Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7001 - Mã HS 70010000: Kính phế liệu loại bỏ từ hàng hủy(Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs kính phế liệu l/ hs code kính phế liệ)
- Mã HS 70010000: Thuỷ tinh vụn đã nghiền (Chuyển đổi mục đích sử dụng một phần hàng hóa thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số 100648797210/E31 ngày 27/11/2015)... (mã hs thuỷ tinh vụn đ/ hs code thuỷ tinh vụ)
- Mã HS 70010000: Thủy tinh phế liệu (phát sinh từ tiêu hủy hàng hỏng) (đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs thủy tinh phế l/ hs code thủy tinh ph)
- Mã HS 70010000: Thạch anh GE124 108X82X217MM... (mã hs thạch anh ge124/ hs code thạch anh ge)
- Mã HS 70010000: Thạch anh thải (thạch anh phế liệu được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ vật liệu còn lẫn trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs thạch anh thải/ hs code thạch anh th)
- Mã HS 70010000: Thạch anh dạng thô NSG-N N-SQ 775x230L (SQUARE)... (mã hs thạch anh dạng/ hs code thạch anh dạ)
- Mã HS 70010000: Thạch anh hình khối trụ rỗng OP1 OP-1-CYL-430X280X130L OP1 430+/-2mm OD x 280+/-2mm ID x 130/+2mm LENGTH... (mã hs thạch anh hình/ hs code thạch anh hì)
- Mã HS 70010000: Kính phế liệu loại bỏ từ SX (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs kính phế liệu l/ hs code kính phế liệ)
- Mã HS 70010000: Phế liệu thủy tinh vụn (Phế liệu dạng mảnh vụn được thải ra trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu thủy t/ hs code phế liệu thủ)
7002 - Mã HS 70021000: Quả cầu thủy tinh K9, hãng sản xuất: Nanjing Starhome Crystal Craft Ltd, dùng để trưng bày, trang trí, đường kính: 150mm, hàng mới 100%... (mã hs quả cầu thủy ti/ hs code quả cầu thủy)
- Mã HS 70021000: Cốc thủy tinh lùn tròn, Hàng mới 100%... (mã hs cốc thủy tinh l/ hs code cốc thủy tin)
- Mã HS 70022000: Kính thuỷ tinh phi 8mm... (mã hs kính thuỷ tinh/ hs code kính thuỷ ti)
- Mã HS 70023190: Ông thạch anh (quartz tube)... (mã hs ông thạch anh/ hs code ông thạch an)
- Mã HS 70023190: Ống thủy tinh dài 13", đường kính 1/4"- Quartz Comb Tube 1/4" x 13" Chubby. Hàng mới... (mã hs ống thủy tinh d/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70023190: Ống kính/ Hàng lắp ráp Máy ngoại quan biến trở(QB3109Y040)... (mã hs ống kính/ hàng/ hs code ống kính/ hà)
- Mã HS 70023190: Thủy tinh dạng ống kt (21. 1-21. 8*1. 8*1630)MM... (mã hs thủy tinh dạng/ hs code thủy tinh dạ)
- Mã HS 70023920: Ống thủy tinh (Không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm)(về mới gia công thành ống) đường kính: 16. 25m(+/-0. 26mm)*độ dày: 0. 55mm(+/-0. 03mm)*chiều dài: 1550mm(+/-6mm). Màu trắng. Hàng mới 100%.... (mã hs ống thủy tinh/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70023990: Ống thủy tinh đôi O. D. 20mm x 290mm L, (đường kính 20mm x dài 290mm)... (mã hs ống thủy tinh đ/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh trung tính màu nâu dùng để sản xuất ống đựng thuốc, Hàng mới 100%. Đk: 15. 65+- 0. 120 mm, dày 0. 530+- 0. 020 mm, dài 1500 mm... (mã hs ống thuỷ tinh t/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống thủy tinh chưa gia công (13. 50-19. 50 x 0. 85-1. 50 x 1630 mm), hàng mới 100%... (mã hs ống thủy tinh c/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70023990: Ống thủy tinh LG-16 phi1. 35 X phi1. 15 X L3. 0mm... (mã hs ống thủy tinh l/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh 5F (đường kính 5mm, chiều dài 19, 1mm)... (mã hs ống thuỷ tinh 5/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh 6F (đường kính 6mm, chiều dài 30, 0mm)... (mã hs ống thuỷ tinh 6/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh HV (đường kính 5, 5mm, chiều dài 38, 5mm)... (mã hs ống thuỷ tinh h/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống hấp thu nhiệt bằng thủy tinh (đường kính 58mm, chiều dài 1800mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs ống hấp thu nhi/ hs code ống hấp thu)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh 5F (đường kính 5mm, chiều dài 19, 1mm)... (mã hs ống thuỷ tinh 5/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh 6F (đường kính 6mm, chiều dài 30, 0mm)... (mã hs ống thuỷ tinh 6/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70023990: Ống thuỷ tinh HV (đường kính 5, 5mm, chiều dài 38, 5mm)... (mã hs ống thuỷ tinh h/ hs code ống thuỷ tin)
7003 - Mã HS 70031210: Phôi kính- S6700087... (mã hs phôi kính s670/ hs code phôi kính s)
- Mã HS 70031210: Phôi kính- 3161232-L5... (mã hs phôi kính 3161/ hs code phôi kính 3)
- Mã HS 70031210: Phôi kính- S7400039... (mã hs phôi kính s740/ hs code phôi kính s)
- Mã HS 70031210: Phôi kính- S7410030... (mã hs phôi kính s741/ hs code phôi kính s)
- Mã HS 70031210: Lăng kính- 4RAHL003... (mã hs lăng kính 4rah/ hs code lăng kính 4)
- Mã HS 70031210: Phôi kính- L8531301... (mã hs phôi kính l853/ hs code phôi kính l)
- Mã HS 70031210: Phôi kính thứ 9- 41580-L9... (mã hs phôi kính thứ 9/ hs code phôi kính th)
- Mã HS 70031210: Phôi kính 699-1038... (mã hs phôi kính 6991/ hs code phôi kính 69)
- Mã HS 70031220: Kính sapphire dạng tấm dùng để mài rãnh đá mài, kích thước 70. 00mm x10. 00mm x0. 60mm... (mã hs kính sapphire d/ hs code kính sapphir)
- Mã HS 70031910: Nguyên liệu kính dạng viên tròn (bằng thủy tinh chưa gia công bề mặt)... (mã hs nguyên liệu kín/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 70031910: Nguyên liệu sản xuất kính quang học dạng viên tròn (bằng thủy tinh chưa gia công bề mặt)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 70031990: KÍNH CÁN VÂN HOA 3. 5MM (CLEAR PATTERNED GLASS 3. 5MM)... (mã hs kính cán vân ho/ hs code kính cán vân)
- Mã HS 70031990: Kính trắng 5 mm... (mã hs kính trắng 5 mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70031990: Kính xanh đen 5mm... (mã hs kính xanh đen 5/ hs code kính xanh đe)
- Mã HS 70031990: Tấm thủy tinh đã được tráng phủ bề mặt dùng lọc ánh sáng của máy kiểm tra độ phân giải (126*126*0. 2T). Hàng mới 100%... (mã hs tấm thủy tinh đ/ hs code tấm thủy tin)
- Mã HS 70031990: Mái che mưa bằng kính trước nhà xưởng 2. 2m*1. 5m. Hàng mới 100%... (mã hs mái che mưa bằn/ hs code mái che mưa)
- Mã HS 70031990: Gương A93E3204, kt 12x16x1. 8mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a93e3204/ hs code gương a93e32)
- Mã HS 70031990: Gương A93E3205, kt 16x12x1. 8mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a93e3205/ hs code gương a93e32)
- Mã HS 70031990: Kính A0VD321100, kt 220x10x1. 8mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs kính a0vd321100/ hs code kính a0vd321)
- Mã HS 70031990: Gương A93E320800, kt 188x10x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a93e32080/ hs code gương a93e32)
- Mã HS 70031990: Gương, A93E320300 bằng thủy tinh, linh kiện cho máy in (kt: 14*6. 5*2. 8mm)... (mã hs gương a93e3203/ hs code gương a93e3)
- Mã HS 70031990: Gương, A797321300, KT: 263x12x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a7973213/ hs code gương a7973)
- Mã HS 70031990: Gương, A797321400, KT: 290x12x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a7973214/ hs code gương a7973)
- Mã HS 70031990: Gương, A797321500, KT: 332x12x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a7973215/ hs code gương a7973)
- Mã HS 70031990: Gương, A797321600, KT: 314x12x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a7973216/ hs code gương a7973)
- Mã HS 70031990: Kính trắng 5 mm... (mã hs kính trắng 5 mm/ hs code kính trắng 5)
- Mã HS 70031990: Kính xanh đen 5mm... (mã hs kính xanh đen 5/ hs code kính xanh đe)
- Mã HS 70031990: KÍNH CÁN VÂN HOA 3. 5MM (CLEAR PATTERNED GLASS 3. 5MM)... (mã hs kính cán vân ho/ hs code kính cán vân)
- Mã HS 70031990: Kính hoa văn 5 ly VNC (150-1500 mm x 200-2000 mm)... (mã hs kính hoa văn 5/ hs code kính hoa văn)
- Mã HS 70031990: Mái che mưa bằng kính trước nhà xưởng 2. 2m*1. 5m. Hàng mới 100%... (mã hs mái che mưa bằn/ hs code mái che mưa)
- Mã HS 70031990: Kính, PGLSP0014QSZZ, kt: 263x31x2. 8 mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs kính pglsp0014/ hs code kính pglsp0)
- Mã HS 70031990: PGLSP0120FCZZ, Kính, KT: 192. 5x13x1. 35 mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs pglsp0120fczz/ hs code pglsp0120fcz)
- Mã HS 70031990: Gương A93E320600, kt 152x10x4. 85mm (linh kiện cho máy in, bằng thủy tinh)... (mã hs gương a93e32060/ hs code gương a93e32)
- Mã HS 70033090: Kính hàn trắng... (mã hs kính hàn trắng/ hs code kính hàn trắ)
- Mã HS 70033090: Kính hàn đen Đức... (mã hs kính hàn đen đứ/ hs code kính hàn đen)
- Mã HS 70033090: Tấm kính dài Kt 10*309mm... (mã hs tấm kính dài kt/ hs code tấm kính dài)
- Mã HS 70033090: Tấm kính ngắn Kt 10*238mm... (mã hs tấm kính ngắn k/ hs code tấm kính ngắ)
- Mã HS 70033090: Ống kính thạch anh Kt 95*2. 8*327. 8mm... (mã hs ống kính thạch/ hs code ống kính thạ)
- Mã HS 70033090: Gương để bàn dùng cho văn phòng, kích thước 760*1860*1500 mm, hàng mới 100%... (mã hs gương để bàn dù/ hs code gương để bàn)
- Mã HS 70033090: Thủy tinh (dạng đĩa) 104 x FC0. 75-N105Z-T2... (mã hs thủy tinh dạng/ hs code thủy tinh d)
- Mã HS 70033090: Tấm thủy tinh- PROCESSED GLASS-JS (JS144202AGL)... (mã hs tấm thủy tinh/ hs code tấm thủy tin)
- Mã HS 70033090: Kính thăm liệu D. 140 X 12 FOR SIGHR GLASS- CODE 3014692 bằng glass- No. 2 GLASS WIPER D. 140 X 12 FOR SIGHR GLASS CODE 3014692, hàng mới 100%... (mã hs kính thăm liệu/ hs code kính thăm li)
- Mã HS 70033090: Kính hàn trắng... (mã hs kính hàn trắng/ hs code kính hàn trắ)
- Mã HS 70033090: Kính hàn đen Đức... (mã hs kính hàn đen đứ/ hs code kính hàn đen)