Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5605 - Mã HS 56050000: Dây tape mẫu khổ 1-1/4'' (100% polyester)... (mã hs dây tape mẫu kh/ hs code dây tape mẫu)
- Mã HS 56050000: Sợi kim tuyến (1 cuộn 189g)#12MICX2PLY PURE SILVER METALLIZED POLYESTER SLITTED YARN 1/100'' GOLD 203 18, 000m. Hàng mới 100%... (mã hs sợi kim tuyến/ hs code sợi kim tuyế)
- Mã HS 56050000: Dây tape 22mm WT-VOW90-BKGY... (mã hs dây tape 22mm w/ hs code dây tape 22m)
- Mã HS 56050000: Chỉ thêu100% Polyester... (mã hs chỉ thêu100% po/ hs code chỉ thêu100%)
- Mã HS 56050000: Vải dẫn điện (Chất liệu: Polyester(CU+NI), quy cách: W10mm, dạng cuộn, dùng trong sản xuất dây kết nối dữ liệu)... (mã hs vải dẫn điện c/ hs code vải dẫn điện)
- Mã HS 56050000: SỢI KIM TUYẾN (YARN LAME, SỢI TRỘN KIM LOẠI)... (mã hs sợi kim tuyến/ hs code sợi kim tuyế)
5606 - Mã HS 56060000: Sợi tổng hợp dạng xoắn CO46%LI36%PA18%... (mã hs sợi tổng hợp dạ/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 56060000: Sợi cuốn bọc T300D/576F+40D thành phần gồm lõi spandex(3. 9%) được cuốn bọc bằng sợi filament polyeste (96. 1%), mới 100%... (mã hs sợi cuốn bọc t3/ hs code sợi cuốn bọc)
- Mã HS 56060000: Dây luồn (50% polyester 50% rubber, 2. 5mm)... (mã hs dây luồn 50% p/ hs code dây luồn 50)
- Mã HS 56060000: Dây luồn (70% polyester 30% polyurethane)... (mã hs dây luồn 70% p/ hs code dây luồn 70)
- Mã HS 56060000: Dây luồn (100% cotton)... (mã hs dây luồn 100%/ hs code dây luồn 10)
- Mã HS 56060000: Sợi lycra spandex 210/75. sợi cuốn bọc... (mã hs sợi lycra spand/ hs code sợi lycra sp)
- Mã HS 56060000: Sợi 100%nylon covered spandex... (mã hs sợi 100%nylon c/ hs code sợi 100%nylo)
- Mã HS 56060000: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 56060000: Sợi Viền (Sợi cuốn bọc, có th. phần sợi cuốn bọc b. ngoài từ filament polyeste t. trọng88. 5%, lõi là sợi spandex t. trọng11. 5%, dạng cuộn)/ Fusion Yarn, KQGD: 1142/TB-KĐ4 ngày 04/10/2018... (mã hs sợi viền sợi c/ hs code sợi viền sợ)
- Mã HS 56060000: Sợi đàn hồi 20/75K (7. 7% spandex, 92. 3% polyester)... (mã hs sợi đàn hồi 20// hs code sợi đàn hồi)
- Mã HS 56060000: Sợi Spandex 100% (đã qua xử lý), Hàng mới 100%... (mã hs sợi spandex 100/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 56060000: Dây buộc bằng sợi Nylon L1-MRH-17, dài 16cm... (mã hs dây buộc bằng s/ hs code dây buộc bằn)
- Mã HS 56060000: Sợi chỉ thun S420/NF7/N7-300 (Black)... (mã hs sợi chỉ thun s4/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56060000: Sợi chỉ thun S280/PF75/P75-300 (YELLOW)... (mã hs sợi chỉ thun s2/ hs code sợi chỉ thun)
- Mã HS 56060000: Sợi bọc polyester (SP DEN 140 DC 50/1PES INNER 75/1PES OUTER DR. 4 BLACK)... (mã hs sợi bọc polyest/ hs code sợi bọc poly)
5607 - Mã HS 56072900: Dây giầy tết bện sợi pp BX50 đường kính 0. 5cm (150m/ cuộn). Hàng mới 100%.... (mã hs dây giầy tết bệ/ hs code dây giầy tết)
- Mã HS 56072900: Dây cài nút... (mã hs dây cài nút/ hs code dây cài nút)
- Mã HS 56072900: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 56072900: Dây bện các loại, được làm từ sợi xizan.... (mã hs dây bện các loạ/ hs code dây bện các)
- Mã HS 56072900: Dựng, mex các loại khổ 150 cm... (mã hs dựng mex các l/ hs code dựng mex cá)
- Mã HS 56072900: Vật tư đóng gói (Dây cảo)... (mã hs vật tư đóng gói/ hs code vật tư đóng)
- Mã HS 56072900: Dây viền, dây trang trí < 10inch... (mã hs dây viền dây t/ hs code dây viền dâ)
- Mã HS 56072900: Dây thun (Elastic/ AD19S3003(H2)/ mới 100%)... (mã hs dây thun elast/ hs code dây thun el)
- Mã HS 56072900: Dây bện 0312 (3mm, bằng nhựa mỏng, dùng trong sx may mặc... (mã hs dây bện 0312 3/ hs code dây bện 0312)
- Mã HS 56072900: Dây bện 0608 (6mm, bằng nhựa mỏng, dùng trong sx may mặc... (mã hs dây bện 0608 6/ hs code dây bện 0608)
- Mã HS 56072900: Dây thừng phi 6. 15mm/ SISAL ROPE 6. 15MM... (mã hs dây thừng phi 6/ hs code dây thừng ph)
- Mã HS 56072900: DÂY ĐAI GIÀY 1. 2MM SJW-1409... (mã hs dây đai giày 1/ hs code dây đai giày)
- Mã HS 56072900: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 56072900: Dây băng viền trang trí... (mã hs dây băng viền t/ hs code dây băng viề)
- Mã HS 56072900: Dây đai trang trí các loại- 3MM TOPLINE TAPE (MCS# CL/050)... (mã hs dây đai trang t/ hs code dây đai tran)
- Mã HS 56074100: Dây buộc rope. (PP Rope Y-6 1kg/roll Green). Hàng không tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Hàng mới 100% (1 roll 1 kg)... (mã hs dây buộc rope/ hs code dây buộc rop)
- Mã HS 56074100: Dây buộc rope (PP Rope PY15. 150 2. 5kg/roll White). Hàng không tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Hàng mới 100% (1 roll 2. 5 kg)... (mã hs dây buộc rope/ hs code dây buộc rop)
- Mã HS 56074100: Dây buôc(bằng nylon, dùng để buộc kiện hàng)... (mã hs dây buôcbằng n/ hs code dây buôcbằn)
- Mã HS 56074100: Dây đai (bằng nylon, dùng để buộc kiện hàng)... (mã hs dây đai bằng n/ hs code dây đai bằn)
- Mã HS 56074100: Dây đai đóng kiện từ polyetylen khổ 13mm; phủ ngoài bằng plastic, 100roll67500 mét, mới 100%... (mã hs dây đai đóng ki/ hs code dây đai đóng)
- Mã HS 56074100: Dây đai bằng sợi nilon để buộc túi khí(loại sử dụng nhiều lần)... (mã hs dây đai bằng sợ/ hs code dây đai bằng)
- Mã HS 56074100: DÂY ROPE (PP)... (mã hs dây rope pp/ hs code dây rope pp)
- Mã HS 56074100: Dây đai bằng sợi nilon để buộc túi khí(loại sử dụng nhiều lần)... (mã hs dây đai bằng sợ/ hs code dây đai bằng)
- Mã HS 56074100: Dây đai mono 50 mm trắng, mới 100%... (mã hs dây đai mono 50/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074100: Dây chống xì không lõi 10mm trắng, mới 100%... (mã hs dây chống xì kh/ hs code dây chống xì)
- Mã HS 56074100: Dây đai mono 70 mm trắng viền beige, mới 100%... (mã hs dây đai mono 70/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074100: Dây thừng PP màu trắng đường kính 8mm, mới 100%... (mã hs dây thừng pp mà/ hs code dây thừng pp)
- Mã HS 56074100: Dây đai mono 90mm trắng, mới 100%... (mã hs dây đai mono 90/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074100: Dây đai PP 25mm xanh dương, mới 100%... (mã hs dây đai pp 25mm/ hs code dây đai pp 2)
- Mã HS 56074100: Dây đai mono 100 mm xám viền trắng, mới 100%... (mã hs dây đai mono 10/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074900: Dây đai nịt (WEBING TAPE)... (mã hs dây đai nịt we/ hs code dây đai nịt)
- Mã HS 56074900: Dây giềng lưới đánh cá, loại 45MM*3STR*220MTR (PP Rope, Beige Colour With Brown Tracer, Medium Hard Lay, dùng để sản xuất lưới đánh cá, mới 100%)... (mã hs dây giềng lưới/ hs code dây giềng lư)
- Mã HS 56074900: Dây chống tĩnh điện phi 6 (polypropylen fiber)... (mã hs dây chống tĩnh/ hs code dây chống tĩ)
- Mã HS 56074900: Dây dệt (Yard) (LRI8)... (mã hs dây dệt yard/ hs code dây dệt yar)
- Mã HS 56074900: Dây đai, chất liệu từ 100% polyester, khổ 2cm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai chất l/ hs code dây đai chấ)
- Mã HS 56074900: Dây đai PET 16x1 mm. Mới 100%... (mã hs dây đai pet 16x/ hs code dây đai pet)
- Mã HS 56074900: Dây viền các loại... (mã hs dây viền các lo/ hs code dây viền các)
- Mã HS 56074900: Dây thừng đường kính 14mm... (mã hs dây thừng đường/ hs code dây thừng đư)
- Mã HS 56074900: Dây thừng đã được tết bện từ polypropylen, (loại không dùng để đóng kiện) chưa ngâm tẩm, tráng, phủ bao ngoài bằng cao su hoặc plastic, đường kính 10mm, Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng đã đư/ hs code dây thừng đã)
- Mã HS 56074900: Dây đai bối dây 16 x 5 (864M)... (mã hs dây đai bối dây/ hs code dây đai bối)
- Mã HS 56074900: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 56074900: Dây cao su NYLON dùng để cố định lều size 2 màu đen... (mã hs dây cao su nylo/ hs code dây cao su n)
- Mã HS 56074900: Dây P. P dùng để cố định lều 16T 0. 22M size 2 màu đen... (mã hs dây pp dùng để/ hs code dây pp dùng)
- Mã HS 56074900: Dây Nylon dùng để cố định lều 16T 1. 2M size 3. 5 màu trắng... (mã hs dây nylon dùng/ hs code dây nylon dù)
- Mã HS 56074900: Dây rope đường kính 6mm... (mã hs dây rope đường/ hs code dây rope đườ)
- Mã HS 56074900: Dây du... (mã hs dây du/ hs code dây du)
- Mã HS 56074900: Dây đai viền... (mã hs dây đai viền/ hs code dây đai viền)
- Mã HS 56074900: Dây đai dệt PP khổ 5cm, 42gr mới 100%... (mã hs dây đai dệt pp/ hs code dây đai dệt)
- Mã HS 56074900: Dây luồn 134-144 cm... (mã hs dây luồn 13414/ hs code dây luồn 134)
- Mã HS 56074900: Dây Nylon chất liệu PP 2cm hàng mới 100% dùng cho đồ chơi trẻ em... (mã hs dây nylon chất/ hs code dây nylon ch)
- Mã HS 56074900: Dây co dãn... (mã hs dây co dãn/ hs code dây co dãn)
- Mã HS 56074900: Dây giềng dùng cho lưới đánh cá bằng nhựa PE, phi (0. 1- 3)cm, dạng cuộn, hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs dây giềng dùng/ hs code dây giềng dù)
- Mã HS 56074900: Đai nẹp... (mã hs đai nẹp/ hs code đai nẹp)
- Mã HS 56074900: DÂY VIỀN POLYPROPYLENE... (mã hs dây viền polypr/ hs code dây viền pol)
- Mã HS 56074900: Dây nylon cắt sẵn (10cm-1025cm)... (mã hs dây nylon cắt s/ hs code dây nylon cắ)
- Mã HS 56074900: Dây đai, thành phần 100%polyester, khổ 0. 5cm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai thành/ hs code dây đai thà)
- Mã HS 56074900: Dây momo PP trắng 3cm, mới 100%, VN... (mã hs dây momo pp trắ/ hs code dây momo pp)
- Mã HS 56074900: Sợi đan lưới đánh cá, loại 3000/5Ply (PP Twine, Beige Colour, 1Kg, Z Twist, mới 100%)... (mã hs sợi đan lưới đá/ hs code sợi đan lưới)
- Mã HS 56074900: Dây đai đóng kiện thanh nhôm xuất khẩu bằng sợi polypropylen có móc 80x10mmx6000mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai đóng ki/ hs code dây đai đóng)
- Mã HS 56074900: Dây dù từ Polyetylen (STRING) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs dây dù từ polye/ hs code dây dù từ po)
- Mã HS 56074900: Dây viền (dây dù) 1. 5mm... (mã hs dây viền dây d/ hs code dây viền dâ)
- Mã HS 56074900: Dây dù(STRING)... (mã hs dây dùstring/ hs code dây dùstrin)
- Mã HS 56074900: Dây viền(Plain tape)... (mã hs dây viềnplain/ hs code dây viềnpla)
- Mã HS 56074900: Dây đai PP nhiều màu khổ 35mm, 0. 3kg/chiếc... (mã hs dây đai pp nhiề/ hs code dây đai pp n)
- Mã HS 56074900: Dây đai trắng 3cm- mới 100%... (mã hs dây đai trắng 3/ hs code dây đai trắn)
- Mã HS 56074900: Dây đai 18MM (18 x 1. 25mm)... (mã hs dây đai 18mm 1/ hs code dây đai 18mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai (Dây Viền)... (mã hs dây đai dây vi/ hs code dây đai dây)
- Mã HS 56074900: Dây thừng 5MM x 85M... (mã hs dây thừng 5mm x/ hs code dây thừng 5m)
- Mã HS 56074900: Dây đai PP 15MM- Xám... (mã hs dây đai pp 15mm/ hs code dây đai pp 1)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- 25MM PP HBT BINDING... (mã hs dây đai 25mm p/ hs code dây đai 25m)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- PP HBT (400 X 400) 23MM... (mã hs dây đai pp hbt/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- 20MM PP THIN PLAIN(4*4), 6g/m... (mã hs dây đai 20mm p/ hs code dây đai 20m)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- 15MM PP WEB V DOUBLE (900*400)... (mã hs dây đai 15mm p/ hs code dây đai 15m)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- PP WEBBING V-D (900 X 400) 10MM... (mã hs dây đai pp web/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- PP BINDING PLAIN (400 X 400) 10MM... (mã hs dây đai pp bin/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- 10MM PP THIN PLAIN (400*400), 2. 9 g/m... (mã hs dây đai 10mm p/ hs code dây đai 10m)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG PE 3TAO LOẠI (8MMX57. 5M BLACK). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pe 3t/ hs code dây thừng pe)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG PP LOẠI 4 STRANDS 1MM YELLLO, GREEN, BLUE, ORANGE, RED). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pp lo/ hs code dây thừng pp)
- Mã HS 56074900: Other binding threads of polyethylene/ DPC Cord 520mm... (mã hs other binding t/ hs code other bindin)
- Mã HS 56074900: Dây dù cắt sẵn (STRING)... (mã hs dây dù cắt sẵn/ hs code dây dù cắt s)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG FILM 3 S/T-M (SIZE 12MM)... (mã hs dây thừng film/ hs code dây thừng fi)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG S-DAN 3 S/T-M (SIZE 11MM)... (mã hs dây thừng sdan/ hs code dây thừng s)
- Mã HS 56074900: DÂY RÚT- PP STRING 3MM... (mã hs dây rút pp str/ hs code dây rút pp)
- Mã HS 56074900: DÂY RÚT- POLY STRING 3MM... (mã hs dây rút poly s/ hs code dây rút pol)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- 25MM NY HBT HARD 420*420 BINDING... (mã hs dây đai 25mm n/ hs code dây đai 25m)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- POLY TAPE 10MM (WITH 3M REFLECTIVE)... (mã hs dây đai poly t/ hs code dây đai pol)
- Mã HS 56074900: DÂY ĐAI- POLY WEBBING V DOUBLE (9*4)/3M 15/5 WITH REFLECTIVE... (mã hs dây đai poly w/ hs code dây đai pol)
- Mã HS 56074900: Dây đai Beige Webbing MN 7cm/43gr/m... (mã hs dây đai beige w/ hs code dây đai beig)
- Mã HS 56074900: DÂY VIỀN PP TAPE... (mã hs dây viền pp tap/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 56074900: SỢI PP... (mã hs sợi pp/ hs code sợi pp)
- Mã HS 56074900: Dây đai mẫu... (mã hs dây đai mẫu/ hs code dây đai mẫu)
- Mã HS 56074900: Đạn nhựa các loại... (mã hs đạn nhựa các lo/ hs code đạn nhựa các)
- Mã HS 56074900: Dây đai 20mm- Đen, Mới 100%... (mã hs dây đai 20mm đ/ hs code dây đai 20mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 50MM (50 x 2. 00mm)... (mã hs dây đai 50mm 5/ hs code dây đai 50mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 20MM (20 x 1. 25mm)... (mã hs dây đai 20mm 2/ hs code dây đai 20mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 23MM (23 x 1. 25mm)... (mã hs dây đai 23mm 2/ hs code dây đai 23mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 25MM (25 x 1. 25mm)... (mã hs dây đai 25mm 2/ hs code dây đai 25mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 38MM (38 x 2. 00mm)... (mã hs dây đai 38mm 3/ hs code dây đai 38mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 6MM (6 x 0. 60mm)... (mã hs dây đai 6mm 6/ hs code dây đai 6mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 10MM (10 x 0. 80mm)... (mã hs dây đai 10mm 1/ hs code dây đai 10mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 28MM (28 x 1. 25mm)... (mã hs dây đai 28mm 2/ hs code dây đai 28mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 60MM (60 x 2. 00mm)... (mã hs dây đai 60mm 6/ hs code dây đai 60mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai làm từ nhựa Polypropylene PP BELT 50MM... (mã hs dây đai làm từ/ hs code dây đai làm)
- Mã HS 56074900: Dây nylon bện bằng nhựa polypropylen phi 5mm, hàng mới 100%... (mã hs dây nylon bện b/ hs code dây nylon bệ)
- Mã HS 56074900: Dây viền 13MM (13 x 1. 00mm)... (mã hs dây viền 13mm/ hs code dây viền 13m)
- Mã HS 56074900: Dây viền 16MM (16 x 1. 00mm)... (mã hs dây viền 16mm/ hs code dây viền 16m)
- Mã HS 56074900: Dây viền 18MM (18 x 1. 00mm)... (mã hs dây viền 18mm/ hs code dây viền 18m)
- Mã HS 56074900: Dây đai, PP Webbing, mới 100%... (mã hs dây đai pp web/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56074900: Dây viền, PP Plain Webbing, mới 100%... (mã hs dây viền pp pl/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 56074900: Sợi PE (SPE-A)... (mã hs sợi pe spea/ hs code sợi pe spe)
- Mã HS 56074900: Dây PE (DPE-A)... (mã hs dây pe dpea/ hs code dây pe dpe)
- Mã HS 56074900: Dây viền 20MM (20 x 1. 25mm)... (mã hs dây viền 20mm/ hs code dây viền 20m)
- Mã HS 56074900: Dây dù (String)... (mã hs dây dù string/ hs code dây dù stri)
- Mã HS 56074900: Dây đai (Webbing)... (mã hs dây đai webbin/ hs code dây đai web)
- Mã HS 56074900: Dây dù (STRING 2mm)... (mã hs dây dù string/ hs code dây dù stri)
- Mã HS 56074900: Dây đai 15MM (15 x 1. 00mm)... (mã hs dây đai 15mm 1/ hs code dây đai 15mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai 30MM (30 x 1. 80mm)... (mã hs dây đai 30mm 3/ hs code dây đai 30mm)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG PE 3 S/T-M (SIZE 22MM)... (mã hs dây thừng pe 3/ hs code dây thừng pe)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG DAN TEC 3 S/T (SIZE 16MM)... (mã hs dây thừng dan t/ hs code dây thừng da)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG SUPERTEC-L10 8 S/T-M (SIZE 45MM)... (mã hs dây thừng super/ hs code dây thừng su)
- Mã HS 56074900: Dây đai 8MM (8 x 0. 80mm)... (mã hs dây đai 8mm 8/ hs code dây đai 8mm)
- Mã HS 56074900: Dây đai (hàng may ba lô)... (mã hs dây đai hàng m/ hs code dây đai hàn)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG DAN 8 S/T (SIZE 112MM)... (mã hs dây thừng dan 8/ hs code dây thừng da)
- Mã HS 56074900: Dây đai mono vàng 7cm-43gr... (mã hs dây đai mono và/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074900: Dây đai mono trắng 7cm-43gr... (mã hs dây đai mono tr/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074900: Dây đai mono xanh lá 7cm-43gr... (mã hs dây đai mono xa/ hs code dây đai mono)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG PP 4 TAO LOẠI (18MM; 24MM; 26MM, 28MM, 30MM, 32MM X 200M). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pp 4/ hs code dây thừng pp)
- Mã HS 56074900: Dây rope dài 1. 9m... (mã hs dây rope dài 1/ hs code dây rope dài)
- Mã HS 56074900: Dây rope dài 2. 1m... (mã hs dây rope dài 2/ hs code dây rope dài)
- Mã HS 56074900: Dây đai-PP Tape 20mm# 7213 C/#Black... (mã hs dây đaipp tape/ hs code dây đaipp t)
- Mã HS 56074900: DÂY THỪNG PP 3 TAO, 13MM VÀNG (1M 0. 085KG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pp 3/ hs code dây thừng pp)
- Mã HS 56074900: Dây thừng (Polyester ropes, with nose, length 5m)... (mã hs dây thừng poly/ hs code dây thừng p)
- Mã HS 56074900: Dây thừng PP, phi 5/16" 44730-07 (1 cuộn/200 mét)... (mã hs dây thừng pp p/ hs code dây thừng pp)
- Mã HS 56074900: Dây đai PP 70mm màu xanh(0. 055kg/1 mét)... (mã hs dây đai pp 70mm/ hs code dây đai pp 7)
- Mã HS 56074900: Dây đai PP 20mm màu trắng (0. 005kg/1 mét)... (mã hs dây đai pp 20mm/ hs code dây đai pp 2)
- Mã HS 56074900: Dây thừng, size: 1"x1200FT. Mới 100%... (mã hs dây thừng size/ hs code dây thừng s)
- Mã HS 56074900: Dây cột PP, PP rope phi14-100-1100, phi 14mm... (mã hs dây cột pp pp/ hs code dây cột pp)
- Mã HS 56074900: Dây thừng đk 14mm dài 1m... (mã hs dây thừng đk 14/ hs code dây thừng đk)
- Mã HS 56074900: Dây thừng đk 16mm dài 1m... (mã hs dây thừng đk 16/ hs code dây thừng đk)
- Mã HS 56075010: Dây treo... (mã hs dây treo/ hs code dây treo)
- Mã HS 56075010: Dây thừng bằng sợi tổng hợp. Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng bằng/ hs code dây thừng bằ)
- Mã HS 56075010: Dây buộc 21m bằng sợi tổng hợp. Hàng mới 100%... (mã hs dây buộc 21m bằ/ hs code dây buộc 21m)
- Mã HS 56075010: Dây thừng buộc 25m SN 0167, 0168. Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng buộc/ hs code dây thừng bu)
- Mã HS 56075010: Dây treo bằng sợi tổng hợp SN 119. Hàng mới 100%... (mã hs dây treo bằng s/ hs code dây treo bằn)
- Mã HS 56075010: Dây buộc 100m bằng sợi tổng hợp SN 118. Hàng mới 100%... (mã hs dây buộc 100m b/ hs code dây buộc 100)
- Mã HS 56075010: Dây buộc bằng sợi tổng hợp SN 0106, 0107. Hàng mới 100%... (mã hs dây buộc bằng s/ hs code dây buộc bằn)
- Mã HS 56075010: Dây thừng 1m bằng sợi tổng hợp SN 0482, 0483. Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng 1m bằ/ hs code dây thừng 1m)
- Mã HS 56075010: Dây thừng 2m bằng sợi tổng hợp SN 0214, 0215. Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng 2m bằ/ hs code dây thừng 2m)
- Mã HS 56075090: Dây Luồn vải... (mã hs dây luồn vải/ hs code dây luồn vải)
- Mã HS 56075090: Dây cáp cẩu bằng sợi tổng hợp không dệt đã bện, chưa ngâm tẩm, dùng để kéo, cẩu các hàng hóa nặng, tải trọng 2T, dài 1. 5m, mới 100%... (mã hs dây cáp cẩu bằn/ hs code dây cáp cẩu)
- Mã HS 56075090: Dây kéo thuyền đường kính 4. 7mm, bằng xơ sợi tổng hợp, màu đen... (mã hs dây kéo thuyền/ hs code dây kéo thuy)
- Mã HS 56075090: Sợi bện cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo... (mã hs sợi bện cho dây/ hs code sợi bện cho)
- Mã HS 56075090: Dây đai/ W-cop sol tin ctd26 (1 LB 0. 4536 kg)... (mã hs dây đai/ wcop/ hs code dây đai/ wc)
- Mã HS 56075090: Dây băng, hàng mới 100%... (mã hs dây băng hàng/ hs code dây băng hà)
- Mã HS 56075090: Dây thừng- PET CORD 7mm (HIS-659-PEC #30737). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây thừng pet/ hs code dây thừng p)
- Mã HS 56075090: Dây thừng- POLY CORD 8MM (HIS-1283-TDLC #29799). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây thừng poly/ hs code dây thừng p)
- Mã HS 56075090: Đạn nhựa, dây treo thẻ bài... (mã hs đạn nhựa dây t/ hs code đạn nhựa dâ)
- Mã HS 56075090: Sợi bện làm từ Polyeste và polybutylen terephthalate, chưa được tẩy trắng, dùng để sản xuất dây curoa-T013. Hàng mới 100%... (mã hs sợi bện làm từ/ hs code sợi bện làm)
- Mã HS 56075090: Dây đai trang trí giày-1. 2MM SJW-1409 MAGWIRE... (mã hs dây đai trang t/ hs code dây đai tran)
- Mã HS 56075090: Dây treo nhãn bằng sợi polyester... (mã hs dây treo nhãn b/ hs code dây treo nhã)
- Mã HS 56075090: Dây giày cắt sẵn bằng cotton... (mã hs dây giày cắt sẵ/ hs code dây giày cắt)
- Mã HS 56075090: Dây trang trí màu đen chiều rộng 20mm... (mã hs dây trang trí m/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 56075090: Dây đai. Hang moi 100%... (mã hs dây đai hang m/ hs code dây đai han)
- Mã HS 56075090: Dây thừng Nilon STRING, 757Z010 IN POLYBAG PACKmã liệu: 757Z010-P... (mã hs dây thừng nilon/ hs code dây thừng ni)
- Mã HS 56075090: Dây đai (750 yard)... (mã hs dây đai 750 ya/ hs code dây đai 750)
- Mã HS 56075090: Dây dệt vải... (mã hs dây dệt vải/ hs code dây dệt vải)
- Mã HS 56075090: Dây luồn đã cắt (dây được làm bằng vải polyester)... (mã hs dây luồn đã cắt/ hs code dây luồn đã)
- Mã HS 56075090: LOAD STRAP- Dây đai (UPLM9X0988)... (mã hs load strap dây/ hs code load strap)
- Mã HS 56075090: Dây luồn poly, nylon dạng chiếc... (mã hs dây luồn polyn/ hs code dây luồn pol)
- Mã HS 56075090: DÂY LEO NÚI- Nhãn hiệu: SIMOND- Chất liệu: Main fabric 100. 0: 100. 0% Polyamide 6 (PA6)- Model code: 8174619... (mã hs dây leo núi nh/ hs code dây leo núi)
- Mã HS 56075090: Dây dù bằng sợi tổng hợp, dùng cho xe nâng, chiều dài 3m, mới 100%... (mã hs dây dù bằng sợi/ hs code dây dù bằng)
- Mã HS 56075090: Cáp cẩu hàng bằng sợi nilon tổng hợp/ 4C3050- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100%... (mã hs cáp cẩu hàng bằ/ hs code cáp cẩu hàng)
- Mã HS 56075090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 56075090: Dây cáp 100m, chất liệu sợi tổng hợp Klevlar, phụ kiện cho thiết bị đo mực nước và nhiệt độ. Hãng Aquaread, hàng mới 100%... (mã hs dây cáp 100m c/ hs code dây cáp 100m)
- Mã HS 56075090: Dây viền... (mã hs dây viền/ hs code dây viền)
- Mã HS 56075090: Dây luồn 30-35inch... (mã hs dây luồn 3035i/ hs code dây luồn 30)
- Mã HS 56075090: Dây băng... (mã hs dây băng/ hs code dây băng)
- Mã HS 56075090: Sợi dây tổng hợp (HEAVING LINE POLYPROPYLENE, 1" CIR X 200 MTR; hàng mới 100%)... (mã hs sợi dây tổng hợ/ hs code sợi dây tổng)
- Mã HS 56075090: Dây mồi bằng sợi tổng hợp (HEAVING LINE NYLON 1"CIRX200MTR. 100% Nylon; hàng mới 100%)... (mã hs dây mồi bằng sợ/ hs code dây mồi bằng)
- Mã HS 56075090: Sợi buộc bằng nylon (POLYPRO MONO-FILAMENT ROPE, 3 STRAND, 2-1/4" CIR X 200 MTR "18mm Dia"; hàng mới 100%)... (mã hs sợi buộc bằng n/ hs code sợi buộc bằn)
- Mã HS 56075090: Silicone tape... (mã hs silicone tape/ hs code silicone tap)
- Mã HS 56075090: Dây luồn các loại (mới 100%)... (mã hs dây luồn các lo/ hs code dây luồn các)
- Mã HS 56075090: Dây đai (Webbing 10mm)... (mã hs dây đai webbin/ hs code dây đai web)
- Mã HS 56075090: Dây viền- PP PLAIN size 20MM màu Đen. Mới 100%... (mã hs dây viền pp pl/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 56075090: Dây đai- PP NYSTYLE size 10MM màu Đen. Mới 100%... (mã hs dây đai pp nys/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56075090: Dây viền thun- PP EBAND size 25MM màu Đen. Mới 100%... (mã hs dây viền thun/ hs code dây viền thu)
- Mã HS 56075090: Dây viền có rãnh- PP PLAIN BIAS size 22MM màu Đen. Mới 100%... (mã hs dây viền có rãn/ hs code dây viền có)
- Mã HS 56075090: Dây xe (bện) từ Nylon, 210D các loại- 1 Lb/Cuộn... (mã hs dây xe bện từ/ hs code dây xe bện)
- Mã HS 56075090: Dây luồn đã cắt (mục 01 của tk103073127620)... (mã hs dây luồn đã cắt/ hs code dây luồn đã)
- Mã HS 56075090: Sợi Mono (SMO-B)... (mã hs sợi mono smob/ hs code sợi mono sm)
- Mã HS 56075090: Sợi Nylon(SNY-B)... (mã hs sợi nylonsnyb/ hs code sợi nylonsn)
- Mã HS 56075090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 56075090: DÂY ĐAI POLYSTER LOẠI 3. 0MM, MỚI 100%... (mã hs dây đai polyste/ hs code dây đai poly)
- Mã HS 56075090: DÂY THUN BẰNG CAO SU LOẠI 15MM, MỚI 100%... (mã hs dây thun bằng c/ hs code dây thun bằn)
- Mã HS 56075090: Dây dù 3mm... (mã hs dây dù 3mm/ hs code dây dù 3mm)
- Mã HS 56075090: STRING POLY (DÂY LUỒN)... (mã hs string poly dâ/ hs code string poly)
- Mã HS 56075090: Dây buộc polyester 20W-15. 101, dài 150cm... (mã hs dây buộc polyes/ hs code dây buộc pol)
- Mã HS 56075090: Dây buộc bằng sợi polyester NF90-91W-95. 101, dài 95cm... (mã hs dây buộc bằng s/ hs code dây buộc bằn)
- Mã HS 56075090: DÂY ĐỆM CÁC LOẠI... (mã hs dây đệm các loạ/ hs code dây đệm các)
- Mã HS 56075090: Dây Nylon (DNY-A)... (mã hs dây nylon dny/ hs code dây nylon d)
- Mã HS 56075090: Dây Polyester (DPO-A)... (mã hs dây polyester/ hs code dây polyeste)
- Mã HS 56075090: Dây đai 13mm... (mã hs dây đai 13mm/ hs code dây đai 13mm)
- Mã HS 56075090: Dây dù 3. 0mm... (mã hs dây dù 30mm/ hs code dây dù 30mm)
- Mã HS 56075090: Dây giày tròn bằng chất liệu Polyester xử lý NOR, dày 3. 5 mm, màu 1901, dài 100cm. Mới 100%... (mã hs dây giày tròn b/ hs code dây giày trò)
- Mã HS 56075090: Dây thừng dạng vải các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs dây thừng dạng/ hs code dây thừng dạ)
- Mã HS 56075090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 56075090: Dây luồn cắt sẵn... (mã hs dây luồn cắt sẵ/ hs code dây luồn cắt)
- Mã HS 56075090: Đai thun (hàng may ba lô)... (mã hs đai thun hàng/ hs code đai thun hà)
- Mã HS 56075090: Sợi Polyester (SPO-A)... (mã hs sợi polyester/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 56075090: Dây Đai PP 70MM... (mã hs dây đai pp 70mm/ hs code dây đai pp 7)
- Mã HS 56075090: Dây thang làm từ sợi polyester dùng để sản xuất phụ kiện rèm cửa, kích thước 51 inch, màu 0E02, mới 100%... (mã hs dây thang làm t/ hs code dây thang là)
- Mã HS 56075090: Dây xe (cord), làm từ sợi polyeste, dùng để sản xuất phụ kiện rèm cửa, quy cách 1000m/cuộn, màu 0E02, mã H331-20191200025/29, hàng mới 100%... (mã hs dây xe cord/ hs code dây xe cord)
- Mã HS 56075090: Dây đai 13mm open sling, dụng cụ bảo hộ leo núi bằng nylon/UHMWPE, chiều rộng 13mm, sức tải của dây 22 kN, hàng mới 100%... (mã hs dây đai 13mm op/ hs code dây đai 13mm)
- Mã HS 56075090: Dây đeo leo núi Dynamic Sling, dụng cụ bảo hộ leo núi bằng nylon, chiều rộng 25mm, sức tải của dây 22 kN, hàng mới 100%... (mã hs dây đeo leo núi/ hs code dây đeo leo)
- Mã HS 56075090: Dây đai 11mm open sling, dụng cụ bảo hộ leo núi bằng nylon/UHMWPE, chiều rộng 11mm, sức tải của dây 22 kN, hàng mới 100%... (mã hs dây đai 11mm op/ hs code dây đai 11mm)
- Mã HS 56075090: Dây dù 2. 5mm... (mã hs dây dù 25mm/ hs code dây dù 25mm)
- Mã HS 56075090: DÂY DÙ POLYSTER LOẠI 3. 0MM, MỚI 100%... (mã hs dây dù polyster/ hs code dây dù polys)
- Mã HS 56075090: Dây thẻ treo QGCTMNV001... (mã hs dây thẻ treo qg/ hs code dây thẻ treo)
- Mã HS 56079010: DÂY ĐAI TỪ XƠ TÁI TẠO, dài 1m, đường kính 1cm... (mã hs dây đai từ xơ t/ hs code dây đai từ x)
- Mã HS 56079010: Sợi xe Nylon 210/120... (mã hs sợi xe nylon 21/ hs code sợi xe nylon)
- Mã HS 56079010: DÂY LUỒN 1-2CM... (mã hs dây luồn 12cm/ hs code dây luồn 12)
- Mã HS 56079010: Dây dọi đo sâu kèm quả dọi, trọng lượng 15kg, L100m, bằng sợi tổng hợp... (mã hs dây dọi đo sâu/ hs code dây dọi đo s)
- Mã HS 56079010: Dây dù trắng nhỏ... (mã hs dây dù trắng nh/ hs code dây dù trắng)
- Mã HS 56079010: Dây dù to... (mã hs dây dù to/ hs code dây dù to)
- Mã HS 56079030: Dây thừng sợi tự nhiên 32mmx200mtr (MANILA ROPE 3STRAND 32MMX200MTR; hàng mới 100%)... (mã hs dây thừng sợi t/ hs code dây thừng sợ)
- Mã HS 56079030: Dây dù màu trắng (loại phi 2mm)(xe kết bằng sợi bông đay)... (mã hs dây dù màu trắn/ hs code dây dù màu t)
- Mã HS 56079090: Dây dù bện bằng sợi Polyester (Woven rope)... (mã hs dây dù bện bằng/ hs code dây dù bện b)
- Mã HS 56079090: Dây buộc hàng (chất liệu 100% cotton, đường kính 3mm, dài 22cm/chiếc)... (mã hs dây buộc hàng/ hs code dây buộc hàn)
- Mã HS 56079090: Dây cột giày bằng vật liệu dệt... (mã hs dây cột giày bằ/ hs code dây cột giày)
- Mã HS 56079090: Dây đai W25MM T1. 2MM... (mã hs dây đai w25mm t/ hs code dây đai w25m)
- Mã HS 56079090: Dây đai W22MM/T0. 65MM... (mã hs dây đai w22mm/t/ hs code dây đai w22m)
- Mã HS 56079090: Dây viền/ đàn hồi W20MM T0. 6MM (sợi)... (mã hs dây viền/ đàn h/ hs code dây viền/ đà)
- Mã HS 56079090: Dây đai/ 600D*450D PP vân bằng W10MM T1. 2MM... (mã hs dây đai/ 600d*4/ hs code dây đai/ 600)
- Mã HS 56079090: Dây đai W7MM T1. 2MM... (mã hs dây đai w7mm t1/ hs code dây đai w7mm)
- Mã HS 56079090: Chun các loại... (mã hs chun các loại/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56079090: Dây chun- E-BAND (12 ct/ 200. 5 kg), hàng mới 100%... (mã hs dây chun eban/ hs code dây chun e)
- Mã HS 56079090: Cuộn dây đai chão để đóng kiện hàng từ chất liệu polyester 40mm * 100 m (1 hộp 2 cuộn), mới 100%- WOVEN STRAP/LASHING BELT, MODEL: QY-LS-200... (mã hs cuộn dây đai ch/ hs code cuộn dây đai)
- Mã HS 56079090: Cáp vải 2T3M... (mã hs cáp vải 2t3m/ hs code cáp vải 2t3m)
- Mã HS 56079090: Cáp vải 2T5M... (mã hs cáp vải 2t5m/ hs code cáp vải 2t5m)
- Mã HS 56079090: Dây chằng hàng 10M... (mã hs dây chằng hàng/ hs code dây chằng hà)
- Mã HS 56079090: Cáp vải 2T2M (Cable)... (mã hs cáp vải 2t2m c/ hs code cáp vải 2t2m)
- Mã HS 56079090: Dây luồn cổ áo, hàng mới 100%... (mã hs dây luồn cổ áo/ hs code dây luồn cổ)
- Mã HS 56079090: Dây dêt, dây luồn các loại- 5040 mét... (mã hs dây dêt dây lu/ hs code dây dêt dây)
- Mã HS 56079090: Dây chun khổ 1cm E150 (100m/cuộn). NSX CHENCHEN CO. , LTD. Mới 100%... (mã hs dây chun khổ 1c/ hs code dây chun khổ)
- Mã HS 56079090: Dây chun bọc vải dệt khổ 2. 0cm EL180 (100m/ cuộn. Hàng mới 100%.... (mã hs dây chun bọc vả/ hs code dây chun bọc)
- Mã HS 56079090: Dây thừng (PET) phi 10MM Black (Mới 100%)... (mã hs dây thừng pet/ hs code dây thừng p)
- Mã HS 56079090: Dây luồn(65% Polyester 35% Rubber)... (mã hs dây luồn65% po/ hs code dây luồn65%)
- Mã HS 56079090: Dây dù (Dây thừng)... (mã hs dây dù dây thừ/ hs code dây dù dây)
- Mã HS 56079090: Dây dù cẩu hàng bản rộng 5cm x2m, hàng mới 100%... (mã hs dây dù cẩu hàng/ hs code dây dù cẩu h)
- Mã HS 56079090: Dây vải cẩu Polyester nâng hàng 3 Tấn x 1. 5 Mét, Đường kính 60mm, Hàn Quốc, mới 100%... (mã hs dây vải cẩu pol/ hs code dây vải cẩu)
- Mã HS 56079090: Dây đai 61PALLETAN00000 bằng vải dùng để cố định sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs dây đai 61palle/ hs code dây đai 61pa)
- Mã HS 56079090: Dây đai 6119C1335200000 bằng vải kích thước 80cmx1. 1cm dùng để cố định sản phẩm nhựa giả mây... (mã hs dây đai 6119c13/ hs code dây đai 6119)
- Mã HS 56079090: Dây dù 19C818M002 bằng vải để đan tay ghế dùng trong sản xuất sản phẩm nhưa giả mây... (mã hs dây dù 19c818m0/ hs code dây dù 19c81)
- Mã HS 56079090: Dây bện cotton dùng trang trí bọc nệm ghế sofa. cotton string. W: 5MM-8MM*900M. Hàng mới 100%... (mã hs dây bện cotton/ hs code dây bện cott)
- Mã HS 56079090: Dây thừng dùng làm quai xách bình Ắc-quy (bán thành phẩm) loại EU, Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng dùng/ hs code dây thừng dù)
- Mã HS 56079090: Dây rút bằng polyester, (phụ kiện balo, túi), kích thước: dài: 42cm, mới 100%... (mã hs dây rút bằng po/ hs code dây rút bằng)
- Mã HS 56079090: Dây Bố (10mm)... (mã hs dây bố 10mm/ hs code dây bố 10mm)
- Mã HS 56079090: Dây đay tết bện K8mm, (sử dụng trong sản xuất giầy dép), hàng mới 100%... (mã hs dây đay tết bện/ hs code dây đay tết)
- Mã HS 56079090: Dây tăng cường (xơ tổng hợp có phủ keo)... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 56079090: Dây trang trí bằng nylon các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs dây trang trí b/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 56079090: Dây dệt bện (chưa được bao ngoài bời plastic, 100% Cotton), kích thước 5MM... (mã hs dây dệt bện ch/ hs code dây dệt bện)
- Mã HS 56079090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 56079090: Băng Viền... (mã hs băng viền/ hs code băng viền)
- Mã HS 56079090: Dây PP webbing 0. 05x958. 41m, BLACK... (mã hs dây pp webbing/ hs code dây pp webbi)
- Mã HS 56079090: Dây đai đóng gói 1*15mm... (mã hs dây đai đóng gó/ hs code dây đai đóng)
- Mã HS 56079090: Chun các loại 300 Yard. Hàng mới 100%... (mã hs chun các loại 3/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 56079090: Dây cẩu mềm Hàn Quốc dài 3m, tải trọng 3 tấn. Hàng mới 100%... (mã hs dây cẩu mềm hàn/ hs code dây cẩu mềm)
- Mã HS 56079090: Dây băng viền... (mã hs dây băng viền/ hs code dây băng viề)
- Mã HS 56079090: Dây dệt trang trí... (mã hs dây dệt trang t/ hs code dây dệt tran)
- Mã HS 56079090: Dây thừng nilon 1 mét/sợi (Nylon Rope), Hàng đã qua sử dụng.... (mã hs dây thừng nilon/ hs code dây thừng ni)
- Mã HS 56079090: Dây đai chống tĩnh điện bằng vải polyester, kích thước: 890mm*3mm *1mm, dùng cho máy sản xuất bản mạch PCB. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai chống t/ hs code dây đai chốn)
- Mã HS 56079090: Dây dệt12300m... (mã hs dây dệt12300m/ hs code dây dệt12300)
- Mã HS 56079090: DÂY DỆT (WOVEN TAPE)... (mã hs dây dệt woven/ hs code dây dệt wov)
- Mã HS 56079090: Dây đai từ sợi tổng hợp (WEBBING) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100%... (mã hs dây đai từ sợi/ hs code dây đai từ s)
- Mã HS 56079090: Dây ni lon dùng trong đồ chơi trẻ em. Hàng mới 100%... (mã hs dây ni lon dùng/ hs code dây ni lon d)
- Mã HS 56079090: Dây dù phi 6... (mã hs dây dù phi 6/ hs code dây dù phi 6)
- Mã HS 56079090: Dây đai, dây viền (Webbing)... (mã hs dây đai dây vi/ hs code dây đai dây)
- Mã HS 56079090: Dây dù khổ 1. 0MM... (mã hs dây dù khổ 10m/ hs code dây dù khổ 1)
- Mã HS 56079090: Dây dù khổ 2. 5MM... (mã hs dây dù khổ 25m/ hs code dây dù khổ 2)
- Mã HS 56079090: Dây dù khổ 3. 0MM... (mã hs dây dù khổ 30m/ hs code dây dù khổ 3)
- Mã HS 56079090: Dây dù khổ 3. 5MM... (mã hs dây dù khổ 35m/ hs code dây dù khổ 3)
- Mã HS 56079090: Dây thừng kéo hàng. Hàng mới 100%... (mã hs dây thừng kéo h/ hs code dây thừng ké)
- Mã HS 56079090: Dây thừng polyethylene (TIGERROPE POLYETHYLENE; hàng mới 100%)... (mã hs dây thừng polye/ hs code dây thừng po)
- Mã HS 56079090: Dây thừng buộc tàu (NEW SUPERFLEX 8-STRAND ROPES 52MM 220MTR; hàng mới 100%)... (mã hs dây thừng buộc/ hs code dây thừng bu)
- Mã HS 56079090: Dây treo sản phẩm, bằng sợi tổng hợp, dài 420mm. Mới 100%. Tờ khai nhập số: 102796739730, mục 6... (mã hs dây treo sản ph/ hs code dây treo sản)
- Mã HS 56079090: Dây đai PP Webbing các loại... (mã hs dây đai pp webb/ hs code dây đai pp w)
- Mã HS 56079090: Dây buộc chứng từ phi 3... (mã hs dây buộc chứng/ hs code dây buộc chứ)
- Mã HS 56079090: Dây cẩu hàng webbing sling 50mm x 5m... (mã hs dây cẩu hàng we/ hs code dây cẩu hàng)
- Mã HS 56079090: Dây dù phi 6... (mã hs dây dù phi 6/ hs code dây dù phi 6)
- Mã HS 56079090: DÂY TREO BẰNG VẢI... (mã hs dây treo bằng v/ hs code dây treo bằn)
- Mã HS 56079090: Dây buộc bằng sợi nhân tạo TSU130-E. 305, 305 met/cuộn... (mã hs dây buộc bằng s/ hs code dây buộc bằn)
- Mã HS 56079090: Dây dai A-2... (mã hs dây dai a2/ hs code dây dai a2)
- Mã HS 56079090: Dây dù đường kính 2mm, làm bằng sợi nilon bện, dùng để cố định vật dụng trong dây truyền sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dây dù đường kí/ hs code dây dù đường)
- Mã HS 56079090: DÂY DỆT CÚC BẤM 1-5CM... (mã hs dây dệt cúc bấm/ hs code dây dệt cúc)
- Mã HS 56079090: DÂY XƠ DỪA (COIR ROPE (250M, 18MM)), 20KGS/KIỆN... (mã hs dây xơ dừa coi/ hs code dây xơ dừa)
- Mã HS 56079090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 56079090: Dây dẹp 7mm... (mã hs dây dẹp 7mm/ hs code dây dẹp 7mm)
- Mã HS 56079090: Dây thừng xơ dừa Size: The diameter of rope: 18mm 19mm Length of rope: 200m/roll... (mã hs dây thừng xơ dừ/ hs code dây thừng xơ)
- Mã HS 56079090: Dây xơ dừa, 19mmx200m, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa 19m/ hs code dây xơ dừa)
- Mã HS 56079090: Dây đai các loại... (mã hs dây đai các loạ/ hs code dây đai các)
- Mã HS 56079090: Dây đãn điện ruột đồng, bọc nhựa PVC, 1 lõi 0. 75mm2, 1Cx0. 75sq... (mã hs dây đãn điện ru/ hs code dây đãn điện)
- Mã HS 56079090: Dây đai A-1... (mã hs dây đai a1/ hs code dây đai a1)
- Mã HS 56079090: Dây pvc, 6sqmmDây lõi đồng, cách điện 600V nhựa PVC, 1 ruột 6mm2... (mã hs dây pvc 6sqmmd/ hs code dây pvc 6sq)
- Mã HS 56079090: Dây pvc, 10sqmmDây lõi đồng, cách điện 600V nhựa PVC, 1 ruột 10mm2... (mã hs dây pvc 10sqmm/ hs code dây pvc 10s)
- Mã HS 56079090: Dây pvc, 25sqmmDây lõi đồng, cách điện 600V nhựa PVC, 1 ruột 25mm2... (mã hs dây pvc 25sqmm/ hs code dây pvc 25s)
- Mã HS 56079090: Dây pvc, 16sqmmDây lõi đồng, cách điện 600V nhựa PVC, 1 ruột 16mm2... (mã hs dây pvc 16sqmm/ hs code dây pvc 16s)
- Mã HS 56079090: Dây buộc cáp: Vật liệu nhựa, bản rộng 5mm, dài 300mm, đóng túi 100 cái... (mã hs dây buộc cáp v/ hs code dây buộc cáp)
- Mã HS 56079090: Dây đai PP... (mã hs dây đai pp/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56079090: Dây đai nylon... (mã hs dây đai nylon/ hs code dây đai nylo)
- Mã HS 56079090: Dây dù (dây cột)... (mã hs dây dù dây cột/ hs code dây dù dây)
- Mã HS 56079090: Dây treo thẻ bài (dây xe từ cotton) 62604999_09010047- QGCTMNV001... (mã hs dây treo thẻ bà/ hs code dây treo thẻ)
- Mã HS 56079090: Dây xơ dừa đường kính 16mm, dài 200m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs dây xơ dừa đườn/ hs code dây xơ dừa đ)
- Mã HS 56079090: Dây đai 4MM... (mã hs dây đai 4mm/ hs code dây đai 4mm)
- Mã HS 56079090: Dây thừng pi 25... (mã hs dây thừng pi 25/ hs code dây thừng pi)
- Mã HS 56079090: Dây chằng vải 50mm... (mã hs dây chằng vải 5/ hs code dây chằng vả)
- Mã HS 56079090: Dây vải cáp chằng hàng khổ 5cm... (mã hs dây vải cáp chằ/ hs code dây vải cáp)
- Mã HS 56079090: Dây dù nylon... (mã hs dây dù nylon/ hs code dây dù nylon)
- Mã HS 56079090: Dây thừng fi18... (mã hs dây thừng fi18/ hs code dây thừng fi)
- Mã HS 56079090: Dây dù màu trắng... (mã hs dây dù màu trắn/ hs code dây dù màu t)
- Mã HS 56079090: Dây thừng 20 m (Rope 20 m). Hàng đã qua sử dụng... (mã hs dây thừng 20 m/ hs code dây thừng 20)
- Mã HS 56079090: Dây thừng từ sợi xơ dừa(COIR ROPE (16MM~18MM X 200M)... (mã hs dây thừng từ sợ/ hs code dây thừng từ)
- Mã HS 56079090: Dây thừng từ xơ dừa (dài 200m * dày 16 mm-18mm), hàng mới 100%... (mã hs dây thừng từ xơ/ hs code dây thừng từ)
- Mã HS 56079090: Dây thít trắng 400... (mã hs dây thít trắng/ hs code dây thít trắ)
- Mã HS 56079090: VẬT TƯ PHỤ BAO GỒM 2000 CÁI DÂY THÍT 150MM... (mã hs vật tư phụ bao/ hs code vật tư phụ b)
- Mã HS 56079090: Dây thít bằng nhựa, bản rộng 5mm, dài 30mm, túi 100 cái... (mã hs dây thít bằng n/ hs code dây thít bằn)
- Mã HS 56079090: Dây buộc cáp, vật liệu nhựa, dài 200mm, gói 100 cái, tổng số 3 gói... (mã hs dây buộc cáp v/ hs code dây buộc cáp)
- Mã HS 56079090: Dây đai (PP WEBBING D)... (mã hs dây đai pp web/ hs code dây đai pp)
- Mã HS 56079090: Dây cáp vải 3T/2m, hàng mới 100%... (mã hs dây cáp vải 3t// hs code dây cáp vải)
- Mã HS 56079090: Dây đai luồn tròn 81. 3CM (32") rộng 4cm, màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs dây đai luồn tr/ hs code dây đai luồn)
- Mã HS 56079090: SỢI XƠ DỪA SE (COIR ROPE) 900 CUỘN (200M/18, 5KG/CUỘN); ORIGIN VIETNAM... (mã hs sợi xơ dừa se/ hs code sợi xơ dừa s)
- Mã HS 56079090: Dây chống xì, phi 6mm... (mã hs dây chống xì p/ hs code dây chống xì)