Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7101 - Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 003-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 003-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 005-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 005-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-1... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-2... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
- Mã HS 71012100: Ngọc trai thô 011-3... (mã hs ngọc trai thô 0/ hs code ngọc trai th)
7102 - Mã HS 71023900: Đá kim cương (dạng viên, đã gia công)... (mã hs đá kim cương d/ hs code đá kim cương)
- Mã HS 71023900: Kim cương melee đã đánh bóng 3204242... (mã hs kim cương melee/ hs code kim cương me)
- Mã HS 71023900: Kim cương serialized đã đánh bóng 3190377... (mã hs kim cương seria/ hs code kim cương se)
7104 - Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Grey đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Pink đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màuYellow đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Ruby#5 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Sapp#34 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màuTanzanite đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Nano Green đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Spinel#117 đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Blue Sapphire đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
- Mã HS 71049000: Đá tổng hợp màu Medium Tanzanite đã được gia công cắt gọt tạo hình, chưa gắn lắp... (mã hs đá tổng hợp màu/ hs code đá tổng hợp)
7105 - Mã HS 71051000: Bột kim cương công nghiệp tổng hợp, dùng mài lõi khuôn kéo kim loại (Synthetic diamond powder W5)... (mã hs bột kim cương c/ hs code bột kim cươn)
7106 - Mã HS 71061000: Bạc dạng hạt-làm chất xúc tác trong quá trình sx Formalin (đã bị cacbon hóa, lẫn tạp chất bụi bẩn)... (mã hs bạc dạng hạtlà/ hs code bạc dạng hạt)
- Mã HS 71069100: Thanh bạc (chưa gia công), dùng trong dây truyền mạ bạc, để sản xuất bản mạch mềm điện tử kích thước: 800x120x8mm, A7 AG-003... (mã hs thanh bạc chưa/ hs code thanh bạc c)
7112 - Mã HS 71129100: Phế Liệu PGC Chứa Vàng, Thu Hồi Từ Nước Thải Của Dây Truyền Mạ Vàng, Trong CN SX Linh Kiện Điện Tử, Của DNCX, PL Thu Hoi Tu Nguon NL NK Vang Cyanua Theo GP: 13483/GP-BCT... (mã hs phế liệu pgc ch/ hs code phế liệu pgc)
- Mã HS 71129990: Tạp chất lẫn kim loại có chứa vàng bám trên mạch in sứ. CERAMIC WITH GOLD... (mã hs tạp chất lẫn ki/ hs code tạp chất lẫn)