Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7006 - Mã HS 70060090: Kính đã mài cạnh (Glass)... (mã hs kính đã mài cạn/ hs code kính đã mài)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 5mm (5*149*202)mm (Hàng mới 100%)... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70060090: Tấm kính cảm ứng để làm nút bấm cho nhà thông minh smart home kt: 83*83mm (theo kết quả ptpl số: 434/TB-KĐHQ ngày 12/12/2019... (mã hs tấm kính cảm ứn/ hs code tấm kính cảm)
- Mã HS 70060090: Tấm kính (đường kính 48mm), code: FGLMF5-48, hàng mới 100%... (mã hs tấm kính đường/ hs code tấm kính đư)
- Mã HS 70060090: Kính trang trí hai bên Logo (1, 63m+1, 82m)x3, 1m (đã gia công), hàng mới 100%.... (mã hs kính trang trí/ hs code kính trang t)
- Mã HS 70060090: Kính trắng thành phẩm 5mm(kính cường lực dày 5mm)(dùng để gắn vào sản phẩm đồ gỗ gia dụng)... (mã hs kính trắng thàn/ hs code kính trắng t)
- Mã HS 70060090: Linh kiện tủ mát KG258AT: Cánh cửa kính. Hàng mới 100%. Hàng FOC... (mã hs linh kiện tủ má/ hs code linh kiện tủ)
- Mã HS 70060090: Kính dày 3. 2 mm đã được gia công mài cạnh dùng trong sản xuất đồ nội thất (kt 290x875mm), 200 tấm, mới 100%... (mã hs kính dày 32 mm/ hs code kính dày 32)
- Mã HS 70060090: Kính 5mm, QC: (5 x 308~1050 x 207~565)mm... (mã hs kính 5mm qc/ hs code kính 5mm qc)
- Mã HS 70060090: Kính (Dùng làm đồ trang trí nội thất (3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)... (mã hs kính dùng làm/ hs code kính dùng l)
- Mã HS 70060090: Tấm kính đã được gia công dùng cho máy in, máy scan (338. 5mm*245mm*3. 1mm)... (mã hs tấm kính đã đượ/ hs code tấm kính đã)
- Mã HS 70060090: Kính tôi 13G293A1700500 đã gia công mài nhám cạnh. Kích thước: D550x5mm, dùng trong sản xuất nhựa giả mây. Hàng mới 100%... (mã hs kính tôi 13g293/ hs code kính tôi 13g)
- Mã HS 70060090: Kính tôi 13G281B16B0510, đã gia công mài nhám cạnh. Kích thước: 955x955x5mm, dùng trong sản xuất nhựa giả mây. Hàng mới 100%... (mã hs kính tôi 13g281/ hs code kính tôi 13g)
- Mã HS 70060090: Kính tôi 13G291BA900501, đã gia công mài nhám cạnh. Kích thước: 390x390x5mm, dùng trong sản xuất nhựa giả mây. Hàng mới 100%... (mã hs kính tôi 13g291/ hs code kính tôi 13g)
- Mã HS 70060090: Kính tôi 13G292C02B0500, đã gia công mài nhám cạnh. Kích thước: 862x452x5mm, dùng trong sản xuất nhựa giả mây. Hàng mới 100%... (mã hs kính tôi 13g292/ hs code kính tôi 13g)
- Mã HS 70060090: Kính che camera của máy kiểm tra lon nhôm (P/N: 16668 Shield LED Protector- Clear/ hàng mới 100%)... (mã hs kính che camera/ hs code kính che cam)
- Mã HS 70060090: JEWELS(Kính mài trang trí)... (mã hs jewelskính mài/ hs code jewelskính)
- Mã HS 70060090: Kính dạng tấm đã được gia công cạnh, chưa được lắp khung dùng để lắp vào máy kiểm tra, kích thước 280mmx160mmx8T_AR. Hàng mới 100%... (mã hs kính dạng tấm đ/ hs code kính dạng tấ)
- Mã HS 70060090: Kính(dùng làm đồ trang trí nội thất-độ dày: 6mm)... (mã hs kínhdùng làm đ/ hs code kínhdùng là)
- Mã HS 70060090: Kính 3mm (186~831 x 70~532 x 3)mm... (mã hs kính 3mm 186~8/ hs code kính 3mm 18)
- Mã HS 70060090: Kính 5mm (351~1300 x 240~1300 x 5)mm... (mã hs kính 5mm 351~1/ hs code kính 5mm 35)
- Mã HS 70060090: Kính dày 4mm đã được gia công mài cạnh dùng trong sản xuất đồ nội thất (kt 286x534mm), 500 tấm, mới 100%... (mã hs kính dày 4mm đã/ hs code kính dày 4mm)
- Mã HS 70060090: Kính dùng để bảo vệ màn hình sản phẩm nghe nhìn và giải trí trên xe ô tô 992 LHD, kích thước 332. 65*123. 07*1. 1T, dung sai 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính dùng để bả/ hs code kính dùng để)
- Mã HS 70060090: Tấm kính dùng để hiệu chuẩn cho máy kiểm tra lỗ HC-9600, sau khi khoan NC, kích thước 610mm*710mm*5mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm kính dùng đ/ hs code tấm kính dùn)
- Mã HS 70060090: Tấm kính... (mã hs tấm kính/ hs code tấm kính)
- Mã HS 70060090: Kiếng thay thế của hộp báo cháy, Model: FDMG291, P/N: A5Q00002122, hiệu Siemens, mới 100%... (mã hs kiếng thay thế/ hs code kiếng thay t)
- Mã HS 70060090: Kính cho khe quan sát, đã mài cạnh, không có khung dùng cho sản xuất_Glass for oberservation slit_PO20615-00_D20 x t3. 0... (mã hs kính cho khe qu/ hs code kính cho khe)
- Mã HS 70060090: Kính nổi dạngtấm, cótrángphủlớpphảnchiếu, đã giacôngvátcạnh, khôngcócốt thép, khôngphải loại kính an toàn, dày6mmt SY-48 Low-E Heat Strengthen Glass, W: 0. 551-1. 192m, H: 0. 775-1. 215m, NSX Liaoyuan, mới100%... (mã hs kính nổi dạngtấ/ hs code kính nổi dạn)
- Mã HS 70060090: Tấm kính, đã gia công thành hình tròn, fi140-fi80 x độ dày 2. 8mm, dùng lắp trong máy phủ kính, Hàng mới 100%... (mã hs tấm kính đã gi/ hs code tấm kính đã)
- Mã HS 70060090: Kính R15931 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, QC: (1816*122*5)mm... (mã hs kính r15931 cắt/ hs code kính r15931)
- Mã HS 70060090: Kính 15933T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: 20-9/16 inch*26 inch *5mm... (mã hs kính 15933t cắt/ hs code kính 15933t)
- Mã HS 70060090: Kính 15930 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, uốn cong, QC: (18-3/8 inch x70 inch x 6 mm)... (mã hs kính 15930 cắt/ hs code kính 15930 c)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 3mm... (mã hs kính trắng 3mm/ hs code kính trắng 3)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000583/44409 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (404x404x5)mm... (mã hs kính h15c000583/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001080/257142 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (686*367*5)mm... (mã hs kính h15c001080/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000282/532310445 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (743x228x5)mm... (mã hs kính h15c000282/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000464/VT13638 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (546*317*5)mm... (mã hs kính h15c000464/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000482/VT13642 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (343*317*5)mm... (mã hs kính h15c000482/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000484/VT14332 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (546*444*5)mm... (mã hs kính h15c000484/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000733/381-125 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (590*590*8)mm... (mã hs kính h15c000733/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000828/491-911 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (881*414*8)mm... (mã hs kính h15c000828/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000988/3001742 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (369*343*5)mm... (mã hs kính h15c000988/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001333/2200-850 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC (257*260*5)mm... (mã hs kính h15c001333/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001334/2200-850 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC (595*260*5)mm... (mã hs kính h15c001334/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001385/3004711 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (355*371*5)mm... (mã hs kính h15c001385/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001386/3004470 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (375*524*5)mm... (mã hs kính h15c001386/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001387/3004468 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (375*371*5)mm... (mã hs kính h15c001387/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001394/3032646 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (525*355*5)mm... (mã hs kính h15c001394/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15D000962/3001743 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (571*343*5)mm... (mã hs kính h15d000962/ hs code kính h15d000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000463/VT13400 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (2078*419*5)mm... (mã hs kính h15c000463/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000480/VT13740 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1748*419*5)mm... (mã hs kính h15c000480/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000657/386-4170 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (474*350*5)mm... (mã hs kính h15c000657/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000659/386-4182 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (363*355*5)mm... (mã hs kính h15c000659/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000711/VT16708T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (458*388*5)mm... (mã hs kính h15c000711/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000712/VT16708T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (992*388*5)mm... (mã hs kính h15c000712/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000958/3003076 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (2111*319*5)mm... (mã hs kính h15c000958/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000959/3003077 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (2085*560*5)mm... (mã hs kính h15c000959/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000960/3003075 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1857*319*5)mm... (mã hs kính h15c000960/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001100/3004560 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (2023*464*5)mm... (mã hs kính h15c001100/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001379/3004712T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (891*332*5)mm... (mã hs kính h15c001379/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001380/3004478 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1351*464*5)mm... (mã hs kính h15c001380/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C00429/638-50271 cắt từ kính (1830~2140 X 3300 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (454*454*5)mm... (mã hs kính h15c00429// hs code kính h15c004)
- Mã HS 70060090: Kíinh H15C000990/3004126 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (465*465*5)mm... (mã hs kíinh h15c00099/ hs code kíinh h15c00)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000161/5183-75900 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (193*517*3) mm... (mã hs kính h15c000161/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000553/1600-10445 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (787x330x8)mm... (mã hs kính h15c000553/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001443/572-404 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1203*674*10)mm... (mã hs kính h15c001443/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001444/572-405 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1220*668*10)mm... (mã hs kính h15c001444/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15D000339/5323-75900 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, uốn cong, QC: (590*181*3) mm... (mã hs kính h15d000339/ hs code kính h15d000)
- Mã HS 70060090: Kính H15D000678/5302-55492 cắt từ kính ((1830~2140 X 2440 ~3660)), mài cạnh, uốn cong, QC: (378*460*3)mm... (mã hs kính h15d000678/ hs code kính h15d000)
- Mã HS 70060090: Kíinh H15C001018/0926-945 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (975*975*8)mm... (mã hs kíinh h15c00101/ hs code kíinh h15c00)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000107/281-10-467 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (446*267*8)mm... (mã hs kính h15c000107/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000536/1600-55466 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1670x502x8)mm... (mã hs kính h15c000536/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000538/1600-10458 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1574x713x8)mm... (mã hs kính h15c000538/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C000713/VT16971-T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1139*388*5)mm... (mã hs kính h15c000713/ hs code kính h15c000)
- Mã HS 70060090: Kính H15D000125/281-10-467 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (671*301*3)mm... (mã hs kính h15d000125/ hs code kính h15d000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001454/H07508-9500 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (518*86*10)mm... (mã hs kính h15c001454/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001216/572-110A/120A cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (699*241*10)mm... (mã hs kính h15c001216/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001453/H07508-1100/1150 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (556*150*10)mm... (mã hs kính h15c001453/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15B000731/792-831 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, khắc viện, QC: (718x403x10)mm... (mã hs kính h15b000731/ hs code kính h15b000)
- Mã HS 70060090: Kính H15B000730/792-831 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, khắc viền, cường lực, QC: (346*393*10)mm... (mã hs kính h15b000730/ hs code kính h15b000)
- Mã HS 70060090: Kính H15D000021/231242 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, uốn cong, cường lực, QC: (1682. 5*450*3)mm... (mã hs kính h15d000021/ hs code kính h15d000)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001312/2200-945 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC (1172*614*10)mm... (mã hs kính h15c001312/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001055/01-2208-966B cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (1163*254*12)mm... (mã hs kính h15c001055/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001046/GLA-10044-001T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (2540*1118*12)mm... (mã hs kính h15c001046/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001451/H07508-1100/1150 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (556*363*10)mm... (mã hs kính h15c001451/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính H15C001452/H07508-9500 cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, đục lỗ, cường lực, QC: (518*86*10)mm... (mã hs kính h15c001452/ hs code kính h15c001)
- Mã HS 70060090: Kính 3V2LV19110 kt: 125. 7*14*1. 3 mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs kính 3v2lv19110/ hs code kính 3v2lv19)
- Mã HS 70060090: Kính, 302NR19770, KT: 167x15. 5x1. 8 mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs kính302nr19770/ hs code kính302nr19)
- Mã HS 70060090: Tấm kính QN7-4235-000 (249. 5*31. 7*2. 8MM)... (mã hs tấm kính qn742/ hs code tấm kính qn7)
- Mã HS 70060090: JEWELS(Kính mài trang trí)... (mã hs jewelskính mài/ hs code jewelskính)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 4mm... (mã hs kính trắng 4mm/ hs code kính trắng 4)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 6mm... (mã hs kính trắng 6mm/ hs code kính trắng 6)
- Mã HS 70060090: Kính tầng 5x221x359mm mài góc, cạnh 1mm, Glass Shelf Insert, (PE3272-35GA)... (mã hs kính tầng 5x221/ hs code kính tầng 5x)
- Mã HS 70060090: Kính cửa 5x239x328mm vát 25mm + bộ dây nẹp kính, Glass Center Door Insert, (PE3272-05GA)... (mã hs kính cửa 5x239x/ hs code kính cửa 5x2)
- Mã HS 70060090: Kính, D0090D001, KT: 172x13x1. 8 mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs kính d0090d001/ hs code kính d0090d)
- Mã HS 70060090: Kính bảo vệ GLASS PROCESSED COVERED CNA 000156 0008... (mã hs kính bảo vệ gla/ hs code kính bảo vệ)
- Mã HS 70060090: Kính 5mm- QC: 360 x 340 x 5 mm... (mã hs kính 5mm qc 3/ hs code kính 5mm qc)
- Mã HS 70060090: Kính GLS. 35337. FBB. H cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (745*255*5)mm... (mã hs kính gls35337/ hs code kính gls353)
- Mã HS 70060090: Kính GLS. 923-912. OEN. T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC (886*886*6)mm... (mã hs kính gls92391/ hs code kính gls923)
- Mã HS 70060090: Kính GLS. 1070-032. LCT. T cắt từ kính (1830~2140 X 2440 ~3660)mm, mài cạnh, cường lực, QC: (792*766*6)mm... (mã hs kính gls10700/ hs code kính gls107)
- Mã HS 70060090: Kính 8mm- QC: 754 x 245 x 8 mm... (mã hs kính 8mm qc 7/ hs code kính 8mm qc)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 5mm... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70060090: Kính dùng để bảo vệ màn hình sản phẩm nghe nhìn và giải trí trên xe ô tô 992 LHD, KT: 332. 65mm*123. 07mm*1. 1T, xuất trả hàng từ TK: 102849859601 ngày 04/09/2019... (mã hs kính dùng để bả/ hs code kính dùng để)
- Mã HS 70060090: Kính trắng 12mm x 1281 x 1281mm... (mã hs kính trắng 12mm/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70060090: Tấm kính dùng để hiệu chuẩn cho máy kiểm tra lỗ HC-9600, sau khi khoan NC, kích thước 610mm*710mm*5mm. Tái xuất hàng theo TK 103091148421 G12... (mã hs tấm kính dùng đ/ hs code tấm kính dùn)