Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0305 - Mã HS 03051000: Bột cá Niboshi Bifunmatsu (Fukushima Katsuo) 1kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs bột cá niboshi/ hs code bột cá nibos)
- Mã HS 03051000: Bột cá Ootoya Sama Kezuri Pack (Yusyutu Yo) 60gx20/gói 10 gói/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs bột cá ootoya s/ hs code bột cá ootoy)
- Mã HS 03051000: Bột cá khô tổng hợp Ramen Kongou Funmatsu (Fukushima Katsuo) 1kg/gói 10 gói/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs bột cá khô tổng/ hs code bột cá khô t)
- Mã HS 03051000: Chả cá thác lác chiên- Fried Bronze featherback fish meat... (mã hs chả cá thác lác/ hs code chả cá thác)
- Mã HS 03051000: Cá Tẩm đông lạnh (net weight 5 kg/thùng, gross weight 6 kg/thùng- đã bao gồm mạ băng và thùng), hàng mới 100%.... (mã hs cá tẩm đông lạn/ hs code cá tẩm đông)
- Mã HS 03052010: Cá bò sấy khô 250g/gói... (mã hs cá bò sấy khô 2/ hs code cá bò sấy kh)
- Mã HS 03052010: Cá he tẩm 12OZ đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 17. 00 KGM/ctn)... (mã hs cá he tẩm 12oz/ hs code cá he tẩm 12)
- Mã HS 03052010: Cá he tẩm 10OZ đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 17. 00 KGM/ctn)... (mã hs cá he tẩm 10oz/ hs code cá he tẩm 10)
- Mã HS 03052090: Cá bò tẩm sống 500g (T)... (mã hs cá bò tẩm sống/ hs code cá bò tẩm số)
- Mã HS 03052090: Cà phê cappuccino Dừa (T)... (mã hs cà phê cappucci/ hs code cà phê cappu)
- Mã HS 03052090: CÁ HẤP ĐÔNG LẠNH- LOẠI: 15LBS/CTN... (mã hs cá hấp đông lạn/ hs code cá hấp đông)
- Mã HS 03052090: Trứng cá tuyết muối trộn vụn khè đông lạnh... (mã hs trứng cá tuyết/ hs code trứng cá tuy)
- Mã HS 03052090: Khô cá tra phồng (10 Kgs), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs khô cá tra phồn/ hs code khô cá tra p)
- Mã HS 03052090: Trứng cá Minh thái ngâm gia vị cấp đông (Block, 12kg/ctn). Giá GC: 1. 5usd/kg NL... (mã hs trứng cá minh t/ hs code trứng cá min)
- Mã HS 03052090: Da trứng cá Minh thái ngâm gia vị cấp đông (Block Mentaiko, 12kg/ctn). Giá GC: 1. 5usd/kg NL... (mã hs da trứng cá min/ hs code da trứng cá)
- Mã HS 03053992: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cá khô (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 03054100: Cá hồi (Salmo salar) xông khói cắt lát đông lạnh, đóng gói 200g/gói, (cá hồi đại tây dương), NSX: Brodr Remo AS (M343)... (mã hs cá hồi salmo s/ hs code cá hồi salm)
- Mã HS 03055400: Cá trích trắng ướp muối sấy khô bảo quản lạnh, tên khoa hoc: Clupea harengus. Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TTBNNPTNT... (mã hs cá trích trắng/ hs code cá trích trắ)
- Mã HS 03055400: Khô cá ngừ... (mã hs khô cá ngừ/ hs code khô cá ngừ)
- Mã HS 03055400: Cá Trích khô... (mã hs cá trích khô/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055400: Cá Trích khô fillet bỏ xương... (mã hs cá trích khô fi/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055400: CÁ CƠM KHÔ (848 CARTON) (PACKING: 10KGS/CARTON)... (mã hs cá cơm khô 848/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055400: FROZEN DRY KESKI (CÁ CƠM KHÔ ĐÔNG LẠNH) (5KG/CTN)... (mã hs frozen dry kesk/ hs code frozen dry k)
- Mã HS 03055400: Cá trích khô, Size 7/9A; luộc chín bằng nước muối, không tẩm gia vị, không có nhãn hiệu, 1. 50kg/carton... (mã hs cá trích khô s/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055921: Cá cơm khô... (mã hs cá cơm khô/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055921: Khô cá cơm... (mã hs khô cá cơm/ hs code khô cá cơm)
- Mã HS 03055921: Khô cá ngân... (mã hs khô cá ngân/ hs code khô cá ngân)
- Mã HS 03055921: Khô cá chỉ vàng... (mã hs khô cá chỉ vàng/ hs code khô cá chỉ v)
- Mã HS 03055921: CÁ CHỈ VÀNG KHÔ... (mã hs cá chỉ vàng khô/ hs code cá chỉ vàng)
- Mã HS 03055921: Khô cá cơm- 10kg... (mã hs khô cá cơm 10k/ hs code khô cá cơm)
- Mã HS 03055921: Cá lưỡi trâu khô... (mã hs cá lưỡi trâu kh/ hs code cá lưỡi trâu)
- Mã HS 03055921: CÁ MẮT KIẾNG KHÔ... (mã hs cá mắt kiếng kh/ hs code cá mắt kiếng)
- Mã HS 03055921: Cá khô, mới 100%... (mã hs cá khô mới 100/ hs code cá khô mới)
- Mã HS 03055921: Khô cá đục- 10kg... (mã hs khô cá đục 10k/ hs code khô cá đục)
- Mã HS 03055921: Khô cá ngân- 10kg... (mã hs khô cá ngân 10/ hs code khô cá ngân)
- Mã HS 03055921: Cá cơm Dried Anchovy, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs cá cơm dried an/ hs code cá cơm dried)
- Mã HS 03055921: CÁ CƠM SỮA KHÔ, ĐÓNG TRONG 36 CARTON, (NW: 10KG/ CARTON), HÀNG MỚI 100%... (mã hs cá cơm sữa khô/ hs code cá cơm sữa k)
- Mã HS 03055921: CÁ CƠM KHÔ, KÍCH THƯỚC 2-3A, ĐÓNG TRONG 2 CARTON, (NW: 12KG/ CARTON), HÀNG MỚI 100%... (mã hs cá cơm khô kíc/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055921: CÁ CƠM KHÔ XÉ, KÍCH THƯỚC 2-3 CM, ĐÓNG TRONG 2 CARTON, (NW: 10KG/ CARTON), HÀNG MỚI 100%... (mã hs cá cơm khô xé/ hs code cá cơm khô x)
- Mã HS 03055929: Cá hokke muối đông lạnh- Atka Mackerel Ma Hokke Komatsu 300g/gói 40 gói/thùng); HSD: 12/2020... (mã hs cá hokke muối đ/ hs code cá hokke muố)
- Mã HS 03055929: Cá chỉ vàng khô... (mã hs cá chỉ vàng khô/ hs code cá chỉ vàng)
- Mã HS 03055929: Cá mắt kiếng khô... (mã hs cá mắt kiếng kh/ hs code cá mắt kiếng)
- Mã HS 03055929: CÁ THIỀU SẤY 100GR... (mã hs cá thiều sấy 10/ hs code cá thiều sấy)
- Mã HS 03055929: Khô cá lóc bỏ đầu (500g/bao x 20 bao/thùng).... (mã hs khô cá lóc bỏ đ/ hs code khô cá lóc b)
- Mã HS 03055929: Cá trích khô loại B, đóng gói 9kg/bundle (1. 5 kg/carton, 6 carton/bundle), size 7-9 cm/pcs,... (mã hs cá trích khô lo/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: CÁ KHÔ... (mã hs cá khô/ hs code cá khô)
- Mã HS 03055990: Cá trích sấy khô- Gokuuma Shirasu Komatsu Suisan 40g/hộp 128 hộp/thùng; HSD: 12/2020... (mã hs cá trích sấy kh/ hs code cá trích sấy)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ... (mã hs khô cá/ hs code khô cá)
- Mã HS 03055990: CÁ KHO... (mã hs cá kho/ hs code cá kho)
- Mã HS 03055990: MỰC XÉ... (mã hs mực xé/ hs code mực xé)
- Mã HS 03055990: DA CÁ SẤY... (mã hs da cá sấy/ hs code da cá sấy)
- Mã HS 03055990: Khô cá bò... (mã hs khô cá bò/ hs code khô cá bò)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ ĐÙ... (mã hs khô cá đù/ hs code khô cá đù)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ THU... (mã hs khô cá thu/ hs code khô cá thu)
- Mã HS 03055990: Cá cơm khô... (mã hs cá cơm khô/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ LÓC... (mã hs khô cá lóc/ hs code khô cá lóc)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ SẶC... (mã hs khô cá sặc/ hs code khô cá sặc)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ KÈO... (mã hs khô cá kèo/ hs code khô cá kèo)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ CƠM... (mã hs khô cá cơm/ hs code khô cá cơm)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ SẠC... (mã hs khô cá sạc/ hs code khô cá sạc)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ SƠN... (mã hs khô cá sơn/ hs code khô cá sơn)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ TRA... (mã hs khô cá tra/ hs code khô cá tra)
- Mã HS 03055990: CÁ NỤC KHO... (mã hs cá nục kho/ hs code cá nục kho)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ ĐỔNG... (mã hs khô cá đổng/ hs code khô cá đổng)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ ĐUỐI... (mã hs khô cá đuối/ hs code khô cá đuối)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁC SẶC... (mã hs khô các sặc/ hs code khô các sặc)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ BÓNG... (mã hs khô cá bóng/ hs code khô cá bóng)
- Mã HS 03055990: Cá bống tẩm... (mã hs cá bống tẩm/ hs code cá bống tẩm)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ BASA... (mã hs khô cá basa/ hs code khô cá basa)
- Mã HS 03055990: BÁNH TAI HEO... (mã hs bánh tai heo/ hs code bánh tai heo)
- Mã HS 03055990: CÁ THIỀU QUE... (mã hs cá thiều que/ hs code cá thiều que)
- Mã HS 03055990: Cá trích khô... (mã hs cá trích khô/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ DA BÒ... (mã hs khô cá da bò/ hs code khô cá da bò)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM CHIÊN... (mã hs cá cơm chiên/ hs code cá cơm chiên)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ KHOAI... (mã hs khô cá khoai/ hs code khô cá khoai)
- Mã HS 03055990: CÁ MỒI SỐT CÀ... (mã hs cá mồi sốt cà/ hs code cá mồi sốt c)
- Mã HS 03055990: Cá bò da 200g... (mã hs cá bò da 200g/ hs code cá bò da 200)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ TRÁP ĐỎ... (mã hs khô cá tráp đỏ/ hs code khô cá tráp)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM KHO CAY... (mã hs cá cơm kho cay/ hs code cá cơm kho c)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ ĐUỐI XÉ... (mã hs khô cá đuối xé/ hs code khô cá đuối)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ SẶC BỐI... (mã hs khô cá sặc bối/ hs code khô cá sặc b)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ SẶC BỔI... (mã hs khô cá sặc bổi/ hs code khô cá sặc b)
- Mã HS 03055990: VN (SIZE 6-8CM)... (mã hs vn size 68cm/ hs code vn size 68)
- Mã HS 03055990: DÂY CHUYỀN NHỰA... (mã hs dây chuyền nhựa/ hs code dây chuyền n)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ CHỈ VÀNG... (mã hs khô cá chỉ vàng/ hs code khô cá chỉ v)
- Mã HS 03055990: CÁ BỐNG KHO CAY... (mã hs cá bống kho cay/ hs code cá bống kho)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ CƠM TRẮNG... (mã hs khô cá cơm trắn/ hs code khô cá cơm t)
- Mã HS 03055990: CHÀ BÔNG CÁO THU... (mã hs chà bông cáo th/ hs code chà bông cáo)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ THIỀU QUE... (mã hs khô cá thiều qu/ hs code khô cá thiều)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM CHIÊN GIÒN... (mã hs cá cơm chiên gi/ hs code cá cơm chiên)
- Mã HS 03055990: LY ĐỒNG- MỚI 100%... (mã hs ly đồng mới 10/ hs code ly đồng mới)
- Mã HS 03055990: Cá thiều tẩm 200g... (mã hs cá thiều tẩm 20/ hs code cá thiều tẩm)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ ĐUỐI MẮM ME... (mã hs khô cá đuối mắm/ hs code khô cá đuối)
- Mã HS 03055990: Cá mai tẩm mè 250g... (mã hs cá mai tẩm mè 2/ hs code cá mai tẩm m)
- Mã HS 03055990: CÁ NỤC SẤY LÁ CHANH... (mã hs cá nục sấy lá c/ hs code cá nục sấy l)
- Mã HS 03055990: Cá cơm khô size 3/4... (mã hs cá cơm khô size/ hs code cá cơm khô s)
- Mã HS 03055990: CÁ KHOAI RIM ĂN LIỀN... (mã hs cá khoai rim ăn/ hs code cá khoai rim)
- Mã HS 03055990: Cá chỉ vàng sốt 200g... (mã hs cá chỉ vàng sốt/ hs code cá chỉ vàng)
- Mã HS 03055990: Cá mối fillet khô cắt... (mã hs cá mối fillet k/ hs code cá mối fille)
- Mã HS 03055990: Cá mai sốt chanh 220g... (mã hs cá mai sốt chan/ hs code cá mai sốt c)
- Mã HS 03055990: Cá thiều ăn liền 250g... (mã hs cá thiều ăn liề/ hs code cá thiều ăn)
- Mã HS 03055990: Cá trích khô đông lạnh... (mã hs cá trích khô đô/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: Cá trích khô size 5-7A... (mã hs cá trích khô si/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: Cá cơm khô (12kgs/ctns)... (mã hs cá cơm khô 12k/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055990: Khô cá cơm (10 kg/thùng)... (mã hs khô cá cơm 10/ hs code khô cá cơm)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON A3... (mã hs cá cơm khô nguy/ hs code cá cơm khô n)
- Mã HS 03055990: Khô cá đổng (10 kg/thùng)... (mã hs khô cá đổng 10/ hs code khô cá đổng)
- Mã HS 03055990: Thịt cá chuồn nướng khô T6... (mã hs thịt cá chuồn n/ hs code thịt cá chuồ)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ MẮT KIẾNG (15KG/CTN)... (mã hs khô cá mắt kiến/ hs code khô cá mắt k)
- Mã HS 03055990: Cá cơm nhỏ khô (10kgs/ctns)... (mã hs cá cơm nhỏ khô/ hs code cá cơm nhỏ k)
- Mã HS 03055990: Cá cơm săng khô (12kgs/ctns)... (mã hs cá cơm săng khô/ hs code cá cơm săng)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT B4 (3-5)... (mã hs cá cơm khô lột/ hs code cá cơm khô l)
- Mã HS 03055990: CÁ CƠM KHÔ (packing: 12 kgs/CTN)... (mã hs cá cơm khô pac/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03055990: CÁ ĐỔNG KHÔ (packing: 12 kgs/CTN)... (mã hs cá đổng khô pa/ hs code cá đổng khô)
- Mã HS 03055990: CÁ BÒ KHÔ ĐÔNG LẠNH- LOẠI: 22LBS/CTN... (mã hs cá bò khô đông/ hs code cá bò khô đô)
- Mã HS 03055990: Cá chuồn sấy khô (còn đầu) đông lạnh... (mã hs cá chuồn sấy kh/ hs code cá chuồn sấy)
- Mã HS 03055990: Khô cá Lù Đù- Dried White croaker fish... (mã hs khô cá lù đù d/ hs code khô cá lù đù)
- Mã HS 03055990: CÁ MẮT KIẾNG KHÔ (packing: 12 kgs/CTN)... (mã hs cá mắt kiếng kh/ hs code cá mắt kiếng)
- Mã HS 03055990: CÁ TRÍCH KHÔ, SIZE 7/9C (PACKING: 1. 5KG/CTN x 6/BUNDLE)... (mã hs cá trích khô s/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: Cá cờ khô đông lạnh (Dried Fish), Packing: 14. 50kg/ctn (Net)... (mã hs cá cờ khô đông/ hs code cá cờ khô đô)
- Mã HS 03055990: Khô cá Trích, size 7-9 cm, (không xẻ, không ướp gia vị), 1. 5 kg/ 1 box... (mã hs khô cá trích s/ hs code khô cá trích)
- Mã HS 03055990: Cá trích khô loại A (size 7-9). 1. 5kgs/ hộp x 6/ thùng. Xuât xứ Việt Nam.... (mã hs cá trích khô lo/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03055990: KHÔ CÁ CƠM- DRIED ANCHOVY, HIỆU: PANDAROO, 1 THÙNG GỒM: 24BAGS * 75G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khô cá cơm dri/ hs code khô cá cơm)
- Mã HS 03055990: RUỐT LẠT KHÔ- DRIED SHRIMP, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 24BAGS * 75G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ruốt lạt khô d/ hs code ruốt lạt khô)
- Mã HS 03055990: Cá mối khô; không ướp nước muối phơi khô, không tẩm gia vị, không có nhãn hiệu, 20 kg/bag... (mã hs cá mối khô; khô/ hs code cá mối khô;)
- Mã HS 03055990: Cá kìm khô; không ướp nước muối phơi khô, không tẩm gia vị, không có nhãn hiệu, 12 kg/(2 Cartons in 1 bag)... (mã hs cá kìm khô; khô/ hs code cá kìm khô;)
- Mã HS 03056300: Cá com khô... (mã hs cá com khô/ hs code cá com khô)
- Mã HS 03056300: Cá trích khô... (mã hs cá trích khô/ hs code cá trích khô)
- Mã HS 03056300: CÁ CƠM KHÔ (N. W: 10 KGS/ THÙNG)... (mã hs cá cơm khô nw/ hs code cá cơm khô)
- Mã HS 03056300: Cá cơm sông đông lạnh, (12Kg/thùng).... (mã hs cá cơm sông đôn/ hs code cá cơm sông)
- Mã HS 03056300: CÁ CƠM KHÔ A3 (N. W: 10. 0 KGS/ THÙNG)... (mã hs cá cơm khô a3/ hs code cá cơm khô a)
- Mã HS 03056300: Cá cơm khô đóng 10kg/ thùng, bảo quản nhiệt độ- 10 độ, xuất xứ Việt Nam... (mã hs cá cơm khô đóng/ hs code cá cơm khô đ)
- Mã HS 03056300: CÁ CƠM CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH(FROZEN SMALL FISH ANCHOVY (COOKED)) (Packing: Bulk 10kgs per carton)... (mã hs cá cơm chế biến/ hs code cá cơm chế b)
- Mã HS 03056400: CA TRA XE BUOM TAM VI DONG LANH(1 mieng/tui x 10kg/thung)... (mã hs ca tra xe buom/ hs code ca tra xe bu)
- Mã HS 03056400: Cá tra nguyên con xẻ bướm tẩm muối đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)... (mã hs cá tra nguyên c/ hs code cá tra nguyê)
- Mã HS 03056910: Cá cơm khô NW: 12 kg/ctn... (mã hs cá cơm khô nw1/ hs code cá cơm khô n)
- Mã HS 03056910: Cá dãnh khô NW: 15 kg/ctn... (mã hs cá dãnh khô nw/ hs code cá dãnh khô)
- Mã HS 03057211: Bong bóng cá Tuyết ướp muối... (mã hs bong bóng cá tu/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057211: Bong bóng cá sấy khô... (mã hs bong bóng cá sấ/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057211: BONG BONG CA TUYET SAY KHO... (mã hs bong bong ca tu/ hs code bong bong ca)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá Chình sấy khô, hàng không thuộc danh mục Cites (Conger sp)... (mã hs bong bóng cá ch/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá Rô sấy khô, hàng không thuộc danh mục Cites (Lates niloticus)... (mã hs bong bóng cá rô/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá dưa xám khô (Muraenesox cinereus). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs bong bóng cá dư/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá đù vàng khô (tên khoa học: Larimichthys crocea). Hàng không thuộc danh mục theo thông tư số; 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs bong bóng cá đù/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bóng cá chình sấy khô chưa qua chế biến (tên khoa học: Anguilla spp). Hàng không thuộc danh mục theo thông tư số; 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs bóng cá chình s/ hs code bóng cá chìn)
- Mã HS 03057219: Bóng cá đù sấy khô chưa qua chế biến (tên khoa học: Larimichthys crocea). Hàng không thuộc danh mục theo thông tư số; 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs bóng cá đù sấy/ hs code bóng cá đù s)
- Mã HS 03057219: BONG BÓNG CÁ BASA SẤY KHÔ... (mã hs bong bóng cá ba/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bóng Bóng Cá Tra Sấy (6kgs)... (mã hs bóng bóng cá tr/ hs code bóng bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá 80bao x60kg/bao... (mã hs bong bóng cá 80/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: BONG BÓNG CÁ TRA KHÔ MỚI 100%... (mã hs bong bóng cá tr/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá khô loại E, hàng mới 100%... (mã hs bong bóng cá kh/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá sấy khô, 10Kg/túi/Thùng carton... (mã hs bong bóng cá sấ/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Dried pangasius fish maw (strip)- Bong bóng cá tra khô, Hàng mới 100%... (mã hs dried pangasius/ hs code dried pangas)
- Mã HS 03057219: BONG BÓNG CÁ MÚ (FROZEN GROUPER FISH STOMACH) Packing: Bulk 20kgs per package... (mã hs bong bóng cá mú/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057219: Bong bóng cá dạng hình bướm của cá Basa (TUBE FISH MAW), đóng trong 50 Boxes, N. W: 6kgs/box. Xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs bong bóng cá dạ/ hs code bong bóng cá)
- Mã HS 03057291: BAO TU CA TUYET DA LAM SACH DONG LANH... (mã hs bao tu ca tuyet/ hs code bao tu ca tu)
- Mã HS 03057299: Bao tử cá muối đựng trong thùng thiếc, 1 thùng/20kg, mới 100%... (mã hs bao tử cá muối/ hs code bao tử cá mu)
- Mã HS 03057910: Xương sống cá Ling ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá l/ hs code xương sống c)
- Mã HS 03057910: Xương sống cá Tusk ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá t/ hs code xương sống c)
- Mã HS 03057910: Xương sống cá Saithe ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá s/ hs code xương sống c)
- Mã HS 03057910: Da cá tuyết đông lạnh... (mã hs da cá tuyết đôn/ hs code da cá tuyết)
- Mã HS 03057910: Thịt cá Tuyết ướp muối... (mã hs thịt cá tuyết ư/ hs code thịt cá tuyế)
- Mã HS 03057910: Thịt bầm, thịt đỏ cá tuyết đông lạnh... (mã hs thịt bầm thịt/ hs code thịt bầm th)
- Mã HS 03057990: Thịt cá Minh Thái ướp muối... (mã hs thịt cá minh th/ hs code thịt cá minh)
- Mã HS 03057990: Vây cá hồi đông lạnh(10kg/ctn)... (mã hs vây cá hồi đông/ hs code vây cá hồi đ)
- Mã HS 03057990: Xương cá đục khô, dùng làm thực phẩm cho người... (mã hs xương cá đục kh/ hs code xương cá đục)
- Mã HS 03057990: Vây cá hồi nuôi đông lạnh, glazed 30% FARM(10kg/ctn)... (mã hs vây cá hồi nuôi/ hs code vây cá hồi n)
- Mã HS 03057990: Vây cá hồi tự nhiên đông lạnh, glazed 30% WILD(10kg/ctn)... (mã hs vây cá hồi tự n/ hs code vây cá hồi t)
- Mã HS 03057990: Vây cá hồi chum đông lạnh, glazed 30% CHUM WILD (10kg/ctn)... (mã hs vây cá hồi chum/ hs code vây cá hồi c)
- Mã HS 03057990: Lườn cá hồi hút chân không đông lạnh, vacuum packed, 500g x 15 packs/ctn(7. 5kg/ctn)... (mã hs lườn cá hồi hút/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03057990: Snack da cá chiên giòn, size: 600gx8- Crispy fish skin snack, không hiệu, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs snack da cá chi/ hs code snack da cá)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12