Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39239090: SP1879/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_ID-PL(EYE LINER HOLDER)(01)(BK) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2184A/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_IM-PL13(EYE LINER HOLDER)-A (xk)
- Mã HS 39239090: SP2222/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_MQ-PB4-2(EYEBROW HOLDER) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2305/ Vỏ ngoài cây tô mắt_KB-MPB7(EYEBROW HOLDER) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2361/ Thân vỏ cây tô mắt_KI-PB5(EYEBROW HOLDER) (GY) (xk)
- Mã HS 39239090: SP24/ Vỏ ống của cây chải lông mi (KL-MPB CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP278/ Vỏ ống cây tô mắt (KI-PB CARTRIDGE TUBE) (2) (xk)
- Mã HS 39239090: SP38/ Vỏ ống của cây chải lông mi (KO-PL20 CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP789A/ Nắp cây chải lông mi_OL-PB(EYE BLOW BRUSH CARTRIDGE & CAP PART)-A (xk)
- Mã HS 39239090: SP905B/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_PP-PB(EYE LINER HOLDER)-B (xk)
- Mã HS 39239090: SP905C/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_PP-PB (EYE LINER HOLDER)-C (xk)
- Mã HS 39239090: SPA0001/ Pallet nhựa màu đen 1100 x 1100 x 120 mm (660010) (nk)
- Mã HS 39239090: S-PACA-01/ Bộ xốp đệm và carton dùng trong đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39239090: SPACER/ Tấm đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39239090: S-PAD-01/ Mút xốp (1bộ gồm 4 mút xốp và 1 tấm carton) đã định hình sẵn kích cỡ (nk)
- Mã HS 39239090: S-PAD-03/ Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại (nk)
- Mã HS 39239090: SPAKZ0306AIZZ/ Khay nhựa đen RJ63YC711-ZI (nk)
- Mã HS 39239090: SPAKZ0324AIZZ/ Khay nhựa đen RJAE610-ZI (nk)
- Mã HS 39239090: SPAKZ0343AIZZ/ Khay nhựa đen RJ63AEM11-ZI (nk)
- Mã HS 39239090: SPK22/ Khay nhựa (240*170*16.8)mm, 307001704801 (nk)
- Mã HS 39239090: SPK22/ Khay nhựa kích thước 18.5*13.5*2.0mm 307001705758 (nk)
- Mã HS 39239090: SPK22/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001701881 (nk)
- Mã HS 39239090: SPKI20060001/ Khay nhựa trung chuyển (chuyển hàng trên chuyền) 265*185*18mm, hàng mới 100%, 307001708249 (nk)
- Mã HS 39239090: SPKI20060002/ Khay nhựa trung chuyển (chuyển hàng trên chuyền) 265*185*18mm, hàng mới 100%, 307001708251 (nk)
- Mã HS 39239090: SP-SDV-01/ Khay nhựa đã được làm sạch (OK) KT: 365*555mm (Đơn giá GC: 3050VND) (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1010/ Khay nhựa dùng trong công đoạn,quy cách 495x335x10mm, 0.7T, (MU88-S00102), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1018/ KHAY NHỰA LMV600RELAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1088/ Khay nhựa PA69-00081B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1089/ Khay nhựa PA69-00081C, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1094/ Khay nhựa PA6900079B (C2 Tele PV1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1097/ Khay nhựa PA6900079C (C2 Wide PV1-2), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1107/ Khay nhựa PA69-00060X, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1112/ Khay nhựa G139F (M31S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1130/ Khay nhựa 218-118-11 REV.1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1133/ Khay nhựa PA69-00062G, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1134/ Khay nhựa S25, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1139/ Khay nhựa 218-119-10 REV.1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT799/ Khay nhựa GLQA WHITE (N6), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT832/ Khay Nhựa GCJH2 (HERO 2 SJ69-32874), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT910/ Khay nhựa GMHA (A31), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT986/ Khay nhựa GJWA (A21S). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SRJ010DC/ Tấm xốp SRJ010DC, kt: 100mm x 100m (nk)
- Mã HS 39239090: SS1 VN/ Vỉ nhựa SS1 (220 x 160 x30 mm) (nk)
- Mã HS 39239090: SS2 VN/ Vỉ nhựa SS2 (220 x 160 x30 mm) (nk)
- Mã HS 39239090: SSC-TRAY/ Khay nhựa AX-SVM320AX5,YV01-C00010, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: SSM050SD/ Tấm xốp SSM050SD, kt 100mm x 100m (nk)
- Mã HS 39239090: ST00001/ Pallet nhựa đã qua sử dụng,KT: 1100x1100x120mm (nk)
- Mã HS 39239090: ST00125/ Dây đai nhựa Polyester, dùng để chằng buộc container. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: STAR FINGER-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa STAR FINGER (xk)
- Mã HS 39239090: STN TRAY LOW/ Khay nhựa STN LOW (nk)
- Mã HS 39239090: STN TRAY UPR/ Khay nhựa STN UPR (nk)
- Mã HS 39239090: Stopper PR-MAS (Chụp nhựa) (Dòng 7 TK: 102920145750) (xk)
- Mã HS 39239090: S-TRAY/ Khay nhựa đựng sản phẩm,quy cách 550 x 450 x 12.8mm, 0.8T, (MU98-S00168),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0444/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 444. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0493/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 493. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0496/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 496. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0499/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 499. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0501/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 501. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0503/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 503. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0514/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 514. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0515/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 515. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0528/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 528. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0530/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 530. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0531/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 531. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0532/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 532. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0552/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 552. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0557/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 557. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0559/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 559. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0560/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 560. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0564-2A/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 564-2A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0570/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 570. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0571/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 571. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0573/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 573. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0574/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 574. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0575/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 575. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0576/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 576. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0577/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 577. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0578/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 578. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0579/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 579. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0582/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 582. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0583-1/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 583-1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0586/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 586. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0591/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 591. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0598/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 598. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0599/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 599. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0600-B/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 600-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0601/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 601. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0603/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 603. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0605/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 605. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0607/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 607. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0610/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 610. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0700/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0701/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 701. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0702-1/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 702-1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0706/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 706. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0707/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 707. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0708/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 708. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0709/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 709. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0711/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 711. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0712/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 712. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0713/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 713. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0714/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 714. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0715/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 715. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0716/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 716. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0718/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 718. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0719/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 719. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0720/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 720. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0721/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa Tray 721. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0725/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0725. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0726/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0726. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0729/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0729. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0730/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0730. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0731/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0731. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0732/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0732. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0733/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0733. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0734/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 734. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0737/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 737. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0741/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 741. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0742/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 742. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0743/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 743. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0748/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0748. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0750/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0750. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0752/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa S-TRY-0752. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-TRY-0754/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa TRAY 754. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SU-10023/ Tấm nhựa bảo vệ dùng trong đóng gói hàng hóa (2 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 39239090: SVN19/ Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa BL0186. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SVO-00352-10/ Tấm pallet nhựa màu đen, dùng để đỡ hàng, xuất xứ: Việt Nam, kích thước: 1100mm*1100mm*120mm, trọng lượng:14kg/cái. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SVO-0253-1/ Nắp khay đựng linh kiện để lắp ráp cụm camera K82, bằng nhựa ABS,kt 202*205*9.6(mm),nhãn hiệu World Cnp,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SVO-0253-2/ Khay đựng linh kiện để lắp ráp cụm camera K82, bằng nhựa ABS,kt 202*205*16(mm),nhãn hiệu World Cnp,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SW2201687/ Cuộn nhựa đóng gói bằng PE (Không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: SW2201688/ Cuộn nhựa đóng gói bằng PE (Không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: SW2201722/ Cuộn nhựa đóng gói bằng PE (Không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: SWVTNL03/ Túi nylon trắng (180x40x0.1)mm (nk)
- Mã HS 39239090: SX-CHU-504/ Pallet nhựa, Kt: 1200 x 1000 x 120 mm (nk)
- Mã HS 39239090: SX-CUG-103/ Khay nhựa danpla, Kt: 434 x 154 x 4 mm (nk)
- Mã HS 39239090: SXTRAY(603)/ Khay đựng hàng linh kiện điện tử, bằng nhựa của bản mạch SWB-RC603, kích thước 30*43cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ2780 Tray SUB1-1/ Khay nhựa màu đen SZ2780 SUB1 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ2780 Tray SUB1-2/ Khay nhựa màu đen SZ2780 SUB1 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3720 Tray SUB1-1/ Khay nhựa màu đen SZ3720 SUB1 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3720 Tray SUB1-2/ Khay nhựa màu đen SZ3720 SUB1 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3750 Tray SUB1-1/ Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB1 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3750 Tray SUB1-2/ Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB1 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3750 Tray SUB2-1/ Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB2 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ3750 Tray SUB2-2/ Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB2 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ4460 Tray SUB1-1/ Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB1 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ4460 Tray SUB1-2/ Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB1 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ4460 Tray SUB2-1/ Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB2 COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: SZ4460 Tray SUB2-2/ Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB2 BODY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610010009/ Khay nhựa đựng linh kiện 450x300x36mm _ Tray OVNC-038-06 [ZOH610010009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610020009/ Khay nhựa đựng linh kiện 450x300x65mm _ Tray OVNC-039-06 [ZOH610020009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610030009/ Khay nhựa đựng linh kiện 450x300x80mm _ Tray OVNC-040-06 [ZOH610030009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610040009/ Khay nhựa đựng linh kiện 450x300x35mm _ Tray OVNC-041-04 [ZOH610040009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610060009/ Khay nhựa đựng linh kiện 470x315x40mm _ Plastic tray OVNC-043-12 [ZOH610060009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH610070009/ Khay nhựa đựng linh kiện 470x300x35mm _ Tray OVNC-044-06 [ZOH610070009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH618900009/ Khay nhựa đựng linh kiện 263x174x70mm _ A Tray HONTAI [ZOH618900009] (nk)
- Mã HS 39239090: S-ZOH618910009/ Khay nhựa đựng linh kiện 263x174x14.8mm _ B Tray FUTA [ZOH618910009] (nk)
- Mã HS 39239090: T00124AM/ Thùng nhựa #20 (nk)
- Mã HS 39239090: T00125AM-1/ Mút xốp C60-100 (Orange) (nk)
- Mã HS 39239090: T009-85: Khay nhựa TU8K/7K 85INCH mã BCV-KR-022-1 (xk)
- Mã HS 39239090: T03050AM/ Thùng nhựa PH-35A (nk)
- Mã HS 39239090: T4X350X1400-MOUSSE/ Mút xốp giảm sốc, dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện_ORDER_486214 (nk)
- Mã HS 39239090: T4X350X350-MOUSSE/ Mút xốp, kích thước 350x350 mm, dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện_ORDER_486173 (nk)
- Mã HS 39239090: T5323200/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TA SOLENNOID ASSY LOWER TRAY/ Khay nhựa TA SOLENNOID ASSY LOWER (234*327*69)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TA SOLENNOID ASSY UPR TRAY/ Khay nhựa TA SOLENNOID ASSY UPR (234*327*30.3)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TAB39/ Khay nhựa Tray TR-EPC44A-A, kích thước (320*240)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bảo vệ (bằng nylon PE, KT:268*167*0.02mm) QX1-8500-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bảo vê QZ5- R004- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (0.5*300*400)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (0.7*500*500)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (1.0*450*1100)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (1.5*450*850)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm cách ly vòng tanh 16 (O.D.570mm x I.D.370mm x Dày k1.2mm bằng nhựa.Dùng trong sản xuất lốp xe. Hàng mới 100% 
 (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm chắn nước bằng nhựa, phụ tùng máy đá hiệu Manitowoc, mã hàng MW-4010989, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm chia nhựa Goodyear-giữa- BBLC, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm Danpla xanh 1200*2400*3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm đậy bằng nhựa- GM Liner Coil Plastic pad (410*240*0.25mm) HV989702-0010 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa bảo vệ chống va chạm LJ69-05682A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1219*753*1)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 350*250*5T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm lót bằng nhựa, kích thước 1100x1175x0.7 (mm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TẤM ĐỠ CỐ ĐỊNH SẢN PHẨM BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm EPE (RX1-5721-000), dài: 150 +(-) 2mm, rộng: 290 +(-) 2mm, dày: 1mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm giữ nhiệt làm bằng nhựa PU, không nhãn hiệu, kt: (3.07m x 4m x 2.275m), mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm LDPE AIRCAP SHEET (1200X1200)- V dùng trong đóng gói hàng hoá, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm lọc bằng nhựa màu đen dùng trong viên sản phẩm NESCAFE- Pyramid plate- 43518569-DIFFUSERPP PYMBLKDLCGSTCRENELSREF1 REV47 NEGRO. Mới 100%. Đã KHTK 102806733261 (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm lót bằng nhựa PE kích thước 135*110*0.1cm, dùng để lót trên pallet khi đóng gói hàng hóa (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm lót hàng bằng nhựa kt 110x135x0.1cm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm lót nhựa LS03 màu xanh (60 x 40 x 3cm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm móc máy bay bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm mút xốp bảo vệ mặt bếp MIR 593, MR 593, MI 593 (TIRA SUPERIOR EPS UNIVERSAL VITROCERAMICA), mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm mút xốp dùng đóng gói 2 cạnh bên bếp MIR 593, MR 593, MI 593 (EPS VITROCERAMICAS UNIVERSAL), mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nâng hàng bằng nhựa xốp, kích thước: 1219 x 1016 x 138mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa (190x300x0.3); QC: (300*190*0.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa danpla chống tĩnh điện, kích thước: 2000mm*1500mm*5mm, dùng cho bàn thao tác công việc.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa Danpla PANA031-01 kt 410x117x3mm (LEO194) (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa lót PAD 2000 (350*270*5)mm,PPC (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa màu xanh 270x170x3mm (Số 23) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa nâng hàng (Pallet nhựa), kích thước: 130 x 130 x 300 MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP 435*264*65mm (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP BOTTOM PAD TR-V 302NR52740 có gắn xốp dùng trong đóng gói hàng hóa, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP INNER SPACER-V 303RA50080-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SIDE PAD A MC-V 3V2LV52560-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SPACER BOTTOM DK(J)-V 3V2LV52530-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP STOPPER FK-V 3V2LV52540-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP TOP INNER PAD A-V 302TP50100-01 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa trải mặt pallet (1100x1100x5mm)/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa xanh PP 435*264*65mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nylon có tác dụng bọc sản phẩm (bản mạch, bộ phân phối điện) chống ẩm và nhiệt độ. Hàng mới 100% dùng đóng gói sản phẩm trong nhà máy, mã hàng: WB-001 63972 STAT-3S/BLUE/0.05TX2 (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm Pallet B bằng nhựa, cỡ: 1100x(1400+75)x1.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm Pallet C bằng nhựa, cỡ: 1100x(1500+75)x1.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm pallet chuyên dụng bằng gỗ đã được xử lý và đóng dấu theo tiêu chuẩn quốc tế số 15 (ISPM 15), Kích thước 1016x1219x123mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm pallet nhựa màu đen, dùng để đỡ hàng, xuất xứ: Việt Nam, kích thước: 1100mm*1100mm*120mm, trọng lượng:14kg/cái. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350 x 300 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350 x 500 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350x600 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 550 x 800 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm phiến bằng nhựa dùng để đánh bóng đầu nối cáp quang SO-06H đường kính 127mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm thông gió bằng nhựa, dùng cho sản xuất đồ gỗ nội thất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp (385*375)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp (560*360*0.6)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 140*140mm, hàng mới 100%. Hàng xuất bán theo quyền thương mại của doanh nghiệp chế xuất, số ĐKKD: 0900986579/kd-003 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 200*200mm, hàng mới 100%. Hàng xuất bán theo quyền thương mại của doanh nghiệp chế xuất, số ĐKKD: 0900986579/kd-003 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 254x155x3mm. Hàng mới 100% (code: 227-B5A500-001H) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 307000517934 (10*405*350)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 317x155x3mm. Hàng mới 100% (code: 227-C1A500-001H) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp EPS đóng gói (EPS FOAM- SS32- BTM). Kích thước: (796 x 158 x 128)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp khí 540x455mm (TAM187) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp kích thước 156*156*5mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp lọc 10mm, KT 1*2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp nhựa.KT: 1068*208*5mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L00198- PM02-003409A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L00210- PM02-003410A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01270- 257-10518-01 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01327- 34.GSAQ5.0DV-VELOP V2_7100-013164_new EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503Y00011- WHW030X EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 504L00018- 1MMVPG1A1162 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-000440A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001709A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001710A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001855A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003170A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003317A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003320A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003536A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003775A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003814A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004132A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004348A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004960A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004979A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005171A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005288A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005290A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005342A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp trắng EPE 1300*1000*20mm dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TAM04/ Tấm nylon (dùng bọc hàng, kt: 25cm x 25cm) dùng để sản xuất túi xách, ví thời trang, nhãn hiệu Vera Bradley. (nk)
- Mã HS 39239090: TAPE191/ Băng nhựa EMBOSSED TAPE EP-2008(CST-2401), 172 mét/cuộn; Dùng đóng gói SP xuất khẩu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: TAPE192/ Băng nhựa EMBOSSED TAPE EP-2009(VOP-TP), 144 mét/cuộn; Dùng đóng gói SP xuất khẩu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Tay cầm cho quai thùng bằng nhựa,size 25mm x10mm, không hiệu hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TB0032/ Khay nhựa/TRAY CB-NQ 24C (nk)
- Mã HS 39239090: TB0071/ Khay đựng bút chì bằng nhựa/CASE for MONO-100 (nk)
- Mã HS 39239090: TB-198/ Palet PL08 bằng nhựa, màu đen, kích thước 1200x1100x145mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TCOVER3/ Nắp chụp tạm thời của attomat. Bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TCOVER4/ Nắp chụp tạm thời của attomat. Bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TCOVER5/ Nắp chụp tạm thời của attomat. Bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TCOVER6/ Nắp chụp tạm thời của attomat. Bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TCT114-030/ Khay nhựa đựng sản phẩm(5x5x0.2)cm- Chip Tray (nk)
- Mã HS 39239090: TCT20-000P/ Nắp đậy Khay nhựa đựng sản phẩm(5x5x0.2)cm- Chip Tray-Lid (nk)
- Mã HS 39239090: TCV0108/ Dây đai nhựa (15mmX0.6mmX3000m) (60roll 180,000m). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TCV0109/ Seal nhựa (500pcs/1kg) (30kg 15,000pcs). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TD2006344/ Khay nhựa_Model RJ65JF500-ZI-T2 (nk)
- Mã HS 39239090: TD2006345/ Khay nhựa_Model RJ63AER11-ZI-T1 (nk)
- Mã HS 39239090: TD2006346/ Khay nhựa_Model RJ63AA311-ZI-T3 (nk)
- Mã HS 39239090: TD5/ Dây đai bằng nhựa (cuộn500m) (nk)
- Mã HS 39239090: TD6/ Bọ đai (Bọ dây đai bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39239090: TDAIMLER/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TĐMĐSDSP/ S-PAD-03# Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại (nk)
- Mã HS 39239090: TDN/ Tăng đơ nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39239090: TDS-DG-02-01- Dây đai PP bản 15mm, nặng 10kg/ cuộn, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: TDS-DG-02-01/ Dây đai PP (nk)
- Mã HS 39239090: T-DS-Pallet/ Tấm nâng(Pallet) hàng bằng nhựa xốp, kích thước: 1219 x 1016 x 138mm/ KR (nk)
- Mã HS 39239090: TDT860/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa PT-6 (loại 10 ngăn) dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa SW 140 dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: Tê 20mm bằng nhựa,dùng trong ngành điện,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2236-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 607mm x 196mm x 309mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2308-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2340-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2386-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2387-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC1687-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 150mm x 127mm x 27mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2072-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 343mm x 103mm x 95.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2082-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước: 446mm x 133mm x 123mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2375-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 300mm x 81mm x 74.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2396-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 261mm x 109mm x 95.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2413-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước: 292mm x 112mm x 115mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2460-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 284mm x 74mm x 83.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2461-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:318mm x77mm x 92mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2464-A/VI/ Hộp xốp bao vệ loa (Kích thước 242mm x 64mm x 70mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2465-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 332mmx84mmx97mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2470-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:370mm x97mm x 89mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2472-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 286mm x Rộng 81mm x Cao 83mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2477-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 272mm x 87mm x 106mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2478-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:334mm x116mm x 136mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2479-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 310mm x115mm x90.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2482-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 235mm x Rộng 207mm x Cao 99.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2484-C/VI/ Hộp xốp bao vệ loa (Kích thước 230mm x 207mm x 99.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2486-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. (Kích thước 338mm x 191mm x 124mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2487-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 287mmx171mmx98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2491-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:304mm x121mm x 113mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2492-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 374mm x Rộng 150mm x Cao 102.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2493-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 131mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2494-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 258mm x Rộng 140mm x Cao 61mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2495-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 374mm x Rộng 118mm x Cao 102.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2496-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 75mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2497-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 131mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2499-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 397mm x88.5mm x295mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2503-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 374mm x 79.5mm x 229mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2504-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. (Kích thước 347mm x 134mm x 280mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2505-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 392mm x 100mm x 229mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2506-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 287mm x115mm x98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2508-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 441mm x 117.5mm x 295mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2510-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 287mm x 164mm x 98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2525-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 338mm x 127mm 120mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2529-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 169mm x 65mm x 65mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2540-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 356mm x 140mm x 141mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2542-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước: 275mm x 74mm x92mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TGALAXY2A/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Thân dưới Cassowary Bottom bằng nhựa của hộp đựng Camera 26.5cm*11.5 cm. Hàng mới 100%/V219830002 (xk)
- Mã HS 39239090: Thân hộp plastic 10 cây 5.5*40*45mm(Trắng) (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0801-338/ Xốp chèn thân hộp STV-0801 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0802-338-1/ Xốp chèn thân hộp STV-0802 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0901-338/ Xốp chèn thân hộp STV-0901 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-6364-338/ Xốp chèn hộp mã 6364 (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh gạt bằng nhựa của sản phẩm loa thông minh (Shutter holder); HC000-0233 (nk)
- Mã HS 39239090: Thanh kê sản phẩm bằng nhựa kt 112*6*1.5cm (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh nhựa dạng hộp thằng Model:T0-247-3L IXYS dùng để đóng gói hàng nguyên phụ liệu của các thiết bị điện tử, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thành thùng xốp nối giữa đáy và nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55 inch, kích thước (1384*1084*300)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thau đựng nước bằng nhựa đưởng kính 22 cm, không hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Thẻ đựng tem nhãn bằng nhựa, kích thước 105*55mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: THS-2-1/ Bình rắc 2L (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng bằng nhựa, khổ B3, màu xanh lam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng chứa dầu bằng nhựa dung tích 1000 L nhà sản xuất Schutz. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng cúi bằng nhựa dùng để chứa bông-SIZE: 20"X45" COMPLETE WITH ALL METAL PARTS IN G.I WHIT SUITABLE COIL TYPE SPRING, PLASTIC MOULDED TOP PLATE, 260MM KICKING BRAND,AND SET OF 3 NOS.(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng Danpla A 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, dùng trong đóng gói hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng Danpla B 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, dùng trong đóng gói hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng Danpla TP 463 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, dùng trong đóng gói hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng danpla xám D580xR460xC330mm-Nhựa danpla màu xám 4mm (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng danpla xanh D470xR260xC175mm-Nhựa danpla màu xanh 4mm (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng Danpla, Kích thước: (650*410*150)mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng đựng dung dịch nước rửa mắt, chất liệu nhựa tổng hợp, model HAWS 6200, kích thước 500x480x260mm, hãng sản xuất HAWS,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng đựng hàng hóa dùng trong vận chuyển bằng nhựa, kích thước (120x60x60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng đựng nước bằng nhựa, kích thước Phi 113 * 32, dung tích 500ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: THÙNG ĐỰNG SƠN BẰNG PLASTIC- ECOBULK 1000 LTR (Mã hàng: 99PIA 1000). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng khuấy,bộ phận chuyên dùng của máy khuấy hóa chất-Mixing Drum, bằng nhựa, dung tích 160 lít, kích thước 750*750*920(mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa (Placon) 16,5 x 34 x 50cm < Hàng bao bì luân chuyển > (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa- 20L GREY PLASTIC DRUM, dùng để đựng keo, dung tích 20 lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng Nhựa A6 KT 240x155x125mm (4.65 lít) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng Nhựa B2 KT 452x273x120mm(14.8 lít) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa- BUCKET (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa chứa hàng (Container(OC2)) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa có nắp dùng chứa đựng thực phẩm màu xanh dương có in hình logo pharmacity 2 mặt (405x610x367))mm,mới 100%(break case L dark blue with silk screen) (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla A 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla B 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa danpla C4, 500x340x170Hx4mm (LEO265) (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla TP 463 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa để đựng mực (Plastic Bucket For Sample),Hàng F.O.C, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa đựng đồ dùng trong văn phòng làm việc. Kích thước 74.3*33.3*71.1cm. Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa đựng hóa chất trong nhà xưởng, dung tích 20 lít, mới 100%/PAIL (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa hình chữ nhật, SVELTE, 87L,không dùng để chứa thực phẩm, thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa không nắp chứa hàng no.740/3 dùng trong vận chuyển hàng hóa màu đỏ(660x410x332)mm (plastic containers no.740/3 red),mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa kích thước: 40x30x26cm. hàng không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa làm từ nhựa PE. Kích thước: 0.48x0.2x0.18(m). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa loại 5L không nắp có quai màu đen do công ty sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa rỗng đựng linh kiện (màu xanh), Mã sản phẩm SK-20-2-GR, Hãng sản xuất Sanko, kích thước: 600mm x 500mm x 86mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa rỗng, dung tích: 260 lít, chất liệu nhựa HDPE. Hàng đã qua sử dụng (đựng dưa chuột muối). (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa tròn màu xanh loại 120L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa tròn THOR. 121L,không dùng để chứa thực phẩm, thương hiệu TRUST, chất liệu LLDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa vuông 87L,không dùng để chứa thực phẩm, thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng phuy nhựa 120 lít dùng để trộn chất kết dính (liên kết) dùng cho sản xuất đá thạch anh nhân tạo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng phuy nhựa có nắp 200 lít, Kích thước: 47 x 95 cm, Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng phuy rỗng bằng nhựa, hàng được dùng đựng các hóa chất tự nhiên, dung tích 220 lít, PE tight head drum, nhà sản xuất: SCHUTZ (MALAYSIA) SDN BHD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: thùng rác vuông bằng nhựa, dung tích 11L, kích cỡ 15.5x30x31cm- (OVERSEAS SPEC) PP DUST BIN SQUARE W/BAG STOPPER/L- BODY:POLYPROPYLENE (UK)/OLEFIN(US)BAG HANGER:STEEL- 4549738359838, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng rác vuông mini bằng nhựa, dung tích 0.9L, kích cỡ 7x13.5x14cm- (OVERSEAS SPEC) PP DUST BIN SQUARE/ MINI- POLYPROPYLENE (UK)/OLEFIN(US)- 4549738359852, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng rỗng bằng nhựa dùng để trộn keo dán sàn, kích thước (330 X 250 X 220 mm), dung tích 16 lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Thùng TP 362 bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng xe đẩy ép nước bằng nhựa. Mã hàng: 1863896. Đen. KT: 51.1 x 39.9 x 92.7 cm. Hiêu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: THVE000019/ Pallet nhựa, Kt: 1100 x 1100 x 120 mm (nk)
- Mã HS 39239090: Ti nhựa và khóa nhựa của hộp đựng bếp, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TK-TRAY/ Khay nhựa chống tĩnh điện Sensor Tray_MDTF/UXTF-TK08-0032A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TL0210/ Dây thít bằng nhựa các loại. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TL0233/ Miếng cố định ống sắt bằng nhựa, kích thước D 20-26mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TL0238/ Con vít nở các loại. (nk)
- Mã HS 39239090: TM-\377-1220-ND/ Hộp điện bằng nhựa (5.07 x 3.57 inc) (nk)
- Mã HS 39239090: TM61/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TMA158/ Thanh nhựa/CLIP STRIP/2490854400 (nk)
- Mã HS 39239090: TMA17/ Chụp nhựa/Blister Dome XA CT-YT4 4PTB4P BulK/812061 (nk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-C TRAY/ Khay nhựa TMB-131-C TRAY (525 x 340 x 19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-D TRAY/ Khay nhựa TMB-131-D TRAY (525 x 340 x 20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-E TRAY/ Khay nhựa TMB-131-E TRAY (525 x 340 x 36)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-F TRAY/ Khay nhựa TMB-131-F TRAY (525 x 340 x 36)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-132-A TRAY/ Khay nhựa TMB-132-A TRAY (525 x 340 x 44)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-132-B TRAY/ Khay nhựa TMB-132-B TRAY (525 x 340 x 16.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-133-A TRAY/ Khay nhựa TMB-133-A TRAY (525 x 340 x20.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-134-A TRAY/ Khay nhựa TMB-134-A TRAY (525 x 340 x 45)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-134-B TRAY/ Khay nhựa TMB-134-B TRAY (525 x 340 x 15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-136-A TRAY/ Khay nhựa TMB-136-A TRAY (525 x 340 x 23)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TM-SS/ Tấm mút bằng nhựa chống va đập dùng trong đóng gói quy cách: 488*148*55mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 39239090: TN001/ Túi nhựa PE dùng để đóng gói hàng hóa, kích thước 22X15X0.003cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TN01/ Khay nhựa SI2821 140pcs Green dùng để đựng linh kiện điện tử, nhà sx: NSM HV CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TN01/ Khay nhựa SO1B80 36pcs Pet Green dùng để đựng linh kiện điện tử, nhà sx: NSM HV CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TN01/ Khay nhựa SO2820 Pet Blue 80pcs dùng để đựng linh kiện điện tử, nhà sx: NSM HV CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TN01/ Khay nhựa SO3600 80pcs Pet Green dùng để đựng linh kiện điện tử, nhà sx: NSM HV CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TN01/ Khay nhựa SZ3720 36pcs Pet Green dùng để đựng linh kiện điện tử, nhà sx: NSM HV CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TNTX-002/ Khay nhựa/ Tray of "Wrapping Plate New SD13". Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: TNYLON01/ Túi nylon kích thước 305*1260mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TO-2020-000026/ Khay để dây điện, 6 ngăn bằng nhựa POM 356*520*95mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TOP/ Khay tĩnh điện bằng nhựa TECH ON TOP (xk)
- Mã HS 39239090: TOSOK PALLET RP3/ Pallet nhựa chứa hàng (TOSOK PALLET RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0081-0010/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm X-91/ BUTTON-X-91 (xk)
- Mã HS 39239090: TP0082-0009/ Nút OK-91 bằng nhựa máy ghi âm/ BUTTON-OK-91 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0083-0013/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm BUTTON-R55 BD4302000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0086-0013/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm BUTTON-X55 BD4305000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0088-0007/ Nút nhấn bằng nhựa màu đen của máy ghi âm BUTTON-EL-BLK BD4312000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0401/ Khay đóng gói SP bằng nhựa LM6345 Bottom (xk)
- Mã HS 39239090: TP0426/ Khay đóng gói SP bằng nhựa LM6345 Top (xk)
- Mã HS 39239090: TP0770/ Khay đóng gói Sp bằng nhựa FR0411A (xk)
- Mã HS 39239090: TP0830/ Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa BL0186 (xk)
- Mã HS 39239090: TP1000099A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Degas-TP1000099A, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000158A/ Khay nhựa chống tĩnh điệnTab 4 (TP1000158A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000182A/ Khay nhựa chống tĩnh điện TAB XL- TP1000182A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000199A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A-XL-Plus (TP1000199A) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000213A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A2-S_Black- TP1000213A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000222E/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000222E (S57 Star01), hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000224E/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000224E (S62 Star02), hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000235D/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000235D (Crown), hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000238A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-E-S_CD_Rev0.0 (TP1000238A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000251A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Air Force 13 (TP1000251A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000255A/ Khay nhựa chống tĩnh điện TM30 Rev0.0(TP1000255A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000256A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Active2- TP1000256A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000257A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Advanced2 (TP1000257A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000276B/ Khay nhựa chống tĩnh điện SpaceTouch Pad Rev 0.1 (TP1000276B), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000280A/ Khay nhựa chống tĩnh điện Zeus 15 Rev0.1 (TP1000280A) (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000288B/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000288B (EF-DT860), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000294B/ Khay nhựa chống tĩnh điện X- Cover 4S Rev0.0, (TP1000294B), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000296A/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000305A/ Khay đựng sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000306A/ Khay đựng sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP1000310A/ Khay nhựa đựng sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP122/ Vỏ ống cây chải lông mi PI-PL Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP142/ Vỏ ống cây chải lông mi DH-PL2 Shindutsu(DB) (xk)
- Mã HS 39239090: TP149/ Vỏ ống cây chải lông mi KL-MPB CARTRIDGE COVER (xk)
- Mã HS 39239090: TP226/ Vỏ ống cây chải lông mi KI-PB3 Cartridge Cover (01) (xk)
- Mã HS 39239090: TP24/ Dây đai đóng gói màu trắng kích thước13.5mm*0.8mm (1 cuộn 1250m), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TP245/ Vỏ ống cây chải lông mi MQ-PL Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP265/ Vỏ ống cây chải lông mi ID-PL Shindutsu(01) (xk)
- Mã HS 39239090: TP286/ Vỏ ống cây chải lông mi ID-PL Shindutsu(03) (xk)
- Mã HS 39239090: TP32/ Vỏ ống cây chải lông mi NA-PL2 Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay đựng sản phẩm (CASE331). Tái xuất 81 cái theo mục 2 TK: 103273579140/G14 ngày 21/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay nhựa đựng sản phẩm (CASE 331). Tái xuất 2 cái theo mục 3 TK: 103257526300/G14 ngày 11/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP332/ Khay đựng sản phẩm (CASE 332) bằng nhựa. Tái xuất 12 cái theo mục 3 TK: 103163024420/G14 ngày 24/02/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP36/ Vỏ ống cây chải lông mi KO-PL10 Shindutsu(BR301) (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361) Tái xuất 8 cái theo mục 1 TK: 103094615301/G14 ngày 07/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP38/ Vỏ ống cây chải lông mi KO-PL10 Shindutsu(BL900) (xk)
- Mã HS 39239090: TPF4024-A/VI-QA-01/ Vòng đệm bằng nhựa (dùng cho loa ô tô) Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TPOP404-1700/ Túi nhựa PE dùng để đóng gói hàng hóa, kích thước 28X20X0.003cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TPOP404-2000/ Băng keo màu, mã hiệu 80,R510, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TPOP404-7000/ Cuộn nilon dùng để đóng gói hàng hóa, mã hiệu 48 105 0.055, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TPVL101/ Vòng đệm bằng nhựa (dùng cho loa ô tô) (nk)
- Mã HS 39239090: TPVL124/ Chốt định vị (đường kính phi 18, bằng nhựa) TEB1505-A/CN (nk)
- Mã HS 39239090: TPVL56/ Hộp bảo vệ loa bằng xốp TEC1681-C/VI (nk)
- Mã HS 39239090: TR0001/ Khay nhựa dùng để đóng gói sản phẩm (BO-UV) (nk)
- Mã HS 39239090: TR-001/ Khay nhựa G-1 (550x360x42)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR-004/ Khay nhựa G-9 (520x320x45)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR-005/ Khay nhựa G-10 (520x320x50)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR-006/ Khay nhựa G-11 (380x297x60)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR-007/ Khay nhựa G-12 (450x350x55)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR-008/ Khay nhựa G-15 (550x360x42)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TR12Z017/ JEDEC TOP PLATE 128.3X307.39(REV:A) L/P TRAY (nk)
- Mã HS 39239090: TR12Z017/ Top Plate Tray, 500201299 (nk)
- Mã HS 39239090: TR134050/ J/L MAF 6X6 0.82T- 500209901 (nk)
- Mã HS 39239090: TR143024/ JEDEC LGA 88x56.5(REV:A0) H/P TRAY (187.50G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR145038/ J/L BGA 10.7X10.7 0.71T- 500237051 (nk)
- Mã HS 39239090: TR151041/ LCP Tray, 500260640 (nk)
- Mã HS 39239090: TR164013/ J/L BGA 11X8.05 1.70T- 500303546 (nk)
- Mã HS 39239090: TR16Y024/ IC SHIPPING PLASTIC TRAY (nk)
- Mã HS 39239090: TR172039/ LCP Tray, 500329245 (nk)
- Mã HS 39239090: TR173069/ Process Tray, 500331155 (nk)
- Mã HS 39239090: TR174085/ JEDEC BGA 18.5x26.5(REV:1) H/P TRAY (185.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR174094/ JEDEC BGA 18.5x26.5(REV:A) H/P TRAY (190.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR175006/ SMF Mag LCP tray, 500408803 (nk)
- Mã HS 39239090: TR175007/ 3D-Xray tray, 500336099 (nk)
- Mã HS 39239090: TR176033/ DLA Tray, 500346884 (nk)
- Mã HS 39239090: TR17Y034/ MPPO Tray, 500347476 (nk)
- Mã HS 39239090: TR189040/ TCB Tray, 500365215 (nk)
- Mã HS 39239090: TR18Z020/ JEDEC BGA 42.5X42.5(REV:1) H/P TRAY (180.50G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR192043A/ TCB Tray, IPN#500385622- Rocket Lake (nk)
- Mã HS 39239090: TR19Z030/ JEDEC BGA 43.0X37.5(REV:1) H/P Tray (122.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR201003/ JEDEC BGA 35X24(REV:1) H/P TRAY (199.50G/PG) (nk)
- Mã HS 39239090: TR201007/ JEDEC BGA 43.0X37.5(REV:1) H/P Tray (188.50G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR201008/ JDECBGA43.0x37.5(REV1)H/PTray(146.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR202035/ JEDEC BGA 40X40(REV:1) H/P TRAY (191.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR202036/ JEDEC BGA 40X40(REV:1) H/P TRAY (147.00G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR202068/ JEDEC BGA 40X40(REV:1) H/P TRAY (122.50G/PC) (nk)
- Mã HS 39239090: TR58 TRAY-LOW/ Khay nhựa TR58-LOW (nk)
- Mã HS 39239090: TR58 TRAY-UPR/ Khay nhựa TR58-UPR (nk)
- Mã HS 39239090: TR8 Tray-LWR/ Khay nhựa TR8-LOW (nk)
- Mã HS 39239090: TR8 Tray-UPR/ Khay nhựa TR8-UPR (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay Đế cùng bộ với khay gập dạng vòm cong (67*116*18*0.4mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay FMS001 Dưới (71*54*11*0.35mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay gập đựng móng L12 (vị trí đặt móng dạng vòm cong) (67*200*7*0.35mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay keo 7G (295*80*20*0.45mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay nhựa 040 (475*65*20*0.45mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay OE069-LE01 Đế trắng (76*70*0.5mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay ốp điện thoại TPU (210*140*20*0.45mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay PW188.L06 Đế (112*65*12mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay S07 thường Đế (110*65*10*0.4mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray 01P/ Khay SDM helios- S07 Đế (110*65*10*0.4mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray A217F CTC (345x245x7mm (auto loading SMT) (Khay đựng hàng bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray A70/ Khay nhựa A70 (xk)
- Mã HS 39239090: Tray AZ/ Khay nhựa (nk)
- Mã HS 39239090: Tray bằng nhựa dùng để để điện thoại, kích thước: 530*380*20mm, hãng sx GuangDong Green Precision Components CO.,LTD, sx năm 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray BUS BAR LWR/ Khay nhựa BUS BAR LWR (244*342*30)mm (nk)
- Mã HS 39239090: Tray BUS BAR UPR/ Khay nhựa BUS BAR UPR (244*342*29)mm (nk)
- Mã HS 39239090: Tray C/ Vỉ nhựa (tray C) (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY- G981B/ Khay đựng hàng linh kiện điện tử, bằng nhựa của bản mạch SM-G981B_WPC, kích thước 423*300*13mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY GY/ Khay nhựa GY (244*342*29.8)mm (nk)
- Mã HS 39239090: Tray I/ Vỉ nhựa 4cm x 21cm x 30cm (tray i) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray mềm đựng thanh dẫn sáng bằng nhựa 7Z6-0253 (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 081-0009-9071 115*115*48 MM,dùng để đựng linh kiện trong xưởng;chất liệu nhựa PET;mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 133LOH- L6 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 133SVE- L3 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L1 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 410*310*25mm. Hàng mới 100% (code: V4110-6201-00210) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 410*340*24mm. Hàng mới 100% (code: V4110-6201-22160) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L1 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY PN-MASX2 (Chụp nhựa) (Dòng 5 TK: 103113927230) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray Xốp 071-0007-7740, chất liệu nhựa EPE, quy cách 280*200*80 MM. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray xốp 071-0008-7740 395*395*60 MM; dùng để đựng linh kiện trong xưởng;chất liệu nhựa EPE;mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tray xôp 071-0008-7740, chât liêu nhưa EPE, quy cách 395*395*60 MM. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay bằng nhựa dùng để đựng sản phẩm (1 SET 2 chiếc). Xuất trả mục 14 tk 103355961810/E11 ngày 09/06/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay đựng sản phẩm LABEL BAR CODE-CN LABEL SM-R375;SM-R375,/ GH68-50645A (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa đựng sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa loại 932-43 COVER dùng trong đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa PET (932*67) dùng trong đóng gói sản phẩm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa Plastic trays for- FWIP FUS5 MNL HANDLE WO CART, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa PP (932*100) dùng trong đóng gói sản phẩm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay/ vĩ bằng nhựa dùng đóng gói sản phẩm/GALX-1108-1114-1120-TRAY/41019541 (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY0 C0000/ Vỉ nhựa C (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY0 I0000/ Vỉ nhựa I (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY001/ Khay đựng bản mạch in bằng nhựa model 15,SHARING, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY001/ Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-002/ Khay nhựa 390*225*25 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tray-004/ Khay nhựa 225*385*30 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tray-005/ Hộp nhựa đựng sản phẩm Z-100R (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-012/ Khay nhựa 70 ô (225x380x27.5)/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-015/ Khay nhựa 3 dài 2 ngắn; QC: (409*209*15)mm/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-016/ Khay nhựa 4 dài 1 ngắn; QC: (409*209*15)mm/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-019/ Khay nhựa 88 ô (299x289x24)/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY02/ Khay nhựa dùng để đựng sản phẩm (nk)
- Mã HS 39239090: Tray-024/ Khay mẫu 56 ô / VN (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY1980A/ Khay nhựa 1980A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY1994A/ Khay nhựa 1994A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2008A/ Khay nhựa 2008A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2020A/ Khay nhựa 2020A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2031A/ Khay nhựa 2031A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY381.06*321.05*20.5/ Khay nhựa assy cho kính Time 381.06*321.05*20.5mm 0.6T material: PP Black(static),tray SEV 6pcs (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY41288A/ Khay nhựa 41288A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY-DG-OA/ Khay xốp (DG-OA) dùng để đóng gói hàng hóa. Kích thước 493x336 x41mm (nk)
- Mã HS 39239090: TRAYF65/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TRAYF66/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TrayPS K95/ Khay nhựa đựng sản phẩm Tray PS K95 KT: (125.2x258.5x10.6)mm (nk)
- Mã HS 39239090: TRAYQ10/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TRAY-SG-O/ Khay xốp (SG-O) dùng để đóng gói hàng hóa. Kích thước 493x336 x41mm (nk)
- Mã HS 39239090: TRAYX62/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TRYASF00007/ Khay nhựa SM-A102U USB PBA TRAY 337x245 x 12T Tray máy cắt router, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TRYASF00011/ Khay nhựa Tray công đoạn Router SM-A102J USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TS38/ Cuộn Nilon chất liệu PE khổ rộng 77 cm dài1819 m Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TSP-TRAY/ Khay dùng đựng sản phẩm (bằng nhựa) (hàng xuất trả thuộc dòng 4 của TK 102939887040) (xk)
- Mã HS 39239090: TSP-TRAY/ Khay nhựa chống tĩnh điện Galaxy View2 Rev 0.0 (TP1000277A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TSV-TRAY I89/ Khay đựng sản phẩm/I89, chất liệu nhựa, dùng để đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: T-TYPE-S/ Vỏ nhựa bảo vệ sản phẩm dạng cuộn; rộng 8mm, dày 0.2mm (Carrier Tape- T-TYPE-S) (nk)
- Mã HS 39239090: Túi 13x45 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 13x70 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 14x47 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 160x815 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi bong bóng (BUBBLE BAG) bằng nhựa, dùng để bảo vệ sản phẩm trong vận chuyển, kích thước: 250mm*230mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi bóng xốp 192511006160 (0.3*900*600)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi bóng xốp 307000619079 (0.5*80*90)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi CPP 35x1500 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi Daiso 66-10 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/ 129004300 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/129004300 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/142079601 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng bằng nhựa, dùng để bao gói, vận chuyển vợt đập muỗi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Túi dùng để đóng gói. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng đèn bằng nhựa PE, size:103*206mm 103mm ROHS, dùng sx đèn LED, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tui đưng linh kiên 300mm*270mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện 460mm*360mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện, kích thước 550*670, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đưng linh kiên, kích thươc 650*550, hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng micro bằng nhựa, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng rác 2kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng rác 5kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng nhựa, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng(bằng Plastic) Pouches Roll(cuộn/2000 cái).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi được lót bên trong container chất liệu bằng PE, dùng để đựng chất lỏng Flexitank 18K B/B, 1*0.250mm+ 2*0.125mm 3 PE Layers, 1PP outside, có vent không khí, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi flexitank bằng nhựa Plastic một lớp dùng để bán cho nha sản xuất dùng chứa nhựa nhũ tương công nghiệp, 20,000 lít. hàng mới 100% số hợp đồng VNH-NUPLEX/ 02-2020. 01 CT 01 SET (nk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng 1000x1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng 200mm x 100mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng dạng cột, 6 cột- 70 mic, dùng trong đóng gói chai dầu oliu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng không dùng để chứa đựng hàng hoá, gồm nhiều lớp, chất liệu PP,PA, PE,TIE, model: PPL0812, kích thước 800x1200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi khí hộp mực dùng cho máy HP2612A Q small, không nhãn hiệu. L/kiện máy in, (15000Pcs/NW:325.5kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-108 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-109 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-27 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-58 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-87 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-96 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-97 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-18 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-20 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-20 OUT (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM39-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM44 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM54-23 Out (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-3 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM69-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM71-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi LDPE 106864 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi MUJI, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa (dùng trong sản xuất mạch điện tử)-71-01090801-AntistaticBag,PE,0.06x950x850mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa dùng để đựng hộp sữa Icreo Balance Milk,thành phần:Nhựa PP, hiệu Glico,KT:212x360mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa đựng mẫu (157223), sử dụng trong phòng thí nghiệm, nhà cung cấp: QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL TRIALS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa được gia cố bằng lá nhôm kích thước 332x405mm (đựng DBC cho mã hàng SPM2V)- Aluminum bag use for SPM2V (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 1000x800x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 250x350x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa PP để đựng hàng vlok kích thước (120*230*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon (3.6kg/ 4 cuộn/ thùng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon chân không tổng hợp chống tĩnh điện kt 660*510*0.76 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon của máy in RX1- 5614- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0154- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0246- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0248- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0295- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon để bọc sản phẩm, WSLV482651A.Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon đóng gói chất liệu PE kt 450*330*0.06 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0090- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0091- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0092- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0093- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0096- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0099- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0103- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0105- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0106- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0107- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0109- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0152- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0159- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0176- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0241- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0245- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0252- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0255- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0289- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0302- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX1- 3535- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX1- 5225- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX2- 4431- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 0133- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 0134- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 6012- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 1400x1000mm (PK-04-025) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 280x400mm (PK-04-005) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 400x620mm (PK-04-029) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 900x1000mm (PK-04-032) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 0024- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 0711- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 1804- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 2856- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3128- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3130- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3678- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3898- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0161- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0591- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0753- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0760- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0990- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0991- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0992- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 1948- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 3741- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QZ5- R015- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QZ5- R022- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 2418- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3201- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3202- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3538- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4538- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4765- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4926- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 5083- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 5449- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX9- 0183- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX9- 0238- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon SPP, kích thước: 60/85, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon 30.5x126cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon 61x150cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON BZDT PB00044 OPP/CPP 195 x 250mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON BZET PB00046 OPP/CPP 255 x 275mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 DAO MUỖNG NĨA- 2008 PB00114 OPP/CPP 180 x 245mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 MUỖNG- 2006 PB00116 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 NĨA- 2006 PB00115 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO BỘ DAO MUỖNG- 2008 PB00119 OPP/CPP 375 x 110mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO LY- 2008 PB00117 OPP/CPP 130 x 160mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO TÔ PB00118 HDPE 422 x 600mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-2186-000 (KT:250x350x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-3282-000 (KT:170x500x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-3304-000 (KT:800x850x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-4575-000 (KT:950x750x0.05mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT: 405*455*0.02mm) 7Z6-0244-00P (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT: 800*940*0.025mm) QX2-3339-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT:300*180*0,02mm) QX2-1743-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT:540*695*0,025mm) QX2-4299-000 (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON PE RMNYL 1 PE40 140 x 240mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PP (0.1x40x180mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 130*95*0.05 mm (501L00244).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 132*185.2*0.05 mm (509Y62675).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 135*(135+25)*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 185*165*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 220*390*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 230*350*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 245*155*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 325*436*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 398.09*388.46*0.05 mm(509Y62630).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 40*(140+25)*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 45*152*0.04 mm (23-004158-01).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 536.62*487.08*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 95*38*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI PE 6902-003378, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE 6902-003378. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE chống tĩnh điện.KT: 520*410*850*0.02mm.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 120*150*0.05 mm- 30500A000620.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 120.65*171.45*0.06 mm-30500B0A049A (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 139.7*203.2*0.06 mm- 30500A000060 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 203*229*0.06 mm- 30500A000100 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 220*280*0.06 mm- 30500A000210 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 223*305*0.06 mm- 30500A000170 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 330.2*381*0.055 mm- 30500A000180.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 51*53*0.1 mm- 30511S90838A (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 80*180*0.04 mm- 30500A000640 (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI PELD SLEEVEN 12oz,80203-012.01,PELD40,240 x 330mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi plastic lót container, Hiệu: CARETEX CONTAINER LINER PE 1015/20 P1, Kích thước: 115 x 95 x 115 cm. Part no: 01-1015-8028. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 100*(135+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 100*132*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 104*(160+35)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 116*(192+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 118*(185+30)*0.03 (đục lỗ).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 118*185*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 130*(165+28)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 135*(165+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 143*(280+35)*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 160*284*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 165*(215+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 172*(220+33)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 188*95*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 300*280*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 320*340*0.03mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 400*250*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 410*470*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP màu đen kt 800*1200 mm (1KG 20PCS).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP trong suốt kt 800*1200 mm (1KG20PCS).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi thử tải trọng 20 galon (xk)
- Mã HS 39239090: Túi tĩnh điện CPP dùng để đựng linh kiện điện tử, kích thước 550*670mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*220*260)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*300*300)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*305*235)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*93*125)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.7*175*140+80)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.9*170*260+10)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (KT: 860mm*830*0.03mm), Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 080-0002-325-Y (145*140)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 192515000911 (1*108*1805)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 525.00591.005 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp hơi 160*220mm- sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh LDPE (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp khí ES-5400 kt 410x460mm (IMV053) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp khí kt 480x480mm (IMV047) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp, kích thước 860*830*0.03mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi Xốp.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc:64*86*1mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi zipper bằng nilon, KT: 6.5*13, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TUI/ Túi nylon (Chất liệu PE) (20-90cm; 30-50g), dùng để đóng gói hàng gia công xuất khẩu sang nước ngoài. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TUI/ Túi nylon đựng hàng 13x13cm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TUINILON/ Túi PE MZH01 GZ400 (0.03*730*440mm) (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 110g- 101277849022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130g- 101375979022270 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130g- 102449679012260 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130gr- 101306139022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 140gr- 101310459022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 50g- 101146462012261 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa có nắp (từ nhựa PE) dùng đựng sữa tắm Valentine loại 200g. Nhãn hiệu: Sao Thái Dương. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa có nắp dùng đựng kem gót sen loại 20g. Nhãn hiệu: Sao Thái Dương. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng để đựng gel rửa tay/ TUBE FOR NB AG 50ML- NB 3382. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng đựng viên sủi Vitamin C: Tube 24,05 x 81mm White None Varnished STD. (TCNSX), Lô: FRR8028906, NSX: 04/2020, HD: 04/2023. Nhà sx: Clariant Healthcare Packaging (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa mẫu- Plastic Samples (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa PE dung tích 100ml loại T018,dùng trong vận chuyển, đóng gói thực phẩm trong thương mại,không nội dung, không hiệu,NSX:XUZHOU PENGXU GLASS PRODUCTS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa- Plastic Cap with Tube (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa rỗng- Empty Plastic PP Tube with Cap (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa rỗng- Plastic samples (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa- Sample Tube 100G MR HAIR GELEE SMOOTH (ST) EX (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp ống kem mỹ phẩm rỗng bằng nhựa- Kimpai white tube PBL dia 60mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Tuýp ống mỹ phẩm bằng nhựa rỗng- Plastic tube lipica PB hair removal cream 220g size 50X173mm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp rỗng bằng nhựa, dùng để đựng mỹ phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp rỗng mềm bằng nhựa đựng dầu gội sữa tắm 20ml (Soft tube), trong mờ nắp vặn, đã in thành phần hóa học, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: TV01/ Cuộn nilon, dày 0.2mm, rộng 610mm, dài 60m, bằng nilon, dùng để bọc sản phẩm (nk)
- Mã HS 39239090: TX10/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TXB7/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TXB8/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TXBB/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TXCOVER4S/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: TXTN-974SX/ Rulo bằng nhựa dùng để quấn dây cáp PN630B, TKX: 303040487210, ngày: 14/02/2020 (nk)
- Mã HS 39239090: TZZ00172/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002236 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00173/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002238 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00175/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002300 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00187/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002536 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00214/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130001993 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00215/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002898 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00218/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002987 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00219/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003048 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00220/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003161 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00222/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003367 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00227/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002538 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00230/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003462 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00233/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003395 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00235/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003458 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00236/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003588 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00237/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003590 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00238/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003640 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00239/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003658 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00240/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003717 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00242/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1100005264 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00245/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003672 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00247/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004033 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00248/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1100004459 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00249/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003733 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00250/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003771 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00252/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003982 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00253/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004031 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00255/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130001815 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00257/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003449 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00258/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003703 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00259/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003781 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00260/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004230 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00261/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003723 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00262/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004000 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00263/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004422 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00264/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004482 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00265/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004487 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00266/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004545 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00267/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004621 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00268/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004625 (xk)
- Mã HS 39239090: U01O20050982/ Khay dể hướng dẫn sử dụng bằng nhựa, kích thước 615*310*170mm, hàng mới 100%; 723041106803 (nk)
- Mã HS 39239090: U254/ Khay nhựa, kích thước 200*200mm, 307000517873 (nk)
- Mã HS 39239090: UJHBSTP0001/ Khay nhựa SM-T835 SIM SOCKET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHBSTP0002/ Khay nhựa SM-T725 MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRY00015/ Khay nhựa SM-T825 SUB PBA(SK)_240x167X12T(15EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0119/ Khay nhựa dùng để đựng mạch in ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0121/ Khay nhựa SM-A8000 RCV+SENSOR PBA_337x245x12T_28EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0124/ Khay nhựa SM-A800 SUB PBA (UJHTRYP0124), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0126/ Khay nhựa SM-G1600 LCD I/F PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0156/ Khay nhựa SM-G935F SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYH0170/ Khay nhựa (R0.2)SM-A810S SUB PBA(P/K)(NEW A8)_337 X 245 X 56EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0008/ Khay nhựa SM-G390F SUB PBA(P/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0011/ Khay nhựa SM-G955U SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0012/ Khay nhựa G950U USB PBA/G950D USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0016/ Khay nhựa SM-G955D USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0017/ Khay nhựa SM-J530FM/DS CONTACT PBA_337 x 245 x 12T(420EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0030/ Khay nhựa SM-T395 LCD EXT PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0033/ Khay nhựa SM-T395 SENSOR PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0040/ Khay nhựa SM-G9600 USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0042/ Khay nhựa SM-G965U SUB PBA(PK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0043/ Khay nhựa SM-G965U SUB PBA(VK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0044/ Khay nhựa SM-G965D USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0045/ Khay nhựa SM-G960F SENSOR PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0046/ Khay nhựa SM-G960D USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0047/ Khay nhựa SM-G8850/G885F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0048/ Khay nhựa SM-N960U SENSOR PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0051/ Khay nhựa SM-J600F EARJACK MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0054/ Khay nhựa SM-T595 IF PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0055/ Khay nhựa SM-T595 POGO PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0056/ Khay nhựa SM-T595 GRIP HALL PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0057/ Khay nhựa SM-T583 LCD IF PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0058/ Khay nhựa SM-A600N EARJACK MIC PBA 337x245x12T_80EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0060/ Khay nhựa SM-T835 MIC PBA/SM-T837V MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0062/ Khay nhựa SM-J600F SUB PBA (PK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0068/ Khay nhựa SM-A750VK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0069/ Khay nhựa SM-T595 EARJACK PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0070/ Khay nhựa SM-T927A MIC KEY PBA 240x167x12T_8EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0071/ Khay nhựa SM-G975U SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0072/ Khay nhựa SM-A750F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0073/ Khay nhựa SM-G970U SUB PBA (VK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0076/ Khay nhựa SM-M305F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0078/ Khay nhựa VOP13069B MIC PBA YAMAHA SOUND BAR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0083/ Khay nhựa SM-T515 SIM SOCKET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0085/ Khay nhựa SM-M205F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0088/ Khay nhựa SM-F907N USB C2C PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0089/ Khay nhựa SM-M205F SUB PBA(SK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0090/ Khay nhựa SM-A505F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0092/ Khay nhựa SM-A305FN_MAIN_CTC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0097/ Khay nhựa SM-A202F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0098/ Khay nhựa SM-A202F B TO B PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0103/ Khay nhựa SM-N976(DAVINCI2) SPEN DET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0105/ Khay nhựa SM-A205F HB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0109/ Khay nhựa SM-T865 MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0110/ Khay nhựa SM-N970U SUB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0111/ Khay nhựa SM-N971 SPEN DET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0112/ Khay nhựa SM-T865 OCTA CTC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0113/ Khay nhựa SM-A908N USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0114/ Khay nhựa SM-T545 USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0115/ Khay nhựa SM-W767 SIM SD SOCKET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0116/ Khay nhựa SM-R825 MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0117/ Khay nhựa SM-R835 MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0118/ Khay nhựa SM-A102J B TO B PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0119/ Khay nhựa SM-N976B USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0120/ Khay nhựa SM-N976V RCV CONTACT PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0124/ Khay nhựa SM-A102J USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0125/ Khay nhựa SM-T545 SUB PBA(S/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0130/ Khay nhựa SM-A515FM SUB PBA(SK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0131/ Khay nhựa SM-G981B SENSOR PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0132/ Khay nhựa SM-G981B MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0133/ Khay nhựa SM-G981U USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0135/ Khay nhựa SM-G988B MIC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0136/ Khay nhựa SM-G988U RCV CONTACT PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0137/ Khay nhựa SM-F700F SUB PBA(VK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0138/ Khay nhựa SM-T307U CTC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0143/ Khay nhựa SM-P615 SENSOR PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0145/ Khay nhựa SM-A715F CTC PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0148/ Khay nhựa SM-F707B SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0149/ Khay nhựa SM-A415F USB PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0150/ Khay nhựa SM-N986U SUB PBA(SK), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0151/ Khay nhựa SM-N986U SPEN DET PBA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0152/ Khay nhựa SM-A217F CTC PBA 337x245x12T_16EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0153/ Khay nhựa SM-N981U SPEN DET PBA 337 x 245 x 12T_24EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0154/ Khay nhựa SM-T875 CTC PBA 240 x 167 x 12T_4EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0155/ Khay nhựa SM-T875 WIFI SUB PBA L 240 x 167 x 12T_28EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0156/ Khay nhựa SM-T875 WIFI SUB PBA R 240 x 167 x 12T_35EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0157/ Khay nhựa SM-T976B BL CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_28EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0158/ Khay nhựa SM-T976B BR CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0159/ Khay nhựa SM-T976B TL CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0160/ Khay nhựa SM-T976B TR CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0161/ Khay nhựa SM-T976B WIFI CTC PBA 240 x 167 x 12T_42EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UJHTRYP0162/ Khay nhựa SM-A415F CTC PBA 337 x 245 x 12T_20EA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: UM01/ Khay nhựa dùng để đựng sản phẩm trong xuất hàng, model: TS01. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: UMC02/ Khay nhựa (Tray) 9B4G300050 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*38.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC03/ Khay nhựa (Tray) 9B4G33602601 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC05/ Khay nhựa (Tray) 9B4G3CC33221 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*37.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC06/ Khay nhựa (Tray) 9B4G30382, kích thước (360*260*31)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC34/ Nắp đậy nguồn điện (nk)
- Mã HS 39239090: UVL-0085/ Nút bấm của điện thoại (nk)
- Mã HS 39239090: UVL-0086/ Nút chức năng của điệnt hoại (nk)
- Mã HS 39239090: UVL-0100/ Túi nilon để bọc sản phẩm (nk)
- Mã HS 39239090: UVL-0419/ Nút bấm các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39239090: UXBB10020-0001/ Túi nhựa để đóng gói, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: V0001255/ nắp nhựa/Plastic Cover/ Nap Nhua/ Size 25 (nk)
- Mã HS 39239090: V0001256/ nắp nhựa/Plastic Cover/ Nap Nhua O32 (nk)
- Mã HS 39239090: V0001420/ nắp nhựa/Plastic Cover/ Nap Nhua Phi 20 (nk)
- Mã HS 39239090: V1280267/ Tấm nylon bọc màn hình NVR500 (nk)
- Mã HS 39239090: V1280276/ Tấm nylon bọc màn hình EF-FL17F LCD-170 (nk)
- Mã HS 39239090: V16/ Pallet nhựa có khung sắt để đóng gói hàng gia công xuất khẩu (1100*1100*150)MM. (nk)
- Mã HS 39239090: V3677812/ Nắp Khay nhựa NI-COVER-02 màu đen (529*329*47.9mm) (nk)
- Mã HS 39239090: V3677820/ Khay nhựa NI-TRAY-02 (525.3*325*3*54.3mm) (nk)
- Mã HS 39239090: V3729282/ Khay nhựa đựng sản phẩm ANTP0486-P1240-TRAY (nk)
- Mã HS 39239090: V3952660/ Nắp khay nhựa LIGHT-GUIDE KANSYOUZAI HONTAI (nk)
- Mã HS 39239090: V3952678/ Khay nhựa đựng sản phẩm LIGHT-GUIDE KANSYOUZAI FUTA (nk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn bằng nhựa (thành dạng xốp, kt: 55*25*5,5cm) (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn danpla C4 cho hộp nhựa C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn sản phẩm bằng nhựa-GLT Element Separator (Bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn TP 341 phủ foam bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn TP463 phủ foam (vách có hàn nhiệt) bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vách nhựa Danpla TOA 171-01 kt 500x300mm (LEO306) (nk)
- Mã HS 39239090: Vải PVC, dày 0.8mm, 500g/m, khổ vải 54 inch. Dùng để quấn ngoài balo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Van phi 27-48, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VB/ Vỏ bọc cho cụm dây dẫn điện xe gắn máy (Cover) (nk)
- Mã HS 39239090: VBFE060006/RM/ Tấm nhựa phẳng làm từ plastic,kích thước: 1200*700*0.4 mm, dùng trong đóng gói vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VBFE060037/RM/ Tấm nhựa phẳng làm từ plastic,kích thước: 1200*700*0.7 mm, dùng trong đóng gói vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VC00501/ Khay đóng gói sản phẩm bằng xốp NEV-01A (nk)
- Mã HS 39239090: VC00504/ Khay đóng gói sản phẩm bằng xốp NEV-02A (nk)
- Mã HS 39239090: VC00525/ Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa IP-315 (nk)
- Mã HS 39239090: VC00529/ Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa IP-319 (nk)
- Mã HS 39239090: VCG 12 C Recyclable orange 2008/grey Round Pots 5 Thermoformed 9 EP à 18.564 Part no. 11309490406- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 12cm, cao 9.4cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VCG 9 Recyclable orange 2008/grey Round Pots 5 Thermoformed 11 VE à 3.600 1 PAL à 11 VE Part no. 113090- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 9cm, cao 6.8cm- Hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 39239090: VCG 9 Recyclable pink PMS 7424/grey Round Pots 5 Thermoformed 1 EP à 48.375 Part no. 11309090609- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 9cm, cao 6.8cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VCG 9 Recyclable red PMS 199/grey Round Pots 5 Thermoformed 1 EP à 48.375 Part no. 11309090607- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 9cm, cao 6.8cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VCG 9 Recyclable white/grey Round Pots 5 Thermoformed 2 VE à 3.600 Part no. 11309090402- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 9cm, cao 6.8cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VCG 9 Recyclable yellow PMS 123/grey Round Pots 5 Thermoformed 1 EP à 48.375 Part no. 11309090906- Chậu nhựa dùng để trồng cây, đường kính 9cm, cao 6.8cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VF-EPL-SEV-GH69-36233A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-CVN-Tray 7Z6-0208-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-24771A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-35253A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEVT-GH90-60240A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PS-CVN-Tray 7Z6-0206-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VHP 001ST/ Khay nhựa đựng dụng cụ màu vẽ, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VHR-2N/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: VHR-6N/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa (CLAMSHELL) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 1779 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 2227 TRAY (270*350*23.4) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ Nhựa 5302735, dùng để chứa đựng thức ăn cho chó, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7801(A1-L) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7802 (A1-M) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7815 (back cover/tray for L&M) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91115137 RAZRBND BIIPL DISPO 8S BCMC/FG-PAG0194-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91651517 RAZRBND CUSTPL3 DISPO 6S BCMC/FG-PAG0100-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91766299 RAZRBND CUS3 SMTHPRM 4S BCMC/FG-PAG0102-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91953173 RAZRBND B3 DISPO 8S BCMC/FG-PAG0171-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa- BLISTER PACK, Size: 14.7*9.5cm, dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa CT-CAR PET 0.3 (CODE: 24720347) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS01 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS05 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS06 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu(đựng loa C61-760623) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1004 (350x270x50.2 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1009 (350x270x27 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1011 (350x270x27 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1012 (336x250x20.8 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1013 (336x250x28 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-1032-1; QC: (350x270x40)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vi nhựa EP-1044(L353xW267xH19mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1045 (L336xW250xH41)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1046 (336*250*26.5)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1052 (L336xW250xH28mm, Ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1057 (350x270x60.7)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1057-1(L350xW270xH62.5mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1058 (350*270*46)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1059 (350*270*34.5)mm-PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1061 (350x270x41)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-1064; QC: (258x336x46)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1067 (370x258x29.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1070 (370*285*27)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1071(L336xW250xH37.7mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1074 (280x250x25 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1076-1 (350*270*33.7)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1077(L362xW275xH49mm, pp (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1080 (L336xW250xH31.8mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1081 (L336xW250xH57mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1086 (336*250*39)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1089 (336*250*40.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1090 (336*250*45)- PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1093 (336x250x28.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1104 (336x250x38 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1105 (L336xW250xH45)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1106 (336x250x31 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-110H; QC: (350x270x28)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1111 (336X250X50)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1112(336*250*54)mm- pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1115(350*270*23) Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1124 (350x270x20.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1136 (L350xW270xH19.2)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1138 (L305xW270xH25.2)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1143-2, (L310xW111.6xH24.5)mm, pp (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1144 (350*270*58)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1154 (336*250*54)mm Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1155 (370*285*43.5)MM-PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1156 (336*250*32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1157 (L350xW270xH44)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1164 (350*270*25)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1167 (L400xW300xH19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1169 (L370xW284xH13)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1174 (336*250*50)mm Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1180 (L336xW250xH32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1181 (350*270*35)- pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1184 (L350xW270xH51mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1185 (350*270*19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1186 (L350xW270xH48mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1191 (350x270x42)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1192 (350*270*46) PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1192((350*270*46) PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3007 (350*270*30)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3010 (345x265x27.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3012 (350*270*52)mm, pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3015 (L336xW250xH38)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3025 (L350xW270xH51)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3027 (350x270x55)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3029 (L350xW270xH46)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3045; 350x270x46mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-344 (270*169*20) PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-348 (350x270x23)mm- ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-384 (L336xW250xH32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-414; QC: (266x251x19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-420 (350*270*31.5)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-421 (350*270*28)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-436 (350*270*21)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-474; QC: (350x270x26)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-526; QC: (350x278x35)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-604; QC: (353x272x16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-805; QC: (270x230x24)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-850; QC: (339x253x26)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-913; QC: (360x250x27)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-913-1(L336xW250xH29.5mm,Ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-916; QC: (336x250x18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-931; QC: (336x250x20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-942 (265*350*19.3) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-943(L336xW250xH34.5mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-948 (L336xW250xH28.5mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-971 (336x250x22.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-973 (336*250*17.8)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-977 (336x250x27.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-993(336x250x40.2)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-995 (336x250x39.7)mm PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-996 (336x250x43.8 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-997(L336xW208.5xH45.2mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-999 (336*250*28)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-999-1 (336*250*19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW200mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW500mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW600mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa IB-HC-Y0005-11/B (420x455x22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa SBCP-46/47HY; QC: (223x153x9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa size S (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa, đùng đóng gói dao gấp, kích thước 40*40*60CM,không nhãn hiệu,nsx: Hangzhou GreatStar,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ HSS Drill No. N, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ Mushroom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 I (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 J (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 K-1 (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ Plug Bits B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VIJA-19/ Tấm nhựa 55x155mm (nk)
- Mã HS 39239090: VM82/ Xốp bằng nhựa 25mm*1000MM*25000mm (để độn lót giầy dùng trong sản xuất giầy dép), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VN DAY/ Vỉ nhựa đáy (70 x 56 x 10 mm) (nk)
- Mã HS 39239090: VN.0305614/ Miếng xốp xanh, trắng (1.2 x 1.2 x 6.5 cm) (nk)
- Mã HS 39239090: VN0001/ Chụp nhựa ép nhiệt/BLISTER DOME CT-PGR PVC 0.3 (nk)
- Mã HS 39239090: VN0008/ Túi nhựa đựng bút xóa/OPP BAG CT-PGR5 JAPAN (nk)
- Mã HS 39239090: VN0020/ Chụp nhựa/SLIDE DOME CT-PR PET0.35- Hàng thanh lý bởi TKN số: 103205913860, Ngày 17/03/2020- Dòng số 1 & TKN số: 103249634130, ngày 08/04/2020 Dòng số: 1 (xk)
- Mã HS 39239090: VN018/ Khay nhựa đựng sản phẩm (HPV-10) 398*190*20mm (nk)
- Mã HS 39239090: VN197427-0090/ Nắp chi tiết bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VN197428-4000/ Nắp bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VN197428-4020/ Nắp bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VNJH44/ Bộ khay nhựa (Tray) 8M K- MINI, kích thước:(170*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VNJH96/ Khay nhựa (Tray) J410F, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bằng nhựa (Phụ tùng thay thế đi kèm của Massage chân) F.O.C, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bảo vệ cạnh bằng nhựa EP303636-1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bảo vệ ống kính, bằng nhựa: EP14-002144A (29*29*9.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bọc chống bụi bằng nhựa EVA (79675) dùng bọc máy khâu.mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vở bọc chống bụi bằng nhựa EVA (88126) dùng bọc máy khâu. mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bọc sản phẩm bằng nhựa trong (235x110x35)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ can bằng nhựa dung tích chưa đựng 30 lit.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ đựng son, bằng nhựa, rỗng bên trong, có 1 đầu bông, kích thước (13.1x125)mm, Model: PAT13-2, NSX: Ningbo Beautiful Daily Cosmetics Packaging Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp đựng sản phẩm (195*55*245mm)- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001721_01) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa đựng dụng cụ, đồ nghề. Đường chéo dài (19”-21”) +-5%. Hiệu: Linbon. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa dùng đựng dụng cụ, đồ nghề. Đường chéo dài (13”-17”) +-5%. Hiệu: Linbon. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa đựng sản phẩm (195x55x245mm)- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001721_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ kẹo trứng, chất liệu nhựa tổng hợp PVC/PVC/PP, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, kích thước: 257x168mm. Đã in hình và thông tin sản phẩm kẹo.- PVG EGG SHEET(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ ngoài bằng nhựa của máy lăn keo model KS-HP20 (dùng trong ngành giày, mới 100%)- KS-HP20 (CHOLONGI COVER) (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ ngoài trong suốt bằng nhựa dùng để đóng gói sản phẩm (Blister). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ nhựa bằng nhựa loại CASE BLACK M03-004493 kích thước 36x26x16mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ nhựa chứa xốp che lỗ microphone, nhà sản xuất Wingtech, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ nhựa dập nổi theo hình linh kiện điện tử (Carrier Tape) 1515 0.32T, dạng cuộn dùng để chứa linh kiện điện tử (0.3mm*12mm*500m) (ST00035). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ nhựa(bộ phậnổ cắm điện)&socket part&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vỏ tủ điện bằng nhựa, kích thước 20x30x16 cm. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: VÒI BƠM SỮA TẮM BẰNG NHỰA, PHI 24mm, KHÔNG IN, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Vòi rót chai Omo bằng nhựa (Bao bì sản xuất sản phẩm bột giặt Omo)- CL-MI-DO-BIKINI-NATU---- (Spout B52- China) (nk)
- Mã HS 39239090: Vòng bánh xe bằng nhựa dùng để quấn sản phẩm (size: 600(D),100(H) mm)-PRODUCT WHEEL- hàng xuất trả thuộc TK: '102552993430/A12 (26/03/2019)-dòng 2 (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng chữ D bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng đệm bằng nhựa dùng cho loa ô tô TPF8054-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: 'Vòng nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VP021/ Dây đai nhựa (rộng 12 mm x dày 0.9 mm x dài 1,700 m), nhựa PP, dùng trong đóng gói sản phẩm, dạng cuộn, không nhãn hiệu, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39239090: VT0002/ VO BOC BANG NHUA: 8B connection cover (nk)
- Mã HS 39239090: VT-0078/ Khay nhựa đựng hàng hóa, kích thước 510*410*25mm (nk)
- Mã HS 39239090: VT01/ Túi xốp (0.6*160*160)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VT02/ Cuộn dây đai,dây 015 vàng VT15mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VT02-103/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Body for 4C (18*80*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-104/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Body for 8C (25*80*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-105/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Common top tray (15*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-106/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Common under tray (15*40*75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-107/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Cover for E Splitter (15*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-108/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Cover for E Seitan (10*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-117/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B inside body (100*75*25mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-118/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Inside fixture (90*30*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-119/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B connection cover (70*60*15mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-120/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B cover (70*60*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-126/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- CLS Tray (275*115*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-127/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Holder <4> (65*10*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-128/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- CLS Tray Cover (50*15*5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-16/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Sleeve (BB-BB3) (115*115*860mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-43/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Fixing body for input fiber (5*10*20mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-44/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Fixing cover for input fiber (1*5*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-58/ Linh kiện cáp quang (vỏ bọc bằng nhựa)- Cover of FMCO-AS (20*120*390)mm (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-75/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Outer wall module body (35*90*110mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-76/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Outer wall module cover (35*90*105mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-89/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- HA Ring for TN Closure (45*95*160mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT0291/ Đáy vỏ hộp phấn bằng nhựa DY-54 Hontai (chưa sơn) (nk)
- Mã HS 39239090: VT02-94/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Connector fixing base (AOT) (65*10*20mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-95/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Drop fixing (AOT-S) (15*2*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT03-TN/ Khay bằng nhựa chuyên dùng. Dùng để đóng gói sản phẩm thấu kính Camera (Khay nhựa M0553AA(PHI 5.1) màu xám-Núm hình sao). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: VT16/ Hộp Xốp, kt: 200*170*104 mm.(02.04.0064) (nk)
- Mã HS 39239090: VTPL-12115/ Pallet chống tĩnh điện,Kích thước (L1200*W1000*H150 (mm),Tải trọng động1500KG,Tải trọng tĩnh 6000KG,Chất liệu: Nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Khay nhựa P029-053, khay đựng 35 LO WP166-0014 (272x188x10MM) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Khay nhựa T032-121, khay đựng 48 LO WP166-0102 (320x260x20MM) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Khay nhựa T043-023, khay đựng 30 LO WP166-0101 (320x260x25MM) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng (RP-1 PALLET (TOSOK PALLET)) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet nhựa (PLASTIC PALLET) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet nhựa chứa hàng (RP-1 Pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ PALLET nhựa(PLASTIC PALLET) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH16/ cuộn nhựa TOOL-353(Z06018200) (1 cuộn108.9m) (nk)
- Mã HS 39239090: VTTH16/ reel nhựa TOOL-371 (Reel Z09046400) (nk)
- Mã HS 39239090: V-TYPE-S/ Vỏ nhựa bảo vệ sản phẩm dạng cuộn; rộng 8mm, dày 0.2mm (Carrier Tape- V-TYPE-S) (nk)
- Mã HS 39239090: VYNILON BAG/ Túi nylon các loại dùng đóng gói sản phẩm. MRBP/2434F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: W00346/ Nắp nhựa trên KT 230*144*26.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503837 (nk)
- Mã HS 39239090: W00347/ Nắp nhựa trên KT 243.5*160.5*21.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503844 (nk)
- Mã HS 39239090: W00348/ Nắp nhựa trên KT 183*124*22.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503846 (nk)
- Mã HS 39239090: W00349/ Nắp nhựa trên KT 200*200*26.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503847 (nk)
- Mã HS 39239090: W00350/ Nắp nhựa trên KT 240.5*240.5*46mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503932 (nk)
- Mã HS 39239090: W00354/ Nắp nhựa dưới kích thước 239.5*165.5*30mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503843 (nk)
- Mã HS 39239090: W00355/ Nắp nhựa dưới KT 179*120*28.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503845 (nk)
- Mã HS 39239090: W00356/ Nắp nhựa dưới kích thước196.5*196.5*30mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503848 (nk)
- Mã HS 39239090: W00357/ Nắp nhựa dưới KT 235.5*235.5*18.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503933 (nk)
- Mã HS 39239090: W00358/ Nắp nhựa dưới kích thước 229.5*144*25mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504192 (nk)
- Mã HS 39239090: W00362/ Nắp chụp đèn (chất liệu bằng nhựa), hàng mới 100%. ERP: 6142503887 (nk)
- Mã HS 39239090: W00519/ Nắp nhựa dưới kích thước 174*122.5*25mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503841 (nk)
- Mã HS 39239090: W00520/ Nắp nhựa trên kích thước 174*118.5*28mm, hàng mới 100%. ERP: 6142505021 (nk)
- Mã HS 39239090: W00547/ Nắp nhựa trên KT 230*144*28mm,hàng mới 100%,ERP:6142503915 (nk)
- Mã HS 39239090: W00550/ Nắp nhựa dưới KT 230*144*35mm,hàng mới 100%,ERP:6142503914 (nk)
- Mã HS 39239090: W00599/ Nắp nhựa trên KT 260*126*29mmmm, hàng mới 100%. ERP: 6142504469 (nk)
- Mã HS 39239090: W00600/ Nắp nhựa dưới KT 260*127*30mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504918 (nk)
- Mã HS 39239090: W00622/ Nắp nhựa dưới KT 289.31*165.44*30mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503968 (nk)
- Mã HS 39239090: W00646/ Nắp nhựa trên KT 243.45*160.61*22mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503969 (nk)
- Mã HS 39239090: W00729/ Nắp nhựa dưới KT 216*156*34mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503921 (nk)
- Mã HS 39239090: W00751/ Nắp nhựa trên KT 216*164*26.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503858 (nk)
- Mã HS 39239090: W00752/ Nắp nhựa trên KT 260*126*29mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504471 (nk)
- Mã HS 39239090: W00801/ Nắp nhựa trên KT 178*90*21mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503864 (nk)
- Mã HS 39239090: W00802/ Nắp nhựa trên KT 81*54*18mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504130 (nk)
- Mã HS 39239090: W00803/ Nắp nhựa trên KT 138*88*21.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503900 (nk)
- Mã HS 39239090: W00804/ Nắp nhựa trên KT 99*65*16.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503868 (nk)
- Mã HS 39239090: W00805/ Nắp nhựa dưới KT 81*54*12mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504129 (nk)
- Mã HS 39239090: W00806/ Nắp nhựa dưới KT 180*90*20mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504478 (nk)
- Mã HS 39239090: W00807/ Nắp nhựa dưới KT 140*88*20mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503901 (nk)
- Mã HS 39239090: W00808/ Nắp nhựa dưới KT 103.5*69.5*22mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503869 (nk)
- Mã HS 39239090: W00845/ Nắp nhựa trên KT 81*54*18mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504232 (nk)
- Mã HS 39239090: W00852/ Nắp nhựa dưới KT 81*54*12mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504146 (nk)
- Mã HS 39239090: W00856/ Nắp nhựa trên KT 127*66.5*23mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504348 (nk)
- Mã HS 39239090: W00858/ Nắp nhựa dưới KT 124*63*8mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504349 (nk)
- Mã HS 39239090: W00881/ Nắp nhựa dưới KT 86.84*68.84*10.9mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504324 (nk)
- Mã HS 39239090: W00884/ Nắp nhựa trên KT 90*72*23mm, hàng mới 100%. ERP: 6142504323 (nk)
- Mã HS 39239090: W00945/ Nắp nhựa dưới KT 560*127*30mm, hàng mới 100%. ERP: 6142505092 (nk)
- Mã HS 39239090: W00970/ Nắp nhựa trên KT 60*32.5*19 mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503926 (nk)
- Mã HS 39239090: W00971/ Nắp nhựa trên KT 194.81*139.93*34.69, hàng mới 100%. ERP: 6142504002 (nk)
- Mã HS 39239090: W00973/ Nắp nhựa dưới KT 60*32.5*15 mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503925 (nk)
- Mã HS 39239090: W00974/ Nắp nhựa dưới KT 191.32*129.45*34.4, hàng mới 100%. ERP: 6142504003 (nk)
- Mã HS 39239090: W00992/ Nắp nhựa dưới KT 178.09*125.45*34.4 mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503923 (nk)
- Mã HS 39239090: W00993/ Nắp nhựa trên kích thước 181.55*125.72*34.7mm, hàng mới 100%. ERP: 6142503924 (nk)
- Mã HS 39239090: W100021/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-9430-A00 (TK08-0020A) (xk)
- Mã HS 39239090: W100023/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-MQ80- TK08-0012A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100024/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-BETA-A00 (TK08-0004A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100032/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NX9M-A00 (TK08-0014A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100035/ Khay nhựa V18, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100037/ Khay nhựa No 54, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100053/ Khay nhựa V23, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100100/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NX9000 (TK08-0001A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100123/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000288B (EF-DT860), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100187/ Khay nhựa chống tĩnh điện TM30 Rev0.0(TP1000255A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100204/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*9.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100205/ Khay nhựa chống tĩnh điện SpaceTouch Pad Rev 0.1 (TP1000276B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100290/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*9.5) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100342/ Khay nhựa chống tĩnh điện X- Cover 4S Rev0.0, (TP1000294B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100384/ Khay nhựa YV01-S00014(SMTD650FBP431), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100387/ Khay nhựa chống tĩnh điện Zeus 15 Rev0.1 (TP1000280A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100420/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (466*353*1.0)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100447/ Khay nhựa YV01-S00017(SMTD850FBP441), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100450/ Khay nhựa 75_FCP442/441 FBP431, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100615/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NV83-A00-TK08-0031A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100617/ Khay nhựa chống tĩnh điện Sensor Tray_MDTF/UXTF-TK08-0032A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100666/ Khay nhựa chống tĩnh điện Space- X Rev0.0 (TP1000295A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100730/ Khay nhựa Q310-811898, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100731/ Khay nhựa Q310-811896, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100733/ Khay nhựa Q310-811894, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100764/ Khay nhựa LJ69-06257A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100804/ Đáy hộp 280X220X71.2MM (Khay nhựa CPD1964 Body), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100805/ Nắp trên 279X218.8X142MM (Khay nhựa CPD1964 Cap), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100817/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*1.0) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100817-1/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*1.0) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1111/ Khay nhựa chống tĩnh điện TAB XL- TP1000182A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1260/ Khay nhựa NO 45, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1279/ Khay nhựa SM-R765,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1337/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A2-S_Black- TP1000213A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1353/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A-XL-Plus (TP1000199A) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1512/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1626/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-E-S_CD_Rev0.0 (TP1000238A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1788/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1853/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (350*228*15mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1853-1/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (350*228*15mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1935/ Khay nhựa 15_SMTD430FAM101, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: w1944/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (353*265*9.5mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1946/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Active2- TP1000256A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1947/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Advanced2 (TP1000257A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1989/ Khay nhựa V13, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1990/ Khay nhựa chống tĩnh điện Galaxy View2 Rev 0.0 (TP1000277A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W684A08701/ Khay nhựa- Bộ khay #087 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850000100/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 204*163*69.5MM- 257-50048-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850002500/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 226*163*69MM- 257-50053-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850003200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 269.7*164.2*69.5MM- 257-50037-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850005600/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 238.3*130*29.5MM- 257-50112-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850008200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 295*173*68.8MM- 257-50149-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850008500/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 110*75*197.5MM- 254-50050-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WD521200/ Khay nhựa dùng trong đóng gói máy ảnh _ WD5212000009 603InnerPad-1 (nk)
- Mã HS 39239090: WF010/ Cốc nhựa 7oz (Dùng đựng trái cây), PLASTIC CUPS- 7 OZ SQURE ROUND WAVE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: WM634000200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 162*104*26.7MM- RU8010001702 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634000300/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 134.4*175.6*34.6MM- RU8010001932 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634000400/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 162*104*26.7MM- RU8010001848 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634002700/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 134.5*175.6*34.6MM- RU8010002188 (xk)
- Mã HS 39239090: WPT BEAN/ Khay tĩnh điện bằng nhựa Tray WPT BEAN (xk)
- Mã HS 39239090: WPT TITAN/ Khay tĩnh điện bằng nhựa Tray WPT TITAN (xk)
- Mã HS 39239090: WX-39028/ Khay nhựa PS ESD (độ dày 2.0mm, màu đen, kích thước 405X390X28mm). Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: WZ02/ Vĩ Nhựa 5302735 (dùng đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng) hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39239090: WZ040018/ Khay nhưa 117#, 430mm x 320mm x 75mm, dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: x/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa 120LSA Tray, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XA2-00570/ Xốp ĐH HCTĐ (định hình hồng chống tĩnh điện), kích thước 90ly 510*496mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XA2-00583/ Xốp ĐH HCTĐ (định hình hồng chống tĩnh điện), kích thước 40ly 510*496mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XA2-04119/ Xốp ĐH, kích thước 140ly 583*498mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XA2-04145/ Xốp ĐH HCTĐ (định hình hồng chống tĩnh điện), kích thước 75ly 495*340mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XA2-04146/ Xốp ĐH HCTĐ (định hình hồng chống tĩnh điện), kích thước 45ly 495*340mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAA03365/ Khay nhựa D878 (3920L-7048) đựng linh kiện, kích thước 370*320mm, chất liệu nhựa ABS, màu tím nhạt, nsx BC System, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAA03367/ Khay nhựa META Cell đựng linh kiện, kích thước 400*370mm, chất liệu nhựa ABS, màu vàng nhạt, nsx BC System, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC04091/ Thùng đựng dung dịch nước rửa mắt, chất liệu nhựa tổng hợp, model HAWS 6200, kích thước 500x480x260mm, hãng sản xuất HAWS,mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC06685/ Khay đựng linh kiện, model STORM2, kích thước 370*320mm, chất liệu nhựa ABS, màu vàng, nhà sản xuất BC System, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC09854/ Khay đựng linh kiện dùng cho model D818, kích thước 410*480*41.8mm, chất liệu nhựa PET, nhà sản xuất Busan, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12258/ Khay nhựa DP173 VH BD đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12259/ Khay nhựa DP173 VH CP đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12260/ Khay nhựa DP173 VH DB đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12261/ Khay nhựa DP173 VH LT đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12262/ Khay nhựa DP173 VH LTO đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12263/ Khay nhựa DP173 VH M-AGING đựng linh kiện, kích thước 580x400mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12268/ Khay nhựa DP173 (3920L-7240) đựng linh kiện, kích thước 400*370mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh ngọc, nsx BC System, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12338/ Khay nhựa CF_CGS đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12340/ Khay nhựa CF_LT đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12341/ Khay nhựa CF_CP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12343/ Khay nhựa CF_T-FOP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12799/ Khay nhựa META2_DB đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12849/ Khay nhựa D847 (3920L-7196) đựng linh kiện, kích thước 370x320mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx BC System, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12879/ Khay nhựa CF_Bending đựng linh kiện, kích thước 600x480mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12880/ Khay nhựa CF_CG đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12881/ Khay nhựa CF_Bending đựng linh kiện, kích thước 600x480mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12882/ Khay nhựa CF_CGS đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12883/ Khay nhựa CF_DB đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12884/ Khay nhựa CF_LT đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12887/ Khay nhựa CF_CP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12888/ Khay nhựa CF_T-Sensor đựng linh kiện, kích thước 480x410mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12889/ Khay nhựa CF_T-FOP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAAC12890/ Khay nhựa CF_CG đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XAP-02V-1/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XAP-03V-1/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XAP-04V-1/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XAP-06V-1/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XARP-02V-WGT4/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XARP-03V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XARP-08V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: Xe nâng người dạng cắt chéo, model: GS-3246, Serial: GS4616D-3812, hiệu: Genie, hoạt động bằng ắc quy 24V, chiều cao nâng tối đa 11.75m, hàng đã qua sử dụng, năm sx: 2016. (xk)
- Mã HS 39239090: XHP-11/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XHP-2/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XHP-2-R/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XHP-3/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XHP-5/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XMP-03V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XMP-05V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XMS-03V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: XMS-04V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa 20 lít, dùng trong vận chuyển hàng hóa, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa 8L dùng trong sản xuất thuốc thú y. hàng mới 100%. NSX: GUANGXI NANNING HAIMAI CO.,LTD. (nk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa có nắp đậy chứa khoảng 15kg in logo nhà sản xuất và tên sản phẩm Mistral (Mistral buckets + covers). Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa đen, dùng trong xây dựng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa, loại có nắp, quai cầm bằng sắt, dùng để đựng sơn. Ký hiệu: 18LITRE-5. KT: phi 31.5cm, cao 42cm, dung tích 18 lít, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214794000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ dưới SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ trên SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới bên phải C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới bên trái C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới sản phẩm C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C165-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên bên phải C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên bên trái C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên sản phẩm C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên SP C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bóp nổ 1.5mx100m dùng để bọc và bảo vệ hàng hóa, chất liệu: nhựa PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp che lỗ Microphone của điện thoại di động, nhà sản xuất Wingtech, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn hộp mã 6364 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn lót 500002634 (KT:826x535x214.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5685-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn nắp hộp SPR-PT-4878 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn nắp hộp STV-0801 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn phần trên hộp 9058-83+6364 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD BOT L, mã hàng PP4099-2727P001-BL, kích thước 713*137*59mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn thân hộp STV-0801 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn,1 bộ gồm 248 miếng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D001NR001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D001NW001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D009DA001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D009DB001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00KCY001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00LCZ001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00LD0001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AXN001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AXP001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AY4001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AY5001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (285*110*55)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại- PAD ASSY PLATEN SHEET, mã 695K 36120, kích thước 3 x 30 x 470mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BOTTOM LEFT 697E 79830 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM FL 698E 76811 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM FR 698E 76821 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM RL 698E 76831 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM RR 698E 76841 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FL 698E 76851 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FR 698E 76861 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FRONT L 697E 79850 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP REAR L 697E 79870 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm trên dùng cho tủ lạnh GR-B31VU(UKG)/44T9A373 (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình 3920L-7367A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 71378 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80824 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 81403 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 88484 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dùng cho điện thoại di động. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp dùng cho tủ mát (POLYFOAM EPS)(Hàng mới 100%). Hàng có CO Form E (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C169-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C170-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C237-B (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới SP C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dướii trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPP đã cắt định hình 33kg/m3, kt 240x70x60mm dùng trong đóng gói hàng hóa, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS 350130 Fitment _Mid_1 (72L-00345) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A300150 Fitment BT- DN (72L-00199) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment BT DN (72L-00518) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS Fitment DOWN (TOP&BOTTOM) (72L-00365) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS Fitment UP (TOP&BOTTOM) (72L-00364) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi (50cmx100m) item: 416076 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi 400S-1360mm x91m,dùng trong đóng gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi giảm sốc, dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 492240-400X400-PUCHI- Màng hơi-hạt 1cm(400*400) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp KHAY BTM 512*440*295MM-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp khí 1.2 x 100m, bằng nhựa PP, dùng để chống va đập khi vận chuyển hàng hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp LEM099001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp LEM100001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp lưới trắng bao trái cây, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa (chất liệu: nhựa EPE).KT: 80*50*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) dùng trong đóng gói sản phẩm, 84.6*25.4*10MM, hãng sx: HUNAN SHUANGHAI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa PE.KT: 1580*125*1MM.hàng mới 100% / VN / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc: 248*90*15mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 780*180*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 80*50*1mm.hàng mới 100% / VN / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 840*180*1mm.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT; 780*180*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD BTM CL MFP H 698E 41470 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP L CL MFP H 698E 41480 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP R CL MFP H 698E 41490 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD WTB SL 698E 40970 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-1EA, dòng hàng số 3, hóa đơn VAT:0004866, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM486-X03-1.(L).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM486-X03-2.(R).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-1. Kt: (20 x 180 x 550)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-2. Kt: (46/70 x 80 x 86)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-3. Kt: (50 x 120 x 200)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-4. Kt: (35 x 60 x 260)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TOP 512*295*20MM-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C169-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C170-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C237-B (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên SP C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: XPT130900-M000/ Dây đai đóng gói, quy cách T0.025MMXW500MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: XT004048028/ Dây đóng gói sản phẩm bằng nhựa, Mới 100% (400 mét/cuộn) (nk)
- Mã HS 39239090: XXPKS000002/ Pallet nhựa trượt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Y (LWR) TRAY/ Khay nhựa Y (LWR) (300*205*48)mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y (UPR) TRAY/ Khay nhựa Y (UPR) (306*220*29.5)mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82000118S-E/ Khay đựng hàng bằng nhựa, hình vuông, kích thước: 350x250mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82000545S/ Khay đựng hàng bằng nhựa, hình chữ nhật, kích thước: 292x216mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82009413S-E/ Khay nhựa đựng hàng, kích thước 300x220mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82009415S-E/ Khay nhựa đựng hàng, kích thước 300x220mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82009418S-E/ Khay nhựa đựng hàng, kích thước 330x230mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82009422S-E/ Khay nhựa đựng hàng, kích thước 300x220mm (nk)
- Mã HS 39239090: Y82009423S-E/ Khay nhựa đựng hàng, kích thước 408x308mm (nk)
- Mã HS 39239090: YCM11-ZI-T0/ Khay nhựa Model RJ63YCM11-ZI-T0 (xk)
- Mã HS 39239090: YHTB39/ Thùng nhựa 120 Lít (nk)
- Mã HS 39239090: YJ08/ Đạn nhựa các loại, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39239090: YKCT0027/ Băng dính các loại.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YKCT0046/ Khay nhựa mỏng dùng để đóng gói sản phẩm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YKCT0079/ Màng co bằng plastic dùng để bao gói sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YKCT0080/ Màng PE (Khổ 45cm * dài 300m/cuộn).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YKCT0154/ Ống hút sơn bằng nhựa dùng trong sản phẩm bàn vẽ đồ chơi trẻ em (nk)
- Mã HS 39239090: YLP-03V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: YLP-06V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: YSK-V-DPM04/ Khay nhựa YV (No.1) 250*200*15mm (100 lỗ) dùng để đóng gói hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YSK-V-DPM04/ YSK-V-DPM04: Khay nhựa YV No.12 (262x210x25)mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YSK-V-DPM04: Khay nhựa YV No. 12 (262x210x25)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: YT43/ Móc treo bằng nhựa 257-10513-01 0.4mm KT: 75*25MM (nk)
- Mã HS 39239090: YT44/ Tay cầm bằng nhựa 60*12*40MM (502002420) (nk)
- Mã HS 39239090: YU0086/ Dây nylon dùng để đóng gói, kích thước 150x0.5x0.5 mm (nk)
- Mã HS 39239090: YU0113/ Dây thít nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước 5x350mm (nk)
- Mã HS 39239090: YU0114/ Dây thít nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước 4x250 mm (nk)
- Mã HS 39239090: YY07/ Ống xốp EPE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: YY15/ Dây đai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-292013/ Khay đựng vật liệu (chất liệu: nhựa xốp, kích thước: 640*410*220 mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-477634/ Nấm hút VP10QKE-M4 (dùng để hút và di chuyển kính, chất liệu: nhựa, kích thước đường kính 10mm) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-511730/ Khay nhựa 20 ngăn, dài 328mm, rộng 276mm, dày 17mm, chất liệu nhựa PS (dùng đựng bản mạch sau khi cắt). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-553912/ Tray đựng pin điện thoại chất liệu nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-586922/ Khay đựng pin điện thoại, model: Bloom-X_F707F, chất liệu: nhựa, kích thước: 350x260mm, T1.8mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-650442/ Khay đựng bản mạch điện thoại, chất liệu nhựa chống tĩnh điện, kích thước W330xL224xH7mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-659017/ Khay đựng bản mạch điện thoại, chất liệu: nhựa, kích thước 330*230*7mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-659018/ Khay đựng bản mạch điện thoại model C2, chất liệu nhựa chống tĩnh điện, kích thước 330*230*7mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-667438/ Khay đựng bản mạch điện thoại di động (bằng nhựa cứng) (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-686411/ Cuộn nhựa, kích thước: D450mm, d44mm, dùng để chứa đựng bản mạch điện thoại model C2 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-686475/ Cuộn nhựa, kích thước: D350mm, d44mm, dùng để chứa đựng bản mạch điện thoại model C2 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39239090: Z0405PR/ Khay nhưa 74#, 445mm x 325mm x 33.5mm, dày 0.6mm,dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Z0413PR/ Khay nhưa A8#, 445mm x 325mm x 33.5mm, dày 0.6mm, dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: Z6902038301A/ Túi khí chống va đập Z6902038301A (nk)
- Mã HS 39239090: ZB-HN-001291-01-A/ Miếng xốp (không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: ZDY-PL15-LK-OLD/ Pallet nhựa- NVHO4 110.110E-PPS-BK(1100x1100x125mm) mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: ZE100-5099-X0002/ Khay nhựa đựng sản phẩm(10x10x0.3)cm- Tray (Tái xuất theo TKHQ: 102838504200/G14 ngày 28/08/2019- Mục 6) (xk)
- Mã HS 39239090: ZE-7F0000335AJBL/ Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: ZE-7F0000401AJBL/ Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng) (nk)
- Mã HS 39239090: ZG05/ Dây đai đóng gói 56mm*1mmRoHS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: ZG13/ Dây đai ZG0412-ME-0003 A(RoHS), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: ZHR-5/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: ZHR-6/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: ZHR-8/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: ZLP-02V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: ZLS-02V/ Vỏ bọc bằng nhựa gắn vào đầu dây điện (nk)
- Mã HS 39239090: ZM050/ Pallet nhựa kích thước 1200*1000*150(mm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39239090: ZP820700302A/ Túi khí chống va đập ZP820700302A (nk)
- Mã HS 39239090: Z-REEL-D380B/ Guồng nhựa để cuộn sản phẩm (nk)
- Mã HS 39241010: 3/ Khay phíp trắng-bằng nhựa(Khay A022 WA3) (nk)
- Mã HS 39241010: 42251/ Thớt nhựa/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bát canh Kitchenpro, kích thước 140x62mm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bát có quai, Melamine, size 6.3inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Bát đựng thực phẩm bằng nhựa melamine kích thước 147x54mm nhà sản xuất THREELINE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Bát tô bằng nhựa melamin,fi 6- 9 (+/-0,5)inch (10 cái/ túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Bát(chén) Melamine màu đen dùng đựng thực phẩm có nắp đường kính 10 cmBát(chén) Melamine màu đen, dùng để đựng canh, có nắp đường kính 10 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Bát(tô) Melamine màu đen, dùng đựng thực phẩm, đường kính 20 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (DESIGN COLOR LINE WHITE SQUARE PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A6210 + 4 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: C101-8P/ Dĩa Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: C102-9P/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: C105-9P/ Dĩa Nhựa9'' (xk)
- Mã HS 39241010: C201-6B/ Tô Nhựa 6" (xk)
- Mã HS 39241010: C201-7B/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: C204-4.5B/ Tô Nhựa 4.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: C205-6B/ Tô Nhựa 6" (xk)
- Mã HS 39241010: C205-7B/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: C206-8B/ Tô Nhựa 8" (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ All right chopstickcase L Black (xk)
- Mã HS 39241010: CASE M/ Hộp đũa size M/ Lunch Time dot chopstickcase M Blue (xk)
- Mã HS 39241010: Chén 4.5 inch bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén ăn cho bé bằng melamine (kt:12.5x5cm), nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU3001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Chén bằng nhựa melamin,fi 3.5- 4.5 (+/-0,5)inch (10 cái/ túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Chén chấm 3.5 inch bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén chấm nhựa 3.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén chấm nhựa 3.5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén chấm nhựa 3.75"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén Melamine đựng nước sốt/gia vị và các loại thực phẩm, màu đen đường kính 6cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén nhựa 4.5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén nhựa 5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Chén nhựa 5.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Cốc trà Melamine màu đen đựng nước và các loại thực phẩm, cao 7,5 cm đường kính miệng cốc 6,5cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: DEEP PLATE/ Đĩa tròn/ Fancy Deep plate Bear (xk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 10" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa 10-14 inch bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 11" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 6" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa 6-9 inch bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 7" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 8" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa 9" nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa bằng nhựa melamin,fi 6- 12 (+/-0,5)inch (10 cái/ túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa cạn Melamine màu đen, dùng đựng thực phẩm, đường kính 17,8 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa chưng hoa quả thờ cúng 6-10 inch (chò 6-10 inch) bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa đựng su-shi Melamine màu đen dùng đựng thực phẩm, kích thước 28x12,7 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa đựng thực phẩm bằng nhựa melamin, kích thước 114x134x67 nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa hình chữ nhật bằng nhựa melamine, kích thước: L 32.5cm, W 17.6cm- GN Displayware White GN 1/3- mã sp 68A417EL595- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa hình quạt Melamine màu đen, dùng đựng thực phẩm, đường kính 30,5 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa kê bát Melamine màu đen(có thể dùng đựng thực phẩm) đường kính 15,2 cm (đường kính chôn kê bát 9,4cm). NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa lót tách trà bằng nhựa melamin, kích thước đường kính 120x20 nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa Melamine chữ nhật màu đen, có vách ngăn tại góc, dùng đựng thực phẩm, kích thước 19,8 x 13,2 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Đĩa Melamine vuông màu đen, dùng đựng thực phẩm, kích thước cạnh 21,6 cm. NCC Guangzhou Hucheng. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 10" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 10"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 10.0" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 11" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 11"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 12" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 12"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 14" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 14"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 6"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 6.0" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 7"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 7.0" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 7.5" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 7.5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 8"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 8.0" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 8.5" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 9" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 9"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 9.0" (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa 9.5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%, thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa Melamine- HAW20-PLATE (TODDLER), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa Melamine, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: DĨA QUẢ, CHẤT LIỆU MELAMIN, HIỆU SUNFAT (25 CÁI/THÙNG). HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 39241010: DONBURI/ Tô/ Bowl Fancy Donburi Bear (xk)
- Mã HS 39241010: Đũa nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241010: Đũa và hộp đũa bằng nhựa (1 bộ 1 hộp + 2 đũa)- Choopsticks Case King of kings Black. Hàng mới 1005 (xk)
- Mã HS 39241010: Gạt tàn thuốc lá nhựa 5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: JUICE CUP/ Ly lớn/ Fancy Juice Cup 270ml Bear (xk)
- Mã HS 39241010: Khay đựng đá bằng nhựa, hiệu Cocktail Cube, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Khay đựng thức ăn 8 ngăn Kitchenpro, kích thước 25x37cm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Khay hình chữ nhật bằng nhựa melamine có tay cầm, kích thước: L 27cm, W 14cm- Whitewash Rectangle Handled Serving Board- mã sp 68A276EL621- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Khay hình tròn bằng nhựa melamine có tay cầm, kích thước: Dia 38cm- Driftwood Round Serving Board- mã sp 68A351EL710- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Khay phíp trắng-bằng nhựa(Khay A022 WA3) (xk)
- Mã HS 39241010: MELAMINE PRODUCTS" FATACO": TÔ XOẮN 08(MÀU) 800PCS (bằng nhựa melamine); HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Miếng bọt biển xốp Melamine Kt 10*6*2.5 cm (chuyên dùng vệ sinh) (xk)
- Mã HS 39241010: MUG CUP/ Ly nhỏ/ Fancy Mug Cup 210ml Bear (xk)
- Mã HS 39241010: Muỗng nhựa (30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Muỗng số 14 (sản phẩm bằng nhựa) (5.8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-250pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39241010: Nắp đậy thức ăn hình vuông bằng nhựa melamine, kích thước: L 32.5cm, bằng sứ- Gastronorm Covers GN 1/2- mã sp 6470ML11- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: ống hút nhọn bằng nhựa, size: 12MM x 22CM BOPP (1 thùng 7.3 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Big Tureen (Thố nồi lớn, mã N23AB)- (qui cách: 26,7 x 22,5 x 8cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine Dĩa chữ nhật, mã DCN14- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Chén cơm- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa cạn vuông 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Ly cao- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Muỗng canh Cup- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố nồi tròn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô tròn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô vuông 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô xoắn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá bit- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá cơm có lỗ- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá súp lớn- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: SOUP DISH/ Chén tay cầm/ Fancy Soup Dish Bear (xk)
- Mã HS 39241010: TB5050/ Tô Nhựa 5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB6001/ Tô Nhựa 6'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB6060/ Tô Nhựa 6'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB7070/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: TB7502/ Tô Nhựa 7.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB8080/ Tô Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: Tô 6-9 inch bằng nhựa melamin, không nhãn hiệu. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô bằng nhựa melamine, kích thước: L 45.7cm, W 38.2cm- Zest Black Platter- mã sp 68A430EL600- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Tô đựng súp bằng nhựa melamin, kích thước đường kính 154x81 nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 6.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 7.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 7.5"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 8"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 8.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô nhựa 9.0"(30%melamine,70%plastic) hàng mới 100%,thùng carton có chữ NT. (nk)
- Mã HS 39241010: Tô súp rô đê 8 (LB912-8)(lotus) KT (D1)20.1 x (D2)9.5 x H7.8 cm bằng nhựa Melamine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: TP1012/ Dĩa Nhựa 12'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP1401/ Dĩa Nhựa 14'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP6085/ Dĩa Nhựa 8.5" (xk)
- Mã HS 39241010: TP8010/ Dĩa Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9001/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9003/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9004/ Dĩa Nhựa 9" (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9006/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TV2095/ Dĩa Nhựa 9.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TV-9125/ Dĩa Nhựa 12.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: uỗng cho bé bằng melamine (kt:15.5x3.5cm), nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU3006, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: VN3102-01/ Bộ đũa ăn màu đen 19.5cm (Choopsticks & Case Pointline Black 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3102-02/ Bộ đũa ăn (Choopsticks & Case Pointline Blue 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3119-01/ Bộ đũa ăn màu trắng 19.5cm (Choopsticks & Case King of kings White 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3119-02/ Bộ đũa ăn (Choopsticks & Case King of kings Black 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: XAAC04480/ Bát canh Kitchenpro, kích thước 140x62mm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241010: XAAC04500/ Khay đựng thức ăn 8 ngăn Kitchenpro, kích thước 25x37cm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ./ Thùng rác lật Song Long 45 lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: 00177/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(00177),Fork, 6g, 180mm, 20pcs/box with PVC window, 18boxes/carton, clear PS material: 20 pcs/box, 18 box/ctn, 360 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 00316/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(00316),Spoon, 4.5g, 165mm, 20pcs/box with PVC window, 18boxes/carton, clear PS material: 20 pcs/box, 18 box/ctn, 360 pcs/ctn,mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0047100/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0048100/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0049100/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 01144/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa)PLASTIC CUTLERY(01144),Econo Assorted Cutlery 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01145/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(01145),Econo Plastic Spoons 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01146/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(01146),Econo Plastic Forks 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01615/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032133-032058/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Forks 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032140-032041/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Forkns 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032157-032072/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn,1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032164-032065/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032171-032102/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032188-032096/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),ELITAR Premium Quality Assortment 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032195-032089/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao,muỗng, nĩa), ELITAR Premium Quality Assortment 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032331-032379/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/A Place Plate/ Khay bằng nhựa A-Placel (A-Place/ Square Lunch Plate (Forest,Sea)) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Cafe 19.5/ Hộp đũa bằng nhựa Cafe (Cafe/ Chopsticks & Case 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Happy F Cut/ Hộp muỗng đũa bằng nhựa Happy-F (Happy-F/ Cutlery Set) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/ShiroKuma Spoon Fork/ Hộp đũa muỗng nĩa bằng nhựa ShiroKuma (ShiroKuma/ Spoon & Fork Set) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Woodgrain 19.5/ Hộp đũa bằng nhựa Woodgrain 19.5 cm (Woodgrain Chopsticks & Case 19.5cm) (xk)
- Mã HS 39241090: 09809820 khay để dao, chất liệu: nhựa, Hiệu Blum mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: 104/ Ống silicon bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39241090: 1071010/ Dao nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1072010/ Dĩa nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1073010/ Thìa nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 109394/ Bộ dao, muỗng nhựa cắt bánh (2x36 72 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 1140324/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1140340/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1151292/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, khăn giấy),#27PS kit, black, knife 6g length 193mm+fork 6g length 180mm+napkin 12"x13" 1-ply+salt&pepper as a kit, 500 sets/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1151292/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1157198(P1203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(1157198(P1203WDON)),DON BRAND FORK,MW,WHT,PP:1000 PCS/BAG, 1 BAG/CTN, 1000 PCS/CTN,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 1157204(P3203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao),PLASTIC CUTLERY(1157204(P3203WDON)),DON KNIFE,WHT,PP MED,1000 PCS/BAG, 1 BAG/CTN, 1000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 1161466(P2203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(1161466(P2203WDON)),DON BRANDTEASPOON, MW, WHITE, PP: 1000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 11OVL-1/ Đĩa oval PS11'' (xk)
- Mã HS 39241090: 13910-1/ Muỗng nhựa HD màu trắng (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13911-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13913-1/ Nĩa nhựa HD màu trắng (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13914-1/ Muỗng nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13915-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13917-1/ Nĩa nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13921-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (288x61,728 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13935-1/ Muỗng nhựa FS màu trong (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13936-1/ Nĩa nhựa FS màu trong (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13937/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13940-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong (96X6576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13941-2/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong ((192X61,152 pcs)+(2*612 pcs))/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13973-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (96X6576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 15589/ Ly nhựa transparent (24x24576 pcs)/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 160167/ Chén nhỏ nhựa (12 Pcs x 36 432 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 170156/ Muỗng nhựa HEB màu trắng (100x12 1200 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 170265/ Nĩa nhựa HEB màu trắng (100x12 1200 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 180102/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa màu xanh lá (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1075-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1076-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1077-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1131-432C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CU-C729-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CU-C730-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-GMS-C694-187C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HG-C774-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-374C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C445-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-150343/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-7663C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-PETROL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-150343/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-7663C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-PETROL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C734-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C825-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C854-BROWN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C854-RED/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C855-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C955-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C956-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C964-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I145C733-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I419C732-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I421C734-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I517-2718C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I609-129C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I640-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I641-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I740-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I741-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I743-477C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C1115-201C-GINGERBREADMAN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C1231-201C-STAR/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C638-2048C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C638-5265C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C639-5265C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C937-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I050-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-2048C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-703C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-7464C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I587-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I600-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KK-C1052-4625C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1120-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1248-217C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1248-324C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-MINTGREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-ROSE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C1017-206C-3/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C1020-445C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C570-445C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C558-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C575-1805C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C575-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-I013-BLACK-PA0002/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1225-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1226-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1228-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-I688-193C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-I738-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-206C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-2229C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-1505C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-185C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-284C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-286C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-354C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1167-10C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1167-3268C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1169-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C128-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C129-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C133-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C134-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I035-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I036-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I037-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I346-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I652-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1112-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1123-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1135-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1135-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1155-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1155-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-3288C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-7417C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-917C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-3288C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-7417C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-917C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1354-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1354-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1355-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C283-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C283-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C639-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C639-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C676-186C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C718-2002C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-151C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-16-1546-TCX/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-1787C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-221C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-306C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-520C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-151C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-16-1546-TCX/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-1787C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-221C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-306C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-520C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C953-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-207C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-569C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C994-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C994-520C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-207C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-520C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-BLACK-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQITALY-C1092-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQITALY-C719-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1043-2935C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1185-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1186-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1221-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1299-RED/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C409-376C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C865-7621C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C866-295C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C866-7609C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C974-2627C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I621-COPPER/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I622-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I672-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1043-2001C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1043-2139C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1133-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1134-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1135-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1136-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1149-503C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1150-199C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1150-640C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-130C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-190C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-130C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-190C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1175-428C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1175-5523C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1245-GRAY6C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1272-5635C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1282-7493C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-WB-C048-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AD-KAF-I205-201C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-HKA-47076-374C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-KAF-KFD004R1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-KK-1087589/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-OBL-801161-DE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQG-877247/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQG-881185-569C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQUSA-K48093-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-336550-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-375869/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-C1141-336565/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CB-QQUSA-TB040-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CB-TCB-TB045-0001/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-PAV-TB100-0008/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-QQUSA-TB040-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-TCB-TB045-0001/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-1345C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-2707C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-515C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-531C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-585C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-WMF-C605-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1003-GREY/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10636145 SWISS ROLL MOULD- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (360*270*1.45mm) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1379-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789163 9 MUFFIN-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1380-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789164 ELEC 24 MINI CANNELE 201C- ĐÔ DUNG NHA BÊP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I666-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789166 9 MINI CAKE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I667-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789160 12 MINI MADELEINE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I668-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789165 12 MINI TARTLET- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I669-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789161 21 MINI BAR-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I672-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789162 ROUND 24CM-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I713-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789159 CAKE 24CM-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-LH-C575-1805C/ NĂP ĐÂY BĂNG SILICONE 23634- ĐÔ DUNG NHA BÊP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-LH-C575-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-MIL-T738C1212-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE 08134180 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-C1194-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE PX4343-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-C212A-TBL/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE VENTOSA29TBL-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-I074-MAR/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONEFR008MRA shore 60A-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1381-109C/ khuôn bánh bằng silicone 100182 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1382-3265C/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 100183-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-I732-2C/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 1718 PASTY MAT 2C, PRINT 194C (609x406x1.4MM)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C048-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE- W.B SQUARE CAKE PAN 9*9- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C085-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE- W.B 12 CUP MUFFIN- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C584-BLACK/ NẮP ĐẬY BẰNG SILICONE 12INCH SPLATTER GUARD W/2-SIDED HANDLES W/HOLES-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WL-C768-GREY-1/ Khuôn bánh bằng silicone (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-200C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 172 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS RED- PMS 200C(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-300C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 011 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS BLUE- PMS300C (146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-3561C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 061 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS GREEN- PMS 3561C(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-BLACK/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 012 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS BLACK- PMS BLACK(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-ZW-C1173-GREY/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE 40511-362-0-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-GMS-TB050-0003-1/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 32-05112-TRN GMS32-05112-842649- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1500*300*0.45MM) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0008/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE SILPAV64 FABRIC MAT (585*385*1mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0011/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE SPV64 (620*420*1mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0032/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE FOROSIL 43 (380*300*0.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-QQUK-TB045-0001/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 803276 AA 00-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1778*610*0.4mm) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I437/C1367-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852771-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I534C1368-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852781-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I656-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108314-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I671-187C/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852571-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- - Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I680-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108315-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)