Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0406 - Mã HS 04061010: Pho mai- Tatua Mascarpone 12x1Kg... (mã hs pho mai tatua/ hs code pho mai tat)
- Mã HS 04061010: Phô mai Mascarpone Tatua 500g-Tatua Mascarpone Cheese 500g... (mã hs phô mai mascarp/ hs code phô mai masc)
- Mã HS 04061010: Phô mai Tatua Mascarpone loại 1Kg, mỗi thùng 12 túi, mỗi túi 1kg (Tatua Mascarpone 12x1 Kg).... (mã hs phô mai tatua m/ hs code phô mai tatu)
- Mã HS 04061010: Phô mai hiệu Zanetti (125gx12pack/case)- MOZZARELLA 125g Fix Weight- Ax Code: F121296. HSD: 27/01/2020... (mã hs phô mai hiệu za/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04061010: Phô mai hiệu Ballarini (1500gx4pack/case)- SWEET GORGONZOLA D. O. P. 1/8 AB 1. 5Kg- Ax Code: F121310. HSD: 25/04/2020... (mã hs phô mai hiệu ba/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04061010: Phô mai kem hiệu Anchor, (12x1kg)/ thùng- Anchor cream cheese each 12x1kg net. Số CB: 21757/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai kem hiệ/ hs code phô mai kem)
- Mã HS 04061010: Phomai tươi Piknik Kids Original, 80gr/ gói, 14 gói/ thùng, 1 gói 1 UNK, HSD: 09/06/2020, hàng mới 100%. NSX: Silutes Rambynas... (mã hs phomai tươi pik/ hs code phomai tươi)
- Mã HS 04061010: Phô mai Mozzarella hiệu Anchor (4x5kg)/thùng- Anchor Mozzarella Cheese each 4x5kg net. Số CB: 18279/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai mozzare/ hs code phô mai mozz)
- Mã HS 04061010: Phô mai kem Philadelphia Cream Cheese (250g/hộp; 24 hộp/thùng). Cơ sở SX: Mondelez Australia (Foods) Pty Ltd. NSX: 27/11/2019- HSD: 24/06/2020... (mã hs phô mai kem phi/ hs code phô mai kem)
- Mã HS 04061010: Pho mai kem/ Cream Cheese; Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý) NSX Saputol Dairy Australia PTY, LTD; xuất xứ Úc; Quy cách: 2kg/gói; 6 gói/thùng; Tổng 834 thùng. NSX: 08/2019; HSD: 08/2020.... (mã hs pho mai kem/ cr/ hs code pho mai kem/)
- Mã HS 04062010: Nguyên liệu thực phẩm: Bột phô mai NAT CHEDDAR CHEESE POWDER 80%, số lô: C19100803B, nsx: 08/10/2019, hsd: 07/10/2020. Nhà sx: WILD FLAVORS... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Badoz 5000gx2Pack/case- Badoz Comte Terroir 5000g- Ax Code: F140901. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ba/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Cantal Jeune 2500gx4Pack/case- Cantal Jeune 1/16 2500g- Ax Code: F136810. HSD: 02/10/2020... (mã hs phô mai hiệu ca/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Rouzaire 3150gx1Pack/case- Rouzaire Brie de Meaux 3150g- Ax Code: F136801. HSD: 20/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ro/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Le Maubert 3300gx1Pack/case- Le Maubert Brie Tarte 3300g- Ax Code: F136802. HSD: 20/02/2020... (mã hs phô mai hiệu le/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Fromagerie de Banon 100gx8Pack/case- Fromagerie de Banon 100g- Ax Code: F144340. HSD: 31/01/2020... (mã hs phô mai hiệu fr/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Rians 900gx1Pack/case- Rians Le Roule Ail et Fines Herbes 900g- Ax Code: F136797. HSD: 20/01/2020... (mã hs phô mai hiệu ri/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Tomme De Savoie 1700gx3Pack/case- Tomme De Savoie Fermiere 1700g- Ax Code: F140910. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu to/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Schmidhauser 1805gx1Pack/case- Schmidhauser Tomme Crayeuse 1805g- Ax Code: F136812. HSD: 24/02/2020... (mã hs phô mai hiệu sc/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Prairie Normande 250gx12Box/case- Prairie Normande Camembert 250g- Ax Code: F104174. HSD: 02/12/2020... (mã hs phô mai hiệu pr/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Bourdin 150gx6Pack/case- Bourdin Petit Pouligny Saint-Pierre 150g- Ax Code: F142435. HSD: 28/01/2020... (mã hs phô mai hiệu bo/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Paul Dischamp 2300gx2Pack/case- Paul Dischamp Fourme d'Ambert 2300g- Ax Code: F136799. HSD: 23/03/2020... (mã hs phô mai hiệu pa/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu César Losfeld 3200gx2Pack/case- César Losfeld Mimolette 18 Mois 3200g- Ax Code: F140906. HSD: 14/06/2020... (mã hs phô mai hiệu cé/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai Cheddar bào hiệu Anchor 8 kg/thùng- Anchor Colby & Cheddar Cheese Blend Shredded Each 8x1KG Net. Hàng mới 100%.... (mã hs phô mai cheddar/ hs code phô mai ched)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu P. Jacquin & Fils 150gx6Pack/case- P. Jacquin & Fils Selles sur Cher 150g- Ax Code: F142432. HSD: 02/10/2020... (mã hs phô mai hiệu p/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Comte Marcel Petite 2200gx2Pack/case- Comte Marcel Petite Fort Saint Antoine 2200g- Ax Code: F140902. HSD: 15/03/2020... (mã hs phô mai hiệu co/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04062090: Bột phô mai CHEDDAR (CHEDDAR CHEESE POWDER) dùng sản xuất thực phẩm, packing 20 kg/carton, NSX 09/12/2019, HSD 08/12/2020, hàng mới 100%... (mã hs bột phô mai che/ hs code bột phô mai)
- Mã HS 04062090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột Phô Mai Chez- Tone 9348 25 Kg, Batch No: 0003484903 NSX: 30. 11. 19, HSD 9 tháng kể từ ngày sản xuất, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04062090: Phô mai bào Mozzarella hiệu Anchor IQF 12kg/thùng- Anchor Mozzarella cheese shredded IQF each 12kg net. Số CB: 17216/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai bào moz/ hs code phô mai bào)
- Mã HS 04062090: Phô mai Mozzarella hiệu Anchor dạng viên 12 kg/thùng- Anchor Mozzarella Cheese Diced IQF each 12kg net-Số CB: 32540/2017/ATTP-TNCB(13/9/17). NSX: 4/11/19, HSD: 2/11/20. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai mozzare/ hs code phô mai mozz)
- Mã HS 04062090: Phô mai hiệu Bega- Bega Tasty Natural Cheddar Grated Cheese (250g/ hộp; 12 hộp/ thùng carton). Phô mai đã xát nhỏ và không phải loại phô mai có vân. NSX: 29/10/2019- HSD: 29/07/2020... (mã hs phô mai hiệu be/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04063000: Phô mai Kiri- Kiri Cheese Spread (1440g x 6/ thùng). HSD: 05/2020... (mã hs phô mai kiri k/ hs code phô mai kiri)
- Mã HS 04063000: Phô mai vuông Belcube vị sữa- Belcube Plain (30 x 78g/ thùng). HSD: 07/2020... (mã hs phô mai vuông b/ hs code phô mai vuôn)
- Mã HS 04063000: Phô mai kem sữa Kiri- Kiri cheese with cream (108g x 60/ thùng). HSD: 08/2020... (mã hs phô mai kem sữa/ hs code phô mai kem)
- Mã HS 04063000: Phô mai Con bò cười Selection- The Laughing Cow Selection (140g x 48/ thùng). HSD: 06/2020... (mã hs phô mai con bò/ hs code phô mai con)
- Mã HS 04063000: Phô mai đã chế biến(PROCESSED CHEDDAR CHEESE HEAT STABLE TYPE; 2kg/pc; 5pcs/ctn; 10kgs/ctn)... (mã hs phô mai đã chế/ hs code phô mai đã c)
- Mã HS 04063000: Phô mai chấm bánh Cheez Dippers- The Laughing Cow Cheez Dippers (140g x 12/ thùng). HSD: 07/2020... (mã hs phô mai chấm bá/ hs code phô mai chấm)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Mc Donald's, 8x2270g/ hộp- Processed cheese sos MC Donalds each 8x2270g net. Số CB: 18906/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát mc/ hs code phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ, chưa làm thành bột, 4x2. 3 kg/carton, 520 carton Mozzarella Cheese, HSD: 04/11/2020, hàng mới 100%... (mã hs pho mát đã chế/ hs code pho mát đã c)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Burger King kiểu Mỹ-Burger king processed cheese cheddar sos each 10x1380g net. Số CB: 49822/2017/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát bur/ hs code phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Thực phẩm bổ sung: phô mai chấm bánh Cheez Dippers hương vị Pizza- The Laughing Cow Cheez Dippers Pizza flavour (20 x 35g/ thùng). HSD: 06/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 04063000: Phomai Grande Pizza Plus, là nguyên liêu làm Pizza, chưa xát nhỏ, chưa làm thành bột, 4x2. 3 kg/carton, 910 carton, HSD: 04/11/2020, hàng mới 100%... (mã hs phomai grande p/ hs code phomai grand)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát Cheddar hiệu Anchor, 10x1040g/hộp- Anchor Processed Cheddar Cheese pale sos each 10x1040g net. Số CB: 11772/2016/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai lát che/ hs code phô mai lát)
- Mã HS 04063000: Phô mai Bega Cheese Stick (120g/ gói; 24 gói/ thùng). Không phải loại phô mai có vân. Cơ sở SX: Bega Chesse Limited. NSX: 22/10/2019- HSD: 21/10/2020... (mã hs phô mai bega ch/ hs code phô mai bega)
- Mã HS 04063000: Phô Mai Cheddar Hi-Melt Hiệu Anchor. 6x2000g/thùng- Anchor processed cheddar cheese himelt each 6x2000g net. Số CB: 3211/2018/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai cheddar/ hs code phô mai ched)
- Mã HS 04063000: Phô mai Kiri KIRI CHEESE SPREAD 80P (1440g x 6/ thùng)- HSD : 05. 2020... (mã hs phô mai kiri ki/ hs code phô mai kiri)
- Mã HS 04063000: Phô mai La Vache Qui Rit Con Bò Cười- THE LAUGHING COW 4P (60g x 54/ thùng)- HSD : 06/2020... (mã hs phô mai la vach/ hs code phô mai la v)
- Mã HS 04063000: Phô mai lát La Vache qui rit- Con bò cười Toast THE LAUGHING COW TOAST 10S (200g x 32/ thùng)- HSD : 10. 2020... (mã hs phô mai lát la/ hs code phô mai lát)
- Mã HS 04064000: Phô mai Bleu D'Auvergne (BLEU D'AUVERGNE CHEESE)... (mã hs phô mai bleu d/ hs code phô mai bleu)
- Mã HS 04064000: Phô mai vân xanh 4x1. 3Kg- Bleu Cheese D'Auvergne (1 thùng 4 gói, 1 gói khoảng 1. 3Kg) nhà sản xuất Societe Fromagere Du Livradois Les Perines... (mã hs phô mai vân xan/ hs code phô mai vân)
- Mã HS 04069000: Phô mai (12x25g)/hộp... (mã hs phô mai 12x25g/ hs code phô mai 12x)
- Mã HS 04069000: Phomai Pt Reyes Toma 20# AvgTK... (mã hs phomai pt reyes/ hs code phomai pt re)
- Mã HS 04069000: PHÔ MAI MOZZARELLA- MOZZARELLA CHEESE... (mã hs phô mai mozzare/ hs code phô mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Edam 40 %- Edam ball 40% Mild... (mã hs phô mai edam 40/ hs code phô mai edam)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chaumes cheese 50%- 2. 2 kg/cái... (mã hs phô mai chaumes/ hs code phô mai chau)
- Mã HS 04069000: Phô mai Manchego Cheese 50%- 3kg/thùng... (mã hs phô mai mancheg/ hs code phô mai manc)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie Blanco cheese 60%- 3kg/cái... (mã hs phô mai brie bl/ hs code phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Phô mai Feta cheese 43%- (3x2kg)/ thùng... (mã hs phô mai feta ch/ hs code phô mai feta)
- Mã HS 04069000: Phô mai St. Paulin cheese 45%- 1. 9kg/ cái... (mã hs phô mai st pau/ hs code phô mai st)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cottage Cheese 20%- (6x200gr)/khay... (mã hs phô mai cottage/ hs code phô mai cott)
- Mã HS 04069000: Phô mai Galbani Cheese 80%- (8x500gr)/khay... (mã hs phô mai galbani/ hs code phô mai galb)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie PB 1kg- PB Brie Wheel cheese1kg... (mã hs phô mai brie pb/ hs code phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai Mozzarella- Mozzarella Cheese 4x5 kg.... (mã hs pho mai mozzare/ hs code pho mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Dana blue Cheese 50% (3x3. 2kg)/ thùng... (mã hs phô mai dana bl/ hs code phô mai dana)
- Mã HS 04069000: Phô mai Bel Paese Cheese 50%- (2x2. 2kg)/thùng... (mã hs phô mai bel pae/ hs code phô mai bel)
- Mã HS 04069000: Phô mai Camembert cheese 50%- (24x240gr)/khay... (mã hs phô mai camembe/ hs code phô mai came)
- Mã HS 04069000: Phô mai Edam Frico khối- Frico Edam Loaf Milk... (mã hs phô mai edam fr/ hs code phô mai edam)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gorgonzola Cheese 48%- (4x1. 5kg)/thùng... (mã hs phô mai gorgonz/ hs code phô mai gorg)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cambozola cheese 70%- (3x2. 2kg)/ thùng... (mã hs phô mai cambozo/ hs code phô mai camb)
- Mã HS 04069000: Phô mai GoudaSemi Matures Cheese 48%- 12kg/bánh... (mã hs phô mai goudase/ hs code phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Trevisanalat 1. 5kg Cheese 40%- 1. 5kg/cái... (mã hs phô mai trevisa/ hs code phô mai trev)
- Mã HS 04069000: Phô mai Boursin AFH Cheese 70%- (12x150gr)/thùng... (mã hs phô mai boursin/ hs code phô mai bour)
- Mã HS 04069000: Pho mai IBERICO HAM CREAM 180 GR. HSD: 30/09/2020... (mã hs pho mai iberico/ hs code pho mai iber)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chevre Buch Affinee Anny 45%- 1 thùng/1kg... (mã hs phô mai chevre/ hs code phô mai chev)
- Mã HS 04069000: Phô mai Cheddar White Cheese 52%- (3x1. 4kg)/thùng... (mã hs phô mai cheddar/ hs code phô mai ched)
- Mã HS 04069000: Phô mai Philadelphia Cheese 50%- (4x1. 65kg)/thùng... (mã hs phô mai philade/ hs code phô mai phil)
- Mã HS 04069000: Phô mai Epoisse Berthaut cheese 50%- (6x250gr)/ khay... (mã hs phô mai epoisse/ hs code phô mai epoi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Ricotta 250g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai ricotta/ hs code phô mai rico)
- Mã HS 04069000: Phô mai FROZEN STRING CHEESE (6. 8 KG/CTN) HSD: 14/10/2020... (mã hs phô mai frozen/ hs code phô mai froz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Raclette Slices Emmi Cheese 47%- (10x200gr)/thùng... (mã hs phô mai raclett/ hs code phô mai racl)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mascarpone 500g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai mascarp/ hs code phô mai masc)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mélusine 850gr, không hiệu, NSX: Eurial, HSD: 13/02/20... (mã hs phô mai mélusin/ hs code phô mai mélu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint- Nectaire ~1. 8kg, hiệu/NSX: WALCHLI, HSD: 01/03/20... (mã hs phô mai saint/ hs code phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gouda Frico khối48% loại 3 kg- Frico Gouda Loaf Mild 5x3 kg... (mã hs phô mai gouda f/ hs code phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint Paulin 200gr, hiệu ligieil, NSX: Eurial, HSD: 12/05/20... (mã hs phô mai saint p/ hs code phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai dê Paysan Breton 100g (paysan breton plain goat cheese 100g)... (mã hs phô mai dê pays/ hs code phô mai dê p)
- Mã HS 04069000: Phô mai Granarolo- Mozzarella 125g, hiệu/NSX: GRANAROLO, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai granaro/ hs code phô mai gran)
- Mã HS 04069000: Phô mai Munster 125gr, không hiệu, NSX: Maison A. Fischer, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai munster/ hs code phô mai muns)
- Mã HS 04069000: Pho mát Port Salut 2. 2-2. 5Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 18. 05. 2020.... (mã hs pho mát port sa/ hs code pho mát port)
- Mã HS 04069000: Phô mai Tomme Des Pyrénées ~4kg, hiệu IZAR, NSX: Onetik SA, HSD: 12/02/20... (mã hs phô mai tomme d/ hs code phô mai tomm)
- Mã HS 04069000: Hoa tím tươi Hallmandar- Edible Flower Violette 20g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa tím tươi ha/ hs code hoa tím tươi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Époisses 250gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Germain, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai époisse/ hs code phô mai époi)
- Mã HS 04069000: Pho mát Le Gruyère Suisse 30Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 22. 05. 2020.... (mã hs pho mát le gruy/ hs code pho mát le g)
- Mã HS 04069000: Pho mát Appenzeller Classic 7kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16. 03. 2020.... (mã hs pho mát appenze/ hs code pho mát appe)
- Mã HS 04069000: Phô mai Taleggio ~2kg, hiệu i Classici LATBRI, NSX: GRANAROLO, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai taleggi/ hs code phô mai tale)
- Mã HS 04069000: Phô mai Roquefort 100gr, không hiệu, NSX: Fromageries Papillon, HSD: 04/03/20... (mã hs phô mai roquefo/ hs code phô mai roqu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Ossau- Iraty ~ 4. 4kg, hiệu ISTARA, NSX: SNC PYRENEFROM, HSD: 11/04/20... (mã hs phô mai ossau/ hs code phô mai ossa)
- Mã HS 04069000: Pho mát Tomme de Savoie 1. 5-3. 0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 15. 04. 2020.... (mã hs pho mát tomme d/ hs code pho mát tomm)
- Mã HS 04069000: Phô mai Corsica 250gr, không hiệu, NSX: Societe Fromagere Corse, HSD: 23/01/20... (mã hs phô mai corsica/ hs code phô mai cors)
- Mã HS 04069000: Pho mát Salakis 1Kg/box/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 05. 04. 2020.... (mã hs pho mát salakis/ hs code pho mát sala)
- Mã HS 04069000: Phô mai L'exquis Herve 200gr, không hiệu, NSX: Herve Société S. A, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai lexqui/ hs code phô mai lex)
- Mã HS 04069000: Phô mai Selles-Sur-Cher 150gr, không hiệu, NSX: P. Jacquin & Fils, HSD: 11/02/20... (mã hs phô mai selles/ hs code phô mai sell)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Clawson (2000gx1pack/case)- Clawson Blue Stilton 2Kg. HSD: 21/05/2020... (mã hs phô mai hiệu cl/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mai Paysan Breton L'original Brie 1x3KG (PAYSAN BRETON L'ORIGINAL BRIE ~3KG)... (mã hs pho mai paysan/ hs code pho mai pays)
- Mã HS 04069000: Pho mát Comté Vagne 2. 5Kg/hộp, 4hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11. 03. 2020.... (mã hs pho mát comté v/ hs code pho mát comt)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brie De Meaux ~3. 3kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Rouzaire, HSD: 04/01/20... (mã hs phô mai brie de/ hs code phô mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Burger 200g/túi, hsd: 24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co. Kg, Dr... (mã hs pho mai lát bur/ hs code pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Phô mai dê với tiêu đen Paysan Breton 100g (PAYSAN BRETON PEPPER GOAT CHEESE 100G)... (mã hs phô mai dê với/ hs code phô mai dê v)
- Mã HS 04069000: Phô mai Vieux Porche Camembert 250gr, không hiệu, NSX: Se Chavegrand, HSD: 15/01/20... (mã hs phô mai vieux p/ hs code phô mai vieu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Brillat-Savarin 500gr, hiệu TRADITION, NSX: Fromagerie Delin, HSD: 09/01/20... (mã hs phô mai brillat/ hs code phô mai bril)
- Mã HS 04069000: Phô mai Président- Brie 1kg, hiệu Président, NSX: Marcillat Corcieux, HSD: 30/01/20... (mã hs phô mai préside/ hs code phô mai prés)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Sandwich 200g/túi, hsd: 24/10/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co. Kg, Dr... (mã hs pho mai lát san/ hs code pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Pho mát Raclette Milledome 5. 5Kg- 6. 5Kg/gói. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 16. 03. 2020.... (mã hs pho mát raclett/ hs code pho mát racl)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mimolette ~4kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Bouvron, HSD: 26/05/20... (mã hs phô mai mimolet/ hs code phô mai mimo)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie Paysan Breton 2x1KG- Brie Wheel Cheese PB Export nhà sản xuất Laita LVA... (mã hs pho mai brie pa/ hs code pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Phô mai bột Fallini 1kg, 10kg/thùng, hàng mới 100%, dùng sản xuất thức ăn cho thú cưng... (mã hs phô mai bột fal/ hs code phô mai bột)
- Mã HS 04069000: Phô mai Crémeux D'Argental 2kg, không hiệu, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 16/01/20... (mã hs phô mai crémeux/ hs code phô mai crém)
- Mã HS 04069000: Phomat đông lạnh- PECORINO MONTANARO S. V, NSX: 27/11/2019, HSD: 29/06/2020, mới 100%.... (mã hs phomat đông lạn/ hs code phomat đông)
- Mã HS 04069000: Pho mát Provolone Valpadana DOP 2. 0-4. 0Kg/túi. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29. 04. 2020.... (mã hs pho mát provolo/ hs code pho mát prov)
- Mã HS 04069000: Pho mát Mozzarella Galbani 1kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 24. 03. 2020.... (mã hs pho mát mozzare/ hs code pho mát mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai Buche De Chèvre 1kg, hiệu Nostalgie, NSX: Fromagerie Guilloteau, HSD: 17/01/20... (mã hs phô mai buche d/ hs code phô mai buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Les Frères Marchand- Fontina DOP, hiệu/NSX: Les Frères Marchand, HSD: 15/02/20... (mã hs phô mai les frè/ hs code phô mai les)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmi- Raclette (20 carton x 1 bánh từ khoảng 5 kg đến 6 Kg). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs phô mai emmi r/ hs code phô mai emmi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Fontal ~3kg, hiệu Giovanni Colombo, NSX: Gennaro Auricchio S. p. A. , HSD: 0/04/20... (mã hs phô mai fontal/ hs code phô mai font)
- Mã HS 04069000: Pho mát Buche Chevre Soignon 1Kg/hộp, 2 hộp/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29. 06. 2020.... (mã hs pho mát buche c/ hs code pho mát buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Beaufort ~2, 5kg, hiệu Beaufort, NSX: Coop. Des Producteurs De Thones, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai beaufor/ hs code phô mai beau)
- Mã HS 04069000: Pho mát Saint Nectaire Laitier 2. 0Kg/túi, 3túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11. 04. 2020.... (mã hs pho mát saint n/ hs code pho mát sain)
- Mã HS 04069000: Pho mát Bleu D'Auvergne Volcan 1. 3Kg/túi, 4túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 09. 04. 2020.... (mã hs pho mát bleu d/ hs code pho mát bleu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Langres Le Champenois 180gr, không hiệu, NSX: Fromagerie Schertenleib, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai langres/ hs code phô mai lang)
- Mã HS 04069000: Pho mát Rouy 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17. 03. 2020.... (mã hs pho mát rouy 1/ hs code pho mát rouy)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmi- Le Gruyère (20 carton x 1 bánh từ khoảng 1. 9 kg đến 2. 9 Kg). Hạn sử dụng 5/2020... (mã hs phô mai emmi l/ hs code phô mai emmi)
- Mã HS 04069000: Phô mai Burrata 300g, hiệu Caseificio Artigiana, NSX: D'Ambruoso Francesco Srl, HSD: 08/01/20... (mã hs phô mai burrata/ hs code phô mai burr)
- Mã HS 04069000: Phô mai Au Foin Olivet 250gr, hiệu Tradition Orléanaise, NSX: P. Jacquin & Fils, HSD: 01/02/20... (mã hs phô mai au foin/ hs code phô mai au f)
- Mã HS 04069000: Phô mai Pouligny Saint Pierre Fermier 250gr, không hiệu, NSX: P. Jacquin & Fils, HSD: 10/02/20... (mã hs phô mai poulign/ hs code phô mai poul)
- Mã HS 04069000: Pho mát Boursin 1 UNK 1hộp 150g (150g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 23. 03. 2020.... (mã hs pho mát boursin/ hs code pho mát bour)
- Mã HS 04069000: Phô mai Comte Le Montagnard ~2. 5kg, không hiệu, NSX: Societe Fromagere De Vercel, HSD: 23/04/20... (mã hs phô mai comte l/ hs code phô mai comt)
- Mã HS 04069000: Phô mai Fourme d'ambert ~2kg, hiệu Président, NSX: Société Fromagère de St Bonnet, HSD: 26/02/20... (mã hs phô mai fourme/ hs code phô mai four)
- Mã HS 04069000: Phô mai Blue Stilton ~2. 5kg, hiệu Thomas Hoe Stevenson, NSX: Thomas Hoe Stevenson, HSD: 28/05/20... (mã hs phô mai blue st/ hs code phô mai blue)
- Mã HS 04069000: Pho mát Buche de chèvre affinée Soignon 180g/túi, 6túi/kiện. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 29. 04. 2020.... (mã hs pho mát buche d/ hs code pho mát buch)
- Mã HS 04069000: Phô mai Saint Nectaire ~1. 8kg, hiệu AuverMont, NSX: SFT (Societe Fromagere de Tauves), HSD: 02/02/20... (mã hs phô mai saint n/ hs code phô mai sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai Moliterno Di Central Al Tartufo ~250gr/pc, hiệu L' originale, NSX: Central Srl, HSD: 21/05/20... (mã hs phô mai moliter/ hs code phô mai moli)
- Mã HS 04069000: Pho mát Frais Onctueux 1 UNK 1 hộp 500g (500g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 17. 04. 2020.... (mã hs pho mát frais o/ hs code pho mát frai)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Saint Andre (200gx6Pack/case)- Saint Andre Cheese 200gr, Axcode: F131075. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu sa/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Ricotta Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20. 04. 2020.... (mã hs pho mát ricotta/ hs code pho mát rico)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Rambol (2000gx3Pack/case)- Rambol Aux Noix Cheese 2000gr, Axcode: F140891. HSD: 28/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ra/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu St Moret (150gx8Pack/case)- ST Moret Nature Cheese 150gr, Axcode: F133134. HSD: 15/03/2020... (mã hs phô mai hiệu st/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Etorki (4400gx2Pack/case)- Etorki- Reserve Cheese 4400gr, Axcode: F131090. HSD: 24/03/2020... (mã hs phô mai hiệu et/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Marie Harel- Petit Pont L'évêque 220gr, hiệu Marie Harel, NSX: Fromagerie Gillot, HSD: 20/01/20... (mã hs phô mai marie h/ hs code phô mai mari)
- Mã HS 04069000: Phô mai Livarot AOP- E. Graindorge 250gr, hiệu E. Graindorge, NSX: Fromagerie De Livarot, HSD: 05/03/20... (mã hs phô mai livarot/ hs code phô mai liva)
- Mã HS 04069000: Phô mai Pizza Mozzarella Cheese 45% FIDM 2. 5kg (2. 5kg x 4 chiếc/thùng) hiệu AB "MODEST". Hàng mới 100%.... (mã hs phô mai pizza m/ hs code phô mai pizz)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Bresse Bleu (2090gx1Pack/case)- Bresse Bleu Cheese 2090gr, Axcode: F133144. HSD: 15/02/2020... (mã hs phô mai hiệu br/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Fauquet (750gx8Pack/case)- Fauquet Maroilles Cheese 750gr, Axcode: F133142. HSD: 24/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fa/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Mascarpone Galbani 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 8hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 11. 05. 2020.... (mã hs pho mát mascarp/ hs code pho mát masc)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Berthaut (250gx4Pack/case)- Berthaut Epoisses Cheese 250gr, Axcode: F140893. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu be/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Pho mát Roquefort Société 1 UNK 1 hộp 100g (100g/hộp, 10hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12. 04. 2020.... (mã hs pho mát roquefo/ hs code pho mát roqu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Le Rustique (350gx7Pack/case)- Le Rustique Coulommier 350gr, Axcode: F131072. HSD: 21/02/2020... (mã hs phô mai hiệu le/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Chaource 250gr, hiệu La Tradition Du Bon Fromage, NSX: Nouvelle Fromagerie de Vaudes, HSD: 07/02/20... (mã hs phô mai chaourc/ hs code phô mai chao)
- Mã HS 04069000: Pho mát Petit Pont-L'Eveque 1 UNK 1 hộp 220g (220g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 04. 03. 2020.... (mã hs pho mát petit p/ hs code pho mát peti)
- Mã HS 04069000: Pho mát Camembert President 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 20. 03. 2020.... (mã hs pho mát camembe/ hs code pho mát came)
- Mã HS 04069000: Pho mát Saint Paulin Ligueil 1 UNK 1 hộp 200g (200g/hộp, 20hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12. 05. 2020.... (mã hs pho mát saint p/ hs code pho mát sain)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Chaumes (2000gx2Pack/case)- Chaumes Le Veritable Cheese 2000gr, Axcode: F131088. HSD: 23/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ch/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hữu cơ tách muối Seoul Milk Step 1, nhà sản xuất Seoul Dairy Milk Geo-chang plant, 180g/ túi, mới 100%... (mã hs phô mai hữu cơ/ hs code phô mai hữu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Cabrifin (200gx15Pack/case)- Cabrifin Sainte Maure Cheese 200gr, Axcode: F131082. HSD: 08/02/2020... (mã hs phô mai hiệu ca/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Kem sữa lên men hiệu Yoplait (360gx8Block/case)- Yoplait Petit Yoplait (6x60g), Axcode: F159351. HSD: 02/02/2020... (mã hs kem sữa lên men/ hs code kem sữa lên)
- Mã HS 04069000: Pho mát Crème Fraiche Montebourg 1 UNK 1hộp 20CL (200g/hộp, 12hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 12. 03. 2020.... (mã hs pho mát crème f/ hs code pho mát crèm)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Wyke Farms (100gx10pack/case)- Wyke Farms Cheddar Au Poivre/Cheddar With Pepper 100g. HSD: 04/06/2020... (mã hs phô mai hiệu wy/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Ile De France (3000gx1Pack/case)- Ile De France Brie Cheese 3000gr, Axcode: F131084. HSD: 10/03/2020... (mã hs phô mai hiệu il/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Bleu D'auvergne ~1. 25kg, hiệu Tradition émotion, NSX: Société Fromagère du Livradois S. F. L, HSD: 26/03/20... (mã hs phô mai bleu d/ hs code phô mai bleu)
- Mã HS 04069000: Fromage Petit Livarot E. Graindorge 1 UNK 1 hộp 250g (250g/hộp, 6hộp/kiện). Hàng mới 100%. Hạn sử dụng: 26. 03. 2020.... (mã hs fromage petit l/ hs code fromage peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Thomas Hoe Stevenson (3600gx1pack/case)- Thomas Hoe Stevenson Aged Red Leicester 3. 6Kg. HSD: 31/05/2020... (mã hs phô mai hiệu th/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Bongrain (125gx8Pack/case)- Bongrain Caprice Des Dieux Cheese 125gr, Axcode: F131070. HSD: 14/02/2020... (mã hs phô mai hiệu bo/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Reblochon De Savoie 230gr, hiệu TRADITION, NSX: Ste Coop Agric Product Reblochon Vall, HSD: 07/01/20... (mã hs phô mai petit r/ hs code phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Sốt kem sữa hiệu Boursin (240gx6Box/case)- Boursin Cuisine Ail & Fines Herbes 240g, Axcode: F159366. HSD: 21/02/2020... (mã hs sốt kem sữa hiệ/ hs code sốt kem sữa)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Coeur de Lion (125gx10Pack/case)- Coeur De Lion Le Brie Cheese 125gr, Axcode: F141074. HSD: 10/02/2020... (mã hs phô mai hiệu co/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mozzachef- Mozzarella Di Bufala Campana DOP 125gr, hiệu Mozzachef, NSX: Caseificio Tre Stelle, HSD: 21/01/20... (mã hs phô mai mozzach/ hs code phô mai mozz)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Fol Epi (150gx8Pack/case)- Fol Epi Classic Smooth & Nutty Cheese 150gr, Axcode: F131081. HSD: 07/05/2020... (mã hs phô mai hiệu fo/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Thực phẩm bổ sung: Phô mai tươi Milk Tiger hương dâu- Vani 4x50g, hsd: 27/05/2020, mới 100%, nhà sx Zott Se & Co. Kg, Dr... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 04069000: Phô mai dể với tỏi và thảo mộc- Paysan Breton Garlic and Herb goat cheese 100g nhà sản xuất Fromagrerie P. Jacquin&Fils... (mã hs phô mai dể với/ hs code phô mai dể v)
- Mã HS 04069000: Pho mai lát Zott- Toast 200g/ túi, 1UNK1 túi, NSX: 13/11/2019, HSD: 07/11/2020. Hàng mới 100%. (HD: 19-CT-MIX-123-HCM)... (mã hs pho mai lát zot/ hs code pho mai lát)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Vieux Pane (2250gx2Pack/case)- Le Vieux Pane Grand Caractere Cheese 2250gr, Axcode: F131087. HSD: 03/03/2020... (mã hs phô mai hiệu vi/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Emmental hiệu President- PRESIDEN EMMENTAL- RAPE FONDANT 45% MG SACHET 100GX10 (100gx24Pack/case). HSD: 03/05/2020... (mã hs phô mai emmenta/ hs code phô mai emme)
- Mã HS 04069000: Pho mát tươi hoa quả Petit Robby- fomage frais 6% fruits 6x50g/vỉ, 8 vỉ/kiện, hiệu Ehrmann. HSD: 07/02/2020. Hàng mới 100%... (mã hs pho mát tươi ho/ hs code pho mát tươi)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Tartare (100gx6Pack/case)- Tartare Apérifrais Saveurs d'Italie Cheese 100gr, Axcode: F133132. HSD: 27/03/2020... (mã hs phô mai hiệu ta/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Nguyên liệu thực phẩm: Phô mai nguyên kem (Cream Cheese), 20kg/thùng, 9000kg 450 thùng. Nguyên liệu dùng sản xuất phô mai.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- TÊTE DE MOINE- SP 7852 (4gói;1gói/ khoảng 0. 85 kgs) (NSX: 05/12/2019;HSD: 06/03/2020) NH: AMBROSI NSX: AMBROSI EMMI... (mã hs phô mai tête d/ hs code phô mai têt)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BEAUFORT- SP 7041 (2gói;1gói/ khoảng 3. 78 kgs) (NSX: 30/09/2019;HSD: 15/02/2020) NH: BOUCHET NSX: Fromagerie Bouchet... (mã hs phô mai beaufo/ hs code phô mai bea)
- Mã HS 04069000: Phô mai Reblochon De Savoie 450gr, hiệu Le Farto de Thônes, NSX: S. C. A les producteurs de Reblochons de Thônes, HSD: 28/01/20... (mã hs phô mai rebloch/ hs code phô mai rebl)
- Mã HS 04069000: Phô mai ILE DE FRANCE PETIT BRIE (125 g/cục, 12 cục/thùng, 300 cục, 25 thùng), nsx: B. G 52150 Illoud France (HSD: Tháng 09/2020)... (mã hs phô mai ile de/ hs code phô mai ile)
- Mã HS 04069000: Phô mai- MONT D'OR NAPIOT- SP 21771 (24gói;1gói/ khoảng 0. 5 kgs) (NSX: 27/11/2019;HSD: 43852) NH: NAPIOT NSX: FROMAGERIE NAPIOT... (mã hs phô mai mont d/ hs code phô mai mon)
- Mã HS 04069000: Phô mai Maroilles Quart Fauquet 210gr, hiệu Maroilles Quart Fauquet Depuis 1925, NSX: Les Fromagers de Thiérache, HSD: 11/01/20... (mã hs phô mai maroill/ hs code phô mai maro)
- Mã HS 04069000: Pho mát. Hiệu: ORGANIC VALLEY (Cheese Pst Mozzarella 12/8 oz OV Organic), 12 gói/hộp. NSX: 11/12/2019. HSD: 09/05/2020. Mới 100%... (mã hs pho mát hiệu/ hs code pho mát hiệ)
- Mã HS 04069000: Phô mai Toast with Emmental hiệu President- PRESIDENT TOAST WITH EMMENTAL- 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case). HSD: 04/10/2020... (mã hs phô mai toast w/ hs code phô mai toas)
- Mã HS 04069000: Phô mai dạng nguyên khối, đã qua xử lí nhiệt: Phô mai Lemnos Cream Cheese: 6 gói x 2 kg x 70 carton. Batch: 041220, HSD: 12/2020,... (mã hs phô mai dạng ng/ hs code phô mai dạng)
- Mã HS 04069000: Phô mai Madame Loik 500Gr- Madam Loik Fresh Soft Cheese (1 thùng 4 gói, 1 gói 500Gr) nhà sản xuất Laitarie Nouvelle De L'arguenon... (mã hs phô mai madame/ hs code phô mai mada)
- Mã HS 04069000: Phô mai- GRUYERE AOP SUISSE- SP 7054 (2gói;1gói/ khoảng 5. 21 kgs) (NSX: 26/03/2019;HSD: 18/03/2020) NH: MIFROMA NSX: Prodilac S. N. C... (mã hs phô mai gruyer/ hs code phô mai gru)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Riches Monts (6500gx1Pack/case)- Riches Monts Les Fromageries La Raclette Cheese 6500gr, Axcode: F131094. HSD: 04/04/2020... (mã hs phô mai hiệu ri/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- REBLOCHON (230G)- SP 62047 (24hộp;1hộp/ khoảng 0. 23 kgs) (NSX: 28/11/2019;HSD: 02/02/2020) NH: BOUCHET NSX: FROMAGERIE BOUCHET... (mã hs phô mai rebloc/ hs code phô mai reb)
- Mã HS 04069000: Phô mát hiệu hiệu Pierre Levasseur (200gx6Pack/case)- Pierre Levasseur Petit Livarot AOP Cheese 200gr, Axcode: F140894. HSD: 22/02/2020... (mã hs phô mát hiệu hi/ hs code phô mát hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai hiệu Ferme De La Tremblaye (1190gx2Pack/case)- Ferme De La Tremblaye Brie Fermier Cheese 1190gr, Axcode: F133141. HSD: 27/02/2020... (mã hs phô mai hiệu fe/ hs code phô mai hiệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Brie hiệu President- PRESIDENT PETIT BRIE- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Tin/case). HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit b/ hs code phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai- CAMEMBERT- Mã 3835 (48gói;1gói/ khoảng 0. 25 kgs) (NSX: 03/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: ISIGNY NSX: Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai camemb/ hs code phô mai cam)
- Mã HS 04069000: Phô mai My Cheese Brie hiệu President- PRESIDENT MY CHEESE BRIE- SPREADABLE PROCESSED CHEESE 55% FDM 125G (125gx8Box/case). HSD: 16/04/2020... (mã hs phô mai my chee/ hs code phô mai my c)
- Mã HS 04069000: Phô mai Processed Cheese hiệu President- PRESIDEN PROCESSED CHEESE- FROMAGE FONDU 50% FDM 140G (140gx24Box/case). HSD: 07/08/2020&16/07/2020... (mã hs phô mai process/ hs code phô mai proc)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRILLAT SAVARIN AFFINE- SP 6215 (4hộp;1hộp/ khoảng 0. 5 kgs) (NSX: 09/12/2019;HSD: 25/01/2020) NH: DELIN NSX: S. A. S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai brilla/ hs code phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Phô mai- PONT L'ÉVÊQUE- Mã 3043 (36gói;1gói/ khoảng 0. 22 kgs) (NSX: 04/12/2019;HSD: 17/02/2020) NH: ISIGNY NSX: Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai pont l/ hs code phô mai pon)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRIE- Mã 3612 (10gói;1gói/ khoảng 1 kgs) (NSX: 25/11&05/12/2019;HSD: 04/03&14/03/2020) NH: ISIGNY NSX: Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai brie/ hs code phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Pho mát sữa chua hoa quả Kids Mix Premium (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) NSX: 17/18. 10. 2019, HSD: 14. 03. 2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG... (mã hs pho mát sữa chu/ hs code pho mát sữa)
- Mã HS 04069000: Phô mai Burger with Cheddar hiệu President- PRESIDENT DILICIOUS BURGER WITH CHEDDAR- 40% FDM 10 SLICES 200G (200gx36Pack/case). HSD: 07/10/2020... (mã hs phô mai burger/ hs code phô mai burg)
- Mã HS 04069000: Phô mai hoa quả Kids Mix vị dâu lê (50g/hộp x 4 hộp/vỉ) (12 vỉ/thùng) NSX: 17. 10. 2019, HSD: 14. 03. 2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG... (mã hs phô mai hoa quả/ hs code phô mai hoa)
- Mã HS 04069000: Phô mai kem Elle & Vire- Original America Cream Cheese 1, 36 Kg x 10, khoảng 1, 36 kg/miếng; 10 miếng/thùng; 810 thùng (HSD: 19/10/2019- 13/10/2020)... (mã hs phô mai kem ell/ hs code phô mai kem)
- Mã HS 04069000: Phô mai Petit Camembert hiệu President- PRESIDENT PETIT CAMEMBERT- SOFT RIPENED CHEESE 50% MG/ES BOITE METAL 125G (125gx48Box/case). HSD: 29/10/2020... (mã hs phô mai petit c/ hs code phô mai peti)
- Mã HS 04069000: Phô mai Gouda hiệu Anchor 10x2kg/thùng- Anchor Gouda Cheese Block each 10x2kg net-Số CB: 04/Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam/2018. Hàng mới 100%... (mã hs phô mai gouda h/ hs code phô mai goud)
- Mã HS 04069000: Phô mai Sandwich with Cheddar hiệu President- PRESIDENT SANDWICH WITH CHEDDAR- PROCESSED CHEESE 40% FDM SLICES 200G (200gx36Pack/case). HSD: 13/10/2020... (mã hs phô mai sandwic/ hs code phô mai sand)
- Mã HS 04069000: Phô mai- CREMEUX DE BOURGOGNE AUX TRUFFES- SP 62030 (3gói;1gói/ khoảng 0. 5 kgs) (NSX: 06/12/2019;HSD: 11/02/2020) NH: DELIN NSX: S. A. S Fromagerie Delin... (mã hs phô mai cremeu/ hs code phô mai cre)
- Mã HS 04069000: Phô mai- NORMANDY BLANC LONG LIFE- Mã 4052 (60gói;1gói/ khoảng 0. 5 kgs) (NSX: 10/12/2019;HSD: 07/06/2020) NH: ISIGNY NSX: Cooperative Isigny Sainte Mere... (mã hs phô mai norman/ hs code phô mai nor)
- Mã HS 04069000: Phô mai- BRIE TRUFFE ETE 2, 5%- SP 71027 (13gói;1gói/ khoảng 1. 55 kgs) (NSX: 20/11&27/11/2019;HSD: 15/01&24/01/2020) NH: ROUZAIRE NSX: FROMAGERIE ROUZAIRE... (mã hs phô mai brie t/ hs code phô mai bri)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Bleu Dauvergne (Auvermont)- SP 7604 (8gói;1gói/ khoảng 1. 3 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 08/02/2020) NH: AUVERMONT NSX: Société Fromagère du Livradois... (mã hs phô mai bleu d/ hs code phô mai ble)
- Mã HS 04069000: Phô mai Strong Extra Mature Cheddar hiệu Seriously- SERIOUSLY STRONG EXTRA MATURE CHEDDER- EXTRA MATURE CHEDDAR 48% FDM 200G (200gx8Pce/case). HSD: 21/07/2020... (mã hs phô mai strong/ hs code phô mai stro)
- Mã HS 04069000: Phô mai vị trái cây (dâu-chuối-mơ) Le Petit Plaisir (50g/hộp x 6 hộp/vỉ) (8 vỉ/thùng). NSX: 15/16. 10. 2019, HSD: 12. 03. 2020. Nhà SX: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG... (mã hs phô mai vị trái/ hs code phô mai vị t)
- Mã HS 04069000: Phô mai Milkana So Cream- Milkana So Cream Processed Cheese 120g (24), hiệu Milkana, loại 120 g/hộp; 15 g/miếng, 8 miếng/hộp, 24 hộp/thùng (HSD: 19/10/2019- 18/07/2020)... (mã hs phô mai milkana/ hs code phô mai milk)
- Mã HS 04069000: Nguyên liệu sản xuất bánh Pizza dùng trong nội bộ DN: Pho mát đông lạnh- FROZEN STRING CHEESE PIZZA HUT-1 thùng 6. 8 Kg, )- NSX: 02/10/2019; HSD: 01/10/2020- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Emmental Foil Cheese min. 45% fidm 5x approx. 3kg- SP 204084 (100gói;1gói/khoảng 3. 01 kgs) (NSX: 18/11/2019;HSD: 17/11/2020;HSD: ) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX: Visser Kaas... (mã hs phô mai emment/ hs code phô mai emm)
- Mã HS 04069000: Phô mai- Dutch Gouda Cumin Cheese min. 48% f. i. d. m. approx. 4, 5kg- SP 123284 (30gói;1gói/khoảng 3. 93 kgs) (NSX: 21/11/2019;HSD: 20/11/2020) NH: HUIZER KAAS GILDE NSX: Visser Kaas... (mã hs phô mai dutch/ hs code phô mai dut)
- Mã HS 04069000: PHO MAI... (mã hs pho mai/ hs code pho mai)
- Mã HS 04069000: Pho mai Dê... (mã hs pho mai dê/ hs code pho mai dê)
- Mã HS 04069000: Pho mai dê... (mã hs pho mai dê/ hs code pho mai dê)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie... (mã hs pho mai brie/ hs code pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho mai Feta... (mã hs pho mai feta/ hs code pho mai feta)
- Mã HS 04069000: Pho mai Brie... (mã hs pho mai brie/ hs code pho mai brie)
- Mã HS 04069000: Pho Mai ricotta... (mã hs pho mai ricotta/ hs code pho mai rico)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gruyere... (mã hs pho mai gruyere/ hs code pho mai gruy)
- Mã HS 04069000: Pho mai Roquefort... (mã hs pho mai roquefo/ hs code pho mai roqu)
- Mã HS 04069000: Pho mai Emmental... (mã hs pho mai emmenta/ hs code pho mai emme)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gorgonzola... (mã hs pho mai gorgonz/ hs code pho mai gorg)
- Mã HS 04069000: Pho mai Edam ball... (mã hs pho mai edam ba/ hs code pho mai edam)
- Mã HS 04069000: Pho mai Mascarpone... (mã hs pho mai mascarp/ hs code pho mai masc)
- Mã HS 04069000: Pho mai Edam Frico... (mã hs pho mai edam fr/ hs code pho mai edam)
- Mã HS 04069000: Pho mai Gouda Ball... (mã hs pho mai gouda b/ hs code pho mai goud)
- Mã HS 04069000: Pho mai Danish Blue... (mã hs pho mai danish/ hs code pho mai dani)
- Mã HS 04069000: Pho mai Comte Wedge... (mã hs pho mai comte w/ hs code pho mai comt)
- Mã HS 04069000: Pho mai Blue Stiton... (mã hs pho mai blue st/ hs code pho mai blue)
- Mã HS 04069000: Pho mai Cream Cheese... (mã hs pho mai cream c/ hs code pho mai crea)
- Mã HS 04069000: Pho mai Cheddar white... (mã hs pho mai cheddar/ hs code pho mai ched)
- Mã HS 04069000: Pho mai Pecorino Romano... (mã hs pho mai pecorin/ hs code pho mai peco)
- Mã HS 04069000: Pho mai Camembert 125grm... (mã hs pho mai camembe/ hs code pho mai came)
- Mã HS 04069000: Pho mai Manchego Spanish... (mã hs pho mai mancheg/ hs code pho mai manc)
- Mã HS 04069000: Pho mai Parmesan Reggiano... (mã hs pho mai parmesa/ hs code pho mai parm)
- Mã HS 04069000: Phô mai trắng Dairymont 1kg... (mã hs phô mai trắng d/ hs code phô mai trắn)
- Mã HS 04069000: Pho mai Livarot 250grm/1 miếng... (mã hs pho mai livarot/ hs code pho mai liva)
- Mã HS 04069000: Pho mai Reblechon 1 thùng 2. 7kg... (mã hs pho mai reblech/ hs code pho mai rebl)
- Mã HS 04069000: Pho mai Reblochon 550grm/1 miếng... (mã hs pho mai rebloch/ hs code pho mai rebl)
- Mã HS 04069000: Pho mai bào Pizza Topping Arla 2 kg... (mã hs pho mai bào piz/ hs code pho mai bào)
- Mã HS 04069000: Sữa chua trắng Đà Lạt Milk hũ 500 ml... (mã hs sữa chua trắng/ hs code sữa chua trắ)
- Mã HS 04069000: Phô mai con bò cười 120g x 36 hộp x 2 thùng... (mã hs phô mai con bò/ hs code phô mai con)
- Mã HS 04069000: Pho mai con bò cười 8 miếng (120 gamx36hộp)15thùng... (mã hs pho mai con bò/ hs code pho mai con)
- Mã HS 04069000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE : Phô mai (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 04069000: Phô mai Mini BabyBel Swiss MINI BABYBEL SWISS N5 (100g x 12/ thùng)- HSD : 06. 2020... (mã hs phô mai mini ba/ hs code phô mai mini)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12