Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5604 - Mã HS 56041000: Thun Crochet (6mm)... (mã hs thun crochet 6/ hs code thun crochet)
- Mã HS 56041000: Dây chun-elastic band- 10mm TỔNG YDS/ĐƠN: 15400 YDS... (mã hs dây chunelasti/ hs code dây chunela)
- Mã HS 56041000: SỢI THUN #90... (mã hs sợi thun #90/ hs code sợi thun #90)
- Mã HS 56041000: Sợi dún (Dây chun, chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt, 300 m, 1 cuộn), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs sợi dún dây ch/ hs code sợi dún dây)
- Mã HS 56041000: Elastic Tape- DÂY THUN 652489(31525-2P) (BỀ RỘNG 2MM). Hàng mới 100%... (mã hs elastic tape d/ hs code elastic tape)
- Mã HS 56041000: Dây thun E-Band... (mã hs dây thun eband/ hs code dây thun eb)
- Mã HS 56041000: Chỉ cao su dùng để buộc hoa đã được bọc bằng vật liệu dệt; hàng mới 100%- Covered Rubber Thread... (mã hs chỉ cao su dùng/ hs code chỉ cao su d)
- Mã HS 56041000: Chun (25mm*30m, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs chun 25mm*30m/ hs code chun 25mm*3)
- Mã HS 56041000: Dây thun 4MM-45MM... (mã hs dây thun 4mm45/ hs code dây thun 4mm)
- Mã HS 56041000: Băng thun (2mm->50mm)... (mã hs băng thun 2mm/ hs code băng thun 2)
- Mã HS 56041000: Dây chun bản, màu trắng, rộng 5cm, hàng mới 100%... (mã hs dây chun bản m/ hs code dây chun bản)
- Mã HS 56041000: Dây luồn, dây dệt các loại... (mã hs dây luồn dây d/ hs code dây luồn dâ)
- Mã HS 56041000: Thun(Poly Elastic)... (mã hs thunpoly elast/ hs code thunpoly el)
- Mã HS 56041000: Sợi cao su 28/28 End dùng dể sản xuất chun... (mã hs sợi cao su 28/2/ hs code sợi cao su 2)
- Mã HS 56041000: Sợi cao su 40/40 End dùng để sản xuất chun... (mã hs sợi cao su 40/4/ hs code sợi cao su 4)
- Mã HS 56041000: Chun đã cắt khổ 1/16"... (mã hs chun đã cắt khổ/ hs code chun đã cắt)
- Mã HS 56041000: Dây chun size3/4''... (mã hs dây chun size3// hs code dây chun siz)
- Mã HS 56041000: Chỉ chun-smoking... (mã hs chỉ chunsmokin/ hs code chỉ chunsmo)
- Mã HS 56041000: Dây thun 10mm (nguyên phụ liệu dùng may ba lô, túi xách)... (mã hs dây thun 10mm/ hs code dây thun 10m)
- Mã HS 56041000: Dây chun 13 MM... (mã hs dây chun 13 mm/ hs code dây chun 13)
- Mã HS 56041000: Dây chun 22 MM... (mã hs dây chun 22 mm/ hs code dây chun 22)
- Mã HS 56041000: Dây chun 45 MM... (mã hs dây chun 45 mm/ hs code dây chun 45)
- Mã HS 56041000: Dây chun 55 MM... (mã hs dây chun 55 mm/ hs code dây chun 55)
- Mã HS 56041000: Dây luồn (thun)... (mã hs dây luồn thun/ hs code dây luồn th)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun các loại (chỉ cao su)... (mã hs chỉ thun các lo/ hs code chỉ thun các)
- Mã HS 56041000: Chun giầy 60mm. Hàng mới 100%.... (mã hs chun giầy 60mm/ hs code chun giầy 60)
- Mã HS 56041000: Chun giầy 6mm. Hàng mới 100%.... (mã hs chun giầy 6mm/ hs code chun giầy 6m)
- Mã HS 56041000: Dây chun K 25mm... (mã hs dây chun k 25mm/ hs code dây chun k 2)
- Mã HS 56041000: Chun bọc vật liệu dệt, 6 mm, hàng mới 100%... (mã hs chun bọc vật li/ hs code chun bọc vật)
- Mã HS 56041000: Chun 3mm (sợi cao su được bọc bằng vật liệu dệt)... (mã hs chun 3mm sợi c/ hs code chun 3mm sợ)
- Mã HS 56041000: Thun luồn (cắt sẵn)... (mã hs thun luồn cắt/ hs code thun luồn c)
- Mã HS 56041000: Chun giầy bằng cao su bọc vật liệu dệt... (mã hs chun giầy bằng/ hs code chun giầy bằ)
- Mã HS 56041000: Chun (100mm x 380 yd)... (mã hs chun 100mm x 3/ hs code chun 100mm)
- Mã HS 56041000: Chun M (Chun dệt bản 2-5cm kết hợp sợi cao su, phụ kiện cho hàng may mặc)... (mã hs chun m chun dệ/ hs code chun m chun)
- Mã HS 56041000: Sợi nylon các loại (92% nylon 8% lycra covering)... (mã hs sợi nylon các l/ hs code sợi nylon cá)
- Mã HS 56041000: Thun (chất liệu: 86. 6% recycled polyester 13. 4% Spandex)... (mã hs thun chất liệu/ hs code thun chất l)
- Mã HS 56041000: Dây thun dệt chưa phủ PU... (mã hs dây thun dệt ch/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56041000: Thun 3. 5mm (642401)... (mã hs thun 35mm 642/ hs code thun 35mm)
- Mã HS 56041000: Dây dù thành phẩm... (mã hs dây dù thành ph/ hs code dây dù thành)
- Mã HS 56041000: Dây thun, thun bản khổ không quá 110mm... (mã hs dây thun thun/ hs code dây thun th)
- Mã HS 56041000: Băng, dây thun (903. 0M/0. 9144987. 53Yds)... (mã hs băng dây thun/ hs code băng dây th)
- Mã HS 56041000: Dây chun,... (mã hs dây chun/ hs code dây chun)
- Mã HS 56041000: Chun (3cm)... (mã hs chun 3cm/ hs code chun 3cm)
- Mã HS 56041000: Dây chun dạng dải... (mã hs dây chun dạng d/ hs code dây chun dạn)
- Mã HS 56041000: Thun (sợi cao su bọc vải loại 15mm)... (mã hs thun sợi cao s/ hs code thun sợi ca)
- Mã HS 56041000: Sợi cao su... (mã hs sợi cao su/ hs code sợi cao su)
- Mã HS 56041000: Dây thun co giãn... (mã hs dây thun co giã/ hs code dây thun co)
- Mã HS 56041000: Chun, khổ 5/8''... (mã hs chun khổ 5/8/ hs code chun khổ 5/)
- Mã HS 56041000: Thun (dây thun)... (mã hs thun dây thun/ hs code thun dây th)
- Mã HS 56041000: Thun các loại (chất liệu sợi cao su thun, hàng mới 100%)... (mã hs thun các loại/ hs code thun các loạ)
- Mã HS 56041000: DÂY THUN (CHỈ CAO SU ĐƯỢC BỌC BẰNG VẬT LIỆU DỆT)... (mã hs dây thun chỉ c/ hs code dây thun ch)
- Mã HS 56041000: Thun khổ 2"-4"... (mã hs thun khổ 24/ hs code thun khổ 2)
- Mã HS 56041000: Dây thun10330... (mã hs dây thun10330/ hs code dây thun1033)
- Mã HS 56041000: Dây chun (5mm)... (mã hs dây chun 5mm/ hs code dây chun 5m)
- Mã HS 56041000: Thun (22 mm)... (mã hs thun 22 mm/ hs code thun 22 mm)
- Mã HS 56041000: Dây chun cao su (L: 425mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs dây chun cao su/ hs code dây chun cao)
- Mã HS 56041000: Chun-elastic band... (mã hs chunelastic ba/ hs code chunelastic)
- Mã HS 56041000: Sợi Rubber 100% (đã qua xử lý), Hàng mới 100%... (mã hs sợi rubber 100%/ hs code sợi rubber 1)
- Mã HS 56041000: Dây chun... (mã hs dây chun/ hs code dây chun)
- Mã HS 56041000: Dây thun/Elastic cord: sợi cao su mảnh được bọc chất liệu dệt, hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs dây thun/elasti/ hs code dây thun/ela)
- Mã HS 56041000: Dây luồn cắt sẳn HÀNG MỚI 100% SỢI (CORD) CAO SU, ĐƯỢC BỌC VẬT LIỆU DỆT... (mã hs dây luồn cắt sẳ/ hs code dây luồn cắt)
- Mã HS 56041000: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 56041000: Dây thun-15mm-(HC32-15)... (mã hs dây thun15mm/ hs code dây thun15m)
- Mã HS 56041000: Chun 3. 8cm... (mã hs chun 38cm/ hs code chun 38cm)
- Mã HS 56041000: Dây thun (WBX LOGO OUTBAND)... (mã hs dây thun wbx l/ hs code dây thun wb)
- Mã HS 56041000: Chun (sợi cao su dạng mảnh được bọc bằng vật liệu dệt)... (mã hs chun sợi cao s/ hs code chun sợi ca)
- Mã HS 56041000: Thun (Poly Elastic)... (mã hs thun poly elas/ hs code thun poly e)
- Mã HS 56041000: Băng thun COMEZ BAND... (mã hs băng thun comez/ hs code băng thun co)
- Mã HS 56041000: Dây chun (chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt) 2. 0mm... (mã hs dây chun chỉ c/ hs code dây chun ch)
- Mã HS 56041000: Sợi đàn hồi 90# (90S-WT) (chất liệu từ cao su đàn hồi được bọc bằng sợi Polyester)... (mã hs sợi đàn hồi 90#/ hs code sợi đàn hồi)
- Mã HS 56041000: Dây chun K 25mm... (mã hs dây chun k 25mm/ hs code dây chun k 2)
- Mã HS 56041000: Dây lót hông giày, (Sợi cao su được bọc bằng vật liệu dệt), Mới 100%... (mã hs dây lót hông gi/ hs code dây lót hông)
- Mã HS 56041000: Dây chun (chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt). Hàng mới 100%... (mã hs dây chun chỉ c/ hs code dây chun ch)
- Mã HS 56041000: Dây chun (2 1/4")... (mã hs dây chun 2 1/4/ hs code dây chun 2)
- Mã HS 56041000: Dây thun tròn size 2. 5mm- Elastic Cord 2. 5mm (SM306-MT), hàng mới 100%... (mã hs dây thun tròn s/ hs code dây thun trò)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun các loại (chỉ cao su)... (mã hs chỉ thun các lo/ hs code chỉ thun các)
- Mã HS 56041000: Thun dẹp nổi 6mm. Hàng mới 100%... (mã hs thun dẹp nổi 6m/ hs code thun dẹp nổi)
- Mã HS 56041000: Dây thun tròn (đai thun, dây thun, dây dù) 1. 5mm... (mã hs dây thun tròn/ hs code dây thun trò)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 100/75 màu đen (100/75 (BLACK)... (mã hs chỉ thun 100/75/ hs code chỉ thun 100)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 30/75 màu trắng (SP 30/75 (R/W)... (mã hs chỉ thun 30/75/ hs code chỉ thun 30/)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 100/70 màu nhuộm (RDX 100/70 (DYED)... (mã hs chỉ thun 100/70/ hs code chỉ thun 100)
- Mã HS 56041000: Dây thun, thun bản, băng thun (El band 20mm)... (mã hs dây thun thun/ hs code dây thun th)
- Mã HS 56041000: Dây thun LHWBW306 60951-13D LV-NV-306, Hàng mới 100%... (mã hs dây thun lhwbw3/ hs code dây thun lhw)
- Mã HS 56041000: DÂY THUN TRÒN ELASTIC_3MM... (mã hs dây thun tròn e/ hs code dây thun trò)
- Mã HS 56041000: Dây thun (Dây chun bản) 10MM... (mã hs dây thun dây c/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 56041000: Dây thun (Dây dệt giãn) 20MM... (mã hs dây thun dây d/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 56041000: Dây thun (Dây kê đường may) 6MM... (mã hs dây thun dây k/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 56041000: Dây chun... (mã hs dây chun/ hs code dây chun)
- Mã HS 56041000: Chỉ may 560/150 màu nhuộm, 2500m/ cuộn (SPAN 560/150 (DYED), loại 872 cone/459. 24kg... (mã hs chỉ may 560/150/ hs code chỉ may 560/)
- Mã HS 56041000: Dây thun (ITEM: #1769-1 2, 508. 00 YARD)... (mã hs dây thun item/ hs code dây thun it)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 35MM... (mã hs dây thun 35mm/ hs code dây thun 35m)
- Mã HS 56041000: Dây thun. Mới 100%... (mã hs dây thun mới 1/ hs code dây thun mớ)
- Mã HS 56041000: Sợi cao su Latex được bọc bằng vật liệu dệt(Latex covered yarn)... (mã hs sợi cao su late/ hs code sợi cao su l)
- Mã HS 56041000: Dây thun H 32mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun h 32mm/ hs code dây thun h 3)
- Mã HS 56041000: Dây thun H 38mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun h 38mm/ hs code dây thun h 3)
- Mã HS 56041000: Dây thun H 45mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun h 45mm/ hs code dây thun h 4)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun PL 240 (CC)(750, 000 PCS142. 5 KGS)... (mã hs sợi chỉ thun pl/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Dây thun H 50mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun h 50mm/ hs code dây thun h 5)
- Mã HS 56041000: Dây thun H 48mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun h 48mm/ hs code dây thun h 4)
- Mã HS 56041000: DÂY LÕI CHUN 1-3CM... (mã hs dây lõi chun 1/ hs code dây lõi chun)
- Mã HS 56041000: CHUN BỌC VẬT LIỆU DỆT 1-3CM... (mã hs chun bọc vật li/ hs code chun bọc vật)
- Mã HS 56041000: Thun Kim QN TYK-33N 20 mm, trắng... (mã hs thun kim qn tyk/ hs code thun kim qn)
- Mã HS 56041000: Thun Dệt Nổi TYSG-008 5 mm, trắng... (mã hs thun dệt nổi ty/ hs code thun dệt nổi)
- Mã HS 56041000: Thun Trong TT-6010 6 mm, Trong suốt... (mã hs thun trong tt6/ hs code thun trong t)
- Mã HS 56041000: Dây thun(EL BAND)... (mã hs dây thunel ban/ hs code dây thunel)
- Mã HS 56041000: DÂY THUN DẸT... (mã hs dây thun dẹt/ hs code dây thun dẹt)
- Mã HS 56041000: Dây Thun (Dây Thun viền bằng vật liệu dệt 59, 831. 00 YARD)... (mã hs dây thun dây t/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 56041000: Dây thun viền (El string 1. 5mm); 3, 780 yds 3, 456. 43 met... (mã hs dây thun viền/ hs code dây thun viề)
- Mã HS 56041000: Dây thun E-Band... (mã hs dây thun eband/ hs code dây thun eb)
- Mã HS 56041000: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 56041000: Dây thun luồn... (mã hs dây thun luồn/ hs code dây thun luồ)
- Mã HS 56041000: THUN 49339S MÀU: WHITE KHỔ 35MM... (mã hs thun 49339s màu/ hs code thun 49339s)
- Mã HS 56041000: Dây chun k"25mm... (mã hs dây chun k25mm/ hs code dây chun k2)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 13MM... (mã hs dây thun 13mm/ hs code dây thun 13m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 62740916(31318-50), (Bề rộng 50MM) hàng mới 100%... (mã hs dây thun 627409/ hs code dây thun 627)
- Mã HS 56041000: Dây thun 80011226(10092-40R), (Bề rộng 40MM) hàng mới 100%... (mã hs dây thun 800112/ hs code dây thun 800)
- Mã HS 56041000: Dây thun 80012427(9A558-50R), (Bề rộng 50MM) hàng mới 100%... (mã hs dây thun 800124/ hs code dây thun 800)
- Mã HS 56041000: Chun bản dạng dải BBS0122-2... (mã hs chun bản dạng d/ hs code chun bản dạn)
- Mã HS 56041000: Dây Thun Dệt 25MM Trắng... (mã hs dây thun dệt 25/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56041000: Dây Thun Dệt 38MM Trắng... (mã hs dây thun dệt 38/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56041000: Dây thun dệt 3, 600 Yards... (mã hs dây thun dệt 3/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56041000: DÂY THUN (DÂY VIỀN)... (mã hs dây thun dây v/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 56041000: Dây thun 62724193(31172-47P)AA35/AA35. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun 627241/ hs code dây thun 627)
- Mã HS 56041000: Dây thun 3MM... (mã hs dây thun 3mm/ hs code dây thun 3mm)
- Mã HS 56041000: Chun các loại (chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt) số tờ khai 103033615640 ngày 06/12/2019)... (mã hs chun các loại/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun H20/N7-460(RW)... (mã hs sợi chỉ thun h2/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun S280/P75-320(RW)... (mã hs sợi chỉ thun s2/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun S30/N7/2-400(RW)... (mã hs sợi chỉ thun s3/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun 50/P75-380 LP II (RW)... (mã hs sợi chỉ thun 50/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Sợi chỉ thun S140/K28/G100-200 (Blue 5154)... (mã hs sợi chỉ thun s1/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56041000: Dây thun(102967818550)... (mã hs dây thun102967/ hs code dây thun102)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 90/70 màu trắng (Covering yarn 90/70 (r/white)... (mã hs chỉ thun 90/70/ hs code chỉ thun 90/)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 110/70 màu trắng (Covering yarn 110/70 (r/white)... (mã hs chỉ thun 110/70/ hs code chỉ thun 110)
- Mã HS 56041000: Dây chun, mới 100%... (mã hs dây chun mới 1/ hs code dây chun mớ)
- Mã HS 56041000: Dây thun (Thun may quần áo)... (mã hs dây thun thun/ hs code dây thun th)
- Mã HS 56041000: Dây thun D 6mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun d 6mm/ hs code dây thun d 6)
- Mã HS 56041000: Dây thun D 13mm (bằng thun, dùng trong sx may mặc)... (mã hs dây thun d 13mm/ hs code dây thun d 1)
- Mã HS 56041000: Dây thun 15mm YCQ-0526. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 15mm y/ hs code dây thun 15m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 17mm YCQ-0526. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 17mm y/ hs code dây thun 17m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 20mm YCQ-0526. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 20mm y/ hs code dây thun 20m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 25mm YCQ-0526. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 25mm y/ hs code dây thun 25m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 32mm YCQ-0526. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 32mm y/ hs code dây thun 32m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 25mm CT07-E023. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thun 25mm c/ hs code dây thun 25m)
- Mã HS 56041000: Dây thun G-Band 04mm... (mã hs dây thun gband/ hs code dây thun gb)
- Mã HS 56041000: Chỉ thun 560/150 màu nhuộm (SPAN 560/150 (DYED), loại 85. 54kg/200 cone... (mã hs chỉ thun 560/15/ hs code chỉ thun 560)
- Mã HS 56041000: Khuyết chun... (mã hs khuyết chun/ hs code khuyết chun)
- Mã HS 56041000: Chỉ chun-smoking... (mã hs chỉ chunsmokin/ hs code chỉ chunsmo)
- Mã HS 56041000: Chun-elastic band... (mã hs chunelastic ba/ hs code chunelastic)
- Mã HS 56041000: Thun các loại (sợi cao su được bọc bằng vật liệu dệt) mới 100%... (mã hs thun các loại/ hs code thun các loạ)
- Mã HS 56041000: Thun chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt, đường kính: 0. 5 cm, dài 9 cm, mới 100%... (mã hs thun chỉ cao su/ hs code thun chỉ cao)
- Mã HS 56041000: Dây thun cắt sẵn... (mã hs dây thun cắt sẵ/ hs code dây thun cắt)
- Mã HS 56041000: Dây thun (30mm*30m, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs dây thun 30mm*/ hs code dây thun 30)
- Mã HS 56041000: Dây thun 16mm... (mã hs dây thun 16mm/ hs code dây thun 16m)
- Mã HS 56041000: Dây thun 20008-25... (mã hs dây thun 20008/ hs code dây thun 200)
- Mã HS 56041000: Dây thun 62616782(30524-45), (Bề rộng 45MM) hàng mới 100%... (mã hs dây thun 626167/ hs code dây thun 626)
- Mã HS 56041000: Dây thun 20MM... (mã hs dây thun 20mm/ hs code dây thun 20m)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 6mm 00A #96469 LU/CL636... (mã hs dây thun 6mm 00/ hs code dây thun 6mm)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 6mm FTT0237 0AL #74395 LU/CL 202... (mã hs dây thun 6mm ft/ hs code dây thun 6mm)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 6mm OQQ1710R 80S #239469 LU2C/CL 2068... (mã hs dây thun 6mm oq/ hs code dây thun 6mm)
- Mã HS 56041000: Dây thun (130, 356. 86 Met)... (mã hs dây thun 1303/ hs code dây thun 13)
- Mã HS 56041000: Dây thun 45mm... (mã hs dây thun 45mm/ hs code dây thun 45m)
- Mã HS 56041000: Chỉ cao su số 90... (mã hs chỉ cao su số 9/ hs code chỉ cao su s)
- Mã HS 56041000: Dây thun 75MM... (mã hs dây thun 75mm/ hs code dây thun 75m)
- Mã HS 56041000: Ribbon... (mã hs ribbon/ hs code ribbon)
- Mã HS 56041000: Dây vải... (mã hs dây vải/ hs code dây vải)
- Mã HS 56041000: Chun các loại dùng trong may mặc được bọc bằng vật liệu dệt... (mã hs chun các loại d/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56041000: Dây thun (ELASTIC STRING)... (mã hs dây thun elast/ hs code dây thun el)
- Mã HS 56041000: Dây thun K: 0. 1"-10"... (mã hs dây thun k 01/ hs code dây thun k)
- Mã HS 56041000: Sợi cao su bọc sợi dệt, màu Navy Blue, rộng 1. 5mm... (mã hs sợi cao su bọc/ hs code sợi cao su b)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 3CM... (mã hs dây thun 3cm/ hs code dây thun 3cm)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 4CM... (mã hs dây thun 4cm/ hs code dây thun 4cm)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 5CM... (mã hs dây thun 5cm/ hs code dây thun 5cm)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 70mm... (mã hs dây thun 70mm/ hs code dây thun 70m)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 2. 5CM... (mã hs dây thun 25cm/ hs code dây thun 25)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 4. 5CM... (mã hs dây thun 45cm/ hs code dây thun 45)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 5. 5CM... (mã hs dây thun 55cm/ hs code dây thun 55)
- Mã HS 56041000: Dây thun 38MM... (mã hs dây thun 38mm/ hs code dây thun 38m)
- Mã HS 56041000: Thun 50mm trắng (dây cao su có lớp nguyên liệu phủ ngoài)... (mã hs thun 50mm trắng/ hs code thun 50mm tr)
- Mã HS 56041000: Dây Thun Dệt 56JW0444 50MM... (mã hs dây thun dệt 56/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56041000: Dây Thun 15mm... (mã hs dây thun 15mm/ hs code dây thun 15m)
- Mã HS 56049020: Sợi Chun 100/75... (mã hs sợi chun 100/75/ hs code sợi chun 100)
- Mã HS 56049020: Chun bản rộng 0. 1 cm- 5cm... (mã hs chun bản rộng 0/ hs code chun bản rộn)
- Mã HS 56049030: Dây luồn polyester... (mã hs dây luồn polyes/ hs code dây luồn pol)
- Mã HS 56049030: Dây luồn Nylon (dải rút)... (mã hs dây luồn nylon/ hs code dây luồn nyl)
- Mã HS 56049030: Dây câu (bằng nylon, dùng để nối vải chính và vải lót... (mã hs dây câu bằng n/ hs code dây câu bằn)
- Mã HS 56049030: Dụng cụ vật tư thí nghiệm: 25-806 2PD- Que lấy mẫu đầu kết sợi polyester kiểu tròn, cán nhựa 150mm, tiệt trùng rời (2c/gói, 100 gói/hộp, 10 hộp/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ vật tư/ hs code dụng cụ vật)
- Mã HS 56049030: Dây chun dệt Polyester 1/4" ~ 5". Mới 100%... (mã hs dây chun dệt po/ hs code dây chun dệt)
- Mã HS 56049030: Dây chun, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 06 TKNK: 102581605120 ngày 10/04/2019... (mã hs dây chun xuất/ hs code dây chun xu)
- Mã HS 56049030: Dây chun, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 06 TKNK: 102784925460 ngày 30/07/2019... (mã hs dây chunxuất c/ hs code dây chunxuấ)
- Mã HS 56049030: Dây thun 30mm màu trắng 49406S-30. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun 30mm m/ hs code dây thun 30m)
- Mã HS 56049030: Dây thun 20mm màu trắng 49406S-20. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun 20mm m/ hs code dây thun 20m)
- Mã HS 56049090: Dây thun < 10 inch... (mã hs dây thun 10 i/ hs code dây thun 1)
- Mã HS 56049090: Đai thun w20mm/t1. 2mm... (mã hs đai thun w20mm// hs code đai thun w20)
- Mã HS 56049090: Dây viền thun W20MM T0. 8MM... (mã hs dây viền thun w/ hs code dây viền thu)
- Mã HS 56049090: Dây thun (elastic cord)... (mã hs dây thun elast/ hs code dây thun el)
- Mã HS 56049090: CHI MAY 2500M/CUON HANG MOI 100%... (mã hs chi may 2500m/c/ hs code chi may 2500)
- Mã HS 56049090: CHI MAY 5000M/CUON HANG MOI 100%... (mã hs chi may 5000m/c/ hs code chi may 5000)
- Mã HS 56049090: Dây thun các loại... (mã hs dây thun các lo/ hs code dây thun các)
- Mã HS 56049090: Dây thun bản- elastic tape (1ROLL 30M)... (mã hs dây thun bản e/ hs code dây thun bản)
- Mã HS 56049090: Dây thun Polyester... (mã hs dây thun polyes/ hs code dây thun pol)
- Mã HS 56049090: Dây thun <10inch... (mã hs dây thun 10inc/ hs code dây thun 10)
- Mã HS 56049090: ELASTIC TAPE SAMPLES- CHUN CÁC LOẠI DÙNG ĐỂ MAY MẪU... (mã hs elastic tape sa/ hs code elastic tape)
- Mã HS 56049090: NYLON TAPE SAMPLES- CHUN VIỀN CÁC LOẠI DÙNG ĐỂ MAY MẪU... (mã hs nylon tape samp/ hs code nylon tape s)
- Mã HS 56049090: RUBER ELASTIC TAPE SAMPLES- CHUN CÁC LOẠI DÙNG ĐỂ MAY MẪU... (mã hs ruber elastic t/ hs code ruber elasti)
- Mã HS 56049090: Chun viền hàng mới 100%... (mã hs chun viền hàng/ hs code chun viền hà)
- Mã HS 56049090: TAPE SAMPLES- Chun chặn các loại 4MM dùng để may mẫu... (mã hs tape samples c/ hs code tape samples)
- Mã HS 56049090: Dây luồn- Drawcord(FA20 MEN BULK-PO#4400145590)... (mã hs dây luồn drawc/ hs code dây luồn dr)
- Mã HS 56049090: Dây chun- Eband(FA20 CDW BULK-PO#4400145657)... (mã hs dây chun eband/ hs code dây chun eb)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN KHỔ 1-1/2", phụ liệu may hàng SXXK. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun khổ 1/ hs code dây thun khổ)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN(BINDDING TAPE)... (mã hs dây thunbinddi/ hs code dây thunbin)
- Mã HS 56049090: Băng thun(dây thun)... (mã hs băng thundây t/ hs code băng thundâ)
- Mã HS 56049090: Thun bo Tape "Y-tape" 50 mm Elastic Snicker Black... (mã hs thun bo tape y/ hs code thun bo tape)
- Mã HS 56049090: Dây thun 100% poly30mm... (mã hs dây thun 100% p/ hs code dây thun 100)
- Mã HS 56049090: Chun luồn... (mã hs chun luồn/ hs code chun luồn)
- Mã HS 56049090: Dây luồn thun... (mã hs dây luồn thun/ hs code dây luồn thu)
- Mã HS 56049090: Dây dệt (yds)... (mã hs dây dệt yds/ hs code dây dệt yds)
- Mã HS 56049090: DÂY ĐAI THUN... (mã hs dây đai thun/ hs code dây đai thun)
- Mã HS 56049090: Chun (bọc vật liệu dệt có chứa sợi đàn hồi). Hàng mới 100% size 0. 75"... (mã hs chun bọc vật l/ hs code chun bọc vậ)
- Mã HS 56049090: Dây treo. Mới 100%... (mã hs dây treo mới 1/ hs code dây treo mớ)
- Mã HS 56049090: Dây luồn 1/8"~ 4". Mới 100%... (mã hs dây luồn 1/8~/ hs code dây luồn 1/8)
- Mã HS 56049090: Dây kéo khoá 1/4" ~ 5". Mới 100%... (mã hs dây kéo khoá 1// hs code dây kéo khoá)
- Mã HS 56049090: Băng chống trượt... (mã hs băng chống trượ/ hs code băng chống t)
- Mã HS 56049090: Dây chun dùng cho may mặc, kích thước 5mm, mã hàng110F007A. Mới 100%... (mã hs dây chun dùng c/ hs code dây chun dùn)
- Mã HS 56049090: Chun các loại dùng Cho May Mặc, hàng mới 100%... (mã hs chun các loại d/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56049090: Dây thun (15mm)... (mã hs dây thun 15mm/ hs code dây thun 15)
- Mã HS 56049090: Thun 40MM... (mã hs thun 40mm/ hs code thun 40mm)
- Mã HS 56049090: Chun 33mm... (mã hs chun 33mm/ hs code chun 33mm)
- Mã HS 56049090: THUN LƯNG (S-30S WEBBING 300MMx30M (ROLL))... (mã hs thun lưng s30/ hs code thun lưng s)
- Mã HS 56049090: DÂY GIÀY... (mã hs dây giày/ hs code dây giày)
- Mã HS 56049090: Dây chun (S20, EBGW-8_YOC W0061 AC E BAND KYOUNG)... (mã hs dây chun s20/ hs code dây chun s2)
- Mã HS 56049090: Dây chun bằng sợi cao su được bọc vật liệu dệt... (mã hs dây chun bằng s/ hs code dây chun bằn)
- Mã HS 56049090: Chỉ dệt... (mã hs chỉ dệt/ hs code chỉ dệt)
- Mã HS 56049090: Dây thun K: 0. 1-10"... (mã hs dây thun k 01/ hs code dây thun k)
- Mã HS 56049090: Dây viền (7200 YDS)... (mã hs dây viền 7200/ hs code dây viền 72)
- Mã HS 56049090: Chun 60mm... (mã hs chun 60mm/ hs code chun 60mm)
- Mã HS 56049090: Chun các loại. Hàng mới 100%... (mã hs chun các loại/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56049090: Phụ liệu trang trí các loại... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 56049090: Dây dệt 1/4" ~ 5". Mới 100%... (mã hs dây dệt 1/4 ~/ hs code dây dệt 1/4)
- Mã HS 56049090: Chun 40mm trắng, VN, 3000 mtr, Hàng mới 100%... (mã hs chun 40mm trắng/ hs code chun 40mm tr)
- Mã HS 56049090: Chun quần các loại... (mã hs chun quần các l/ hs code chun quần cá)
- Mã HS 56049090: THUN BẢN... (mã hs thun bản/ hs code thun bản)
- Mã HS 56049090: Chun 1, 9 cm, chất liệu polyester và sợi cao su, dùng làm phụ kiện may mặc (2030 yds)... (mã hs chun 19 cm ch/ hs code chun 19 cm)
- Mã HS 56049090: Chun các loại bằng cao su, được bọc bằng vật liệu dệt, dạng chiếc, dùng làm phụ liệu hàng may mặc... (mã hs chun các loại b/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56049090: Thun khổ 1-5 cm (High tech elastic webbing 6mm Polypropylene 75% polyurethane 25%)... (mã hs thun khổ 15 cm/ hs code thun khổ 15)
- Mã HS 56049090: Đầu lọc thí nghiệm... (mã hs đầu lọc thí ngh/ hs code đầu lọc thí)
- Mã HS 56049090: Chun được bọc bằng vật liệu dệt... (mã hs chun được bọc b/ hs code chun được bọ)
- Mã HS 56049090: Dây thun. Hàng mới 100%... (mã hs dây thunhàng m/ hs code dây thunhàn)
- Mã HS 56049090: Chun co dãn (chất liệu polyester) kích thước 1/8"... (mã hs chun co dãn ch/ hs code chun co dãn)
- Mã HS 56049090: Chun (khổ 40'')... (mã hs chun khổ 40/ hs code chun khổ 40)
- Mã HS 56049090: Dây chun (Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải, đã ngâm tẩm, tráng, phủ)... (mã hs dây chun chỉ c/ hs code dây chun ch)
- Mã HS 56049090: Chun từ sợi bện được bao ngoài bằng cao su, kích thước 25MM. Hàng mới 100%... (mã hs chun từ sợi bện/ hs code chun từ sợi)
- Mã HS 56049090: Dây chun co giãn bản rộng 10*10mm, màu #60, hãng T. MASUMI & CO. , LTD, mã hàng HM20U, chất liệu: 85% Polyester, 15% Spandex. Mới 100%... (mã hs dây chun co giã/ hs code dây chun co)
- Mã HS 56049090: Dây thun luồn các loại... (mã hs dây thun luồn c/ hs code dây thun luồ)
- Mã HS 56049090: Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su)... (mã hs chun đồ phụ tr/ hs code chun đồ phụ)
- Mã HS 56049090: Chun các loại (chun được bọc chỉ khổ 1-6cm)... (mã hs chun các loại/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56049090: Dây thun 30 mm... (mã hs dây thun 30 mm/ hs code dây thun 30)
- Mã HS 56049090: Dây thun 40 mm... (mã hs dây thun 40 mm/ hs code dây thun 40)
- Mã HS 56049090: Dây chun, liên kết giữa các sợi hoặc bó sợi bằng vật liệu dệt, màu trắng... (mã hs dây chun liên/ hs code dây chun li)
- Mã HS 56049090: Chun 14cm, mới 100%... (mã hs chun 14cm mới/ hs code chun 14cm m)
- Mã HS 56049090: Dây băng, viền luồn, trang trí 20MM... (mã hs dây băng viền/ hs code dây băng vi)
- Mã HS 56049090: Băng thun- Dây thun thành phẩm các loại 5 mm. 5MM HTTB-032- ELASTIC BAND... (mã hs băng thun dây/ hs code băng thun d)
- Mã HS 56049090: Dây Thun (SKV-30)- Khổ 30mm Col WH... (mã hs dây thun skv3/ hs code dây thun sk)
- Mã HS 56049090: Thun khổ 35mm... (mã hs thun khổ 35mm/ hs code thun khổ 35m)
- Mã HS 56049090: Dây thun dệt (680 x 1. 590cm). Hàng mới 100%... (mã hs dây thun dệt 6/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56049090: Dây thun dệt (33. 020 x 1. 590cm). Hàng mới 100%... (mã hs dây thun dệt 3/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56049090: Dây thun bản(băng thun, dây đai) 5mm... (mã hs dây thun bảnbă/ hs code dây thun bản)
- Mã HS 56049090: Nhãn in Gap ID Label 16x32mm- (hàng mới 100%)... (mã hs nhãn in gap id/ hs code nhãn in gap)
- Mã HS 56049090: Nhãn phụ TA12 03F02 (nhãn vải)- (hàng mới 100%)... (mã hs nhãn phụ ta12 0/ hs code nhãn phụ ta1)
- Mã HS 56049090: Nhãn in KOHLS UPC- (hàng mới 100%)... (mã hs nhãn in kohls u/ hs code nhãn in kohl)
- Mã HS 56049090: Nhãn in Nylon ID Label- (hàng mới 100%)... (mã hs nhãn in nylon i/ hs code nhãn in nylo)
- Mã HS 56049090: Dây thun bản (băng thun, dây đai) 10mm... (mã hs dây thun bản b/ hs code dây thun bản)
- Mã HS 56049090: Dây đai phản quang 10mm/5mm F5 (Dây PP)... (mã hs dây đai phản qu/ hs code dây đai phản)
- Mã HS 56049090: Chun các loại mới 100%... (mã hs chun các loại m/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56049090: Thun các loại (hàng mới 100%) (chỉ và sợi cao su, được bọc vật liệu dệt, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic) (Tái xuất theo HĐGC SỐ: 01/2019 JD-UK ngày 05/12/2018 đến 31/12/2019)... (mã hs thun các loại/ hs code thun các loạ)
- Mã HS 56049090: Dây thun tròn 2mm- Nâu... (mã hs dây thun tròn 2/ hs code dây thun trò)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN (ELASTIC WEBBING) 80017198(33832-10R) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun elast/ hs code dây thun el)
- Mã HS 56049090: Thun luồn... (mã hs thun luồn/ hs code thun luồn)
- Mã HS 56049090: Sợi spandex được bọc bằng vật liệu dệt(spandex covered yarn)... (mã hs sợi spandex đượ/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 30778 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 30778/ hs code dây thun 307)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 31439 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 31439/ hs code dây thun 314)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 31445 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 31445/ hs code dây thun 314)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 33625 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 33625/ hs code dây thun 336)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 33B07 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 33b07/ hs code dây thun 33b)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 33F94 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 33f94/ hs code dây thun 33f)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 80401 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 80401/ hs code dây thun 804)
- Mã HS 56049090: Dây chun 9. 6cm màu, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 96cm/ hs code dây chun 96)
- Mã HS 56049090: Dây chun 7. 5cm màu. , hàng mới 100%... (mã hs dây chun 75cm/ hs code dây chun 75)
- Mã HS 56049090: Dây chun 7cm trắng. , hàng mới 100%... (mã hs dây chun 7cm tr/ hs code dây chun 7cm)
- Mã HS 56049090: Dây chun 3. 5cm trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 35cm/ hs code dây chun 35)
- Mã HS 56049090: Dây chun 4. 8cm trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 48cm/ hs code dây chun 48)
- Mã HS 56049090: Dây chun 7cm màu, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 7cm mà/ hs code dây chun 7cm)
- Mã HS 56049090: Dây chun 3. 8cm trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 38cm/ hs code dây chun 38)
- Mã HS 56049090: Dây chun 6. 4cm trắng. , hàng mới 100%... (mã hs dây chun 64cm/ hs code dây chun 64)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62613256(30511-7) (BỀ RỘNG 7MM)... (mã hs dây thun 626132/ hs code dây thun 626)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61011601(88460-44) (BỀ RỘNG 44MM)... (mã hs dây thun 610116/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61019342(33C16-10) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610193/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62612672(80029-8FC) (BỀ RỘNG 8MM)... (mã hs dây thun 626126/ hs code dây thun 626)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62631357(30578-10W) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 626313/ hs code dây thun 626)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 80002522(10080-50P) (BỀ RỘNG 50MM)... (mã hs dây thun 800025/ hs code dây thun 800)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 80002826(88460-50)3 (BỀ RỘNG 50MM)... (mã hs dây thun 800028/ hs code dây thun 800)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62719067(21103-40P)&(E419) (BỀ RỘNG 40MM)... (mã hs dây thun 627190/ hs code dây thun 627)
- Mã HS 56049090: Dây Đai (42. 66Kg 1, 851 Y)... (mã hs dây đai 4266k/ hs code dây đai 42)
- Mã HS 56049090: Dây Thun (215. 37kg 7, 401Y)... (mã hs dây thun 2153/ hs code dây thun 21)
- Mã HS 56049090: Dây Luồn (230. 11 Kg 4, 746 Sợi)... (mã hs dây luồn 2301/ hs code dây luồn 23)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 20MM... (mã hs dây thun 20mm/ hs code dây thun 20m)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN (TRCMZ009) Comez Band Single 25MM 1"... (mã hs dây thun trcmz/ hs code dây thun tr)
- Mã HS 56049090: SỢI POLYESTER ĐÃ XE- POLYESTER TWIST YARN... (mã hs sợi polyester đ/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62692765(88170-45) (BỀ RỘNG 45MM)... (mã hs dây thun 626927/ hs code dây thun 626)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61000288(88009-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610002/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61012609(33832-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610126/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61025476(72041-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610254/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61031310(33640-35W) (BỀ RỘNG 35MM)... (mã hs dây thun 610313/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 62729053(31200-45P) (BỀ RỘNG 45MM)... (mã hs dây thun 627290/ hs code dây thun 627)
- Mã HS 56049090: Dây thun bản SIZE. 15 mm, COLOR#BK... (mã hs dây thun bản si/ hs code dây thun bản)
- Mã HS 56049090: Dây thun 30MM CT07- E023 (mới 100%)... (mã hs dây thun 30mm c/ hs code dây thun 30m)
- Mã HS 56049090: Dây thun 65MM CT07- E023 (mới 100%)... (mã hs dây thun 65mm c/ hs code dây thun 65m)
- Mã HS 56049090: Dây Thun 8MM... (mã hs dây thun 8mm/ hs code dây thun 8mm)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 10MM... (mã hs dây thun 10mm/ hs code dây thun 10m)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 15MM... (mã hs dây thun 15mm/ hs code dây thun 15m)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 25MM... (mã hs dây thun 25mm/ hs code dây thun 25m)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 38MM... (mã hs dây thun 38mm/ hs code dây thun 38m)
- Mã HS 56049090: Dây luồn trang trí... (mã hs dây luồn trang/ hs code dây luồn tra)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61031155(33A25-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610311/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN DRR406 60-022/10(30192-10E) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun drr406/ hs code dây thun drr)
- Mã HS 56049090: ELASTIC BAND TKB 170119-30 MM BLACK (Made in Vietnam)- Thun TKB 170119-30MM(18017S-30) Màu đen... (mã hs elastic band tk/ hs code elastic band)
- Mã HS 56049090: Dây chun (dây thun bản) 0. 6cm trắng (72908. 77 mét), Hàng mới 100%... (mã hs dây chun dây t/ hs code dây chun dâ)
- Mã HS 56049090: ELASTIC TAPE SAMPLES- CHUN CÁC LOẠI DÙNG ĐỂ MAY MẪU (tái xuất từ dòng hàng số 1 của tk 103081953000)... (mã hs elastic tape sa/ hs code elastic tape)
- Mã HS 56049090: CHUN (E. BAND)... (mã hs chun eband/ hs code chun eband)
- Mã HS 56049090: Sợi đóng gói bằng sợi dệt bọc ngoài bằng Plastic- Gland 6x6. Hàng xuất trả theo TK 102893677500 (26/09/19), invoice PRO-SC3062-01 (08/07/19)... (mã hs sợi đóng gói bằ/ hs code sợi đóng gói)
- Mã HS 56049090: Dây thun các loại... (mã hs dây thun các lo/ hs code dây thun các)
- Mã HS 56049090: Dây chun 0. 6cm. Theo tờ khai số 102879717030, ngày 19/09/2019, mục 02... (mã hs dây chun 06cm/ hs code dây chun 06)
- Mã HS 56049090: Dây thun dệt K-L-B-AD-1219-0511-A (680 x 1. 590 cm). Hàng mới 100%... (mã hs dây thun dệt k/ hs code dây thun dệt)
- Mã HS 56049090: Dây chun 2cm trắng. Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 2cm tr/ hs code dây chun 2cm)
- Mã HS 56049090: Dây Luồn (Dây thun) 66, 795. 00 YARD... (mã hs dây luồn dây t/ hs code dây luồn dâ)
- Mã HS 56049090: Dây đai (Băng dệt)... (mã hs dây đai băng d/ hs code dây đai băn)
- Mã HS 56049090: Dây thun 50MM... (mã hs dây thun 50mm/ hs code dây thun 50m)
- Mã HS 56049090: Dây thun 100% polyester khổ 30mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs dây thun 100% p/ hs code dây thun 100)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 617272(30778-10R) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 617272/ hs code dây thun 617)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 601271(30778-10R)&I(S829) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 601271/ hs code dây thun 601)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 672660(30778-10R)&I(S1702)NKE1 (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 672660/ hs code dây thun 672)
- Mã HS 56049090: Dây chun các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs dây chun các lo/ hs code dây chun các)
- Mã HS 56049090: Dây Thun 25MM BK... (mã hs dây thun 25mm b/ hs code dây thun 25m)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 31213 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 31213/ hs code dây thun 312)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 33H66 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 33h66/ hs code dây thun 33h)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 88871 (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 88871/ hs code dây thun 888)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 30778R (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 30778r/ hs code dây thun 307)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 31213R (5MM->90 MM)... (mã hs dây thun 31213r/ hs code dây thun 312)
- Mã HS 56049090: Dây thun 25MM YCV-EC001-EPM 3 (mới 100%)... (mã hs dây thun 25mm y/ hs code dây thun 25m)
- Mã HS 56049090: Chun bản... (mã hs chun bản/ hs code chun bản)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 45MM (1. 75")... (mã hs dây thun 45mm/ hs code dây thun 45m)
- Mã HS 56049090: Chun bản 50MM (E. BAND 50MM)... (mã hs chun bản 50mm/ hs code chun bản 50m)
- Mã HS 56049090: Dây chống bai. hàng mới 100%... (mã hs dây chống baih/ hs code dây chống ba)
- Mã HS 56049090: Dây Thun (SKV-25)- Khổ 25mm Col WH... (mã hs dây thun skv2/ hs code dây thun sk)
- Mã HS 56049090: Dây Thun (SKV-40)- Khổ 40mm Col WH... (mã hs dây thun skv4/ hs code dây thun sk)
- Mã HS 56049090: Dây chun 0. 6cm trắng, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 06cm/ hs code dây chun 06)
- Mã HS 56049090: Dây chun 2cm màu, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 2cm mà/ hs code dây chun 2cm)
- Mã HS 56049090: Dây chun 1. 6cm màu, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 16cm/ hs code dây chun 16)
- Mã HS 56049090: Dây Thun (SKV- 25)- Khổ 25mm Col WHITE... (mã hs dây thun skv/ hs code dây thun sk)
- Mã HS 56049090: Dây chun 1. 2cm trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 12cm/ hs code dây chun 12)
- Mã HS 56049090: Dây chun 2. 5cm trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây chun 25cm/ hs code dây chun 25)
- Mã HS 56049090: Dây chun 3. 2 cm trắng, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 32 cm/ hs code dây chun 32)
- Mã HS 56049090: Dây chun tròn 3mm màu, hàng mới 100%... (mã hs dây chun tròn 3/ hs code dây chun trò)
- Mã HS 56049090: Dây Chun 5. 7cm màu. Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 57cm/ hs code dây chun 57)
- Mã HS 56049090: Dây Chun 1. 7 cm màu. Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 17 cm/ hs code dây chun 17)
- Mã HS 56049090: DÂY THUN 61030465(33F37-10P) (BỀ RỘNG 10MM)... (mã hs dây thun 610304/ hs code dây thun 610)
- Mã HS 56049090: Dây Nylon (NYLON INCL. )... (mã hs dây nylon nylo/ hs code dây nylon n)
- Mã HS 56049090: Chỉ chun bằng sợi cao su... (mã hs chỉ chun bằng s/ hs code chỉ chun bằn)
- Mã HS 56049090: Dây chun 1cm trắng, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 1cm tr/ hs code dây chun 1cm)
- Mã HS 56049090: Chun 4. 5cm, màu trắng, hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc... (mã hs chun 45cm màu/ hs code chun 45cm)
- Mã HS 56049090: Dây chun (dùng cho quần áo), khổ 11/4". Hàng mới 100%... (mã hs dây chun dùng/ hs code dây chun dù)
- Mã HS 56049090: Dây chun 1 1/2" màu trắng, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun 1 1/2/ hs code dây chun 1 1)
- Mã HS 56049090: Dây chun tròn 2mm màu BLK, Hàng mới 100%... (mã hs dây chun tròn 2/ hs code dây chun trò)
- Mã HS 56049090: Dây thun 5/8"... (mã hs dây thun 5/8/ hs code dây thun 5/8)
- Mã HS 56049090: Dây đai 20mm màu đen, hàng mới 100%... (mã hs dây đai 20mm mà/ hs code dây đai 20mm)
- Mã HS 56049090: Thun cao su (Elastic Band) 10mm, thành phần 35% Polyester và 65% Latex màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs thun cao su el/ hs code thun cao su)
- Mã HS 56049090: Thun dệt kim (Elastic Band) 30mm, thành phần 70% Polyester và 30% Spandex màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs thun dệt kim e/ hs code thun dệt kim)
- Mã HS 56049090: Chun (TK NHAP 102998573420)... (mã hs chun tk nhap 1/ hs code chun tk nha)
- Mã HS 56049090: Dây thun (YARD)... (mã hs dây thun yard/ hs code dây thun ya)