Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7007 - Mã HS 70071110: Kính an toàn chắn gió sau, nhãn hiệu AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73211-T6A-Q02, hàng mới 100%... (mã hs kính an toàn ch/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió dùng cho xe tải TATA Ace, TT 0, 75 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000)... (mã hs kính chắn gió d/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kính cửa sổ trước trái (loại kính an toàn cứng)_INV 23235_kb theo NĐ125/2017 c. 9845 (mã H. S: 98451000, TS 25%)_A 205 725 37 00_Lk CKD ôtô 5chỗ MB C200 EXCLUSIVE 2. 0 dtxl 1991CC mới 100% xx lô hàng: EU... (mã hs kính cửa sổ trư/ hs code kính cửa sổ)
- Mã HS 70071110: Kính hông xe phải phía sau cố định (loại kính an toàn cứng)_INV 23239_kb theo NĐ125/2017 c. 9845 (mã H. S: 98451000, TS 25%)_A 253 670 24 00_Lk CKD ôtô 5chỗ MB GLC200 dtxl 1991cc mới 100% xx lô hàng: EU... (mã hs kính hông xe ph/ hs code kính hông xe)
- Mã HS 70071110: Kính hông xe trái phía sau cố định (loại kính an toàn cứng)_INV 23239_kb theo NĐ125/2017 c. 9845 (mã H. S: 98451000, TS 25%)_A 253 670 23 00_Lk CKD ôtô 5chỗ MB GLC200 dtxl 1991cc mới 100% xx lô hàng: EU... (mã hs kính hông xe tr/ hs code kính hông xe)
- Mã HS 70071110: Kính sau xe (loại kính an toàn cứng)_INV 23239_khai báo theo NĐ125/2017 c. 9845 (mã H. S: 98451000, TS 25%)_A 253 740 61 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991cc mới 100% xx của lô hàng: EU... (mã hs kính sau xe lo/ hs code kính sau xe)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng cho xe ô tô: Kính chắn gió dùng thay thế cho xe GAZelle Next 17 chỗ, xe tải van 3 chỗ, xe tải 4. 6 tấn. Hàng mới 100%. Mã hàng A21R23-5206010-01 (Hàng mẫu- FOC)... (mã hs phụ tùng cho xe/ hs code phụ tùng cho)
- Mã HS 70071110: Kính an toàn cửa đuôi xe hiệu AGC Automotive Temperlite (GCN số 0678/VAQ09-03/19-00) 5805A258 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c, modelGF2WXTMGLV1. ĐC 2. 0L, số TĐ. Mới100%... (mã hs kính an toàn cử/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng otô xe khách HYUNDAI SPACE: Kính chắn gió, kính an toàn độ bền chống va đập gấp 5-8 lần kính thường, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần kính thường. Hiệu EK KOREA. Mới 100%... (mã hs phụ tùng otô xe/ hs code phụ tùng otô)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng otô tải 5 tấn HYUNDAI TRUCK: Kính chắn gió, kính an toàn độ bền chống va đập gấp 5-8 lần kính thường, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần kính thường. Hiệu TSD KOREA. Mới 100%... (mã hs phụ tùng otô tả/ hs code phụ tùng otô)
- Mã HS 70071110: Mighty N250. 031: Kính an toàn ô tô (Kính chắn gió), dùng để lắp ráp xe ô tô tải dưới 5 tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491610)... (mã hs mighty n250031/ hs code mighty n250)
- Mã HS 70071110: Mighty N250. 030: Kính an toàn ô tô (Kính cửa số sau), dùng để lắp ráp xe ô tô tải dưới 5 tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491610)... (mã hs mighty n250030/ hs code mighty n250)
- Mã HS 70071110: Mighty N250. 028: Kính an toàn ô tô (Kính cửa số trước trái), dùng để lắp ráp xe ô tô tải dưới 5 tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491610)... (mã hs mighty n250028/ hs code mighty n250)
- Mã HS 70071110: Mighty N250. 029: Kính an toàn ô tô (Kính cửa số trước phải), dùng để lắp ráp xe ô tô tải dưới 5 tấn Hyundai, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491610)... (mã hs mighty n250029/ hs code mighty n250)
- Mã HS 70071110: Kính sau dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5, 51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000)... (mã hs kính sau dùng c/ hs code kính sau dùn)
- Mã HS 70071110: Kính cửa phải dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5, 51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000)... (mã hs kính cửa phải d/ hs code kính cửa phả)
- Mã HS 70071110: Kính cửa trái dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5, 51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000)... (mã hs kính cửa trái d/ hs code kính cửa trá)
- Mã HS 70071110: Tấm kính cửa trước bên phải được làm bằng kính an toàn(803004CA0A), dùng cho xe Nissan X-Trail 01 cầu, từ 5~7 chỗ ngồi, loại cao dung tích 1. 997 cc, mới 100%... (mã hs tấm kính cửa tr/ hs code tấm kính cửa)
- Mã HS 70071110: Kính chết phía sau cửa sau bên phải được làm bằng kính an toàn(833004C90A), dùng cho xe Nissan X-Trail 01 cầu, từ 5~7 chỗ ngồi, loại cao dung tích 1. 997 cc, mới 100%... (mã hs kính chết phía/ hs code kính chết ph)
- Mã HS 70071110: Kính an toàn ô tô- kính sau (nhãn hiệu TEMPERLITE ASAHI) 6481137120 dùng cho xe ô tô Hino 4. 875 tấn Model XZU650L-HBMMN3 không PTO, có điều hoà. mới 100%... (mã hs kính an toàn ô/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071110: KÍNH cửa sau 5805A528, bằng thủy tinh, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100%... (mã hs kính cửa sau 58/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70071110: KÍNH hông sau bên lái6121A725, bằng thủy tinh, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100%... (mã hs kính hông sau b/ hs code kính hông sa)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió cabin 1835 kích thước 100x100mm của xe tải tự đổ TMT KC7025D2 2 cầu 2, 5 tấn, TTL có tải trên 5 tấn. Mới 100%... (mã hs kính chắn gió c/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kính sau cabin 2120 kích thước 300x300mm của xe tải tự đổ TMT KC11880D2, 2 cầu 8 tấn, TTL có tải trên 10 tấn. Mới 100%. TS theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000... (mã hs kính sau cabin/ hs code kính sau cab)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng otô con 5 chỗ AVANTE-16: Kính chắn gió, kính an toàn độ bền chống va đập gấp 5-8 lần kính thường, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần kính thường. Hiệu CHINA. Mới 100%... (mã hs phụ tùng otô co/ hs code phụ tùng otô)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng otô bus 45 chỗ YUTONG- BUS: Kính chắn gió, kính an toàn độ bền chống va đập gấp 5-8 lần kính thường, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần kính thường. Hiệu CHINA. Mới 100%... (mã hs phụ tùng otô bu/ hs code phụ tùng otô)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng otô khách 16 chỗ TRANSIT-06: Kính chắn gió, kính an toàn độ bền chống va đập gấp 5-8 lần kính thường, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần kính thường. Hiệu CHINA. Mới 100%... (mã hs phụ tùng otô kh/ hs code phụ tùng otô)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió/ G2700EX50C- phụ tùng xe ô tô Nissan AGC, Hàng mới 100%... (mã hs kính chắn gió// hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kính cửa phải của xe tải không tự đổ CLKM3805T, TT 0, 5 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. TS theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000... (mã hs kính cửa phải c/ hs code kính cửa phả)
- Mã HS 70071110: Kính cửa trái của xe tải không tự đổ CLKM3805T, TT 0, 5 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. TS theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000... (mã hs kính cửa trái c/ hs code kính cửa trá)
- Mã HS 70071110: Kính cửa sau phải/ 823004JG0A- phụ tùng xe ô tô Nissan SNI, Hàng mới 100%... (mã hs kính cửa sau ph/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70071110: Kính cửa sau trái/ 823014JG0A- phụ tùng xe ô tô Nissan SNI, Hàng mới 100%... (mã hs kính cửa sau tr/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70071110: Kính an toàn xe ô tô kính sau. (Nhãn hiệu: TEMPALEX CENTRAL; Số loại: -) 6481137180 dùng cho xe ô tô Hino 7. 5 tấn Model XZU720L-HKFRP3 không PTO, có điều hoà. mới 100%... (mã hs kính an toàn xe/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071110: Kính cửa sau của xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000).... (mã hs kính cửa sau củ/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió nguyên tấm của xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000).... (mã hs kính chắn gió n/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió kích thước 100x100mm của xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000). Dùng để thử nghiệm.... (mã hs kính chắn gió k/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kính cửa phải kích thước 300x3000+10mm xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000). Dùng để thử nghiệm.... (mã hs kính cửa phải k/ hs code kính cửa phả)
- Mã HS 70071110: Kính cửa trái kích thước 300x3000+10mm xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000). Dùng để thử nghiệm.... (mã hs kính cửa trái k/ hs code kính cửa trá)
- Mã HS 70071110: Kính cửa sau kích thước 300x3000+10mm của xe tải tự đổ TMT ZB5010D TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (thuế suất theo nhóm 98. 45, mã HS: 98451000). Dùng để thử nghiệm.... (mã hs kính cửa sau kí/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70071110: Kính hông cabin dày 3. 5mm dùng cho xe tải FUSO, Động cơ 6S20 210kw, Euro 4, CDCS: 5700MM dung tích 6370cc, TTL có tải đến 25 tấn.... (mã hs kính hông cabin/ hs code kính hông ca)
- Mã HS 70071110: Kính lưng cabin dày 4. 0mm dùng cho xe tải FUSO, Động cơ 6S20 210kw, Euro 4, CDCS: 5700MM dung tích 6370cc, TTL có tải đến 25 tấn.... (mã hs kính lưng cabin/ hs code kính lưng ca)
- Mã HS 70071110: Kính cửa bên phải 3. 5mm dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 2450mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn... (mã hs kính cửa bên ph/ hs code kính cửa bên)
- Mã HS 70071110: Kính cửa bên trái 3. 5mm dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 2450mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn... (mã hs kính cửa bên tr/ hs code kính cửa bên)
- Mã HS 70071110: Kính lưng dày 4. 0mm dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 2450mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn... (mã hs kính lưng dày 4/ hs code kính lưng dà)
- Mã HS 70071110: Tấm kính chắn gió sau được làm bằng kính an toàn (797003AW0A), xe số tự động loại trung, dùng cho ô tô Nissan Sunny 5 chỗ, đ/c 1498cc, mới 100%.... (mã hs tấm kính chắn g/ hs code tấm kính chắ)
- Mã HS 70071110: Tấm kính cố định cửa sau bên phải được làm bằng kính an toàn (822623AW0A), xe số tự động loại trung, dùng cho ô tô Nissan Sunny 5 chỗ, đ/c 1498cc, mới 100%.... (mã hs tấm kính cố địn/ hs code tấm kính cố)
- Mã HS 70071110: Phụ tùng xe tải nhẹ tay lái thuận-kiểu Suzuki CARRY TRUCK, tải trọng 645 kgs(Hàng mới 100%)-kính chắn gió-GLASS, WINDSHIELD-84511-52S00-000... (mã hs phụ tùng xe tải/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 70071110: Kính chắn gió (1432 x 987) HYU-AD/LFW LGB 20 Pc... (mã hs kính chắn gió/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071110: Kinh xe ô tô YL... (mã hs kinh xe ô tô yl/ hs code kinh xe ô tô)
- Mã HS 70071110: Linh kiện xe tải nhẹ hiệu Suzuki Carry Truck- kính sau buồng lái-GLASS CABIN BACK WINDOW... (mã hs linh kiện xe tả/ hs code linh kiện xe)
- Mã HS 70071140: Kính cường lực sử dụng làm các ô cửa cabin trên tàu thủy kích thước: 604x454x12mm, hàng mới 100%, nsx: Singapore safety glass pte ltd... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071910: Kính chắn gió/ 1622189- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs kính chắn gió// hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071910: Kính sau của máy xúc lật, bằng kính dán an toàn 2 lớp, KT(1220X1385X915)MM+-5%. hàng mới 100%... (mã hs kính sau của má/ hs code kính sau của)
- Mã HS 70071910: Kính chắn gió xe xúc/ 3962005- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs kính chắn gió x/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071910: Kính chắn gió trên, dùng cho máy xúc, Part number: K1033880, hàng mới 100%.... (mã hs kính chắn gió t/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071910: Kính chắn gió dưới, dùng cho máy xúc, Part number: 903-00074A, hàng mới 100%.... (mã hs kính chắn gió d/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70071990: Tấm kính kích thước 300x230x7mm... (mã hs tấm kính kích t/ hs code tấm kính kíc)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 500*900, dày 5mm... (mã hs kính trắng 500*/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70071990: TẤM CHẮN KÍNH CỦA MÀN HÌNH THIẾT BỊ ĐEO TAY THÔNG MINH... (mã hs tấm chắn kính c/ hs code tấm chắn kín)
- Mã HS 70071990: Cửa kính (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- Door glass-0031400287. Hàng mới 100%... (mã hs cửa kính linh/ hs code cửa kính li)
- Mã HS 70071990: Nắp máy giặt bằng kính chịu lực (Linh kiện sx máy giặt)- TEMPERED GLASS FOR WASHING MACHINE 0030212525 WASHER LID (A)... (mã hs nắp máy giặt bằ/ hs code nắp máy giặt)
- Mã HS 70071990: Cửa kính kích thước 1800x2200, hàng mới 100%.... (mã hs cửa kính kích t/ hs code cửa kính kíc)
- Mã HS 70071990: Tấm kính dùng trong sản xuất module quang điện, 2. 2mm- 1200 x 2000mm... (mã hs tấm kính dùng t/ hs code tấm kính dùn)
- Mã HS 70071990: Cửa kính dủng cho máy bán hàng tự động (Glass door for machine D720-8C(49SP)), kích thước 25mmx812mmx1285mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa kính dủng c/ hs code cửa kính dủn)
- Mã HS 70071990: Tấm kính trắng Đáp cầu, kt: 340x600x7mm, mới 100%... (mã hs tấm kính trắng/ hs code tấm kính trắ)
- Mã HS 70071990: Kính an toàn nhiều lớp đô day tư 10. 76-12. 76mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính an toàn nh/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071990: Kính cường lực(Kính tôi an toàn)... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071990: KÍNH CỬA MÁY GIẶT... (mã hs kính cửa máy gi/ hs code kính cửa máy)
- Mã HS 70071990: Tấm mặt kính điện thoại di động, sử dụng cho điện thoại di động Samsung Galaxy S8, NCC: SMART GUARD COMPANY, hàng mới 100%... (mã hs tấm mặt kính đi/ hs code tấm mặt kính)
- Mã HS 70071990: Linh kiện của bếp ga, mặt ốp sườn bếp ga bằng kính, kích thước (70x10)cm+/-2cm, hiệu UHITO, NSX QUANGXI. Mới100%... (mã hs linh kiện của b/ hs code linh kiện củ)
- Mã HS 70071990: Kính thủy lò hơi 190x34x17, đế quan sát bên trong lò hơi... (mã hs kính thủy lò hơ/ hs code kính thủy lò)
- Mã HS 70071990: Tấm kính cường lực chịu nhiệt, dùng để lắp vào cửa lò, kt 130*150*6(t)mm, thành phần chính SIO2, nsx Samsung Special Glass, mới 100%... (mã hs tấm kính cường/ hs code tấm kính cườ)
- Mã HS 70071990: Mặt bếp bằng kính kích thước 720x410x8 mm, linh kiện của bếp ga âm SG-2530GB (Glass plate SG-2530GB). Hàng mới 100% (F. O. C)... (mã hs mặt bếp bằng kí/ hs code mặt bếp bằng)
- Mã HS 70071990: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP (LAMI GLASS)... (mã hs kính dán nhiều/ hs code kính dán nhi)
- Mã HS 70071990: CLEAR TEMPERED GLASS 3MM (Kính tôi nhiệt an toàn)... (mã hs clear tempered/ hs code clear temper)
- Mã HS 70071990: Kính bán cường lực, kích thước 196x82x3mm (Kính tôi, dùng để che phủ mặt trên của lỗ quan sát bể mạ màu). Hàng mới 100%... (mã hs kính bán cường/ hs code kính bán cườ)
- Mã HS 70071990: Mặt bếp kính đã tôi, đã cắt hình và in hoa văn (JK0024-002-A*01), KT 750x420x8mm, linh kiện bếp ga, mới 100%... (mã hs mặt bếp kính đã/ hs code mặt bếp kính)
- Mã HS 70071990: Kính mặt trước bếp đã tôi, đã cắt hình và in hoa văn (RV577G-102-B*02), KT 718x74. 5x4mm, linh kiện bếp ga, mới 100%... (mã hs kính mặt trước/ hs code kính mặt trư)
- Mã HS 70071990: Kính an toàn cứng (đã tôi), phủ low-e, không cốt thép, không cốt lưới, dày 6mm, nhãn hiệu: CS ECO GLASS, nhà sản xuất: CS ECO GLASS (M) SDN BHD, 3 pce/ hộp kt;300*300mm, Mới 100%... (mã hs kính an toàn cứ/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071990: Kính hoa trang trí Hudson Primed Gatsby Glass 269. 5x929mm... (mã hs kính hoa trang/ hs code kính hoa tra)
- Mã HS 70071990: Kính quan sát bằng thủy tinh (HLV100105P0005), dùng trong lò sấy sản xuất máy biến thế truyền tải; hãng ABB, mới 100%... (mã hs kính quan sát b/ hs code kính quan sá)
- Mã HS 70071990: Kính trắng dày 10mm cường lực... (mã hs kính trắng dày/ hs code kính trắng d)
- Mã HS 70071990: Tấm ốp lưng điện thoại di động hiệu LG, chất liệu kính, không có kí mã hiệu, Mới 100%... (mã hs tấm ốp lưng điệ/ hs code tấm ốp lưng)
- Mã HS 70071990: Kính cường lực. Kích thước: 1540x860x10mm (rộng x sâu x dày), số lượng 01 chiếc, hàng mới 100%... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071990: Kính (dày 8 mm) (1005mm x 403mm, 298 pcs)... (mã hs kính dày 8 mm/ hs code kính dày 8)
- Mã HS 70071990: Kính (dày 5mm) (581-1344mm x 252-423mm, 1165 pcs)... (mã hs kính dày 5mm/ hs code kính dày 5m)
- Mã HS 70071990: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung- TẤM CHẮN BẰNG KÍNH CHỐNG XƯỚC CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG- Hàng mới 100%, Model: GH64-06813A... (mã hs linh kiện dùng/ hs code linh kiện dù)
- Mã HS 70071990: Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng, đã tôi, dùng trong máy móc dây chuyền tự động hóa, hàng mới 100%(Cover_Glass Gorilla 2320 (59. 4mmx42. 4mmx2mm mã code: 924106))... (mã hs kính an toàn l/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071990: Tấm kính có khung viền 880*565*15MM, hàng mới 100%... (mã hs tấm kính có khu/ hs code tấm kính có)
- Mã HS 70071990: Kính cường lực, an toàn, kích thước: 1524 x952. 5mm, hàng mới 100%... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071990: Tấm kính của tấm module năng lượng mặt trời 2012*996*3. 2mm... (mã hs tấm kính của tấ/ hs code tấm kính của)
- Mã HS 70071990: Kính 5ly (150-1500x200-2000)mm... (mã hs kính 5ly 1501/ hs code kính 5ly 15)
- Mã HS 70071990: KÍnh bảo hộ lao động dùng để chống bụi trong nhà xưởng... (mã hs kính bảo hộ lao/ hs code kính bảo hộ)
- Mã HS 70071990: Tấm kính an toàn cứng, chịu nhiệt, dùng để bảo vệ buồng đốt PLATE-K-34, dùng cho máy làm sạch sản phẩm bằng khí, kích thước: 400mm*300mm*5mm... (mã hs tấm kính an toà/ hs code tấm kính an)
- Mã HS 70071990: Kính F13-C025-110 (1168*344*5)mm dùng trong đồ gỗ nội thất (hàng mới 100%)... (mã hs kính f13c0251/ hs code kính f13c02)
- Mã HS 70071990: KÍNH KHAY KỆ TRONG TỦ LẠNH... (mã hs kính khay kệ tr/ hs code kính khay kệ)
- Mã HS 70071990: KÍNH NẮP NGĂN ĐỰNG RAU QUẢ TỦ LẠNH... (mã hs kính nắp ngăn đ/ hs code kính nắp ngă)
- Mã HS 70071990: Kính trắng cường lực 4mm... (mã hs kính trắng cườn/ hs code kính trắng c)
- Mã HS 70071990: Kính an toàn dày 5mm Temper Việt Nhật, màu trắng trong, dùng cho Buồng đánh bóng và sửa chữa sau khi sơn, hàng mới 100%... (mã hs kính an toàn dà/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 5 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 5 ly/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 6 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 6 ly/ hs code kính trắng 6)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 12 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 12 l/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70071990: Kính xanh đen 5 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính xanh đen 5/ hs code kính xanh đe)
- Mã HS 70071990: Phế phẩm kính cường lực (NG công đoạn IN) của mã LJ64-05723A... (mã hs phế phẩm kính c/ hs code phế phẩm kín)
- Mã HS 70071990: Tấm kính của tấm module năng lượng mặt trời kt 2011*1002*2. 5mm. , Tái xuất từ mục 2 TK 102838892440... (mã hs tấm kính của tấ/ hs code tấm kính của)
- Mã HS 70071990: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP (LAMI GLASS)... (mã hs kính dán nhiều/ hs code kính dán nhi)
- Mã HS 70071990: CLEAR TEMPERED GLASS 3MM (Kính tôi nhiệt an toàn)... (mã hs clear tempered/ hs code clear temper)
- Mã HS 70071990: Kính bảo vệ màn hình điện thoại, kích thước 63. 92*136. 65*0. 33T, dung sai 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính bảo vệ màn/ hs code kính bảo vệ)
- Mã HS 70071990: Vách kính cố định dùng nhôm hệ Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6. 38mm dán mờ 2 mặt, kích thước (3314 x 2194)mm x 1 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs vách kính cố đị/ hs code vách kính cố)
- Mã HS 70071990: Kính thường 2 lớp dày 6, 38mm. Kích thước: 1800x1200x6, 38mm (rộng x sâu x dày)... (mã hs kính thường 2 l/ hs code kính thường)
- Mã HS 70071990: Kính cường lực. Kích thước: 1540x860x10mm (rộng x sâu x dày), số lượng 01 chiếc... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 8 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 8 ly/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70071990: Kính trắng 10 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 10 l/ hs code kính trắng 1)
- Mã HS 70071990: Mặt bếp kính cường lực đã lắp khung nhôm (JK0030-110), KT: 780x465. 5x12. 7mm, linh kiện bếp ga được sản xuất từ linh kiện NK, mới 100%... (mã hs mặt bếp kính cư/ hs code mặt bếp kính)
- Mã HS 70071990: KÍNH CỬA MÁY GIẶT... (mã hs kính cửa máy gi/ hs code kính cửa máy)
- Mã HS 70071990: Tấm kính có khung viền 880*565*15MM, hàng mới 100%... (mã hs tấm kính có khu/ hs code tấm kính có)
- Mã HS 70071990: Kính cường lực 10mm (đã mài cạnh, chưa khung) 1318*448... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70071990: Khay kính an toàn bằng thủy tinh đã tôi nhiệt(KT: dài cạnh 1: 432. 5mm x dài cạnh 2: 439. 5mm x rộng 300mm x dày 3. 9mm) CNRAH-307110 (linh kiện bảo hành, hàng mới 100%)... (mã hs khay kính an to/ hs code khay kính an)
- Mã HS 70071990: Kính trắng ô ly Mislit 3 ly cường lực VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng ô ly/ hs code kính trắng ô)
- Mã HS 70071990: Mặt kính đèn kèm bộ gá, loại kín, chống dầu, vật liệu kính an toàn, chịu nhiệt, chịu dầu, đường kính 350mm, dày 6mm, tổng số 27 bộ... (mã hs mặt kính đèn kè/ hs code mặt kính đèn)
- Mã HS 70071990: Kính mặt bàn (80*2*120cm), dùng cho phòng hát, mới 100%... (mã hs kính mặt bàn 8/ hs code kính mặt bàn)
- Mã HS 70072110: Kính cửa góc sau bên phải. Nhãn hiệu: AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE GLASS, R RR DOOR QTR 73405T9AT011 Phụ tùng xe oto Honda City. Hàng mới 100%... (mã hs kính cửa góc sa/ hs code kính cửa góc)
- Mã HS 70072110: Kính chắn gió trước (loại kính an toàn nhiều lớp)_INV 23212_kb theo NĐ125/2017 c. 9845 (mã H. S: 98452000, TS 25%)_A 205 670 61 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz C180 dtxl 1497CC mới 100% xx lô hàng: EU... (mã hs kính chắn gió t/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70072110: Kính cửa sau AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE bên phải- 73400-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs kính cửa sau ag/ hs code kính cửa sau)
- Mã HS 70072110: Kính hông phía sau-xe trooper-8973614990-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu... (mã hs kính hông phía/ hs code kính hông ph)
- Mã HS 70072110: Kính trước cabin- kính chắn gió (nhãn hiệu: LAMISAFE ASAHI) 5611137120 dùng cho xe ô tô Hino 4. 875 tấn Model XZU650L-HBMMN3 không PTO, có điều hoà. mới 100%. Mã HS: 98452000... (mã hs kính trước cabi/ hs code kính trước c)
- Mã HS 70072110: Kính an toàn xe ô tô Kính chắn gió. (Nhãn hiệu: AGC AUTOMOTIVE) 5610137130 dùng cho xe ô tô Hino 8. 5 tấn Model XZU730L-HKFTP3 không PTO, có điều hoà. mới 100%. Mã HS: 98452000... (mã hs kính an toàn xe/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70072110: Kính chắn gió dày 6. 26mm dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 2450mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn... (mã hs kính chắn gió d/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70072110: Phụ tùng ôtô Volkswagen xe 4-7 chỗ, mới 100%: Kính cánh cửa hậu Tiguan 5NA845051ASNVB... (mã hs phụ tùng ôtô vo/ hs code phụ tùng ôtô)
- Mã HS 70072110: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Kính chắn gió trước PO(6RG845011F NVB;WINDSHIELD). Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng ôtô 4/ hs code phụ tùng ôtô)
- Mã HS 70072110: Phụ tùng xe ô tô Audi: Kính chắn gió, part no: 8W0845099JNVB... (mã hs phụ tùng xe ô t/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-276- Kính chắn gió AGC AUTOMOTIVE LAMISAFE trước- 73100-T9A-Y000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity276/ hs code hatccity27)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-277- Kính chắn gió AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE sau- 73200-T9A-T000-M1- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity277/ hs code hatccity27)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-280- Kính cửa sau AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE bên phải- 73400-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity280/ hs code hatccity28)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-282- Kính cửa sau AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE bên trái- 73450-T9A-T000- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity282/ hs code hatccity28)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-278- Kính cửa trước AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE bên phải- 73300-T9A-T200- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity278/ hs code hatccity27)
- Mã HS 70072110: HATC-CITY-279- Kính cửa trước AGC AUTOMOTIVE TEMPERLITE bên trái- 73350-T9A-T200- LK XE OTO HONDA CITY. Hàng mới 100%... (mã hs hatccity279/ hs code hatccity27)
- Mã HS 70072110: Tấm kính hậu an toàn nhiều lớp, chiều dài khoảng 970mm, rộng 300 mm, dày 3 mm. Dùng để lắp ráp cho xe ô tô tải nhãn hiệu VINHPHAT, TTLCT 16000kg, mới 100%.... (mã hs tấm kính hậu an/ hs code tấm kính hậu)
- Mã HS 70072110: Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, chiều dài khoảng 1118 mm, rộng 1290mm, dày 5mm. Dùng để lắp ráp cho xe ô tô tải nhãn hiệu VINHPHAT, TTLCT 16000kg, mới 100%.... (mã hs kính chắn gió a/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70072110: Kính an toàn (kínhchắn gió sau)5603101W6000 (cho xe tải 1500KG, tổng trọng lượng 2586KG, dung tich xylanh 1809 cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%)... (mã hs kính an toàn k/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70072110: Kính ô tô 2 lớp (dày 2. 1mm cao 0. 665m x dài 1. 490m)... (mã hs kính ô tô 2 lớp/ hs code kính ô tô 2)
- Mã HS 70072910: Kính chắn gió/ 3962005- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs kính chắn gió// hs code kính chắn gi)
- Mã HS 70072990: Kính dán cường lực an toàn, không có cốt thép, phẳng 2 lớp, màu trắng, dày 6 mm, Kích thước 6mm + 1. 52 PVB +6 mm, W: 1970mmxH: 1185mm, dùng làm vách ngăn trong xây dựng, mới 100%, hsx: ZNG GLASS CO. , LTD... (mã hs kính dán cường/ hs code kính dán cườ)
- Mã HS 70072990: Kính kiểm tra cường lực- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%.... (mã hs kính kiểm tra c/ hs code kính kiểm tr)
- Mã HS 70072990: Kính thủy tinh tròn (cường lực) 480x20 gắn trên bồn liệu, nhãn hiệu: zhong yuan... (mã hs kính thủy tinh/ hs code kính thủy ti)
- Mã HS 70072990: Mặt kính dùng cho bồn chứa dầu (để kiểm tra và xem được mức dầu trong bồn chứa), hiệu: Shuangheng, Model: DN200, kích thước: 218 * 20mm. Mới 100%.... (mã hs mặt kính dùng c/ hs code mặt kính dùn)
- Mã HS 70072990: Kính cường lực, kích thước: 12mm, nhãn hiệu: LIAOYUAN GLASS, mới 100%... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70072990: Kính dán 23. 52mm bán cường lực siêu trong, dùng trong xây dựng, (10 MM LOW-IRON HS+1. 52MM CLEAR PVB +12 MM LOW-IRON HS). NSX: SHANDONG YAOHUA GLASS CO. , LTD, mới 100%... (mã hs kính dán 2352m/ hs code kính dán 23)
- Mã HS 70072990: Kính dán 42. 04mm bán cường lực siêu trong, dùng trong xây dựng, (12 MM LOW-IRON HS+1. 52MM CLEAR PVB +15 MM LOW-IRON HS+1. 52MM CLEAR PVB+12 MM LOW-IRON HS). NSX: SHANDONG YAOHUA GLASS CO. , LTD, mới 100%... (mã hs kính dán 4204m/ hs code kính dán 42)
- Mã HS 70072990: Kính bán cường lực dán nhiều lớp 22. 28mm(10mm kính +2. 28mm phim PVB + 10mm kính), kt chiều rộng <2400mm (từ 400-2392mm);kt chiều dài >5000mm và <6000mm (từ 5400-5490mm), Nhãn hiệu: SYP, Hàng mới 100%... (mã hs kính bán cường/ hs code kính bán cườ)
- Mã HS 70072990: Kính buồng mạ 118 (Hàng mới 100%)... (mã hs kính buồng mạ 1/ hs code kính buồng m)
- Mã HS 70072990: KÍNH DÁN BẢO VỆ MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI(KÍNH CƯỜNG LỰC), NAHXN HIỆU: OLIXAR, MODEL: OLX-FCTG-SXP-5-BLK, MỚI 100%... (mã hs kính dán bảo vệ/ hs code kính dán bảo)
- Mã HS 70072990: Tấm kính chắn sơn dùng cho buồng phun sơn, kích thước: 1200Dx935Wx6. 8T mm (Hàng mới 100%)... (mã hs tấm kính chắn s/ hs code tấm kính chắ)
- Mã HS 70072990: Cửa kính 8mm kích thước 2000 x 1000 (mm)... (mã hs cửa kính 8mm kí/ hs code cửa kính 8mm)
- Mã HS 70072990: KÍNH AN TOÀN VÀ PHỤ KIỆN LẮP RÁP ĐI KÈM, NG255 SECURITY GLAZING, 35-3/16"X27-11/16", HÀNG MỚI 100%... (mã hs kính an toàn và/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70072990: Kính chịu lực dày 1cm (dùng để lắp vào máy đổ nhựa, nhìn qua kính để kiểm tra quá trình đổ nhựa)/MTW-40-3K... (mã hs kính chịu lực d/ hs code kính chịu lự)
- Mã HS 70072990: Kính dán dùng trong xây dựng, kt: 300*300mm, 1tấm/ kiện. NSX: Saint-Gobain, hàng mẫu, mới 100%... (mã hs kính dán dùng t/ hs code kính dán dùn)
- Mã HS 70072990: Kính cường lựcKT: 900*500*10mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính cường lựck/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70072990: Kính bảo vệ cửa sổ máy, P/N: SBJ20370004 (Phụ tùng máy tiện máy phay và trung tâm gia công), Hàng mới 100%... (mã hs kính bảo vệ cửa/ hs code kính bảo vệ)
- Mã HS 70072990: Tấm kính Quartz glass 45x45x3... (mã hs tấm kính quartz/ hs code tấm kính qua)
- Mã HS 70072990: Kính cường lựcKT: 900*500*10mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính cường lựck/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70072990: Cửa kính 8mm kích thước 2000 x 1000 (mm)... (mã hs cửa kính 8mm kí/ hs code cửa kính 8mm)
- Mã HS 70072990: Kính buồng mạ 118 (Hàng mới 100%)... (mã hs kính buồng mạ 1/ hs code kính buồng m)
- Mã HS 70072990: Kính trắng 5 ly VNC cường lực (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính trắng 5 ly/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70072990: Kính cường lực 400x550x8mm... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70072990: Tấm kính 5ly, hàng mới 100%... (mã hs tấm kính 5ly h/ hs code tấm kính 5ly)
- Mã HS 70072990: Kính an toàn dùng trong xây dựng hai lớp có cốt thép... (mã hs kính an toàn dù/ hs code kính an toàn)
- Mã HS 70072990: Kính dán an toàn 13. 52mm, 760x1890mm, mới 100%... (mã hs kính dán an toà/ hs code kính dán an)
- Mã HS 70072990: Vách ngăn bằng kính cường lực, hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn bằng/ hs code vách ngăn bằ)