Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0403 - Mã HS 04031021: Sữa chua dâu tây (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua dâu tâ/ hs code sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống vị cam, nhãn hiệu MEIJI PAIGEN, đóng chai 100ml, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua uống v/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hỗn hợp thạch dừa (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua hỗn hợ/ hs code sữa chua hỗn)
- Mã HS 04031021: SỮA LÊN MEN VỊ NHO DẠNG LỎNG- CALPIS MINI GRAPE 80ML x 40 CHAI/THÙNG. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs sữa lên men vị/ hs code sữa lên men)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hiệu Kolios (500gx6Jar/case)- Kolios Vital 500g. Ax Code: F151718. HSD: 15/02/2020... (mã hs sữa chua hiệu k/ hs code sữa chua hiệ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua thạch dừa hiệu Dutchie-Yoghurt with Nata De Coco (Dutchie). (1Carton6x4pcsx135G)hàng mới 100%... (mã hs sữa chua thạch/ hs code sữa chua thạ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua trái cây tổng hợp hiệu Dutchie- Yoghurt with Mixed Fruit (Dutchie). (1Carton6x4pcsx135G)hàng mới 100%... (mã hs sữa chua trái c/ hs code sữa chua trá)
- Mã HS 04031021: Sữa uống lên men Zott- Milk Tiger Drink Yogurt Classic, 1 vỉ 4 chai x 70ml 280ml, Hạn SD: 22/05//2020. Hàng mới 100%... (mã hs sữa uống lên me/ hs code sữa uống lên)
- Mã HS 04031021: TPBS: Sữa chua uống thanh trùng vị dâuhiệu Dutch Mill 4 in 1 Micro Active 400ml. (1Carton 20pcs x 400ml) hàng mới 100%... (mã hs tpbssữa chua u/ hs code tpbssữa chu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua không đường hiệu Danone (500gx6Block/case)- Danone Nature Yoghurt (4x125g), Axcode: F159358. HSD: 02/07/2020... (mã hs sữa chua không/ hs code sữa chua khô)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị dâu hiệu Yoplait (800gx3Block/case)- Yoplait Mini Yop Gout Fraise (8x100g), Axcode: F159349. HSD: 30/01/2020... (mã hs sữa chua vị dâu/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị vanilla-YOPLAIT WITH REAL VANILLA. HSX: LD&D Australia Pty Ltd, đóng gói: 100g/hộp, 24 hộp/ thùng. HSD: 02/29/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua vị van/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị phúc bồn tử hiệu Yoplait (800gx3Block/case)- Yoplait Mini Yop Gout Framboise (8x100g), Axcode: F159350. HSD: 31/02/2020... (mã hs sữa chua vị phú/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua hương vani tự nhiên hiệu Danone (500gx6Block/case)- Danone Arôme Naturel de Vanille (4x125g), Axcode: F159357. HSD: 02/06/2020... (mã hs sữa chua hương/ hs code sữa chua hươ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua & mứt dâu hiệu Bonne Maman (500gx6Block/case)- Bonne Maman Yaourt à la confiture Fraises (4x125g), Axcode: F159355. HSD: 02/05/2020... (mã hs sữa chua & mứt/ hs code sữa chua & m)
- Mã HS 04031021: Sữa chua mật ong-GREEK STYLE YOGURT WITH A HINT OF HONEY. HSX: Lion Dairy and Drinks Pty Ltd, đóng gói: 950g/hộp, 6 hộp/thùng. HSD: 02/09/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua mật on/ hs code sữa chua mật)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Greek Style-FARMERS UNION GREEK STYLE ALL NATURAL YOGURT. HSX: Lion Dairy and Drinks Pty Ltd, đóng gói: 1kg/hộp, 6 hộp/thùng. HSD: 02/13/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua greek/ hs code sữa chua gre)
- Mã HS 04031021: Thực phẩm bổ sung: Sữa chua vị dâu-YOPLAIT PETIT MIAM STRAWBERRY YOGHURT. HSX: LD&D Australia Pty Ltd, đóng gói: 70g/hộp, 12 hộp/thùng. HSD: 02/12/2020. Mới 100%... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 04031021: Sữa chua kem chanh-DAIRY FARMERS THICK & CREAMY LEMON CREAM YOGHURT. HSX: Lion Dairy and Drinks Pty Ltd, đóng gói: 150g/hộp, 10 hộp/thùng. HSD: 03/12/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua kem ch/ hs code sữa chua kem)
- Mã HS 04031021: Sữa chua xoài-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT MANGO. HSX: Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd), đóng gói: 90g/hộp, 24 hộp/thùng. HSD: 02/16/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua xoàif/ hs code sữa chua xoà)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu-DAIRY FARMERS THICK & CREAMY FIELD STRAWBERRIES YOGHURT. HSX: Lion Dairy and Drinks Pty Ltd, đóng gói: 150g/hộp, 10 hộp/thùng. HSD: 02/14/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua dâuda/ hs code sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vani-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT VANILLA. HSX: Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd), đóng gói: 90g/hộp, 24 hộp/thùng. HSD: 02/02/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua vanif/ hs code sữa chua van)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu-FARMERS UNION GREEK STYLE YOGURT STRAWBERRY. HSX: Farmers Uinon (Part of LD&D Australia Pty Ltd), đóng gói: 90g/hộp, 24 hộp/thùng. HSD: 02/16/2020. Mới 100%... (mã hs sữa chua dâufa/ hs code sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu ít béo- Elle & Vire 0. 1% Fat Dairy Dessert Strawberry(125g/ hộp, 4 hộp/vỉ, 6 vỉ/ thùng;200 thùng) (HSD: 25. 04. 2020), cb: 32095/2015/ATTP-TNCB ngày 03/12/2015... (mã hs sữa chua dâu ít/ hs code sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị tự nhiên kiểu Hy Lạp- Elle & Vire Greek Style Dairy Dessert Plain (125 g/ hộp;4 hộp/ lốc;6 lốc/thùng;50 thùng) (HSD: 23. 04. 2020), cb 5487/2017/ATTP-TNCB ngày 21/02/2017... (mã hs sữa chua vị tự/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị dừa, vani, dâu và chanh hiệu La Laitière (1000gx3Block/case)- La Laitière Le Yaourt à la Noix de Coco, Vanille, Fraise, Citron (8x125g), Axcode: F159364. HSD: 14/02/2020... (mã hs sữa chua vị dừa/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua vị mật ong kiểu Hy Lạp- Elle & Vire Greek Style Dairy Dessert with Honey (125 g/hộp;4 hộp/lốc;6 lốc/thùng;50 thùng) (HSD: T04. 2020), cb5488/2017/ATTP-TNCB ngày 21/02/2017,... (mã hs sữa chua vị mậ/ hs code sữa chua vị)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống hoa quả. (Wahaha Fruit yogurt drink). Nhãn hiệu: Wahaha. Sản xuất bởi HANGZHOU WAHAHA IMPORT & EXPORT CO. , LTD. ngày sản xuất 05/12/2019 HSD 9 tháng. đóng gói 500ml/chai. Dạng lỏng. Mới 100%... (mã hs sữa chua uống h/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Gotz. SCA Xoài 100gr... (mã hs gotz sca xoài/ hs code gotz sca xo)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống Calpis Mini hương Nho *8... (mã hs sữa chua uống c/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Gotz 100g(4 chai/lốc) 12 lốc/thùng... (mã hs sữa chua gotz 1/ hs code sữa chua got)
- Mã HS 04031021: Sữa chua đào 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua đào 10/ hs code sữa chua đào)
- Mã HS 04031021: Sữa trái cây Nutiboots (cam, dâu)- Cocacola... (mã hs sữa trái cây nu/ hs code sữa trái cây)
- Mã HS 04031021: Sữa chua nha đam 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua nha đa/ hs code sữa chua nha)
- Mã HS 04031021: Sữa chua dâu tằm 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua dâu tằ/ hs code sữa chua dâu)
- Mã HS 04031021: Sữa chua có đường 100g (100g/hộp, 40 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua có đườ/ hs code sữa chua có)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn vị dâu hiệu ELOVI 100g/hộp x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn vị/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua Sệt vị đào 170ml ((100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua sệt vị/ hs code sữa chua sệt)
- Mã HS 04031021: Sữa chua sệt caramen 170ml ((170ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua sệt ca/ hs code sữa chua sệt)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn TH true YOGURT Nha đam 100g (100g x 48 hộp/Thùng)... (mã hs sữa chua ăn th/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn có đường- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn có/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn men Trái cây tự nhiên TH true Yogurt 100g x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn men/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn Sầu riêng- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn sầu/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn không đường- TH True Yogurt 100g (100g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn khô/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua chanh dây Ba vì (100gr x 48hộp/thùng) 40 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs sữa chua chanh/ hs code sữa chua cha)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uông men sống hương Vanila tự nhiên- TH True yogurt(100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua uông m/ hs code sữa chua uôn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống men sống hương Việt quất tự nhiên- TH True yogurt 100ml(100ml/chai, 48 chai/ thùng)... (mã hs sữa chua uống m/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu tự nhiên 180 ml, hiệu TH True Yogurt (180 ml/hộp, 48 hộp/thùng)... (mã hs sữa chua uống t/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031021: Sữa chua ăn thanh trùng TH true YOGURT công thức TOPKID hương Vanilla tự nhiên 60g, (60g/hộp, 48 hộp/ thùng)... (mã hs sữa chua ăn tha/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống tiệt trùng Yogood Brand 85ml... (mã hs sữa chua uống t/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua nguyên chất (nhãn hiệu MEIJI), đóng hộp 90g/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua nguyên/ hs code sữa chua ngu)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống nhãn hiệu MEIJI PAIGEN nguyên chất, đóng chai 100ml, hàng mới 100%... (mã hs sữa chua uống n/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua Swiss Premium Yogurt Plain 1kg (315 carton x 6 hộp x 1kg). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs sữa chua swiss/ hs code sữa chua swi)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống Swiss Premium Yogurt Drink Blueberry 150ml (256 carton x 12 hộp x 150ml). Hạn sử dụng 4/2020... (mã hs sữa chua uống s/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua VNM 100g... (mã hs sữa chua vnm 10/ hs code sữa chua vnm)
- Mã HS 04031029: Sữa chua Vinamilk 100ml (Hàng mới 100%)... (mã hs sữa chua vinami/ hs code sữa chua vin)
- Mã HS 04031029: Sữa chua có đường lên men Ba Vì (100gx48hộp/thùng): 20thùng... (mã hs sữa chua có đườ/ hs code sữa chua có)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ăn Ba Vì có đường hiệu IDP 100g/hộp x 48 hộp/thùng... (mã hs sữa chua ăn ba/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ăn LIF có đường (100gr/1 hộp, 48 hộp/1 thùng). Mới 100%... (mã hs sữa chua ăn lif/ hs code sữa chua ăn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua nha đam, không hiệu, loại 100ml, 24 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs sữa chua nha đa/ hs code sữa chua nha)
- Mã HS 04031029: Sữa chua ít đường, không hiệu, loại 100ml, 24 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs sữa chua ít đườ/ hs code sữa chua ít)
- Mã HS 04031029: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE : Sữa chua (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 04031029: Sữa chua uống LIF KUN hương cam (90ml/1 hộp, 48 hộp/1 thùng). Mới 100%... (mã hs sữa chua uống l/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031029: Sữa chua men sống thạch hương dưa lưới Lif (75gx48hộp/thùng): 20thùng... (mã hs sữa chua men số/ hs code sữa chua men)
- Mã HS 04031029: Sữa chua đường 100g x 48 hộp/ thùng- Vinamilk Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs sữa chua đường/ hs code sữa chua đườ)
- Mã HS 04031029: Sữa chua trái cây 100g x 48 hộp/ thùng- Vinamilk Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs sữa chua trái c/ hs code sữa chua trá)
- Mã HS 04031091: YAOURT ĐÁ... (mã hs yaourt đá/ hs code yaourt đá)
- Mã HS 04031091: YAOURT XOÀI... (mã hs yaourt xoài/ hs code yaourt xoài)
- Mã HS 04031091: YAOURT DÂU TÂY... (mã hs yaourt dâu tây/ hs code yaourt dâu t)
- Mã HS 04031091: Sữa Uống Liền MILO 180mlx48... (mã hs sữa uống liền m/ hs code sữa uống liề)
- Mã HS 04031091: SỮA CHUA HƯƠNG CAM TH TRUE YOGURT 180ML... (mã hs sữa chua hương/ hs code sữa chua hươ)
- Mã HS 04031099: Kem chua... (mã hs kem chua/ hs code kem chua)
- Mã HS 04031099: SỮA CHUA TRẮNG... (mã hs sữa chua trắng/ hs code sữa chua trắ)
- Mã HS 04031099: Kem cornetto Wall... (mã hs kem cornetto wa/ hs code kem cornetto)
- Mã HS 04031099: Kem cornetto Helio... (mã hs kem cornetto he/ hs code kem cornetto)
- Mã HS 04031099: Sữa chua Đà Lạt Milk... (mã hs sữa chua đà lạt/ hs code sữa chua đà)
- Mã HS 04031099: Kem xịt Whipping cream... (mã hs kem xịt whippin/ hs code kem xịt whip)
- Mã HS 04031099: Kem sữa Whipping Cream... (mã hs kem sữa whippin/ hs code kem sữa whip)
- Mã HS 04031099: Sữa chua trắng Greek hộp 1 kg... (mã hs sữa chua trắng/ hs code sữa chua trắ)
- Mã HS 04031099: Sữa chua uống tiệt trung Yomost 170ml x 48... (mã hs sữa chua uống t/ hs code sữa chua uốn)
- Mã HS 04031099: Sữa chua Vinamilk trắng hũ lớn500grm/1 hộp... (mã hs sữa chua vinami/ hs code sữa chua vin)
- Mã HS 04031099: Sữa chua trái cây Đà Lạt Milkhộp 100grm, thùng 40 hộp... (mã hs sữa chua trái c/ hs code sữa chua trá)
- Mã HS 04031099: Sữa chua mật ong Elle & vire 110grm/1 hộp, thùng 24 hộp... (mã hs sữa chua mật on/ hs code sữa chua mật)
- Mã HS 04031099: Sữa chu trắng không béo Elle& Vrehộp 110grm, thùng 24 hộp... (mã hs sữa chu trắng k/ hs code sữa chu trắn)
- Mã HS 04039010: Sữa bột Buttermilk- Buttermilk powder- Nguyên liệu sản xuất thực phẩm. Đóng gói: 25kg/bao.... (mã hs sữa bột butterm/ hs code sữa bột butt)
- Mã HS 04039090: Bột kem chua (50g/gói), hàng mẫu... (mã hs bột kem chua 5/ hs code bột kem chua)
- Mã HS 04039090: Sữa uống lên men Betagen hương cam 85ml(TPBS)... (mã hs sữa uống lên me/ hs code sữa uống lên)
- Mã HS 04039090: Kem sữa Chocolate- Dairy Whip Chocolate Desert Toping... (mã hs kem sữa chocola/ hs code kem sữa choc)
- Mã HS 04039090: LACTOSACCHARIDES B 5kg BT(Hỗn hợp của yogurt filtrate và butylene glycol, nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phầm)Đã kiểm tk102081079921/A12 ngày 26. 06. 18. cas 92129-90-3... (mã hs lactosaccharide/ hs code lactosacchar)
- Mã HS 04039090: MILO LON UHT 240ML... (mã hs milo lon uht 24/ hs code milo lon uht)
- Mã HS 04039090: Kem chua TATTUA, 1 thùng 12 kg... (mã hs kem chua tattua/ hs code kem chua tat)
- Mã HS 04039090: HỘP SỮA DỪA COCO SÔCÔLA 330ML... (mã hs hộp sữa dừa coc/ hs code hộp sữa dừa)
- Mã HS 04039090: NƯỚC GOODMOOD VỊ SỮA CHUA 455ML... (mã hs nước goodmood v/ hs code nước goodmoo)
- Mã HS 04039090: Cookies Cream (Oreo đá say) (size lớn)... (mã hs cookies cream/ hs code cookies crea)
- Mã HS 04039090: Đồ uống hỗn hợp bánh Cookie, sữa tươi, syrup,... (mã hs đồ uống hỗn hợp/ hs code đồ uống hỗn)
Trích: dữ liệu xuất khẩu tháng 12