Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5514 - Mã HS 55141100: Vải 53% Polyester 43% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 53% polyest/ hs code vải 53% poly)
- Mã HS 55141100: Vải 74% Polyester 19% Rayon 7% Polyurethane/ spandex... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 55141100: VAI 76%POLYESTER, 24%RAYON, KHO 50/52 INCH (155G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vai 76%polyeste/ hs code vai 76%polye)
- Mã HS 55141100: Vải 53% Polyester 43% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 53% polyest/ hs code vải 53% poly)
- Mã HS 55141100: Vải 74% Polyester 19% Rayon 7% Polyurethane/ spandex... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 55141100: Vải dệt 50% polyester 50% cotton TC12(khổ 152cm)... (mã hs vải dệt 50% pol/ hs code vải dệt 50%)
- Mã HS 55141200: Vải dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 3 sợi, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 252. 1g/m2, khổ vải 1. 88m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC2A0903... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải cotton fabric(khổ 36"- 64")... (mã hs vải cotton fabr/ hs code vải cotton f)
- Mã HS 55141900: Vải mộc dệt thoi từ sợi staple tổng hợpTHE IN-GREY OF NEW WOOLY COMBED 3/1 TWILL 16'S TWILL SPANDEX 64% polyester, 34% cotton, 2% spandex khổ 82"... (mã hs vải mộc dệt tho/ hs code vải mộc dệt)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 50% polyester 50% cotton K58" 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải lót EC1000, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 100CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải lót ec1000/ hs code vải lót ec10)
- Mã HS 55141900: Vải chính 7601 (6464) 65% polyester 35% rayon, khổ 150CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 7601/ hs code vải chính 76)
- Mã HS 55141900: Vải dệt (Khổ 46' x 200. 50 Yds). Hàng mới 100%. Tái xuất 1 phần mục 4, TK số: 102317975800-E31#... (mã hs vải dệt khổ 46/ hs code vải dệt khổ)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 73% nylon 27% poly khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 73/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 80% nylon 20 % spandex khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 67% pa 33% poly khổ 132cm... (mã hs vải dệt thoi 67/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 77% nylon 23% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 77/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 82% nylon 18% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 82/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 79% nylon 21% poly khổ 152 cm... (mã hs vải dệt thoi 79/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải dệt thoi 70% nylon 15% poly 15% pu khổ 52''... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55141900: Vải 85% Polyester, 15% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 85% polyest/ hs code vải 85% poly)
- Mã HS 55141900: Vải dệt 85% polyester 15% cotton, khổ: 150- 152 cm- EM1029. 01. 07, mới 100%... (mã hs vải dệt 85% pol/ hs code vải dệt 85%)
- Mã HS 55141900: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân hoa, tỉ trọng polyester 65%, bông 35%, trọng lượng 233. 5g/m2, khổ vải 1. 61m, dạng cuộn. WEAVING FABRIC 5TC6A0208... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 55142100: Vải màu Polyester 50% Cotton 50%. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 271 G/M... (mã hs vải màu polyest/ hs code vải màu poly)
- Mã HS 55142200: Vải chính 35% Cotton 65% Polyester khổ 154cm... (mã hs vải chính 35% c/ hs code vải chính 35)
- Mã HS 55142200: Vải phối Polyester 65% cotton 35% K: 148cm... (mã hs vải phối polyes/ hs code vải phối pol)
- Mã HS 55142200: Vải chính Polyester 65% cotton 35% K: 140cm... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 55142200: Vải 65. 15% Poly 30. 84% Cotton 3. 96% Spandex, 0. 05% Nilon K145-147 cm... (mã hs vải 6515% poly/ hs code vải 6515% p)
- Mã HS 55142200: Vải ST7018 (65%Polyester/35% cotton), 153CM... (mã hs vải st7018 65%/ hs code vải st7018)
- Mã HS 55142200: Vải 50% polyester 31% cotton 17% rayon 2% polyurethane khổ 142cm... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi POLYESTER 50% COTTON 50% khổ 150 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi vân chéo 3 sợi từ xơ staple polyeste, đã nhuộm, 65% Polyester 35% Cotton, trọng lượng 260g/m2, khổ 150cm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142200: Vải chính 60T38650 60% Polyester 40% Cotton khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính 60t38/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 55142200: VẢI DỆT KIM SỢI TỔNG HỢP STAPLE 84%POLY 15%VISCOSE 1%SPANDEX 58/59" (5912, 30 MET 6465, 77 YARD)... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, tỷ trọng <85% 58"... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142200: Vải 60% Cotton 36% Polyester 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 55142200: Vải dệt thoi bằng xơ sợi tổng hợp 50%poly 50% cotton, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142300: Vải chính 81%Poly 19%Cotton 142cm... (mã hs vải chính 81%po/ hs code vải chính 81)
- Mã HS 55142300: Vải chính 65% poly 35% coton 55-60"... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 55142300: Vải 47% cotton, 31%polyester, 22% filament (T-400). 3/1 TWILL CVC 20 * CVC 16 + T400 330D, 92*58. WIDTH: 51/52" INFINISHED. W`T (INFINISHED): 320G/M (245 G/M2)... (mã hs vải 47% cotton/ hs code vải 47% cott)
- Mã HS 55142300: Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp 65% poly 35% cotton, đã nhuộm-khổ 143cm x 5311m. Trọng lượng 215g/m2 (VF0412)... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142300: Vải 7N 65% polyester 35% cotton khổ 60 inch (YH005-1)... (mã hs vải 7n 65% poly/ hs code vải 7n 65% p)
- Mã HS 55142300: Vải 28LBS 65% polyester 35% cotton khổ 60 inch (YH005-1) PO: AKAV- 02567... (mã hs vải 28lbs 65% p/ hs code vải 28lbs 65)
- Mã HS 55142300: Vải 80% polyester 20%cotton(woven)... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55142300: Vải 65% Polyester 34% Cotton 1% Luana... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55142300: Vải 65% cotton 32% polyester 3% spandex... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 55142300: Vải màu dệt thoi VH0016W(ST342), 35%cotton, 65%Polyester, 900 White, khổ vải 150cm, định lượng 256G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 55142900: Vải dệt lưới... (mã hs vải dệt lưới/ hs code vải dệt lưới)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Spandex khổ 57/58''... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi đã nhuộm, 65% Polyester 35% Cotton, khổ 114cm, trọng lượng 200g/m2, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 76% Nylon 24% Pu (hàng mới 100%, khổ 55)... (mã hs vải 76% nylon 2/ hs code vải 76% nylo)
- Mã HS 55142900: Vải < 85% Polyester và các thành phần khác khổ 59" (FABRIC 78% POLYESTER, 22% SPANDEX/59", vải dệt thoi)... (mã hs vải 85% polye/ hs code vải 85% po)
- Mã HS 55142900: Vải 80% Polyester, 20% Cotton 56"... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55142900: Vải có tỷ trọng <85% Nylon +TP khác (78% Nylon 22% Polyurethane) khổ 56"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 95% Polyester 5% Spandex khổ 146cm... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi (bằng xơ stape tổng hợp có tỷ trọng dưới 85% pha với bông trọng lượng trên 170g/m2) các loại 54"... (mã hs vải dệt thoi b/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 66% Polyester 17% Line 17% Cotton khổ 51''... (mã hs vải 66% polyest/ hs code vải 66% poly)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 60% nylon 40% poly khổ 50''... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 66% nylon 22% cotton 12% pu khổ 45''... (mã hs vải dệt thoi 66/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải lót 35%Cotton 65%Polyester khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải lót 35%cott/ hs code vải lót 35%c)
- Mã HS 55142900: Vải 54% Cotton 44% Rayon 2% Spandex khổ 1. 39M- Vải dệt thoi khác... (mã hs vải 54% cotton/ hs code vải 54% cott)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi 80%poly20%rayon... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Rayon < 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55142900: Vải 47% Poly 53% Linen... (mã hs vải 47% poly 53/ hs code vải 47% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 80% Poly 20% Cotton... (mã hs vải 80% poly 20/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 74% Nylon 26% Cotton... (mã hs vải 74% nylon 2/ hs code vải 74% nylo)
- Mã HS 55142900: Vải lót TC 4545 65%polyester 35% cotton khổ 150cm... (mã hs vải lót tc 4545/ hs code vải lót tc 4)
- Mã HS 55142900: Vải 83% Acrylic, 17% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 83% acrylic/ hs code vải 83% acry)
- Mã HS 55142900: VẢI THÀNH PHẨM 100% COTTON B/TAPE 30' 58/59"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 55142900: Vải 65% Polyester 35% Cotton (TK NHAP 102989847810)... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55142900: Vải 55% Acryl 44% Cotton 1% Polyester (TK NHAP 102978995600)... (mã hs vải 55% acryl 4/ hs code vải 55% acry)
- Mã HS 55143000: Vải K: 135/140cm Cotton47%Polyester31%Rayon17%Polyurethane5%... (mã hs vải k 135/140c/ hs code vải k 135/1)
- Mã HS 55143000: Vải khổ 140cm/32% arylic/29%cotton/26%viscose/10%linen/3%polyester-Navona col. 8... (mã hs vải khổ 140cm/3/ hs code vải khổ 140c)
- Mã HS 55143000: Vải F CHIWETELINDIGO U74500- 50% Polyester, 50% Cotton(Khổ: 1. 5m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102468646120/E31 ngày 29/01/2019, dòng hàng 6... (mã hs vải f chiweteli/ hs code vải f chiwet)
- Mã HS 55143000: Nguyên phụ liệu may- Vải dệt S/No. EWGLR-03 màu C/#Navy khổ Width: 120cm... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 55143000: Vải F JILLINGS DENIM 22302- 80% Polyester 20% Cotton (Kho: 55inch, 1405. 5met)... (mã hs vải f jillings/ hs code vải f jillin)
- Mã HS 55143000: Vải 50% polyester 31% cotton 17% rayon 2% polyurethane khổ 142cm... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55143000: Vải F IDRIS AZURE 99004- 65% Polyester 35% Cotton (Kho: 55inch, 1303. 8met)... (mã hs vải f idris azu/ hs code vải f idris)
- Mã HS 55143000: Vải K: 135/140cm Cotton47%Polyester31%Rayon17%Polyurethane5%... (mã hs vải k 135/140c/ hs code vải k 135/1)
- Mã HS 55144200: Vải 50% Polyester 50% Cotton... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon co giãn 85% Nylon + 15% Spandex 45"... (mã hs vải nylon co gi/ hs code vải nylon co)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon các loại 58"... (mã hs vải nylon các l/ hs code vải nylon cá)
- Mã HS 55144200: Vải 76% NYLON+24% PU 50"... (mã hs vải 76% nylon2/ hs code vải 76% nylo)
- Mã HS 55144200: Vải 63% Nylon+ 37% PU 55"... (mã hs vải 63% nylon/ hs code vải 63% nylo)
- Mã HS 55144200: Vải lưới (100% Polyester Mesh Fabric) 58/60"... (mã hs vải lưới 100%/ hs code vải lưới 10)
- Mã HS 55144200: Vải Polyeste co giãn 88% Polyester + 12% Spandex 54"... (mã hs vải polyeste co/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 55144200: Vải 50% Polyester 50% Cotton... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 55144200: Vải Nylon/PU 58" (tái xuất mục 18 tờ khai 102497027620/E21 ngày 22/02/2019)... (mã hs vải nylon/pu 58/ hs code vải nylon/pu)
- Mã HS 55144300: Vải 65%Polyester 35%cotton (khổ 44''/46''), định lượng 140GR/YD... (mã hs vải 65%polyeste/ hs code vải 65%polye)
- Mã HS 55144900: Vải 61% Nylon 39% Polyester... (mã hs vải 61% nylon 3/ hs code vải 61% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Nylon 35% Polyester... (mã hs vải 65% nylon 3/ hs code vải 65% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 71% Nylon 29% Polyester... (mã hs vải 71% nylon 2/ hs code vải 71% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 76% Nylon 24% Polyester... (mã hs vải 76% nylon 2/ hs code vải 76% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 72% Nylon 14% Rayon 14% Polyurethane... (mã hs vải 72% nylon 1/ hs code vải 72% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 80% Poly, 15% Rayon, 5% Cotton_58"... (mã hs vải 80% poly 1/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 55144900: Vải dệt thoi bằng sơ staple tổng hợp, đã nhuộm, 65% polyester 35% cotton sử dụng trong sản xuất nón đội- 20x16 128x60, định lượng: 245gsm 57/58 (CW56"), màu NAVY, mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 55144900: Vải 47% Polyester, 45% Cotton, 8% Linen_57/58"... (mã hs vải 47% polyest/ hs code vải 47% poly)
- Mã HS 55144900: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Polyester, 35% Cotton(150CM)... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 55144900: Vải cắt... (mã hs vải cắt/ hs code vải cắt)
- Mã HS 55144900: Vải 61% Nylon 39% Polyester... (mã hs vải 61% nylon 3/ hs code vải 61% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 82% Nylon 18% Polyurethane/ Spandex... (mã hs vải 82% nylon 1/ hs code vải 82% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 72% Nylon 14% Rayon 14% Polyurethane... (mã hs vải 72% nylon 1/ hs code vải 72% nylo)
- Mã HS 55144900: Vải 68% Rayon 32% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 68% rayon 3/ hs code vải 68% rayo)
- Mã HS 55144900: Vải 58% Wool, 39% Polyester, 3% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 58% wool 3/ hs code vải 58% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 64% wool, 30% Polyester, 6% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% wool 3/ hs code vải 64% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Wool, 26% Polyester, 9% other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 65% wool 2/ hs code vải 65% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65% Wool, 30% Polyester, 5% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 65% wool 3/ hs code vải 65% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 47% Wool, 30% Nylon, 23% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 47% wool 3/ hs code vải 47% wool)
- Mã HS 55144900: Vải 65. 1% Polyester, 33. 5% Rayon, 1. 4% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 651% polye/ hs code vải 651% po)
- Mã HS 55144900: Vải 33% Rayon, 25% Cotton, 34% Nylon, 8% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 33% rayon/ hs code vải 33% rayo)
- Mã HS 55144900: Hạt điều không hiệu, 1 thùng 10 bịt, 1 bịt 10 kgs, hàng mới 100%... (mã hs hạt điều không/ hs code hạt điều khô)