Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0410 - Mã HS 04100010: Tổ yến nuôi nguyên tổ còn lông, dạng thô, trắng, chưa sơ chế (loại 2). Edible Bird Nest.... (mã hs tổ yến nuôi ngu/ hs code tổ yến nuôi)
- Mã HS 04100010: Tổ yến nuôi trong nhà nguyên tổ loại 2 có kích cở các loại còn lông màu trắng chưa chế biến hàng mới 100%, 8 kiện... (mã hs tổ yến nuôi tro/ hs code tổ yến nuôi)
- Mã HS 04100010: Yến nuôi trong nhà loại bể vụn, bằng ngón tay, lẫn vụn nhỏ có kích cỡ 0, 1 cm-10 cm các lọai, còn lông, màu đỏ, chưa chế biến hàng mới 100%, 01 kiện... (mã hs yến nuôi trong/ hs code yến nuôi tro)
- Mã HS 04100010: Nước yến lon... (mã hs nước yến lon/ hs code nước yến lon)
- Mã HS 04100010: YẾN TINH CHẾ... (mã hs yến tinh chế/ hs code yến tinh chế)
- Mã HS 04100010: Nước yến cao cấp... (mã hs nước yến cao cấ/ hs code nước yến cao)
- Mã HS 04100010: Hộp 6 lọ nước yến... (mã hs hộp 6 lọ nước y/ hs code hộp 6 lọ nướ)
- Mã HS 04100010: Yến nhà tinh chế 10g... (mã hs yến nhà tinh ch/ hs code yến nhà tinh)
- Mã HS 04100010: Nước yến Sanest (khay)... (mã hs nước yến sanest/ hs code nước yến san)
- Mã HS 04100010: Lọ nước yến Nunest Kid... (mã hs lọ nước yến nun/ hs code lọ nước yến)
- Mã HS 04100010: Lốc nước yến Nunest Kid... (mã hs lốc nước yến nu/ hs code lốc nước yến)
- Mã HS 04100010: Yen Bai- Ky 2(B Grade 2nd season 120-135pc/kg)... (mã hs yen bai ky 2b/ hs code yen bai ky)
- Mã HS 04100010: Yến trắng sạch lông 100g/Hộp (mã hàng A). Hàng mới 100%... (mã hs yến trắng sạch/ hs code yến trắng sạ)
- Mã HS 04100010: Tổ yến(Khô), không nhãn hiệu. Mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs tổ yếnkhô kh/ hs code tổ yếnkhô)
- Mã HS 04100010: Yến sào sơ chế, không nhãn hiệu, 17 kg/1 thùng, hàng mới 100%... (mã hs yến sào sơ chế/ hs code yến sào sơ c)
- Mã HS 04100090: SÁP ONG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sáp ong hàng m/ hs code sáp ong hàn)
- Mã HS 04100090: Nước yến sanest (5 hộp x 6 lọ x 70ml), 80 thùng... (mã hs nước yến sanest/ hs code nước yến san)
- Mã HS 04100090: Nước yến Kid's Net Plus các loại (70ml x 60 lọ/thùng), 55 thùng... (mã hs nước yến kids/ hs code nước yến kid)
- Mã HS 04100090: Nước yến sào thiên việt các loại hộp (6 hộp x 6 hũ x 70ml/thùng), 180 thùng... (mã hs nước yến sào th/ hs code nước yến sào)