Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0407 - Mã HS 04071190: Thực phẩm cung ứng cho tàu Tai Xing : trứng gà Code: (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 04072100: Trứng gà ta 18 quả/kg... (mã hs trứng gà ta 18/ hs code trứng gà ta)
- Mã HS 04072100: Trứng gà sạch hộp 10 quả... (mã hs trứng gà sạch h/ hs code trứng gà sạc)
- Mã HS 04072990: Trứng gà tươi (size 52-55 grams)... (mã hs trứng gà tươi/ hs code trứng gà tươ)
- Mã HS 04079010: Trứng gà 55-60gr/quả... (mã hs trứng gà 5560g/ hs code trứng gà 55)
- Mã HS 04079020: Trứng vịt muối loại 2 (160 qua/thung)... (mã hs trứng vịt muối/ hs code trứng vịt mu)
- Mã HS 04079090: TRỨNG GÀ... (mã hs trứng gà/ hs code trứng gà)
- Mã HS 04079090: Trứng Boiled Egg... (mã hs trứng boiled eg/ hs code trứng boiled)
- Mã HS 04079090: TRỨNG GÀ SỐNG (150 QUA/BOX)... (mã hs trứng gà sống/ hs code trứng gà sốn)
- Mã HS 04079090: Trứng cút BA HUÂN, 30 quả/1 hộp... (mã hs trứng cút ba hu/ hs code trứng cút ba)
- Mã HS 04079090: Trứng gà CP tươi150 quả/1 thùng... (mã hs trứng gà cp tươ/ hs code trứng gà cp)
- Mã HS 04079090: Trứng gà tươi CP tươi, 150 quả/1 thùng... (mã hs trứng gà tươi c/ hs code trứng gà tươ)
0408 - Mã HS 04081100: Egg Yolk Powder(Bột lòng đỏ trứng dùng trong CNTP)02kgs/carton(1)(Batch no: Y11-20528, 20530, 20534, 20541)Nhà sx: Ovobel Foods Limited, sample (F. O. C)... (mã hs egg yolk powder/ hs code egg yolk pow)
- Mã HS 04081900: Lòng đỏ trứng muối tiệt trùng đông lạnh, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs lòng đỏ trứng m/ hs code lòng đỏ trứn)
- Mã HS 04081900: Trứng muối... (mã hs trứng muối/ hs code trứng muối)
- Mã HS 04081900: Lòng đỏ trứng vịt muối (sống, trữ lạnh) loại 2 từ 10g trở lên, nhãn hiệu Frozen Salted Egg Yolk, 500 cái/ thùng, NW: 8. 0 kg/ thùng, GW: 9. 0 kg/ thung... (mã hs lòng đỏ trứng v/ hs code lòng đỏ trứn)
- Mã HS 04089100: Bột lòng trắng trứng, 10kg/bao, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs bột lòng trắng/ hs code bột lòng trắ)
- Mã HS 04089100: Bột trứng dùng để sản xuất bánh, Whole Egg Powder- product code- W12, hàng mới 100%... (mã hs bột trứng dùng/ hs code bột trứng dù)
- Mã HS 04089100: Bột nguyên trứng- Whole Egg Powder Product code- W12. Nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, 25kg/carton, Mới 100%... (mã hs bột nguyên trứn/ hs code bột nguyên t)
- Mã HS 04089900: Trứng đánh bông, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs trứng đánh bông/ hs code trứng đánh b)
- Mã HS 04089900: Lòng trắng trứng tiệt trùng, 30Lb/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs lòng trắng trứn/ hs code lòng trắng t)
- Mã HS 04089900: Bột vỏ trứng cho thực phẩm(CAL-HOPE 1KG/10) (Dùng làm nguyên liệu sản xuất, không mua bán tiêu thụ nội địa)... (mã hs bột vỏ trứng ch/ hs code bột vỏ trứng)
- Mã HS 04089900: Trứng gà trần/luộc... (mã hs trứng gà trần/l/ hs code trứng gà trầ)
- Mã HS 04089900: Trứng cút đóng lon 15 oz (24 LON/Carton)... (mã hs trứng cút đóng/ hs code trứng cút đó)
- Mã HS 04089900: TRứng cút thảnh phẩm đóng trong lon 30oz(Hàng đóng 12 lon/carton) hàng xuất theo TKHQN: 102948315850)... (mã hs trứng cút thảnh/ hs code trứng cút th)
0409 - Mã HS 04090000: Mật ong mẫu (100g/chai), không nhãn hiệu... (mã hs mật ong mẫu 10/ hs code mật ong mẫu)
- Mã HS 04090000: MẬT ONG RAW HONEY U. S. GRADE A 22. 0 OZ (623 G)... (mã hs mật ong raw hon/ hs code mật ong raw)
- Mã HS 04090000: Mật ong KS Wildflower Honey, 1 Bottle x 2. 27 kgs... (mã hs mật ong ks wild/ hs code mật ong ks w)
- Mã HS 04090000: Mật ong Kirkland SoCal Raw Unfiltered Honey, 1 bottle... (mã hs mật ong kirklan/ hs code mật ong kirk)
- Mã HS 04090000: Thực phẩm tăng cường sức khỏe: Mật ong Manuka, hiệu Happly Valley Honey (250g/hũ)... (mã hs thực phẩm tăng/ hs code thực phẩm tă)
- Mã HS 04090000: Mật ong đa hoa, 350 gram/lọ, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP. Z O. O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs mật ong đa hoa/ hs code mật ong đa h)
- Mã HS 04090000: Mật ong tự nhiên đựng trong 134 phuy, mỗi phuy 290kg, xếp trong 2 container 20ft (67phuy/container)... (mã hs mật ong tự nhiê/ hs code mật ong tự n)
- Mã HS 04090000: Mật ong Manuka (mật ong tự nhiên 100%), Manuka Honey, 500mg/ hộp, HSD: 08/2023, số lô: A00727, hàng mới 100%... (mã hs mật ong manuka/ hs code mật ong manu)
- Mã HS 04090000: REFINED HONEY 1kg CN- Mật ong tự nhiên, dùng trong sản xuất mĩ phẩm để xuất khẩu. Đã kiểm tk 102326827302/A12 ngày 13/11/2018... (mã hs refined honey 1/ hs code refined hone)
- Mã HS 04090000: Mật ong Organic từ hoa Acacia hiệu Lune De Miel (250g*10 Bottle/case)- Lune De Miel Organic Acacia Honey 250g. HSD: 30/09/2022... (mã hs mật ong organic/ hs code mật ong orga)
- Mã HS 04090000: Mật ong nguyên chất dạng Squeezy hiệu Lune De Miel (250g*12 Jar/case)- Lune De Miel Pure Bee Squeezy Honey 250g. HSD: 18/10/2022... (mã hs mật ong nguyên/ hs code mật ong nguy)
- Mã HS 04090000: Mật ong Lune de Miel Blossom Bear hiệu Lune De Miel (250g*12 Bottle/case)- Lume De Miel Mild Pure Bee Honey 250g. HSD: 30/09/2022... (mã hs mật ong lune de/ hs code mật ong lune)
- Mã HS 04090000: MẬT ONG... (mã hs mật ong/ hs code mật ong)
- Mã HS 04090000: MAT ONG TU NHIEN... (mã hs mat ong tu nhie/ hs code mat ong tu n)
- Mã HS 04090000: Mật ong (tự nhiên).... (mã hs mật ong tự nhi/ hs code mật ong tự)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa nhãn 240g... (mã hs mật ong hoa nhã/ hs code mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa cà phê 240g... (mã hs mật ong hoa cà/ hs code mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: Mật ong hoa cao su 240g... (mã hs mật ong hoa cao/ hs code mật ong hoa)
- Mã HS 04090000: MAT ONG NGUYEN CHAT 100 %... (mã hs mat ong nguyen/ hs code mat ong nguy)
- Mã HS 04090000: Mật ong Bonie Bee 380g BB... (mã hs mật ong bonie b/ hs code mật ong boni)
- Mã HS 04090000: VN(Lot NL 19111- NL 19112)... (mã hs vnlot nl 19111/ hs code vnlot nl 19)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Honimore Me Tien 110G... (mã hs mật ong honimor/ hs code mật ong honi)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Sữa Chúa Honimore 360G... (mã hs mật ong sữa chú/ hs code mật ong sữa)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Tinh Nghe 360Gr + Nghe 64G... (mã hs mật ong tinh ng/ hs code mật ong tinh)
- Mã HS 04090000: Hqua Mật Ong Honimore Cr-Mt 500G/C... (mã hs hqua mật ong ho/ hs code hqua mật ong)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Chin Honimore Rung Pn. 360G... (mã hs mật ong chin ho/ hs code mật ong chin)
- Mã HS 04090000: Mật ong 225g (Pure Blossom honey) mới 100%... (mã hs mật ong 225g p/ hs code mật ong 225g)
- Mã HS 04090000: Mật Ong Viêt Nam (295kg/thùng)_Vietnamese Honey, Hàng Mới 100%... (mã hs mật ong viêt na/ hs code mật ong viêt)
- Mã HS 04090000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE : Mật ong (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)