Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7213 - Mã HS 72131010: THÉP CÂY VẰN (cán nóng, không hợp kim) D12mm X12m SD390... (mã hs thép cây vằn c/ hs code thép cây vằn)
- Mã HS 72131010: Thép không hợp kim, dạng cây đường kính 6 mm, dài 8700mm, nhãn hiệu Sáng Luận, có gân, đã qua cán nóng, số lượng 40 cây/ bó/ 30 bó, hàng mới 100%... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72131010: Thép cuộn D6 CB240 TQ (sắt dạng cuộn được cán nóng có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50mm... (mã hs thép cuộn d6 cb/ hs code thép cuộn d6)
- Mã HS 72131010: Thép phi 3 gia công bắc ninh có rãnh x 7, 0m (9450 cây x 0, 65 kg) Mới 100%... (mã hs thép phi 3 gia/ hs code thép phi 3 g)
- Mã HS 72131010: Thép phi 12 gia công bắc ninh có rãnh x 10, 0m (450 cây x 5, 70 kg) Mới 100%... (mã hs thép phi 12 gia/ hs code thép phi 12)
- Mã HS 72131010: Thép phi 6 gia công bắc ninh có rãnh x 10, 0m (8600 cây x 1, 65 kg) Mới 100%... (mã hs thép phi 6 gia/ hs code thép phi 6 g)
- Mã HS 72131010: Thép phi 8 gia công bắc ninh có rãnh x 10, 0m (1375 cây x 3, 70 kg) Mới 100%... (mã hs thép phi 8 gia/ hs code thép phi 8 g)
- Mã HS 72131010: Thép gân phi 10mm x 12000mm... (mã hs thép gân phi 10/ hs code thép gân phi)
- Mã HS 72131010: Thép Xây Dựng Phi10 dạng thanh được cán nóng, có mặt cắt ngang hình tròn không quá 50 mm(sô lượng 1. 450 cây;6, 5 kg/cây)... (mã hs thép xây dựng p/ hs code thép xây dựn)
- Mã HS 72131010: Thép thanh vằn- thép không hợp kim có gân xoắn được cán nóng D16mm, dài 11. 7m, 366 cây, hàng mới 100%,... (mã hs thép thanh vằn/ hs code thép thanh v)
- Mã HS 72131010: Thép cây vằn phi 12 (Không hợp kim dạng que được cán nóng có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50mm), 15kg/cây số lượng 883 cây)... (mã hs thép cây vằn ph/ hs code thép cây vằn)
- Mã HS 72131010: Thép cuộn D6CB240TQ (Không hợp kim dạng cuộn được cán nóng có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50mm), 2. 045kg/Cuộn số lượng 5 cuộn)... (mã hs thép cuộn d6cb2/ hs code thép cuộn d6)
- Mã HS 72131010: Thép xây dựng không hợp kim dạng thanh có răng khía được cán nóng phi 6mm (446 bó; 40 cây/bó)... (mã hs thép xây dựng k/ hs code thép xây dựn)
- Mã HS 72131010: Thép thanh vằn D8 Đa Hội (1. 70kg/cây/8mx2, 941cây)... (mã hs thép thanh vằn/ hs code thép thanh v)
- Mã HS 72131010: Thép phi 8 vằn gia công tại Bắc Ninh (3, 6 kg/cây x 1200 cây x 10 m)(mới 100%)... (mã hs thép phi 8 vằn/ hs code thép phi 8 v)
- Mã HS 72131090: Thép tròn đặc (S45C) phi 40 thép không hợp kim, có mặt cắt ngang hình tròn, được cán nóng, hàng mới 100%... (mã hs thép tròn đặc/ hs code thép tròn đặ)
- Mã HS 72131090: Thép ống đúc phi 34 x 8 x 6000mm thép không hợp kim, có mặt cắt ngang hình tròn, được cán nóng, hàng mới 100%... (mã hs thép ống đúc ph/ hs code thép ống đúc)
- Mã HS 72131090: Thép cốt bê tông HRB400- D8 dạng tròn có gân được tạo thành trong quá trình cán nóng dạng cuộn mới 100% Xuất xứ Việt Nam, Nhà sản xuất thép Shengli Việt Nam (VMS)... (mã hs thép cốt bê tôn/ hs code thép cốt bê)
- Mã HS 72131090: Thép không hợp kim đã qua cán nóng dạng cuộn D6 (2 cuộn), hàng mới 100%... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72139120: Thép không hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều, đường kính 8mm... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72139120: Thép fi 5 gia công (100bóx40kgx7m) (Xuất xứ: Bắc Ninh, Việt Nam)... (mã hs thép fi 5 gia c/ hs code thép fi 5 gi)
- Mã HS 72139120: Thép fi 4 gia công (300bóx30kgx7m) (Xuất xứ: Bắc Ninh, Việt Nam)... (mã hs thép fi 4 gia c/ hs code thép fi 4 gi)
- Mã HS 72139120: Sắt phi 10, đan sàn nhà vệ sinh. Hàng mới 100%... (mã hs sắt phi 10 đan/ hs code sắt phi 10)
- Mã HS 72139120: Sắt phi 12, để làm mặt nền sàn gia cố khu cổng chính, hàng mới 100%... (mã hs sắt phi 12 để/ hs code sắt phi 12)
- Mã HS 72139120: Thép fi 6 gia công (3580câyx1, 8kgx8m) (Xuất xứ: Bắc Ninh, Việt Nam)... (mã hs thép fi 6 gia c/ hs code thép fi 6 gi)
- Mã HS 72139120: Thép fi 8 gia công (3600câyx2, 8kgx8m) (Xuất xứ: Bắc Ninh, Việt Nam)... (mã hs thép fi 8 gia c/ hs code thép fi 8 gi)
- Mã HS 72139190: Thép cuộn tròn trơn cán nóng, dạng thanh và que đường kính 8mm (hàng mới 100%)... (mã hs thép cuộn tròn/ hs code thép cuộn tr)
- Mã HS 72139190: Thép không hợp kim dạng cuộn trơn, cán nóng, mới 100%, đường kính 5. 5 mm, mác thép SAE1008, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72139190: Thép que cán nóng dạng cuộn cuốn không đều, dùng để kéodây, không làm cốt thép bêtông và lõi quehàn, không hợp kim SAE1006 TC ASTM A510/A510M(TCVN 1766-1975), mới 100% size 6, 5mm thuộc chương 98391000... (mã hs thép que cán nó/ hs code thép que cán)
- Mã HS 72139190: Thép phi 4 gia công tại Bắc Ninh (thép trơn)(2250cây*1, 5kg)(Hàng mới 100%)... (mã hs thép phi 4 gia/ hs code thép phi 4 g)
- Mã HS 72139190: Thép Xây Dựng Phi 6 dạng cuộn được cán nóng, có mặt cắt hình tròn dưới 14 mm(sô lượng 15 cuộn;1000 kg/cuộn)... (mã hs thép xây dựng p/ hs code thép xây dựn)
- Mã HS 72139190: Thép trơn D6 Đa Hội (0. 85kg/cây/7. 45mx17, 647cây)... (mã hs thép trơn d6 đa/ hs code thép trơn d6)
- Mã HS 72139190: Dây thép dạng cuộn fi2. 7mm... (mã hs dây thép dạng c/ hs code dây thép dạn)
- Mã HS 72139920: THÉP TRÒN PHI 6 CUỘN- CB240T (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs thép tròn phi 6/ hs code thép tròn ph)
- Mã HS 72139920: THÉP TRÒN PHI 8 CUỘN- CB240T (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs thép tròn phi 8/ hs code thép tròn ph)
- Mã HS 72139920: Thép tròn đặc được cán nóng có mặt cắt tròn phi 60mm và dài 6m (1 cây)... (mã hs thép tròn đặc đ/ hs code thép tròn đặ)
- Mã HS 72139990: Thép không hợp kim dạng thanh đặc, tròn (ĐK 15mm, dài 35mm) TVC-31548... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72139990: Phôi rèn nguội dạng cái bằng sắt (chiều dài 30. 45mm, Đường kính 16. 18mm) TVC-01541... (mã hs phôi rèn nguội/ hs code phôi rèn ngu)
- Mã HS 72139990: Thép dạng thanh 120x6000 TVC-45C-034... (mã hs thép dạng thanh/ hs code thép dạng th)