Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 9701- 9706


Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
9701 Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 49.06 và trừ các tác phẩm vẽ hoặc trang trí bằng tay; các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự. Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques.
97011000 - Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu - Paintings, drawings and pastels
97019000 - Loại khác - Other
97020000 Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô. Original engravings, prints and lithographs.
97030000 Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu. Original sculptures and statuary, in any material.
97040000 Tem bưu chính hoặc tem thuế, dấu in cước thay tem bưu chính, phong bì có tem đóng dấu ngày phát hành đầu tiên, các ấn phẩm bưu chính (ấn phẩm có in sẵn tem), và các ấn phẩm tương tự, đã hoặc chưa sử dụng, trừ loại thuộc nhóm 49.07. Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 49.07.
9705 Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại động vật, thực vật, khoáng vật, giải phẫu học, sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân tộc học hoặc các loại tiền. Collections and collectors’ pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest.
97050010 - Của sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân tộc học - Of historical, archaeological, palaeontological and ethnographic interest
97050090 - Loại khác - Other
97060000 Đồ cổ có tuổi trên 100 năm. Antiques of an age exceeding one hundred years.
Dữ liệu xuất nhập khẩu là gì?
Trên thị trường xuất nhập khẩu cạnh tranh hiện nay thì việc sở hữu dữ liệu xuất nhập khẩu đang là công cụ hiệu quả, góp một phần giúp tăng trưởng thị phần xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Dữ liệu xuất nhập khẩu bao gồm những trường thông tin hữu ích như:
Thông tin đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu
Mô tả mặt hàng, số lượng, giá cả
Các điều kiện về giá, điều kiện giao hàng
Cảng đi, cảng đến, xuất xứ hàng hóa
Chúng tôi cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu cho những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu mua dữ liệu xuất nhập khẩu. Quý doanh nghiệp nào có nhu cầu vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có thể. Trân trọng.