Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5512 - Mã HS 55121100: Vải dệt xơ staple polyeste khổ 1, 05m (stiffcloth)-00591-91000-00... (mã hs vải dệt xơ stap/ hs code vải dệt xơ s)
- Mã HS 55121100: Vải chống thấm- 100% Xơ Staple Polyester tổng hợp, dạng cuộn, dệt thoi, dùng để bọc lót ghế, 217G/m2, khổ 1. 27-1. 40m. Hàng mới 100%.... (mã hs vải chống thấm/ hs code vải chống th)
- Mã HS 55121100: Vải chính dệt thoi 100% polyester w57/58'' (59g/m2, 5668 yds) hàng mới 100% Art: JF290T... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 100% polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 98%Nylon 2%Spandex từ xơ staple tổng hợp chưa tẩy trắng (732. 5yds, khổ 51/53", định lượng 191g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102857413410, ngày 07/09/2019, STT 26... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121100: Vải đã nhuộm phủ tráng bạc 100% polyester loại 300D, khổ 56 inch, mới 100%... (mã hs vải đã nhuộm ph/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 55121100: Vải dệt thoi 100% polyester... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121100: Vải G6045-10 (100% Polyester) 103 gr/ m2, Khổ 178 cm... (mã hs vải g604510 1/ hs code vải g604510)
- Mã HS 55121100: Vải G6307-1 (100% Polyester) 80 gr/ m2, Khổ 160 cm... (mã hs vải g63071 10/ hs code vải g63071)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, OK4144, 100% Polyester, khổ vải 135cm, dài 51 m, 96g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi o/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải nhung dệt thoi, thành phần: 100% Polyester, khổ 50 inch, định lượng 249 g/m2, mới 100%, hsx: CHANGSHU TBC CO. , LTD... (mã hs vải nhung dệt t/ hs code vải nhung dệ)
- Mã HS 55121900: Vải K: 70/75cm Polyester100%... (mã hs vải k 70/75cm/ hs code vải k 70/75)
- Mã HS 55121900: Vải K: 100/105cm Polyester100%... (mã hs vải k 100/105c/ hs code vải k 100/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 120/125cm Cupro56%Cotton44%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 140/145cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi > 85% Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 150(+/-2)cm (210T 100% polyester DT8888-58-210TBK- THT)... (mã hs vải lót khổ 150/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải tricot 100%polyester- khổ 58 inch- 338 mét... (mã hs vải tricot 100%/ hs code vải tricot 1)
- Mã HS 55121900: Vải chính 91% Poly 9%Spa đã nhuộm (vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp có trọng lượng 170g/m2), 58"... (mã hs vải chính 91% p/ hs code vải chính 91)
- Mã HS 55121900: Vải 60%cotton 40% polyester (Khổ 64/70")... (mã hs vải 60%cotton 4/ hs code vải 60%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải chính 90/10 Pct Poly/Spandex K. 56/58"... (mã hs vải chính 90/10/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 55121900: Vải màn cửa Audiance Putty 10 (100% Polyester, K 315cm)... (mã hs vải màn cửa aud/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 55121900: Vải bọc nệm khổ 54" 100% Polyester (159. 25 Yard 199. 7299M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 55121900: Vải bọc nệm 100% polyeste, khổ 1. 4m (Hàng mới 100%)... (mã hs vải bọc nệm 100/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 55121900: Vải giả lông... (mã hs vải giả lông/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 55121900: Vải 65% Poly 35% cotton... (mã hs vải 65% poly 35/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 90% Poly 10% cotton... (mã hs vải 90% poly 10/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 59% Poly 31% Rayon 10% Nylon... (mã hs vải 59% poly 31/ hs code vải 59% poly)
- Mã HS 55121900: Tấm đan từ vải 100% wood, Hàng mới 100%... (mã hs tấm đan từ vải/ hs code tấm đan từ v)
- Mã HS 55121900: Vải chính 51% nylon 49% polyester... (mã hs vải chính 51% n/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 55121900: Vải chính 85% polyester 15% cotton... (mã hs vải chính 85% p/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 86% poly 14% PU khổ 42"(có tỷ trọng xơ staple polyeste trên 85%, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, thành phần 100% xơ staple polyester, đã nhuộm, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 120gr/m2, dạng cuộn, khổ (1, 2-2, 8)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lưới MESH Cloth 100% polyester 1. 58M (Loại 150 mắt lưới/ inch, là vải dệt thoi có tỷ trọng sơ Staple polyester từ 85% trở lên, vải để làm khung in xoa- công cụ in nhãn mác trong gia công giầy)... (mã hs vải lưới mesh c/ hs code vải lưới mes)
- Mã HS 55121900: Vải lót, vải dệt thoi từ xơ staple, thành phần: 100%Polyester, khổ 57"... (mã hs vải lótvải dệt/ hs code vải lótvải)
- Mã HS 55121900: Vải F ALLANNA MIDNIGHT 19504- 100% polyester (Kho: 56inch, 1482met)... (mã hs vải f allanna m/ hs code vải f allann)
- Mã HS 55121900: Vải lót lining 100% Polyester khổ 44'', trọng lượng 90g/m2... (mã hs vải lót lining/ hs code vải lót lini)
- Mã HS 55121900: Vải dệt-HAS W1805-023 GALIO TEX(WOVEN)58" R. WHT(01F7)... (mã hs vải dệthas w18/ hs code vải dệthas)
- Mã HS 55121900: Vải dêt thoi 90% Nylon 10% Spande khổ 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải dêt thoi 90/ hs code vải dêt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót, 100% polyester, W: 128CM... (mã hs vải lót 100% p/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 55121900: Vải 99% Polyester 1% Metal khổ 56", hàng mới 100%... (mã hs vải 99% polyest/ hs code vải 99% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 69% Polyester 31% Cotton khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải 69% polyest/ hs code vải 69% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 99% Cotton 1% Polyurethane khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 65% Linen 33% Rayon 2% Polyurethane khổ 46", hàng mới 100%... (mã hs vải 65% linen 3/ hs code vải 65% line)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Nylon 28% Rayon 2% Polyurethane khổ 50", hàng mới 100%... (mã hs vải 70% nylon 2/ hs code vải 70% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Polyester 22% Rayon 4% Polyurethane khổ 41", hàng mới 100%... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 38% Linen 32% Polyester 28% Rayon 2% Polyurethane khổ 44", hàng mới 100%... (mã hs vải 38% linen 3/ hs code vải 38% line)
- Mã HS 55121900: Vải nỉ dệt thoi từ xơ staple 100%Polyester, khổ 147cm... (mã hs vải nỉ dệt thoi/ hs code vải nỉ dệt t)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi (Vải100% Silk) Khổ 140CM- Dài 832 Met... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải chính 100%polyester k. 141 CM... (mã hs vải chính 100%p/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 55121900: Vải 94%POLYESTER 6%ELASTANE K. 50/57''... (mã hs vải 94%polyeste/ hs code vải 94%polye)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Poly 4% PU khổ 59"- mới 100%... (mã hs vải 96% poly 4%/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70%rayon 30% linen K54/55''... (mã hs vải 70%rayon 30/ hs code vải 70%rayon)
- Mã HS 55121900: Vải 89% Poly11% Span dệt thoi 58" 230GSM... (mã hs vải 89% poly11%/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Cotton (3129. 1YDS). K57/58"... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 55121900: Vải Nỉ 100% POLYESTER 2MM màu trắng khổ vải 58" (363 YDS) vải dệt thoi từ xơ staple polyester có tỷ trọng loại xơ 85% trở lên... (mã hs vải nỉ 100% pol/ hs code vải nỉ 100%)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Nylon(Vải dệt thoi, dùng làm vải chính, 100%NYLON, WOVEN MAIN FABRIC, 110 GR/M2, WIDTH 54")... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: VẢI CHÍNH 91. 3% NYLON 8. 7%POLYURETHANE, KHỔ 53/54" (70 MET 76. 55 YDS)... (mã hs vải chính 913%/ hs code vải chính 91)
- Mã HS 55121900: Vải Lót... (mã hs vải lót/ hs code vải lót)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Poly dệt thoi 57" 60GSM (NN2020003)... (mã hs vải 100% poly d/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi86% polyester 14% spandex (elastane) khổ 139. 70cm 88g/m2, màu nimbus. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi86%/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI 95%POLY 5%SPAN K. 56/58''... (mã hs vải 95%poly 5%s/ hs code vải 95%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 98% Poly 2% Spandex khổ 54'' (125 Yds)- mới 100%... (mã hs vải 98% poly 2%/ hs code vải 98% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Pu (Khổ 54/56")... (mã hs vải 100% pu kh/ hs code vải 100% pu)
- Mã HS 55121900: Vải lót 80%polyester 20%cotton khổ 56/58" 89g/sgm... (mã hs vải lót 80%poly/ hs code vải lót 80%p)
- Mã HS 55121900: DÂY DỆT CÁC LOẠI... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 70% Rayon 30% Line đã nhuộm Khổ 52/53, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót 90% poly 10% spandex... (mã hs vải lót 90% pol/ hs code vải lót 90%)
- Mã HS 55121900: VẢI (DỆT THOI) 100% POLYESTER KHỔ 57"... (mã hs vải dệt thoi/ hs code vải dệt tho)
- Mã HS 55121900: Vải 65%Poly 35% Cotton kho 40-44"... (mã hs vải 65%poly 35%/ hs code vải 65%poly)
- Mã HS 55121900: Vải K: 122CM (48/50") Polyester100%... (mã hs vải k 122cm 4/ hs code vải k 122cm)
- Mã HS 55121900: VẢI 89% POLYESTER 11% SPANDEX 54"... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: VẢI(DỆT THOI) 90% POLYESTER 10% ELASTANE KHỔ 58"... (mã hs vảidệt thoi 9/ hs code vảidệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải K: 72cm(70/75cm) Polyester100%... (mã hs vải k 72cm70// hs code vải k 72cm)
- Mã HS 55121900: Vải thun Jersey, thành phần 100% Polyester loại đã in, rộng 1. 55m, trọng lượng 230gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải thun jersey/ hs code vải thun jer)
- Mã HS 55121900: Vải keo POLYESTER 100% K. 48-50"... (mã hs vải keo polyest/ hs code vải keo poly)
- Mã HS 55121900: Vải lót SE4774, 100% Polyester, khổ 163CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót se4774/ hs code vải lót se47)
- Mã HS 55121900: Vải có tỷ trọng >85% Nylon +TP khác (89%Nylon 11%Polyurethane) khổ 42"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55121900: Vải Ja tricot màu đen khổ rộng 54inch được dệt thoi từ sợi staple tổng hợp, đã tẩm polyure than... (mã hs vải ja tricot m/ hs code vải ja trico)
- Mã HS 55121900: Vải 94% polyester 06% elastane khổ 50" (mới 100%)... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 55121900: Vải chính POLYESTER-97% POLYURETHANE-3% DYED WOVEN FABRIC 142cm WIDTH (56INCH) 295g/M(270g/YD) (dệt thoi, đã nhuộm). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Nylon 54/56"... (mã hs vải 100%nylon 5/ hs code vải 100%nylo)
- Mã HS 55121900: Vải: 28% POLYESTER 72% RAYON (khổ vải: 57'')... (mã hs vải 28% polyes/ hs code vải 28% pol)
- Mã HS 55121900: Vải dệt từ xơ Staple tổng hợp 100% polyeste... (mã hs vải dệt từ xơ s/ hs code vải dệt từ x)
- Mã HS 55121900: Vải ren tuyn-Yurim Textile Power Mesh W/110cm... (mã hs vải ren tuynyu/ hs code vải ren tuyn)
- Mã HS 55121900: Vải 61. 7% Polyester 38. 3% Cotton 58"... (mã hs vải 617% polye/ hs code vải 617% po)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 99% Polyester 1% Polyurethane khổ 57/58" (YVN205130- 5, 760. 30mts- 2. 60$- 184g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải nylon (vải dệt thoi 100% nylon, khổ 100*130cm)... (mã hs vải nylon vải/ hs code vải nylon v)
- Mã HS 55121900: Vải lót được làm từ vải dệt thoi 100%polyester 58/60''... (mã hs vải lót được là/ hs code vải lót được)
- Mã HS 55121900: Vải chính được làm từ vải dệt thoi 90%POLYESTER 10%POLYURETHANE 59/60''... (mã hs vải chính được/ hs code vải chính đư)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 28"-30" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 28/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 41"-43" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 41/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 48"-50" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 48/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Vải lót khổ 58"-60" (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs vải lót khổ 58/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55121900: Lót lưng (polyester & cotton) (vải dệt thoi từ xơ polyester 85% trở lên đã nhuộm) (hàng mới)... (mã hs lót lưng polye/ hs code lót lưng po)
- Mã HS 55121900: Vải lót dệt thoi 100% Polyester (đã nhuộm, khổ 59 inch/ 14 719 Yds/ TL: 50g/m2)... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 55121900: Vải lót trần bông 100% polyester... (mã hs vải lót trần bô/ hs code vải lót trần)
- Mã HS 55121900: Vải may Poly 54" 526 YDS 659. 7m2, hàng mới 100%... (mã hs vải may poly 54/ hs code vải may poly)
- Mã HS 55121900: Vải LINEN/ các màu, khổ 58" (Vải dệt thoi 100% cotton. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải linen/ các/ hs code vải linen/ c)
- Mã HS 55121900: Vải SATIN/ các màu, khổ 58" (COATED. Vải dệt thoi 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải satin/ các/ hs code vải satin/ c)
- Mã HS 55121900: Vải 600 Polyester K58 (292 Yard 267 Met)... (mã hs vải 600 polyest/ hs code vải 600 poly)
- Mã HS 55121900: Vải Polyester 450 D K58 (1051 Yard 961. 03 Met)... (mã hs vải polyester 4/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Rayon 4% Spandex 58/60''... (mã hs vải 96% rayon 4/ hs code vải 96% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải F MYLA EBONY 41501- 100% Polyester (Kho: 55inch, 2830. 2met)... (mã hs vải f myla ebon/ hs code vải f myla e)
- Mã HS 55121900: Vải F WILLOWBROOK MISTY 30201- 100% Polyester (Kho: 56inch, 376. 7met)... (mã hs vải f willowbro/ hs code vải f willow)
- Mã HS 55121900: Vải chính 76% Nylon, 24% Spandex, khổ 56/58" (165GSM)... (mã hs vải chính 76% n/ hs code vải chính 76)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, thành phần vải 85% Polyester, 15% Polyurethane, trọng lượng 20. 44g/m2, khổ vải 43"... (mã hs vải dệt thoith/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 92%poly 8%polyurthane, 44'' 75y vải dệt thoi... (mã hs vải 92%poly 8%p/ hs code vải 92%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88%poly 12%polyurthane, 48''210m vải dệt thoi... (mã hs vải 88%poly 12%/ hs code vải 88%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88%Nylon 12%Spandex K 48/50"... (mã hs vải 88%nylon 12/ hs code vải 88%nylon)
- Mã HS 55121900: Vải poly 100%K57"... (mã hs vải poly 100%k5/ hs code vải poly 100)
- Mã HS 55121900: Vải POLY 95% SPAN 5%. K58"... (mã hs vải poly 95% sp/ hs code vải poly 95%)
- Mã HS 55121900: Vải K: 70/75cm Polyester100%... (mã hs vải k 70/75cm/ hs code vải k 70/75)
- Mã HS 55121900: Vải K: 110/115cm Polyester100%... (mã hs vải k 110/115c/ hs code vải k 110/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 120/125cm Cupro56%Cotton44%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 140/145cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 55121900: Vải K: 145/150cm Polyester65%Cotton35%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 55121900: Vải 53. 9 % Wool 39. 8% Polyester 3. 8% Acrylic 2. 5% other mới 100%... (mã hs vải 539 % wool/ hs code vải 539 % w)
- Mã HS 55121900: Vải 100% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: Vải 100% cotton (mới 100%)... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 55121900: Vải 91% polyester 09% elastane... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 62% cotton 38% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 62% cotton/ hs code vải 62% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 97% cotton 3% spandex (mới 100%)... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 96% nylon 04% elastane (mới 100%)... (mã hs vải 96% nylon 0/ hs code vải 96% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 59% polyester 41% nylon (mới 100%)... (mã hs vải 59% polyest/ hs code vải 59% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 55% polyester 45% cotton ((mới 100%)... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 65% polyester 35% cotton ((mới 100%)... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 94% polyester 06% elastane (mới 100%)... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 57%poly recyed, 43%poly regular (mới 100%)... (mã hs vải 57%poly rec/ hs code vải 57%poly)
- Mã HS 55121900: Vải 92% polyester 08% elastane/ hàng mới 100%... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 93% polyester 07% spandex (hàng mới 100%)... (mã hs vải 93% polyest/ hs code vải 93% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 51%poly 49%nylon... (mã hs vải dệt thoi 51/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 87% Poly 13% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 92% poly 8% nylon đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 78% polyester 17% rayon 5% spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 78/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 88% Poly 12% Spandex 56"- Mới 100%... (mã hs vải 88% poly 12/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 55121900: Vai dêt thoi 90 Polyester 10% spandex 60/62''- mới 100%... (mã hs vai dêt thoi 90/ hs code vai dêt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Poly 4% PU khổ 59"- mới 100%... (mã hs vải 96% poly 4%/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 55121900: Vải lót 100% Polyester... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 55121900: Vải lót bao lông 100% Polyester... (mã hs vải lót bao lôn/ hs code vải lót bao)
- Mã HS 55121900: Vải chính 97%Polyester 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%po/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi từ sợi staple tổng hợp Cool & dry twill Spandex Vải chính POLY ESTER 97%, POLYURETHAN 3% KHO 44''... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 93% poly 7% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 93/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 96% poly 4% pu khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi 91% poly 9% spandex khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 95% Poly 5% Elastan... (mã hs vải 95% poly 5%/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70%cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70%cotton 3/ hs code vải 70%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải 97%Polyester 3%Polyurethane... (mã hs vải 97%polyeste/ hs code vải 97%polye)
- Mã HS 55121900: Vải >85%Polyester và các thành phần khác... (mã hs vải 85%polyest/ hs code vải 85%poly)
- Mã HS 55121900: Vải polyester các loại (Khổ 51-53") tái xuất theo tờ khai 102914170810/E31... (mã hs vải polyester c/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 55121900: Vải lót gối 100% Polyester tafetta 190, khổ: 29" màu Black... (mã hs vải lót gối 100/ hs code vải lót gối)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 97% COTTON 3% ELASTANE KHỔ 144. 78CM... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 98% COTTON 2% SPANDEX KHỔ 119. 00CM... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 70% NYLON 30% POLYESTER KHỔ 142. 24 CM... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 85 %NYLON 15%POLYESTER KHỔ 142. 24 CM... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 89 % POLYESTER 11% SPANDEX KHỔ 132CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 82 % POLYESTER 18% SPANDEX KHỔ 129. 54CM... (mã hs vải dệt thoi 82/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 86 % POLYESTER 14% ELASTANE KHỔ 116. 84CM... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 73% Polyamide 27% ELANSTANE KHỔ 111. 76 CM... (mã hs vải dệt thoi 73/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 84% POLYESTER 15% RAYON 1% ACRYLATE KHỔ 157. 48 cm... (mã hs vải dệt thoi 84/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 57% POLYESTER 43% NYLON KHỔ 124. 46CM... (mã hs vải dệt thoi 57/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 65% COTTON 26% NYLON 9% ELASTANE KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 76% NYLON 9% POLYESTER 15% SPANDEX KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 76/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 63% COTTON 27% NYLON 10% ELASTANE KHỔ 132. 08CM... (mã hs vải dệt thoi 63/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 58% COTTON 29% NYLON 13%ELASTANE KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt thoi 58/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải lót lên keo(Vải lót đã phủ keo 65%polyester+35%cotton)(6, 650. 0Y*56"8, 649. 27M2), (3, 400. 00Y*58"4, 580. 12M2)... (mã hs vải lót lên keo/ hs code vải lót lên)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Nylon. khổ 58"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55121900: Vải màu dệt thoi EM2204. 00. 17(VH0019A), 90% polyester, 10% cotton, SDSNA NAVY, 1009 SILVER GREY, khổ vải 150 cm, định lượng: 245. 33G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 55121900: VAI 100% POLYESTER... (mã hs vai 100% polyes/ hs code vai 100% pol)
- Mã HS 55121900: Vải 62% Rayon 38% Nylon 57/58"... (mã hs vải 62% rayon 3/ hs code vải 62% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 85% Rayon 15% Linen 57/58"... (mã hs vải 85% rayon 1/ hs code vải 85% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 68% Rayon27% nylon5% spandex 58/60"... (mã hs vải 68% rayon27/ hs code vải 68% rayo)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Polyester 20% linen15% cotton 15% rayon 52/54"... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 80% COTTON 20% NYLON KHỔ 133CM... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 94% NYLON 6% SPANDEX KHỔ 134. 62CM... (mã hs vải dệt thoi 94/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 88% NYLON 12% ELASTANE KHỔ 137. 16CM... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT THOI 100% COTTON KHỔ 132. 00CM... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: VẢI DỆT KIM 96% POLYESTER 4% LYCRA KHỔ 152CM... (mã hs vải dệt kim 96%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 55121900: Vải 90-95%Polyester 5-10% Spandex khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 9095%polye/ hs code vải 9095%po)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Cotton 25% Polyester 5%Spandex khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 55121900: Vải lưới 100%Polyester khố 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải lưới 100%po/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 55121900: Vải 98%Cotton 2%Elastane khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 55121900: Vải 92% nylon 8% op... (mã hs vải 92% nylon 8/ hs code vải 92% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 86% Polyester 14% Spandex 56/58''... (mã hs vải 86% polyest/ hs code vải 86% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Polyamide > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Pu, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% pu kh/ hs code vải 100% pu)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Linen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 55121900: Vải 55% Linen, 45% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 55% linen/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 55121900: Vải 100% Tencel (Lyocell), Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 55121900: Vải 32% Linen 68% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 32% linen 6/ hs code vải 32% line)
- Mã HS 55121900: Vải 45% Cotton, 55% Linen, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 45% cotton/ hs code vải 45% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Wool, 50% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 50% wool 5/ hs code vải 50% wool)
- Mã HS 55121900: Vải 63% Cotton, 37% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 63% cotton/ hs code vải 63% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 66% Cotton, 34% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 66% cotton/ hs code vải 66% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 95% Cotton, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 96% Cotton, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 97% Cotton, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 98% Cotton, 2% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 58% Cotton, 42% Lyocell, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 57% Nylon, 43% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 57% nylon/ hs code vải 57% nylo)
- Mã HS 55121900: Vải 35% Cotton, 65% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 35% cotton/ hs code vải 35% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 55% Cotton, 45% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 61% Polyester, 39% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 61% polyest/ hs code vải 61% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 70% Cotton, 30% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 71% Cotton, 29% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 71% cotton/ hs code vải 71% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 78% Cotton, 22% polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 78% cotton/ hs code vải 78% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 82% Polyester, 18% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 82% polyest/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 55121900: Vaỉ 40% Polyester, 60% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vaỉ 40% polyest/ hs code vaỉ 40% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 34% Acrylic, 66% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 34% acrylic/ hs code vải 34% acry)
- Mã HS 55121900: Vải 78% Polyester, 22% Acrylic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 78% polyest/ hs code vải 78% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 88% Polyester, 12% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 89% Polyester, 11% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 72% Cotton, 20% Nylon, 8% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% cotton/ hs code vải 72% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 50% Wool, 40% Polyester, 10% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 50% wool40/ hs code vải 50% wool)
- Mã HS 55121900: Vải 60% Cotton, 36% Rayon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Cotton, 22% Nylon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% cotton/ hs code vải 74% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 80% Polyester, 10% Wool, 10% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 58% Polyester, 40% Cotton, 2% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% polyest/ hs code vải 58% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 64% Polyester, 32 Rayon, 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 74% Polyester, 14 cotton, 12% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 77% Polyester, 20% Rayon, 3%Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 77% polyest/ hs code vải 77% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 75% Polyester, 19% Rayon, 6% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 57% Cotton, 38% Polyester, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 57% cotton/ hs code vải 57% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 73% Cotton, 23% Polyester, 4% Elastane, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 73% cotton/ hs code vải 73% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 51% Polyester, 41% Wool, 8% Other Fibers, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 51% polyest/ hs code vải 51% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 48% Modacrylic, 16% Acrylic, 36% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 48% modacry/ hs code vải 48% moda)
- Mã HS 55121900: Vải 72% Polyester, 18% Rayon, 8% Wool, 2% Polyuraethane, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% polyest/ hs code vải 72% poly)
- Mã HS 55121900: Vải dệt thoi, đã nhuộm, 100% Polyester khổ 145-147 cm (Poly Taffeta-P85304 Cire)... (mã hs vải dệt thoi đ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55121900: Vải 83% Poly 15% Rayon 2% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1184Yds/56"... (mã hs vải 83% poly 15/ hs code vải 83% poly)
- Mã HS 55121900: Vải 52% Cotton, 45% Polyester 3% PU. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 48946Yds/56"... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Poly khổ 44"(1895yds)... (mã hs vải 100%poly kh/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55121900: Vải không dệt 100% polyester khổ 63"... (mã hs vải không dệt 1/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 55121900: Vải > 85% Nylon + TP khác 44-60''... (mã hs vải 85% nylon/ hs code vải 85% ny)
- Mã HS 55121900: Vải 100%Poly K 60/62" (tái xuất theo tk: 102747104610- E31 ngày 09/07/2019)... (mã hs vải 100%poly k/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Outdoors UV Pear 051 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa out/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Fresh UV Aluminium 079 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa fre/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Vải màn cửa Abyssal UV Marzipan 015 (100% Solution Dyed Acrylic, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa aby/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 55122900: Chỉ poly các loại (40S/2 5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ poly các lo/ hs code chỉ poly các)
- Mã HS 55122900: Vải lót khổ 60" #P5065C Black (100% Polyester), 10110 YRD. Hàng mới 100%.... (mã hs vải lót khổ 60/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 55122900: Vải dệt thoi: Vải >85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55122900: Vải quấn quanh trục bàn chải lăn trong máy in (tỷ trọng acrylic từ 85% trở lên), chiều rộng 670mm... (mã hs vải quấn quanh/ hs code vải quấn qua)
- Mã HS 55122900: VẢI 100% POLYESTER (KHO 44" 2, 169 YDS)... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55122900: Vải lót đã qua xử lý thành phần 100% Polyester, khổ 57", 1080 YRD. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót đã qua/ hs code vải lót đã q)
- Mã HS 55122900: VẢI THUN 60"... (mã hs vải thun 60/ hs code vải thun 60)
- Mã HS 55122900: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 55122900: Vải dệt thoi: Vải >85% poly và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55122900: Vải thành phẩm dệt thoi từ xơ staple bằng Acrylic, 100% Acryl Serge khổ 59"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 55122900: DÂY TRANG TRÍ CÁC LOẠI... (mã hs dây trang trí c/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 55122900: Vải Nylon 54%, 46% Poly 55/57"- vải dệt thoi... (mã hs vải nylon 54%/ hs code vải nylon 54)
- Mã HS 55122900: Vải 68% Rayon 27%Nylon 5%Spandex 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 68% rayon 2/ hs code vải 68% rayo)
- Mã HS 55122900: Vải chính 100% poly... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 55129900: Vải K: 120/125cm Polyester100%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 55129900: Vải K: 150/155cm Polyester100%... (mã hs vải k 150/155c/ hs code vải k 150/1)
- Mã HS 55129900: Vải lót các loại... (mã hs vải lót các loạ/ hs code vải lót các)
- Mã HS 55129900: Dải lông nhân tạo (pcs)... (mã hs dải lông nhân t/ hs code dải lông nhâ)
- Mã HS 55129900: Vải lót dệt thoi đã nhuộm màu, 100% Polyester, khổ 150cm 151m... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 55129900: Vải AU gia cố vinylon, chất liệu polyester, khổ 1. 58m- mới 100%... (mã hs vải au gia cố v/ hs code vải au gia c)
- Mã HS 55129900: Vải lót 320T 100%polyester, khổ 58~60`... (mã hs vải lót 320t 10/ hs code vải lót 320t)
- Mã HS 55129900: Vải TEX (100% POLYESTER, Khổ 44-54"), Hàng mới 100%... (mã hs vải tex 100% p/ hs code vải tex 100)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Polyester 12% Nylon... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 55129900: Vải chính 93% polyester 7% elastane/spandex/lycra (khổ 1. 45 M)... (mã hs vải chính 93% p/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 85% Nylon (Polyamide) trở lên & các thành phần khác K119cm... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải lưới 100% Polyester (59")... (mã hs vải lưới 100% p/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 55129900: Vải 70% Rayon 30% Tencel khổ 54/55''... (mã hs vải 70% rayon 3/ hs code vải 70% rayo)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 91. 2% Polyester 8. 8% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 912% polye/ hs code vải 912% po)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Lyocell... (mã hs vải 100% lyocel/ hs code vải 100% lyo)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Polyester 15% Metal Fiber... (mã hs vải 85% polyest/ hs code vải 85% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 90% Nylon 10% spand... (mã hs vải 90% nylon 1/ hs code vải 90% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100%Polyester (khổ 58''/60'') định lượng 90GR/YD... (mã hs vải lót 100%pol/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Nhãn bằng vải (nhãn chính, nhãn sử dụng, logo. )... (mã hs nhãn bằng vải/ hs code nhãn bằng vả)
- Mã HS 55129900: Vải F BRADSHAW SANDSTONE 15602- 65% Polyester 20%Acrylic 15% Linen (Kho: 57inch, 802. 4met)... (mã hs vải f bradshaw/ hs code vải f bradsh)
- Mã HS 55129900: Vải dêt kim 100% Nylon khổ 58/60"- Mới 100%... (mã hs vải dêt kim 100/ hs code vải dêt kim)
- Mã HS 55129900: Vải 65% Poly 35% Cotton K44''... (mã hs vải 65% poly 35/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 95% NYLON 5% SPANDEX KHỔ 60"... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Mex(vải dựng các loại, 477m khổ 59'')... (mã hs mexvải dựng cá/ hs code mexvải dựng)
- Mã HS 55129900: Trang trí mũ giầy bằng vải, Hàng mới 100%... (mã hs trang trí mũ gi/ hs code trang trí mũ)
- Mã HS 55129900: Vải 64% Polyester 27% Rayon 9% Linen 57/58"... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 55129900: Dây chun (10mm)... (mã hs dây chun 10mm/ hs code dây chun 10)
- Mã HS 55129900: Vải Nylon 90% Pu 10% khổ 57"... (mã hs vải nylon 90% p/ hs code vải nylon 90)
- Mã HS 55129900: Vải lót TC Polyester 65% Cotton 35% khổ 44"... (mã hs vải lót tc poly/ hs code vải lót tc p)
- Mã HS 55129900: Vải 96% Nylon 4% PU (2065 Yds khổ 52")... (mã hs vải 96% nylon 4/ hs code vải 96% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi từ sơ staple tổng hợp 77% Polyester 23% Pu. Khổ 56"- 589, 00YDS (90GSM/M2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: VẢI LÓT 85% POLYESTER 15% RAYON KHỔ 150CM... (mã hs vải lót 85% pol/ hs code vải lót 85%)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi POLY75% RAYON25% FABRIC 48" OUTSHELL... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải COOL SPAN POLY (80% Nylon, 20% Span), 44"... (mã hs vải cool span p/ hs code vải cool spa)
- Mã HS 55129900: VẢI 91% POLYESTER 9 % ELASTANE KHỔ 62... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 55129900: Vải phối các loại khổ 56"... (mã hs vải phối các lo/ hs code vải phối các)
- Mã HS 55129900: Vải dệt 54"... (mã hs vải dệt 54/ hs code vải dệt 54)
- Mã HS 55129900: Vải chính 96%Polyester 4%Spandex... (mã hs vải chính 96%po/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 55129900: Vải chính 98%Polyester 2%Spandex... (mã hs vải chính 98%po/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Vải lót (P100%)... (mã hs vải lót p100%/ hs code vải lót p10)
- Mã HS 55129900: Vải lót (P80%C20%) 44"... (mã hs vải lót p80%c2/ hs code vải lót p80)
- Mã HS 55129900: Vải K: 122CM (48/50") Cupro80%Polyester20%... (mã hs vải k 122cm 4/ hs code vải k 122cm)
- Mã HS 55129900: Vải gia cố, chất liệu polyester, khổ 1m... (mã hs vải gia cố chấ/ hs code vải gia cố)
- Mã HS 55129900: Vải gia cố Chesse cloth, chất liệu polyester, khổ 1. 6m... (mã hs vải gia cố ches/ hs code vải gia cố c)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ Spinto C màu vàng, chất liệu polyester, khổ 1. 4m, dệt thoi, định lượng 0. 3 kg/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ spinto c/ hs code vải nỉ spint)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ dán mút LISCO 1. 3mm (màu đen), chất liệu polyester, khổ 1. 7m, định lượng 300g/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ dán mút/ hs code vải nỉ dán m)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ KLUG ALPHA dán mút 10T, chất liệu polyester, dệt thoi, định lượng 0. 714 kg/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs vải nỉ klug alp/ hs code vải nỉ klug)
- Mã HS 55129900: Vải nỉ/ DSE-11 (FELT) (1. 2mmx980mmx50m). Hàng mới 100%... (mã hs vải nỉ/ dse11/ hs code vải nỉ/ dse)
- Mã HS 55129900: Vải COSMO (100% POLYESTER, Khổ 44"), Hàng mới 100%... (mã hs vải cosmo 100%/ hs code vải cosmo 1)
- Mã HS 55129900: Vải T-1000 (100% POLYESTER, Khổ 44-52"), Hàng mới 100%... (mã hs vải t1000 100/ hs code vải t1000)
- Mã HS 55129900: Vải 65%RAYON 35%POLYESTER 57/58"... (mã hs vải 65%rayon 35/ hs code vải 65%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 100%Polyester (khổ 60''), Định lượng 140G/Yds... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 63% Cotton 37% Polyester khổ 55" (YVN201874- 2697. 40mts- 4. 10$- 270g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 63/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: LOT TUI 100% POLY KHO 44 INCH, 85 G/YRD, HÀNG MỚI 100%... (mã hs lot tui 100% po/ hs code lot tui 100%)
- Mã HS 55129900: Vải 65% polyester 35% cotton kho 55/56"... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 94% Nylon 6% Spandex từ xơ staple tổng hợp (9YDS, khổ 55/57", 135/140g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102549824750, ngày 25/03/2019, STT01... (mã hs vải dệt thoi 94/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 87% Poly 13% Elastane từ xơ staple tổng hợp(202Y, khổ 58'', định lượng 160g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102428198500, ngày 07/01/2019, STT 02... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Spandex từ xơ staple tổng hợp(98Y, khổ 60/62'', định lượng 300g/m2, mới 100%), hàng thuộc Tknk 102463119400, ngày 25/01/2019, STT 21... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải K: 120/125cm Polyester100%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 55129900: Vải K: 150/155cm Polyester100%... (mã hs vải k 150/155c/ hs code vải k 150/1)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Polyester 12% Nylon... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 91. 2% Polyester 8. 8% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 912% polye/ hs code vải 912% po)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Lyocell... (mã hs vải 100% lyocel/ hs code vải 100% lyo)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Polyester 15% Metal Fiber... (mã hs vải 85% polyest/ hs code vải 85% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Nylon 60"- Mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Poly 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% poly 5/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 55129900: Vải dêt kim 100% Nylon khổ 58/60"- mới 100%... (mã hs vải dêt kim 100/ hs code vải dêt kim)
- Mã HS 55129900: Vải lót- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester), (8577 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót tl8cb0/ hs code vải lót tl8)
- Mã HS 55129900: Vải lót Elilon khổ 44" màu cam đã nhuộm... (mã hs vải lót elilon/ hs code vải lót elil)
- Mã HS 55129900: Vải thun New Multispan khổ 44" màu cam đã nhuộm... (mã hs vải thun new mu/ hs code vải thun new)
- Mã HS 55129900: Vải chính 96%Polyester 4%Spandex... (mã hs vải chính 96%po/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 55129900: Vải chính 98%Polyester 2%Spandex... (mã hs vải chính 98%po/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 55129900: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 89% poly 11% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi 60% nylon 40% cotton khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải dán 2 mặt (mặt trước 92% poly 8% pu, mặt sau 100% poly) khổ 54''... (mã hs vải dán 2 mặt/ hs code vải dán 2 mặ)
- Mã HS 55129900: Vải 85% Nylon 15% PU... (mã hs vải 85% nylon 1/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải >85%Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải 85%nylon v/ hs code vải 85%nylo)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 73 % NYLON 15% POLYESTER 12 % SPANDEX KHỔ 137. 16CM... (mã hs vải dệt thoi 73/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 54% NYLON 41% POLYESTER 5% Spandex KHỔ 124. 46 CM... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Rayon 57/58"... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Cotton 57/58"... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 55129900: Vải 90%RAYON 10%NYLON 57/58"... (mã hs vải 90%rayon 10/ hs code vải 90%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 30% LINEN 70% RAYON 52/53"... (mã hs vải 30% linen 7/ hs code vải 30% line)
- Mã HS 55129900: Vải 95% Rayon 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải 95% rayon 5/ hs code vải 95% rayo)
- Mã HS 55129900: Vải 62%RAYON 38%POLYESTER 57/58"... (mã hs vải 62%rayon 38/ hs code vải 62%rayon)
- Mã HS 55129900: Vải 50% Polyester 50% Nylon 57/58"... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 55% Polyester 45% Rayon 57/58"... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 97% Polyester 3% Spandex 57/58"... (mã hs vải 97% polyest/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 96 % Polyester 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải 96 % polyes/ hs code vải 96 % pol)
- Mã HS 55129900: Vải 97. 5% Polyester 2. 5% Spandex 55/57"... (mã hs vải 975% polye/ hs code vải 975% po)
- Mã HS 55129900: VẢI DỆT THOI 22% POLYESTER 69% NYLON 9% SPANDEX KHỔ 144. 78CM... (mã hs vải dệt thoi 22/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải nylon- 210D 7856 P 140G*58" (100% Nylon), hàng mới 100%... (mã hs vải nylon 210d/ hs code vải nylon 2)
- Mã HS 55129900: Vải 88% Nylon 12% PU... (mã hs vải 88% nylon 1/ hs code vải 88% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải 92% Nylon 8% Span... (mã hs vải 92% nylon 8/ hs code vải 92% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải 87% Nylon 13% Span... (mã hs vải 87% nylon 1/ hs code vải 87% nylo)
- Mã HS 55129900: Vải lót 75D Jersey khổ 50" màu xanh... (mã hs vải lót 75d jer/ hs code vải lót 75d)
- Mã HS 55129900: Vải lót 75D Poly Jersey khổ 50" màu tím... (mã hs vải lót 75d pol/ hs code vải lót 75d)
- Mã HS 55129900: Vải 49% Polyester, 41% Cotton, 10% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 49% polyest/ hs code vải 49% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 74% Polyester, 18% Rayon, 8% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 82% Polyester, 15% rayon, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 82% polyest/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 55129900: Vải 83% Polyester, 14% Rayon, 3% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 83% polyest/ hs code vải 83% poly)
- Mã HS 55129900: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 90% poly 10% cotton, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55129900: Vải 100% Nylon. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 8231Yds/56"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55129900: Vải 68% Wool 16% Nylon 10% Polyester 6% other. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1479Yds/56"... (mã hs vải 68% wool 16/ hs code vải 68% wool)
- Mã HS 55129900: Vải chịu nhiệt EN2X khổ vải 58''... (mã hs vải chịu nhiệt/ hs code vải chịu nhi)
- Mã HS 55129900: Vải Next 6000, Màu navi, dệt thoi, khổ 150cm, tỷ trọng: 100% polyester... (mã hs vải next 6000/ hs code vải next 600)
- Mã HS 55129900: Vải lót dệt thoi 100% polyester K56/57" 95g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 55129900: Vải lưới K57" 75g/m2... (mã hs vải lưới k57 7/ hs code vải lưới k57)