Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5904 - Mã HS 59041000: Vải phản quang chống cháy dùng để may đường trang trì trên găng tay thể thao(H0001-1 FR Reflective Fabric khổ 1M x 50m). Hàng mới 100%... (mã hs vải phản quang/ hs code vải phản qua)
- Mã HS 59041000: Vải tráng phủ phản quang cao khổ 40"x50m(KHỔ 1m, mới 100% D6101... (mã hs vải tráng phủ p/ hs code vải tráng ph)
- Mã HS 59049000: Nhãn in... (mã hs nhãn in/ hs code nhãn in)
- Mã HS 59049000: Vải tráng PU khổ 54/55"... (mã hs vải tráng pu kh/ hs code vải tráng pu)
- Mã HS 59049000: Giả da PU, khổ 138cm... (mã hs giả da pu khổ/ hs code giả da pu k)
5906 - Mã HS 59061000: Băng keo điện làm từ vải dệt cao su lưu hóa 19MM*20M, hàng mới 100%... (mã hs băng keo điện l/ hs code băng keo điệ)
- Mã HS 59061000: Băng tan teflon tape, rộng 20mm làm từ vải dệt cao su lưu hóa, hàng mới 100%... (mã hs băng tan teflon/ hs code băng tan tef)
- Mã HS 59061000: Băng keo OPP Tape làm từ vải dệt cao su lưu hóa 50MM*45M(BX: 50RL), hàng mới 100%... (mã hs băng keo opp ta/ hs code băng keo opp)
- Mã HS 59061000: Dây viền giầy (dây viền lót tăng cường 20mm)... (mã hs dây viền giầy/ hs code dây viền giầ)
- Mã HS 59061000: Băng dính mẫu 20mm... (mã hs băng dính mẫu 2/ hs code băng dính mẫ)
- Mã HS 59061000: Băng dính Vải 1 mặt (vải dệt thoi tráng keo) 3MM*50Y *3750 cuộn... (mã hs băng dính vải 1/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng keo dính cách nhiệt, 50M/RL, p/n: ABS5768A500, hàng mới 100%... (mã hs băng keo dính c/ hs code băng keo dín)
- Mã HS 59061000: Chun to loại 2... (mã hs chun to loại 2/ hs code chun to loại)
- Mã HS 59061000: Băng dính 3M. PN: 4032 (24mmx6m). Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 3m p/ hs code băng dính 3m)
- Mã HS 59061000: Băng dính đường may bằng vải 100% Polyester có chiều rộng 12mm. Hàng mới 100% dùng trong may mặc... (mã hs băng dính đường/ hs code băng dính đư)
- Mã HS 59061000: Miếng dính cứng 2 inch- velcro black sewing 2... (mã hs miếng dính cứng/ hs code miếng dính c)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải, mới 100% (chiều rộng không quá 20 cm)... (mã hs băng keo vải m/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng dính vải trắng 2 mặt kích thước 5mm*22m, 650 cuộn... (mã hs băng dính vải t/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải GLASS-CROSS-TAPE NO. 540S 10M/M... (mã hs băng keo vải gl/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng dính phần gai... (mã hs băng dính phần/ hs code băng dính ph)
- Mã HS 59061000: Băng gai- Băng dính (100mm)- MAGIC TAPE... (mã hs băng gai băng/ hs code băng gai bă)
- Mã HS 59061000: Băng keo-TAPE, B. , NITTO P-EGT14 (NVL phụ sx cuộn stator cho bộ phát điện xe gắn máy)(01 Cuộn 0, 13 mm x 12, 5mm x 45 m)-part no: F0000-244-00-000... (mã hs băng keotapeb/ hs code băng keotap)
- Mã HS 59061000: MiƠng dán cứng (1 inch)- 1" WHITE HOOK CLOTH FASTENER... (mã hs miơng dán cứng/ hs code miơng dán cứ)
- Mã HS 59061000: Băng keo màu nâu 48mm... (mã hs băng keo màu nâ/ hs code băng keo màu)
- Mã HS 59061000: Băng keo màu xanh dương 48mm... (mã hs băng keo màu xa/ hs code băng keo màu)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải màu vàng/Gum Tape(Yellow Color)/ 48mm x 10m... (mã hs băng keo vải mà/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng dính (chất liệu: vải dệt), khổ: 19mm TESA 51036... (mã hs băng dính chất/ hs code băng dính c)
- Mã HS 59061000: Băng vải bảo vệ-COTTON TAPE (ST2500)- Dùng sản xuất motor-mới 100%... (mã hs băng vải bảo vệ/ hs code băng vải bảo)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải vàng W96mm*L12m (hàng mới 100%)... (mã hs băng keo vải và/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng dính 1. 2MM*1 1/2" bằng vải dệt, width: 1". Dài 14000yard(1PKG1000yard). Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 12mm/ hs code băng dính 1)
- Mã HS 59061000: Băng dính (Yard)... (mã hs băng dính yard/ hs code băng dính y)
- Mã HS 59061000: Băng keo dán bằng vải (chiều rộng: 100mm)... (mã hs băng keo dán bằ/ hs code băng keo dán)
- Mã HS 59061000: Băng dính F-VELCRO (40F)(94% poly, 6% PU) 60''... (mã hs băng dính fvel/ hs code băng dính f)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải < 20 cm... (mã hs băng keo vải/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng gai 1-5 cm... (mã hs băng gai 15 cm/ hs code băng gai 15)
- Mã HS 59061000: Băng gai bộ các loại (2 cái/bộ)... (mã hs băng gai bộ các/ hs code băng gai bộ)
- Mã HS 59061000: Băng dính AGV Maganet tape CA-50G, hàng mới 100%... (mã hs băng dính agv m/ hs code băng dính ag)
- Mã HS 59061000: Băng gai- Lông... (mã hs băng gai lông/ hs code băng gai lô)
- Mã HS 59061000: Cuộn dây băng dính bằng vải, bản rộng 19mm, mới 100%-ACETATE TAPE ACETATE TAPE 19... (mã hs cuộn dây băng d/ hs code cuộn dây băn)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải bảo vệ dạng cuộn khổ ngang 10mm TAPE (Mới 100%)... (mã hs băng keo vải bả/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng dính vải 600V màu đỏ kích thước 50mmx25m, hàng mới 100%... (mã hs băng dính vải 6/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng dính vải cắt sẵn kích thước20x20mm... (mã hs băng dính vải c/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng dính dán sàn vải kích thước 48mm*20Y, hàng mới 100%... (mã hs băng dính dán s/ hs code băng dính dá)
- Mã HS 59061000: Băng keo dính một mặt bằng vải không dệt dạng cuộn Teraoka Butyl No. 152N (0. 5mm x 20mm x 20m) 1 cuộn 20 mét, 60 cuộn x 20 mét 1200 mét... (mã hs băng keo dính m/ hs code băng keo dín)
- Mã HS 59061000: Gai dính... (mã hs gai dính/ hs code gai dính)
- Mã HS 59061000: Dây viền lót tăng cường (cắt sẳn may mũ giầy) NY 210D Oxford... (mã hs dây viền lót tă/ hs code dây viền lót)
- Mã HS 59061000: Cuộn băng dính vải chống tĩnh điện, dùng để dán cạnh mặt bàn thao tác sản phẩm, kích thước: 40MMX30MXT0. 2MM, model: [ESD TAPE-40]... (mã hs cuộn băng dính/ hs code cuộn băng dí)
- Mã HS 59061000: Băng dính vải No5 (khổ rộng 15mm)... (mã hs băng dính vải n/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng dính vải trắng 2 mặt: kích thước 20mm*22m... (mã hs băng dính vải t/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 59061000: Băng dính dán sàn vải kích thước 48mm*20Y... (mã hs băng dính dán s/ hs code băng dính dá)
- Mã HS 59061000: Băng keo màu vàng 48mm (băng keo vải)... (mã hs băng keo màu và/ hs code băng keo màu)
- Mã HS 59061000: Băng keo màu nâu 48mmx20m (băng keo vải)... (mã hs băng keo màu nâ/ hs code băng keo màu)
- Mã HS 59061000: DỤNG CỤ DÁN... (mã hs dụng cụ dán/ hs code dụng cụ dán)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải W48mm*L12m (hàng mới 100%)... (mã hs băng keo vải w4/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải vàng W96mm*L12m (hàng mới 100%)... (mã hs băng keo vải và/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: CUỘN BĂNG KEO... (mã hs cuộn băng keo/ hs code cuộn băng ke)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải 1 mặt không in hình, chữ 156A(6MMX30M)... (mã hs băng keo vải 1/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng keo nhựa(1roll 91. 44m)... (mã hs băng keo nhựa1/ hs code băng keo nhự)
- Mã HS 59061000: Băng dán dính 25mm trắng, mới 100%... (mã hs băng dán dính 2/ hs code băng dán dín)
- Mã HS 59061000: Băng nhám... (mã hs băng nhám/ hs code băng nhám)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- 10MM VELCRO FEMALE/MALE... (mã hs băng dính 10mm/ hs code băng dính 1)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- 16MM VELCRO FEMALE/MALE... (mã hs băng dính 16mm/ hs code băng dính 1)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- 20MM VELCRO FEMALE/MALE... (mã hs băng dính 20mm/ hs code băng dính 2)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- 25MM VELCRO FEMALE/MALE... (mã hs băng dính 25mm/ hs code băng dính 2)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- 38MM VELCRO FEMALE/MALE... (mã hs băng dính 38mm/ hs code băng dính 3)
- Mã HS 59061000: BĂNG DÍNH- VELCRO FEMALE 20MM/MALE... (mã hs băng dính velc/ hs code băng dính v)
- Mã HS 59061000: Băng dính đóng thùng chiều rộng 5m dài 55m, mới 100%... (mã hs băng dính đóng/ hs code băng dính đó)
- Mã HS 59061000: Băng dính trong suốt 15mm*30Y... (mã hs băng dính trong/ hs code băng dính tr)
- Mã HS 59061000: Khoá dán 4cm... (mã hs khoá dán 4cm/ hs code khoá dán 4cm)
- Mã HS 59061000: Băng keo màu đỏ 48mm (băng keo vải)... (mã hs băng keo màu đỏ/ hs code băng keo màu)
- Mã HS 59061000: Băng vải thủy tinh dệt thoi 5451 (3/4in x 36yds)... (mã hs băng vải thủy t/ hs code băng vải thủ)
- Mã HS 59061000: Băng dính (18-682QM) NYLON FASTENER TAPE. (PILE)(READY CUT) 580, kích thước 18 MM X 68 MM, hàng mới 100%... (mã hs băng dính 186/ hs code băng dính 1)
- Mã HS 59061000: Băng dính (24-682QM) NYLON FASTENER TAPE. (PILE)(READY CUT) 580, kích thước 24 MM X 68 MM, hàng mới 100%... (mã hs băng dính 246/ hs code băng dính 2)
- Mã HS 59061000: Băng dính (35-1402QM) NYLON FASTENER TAPE. (PILE)(READY CUT) 580, kích thước 35 MM X 140 MM, hàng mới 100%... (mã hs băng dính 351/ hs code băng dính 3)
- Mã HS 59061000: Băng dính (33FM2QM) NYLON FASTENER TAPE. (PILE)(READY CUT)(33MM CIRCLE) 580, kích thước 33 MM X 33 MM, hàng mới 100%... (mã hs băng dính 33fm/ hs code băng dính 3)
- Mã HS 59061000: Băng keo chuyên dụng (1 cuộn bằng 0. 91m), P/N; 435. Hàng mới 100%... (mã hs băng keo chuyên/ hs code băng keo chu)
- Mã HS 59061000: Băng dán dạng vải dệt nổi vòng: SPEAKER NET TS-670 NAVY... (mã hs băng dán dạng v/ hs code băng dán dạn)
- Mã HS 59061000: Băng dính dán thùng, carton tape, hàng mới 100%... (mã hs băng dính dán t/ hs code băng dính dá)
- Mã HS 59061000: Băng dính đen... (mã hs băng dính đen/ hs code băng dính đe)
- Mã HS 59061000: Băng keo điện... (mã hs băng keo điện/ hs code băng keo điệ)
- Mã HS 59061000: Băng dính cách điện (bằng vải) TA-J-236 kích thước: 0. 18mm x 25mm x 30m, Mã hàng: TA-J-236. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính cách/ hs code băng dính cá)
- Mã HS 59061000: Băng nhám/ Băng dính (vế bông) (16x30mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs băng nhám/ băng/ hs code băng nhám/ b)
- Mã HS 59061000: Băng dính bằng vải màu BE 36MMX12M, hàng mới 100%... (mã hs băng dính bằng/ hs code băng dính bằ)
- Mã HS 59061000: Băng keo vải 48mm x 10 mét... (mã hs băng keo vải 48/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59061000: Băng keo giấy 12mm x (1cuộn[50yard]45. 72 mét)... (mã hs băng keo giấy 1/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 59061000: Băng keo giấy 24mm x (1cuộn[50yard]45. 72 mét)... (mã hs băng keo giấy 2/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 59061000: Băng keo trong 12mm x (1cuộn[100yard]91. 44 mét)... (mã hs băng keo trong/ hs code băng keo tro)
- Mã HS 59061000: Băng keo giấy hai mặt 12mm x (1cuộn[50yard]45. 72 mét)... (mã hs băng keo giấy h/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 59061000: Băng keo giấy vàng hai mặt 12mm x (1cuộn[23yard]21. 0312 mét)... (mã hs băng keo giấy v/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 59061000: Băng gai bằng vải dệt thoi đã được cao su hóa (rộng không quá 20cm)... (mã hs băng gai bằng v/ hs code băng gai bằn)
- Mã HS 59061000: Băng lông bằng vải dệt thoi đã được cao su hóa (rộng không quá 20cm)... (mã hs băng lông bằng/ hs code băng lông bằ)
- Mã HS 59061000: Băng keo vàng vải 50mm, hàng mới 100%... (mã hs băng keo vàng v/ hs code băng keo vàn)
- Mã HS 59069100: Tấm vải bồi mút cao su dày 2. 5mm, khổ 1. 25m. Mới 100%... (mã hs tấm vải bồi mút/ hs code tấm vải bồi)
- Mã HS 59069100: Vải dệt kim- FE231 230G*44" (100% polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim fe/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 59069100: Vải dệt kim- K208I 180G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim k2/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 59069100: Vải dệt kim- ES305C 180G*44" (100% polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim es/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 59069100: Vải dệt kim- TJ003-1 180G*44" (100% polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim tj/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 59069990: Băng dính một mặt bằng nhựa dạng cuộn PE Cloth Masker. Kích thước: 550mm x 25m... (mã hs băng dính một m/ hs code băng dính mộ)
- Mã HS 59069990: Băng dính, nhám dính... (mã hs băng dính nhám/ hs code băng dính n)
- Mã HS 59069990: Vải F BIPPY JAMBALAYA 50500- 100% Polyester(Khổ: 1. 47m). Chuyển MDSD của TK 101916100640/E31 ngày 22/03/2018, dòng hàng 3- NPL của 01 ghế 5050138... (mã hs vải f bippy jam/ hs code vải f bippy)
- Mã HS 59069990: Tấm chắn bụi chất liệu vải tráng cao su, dùng để chắn bụi bẩn trong máy gia công/ Cover/ 1065000083A0, KT: L1100XW160mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm chắn bụi ch/ hs code tấm chắn bụi)
- Mã HS 59069990: Vải cao su hóa nylon210D khổ 58"... (mã hs vải cao su hóa/ hs code vải cao su h)
- Mã HS 59069990: Băng gai... (mã hs băng gai/ hs code băng gai)
- Mã HS 59069990: Nhám gai 2" màu đen, hàng mới 100%... (mã hs nhám gai 2 màu/ hs code nhám gai 2)
- Mã HS 59069990: Nhám lông 2" màu đen, hàng mới 100%... (mã hs nhám lông 2 mà/ hs code nhám lông 2)
- Mã HS 59069990: Dây dệt... (mã hs dây dệt/ hs code dây dệt)
- Mã HS 59069990: Nguyên phụ liệu sản xuất giày: Cao su sốp cán vải 42" (2mm SBR + ET-L5041, chặt làm miếng lót); (Hàng mới 100%).... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 59069990: Bạt, 4000x50000mm, Hàng mới 100%.... (mã hs bạt 4000x50000/ hs code bạt 4000x50)
- Mã HS 59069990: Tấm vải polyester ghép tấm xốp SBR 1mm-130"x50"- 124. 59... (mã hs tấm vải polyest/ hs code tấm vải poly)
- Mã HS 59069990: Băng keo vải màu vàng 12mm... (mã hs băng keo vải mà/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59069990: Tấm chắn bụi chất liệu vải tráng cao su, dùng để chắn bụi bẩn trong máy gia công/ Cover/ 1065000083A0, KT: L1100XW160mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bụi ch/ hs code tấm chắn bụi)
- Mã HS 59069990: Vải cao su hóa nylon210D khổ 58", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 40 TKNK: 102478508860 ngày 12/02/2019... (mã hs vải cao su hóa/ hs code vải cao su h)
- Mã HS 59069990: Bạt, 4000x50000mm, Hàng mới 100%... (mã hs bạt 4000x50000/ hs code bạt 4000x50)
- Mã HS 59069990: BĂNG THUN- POLY ELASTIC STRING 3MM... (mã hs băng thun poly/ hs code băng thun p)
- Mã HS 59069990: BĂNG THUN- ELASTIC BAND DOUBLE (10MM)... (mã hs băng thun elas/ hs code băng thun e)
- Mã HS 59069990: BĂNG KEO VẢI... (mã hs băng keo vải/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59069990: NHÁM DÍNH 25MM... (mã hs nhám dính 25mm/ hs code nhám dính 25)
- Mã HS 59069990: Vải dệt đã ngâm tẩm, tráng, phủ... (mã hs vải dệt đã ngâm/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 59069990: Băng Thun (EBAND)... (mã hs băng thun eban/ hs code băng thun e)
- Mã HS 59069990: Dây băng nhám (Băng dính)... (mã hs dây băng nhám/ hs code dây băng nhá)
- Mã HS 59069990: Tấm vải bạt PVC các loại... (mã hs tấm vải bạt pvc/ hs code tấm vải bạt)
- Mã HS 59069990: Băng dính xanh, bằng vải 5cm//Fabric Tape (Blue, 5cm), Hàng mới 100%... (mã hs băng dính xanh/ hs code băng dính xa)
- Mã HS 59069990: MIẾNG DÁN MẮT CHO NỐI MI... (mã hs miếng dán mắt c/ hs code miếng dán mắ)