Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- - Mã HS 11029010: Bột bánh cuốn (400g/gói, 20 gói/thùng, 20 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 27/5/2021) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh cuốn 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 04.2022. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh cuốn, hiệu Vĩnh Thuận, 400gram/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh da lợn 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh da lợn Vĩnh Thuận/ VN PACKING: 400 GRS X 20 BAGS/CTN; 8.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh đúc 30 x 340gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh gai nhãn hiệu Kim biên, 30 gói x 200g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh gai, nhãn hiệu Kim biên, 10gói x 1 kg/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh giò 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh giò Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh giò, Hiệu Vĩnh Thuận, 400gram/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh khọt 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Bánh khọt-Vĩnh Thuận 400gr x 20 (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh lọt 30 x 300gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: BỘT BÁNH LỌT NHÃN HIỆU MIKKO 40X220G (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh lọt, hiệu Vĩnh Thuận, 300gram/túi, 30 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh nếp, nhãn hiệu Kim bien 10 gói x 1kg/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh quẩy 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh tiêu 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: BỘT BÁNH TIÊU NHÃN HIỆU MIKKO 40X400G (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo 30 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo cố dừa 30 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo cốt dừa 30 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo hành sấy 30 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo Mikko 500grs PACKING: 30 PACKS x 500 GRS; 15.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 05.2022. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Bánh xèo xanh 400g (20 gói/thùng x 400gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo, hiệu MIKKO, 500gram/túi, 30 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bánh xèo, hiệu Vĩnh Thuận, 400gram/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột bắp Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 06.2022. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột béo Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên chuối 30 x 340gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên giòn 60 x 150gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên giòn Vĩnh Thuận. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên quẩy Vĩnh Thuận PACKING: 400 GRS X 20 BAGS/CTN; 8.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên tôm 60 x 150gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên xù (20 gói/thùng x 400gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột chiên xù Vĩnh Thuận (100g/gói. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (25 gói/ thùng, 400 gram/ 1 gói) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (400 x 20bag/carton), NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo (Công ty Tài kí) 400g/ bịch, 24 bịch/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: BỘT GẠO (RICE FLOUR).100% VIỆT NAM. (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo 400g (20 gói/thùng x 400gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 11029010: BỘT GẠO ĐÙN(25KGS/BAO) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo làm bánh Vĩnh Thuận. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo làm phở 25kg/bao, NSX: DAI NAM, Mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo lọc. Nhãn hiệu: AAA (500Gr/Gói, 40 Gói/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo lứt 250g/ túi/ (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo miền tây xay nhuyễn, 25kgs/ bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo mịn- FLOUR RICE FINE, 25 kg/bao. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo nếp Vĩnh Thuận 400gr x20 (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo Tài Ký (400g x 20 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo thô- FLOUR RICE COARSE, 25 kg/bao. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Gạo Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 05.2022. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo Vĩnh Thuận 400gr x20 (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo Vĩnh Thuận PACKING: 400 GRS X 20 BAGS/CTN; 8.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: BOT GAO(10KG/BAO) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo, hiệu Vĩnh Thuận, 400gram/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo,1 thùng 400g x 24 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột gạo/ Rice Flour RYS-F100 (xk)
- Mã HS 11029010: Bột há cảo 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột há cảo Vĩnh Thuận PACKING: 400 GRS X 20 BAGS/CTN; 8.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: Bột khoai, nhãn hiệu Kim biên 30 gói x150g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột làm bánh Hương Xưa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11029010: Bột mì đa dụng số 8 Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Milo Reg hũ (12 x 400g/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột năng 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột năng 400g (20 gói/thùng x 400gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột năng làm bánh Vĩnh Thuận. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11029010: Bột năng Tài Ký (400g x 20 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột năng Vĩnh Thuận (400g/gói. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột nếp (Công ty Tài kí) 400gr/ bịch, 24 bịch/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp 1kg*10 gói/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột nếp 20 x 400gr/Thùng, mới 100%, hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp 2kg*5 gói/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột nếp 400g (20 gói/thùng x 400gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp 5kg*2 gói/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột nếp nhãn hiệu Tài Ký (400gr/túi x 24 túi/thùng).Taiky Glutinous Ricb Flour 400gr (400gr/bags x 24 bags/ctns). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột Nếp, 1 thùng 400g x 24 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Bột ngũ cốc dinh dưỡng Neslte (6 hộp x1.8Kg/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột ngũ vị hương (100g x 100 gói/thùng. HSD 05.2022. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Bột sương sáo đen 3K 50 grs PACKING: 60 BAGS x 50 Grs; 3.00 Kgs/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: cơm cháy/ (xk)
- Mã HS 11029010: GÀ CHAY 1/2 MIẾNG 166GR, 3.32KGS/CTN (xk)
- Mã HS 11029010: ngũ cốc sữa chua trái cây/ (xk)
- Mã HS 11029010: Phở Hoàng Gia (65g x 30 gói/thùng. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029010: Tài Ký Bột gạo, 24x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Tinh bột gạo, không nhẫn hiệu, 16gr/ gói, 350 gói/ 1 thùng,15 thùng 5250 gói hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột bánh bao 20x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột Gạo 20x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột gạo, 20x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột gạo/FARINE DE RIZ (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột Nếp 20x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột nếp, 20x400g (xk)
- Mã HS 11029010: Vĩnh Thuận Bột nep/FARINE P/ RIZ GLUANT (xk)
- Mã HS 11029090: 3K Bột Sương Sáo Đen 60x50g (xk)
- Mã HS 11029090: AJIQUICK Bột chiên giòn hải sản 60x150g (xk)
- Mã HS 11029090: Bánh Bánh Cuốn Hương Xưa (50 bịch x 220g/ bịch) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột báng (40 x 8 oz), Hiệu Cây dừa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao (10 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-1kg x 10 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bao (20 bịch x 1000g/bịch) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bao 400G- (400 Gr X 20 Bags/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bao 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao Mikko (40 x 400g), Hiệu Mikko, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bao Vĩnh Thuận (1 gói/ 10kg/bao) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bao_50 bags x 400g_nhãn hiệu MIkko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bèo (8 kg/thùng)- Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh Bèo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bèo hiệu vĩnh thuận (20x400g) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bèo Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bèo VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bị Vĩnh Thuận 400gr x20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bò (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bò 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bò- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bò Hương Xưa (30 gói x 460g/ gói) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bò Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bò VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bông lan hấp- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bông Lan Hấp Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bông Lan Nướng Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bột Lọc (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bột lọc (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bột Lọc 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh bột lọc- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Bột Lọc Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Canh (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh canh (8 kg/thùng), nhãn hiệu Bột Vỉnh Thuận, Hàng mới 100%, CTy Bột Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Canh 400G- (400 Gr X 20 Bags/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Canh 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh canh- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Canh Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh chuối hấp- 340gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Chuối Hấp Vĩnh Thuận (30 gói/ 340g/ 10.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cống (30 x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cống Vĩnh Thuận (30 gói/ 400g/ 12kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cống VT (30 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Củ Cải (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Củ Cải Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cuốn (20 bịch x 400 g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cuốn 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cuốn 400G- (400G X 20 Bags/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn hiệu vĩnh thuận (20x400g) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn Mikko (50 x 220gr), Hiệu Mikko, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Cuốn Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh cuốn(400g x 20bag/carton), Nhãn hiệu: Vĩnh Thuận, NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh da lợn (8 kg/thùng), nhãn hiệu Bột Vỉnh Thuận, Hàng mới 100%, CTy Bột Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Da Lợn 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh da lợn- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Da Lợn Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh đúc- 340gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Đúc Vĩnh Thuận (30 gói/340g/ 10.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh giò (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Giò 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh giò- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Giò Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Khọt (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Khọt Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh khọt VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh lọt (9 kg/thùng), nhãn hiệu Bột Vỉnh Thuận, Hàng mới 100%, CTy Bột Vĩnh Thuận sản xuất-300g x 30 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh lọt- 300gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh lọt Mikko (40 x 7.75 oz), Hiệu Mikko, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Lọt Vĩnh Thuận (30 gói/ 300g/ 9kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Quẩy (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh quẩy (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Quẩy 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh quẩy- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Quẩy Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh quẩy VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Tiêu (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Tiêu (40 bịch x 400g/bịch) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh tiêu- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Tiêu Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo (10 bịch x 1000g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo (30 bịch x 500g/ bịch) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo (400g x 30bag/carton), NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo _40 bags x 500g_nhãn hiệu MIkko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo- 400gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo Cốt Dừa Vĩnh Thuận (30 gói/ 400g/ 12kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo- Hành Sấy Và Hương Dừa (20 bịch x 500g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo Hành Vĩnh Thuận (30 gói/ 400g/ 12kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo- Hương Xưa (30 bịch x 500g/ bịch) Thương Hiệu Mikko (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Meizan 400g, đóng trong 6 túi x 0.4kg/thùng, NW: 2.4 kg/thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Mikko (30 x 500g), Hiệu Mikko, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo Mikko- 500gr (40 gói/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: BỘT BÁNH XÈO NHÃN HIỆU MIKKO 30X500G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bánh Xèo Vĩnh Thuận (30 gói/ 12kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bánh xèo VT (30 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bắp (40 bịch x 150g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bắp (6 kg/thùng), nhãn hiệu Bột Vỉnh Thuận, Hàng mới 100%, CTy Bột Vĩnh Thuận sản xuất-150g x 40 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bắp (8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bắp 400G- (400 Gr X 20 Bags/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bắp 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bấp- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột bắp VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bông Lan Hấp Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Bông Lan Nướng Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên chuối (10.2 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-340g x 30 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên chuối- 340gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Chuối Vĩnh Thuận (30 gói/ 340g/ 10.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên chuối VT (30 x 340g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên chuối, hiệu Vĩnh Thuận, 340gram/túi, 30 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Giòn (10 bịch x 1000g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Giòn (60 bịch x 150 g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn (9 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-150g x 60 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn- 1000gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Giòn 150G (150 Gr X 60 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn- 150gr (60 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn Meizan 150g, đóng trong thùng carton (24 gói x 150g) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn Vĩnh Thuận (150gr x 60) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn VT (60 x 150g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên giòn, hiệu Vĩnh Thuận, 1kg/túi, 10 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên Hiệu Vĩnh Thuận, 1kg/túi, 10 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên tôm (9 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-150g x 60 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên tôm- 150gr (60 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên tôm Vĩnh Thuận (150gr x 60) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột chiên xù (4 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-200g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chiên Xù Vĩnh Thuận (20 gói/ 200g/ 4kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Chuối Hấp Vĩnh Thuận (30 gói/ 340g/ 10.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Cốt Dừa Vĩnh Thuận (100 gói/ 50g/ 5kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo (15 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-750g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Gạo (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo (8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Gạo 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Gạo Lọc Aaa Gói (1 Kg X 10 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo lức bịch 5 Lbs (10 x 5 Lbs), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo lức hữu cơ- 200gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: BỘT GẠO NẾP, 0.5KGx24/CARTON, LOTUS BRAND (xk)
- Mã HS 11029090: BỘT GẠO NẾP, 500GR x 24/CARTON, KHÔNG MARKING (xk)
- Mã HS 11029090: BỘT GẠO NẾP, 500GRx24/CARTON, KHÔNG MARKING (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Gạo Tẻ Sa Đéc (24 bịch x 500g/ bịch) Thương Hiệu CEAF (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo to (24 x 14 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo to (24 x 400g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột gạo VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Há Cảo (20 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo (400g/gói, 20 gói/thùng, 5 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 9/5/2021) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Há Cảo 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Há Cảo Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột há cảo VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột khoai (10 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 50 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột khoai (6 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột khoai màu (7.2 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-40Pktsx170G(6oz) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột khoai màu (nấu chè) (50 x 200g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Khoai Tây (30 bịch x 340g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột khoai tây- 340gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Khoai Tây Vĩnh Thuận (30 gói/ 340g/ 10.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Làm Bánh Dẻo (4 bịch x 2270g/ bịch) Thương Hiệu Ocean Swallow (xk)
- Mã HS 11029090: Bột làm bánh Vĩnh Thuận (8.00kg/thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Matcha/ Matcha Powder, dùng để pha trà sữa, đóng gói 1kg/ pack. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Mì Đa Dụng Số 8 (30 bịch x 400g/ bịch) Thương Hiệu Vĩnh Thuận (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Mì Đa Dụng Số 8 400G (400 Gr X 30 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột mì đa dụng số 8- 400gr (30 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột mì làm bánh bao, bánh mì 25kg/bao, NSX: DAI NAM, Mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột năng (150 bao 20kg) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột năng (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Năng 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột năng- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột năng VT (20 x 400g), Hiệu Vĩnh thuận, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Năng, Hiệu Vĩnh Thuận, 400gram/túi, 20 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (10 gói/ thùng, 1 kg/ 1 gói) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (10 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 10 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (400g x 20bag/carton), NSX: Vĩnh Thuận (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (8 kg/thùng) Nhãn hiệu Vĩnh Thuận, Hàng mới 100%, CTY TNHH SX TM Vĩnh Thuận sản xuất-20Pktsx400G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp (8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 20 (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nếp 400G (400 Gr X 20 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nếp Chín (20 bịch x 1000g/ bịch) Thương Hiệu Ocean Swallow (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp dẻo (24 x 14 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nếp đóng gói 500Gr x 24/thùng (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nếp Lọc Aaa Gói (1 Kg X 10 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp to (24 x 14 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp Vĩnh Thuận (400gr x 20) (xk)
- Mã HS 11029090: Bôt nêp, đóng gói 500gr x 24 BAGS/carton (xk)
- Mã HS 11029090: Bột nếp, đóng gói 500gr x 24pkts/ Carton (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nghệ Vĩnh Thuận (60 gói/50g/ 3kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc 1000gr/túi, hiệu: ngọc quỳnh/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc 500gr/túi, hiệu: phong an/ (xk)
- Mã HS 11029090: bột ngũ cốc Tuệ Minh/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột ngũ cốc, Mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Ngũ Vị Hương Vĩnh Thuận (60 gói/ 50g/ 3kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Nở (100 Gr X 100 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: BỘT SẢ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X100G (xk)
- Mã HS 11029090: Bột sắn dây (Hủ) (12 x 20 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột sắn dây 500g/ bịch/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột sắn dây Tuệ Hai 500g/ túi/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Taco socola/Toco socola Powder, dùng để pha trà, đóng gói 1kg/ pack. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột tẩm khô chiên gà ajiquick- 210gr (24 gói/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Tẩm Khô Chiên Giòn Vĩnh Thuận (60 gói/45g/ 2.7kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột tảo xoắn (500g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột tàu hủ (100g/túi)/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột tàu hủ (500g/túi)/ (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Thính- 45gr (60 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Vani Bướm Việt Ấn (0.25 Gr X 10 Ống X 10 Gói X 50 Hộp/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Bột Vanila Con Ngựa Bay (5 x 10 x 25g), Hiệu Bông sen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Đậu nành sấy (200g/hộp), nsx: Linh anh Food/ (xk)
- Mã HS 11029090: Hiệp Long Bột rau câu con cá dẻo 10x12x12g (xk)
- Mã HS 11029090: Ngãi bún (100 x 113g), Hiệu hong kong, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc DD Vinacafe (1 thùng 500 gr x 14 pack) (xk)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc dinh dưỡng, 1000gr/túi/ (xk)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc sấy Granola 550g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 11029090: Ngũ cốc trái cây 350g/ túi/ (xk)
- Mã HS 11029090: Nhang Lộc Thành 30Cm (50 Cái/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Rau Câu Dẻo Hiệp Long (12 Gr X 12 Gói X 10 Hộp/Thùng) (xk)
- Mã HS 11029090: Sữa hạt ngũ cố 220g/ túi, 11 túi/ hộp/ (xk)
- Mã HS 11029090: Tài Ký Bột bánh cuốn 24x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Tài Ký Bột bánh cuốn, 24x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Tài Ký Bột bánh xèo, 24x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh bao, 20x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh bèo/FARINE P/ BANH BEO (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh bò/FARINE P/ BANH BO (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh bột lọc/FARINE P/ BANH BOT LOC (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh canh/FARINE P/ PATE UDON (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh củ cải/FARINE P/ BANH CU CAI (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột Bánh Cuốn 20x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh da lợn/ FARINE P/ BANH DA LON (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh đúc/FARINE P/ BANH DUC (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột Bánh Giò 20x400g (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh khọt/FARINE P/ BANH KHOT (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh quẩy/FARINE P/ BANH QUAY (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh tiêu/FARINE P/ BANH TIEU (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột bánh xèo/FARINE P/ CREPE VIET. (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột chiên chuối/FARINE P/ BEIGNET BANANE (xk)
- Mã HS 11029090: Vĩnh Thuận Bột há cảo/FARINE P/ HA CAO (xk)
- Mã HS 11031300: Bột bắp dạng thô (CORN GRITS)(nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo) (nk)
- Mã HS 11031300: Bột thô từ ngô (dạng tấm)- CORN GRITS- (Nguyên liệu trực tiếp SX ra sản phẩm bánh bắp hiệu Cheetos tiêu thụ nội địa) (Qui cách đóng gói 40 kg/1 bag) (nk)
- Mã HS 11031300: Nguyên liệu thực phẩm: Bột bắp dạng thô- Corn grits. Độ ẩm: 11.63-13.0%, E.coli: <100 cfu/g. PD: 04.05.2020- ED: 03.11.2020. (nk)
- Mã HS 11031300: Bột bắp(Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng mới 100%,(527.3kg/1bao)-CORN EXTRUDER (xk)
- Mã HS 11031920: BG/ Bột gạo, hàng mới 100%, DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG (nk)
- Mã HS 11031920: HJ007/ Bột gạo, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11031990: Bột kiều mạch Farine De Sarrasin 1kg, hiệu La Sarrasine, NSX: MOULIN DE TESCAT, HSD: 13/10/20 (nk)
- Mã HS 11031990: Bột thô từ đại mạch dùng để chế biến thực phẩm bánh (GERSTEGRITS), hàng mới 100% (GERSTEGRITS- BARLEY GRITS). PTPL: 6066/TB-TCHQ, ngày: 02/07/2015 (nk)
- Mã HS 11031990: HJ032/ Bột nếp, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11031990: HJĐ01/ Đường cát trắng, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11031990: Ngũ cốc ăn sáng ít cholesterol dạng tấm, hiệu Weet-bix,44g/hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 11031990: NGũ cốc dạng thanh để ăn sáng: Sugarcockies, hiệu Swect Checky, 10gam/ thanh/gói, mới 100% (nk)
- Mã HS 11031990: Nguyên liệu thực phẩm: Bột lúa mạch đen thô W/MILL MEAL RYE EXPORT (1bag 25KG), NLSX phụ gia thực phẩm PVSX nội bộ cty không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11031920: Bột gạo, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11031920: CORN STARCH- Bột bắp Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031920: GLUTINOUS RICE FLOUR- Bột nếp Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031920: RICE STARCH- Bột gạo Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031990: Bột nếp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11031990: Bột yến mạch body just my 300 GRM/túi/ (xk)
- Mã HS 11031990: Bột yến mạch xe dep 340 GRM/túi/ (xk)
- Mã HS 11031990: CRISP FRIED POWDER MIX- Bột chiên giòn Vĩnh Thuận (150g x 60) (xk)
- Mã HS 11031990: DOUGHNUT FLOUR- Bột bánh tiêu Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031990: Đường cát trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11031990: FLOUR FOR PANCAKE- Bột bánh xèo Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031990: FLOUR FOR RICE PANCAKE- Bột bánh xèo Mikko (500g x 30) (xk)
- Mã HS 11031990: FLOUR FOR THE SMALL PANCAKES- Bột bánh khọt Vĩnh Thuận (400g x20) (xk)
- Mã HS 11031990: FLOUR FOR WET RICE PAPER-Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận (400g x20) (xk)
- Mã HS 11031990: HAGOU FLOUR- Bột há cảo Vĩnh Thuận (400g x 20) (xk)
- Mã HS 11031990: MIXED FLOUR FOR CAKE- Bột bánh bèo Vĩnh Thuận (400g x20) (xk)
- Mã HS 11031990: NGŨ CỐC (xk)
- Mã HS 11031990: NGŨ CỐC TRÁI CÂY (xk)
- Mã HS 11031990: PYRAMIDAL RICE DUMPING FLOUR- Bột bánh giò Vĩnh Thuận (400g x20) (xk)
- Mã HS 11031990: Yến mạch 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 11031990: Yến mạch ăn liền/ (xk)
- Mã HS 11041200: Hạt yến mạch cán dẹp (Rolled Oats), đã qua sơ chế thông thường, dùng trong chế biến thức ăn cho người. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Hạt yến mạch cán vỡ (Quick Oats), đã qua sơ chế thông thường, dùng trong chế biến thức ăn cho người. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: HẠT YẾN MẠCH- hàng mới qua sơ chế thông thường (làm sạch và phơi khô) (GW:30KGS/TÚI); Xuất xứ:Nga, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Hạt yến mạch mới qua sơ chế thông thường đã sấy khô và cán mỏng- QUICK COOKING OATS- Avena spp- Kích thước: 0.55mm.(1 BAO 25 KG)- HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 11041200: INSTANT OATS Yến Mạch Nguyên liệu thực phẩm 25 KG/Bao Nha SX:CUSTOM FOOD INGREDIENTS SDN,BHD HSD:09/2021 (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch cán dẹt hiệu DANI- Oats BIO loại 400G (nsx: 13/04/2019, hsd: 31/03/2021), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch cán mỏng- QUICK COOKING OATS (454gx10 Bags/thùng). Hiệu HERITAGE. HSD: 02/06/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch chỉ qua sơ chế thông thường như cán mỏng, dạng mảnh, sấy khô- OAT FLAKES 0.80MM. Đóng bao: 25kg/bao. NSX: 15/05/2020, HSD: 15/05/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch đã vỡ mảnh (Kiln Instant Oats), Batch: F2019, HSD: 05/2021, 8 Bao x 25 Kg. (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch đã vỡ mảnh, dạng mảnh dùng để chế biến thực phẩm bánh (OAT FLAKES), hàng mới 100%- (GEP HAVERVLOKKEN/ OAT FLAKES).PTPL: 1532/TB-TCHQ, ngày: 14/02/2015 (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng mảnh 0.40mm, chưa qua công đoạn gia công chế biến thành phẩm- Quy đổi từ tấn ra Kg- 25Kg/bao X 640 bao- Mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng mảnh 0.50mm, chưa qua công đoạn gia công chế biến thành phẩm- Quy đổi từ tấn ra Kg- 25Kg/bao x 520 bao- Mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng mảnh 0.80mm, chưa qua công đoạn gia công chế biến thành phẩm- Quy đổi từ tấn ra Kg- 25Kg/bao X 400 bao- Mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng vỡ mảnh 0.55mm, chưa qua công đoạn chế biến thành phẩm, 25kg/bao. Mới 100% (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch nguyên hạt (Hàng mới 100%, hàng mới qua sơ chế thông thường, đóng 25 Kg/bao. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC). (nk)
- Mã HS 11041200: Yến mạch Organic cán vừa Bob's Red Mill (chỉ qua sơ chế thông thường) (453gx4Bag/case)- BRM Organic Oats Rolled Regular 16oz 453g. HSD: 19/04/2022 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 11041990: Hạt lúa mạch đã vỡ mảnh (RYE KERNELS KVIK RUG) dùng để chế biến thực phẩm bánh, hàng mới 100%- RYE KERNELS KVIK RUG N+).PTPL: 1529/TB-TCHQ, ngày: 14/02/2015 (nk)
- Mã HS 11041990: Hạt lúa mạch đen (rye) đã vỡ mảnh (nghiền thô) (FLOCONS DE FROMENT) dùng để chế biến thực phẩm bánh, hàng mới 100%- (TARWEVLOKKEN AFGEZ/ WHEATFLAKES).PTPL: 1530/TB-TCHQ, ngày: 14/02/2015 (nk)
- Mã HS 11041990: Chao Bông Mai (170g x 40 hủ), mới 100% (xk)
- Mã HS 11041990: Chao Bông Mai (370g x 24 hủ), mới 100% (xk)
- Mã HS 11041990: Cốm dẹp trắng hiệu Gia Bảo (40x300g) (xk)
- Mã HS 11042200: HYM/ Yến mạch đã sát vỏ (Oat Kernel) (nk)
- Mã HS 11042300: Bắp Bào- 30 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 11042920: Hạt diêm mạch quinoa trắng hữu cơ Markal gói 500g, nhãn hiệu: Markal (White quinoa/ Quinoa Blanc Real Markal 500g), xuất xứ:Pháp, hạn sd: 08/2021, 6gói/carton.Hàng mới 100%. 1unk1gó (nk)
- Mã HS 11042920: Hạt kê hữu cơ đã bóc vỏ Markal gói 500g, nhãn hiệu: Markal (Hulled millets/ Millet Décortiqué Markal 500g), xuất xứ: Pháp, hạn sd: 10/2021, 6 gói/carton.mới 100%. 1unk1 gói (nk)
- Mã HS 11042920: Hạt lúa mạch ngọc trai hữu cơ đã xát vỏ, sấy khô,chưa qua chế biến khác, làm sạch đóng túi kín làm thực phẩm,500g/gói x 6 gói/carton,Pearl Barley Markal 500g,hsd:10/2021.1unk1gói.Mới 100% (nk)
- Mã HS 11042920: HDM/ Lúa đại mạch đã sát vỏ (Barley Kernel) (nk)
- Mã HS 11042920: TRÀ LÚA MẠCH OSK MUGICHA 400G (10GX40P) 1 X 20 PCS./CTN (nk)
- Mã HS 11042990: HKE/ Hạt kê đã sát vỏ (Hulled Millet) (nk)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 16 loại ngũ cốc (Tanesho) 500g/gói, 6 gói/thùng (nk)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 21 loại ngũ cốc (Tanesho) 180g/gói, 12 gói/thùng (nk)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 9 loại ngũ cốc (Tanesho) 120g/gói, 12 gói/thùng (nk)
- Mã HS 11042990: Kiều mạch (30kg/bao, dạng hạt hàng chỉ qua sơ chế thông thường), mới 100% (nk)
- Mã HS 11042990: 91040152/ Granola vị Hạt điều và nam việt quất 12góix350g/th (xk)
- Mã HS 11042990: Kiều mạch (30kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 11051000: BỘT KHOAI TÂY (SẤY KHÔ, 15KG/THÙNG, Nguyên liệu để SX) (nk)
- Mã HS 11051000: Tinh bột khoai tây dùng sản xuất sản phẩm bánh snack (25kg/túi), Nsx: MEELUNIE SINGAPORE, mới 100% (nk)
- Mã HS 11051000: 74061/ Bột Khoai Tây (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11052000: Bột chiên xù dạng hạt 230g/gói 15gói/thùng nhãn hiệu KATO,1pce 1gói, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11052000: Emflake 3917 (Potato Flake)- Khoai tây, dạng mãnh (nguyên liệu sản xuất bánh Snack) (nk)
- Mã HS 11052000: Khoai tây đông lạnh Flakes Puree Nature 1 kg x 6 gói/ thùng (Hiệu: LUTOSA, HSD: 01,08/2021) (nk)
- Mã HS 11052000: KMC Potato Flakes 003- Khoai tây dạng mảnh (25 kgs/ bao) (nguyên liệu sản xuất bánh Snack) (nk)
- Mã HS 11052000: Mẫu vụn khoai tây (10kg/thùng) (nk)
- Mã HS 11052000: Milled Potato Flakes MPF-UMH- Khoai tây dạng mãnh (nguyên liệu sản xuất bánh snack) (nk)
- Mã HS 11052000: NLTP: Bột khoai tây dạng vảy, màu vàng kem (Potato Flakes), Độ ẩm: 6-10%, HL Pb: <0.1ppm.Tổng số vi khuẩn hiếu khí: <1.000.000 cfu/g. Hàng mới 100%. PD: 27.02 + 22.03.2020- ED: 26.02 + 21.03.2021. (nk)
- Mã HS 11052000: Vẩy khoai tây (khoai tây cắt lát, xấy khô) dùng sản xuất bánh snack: Dehydrated Potato Flakes (25kg/bao), Nsx: Iscon Balaji (nk)
- Mã HS 11061000: Bột đậu đen- COOKED BLACK BEAN POWDER. Đã kiểm hóa tại tờ khai số 102525302463 ngày 11/03/2019 (nk)
- Mã HS 11061000: BỘT ĐẬU- DEVAAYA BESAN [20X500GM/BAG]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 11061000: Bột đậu đỏ- SMALL RED BEAN POWDER. Đã kiểm hóa tại tờ khai số 102525302463 ngày 11/03/2019 (nk)
- Mã HS 11061000: BỘT ĐẬU HÀ LAN (SẤY KHÔ, 10KG/THÙNG, Nguyên liệu để SX) (nk)
- Mã HS 11061000: BỘT ĐẬU HÀ LAN SẤY KHÔ (10kg/thùng, nguyên liệu sản xuất) (nk)
- Mã HS 11061000: BỘT ĐẬU- RAJDHANI BESAN [20X1KG/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 11061000: Bột đậu trắng (đậu Navy)- COOKED NAVY BEAN POWDER. Đã kiểm hóa tại tờ khai số 102525302463 ngày 11/03/2019 (nk)
- Mã HS 11061000: MPOZ99ZZ009/ Bột Gram Ấn Độ (nk)
- Mã HS 11061000: 74058/ Bột Đậu Hà Lan (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11061000: FAMI sữa đậu nành 200mlx36 (xk)
- Mã HS 11062090: BKL/ Bột khoai lang,(dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 11062090: Bột khoai nưa (KONJAC GUM KY1220H) nguyên liệu sản xuất thực phẩm, tên khoa học: Amorphophallus konjac,hàng không nằm trong danh mục Cites, mới 100% (nk)
- Mã HS 11062090: Bột Thạch sa đen, đã qua chế biến. Đã đóng gói bán lẻ. 1 gói 60gr.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11062090: Bột than tre, (20kg/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 11062090: HJ035/ Bột khoai lang, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11062090: THỰC PHẨM CHAY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1151/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 303163434030/H21/CPNHANHHCM/16.APR.2020 (nk)
- Mã HS 11062010: Bột Sắn Dây- 24jar x 10.5oz (300g)- nhãn hiệu 3 Miền (xk)
- Mã HS 11062010: Bột sắn dây/ (xk)
- Mã HS 11062030: Bộ năng Vĩnh thuận 400g (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột báng 150g việt san (100 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột bánh cuốn 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột bánh cuốn vĩnh thuận 400g (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột bánh xèo 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột bánh xèo vĩnh thuận 400g (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột chiên giòn 150g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột chiên tôm 150g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột khoai Đại đồng thuận 200g (40 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột năng 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột năng vĩnh thuận 400g (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột nếp 400g vĩnh thuận (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062030: Bột nếp vĩnh thuận 400g (20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 11062090: BÁNH PÍA (xk)
- Mã HS 11062090: BÁNH TRÁNG PHÚC QUY (xk)
- Mã HS 11062090: BÒ LÁT CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĂN DẶM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĂN DẶM NESTLE (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT BÁNH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT BÁNH DẺO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT BẮP (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT BƠ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CA CAO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CAM THẢO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CẦN TAY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CHANH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CHÙM NGÂY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CHUỐI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CỐT DỪA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT CỦ DỀN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT DÀNH DÀNH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT DÂU (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐẬU (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐẬU NÀNH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐẬU XANH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT DIẾP CÁ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT ĐIỀU (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT DỪA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT GẤC (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT GẤC ĐỎ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT GẠO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT GẠO LỨC (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT HẠT SEN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KEM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KEM BÉO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI HIỆU CÔ GÁI TÂY NINH (400GR/1GÓI) (1CTN/24GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI LANG (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI LANG TÍM (xk)
- Mã HS 11062090: Bột khoai lang, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11062090: Bột khoai mì xay thành phẩm xuất khẩu, hàng đóng đồng nhất 800kg/bao, hàng có xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI MỠ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI MÔN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT KHOAI TÂY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ CẨM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ DỨA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ GAI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ KHÚC (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ NẾP (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ SÂM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ SEN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁ TÍA TÔ (xk)
- Mã HS 11062090: Bột làm bánh xèo Vĩnh Thuận 400gr/ gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT LÁT SÂM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT MẠCH NHA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT MÌ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NẤM (xk)
- Mã HS 11062090: Bột năng 10 kg/kiện, mới 100% (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NẤU CHÈ BƯỞI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NGHỆ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NGHỆ VIÊN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NGŨ CỐC (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT NGŨ CỐC NAVAN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT QUẾ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT RAU CÂU (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT RAU CÂU TRÁI CÂY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT RAU MÁ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT SẢ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT SẮN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT SẮN DÂY (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT SẮN KHÔ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT SƯƠNG SÁO (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TÀU HỦ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TÀU HŨ DỨA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT THẠCH GIÒN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT THƠM VANI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TÍA TÔ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TINH THAN TRÀ (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TÔM (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TRÀ HÒA TAN (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT TRÀ XANH (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT VANI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT VẼ NỔI (xk)
- Mã HS 11062090: BỘT XÍ MUỘI (xk)
- Mã HS 11062090: Chao trang Thuận Phat 510gr x24 (xk)
- Mã HS 11062090: Chao trắng Thuận Phát 510gr x24 (xk)
- Mã HS 11062090: CỐT LẾT CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: GÀ CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: HẠT TIÊU RANG (xk)
- Mã HS 11062090: HEO LÁT CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: HERBAL POWDER, HEAT AT 200C, PN NUMBER:200324099824, MANUFACTURER: HUONG XUAN- 991-994 BEN THANH MARKET, DIST 1, HCMC, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: BỘT THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 11062090: Khoai mì xay đông lạnh 14kg/thùng (xk)
- Mã HS 11062090: KỶ TỬ (xk)
- Mã HS 11062090: KỶ TỬ KHÔ (xk)
- Mã HS 11062090: MẦM NGŨ CỐC GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 11062090: MẦM NGỦ CỐC GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 11062090: MEN LÀM BÁNH (xk)
- Mã HS 11062090: MEN LÀM KHÔ BÁNH (xk)
- Mã HS 11062090: MILK POWDER: BỘT SỮA DINH DƯỠNG RỒNG VÀNG CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG VIỆT NAM BÃI PHƯỢNG, PHƯỜNG BIÊN GIANG QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI. (xk)
- Mã HS 11062090: NGHỆ (xk)
- Mã HS 11062090: NGHỆ VIÊN (xk)
- Mã HS 11062090: NGŨ CỐC ĐẬU NÀNH (xk)
- Mã HS 11062090: NGŨ CỐC DINH DƯỠNG (xk)
- Mã HS 11062090: NGUYÊN LIỆU PHA TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 11062090: NHỤY HOA NGHỆ TÂY (xk)
- Mã HS 11062090: RAU MÁ UỐNG LIỀN (xk)
- Mã HS 11062090: SỐT (xk)
- Mã HS 11062090: SỐT ĐẬU NÀNH (xk)
- Mã HS 11062090: SỐT MUỐI TẮC (xk)
- Mã HS 11062090: SOYBEAN POWDER, HEAT AT 200C, PN NUMBER:200324099743, MANUFACTURER: VIVIAN BEAUTY- 229/30 BUI THI XUAN, TAN BINH DIST, HCMC, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: BỘT ĐẬU NÀNH (xk)
- Mã HS 11062090: TÀU HỦ KI KHÔ (xk)
- Mã HS 11062090: THẠCH DỪA (xk)
- Mã HS 11062090: THỰC PHẨM CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: TINH BỘT NGHỆ (xk)
- Mã HS 11062090: TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 11062090: XỐT MÈ RANG (xk)
- Mã HS 11062090: XÚC XÍCH CHAY (xk)
- Mã HS 11062090: YẾN MẠCH KHÔ (xk)
- Mã HS 11063000: AE8048/ Bột táo (Apple powder), đóng gói 25kg net/thùng. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 11063000: AE8048/ Bột táo(APPLE POWDER), đóng gói 25kg net/thùng. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 11063000: BỘT CHUỐI SẤY KHÔ (10kg/thùng, Nguyên liệu sản xuất) (nk)
- Mã HS 11063000: BÔT CHUÔI SẤY KHÔ FD,đóng gói 15 kg/bao, là nguyên liệu trực tiếp sản xuất.(Hóa đơn bán hàng số 0000380 ngày 22/06/2020) (nk)
- Mã HS 11063000: BÔT ĐU ĐỦ SÂY KHÔ FD,đóng gói 15 kg/bao, là nguyên liệu trực tiếp sản xuất.(Hóa đơn bán hàng số 0000380 ngày 22/06/2020) (nk)
- Mã HS 11063000: Bột quả táo (Apple powder), đóng gói 25kg net/thùng. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 11063000: Bột sữa dừa- (44012324) Coconut Milk Powder (Hàng đồng nhất 15kg/thùng) (nk)
- Mã HS 11063000: Bột trái cây (Anh Đào) TH-E 1029 (10 kg/bao, 2 bao/thùng carton). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11063000: Bột trái cây (Chuối) TH-E 1086 (10 kg/bao, 2 bao/thùng carton) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11063000: Bột trái cây (Dứa) TH-E 1086 (10 kg/bao, 2 bao/thùng carton) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11063000: Bột xoài PCB- Mango in Powder 200g (nk)
- Mã HS 11063000: BỘT XOÀI SẤY KHÔ (10kg/thùng, Nguyên liệu sản xuất) (nk)
- Mã HS 11063000: DURIAN POWDER FD505/2-Bột sầu riêng-nguyên liệu TP dùng trong CN chế biến TP,10kg/carton.NSX: PRESRVED FOOD SPECIALTY CO.,LTD.Ngày SX:25/05/2020.HSD: 25/05/2021.Số lot: 2020-05-25.C/O số:D2020-0128269 (nk)
- Mã HS 11063000: Nguyên liệu thực phẩm: Bột chuối(Freeze Dried Banana Powder). Đóng gói 5kg/túi,5 túi/carton.Số lượng: 50kg/ 2 cartons.NSX: Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd Mới 100%.NSX:05/2020. HSD:1 năm (nk)
- Mã HS 11063000: 74003/ Bột Chuối (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11063000: 74003/ FD Bột Chuối (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11063000: 74004/ FD Bột Đu Đủ (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11063000: 74062/ Bột xoài (sấy khô) (xk)
- Mã HS 11063000: ALMB/ Bột hạnh nhân (xk)
- Mã HS 11063000: ALMB/ Bột hạnh nhân- BLANCHED ALMOND MEAL (FINE) (xk)
- Mã HS 11063000: ALMB/ Bột hạnh nhân- NATURAL ALMOND MEAL (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. (1,120 Thùng/ 20 Pallet). Mark: Vegan Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 1 Kg/ Gói X 12 Gói/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 12 Kg/ Thùng. Mark: Organic Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 15 Kg/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Organic Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 250 G/ Gói X 12 Gói/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 3 Kg/ Thùng. Mark: Organic Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa- Loại: 300 Gr/ Gói X 30 Gói/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 9 Kg/ Thùng. Mark: Organic Vegan Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 50 Gr/ Gói X 24/ Hộp X 6/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 7.2 Kg/ Thùng. Mark: Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa- Loại: 500 Gr/ Gói X 24 Gói/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 12 Kg/ Thùng. Mark: Organic Vegan Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Loại: 500 Gr/ Gói X 24/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 12 Kg/ Thùng. Mark: Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Organic- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Organic Vegan Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa Vegan- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 15 Kg/ Thùng. Mark: Vegan Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Cốt Dừa. Loại: 150 Gr/ Túi X 6 Túi/ Hộp X 12 Hộp/ Thùng- Hàng đóng gói đồng nhất N.W: 10.8 Kg/ Thùng. Mark: Coconut Milk Powder. (xk)
- Mã HS 11063000: Bột dừa- 10kg/bao (Net)- Organic (xk)
- Mã HS 11063000: Bột dừa- 22.68kg/bao (Net)- Organic (xk)
- Mã HS 11063000: BỘT ME (xk)
- Mã HS 11063000: Bột nhân hạt điều- Đóng gói: 50 LBS/carton (22.68 KGS/carton) (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Rau câu Jelly pudding powder,24 boxes/ctn; 1 box 12 bag; 1 bag 10gr, 3 Kgs/CTN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11063000: Bột sữa Dừa (3.6 kg net/ carton). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11063000: Bột sữa Dừa (7.2 kg net/ carton). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11063000: Bột Sữa Dừa (7.2kg net/carton). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11063000: CKP1-1/ Bột khô điều nhân loại PST-OF1 (xk)
- Mã HS 11063000: CMP-6025/ Bột sữa dừa Afico dairy free (COCONUT MILK POWDER AFICO DAIRY FREE CODE: 6025) (xk)
- Mã HS 11063000: Cơm dừa nạo sấy béo cao- Medium Grade- 25kg/bao (Net) (xk)
- Mã HS 11071000: _Malt C chưa rang (đã qua xử lý nhiệt), vụ mùa 2019. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang (đã qua xử lý nhiệt)- nguyên liệu sản xuất bia (nk)
- Mã HS 11071000: MALT chưa rang (nguyên liệu dùng để sản xuất bia),quy cách đóng gói: 50kg/bao (hàng mới 100%) NSX: 03/2020, HSD: 03/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang loại A (đã qua xử lý nhiệt), vụ mùa năm 2019. Nguyên liệu sản xuất bia. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang loại B (đã qua xử lý nhiệt) dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang loại C (đã qua xử lý nhiệt), nguyên liệu nhập khẩu dùng để trực tiếp sản xuất bia tại doanh nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang nguyên liệu sản xuất bia, hạn sử dụng từ 01/05/2020 đến 01/05/2022 (50kg/bao) nhà sx BOORMALT ASIA PACIFIC PTY LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang, nguyên liệu dùng sản xuất bia, hàng mới 100%, đóng 50kg/bao ngày sx: ngày 02 tháng 04 năm 2020, HSD: ngày 02 tháng 04 năm 2022, nhà sản xuất: BoortMalt Asia Pacific Pty Ltd, Australia (nk)
- Mã HS 11071000: MALT chưa rang: Munich Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia), HSD:03/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: MALT chưa rang: Pilsen Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia), HSD:03/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: MALT chưa rang: Vienna Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia), HSD:03/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: MALT chưa rang: Wheat Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia), HSD:01/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: Malt vụ mùa 2019 chưa rang, nguyên liệu để sản xuất bia. Hạn sử dụng 02/01/2021 (nk)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp SX bia tại doanh nghiệp: Malt chưa rang dùng sản xuất bia. Hàng đóng 50kg tịnh/bao, xếp trong container. Ngày SX: 04/2020; Hạn sử dụng: 04/2021- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu sản xuất bia: BEST Acidulated (Malt), hạn sử dụng:02/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu thực phẩm- Malt chưa rang Pilsen Malt (nguyên liệu sản xuất bia) vụ mùa 2019- UK Malt. Hàng rời. NSX: 02/2020. HSD: 18 tháng từ ngày SX. Nhà SX Muntons Plc-Cedars Maltings. (nk)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu thực phẩm: Boortmalt Pilsen Malt Two Row Spring, crop 2019/prod 2020. Chưa rang, dạng hạt, nguyên liệu sản xuất bia 50 kg/bao.Nhà sản xuất: Boortmalt UK. Hạn sử dụng 18 tháng.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11071000: Malt (NL dùng SX Beer) (xk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Carafa Type 2 Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 25 kg/bao. Hàng mới 100%.NSX: 01/2020, HSD: 07/2021. NSX: Weyermann Specialty Malting Company. (xk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Pale Ale Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 50 kg/bao. Hàng mới 100%.NSX:04/2020, HSD: 04/2021. NSX: Intermalt Viet Nam LTD. (xk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Pale Wheat Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 25 kg/bao. Hàng mới 100%. NSX: 02/2020, HSD: 08/2021. NSX: Weyermann Specialty Malting Company. (xk)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Pilsner Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 50 kg/bao. Hàng mới 100%.NSX:06/2020, HSD: 06/2021. NSX: Intermalt Viet Nam LTD. (xk)
- Mã HS 11072000: Bột Malt đã rang (DARK MALT FLOUR) dùng trong sản xuất bánh, hàng mới 100%- (ROASTED MALT FLOUR BARLEY EBC). PTPL: 1528/TB-TCHQ, ngày: 14/02/2015 (nk)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang màu chocolate- nguyên liệu sản xuất bia (nk)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang, dạng bột (DARK MALT FLOUR) dùng để chế biến thực phẩm bánh, mới 100% (ROASTED MALT FLOUR BARLEY EBC 1400). PTPL: 1528/TB-TCHQ, ngày: 14/02/2015 (nk)
- Mã HS 11072000: Nguyên liệu thực phẩm: Bột Malt đã rang, DARK ROASTED MALT FLOUR (EXPORT) (1 bag 25KG), NLSX phụ gia thực phẩm phục vụ sx trong nội bộ công ty, Đã kiểm hóa theo TKNK: 101652471210 ngày 12/10/2017 (nk)
- Mã HS 11081100: 07TBM/ Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột mì (Wheat starch) (nk)
- Mã HS 11081100: B3T.TBLMI.RO1/ Tinh bột lúa mì (Wheat Starch) (nk)
- Mã HS 11081100: BKM/ Bột mì dùng để sản xuất thức ăn thú cưng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081100: BM/ Bột mì, hàng mới 100% DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG (nk)
- Mã HS 11081100: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Wheat Starch TP. Lô: E2391. Năm sx: 12/2019. Hạn dùng: 12/2024 (nk)
- Mã HS 11081100: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột lúa mì dùng trong chế biến thực phẩm WHEAT STARCH. 25KG/BAG. Do ROQUETTE FRERES sản xuất. HSD: 06/02/2025 (nk)
- Mã HS 11081100: Tá dược: WHEAT STARCH TB- tinh bột mì EP/USP Lot: E2609, SX: 04/2020, HD: 04/2025, NSX: Roquette Freres- France. (nk)
- Mã HS 11081100: TBKM/ Tinh bột khoai mì, hàng mới 100% (DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG) (nk)
- Mã HS 11081100: Tinh bột mì dùng trong thực phẩm: WHEAT STARCH, (25 KG/BAO) hạn sử dụng: tháng 02,03/2025,giấy xác nhận công bố ATTP số: 10828/2016/ATTP-XNCB,ngày: 26/05/2016 (nk)
- Mã HS 11081100: BỘT MÌ ĐA DỤNG (xk)
- Mã HS 11081100: Bột mì Hoa Tulip 25kg.bao (xk)
- Mã HS 11081100: Bột mì Nhật Đại Bàng 25kg/bao (xk)
- Mã HS 11081100: Bột mì SSS xamh lá 25kg/bao (xk)
- Mã HS 11081100: Bột mì SSS xanh lá 25kg/bao (xk)
- Mã HS 11081100: Bột mì, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 11081100: Tinh bột khoai mì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp dùng làm nguyên liệu thực phẩm: FOOD MAIZE STARCH (3998 Bao x 25 Kg), NSX: 04/2020, HSD: 10/2021, NSX: CARGILL BIO-CHEMICAL CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô dùng làm nguyên liệu thực phẩm: FOOD MAIZE STARCH. (2400 Bao x 25 Kg), Nsx: 03/2020, Hsd: 09/2021. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: BLL019ND/ Tinh bột ngô dùng làm nguyên liệu thực phẩm: FOOD MAIZE STARCH, (400 Bao x 25 Kg) dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng (nk)
- Mã HS 11081200: BLL019NK/ Tinh bột bắp (CornStarch), hàng mới 100%, 25kg/bao, (2240 bao 56000kg) (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11081200: EDIBLE CORN STARCH-Nguyên liệu thực phẩm tinh bột ngô, thành phần 100% tinh bột ngô, sử dụng cho công nghiệp chế biến thực phẩm, 25kg/bao, HSD: 06/12/2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081200: HJ02-NK/ Tinh Bột Bắp, dạng bột mịn, màu trắng, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu chế biến thực phẩm: Tinh bột ngô (CORN STARCH), 25kg/bao.Ngày sản xuất: 01/06/2020, hạn sử dụng 24 tháng. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Maize Starch B (Zea mays). Lô: E2359. Năm sx: 11/2019. Hạn dùng: 11/2024 (nk)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Corn Starch (Tinh bột ngô) (mới 100%, NSX: 16/05/2020, HSD: 16/11/2021, 25kg/bao. NSX: Liaoning Yihai Kerry Tereos Starch Technology Co., Ltd) (nk)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột bắp (Corn starch)- 25Kg/ bao- NSX: 04/2020- NHH: 04/2022- Nhà sx: PT.Tereos FKS Indonesia. (nk)
- Mã HS 11081200: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột bắp (CORN STARCH), 25 Kg/bao, batch lot: 20200510. Hàng mới 100%. Công bố Cục ATTP- Bộ Y Tế số: 18220/2017/ATTP-XNCB ngày 14/06/2017 (nk)
- Mã HS 11081200: NLTP: Tinh bột ngô/ CORN STARCH, nhãn hiệu: Miwon; NSX: DAESANG CORPORATION, đóng gói 25kg/bao; tổng số:720 bao; hàng mới 100% NSX: 05/2020, HSD: 2 năm (nk)
- Mã HS 11081200: Phụ gia thực phẩm-Tinh bột bắp dùng trong thực phẩm MAIZE STARCH. 25kg/bag, HSD: 11/03/2025, 12/03/2025. Do Roquette Italia S.P.A sản xuất. (nk)
- Mã HS 11081200: Tá dược- Nguyên liệu dùng trong sx thuốc: MAIZE STARCH B (Tinh bột bắp) (25KG/BAG). BATCH: E2620, NSX: 07/04/2020- HSD: 07/04/2025, NSX: ROQUETTE FRERES- PHÁP (nk)
- Mã HS 11081200: Tá dược: MAIZE STARCH B- tinh bột bắp EP 9/USP41, Lot: E2584, SX: 03/2020, HD: 03/2025, NSX: Roquette Freres- France. (nk)
- Mã HS 11081200: TBB/ Tinh bột bắp (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Food Maize Starch)- Nguyên liệu nhập về làm nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo, hàng mới 100%, 25 kg/bao, 797 bao (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp (Nguyên liệu thực phẩm), đóng gói 25kg/bao, hạn sử dụng: 15/05/2022, NSX: DAESANG CORPORATION, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp- Corn starch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bôt bắp- Corn Starch dùng trong sản xuất bánh kẹo, mì gói, hàng dóng gói 25kg/bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp- Cornstarch Y(N) (25kg/bag) (Nguyên liệu sản xuất bột trộn (dùng làm thực phẩm)) (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột bắp dùng trong thực phẩm: MAIZE STARCH STANDARD (25 KG/BAO) Hạn sử dụng: tháng 02,03/2025,Giấy xác nhận công bố ATTP số: 10827/2016/ATTP-XNCB,ngày: 26/05/2016 (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô (Corn starch) dùng trong sản xuất mạch nha, 850KG/BAO (DN cam kết hàng NK dùng làm nguyên liệu sx tiêu thụ nội bộ DN, không tiêu thụ hàng nguyên liệu nhập khẩu ở trong nước), mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô (JP Corn Starch_648/PTPL mục 1) NPL SX thuốc (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô 400g/ gói, 20 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô dùng trong thực phẩm CORN STARCH (1.520 Bao), đóng bao 25kg, hàng mới 100%. LOT:M0420E0422 2104, NSX:21/04/2020. HSD: 21/04/2022 (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh Bột Ngô MAIZE STARCH Nguyên Liệu Thực Phẩm 25 Kg/1 Bao Nhà SX:ROQUETTE Italia S.P.A-HSD:03/2025 (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô sử dụng trong quá trình sản xuất giấy, CORN STARCH (HCAB001). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081200: Tinh bột ngô: Maize starch- Mã hàng: 1C068. Dùng để sản xuất keo. Không mã CAS (Không thuộc danh mục 12 và 19 của TT15/2018/BNNPTNT). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081200: Bột Bánh Quẩy Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11081200: Bột Bắp Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11081200: Bột Bắp Vĩnh Thuận (40 gói/ 150g/ 6kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11081200: BỘT NGÔ (xk)
- Mã HS 11081200: Corn Starch- Tinh bột bắp (xk)
- Mã HS 11081300: B3T.TBKTA.EM1/ Tinh bột khoai tây (Potato Starch) (nk)
- Mã HS 11081300: BKT/ Tinh Bột khoai tây (nk)
- Mã HS 11081300: Native Potato Starch- Tinh bột khoai tây dùng sản xuất thực phẩm, 25 Kg/bao, hạn sử dụng 14/03/2025 (nk)
- Mã HS 11081300: Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột khoai tây- NATIVE POTATO STARCH (PRO date: 01/11/2019; EXP date: 01/11/2024) (nk)
- Mã HS 11081300: Nguyên liệu thực phẩm: Tinh bột khoai tây POTATO STARCH, 1600 baoX25 kg/bao. HSD: 15/04/2025 (nk)
- Mã HS 11081300: POTATO STARCH 25KG/BAG- Nguyên liệu thực phẩm- Tinh bột khoai tây. Hàng mới 100%. NSX: COOPERATIE AVEBE U.A (nk)
- Mã HS 11081300: POTATO STARCH- Tinh bột khoai tây dùng làm nguyên liệu thực phẩm, đóng gói 25 Kgs/Bao. Nhà sx: COOPERATIE AVEBE U.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081300: Superior Potato Starch- Tinh bột khoai tây (nguyên liệu sản xuất bánh snack) (nk)
- Mã HS 11081300: TBKT/ Tinh bột khoai tây, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây "Potato starch", hàng đóng gói trong bao 25kg đồng nhất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây (dùng sx nội bộ. quy cách đóng gói 25kg/bao; 700 bao/01x20' container; hạn sử dụng 03/2025; nguyên liệu phục vụ sản xuất miến ăn liền). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây (MERITENA 400)- nguyên liệu thực phẩm, 25kg/bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây (N.W 25kg/bao. Ngày SX: 01/04/2020. Hạn dùng: 01/04/2023. Nhà SX: AKV LANGHOLT AMBA. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây (Potato Starch), 25kg/bao,: HSD: 03/2024, Nhà sx: Roquette Freres, France, mới 100%. Hàng làm ng liệu ph.vụ cho việc sx nội bộ của cty, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây hiệu STARKINA 20.000, hàng đóng gói trong bao 25kg đồng nhất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây Potato Starch, 1 bao 25kg, HSD: 12/2024 & 01/2025. Nguyên liệu sản xuất nội bộ, không tiêu thụ nội địa (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây thượng hạng PREMIUM POTATO STARCH nhãn hiệu Windmill đóng gói 25kgs/bao. NSX MEELUNIE B.V. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây(potato starch), hàng mới 100% dùng trong sản xuất và chế biến thực phẩm (nk)
- Mã HS 11081300: TINH BỘT KHOAI TÂY-TEREOS Pháp (dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm) 25kgs/bao, NSX: 12/12/2019; HSD: 12/2024, (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 11081300: Bột khoai (50x100g) (xk)
- Mã HS 11081300: Tinh bột khoai tây, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: 7PF0001/ Tinh bột sắn,trong lượng 50kg/1 bao,trọng lượng cả bì 50.2 kg/bao),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081400: C018/ Tinh bột khoai mì (nk)
- Mã HS 11081400: NPK-52/ Tinh bột sắn Alpha biến tính (dùng làm hương thơm) POWDER TAPIOCA (nk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT KHOAI MÌ, BAO 850KG. hàng nhập trả về của tờ khai xuất: 303117710730/B11 ngày: 24/03/2020 (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột năng (tinh bột sắn) 1kg/ gói, 10 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột sắn (độ ẩm < 13%; độ bột >85%), loại dùng làm Thực phẩm, trọng lượng tịnh 50 kg/bao; nhãn hiệu LAO-VIET(con hổ); NSX: LAO- VIET inter investment Co.,LTD; hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Tapioca Starch), nhãn hiệu BMC, hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trong lượng cả bì 50,2kg/bao. Do Công ty BMC Lào- Viêng Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất. Nhãn hiệu BMC (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng để sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn- Tapioca Starch.Quy cách: 1kg/gói,15 gói/thùng(cam kết hàng nhập khẩu dùng làm nguyện liệu sản xuất nội bộ doanh nghiệp,không tiêu thụ trong nước).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn, loại dùng hàng thực phẩm. Nhãn hiệu Con Voi. (Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2 kg/bao) (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, nhãn hiệu con voi đỏ (Red Elephant), đóng gói thống nhất PP/PE bao 50kgs. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn: TAPIOCA STARCH. 25 KG/BAG (Mã hàng:1C069). Dùng để sản xuất keo dán gỗ. Mã CAS: 9005-25-8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081400: YT29/ Tinh bột sắn (nk)
- Mã HS 11081400: BỘT BÁNH BAO NHÃN HIỆU MIKKO 40X400G (xk)
- Mã HS 11081400: Bột bánh bột lọc Vĩnh Thuận (400gr x 20) (xk)
- Mã HS 11081400: Bột bánh da lợn Vĩnh Thuận (400gr x 20) (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT KHOAI TRẮNG NHÃN HIỆU CON TRÂU 40X400G (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT MÌ(Hàng đóng 25 kgs/bao780 bao) (xk)
- Mã HS 11081400: Bột năng (25 gói/ thùng, 400 gram/ 1 gói) (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT NĂNG NHÃN HIỆU CON TRÂU 50X400G (xk)
- Mã HS 11081400: Bột Năng Vĩnh Thuận (20 gói/ 400g/ 8kg/thùng) (xk)
- Mã HS 11081400: Bột năng Vĩnh Thuận (400gr x 20) (xk)
- Mã HS 11081400: Bột Năng, 1 thùng 400g x 24 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Bột sắn (2.250kg x 10 bags x 90), không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Bột sắn dây (12 túi/ thùng), không có nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT SẮN DÂY, 24 GÓI/ THÙNG, 16OZ/ GÓI, HIỆU: SUNFAT. HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT SẮN DÂY, 24 HỦ/ THÙNG, 16OZ/ HỦ, HIỆU: SUNFAT. HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: Bột sắn dây, nhãn hiệu Kim biên 12 gói x500g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Bột sắn hiệu Quảng Trị (24 hũ/ thùng10.6kgs), mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: BỘT SẮN LOẠI 2, ĐÓNG GÓI 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bộ sắn sản xuất tại Việt Nam, nhãn hiệu APFCO- Long Phụng, trọng lượng tịnh 50kg/bao, đóng trong bao PP và PE (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột chế biến từ sắn (hàng mới 100%) xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột hữu cơ (Organic Native Tapioca Starch),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT KHOAI MÌ (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Khoai Mì (Bao 25kg) (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT KHOAI MÌ (HIỆU CHỮ PHƯỚC) 50 BAGS X 400G (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột khoai mì (Tinh bột sắn) (Nhãn hiệu 01 CON NGỰA ĐỎ) Trọng lượng tịnh 50kg/bao. Trọng lượng cả bì 50,2kg/bao. Đóng gói bao PP/PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột khoai mì- TAPIOCA STARCH. (25KGS/ BAO). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột khoai mì(hàng đóng 25kg/bao760 bao) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BOT SAN $#$VN (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (25kg/bao giấy)- NATIVE TAPIOCA STARCH (FOOD GRADE), hàng mới 100%. Được đóng trong container: PCIU2822927. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (50kg/bao; hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN (Đóng bao 25 kg) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn (Hàng đóng đồng nhất bao 50 kg) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (khoai mì), do doanh nghiệp sản xuất, đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bao bì 50.2kg/bao. Nhãn hiệu: Quả Đào (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (native tapioca starch) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn (Nhãn hiệu: Bảy lá sắn- Dương Minh Châu) Trọng lượng tịnh: 50kg/bao, trọng lượng cả bì: 50,2kg/bao. Hàng sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn 50kg/bao; xuất xứ LÀO, nhãn hiệu: Con Voi Đỏ. Hàng chưa qua chế biến trong nước. / LA. TKNK số 103376678310 ngày 22/06/2020 (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN 50KGS/ BAO (FOOD GRADE TAPIOCA STARCH, ROSE BRAND) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn APFCO hiệu "con hổ" đóng gói khối lượng tịnh 50kg/bao, khối lượng bì 50,19kg/bao; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn APFCO loại "Con Hổ" (Đóng gói đồng nhất 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn APFCO nhãn hiệu " Hai Con Lân" (Trọng lượng tịnh 50 kg/ bao, trọng lượng cả bì 50,19 kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn biến tính Acetylated, Đóng bao 500kg/bao (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn do Việt Nam sản xuất (Sản xuất Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An nhãn hiệu NSA) đóng gói đồng nhất 50kg/bao PP x 50 kg sản xuất năm 2019 (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn đóng bao đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao.Nhãn hiệu BA ĐỒNG TIỀN.Hàng do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn đóng bao, biểu tượng " Con Ngựa". Đóng bao đồng nhất 50kg/ bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/ bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN ĐÓNG GÓI 25KG/BAO (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn dùng làm nguyên liệu trong ngành giấy 20Kg/Bao (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BOT SAN HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn hiệu "Con Hổ" (Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.19kg/bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN HIỆU "FIVE STAR". HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 50 KG/BAO, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN HIỆU "GẤU TRÚC" (Đóng gói đồng nhất 850kg/bao, trọng lượng cả bì 852,7 kg/bao. Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN HIỆU "HAI CON LÂN". HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn hiệu "Long Phụng" (Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.19 kg/bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN HIỆU "OTC" (Đóng gói đồng nhất 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.19 kg/bao. Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn hiệu APFCO loại "Con Hổ" (Đóng gói đồng nhất 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,19 kg/bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn hiệuAPFCO loại "Hai Con Rồng" (Trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.19 kg/bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn khô (hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, có nhãn hiệu CASSAVA DRAGON) xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn khô(hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, có nhãn hiệu hình Con Hươu) xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn khô,nhãn hiệu gấu đôi, đóng bao đồng nhất 25kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn Logo Con Hổ Vàng, nhãn hiệu Nguyen Liem Co.,Ltd (Hàng đóng gói đồng nhất, Trọng lượng tịnh 50kg/bao. Trọng lượng cả bì 50,2kg/bao. Đóng gói bao PP/PE. hàng mơi 100%0 (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn- Native Tapioca Starch, quy cách: 25kg/bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn nhãn hiệu 2 Con Voi xuất xứ Việt Nam. Hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn sản xuất tại Việt Nam, nhãn hiệu APFCO- 5 Sao, đóng trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao (xk)
- Mã HS 11081400: tinh bột sắn Trần Nhi (1kg x 20 túi) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn Việt Nam sản xuất. Nhãn hiệu "Con Rồng". (Đóng trong 1.280 bao x 50 kg/bao). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BOT SAN VIET NAM, 100% HANG DONG DONG NHAT 25KG/BAO PP/PE (TAPIOCA STARCH) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn xuất xứ Lào không nhãn hiệu. Hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: TINH BỘT SẮN XUẤT XỨ VIỆT NAM, HÀNG ĐÓNG TRONG BAO 50 KG/BAO, TỔNG CỘNG 3800 BAO, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn(Nhãn hiệu (SEPON) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, đóng đồng nhất trong 1360 bao PP, trọng lượng tịnh 50kg/bao (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, Đóng bao 850kg/bao (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, đóng gói 20 kgs/bao, trọng lượng cả bì 20.2 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, được đóng gói bằng bao PP bên ngoài và một lớp PE ở trong, trọng lượng tịnh 50kg/bao, cả bì 50,2kg/bao. Nhãn hiệu CON BÁO ĐỎ (1.480 bao) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, logo Con Hổ Vàng, nhãn hiệu Nguyên Liêm CO.,LTD (Hàng đóng gói đồng nhất. Trọng lượng tịnh 50kg/bao. Trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. Đóng gói bao PP/PE. hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn, mới 100% (PACKING: 850KG/BAG JUMBO) (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn, xuât xứ Lào. Hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn, xuất xứ Lào. Hàng được đóng gói đồng nhất trong bao PP/PE, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Đóng bao đồng nhất 25 kg/bao. Tổng cộng: 02 cont 20' 36 tấn 1.440 bao. Xuất xứ: Viêt Nam (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Hàng đóng bao PP/PE, trọng lượng 25 kg/bao. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh Bột Sắn. Hiệu "ROSE" (HOA HỒNG). Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11081400: Tinh bột sắn. Nhãn hiệu: HL. Hàng đóng đồng nhất bằng bao PP ở ngoài và một lớp PE ở trong, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao, (xk)
- Mã HS 11081400: Vĩnh Thuận Bột Năng 20x400g (xk)
- Mã HS 11081910: 01/ Tinh bột Sago (Sago Starch) (nk)
- Mã HS 11081990: BDX/ Bột đậu xanh (nk)
- Mã HS 11081990: BỘT NĂNG HOKUREN KATAKURIKO 250G 20 X 2 CTNS./BDL (nk)
- Mã HS 11081990: HJ006/ Tinh bột khoai lang, hàng mới 100% (dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng) (nk)
- Mã HS 11081990: Nguyên liệu thực phẩm: PISUM SATIVUM- NASTAR (Tinh bột đậu Hà Lan), NSX COSUCRA GROUPE WARCOING S.A,25kg/bag.Lot: 2020118781, 2020118702, NSX: 03/2020, HSD: 03/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11081990: PEA STARCH. Tinh bột đậu hà lan dùng trong ngành thực phẩm, hàng mới 100%, 25 Kg/ Bao. (nk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột đậu hà lan (Pea Starch) qui cách 25kg/bao, thành phần 100% đậu Hà Lan không biến đổi gen, NSX: YANTAI ORIENTAL PROTEIN TECH.CO.,LTD- CHINA. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột gạo (Rice Star H2D, tên khoa học: Oryza sativa, 20 kg x 10 bao, NSX:21/04/20-HSD:tháng 09/20)- nguyên liệu nhập dùng cho sản xuất thực phẩm trong nội bộ công ty) (nk)
- Mã HS 11081990: TINH BỘT MALTODEXTRIN, DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, HÀNG MẪU, MỚI 100% (3KGM/GÓI) (nk)
- Mã HS 11081990: TINH BỘT STARCH DẠNG BỘT, HÀNG MẪU, MỚI 100% (300GRAM/GÓI) (nk)
- Mã HS 11081990: Bột bã mì làm nhang muỗi (đóng đồng nhất 50kg/bao)hàng xuất xứ 100%.Doanh nghiệp cam kết xuất bột bã mì không trầm (xk)
- Mã HS 11081990: Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận (400gr x 20) (xk)
- Mã HS 11081990: Bột bắp- Thiên Thành 150gr x 40 (xk)
- Mã HS 11081990: Bột béo- Thiên Thành 50gr x 24 (xk)
- Mã HS 11081990: Bột chiên giòn-10kgs/Thùng-Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 11081990: Bột gạo nếp (300 bao 20kg) (xk)
- Mã HS 11081990: Bột khoai (24 gói x 100g), không hiệu. (xk)
- Mã HS 11081990: BỘT KHOAI-TAPIOCA FLAKES, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM24BAGS * 150G, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 11081990: Bột năng Vĩnh Thuận 400gr x20 (xk)
- Mã HS 11081990: Bột nghệ đóng chai 50g/chai. Thùng 60 chai. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 11081990: Bột nghệ, qui cách đóng gói: 300gr/ bịch/ (xk)
- Mã HS 11081990: Bột rau má (30gram/box)/ (xk)
- Mã HS 11081990: Bột sương sáo Thuận Phát (100 gói x 50g)/ thùng (xk)
- Mã HS 11081990: hạt trân châu đường đen 128gr/túi/ (xk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột đậu xanh (bao PE trắng 25 kg/bao) (xk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột khoai lang, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột khoai lang. Đóng bao đồng nhất 25 kg/bao. Tổng cộng: 04 cont 20' 72 tấn 2.880 bao. Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 11081990: Tinh bột mì (bao 500 kg). (xk)
- Mã HS 11082000: AL8061/ OLIGOFRUCTOSE Chất xơ dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm (ORAFTI P95), đóng gói 25kg/bao. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 11082000: AL8062/ INULIN Chất xơ dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm (ORAFTI SYNERGY 1), đóng gói 25kg net/bao. Nguyên liệu trực tiếp sản xuất. (nk)
- Mã HS 11082000: Chất Inuline cho chế biến sữa (nguyên liệu sản xuất sữa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11082000: Nguyên liệu thực phẩm- Inulin dùng trong thực phẩm ORAFTI GR. 25KG/BAG. HSD: 03/04/2025. Do ORAFTI CHILE S.A. sản xuất (nk)
- Mã HS 11082000: Nguyên liệu thực phẩm: Lnulin dùng trong thực phẩm (1kg/gói) (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten đã sấy khô Emcevit C, chiết xuất từ bột lúa mì, đóng trong bao (25kg/bao), dùng để bổ sung hàm lượng protein cho bột mì dùng cho người. SX tháng 04/2020, HSD 2 năm, NLSX nội bộ của DN (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì (Vital Wheat Gluten) là nguyên liệu sx thức ăn Thủy sản; 25kg/bao;Nhà sản xuất: JIANGSU SM FOOD CO., LTD. (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì dùng làm mẫu thử nghiệm trong thực phẩm (10.6kg/túi) (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì dùng trong chế biến thực phẩm (25kg/bao). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mì- Vital wheat gluten. Dùng làm thức ăn chăn nuôi, (NW:25kg/bao), mới 100% (nk)
- Mã HS 11090000: Gluten lúa mỳ đã sấy khô, dạng bột/ Gluvital 21020 (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 11090000: GLUTEN/ Gluten lúa mì, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vital Wheat Gluten (Feed-Grade) (nk)
- Mã HS 11090000: GLUTEN/ PHỤ GIA THỰC PHẨM: PROTEIN CỦA BỘT MÌ (WHEAT GLUTEN), DẠNG BỘT, MÀU KEM, 25KG/BAO, HÀNG MỚI 100%,DÙNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG (nk)
- Mã HS 11090000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Vital Wheat Gluten- Suzhou Wanshen (NSX: 13/04/2020; NHH: 12/04/2022). (nk)
- Mã HS 11090000: Nguyên liệu thực phẩm (Vital Wheat Gluten)- (25Kg/ bao)- NSX: 05/2020- NHH: 05/2022.Nhà sx: Guanxian Xinrui Industrial Co., LTD (nk)
- Mã HS 11090000: Nguyên liệu thực phẩm: BỘT LÚA MÌ- VITAL WHEAT GLUTEN, Số lô: N27/04/20, hsd: 27/04/2022, nhà sx: SHOALHAVEN STARCHES PTY, đóng gói 25kg/bao. (nk)
- Mã HS 11090000: Vital Wheat Gluten- Hugestone- Gluten mì- Nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi (25kgs/ bao)- NSX: 16/04/2020- NHH: 15/04/2022- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 11090000: Vital Wheat Gluten- Nhà sx: Dongguan Yihai Kerry Syral Starch Technology Co.,ltd- Gluten lúa mì-Nguyên liêu dùng trong chế biến thức ăn thủy sản- 25kg/ bao- hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 11090000: bún khô/ (xk)
- Mã HS 11090000: PHỤ GIA THỰC PHẨM: PROTEIN CỦA BỘT MÌ (WHEAT GLUTEN), DẠNG BỘT, MÀU KEM, 25KG/BAO, HÀNG MỚI 100%, CÔNG DỤNG: LÀM CHẤT KẾT DÍNH, TẠO DAI TRONG THỰC PHẨM (xk)
- Mã HS 12019000: 805002/ ĐẬU NÀNH NHÂN (Tên khoa học: Glycine max) (nk)
- Mã HS 12019000: ĐẬU NÀNH (Hạt nguyên còn vỏ lụa. Tên khoa học: Glycine max) (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành (khô) nguyên hạt (không phải hạt giống), dùng làm thực phẩm cho người, chỉ qua sơ chế, chưa chế biến thành sản phẩm khác. Hàng đựơc đóng xá trong 03 container 20 feet 65.199 tấn. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành dạng hạt chưa vỡ mảnh, chưa qua sơ chế Soybeans (30kg/bao), Crop year 2019; Cam kết hàng nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất nội bộ doanh nghiệp, không tiêu thụ ra thị trường. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hạt (Hàng chỉ sấy khô chưa qua chế biến)-NON-GMO SOYBEANS. Lot: RDLS19-436. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu Nành Hạt (hàng xá trong cont), Aflatoxin (max):50ppb; Độ ẩm (max) 13.5%- Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi- Hàng NK theo thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hạt (U.S NO.2 OR BETTER YELLOW SOYBEANS). nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập khẩu theo TT26/2012- BNNPTNT. KL: 105.079 TNE. ĐG: 400 USD (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hạt, đã sấy khô, chưa qua sơ chế (SOYA BEANS NON-GMO), làm thức ăn chăn nuôi. (50kg/bao) (nk)
- Mã HS 12019000: ĐẬU NÀNH HẠT, DÙNG LÀM NGYÊN LIỆU SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hạt, tên khoa học Glycine max, đóng hàng xá, hàng mới 100%, chưa qua chế biến, dùng làm thức ăn cho người. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hạt,dùng làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu Nành Hạt-Us No2 Better Yellow Soybeans, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, độ ẩm 12.1%,AFLATOXIN <50PPB. Hàng nhập theo điểm 2.1.2 mục I, phụ lục VI của TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hữu cơ gói 500g, nhãn hiệu: Markal Soja Jaune/ Yellow Soybeans Markal 500g), xuất xứ: Pháp, hạn sd: 10/2021, 6 gói/ carton. Hàng mới 100%. 1unk1 gói (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành hữu cơ sấy khô,chưa qua chế biến khác, làm sạch đóng túi kín dùng làm thực phẩm,500g/gói x 6 gói/carton, Yellow Soybeans Markal 500g,hsd:7/2021.1unk1gói. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành khô nguyên hạt dùng làm đậu hũ, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT219/TT-BTC ngày 31/12/2015 (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành nguyên hạt (không phải làm giống). Hàng xá, dùng làm thực phẩm, chỉ qua sơ chế, chưa chế biến thành sản phẩm khác. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019) (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương chưa được vỡ mảnh,dùng để làm thực phẩm,Tên khoa học: Glycine max,25kg/bao,NSX:YANTAI HAOLIANGYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu Tương Hạt (ETHIOPIAN ORIGIN SOYA BEANS NON-GMO NEW CROP 2019).Hàng chưa qua say xát chế biến. Dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hàng đóng bao 50 kg/ bao. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (Glycine max)- NL SX thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, đã phơi khô, chưa qua chế biến (hàng nhập khẩu phù hợp TT21/2019/TT-BNNPTNT). hàng mới 100%. Hàng thuộc QCVN 01-78: 2011/BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu Tương Hạt (NON-GMO SOYA BEANS NIGERIA ORIGIN).Hàng chưa qua say xát chế biến. Dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hàng đóng bao 50 kg/ bao. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (Soyabean) (Nguyên liệu SX TĂ GS, hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, mục I.2.1.2 TT: 21/2019/TT-BNNPTNT). (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (U.S NO.2 OR BETTER YELLOW SOYBEANS)- nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp STT I. 2.1.2 theo TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (U.S. YELLOW SOYBEAN GRADE NO.2 OR BETTER)- nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp STT I. 2.1.2 theo TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (US NO 2 OR BETTER YELLOW SOYBEANS)- nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp STT I. 2.1.2 theo TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt (US NO.2 SOYBEANS)- nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp STT I. 2.1.2 theo TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt chưa qua chế biến- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt đã phơi khô, chưa qua chế biến, độ ẩm tối đa 10.6%. Dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT219/2013. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, hàng mới 100%, Phù hợp với thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%. Hàng rời đóng trong container. (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt- US No 2 or Better Yellow Soybeans- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp theo thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT. Số thứ tự I.2.1.2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt, đã sấy khô, chưa qua sơ chế, hàng xá trong container (US NO.1 YELLOW SOYBEANS) làm thức ăn chăn nuôi (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019.Hàng phù hợp trong quy chuẩn kỹ thuật QCVN-01/78: 2011/BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt. Dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương hạt. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo STT 2.1.2, TT 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu Tương Hạt-Chưa qua chế biến. Nguyên liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương nguyên hạt mới qua sơ chế thông thường, dùng làm thực phẩm, loại GMO N99 Soybeans,Hàng được đóng trong bao 30kg/1 bao. Tổng cộng 680 bao.Tên khoa học: Glycine max.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu tương vàng hạt khô (tên khoa học: Glycine Max), dùng làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm cho người. Nhà SX: THE SCOLAR COMPANY. Hàng mới 100%. Trọng lượng nhập; 51,992 tấn. (nk)
- Mã HS 12019000: Đỗ tương hạt (Glycine max) mới qua sơ chế thông thường (tách vỏ), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT thuộc quy chuẩn VN01-78:2011/BNNPTNT,mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Đỗ tương hạt dùng để chế biến thực phẩm (nk)
- Mã HS 12019000: DTD/ Đỗ tương đen dùng để sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt Đậu Nành (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo TT 21/2019/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu nành (SoyBean) Small (Sấy khô chưa qua chế biến) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu nành (soybeans), chưa qua chế biến, 30 kg/bao, tên khoa học Glycine Spp, hàng mới 100%, dùng để chế biến thực phẩm. ĐĐ bảo thuế: 35NCCNC (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu nành, Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi, Hàng NK theo STT 2.1.2, TT 21/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 28/11/2019 (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu nành: Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT.NSX: PRAIRIE CREEK GRAIN COMPANY, INC (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương (Glycine max)- NLSX TĂCN gia súc gia cầm, đã phơi khô, tách vỏ chưa qua sơ chế hàng nhập khẩu phù hợp với TT21/2019/TT-BNNPTNT, phù hợp trong QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, mới 100%. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt Đậu Tương (Hạt Nành)- Dạng hạt, chỉ qua sơ chế tách vỏ. Chưa qua chế biến say xát, dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt Đậu Tương (SOYBEANS YSB). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Phù hợp TT21/2019/TT-BNNPTNN, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương (thực phẩm cho người)- tên khoa học Glycine max, hàng không thuộc danh mục cites, chưa vỡ mảnh, chưa qua chế biến, dùng cho người. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt Đậu Tương (YELLOW SOYBEANS). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Phù hợp TT21/2019/TT-BNNPTNN, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương chưa vỡ mảnh (loại khác) dùng làm thức ăn cho người: SOJA AUSTRIA PUR/ Mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương còn nguyên vỏ dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương đã phơi khô, chưa qua chế biến, nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%,(Hàng NK phù hợp Thông tư 21/2019/TT- BNNPTNT Ngày 28/11/2019) Đơn giá 389.48USD/TNE (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương đã sơ chế thông thường dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp thông tư 26 (YELLOW SOYBEANS), mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương dạng rời mới qua sơ chế thông thường, dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp với mục 2.1.2 phụ lục VI thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi,mới 100% (182.751 tấn x 400usd73,100.40 usd) (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương khô, chưa vỡ mảnh, chưa qua sơ chế Soybeans (30kg/bao), Crop year 2019; Cam kết hàng nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất nội bộ doanh nghiệp, không tiêu thụ ra thị trường. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương mới qua sơ chế thông thường, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Hàng phù hợp với TT21/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chưa qua sơ chế. Hàng mới 100%. Hàng phù hợp theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT, hàng thuộc quy chuẩn QCVN 01-78: 2011/BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương- NL SX thức ăn chăn nuôi, đã phơi khô, tách vỏ chưa qua chế biến hàng nhập khẩu phù hợp với STT 2.1.2, TT21/2019/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương phơi khô,chưa qua chế biến(nguyên liệu sản xuấtTĂCN).Hàng mới 100%.Hàng NK phù hợp TT số 21/2019/TT- BNN ngày 28/11/2019. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương- tên khoa học Glycine max, hàng không thuộc danh mục cites, chưa vỡ mảnh, chưa qua chế biến. Hàng NL sx thức ăn chăn nuôi. Mới 100%.Hàng nhập khẩu phù hợp với TT21/2019/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương, tên khoa học Glycine max, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên hạt và chưa qua chế biến, không thuộc danh mục Cites. Mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đậu tương: mới qua sơ chế thông thường dùng làm nguyên liệu sản suất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với TT21/2019/TT-BNNPTNT, QCVN01-78/2011/BNNPTNT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12019000: Hạt đỗ tương (Glycine max) mới qua sơ chế (sấy khô) chưa qua chế biến, hàng không nằm trong danh mục CITIES và không chịu thuế GTGT, dùng để làm thực phẩm cho người. (nk)
- Mã HS 12019000: Nguyên liệu sản xuất dầu thực vật: ĐỖ TƯƠNG HẠT (BRAZILIAN SOYABEANS). Đối tượng không chịu thuế VAT. (nk)
- Mã HS 12019000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:Hạt đậu tương. NK đúng theo TT21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019.Hàng phù hợp quy chuẩn 01- 78: 2011/BNNPTNT. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 12019000: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: HẠT ĐẬU NÀNH (US NO.2 OR BETTER YELLOW SOYBEANS), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12019000: US NO.1 Yellow Soybeans Cleand & Aspirated- New crop 2019 (Đậu Tương Hạt) nguyên liệu dùng trong sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Số HĐ:15732P ngày 31/01/2020 (nk)
- Mã HS 12019000: US NO.2 YELLOW SOYBEANS (ĐẬU NÀNH HẠT)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp TT21/2019/TT-BNNPTNT, Hàng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC (nk)
- Mã HS 12019000: USA #1 Cleaned and Aspirated Yellow Soybeans (Đậu Tương Hạt) nguyên liệu dùng trong sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Số HĐ:0919VASA ngày 05/05/2020 (nk)
- Mã HS 12019000: Đậu đen xuân hồng, qui cách đóng gói: 1 bịch/500gam (xk)
- Mã HS 12019000: Đậu đỏ xuân hồng, qui cách đóng gói: 1 bịch/ 500gam (xk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành nguyên hạt/ SOYBEANS YELLOW (xk)
- Mã HS 12019000: Đậu nành sấy (200gr/ 1 bag) (xk)
- Mã HS 12019000: Đậu phộng xuân hồng, qui cách đóng gói: 1 bịch/ 500gam (xk)
- Mã HS 12019000: ĐẬU TƯƠNG (xk)
- Mã HS 12019000: Đậu xanh xuân hồng, qui cách đóng gói: 1 bịch/500gam (xk)
- Mã HS 12019000: Hạt sen khô, NSX: Vinh Hao store. 5000/túi/ (xk)
- Mã HS 12019000: Lương khô đậu xanh, qui cách đóng gói: 1 bịch/65gam (xk)
- Mã HS 12019000: Miếng đậu xanh, qui cách đóng gói: 1 bịch/400gam (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng khô nguyên vỏ chưa qua chế biến- Raw inshell peanuts, (30kg/ Bao; ngày sản xuất: 05-2020, hạn sử dụng: 05-2022). (nk)
- Mã HS 12024100: củ lạc chưa bóc vỏ, hàng Việt Nam sản xuất. Đóng gói đồng nhất, 38kg/bao (xk)
- Mã HS 12024100: củ lạc tươi chưa bóc vỏ đóng gói đồng nhất 40kg/bao,hàng việt nam sản xuất (xk)
- Mã HS 12024100: ĐẬU PHỘNG (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng hiệu phú minh tâm (26x450g) (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy loại 1 (chưa bóc vỏ), đóng gói 30kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy loại S1 (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy loại S2 (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy nguyên vỏ, 30kg/bao (xk)
- Mã HS 12024100: Đậu phụng luộc đông lạnh (xk)
- Mã HS 12024100: LẠC CỦ KHÔ CHƯA BÓC VỎ ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 30KG_MỘT BAO. 1000 BAO (xk)
- Mã HS 12024100: LẠC CỦ KHÔ CHƯABÓC VỎ.TRỌNG LƯỢNG 30 KG/1 BAO.HÀNGVN SX 100% (xk)
- Mã HS 12024100: LẠC CỦ TƯƠI CHƯA BÓC VỎ ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 30KG_MỘT BAO. 1000 BAO (xk)
- Mã HS 12024100: LẠC CỦ TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 30KG_MỘT BAO. 1000 BAO (xk)
- Mã HS 12024100: Lạc củ tươi, chưa bóc vỏ L23 (Type peanut L23), 20kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: 804008/ Đậu phộng nhân không vỏ Medium (Tên khoa học: Arachis hypogaea) (nk)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG NHÂN (chưa qua chế biến)- GROUNDNUT KERNELS BOLD 50/60 ORIGIN: INDIA, CROP: 2019 (1520 bao x 50 kg) (nk)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG NHÂN- GROUNDNUT KERNELS, tên khoa học Arachis hypogea, chưa qua chế biến, dùng làm thức ăn cho người, đóng gói 50kg/bao. (nk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng phơi khô,(25KG/BAO),xuất xứ China (nk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng phơi khô,(50KG/BAO), size: 6070,xuất xứ India (nk)
- Mã HS 12024200: DPN/ ĐẬU PHỘNG NHÂN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12024200: GROUNDNUT KERNELS BOLD 40/50- ĐẬU PHỘNG NHÂN (CHƯA QUA CHẾ BIẾN)- 1900 BAO x 50KGS,NET WEIGHT: 94810 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: GROUNDNUT KERNELS COUNT 50-60- ĐẬU PHỘNG NHÂN (CHƯA QUA CHẾ BIẾN)- 1900 BAO x 49.8KGS. NET WEIGHT: 94240 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: GROUNDNUT KERNELS- ĐẬU PHỘNG NHÂN (CHƯA QUA CHẾ BIẾN)- 1900 BAO x 50KGS, NET WEIGHT: 94810 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: GROUNDNUT KERNELS JAVA 60/70- ĐẬU PHỘNG NHÂN (CHƯA QUA CHẾ BIẾN)- 1900 BAO x 50KGS,NET WEIGHT: 94810 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogea). Hàng không thuộc danh mục Cites. (nk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân- chưa vỡ mảnh- dùng làm thực phẩm,50kg/1bao. Mới 100%. Tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng không thuộc danh mục CITES.Hàng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. (nk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân còn nguyên hạt (Arachis hypogaea) mới qua sơ chế thông thường, đóng 50kg/bao, hàng không thuộc trong danh mục CITIES, dùng làm TP cho người, cơ sở sx: R.M. NETRA EXIM, INDIA. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân Groundnut kernels 50/60, (tên khoa học: arachis hypogaea), đã sơ chế bóc vỏ, làm sạch, chưa rang, chưa làm chín, đóng trong 2280 bao PP 50kg/bao, không thuộc danh mục Cites, mới 100% (nk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân khô tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng không nằm trong danh mục CITES. (nk)
- Mã HS 12024200: INDIAN PEANUTS KERNELS 70/80 (ĐẬU PHỘNG NHÂN)- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 2000 BAGS x50KGS, NET WEIGHT: 99830 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (Arachi hypogea), hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (tên khoa học: Arachis hypogaea), hàng không thuộc danh mục CITES. (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (thực phẩm cho người), đã tách vỏ, hàng chưa qua chế biến, tên khoa học: Arachis hypogaea, mùa vụ 2019, qui cách đóng gói 50kg/bao, hàng không thuộc danh mục cites. (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogea) (Hàng không thuộc danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân chưa vỡ mảnh (Arachis hypogaea)- hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân còn nguyên hạt, tên khoa học: Arachis hypogaea, dùng làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất: DIVYA CORPORATION, đóng gói 50kg/bao, hàng không thuộc trong danh mục Cites, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân đã qua sơ chế thông thường (dùng làm thực phẩm cho người),chưa rang, chưa làm chín cách khác,chưa vỡ mảnh, tên khoa học Arachis Hypogaes, 50kg/bao, 1260 bao, mới 100% (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân khô chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục Cites (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Peanut Kernel đã bóc vỏ, chưa qua sơ chế, đóng gói 50kg/bao, 380 bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 50/60 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nsx: KANDIYAR INCORPORATION (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 50-60 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nhà sản xuất: R.M.NETRA EXIM (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 60/70 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nsx: KANDIYAR INCORPORATION (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 70/80 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến,1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nhà sản xuất: R.M.NETRA EXIM (nk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân, chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục Cites (nk)
- Mã HS 12024200: LẠC NHÂN, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 12024200: NL01/ HẠT ĐẬU PHỘNG (ĐÃ TÁCH VỎ) (nk)
- Mã HS 12024200: PEANUTS KERNELS JAVA 80/90- ĐẬU PHỘNG NHÂN- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 1200 BAO x 50KG, Net Weight: 59400 KGS (nk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng bóc vỏ Roasted peeled peanut without skin (30x400g) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: đậu phộng cháy tỏi/ (xk)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG NHÂN LOẠI 1 (xk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng nhân, đã bóc vỏ (25 kgs/bao) (xk)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG RANG (xk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng vỏ hồng Peanuts (30x500g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng, qui cách đóng gói: 400gr/bịch/ (xk)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: hạt đậu 250g/ bag/ (xk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân đã sấy khô chưa qua chế biến (Arachis hypogaea). hàng không thuộc danh mục CITES. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân đóng gói đồng nhất 50kg/bao. Tổng 640 bao (xk)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân(không có nhãn hiệu, 50 kg/bao) (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc củ đã tách vỏ đóng bao đồng nhất 50kg/ bao. Tổng 1.200 bao (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc đỏ, hàng đóng trong 50 thùng, 40 gói/thùng, 500 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc đỏ, không hiệu, 1kg/túi. Mới 100% (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc Nhân (20kg/1 Thùng) (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (50kg/bao) (xk)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (60kg/bao) (xk)