Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0307 - Mã HS 03071110: Hầu biển sống, loại thượng hạng số 1, (Crassostrea Gigas, ) Hàu dùng làm thực phẩm- size: 11-25. 4 cm.... (mã hs hầu biển sống/ hs code hầu biển sốn)
- Mã HS 03071110: Hàu biển sống, loại thượng hạng số 1, (Crassostrea Gigas, ) Hàu dùng làm thực phẩm- size: 11-25. 4 cm.... (mã hs hàu biển sống/ hs code hàu biển sốn)
- Mã HS 03071110: Hầu cửa sông (tên khoa học: Crasostrea rivularis). Kích cỡ: 1-10cm/con. Dùng làm giống nuôi thương phẩm, xuất xứ: Trung Quốc.... (mã hs hầu cửa sông t/ hs code hầu cửa sông)
- Mã HS 03071110: Hàu biển (Thái Bình Dương) sống, tên khoa học: Crassostrea gigas, 5- 13cm/ con, nhà sx: Union Bay Seafood Ltd (Dùng làm thực phẩm)... (mã hs hàu biển thái/ hs code hàu biển th)
- Mã HS 03071110: Hầu cửa sông sống (tên khoa học: Crasostrea rivularis). Kích cỡ: 1-10cm/con. Dùng làm giống nuôi thương phẩm, xuất xứ: Trung Quốc.... (mã hs hầu cửa sông số/ hs code hầu cửa sông)
- Mã HS 03071110: Hầu biển (Thái Bình Dương) sống- tên khoa học: (Live Pacific oysters, Crassostrea gigas Thunberg, 1793), size 5-11cm/Con, sản phẩm thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác, mới 100%... (mã hs hầu biển thái/ hs code hầu biển th)
- Mã HS 03071120: Hàu tươi ướp lạnh (còn vỏ) Oyster 48 N1, 7kg/thùng, hiệu Cadoret, NSX: Les Hiutres Cadoret... (mã hs hàu tươi ướp lạ/ hs code hàu tươi ướp)
- Mã HS 03071120: HÀU CÓ VỎ ƯỚP LẠNH- FRESH OYSTER WITH SHELL (KAKI). NHÀ SẢN XUẤT: FUKUSUI SHOJI LTD (37. 32KG/172PCS)... (mã hs hàu có vỏ ướp l/ hs code hàu có vỏ ướ)
- Mã HS 03071120: Ruột Hàu tươi, hàng đóng 1 kg/túi, 16 túi/ thùng... (mã hs ruột hàu tươi/ hs code ruột hàu tươ)
- Mã HS 03071120: Hàu bóc vỏ ướp lạnh (Tên khoa học Crassostrea gigas, hàng không thuộc danh mục Cites, hàng mới 100%)... (mã hs hàu bóc vỏ ướp/ hs code hàu bóc vỏ ư)
- Mã HS 03071200: Hàu đông lạnh- Reitou Kakimukimi Kunihiro Size L (For Cook) 850g/gói 10 gói/thùng; HSD: 03/2021... (mã hs hàu đông lạnh/ hs code hàu đông lạn)
- Mã HS 03072110: Điệp Yesso sống, (Mizuhopecten yessoensis-Patinopecten yessoensis), dùng làm thực phẩm, size 0. 01-2. 0 kg, Số lượng: 2016 con... (mã hs điệp yesso sống/ hs code điệp yesso s)
- Mã HS 03072110: Điệp Yesso (Patinopecten Yessoensis-Mizuhopecten Yessoensis), Nhà sx: JS KOREA, kích thước 6-8 con/kg, sống, dùng làm thực phẩm.... (mã hs điệp yesso pat/ hs code điệp yesso)
- Mã HS 03072120: Sò điệp ướp lạnh (Fresh Japanese Scallop) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs sò điệp ướp lạn/ hs code sò điệp ướp)
- Mã HS 03072200: CỒI ĐIỆP ĐÔNG LẠNH... (mã hs cồi điệp đông l/ hs code cồi điệp đôn)
- Mã HS 03072200: CỒI SÒ ĐIỆP US (SIZE10-20/LB) ĐÔNG LẠNH... (mã hs cồi sò điệp us/ hs code cồi sò điệp)
- Mã HS 03072200: CỒI SÒ ĐIÊP HOKKAIDO SASHIMI GRADE SZ M... (mã hs cồi sò điêp hok/ hs code cồi sò điêp)
- Mã HS 03072200: HOKKAIDO SÒ ĐIỆP L (21-25PCS) (1KG X 10)... (mã hs hokkaido sò điệ/ hs code hokkaido sò)
- Mã HS 03072200: Ốc gạo đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 9. 00 KGM/ctn)... (mã hs ốc gạo đông lạn/ hs code ốc gạo đông)
- Mã HS 03072200: Thịt ốc bươu đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 12. 00 KGM/ctn)... (mã hs thịt ốc bươu đô/ hs code thịt ốc bươu)
- Mã HS 03072200: Ốc len xào dừa đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 8. 16 KGM/ctn)... (mã hs ốc len xào dừa/ hs code ốc len xào d)
- Mã HS 03072200: Ốc bươu nguyên con đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 8. 00 KGM/ctn)... (mã hs ốc bươu nguyên/ hs code ốc bươu nguy)
- Mã HS 03072200: Thịt còi sò điệp đông lạnh; size: 40/60; qc: 6 Packs X 5 LBS (30 lbs/carton)... (mã hs thịt còi sò điệ/ hs code thịt còi sò)
- Mã HS 03073200: Vẹm xanh P. E. I hấp nhiệt đông lạnh (vị tự nhiên)- Ogarnic P. E. I Mussels (Whole cooked All Natural and Frozen), (36, 000 Bags36, 000 Lbs16, 344 kgs), 1 bag454 gram, hàng mới 100%... (mã hs vẹm xanh pei/ hs code vẹm xanh pe)
- Mã HS 03074221: Tôm tít nguyên con size 15/20- Thùng 20 kg... (mã hs tôm tít nguyên/ hs code tôm tít nguy)
- Mã HS 03074310: MỰC ỐNG ĐÔNG LẠNH... (mã hs mực ống đông lạ/ hs code mực ống đông)
- Mã HS 03074310: Mực nút đông lạnh... (mã hs mực nút đông lạ/ hs code mực nút đông)
- Mã HS 03074310: Mực nang đông lạnh... (mã hs mực nang đông l/ hs code mực nang đôn)
- Mã HS 03074310: Mực ống nguyên con đl... (mã hs mực ống nguyên/ hs code mực ống nguy)
- Mã HS 03074310: Mực Nang nguyên con đông lạnh... (mã hs mực nang nguyên/ hs code mực nang ngu)
- Mã HS 03074310: Mực Nang fillet bỏ đầu đông lạnh... (mã hs mực nang fillet/ hs code mực nang fil)
- Mã HS 03074310: Đầu mực ống đông lạnh (Size: 70/150)... (mã hs đầu mực ống đôn/ hs code đầu mực ống)
- Mã HS 03074310: MUC ONG DONG LANH, PACKING 2X10KG, SIZE 40/60... (mã hs muc ong dong la/ hs code muc ong dong)
- Mã HS 03074310: Mự13/15 CM/PC), hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.... (mã hs mự13/15 cm/pc/ hs code mự13/15 cm/p)
- Mã HS 03074310: Mực đông lạnh- Sea Frozen Loligo Squid (Loligo spp)- Size: 13 CM- UP, hàng mới 100%... (mã hs mực đông lạnh/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074310: Cá mực nang đông lạnh. Hàng không thuộc danh mục CITES(Tên khoa học Sepia Officinalis)... (mã hs cá mực nang đôn/ hs code cá mực nang)
- Mã HS 03074310: Mực đông lạnh size 10-15cm/pc(Frozen squid)- hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT... (mã hs mực đông lạnh s/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074310: SAM-16001 (5-10)#Mực đông lạnh (dòng hàng số 1 của TKNK: 101159789842/E31 ngày 03/12/2016)... (mã hs sam16001 510/ hs code sam16001 5)
- Mã HS 03074310: SAM-16001 (11-15)#Mực đông lạnh (dòng hàng số 2 của TKNK: 101159789842/E31 ngày 03/12/2016)... (mã hs sam16001 111/ hs code sam16001 1)
- Mã HS 03074310: Mực nang tươi đông lạnh NL nhập khẩu. Size: 20/50 (FROZEN CUTTLEFISH WHOLE). PACKING: 5KG X 4/CTN... (mã hs mực nang tươi đ/ hs code mực nang tươ)
- Mã HS 03074310: Mực phi lê đông lạnh (frozen squid fillet), size: mix, 10kg/ctn, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs mực phi lê đông/ hs code mực phi lê đ)
- Mã HS 03074310: Miệng mực đông lạnh (frozen squid mouth), size: 8-11G, 20kg/ctn, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs miệng mực đông/ hs code miệng mực đô)
- Mã HS 03074310: Mực ống ngyên con đông lạnh (Loligo sp), (size: 16-20 CM), hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.... (mã hs mực ống ngyên c/ hs code mực ống ngyê)
- Mã HS 03074310: Cá mực (mực nang) đông lạnh, tên khoa hoc: Sepiida. Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TTBNNPTNT... (mã hs cá mực mực nan/ hs code cá mực mực)
- Mã HS 03074310: Mực cắt hoa đông lạnh (frozen squid flower), size: 4-6cm ABC grade, 10kg/ctn, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs mực cắt hoa đôn/ hs code mực cắt hoa)
- Mã HS 03074310: Cá mực đông lạnh. Tên khoa học là: Teuthira Cephalopoda, hàng không thuộc danh mục thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017... (mã hs cá mực đông lạn/ hs code cá mực đông)
- Mã HS 03074310: Mực ống bỏ đầu bỏ nội tạng phi lê đông lạnh (Dosidicus Gigas), size 1-2kg. NSX: Matarani S. A. C. Hàng đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm... (mã hs mực ống bỏ đầu/ hs code mực ống bỏ đ)
- Mã HS 03074310: MỰC ĐÔNG LẠNH (FROZEN SQUID). SIZE: 200-500GE/PCS. ĐÓNG GÓI: 20KGS/BAO. HÀNG MỚI 100%. Hàng thuộc diện không chịu thuế GTGT theo điều 4 TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013... (mã hs mực đông lạnh/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074310: Mực đông lạnh... (mã hs mực đông lạnh/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074310: Đầu mực đông lạnh... (mã hs đầu mực đông lạ/ hs code đầu mực đông)
- Mã HS 03074310: MỰC CẮT TRÁI THÔNG... (mã hs mực cắt trái th/ hs code mực cắt trái)
- Mã HS 03074310: Sushi mực đông lạnh... (mã hs sushi mực đông/ hs code sushi mực đô)
- Mã HS 03074310: Mực nang cắt đông lạnh... (mã hs mực nang cắt đô/ hs code mực nang cắt)
- Mã HS 03074310: Đầu Mực Nang đông lạnh... (mã hs đầu mực nang đô/ hs code đầu mực nang)
- Mã HS 03074310: MỰC NÚT NCLS ĐÔNG LẠNH... (mã hs mực nút ncls đô/ hs code mực nút ncls)
- Mã HS 03074310: Mực nang nút đông lạnh... (mã hs mực nang nút đô/ hs code mực nang nút)
- Mã HS 03074310: Sushi đầu mực đông lạnh... (mã hs sushi đầu mực đ/ hs code sushi đầu mự)
- Mã HS 03074310: Mực Nang Sushi đông lạnh... (mã hs mực nang sushi/ hs code mực nang sus)
- Mã HS 03074310: Hỗn hợp hải sản đông lạnh... (mã hs hỗn hợp hải sản/ hs code hỗn hợp hải)
- Mã HS 03074310: Mực nang cắt răng lược đông lạnh... (mã hs mực nang cắt ră/ hs code mực nang cắt)
- Mã HS 03074310: MỰC ỐNG CẮT KHOANH TRỤNG ĐÔNG LẠNH... (mã hs mực ống cắt kho/ hs code mực ống cắt)
- Mã HS 03074310: Mực nang cắt sợi đông lạnh. NW: 12Kg/Ctns... (mã hs mực nang cắt sợ/ hs code mực nang cắt)
- Mã HS 03074310: MUC NANG DONG LANH (IQF, 1KG NET/PE X 10/CTN)... (mã hs muc nang dong l/ hs code muc nang don)
- Mã HS 03074310: Mực Nguyên con đông lạnh (FROZEN SQUID WHOLE)... (mã hs mực nguyên con/ hs code mực nguyên c)
- Mã HS 03074310: Mực Ống Còn Da Cắt Khoanh. Size(cm/pc): 0. 5-4. 0... (mã hs mực ống còn da/ hs code mực ống còn)
- Mã HS 03074310: Mực Ống Lột Da Cắt Khoanh. Size(cm/pc): 0. 5-4. 0... (mã hs mực ống lột da/ hs code mực ống lột)
- Mã HS 03074310: Mực Nang (Cuttlefish) làm sạch đông khay nguyên con... (mã hs mực nang cuttl/ hs code mực nang cu)
- Mã HS 03074310: Mực đông lạnh, 2 kg net/block x 6/ ctn. (Size 100/250)... (mã hs mực đông lạnh/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074310: MỰC ỐNG TUBE ĐÔNG LẠNH(Loligo), SIZE: 100G, CODE: DL297... (mã hs mực ống tube đô/ hs code mực ống tube)
- Mã HS 03074310: Mực chế biến làm sạch đông lạnh-Packing: 200gr/BL x 12/CTN... (mã hs mực chế biến là/ hs code mực chế biến)
- Mã HS 03074310: Mực nang cắt trái thông đông lạnh size 61-80. NW: 10Kg/Ctns... (mã hs mực nang cắt tr/ hs code mực nang cắt)
- Mã HS 03074310: Mực chế biến đông lạnh(boneless, ink sac remove)-Packing: BULK 10KG/CTN... (mã hs mực chế biến đô/ hs code mực chế biến)
- Mã HS 03074310: Mực Ống làm sạch đông lạnh (Xuất theo TKHQ: 102298291211 ngày 27/10/2018)... (mã hs mực ống làm sạc/ hs code mực ống làm)
- Mã HS 03074310: Mực xà nc đông lạnh, size: 10/15, đóng gói: 10kg/thùng, số lượng: 2800 thùng... (mã hs mực xà nc đông/ hs code mực xà nc đô)
- Mã HS 03074310: Mực Nang chế biến đông lạnh (Xuất theo tờ TKHQ số: 101771378920 ngày 19/12/2017)... (mã hs mực nang chế bi/ hs code mực nang chế)
- Mã HS 03074310: Đầu mực ống làm sạch, sushi ăn liền đông lạnh cỡ 8g. 20 miếng/khay/PA x 40/carton (6. 4. 0kg/kiện)... (mã hs đầu mực ống làm/ hs code đầu mực ống)
- Mã HS 03074310: DAUMUCDL: Đầu Mực đông lạnh, 1KG/BAGX10/CTN (Hàng xuất trả theoTKHQNK: 102996430354/A31/Ngày 19/11/2019. )... (mã hs daumucdl đầu m/ hs code daumucdl đầ)
- Mã HS 03074310: Mực nang tươi nguyên con làm sạch đông lạnh. Size: 60/80. PACKING: 750GRS/BAG x 10 BAG/CTN, 75% NW, 25% GLAZE... (mã hs mực nang tươi n/ hs code mực nang tươ)
- Mã HS 03074310: Mực ống cắt miếng sushi ăn liền đông lạnh cỡ 6g (FROZEN SQUID SUSHI HALF-CUT). Quy cách: 6kg/kiện. Hàng thực phẩm (tên khoa học: loligo chinensis)... (mã hs mực ống cắt miế/ hs code mực ống cắt)
- Mã HS 03074310: Đầu mực ống sushi ăn liền làm sạch đông lạnh cỡ 6g (FROZEN SQUID SUSHI TENTACLE). Quy cách: 6kg/kiện. Hàng thực phẩm (tên khoa học: loligo chinensis)... (mã hs đầu mực ống sus/ hs code đầu mực ống)
- Mã HS 03074310: Mực ống căt miếng Fillet sushi ăn liền làm sạch đông lạnh cỡ 6g (FROZEN SQUID SUSHI FILLET). Quy cách: 6kg/kiện. Hàng thực phẩm (tên khoa học: loligo chinensis)... (mã hs mực ống căt miế/ hs code mực ống căt)
- Mã HS 03074390: Mực ống nguyên con đông lạnh... (mã hs mực ống nguyên/ hs code mực ống nguy)
- Mã HS 03074390: Mực ống đóng gói kín khí. Hàng mới 100%.... (mã hs mực ống đóng gó/ hs code mực ống đóng)
- Mã HS 03074390: Mực cắt khoanh đông lạnh (TKNK 101957021242)... (mã hs mực cắt khoanh/ hs code mực cắt khoa)
- Mã HS 03074390: Mực ống fillet đông lạnh (Thysanoteuthis rhombus)... (mã hs mực ống fillet/ hs code mực ống fill)
- Mã HS 03074390: Mực lá đông lạnh- Frozen Soft Bone Cuttlefish Size: 700G UP/ PCS, hàng mới 100%... (mã hs mực lá đông lạn/ hs code mực lá đông)
- Mã HS 03074390: Cá mực nang đông lạnh (Sepiida). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs cá mực nang đôn/ hs code cá mực nang)
- Mã HS 03074390: Mực nang đông lạnh nguyên con (size 1/3 kg up)sepia pharaonis- không thuộc danh mục CITES; nhà sản xuất: M/s safa enterprises... (mã hs mực nang đông l/ hs code mực nang đôn)
- Mã HS 03074390: Mực ống đông lạnh nguyên con (Illex argentinus), size 200-300g. NSX: Moradina S. L. Hàng đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm... (mã hs mực ống đông lạ/ hs code mực ống đông)
- Mã HS 03074390: Mực mai đông lạnh nguyên con (Sepia pharaonis), size 1-2kg+. NSX: Frontline Exports Pvt Ltd. Hàng đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm... (mã hs mực mai đông lạ/ hs code mực mai đông)
- Mã HS 03074390: Mực phi lê đông lạnh (FROZEN GIANT SQUID FILLET SKIN OFF). Ten khoa hoc: DOSIDICUS GIGAS. Hàng chưa qua hun khói, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs mực phi lê đông/ hs code mực phi lê đ)
- Mã HS 03074390: MỰC ĐÔNG LẠNH... (mã hs mực đông lạnh/ hs code mực đông lạn)
- Mã HS 03074390: Mực cắt Kirimi đông lạnh... (mã hs mực cắt kirimi/ hs code mực cắt kiri)
- Mã HS 03074390: Mực ghim đông (10kgs/ctns)... (mã hs mực ghim đông/ hs code mực ghim đôn)
- Mã HS 03074390: VN (800g/bag x 16 bags/ctn)... (mã hs vn 800g/bag x/ hs code vn 800g/bag)
- Mã HS 03074390: MỰC ĐEN NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs mực đen nguyên/ hs code mực đen nguy)
- Mã HS 03074390: Mực ẩm đóng trong thùng10 kg/thùng... (mã hs mực ẩm đóng tro/ hs code mực ẩm đóng)
- Mã HS 03074390: Đầu mực ống đông lạnh (30Lbs/thùng)... (mã hs đầu mực ống đôn/ hs code đầu mực ống)
- Mã HS 03074390: MỰC NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (FROZEN SQUID). 10KG/CTN.... (mã hs mực nguyên con/ hs code mực nguyên c)
- Mã HS 03074390: Đầu mực đông lạnh (FROZEN RAW CUTTLEFISH HEAD) 10kg/ctn... (mã hs đầu mực đông lạ/ hs code đầu mực đông)
- Mã HS 03074390: Mực cắt trái thông đông lạnh (200g/bag x 10/ctn x 2/bundle)... (mã hs mực cắt trái th/ hs code mực cắt trái)
- Mã HS 03074390: Mực fillet cuộn đông lạnh size: 21/30, Packing: 1KG/BAG x 10/CTN... (mã hs mực fillet cuộn/ hs code mực fillet c)
- Mã HS 03074390: Mực làm sạch đông lạnh (FROZEN RAW WHOLE CLEANED CUTTLEFISH) 10kg/ thùng... (mã hs mực làm sạch đô/ hs code mực làm sạch)
- Mã HS 03074390: Mực nang nguyên con làm sạch đông lạnh. Bao gói: 1kg/ túi x 10 túi/ thùng. Size (pcs/kg): 41/60... (mã hs mực nang nguyên/ hs code mực nang ngu)
- Mã HS 03074390: MỰC NÚT NGUYÊN CON LÀM SẠCH ĐÔNG RỜI, SIZE: 40/60, PACKING: 2kg/bag x 6/Ctn, 70%N. w+ 30%Glz. , 8. 4/12kgs... (mã hs mực nút nguyên/ hs code mực nút nguy)
- Mã HS 03074921: Mực khô... (mã hs mực khô/ hs code mực khô)
- Mã HS 03074921: Mực Khô G5... (mã hs mực khô g5/ hs code mực khô g5)
- Mã HS 03074921: Mực Khô G4... (mã hs mực khô g4/ hs code mực khô g4)
- Mã HS 03074921: Mực ống khô... (mã hs mực ống khô/ hs code mực ống khô)
- Mã HS 03074921: Mực Khô AA6... (mã hs mực khô aa6/ hs code mực khô aa6)
- Mã HS 03074921: Mực Khô AA5... (mã hs mực khô aa5/ hs code mực khô aa5)
- Mã HS 03074921: Đầu mực khô... (mã hs đầu mực khô/ hs code đầu mực khô)
- Mã HS 03074921: Mực khô lột da... (mã hs mực khô lột da/ hs code mực khô lột)
- Mã HS 03074921: Mực khô lột da AA size S... (mã hs mực khô lột da/ hs code mực khô lột)
- Mã HS 03074921: MỰC KHÔ (DRIED SQUID AA6)... (mã hs mực khô dried/ hs code mực khô dri)
- Mã HS 03074921: Mực khô lột da: Loại AAA Size S... (mã hs mực khô lột da/ hs code mực khô lột)
- Mã HS 03074921: Mực xà khô loại 2, hàng mới 100%... (mã hs mực xà khô loại/ hs code mực xà khô l)
- Mã HS 03074921: MỰC KHÔ PP (DRIED CUTTLEFISH 15-20)... (mã hs mực khô pp dri/ hs code mực khô pp)
- Mã HS 03074921: MỰC KHÔ (43 CARTON) (PACKING: 14KGS/CARTON)... (mã hs mực khô 43 car/ hs code mực khô 43)
- Mã HS 03074921: MỰC KHÔ (101 CARTON) (PACKING: 10KGS/CARTON)... (mã hs mực khô 101 ca/ hs code mực khô 101)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại M: DRIED SQUID M, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại m/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại S: DRIED SQUID S, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại s/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại SS: DRIED SQUID SS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại ss/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại SA: DRIED SQUID SA, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại sa/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại AS: DRIED SQUID AS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại as/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Khô mực loại DS: DRIED SQUID DS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại ds/ hs code khô mực loại)
- Mã HS 03074921: Đầu khô mực loại H: DRIED SQUID HEAD H, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs đầu khô mực loạ/ hs code đầu khô mực)
- Mã HS 03074921: Mực khô da đen chưa chế biến, kích thước 12-15cm/con, 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs mực khô da đen/ hs code mực khô da đ)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC... (mã hs khô mực/ hs code khô mực)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC XÉ, KÈM TỜ TRÌNH, TK XUẤT 310398766420/CPNHANHHCM/01. NOV. 2019... (mã hs khô mực xé kèm/ hs code khô mực xé)
- Mã HS 03074929: MỰC KHÔ, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 35/TTR-ĐTTHCPN/06. JAN. 2020, TK XUẤT 310417450010/CPNHANHHCM/19. DEC. 2019... (mã hs mực khô hàng x/ hs code mực khô hàn)
- Mã HS 03074929: TÔM KHÔ, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 35/TTR-ĐTTHCPN/06. JAN. 2020, TK XUẤT 310417450010/CPNHANHHCM/19. DEC. 2019... (mã hs tôm khô hàng x/ hs code tôm khô hàn)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC XÉ, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 25/TTR-ĐTTHCPN//03. JAN. 2020, TK XUẤT 310397774740/CPNHANHHCM/29. OCT. 2019... (mã hs khô mực xé hàn/ hs code khô mực xé)
- Mã HS 03074929: MỰC KHÔ... (mã hs mực khô/ hs code mực khô)
- Mã HS 03074929: MỰC TẨM... (mã hs mực tẩm/ hs code mực tẩm)
- Mã HS 03074929: MỰC RIM... (mã hs mực rim/ hs code mực rim)
- Mã HS 03074929: GHẸ RIM... (mã hs ghẹ rim/ hs code ghẹ rim)
- Mã HS 03074929: MỰC XÉ SỢI... (mã hs mực xé sợi/ hs code mực xé sợi)
- Mã HS 03074929: MỰC RIM ME... (mã hs mực rim me/ hs code mực rim me)
- Mã HS 03074929: MỰC XÉ TẨM... (mã hs mực xé tẩm/ hs code mực xé tẩm)
- Mã HS 03074929: MỰC XÉ HẤP... (mã hs mực xé hấp/ hs code mực xé hấp)
- Mã HS 03074929: Mực ống khô... (mã hs mực ống khô/ hs code mực ống khô)
- Mã HS 03074929: SCL M&M 50g... (mã hs scl m&m 50g/ hs code scl m&m 50g)
- Mã HS 03074929: MỰC CHÁY TỎI... (mã hs mực cháy tỏi/ hs code mực cháy tỏi)
- Mã HS 03074929: MỰC TẨM MIẾNG... (mã hs mực tẩm miếng/ hs code mực tẩm miến)
- Mã HS 03074929: MỰC TẨM GIA VỊ... (mã hs mực tẩm gia vị/ hs code mực tẩm gia)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC XÉ SỢI... (mã hs khô mực xé sợi/ hs code khô mực xé s)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC XÉ TẨM... (mã hs khô mực xé tẩm/ hs code khô mực xé t)
- Mã HS 03074929: Mực khô lột da... (mã hs mực khô lột da/ hs code mực khô lột)
- Mã HS 03074929: Ghẹ sữa ram 220g... (mã hs ghẹ sữa ram 220/ hs code ghẹ sữa ram)
- Mã HS 03074929: MỰC NƯỚNG ĂN LIỀN... (mã hs mực nướng ăn li/ hs code mực nướng ăn)
- Mã HS 03074929: SCL M&M 100g các vị... (mã hs scl m&m 100g cá/ hs code scl m&m 100g)
- Mã HS 03074929: Mực khô (10kgs/ctns)... (mã hs mực khô 10kgs// hs code mực khô 10k)
- Mã HS 03074929: Mực cán ăn liền 200g... (mã hs mực cán ăn liền/ hs code mực cán ăn l)
- Mã HS 03074929: SCL sinh vật biển 85g... (mã hs scl sinh vật bi/ hs code scl sinh vật)
- Mã HS 03074929: Ghẹ sữa Lam Ngọc 250g... (mã hs ghẹ sữa lam ngọ/ hs code ghẹ sữa lam)
- Mã HS 03074929: MỰC TẨM MIẾNG VỚI TƯƠNG ỚT... (mã hs mực tẩm miếng v/ hs code mực tẩm miến)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC (N. W: 10KGS/ THÙNG)... (mã hs khô mực nw 1/ hs code khô mực nw)
- Mã HS 03074929: Đầu tép khô 25 thùng x30kg/thùng... (mã hs đầu tép khô 25/ hs code đầu tép khô)
- Mã HS 03074929: Mực chuối xô 30 thùng x 30kg/thùng... (mã hs mực chuối xô 30/ hs code mực chuối xô)
- Mã HS 03074929: Mực cóc khô xô 120 thùng x10kg/thùng... (mã hs mực cóc khô xô/ hs code mực cóc khô)
- Mã HS 03074929: Mực chế biến cắt khoanh đông lạnh-PACKING: 1KG/BAG X 10/CARTON... (mã hs mực chế biến cắ/ hs code mực chế biến)
- Mã HS 03074929: Mực khô xô. Quy cách đóng gói: 10kg/thùng. 2, 600 thùng/container 40'RH... (mã hs mực khô xô quy/ hs code mực khô xô)
- Mã HS 03074929: Mực khô chưa chế biến loại 12-15 cm/con, 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs mực khô chưa ch/ hs code mực khô chưa)
- Mã HS 03074929: KHÔ MỰC-DRIED SQUID, HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 50BAGS * 150G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khô mựcdried s/ hs code khô mựcdrie)
- Mã HS 03074930: Mực ống khô... (mã hs mực ống khô/ hs code mực ống khô)
- Mã HS 03074930: Mực ống khô lột da, loại AA... (mã hs mực ống khô lột/ hs code mực ống khô)
- Mã HS 03074930: Mực lá 1 nắng size 2 con/kg- Thùng 20kg... (mã hs mực lá 1 nắng s/ hs code mực lá 1 nắn)
- Mã HS 03075120: Bạch tuộc cắt khúc ướp đá (Mada cắt- Octopus spp). DL 312... (mã hs bạch tuộc cắt k/ hs code bạch tuộc cắ)
- Mã HS 03075120: Bạch tuộc baby nguyên con đông lạnh, size: 40/60, số lượng: 196 thùng... (mã hs bạch tuộc baby/ hs code bạch tuộc ba)
- Mã HS 03075120: Bạch tuộc (mada) cắt ướp lạnh (FRESH POULP SQUID CUT)- Latine name: Octopus spp PACKING: 4 KGS N. W/BOX, HS KOREA CODE: 030751-1000-Mã cơ sở sx: TS 805... (mã hs bạch tuộc mada/ hs code bạch tuộc m)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc đông lạnh... (mã hs bạch tuộc đông/ hs code bạch tuộc đô)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc nguyên con đông lạnh... (mã hs bạch tuộc nguyê/ hs code bạch tuộc ng)
- Mã HS 03075200: Chân bạch tuộc đông lạnh- Frozen Octopus Raw (Legs) (1 gói 1. 0 Kg). NSX: 01/07/2019 HSD: 01/07/2021... (mã hs chân bạch tuộc/ hs code chân bạch tu)
- Mã HS 03075200: Mada đông lạnh... (mã hs mada đông lạnh/ hs code mada đông lạ)
- Mã HS 03075200: MAZA ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza đông lạnh/ hs code maza đông lạ)
- Mã HS 03075200: MADA CẮT ĐÔNG LẠNH... (mã hs mada cắt đông l/ hs code mada cắt đôn)
- Mã HS 03075200: Maza cắt đông lạnh... (mã hs maza cắt đông l/ hs code maza cắt đôn)
- Mã HS 03075200: MAZA CAT DONG LANH... (mã hs maza cat dong l/ hs code maza cat don)
- Mã HS 03075200: BACH TUOC DONG LANH... (mã hs bach tuoc dong/ hs code bach tuoc do)
- Mã HS 03075200: MAZA CẮT IQF ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza cắt iqf đô/ hs code maza cắt iqf)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC XẺ ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc xẻ đô/ hs code bạch tuộc xẻ)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC NC ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc nc đô/ hs code bạch tuộc nc)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC CẮT ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cắt đ/ hs code bạch tuộc cắ)
- Mã HS 03075200: BACH TUOC CAT DONG LANH... (mã hs bach tuoc cat d/ hs code bach tuoc ca)
- Mã HS 03075200: MAZA CẮT BLOCK ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza cắt block/ hs code maza cắt blo)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC NCLS ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc ncls/ hs code bạch tuộc nc)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC CẮT IQF ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cắt i/ hs code bạch tuộc cắ)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC RÂU DÀI ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc râu d/ hs code bạch tuộc râ)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC CƯA HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cưa h/ hs code bạch tuộc cư)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc cắt chần đông lạnh 6-7g... (mã hs bạch tuộc cắt c/ hs code bạch tuộc cắ)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc 2 Râu cắt chần đông lạnh... (mã hs bạch tuộc 2 râu/ hs code bạch tuộc 2)
- Mã HS 03075200: Bạch Tuộc hai da nguyên con đông lạnh... (mã hs bạch tuộc hai d/ hs code bạch tuộc ha)
- Mã HS 03075200: BẠCH TUỘC LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH (9 KGS/THÙNG)... (mã hs bạch tuộc làm s/ hs code bạch tuộc là)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc 2da nguyên con làm sạch đông lạnh... (mã hs bạch tuộc 2da n/ hs code bạch tuộc 2d)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc chế biến cắt đông lạnh-Packing: 2kg/BL x 6BL/CTN... (mã hs bạch tuộc chế b/ hs code bạch tuộc ch)
- Mã HS 03075200: ST/BTLS02: Bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh, (Size 20/40)... (mã hs st/btls02 bạch/ hs code st/btls02 b)
- Mã HS 03075200: Bạch tuộc tua dài chế biến cắt đông lạnh-Packing: Bulk iqf 10kgs/Ctn... (mã hs bạch tuộc tua d/ hs code bạch tuộc tu)
- Mã HS 03075200: FROZEN CUT BABY OCTOPUS (1. 5-2. 0CM) (BẠCH TUỘC CẮT ĐÔNG LẠNH 1. 5-2. 0CM)... (mã hs frozen cut baby/ hs code frozen cut b)
- Mã HS 03075200: Bạch Tuột đông lạnh (Frozen Baby Octopus) Packing: 200grs/block x 12/ctn x 2/bundle... (mã hs bạch tuột đông/ hs code bạch tuột đô)
- Mã HS 03075200: FROZEN BABY OCTOPUS WHOLE CLEAN OPEN CUT IQF (SIZE 26-40) (BẠCH TUỘC NGUYÊN CON LÀM SẠCH SẺ BANH ĐÔNG LẠNH (SIZE 26-40)... (mã hs frozen baby oct/ hs code frozen baby)
- Mã HS 03075920: Bạch tuộc cắt nhỏ đông lạnh, 2 kg/túi, 7 túi/thùng, 14kg/thùng (N. W). Hàng mới 100%... (mã hs bạch tuộc cắt n/ hs code bạch tuộc cắ)
- Mã HS 03076010: Cà na (Canarium)- Code: 79-004-NL... (mã hs cà na canarium/ hs code cà na canar)
- Mã HS 03076010: Ốc bươu (Pila conica)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc bươu pila c/ hs code ốc bươu pil)
- Mã HS 03076010: Hến sống (Corbiculidae). Code: SG/001NL... (mã hs hến sống corbi/ hs code hến sống co)
- Mã HS 03076010: Nghêu (Meretrix lyrata)- Code: 79-004-NL... (mã hs nghêu meretrix/ hs code nghêu meret)
- Mã HS 03076010: Ốc móng tay (Solenidae)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc móng tay so/ hs code ốc móng tay)
- Mã HS 03076010: Ốc gạo (Assiminea lutea)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc gạo assimin/ hs code ốc gạo assi)
- Mã HS 03076010: Ốc dừa (Cybiola nobilis)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc dừa cybiola/ hs code ốc dừa cybi)
- Mã HS 03076010: Ốc bông (Natica tigrina)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc bông natica/ hs code ốc bông nat)
- Mã HS 03076010: Ốc bươu sống (Pila conica). Code: SG/001NL... (mã hs ốc bươu sống p/ hs code ốc bươu sống)
- Mã HS 03076010: Sò huyết (Anadara granosa)- Code: 79-004-NL... (mã hs sò huyết anada/ hs code sò huyết an)
- Mã HS 03076010: Ốc mỡ (Littorina littorea)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc mỡ littorin/ hs code ốc mỡ litto)
- Mã HS 03076010: Ốc len (Cerithidea obtusa)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc len cerithi/ hs code ốc len ceri)
- Mã HS 03076010: Ốc gạo sống (Natica tigrina). Code: SG/001NL... (mã hs ốc gạo sống na/ hs code ốc gạo sống)
- Mã HS 03076010: Ốc kèn sống (Hemifusus tuba). Code: SG/001NL... (mã hs ốc kèn sống he/ hs code ốc kèn sống)
- Mã HS 03076010: Sò lông (Anadara subcrenata)- Code: 79-004-NL... (mã hs sò lông anadar/ hs code sò lông ana)
- Mã HS 03076010: Sò dương (Anadara antiquata)- Code: 79-004-NL... (mã hs sò dương anada/ hs code sò dương an)
- Mã HS 03076010: Ốc tỏi (Oxychilus alliarius)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc tỏi oxychil/ hs code ốc tỏi oxyc)
- Mã HS 03076010: Ốc hương (Babylonia areolata)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc hương babyl/ hs code ốc hương ba)
- Mã HS 03076010: Sò điệp (Mimachlamys nobilis)- Code: 79-004-NL... (mã hs sò điệp mimach/ hs code sò điệp mim)
- Mã HS 03076010: Ốc mỡ sống (Littorina littorea). Code: SG/001NL... (mã hs ốc mỡ sống lit/ hs code ốc mỡ sống)
- Mã HS 03076010: Ốc hương sống (Babylonia areolata). Code: SG/001NL... (mã hs ốc hương sống/ hs code ốc hương sốn)
- Mã HS 03076010: Cá bống tượng sống (Size S) (Oxyeleotris marmorata). Code: SG/001NL.... (mã hs cá bống tượng s/ hs code cá bống tượn)
- Mã HS 03076020: Thịt ốc đông lạnh (Ốc xà cừ, Tên khoa học: Turbinidae, Hàng không thuộc danh mục Cites, không chịu thuế GTGT)... (mã hs thịt ốc đông lạ/ hs code thịt ốc đông)
- Mã HS 03076020: Thịt ốc đỏ đông lạnh (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017, tên khoa học: Melongena patula)... (mã hs thịt ốc đỏ đông/ hs code thịt ốc đỏ đ)
- Mã HS 03076020: Thịt hến đông lạnh, (11. 35Kg/thùng).... (mã hs thịt hến đông l/ hs code thịt hến đôn)
- Mã HS 03076020: Ốc hương đông lạnh (1Lb x 28Bags) 12. 7kg/thùng... (mã hs ốc hương đông l/ hs code ốc hương đôn)
- Mã HS 03076020: Ốc bươu tươi-Medium-sized edible snail, hàng mới 100%... (mã hs ốc bươu tươime/ hs code ốc bươu tươi)
- Mã HS 03076020: Thịt ốc bươu đông lạnh (400gr/bag, 25bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 120ctns)... (mã hs thịt ốc bươu đô/ hs code thịt ốc bươu)
- Mã HS 03077110: Sò Huyết (Tegillarca Granosa), size: 15-100g, hàng dùng làm thực phẩm... (mã hs sò huyết tegil/ hs code sò huyết te)
- Mã HS 03077110: Nghêu (ngao) dầu sống (Meretrix meretrix) dùng làm thực phẩm, size 0. 2-1. 0 kg/con... (mã hs nghêu ngao dầ/ hs code nghêu ngao)
- Mã HS 03077110: Ngao bốn cạnh (Vọp) sống (Mactra Quadrangularis) dùng làm thực phẩm, size 0. 1-2. 0 kg/con... (mã hs ngao bốn cạnh/ hs code ngao bốn cạn)
- Mã HS 03077110: Sò huyết sống (trên 1g/con) (tên khoa học: Tegillarca Granosa). NSX: CV. SARANA MAJU BERSAMA... (mã hs sò huyết sống/ hs code sò huyết sốn)
- Mã HS 03077110: Ốc vòi voi (Panopea Globosa), nhà sản xuất: Atenea En El Mar S De R. L. DE. C. V, kích thước 1-3kg/con, sống, dùng làm thực phẩm.... (mã hs ốc vòi voi pan/ hs code ốc vòi voi)
- Mã HS 03077110: Nghêu sống (Meretrix lyrata)- code TS 854... (mã hs nghêu sống mer/ hs code nghêu sống)
- Mã HS 03077110: Sò lông sống (Anadara subcrenata). Code: SG/001NL... (mã hs sò lông sống a/ hs code sò lông sống)
- Mã HS 03077110: Sò dương sống (Anadara antiquata). Code: SG/001NL... (mã hs sò dương sống/ hs code sò dương sốn)
- Mã HS 03077110: Nghêu sống(Meretrix lyrata) (40 con-45 con/kg) (CSX: SG/003NL- MA LO HANG: 01/MP/TH)... (mã hs nghêu sốngmere/ hs code nghêu sốngm)
- Mã HS 03077110: Trai tai nghé (SQUAMOSA CLAMS/ TRIDACNA SQUAMOSA)(Lenght: 03 cm up), hàng nhập khẩu từ tờ khai nhập số 102750476734 ngày 11/07/2019 loại hình A11-Làm cảnh... (mã hs trai tai nghé/ hs code trai tai ngh)
- Mã HS 03077110: Trai tai tượng vàng (COREA CLAMS/ TRIDACNA CROCEA)(Lenght: 03 cm up), hàng nhập khẩu từ tờ khai nhập số 102750476734 ngày 11/07/2019 loại hình A11-Làm cảnh... (mã hs trai tai tượng/ hs code trai tai tượ)
- Mã HS 03077120: Sò huyết ướp lạnh (Fresh Bloody Clam) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs sò huyết ướp lạ/ hs code sò huyết ướp)
- Mã HS 03077120: Sò lửa ướp lạnh (Fresh Sakhalin Surf Clam) mã cssx: , VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs sò lửa ướp lạnh/ hs code sò lửa ướp l)
- Mã HS 03077120: Nghêu tươi... (mã hs nghêu tươi/ hs code nghêu tươi)
- Mã HS 03077200: Nghêu Bến Tre. Hàng mới 100%.... (mã hs nghêu bến tre/ hs code nghêu bến tr)
- Mã HS 03077200: Ngao đỏ đông lạnh- Frozen Surf clam size L (1 gói 1. 0 kg). NSX: 01/06/2019. HSD: 01/06/2021... (mã hs ngao đỏ đông lạ/ hs code ngao đỏ đông)
- Mã HS 03077200: Sò đen đông lạnh (Frozen Japanese Cockle) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs sò đen đông lạn/ hs code sò đen đông)
- Mã HS 03077200: THỊT NGHÊU LỤA ĐÔNG LẠNH ĐÃ BÓC VỎ, CHƯA QUA CHẾ BIẾN. SIZE: 1000/1500. PACKING: 10KG/CTN, BULK PACKING.... (mã hs thịt nghêu lụa/ hs code thịt nghêu l)
- Mã HS 03077200: Sò đỏ đông lạnh, Size M: 51-60 counts/kg- (10kg/carton)- FROZEN BIVALVE MOLLUSK (SURF CLAM). HSD: 06/2021... (mã hs sò đỏ đông lạnh/ hs code sò đỏ đông l)
- Mã HS 03077200: Thịt nghêu đông lạnh, sản phẩm mới qua sơ chế thông thường, bóc vỏ, bảo quản đông lạnh, hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC, (Size 700/100)... (mã hs thịt nghêu đông/ hs code thịt nghêu đ)
- Mã HS 03077200: Thịt hến đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 12. 00 KGM/ctn)... (mã hs thịt hến đông l/ hs code thịt hến đôn)
- Mã HS 03077200: Nghêu trắng đông lạnh, 10kg/thùng, 300 thùng, hàng mới 100%... (mã hs nghêu trắng đôn/ hs code nghêu trắng)
- Mã HS 03077200: Thịt ngao dầu đông lạnh (đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 12kg/thùng)... (mã hs thịt ngao dầu đ/ hs code thịt ngao dầ)
- Mã HS 03077200: Shirotorigai slice đông lạnh size 6. 5 (nghêu sò xanh slice đông lạnh size 6. 5)... (mã hs shirotorigai sl/ hs code shirotorigai)
- Mã HS 03077200: Nghêu trắng nguyên con hút chân không đông lạnh size 40-60 con/kg packing1kg x10/carton... (mã hs nghêu trắng ngu/ hs code nghêu trắng)
- Mã HS 03077200: Ngao trắng đông lạnh cỡ 60/80, 05 túi hút chân không x 01 kg/ thùng. tên KH: MERETRIX LYRATA, Hàng mới 100%... (mã hs ngao trắng đông/ hs code ngao trắng đ)
- Mã HS 03078110: Bào ngư Thái Bình Dương sống, (Haliotis discuss hannai), dùng làm thực phẩm- size 60-100g.... (mã hs bào ngư thái bì/ hs code bào ngư thái)
- Mã HS 03078400: Ốc nhảy đông lạnh (hàng không thuộc danh mục thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017, tên khoa học: Laevistrombus canarium)... (mã hs ốc nhảy đông lạ/ hs code ốc nhảy đông)
- Mã HS 03079110: Con lươn sống (Monopterus albus). Dùng làm thực phẩm.... (mã hs con lươn sống/ hs code con lươn sốn)
- Mã HS 03079110: ỐC VÒI VOI SỐNG, (Panopea globosa Dall, 1898) dùng làm thực phẩm, size: 0. 5-1. 5 kg/con.... (mã hs ốc vòi voi sống/ hs code ốc vòi voi s)
- Mã HS 03079110: Ốc mặt trăng (Turbo)... (mã hs ốc mặt trăng t/ hs code ốc mặt trăng)
- Mã HS 03079110: Ốc hương (Babylonia areolata)- Code: 79-004-NL... (mã hs ốc hương babyl/ hs code ốc hương ba)
- Mã HS 03079110: Trùn biển sống- Hàng dùng làm mồi câu cá, không làm thức ăn cho người... (mã hs trùn biển sống/ hs code trùn biển số)
- Mã HS 03079110: Trùn biển sống (Sipunculus nudus) (Chỉ dùng làm thức ăn cho cá, không dùng làm thức ăn cho người)... (mã hs trùn biển sống/ hs code trùn biển số)
- Mã HS 03079120: ỐC XOẮN ƯỚP LẠNH- WHELK. NHÀ SẢN XUẤT: FUKUSUI SHOJI LTD (11. 52KG/37PCS)... (mã hs ốc xoắn ướp lạn/ hs code ốc xoắn ướp)
- Mã HS 03079120: Ốc biển Sazae ướp lạnh (Fresh Turban Shell/ Sazae) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs ốc biển sazae ư/ hs code ốc biển saza)
- Mã HS 03079120: Ốc biển Ezo ướp lạnh- loại B (Fresh Ezo Neptune Grade B) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs ốc biển ezo ướp/ hs code ốc biển ezo)
- Mã HS 03079200: Ốc (Tsubu-gai) nguyên con đông lạnh... (mã hs ốc tsubugai/ hs code ốc tsubuga)
- Mã HS 03079200: Ốc hương đông lạnh- Tên khoa học: Babylonia areolata (Hàng không thuộc danh mục của Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs ốc hương đông l/ hs code ốc hương đôn)
- Mã HS 03079200: Thịt Ốc cắt vụn đông lạnh... (mã hs thịt ốc cắt vụn/ hs code thịt ốc cắt)
- Mã HS 03079200: Thịt Ốc cắt lát đông lạnh... (mã hs thịt ốc cắt lát/ hs code thịt ốc cắt)
- Mã HS 03079200: Thịt hến đông lạnh (14oz x 36Bags) 14. 4kg/thùng... (mã hs thịt hến đông l/ hs code thịt hến đôn)
- Mã HS 03079200: Mực ống cắt khanh tẩm bột đông lạnh size: 50/50- Packing: IQF 1KG/PE X 8/CARTON... (mã hs mực ống cắt kha/ hs code mực ống cắt)
- Mã HS 03079930: Mực chế biến fillet đông lạnh-PACKING: 2KG/BL X 6/CARTON... (mã hs mực chế biến fi/ hs code mực chế biến)
- Mã HS 03079930: Mực chế biến cắt sợi đông lạnh-PACKING: 1KG/BAG X 10/CARTON... (mã hs mực chế biến cắ/ hs code mực chế biến)
Trích: dữ liệu xuất khẩu tháng 12