Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5603 - Mã HS 56031100: Keo dựng đã ngâm tẩm 100%Polyester K58/60"... (mã hs keo dựng đã ngâ/ hs code keo dựng đã)
- Mã HS 56031100: Keo chống dãn... (mã hs keo chống dãn/ hs code keo chống dã)
- Mã HS 56031100: Tấm lót gót, mũ giầy 36'' CHEMICAL SHEET (dung sx giay da)... (mã hs tấm lót gót mũ/ hs code tấm lót gót)
- Mã HS 56031100: Băng dựng bằng vải không dệt từ sợi filament tráng phủ bằng nhựa nóng chảy, khổ 2 cm, định lượng 20g/m2 (Hàng mới 100%)... (mã hs băng dựng bằng/ hs code băng dựng bằ)
- Mã HS 56031100: Keo dựng, Khổ 58/60"... (mã hs keo dựng khổ 5/ hs code keo dựng kh)
- Mã HS 56031100: Màng không dệt- SPUNBOND NONWOVENS FABRIC POLYF WRAP WHT HD SSMMS 17GSM/145MM-Hàng chuyển mục đích sử dụng từ tk 101736190250/E31 ngày 29/11/2017 mục 1... (mã hs màng không dệt/ hs code màng không d)
- Mã HS 56031100: Keo chống dãn 1/35mm... (mã hs keo chống dãn 1/ hs code keo chống dã)
- Mã HS 56031100: Bánh xe bằng vải không dệt (dùng để đánh bóng), bán kính 10"/ 14"/ 18" cm... (mã hs bánh xe bằng vả/ hs code bánh xe bằng)
- Mã HS 56031100: MÀNG VẢI, 73X21 CM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs màng vải 73x21/ hs code màng vải 73)
- Mã HS 56031100: Vải không dệt (923W-Mex) từ filament polypropylen, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ, Màu trắng, định lượng 23g/m2, dạng cuộn khổ 44, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031100: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 56031100: KEO VẢI- POLYESTER 100%, KHỔ 1. 25M... (mã hs keo vải polyes/ hs code keo vải pol)
- Mã HS 56031100: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO KHỔ 152. 00CM 25GR/M2... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56031100: Dựng không dệt 100% polyester VYKNW/10, khổ 10mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 56031100: Bông lót Interlining (mex. dựng) 17gr khổ 60" 100% polyester... (mã hs bông lót interl/ hs code bông lót int)
- Mã HS 56031100: Keo dựng khổ 36"... (mã hs keo dựng khổ 36/ hs code keo dựng khổ)
- Mã HS 56031100: Mex không dệt từ sợi filament 100% polyester khổ 140-165cm (trọng lượng 19g/m2)... (mã hs mex không dệt t/ hs code mex không dệ)
- Mã HS 56031100: Bông không dệt từ sợi filament nhân tạo 100% polyester khổ 125-160cm (dưới 25g/m2)... (mã hs bông không dệt/ hs code bông không d)
- Mã HS 56031100: Vải không dệt PPSB 12g Blue, khổ 0. 51m... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031100: Dựng 100% Polyester khổ 60"- Mới 100%... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 56031100: Keo dựng, 100% Poly khổ 50 cm, hàng mới 100%... (mã hs keo dựng 100%/ hs code keo dựng 10)
- Mã HS 56031200: Keo dựng 100% polyester khổ 100cm... (mã hs keo dựng 100% p/ hs code keo dựng 100)
- Mã HS 56031200: Vải lau thấu kính (Vải lau không bụi 9''x9'') (100miếng/gói)... (mã hs vải lau thấu kí/ hs code vải lau thấu)
- Mã HS 56031200: Vải Fr/B FUSHOKUFU E24- 01055-90024-00-1... (mã hs vải fr/b fushok/ hs code vải fr/b fus)
- Mã HS 56031200: Vải (KM5010)(E: 100%)K: 145-150 cm... (mã hs vải km5010e/ hs code vải km5010)
- Mã HS 56031200: Vải đệm (6077) (N: 100%)K: 170- 175 cm... (mã hs vải đệm 6077/ hs code vải đệm 607)
- Mã HS 56031200: Vải đệm (MO-2200CWL)(E 74% C 26%). Khổ: 95cm... (mã hs vải đệm mo220/ hs code vải đệm mo)
- Mã HS 56031200: Vải đệm (EX1504/BC)(N100%/E: 100%/C100%). Khổ: 88 cm... (mã hs vải đệm ex1504/ hs code vải đệm ex1)
- Mã HS 56031200: Vải đệm (TF25/BC)(Nylon100%/Polyester100%/Cotton100%). Khổ: 88 cm... (mã hs vải đệm tf25/b/ hs code vải đệm tf2)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt 100% polyester đã nhuộm khổ 39"... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt 52"-54" (60%nylon+40%pu)... (mã hs vải không dệt 5/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải đệm (MO-5022CL)(E: 100%)K: 92 cm... (mã hs vải đệm mo502/ hs code vải đệm mo)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt NON WOVEN FABRIC 60g/m2 màu trắng 60 inch, dùng để làm tấm lót dưới đáy lều... (mã hs vải không dệt n/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt đã phủ keo 5535W (K: 40") dùng trong may mặc, hàng mới 100% (500 Yard457. 2 Mét. Trị giá: 2, 250, 000 VND)... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Băng viền vải không dệt các loại. Hàng mới 100%.... (mã hs băng viền vải k/ hs code băng viền vả)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt POLYESTER 60% & NYLON 20% & RAYON 20% 42. 5g/m2. khổ 100cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Dựng (Vải không dệt)... (mã hs dựng vải không/ hs code dựng vải kh)
- Mã HS 56031200: Miếng vải dựng lót cắt sẵn 1cm... (mã hs miếng vải dựng/ hs code miếng vải dự)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt 30g*63'' KEO LOT (nonwoven fabric-KIMLON) LOGO TPR(TMP) 1200Yard1097. 28 Mét... (mã hs vải không dệt 3/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Keo ép (INTERLINING) khổ 60" #19300 yds... (mã hs keo ép interli/ hs code keo ép inte)
- Mã HS 56031200: Dựng (200 mét 218, 72 yrd)... (mã hs dựng 200 mét 2/ hs code dựng 200 mé)
- Mã HS 56031200: Dựng (1. 600 mét 1. 749, 78 yrd)... (mã hs dựng 1600 mét/ hs code dựng 1600)
- Mã HS 56031200: Mex 100% POLYESTER 70 GSM 42"... (mã hs mex 100% polyes/ hs code mex 100% pol)
- Mã HS 56031200: Mếch dựng khổ 44". Hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng khổ 4/ hs code mếch dựng kh)
- Mã HS 56031200: Mếch dựng các loại. K60"... (mã hs mếch dựng các l/ hs code mếch dựng cá)
- Mã HS 56031200: Dựng dùng cho hàng may mặc 80% Polyester 20% Viscose... (mã hs dựng dùng cho h/ hs code dựng dùng ch)
- Mã HS 56031200: Mếch(100% polyester) 80M, Width: 1M... (mã hs mếch100% polye/ hs code mếch100% po)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt TYPAR 26WX31L, loại #30179... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt đã phủ keo(K: 60") DD7025OW... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Keo ép (INTERLINING) khổ 60"# 19300 yds... (mã hs keo ép interli/ hs code keo ép inte)
- Mã HS 56031200: MÀNG NHỰA CLOTHLIKE PRINTED 2C (#301)(22GSMX230MM) HÀNG MỚI 100%... (mã hs màng nhựa cloth/ hs code màng nhựa cl)
- Mã HS 56031200: Dựng (Vải không dệt)... (mã hs dựng vải không/ hs code dựng vải kh)
- Mã HS 56031200: Miếng vải dựng lót cắt sẵn 1cm... (mã hs miếng vải dựng/ hs code miếng vải dự)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt, 50gsm... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Keo dựng, khổ 60"... (mã hs keo dựng khổ 6/ hs code keo dựng kh)
- Mã HS 56031200: Chèn độn bằng sợi tổng hợp dạng cuộn, K 51 inch (10m/cuộn)... (mã hs chèn độn bằng s/ hs code chèn độn bằn)
- Mã HS 56031200: Băng keo vải màu vàng (48*15y/ cuộn), hàng mới 100%... (mã hs băng keo vải mà/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 56031200: Mếch vải không dệt khổ 40" #1327 Black. Hàng mới 100%... (mã hs mếch vải không/ hs code mếch vải khô)
- Mã HS 56031200: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO 100% POLYESTER KHỔ 152. 00CM 60GR/M2... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56031200: Vải mộc không dệt (K: 80")T1018... (mã hs vải mộc không d/ hs code vải mộc khôn)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt (định lượng 40g/m2)... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Miếng vải không dệt 74933_U-ELITE40IN X2. OZ BLACK 70G, loại #74933RP... (mã hs miếng vải không/ hs code miếng vải kh)
- Mã HS 56031200: Mex, Dựng... (mã hs mex dựng/ hs code mex dựng)
- Mã HS 56031200: Mex MB10 không dệt 100%polyester khổ 100cm; 30g/m2, mới 100%... (mã hs mex mb10 không/ hs code mex mb10 khô)
- Mã HS 56031200: Mex MB20 không dệt 100%polyester khổ 100cm; 47g/m2, mới 100%... (mã hs mex mb20 không/ hs code mex mb20 khô)
- Mã HS 56031200: Mex dựng các loại (keo dựng) (33mmx50m, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs mex dựng các lo/ hs code mex dựng các)
- Mã HS 56031200: Dựng không dệt, VPT-004 NON-WOVEN INTERLINING (BKW35NS), WIDTH 150CM (59INCH), COL. CHARCOAL, mới 100%... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt JDMG-70G. Khổ 0. 9m... (mã hs vải không dệt j/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt SM 37g white, khổ 1. 6m... (mã hs vải không dệt s/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt PP Spunbonded 55gsm, khổ 1. 2m... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Vải không dệt K150CM(DD6702)#Trắng (VNS12 Keo dựng không dệt)... (mã hs vải không dệt k/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031200: Bọc giày phòng sạch bằng vải không dệt. Hàng mới 100%... (mã hs bọc giày phòng/ hs code bọc giày phò)
- Mã HS 56031300: Dựng các loại (5900 met)... (mã hs dựng các loại/ hs code dựng các loạ)
- Mã HS 56031300: Miếng lọc bụi dạng lưới bằng vải xốp (100g/m2)... (mã hs miếng lọc bụi d/ hs code miếng lọc bụ)
- Mã HS 56031300: Vải may bọc ghế sofa chất liệu 72% polyeste 24 % CTN 4%RYN khổ 1, 38M... (mã hs vải may bọc ghế/ hs code vải may bọc)
- Mã HS 56031300: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester khổ 60''... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt sản xuất từ sợi filament nhân tạo/ PP Nonwoven A-10X, 77g/m2 x 665mm x 400m (VKDD1915), Thông báo số 82/TB-KĐ1 ngày 31/01/2018, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt s/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Túi vải không dệt, dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu... (mã hs túi vải không d/ hs code túi vải khôn)
- Mã HS 56031300: Cuộn vật liệu không dệt đã tráng phủ PN36852, từ filament nhân tạo, khổ 28inx300ft(71, 12cm x 91, 44m), polyester khoảng 60%, 3M ID số 60455055107... (mã hs cuộn vật liệu k/ hs code cuộn vật liệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt 54"... (mã hs vải không dệt 5/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt-POLYPROPYLENE NON WOVEN MERABON(Q-2080RW): 0. 4MM 44" RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải không dệtp/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt 100% nylon 60", 905 Y, mới 100%... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Mex lót túi (vải không dệt chưa được ngâm tẩm có ép lớp từ sợi filament nhân tạo 100%polyester), 30yds, khổ 60'', trọng lượng 75g/m2... (mã hs mex lót túi vả/ hs code mex lót túi)
- Mã HS 56031300: Keo dựng (vải không dệt)... (mã hs keo dựng vải k/ hs code keo dựng vả)
- Mã HS 56031300: Mex- Dựng các loại khổ 122cm... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 56031300: Vải mộc khổ 60 inch 100% polyester... (mã hs vải mộc khổ 60/ hs code vải mộc khổ)
- Mã HS 56031300: Dựng mex các loại... (mã hs dựng mex các lo/ hs code dựng mex các)
- Mã HS 56031300: Dựng (Trọng lượng trên 70g/m2)... (mã hs dựng trọng lượ/ hs code dựng trọng)
- Mã HS 56031300: Vải màu đen 100% polyester 118g/m2 khổ 60 inch... (mã hs vải màu đen 100/ hs code vải màu đen)
- Mã HS 56031300: Vải dệt thoi 85% Polyester 15% Polyamide, khổ 150 cm... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 56031300: Keo dựng... (mã hs keo dựng/ hs code keo dựng)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt, dạng tấm (1bộ gồm: 3cái)(190~520*160~260)CM;dùng để s/xuất ghế sofa, mới 100%... (mã hs vải không dệtd/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt (khổ vải 2. 2m) dùng để bọc ra, bọc nêm (Hàng mới 100%)... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt các loại... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester khổ 60'', Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 26 TKNK: 102509272500 ngày 01/03/2019... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt (184Kg; PP25; 63''); mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt phủ keo (56 Kg; 1MPP120; 63''); mới 100%... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Mex dựng Khổ 58/60" (mới 100%)... (mã hs mex dựng khổ 58/ hs code mex dựng khổ)
- Mã HS 56031300: Vải Không Dệt- khổ 63"... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải Poly Nhuộm Màu (TC), 58"; thành phần: 65% polyester, 35% cotton; mới 100%... (mã hs vải poly nhuộm/ hs code vải poly nhu)
- Mã HS 56031300: Vải lót không dệt có lỗ, K 51"... (mã hs vải lót không d/ hs code vải lót khôn)
- Mã HS 56031300: Keo lót... (mã hs keo lót/ hs code keo lót)
- Mã HS 56031300: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO 100% POLYESTER KHỔ 152. 00CM 80GR/M2... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56031300: Miếng lót đệm ngực... (mã hs miếng lót đệm n/ hs code miếng lót đệ)
- Mã HS 56031300: Miếng mút (làm lót đệm vai)... (mã hs miếng mút làm/ hs code miếng mút l)
- Mã HS 56031300: Mex không dệt 100% Polyester khổ 100cm, mới 100%... (mã hs mex không dệt 1/ hs code mex không dệ)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt từ sợi nhân tạo Filament (Hàng mới 100%)... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Bông không dệt từ sợi filament nhân tạo 100% polyester khổ 125-160cm (70-150g/m2)... (mã hs bông không dệt/ hs code bông không d)
- Mã HS 56031300: Miếng đệm bằng vải không dệt-302HN02A00-01 (3mmx5mm)... (mã hs miếng đệm bằng/ hs code miếng đệm bằ)
- Mã HS 56031300: Dựng/Mếch (sản phẩm không dệt đã được ngâm tẩm, trọng lượng 40g/m2, 100% poly, khổ 36"), dòng hàng số 13, tk số: 102461943730... (mã hs dựng/mếch sản/ hs code dựng/mếch s)
- Mã HS 56031300: Vải không dệt, trọng lượng 75g/m2, khổ 63", màu trắng. Mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031300: Tấm phủ khẩn cấp, làm từ vải không dệt 2 lớp từ filament polypropylen nhân tạo 115g/m2, dùng trong y tế, kích thước 152 x 229 cm, mới 100%... (mã hs tấm phủ khẩn cấ/ hs code tấm phủ khẩn)
- Mã HS 56031300: Bông tấm F 80gr, khổ 60 inch, trọng lượng 87gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs bông tấm f 80gr/ hs code bông tấm f 8)
- Mã HS 56031300: Mex- Dựng các loại (TK NHAP 102993964250)... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 56031400: Giả da (PU 54")... (mã hs giả da pu 54/ hs code giả da pu 5)
- Mã HS 56031400: GIA DA 54"... (mã hs gia da 54/ hs code gia da 54)
- Mã HS 56031400: Giả da... (mã hs giả da/ hs code giả da)
- Mã HS 56031400: Pho giầy (vải không dệt tráng keo bằng sợi filament nhân tạo)36''(2y)... (mã hs pho giầy vải k/ hs code pho giầy vả)
- Mã HS 56031400: Vải bọc nệm khổ 54" 100% Nylon (24 Yard 30. 1006M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 56031400: Giả da các loại (Thành phần chính từ vải không dệt) (54": 163 Yard)... (mã hs giả da các loại/ hs code giả da các l)
- Mã HS 56031400: Vải giả da/ Gia da 54"(Thành Phần chính từ Vải không dệt) (3. 00YARD4. 50YARD2)... (mã hs vải giả da/ gia/ hs code vải giả da/)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt M26-0002 GRAY BOTTOM 82INCH- Polyester72% PET filament18% chemical 10% (Kho: 82inch, 3000met)... (mã hs vải không dệt m/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt-QUEEN TEX (HY 100)EPM 3 0. 7MM(NON WOVEN) 44" R. WHT(01F7)... (mã hs vải không dệtq/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Lót mũi (100% nylon)... (mã hs lót mũi 100% n/ hs code lót mũi 100)
- Mã HS 56031400: Vải giả da (nguyên liệu chính vải không dệt)/ 1. 1-1. 3mm RUNNER(EPM1) (DE7) P007WMD 54" SFDT15 BACKER (1. 00YRD1. 00YARD)... (mã hs vải giả da ngu/ hs code vải giả da)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt 60"... (mã hs vải không dệt 6/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Mếch (nhựa khổ 36" x 1580 yd)... (mã hs mếch nhựa khổ/ hs code mếch nhựa k)
- Mã HS 56031400: Vải giả da PVC khổ 54'', size 0. 2*139. 7cm, dùng may vỏ banh, hàng mới 100%... (mã hs vải giả da pvc/ hs code vải giả da p)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt (giấy, rơm. ) K. 148-153cm... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Vải thô khổ 60", (195 yard)... (mã hs vải thô khổ 60/ hs code vải thô khổ)
- Mã HS 56031400: Vải ko dệt các loại(Trọng lượng trên 150g/m2), khổ 44... (mã hs vải ko dệt các/ hs code vải ko dệt c)
- Mã HS 56031400: Giả da 54" (TP từ vải không dệt)... (mã hs giả da 54 tp/ hs code giả da 54)
- Mã HS 56031400: Giả da 54" (Vải không dệt từ filament polyeste được phủ một mặt bằng lớp plastic polyurethan màu đen tạo vân giả, định lượng 467. 2g/m2 trong đó phần vải là 341g/m2) (61Y)... (mã hs giả da 54 vải/ hs code giả da 54)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: MẾCH, DỰNG 35/44"... (mã hs mếch dựng 35/4/ hs code mếch dựng 3)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 37"-39" (vải không dệt) (trọng lượng trên 150g/m2) (từ filament nhân tạo) (hàng mới)... (mã hs dựng khổ 3739/ hs code dựng khổ 37)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 42"-44" (vải không dệt) (trọng lượng trên 150g/m2) (từ filament nhân tạo) (hàng mới)... (mã hs dựng khổ 4244/ hs code dựng khổ 42)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 49"-51" (vải không dệt) (trọng lượng trên 150g/m2) (từ filament nhân tạo) (hàng mới)... (mã hs dựng khổ 4951/ hs code dựng khổ 49)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 58"-60" (vải không dệt) (trọng lượng trên 150g/m2) (từ filament nhân tạo) (hàng mới)... (mã hs dựng khổ 5860/ hs code dựng khổ 58)
- Mã HS 56031400: Keo dựng cắt tape 30D-ST khổ 12mm (100% polyester)... (mã hs keo dựng cắt ta/ hs code keo dựng cắt)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Vải dệt cotton MOSQUITO- 0. 36mm, khổ 150cm... (mã hs vải dệt cotton/ hs code vải dệt cott)
- Mã HS 56031400: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO KHỔ 152. 00CM 170GR/M2... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56031400: Vải dựng (D1050S) khổ "40"Hàng mới 100%... (mã hs vải dựng d1050/ hs code vải dựng d1)
- Mã HS 56031400: Dựng keo (YND8339) khổ "44" Hàng mới 100%... (mã hs dựng keo ynd83/ hs code dựng keo yn)
- Mã HS 56031400: Vải không dệt (60010940)khổ "40" Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56031400: Bông Tấm 100%polyester... (mã hs bông tấm 100%po/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 12mm... (mã hs dựng khổ 12mm/ hs code dựng khổ 12m)
- Mã HS 56031400: Dựng khổ 150cm... (mã hs dựng khổ 150cm/ hs code dựng khổ 150)
- Mã HS 56031400: VẢI XÁM 0. 6MM KHÔNG DỆT HY-1376 54"(Polyester 100%)... (mã hs vải xám 06mm k/ hs code vải xám 06m)
- Mã HS 56031400: VẢI XÁM KHÔNG DỆT 0. 45MM HY-1370 54"(Polyester 100%)... (mã hs vải xám không d/ hs code vải xám khôn)
- Mã HS 56031400: VẢI TRẮNG KHÔNG DỆT 1. 0MM HY-1346 54" (100% Polyester)... (mã hs vải trắng không/ hs code vải trắng kh)
- Mã HS 56031400: VẢI COSMO TRẮNG 1. 0MM KHÔNG DỆT HY-13103 54"(Polyester 100%)... (mã hs vải cosmo trắng/ hs code vải cosmo tr)
- Mã HS 56031400: Pho giầy(vải không dệt tráng keo bằng sợi filament nhân tạo) 36"... (mã hs pho giầyvải kh/ hs code pho giầyvải)
- Mã HS 56031400: Giả da các loại(Thành phần chính từ vải không dệt, 54": 90 Yard)-Xuất theo TKNK số: 102144181860/E21(31/07/2018)Mục 1... (mã hs giả da các loại/ hs code giả da các l)
- Mã HS 56031400: Băng vải PET không dệt 4739T 01JFV... (mã hs băng vải pet kh/ hs code băng vải pet)
- Mã HS 56039100: Băng dính một mặt bằng vải không dệt, dạng cuộn, hiệu Teraoka Butyl số: 152N. Kích thước: 0. 5mm x 20mm x 20m... (mã hs băng dính một m/ hs code băng dính mộ)
- Mã HS 56039100: Mếch (dựng) các loại, khổ 36", hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng các/ hs code mếch dựng)
- Mã HS 56039100: Bông thành phẩm... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56039100: Bông tấm thành phẩm... (mã hs bông tấm thành/ hs code bông tấm thà)
- Mã HS 56039100: Keo ép, k: 10mm... (mã hs keo ép k 10mm/ hs code keo ép k 1)
- Mã HS 56039100: Mex bằng sản phẩm không dệt tráng phủ plastic khổ 58" 110yds... (mã hs mex bằng sản ph/ hs code mex bằng sản)
- Mã HS 56039100: Sợi vải không dệt màu trắng, KT W28*T0. 06mm, trọng lượng 21g/m2, dùng để dệt vỏ ngoài dây cáp điện, mới 100%... (mã hs sợi vải không d/ hs code sợi vải khôn)
- Mã HS 56039100: Dựng, mex các loại khổ 152cm... (mã hs dựng mex các l/ hs code dựng mex cá)
- Mã HS 56039100: Mếch dựng 20gr 60" (5687. 75 mét)... (mã hs mếch dựng 20gr/ hs code mếch dựng 20)
- Mã HS 56039100: Mex dựng khổ 36"... (mã hs mex dựng khổ 36/ hs code mex dựng khổ)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt 100% Polypropylen dùng làm khẩu trang y tế, khăn lạnh. , K: 0. 175 m, 20 g/m2, 1kg 286 m. Mới 100%... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039100: Dựng (từ polypropylen khổ 63'', SP014- 14G/M2)... (mã hs dựng từ polypr/ hs code dựng từ pol)
- Mã HS 56039100: Vải lót không dệt khổ 92cm... (mã hs vải lót không d/ hs code vải lót khôn)
- Mã HS 56039100: Mex (W: 60''; 3520Y)... (mã hs mex w60; 35/ hs code mex w60;)
- Mã HS 56039100: Dựng/ Mex, khổ 44"... (mã hs dựng/ mex khổ/ hs code dựng/ mex k)
- Mã HS 56039100: Dựng mex từ vải không dệt (định lượng 22. 6g/m2) khổ 58"... (mã hs dựng mex từ vải/ hs code dựng mex từ)
- Mã HS 56039100: Băng keo 2 mặt bằng vải không dệt 3M số 9660 (50mm*50m), trọng lượng 25g/m2... (mã hs băng keo 2 mặt/ hs code băng keo 2 m)
- Mã HS 56039100: MESH- DỰNG... (mã hs mesh dựng/ hs code mesh dựng)
- Mã HS 56039100: Mex (W: 60'')... (mã hs mex w60/ hs code mex w60)
- Mã HS 56039100: Dựng #630, khổ 48": 935 Yds... (mã hs dựng #630 khổ/ hs code dựng #630 k)
- Mã HS 56039100: Dựng #431, khổ 48": 1265 Yds... (mã hs dựng #431 khổ/ hs code dựng #431 k)
- Mã HS 56039100: Dựng XA9025, khổ 35. 5": 1760 Yds... (mã hs dựng xa9025 kh/ hs code dựng xa9025)
- Mã HS 56039100: Mex không dệt(5050yds, khổ 36")... (mã hs mex không dệt5/ hs code mex không dệ)
- Mã HS 56039100: Mex (W: 60'')... (mã hs mex w60/ hs code mex w60)
- Mã HS 56039100: Tấm giấy thấm hóa chất- Sorbenrt pad. Hàng mới 100%... (mã hs tấm giấy thấm h/ hs code tấm giấy thấ)
- Mã HS 56039100: Dựng 15gr 60"... (mã hs dựng 15gr 60/ hs code dựng 15gr 60)
- Mã HS 56039100: Dựng/ Mex, khổ 44"... (mã hs dựng/ mex khổ/ hs code dựng/ mex k)
- Mã HS 56039100: Băng keo hai mặt bằng vải không dệt 3M số 9660 (50mm x 50M)... (mã hs băng keo hai mặ/ hs code băng keo hai)
- Mã HS 56039100: Mex dựng 20gr 60"... (mã hs mex dựng 20gr 6/ hs code mex dựng 20g)
- Mã HS 56039100: Bông tấm thành phẩm (nhân tạo)... (mã hs bông tấm thành/ hs code bông tấm thà)
- Mã HS 56039100: Băng dính một mặt bằng vải không dệt, dạng cuộn- hiệu Teraoka Butyl số 152N (0. 5mm x 20mm x 20m). Hàng mới 100%... (mã hs băng dính một m/ hs code băng dính mộ)
- Mã HS 56039100: Dựng không dệt từ polypropylen khổ 63", SP014-14G/M2,... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt đã được phủ keo GC TAN223 (NW4490) White khổ 2cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039100: Vải mộc không dệt đã phủ keo (K: 40)7025W... (mã hs vải mộc không d/ hs code vải mộc khôn)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt MEX 1040-S... (mã hs vải không dệt m/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039100: Vải PP không dệt dùng làm phủ vườn, KT: 1. 5x10m; Màu trắng, Định lượng 17gsm; Mã: 649521; Hàng mới 100%... (mã hs vải pp không dệ/ hs code vải pp không)
- Mã HS 56039100: Túi bọc đầu microphone, (Vải không dệt, 100% PP, công nghệ dệt: không dệt, định lượng 24g/m2, vải màu trắng, có chấm bi màu đỏ), đường kính 15 cm, 1 hộp100 cái, không nhãn hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs túi bọc đầu mic/ hs code túi bọc đầu)
- Mã HS 56039100: Dựng (100% Polyester)... (mã hs dựng 100% poly/ hs code dựng 100% p)
- Mã HS 56039100: Sản phẩm không dệt (keo tan NW4490), khổ 2cm, màu trắng, trọng lượng 18g/m2... (mã hs sản phẩm không/ hs code sản phẩm khô)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt 15 GRAM 60 INCH... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt chất liệu 100% sợi Polyester, mã hàng MK8018 (Tên gọi dựng vải, khổ 40 inch, 100yard/Cuộn trọng lượng 23g/m2, Hàng mới 100%)... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039100: Miếng lọc bụi xanh/ Sponge chất liệu vải không dệt, hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc bụi x/ hs code miếng lọc bụ)
- Mã HS 56039100: Miếng lọc bụi vàng (cho mặt nạ KoKen1010 chất liệu vải không dệt), hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc bụi v/ hs code miếng lọc bụ)
- Mã HS 56039100: Vải không dệt SMMS 24g. Khổ 1. 6m... (mã hs vải không dệt s/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Vải dệt thoi 100% Polyester khổ 59'' định lượng 45G/M2... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 56039200: Non woven fabrics wrapping paper 48*5yard- Tấm hoa bằng vải không dệt (trọng lượng không quá 25g/m2)- Hàng mới 100%... (mã hs non woven fabri/ hs code non woven fa)
- Mã HS 56039200: Dựng giấy, vải không dệt khổ 60'', 100% poly, hàng mới 100% (1419 yard 1977 mtk)... (mã hs dựng giấy vải/ hs code dựng giấy v)
- Mã HS 56039200: Dựng (sản phẩm không dệt từ staple tổng hợp), trọng lượng 39 g/m2, khổ 90cm... (mã hs dựng sản phẩm/ hs code dựng sản ph)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 1. 5oz 60" (100% polyester), mới 100% (190 Yds)... (mã hs bông tấm 15oz/ hs code bông tấm 15)
- Mã HS 56039200: Gạc không dệt dùng trong y tế (30% polyeste, 70%viscose, 40g/m2, 1. 2m x1500m), mới 100%... (mã hs gạc không dệt d/ hs code gạc không dệ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm, vải không dệt, 100% polyester khổ 60", 55. 5 g/m2... (mã hs bông tấm vải k/ hs code bông tấm vả)
- Mã HS 56039200: Dựng (mex) khổ 36" (hàng mới 100%)... (mã hs dựng mex khổ/ hs code dựng mex k)
- Mã HS 56039200: DỰNG, khổ 58"... (mã hs dựng khổ 58/ hs code dựng khổ 58)
- Mã HS 56039200: DỰNG, dựng khổ 48"... (mã hs dựng dựng khổ/ hs code dựng dựng k)
- Mã HS 56039200: Sản phẩm không dệt... (mã hs sản phẩm không/ hs code sản phẩm khô)
- Mã HS 56039200: Vải dựng, mex không dệt (đã ngâm tẩm, tráng phủ) từ sợi tổng hợp khổ 44... (mã hs vải dựng mex k/ hs code vải dựng me)
- Mã HS 56039200: Mex dựng-48", trọng lượng 44g/m2... (mã hs mex dựng48 t/ hs code mex dựng48)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng 36" 105Y... (mã hs mếch dựng 36 1/ hs code mếch dựng 36)
- Mã HS 56039200: Mếch (vải không dệt) màu trắng, trọng lượng 30G/M2 khổ 40", (60. 000 yds)... (mã hs mếch vải không/ hs code mếch vải kh)
- Mã HS 56039200: Dựng mếch, hàng mới 100%... (mã hs dựng mếch hàng/ hs code dựng mếch h)
- Mã HS 56039200: Dựng 70% Polyester 30% Rayon Non Woven W. 1, 5cm... (mã hs dựng 70% polyes/ hs code dựng 70% pol)
- Mã HS 56039200: Vải dựng (K 60", 100% Polyester)... (mã hs vải dựng k 60/ hs code vải dựng k)
- Mã HS 56039200: Dựng vải K 42/44"... (mã hs dựng vải k 42/4/ hs code dựng vải k 4)
- Mã HS 56039200: Vải dựng khổ 60'', 100yds/roll); mơi 100%... (mã hs vải dựng khổ 60/ hs code vải dựng khổ)
- Mã HS 56039200: Canh tóc ngực(Dựng vải)... (mã hs canh tóc ngựcd/ hs code canh tóc ngự)
- Mã HS 56039200: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp)... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56039200: Bông gòn I-3001 60GR, 100% Polyester khổ: 60",... (mã hs bông gòn i3001/ hs code bông gòn i3)
- Mã HS 56039200: Bông tấm từ vải không dệt 85% Polyester 15% Stretch trọng lượng 60g/m2... (mã hs bông tấm từ vải/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm(bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester khổ 60''- Trọng lượng 60 g/m2... (mã hs bông tấmbằng v/ hs code bông tấmbằn)
- Mã HS 56039200: Băng mex (từ vải không dệt đã được ngâm tẩm tráng phủ hạt tạo dính Plastic), khổ 2 cm, dài 6200 m... (mã hs băng mex từ vả/ hs code băng mex từ)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt đã được ngâm tẩm tráng phủ, ép lớp, khổ 152cm, trọng lương 180g/yds... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt K1000 (Mex dựng) khổ 36''... (mã hs vải không dệt k/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Dựng may bằng vải không dệt (100%Polyester), từ xơ staple tổng hợp 40GM/YD, ép lớp, khổ 36" (200y)... (mã hs dựng may bằng v/ hs code dựng may bằn)
- Mã HS 56039200: Gòn K 58/60"... (mã hs gòn k 58/60/ hs code gòn k 58/60)
- Mã HS 56039200: Dựng vải K 56/58"... (mã hs dựng vải k 56/5/ hs code dựng vải k 5)
- Mã HS 56039200: Keo dựng cắt sẵn (5*50cm 100% Cotton)... (mã hs keo dựng cắt sẵ/ hs code keo dựng cắt)
- Mã HS 56039200: Bông tấm thành phần 100% poly, khổ 60''(1709. 93 m), trọng lượng 45g/m2, hàng mới 100%... (mã hs bông tấm thành/ hs code bông tấm thà)
- Mã HS 56039200: VÃI KHÔNG DỆT 98% Polyester, 2% Visco, MÀU TRẮNG, ĐỊNH LƯỢNG 38-55GSM, KHỔ 13-90CM, DÙNG ĐỂ LÀM KHĂN ƯỚT, HÀNG MỚI 100%... (mã hs vãi không dệt 9/ hs code vãi không dệ)
- Mã HS 56039200: Băng dựng (không dệt) khổ 1. 2cm... (mã hs băng dựng khôn/ hs code băng dựng k)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt 7030S-3CM, thành phần 100% polyeste dạng xơ cắt ngắn, trọng lượng 28g/m2, khổ 3cm, hàng mới 100%.... (mã hs vải không dệt 7/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Mếch vải khổ 58" trọng lượng 55G/M2, hàng mới 100%... (mã hs mếch vải khổ 58/ hs code mếch vải khổ)
- Mã HS 56039200: Keo tan... (mã hs keo tan/ hs code keo tan)
- Mã HS 56039200: Mex, dựng các loại... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 56039200: Dựng may không dệt từ xơ staple, thành phần 100% polyester, không tráng phủ, khổ 36''(2863 y), trọng lượng 30g/m2 hàng mới 100%... (mã hs dựng may không/ hs code dựng may khô)
- Mã HS 56039200: MEX dựng không dệt (INTERLINING EXP118-WOVEN FUSIBLE CHA 60")... (mã hs mex dựng không/ hs code mex dựng khô)
- Mã HS 56039200: Mex dựng K40''... (mã hs mex dựng k40/ hs code mex dựng k40)
- Mã HS 56039200: Mex 60" (color: white)... (mã hs mex 60 color/ hs code mex 60 col)
- Mã HS 56039200: GÒN 60GR-100% POLYESTER, KHỔ 152CM (GÒN NHÂN TẠO)... (mã hs gòn 60gr100% p/ hs code gòn 60gr100)
- Mã HS 56039200: Vải cách nhiệt mạ nhôm (khổ 60 inch)-CLOTH ALUM 60" WIDE- 1 ROLL OF 38 YARDS... (mã hs vải cách nhiệt/ hs code vải cách nhi)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt Rayon ĐL60g Khổ 103cm... (mã hs vải không dệt r/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm NP 2OZ 60inch, trọng lượng 62gr/m2, hàng mớii 100%... (mã hs bông tấm np 2oz/ hs code bông tấm np)
- Mã HS 56039200: Dựng/mex (Khổ 58'')5. 129, 0 Yds... (mã hs dựng/mex khổ 5/ hs code dựng/mex kh)
- Mã HS 56039200: Băng vải nở không dệt, loại DZSS152 có trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2, chiều dày 0. 15mm x chiều rộng 35mm (hàng mới 100%)... (mã hs băng vải nở khô/ hs code băng vải nở)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng bằng vải không dệt 100%POLYESTER (khổ 100cm, 300 met, 35 g/m2)... (mã hs mếch dựng bằng/ hs code mếch dựng bằ)
- Mã HS 56039200: Dựng Mex (trọng lượng 30gr-70gr)- Khổ 58-60". Mới 100%... (mã hs dựng mex trọng/ hs code dựng mex tr)
- Mã HS 56039200: Dựng mex (Dựng vải, mex) 36" hàng mới 100%... (mã hs dựng mex dựng/ hs code dựng mex dự)
- Mã HS 56039200: DỰNG CỔ KHỔ 59"... (mã hs dựng cổ khổ 59/ hs code dựng cổ khổ)
- Mã HS 56039200: KEO DỰNG CỔ KHỔ 58"... (mã hs keo dựng cổ khổ/ hs code keo dựng cổ)
- Mã HS 56039200: KEO KHÔNG DỆT KHỔ 36"... (mã hs keo không dệt k/ hs code keo không dệ)
- Mã HS 56039200: Mex dựng, khổ 44" (500 YDS)... (mã hs mex dựng khổ 4/ hs code mex dựng kh)
- Mã HS 56039200: DỰNG 40"... (mã hs dựng 40/ hs code dựng 40)
- Mã HS 56039200: DỰNG 1/2"... (mã hs dựng 1/2/ hs code dựng 1/2)
- Mã HS 56039200: DỰNG 59/60"... (mã hs dựng 59/60/ hs code dựng 59/60)
- Mã HS 56039200: Dựng/Mex (100% Polyester, không dệt, chưa ngâm tẩm, tráng phủ trọng lượng 60 g/m2 (+-5%)) khổ 60"... (mã hs dựng/mex 100%/ hs code dựng/mex 10)
- Mã HS 56039200: Dựng Mex 33G/M2- Khổ 60". Mới 100%... (mã hs dựng mex 33g/m2/ hs code dựng mex 33g)
- Mã HS 56039200: Mếch/Dựng(khổ 1m x 914m 914m2)... (mã hs mếch/dựngkhổ 1/ hs code mếch/dựngkh)
- Mã HS 56039200: Dựng/mếch (bằng vải không dệt) đã ngâm tẩm tráng phủ, từ sợi polyester, định lượng 34g/M2, W150cm (600M), hàng mới 100%... (mã hs dựng/mếch bằng/ hs code dựng/mếch b)
- Mã HS 56039200: Vải chống cháy 90mm*90mm (0030600476), 66. 87g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống cháy/ hs code vải chống ch)
- Mã HS 56039200: Vải thoáng khí, chiều rộng cuộn 30mm-BREATHER FABRIC, SAUG. 04927-A. dùng trong tuabin quạt gió. Hàng mới 100%... (mã hs vải thoáng khí/ hs code vải thoáng k)
- Mã HS 56039200: Bông lót Polyester khổ 150cm, 40g/m2. Mới 100%... (mã hs bông lót polyes/ hs code bông lót pol)
- Mã HS 56039200: Vải dệt thoi 85% Polyester 15% Polyamide, khổ 12 mm... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 56039200: Bông dạng tấm không dệt 100% polyester ép lớp, không ngâm tẩm tráng phủ W60'', (40g/m2, 95 yds)... (mã hs bông dạng tấm k/ hs code bông dạng tấ)
- Mã HS 56039200: Dựng may, mex chất liệu bằng vải không dệt (100% Poly) đã được ngâm tẩm, ép khổ 44"... (mã hs dựng may mex c/ hs code dựng may me)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt các loại... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Dựng (mex) vải không dệt từ xơ staple 50% POLYESTER 50% NYLON đã được phun keo, định lượng 42g/m2 khổ 39''- 2615 Y... (mã hs dựng mex vải/ hs code dựng mex v)
- Mã HS 56039200: Miếng lót không dệt, hàng phụ trợ may mặc. Mới 100%... (mã hs miếng lót không/ hs code miếng lót kh)
- Mã HS 56039200: Mex sợi các loại (30000M)... (mã hs mex sợi các loạ/ hs code mex sợi các)
- Mã HS 56039200: Dựng (mex) các loại khổ 150 cm (5247M)... (mã hs dựng mex các/ hs code dựng mex c)
- Mã HS 56039200: Dựng bằng vải không dệt 100% polyester w60'' (50g/m2, 1011 yds), hàng mới 100%... (mã hs dựng bằng vải k/ hs code dựng bằng vả)
- Mã HS 56039200: Vải dựng- 368 Y khổ 60"... (mã hs vải dựng 368 y/ hs code vải dựng 36)
- Mã HS 56039200: Gòn 60"... (mã hs gòn 60/ hs code gòn 60)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng (sản phẩm không dệt, đã ngâm tẩm tráng phủ, 100%PE, khổ 36", trọng lượng 32G/M2)... (mã hs mếch dựng sản/ hs code mếch dựng s)
- Mã HS 56039200: Mex sản phẩm không dệt, đã được ngâm tẩm tráng phủ, khổ 150cm, trọng lượng 55g/m2... (mã hs mex sản phẩm kh/ hs code mex sản phẩm)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng (mếch keo từ vải không dệt đã được ngâm tẩm tráng phủ (trọng lượng 40g/m2)... (mã hs mếch dựng mếch/ hs code mếch dựng m)
- Mã HS 56039200: Mếch (sản phẩm không dệt, đã ngâm tẩm tráng phủ, 100%PE, khổ 60", trọng lượng 54. 86 g/m2) 228y... (mã hs mếch sản phẩm/ hs code mếch sản ph)
- Mã HS 56039200: Dựng (không dệt) khổ 100cm... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng khổ 50''-60'', 65gram/m2 (hàng mới 100%)... (mã hs mếch dựng khổ 5/ hs code mếch dựng kh)
- Mã HS 56039200: Băng vải bán dẫn không dệt đã tráng phủ keo, loại SPT10 có trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2, chiều dày 0. 1mm x chiều rộng 30mm (hàng mới 100%)... (mã hs băng vải bán dẫ/ hs code băng vải bán)
- Mã HS 56039200: Dựng vải- 100%PE, khổ 89 cm- 15 mét... (mã hs dựng vải 100%p/ hs code dựng vải 10)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt 59"... (mã hs vải không dệt 5/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Dựng các loại 100% polyester K122CM... (mã hs dựng các loại 1/ hs code dựng các loạ)
- Mã HS 56039200: MEX DỰNG KHỔ 60" (100% POLYESTER) (89 CUỘN)... (mã hs mex dựng khổ 60/ hs code mex dựng khổ)
- Mã HS 56039200: Mếch dựng các loại (khổ 44"), sản phẩm không dêt, từ 100% Poly, trọng lượng: 40g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng các l/ hs code mếch dựng cá)
- Mã HS 56039200: Mếch cuộn các loại, sản phẩm không dêt, từ 100% Poly, khổ 10 mm, trọng lượng: 40g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs mếch cuộn các l/ hs code mếch cuộn cá)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt, 100% Polyester, trọng lượng 40g/m2, khổ vải 2. 26m, dạng cuộn. NON-WOVEN FABRIC 801400100011... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester khổ: 60", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102747916830 ngày 09/07/2019... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56039200: Dựng 100% polyester chưa ngâm tẩm, ép lớp khổ 59" (Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 19 TKNK: 102509265460 ngày 01/03/2019... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 56039200: Bông gòn I-3001 60GR, 100% Polyester khổ: 60", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102449668750 ngày 18/01/2019... (mã hs bông gòn i3001/ hs code bông gòn i3)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 100% polyester 40gsm khổ 54" phủ 1 mặt vải không dệt, Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 37 TKNK: 102509272500 ngày 01/03/2019... (mã hs bông tấm 100% p/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56039200: Bông tấm từ vải không dệt 85% Polyester 15% Stretch trọng lượng 60g/m2, khổ 60", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 04 TKNK: 102629053330 ngày 07/05/2019... (mã hs bông tấm từ vải/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm(bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester khổ 60''- Trọng lượng 60 g/m2, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 35 TKNK: 102509280160 ngày 01/03/2019... (mã hs bông tấmbằng v/ hs code bông tấmbằn)
- Mã HS 56039200: Keo tan... (mã hs keo tan/ hs code keo tan)
- Mã HS 56039200: Mex, dựng các loại... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 56039200: Vải dựng khổ 60'', 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dựng khổ 60/ hs code vải dựng khổ)
- Mã HS 56039200: Vải dựng (khổ 60", 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dựng khổ 6/ hs code vải dựng kh)
- Mã HS 56039200: Bông tấm NP 2OZ 60inch, trọng lượng 62gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs bông tấm np 2oz/ hs code bông tấm np)
- Mã HS 56039200: BONG TAM TRONG LUONG 40G/M2... (mã hs bong tam trong/ hs code bong tam tro)
- Mã HS 56039200: Vải dựng(keo dựng vải) (khổ 60", 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dựngkeo dự/ hs code vải dựngkeo)
- Mã HS 56039200: Vải dựng (keo dựng vải) (khổ 60", 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dựng keo d/ hs code vải dựng ke)
- Mã HS 56039200: Dựng (mếch dính)... (mã hs dựng mếch dính/ hs code dựng mếch d)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt (dựng giấy), khổ 60", 100% polyester, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 2oz 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 2oz 60/ hs code bông tấm 2oz)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 2oz khổ 60", 55. 5gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 2oz kh/ hs code bông tấm 2oz)
- Mã HS 56039200: Gòn FR1303LB-HJ-50G/M2*60", (100% polyester), mới 100%... (mã hs gòn fr1303lbhj/ hs code gòn fr1303lb)
- Mã HS 56039200: Vải dựng (100% POLYESTER) (khổ 60'', 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dựng 100%/ hs code vải dựng 10)
- Mã HS 56039200: Vải dệt tráng keo 5050 (100% POLYESTER); (khổ 40", 100YDS/ROLL); mới 100%... (mã hs vải dệt tráng k/ hs code vải dệt trán)
- Mã HS 56039200: Mex dựng... (mã hs mex dựng/ hs code mex dựng)
- Mã HS 56039200: Dựng (Mex sản phẩm vải không dệt) thành phần 100% polyester, khổ 110cm, thuộc dòng 5 TK103075291430/E21... (mã hs dựng mex sản p/ hs code dựng mex sả)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt HNT-30, màu trắng, khổ 60''. Thành phần từ xơ staple polyester, bề mặt không tráng phủ, trong lượng 34g/m2, dạng cuộn(mex dựng)... (mã hs vải không dệt h/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt(mex dựng) M/L TAPE màu trắng khổ 40mm, từ 100% polyamide, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ, định lượng 25g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải không dệtm/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt phủ keo US8008, màu xám, khổ 12mm, 100% polyester, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: GÒN I-1039 60G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i1039 60g/ hs code gòn i1039 6)
- Mã HS 56039200: Dựng may, mex chất liệu bằng vải khổ 36" (553 yds)... (mã hs dựng may mex c/ hs code dựng may me)
- Mã HS 56039200: GÒN I-3001 60GR 152CM 100% POLYESTER (I-3001-60)... (mã hs gòn i3001 60gr/ hs code gòn i3001 6)
- Mã HS 56039200: Vải simili dùng lót đế giày, khổ 1270mm. Hàng mới 100%... (mã hs vải simili dùng/ hs code vải simili d)
- Mã HS 56039200: Dựng may, sản phẩm không dệt, chưa ngâm tẩm tráng phủ, 100% polyester khổ 90cm. 30g/m2, nhập từ tk số 102909716010... (mã hs dựng may sản p/ hs code dựng may sả)
- Mã HS 56039200: Gòn ép (khổ 152cm)... (mã hs gòn ép khổ 152/ hs code gòn ép khổ)
- Mã HS 56039200: GÒN I-1001 40G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i1001 40g/ hs code gòn i1001 4)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt W0182, màu trắng, khổ 60'', Thành phần từ xơ staple polyester, một mặt được dải các hạt nhựa nhiệt dẻo nylon, trọng lượng 26g/m2, dạng cuộn(Mex dựng)... (mã hs vải không dệt w/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: GÒN (BÔNG) I-5339 60GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn bông i53/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 56039200: Khăn khô 90 miếng (15cm x 20cm)... (mã hs khăn khô 90 miế/ hs code khăn khô 90)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 40gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 40gr 6/ hs code bông tấm 40g)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 60gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 60gr 6/ hs code bông tấm 60g)
- Mã HS 56039200: VẢI CÓ TRÁNG ÉP LỚP (NHỰA) DỆT THOI 100% POLYETHYLENE KHỔ 137CM... (mã hs vải có tráng ép/ hs code vải có tráng)
- Mã HS 56039200: Băng keo vải không dệt 01 mặt không in hình, chữ 500mmx100m M-5205... (mã hs băng keo vải kh/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 56039200: Dựng mếch 48"... (mã hs dựng mếch 48/ hs code dựng mếch 48)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt chưa tráng phủ 1038S(dựng giấy) (100% Polyester), Black, khổ 100cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Bông tấm nhân tạo... (mã hs bông tấm nhân t/ hs code bông tấm nhâ)
- Mã HS 56039200: Vải chống cháy 145mm*270mm (0030600469), 21. 71g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống cháy/ hs code vải chống ch)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt khổ " 40"(1025S)... (mã hs vải không dệt k/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: GÒN I-4001 60GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i4001 60gr/ hs code gòn i4001 6)
- Mã HS 56039200: VẢI CÓ TRÁNG, ÉP LỚP (NHỰA) KHÔNG DỆT 100% POLYURETHANE KHỔ 137. 16 CM... (mã hs vải có tráng é/ hs code vải có tráng)
- Mã HS 56039200: VẢI KHÔNG DỆT 100% POLYURETHANE KHỔ 110. 00CM... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Miếng dán bằng vải không dệt TRAVELON H440-29, trọng lượng 69. 6g/m2, màu xám(B168), dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, KT: 120X29X0, 5mm, mã: 4P348328-2D... (mã hs miếng dán bằng/ hs code miếng dán bằ)
- Mã HS 56039200: DỰNG VẢI KHÔNG DỆT 8825F MÀU: WHITE KHỔ 40INCH... (mã hs dựng vải không/ hs code dựng vải khô)
- Mã HS 56039200: Gòn 100% Polyester, Dựng SP014SSS- 14g/m2*60 IN,... (mã hs gòn 100% polyes/ hs code gòn 100% pol)
- Mã HS 56039200: GÒN 2SDF 40GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn 2sdf 40gr k/ hs code gòn 2sdf 40g)
- Mã HS 56039200: GÒN TSAA-1 40GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 40gr/ hs code gòn tsaa1 4)
- Mã HS 56039200: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter 2STH60.... (mã hs bông tấm sợi nh/ hs code bông tấm sợi)
- Mã HS 56039200: GÒN I-1039 60GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER 1LAYER SCRIM (I-1039-60-1LS)... (mã hs gòn i1039 60gr/ hs code gòn i1039 6)
- Mã HS 56039200: Keo vải không dệt màu trắng MTN27 (B1314002860), 150CM Hàng mới 100%... (mã hs keo vải không d/ hs code keo vải khôn)
- Mã HS 56039200: Keo lưng_38 mm (7. 477 yrd)... (mã hs keo lưng38 mm/ hs code keo lưng38)
- Mã HS 56039200: DỰNG, KHỔ: 44", Nhập theo TKNK 103050872041/E21 ngày 16/12/2019... (mã hs dựngkhổ44nh/ hs code dựngkhổ44)
- Mã HS 56039200: Bông sợi tổng hợp 100% PET... (mã hs bông sợi tổng h/ hs code bông sợi tổn)
- Mã HS 56039200: GÒN I-3039 60GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i3039 60gr/ hs code gòn i3039 6)
- Mã HS 56039200: Dựng mex các loại (Sản phẩm không dệt, từ 100% POLY/ khổ 10MM/ 40G/M2 số tờ khai 103033615640 ngày 06/12/2019)... (mã hs dựng mex các lo/ hs code dựng mex các)
- Mã HS 56039200: GÒN(BÔNG) 100% từ xơ polyester #071922/SOH-60''-80g/m2, hàng mới 100%... (mã hs gònbông 100%/ hs code gònbông 10)
- Mã HS 56039200: GÒN I-4001 40GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i4001 40gr/ hs code gòn i4001 4)
- Mã HS 56039200: Bông tấm 2. 12oz (60gr) khổ 60", 58. 7gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 212oz/ hs code bông tấm 21)
- Mã HS 56039200: Vải cách nhiệt mạ nhôm (khổ 60 inch)-CLOTH ALUM 60" WIDE- 1 ROLL OF 38 YARDSxuat theo TK: 102940664850NGAY 22/10/2019... (mã hs vải cách nhiệt/ hs code vải cách nhi)
- Mã HS 56039200: Mex vải không dệt (đã cắt 10mm). Hàng mới 100%... (mã hs mex vải không d/ hs code mex vải khôn)
- Mã HS 56039200: Dựng không dệt, 100% polyester khổ 90cm... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 56039200: Vải (Dựng) không dệt đã phủ keo (Keo dựng giấy) 8015R Charcoal khổ 150 cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dựng khôn/ hs code vải dựng k)
- Mã HS 56039200: GÒN 2SCS 2OZ KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn 2scs 2oz kh/ hs code gòn 2scs 2oz)
- Mã HS 56039200: GÒN (BÔNG) I-3001 40GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn bông i30/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 56039200: Vải không dệt đã phủ keo (Keo dựng) SD36R1 Charcoal K59", hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039200: Gòn K: 37-39"... (mã hs gòn k 3739/ hs code gòn k 3739)
- Mã HS 56039200: Gòn K: 60/62"... (mã hs gòn k 60/62/ hs code gòn k 60/62)
- Mã HS 56039200: Dựng không dệt (Dựng giấy) chưa tráng phủ NF035H White khổ 40"/100cm (trọng lượng trên 25g/m2 nhưng không quá 70g/m2), hàng mới 100%... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 56039200: Keo dựng... (mã hs keo dựng/ hs code keo dựng)
- Mã HS 56039200: GÒN I-3039 40GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn i3039 40gr/ hs code gòn i3039 4)
- Mã HS 56039200: Vải bồi mút xốp khổ 1. 5 mm... (mã hs vải bồi mút xốp/ hs code vải bồi mút)
- Mã HS 56039300: Miếng vải không dệt dùng vệ sinh bụi đèn xe gắn máy FT-3008. Mới 100%... (mã hs miếng vải không/ hs code miếng vải kh)
- Mã HS 56039300: Gòn 100g x 2. 2m- Padding cotton 7D, từ sợi xơ polyester, dạng cuộn khổ 2. 2m, 100g/m2, 80m/cuộn, mới 100%... (mã hs gòn 100g x 22m/ hs code gòn 100g x 2)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 5oz 60" Q/T (100% polyester), mới 100% (1606 Yds)... (mã hs bông tấm 5oz 60/ hs code bông tấm 5oz)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 62"(Vải không dệt, 100% polyester), 83. 2 g/m2... (mã hs bông tấm 62vả/ hs code bông tấm 62)
- Mã HS 56039300: Bông tấm, vải không dệt, 100% polyester khổ 44", 83. 2 g/m2... (mã hs bông tấm vải k/ hs code bông tấm vả)
- Mã HS 56039300: Dựng (keo giấy) các sản phẩm không dệt đã ngâm tẩm, tráng phủ, trọng lượng 87g/m2, khổ 1. 8 cm... (mã hs dựng keo giấy/ hs code dựng keo gi)
- Mã HS 56039300: Dựng lót 44" (Vải ép keo)... (mã hs dựng lót 44 v/ hs code dựng lót 44)
- Mã HS 56039300: Bông tấm nhân tạo... (mã hs bông tấm nhân t/ hs code bông tấm nhâ)
- Mã HS 56039300: Mếch dựng... (mã hs mếch dựng/ hs code mếch dựng)
- Mã HS 56039300: Dựng may từ vải không dệt (dựng 100% Polyester) từ xơ stape polyester không tráng phủ, 52g/m2 khổ 60" (730. 22MTK)... (mã hs dựng may từ vải/ hs code dựng may từ)
- Mã HS 56039300: Bông giữ nhiệt nhân tạo (thành phần 100% polyester), trọng lượng 119g/m2, 60" (350Y). Mới 100%... (mã hs bông giữ nhiệt/ hs code bông giữ nhi)
- Mã HS 56039300: Dựng 100% polyester từ vải không dệt, chưa ngâm tẩm, ép lớp, khổ 59" (Trọng lượng 58. 06 g/m2)... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 56039300: Dựng 100% Cotton từ vải dệt thoi, chưa ngâm tẩm, ép lớp, khổ 42" (Trọng lượng 120 g/m2)... (mã hs dựng 100% cotto/ hs code dựng 100% co)
- Mã HS 56039300: Dựng (sản phẩm không dệt), trọng lượng 79g/m2, khổ 150cm... (mã hs dựng sản phẩm/ hs code dựng sản ph)
- Mã HS 56039300: Dựng màu đen W. 100cm Pin112... (mã hs dựng màu đen w/ hs code dựng màu đen)
- Mã HS 56039300: Giấy ướt LEC 99, 9% nước tinh khiết Hello Kitty SS-232, 80 tờ/gói, 3 gói/bịch, hiệu LEC (không thấm tẩm nước hoa và mỹ phẩm), mẫu 2019, mới 100%... (mã hs giấy ướt lec 99/ hs code giấy ướt lec)
- Mã HS 56039300: Khăn ướt LEC 99, 9% nước tinh khiết cho tay và miệng E-166, 80 tờ/gói, 3 gói/bịch, hiệu LEC (không thấm tẩm nước hoa và mỹ phẩm), mẫu 2019, mới 100%... (mã hs khăn ướt lec 99/ hs code khăn ướt lec)
- Mã HS 56039300: Dựng Mex- Khổ 36". Mới 100%... (mã hs dựng mex khổ 3/ hs code dựng mex kh)
- Mã HS 56039300: Dựng Mex- Khổ 58-60". Mới 100%... (mã hs dựng mex khổ 5/ hs code dựng mex kh)
- Mã HS 56039300: Bông tấm- Khổ 57" ~62". Mới 100%... (mã hs bông tấm khổ 5/ hs code bông tấm kh)
- Mã HS 56039300: Băng vải chống thấm không dệt được ép lớp dùng cho sx cáp, từ xơ staple polyester, trọng lượng 78g/m2, chưa ngâm tẩm và tráng phủ bề mặt. Loại bobbin, dày 0. 2mm, rộng 20mm. Hàng mới 100%... (mã hs băng vải chống/ hs code băng vải chố)
- Mã HS 56039300: Bông thấm dầu 3M P-110K(Hàng mới 100%)... (mã hs bông thấm dầu 3/ hs code bông thấm dầ)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt-SUPER TUFF T: 0. 6MM(SL#300)(POLYPROPYLENE NON WOVEN)44" GREY(NATURAL)... (mã hs vải không dệts/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (sản phẩm không dệt đã được ngâm tẩm, ép lớp, 100% polyester trọng lượng 83, 2gr/m2) khổ 60"... (mã hs bông tấm sản p/ hs code bông tấm sả)
- Mã HS 56039300: Miếng lót gót giày bằng non woven đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót gót g/ hs code miếng lót gó)
- Mã HS 56039300: Miếng lót thân giày bằng non woven đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót thân/ hs code miếng lót th)
- Mã HS 56039300: Miếng lót mũi giày in/out bằng non woven đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót mũi g/ hs code miếng lót mũ)
- Mã HS 56039300: Bông ép dạng tấm 100% Polyester, trọng lượng 80g/m2, khổ rộng 62". Hàng mới 100%... (mã hs bông ép dạng tấ/ hs code bông ép dạng)
- Mã HS 56039300: Bông tấm... (mã hs bông tấm/ hs code bông tấm)
- Mã HS 56039300: Bông tấm- Mới 100%... (mã hs bông tấm mới 1/ hs code bông tấm mớ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm-mới 100%... (mã hs bông tấmmới 10/ hs code bông tấmmới)
- Mã HS 56039300: Bông tấm, thành phần từ sợi filament w56"-w62" không dệt đã ngâm tẩm(trọng lượng 100g/m2).... (mã hs bông tấm thành/ hs code bông tấm th)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt Tarcus 140g/m2. (W1. 05m)... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Mếch dựng từ vải không dệt làm từ sợi nhân tạo TAHARI, khổ 59/60", 72GSM. Phụ liệu may. hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng từ vả/ hs code mếch dựng từ)
- Mã HS 56039300: Mex- Dựng các loại khổ 100cm... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 56039300: Vải lót không dệt 100% cotton, 0. 1kg/m2, khổ 245cm, mới 100%... (mã hs vải lót không d/ hs code vải lót khôn)
- Mã HS 56039300: Dựng, mex- khổ 60''... (mã hs dựng mex khổ/ hs code dựng mex k)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (Bông nhân tạo- 100% Poly) khổ 77/78"... (mã hs bông tấm bông/ hs code bông tấm bô)
- Mã HS 56039300: Dựng, mex, 60"... (mã hs dựng mex 60/ hs code dựng mex 6)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt 100% cotton, khổ 160cm, 0. 17kg/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt Nonwoven 1. 0mm khổ 44"... (mã hs vải không dệt n/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Đệm vai (1 bộ 2 chi tiết)... (mã hs đệm vai 1 bộ 2/ hs code đệm vai 1 b)
- Mã HS 56039300: Bông tấm các loại... (mã hs bông tấm các lo/ hs code bông tấm các)
- Mã HS 56039300: Dựng các loại, khổ 100 cm, dài 200 m... (mã hs dựng các loại/ hs code dựng các loạ)
- Mã HS 56039300: Bông nhân tạo... (mã hs bông nhân tạo/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 56039300: Băng chống thấm không dính Water Blocking Tape; Dày: 0. 2*26mm, dạng dải được cuộn vào từng cuộn, dùng để sx cáp quang, Chưa dệt, chưa ngâm tẩm. (80g/m2). Mới 100%... (mã hs băng chống thấm/ hs code băng chống t)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (khổ 60'')... (mã hs bông tấm khổ 6/ hs code bông tấm kh)
- Mã HS 56039300: Lót trong (lót chịu lực) (vải không dệt 100% nylon)... (mã hs lót trong lót/ hs code lót trong l)
- Mã HS 56039300: Băng keo vải BW70 10 90CM/100M-A7 GRS (Vải không dệt)... (mã hs băng keo vải bw/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 56039300: Vải lót CM140 W750 (100% Polyester không dệt, 140g/m2)... (mã hs vải lót cm140 w/ hs code vải lót cm14)
- Mã HS 56039300: Vải không dệtt đã kiểm tra 100% polyester CRE3080-1250 (W1250mm, 80g/m2)... (mã hs vải không dệtt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Tấm đệm 302L714330... (mã hs tấm đệm 302l714/ hs code tấm đệm 302l)
- Mã HS 56039300: Tấm đệm 302NR14650... (mã hs tấm đệm 302nr14/ hs code tấm đệm 302n)
- Mã HS 56039300: Tấm đệm 302NR21790... (mã hs tấm đệm 302nr21/ hs code tấm đệm 302n)
- Mã HS 56039300: Tấm đệm 302NT14480... (mã hs tấm đệm 302nt14/ hs code tấm đệm 302n)
- Mã HS 56039300: Tấm đệm 302NT21360... (mã hs tấm đệm 302nt21/ hs code tấm đệm 302n)
- Mã HS 56039300: Bông lót Polyester khổ 150cm, 133g/m2. Mới 100%... (mã hs bông lót polyes/ hs code bông lót pol)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt PE dùng để sản xuất đồ bảo hộ lao động, loại 90 gram/m2, khổ 153cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Dựng may/ mex 100% Poly khổ 36''(125y)... (mã hs dựng may/ mex 1/ hs code dựng may/ me)
- Mã HS 56039300: Bông Polyester, mới 100%... (mã hs bông polyester/ hs code bông polyest)
- Mã HS 56039300: Bông dạng tấm không dệt 100% polyester ép lớp, không ngâm tẩm tráng phủ W60'', (80g/m2, 1253 yds)... (mã hs bông dạng tấm k/ hs code bông dạng tấ)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt ép lớp từ xơ sợi tổng hợp polyester 60" 1030Y 107g/m2... (mã hs vải không dệt é/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Gòn ép... (mã hs gòn ép/ hs code gòn ép)
- Mã HS 56039300: Dựng mex_36"... (mã hs dựng mex36/ hs code dựng mex36)
- Mã HS 56039300: Mex dựng 35MM (sản phẩm không dệt, chất liệu pha viscose+polyester, đã ngâm tẩm, tráng phủ)... (mã hs mex dựng 35mm/ hs code mex dựng 35m)
- Mã HS 56039300: Gòn 60"... (mã hs gòn 60/ hs code gòn 60)
- Mã HS 56039300: Bông ép khổ 152 cm... (mã hs bông ép khổ 152/ hs code bông ép khổ)
- Mã HS 56039300: Dựng, mex_150cm... (mã hs dựng mex150cm/ hs code dựng mex15)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 88%WOLL 12%POLY, trọng lượng 100GSM(150cm)... (mã hs bông tấm 88%wol/ hs code bông tấm 88%)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 88%Merino Wool 12%Polyactide trọng lượng 85g/m2(150cm)... (mã hs bông tấm 88%mer/ hs code bông tấm 88%)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 5oz 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 5oz 60/ hs code bông tấm 5oz)
- Mã HS 56039300: Bông tấm nhân tạo... (mã hs bông tấm nhân t/ hs code bông tấm nhâ)
- Mã HS 56039300: Dựng 100% polyester từ vải không dệt, chưa ngâm tẩm, ép lớp, khổ 59" (Trọng lượng 58. 06 g/m2), Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 30 TKNK: 102272096030 ngày 13/10/2018... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 56039300: Dựng 100% Cotton từ vải dệt thoi, chưa ngâm tẩm, ép lớp, khổ 42" (Trọng lượng 120 g/m2), Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 05 TKNK: 102933150940 ngày 17/10/2019... (mã hs dựng 100% cotto/ hs code dựng 100% co)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 100% polyester 100 gsm khổ 54" phủ 1 mặt vải không dệt, Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 36 TKNK: 102509272500 ngày 01/03/2019... (mã hs bông tấm 100% p/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester trọng lượng 100g/m2, khổ 60", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102629053330 ngày 07/05/2019... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56039300: GÒN (bông) I-3001 100GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn bông i30/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 56039300: Mex- Dựng 100% polyester khổ 60"... (mã hs mex dựng 100%/ hs code mex dựng 10)
- Mã HS 56039300: BONG TAM TRONG LUONG 105G/M2... (mã hs bong tam trong/ hs code bong tam tro)
- Mã HS 56039300: BÔNG GÒN AF FIBER 15D... (mã hs bông gòn af fib/ hs code bông gòn af)
- Mã HS 56039300: Dựng, mex các loại_36"... (mã hs dựngmex các lo/ hs code dựngmex các)
- Mã HS 56039300: Gòn RSB 200GRAM 60INCH... (mã hs gòn rsb 200gram/ hs code gòn rsb 200g)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 2. 5oz 60" (100% Polyester)... (mã hs bông tấm 25oz/ hs code bông tấm 25)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 3oz khổ 44", 83. 2gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 3oz kh/ hs code bông tấm 3oz)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 5oz khổ 60", 138. 7gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 5oz kh/ hs code bông tấm 5oz)
- Mã HS 56039300: Gòn FR1303LB-HJ-100G/M2*60". (100%polyester), mới 100%... (mã hs gòn fr1303lbhj/ hs code gòn fr1303lb)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 4. 3oz khổ 60", 119. 3gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 43oz/ hs code bông tấm 43)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 3. 88oz (110gr) khổ 60", 107. 6gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 388oz/ hs code bông tấm 38)
- Mã HS 56039300: Bông tấm thành phẩm... (mã hs bông tấm thành/ hs code bông tấm thà)
- Mã HS 56039300: Bông khổ 57/ 60" ((mới 100%)... (mã hs bông khổ 57/ 60/ hs code bông khổ 57/)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (từ sợi không dệt polyester)... (mã hs bông tấm từ sợ/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039300: Dựng may (từ vải không dệt, từ sợi polyester)... (mã hs dựng may từ vả/ hs code dựng may từ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm- Mới 100%... (mã hs bông tấm mới 1/ hs code bông tấm mớ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm-mới 100%... (mã hs bông tấmmới 10/ hs code bông tấmmới)
- Mã HS 56039300: Hạt chốt các loại (mới 100%)... (mã hs hạt chốt các lo/ hs code hạt chốt các)
- Mã HS 56039300: GÒN I-2039 80G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i2039 80g/ hs code gòn i2039 8)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 100gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 100gr/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 133gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 133gr/ hs code bông tấm 133)
- Mã HS 56039300: GÒN I-3001 100G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i3001 100g/ hs code gòn i3001 1)
- Mã HS 56039300: GÒN I-3001 133G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i3001 133g/ hs code gòn i3001 1)
- Mã HS 56039300: Bông tấm các loại... (mã hs bông tấm các lo/ hs code bông tấm các)
- Mã HS 56039300: GÒN I-3001 80GR 152CM 100% POLYESTER (I-3001-80)... (mã hs gòn i3001 80gr/ hs code gòn i3001 8)
- Mã HS 56039300: GÒN I-2041 80GR 152CM 100% POLYESTER 1LAYER SCRIM (I-2041-80-1LS)... (mã hs gòn i2041 80gr/ hs code gòn i2041 8)
- Mã HS 56039300: GÒN I-2045 80GR 152CM 100% POLYESTER 1LAYER SCRIM (I-2045-80-1LS)... (mã hs gòn i2045 80gr/ hs code gòn i2045 8)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 80gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 80gr 6/ hs code bông tấm 80g)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 150gr 60" (100% Polyester)... (mã hs bông tấm 150gr/ hs code bông tấm 150)
- Mã HS 56039300: Dựng may/mex (100% poly) khổ 36''... (mã hs dựng may/mex 1/ hs code dựng may/mex)
- Mã HS 56039300: Bông tấm chất liệu 100% poly khổ 60''... (mã hs bông tấm chất l/ hs code bông tấm chấ)
- Mã HS 56039300: Mếch, dựng các loại... (mã hs mếch dựng các/ hs code mếch dựng c)
- Mã HS 56039300: GÒN (BÔNG) I-5339 100GR 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn bông i53/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 56039300: Vải địa kỹ thuật không dệt ART9, khổ rộng: 4m, 2m và 1m, chiều dài: 250m, hàng mới 100... (mã hs vải địa kỹ thuậ/ hs code vải địa kỹ t)
- Mã HS 56039300: Miếng đệm bằng vải... (mã hs miếng đệm bằng/ hs code miếng đệm bằ)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt bằng sợi nhân tạo đã ngâm tẩm 0. 6mm x 54"... (mã hs vải không dệt b/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Cambrelle I Unbacked 60" Vải không dệt, (100% Nylon, vải lót trong) khổ 60"; (121, 99g/m2): 254 yard... (mã hs cambrelle i unb/ hs code cambrelle i)
- Mã HS 56039300: Bông thành phẩm nhân tạo (kgs)... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 56039300: Keo dựng... (mã hs keo dựng/ hs code keo dựng)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt NW101... (mã hs vải không dệt n/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 2SRH 85Gr khổ 64" (162cm)... (mã hs bông tấm 2srh 8/ hs code bông tấm 2sr)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 2SRH 120Gr khổ 64" (162cm)... (mã hs bông tấm 2srh 1/ hs code bông tấm 2sr)
- Mã HS 56039300: Bông tấm CLIMASCOT 100G khổ 64 (35% tái chế)... (mã hs bông tấm climas/ hs code bông tấm cli)
- Mã HS 56039300: VẢI CÓ TRÁNG, ÉP LỚP (NHỰA) KHÔNG DỆT 100% POLYURETHANE KHỔ 142. 24CM... (mã hs vải có tráng é/ hs code vải có tráng)
- Mã HS 56039300: Bông tấm FR 100% PES khổ 152cm 85G (60")... (mã hs bông tấm fr 100/ hs code bông tấm fr)
- Mã HS 56039300: Gòn Polyester & Acrylic, (MIYABI80) SMD4- 80g/m2*60IN,... (mã hs gòn polyester &/ hs code gòn polyeste)
- Mã HS 56039300: GÒN 2SDF 60GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn 2sdf 60gr k/ hs code gòn 2sdf 60g)
- Mã HS 56039300: GÒN 2SDF 100GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn 2sdf 100gr/ hs code gòn 2sdf 100)
- Mã HS 56039300: GÒN TSAA-1 80GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 80gr/ hs code gòn tsaa1 8)
- Mã HS 56039300: GÒN TSAA-1 100GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 100g/ hs code gòn tsaa1 1)
- Mã HS 56039300: GÒN TSAA-1 120GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 120g/ hs code gòn tsaa1 1)
- Mã HS 56039300: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter 300125... (mã hs bông tấm sợi nh/ hs code bông tấm sợi)
- Mã HS 56039300: Bông nhân tạo dạng tấm... (mã hs bông nhân tạo d/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 56039300: Vải chần bông nhân tạo, tỉ trọng Polyester > 85%... (mã hs vải chần bông n/ hs code vải chần bôn)
- Mã HS 56039300: Bông nhân tạo (bông tấm)... (mã hs bông nhân tạo/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 56039300: GÒN I-4001 100GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i4001 100g/ hs code gòn i4001 1)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt PP màu trắng, định lượng 73gsm. Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Bông 2STH 4Oz khổ 60"... (mã hs bông 2sth 4oz k/ hs code bông 2sth 4o)
- Mã HS 56039300: Gòn POLYESTER PADDING NWNP 80 GRAM/M2 60 INCH... (mã hs gòn polyester p/ hs code gòn polyeste)
- Mã HS 56039300: Bông ép tấm, Khổ (56- 60")... (mã hs bông ép tấm kh/ hs code bông ép tấm)
- Mã HS 56039300: Tấm độn không dệt (gòn) từ xơ polyester khổ 60", NPQ-80G/M2,... (mã hs tấm độn không d/ hs code tấm độn khôn)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt A1 (Xốp dựng)... (mã hs vải không dệt a/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: GÒN UNIFIL MICRO 120GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn unifil micr/ hs code gòn unifil m)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt, dạng cuộn, khổ 46", dài 100 Yds/ cuộn, trọng lượng > 100 g/m2, màu trắng- SS-850 (46" x 100Yard x 100g) White... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: GÒN I-3013 80GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn i3013 80gr/ hs code gòn i3013 8)
- Mã HS 56039300: Vải không dệt 100% Polyester, 501042, khổ 850 định lượng 100 g/m2-xuất trả theo mục 6 tờ khai 102574731230/A12 (06/04/2019)... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm 4oz khổ 60", 111gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 4oz kh/ hs code bông tấm 4oz)
- Mã HS 56039300: Bông tấm F 80G, khổ 60inch, trọng lượng 87. gr/m2, làm từ Xơ polyester staple fiber 100%. Hàng mới 100%;... (mã hs bông tấm f 80g/ hs code bông tấm f 8)
- Mã HS 56039300: Bông tấm (từ xơ nhân tạo) K60"... (mã hs bông tấm từ xơ/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039300: Bông tấm R-LITE 3OZ 60inch hàng mới 100%... (mã hs bông tấm rlite/ hs code bông tấm rl)
- Mã HS 56039300: Mex cạp 100%polyester khổ 38mm, mới 100%... (mã hs mex cạp 100%pol/ hs code mex cạp 100%)
- Mã HS 56039300: Mex không dệt 100%polyester khổ 100cm, mới 100%... (mã hs mex không dệt 1/ hs code mex không dệ)
- Mã HS 56039400: Tấm lót đế giày bằng vải không dệt... (mã hs tấm lót đế giày/ hs code tấm lót đế g)
- Mã HS 56039400: Gòn 200g x 2m2- Padding cotton 7D: 4D 80%20%, từ xơ polyester, dạng cuộn khổ 2. 2m, 200g/m2, 50m/cuộn, mới 100%... (mã hs gòn 200g x 2m2/ hs code gòn 200g x 2)
- Mã HS 56039400: Keo dựng (K. 100cm)... (mã hs keo dựng k 10/ hs code keo dựng k)
- Mã HS 56039400: Bông tấm, vải không dệt, 100% polyester khổ 60", 166. 4g. 2... (mã hs bông tấm vải k/ hs code bông tấm vả)
- Mã HS 56039400: Vải nỉ- Non Woven 54''-56''... (mã hs vải nỉ non wov/ hs code vải nỉ non)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 54' (100% polyester)... (mã hs vải không dệt 5/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải thô khổ 58"... (mã hs vải thô khổ 58/ hs code vải thô khổ)
- Mã HS 56039400: Dựng khổ 40''... (mã hs dựng khổ 40/ hs code dựng khổ 40)
- Mã HS 56039400: Băng dựng không dệt khổ 1/2''... (mã hs băng dựng không/ hs code băng dựng kh)
- Mã HS 56039400: Vải vệ sinh vỏ nón trong quá trình phun sơn (vải không dệt, hàng mới 100%)- TU-NP70G CLEAN DUST CLOTH... (mã hs vải vệ sinh vỏ/ hs code vải vệ sinh)
- Mã HS 56039400: Dựng 38"... (mã hs dựng 38/ hs code dựng 38)
- Mã HS 56039400: Mex dựng 36'', hàng mới 100%... (mã hs mex dựng 36/ hs code mex dựng 36)
- Mã HS 56039400: Dựng khổ 100~105cm_K. 100CM... (mã hs dựng khổ 100~10/ hs code dựng khổ 100)
- Mã HS 56039400: Bông tấm từ vải không dệt 80% Virgin Wool 20% Polylactide trọng lượng 60 g/m2 khổ 59"... (mã hs bông tấm từ vải/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt/ TEXTILE-POLYESTER LOW MELTING FIBER UNDRLAY 100% POLYESTER 44" (13. 00YARD15. 89YARD2)... (mã hs vải không dệt// hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Gòn K: 58-60" Polyester 100% (180 gram/m2)... (mã hs gòn k 5860 p/ hs code gòn k 5860)
- Mã HS 56039400: Dựng khổ 90cm... (mã hs dựng khổ 90cm/ hs code dựng khổ 90c)
- Mã HS 56039400: Bông tấm... (mã hs bông tấm/ hs code bông tấm)
- Mã HS 56039400: Giả da (khổ 54", vải không dệt phủ pu)... (mã hs giả da khổ 54/ hs code giả da khổ)
- Mã HS 56039400: Tấm đậy hàng bằng vải không dệt (Non woven WT 310x260mm)... (mã hs tấm đậy hàng bằ/ hs code tấm đậy hàng)
- Mã HS 56039400: Tấm lót của máy cắt bằng vải không dệt (D 6010MM * R 1650MM). Mới 100%... (mã hs tấm lót của máy/ hs code tấm lót của)
- Mã HS 56039400: Cambrelle (Vải 100% Nylon) khổ 60": (hàng mới 100%)... (mã hs cambrelle vải/ hs code cambrelle v)
- Mã HS 56039400: Cosmo Strobel (Vải không dệt) khổ 44" (281, 88 g/m2): (hàng mới 100%)... (mã hs cosmo strobel/ hs code cosmo strobe)
- Mã HS 56039400: Gòn K. 58-60"... (mã hs gòn k 5860/ hs code gòn k 5860)
- Mã HS 56039400: Coll KP 36" (Vải phủ keo)... (mã hs coll kp 36 vả/ hs code coll kp 36)
- Mã HS 56039400: Bông tấm (sản phẩm không dệt đã được ngâm tẩm, ép lớp, 100% polyester, trọng lượng 176. 1gr/m2)khổ 60"... (mã hs bông tấm sản p/ hs code bông tấm sả)
- Mã HS 56039400: Miếng dán cắt sẵn bằng vải không dệt- Patch Common (23*45) mm... (mã hs miếng dán cắt s/ hs code miếng dán cắ)
- Mã HS 56039400: Miếng cắt bằng vải không dệt 250g quy cách (1270*440)mm, (FELT-250G) 440mm- STITCHING FELT 250g, 1. 4T, 1270*440... (mã hs miếng cắt bằng/ hs code miếng cắt bằ)
- Mã HS 56039400: Vải lót, khổ 135cm... (mã hs vải lót khổ 13/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 56039400: Dựng (KP) dạng tấm (vải không dệt) K. 36"... (mã hs dựng kp dạng/ hs code dựng kp dạ)
- Mã HS 56039400: Dựng khổ 3/8"... (mã hs dựng khổ 3/8/ hs code dựng khổ 3/8)
- Mã HS 56039400: Dựng khổ 5/8''... (mã hs dựng khổ 5/8/ hs code dựng khổ 5/8)
- Mã HS 56039400: Giả da (Da nhân tạo PU) (Các sản phẩm không dệt, chưa ngâm tẩm, tráng phủ màng PU hoặc ép lớp, trọng lượng trên 150g/m2) (40, 7 KG 26 YRD), Mới 100%... (mã hs giả da da nhân/ hs code giả da da n)
- Mã HS 56039400: NON-WOVEN FABRICS (1. 2mm*54") (Vải không dệt từ staple polyeste, dùng để lót giày)... (mã hs nonwoven fabri/ hs code nonwoven fa)
- Mã HS 56039400: Bông tấm DUCK 5OZ 60inch, trọng lượng 155gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs bông tấm duck 5/ hs code bông tấm duc)
- Mã HS 56039400: Pho may giầy (vải ko dệt tráng phủ keo, trọng lượng >150g/m2) khổ 36''/ 1105 Yard... (mã hs pho may giầy v/ hs code pho may giầy)
- Mã HS 56039400: Miếng lót bên trong giày(miếng độn) đã được ngâm tẩm và tráng phủ- POLY PAG 44"... (mã hs miếng lót bên t/ hs code miếng lót bê)
- Mã HS 56039400: Dây nỉ trắng 4 cm mới 100%... (mã hs dây nỉ trắng 4/ hs code dây nỉ trắng)
- Mã HS 56039400: Chỉ may (1 Roll 5000 M)... (mã hs chỉ may 1 roll/ hs code chỉ may 1 r)
- Mã HS 56039400: Dựng (Khổ 39"). Hàng mới 100%... (mã hs dựng khổ 39/ hs code dựng khổ 39)
- Mã HS 56039400: Vải lót giày dép K44'', 100%polyester, Độ dày 1. 0mm... (mã hs vải lót giày dé/ hs code vải lót giày)
- Mã HS 56039400: Keo dựng khổ 58/60"... (mã hs keo dựng khổ 58/ hs code keo dựng khổ)
- Mã HS 56039400: Mút các loại, là sản phẩm không dệt, trọng lượng 220g/m2, khổ 44"... (mã hs mút các loại l/ hs code mút các loại)
- Mã HS 56039400: Miếng dán chống trượt/ '109142 SET PAD 4PCS o38x3 PE WH... (mã hs miếng dán chống/ hs code miếng dán ch)
- Mã HS 56039400: Vải dệt lót mũi (khổ 1, 52m) (CA-602-2-NNW)... (mã hs vải dệt lót mũi/ hs code vải dệt lót)
- Mã HS 56039400: Vải dệt lót phía mũi giày (khổ 1, 52m) (CA-605-NNW)... (mã hs vải dệt lót phí/ hs code vải dệt lót)
- Mã HS 56039400: Tấm lót gót giày/ mũi giày bằng vải không dệt... (mã hs tấm lót gót già/ hs code tấm lót gót)
- Mã HS 56039400: Bông nhồi... (mã hs bông nhồi/ hs code bông nhồi)
- Mã HS 56039400: Vải lót giày chất liệu Rayon 65%, 40% Polyester, khổ vải 58".... (mã hs vải lót giày ch/ hs code vải lót giày)
- Mã HS 56039400: Keo dựng- Film hot melt-WHT 0. 6MM 18P+HOT MELT, WHT 0. 6MM NON WOVEN+HOT MELT, WHT 18P HOT MELT+NON-WICKING PFC FREE- hàng mới (dùng trong ngành giày)... (mã hs keo dựng film/ hs code keo dựng fi)
- Mã HS 56039400: Vải dựng (khổ 1. 6m)... (mã hs vải dựng khổ 1/ hs code vải dựng kh)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt đã cắt dạng chiếc trọng lượng trên 150g/m2 60mm*7''... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải dựng các loại- 1050F-W (40"X100Y)-WHITE... (mã hs vải dựng các lo/ hs code vải dựng các)
- Mã HS 56039400: Vải 100% polyester, mã hiệu P/600D UMT UF, khổ 52 inch, định lượng 545. 00 gr/yds. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 56039400: Cuộn vải kỹ thuật không dệt cho hệ thống làm sạch tự động dùng cho máy in Offset HDM CD102. Kích thước 1040mmx500m. Hàng mới 100%, hãng SX M. Muller GmbH... (mã hs cuộn vải kỹ thu/ hs code cuộn vải kỹ)
- Mã HS 56039400: Cuộn vải không dệt làm từ sợi polyester dùng để lọc dầu NON WOVEN FABRIC FOR FILTER, 550g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn vải không/ hs code cuộn vải khô)
- Mã HS 56039400: Mếch giấy, 1340F WHITE, 1 ROLL 50 YARD, mới 100%... (mã hs mếch giấy 1340/ hs code mếch giấy 1)
- Mã HS 56039400: Vải lót dạng cuộn, W 1000 (50% polyethylene, 50% needle felt), Vải không dệt, 600g/m2... (mã hs vải lót dạng cu/ hs code vải lót dạng)
- Mã HS 56039400: Bông lót Polyester khổ 150cm, 180g/m2. Mới 100%... (mã hs bông lót polyes/ hs code bông lót pol)
- Mã HS 56039400: Tấm NVIRO không dệt 36"x60"... (mã hs tấm nviro không/ hs code tấm nviro kh)
- Mã HS 56039400: Dựng (mex) vải không dệt từ xơ staple 30% WOOL 70% POLYESTER không được phun keo, định lượng 180g/m2 khổ 36''- 270 Y... (mã hs dựng mex vải/ hs code dựng mex v)
- Mã HS 56039400: Mếch dựng (sản phẩm không dệt, đã ngâm tẩm tráng phủ, 100%PE, khổ 30mm, trọng lượng 200g/m2)... (mã hs mếch dựng sản/ hs code mếch dựng s)
- Mã HS 56039400: Vải lưới không dệt chưa ngâm tráng phủ Trọng lượng 150-260 g/m2: thành phần 100% polyester khổ 63"... (mã hs vải lưới không/ hs code vải lưới khô)
- Mã HS 56039400: Vải giả da (Vải tráng PU) DKB 54''... (mã hs vải giả da vải/ hs code vải giả da)
- Mã HS 56039400: Mex lót cạp bằng vải, khổ 35mm (SJ160).... (mã hs mex lót cạp bằn/ hs code mex lót cạp)
- Mã HS 56039400: Mex dựng K36"... (mã hs mex dựng k36/ hs code mex dựng k36)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt(100% polyester)(khổ 54")... (mã hs vải không dệt1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Tấm lót giày có phủ keo/ Vải không dệt phủ keo... (mã hs tấm lót giày có/ hs code tấm lót giày)
- Mã HS 56039400: Vải nocosmo 44" (Vải không dệt từ sợi tổng hợp chưa gia công)- Mới 100%... (mã hs vải nocosmo 44/ hs code vải nocosmo)
- Mã HS 56039400: Vải nowoven 44" (Vải không dệt từ sợi tổng hợp chưa gia công)- Mới 100%... (mã hs vải nowoven 44/ hs code vải nowoven)
- Mã HS 56039400: Giả da (phủ PU trên vải không dệt)- DS-30 140 cm... (mã hs giả da phủ pu/ hs code giả da phủ)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 88%Merino Wool 12%Polyactide trọng lượng 195g/m2(150cm)... (mã hs bông tấm 88%mer/ hs code bông tấm 88%)
- Mã HS 56039400: Tấm lót đế giày bằng vải không dệt... (mã hs tấm lót đế giày/ hs code tấm lót đế g)
- Mã HS 56039400: Vải nỉ dạng cuộn, rộng 1000mm, 50m/cuộn, trọng lượng 225g/m2. Mới 100%. Tờ khai nhập số: 102928723110, mục 2... (mã hs vải nỉ dạng cuộ/ hs code vải nỉ dạng)
- Mã HS 56039400: Bông tấm từ vải không dệt 80% Virgin Wool 20% Polylactide trọng lượng 60 g/m2 khổ 59", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102539674860 ngày 19/03/2019... (mã hs bông tấm từ vải/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56039400: Sản Phẩm da công đục lổ: Da nhân tạo PU khổ 54''... (mã hs sản phẩm da côn/ hs code sản phẩm da)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 60g, 0. 3mm, 63". Mới 100%... (mã hs vải không dệt 6/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt đã in màu, khổ 150 cm(<30m/lot)... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Bông tấm DUCK 5OZ 60inch, trọng lượng 155gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs bông tấm duck 5/ hs code bông tấm duc)
- Mã HS 56039400: GÒN (Bông) I-2039 200G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn bông i20/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 180gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 180gr/ hs code bông tấm 180)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 6oz khổ 60", 166. 4gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 6oz kh/ hs code bông tấm 6oz)
- Mã HS 56039400: Lọc ULTRACEL I HC- H13 KT: 610x610x292mm, Hàng mới 100%... (mã hs lọc ultracel i/ hs code lọc ultracel)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 7oz khổ 60", 194. 2gr/m2 100% polyester... (mã hs bông tấm 7oz kh/ hs code bông tấm 7oz)
- Mã HS 56039400: Tấm cách điện Nomex loại T-410, dầy 0. 18mm rộng 60mm dài 880mm, làm từ chất liệu meta-aramid paper, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách điện n/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 170gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 170gr/ hs code bông tấm 170)
- Mã HS 56039400: Giả da (thành phần chính từ vải không dệt) khổ 54 đã in (Đơn giá: 388, 892. 84 VNĐ)... (mã hs giả da thành p/ hs code giả da thàn)
- Mã HS 56039400: Vải giả da... (mã hs vải giả da/ hs code vải giả da)
- Mã HS 56039400: Mếch dựng quần áo, bằng vải không dệt, khổ 150CM. Hàng mới 100%... (mã hs mếch dựng quần/ hs code mếch dựng qu)
- Mã HS 56039400: GÒN I-3001 200G 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i3001 200g/ hs code gòn i3001 2)
- Mã HS 56039400: Bông nhồi... (mã hs bông nhồi/ hs code bông nhồi)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 200gr 60" (100% polyester)... (mã hs bông tấm 200gr/ hs code bông tấm 200)
- Mã HS 56039400: Vải dựng keo dạng cuộn 54''18P cloth (6868)WHT CH 81716... (mã hs vải dựng keo dạ/ hs code vải dựng keo)
- Mã HS 56039400: Non-Woven/DT99 (vải không dệt) khổ 54": 6 yard... (mã hs nonwoven/dt99/ hs code nonwoven/dt)
- Mã HS 56039400: Vải nocosmo 44" (Vải không dệt từ sợi tổng hợp chưa gia công)- Mới 100%... (mã hs vải nocosmo 44/ hs code vải nocosmo)
- Mã HS 56039400: Vải nowoven 44" (Vải không dệt từ sợi tổng hợp chưa gia công)- Mới 100%... (mã hs vải nowoven 44/ hs code vải nowoven)
- Mã HS 56039400: Giấy lau máy KXF061FAA00 (38MM X 350MM X 18M). (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy lau máy kx/ hs code giấy lau máy)
- Mã HS 56039400: Giấy lau máy PE-37637015 (376MM X 370MM X 15M). (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy lau máy pe/ hs code giấy lau máy)
- Mã HS 56039400: Khăn ướt 120 miếng (15cm x 20cm)... (mã hs khăn ướt 120 mi/ hs code khăn ướt 120)
- Mã HS 56039400: Gòn RS- 160g/m2 58"... (mã hs gòn rs 160g/m2/ hs code gòn rs 160g)
- Mã HS 56039400: Gòn RS- 240g/m2 54"... (mã hs gòn rs 240g/m2/ hs code gòn rs 240g)
- Mã HS 56039400: Gòn RS- 260g/m2 56"... (mã hs gòn rs 260g/m2/ hs code gòn rs 260g)
- Mã HS 56039400: Gòn RS- 300g/m2 58"... (mã hs gòn rs 300g/m2/ hs code gòn rs 300g)
- Mã HS 56039400: Gòn RS- 400g/m2 52"... (mã hs gòn rs 400g/m2/ hs code gòn rs 400g)
- Mã HS 56039400: Cambrelle I Unbacked (Vải 100% Nylon) khổ 60": 2 yard (Vải không dệt-186, 57 g/m2)... (mã hs cambrelle i unb/ hs code cambrelle i)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt(vải mesh), hàng mới 100%... (mã hs vải không dệtv/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Run Strobel EPM3 (Vải không dệt) khổ 44'': 137 m... (mã hs run strobel epm/ hs code run strobel)
- Mã HS 56039400: Cushioning Strobel Insole NON WOVEN (vải không dệt) khổ 60": 102 M... (mã hs cushioning stro/ hs code cushioning s)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 100% Polyester bồi keo khổ 36"(211Y)... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Cosmo Strobel 18g (Vải không dệt) khổ 44": 521 yard... (mã hs cosmo strobel 1/ hs code cosmo strobe)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt Fabrie insole, khổ 54''-FABRIC INSOLE(TOPLEX) FOR H710/716, Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt f/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải mesh 160G (xám) +4mm EVA đục lỗ, khổ 44''-MA003-M GREY+4MM WHITE PUNCHED EVA 45 SHORE C. Hàng mới 100%... (mã hs vải mesh 160g/ hs code vải mesh 160)
- Mã HS 56039400: Băng dính vải 67539-X1V05... (mã hs băng dính vải 6/ hs code băng dính vả)
- Mã HS 56039400: Vài Không Dệt- INNERSOLE BOARD LS512 100*150CM (NATURAL)... (mã hs vài không dệt/ hs code vài không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 0. 3mm x 15mm x 69mm... (mã hs vải không dệt 0/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Tấm xốp PU phủ keo 2mm x 30mm x 30mm... (mã hs tấm xốp pu phủ/ hs code tấm xốp pu p)
- Mã HS 56039400: Vải bồi keo (1 lớp vải không dệt 100% polyester tráng 1 lớp keo; SH- 610, khổ 54", 419 yrd, 191g/M2)... (mã hs vải bồi keo 1/ hs code vải bồi keo)
- Mã HS 56039400: VẢI KHÔNG DỆT-HY SOCK 1. 0-1. 2MM GRIP II 44" (GREEN)... (mã hs vải không dệth/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: MFP-28AB/BC-Opaque (Vải không dệt) khổ 44" (GIA GC: 0, 10 USD/M2): 109 yard (Vải lót giày)... (mã hs mfp28ab/bcopa/ hs code mfp28ab/bc)
- Mã HS 56039400: Gòn 50% polyester, 50% Lycra... (mã hs gòn 50% polyest/ hs code gòn 50% poly)
- Mã HS 56039400: Vải thô khổ 58"... (mã hs vải thô khổ 58/ hs code vải thô khổ)
- Mã HS 56039400: Gòn 100% polyester khổ 60 inch... (mã hs gòn 100% polyes/ hs code gòn 100% pol)
- Mã HS 56039400: Non-Woven (Vải không dệt) khổ 54": 6 yard... (mã hs nonwoven vải/ hs code nonwoven v)
- Mã HS 56039400: Vải phủ keo dùng cho sản xuất giày PFP16/100/EPM3 x Clear R. ADH 52" (DPP16/130/EPM3 Clear R. ADH 52") (Vải không dệt) khổ 52": 1. 071 m... (mã hs vải phủ keo dùn/ hs code vải phủ keo)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 2SRH 220Gr khổ 64" (162cm)... (mã hs bông tấm 2srh 2/ hs code bông tấm 2sr)
- Mã HS 56039400: Băng xơ dừa: 12m2/thùng, hàng mới 100%... (mã hs băng xơ dừa 12/ hs code băng xơ dừa)
- Mã HS 56039400: VẢI CÓ TRÁNG, ÉP LỚP (NHỰA) KHÔNG DỆT 100% POLYURETHANE KHỔ 100. 33CM... (mã hs vải có tráng é/ hs code vải có tráng)
- Mã HS 56039400: GÒN UNIFIL SOFT 150GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn unifil soft/ hs code gòn unifil s)
- Mã HS 56039400: Cambrelle II Unbacked (Vải 100% nylon) 60" (Vải không dệt-150, 69g/m2) (GIA GC: 0, 10 USD/M2): 84 yard... (mã hs cambrelle ii un/ hs code cambrelle ii)
- Mã HS 56039400: Sản phẩm không dệt, cuộn vải, khổ 44", dài 50 Yds/ cuộn, trọng lượng > 150 g/m2, KCP40 SNW0011... (mã hs sản phẩm không/ hs code sản phẩm khô)
- Mã HS 56039400: Đai mũ băng vải không dệt, dây cuộn, khổ 30 MM, dài 50 Yds/ cuộn, trọng lượng > 150 g/m2, KCP15 SNR0027... (mã hs đai mũ băng vải/ hs code đai mũ băng)
- Mã HS 56039400: Giả da PU các loại (khổ 54")- PU SYNTHETIC LEATHER (SEMI)- 1. 25MM YF125 SUB DW17. Hàng xuất trả thuộc tkn số: 103072014400/E31 (26/12/19)- mục 2... (mã hs giả da pu các l/ hs code giả da pu cá)
- Mã HS 56039400: GÒN TSAA-1 160GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 160g/ hs code gòn tsaa1 1)
- Mã HS 56039400: Miếng độn không dệt (gòn) từ xơ polyester, SIMIDOWN,... (mã hs miếng độn không/ hs code miếng độn kh)
- Mã HS 56039400: GÒN RMB 360GR 60INCH... (mã hs gòn rmb 360gr 6/ hs code gòn rmb 360g)
- Mã HS 56039400: GÒN 2SRHNP 180GR 60INCH... (mã hs gòn 2srhnp 180g/ hs code gòn 2srhnp 1)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt T4(N. W. F. (S/BAND-30MMWHITE)... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt P20(N. W. F. (S/BAND-33MM BLACK)... (mã hs vải không dệt p/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Băng xơ dừa, khổ 15cm x 10m, hàng mới 100%... (mã hs băng xơ dừa kh/ hs code băng xơ dừa)
- Mã HS 56039400: GÒN TSAA-1 140GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 140g/ hs code gòn tsaa1 1)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 88"- D/TEX 25NW (WHT)... (mã hs vải không dệt 8/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: VẢI 01UAKD QUA XỬ LÝ 44"(VẢI ĐEN, TẨY TRẮNG 0. 8MM HY-1345 KHÔNG DỆT 44"(100%FILAMENT POLYPROPYLENE)... (mã hs vải 01uakd qua/ hs code vải 01uakd q)
- Mã HS 56039400: VẢI KHÔNG DỆT QUA XỬ LÝ 100%FILAMENT POLYPROPYLEN 44"(VẢI ĐEN KHÔNG DỆT 1. 0MM HY-1346 44" (100%FILAMENT POLYPROPYLENE)... (mã hs vải không dệt q/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt, 0. 2mm, 63". Mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt 200g, 0. 6mm, 63". Mới 100%... (mã hs vải không dệt 2/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: GÒN I-5301 170GR 100% POLYESTER KHỔ 152CM... (mã hs gòn i5301 170g/ hs code gòn i5301 1)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt bồi keo 44" (6Y)... (mã hs vải không dệt b/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt (bồi 2 lớp) 42" (243Y)... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: GÒN TSAA-1 180GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 180g/ hs code gòn tsaa1 1)
- Mã HS 56039400: GÒN TSAA-1 200GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn tsaa1 200g/ hs code gòn tsaa1 2)
- Mã HS 56039400: Tấm độn không dệt (gòn) từ xơ polyester khổ 60", PPM-160G/M2,... (mã hs tấm độn không d/ hs code tấm độn khôn)
- Mã HS 56039400: Strobel A1 EPM3 INSOLE (Vải không dệt) khổ 44": 1. 121 m... (mã hs strobel a1 epm3/ hs code strobel a1 e)
- Mã HS 56039400: FABRIC Bleach 0. 6mm cambrelle 56"... (mã hs fabric bleach 0/ hs code fabric bleac)
- Mã HS 56039400: VẢI KHÔNG DỆT HM QUA XỬ LÝ 44"(Vải Đen Không Dệt 1. 0mm HY-1346-07 Lên Tự Dán 44" (100% Polyester)... (mã hs vải không dệt h/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Vải Trắng, Đen không dệt 2. 0mm HYC-1534 44"(100% Polyester)... (mã hs vải trắng đen/ hs code vải trắng đ)
- Mã HS 56039400: VẢI KD QUA XỬ LÝ 36" (Bleach 0. 6mm cambrelle 36")... (mã hs vải kd qua xử l/ hs code vải kd qua x)
- Mã HS 56039400: GÒN 2SFS-2 150GR KHỔ 152CM 100% POLYESTER... (mã hs gòn 2sfs2 150g/ hs code gòn 2sfs2 1)
- Mã HS 56039400: Vải địa kỹ thuật FilterPlus khổ 1, 9 x 50 m, sản xuất bằng phương pháp không dệt kiểu xuyên kim, dùng trong ngành giao thông thủy lợi (550 cuộn). Hàng mới 100%... (mã hs vải địa kỹ thuậ/ hs code vải địa kỹ t)
- Mã HS 56039400: Vải không dệt các loại 54'': 6 Yard-Xuất theo TKNK số: 102634217010/E21(09/05/2019)Mục 1... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 56039400: Bông tấm MS_100gr_làm bằng 100% polyester, khổ 60 inch, trọng lượng 154gr/m2... (mã hs bông tấm ms100/ hs code bông tấm ms)
- Mã HS 56039400: Khăn ướt 1 miếng (18 x 20)cm- 100 cái/gói. 24 gói/ carton... (mã hs khăn ướt 1 miến/ hs code khăn ướt 1 m)
- Mã HS 56039400: Bông tấm 100% Polyester khổ 60" (160GR Chần)-Mới 100%... (mã hs bông tấm 100% p/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56039400: Cuộn bông lọc thô, kích thước W2. 7m*L20m*T10mm, 12kg/cuộn, trọng lượng 222g/m2, chất liệu vải sợi không dệt Polyester, nsx FA Vina, mới 100%... (mã hs cuộn bông lọc t/ hs code cuộn bông lọ)
- Mã HS 56039400: Dây đai 1. 5 bằng vải không dệt, khổ 1. 5cm, 160g/m2, mới 100%... (mã hs dây đai 15 bằn/ hs code dây đai 15)
- Mã HS 56039400: Dây đai 3. 0 in chữ bằng vải không dệt, khổ 3cm, 178g/m2, mới 100%... (mã hs dây đai 30 in/ hs code dây đai 30)
- Mã HS 56039400: Dựng vải không dệt VP3760W(48 70%PES, 30%VISCOSE)... (mã hs dựng vải không/ hs code dựng vải khô)
- Mã HS 56039400: Miếng lót giày dạng cuộn (Vải không dệt lên keo)... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)