Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7214 - Mã HS 72141011: Thép CN3. 5x704. 5 mm... (mã hs thép cn35x704/ hs code thép cn35x7)
- Mã HS 72141019: Thép không hợp kim S25C kích thước phi 50x38. 5 mm... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72141029: Phôi đúc dạng cái (hợp kim thép)... (mã hs phôi đúc dạng c/ hs code phôi đúc dạn)
- Mã HS 72142031: Thép Cây Tròn Trơn P18 SS400, 12m (số lượng 25. 935 tấn, đơn giá 512 USD)... (mã hs thép cây tròn t/ hs code thép cây trò)
- Mã HS 72142031: Thép Cây Vân (gân) DB10- CB300-V, 12M (số lượng 200. 332 tấn, đơn giá 495 USD)... (mã hs thép cây vân g/ hs code thép cây vân)
- Mã HS 72142031: Thép thanh không hợp kim D10B500B-PX1, có gân, mặt cắt ngang hình tròn, dùng làm thép cốt bê tông. Mới 100%... (mã hs thép thanh khôn/ hs code thép thanh k)
- Mã HS 72142051: Thép cốt bê tông thanh vằn được sản xuất từ phôi thép, hàng mới: 100%; DB12mm-VCS; Chiều dài: 12m (240 bó)... (mã hs thép cốt bê tôn/ hs code thép cốt bê)
- Mã HS 72142059: Thép tròn, dạng thanh phi 12. 2mm... (mã hs thép tròn dạng/ hs code thép tròn d)
- Mã HS 72142059: Thép tròn F21*3000mm... (mã hs thép tròn f21*3/ hs code thép tròn f2)
- Mã HS 72142059: Thép tròn dạng thanh phi 10. 8mm... (mã hs thép tròn dạng/ hs code thép tròn dạ)
- Mã HS 72142059: Thép tròn, dạng thanh phi 12. 2mm... (mã hs thép tròn dạng/ hs code thép tròn d)
- Mã HS 72143010: Thép không hợp kim ở dạng thanh tròn trơn, cán nóng, bằng thép dễ cắt gọt, có mặt cắt ngang hình tròn. Mác thép: SS400. Kích thước: 20mmx12m. Hàng mới 100%... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72143010: Thép tròn SS400 23xx1000mm... (mã hs thép tròn ss400/ hs code thép tròn ss)
- Mã HS 72143090: Thanh sắt mặt cắt hình vuông (19x19mm) 3056V... (mã hs thanh sắt mặt c/ hs code thanh sắt mặ)
- Mã HS 72149991: Thanh thép không hợp kim S35C 46 x 5. 8 m, hàm lượng C: 0. 34%; Si: 0. 21%; Mn: 0. 67%; P: 0. 017%; S: 0. 016%... (mã hs thanh thép khôn/ hs code thanh thép k)
- Mã HS 72149991: Thép cây tròn không hợp kim, đặc, cán nóng, hàm lượng carbon từ 0, 18-0, 19%, phốt pho từ 0, 015-0, 017%, lưu huỳnh từ 0, 014-0, 017% theo trọng lượng, mã 20# GB/T 699, mới 100%, KT: (phi 60mm) x (dài 9000mm)... (mã hs thép cây tròn k/ hs code thép cây trò)
- Mã HS 72149991: Thép cơ khí không hợp kim, dạng thanh tròn trơn, cán nóng, tiết diện ngang hình tròn theo tiêu chuẩn JIS G4051 S35C F48*5800MM/chưa tráng phủ, mạ, sơn (C0. 35%, P0. 015%, S0. 004%)(17 BE), mới 100% (stt6)... (mã hs thép cơ khí khô/ hs code thép cơ khí)
- Mã HS 72149991: Thép không hợp kim(không phải thép dễ cắt gọt), cán nóng, JIS G4051, S20C F25X5800MM, chưa tráng phủ, mạ, sơn(C: 0. 20%, P: 0. 014%, S: 0. 003%), mới 100%(stt2), ERP: D122505800000-DN-BT... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72149992: Thanh thép không hợp kim S45C- 34 x 5. 8 m, hàm lượng C: 0. 44%; Si: 0. 21%; Mn: 0. 68%; P: 0. 013%; S: 0. 018%... (mã hs thanh thép khôn/ hs code thanh thép k)
- Mã HS 72149992: Thép cơ khí không hợp kim, cán nóng, ở dạng thanh, tiết diện ngang hình tròn F34. 00MMx3000MM (S45C, hàm lượng: C>0. 38%, Mn<1. 15%) (TK: 102611710240/E31_26/04/2019_stt1), ERP: D143403400000-BT... (mã hs thép cơ khí khô/ hs code thép cơ khí)
- Mã HS 72149992: Thanh thép carbon đã xử lí nhiệt S45C D40x422. 3mm (làm trục của động cơ xe nâng)... (mã hs thanh thép carb/ hs code thanh thép c)
- Mã HS 72149992: Thép không hợp kim S45C, mặt cắt ngang hình tròn, kích thước phi: 35x15mm, chưa được gia công quá mức cán nóng, rèn, kéo nóng, hàm lượng C>0. 38%, Mn<1. 15% tính theo trọng lượng. Mới 100%... (mã hs thép không hợp/ hs code thép không h)
- Mã HS 72149992: Thép dạng thanh tròn cán nóng bằng thép không hợp kim S45C, hàm lượng: C > 0, 38%, Mn<1. 15%, kt: phi 360 x 220mm, mới 100%(1pce)... (mã hs thép dạng thanh/ hs code thép dạng th)
- Mã HS 72149999: Thép gia công làm khuôn mẫu, Thép tròn không hợp kim S45CR, kích thước42 x 350 mm, hàng mới 100%... (mã hs thép gia công l/ hs code thép gia côn)
- Mã HS 72149999: Thép thanh carbon-K3M 55. 00 X 4000MM... (mã hs thép thanh carb/ hs code thép thanh c)
- Mã HS 72149999: Thép thanh không hợp kim có mặt cắt ngang hình tròn, cán nóng (thép tròn), Mác Q345B, KT: 30*5830mm x 9 Cây, Hàng mới 100%... (mã hs thép thanh khôn/ hs code thép thanh k)