Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0404 - Mã HS 04041010: BỘT ĐẠM SỮA, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU MILL HAVEN, MỚI 100%... (mã hs bột đạm sữa hà/ hs code bột đạm sữa)
- Mã HS 04041010: Demineralized whey powder 70%- Bột Váng Sữa bổ sung đường trong thức ăn chăn nuôi... (mã hs demineralized w/ hs code demineralize)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu bột váng sữa Sweet Whey Powder (1kg/túi), dùng trong sản xuất thực phẩm... (mã hs nguyên liệu bột/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: DEPROTEINIZED WHEY-Bột váng sữa nghèo đạm bổ sung đường dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi... (mã hs deproteinized w/ hs code deproteinize)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bột váng sữa (Whey Powder), 25kg/ bao. Tổng cộng 1000 bao/ 1 cont, hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu thứ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM BỘT WHEY D70 CHƯA THÊM ĐƯỜNG. PACKING: 25KG/BAG, HÀNG MỚI 100%, NSX: 14/11/2019. NHH: 14/11/2021.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1. 3. 1 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bột váng sữa n/ hs code bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bột whey tách khoáng 40%, nhãn hiệu Conaprole, 25kg/bao NSX: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE), NSX: 10/2019; HSD: 18 tháng... (mã hs bột whey tách k/ hs code bột whey tác)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa- Whey (Deproteinized Whey). Nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới 100%, đóng gói 25kg/ bao.... (mã hs bột váng sữa w/ hs code bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa (DEPROTEINIZED WHEY), Cung cấp đường sữa trong trong thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới... (mã hs bột váng sữa d/ hs code bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Bổ sung trong thức ăn gia súc, gia cầm: DEPROTEINIZED WHEY; Lot: PER191014-5, PER191015-1, NSX: PER191015-2, NSX: 10/2019, HSD: 10/2020; Quy cách: 25kg/Bao.... (mã hs bổ sung trong t/ hs code bổ sung tron)
- Mã HS 04041010: Sweet Whey Powder (Crino Whey Power)- bột váng sữa- Nhà sx: Agropur Cooperative- Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi- 25kg/bao- NSX: 05/2019- HSD: 05/2021- hàng mới 100%... (mã hs sweet whey powd/ hs code sweet whey p)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc động vật: Bột váng sữa (Độ đạm: 11%) (25kg/bao) (Lactosuero Sweet Whey Powder)- NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi: Bột váng sữa- (FEED GRADE WHEY PERMEATE POWDER) (25kg/bao). HSD: 04/2021. Hàng NK theo mục 1. 3. 1 TT02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019).... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột váng sữa (đóng 25kg/bao), hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sx sữa, nk chỉ dùng để sx nội bộ của tổ chức, không tiêu thụ trong nước theo khoản 2 điều 4, khoản 7 điều 13 NĐ15/2018-NĐ-CP (2/2/18)... (mã hs bột váng sữa đ/ hs code bột váng sữa)
- Mã HS 04041010: Whey Powder-Bột ván sữa-25kg/bag... (mã hs whey powderbột/ hs code whey powder)
- Mã HS 04041010: Bot Whey 11% Dam (Sweet whey Powder 11%protein-SWP)... (mã hs bot whey 11% da/ hs code bot whey 11%)
- Mã HS 04041010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột sữa (Sweet Whey Power)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04041010: Bột whey gồm Protein, Lactose, hàm tro (Ash), hàm ẩm, có chứa các nguyên tố khoáng Ca, K, Na, S, P- Nguyên liệu s x thức ăn chăn nuôi, 1 bao 25kg- Sweet Whey Powder... (mã hs bột whey gồm pr/ hs code bột whey gồm)
- Mã HS 04041090: Bột sữa whey, (WPC 80), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs bột sữa whey/ hs code bột sữa whey)
- Mã HS 04041090: Bột sữa whey organic, dạng bột khan (Organic WPC 80), 1 kgs/ gói, HSX: Nutridutch, hàng mẫu thử nghiệm sản xuất thực phẩm, mới 100%... (mã hs bột sữa whey or/ hs code bột sữa whey)
- Mã HS 04049000: Đạm sữa cô đặc 80%- Milk Protein Concentrate 80%... (mã hs đạm sữa cô đặc/ hs code đạm sữa cô đ)
- Mã HS 04049000: NLSX Nước giải khát: Đạm sữa cô đặc- Milk Protein Concentrate (20Kg/bao)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx nước giải/ hs code nlsx nước gi)
- Mã HS 04049000: Fondolac SL- (Reduced lactose whey powder)- Bột váng sữa dùng trong CNTP, 25kg/bao, ngày sx: 09/2019-hạn sd: 02/2021, Lot. : L101610221A460, nhà sx: Molkeirei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG... (mã hs fondolac sl r/ hs code fondolac sl)