093: TRÁI CÓC TƯƠI... (mã hs trái cóc tươi/ mã hs của trái cóc tươ)
- Mã HS 08109093: Qủa hồng xiêm... (mã hs qủa hồng xiêm/ mã hs của qủa hồng xiê)
- Mã HS 08109093: Trái sapoche tươi... (mã hs trái sapoche tư/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08109093: Trái sapôchê tươi ... (mã hs trái sapôchê tư/ mã hs của trái sapôchê)
- Mã HS 08109093: Trái hồng xiêm tươi... (mã hs trái hồng xiêm/ mã hs của trái hồng xi)
- Mã HS 08109093: TRÁI SAPÔCHÊ (10KGS/CTN)... (mã hs trái sapôchê 1/ mã hs của trái sapôchê)
- Mã HS 08109093: QUẢ HỒNG XIÊM TƯƠI (10KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả hồng xiêm t/ mã hs của quả hồng xiê)
- Mã HS 08109093: Sa pô chê- size ((4 trái x 600g)/khay), (12 khay/thùng/7.2 kgs net)... (mã hs sa pô chê size/ mã hs của sa pô chê s)
- Mã HS 08109094: Mận đỏ... (mã hs mận đỏ/ mã hs của mận đỏ)
- Mã HS 08109094: Qủa Lựu... (mã hs qủa lựu/ mã hs của qủa lựu)
- Mã HS 08109094: Chuối xứ... (mã hs chuối xứ/ mã hs của chuối xứ)
- Mã HS 08109094: Qủa Lựu ... (mã hs qủa lựu/ mã hs của qủa lựu)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY... (mã hs chanh dây/ mã hs của chanh dây)
- Mã HS 08109094: TRÁI NA DAI... (mã hs trái na dai/ mã hs của trái na dai)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu na... (mã hs mãng cầu na/ mã hs của mãng cầu na)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu dai... (mã hs mãng cầu dai/ mã hs của mãng cầu dai)
- Mã HS 08109094: Quả chanh dây... (mã hs quả chanh dây/ mã hs của quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm... (mã hs mãng cầu xiêm/ mã hs của mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: trái chanh dây... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm ... (mã hs mãng cầu xiêm/ mã hs của mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY TƯƠI... (mã hs chanh dây tươi/ mã hs của chanh dây tư)
- Mã HS 08109094: Trái chanh dây ... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109094: Trái dâu da tươi... (mã hs trái dâu da tươ/ mã hs của trái dâu da)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: Quả Chanh dây tươi... (mã hs quả chanh dây t/ mã hs của quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm tươi... (mã hs mãng cầu xiêm t/ mã hs của mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY TƯƠI TƯƠI... (mã hs chanh dây tươi/ mã hs của chanh dây tư)
- Mã HS 08109094: TRÁI MÃNG CẦU DAI TƯƠI... (mã hs trái mãng cầu d/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: Soursop (Mãng Cầu Xiêm)... (mã hs soursop mãng c/ mã hs của soursop mãn)
- Mã HS 08109094: Chanh dây, hàng mới 100%... (mã hs chanh dây hàng/ mã hs của chanh dây h)
- Mã HS 08109094: Trái mận đỏ (3.3 kg/box) ... (mã hs trái mận đỏ 3/ mã hs của trái mận đỏ)
- Mã HS 08109094: Trái mận xanh (3.3 kg/box) ... (mã hs trái mận xanh/ mã hs của trái mận xan)
- Mã HS 08109094: QUẢ CHANH DÂY (2KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả chanh dây/ mã hs của quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Trái sapoche (5kg/box) (2.5kg/box) ... (mã hs trái sapoche 5/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08109094: QUẢ MÃNG CẦU XIÊM (7.33KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả mãng cầu xi/ mã hs của quả mãng cầu)
- Mã HS 08109094: Chanh dây (2.0kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chanh dây 20k/ mã hs của chanh dây 2)
- Mã HS 08109094: Chanh dây (Passion Fruit); Packing: 20 kg/ctn (N.W)... (mã hs chanh dây pass/ mã hs của chanh dây p)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi hiệu Gấu trúc, số lượng: 350 két, 20 kg/két.... (mã hs quả lựu tươi hi/ mã hs của quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: TRAI CHANH DAY (2KGS/THUNG,2 THUNG1 KIEN,XUAT XU VIETNAM)... (mã hs trai chanh day/ mã hs của trai chanh d)
- Mã HS 08109094: Chanh dây viên có hạt đông lạnh hiệu Creative Gourmet, đóng gói 300g x 8 gói/ thùng... (mã hs chanh dây viên/ mã hs của chanh dây vi)
- Mã HS 08109094: Quả chanh leo tím tươi,(tên khoa học Passiflora edulis, hàng không trong danh mục Cites.... (mã hs quả chanh leo t/ mã hs của quả chanh le)
- Mã HS 08109099: XOAI ... (mã hs xoai/ mã hs của xoai)
- Mã HS 08109099: Ngò rí... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
- Mã HS 08109099: Dấp cá... (mã hs dấp cá/ mã hs của dấp cá)
- Mã HS 08109099: CHÀ LÀ... (mã hs chà là/ mã hs của chà là)
- Mã HS 08109099: ME SẤY... (mã hs me sấy/ mã hs của me sấy)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY... (mã hs mít sấy/ mã hs của mít sấy)
- Mã HS 08109099: Rau đay... (mã hs rau đay/ mã hs của rau đay)
- Mã HS 08109099: CÓC SẤY... (mã hs cóc sấy/ mã hs của cóc sấy)
- Mã HS 08109099: SÂM DỨA... (mã hs sâm dứa/ mã hs của sâm dứa)
- Mã HS 08109099: TÁO TÀU... (mã hs táo tàu/ mã hs của táo tàu)
- Mã HS 08109099: HOA KHÔ... (mã hs hoa khô/ mã hs của hoa khô)
- Mã HS 08109099: Ớt tươi... (mã hs ớt tươi/ mã hs của ớt tươi)
- Mã HS 08109099: NHO SẤY... (mã hs nho sấy/ mã hs của nho sấy)
- Mã HS 08109099: QUẢ MÁN... (mã hs quả mán/ mã hs của quả mán)
- Mã HS 08109099: Trái ổi... (mã hs trái ổi/ mã hs của trái ổi)
- Mã HS 08109099: Vú sữa ... (mã hs vú sữa/ mã hs của vú sữa)
- Mã HS 08109099: MỦ TRÔM... (mã hs mủ trôm/ mã hs của mủ trôm)
- Mã HS 08109099: MƠ NGÂM... (mã hs mơ ngâm/ mã hs của mơ ngâm)
- Mã HS 08109099: Bòn bon... (mã hs bòn bon/ mã hs của bòn bon)
- Mã HS 08109099: Sapoche... (mã hs sapoche/ mã hs của sapoche)
- Mã HS 08109099: MŨ TRÔM... (mã hs mũ trôm/ mã hs của mũ trôm)
- Mã HS 08109099: Trái mận... (mã hs trái mận/ mã hs của trái mận)
- Mã HS 08109099: XOÀI DẺO... (mã hs xoài dẻo/ mã hs của xoài dẻo)
- Mã HS 08109099: ĐẬU NÀNH... (mã hs đậu nành/ mã hs của đậu nành)
- Mã HS 08109099: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ mã hs của rau ngót)
- Mã HS 08109099: Trái cóc... (mã hs trái cóc/ mã hs của trái cóc)
- Mã HS 08109099: SAPOCHE ... (mã hs sapoche/ mã hs của sapoche)
- Mã HS 08109099: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
- Mã HS 08109099: NHÃN SẤY... (mã hs nhãn sấy/ mã hs của nhãn sấy)
- Mã HS 08109099: Cần nước... (mã hs cần nước/ mã hs của cần nước)
- Mã HS 08109099: NHÃN KHÔ... (mã hs nhãn khô/ mã hs của nhãn khô)
- Mã HS 08109099: Chuối sứ... (mã hs chuối sứ/ mã hs của chuối sứ)
- Mã HS 08109099: THƠM SẤY... (mã hs thơm sấy/ mã hs của thơm sấy)
- Mã HS 08109099: HỒNG SẤY... (mã hs hồng sấy/ mã hs của hồng sấy)
- Mã HS 08109099: TAI CHUA... (mã hs tai chua/ mã hs của tai chua)
- Mã HS 08109099: Cơm bưởi... (mã hs cơm bưởi/ mã hs của cơm bưởi)
- Mã HS 08109099: Quả tắc ... (mã hs quả tắc/ mã hs của quả tắc)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÂM... (mã hs sấu ngâm/ mã hs của sấu ngâm)
- Mã HS 08109099: BẮP RANG... (mã hs bắp rang/ mã hs của bắp rang)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY... (mã hs xoài sấy/ mã hs của xoài sấy)
- Mã HS 08109099: Xoài non... (mã hs xoài non/ mã hs của xoài non)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ mã hs của trái nhãn)
- Mã HS 08109099: Trái xoài... (mã hs trái xoài/ mã hs của trái xoài)
- Mã HS 08109099: TRAI COC ... (mã hs trai coc/ mã hs của trai coc)
- Mã HS 08109099: HẠT KỶ TỬ... (mã hs hạt kỷ tử/ mã hs của hạt kỷ tử)
- Mã HS 08109099: Cóc xanh ... (mã hs cóc xanh/ mã hs của cóc xanh)
- Mã HS 08109099: TẮC Ô MAI... (mã hs tắc ô mai/ mã hs của tắc ô mai)
- Mã HS 08109099: XOÀI NGÂM... (mã hs xoài ngâm/ mã hs của xoài ngâm)
- Mã HS 08109099: Chôm Chôm... (mã hs chôm chôm/ mã hs của chôm chôm)
- Mã HS 08109099: Xoài thái... (mã hs xoài thái/ mã hs của xoài thái)
- Mã HS 08109099: CHUỐI KHÔ... (mã hs chuối khô/ mã hs của chuối khô)
- Mã HS 08109099: Nhãn tiêu... (mã hs nhãn tiêu/ mã hs của nhãn tiêu)
- Mã HS 08109099: Ổi (GUAVA)... (mã hs ổi guava/ mã hs của ổi guava)
- Mã HS 08109099: Trái sơ ri... (mã hs trái sơ ri/ mã hs của trái sơ ri)
- Mã HS 08109099: SẤU BAO TỬ... (mã hs sấu bao tử/ mã hs của sấu bao tử)
- Mã HS 08109099: ME SẤY CAY... (mã hs me sấy cay/ mã hs của me sấy cay)
- Mã HS 08109099: CHÀ LÀ SẤY... (mã hs chà là sấy/ mã hs của chà là sấy)
- Mã HS 08109099: CHANH DAY ... (mã hs chanh day/ mã hs của chanh day)
- Mã HS 08109099: Xoài tượng... (mã hs xoài tượng/ mã hs của xoài tượng)
- Mã HS 08109099: ME XÍ MUỘI... (mã hs me xí muội/ mã hs của me xí muội)
- Mã HS 08109099: Thanh long... (mã hs thanh long/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109099: Mít lột vỏ... (mã hs mít lột vỏ/ mã hs của mít lột vỏ)
- Mã HS 08109099: RAU CỦ SẤY... (mã hs rau củ sấy/ mã hs của rau củ sấy)
- Mã HS 08109099: ỔI SẤY DẺO... (mã hs ổi sấy dẻo/ mã hs của ổi sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: Qủa Cherry ... (mã hs qủa cherry/ mã hs của qủa cherry)
- Mã HS 08109099: Quả cherry ... (mã hs quả cherry/ mã hs của quả cherry)
- Mã HS 08109099: ME CAM THẢO... (mã hs me cam thảo/ mã hs của me cam thảo)
- Mã HS 08109099: SAY MUỐI ỚT... (mã hs say muối ớt/ mã hs của say muối ớt)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa... (mã hs trái vú sữa/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY KHÔ... (mã hs mít sấy khô/ mã hs của mít sấy khô)
- Mã HS 08109099: THANH LONG ... (mã hs thanh long/ mã hs của thanh long)
- Mã HS 08109099: MUOP HUONG ... (mã hs muop huong/ mã hs của muop huong)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ DÂU... (mã hs sinh tố dâu/ mã hs của sinh tố dâu)
- Mã HS 08109099: Trái táo ta... (mã hs trái táo ta/ mã hs của trái táo ta)
- Mã HS 08109099: VỎ BƯỚI SẤY... (mã hs vỏ bưới sấy/ mã hs của vỏ bưới sấy)
- Mã HS 08109099: HOA HỒI KHÔ... (mã hs hoa hồi khô/ mã hs của hoa hồi khô)
- Mã HS 08109099: QUẾ CHI KHÔ... (mã hs quế chi khô/ mã hs của quế chi khô)
- Mã HS 08109099: Đu đủ xanh ... (mã hs đu đủ xanh/ mã hs của đu đủ xanh)
- Mã HS 08109099: Trái me tươi... (mã hs trái me tươi/ mã hs của trái me tươi)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY DẺO... (mã hs xoài sấy dẻo/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY... (mã hs trái cây sấy/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08109099: Trái cà pháo... (mã hs trái cà pháo/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 08109099: Trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ mã hs của trái khổ qua)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche... (mã hs trái sapoche/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08109099: Múi mít tươi... (mã hs múi mít tươi/ mã hs của múi mít tươi)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY KHÔ... (mã hs xoài sấy khô/ mã hs của xoài sấy khô)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU SẤY... (mã hs mãng cầu sấy/ mã hs của mãng cầu sấy)
- Mã HS 08109099: GỪNG SẤY DẺO... (mã hs gừng sấy dẻo/ mã hs của gừng sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: HỒNG SẤY DẺO... (mã hs hồng sấy dẻo/ mã hs của hồng sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: MĂNG CỤT SẤY... (mã hs măng cụt sấy/ mã hs của măng cụt sấy)
- Mã HS 08109099: trái cóc xanh... (mã hs trái cóc xanh/ mã hs của trái cóc xan)
- Mã HS 08109099: XÍ MUỘI CHANH... (mã hs xí muội chanh/ mã hs của xí muội chan)
- Mã HS 08109099: ĐÀ LẠT DALAVI... (mã hs đà lạt dalavi/ mã hs của đà lạt dalav)
- Mã HS 08109099: TRÁI HỒNG DẺO... (mã hs trái hồng dẻo/ mã hs của trái hồng dẻ)
- Mã HS 08109099: TRÁI MÍT TƯƠI... (mã hs trái mít tươi/ mã hs của trái mít tươ)
- Mã HS 08109099: Trái chuối sứ... (mã hs trái chuối sứ/ mã hs của trái chuối s)
- Mã HS 08109099: Trái mít thái... (mã hs trái mít thái/ mã hs của trái mít thá)
- Mã HS 08109099: Trái cà pháo ... (mã hs trái cà pháo/ mã hs của trái cà pháo)
- Mã HS 08109099: Trái khổ qua ... (mã hs trái khổ qua/ mã hs của trái khổ qua)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu xiêm... (mã hs mãng cầu xiêm/ mã hs của mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109099: MẬN CHUA NGỌT... (mã hs mận chua ngọt/ mã hs của mận chua ngọ)
- Mã HS 08109099: CHÙM RUỘT KHÔ... (mã hs chùm ruột khô/ mã hs của chùm ruột kh)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY DẺO... (mã hs chuối sấy dẻo/ mã hs của chuối sấy dẻ)
- Mã HS 08109099: SAY RIM ĐƯỜNG... (mã hs say rim đường/ mã hs của say rim đườn)
- Mã HS 08109099: KHOAI MÔN SẤY... (mã hs khoai môn sấy/ mã hs của khoai môn sấ)
- Mã HS 08109099: Cơm sầu riêng... (mã hs cơm sầu riêng/ mã hs của cơm sầu riên)
- Mã HS 08109099: LONG NHÃN SẤY... (mã hs long nhãn sấy/ mã hs của long nhãn sấ)
- Mã HS 08109099: TRÁI NHÀU KHÔ... (mã hs trái nhàu khô/ mã hs của trái nhàu kh)
- Mã HS 08109099: Mít cắt miếng... (mã hs mít cắt miếng/ mã hs của mít cắt miến)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109099: Trái Sa-pô-chê... (mã hs trái sapôchê/ mã hs của trái sapôc)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY... (mã hs khoai lang sấy/ mã hs của khoai lang s)
- Mã HS 08109099: Trái chanh dây... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109099: Trái sầu riêng... (mã hs trái sầu riêng/ mã hs của trái sầu riê)
- Mã HS 08109099: QUẢ SAM PU CHÊ... (mã hs quả sam pu chê/ mã hs của quả sam pu c)
- Mã HS 08109099: SAY NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs say ngào đường/ mã hs của say ngào đườ)
- Mã HS 08109099: Chôm chôm thái... (mã hs chôm chôm thái/ mã hs của chôm chôm th)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs sấu ngào đường/ mã hs của sấu ngào đườ)
- Mã HS 08109099: Xoai chua chum... (mã hs xoai chua chum/ mã hs của xoai chua ch)
- Mã HS 08109099: Trái cà na tươi... (mã hs trái cà na tươi/ mã hs của trái cà na t)
- Mã HS 08109099: HỒNG DẺO ĐÀ LẠT... (mã hs hồng dẻo đà lạt/ mã hs của hồng dẻo đà)
- Mã HS 08109099: Trái Mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ mã hs của trái mướp hư)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ NHO ĐEN... (mã hs sinh tố nho đen/ mã hs của sinh tố nho)
- Mã HS 08109099: Trái ổi ruột đỏ... (mã hs trái ổi ruột đỏ/ mã hs của trái ổi ruột)
- Mã HS 08109099: Trái thanh long... (mã hs trái thanh long/ mã hs của trái thanh l)
- Mã HS 08109099: ME DẺO CHUA CAY... (mã hs me dẻo chua cay/ mã hs của me dẻo chua)
- Mã HS 08109099: Hạt sen sấy 50g... (mã hs hạt sen sấy 50g/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08109099: HOA QUẢ SẤY KHÔ... (mã hs hoa quả sấy khô/ mã hs của hoa quả sấy)
- Mã HS 08109099: MẬN SẤY MUỐI ỚT... (mã hs mận sấy muối ớt/ mã hs của mận sấy muối)
- Mã HS 08109099: ME LAO MUỐI TÔM... (mã hs me lao muối tôm/ mã hs của me lao muối)
- Mã HS 08109099: CÓC RIM MUỐI ỚT... (mã hs cóc rim muối ớt/ mã hs của cóc rim muối)
- Mã HS 08109099: ME RIM MUỐI TÔM... (mã hs me rim muối tôm/ mã hs của me rim muối)
- Mã HS 08109099: Trái chuối tươi... (mã hs trái chuối tươi/ mã hs của trái chuối t)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa tươi... (mã hs trái vú sữa tươ/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: MẬN TƯƠI SẤY CAY... (mã hs mận tươi sấy ca/ mã hs của mận tươi sấy)
- Mã HS 08109099: DỪA XIÊM SẤY DẺO... (mã hs dừa xiêm sấy dẻ/ mã hs của dừa xiêm sấy)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Sầu riêng lột vỏ... (mã hs sầu riêng lột v/ mã hs của sầu riêng lộ)
- Mã HS 08109099: THỐT NỐT SẤY DẺO... (mã hs thốt nốt sấy dẻ/ mã hs của thốt nốt sấy)
- Mã HS 08109099: CHANH NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs chanh ngào đườn/ mã hs của chanh ngào đ)
- Mã HS 08109099: MẬN CƠM CHUA NGỌT... (mã hs mận cơm chua ng/ mã hs của mận cơm chua)
- Mã HS 08109099: TRÁI VÚ SỮA TRẮNG... (mã hs trái vú sữa trắ/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ CHANH DÂY... (mã hs sinh tố chanh d/ mã hs của sinh tố chan)
- Mã HS 08109099: Trái cóc non tươi... (mã hs trái cóc non tư/ mã hs của trái cóc non)
- Mã HS 08109099: TUYẾT LIÊN TỬ KHÔ... (mã hs tuyết liên tử k/ mã hs của tuyết liên t)
- Mã HS 08109099: Hạt sen thơm 350g... (mã hs hạt sen thơm 35/ mã hs của hạt sen thơm)
- Mã HS 08109099: Trái lê kima tươi... (mã hs trái lê kima tư/ mã hs của trái lê kima)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Trái ổi ruột trắng... (mã hs trái ổi ruột tr/ mã hs của trái ổi ruột)
- Mã HS 08109099: Chanh dây sấy 100g... (mã hs chanh dây sấy 1/ mã hs của chanh dây sấ)
- Mã HS 08109099: Trái ổi (5kgs/box)... (mã hs trái ổi 5kgs/b/ mã hs của trái ổi 5kg)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY DẺO... (mã hs khoai lang sấy/ mã hs của khoai lang s)
- Mã HS 08109099: Trái tắc (4kgs/box)... (mã hs trái tắc 4kgs// mã hs của trái tắc 4k)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn (4kg/box) ... (mã hs trái nhãn 4kg// mã hs của trái nhãn 4)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (5kg/box)... (mã hs trái ớt đỏ 5kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU SẤY MUỐI ỚT... (mã hs mãng cầu sấy mu/ mã hs của mãng cầu sấy)
- Mã HS 08109099: trứng gà (lê ki ma) ... (mã hs trứng gà lê ki/ mã hs của trứng gà lê)
- Mã HS 08109099: Đậu nành (4.5kg/box)... (mã hs đậu nành 45kg/ mã hs của đậu nành 4)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (3kg/box) ... (mã hs trái ớt đỏ 3kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: Thanh long ruột trắng... (mã hs thanh long ruột/ mã hs của thanh long r)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (2kg/box) ... (mã hs trái ớt đỏ 2kg/ mã hs của trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: Trái đu đủ (8kg/box) ... (mã hs trái đu đủ 8kg/ mã hs của trái đu đủ)
- Mã HS 08109099: Lá nha đam (10kg/box)... (mã hs lá nha đam 10k/ mã hs của lá nha đam)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (3kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 3/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (2kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 2/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche (5kg/box)... (mã hs trái sapoche 5/ mã hs của trái sapoche)
- Mã HS 08109099: Trái mít (7.75kg/box) ... (mã hs trái mít 775k/ mã hs của trái mít 7)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa (5kg/box) ... (mã hs trái vú sữa 5k/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (5kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 5/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Combo(5+1) Trái cây Sấy... (mã hs combo51 trái/ mã hs của combo51 t)
- Mã HS 08109099: Trái mận đỏ (3.3kg/box) ... (mã hs trái mận đỏ 3/ mã hs của trái mận đỏ)
- Mã HS 08109099: Trái mít tươi (10kg/box)... (mã hs trái mít tươi/ mã hs của trái mít tươ)
- Mã HS 08109099: Trái chanh dây (5kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08109099: Trái bắp non (5.6kg/box)... (mã hs trái bắp non 5/ mã hs của trái bắp non)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ lớn (5kg/box) ... (mã hs trái ớt đỏ lớn/ mã hs của trái ớt đỏ l)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm đỏ (5kg/box) ... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ mã hs của trái ớt hiểm)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh nhí (5kg/box)... (mã hs trái ớt xanh nh/ mã hs của trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái mận xanh (3.3kg/box) ... (mã hs trái mận xanh/ mã hs của trái mận xan)
- Mã HS 08109099: QUẢ VÚ SỮA (4KG/THÙNG N.W)... (mã hs quả vú sữa 4kg/ mã hs của quả vú sữa)
- Mã HS 08109099: Hạt đậu nành (6.25kg/box) ... (mã hs hạt đậu nành 6/ mã hs của hạt đậu nành)
- Mã HS 08109099: Trái cây sấy thập cẩm 450g... (mã hs trái cây sấy th/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm xanh (5kg/box)... (mã hs trái ớt hiểm xa/ mã hs của trái ớt hiểm)
- Mã HS 08109099: Đu đủ xanh- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs đu đủ xanh xuấ/ mã hs của đu đủ xanh)
- Mã HS 08109099: Trái ca cao tươi (02kg/box) ... (mã hs trái ca cao tươ/ mã hs của trái ca cao)
- Mã HS 08109099: Trái xoài cát chu (5kg/box) ... (mã hs trái xoài cát c/ mã hs của trái xoài cá)
- Mã HS 08109099: TRÁI VÚ SỮA XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái vú sữa xuấ/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm Java (4kg/box)... (mã hs trái chôm chôm/ mã hs của trái chôm ch)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu dai (4.5kg/box)... (mã hs trái mãng cầu d/ mã hs của trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Trái ớt vàng lớn (4.5kg/box) ... (mã hs trái ớt vàng lớ/ mã hs của trái ớt vàng)
- Mã HS 08109099: TRÀ HOA CÚC MẬT ONG ĐƯỜNG PHÈN... (mã hs trà hoa cúc mật/ mã hs của trà hoa cúc)
- Mã HS 08109099: Trái xoài xanh ngọt (5 kg/box) ... (mã hs trái xoài xanh/ mã hs của trái xoài xa)
- Mã HS 08109099: Trái xoài cát hòa lộc (5kg/box) ... (mã hs trái xoài cát h/ mã hs của trái xoài cá)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa bơ tươi (04 kgs/ thùng)... (mã hs trái vú sữa bơ/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa tím tươi (04 kgs/ thùng)... (mã hs trái vú sữa tím/ mã hs của trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái bắp ngọt (9kg/box) (9.36kg/box)... (mã hs trái bắp ngọt/ mã hs của trái bắp ngọ)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU (SOURSOP, SIAMESE CUSTARD APPLE)... (mã hs mãng cầu sours/ mã hs của mãng cầu so)
- Mã HS 08109099: QUẢ ỚT- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN. LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs quả ớt tươi ch/ mã hs của quả ớt tươi)
- Mã HS 08109099: Trái bắp non ngọt (9.6kg/box) (10.2 kgs/box) ... (mã hs trái bắp non ng/ mã hs của trái bắp non)
- Mã HS 08109099: Khổ qua chẻ (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs khổ qua chẻ 24/ mã hs của khổ qua chẻ)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu chẻ (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs mãng cầu chẻ 2/ mã hs của mãng cầu chẻ)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu tươi đông lạnh (300Gr x 48Jars) 14.4kg/thùng... (mã hs mãng cầu tươi đ/ mã hs của mãng cầu tươ)
- Mã HS 08109099: Mãng Cầu Tươi Ly- 24 x 10.5oz (300g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs mãng cầu tươi l/ mã hs của mãng cầu tươ)
- Mã HS 08109099: Chanh dây có hạt đông lạnh (đóng thùng carton, 20kgs/thùng)... (mã hs chanh dây có hạ/ mã hs của chanh dây có)
- Mã HS 08109099: Quả Vú sữa tươi (Chrysophyllum cainito)- đóng gói Net 01hộp 4kg.... (mã hs quả vú sữa tươi/ mã hs của quả vú sữa t)
- Mã HS 08109099: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Su su (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
- Mã HS 08109099: Rau muống thái- Thai morning glory; đóng gói:200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau muống thái/ mã hs của rau muống th)
- Mã HS 08109099: Qủa phật thủ tươi (Net weight: 10 kg/thùng, Gross weight: 10.6 kg/thùng)... (mã hs qủa phật thủ tư/ mã hs của qủa phật thủ)
- Mã HS 08119000: DỨA MN ĐL... (mã hs dứa mn đl/ mã hs của dứa mn đl)
- Mã HS 08119000: DỨA KHÚC LẠNH... (mã hs dứa khúc lạnh/ mã hs của dứa khúc lạn)
- Mã HS 08119000: Vải quả đông lanh... (mã hs vải quả đông la/ mã hs của vải quả đông)
- Mã HS 08119000: Vải quả đông lạnh... (mã hs vải quả đông lạ/ mã hs của vải quả đông)
- Mã HS 08119000: Chanh dây-500g x 30... (mã hs chanh dây500g/ mã hs của chanh dây50)
- Mã HS 08119000: VÚ SỮA (22 X 650 GR)... (mã hs vú sữa 22 x 65/ mã hs của vú sữa 22 x)
- Mã HS 08119000: Đậu bắp nhỏ đông lạnh... (mã hs đậu bắp nhỏ đôn/ mã hs của đậu bắp nhỏ)
- Mã HS 08119000: MÃNG CẦU (48 X 312 GR)... (mã hs mãng cầu 48 x/ mã hs của mãng cầu 48)
- Mã HS 08119000: MÍT NGHỆ (40 X 300 GR)... (mã hs mít nghệ 40 x/ mã hs của mít nghệ 40)
- Mã HS 08119000: Cơm thốt nốt đông lạnh... (mã hs cơm thốt nốt đô/ mã hs của cơm thốt nốt)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt khúc đông lạnh... (mã hs xoài cắt khúc đ/ mã hs của xoài cắt khú)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs mít đông lạnh 1/ mã hs của mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh-400g x 30 ... (mã hs mít đông lạnh4/ mã hs của mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Quất đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs quất đông lạnh/ mã hs của quất đông lạ)
- Mã HS 08119000: XOAI CAT HAT LUU DONG LANH... (mã hs xoai cat hat lu/ mã hs của xoai cat hat)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh 12kg/thùng... (mã hs chuối đông lạnh/ mã hs của chuối đông l)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt hạt lựu đông lạnh... (mã hs xoài cắt hạt lự/ mã hs của xoài cắt hạt)
- Mã HS 08119000: Xoài má đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má đông lạ/ mã hs của xoài má đông)
- Mã HS 08119000: Hỗn hợp trái cây đông lạnh... (mã hs hỗn hợp trái câ/ mã hs của hỗn hợp trái)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt đông lạnh 2kg/gói... (mã hs xoài cắt đông l/ mã hs của xoài cắt đôn)
- Mã HS 08119000: Mãng cầu đông lạnh-1kg x 10... (mã hs mãng cầu đông l/ mã hs của mãng cầu đôn)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm đông lạnh-1kg x 10... (mã hs chôm chôm đông/ mã hs của chôm chôm đô)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng không hạt-400g x 24... (mã hs sầu riêng không/ mã hs của sầu riêng kh)
- Mã HS 08119000: Xoài má IQF đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má iqf đôn/ mã hs của xoài má iqf)
- Mã HS 08119000: XOÀI CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs xoài cấp đông/ mã hs của xoài cấp đôn)
- Mã HS 08119000: KHÓM CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs khóm cấp đông/ mã hs của khóm cấp đôn)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh (1 thùng/9.53Kgs)... (mã hs mít đông lạnh/ mã hs của mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Khóm đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs khóm đông lạnh/ mã hs của khóm đông lạ)
- Mã HS 08119000: Nước Chanh dây đóng viên cấp đông... (mã hs nước chanh dây/ mã hs của nước chanh d)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh (IQF Mango Chunks)... (mã hs xoài đông lạnh/ mã hs của xoài đông lạ)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt hạt lựu 10MM đông lạnh... (mã hs xoài keo cắt hạ/ mã hs của xoài keo cắt)
- Mã HS 08119000: Dừa sợi đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs dừa sợi đông lạ/ mã hs của dừa sợi đông)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt chunk đông IQF (10kg/thùng)... (mã hs xoài cắt chunk/ mã hs của xoài cắt chu)
- Mã HS 08119000: Xoài bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs xoài bổ đôi đôn/ mã hs của xoài bổ đôi)
- Mã HS 08119000: Trái cây hỗn hợp hiệu Green Field 565g... (mã hs trái cây hỗn hợ/ mã hs của trái cây hỗn)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt đôi đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt đôi đô/ mã hs của xoài cắt đôi)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs chanh dây đông/ mã hs của chanh dây đô)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt miếng/ mã hs của xoài cắt miế)
- Mã HS 08119000: Chanh dây bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây bổ đô/ mã hs của chanh dây bổ)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt hạt lựu đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt hạt l/ mã hs của đu đủ cắt hạ)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt 1/2 đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt 1/2 đô/ mã hs của xoài cắt 1/2)
- Mã HS 08119000: Chanh dây cấp đông dạng viên (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây cấp đ/ mã hs của chanh dây cấ)
- Mã HS 08119000: Chuối xiêm sống đông lạnh (1 thùng/18.16Kgs)... (mã hs chuối xiêm sống/ mã hs của chuối xiêm s)
- Mã HS 08119000: Chuối Cau Trái_24boxes x280g_nhãn hiệu Trady... (mã hs chuối cau trái/ mã hs của chuối cau tr)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt vuông đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt vuông/ mã hs của xoài cắt vuô)
- Mã HS 08119000: Vải thiều nguyên cùi đông lạnh, hàng mới 100%... (mã hs vải thiều nguyê/ mã hs của vải thiều ng)
- Mã HS 08119000: Chanh dây nguyên trái cấp đông (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây nguyê/ mã hs của chanh dây ng)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng tách múi đông lạnh (1 thùng/15.89Kgs)... (mã hs sầu riêng tách/ mã hs của sầu riêng tá)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm nguyên trái đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs chôm chôm nguyê/ mã hs của chôm chôm ng)
- Mã HS 08119000: Trái Gấc Thịt- 30 x 6oz (170g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs trái gấc thịt/ mã hs của trái gấc thị)
- Mã HS 08119000: Mít, hàng mới 100%, VN sản xuất-42Traysx227G (8oz)... (mã hs mít hàng mới 1/ mã hs của mít hàng mớ)
- Mã HS 08119000: XOÀI CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: NW10 KG/TÚI/THÙNG)... (mã hs xoài cắt khúc c/ mã hs của xoài cắt khú)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30 ... (mã hs mít đông lạnh/ mã hs của mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt má đông lạnh (0.5 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt má đôn/ mã hs của xoài cắt má)
- Mã HS 08119000: Dừa sấy dẻo (Dried coconut), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs dừa sấy dẻo dr/ mã hs của dừa sấy dẻo)
- Mã HS 08119000: Đu đủ sấy dẻo (Dried papaya), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sấy dẻo/ mã hs của đu đủ sấy dẻ)
- Mã HS 08119000: Hạt sen đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-250g x 30... (mã hs hạt sen đông lạ/ mã hs của hạt sen đông)
- Mã HS 08119000: Chuối hấp trái, hàng mới 100%, VN sản xuất-24Traysx454G... (mã hs chuối hấp trái/ mã hs của chuối hấp tr)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh có hạt(21kgs/cartons), hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng đông/ mã hs của sầu riêng đô)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt miếng 20x20MM đông lạnh IQF (10 kgs/carton)... (mã hs xoài keo cắt mi/ mã hs của xoài keo cắt)
- Mã HS 08119000: Trái cây trộn đông lạnh (xoài, đu đủ đỏ, thanh long trắng)... (mã hs trái cây trộn đ/ mã hs của trái cây trộ)
- Mã HS 08119000: Xoài kaew đông lạnh cắt 10x10mm (10 Kg/ thùng), hàng mới 100 %... (mã hs xoài kaew đông/ mã hs của xoài kaew đô)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt khúc 25x25mm đông lạnh (10 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt khúc/ mã hs của đu đủ cắt kh)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt miếng đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 30... (mã hs đu đủ cắt miếng/ mã hs của đu đủ cắt mi)
- Mã HS 08119000: Thơm đông lạnh cắt 25x35mm (10kg/thùng, 73 thùng) hàng mới 100%... (mã hs thơm đông lạnh/ mã hs của thơm đông lạ)
- Mã HS 08119000: Chanh dây sấy dẻo (Dried passion fruit), 0.5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây sấy d/ mã hs của chanh dây sấ)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt lựu đông lạnh/IQF Mango Chunks 10kg carton. Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt lựu đô/ mã hs của xoài cắt lựu)
- Mã HS 08119000: Trái chanh dây đông lạnh (Đóng gói: 1kg/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs trái chanh dây/ mã hs của trái chanh d)
- Mã HS 08119000: Xoài cát chu đông lạnh cắt 20x25mm(10kg/ thùng, 100 thùng) hàng mới 100%... (mã hs xoài cát chu đô/ mã hs của xoài cát chu)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt xiên que đông lạnh (Đóng gói: 60g/túi*9kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs xoài cắt xiên q/ mã hs của xoài cắt xiê)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt dạng xí ngầu đông lạnh (01 KG/BAG x 10 BAGS/CARTON 10 KGS/CARTON).... (mã hs xoài cắt dạng x/ mã hs của xoài cắt dạn)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng múi có hạt đông lạnh, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.-400g x 20... (mã hs sầu riêng múi c/ mã hs của sầu riêng mú)
- Mã HS 08119000: Thanh long cắt lựu đông lạnh (Đóng gói: 500g/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs thanh long cắt/ mã hs của thanh long c)
- Mã HS 08119000: Chuối bóc vỏ cắt khúc đông lạnh- slice 15mm (4 x 2.5kg/carton) (Hàng mới 100%) ... (mã hs chuối bóc vỏ cắ/ mã hs của chuối bóc vỏ)
- Mã HS 08119000: KHÓM CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 10 KG/ PE BAG/ THÙNG) (Tên KH: Ananas comosus)... (mã hs khóm cắt khúc c/ mã hs của khóm cắt khú)
- Mã HS 08119000: Chanh dây có hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed-in) 1.85kg tubs. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây có hạ/ mã hs của chanh dây có)
- Mã HS 08119000: Thanh long đỏ cắt hạt lựu đông lạnh/IQF DRAGON FRUIT RED CONV. DICED 15MM. Hàng mới 100%... (mã hs thanh long đỏ c/ mã hs của thanh long đ)
- Mã HS 08119000: CHANH CẮT LÁT CẤP ĐÔNG (PACKING: 2.5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Citrus latifolia)... (mã hs chanh cắt lát c/ mã hs của chanh cắt lá)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐỦ ĐỎ CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 2.5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Carica papaya)... (mã hs đu đủ đỏ cắt kh/ mã hs của đu đủ đỏ cắt)
- Mã HS 08119000: FROZEN DURIAN (SẦU RIÊNG BỎ VỎ, CÓ HẠT, ĐÓNG HỘP; 300GR/BOX x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen durian/ mã hs của frozen duria)
- Mã HS 08119000: Dừa đông lạnh có mài nâu cắt 10x10mm (hàng mẫu- hàng không có giá trị thanh toán) hàng mới 100%... (mã hs dừa đông lạnh c/ mã hs của dừa đông lạn)
- Mã HS 08119000: FROZEN JACKFRUIT (MÍT THÁI BỎ VỎ, KHÔNG HẠT; 400GR/VACUUM PACKED BAG x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen jackfrui/ mã hs của frozen jackf)
- Mã HS 08119000: Chanh dây không hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed out) 20kg carton (packed 4 x 5kg). Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây không/ mã hs của chanh dây kh)
- Mã HS 08119000: FROZEN SOURSOP (MÃNG CẦU LY, BỎ VỎ, KHÔNG HẠT, KHÔNG ĐƯỜNG; 300GR/PLASTIC GLASS x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA) ... (mã hs frozen soursop/ mã hs của frozen sours)
- Mã HS 08129090: SA BÔ CHÊ (SAPODILLA)... (mã hs sa bô chê sapo/ mã hs của sa bô chê s)
- Mã HS 08129090: XOÀI TƯƠI CẮT LÁT ƯỚP ĐƯỜNG... (mã hs xoài tươi cắt l/ mã hs của xoài tươi cắ)
- Mã HS 08129090: Thịt gấc đông lạnh (6kg/thùng), ... (mã hs thịt gấc đông l/ mã hs của thịt gấc đôn)
- Mã HS 08129090: XOÀI ƯỚP ĐƯỜNG 33 KG MỘT GIỎ HÀNG MỚI 100%... (mã hs xoài ướp đường/ mã hs của xoài ướp đườ)
- Mã HS 08129090: Xoài cắt lát ướp đường (không nhãn hiệu, 25kg) ... (mã hs xoài cắt lát ướ/ mã hs của xoài cắt lát)
- Mã HS 08129090: Xoài cắt lát đông lạnh(FRESH MANGO SLICE CUT). Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt lát đô/ mã hs của xoài cắt lát)
- Mã HS 08129090: FROZEN MANGO FLESH- Thịt xoài tươi cắt lát ướp đường đông lạnh (net weight: 25kgs/ box, gross weight: 31.1kgs/box)... (mã hs frozen mango fl/ mã hs của frozen mango)
- Mã HS 08129090: Vỏ chanh dây tươi làm sạch đóng trong bao dùng để chế biến thực phẩm. QUY CÁCH: 1bao/15KG (FROZEN PASSION FRUIT EMBRYO)... (mã hs vỏ chanh dây tư/ mã hs của vỏ chanh dây)
- Mã HS 08131000: Mơ sấy dẻo- Dried Apricot (100g/bag)... (mã hs mơ sấy dẻo dri/ mã hs của mơ sấy dẻo)
- Mã HS 08134010: long nhãn ... (mã hs long nhãn/ mã hs của long nhãn)
- Mã HS 08134010: Long nhãn Hưng Yên 150g (PL)... (mã hs long nhãn hưng/ mã hs của long nhãn hư)
- Mã HS 08134010: Nhãn nhục sấy khô, hàng mới 100%... (mã hs nhãn nhục sấy k/ mã hs của nhãn nhục sấ)
- Mã HS 08134090: Mít sấy khô 100g... (mã hs mít sấy khô 100/ mã hs của mít sấy khô)
- Mã HS 08134090: Mít sấy khô 250g... (mã hs mít sấy khô 250/ mã hs của mít sấy khô)
- Mã HS 08134090: Sung sấy dẻo 100g... (mã hs sung sấy dẻo 10/ mã hs của sung sấy dẻo)
- Mã HS 08134090: Trái cây sấy 100g... (mã hs trái cây sấy 10/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08134090: Trái cây sấy 250g... (mã hs trái cây sấy 25/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08134090: Trái cây sấy khô VLH... (mã hs trái cây sấy kh/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08134090: Mít sấy khô Gia Phát 210g/gói... (mã hs mít sấy khô gia/ mã hs của mít sấy khô)
- Mã HS 08134090: Màng gấc sấy khô, 20Kg/1 thùng.... (mã hs màng gấc sấy kh/ mã hs của màng gấc sấy)
- Mã HS 08134090: Hạt sen sấy 100g, hàng mới 100%... (mã hs hạt sen sấy 100/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08134090: Hạt sen sấy 200g, hàng mới 100%... (mã hs hạt sen sấy 200/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08134090: Mít sấy giòn, túi 1kg, hàng mới 100% ... (mã hs mít sấy giòn t/ mã hs của mít sấy giòn)
- Mã HS 08134090: Mít Sấy_20 bags x200g_nhãn hiệu Minh Phát... (mã hs mít sấy20 bags/ mã hs của mít sấy20 b)
- Mã HS 08134090: Khổ Qua Lát Sấy Khô_20 bags x225g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs khổ qua lát sấy/ mã hs của khổ qua lát)
- Mã HS 08134090: Hoa quả sấy đóng gói đồng nhất 10k/ thùng. Tổng 500 thùng... (mã hs hoa quả sấy đón/ mã hs của hoa quả sấy)
- Mã HS 08134090: Hạt sen sấy Tề Hùng (500g x 40 gói/thùng. HSD 11.2021. Mới 100%)... (mã hs hạt sen sấy tề/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08134090: Thập cẩm sấy Tề Hùng (500g x 20 gói/thùng. HSD 12.2021. Mới 100%)... (mã hs thập cẩm sấy tề/ mã hs của thập cẩm sấy)
- Mã HS 08134090: MÍT SẤY KHÔ 150G- JACK FRUIT CHIPS, HIỆU:VINAMIT, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 150G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs mít sấy khô 150/ mã hs của mít sấy khô)
- Mã HS 08134090: Trái nhàu sấy khô, nhãn hiệu EAC Dried fruits of noni, nhà sản xuất Thanh Cong Vina IEP CO.,LTD- Branch Long An, đóng gói 19.6kg/túi, ngày sản xuất 19/12/2019, hàng mới 100%... (mã hs trái nhàu sấy k/ mã hs của trái nhàu sấ)
- Mã HS 08135010: Hạt điều bà Thu 500g (26)... (mã hs hạt điều bà thu/ mã hs của hạt điều bà)
- Mã HS 08135040: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ mã hs của trái tắc)
- Mã HS 08135090: Xí muội... (mã hs xí muội/ mã hs của xí muội)
- Mã HS 08135090: Hạt dứa... (mã hs hạt dứa/ mã hs của hạt dứa)
- Mã HS 08135090: Thèo lèo... (mã hs thèo lèo/ mã hs của thèo lèo)
- Mã HS 08135090: Trà Gừng... (mã hs trà gừng/ mã hs của trà gừng)
- Mã HS 08135090: Bánh cốm ... (mã hs bánh cốm/ mã hs của bánh cốm)
- Mã HS 08135090: Chuối sấy... (mã hs chuối sấy/ mã hs của chuối sấy)
- Mã HS 08135090: Xí muội số... (mã hs xí muội số/ mã hs của xí muội số)
- Mã HS 08135090: Bánh lá gai... (mã hs bánh lá gai/ mã hs của bánh lá gai)
- Mã HS 08135090: Mứt hạt sen... (mã hs mứt hạt sen/ mã hs của mứt hạt sen)
- Mã HS 08135090: Tim sen khô... (mã hs tim sen khô/ mã hs của tim sen khô)
- Mã HS 08135090: Mít sấy 210g... (mã hs mít sấy 210g/ mã hs của mít sấy 210g)
- Mã HS 08135090: Bột các loại... (mã hs bột các loại/ mã hs của bột các loại)
- Mã HS 08135090: Hạt điều lụa... (mã hs hạt điều lụa/ mã hs của hạt điều lụa)
- Mã HS 08135090: Hương lá dứa... (mã hs hương lá dứa/ mã hs của hương lá dứa)
- Mã HS 08135090: Ngũ vị hương... (mã hs ngũ vị hương/ mã hs của ngũ vị hương)
- Mã HS 08135090: Trà tam điệp... (mã hs trà tam điệp/ mã hs của trà tam điệp)
- Mã HS 08135090: Bao lì xì nhỏ... (mã hs bao lì xì nhỏ/ mã hs của bao lì xì nh)
- Mã HS 08135090: Bánh hạnh nhân... (mã hs bánh hạnh nhân/ mã hs của bánh hạnh nh)
- Mã HS 08135090: Bao lì xì lớn ... (mã hs bao lì xì lớn/ mã hs của bao lì xì lớ)
- Mã HS 08135090: Rau câu Việt xô... (mã hs rau câu việt xô/ mã hs của rau câu việt)
- Mã HS 08135090: Cà phê các loại... (mã hs cà phê các loại/ mã hs của cà phê các l)
- Mã HS 08135090: Mít sấy 100g (26)... (mã hs mít sấy 100g 2/ mã hs của mít sấy 100g)
- Mã HS 08135090: Mít sấy 500g (26)... (mã hs mít sấy 500g 2/ mã hs của mít sấy 500g)
- Mã HS 08135090: Cơm cháy loại lớn... (mã hs cơm cháy loại l/ mã hs của cơm cháy loạ)
- Mã HS 08135090: Cơm cháy loại nhỏ... (mã hs cơm cháy loại n/ mã hs của cơm cháy loạ)
- Mã HS 08135090: Cá Phê sữa đá Việt... (mã hs cá phê sữa đá v/ mã hs của cá phê sữa đ)
- Mã HS 08135090: Xoài dẻo Vina 100g... (mã hs xoài dẻo vina 1/ mã hs của xoài dẻo vin)
- Mã HS 08135090: Thạch xoài thu(26)... (mã hs thạch xoài thu/ mã hs của thạch xoài t)
- Mã HS 08135090: Hạt sen sấy 500g(26)... (mã hs hạt sen sấy 500/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08135090: Bánh Pía Tân Huê Viên... (mã hs bánh pía tân hu/ mã hs của bánh pía tân)
- Mã HS 08135090: Bánh Pía kim sa bí đỏ... (mã hs bánh pía kim sa/ mã hs của bánh pía kim)
- Mã HS 08135090: Mít sấy Hòa Phát 100g... (mã hs mít sấy hòa phá/ mã hs của mít sấy hòa)
- Mã HS 08135090: Trái cây sấy 100g (T)... (mã hs trái cây sấy 10/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08135090: Trái cây sấy 230g (T)... (mã hs trái cây sấy 23/ mã hs của trái cây sấy)
- Mã HS 08135090: Bánh Pía Mỹ Phước Thành... (mã hs bánh pía mỹ phư/ mã hs của bánh pía mỹ)
- Mã HS 08135090: Xoài sấy Sao Khuê 100g (26)... (mã hs xoài sấy sao kh/ mã hs của xoài sấy sao)
- Mã HS 08135090: Thạch xoài Cherish 850g (T)... (mã hs thạch xoài cher/ mã hs của thạch xoài c)
- Mã HS 08135090: Xoài sấy dẻo VN fruit 100g (T)... (mã hs xoài sấy dẻo vn/ mã hs của xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08135090: Lịch treo tường hình phong cảnh... (mã hs lịch treo tường/ mã hs của lịch treo tư)
- Mã HS 08135090: Sách báo các loại (đất mũi, tuổi trẻ,)... (mã hs sách báo các lo/ mã hs của sách báo các)
- Mã HS 08135090: Hạt sen sấy giòn loại đặc biệt 500g (26)... (mã hs hạt sen sấy giò/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08135090: Cân 30kg 1pcs/carton Thương Hiệu Nhơn Hòa... (mã hs cân 30kg 1pcs/c/ mã hs của cân 30kg 1pc)
- Mã HS 08135090: Hạt lựu, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs hạt lựu hàng m/ mã hs của hạt lựu hàn)
- Mã HS 08135090: Xoài FD sấy khô- FD Mango (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs xoài fd sấy khô/ mã hs của xoài fd sấy)
- Mã HS 08135090: Bánh các loại (bánh lá gai, đậu xanh, chao,.) ... (mã hs bánh các loại/ mã hs của bánh các loạ)
- Mã HS 08135090: Đu đủ FD sấy khô- FD Papaya (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs đu đủ fd sấy kh/ mã hs của đu đủ fd sấy)
- Mã HS 08135090: Chuối FD sấy khô- FD Banana (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs chuối fd sấy kh/ mã hs của chuối fd sấy)
- Mã HS 08135090: Dâu FD sấy khô- FD Strawberry (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs dâu fd sấy khô/ mã hs của dâu fd sấy k)
- Mã HS 08135090: Mít Sấy Vinamit- 210 G (20 Gói/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs mít sấy vinamit/ mã hs của mít sấy vina)
- Mã HS 08135090: Dưa lưới FD sấy khô- FD Cantaloupe (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs dưa lưới fd sấy/ mã hs của dưa lưới fd)
- Mã HS 08135090: Trái Cây Thập Cẩm Sấy_20 bags x200g_nhãn hiệu Minh Phát... (mã hs trái cây thập c/ mã hs của trái cây thậ)
- Mã HS 08135090: Khoai môn Sấy Vinamit- 250 G (20 Gói/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs khoai môn sấy v/ mã hs của khoai môn sấ)
- Mã HS 08135090: Thanh long đỏ FD sấy khô- FD Red Dragon Fruit (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs thanh long đỏ f/ mã hs của thanh long đ)
- Mã HS 08135090: Thanh long trắng FD sấy khô- FD White Dragon Fruit (hàng mới 100% F.O.C... (mã hs thanh long trắn/ mã hs của thanh long t)
- Mã HS 08135090: Hạt sen sấy ăn liền Phú Hưng Bắc 100g/hộp (sản xuất tại Công ty TMDV Phú Hưng Bắc)... (mã hs hạt sen sấy ăn/ mã hs của hạt sen sấy)
- Mã HS 08140000: Vỏ bưởi sấy dẻo 120g... (mã hs vỏ bưởi sấy dẻo/ mã hs của vỏ bưởi sấy)
- Mã HS 08140000: Vỏ dưa hấu khô 60gr/ bịch. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs vỏ dưa hấu khô/ mã hs của vỏ dưa hấu k)


Chương tiếp theo…
Chương 7: Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được
Chương 9: Cà phê, chè, chè paragoay và các loại gia vị