Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7004 - Mã HS 70042010: Kính quang học. Hàng mới 100%... (mã hs kính quang học/ hs code kính quang h)
- Mã HS 70042090: Kính 950 * 1350 * 8T... (mã hs kính 950 * 1350/ hs code kính 950 * 1)
- Mã HS 70042090: Kính màu 550*820*5MM, hàng mới 100%.... (mã hs kính màu 550*82/ hs code kính màu 550)
- Mã HS 70042090: Kính hoa trang trí ADDISON 2P2L GATSBY GLASS 4x272. 5x 987mm... (mã hs kính hoa trang/ hs code kính hoa tra)
- Mã HS 70042090: Kính kéo dạng tấm đã phủ màu(Kính màu xanh đen 4 mm, kích thước 1, 5m x 2, 14m (Số lượng 172 tấm; 16, 05kg/tấm)... (mã hs kính kéo dạng t/ hs code kính kéo dạn)
- Mã HS 70049090: Kính trắng (dày 3mm)- (3 x 617 x 295)mm... (mã hs kính trắng dày/ hs code kính trắng)
- Mã HS 70049090: Kính 3mm... (mã hs kính 3mm/ hs code kính 3mm)
- Mã HS 70049090: Kính 5mm... (mã hs kính 5mm/ hs code kính 5mm)
- Mã HS 70049090: Kính 4mm. (4*689~732*384~403)MM. sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sản phẩm sxxk, mới 100%... (mã hs kính 4mm4*689/ hs code kính 4mm4*)
- Mã HS 70049090: Kính (chưa khung bao) (glass: 5*517*85)mm... (mã hs kính chưa khun/ hs code kính chưa k)
- Mã HS 70049090: Kính 12MM gắn vào đồ gỗ nội thất (bàn trang điểm, tủ). Hàng mới 100%... (mã hs kính 12mm gắn v/ hs code kính 12mm gắ)
- Mã HS 70049090: Kinh dày 5mm. gắn vào đồ gỗ nội thất (bàn trang điểm, tủ). Hàng mới 100%... (mã hs kinh dày 5mmgắ/ hs code kinh dày 5mm)
- Mã HS 70049090: Tấm kính 1000x1000mm... (mã hs tấm kính 1000x1/ hs code tấm kính 100)
- Mã HS 70049090: Kính trắng chưa khung-GLASS (433*148*4)MM... (mã hs kính trắng chưa/ hs code kính trắng c)
- Mã HS 70049090: Kính trắng loại 1 22993 (1219*813*5)mm, hàng mới 100%... (mã hs kính trắng loại/ hs code kính trắng l)
- Mã HS 70049090: Kính trắng 8mm (467*675*8mm)-204 pcs (dùng trong ngành gỗ)... (mã hs kính trắng 8mm/ hs code kính trắng 8)
- Mã HS 70049090: Kính cường lực dày 5mm (dùng cho đồ gỗ). (329*1322*5mm)... (mã hs kính cường lực/ hs code kính cường l)
- Mã HS 70049090: Kính màu xanh nước biển, hàng mới 100%... (mã hs kính màu xanh n/ hs code kính màu xan)
- Mã HS 70049090: Miếng kính hình chữ nhật, 900um, 1CH, dùng để gắn với sợi quang, ứng dụng trong ngành sản xuất bộ kết nối quang, Hàng mới 100%... (mã hs miếng kính hình/ hs code miếng kính h)
- Mã HS 70049090: Kính dày 10mm gắn vào đồ gỗ nội thất (bàn trang điểm, tủ). Hàng mới 100%... (mã hs kính dày 10mm g/ hs code kính dày 10m)
- Mã HS 70049090: Kính 10mm (349 ~1111 x 349~705 x 10)mm... (mã hs kính 10mm 349/ hs code kính 10mm 3)
- Mã HS 70049090: Kính trong (6*178*457)mm... (mã hs kính trong 6*1/ hs code kính trong)
- Mã HS 70049090: Kinh 5 (5 x 967 x 379) mm(85. 03m2)... (mã hs kinh 5 5 x 967/ hs code kinh 5 5 x)
- Mã HS 70049090: Kính- 3mm (3 * 1022 * 289)mm, hàng mới 100%... (mã hs kính 3mm 3 */ hs code kính 3mm 3)
- Mã HS 70049090: Kính- 6mm (6 * 482~566 * 308)mm, hàng mới 100%... (mã hs kính 6mm 6 */ hs code kính 6mm 6)
- Mã HS 70049090: Kính- 5mm (5 * 971~1153 * 324~813)mm, hàng mới 100%... (mã hs kính 5mm 5 */ hs code kính 5mm 5)
- Mã HS 70049090: Kính WH-B, hàng mới 100%... (mã hs kính whb hàng/ hs code kính whb h)
- Mã HS 70049090: Kính, dày (4~10)mm... (mã hs kính dày 4~10/ hs code kính dày 4)
- Mã HS 70049090: Tấm kinh dùng để để mẫu, kích thước: 30*30*0. 3cm, dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm kinh dùng đ/ hs code tấm kinh dùn)
- Mã HS 70049090: Kiếng tầng- 387-356D SET OF GLASS SHELVES(1 bộ 3 cái)... (mã hs kiếng tầng 387/ hs code kiếng tầng)
- Mã HS 70049090: Kính cửa, (NPL mua trong nước từ nguồn NK) thay thế cho tủ- Model 597-891-27... (mã hs kính cửanpl m/ hs code kính cửanp)
- Mã HS 70049090: Gương (NPL mua trong nước từ nguồn NK), thay thế cho gương- Model 597-461-02... (mã hs gương npl mua/ hs code gương npl m)
- Mã HS 70049090: Kính tầng, (NPL mua trong nước từ nguồn NK) thay thế cho tủ- Model 597-893-09... (mã hs kính tầng npl/ hs code kính tầng)
- Mã HS 70049090: Kính cửa, (Mua tại Việt Nam) thay thế cho tủ- Model 598-893-20... (mã hs kính cửamua t/ hs code kính cửamu)
- Mã HS 70049090: Gương (Mua tại Việt Nam), thay thế cho gương- Model 598-461-02... (mã hs gương mua tại/ hs code gương mua t)
- Mã HS 70049090: Kính tầng, (Mua tại Việt Nam) thay thế cho tủ- Model 598-893-09... (mã hs kính tầng mua/ hs code kính tầng)
- Mã HS 70049090: Tấm kính thạch anh của máy sinh nhiệt (RTA_quartz window, S/N: WQ1710-0069-R)... (mã hs tấm kính thạch/ hs code tấm kính thạ)
- Mã HS 70049090: Tấm kính dùng để kê sản phẩm lên để kiểm tra (KT: 140mm*250mm*1mm), Hàng mới 100%... (mã hs tấm kính dùng đ/ hs code tấm kính dùn)
- Mã HS 70049090: Gương-868-356 DOOR GLASS... (mã hs gương868356 d/ hs code gương86835)
- Mã HS 70049090: Gương-868-356 GLASS SHELF... (mã hs gương868356 g/ hs code gương86835)
- Mã HS 70049090: Gương- 868-331 MIRROR GLASS... (mã hs gương 868331/ hs code gương 8683)
- Mã HS 70049090: Kính trắng 5mm... (mã hs kính trắng 5mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70049090: Kiếng cửa- LSF DOOR W/GLASS... (mã hs kiếng cửa lsf/ hs code kiếng cửa l)
- Mã HS 70049090: Kiếng cửa- RSF DOOR W/GLASS (1 bộ 2 cái)... (mã hs kiếng cửa rsf/ hs code kiếng cửa r)
- Mã HS 70049090: Kiếng- GLASS TOP INSERT... (mã hs kiếng glass to/ hs code kiếng glass)
- Mã HS 70049090: Kiếng- LARGE GLASS SHELF... (mã hs kiếng large gl/ hs code kiếng large)
- Mã HS 70049090: Kiếng- SMALL GLASS SHELF... (mã hs kiếng small gl/ hs code kiếng small)
- Mã HS 70049090: Kính 5mm 341x316mm... (mã hs kính 5mm 341x31/ hs code kính 5mm 341)
- Mã HS 70049090: Kính 5mm 417x358mm... (mã hs kính 5mm 417x35/ hs code kính 5mm 417)
- Mã HS 70049090: Kính 5mm 431x317mm... (mã hs kính 5mm 431x31/ hs code kính 5mm 431)
- Mã HS 70049090: Kính 5mm 384 x 288mm... (mã hs kính 5mm 384 x/ hs code kính 5mm 384)
- Mã HS 70049090: Kính 8mm 527 x 308mm... (mã hs kính 8mm 527 x/ hs code kính 8mm 527)
- Mã HS 70049090: Kính 8mm 626 x 310mm... (mã hs kính 8mm 626 x/ hs code kính 8mm 626)
- Mã HS 70049090: Mặt nạ- UT RETICLE (M1308-GA-15-UT C-T-P 1), bộ phận của máy tạo hình chip... (mã hs mặt nạ ut reti/ hs code mặt nạ ut r)