Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5908 - Mã HS 59080010: Bấc dầu (hàng mới 100%)... (mã hs bấc dầu hàng m/ hs code bấc dầu hàn)
- Mã HS 59080010: Tim dầu (dùng cho máy may công nghiệp, hàng mới 100%)... (mã hs tim dầu dùng c/ hs code tim dầu dùn)
- Mã HS 59080090: Bấc kết phụ kiện dùng cho bật lửa gas. Hàng mới 100%. Nhà SX HUNAN SHAODONG HARDWARE MACHINERY GROUP CORPORAITION. , LTD... (mã hs bấc kết phụ kiệ/ hs code bấc kết phụ)
- Mã HS 59080090: Tim nến cotton (5x3+2A)... (mã hs tim nến cotton/ hs code tim nến cott)
- Mã HS 59080090: Dây dệt 2 mặt các loại 5MM loại kết, tết... (mã hs dây dệt 2 mặt c/ hs code dây dệt 2 mặ)
- Mã HS 59080090: Bấc- T1132A (0. 40g/m), mới 100%... (mã hs bấc t1132a 0/ hs code bấc t1132a)
- Mã HS 59080090: Mếch cuộn các loại, hàng mới 100%... (mã hs mếch cuộn các l/ hs code mếch cuộn cá)
- Mã HS 59080090: Tim đèn nến 371327800 dùng để sản xuất nến.... (mã hs tim đèn nến 371/ hs code tim đèn nến)
- Mã HS 59080090: Dây dệt các loại. Nhập tờ khai số 103086409050- mục 13. Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 59080090: Mếch cuộn các loại. Nhập tờ khai số 103086409050- mục 5. Hàng mới 100%... (mã hs mếch cuộn các l/ hs code mếch cuộn cá)
5909 - Mã HS 59090010: Dây vòi cứu hỏa Fire Hose, kích thước: 65mm x 20m. Hàng mới 100%... (mã hs dây vòi cứu hỏa/ hs code dây vòi cứu)
- Mã HS 59090010: Ống dạng dệt mềm dùng làm vòi cứu hỏa. Hai đầu chưa được nắp cút nối và đầu phun, hiệu Tiantai tianyi fire hose factory PVC D50-16 bar-20M (gồm750 bao, 1 bao 5 cuộn, 1 cuộn 20 m). Hàng mới 100%... (mã hs ống dạng dệt mề/ hs code ống dạng dệt)
- Mã HS 59090010: Vòi cứu hỏa bằng vải dệt có khớp tháo nhanh, L20m, di50mm, 20bar, Cam66mm... (mã hs vòi cứu hỏa bằn/ hs code vòi cứu hỏa)
- Mã HS 59090010: Dây vòi cứu hỏa Fire Hose, kích thước: 65mm x 20m. Hàng mới 100%... (mã hs dây vòi cứu hỏa/ hs code dây vòi cứu)
- Mã HS 59090010: Vòi chữa cháy, hàng mới 100%... (mã hs vòi chữa cháy/ hs code vòi chữa chá)
- Mã HS 59090010: Cuộn vòi chữa cháy, đường kính 25A, chất liệu vải chịu áp suất cao, 1 cuộn dài 25m (hàng mới 100%)... (mã hs cuộn vòi chữa c/ hs code cuộn vòi chữ)
- Mã HS 59090010: Lăng phun chữa cháy D50 và D65, mới 100%... (mã hs lăng phun chữa/ hs code lăng phun ch)
- Mã HS 59090010: Họng tiếp nước ngoài nhà D65 2 cửa, mới 100%... (mã hs họng tiếp nước/ hs code họng tiếp nư)
- Mã HS 59090010: Vòi phun D50- 20M- Vòi chữa cháy D50, 20m, 16Bar kèm khớp nối nhanh đầu vòi, mới 100%... (mã hs vòi phun d50 2/ hs code vòi phun d50)
- Mã HS 59090090: Ống dẫn không khí vào bầu lọc khí, chất liệu bằng vải... (mã hs ống dẫn không k/ hs code ống dẫn khôn)
- Mã HS 59090090: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 59090090: Ống bằng sợi polyester đường kính 5mm, dài 210mm. Hàng mới 100%... (mã hs ống bằng sợi po/ hs code ống bằng sợi)
- Mã HS 59090090: Ống vải nhún phi 125mm dùng để dẫn khí, loại vải: Tarpaulin, không tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs ống vải nhún ph/ hs code ống vải nhún)
- Mã HS 59090090: Ống ghen vải, hàng mới 100%... (mã hs ống ghen vải h/ hs code ống ghen vải)
- Mã HS 59090090: Vòi cứu hỏa, bằng vải dệt, nhà sx Parsch, model DN50 17bar 30m, mới 100%... (mã hs vòi cứu hỏa bằ/ hs code vòi cứu hỏa)
- Mã HS 59090090: Ống vải nhún phi 125mm dùng để dẫn khí, loại vải: Tarpaulin, không tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs ống vải nhún ph/ hs code ống vải nhún)
- Mã HS 59090090: Ống gió chống cháy Fiber hàn quốc phi 75mm, bằng vải bạt, hàng mới 100%... (mã hs ống gió chống c/ hs code ống gió chốn)
- Mã HS 59090090: Trụ chữa cháy 2 cửa D65, mới 100%... (mã hs trụ chữa cháy 2/ hs code trụ chữa chá)
- Mã HS 59090090: Bấc Thấm FCM-A7S... (mã hs bấc thấm fcma7/ hs code bấc thấm fcm)
- Mã HS 59090090: Ông cách điện màu đen đường kính 14mm/ sleeving black, f/g+ac 5/16"xuat theo TK: 102823107700NGAY 20/08/2019... (mã hs ông cách điện m/ hs code ông cách điệ)
- Mã HS 59090090: Ông cách điện-sleeving... (mã hs ông cách điệns/ hs code ông cách điệ)