Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7005 - Mã HS 70051010: Kính trắng 5 x 10, 5 x 0. 2cm dùng để lắp vào mặt nạ hàn... (mã hs kính trắng 5 x/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70051010: Kính trắng 12. 5 x 17. 7 x 0. 3cm dùng để lắp vào mặt nạ phun cát... (mã hs kính trắng 125/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70051090: Kính 3mm... (mã hs kính 3mm/ hs code kính 3mm)
- Mã HS 70051090: Kính 5mm... (mã hs kính 5mm/ hs code kính 5mm)
- Mã HS 70051090: Kính 8mm... (mã hs kính 8mm/ hs code kính 8mm)
- Mã HS 70051090: Tấm kính loại không có cốt lưới, có tráng lớp không phản chiếu, không phủ màu, có khung nẹp nhựa dùng làm cửa sổ cho AHU, kích thước 1"&2" của máy điều hòa (hàng mới 100%)... (mã hs tấm kính loại k/ hs code tấm kính loạ)
- Mã HS 70051090: TẤM KÍNH MẪU, HIỆU: GUARDIAN GLASS, KÍCH THƯỚC 300x300MM, MỚI 100%... (mã hs tấm kính mẫu h/ hs code tấm kính mẫu)
- Mã HS 70051090: Kính (5x432x259) mm, hàng mới 100%.... (mã hs kính 5x432x259/ hs code kính 5x432x)
- Mã HS 70051090: Kính (8x673x381) mm, hàng mới 100%.... (mã hs kính 8x673x381/ hs code kính 8x673x)
- Mã HS 70051090: Kính (12x652x457) mm, hàng mới 100%.... (mã hs kính 12x652x45/ hs code kính 12x652)
- Mã HS 70051090: Kính (15x381x381) mm, hàng mới 100%.... (mã hs kính 15x381x38/ hs code kính 15x381)
- Mã HS 70051090: Kính nổi cản nhiệt màu xám nhạt, dày 5mm, kích thước 3210 x 2440mm, không cốt lưới, không phản chiếu, có tráng phủ lớp hấp thụ, mới 100% do PT ASAHIMAS FLAT GLASS sản xuất... (mã hs kính nổi cản nh/ hs code kính nổi cản)
- Mã HS 70051090: Kính nổi phủ phản quang màu xanh nhạt, dày 5mm, kích thước 3210 x 2440mm, không cốt lưới, không phản chiếu, có tráng phủ lớp hấp thụ, mới 100% do PT ASAHIMAS FLAT GLASS sản xuất... (mã hs kính nổi phủ ph/ hs code kính nổi phủ)
- Mã HS 70051090: Kính thành phẩm chưa khung(5*387~1060*265~451) MM-GLASS... (mã hs kính thành phẩm/ hs code kính thành p)
- Mã HS 70051090: Kính nổi làm đồ gia dụng cho nhà bếp (chưa mài viền mép, đã tráng lớp hấp thụ, chưa gắn tay cầm cốt thép, loại thường. màu trắng trong suốt Quy Cách (3. 8mmx2440x1830) hàng mới 100%... (mã hs kính nổi làm đồ/ hs code kính nổi làm)
- Mã HS 70051090: Kính nổi 6MM chưa khung 3660*2140MM... (mã hs kính nổi 6mm ch/ hs code kính nổi 6mm)
- Mã HS 70051090: Kính xây dựng hiệu AGC, 150x100x6mm, hàng mẫu... (mã hs kính xây dựng h/ hs code kính xây dựn)
- Mã HS 70051090: Kính cường lực có độ trong suốt cao kích thước: 1644*986, dùng để sx tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70051090: Kính màn hình cảm ứng dạng bán thành phẩm L108. 38*W61. 9*T0. 7 mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính màn hình c/ hs code kính màn hìn)
- Mã HS 70051090: Kính nổi 5mm 261*261... (mã hs kính nổi 5mm 26/ hs code kính nổi 5mm)
- Mã HS 70051090: Kính 6mm 436*235... (mã hs kính 6mm 436*23/ hs code kính 6mm 436)
- Mã HS 70052190: Kính nổi xám đậm 5mm (2134 X 3300mm), không có cốt thép, không tráng lớp phản chiếu, không tráng lớp hấp thụ, chưa mài. Số lượng thực tế: 5, 492. 754 m2; đơn giá hóa đơn: 4. 2 USD/m2.... (mã hs kính nổi xám đậ/ hs code kính nổi xám)
- Mã HS 70052190: TẤM KÍNH THỦY TINH DÙNG ĐỂ LÀM MÀN HÌNH... (mã hs tấm kính thủy t/ hs code tấm kính thủ)
- Mã HS 70052190: Kính nổi màu trà- Golden Bronze Float Glass Size: 8mm-(2134 x3300)mm (Không có lớp hấp thụ, không phản chiều, không cốt thép); dùng trong xây dựng. Hàng mới 100%... (mã hs kính nổi màu tr/ hs code kính nổi màu)
- Mã HS 70052190: Kính nổi dày 3. 0mm (36x78inch, 36x92inch) NVL sản xuất kính ô tô... (mã hs kính nổi dày 3/ hs code kính nổi dày)
- Mã HS 70052190: Kính nổi dày 5. 0mm 60x96inch, kính không có cốt thép, không phản chiếu, NVL sản xuất kính ô tô, kính nội thất... (mã hs kính nổi dày 5/ hs code kính nổi dày)
- Mã HS 70052190: Kính nổi dày 2. 1mm (27x52inch, 32x63inch, 38x62inch, 40x62inch, 42x66inch) kính không có cốt thép, không phản chiếu, NVL sản xuất kính ô tô... (mã hs kính nổi dày 2/ hs code kính nổi dày)
- Mã HS 70052190: Kính nổi: 2140X3660X7. 80MM, không hoa văn, không phản quang, không cốt thép, độ lệch chiều dày: +/-5%. Hàng mới 100% (màu trà nhạt)... (mã hs kính nổi 2140x/ hs code kính nổi 21)
- Mã HS 70052190: Kính nổi trắng sáng 4. 0mm, không có cốt thép, không tráng lớp hấp thụ, không lớp phản chiếu- Float Clear. Dùng sản xuất kính xe ô tô, Hàng mới 100%... (mã hs kính nổi trắng/ hs code kính nổi trắ)
- Mã HS 70052190: Mặt bảo vệ camera bằng kính của điện thoại di động (GH64-07325A). Hàng mới 100%... (mã hs mặt bảo vệ came/ hs code mặt bảo vệ c)
- Mã HS 70052190: Kính màu trà dày 5mm x (3660 x 2140 mm)... (mã hs kính màu trà dà/ hs code kính màu trà)
- Mã HS 70052190: Kính màu xám dày 5mm x (3660 x 2440 mm)... (mã hs kính màu xám dà/ hs code kính màu xám)
- Mã HS 70052190: Tấm chắn camera điện thoại bằng kính chống xước, mã GH64-07037A... (mã hs tấm chắn camera/ hs code tấm chắn cam)
- Mã HS 70052190: TẤM CHẮN BẰNG KÍNH CHỐNG XƯỚC... (mã hs tấm chắn bằng k/ hs code tấm chắn bằn)
- Mã HS 70052190: KIẾNG 05*300*340MM... (mã hs kiếng 05*300*34/ hs code kiếng 05*300)
- Mã HS 70052190: Kính dùng trong xây dựng 6mm, nhãn hiệu AGC, kích thước: 300*300mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính dùng trong/ hs code kính dùng tr)
- Mã HS 70052190: Kính màu trà 8mm... (mã hs kính màu trà 8m/ hs code kính màu trà)
- Mã HS 70052910: Kính quang học GBH609BCA58... (mã hs kính quang học/ hs code kính quang h)
- Mã HS 70052910: Kính hình ống chưa gia công về mặt quang học, đk: 49. 88~50mm... (mã hs kính hình ống c/ hs code kính hình ốn)
- Mã HS 70052910: Thanh kính thô chưa gia công về mặt quang học, đk: 55. 2~55. 3mm... (mã hs thanh kính thô/ hs code thanh kính t)
- Mã HS 70052910: Thỏi kính thô dạng thanh chưa gia công về mặt quang học; đk: 43mm... (mã hs thỏi kính thô d/ hs code thỏi kính th)
- Mã HS 70052910: Gương thủy tinh Qc: 305 * 407mm. Hàng mới 100%... (mã hs gương thủy tinh/ hs code gương thủy t)
- Mã HS 70052990: Thanh kính thô chưa gia công về mặt quang học, đk: 35mm... (mã hs thanh kính thô/ hs code thanh kính t)
- Mã HS 70052990: Thỏi kính thô dạng thanh chưa gia công về mặt quang học; đk: 20. 6mm... (mã hs thỏi kính thô d/ hs code thỏi kính th)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 5 x 1973 x 336mm... (mã hs kính trắng 5 x/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70052990: Kính nổi màu xanh đen, không hoa văn, không cốt thép, không phản quang. Kích thước 3048X2134X8MM, hàng mới 100%.... (mã hs kính nổi màu xa/ hs code kính nổi màu)
- Mã HS 70052990: Kính nổi trong, không cốt thép, không phản chiếu, không lớp hấp thụ (Clear float glass 4mm1524x2134). Mới 100%... (mã hs kính nổi trong/ hs code kính nổi tro)
- Mã HS 70052990: Kính trắng nổi, không cốt thép, không phản quang. Kích thước 3660X2440X5MM, hàng mới 100%.... (mã hs kính trắng nổi/ hs code kính trắng n)
- Mã HS 70052990: Kính màu các loại(Kinh trong cuong luc_3033327-1001_ 5. 0mm x 363 x 610 (mai bong canh))... (mã hs kính màu các lo/ hs code kính màu các)
- Mã HS 70052990: Miếng kính đã được đánh bóng chưa gia công về mặt quang học, đk: 15. 7 * 1. 1mm... (mã hs miếng kính đã đ/ hs code miếng kính đ)
- Mã HS 70052990: Kính tấm GG3-2320, kích thước 1520*1460*0. 4T, dung sai 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính tấm gg323/ hs code kính tấm gg3)
- Mã HS 70052990: Kính nổi không màu dày 5mm x (2440 x 1830 mm)... (mã hs kính nổi không/ hs code kính nổi khô)
- Mã HS 70052990: Kính sọc 489x176x4mm... (mã hs kính sọc 489x17/ hs code kính sọc 489)
- Mã HS 70052990: Kính sọc 524x125x4mm... (mã hs kính sọc 524x12/ hs code kính sọc 524)
- Mã HS 70052990: Kính sọc 352. 5x104x4mm... (mã hs kính sọc 3525x/ hs code kính sọc 352)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 304x76x5mm... (mã hs kính ô vuông 30/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 314x393x5mm... (mã hs kính ô vuông 31/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 444x255x5mm... (mã hs kính ô vuông 44/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 580*200*5mm... (mã hs kính ô vuông 58/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 1003*285*5mm... (mã hs kính ô vuông 10/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 420*195. 5*5mm... (mã hs kính ô vuông 42/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: KÍNH SỌC (4 x 354 x 207. 5)... (mã hs kính sọc 4 x 3/ hs code kính sọc 4)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 982. 5*195. 5*5mm... (mã hs kính ô vuông 98/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 354 * 243 * 5 mm... (mã hs kính ô vuông 35/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 243 * 205. 5 *5 mm... (mã hs kính ô vuông 24/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 473. 5 * 183. 5 *5 mm... (mã hs kính ô vuông 47/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: MIRROR GLASS 3MM (Kính tráng thủy 3mm)... (mã hs mirror glass 3m/ hs code mirror glass)
- Mã HS 70052990: CLEAR FLOAT GLASS 3. 2MM (Kính nổi 3. 2mm)... (mã hs clear float gla/ hs code clear float)
- Mã HS 70052990: KíNH TRắNG 5MM (chưa khung)... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70052990: KíNH TRắNG 12MM (chưa khung)... (mã hs kính trắng 12mm/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Tấm kính chịu nhiệt 20 x 30 cm. Mới 100%... (mã hs tấm kính chịu n/ hs code tấm kính chị)
- Mã HS 70052990: Kính phản quang của máy đo quang học (SILICON WAFERS), 4 inch- Thickness: 525 +/-25 Micro, hàng mới 100%... (mã hs kính phản quang/ hs code kính phản qu)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 4 x 1353 x 483mm... (mã hs kính trắng 4 x/ hs code kính trắng 4)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 8 x 715 x 395mm... (mã hs kiếng trắng 8 x/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 8mm x 1147 x 690mm... (mã hs kính trắng 8mm/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 5 x 1122 x 370 mm... (mã hs kiếng trắng 5 x/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kiếng trong 20-1/2 dia x 3/16 "... (mã hs kiếng trong 20/ hs code kiếng trong)
- Mã HS 70052990: Kiếng trong 22 x 3/16 x 16-1/2 "... (mã hs kiếng trong 22/ hs code kiếng trong)
- Mã HS 70052990: Kính trắng thủy tinh không có cốt lưới kích thước 905*670*3. 2 hàng mới 100%... (mã hs kính trắng thủy/ hs code kính trắng t)
- Mã HS 70052990: Kính tấm có độ dày 2. 8mm(2020*1830*2. 8mm, 75 tấm/ kiện; Chưa tráng lớp hấp thụ, không có lớp phản chiếu, không có cốt thép, là nguyên liệu sản xuất mặt kính cho máy fax, máy scan. )... (mã hs kính tấm có độ/ hs code kính tấm có)
- Mã HS 70052990: Tấm kính 2ly... (mã hs tấm kính 2ly/ hs code tấm kính 2ly)
- Mã HS 70052990: Kính quang học, kích thước 26. 6*19. 2*0. 58 mm, chưa được gia công về mặt quang học... (mã hs kính quang học/ hs code kính quang h)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 6x804x290mm... (mã hs kiếng trắng 6x8/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 1186 x 322 x 8mm... (mã hs kính trắng 1186/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 3mm x 280 x 280mm... (mã hs kính trắng 3mm/ hs code kính trắng 3)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 12 x 1151 x 846mm... (mã hs kiếng trắng 12/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Mẫu kính dùng trong công trình xây dựng Contraflam 120-5, dày 54mm, khổ 350 x 350mm, hiệu Vetrotech Saint-Gobain... (mã hs mẫu kính dùng t/ hs code mẫu kính dùn)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 12 x 316 x 316mm... (mã hs kính trắng 12 x/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 8 x 1176 x 296mm... (mã hs kính trắng 8 x/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 19mm x 1397 x 812mm... (mã hs kính trắng 19mm/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 5mm, đã cường lực mài cạnh(5x336x1973)mm... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 15mm, đã cường lực mài cạnh(15x816x2002)mm... (mã hs kính trắng 15mm/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính cửa bằng Kính trắng (150 * 80 * 5)MM 1916-50-PMD... (mã hs kính cửa bằng k/ hs code kính cửa bằn)
- Mã HS 70052990: Kính mặt sau của điện thoại Cayman, kích thước 73. 334*164. 515*0. 55T, dung sai 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính mặt sau củ/ hs code kính mặt sau)
- Mã HS 70052990: MIRROR GLASS 3MM (Kính tráng thủy 3mm)... (mã hs mirror glass 3m/ hs code mirror glass)
- Mã HS 70052990: CLEAR FLOAT GLASS 3. 2MM (Kính nổi 3. 2mm)... (mã hs clear float gla/ hs code clear float)
- Mã HS 70052990: Kính thạch anh đã được gia công, kích thước 33. 2*27. 6*0. 453 mm. Mới 100%... (mã hs kính thạch anh/ hs code kính thạch a)
- Mã HS 70052990: Kính sọc 4mm(Kính cán vân hoa (352. 5 x104) (hàng dùng để trang trí nội thất) đã gia công... (mã hs kính sọc 4mmkí/ hs code kính sọc 4mm)
- Mã HS 70052990: Kính ô vuông 5mm(Kính cán vân hoa (1003 x285) (hàng dùng để trang trí nội thất) đã gia công... (mã hs kính ô vuông 5m/ hs code kính ô vuông)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 8mm, đã cường lực mài cạnh(8x468x849)mm... (mã hs kính trắng 8mm/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 8 x 715 x 395mm... (mã hs kiếng trắng 8 x/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 5mm x 930 x 278mm... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 5 x 1122 x 370 mm... (mã hs kiếng trắng 5 x/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kiếng trong 20-1/2 dia x 3/16 "... (mã hs kiếng trong 20/ hs code kiếng trong)
- Mã HS 70052990: Kiếng trong 22 x 3/16 x 16-1/2 "... (mã hs kiếng trong 22/ hs code kiếng trong)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 6x804x290mm... (mã hs kiếng trắng 6x8/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 1186 x 322 x 8mm... (mã hs kính trắng 1186/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 5 x 295. 5 x 446mm... (mã hs kính trắng 5 x/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70052990: Kiếng trắng 12 x 1151 x 846mm... (mã hs kiếng trắng 12/ hs code kiếng trắng)
- Mã HS 70052990: Kính 5 ly, màu trắng, CHULAI, kt 2134*1524mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính 5 ly màu/ hs code kính 5 ly m)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 12 x 316 x 316mm... (mã hs kính trắng 12 x/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 6 x 1826 x 399mm... (mã hs kính trắng 6 x/ hs code kính trắng 6)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 8 x 1176 x 296mm... (mã hs kính trắng 8 x/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70052990: Kính trắng 19mm x 1397 x 812mm... (mã hs kính trắng 19mm/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70052990: Kính CNC màn hình điện thoại Alpha, kích thước 150. 26 70. 4 0. 5T, dung sai 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính cnc màn hì/ hs code kính cnc màn)