Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0402 - Mã HS 04021041: BỘT SỮA GẦY- Skimmed milk powder. (Làm nguyên liệu cho sản xuất sữa)... (mã hs bột sữa gầy sk/ hs code bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: Sữa bột nguyên liệu hàm lượng chất béo không quá 1. 5% chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác- Skim Milk Powder Instant Each 25 Kg Net... (mã hs sữa bột nguyên/ hs code sữa bột nguy)
- Mã HS 04021041: Sữa bột gầy loại medium heat-Skimmed Milk Powder, medium heat- (Sữa dạng bột có hàm lượng chất béo <1. 5%, chưa pha thêm đường). Quy cách: 25 kg/bao.... (mã hs sữa bột gầy loạ/ hs code sữa bột gầy)
- Mã HS 04021041: Nguyên liệu thực phẩm- Bột sữa gầy (Skim Milk Powder), NSX: 09, 10/2019 NHH: 09, 10/2021- 25Kgs/ bao, Nhà sx: Cayuga Milk ingredients LLC, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04021041: Sữa bột gầy 25Kg/bao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo nhỏ hơn 1. 5% tính theo trọng lượng (Smilmik Powder LH each25kg net).... (mã hs sữa bột gầy 25k/ hs code sữa bột gầy)
- Mã HS 04021041: Bột sữa gầy chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo dưới 1, 5%- Nguyên liệu trực tiếp sản xuất (Non Fat Dry Milk Low Heat) 25 Kg Net/Bao... (mã hs bột sữa gầy chư/ hs code bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: NLTP: Bột sữa gầy hiệu Parmalat/Skimmed Milk Powder, chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác, NSX: PARMALAT FOOD INC. , hàm lượng béo 1%, 25kg/bao, NSX 08/2019... (mã hs nltp bột sữa g/ hs code nltp bột sữ)
- Mã HS 04021041: Bột sữa gầy SMP loại MH(chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác) Fat: 1. 25% Protein: 34. 6%. 25kg/bag; Nguyên liệu NK sản xuất sữa. (GĐ số: 1432/TB-PTPL ngày 29/06/2015); Hàng mới 100%... (mã hs bột sữa gầy smp/ hs code bột sữa gầy)
- Mã HS 04021041: NLTP: Sữa Bột Gầy Nhãn hiệu Ammerland-Skimmed Milk Powder Medium Heat-hàm lượng chất béo không quá 1. 5%. chưa pha đường hoặc chất ngọt khác, 25kg/bao- Hàng mới100%NSX: 07-11-2019 HSD: 07-05-2021... (mã hs nltp sữa bột g/ hs code nltp sữa bộ)
- Mã HS 04021041: Sưã bột gầy có hàm lượng chất béo không quá 1, 5% tính theo trọng lượng, chưa pha thêm đường hoạt chất làm ngọt khác (SKIMMED MILK POWDER). (nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất sữa lên men Yakult)... (mã hs sưã bột gầy có/ hs code sưã bột gầy)
- Mã HS 04021042: Sữa bột A2 skim milk (từ sữa bò), Hàm lượng chất béo 0. 08%, đóng gói: 1kg/ túi, HSD tháng 03/2021, NSX Pacific Lab Holdings Limited, mới 100%... (mã hs sữa bột a2 skim/ hs code sữa bột a2 s)
- Mã HS 04021042: Sữa hộp... (mã hs sữa hộp/ hs code sữa hộp)
- Mã HS 04021042: Sữa dừa 500ml... (mã hs sữa dừa 500ml/ hs code sữa dừa 500m)
- Mã HS 04021042: Sữa Betagen 140ml... (mã hs sữa betagen 140/ hs code sữa betagen)
- Mã HS 04021042: Sữa đặc NSPN 380g... (mã hs sữa đặc nspn 38/ hs code sữa đặc nspn)
- Mã HS 04021042: Sữa Betagen- 300ml... (mã hs sữa betagen 30/ hs code sữa betagen)
- Mã HS 04021042: Sữa bột Ovaltine lúa mạch 400G*12 hủ*thùng, hàng mới 100%... (mã hs sữa bột ovaltin/ hs code sữa bột oval)
- Mã HS 04021049: BỘT PHÔ MAI... (mã hs bột phô mai/ hs code bột phô mai)
- Mã HS 04021049: Sữa đặc có đường 1, 284g... (mã hs sữa đặc có đườn/ hs code sữa đặc có đ)
- Mã HS 04021049: FAMI sữa đậu nanh 200mlx36... (mã hs fami sữa đậu na/ hs code fami sữa đậu)
- Mã HS 04021049: Sữa tươi con bò 100% có đường 1L... (mã hs sữa tươi con bò/ hs code sữa tươi con)
- Mã HS 04021049: Sữa tươi tiệt trùng TH ít đường 180ML*4... (mã hs sữa tươi tiệt t/ hs code sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04021092: Sữa bột gầy làm nguyên liệu thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs sữa bột gầy làm/ hs code sữa bột gầy)
- Mã HS 04021092: AT- Sữa milo lon 220ml... (mã hs at sữa milo lo/ hs code at sữa milo)
- Mã HS 04021092: Sữa đặc có đường Vinamilk NSPN Xanh lá HG 380g... (mã hs sữa đặc có đườn/ hs code sữa đặc có đ)
- Mã HS 04022120: Sữa bột nguyên kem... (mã hs sữa bột nguyên/ hs code sữa bột nguy)
- Mã HS 04022120: Sữa bột béo 25Kg/bao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo lớn hơn 1. 5% tính theo trọng lượng (Whole milk powder).... (mã hs sữa bột béo 25k/ hs code sữa bột béo)
- Mã HS 04022120: Nguyên liệu thực phẩm sữa bột béo nguyên kem (Instant Full Cream Milk Powder 28% Fat VIT A& D3), (25 kg/ bao, tổng cộng 1008 bao/1 cont), hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 04022120: Bột sữa béo, có hàm lượng chất béo trên 1, 5% tính theo trọng lượng, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. Đóng bao 25kg/bao. Nguyên liệu SX sữa. (Whole Milk Powder)... (mã hs bột sữa béo có/ hs code bột sữa béo)
- Mã HS 04022120: Bột sữa béo tan nhanh hiệu Synlait/Instanised and fortified whole milk powder (chưa pha thêm đường và chất làm ngọt khác), NSX: SYNLAIT MILK LTD, 25kg/bao, NSX: 09/2019, HSD: 09/2021... (mã hs bột sữa béo tan/ hs code bột sữa béo)
- Mã HS 04022120: NLSX của nhà máy Coca-Cola: Sữa bột nguyên chất chưa pha thêm đường và các chất làm ngọt khác Wholemilk Powder, có hàm lượng chất béo 26, 3%; 25kg/bao, hiệu Fonterra, HSD: 21/9/2021. Mới 100%.... (mã hs nlsx của nhà má/ hs code nlsx của nhà)
- Mã HS 04022130: Sữa bột tách kem- Skim Milk Powder A2 từ sữa bò, dạng bột, hòa tan, đóng gói: 1kg/ túi, 432 túi, 6 túi/ thùng, 72 thùng, dạng bột, xuất xứ NewZealand, mới 100%... (mã hs sữa bột tách ke/ hs code sữa bột tách)
- Mã HS 04022130: Sữa bột nguyên kem Full cream milk A2 (từ sữa bò), Hàm lượng chất béo 4%, có đường, đóng gói: 1kg/ túi, HSD tháng 03/2021, NSX: Pacific Lab Holdings Limited, mới 100%... (mã hs sữa bột nguyên/ hs code sữa bột nguy)
- Mã HS 04022190: Sữa bột nguyên kem hiệu KANNY(28% chất béo) không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi 400g x 24 lon/thùng. , NSX: 26/09/2019, HSD: 26/09/2021. Hàng mới 100%.... (mã hs sữa bột nguyên/ hs code sữa bột nguy)
- Mã HS 04022190: Bột kem béo (50 thùng x 15kg/thùng).... (mã hs bột kem béo 50/ hs code bột kem béo)
- Mã HS 04022190: Tinh sữa làm bánh mỳ(Kularome Sữa) (70 thùng x10kg/thùng).... (mã hs tinh sữa làm bá/ hs code tinh sữa làm)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo XK Afghanistan túi 400g (400 g/túi x 24 túi/thùng)... (mã hs sữa bột béo xk/ hs code sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Vinamilk XK Sudan gói 33g (33 g/gói x 100 gói/thùng)... (mã hs sữa bột béo vin/ hs code sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Dielac người lớnXK túi 300g (300 g/túi x 24 túi/thùng)... (mã hs sữa bột béo die/ hs code sữa bột béo)
- Mã HS 04022190: Sữa bột béo Alpha XK AfghanistanHT 1800g (1800 g/hộp x 6 hộp/thùng)... (mã hs sữa bột béo alp/ hs code sữa bột béo)
- Mã HS 04022920: Bột kem béo (15 thùng, 90 kg/thùng)... (mã hs bột kem béo 15/ hs code bột kem béo)
- Mã HS 04022930: Bột sữa Vanillamex NSX: PROMAC ENTERPRISES SDN. BHD Issue Date: 21/08/18, Expiry Date: 20/08/21 (1kg/túi). Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số: 03/HTĐP/2019 (17/10/2019), hàng mới 100%.... (mã hs bột sữa vanilla/ hs code bột sữa vani)
- Mã HS 04022930: Bột sữa socola mạch nha Chocomex NSX: PROMAC ENTERPRISES SDN. BHD, Issue Date: 21/08/18, Expiry Date: 20/08/21 (1kg/túi). Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số: 02/HTĐP/2019 (17/10/19), hàng mới 100%.... (mã hs bột sữa socola/ hs code bột sữa soco)
- Mã HS 04022990: SỮA HỘP, NHÃN HIỆU: NEW LAT- MILK NIPIOL, 500GR, MỚI 100%... (mã hs sữa hộp nhãn h/ hs code sữa hộp nhã)
- Mã HS 04022990: Bột trộn làm sữa chua- Hansells Yoghurt Mix Thick & Creamy Greek Style with Honey (20x220g). Hạn sử dụng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs bột trộn làm sữ/ hs code bột trộn làm)
- Mã HS 04022990: Sữa bột Dutch lady nguyên kem hiệu Cô Gái Hà Lan 900g/hộp x 12hộp/thùng... (mã hs sữa bột dutch l/ hs code sữa bột dutc)
- Mã HS 04022990: Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 4 hộp thiếc hiệu Vinamilk 900g/hộp x 12 hộp/thùng... (mã hs sữa bột dielac/ hs code sữa bột diel)
- Mã HS 04029900: Kem xịt Tatua 400g Tatua whipped cream 400Gr... (mã hs kem xịt tatua 4/ hs code kem xịt tatu)
- Mã HS 04029900: Kem sữa có pha thêm đường- Tatua Whipped cream 12x250... (mã hs kem sữa có pha/ hs code kem sữa có p)
- Mã HS 04029900: KEM ĐẶC CÓ ĐƯỜNG SWEETENED CREAMER HIỆU SUNNY (1KG/LON, 1 THÙNG 24 LON). HÀNG MỚI 100%. HSD: 02/2021... (mã hs kem đặc có đườn/ hs code kem đặc có đ)
- Mã HS 04029900: Kem tươi Président- Crème Fraiche (Fresh Cream) 200gr, hiệu Président, NSX: L. N. U. F BAYEUX, HSD: 04/02/20... (mã hs kem tươi présid/ hs code kem tươi pré)
- Mã HS 04029900: Creamer đặc có đường Vinafas (24pcs *1Kg/CTN)- Vinafas- Sweetened Creamer (có hàm lượng chất đạm min 2. 0% tính theo trọng lượng). NSX: 09/12/2019. HSD: 09/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs creamer đặc có/ hs code creamer đặc)
- Mã HS 04029900: Sữa tươi tiệt trùng ít đường LIF KUN hộp 200ml (thùng 24 hộp) hàm lượng chất béo 3. 6%. Nsx: Pactum Dairy Group- Mới 100%. Ngày sx: 30/09/2019 và 01/10/2019. Hsd: 30/07/2020 và 01/08/2020... (mã hs sữa tươi tiệt t/ hs code sữa tươi tiệ)
- Mã HS 04029900: Sốt BBQ... (mã hs sốt bbq/ hs code sốt bbq)
- Mã HS 04029900: BẠC XỈU ĐÁ... (mã hs bạc xỉu đá/ hs code bạc xỉu đá)
- Mã HS 04029900: Sốt mayonaise... (mã hs sốt mayonaise/ hs code sốt mayonais)
- Mã HS 04029900: Sốt đường caramel... (mã hs sốt đường caram/ hs code sốt đường ca)
- Mã HS 04029900: Sốt đường vanilla... (mã hs sốt đường vanil/ hs code sốt đường va)
- Mã HS 04029900: Sữa Condensed Milk... (mã hs sữa condensed m/ hs code sữa condense)
- Mã HS 04029900: Sốt đường hazelnut... (mã hs sốt đường hazel/ hs code sốt đường ha)
- Mã HS 04029900: Sốt chocolate bán kèm vừa... (mã hs sốt chocolate b/ hs code sốt chocolat)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc có đường Global 1x24... (mã hs sữa đặc có đườn/ hs code sữa đặc có đ)
- Mã HS 04029900: Sốt caramel phần nhỏ bán kèm... (mã hs sốt caramel phầ/ hs code sốt caramel)
- Mã HS 04029900: Sốt đường Strawberry bán kèm... (mã hs sốt đường straw/ hs code sốt đường st)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc chế pha cafe BRO 390g x 48... (mã hs sữa đặc chế pha/ hs code sữa đặc chế)
- Mã HS 04029900: Sữa dừa COCONUT Milk hộp 340ml/1 hộp... (mã hs sữa dừa coconut/ hs code sữa dừa coco)
- Mã HS 04029900: Cream đặc có đường BROTHERS 390 Gr (390 Gr x 48 Can/Ctn)... (mã hs cream đặc có đư/ hs code cream đặc có)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc Ông thọ Đỏ hiệu Vinamilk có đường 380g/hộp x 48hộp/thùng... (mã hs sữa đặc ông thọ/ hs code sữa đặc ông)
- Mã HS 04029900: Sữa đặc Ngôi sao Phương Nam "Vinamilk" (1. 284Kg x 12). Hàng mới 100%... (mã hs sữa đặc ngôi sa/ hs code sữa đặc ngôi)
- Mã HS 04029900: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE : Sữa đặc (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 04029900: Sữa tươi đóng bì đã pha thêm đường và hương liệu, 48 gói/thùng, hàng mới 100%... (mã hs sữa tươi đóng b/ hs code sữa tươi đón)
- Mã HS 04029900: TH True milk (Sữa tươi tiệt trùng TH có đường 180ml/BX), UNK hộp, Hàng mới 100%... (mã hs th true milk s/ hs code th true milk)
- Mã HS 04029900: Sữa kem đặc dinh dưỡng Dutch Lady (có đường, dạng túi, 560gr/túi, 24 túi/thùng)... (mã hs sữa kem đặc din/ hs code sữa kem đặc)
- Mã HS 04029900: Tinh sữa_Kularome Mauri- 7124_1kg(hàng đóng đồng nhất 1kg/1 gói; 10 gói/thùng)-... (mã hs tinh sữakularo/ hs code tinh sữakul)
- Mã HS 04029900: Sữa kem đặc cao cấp Dutch Lady Excellence(có đường, dạng gói, 40gr/gói, 120gói/Thùng)... (mã hs sữa kem đặc cao/ hs code sữa kem đặc)
Trích: dữ liệu nhập khẩu tháng 12