Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7113 - Mã HS 71131110: Nhẫn bằng bạc có gắn đá nhân tạo các loại... (mã hs nhẫn bằng bạc c/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131110: Chuôi bông tai bằng vàng hàm lượng 58. 5% (14K)... (mã hs chuôi bông tai/ hs code chuôi bông t)
- Mã HS 71131190: Nhẫn vàng 9k gắn đá cz (37. 5% vàng)(3gram/cái)... (mã hs nhẫn vàng 9k gắ/ hs code nhẫn vàng 9k)
- Mã HS 71131190: Vòng bằng bạc gắn đá nhân tạo (Bạc nguyên liệu, chiều dài=65cm+(-)2, gắn đá nhân tạo)... (mã hs vòng bằng bạc g/ hs code vòng bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bằng bạc gắn đá nhân tạo (Bạc nguyên liệu, chiều dài=2, 5mm+(-)1, gắn đá nhân tạo)... (mã hs mặt dây bằng bạ/ hs code mặt dây bằng)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, lồngtrong/ngoài=17. 7/19mm+(-) 3, không gắn đá)... (mã hs nhẫn bằng bạc k/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Vòng bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, chiều dài=65cm+(-)2, không gắn đá)... (mã hs vòng bằng bạc k/ hs code vòng bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bằng bạc không gắn đá (Bạc nguyên liệu, chiều dài=2, 5mm+(-)1, không gắn đá)... (mã hs mặt dây bằng bạ/ hs code mặt dây bằng)
- Mã HS 71131190: Trang sức nhẫn bằng bạc cao cấp 925 Ring... (mã hs trang sức nhẫn/ hs code trang sức nh)
- Mã HS 71131190: Trang sức vòng tay bằng bạc cao cấp 925 Bracelet... (mã hs trang sức vòng/ hs code trang sức vò)
- Mã HS 71131190: Trang sức mặt dây chuyền bằng bạc cao cấp 925 Pendant... (mã hs trang sức mặt d/ hs code trang sức mặ)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc có gắn đá nhân tạo... (mã hs lắc bạc có gắn/ hs code lắc bạc có g)
- Mã HS 71131190: Nhẫn mẫu bạc SV925 (1113660)... (mã hs nhẫn mẫu bạc sv/ hs code nhẫn mẫu bạc)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Mặt dây bạc SV925 (KXM1608073)... (mã hs mẫu mặt dây bạ/ hs code mẫu mặt dây)
- Mã HS 71131190: Dưỡng mẫu lắc tay bạc SV925 (LP03685)... (mã hs dưỡng mẫu lắc t/ hs code dưỡng mẫu lắ)
- Mã HS 71131190: Dưỡng mẫu mặt dây bạc SV925 (TK00806)... (mã hs dưỡng mẫu mặt d/ hs code dưỡng mẫu mặ)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Khuyên tai bạc SV925 (SMM1610252)... (mã hs mẫu khuyên tai/ hs code mẫu khuyên)
- Mã HS 71131190: Mẫu: Mặt dây, dây chuyền bạc SV925 (1260732)... (mã hs mẫu mặt dây d/ hs code mẫu mặt dây)
- Mã HS 71131190: Hoa tai trang sức bằng bạc (hàm lượng 92. 5%)... (mã hs hoa tai trang s/ hs code hoa tai tran)
- Mã HS 71131190: Mặt dây trang sức bằng bạc (hàm lượng 92. 5%)... (mã hs mặt dây trang s/ hs code mặt dây tran)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS... (mã hs nhẫn bạc ps/ hs code nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá zircon... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ hs code nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá garnet... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ hs code nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá emerald... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ hs code nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc PS gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn bạc ps gắn/ hs code nhẫn bạc ps)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc PS có mặt dây gắn đá zircon... (mã hs dây chuyền bạc/ hs code dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Bộ phận trang trí của lắc tay bằng vàng K14WG (dạng dây)... (mã hs bộ phận trang t/ hs code bộ phận tran)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc gắn ngọc trai (5 gram/cái)... (mã hs nhẫn bạc gắn ng/ hs code nhẫn bạc gắn)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc gắn ngọc trai (5gram/đôi)... (mã hs bông tai bạc gắ/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc có gắn kim cương và đá CZ... (mã hs nhẫn bằng bạc c/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: SV-160713R: & Nhẫn bạc không gắn đá công nghiệp, hàng tạm nhập tái chế theo tờ khai nhập số: 101498567332 ngày 10/07/2017... (mã hs sv160713r& nh/ hs code sv160713r&)
- Mã HS 71131190: SV-160713RS: & Nhẫn bạc có gắn đá công nghiệp, hàng tạm nhập tái chế theo tờ khai nhập số: 101498567332 ngày 10/07/2017... (mã hs sv160713rs& n/ hs code sv160713rs)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc SV980... (mã hs nhẫn bạc sv980/ hs code nhẫn bạc sv9)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc SV980 gắn đá Cubic... (mã hs nhẫn bạc sv980/ hs code nhẫn bạc sv9)
- Mã HS 71131190: Trang sức hoa tai bằng bạc cao cấp 925 Earring... (mã hs trang sức hoa t/ hs code trang sức ho)
- Mã HS 71131190: Trang sức dây chuyền bằng bạc cao cấp 925 Necklace... (mã hs trang sức dây c/ hs code trang sức dâ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc ET-0255-R-5-SV... (mã hs nhẫn bạc et025/ hs code nhẫn bạc et)
- Mã HS 71131190: Móc trang trí KOM-0015R-HOK-SV... (mã hs móc trang trí k/ hs code móc trang tr)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bằng bạc JD-1366-BRC-L-SV... (mã hs vòng tay bằng b/ hs code vòng tay bằn)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc có gắn đá ET-0257-R-5-SV-VNCZ... (mã hs nhẫn bạc có gắn/ hs code nhẫn bạc có)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI88GD60. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI108RH48. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bằng bạc BR99GD. Hàng mới 100%... (mã hs vòng tay bằng b/ hs code vòng tay bằn)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bằng bạc RI157GDRO52. Hàng mới 100%... (mã hs nhẫn bằng bạc r/ hs code nhẫn bằng bạ)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc có gắn đá nhân tạo... (mã hs nhẫn bạc có gắn/ hs code nhẫn bạc có)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D39... (mã hs dây bạc ý lớn d/ hs code dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D48... (mã hs dây bạc ý mảnh/ hs code dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý VỪA D54... (mã hs dây bạc ý vừa d/ hs code dây bạc ý vừ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D55... (mã hs dây bạc ý mảnh/ hs code dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D58... (mã hs dây bạc ý lớn d/ hs code dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC Ý B157... (mã hs bông tai bạc ý/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC Ý B169... (mã hs bông tai bạc ý/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý LỚN D318... (mã hs dây bạc ý lớn d/ hs code dây bạc ý lớ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý VỪA D319... (mã hs dây bạc ý vừa d/ hs code dây bạc ý vừ)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D320... (mã hs dây bạc ý mảnh/ hs code dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: DÂY BẠC Ý MẢNH D321... (mã hs dây bạc ý mảnh/ hs code dây bạc ý mả)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M203... (mã hs mặt bạc ý m203/ hs code mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M208... (mã hs mặt bạc ý m208/ hs code mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý M214... (mã hs mặt bạc ý m214/ hs code mặt bạc ý m2)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT22... (mã hs mặt bạc ý mt22/ hs code mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT23... (mã hs mặt bạc ý mt23/ hs code mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: MẶT BẠC Ý MT52... (mã hs mặt bạc ý mt52/ hs code mặt bạc ý mt)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N137... (mã hs nhẫn bạc ý n137/ hs code nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N180... (mã hs nhẫn bạc ý n180/ hs code nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: NHẪN BẠC Ý N182... (mã hs nhẫn bạc ý n182/ hs code nhẫn bạc ý n)
- Mã HS 71131190: LẮC TAY BẠC THÁI... (mã hs lắc tay bạc thá/ hs code lắc tay bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI SILVER BẠC 925... (mã hs bông tai silver/ hs code bông tai sil)
- Mã HS 71131190: LẮC TAY BẠC 925... (mã hs lắc tay bạc 925/ hs code lắc tay bạc)
- Mã HS 71131190: BÔNG TAI BẠC 925... (mã hs bông tai bạc 92/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: DÂY CHUYỀN BẠC 925... (mã hs dây chuyền bạc/ hs code dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: MẶT DÂY BẠC 925... (mã hs mặt dây bạc 925/ hs code mặt dây bạc)
- Mã HS 71131190: NHẪN NỮ BẠC 925... (mã hs nhẫn nữ bạc 925/ hs code nhẫn nữ bạc)
- Mã HS 71131190: NHẪN NAM BẠC 925... (mã hs nhẫn nam bạc 92/ hs code nhẫn nam bạc)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc loại 33... (mã hs bông tai bạc lo/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc loại 47 có gắn ngọc trai... (mã hs nhẫn bạc loại 4/ hs code nhẫn bạc loạ)
- Mã HS 71131190: Ống tuýp vàng 14k loại 13 có gắn kim cương... (mã hs ống tuýp vàng 1/ hs code ống tuýp vàn)
- Mã HS 71131190: Mặt dây bạc loại 47 có gắn đá màu và ngọc trai... (mã hs mặt dây bạc loạ/ hs code mặt dây bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn vàng 14k loại 46 có gắn kim cương, vảy hàn và ngọc trai... (mã hs nhẫn vàng 14k l/ hs code nhẫn vàng 14)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền vàng 14k loại 22 có gắn kim cương, vảy hàn và ngọc trai... (mã hs dây chuyền vàng/ hs code dây chuyền v)
- Mã HS 71131190: Mặt dây vàng 14k loại 46 có gắn kim cương, đá màu, vảy hàn, ngọc trai và bạc... (mã hs mặt dây vàng 14/ hs code mặt dây vàng)
- Mã HS 71131190: Bông tai vàng 14k loại 32 có gắn kim cương, đá màu, vảy hàn, ngọc trai và bạc... (mã hs bông tai vàng 1/ hs code bông tai vàn)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 1Q-BR21818-P-CZ-AG-0. 0172... (mã hs bông tai bạc 1q/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc 1Q-NR21949-P-PR-AG-0. 0350... (mã hs nhẫn bạc 1qnr2/ hs code nhẫn bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 1Q-LR21867-P-AG-0. 0423... (mã hs lắc bạc 1qlr21/ hs code lắc bạc 1ql)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 1Q-BR20653-P-2JA-AG-0. 0513... (mã hs bông tai bạc 1q/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Nhẫn bạc 1Q-NR21959-P-CZ-AG-0. 0535... (mã hs nhẫn bạc 1qnr2/ hs code nhẫn bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Mặt dây chuyền bạc 1Q-MR21909-P-CZ-AG-0. 0536... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 1Q-LR21870-P-AG-0. 0564... (mã hs lắc bạc 1qlr21/ hs code lắc bạc 1ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc 1Q-DR20560-P-AG-0. 0639... (mã hs dây chuyền bạc/ hs code dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 3Q-BR22150-P-PR, CZ-AG-0. 0693... (mã hs bông tai bạc 3q/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22083-P-AG-0. 0709... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ hs code lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền bạc 3Q-DR22217-P-AG-0. 0880... (mã hs dây chuyền bạc/ hs code dây chuyền b)
- Mã HS 71131190: Vòng bạc 1Q-VR21618-P-18SP-AG-0. 3416... (mã hs vòng bạc 1qvr2/ hs code vòng bạc 1q)
- Mã HS 71131190: Bông tai bạc 7Q-BR22422-P--(BT)-AG-0. 0148... (mã hs bông tai bạc 7q/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131190: Mặt dây chuyền bạc 7Q-MR22367-P-CZ-(MD)-AG-0. 0164... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22087-P-AG-0. 0660... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ hs code lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Lắc bạc 3Q-LR22091-P-AG-0. 0720... (mã hs lắc bạc 3qlr22/ hs code lắc bạc 3ql)
- Mã HS 71131190: Dây chuyền trang sức bằng bạc (hàm lượng 92. 5%)... (mã hs dây chuyền tran/ hs code dây chuyền t)
- Mã HS 71131190: Ngọc trai khoan khắc loại 25... (mã hs ngọc trai khoan/ hs code ngọc trai kh)
- Mã HS 71131190: Vòng tay bạc SV925... (mã hs vòng tay bạc sv/ hs code vòng tay bạc)
- Mã HS 71131910: Phụ kiện dây chuyền trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs phụ kiện dây ch/ hs code phụ kiện dây)
- Mã HS 71131990: Lắc bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37. 5%, chiều dài=19cm+(-)2, không gắn đá. )... (mã hs lắc bằng vàng 9/ hs code lắc bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Vòng bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37. 5%, chiều dài=65cm+(-)2, không gắn đá. )... (mã hs vòng bằng vàng/ hs code vòng bằng và)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bằng vàng 9k gắn kim cương (Vàng 9k= 37. 5%, lồngtrong/ngoài=17. 7/19mm+(-) 3, gắn kim cương dạng hạt tấm. )... (mã hs nhẫn bằng vàng/ hs code nhẫn bằng và)
- Mã HS 71131990: Vòng bằng vàng 9k gắn đá bán quí và kim cương (Vàng 9k= 37. 5%, chiều dài=65cm+(-)2, gắn đá bán quí và kim cương dạng hạt tấm. )... (mã hs vòng bằng vàng/ hs code vòng bằng và)
- Mã HS 71131990: STUDS 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO TAI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%), HÀNG MỚI 100%... (mã hs studs 18k nữ t/ hs code studs 18k n)
- Mã HS 71131990: LABRETS HEAD 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO MŨI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%). HÀNG MỚI 100%... (mã hs labrets head 18/ hs code labrets head)
- Mã HS 71131990: MICRO BANANA, LABRETS 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO TAI 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%). MỚI 100%... (mã hs micro banana l/ hs code micro banana)
- Mã HS 71131990: RINGS, BCR 18K (NỮ TRANG VÀNG ĐEO RỐN 18K), (HÀM LƯỢNG VÀNG 75%), MỚI 100%... (mã hs rings bcr 18k/ hs code rings bcr 1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10PG... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K10PG... (mã hs khuyên tai vàng/ hs code khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG/K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10WG/K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10wg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG/K10WG... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10WG/K10YG... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10PG gắn đá Ruby... (mã hs nhẫn vàng k10pg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K10YG gắn đá Ruby... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Vòng tay vàng K10YG gắn đá Ngọc trai... (mã hs vòng tay vàng k/ hs code vòng tay vàn)
- Mã HS 71131990: Nhẫn các loại 18k... (mã hs nhẫn các loại 1/ hs code nhẫn các loạ)
- Mã HS 71131990: Bông tai các loại 18k... (mã hs bông tai các lo/ hs code bông tai các)
- Mã HS 71131990: Bộ nữ trang các loại 18k... (mã hs bộ nữ trang các/ hs code bộ nữ trang)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 14k... (mã hs lắc vàng 14k/ hs code lắc vàng 14k)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 18k... (mã hs lắc vàng 18k/ hs code lắc vàng 18k)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10PG... (mã hs nhẫn vàng k10pg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10WG... (mã hs nhẫn vàng k10wg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18PG... (mã hs nhẫn vàng k18pg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18WG... (mã hs nhẫn vàng k18wg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18YG... (mã hs nhẫn vàng k18yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT999. 5... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền vàng K18YG... (mã hs dây chuyền vàng/ hs code dây chuyền v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Mặt củ dây chuyền bằng vàng K18YG gắn đá kim cương... (mã hs mặt củ dây chuy/ hs code mặt củ dây c)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền bạch kim PT850 có mặt dây bạch kim PT900... (mã hs dây chuyền bạch/ hs code dây chuyền b)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900-CZCU... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18WG... (mã hs khuyên tai vàng/ hs code khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18YG... (mã hs khuyên tai vàng/ hs code khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Lắc tay vàng K18YG gắn đá Kim cương... (mã hs lắc tay vàng k1/ hs code lắc tay vàng)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18YG/K18PG gắn đá Kim cương Topaz... (mã hs nhẫn vàng k18yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Trang sức bằng vàng(TC75sp);09K=45sp=48, 600gr(Nhẫn 20;bông tai 25);18K=30sp=79, 830gr(Nhẫn 20;mặt dây chuyền 10)... (mã hs trang sức bằng/ hs code trang sức bằ)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10BG... (mã hs nhẫn vàng k10bg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01... (mã hs nhẫn vàng k18p/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18W_06... (mã hs nhẫn vàng k18w/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10W_21... (mã hs nhẫn vàng k10w/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10Y_64... (mã hs nhẫn vàng k10y/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64... (mã hs nhẫn vàng k18y/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18W_JP01... (mã hs nhẫn vàng k18w/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT585... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT900_01... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạch kim PT950_RU... (mã hs nhẫn bạch kim p/ hs code nhẫn bạch ki)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01 gắn đá Opal... (mã hs nhẫn vàng k18p/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10W_21 gắn đá Topaz... (mã hs nhẫn vàng k10w/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10BG gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10bg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K14YG gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k14yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10P_01 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10p/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10Y_64 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k10y/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64 gắn đá kim cương... (mã hs nhẫn vàng k18y/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01/SV925 gắn đá Ruby(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18p/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18Y_64/SV925 gắn đá Aqua(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18y/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K18P_01/PT950_RU/SV925 gắn đá kim cương, Cubic(01 bộ = 2 chiếc, 1 chiếc vàng/bạch kim, 1 chiếc bạc)... (mã hs nhẫn vàng k18p/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền loại 18k... (mã hs dây chuyền loại/ hs code dây chuyền l)
- Mã HS 71131990: Nhẫn trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs nhẫn trang sức/ hs code nhẫn trang s)
- Mã HS 71131990: Lắc tay trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs lắc tay trang s/ hs code lắc tay tran)
- Mã HS 71131990: Hoa tai trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs hoa tai trang s/ hs code hoa tai tran)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền trang sức bằng vàng (hàm lượng 75%)... (mã hs dây chuyền tran/ hs code dây chuyền t)
- Mã HS 71131990: Dây chuyền vàng 18k... (mã hs dây chuyền vàng/ hs code dây chuyền v)
- Mã HS 71131990: Lắc vàng 14k có gắn đá nhân tạo... (mã hs lắc vàng 14k có/ hs code lắc vàng 14k)
- Mã HS 71131990: Dây bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37. 5%, chiều dài=46cm+(-) 10%, không gắn đá. )... (mã hs dây bằng vàng 9/ hs code dây bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Dây bằng vàng 9k gắn đá nhân tạo (Vàng 9k= 37. 5%, chiều dài=46cm+(-) 10%, gắn đá nhân tạo)... (mã hs dây bằng vàng 9/ hs code dây bằng vàn)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bằng vàng 9k không gắn đá (Vàng 9k= 37. 5%, lồngtrong/ngoài=17. 7/19mm+(-) 3, không gắn đá. )... (mã hs nhẫn bằng vàng/ hs code nhẫn bằng và)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng 18k trắng... (mã hs nhẫn vàng 18k t/ hs code nhẫn vàng 18)
- Mã HS 71131990: Nhẫn bạc gắn đá cubic... (mã hs nhẫn bạc gắn đá/ hs code nhẫn bạc gắn)
- Mã HS 71131990: Bông tai bạc gắn đá Cubic... (mã hs bông tai bạc gắ/ hs code bông tai bạc)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng 18k trắng gắn kim cuơng... (mã hs nhẫn vàng 18k t/ hs code nhẫn vàng 18)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG/K10WG... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Khuyên tai vàng K18PG... (mã hs khuyên tai vàng/ hs code khuyên tai v)
- Mã HS 71131990: Nhẫn vàng K10YG gắn đá Ruby... (mã hs nhẫn vàng k10yg/ hs code nhẫn vàng k1)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33276 bằng Bạc gắn đá Pearl. 1/7, 92... (mã hs mặt dây ax33276/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33255 bằng Vàng K18 gắn đá Dia. 14/0, 08... (mã hs hoa tai ax33255/ hs code hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33254 bằng Vàng K18 gắn đá Dia. 14/0, 08... (mã hs hoa tai ax33254/ hs code hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33252 bằng Vàng K18 gắn đá Dia. 14/0, 08... (mã hs hoa tai ax33252/ hs code hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33256 bằng Vàng K18 gắn đá Dia. 14/0, 10... (mã hs hoa tai ax33256/ hs code hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33238 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/2, 68 + Dia. 12/0, 09... (mã hs mặt dây ax33238/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33282 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/2, 00 + Dia. 26/0, 10... (mã hs mặt dây ax33282/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33322 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/1, 37 + Dia. 12/0, 12... (mã hs mặt dây ax33322/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33230 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/2, 88 + Dia. 28/0, 15... (mã hs mặt dây ax33230/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33320 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 3/0, 15 + Dia. 10/0, 10... (mã hs mặt dây ax33320/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33319 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire. 3/0, 12 + Dia. 21/0, 21... (mã hs mặt dây ax33319/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33139 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 15 + Ruby. 2/0, 02 + Dia. 6/0, 08... (mã hs nhẫn ax33139 bằ/ hs code nhẫn ax33139)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33140 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 16 + Ruby. 2/0, 03 + Dia. 6/0, 08... (mã hs nhẫn ax33140 bằ/ hs code nhẫn ax33140)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33158 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 6/3, 11 + Ruby. 1/0, 05 + Dia. 36/0, 30... (mã hs mặt dây ax33158/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33274 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 6/7, 87 + Ruby. 1/0, 04 + Dia. 42/0, 31... (mã hs mặt dây ax33274/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33275 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 6/3, 61 + Ruby. 1/0, 05 + Dia. 47/0, 41... (mã hs mặt dây ax33275/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33122 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 19 + Ruby. 2/0, 02 + Dia. 6/0, 06... (mã hs mặt dây ax33122/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33121 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 22 + Ruby. 2/0, 02 + Dia. 6/0, 06... (mã hs mặt dây ax33121/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33125 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 17 + Ruby. 2/0, 04 + Dia. 6/0, 07... (mã hs mặt dây ax33125/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33124 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 1/0, 18 + Ruby. 2/0, 04 + Dia. 6/0, 07... (mã hs mặt dây ax33124/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33149 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline. 1/0, 16 + Ruby. 2/0, 02 + Dia. 6/0, 09... (mã hs nhẫn ax33149 bằ/ hs code nhẫn ax33149)
- Mã HS 71131990: Nhẫn AX33148 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline. 1/0, 29 + Ruby. 2/0, 07 + Dia. 6/0, 14... (mã hs nhẫn ax33148 bằ/ hs code nhẫn ax33148)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33166 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/6, 64 + Sapphire. 1/0, 15 + Dia. 17/0, 13... (mã hs mặt dây ax33166/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33127 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline. 1/0, 24 + Ruby. 2/0, 06 + Dia. 6/0, 06... (mã hs mặt dây ax33127/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33128 bằng Vàng K18 gắn đá Tourmaline. 1/0, 28 + Ruby. 2/0, 06 + Dia. 6/0, 06... (mã hs mặt dây ax33128/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33360 bằng Vàng K18 gắn đá Rhodonite. 1/7, 79 + Ruby. 1/0, 03 + Dia. 23/0, 12... (mã hs mặt dây ax33360/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33359 bằng Vàng K18 gắn đá Rhodonite. 1/27, 70 + Sapphire. 1/0, 05 + Dia. 36/0, 18... (mã hs mặt dây ax33359/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Hoa tai AX33203 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 2/6, 15 + Ruby. 2/0, 23 + Garnet. 2/0, 06 + Dia. 42/0, 20... (mã hs hoa tai ax33203/ hs code hoa tai ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33315 bằng Vàng K18 gắn đá Opal. 1/1, 95 + Sapphire. 9/0, 45 + Ruby. 2/0, 10 + Dia. 32/0, 22... (mã hs mặt dây ax33315/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX32957 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire. 2/0, 14 + Ruby. 2/0, 08 + Garnet. 1/0, 05 + Dia. 2/0, 03... (mã hs mặt dây ax32957/ hs code mặt dây ax32)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33154 bằng Vàng K18 gắn đá Onyx. 1/16, 66 + Sapphire. 2/0, 02 + Ruby. 1/0, 01 + Dia. 10/0, 05... (mã hs mặt dây ax33154/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33261 bằng Vàng K18 gắn đá Topaz. 1/0, 65 + Ruby. 3/0, 11 + Sapphire. 2/0, 04 + Dia. 19/0, 11... (mã hs mặt dây ax33261/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33358 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 2/0, 07 + Ruby. 10/0, 33 + Sapphire. 22/0, 73 + Dia. 5/0, 03... (mã hs mặt dây ax33358/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33355 bằng Vàng K18 gắn đá Garnet. 2/0, 06 + Ruby. 10/0, 29 + Sapphire. 14/0, 52 + Dia. 5/0, 04... (mã hs mặt dây ax33355/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33354 bằng Vàng K18 gắn đá Ruby. 2/0, 28 + Sapphire. 1/0, 14 + Garnet. 38/3, 03 + Dia. 22/0, 12... (mã hs mặt dây ax33354/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX33332 bằng Vàng K18 gắn đá Ruby. 2/0, 28 + Sapphire. 1/0, 18 + Garnet. 31/2, 94 + Dia. 24/0, 12... (mã hs mặt dây ax33332/ hs code mặt dây ax33)
- Mã HS 71131990: Mặt dây AX32958 bằng Vàng K18 gắn đá Sapphire. 2/0, 20 + Ruby. 2/0, 06 + Aquamarine. 1/0, 04 + Dia. 4/0, 03... (mã hs mặt dây ax32958/ hs code mặt dây ax32)