Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5907 - Mã HS 59070010: Vải 100% Polyester tráng phủ dầu khổ 61. 5Inch màu Black... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 59070010: Vải dệt-JB-L-11 44" RAVEN(19-0000 TPG)... (mã hs vải dệtjbl11/ hs code vải dệtjbl)
- Mã HS 59070010: Vải dệt (vải lót) đã được ngâm tẩm và tráng phủ dầu- TRICOT-1000 44"... (mã hs vải dệt vải ló/ hs code vải dệt vải)
- Mã HS 59070010: Dây viền phản quang... (mã hs dây viền phản q/ hs code dây viền phả)
- Mã HS 59070040: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân điểm, từ sợi mulifilament polyeste, tráng phủ một mặt bằng xơ vụn từ bông có chiều dài xơ nhỏ hơn 1mm, đã nhuộm màu, trọng lượng 80g/m2, dạng cuộn khổ 1. 5m +-10 %, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi k/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59070040: Vải dệt thoi cao cấp màu đen kiểu dẹt vân điểm từ filament polyester, một mặt phủ xơ vụn từ polyeste có chiều dài xơ nhỏ hơn 1mm, 160g/m2 dạng cuộn, khổ 1. 5m(hàng mới 100%) 1407/TB-KĐ3... (mã hs vải dệt thoi ca/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59070040: Vải bọc nệm- Fabric(100%POLYESTER)-Hang kiem cho ket qua giam dinh tai to khai so 102653903812-22/05/2019... (mã hs vải bọc nệm fa/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 59070040: Vải giả nhung (vải được phủ với nhung xơ vụn, xơ vụn dệt) để bọc hộp đựng đồ trang sức, khổ 150cm mới 100%... (mã hs vải giả nhung/ hs code vải giả nhun)
- Mã HS 59070060: Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp 100% polyester tráng keo bồi vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp100% polyester (vải bồi vải), 36" * 192Y (334G/M2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59070060: Vải dệt từ xơ sợi tổng hợp Polyester bồi vải 42" 419Y 408g/m2... (mã hs vải dệt từ xơ s/ hs code vải dệt từ x)
- Mã HS 59070060: Dây vải đã được ngâm tẩm với canxi cacbonat dùng để sản xuất nhãn vải, khổ 29mm x 200m- SRHNT2000-29... (mã hs dây vải đã được/ hs code dây vải đã đ)
- Mã HS 59070060: Vải UPSKIN khổ 56'', đã được tráng phủ 1 lớp với polyurethane (Dùng sản xuất da nhân tạo)/ HADC-13 1. 3MM X 56" COL. BLACK... (mã hs vải upskin khổ/ hs code vải upskin k)
- Mã HS 59070060: Vải dẫn điện tráng phủ niken (D 50m x R 1200mm x T 0. 13mm), (19kg/1 cuộn, 33, 26 USD/kg) mới 100%- CONDUCTIVE FABRIC MG00261 2200L... (mã hs vải dẫn điện tr/ hs code vải dẫn điện)
- Mã HS 59070060: Vải bồi mút xốp 100%polyester+pu khổ 54"-180GSM. Hàng mới 100%... (mã hs vải bồi mút xốp/ hs code vải bồi mút)
- Mã HS 59070060: Băng vải dệt thoi đã tráng phủ 2 mặt bởi chất có chứa hợp chất vô cơ, dạng cuộn, loại STB BTLA180, chiều dày 0. 17mm x chiều rộng 60mm (hàng mới 100%)... (mã hs băng vải dệt th/ hs code băng vải dệt)
- Mã HS 59070060: Vải phủ keo- 4OZ POLY CANVAS+HM MBRANE-B101(TLU8B124) (MCS# LU/MF 698) 44" (70 YRD)... (mã hs vải phủ keo 4o/ hs code vải phủ keo)
- Mã HS 59070060: Vải dệt có phủ keo acrylic 2 mặt DSS-N0103D, kích thước 1000mm*100m. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt có phủ/ hs code vải dệt có p)
- Mã HS 59070060: Bao Vải... (mã hs bao vải/ hs code bao vải)
- Mã HS 59070060: Ruban Label (nhãn vải đã in)... (mã hs ruban label nh/ hs code ruban label)
- Mã HS 59070060: Cuộn phản quang 12601 khổ 1070mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn phản quang/ hs code cuộn phản qu)
- Mã HS 59070060: Ruban vải chưa in 13mmx 200m... (mã hs ruban vải chưa/ hs code ruban vải ch)
- Mã HS 59070060: Vải lên keo khổ 44" (Vải dệt phủ keo)... (mã hs vải lên keo khổ/ hs code vải lên keo)
- Mã HS 59070060: Mex vải đã phủ keo (đã cắt 9mm) định lượng 154g/m2 Hàng mới 100%... (mã hs mex vải đã phủ/ hs code mex vải đã p)
- Mã HS 59070060: Băng dây phản quang... (mã hs băng dây phản q/ hs code băng dây phả)
- Mã HS 59070060: Mex vải dệt đã phủ keo (đã cắt 9mm), định lượng 154g/m2, Hàng mới 100%... (mã hs mex vải dệt đã/ hs code mex vải dệt)
- Mã HS 59070060: Keo lót khổ 150cm... (mã hs keo lót khổ 150/ hs code keo lót khổ)
- Mã HS 59070090: Băng rôn 400*600mm... (mã hs băng rôn 400*60/ hs code băng rôn 400)
- Mã HS 59070090: Vải dệt thoi 100% Cotton bồi mút xốp bồi vải dệt thoi 100% Cotton bồi vải dệt kim 100% Polyester khổ 42"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59070090: Vải lưới(vải phủ keo(K44'' & K54''))... (mã hs vải lướivải ph/ hs code vải lướivải)
- Mã HS 59070090: Vải trang trí mặt giày (Vải đã được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ 1 lớp nylon- 91% POLYESTER 1% LYCRA 8% NYLON KNITTING UPPER)(6INCH) Mới 100%... (mã hs vải trang trí m/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 59070090: Dây phản quang (Vải ép plastic)... (mã hs dây phản quang/ hs code dây phản qua)
- Mã HS 59070090: Vải bồi vải (2 lớp vải dệt kim từ xơ sợi tổng hợp 100% polyester) 58" * 3266. 58y... (mã hs vải bồi vải 2/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59070090: Vải chính 100% polyester (PU) K58-60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 59070090: Vải tráng keo (dùng sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa, hàng mới 100%)- 44"WHT 6 OZ CANVAS WITH COATING... (mã hs vải tráng keo/ hs code vải tráng ke)
- Mã HS 59070090: Vải ép gia cố (hàng mới 100%)- 44"BLACK ET L0448A MESH- 265YD 270. 81M2... (mã hs vải ép gia cố/ hs code vải ép gia c)
- Mã HS 59070090: Vải đã được phủ Polyurethan loại 3, dùng làm bạt che, khổ 60 *80m, định lượng 333. 7 g/ m2, Hàng mới 100%... (mã hs vải đã được phủ/ hs code vải đã được)
- Mã HS 59070090: Vải các loại (Vải đã được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ 1 lớp nylon- 85% POLYESTER 5% LYCRA 10% NYLON KNITTING UPPER)(1M37), Mới 100%... (mã hs vải các loại v/ hs code vải các loại)
- Mã HS 59070090: Simili dạng cuộn khổ 1. 5m hàng mới 100% (dùng làm bọc ghế, chiều dài: 18. 600 m, không dủng trong ngành may mặc)... (mã hs simili dạng cuộ/ hs code simili dạng)
- Mã HS 59070090: Vải dệt bồi mút (trọng lượng 0. 186 kg/m2) khổ 54" * 1460. 2 Y... (mã hs vải dệt bồi mút/ hs code vải dệt bồi)
- Mã HS 59070090: Vải dệt thoi 75% cotton, 25% polyester bồi xốp Eva, 44'... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59070090: DSS-T0203H- băng dính cách điện có bề mặt bằng vải dệt thoi (vải được bồi lớp keo dính) DSS-T0203H, dạng cuộn kích thước 1000mm*100m. Hàng mới 100&... (mã hs dsst0203h băn/ hs code dsst0203h)
- Mã HS 59070090: Vải gia cố giày... (mã hs vải gia cố giày/ hs code vải gia cố g)
- Mã HS 59070090: Vải mẫu, khổ 1. 42m (Hàng mới 100%)... (mã hs vải mẫu khổ 1/ hs code vải mẫu khổ)
- Mã HS 59070090: Bạt in loại dày, đế trắng 3pcs 3*9m, hàng mới 100%... (mã hs bạt in loại dày/ hs code bạt in loại)
- Mã HS 59070090: Vải CREORA FULL DULL+LAMI+POLAR FLEECE 240G, 54"... (mã hs vải creora full/ hs code vải creora f)
- Mã HS 59070090: Vải lau trắng nhỏ W5cm*L20cm... (mã hs vải lau trắng n/ hs code vải lau trắn)
- Mã HS 59070090: Vải 98% cotton 2% spandex (K: 40-70")... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 59070090: Vải lưới bồi mút khổ 54"-596Y... (mã hs vải lưới bồi mú/ hs code vải lưới bồi)
- Mã HS 59070090: Vải lau trắng lớn W25cm*L30cm... (mã hs vải lau trắng l/ hs code vải lau trắn)
- Mã HS 59070090: Vải dệt có tráng keo, dùng may lót mũ giày... (mã hs vải dệt có trán/ hs code vải dệt có t)
- Mã HS 59070090: Vải bọc nệm ghế 1. 45M. Mới 100%... (mã hs vải bọc nệm ghế/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 59070090: Vải dán mousse 56"(vải ép với polyamit), màu đen... (mã hs vải dán mousse/ hs code vải dán mous)
- Mã HS 59070090: Vải Nylex (PVC 70%, Nylon 30%), 59"... (mã hs vải nylex pvc/ hs code vải nylex p)
- Mã HS 59070090: Vải CSR1303-2A (20% Poly, 30% Glue+50% Glass)... (mã hs vải csr13032a/ hs code vải csr1303)
- Mã HS 59070090: Vải abetone k58"... (mã hs vải abetone k58/ hs code vải abetone)
- Mã HS 59070090: Reflec-Dây phủ phản quang bằng vải... (mã hs reflecdây phủ/ hs code reflecdây p)
- Mã HS 59070090: Dây phản quang, chất liệu polyester, Khổ: 5cm, hàng mới 100%... (mã hs dây phản quang/ hs code dây phản qua)
- Mã HS 59070090: Vải F TRAEMORE LINEN 27403- 100% Polyester (Kho: 145cm, 23438. 4met)... (mã hs vải f traemore/ hs code vải f traemo)
- Mã HS 59070090: Vải tráng phủ cao su (7YDS, khổ 58", định lượng 608. 7g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102561768410, ngày 30/03/2019, STT 45... (mã hs vải tráng phủ c/ hs code vải tráng ph)
- Mã HS 59070090: Vải các loại (Vải đã được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ 1 lớp nylon- 85% POLYESTER 5% LYCRA 10% NYLON KNITTING UPPER)(1M37) Mới 100%... (mã hs vải các loại v/ hs code vải các loại)
- Mã HS 59070090: Vải trang trí mặt giày (Vải đã được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ 1 lớp nylon- 91% POLYESTER 1% LYCRA 8% NYLON KNITTING UPPER)(6INCH) Mới 100%... (mã hs vải trang trí m/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 59070090: Bạt in loại dày, đế trắng 3pcs 3*9m... (mã hs bạt in loại dày/ hs code bạt in loại)
- Mã HS 59070090: Vải lau trắng nhỏ W5cm*L20cm... (mã hs vải lau trắng n/ hs code vải lau trắn)
- Mã HS 59070090: Vải bồi Eva 44'' (Vải dệt tráng keo có bồi eva)- Mới 100%... (mã hs vải bồi eva 44/ hs code vải bồi eva)
- Mã HS 59070090: Vải bồi xốp 44'' (Vải dệt tráng keo có bồi xốp)- Mới 100%... (mã hs vải bồi xốp 44/ hs code vải bồi xốp)
- Mã HS 59070090: Dây gân phản quang... (mã hs dây gân phản qu/ hs code dây gân phản)
- Mã HS 59070090: VẢI PHỦ KEOVPK(K44'')... (mã hs vải phủ keovpk/ hs code vải phủ keov)
- Mã HS 59070090: Vải 98% cotton 2% spandex (K: 40-70")... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 59070090: Vải bồi 2 lớp 100% Polyester 200g Nylex khổ 59"... (mã hs vải bồi 2 lớp 1/ hs code vải bồi 2 lớ)
- Mã HS 59070090: Vải bồi 100% Polyester 3 lớp Fake Fur+tricot+2mm bọt biển khổ 60"... (mã hs vải bồi 100% po/ hs code vải bồi 100%)
- Mã HS 59070090: Vải dệt + bồi xốp EVA các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt bồi x/ hs code vải dệt bồ)
- Mã HS 59070090: Vải dệt dạng cuộn đã được tráng phủ 1 lớp tự dính để làm miếng đệm cho linh kiện điện tử loại SDC250DFR, khổ rộng 1000mm(tái xuất từ mục hàng 21 thuộc tk số 102281376740/E11)... (mã hs vải dệt dạng cu/ hs code vải dệt dạng)
- Mã HS 59070090: Vải bồi xốp eva 44" * 2276. 27y... (mã hs vải bồi xốp eva/ hs code vải bồi xốp)
- Mã HS 59070090: Miếng vải mẫu, size 30x21cm/VAIMAU- JET FABRIC SWATCH... (mã hs miếng vải mẫu/ hs code miếng vải mẫ)
- Mã HS 59070090: Vải bồi vải (3 lớp) 54" * 315. 74y... (mã hs vải bồi vải 3/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59070090: Vải bồi vải (2 lớp) 54" * 7153. 26y... (mã hs vải bồi vải 2/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59070090: Vải bồi (vải dệt thoi 100% polyeste bồi vải dệt kim 100% polyeste)... (mã hs vải bồi vải dệ/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59070090: Vải lau màu lớn W25cm * L 30cm... (mã hs vải lau màu lớn/ hs code vải lau màu)
- Mã HS 59070090: Vải dệt PP tráng giấy Kraft 1050D-8x8 7CM x 750M... (mã hs vải dệt pp trán/ hs code vải dệt pp t)