Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5513 - Mã HS 55131100: Vải 65% polyester 35% cotton (516m kho 150cm)... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55131100: Vải 90% Polyester 10% Cotton... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC6535SH White (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc6/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 55131100: Vải lót 80% polyster 20% cotton K62/63"... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 55131100: Vải-65% Polyester 35% Cotton 60/62"... (mã hs vải65% polyest/ hs code vải65% poly)
- Mã HS 55131100: Vải lót-80% Polyester 20% Cotton 63"... (mã hs vải lót80% pol/ hs code vải lót80%)
- Mã HS 55131100: Vải 80% polyester 20% cotton khổ 58/60''KC802 Snow White (1060 MTR1427. 92 YRD)... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi (Vải lót túi) GS725SC (65% Polyester, 35% Cotton) màu Off White Khổ 157cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân điểm, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 151. 6g/m2, khổ vải 1. 82m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC1A0383... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải dệt thoi TC6535B (Vải lót túi) bằng sợi staple tổng hợp, (65% polyester, 35% cotton), White, khổ 147cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC6535SH White (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc6/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 55131100: Vải lót túi TC8020HR Off white (65% polyester, 35% cotton) K147cm, hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi tc8/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 55131200: Vải phụ 35% Cotton 65% Polyester khổ 122cm/148cm... (mã hs vải phụ 35% cot/ hs code vải phụ 35%)
- Mã HS 55131200: Vải 80% Twill 20% Cotton. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 2708Yds/56"... (mã hs vải 80% twill 2/ hs code vải 80% twil)
- Mã HS 55131200: Vai 73% polyester/26% rayon/1 %spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 9365Yds/56"... (mã hs vai 73% polyest/ hs code vai 73% poly)
- Mã HS 55131200: Vai 68% polyester/30% rayon/2 %spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 12248Yds/56"... (mã hs vai 68% polyest/ hs code vai 68% poly)
- Mã HS 55131300: Vải dệt thoi; POLYESTER 65%, VISCOSE 35%; WIDTH: 58/60"; định lượng: 160g/m2, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi; p/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131300: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55131900: Vải dệt thoi có vân đã nhuộm khổ 150cm. 45% COTTON 55% POLYESTER YARN DYED FABRICS WIDTH: 150CM... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: Vải 76% nylon 24% polypropylene khổ 57-59"... (mã hs vải 76% nylon 2/ hs code vải 76% nylo)
- Mã HS 55131900: Vải 66% cotton 30% nylon 4% elastane khổ 52-54"... (mã hs vải 66% cotton/ hs code vải 66% cott)
- Mã HS 55131900: Vải polyester 65% cotton 35% khổ 120-125cm... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 55131900: Vải lót 90% Polyster 10% Cotton K: 58/59"... (mã hs vải lót 90% pol/ hs code vải lót 90%)
- Mã HS 55131900: Vải có tỷ trọng <85% polyester + TP khác(80% POLY 20% COMBED COTTON) khổ 43/44''(95y)... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55131900: VẢI CANVAS 160CM... (mã hs vải canvas 160c/ hs code vải canvas 1)
- Mã HS 55131900: Vài lót 70% polyester 30% cotton (175YDS K. 44")... (mã hs vài lót 70% pol/ hs code vài lót 70%)
- Mã HS 55131900: Vải lót 50% polyester 50% cotton (1098YDS K. 57/58")... (mã hs vải lót 50% pol/ hs code vải lót 50%)
- Mã HS 55131900: Vải 51% Ramie 45% Viscose 4% Cotton K53"... (mã hs vải 51% ramie 4/ hs code vải 51% rami)
- Mã HS 55131900: Vải 76% nylon 24% polypropylene khổ 57-59"... (mã hs vải 76% nylon 2/ hs code vải 76% nylo)
- Mã HS 55131900: Vải 41% cotton 55% nylon 4% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 41% cotton/ hs code vải 41% cott)
- Mã HS 55131900: Vải 66% cotton 30% nylon 4% elastane khổ 52-54"... (mã hs vải 66% cotton/ hs code vải 66% cott)
- Mã HS 55131900: Vải lót khổ 56'' (CHDSI-56-NLBR, 100% COTTON)... (mã hs vải lót khổ 56/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55131900: Vải lót khổ 55/56'' (LI3I-55-WEOBBR, 100% cotton)... (mã hs vải lót khổ 55// hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55131900: Vải dưới 85% Nylon. khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% ny/ hs code vải dưới 85%)
- Mã HS 55131900: Vải trên 85% Polyester. khổ 58"... (mã hs vải trên 85% po/ hs code vải trên 85%)
- Mã HS 55131900: Đệm vai (1 Bộ 2 Chiếc)... (mã hs đệm vai 1 bộ 2/ hs code đệm vai 1 b)
- Mã HS 55131900: Vải có tỷ trọng <85% Poly +TP khác (Vải 75%Poly 20%rayon 5%polyurethane) khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55131900: Vải dệt thoi 80% Polyester 20% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55131900: VẢI 100% Tencel khổ 50"/60"... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 55131900: Vải 45% Wool 35% Polyester 8% Acrylic 6% Rayon 6% Cotton. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 3526yds/56"... (mã hs vải 45% wool 35/ hs code vải 45% wool)
- Mã HS 55131900: Vải < 85% Poly + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% poly/ hs code vải 85% po)
- Mã HS 55131900: Vải < 85% Nylon + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% nylon/ hs code vải 85% ny)
- Mã HS 55132100: Vải chính ET41605 Polyester 70% Cotton 30% Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính et416/ hs code vải chính et)
- Mã HS 55132100: Vải màu dệt thoi 65% Polyester 35% Cotton khổ 61/62", định lượng 208 g/y (1033 yds)... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 55132100: Vải bọc nệm khổ 122 cm 30% Nylon 20% Polyester 50% Cotton (32 yards 35, 6982 m2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 80% polyester, 17% cotton, 3% polyurethane, đã nhuộm, vân điểm w58'' (120g/m2, 2646m)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi có tỷ trọng 100% Polyester 60''... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Dây đệm bằng vải 65% Polyester 35% Cotton, khổ 20-40 mm... (mã hs dây đệm bằng vả/ hs code dây đệm bằng)
- Mã HS 55132100: VẢI CHÍNH 57%POLY 43%COTTON 56/58"... (mã hs vải chính 57%po/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi (Vải lót túi) GS725SC (65% Polyester, 35% Cotton) màu Black Khổ 160cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi, 42%poly, 23%cotton, 35% recycle màu trắng 01. 154 DT338, làm nguyên liệu may mặc, khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 4/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi, 65%poly, 35%cotton, dệt sợi màu, Roly cotton 8318 DT273A, làm nguyên liệu may mặc, khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 6/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132100: Vải 40% Polyester 60% Cotton K44"-60"... (mã hs vải 40% polyest/ hs code vải 40% poly)
- Mã HS 55132100: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter FIBERBALL#3... (mã hs bông tấm sợi nh/ hs code bông tấm sợi)
- Mã HS 55132100: Vải 65% Polyester 35% Cotton (Màu Grey- 80yds)- 65% Polyester 35% Cotton K58"... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55132100: Vải 80%Polyester 20%Cotton khổ 57/59"- vải dệt thoi... (mã hs vải 80%polyeste/ hs code vải 80%polye)
- Mã HS 55132100: Vải lót 4586C, màu đen (80% polyester, 20% cotton, khổ 152. 4cm)... (mã hs vải lót 4586c/ hs code vải lót 4586)
- Mã HS 55132100: Vải dệt thoi TC6535B (Vải lót túi) bằng sợi staple tổng hợp, (65% polyester, 35% cotton), Beige, Khổ 147cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải lót quần Jean (vải dệt thoi) 70% polyester 30 % cotton (CHT405-58-SB), Weight: 3. 3oz(112g), khổ: 57"/58", hàng mới 100%... (mã hs vải lót quần je/ hs code vải lót quần)
- Mã HS 55132300: Vải K: 140/145cm Cotton55%Polyester45%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 55132300: Vải K 135/140Cm Polyester96% Polyurethane4%... (mã hs vải k 135/140cm/ hs code vải k 135/14)
- Mã HS 55132300: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 55132300: Vải 64% Polyester 33% Rayon 3%Polyurethane khổ 56"... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 72% Polyester 13% Rayon 5% Polyurethane khổ 57"... (mã hs vải 72% polyest/ hs code vải 72% poly)
- Mã HS 55132300: Vải chính P30477 Polyester 55% Cotton 45% Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính p3047/ hs code vải chính p3)
- Mã HS 55132300: Vải 41% Poly 40% Cotton 19% Nylon... (mã hs vải 41% poly 40/ hs code vải 41% poly)
- Mã HS 55132300: Vải chính K. 145/150cm (85% poly 15% cotton)... (mã hs vải chính k145/ hs code vải chính k)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: Vải <85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi Poly 80%, Cotton 20% (khổ 58", trọng lượng 140g/m2)... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 50% Poly/50% Cotton 150Cm... (mã hs vải 50% poly/50/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 3 lớp ((Polyester + PU + Polyester) 55/56"... (mã hs vải 3 lớp pol/ hs code vải 3 lớp)
- Mã HS 55132300: Vải chính K. 110/115m (50 polyester 50% cotton)... (mã hs vải chính k110/ hs code vải chính k)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: 65% Poly, 35%Rayon, khổ 60", định lượng 190g/m2 (3043 YDS)... (mã hs vải dệt thoi 6/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 65% poly 35% cotton, đã nhuộm-khổ 143cm x 1575m. Trọng lượng 140g/m2 (PV4643)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 55%NYLON+24%POLY+21%PU 50"... (mã hs vải 55%nylon24/ hs code vải 55%nylon)
- Mã HS 55132300: Vải Nylon co giãn 89% Nylon + 11% Spandex 51"... (mã hs vải nylon co gi/ hs code vải nylon co)
- Mã HS 55132300: Vải K: 152CM (58/60") Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 152cm 5/ hs code vải k 152cm)
- Mã HS 55132300: VảI K: 147CM(145/155cm)_ Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 147cm14/ hs code vải k 147cm)
- Mã HS 55132300: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton 148 cm... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 55132300: Vải lót 65% polyester 35% cotton (vải dệt thoi từ xơ staple polyeste pha với bông, đã nhuộm, trọng lượng không quá 170g/m2, khổ 59'')... (mã hs vải lót 65% pol/ hs code vải lót 65%)
- Mã HS 55132300: Vải K: 140/145cm Cotton55%Polyester45%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 55132300: Vải K 135/140Cm Polyester96% Polyurethane4%... (mã hs vải k 135/140cm/ hs code vải k 135/14)
- Mã HS 55132300: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 55132300: Vải 64% Polyester 33% Rayon 3%Polyurethane khổ 56"... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 72% Polyester 13% Rayon 5% Polyurethane khổ 57"... (mã hs vải 72% polyest/ hs code vải 72% poly)
- Mã HS 55132300: Vải lót 65% Poly 35% Cotton khổ 57/58''... (mã hs vải lót 65% pol/ hs code vải lót 65%)
- Mã HS 55132300: Vải dệt thoi: Vải <85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132300: Vải 55% Linen 45% cotton (40-70")... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 55132300: Vải 55% Cotton 45% Polyester(K: 40-70")... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 55132300: Vải 75% acrylic 25% polyester(K: 40"-70")... (mã hs vải 75% acrylic/ hs code vải 75% acry)
- Mã HS 55132300: Vải 80% polyester 20% cotton (K: 40"-70")... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55132300: Vải 60%%POLYESTER 40%RAYON (K: 40"-70")... (mã hs vải 60%%polyest/ hs code vải 60%%poly)
- Mã HS 55132300: Vải 77%RAYON 20%NYLON 3%SPANDEX (K: 40"-70")... (mã hs vải 77%rayon 20/ hs code vải 77%rayon)
- Mã HS 55132300: VẢI 55% POLYESTER 45% RAYON WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55132300: Vải lót < VN14119 > TC32 x TC32, 147 cm, (fabric Woven 35%cotton 65%polyester cut able)... (mã hs vải lót vn141/ hs code vải lót vn)
- Mã HS 55132300: Vải màu dệt thoi: VH0014W, 35%cotton, 65%Polyester, 900 White, khổ vải 150cm, định lượng 148G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 55132900: Vải lót 60% polyester 40% cotton vải kate khổ 150cm (2324 yard 3187 mtk)... (mã hs vải lót 60% pol/ hs code vải lót 60%)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 100% Polyester, Woven 125G/M2 khổ 58/59", vải đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 100%poly, K56/60"... (mã hs vải 100%poly k/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55132900: Vải trên 85%poly và các thành phần khác, K56/60"... (mã hs vải trên 85%pol/ hs code vải trên 85%)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 75% Polyester 25% Spandex đã nhuộm 78' 340 Y... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải < 85% polyester + các thành phần khác- P80%, C20%- khổ 44 inch... (mã hs vải 85% polye/ hs code vải 85% po)
- Mã HS 55132900: Vải 73% Polyester, 20%Nylon, 7% Spandex 56/57''... (mã hs vải 73% polyest/ hs code vải 73% poly)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ các loại... (mã hs tăng đơ các loạ/ hs code tăng đơ các)
- Mã HS 55132900: VảI viền- 65% polyester 35% cotton (K: 1. 02/3. 02")... (mã hs vải viền 65% p/ hs code vải viền 65)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ cắt sẵn chưa may... (mã hs tăng đơ cắt sẵn/ hs code tăng đơ cắt)
- Mã HS 55132900: Vải lót 68% polyester 32% cotton khổ 43/45"... (mã hs vải lót 68% pol/ hs code vải lót 68%)
- Mã HS 55132900: Vải chính K. 150/155cm (70% poly 30% wool)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 51% Cotton 46% Polyester 3% Spandex khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 51/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 100 % polyester K 58 INCH (100G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100 % polye/ hs code vải 100 % po)
- Mã HS 55132900: Vải 100%polyester K 54/56 INCH (122G/YDS) HANG MOI 100%... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi POLYESTER 65% & COTTON 35% khổ 150 CM. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải lót 83% polyester 17% cotton(473M) Width: 1. 50m... (mã hs vải lót 83% pol/ hs code vải lót 83%)
- Mã HS 55132900: Vải chính 65%polyester 35%cotton khổ 59/61" 225g/m... (mã hs vải chính 65%po/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT 54"... (mã hs vải dệt 54/ hs code vải dệt 54)
- Mã HS 55132900: Vai dêt thoi- lining... (mã hs vai dêt thoi l/ hs code vai dêt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI LÓT KHỔ 44", POLYESTER 100%... (mã hs vải lót khổ 44/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55132900: Vải 100% Poly- Vải dệt thoi đã nhuộm làm từ xơ staple tổng hợp khổ 57/58''- 170g/m2... (mã hs vải 100% poly/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55132900: Vải có tỷ trọng 82% Nylon 18% Spandex (Elastane) Mesh fabric width 52''... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi từ xơ stape tổng hợp pha với bông đã nhuộm 65% polyester 35% cotton 60Gr/M2 khổ 43'' (413 yds)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải 65%Poly 35%Cotton K 54/56"... (mã hs vải 65%poly 35%/ hs code vải 65%poly)
- Mã HS 55132900: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton (đã nhuộm, trọng lượng 100g/m2) (khổ 57"). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 55132900: Vải 44% Polyester 42% Rayon 10% Nylon 4% Spandex k57/58"... (mã hs vải 44% polyest/ hs code vải 44% poly)
- Mã HS 55132900: Vải 65% polyester + 35% cotton, khổ 150cm(+/2), BE1711101 (A)N, GRADE B, hàng mới 100%... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55132900: Vải kate, 60% Polyester 40% Cotton, khổ 150cm, hàng mới 100%... (mã hs vải kate 60% p/ hs code vải kate 60)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 75% Polyester 25% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Tăng đơ cắt sẵn các loại đã may... (mã hs tăng đơ cắt sẵn/ hs code tăng đơ cắt)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 45% COTTON 42% NYLON 13% SPANDEX KHỔ 144. 78 CM... (mã hs vải dệt thoi 45/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 57% COTTON 43% POLYESTER KHỔ 144. 78 CM... (mã hs vải dệt thoi 57/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: VẢI DỆT THOI 60% POLYESTER 40% COTTON KHỔ 142. 24 CM... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải chính 52% cotton 48% Nylon khổ 56''... (mã hs vải chính 52% c/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 55132900: Vải chính 85% poly 15% spandex 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 85% p/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 55132900: Vải chính 86% poly 14% spandex 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 86% p/ hs code vải chính 86)
- Mã HS 55132900: Vải chính 75% polyester 25% cotton khổ 50''-60"... (mã hs vải chính 75% p/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 55132900: Vải chính 90% NYLON 10% SPANDEX 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 90% n/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 55132900: Vải chính 60% NYLON 40% POLYESTER 50 inch-60 inch... (mã hs vải chính 60% n/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 55132900: Vải Chính 72% NYLON 28% POLYESTER 50 inch- 60 inch... (mã hs vải chính 72% n/ hs code vải chính 72)
- Mã HS 55132900: Vải chính 90% polyester 10% spandex 56 inch-60 inch... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 55132900: Vải 69% Polyester 31% Nylon 55''... (mã hs vải 69% polyest/ hs code vải 69% poly)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi TC4545 65%polyester 35%cotton khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tc/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải dệt thoi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55132900: Vải F TICKING 57IN 42000- 80% Polyester 20% Cotton/U01162/111067/dòng hàng 1, TK 103094999820/A42 ngày 08/01/2020... (mã hs vải f ticking 5/ hs code vải f tickin)
- Mã HS 55133100: Vải dệt thoi vân điểm từ các sợi có các màu khác nhau, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 114cm, trọng lượng 155g/m2, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133100: Vải dệt thoi 75% polyester 22% cotton 3% spandex khổ 56/58"... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133100: Vải 65%Polyester 35%Cotton Yarn Dyed K57/58'... (mã hs vải 65%polyeste/ hs code vải 65%polye)
- Mã HS 55133100: Vải thun 65%poly/45% cotton, khổ 57. Hàng mới 100%... (mã hs vải thun 65%pol/ hs code vải thun 65%)
- Mã HS 55133100: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải vân điểm từ/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 55133100: VAI DET THOI 65% POLYESTER, 35% COTTON KHO 150 CM-TL: 100 G/M2... (mã hs vai det thoi 65/ hs code vai det thoi)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 60%Cotton 40%Poly (Khổ 59'')... (mã hs vải chính 60%c/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 54%Linen 45%Cotton 1%Spandex (Khổ 50'')... (mã hs vải chính 54%l/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 55133900: Vải chính: 85%Polyester 15%Cotton, k: 150/155cm... (mã hs vải chính 85%p/ hs code vải chính 8)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 87% POLYESTER 13% SPANDEX KHỔ 53"... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 65%Cotton 35%Polyester (Khổ 59'')... (mã hs vải chính 65%c/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 32%Cotton 26%Poly 24%Acrylic 14%Wool 3%Nylon 1%Metallic (Khổ 58'')... (mã hs vải chính 32%c/ hs code vải chính 3)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi yarns of different colours 65% Polyester 35% Cotton khổ 57/58". Mới 100% (TC45 x TC45/ 130 x 80, DOBBY, 108 GSM, SOFT FINISH)... (mã hs vải dệt thoi ya/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 60% cotton 40% polyester khổ 148/152 cm... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI THÀNH PHẦN 49% NYLON VÀ 51% COTTON (KHO 56" 2, 006 YDS)... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 84% nylon 16% pu khổ 50"... (mã hs vải 84% nylon 1/ hs code vải 84% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải 55% poly 45% nylon khổ 47"... (mã hs vải 55% poly 45/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 65% POLYESTER 35% COTTON KHỔ 51/52"... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 80% Polyester 20% Cotton 58''-60"... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 86% NYLON 14% SPANDEX khổ 58/60''... (mã hs vải 86% nylon 1/ hs code vải 86% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải chính- 55%Linen 45%Rayon (Khổ 51'')... (mã hs vải chính 55%l/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 55133900: Vải 80% polyester 18% rayon 2% spandex K58''... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55133900: Vải 65% Polyester 32% Rayon 3% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi POLYESTER: 65% COTTON: 35%, khổ 57/58", (14. 217 yards 13 Mét), Trọng lượng 133. 25 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 68% COTTON 29% NYLON 3% SPANDEX KHỔ 132. 08 CM... (mã hs vải dệt thoi 68/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: VẢI DỆT THOI 36% NYLON 63% COTTON 1% SPANDEX KHỔ 127 CM... (mã hs vải dệt thoi 36/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ polyester dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2, khổ 57/58''... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 35% cotton 65% polyester, khổ 57/58", Trọng lượng 122. 18 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 35/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 16%COTTON 75%POLYESTER 9%SPANDEX 170GSM 57/59" (147cm)... (mã hs vải dệt thoi 16/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi 59. 5%COTTON 39. 5%POLYESTER 1%SPANDEX 170GSM 57/59" (147cm)... (mã hs vải dệt thoi 59/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55133900: Vải 82% nylon18% polyester... (mã hs vải 82% nylon18/ hs code vải 82% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải 80% NYLON 20% POLYESTER... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 55133900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 35% Cotton, 65% Polyester... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 76% poly 24% span khổ 58/60", định lượng 290g/sqm... (mã hs vải 76% poly 24/ hs code vải 76% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 86% polyester 14% spandex khổ 58/60", định lượng 270gsm... (mã hs vải 86% polyest/ hs code vải 86% poly)
- Mã HS 55134900: Vải chính: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, thành phần vải 65% polyester 35% cotton, khổ 150cm, 150g/m2... (mã hs vải chính vải/ hs code vải chính v)
- Mã HS 55134900: Vải 42% Wool 36% Polyester 17% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 42% wool 36/ hs code vải 42% wool)
- Mã HS 55134900: Vải 71% Polyester 29% Nylon... (mã hs vải 71% polyest/ hs code vải 71% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 65% Polyester 32% Rayon 3% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 55% Polyester 45% Rayon... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dêt thoi 50% Nylon 30% Poly 20% PU khổ 56"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 50/ hs code vải dêt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 82% Poly 18% Spandex khổ 60"-mới 100%... (mã hs vải 82% poly 18/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 55134900: Vải có tỷ trọng 100% nylon (2500YD, 44")... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55134900: Vải 48% Poly 26% Rayon 4% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 48% poly 26/ hs code vải 48% poly)
- Mã HS 55134900: Vải >85% rayon và các thành phần khác (Vải dệt thoi 90%RAYON10%NYLON, 57/58") (4, 512. 8 YARD) (130. 77 G/M2)... (mã hs vải 85% rayon/ hs code vải 85% ray)
- Mã HS 55134900: Vải 70% PE, 30% Rayon kho 50-52"... (mã hs vải 70% pe 30%/ hs code vải 70% pe)
- Mã HS 55134900: Vải lót T-190W 65% Polyester 35% Cotton, khổ 151CM (hàng mới 100%)... (mã hs vải lót t190w/ hs code vải lót t19)
- Mã HS 55134900: Vải lót TC6500, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 160CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót tc6500/ hs code vải lót tc65)
- Mã HS 55134900: Vải lót TC-6623, 65% Polyester 35% Cotton, Khổ 163CM-164CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót tc6623/ hs code vải lót tc6)
- Mã HS 55134900: Vải lót mesh 100% polyester 44"... (mã hs vải lót mesh 10/ hs code vải lót mesh)
- Mã HS 55134900: Vải TC 65-21 khổ 58-59" (Dệt thoi, <170g/m2, 65/35 polyester/cotton)... (mã hs vải tc 6521 kh/ hs code vải tc 6521)
- Mã HS 55134900: Vải 69% Polyester 29% Viscose rayon 2% Spandex... (mã hs vải 69% polyest/ hs code vải 69% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 42% Wool 36% Polyester 17% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 42% wool 36/ hs code vải 42% wool)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 83% poly 17% cotton khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 83/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 55% Polyester 45% Rayon... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55134900: Vải 48% Poly 26% Rayon 4% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 48% poly 26/ hs code vải 48% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dêt thoi 50% Nylon 30% Poly 20% PU khổ 56"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 50/ hs code vải dêt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 82% Poly 18% Spandex khổ 60"-mới 100%... (mã hs vải 82% poly 18/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 55% poly 45% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 65% poly 35% cotton khổ 44''... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 80% poly 20% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 82% poly 18% cotton khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 82/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi 84% poly 16% cotton khổ 59''... (mã hs vải dệt thoi 84/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải lót khổ 44" (70% polyester, 30% cotton)... (mã hs vải lót khổ 44/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55134900: Vải lót túi TC65% Polyester 35% Cotton, khổ: 58/60" màu natural... (mã hs vải lót túi tc6/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 52% POLYESTER 48% COTTON KHỔ 132 CM... (mã hs vải dệt thoi 52/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 79% NYLON 21% SPANDEX KHỔ 147. 32 CM... (mã hs vải dệt thoi 79/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 60% NYLON 40% POLYESTER KHỔ 142. 24CM... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 48% COTTON, 30% POLYESTER, 22% ELASTERELL KHỔ 132. 08 CM (trọng lượng trên 170g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 48/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 63% COTTON 33% NYLON 4% SPANDEX KHỔ 124 CM... (mã hs vải dệt thoi 63/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dưới 85% Polyester. khổ 58"... (mã hs vải dưới 85% po/ hs code vải dưới 85%)
- Mã HS 55134900: Vải 67% polyester 31% cotton 2% polyurethane 147CM... (mã hs vải 67% polyest/ hs code vải 67% poly)
- Mã HS 55134900: VẢI DỆT THOI 71% NYLON 29% LYCRA KHỔ 147. 00CM... (mã hs vải dệt thoi 71/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải dệt thoi dưới 85% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi dư/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55134900: Vải 53% Metallic, 47% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 53% metalli/ hs code vải 53% meta)
- Mã HS 55134900: Vải lót khổ 58/59" (50%polyester, 50% cotton)... (mã hs vải lót khổ 58// hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55134900: Vải 90% poly 10% span khổ 60" định lượng 220g/mt... (mã hs vải 90% poly 10/ hs code vải 90% poly)