Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0405 - Mã HS 04051000: Bơ lạt Traditional Churned Butter- Unsalted 20g, không hiệu, NSX: La Fromagée JY Bordier, HSD: 10/01/20... (mã hs bơ lạt traditio/ hs code bơ lạt tradi)
- Mã HS 04051000: Nguyên liệu thực phẩm: Bơ lạt (Unsalted Creamery Butter), 25kg/thùng; 50250 kg 2010 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn- AOP BUTTER 250G ROLL SALTED- Mã 2043 (1200gói;1gói/250gram) (NSX: 43775-HSD: 06/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ mặn aop but/ hs code bơ mặn aop)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt hiệu Anchor 25kg/ thùng- Anchor Unsalted Butter each 25kg net. Số CB: 21782/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs bơ lạt hiệu anc/ hs code bơ lạt hiệu)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- AOP UNSALTED PASTRY BUTTER 1K- Mã 2781 (800gói;1gói/1kgs) (NSX: 08/11/2019-HSD: 08/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ lạt aop uns/ hs code bơ lạt aop)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt (82% béo) hiệu President- PRESIDENT FRENCH BUTTER UNSALTED/DOUX 82% MG 200G (200gx40Pack/case). HSD: 03/11/2020... (mã hs bơ lạt 82% béo/ hs code bơ lạt 82%)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- AOP BUTTER 250G ROLL UNSALTED- Mã 2042 (2400gói;1gói/250gram) (NSX: 07/11/2019-HSD: 07/11/2020-NH&NSX: Isigny)... (mã hs bơ lạt aop but/ hs code bơ lạt aop)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn hiệu Anchor 40x250g/ thùng- Anchor Salted Butter each 40x250g net pat. Số CB: 21756/2015/ATTP-TNCB. Hàng mới 100%... (mã hs bơ mặn hiệu anc/ hs code bơ mặn hiệu)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn (80%) béo hiệu President- PRESIDENT FRENCH BUTTER SALTED/DEMI- SEL 80% MG 200G (200gx40Pack/case). HSD: 25/10/2020... (mã hs bơ mặn 80% bé/ hs code bơ mặn 80%)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt Beurre de baratte ail et fines herbes poivre de sichuan 20g, hiệu LE BEURRE BORDIER, NSX: La Fromagée JY Bordier, HSD: 10/01/20... (mã hs bơ lạt beurre d/ hs code bơ lạt beurr)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt- Elle & Vire unsalted Butter 82% Fat (200g/cục, 40 cục/ thùng;10 thùng) (HSD: 06. 10. 2020), nsx Elvir-Elle Et Vire Produits Laitiers.... (mã hs bơ lạt elle &/ hs code bơ lạt elle)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt 82% béo hiệu President- PRESIDENT BEURRE GASTRONOMIQUE- MINI BEURRIERS BUTTER 82% FAT (10gx600pcs) 6Kg (6Kgx6Pack/case). HSD: 20/06/2020... (mã hs bơ lạt 82% béo/ hs code bơ lạt 82% b)
- Mã HS 04051000: Bơ mặn- Elle & Vire Salted Pasteurized Butter 80% Fat (200g/cục, 40 cục/ thùng;5 thùng) (HSD: 16. 09. 2020), nsx: Elvir-Elle Et Vire Produits Laitiers.... (mã hs bơ mặn elle &/ hs code bơ mặn elle)
- Mã HS 04051000: Bơ cuộn vị mặn- Elle & Vire Salted Pasteurized Butter 80% Fat 250gx12 (250g/cục, 12 cục/ thùng;30 thùng) (HSD: 18. 09. 2020), cb: 4720/2016/ATTP-TNCB ngày 02/03/2016... (mã hs bơ cuộn vị mặn/ hs code bơ cuộn vị m)
- Mã HS 04051000: Bơ cuộn vị lạt- Elle & Vire UnSalted Pasteurized Butter 82% Fat 250gx12 (250g/cục, 12 cục/ thùng;50 thùng) (HSD: 15. 09. 2020), cb: 4721/2016/ATTP-TNCB ngày 02/03/2016... (mã hs bơ cuộn vị lạt/ hs code bơ cuộn vị l)
- Mã HS 04051000: BƠ THỰC VẬT... (mã hs bơ thực vật/ hs code bơ thực vật)
- Mã HS 04051000: Bơ vĩ Anchor... (mã hs bơ vĩ anchor/ hs code bơ vĩ anchor)
- Mã HS 04051000: Bơ đậu phộng 340grm/1 hộp... (mã hs bơ đậu phộng 34/ hs code bơ đậu phộng)
- Mã HS 04051000: BƠ LÁT ĐÔNG LẠNH 1 KG FERMAGE... (mã hs bơ lát đông lạn/ hs code bơ lát đông)
- Mã HS 04051000: Bơ thơm (40 thùng, 20 kg/thùng)... (mã hs bơ thơm 40 thù/ hs code bơ thơm 40)
- Mã HS 04051000: Bơ lạt tự nhiên TH true Butter 5kg... (mã hs bơ lạt tự nhiên/ hs code bơ lạt tự nh)
- Mã HS 04051000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO : Bơ mặn (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 04051000: Shortening hiệu Satellite (Bơ dùng làm bánh mỳ) (50 Thùng x 25kg/thùng).... (mã hs shortening hiệu/ hs code shortening h)
- Mã HS 04052000: Chất béo từ sữa dạng phết vị lạt(Bơ lạt 60% chất béo)- Elle &Vire unsalted Dairy Fat Spread (200g/ cục; 40 cục/ thùng; 150 thùng) (HSD: 26. 09. 2020), cb: 30994/2015/ATTP-TNCB ngày 25/11/2015... (mã hs chất béo từ sữa/ hs code chất béo từ)
- Mã HS 04052000: Dầu bơ thay thế (khối lượng tịnh 18kg/thùng x 40 thùng, khối lượng cả bì 19kg)... (mã hs dầu bơ thay thế/ hs code dầu bơ thay)
- Mã HS 04059010: Chất béo khan của bơ- Anhydrous Milk Fat (Anhydrous Butter fat) Each 210Kg... (mã hs chất béo khan c/ hs code chất béo kha)
- Mã HS 04059010: Dầu bơ khan (Chất béo khan của bơ)- Anhydrous Milk Fat (Anhydrous Butter fat) Each 210Kg, (CV số: 7548 ngày 18/08/2015 về kết quả Phân tích phân loại),... (mã hs dầu bơ khan ch/ hs code dầu bơ khan)
- Mã HS 04059010: Nguyên liệu thực phẩm: dầu bơ (chất béo khan) khan hiệu Synlait/Anhydrous milk fat, dạng lỏng, 210kg/phuy, NSX: SYNLAIT MILK LTD; NSX: 09/2019, HSD: 09/2021.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04059020: Nguyên liệu thực phẩm- Corman Extra Concentrated Butter, dầu bơ, lot sx: 02789259, hsd: 04/2021 (10kg net/thùng- 02kgx5)... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04059020: Dầu bơ thay thế (vàng) (120 xô, 18 kg/xô)... (mã hs dầu bơ thay thế/ hs code dầu bơ thay)
- Mã HS 04059090: BỢ THỰC VẬT... (mã hs bợ thực vật/ hs code bợ thực vật)