Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0306 - Mã HS 03061190: Tôm hùm đông lạnh (tên khoa học: Panulirus argus, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs tôm hùm đông lạ/ hs code tôm hùm đông)
- Mã HS 03061190: TÔM MŨ NI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm mũ ni đông/ hs code tôm mũ ni đô)
- Mã HS 03061190: Tôm hùm xanh đông dá (Panulirus versicolor, size 167mm up)... (mã hs tôm hùm xanh đô/ hs code tôm hùm xanh)
- Mã HS 03061290: Tôm P&D nấu chín. Hàng mới 100%.... (mã hs tôm p&d nấu chí/ hs code tôm p&d nấu)
- Mã HS 03061290: Tôm hùm đông lạnh. Hàng mới 100%.... (mã hs tôm hùm đông lạ/ hs code tôm hùm đông)
- Mã HS 03061290: Tôm Hùm Bông đông lạnh (Panulirus ornatus)(230mm trở lên) (CSX: DL405/ MLH: 001/BKK)... (mã hs tôm hùm bông đô/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03061410: Cua thịt tươi- Thùng 20kg... (mã hs cua thịt tươi/ hs code cua thịt tươ)
- Mã HS 03061410: Thịt cua huỳnh đế đông lạnh... (mã hs thịt cua huỳnh/ hs code thịt cua huỳ)
- Mã HS 03061410: Ghẹ lột đông lạnh-FROZEN SOFT SHELL BLUE SWIMMING CRAB, LATIN NAME: PORTUNUS PELAGICUS Prime (70-90gr/pcs)... (mã hs ghẹ lột đông lạ/ hs code ghẹ lột đông)
- Mã HS 03061490: Thịt càng cua đông lạnh... (mã hs thịt càng cua đ/ hs code thịt càng cu)
- Mã HS 03061490: Cua Jonah. Hàng mới 100%.... (mã hs cua jonah hàng/ hs code cua jonah h)
- Mã HS 03061490: Cua còn vỏ đông lạnh (Leg)... (mã hs cua còn vỏ đông/ hs code cua còn vỏ đ)
- Mã HS 03061490: Thịt cua đóng gói. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt cua đóng g/ hs code thịt cua đón)
- Mã HS 03061490: Thanh cua, 22LB/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs thanh cua 22lb/ hs code thanh cua 2)
- Mã HS 03061490: Thịt cua tẩm gia vị, 24LB/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt cua tẩm gi/ hs code thịt cua tẩm)
- Mã HS 03061490: Ghẹ làm sạch đông lạnh (Vỏ cứng, PACKING: 1KG/BLOCK X 10/CTN). Hàng trả về từ tờ khai xuất khẩu số 302841455620/B11 ngày 29/10/2019.... (mã hs ghẹ làm sạch đô/ hs code ghẹ làm sạch)
- Mã HS 03061490: Thịt cua tách vỏ đã qua sơ chế đông lạnh (tên khoa học: Liocarcinus vernalis). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT... (mã hs thịt cua tách v/ hs code thịt cua tác)
- Mã HS 03061490: GHẸ KHÔ LẠT... (mã hs ghẹ khô lạt/ hs code ghẹ khô lạt)
- Mã HS 03061490: Ghẹ sữa- Thùng 20 Kg... (mã hs ghẹ sữa thùng/ hs code ghẹ sữa thù)
- Mã HS 03061490: Ghẹ nguyên con đông lạnh... (mã hs ghẹ nguyên con/ hs code ghẹ nguyên c)
- Mã HS 03061490: CUA ĐỒNG XAY (36 X 14 OZ)... (mã hs cua đồng xay 3/ hs code cua đồng xay)
- Mã HS 03061490: BA KHÍA PHA SẲN (36 X 14 OZ)... (mã hs ba khía pha sẳn/ hs code ba khía pha)
- Mã HS 03061490: Thịt cua tuyết luộc đông lạnh... (mã hs thịt cua tuyết/ hs code thịt cua tuy)
- Mã HS 03061490: Cua đồng xay đông lạnh 200g/túi x 50... (mã hs cua đồng xay đô/ hs code cua đồng xay)
- Mã HS 03061490: Thịt ghẹ đông lạnh 500gr/túi, 8. 0kg/thùng... (mã hs thịt ghẹ đông l/ hs code thịt ghẹ đôn)
- Mã HS 03061490: Thịt ghẹ đồng lạnh 112gr/dĩa, 7. 84kg/thùng... (mã hs thịt ghẹ đồng l/ hs code thịt ghẹ đồn)
- Mã HS 03061490: Đùi ghẹ đông lạnh (frozen cooked crab meat), 5kg/thùng... (mã hs đùi ghẹ đông lạ/ hs code đùi ghẹ đông)
- Mã HS 03061490: Thịt càng ghẹ làm sạch đông lạnh (FROZEN CRAB LEGS MEAT)... (mã hs thịt càng ghẹ l/ hs code thịt càng gh)
- Mã HS 03061490: Ghẹ đông lạnh 1kg/bịch, 10kg/thùng, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs ghẹ đông lạnh 1/ hs code ghẹ đông lạn)
- Mã HS 03061490: Ghẹ con đông lạnh đựng trong thùng carton, 1 thùng/10 kg, mới 100%... (mã hs ghẹ con đông lạ/ hs code ghẹ con đông)
- Mã HS 03061490: Thịt cua đông lạnh 2022. 10. 20 (net weight 5 kg/thùng, gross weight 6 kg/thùng- đã bao gồm mạ băng và thùng) hàng mới 100%... (mã hs thịt cua đông l/ hs code thịt cua đôn)
- Mã HS 03061600: Tôm nguyên con đông lạnh(FROZEN RAW HEAD ON SHELL ON SHRIMPS)... (mã hs tôm nguyên con/ hs code tôm nguyên c)
- Mã HS 03061600: Tôm đỏ (Pandalus Hypsinotus) không đầu còn vỏ đông lạnh. Size XYBM. (2kg x 3/ctn)1ctn... (mã hs tôm đỏ pandalu/ hs code tôm đỏ pand)
- Mã HS 03061600: Tôm ngọt đông lạnh- Frozen sweet shrimp (Amaebi) (1 gói 1. 0 Kg/ 12 kg thùng). NSX: 01/08/2019 HSD: 01/08/2021... (mã hs tôm ngọt đông l/ hs code tôm ngọt đôn)
- Mã HS 03061600: Tôm nước lạnh nguyên con đông lạnh, cỡ M, bao gói 6 kg/carton (Tên khoa học: Pandalus Borealis/ Pandalus Eous)... (mã hs tôm nước lạnh n/ hs code tôm nước lạn)
- Mã HS 03061600: Tôm PD AKAEBI đông lạnh... (mã hs tôm pd akaebi đ/ hs code tôm pd akaeb)
- Mã HS 03061600: Tôm PTO AKAEBI đông lạnh... (mã hs tôm pto akaebi/ hs code tôm pto akae)
- Mã HS 03061600: Tôm mủ ni thịt đông lạnh size 28up (hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni thịt/ hs code tôm mủ ni th)
- Mã HS 03061600: Tôm mủ ni cắt đầu đông lạnh size 80up (hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni cắt đ/ hs code tôm mủ ni cắ)
- Mã HS 03061600: Tôm mủ ni nguyên con đông lạnh size 250up(hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni nguyê/ hs code tôm mủ ni ng)
- Mã HS 03061711: Tôm sú không đầu đông lạnh... (mã hs tôm sú không đầ/ hs code tôm sú không)
- Mã HS 03061711: Tôm sú HLSO đông lạnh (bỏ đầu; còn vỏ; còn đuôi). Size: 6/8... (mã hs tôm sú hlso đôn/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: Tôm đông lạnh... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ TƯƠI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm sú tươi đôn/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PD tươi đông lạnh.... (mã hs tôm sú pd tươi/ hs code tôm sú pd tư)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PDTO tươi đông lạnh.... (mã hs tôm sú pdto tươ/ hs code tôm sú pdto)
- Mã HS 03061711: Tôm sú Nobashi tươi đông lạnh... (mã hs tôm sú nobashi/ hs code tôm sú nobas)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PD đông lạnh. Size: 26/30... (mã hs tôm sú pd đông/ hs code tôm sú pd đô)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ THỊT ĐÔNG LẠNH- SIZE: 51/60... (mã hs tôm sú thịt đôn/ hs code tôm sú thịt)
- Mã HS 03061711: Tôm sú EZP tươi đông lạnh; cỡ: 8/12... (mã hs tôm sú ezp tươi/ hs code tôm sú ezp t)
- Mã HS 03061711: Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh. HOSO... (mã hs tôm sú nguyên c/ hs code tôm sú nguyê)
- Mã HS 03061711: Tôm sú HLSO EZP đông lạnh. Size: 21/25... (mã hs tôm sú hlso ezp/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PDTO nobashi đông lạnh. Size: 4L... (mã hs tôm sú pdto nob/ hs code tôm sú pdto)
- Mã HS 03061711: Tôm đông lạnh (đã lột vỏ, bỏ đầu, làm sạch)... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ PUD TƯƠI ĐÔNG LẠNH (2. 0KG X 6BLOCK/CTN)... (mã hs tôm sú pud tươi/ hs code tôm sú pud t)
- Mã HS 03061711: Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh. Size 6/8. PK: 6X4LB... (mã hs tôm sú bỏ đầu t/ hs code tôm sú bỏ đầ)
- Mã HS 03061711: Tôm sú vụn tươi đông lạnh size 60/80(AA). PK: 6X4LB... (mã hs tôm sú vụn tươi/ hs code tôm sú vụn t)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PD bỏ đầu; bỏ vỏ; bỏ đuôi đông lạnh. Size 71/90... (mã hs tôm sú pd bỏ đầ/ hs code tôm sú pd bỏ)
- Mã HS 03061711: Tôm sú HLSO bỏ đầu; còn vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 26/30... (mã hs tôm sú hlso bỏ/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PUD đông lạnh, đóng gói block 1. 8kgs x 6/carton, BM... (mã hs tôm sú pud đông/ hs code tôm sú pud đ)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ TƯƠI PD ĐÔNG LẠNH, SIZE 26/30 (1. 0KG/BAG X 10/CARTON)... (mã hs tôm sú tươi pd/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ TƯƠI PDTO ĐÔNG LẠNH, SIZE 31/40 (1. 0KG/BAG X 10/CARTON)... (mã hs tôm sú tươi pdt/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PTO xẻ bướm tươi đông lạnh size 8 20PCS/TRAY X 30/CARTON... (mã hs tôm sú pto xẻ b/ hs code tôm sú pto x)
- Mã HS 03061711: H/1. 0. Tôm Sú PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 0kg/túi x 10/thùng; 5 thùng... (mã hs h/10 tôm sú p/ hs code h/10 tôm s)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh. PACKING: 20PCS/TRAY X 40 TRAYS/CARTON... (mã hs tôm sú tươi bỏ/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi Nobashi đông lạnh size 5L, quy cách 10PX4X6/CTN, 198ctn... (mã hs tôm sú tươi nob/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: I/1. 0. Tôm Sú PTO đông lạnh; Đóng gói: 1. 0kg/túi x 10/thùng; 40 thùng... (mã hs i/10 tôm sú p/ hs code i/10 tôm s)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi PTO đông lạnh, size 8/12 (Qui cách: 5X2LB/CTN; 3428 thùng)... (mã hs tôm sú tươi pto/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi HLSO đông lạnh size 6/8, quy cách 1kg/bag (700g net), 2 bag... (mã hs tôm sú tươi hls/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PUD) tươi đông lạnh cở 41/50 (3kg x 6/ctn)... (mã hs tôm sú bỏ đầu l/ hs code tôm sú bỏ đầ)
- Mã HS 03061711: TÔM THẺ CHÂN TRẮNG LẶT ĐẦU TƯƠI ĐÔNG LẠNH (1 KG/BAG X 10/CTN) SIZE: 21/25... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03061711: G/1. 0. Tôm Sú vỏ HLSO đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 15 thùng... (mã hs g/10 tôm sú v/ hs code g/10 tôm s)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ SUSHI. SEMI-IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 20PCS/TRAY X 25/CTN, SIZE 6... (mã hs tôm sú sushise/ hs code tôm sú sushi)
- Mã HS 03061711: E/1. 0. Tôm Sú vỏ HLSO đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 60 thùng... (mã hs e/10 tôm sú v/ hs code e/10 tôm s)
- Mã HS 03061711: D/1. 0. Tôm Sú vỏ HLSO đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 120 thùng... (mã hs d/10 tôm sú v/ hs code d/10 tôm s)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ PD. IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 1KG(80%. NW)/BAG X 10/CTN, SIZE 16/20... (mã hs tôm sú pdiqf t/ hs code tôm sú pdiq)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ SASHIMI. SEMI-IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 20PCS/TRAY X 25/CTN, SIZE 8... (mã hs tôm sú sashimi/ hs code tôm sú sashi)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ PDTO. IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 1KG(80%. NW)/BAG X 10/CTN, SIZE 12/14... (mã hs tôm sú pdtoiqf/ hs code tôm sú pdto)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ NOBASHI. SEMI-IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 20PCS/TRAY X 40/CTN, SIZE 3L... (mã hs tôm sú nobashi/ hs code tôm sú nobas)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi EZP đông lạnh size 16/20, quy cách IQF, 10 X 1KG (800G NET), 165CTN... (mã hs tôm sú tươi ezp/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ THỊT, BỎ ĐẦU, CÒN ĐUÔI, TƯƠI ĐÔNG LẠNH, SIZE 6G, ĐÓNG GÓI 20CON/VĨ X 40/THÙNG... (mã hs tôm sú thịtbỏ/ hs code tôm sú thịt)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ HLSO TƯƠI ĐÔNG LẠNH QUY CÁCH BLOCK 6X1. 8KG IN INNER BOX/CARTON SIZE 26/30... (mã hs tôm sú hlso tươ/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ HLSO. IQF-EZP TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 1KG(80%. NW)/BAG X 5/CTN, SIZE 21/25... (mã hs tôm sú hlsoiqf/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ HLSO. BLOCK TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GOI 1. 8KG(70%. NW)/BLOCK X 6/CTN, SIZE 26/30... (mã hs tôm sú hlsoblo/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061711: Tôm sú HOSO tươi đông lạnh; Qui cách: 1 kg x10/ctn (800g net weight), Size 38pcs/box... (mã hs tôm sú hoso tươ/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ PD XẼ BƯỚM TƯƠI ĐÔNG LẠNH QUY CÁCH 1KG/BAG X 10BAGS/CARTON SIZE 26/30 (14+/-1GR)... (mã hs tôm sú pd xẽ bư/ hs code tôm sú pd xẽ)
- Mã HS 03061711: Tôm sú PDTO đông lạnh, xử lý nhẹ. Bao gói: IQF, 1kg/ bag * 10 bags/ carton. Size (pcs/lb): 16/20... (mã hs tôm sú pdto đôn/ hs code tôm sú pdto)
- Mã HS 03061711: Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh. Size 21/25. Số lượng: 10 thùng. QC: 30khay/thùng(8. 91kg).... (mã hs tôm sú lột vỏ b/ hs code tôm sú lột v)
- Mã HS 03061711: Tôm sú vỏ bỏ đầu còn đuôi cắt vỏ lưng tươi đông lạnh size 8/12, đóng gói: 500g/túi x 10/thùng. 1928... (mã hs tôm sú vỏ bỏ đầ/ hs code tôm sú vỏ bỏ)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ PTO NOBASHI TƯƠI ĐÔNG LẠNH QUY CÁCH ([20PCSX4TRAYS/INNER)X6]/CARTON X2/BUNDLE SIZE L(10+/-1GR)... (mã hs tôm sú pto noba/ hs code tôm sú pto n)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ BỎ ĐẦU, CÒN VỎ (HLSO) TƯƠI ĐÔNG LẠNH. (SIZE: 13/15, 50 THÙNG). QC: 4 LBS/BLOCK/HỘP X 6 HỘP/THÙNG.... (mã hs tôm sú bỏ đầu/ hs code tôm sú bỏ đầ)
- Mã HS 03061711: Tôm sú thịt bỏ đầu bỏ đuôi, (nhúng) đông lạnh size 13/15, đóng gói: 10kg (8. 5kg net)/túi/thùng. 385 thùng... (mã hs tôm sú thịt bỏ/ hs code tôm sú thịt)
- Mã HS 03061711: Tôm sú lặt đầu còn vỏ đông lạnh, không xử lý. Packing: Block, 1. 4 kg/ block * 6 blocks/ carton. Size (pcs/lb): 21/25... (mã hs tôm sú lặt đầu/ hs code tôm sú lặt đ)
- Mã HS 03061711: Tôm sú sản phẩm tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh size 13/15 (Qui cách: 2 pounds/túi; 5 túi/thùng; 3429 thùng)... (mã hs tôm sú sản phẩm/ hs code tôm sú sản p)
- Mã HS 03061711: Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, duỗi đông lạnh size 4L(Quy cách 20 con/ khay; 20 khay/ 1 thùng; 1 thùng 8. 8 kg; 50 thùng)... (mã hs tôm sú tươi lột/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061711: TÔM SÚ BỎ ĐẦU ĐÔNG LẠNH, SIZE: 71/90 (FROZEN RAW HEAD-LESS SHELL-ON PENAEUS MONODON, BLOCK, G1 ONLY, PRODUCT COLOR: A2 TO A3, NETWEIGHT 1*10 KG/CTN)... (mã hs tôm sú bỏ đầu đ/ hs code tôm sú bỏ đầ)
- Mã HS 03061719: Tôm sú tươi nguyên con đông semi block size 1/2 (8 PCS/BOX), mới 100%... (mã hs tôm sú tươi ngu/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061719: Tôm sú đông lạnh (hàng không thuộc danh mục thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017, tên khoa học: Penaeus monodon)... (mã hs tôm sú đông lạn/ hs code tôm sú đông)
- Mã HS 03061719: TÔM ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061719: Sủi cảo khô nhân tôm... (mã hs sủi cảo khô nhâ/ hs code sủi cảo khô)
- Mã HS 03061719: Tôm chiên Crystal Jade... (mã hs tôm chiên cryst/ hs code tôm chiên cr)
- Mã HS 03061719: Sủi cảo nước nhân tôm L... (mã hs sủi cảo nước nh/ hs code sủi cảo nước)
- Mã HS 03061719: Tôm lột vỏ bỏ đầu đông lạnh... (mã hs tôm lột vỏ bỏ đ/ hs code tôm lột vỏ b)
- Mã HS 03061719: Tôm sú tươi đông lạnh. HOSO... (mã hs tôm sú tươi đôn/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061719: Tôm sú HOSO Tươi đông lạnh; Cỡ 6... (mã hs tôm sú hoso tươ/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ XẺ ĐÔNG LẠNH (8. 40KG/THÙNG)... (mã hs tôm sú xẻ đông/ hs code tôm sú xẻ đô)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ PTO ĐÔNG LẠNH (10. 00KG/THÙNG)... (mã hs tôm sú pto đông/ hs code tôm sú pto đ)
- Mã HS 03061719: TOM SU TUOI DONG LANH (300G X 10/CTN)... (mã hs tom su tuoi don/ hs code tom su tuoi)
- Mã HS 03061719: Tôm sú HOSO hấp đông lạnh, Size 71/80... (mã hs tôm sú hoso hấp/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (3. 36KG/THÙNG)... (mã hs tôm sú nguyên c/ hs code tôm sú nguyê)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ HLSO TƯƠI ĐÔNG LẠNH (1. 0KG/BAG X 10/CTN)... (mã hs tôm sú hlso tươ/ hs code tôm sú hlso)
- Mã HS 03061719: TÔM THẺ THỊT ĐÔNG LẠNH (10. 80KG/THÙNG)- SIZE 51/60... (mã hs tôm thẻ thịt đô/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ TƯƠI HOSO ĐÔNG LẠNH, SIZE 35 (1. 3KG X 6/CTN)... (mã hs tôm sú tươi hos/ hs code tôm sú tươi)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ HOSO BLOCK ĐÔNG LẠNH CN (PACKING 430G X 12/CTN) size 8P... (mã hs tôm sú hoso blo/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ PUD AB GRADE IN BLOCK ĐÔNG LẠNH PACKING 1. 8KG x 6/CTN SIZE: BKN... (mã hs tôm sú pud ab g/ hs code tôm sú pud a)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ PUD B GRADE IN BLOCK ĐÔNG LẠNH PACKING 1. 8KG x 6/CTN SIZE: 61/70... (mã hs tôm sú pud b gr/ hs code tôm sú pud b)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ PUD A GRADE EX BLOCK ĐÔNG LẠNH PACKING 1. 8KG x 6/CTN SIZE: 61/70... (mã hs tôm sú pud a gr/ hs code tôm sú pud a)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ PTO XẺ BƯỚM ĐÔNG LẠNH, PACKING: 20PCS/TRAY X 30TRAY/CTN, SIZE 6GR... (mã hs tôm sú pto xẻ b/ hs code tôm sú pto x)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ HOSO. SEMI-IQF TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 500G/BOX X 10/CTN, SIZE U/8... (mã hs tôm sú hososem/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061719: Tôm sú luộc thịt bỏ đuôi đông lạnh size: 71/90- Packing: IQF 1KG/PE X10/ CARTON... (mã hs tôm sú luộc thị/ hs code tôm sú luộc)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ XẺ BƯỚM ĐÔNG KHAY, SIZE: 8, PACKING: 20Pcs/Tray(160g) x 40 Trays/Ctn, 100% N. W. , 6, 4Kgs... (mã hs tôm sú xẻ bướm/ hs code tôm sú xẻ bư)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ VỎ KHÔNG ĐẦU ĐÔNG LỐC, SIZE: 26/30, PACKING: 1. 8kg/block x 6/Ctn, 75%N. w+25%Glz. , 8, 1/10, 8kgs... (mã hs tôm sú vỏ không/ hs code tôm sú vỏ kh)
- Mã HS 03061719: TÔM SÚ LUỘC NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (FROZEN COOKED BLACK TIGER SHRIMP HOSO)Packing: Net 450grs/box x 10/carton... (mã hs tôm sú luộc ngu/ hs code tôm sú luộc)
- Mã HS 03061719: Tôm sú đã bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh FROZEN BLACK TIGER PD SHRIMP sze 50/60 (1. 8kg/block 6block/ctn)-hàng mới 100%... (mã hs tôm sú đã bỏ đầ/ hs code tôm sú đã bỏ)
- Mã HS 03061719: TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SEANAMICO", BLOCK HOSO BLACK TIGER SHRIMPS, SIZE 70 (DONG GOI: 1. 3KG/BLOCK X 6BLOCKS/CTN), XUAT XU: VIET NAM... (mã hs tom su dong lan/ hs code tom su dong)
- Mã HS 03061721: TÔM THẻ Vỏ 21/25... (mã hs tôm thẻ vỏ 21/2/ hs code tôm thẻ vỏ 2)
- Mã HS 03061721: TÔM THẻ Vỏ 16/20... (mã hs tôm thẻ vỏ 16/2/ hs code tôm thẻ vỏ 1)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ không đầu đông lạnh... (mã hs tôm thẻ không đ/ hs code tôm thẻ khôn)
- Mã HS 03061721: Tôm trắng nguyên con đông lạnh... (mã hs tôm trắng nguyê/ hs code tôm trắng ng)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ còn vỏ bỏ đầu đông lạnh... (mã hs tôm thẻ còn vỏ/ hs code tôm thẻ còn)
- Mã HS 03061721: Tôm trắng bỏ đầu đông lạnh (H/L)... (mã hs tôm trắng bỏ đầ/ hs code tôm trắng bỏ)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51/60... (mã hs tôm thẻ bỏ đầu/ hs code tôm thẻ bỏ đ)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu đông lạnh size 41/50... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ vỏ bỏ đầu còn đuôi đông lạnh, size 31/40... (mã hs tôm thẻ vỏ bỏ đ/ hs code tôm thẻ vỏ b)
- Mã HS 03061721: Tôm chân trắng còn vỏ, bỏ đầu đông lạnh (Size 41/50)... (mã hs tôm chân trắng/ hs code tôm chân trắ)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ HLSO đông lạnh (Bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi). Size 41/50. Đóng gói 2kg/block x 6/thùng. SL 1600 thùng... (mã hs tôm thẻ hlso đô/ hs code tôm thẻ hlso)
- Mã HS 03061721: Tôm đông lạnh... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061721: Tôm PTO NOBASHI 3L... (mã hs tôm pto nobashi/ hs code tôm pto noba)
- Mã HS 03061721: Hỗn hợp hải sản đông lạnh... (mã hs hỗn hợp hải sản/ hs code hỗn hợp hải)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ thịt đông lạnh 26/30... (mã hs tôm thẻ thịt đô/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi đông lạnh size 5L... (mã hs tôm thẻ tươi đô/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm sushi xẻ bướm đông lạnh 6g... (mã hs tôm sushi xẻ bư/ hs code tôm sushi xẻ)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ thịt PTO 31-40 cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt pt/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ EZP đông lạnh. Size 26/30... (mã hs tôm thẻ ezp đôn/ hs code tôm thẻ ezp)
- Mã HS 03061721: TOM THE PDTO DONG LANH SIZE 31/40... (mã hs tom the pdto do/ hs code tom the pdto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PDTO đông lạnh. Size 31/40... (mã hs tôm thẻ pdto đô/ hs code tôm thẻ pdto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ lặt đầu đông lạnh (6kg/thùng)... (mã hs tôm thẻ lặt đầu/ hs code tôm thẻ lặt)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ HLSO EZP đông lạnh. Size: 31/40... (mã hs tôm thẻ hlso ez/ hs code tôm thẻ hlso)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PTO chần đông lạnh. Size 31/40... (mã hs tôm thẻ pto chầ/ hs code tôm thẻ pto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PDTO nobashi đông lạnh. Size: 3L... (mã hs tôm thẻ pdto no/ hs code tôm thẻ pdto)
- Mã HS 03061721: Tôm đông lạnh (lột vỏ, bỏ đầu, làm sạch)... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ vỏ HLSO EZP cấp đông size 26-30... (mã hs tôm thẻ vỏ hlso/ hs code tôm thẻ vỏ h)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PD IQF size: 71/90, hàng mới 100%... (mã hs tôm thẻ pd iqf/ hs code tôm thẻ pd i)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ lột vỏ đã bỏ đầu còn đuôi đông lạnh... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ hs code tôm thẻ lột)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PTO đông lạnh size 21/25(1 kiện 8. 0 kgs).... (mã hs tôm thẻ pto đôn/ hs code tôm thẻ pto)
- Mã HS 03061721: TÔM THÈ ĐÔNG LẠNH (SIZE 31/40-PACKING: 1KGX 10/CTN)... (mã hs tôm thè đông lạ/ hs code tôm thè đông)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PD, đông lạnh, đóng gói 10kgs/ctn, size 71/90... (mã hs tôm thẻ pd đôn/ hs code tôm thẻ pd)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ Nobashi đông lạnh size 26/30. (1 kiện 5. 6 gs).... (mã hs tôm thẻ nobashi/ hs code tôm thẻ noba)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ còn đuôi đông lạnh size 5x500G (1 kiện 2. 5 kgs)... (mã hs tôm thẻ còn đuô/ hs code tôm thẻ còn)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ thịt bỏ đầu còn đuôi, tươi đông lạnh, size 21/25... (mã hs tôm thẻ thịt bỏ/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 16/20... (mã hs tôm thẻ pto bỏ/ hs code tôm thẻ pto)
- Mã HS 03061721: FROZEN VANAMMEI HEADLESS (TÔM THẺ BỎ ĐÂU ĐÔNG LẠNH)(6KG/CTN)... (mã hs frozen vanammei/ hs code frozen vanam)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PDTO tươi đông lanh; cỡ: 51/60 (300G X20 bag/carton)... (mã hs tôm thẻ pdto tư/ hs code tôm thẻ pdto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PTO xẻ bướm tươi đông lạnh size 18 10PCS/TRAY X 30/CARTON... (mã hs tôm thẻ pto xẻ/ hs code tôm thẻ pto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi Nobashi đông lạnh size 2L, quy cách 20PX4X6/CTN, 581ctn... (mã hs tôm thẻ tươi no/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi EZP đông lạnh size 21/30 (Quy cách: 20X1LB/CTN, 350 thùng)... (mã hs tôm thẻ tươi ez/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi PTO đông lạnh size 21/25 (Quy cách: 5X2LBS/CTN, 349 thùng)... (mã hs tôm thẻ tươi pt/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi PDTO đông lạnh size 21/25 (qui cách: 10kg/túi/thùng, 150 thùng)... (mã hs tôm thẻ tươi pd/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm Thẻ PDTO chế biến đông lạnh; Đóng gói: 1. 45kg/block x 6/thùng; 101 Thùng... (mã hs tôm thẻ pdto ch/ hs code tôm thẻ pdto)
- Mã HS 03061721: TÔM THẺ PD ĐÔNG LẠNH(Penaeus Vannamei). SIZE: 80, 100, PK: 1KG/BAG. CODE: DL145... (mã hs tôm thẻ pd đông/ hs code tôm thẻ pd đ)
- Mã HS 03061721: TÔM THẺ THỊT, BỎ ĐẦU, CÒN ĐUÔI, TƯƠI ĐÔNG LẠNH, SIZE 8G, ĐÓNG GÓI 160G/VĨ X 25/THÙNG... (mã hs tôm thẻ thịtbỏ/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ EZP tươi đông lạnh size 31/40 (Qui cách: 6X3LB/Ctn, 3. 99 USD/LB, 200 ctn)... (mã hs tôm thẻ ezp tươ/ hs code tôm thẻ ezp)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi HLSO đông lạnh size 26/30, quy cách 1. 8kg/box (100% net weight), 2box... (mã hs tôm thẻ tươi hl/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thê tươi PDTO đông lạnh (Size 31/40, quy cách: 900g/túi, 10 túi/thùng, 18 thùng)... (mã hs tôm thê tươi pd/ hs code tôm thê tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ PDTO xẻ bướm đông lạnh, đóng gói 20con/khay x 30 khay/kiện, bao bì "PTO BUTTERFLY"... (mã hs tôm thẻ pdto xẻ/ hs code tôm thẻ pdto)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ sản phẩm tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh size 12/13 (Qui cách: 10X2LB; 53 thùng)... (mã hs tôm thẻ sản phẩ/ hs code tôm thẻ sản)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi duỗi thẳng đông lạnh size 3L, quy cách 12PCS(132G) X 30TRAYS/CTN, 29ctn... (mã hs tôm thẻ tươi lộ/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi duỗi thẳng đông lạnh size 3L, quy cách 12PCS(144G) X 30TRAYS/CTN, 12ctn... (mã hs tôm thẻ tươi bỏ/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ vỏ không đầu chừa đuôi xẻ lưng đông lạnh. Size 16/20. Số lượng: 913 thùng. QC: 4lbs/túi x 6 túi/thùng.... (mã hs tôm thẻ vỏ khôn/ hs code tôm thẻ vỏ k)
- Mã HS 03061721: Tôm thẻ HLSO tươi đông lạnh size 31/40, 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING. Packing: IQF, 900g/ bag with rider x 12/Ctn... (mã hs tôm thẻ hlso tư/ hs code tôm thẻ hlso)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ chân trắng đã bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi tươi đông lạnh cở 31/40 (10kg/ctn)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt PD cấp đông... (mã hs tôm thẻ thịt pd/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm chân trắng PD đông lạnh... (mã hs tôm chân trắng/ hs code tôm chân trắ)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ ĐÔNG LẠNH SIZE 71/90... (mã hs tôm thẻ đông lạ/ hs code tôm thẻ đông)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ PD đông lạnh. Size 26/30... (mã hs tôm thẻ pd đông/ hs code tôm thẻ pd đ)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ tươi đông lạnh size 31/40... (mã hs tôm thẻ tươi đô/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ PD tươi đông lạnh; cỡ: 8/12... (mã hs tôm thẻ pd tươi/ hs code tôm thẻ pd t)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ PUD đông lạnh size: 91/120... (mã hs tôm thẻ pud đôn/ hs code tôm thẻ pud)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ PD chần đông lạnh. Size 31/40... (mã hs tôm thẻ pd chần/ hs code tôm thẻ pd c)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt đông lạnh(Size71/90-10Kg/Bag/Carton)... (mã hs tôm thẻ thịt đô/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi cấp đông (cỡ 71/90)... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ hs code tôm thẻ lột)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ PD bỏ đầu; bỏ vỏ; bỏ đuôi đông lạnh. Size 71/90... (mã hs tôm thẻ pd bỏ đ/ hs code tôm thẻ pd b)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ HLSO HẤP ĐÔNG LẠNH, SIZE 71/90, PACKING: BULK 8. 0KG/CTN... (mã hs tôm thẻ hlso hấ/ hs code tôm thẻ hlso)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ PUD TƯƠI ĐÔNG LẠNH, SIZE: 71/90, PACKING: BULK 9. 45KG/CTN... (mã hs tôm thẻ pud tươ/ hs code tôm thẻ pud)
- Mã HS 03061722: A/1. 0. Tôm Thẻ PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 9 thùng... (mã hs a/10 tôm thẻ/ hs code a/10 tôm t)
- Mã HS 03061722: E/1. 0. Tôm Thẻ PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 0kg/túi x 10/thùng; 50 thùng... (mã hs e/10 tôm thẻ/ hs code e/10 tôm t)
- Mã HS 03061722: TOM THE CHAN TRANG PD DONG LANH. SIZE 100/200. PACKING: 1. 8Kg x 6/CTN.... (mã hs tom the chan tr/ hs code tom the chan)
- Mã HS 03061722: F/1. 0. Tôm Thẻ PUD đông lạnh; Đóng gói: 1. 0kg/túi x 10/thùng; 62 thùng... (mã hs f/10 tôm thẻ/ hs code f/10 tôm t)
- Mã HS 03061722: A/1. 1. Tôm Thẻ PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 80 thùng... (mã hs a/11 tôm thẻ/ hs code a/11 tôm t)
- Mã HS 03061722: C/1. 0. Tôm Thẻ PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 300 thùng... (mã hs c/10 tôm thẻ/ hs code c/10 tôm t)
- Mã HS 03061722: B/1. 1. Tôm Thẻ PD đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 300 thùng... (mã hs b/11 tôm thẻ/ hs code b/11 tôm t)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ NGUYÊN CON HẤP ĐÔNG LẠNH, SIZE 21/25, PACKING: 490G/BOX X10/CTN... (mã hs tôm thẻ nguyên/ hs code tôm thẻ nguy)
- Mã HS 03061722: D/1. 0. Tôm Thẻ PUD đông lạnh; Đóng gói: 1. 8kg/block x 6/thùng; 100 thùng... (mã hs d/10 tôm thẻ/ hs code d/10 tôm t)
- Mã HS 03061722: Tôm Thẻ PD chế biến đông lạnh; Đóng gói: 1. 65kg/block x 6/thùng; 32 Thùng... (mã hs tôm thẻ pd chế/ hs code tôm thẻ pd c)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ tươi PD đông lạnh size 16/20, quy cách 1 KG(800G NET) X 10/CTN, 95ctn... (mã hs tôm thẻ tươi pd/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt động lạnh IQF (Packing: N. W: 9. 5kg/ctn- G. W: 10. 5kg/ctn)- Size BM... (mã hs tôm thẻ thịt độ/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ NOBASHI TƯƠI ĐÔNG LẠNH, PACKING: 40PCS/300GR/TRAY X 20TRAY/CTN, SIZE 40PCS... (mã hs tôm thẻ nobashi/ hs code tôm thẻ noba)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt (vụn) tươi đông lạnh, size 60/120, đóng gói: 5kg/túi x 2/thùng. 70 thùng... (mã hs tôm thẻ thịt v/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh size 31/40, quy cách 10 X 1KG/CTN, 50ctn... (mã hs tôm thẻ tươi bỏ/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061722: Tôm Thẻ lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi (PD) đông lạnh; Đóng gói: 1. 0kg/túi x 10/thùng; 400 thùng... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ hs code tôm thẻ lột)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh size 21/25, quy cách 6 X 1. 8 KG/CTN, 100ctn... (mã hs tôm thẻ tươi lộ/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi (nhúng) đông lạnh size 35/47, đóng gói: 500g/túi x 20/thùng. 1711... (mã hs tôm thẻ thịt bỏ/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt nhúng đông lạnh; đóng gói: 10KGS NET/PLAIN BAG/CTN; size: 51/70; số kiện: 1, 986 ctns... (mã hs tôm thẻ thịt nh/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm thè thịt nhúng đông lạnh; đóng gói: 2kgs Net/ vacuum bag X 5/ctn; size: 70/90; số kiện: 778 ctns... (mã hs tôm thè thịt nh/ hs code tôm thè thịt)
- Mã HS 03061722: Tôm thẻ thịt xiên que đông lạnh. Size 70g. Số lượng: 434 thùng. QC: 350g (315g net)/túi x 25 túi/thùng.... (mã hs tôm thẻ thịt xi/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061722: TÔM THẺ TƯƠI, LỘT VỎ, BỎ ĐẦU, BỎ ĐUÔI (PD) ĐÔNG LẠNH. (SIZE: 91/120 CON/LB). QC: IQF, BULK 5KGTÚI, 2 TÚI/THÙNG.... (mã hs tôm thẻ tươi l/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061729: TÔM SẮT THỊT ĐÔNG LẠNH SIZE 80/100... (mã hs tôm sắt thịt đô/ hs code tôm sắt thịt)
- Mã HS 03061729: TÔM CHÌ LỘT VỎ ĐÔNG LẠNH SIZE 40/60... (mã hs tôm chì lột vỏ/ hs code tôm chì lột)
- Mã HS 03061729: TÔM BẠC LỘT VỎ ĐÔNG LẠNH SIZE 100/200... (mã hs tôm bạc lột vỏ/ hs code tôm bạc lột)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ chân trắng thịt đông lạnh size BKN... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ thịt đông lạnh... (mã hs tôm thẻ thịt đô/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: TÔM LUỘC CÒN ĐẦU ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm luộc còn đầ/ hs code tôm luộc còn)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ HOSO đông lạnh, Size: 20/24... (mã hs tôm thẻ hoso đô/ hs code tôm thẻ hoso)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ Nobashi đông lạnh size 31/40... (mã hs tôm thẻ nobashi/ hs code tôm thẻ noba)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ THỊT PDTO ĐÔNG LẠNH SIZE 41/50... (mã hs tôm thẻ thịt pd/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh, Size: 41/50... (mã hs tôm thẻ hoso lu/ hs code tôm thẻ hoso)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ thịt duỗi đông lạnh size 7gr/pc... (mã hs tôm thẻ thịt du/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ thịt xẻ lưng đông lạnh size 31/40... (mã hs tôm thẻ thịt xẻ/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ THỊT CHÂN TRẮNG ĐÔNG LẠNH- SIZE: 71/90... (mã hs tôm thẻ thịt ch/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ thịt luộc xẻ bướm đông lạnh size 3L 30con... (mã hs tôm thẻ thịt lu/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh size 61/70... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ hs code tôm thẻ bóc)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh size Mixed Size... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ hs code tôm thẻ bóc)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ TƯƠI NOBASHI ĐÔNG LẠNH, PACKING: 30PCS/TRAY X 30/CTN... (mã hs tôm thẻ tươi no/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ HOSO tươi đông lạnh, size 41/50 Quy cách: 1kg X 10/ctn... (mã hs tôm thẻ hoso tư/ hs code tôm thẻ hoso)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ NHÚNG ĐÔNG LẠNH PUD, IQF, PACKING: 10KG BULK/CTN. 80% NW,... (mã hs tôm thẻ nhúng đ/ hs code tôm thẻ nhún)
- Mã HS 03061729: TÔM SÚ HOSO ĐÔNG IQF, ĐÓNG GÓI 1KG X 10/CTN, BAO BÌ "VIET SHRIMP`... (mã hs tôm sú hoso đôn/ hs code tôm sú hoso)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ PND TƯƠI ĐÔNG LẠNH, PACKING: IQF, 1KG/BAG X 10/CTN. 80% NW... (mã hs tôm thẻ pnd tươ/ hs code tôm thẻ pnd)
- Mã HS 03061729: TÔM THẺ HLSO ĐÔNG IQF, ĐÓNG GÓI 1KG X 10/CTN, BAO BÌ "VIET SHRIMP`... (mã hs tôm thẻ hlso đô/ hs code tôm thẻ hlso)
- Mã HS 03061729: D/1. 0. Đầu Tôm Thẻ đông lạnh; Đóng gói: 2. 0kg/block x 6/thùng; 120 thùng... (mã hs d/10 đầu tôm/ hs code d/10 đầu t)
- Mã HS 03061729: Tôm sú nguyên con hấp đông lạnh (đóng gói: 500g x 10/ctn), bao bì "HARBOR YOHOO"... (mã hs tôm sú nguyên c/ hs code tôm sú nguyê)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ nguyên con chưa bóc vỏ đã luộc chín đông lạnh (quy cách: 400gr x 10 hộp/ thùng)... (mã hs tôm thẻ nguyên/ hs code tôm thẻ nguy)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ HOSO hấp đông lạnh, đóng gói 5kg bulk, bao bì "FROZEN VANNAMEI SHRIMP- COOKED HOSO"... (mã hs tôm thẻ hoso hấ/ hs code tôm thẻ hoso)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh size 26/30 (Qui cách: 1kg (700gnet) x 10 hộp/thùng, 50 thùng... (mã hs tôm thẻ tươi ng/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ luộc đông lạnh: FROZEN VANNAMEI SHRIMP (COOKED SHRIMP), SIZE: (40-50)con/kg, 450GR/Hộp, mới 100%... (mã hs tôm thẻ luộc đô/ hs code tôm thẻ luộc)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ tươi đông lạnh: FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP), (91-120)con/kg, SIZE: 5GR/Thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ tươi đô/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ PD tươi đông lạnh: FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP), SIZE: (40-50)con/kg, 5. 6 KGS/thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ pd tươi/ hs code tôm thẻ pd t)
- Mã HS 03061729: Tôm thẻ xẻ bướm tươi đông lạnh: FROZEN BUTTERFLY VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP), (31- 40)con/kg, SIZE: 5KGS/Thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ xẻ bướm/ hs code tôm thẻ xẻ b)
- Mã HS 03061730: Tôm càng xanh đông lạnh (tên khoa học Macrobrachium rosenbergii;hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs tôm càng xanh đ/ hs code tôm càng xan)
- Mã HS 03061730: TÔM CÀNG ĐÔNG LẠNH (SIZE: 2-4)... (mã hs tôm càng đông l/ hs code tôm càng đôn)
- Mã HS 03061730: Tôm càng xanh nguyên con đông lạnh. Packing: IQF, 500gr/ tray * 20 trays/ carton. Size: 8/12... (mã hs tôm càng xanh n/ hs code tôm càng xan)
- Mã HS 03061730: TÔM CÀNG XANH LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH Packing: Packing: 250 gr/tray with rider x 25 trays/ctn, Size (pcs/kg): 40/60... (mã hs tôm càng xanh l/ hs code tôm càng xan)
- Mã HS 03061790: Tom khong dau dong lanh... (mã hs tom khong dau d/ hs code tom khong da)
- Mã HS 03061790: Tom nguyen con dong lanh... (mã hs tom nguyen con/ hs code tom nguyen c)
- Mã HS 03061790: Tôm đông lạnh argentina size C1... (mã hs tôm đông lạnh a/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061790: Tôm đỏ Argentina đông lạnh, Size: 18 kg/thùng carton... (mã hs tôm đỏ argentin/ hs code tôm đỏ argen)
- Mã HS 03061790: Tôm tươi đông lạnh (tôm thẻ) (Size: 500/800, Nguyên liệu hàng gia công)... (mã hs tôm tươi đông l/ hs code tôm tươi đôn)
- Mã HS 03061790: Tôm đỏ (Pleoticus Muelleri) không đầu còn vỏ đông lạnh. Size C1S (HL). 15kg/ctn... (mã hs tôm đỏ pleotic/ hs code tôm đỏ pleo)
- Mã HS 03061790: Tôm chì (Metapenaeus monoceros) vỏ bỏ đầu còn đuôi đông lạnh, size 16/20. Nhãn Malnad... (mã hs tôm chì metape/ hs code tôm chì met)
- Mã HS 03061790: Tôm gân biển đông lạnh (FROZEN KING PRAWNS). Nguyên con. Packed 10Kgs ctn Size: P2: 830 CTNS... (mã hs tôm gân biển đô/ hs code tôm gân biển)
- Mã HS 03061790: Tôm botan đông lạnh (Frozen Botan Shrimp) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs tôm botan đông/ hs code tôm botan đô)
- Mã HS 03061790: Tôm thẻ chân trắng đông Lạnh (tên khoa học: Litopenaeus vannamei), đóng hộp Cartons. Hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03061790: Ruốc khô... (mã hs ruốc khô/ hs code ruốc khô)
- Mã HS 03061790: TÔM ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061790: TÉP SẤY ĂN LIỀN... (mã hs tép sấy ăn liền/ hs code tép sấy ăn l)
- Mã HS 03061790: Ruốc khô, size S... (mã hs ruốc khô size/ hs code ruốc khô si)
- Mã HS 03061790: TOM THE DONG LANH... (mã hs tom the dong la/ hs code tom the dong)
- Mã HS 03061790: Thịt tôm bạc đông lạnh... (mã hs thịt tôm bạc đô/ hs code thịt tôm bạc)
- Mã HS 03061790: HẢI SẢN HỔN HỢP ĐÔNG LẠNH... (mã hs hải sản hổn hợp/ hs code hải sản hổn)
- Mã HS 03061790: TÔM THẺ/CHÌ TƯƠI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm thẻ/chì tươ/ hs code tôm thẻ/chì)
- Mã HS 03061790: Ruốc khô, 25% đọ ẩm, size S... (mã hs ruốc khô 25% đ/ hs code ruốc khô 25)
- Mã HS 03061790: Ruốc khô(Dried baby shrimp)... (mã hs ruốc khôdried/ hs code ruốc khôdri)
- Mã HS 03061790: Tôm thẻ biển tươi đông lạnh... (mã hs tôm thẻ biển tư/ hs code tôm thẻ biển)
- Mã HS 03061790: Tôm sắt PD đông lạnh (91/120)... (mã hs tôm sắt pd đông/ hs code tôm sắt pd đ)
- Mã HS 03061790: TÉP BÒ ĐÔNG LẠNH (FROZEN KRILL)... (mã hs tép bò đông lạn/ hs code tép bò đông)
- Mã HS 03061790: Ruốc khô size: 1, 70- 2, 20 cm/pc... (mã hs ruốc khô size/ hs code ruốc khô siz)
- Mã HS 03061790: Tép sông đông lạnh (7. 5kg/thùng)... (mã hs tép sông đông l/ hs code tép sông đôn)
- Mã HS 03061790: TÔM CÀNG BIỂN NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm càng biển n/ hs code tôm càng biể)
- Mã HS 03061790: Ruốc trắng loại nhỏ. Hàng mới 100%... (mã hs ruốc trắng loại/ hs code ruốc trắng l)
- Mã HS 03061790: Tép mòng đông lạnh, (13. 62Kg/thùng).... (mã hs tép mòng đông l/ hs code tép mòng đôn)
- Mã HS 03061790: Tôm đông lạnh- Red Shrimp BM 1kg x 10... (mã hs tôm đông lạnh/ hs code tôm đông lạn)
- Mã HS 03061790: Tôm Chì PD 200/300 34 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm chì pd 200// hs code tôm chì pd 2)
- Mã HS 03061790: Tôm Chì PD 100/200 20 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm chì pd 100// hs code tôm chì pd 1)
- Mã HS 03061790: Tôm Sắt PD Broken 580 Kiện (12kg/Kiện)... (mã hs tôm sắt pd brok/ hs code tôm sắt pd b)
- Mã HS 03061790: Tôm Thẻ PD 200/300 146 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm thẻ pd 200// hs code tôm thẻ pd 2)
- Mã HS 03061790: Tôm Thẻ PD 100/200 120 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm thẻ pd 100// hs code tôm thẻ pd 1)
- Mã HS 03061790: Tôm Sắt PD 100/200 520 Kiện (12kg/Kiện)... (mã hs tôm sắt pd 100// hs code tôm sắt pd 1)
- Mã HS 03061790: Tôm Sắt PD 300/500 330 Kiện(12kgs/Kiện)... (mã hs tôm sắt pd 300// hs code tôm sắt pd 3)
- Mã HS 03061790: Tôm Sắt PD 200/300 200 Kiện(12kgs/Kiện)... (mã hs tôm sắt pd 200// hs code tôm sắt pd 2)
- Mã HS 03061790: Tôm càng thịt biển đông lạnh IQF (bỏ vỏ)... (mã hs tôm càng thịt b/ hs code tôm càng thị)
- Mã HS 03061790: Tôm Thẻ PUD 300/500 166 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm thẻ pud 300/ hs code tôm thẻ pud)
- Mã HS 03061790: Tôm Chì PUD 300/500 614 Kiện (12Kg/Kiện)... (mã hs tôm chì pud 300/ hs code tôm chì pud)
- Mã HS 03061790: TÉP BẠC ĐÔNG LẠNH- SIZE: WHOLE ROUND/PCS... (mã hs tép bạc đông lạ/ hs code tép bạc đông)
- Mã HS 03061790: TÔM CÀNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH- SIZE: 6/8... (mã hs tôm càng nguyên/ hs code tôm càng ngu)
- Mã HS 03061790: Tôm đỏ không đầu lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh. Size PD... (mã hs tôm đỏ không đầ/ hs code tôm đỏ không)
- Mã HS 03061790: TÔM THẺ TƯƠI ĐÔNG LẠNH (SIZE 6/8). PK: 6 X 1. 8KG/CTN... (mã hs tôm thẻ tươi đô/ hs code tôm thẻ tươi)
- Mã HS 03061790: Tôm sú đông lạnh nguyên con (Black tiger shrimp- King)... (mã hs tôm sú đông lạn/ hs code tôm sú đông)
- Mã HS 03061790: Con tép đông lạnh (250gr/bag, 40bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 60ctns)... (mã hs con tép đông lạ/ hs code con tép đông)
- Mã HS 03061790: Tôm thẻ thịt tươi tươi đông lạnh; 1. 80kg X 06boxes/Ctn; Size 8/12... (mã hs tôm thẻ thịt tư/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03061790: Con ruốc khô đông lạnh (Dried Baby Shrimp), Packing: 09. 00kg/ctn (Net)... (mã hs con ruốc khô đô/ hs code con ruốc khô)
- Mã HS 03061790: Tôm sắt thịt đông lạnh: Size 91/120 (2Kg/Block x 6 Blocks/Ctn), Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm sắt thịt đô/ hs code tôm sắt thịt)
- Mã HS 03061790: THỊT TÔM SẮT ĐÔNG LẠNH (FR038/2019) PACKING: 1 BLOCK: 2 KGS/ PE X 6/ 1 BAG (6 BAGS)... (mã hs thịt tôm sắt đô/ hs code thịt tôm sắt)
- Mã HS 03061790: TOM SU DONG LANH (SIZE: 3KGS X6/CTN;12, 5GR X24PC/TRAY X30TRAY/CTN;14, 5GR X20 PC/TRAY X30 TRAY/CTN)... (mã hs tom su dong lan/ hs code tom su dong)
- Mã HS 03061790: Tôm sắt biển size 100/200 tươi đông lạnh. 1878 Cartons. Packing: PACKING: (0, 2KG X 2BAG) X 6BAG/ CTN.... (mã hs tôm sắt biển si/ hs code tôm sắt biển)
- Mã HS 03061790: TOM CHI DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SEANAMICO", PD PINK SHIRMP 1ST GRADE, SIZE 91-120 (DONG GOI: IQF 1 X 10KGS/CARTON), XUAT XU: VIET NAM... (mã hs tom chi dong la/ hs code tom chi dong)
- Mã HS 03061790: TOM THE TUOI DONG LANH XUAT KHAU BLOCK FROZEN RAW WHITE SHRIMPS PPV, NHAN HIEU" ESCAL SA", SIZE 71-90, DONG GOI: 6 X2KG BLOCK/CTN, XUAT XU: VIETNAM... (mã hs tom the tuoi do/ hs code tom the tuoi)
- Mã HS 03061790: Tôm càng xanh nguyên con đông lạnh; FRESH WATER PRAWNS HEAD ON; PACKING: IQF, 800 G BAG x 10BAG/CTN; 100 PCT NET WEIGHT; LATIN NAME: MACROBRACHIUM ROSENBERGII; size: 8/12... (mã hs tôm càng xanh n/ hs code tôm càng xan)
- Mã HS 03061900: THỊT TÔM MŨ NI ĐÔNG LẠNH... (mã hs thịt tôm mũ ni/ hs code thịt tôm mũ)
- Mã HS 03061900: TÔM HÙM CƯA ĐÔI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm hùm cưa đôi/ hs code tôm hùm cưa)
- Mã HS 03061900: TÔM MŨ NI CƯA ĐÔI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm mũ ni cưa đ/ hs code tôm mũ ni cư)
- Mã HS 03061900: Dried Shrimp/ Tôm moi, 1kgx15bags... (mã hs dried shrimp/ t/ hs code dried shrimp)
- Mã HS 03061900: Tôm khô moi, (500g/bao x 20 bao/thùng).... (mã hs tôm khô moi 5/ hs code tôm khô moi)
- Mã HS 03061900: Ba khía trộn (20 x 400g), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs ba khía trộn 2/ hs code ba khía trộn)
- Mã HS 03063110: Tôm thẻ chân trắng (làm giống)- "White Shrimp" (Penaeus vannamei) (200 con đực, 200 con cái)... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm đá giống (PANULIRUS HOMARUS) (trên 1g/con)... (mã hs tôm hùm đá giốn/ hs code tôm hùm đá g)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm bông giống (PANULIRUS ORNATUS) (trên 1g/con)... (mã hs tôm hùm bông gi/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm đá (Panulirus Homarus) 1- 5 cm; dưới 3g/con dùng làm giống nuôi thương phẩm... (mã hs tôm hùm đá pan/ hs code tôm hùm đá)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm bông (Panulirus Ornatus) 1- 5 cm; dưới 3g/con dùng làm giống nuôi thương phẩm... (mã hs tôm hùm bông p/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063120: Tôm tít (Bề bề) harpax sống (Dùng làm thực phẩm) Harpiosquilla harpax) (100-600Gr/Con)... (mã hs tôm tít bề bề/ hs code tôm tít bề)
- Mã HS 03063120: Tôm Tít Harpax Sống (Tôm dùng làm thực phẩm) (Harpiosquilla Harpax) Nhiệt độ Tôm: 28-30 độ C. LIVE MANTIS SHRIMP size: 0. 05- 1. 00 kg/con... (mã hs tôm tít harpax/ hs code tôm tít harp)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm bông sống (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông số/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063120: Tôm hùm xanh sống (Panulirus versicolor) (167 mm trở lên/con). Code: SG/001NL... (mã hs tôm hùm xanh số/ hs code tôm hùm xanh)
- Mã HS 03063130: Tôm đỏ ướp lạnh- Fresh pink shrimp round, Tên khoa học: Pandalus eous... (mã hs tôm đỏ ướp lạnh/ hs code tôm đỏ ướp l)
- Mã HS 03063130: Tôm hùm xanh ướp đá (Panulirus versicolor, size 167mm up)... (mã hs tôm hùm xanh ướ/ hs code tôm hùm xanh)
- Mã HS 03063130: Tôm hùm bông ướp đá (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông ướ/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063130: Tôm hùm bông đông lạnh (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông đô/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063220: Tôm hùm sống dùng làm thực phẩm (Live canadian lobster). Tên khoa học: Homarus americanus 2. 7-6. 5 kgs/con... (mã hs tôm hùm sống dù/ hs code tôm hùm sống)
- Mã HS 03063220: Tôm hùm sống (đầu mềm, gãy chân dưới 10%) (Homarus americanus) (tôm dùng làm thực phẩm), LIVE LOBSTER (0. 4-4. 5 kg),... (mã hs tôm hùm sống đ/ hs code tôm hùm sống)
- Mã HS 03063220: Tôm Hùm Châu Mỹ (Homarus americanus) Nhà sx: INTERSHELL INTERNATIONAL CORP, kích thước 1Lb, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs tôm hùm châu mỹ/ hs code tôm hùm châu)
- Mã HS 03063220: Tôm hùm sống, Homarus americanus Size: 3- 4 lbs, Nhà sản xuất: Maine Coast Shellfish LLC, dùng làm thực phẩm. không nhãn hiệu.... (mã hs tôm hùm sống h/ hs code tôm hùm sống)
- Mã HS 03063220: Tôm hùm sống- Tên khoa hoc: Homarus americanus, kích thước: 450-3500gr/ con, sản phẩm thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác. mới 100%... (mã hs tôm hùm sống t/ hs code tôm hùm sống)
- Mã HS 03063300: Cua hoàng đế sống (paralithodes camtschaticus), size 2, 0-4. 5kg/con... (mã hs cua hoàng đế số/ hs code cua hoàng đế)
- Mã HS 03063300: CUA DUNGENESS SỐNG, (Cancer magister) cua dùng làm thực phẩm, size: 0. 5-2. 0 kg,... (mã hs cua dungeness s/ hs code cua dungenes)
- Mã HS 03063300: Cua Hoàng Đế (Paralithodes camtschaticus) Nhà sx: JS KOREA, kích thước 1. 5-4. 0kg, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs cua hoàng đế p/ hs code cua hoàng đế)
- Mã HS 03063300: Cua cà ra (Eriocheir sinensis) LIVE CHINESE CRAB (HAIRY MITTEN CRAB): 125-167 Gram, (cua dùng làm thực phẩm),... (mã hs cua cà ra erio/ hs code cua cà ra e)
- Mã HS 03063300: Cua Nâu (Cancer Pagurus) Nhà sx: Tradalai Eisc Ui Hannagain Teoranta, kích thước 600-1000 g, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs cua nâu cancer/ hs code cua nâu can)
- Mã HS 03063300: Ghẹ ướp đá (Portunus gicus). Code: SG/001NL.... (mã hs ghẹ ướp đá por/ hs code ghẹ ướp đá)
- Mã HS 03063300: Ghẹ sống (Portunus pelagicus). Code: SG/001NL... (mã hs ghẹ sống portu/ hs code ghẹ sống po)
- Mã HS 03063300: Càng ghẹ (Portunus pelagicus)- Code: 79-004-NL... (mã hs càng ghẹ portu/ hs code càng ghẹ po)
- Mã HS 03063300: Cua sống (200gr trở lên)- Scylla serata- Code TS 854... (mã hs cua sống 200gr/ hs code cua sống 20)
- Mã HS 03063300: Cua đồng xay (Somanniathelphusa sinensis)- Code: 79-004-NL... (mã hs cua đồng xay s/ hs code cua đồng xay)
- Mã HS 03063300: Cua sống (Scylla serrata)- Từ 200gr trở lên- Code: 79-004-NL... (mã hs cua sống scyll/ hs code cua sống sc)
- Mã HS 03063300: Cua bùn sống (200gr trở lên/con) (Scylla serrata). Code: SG/001NL... (mã hs cua bùn sống 2/ hs code cua bùn sống)
- Mã HS 03063300: Tôm hùm bông ướp đá (230 mm trở lên) (Panulirus ornatus). Code: SG/001NL.... (mã hs tôm hùm bông ướ/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063300: Cua bùn sống(Sclylla serrata) (trên 200gr/con) (CSX: DL405/ MLH: 001/AM-HKG)... (mã hs cua bùn sốngsc/ hs code cua bùn sống)
- Mã HS 03063300: Cua bùn sống (Scylla seratta) (trên 200gr/con) (CSX: DL405/ MLH: 001/HKG-CH)... (mã hs cua bùn sống s/ hs code cua bùn sống)
- Mã HS 03063300: Cua biển sống(Scylla serrata) loại trên 200gram/con DL405 Mã số lô hàng: 01/AK... (mã hs cua biển sốngs/ hs code cua biển sốn)
- Mã HS 03063300: Cua biển sống (200 gr con trở lên)- LIVE CRAB- Latin name: Scylla serrata- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG; Mã số lô hàng: 002 AN-CHI/2020... (mã hs cua biển sống/ hs code cua biển sốn)
- Mã HS 03063300: Cua sống (200 gr con trở lên)- LIVE CRAB- Latin name: scylla serrata- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG; Mã số lô hàng: 100 AN- GNY/2019; (HS CODE CHINA: 0306339990... (mã hs cua sống 200 g/ hs code cua sống 20)
- Mã HS 03063520: TOM HÙM ĐÁ SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM TÊN KHOA HỌC Panulirus homarus (300-1500 GR/CON)... (mã hs tom hùm đá sống/ hs code tom hùm đá s)
- Mã HS 03063520: TÔM HÙM BÔNG SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM TÊN KHOA HỌC Panulirus ornatus (200-6000 GR/CON)... (mã hs tôm hùm bông số/ hs code tôm hùm bông)
- Mã HS 03063520: TÔM MŨ NI ĐỎ SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM TÊN KHOA HỌC Scyllarides squammosus (100-700 GR/CON)... (mã hs tôm mũ ni đỏ số/ hs code tôm mũ ni đỏ)
- Mã HS 03063520: TÔM TÍT (BỀ BỀ) HARPAX SỐNG DÙNG LÀM THỰC PHẨM TÊN KHOA HỌC Harpiosquilla harpax, (160-200 GR/CON)... (mã hs tôm tít bề bề/ hs code tôm tít bề)
- Mã HS 03063520: Tôm Tít Harpax Sống (Tôm dùng làm thực phẩm) (Harpiosquilla Harpax) LIVE MANTIS SHRIMP size: 0. 05- 1. 00 kg/con... (mã hs tôm tít harpax/ hs code tôm tít harp)
- Mã HS 03063611: Tôm sú giống (Penaeus Monodon)... (mã hs tôm sú giống p/ hs code tôm sú giống)
- Mã HS 03063612: TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BỐ MẸ (PENAEUS VANNAMEI) DÙNG NHÂN GIỐNG- TÔM BỐ: 378 CON... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03063612: Tôm thẻ giống chân trắng (White Shrimp(Penaeus Vannamei) (10 con/thùng) (40-70 gr/con)-Nk theo TT15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018... (mã hs tôm thẻ giống c/ hs code tôm thẻ giốn)
- Mã HS 03063621: TÔM SÚ SỐNG (Penaeus Monodon) (50-70 con/kg) (CSX: SG/003NL)... (mã hs tôm sú sống pe/ hs code tôm sú sống)
- Mã HS 03063621: Tôm sú sống- Latin name: Penaeus monodon- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG; Mã số lô hàng: 003 AN- GMC/2020; (HS CODE CHINA: 0306369090)... (mã hs tôm sú sống la/ hs code tôm sú sống)
- Mã HS 03063621: Tôm sú sống-LIVE BLACK TIGER SHRIMP- Latin name: Penaeus monodon- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG Mã số lô hàng: 025 AN- CNG/2020 (HS CODE CHINA: 030636909... (mã hs tôm sú sốngliv/ hs code tôm sú sống)
- Mã HS 03063629: Tôm tít (bề bề) harpax- Harpiosquilla harpax, nhà sản xuất: Kaung Hlyan, kích thước 0. 05-1kg/con, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs tôm tít bề bề/ hs code tôm tít bề)
- Mã HS 03063629: Tép cảnh: caridina sp... (mã hs tép cảnh carid/ hs code tép cảnh ca)
- Mã HS 03063629: Tôm mũ ni trắng sống (150 mm trở lên/con)(Thenus orientalis). Code: SG/001NL... (mã hs tôm mũ ni trắng/ hs code tôm mũ ni tr)
- Mã HS 03063632: Tôm Thẻ thịt PD đông lạnh... (mã hs tôm thẻ thịt pd/ hs code tôm thẻ thịt)
- Mã HS 03063632: Tôm thẻ ướp đá (Penaeus vannamei). SG/001NL... (mã hs tôm thẻ ướp đá/ hs code tôm thẻ ướp)
- Mã HS 03063632: Tôm thẻ còn vỏ, bỏ đầu xẻ lưng đông lạnh, packing: IQF, 2 Lbs/bag x 10/CTN (9. 07 kg), size: 16-20... (mã hs tôm thẻ còn vỏ/ hs code tôm thẻ còn)
- Mã HS 03063632: Tôm thẻ lột vỏ, bỏ đầu còn đuôi đông lạnh, packing: IQF, 2 Lbs/bag x 10/CTN (9. 07 kg), size: 21-25... (mã hs tôm thẻ lột vỏ/ hs code tôm thẻ lột)
- Mã HS 03063910: Tôm tít sống LIVE MANTIS SHRIMP- Latin name: ORATOSQUILLA ORATORIA- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG Mã số lô hàng: 055 AN- CNG/2020 (HS CODE CHINA: 0306399000)... (mã hs tôm tít sống li/ hs code tôm tít sống)
- Mã HS 03069129: Tép sấy (200gr * 30 hủ) Hiệu con ngựa... (mã hs tép sấy 200gr/ hs code tép sấy 200)
- Mã HS 03069329: Càng ghẹ ướp đá (Portunidae). Code: SG/001NL... (mã hs càng ghẹ ướp đá/ hs code càng ghẹ ướp)
- Mã HS 03069329: Cua đồng xay ướp đá (Somanniathelphusa). Code: SG/001NL... (mã hs cua đồng xay ướ/ hs code cua đồng xay)
- Mã HS 03069529: Con ruốc muối 20kg/drum, VN SX mới 100%... (mã hs con ruốc muối 2/ hs code con ruốc muố)
- Mã HS 03069529: Con ruốc muối đựng trong thùng nhựa, 1 thùng/20kg, mới 100%... (mã hs con ruốc muối đ/ hs code con ruốc muố)
- Mã HS 03069530: Tôm thẻ chân trắng khô, đóng trong thùng carton, trọng lượng 5 kg/thùng, bảo quản lạnh- Tên khoa học: Penaeus monodon, hàng không nằm trong danh mục cites... (mã hs tôm thẻ chân tr/ hs code tôm thẻ chân)
- Mã HS 03069530: TÔM KHÔ... (mã hs tôm khô/ hs code tôm khô)
- Mã HS 03069530: TÉP SẤY... (mã hs tép sấy/ hs code tép sấy)
- Mã HS 03069530: TÉP KHÔ... (mã hs tép khô/ hs code tép khô)
- Mã HS 03069530: TÔM RIM... (mã hs tôm rim/ hs code tôm rim)
- Mã HS 03069530: KHÔ TÔM... (mã hs khô tôm/ hs code khô tôm)
- Mã HS 03069530: RẠM SẤY... (mã hs rạm sấy/ hs code rạm sấy)
- Mã HS 03069530: TÉP RANG... (mã hs tép rang/ hs code tép rang)
- Mã HS 03069530: GHẸ SỮA RAM... (mã hs ghẹ sữa ram/ hs code ghẹ sữa ram)
- Mã HS 03069530: GHẸ SỮA RIM... (mã hs ghẹ sữa rim/ hs code ghẹ sữa rim)
- Mã HS 03069530: TÔM TÍT KHÔ... (mã hs tôm tít khô/ hs code tôm tít khô)
- Mã HS 03069530: HẠT ĐIỀU SẤY... (mã hs hạt điều sấy/ hs code hạt điều sấy)
- Mã HS 03069530: DỤNG CỤ TỈA HOA QUẢ... (mã hs dụng cụ tỉa hoa/ hs code dụng cụ tỉa)
- Mã HS 03069530: Ruốc khô NW: 10 kg/ctn... (mã hs ruốc khô nw 10/ hs code ruốc khô nw)
- Mã HS 03069530: RUỐC KHÔ (DRIED BABY SHRIMP UB/NC)... (mã hs ruốc khô dried/ hs code ruốc khô dr)
- Mã HS 03069530: RUỐC KHÔ (459 CARTON) (PACKING: 10 KGS/CARTON)... (mã hs ruốc khô 459 c/ hs code ruốc khô 45)
- Mã HS 03069530: Tôm thẻ lột đầu nguyên con trụng đông lạnh (Tôm đã trụng (chần) qua nước sôi, chưa chín). 10KGS/ CTN. SIZE (PCS/500G): 70/80... (mã hs tôm thẻ lột đầu/ hs code tôm thẻ lột)
- Mã HS 03069939: RUỐT LẠT KHÔ-DRIED SHRIMP, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 24BAGS * 70G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ruốt lạt khôdr/ hs code ruốt lạt khô)
Trích: dữ liệu nhập khẩu tháng 12