Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0304 - Mã HS 03043100: Cá rô phi (Oreochromis noliticus) (Size 0, 15 g/con). Xuất xứ: Thái Lan. Hàng mới 100% dùng làm giống... (mã hs cá rô phi oreo/ hs code cá rô phi o)
- Mã HS 03043100: Cá Rô phi Đông Lạnh... (mã hs cá rô phi đông/ hs code cá rô phi đô)
- Mã HS 03043100: Cá rô phi Việt Nam, 02 thùng x 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs cá rô phi việt/ hs code cá rô phi v)
- Mã HS 03043200: Cá Tra Đông Lạnh... (mã hs cá tra đông lạn/ hs code cá tra đông)
- Mã HS 03043200: Cá tra fillet (không xuất cá tra dầu)... (mã hs cá tra fillet/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03043200: Cá tra fillet còn da đông lạnh (10kg/ctn)... (mã hs cá tra fillet c/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03043200: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cá basa file (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 03043200: Cá basa phi lê đông lạnh, trọng lượng net 5kg/thùng, gross 11kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cá basa phi lê/ hs code cá basa phi)
- Mã HS 03043200: Cá basa vụn đông lạnh, trọng lượng net 10kg/thùng, gross 10. 5kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cá basa vụn đôn/ hs code cá basa vụn)
- Mã HS 03043200: Cá basa nguyên con đông lạnh, trọng lượng net 6kg/thùng, gross 11kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cá basa nguyên/ hs code cá basa nguy)
- Mã HS 03043200: CÁ TRA FILLET(LATIN NAME: PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) (Code: DL308, KHÔNG XUẤT CÁ TRA DẦU) (5Kg/thung)... (mã hs cá tra filletl/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03043900: Cá cơm đông (10kgs/ctns)... (mã hs cá cơm đông 10/ hs code cá cơm đông)
- Mã HS 03043900: Cá basa Fillet- Thùng 20kg... (mã hs cá basa fillet/ hs code cá basa fill)
- Mã HS 03043900: Cá chẽm fillet còn da tươi, size: 1-3lb, đóng gói: 20lbs/foam box.... (mã hs cá chẽm fillet/ hs code cá chẽm fill)
- Mã HS 03043900: Cá lóc phi-lê đông lạnh (Frozen Snakehead Fish-Channa Spp. ) (6kgs/bag/carton)... (mã hs cá lóc philê đ/ hs code cá lóc phil)
- Mã HS 03043900: Cá lóc phi-lê cắt miếng đông lạnh (Frozen Snakehead Fish-Channa Spp. ) (1kg/bag x 6bags/carton)... (mã hs cá lóc philê c/ hs code cá lóc phil)
- Mã HS 03043900: DAU CA LOC BONG# XUAT XU VIET NAM. FRESH HEAD SNAKEHEAD FISH (TIOMAN HEAD FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs dau ca loc bong/ hs code dau ca loc b)
- Mã HS 03043900: CÁ LÓC BÔNG SẺ BƯỚM # XUẤT XỨ VIỆT NAM FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông sẻ/ hs code cá lóc bông)
- Mã HS 03043900: CÁ LÓC BÔNG S? B??M # XU?T X? VI?T NAM FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông s?/ hs code cá lóc bông)
- Mã HS 03043900: CÁ LÓC BÔNG SE BUOM # XUAT XU VIET NAM- FRESH WHOLE ROUND SNAKEHEAD FISH (TIOMAN FISH) # ORIGINAL VIETNAM... (mã hs cá lóc bông se/ hs code cá lóc bông)
- Mã HS 03044100: Lườn Cá Hồi đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi đôn/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03044300: LƯỜN CÁ BƠN CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH... (mã hs lườn cá bơn cắt/ hs code lườn cá bơn)
- Mã HS 03044900: Cá Cam file ướp lạnh- Fresh Amberjack fillet (Cá biển). Size 1-2 kg/ miếng. NSX: Sankyo... (mã hs cá cam file ướp/ hs code cá cam file)
- Mã HS 03044900: Cá Cam nhật file ướp lạnh- Fresh Yellowtail fillet (Cá biển). Size 1-3 kg/ miếng. NSX: Sankyo... (mã hs cá cam nhật fil/ hs code cá cam nhật)
- Mã HS 03044900: Cá cam fillet ướp lạnh (Fresh Yellowtail Fillet) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs cá cam fillet ư/ hs code cá cam fille)
- Mã HS 03044900: Cá cam phi lê ướp lạnh (Fresh Greater Amberjack Fillet) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs cá cam phi lê ư/ hs code cá cam phi l)
- Mã HS 03045100: Cá Rô Phi đông lạnh. 300-400 gam/con, 599 carton (10kg/ 1 carton)... (mã hs cá rô phi đông/ hs code cá rô phi đô)
- Mã HS 03045200: Xương Cá hồi đông lạnh (No Atl salmon froz BACKBONE)... (mã hs xương cá hồi đô/ hs code xương cá hồi)
- Mã HS 03045900: Cá ngừ fillet ướp lạnh (Fresh Tuna Chunk) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO. , LTD... (mã hs cá ngừ fillet ư/ hs code cá ngừ fille)
- Mã HS 03045900: Cá Ngừ vây xanh thái bình dương ướp lạnh- Fresh Pacific Bluefin tuna (block)- SE2 (Chiai- On). Size 3-5 kg/ miếng. Nhà sản xuất: Sankyo... (mã hs cá ngừ vây xanh/ hs code cá ngừ vây x)
- Mã HS 03045900: Cá nàng hai (Chitala ornata)- Code: 79-004-NL... (mã hs cá nàng hai ch/ hs code cá nàng hai)
- Mã HS 03045900: Chả cá thác lác (Chitala lopis)- Code: 79-004-NL... (mã hs chả cá thác lác/ hs code chả cá thác)
- Mã HS 03045900: Cá basa viên (Pangasius bocourti)- Code: 79-004-NL... (mã hs cá basa viên p/ hs code cá basa viên)
- Mã HS 03045900: Khô cá tra (Pangasiuu hypophthalmus)- Code: 79-004-NL... (mã hs khô cá tra pan/ hs code khô cá tra)
- Mã HS 03046100: Phi lê cá rô phi không da. Hàng mới 100%.... (mã hs phi lê cá rô ph/ hs code phi lê cá rô)
- Mã HS 03046100: Cá rô phi fillet đông lạnh, IQF 1Kg/túi x 10/thùng (Size 15/40)... (mã hs cá rô phi fille/ hs code cá rô phi fi)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillet đông lạnh... (mã hs cá tra fillet đ/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: CA TRA FILLET DONG LANH, 1CTN 10 KGS, (TIEU THU NOI DIA)... (mã hs ca tra fillet d/ hs code ca tra fille)
- Mã HS 03046200: CA TRA DONG LANH... (mã hs ca tra dong lan/ hs code ca tra dong)
- Mã HS 03046200: CA TRA VUN DONG LANH... (mã hs ca tra vun dong/ hs code ca tra vun d)
- Mã HS 03046200: Cá tra Filê đông lạnh... (mã hs cá tra filê đôn/ hs code cá tra filê)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi-lê đông lạnh... (mã hs cá tra philê đ/ hs code cá tra phil)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi lê đông lạnh... (mã hs cá tra phi lê đ/ hs code cá tra phi l)
- Mã HS 03046200: CA TRA CAT DAU DONG LANH... (mã hs ca tra cat dau/ hs code ca tra cat d)
- Mã HS 03046200: CA TRA XE BUOM DONG LANH... (mã hs ca tra xe buom/ hs code ca tra xe bu)
- Mã HS 03046200: CA TRA CAT KHUC DONG LANH... (mã hs ca tra cat khuc/ hs code ca tra cat k)
- Mã HS 03046200: Cá tra cắt miếng đông lạnh... (mã hs cá tra cắt miến/ hs code cá tra cắt m)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillet cắt đông lạnh... (mã hs cá tra fillet c/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: CA TRA FILLET CAT DONG LANH... (mã hs ca tra fillet c/ hs code ca tra fille)
- Mã HS 03046200: Cá tra cuộn hoa hồng đông lạnh.... (mã hs cá tra cuộn hoa/ hs code cá tra cuộn)
- Mã HS 03046200: Cá cắt khúc đông lạnh, 10kg/thùng... (mã hs cá cắt khúc đôn/ hs code cá cắt khúc)
- Mã HS 03046200: Thịt Vụn Cá Tra Fillet Đông Lạnh... (mã hs thịt vụn cá tra/ hs code thịt vụn cá)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi-lê cắt miếng đông lạnh... (mã hs cá tra philê c/ hs code cá tra phil)
- Mã HS 03046200: CA TRA PHILE DONG LANH (10 KG/CTN)... (mã hs ca tra phile do/ hs code ca tra phile)
- Mã HS 03046200: CÁ BASA FILLET CẮT KIRIMI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá basa fillet/ hs code cá basa fill)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA PHI LE DONG LANH (10 KGS/THÙNG)... (mã hs cá tra phi le d/ hs code cá tra phi l)
- Mã HS 03046200: CA TRA PHI LE DONG LANH (10 KG/CARTON)... (mã hs ca tra phi le d/ hs code ca tra phi l)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CẮT THỎI ĐÔNG LẠNH. Size: 13-20G... (mã hs cá tra cắt thỏi/ hs code cá tra cắt t)
- Mã HS 03046200: Cá tra filets đông lạnh (3 kg x2/carton)... (mã hs cá tra filets đ/ hs code cá tra filet)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA FILLET (CUBE) ĐÔNG LẠNH 0% MẠ BĂNG... (mã hs cá tra fillet/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: Cá tra filet đông lạnh; đóng gói: 10kg/ Ctn... (mã hs cá tra filet đô/ hs code cá tra filet)
- Mã HS 03046200: CA TRA FILLET ĐONG LANH, DONG GOI 10KG/THUNG... (mã hs ca tra fillet đ/ hs code ca tra fille)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi lê thịt trắng đông lạnh 10kg/kiện... (mã hs cá tra phi lê t/ hs code cá tra phi l)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillet dong lạnh (Không xuất cá tra dầu)... (mã hs cá tra fillet d/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: HD 6445- CA TRA FILLET DONG LANH- IQF- 10KG THUNG... (mã hs hd 6445 ca tra/ hs code hd 6445 ca)
- Mã HS 03046200: HD 6448- CA TRA FILLET DONG LANH- IQF- 10KG THUNG... (mã hs hd 6448 ca tra/ hs code hd 6448 ca)
- Mã HS 03046200: Cá tra cắt khúc đông lạnh, 10kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cá tra cắt khúc/ hs code cá tra cắt k)
- Mã HS 03046200: Cá basa phi lê đông lạnh: (SIZE 7-9 OZ; 5kgs/thùng)... (mã hs cá basa phi lê/ hs code cá basa phi)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillets đông lạnh, (size: 220-UP, 5kgs/thùng)... (mã hs cá tra fillets/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi-lê dông lạnh- Size 200-300g- 10 x 1kg/kiện... (mã hs cá tra philê d/ hs code cá tra phil)
- Mã HS 03046200: CÁ BASA FILE ĐÔNG LẠNH ĐÓNG 10KG/KIỆN CẢ BÌ 10, 5KG/KIỆN... (mã hs cá basa file đô/ hs code cá basa file)
- Mã HS 03046200: Cá tra filet còn da đông lạnh; đóng gói: 2. 5 kg x 4/ Ctn... (mã hs cá tra filet cò/ hs code cá tra filet)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi lê cắt đông lạnh (frozen sutchi cube), 6kg/thùng... (mã hs cá tra phi lê c/ hs code cá tra phi l)
- Mã HS 03046200: Cá tra philê đông lạnh. PACKING: IQF, BULK 5KGS/CTN. 4, 600CTNS... (mã hs cá tra philê đô/ hs code cá tra philê)
- Mã HS 03046200: Cá basa cắt khúc còn da đông lạnh, size (gr/pc): 10-30(10kg/thùng)... (mã hs cá basa cắt khú/ hs code cá basa cắt)
- Mã HS 03046200: Phi lê cá tra đông lạnh, 1kg/bịch, 10kg/thùng, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs phi lê cá tra đ/ hs code phi lê cá tr)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillet(basa) đông lạnh 680g/túi x 10/thùng(15lbs/ctn), size 4-8oz... (mã hs cá tra filletb/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: Cá ba sa file đông lạnh (hàng đóng dói đồng nhất 10kg/ 1 kiện) 2500 kiện... (mã hs cá ba sa file đ/ hs code cá ba sa fil)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CÒN DA CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH- Packing: IQF, 2. 5kg/bag x 4/ctn, 300 ctns... (mã hs cá tra còn da c/ hs code cá tra còn d)
- Mã HS 03046200: THỊT DÈ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH- Packing: Block, 5kgs/block x 2blocks/ctn, 2600 ctns... (mã hs thịt dè cá tra/ hs code thịt dè cá t)
- Mã HS 03046200: Phi lê cá tra cắt miếng đông lạnh, 1kg/bịch, 10kg/thùng, sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs phi lê cá tra c/ hs code phi lê cá tr)
- Mã HS 03046200: Cá tra fillet tươi đông lạnh(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) PACKING: IQF, 32. 4 KG/3 BOX... (mã hs cá tra fillet t/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03046200: Phi lê Cá Tra organic đông lạnh. Quy cách: 7, 484 grs/ block x 3 22, 452 kgs/ carton... (mã hs phi lê cá tra o/ hs code phi lê cá tr)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi lê size 45-55G đông lạnh (tên khoa học: PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). DL 790... (mã hs cá tra phi lê s/ hs code cá tra phi l)
- Mã HS 03046200: CA TRA PHI LE CON DA CAT MIENG DONG LANH. MA BANG 20%. BAO GOI: IQF, 1KG/TUI X 4/THUNG... (mã hs ca tra phi le c/ hs code ca tra phi l)
- Mã HS 03046200: CA TRA FILLET DONG LANH; SIZE: 220 GR- 300GR/PC; PACKING: IQF, 1KG/ BAG x 10/ CTN; NW: 80%... (mã hs ca tra fillet/ hs code ca tra fill)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CẮT MIÊNG ĐÔNG LẠNH (DẠNG FILLET)- Packing: IQF, 5kgs/bag x 2/ctn, 100% NW, 500 ctns... (mã hs cá tra cắt miên/ hs code cá tra cắt m)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CẮT VUÔNG ĐÔNG LẠNH (DẠNG FILLET)- Packing: IQF, 2kgs/bag x 3/ctn, 80% NW, 1200 ctns... (mã hs cá tra cắt vuôn/ hs code cá tra cắt v)
- Mã HS 03046200: Ca Tra Phi lê Còn Da Đông Lạnh. 20% mạ băng, 80% net weight. Bao gói: IQF, 2. 5kg/túi x4/thùng... (mã hs ca tra phi lê c/ hs code ca tra phi l)
- Mã HS 03046200: Cá tra cắt Portion đông lạnh, Hàng đóng gói 10 kg/thùng, Size: 100g 400 thùng (PO 940102567684)... (mã hs cá tra cắt port/ hs code cá tra cắt p)
- Mã HS 03046200: Cá tra phi-lê bỏ da đông lạnh, Hàng đóng gói 10 kg/thùng, Size: 300-Up 90 thùng (PO 940102567689)... (mã hs cá tra philê b/ hs code cá tra phil)
- Mã HS 03046200: Cá tra ASC phi lê đông lạnh (FROZEN ASC PANGASIUS FILLET), 1. 80 kg/túi, 5 túi/kiện, hàng mới 100%... (mã hs cá tra asc phi/ hs code cá tra asc p)
- Mã HS 03046200: Cá tra strip cut đông lạnh (Pangasius Hypophthalmus). Packing: IQF, 1kg/bag x 10kgs/ctn. Hàng mới 100%... (mã hs cá tra strip cu/ hs code cá tra strip)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CĂT MIẾNG ĐÔNG LẠNH (DẠNG FILLET)- Packing: IQF, 10kg/bag/ctn, 80% NW, Weight: 25000 kgs, 2500 ctns... (mã hs cá tra căt miến/ hs code cá tra căt m)
- Mã HS 03046200: Cá tra slice skin off đông lạnh (Pangasius Hypophthalmus). Packing: IQF, 1kg/bag x 10kgs/ctn. Hàng mới 100%... (mã hs cá tra slice sk/ hs code cá tra slice)
- Mã HS 03046200: CÁ TRA CẮT LOIN ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) (BRAND: OLIVIA): 3 LBS/ TÚI X 10/THÙNG; SIZE 3. 5-6. 0 OZ;... (mã hs cá tra cắt loin/ hs code cá tra cắt l)
- Mã HS 03046300: Cá chẽm fillet cắt Portions đông lạnh; Size: 100-150 Grs... (mã hs cá chẽm fillet/ hs code cá chẽm fill)
- Mã HS 03046900: Chả cá đông lạnh, (15. 9Kg/thùng).... (mã hs chả cá đông lạn/ hs code chả cá đông)
- Mã HS 03046900: Cá lóc phi lê cắt lát đông lạnh (frozen toman slice), 4kg/thùng... (mã hs cá lóc phi lê c/ hs code cá lóc phi l)
- Mã HS 03047100: CÁ TUYẾT XÁM KHÔNG DA CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (KHÔNG XƯƠNG, GADUS MACROCEPHALUS, Size: 54-70G)... (mã hs cá tuyết xám kh/ hs code cá tuyết xám)
- Mã HS 03047100: Cá tuyết fillet đông lạnh... (mã hs cá tuyết fillet/ hs code cá tuyết fil)
- Mã HS 03047100: Cá tuyết phi lê, đông lạnh... (mã hs cá tuyết phi lê/ hs code cá tuyết phi)
- Mã HS 03047200: Cá tuyết cắt miếng đông lạnh, Frozen Haddock Portions. Nhà sản xuất: MAZZETTA COMPANY, LLC. Dùng làm mẫu nghiên cứu thị trường, không nhãn hiệu.... (mã hs cá tuyết cắt mi/ hs code cá tuyết cắt)
- Mã HS 03047200: Cá tuyết chấm cắt miếng đông lạnh (Melanogrammus aeglefinus), Frozen haddock portion. Nhà sản xuất: DALIAN JIAMING FOOD CO. , LTD. Dùng làm mẫu nghiên cứu thị trường, không nhãn hiệu.... (mã hs cá tuyết chấm c/ hs code cá tuyết chấ)
- Mã HS 03047200: Cá tuyết chấm đen phi lê, đông lạnh... (mã hs cá tuyết chấm đ/ hs code cá tuyết chấ)
- Mã HS 03047300: Cá Tuyết Phi Lê Đông Lạnh... (mã hs cá tuyết phi lê/ hs code cá tuyết phi)
- Mã HS 03047500: Cá minh thái nguyên con đông lạnh (FROZEN ALASKA POLLACK (1* 21kg), hàng mới 100%... (mã hs cá minh thái ng/ hs code cá minh thái)
- Mã HS 03047500: Cá Minh Thái phi lê không da không xương, xử lý STPP đóng Blocks đông lạnh (Theragra chalcogramma)... (mã hs cá minh thái ph/ hs code cá minh thái)
- Mã HS 03047900: Cá saba rút xương tẩm miso men gạo 6. 90kgs/CTN... (mã hs cá saba rút xươ/ hs code cá saba rút)
- Mã HS 03047900: Cá saba fillet đông lạnh còn xương 5. 00kgs/CTN... (mã hs cá saba fillet/ hs code cá saba fill)
- Mã HS 03047900: Cá Hồi rút xương cắt khúc đông lạnh 7. 0kg/thùng... (mã hs cá hồi rút xươn/ hs code cá hồi rút x)
- Mã HS 03047900: Đuôi cá saba rút xương tẩm mirine đông lạnh 6. 90kgs/CTN... (mã hs đuôi cá saba rú/ hs code đuôi cá saba)
- Mã HS 03047900: Cá mú fillet còn da ?ông l?nh, (380gr/Packs x 20Packs/Ctn) (7, 6kg/Ctn)... (mã hs cá mú fillet cò/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03047900: Cá tuyết rút xương cắt khúc tẩm gia vị tẩm bột chiên đông lạnh, 7. 0kg/thùng... (mã hs cá tuyết rút xư/ hs code cá tuyết rút)
- Mã HS 03048100: Lườn cá hồi đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi đôn/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048100: Bung ca hoi dong lanh... (mã hs bung ca hoi don/ hs code bung ca hoi)
- Mã HS 03048100: Bụng cá hồi đông lạnh... (mã hs bụng cá hồi đôn/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 03048100: Bụng cá hồi đại tây dương đông lanh... (mã hs bụng cá hồi đại/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 03048100: Lườn cá hồi (cỡ 2cm+) cấp đông (Frozen Norwegian Salmon Bellies, Size: 2cm+)... (mã hs lườn cá hồi cỡ/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048100: CAH-VS-17001 (FL)#Cá hồi fillet đông lạnh (dòng hàng số 1, TKNK số: 101295424642/E31 ngày 07/03/2017)... (mã hs cahvs17001 f/ hs code cahvs17001)
- Mã HS 03048100: Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus Gorbuscha) phi lê đông lạnh, size 50-180g/khúc, 10 kg/thùng, 500 thùng... (mã hs cá hồi thái bìn/ hs code cá hồi thái)
- Mã HS 03048100: CÁ HỒI FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi fillet đ/ hs code cá hồi fille)
- Mã HS 03048100: Cá Hồi Phi Lê Đông Lạnh... (mã hs cá hồi phi lê đ/ hs code cá hồi phi l)
- Mã HS 03048100: Cá hồi cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá hồi cắt khúc/ hs code cá hồi cắt k)
- Mã HS 03048100: Cá hồi fillet cắt đông lạnh... (mã hs cá hồi fillet c/ hs code cá hồi fille)
- Mã HS 03048100: Cá hồi cắt kirimi đông lạnh... (mã hs cá hồi cắt kiri/ hs code cá hồi cắt k)
- Mã HS 03048100: Cá hồi chum fillet đông lạnh... (mã hs cá hồi chum fil/ hs code cá hồi chum)
- Mã HS 03048100: Cá hồi cắt miếng đông lạnh (8g)... (mã hs cá hồi cắt miến/ hs code cá hồi cắt m)
- Mã HS 03048100: Lườn cá hồi cắt miếng đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi cắt/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048100: Lườn cá hồi tươi chum đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi tươ/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048100: Cá hồi chum cắt kirimi đông lạnh... (mã hs cá hồi chum cắt/ hs code cá hồi chum)
- Mã HS 03048100: Lườn cá hồi fillet, khò cấp đông... (mã hs lườn cá hồi fil/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048100: Cá Hồi Phi Lê Cắt Miếng Đông Lạnh... (mã hs cá hồi phi lê c/ hs code cá hồi phi l)
- Mã HS 03048100: Cá hồi slice đông lạnh (thịt lưng)... (mã hs cá hồi slice đô/ hs code cá hồi slice)
- Mã HS 03048100: Cá hồi fillet nhổ xương PB đông lạnh... (mã hs cá hồi fillet n/ hs code cá hồi fille)
- Mã HS 03048100: Cá hồi đỏ fillet cắt Kirimi 17G đông lạnh... (mã hs cá hồi đỏ fille/ hs code cá hồi đỏ fi)
- Mã HS 03048100: Cá hồi lột da cắt kirimi loại 2 đông lạnh... (mã hs cá hồi lột da c/ hs code cá hồi lột d)
- Mã HS 03048100: Thịt Cá Hồi Atlantic cắt lát đông lạnh, (các loại, 293 kiện)... (mã hs thịt cá hồi atl/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 03048100: Lườn Cá Hồi Đại Tây Dương Sạch Da Đông Lạnh 1Kg (Đơn giá GC: 1. 90/kg)... (mã hs lườn cá hồi đại/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048200: Phi lê cá hồi còn da. SL: 1047. 09 x $4. 77. Hàng mới 100%.... (mã hs phi lê cá hồi c/ hs code phi lê cá hồ)
- Mã HS 03048200: Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh... (mã hs cá hồi cắt lát/ hs code cá hồi cắt l)
- Mã HS 03048200: Rẻo Cá Hồi Vân Đông Lạnh 500g; Phí gia công: $2/kg... (mã hs rẻo cá hồi vân/ hs code rẻo cá hồi v)
- Mã HS 03048200: Thịt Cá Hồi Trout cắt lát đông lạnh. (các loại, 627 kiện)... (mã hs thịt cá hồi tro/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 03048200: Cá Hồi Vân Mực Cắt Que Đông Lạnh 15g (Đơn giá GC: 7. 83/kg)... (mã hs cá hồi vân mực/ hs code cá hồi vân m)
- Mã HS 03048200: Lườn Cá Hồi Vân Cắt Miếng B Đông Lạnh 500g; Phí gia công: $2/kg... (mã hs lườn cá hồi vân/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048200: Rẻo Lườn Cá Hồi Vân Cắt Que Đông Lạnh 15g (Đơn giá GC: 3. 88/kg)... (mã hs rẻo lườn cá hồi/ hs code rẻo lườn cá)
- Mã HS 03048200: Cá Hồi Vân Cắt Miếng Đông lạnh 6g x 20 miếng (Đơn giá GC: 3. 70/kg)... (mã hs cá hồi vân cắt/ hs code cá hồi vân c)
- Mã HS 03048300: CÁ LƯỠI TRÂU DÁN QUE ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá lưỡi trâu dá/ hs code cá lưỡi trâu)
- Mã HS 03048300: CÁ LƯỠI TRÂU FILLET DÁN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá lưỡi trâu fi/ hs code cá lưỡi trâu)
- Mã HS 03048300: Cá bơn fillet đông lạnh (Tên khoa học: Pseudopleuronectes obscurus)... (mã hs cá bơn fillet đ/ hs code cá bơn fille)
- Mã HS 03048400: Cá kiếm đông lạnh, phi-lê cắt lát lớn... (mã hs cá kiếm đông lạ/ hs code cá kiếm đông)
- Mã HS 03048600: Cá Trích ép trứng đông lạnh- Frozen herring fish with Roe (Komochi-nishin) (1 gói 2. 0 Kg). NSX: 15/11/2019. HSD: 01/04/2021... (mã hs cá trích ép trứ/ hs code cá trích ép)
- Mã HS 03048700: Cá Ngừ Fillet Đông Lạnh... (mã hs cá ngừ fillet đ/ hs code cá ngừ fille)
- Mã HS 03048700: Cá Ngừ vây xanh thái bình dương đông lạnh- Frozen Pacific Bluefin tuna (block)- (OToro). Size 4-6 kg/ miếng. Nhà sản xuất: Sankyo... (mã hs cá ngừ vây xanh/ hs code cá ngừ vây x)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ đại dương đông lạnh, phi-lê cắt lát lớn (hàng tái nhập thuộc tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 302751011310/B11 ngày 12/09/2019)... (mã hs cá ngừ đại dươn/ hs code cá ngừ đại d)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ loin đông lạnh... (mã hs cá ngừ loin đôn/ hs code cá ngừ loin)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ steak đông lạnh... (mã hs cá ngừ steak đô/ hs code cá ngừ steak)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ belly đông lạnh... (mã hs cá ngừ belly đô/ hs code cá ngừ belly)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ (kama) đông lạnh... (mã hs cá ngừ kama đ/ hs code cá ngừ kama)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ portion đông lạnh... (mã hs cá ngừ portion/ hs code cá ngừ porti)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ (belly) đông lạnh... (mã hs cá ngừ belly/ hs code cá ngừ bell)
- Mã HS 03048700: CÁ NGỪ CẮT STEAK ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá ngừ cắt stea/ hs code cá ngừ cắt s)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ mắt to cube đông lạnh... (mã hs cá ngừ mắt to c/ hs code cá ngừ mắt t)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ vây dài loin đông lạnh... (mã hs cá ngừ vây dài/ hs code cá ngừ vây d)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh... (mã hs cá ngừ vây vàng/ hs code cá ngừ vây v)
- Mã HS 03048700: Loin Cá Ngừ vi vàng đông lạnh... (mã hs loin cá ngừ vi/ hs code loin cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ fillet cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá ngừ fillet c/ hs code cá ngừ fille)
- Mã HS 03048700: Thịt cá ngừ (trimmeat) đông lạnh... (mã hs thịt cá ngừ tr/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Thịt vụn Cá Ngừ vi vàng đông lạnh... (mã hs thịt vụn cá ngừ/ hs code thịt vụn cá)
- Mã HS 03048700: Cá Ngừ vi vàng cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá ngừ vi vàng/ hs code cá ngừ vi và)
- Mã HS 03048700: Rẻo Cá Ngừ Vây Vàng Xông TS Đông Lạnh... (mã hs rẻo cá ngừ vây/ hs code rẻo cá ngừ v)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ đại đương đông lạnh, phi-lê cắt khúc... (mã hs cá ngừ đại đươn/ hs code cá ngừ đại đ)
- Mã HS 03048700: Thịt cá ngừ đại dương Ground meat đông lạnh... (mã hs thịt cá ngừ đại/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Thịt bụng cá ngừ, size 100-300 (20 kgs/CTN)... (mã hs thịt bụng cá ng/ hs code thịt bụng cá)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ cắt khúc đông lạnh Size: 200-400gr/pc... (mã hs cá ngừ cắt khúc/ hs code cá ngừ cắt k)
- Mã HS 03048700: Ức cá ngừ đại dương đông lạnh size 400 grs up... (mã hs ức cá ngừ đại d/ hs code ức cá ngừ đạ)
- Mã HS 03048700: Đuôi cá ngừ đại dương đông lạnh size 500 grs up... (mã hs đuôi cá ngừ đại/ hs code đuôi cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Lườn cá ngừ đại dương đông lạnh size 400 grs up... (mã hs lườn cá ngừ đại/ hs code lườn cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Rẻo cá ngừ đại dương đông lạnh, số lượng: 100 thùng... (mã hs rẻo cá ngừ đại/ hs code rẻo cá ngừ đ)
- Mã HS 03048700: Ức cá ngừ đông lạnh Size: 200/300- Packing: 9 kgs/ctn... (mã hs ức cá ngừ đông/ hs code ức cá ngừ đô)
- Mã HS 03048700: Vụn cá ngừ vây vàng (kama) còn da, còn xương đông lạnh... (mã hs vụn cá ngừ vây/ hs code vụn cá ngừ v)
- Mã HS 03048700: Loin cá ngừ đại dương đông lạnh, size: 2kg+ (20kg/thùng)... (mã hs loin cá ngừ đại/ hs code loin cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Lườn cá ngừ đông lạnh CO Size: 300up- Packing: 10 kgs/ctn... (mã hs lườn cá ngừ đôn/ hs code lườn cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Đuôi cá ngừ đông lạnh, đóng gói 10kg/thung- Size 500 UP- VN... (mã hs đuôi cá ngừ đôn/ hs code đuôi cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ saku xông CO đông lạnh đóng gói: 10 lbs/ thùng, 100% NW)... (mã hs cá ngừ saku xôn/ hs code cá ngừ saku)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ poke cube xông CO đông lạnh đóng gói: 10 lbs/ thùng, 100% NW)... (mã hs cá ngừ poke cub/ hs code cá ngừ poke)
- Mã HS 03048700: Lườn cá ngừ vây vàng còn da, ra xương đông lạnh (size: 500UP grs/pc)... (mã hs lườn cá ngừ vây/ hs code lườn cá ngừ)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ steak xông CO đông lạnh size 4 oz (đóng gói: 10 lbs/ thùng, 100% NW)... (mã hs cá ngừ steak xô/ hs code cá ngừ steak)
- Mã HS 03048700: FROZEN TUNA FLAKES (CÁ NGỪ VỤN ĐÔNG LẠNH)- Packing: IQF/ 400gr VAC, 10% glazing.... (mã hs frozen tuna fla/ hs code frozen tuna)
- Mã HS 03048700: Cá ngừ loin xông CO central cut đông lạnh size 3-5 (đóng gói: 30 lbs/thùng, 100% NW)... (mã hs cá ngừ loin xôn/ hs code cá ngừ loin)
- Mã HS 03048900: Cá cam đông lạnh (Cá phi lê)... (mã hs cá cam đông lạn/ hs code cá cam đông)
- Mã HS 03048900: Phi lê cá cam Nhật đông lạnh (Frozen Amberjack Fillet)... (mã hs phi lê cá cam n/ hs code phi lê cá ca)
- Mã HS 03048900: Cá Basa fillet đông lạnh (Pangasius bocourti), hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs cá basa fillet/ hs code cá basa fill)
- Mã HS 03048900: Cá mú fillet... (mã hs cá mú fillet/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03048900: CÁ ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá đông lạnh/ hs code cá đông lạnh)
- Mã HS 03048900: Cá mú hạt lựu... (mã hs cá mú hạt lựu/ hs code cá mú hạt lự)
- Mã HS 03048900: Cá sơn fillet... (mã hs cá sơn fillet/ hs code cá sơn fille)
- Mã HS 03048900: Cá đổng fillet... (mã hs cá đổng fillet/ hs code cá đổng fill)
- Mã HS 03048900: Cá hồng fillet... (mã hs cá hồng fillet/ hs code cá hồng fill)
- Mã HS 03048900: Cá phèn fillet... (mã hs cá phèn fillet/ hs code cá phèn fill)
- Mã HS 03048900: Cá gáy hạt lựu... (mã hs cá gáy hạt lựu/ hs code cá gáy hạt l)
- Mã HS 03048900: Cá sơn hạt lựu... (mã hs cá sơn hạt lựu/ hs code cá sơn hạt l)
- Mã HS 03048900: Cá Chuồn fillet... (mã hs cá chuồn fillet/ hs code cá chuồn fil)
- Mã HS 03048900: Cá phèn hạt lựu... (mã hs cá phèn hạt lựu/ hs code cá phèn hạt)
- Mã HS 03048900: Cá hồng hạt lựu... (mã hs cá hồng hạt lựu/ hs code cá hồng hạt)
- Mã HS 03048900: Cá hồng fillet... (mã hs cá hồng fillet/ hs code cá hồng fill)
- Mã HS 03048900: Cá đục đông lạnh... (mã hs cá đục đông lạn/ hs code cá đục đông)
- Mã HS 03048900: VN SIZE 2/4 (OZ/PC)... (mã hs vn size 2/4 oz/ hs code vn size 2/4)
- Mã HS 03048900: VN SIZE 6/8 (OZ/PC)... (mã hs vn size 6/8 oz/ hs code vn size 6/8)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI VỤN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi vụn đông/ hs code cá hồi vụn đ)
- Mã HS 03048900: VN (SIZE 1/2 (OZ/PC)... (mã hs vn size 1/2 o/ hs code vn size 1/2)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI LƯỜN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi lườn đôn/ hs code cá hồi lườn)
- Mã HS 03048900: Cá thu loin đông lạnh... (mã hs cá thu loin đôn/ hs code cá thu loin)
- Mã HS 03048900: Cá đen loin đông lạnh... (mã hs cá đen loin đôn/ hs code cá đen loin)
- Mã HS 03048900: CÁ MÚ FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá mú fillet đô/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03048900: CÁ MÓ FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá mó fillet đô/ hs code cá mó fillet)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI KIRIMI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi kirimi đ/ hs code cá hồi kirim)
- Mã HS 03048900: CÁ SÒNG FILLET ĐÔNG IQF... (mã hs cá sòng fillet/ hs code cá sòng fill)
- Mã HS 03048900: Cá dũa fillet đông lạnh... (mã hs cá dũa fillet đ/ hs code cá dũa fille)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi fillet đ/ hs code cá hồi fille)
- Mã HS 03048900: Cá Masaba fillet xăm lỗ... (mã hs cá masaba fille/ hs code cá masaba fi)
- Mã HS 03048900: Cá hokke loin đông lạnh... (mã hs cá hokke loin đ/ hs code cá hokke loi)
- Mã HS 03048900: Cá lạt fillet đông lạnh... (mã hs cá lạt fillet đ/ hs code cá lạt fille)
- Mã HS 03048900: Cá saba fillet đông lạnh... (mã hs cá saba fillet/ hs code cá saba fill)
- Mã HS 03048900: CÁ SABA KIRIMI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá saba kirimi/ hs code cá saba kiri)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt lát/ hs code cá hồi cắt l)
- Mã HS 03048900: Cá đổng fillet đông lạnh... (mã hs cá đổng fillet/ hs code cá đổng fill)
- Mã HS 03048900: CÁ PHÈN FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá phèn fillet/ hs code cá phèn fill)
- Mã HS 03048900: Cá Tráo fillet đông lạnh... (mã hs cá tráo fillet/ hs code cá tráo fill)
- Mã HS 03048900: Cá chẽm fillet đông lạnh... (mã hs cá chẽm fillet/ hs code cá chẽm fill)
- Mã HS 03048900: Cá dũa portion đông lạnh... (mã hs cá dũa portion/ hs code cá dũa porti)
- Mã HS 03048900: Cá sơn thóc cắt đông lạnh... (mã hs cá sơn thóc cắt/ hs code cá sơn thóc)
- Mã HS 03048900: CÁ TRÍCH FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá trích fillet/ hs code cá trích fil)
- Mã HS 03048900: CÁ HOKKE FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hokke fillet/ hs code cá hokke fil)
- Mã HS 03048900: LƯỜN CÁ HỒI VỤN ĐÔNG LẠNH... (mã hs lườn cá hồi vụn/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI LƯỜN VỤN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi lườn vụn/ hs code cá hồi lườn)
- Mã HS 03048900: CÁ CỜ CẮT STEAK ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá cờ cắt steak/ hs code cá cờ cắt st)
- Mã HS 03048900: CÁ GÁY CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá gáy cắt khúc/ hs code cá gáy cắt k)
- Mã HS 03048900: Cá saba cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá saba cắt khú/ hs code cá saba cắt)
- Mã HS 03048900: Cá hoki cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá hoki cắt khú/ hs code cá hoki cắt)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt khúc/ hs code cá hồi cắt k)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI CẮT THỎI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt thỏi/ hs code cá hồi cắt t)
- Mã HS 03048900: CÁ SÒNG ĐỎ FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá sòng đỏ fill/ hs code cá sòng đỏ f)
- Mã HS 03048900: Cá Mú filet bỏ da đông lạnh... (mã hs cá mú filet bỏ/ hs code cá mú filet)
- Mã HS 03048900: Cá cờ Marlin loin đông lạnh... (mã hs cá cờ marlin lo/ hs code cá cờ marlin)
- Mã HS 03048900: Cá Trác cắt miếng đông lạnh... (mã hs cá trác cắt miế/ hs code cá trác cắt)
- Mã HS 03048900: CÁ MÚ ĐÔNG LẠNH (SIZE 8/10)... (mã hs cá mú đông lạnh/ hs code cá mú đông l)
- Mã HS 03048900: Cá sọc mướp fillet đông lạnh... (mã hs cá sọc mướp fil/ hs code cá sọc mướp)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒI CẮT HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi cắt hạt/ hs code cá hồi cắt h)
- Mã HS 03048900: Cá Đổng xộp fillet đông lạnh... (mã hs cá đổng xộp fil/ hs code cá đổng xộp)
- Mã HS 03048900: CÁ HỒNG MÍM FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồng mím fil/ hs code cá hồng mím)
- Mã HS 03048900: Cá mó fillet- Scarus ghobban... (mã hs cá mó fillet s/ hs code cá mó fillet)
- Mã HS 03048900: Cá chẽm hồng fillet đông lạnh... (mã hs cá chẽm hồng fi/ hs code cá chẽm hồng)
- Mã HS 03048900: Cá hồi Trout fillet đông lạnh... (mã hs cá hồi trout fi/ hs code cá hồi trout)
- Mã HS 03048900: CÁ NỤC HEO CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá nục heo cắt/ hs code cá nục heo c)
- Mã HS 03048900: LƯỜN CÁ HỒI CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH... (mã hs lườn cá hồi cắt/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03048900: Cá mó hạt lựu- Scarus ghobban... (mã hs cá mó hạt lựu/ hs code cá mó hạt lự)
- Mã HS 03048900: Cá Dũa filet portion đông lạnh... (mã hs cá dũa filet po/ hs code cá dũa filet)
- Mã HS 03048900: Cá Bơn cắt Kirimi HCK đông lạnh... (mã hs cá bơn cắt kiri/ hs code cá bơn cắt k)
- Mã HS 03048900: Cá đỏ fillet còn xương đông lạnh... (mã hs cá đỏ fillet cò/ hs code cá đỏ fillet)
- Mã HS 03048900: CA PHEN FILLET DONG LANH (20/40)... (mã hs ca phen fillet/ hs code ca phen fill)
- Mã HS 03048900: Cá đỏ fillet không xương đông lạnh... (mã hs cá đỏ fillet kh/ hs code cá đỏ fillet)
- Mã HS 03048900: CÁ HOKKE XẺ TẢI NGÂM MUỐI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hokke xẻ tải/ hs code cá hokke xẻ)
- Mã HS 03048900: Cá cam fillet không xuong dông lạnh... (mã hs cá cam fillet k/ hs code cá cam fille)
- Mã HS 03048900: Cá Yellow tail fillet Plus đông lạnh... (mã hs cá yellow tail/ hs code cá yellow ta)
- Mã HS 03048900: Cá tráo New Zealand fillet đông lạnh... (mã hs cá tráo new zea/ hs code cá tráo new)
- Mã HS 03048900: Cá Tuyết fillet nhổ xương PB đông lạnh... (mã hs cá tuyết fillet/ hs code cá tuyết fil)
- Mã HS 03048900: Cá lưỡi trâu cắt kirimi plus đông lạnh... (mã hs cá lưỡi trâu cắ/ hs code cá lưỡi trâu)
- Mã HS 03048900: Cá chai fillet đông lạnh; Size: 50-100... (mã hs cá chai fillet/ hs code cá chai fill)
- Mã HS 03048900: Cá hoki cắt kirimi nhổ xương PB đông lạnh... (mã hs cá hoki cắt kir/ hs code cá hoki cắt)
- Mã HS 03048900: Cá Blackthroat Seaperch xẻ bướm đông lạnh... (mã hs cá blackthroat/ hs code cá blackthro)
- Mã HS 03048900: CÁ ĐỔNG QUÉO FILLET ĐÔNG LẠNH SIZE 100/120... (mã hs cá đổng quéo fi/ hs code cá đổng quéo)
- Mã HS 03048900: Cá đỏ cắt kirimi GANSHIN HCK PLUS đông lạnh... (mã hs cá đỏ cắt kirim/ hs code cá đỏ cắt ki)
- Mã HS 03048900: Cá sòng cắt kirimi GANSHIN HCK PLUS đông lạnh... (mã hs cá sòng cắt kir/ hs code cá sòng cắt)
- Mã HS 03048900: Cá hố fillet cắt khúc size 16-18, 8. 4 kg/thùng... (mã hs cá hố fillet cắ/ hs code cá hố fillet)
- Mã HS 03048900: CÁ LƯỠI TRÂU FILLET ÉP DÁN ĐÔNG LẠNH SIZE 31/35... (mã hs cá lưỡi trâu fi/ hs code cá lưỡi trâu)
- Mã HS 03048900: Cá Sa Ba fillet ngâm muối, không xương đông lạnh... (mã hs cá sa ba fillet/ hs code cá sa ba fil)
- Mã HS 03048900: Cá chẽm phi lê còn da đông lạnh, cở 350grs/ miếng... (mã hs cá chẽm phi lê/ hs code cá chẽm phi)
- Mã HS 03048900: Cá hồng phi lê còn da đông lạnh 100-200grs/ miếng... (mã hs cá hồng phi lê/ hs code cá hồng phi)
- Mã HS 03048900: CÁ PHÈN PHI LÊ ĐÔNG LẠNH SIZE 60/80. HÀNG MỚI 100%... (mã hs cá phèn phi lê/ hs code cá phèn phi)
- Mã HS 03048900: Cá mú phi lê còn da đông lạnh, cỡ 100-200grs/ miếng... (mã hs cá mú phi lê cò/ hs code cá mú phi lê)
- Mã HS 03048900: Cá mắt kiếng fillet cắt portion đông lạnh, Size: 15gr... (mã hs cá mắt kiếng fi/ hs code cá mắt kiếng)
- Mã HS 03048900: FROZEN MEAJI FILLET (IQF) (Cá Tráo Fillet đông lạnh IQF)... (mã hs frozen meaji fi/ hs code frozen meaji)
- Mã HS 03048900: Cá mú fillet cắt miếng đông lạnh, size: 6/8 (10lbs/thùng)... (mã hs cá mú fillet cắ/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03048900: Saba cắt miếng 30g (có muối) (Tên khoa học: Scomber japonicus)... (mã hs saba cắt miếng/ hs code saba cắt miế)
- Mã HS 03048900: Cá saba cắt miếng 30g (ngâm muối) (Tên khoa học: Scomber Scombrus)... (mã hs cá saba cắt miế/ hs code cá saba cắt)
- Mã HS 03048900: Thịt cá thát lát đông lạnh (400gr/bag, 24bag/ctn, 9. 6kg/ctn, sl: 300ctns)... (mã hs thịt cá thát lá/ hs code thịt cá thát)
- Mã HS 03048900: Cá dấm phi lê còn da đông lạnh (frozen white snapper fillet skin on), 6kg/thùng... (mã hs cá dấm phi lê c/ hs code cá dấm phi l)
- Mã HS 03048900: Cá đổng phi lê còn da đông lạnh (frozen king snapper fillet skin on), 6kg/thùng... (mã hs cá đổng phi lê/ hs code cá đổng phi)
- Mã HS 03048900: Cá Vền Fillet đông lạnh PACIFIC POMFRET (REINETA) PACKING: IQF, 10 KGS BULK/BAG/CTN... (mã hs cá vền fillet đ/ hs code cá vền fille)
- Mã HS 03048900: FROZEN MARLIN FLAKES (CÁ MARLIN VỤN ĐÔNG LẠNH)- Packing: IQF/ 400gr VAC, 10% glazing... (mã hs frozen marlin f/ hs code frozen marli)
- Mã HS 03048900: FROZEN MARLIN CUBES (CÁ CỜ GÒN HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH)- Packing: IQF/ 400gr VAC, 10% glazing... (mã hs frozen marlin c/ hs code frozen marli)
- Mã HS 03048900: Cá dũa fillet còn da, không xương đông lạnh, 1pcs/PE, 20kgs/ctn, net weight 80%, size 1000 up... (mã hs cá dũa fillet c/ hs code cá dũa fille)
- Mã HS 03048900: FROZEN MAHI MAHI STEAK (CÁ DŨA FILLET CÒN DA ĐÔNG LẠNH)- Packing: IQF/ 400gr VAC, 10% glazing.... (mã hs frozen mahi mah/ hs code frozen mahi)
- Mã HS 03048900: CÁ THU FILLET ĐÔNG LẠNH. QC: (4. 8 KG/CT, 257 CT), (4. 9 KG/CT, 468 CT). Hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs cá thu fillet đ/ hs code cá thu fille)
- Mã HS 03048900: Cá Thu phi-lê đông lạnh. Gồm 34 thùng, loại SPBO. Đóng gói: 5 kg/túi/thùng. Đơn giá 1. 37USD/KG là Phí Gia Công.... (mã hs cá thu philê đ/ hs code cá thu phil)
- Mã HS 03048900: Cá Sòng phi-lê đông lạnh. Gồm 1. 038 thùng, đóng gói: 4. 6; 4, 7; 4. 9; 5. 0 KG/thùng. Tên Khoa học: TRACHURUS TRACHURUS.... (mã hs cá sòng philê/ hs code cá sòng phi)
- Mã HS 03048900: Cá Atka Mackerel phi-lê đông lạnh. Gồm 2. 762 thùng, đóng gói: 4. 6 KG/thùng. Tên Khoa học: PLEUROGRAMMUS MONOPTERYGIUS.... (mã hs cá atka mackere/ hs code cá atka mack)
- Mã HS 03048900: Cá Thu ngừ thái bình dương (saba) phi-lê đông lạnh. Gồm 900 thùng, đóng gói: 4, 8 KG/thùng. Tên Khoa học: SCOMBER JAPONICUS... (mã hs cá thu ngừ thái/ hs code cá thu ngừ t)
- Mã HS 03048900: Cá chẽm cắt khúc Sandwich còn da, không xương đông lạnh, size: 8oz/pc, đóng gói: 10lbs/thùng, số lượng thực tế: 4. 536kg/thùng.... (mã hs cá chẽm cắt khú/ hs code cá chẽm cắt)
- Mã HS 03048900: CÁ TRÍCH SẺ BƯỚM ĐÔNG LẠNH(FROZEN SARDINE BUTTERFLY FILLET TREATED STPP)PACKING: IQF GL. 20% 10x1 KG PLAIN BAG WITH RIDER EAN CODE... (mã hs cá trích sẻ bướ/ hs code cá trích sẻ)
- Mã HS 03049100: Cá Cờ Kiếm phi lê cắt Loin Còn da đông lạnh Size 2KG+ (SWORDFISH LOIN SKINON)... (mã hs cá cờ kiếm phi/ hs code cá cờ kiếm p)
- Mã HS 03049200: Cá tra vụn đông lạnh, NW: 22 kg/ctn... (mã hs cá tra vụn đông/ hs code cá tra vụn đ)
- Mã HS 03049300: Cá basa đông lạnh. 300-400 gam/ con, 185 carton (10kg/ 1 carton)... (mã hs cá basa đông lạ/ hs code cá basa đông)
- Mã HS 03049300: Dè cá tra đông lạnh, đóng gói 4x5kg/block/thùng, net 100%: 1000 thùng... (mã hs dè cá tra đông/ hs code dè cá tra đô)
- Mã HS 03049300: Chả cá tra đông lạnh loại B (G. W: 20, 5 KGS/CTN, N. W: 20 KGS/CTN, 10 KGS/BLOCK x 02 BLOCKS/CTN).... (mã hs chả cá tra đông/ hs code chả cá tra đ)
- Mã HS 03049300: Chả cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đông lạnh loai B (G. W: 20, 5 KGS/CTN, N. W: 20 KGS/CTN, 10 KGS/BLOCK x 02 BLOCKS/CTN).... (mã hs chả cá tra pan/ hs code chả cá tra)
- Mã HS 03049900: Lườn cá hồi đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi đôn/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03049900: Cá dũa fillet đông lạnh... (mã hs cá dũa fillet đ/ hs code cá dũa fille)
- Mã HS 03049900: Cá dũa cắt BUFFET đông lạnh... (mã hs cá dũa cắt buff/ hs code cá dũa cắt b)
- Mã HS 03049900: Cá dũa cắt Portion đông lạnh... (mã hs cá dũa cắt port/ hs code cá dũa cắt p)
- Mã HS 03049900: Thịt cá dũa đông lạnh (TRIM)... (mã hs thịt cá dũa đôn/ hs code thịt cá dũa)
- Mã HS 03049900: Phi lê cá tuyết. Hàng mới 100%.... (mã hs phi lê cá tuyết/ hs code phi lê cá tu)
- Mã HS 03049900: Cá cam Nhật Bản. Hàng mới 100%.... (mã hs cá cam nhật bản/ hs code cá cam nhật)
- Mã HS 03049900: Thịt cá hồi xay đông lạnh (Salmo Salar)... (mã hs thịt cá hồi xay/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 03049900: Cá tráp đầu vàng. SL: 22. 38 x$19. 66. Hàng mới 100%.... (mã hs cá tráp đầu vàn/ hs code cá tráp đầu)
- Mã HS 03049900: Lườn-vây cá hồi cắt mảnh đông lạnh (Frozen Salmon Bellies-Fin Pieces). Thùng 10Kg Net weight. NSX: 08/2019. HSD: 08/2021. UK BD 009 EC, Farne Salmon and Trout LTD... (mã hs lườnvây cá hồi/ hs code lườnvây cá)
- Mã HS 03049900: Chả cá đông lạnh... (mã hs chả cá đông lạn/ hs code chả cá đông)
- Mã HS 03049900: CÁ HỒI VỤN ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi vụn đông/ hs code cá hồi vụn đ)
- Mã HS 03049900: Thịt cá xay đông lạnh... (mã hs thịt cá xay đôn/ hs code thịt cá xay)
- Mã HS 03049900: CÁ ĐỤC FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá đục fillet đ/ hs code cá đục fille)
- Mã HS 03049900: Cá đục phi lê đông lạnh... (mã hs cá đục phi lê đ/ hs code cá đục phi l)
- Mã HS 03049900: CÁ HỒI KIRIMI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hồi kirimi đ/ hs code cá hồi kirim)
- Mã HS 03049900: CHẢ CÁ SURIMI ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá surimi đ/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 03049900: Cá ngừ (kama) đông lạnh... (mã hs cá ngừ kama đ/ hs code cá ngừ kama)
- Mã HS 03049900: CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá tra fillet đ/ hs code cá tra fille)
- Mã HS 03049900: Cá tráo kirimi đông lạnh... (mã hs cá tráo kirimi/ hs code cá tráo kiri)
- Mã HS 03049900: Cá saba kirimi đông lạnh... (mã hs cá saba kirimi/ hs code cá saba kiri)
- Mã HS 03049900: Cá hoki kirimi đông lạnh... (mã hs cá hoki kirimi/ hs code cá hoki kiri)
- Mã HS 03049900: Cá Đục xẻ bướm đông lạnh... (mã hs cá đục xẻ bướm/ hs code cá đục xẻ bư)
- Mã HS 03049900: CÁ NỤC HEO RẼO ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá nục heo rẽo/ hs code cá nục heo r)
- Mã HS 03049900: Cá Chai phi lê đông lạnh... (mã hs cá chai phi lê/ hs code cá chai phi)
- Mã HS 03049900: Thịt cá mối xay đông lạnh... (mã hs thịt cá mối xay/ hs code thịt cá mối)
- Mã HS 03049900: Cá hồi cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá hồi cắt khúc/ hs code cá hồi cắt k)
- Mã HS 03049900: Cá Tráo xẻ bướm đông lạnh... (mã hs cá tráo xẻ bướm/ hs code cá tráo xẻ b)
- Mã HS 03049900: Cá Chai xẻ bướm đông lạnh... (mã hs cá chai xẻ bướm/ hs code cá chai xẻ b)
- Mã HS 03049900: Thịt cá trộn xay đông lạnh... (mã hs thịt cá trộn xa/ hs code thịt cá trộn)
- Mã HS 03049900: Thịt cá đổng xay đông lạnh... (mã hs thịt cá đổng xa/ hs code thịt cá đổng)
- Mã HS 03049900: Cá chẽm cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá chẽm cắt khú/ hs code cá chẽm cắt)
- Mã HS 03049900: CÁ HOKI CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hoki cắt miế/ hs code cá hoki cắt)
- Mã HS 03049900: CÁ SÒNG ĐỎ FILLET ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá sòng đỏ fill/ hs code cá sòng đỏ f)
- Mã HS 03049900: Cá sa ba cắt khúc đông lạnh... (mã hs cá sa ba cắt kh/ hs code cá sa ba cắt)
- Mã HS 03049900: CÁ MÚ CẮT HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá mú cắt hạt l/ hs code cá mú cắt hạ)
- Mã HS 03049900: CÁ CỜ VỤN HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá cờ vụn hạt l/ hs code cá cờ vụn hạ)
- Mã HS 03049900: CÁ MÓ CẮT HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá mó cắt hạt l/ hs code cá mó cắt hạ)
- Mã HS 03049900: THỊT CÁ CHUỒN XAY ĐÔNG LẠNH... (mã hs thịt cá chuồn x/ hs code thịt cá chuồ)
- Mã HS 03049900: Cá Saba cắt kirimi đông lạnh... (mã hs cá saba cắt kir/ hs code cá saba cắt)
- Mã HS 03049900: CÁ THU CẮT HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá thu cắt hạt/ hs code cá thu cắt h)
- Mã HS 03049900: CÁ GÁY CẮT HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá gáy cắt hạt/ hs code cá gáy cắt h)
- Mã HS 03049900: Cá hồi kirimi bulk đông lạnh... (mã hs cá hồi kirimi b/ hs code cá hồi kirim)
- Mã HS 03049900: CÁ NGỪ VỤN HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá ngừ vụn hạt/ hs code cá ngừ vụn h)
- Mã HS 03049900: CHẢ CÁ THÁT LÁT (30 X 14 OZ)... (mã hs chả cá thát lát/ hs code chả cá thát)
- Mã HS 03049900: THỊT CÁ ĐỔNG KB XAY ĐÔNG LẠNH... (mã hs thịt cá đổng kb/ hs code thịt cá đổng)
- Mã HS 03049900: Chả cá biển đông lạnh(cá đổng)... (mã hs chả cá biển đôn/ hs code chả cá biển)
- Mã HS 03049900: CÁ THU NHẬT CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá thu nhật cắt/ hs code cá thu nhật)
- Mã HS 03049900: Thịt cá đổng trộn xay đông lạnh... (mã hs thịt cá đổng tr/ hs code thịt cá đổng)
- Mã HS 03049900: Cá dũa phi lê cắt khúc cấp đông... (mã hs cá dũa phi lê c/ hs code cá dũa phi l)
- Mã HS 03049900: Cá đổng xộp cắt miếng đông lạnh... (mã hs cá đổng xộp cắt/ hs code cá đổng xộp)
- Mã HS 03049900: Cá Nục fillet còn đuôi đông lạnh... (mã hs cá nục fillet c/ hs code cá nục fille)
- Mã HS 03049900: Cá mú fillet đông lạnh(6kg/ctn)... (mã hs cá mú fillet đô/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03049900: Cá hồi Trout cắt kirimi đông lạnh... (mã hs cá hồi trout cắ/ hs code cá hồi trout)
- Mã HS 03049900: Cá sòng fillet (HIRAKI) đông lạnh... (mã hs cá sòng fillet/ hs code cá sòng fill)
- Mã HS 03049900: Cá đỏ fillet center cut đông lạnh... (mã hs cá đỏ fillet ce/ hs code cá đỏ fillet)
- Mã HS 03049900: Cá Tráo fillet còn đuôi đông lạnh... (mã hs cá tráo fillet/ hs code cá tráo fill)
- Mã HS 03049900: Cá Ngân fillet còn đuôi đông lạnh... (mã hs cá ngân fillet/ hs code cá ngân fill)
- Mã HS 03049900: Cá Pollock Fillet cắt miếng (SXXK)... (mã hs cá pollock fill/ hs code cá pollock f)
- Mã HS 03049900: Cá Hoki Phi Lê Cắt Miếng Đông Lạnh... (mã hs cá hoki phi lê/ hs code cá hoki phi)
- Mã HS 03049900: Cá đỏ cắt kirimi Nisshin đông lạnh... (mã hs cá đỏ cắt kirim/ hs code cá đỏ cắt ki)
- Mã HS 03049900: Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh... (mã hs cá hồi cắt lát/ hs code cá hồi cắt l)
- Mã HS 03049900: CÁ HOKKE XẺ TẢI NGÂM MUỐI ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá hokke xẻ tải/ hs code cá hokke xẻ)
- Mã HS 03049900: Cá đỏ nguyên con làm sạch đông lạnh... (mã hs cá đỏ nguyên co/ hs code cá đỏ nguyên)
- Mã HS 03049900: Cá chẽm fillet thành phẩm đông lạnh... (mã hs cá chẽm fillet/ hs code cá chẽm fill)
- Mã HS 03049900: Thịt vụn cá ngừ đại đương đông lạnh... (mã hs thịt vụn cá ngừ/ hs code thịt vụn cá)
- Mã HS 03049900: Cá Bò fillet đông lạnh (10kg/thùng)... (mã hs cá bò fillet đô/ hs code cá bò fillet)
- Mã HS 03049900: Cá tráo New Zealand fillet đông lạnh... (mã hs cá tráo new zea/ hs code cá tráo new)
- Mã HS 03049900: Cá hoki fillet không xương đông lạnh... (mã hs cá hoki fillet/ hs code cá hoki fill)
- Mã HS 03049900: Chả cá Đổng đông lạnh (QC: 20kg/ctn)... (mã hs chả cá đổng đôn/ hs code chả cá đổng)
- Mã HS 03049900: Cá Hồng fillet còn da. Hàng mới 100%... (mã hs cá hồng fillet/ hs code cá hồng fill)
- Mã HS 03049900: Lườn Cá Hồi lột da cắt lát đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi lột/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 03049900: THỊT CÁ ĐỔNG SA XAY ĐÔNG LẠNH (SURIMI)... (mã hs thịt cá đổng sa/ hs code thịt cá đổng)
- Mã HS 03049900: Cá Dũa cắt khúc lạng da. Hàng mới 100%... (mã hs cá dũa cắt khúc/ hs code cá dũa cắt k)
- Mã HS 03049900: Cá đục fillet bướm size 40, 5 kg/thùng... (mã hs cá đục fillet b/ hs code cá đục fille)
- Mã HS 03049900: CÁ MÚ CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH (9 KGS/THÙNG)... (mã hs cá mú cắt miếng/ hs code cá mú cắt mi)
- Mã HS 03049900: CÁ GÁY FILLET ĐÔNG LẠNH (10. 05 KGS/THÙNG)... (mã hs cá gáy fillet đ/ hs code cá gáy fille)
- Mã HS 03049900: CÁ CHẼM CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH (9 KGS/THÙNG)... (mã hs cá chẽm cắt miế/ hs code cá chẽm cắt)
- Mã HS 03049900: Cá Đổng Xộp fillet đông lạnh (10kg/thùng)... (mã hs cá đổng xộp fil/ hs code cá đổng xộp)
- Mã HS 03049900: Cá Mú fillet còn da đông lạnh (10kgs/thùng)... (mã hs cá mú fillet cò/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03049900: FROZEN MIX SURIMI (THỊT CÁ XÔ XAY ĐÔNG LẠNH)... (mã hs frozen mix suri/ hs code frozen mix s)
- Mã HS 03049900: CÁ NGỪ CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH, SIZE GR/PC: 500-800... (mã hs cá ngừ cắt miến/ hs code cá ngừ cắt m)
- Mã HS 03049900: Cá mú fillet hút chân không đông lạnh(6kg/ctn)... (mã hs cá mú fillet hú/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03049900: Cá hồng fillet, xông CO đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs cá hồng fillet/ hs code cá hồng fill)
- Mã HS 03049900: THỊT CÁ BASA XAY ĐÔNG LẠNH GRADE A (PACKING: 20KG/ CTN)... (mã hs thịt cá basa xa/ hs code thịt cá basa)
- Mã HS 03049900: Cá Đổng fillet, xông CO đông lạnh. Size 4/6. Hàng mới 100%... (mã hs cá đổng fillet/ hs code cá đổng fill)
- Mã HS 03049900: Cá mú fillet lạng da đông lạnh. Size 1/2 oz. Hàng mới 100%... (mã hs cá mú fillet lạ/ hs code cá mú fillet)
- Mã HS 03049900: CÁ CHIM LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH (IQF, 5kg (NW. 80%)/PE bag x2/carton)... (mã hs cá chim làm sạc/ hs code cá chim làm)
- Mã HS 03049900: Chả cá xay từ xô (surimi) đông lạnh, xuất xứ từ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chả cá xay từ x/ hs code chả cá xay t)
- Mã HS 03049900: Chả cá xay từ cá xô (surimi) đông lạnh, xuất xứ từ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs chả cá xay từ c/ hs code chả cá xay t)
- Mã HS 03049900: FROZEN ITOYORI SURIMI (JS500-700) (THỊT CÁ ĐỔNG XAY ĐÔNG LẠNH ĐỘ DAI 500-700)... (mã hs frozen itoyori/ hs code frozen itoyo)
- Mã HS 03049900: THỊT CÁ BIỂN XAY ĐÔNG LẠNH (SURIMI AA) (2, 000 CTNS; NW: 20KGS/CTN, GW: 21KGS/CTN)... (mã hs thịt cá biển xa/ hs code thịt cá biển)
- Mã HS 03049900: HỖN HỢP THỊT CÁ MỐI XAY ĐÔNG LẠNH (TỪ CÁ: SAURIDA UNDOSQUAMIS) (ĐÓNG GÓI: 20KG/CTN (NW))... (mã hs hỗn hợp thịt cá/ hs code hỗn hợp thịt)
- Mã HS 03049900: Chả cá SURIMI CROAKER (chả cá đù) đông lạnh, hàng không thuộc danh mục CITES (FROZEN SURIMI CROAKER)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 03049900: Thịt Cá Mắt Kiếng Xay Đông Lạnh C (Hàng đóng gói đồng nhất: 1 thùng 2 bánh, 1 bánh 10 kg, 1 thùng 20 kg)... (mã hs thịt cá mắt kiế/ hs code thịt cá mắt)
- Mã HS 03049900: Thịt cá đổng nạo đông lạnh PAA (FROZEN MINCED FISH MEAT PAA), hàng không thuộc danh mục CITES. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs thịt cá đổng nạ/ hs code thịt cá đổng)
- Mã HS 03049900: Cá các loại xiên que đông lạnh(Cá ngừ, cá cờ, cá thu, cá dũa)-Packing: IQF 2, 5 kgs/ PE bag with sticker, 5kgs (2 bag)/ctn... (mã hs cá các loại xiê/ hs code cá các loại)
- Mã HS 03049900: Chả cá ITOYORI SURIMI (cá hố, cá tạp, cá dấm, cá mối) đông lạnh, hàng không thuộc danh mục CITES (FROZEN ITOYORI SURIMI)... (mã hs chả cá itoyori/ hs code chả cá itoyo)
- Mã HS 03049900: Chả cá ESO SURIMI (cá hố, cá tạp, cá dấm, cá mối) đông lạnh, xuất xứ Việt Nam, hàng không thuộc danh mục CITES, hàng mới 100% (FROZEN ESO SURIMI)... (mã hs chả cá eso suri/ hs code chả cá eso s)
- Mã HS 03049900: Chả cá BIG EYE SURIMI C (cá hố, cá tạp, cá dấm, cá mối) đông lạnh, hàng không thuộc danh mục CITES (FROZEN SURIMI (FROZEN BIG EYE SURIMI C) SCIENTIFIC NAME: PRIACANTHUS SPP)... (mã hs chả cá big eye/ hs code chả cá big e)
Trích: số liệu xuất nhập khẩu tháng 12