Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I684-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108318-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I690A-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852761-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565241/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565241 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450706211/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450706211 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-HOUSEHOLD/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 21388/ Nĩa nhựa HEB màu trắng (48x20 960 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 21583/ Muỗng nhựa HEB màu trắng (48x20 960 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 2474J-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 500 bô/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 253508/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HEB màu trong (300x1300 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 2621UJ-4/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2621UJ-5/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2668UJ-4/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2691UI-1/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2704J-B1/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2705J-B1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2706J-B1/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2707J-B1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2986H-B4/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2KP505B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao), MEAL KIT,BLK,HW,PP,F,K,1000 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2KS308B-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,13*17 1PLY NAP,1000 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3/ Bát phở-bằng nhựa(Tô A6107 Nga A5) (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Bát vuông mầu A5 bằng nhựa,không hoa văn(Chén A6306 NGAA5) (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Đĩa nhật hoa hồng (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Đĩa tròn DA19-bằng nhựa(Dĩa DA19-HRC) (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Thớt nhựa đỏ 500x300x30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Thớt nhựa nâu(0,5m*0,3m*0,02m) (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Thớt nhựa trắng(0,5m*0,3m*0,02m) (nk)
- Mã HS 39241090: 3/ Thớt nhựa xanh lá 500x300x30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: 30106/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(30106),PPHW BEIGE K 5.1G/FK 4.9G 13X16 2 PLY NAP: 50 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30108/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),PPMW WHITE COMBO 3G F, K NAP 10"X12"1 PLY: 100 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30112/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa, muỗng),PLASTIC CUTLERY(30112), PPMW WHITE COMBO 3G F, K, SS NAP 13"X16"1 PLY: 100 SET/BAG, 5 BAGS/CTN, 500 SET/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 30118/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30118-10/100/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm: 100pcs/bag, 10bag/ctns, 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30128/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa), PPMW FORK BLACK 3G 150mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30131/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW TEA SPOON WHITE 3G 142mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30132/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3640/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3641/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3642/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3643/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-1/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-2/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-4/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-5/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 371I-B1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3723/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa +01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 379F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-1/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-2/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-4/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-5/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3899/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 389H-B4/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-4/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-5/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-1/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-2/3/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-4/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-5/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 39F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 thìa nhựa+01 ống hút+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(3KP402B),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP:500 SET/CTN, mới 100%,/ VM (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP405BIHOP/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),IHOP MEAL KIT,BLKMHW,PP,F,K,13X17 1PLY NAP,500: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406010/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406013/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406014/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406023/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406024/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406025/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406026/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406027/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406029/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406038/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406244/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406248/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 414023/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 414031/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B1/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B2/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B4/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 422WD-B1/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 422WD-B4/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B1/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B4/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B5/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+ 01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42F-A1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa +01 gói muối tiêu) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42F-B4/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 446WD-B4/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4490/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 44H-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 452F-B1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 thìa nhựa+01 ống hút+01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180959/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 325ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 325ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180966/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 320ML. PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 320ML (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180973/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 175ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 175ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180997/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, Hình vuông. Dung tích 70ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 70ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002181031/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu đen, hình chữ nhật. Dung tích 175ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/BLACK 175ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 472F-B1/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 486F-A1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + thìa nhựa + 01 ống hút + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP203B05-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),MEALKIT,BLK,MW,PP,F,S,K,NAP,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PLASTIC CUTLERY(4KP405B),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F,S,K,NAP:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 4KS601W07/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),MEAL KIT,WHT,HVY,PS,F,K,TS,12X13 1 PLY NAP,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4PCKWPP250/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng, khăn giấy),White Fork, Knife, Teaspoon, 2.5g 10 X 12 Napkin Kit: 250 sets/ctnmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 53597/ Bộ muỗng, nĩa nhựa HEB màu trong (120x6 720 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 54225/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HEB màu trắng (300x4 1200 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 5490/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 553I-B1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 55I-B1/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 585F-A1/ Bội dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 58D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bô/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 58J-B4-MAGGIANO/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 5KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(5KP405B),MEAL KIT, MHW, PP, BLK, F, K,13X17 1PLY NAP, S&P: 500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 5KS308B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(5KS308B02),MEAL KIT,MHW,BLK,PS,F,K,12*13 1PLY NAP,S&P:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 60FBW/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 61F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 gói muối + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 68D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 68F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69571(HS-01075)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa),PS 3.0g Knife/3.0g Tea Spoon/3.0g Fork combine,clear,packing: (16+16+16): 48 pcs/bag,24 bags/ctn, 1,152 pcs/ctn.mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69574(HS-01078)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa),PS 3.7g Knife/3.7g Tea Spoon/4.3g Fork combine,white,packing: (8+8+8)24 pcs/ box, 24 boxes/ctn, 576 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69577(HS-01081)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PS 3.7g Knife/3.7g Tea Spoon/4.3g Fork combine,clear,packing: (8+8+8): 24 pcs/box, 24 boxes/ctn, 576 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203B-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P,250 sets/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203B-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P, 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P,250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),PP, FORK, KNIFE,SOUP SPOON,1 PLY NAP 12"*13",S&P, 250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLACK,HW,PP,FORK,KNIFE,TEA SPOON,2 PLY NAP 13"*17",S&P,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KP505W),MEAL KIT,WHT,HW,PP,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B),MEAL KIT,6 IN 1,BLK,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P:250 SET/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B05/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,12X13 NAP,S&P,250 SETS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B06-1),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P,500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308W),MEAL KIT,6 IN 1,WHT,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),khăn giấy, muối,tiêu,MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250 set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu), MEAL KIT,WHT,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250set/ctnsmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6N1B-54/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6PCKWPP250/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa, khăn giấy, muối, tiêu),Cutlery Kit Wt PP 250 Kits/Case M/W PP F, Kn, TSp,NK S&P-Cutlery 2.5g-Napkin 10"X 12":250 Sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 70F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 71F-A1/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7289/ Nĩa nhựa HEB màu trong (24x30 720 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 729440/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(729440),black Indi. wrapped with one color,PP Fork 18.2cm,5g/pc,bulk: 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 729450/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (đế bánh pizza),PP(with 30% filler),PIZZA stands,2.3g: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 77I-B1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7857/ Muỗng nhựa HEB màu trong (24x30 720 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 79F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7BWL-1/ Bát tròn PS7'' (xk)
- Mã HS 39241090: 7RND-1/ Đĩa tròn PS7'' (xk)
- Mã HS 39241090: 83387/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(83387),KRO HMS Plastic Forks,PK:12,Pk Sz 48 Pieces: 48 pcs/box,12 boxes/ctn,576 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 83388/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),KRO HMS Plastic Spoons,PK:12,Pk Sz 48 Pieces: 48pcs/box, 12box/ctns, 576 pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 851442/ Muỗng nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 85308/ Dao nhựa HEB màu trong (24x25 600 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 85318/ Muỗng nhựa HEB màu trong (18x25 450 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 869850-FL-2/ Muỗng nhựa Food Lion Cha-Ching (288 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 869870-FL-2/ Nĩa nhựa Food Lion Cha-Ching (288 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 886872/ Nĩa nhựa HEB màu trong (96x6 576 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 891950-2/ Muỗng nhựa Food lion Fullsize (24x24576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 891990-2/ Nĩa nhựa Food lion Fullsize (24x24576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 892030-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa Food lion Fullsize 32pcs loại/hộp (6x96576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 892090-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa Food lion Fullsize 8pcs loại/hộp (24x24576pcs) (xk)
- Mã HS 39241090: 91-202/ Dĩa nhựa 576 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-212/ Dao nhựa 576 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-232/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 thìa nhựa+01 dao nhựa+01 dĩa nhựa) 576 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-900T/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-900T/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-904/ Dĩa nhựa 500 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-907/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-910T/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-920T/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-979STH/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 gói muối +01 miếng giấy ăn+01 gói khăn ướt) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-986KFC/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói khăn ướt) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-987UPGC/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 930512/ Dĩa nhựa hình oval 36 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930513/ Tô nhựa hình oval 36 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930514/ Tô nhựa có sóng 24 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 948482/ Nĩa nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 948483/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 964880/ Bộ dao,muỗng, nĩa nhựa màu xanh dương (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 964968/ Bộ dao,muỗng, nĩa nhựa màu đỏ (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 96F-A1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 96H-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 96H-B4-PICCADILLY/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 988218/ Tô nhựa đựng salad có sóng (4x36 144 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 98D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màn PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 98F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 9RND-1/ Đĩa tròn PS9'' (xk)
- Mã HS 39241090: A01001-8/ Dao nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01002-8/ Nĩa nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01003-8/ Muỗng nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01022-9/ Nĩa nhựa Economy đen (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A02004-8/ Muỗng nhựa cứng (2000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A-030SG-SO/ Hộp nhựa A-030 SG/ SO (600 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-031 SG-SO/ Hộp nhựa A-031 SG (860 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-031/ Hộp nhựaA-031B (860 ml)(1 SET 1 cái(thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-038/ Hộp nhựaA-038 B (900 ml)(1 SET 1 cái(thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A10001005/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A10001485/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A10002662/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A20000039-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000045-20/ HPL701 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000055-20/ HPL712F Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000059-20/ HPL713F Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000062-20/ HPL714F Hộp nhựa 4.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000096-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000106-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000112-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000116-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000125-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000128-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000130-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000134-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000140-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000144-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000147-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000149-20/ HPL815C Hộp nhựa 550ML có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A20000152-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1 L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000159-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000161-20/ HPL816C Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000167-20/ HPL817 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000172-20/ HPL817C Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000173-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000184-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000193-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000201-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000203-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000205-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000206-20/ HPL822R Hộp nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000218-20/ HPL823 Hộp nhựa 870 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000227-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000230-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000234-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000236-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000238-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000243-20/ HPL826C Hộp nhựa có vách ngăn 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000252-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000255-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000260-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000263-20/ HPL834C Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000269-20/ HPL842 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000274-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000284-20/ HPL848C Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000288-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000294-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000296-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000298-20/ HPL852 Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000300-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000301-20/ HPL855 Hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000311-20/ HPL862 Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000315-20/ HPL881 Hộp nhựa 4.7L có tay cầm (xk)
- Mã HS 39241090: A20000339-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000343-20/ HPL931L Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000351-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000353-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000358-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000360-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000361-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000362-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000366-20/ HPL934C Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000374-20/ HPL936 Hộp nhựa 490ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000375-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000382-20/ HPL954 Hộp nhựa bảo quản trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A20000385-20/ HPL954 Hộp nhựa đựng trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A20000386-20/ HPL956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000474-PTJ-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20000490-SHA-20/ HPL733 Bình nhựa 1.5L (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A20000507-20/ HPL934N Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20001831-20/ HPL818Q12PUR Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20001834-20/ HPL818Q12PIK Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML, 2*HPL815D: 1.1L, 2*HPL816: 800ML, 2*HPL817: 1L, 2*HPL817H: 1.4L, 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20006846-MUL-20/ HAP782DB Bình nhựa 1.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008421-PTJ-20/ HAP622B Bình nhựa 1.8L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008484-PTL-20/ HAP784 Bình nhựa 1.9L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008677-20/ HPL894 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A20009153-PTL-20/ HAP609B Bình nhựa 2.0L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20009154-PTL-20/ HAP609Y Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20010910-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010951-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010952-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010953-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010954-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010955-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010956-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010957-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010958-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010959-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010975-20/ HPL752DB Bộ hộp nhựa gồm: 1*HPL752-350ML, 1*HPL754-350ML,1 muỗng, 1 nĩa và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20010977-20/ HPL752DR Bộ hộp nhựa gồm 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML,1* muỗng, 1*nĩa,1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20011083-20/ HPL758DG Bộ hộp nhựa đựng đồ ăn trưa gồm: 1*HPL756: 470ML, 1*HPL758: 470ML, 1*HAP704: 300ML, 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20011101-20/ HPL971 hộp nhưa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011194-MUL-20/ ABF710T Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011195-PTJ-20/ ABF712 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011197-PTJ-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011200-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011205-PTL-20/ HAP736 Bình nhựa 2.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011207-PTL-20/ HAP781 Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011208-MUL-20/ HAP608B Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011209-MUL-20/ HAP608G Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011210-PTL-20/ HAP619B Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011229-PTL-20/ HAP731 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011231-20/ HPL762DB Bộ hộp cơm gồm: 2*HPL762: 510ML, 1*HP128, 1*HP129 (xk)
- Mã HS 39241090: A20011233-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011254-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011255-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011256-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011258-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011259-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011260-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011261-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011262-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011263-20/ HPL817 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011264-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011266-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011267-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011268-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011399-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011411-PTL-20/ HAP619Y Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011414-20/ HPL817DG bộ hộp cơm gồm:1*HPL816: 800ML,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011423-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011490-20/ HSM952 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011494-MUL-20/ HAP608R Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011626-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011627-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011628-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011691-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011692-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011693-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011694-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011695-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011955-20/ HPL817DP bộ hộp cơm gồm:1*HPL816: 800ML,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20012904-20/ INL301 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20012905-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20012906-20/ INL303 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20013725-20/ HPL973 Hộp nhựa 950 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014755-20/ INL305W Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014756-20/ INL306 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014757-20/ INL201 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014759-20/ INL203 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014760-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014761-20/ INL402 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20014762-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015493-20/ INL301 Hộp nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20015494-20/ INL302 Hộp nhựa 1.0 L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015872-20/ HPL859DQ4PUP Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015873-20/ HPL859DQ4LGR Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015874-20/ HPL859DQ4OBL Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016061-20/ ZZF321QM4 Bộ 4 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016167-20/ INL203S2 Bộ 2 hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20016487-20/ HPL849NCT Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016490-20/ HPL700NCT Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016864-20/ HPL859DQ4CBL Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018436-20/ HPL817CT Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018438-20/ HPL813LT Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018441-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018442-20/ HPL933BT Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018491-20/ INL312 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018492-20/ INL313 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018624-20/ HSM8440T Hộp nhựa 950ml có khay (xk)
- Mã HS 39241090: A20018830-20/ HLE6300 hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20018835-20/ HLE6320WG hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20018836-20/ HLE6420WB Hộp nhựa 1320ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20018837-20/ HLE6420WP Hộp nhựa 1320ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019436-20/ P-00513 Bộ 3 hộp nhựa 230ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019442-20/ P-00516N Bộ 2 hộp nhựa 420ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019445-20/ P-00517BR Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019447-20/ P-00518BR Bô 2 hôp nhưa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019449-20/ P-00519 Hộp nhựa 760ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019476-PTL-20/ HAP810 Bình nhựa 1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20019477-PTL-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20019531-KR-20/ P-00062 HTE402 Ca nhựa đo lường dùng trong nhà bếp 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019577-20/ HPL311AP Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019579-20/ HPL320AP Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019582-20/ HPL342AP Hộp nhựa 3.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019585-20/ HSM8410AP 1 hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019586-20/ HSM8420AP Hộp nhựa 260ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019587-20/ HSM8430 Hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019593-20/ HSM943AP Hộp nhựa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019594-20/ HSM944AP Hộp nhựa 850ML Kích thước: 161 X 81mm (xk)
- Mã HS 39241090: A20019595-20/ HSM945AP Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019596-20/ HSM946AP Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020426-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20020427-20/ HTE531 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020428-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020890-20/ HPO724 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20021122-20/ HPO956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20021123-20/ HPO932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20021647-20/ HLE200 Hộp nhựa 420 ml, kích thước 235*190*35 mm (xk)
- Mã HS 39241090: A20021812-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20021814-20/ HPL949S6 Bộ sản phẩm gồm 6 hộp nhựa HPL949: 430ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20023211-20/ P-2324 Bộ 4 hộp nhựa 80ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023470-20/ HLE303S2 Bộ 2 hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023471-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023473-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20023536-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023614-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20023630-20/ HPL825SJ3RW12 Bộ 36 hộp nhựa gồm: 6*HPL807: 470ML, 6*HPL815D: 1.1L, 6*HPL825: 2.3L, 6*HSM643: 720ML, 6*HSM644: 1.2L, 6*HSM645: 2.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20024044-20/ HPL311AP301 Bộ 2 hộp nhựa gồm:1*HPL311AP: 550ML,1*HPL301AP: 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024045-20/ HPL320AP301 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL320AP: 850ML,1*HPL301AP: 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024556-20/ HTE571Q8BER Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024557-20/ HTE571Q8HPK Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024558-20/ HTE571Q8BRO Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024560-20/ HTE571Q8GBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024561-20/ HTE571Q8RED Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024562-20/ HTE571Q8LGR Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024563-20/ HTE571Q8CBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31036881-SHA-20/ HAP621Y Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A31036891-SHA-20/ HAP621B Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A31050061-20/ HPL949S8 Bộ sản phẩm gồm:4 hộp nhựa HPL949: 430ML và 4 hộp nhựa HTE500 380ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070354-20/ LLS211S2 Bộ 2 hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070355-20/ LLS213S2 Bộ 2 hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070356-20/ LLS221S2 Bộ 2 hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070357-20/ LLS222S2 Bộ 2 hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070359-20/ LLS223S2 Bộ 2 hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071502-20/ LLS211 Hộp nhựa hai chiều 150ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071525-20/ LLS213 Hộp nhựa hai chiều 330ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071526-20/ LLS221 Hộp nhựa hai chiều 360ML+360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071527-20/ LLS222 Hộp nhựa hai chiều 560ML+560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071528-20/ LLS223 Hộp nhựa hai chiều 760ML+760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071529-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32000351-20/ HPL362AP Bộ 2 hộp nhựa 5.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32000691-20/ HPL822BNCT Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32001531-20/ HPL820 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32002821-20/ P-1129 bộ 3 Hộp nhựa kích thước: 83*83*165mm (xk)
- Mã HS 39241090: A32002851-SHA-20/ CSC551 Thớt nhựa kích thước 315*290*8 (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002871-SHA-20/ CSC552 Thớt nhựa kích thước 355*265*8 mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002891-SHA-20/ CSC553 Thớt nhựa Kích thước: 370*260*8 mm((dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002911-SHA-20/ CSC554 Thớt nhựa kich thươc 355*270*8mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002931-SHA-20/ CSC555 Thớt nhựa, kích thước 370*245*8 mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32013051-PTL-20/ HAP728 Bình nhựa 900ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32015141-20/ INL201W Hộp nhựa 150ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32015361-20/ INL304W Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32018441-20/ HPL823DP Bộ hộp cơm Lock&Lock 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A32275641-20/ HPL321AP Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275711-20/ HPL361AP Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275891-20/ HPL500NCT Hộp nhựa 7L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275921-20/ HPL520S2 Bộ 02 hộp nhựa HPL520 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32276561-20/ HPL806C hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32276751-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32277271-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32277371-20/ HPL815C Hộp nhựa 550ML có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A32277551-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278181-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278491-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278671-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278681-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278721-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32279501-20/ HPL934HBO Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32279511-20/ HPL934HGO-01 Ly nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32279591-20/ HPL951NCT Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32279731-20/ HPL955NCT Hộp nhựa đựng trứng 18 lỗ Kích thước: 320*175*78MM (xk)
- Mã HS 39241090: A32280281-20/ ZZF120V Hộp nhựa 920ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32281481-SHA-20/ HAP607 Bình nhựa 3L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282321-SHA-20/ HAP621Y Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282331-PTJ-20/ HAP621B Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282341-PTJ-20/ HAP622Y Bình nhựa 1.8L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32283651-PTJ-20/ ABF708T Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32285491-PTL-20/ HAP730 Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286031-MUL-20/ HAP739 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286711-MUL-20/ HAP786B Bình nhựa 1.7L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286891-MUL-20/ HAP804B Bình nhựa 620ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286991-MUL-20/ HAP805B Bình nhựa 1.0L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32287851-20/ HSM8440T Hộp nhựa co khay 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32288521-20/ HSM944 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32288661-20/ HSM945 Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32288961-20/ HSM947 Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32289031-20/ HSM948H Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32290181-20/ HLE130GS Bộ 3 hộp nhựa 1.150 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32290501-20/ HLE6300WP hôp nhưa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292251-20/ HTE530S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292281-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292311-20/ HTE531 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292341-20/ HTE532S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292351-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292361-20/ HTE532Q6WHT BỘ sản phẩm gồm 6 hộp nhụa: 2*HTE530: 750ML, 2*HTE531: 1.0L, 2*HTE532: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292431-20/ HPL312 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292461-20/ HPL313 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292961-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293061-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293131-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293221-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293291-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32293651-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32293701-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294111-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294151-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294351-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294551-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294741-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294781-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294801-20/ HPL825S Bộ 3 hộp nhựa: 1*HPL810: 360ML, 1*HPL817: 1L, 1*HPL825: 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294871-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294961-20/ HPL827- Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295141-20/ HPL834SA Bộ 4 hộp nhựa gồm: 2*HPL807:470ML, 1*HPL817: 1L, 1*HPL834: 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295191-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295251-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295761-20/ HPL890 Hộp nhựa 16L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295801-20/ HPL896 Hộp nhựa 21L (xk)
- Mã HS 39241090: A32296331-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32297531-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32298961-20/ LBF321 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32299261-20/ LBF342 Hộp nhựa 3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32299291-20/ LBF352 Hộp nhựa 6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32301021-20/ INL202W Hộp nhựa màu trắng 280ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32301121-20/ INL203W Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301241-20/ INL301B Hộp nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32301571-20/ INL301Q8GRN Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301581-20/ INL301Q8BER Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301711-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302021-20/ INL303 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302251-20/ INL305W Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302341-20/ INL306W Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302501-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302511-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302551-20/ INL402W Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302621-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32306961-20/ LBF231 Hộp nhựa 580ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32307031-20/ LBF302 Hộp nhựa 310ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32307041-20/ LBF311AP Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32307081-20/ LBF321 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32308471-20/ P-00035 Hộp Nhựa 1.4L. (xk)
- Mã HS 39241090: A32324201-20/ HPL822RCLQ4NTL Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32324211-20/ HPL822RCLQ4RED Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32324231-20/ HPL822RCLQ4COP Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32327551-20/ LBF531Q5CLM Bộ sản phẩm gồm 5 hộp nhựa LBF531: 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32328111-20/ HPL818Q12LGR Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32328131-20/ HPL818Q12BLU Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32328211-20/ HPL823O3 Bộ 3 Hộp nhựa HPL823: 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32414739-20/ HPL813FNCT Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32414779-PTL-20/ HAP654PIK Bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414780-PTL-20/ HAP654MIT bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414781-PTL-20/ HAP654WHT Bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414826-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32414841-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32415166-20/ HPL722FQ5LGR Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415168-20/ HPL722FQ5BER Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415169-20/ HPL722FQ5GBL Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415657-20/ INL401B Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000109-20/ HPL934T &Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000111-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000242-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000282-20/ HPL954 Hộp nhựa bảo quản trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A80000288-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000289-20/ HPL931L Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000293-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000298-20/ INL301B Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000320-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000338-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000343-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000347-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000348-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000351-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000361-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000362-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000363-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000364-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000365-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000367-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000372-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000422-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000439-20/ HPL816 Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000440-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000462-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000605-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000627-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6 l (xk)
- Mã HS 39241090: A80000632-20/ HPL813L hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000636-20/ HPL812 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000642-20/ INL301 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000643-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000644-20/ INL312 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000650-20/ HPL808H hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000654-20/ HPL932D Hộp nhựa bảo quản 700 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000655-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000692-20/ HPL815MSA3 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000939-20/ HPL822R Hộp nhựa 4.0 L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000980-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000981-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001002-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001006-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001007-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001008-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001010-20/ HPL939 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001011-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001012-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001019-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001020-20/ HPL806C Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001022-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001024-20/ HPL808H Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001027-20/ HPL812H Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001028-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001029-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001030-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001031-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001032-20/ HPL823C Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001033-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001034-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001035-20/ HPL852 Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001036-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001037-20/ HPL932 Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001039-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001050-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001052-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001057-20/ HPL814T Hộp nhựa có khay 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001058-20/ HPL815M Hộp nhựa có khay 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001126-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001189-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001190-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001191-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001216-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001220-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001223-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001224-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001225-20/ HPL817C Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001226-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001228-20/ HPL855 Hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001231-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001233-20/ LLS113 Hộp nhựa 330 ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001239-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001240-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001241-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001244-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001245-20/ HFL8310S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8310 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001249-20/ HLE8100W Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 250 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001250-20/ HLE6320W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001251-20/ HLE8220W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 970ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001253-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001255-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001256-20/ HTE531 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001257-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001262-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001263-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001270-20/ HFL8310S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8310 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001271-20/ HFL8510S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8510 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001272-20/ HFL8520S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8520 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001273-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001282-20/ HSM944 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001283-20/ HFL8510S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8510 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001284-20/ HSM945 Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001285-20/ HFL8520S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8520 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001289-20/ HPL956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001295-20/ HLE9400W Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001296-20/ HLE6300W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001308-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001309-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001311-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001317-20/ HPL700 Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001320-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001333-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001334-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001335-20/ HPL827M Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001336-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001338-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001345-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001353-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001355-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001356-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001357-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001358-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001359-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001360-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001457-20/ HPL323 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001459-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001518-20/ HSM3740 Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001522-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001526-20/ HLE170OS Bộ 3 Hộp nhựa 610ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001538-20/ HPL822T Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001543-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001544-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001545-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001546-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001557-20/ LLS213 Hộp nhựa hai chiều 330ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001558-20/ LLS221 Hộp nhựa hai chiều 360ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001559-20/ LLS222 Hộp nhựa hai chiều 560ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001560-20/ LLS223 Hộp nhựa hai chiều 760ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001561-20/ P-00515 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001562-20/ NLP321 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001563-20/ HLE160OS Bộ 3 Hộp nhựa 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001572-20/ HLE130OS Bộ 3 Hộp nhựa 1150ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001865-20/ HLE9304S Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 190ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001870-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001871-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001879-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001883-20/ HLE6204S Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 270ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001886-20/ HLE6424S Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 1320ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001891-20/ HLE8204S Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 610ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001904-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001905-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001906-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001913-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001914-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001922-20/ HPL858D Hộp nhựa 3.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001923-20/ HPL934 Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001935-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002041-KR-20/ HAP817P Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002044-KR-20/ HAP813WHT Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002045-KR-20/ HAP813MIT Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002047-KR-20/ HAP814GRY Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002148-20/ HLE170GRY Hộp nhựa 610ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002149-20/ HLE120GRY Hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80002233-20/ LLS132Q15MCL Bộ 15 Hộp nhựa gồm: 3*LLS132: 1L, 3*LLS131: 640ML, 3*LLS122: 560ML, 3*LLS121: 360ML, 3*LLS111: 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002299-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002323-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002326-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002330-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002332-20/ HPL949 Hộp nhựa 430ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80002338-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002459-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002460-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002478-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002556-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002557-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002561-20/ HPL816C Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002564-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002565-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002566-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002573-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002575-20/ HPL510 Hộp nhựa 12L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80002580-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002584-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002585-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002587-20/ HPL701 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002588-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002591-20/ HSM957 Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002598-20/ HPL817SP3 Bộ 3 hộp nhựa: 1*HPL816: 800ML, 1*HPL817: 1.0L, 1*HPL817H: 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002605-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002612-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002639-20/ HPL321AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL321AP: 1.2L, 1*HSM8420AP: 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002640-20/ HPL342AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL342AP: 1.3L,1*HSM8420AP:260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002641-20/ HPL361AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL361A: 3.4L, 1*HSM8420AP: 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002643-20/ HPL807SP3 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 1*HPL806: 350ML, 2*HPL807: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002707-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002726-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002727-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002735-20/ HPL806RCL Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002743-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002748-20/ HLE303S2 Bộ 2 hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002751-20/ HLE314S2 Bộ 2 hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002754-20/ HPL807RCL Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002772-20/ HPL823RCL Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002788-20/ HPL856CI Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 2*HPL856: 1.2L, 1*HPL856C: 1.2L, 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80002795-20/ HPL856CD Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 2*HPL856: 1.2L, 1*HPL856C: 1.2L, 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80002841-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002867-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002903-20/ HLE120OS Bộ 3 Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002969-20/ HSM8100 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002997-20/ HSM3640 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003046-20/ HPL826C Hộp nhựa có vách ngăn 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003048-SHA-20/ HPL955 Khay nhựa đựng trứng 18 lỗ dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003049-20/ HPL970 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003157-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003218-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003219-20/ HPL816C Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003220-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003708-SHA-20/ HAP817PIK Bình nhựa 1.4L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003709-SH-20/ HAP817MIT Bình nhựa 1.4L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003899-20/ PL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003978-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004191-20/ INL403W Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004381-20/ HPL809BS Bộ 7 Hộp nhựa: 2 HPL806 350ML, 2 HPL807 470ML, 2 HPL808 850ML, 1 HPL809 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004460-20/ HPL700 Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004464-20/ HLE317 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004704-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004706-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004718-PTL-20/ ABF630CG Bình nhựa 360ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004747-20/ LEP232 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004748-20/ LEP511 Hộp nhựa 240ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004749-20/ LEP531 Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004777-20/ P-00513NT Bộ 3 hộp nhựa LEZ111: 230ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004836-20/ P-00515NT Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004839-20/ P-00517BR Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004887-20/ HPL530G Hộp nhựa đựng gạo 10L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80004888-20/ HPL530G hộp nhựa 10L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80004901-20/ HPL885 hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004903-20/ HPL893 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004905-20/ HPL973A hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004928-PTL-20/ HAP609Y Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004929-PTL-20/ HAP609B Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004955-PTL-20/ ABF623B Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004958-PTL-20/ ABF624P Bình nhựa 530ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004959-PTL-20/ ABF625B Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004960-PTL-20/ ABF625G Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005055-PTL-20/ HAP794 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005067-PTL-20/ HAP815B Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005068-PTL-20/ HAP815W bình nhựa 350ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005069-PTL-20/ HAP816B Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005070-PTL-20/ HAP816W Bình nhựa 500 ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005076-20/ HPL931HS902 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL817: 1L, 1*HPL931H: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005079-20/ HPL934T: Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005080-PTL-20/ HPL938 Bình nhựa 600ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005101-20/ HLE7504S Bộ 2 hộp nhựa 965ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005115-20/ HTE531S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005194-20/ SLP112 Hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005484-PTL-20/ HP128S2 Bộ sản phẩm gồm 1 cái nĩa và 1 cái muỗng (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005538-20/ HPL817R03 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 1*HPL817: 1L, 2*HPL806: 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005540-20/ HPL827V7 Bộ 7 hộp nhựa gồm: 3*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 1*HPL826: 2.6L, 1*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005542-20/ HPL855GSS Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL806: 350ML, 1*HPL854: 600ML, 1*HPL855: 860ML, 1*HPL806C: 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005560-20/ HPL754CDS Bộ Hộp nhựa:2*HPL752 350ML, 1*HPL754 350ML, 1* muỗng, 1 dĩa (xk)
- Mã HS 39241090: A80005561-20/ HPL754CIS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 2*HPL752 350ML, 1*HPL754 350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80005704-PTL-20/ ABF708 Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005705-PTL-20/ ABF708T Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005706-PTL-20/ ABF710 Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005732-20/ HPL500 Hộp nhựa 7L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80005733-PTL-20/ HPL510 Bộ gồm thùng nhựa 12L và 1 ca nhựa dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005743-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005744-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005746-20/ HPL806C Hộp nhựa có vách ngăn 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005747-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005748-20/ HPL808H Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005749-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005755-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005756-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005757-20/ HPL812H Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005764-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005765-20/ HPL814C Hộp nhựa có vách ngăn 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005766-20/ HPL815SG5 Bộ 5 hộp nhựa: 1*HPL806: 350ML, 1*HPL807: 470ML, 1*HPL815: 550ML, 1*HPL815M: 850ML, 1*HPL815D: 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005767-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005768-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005770-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005771-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80005773-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005774-20/ HPL817C Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005775-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005776-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005777-20/ HPL818CS7 Bộ hộp nhựa gồm: 2 x HPL806 350ML, 2 x HPL807 470ML, 1 x HPL816 800ML, 1 x HPL817 1.0L, 1 x HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005780-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005783-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005784-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005785-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005786-20/ HPL823C Hộp nhựa có vách ngăn 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005787-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005788-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005789-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005791-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005793-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005794-20/ HPL827M Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005795-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005796-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005797-20/ HPL833 hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005798-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005799-20/ HPL834C Hộp nhựa có vách ngăn 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005802-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005806-20/ HPL846 hộp nhựa có khay 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005807-20/ HPL847 Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005808-20/ HPL847C Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005810-20/ HPL848C hộp nhựa có vách ngăn 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005813-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005814-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005816-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005818-20/ HPL858 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005819-20/ HPL858D Hộp nhựa 3.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005820-20/ HPL858C Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005821-20/ HPL880A Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005822-20/ HPL880 Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005823-20/ HPL881 hộp nhựa 4.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005824-20/ HPL882 Hộp nhựa 8.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005825-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005826-20/ HPL883A Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005827-20/ HPL884 Hộp nhựa 8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005828-20/ HPL886 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005829-PTL-20/ HPL889 Thùng nhựa 12L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005836-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005837-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005838-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005844-20/ HPL934C Hộp nhựa có vách ngăn 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005847-20/ HPL936 Hộp nhựa 490ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005848-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005853-20/ HPL970 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005855-20/ HPL971 Hộp nhựa có vách ngăn 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005858-20/ HPL980CLQ5 Bộ 5 hộp nhựa gồm: 1*HPL976 180ML, 1*HPL977 430ML, 1*HPL978 820ML, 1*HPL979 1.3L, 1*HPL980 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005873-PTL-20/ ABF624G Bình nhựa 530ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005878-PTL-20/ ABF632 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005886-PTL-20/ ABF710T Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005887-PTL-20/ ABF712 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005890-PTL-20/ ABF721 Bình nhựa 500ml dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005892-PTL-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005900-PTL-20/ HAP728 Bình nhựa 900ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005903-PTL-20/ HPL733 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005904-PTL-20/ HPL735 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005907-PTL-20/ HAP739 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005908-PTL-20/ HAP770 Bình nhựa 2.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005912-PTL-20/ HAP792 bình nhựa 2.2L (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005913-PTL-20/ HAP810 Bình nhựa 1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005914-PTL-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005920-20/ HPL934H Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005939-20/ HSM957 Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005950-20/ HLE8104S Bộ 3 hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005953-20/ HLE9404S Bộ 3 hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005964-20/ HTE530S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005965-20/ HTE532S3 Bộ gồm 3 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005970-20/ INL202W Hộp nhựa 280ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005972-20/ INL203W Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005974-20/ INL301S1 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 2* INL301: 500ml; 1* INL302: 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005975-20/ INL301S2 Bộ 4 hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005976-20/ INL301S3 Bộ 4 hộp nhựa gồm: 2*INL301: 500ml, 2*INL302: 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005979-20/ INL302W Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005982-20/ INL304W Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005990-20/ INL402W Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005999-20/ LBF231 hộp nhựa 580ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006000-20/ LBF251 Hộp nhựa 930ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006013-20/ LBF532 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006025-20/ LBF684 Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006061-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006062-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006063-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006064-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006065-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006066-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006067-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006068-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006069-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006070-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006091-20/ HPL752DR Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006099-20/ HPL817DG Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm:1*HPL816: 800ML, 1*HPL816: 800ML, 1*HPL817:1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006101-20/ HPL823DG Bộ hộp cơm Lock&Lock: 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A80006102-20/ HPL823DP Bộ hộp cơm Lock&Lock 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A80006108-20/ HPL818SHP Bộ 6 hộp nhựa gồm:1*HPL809: 1.3L,1*HPL817: 1.0L,1*HPL818: 1.9L,1*HPL852: 430ML,1*HPL854: 600ML,1*HPL855: 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006110-20/ HPL752CDS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006111-20/ HPL752CIS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006113-20/ HPL762CIS Bộ Hộp nhựa: 1*HPL762 510ML, 1*HPL726C 510ML, 1* muỗng nhựa, 1 dĩa nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80006114-20/ HPT806AS Bộ 4 hộp nhựa gồm: 1*HPL806-350ML, 1*HPL807-470ML, 1*HPL808-850ML, 1*HPL809: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006116-20/ HPL886A Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006124-20/ LEP211 Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006125-20/ LEP231 Hộp nhựa 560ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80006128-20/ LEP531 Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006129-20/ LEP532 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006130-20/ LEP551 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006209-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006210-20/ LEP231 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006224-20/ LEP532 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006225-20/ LEP551 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006226-20/ LEP552 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006227-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006228-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006229-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006230-20/ HPL817C Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006232-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80006233-20/ HPL826M Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006235-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006242-20/ HPL934 Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006269-20/ HPL933BT Hộp Nhựa 1.4l (xk)
- Mã HS 39241090: A80006373-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006548-JWP-20/ HPL735JMN Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80006653-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006700-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006701-20/ HPL859D Hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006716-20/ HPL980CLV5 Bộ 5 hộp nhựa gồm: 1*HPL976: 180ML, 1*HPL977:430ML, 1*HPL978: 820ML, 1*HPL979: 1.3L, 1*HPL980: 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006721-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006726-20/ HPL817CT Hộp nhựa 1L có vách ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A80006736-20/ HSM8440EM Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006737-20/ HSM941EM hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006738-20/ HSM942EM hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006742-20/ HPL820 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006755-20/ HLE9400WP Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006756-20/ HPL301EM Hộp nhựa 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006757-20/ HPL311EM Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006758-20/ HPL321EM Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006759-20/ HPL341EM Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006760-20/ HSM943EM hộp nhựa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006761-20/ HSM944EM hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006779-20/ HPL361EM Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006780-20/ HSM8420EM Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006781-20/ HSM8430EM Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006784-20/ HLE6800WP Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006791-20/ HLE9400WG Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007231-20/ HPL885Q2LGR Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007247-20/ HPL822RCLQ4COBA Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007279-20/ HPL885Q2BER Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007302-20/ HPL885Q2HPK Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007303-20/ HPL885Q2GBL Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007386-20/ LBF531MQ4YRE Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007396-20/ LBF531MQ4LGR Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007400-20/ LBF531MQ4JGR Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007401-20/ LBF531MQ4HPK Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007412-20/ LBF531MQ4SBL Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007413-20/ LBF531MQ4CRE Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007414-20/ LBF531MQ4LBLBộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007415-20/ LBF531MQ4LPK Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008242-20/ HPL700P Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008330-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008331-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008386-20/ HPL813JMN Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008387-20/ HPL951JMN Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008397-20/ HPL827HQ10LGR bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008415-20/ HPL827HQ10CRE bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008416-20/ HPL827HQ10BGR bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008417-20/ HPL827HQ10HPK bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008418-20/ HPL827HQ10SBL bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008419-20/ HPL827HQ10LBL bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008421-20/ HPL827HQ10ROS bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008608-API-20/ HPL735 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80008688-20/ HPL855 hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008785-20/ HPL829SF07 Bộ 7 hộp nhựa: 2*HPL806:350ML, 2*HPL816:800ML, HPL829:3.9L, HPL931:100ML, HPL934:140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008808-20/ HPL823RCL hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008953-20/ HPP703S7 Bộ sản phẩm nhựa gồm: 01 Hộp nhựa HPP703 (Cap,Body 600ml); 07 Ly nhựa HPP702 (200ml) (xk)
- Mã HS 39241090: A80009122-20/ HPL311Q12B Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009123-20/ HPL311Q12R Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009124-20/ HPL311Q12G Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009132-20/ HPL822RCLQ4OPA Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009267-20/ HPL931D Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009280-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009283-20/ HPL713F Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009284-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009339-20/ HPL842 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009340-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009342-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009343-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- - Mã HS 39241090: A80009352-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009353-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009356-20/ HPL714F Hộp nhựa 4.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009357-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009361-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009372-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009373-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009375-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009376-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009378-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009384-20/ LBF402 Hộp nhựa 450ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009443-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009454-20/ LMW101 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009456-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009578-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009579-20/ HPL954 Hộp nhựa đựng trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A80009598-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009600-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009601-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009605-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009606-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009608-20/ HPL813F hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009609-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009610-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009611-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009612-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009618-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009683-20/ HPL827S002 bộ 8 hộp nhựa gồm:2*HPL811: 600ML,1*HPL812: 1L,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1L,1*HPL818: 1.9L,1*HPL827: 4.5L,1*HPL931H: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009690-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009691-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009708-20/ LEP211 Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009713-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009718-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009719-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009720-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009722-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009723-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009724-20/ HPL815C hộp nhựa có vách ngăn 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009725-20/ HPL816C Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009984-20/ LBF531CBMQ Bộ 5 hộp nhựa LBF531:760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010121-20/ HPL808S2U Bộ 2 hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010134-20/ HPL819U hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010135-20/ HPL822BU hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010136-20/ HPL822RU hộp nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010138-20/ HPL700U hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010142-20/ HPL980CLQ5U Bộ 5 hộp nhựa HPL976: 180ML, HPL977: 410ML, HPL978: 750ML, HPL979: 1.2L, HPL980: 2.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010143-20/ HPL510U hộp nhựa 12L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010144-20/ HPL849U hộp nhựa có vách ngăn 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010145-20/ HPL951U hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010146-20/ HPL809U hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010147-20/ HPL818U hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010191-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010223-20/ HPL321 Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010259-20/ HPL756S3_GRN Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010260-20/ HPL756S3_BLU Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010261-20/ HPL756S3_GRY Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010263-20/ HPL815S4_BLU Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010264-20/ HPL815S4_GRY Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010265-20/ HPL816CS2_GRN Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010266-20/ HPL816CS2_BLU Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010267-20/ HPL816CS2_GRY Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010269-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010274-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010275-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010287-20/ HPL815S4_GRN Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010290-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010301-20/ HPL816S2_BLU Bộ sản phẩm gồm 1 hộp nhựa HPL816BLU 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010304-20/ HPL816S2_MIT Bộ sản phẩm gồm 1 hộp nhựa HPL816MIT 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010321-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010332-20/ HPL833 Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010347-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010358-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010373-20/ HPL886 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010380-20/ HPL816S2_BLUE Bộ sản phẩm nhựa gồm 1 hộp nhựa HPL816 800ML,1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010381-20/ HPL816S2_IVY Bộ sản phẩm nhựa gồm 1 hộp nhựa HPL816 800ML,1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010514-20/ HPL811RCL Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010515-20/ HPL815DRCL Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010516-20/ HPL817RCL Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010519-20/ HPL815RCL Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010522-20/ HPL806RCL Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010578-20/ P-1737 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010590-20/ P-1736 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010681-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010780-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-RED (xk)
- Mã HS 39241090: A80010781-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-BLUE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010786-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010816-20/ HPL817CT Hộp nhựa 1L có vách ngăn và muỗng (xk)
- Mã HS 39241090: A80010821-20/ HPL818SP2-02 Bộ 2 hộp nhựa HPL818 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010842-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-PURPLE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010843-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-TEAL (xk)
- Mã HS 39241090: A80010844-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-GREEN (xk)
- Mã HS 39241090: A80011124-20/ HPL949S4 Bộ sản phẩm gồm 4 Hộp nhựa HPL949: 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011125-20/ HPL949S8 Bộ sản phẩm gồm 4 Hộp nhựa HPL949: 430ml và 4 hộp nhựa HTE500: 380ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011159-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011160-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011161-20/ HPL847 Hộp nhựa 1.6 L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011166-20/ HPL933BT Hộp Nhựa 1.4l (xk)
- Mã HS 39241090: A80011167-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011168-20/ HPL932DT Hộp nhựa có khay 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011169-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011170-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011171-20/ HPL846 Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011173-20/ HPL934C Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011174-20/ HSM945EM Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011175-20/ HSM942EM Hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011176-20/ HPL321EM Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011177-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ROSE GOLD (xk)
- Mã HS 39241090: A80011178-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-SPEARMINT (xk)
- Mã HS 39241090: A80011182-20/ HPL848 Hộp nhựa có khay 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011184-20/ HPL311EM Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011185-20/ HPL973 Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011186-20/ HPL973A Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011187-20/ HPL301EM Hộp nhựa 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011188-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011189-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-RED (xk)
- Mã HS 39241090: A80011190-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-CLEAR (xk)
- Mã HS 39241090: A80011191-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-COPPER (xk)
- Mã HS 39241090: A80011192-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-OPAL (xk)
- Mã HS 39241090: A80011193-20/ HPL758S3CR Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011194-20/ HPL758S3CG Bộ hộp nhựa gồm: 1 hộp HPL756: 470ML, 1 hộp HPL758: 470ML,1 Bình HAP704: 300ML,1 Túi đựng (xk)
- Mã HS 39241090: A80011195-20/ HPL816CS2 Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa HPL816C-800ML, 1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011196-20/ HPL758S3CB Bộ hộp nhựa gồm: 1 hộp HPL756: 470ML, 1 hộp HPL758: 470ML,1 Bình HAP704: 300ML,1 Túi đựng (xk)
- Mã HS 39241090: A80011197-20/ HPL816CS2 Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa HPL816C-800ML, 1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011202-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-GRAPHITE (xk)
- Mã HS 39241090: A80011203-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-BLUE RASPBERRY (xk)
- Mã HS 39241090: A80011204-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ULTRA VIOLET (xk)
- Mã HS 39241090: A80011205-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ISLAND GREEN (xk)
- Mã HS 39241090: A80011206-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011208-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011209-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011289-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011304-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011305-20/ HPL880 Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011359-20/ HPL310EM Hộp nhựa 370ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011360-20/ HSM946EM Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011361-20/ HPL320EM Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011374-20/ HSM8450PSJ12R Bộ 36 hộp nhựa mix màu gồm: 12*HSM8430: 520ML, 12*HSM8440: 950ML, 12*HSM8450: 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011385-20/ LMW101 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011400-20/ LMW103 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011413-20/ LMW105 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011415-20/ LMW107 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011460-20/ INL203B Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011461-20/ HPL809BS Bộ 7 hộp nhựa gồm: 2*HPL806: 350ML, 2*HPL807; 470ML, 2*HPL808: 850ML, 1*HPL809: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011492-20/ HPL953 Hộp nhựa đựng trứng kích thước 279*131*70MM (xk)
- Mã HS 39241090: A80011523-20/ INL313 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011535-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011536-20/ HPL823O3 Bộ 3 Hộp nhựa HPL823: 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011547-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011554-20/ HPL726FP Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011575-20/ INL301Q8SBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011636-20/ HLE8220 Hộp nhựa 970ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011654-20/ HPL827 Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011892-20/ HSM957H Hộp Nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: ABF645RED- Bình nước nhựa One Touch 550ml, hiệu Lock&Lock- Màu đỏ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ABF664BLU- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock Eco Bottle 750ml- Màu xanh dương, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ABF664GRY- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock Eco Bottle 750ml- Màu xám, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ABF664PIK- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock Eco Bottle 750ml- Màu hồng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ABF950PIK- Bình nước nhựa Tritan LOCK & LOCK 950ml- Màu hồng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: AFFEX1010/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AFFEX2000/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: ẤM ĐIỆN (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-101/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-101),20PP Teaspoon, Soupspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13.Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-102/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-102),20PP Teaspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13. Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-105/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-105),01PP Teaspoon, Soupspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13.Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-106/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-106),01PS Teaspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13. Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AP10AB Sen 14 Bộ chò cúng 10 (36 Sets), bằng nhựa, Không hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AP6AB Sen 14 Bộ chò cúng 6 (36 Sets), bằng nhựa, Không hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10002708/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 ống mút + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10003733/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10003777/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10004759/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B-1708FR/ Hộp nhựa B-1708 FR (PLASTIC KEEPER B-1708 FR) (xk)
- Mã HS 39241090: B-1718FR/ Hộp nhựa B-1718 FR (PLASTIC KEEPER B-1718 FR) (xk)
- Mã HS 39241090: B-1778FR/ Hộp nhựa (PLASTIC KEEPER) B-1778 FR (xk)
- Mã HS 39241090: B-1834TB/ Hộp nhựa B-1834 TB (PLASTIC KEEPER B-1834 TB) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2270 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2270 KN (250 ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2271 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2271 KN (500 ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2272 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2272 KN (750 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2273 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2273 KN (1200 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 KN (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 OH (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 TON/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 TON (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2275 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2275 KN (1000 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2275 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2275 OH (1000 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2276 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2276 KN (1500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2276 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2276 OH (1500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-306N/LV/ Hộp nhựa B-306N (700ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B3092/ Phễu đựng dầu của máy hút dầu nhà bếp bằng plastic(10cm*15cm) (xk)
- Mã HS 39241090: B-314/ Hộp nhựa B-314N (1600ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-321 N/LV/ Hộp nhựa B-321 N (3200ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-338/ Hộp nhựa B-338N (1500ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải chà sàn, nhựa PP- TL709 (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải chà toilet tròn, nhựa PP- TL807 (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải kiểu thái, nhựa PP- HM- 15095 (xk)
- Mã HS 39241090: BÀN CHẢI VỆ SINH CHAI LỌ (ECO BOTTLE BRUSH SPA BLUE),90 CÁI/CARTON, CHIỀU DÀI 30 CM, NHỰA PP, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bàn Loại 1, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 30 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn nạo rau, củ quả kèm bát đựng bằng nhựa, kích thước 14,8x12,8x6cm, mã hàng 4955959146803, hãng sx Echo Metal Co., Ltd., không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bao tay nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn bằng nhựa, kích thước 11x14x4,5cm, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, mã hàng 4982494323536, hàng mới 100%, thương hiệu không (nk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn chia ngăn cho bé bằng nhựa, kích thước 12*14*4cm, mã hàng 4905596112716, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn cho trẻ em, bằng nhựa, loại nhỏ, dung tích: 200ml, hiệu Richell, mã: 21001, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn cơm bằng nhựa dùng cho công nhân trong nhà xưởng. BOWL(SOUP) nhà sản xuất: Intops Gumi (nk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn dặm chống trượt có thìa cho bé, hiệu Mina, mã MN8805. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn dặm silicon set 2 cái cho bé Marcus & Marcus (MNM Silicone Bowl- Lola/ Ollie), Mã MNMKD05-GE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát bằng nhựa (bát nhỏ đựng nước chấm); nhiều hình dạng; kích thước (8-10)cm x (8-10)cm +/-10%; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bát bằng nhựa,có nắp bằng nhựa, kích thước (phi 12 x 5)cm +- 2cm, hiệu Disney,S. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát bằng nhựa; nhiều hình dạng; kích thước (15-19)cm x (15-19)cm +/-10%; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bát canh nhựa PC. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bát đựng thực phẩm bằng nhựa ABS kích thước 135x71mm nhà sản xuất FUKUI CRAFT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát loe bằng phíp nhựa, đường kính 12cm (xk)
- Mã HS 39241090: Bát nhựa PP hiệu KOMAX, phi 135mm, cao 49mm, (10 chiếc/bịch), mã 40412, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bát nhựa, chất liệu: PP, kích thước: 15.3x17.2x5.8cm, NSX: NAKAYA, hiệu Nakaya. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát phở-bằng nhựa(Tô A6107 Nga A5) (xk)
- Mã HS 39241090: Bát Salad bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 12.3x14.4x3.3h; 12.2x14x4.1h; D16.1x5.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bát vuông mầu A5 bằng nhựa,không hoa văn(Chén A6306 NGAA5) (xk)
- Mã HS 39241090: Bát, đĩa đựng Salad bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 12.3x14.4x3.3h, 12.2x14x4.1h, D16.1x5.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình (lọ) nhựa dùng để đựng nước. Dung tích: 1 Lít- 1.5 Lít. NSX: Guangdong Yinrun Industrial CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đá 2L kiểu, nhựa PP- No:0801 (xk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng gia vị bằng nhựa Polypropylen, kích thước đường kính 61xH203mm nhà sản xuất IWASAKI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC (xk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước 2L bằng nhựa, mã hàng 4549308504910, hãng sx OSK Coporation, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC 2L- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước bằng nhựa dung tích 1L, mã hàng 4955959306009, hãng sx Nakaya Plastic Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước cao cấp 2,9L bằng nhựa, kích thước 22.5x11x29.5cm, mã hàng 4976790552325, mã hàng 4976790576963, hãng sx OSK corporation, nhãn hiệu OSK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước không có tay cầm, bằng nhựa, dung tích 1L; Nhà sản xuất Nakaya Kagaku Sangyo, 120 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC NHỰA MÀU TÍM- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước rửa tay bằng nhựa PC, 5L, hiệu Athena, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng nước, hoa quả, trà, NSX Nakaya, dung tích 1L, mới 100%.12 chiếc/thùng (nk)
- Mã HS 39241090: Bình đựng xà phòng bằng nhựa, dung tích 350ML,không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình giữ nhiệt 2lít nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bình Giữ Nhiệt Ngăn 4030 nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40*60*25cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH H2O 700ML, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 24 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bình lọc nước có thể gấp lại (750ml), không giữ nhiệt, chất liệu bằng silicon dẻo, bộ lọc bằng carbon và màng lọc sợi rỗng. PAANY! Water Filter (DN cam kết dùng để tặng cho nhân viên trong công ty) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa 185x205x700MM(SCC-OATMEAL DISPENSER)/ Code: SCC-1019S1034/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa 2.5L (SCC-JUICE PICHER/ CORNMEAL PICHER, S/S+ACRYLIC)/ Code: SCC-1019S1056/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa đựng bia Tiger 3L- PLASTIC TIGER SHUTTLE DISPENSER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa dùng để đựng nước, dung tích (1100-1500)ml +/-10%. Hiệu: Toumtou. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa dùng để rót rượu bia hình cây xăng có vòi châm, dung tích 1000ml (+/-10%, kích thước (50x15)cm+/-10%, nặng 850-900g/1 cái. Ký hiệu: A TY. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa đựng nước 1.2L-013440 (SERIA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa Pearl Metal 550ml-537260 (PEARL METAL, nhựa, đựng nước, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa PET hiệu KOMAX đựng nước sốt, mã 50408, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa rỗng dùng để đựng nước, dung tích: (260-1000)ml, nhà sx: Yongkang Yanzhe Industry and Trade Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nhựa, dung tích (1.7-2)ml, NSX: Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Quảng Đông. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC (CUTE2GO-CARROT JUICE),48 CÁI/CARTON, DUNG TÍCH 330 ML, NHỰA PC, PP, SILICONE MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC (LOHAS FLASK- FIRE),12 CÁI/CARTON, DUNG TÍCH 750 ML, NHỰA PC, PP, SILICONE MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC 460ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6289276-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC 800ML SISTEMA; Mã hàng: 6206767-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC DRINK IT UP BOTTLE-Chất liệu: 70% Tritan, 20% PP, 5% PS, 5% Silicone-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 143780. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước gắn xe đạp bằng nhựa, hiệu Camelbak- CHUTE MAG 14OZ, CURIOUS SEA LIONS KIDS 400ML, 1OZ29.57ML 2288401040, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH NƯỚC NẮP VẶN KHÔNG BPA SISTEMA 330ML; Mã hàng: 6289292-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa 500ml, hiệu: Tupperware (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa hiệu: Tupperware, mã: 11119023, dung tích: 1 lít (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa Lion Star 2L PORTA D-24 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa Micron ware 1.2L-5229 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa PC có nắp bằng nhựa PP- WATER BOTTLE WITH STRAW, kích thước 480ml, code 6947684513355 (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa PET rỗng hiệu KOMAX, (Aqua), 1,3L, mã 20324, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa PP rỗng hiệu KOMAX, (Biotank), 1,1L, mã 20541, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước nhựa Tritan mã P8BOT002G,Hiệu: TOKYOHOME: Chất liệu,Body100% TritanLid90% PP,10% Silicone,kt:7.5 cm x 7.5 cm x 24cm x 650ml,Mới 100%,màu;hồng/trắng/xanh (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước trái cây- Kool 5L Juice Dispenser, dung tích: 5L, item code: AJD-03.5000, hiệu: Athena, dùng để chứa đựng thực phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình nước vòi hút Hello Kitty, dung tích 200ml bằng nhựa, dung tích 200ml, mã hàng 4970825089510, hãng sx OSK Cooporation., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình ống hút cho trẻ em, bằng nhựa, dung tích: 200ml, màu hồng, hiệu Richell, mã: 22014, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình ống hút PPSU cho trẻ em, bằng nhựa, dung tích: 260ml, màu xanh lơ, hiệu Richell, mã: 99128, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình phun sương bằng nhựa Polypropylene, kích thước đường kính 90xH20mm nhà sản xuất IWASAKI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa cổ thường cho bé bằng nhựa PPSU, dung tích: 240ml (kt:22x5x5cm), nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5832, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa ConCung Good Easy Start nhựa PP cổ rộng (250ml, Xanh dương)- 144 cái/thùng- Concung Good Easy Start Baby Bottle W/N 8oz-Blue-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA EM BÉ (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỬA HAI QUAI 8OZ DUNG TÍCH 240ML MÃ:HB 10208MWWB,HIỆU PRINCY BẰNG NHỰA. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỬA HAI QUAI, 6OZ DUNG TÍCH 180ML MÃ HB 10206MWB,HIỆU PRINCY BẰNG NHỰA. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa nhựa hiệu Pigeon, dung tích 160ml, 1 hộp 8 bình. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa Olababy 120ml (Cam)-12 cái/thùng-Gentle Bottle- Coral 4oz. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa Olababy 240ml (Cam)-12 cái/thùng-Gentle Bottle- Coral 8oz. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA SILICONE 150ml- GB150 (BLUE color). Hiệu Gluck. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA SILICONE 240ml- GB240 (BLUE color). Hiệu Gluck. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình sữa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống cho bé 330ml-032162 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống có ống hút 360 độ cho bé Piyo Piyo 250ml (6M+)- PY830507 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống có tay cầm Piyo Piyo 250ml (8M+)- PY830312 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống ConCung Good nhựa PP ống hút silicone hai tay cầm (250ml, Xanh dương)- 144 cái/thùng- Concung Good Baby Tranning Cup with handle- Blue-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống nước, hiệu Philips Avent, dung tích 5oz (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống Piyo Piyo 250ml (8M+)- PY830087 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình tập uống Richell, màu xanh,20 cái/thùng(UNK), dung tích 150 ml, nhà sản xuất: Richell(Shanghai) Co.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình uống nước cho bé bằng nhựa PP, (kt: 20x5x5 cm), dung tích: 500ml, nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5459, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình uống nước có ống hút Tritan 2-Stage cho bé Marcus & Marcus (MNM 2-Stage Tritan Straw Bottle- Blue), Mã MNMBB30-BL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bình uống nước ống hút có tay cầm cho bé bằng nhựa PP, dung tích: 200ml, nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5452A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BKCUTK-WR/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BKCUTX-WR/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ 10 đũa nhựa. Mã hàng: QOR-MS-107.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ 2 BÌNH SỮA CỔ RỘNG CHỐNG SẶC-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: MG524 (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 2 hộp nhựa đựng thực phẩm 600ml, kích thước 11.3x16.3x5.1cm, mã hàng 4973403021647 hãng sản xuất Sanada Seiko Co.Ltd, nhãn hiệu Sanada Seiko, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 2 muỗng ăn dặm đầu mềm cho bé Piyo Piyo (hai màu) (4M+)- PY630090 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 2 muỗng ăn dặm silicone an toàn cho bé Piyo Piyo (4M+)- PY630096, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ 3 BÌNH SỮA CỔ THƯỜNG MC-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: MG522 (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 bình trữ sữa Piyo Piyo nhựa PP- PY830524, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp khuôn tạo hình trứng, cơm bằng nhựa, kích thước 1 khuôn 5.9 x 4.8 x 3.5cm), mã hàng 4904705157518, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp nhựa bằng nhựa, dung tích 90ml/ hộp, mã hàng 4905596181033, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp nhựa đựng thực phẩm 380ml loại vuông, dung tích 380ml, mã hàng 4955959129226, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, nhãn hiệu Nakaya, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp nhựa PP rỗng đựng thực phẩm, hình chữ nhật, hiệu KOMAX (Komax BB Look), 1,3L, mã 75218, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp nhựa tròn dung tích180ml bằng nhựa đựng thức ăn dặm cho trẻ con, kích thước 8.5x4.8cm, mã hàng 4955995114215, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, nhãn hiệu Nakaya, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 hộp nhựa vuông dung tích 200ml bằng nhựa, đựng thức ăn dặm cho trẻ con, mã hàng 4955995114116, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, nhãn hiệu Nakaya, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 3 ly pinkfong từ plastic.Hiệu Pinkfong.30 bộ/thùng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 30 ống hút bằng nhựa, chiều dài 15cm, mã hàng 4976793014671, hãng sản xuất Senshu Co.Ltd, thương hiệu không, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 4 hộp khuôn tạo hình trứng, cơm bằng nhựa, kích thước 1 khuôn3.6 x 6.8 x 5.4cm), mã hàng 4904705164738, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 4 hộp nhựa đựng thực phẩm hình chữ nhật 100ml, mã hàng 4955959120216, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, nhãn hiệu Nakaya, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 4 kẹp miệng túi bằng nhựa, chiều dài 11,6cm, mã hàng 4905596621560, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 4 thìa nhựa màu sắc kèm hộp bằng nhựa, kích thước 16.1x 4.7x3.5cm, mã hàng 4905596134749, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 4 thớt dẻo bằng nhựa, kích thước 19x29x0.1cm, mã hàng 4905596007906, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 6 ống hút silicon kèm cọ rửa Marcus & Marcus (MNM Silicone Straws & Brush Set), Mã MNMKD34. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ 8 hộp khuôn tạo hình trứng, cơm bằng nhựa, kích thước 1 khuôn 2x3x3cm), mã hàng 4904705157419, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ ăn dặm khởi đầu cho trẻ, bằng nhựa, 8 món/ bộ, hiệu Richell, mã: 21181, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ bát ăn cho trẻ em (có kèm thìa), bằng plastic D152, hiệu BASILIC, nhà sx:BASILIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ bát và thìa nghiền thức ăn silicon cho bé Marcus & Marcus (MNM Masher Spoon & Bowl Set- Blue), Mã MNMBB29-BL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ BÌNH SỮA-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: NC053 (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chậu rổ, chất liệu: Polypropylene, kích thước: rổ 18cm, chậu 19cm, NSX: KOKUBO, hiệu Kokubo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chậu và rổ nhựa mini 1,1L, kích thước 18x19.5x8.6cm, mã hàng 4973430020268, hãng sx Sanada Seiko Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chế biến đồ ăn dặm cho trẻ em (7 chi tiết gồm: bát ăn, chày, cối, rây lọc, bàn mài, dụng cụ vắt trái cây, thìa,), bằng plastic D122, hiệu BASILIC,nhà sx:BASILIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chế biến thức ăn cho bé bằng nhựa PP, nhựa ABS, nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU5307, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chén ăn + thìa cho bé bằng nhựa PP (kt: 20x10x5 CM), nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU5395, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ CHÉN BÁT (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ chén muỗng ăn bột cho bé Piyo Piyo- PY830080Y bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ chia thức ăn, bằng nhựa, dung tích: 100ml, 8c/ bộ, hiệu Richell, mã: 98107, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bô Đại Màu K.nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: BỘ DAO NĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ dao thìa dĩa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đầu bắt bông kem-148025 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn bằng nhựa PP (Muỗng nhựa) MCFLURRY SPOON (1 thùng 1000 cái, 1 thùng 3.9 kgs). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn bằng nhựa- Set Plastic tableware (Dĩa nhựa (yakumizarakurotensyu)), (size 82x10cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn bằng nhựa. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn nhựa- ECONOMY CLASS DISPOSABLE CUTLERY PACK 5 IN 1. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn tự chọn có bát, chất liệu bằng hợp kim sắt, bát bằng nhựa, kích thước 60x30cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ chế biến ăn dặm, bằng nhựa/gỗ/inox, 8 món/ bộ, hiệu Richell, mã: 53371, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ dùng ăn dặm Baby Marcus & Marcus (MNM Baby Feeding Gift Set- Lola), Mã MNMLS06-GF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ dùng ăn dặm Toddler Marcus & Marcus (MNM Toddler Mealtime Set- Lola), Mã MNMLS07-GF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ ĐỒ DÙNG ĂN UỐNG SISTEMA15.5X5.5X2.7CM KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206692-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đũa bằng nhựa acrylic dài 24cm. Hiệu MFA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ đựng cơm và thực phẩm nhựa PP hiệu KOMAX, gồm:Hộp chữ nhật 450ml,Hộp chữ nhật 450ml có khay, túi giữ nhiệt, bộ thìa đũa nhựa PP, mã 41117, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ dụng cụ nhà bếp bằng nhựa (6c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đựng thực phẩm bằng nhựa (hộp đựng thức ăn) 3cái/bộ, size: (12-16 x 18-24 x 10-14)cm. Hiệu chlish, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ gia vị nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ hộp bằng nhựa dùng đựng thực phẩm, kích thước (5-10x10-15)cm+/-10%, 3 cái/1 bộ, nặng 350g/1 bộ. Ký hiệu: A TY. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, 6 cái/hộp mã 5028420810813. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ hộp nhựa Micron Ware đựng thực phẩm Chef box 2 món- 6076/2(Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ khay cuốn bánh tráng bằng nhựa (1 bộ gồm: 10 cái khay và 1 cái đế), mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ khay rổ úp chén đĩa-536645 (PEARL METAL, nhựa, W24xD36.5xH15cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ khuôn bằng nhựa dùng để làm kem (đồ dùng nhà bếp gia đình); kích thước (12 x 6)cm +/-10%; 6 cái/ 1 bộ; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ khuôn cắt bột- 9 PCS NYLON FLUTED ROUND COOKIE CUTTERS, item code: 68092, hiệu: LACOR dùng để làm bánh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ Lọ đựng tăm bằng nhựa,12 cái/bộ kích thước (phi 5 x 8)cm+- 10%, có khay bằng nhựa kt (31 x 10)cm+-10%, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ lót ly (không nhãn hiệu) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng & nĩa tập ăn bằng Silicone cho bé Piyo Piyo màu vàng (6M+)- PY630109, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng 2 cái cho bé bằng nhựa PP, nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU5439, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng báo nhiệt- 9857 (Ideal Temperature Feeding Spoons (2pcs)- Lime, Aquamarine), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ Muỗng Đo Lường 10 Cái/bộ bằng nhựa (KA0090), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ Muỗng Đo Lường Nhiều Màu 10 Cái/bộ bằng nhựa (KA0330), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng gia vị bằng nhựa, gồm 4 dung tích: 2.5 ml, 7.5 ml, 10 ml, 15 ml, mã hàng 4955959149101, hãng sx Echo Metal Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng mềm và muỗng nhựa Richell, (bằng TPE và nhựa PP), mã 98887, (1 Unit 1 bộ), (Công bố số B20016/RICHELL VN). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng nhựa 140298 (Feeding spoon set), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng nĩa bằng nhựa Polypropylen, kích thước 135x28xH10mm nhà sản xuất OSK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng nĩa cong Richell, (bằng nhựa PP), mã 98514, (1 Unit 1 bao), (Công bố số B20019/RICHELL VN). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng nĩa nhựa 4 cặp-241998 (INOMATA, nhựa, W2.1 x D3.3 x H15.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng nĩa tập ăn 9853 (Toddler Fork and Fork Set- Aquamarine), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ muỗng tập ăn cho bé bằng Silicone Piyo Piyo (size rộng 2.2 x dài 15.7 cm) màu cam (6M+) bằng nhựa- PY630126, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ MUỖNG VÁ NHỰA- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ nấu cháo trong nồi cơm điện Richell, (bằng thủy tinh và nhựa PP), mã 98169, (1 Unit 1 bộ), (Công bố số B20037/RICHELL VN). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ nấu cháo/ cơm nát cho trẻ em, bằng nhựa, 4 món/ bộ, màu hồng, hiệu Richell, mã: 41850, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ ống hút silicon kèm cọ rửa Family Marcus & Marcus (MNM Reusable Straws Family Set), Mã MNMKD40. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ ống hút thay thế bình uống nước 2-stage Tritan Marcus & Marcus (MNM 2-Stage Tritan Bottle Replacement Straw Set), Mã MNMBB30-RM01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ quay rau nhỏ nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x40cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ bằng nhựa gồm 1 chậu, 1 rổ có nắp bằng nhựa, kích thước (15 x 25-29 x 34-38)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ bằng nhựa, 2 lớp, có nắp nhựa, kích thước (25-29 x 34-39 x 15-17)cm +- 3cm, hiệu Pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ chậu hai lớp hình chữ nhật, kích thước: rổ 12x24cm, chậu 14x25cm. NSX KOKUBO, hiệu Kokubo Kogyo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ kèm khay hứng cỡ nhỏ, đường kính 19,2cm x chiều cao 9cm, mã hàng 4955959158417, hãng sx Nakaya, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ quay rau bằng nhựa có nắp có tay quay, kích thước (phi 24 x 30)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Shouthern, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau 3T2 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau kiểu 3T0 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau Sun 3T2 (3403) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ úp bát bằng nhựa, 2 lớp, có nắp nhựa, kích thước (45 x 36 x 29)cm +- 2cm, hiệu Pincai, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: BỘ TÁCH TRÀ (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ tập ăn mini Pigeon (Hàng mới 100%,bằng nhựa, Hiệu Pigeon)(1bộ:1dĩa,1chén, 2 muỗng) (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau rổ 2T8 nhựa Duy Tân, kích thước 25x50x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau rổ 3T2 nhựa Duy Tân, kích thước 30x60x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau, rổ, nhựa PP- TL1-951 (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa dĩa nhựa cho bé, chất liệu bằng nhựa, kích thước 6x17.5x2cm, mã hàng 4982494317153, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, hàng mới 100%, nhãn hiệu không (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa dĩa trẻ em, bằng nhựa, 2 món/ bộ, KT: 11.9*2.9*2.6cm, hiệu Richell, mã: 42740, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa đôi Silicon siêu mềm cho bé, hiệu Mina, mã MN8803. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa nĩa ăn dặm Palm Grasp cho bé Marcus & Marcus (MNM Palm Grasp Spoon & Fork Set- Lola), Mã MNMBB12-GF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa nĩa cán dài cho bé Marcus & Marcus (MNM Spoon & Fork Set- Lola), Mã MNMKD03-GF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa và dao: 26cm,24cm,22cm 3 cái/túi bằng nhựa (KA0041), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ thìa và dĩa bằng nhựa cho bé, kích thước 13.7x3x1.5cm, mã hàng 4905596117063, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Lớn, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thố tròn nhí, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 500 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Nhỏ, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Trung, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thớt Joseph Joseph, bằng nhựa, 4 cái/hộp, mã 5028420601435. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Bộ tô chống trượt (kèm muỗng báo nhiệt)- 9832 (Suction Bowl with Ideal Temperature Feeding Spoon Set- Lavender, Aquamarine), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Bô Trẻ Không Nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 500 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ vá bằng nhựa, 6 cái/hộp, mã 5028420000238. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: BỌC GHẾ SOFA (xk)
- Mã HS 39241090: Bông rửa bát (xk)
- Mã HS 39241090: Bông rửa chén kỳ diệu-961245 (KOKUBO, sợi acrylic, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: BONHEUR SS3P/ Bộ hũ nhựa gồm ba hũ có nắp đậy, mỗi hũ có kích thước: đường kính miệng hũ 40mm x đường kính đáy hũ 25mm x chiều cao 28mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BOWL FOR BABY (BÁT CHO EM BÉ) 100%PLASTIC ADD:CÔNG TY TNHH XNK CẦU NỐI VIỆT 38, PHAN ĐÌNH PHÙNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘI. (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKEF-5/ Nĩa nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKEK-5/ Dao nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKET-4/ Muỗng nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BS1000/1/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS12368/5/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 ống mút) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239S/P/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239S/P/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu). 500 bộ/hộp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39241090: BS1290S/P/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 gói muối tiêu) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1290S/P/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2007PP/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2008/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2390/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3000/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3008/100/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3700/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS4670/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 ống hút + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS5670/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 thìa nhựa + 01 ống mút + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008PP EX-2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008PP-WR/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSCL2008/100/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSCL3008/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BZB1D2-11/ 3006882 Nĩa nhựa Dollarama 48 cái x 48 túi/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZB3D2-12/ 3006883 Muỗng nhựa Dollarama 48 cái x 48 túi/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD1C/ Nĩa nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case (24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD2C/ Dao nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case (24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD3C/ Muỗng nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case(24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZC-5/ Bộ dao, muỗng nĩa nhựa trắng 36 cái/bọc (12 cái mỗi loại) (1296 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZDC-6/ Bộ dao, muỗng nĩa nhựa trong 36 cái/bọc (12 cái mỗi loại)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZDF-5/ Nĩa nhựa trong 36 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZDK-4/ Dao nhựa trong 36 cái/bọc (1296 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZDT-5/ Muỗng nhựa trong 36 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZEF-5/ Nĩa nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZEK-6/ Dao nhựa trắng 100 cái/bọc (1000 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZET-6/ Muỗng nhựa trắng 100 cái/bọc (1000 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZF-6/ Nĩa nhựa trắng 36 cái/bọc (1296 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: C1191220/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PPwith 30% filler),black,5g knife+5g fork+5g soupspoon+13" x17" nakpin with 1ply:250 sets/ctn,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: C-425AB/AP/AW/ Ly nhựa C-425AW (250 ml) (1 cái) (xk)
- Mã HS 39241090: C-446W/P/G/ Cốc nhựa C-446W (255ml) (1 cái) (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt café 500ml190101, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt lớn nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt nhỏ nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x450cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt trung nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca đo lường 1L-016414 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đo lường 500ml-286220 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đo lường 50ml-163431 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đong chia vạch 1000ml bằng nhựa, kích thước 12.5*17.2*14.6cm, mã hàng 4905596111009, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đong chia vạch 300ml bằng nhựa, dung tích 300ml, mã hàng 4905596111382, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đong chia vạch 500ml bằng nhựa, kích thước 5*8*11cm, mã hàng 4955959115915, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đong chia vạch hình thú 300ml bằng nhựa, dung tích 300ml, mã hàng 4560177464594, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Ca đong nhựa PP, mã hàng: JD-PC8597, kích thước: 18*11.6*18.8cm, dung tích: 1L, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: CA MÌ SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG 940ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206593-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 1,2LCDV-001, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 1,5LCDV-002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 2,5LCDV-004, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Nhiệt 2219 (4019) nhựa Việt Nhật, kích thước 50x60x100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Nhiệt 2220 (4020) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 50x60x100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa 1.2L kiểu, nhựa PP- No:0509 (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa 2L kiểu, nhựa PP- No:0512 (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa 2L-387227 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa đổ bột 650ml-179814 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa Pearl Metal 1.8L-530599 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Ca quay rau loại lớn nhựa QUÝ PHU NHÂN, kích thước 30x50x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA SÚP 656ML SISTEMA KHÔNG BPA DÙNG LÒ VI SÓNG; Mã hàng: 6206585-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CA SÚP NẮP KHÓA 656ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6237416-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CA THÁI 2,0LCT3, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA THÁI 2,5LCT4, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Tulip 2.5lít nhựa Duy Tân, kích thước 30x45x40cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca uống nước bằng nhựa dung tích (300-500)ml, hiệu LONGSITA,SHUNMEI, KWORLD, KM, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Ca uống nước cho bé bằng nhựa PP (kt: 8x7.5cm), nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU1071, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CA UỐNG NƯỚC, MỚI 100%, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39241090: CÁI KHAY (xk)
- Mã HS 39241090: CÁI KHUÔN NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Camen nhựa Micron Ware đựng thực phẩm 1.9l- 2005 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cán nhựa bakelite màu đen cỡ nhỏ, dùng trong sản xuất đồ nhà bếp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cần xé 420B, nhựa PP- No:1318 (xk)
- Mã HS 39241090: CANHUA/ Ca nhựa (nk)
- Mã HS 39241090: Cây chùi rửa bình nước 3 cái-448086 (MAMEITA, nhựa ABS, polyester, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cây chùi rửa bình, ly tách-204385 (OKAZAKI, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cây lăn bột- HD POLYETHYLENE ROLLING PIN 50 CM, item code: 68151, kích thước: L50CM, hiệu: LACOR dùng để làm bánh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cây vét bột bằng silicone, mã hàng B0095PC7GG, hiệu KitchenAid (nk)
- Mã HS 39241090: Cây vét bột cầm tay bằng nhựa, silicon không hiệu mã hàng B07X45VQWX mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cây vét bột nhỏ bằng silicone, mã hàng B07MGHN36R, hiệu KitchenAid (nk)
- Mã HS 39241090: Chai đựng nước bằng nhựa, có in logo Corning, sử dụng làm quà tặng khách hàng tham gia hội nghị, dung tích: 300 ml, nhà cung cấp: SHANGHAI SUMEI DESIGN PRINTING C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chai đựng tương sốt 240ml-016254 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: CHAI MẮM KIM CƯƠNGCMKC002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI NHỰA ĐỰNG DẦU, 2 PCS/SET- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Chai nhựa rỗng, dung tích 16 OZ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI TƯƠNG TRÒN LỚNCTTL002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI TƯƠNG TRÒN NHỎCTTN001, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Chậu nhà tắm bằng nhựa hình bầu dục, kích thước 26x25cm, mã hàng 4955959153818, hãng sx Nakaya, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chậu nhựa 5.3L, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 29.2x32.8x11.6cm, NSX: Sanada, hiệu Sanada Seiko. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chậu nhựa cỡ nhỏ có quai 14 lít PN6004-PP, 12 cái/thùng, (dùng trong nhà bếp) Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39241090: Chậu nhựa cỡ vừa có quai 28 lít PN6005-PP, 6 cái/thùng, (dùng trong nhà bếp) Hàng mới 100% nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39241090: Chén 12cm-317204 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Chén ăn bằng nhựa Piyo Piyo- PY630052, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chén ăn cho bé bằng nhựa PP Piyo Piyo (dùng được trong lò vi sóng)- PY630074, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chén ăn có đế chống trượt cho bé Piyo Piyo- PY630097 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chén ăn có tay cầm chống trượt Piyo Piyo- PY630099 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Chén ăn dặm có nắp Richell 200ml, (bằng nhựa PP), mã 98871, (1 Unit 1 chiếc), (Công bố số B20031/RICHELL VN). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CHÉN NHỰA (MÀU XANH), DUNG TÍCH 0.45 LÍT- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Main part 100.0: 100.0% Polypropylene (PP)- Model code:8493331 (nk)
- Mã HS 39241090: CHÉN NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Chén nhựa 150ml 6 cái/bộ (YT0008), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39241090: Chén nhựa- EY ROTABLE SALAD BOWL. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: CHÉN NHỰA, chất liệu Main part 100.0: 100.0% Polypropylene (PP), nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8493331 (nk)
- Mã HS 39241090: Chén nhựa-022415 (INOMATA, nhựa, W13.4 x D12.1 x H5.7 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Chén tập ăn có đế dính Piyo Piyo- PY630084 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CHEN4.5IN/2020/XK001/ Chén 4.5 in 6gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN4IN/2020/XK001/ Chén 4 in 2.3gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN6.5IN/2020/XK001/ Chén 6.5 in 9gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN7IN/2020/XK001/ Chén 7 in 7.8 gr (xk)
- Mã HS 39241090: Chia sữa 3 ngăn cho bé bằng nhựa PP (kt:17x7cm), nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5318, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CHIẾU CÓI (xk)
- Mã HS 39241090: CHỔI (xk)
- Mã HS 39241090: Chổi quét bánh (800 cái/thùng) bằng nhựa, không nhãn hiệu. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39241090: Chổi quét nước nhựa PP, cán Inox- HM- 1527 (xk)
- Mã HS 39241090: Chổi quét nước, nhựa PP- HM- 1519 (xk)
- Mã HS 39241090: Chung đá lớn HPL01 bằng nhựa hiệu HAFACO, kích thước 50x70x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CKD006- Thớt nhựa kháng khuẩn Black Marble Lock&Lock, 395*280mm- màu đen, 2000 PCE 250 CT GW: 1,800 KG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKD006-THỚT NHỰA-395*280MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD007- Thớt nhựa kháng khuẩn Black Marble Lock&Lock, 330*230mm- màu đen, 2000 PCE 250 CT GW: 1,075 KG,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKD007-THỚT NHỰA-330*230MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD008- Thớt nhựa kháng khuẩn Black Marble Lock&Lock, 285*200mm- màu đen, 2000 PCE 250 CT GW: 750 KG,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKD008-THỚT NHỰA-285*200MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD009S2- Bộ 2 cái thớt nhựa kháng khuẩn Edge Marble Lock&Lock, 290*220mm, 350*260mm- màu đen, 2000 SET 250 CT GW: 2,450 KG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKD009S2-THỚT NHỰA-2P-BLK-CN-8 (xk)
- Mã HS 39241090: CKT203MIT-Rổ bằng silicone có 1 tay cầm-Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT203PIK-Rổ bằng silicone có 1 tay cầm-Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205DYEL-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu vàng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205MIT-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205PIK-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205SBLU-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CKT218DYEL- Miếng lót nồi hình tròn kiểu tổ ong hiệu Lock&Lock- Màu vàng (CKT218), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT218MIT- Miếng lót nồi hình tròn kiểu tổ ong hiệu Lock&Lock- Màu mint (CKT218), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT218PIK- Miếng lót nồi hình tròn kiểu tổ ong hiệu Lock&Lock- Màu hồng (CKT218), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT218SBLU- Miếng lót nồi hình tròn kiểu tổ ong hiệu Lock&Lock- Màu xanh (CKT218), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT220MIT-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT220PIK-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT220SBLU-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CKT222DYEL- Khuôn làm đá hình mặt cười hiệu Lock&Lock, Màu vàng (CKT222), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT222MIT- Khuôn làm đá hình mặt cười hiệu Lock&Lock, Màu mint (CKT222), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT222PIK- Khuôn làm đá hình mặt cười hiệu Lock&Lock, Màu hồng (CKT222), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT222SBLU- Khuôn làm đá hình mặt cười hiệu Lock&Lock, Màu xanh (CKT222), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CKT223MIT-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT223PIK-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT223SBLU-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CNS-2.0/ Thìa ăn PP 2.0gr (xk)
- Mã HS 39241090: CỌ CHẢI MÀY (xk)
- Mã HS 39241090: Cọ phết bằng nhựa, silicon không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cọ quét dầu ăn Echo Metal-304800 (ECHO METAL, nhựa, dài 23cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cọ quét dầu ăn Pearl Metal-265713 (PEARL METAL, nhựa, dài 4cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cọ quét dầu ăn silicon kèm bình Pearl Metal-304139 (PEARL METAL, silicon, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cọ quét dầu ăn-032266 (YUEI, silicon, dài 17cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Cọ tròn, nhựa PP- No.2714 (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc bằng nhựa không nắp, dung tích 300ml-800ml. Nhãn hiệu S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc bằng nhựa- Nhà sản xuất: Isliving co.,ltd loại sử dụng một lần.50 chiếc/bịch, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc bằng nhựa, có nắp bằng nhựa, dung tích 300ml-400ml. Nhãn hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc bằng nhựa, dung tích 1 lít, có chia vạch, không dùng điện,TQSX. mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc bằng nhựa,dạng gập 2 cái/vỉ, kích thước (phi 7 x 9)cm. Nhãn hiệu Homio, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc đong đa năng bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm):8.9x14.1x12.1, 11.6x8x7.8, 12.5x17.2x14.6. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc đựng đồ nhà tắm hiệu ECHO, chất liệu: tay cầm bằng nhựa, lõi Inox, kt: 100 x 70 x 90mm, quy cách: 108 chiếc/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CỐC ĐỰNG NƯỚC BẰNG SILICONE, HIỆU STOJO, DUNG TÍCH: 490ML/16OZ (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc đựng thực phẩm bằng nhựa Polypropylen, kích thước đường kính74x96xH65mm, dung tích 180c.c. nhà sản xuất OSK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa (loại xếp ly), dung tích 150ml, kích thước (8.5*3*6.7)cm+- 10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CỐC NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa 200CC-3003462. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa có nắp 300ml, chất liệu: PP, dung tích 300ml, NSX: INOMATA, hiệu Inomata. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa có nắp 360ml, chất liệu: PP, dung tích 360ml, NSX: INOMATA, hiệu Inomata. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa dùng một lần; không có nắp, cỡ 500ml/chiếc; 2000 chiếc/thùng,hiệu- Nsx: Ding Tea. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa- EY 5OZ ROTABLE COFFEE CUP (LIGHT BLUE). Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: CỐC NHỰA, CƠ SỞ SX DÉP NHỰA MINH KHÔI, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa, dung tích 50-450ml, NSX: Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Quảng Đông. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc ống hút T.L.I cho trẻ em, bằng nhựa, dung tích: 200ml, màu vàng, hiệu Richell, mã: 21410, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc ống hút trống đổ Mugood, bằng nhựa, dung tích: 200ml, màu xanh hải quân, hiệu Richell, mã: 99269, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc sup bằng nhựa, dung tích 360ml, mã hàng 4905596141587, hãng sản xuất Inomata Co.Ltd, hàng mới 100%, thương hiệu Không (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc tập uống 3 giai đoạn cho trẻ em, bằng nhựa, dung tích: 150ml, màu hồng, hiệu Richell, mã: 22011, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc tập uống có tay cầm bằng nhựa, kích thước 7.3*13.7*6.9cm, dung tích 230ml, mã hàng 4905596111818, hãng sx Inomata Plastic Co.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc tập uống có vòi hút bằng nhựa, 12.8*8*12 cm 230ml, mã 4905596111924, hãng sx Inomata Plastic Co.Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc tập uống hai tay cầm Concung Good (Hồng)- 144 cái/thùng- Concung Good Spout Trainning Cup- Pink-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc tập uống Mugtre cho trẻ, bằng nhựa, màu vàng, dung tích: 200ml, hiệu Richell, mã: 41640, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống bằng nhựa, các mầu, dung tích 200 ml; Nhà sản xuất Nakaya Kagaku Sangyo; 200 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước bằng nhựa, có nắp, dung tích 480ml, hiệu verry nice. mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước có nắp bằng nhựa, dung tích 230ml, mã hàng 4991203180209, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, hàng mới 100%, nhãn hiệu không (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước dáng cao bằng nhựa, dung tích 350ml, mã hàng 4905596111672, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước dùng 1 lần bằng nhựa, 2 cái/vỉ, kích thước: (phi 7 x 5)cm+-1cm. hiệu: homio, Magic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước kèm nắp xoay có lỗ cắm ống hút bằng nhựa màu be, kích thước cao 12,3cm x đ.kính trên 8,5cm, mã hàng 4965534159029, hsx Yamada Plastic Co., Ltd, hiệu Yamada Plastic Co.Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống nước trẻ em bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 12.8x8x12h. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Cốc uống, có thể dùng trong lò vi sóng, bằng nhựa, các mầu, dung tích 350 ml, kích thước đường kính 7.9 cm, cao 9.9cm; Nhà sản xuất Inomata; 120 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: COMBO 2 BAO TAY (xk)
- Mã HS 39241090: COMBO 6 TRÁI XƠ MƯỚP KHÔ (xk)
- Mã HS 39241090: COMBO RỬA CHÉN (xk)
- Mã HS 39241090: CSC401GRN- Thớt kháng khuẩn bằng nhựa Lock&Lock có chức năng mài 365*253*9 mm- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39241090: CSC401IVY- Thớt nhựa Lock&Lock có đầu mài bằng sứ Antibacterial Cutting Board, 365x253x9mm-màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: CSC401PIK- Thớt nhựa kháng khuẩn hiệu Lock&Lock có chức năng mài 365*253*9 mm, màu Pink, 1008 PCE 84 CT GW: 840 KG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CSC411- Thớt hai mặt nhôm và nhựa Lock&Lock, 377x257x10mm- màu trắng (xk)
- Mã HS 39241090: CSC503- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial loại Halter cỡ M kích thước 363x250x8mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC504- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial loại Halter cỡ S kích thước 290x200x7mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC514- Thớt nhựa L&L Cookplus Anti-Microbial loại Belly cỡ S kích thước 335x230x8mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC543O- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial Cuttingboard Lash(M), 370x250x8mm-màu cam (xk)
- Mã HS 39241090: Cụm nắp tháo rời HC12,bằng nhựa kèm nhôm, nồi cơm,1200W/ US-7222023029 REMOVABLE LID ASSM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cụm nhựa đế dưới trong nồi cơm, 750W, US-7222022761/ US-7222022761 THE COMPONENT OF BOTTOM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cuộn lăn bụi quần áo bằng nhựa, kích thước 17x10.8cm, mã hàng 4991201365367 hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: CUP FOR BABY (CỐC EM BÉ) 100%PLASTIC BRAND:RICHELL ADD:CÔNG TY TNHH TM VIỆT HÀ 12A24 PHỐ NGHĨA TÂN, NGHĨA TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI (xk)
- Mã HS 39241090: Cúp vét bột làm bánh bằng nhựa, màu hồng, KT 133*95*5mm/ Scraper(Soft)(Pink); mã sp: SN4055; nhãn hiệu San Neng, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Cút vét bột bằng nhựa, KT: 133*95*5/ Plastic Dough Scraper(Hard); Nhãn hiệu San Neng; Mã sp: SN4052; Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: CUTF-WR/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CUTK-WR/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CUTSS-WR/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: D4PCKWPP500/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa, khăn giấy),Fork, Knife, Soupspoon 2.5g White 8x10 Napkin Kit- 400 Sets/Ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đá lạnh không tan 8 viên-179968 (ECHO METAL, nhựa, nước cất, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Đá lạnh không tan Echo Metal 10 viên-177063 (ECHO METAL, nhựa, nước cất, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: DAO (xk)
- Mã HS 39241090: DAO ĂN (xk)
- Mã HS 39241090: DAO BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Dao bào nhỏ inox-nhựa, mã hàng B07QL9PYS4, hiệu KitchenAid (nk)
- Mã HS 39241090: ĐẾ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đế lót ly bằng nhựa. Hàng mới 100%.Hàng FOC. (nk)
- Mã HS 39241090: Đế lót nồi bằng nhựa (mã hàng PT002, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Đế lót nồi silicon-537628 (PEARL METAL, silicon, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Đế nhựa + dây nguồn bằng đồng,sử dụng trong bình đun nước có điện áp 220V AC,SS-202225, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đế nhựa cố định thân nồi cơm HC12, 1200W/ 7235002394/CFXB50HC12VN-00-03, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đế nhựa dưới thân nồi 40FC33,750W/ US-7235001744 BOTTOM ASSM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đế treo bằng nhựa dùng cho nhà bếp: Hanging base 26.00.70801, kích thước 22x22x35mm (1 bộ 1 cái), mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ĐÈN DÁN GƯƠNG (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa (khay) nhựa dùng trong nhà bếp. Kích thước: (20-30 x 10-20 x 1-5)cm +/-10% NSX: MAYANG RONGCHENG SHENGYE DAILY PLASTIC PRODUCTS FACTORY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: DĨA (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 002D002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 003D003, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 004D004, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa ăn dặm silicon chia ngăn có đế hút chân không chống đổ Yummy Marcus & Marcus (MNM Yummy Dips Suction Divided Plate- Lola), MNMKD36-GF, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa bằng nhựa Eader melaming 18cm. mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa bằng nhựa, kích thước: (20 x 14)cm +- 3cm. Hiệu XINYI. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa bằng nhựa; nhiều hình dạng; đường kính (14-20)cm +/-10%; 6 cái/ 1 bộ; ký hiệu: KC; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa đựng thực phẩm bằng nhựa ABS, kích thước 225x10.7x4 nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dĩa lót bồn hoa bằng nhựa NO.5 màu ngà voi, kích thước DIAMETER14.8cm/HIGHT3.5cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: ĐĨA NHẠC (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhật hoa hồng (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: ĐĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa ABS màu xanh ngọc có hoa văn, dùng đựng thực phẩm, cao thành đường kính19cm. NCC Zhejiang Shuangjian. (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa chia ngăn, hình chữ nhật, dùng đựng đồ ăn trong gia đình bằng nhựa, các mầu, kích thước 21x18 cm; Hiệu Inomata, 120 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa chia ngăn-148210 (INOMATA, nhựa, W21.5 x D24.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã: RD22-3277-078. Kích thước: đường kính 22 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng đựng thực phẩm,phi 20cm(+/-10%)100g/1 cái.NSX: TAIZHOU HUANGYAN.hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa- EY ROTABLE BASE PLATE. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: ĐĨA NHỰA MÀU TÍM- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa PP hiệu KOMAX, phi 200mm (10 chiếc/bịch), mã 40418, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đĩa tròn DA19-bằng nhựa(Dĩa DA19-HRC) (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa-066064 (INOMATA, nhựa, D10 x H2 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: DIAOVAL10IN/2020/XK001/ Dĩa hột xoài 10 in 15.5gr (xk)
- Mã HS 39241090: DIAOVAL25G/2020/XK001/ Dĩa hột xoài XL 25gr (xk)
- Mã HS 39241090: DIAOVAL40G/2020/XK001/ Dĩa hột xoài XL 40gr (xk)
- Mã HS 39241090: DIAOVAL9IN/2020/XK001/ Dĩa hột xoài 9 in 15.5gr (xk)
- Mã HS 39241090: DIATRON10IN/2020/XK001/ Dĩa tròn 10 in 15.5gr (xk)
- Mã HS 39241090: DIATRON9IN/2020/XK001/ Dĩa tròn 10 in 11.2gr (xk)
- Mã HS 39241090: DMWSPK/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DN/ Đũa nhựa H-628 W CHOPSTICK (1 cái). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ĐỒ DÙNG ĂN UỐNG CỦA BÉ (BÌNH, NÚM, ĐŨA, LY, CỐC ĐỰNG BÁNH) BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39241090: Đồ dùng nhà bếp: Thùng chứa gạo bằng sắt mặt kính, không kèm phụ kiện, KT: 260x650x410mm, Code: ML331I, ML331IB, không hiệu, hàng mới 100%; NSX: HEFEI CHITUO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO. LTD (nk)
- Mã HS 39241090: Đồ kẹp miệng túi 6 cái-026586 (MORITOKU, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: ĐỒ MÚC CANH (xk)
- Mã HS 39241090: ĐỒ TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đồ vắt cam chanh 13.2cm-144898 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Đồ vắt cam chanh-001410 (INOMATA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: ĐÔI ĐŨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: ĐŨA ĂN (xk)
- Mã HS 39241090: Đũa ăn bằng nhựa, (10đôi/vỉ), dài 22cm+-3cm, hiệu: haomen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa ăn bằng nhựa, dài 25cm+-3cm, hiệu: kangmi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa ăn bằng nhựa; dài 27cm +/-10%; 10 đôi/ 1 vỉ; hiệu: Chopsticks Alloy; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa bếp silicon 31cm Pearl Metal-247870 (PEARL METAL, silicon, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa nhà bếp đa năng bằng nhựa, chiều dài 30cm, mã hàng 4991203157034, hãng sx Echo Metal Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: ĐŨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đũa nhựa tập ăn cho bé kèm hộp đựng, chiều dài 16.5cm, mã hàng 4982494317160, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa tập ăn cho bé bằng nhựa, mã hàng 4982494311519, kích thước 5.2x16.5x2cm, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa tập ăn Piyo Piyo màu trắng- PY630085W bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa tập ăn trẻ em Combi,BL Training Chopsticks with Case/ LN, bằng nhựa PP,NSX: NINGBO COMBI BABY GOODS CO., LTD, mã 81017,hiệu Combi,mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Đũa tập ăn xỏ ngón plastic hiệu Pinkfong. Hiệu: Pinkfong. 42 cái/thùng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ ăn dặm trẻ em Combi (bát), BL Baby Feeding Bowl (SEA), bằng nhựa, mã 81010, hiệu Combi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: DỤNG CỤ ĂN UỐNG (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ bào củ quả, bằng nhựa, kích thước 9.9x24.4x5.7 cm; 120 chiếc/ thùng; Nhà sản xuất Sanada seiko; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: DỤNG CỤ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ bếp cắt rau bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ cắt bột mì bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ cắt thuốc bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ chặn cửa bằng nhựa, kích thước 12.5 x 3.3cm, mã hàng 4973430097604, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ chế biến đồ ăn trẻ em Combi (bát,nắp đậy,khay cắt mắt lưới,khay mài,khay lọc,thìa) Step Up Cooking Set,bằng nhựa+inox,NSX: NINGBO COMBI BABY GOODS CO., LTD,mã 111673,hiệu Combi,mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ cố định bánh bằng nhựa- LID SUPPORT- EXPORT- 100 cái/gói, kích thước 3.5cmx3cạnh, chân dài 3.5cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ đánh trứng bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ để muôi bằng nhựa, kích thước 14.5x10.4cm, mã hàng 4905596006701, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: DỤNG CỤ ĐÈN HỔ TRỢ LIVESTREAM (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ đựng dầu ăn bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ đựng gia vị bằng nhựa (2c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ ép tỏi, nhựa PP- TL388 (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ gắp bánh bằng nhựa trong, dài 215mm/Food Tong(Transparence); Nhãn hiệu San Neng; Mã sp: SN4010; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ giữ bài domino bằng nhựa (2c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ kẹp để cắt cà chua bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ kẹp miệng túi bằng nhựa (2c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ kẹp salad bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: DỤNG CỤ LÀM BÁNH BẰNG NHỰA, HIỆU: CHURRERA DOMESTICA, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ làm sạch bình sữa hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: Polypropylen, kt: 20.9 x 20.1 x 13cm, quy cách: 24 chiếc/thùng, moiws100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ lọc cà phê bằng nhựa (4c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ mài dao cao cấp, chất liệu nhựa, đầu mài bằng ceramic, kích thước 22*8*6cm, mã hàng 4991203135759, hãng sx Echo Metal Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ mài rau củ-019176 (HIMALAYAS, nhựa, W16 x D23 x H16.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ mở nắp chai bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ nấu trứng trong lò viba bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: DỤNG CỤ NHÀ BẾP, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH/TTR-ĐTTHCPN, TK XUẤT 302827804550/H21/22.OCT.2019 (nk)
- Mã HS 39241090: dụng cụ nhà bếp: thớt nhựa đa năng dùng để thái rau củ quả, kích thước: (38 x 28)cm +-2cm, do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ nhúng bánh tráng Vĩnh Trường (10cái x 20) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng Cụ Nhúng, Cuốn Bánh Tráng (50 bịch x 10 vỉ/ bịch) Thương Hiệu Di Đại Hưng (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ quết đường bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ tách lòng đỏ trứng-804092 (KOKUBO, nhựa PP, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ tách lòng trứng bằng nhựa, KT: 173*70*30mm/ Egg Separater; Mã sp: SN4625; nhãn hiệu San Neng; Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ úp ly (Cắm cốc 6), nhựa PP- CC006 (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vắt cam bằng nhựa dùng chế biến nước hoa quả; đường kính 10cm +/-10%; cao 18cm +/-10%; không sử dụng điện; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vắt cam, nhựa PP- 933 (xk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vắt chanh cỡ to bằng nhựa, kích thước 16*10*8cm, mã hàng 4905596110606, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vắt hoa quả, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 19x13.8x6.1cm., NSX: INOMATA, hiệu Inomata. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vệ sinh lưỡi cho bé bằng silicone (kt: 14x9cm) KU.KU DUCKBILL KU5313, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vệ sinh: Muỗng xúc cầm tay, 0,5 lít, Xanh đậm- Mã hàng: 567799- Hiệu: VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ vét bột bằng nhựa, KT: 126*97/ Plastic Dough Scraper; Nhãn hiệu San Neng; Mã sp: SN4073; hàng mới 100%; (nk)
- Mã HS 39241090: Dụng cụ xay tỏi-612615 (SHIMOMURA KOGYO, nhựa, W15 x D7 x H5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: DWHC02/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DWHC04/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: ETM527P-2378-Thảm mền trải bồn rửa chén hiệu Lock & Lock, kích thước 37*30.3*5.5 cm (xk)
- Mã HS 39241090: FB601M/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: FBG601M/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: FM4/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: FNS-PP01/ Bộ sản phẩm dĩa dài PP01 và giấy ăn (xk)
- Mã HS 39241090: FORK-J/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: FRK/ Dĩa nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: FRK-PP2.4/ Dĩa dài nhựa PP01 (xk)
- Mã HS 39241090: FRK-PS2.7/ Dĩa dài nhựa PS 2.7gr (xk)
- Mã HS 39241090: FTSN500/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,ống hútkhăn giấy),Fork Teaspoon M/W 2.5g Milk Straw 5.75" Dia 4mm- 8x10 napkin Kit Packed: 500 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: FW601M/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gác dao bằng nhựa dùng cho chậu rửa nhà bếp (GUARD KNIFE PLASTIC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Gáo 2221 nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 25x40x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo 2222 nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 25x40x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo 872 nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo 873 nhựa Duy Tân, kích thước 45x35x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo cạn lớn nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo cạn nhỏ nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo cán tròn trung, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 120 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: GÁO DỪA (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo Lớn 2223 (6123) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40x40x80cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo Nước Cán, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 120 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo Nước Mỏ Đại, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 120 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Gáo Nước Mỏ, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 120 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế Baby, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 20 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế Cao Bướm, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 30 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế Cao Đại, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 30 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế dựa lớn 6206 k.đế, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 20 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế Lùn Đại, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Ghế mini 2 màu nhựa Duy Tân, kích thước 25x50x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Giá 2 ngăn để giẻ rửa bát dạng lưới, chất liệu: PP, PVC, kích thước: 23.5x11x8cm. NSX: INOMATA, hiệu Inomata. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá bát đĩa tủ dưới 700mm, 2 tầng,mã FC01-A-B bằng nhựa, rộng635mm,dài455mm,cao140mm,1 chiếc/thùng,1 thùngunk, hiệu FULCO, dùng trong tủ bếp(khoang tủ KT 700mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá cắm bàn chải đánh răng bằng nhựa, kích thước 13.3x8.2x8.6cm, mã hàng 4955959220510, hãng sx Nakaya Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá cắm bàn chải kem đánh răng bằng nhựa, kích thước 13.0x10.2x8.0cm, mã hàng 4965534660716, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá cắm bàn chải màu xanh lá cây bằng nhựa, KT 10.7x8.7cm, cao 7.9cm, mã hàng 4905596212218, hãng sản xuất Inomata Plastics Co.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá chai lọ- dao thớt tủ dưới, mã FC01 bằng nhựa, kích thước 350mm,(1 set ray và giá)W280*D470*H480, hiệu FULCO, dùng trong tủ bếp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để dao-040562 (IP SYSTEM, nhựa PP, W22.6 x D4.2 x H7.1 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để đồ bằng nhựa, dùng trong nhà bếp, kích thước (12 x 19 x 18)cm +-3cm, hiệu Miralit, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để đồ dùng bằng nhựa, dùng trong nhà bếp, kích thước (11-19 x13-19 x24)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để đồ gia dụng dùng cho nhà bếp bằng nhựa, kích thước (37x45x31)cm+/-10%. NSX: Yiwu Han Magnesium Daily Necessities Factory. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để giẻ rửa bát hình rổ dáng sâu bằng nhựa, kích thước 9*7.8*11.1cm, mã hàng 4905596065661, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: GIÁ ĐỂ VÁ MUỖNG NHỰA- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Giá để vung nồi bằng nhựa, kích thước 12.7*11.4*12.4cm, mã hàng 4905596006800, hãng sx Inomata Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá đỡ kê chai rượu bằng nhựa- J/C PLASTIC WINE STAND (BROWN). Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Giá đựng bát đĩa bằng nhựa, HSX: Sterilite, mã: 06218006, chỉ dùng cho cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá đựng hoa quả 2 lớp bằng nhựa, kích thước 27*9*16cm, mã hàng 4955959116813, hãng sx Sanada Seiko Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá đựng hoa quả đồ khô dạng lưới bằng nhựa, kích thước 24*35*20cm, mã hàng 4905596126034, hãng sx Sanada Seiko Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá đựng ly bằng nhựa- RACK FOR GLASSES 24 HOLE (DARK GREY). Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Giá đựng Temaki(tên 1 món ăn của nhật), dùng đựng thực phẩm, làm từ nhựa ABS đen đỏ loại kích thước 17,6x8x9 cm. NCC Zhejiang Shuangjian (nk)
- Mã HS 39241090: Giá gác vung nồi, chất liệu: PP, kích thước: 12.7x11.4x12.4cm., NSX: INOMATA,hiệu Sanada sekio. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá treo để mút rửa chén-737562 (SERIA, nhựa, 23x14x4.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Giá treo đồ bằng nhựa,dùng để treo chậu thau,loại gắn tường, kích thước (21 x 11 x 12)cm +-2cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá treo khăn hút chân không bằng nhựa, Chiều dài: 19.5cm, mã hàng 4962964241805, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá úp bát bằng nhựa, kích thước (32 x 42 x 37)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Hexing, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá úp bình sữa (dạng tủ mini đặt trên bàn), bằng nhựa, KTSP: 32.2*12*22.8cm, hiệu richell, mã: 41640, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Giá úp bình sữa, bằng nhựa, KT: 28.8*5.8*22.2cm, hiệu Munchkin, mã: 44149, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Giá úp chén đĩa (trắng sữa) kích thước 35x45x60cm hiệu DI ĐẠI HƯNG. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Giá úp cốc bằng nhựa, kích thước (phi 28x20)cm +- 2cm, hiệu huihuang, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Gía úp cốc nghiêng 4 ngăn bằng nhựa, sử dụng trong nhà bếp.K/t: L x W x H:38.6 x 11.5 x 29.5cm. Không nhãn hiệu. NSX: ZHAOQING JIZHOU EXPORT & IMPORT BUSINESS SERVICE CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giá xoong nồi tủ dưới 700mm,2 tầng,mã FC01-A-X bằng nhựa, kích thước rộng635mm dài455mm, cao140mm,1 chiếc/thùng,1 thùngunk hiệu FULCO, dùng trong tủ bếp(khoang tủ KT 700mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: GIẤY LÓT (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Đa Năng + Nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 12 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Đa Năng+Nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng 12 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ để ráo nước dùng cho chậu rửa nhà bếp (PLASTIC BASKET). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Giỏ nắp nhỏ, nhựa PP- No.0382 (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ nhí 8396 bằng nhựa, nhãn hiệu Kinglxs,kích thước 10x15x3cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Giỏ nhựa tròn cỡ lớn PN862,12 cái/thùng (41x55cm), (dùng trong nhà bếp) Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39241090: Giỏ nhựa tròn cỡ nhỏ PN861,24 cái/thùng (39x41cm), (dùng trong nhà bếp) Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Quai 4001, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Quai 4002, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Quai 4003, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ thái đại quai, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ thái lớn quai, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Thái Lớn, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ tròn lớn, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Giỏ Vuông Lớn Mới, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 50 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: GIORNO/ Ly nhựa có quai cầm, đường kính miệng ly 80mm x đường kính đáy ly 65mm x chiều cao 94mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF001-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Nhỏ W (LIBERALISTA COOK POT SLIM W) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF002-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Nhỏ SB (LIBERALISTA COOK POT SLIM SB) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF003-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Nhỏ R (LIBERALISTA COOK POT SLIM R) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF007-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn W (LIBERALISTA COOK POT REGULAR W) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF008-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn SB (LIBERALISTA COOK POT REGULAR SB) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF009-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn R (LIBERALISTA COOK POT REGULAR R) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF010-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn Y (LIBERALISTA COOK POT REGULAR Y) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF032-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Nhỏ P (LIBERALISTA COOK POT SLIM P) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF033-N20/ Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Nhỏ LGY (LIBERALISTA COOK POT SLIM LGY) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF035-N20/ 'Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn P (LIBERALISTA COOK POT REGULAR P) (xk)
- Mã HS 39241090: GLIF036-N20/ 'Hộp đựng gia vị bằng nhựa LIBERALISTA Lớn LGY (LIBERALISTA COOK POT REGULAR LGY) (xk)
- Mã HS 39241090: Hàng quà tặng: Bình sữa cho em bé, Nhãn hiệu: Spoutless, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hàng quà tặng: Ly uống nước cho em bé, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HAP507BLK- Ly nhựa 2 lớp LocknLock kèm ống hút, 750ml- Màu Đen, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HAP507IVY- Ly nhựa 2 lớp LocknLock kèm ống hút, 750ml- Màu Ngà, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HBF02-R/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HBK1200/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa) được gói trong màng PP 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HBK1239S/P/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HBK1290/5/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HBK129MLD/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HBKCUTF-WR/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HFKT2NSPBK/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+ 01 thìa nhựa +01 gói muối tiêu+ 01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: HÌNH DÁN BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: HK-231W0-VZ/ Thùng đựng gạo HK-231W0 (xk)
- Mã HS 39241090: HLE303S2- Bộ 2 hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock E.Z Lock Easy Toc 420ml (HLE303*2)- Màu đỏ, màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: HLE313S2- Bộ 2 hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock E.Z Lock Easy Toc 540ml (HLE313*2)- Màu xanh lá, màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: HLE314S2- Bộ 2 hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock E.Z Lock Easy Toc 860ml (HLE314*2)- Màu đỏ, màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: HLE315S2- Bộ 2 hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock E.Z Lock Easy Toc 1.1L (HLE315*2- Màu xanh lá, màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: Hộc nhựa- ATLAS PLASTIC DRAWER. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp 1L bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp 20 dĩa ăn trái cây hình hoa, chất liệu bằng nhựa, chiều dài 13cm, mã hàng 4973430084505, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp 2L bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp bằng nhựa để đựng gạo, kích thước (30x14x8)cm+/-10%. NSX: Dongguan Leatch Industrial Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp bằng nhựa dùng đựng thực phẩm, kích thước (14 x 16 x 8)cm+/-10%,ký hiệu: A TY, NSX: Guangxi Pingxiang BaoLai IMP & EXP. Trade CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp bảo quản thực phẫm, 3 cái/bộ, nhựa PP- 02 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp bảo quản trứng 24 quả, nhựa PP- 2795 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp bảo quảnthực phẩm bằng nhựa, dung tích 1300ml; Nhà sản xuất Nakaya Kagaku Sangyo; 64 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp bộ nhựa PP- 543 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp chia sữa AAG bằng nhựa, dùng để hỗ trợ đựng các đồ ăn khô, sữa bột, hoa quả cho bé, nhà sản xuất Guangzhou Yibei Industrial Co.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp chia thức ăn trẻ em bằng nhựa, Hãng sx:KOKUBO/YAMADA, Kt:(cm): 22.5x14.5x3; 25.5x12.3x3.3; 25.5x12.3x3.3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp cơm bằng nhựa PP, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp cơm bằng nhựa, các mầu, kích thước 9x6.1x6.5cm; nhà sản xuất Yamada kagaku, 144 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: hộp cơm Bento kiểu Nhật, làm từ nhựa ABS, chịu nhiệt, không tạo ra chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm ở nhiệt độ cao, kích thước 16,7x14,3x7,8 cm. NCC Zhejiang Shuangjian, Nhãn ghi trên thùng. (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp cơm Silicon, nắp nhựa, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp cơm xốp H12 (Foam box lunch H12) (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp dao, muỗng, nĩa Couverts CR (sản phẩm nhựa dùng cho nhà bếp) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp để khay bằng nhựa màu vàng 600*400*200mm,dùng trong nhà bếp,nhà sản xuất Hiệp Thành,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng 3 hộp hút ẩm bằng nhựa, kích thước 28.5 x 9.50 x 14.5 cm, dung tích 450ml, mã hàng 4971902060019, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng 50 túi nilon, chất liệu bằng nhựa, kích thước 25x35cm, mã hàng 4904701910018, hãng sx Ubefilm Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng bằng nhựa, kích thước (143 x 83 x 105 mm),Không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng bánh bằng nhựa.(KT: 20cm x 20cm). Hàng không nhãn hiệu.(Hàng mới 100% sản xuất tại VN) (xk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG BÁNH MÌ SANDWICH- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng chia ngăn-304696 (PEARL METAL, nhựa, 26x26cm, dùng cho nhà bếp, không tiếp xúc thực phẩm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng cơm bằng nhựa (hộp đựng thực phẩm), dung tích 900ml. Hiệu: yakada. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng cơm hình cá, ô tô bằng nhựa, kích thước 7*8*5cm, mã hàng 4956801221271 hãng sx Sanada Seiko Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng cơm hình gấu, thỏ bằng nhựa kích thước 7*8*5cm, mã hàng 4956801221288, hãng sx Sanada Seiko Co.Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng cơm, nhựa PP- TL868 (xk)
- Mã HS 39241090: HỘP DÙNG ĐẾ NƯỚNG VÀ NẤU TRONG LÒ VI SÓNG- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN 1.3L SISTEMA CÓ LÕI ĐÁ; Mã hàng: 6206668-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN 1.75L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206726-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN CHIA NGĂN 1L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206478-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN CHỮ NHẬT 1L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6237309-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN CÓ NẮP 200ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206379-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN KÈM CA NHỰA 2.4L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206734-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN NẮP KHÓA 530ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206601-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN TRÒN 300ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6237382-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN TRƯA 1.5L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206817-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ĐỒ ĂN VUÔNG CÓ DAO NĨA 1.2L SISTEMA; Mã hàng: 6206635-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đồ bằng nhựa, dùng trong nhà bếp, kích thước: (15 x 53 x 12)cm +- 3cm, hiệu: ccoco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đồ đa năng 233x141x127mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đồ lót bằng nhựa, kích thước 49*33*1cm, mã hàng 4905596295037, hãng sx Inomata Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đũa có nắp bằng nhựa, kích thước (phi 8x17)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Chaocheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đũa thìa cất gọn, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 10.8x26.3x8.7cm, NSX: SANADA, hiệu Sanada Seiko. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng đũa-011815 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng dụng cụ đánh răng bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG GIA VỊ 3 PCS/SET- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng gia vị, bằng acrylic, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng gia vị-180216 (INOMATA, nhựa, D6.8 x H4 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng giấy ăn bằng nhựa, kích thước: (15-21 x 13 x 9)cm +- 2cm, hiệu: chaocheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng giấy bằng nhựa, kích thước (17 x 12 x 12)cm +-2cm, hiệu Zhengbao, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng khăn giấy bằng nhựa, kích thước(270x122x273)mm,không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng mỹ phẩm bằng nhựa 3158, nhãn hiệu Kinglxs, kích thước 10x10x10cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng nước cao cấp 2L bằng nhựa, dung tích 2L, mã hàng 4549308504927, hãng sx OSK corporation, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng nước rửa bát bằng nhựa, kích thước 7,7x16cm, mã hàng 4965534130325, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng nước vòi hút 350ml bằng nhựa, dung tích 350ml, mã hàng 4973307160264, hãng sx OSK corporation, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG ỐNG ĐŨA (xk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG SALAD 1.1L SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206650-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG SANDWICH 450ML SISTEMA KHÔNG BPA; Mã hàng: 6206775-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng snack cho bé Piyo Piyo màu vàng- PY630118 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng sữa bằng nhựa (5x8) CM-Plastic Box. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng tăm bằng nhựa, các mầu, đường kính 5.3cm, cao 8cm; Hiệu Enough, nhà sản xuất Inomata; 160 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng tem dán thực phẩm bằng nhựa, kích thước 7x2'', hiệu Sia Huat, mã 293DI-DAY2108. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng thức ăn- Food Container. Chất liệu: Hộp, nắp: polypropylen. Kích thước: 20.3cm x 13.8cm x 6.3cm. Nhãn hiệu: Hóme Cóordy.Code: 4549741264808. Có CO form JV. Số: 200000425170201809.(8/6/2020) (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP ĐỰNG THỨC ĂN- HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa CN 1000ml, mã 6637, KT: 17.2x12.1x7.3(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng thuốc 7 ngày bằng nhựa (không tiếp xúc trực tiếp với thuốc), kích thước 18*8 *2cm, mã hàng 4965534304009, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp đựng thuốc và dụng cụ y tế bằng nhựa, không tiếp xúc trực tiếp với thuốc, kích thước 18*12*7 cm, mã hàng 4962191485409, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp Fresh 8001, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp Gia Vị Bộ 3 Nhỏ 2938 nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp giấy vuông, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp giữ nhiệt bánh, bằng nhựa PLC, kích thước L60xW40xH32cm, hiệu Thermo Future box, mã 166TF-10053. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp hấp thực phẩm trong lò viba-018029 (SANADA, nhựa, W11.5 x D26 x H7.9 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp kem 3 chiếc bằng nhựa, kích thước 12.8x7.1cmx12.6cm, mã hàng 4905596505082, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP KIẾNG NHỰA LÀM BÁNH (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp làm bằng nhựa dùng để đựng thực phẩm, có quai xách; loại 2 tầng, 3 ngăn/ 1 tầng; kích thước (20x13x7,5)cm +/-10%; NSX Tianbang; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp muối dưa cà bằng nhựa, dung tích 3L, kích thước 21.5 x 19.5 x 16cm, mã hàng 4976790576970, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp muối dưa cà, rau củ Pearl Metal 4L-576987 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa (36sets/carton), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa (No. DT6WAIT9)- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: HỘP NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: HỘP NHỰA 0.35L,chất liệu:Bottle/Body 70.0: 100.0% Polypropylene (PP),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8293633 (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP NHỰA 0.65L,chất liệu:Bottle/Body 65.0: 100.0% Polypropylene (PP),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8293634 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, các mầu, dung tích 380 ml, kích thước 12.7x12.7x4.9 cm, 03 chiếc/ bộ; Nhà sản xuất Nakaya Kagaku Sangyo; 100 bộ/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa dùng để đựng thực phẩm, kích thước (22x22x11)cm+/-10%, 300g/1 hộp.ký hiệu: H L.NSX: Dongguan Leatch Industrial Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa đựng đồ ăn trẻ em, B075QCK5MW, hiệu Nuby, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa đựng thực phẩm 1.15L-004770 (SANADA, nhựa, W10.7 x D11 x H14.9 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hôp nhựa đựng thực phẩm nắp vặn mẫu hoa văn, dung tích 650ml, đường kính 10,7 x cao 10cm, mã hàng 4955959132400, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa dùng trong nhà bếp dùng để đựng thực phẩm. Kích thước: (15-25 x 15-25 x 5-15)cm. NSX: MAYANG RONGCHENG SHENGYE DAILY PLASTIC PRODUCTS FACTORY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa hiệu CARLISLE (phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, không mua bán trên thị trường)- SALAD CROCK BLACK- kích thước: 18x18x10 cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa màu đen, chất liệu nhựa acrylic, kích thước 18x18cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa màu trắng, chất liệu nhựa acrylic, kích thước 28x7.8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Micron Ware Chef Lock tròn 1300ml- 5004 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Microwave đựng thực phẩm 1450ml-6032(Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật 700ml- Food container, 12.4x17.5x6cm, mã hàng 4905596185086 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 2.2 L- Kitchen Plastic(PP+PE), 17.2x24.9x7.8cm, mã hàng 4973430021678 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 2.4L- Food container (Milion pack), 23.8x13.8x11.7cm, mã hàng 4965534129220 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 3L- Food container, 14x20.5x7 cm, mã hàng 4905596185185 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 500ml (2 cái/bộ)- Food Storage Container B, White set of 2, 17.9x11.1x6.7cm, mã hàng 4955959129141 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 600ml (2 cái/bộ)- Kitchen Plastic(PP+PE), 11.3x16.3x10cm, mã hàng 4973430021784 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa Nhật, 800ml (2 cái/bộ)- Food container, 20.2x12.6x5.8cm, mã hàng 4955959129035 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 368 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 369 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 409 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 467 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 468 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 469 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 471 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 503 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP- 504 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP rỗng đựng thực phẩm, có khay, hình chữ nhật, hiệu KOMAX (Komax Biokips), 1,1L, mã 71511, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp nhựa PP rỗng hình tròn đựng thực phẩm hiệu KOMAX (Green Koper) 1,3L, mã 50674, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp thực phẩm 550ml, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 200 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp thực phẩm có nắp bật bằng nhựa, dung tích 980ml, KT 9,5 x 9,5 x 16,3cm, mã hàng 4973430021500, hãng sx Nakaya Kagaku Sangyo Co.,Ltd, hàng mới 100%, thương hiệu không (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp thực phẩm vuông bằng nhựa, dung tích 1600ml, kích thước 11.9*15*12cm, mã hàng 4905596186083, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, nhãn hiệu Inomata, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP TIỆT TRÙNG-Chất liệu: STERILISER NON ELECTRIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: MG553 (nk)
- Mã HS 39241090: HỘP TRỮ ĐÔNG (FREEZERMATE SET (16)),1 CÁI/CARTON, DUNG TÍCH 2,5L, NHỰA PP, PE, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp trữ thức ăn Smart Angel hiệu Nishimatsuya, NSX:: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: nhựa PP, dung tích: 140ml, quy cách: 6 hộp/ túi, 60 túi/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp úp bình sữa có tay cầm Richell, (bằng nhựa PS, nhựa PP), mã 53211, (1 Unit 1 hộp). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp vắt cam bằng nhựa PN103-P3,2 tá/thùng. Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp vuông kín đựng thức ăn- Food Container (2 hộp/bộ). Chất liệu: Hộp, nắp: polypropylen; viền nắp: nhựa silicone gum. Kích thước: 12.8x17.9x6.5 (cm). Nhãn hiệu: Hóme Cóordy.Code: 4549741344593 (nk)
- Mã HS 39241090: Hộp vuông quai cài lớn, nhựa PP- 434 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp vuông xốp 3 ngăn EPH5 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp xốp H18 (xk)
- Mã HS 39241090: Hộp xốp Hamburger H4 (xk)
- Mã HS 39241090: HPL560- Thùng đựng gạo bằng nhựa L&L 5kg/ 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL805- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 180ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL806- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL806RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL807RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 470ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL807S3RCL- Bộ hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco gồm HPL806*2+807*1 (xk)
- Mã HS 39241090: HPL808RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 850ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL809RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL810- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 360ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL811- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 600ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL813- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL814C- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 460ml/ có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: HPL815- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 550ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL815C- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 550ml/ có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: HPL815D- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL815L- Hộp bảo quản hình chữ nhật bằng nhựa Lock&Lock 550ML (Lunch box) (xk)
- Mã HS 39241090: HPL815M- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 850ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL816- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL816C- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 800ml/ có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: HPL816L- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL817- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL817C- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.0L/ có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: HPL817HS2RCL- Bộ hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco gồm HPL817H*1+HPL817*1 (xk)
- Mã HS 39241090: HPL817RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL818- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL822B- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL822DRCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL823- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 870ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL823RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 870ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL824- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL824C- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL825B- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 2.3L/ có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: HPL826- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL826M- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL850- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 420ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL854- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 600ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL855- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 860ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL886- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Classic 10L (xk)
- Mã HS 39241090: HPL931RCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 100ml (xk)
- Mã HS 39241090: HPL932- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Special 300ml (xk)
- - Mã HS 39241090: HPL932DRCL- Hộp bảo quản bằng nhựa Lock&Lock Eco 700ml (xk)